Page 1

Leren werken aan JOUW toekomst


/2

Centrum Leren en Werken Wie kan er deeltijds beroepsonderwijs volgen? Niveau van de opleiding Hoe werkt het deeltijds beroepsonderwijs ? Beroepsgerichte vorming (BGV) Bouw (modulair) - Dakdekker leien en pannen

3 4-5 6 7 8 9 - 13

- Dakafdichter - Bekister - Werfbediener - Metselaar - Tegelzetter - Voeger

Metaalbewerking (modulair)

14 - 18

Logistiek onderhoud (lineair) - Logistiek helper in de verzorgingsinstellingen / ziekenhuizen

19 - 20

- Hoeknaadlasser - Plaatlasser - Pijplasser - Lasser beklede elektrode - Lasser MIG/MAG - Lasser TIG - Productiemedewerker metaal

- Verzorgende

Verkoop (modulair)

- Kassier - Verkoper - Aanvuller - Winkelbediende

Voeding - Horeca (modulair)

- Keukenmedewerker - Grootkeukenmedewerker - Hulpkok - Hulpkelner

Distributie (modulair) - Magazijnmedewerker Houtbewerking (modulair) - Machinaal houtbewerker

21 22

23 - 24

25 26 - 28

- Productiemedewerker interieurbouw - Plaatser interieurelementen - Interieurbouwer - Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout - Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout

De Invulling binnen de overige 3 dagen Attesten en getuigschriften Bij wie kan je terecht?

29 30 31


Centrum Leren en Werken adres: Leenstraat 72 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 78 fax.: 051 21 21 79 e-post: info@clwr.be webstek: www.clwr.be

Geachte ouder Geachte wettelijke vertegenwoordiger Wij danken u voor het vertrouwen dat u schenkt in het Centrum Leren en Werken Roeselare. Het Centrum Leren en Werken hoort bij het Vrij Technisch Instituut, een katholieke school binnen de scholengemeenschap Sint-Michiel te Roeselare. Directie en begeleiders stellen alles in het werk om uw vertrouwen niet te beschamen en aldus uw zoon of dochter de beste kansen te bieden om zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan het maatschappijgebeuren. Deze brochure wil u uitleg te geven over het systeem en de doelstellingen van het deeltijds onderwijs.

Beste jongere Je komt inlichtingen nemen in het Centrum Leren en Werken. Het centrum wil je de kans bieden om een beroep aan te leren. Intussen wordt ook aandacht besteed aan de vorming van je persoonlijkheid, je sociale vaardigheden en je algemene kennis. De directie en alle begeleiders van het Centrum Leren en Werken

/3


/4

Wie kan er deeltijds beroepsonderwijs volgen? Leerplichtigen (15-18-jarigen) Volgens de wet op de leerplicht ben je leerplichtig tot de dag van je 18de verjaardag als je voor 30 juni jarig bent. Uiteraard kan je het lopende schooljaar volledig doorlopen zodat je bepaalde attesten en/of getuigschriften kan behalen. Ben je jarig na 30 juni dan ben je leerplichtig tot 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt. Enkele voorbeelden: Geboren op 15 maart 1996 -> dan ben je leerplichtig tot 15 maart 2014. Geboren op 23 oktober 1996 -> dan ben je leerplichtig tot 30 juni 2014. Geboren in 1997 -> de leerplicht loopt ten einde in 2015 Je kan overstappen naar het centrum vanaf: 15 jaar, na de 1egraad van het secundair onderwijs gevolgd te hebben; 16 jaar, zonder voorwaarden.

Er wordt steeds kinderbijslag verleend ten behoeve van de jongere tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin hij/zij 18 jaar wordt.

Inschrijven in het secretariaat van het Centrum Leren en Werken kan in principe tot 31 januari van het lopende schooljaar.


/5

Niet-leerplichtigen (18-25-jarigen) Jongeren die niet meer leerplichtig zijn, kunnen deeltijds onderwijs volgen tot 30 juni van het schooljaar waarin men 25 jaar wordt. Een alternerende tewerkstelling is uiteraard noodzakelijk.

Zo bestaat de mogelijkheid om alsnog een (studie)getuigschrift of een diploma secundair onderwijs te behalen.

