Page 1

www.ckmagazin.info

Tudományos szabadság A legalizáció fellendíti a kutatásokat

Cannabicum 2018

Orvosi kannabisz konferencia Budapesten

a tudás palántája

A kannabisz kettős hatása az agy öregedésére

9 7 7 2 060 1 7 3 000

A WHO jelentése a CBD-ről

1 8 0 0 3

Jótékony és veszélytelen

XI. évfolyam 2018/3. december

Medical & Harm Reduction Magazine

485 Ft

18+


Hello, Olvasó!

K

omoly erôfeszítéseket teszünk azért, hogy folytathassuk a magazin kiadását Magyarországon. Még a szerkesztôség sem teljesen egységes ebben a kérdésben. Sok beszélgetés és vita után végül mégis abban maradtunk, fôleg MOKE-s (Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület) barátaink tiszteletre méltó elkötelezettségét látva, hogy további esélyt adunk ennek a projektnek. Januárban mindig hosszúnak ígérkezik az év, aztán novemberben meg csodálkozunk, hogy de hamar véget ért ez is. Gondolom, nem csak mi vagyunk így ezzel. De ezzel az évvel, ha nem is magyar vonatkozásban, de azért összességében elégedettek lehetünk. Elsôsorban a kanadai kormánynak lehetünk hálásak ezért, akik – bár Magyarországon ez meglehetôsen furán hangzik – megvalósították a választási ígéreteiket, és októberben életbe is lépett a törvény, ami egész Kanadában legalizálta a kannabisz fogyasztását. Cikkünk az elsô pár hónap eredményeit foglalja össze, elsôsorban a kannabisz páciensek szempontjából. A helyzet ugyanis több szempontból sem olyan jó, mint azt elsôre gondolnánk. Sok optimizmusra mindez itthon vagy a szomszédos Ausztriában sajnos nem ad okot. Ettôl függetlenül, még egy épp kialakulófélben lévô diktatúrában is utat törhet magának a gyógyászati kannabisz. Azt ugyanis nyíltan egy európai kormány sem meri kimondani, hogy a betegeknek ne volna joguk az általuk leghatékonyabbnak vélt kezeléshez. Más kérdés, hogy általában az emberi jogok nem teszik a páciensek számára elérhetôvé az orvosi kannabiszt. Fôleg így van ez akkor, ha az orvostársadalom is megkötötte a maga jellemtelen alkuját a gyógyszergyárakkal. Fontos lenne az orvosokat és a teljes társadalmat is hiteles információkkal ellátni a gyógyászati kannabiszról. Amíg ugyanis ez nem történik meg, addig a betegek

többsége nem is értesül a tüneteire elérhetô sokkal hatékonyabb gyógymódokról. Ezen segíthet a WHO (az ENSZ egészségügyi világszervezete) legújabb állásfoglalása, ami egy elôkészítô lépés ahhoz, hogy az ENSZ közel 60 év után felülvizsgálja a kannabisz besorolását a kábítószerek között. Jelentésében a WHO azt mondja, elegendô bizonyíték áll rendelkezésre, hogy megtörténhessen a kannabisznövény és -gyanta, a kannabiszkivonatok és -tinktúrák, valamint a THC felülvizsgálata is. Az évtizedes kannabisztilalom ugyanis nem csak a feketepiac megerôsödéséhez és a börtönök túlnépesedéséhez járult hozzá, hanem a kannabisz gyógyászati hatásaira irányuló kutatások ellehetetlenüléséhez is. A kutatók ugyanis azzal a paradoxonnal találták szemben magukat, hogy nem kutathatják a kannabisz gyógyászatban alkalmazható tulajdonságait, mert egy törvény kijelentette, hogy nincs nekik ilyen. A kevés, engedélyezett kutatás többnyire olyan állatkísérlet volt, amiben a kannabisz toxikus hatásait vizsgálták. A Bonni Egyetem Alzheimer-kórt vizsgáló kutatócsoportjának magyar tagja, BilkeiGorzó András már egészen más vizsgálatokat végez egereken. Eredményeibôl az derült ki, hogy amíg a fiatal agy rosszabbul teljesít a THC+CBD-tôl, addig az idôsebb agyat valósággal megfiatalítja. A fû kérdés „kezelését” ma Magyarországon sokan sallerokkal és kokikkal képzelik a leghatékonyabbnak és a kannabisz kérdését kizárólag rendészeti vonatkozásban hajlandók felfogni. De a kannabiszt használó 70 feletti nagymamák esetében ugyanezek az erôszakos politikusok jócskán vissza tudnak venni az arcukból. Valahogy azt kéne elérni, hogy ezt akkor is megtegyék, ha egy 25 éves daganatos beteg srácról vagy egy 19 éves anorexiában szenvedô fiatal lányról van szó. Hogy felfogják végre, hogy a kannabisz elsôsorban egy nagyon hatékony gyógyszer és csak mindezek után rekreációs szer, ipai nyersanyag vagy bármi egyéb. 

A Szerk.

Medical & Harm Reduction Magazine

Index atami

35, B4

biobloom

15, 31

Bushplanet Plant city

4

cannatrade zürich

13

grow city

5

hanf expo wien

B2

Magyar orvosi kannabisz egyesület

27

serious seeds

37

sweet seeds

B3

A CK Medijuana kiadója felhívja olvasói figyelmét arra, hogy az életképes kendermaggal való kereskedés, azok értékesítése, birtoklása, szállítása büntetőeljárást vonhat maga után. Minden tartalom ismeretterjesztő és szórakoztató céllal készül. Nem kívánunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy bárki a hatályos jogszabályok ellenében cselekedjen. A CK Medijuana kiadója senkit nem törekszik rábírni a kiadványban megjelenő termékek illegális használatára. A kiadó nem vállal felelősséget a lap értékesített felületein megjelenő állításokért. A szerkesztőségi cikkben megjelenő minden vélemény a szerzőtől származik, mely nem

Impresszum

EgyütTműködésben

minden esetben azonos a kiadó álláspontjával. Időnként nem lehetséges a szerzői jogok tulajdo-

Főszerkesztó: Holland Gábor

nosát azonosítani, vagy vele kapcsolatba lépni,

Szerzők: Bob Arctor, Jack Pot, Kevin Herzig

ezért igazolt tulajdonjogi igény előterjesztése

Szelestei Miklós, Anatol Zweig, Kardos Tamás

esetén a kiadványban megjelentekért utólag is

Toni Straka, N. Nogada

vállaljuk meghatározott honorárium kifizetését.

Design: Vaska Gergely

Minden szövegről és képről azt vélelmezzük,

Kiadja: Medijuana Publishing GmbH Hirdetésfelvétel: office@medijuana.eu Web: www.ckmagazin.info Országosan terjeszti a LAPKER ZRt. ISSN 2060-1735

hogy megjelentetés céljából küldték, mindaddig, míg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem kapunk. A kiadvány akár részben, akár egészben történő sokszorosításához a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges, akkor is, ha a sokszorosítás célja nem profitszerzés. Minden jog fenntartva!

3


6


tartalom hello, olvasó!3

18

medi+green A SZINTIFŰTŐL A LEGALIZÁCIÓIG8 HATÁROZOTTABB EMLÉKEZET A FOGYASZTÓKNÁL8 GRÚZIÁBAN ALKOTMÁNYOS JOG A FÜVEZÉS9 18

canna+globe top 5 spangliország10–12 A kannabiszpiac robbanása várható Európában is

medi+green

10

EGY EPILEPSZIÁS KISFIÚ HOZTA EL A GYÓGYÁSZATI KANNABISZT A BRITEKNEK

30

24

14

canna+globe cannada*16–17 *Kanada szlengben javasolt neve a legalizáció után

medi+green HÓDÍT A KENDER A SZÉPSÉGIPARBAN  A BRITEK TÖBBSÉGE LEGALIZÁCIÓPÁRTI A kaliforniai termesztők fekete napjai 

18 18 23

medical 32

14

tudományos szabadság24–25 A legalizáció fellendíti a kutatásokat

medi+green Ha a kutya betép A FŰSZÍVÁS DOHÁNYZÁSHOZ VEZETHET

26 26

medical

38

Jótékony és veszélytelen28–29 A WHO jelentése a CBD-ről cbd-olaj fülzúgásra30–31 „A vaporizálást követően mintha elfújták volna” cannabicum 201832–33 Orvosi kannabisz konferencia Budapesten a tudás palántája34–35 A kannabisz kettős hatása az agy öregedésére

fajta+tiszta Serious seeds: Strawberry-AKeil

36

medical füstölés vs. vaporizálás38–39 Gondosan válassz, ha rendszeresen fogyasztasz

fajta+tiszta 26

16

Sweet seeds: CBD-fajták 2018 

40 7


Medi+green

A SZINTIFŰTŐL A LEGALIZÁCIÓIG

Ú

j-Zélandon kongatják a vészharangokat a szintetikus kannabinoidok terjedése miatt. Míg ezek a szerek öt év alatt két halálesetet okoztak, addig csak az elmúlt egy évben már negyvenötöt. A mentôk heti 30 hívást kapnak szintetikus kannabinoid túladagolása miatt. A használat

megállítása érdekében a gyógyászati és a rekreációs célú kannabiszlegalizációra is születtek javaslatok. Az ország két legnagyobb pártja törvényjavaslatokat nyújtott be a gyógyászati kannabisz engedélyezésére, amivel részben megfékezhetô lenne a járványszerû terjedés. Az egyik törvényjavaslat szerint a

