{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarlijks tijdschrift Jaargang 6 september 2017

Voorwoord

WELKOM

CLW Roeselare Leenstraat 64 8800 Roeselare Tel: 051 20 02 78 1


Inhoud

Inhoudsopgave Contact .......................................................................................................... 3 Openingsuren ................................................................................................. 3 Voorwoord ...................................................................................................... 4 Organogram ................................................................................................... 5 Wie is wie? ..................................................................................................... 6 Directie ..................................................................................................... 6 Begeleidersgroep ........................................................................................ 6 Leerlingbegeleiders – trajectbegeleiders .................................................... 6 Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling.................................................. 7 Administratieve medewerkers en onthaal .................................................... 7 Leerkrachten AV ...................................................................................... 8 Leerkrachten BGV .................................................................................... 8 Invulling van het voltijds engagement ................................................................ 10 OAO............................................................................................................... 12 Smartschool.................................................................................................... 15 Kalender......................................................................................................... 15 Uurregeling lessen ........................................................................................... 16

2


Contact - Openingsuren

Contact

Leren werken aan JOUW toekomst! Centrum Leren en Werken Leenstraat 64 8800 Roeselare

Tel: 051 20 02 78 Fax: 051 21 21 79

clwroeselare@sint-michiel.be

www.clwroeselare.be Like ook ‘CLW Roeselare’ op

Openingsuren Openingsuren tijdens de schooldagen Maandag

7.45 u. – 17.00 u.

Dinsdag

7.45 u. – 17.00 u

Woensdag

7.45 u. – 12.00 u

Donderdag

7.45 u. – 17.00 u

Vrijdag

7.45 u. – 17.00 u

Wenst u inlichtingen of wilt u zich komen inschrijven: Welkom!

3


Voorwoord Voorwoord Beste leerling Geachte ouders(s), wettelijke vertegenwoordiger

Het schooljaar 2017-2018 is al één maand oud. Ondertussen zijn een 115 jongeren vlot opgestart in ons centrum. De onderwijsvorm leren en werken haalt ondertussen bijna dagelijks het nieuws. Er wordt gesproken over een nieuw onderwijsconcept, duaal leren, welke zich aandient tegen september 2018. De minister is duidelijk: in het duaal leren kunnen enkel arbeidsrijpe of zo goed als arbeidsrijpe leerlingen terecht. Voor ons centrum, met een tewerkstellingsgraad van om en bij de 65% betekent dit dat we reeds op schema zitten om de verwachtingen te kunnen inlossen. Niet alle regio’s in Vlaanderen kunnen dit nu al zeggen. Toch baart dit percentage ons grote zorgen. 35% van het huidig leerlingenaantal kan niet terecht in het systeem duaal leren. Het ontbreekt hen aan de nodige arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid. Deze jongeren dienen opgevangen te worden in een nevenproject: het NAFT of de Naadloos Aansluitbare Flexibele Trajecten. Hier zal gewerkt worden aan houding en attitudes om zodoende terug te kunnen aansluiten in een reguliere onderwijsvorm, hetzij lineair, hetzij duaal. Maar dit schooljaar is het terug onze bedoeling om een zo kwaliteitsvol kader te kunnen aanbieden waarbinnen de huidige jongeren hun leerweg kunnen verder zetten. Een gedreven personeelsgroep staat in om de verschillende jongeren op maat te bedienen met de nodige leerstof maar eveneens met de noodzakelijke individuele begeleiding. In dit tijdschriftje krijgt u dan ook de nodige info omtrent personeel en algehele werking van ons centrum. Verder verwijzen we naar het centrumreglement dat u schriftelijk heb ontvangen of die u digitaal kan raadplegen op onze website. Graag wil ik zeker nog even de belangrijkheid van ons digitaal platform Smartschool benadrukken. Naast een aantal mededelingen zijn ook de maandelijkse attituderapporten en de periodieke uitgebreide rapporten er terug te vinden. Een bron van informatie omtrent de vorderingen van de leerling. Hebt u na het lezen van deze info nog steeds vragen, aarzel dan zeker niet om tijdig contact met ons op te nemen. Communicatie en wederzijdse afspraken zijn 2 belangrijke pijlers binnen ons centrumbeleid. Verder wil ik jullie als leerling en als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers veel succes toewensen bij het verdere verloop van de opleiding.

