Teknologipagten - Digital opkvalificering

Page 1

Anbefalinger fra Teknologipagtens symposium

DIGITAL

OPKVALI­FICERING I SMV’ERNE - hvorfor sakker SMV’erne bagud på digitaliseringen, når digitalisering kan gavne både bundlinjen og medarbejderne?


Denne rapport er udgivet af Teknologipagten i september 2020. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører. Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer ved at få flere til at interessere sig for STEM, få flere til at uddanne sig inden for STEM og få flere til at arbejde med STEM. Én af måderne, vi arbejder med at understøtte STEM-området på, er ved at samle relevante aktører til symposier og events med henblik på videndeling og -produktion. Vi uddeler også puljemidler og støtter på den måde konkrete projekters arbejde med at fremme STEM-dagsordenen. Er der spørgsmål til indholdet i denne rapport, ønskes der en uddybning eller flere gode råd, så kontakt Teknologipagtens sekretariat på info@teknologipagten.dk. Her kan vi også sætte dig/jer i forbindelse med andre projekter i Teknologipagten, som arbejder med digital opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Se meget mere om, hvem Teknologipagten er, hvad vi arbejder med, og hvilke projekter og aktører vi samarbejder med og støtter på www.teknologipagten.dk.

2


Indhold Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 De største udfordringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ledelser og bestyrelser (særligt personer på 50+ år) mangler motivation og forståelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Det italesættes at SMV’erne bør digitalisere, men der mangler eksempler på ’hvorfor’ og ’hvordan’. . . . . . . . 5 Undervisningstilbud rammer sjældent ’spot on’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Teknologipagten anbefaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. Anbefalinger til SMV’erne: Digitaliseringens opstart og proces i SMV’erne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Digitaliseringens opstart i SMV’erne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Digitaliseringsprocessen i SMV’erne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Anbefalinger til de rådgivende organisationer: Rådgivning og formidling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rådgivning om digitalisering i SMV’erne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Formidling om digitalisering i SMV’erne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Anbefalinger til udbydere af digital opkvalificering: Formater for læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tilgangen til digital opkvalificering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Konkrete forslag til formater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Oplæg til indsatser og samarbejdskonstellationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hvem deltog på symposiet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3


Indledning COVID-19 har illustreret digitaliseringens afgørende rolle for erhvervslivet i et samfund under nedlukning. Behovet for digitalisering i erhvervslivet strækker sig imidlertid ud over den nuværende krise, idet øget digitalisering har været et væsentligt udviklingsfokus de sidste 10 år i de fleste lande1. Digitaliseringen af samfundet repræsenterer et enormt vækstpotentiale for virksomheder, men ligeledes en risiko for at blive hægtet af, hvis ikke virksomheden giver sig i kast med digitaliseringen2. Danmark er generelt set højt digitaliseret og ligger ofte i top på internationale ranglister over de mest digitaliserede samfund. Men kigger man nærmere på dansk erhvervsliv, halter SMV’erne – virksomhederne med under 250 fuldtidsansatte – efter med digitaliseringen. F.eks. er det kun 48 % af virksomheder med 10-49 ansatte, som har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad, mens det gælder 90 % af virksomheder med 250+ ansatte3. Det er problematisk i et land hvor SMV’er udgør over 99 % af det samlede antal virksomheder og beskæftiger 64 % af alle ansatte inden for de private byerhverv4. De SMV’er, der er mindre digitale, kan gå glip af væsentlige fordele og innovationsmuligheder og samtidigt risikere at tabe terræn i konkurrencen med andre virksomheder. I sidste ende vil det påvirke Danmarks konkurrenceevne, arbejdsmarked og velstand. Der er altså et stort behov for at sikre et digitalt kompetenceløft i de danske SMV’er. Det kan gøres ved en målrettet indsats på tværs af virksomheder, uddannelsesudbydere og virksomhedsrådgivende organisationer. For at debattere, hvordan den udfordring bedst adresseres, afholdt Teknologipagten den 25. august 2020 symposiet ’Digital Opkvalificering i SMV’erne’. Sammen med projekter, partnere og andre interessenter udforskede vi udfordringer, udvekslede erfaringer og identificerede løsninger til at sikre øget digital opkvalificering i de danske SMV’er. Input, ideer, erfaringer og anbefalinger, som blev drøftet på symposiet, er omsat i denne rapport og understøttet af den store viden og erfaringsbase, der allerede eksisterer på området. Det er håbet, at rapporten kan være med til at styrke indsatsen for digital opkvalificering i danske SMV’er.