gyógyászati kannabisz termékeket a többi törzskönyvezett gyógyszerhez hasonlóan kellene engedélyeztetni, és az orvosoknak kellene dönteniük arról, hogy mely betegek lennének jogosultak a használatra. Kérdéses azonban, hogy mindez mennyire jelentene megoldást a szintetikus kannabinoid problémára, hiszen vélhetôleg csekély az átfedés az olcsó és erôteljes bódulatot keresôk és a kannabiszt gyógyászati célból használók csoportjai között. Ross Bell, a Drug Foundation igazgatója a teljes kannabiszlegalizáció mellett tör pálcát, mondván, a fû jóval kevésbé potens, addiktív és veszélyes, mint mesterséges másai. Ez vélhetôleg sokkal nagyobb hatást gyakorolna a szintifüvek piacára, mint a gyógyászati engedélyezés, ám olyan áron kellene forgalmazni, ami mellett a mûfûfogyasztók hajlandóak lennének áttérni a természetes kannabiszra. A jelenlegi miniszterelnök, a munkáspárti Jacinda Adern támogatja a gyógyászati engedélyezést, ám több mint egy évtizede ellenzi a legalizációt. Az új, emberéleteket követelô trend hatására azonban már ô is hajlandónak látszik revideálni nézeteit. Azt eddig sem gondolta, hogy bárkinek börtönben lenne a helye azért, mert kannabiszt fogyasztott, de most már azt is bejelentette, hogy népszavazást fog tartani a 2020-ig bevezetésre kerülô legalizációról. Radikális változások várhatók.

HATÁROZOTTABB EMLÉKEZET A FOGYASZTÓKNÁL

S

zámos kutatás és egyéni tapasztalat támasztja alá, hogy a kannabisz hatása alatt rosszabbul teljesít a memória. Egy friss vizsgálat azonban most kicsit mélyebbre hatolt az emberi agyban, és olyan pontokat is felfedezett az emlékezetben, amiben a kannabisz használói teljesítenek jobban. Az amszterdami kutatócsoport a laboratórium helyett egy coffeeshopot választott kísérletei színhelyéül. A vizsgálat 55 józan, a kávézóba érkezô és 63 már távozó, kannabisz hatása alatt álló személyt vont be, hogy összehasonlítsa az emlékezetüket. A résztvevôknek bemutattak egy kétperces videót egy megrendezett bolti lopásról. Ezt követôen késleltetési feladatként sudoku feladványokat kellett megoldaniuk, majd ezután következett a memóriateszt, amiben a rablás körülményeire kellett visszaemlékezniük. A teszt elsô felében fel kellett idézniük a lopás részleteit, a másodikban pedig hat rendôrségi fotóból kellett kiválasztaniuk a tettest. Nem meglepô módon az intoxikált személyek kevesebb részletet tudtak felidézni a bûncselekmény körülményeirôl, kiváltképp az elkövetô és a sértett személyazonosságára vonatkozó kérdésekben. A beazonosítás során azonban ugyanolyan pontossággal választották ki a tettest

8

a különféle fotók közül, mint a józanok. Ezek szerint a kannabisz rontja a felidézés hatásfokát, de nincs hatással a felismerésre. Továbbá a marihuánát fogyasztó résztvevôk sokkal határozottabban és magabiztosabban álltak ki az ítéletük mellett, mint a józan vizsgálati személyek. A kutatók magyarázata szerint ez a kannabisz egyik ismert hatásának tudható

be, ami növeli az introspekciót, azaz a befelé figyelést. A marihuána hatására a szemtanúk jobban hagyatkoznak a belsô megérzéseikre, és ezek mellett magabiztosan kitartanak. Mivel a teszt az elsô volt a maga nemében, további vizsgálatok szükségesek, hogy pontosabb képet alkothassunk a kannabisz, az emlékezet és a befelé figyelés hármasáról.


Zurab Japaridze

GRÚZIÁBAN ALKOTMÁNYOS JOG A FÜVEZÉS

S

zokatlan módját választotta Grúzia a kannabisz dekriminalizációjának. A kelet-európai ország nem onnan közelített, hogy a fogyasztás olyan enyhe törvénysértés, amit indokolatlan bûncselekményként kell kezelni, hanem kimondta, hogy a tilalom sérti a fogyasztók alapvetô jogait. Váratlan érvelés ez egy posztszovjet államtól! A július végén hozott döntést a grúz alkotmánybíróság azzal magyarázza, hogy a marihuána használata csak a fogyasztó egészségét károsíthatja, ami az ô saját felelôssége, és nem veszélyes a társadalomra nézve. A marihuána fogyasztásának engedélyezése pedig az egyén szabad fejlôdéséhez fûzôdô jogát biztosítja. Minthogy az egyén csak rendkívül csekély mértékben járul hozzá a kannabisz terjedéséhez, a marihuánafogyasztás társadalmi veszélyei csekélyek. Ezek értelmében pedig a marihuánafogyasztást büntetni aránytalan intézkedésnek számít. A hírt sok helyen legalizációként tálalták, ami azonban tévedés, hiszen ezentúl sem lesz legális piaca a marihuánának, vagyis a jövôben sem engedélyezett kannabisszal kereskedni, és fûboltok sem fognak nyílni az országban. A grúz alkotmánybíróság humorát jelzi, hogy a döntést helyi idô szerint délután 4 óra 20 perckor jelentették be. Már csak a füstgép hiányzott mögülük, és néhány megtermett joint a kezükbôl. A testülettôl egyébként egy ellenzéki politikus, Zurab Japaridze kért állásfoglalást, amirôl úgy nyilatkozott, hogy az segít Grúziának szabad országgá válni. A döntés indoklását elnézve ez biztosan így van, hiszen a dekriminalizációk esetében leginkább azzal érvelnek, hogy a problémás fogyasztók így könnyebben kérnek segítséget szakemberektôl, a rendôrök pedig a komolyabb bûncselekmények felderítésére fordíthatják a kapacitásaikat. Kérdés tehát, hogy a grúz döntés eredményeként vajon több forrás jut-e majd a megelôzô, felvilágosító kampányokra, illet-

ve a kábítószerfüggôk kezelésére, ahogyan ezt a legalizáló amerikai államokban láthatjuk, vagy elintézik annyival, hogy ez az egyén szabad döntése, amit nincs okunk befolyásolni. Több szempontból is izgalmas és rendhagyó tehát a grúz út, és kíváncsian fogjuk figyelni az eredményeit, valamint azt, hogy más országok alkotmánybíróságai csatlakoznak-e grúz kollégáik megközelítéséhez. Közben azért feltennénk a kérdést: a társadalomra szintén nem túl veszélyes varázsgomba fogyasztásának engedélyezése vajon nem biztosítaná szintén az egyén szabad fejlôdéséhez fûzôdô jogait? És nem kellene-e megvédeni az alkotmánynak a grúzokat a társadalmilag pusztító hatású és a szabad fejlôdést hátráltató alkoholtól?


Canna+Globe

Top 5 spangliország

A kannabiszpiac robbanása várható Európában is

A

Évi csaknem 7 milliárd dollárt tesznek ki a legális kannabiszpiac bevételei az Egyesült Államokban, ahol egyik állam a másik után legalizálja a gyógyászati, illetve a rekreációs célú kannabiszfogyasztást. A piac elismert kutatóinak számító Arcview Market Research és BDS Analytics legfrissebb világpiaci jelentésükben azt is vizsgálták, hogy az USA és a rekreációs fogyasztást nemrég engedélyező Kanada mellett mely országokban mozognak a legnagyobb pénzek a legális kannabisz piacán. Kanadában 2020-ra 6,5 milliárd dollár bevételt várnak a legálisan vásárolható fűből.

z elemzés szerint a német a legreménytelibb piac: az országban tavaly legalizálták a gyógyászati célú kannabiszfogyasztást. A németek relatíve könynyen juthatnak hozzá a kannabiszból készült termékekhez. Az ország több ezer gyógyszertárának van engedélye a marihuánából nyert gyógyászati készítmények árusítására, ennek ellenére jelenleg a páciensek számára elég hosszadalmas és nehéz procedúra a kannabiszvirágzathoz hozzájutni. Elsôsorban a receptre történô felíratás, ami nehézség, mivel az orvosok többsége egyelôre bizalmatlan, és a kannabiszvirágzat helyett más gyógyszereket javasol. A másik nehézség az egészségbiztosítási támogatás, ami csak a betegségek

10

egy szûk körében teszi lehetôvé a társadalombiztosítási támogatást. Ezek hiányában pedig nem sok egyéb választása marad egy páciensnek, mint az önellátás (értsd illegális termesztés) vagy a feketepiaci beszerzés. Németországban, ahol minimum félmillió rendszeres kannabiszfogyasztó él, a becslések szerint 2022-re a marihuánapiac mérete elérheti az 1,6 milliárd dollárt, ami jó nagy ugrás a 2018-ra prognosztizált 263 millió dolláros összbevételhez képest. Az ígéretes piacok listáján második az Egyesült Királyság. A becslések szerint 2018ban a gyógyászati kannabiszból származó bevételek mintegy 7 millió dollárt tesznek ki az országban.

