{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

REVISTA CLUBULUI DE PRESĂ COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU NUMĂR SPECIAL - PROIECT EUROPEAN COMENIUS

BELIEVE IT OR NOT - BION IANUARIE 2014

1


EUROPEAN PROGRAMME COMENIUS

Germany, Speyer - Friedrich Magnus Schwerd Gymnasium Estonia, Kuressaare - Saaremaa Co-Educational Gymnasium Romania, Buzトブ - Colegiul Economic Turkey, Aydin - Doga Koleji Czech Republic, Uhersky Brod - Gymnazium J. A. Komenskeho Italy, Nuoro - Liceo Sebastiano Satta Spain, Tomares (Seville) - Nestor Almendros School United Kingdom /Wales, Llangollen - Ysgol Dinas Brテ「n

2


Proiectul European Comenius - parteneriat multilateral BELIEVE IT OR NOT (2012-2014) - BION a fost prezentat elevilor şcolii cu ocazia Zilei Europene a Limbilor (26 septembrie 2012), iar în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale, elevii cercului Noi şi Europa au început serios pregătirea pentru acest proiect european. S-au înscris elevi din clasele IX-XII. Astfel, echipele de lucru au realizat prezentări PP cu: * obiectivele generale ale proiectului: - îmbunătăţirea calităţii dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea mobilităţii, implicând elevi şi profesori din statele membre UE; - învăţarea şi folosirea a cât mai multor limbi străine; - sprijin în dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în folosirea TIC. * obiectivele specifice: - să conştientizeze valorile şi credinţele celorlalte culture; - să exploreze asemănările şi diferenţele; - să le înţeleagă printr-un dialog intercultural şi interreligios, devenind astfel mai toleranţi; - să realizeze importanţa multilingvismului pentru a-şi face prieteni; - să folosească noi metode şi practici de învăţare. Au urmat prezentări "Să cunoaştem Uniunea Europeană şi valorile ei", "Să cunoaştem statele implicate în proiect - Germania, Ţara Galilor, Cehia, Estonia, Italia, Spania, Turcia". Coordonatorul proiectului, prof. Adriana Pietrăreanu şi profesorii din echipa de proiect - Marioara Lungu, Emilia Bodea, Cristina Tudorancea, Adina Enuş, Ecaterina Piciorea, Cecilia Duca, Diana Bodescu, Carmen Cercel, Lucia Olteanu, Daniela Anghel - au prezentat sarcinile specifice de lucru, etape şi termene, produse ce trebuie realizate şi programul mobilităţilor pentru primul an de proiect în Cehia, Estonia, Italia, Ţara Galilor. 3


În perioada 13-17 martie 2013 a avut loc a doua reuniune de proiect din cadrul parteneriatului multilateral Comenius “Believe It Or Not”, la şcoala din Kuressaare/Saaremaa. Au fost prezenţi 20 elevi şi 14 profesori din toate ţările partenere, plus reprezentanţii ţarii gazdă. Colegiul Economic Buzău a fost reprezentat de o delegaţie formată din elevii Şoriga Iuliana, Ceauşel Lorena, Baba Neaga Mădălin şi prof. Adriana Pietrăreanu (coordonator proiect), Ani-Daniela Anghel. Activităţile acestei reuniuni au urmărit programul stabilit la întâlnirea de proiect anterioară din Republica Cehă: prezentarea rezultatelor chestionarelor pe teme religioase date la nivel naţional unui grup de aprox. 400 elevi din fiecare şcoală (prezentate la această întâlnire de Germania şi Cehia). S-a putut remarca tendinţa adolescenţilor de a frecventa biserica numai la momente speciale – Paşte, Crăciun, evenimente familiale, chiar dacă majoritatea cred în existenţa unei fiinţe divine - Dumnezeu/Alah/Mahomed. Rezultatele chestionarului se pot vedea pe site-ul proiectului http://BION.xhost.ro. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere asupra rezultatelor. Există asemănări, dar şi diferenţe: Religia este obiect obligatoriu in şcolile din Germania, Ţara Galilor, Turcia, România, obiect optional in Italia, Spania, Republica Cehă şi nu se predă deloc în şcolile din Estonia. Astfel este de înţeles de ce 70% dintre estonieni se declara non-religioşi. Totuşi, în Estonia există multe biserici luterane, ortodoxe, am vizitat câteva în Tallinn şi în Saaremaa. 4


Echipa germană, coordonatoarea proiectului, a prezentat Programul Moodle tuturor partenerilor, program unde va fi prezentat întregul proiect timp de doi ani, cu toate activităţile, întâlnirile de proiect, produsele finale, diseminările. O sesiune specială a fost dedicată prezentării logo-urilor câştigătoare la nivel de şcoală (Colegiul Economic a trebuit să aleagă dintre cele 20 pe care le-au realizat elevii scolii, individual sau în echipă), explicarea lor şi alegerea logo-ului câstigător care să reprezinte proiectul. După vot, a fost ales logo-ul pe care l-a prezentat Italia. Elevii au prezentat ceea ce pregătiseră ca temă din ţara (Şcoală, Ţară, Oraşul şi Local Saints). Astfel, s-au familiarizat cu ţările participante la proiect, cu şcolile partenerilor şi cu elemente ale religiilor, creştină catolică / ortodoxă / luterană, musulmană. Ţara gazdă a organizat pentru elevii şi profesorii participanţi la proiect activităţi integrative, activităţi care au urmărit lucrul în echipe mixte, colaborarea pentru obţinerea unor produse finale la sfârşitul workshop-urilor, cunoaşterea culturii şi realităţilor estoniene (Turul ghidat de elevi - ghizi al scolii Saaremaa Uhisgumnaasium, turul oraşului Kuressaare şi al insulei Saaremaa - Kaali, Valjala, Karja, Angla Cultural Heritage Centre, Panga, întâlnirea cu primarul oraşului, vizita la Castel - transformat în Muzeu al comunismului, în Muzeu de istorie naturală, Muzeu de etnografie şi folclor, Muzeu de istorie). La workshop-uri elevii au confecţionat obiecte de ceramică, de lemn şi obiecte de podoabă din lână, au făcut pâine tradiţională. Pentru elevi a fost o experienţă extrem de interesantă să ia parte la aceste activităţi, aşa cum se desfăşurau ele în vremuri de mult apuse. Am aflat atât de multe despre această 5


