Un 2022 para enmarcar, un 2023 para soñar

Page 1

ENE 18 2023
Un 2022 para enmarcar, Un 2023 para soñar.

Dobre campión do mundo, Manuel foi un dos protagonistas da tempada 2022

Manuel Fontán Señorans segue sendo o nome propio do club nos últimos anos gracias os seus resultados internacionais, esta temporada sen dúbida foi excepcional cos dous títulos mundiais colleitados no c4 500 metros.

pax.6-7

pax.10-11

Silvia completa unha excelente tempada co ingreso no CGTD de cara ó 2023

Seguirá co seu crecemento deportivo nesta temporada no CGTD de Pontevedra gracias o sacrificio e esforzo realizado durante o 2022.

O equipo Benxamin eAlevín volven con forza co subcampeonato provincial e o bronce galego

pax.14-15

2

Dominio na categoría junior femenina coa victoria na Liga Galega 2022

O equipo dama junior logrou levarse a victoria final na Liga Galega despois da suma de todos os puntos das regatas disputadas no 2022 nas diferentes modalidades, pista e rios e travesías. Un logro que confirma o excelente momento das nosas deportistas para afrontar con garantias o 2023

pax.16-17

O equipo feminino absoluto logra ó ascenso a División de Honra Nacional o terminar 3º na primeira división

Novamente record, a Baixada confirmouse como a segunda proba con mais participantes por detras do Descenso do Sella enAsturias.

A28 Baixada internacional do Umia bate records máis de 540 deportistas pax.18-21 pax.18
3

Acosta,asrías,osríos,astermas...aprovinciadePontevedranace,creceerespiragrazas á auga que nutre as nosas terras e os nosos costumes; por iso non é de estrañar que sexamos unha potencia nos deportes náuticos e que nomes coma o de Carlos Pérez, Manuel Fontán ou TámaraEchegoyenresoennassuavesondasdasRíasBaixas.

Ou que teñamos clubs coma o Club Náutico O Muíño, que levan o noso nome aos principais podios do mundo e atraen milleiros de persoas cada ano para gozar de probas únicas comaaBaixadaInternacionalaoRíoUmia,naqueen2022participaronmáisde540padeeirase padeeiros.

Vivimos nun lugar privilexiado e temos a sorte de contar con eventos coma este, que promoven a actividade física, os valores deportivos e tamén un turismo de calidade, sostible e respectuosocoanosacontornaeanosacultura.

Poriso,desdeaDeputacióndePontevedraqueremosdarllesasgrazasatodososclubs deportivosquecoidandassúasbases,queaxudanacrearunhasociedademáissaudableemáis equitativaeque,comaoClubNáuticoOMuíño,buscanxerarun mpactopositivonanosaprovincia.

Sentímonos profundamente orgullosas e orgullosos de contar cun club que ten grandes referentes dos deportes náuticos a nivel mundial, un equipo feminino que acaba de ascender á DivisióndeHonradaLigaNacionaleunhacanteiraquexaestádandomoitoquefalar

O Club Náutico O Muíño fai 29 anos en 2023 e desde esta institución desexamos que o celebreconnovoséxitosecocompromisoqueocaracteriza,nonsócoasecosseusdeportistas deelite,senóntaméncontodasasnenasenenosqueformanpartedasúacanteiraequesono futurododeportedanosaprovincia.

4

ComoalcaldedeRibadumia,eennomedoequipodegoberno,éparaminunhaenorme satisfacción,eaomesmotempounhaoportunidadequenosofreceoClubNáutico‘OMuíño’,opoder escribirunhaspalabrasparaestepechedetemporadadopiragüismodeRibadumia.

Duranteoano2022,osnosospadexeirosdoClubconseguironnumerosospremiosegrandes resultados en todas as categorías. Recoñecementos a nivel local, rexional, nacional e internacional, quefandesteclubunhareferencia,edosseusdeportistas,todaunhainspiración;destacandoocasode ManuelFontáneCarlosPicón,ámbolosdousconpresenzainternacional.Osdemaispadexeirosvan nunha liña de traballo e esforzo similar, e citando un dos exemplos, os equipos Junior feminino e masculinogañaronassúasrespectivasligas,esonméritospolosquetodosestamosorgullosos.