På de følgende sider vil du kunne se eventfilm fra symposiet og lyttte til gode råd fra disse eksperter, som var med på symposiet:

Astrid Haug Digitaliseringsekspert

4

David Guldager Techekspert og mode­ rator i Buzz i Praksis

Mette Beck-Nielsen CEO i Technology Denmark

Sofie Rasmussen Projektleder af Kom Digital

1

Rapport, EU’s Digital Future, European Commission; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-training-blueprints-upskilling-sme-employees-and-unemployed-persons

2

SMV Guide, Dansk IT; https://dit.dk/da/Nyheder/2018/PM-om-SMV-Guide

3

Artikel, Danmarks Statistik; https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=36790

4

SBA fact sheet for SME’s, European Commission; https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en#sba-fact-sheets


De største udfordringer Forud for symposiet havde Teknologipagten i drøftelser med partnere og viden-eksperter identificeret følgende hovedudfordringer:

Hør, hvad Rasmus Keinicke fra SMVdanmark mener, er de største udfordringer for digitaliseringen i SMV’er i denne video Ledelser og bestyrelser (særligt personer på 50+ år) mangler motivation og forståelse • Manglende forståelse for digitalisering hos ledere og bestyrelser, især i alderen +50, forhaler digitaliseringen i virksomheden. • Digital udvikling underprioriteres ofte i SMV’er, hvor fokus er kerneopgaver og drift. • I implementeringen er der ofte fokus på teknologien fremfor teknologiens betydning for de problemer og processer, som den skal afhjælpe.

Det italesættes at SMV’erne bør digitalisere, men der mangler eksempler på ’hvorfor’ og ’hvordan’ • SMV’er kan have svært ved at se den konkrete værdi, som digitalisering har for virksomheden. • SMV’er mangler eksempler på digitaliseringsprocesser, de kan spejle sig i. • Samfundsdebatten om digitalisering mangler fokus på vækstmuligheder og innovation i stedet for arbejdsmarkedspolitik.

Undervisningstilbud rammer sjældent ’spot on’ • SMV’er vil have on-demand, on-site, in-time opkvalificering – ikke traditionelle kurser. • Uddannelsestilbud har svært ved at favne SMV’ers diverse digitale opkvalificeringsbehov. • Specialiserede brancher kan have opkvalificeringsbehov, som uddannelsesinstitutioner ikke kan matche med in-house ressourcer. • Kun få SMV’er er bekendte med de mange indsatser, der findes i Danmark, som har til formål at rådgive og vejlede dem om digitalisering – endnu færre benytter sig af dem.

Årsrapport 2019

SMVbestyrelsen i en digital tidsalder

[Marts 2020]

på ækning Behovsafd fokus på d rådet – me else og ledelsesom digital led for betydning en ens ing gav digitaliser ledelsesop HAKL En undersøgelse af SMV-bestyrelsers

Orienter dig i vores digitale vidensbank

hvor vi har samlet relevante rapporter og forskningsartikler om digital opkvalificering i SMV’erne på ét sted.

2019 arbejde med digitalisering November

1

5


Teknologipagten anbefaler På baggrund af vores videnbank samt erfaringsudveksling og debatter på symposiet har vi udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalingerne er opdelt i følgende tre konkrete temaer: 1. Digitaliseringens opstart og proces i SMV’erne 2. Rådgivning og formidling 3. Formater for læring

1. Anbefalinger til SMV’erne: Digitaliseringens opstart og proces i SMV’erne Det er afgørende for digitaliseringen i SMV’erne, at der eksisterer et ønske om og en motivation for at påbegynde en digital transformation i bestyrelserne og ledelserne. Digitalisering vedrører både ledere og medarbejdere, men det er et ledelsesansvar at påbegynde den forandringsproces, som digitalisering er, og det er bestyrelsens ansvar at støtte op om den.

Se og lyt til, hvordan Sam Kondo fra DTU Learn for Life anbefaler, at SMV’erne går fra idé til praksis i en digital transformation, samt hvad, han mener, er bestyrelsens rolle, hvis man som SMV skal have succes med digital opkvalificering. Disse anbefalinger henvender sig til ledelser og bestyrelser i SMV’erne.

Digitaliseringens opstart i SMV’erne • Digital opkvalificering bør indledningsvis ske i bestyrelser og ledelser, så de bliver udstyret med det rigtige beslutningsgrundlag, inden forandringsprocessen igangsættes. • Man bør starte i det små med mindre digitaliseringsprojekter, som hurtigt kan skabe en følelse af succes og gevinst for hele virksomheden og dermed give motivation til at gøre og lykkes med mere. • Digitaliseringen bør være knyttet til praksis og tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds arbejdsopgaver og -processer. • Digitaliseringen bør skabe værdi for kunden. Dette kan sikres ved at gå i dialog med kunden og spørge ind til, hvilke digitale løsninger de ønsker og har brug for.

