Odense Katedralskole - Årsskrift 2020

Page 1

ODENSE KATEDRALSKOLE

Ã…rsskrift 2020


Indhold Til årets studenter 2020 (Lone Bjørndal Thomsen) ....................................................................................................................................................................1 Global Camp (Johanne Riktrup Hansen) ........................................................................................................................................................................................3 Udveksling til Mexico (Anna Bøgevald Birkholm og Sofie Kjeldgaard, begge 3.b) ......................................................................................................................4 ”Flygtningegeneralen”: Ord erstatter ikke handling (Emma Engel, Hanna Vestergaard, Otto Starskov og Anna Rosa Bové, alle 2.e) .............................5 Årets gang på OK (André Dekker) .................................................................................................................................................................................................8 Havens Ukrudt (Det spirer om natten) – OK Musical 2020 (Sofie Josefine Rasmussen, Sofie Johns Nielsen, Frederikke Lundsgaard Pedersen og Sofie Amalie Odgaard, alle 3.x) .....................................................................10 Idrætsdagen (Henrik Christensen) ..............................................................................................................................................................................................12 Geografiolympiade og pizza (Kasper Rossander Brooksby, 3.m) ...........................................................................................................................................14 Gitte Rasmussen (Lone Bjørndal Thomsen) ................................................................................................................................................................................16 Anne Melillo (Claus Olesen og Jenny Cecilia Strid) ......................................................................................................................................................................18 Studentereksamen 2019 .........................................................................................................................................................................................................22 HF-eksamen 2019 .....................................................................................................................................................................................................................28 Legatmodtagere 2019 .............................................................................................................................................................................................................30 Nye elever 2019 .........................................................................................................................................................................................................................32 Skolebestyrelsen maj 2020 ....................................................................................................................................................................................................39 Lærerkollegiet 2019/2020 .....................................................................................................................................................................................................40 Teknisk og administrativt personale 2019/2020 ............................................................................................................................................................46

Forside: Svævende studenterhuer i skolegården

Fotografer: Claus Olesen, André Dekker og Henrik Christensen


Til årets studenter 2020 Af Lone Bjørndal Thomsen (rektor)

Tillykke med eksamen! Tillykke med, at I selvfølgelig er blevet studenter, selv om jeres forår og eksamenstid blev en helt anden, end I havde forventet. I marts blev I pludselig sendt hjem og måtte sidde hver for sig, bag hver jeres skærm i mange lange uger. De fleste af jeres eksamener blev med ét aflyst. De fleste af jeres dage blev med ét ensformige, stille og grå. De fleste af jeres planer for foråret, fester og festivaller kuldsejlede. Det uventede skete – og det uventede kan altid ske. Det vil ske igen i jeres liv. I kan sætte jer mål, I kan planlægge, men I kan aldrig skærme jer mod det uventede. I kan derimod blive dygtige til at omfavne livet og tackle det uventede. Både når det uventede er en positiv overraskelse, og når det uventede er en svær og livsomvæltende hændelse. Lige nu, hvor I er nyudklækkede studenter, husker I alle detaljerne om, hvilke eksamener der blev aflyst, og hvilke karakterer I måske kunne have ændret, hvis bare det hele var gået som planlagt. Lige nu kan jeres mærkelige eksa­ menstid, jeres afsluttende karaktergennemsnit, jeres ander­ ledes studentertid måske nok virke som det mest afgørende for jeres videre liv. Men tro mig. Om mange år, når I ser tilbage, vil det helt sikkert vise sig, at det bliver det ikke.

Det er jer som mennesker, jeres tilgang til livet og jeres evne til at omfavne og tackle det uventede, der bliver det af­ gørende for jeres videre liv. I skal vide, at vi er fulde af op­ timisme på jeres vegne. For I har i den grad i dette forår vist jer selv og alle os omkring jer, at det kan I. I omfavner og tackler det liv – også når det byder jer det uventede. Når sommeren er slut, vil vi på Katedralskolen møde på skolen igen, og vi vil savne jer. Vi vil savne hverdagene med jer. Savne at møde jer på gangene, i klasseværelserne og i kantinen. En dag, når COVID-19 ikke mere optager os alle, vil I for­ håbentlig kunne huske, at jeres tid på Katedralskolen var mere hverdag og fest end nedlukning og nødundervisning. Vi håber, at I vil mindes en tid, hvor I blev udfordret, hvor I udviklede jer og oplevede at være del af et fællesskab, som I var med til at præge, og som kom til at præge jer. Vi er stolte over nu at sende jer ud i livet og verden og håber, at mange af jer af og til vil komme tilbage forbi Odense Katedralskole og hilse på os og berette om, hvad I kommer til at opleve i jeres videre liv; det forunderlige og foranderlig liv, der vil blive fyldt med uventede glæder og sorger, og som vi ved, I vil tackle på bedste vis.

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  1GLOBAL CAMP: Et UNESCOarrangement i verdensklasse Af Johanne Riktrup Hansen (lektor) Endnu et skoleår går på hæld, og igen kan Odense Katedral­ skole se tilbage på et år, hvor skolens engagement i det verdens­omspændende UNESCO skolenetværk UNESCO Associated Schools Project Network har kastet oplevelser af sig i det globale læringsrum. Særligt bør fremhæves Odense Katedralskoles deltagelse i Global Camp. I oktober måned var den danske afdeling af UNESCO-netværket vært for Global Camp på Nørrebro i København, hvor unge men­ nesker fra hele verden mødtes for at diskutere, hvordan FN’s ver­ densmål kan bidrage til at skabe bedre livsbetingelser for dem selv og andre. Anne Enemark, generalsekretæren for den danske UNE­ SCO nationalkommission, bød velkommen med ordene: ”We need international relationships to survive”. To elever og lærere fra Odense Katedralskole blev inviteret til at deltage i to intense, interkulturelle dage i Købehavn, hvor unge fra bl.a. Sydafrika, De Vestindiske Øer, Ghana, Spanien, Tyrkiet og Danmark mødtes på tværs af verdens­ dele, sprog og landegrænser. Samtalerne gik lystigt, og nys­ gerrigheden var stor blandt de deltagende unge. Det var et rørende interkulturelt møde at være vidne til. Ikke kun fik hver delegation af unge mennesker fra hele verden tid og rum til at fortælle, hvilke verdensmål der ligger dem mest på sinde og hvorfor, der var også lejlighed til at ud­ veksle tanker og drømme om en bedre fremtid for hele det globale samfund.

Om aftenen var der kulturelle indslag fra hele verden: ser­ bisk skønsang, sydafrikansk stammedans og en vaskeægte dansk boogie-woogie. Grænser blev brudt og venskaber etableret – og nu er de unge sammen på afstand. Efter dagene i København fortsatte Global Camp-arbejdet i provinsen i en række lokale klynger. Odense Katedralskoles elever var sammen med Lillebæltskolen i Middelfart vært for den spanske delegation fra Madrid. De unge europæere besluttede i den sammenhæng at udfordre hinanden på, hvad de ser som det mest presserende problem: bæredyg­ tigt forbrug. Det var en tankevækkende oplevelse at deltage i Global Camp. Det globale medborgerskab og den interkulturelle kompetence blev pludselig til to meget håndgribelige stør­ relser. Og selvom der er langt fra et gymnasium på Fyn til et township i Sydafrika, står det lysende klart, at det alle unge mennesker har brug for, men alt for mange unge mennesker kun drømmer om, er det samme: FN’s Verdensmål nummer 4: Kvalitetsuddannelse. ”If our Government would just spend money on the right things, spend money on education, because education is the weapon we can use to conquer the world.” Sydafrikansk deltager i Global Camp 2019.