ţară de 1,3 milioane locuitori, fostă comunistă ca şi noi, dar care şi-a revenit atât de repede, care a folosit enorm fondurile europene pentru reconstrucţie, unde învăţământul şi cultura sunt priorităţi naţionale, unde am descoperit oameni calzi (în ciuda celor -16 grade de afară!!!), politicoşi, mândri de ceea ce fac, toleranţi. Absolut remarcabile au fost cele două spectacole pe care elevii şcolii estoniene le-au prezentat la începutul şi sfârşitul reuniunii de proiect, spectacole care au cuprins muzică şi dansuri naţionale tradiţionale, dar şi moderne. În final au fost discutate şi stabilite sarcinile pentru următoarea întâlnire de proiect din Italia. "A fost o experienţă nouă, de neuitat, care mi-aş dori să se repete, bineînţeles prin muncă şi implicare. În urma acestei vizite în Estonia, am decis să fac mici ajustări în comportamentul meu, în modul de gândire, în viaţa mea, să fiu mai optimistă, mai ordonată, mai tolerantă, mai prietenoasă şi să privesc lucrurile mai relaxată şi cu mintea limpede."(Şoriga Iuliana – XII D) "Ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost şcoala lor, mare şi frumoasă, cu multe clase, mâncau gratuit la şcoală, faptul că învăţau foarte mult din proiecte practice şi nu numai din teorie, şi faptul că fiecare elev făcea câte ceva in timpul liber - muzică, dans, sport. Am învăţat foarte mult din discuţiile despre religie, atât la şcoală, în timpul pregătirii proiectului, cât şi din prezentările făcute de fiecare ţară." (Baba Neaga Mădălin – X B) "...pentru mine a fost foarte important că am putut să îmi exersez limba engleză, recunosc că îmi era foarte frică înainte de a pleca, dar m-am întors fericită că pot să vorbesc zile întregi numai în engleză!" (Ceauşel Lorena – XII D)

6


Următoarea vizită de lucru a proiectului a avut loc în perioada 14-19 aprilie 2013 în Italia/Sardinia, la şcoala din Nuoro, unde au participat partenerii din Germania, Ţara Galilor, Spania, Republica Cehă, Italia, Turcia, Estonia. Echipa Colegiului Economic, Buzău a fost formată din trei profesori: Adriana Pietrareanu, Ecaterina Piciorea, Cecilia Duca şi elevele Alexandra Vlad, Miruna Răpan. Vizita de lucru din Sardinia s-a desfăşurat conform programului întocmit de reprezentanţii şcolii gazdă şi pus la dispoziţie partenerilor de proiect. Cei 19 elevi şi 18 profesori din proiect şi elevi şi profesori din tara gazdă am continuat munca în comun, "învăţarea împreună" urmărind etapele deja stabilite. Astfel s-a continuat prezentarea rezultatelor chestionarului pe teme religioase dat elevilor din cele 8 şcoli partenere: au fost prezentate rezultatele de echipele din România şi Italia. Şi de acestă dată, ca şi în Estonia, când au prezentat Republica Cehă şi Germania, rezultatele au fost destul de apropiate, ceea ce dovedeşte o dată în plus că tinerii de pretutindeni au opinii şi preocupări asemănătoare.

Într-o altă sesiune de lucru am prezentat rezultatele lucrului în echipă, realizat de fiecare şcoală între reuniunile de proiect. Tema a fost Arhitectura religioasă şi Tradiţii de Paşti. Elevii şcolii au realizat prezentări foarte interesante despre tradiţiile româneşti de Paşte, au uimit cu frumuseţea ouălor încondeiate, singura ţară din proiect unde se mai vopsesc ouă atât de frumos, păstrând tradiţia străbună. De asemenea, fiind singura ţară creştinortodoxă din proiect, şi prezentarea arhitecturii bisericilor noastre, pictate complet pe interior, iar unele şi pe dinafară a fost foarte apreciată. Fiecare 7


şcoală a adus pachete de Paşte pentru celelalte şcoli din proiect, pachete ce au cuprins scrisori de prezentare, felicitări de Paşte şi postere făcute de elevi, obiecte specifice naţionale, ouă de ciocolată sau ouă încondeiate (România). În alte ateliere de lucru, elevi şi profesori au învăţat un dans tradiţional sard "su ballu sardu", ne-am familiarizat cu Mamuthone (mască tipică sardă), elemente prezente la toate sărbătorile religioase din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, sau elevii au lucrat cu materiale reciclabile. Am vizitat Biserici din Nuoro (Church of Grace şi Saint Anne), Sanctuary of Remedy. Ne-am bucurat şi la această întâlnire de activităţi integrative, diverse şi atractive menite să ne îmbogăţească spiritual, dar şi să găsim soluţii la problemele ce preocupă toţi partenerii referitor la descoperirea şi păstrarea moştenirii culturale, cunoaşterea culturii şi realităţilor naţionale, să învăţăm să respectăm cultura, tradiţiile şi stilul de viaţă al altor popoare. Dar, poate, cel mai important este faptul că elevii, tineri din ţări diferite, culturi şi religii diferite au lucrat împreună în echipe mixte, au locuit şi s-au distrat împreună, s-au împrietenit, dovedind că sunt atât de asemănători, că au preocupări asemănătoare. “BION - proiect al unităţii şi diversităţii în credinţă. Prin acest proiect pătrundem în tainele credinţei, miturilor, tradiţiilor, obiceiurilor altor popoare. Acest lucru ne ajută să ne cunoaştem mai bine, să ne respectăm unii pe alţii, aşa cum suntem, ca produs al unor evoluţii în condiţii diferite timp

