__MAIN_TEXT__

Page 1

Style

MidSweden Succé i USA för företag från Jämtland och Västernorrland

TM


Innehåll 02

Initiativtagaren visionerar.

03

Landshövdingar om Chicago.

04

Stort USA intresse för svenska gärdsgårdar.

06

Smått & gott från Chicago.

08

Norrlandspojkarna inspireras.

10

Succé för hobbyföretag.

12

Ann på ny turné till USA.

17

“Vi har brutit länsbarriärer”.

18

Kundjakt i down town Chicago.

21

Häng med MidSweden Style till USA och/eller Kina.

24

Pivario på väg att lyckas?

26

Årets Entreprenör i Chicago.

28

Inibiz-special.

REDAKTION ANSVARIG

UTGIVARE:

Lars Ling, Inibiz

PRODUKTION: ADC Media, Sollefteå 0620-68 33 00, info@adc.se TEXT: Lasse Sjöberg FOTO: Michael Engman TRYCK: Daily Print, Umeå

2 | MIDSWEDEN STYLE

Hej och varmt välkommen till MidSweden Style! I APRIL BESÖKTE en rekordstor delegation företagare och offentliga aktörer från Jämtland och Västernorrland Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna i Chicago (SACC E-days). Syftet var att göra affärer och bygga relationer. E-days går vartannat år i USA och varje år i Sverige. Under 2006 så var Lidköping värd för E-days och eftersom de var mycket nöjda försöker de få arrangemanget igen. Läs om Lidköping på sidan 20. ”Rekorddelegationen” från MidSweden bestod av 33 företag och organisationer, totalt ett 40-tal personer. South Sweden var näst störst med 17 deltagare. Vår delegation leddes av landshövding Maggi Mikaelsson som gjorde ett strålande arbete för MidSweden under USA-veckan. Samtliga var vi ambassadörer för att sälja ”MidSweden”, alltså Jämtland och Västernorrland. Resultaten överträffade de flestas förväntningar och några av flera framgångar kan du läsa om i denna tidning. Med den positiva och stora uppmärksamhet som MidSweden fick har nu regionen en mycket bra möjlighet att få stå som värd för E-days 2009. Det som behövs är en länsöverskridande satsning och ett aktivt samarbete mellan näringsliv, offentliga aktörer och forskning. Vill vi ha E-days gäller det nämligen att tidigt säkerställa finansieringen. Vad kan ett E-days innebära för MidSweden 2009? 2009 är Sverige ordförande i EU och då vill vi visa upp ett Sverige som ligger i spets när det gäller miljö och hållbar utveckling. MidSweden kan förslagsvis stå som värd för ett gemensamt EU-möte inom just miljö. Örnsköldsvik har redan ansökt om värdskap för detta och det är kanon. MidSweden skulle hamna på kartan som en drivkraftig region med kreativa visioner, offensiva framtidsplaner, öppenhet och nyfikenhet på vår omvärld Vad är MidSweden Style? Jo, det är ett gemensamt varumärke och en plattform för att marknadsföra vår region (Jämtland och Västernorrland) mot internationella marknader och målgrupper. Samtidigt vill vi attrahera världens företag att investera i den bästa regionen i världen! Som företagare i MidSweden kan du bidra till utvecklingen genom att växa och utveckla ditt företag, öka din försäljning, skapa mer arbeten och trygga utvecklingen i vår region. Vi vill initiera, samordna och marknadsföra det bästa vi har att erbjuda på en global marknad. Vi vill skapa affärsmöjligheter i bägge riktningar – in och ut ur regionen.

Några kommentarer på E-days om MidSweden Style som jag är oerhört stolt över – och som visar att vi är på rätt väg – var att ” MidSweden Style är den bästa paketering och initiativ vi någonsin sett komma från Sverige.” Läs mer om detta på sidan 20. MidSweden Styles första resa gick till Chicago och nu planeras det för en uppföljningsresa i oktober 2007. Målgruppen är företag som i april var med till Chicago och nya företag från MidSweden som är nyfikna på den Amerikanska marknaden. VAD ÄR DÅ VÄRDET av att arbeta tillsammans under MidSweden Style? Ensam är inte stark. Samarbete, nyfikenhet och öppenhet leder däremot till nya insikter och utvecklingsorienterade idéer. Företagen som åkte med till Chicago upptäckte styrkan i konceptet med nätverkande inom vår region. Affärer mellan deltagare gjordes redan innan avresan och på flyget över till USA. Vad har varit framgångsfaktorerna för företagen som åkte med MidSweden Style? Avgörande har varit noggranna förberedelser före, under och efter resan kompletterat med genomlysning, coachning och hjälp med affärsplaner, marknadsmaterial och matchmaking. Vi fortsätter nu att vidareutveckla metodiken med målet att bli ännu framgångsrikare på nästa resa. MidSweden Style är ett privat initiativ av företaget Inibiz som på olika sätt backats upp och förädlats av Handelskammaren MittSverige, Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, kommunförbundet och Landstinget. MidSweden Style hade inte kunnat lanseras så kraftfullt utan stödet från Er, våra sponsorer och övriga samarbetspartners. Till alla privata och offenliga aktörer vill vi från Inibiz rikta ett mycket stort och varmt tack till er alla. Se sidan 27. MidSweden Style siktar nu framåt och planerar för uppföljningsresan till USA samt ett MidSweden Style till Kina under våren 2008. Vi önskar dig en spännande och inspirerande läsning om hur MidSweden Style satsning gjorde det enkelt för företagen att börja exportera och öka sin försäljning. Glad sommar! Lars Ling Initiativtagare och Projektledare MidSweden Style


Länsstyrelsen Jämtland Maggi Mikaelsson: – Låt oss gemensamt söka E-Day´s 2009! UNDER EN VECKA i mitten av april deltog jag som ”Head of mission” för företag och organisationer i Entrepreneurial days i Chicago. Eller ”Chicago Illinois” som man säger där borta. USA är ett stort land och det finns många orter med samma namn. Att lägga till delstaten underlättar. För oss svenskar är det nog uteslutande världsstaden Chicago som associationerna går till. Enterepreneurial days eller e-days är ett initiativ från Svenskamerikanska Handelskammaren, SACC, i USA och arrangeras både i Sverige och i USA. Med ett antal spännande föredrag och diskussioner och en stor mängd matchmakingmöten ger e-days en stor möjlighet för kanske främst små och medelstora företag att knyta viktiga kontakter. SACC är med sitt breda kontaktnät inom näringslivet i USA en ovärderlig kontakt. DET ÄR KONSULTFÖRETAGET INIBIZ i Östersund, som med benäget stöd av Handelskammaren Mittsverige och länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län genomfört projektet att samla en delegation från Jämtlands och Västernorrlands län. Man hade lyckats över förväntan och det var mycket givande för mig att få vara delegationsledare för MidSweden-Style. Tillsammans representerade vi ett trettiotal företag i Jämtlands och Västernorrlands län och såvitt jag vet var det den första gången en så här stor satsning gjorts gemensamt i vår region. Ett bra förarbete med coachning och kick-off, bidrog till att förväntningarna var högt ställda när vi landade i Chicago.

Maggi Mikaelsson County Governor

REDAN FÖRSTA KVÄLLEN var delegationen bjuden till SACC Chicagos ordförande, Tom Thorelli. Han pratar bra svenska och gav direkt flera handfasta råd för kommande affärer. Bland annat berättade han att det i USA är bättre att ha kontakt med en affärsadvokat innan en affär görs upp än att vänta tills det eventuellt blir problem.

DEN GEMENSAMMA presentationen dagen efter blev en spännande genomgång som visade att det var en i bästa mening mixad grupp som valt att åka till USA och E-days. Där var både små och stora företag, tjänsteföretag såväl som varuproducerande och med både nya innovationer och etablerade produkter. Det var en bra mix och jag liksom övriga i gruppen uppskattade att vi tillsammans representerade två län. Med den kaxiga devisen ”The Mid Sweden Region – probably the best region in the world” var vi den största delegationen på E-days och väckte mycket positiv uppmärksamhet. MODELLEN MED matchmaking var en intressant erfarenhet. Genom att i förväg ha gett besked om önskade kontakter skapas ett mötesforum där man på 25 minuter får möjlighet att se om det finns ömsesidiga intressen. Metoden ger möjlighet till många kontakter på kort tid och det var fascinerade att känna energin i rummet där massor av människor satt och pratade. NU HAR VÅR REGION en möjlighet att bli värd för E-days i Sverige 2009. Arbetet har satt igång för att analysera om regionen har vilja, mod och ekonomi att genomföra en sådan satsning. För egen del är jag övertygad om att det skulle gagna många små och medelstora företag i våra län. I det för Jämtlands och Västernorrlands län gemensamma programmet ”Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige” prioriteras fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner. I programmet finns bland annat insatser för internationalisering och internationell handel. Det är min förhoppning att vår region i slutet av 2009 kan summera genomförandet av framgångsrika E-days med många nöjda företag.

Länsstyrelsen Västernorrland Gerhard Larsson: – Vi hoppas på företagen inom miljö- och energiteknik. LÄNSSTYRELSEN, som samordnare av länsutvecklingen i Västernorrland inte bara bejakar exportmöjligheter för länets företag utan har ofta stöttat och underlättat projekt genom exportkunnande, utbildning, organiserande och marknadskontakter till främst små och medelstora företag som vill söka sig ut internationellt.

Gerhard Larsson County Governor

VAD GÄLLER USA, har länsstyrelsen gett stöd till bl a Sollefteå kommuns vänortsamarbete med Madison, Mississippi. Vi har aktivt varit involverade i tillskapandet av Swedish-American Chamber of Commerce i Mississippi, som ett led i att underlätta för västernorrländska företags affärsrelationer i sydstaterna. Givetvis är vi även öppna för andra delar av USA där företag i vårt län ser potentiella affärsmöjligheter.

UTIFRÅN LÄNETS tillväxtprogram och de prioriterade fokusområdena ser vi utsikter i Illinois för företag inom energi och miljöteknik och för företag verksamma inom skogs och processenergi i Georgia. För att utveckla relationer med USA kopplat till klustret kris och räddning, Washington DC och slutligen för länets besöksnäring finns det goda förutsättningar för samverkan och utveckling av länets företag i Colorado, svenskbygderna i Chicago, Illinois och Minnesota. LÄNSSTYRELSEN BEJAKAR att affärsresor såsom denna till Chicago och E-days arrangemanget initieras av privata aktörer. Med resan blev det också en större bredd genom samverkan med vårt grannlän Jämtland. Tillsammans fick vi en större kritisk massa under varumärket MidSweden Style.

MIDSWEDEN STYLE | 3


Jämtgärsgårds Leif Persson och Olle Göransson gjorde stor succé på E-days genom att rama in MidSweden Styles monter med18 meter gärdsgård.

Från gärdsgårdsserien till Superbowl Olle Göransson hade aldrig varit i USA, men han hakade på MidSweden Styles resa till Chicago och fyllde packningen med bland annat 18 meter gärdsgård. Jämtgärsgård väckte stort uppseende under E-Days och företaget får fortfarande förfrågningar om jobb från USA. MIDSWEDEN STYLE Slog knock out på övriga Sverige under E-Days i Chicago och Jämtgärsgård var en starkt bidragande orsak till succén. MidSwedens monter ramades nämligen in med 18 meter gärdsgård – och något liknande har aldrig förekommit på E-Days. Olle Göransson i Svenstavik tar utvecklingen med ro. – Vi mejlar fram och tillbaka med folk som vill bli återförsäljare och potentiella kunder. Det finns helt klart ett intresse i USA för våra produkter, men än så länge är det mer förfrågningar än konkreta order. Det är en stor procedur att börja exportera och innan vi trycker på knappen vill vi ha klart med lite volymer, säger Olle som äger Jämtgärsgård ihop med hustrun Susanne. Jämtgärsgård har 13 anställda och en årsomsättning runt sex miljoner kronor. Verksamheten i jämtländska Svenstavik har varit igång sedan 1996.

4 | MIDSWEDEN STYLE

“UTAN MIDSWEDEN STYLE HADE VI NOG INTE KOMMIT TILL USA. I ALLA FALL INTE NU.”

infrastruktur och framförallt höjden på vissa byggnader skiljer sig från vad man är van vid.

– OLLE GÖRANSSON, JÄMTGÄRSGÅRD

KONKRET – VAD GAV RESAN ER? – Flera i gruppen från Västernorrland och Jämtland beställde gärdsgårdar till sina sommarställen. Dessutom fick vi flera intressanta kontakter i USA. Vi hade kanonkul och är mycket nöjda med vad vi fick ut av resan, poängterar Olle Göransson. De 18 meter gärdsgård som monterades upp på E-Days skänkte Jämtgärsgård till Svensk-Amerikanska muséet i Andersonville, Chicago. Med tanke på muséets årliga besöksantal var det sannolikt en vänlig gest som på sikt kan betala sig bra. – USA är definitivt en marknad för oss och att produkterna exponeras på ett känt och välbesökt museum känns som perfekt marknadsföring, säger Olle.

Frågor om export till USA har företaget fått sedan slutet av 90-talet och en lovande order från det amerikanska ambassadörsparet i Sverige föll pladask i samband med terroristattacken 11 september 2001. Inom kort kan det vara dags för ett nytt försök. VAD TYCKTE DU OM RESAN? – Den var kanon och det tror jag de flesta av deltagarna skriver under på. VAD TYCKTE DU OM USA? – Att besöka Chicago med omnejd var en helt klart omtumlande upplevelse där människor,


Regionalt investeringsstöd (”RIS”)

Bidrag till uppfinningar och innovationer

Kan sökas av företag inom vissa branscher i stödområde A och B. Länsstyrelsen fattar beslut i stödområde A (inlandet) om investeringarna är högst 25 Mkr, eller då s.k. mjuka investeringar är högst 4 Mkr. I övriga fall fattas beslut av Nutek eller regeringen.