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  3


Udveksling til Mexico Af Anna Bøgevald Birkholm og Sofie Kjeldgaard, begge 3.b I november måned var vi otte spanskelever, som sammen drog på en uforglemmelig udvekslingsrejse til Mexico som Odense Katedralskoles første udvekslingshold dertil. Vi var gennem de to uger indlogeret privat hos otte mexicanske studerende, som hver især sørgede for at give os en skøn oplevelse med indblik i det meget anderledes liv og samfund i Mexico City. De mexi­ canske piger skulle på samme vis have været på udveksling til Odense hos os, hvilket coronavirussen dog kom i vejen for. Rejsen bød på alt lige fra en raftingudflugt med udvekslings­ skolen, Prepa La Salle Santa Teresa, til skøn mexicansk mad med masser af chili - og anderledes dage på skolebænken, som indebar både egne spansktimer samt deltagelse i den igangværende undervisning på skolen. Foruden den faste sko­ legang, kom vi også rundt til steder som de berømte pyrami­ der ved Teotihuacán og de spraglede både på kanalerne i Xochimilco. Også uden for skolen stod familierne klar til at vise os nye dele af byen, den traditionelle mad og de mange farverige markeder. De mexicanske værter nød at afprøve os i spanske gloser og tog os med på forskellige udflugter, som alt sammen var med til at give os et større indblik i Mexico Citys mangfoldige kultur og mennesker. Derudover var vi så heldige at være afsted under mexicanernes fejring af De Dødes Dag, Día de Muertos, hvor alle var udklædte og malet i hovederne - hvilket vi selvfølgelig også skulle prøve! Meget interessant var det at komme til et helt nyt kontinent og opleve det spanske sprog og den mexicanske kultur udspille sig for øjnene af en. Det var spændende at stå i den virkelighed, man kun tilnærmelsesvist kan læse om i skolebøgerne, samt at 4  O DE NS E KATE DRAL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

få muligheden for at bruge det spanske sprog i praksis. Det blev altså på sin vis en udvidelse af spanskundervisningen, hvor fa­ get blev bredt ud og pludselig fik en ny og større relevans. Vi oplevede på nært hold, hvor givende det kan være at dykke ned i en anden kultur og med åbne arme rejse over på den anden side af jorden. Vi havde en fantastisk udveksling, der gav en masse lærerige oplevelser! Lige så spændende det var at få indblik i Mexico Citys mange aspekter og det mexicanske skolesystem, lige så hurtigt lærte vi at sætte pris på det danske skolesystem, de vante trygge rammer og de uendelige muligheder, vi har i Danmark. Dette var én blandt mange ting, der gjorde særligt stort indtryk på os. Vi lærte at stå på egne ben i en fremmed by med fremmede mennesker på et stadig delvist ukendt sprog. Vi udviklede os ikke kun på et fagligt, men også på et personligt plan. Trods store forskelle, både internt men også danskere og mexicanere imellem, lykkedes vi med at finde os til rette, springe ud i nye udfordringer og finde sammenhold i al tumulten. Efter lidt over to intense uger vendte vi snuden hjemad med en masse nye indtryk i bagagen, berigede men også meget trætte. Vi opnåede et unikt kendskab til de mest gæstfrie mennesker samt Mexicos spændende og meget kon­ trastfyldte kultur. Vores udveksling til Mexico City var alt i alt en kæmpe succes, som vi aldrig vil glemme!


I efteråret 2019 deltog 2.d og 2.e i den årlige Mediacamp, der er arrangeret af Institut for Journalistik på SDU, og konkurrerede sammen med andre gymnasieklasser om at skrive og producere gode journalistiske tekster. Årsskriftet bringer her det interview, som en gruppe elever fra 2.e lavede med tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm.

”Flygtningegeneralen”: Ord erstatter ikke handling Af Emma Engel, Hanna Vestergaard, Otto Starskov og Anna Rosa Bové, alle 2.e 38 års arbejde ved Dansk Flygtningehjælp, heraf omtrent halvdelen som generalsekretær, har lært Andreas Kamm, at problemløsning kræver handling, og ikke blot ord. Men derfor er han stadig godt tilfreds med politikernes opbakning til FN’s verdensmål. Det handler ikke om, hvad vi siger, det handler om, hvad vi gør. Sådan lyder det fra Andreas Kamm, tidligere generalsekretær og nuværende ærespræsident for Dansk Flygtningehjælp. At betragte FN’s 17 verdensmål som noget, man skal efterleve, er ifølge ham, ikke måden at gøre det på. ”Vi husker ikke alle de der verdensmål, det kan vi jo ikke. Det er der ingen, der kan,” siger han, men pointerer, at verdensmålene ikke fejler noget: ”Det er mere regeringerne, FN og EU, der siger, at der er en dagsorden med 17 punkter. Og så er der en kæmpestor pengekasse, som skal prioriteres mellem de 17 verdensmål,” siger Andreas Kamm. Ifølge Andreas Kamm er verdensmålene et redskab, der gør det lettere at synliggøre indsatsområderne. For nødhjælpsorganisationer som Dansk Flygtningehjælp handler det i større grad

om at løse problematikker inden for deres rækkevidde og på den måde bidrage til FN’s verdensmål.

To strategier – et mål? Når nødhjælpsorganisationer bidrager med hjælp til regeringens planer om en bæredygtig og mere værdig fremtid, er de med til at løfte verdensmålene. For Dansk Flygtningehjælp ligger fokus på, hvad organisationen kan bidrage med i verden. Her kan fattigdomsbekæmpelsen - punkt 1 på listen over verdensmål - være et led i den bæredygtige udvikling: ”Vores arbejdsindsats handler om at hjælpe dem, som har det allerværst. Det er flygtningene og de fordrevne, men det er også de relativt fattige samfund, som flygtningene er gæster i. Hvis de får et løft, laver man en win-win situation, hvor flygtningene får det bedre velstandsmæssigt, men det gør de samfund, de er gæster i, også,” siger Andreas Kamm. Dansk Flygtningehjælps fokusområder er fastlagt ud fra organisationens målsætninger og visioner, og ikke FN’s verdensmål. Når de to strategier krydser, bliver det lettere for begge parter at komme i mål. O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  5


Flere problemer end løsninger I den moderne, oplyste verden er der aldrig tvivl om, hvilke regioner der mangler hjælp, eller hvor der er problemer. Der er heller ingen tvivl om, hvad problemerne er. ”Man kender godt vilkårene rundt omkring,” forklarer Andreas Kamm og påpeger, at der er langt flere behov, end der er penge. ”Man prøver hele tiden at justere efter de virkelige forhold og gøre det så godt, man kan,” fortsætter han. ”Det er noget spøjst noget det der med verdensmål, fordi i virkeligheden har flygtningehjælpen som udgangspunkt den mission at hjælpe flygtninge og fordrevne. Når vi ser på, hvordan vi bidrager til de 17 verdensmål, kan vi konstatere, at vi ikke bidrager til dem alle, men til nogle stykker.”