Quixera destacar os campionatos que os nosos deportistas disputaron a nivel internacional, comezando polo 5º posto en C2 500m que Manuel Fontán logrou na Copa do Mundo de Sprint en Poznan(Polonia),ouamedalladeouroquelogrounoMundialdePiragüismodeHalifax(Canadá)en C4 500m. Nesta mesma embarcación logrou outra medalla de ouro, desta volta, no Mundial Junior e Sub-23deSzeged(Hungría),ondetaménacadouo4ºpostoenC1500m.Polasúaparte,CarlosPicón taménparticipounestacompetición,ondepuidoconseguiro5ºpostoenC4500mdacategoríaJunior

O deporte defende e transmite os valores da sociedade como o respecto, a solidariedade, o compañeirismo,igualdade,esforzo…,estesvaloresaxudanaformarpersoas,nenosenenas,deaíque as institucións teñamos que facer un esforzo para fomentar e promocionar o deporte.Témoslle moito queagradeceráfamiliadesteclub,sobretodopolotraballoquelevanacabodíatrasdíaparaquetodas estasvivenciasdepremiosnacionaiseinternacionaissexanunharealidade.

Esteequipodegobernotenclaroquehaiqueapoiarodeporteeasdistintasentidades deportivas,nestecasoconcreto,opiragüismo,eenespecial,aoClubNáutico‘OMuíño’.Nonpodemos esquecer que este club, ademais de promover o deporte masculino e feminino, tamén axuda a promocionaronosoconcelloelevaronomedeRibadumiaaosdistintoslugaresdoterritoriodeGalicia, Españaedomundo,podendocrearunmovementoturísticoe,polotanto,económico.

QueroagradecerlleaJoséManuelVázquezNavia,comodirectortécnico,aFrancisco García‘Paco’,atodososseuscolaboradoresdirectos,áxuntadirectiva,anenos,nenas,pais,avós,e tamén a todas aquelas persoas que axudan a consolidar e crecer o piragüismo en Ribadumia. Agradecementos ás institucións públicas, Deputación de Pontevedra, á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e á Federación Galega de Piragüismo, que colaboran na promoción do piragüismo,etaméndosdistintoseventosdeportivos,comopodeseraBaixadadoRíoUmia.

Todos somos necesarios no piragüismo, pero son imprescindibles as empresas e/ou colaboradores privados, que son os que fan que todo isto poida ser una realidade, a todos eles, moitísimasgrazas.

Para rematar, quero agradecer e felicitar dunha maneira especial ao seu presidente, José Manuel Vázquez Núñez, e aos seus colaboradores que decidiron apostar por este deporte pouco coñecidoenRibadumianosseusinicios,equeaolongodosanosdemostrouogranpotencialqueteno nosomunicipionestadisciplinaeograntraballoeesforzoqueselevafacendodesdehaidécadas.

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBADUMIA 5

ManuelFontan dobrecampióndomundo no2022

6

Manuel Fontan Señorans sen dúbida foi un dos deportistas destacadosdatemporada2022nonsónoclub,senonanivelnacional o lograr dous títulos mundiais. En Canadá na localidade de Halifax impoñeríasenoC4500metrosxuntoa Adrián Sieiro, Pablo Graña e JoanAndoni, logrando tamén finalizar nun excelente 10º posto no c1 500metros.

En Szeged (Hungría) no mundial Junior e Sub23 volvería a subirse o máis alto do podio logrando novamente o título no C4 500 metros pero nesta ocasión xunto a Martín Jacome, David Barreiro e Tano Garcia, quedano as portas do podio no C1 500 metros cun 4º postonafinal.

A estas dúas participacións internacionais nos diferentes mundiais, abosluto e sub23 temos que sumar a súa participación na Copa do Mundo en Poznan no C2 500 metros xunto a Pablo Graña lograndoun5ºposto despoisdecomandaraproba.