Jean-Pierre Declercq Directie CLW Roeselare

4


Organogram Organogram CLW Raad van Bestuur Scholengemeenschap Sint-Michiel Centrumraad (adviesorgaan centrumbestuur) Vertegenwoordigers van onderwijs en socio-economische organisaties Directeur VTI1 De heer Paul De Brabander

CoĂśrdinator CLW De heer Jean-Pierre Declercq

CLB-team Begeleidersgroep

3 administratief medewerkers 2+2 trajectbegeleidersleerlingbegeleiders

5 begeleiders AV + Zorgleerkracht

Werkgevers VDAB Sectoren

12 begeleiders BGV

Brugproject: Groep Intro Roeselare Jongerenatelier Kortrijk

Voortraject, time-out en persoonlijk ontwikkelingstraject Groep Intro Roeselare

Diverse sociale instanties Regionaal Overlegplatform SERR – RESOC Midden West-Vlaanderen

128 jongeren (1 febr. 2017)

5


Wie is wie? Wie is wie? Directie

Directeur VTI 1

Coördinator CLW

Dhr. Paul De Brabander

Dhr. Jean-Pierre Declercq

Begeleidersgroep Leerlingbegeleiders- trajectbegeleiders brugproject en voortrajecten en POT

Leerlingbegeleider harde sector

Leerlingbegeleider zachte sector

Frederik Deproost

Annelore Vandewiere

 frederik.deproost@sint-michiel.be

 annelore.vandewiere@sint-michiel.be

De leerlingbegeleiding van het CLW is terug te vinden op Facebook. Word vrienden met ‘CLW Roeselare Leerlingenbegeleiding’ zodat je ook via deze weg hen kan bereiken!

6


Wie is wie? Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling

Koen Vansteelandt

Kathleen Ameloot

 bouwsector  houtsector  voeding- en horecasector  verzorgingssector

 schildersector  metaalsector  verkoopsector

 051 27 27 87

 051 20 02 78

 koen.vansteelandt@sint-michiel.be

 kathleen.ameloot@sint-michiel.be

Administratieve medewerkers en onthaal

Katrien De Wandel Sylvie Cremers  onthaal  werkmateriaal  regeling stage BGV

 onthaal  leerlingenadministratie  diverse attesten

Liesbet Verkruysse  Smartschool  publiciteit  website

7


Wie is wie? Leerkrachten Algemene Vorming (AV)

Leerkracht AV 3de graad diploma

Leerkracht AV 2de & 3de graad

Charlotte Deruyck

Bart Viaene

Leerkracht AV 3de graad diploma

Leerkracht AV 3de graad

Ine Vandenberghe

Liesbet Verkruysse

Zorgleerkracht

Leerkracht AV 2de graad

Veronique Debaene

Luk Hoflack

Leerkrachten Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Leerkracht bouw

Leerkracht verkoop

Christ Van Belle

Lieve De Baene

8


Wie is wie?