6  O DE NS E KATE DRAL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0Årets gang på OK Af André Dekker (pædagogisk leder) Vi er en gammel skole. Det betyder, at vi har mange traditio­ ner; traditioner, der i år har skullet gentænkes, da ikke alt har været, som det plejer. Som resten af samfundet har også vores skolevirkelighed været vendt på hovedet. Skolens alder bety­ der imidlertid også, at vi har en lang historie at se tilbage på. Også i somrene 1919 og 1945 gik der glade studenter ud af porten efter et skoleår, der ikke var helt almindeligt. Krige var ovre, og ligesom i år kunne man i 1919 se tilbage på et sko­ leår, hvor der havde været perioder, hvor der ikke var aktivi­ teter på skolen på grund af smitsomme sygdomme: I år Covid-19, dengang den såkaldt spanske syge. Men vi har genopfundet traditionerne. Dimissionen er lidt anderledes, men den er der. Alle studenter får hue på trods et utraditionelt eksamensforløb for både hf og stx. Sidste skoledag var som det plejer med morgenmad til alle af­ gangsklasser og skarp underholdning. Men morgenmaden var portionsanrettet, klasserne delt og underholdningen vir­ tuel. Undervisningen har været omlagt til virtuel undervis­ ning og til undervisning på skolen med afstand og masser af håndvask. Det har desværre betydet en række aflysninger. Forårskoncerten, AMOK-café og forårsfesten måtte alle afly­ ses i første fase af coronakrisen. Og besøg af Per Vers og selveste Gallafesten er blevet udskudt, indtil vi igen kan for­ samles for alvor - og sjov. Året begyndte ellers, som det plejer. I mildt augustvejr blev de nye elever modtaget d. 12. august med rød løber og mas­ ser af søde introelever. Der blev holdt introfest med udklæd­ ning og opdækning; 1.p tog prisen i skarp konkurrence med 8  O DE NS E KATE DRAL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0


alle de andre festlige borde. Derefter fulgte en række intro­ duktionsbegivenheder; alle hf’erne var fx på sheltertur, og elevrådet blev rystet sammen i en hytte. Vi har heldigvis også haft en masse besøg i løbet af året. USA’s ambassadør Carla Sands holdt oplæg for og gik i dia­ log med et par af vores samfundsfagsklasser. Inden da havde Anders Ladekarl været forbi for at fortælle om sit arbejde med Røde Kors. Vi har hørt cubansk og irsk musik, haft besøg af CEO for Salling og politibetjente. På skolens fød­ selsdag havde vi besøg af Shin Mads, der hypnotiserede fri­ villige. Alle 3.g’ere kastede sig ud i klimavenlige, innovative løsninger efter et indspark fra Anders Morgenthaler, men flest selfies blev der taget den dag, hvor Andreas Mogensen landede hos os og fortalte om rumfart. Musik og skuespil var der heldigvis også plads til i løbet af skoleåret. Lars Maarup stod for sidste gang for et meget fint kammerspil i Kattens. 2.x og 2.m viste deres kunnen til Tea­ terkoncerten, og i januar måned fik en stor, engageret flok elever med hjælp fra Helle Bogaard årets musical, “Havens ukrudt - det spirer om natten”, sat op. En skæv, humørfyldt mordgåde båret af masser af ørehængere og godt skuespil. Mere traditionel, men ikke mindre smuk var julekoncerten i Ansgars Kirke; en af de gode traditioner, som vi nåede at holde i hævd. Heldigvis slutter året med, at alle når at komme tilbage i skole. For Odense Katedralskoles smukke rammer er bare ikke de samme, når de ikke summer af liv. Det gjorde de

også i november, da vi fejrede den gamle bygnings 125 års jubilæum. Ved et festligt arrangement i Solennitetssalen var der både foredrag om bygningens historie ved Kim Daniel­ sen og foredrag om dannelse ved Knud Romer. Imellem de to foredrag var der en rundvisning på skolen, hvor der un­ dervejs blev givet prøver på elevernes kunnen, herunder vores dygtige balletelever fra DGU. O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  9


Havens Ukrudt (Det spirer om natten) – OK Musical 2020 Af Sofie Josefine Rasmussen, Sofie Johns Nielsen, Frederikke Lundsgaard Pedersen og Sofie Amalie Odgaard, alle 3.x

Resumé John er en mand, de fleste ser op til. Han bor på den hyg­ gelige villavej, Ondaftensvej, sammen med sin dejlige fami­ lie og blandt gode naboer. Her lever de et normalt liv i ro

og fred. Dog føler John, at der er noget, som mangler i hans liv. Dybt inde i hans sjæl findes en længsel, som endnu ikke er opfyldt. En længsel, som kun kan opfyldes af Johns indre passion. Under Ondaftensvejs idyl spirer en uro, og freden forstyrres da en seriemorder er på spil. I takt med, at my­ stikken breder sig blandt naboerne, får John endelig lov til at udleve sin passion. Betjent Frans leder efterforskningen og jagten på den nye seriemorder, og med hjælp fra betjent Michael formår han at opklare mysteriet og får sat den skyl­ dige bag tremmer. Eller gør han? George bliver anholdt, alle er glade og behøver nu ikke længere at være bange, men John har nu endelig fundet sin passion: at dræbe na­ boer. Og John er stadig på fri fod.

En elevproduceret musical Hvert år sætter Odense Katedralskole en elevstyret musical op. Musicalen er elevskrevet og elevinstrueret. Musikken er ligeledes elevskrevet, og hele musicalen spilles af elever skuespil og musik. At sætte en musical op er et stort arbejde. Det var en lang og hård proces, der krævede et godt samar­ bejde og høj produktivitet. Men det var det hele værd. At sidde bag tilskuerrækkerne og se på det flotte slutresultat og på alle de dygtige mennesker, som stod på og bag scenen, var en ren fornøjelse. I år var hele fire instruktører gået sam­ men om det store arbejde. Dette betød, at det store ansvar var mere overskueligt, da dette kunne fordeles ud på fire mennesker. Det kunne dog medføre nogle langvarige be­ 1 0  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0


slutninger, da alles holdninger skulle høres. Men resultatet blev flot; der var ensidig tilfredshed over hele rækken.

Fællesskabet Med den lange arbejdsproces fulgte også et helt fantastisk fællesskab, som gjorde processen sjov og social. At arbejde tæt sammen i samtlige weekender over tre måneder, brin­ ger folk tæt sammen og giver et godt fællesskab. Under musicalen blev der også plads til mange festlige begivenhe­ der, vi holder herunder en julefrokost, og fejrede sammen vores succes efter hver forestilling.

Processen Processen begyndte allerede i april 2019, da manuskriptet skulle udarbejdes, derudover blev teamet bag musicalen sam­ mensat, og de kreative processer startede. I september blev der afholdt audition for både dans, musik og skuespil, og en måned efter, var hele musicalholdet fundet. I begyndelsen af processen var det vigtig at skabe et trygt miljø, derfor indledte vi det hårde arbejde med en rystesammendag for alle, som var en del af musicalen. Herefter begyndte det egentlig arbejde, som bestod af øvning af de forskellige scener, koordination af scenografi, komponering af sange som der der­ efter skulle koreograferes danse til. Hen mod december spids­ ede processen til, derfor blev der afholdt øveweekender for alle, så dans, musik og skuespil kunne sammensættes. Dette gjorde det også muligt for instruktørerne at være i tæt dialog med lyd/lys-folkene og runners, og det endelige resultat teg­ nede sig for os. I januar måned blev processen intensiveret, da vi fik scenen op at stå. Herefter begyndte vi hver weekend at lave gennemspilninger af hele stykket. Det var særligt her, at de mange måneders arbejde skulle stå sin prøve. Første gennem­ spilning tog over seks timer, men med hårdt arbejde og disci­ plin stod vores musical klar til premiere i februar 2020. O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  11


Idrætsdagen Af Henrik Christensen (akademisk medarbejder)

”Uk Uk Uk – vi beholder Nuuk!” Sådan lød det, da Donald Trump noget uventet hoppede op igennem toppen af en iglo på Dalum Stadion en let­ tere grå dag i september. Og med det var årets idrætsdag på Odense Katedralskole i gang. Udover Trumps besøg var vi beæret med kommunister, diskodansere fra de gla­ de 80’ere, H. C. Andersens eventyr, masser af høj musik og meget andet. Det var som sagt gråvejr, og græsset var vådt af nattens dug, men det var ikke så vådt som i 2018. Og det var ellers dagens helt store samtaleemne, da idræts­ dagen 2018 var gået over i historien som den vådeste nogensinde. Men i år holdt det tørt. Og det var rart, for det er sjovere at holde idrætsdag i tørvejr end i silende regn. En idrætsdag er måske det vigtigste i en gymnasieelevs ud­ dannelse. For at blive klar til konkurrencestaten er det jo essentielt, at man lærer at konkurrere og ikke bare får at vide, at man gør det godt nok. Næhh, kontant afregning som man kan måle, så kan de lære det. Konkurrencerne var mange, og for denne beskuer var det interessant at se, at selvom man er kommet hele vejen til 3.g, er det ikke nødvendigvis sikkert, at man kender reglerne i Kirsten­bold, selvom det så vidt vides er en disciplin, der er på program­ met hvert år: I bund og grund er det vel bare rundbold med flere forskellige bolde og derved et noget højere tempo og forvirringsgrundlag. Og fra Kirsten­bold til mavesurfing på bræt med hjul til optænding af bål over sækkeløb til æg­ geløb gik det af sted i forrygende tempo.