Kan lämnas till uppfinnare och innovatörer, såväl privatpersoner som registrerade företag med mindre än 250 anställda. Länsstyrelsen fattar beslut om bidrag men samarbetar med ALMI Västernorrland, som tar emot ansökningar.

Länsstyrelsens kontaktpersoner: Olle Grundberg, tfn. 0611-34 90 51 eller Kerstin Wiklund, tfn. 0690- 250 173 och Klas Olsson, tfn 0660-846 55.

Kontakta därför i första hand ALMI:s handläggare Lars Malmbom, tfn. 0611-55 78 24 eller Karolina Rosdahl, tfn. 0660-26 68 93. Länsstyrelsens kontaktpersoner: Sten Forsberg, tfn. 0611-34 90 57 eller Margaretha Jonsson, tfn. 0611-34 90 04.

Regionalt bidrag till företagsutveckling (”REF”) Kan sökas av privata företag, (vissa undantag i Sundsvalls och Timrå kommuner) med färre än 250 anställda i de flesta branscher, enskilt eller i samverkan med andra företag. Särskilda regler fi nns för konsultcheck och mikrobidrag. Beslut om medel fattas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens kontaktpersoner: Margit Bäckman, tfn. 0611-34 90 54 eller Sten Forsberg, tfn. 0611-34 90 57 och Klas Olsson, tfn 0660-846 55.

Sysselsättningsbidrag Bidrag kan lämnas till vissa branscher vid nyetablering eller sysselsättningsökningar av strategisk eller särskild betydelse. Ansökan lämnas direkt till Nutek, som även fattar beslut om bidraget. Mer information finns att söka på www.nutek.se.

Länsstyrelsens kontaktperson: Lena Gustafsson, tfn. 0690-25 02 53.

Ny period för EU:s strukturfonder Vi är inne i en ny strukturfondsperiod som sträcker sig från 2007 till 2013. Aktuellt för den nya perioden är att det finns fyra olika program som ger stora möjligheter att genomföra insatser och åtgärder för länets utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland har i uppdrag att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet. En viktig uppgift är att främja samverkan mellan länets tillväxtarbete och strukturfonderna, samt medfinansiera projekt som bidrar till länets utveckling. Vägledande i arbetet är det regionala utvecklingsprogrammet Vision Västernorrland 2010 och det regionala tillväxtprogrammet.

Regionalt strukturfondsprogram I programmet prioriteras insatser för förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling samt tillgänglighet och attraktivitet. NUTEK tar emot ansökningar om stöd och fattar beslut om projekt efter prioritering i ett regionalt strukturfondspartnerskap. Mer information finns att söka på www.nutek.se.

Länsstyrelsens kontaktperson: Lars Gunnar Rönnqvist, tfn. 0611-34 90 42.

Nationella socialfondsprogrammet Programmets övergripande mål är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud. Svenska ESFrådet tar emot ansökningar om stöd och fattar beslut om projekt efter prioritering i ett regionalt strukturfondspartnerskap. Mer information fi nns att söka på www.esf.se.

Länsstyrelsens kontaktperson: Monica Ljungmark Åfeldt, tfn.0611-34 90 35.

Landsbygdsprogrammet Målsättningen är att utveckla landsbygden genom att stärka företagens konkurrenskraft samt öka livskvalitet och attraktions-

värde. Medel från landsbygdsprogrammet kan sökas som företagsstöd, projektstöd eller för insatser i ett Leader-område.

Länsstyrelsens kontaktpersoner: Margit Bäckman (företagsstöd), tfn. 0611-34 90 54, Susanne Sahlin (projektstöd), tfn. 0611-34 90 36 och Kerstin Wiklund (Leader), tfn. 0690-250 173.

Territoriellt samarbete Mål 3 Syftet med det nya Mål 3 (tillika kallat Interreg IV) är att stärka utvecklingsarbete mellan regioner i olika medlemsländer. Det finns tre former för samarbete; gränsöverskridande (A), transnationella (B) och interregionala (C). Nu i denna pågående period har vi tack vare att länet ingår i A-programsammanhang ytterligare möjligheter att delta i europeiska utvecklingsprojekt och det med regioner som ligger nära oss i Norge och i Finland. Det nya Mål 3 ger för länet tillgång till totalt åtta program för gemensam utveckling inom prioriterade fokusområden, t.ex. innovationer, infrastruktur, miljö, utbildning och FoU.

Länsstyrelsens kontaktperson: Ulrika Åberg, tfn. 0611-34 90 49

Kontakta gärna någon av länsstyrelsens kontaktpersoner för mer information eller sök på www.y.lst.se

MIDSWEDEN STYLE | 5

PLAN2.NU

För att främja fler nya och fler växande företag samt en hållbar tillväxt hanterar och fattar Länsstyrelsen Västernorrland beslut om statliga stöd till företagsinvesteringar. Investeringar kan vara i maskiner och inventarier, byggnader, marknadsföring, produktutveckling m.m. Förutsättningarna för stöd är att verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor och att konkurrensen inte snedvrids.

FOTO: HÅKAN NORDLÖF, MICHAEL ENGMAN, OSKAR NORRGRANN

Företagsstöd i Västernorrlands län


Strategiskt samarbete Innovatören Mikael Östling, som äger Hipe Innovation, fick snabb återbäring på investeringen att resa med Inibiz till Chicago.

“Berätta hur bra du är!” Kerstin Brandelius-Johansson från Sollefteå var koordinator för de företag från Västernorrland som hakade på Inibiz initiativ att resa till E-Days i Chicago under arbetsnamnet MidSweden Style. KERSTIN TYCKER ATT resan var bra, men det hindrar inte att somligt kunde ha gjorts bättre. – Företagskontaktresor ger alltid massor, inte minst inom gruppen som reser iväg. Men eftersom deltagarna representerade allt från soloföretagare till stora företag hade vi kunnat kartlägga deltagande företags förväntningar och behov bättre. Vi måste göra ett grundligare förarbete inför nästa resa, poängterar Kerstin. Som anställd på Sollefteå kommun jobbade Kerstin fem år som projektledare för internationella kontakter. I den rollen arrangerade Kerstin resor av liknande typ till Norge och Sollefteås systerstad Madison i Mississippi, USA. – Många soloföretagare och mindre företag kan utvecklas och växa via export. Dessa småföretag har alla chanser att lyckas, men de behöver uppbackning av någon med personlig erfarenhet och det är främst där jag känner att jag kan hjälpa till. I samarbete med privata och offentliga aktörer som Inibiz, Handelskammaren, ALMI och Exportrådet kan vi stärka regionens näringsliv. KONKRET – VAD GAV RESAN DIG? – Jag fördjupade mina kontakter med Christina Robinowitz, en av USA:s främsta experter på skillnader i affärskultur mellan Sverige och USA. Tina Segerström på Recreation Club och jag ska i höst knyta ihop respektive nätverk av kvinnliga företagare. VILKET ÄR DITT BÄSTA RÅD TILL FÖRETAG FRÅN VÅR REGION SOM VILL HÄNGA MED PÅ EN FÖRETAGSKONTAKTSRESA TILL USA? – Börja träna redan nu på att berätta hur bra du och ditt företag egentligen är. Det är inget skryt utan nödvändig framfusighet för att synas och imponera på möjliga kunder och partners i USA.

6 | MIDSWEDEN STYLE

Mikael Östling på Hipe Innovation i Östersund lärde känna Lars-Eric Lindgren som på resan representerade Botnia Produktion från Örnsköldsvik. Mötet i Chicago kan innebära att Botnia Production hjälper Östlings företag med tillverkning av produkter i tunnplåt.

– DET ÄR MÄRKLIGT att man ska behöva åka till USA för att börja kommunicera med möjliga samarbetspartners på hemmaplan, summerar Mikael. Dagen efter ankomst fick Mikael kontakt med Lars-Eric Lindgren som representerar Botnia Production. Samtalet, som initialt var ett artighetsutbyte, fick snart produktionsinriktad prägel. – Det verkar som att Botnia Production kan klara mitt akuta behov en pålitlig regional tillverkare i tunnplåt. För min del var därmed resan redan i hamn redan dag två, säger Mikael då. Och det var inte nog med det. Kontakt etablerades även med “Årets Entreprenör” 2006, Johan Eriksson på Dille, som säkert kan bli ett värdefullt bollplank i framtiden.

– Mikael har mycket bra idéer och jag fortsätter gärna de resonemang som vi påbörjat, säger Johan. MIKAEL ÖSTLING ägnar sig åt produktutveckling av egna och andras idéer och till Chicago reste han med tre produkter som är på väg ut på marknaden, höga förhoppningar och öppna sinnen. – Produkterna är inriktade mot USA och jag ville ha amerikanska reaktioner på mina tankar om hur jag ska gå vidare. Apropå dessa idéer fick jag flera bra tips och synpunkter. För min del var resan med MidSweden Style i flera avseenden väldigt nyttig, säger Mikael Östling.

Syre på E-days FÖR SYRE REKLAMBYRÅ är det viktigt att medverka och synas i arrangemang som utvecklar vår region. Vi har flera kunder som arbetar internationellt och några av dom fanns även med på resan till Chicago. Genom MidSweden Style ser vi möjligheter att träffa nya företagskontakter samt även möjlighet att erbjuda våra tjänster mot amerikanska bolag som vill in på den svenska marknaden. E-days i Chicago var ett bra arrangemang med intressanta föreläsningar, företagsbesök och positiva möten

med både amerikanska och svenska bolag och personer. Höjdpunkterna var många men jag vill framför allt framhålla den positiva stämning som fanns i gruppen från MidSweden. Det känns som vi tillsammans helt klart kan skapa ett eget bra E-days 2009 i Jämtland och Västernorrland. Om vi får chansen så hjälper gärna vi på Syre till. – GÖRAN BÄRNSTEN, SYRE REKLAMBYRÅ


Karl-Einar fann en ny marknad COACHING AV MÄNNISKOR och organisationer är affärsidén för ISHMm Coaching. Metoden tar sikte på målen genom att granska hur individen agerar, tänker och handlar - och varför det är så. – Alltför många säger ja även när de inte vill. Vi har byggt en multiplattform som för individen blir verktyget för att bättre än hittills bestämma vad de egentligen vill. Vi erbjuder verktyget, men kunden gör hela jobbet. Vi tar nu steget från personlig coaching till digital coaching som via webben kan säljas över hela världen, säger Karl-Einar. ISHMm Coaching befinner sig i ett spännande skede. Förutom att produkten ska bli ”mer marknadsmässig” har Karl-Einar träffat ett avtal med Anders Hammarqvist om delägarskap från och med 2008. USA kan bli en ny marknad för Karl-Einar Strindlund och ISHMm Coaching.

Karl-Einar Strindlund, ISHMm Coaching, åkte till Chicago i tron att produkten passar den amerikanska marknaden. – För mig var det en oerhört lärorik resa som var värd varenda krona.Nu vet jag att vi har en publik produkt som fungerar i USA, säger Karl-Einar.

KONKRET - VAD GAV RESAN DIG? – Den inspirerade mig till flera nya idéer och jag fick lära känna företagare och flera offentliga personer från regionen. Nya kontakter som vi får stor glädje av på sikt. HUR SER DU PÅ MIDSWEDEN STYLES ERBJUDANDEN OM KOMMANDE RESOR?

– Du kan betrakta biljetterna som beställda. Till Kina och Sydafrika åker vi garanterat och jag hoppas att min blivande delägare ska vilja hänga med på höstens uppföljningsresa till USA. Om jag inte åker med beror det enbart på att kostnaden för att skicka två personer blir för hög, säger Karl-Einar Strindlund.

På andra sidan kameran befann sig fotograf Michael Engman när han avnjöt revbensspjäll på legendariska Carson´s i Chicago.

Gordon Goransson är en auktoritet inom näringslivet i Chicago – och en stark förespråkare för Jämtland som turistdestination.

Gordon har guldkantat nätverk Gordon Goranson i Chicago är en framgångsrik affärsman med känsla för MidSweden Style. – JÄMTLAND behöver fler jobb och den här satsningen kunde inte ha gjorts bättre. Jämtland har potential att attrahera amerikanska företag inom till exempel läkemedel och bioteknik. Go for it!, summerar Gordon när vi träffas på Rockford Country Club. Gordon Goransons fru Eva härstammar från Jämtland och det är bakgrunden till att paret har ett sommarresidens i Röde by strax utanför Nälden. Gordon är övertygad om att Jämtland kan få stora inkomster på turismen från USA. Enbart i Rockford finns närmare 75 000 svenskättlingar och det är enligt honom en kommersiellt intressant marknad värd att bearbeta. Så även alla svenskättlingar i och kring Chicago.

Style

På fel sida kameran FOTOGRAF MICHAEL ENGMAN från Sollefteå var helt med nöjd med uppdraget från Inbiz att åka med till Chicago och dokumentera resan. En del av resultatet framgår av tidningen du håller i handen. – Ett ovanligt kul jobb som dessutom gav nya, intressanta kontakter i två län. Kanon!

MidSweden

TM

Är ett varumärke och verktyg för dig som företagare i Jämtland och Västernorrland när du jobbar internationellt. MIDSWEDEN STYLE | 7


En lösning för Norra Kajen i Sundsvall? Lasse Bäckvall, Norrlandspojkarnas VD, hämtade byggnadsteknisk inspiration under E-Days i Chicago.