Azonban a brit kormány július végén engedélyezte az orvosi marihuána használatát, így ôsztôl receptre írhatják fel az orvosok a kannabisztermékeket a pácienseknek. A becslések szerint 2022-re ez összesen 288 millió dollár bevételt hozhat az Egyesült Királyságban. Svájc az ötös toplista egyetlen tagja, amely jelenleg is engedélyezi a rekreációs célú fogyasztást, legalábbis az alacsony THC-tartalmú (maximum 0,2%) kannabisz esetében. Ezek a fajták nem tartalmaznak érezhetô mennyiségû pszichoaktív összetevôt, számos egyéb kannabinoidot, például CBD-t, CBG-t és más gyógyhatású összetevôket viszont igen. Bár Svájcban a szó szoros értelmében a


gyógyászati célú fogyasztást legalizálták, ezt a fajta kannabiszt a 18 éven felüliek recept nélkül is beszerezhetik a boltokban. Ez a helyzet eredményezte a svájci piac elmúlt években tapasztalható robbanásszerû növekedését. Rengeteg új termesztô, gyártó cég jelent meg a piacon, a kannabisz tartalmú termékek forgalmazását pedig olyan nemzetközi nagyvállalatok kezdték el, mint a Lidl élelmiszer-kereskedelmi lánc. Svájcban 2018-ra 130 millió dollár bevételre számítanak a marihuánapiacon. Az elôrejelzés szerint a piac viszonylag szerény, évi 6 százalékos ütemben növekszik majd, így 2022-re eléri az évi 163 millió dollárt. Olaszországban 2013-ban engedélyezték az orvosi marihuánát, a használatát ugyanakkor szigorú törvényi keretek közé szorítják. Például csak meghatározott orvosok adhatnak receptet, és csak a páciensek szûk köre jogosult a használatra, akiknek mindig magukkal kell hordaniuk a receptet, ha fû van náluk. Vicces módon Olaszországban a hadsereg felügyeli a gyógyászati kannabisz termesztését, ami egy firenzei gyógyszertani intézetben történik. A szigorúság eredményeként a legális piac bevételei az olaszoknál idén csak 7 millió dollárra rúgnak, bár az elemzô cégek arra számítanak, hogy az elkövetkezô években a pozitív tapasztalatok hatására enyhülnek majd a szabályok, így 2022-re 156 millió dollárig nôhet ez az összeg. Mexikóban 2017 júniusában engedélyezték a marihuána gyógyászati célú használatát, de csak a legfeljebb 1% THC-tartalmú

termékek esetében. A világ drogháborútól leginkább sújtott országában ez még félsikernek sem tekinthetô. Ez elsôsorban azoknak a pácienseknek számít, akiknek tüneteik, betegségük kezelésében a THC nem játszik szerepet, de más kannabinoidok, mint a CBD, a CBG, CBA viszont igen. Mexikóban a legnagyobb probléma továbbra is a szegénység és a szomszédos amerikai piacról érkezô óriási igény a kannabiszra. Ez tartja életben és erôsíti a drogkartelleket, amik már nem csak városrészeket, néhol egész városokat, sôt régiókat tartanak ellenôrzésük alatt. Az

ország számára, amely jelenleg is az Egyesült Államok egyik legnagyobb (illegális) drogbeszállítója – bár ennek jelentôsége a kaliforniai és más amerikai államok legalizációs törekvéseinek hatására a kannabisz vonatkozásában csökken –, az egyetlen érdemi megoldás a teljes kannabiszpiac legalizálása és állami szabályozása volna, akár amerikai segítséggel. Ez egyelôre nem látszik megvalósíthatónak. Bár a mexikói turisztikai miniszter nemrég kijelentette, hogy a marihuána legalizációja csökkentené az erôszakos bûncselekmények számát az országban, és a mexikóiak közül egyre többen támogatnák a legalizációt, az elkövetkezô négy évben valószínûtlen, hogy a kormány meglépné ezt. Ezzel együtt 2022-re 99 millió dolláros bevételt várnak a legális kannabiszárusításból, míg idén a 14 millió dolláros méretet érheti el a legális gyógyászati kannabisz piaca. Az adatok jól mutatják, hogy a piac növekedése megállíthatatlan, és nem az a kérdés, hogy elôbb-utóbb legális lesz-e legalább a gyógyászati célú kannabisz, hanem csupán az, hogy mikor és hogy kik lesznek ennek a folyamatnak a legnagyobb nyertesei. Csak Európát tekintve mintegy 600 milliós piacról beszélünk, ahol óvatos becslések szerint is közel 100 millió rendszeres fogyasztó él, függetlenül attól, hogy gyógyászati vagy rekreációs célból használja a kannabiszt. Ez pedig annyit jelent, mint ha Európa teljes német nyelvû lakossága legalább heti rendszerességgel használna kannabiszt. Ezek után nehéz elképzelni, hogy az üzleti és politikai élet továbbra is meghagyja ezt a piacot a bûnözôk játszóterének. Mivel az európai országok és cégek jó évtizedes lemaradásban vannak – fôleg a politika hanyagsága és a szabályok elavultsága 11


Canna+Globe

miatt –, a folyamat nyertesei minden bizonynyal amerikai és fôleg kanadai cégek lesznek. Ez utóbbiak megjelenése és erôsödése az európai legális kannabiszpiacon az elmúlt években szabad szemmel is jól látható. Nem véletlen, hogy Kanada idén a teljes kannabiszpiacát legalizálja. Ez a lépés – bár kétségtelen, hogy az elônyeit a kanadai rekreációs fogyasztók és a páciensek egyaránt élvezhetik – elsôsorban pénzügyi, befektetési szempontból fontos. Számos pénzügyi cég és befektetési alap ugyanis csak akkor fektetheti az ügyfelek pénzét egy-egy iparágba, ha az 100%-ig legális, annak szabályozása minden szempontból megfelelô befektetési környezetet teremt. Ez nem azt jelenti, hogy nincs kockázata egy ilyen befektetésnek. Azzal azonban nem kell számolni, hogy a szövetségi kormány – mint ahogy a Trumpadminisztráció az USA-ban ezt belengette –, felülírva a tagállami döntéseket, illegálissá minôsíti ezeket a profitokat. Kanadában mostantól az amerikai, sôt az európai cégek is – a szövetségi törvények által is garantált – biztonságban mûködhetnek, profitálhatnak és persze fizethetnek adót. Az egyik legnagyobb kanadai kannabisztermékeket gyártó cég, a Canopy Growth Corporation például a legutóbbi lezárt negyedévben bevételeinek több mint 10%-át a német piacról szedte össze. Német leányvállalata, a Spektrum Cannabis további masszív növekedés elôtt áll. Az európai piacok, különösen Németország még fontosabbak voltak a vancouveri székhelyû Aurora Cannabisnak, amely bevételei 14%-át Európában szerezte. Az Aurora 12

jelenleg is építi több mint 90 ezer négyzetméteres gyárát Dániában, megfelelve a régiót jellemzô növekvô keresletnek. A torontói Cronos-csoport tavaly fontos üzleti megállapodást kötött a német Pohl-Boskamppal, amely 12 ezer gyógyszertárat lát el Németországban, a nemzetközi piacról származó bevételei egyelôre nem jelentôsek. A Tilray 2016-ban az elsô kanadai marihuánatermesztô cég volt, amely orvosi kannabiszt exportált Európába. A cég jelenleg 9 európai országba szállít, köztük Németországba.

Talán ezek hatására is Németország a közelmúltban jelentôs lépéseket tett a gyógyászati kannabisz piac létrehozására. Amennyiben a szabályozást tovább alakítják, biztosítva a legális piac fejlôdését, az elkövetkezô étvizedben Németország is beléphet a legális kannabiszkereskedelembôl legtöbbet profitáló országok sorába.

text: Gabor Holland


13


Medi+green

EGY EPILEPSZIÁS KISFIÚ HOZTA EL A GYÓGYÁSZATI KANNABISZT A BRITEKNEK

A

ngliában egyelôre nem írhatnak fel az orvosok kannabiszt a betegeknek, de néhány friss esemény felgyorsíthatja a változásokat. Egy epilepsziás kisfiú esete nyáron áttörte a média ingerküszöbét, és olyan nagy felháborodást okozott, ami a politikusoknál is lépéskényszert idézett elô. Az északír Billy Caldwell az epilepszia súlyos formájában szenved, amitôl egy este akár száz rohamot is ki kell bírnia. A tüneteket a hagyományos gyógyszerek nem tudták enyhíteni, ezért amerikai orvosuk kannabiszolajat írt fel alkalmazásra, s ez egy csapásra jelentôs javulást eredményezett Billy állapotában. A terápia két évig legálisan folyt az Egyesült Államokban, és Billy több mint 300 napig teljesen tünetmentessé vált. Amikor a család átköltözött Londonba, az anyuka receptre rendelt kannabiszolajat a kanadai Tilray cégtôl, ezt azonban a Heathrow repülôtéren lefoglalták. A rohamok oly erôsen tértek vissza, hogy Billy anyukája, Charlotte Caldwell attól félt, hogy elveszítheti a fiát: „A fiam haldoklik, és hagyják meghalni. Az egyetlen dolog, ami megmentheti, az epilepsziagyógyszere, ami azonban a Belügyminisztérium asztalán hever, így nem férhetünk hozzá” – mondta el a Mirror címû napilapnak. Az anyuka Nick Hurd rendôrségi miniszterrel folytatott tárgyalása sem hozott eredményt, hiába állt ki számos orvos a Caldwell család mellett. „Ha Billy meghal, ami egyre lehetségesebbnek tûnik, akkor a Belügyminisztérium és Nick Hurd teljes felelôsséggel fog tartozni a haláláért” – nyilatkozta elkeseredetten. A brit belügyminiszter, Sajid Javid ekkor már komolyan vette az ügyet, és a június 18-i Billy Caldwell és édesanyja, Charlotte