1 2  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

I løbet af dagen så det ud, som om Katedralskolen for første gang skulle se en nystartet klasse som samlede vin­ dere af dagen. G7 lagde godt for land, og rygterne gik på, at de inden den sidste disciplin lå helt i top. Men ung­ dommens gåpåmod blev udkæmpet af de ældre og mere erfarne elever fra 2.x og 3.z. De to klasser endte med samme pointantal og måtte dermed ud i en tovtræknings­ konkurrence for at afgøre den endelige sejr. Ideen om tovtrækning er jo god, da det er en flot og lige konkur­ rence, hvor der kun kan være en vinder. Alle ved dog, at vægt er en afgørende faktor i denne disciplin, og da man må forvente, at folk i 3.g har haft et år mere at spise i end elever i 2.g, måtte de da også være et tungere hold. Og som sådan gik det. 3.z vandt uden de store problemer tovtrækningen og kunne derefter hyldes som samlede vindere af idrætsdagen 2019. Derpå blev skraldespande­ ne fyldt med rigeligt affald fra diverse udklædninger, og de unge mennesker vandrede igen hjem med deres i øv­ rigt frygtelige musik fra deres i øvrigt alt for store højtta­ lere. I 2020 gør vi det igen. Vi glæder os allerede.


O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  13


Geografiolympiade og pizza Af Kasper Rossander Brooksby, 3.m I slutningen af januar 2020 havde jeg fornøjelsen af at del­ tage i den danske semifinale til årets geografiolympiade, hvor jeg formåede at kvalificere mig til den nationale fina­ le. Det var en oplevelse, der bød på faglige udfordringer, men ikke mindst også på nye venskaber.

aflyst, og det samme er finalen i København. Jeg får derfor ikke mulighed for at teste mig selv yderligere. Alligevel er jeg utrolig glad for, at jeg besluttede at tage af sted i første omgang. For turen til Århus bød på så meget mere end krampe i hænderne og kedelige tests.

Geografiolympiaden er en international naturgeografi­ konkurrence for unge mellem 16 og 19 år. I år skulle den internationale finale have været afholdt i Istanbul. For at kvalificere sig hertil krævedes der en placering i top 12 til semifinalen og en top 4 placering til den efterfølgende danske finale i København.

Efter førstedagens fagligheder og fællesspisning havde vi nemlig tid til ”fri leg”. Det endte med, at vi alle 27 drog ud i flok for at opleve Århus’ natteliv. Det blev til en super hyggelig, men også utrolig anderledes bytur. For hvor tit tager man lige i byen med 26 fremmede i en fremmed by? Svaret er: ”ikke tit nok”. Selvom vi alle var meget forskellige mennesker og kom fra meget forskellige baggrunde, var det ikke svært at finde fælles interesser. Dette kunne eksem­ pelvis være: ”Eyy, har du heller ikke læst op?:)”. Det sidste var selvfølgelig en spøg. Jep.

Semifinalen fandt sted i Århus. Vi var 27 unge gymnasie­ elever fra forskellige gymnasier landet over. Efter at have tjekket ind på Cabinn, blev vi alle stuvet sammen på en halv snes værelser. En broget flok var vi, men af en eller anden grund fungerede det. Efter indtjekningen drog vi til fods videre til det geologiske institut på Århus Universitet. Her blev vi udsat for en række prøver og tests, og vi øde­ lagde vores fingre, da prøverne var med blyant, og vi fik selvfølgelig serveret pizza til aftensmad. Dagen efter stod programmet på små opgaver og foredrag om interessante geologiske emner. Til slut fik vi resultater­ ne i vilkårlig rækkefølge, og mod al min forventning blev mit navn råbt op til sidst. Uheldigvis er konkurrencen som så meget andet blevet ramt af Coronakrisens konsekvenser: Finalen i Istanbul er 1 4  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Jeg er ikke sikker på, om dette indslag skal indeholde nogen form for morale eller læresætning. Jeg vil derfor blot for­ tælle, hvad jeg fik ud semifinalen. Måske var det ikke livs­ lange venskaber, men det var helt sikkert en oplevelse, der var togturen værd. Uden at blive alt for spirituel, vil jeg mene, at jeg lærte lidt om mig selv. Hvis ikke, kan jeg trøste mig selv med, at der var gratis pizza. Jeg siger ikke, at I skal tage til geografiolympiade, hvis I får muligheden, men lad det være en opfordring til at komme ud af komfortzonen og til at møde nye mennesker. Tak for tre gode år på Katten!


O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  15


Gitte Rasmussen Af Lone Bjørndal Thomsen (rektor)

Vi skal denne sommer sige farvel til Gitte Rasmussen. Gitte, der siden 2009 formelt har været forpagter for skolens kanti­ ne. Gitte, som reelt har været et fast holdepunkt og ”helle” for mange elever og ansatte på Katedralskolen.

Til forårskoncert og musical har Gitte og hendes mand, Søren, sørget for hyggelig forplejning i pauserne og i den grad bidra­ get til, at det at være elev og ansat på Katedralskolen er som at være en del af en stor og rummelig familie.

En træt morgen, en grå mandag, et sent fredags-modul: alt har kunnet klares med et besøg hos Gitte i kantinen. Hos Gitte har man kunnet købe kaffe, kage, sandwich, ”dagens ret” og salatbar; men allervigtigst har man kunnet møde et hjerte­ varmt menneske, der altid har tid til at lytte og altid slutter en samtale med smil og opmuntring.

I det tidlige forår meddelte Gitte til stor sorg for elever og an­ satte, at hun nu stopper. Gitte har sørget for gode år for alle os på Katedralskolen, men det har utvivlsomt ofte været hårdt for Gitte, som tidlig morgen og sen aften har været parat til at servicere os alle. COVID-19-situationen gjorde Gittes afslut­ ning på Katedralskolen helt anderledes end planlagt. Kantinen måtte lukke ned; alle fester måtte aflyses. Det siger en masse om Gitte, at der både blandt elever og ansatte er opstået støt­ tegrupper, der prøver afhjælpe det svære økonomiske tab, der som et ondt og uventet benspænd ramte Gitte i dette forår.

Eleverne har i Gitte haft en voksen, der forstår dem og vil dem og aldrig dømmer dem. Også mangen en kollega har besøgt Gitte i hendes lille baglokale bag kantinesalget for at få en stille stund og god snak om det svære i livet. Gitte kan ikke lide at blive fejret; til gengæld har hun være bagkvinden bag mange fejringer på Katedralskolen. Ethvert festligt personalearrangement har været bygget op om Gittes gode mad. Og uanset om det er 300 nye elever til intro-fest, 300 studenter til gallafest eller gæster udefra til jubilæum, så har Gitte leveret det, der passede til lejligheden. Fra pastaret­ ter og kød, der kan mætte selv den mest sultne unge knægt i voksealderen, til fine delikate tapas til voksne akademikere, der mødes til litterært oplæg i Sol.salen.

1 6  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Vi vil sådan savne Gitte, men har stor respekt for, at Gitte ikke længere skal passe på os, men skal have tid til at passe på sig selv og sin dejlige familie. Tak for alt det, du har givet os, Gitte. Nu er det dig, der fortje­ ner masser af god forplejning.