Strandnära inspiration Lasse Bäckvall, VD för Norrlandspojkarna i Sundsvall, hämtade många goda idéer under MidSweden Styles resa till Chicago i april. – ALLT I USA, bra såväl som dåligt, brukar förr eller senare nå Sverige. I Chicago har jag tittat på flera köpcentra och även i övrigt fått flera intressanta uppslag. Vi är kända för att hitta okonventionella lösningar och några av idéerna kanske kommer till användning framöver. Norra Kajen i Sundsvall är ett stort byggprojekt som bland annat omfattar 1 500 lägenheter och kommersiella lokaler av ännu inte beslutad storlek. Lasse Bäckvall tog många sköna vårpromenader längs Lake Michigan för att samla idéer inför det som komma ska.

– Hur bygger man bäst tio meter från vattnet? Själv är jag väldigt förtjust i de låga 3-våningshus som nyligen byggts här, säger Lasse och slår ut med handen mot de pampiga längor som nyligen uppförts nära Sheraton i hjärtat av Chicago. Lasse tillstår gärna att han är fascinerad av Chicagos alla skyskrapor, men han tycker i ödmjukhetens anda att det inte är något för Sundsvall. Däremot hoppas Lasse att Norra Kajen i andra avseenden ska framstå som ett smakfullt nytänkande. I samarbete med Konst i Västernorrland har Norrlandspojkarna engagerat konstnären Andreas

Brännlund för att få fram ett förslag som till 100 procent är gjort utifrån konstnärens ögon. – Förslaget presenteras i maj och jag är mycket nöjd. Här finns många läckra idéer varav jag hoppas att vi ska kunna förverkliga åtminstone några, säger Lasse Bäckvall. I Rockford, cirka 15 mil från Chicago, gavs Lasse även möjlighet att diskutera strategier med regionens största entreprenadföretag. Mötet vidimerade att branschen i grova drag tänker ganska lika på bägge sidor Atlanten. Sättet att räkna skiljer sig dock samtidigt som pris- och hyresnivåer ligger några snäpp högre än i Sundsvall.

Rutinerad exportkonsult 1971-2000 jobbade Kerstin Nicholson för Exportrådet i Chicago. I Chicago har Kerstin stannat, men numera är det via egna företaget Nicholson Consulting Services som hon hjälper svenska företag att exportera till USA. KERSTIN HAR SINA RÖTTER i Örnsköldsvik och varje sommar ägnar hon generöst med tid vid sommarstället i Stubbsand i hjärtat av Höga Kusten. – MidSweden Styles satsning på E-Days gör mig glad. Området behöver ju all PR det kan få. Här är det ingen som känner till begreppet Höga Kusten. MidSweden, Höga Kusten och Världsarvet behöver allt stöd det kan få. Kerstin uppskattade särskilt att så många små företag från Jämtland och Västernorrland följde med till E-Days i Chicago. – Små företag behöver kunskap och stöd för att lyckas, men bara att de är här innebär att de lär sig massor. Det tar säkert några år, men kunskaperna

8 | MIDSWEDEN STYLE

som företagen skaffat sig på den här resan kommer att betala sig på sikt. OM DU ERBJÖDS EN BETYDANDE SUMMA PENGAR FÖR ATT I USA REPRESENTERA FÖRETAG FRÅN MIDSWEDEN – HUR SKULLE DU JOBBA?

– Jag skulle lägga en del krut på att sätta denna vackra del av Sverige på kartan. Sedan skulle jag lägga ut en del av arvodet på de som är specialister inom respektive bransch. Även om jag jobbat med export till USA i mer än 35 år finns det andra som är bättre än mig på till exempel IT, säger Kerstin Nicholson.

Blod, svett och tårar är vad som krävs för svenska företag som vill lyckas i USA, säger Kerstin Nicholson som efter lång karriär inom Exportrådet numera driver Nicholson Consulting Services.


Vill du också ha en egen tidning? Kundtidningar, personaltidningar, bilagor etc. Vi kan hjälpa dig och ditt företag att förverkliga era drömmar om en egen tidning. Från idé till färdig produkt. Vill ni se ett arbetsprov? Tidningen du läser just nu är en av våra produkter!

Tel. 0620-68 33 00 • info@adc.se • www.adc.se


Succé utan att vara med Natur & Fantasi i Sollefteå har redan fått en order från USA som en direkt följd av MidSweden Styles resa i april – och detta utan att vara med på resan! Försäljningen har tagit fart i vår och Merja, som till vardags jobbar i expeditionen på LRF Konsult i Sollefteå, befinner sig vid ett vägskäl. – Det är inte klokt men jättekul att jag plötsligt har efterfrågan från USA. Närmaste månadrna blir väldigt spännande och går det som jag hoppas startar jag eget efter sommaren för att fullt ut satsa på mina figurer, säger Merja Johansson. Natur & Fantasi betalade Inibiz för att Kerstin Brandelius på resan skulle ta tillvara företagets intressen och det gjorde Kerstin av allt att döma bra. Från presentaffären ”Stockholm Inn” i Rockford har nämligen Natur & Fantasi fått en singelbeställning på samtliga cirka 30 tovade produkter ägaren Merja Johansson gör. Vad som händer om affärens kunder gillar vad de ser återstår att se. Kerstin Brandelius, Merja Johansson och några av Kerstin Brandelius möttes av Merjas tovade figurer. stor entusiasm när hon i USA

MERJA JOHANSSON började tova figurer, främst tomtar och troll, för cirka två år sedan. Verksamheten har bedrivits på hobbybasis och den försäljning som gjorts har hittills kanaliserats via maken Åkes företag Johansson Konsult & Trade.

10 | MIDSWEDEN STYLE

visade upp de tovade tomtar, älgar, etc som Merja Johansson producerar. – I Chicago och Rockford bor mycket svenskättlingar och nu fick de bekanta sig med tovning, en unik svensk teknik. De hade aldrig sett någonting liknande, berättar Kerstin. STORT INTRESSE FÖR FIGURERNA från Natur & Fantasi visade även Kerstin Nicholson som senaste 35 åren hjälpt svenska företag att exportera till USA. Kerstin från Chicago, som efter 30-talet år på Exportrådet i Chicago numera jobbar som fristående konsult, kommer i juni till Sollefteå för att träffa Merja Johansson och se tillverkningen på plats. Nicolson är även styrelseledamot i Svensk-Amerikanska muséet i Chicago, en välbesökt instutition som också säljer svenskt kvalitetshantverk. Swedish Giftshop i Rockford, en stad med cirka 70.000 svenkättlingar, har också aviserat intresse. – Ägaren kommer till Sverige i augusti på sin årliga inköpsresa av unikt, svenskt hantverk. Även han vill träffa Merja Johansson, berättar Kerstin Brandelius.


Bengt är positiv till E-days i regionen 2009 Bengt Högberg från Härnösand, företagsutvecklare på Almi med inriktning mot marknad & internationalisering, betecknar MidSweden Style som en stor framgång. – Ett jättebra initiativ och en suverän paketering av vår region, betygsätter Bengt. ATT INIBIZ och Handelskammaren fick ihop närmare 30 företag från regionen för en gemensam resa till Chicago imponerade stort på Bengt Högberg. – Värdet av att våra företagare träffas i nya konstellationer är mycket högt. Det uppstår alltid oväntade synergier när företagare lär känna varandra. Bengt har varit på flera E-Days och han gillar konceptet starkt. – E-Days erbjuder obegränsade möjligheter till kontaktskapande verksamhet. På evenemanget i Chicago hade jag gärna mött fler amerikanska företag, men det var å andra sidan desto roligare att se våra företagares framfart. Ingen besökare på E-Days undgick MidSweden Styles monter.

BÖR VÄSTERNORRLAND OCH JÄMTLAND ANSÖKA OM E-DAYS 2009? – Ja. Om satsningen är långsiktig och brett förankrad kan E-Days sätta fokus på regionen och betyda massor för utvecklingen av vårt näringsliv. Uppsala lyfte fram bioteknik när de för fem-sex år sedan hade E-Days och näringslivsansvariga anser att arrangemanget genererade flera betydelsefulla nyetableringar inom bland annat den nischen. Lidköping och Växjö är två städer som haft arrangemanget och sökt det igen eftersom de betraktar arrangemanget som en bra investering. Det krävs stort för- och efterarbete, men återbäringen kan bli mycket god.

Almis Bengt Högberg tycker att Västernorrland och Jämtland ska söka E-Days 2009, men det förutsätter i så fall att regionerna är överens om en långsiktig ambition att sätta MidSweden på kartan.

Våga vara ledare! Våga utvecklas och utveckla! Med den här utbildningen får du rätt verktyg, rätt träning och rätt förutsättningar. Tillsammans med dina egna och dina studiekamraters erfarenheter kan du erbjuda företag/organisationer och myndigheter, en modern kunskap när det gäller ledarskap och förbättringsarbete. Av KY-myndigheten bedömd som en av Sveriges Bästa KY-utbildningar inom området. Ansökningsblankett och mer information www.upraise.se

Upraise Education AB

NICHOLSON CONSULTING SERVICES, INC. Professionella konsulttjänster för skandinaviska småföretag på väg in i Nordamerika eller med problem att lösa på denna marknad

KERSTIN & FRANK NICHOLSON www.nicholsonconsulting.net k.nicholson@nicholsonconsulting.net 1328 N Sandburg Terrace Chicago, IL 60610 U.S.A. Phone: +1-312-664-5086 Fax: +1-312-664-0369 Mob: +1-312-969-5086

Stubbsand 205 891 96 Arnäsvall Telefon: 0660-255152 Mobil: 0730-407754

MIDSWEDEN STYLE | 11


Rockfords svenska arv Rockford, cirka 15 mil från Chicago, är en stad med cirka 150.000 invånare. Att staden har 49 procent svenskättlingar väcker ljuva tankar om kommersiella möjligheter för svenska företag. – Rockford vill ha fler svenska företag och vi välkomnar företag från hela Sverige. Rockford är av flera skäl en strategisk utgångspunkt för svenska företag med ambitioner att starta en filial i USA, säger Podemski. 1854 bodde tusen svenskar “ROCKFORD VILL HA FLER SVENSKA FÖRETAG OCH i Rockford. Åtta år senare, VI VÄLKOMNAR FÖRETAG FRÅN HELA SVERIGE 1862, hade siffran fördubblats – MARK PODEMSKI, NÄRINGSLIVSCHEF, ROCKFORD – och så har det fortsatt. MARK PODEMSKI, näringslivschef i Rockford, har de senaste åren knutit allt starkare band till Sverige. Med Borgholm har Rockford etablerat ett systerstadsförhållande och med Lidköping har Rockford inlett ett industriellt samarbete.

Prins Bertil gästade Rockford 1937 och i samband med det bildades Swedish Historical Society som idag har 800 entusiastiska medlemmar. ROCKFORDS SVENSKA PRÄGEL går inte att missa för den som besöker staden. I Rockford finns bland annat svenskt hotell, svenskägd japansk trädgård, en importrörelse med inriktning mot Sverige, en svensk restaurang, två svenskorienterade presentaffärer – och så vidare. Rockfords första tegelhus byggdes 1871 av John Erlander som anlänt till bygden 30 år tidigare. Erlander inledde sin karriär i Rockford som skräddare, men han växlade spår genom att i det snabbväxande samhället etablera en möbelfabrik. Verksamheten blomstrade och John Erlander gjorde bra med pengar – inte minst sedan delar av möbelindustrin i Chicago utraderats till följd av brand. ERLANDERS HUS är idag hemvist för Erlander Museum, en ständig påminnelse om Rockfords svenska arv. I huset finns bland annat kakelugn, handgjorda dockor i svensk stil och ett stilfullt bibliotek med mängder av svenska titlar. Verksamheten drivs av den hängivna svenskamerikanska föreningen i Rockford. Mest påtagligt ”svenskt” ute i samhället är Stockholm Inn, den lokala svenska restaurangen. Sedan 1968 har Stockholm Inn med successivt växande framgång serverat svenska pannkakor, ärtsoppa med fläsk och småländska kroppkakor.

Mark Podemski, näringslivschef i Rockford, i engagerat samspråk med Bengt Högberg och Dick Jansson.

BerättaMera tar Ann Järneström återvände från sin första resa till USA med en stor portion inspiration - och flera intressanta hugg på framtida uppdrag.

12 | MIDSWEDEN STYLE

– ALLT GICK ÖVER FÖRVÄNTAN och jag för nu diskussioner om en USA-turné i oktober som omfattar framträdanden ibland annat Atlanta och Minneapolis, berättar Ann. Amerikanska företag med svenska rötter kan förstärka sitt varumärke - och därigenom öka sin konkurrenskraft - genom att internt och mot kunder lyfta fram svenska folksagor och sägner. Corporate storytelling genom kulturhistoria. Det var med denna programförklaring som Ann hakade på den resa till Chicago och Rockford i mitten av april som Inibiz från Östersund tog initiativet till. Med en dryg månads distans till äventyret i Illinois är Ann Järneström jätteglad att hon gjorde den


Erlander Museum i Rockford är basen för Swedish historical society med 800 entusiastiska medlemmar. Rockfords första tegelhus byggdes 1871 av entreprenören John Erlander som 30 år tidigare flyttat från Sverige till Rockford.

Huset är smyckat med gamla saker från Sverige.