7

Coa súa participación en Hungría Carlos completaba unha excelente temporada

na categoría junior, no seu primeiro ano debutaba internacionalmente nun mundial neste caso de Maratón en Pisteti (Rumanía) e no seu segundo ano (2022) clasificabase para o Mundial de Sprint o colarse no C4 500 metros gracias a súa clasificiación no C1 500 metros na Copa de España, logrando un meritorio 5º posto no C4 500 metros junior.

As súas participacións a nivel nacional e autonómico detaca os títulos autonómicos no C1 500 metros e C1 1000 metros no Campionato Galego de Sprint Junior, o bronce no Campionato de España junior no c1 10000 metros ou bronce no Campionato Galego C2 absolutos con Ramón Ferro en Barbarás (Ourense), así como diversos podios a nivel autonómico nas diferentes probas nas que participou. Neste 2023 completa un excelente plantel absoluto no club especialmente na canoa donde se acaba de sumar a Manuel e Ferro,Adrian Sieiro sen dúbido un cuarteto a ter en conta.

CarlosGuitier culminaasúaetapajunior cun5ºpostonomundialdepista enHungría

8

arriba:Carlos entrando en meta naTravesía de Outes donde logrou o bronce no c1 junior

esquerda: posando coas medallas de vencedor no Campionato Galego no C1 1000 metros e C1 500 metros mostandose como o mellor canoa galego junior do ano.

9
Pazos, 103 - Marcón - 36158 - Pontevedra /Teléfonos: 986 868 008 - 986 846 811 - 654 828 915

internacionalesno2022

Poznan,HalifaxeSzegedtiveroncor doclub ManuelFontán,CarlosPicóneotécnicoJoséManuelVázquez

Novamente o Club Nautico O MUIÑO volve ter representación internacional, nesta ocasión por partida triple gracias os deportistas Manuel Fontán na categoría absolutaesub23edeCarlosGuitierPicónVocesnaJunior,ambosdisputaronen HungríaoCampionatodoMundodeambascategoríaslograndonodisputarasfinaisnasprobas que participaron. Manuel lograría o título no C4 500 metros e quedaríase as portas no C1 500 metrosterminando4ºnafinalcuntempode1:50.97quedandosea0:00:09damedalladebroncee a2segundosoourologradopolo ChinoBowenJI,polasúabandaCarlosfaríaseco5ºpostona finaldoC4500metrospordetrásdepaisescomoUkraina,Hungría,Polonia,Canada.

ManuelFontántaménestaríapresenteenPoznan(Polonia)nadisputadoC2500metros na II Copa do Mundo finalizando no 5º posto e no mundial absoluto en Canada donde compart lograríaotítulotaménnoC4500metroseo10ºpostonoc1500metros. NacidadePolacatamén tivemosarepresentacióndonosotécnicocoequiponacionalJoséManuelVázquezqueestivoo cargodoequipocanoamasculino.

10

arriba: Espectacular imaxe do C4 500 metros sub23 instantes antes de proclamarse Campeóns do Mundo en Hungría con Manuel Fontan, Caetano Garcia, Martín Jacome e David Barreiro.

arriba: Momento da final do C4 500 metros junior a falta de 150 metros donde a embarcación española con Carlos, Daniel Ros, Asier Cortijo y PedroTorrado de 2º encontrabanse loitando pola medalla no segundo posto, finalmente tiveron que conformarse cun excelente 5º posto do Mundo.

11

SilviaGago incorporaseoCGTDenPontevedra

clubmantenrepresentaciónparaeste ocurso no Centro Galego de Técnificación Deportiva de Pontevedra, Silvia Gago sumase a Lara Remigio no equipo galego para o curso 2022/2023.

Silvia logra a plaza despois dos bos resultadosacadadosnacanoainfantildurante atemporadaeasuatraxectoriadondefiguran variospodiosanivelautonómiconasdiversas probas nas que participou mantendo unha constateprogresión.