14

kabinetülésen többször nekiszegezte Theresa May miniszterelnöknek a gyógyászati kannabisz elérhetôvé tételének kérdését, mint ami nem tûr halasztást. Másnap Javid közölte az alsóházban, hogy ideje felülvizsgálni a kannabisz gyógyászati besorolásának kérdését Billy és egy másik epilepsziás gyerek, Alfie Dingley ügyeinek kapcsán. „Mióta belügyminiszter lettem, világossá vált számomra, hogy a pozíciónk nem kielégítô. Nem kielégítô a szülôk számára, az orvosok számára, és én magam sem vagyok elégedett vele” – mondta el Javid, hozzátéve, hogy a kannabisz rekreációs alkalmazásának tekintetében a kormány nem óhajt

változtatásokat tenni. A brit törvény különbözô jegyzékekbe sorolja az egyes kábítószereket. A kannabisz több átsorolást követôen most ismét az 1. jegyzékben található, ahol a legveszélyesebb, gyógyászati elônnyel nem rendelkezô anyagok vannak, így ezeket az orvosok sem írhatják fel a betegeknek. Javid a besorolás sürgôs felülvizsgálatát kezdeményezte a kormány vezetô fôorvosánál, amit a kannabisz alapú készítmények gyógyászati elônyeinek mérlegelése követett. Végül az állami Kábítószerügyi Tanácsadó Testület (ACMD) fog dönteni arról, hogy a kannabisz mely részei, illetve a belôle származó mely készítmények lesznek orvos által felírhatók. Ekként kiegyensúlyozottan esnének latba az ártalmak és a közegészségügyi elônyök, és kellô bizonyíték esetén lehetségessé válna a kannabisz átosztályozása. Hogy a szándék az orvosok és gyógyszerészek részérôl megvan, az bizonyossá vált, miután júniusban napvilágot láttak a Királyi Gyógyszerészeti Közösség (RPS) felmérésének eredményei. A megkérdezett 1690 brit gyógyszerész 89,1%a egyetért a kannabisz átsorolásával, míg mindössze 5,7% ellenzi azt. Arra a kérdésre, hogy „mekkora mértékben ért egyet azzal, hogy a kannabisz gyógyászati célú használatát engedélyezni kellene”, 52,7% válaszolt úgy, hogy határozottan, míg 30,6% inkább értett egyet vele. Néhány válaszadó jelezte, hogy álláspontjuk függ a felhasznált kannabisz formájától és erôsségétôl. Nehéz elképzelni, hogy az események után és a vonatkozó szakirodalom áttekintését követôen ne jönne komoly változás Nagy-Britannia gyógyászati kannabisz politikájában.


15


Canna+Globe

*Kanada szlengben javasolt neve a legalizáció után Bekövetkezett az első, teljes országra kiterjedő legalizáció egy fejlett országban. Ahogyan máshol, a kezdés Kanadában sem volt zökkenőmentes, kiváltképp a gyógyászati kannabisz páciensek számára, hosszú távon azonban a legmeggyőzőbb modellt nyújthatja az egész világnak.

S

okan az elsô igazi országos kannabiszlegalizációként értékelik a kanadai törvény életbe lépését, és nem véletlenül. Bár Uruguay öt évvel megelôzte Kanadát, a legális fûpiacuk mára is csak a fogyasztók egy kis hányadát sikerült meggyôznie. Ez többek között az alacsony minôségû állami marihuánának és a fogyasztók regisztrációs kötelességének köszönhetô. Igen, Uruguayban nem sétálhatsz csak úgy be a gyógyszertárba, hogy vegyél pár gramm füvet, hanem regisztrálnod kell magad a marihuánaszívók nemzeti listáján, amihez érthetô módon sokaknak nem fûlik a foguk. A délamerikai megközelítés hibáit figyelembe véve a kanadai modellt úgy alakították ki, hogy a fogyasztók minél nagyobb arányban térjenek át a legális beszerzésre, és ne érezzék magukat megkülönböztetettnek azért, mert épp nem a sört, hanem a kannabiszt kedvelik. Bôven olvashattunk a hírekben a szabályozás szórakoztató elemeirôl – például hogy a kanadai rendôrök ezután bátran spanglizhatnak a szabadidejükben, ha fitten érkeznek a munkába –, és kevésbé szórakoztató részeirôl, úgy, mint a közösségi média mo-

16

nitorozásáról, amiben a kormány a lakosság füvezéssel kapcsolatos attitûdjeit elemzi. Minket azonban jobban érdekel a legalizáció hatása a gyógyászati kannabisz elérhetôségére, így fókuszunkat erre a területre irányítjuk.

30g – 19+ Mindenekelôtt azért szánjunk egypár szót arra, hogy miként is néz ki ez a szabályozás a gyakorlatban. Az alkoholhoz hasonlóan kannabiszt csak 19 éven felüliek vásárolhatnak Kanadában, az ennél fiatalabbak még felnôtt kíséretében sem léphetnek be a boltokba. A boltok jelenleg kannabiszvirágzatot, -olajakat, -magokat és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket kínálhatnak. A felnôttek maximum 30 gramm kannabiszt tarthatnak maguknál közterületen, és legfeljebb négy növényt nevelhetnek otthonukban, más lakók által nem látható módon. A fogyasztás mindenhol tilos, ahol a dohányzás sem engedélyezett, az autóban, valamint az olyan helyeken, ahol rendszerint sok fiatalkorú tartózkodik, így például

iskolák közelében, játszótereken vagy nyitott sportlétesítményeknél. Az engedély nélküli árusítás természetesen továbbra is tiltott, és ha valaki fiatalkorúnak ad el, akkor akár 14 éves börtönbüntetésre is számíthat. Ezeket a szabályokat szem elôtt tartva rohamozta meg a lakosság az elsô kanadai fûboltokat október közepén jóval nagyobb arányban, mint ahogyan az Uruguayban történt. Ennek pedig leginkább a gyógyászati páciensek látták a kárát.

Kiapadt források Már pár héttel a fûboltok október 17-i megnyitását követôen súlyos marihuánahiány alakult ki az ország több pontján. Ez legérzékenyebben természetesen azokat a gyógyászati használókat érintette, akik napi rendszerességgel használnak kannabiszt tüneteik enyhítésére. A Canadians for Fair Access to Medical Marijuana pácienseket támogató szervezet egyenesen egészségügyi krízisnek ítélte a helyzetet. James O’Hara, a szervezet egyik tagja arról számolt be a CBCcsatornának, hogy számos orvosi recepttel


rendelkezô beteg kereste fel ôket aggódva, amiért a bevett boltjaikban készlethiánnyal szembesültek. Olyan súlyos, napi kezelést igénylô egészségügyi problémák ellátása vált ezzel kérdésessé, mint az epilepszia és más, rohamokkal járó betegségek vagy éppen a pszichiátriai zavarok. O’Hara szerint ez azért következhetett be, mert nem áll hatályban olyan törvény, amely garantálná a gyógyászati piac kínálatának zavartalanságát. A gyógyszertárak gyakran kifogytak az addig megbízhatóan elérhetô fajtákból vagy bizonyos típusú CBD-olajakból, holott a pácienseknek elsôdleges fontosságú, hogy mindig hozzáférhessenek a számukra bevált termékekhez. Akadnak olyan betegek is, akiket a gyógyászati boltok elôzetesen tájékoztattak a legalizációt követô profitváltási szándékról, így legalább az a lehetôség megmaradt nekik, hogy elôre bespájzoljanak – amennyiben az anyagi helyzetük erre lehetôséget adott.

Betegvédelem A profitváltás mögött sok páciens azt feltételezi, hogy a gyógyászati termesztôk egy részét elcsábította a nagyobb bevétellel kecsegtetô rekreációs piac, ez pedig hosszabb távra a gyógyászati választék és mennyiség szûkülését vetíti elôre. Az ország termesztôinek és gyógyászati ellátóinak 85%-át képviselô Cannabis Council of Canada igazgatója, Allan Rewak azonban határozottan cáfolja az elgondolást. Szerinte a kanadai kannabiszpiacon a gyógyászati felhasználók jelenleg is elsôbbséget élveznek, és a szabadidôs fogyasztók mindig csak utánuk következ-

hetnek. Azt azonban elismeri, hogy komoly problémát jelez, ha ez mégsem következik be, és a gyógyászati felhasználók várakozásra kényszerülnek. Rewak szerint a készlethiányt az is okozta, hogy sok páciens attól tartott, a rekreációs használók felvásárolják a készleteket, ezért elôvigyázatosságból nagyobb mennyiséget halmoztak fel. Ezek szerinte azonban csak kezdeti nehézségek, és hangsúlyozta, hogy a gyógyászati ellátók éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy a páciensek igényeit kielégítsék. A hiányt egyébként egy, a legalizáció elôtt egy héttel publikált tanulmány elôre jelezte, amely azzal kalkulált, hogy az engedélyezést követôen a legális piac csak a valós igény 30-60%-át fogja fedezni,