MidSweden Style-gruppen kom till Rockford samma kväll som det var premiär på Ulrika Hydman-Walliens färgsprakande konstutställning. Snacka om tajming!

sikte på USA – igen investering i pengar och tid som deltagandet innebar. Med facit hand tycker hon rent av att det var ett fynd. – Bland svenskrelaterade företag i USA finns ett stort sug efter svensk kulturhistoria. Mina berättarföreställningar kring svenska folksagor förmedlar en stark, exotisk upplevelse som på ett fördelaktigt sätt kan införlivas i företagets varumärke. Som potentiella samarbetspartners i USA ser jag även föreningar, organisationer och kyrkor som vill bjuda på fängslande, svenska berättarföreställningar. Mötet mellan människor och de egna historierna inspirerade Ann att 1998 starta företaget BerättaMera. Eller – mer korrekt – den brist på möte mellan

människor som Ann så starkt upplevde när hon återvände till Sverige efter ett halvår i Thailand. – Min ambition är att inspirera hela Sverige att berätta mera. Folksagorna, myterna och legenderna är stora kulturhistoriska skatter. ANN HAR SIN BAS I NORDINGRÅ, i hjärtat av Höga Kusten, och hennes kunder finns över hela Sverige. 2001, då Ann av ishotellet i Jukkasjärvi fick uppdraget att ge berättarföreställningar på engelska inför en internationell publik, kan sägas ha varit hennes första exporterfarenhet. Den andra hade hon alltså helt nyligen under en vecka i Illinois som bland annat omfattade två dagar på Entrepreneuri-

al Days på Sheraton i Chicago och ett bejublat framträdande med historien om MidSweden på en välbesökt galamiddag i svenskstaden Rockford. VARFÖR SKA FÖRETAG I SVERIGE KÖPA DINA TJÄNSTER? – Mina berättarföreställningar kan fördjupa och förgylla konferenser. I samarbete med uppdragsgivaren kan budskapet bli en tankeväckande ingång på det aktuella konferenstemat. Via utbildningar i retorik ger jag deltagarna redskap att starkare framföra sina budskap.

MIDSWEDEN STYLE | 13


Prisad ledarskapsutbildning LEDARSKAPSUTBILDNINGEN med inriktning mot förbättringsarbete i Östersund, som är en kvalificerad yrkesutbildning (KY), har av KY-myndigheten utsetts till en av Sveriges bästa utbildningar. – Betyget fick vi när myndigheten utvärderade vår första kull och det var självklart inspirerande. Vi lägger fortsatt stor vikt vid att erbjuda utbildning av hög kvalitet, konstaterar Elisabet Röst, utbildningsansvarig på Upraise Education Östersund. Som företagare kan du i 37 veckor disponera en student med ny och fräsch kunskap inom området Ledarskap och Förbättringsarbete. DU SOM VÄLJER att studera får både teoretisk kunskap och möjlighet att praktiskt utöva dina kunskaper. Verksamheten i Östersund har bedrivits sedan 2003. Utbildningen omfattar tidsmässigt 80 veckors studier på heltid – därav 37 veckor är ute på företag. Till utbildningen är det riksintag och det finns 25 platser. Utbildningen startar 17 september.

Style

MidSweden

TM

Är ett varumärke och verktyg för dig som företagare i Jämtland och Västernorrland när du jobbar internationellt.

Expert på skillnader DAGEN INNAN E-DAYS körde Christina ett uppskattat utbildningspass med deltagarna från Jämtland och Västernorrland. Christina var även en stor resurs i och kring MidSweden Styles monter, den överlägset största och snyggaste montern på E-Days i Chicago.

Christina Robinowitz från Dallas är en av USA:s ledande experter på skillnader i svensk och amerikansk affärskultur.

Christinas tips för “Elevator pitch” CHRISTINA ROBINOWITZ HÄVDAR att du har 15-30 sekunder på dig att fånga en amerikans intresse för den tjänst eller vara du försöker sälja. Du ska lyckas göra intryck även under en kort hissfärd – därav begreppet ”Elevator Pitch”.

• •

ENLIGT CHRISTINA SKA DU PÅ 30 SEKUNDER BLAND ANNAT HINNA BERÄTTA: • Vad du heter. • Vad du producerar och/eller säljer – och fördelarna som produkten/tjänsten innebär.

Testa gärna med tidtagarur framför spegeln. När du klarar av allt detta på högst 30 sekunder har du utvecklat din personliga Elevator Pitch. Grattis!

Tävling! Landshövding Maggi Mikaelsson fascinerades av den älg i silver som prydde ett torg i hjärtat av Chicago.

Vilken marknad du säljer till. Fördelarna med att köpa av varan eller tjänsten av ditt företag. Återkoppling i form av att ni sätter upp mötestid, utbyter visitkort, etc.

Frågan är: Vad sa älgen till Jämtlands jaktintresserade landshövding? Skicka in ett humoristiskt svar på högst 20 ord till: Inibiz ATT Lars Ling Fritzhemsgatan 1b 832 42 Frösön eller via mail: lars.ling@inibiz.se Vinnande bidrag belönas med en Gourmetmiddag för två personer på Gålsjö Bruk när Restaurang Viktor från Umeå 27/10 lagar fem rätter. Tävlingstiden sträcker sig till 15 augusti 2007.

14 | MIDSWEDEN STYLE


Vy

g a c i h C n kort frå

o

Inibiz två kärnområden Inibiz hjälper till exempel till med fiINIBIZ VILL på olika sätt stödja idéägare så att idéerna omvandlas till nansieringsfrågor, logistik, personalfrågor, ekonomiadministration, etc. kommersiella succéer. Så kallad generationsväxling eller företagsförsäljning är ett växande GRUNDKRAVEN FÖR INIBIZ ENGAGEaffärsområde för Inibiz. MANG ÄR: • Affärsidén ska vara etiskt och Inibiz kan till skillnad från en offentmoraliskt acceptabel. lig aktör ta en aktiv roll i kundföre• Idén ska ha en nationell eller tagens utmaningar. internationell marknad. • Idén ska inom en treårsperiod Utveckling av produkter, koncept kunna omsätta fem miljoner eller marknad kräver alltid rätt kronor eller mera. kompetens och rätt kapital. Inibiz vill även aktivt hjälpa etable- Inibiz hjälper till med egna resurser eller med kompetens och rade företag. Enbart i Jämtland kapital från vårt snabbt växande finns sex tusen aktiva företag. nätverk av samarbetspartners och Samtliga kan i något avseende utaffärsänglar. vecklas från nuvarande nivå.

Lunch? Sugen på en lönsam lunch? På Inibiz är vi duktiga på affärsutveckling. Vi dristar oss faktiskt till påståendet att vi kan tillföra något positivt även till ditt företag. Vi bjuder gärna på lunch för att under trivsamma former bekanta oss med dig och ditt företag. Vi tar säkert också chansen att berätta lite om oss själva och hur Inibiz konkret kan hjälpa till. Intresserad av en välsmakande lunch som kan generera ökade intäkter? Ring Lars Ling på 063-157514 och boka in en tid som passar dig.

MIDSWEDEN STYLE | 15


Fann nya kunder i Chicago Catarina Molitor Sjöberg, som driver konferensanläggningen Gålsjö Bruk, är mycket glad över de nya bekantskaper som gjordes under MidSweden Styles resa till Chicago. – Vi har fått flera konferenser som en direkt följd av resan. För oss är det naturligtvis jättebra att nya företag och fler offentliganställda upptäcker fördelarna med att konferera på Gålsjö Bruk, säger hon. CATARINA KÖPTE GÅLSJÖ BRUK för två år sedan och den årliga försäljningen har sedan dess ökat med drygt 20 procent till strax över sex miljoner kronor. Den offensiva utvecklingen av konceptet med inbjudna gästkockar som lagar fem rätter på Gålsjö Bruks Gourmethelger har slagit väl ut och inneburit att anläggning nått nya målgrupper. – Den som bor en helg på Gålsjö Bruk med sambo eller äkta hälft kan ju få en impuls att också lägga företagets nästa konferens hos oss. Det pratas mycket om våra välbesökta Gourmethelger och det är jättebra marknadsföring. Gålsjö Bruk etablerades 1703 och många av det före detta järnbrukets gäster uppskattar den rofyllda miljön. För konferensen, en avspänd affärslunch eller middag i Herrgården från 1813 för att fira en jubilar. Gålsjö Bruk är också ett populärt alternativ vid bröllop eftersom kapell, bröllopsmiddag, festlokal och logi finns på samma plats.

Konferensköpare uppskattar att gruppen är tillsammans hela tiden och av nämnda skäl brukar Gålsjö Bruk framhålla möjligheten till effektiva konferenser. – Med vårt avskilda läge är det starkt begränsad risk att gruppen splittras för att några vill gå vidare till nästa ställe, konstaterar Catarina. USA, KAN DET VARA EN MARKNAD FÖR GÅLSJÖ BRUK? – Absolut. Vi har redan haft jakt- och fiskegrupper och fler är förhoppningsvis på väg. Kommer du från amerikanska södern kan tanken på en vit jul i Sverige te sig oerhört lockande. Eftersom konferenserna ligger nere under sommaren kan jag också se Gålsjö Bruk som en idealisk plats för ett sommarläger med amerikanska och svenska ungdomar. Språkträningen blir naturlig och de kan de till exempel lära varandra allt från baseball till hur man lagar riktiga svenska köttbullar.

Catarina Molitor Sjöberg, här på konstutställning i ”svenskstaden” Rockford, hoppas att fler amerikanska gäster ska upptäcka Gålsjö Bruk.

Bio Fuel Region profilerade sig i USA Eva Fridman, VD på Bio Fuel Region

– I USA ÄR MAN mycket positiva till tanken att köpa miljövänliga produktionssystem, men de flesta verkar måttligt intresserade av kunskap om hur de som individer kan bidra till omställningen. Bio Fuel Region ska sätta Västernorrland och Västerbotten på världskartan. – Vi ska bli bäst i världen när det gäller att övergå från fossila bränslen till biodrivmedel, säger Eva Fridman. Bio Fuel Region ägs av en förening bestående av 18 kommuner från Västerbotten och Västernorrland samt de bägge länens landsting. Varje kommun betalar en serviceavgift på sex kronor per medborgare och år. Länsstyrelserna och näringslivet bidrar också ekonomiskt. Verksamheten drevs länge av ledningsgrupp, styrelse och ett antal konsulter, men nu har strukturen antagit fastare former. Anställda är förutom Eva kommunikatören Camilla Dopson.

16 | MIDSWEDEN STYLE

Eva Fridman, Bio Fuel Regions VD, talade i Chicago om miljövänliga fordon och drivmedel. Mötet med amerikaner blev en kulturkrock. – Kommunikation är vårt främsta verktyg för att åstadkomma förändring, konstaterar Eva. Målet om att bli världsledande är delvis redan uppnått. Bio Fuel Region är igång med en satsning på utbildning som omfattar skola, universitet, politiker och andra representanter för ”offentligheten”. Just detta, att även samhället har en aktiv roll i förändringsarbetet, betraktar Eva som en nyckelfråga. Om inte offentligheten tar ställning är det orimligt att begära motsvarande insats av näringslivet. HAR DU NÅGOT POLITISKT DRÖMBESLUT DU VILL SE UPPFYLLT?

– Jag har faktiskt flera, men den viktigaste är att offentliga upphandlingar av bilar till 100 procent ska avse bilar som körs på biodrivmedel. Offentliga sektorn måste gå i bräschen för utvecklingen.

VAD TYCKER DU OM SKATTERABATTEN VID KÖP AV MILJÖBIL? – Jag skulle hellre ha sett att beteendet premierades, alltså att samhällspengarna användes till att göra det lätt, alltså ekonomiskt fördelaktigt, att välja miljöriktigt vid tankstället. Den som köper en miljöbil och tankar bensin förtjänar i mina ögon ingen skatterabatt. VAD GAV MIDSWEDEN STYLES RESA TILL CHICAGO? – Bäst var att lära känna företagare och offentliga aktörer inom gruppen och de kontakter jag knöt med nationella stödorganisationen Swentec. Eftersom jag flög från Stockholm på måndag och landade på samma ställe torsdag morgon fick jag även erfarenheten av två Atlantresor på tre dygn. Man blev rätt trött om man säger så…


“Vi har brutit länsbarriärer” SOM REPRESENTANT för den regionala myndighet i Västernorrland som ytterst ansvarar för länets utveckling är jag stolt över att ha bidragit till möjliggörandet av delegationsresan till Chicago. Det är förnämligt att ett privat företag – Inibiz–- initierat ett samarbete som byggts från ett bottom-up perspektiv och inte som i så många fall; top-down! Delegationsresan har fört med sig ett gränsöverskridande länsperspektiv. Tack vare Inibiz´s initiativ har vi för andra

kunnat visa på samverkan och en enighet mellan företag och myndighetsföreträdare i våra två län. Vi har brutit länsbarriärer, skapat mervärden och en bra plattform för fortsatt arbete – inte enbart för vår regions plats i världen utan även för samverkan mellan företagen i Västernorrland och Jämtland. Jag är precis som många andra angelägen om att fler små och medelstora företag i våra län ger sig ut på den internationella marknaden. Den här typen av initiativ gör stor nytta eftersom de möjliggör ett

verkligt smakprov på en internationell miljö och dessutom tillsammans med andra! Kan vi som myndighetsföreträdare bidra med stöd är det ytterligare ett plus. Vi finns ju till för företagen och invånarna i våra län – och inte tvärtom! Ulrika Åberg, Direktör för internationella frågor på länsstyrelsen i Västernorrland

nu

nu

NU! Fritzhemsgatan 1 B 832 42 FRÖSÖN

info@ishmmcoaching.se www.ishmmcoaching.se

Karl-Einar 0708-81 07 17, Anders 070-318 65 81

MIDSWEDEN STYLE | 17


Per Jämtelid (till höger) njöt i fulla drag av att åter vara tillbaka i USA, landet där han tillbringade tolv år innan återflytten till Sverige hösten 2001.

På jakt i down Redan på flyget mot Chicago kände Per Jämtelid från Deloitte att det skulle bli en resa med affärsmöjligheter. – Mitt mål var att knyta nya bekantskaper som i gynnsamma fall skulle kunna utvecklas till affärsrelationer. Resan var mycket trevlig och eftersom den även genererade nya kunder från både Västernorrland och Jämtland är jag helnöjd.