Tamen forma parte do equipo que durante o 2022 logrou o bronce na 2ª proba da Liga Galega infantil feminino así como o quinto posto final na Liga. Sen dúbida un excelente grupoinfantilfemenino.

No 2023 afrontará a súa primeira temporada en Cadete, no cal o obxetivo principal e poder estar no grupo das mellores sabendo que o salto de categoría e significativo e deberá seguir traballando para consolidarse na canoa feminina xa a nivel nacional.

Silvia formou parte do equipo feminino infantil que logrou o 5º posto na Liga Galega

12
Avenida de Vilagarcia, N°113, Bajo 36634 Cambados / telfs: 663 43 31 83 - 616 76 30 42
13

OequipoBenx lograosubcampeonatodaLigaD

Un ano máis, o club colase no mellores equipos galegos das categoríasAlevín, Benxamín

e Prebenxamin despois dunha temporada donde os máis de 40 deportistas disfrutaron facendo piragüismo e facendo equipo para lograr novamente estar no podio da Liga.

Desde a temporda 2019 o club mantiñase apartado do podio provincial quedandose as portasdopodio,peroneste2022volveseasubirconforzalograndoosubcampeonatoprovincial daLigaDepoescolaseobronceporequiposno CampionatoGalego.

Mecialatenciónmerecentodosecadaundosnenosenenasqueformanestegrupoxaque nonefácilnestasidadesdecidirseafacerafacerdeporteeconcretamenteeste.Grazas!

14

xamineAlevín

DepoescolasebroncenoGalego

Varios foron os deportistas que lograron subirse o podio en algunha das probas, pero destaca Lucía Iglesias, que suma as súas participacións na Liga Depoescola por victorias, mostrandose clara dominadora do k1 prebenxamin muller, Carmen Pérez acompañaría en algun podio e xuntas lograron a victoria na proba dobre.

Julio Ballinas e Nahuel Vozza tamén destacaron na categoríaAlevin subindo xuntos en Catoira. e logrando o 2º posto na regata dobre.

Todos os deportistas sumaron conxuntamente para devolver o club o podio.

15

Asjunior dominanaliga

oequipofemeninojuniorvencealigagalega

Avictoria final na Liga Galega Junior femenina confirma o excelente papel das nosas

deportistasdurantetodoo2022,estaligasumatodasaspuntuaciónsdasdiferentesprobas quesedisputandentrodocalendariogalegotantoenRíoseTravesíascomoenPistapolo quesendúbidaalgunhatenunvalorañadidofinalizarnomáisaltodaclasificaciónfinal.

O Campionato Galego de pista e o que resume o excelente nivel das nosas deportistas durantetodaatemporadasendoótítulodeCampionasgalegasnok4500metrosconAvrilFreire, Laura Ríos, Alba Vázquez e Iciar Lorenzo podese decir que é o máis destacado das diferentes medallaseclasificaciónsdasnosasrapazas.

AvrilFreireproclamaríaseCampionaGalegonok1200metrosebroncenok2500metros xuntoaLauraRíos,AnadaFonsecasubeuseopodiodoGalegodepistalograndoobroncenoc1 200metros.

Atemporada comenzaba en Barbarás (Ourense) cun bronce no galego de inverno de k2 dondeAvrileLaurainiciabanatemporadasubidasopodiofacendounpresaxiodoquepoderíaser osvindeirosmeses.

16
17 o k4 junior proclamouse Campionas galegas nos 500 metros Avril Freire Campiona Galega K1 200 metros

UnhaBAIXAD

a28ªediciónfoia2probadepiragüismoc

546 deportistas

516 embarcacións

41 clubes

o EPCPrepite a victoria do 2021 por equipos e revadila o titulo de Campión Galego de Ríos

De record en record, cada ano é máis complicado superarnos, e nesta pasada edición

celebrabanse 18 anos ininterrupidos desta clásica edición no calendario de piragüismo. os números falan por si solos, desde que se cambiou o percorrido renunciando a caracteristica esencial desta proba durantes os primeiros 25 anos de vida non se parou de superar o número de inscriptos e cada ano asisten deportistas de diferentes clubes nacionais e portugueses.