8


de milenii, încărcaţi cu toată moştenirea strămoşilor noştri. Cunoaşterea este o condiţie primordială, indispensabilă a convieţuirii în spaţiul, până la urmă, atât de strâmt al bătrânei Europe.” (prof. Ecaterina Piciorea) "... a însemnat o ocazie unică de a cunoaşte oameni noi, elevi de vârsta mea din Europa, de a descoperi locuri noi, mi-am dat seamă că nu suntem deloc diferiţi, indiferent de ţară sau religie, avem aceleaşi pasiuni, că ascultăm acelaşi gen de muzică, că ne plac aceleaşi filme, aceiaşi actori. Mam intors mult mai încrezătoare în mine" (Vlad Alexandra – XII B) "... prima dată cu avionul, prima vizită într-o ţară străină - un vis împlinit! Nu mi-am imaginat niciodată că pot să intru într-o familie ca propriul copil, să fiu primită atât de bine, că voi cunoaşte atât de multă lume într-un timp atât de scurt şi că voi lega prietenii cu tineri pe care nu aş fi avut şansa să-i cunosc, că voi învăţa despre religiile lumii atât de mult doar într-o săptămână." (Răpan Miruna – XII B)

9


În perioada 14-19 mai 2013 am participat la vizita de lucru din Llangollen – Ţara Galilor, din cadrul proiectului. A fost o experienţă de neuitat, cu locuri minunate, cu oameni deosebiţi, cu sentimente şi trăiri unice. Am descoperit o ţară care are drept simbol dragonul roşu, unde identitatea naţională este impregnată pretutindeni, iar ţinutul este înzestrat cu privelişti liniştitoare. Au participat şapte ţări din proiect Ţara Galilor, Germania, Italia, Spania, Cehia, Estonia, România, (Turcia nu a fost prezentă pentru că nu a primit viza din partea Consulatului) cu 18 profesori, 21 elevi - oaspeţi şi foarte mulţi elevi din ţara gazdă. Echipa Colegiului Economic, Buzău a fost formată din Adriana Pietrăreanu, coordonator de proiect, prof. Adina Enuş, Lucia Olteanu şi elevele Georgiana Niţu, Diana Bănică. Tematica acestei vizite de lucru, a patra din cadrul proiectului, a fost “Mituri şi legende”, o tematică deosebit de interesantă, pe care gazdele au susţinut-o prin deplasări în locuri pline de istorie şi de legende: Biserica Pennant Melangell din sec. XII, un loc situat departe de tumultumul vieţii secolului XXI, loc în care oamenii au posibilitatea de a experimenta sentimente de linişte şi de pace, inspirându-se din mitul lui Saint Melangell, minunata catedrală din Chester, construită în 1092, Teggie - legenda monstrului din Bala Lake, Llyn Tryweryn şi istoria lui, Nant Gwynant, în Corwen povestea eroului galez Owain Glyndwr - ultimul prinţ din Wales, în Beddgelert „mormântul lui Gellert”, câinele prinţului Llewellyn, omorât din greşeală de stăpânul său, după ce i-a salvat fiul din ghearele unui lup. Parcul Naţional Snowdonia, cu vârful Snowdon, cel mai înalt din Ţara Galilor. Am vizitat Coleg y Bala, Centru pentru copii şi tineri unde am participat la o foarte interesantă discuţie pe tema Believe It Or Not / Crede sau nu. Şcoala din Llangollen, Ysgol Dinas Brân pare ea însăşi o legendă: având ca motto “Success through Effort", depăşeşte ca întindere câteva şcoli din Buzău luate împreună; dovadă şi timpul alocat prin program vizitării: o oră, cu ghid, desigur, altfel existând pericolul de a te rătăci. Cei 1100 elevi îşi 10