18 | MIDSWEDEN STYLE

SOCIALT DRIVNE PER PROFILERADE sig snabbt i en grupp på 40 personer där många aldrig tidigare hade träffats. Förutom generös spridning av företagets reklamgodis utmärkte sig Per snabbt genom att i princip etablera kontakt med alla. Huruvida den höga sociala kompetensen är ett arv från föräldrarna eller om Per präglats av tolv år i New York är för artikelförfattaren obekant. VAD GJORDE DU FÖRRESTEN I NEW YORK? – Efter avslutade ekonomistudier i Tyskland fick jag chansen att göra ett år som trainee på svenskamerikanska handelskammaren i New York. Jag trivdes väldigt bra i New York och hade efter tiden på SACC flyt att hitta roliga jobb. Mesta tiden jobbade Per på USA:s största företag inom uthyrning av möbler till hem och kontor. Kommersen gick bra och med åren förärades Per Jämtelid jobbet som ”Administrative Mana-

ger”. Företaget som Per jobbade åt ingick i en koncern ägd av Warren Buffett, en av finansvärldens tyngsta grabbar. VARFÖR FLYTTADE DU HEM? – Jag hade haft släktingar på besök och de berättade om senaste fjällresan, vad de skulle göra under sommaren i Jämtland och så vidare. Plötsligt stod det klart att jag var färdig med New York och USA. Våren 2001bestämde jag mig för att flytta hem och jag åkte ett halvår senare, cirka en månad efter terroristattacken. HUR SÅG 11 SEPTEMBER 2001 UT FÖR DIN DEL? – Jag var på jobbet några kilometer därifrån och det var chefens fru som slog larm till oss. Hela dagen såg vi horder av dammiga människor vandra förbi på gatan nedanför kontoret. Min lägenhet låg 40 gator bort, men röklukten låg tät i flera


ETT STORT OCH HJÄRTLIGT TACK FÖR SYNNERLIGEN TREVLIGT UMGÄNGE UNDER EN OERHÖRT VÄL ARRANGERAD OCH GENOMFÖRD RESA. DET VAR VERKLIGEN TREVLIGT ATT LÄRA KÄNNA ER OCH JAG VILL ÄN EN GÅNG GE ER EN STOR KOMPLIMANG FÖR HELA ARRANGEMANGET. SOM DELTAGARE VAR DET JU BARA ATT SITTA OCH TA EMOT OCH FÅ ALLT SERVERAT. OCH DET SOM ERBJÖDS VAR VERKLIGEN HÖGKLASSIGT! – PER JÄMTELID, DELOITTE

Patrik Parnfors, sälj- och marknadsorganisationschef på Deloitte.

Deloitte positiv til E-days

efter nya kunder town Chicago veckor. Nervositeten var allmänt hög och det var många som rapporterade in iakttagelser om folk som agerade suspekt eller hotfullt vilket vid många tillfällen innebar att byggnader omedelbart måste utrymmas. Vi fick rusa ut ur vårt showroom vid flera tillfällen och en händelse som etsat sig var fast var när alla på det gym jag använde sprang ut på gatan i shorts och linne efter ett hot i en annan del av byggnaden.

VILKEN ÄR DIN ROLL PÅ FÖRETAGET? – Jag jobbar inom Deloitte's Outsourcing verksamhet som är centraliserad till Östersund. Vi servar företag som ger oss förtroendet att sköta deras ekonomi- och lönehantering. Förutom kundbesök sker allt arbete här i huset och via rapporterar via webben. Med DOL, Deloitte on Line, kan kunderna på webben hämta hem allt från resultatrapporter till lönespecifikationer.

HUR HAMNADE DU PÅ DELOITTE? – Från New York flyttade jag till Stockholm där jag under drygt fyra år jobbade med löner och redovisning. Successivt började jag längta efter ett liv med högre livskvalitet och började snegla mot Östersund. Dagen därpå såg jag annonsen om att Deloitte sökte folk där. Under de närmaste tre veckorna var jag på två intervjuer och uppmanades sedan att packa ihop och flytta norrut.

HUR VAR DET ATT TILLSAMMANS MED MIDSWEDEN STYLE ÅTERVÄNDA TILL USA EFTER SEX ÅR I SVERIGE? – Nostalgin hade nog flödat ymnigare om resan gått till New York. Chicago var en helt ny bekantskap, men visst kände jag igen atmosfären, stilen, folket och framåtandan. USA är verkligen speciellt och jag lärde mig massor under åren där.

Patrik Parnfors leder Deloittes sälj- och marknadsorganisation i Sverige. Deloitte var starkt representerade under E-Days i Chicago och utfallet uppges ha varit mycket positivt. VARFÖR HAR NI ENGAGERAT ER SOM GULDSPONSOR I E-DAYS? – Deloitte jobbar aktivt för entreprenörskap och E-Days uppfyller flera för oss viktiga baskrav. E-Days är ett återkommande event med långsiktiga mål för svenskt näringsliv.Konceptet stämmer bra med våra värderingar. VAD KAN NI BIDRA MED? – Deloitte har gedigen kompetens och lång erfarenhet som aktiv rådgivare i allt från ekonomi- och lönehantering till hur du med optimalt utfall genomför ett företagsförvärv eller ett generationsskifte. VAD TYCKTE DU OM MIDSWEDEN STYLES INSATS? – Otroligt imponerande att lyckas attrahera och få med så många intressanta företag från en och samma regionen. Jag tror fler regioner i Sverige skull dra fördel av att satsa på samma koncept.

MIDSWEDEN STYLE | 19


Vad tyckte E-Days besökare om MidSweden Style?

“Bara positiva erfarenheter av E-days” Lidköping arrangerade E-Dagarna 2006 och jobbar nu intensivt för att få till stånd en repris. ANNETTE SEABERG, MERRIL LYNCH: – Bästa paketering och initativ jag hittills sett från Sverige. Det var första tanken när konceptet hösten 2006 presenterades för oss i SACC:s styrelse och insatsen här i Chicago förstärker det intrycket. Prydligt magasin och en mycket imponerande monter.

ROGER LINDQVIST, VÄXJÖ UNIVERSITET: – Vi ska i augusti arrangera E-dagarna för tredje gången och ni kommer med en mer än dubbelt så stor grupp två år innan ni vill ha arrangemanget i MidSweden. Helt suveränt! Mycket imponerande är att ni har så många unga företag med er. Succén är i praktiken redan i hamn. Mitt tre bästa råd just nu nu att informera, informera och informera. Det är viktigt för er att förankra kunskapen så att alla aktörer drar åt samma håll.

– MED E-DAGARNA satte vi Lidköping på kartan. Vi fick en plattform att marknadsföra regionen och all kompetens som finns här, säger Camilla Bender, projektledare för 2006 års arrangemang och ivrig påhejare för att Lidköping ska få värdskapet 2010. Leif Eriksson, näringslivschef i Lidköping sedan mitten av 90-talet, var den som tog initiativet till kommunens engagemang på området. Leif tycker att kommunens ökade intresse för USA var en naturlig väg att ta. – USA ligger först när det gäller trender och konsumtionsmönster och det är därmed en intressant marknad också för våra företag. Dessutom bor tolv av världens 27 miljoner svenskättlingar i USA och bland dessa finns säkert en högre andel entreprenörer än i Sverige. Som första svenska kommun blev vi 2002 medlemmar i SACC USA och det har vi aldrig behövt ångra. Entreprenörsdagarna hade aldrig tidigare arrangegerats i en så liten stad, men SACC gav Lidköping förtroendet och Leif Eriksson tycker att man förvaltat chansen väl. Ett industriellt samarbetsavtal har etablerats med Rockford – och det som en naturlig följd av medlemsskapet i SACC. Rockford frågade SACC efter en lämplig svensk stad för samarbete kring plast-, verkstad- och maskinindustri. SACC, som fått information om Lidköpings resurser på området, tipsade Rockford om Lidköping. Och på den vägen är det.

– Syftet är att åstadkomma en positiv utveckling av respektive stads näringsliv och Rockford ser Lidköping som en gateway till EU och Baltikum. Satsningen innebär även att Lidköping kommun investerar i en heltidstjänst som bara jobbar med Entreprenörsdagarna och relationerna med Rockford. Samarbetet mellan Rockford och Lidköping omfattar även beslutet att fem ungdomar från bägge städerna ska erbjudas spännande praktik på andra sidan Atlanten.

Våga synas! KERSTIN NICHOLSON, NICHOLSON CONSULTING SERVICES: – Med rötter i både Jämtland och Västernorrland är det fantastiskt roligt att se hur MidSweden Style tar för sig. Vårt område behöver all uppmärksamhet det kan få och detta initiativ är ett steg i rätt riktning. Ingen här vet till exempel vad Höga Kusten är. Här har mina forna hemtrakter och dess företag en svår men mycket viktig uppgift. Det är jättebra att så många små företag hakat på MidSweden Style. Längs vägen kommer de att behöva pengar, kunskap och stöd i olika former och de som klarar sig kommer att växa sig starka.

20 | MIDSWEDEN STYLE

DET ÄR INSPIRATÖREN Lena Erikssons standardråd till företagare. – Om du har något att sälja, varför ska du då inte visa eller berätta vad det är? Lena jobbar med föreläsningar, utbildningar och personliga möten. Mest känd är Lena för vad hon kallar kreativ marknadsföring. – Varför inte ha ett budskap eller ett erbjudande på fakturorna du ända skickar till dina kunder? Varför inte bli känd som butiken där det alltid doftar nybakat bröd? Det är inget fel på annonser, men det finns billigare vägar att förmedla intryck. Det gäller att skapa en röd tråd som genomsyrar företaget och sedan agera därefter. Apropå rött så är det Lenas ”företagsfärg” – och det märks på hur hon klär sig, valet av dator, telefon, etc. – Vilken färg har ditt företag? Mitt är rött. Frågan och påståendet brukar väcka förvåning och jag

förstår inte varför. Alla förknippar Telenor med blått, men ändå tycker de det är märkligt att mitt är rött. Som företagare måste du våga välja färg, säger Lena. Skryt lite mer, är ett annat råd som Lena gärna förmedlar. – Ta ett kliv framåt. Visa att du är stolt över vem du är och vad du och ditt företag gör. Om du är lika kort som jag är, på med högklackat så att du syns!

Veckan innan avfärd till Chicago förmedlade Lena Eriksson sina tips till företagare som vill synas och skapa kontakter.


Style

MidSweden VÄSTERNORRLAND OCH JÄMTLAND ÄR VÄRLDENS BÄSTA OCH RENASTE REGION. I MidSweden vimlar det av företag som erbjuder varor och tjänster i världsklass. I MidSweden bor dessutom världens bästa människor. Detta trevliga budskap vill Inibiz och Handelskammaren MittSverige förmedla till resten av världen. MidSweden Styles resa till Chicago bekräftade att det är möjligt även för mindre företag att skapa affärsmöjligheter i USA. I den här tidningen kan du läsa om några av resans största ”vinnare” och vi tänker då bland annat på Jämtgärsgård, Natur & Fantasi, Hipe Innovation och Premicare. Chicago och Rockford var bara ett första stopp av flera. Tillsammans med representanter för regionens dynamiska näringsliv och offentliga aktörer med engagemang för utveckling vill vi göra flera resor för att erbjuda affärsmöjligheter åt utvecklingsorienterade företag samtidigt som vi skapar ökat globalt intresse för MidSweden.

Haka på MidSweden Style!

TM

Lars Ling Projektledare och initiativtagare Lars.ling@midswedenstyle.com 063-157514 www.midswedenstyle.com

Uppföljningsresa till USA i oktober 2007.

Affärssresa till Kina i våren 2008.

www.midswedensstyle.com

www.midswedensstyle.com

Nedan ser du tre planerade affärsresor som du och ditt företag är välkomna att hänga med på. Exakta datum och priser ber vi att få återkomma till. Intresserad av att haka på MidSweden Styles kommande affärsresor?

MidSweden style till SACC E-days south Sweden 20-23 Augusti 2007. www.saccsouthsweden.org/

“Stark projektorganisation krävs” Vanja Aronson i Östersund tycker att MidSweden ska ansöka om E-Days 2009. – E-DAYS i Sverige är ett mycket intressant arrangemang som deltagarmässigt är större än E-Days i USA, men en ansökan förutsätter att vi först säkerställer de ekonomiska villkoren och har en bra idé för tema och seminarier. Dessutom krävs förstås en stark projektorganisation. Vanja, som även deltog vid E-days i Washington 2005, tycker att Mads Lederhausen var den talare som hade särklassigt störst lyskraft och till de mer angenäma minnena hör även middagen i Signatu-

re Room på 97:e våningen i Hancock-skrapan. – Dessutom var det förstås väldigt trevligt att MidSweden Styles monter var så framträdande på utställningen och att våra deltagare var så aktiva. Vanja Aronson, som bakom sig har en lång och framgångsrik karriär inom hotellbranschen, driver ett konsultbolag med samma namn. Tillsammans med Jens Edlund på Deloitte har Vanja sedan premiären 2001 huvudansvaret för Guldgalan, Östersunds allt populärare näringslivsgala som bildat skola för motsvarigheter i flera andra städer. Vanja sitter dessutom i fullmäktige för Handelskammmaren MittSverige. På resan saknade Vanja möten med amerikanska småföretagare och hon beklagar att E-Days i Chicago lockade få amerikanska deltagare. Totalt sett

tycker hon dock att resan till Chicago och Rockford var givande och att den gav många nya kontakter. – Även om inte alla leder till affärer nu kan det kan bli en senare fråga i andra sammanhang. KONKRET – VAD GAV RESAN DIG? – Vi hade trevligt tillsammans med 40 deltagare från två län och personligen hade jag gärna stannat i Rockford en dag extra. I Rockford fanns gemytet och där ville man faktiskt diskutera "Guldgalan" på amerikanska och få input om genomförandet. Via Gordon Goranson ska jag söka kontakt med den mediaperson som visade intresse för konceptet.