így a fogyasztók harmada-fele továbbra is a feketepiacra fog rászorulni legalább fél évig. A legális piac fejlesztéséhez könnyíteni kell az elôállításhoz és a forgalmazáshoz szükséges licencek kiadásán, valamint engedélyezni kell a kannabisz további formáinak – például az ételek és a koncentrátumok – értékesítését. Ha mindez megtörténik és a betegek nagyobb problémák nélkül átvészelik a száraz idôszakot, akkor vélhetôen az eddigi legideálisabb, a betegek igényeit is szem elôtt tartó legális szabályozást fogjuk látni Kanadában.

text: Bob Arctor

17


Medi+green

A

kannabidiolt (CBD) már régóta használják a gyógyászatban, és a szépségiparban is masszázsolajak és bôrápolók összetevôi között. Jótékony egészségügyi hatásai, valamint az enyhülô törvények eredményeként a szépségipar egyik legelterjedtebb hatóanyagává válhat az elkövetkezô években. A tudatmódosulást nem okozó CBD-olajat olyan termékekben alkalmazzák, mint a szempillaspirál vagy a hidratálókrémek. Mindaddig, amíg ezek a termékek csak minimális mennyiségû THC-t tartalmaznak, legálisan értékesíthetôk, és magas szintû felhasználói élményt nyújtanak. A kannabisz és a CBD piackutatására specializálódott Brightfield Group szerint a CBD a következô idôszak legfelkapottabb kozmetikum-összetevôje lehet, és hasonló hatást gyakorolhat a szépségiparra, mint a sheavaj és az aloe. Nem mellesleg a kannabisz iránti egyre növekvô gyógyászati és kozmetikai felhasználás miatt a CBD-ipar 22 milliárdos piaci forgalma várható 2022-re. A szemléletváltás következtében az emberek drog helyett wellnesstermékként tekintenek ezekre a kozmetikumokra. Ez év szeptemberében a francia Sephora kozmetikai cég elindította elsô, kannabisszal feldúsított márkáját High Beauty néven. A brand két termékkel kezdett: a High Expectations arcápoló olajjal és a High Five archidratálóval. Az Estée Lauder Origins az egyik elsô mainstream szép-

HÓDÍT A KENDER A SZÉPSÉGIPARBAN ségvállalat, amely idén kannabisszal dúsított termékekkel állt elô. Állításuk szerint 100 százalékban természetes összetevôjû és csak a legmagasabb fokú, helyben termesztett kannabiszt tartalmazó kozmetikumokat készítenek. Egy ohiói hírportál vizsgálatot készített az USA-ban forgalmazott, CBD-t tartalmazó

szépségápolási termékekrôl. Kimutatták, hogy a CBD-nek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságai vannak, amelyek javítják a bôr állapotát, segítenek a ráncok kisimításában és a szempillák megvastagításában. Megerôsítették azt is, hogy a termékek nem rendelkeznek pszichoaktív komponensekkel.

A BRITEK TÖBBSÉGE LEGALIZÁCIÓPÁRTI

A

nagyobb pártok politikusai rendszerint kerülik a legalizáció kérdését, mint a tüzet, amíg nem látnak meggyôzô tömeget. Ha ebbôl a logikából indulunk ki, akkor Nagy-Britanniában hamarosan komoly legalizációs kampányokra lehet számítani, hiszen a kritikus tömeg felsorakozott az ügy mögött. Nyár elején jelent meg a felméréseket végzô YouGov UK oldalon a kannabiszkérdés feldolgozása, némiképp meglepô eredménnyel. Az oldalon szavazók 43%-a támogatja a legalizációt, 41%-a ellenzi, míg 15% nem tud dönteni a kérdésben. Vagyis, ha hihetünk a felmérésnek, a többség már most felsorakozott a legális fûpiac mögött, és megfelelô tájékoztatással további 10-15% állítható az ügy mögé. Némiképp árnyalja a képet, ha a dekriminalizációt is – ami még szintén várat magára a szigetországban – beemeljük a képletbe. A legszimpatikusabb szabályozási módot firtató kérdés nyomán 24% szavazott a dekriminalizációra, és 27% a legalizációra. Ez összesen 51%, amivel szemben áll 40% tilalompárti és 9% bizonytalan. Innen nézve már kevésbé egyértelmû a legalizáció iránti hajlandóság, de világosan látszik, hogy a szavazók fele liberálisabb drogpolitikát akar. Ami viszont nem 18

kérdéses, az a gyógyászati célú kannabiszhasználat megítélése. A válaszadók 75%-a látná indokoltnak, hogy az orvos felírhasson kannabiszt bizonyos betegségek esetén, miközben mindössze 12% ellenzi ezt. A britek felvilágosodottságát mutatja, hogy az alkoholt és a dohányt veszélyesebbnek tartják a kannabisznál. Míg a kannabiszt a válaszadók

negyede tartja „nagyon ártalmasnak”, addig az alkoholt már harmaduk, a dohányt pedig 56%-uk. Elnézve ezeket a számokat, a felelôs politikus azonnal felvenné a programjába a dekriminalizációt és a széleskörû gyógyászati engedélyezést. Reméljük, hogy lesz olyan nagypárt Nagy-Britanniában is, amely képes levonni a felmérés tanulságait.


facebook.com/ckmagazin


Medi+green

A kaliforniai termesztők fekete napjai

M

inden idôk legpusztítóbb tûzvésze dúlt 2018 nyarán és ôszén Kaliforniában. November közepére már 80 halálos áldozatról és 1300 eltûnt személyrôl számoltak be a hírek, és számos celeb is posztolt képet a porrá égett házáról. Az USA legnagyobb kannabisztermesztô államaként a tûzvészek a zöld ültetvényeket sem kímélik. Az elsô kaliforniai tüzekrôl még az 1970-es években számoltak be a termesztôk, amikor még látóhatáron sem volt a legális elôállítás. Azóta az állam a fejlett világ fûtermesztésének elsôdleges központjává vált, ami már a legalizáció elsô évében jelentôsen nagyobb bevételeket eredményezett Kaliforniá-

ban, mint bármely más legalizáló államban. Amellett azonban, hogy Kalifornia a marihuánakedvelôk paradicsomává vált, a természeti katasztrófák itt jelentik a legnagyobb kockázatot. Az idei elnyúló szárazság és az erôs szél tovább nehezítette a tûzoltást, és az elsô kiadós esôzésekig nem sikerült megfékezni a lángokat. A termesztés egyik elsôdleges központjának számító Mendocino államban augusztusban kezdtek a lángok megállíthatatlan rombolásba, és hamar továbbterjedtek Kalifornia északi régióiba is, hogy mintegy 700 ezer hektáron semmisítsenek meg minden ültetvényt és emberi építményt. A termesz-

tôkre rájár a rúd ezekben az években, hiszen 2017-ben a kaliforniai kannabiszültetvények 40%-át érintették az akkori tüzek. A probléma pedig nem orvosolható a biztosításokkal, hiszen a legális elôállítás komoly befektetést igényel a kertészektôl, kezdve a 80 ezer dolláros regisztrációtól az termesztési ciklusonként fizetett minimum 5000 dolláros díjig és egyéb járulékos költségekig. Ezeket az öszszegeket akkor is be kellett fizetni, ha végül a teljes termény a tûz martalékává vált, így az elmúlt két évben sok termesztô a csôd szélére jutott. A Fehér Ház Sahsta megyét katasztrófa sújtotta területté nyilvánította, és olcsó kölcsönöket biztosít a lakók és a helyi vállalatok számára a nem biztosított épületek újraépítéséhez is, amibôl azonban a termesztôk nem részesülhetnek. Az ok prózai: hiába legális Kaliforniában a kannabisz elôállítása, kereskedelme és fogyasztása, ha a szövetségi törvények továbbra is tiltólistán tartják a növényt. A nem regisztrált termesztôk pedig még abban is versenyelônyt élvezhetnek, hogy a rendôrség a tûzvész idejére visszavett az illegális ültetvények felderítéséért folytatott akciókból, és jóval az elôzô éves statisztikák alatt teljesített. Az illegális termesztôk rendszerint a határos államok számára állítanak elô kannabiszt, de a tûzvészek miatt belsô hiány állhat be Kaliforniában is, így várhatóan ismét nagyobb szerephez juthat a feketepiac és az ellenôrizetlen minôségû marihuána terjesztése. A mostani katasztrófák is arra világítanak rá, hogy az országos legalizáció nagyobb védelmet nyújtana mind a termesztôknek, mind a fogyasztóknak. 23


Medical

Tudományos szabadság A legalizáció fellendíti a kutatásokat

A gyógyászati kannabisz engedélyezések közel sem gyakoroltak olyan ösztönző hatást a tudományos kutatásokra, mint a teljes körű legalizációk. Miközben a tudomány a reneszánszát éli, már csak az okoz nehézséget, hogy a legális kannabiszszabályozás ideológiamentes üggyé váljon.

A

z évtizedes kannabisztilalom nem csak a feketepiac megerôsödéséhez és a börtönök túlnépesedéséhez járult hozzá, hanem a kannabisz gyógyászati hatásaira irányuló kutatások ellehetetlenüléséhez is. A kutatók ugyanis azzal a paradoxonnal találták szemben magukat, hogy nem kutathatják tovább a kannabisz gyógyászatban alkalmazható tulajdonságait, mert egy törvény kijelentette, hogy nincs nekik ilyen. A kevés, engedélyezett kutatás többnyire olyan állatkísérlet volt, melyek a növény toxikus hatásait vizsgálta, sokszor megkérdôjelezhetô módszerekkel.