O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  17


Anne Melillo Af Claus Olesen (lektor) og Jenny Cecilia Strid (lektor)

Anne Melillo blev ansat på Odense Katedralskole den 1. august 1989 med fagene billedkunst og historie, og hun har nu valgt at gå på pension efter sommerferien. Anne har altså været på OK i 29 år, og ikke, som den matematikkyn­ dige ellers kan regne sig frem til, i 31 år, da hun i en kort periode på to år havde en amourøs afstikker til et gymna­ sium i København. Men Anne valgte altså at flyve tilbage til reden for at slutte af, hvor hun startede. Billedkunst og historie har altid været Annes helt store pas­ sion både professionelt og privat. Hun har fra starten været en meget engageret og iderig kollega, der altid kunne se nye og anderledes vinkler på sine fags emner til glæde for både elever og kollegaer. Anne har igennem hele sin karriere formået at binde pas­ sionen til begge sine fag og undervisningen sammen, og det er bl.a. kommet til udtryk i en lang række publikationer og samarbejder ud af huset. Anne har således gentagne gange deltaget i lokale samarbejder med Odense Bys Mu­ seer og har udarbejdet undervisningsmateriale både til mu­ seer og til det store projekt omkring Historisk Atlas. I 2004 blev Anne færdig med sin masterafhandling i fag­ pædagogik, der handlede om mødet mellem faget billed­ kunst og kunstmuseer. I forlængelse heraf kastede hun sig

1 8  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

over museologi og inddrog dette aktivt i undervisningen i både historie og billedkunst. Således har mange elever haft glæde af Annes store faglige viden og samarbejder ud af huset, som har givet nye og spændende vinkler på fagene. Også som fagkollegaer har vi nydt godt af Annes mange interessante projekter, som hun på forbilledlig vis altid ger­ ne har villet dele og diskutere. Efter at have boet i Odense i mange år flyttede Anne til Sorø i 2015, hvor hun sammen med sin ven driver et kunstudstillingssted. I perioden august 2015 til august 2017 havde Anne derfor orlov fra OK og prøvede kræfter på Falkonergårdens Gymnasium. Heldigvis kunne Anne ikke undvære os og kom derfor tilbage til Odense Katedralskole igen, nu som pendler. Når Anne nu har valgt at tage endegyldigt afsked med Odense Katedralskole, efter 31 års tilknytning, vil der blive mere tid til at skrive bøger, lave kunstudstillinger, tage foto­ grafier og alt det andet.

Studentereksamen 2019 3.a Agata Januszkiewicz Aksel Grove Ranum Alma Berisha Anne Frederikke Temberg Ingwersen Asbjørn Prip Andersen Augusta Jep Christensen Camilla Bach Tonnesen Daniel Andreas Laurids Hansen Emilia Haubro Hvam Emilie Korsholm Clausen Emily Segala Bennett Frederik Toftdal Päivinen

Frederikke Brix Lyng Isabella Gotfredsen Stenvang Jonas Christopher Fagerholt Josephine Elisabeth Gabriel Laura Holmegaard Faarup Lise Holm Thomsen Maria Rigmor Nielsen Mia Tolstrup Rohde Monique Cruusberg Nanna Bank Petterson Olivia Jin Kjær Jensen Stefanie Camilla Quist Lund

3.c Aia Vangberg Post Alberte Klitgaard Jensen Alexander Kjærbæk Petersen Anna Heise Pedersen Annika Ziegler Bastian Heetkamp Camilla Egelund Nygaard Caroline Sjørslev Riis Cecilia Heath Clara Kruse Ehsan Mohammad Hashimy Fie Caroline Hansen Frederikke Sofie Simonie Jensen Freja Roya Madsen 2 2  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Frida Falslund Mechlenburg Helene Elise Krohn Jacob Espander Clemen Jasmin Jalilnejad Johanne Finseth Beck Lauge Svarre Rosendahl Laura Andersen Hjortshøj Magnus Brüggert Maria Vismark Pedersen Sara Niamh Reehof Roche Sara Noora Sundwell Sofie Varnild Mikkelsen Thilde Rosenlund Ovens Winni Pedersen


3.d Ane Rotborg Henriksen Carla Marie Røge Østergaard Ester von Tangen Sivertsen Julie Alberte Stræde Christensen Karoline Qvick Hansen Klara Nyholm Frydenlund Larsen Laura Paaske Büchert Louise Liseth Lukas Seinys Magnus Nagel Juul Andersen Maja Hella Vinther Hansen

Marie Nellemose Thuesen Mark Torabi Strehlow Mathilde Singombe Iversen Ole Bunde Christensen Olivia Neuvonen Hansen Rasmus Bonde Andersen Samuel Lee Thurnherr Silje Andersen Siri Salling-Jensen Tilde Twile Højerslev Bertelsen Valdemar Carlsson Jensen

3.e Andreas Klingenberg Lassen Anna Amalie Darling Meng Anna Karen Frances Westover Anna Lin Pedersen Anton Bonde Dalgaard Augusta Dydensborg Cecilie Brock Mejdahl Clara Strand Hartvig Pedersen Emilie Hofstedt Rasmussen Emilie Thygesen Emily Athina Vidanovic Filippo Franchi Gustav Risum Højsgaard Jacob Rasmus Valentin

Johan Albjerg Johanne Kokborg Pedersen Julie Marie Christensen Graversen Laura Skelgaard Haas Lykke Kamp Larsen Nanna Engstrøm Knudsen Nanna Twisttmann Gripping Noa Turin Sally Nina Larsen Sharon Kendi Mutai Turid Jórun Mouritsen Viktor Højme Ilskov Nielsen Christina Kruse Mikkelsen O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  23


3.f Andreas Kudahl Danielsen Camilla Rugtved Caroline Mathilde Tachieda Jørgensen Emilie Høyer Danielsen Emily Høgsbro Josefine Hollendsted Julie Rudolf Christensen Julius Waagner Nielsen Karen Matilde Lundegaard Kristoffer Munck Egeskov Laura Harloff Birckner Mathilda Penelope Møller-Nielsen

Mathilde Fløe Larsen Mathilde Lundbech Matilde Borggild Gram Mille Stange Laursen Nanna Jørgensen Nikoline Bang Stadler Noah Buus Nørhave Peter Christian Wildt Rasmus Hvid Mohr Sebastian Bossen Sebastian Grube Andersen Signe Thomsen

3.m Alberte Glasdam Wandrup Jørgensen Andrea Regitse Lundgaard Andreas Østergaard Jacobsen Anne Sofie Falkenberg Hansen Asger Bærenholdt Astrid Kjær Christensen Buster Lærkegaard Hoff Christine Bruun Sørensen Claire Isabell Blæsbjerg Lindhard Emma Augustesen Rasmussen Freja Keitum Fisker Gabriel Dimon Ilias Monsif Chokri Ismail Jakob Bjørn Jonas Faurholt Høegh 2 4  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Jonathan Malmström Frederiksen Marie Keinicke Mette Huynh Mikkel Bloch Brun Mikkel Bruno Nielsen Nete Bodholdt Larsen Niels Christian Bondegaard Nikolaj Sloth Knudsen Nina Amalie Donev Ninna R. Christiansen Peter Harm Skousen Philip Panch Schaldemann Jensen Sidse Marie Hansen Silas Due Iversen Sylvester Thybo Kofoed


3.x Agnethe Tofte-Hansen Ahmet Dogan Anders Hørlück Jacobsen Bjarke Ertbjerg Rasmussen Camilla Jasmin Mørk Madsen Emma Helene Wilcken Sommer Frederik Haarkær Benjaminsen Frederikke Lifland Nørgaard Henrietta Hrefna Pálsdóttir Ida Syrak Veller Petersen Julie Marie Buch Bak Karla Jelsing Krarup Leon Ali Alyas Mathias Sohn Ørsted Mathilde Larsen Max Sejer Andersen