6


Digitaliseringsprocessen i SMV’erne • En bred teknologiforståelse i virksomhederne bør efterstræbes for at kunne identificere hvilke teknologier, der er relevante i hver enkelt virksomhed. Der bør være fokus på at skabe et fælles sprog for digitalisering i virksomheden, så både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne kan tale sammen og forstå hinanden. • Der bør være mere fokus på læringsmål end økonomi i en digitaliseringsproces. • En mere agil og åben tilgang til erfaringsudveksling mellem virksomhederne bør efterstræbes, da det i høj grad styrker digitaliseringen at sparre og samarbejde med andre virksomheder.

Hvem skal opkvalificeres først i SMV’erne? KLIK OG HØR MERE

7


2. Anbefalinger til de rådgivende organisationer: Rådgivning og formidling Der findes mange forskellige indsatser for at vejlede og rådgive SMV’erne i digitalisering, men mange SMV’er er enten ikke bekendte med disse eller finder det uoverskueligt at finde vej i vejledningstilbuddene. Derfor ligger der et stort formidlingsarbejde i at gøre SMV’erne bevidste om de mange gode muligheder. Dertil er der et stort potentiale i at tænke i formidling af gode rollemodeller – altså SMV’er med en succesfuld digitalisering. Og ligeså i erfaringsudveksling mellem SMV’erne, så de kan inspirere hinanden til at tage hul på processen.

Se denne video fra symposiet, og hør Rasmus Keinicke fra SMVdanmark fortælle, om det store potentiale, han mener, SMV‘erne har, hvis de får succes med den digitale transformation. Disse anbefalinger henvender sig primært til de organisationer, som til daglig rådgiver og vejleder SMV’erne i både drift og udvikling af deres forretning.

Rådgivning om digitalisering i SMV’erne • Rådgivning og vejledning om digitalisering bør have den enkelte SMVs kerneforretning og kunder som omdrejningspunkt – det skal være så praksisnært som muligt. • Der bør være fokus op at gøre digitale kompetencer og teknologier relaterbare gennem cases og eksempler fra virkeligheden. • Der bør være øget fokus på at samarbejde på tværs af organisationer og samtænke indsatser.

Formidling om digitalisering i SMV’erne • Budskabet om de mulige konsekvenser ved ikke at digitalisere sin virksomhed bør formidles langt bredere ud – både branchemæssigt og geografisk. • Ledelser og bestyrelser bør motiveres til at lære om digitalisering. Dette kan gøres ved at formidle de gode historier, hvor andre SMV’er er lykkes med digitalisering, og den værdi det har skabt for dem. • Der bør i højere grad differentieres mellem størrelser på SMV’erne (mikro-, små og mellemstore virksomheder) og brancher, så indsatser og kommunikation bedre kan målrettes.

8


3. A nbefalinger til udbydere af digital opkvalificering: Formater for læring Der er stor forskel på, hvilke formater af digital opkvalificering, der imødekommer den enkelte SMVs behov bedst. Det knytter sig både til kompetencebehovet, branchen, størrelsen på virksomheden og hvilket digitaliseringsniveau, den befinder sig på. Dertil kommer de store forskelle i, hvordan den enkelte medarbejder motiveres og lærer bedst. Der tegner sig et meget komplekst billede i forsøget på at imødekomme SMV’ernes behov for læringsformater. Det kalder på stor indsigt og fleksibilitet hos udbyderne at imødekomme dette behov. Disse anbefalinger henvender sig primært til udbydere af digital opkvalificering.

Tilgangen til digital opkvalificering • Der bør i højere grad differentieres mellem størrelser på SMV’erne (mikro-, små og mellemstore virksomheder), brancher og digitaliseringsniveau, så formaterne bedre kan målrettes. • Der bør være øget fokus på at samarbejde på tværs af organisationer og samtænke udbud af digital opkvalificering. • Der bør i højere grad fokuseres på at lave praksisnær undervisning, som let kan omsættes til virkelighed i den enkelte SMV – f.eks. ’just-in-time-løsninger’, som virksomheden kan implementere straks efter. • Der bør i højere grad være fokus på at lave undervisning, som ikke tvinger medarbejdere på skolebænken, og som tilgodeser andre kompetencer end de boglige.