Leerkracht bouw-dak

Leerkracht logistiek

Mario Vanhoenacker

Magda Goemare

Leerkracht hout

Leerkracht hout

Andy Lombaert

Sam Biesbrouck

Leerkracht metaal

Leerkracht metaal

Robrecht Louage

Stijn Segers

Leerkracht verzorging

Leerkracht voeding keuken

Violaine Reynaert

Virginie Vroman

Leerkracht voeding - zaal Caroline Hoornaert

Leerkracht Schilderen JĂźrn Selvais

9


Voltijdse invulling

Invulling van het voltijds engagement Een opleiding binnen het systeem leren en werken is erop gericht een voltijdse invulling te hebben. Vijf dagen van de week dienen volledig gericht te worden op de verdere ontwikkeling van de loopbaan van de jongere. Daartoe zijn aan het systeem leren en werken 4 fases toegekend. Over de eigenlijke toedracht van elk van die fases kan u in ons centrumreglement meer uitleg vinden. Dit centrumreglement kan u terugvinden op onze website, alsook op ons smartschoolplatform ‘clwr.smartschool.be’ – ‘@info ouders – documenten – regelgeving’. Voor de fase van het POT (Persoonlijk ontwikkelingstraject) wordt samengewerkt met de vzw Groep Intro te Rumbeke. De begeleiding is in handen van Ilse Verghote. Voor de fase van het voortraject wordt eveneens beroep gedaan op de begeleiding van de vzw Groep Intro. De opleiding gaat door in de Hoogstraat 98 te Rumbeke. Vzw Groep Intro is te bereiken op het nummer 051 24 62 64. Op de volgende bladzijde is een grondplan en busregeling terug te vinden om gemakkelijk de gebouwen van Groep Intro te bereiken.

Voor de fase van het brugproject, de eerste kennismaking met een werkvloer, wordt een beroep gedaan op 2 promotoren. Voor de vzw Groep Intro is dit Sien Derdaele die de begeleiding op zich neemt. Zij is te bereiken op volgend nummer: 0475 46 52 93. Voor de vzw Jongerenatelier is dit Sharon Passchyn die met de jongeren op zoek gaat naar een passende tewerkstellingsplaats en dan ook de verdere begeleiding ter plaatse uitvoert. Sharon is te bereiken op het nummer 0471 91 20 74. Een tewerkstelling in het reguliere circuit wordt meestal door de trajectbegeleider vanuit het CLW in orde gebracht. Echter, in een aantal situaties is het belangrijk dat er extra begeleiding kan uitgeoefend worden. We spreken van IBAL, intensieve begeleiding alternerend leren. Hiertoe wordt eveneens beroep gedaan op de 2 promotoren van het brugproject. Voor de vzw Groep Intro is dit Ellen Rosez die de begeleiding op zich neemt. Zij is te bereiken op volgend nummer: 0473 67 57 70. Voor de vzw Jongerenatelier is dit Sharon Passchyn die met de jongeren op zoek gaat naar een passende tewerkstellingsplaats en dan ook de verdere begeleiding ter plaatse uitvoert. Sharon is te bereiken op het nummer 0471 91 20 74.

10


Voltijdse invulling Grondplan Groep Intro

Busregeling De busregeling kan je raadplegen op www.delijn.be bij ‘Reisinfo’. Aan het station van Roeselare neem je stadsbus nummer 6 naar Rumbeke-Oekene. Je stapt best af aan de halte aan de kerk in Rumbeke. Vanaf daar volg je de Hoogstraat, richting Sterrebos. Juist voor je aan de tweede straat rechts komt, de Blommestraat, zie je een witte poort. Sla de dreef in langs de parking en het voetbalveld. In het lange gebouw ga je binnen. Je bent nu in Groep Intro.

11


Voltijdse invulling OAO: Overeenkomst Alternerende Opleiding Vanaf 1 september 2016 is er een nieuwe regeling van kracht voor alternerende opleidingen op de werkvloer: alle nieuwe contracten worden een OAO. Let wel: Alle contracten afgesloten voor 1 sept. ’16 blijven lopen tot hun einddatum. Een OAO kan pas worden afgesloten na een erkenningsaanvraag van de werkgever. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Per vestigingsplaats en per beroep moet een nieuwe aanvraag gebeuren. Binnen de 14 dagen beslist bovenstaande dienst over de erkenning van de onderneming.