De jongeren behouden het recht op kinderbijslag indien ze niet meer verdienen dan +/- f 520,08 bruto per maand.

Inschrijven in het secretariaat van het Centrum Leren en Werken is in principe mogelijk tot 31 januari van het lopende schooljaar.

C e n t r u m L e r e n e n We r k e n Leenstraat 72 8800 ROESELARE Te l . 0 5 1 2 0 0 2 7 8


/6

Niveau van de opleiding Afhankelijk van je vooropleiding kan je deeltijds onderwijs volgen op het niveau van de 2de of 3de graad BSO.

Tot de 2de graad worden uitsluitend als regelmatige jongere toegelaten:

• jongeren die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en al de eerste 2 leerjaren van het gewoon secundair onderwijs hebben gevolgd; • jongeren die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en al de eerste 2 leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs hebben gevolgd; • jongeren die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Tot de 3de graad worden uitsluitend als regelmatige jongere toegelaten:

• de houder van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs; • de houder van een (kwalificatie)getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO), opleidingsvorm 3.


/7

Hoe werkt het deeltijds beroepsonderwijs? Je volgt per week 15 uur les (2 dagen), dit gedurende 40 weken per jaar.

Deeltijdse leerplicht houdt een verplichting in voor de 5 dagen = Voltijds engagement. Elke jongere volgt 2 dagen opleiding in Centrum Leren en Werken. Voor een zinvolle invulling van de 3 andere weekdagen wordt voor elke jongere een individueel traject voorgesteld.

Algemene vorming (AV): 7 uur In het centrum bestaan er geen “vakken”. Er wordt gewerkt met thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij. In die thema’s worden basisvaardigheden van rekenen en taal verwerkt. Volgende rubrieken komen aan bod: actualiteit, arbeid en werkloosheid, burgerzin, consument zijn, creatief expressievermogen, gezondheid, mobiliteit, natuur en milieu, sport en vrije tijd, tijd en ruimte, veiligheid, vreemde talen, waardebeleving, relatievorming en seksualiteit, zelfredzaamheid.

lesuren:

8.25 u.

->

8.30 u.

->

10.10 u.

->

aanwezig op het centrum lesactiviteit

10.10 u.

->

10.25 u.

->

pauze

10.25 u.

->

12.05 u.

->

lesactiviteit

12.55 u.

->

aanwezig op het centrum

13.00 u.

->

14.40 u.

->

lesactiviteit

14.40 u.

->

14.55 u.

->

pauze

14.55 u.

->

15.45 u.

->

lesactiviteit


/8

Beroepsgerichte vorming (BGV): 8 uur Het spreekt voor zich dat je een richting kiest die nauw aansluit bij je tewerkstelling. We spreken van een alternerende opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Het aanleren van praktische vaardigheden primeert. lesuren:

8.25 u.

->

8.30 u.

->

10.10 u.

->

lesactiviteit

aanwezig op het centrum

10.10 u.

->

10.25 u.

->

pauze

10.25 u.

->

12.05 u.

->

lesactiviteit

12.55 u.

->

aanwezig op het centrum

13.00 u.

->

14.40 u.

->

lesactiviteit

14.40 u.

->

14.55 u.

->

pauze

14.55 u.

->

16.35 u.

->

lesactiviteit

Binnen al deze richtingen volg je een welbepaalde certificaatsgerichte beroepsopleiding. Je start een bepaald leertraject. Onder voorbehoud: In bepaalde gevallen start je in een traject dat niet onmiddellijk leidt tot het behalen van een certificaat. Dit is zo wanneer je geen gegronde keuze van opleiding binnen het aanbod kan maken. Ook wanneer jij en/of het centrum twijfelt of het systeem van leren en werken wel de goede onderwijsvorm voor jou is, wordt een alternatief traject uitgetekend. Dit volg je gedurende een vooraf bepaalde periode. Nadien volgt een toeleiding tot ĂŠĂŠn van de certificaatsgerichte trajecten of volgt een doorverwijzing naar een andere onderwijsvorm.

Voor iedere jongere wordt een traject op maat gemaakt. De trajectbegeleider en de begeleiders bewaken dit traject zodat de jongere ten volle van de opleiding kan genieten. Dit traject wordt bij het begin van het schooljaar besproken met de jongere en de ouders. In de loop van het schooljaar kan dit traject bijgestuurd worden.