desfăşoară activitatea în săli şi laboratoare cu dotări de ultimă oră, iar atâtea terenuri de sport cu destinaţii distincte nu-mi amintesc să fi văzut decât la televizor. În şcoală s-au derulat activităţi interesante, am descoperit o atmosferă calmă, caldă şi stimulatoare pentru elevi. Fiecare echipă a prezentat mituri şi legende naţionale, unele dintre ele asemănătoare, altele total diferite. Prin intermediul lor am pătruns în tainele credinţei, miturilor, tradiţiilor, obiceiurilor altor popoare. Acest lucru ne ajută să ne cunoaştem mai bine, să ne respectăm unii pe alţii, aşa cum suntem, ca produs al unor evoluţii în condiţii diferite timp de milenii, încărcaţi cu toată moştenirea strămoşilor noştri. Cunoaşterea este o condiţie primordială, indispensabilă a convieţuirii în spaţiul, până la urmă, atât de strâmt al bătrânei Europe. Elevii români au prezentat legenda Meşterului Manole, legenda Sfintei Filofteia şi bineînţeles Dracula. Profesorii participanţi au discutat despre activităţile derulate în primul an de proiect, despre îndeplinirea sarcinilor de proiect, despre raportul intermediar care trebuie prezentat agenţiilor naţionale, despre viitorul an de proiect cu, în primul rând, întâlnirea din România în luna octombrie, dar şi celelalte din Turcia, Spania şi Germania, despre continuarea prezentării proiectului pe platforma Moodle pentru o mai bună diseminare, despre alte metode de diseminare şi evaluare şi despre produsele finale care trebuie realizate. Deosebit de interesantă a fost excursia în Chester, oraş istoric, înconjurat de un zid fortificat, foarte bine conservat. Cea mai mare atracţie turistică pe care oraşul o are de oferit este el însuşi; între zidurile sale se găseşte o adevărată colecţie de clădiri în culori alb-negru din perioada Tudorilor, sau roşu - alb din perioada victoriană, adevărate capodopere. Direct legată de proiect, superba catedrală din Chester construită în 1092 ne-a întâmpinat cu un concert de orgă, ceea ce ne-a creat sentimente foarte puternice şi a demonstrat o dată în plus rolul important pe care îl are biserica/credinţa în viaţa oamenilor. O zi specială a fost vineri, 18 mai, Ziua Bunăvoinţei / The Day of Goodwill când "Mesajul Păcii şi Bunăvoinţei" a fost citit în 9 limbi de tinerii participanţi la proiect, în faţa sutelor de elevi şi profesori prezenţi în amfiteatrul şcolii. A fost un moment emoţionant care i-a făcut pe elevi, o dată în plus, să fie mândri de rolul lor în acest proiect. Mesajul a fost creat în 11


1922 de reverendul Gwilym Davies din Cwm Rhymni - Wales. El era un pacifist, a luptat pentru includerea Wales în Liga Naţiunilor şi UNESCO şi dorea unirea copiilor din întreaga lume. Începând cu 1924, mesajul este citit şi transmis în fiecare zi de 18 mai ca Mesajul tinerilor galezi către tinerii din toate colţurile lumii. (a fost aleasă această dată pentru că este ziua când a avut loc prima conferinţă de pace de la Haga în 1899). Am participat la concertul de caritate, organizat şi prezentat de primarul din Llangollen, la concert a fost invitat şi corul şcolii Dinas Brân, de aceea foarte mulţi profesori şi părinţi s-au aflat în sală. Această vizită de lucru în Ţara Galilor a fost un prilej de cunoaştere a vechii culturi a galezilor, a unor mituri şi legende din ţări diferite. Antrenarea elevilor noştri în astfel de proiecte are efecte deosebite în formarea şi dezvoltarea lor: încurajarea învăţării limbilor străine, promovarea conştiinţei interculturale, dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale, sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale. “Llangollen, o localitate de cca 3000 de locuitori, pierdută undeva în þinuturile muntoase din nord-estul Ţării Galilor; un þinut de legendă, în care fiecare piatră, apă, munte, sat sau fermă poartă în sine o poveste. Regele Arthur sau magicianul Merlin, câinele Gellert cel omorât din greşeală de stăpânul său după ce i-a salvat fiul din ghearele unui lup, vorbesc despre istoria unui popor mândru având dragonul rosu drept simbol şi pentru care identitatea nationala s-a impregnat in fiecare casă. Proiectul BION mi-a oferit prilejul de a pătrunde în lumea mirifică a eroilor legendari. Şcoala din Llangollen Ysgol Dinas Brân pare ea însăşi o legendă: având ca motto “Success through Effort", depăşeşte ca întindere toate şcolile din Buzău luate împreună. Cei 1100 elevi îşi desfăşoară activitatea în săli şi laboratoare cu dotări de ultimă oră, iar atâtea terenuri de sport cu destinaþii distincte nu-mi amintesc să fi văzut decât la televizor.” (prof. Adina Enuş) “Această vizită de lucru în Ţara Galilor a fost un prilej de cunoaştere a culturii, a unor mituri şi legende din ţări diferite. Tematica - “Mituri şi legende”, o tematică deosebit de interesantă, pe care gazdele au susţinut-o prin deplasări în locuri pline de istorie şi de legende: Biserica Sf. Melangell, un loc situat departe de tumultumul vieţii secolului XXI, un loc în care oamenii au posibilitatea de a experimenta sentimente de linişte şi de pace, 12


Parcul National Snowdonia, cu vârful Snowdon, cel mai înalt din Ţara Galilor. Am văzut că în zonă există şi „mormântul lui Gellert”, numele provenind de la câinele prinţului Llewellyn, omorât din greşeală de stăpânul său, după ce i-a salvat fiul din ghearele unui lup. În şcoala Ysgol Dinas Brân pe care am vizitat-o şi unde s-au derulat activităţi interesante alături de colegii noştri din celelalte ţări, am descoperit o atmosferă calmă, caldă şi stimulatoare pentru elevi. Antrenarea elevilor noştri în astfel de proiecte are efecte deosebite în formarea şi dezvoltarea lor: încurajarea învăţării limbilor străine, promovarea conştiinţei interculturale, dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale, sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale”. (prof. Lucia Olteanu) “Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, pe lângă peisajele incredibile şi atmosfera liniştitoare a orăşelului Llangollen, a fost felul în care elevii m-au făcut să mă simt ca acasă. Împreună am petrecut zile de vis, am vizitat locuri pline de mister şi tradiţie ce m-au făcut să cred că am călătorit înapoi în timp. M-a impresionat şcoala lor mare, curată şi bine organizată, activităţile pe care le-am desfăşurat acolo. M-am ataşat mult de toţi elevii participanţi şi sper că ne vom revedea într-o bună zi!” (Diana Bănică – X B) “Fiecare ţară are ceva unic, ceva cu care iese în evidenţă; în Marea Britanie este arhitectura lor superbă, case din perioada Tudorilor sau victoriană. Răbdarea şi amabilitatea localnicilor este de admirat. Faptul că am reuşit să văd în realitate obiective turistice pe care doar în poze le-am văzut a fost cea mai mare realizare a mea de până acum. În Llangollen, cel mai frumos lucru pe care l-am observat a fost modul localnicilor de a convieţui cu natura şi de a fi şi moderni în acelaşi timp. Legendele locale îmi vor rămâne mult timp întipărite în minte deoarece ne-au fost prezentate în cel mai inedit mod posibil. Respectul localnicilor pentru cultură mi-a trezit interesul, am făcut comparaţie între ei şi români, galezii ştiu să îşi scoată în evidenţă valorile culturale.”(Georgiana Niţu – XI E)