18

DAderecord conmáisparticipantesdeEspañano2022

que conta as súas participacións na Baixada por victoria, sexa cal sexa o percorrido.

os vencedors absolutos do k2 os portugueses do Clube Fluvial Vilacondense Henrique Rebelo e Rodrigo Ferreira, que partiparon na Baixada como preparación para afrontar o Mundial de Maratón con Portugal.

19
Antonio Palmas do Piragüismo Vilaboa novamente vencedor absoluto da Baixada logrando o titulo de Campión Galego. Palmas pode decir Noraboa “ David Leiro do Breogán do O Grove levaríase o título en Sup Race

A28 Baixada Internacional do Umia Gran Premio Celtamotor BMW en imaxenes

Dous dos momentos máis importantes desta edición, arriba, presentación coas autoridades presidida polo alcalde de Ribadumia David Castro e acompañado por representantes da Deputacion, Xunta, Federación e club. Como padriño da presentación contaríamos con Manuel Fontan que viña de lograr o primeiro dos dous títulos mundiais. Abaixo: momento da entrega de premios, sempre multitudinaria pola gran repercusión e seguimento da mesma.

20

Foto dos integrantes do Club Nautico O Muiño que disputaron a 28 edición

AUTO - ESCOLA BARRANTES

Avda. de Bouza Martín, 7 1º D BARRANTES

36636 Ribadumia (PONTEVEDRA)

Tlfn: 986 710 369

aebarrantes@aebarrantes.com www.aebarrantes.com

Callejón do Boliche, 7 36620 Vilanova deArousa +34 606 365 561 www.asalazon.es

AYF Ribadumia

C/Avenida de Bouza Martín 40 – bajo, 36636, Barrantes – Ribadumia

Tlfn: 986 71 84 70

AYF Sanxenxo

C/ Progreso 66 – 36960, Sanxenxo

Tlfn: 986 720 406

AYF Lalín

C/ Habana 23 – bajo – 36500 Lalín

Tlfn: 986 792 023

central :AYF Pontevedra

C/ Castelao 9 – 36001, Pontevedra

Tlfn: 986 850 922

21
Momento da saída dos k2 junior donde figuran Brian Pérez eAlberto Pérez que lograrían o bronce na clasificacion final.

Despois de dous anos quedandonos as portas de ascender a máxima categoría

nacionalfeminina,eneste2022logrouseoansiadoascensodoequipodondede caraó2023veraxereforzadopordeportistasjuniorquesubendecategoria.

Sevilla, Trasona, Verducido foron alguns dos escenarios donde as nosas deportistas tiveron que loitar tanto a nivel individual como finalmente sumando para o clubeconseguiro3ºpostofinalna1ªDivisiónNacional.

MaríaPerez,LúaCubiella,AnadaFonsecaforonunhasdasdeportistasmáis destacadas do equipo absoluto que lograron sumar nas diferentes probas nacionais. Todos os resultados foron desacados os colleitados polas nosas féminas e nesta ocasiónotítuloAutonómicodeInvernodeMaríaPérezsobresae.

Neste 2023 o obxetivo e manterse na División de honor esperando reforzar o equipodecaraó2024coasjuniorsquesubirándecategoría.

22
Lúa Cubiella foi quen de sumar en Sevilla despois dunha caida clasificación final donde se logra o 3ºposto que da o ascenso a división de Honor.

AscensoaDivisión deHonordoequipo femininoabsoluto

Logranoascensodespoisdefinalizar3ºna primeiradivisiónnacionalno2022 23

Un parasoñar2023

AdríanSieiroeLaraRemigio incorporanseóCNO

Asmetasdosnososdeportistas,conxuntamente coasnovasincorporaciónsdecaraanova temporada,fanqueasmetasdoclubsigan estandocadavezmáisarriba.