1

Voorwaarden voor de opleidingsplaats    

2

Het betreft een opleiding op de werkvloer die aansluit bij de opleiding op school (alternerend). Er wordt een mentor op de werkvloer aangeduid die van onberispelijk gedrag is. De mentor is minstens 25 jaar oud en heeft ten minste 5 jaar praktijkervaring (afwijking dient aangevraagd). Op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting dient de tewerkstellingsplaats te voldoen i.f.v. het te volgen opleidingsplan.

Kenmerken van de OAO   

Het betreft een overeenkomst van bepaalde duur: 'duur van de ‘opleiding’. De opleiding op de werkvloer sluit aan bij de opleiding op school = alternerend. Minimum 20 uren werkplekleren gemiddeld per week. Het totaal aantal uren met de 15 schooluren samen, mag de maximaal toegelaten wekelijkse arbeidsduur niet overschrijden. Het betreft een voltijdse overeenkomst en heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Dit betekent dat tijdens verlofperiodes op school, de overeenkomst voltijds wordt uitgevoerd op de tewerkstellingsplaats. De jongere heeft recht op max. 20 wettelijke verlofdagen o.b.v. prestaties geleverd in het vorig kalenderjaar en 20 onbetaalde verlofdagen. De onbetaalde verlofdagen kunnen enkel opgenomen worden tijdens de schoolvakanties! De jongere ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming. Deze vergoeding is zowel verschuldigd voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen. Dit betekent dat er loonverlies kan zijn bij zowel onwettige afwezigheden op school als op het werk. De jongere met een OAO valt onder ‘het sociaal zekerheidsstatuut alternerende opleiding’. Dit betekent dat hij/zij in bepaalde omstandigheden een uitkering kan bekomen

12


Voltijdse invulling 3

Kosten voor de onderneming

3.1 Maandvergoeding voor de jongere 1ste jaar: € 453,20 2de jaar: € 500,10 3de jaar: € 539,10 Afhankelijk van de vooropleiding van de jongere, kan hij of zij onmiddellijk in de 2de of 3de looncategorie starten.

3.2 RSZ-bijdragen Tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 wordt, is er gedeeltelijke RSZonderwerping.  

Arbeiders: ongeveer 17 % Bedienden: ongeveer 2 % + vakantiegeld

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt: Volledige onderwerping aan de sociale zekerheid, zowel voor werkgever als de jongere. De jongere kan zijn RSZ-bijdrage recupereren via de werkbonus. De werkgever zal de meerkosten quasi volledig kunnen recupereren via de structurele en/of de doelgroep vermindering jongeren. Bij aanwerving na de alternerende opleiding zal de onderneming opnieuw recht kunnen openen op de doelgroep vermindering en dit voor een periode van 2 jaar!

3.3 Arbeidsongevallenverzekering Is wettelijk verplicht en de hoogte van de premie hangt af van het aan te leren beroep. Te bevragen bij de verzekeringsagent.

13


Voltijdse invulling 3.4 Aansluiting bij een sociaal secretariaat  Opmaken van loonfiches  Hulp bij de verplichte aanmelding dimona: registreren onder de categorie ‘DWD’  Afleveren van een belastingfiche 281.10  … Kostprijs te bevragen bij een sociaal secretariaat.

3.5 Aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Dit is verplicht, gezien de leerjongere ook een medisch onderzoek moet ondergaan. Kostprijs te bevragen bij sociaal secretariaat of boekhouder. De minimumtarieven zijn wettelijk vastgelegd en variëren tussen € 35,50 per werknemer per jaar en € 112 per werknemer per jaar, afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming en de hoofdactiviteit van de onderneming.

3.6 Werkkledij De werkgever schaft de nodige werk- en veiligheidskledij aan en staat in voor het onderhoud ervan.

3.7 Woon-Werk verkeer / openbaar vervoer De werkgever moet bijdragen in de verplaatsingskosten van de leerling voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

4

Mogelijke voordelen voor de werkgever Als je een werkplek aanbiedt in duaal leren of deeltijds leren en werken kan je eventueel gebruik maken van volgende financiële incentives:   

Start- en stagebonus (enkel bij contracten die starten tijdens de leerplicht van de jongere). RSZ-korting voor mentors. Doelgroep vermindering jonge werknemers.