13


În perioada 2 - 6 octombrie 2013, la Buzău - Colegiul Economic a avut loc a cincea întâlnire a Proiectului Multilateral Comenius Believe It Or Not - BION desfăşurat în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. După vizitele de lucru la care am participat în primul an de proiect în Estonia, Italia/Sardinia, Tara Galilor, iată că a venit rândul nostru. Au participat 60 elevi şi profesori din colegiul nostru, 27 elevi şi profesori din cinci ţări - Germania, Ţara Galilor, Estonia, Italia, Turcia, nu au venit echipele din Republica Cehă şi Spania. Tema stabilită pentru această întâlnire a fost foarte interesantă - Religia în regimurile totalitare / comunism, fascism, Credinţe seculare/Pelerinaje, dovadă numărul mare de elevi care a făcut "cercetări" şi a dorit să îşi prezinte rezultatele. Sunt ţări cu religii diferite, ortodoxă, catolică, luterană, musulmană şi de aceea este esenţial să punem accentul pe toleranţă, această valoare europeană atât de importantă pentru a încerca să ne înţelegem unii pe alţii ca să trăim în pace. Astfel, pe 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei am organizat o întâlnire la care, pe lângă cei 70 de elevi şi profesori participanţi la proiect, au fost invitaţi elevi şi profesori din şcolile care au proiecte europene în derulare din oraşul Buzău. Am prezentat principalele obiective generale ale proiectului îmbunătăţirea calităţii dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea mobilităţii, implicând elevi şi profesori din statele membre UE, învăţarea şi folosirea a cât mai multor limbi străine, sprijin în dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în folosirea TIC şi obiectivele specifice - să conştientizeze valorile şi credinţele celorlalte culturi, să exploreze asemănările şi diferenţele, să le înţeleagă printr-un dialog intercultural şi interreligios, devenind astfel mai toleranţi, să realizeze importanţa multilingvismului 14


pentru a-şi face prieteni, să folosească noi metode şi practici de învăţare. Am trecut apoi la temele stabilite pentru această etapă a proiectului: Religia în regimurile totalitare / comunism, fascism, Credinţe seculare/Pelerinaje, dar şi relevanţa banilor, a reţelelor de socializare şi a sportului ca substitut al religiei, prezentări pe care le-au făcut elevii din toate cele şase ţări.

Pe lângă atelierele specifice organizate în şcoală (Credinţe şi obiceiuri la strânsul recoltei), am organizat vizite de cunoaştere ale culturii şi civilizaţiei româneşti - în primul rând oraşul şi judeţul Buzău, apoi Bucureşti, Sinaia, Bran, Braşov, fapt foarte important deoarece absolut toţi cei 27 de participanţi erau pentru prima dată în România şi am dorit să îşi facă o impresie corectă despre ţara noastră. Atât elevii, cât şi profesorii au plecat cu gândul de a se întoarce şi de a cunoaşte mai bine România. Poate unii dintre ei o vor face! Toţi profesorii implicaţi în proiect au avut întâlniri de lucru pentru a evalua activitatea primului an de proiect şi a discuta despre activitatea celui de al doilea an, următoarele întâlniri de lucru din Turcia, Spania, Germania, despre noi metode de diseminare/evaluare şi despre produsele finale. Dar, poate, cel mai important este faptul că elevii, tineri din ţări diferite, culturi şi religii diferite au lucrat împreună în echipe mixte, au locuit şi s-au distrat împreună, s-au împrietenit, dovedind că sunt atât de asemănători, că au preocupări asemănătoare. Ei au dobândit abilităţi de comunicare cu oameni din alte culturi, şi-au îmbunătăţit limba engleză. Profesorii au avut ocazia să întâlnească colegi din alte sisteme de învăţământ, să discute îndelung despre metode folosite în educaţie, astfel că practica lor în învăţământ să fie îmbogăţită. 15