Füstbe ment tudomány Az egyik emlékezetes eset dr. Robert Heath nevéhez fûzôdik, aki 1974-ben feláldozta a tudományt az állami ideológia oltárán, hogy így bizonyítsa a füvezés veszélyeit. A kannabisz agyra gyakorolt hatását egy vizsgálatnak álcázott állatkínzáson keresztül szemléltette, amelyben hat lekötözött rhesusmajomra 24

gázmaszkot helyezett, amibôl marihuánafüst áradt. A szerencsétlen majmoknak esélyük sem volt levegôhöz jutni, és így öt hosszú percen keresztül csak a füstöt tudták belélegezni, ettôl pedig oxigénhiányos állapotba kerültek, és szénmonoxid-mérgezést szenvedtek. A füstbe fojtás miatt bekövetkezett agykárosodást maga Reagan elnök is a kannabisz pusztító ártalmainak megdönthetetlen bizonyítékaként kürtölte szét Amerikában, és csak évtizedekkel késôbb derült fény a vizsgálat körülményeire. Az elsô gyógyászati kannabisz engedélyezéseket követôen szép lassan tisztulni kezdett a kép, de hiába engedélyezte már az USA államainak több mint fele a gyógyászati használatot, a szövetségi törvény még mindig az I. jegyzéken tartja a kannabiszt, és hatóanyagait a legveszélyesebbek és a gyógyászatilag értéktelen anyagok között. A szigorú szövetségi megítélés miatt a kutatók komoly bürokratikus kihívásokkal szembesülnek, amennyiben a kannabisz jótékony hatásait szeretnék vizsgálni. Nagyszámú kérvény benyújtását

és azok elbírálását követôen juthatnak csak hozzá a gyenge minôségû állami kannabiszhoz, ami aligha képezi le a gyógyászati használók által elérhetô fajtákat.

A fellendülés évei A bosszantó akadályok ellenére a kannabisz egészségügyi hatásait vizsgáló tanulmányok száma az elmúlt években meredeken növekszik. Egy izraeli csoport online kutatási adatbázisokat használva vizsgálta meg, hogyan alakult a kannabiszra irányuló kutatások száma 2000 és 2017 között. Eredményük szerint az ilyen kutatások aránya jóval nagyobb mértékben gyarapszik, mint általában véve a tudományos publikációké. Míg az elmúlt évtizedben a tudományos kutatások száma az online adatbázisok adatai alapján 2,5-szeresére nôtt, addig ugyanebben az idôszakban a kannabiszra irányuló kutatások száma 4,5-szeresére gyarapodott. Ha pedig a 2000es évvel hasonlítjuk össze, akkor kilencszeres növekedésrôl beszélhetünk: míg 2000-ben


mindössze 82 kannabiszra irányuló kutatást publikáltak, addig 2017-ben már 742-ôt. A kutatók szerint az igazán nagyarányú növekedés 2013-tól, tehát az elsô legalizációval egy idôben következett be. Legstabilabban a neurológiai tünetekre – például az epilepsziára – gyakorolt hatások vizsgálatainak száma növekszik. Ezt követik az onkológiai, majd a pszichiátriai tünetekre irányuló kutatások. Ezek kétharmadát az Egyesült Államokban végzik, a második helyezett Kanada már csak a vizsgálatok 7,5%-ának ad otthont. Mindez az adatokat elemzô csoport szerint világosan jelzi, hogy a legalizáció sokkal hatékonyabban nyitja meg az ajtókat a tudományos kutatások elôtt, mint önmagában a gyógyászati engedélyezés. „A kannabiszra irányuló publikációk száma egészen az utóbbi évekig nem növekedett, ami látszólag összefügg az ENSZ Egységes Egyezményével, amely tiltani rendeli a kannabisz szabadidôs célú használatát, és széles körû támogatásnak örvend a fejlett országokban” – vonták le következtetéseiket a kutatók. „Érdemes megjegyezni, hogy az orvosi kannabiszról szóló publikációk számának jelentôs növekedése 2013 óta párhuzamot mutat a kannabisz szabadidôs célú engedélyezésével, ami 2012-ben Washingtonban és Coloradóban, illetve 2014ben Alaszkában és Oregonban, majd a világ számos más országában következett be.” A kutatók meg vannak gyôzôdve róla, hogy a publikációk gyarapodása új távlatokat nyit a betegek kezelésében, valamint a politikai döntéshozóknak is hasznára válnak.

Ideológiával átitatva De hiába a legalizáció világosan kimondott jótékony hatása a kutatásokra, ha az emberek ragaszkodnak a tilalom fenntartásához.

Az USA-ban minden évben felmérik a legalizációt támogatók arányát, ami az elmúlt évtizedekben rohamosan nôtt, és 2013-ra már meghaladta az ellenzôk arányát. Vajon mi lehet a titka az évrôl évre gyarapodó növekedésnek? Egy brazil kutatás szerint vélhetôen az, hogy a legális fûpiac gondolata a népesség kellô támogatását követôen már nem csupán az egyik politikai oldal témáját képezte, hanem egyre több republikánus jelölt és képviselô is a zászlajára tûzte. Innentôl pedig az üzenet szimpatikusabbá vált a magukat konzervatív beállítottságúnak tartott emberek között is, tehát a támogatás növekedése borítékolható volt. Guilherme de Alencar Ramos két kutatást folytatott le, amiben azt vizsgálta, hogyan hatnak a politikai ideológiák a legalizációval kapcsolatban vallott álláspontokra. Az elsô vizsgálatába 304 személyt vont be Rio de Janeiróból. Arra volt kíváncsi, hogy a legalizáció rendszerint

valóban a liberális ideológiával kapcsolódik-e össze. A kutatási alanyoknak négy politikust mutattak (az elôítéletek kiszûrése miatt az egyik politikus nem volt valós), és megkérdezték ôket, hogy melyikükkel tudják öszszekapcsolni a legalizáció támogatását. Az eredmények alátámasztották azt a hipotézist, hogy az emberek a legalizációt liberális ügyként kezelik. A második vizsgálat már mélyrehatóbb volt. Itt Ramos azt vizsgálta, hogyan változik a legalizációról alkotott álláspont, ha azt egy liberális vagy egy konzervatív politikus szájából halljuk. Ebben a kísérletben 226 alanynak vázoltak fel két különbözô sztorit: az egyikben egy liberális, a másikban egy konzervatív politikus nyújtott be törvényjavaslatot a kannabisz legalizációjáról. Ezt követôen a résztvevôket megkérdezték, hogy mennyire tudják támogatni a tervet. Az elemzésekbôl kiderült, hogy amikor az ügyet a konzervatív politikushoz kapcsolták, akkor a többség pártállástól függetlenül támogatni tudta a legalizációt. Amikor azonban a törvényjavaslatot a liberális politikussal kötötték össze, a konzervatívok támogatása azonnal elpárolgott! Mindez azt üzeni, hogy amíg a gyógyászati célú engedélyezés vagy a legalizáció csak a liberális oldal témája, addig aligha várhatunk pártállástól független támogatást. De amint a konzervatívok is zászlajukra tûzik ezeket az ügyeket – lásd az USA példáját –, a támogatás addig elképzelhetetlen méreteket kezd ölteni. Ahogyan a kannabisz gyógyászati és a szabadidôs engedélyezésének pozitív hatásai nyilvánvalóvá válnak, úgy fog nôni a támogatás a lakosság körében szerte a világon. És amikor országunk jobboldali politikusai is kampánytémává teszik a legális szabályozást, biztosak lehetünk benne, hogy a tilalom napjai meg vannak számlálva.

text: Jack Pot

25


Medi+green

A

legalizációval párhuzamosan ugrásszerûen megemelkedtek az olyan balesetek, amelyekben gyanútlan idôsek vagy éppen gyerekek esznek bele kannabisszal készült ételekbe. De mit tudunk annak a kockázatairól, ha egy kutya szervezetébe THC jut, és milyen jelek esetén tanácsos haladéktalanul állatorvoshoz fordulni? A Vice magazin a Brit Állatorvosi Szövetség elnökhelyettesével, Gudrun Ravetzcel készített interjút, hogy választ kapjon ezekre a kérdésekre. Ravetz szerint a kannabisz toxikus hatást gyakorolhat a kutyákra, de a tünetek erôssége nagyban függ az állatok méretétôl. A leggyakoribbak a neurológiai tünetek. A kannabisz kiütheti ôket, vagy mozgáskoordinációs zavart okozhat. Bódultság és hiperaktivitás egyaránt elôfordulhat. A halálesetek ritkák, ám rohamok kialakulása esetén egyéb ártalmakkal is számolni kell, tehát ilyenkor mindenképp indokolt lehet egy vizsgálat. Ravetz véleménye szerint az élmény egyáltalán nem kellemes az állatok számára, még akkor sem, ha nincsenek láthatóan aggasztó tünetek, ezért senkinek sem javasolja, hogy így próbálja meg felvidítani kedvencét. Azt viszont fontosnak tartja, hogy probléma esetén ôszintén számoljunk be az állatorvosnak a történtekrôl, hogy megfelelô kezelést tudjon nyújtani. Dr. Carly Fox, a New York-i Animal Medical Center‘s Emergency orvosa szerint a

HA A KUTYA BETÉP fô probléma, hogy míg az ember tudja, hogy mire készüljön egy füves süti elfogyasztásakor, addig a kutyának fogalma sincs, mi történik vele, ez pedig tovább ronthat az állapotán. A koordinációs zavar mellett kiemeli az inkontinenciát, például az állat a lakásba vizelhet, és a fokozott érzékenységet zajokra és

más ingerekre. Hánytatni nem ajánlott ôket más szerrel, mert a bódult állapot a hányás belég-zését okozhatja, így fulladáshoz vezethet. A besütizett kutyák általában 12–24 órán belül teljesen tünetmentessé válnak, ha mégsem, akkor mindenképp ajánlott állatorvoshoz fordulni.