MIDSWEDEN STYLE | 21


Premicare sneglar mot USA Patrik Wreeby, delägare i Premicare från Sundsvall, anser att företaget hade stort utbyte av resan till Chicago med MidSweden Style.

Tobias Johnsson och Patrik Wreeby, Premicare

– FÖR OSS VAR DET oerhört intressant att få en inblick i hur amerikanska företag paketerar och marknadsför sina produkter. På köpet fick vi lära känna företagare och offentliganställda från två län och det var både trevligt och nyttigt, summear Patrik. Premicare i Sundsvall har senaste åren utvecklat en nätbaserad logistikportal för att kunna leverera datajournal, tidbok, kvalitetssystem, fakturering och ”nöjd kund/personal-analys”. Två läkare, Patrik Wreeby och Tobias Johnsson, står bakom satsningen. – Vårt mål med resan var att samla idéer och inspiration för att utvecklas som företagare. Vi är väldigt nöjda med utfallet och på sikt hoppas vi hitta en partner i USA som vill sälja vår produkt där, säger Patrik. Premicare har cirka 40 anställda och mer än 90 procent av intäkterna avser driften av Timrå Vårdcentral, Timråhälsan och en tandvårdsklinik utanför Göteborg. För framtiden har Patrik och Tobias höga förhoppningar om ökad kommers för Premi-

cares IT-produkter. Längst har Premicare kommit med systemet för nöjd kund-mätning som utvecklats i nära samarbete med Landstinget Västernorrland.

“VÅRT MÅL MED RESAN VAR ATT SAMLA IDÉER OCH INSPIRATION FÖR ATT UTVECKLAS SOM FÖRETAGARE.” – PATRIK WREEBY, DELÄGARE I PREMICARE

PREMICARE, som hörde talas om begreppet ”Mid Sweden Style” och resan till Chicago bara någon månad före avfärd, bestämde sig tämligen omgående för att följa med. – I Sverige hävdas ofta att en bra produkt säljer sig själv, men det är en omöjlighet i USA. Vi är mycket nöjda med resan och har som en bonus även fått nya och fördjupade kontakter med många företagare från vår region, säger Tobias Johnsson.

Mingelskolan Lars-Olof Fors hade bara jobbat en vecka med Mingelskolan när han klev ombord på planet till Chicago.

Sixten Larsson, SCIM Display (till vänster).

Sixten helnöjd SIXTEN LARSSON, som äger Scim Display i Docksta, öser beröm över MidSweden Styles resa till Chicago. – En välordnad och alldeles förträfflig resa. Inte en död stund, summerar Sixten. HAR RESAN GENERERAT NÅGRA AFFÄRER? – Inte än, men det kan snart se annorlunda ut. Jag har ut skickat tre offerter till företag som visade mycket stort intresse för våra produkter.

22 | MIDSWEDEN STYLE

– CHANSEN att få nätverka med nya, kreativa människor var i sig en upplevelse. Ovanpå det fick jag möjligheten att samla inspiration genom att njuta av den amerikanska mentaliteten. En härlig och lärorik vecka, betygsätter Lars-Olof. Kommunikationsbyrån Begriplig PR bildade i våras ett dotterbolag, där Mingelskolan ingår, med den i Stockholm bosatte Lars-Olof Fors som VD. Det nya bolaget Glorious of Sweden, som alltså befinner sig i en uppbyggnadsfas, har tre affärsområden som enkelt uttryckt består av Mingelskolan, Relationsskolan och Affärsskolan. LARS-OLOF FORS: – Intresset för Mingelskolan har varit mycket stort senaste året. Glorious of Sweden är ett företag som utbildar medarbetare, chefer och ledare inom kommunikation och i att utveckla och vårda sina relationer. Några av våra uppdragsgivare är Högskoleverket, Fastighetsbolaget Diös samt OMX. Glorious befinner sig i en expansiv fas med rekrytering av anställda och underkonsulter. Lars-Olof Fors ser framtiden an med tillförsikt. – Efterfrågan är god och vi erbjuder högklassiga utbildningar. Efter flera år som vd inom utbildningsbranschen ser jag att en insiktsfull kommunikation och utvecklade relationer skapar välmående företag.

Lars-Olof Fors och Ingela Nilsson, två av flera starka kort i Mingelskolan.


Våga vara ledare! Våga utvecklas och utveckla! Gärdesgården är miljövänlig och underhållsfri och blir bara vackrare med åren. Materialet i våra gärdsgårdar består av jämtländsk senvuxen gran. Naturligtvis binder vi gärdsgårdarna med äkta granvidjor för bästa utseende och kvalitet.

Med den här utbildningen får du rätt verktyg, rätt träning och rätt förutsättningar. Tillsammans med dina egna och dina studiekamraters erfarenheter kan du erbjuda företag/organisationer och myndigheter, en modern kunskap när det gäller ledarskap och förbättringsarbete. Av KY-myndigheten bedömd som en av Sveriges Bästa KY-utbildningar inom området. Ansökningsblankett och mer information www.upraise.se

Upraise Education AB

Unika företagspresenter! Svenskt hantverk allt populärare i USA. Vi är specialiserade på tovade produkter

Kontakta oss för gratis broschyr eller konsultation:

Jämtgärsgård AB Sandnäset 711 840 40 SVENSTAVIK Tel. 0687-40096 Fax. 0687-40146 info@jamtgarsgard.se

Kontakta oss! Epost: merja@handicraftweb.se Tel. 070-811 27 79 www.naturochfantasi.se

Behöver du hjälp med dina svensk-amerikanska kontakter?

Vi tänker lite annorlunda… Som alla fastighetsbolag ägnar sig Norrlandspojkarna åt förvärv och förädling, men vi vill också förvandla och förvåna. Okonventionella grepp förgyller vardagen och utgångspunkten är att alltid säga ”Varför inte?” snarare än ”varför?” När du vill ha kreativa lösningar på dina lokalbehov - kontakta Norrlandspojkarna.

BJ Utbildning kan erbjuda: • Planering och organisation av utbildnings- och företagskontakter. • Projektledning vid kontaktresor. • Koordinering av möten, studiebesök etc. Kerstin Brandelius-Johansson • Utvärdering och uppföljning. 070 – 65 93 246 Företaget har haft internationella uppdrag för privata bjutbildning@yahoo.com företag, Sollefteå kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland. “The success of our educational and business program was a direct result of Kerstin’s outstanding organizational abilities, diplomatic skills and leadership capabilities.” C. N EAL JOHNSON, P H D, JD International Business Consultant, Belhaven College

Vill du förbättra dina kunskaper om den amerikanska affärskulturen? Christina Johansson Robinowitz Genom ökad förståelse av den amerikanska crobinowitz@culturalcoach.com kulturen har svenska företag bättre förutsättningar www.moderndayvikings.com att lyckas på den amerikanska marknaden. The Cross-Cultural Coach Intercultural Services VD Christina Johansson Robinowitz, bosatt i Dallas, är expert på svensk-amerikanska affärsrelationer och medförfattare till boken: Modern-Day Vikings: A Practical Guide to Interacting with the Swedes.

The Cross-Cultural Coach: • Förklarar hur skillnader i kulturella värderingar påverkar affärsrelationer. • Visar hur man kan optimera svensk-amerikanskt affärssamarbete. • Förebygger dyrbara marknadföringsmisstag. • Visar hur man kan undvika problematiska missförstånd. “My global team has really benefited from the training you gave us on intercultural team work. Thank you for traveling around the world for us and giving valuable insights into why we behave as we do and how others see us…”

Telefon 060-13 95 60 www.norrlandspojkarna.se | lasse@norrlandspojkarna.se

GUNILLA BEARD Service Delivery Manager, Tetra Pak

MIDSWEDEN STYLE | 23


Fördjupade avtalsdiskussioner för Pivario i USA Pivario har i dagarna lämnat pris på 100 enheter till en av flera lovande kontakter i Nordamerika. Kommer parterna överens motsvarar ordern en tredjedel av vad Pivario hoppas sälja nästa säsong på den marknaden.

John Jonsson och Peter Rydesäter ser ut att få god valuta för investeringen att åka med MidSweden Style till Chicago.

EN VÄRLDSDEL, två länder och sex delstater – på fyra dagar! Så såg programmet ut för Pivarios John Jonsson och Peter Rydesäter när de i april skulle sälja in företagets variatorer till distributörer i USA och Kanada. – Helt enligt planerna lämnade vi gruppen efter två dygn för att köra vårt eget race i enlighet de bokade besök vi hade. Pivario i Krokom är världsledande inom elektronisk styrda transmissioner för fordon som arbetar med mycket varierande laster – till exempel snöskotrar, ATV, trädgårdsmaskiner och Golfbilar. Pivarios säljargument i möten med tillverkare och distributörer är att den Krokombaserade tekniken kan generera höjd försäljning och ökade marknadsandelar. – Med vår teknik kan ett fordon bli både starkare och få bättre miljöprofil, framhåller John. Pivario grundades 2004. Företaget ägs av ett konsortium med stark förankring i snösäkra Jämtland. All kunskap finns i huset - från marknad och försäljning till konstruktion, produktion och testning.

– Vi har en kanonprodukt och korta ledtider är vårt signum. I Nordamerika besökte vi fyra av de sju största tillverkarna. Advokat Thom Thorelli i Chicago hjälper oss med avtalsförslag så att vi ligger steget före i förhandlingarna om eventuella samarbetsavtal. Pivario har nyss anställt ytterligare en montör som börjar efter semestrarna och bland annat ska hantera förväntade beställningar från USA och Kanada. Inklusive nyförvärvet har Pivario sex anställda. KONKRET – VAD ÄR DET NI HOPPAS SKA HÄNDA I USA? – Vi vill skriva avtal med framgångsrika distributörer. Vi vill äga våra varumärken i Nordamerika och att distributörerna ska betala oss för både produkten och rätten att nyttja varumärket, säger John Jonsson. I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR NI SAMARBETET MED INIBIZ? – Inibiz hjälpte oss med den kapitalanskaffning som krävdes för att vi ska kunna satsa som vi nu gör.

“USA har mycket att lära” Thure Mårtensson, projektledare på Kommunförbundet, hoppas att Jämtland ska inleda en relation med ”svenskstaden” Rockford, dryga timmen från Chicago. – Samarbete och utbyten är effektivaste sättet att öka amerikanernas miljömedvetenhet, säger Thure. FÖR THURE VAR det första besöket i USA och upplevelsen gjorde starkt intryck. – Vissa av fördomarna besannades, men jag insåg också att USA är ett land som på många sätt erbjuder stora möjligheter. Kommunförbundet bidrog som sponsor till resan med MidSweden Style och Thure hävdar att han var med som ”observatör”. Hur jämtländskt näringsliv kan stärkas via insatser i USA är en angelägenhet för alla, men Thures fokus låg på miljön. – Hur kan vi bidra till att stärka USA:s miljöprofil? Vi har ett helt annat sätt att förhålla oss till miljön än amerikanerna. Hoppingivande är att i ntresset för det svenska alternativet är mycket stort, inte minst i svenskbygderna. På miljösidan

24 | MIDSWEDEN STYLE

ligger vi hästlängder före USA och med vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa till. Thure ser även kommersiella möjligheter för svensk miljöteknik, men först och främst är det konstruktiv information som han efterlyser. Enligt Thure måste nämligen USA börja från grunden. – De måste informera om allt från källsortering och ekologiska livsmedel. De måste beskriva miljövinsterna för individ och samhälle om folk går eller cyklar till affären för att köpa mjölk istället för att köra en bränslekrävande jeep. En infrastruktur som medger detta måste också skapas eftersom det idag är glest med trottoarer och cykelbanor, konstaterar Thure Mårtensson.


Delat intresse för E-days

Dick Jansson (t v), VD för Handelskammaren Mitt Sverige, Gunilla Girardo, (VD SACC USA), Lars Ling och Gordon Goranson, njöt av MidSweden Styles framträdande monter.

Dick Jansson, VD för Handelskammaren Mittsverige, hade stort utbyte av resan till Chicago. – MED 13,5 MILJONER invånare är Chicago en marknad av många i USA. Intressant var det stora drag vi upplevde kring miljöteknik eftersom det i vår region finns många företag som ligger i framkant när det gäller grön teknologi. Dick tog fasta på att bland annat USA:s mäktiga försvarsindustri vill bort från oljeberoendet och nu aktivt söker efter gröna bränslen. – När så stora kapitalintressen riktas mot grön teknologi finns det skäl att vara på alerten om man har någonting bra att sälja. Deltagarna utgjorde en brokig skara och Dick tyckte det var intressant att resa och umgås med allt från läkare och gärdsgårdsbyggare till traditionella tjänste- och tillverkningsföretag. Gruppens bredd gav ökad dynamik och chanser till spännande utbyte av erfarenheter och perspektiv. Handelskammarens högste tjänsteman noterade även med glädje att affärer gjordes inom gruppen

och att nya konstellationer för framtida samarbeten såg ut att ta form.