Participanţii la proiect au făcut o evaluare/prezentare a activităţilor din această perioadă. Iată câteva dintre impresiile lor: Prof. Adina Enuş: "Proiectul BION – incursiune în credinţă la Buzău, a prilejuit celor implicaţi: profesori şi elevi o incursiune la obiectivele de cult ale oraşului. Incursiunea (în opinia mea veritabilă vizită de studiu), a debutat cu Bisericuţa Copiilor, unde Părintele profesor Damian a trecut în revistă momentele de răscruce ale ortodoxiei româneşti, insistând asupra situaţiei acesteia în comunism. O “descindere la faţa locului” poate fi considerată vizita la Cimitirul Dumbrava, unde d-na prof. Adriana Pietrăreanu a prezentat, în „stilul său” şi în limba lui Shakespeare monumentele arhitectonice ale cimitirului, însoţite de explicaţii privind ceremonialul de înhumare la români. A fost ceva inedit, iar expresia de pe feţele celor prezenţi: catolici, protestanţi, luterani şi musulmani nu poate fi redată în cuvinte. Părea că uitaseră de vântul care “frigea” şi doreau să vadă şi să audă cât mai mult. A urmat vizita la Catedrala catolică Sfântul Iosif, unde ne-a impresionat căldura cu care au vorbit despre credinţă şi iubire două călugăriţe (din ordinul Fiicelor lui Iisus) venite din Madagascar şi Italia să îngrijească pe românii aflaţi în suferinţă. Părintele doctor Sava, director al seminarului Teologic din Buzău şi paroh al Bisericii Sfânta Paraschiva avea să încheie periplul călătoriei noastre şi nu oricum, ci în acordurile Corului Lira, condus de neobositul profesor Stănescu. A fost un adevărat regal: cântece religioase şi tradiţionale româneşti răsunând sub bolţile pictate cu sfinţi ale bisericii. Aşa ceva nu se uită!" Prof. Diana Bodescu: "Tipurile de educaţie nonformală şi informală sau împletit armonios pentru a oferi participanţilor la proiect nişte zile de neuitat. Mi-a fost oferită oportunitatea de a cunoaşte profesori şi elevi cu mintea deschisă, ce pot dezbate subiecte ca religia şi efectul ei asupra celor adepţi cu multă logică şi sensibilitate deopotrivă. Am fost avantajaţi din multe puncte de vedere, dezvoltându-ne personal în această săptamână. În primul rând, şansa de a vorbi în limba engleză, dar şi în celelalte limbi de circulaţie internaţională, a fost exploatată şi toti am apreciat ca neam dezvoltat abilităţile de comunicare. 16


În al doilea rând, schimburile interculturale au ajutat participanţii să îşi însuşească mai bine noţiunile de „toleranţă”, „nediscriminare”, „acceptare”, „tradiţii”, „obiceiuri”, „unitate prin diversitate”, „drepturile omului”, „particularităţi etnice”, „minorităţi” etc. În al treilea rând, cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii Colegiului Economic Buzău , colegii noştri de peste hotare au putut compara modul de lucru în unităţile de învăţământ partenere şi au remarcat ospitalitatea noastră. Avantaje şi dezavantaje există fără îndoială, dar important este că s-a remarcat o tendinţă generală de a ne orienta către soluţii, către punctele tari pe care ne dorim să le valorificăm în viitor pe baza acestor schimburi de experienţă. Vizita culturala realizată pe Valea Prahovei cu oprire la Castelul Bran şi oraşul Braşov, reprezentative pentru turismul din România, printre care Biserica Neagra, a fost foarte apreciată, având ocazia de a interacţiona în plus şi de a admira Biserici Ortodoxe foarte vechi, cu arhitectură rară în ţară şi străinătate. Aici aş mai putea menţiona, fiind de asemenea o iniţiativă a organizatorilor de a cumula mai multe informaţii culturale despre Buzău şi România, vizitarea Bisericilor reprezentative din oraşul Buzău, discursul Părintelui Sava de la Sf. Cuvioasa Paraschiva, totodată director al Seminarului Teologic din municipiu şi, bineînţeles, un mic tur al celor mai importante obiective turistice din centrul capitalei Bucureşti, încununat cu vizita la Biserica Stavropoleos, o bijuterie arhitecturală în stil brâncovenesc şi roman din anul 1724, care adăpostea într-o grădină amenajată cateva dintre ruinele Bisericilor demolate din timpul regimului comunist. Nu în ultimul rând, ziua de sâmbătă ne-a adus împreună în sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa unde s-au făcut prezentări pe tema centrală de către elevii tuturor ţărilor participante, Germania evidenţiindu-se cu o cercetare despre alternativele la religie din ziua de azi, pe care am considerat-o extrem de interesanta şi inovativă. La această întrunire formală, au raspuns invitaţiei noastre şi profesori cu elevi care au participat la proiecte similare de la Colegiul Mihai Eminescu Buzău, Seminarul Teologic Buzău, Liceul Pedagogic Buzău şi multe alte persoane interesate din oraş de această discuţie delicată despre credinţe şi influenţa regimurilor totalitare de-a lungul timpului."

17


Prof. Ecaterina Piciorea: "Luna lui Brumărel abundă în datini şi obiceiuri străbune legate de strânsul recoltei. Numeroase sărbatori tradiţionale creştine sau păgâne îşi găsesc şi astăzi loc în calendarul oficial sau în cel al inimilor noastre. Ne-am bucurat că, în acest anotimp al melancoliilor, dar şi al prieteniilor, am primit oaspeţi dragi din cinci ţări participante la proiectul BION (COMENIUS), pentru că le-am putut arăta o părticică din sufletul nostru de român, copleşit de nostalgia vremurilor de demult. Atelierul de lucru din cadrul programului s-a desfăşurat într-o atmosferă de basm, realizată cu ajutorul elevilor din clasele a IX-a F şi a XIa C. O mână de copii entuziaşti au ,,îmbrăcat” sala 4 în frunze ruginii, şiraguri de castane şi fructe de corn, au aninat peste tot dovleci, au ,,gătit” coşuri cu ştergare populare şi le-au umplut cu fructe de toamnă, aşa cum fac sătencele care merg la biserică pentru a sfinţi roadele acestui anotimp. Activitatea propriu- zisă a constat în realizarea unor felinare din dovleci, obicei străvechi, respectat cu sfinţenie şi astăzi în unele zone ale ţării. Când gospodarii aduc de la câmp carele încărcate de recolte, dăruiesc copiilor ,,bostani” pe care aceştia îi sculptează, pun lumânărele aprinse în ei şi cutreieră uliţele satului chiuind şi mulţumind Domnului pentru roadele bogate ale pământului. Oaspeţii noştri împreună cu elevii din Colegiul Economic Buzău, participanţi la acest proiect, grupaţi în echipe, s-au întrecut în a realiza cele mai frumoase felinare, întruchipând figuri din propriile tradiţii, din cultura ţărilor din care vin, apoi le-au prezentat şi le-au explicat celorlalţi ce reprezintă. S-a organizat chiar un concurs pentru cele mai ,,bune opere” şi cele mai bune prezentări, dar, cum toată lumea s-a străduit să realizaze ceva frumos şi reprezentativ pentru propria cultură, au fost numai câştigători.