Mie Nørregaard Høyer My Uyen Ngoc Le Nadja Enggaard Lausen Natascha Sundekilde Larsen Nejla Halilovic Nicolaj Jacob Bedra Nikolai Kurt Skarum Peter Nguyen Khai Hoang Peter Schmidt Knudsen Ramzi Abdiche Rosa Rasuli-Oskuii Sille Cederstrøm Baatz Sofie Amalie Damgaard Pedersen Teodor Büchert Brynildsen Thach Thao Thi Tran Uliyan Sukach

3.y Alexander Max Martens Anne-Marie Mizander Caroline Trasbo Michaelsen Cecilia Hein Pedersen Ditte Kofoed Jensen Emilie Ladegaard Nielsen Emilie Thye-Rønn Emma Marie Larsen Ida-Marie Holtze Rosholm Jacob Møllegaard Madsen Josefine Rønneby Josefine Sloth Larsen Julie Sofie Atke Hansen Klara Lin Termansen

Kresten Mohr Ernst Laura Vestergaard Kejser Lotte Rasmussen Lotus Kamille Richter Maja Winther Knudsen Marie Louise Gammelgaard Marie Salomon Marlene Freia Mikkelsen Michela Strate Geertsen Nathalie Brøchner Andresen Peter Qvick-Godthaab Sara Holmegaard Rasmussen Simone Dupont

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  25


3.z Amalie Skjoldborg Risum Hansen Andrea Emilie Gadgaard Andreas Aunsholt Boving Anton Bergholdt Danielsen Camilla Amalie Gammelgaard Clara Friis Clausen Emil Grønvald Horstmann Frederik Tornøe Bakkely Hadel Said Rabeh Helene Jørgensen Ida Marie Vestergaard Eriksen Jonas Lundegaard Julia Røssel Kampmann Kristian Krabbe Laustrup Laura Kristine Rasmussen

4.g Anna Elisabeth Skovlund Clausen Elisabeth Møland Thiesen Mehl Karla Maria Meisl Sebastian Nielsen Sund

2 6  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Lucas Birk Christiansen Maria Louise Folke Solgaard Maria Møller Svehag Michella Bøgedal Nielsen Morten Krogsgaard Larsen Nicklas Risskov Thornøe Kristensen Oliver Hagbard Rekvad Sandra Terese Tukjær Sara Baun Andersen Sarah Juhl Andersen Sarah Sabro Damgaard Selina Mølgaard Signe Groes-Petersen Sigrid Koch Vestergaard Zainab Al-HafezHf-eksamen 2019 2.p Anders Glasdam Jensen Anne Sofie Hansen Camilla Simone Højmark Cecilie Sandberg Bukhave Grace Kanth Jørgensen Isabella Pallisgaard Larsen Jonas Steffensen Halkjær Eriksen Karoline Gucwa Marcussen Line Melissa Lira Kristensen Louise Stylsvig Rosager Nielsen Luella Ratjen Sunke Mads Memhave Aalling

Mai Ahrenfeldt Rath Maja Marie Rønnow Madsen Rasmus Svelmøe Jeppesen Signe Gravgaard Sørensen Sofie Olsen Yasmin Holst Engelstoft Lindharth

2.q Alberte Bjørnø Andersen Alberte Linde Larsen Anton Bæk Paaske Caroline von Backhaus Bjufstrøm Christian Houborg Vesterager Lind Ellen Wiig Mortensen Emily Ditte Andersen Felix Risbro Hjerrild Iben Westphalen Jensen Johanne Rueskov Baecher Jonas Daugbjerg Melbye Linda Holm 2 8  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Lærke Brynning Holm Magnus Rugård Klæsøe Maria Kjærulff Depping Nynne Møller Holmgaard Ole Strøh Hvidkær Oliver Geer Thougaard Pernille Skyt Rasmussen Sarah Skov Petersen Sofia Ulrikke Bogarch Sofie Horskjær Rasmussen Thor Valentin Harring Waritsara Surai Isabella Hub-Nielsen


2.r Bayram Demirtas Cecilie Neess Cecilie Tornquist Christian Bruhn Daniel Elkjær Ida Hansen Jakob Bhutho Nielsen Jasmin Johansen Jasmin Karoline Bonne Sørensen Katrine Horskjær Rasmussen Katrine Monrad Top Kristina Gimm Gaarde Jensen Kristina Navaratnam

Laura Boline Hoffbeck Jess Laura Lillholm Petersen Lotte Aadal Nielsen Maj Ji Tommerup Madsen Malou Bertelsen Malte Emil Malik Fleischer Nicklas Lykkegaard Risager Jensen Sandra Nissum Bekhorst Sofie Linde Holm Sophie Ahrentsen Swain Tobias Marvø Trine Damsted Trine Mørk Pedersen


Legatmodtagere 2019 Frk. Ernsts Legat Bjarke Ertbjerg Rasmussen, 3.x Jakob Bjørn, 3.m OK-legatet Freja Keitum Fisker, 3.m Rektor Petersens Jubilæumslegat Teodor Büchert Brynildsen, 3.x Rektor Henrichsens Jubellegat Maria Kjærulff Depping, 2.q Hans Henrik Jacobsens Legat Lauge Svarre Rosendahl, 3.c Stud.juris. Harry Skovby Jacobsens Mindelegat Marie Louise Gammelgaard, 3.y Bent Jensens Legat Lukas Seinys, 3.d Emily Athina Vidanovic, 3.e

3 0  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Niels Jensens Legat Julie Rudolf Christensen, 3.f Camilla Bach Tonnesen, 3.a Katrine Monrad Top, 2.r Musical Legatet Asbjørn Prip Andersen, 3.a Emilia Haubro Hvam, 3.a Andrea Regitse Lundgaard, 3.m Nina Amalie Donev, 3.m Sylvester Thybo Koefoed, 3.m Asger Bærenholdt, 3.m Niels Christian Bondegaard, 3.mNye stx-elever 2019/2020 1.a Amal Qassim Abbas Al-Mosawi Amalie Møller Hansen Anna Kingo Olesen Camilla Haugsted Knudsen Cecilia Rueskov Honoré Claire Juul Majgaard Nielsen Elisabeth Johanne Lysebjerg Nissen Emilie Skaanes-Allo Emily Hanne Nielsen Giuliana Oliveira Menezes Emma Kirstine Nygaard Runland Jala Gassan Khorani Karen Kofoed Pinholt Kristine Skott Hansen

3 2  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Laura Heide Bruun Lea Thorup Jakobsen Magnus Mohr Thomsen Maja Hansen Maja Tøndering Snepryd Mathilde Amtoft Pedersen Matilde Fage-Lorenzen Matilde Skov Bygvraa Vind Nanna-Sophie Laursen Sara Weber Signe Nelann Rabjerg Simon Berggren Fransen Stine Horne Nielsen


1.d Adrian Fjord Larsen Alberte Trustrup Grønnegaard Alem Talundzic Alvilda Beck Schwartz Amanda Nørrebo Bhanderi Anithan Rominikan Anna Katrine Langer Schou Anton Linnet Dahlberg Asta Andsager Petz Clara Berndsen Christensen Emilija Bliucuke Frederik Navne Vadum Freya Østergaard Ehrhorn Olsen

Gotfred Kofod Skaarup Iben Glandorff Jonas David Fristeen Janum Laura Meier Nielsen Laura Wistrup Christophersen Ludvig Due Byriel Martha Finseth Beck Mathilde H. Puck Melisa Kara Otto Olkjær Edlefsen Sofie Teut Vikkelsø

1.e Anna Vibe Lohman Nielsen Anna Weber Dahlquist Arthur Valdemar Illum Weidenhof Asta Marie Skovdal Asta Sofie Damsgaard Carl Isak Skarum Caroline Kirketofte Cecilie Pourzeynal Dina Zaabalawi Elias Enemark-Jakobsen Emil Wilson Brohus Emma Andersen Fatema Ihssan Al-Khaldi Ida Marie Søgaard Knudsen Irem Demiral