“GRUPPENS BREDD GAV ÖKAD DYNAMIK OCH CHANSER TILL SPÄNNANDE UTBYTE AV ERFARENHETER OCH PERSPEKTIV.” – DICK JANSSON, HANDELSKAMMAREN MITTSVERIGE

HUR GÅR VI VIDARE? – Hur hanterar vi MidSweden Style? Aktivt samarbete mellan Jämtland och Västernorrland är en förutsättning för att regionen som helhet ska bli konkurrenskraftig. Vi har rent vatten, ren luft och plats för åtskilligt fler. Med ett globalt perspektiv borde vi sälja vår region och vårt näringsliv mot vår omvärld. I MidSweden finns kunskap och här finns möjligheter. MidSweden Style är ett bra arbetsnamn om våra två län gemensamt bestämmer sig för att gå på offensiven.

E-DAYS 2009 – ÄR DET ETT ARRANGEMANG VI VILL HA? – Om vi vet att vi hinner resa de fem miljoner kronor som arrangemanget kräver – självklart! Annars är det bättre att ladda för 2010 eller 2011. Visst kan näringslivet bidra till finansieringen, men den stora insatsen bör vara en angelägenhet för offentliga aktörer som Västernorrlands och Jämtlands länsstyrelser och kommuner. Kanske kan medel även hämtas från EU:s strukturfonder? HUR HANTERAS ÄRENDET FRAMÖVER? – Steg ett bör vara ett studiebesök på årets E-Days som i augusti delas mellan Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö. Ett eventuellt E-Days i vår regon kan förslagsvis delas mellan out door i Östersund, grön teknologi i Örnsköldsvik och träteknik i Sundsvall.

Utvärderade E-Days THOMAS HÄGG, som för socialdemokraterna sitter i landstingsstyrelsen i Jämtland med ansvar för näringslivsutveckling, är positiv till att regionen söker E-Days 2009. – Men bara om Jämtland och Västernorrland enas om en långsiktig satsning. Jag vill se en målsättning som omfattar en längre period och minst ett internationellt arrangemang per år. USA är bra för många företag, men vi får inte glömma övriga marknader. Landstinget var medfinansiär till MidSweden Styles resa och det var i den rollen som Thomas följde med till Chicago och Rockford, bland annat för att utvärdera E-Days som arrangemang.

Thomas var tidigare kommunalråd i Åre och som styrelseledamot i dåvarande Åreliftarna ingick Thomas i en delegation som med klassiska Vail som utgångspunkt studerade liftanläggningar i klippiga bergen. – USA är fascinerande. I samband med E-Days pratade Thure Mårtensson och jag med många amerikaner om bland annat miljöteknik. Det låter brutalt, men min bild är att USA i sammanhanget kan betraktas som ett u-land.

MIDSWEDEN STYLE | 25


Årets Entreprenör i Chicago Johan Eriksson utsågs 2006 till ”Årets Entreprenör” i Jämtland. I pris fick Johan en resa till E-Day´s i Chicago med MidSweden Style. – USA ÄR EN FÖREBILD för de flesta entreprenörer och så även för mig. Allt var fantastiskt trevligt och med mig hem hade jag nya, intressanta kontakter i både USA och MidSweden. Dille Gård i jämtländska Ås var länge ett klassiskt jordbruk, men under Johan Erikssons ledning präglas företaget i femte generationen av brokig och framgångsrik breddning. Dille Gård driver en friskola kopplad till naturbruksgymnasiet med inriktning mot islandshästar. Dille Gård, som även omfattar 600 hektar jord och skog, inkluderar även Dille Foder & Maskin som utöver foder har agenturen för John Deere i Jämtland och Medelpad. Koncernen har 20 årsanställda och beräknas 2007 uppnå en försäljning runt 50 miljoner kronor. Johan Eriksson berättar att det tog tre år och åtskilliga miljoner att ta sig från idé till verklighet med friskolegymnasiet. – Numera finns även en intäktssida och det var både nödvändigt och kul. 30 tjejer har med sig egna

hästar och betalar för boende, mat och stallplats. Fenomenet business to business har alltså äntligen nått byn Dille. Även om jag ännu inte nått lönsamhet är skolprojektet en vital och långsiktigt lovande bit av helheten, konstaterar Johan. Dille Gård ligger dryga milen norr om Östersund och en handfull huskroppar bildar en klassisk innergård. Före detta Dille Mejeris lokaler har byggts om till charmigt elevboende med 43 sängplatser och elevtransporterna inom de egna domänerna sker med husets två Landrovers. Tack vare friskolegymnasiet har byn Dille även begåvats med reguljär busstrafik. – Det står till och med Dille Friskola i busstidtabellen, myser Johan.

i ryggen när det går bra är ju hur kul som helst. Landet är i de flesta avseenden olikt Sverige och väldigt fascinerande. Jag gillar Sverige skarpt, men vi är inte bäst på allt.

VILKA LÄRDOMAR TOG DU MED DIG HEM? – Jag har varit mycket i USA ända sedan jag var tonåring, men jag blir ändå lika glad varje gång över mentaliteten och förmågan att glädjas av varandras framgångar. Att folk är glada och dunkar

HEM?

FICK DU MED DIG NÅGRA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

“Det ska vara kul att förhandla” Marie Simonsson International Business Consulting erbjuder seminarier i förhandlingsteknik. – DET SKA VARA KUL ATT FÖRHANDLA. Med ökad kunskap om tekniken blir det roligare att förhandla och då säljer du mer, säger Marie. Senaste åren har Marie delat sin tid mellan Sverige och Florida, USA. Från och med 2007 ska det blir mera Sverige. – Planen är att jag ska vara tre fjärdedelar av tiden här eftersom efterfrågan på mina tjänster har ökat här. Jag har flera stamkunder varav Volvo Penta, Autoliv och Peab är några av de större.

26 | MIDSWEDEN STYLE

VILKA VAR RESANS HÖJDPUNKTER? – Det var mycket som var bra, men min bästa dag var när jag slet mig loss från gruppen och besökte en trevlig John Deere-handlare, en driftig foderhandlare och en tillverkningsindustri. Vilken dag det blev! I övrigt tycker jag att svenskstaden Rockford var oerhört spännande och dit ska jag bara tillbaka. Där finns det affärsmöjligheter, fastslår Johan.

VAD FICK DU UT AV E-DAYS I CHICAGO? – Totalt hade jag 15 möten varav jag på förhand hade bokat nio själv. Fyra av mötena resulterade i beslut om att vi ska träffas igen. Två av dessa möjliga nya kunder ska jag i juli träffa i Florida. ALLMÄNT INTRYCK AV RESAN? – Jag var bara med under E-Days eftersom jag hade andra viktiga möten i Florida. Jag fick det utbyte jag hade hoppats på och är alltså nöjd.

– På en sån här resa lär du känna många duktiga människor och det leder ofta till nya affärer. Sker det inte nu kan det mycket väl bli aktuellt senare.


Ett stort tack! Till våra sponsorer och partners som gjorde resan till Chicago möjlig.

PARTNERS

THE SWEDISH ASSOCI AT IO N OF LOCAL AUTHORITIES AND REGIONS JÄMTLAND COUNTY

ORGANIZERS

w w w. m i d s w e d e n s t y l e . c o m

MIDSWEDEN STYLE | 27


DIN GUIDE PÅ RESAN MOT FRAMGÅNG – INIBIZ

Lars Ling – kreatören Lars Ling från Norderåsen återvände till Jämtland i mars 2006 efter en 17 år lång resa i bland annat Danmark och Australien. Med sig i bagaget hade Lars stora framgångar som konsult inom bland annat friskvårds- och IT-branschen, men även ett antal lärorika besvikelser. TILL MALMÖ flyttade Lars 1989 för att arbeta med danska och norska marknaden inom friskvårdsbranschen. Konceptet - som förutom redskap även omfattade utbildning, finansiering och inredning – såldes med tiden vidare till simhallar i hela Norden. Verksamheten gick bra och Lars, som redan 1991 var utbildad PT (personlig tränare) och aerobicinstruktör, flyttade vidare till Danmark och lyckades utmärkt i ambitionen att från vårt södra grannland bidra till företagets tillväxt. I mitten av 90-talet flyttade Lars till Stockholm för att som arrangör vara livligt inblandad i flera av huvudstadens event och diverse kändisarrangemang. Affärsutveckling, försäljning och marknadsföring präglade hans vardag. I rollen som festfixare och utåtriktad eventarrangör låg Lars Ling länge parkerad på Tom Hjeltes flitigt lästa ”innelista” i Aftonbladet. Bara en sån sak…. Lars talanger som kommunikatör spred sig och han erbjöds intressanta jobb i den för honom då obekanta IT-branschen. Lars började på AST Datorer och såg snabbt till att jobba sig upp till en position som ansvarig för flera svenska börsföretag. AST Datorer köptes sedermera upp av branschjätten Samsung som senare avvecklade enheten i Sverige. Lars var tillbaka på ruta ett, men driftiga människor behövs alltid och från börsnoterade Readsoft kom ett erbjudande att sälja programvara. – Efter att ha lärt mig det mesta om hårdvaran var det nu dags att börja utbilda sig igen. Det gick väldigt bra och jag hade ju drömmen levande om en chans att få jobba internationellt. Målet var egentligen USA, men det kändes ändå väldigt bra när jag 2001 fick uppdraget att öppna Readsofts kontor i Melbourne, Australien. Jag är enormt tacksam för de unika möjligheterna att upptäcka down under. Efter moget övervägande lämnade Lars sin tjänst 2005 för att ta en paus i tillvaron efter 15 år där hjulen snurrat snabbt. Lars tog ett friår med resor och tillräckligt mycket golf för att spela på 6 i handicap. VARFÖR FLYTTADE DU HEM? – Funderingarna på vad jag skulle göra var redan i

Inibiz –

hur ser ägarbilden ut? Inibiz har åtta delägare som representerar en spännande mix i form av yrkesbakgrund, branscherfarenhet och specialistkompetens.

28 | MIDSWEDEN STYLE

full gång och när jag var hemma på älgjakt hösten 2005 kändes det riktigt bra. Jag återvände till Melbourne och fortsatte att njuta av att ta det lugnt i härlig miljö med skönt klimat, men tankarna på en eventuell framtid i Jämtland fanns förstås med mig hela tiden. VARFÖR INIBIZ? – Jag tror starkt på löpande personlig utveckling och under 2006 gick jag Exportrådets exportsäljarutbildning och utbildade mig till Life Coach. Jag hörde talas om Inibiz och det lät intressant. Eftersom jag hade erfarenheter de kunde behöva bestämde jag mig för att åka dit för ett förutsättningslöst resonemang. På den vägen är det. För näringslivet, kommunerna och länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland presenterade sig Lars Ling i rollen som projektledare för

Curt Sillström, Per-Eric Gustavsson Utvecklingssmedjan och JG Förvaltning äger i varierande utsträckning resterande 14 procent.

Mid Sweden Style, en satsning på att göra Jämtland och Västernorrland till en mer känd region i omvärldens ögon. Enligt Lars är det i första hand proaktiv marknadsföring och bra visioner som behövs. LARS LING: – Västernorrland och Jämtland är världens bästa och renaste region. Västernorrland och Jämtland har företag som producerar varor och tjänster i världsklass. Här bor dessutom världens bästa människor. Enda bekymret är att få utanför Jämtland och Västernorrland känner till regionens förträfflighet. Resan till Chicago med närmare 30 av våra företag var Inibiz första initiativ för att tillsammans med andra aktörer sprida budskapet. Redan i höst blir det en ny resa till USA och våren 2008 planerar vi för en välorganiserad affärsresa till Kina.

Elgenir, 30 procent

Saminvest, 13 procent

Skrindan, 13 procent

Tastral, 30 procent


DIN GUIDE PÅ RESAN MOT FRAMGÅNG – INIBIZ

Per-Eric Gustavsson – VD Det var under tiden som regementschef för I 5 i Östersund som Per-Eric Gustavsson erbjöds bli VD för Inibiz. – NÄR FRÅGAN KOM var det inte aktuellt, men hösten 2005 bestämde jag mig för att det var dags att mucka efter 30 år i försvaret. Jag tror på Jämtland och Inibiz representerar en spännande utmaning när man som jag vill utveckla en civil karriär. Första mötet med Torbjörn Rinzén och LarsGöran Nilsson hade Per-Eric när han apropå beslutet om regementsnedläggningar tyckte att Inibiz kunde visa personalen att det fanns alternativ till att flytta från Östersund. – Över 1.000 försvarsanställda ville vara kvar i Östersund och vi visste att några redan umgicks med planer på att starta eget. Genom att bjuda in Lars-Göran och Torbjörn ville vi inspirera fler att tänka i liknande banor. Per-Eric håller inte med om att det samhällsekonomiskt var bra att avveckla de militära enheterna i Östersund. Han tror att ännu bättre totaleffekt hade uppnåtts om man med andra medel än akut hot om nära förestående kris hade inspirerat folk i Östersund att ändra attityd. – Just nu är det ett otroligt drag i Östersund och skillnaden kan i hög grad förklaras med att folk som bor här insett att det går att påverka utvecklingen, att det går att vända hot till möjligheter. De militära enheterna var en stor tillgång för Östersund och om det hade gått att nå samma attitydförändring utan nedläggning av regementena och Militärhögskolan hade det naturligtvis varit jackpot istället för bara bingo.

Nåväl, detta hypotetiska resonemang tillhör historien och nu är det Inibiz och framtiden som PerEric Gustavsson fokuserar på. Per-Eric konstaterar att 2006, Inibiz första år med fullt bemannad och avlönad administration, genererade en försäljning på cirka elva miljoner kronor. Resultatet av startårets 2006 verksamhet blev en förlust på cirka en miljon kronor. Per-Eric Gustavsson, som tillträdde för drygt ett år sedan, säger att 2007 blir betydligt bättre. – Med tanke på verksamhetens art, alltså att vi bedriver en för regionen helt ny och ganska djärv

form av konsultverksamhet, var fjolårets utfall helt OK. För 2007 räknar vi med att omsätta cirka 15 miljoner och redovisa ett positivt resultat. FINNS DET NÅGRA LIKHETER MELLAN JOBBET SOM REGEMENTSCHEF OCH TILLVARON SOM INIBIZ VD?