18


În timpul lucrului, pe un ecran au fost proiectate imagini prezentând alte tradiţii româneşti de toamnă, cum ar fi cele legate de culesul viilor şi obţinerea mustului. Participanţii la proiect au fost ospătaţi cu fructe şi covrigi, au ascultat cântecele noastre populare, s-au ,,îmbătat” cu miresmele toamnei româneşti. La sfârşitul activităţii au mărturisit că timpul s-a scurs prea repede şi că nu le vine să părăsească decorul minunat al atelierului. Iar câţiva au promis că vor reveni în toamna următoare. Îi aşteptăm cu drag". Prof. Carmen Cercel: " Gândindu-mă la voi, cuvântul care-mi vine în minte este ”dor”. Se spune că este singurul cuvânt românesc ce nu poate fi tradus într-o altă limbă straină, în nuanţa lui adevarată. Mi-e dor de bucuria pe care am avut-o în perioada petrecută cu voi, descoperind, astfel, cât de calzi, prietenoşi şi implicaţi sunteţi. Mi-e dor de echipa frumoasă pe care am facut-o împreună, de atmosfera relaxată de lucru, dar şi de privirile voastre curioase în periplul nostru prin Buzău, Tisău şi Bucureşti. Am învăţat, de la fiecare dintre voi, ceva anume, iar, de la toţi, am învăţat că prietenia şi umorul (a propos de Phill) sunt soluţia oricărei probleme. Elevii voştri sunt adorabili, fiind o prelungire a seriozitaţii, siguranţei şi disciplinei voastre. M-au impresionat, profund, lacrimile lor la despărţirea de elevii români, care nu ştiau cum să mai tragă de timp să nu vină, prea repede, ora plecării spre aeroport. Mie, personal, aeroportul îmi dă starea de bine a călătoriilor. De data aceasta, nu. A fost o despărţire, pe care o sper, însă, doar pentru o perioadă. Poate ne întâlnim pe un alt, şi alt, şi alt aeroport, unde , unul dintre voi să mă strige, apoi, să ne îmbrăţisăm. Mi-ar plăcea să ne întâlnim, în aceeaşi formulă sau una lărgită, într-un timp viitor, în orice spaţiu din lume. Acum fug la şcoală, unde, la ora de filosofie, vorbim despre “sensul vieţii” şi al prieteniei." ”Mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu gazdă pentru Ana (Germania) si Ilona (Estonia). De fapt, nu numai mie, ci şi familiei mele. A fost destul de amuzant, dar şi surprinzător să asist la o conversaţie în limbă rusă dintre mama mea şi Ilona, elevă din Estonia. Trebuie să mărturisesc faptul că nu am ştiut că mama vorbeşte rusă. Probabil a fost secretul ei... programul la care am participat a fost foarte interesant şi pentru ei, elevii străini, dar şi pentru noi: ateliere de lucru interesante, vizita bisericilor importante din oraş, eu, buzoiancă fiind, nu le vizitasem pe unele dintre ele - Biserica Catolica, Catedrala Sf. Sava, Biserica Sf. Parascheva, întâlniri interesante cu fete bisericesti, şi în aceeaşi zi, la Biserica Sf. Parascheva, am luat parte la o reprezentaţie vocală a corului Lira. A fost pentru prima oară când am 19