/9

BOUW (MODULAIR) DAKDEKKER LEIEN EN PANNEN De opleiding dakwerken bestaat uit 3 modules, “voorbereiden dakwerken, plaatsing pannen en plaatsing leien”. Men begint altijd met de module voorbereiden dakwerken”, daarna kijkt men uit naar de volgende modules. Dit alles bestaat uit herkennen van verschillende soorten daken, plaatsen van onderdak, plaatsen en afwerken van een velux, afwerken van een schoorsteen, kilgoot, noordboom, solderen van zink. Eenmaal dit alles achter de rug, heb je het certificaat “dakdekker”.

Plaatsing pannen Voorbereiding dakwerken Plaatsing leien

DAKDEKKER LEIEN EN PANNEN


/ 10

DAKAFDICHTER (onder voorbehoud) De dakafdichter brengt waterdichte afdichtingslagen aan op daken nadat hij de ondergrond heeft voorbereid.

Voorbereiding dakwerken

Plaatsing dakafdichting

DAKAFDICHTER

BEKISTER Op de eventuele voorkennis bouwen we verder aan het traject om samen met de alternerende tewerkstelling van de jongere een bouwvakker te maken die kan meedraaien in een bedrijf die eerder grote betonconstructies plaatst (appartementsgebouw).

Basistechnieken metselwerk

Metselwerk

Bekisting

Fundering op staal

Riolerings- en afwateringsstelsels

Opritten

Bekister


/ 11

WERFBEDIENER (onder voorbehoud) Hier kan je van meerdere bouwactiviteiten proeven om dan over te stappen naar een van de vorige of als volwaardige werfbediener in een bouwbedrijf aan de slag te gaan.

Basistechnieken metselwerk

Werfbediening

Grondwerk

Fundering op staal

Riolerings- en afwateringsstelsels

Opritten

WERFBEDIENER


/ 12

METSELAAR Op de eventuele voorkennis bouwen we verder aan je traject om samen met de alternerende tewerkstelling van u een bouwvakker te maken die kan meedraaien in een bedrijf waar de hoofdzaak metselen van binnen– en buitenmuren is.

Basistechnieken metselwerk

Metselwerk

Specifiek uitvoeringswerk

Bekisting METSELAAR Fundering op staal

Riolerings- en afwateringsstelsels


/ 13

TEGELZETTER Samen met een alternerende tewerkstelling kan je tegelzetter worden die zowel binnen—als buitenvloeren kan plaatsen en afwerken. Ook wandtegels plaatsen en afwerken in badkamers en dergelijke behoren tot je taak.

Plaatsing vloertegels Basistechnieken tegelzetten

TEGELZETTER Plaatsing wandtegels

VOEGER Er wordt van de jongere een bouwvakker gemaakt die vooral buitenmuren zal afwerken met verschillende technieken of oude muren renoveren en metselwerk herstellen.

Voegwerk in cement Basistechnieken metselwerk

VOEGER Elastisch voegwerk


/ 14

METAALBEWERKING (MODULAIR) HOEKNAADLASSER De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op metalen en werkstukkenplaat en/of pijp. Hij doet dit zo dat het risico op lasfouten tot een minimum beperkt is en de lasverbinding voldoet aan de huidig geldende Europese en Internationale normen.

Beklede elektrode hoeknaadlas

MIG/MAG hoeknaadlas

TIG hoeknaadlas

HOEKNAADLASSER


/ 15

PLAATLASSER De plaatlasser monteert kleine werkstukken zodat de onderdelen vaststaan in de positie die het montageplan voorschrijft. Vooraf maakt hij onderdelen zuiver en klaar voor montage.

Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

PLAATLASSER


/ 16

PIJPLASSER De pijplasser last hoeknaadverbindingen, plaatverbindingen en pijpverbindingen in alle lasposities op metalen plaat-plaat, plaat-pijp en pijp-pijp.

Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

Beklede elektrode pijplas

MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

MIG/MAG pijplas

TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

TIG pijplas

PIJPLASSER


/ 17

LASSER BEKLEDE ELEKTRODE De lasser last verbindingen in alle lasposities op metaal met de elektrode.

Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

Beklede elektrode pijplas

LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

LASSER MIG/MAG Ook hier worden verbindingen gelast in alle posities, ditmaal met een halfautomatisch lastoestel.

MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

MIG/MAG pijplas

LASSER MIG/MAG


/ 18

LASSER TIG De lasser last verbindingen in alle lasposities op metaal, inox en aluminium met een TIG-toestel.

TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

TIG pijplas

LASSER TIG

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL De productiemedewerker metaal voorziet de machine van grond– en hulpstoffen om metaalconstructies te bewerken of af te werken. Hij bedient de machine van zijn eigen werkpost.

Initiatie metaalbewerking

Bediening machine of (deel)installatie

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL


/ 19

LOGISTIEK ONDERHOUD (LINEAIR) LOGISTIEK HELPER IN DE VERZORGINGSINSTELLINGEN / ZIEKENHUIZEN Inhoudelijk: • deontologisch handelen • schoonmaak en onderhoud, linnendienst, maaltijdzorg • zorgvrager tillen, verplaatsen,vervoeren • administratieve taken, observeren en rapporteren • animatieactiviteiten ondersteunen


/ 20

VERZORGENDE Inhoudelijk: • competenties van logistiek helper bezitten • hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in eigen leefomgeving van de zorgvrager • schoonmaak en onderhoud van leefomgeving • hulp bij organisatie dagelijkse levensverrichtingen


/ 21

VERKOOP (MODULAIR) KASSIER Voor de opleiding Kassier ligt de nadruk op de volledige werking met en rond de kassa.

Kassawerk KASSIER Klantencontact

VERKOPER De opleiding Verkoper is gericht op het verkoopgesprek met de klant inclusief de dienstverlening na verkoop in allerhande winkeltypes.

Verkoop

Presentatiewerk

Klantencontact

VERKOPER


/ 22

AANVULLER Voor de opleiding Aanvuller ligt de nadruk op het controleren van de geleverde artikelen, het beheren van de voorraad, aanvullen van de goederen en het aanbrengen van prijzen.

Aanvulwerk

Presentatiewerk

AANVULLER

Klantencontact

WINKELBEDIENDE De opleiding winkelbediende bestaat uit 5 modules. Het contact met klanten staat in elk certificaat centraal.

Aanvulwerk

Presentatiewerk

Klantencontact

Kassawerk

Verkoop

WINKELBEDIENDE


/ 23

VOEDING - HORECA (MODULAIR) KEUKENMEDEWERKER In de module keukenmedewerker leer je de basis om als goede keukenpiet te kunnen functioneren, je leert er onder andere de hygiĂŤneregels toepassen, basiskooktechnieken komen aan bod alsook verschillende snijtechnieken.

Initiatie keuken

Keukentechnieken

KEUKENMEDEWERKER

GROOTKEUKENMEDEWERKER Grootkeukenmedewerker is mede met een gepaste tewerkstelling een leerrijke module. Je leert er de grootkeukentoestellen kennen, convienence food, registratielijsten invullen en nog zoveel meer.

Initiatie keuken

Verdeelsystemen grootkeuken

Grootkeukentechnieken

GROOTKEUKENMEDEWERKER


/ 24

HULPKOK Hulpkok is het vervolg voor een gecertificeerde keukenmedewerker, hier gaan we een stapje verder, je leert er onder andere koude en warme keukenbereidingen maken, ook dresseertechnieken en kostprijsberekeningen komen aan bod, je leert er ook veel verantwoordelijkheid te nemen en leiding te geven

Initiatie keuken

Keukentechnieken

Warme keukenbereidingen

Koude keukenbereidingen

HULPKOK

Keukenprocessen

HULPKELNER De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.