Meer informatie?

www.syntravlaanderen.be/duaal-leren

Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling van het CLW Roeselare Mevrouw Kathleen Ameloot, voor opleidingen binnen de schilder-, metaal- en verkoopsector.  051 20 02 78,  kathleen.ameloot@sint-michiel.be De heer Koen Vansteelandt, voor opleidingen binnen de verzorging-, bouw-, hout-, groenzorg-, voeding- en horecasector.  051 27 27 87,  koen.vansteelandt@sintmichiel.be

14


Smartschool - Kalender Smartschool Sinds vorig jaar zijn we van start gegaan om de schriftelijke briefwisseling per post zoveel als mogelijk te beperken. De communicatie gebeurt via ons smartschoolplatform: clwr.smartschool.be, dit zowel voor de leerlingen als voor de ouders/voogd. De leerlingen krijgen hun logingegevens op school, tijdens de lessen AV. De ouders/voogd krijgen hun gegevens via een brief die in de eerste dagen na de inschrijving van hun zoon/dochter wordt verstuurd. In die brief staan enkele eerste stappen op ons smartschoolplatform uitgelegd. Wenst u nog meer uitleg, dan kan u de ‘handleiding Smartschool voor ouders’ nalezen. Die kan u terugvinden bij ‘@info ouders – documenten – handleidingen’. Bij het vak ‘documenten’ staat ook andere informatie ter beschikking van de ouders (en leerlingen): brieven, regelgeving (schoolreglement), schoolbrochures, informatie over stage,…

Kalender schooljaar 2017 – 2018 1 september:

voormiddag: onthaal nieuwe leerlingen namiddag: onthaal leerlingen 4 september: onthaal nieuwe leerlingen 23 – 27 oktober: klassenraden in namiddag 30 okt – 3 nov: herfstvakantie 14 november: oudercontacten 27 november: pedagogische studiedag 25 dec – 5 januari: kerstvakantie 15 – 19 januari: klassenraden in namiddag 2 februari: oudercontacten 12 febr. – 16 febr.: krokusvakantie 26 – 30 maart: klassenraden namiddag 2– 13 april: paasvakantie 30 april: vrije dag 1 mei: vrije dag 10 mei – 11 mei: Hemelvaart 18 mei geen les in de namiddag 19 en 21 juni: Openschooldagen VTI en CLW 21, 22, 25 en 26 juni: klassenraden 28 juni: oudercontacten + proclamatie

15


Uurregeling lessen Uurregeling lessen Twee lesdagen: alle jongeren komen twee dagen naar het centrum: 

Eén dag Algemene Vorming (7 uur) 8.20 u. 8.25 u. – 10.05 u. 10.05 u. – 10.20 u. 10.20 u. – 12.00 u.

aanwezig in het centrum lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit

12.00 u. - 12.55 u.

middagpauze

13.00 14.40 14.55 15.45

lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit einde lesdag

u. – 14.40 u. u. – 14.55 u. u. – 15.45 u. u.

Wees steeds stipt!

Eén dag Beroepsgerichte Vorming (8 uur) 8.20 u. 8.25 u. – 10.05 u. 10.05 u.– 10.20 u. 10.20 u. – 12.00 u.

aanwezig in het centrum lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit

12.00 u. - 12.55 u.

middagpauze

13.00 14.40 14.55 16.35

lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit einde lesdag

u. – 14.40 u. u. – 14.55 u. u. – 16.35 u. u.

Voor de opleidingen voeding en bouw is er een andere uurregeling, die lichtjes afwijkt van bovenstaande uurregeling (zie centrumreglement).

16

Profile for CLW Roeselare

Boekje wie is wie 2017 - 2018  

Boekje wie is wie 2017 - 2018  

Advertisement