asistat la un astfel de eveniment şi m-a emotionat spectacoul ce a cuprins numai cântece bisericeşti - o adevărată artă muzicală! Vizitele culturale Valea Prahovei, Bucuresti au fost deosebite, alături de toţi elevii de vârstă noastră cu care am împărtăşit atâtea lucruri şi ciudate şi interesante şi amuzante... şi triste. Spun triste pentru că nemţoaica mi-a mărturisit că a fost puţin surprinsă de ceea a întâlnit în România. Fusese avertizata că este posibil să ajungă într-o familie săracă, fără prea multe facilităţi, într-un oraş murdar, cu ţigani şi maidanezi. Însă, ca dovadă că nu a fost aşa, vara viitoare va reveni în România. Totodată, i-a plăcut atmosfera de familie, de înţelegere de acasă, ceea ce la ea nu se întâmplă destul de des, părinţii fiind divorţaţi, iar mama ei ocupată cu serviciul şi cu diversele întâlniri de duminică cu prietenii. Ţin legătura cu majoritatea elevilor din străinătate şi îmi doresc să fie una de lungă durată. Au fost nişte zile deosebite, şi deja mi-e dor de ele şi îmi va fi, pentru că ştiu că nu vor mai exista în viitorul apropiat. Încă nu pot să mă trezesc din visul acesta, de fapt, nici nu vreau. Vreau însă să vă mulţumesc de fiecare dată când am ocazia pentru că mi-aţi marcat aceşti ani de liceu cu nişte experienţe şi amintiri superbe!” (Iuliana Şoriga - XII D) "M-am bucurat de întâlnirea cu elevi din diferite ţari, de religii diferite, cu tradiţii şi obiceiuri proprii. Am vorbit despre familile noastre, despre oraşele din care provin, despre şcolile noastre, pasiuni comune, despre credinţa, mâncăruri şi multe, multe altele. Am încarcat sa-l fac pe Alphan (Turcia) să se simtă ca acasă. Eu fiind singur la parinţi, orice tovaraşie îmi este prilej de bucurie, de împartaşire a preocupărilor, idealuri, planuri de viitor. Am descoperit în toţi aceşti elevi tineri bine pregătiţi, curioşi, curaţi sufleteşte. Trebuie să recunosc că mi-au plăcut mult elevele din Italia! O amintire extrem de plăcută, hrănită în continuare prin intermediul Facebook, aşa vad eu continuarea acestei experienţe." (Marcu Alexandru - X F) "Am învaţat în această săptămână că indiferent de naţionalitate, noi, tinerii, gândim la fel, suntem sociabili şi prietenoşi. Mi-a plăcut excursia de la Brasov, am citit pe chipul prietenilor noştri străini bucuria, entuziasmul atunci când au vazut zăpada, cand au descoperit frumuseţile ţării noastre" .(Iosef Mihaela - XII B) 20


"Mi-a plăcut că am întâlnit atât de mulţi tineri din ţări diferite, mi-a plăcut atmosfera serilor petrecute împreună, când ne-am dat seama că nu suntem deloc diferiţi, că ne place aceeaşi muzică, ne distrăm în acelaşi fel, că vrem să învaţăm cât mai multe cuvinte din celelalte limbi, mi-a plăcut tot!" (Vlad Alexandra - XII B) "Ziua de vineri, când am fost la Bran şi la Brasov, nu voiam să se mai termine. A fost încărcată de veselie, voie bună şi prietenie. Nu m-am împrietenit numai cu elevii străini, ci şi cu elevi din şcoala mea pe care nu îi ştiam prea bine." (Ceauşel Lorena - XII D) "Am vorbit mult şi multe, mi-am îmbunătaţit limba engleza, am învăţat multe lucruri care mă vor ajuta în viaţa, dar cea mai importantă învăţătură a fost că nu contează de unde vii, ce limbă vorbeşti sau ce religie ai, ceea ce contează este că am devenit prieteni şi niciun obstacol nu poate sta în calea prieteniei." (Dragomir Liviu - XII D) "Am învăţat că munca în echipă este mult mai eficientă decât cea individuală, că engleza este esenţială pentru comunicare, am învăţat să fiu mai responsabil. Mi-a plăcut şi am fost mândru că ţara mea este la fel cu toate celelalte ţari UE." (Bercaru Mihai - XII C) “Am învăţat atât de multe despre religie într-un timp atât de scurt, despre religie sub comunism, sub fascism, despre biserici demolate, despre oraşul meu "religios", lucruri pe care nu le ştiam. Am vizitat locuri din ţara noastră pe care nu le văzusem şi mi-au plăcut foarte mult." (Niţu Georgiana - XI E) “A fost o experienţă unică pentru mine, a stat la mine Clara (Italia), am vorbit mult şi am învăţat lucruri noi. Am fost fericită că am fost delegată sa îi aduc de la aeroport, şi deşi eram puţin neliniştită la început, am descoperit că sunt în stare să organizez şi să ma ocup de un grup, să rezolv sarcini care pot apărea." (Răpan Miruna - XII B) "A fost ca la un cămin studenţesc, m-am simţit foarte bine cu cele trei fete din Ţara Galilor care au stat la mine. Am râs în fiecare seară până la miezul nopţii, am făcut sute de poze pentru a ne aminti de momentele frumoase şi amuzante împreună... am plâns în ziua în care i-am condus la aeroport, făcându-le astfel şi pe ele să plângă. Nemţii, italiencele şi turcii au fost de asemenea foarte prietenoşi... am discutat şi am dezbătut teme religioase, culturale, muzicale, şi am aflat că deşi venim din diferite părţi ale lumii, tot ceea ce ne desparte este limba maternă. Am învăţat nenumărate lucruri noi în cadrul acestui proiect şi sunt nerăbdatoare să văd ce urmează. A fost şi sper să fie în continuare o experienţă de neuitat. În concluzie pot spune că sunt norocoasă să fiu unul dintre participanţii la acest proiect."(Bănica Diana - X B) 21


Proiectul continuă, elevii lucrează pentru realizarea temelor ce urmează să fie dezbătute la următoarele întâlniri de proiect din Turcia, Spania, Germania, în perioada februarie-mai 2014. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Redacţie Profesori: Adriana Pietrăreanu Ecaterina Piciorea Adina Enuş Lucia Olteanu Carmen Cercel Diana Bodescu Inf. Daniela Anghel Elevi: Iuliana Şoriga Diana Bănică Georgiana Niţu Lorena Ceauşel Miruna Răpan Alexandra Vlad Mădălin Baba-Neaga Liviu Dragomir Mihai Bercaru Mihaela Iosef Alexandru Marcu

Profesori coordonatori ai revistei Irina Costianu Cătălina Poştovei Janina Nedelcu

Logo revistă: Ilie Florentin Be Smart (online): ISSN 2286-2625 ISSN-L 2286-2625

22

Profile for clubul presa

Revista bion be smart  

Revista bion be smart  

Advertisement