Johanne Marie Damgård Møller Klara Kingo Thruelsen Leyla Simge Sezer Mathilde Cruusberg Gundersen Mouadh Ameri Muna Kaid Enad Al-Said Nanna-Marie Hedengran Vedel Naomi Liokouras Bermond Petrea Adler Schou-Knudsen Rune Roiy Delman Thalia Iuel Troels Lundstrøm Ida Høgh Soleen Amin Yasmin Aleyna Kücükyildiz O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  33


1.f Alberte Cosmus Hjorth Amalie Frostholm Lykke Anders Damgaard Petersen Andrea Yding Fich Anna Kølle Andersen Anna Reinhardt Juel Anne Klitgaard Jensen Ashkan Kavand Caroline Khong-Aphai Hansen Emma Johanne Henriksen Due Freja-Sofie Mørk Ebensgaard Helena Sofie Jensen Jara Ali El-Aina Johanne Bo Lau Pedersen Johanne Højme Ilskov Nielsen Jonas Bech Hauge

Karolina Zvingilaite Katrine Buur Kej Laura Bøgevald Hansen Linda Nassiri Rizi Mathilde Daugbjerg Mortensen Mathilde Drud Astrup Noa Mai Bredskov Olivia Enevold Marcussen Peter Wanscher Kjærskov Phillip Jensen Sylvester Bredahl Wiig Thea Strømbæk Thomsen Thomas Gerner Ejersbo Tobias Bruun

1.m Albert Hesseldahl Laubel Amalie Funch Mellgren Andreas Skouros Anemone Skytte Anna Gjerløff Anna Ryge Hansen Chili Homar Schärfe Emma Kirstine Nørrung Frederik Bjerring Frederikke Milling Mogensen Frida Huniche Runge Helena Alicia Andreasen Klosinski Ileane Stougaard Jakob Dalsgaard Pedersen Johannes Havndrup Aagaard 3 4  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Marcus Andersen Martin Brejl Borup Melanie Andersen Noa Viktor Risbro Hjerrild Osvald Boye Holk Peter Hauberg Rasmussen Rebecca Cecilie Grønborg Rebecca Mary Moestrup Sara Bruun Sørensen Sarah Maj Sørensen Sarah Therese Søndergaard Lindström Sigurd Røge Østergaard Simon Gehlert Lauridsen Trille Luna Dalgaard Pedersen Tobias Reu Høirup


1.x Anas Butt Hussain Andrea Fischer Bøhnke Anya Ayob Mohamad Aske Lund Schjøtz Asta Cathrine Bruhn Petersen Bâki Bilgin Dines Peter Fink Kjeldgaard Eda Boztoprak Emma Munk Ladager Jensen Frederik Bugge Antonsen Frida Høngaard Skærlund Hella Saadi Tekriti Nanna Schöne Hald Isabella Mørk Nielsen Jacob Hauge Nielsen Julie Asferg Åsleff Julie Møller Knudsen

Karen Hazell Brink Liv Victoria Sjørup Magnus Jensen Michelle Thanh Ngan Tran Nicolai Broch Laursen Oliver Bartelings Ronja Margrethe Vassard Jensen Sandra Alleku Sebit Sara Kujovic Shalina Shah Tobias Anders Di Maio Therkildsen Valdemar Jellesmark Malchow-Møller Zlatija Saric

1.y Ahmad Mohamad Maarouf Bjørk Kildemoes Ipsen Caroline Mørkeberg Kromphardt Catharina Elisabeth Rundin Worm Chloie Maika Louise Barrow Clara Clausen Skinbjerg Fie Amalie Jørgensen Freja Søgaard Frida Xue-Yi KJær Olsen Gustav Grant Ingildsen Ida Marie Johansen Josefine Kongstad Søndergaard

Julia Fernández Kingo Søndergaard Karl Toft Jepsen Katrine Øbo Poulsen Kirstine Hvidberg Munch Linea Nørgaard Nordentoft Loan Hong Le Mariam Aslami Nicholas James McLachlan Rozan Molu Sebastian Daniel Hansen Sofie K. Andersen Sofie Nørgaard Sejersen

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  35


1.z Alberte Staal Højgård Hansen Amalie Dreiø Mogenstrup Asta Gorm Larsen Aya Bassam EL Omar Caroline Thomassen Christina Holm Daniella Machaal Danyal Ahmad Irfan Emilie Krøyer Skov Esra Birsen Boztoprak Freya Wang Petersen Helene Shanti Bøgholm Porsmose Ikranur Kücükavci Jakob Madsen Jonathan Samuel Rotenberg

3 6  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Julia Byon Tieu Katrine Thingskov Pedersen Liv Nilsson Varde Mads Beuschel Mikkelsen Maja Femke Brouwer Nielsen Marie Skarø Olsen Maya Ladegaard Geertsen Michael Pham Nicole Anna Wangui Knudsen Nikoline Bjørn Larsen Pierre-Louis Barbé Sodabeh Amiri Sofia Bogh Andersen Thea Stærke Halvorsen Valeria Franciska Abagiants


Nye hf-elever 2019/2020 1.p Abdala Abshir Abdirahman Abrar Jalal Abdallah Jabbar Ali Wassim Hammad Asbjørn Eggert Gravergaard Barez Noori Bilal Jamil Machaal Caroline Østergaard Munch Cecilia Anny Grand Bovbjerg Cecilie Nørmark Lund Cira Baagøe Gehring Rasmussen Daniel Løvkvist Stubberup Emil Beith Rasmussen Emilie Fryndt

Faraidoon Alamyar Haji Ali Jonas Juul Bossen Jonathan Fremmelevholm Hansen Mathias Lund Sørensen Mathilde Wiedemann Mohammad Jamal Ghuzlan Mohammad Usama El-Hafi Morten Tange Nielsen Naja Tietgen Zeberg Phuoc Thien Huynh Tamir Hald Levi

1.q Amalie Glüsing Ahrendtsen Anne-Mette Lundsgaard Juel Hansen Asmus Stadelund Mogensen Augustin Kabemba Kabinda Carl Ansbjerg Cecillie Weber Celina Mikaela Steen Jørgensen Emily Bechtold Emma Katrine Sørensen Emma Sofie Nielsen Frederik Hagen-Sørensen Hanadi Yaser Musa Khalil Ida Kleis Jørgensen

Ida Kæstrup Frederiksen Ida Marie Darling Meng Ikran Abdurashid Jama Ali Katrine Thyregod Møller Hansen Malak Fadi Allo Maria Frieling Mathilde Bøgelund Have Dyremose Mohammad Nadim Aslami Simon Pablo Morgen Carlsen Thea Juul

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  37


1.r Abdulrahman Hlayel Anne Borch-Madsen Banin Al-Ali Carl-Emil Brolykke Bøgely Carl-Johan Fredberg Nilsson Emma Allsø Jensen Emma Hedegaard Jørgensen Freja Overvad Christiansen Gustav Villads Gadgaard Helena Navaratnam Ida Slyngborg Haastrup Keyhan Giliardi Laura Gehrt Kanstrup Line Olivia Jensen

3 8  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Lukas Riber Mathi Stensgaard Rolsted Matias Vium Mia Andersen Nadia Birkholm Pedersen Nadja Schmidt Nikolai Stensgaard Rolsted Otto Gohr Jespersen Rune Rydén Krarup Rix Sami Imad Al-Hilali Sarah Hing Petersen Sille Yrsa Vedel Nørgaard Sofie Kongstad Christensen Younes Ferraz


Odense Katedralskoles bestyrelse udgøres pr. maj 2020 af: Formand Professor Anne-Marie Mai (for Syddansk Universitet)

Skoleleder Lars Eriksen (for Odense Kommune – Børn & Unge)