A FŰSZÍVÁS DOHÁNYZÁSHOZ VEZETHET

E

gy friss vizsgálat arra keresi a választ, hogy mennyire vezethet a marihuánafogyasztás a dohányzási hajlandóság növeléséhez. Bár a kutatóknak sikerült öszszefüggést felmutatniuk, nem egyértelmû, hogy ez csak az elszívottra vagy a vaporizált és az ételben fogyasztott kannabiszra is megáll-e. A Columbia Egyetem Mailman School of Public Health és a New York City Egyetem kutatói új tanulmányukban abból indultak ki, hogy miközben a dohányzás aránya fokozatosan csökken az USA-ban, a kannabisz egyre elfogadottabbá és népszerûbbé válik, így fontos megvizsgálni, hogy vajon a használat terjedése nem járul-e hozzá a dohányzás visszatéréséhez. Eredményük azt mutatja, hogy a kannabiszhasználók hajlamosabbak a dohányzásra, illetve akik fogyasztanak marihuánát, kisebb eséllyel mondanak le a cigirôl. Fontos megjegyezni, hogy az elemzések az Amerikai Egyesült Államok 2001–2002-es és a 2004–2005-ös idôszakra vonatkozó Nemzeti Epidemiológiai Felmérés adatai alapján készültek. Ebben az idôszakban a legalizáció még a látóhatáron se volt, de a vaporizeres és az ételben vagy kivonatokban történô fogyasztás is gyerekcipôben járt, így kérdéses, hogy a felmérés megfelel-

26

tethetô-e a mai állapotoknak, amikor a kannabisz használata már jóval kevésbé köthetô a füstölés bármilyen formájához. A tanulmány vezetôje, Renee Goodwin azt tanácsolja, hogy a dohányzás elleni küzdelemben és a negatív következmények csökkentését célzó klinikai környezetben további figyelmet szenteljenek a kannabiszhasználatnak. A kutató azt is kiemeli, hogy a kannabisz-

használat és a dohányzás közötti potenciális kapcsolat megértése a fiataloknál a legfontosabb, mivel a közelmúltbeli adatok szerint a kannabiszhasználat a serdülôk körében gyakoribb, mint a cigarettahasználat. Ezekkel egyetértve hozzátennénk, hogy fontos lenne megvizsgálni, a különbözô kannabiszfogyasztási technikák vajon ugyanolyan mértékben növelik-e a dohányzás esélyét.


Medical

Jótékony és veszélytelen A WHO jelentése a CBD-ről

Az epilepszia egyes típusainak kezelésében páratlan hatékonyságú, számos további betegség esetén ígéretes, visszaélésre viszont alkalmatlan, ezért nincs helye a kábítószerek listáin. Ezek a legfőbb megállapításai az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kritikai felülvizsgálatának, amiben a kannabidiol (CBD) hatásait és kockázatait vették górcső alá.

M

ióta a CBD-olajak forgalmazása több országban veszélybe került, sokan várták az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függôséggel foglalkozó szakértôi bizottságának (ECDD) jelentését a kannabidiolról, ami tiszta vizet önt a pohárba, és kijelöli a megfelelô szabályozás irányvonalait. A közel 30 oldalas dokumentum száz kutatás eredményeit összegezve vonta le következtetéseit a CBD-rôl, ami kedvezôbb nem is lehetne. Aligha találni még egy olyan gyógyszerhatóanyagot, ami a vizsgálatok alapján ennyi területen fejt ki jótékony hatást, miközben mellékhatásai elhanyagolhatók.

28

Biztonságosan alkalmazható A CBD-vel kapcsolatos egyik félelem, hogy bizonyos körülmények között THC-vé alakulhat át. Súlyos problémát jelentene, ha ez a CBD-olajok fogyasztásakor bekövetkezne, hiszen gyerekek, idôsek és arra felkészületlen felnôttek kerülhetnének pszichoaktív hatás alá, illetve a drogtesztek kannabiszfogyasztását jeleznék. A WHO által áttekintett vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak: az átalakulás az emberi szervezetben minimális, vagy egyáltalán meg sem történik, és még a nagy dózisú kannabidiol fogyasztása sem okoz a THC-hoz mérhetô bódulatot. A THC-

val ellentétben a CBD nem hat direkt módon a CB1 kannabinoid receptorra, és épp ellentétes hatásokat idéz elô. Míg a THC gyakran megemeli a pulzust és a vérnyomást, addig a kannabidiol stressz esetén mérsékli ezeket, ahogyan a THC más hatásait is. Felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e bármilyen kellemetlen vagy egészségügyileg káros következménye a kannabidiolhasználatnak. A tanulmány szerint a CBD toxikus hatásairól részletes kutatási eredmények állnak rendelkezésre, amelyek azt mutatják, hogy a CBD alacsony kockázatú anyagnak nevezhetô. Az állatokkal végzett kísérletek során kiderült, hogy míg a tumoros sejtek növekedését akadá-


lyozza, addig a tumoroktól mentes sejtek mûködését nem befolyásolja. Az elemzett kutatások alapján a CBD használata nincs hatással az embrionális fejlôdésre, nem befolyásolja a fiziológiai és biokémiai paramétereket, és nem hat az állatok viselkedésére. Egyelôre ellentmondásos eredmények állnak rendelkezésre a kannabidiol hormonális és immunrendszerre gyakorolt hatásairól, így ezeken a területeken további vizsgálatok szükségesek. Fontos különbség még a THCval szemben, és egyetlen kutatás sem bizonyította, hogy a rendszeres CBD-használat függôséget alakítana ki, és más drogokkal ellentétben nem segíti a dopamin felszabadulását. A kisszámú, emberen végzett kísérlet is azt mutatja, hogy a CBD nem alkalmas visszaélésszerû használatra.

Egészségügyileg kedvező hatások A jelentés megerôsíti, hogy a CBD klinikai használatát az epilepszia esetében tanulmányozták a legalaposabban. A klinikai vizsgálatok alapján a kannabidiol hatékony kezelést nyújthat az epilepszia több típusában. Jelenleg több gyógyszert is fejlesztenek tiszta CBD-hatóanyaggal epilepszia kezelésére, és az ezekhez szükséges klinikai vizsgálatoknak köszönhetôen már beható képet alkothatunk a kannabidiol epilepsziára gyakorolt hatásairól. A legjobb eredmények a betegség két súlyos típusa, a Dravet-szindróma és a Lennox-Gastaut-szindróma esetében mutatkoztak. Itt összegezve a kontrollcsoport mintegy felében csökkent a rohamok száma, míg a betegek egy kis hányadának a

vizsgálat során teljesen megszûntek a rohamai. A mellékhatások közül a leggyakoribb a hasmenés, a hányás, a csökkent étvágy, az álmosság és a láz. Egyes vizsgálatok rámutattak, hogy a mellékhatások többsége vélhetôen olyan gyógyszerkölcsönhatásokra vezethetô vissza, amiket a betegek a CBD-vel párhuzamosan szedtek az epilepszia tüneteinek enyhítésére. A további betegségek és tünetek kezelésére a WHO kevesebb bizonyítékot talált, amelyeket klinikai vizsgálatok még nem igazoltak. Elôzetes vizsgálatok születtek a CBD idegvédô, hipoxia-ischaemia tüneteket kezelô, szorongásoldó, antipszichotikus, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentô, asztma- és tumorellenes tulajdonságairól, amelyek azonban még további alátámasztást igényelnek. Újabb vizsgálatok arra utalnak, hogy a CBD segíthet a transzplantált test-

részek befogadásában, a szkizofréniával járó tünetek csökkentésében. Ezenkívül kiterjedt vizsgálatok kutatják a kannabidiol alkalmazását a drogfüggôségek kezelésében, különös tekintettel az ópiátokra, a kokainra és a stimulánsokra, a dohányra és meglepô módon az anyanövény kannabiszra. Mindez azt mutatja, hogy fényes jövô várhat a CBD-re az egészségügyben és a gyógyszeriparban, hiszen kiterjedt alkalmazhatósága mellett mellékhatásai enyhék, és a hozzászokástól sem kell tartani. Az eredmények tükrében a WHO azt javasolja az ENSZ-nek, hogy ne vegyék fel a CBD-t a nemzetközi egyezmények által tiltott szerek listájára.