Initiatie bar en bediening

Zaal- en tafelschikking

Bediening

HULPKELNER


/ 25

DISTIBUTIE (MODULAIR) MAGAZIJNMEDEWERKER De opleiding magazijnmedewerker bestaat uit 3 modules. Bij elke module is het ICT-gebruik belangrijk en moet je goed zelfstandig kunnen werken. Bij de module Inkomende goederen wordt veel aandacht besteed aan de controle van de goederen die op het bedrijf binnenkomen en ook aan de administratieve taken die erbij horen. Het gebruik van hulpmiddelen zoals transpalet, duivel, transportbaan,‌ als verschillende technieken om goederen te lossen komen aan bod. In de module Magazijntaken ligt de nadruk op de handelingen die gebeuren nadat de goederen in het bedrijf aangekomen zijn. Waar de goederen in het magazijn geplaatst moeten worden, soorten magazijnen, hoe goederen vlot

kunnen teruggevonden worden,‌ leer je in deze module. Net zoals bij de vorige module komt hier ook heel wat papierwerk bij kijken. De derde module binnen deze opleiding is de module Uitgaande goederen. In deze module gaat het voornamelijk om methoden en regels die je moet respecteren bij het picken van goederen, de laadvoorschriften die geldig zijn voor de te leveren goederen, hulpmiddelen om deze taken goed en veilig uit te voeren en natuurlijk ook de administratie die bij dit onderdeel komt kijken. Als alle modules met succes doorlopen zijn dan bekom je het certificaat van magazijnmedewerker.

Inkomende goederen

Uitgaande goederen

Magazijntaken

MAGAZIJNMEDEWERKER


/ 26

HOUTBEWERKING (MODULAIR) MACHINAAL HOUTBEWERKER De eerste fase van deze opleiding omvat een basispakket die alle zaken uitgebreid bespreekt voor mensen die voor het eerst kennis maken met de houtbewerking. In het tweede deel van deze opleiding leer je alle houtbewerkingmachines zelfstandig instellen en bedienen.

Manuele houtbewerking MACHINAAL HOUTBEWERKER

Machinale houtbewerking

PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW De productiemedewerker interieurbouw vervaardigt in het atelier interieur- of projectmeubilair. Je maakt in deze opleiding kasten, balies en bureaus voor zowel keuken, badkamer, winkel, kantoor of binneninrichtingen.

Manuele houtbewerking Interieurelementen Machinale houtbewerking

PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW


/ 27

PLAATSER INTERIEURELEMENTEN In deze opleiding leer je de verschillende plaatsing- en bevestigingstechnieken voor interieur- of projectmeubilair. Deze opleiding loopt meestal parallel met de module interieurelementen.

Manuele houtbewerking

Plaatsing Interieurelementen

PLAATSER INTERIEURELEMENTEN

INTERIEURBOUWER Deze module bestaat uit het vervaardigen van kasten of interieurelementen alsook het plaatsen ervan. Je maakt meestal de meubels en interieurelementen in de werkplaats en bouwt ze op de plaats van bestemming op.

Manuele houtbewerking

Plaatsing interieurelementen INTERIEURBOUWER

Machinale houtbewerking

Interieurelementen


/ 28

WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERK HOUT In deze opleiding leer je vooral aan hoe je valse wanden, binnendeuren, plafonds, parket, plinten en trappen vervaardigt en plaatst. Deze module is vooral gericht op het afwerken en verfraaien van de binnenzijde van een gebouw.

Manuele houtbewerking Werkplaatsbinnenschrijnwerk

WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERKER HOUT

Machinale houtbewerking

WERKPLAATSBUITENSCHRIJNWERK HOUT De werkplaatsbuitenschrijnwerker vervaardigt ramen, deuren, poorten, rolluiken, terrassen en houten constructies gericht op het afwerken en dichtmaken van de buitenzijde van gebouwen.

Manuele houtbewerking Werkplaatsbuitenschrijnwerk Machinale houtbewerking

WERKPLAATSBUITENSCHRIJNWERKER HOUT


/ 29

De invulling binnen de overige 3 dagen Naast de 2 dagen opleiding in het centrum wordt van jou verwacht dat je werkt of werk zoekt. Werkervaring opdoen is van groot belang voor latere tewerkstellingskansen.

Deeltijds leren zonder te streven naar werk heeft weinig zin!

Samen met de trajectbegeleiders van het centrum zal je stappen moeten ondernemen om een passende tewerkstelling te vinden. Je kan uiteraard ook zelfstandig al op zoek naar een job. Indien je werkloos blijft, zal je opgeroepen worden om een bijkomende ‘vorming’ te volgen. Dit voortraject is gericht op het leren nagaan van je mogelijkheden en heeft tot doel je te helpen oriënteren naar een bepaalde beroepsopleiding. Dankzij het vormingshuis Groep Intro kunnen we jou deze kans geven. Deze vorming gaat door in de lokalen van het vormingshuis, gelegen te Rumbeke in de Hoogstraat 98.

Tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden: Afhankelijk van je tewerkstelling, krijg je één van onderstaande contracten: • • • •

deeltijds arbeidscontract (AC, Maribel); werknemersleercontract (WLC, BIO); contract via de VDAB (IBO) thuiswerker in het bedrijf van je ouders.

Jongeren die nog niet over de nodige praktische vaardigheden beschikken of die nog te weinig passende arbeidsattitudes hebben, krijgen de mogelijkheid om te starten met een opleidingscontract in een brugproject. Het brugproject wordt georganiseerd door de promotor, OCMW Roeselare. Daartoe kan je terecht bij de trajectbegeleider van het OCMW, Nele Sercu. Zij heeft haar bureau in de Désire Mergaertstraat 15 te Roeselare; bij de kringwinkel. Na deze opleiding zou je over de nodige werkervaring moeten beschikken om te kunnen doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Bij tewerkstelling geniet je onder bepaalde voorwaarden van een startbonus van de RVA.


/ 30

Attesten en getuigschriften Attest verworven competenties Voor de jongeren die: • een opleiding niet met vrucht hebben beëindigd of voortijds hebben stopgezet.

Certificaat van de beroepsopleiding Voor de jongeren die: • een opleiding met vrucht hebben gevolgd.

Op het einde van een werknemersleercontract ontvang je, na een proef in het bedrijf, een officieel getuigschrift van het Ministerie.

Getuigschrift 2e graad BSO Voor de jongeren die: • 2 jaar na de 1e graad hebben gevolgd; • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt; • ten minste één certificaat hebben behaald.

Studiegetuigschrift 2e jaar van de 3e graad BSO Voor de jongeren die: • 4 jaar na de 1e graad hebben gevolgd; • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt; • ten minste één certificaat hebben behaald.

Diploma secundair onderwijs Voor de jongeren die: • een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs bezitten; • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt; • ten minste één certificaat hebben behaald. • 5 jaar na de 1e graad hebben gevolgd.

Getuigschrift betreffende de basiskennis van het bedrijfsbeheer Voor de jongeren die: • na de 1e graad ten minste 4 schooljaren secundair onderwijs en/of leertijd hebben gevolgd; • voldaan hebben aan het desbetreffende leerplan.


/ 31

Bij wie kan je terecht? Directie • •

algemene directie van het VTI: Johan Decock coôrdinator van het Centrum Leren en Werken: Jean-Pierre Declercq

Secretariaat * secretariaatsmedewerkers: • Katrien De Wandel -> leerlingenadministratie • Sylvie Cremers -> onthaal, CVS, werkkledij en uitrusting, start– en stage-bonus • Yanna Dewilde -> ICT, ontwerp digitaal platform, website * trajectbegeleiders: • Frederik Deproost • Annelore Vandewiere • Koen Vansteelandt

-> -> ->

algemene begeleiding en opvolging sociale begeleiding, brugproject, voortrajecten begeleiding reguliere tewerkstelling

De groep begeleiders De groep begeleiders staat naast het lesgeven ook in om jouw problemen te helpen oplossen. Je kunt altijd bij iemand van je begeleiders terecht.

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het centrum werkt nauw samen met onderstaand CLB. Je kunt er terecht voor informatie en hulpverlening in verband met leerproblemen, gezondheid, persoonlijkheidsproblemen, gedragsproblemen, … Aarzel niet het CLB te contacteren bij problemen van welke aard ook:

Kattenstraat 65 - 8800 Roeselare Tel.: 051 25 97 00 - www.clbroeselare.be

• • • •

Lieve Verbrugghe Steven Beddeleem Davy Depraetere Maarten Biesbrouck

-> -> -> ->

psychologisch assistent maatschappelijk assistent verpleegkundige geneesheer


Centrum Leren en Werken Leenstraat 72 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 78 – fax: 051 21 21 79 info@clwr.be www.clwr.be

Clw brochure 1 juni 2013