AdriánSieirosumaseóclubdespoisdeestarosúltimos11 anosnoPiragüismoPoiosendounasiduodasprobasinternacionais asícomolograrvariasmedallasinternacionais,eestarnapelexapara aclasificaciónparaosXXOOdeTokio2022.Ahorabuscareseteare seguir tendo opcións de cara a Paris 2024 buscando unha estabilidade e apoio para a súa preparación así como seguir tendo opciónsdeformarembarcaciónsdeequipodegarantiasanivelclub. OC2conManuelFontánserásendúbidaunhaembarcaciónateren conta a nivel nacional, ambos forman parte do equipo nacional que adestraenPontevedraeproclamaronseCampiónsdoMundonoC4 500metrosenCanada. De cara a este 2023 de cara a carreira para lograr ser o C2 500 que represente a España en busca da clasificación para Paris continuarán coas súas parellas actuais, pero sen dúbida non se descarta a formación de ambos nese C2 que poida optar finalmente en2024estarenParis.

24

Lara Remigio Besada e outra das caras novas desta nova temporada, e a actual Campiona de España no C1 Cadete, integrante xuntoaSilviaGagodoequipo muller canoa cadete do CGTD en Pontevedra.

O obxetivo de Lara e seguir crecendo e buscar de cara a vindeira temporada a clasificación para unha proba do equipo nacionaljunior.XuntoaSilviaseránunC2 a ter en conta tanto nas probas autonómicascomonacionais.

25

2022 imaxenesdestacadas

os máis cativos foron protagonistas da temporada

26
Paco logrou por primeira vez para o club unha medalla nunha copa de España na modalidadedeparacanoe.

DESCOBRE RIBADUMIA

DESCOBRE RIBADUMIA

#bonitaRibadumia #viveRibadumia

#bonitaRibadumia #viveRibadumia

27
(+34)986 718 491 concello@ribadumia.org www .ribadumia.org
O k2 junior de Alberto Pérez e Brian Pérez foron protagonistas nas diversas probas de Ríos da temporada logrando numerosos podios como no Umia, Outes,Tui.

LIGASNACIONALES

CAMP ESP AÑA JJPP ARCOS FRONTERA 1ª COP A GALEGA SPRINT VERDUCIDO 1ª COP A GALEGA SPRINT VERDUCIDO JJPP 1ª COP A ESP AÑA SPRINT TRASONA (ASTURIAS) COP A ESP AÑA CADETE VERDUCIDO CAMP . ESP AÑA M MART MUIÑOS (OU) 2ª COP A GALEGA SPRINT VERDUCIDO REGA T A GALEGA K2 C2 NARON (A CORUÑA) REGA T A KA Y AK MAR VILAGARCIA AROUSA 2ª COP A ESP AÑA SPRINT VERDUCIDO (PO) 4 11 18 1 8 15 16 22 23 29 30 6 13 20 20 21 CAMP . GALEGO K2 C2 BARBANTES (OU) CAMP ESP AÑA SEVILLA CAMP . GALEGO K4 C4 CASTRELO MIÑO CAMP . GALEGO K2 C2 MUIÑOS (OU) FEBREIRO MARZO 25 CAMP . GALEGO K1 C1 BARBANTES (OU) INF CAD INF CAD JUN SEN JUN SEN INF CAD JUN SEN JUN SEN 18 19 25 26 11 CAMP . GALEGO K1 C1 MUIÑOS (OU) INF CAD ABRIL JUN SEN INF CAD JUN SEN CAD CAD JUN SEN JUN SEN INF CAD JUN SEN JUN SEN DESCENSO MIÑO LUGO 27 JUN SEN MAYO EUROREXION PIST A VERDUCIDO 29 30 CAD JUN SEN 1º PROVINCIAL PONTEV VERDUCIDO 1 ALE BEN MEM. CARLOS FORNOS AS PONTES (CORUÑA) 14 CAD JUN SEN
Calendario2023
LIGASGALEGAS LIGASPROVINCIAIS 28
CAMP GALEGO K1 T ABOADA LUGO 4 10 11 17 24 ALE BEN CAMP . GALEGO PIST A SENIOR 25 SEN JUNIO COP A ESP AÑA ZONAL TRASONA (ASTURIAS) INF 29 BAIXADA DO UMIA RIBADUMIA CAD JUN SEN CAMP . GALEGO PIST A JUNIOR JUN CAMP .ESP AÑA K4 C4 SANABRIA (LEON) 1 2 8 9 15 JUN SEN CAMP .ESP AÑA SPRINT VERDUCIDO 22 23 JULIO CAMP . GALEGO PIST A INF ANTIL VERDUCIDO INF CAMP . GALEGO PIST A CADETE VERDUCIDO CAD DESCENSO TERMAL OURENSE CAD JUN SEN JUN SEN CAMP .ESP AÑA JJPP S TRASONA (ASTURIAS) 29 30 INF CAD REGA T A GALEGA INF K1 PIST A 6 12 9 15 INF DESCENSO MIÑO TUI (PONTEVEDRA) 19 AGOSTO CAMP . ESP AÑA MARA T CORT OMUIÑOS CAD JUN SEN CAMP . GALEGO SPRINT VERDUCIDO CAD BAIXADA DO EUME PONTEDEUME CAD JUN SEN INTER. EUROREXIONS OUTES (A CORUÑA) 26 BENX ALE INF CAD CAD JUN SEN REGA T A PROVINCIAL VERDUCIDO 25 ALE BEN REGA T A PROVINCIAL CA T OIRA (PONTEVEDRA) 9 12 9 16 ALE BEN INTER. KA Y AK MAR VIGO 26 SEPTIEMBRE CAMP . ESP AÑA MARA T CORT OMUIÑOS CAD JUN SEN INTERN. XACOBEO CAD DESCENSO RIO SIL BARCO V ALDEORRAS CAD JUN SEN REGA T A GALEGA INF 30 INF CAD JUN SEN REGA T A PROVINCIAL O GROVE (PONTEVEDRA) 2 ALE BEN 29 +de40regatas +de10000kms apercorrer +de30localidades