– Ja, att det råder fullt krig varje dag. Skillnaden är att vi inom det militära dagligen förberedde oss för något vi hoppades slippa medan Inibiz tar operativa beslut varje dag. För Inibiz och för våra kunders räkning.

Peter Persson vill stå i vägen Våga ställa dig i vägen för nya affärsidéer. I sämsta fall får du nya kontakter i ditt nätverk. Det är grundregeln för Peter Persson, delägare i Inibiz. PETER HAR SEDAN 1991 en bakgrund som företagare i databranschen. Våren 2005 sprang Peter ihop med Inibiz företrädare och det var ett möte som väckte nyfikenhet. Några månader senare ingick Peter i ägarkretsen. – Tanken att försöka skapa nya saker utifrån möjligheter som ingen annan sett var tilltalande. Inibiz affärsidé kändes helt rätt från första stund. Som företagare i databranschen ägnade sig Peter med kompanjoner åt business to business Konsulting, säkerhet och försäljning. 1999 såldes den då pågående verksamheten till börsjätten VM-Data. År 2000 kom chansen att åter starta en ny verksamhet, då inom drift av servermiljöer och IT-konsulting, samt en verksamhet för hantering av elektroniska transaktioner. På resan till Chicago representerade Peter företaget Ascendo som erbjuder elektroniska lösningar för fakturahantering. USA visade sig vara en marknad med utrymme för Ascendos tjänster.

– För Ascendo är USA en jungfrulig marknad. När det gäller elektroniska så kallade Workflowlösningar finns det nämligen hur mycket som helst att göra där. Ännu 2007 görs ca 60 procent av alla betalningar i USA med papperscheck! Som delägare i Inibiz tycker Peter att arrangemanget med resa till E-Days i Chicago var en stor framgång. – Jag var imponerad av arrangemanget kring E-Days och resan dit gav många små företag chansen att hitta nya affärsmöjligheter, och det var huvudsyftet. MidSweden Style är en frisk satsning och det var jättekul att många småföretag och offentliga aktörer tog chansen att skaffa sig fördjupad kunskap om affärer i USA, världens största marknad. För Peter var resan till E-Days den tredje trippen till Chicago på kort tid. – Alla är beredda att göra affärer där borta och jag börjar få ett spännande nätverk. Det kan vara användbart i många sammanhang framöver.

MIDSWEDEN STYLE | 29


DIN GUIDE PÅ RESAN MOT FRAMGÅNG – INIBIZ

Lars-Göran Nilsson – tusenkonstnären Som VD för AU System i Östersund, som sedermera namnändrats till Teleca och Cybercom, var LarsGöran Nilsson med om att fördubbla personalstyrkan från 70 till 140 personer. FÖRETAGET KLARADE IT-kraschen förhållandevis bra och förvåningen var därför lokalt stor när LarsGöran 2003 sa upp sig utan att redovisa några konkreta framtidsplaner. Själv såg Lars-Göran avhoppet som ett naturligt steg utifrån vad han helst ville ägna sin tid åt. – Som VD har du i hög grad en förvaltande roll och själv stimuleras jag mest av processen att bygga upp nya verksamheter. Jag var på fel plats och med denna insikt var det dags att gå vidare. Klokheten i beslutet ifrågasattes av många, men de hade ju inte hela bilden. EFTER ÅTTA ÅR som framgångsrik IT-konsult i Stockholm och några år med bra lön på AU System i Östersund tyckte Lars-Göran att han kunde unna sig att utan skyddsnät hoppa av för att i lugn och ro ta sats mot nya, djärva mål. Ett sabbatsår ingick i kalkylen och därefter drog Lars-Göran igång ett bolag med inriktning mot vildmarksturism. Nysatsningen gav fördjupade kontakter med övrigt näringsliv, kommunledning och länsstyrelse. Det ena gav det andra och mötet med likaledes driftige Torbjörn Rinzén, som då hade startat föregångaren till dagens Inibiz, innebar att bitarna började fall plats.

LARS-GÖRAN NILSSON, ÄGARE AV ELGENIR AB SOM ÄR DELÄGARE I INIBIZ: – Har du drivit ett stort företag och testat livet som tusenkonstnär har du precis som mig sannolikt också gjort många misstag. Det är en väldigt bra skola och med min breda erfarenhet och drivkraften att hitta lösningar hade jag en bra grund att stå på för att hjälpa andra. Jag bestämde mig för att tillsammans med andra affärsänglar erbjuda småföretagare affärsutveckling som rådgivare, finansieringskonsult och utvecklare. De finns många duktiga ledare, men de flesta är inlåsta i den organisation där de arbetar. Som affärsutvecklare vill jag tillhandahålla tjänster och göra den alltid lika spännande resan tillsammans med utvecklingsorienterade småföretagare. Jag tror mig kunna vara ett värdefullt stöd inte minst yngre entreprenörer. HUR HAR DET GÅTT? – Som privata aktörer erbjuder vi någonting nytt i regionen. Vi har under några år gjort en väldigt rolig om än inte helt okomplicerad resa med Inibiz. Flera av oss jobbar som underleverantörer till Inibiz. Ju bättre det går för oss som underleverantörer, desto bättre går det också för Inibiz eftersom basen och behovet av Inibiz tjänstemän växer i motsvarande takt. Varje nöjd kund ger flera nya och Inibiz är definitivt på rätt väg.

Tore Sahlin – utvecklaren Tore Sahlin är via sitt bolag Utvecklingssmedjan delägare i Inibiz. Resan till Chicago minns Tore med värme. – Jag fick kontakt med flera företagare som innebär potentiella lösningar på projekt jag jobbar med. Märkligt att man måste åka till USA för att träffa svenskar att samarbeta med, summerar Tore Sahlin. UTVECKLINGSSMEDJAN utvecklar produkter och affärskoncept. Flera projekt är på väg att omvandlas till affärsdrivande företag, bland annat några som är relaterade till träindustrin. – Jag talar ibland med företagare som säger att de inte hinner med att träffas och jag brukar säga att det är en tydlig signal att deras företag har potential att utvecklas. Jag kan hjälpa företag att hitta finansiering och personella resurser för tillväxt, säger Tore Sahlin. Tore Sahlin har fullt ut förstått vilka möjligheter som tillverkning i Kina innebär. Tore har nämligen begärt in offerter på jobb och svaren har gjort honom lätt groggy.

30 | MIDSWEDEN STYLE

– Priserna visar att det är en helt annan värld och det ska vi i Sverige dra fördel av istället för att bli oroade. Befintliga företag i Sverige kan växa genom att samarbeta med Kina, särskilt i den typ av tillverkning där fingrarna ska jobba. VAD TYCKTE DU OM RESAN TILL CHICAGO? – Jag har en produkt i behov av teknisk förfining och på E-Days i Chicago träffade jag en skåning som hade lösningen. Nu är det full fart framåt på den produkten. Utöver detta knöt jag flera andra kontakter som på sikt blir värdefulla för både min och Inibiz verksamhet, säger Tore Sahlin.


DIN GUIDE PÅ RESAN MOT FRAMGÅNG – INIBIZ

Lars Eriksson – första filtret Lars Eriksson, systemvetare som också läst national- och företagsekonomi, är Inibiz första filter vid utvärering av nya affärsidéer. – Vilka förutsättningar har idén och människorna som ska leda företaget? Är det ett uppdrag som passar Inibiz? Det är några av flera frågor jag söker svaren på innan jag tar ställning. LARS HAR TRE ÅRS erfarenhet av Inibiz. Första året som inhyrd konsult, de senaste två som anställd. – Det finns alldeles för många goda affärsidéer som inte når ända fram. Orsakerna varierar, men ofta handlar det om bristande finansiering. En svag finansiering brukar innebära att entreprenören får göra för mycket jobb själv och allt för ofta tar pengarna slut innan affärsidén hunnit generera tillräckligt med kunder och intäkter. Ofta är det för få människor och för lite pengar som är knutna till affärsidén i uppbyggnads- och expansionsskedet. Inibiz grundtes är att om rätt idé möter rätt människor med rätt finansiering – då finns också förutsättningarna för att nå kommersiell framgång. Lars uppgift är att försöka identifiera och ta hand om nya affärsidéer. I jobbet ingår även att kartlägga om Inibiz är rätt partner för idén. – Vi vill skapa en arena där affärsidé möter människor och kapital. Vi försöker också bilda allianser så att det även startas ett företag runt idén. Till Inibiz kom Lars från IT-företaget Comana som han under sex år var med om att starta och utveckla. Utgångspunkten för Comana påminner om Inibiz, men istället för att som Inibiz hjälpa kunderna att utveckla till exempel idé, bemanning

och finansiering ägnar sig Comana åt att tillsammans med kunden förädla deras webbplatser. Frågor som stöttes och blöttes var bland annat ”Varför har ni en webbsida?”, ”i vilken utsträckning hjälper den er verksamhet?” och ”På vilka sätt inspirerar den era kunder att göra affärer med er?”. Lars trivs utmärkt med nuvarande roll och Inibiz som företag. – Nya idéer är bland det roligaste som finns och det gäller även nästa fas, alltså att tillsammans med andra försöka få lovande idéer att hitta rätt väg så att de får kraft att växa. Erfarenhetsmässigt vet vi att det ofta tar tre gånger så lång tid som väntat och att kalkylen ser ungefär likadan ut när det gäller kostnader och kapitalbehov. Därför behövs Inibiz, säger Lars Eriksson. VADDÅ ”DÄRFÖR BEHÖVS INIBIZ”? – Vi kan hjälpa företagare med goda idéer att hitta rätt bemanning och vid behov även finansiärer. Det är viktigt att göra rätt från början och Inibiz har ett nätverk av specialister och affärsänglar som är beredda att hjälpa till förutsatt att idéerna och intentionerna är bra.

Tina på idéjakt RECREATION BUSINESS CLUB i ”Borgen” på Frösön har redan ett 50-tal medlemmar och Tina Segerström, bolagets VD, planerar för framtiden. – Nu tittar vi på möjligheten att bygga ut så att vi även får plats med matdel och ett större konferensrum. Dessutom resonerar vi med fastighetsägaren om att i huset även etablera en relaxavdelning.

Grattis alla medlemmar i Recreation Business Club! Nästa gång ni kommer till Chicago kan ni utnyttja de fördelar som Tina Segerström förhandlade fram hos Union Legaue Club i Chicago.

HUR HAR DET GÅTT ATT INTRODUCERA EN AFFÄRSKLUBB I ÖSTERSUND? – Det har gått bra och flera av medlemmarna är väldigt flitiga gäster. Klubben erbjuder en avspänd och trivsam miljö för affärsmöten, men är också ett trevlig träffpunkt i samband med de arrangemang vi regelbundet anordnar. Fortfarande är det många som tycker att det finns något mystiskt över verksamheten, men bilden håller glädjande nog på att ändras. Medlemmarna är våra bästa ambassadörer genom att allt ofta ta med sig vänner eller företagets styrelse. Nöjda kunder ger nya kunder och prognosen är positiv. VILKA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER SER DU? – Med rejäl matsal och catering kan vi höja ribban för maten och i samma anda vill jag införa frukostservering. Recreation Business Club är perfekt miljö för frukostmötet eller för en kopp kaffe och en tidning när du på väg till jobbet lämnat barnen på dagis.

VAD TYCKTE DU OM CHICAGO? – Resan var helt lysande och för mig personligen var det en kick att uppleva den entusiasm som jag mötte i mina kontakter med amerikaner. De blev jätteintresserade när jag berättade om ambitionerna för Recreation Business Club och var på alla sätt hjälpsamma med tips och idéer. Med den attityden skulle AB Sverige ha mycket att vinna. Fortfarande möts jag ofta av skepsis när jag på hemmaplan berättar om syftet med klubben och de möjliga vinsterna för regionens näringsliv. KONKRET – VAD GAV RESAN DIG? – Utöver det jag redan berättat fick jag träffa och lära känna en massa duktiga företagare från Jämtland och Västernorrland. Under en vecka hinner man prata med många om rätt mycket och förutom ett breddat kontaktnät fick jag inblick i nya branscher och även vad man bör tänka på i avtalssammanhang. Kerstin Brandelius från Sollefteå är en driftig medlem i ett kvinnligt nätverk och vi har efter hemkomst träffats och gjort upp om att i september sammanföra deras nätverk med vårt. Först i Östersund och senare på Gålsjö Bruk. Det kan bli hur bra som helst!

MIDSWEDEN STYLE | 31


Höstkonferens på Gålsjö Bruk? BOKA 2007

ÅRS

HÖSTKONFERENS SENAST 15 AUGUSTI

Gourmethelger på Gålsjö Bruk: 28 september - Gert Klötzke 29 september - Gert Klötzke

Helpension i dubbelrum 895:-/per pers. och dygn exkl. moms

Vid bokning - uppge koden MidSweden Style.

27 oktober - Fredric Andersson, Restaurang Viktor

Gålsjö Bruk är ett före detta järnbruk från 1703 som numera är en privatägd konferensanläggning. Gålsjö Bruk, som ligger mellan Sollefteå och Örnsköldsvik, har drygt 100 bäddar och nio konferenslokaler av skiftande storlek. Aktiviteter kan bland annat arrangeras i smedja, bagarstuga, keramikverkstaden och vårt exotiska vildmarksbad.

Musik på flygeln av Jessica Falk

Tel. 0612-71 75 00 • www.galsjobruk.com • info@galsjobruk.com

Profile for CleanTech Region Impact Group

MidSweden Style Success in the United States  

Advertisement