Næstformand Direktør Bo Damgaard (for Fynsk Erhverv)

Stabschef Jan Schmidt Nielsen (udpeget af bestyrelsen)

Konsulent Araz Khan (for Odense Kommune)

Lektor Rasmus Storm (for personalet – uden stemmeret) Sigurd Victor Sjørup, 2.a (for eleverne – med stemmeret)

Lektor Tony Søndergaard Andersen (for personalet – med stemmeret)

Bilal Jamil Machaal, 1.p (for eleverne – uden stemmeret)

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  39


Lærerkollegiet 2019/2020

Allan Bie Kjær (biologi-idræt) AB

Anders Hüche (fysik-musik) AH

André Dekker (pædagogisk leder, tysk-matematik-filosofi) AD

Anne Melillo (historie-billedkunst) AM

Anne Louise Sølvtoft Ottosen (engelsk-psykologi) AS

4 0  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

Anne-Sofie Obel Mesing (psykologi-tysk) AO

Ane Sofie Stokholm Vestergaard (dansk-idræt) VS

Anna Halgård Kristensen (årsvikar, spansk-historie) AK

Astrid Sohne Lauridsen (historie-samfundsfagstudievejleder) AA

Camilla Friis Aaquist (dansk-spansk-drama) CQ


Camilla Nørrelund Lindgreen (kemi-matematikmatematikvejleder) CN

Cecilie Juul Hinze Cecilya Nielsen (psykolog) (religion-historie) CJ NI

Charlotte Møller Andersen (matematik-kemi) CA

Charlotte Svensson (årsvikar, engelsk-dansk) CS

Christian Frickmann Rohde (fysik-matematik) CR

Christine Bergfeld (historie-oldtidskundskablatin) CB

Claus Olesen (dansk-billedkunstmediefag)

Danni Thorkild Pedersen (matematik-fysik) TP

Ditte Bach Couzy (dansk-fransk-læsevejleder) DC

Erik Bruun Olesen (fysik-matematik) EO

Hanne Munk Milvertz (dansk-engelsk)

Hans Boye Kromann (samfundsfag-historie) BK

Hans Jørgen Laursen (matematik-musik)

Dorthe Illum (dansk-idræt-læsevejleder) DI

CO

HM

HL

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  41


Helene Hye Ehmsen (årsvikar, tysk-dansk) HH

Helge Riis Jørgensen (matematik-idræt) HR

Helle Bogaard (fransk-tysk-drama)

Janne Toftgaard (pædagogisk leder, psykologi-historie) TO

Jenny Cecilia Strid (historie-religion) JL

Jesper Terp (biologi-kemi) JE

Jesper V. Christiansen Johanne Riktrup Hansen (matematik-informations(engelsk-spansk) teknologi) JH JV

John Pedersen (historie-samfundsfag) JP

Karen Ellerup Gade (engelsk-musik) KG

Karen Trydeman Knudsen (matematik-franskreligion) KT

Kasper Sandberg Sørensen (samfundsfag-historie) KS

4 2  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0

HB

Ida Frederikke Engbirk (samfundsfag-spansk) IE

Inge Ring (årsvikar, biologi-idræt) IR

Kathrine Faarvang Grand (engelsk-dansk) KF


Kim Beck Danielsen (dansk-historie) DA

Kim Sten Hansen (naturgeografi-biologi) SH

Kirsten Marie Wacher Hovendal, (samfundsfag-tysk)

Kristoffer Lilsig (samfundsfag-idræt) KL

KW

Kristian Hjort Normann Pedersen (Idræt-fysik, orlov) KN

Lars Zacho Maarup (biologi-engelsk-drama) LM

Lasse Jensby (religion-historie) LJ

Lise Rejnhold Sørensen (historie-idræt) LS

Lone Bjørndal Thomsen (rektor, dansk-religion) LT

Maj Daa Funder (biologi-idræt) MF

Majbrit Tindahl Christiansen (årsvikar, dansk-psykologi) MC

Marie Broue Mikkelsen (årsvikar, engelsk-fransk) MM

Marie Juul Holdam (tysk-engelsk) MA

Martin Høyby Antvorskov (biologi-idræt) MN

Martin Jermer Hansen (matematik-fysik) MJ

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  43


Mette Bruun Bærholm Frikke (spansk-dansk) BF

Mette Lezuik Hansen (engelsk-idræt) MH

Mikael Olsen (kemi-fysik) MO

Morten Engvad (tysk-idræt-studievejleder) ME

Morten Petersen (engelsk-samfundsfag) MP

Niels Stampe Langballe (musik-tysk) SL

Ole Lynggaard (samfundsfag-spanskerhvervsøkonomi) OL

Oline Bøllehuus (Biologi-kemi) OB

Per Pedersen (biologi-kemi-bioteknologi) PP

Poul Juul Christensen (pædagogisk leder, filosofioldtidskundskab-spansk) PC

Rasmus Storm (dansk-engelsk) RS

Rikke Homar (dansk-mediefag) RH

Sanne Sander Borst Rasmussen (matematik-kemi) RB

Sara Ravnkilde Nielsen (matematik-samfundsfag) SN

Sebastian Kraft-Nielsen (årsvikar, idrætsamfundsfag) SE

4 4  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0


Signe Krøijer (dansk-religion) SR

Simon Bonnerup Pedersen (matematik-fysik) BP

Sune Hørsted Jensen (vicerektor, matematikmusik) SJ

Susanne Behrens (græsk-latin-oldtidskundskab) BE

Tina Jellesmark Malchow-Møller (psykolog) TM

Tine Bronbjerg Wettergren (engelsk-samfundsfag) TW

Tony Søndergaard Andersen, (engelsk-dansk)

Torben Christiansen Trine Jensen (engelsk-dansk) (latin-oldtidskundskab TC tysk-studievejleder) TJ

TA

Tina Ebbesen Bang (årsvikar, oldtidskundskab) TB

Ulrik Büchert (samfundsfag-idræt-erhvervsøkonomi-studievejleder) BU

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  45


Teknisk og administrativt personale 2019/2020

Anette Juul (assistent) AJ

Anita Rubak (lønsekretær) AR

Asbjørn Prip Andersen (pedelmedhjælper) AP

Carsten Hermansen (teknisk serviceassistent) CH

Charlotte Bøgelund (økonomisekretær) CB

Christine Sejer Sørensen (kantinemedhjælper) SS

Erik Lehrmann Gustavsen (teknisk servicemedhjælper) EG

Gitte Hou Feddersen (studiesekretær) GF

Gitte Rasmussen (kantinebestyrer) GR

Henrik Rud Christensen (akademisk medarbejder) HC

4 6  O DE NS E KATE DR AL S KO L E  ÅR S S K R I F T 2 0 2 0


Jens Meesenburg (it-tekniker) JM

Kirsten Mikkelsen (studiesekretær) KI

Michael Banggaard (teknisk serviceleder) MB

Mie Nielsen (kantinemedhjælper) MI

Sophie Christine Kongsbak (studiesekretær ) SC

Steffen Bruhn Petersen (økonomichef) SP

Laila Guldbrandsen (kantinemedhjælper) LG

Mette Marie Kildetoft (studiesekretær) MK

Mette Solberg Tamborg (bibliotekar) TT

O DENSE KATEDRA L SKO L E  Å RSSKRIF T 2020  47Odense Katedralskole Ă…rsskrift 2020

Redaktion Tony Andersen Claus Olesen Korrektur Lars Zacho Maarup Fotograf: Claus Olesen Design, sats & tryk: www.kindly.dk


Odense Katedralskole Jernbanegade 34 5100 Odense C Rektor: Lone Bjørndal Thomsen Tlf. 66 12 22 40 Fax. 66 12 22 91 e-mail: post@odensekatedralskole.dk www.odensekatedralskole.dk Skolens kontorer er übne kl. 8.00-15.00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.