Hvilke digitale kompetencer er der brug for i SMV’erne? KLIK OG HØR MERE

9


Konkrete forslag til formater • Der bør tænkes i blended learning formater med både on-site og off-site læring, og formaterne bør kunne tilpasse de enkelte SMV’ers behov i langt højere grad, end de kan i dag. • Der bør gøres brug af nye værktøjer for formidling, læring og aflæggelse af prøver. F.eks. kan sidemandsoplæring, videoklip, spil, virtual reality, onlineundervisning etc. bruges til at gøre undervisning og prøver mere legende frem for læsetunge. • Der bør tænkes i, hvordan medarbejdernes smartphones kan bruges som et aktivt læringsværktøj i dagligdagen på arbejdspladsen.

Hvilke digitale kompetencer er der brug for i SMV’erne? KLIK OG HØR MERE

10


Oplæg til indsatser og samarbejdskonstellationer På baggrund af anbefalingerne har Teknologipagten drøftet mulige indsatser og udarbejdet en række forslag til indsatser og samarbejdskonstellationer, som kan være med til at imødegå de udfordringer og uudnyttede potentialer, der er klarlagt i denne rapport. Det er Teknologipagtens håb, at listen kan bruges som inspiration af de mange aktører på området.

Teknologipagtens inspirationsliste til fremtidige indsatser og samarbejdskonstellationer: • Iværksæt indsatser, som har fokus på digital opkvalificering og bevidsthed i bestyrelserne. • Skab indsatser, som bygger bro mellem teknologikyndige start ups og SMV’er, så start ups kan inspirere SMV’erne til øget digitalisering. • Få aktiveret gode rollemodeller i form af SMV’er, som har haft succes med digitalisering, og brug dem til at inspirere andre SMV’er. • Kortlæg de mange SMV-rettede aktiviteter med fokus på digitalisering, og skab fælles formidling af disse – måske på virksomhedsguiden.dk. • Lær af de indsatser, som de f.eks. har succes med i Odense robotklynge, hvor IT-specialister deles mellem flere virksomheder med behov for samme digitale kompetencer. • Skab indsatser, som opkvalificerer lærlinge på erhvervsskolerne og på lærepladserne, så der bliver skabt et fundament af digital forståelse og kompetencer, inden de kommer ud på arbejdsmarkedet. • Iværksæt indsatser, som undersøger og eventuelt udvikler læringsformater, som kan tilgås i det daglige på medarbejdernes smartphones – f.eks. et app-baseret læringsforløb, som stiller små daglige opgaver til medarbejderne som opfølgning på en undervisningsforløb.

Søg inspiration hos disse projekter, som er indmeldte i Teknologipagten og til dagligt arbejder med digital opkvalificering på hver deres måde:

Kom Digital

Digital Dogme

Buzz i Praksis

IT til alle

Klik på projekterne og læs mere

Google Succes Online

11


Hvem deltog på symposiet? 60 deltagere havde tilmeldt sig det blendede symposium, hvor man både kunne deltage fysisk og virtuelt. 20 af dem var fysisk til stede, mens resten deltog virtuelt. Det var i samspil mellem disse repræsentanter, at anbefalingerne i denne rapport blev til. Der var stor diversitet blandt de deltagende organisationer, som strakte sig fra branche- og interesseorganisationer, som f.eks. SMVdanmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Technology Denmark, IT-Branchen, Dansk IT, IDA, 3F, Startup Borgen og Landbrug og Fødevarer til en række SMV’er med interesse i digitalisering, som f.eks. Huset Langmach ApS, Optidev ApS, Tandlæge Lene Ploug Olsen ApS, Green Gourmet, Acumex, Praktisk, Musiconcrete og Accretio-Tech. De rådgivende organisationer var repræsenteret i form af IT Forum Gruppen A/S, Københavns Erhvervshus, IVÆKST, KPMG, Hall & Partners og CopenX. Dertil deltog en lang række forskellige udbydere af digital opkvalificering og efter- videreuddannelse, som f.eks. Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aahus Universitet, Professionshøjskolen Absalon, It-vest, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, TECHCOLLEGE, Københavns Professionshøjskole, Digital Dogme, ReDI School of Digital Integration, Google, High5girls og Fonden for Entreprenørskab. Herudover deltog Erhvervsstyrelsen og Novo Nordisk Fonden.

12


Kontakt Teknologipagtens Sekretariat Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C Vesterbrogade 1L, 2. sal 1620 København V info@teknologipagten.dk www.teknologipagten.dk

Udgivet den 17. september 2020.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.