oCOErecoñece atraxectoriade

ManuelFontáneAdríanSieiro

Ambosdeportistasdestaentidaderecibiránamedalla doComitéOlímpicoEspañolpolasúatraxectoriae resultadosnaúltimatemporada.

ManuelFontáneAdriánSieiro,doMuíño,recibiránaMedalladoComitéOlímpicoEspañol Recibiráncadansúapreseasovindeirodía11,duranteagalaanualdaRealFederaciónEspañola dePiragüismoenMadrid.

Manuel Fontán Señoráns e Adrián Sieiro Barreiro, desde o pasado mes de novembro compañeiros de C2 500 no Náutico O Muíño de Ribadumia, son dous dos novos integrantes do selecto grupo de deportistas españois recoñecidos coa Medalla do COE.Así o decidiu o comité executivo do Comité Olímpico Español na súa sesión do pasado 21 de decembro, a proposta da comisióndedistinciónsdaentidade.Unhadecisiónquellesfoicomunicadaaosdouscanoístaspor carta,asinadapolopropiopresidentedoCOE,oourensánAlejandroBlanco.

Fontán e Sieiro recibirán cadansúa preseas o vindeiro día 11, durante a gala anual da Real FederaciónEspañoladePiragüismoenMadrid.Seráunrecoñecementoásprometedorascarreiras de dous padexeiros con sobranceiras traxectorias e ricos palmarés desde os seus anos en categorías de formación. Pero tamén a un brillante 2022 no que colleron velocidade de cara a esprintaresteanocoamiradanosXogosOlímpicosdeParís2024

30
*texto la voz de galicia arousa

impulsamos la que da vida energía a tus proyectos

NUEVO BMW SERIE 2ACTIVETOURER

PARAESAVUELTALLAMADAVIDA

El nuevo BMW Serie 2ActiveTourer tiene uno de los mejores equipamientos de serie, maletero de gran amplitud y un interior actualizado y vanguardista.
www.celtamotor.es
Concesionario Oficial BMW, MINI y BMW Motorrad Vigo - Caldas - Pontevedra - Lalin
www .galventus.es

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.