Közeleg a kannabisz felülvizsgálata A WHO pozitív megállapításai és kedvezô javaslata egy nagyobb képbe illeszthetô. A CBD-szakirodalom elemzése ugyanis egy elôkészítô lépés volt ahhoz, hogy az ENSZ közel 60 év után felülvizsgálja a kannabisz besorolását a kábítószerek között. Jelentésében a WHO úgy találta, elegendô bizonyíték áll rendelkezésre, hogy megtörténhessen a kannabisznövény és -gyanta, a kannabiszkivonatok és -tinktúrák, a THC és izomerjeinek felülvizsgálata is. Az ECDD a novemberi találkozóján ezt a munkát fogja megkezdeni, hogy a következô, 2019. márciusi ENSZ kábítószerügyi ülésig fontos egészségügyi következtetésekkel tudjon szolgálni. Világos, hogy az egyezményeket felrúgó legalizációk terjedésével az ENSZ lépéskényszerbe került, hiszen egyre több ország gondolja úgy, hogy a jelenlegi, 1961-ben megszilárdított rendszer mára meghaladottá vált. Ha az ENSZfelülvizsgálat pozitív változásokat hoz, akkor a gyógyászati és a rekreációs célú legalizációk világszerte általánossá válhatnak.

text: Kardos Tamás

29


Medical Medizin

CBD-olaj fülzúgásra

„A vaporizálást követően mintha elfújták volna”

Kevesen tudják a kannabisz összetevőiről, hogy az állandó, emiatt alvászavart is okozó fülzúgást is tudják enyhíteni. Spanyol aktivista interjúalanyunk öt év sikertelen gyógyszeres terápia után talált rá a CBD és CBN tartalmú olajra, ami azonnal hatott. Ráadásul emellett más egészségügyi tüneteit, a gerincsérv okozta krónikus fájdalmat és a prosztatagyulladást is orvosolta. Medijuana: Milyen tünetekkel küzdöttél, mielőtt rátaláltál a kannabisz alapú gyógymódokra? Carlos Leiva: Az elsôdleges tünetem a tinnitus, ami egy állandósult belsô hang a fejben. Egyszerûbben fülzúgásnak is szokták nevezni, de tudni kell róla, hogy teljesen független a külsô zajoktól. Nálam ez egy sípoló hangként jelentkezik, és folyamatosan jelen van. Emellett prosztatagyulladással is küzdöttem, ami miatt éjszakánként gyakran kellett kimennem vizelni. Végül pedig krónikus fájdalmat okozó gerincsérvem is kialakult, még abból a korszakomból, amikor rögbijátékos voltam. A kemény edzések és a sok futás a betonon megágyaztak a sérv megjelenésének. MED: Hogyan alakult ki a fülzúgás? CL: Öt évvel ezelôtt balesetet szenvedtem, aminek során egy erôs ütés érte a fejem oldalsó felét. Ezt követôen jelent meg a fejemben a zúgó hang, amivel sokáig az orvosok sem tudtak mit kezdeni. MED: Milyen gyógyszerekkel próbáltad enyhíteni a tüneteket? CL: A tinnitus esetében az orvosok sokféle kortikoidot (szteroid hormon) felírtak, de ezek nem segítettek. A sérvemre egy Enantyum 30

nevû, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentô tablettát kellett szednem, ami ugyan enyhítette a tüneteimet, de gyomorproblémákat eredményezett. MED: Miként jutottál el a kannabiszhoz? CL: Sok orvossal konzultáltam, és több rendelés miatt utazásokra is kényszerültem. Végül a Barcelonai Kalapa Clinic volt az, ami meghozta az áttörést. Itt az intézményt vezetô dr. Mariano García de Palau vizsgált ki, aki elôször a kannabiszvirágzat fogyasztását javasolta az esti elalvás elôtt. Ez ellazulás

helyett inkább feszültté tett, és a fülzúgás is megmaradt. Ezután próbálkoztunk a CBDvel egy olyan olaj formájában, aminek a kannabidiol mellett magas a CBN (kannabinol)tartalma. Ez úgy hatott, mint a varázsütés. Elektromos cigarettába töltöttem az olajat, és azt beszíva a zúgás azonnal megszûnt, mintha csak elfújták volna…! MED: A többi tünetedre is hatott az olaj? CL: A másik problémámat, a gerincsérv okozta fájdalmamat is jelentôsen enyhíti. A CBD-terápia kezdetekor prosztatagyulladás-


ra is szedtem gyógyszert, mert éjszakánként rendszerint sürgetô vizelési ingerre ébredtem. Az orvosom javasolta, hogy próbáljam meg elhagyni a problémára szedett gyógyszert, és igaza lett: CBD-olaj használatával a prosztatagyulladás is enyhült, a vele járó kellemetlen tünetek pedig megszûntek. MED: Jelenleg hogyan használod az olajat? CL: Jelenleg is elektromos cigarettából fogyasztom a CBD és CBN tartalmú olajat, tehát vaporizálok. Az általam használt olaj nem tartalmaz THC-t, semmilyen pszichoaktív hatása nincs. Egy-egy használat 4-5 óra tünetmentességet eredményez. Az olajnak köszönhetôen végre pihentetôen tudok aludni, ráadásul semmilyen mellékhatást nem okoz, amit kezelnem kellene. MED: Állandóan ugyanazt a típusú olajat használod? CL: Igen, hiszen már az elsô alkalom óta ez az, ami mûködött. Az is szerencsém, hogy THC-tól mentes készítmény lévén állandó minôségben, változatlan összetételben tudok hozzájutni, így nem szorulok rá a kísérletezésre egyéb készítményekkel. Ha ugyanaz a gyógyszer mellékhatások nélkül szünteti meg a fülzúgásom, enyhíti a fájdalmaim és a gyulladásom, miért keresnék további készítményeket?! MED: Hogyan látod a kannabisz helyzetét a gyógyszerek között?

Carlos Leiva

CL: Ez a növény olyan sokoldalú, és annyi reménytelennek tûnô helyzetben nyújt segítséget, hogy vétek nem kiaknázni a jótékony tulajdonságait. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kannabisz a szó szoros értelmében nem gyógyít – az én esetemben is csak a

tüneteket kezeli –, viszont egy megfelelôbb életminôséget biztosít, ami legalább annyira fontos. MED: Tagja vagy a Páciensek Egyesülete a Kannabisz-szabályozásért (UPRC) spanyol szervezetnek, és te magad is előadtál a májusi Cannabmed kongresszuson Barcelonában. Mi motivált arra, hogy aktivistaként is az ügy mögé állj? CL: Fontosnak tartom, hogy a páciensek ellenôrzött kannabiszkészítményekhez juthassanak, amik mentesek a növényvédô szerek maradványaitól és a nehézfémektôl. Fontos, hogy több terméket kipróbálhassunk, és ha megtaláltuk a számunkra megfelelô készítményt, akkor azt stabil formában, állandó összetétellel elérhessük. Azért is csatlakoztam az UPRC-hez, mert úgy gondolom, hogy a pácienseknek össze kell fogniuk, hogy láthatóvá váljanak, és felmutassák az igényeiket. Azt is fontosnak tartom, hogy lekerüljön a stigma a kannabiszt használó betegekrôl. Én nem drogozok, hanem egy olyan gyógyszerrel gyógyítom magam, ami egy növénybôl származik. Ez semmiben sem különbözik bármely másik gyógyszer használatától.

text: K.T.

31


Medical

Cannabicum 2018

Orvosi kannabisz konferencia Budapesten Magyarországon a gyógyászati kannabisz kérdése gyerekcipőben jár, ezért komoly előrelépést jelent az a szeptemberi konferencia, amin orvosok, betegek, termesztők és politikusok vitatták meg, mi szükséges az előrelépéshez. Az eseményen a Medijuana szerkesztője az európai gyógyászati kannabisz programokról tartott előadást.

P

ozitív kilátásokra ad okot, hogy a 2016-ban rendezett, elsô magyarországi gyógyászati kannabisz konferenciánál nagyobb érdeklôdés övezte a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület (MOKE) által szervezett, kétnapos Cannabicumot. Mindkét nap telt ház elôtt zajlott, vagyis közel 200-an ülték végig a maratoni hosszúságú, 2x10 órás eseményt. A látogatók jó kétharmada orvos volt, de szép számmal érkeztek betegek, valamint a különbözô kendertermékeket gyártó piaci résztvevôk is. Csak az állami intézmények szereplôi utasították viszsza a tiszteletjegyeket, nélkülük pedig nehéz a gyógyászati kannabisz program indításáról érdemben egyeztetni.

A kannabisz visszatérése az orvostudományba Nyitóbeszédében Szelestei Miklós, a MOKE elnöke beszámolt a kétéves egyesület tevékenységérôl, aminek során több tucat orvossal sikerült egyeztetniük és betegek ezreinek nyújtottak tanácsot, kétszáz videót feliratoztak, és számos megjelenésük volt tévében, rádióban és újságokban. Az ezt követô elôadásból kiderült, hogy a 19. század 32

második felétôl fontos helyet foglalt el a kannabisz az európai gyógyászatban egészen az 1930-as évekig. Sárosi Péter, a Rights Reporter Foundation igazgatója elmondta, hogy az 1860-as években kannabisz alapú

készítményeket alkalmaztak epilepszia, vérmérgezés és szamárköhögés ellen, valamint kiaknázták étvágygerjesztô hatásait is. A 20. század elsô harmadában azonban a szintetikus alapú, pontosan adagolható gyógy-


szerek kiszorították az akkor még változó minôségû kannabiszt. Mára azonban ismét a gyógynövények felé fordul az érdeklôdés és a standardizált, orvosi minôségû marihuána ismét hódít az egészségügyben. A hatályos törvények pedig lehetôvé teszik a kannabisz gyógyászati alkalmazását és a korábbi politikai ellenállás is mérséklôdik – errôl már Dr. Pavel Pachta cseh közgazdász és drogpolitikai szakértô beszélt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idén publikálta jelentését a CBD-rôl, ami kifejezetten pozitív, és azt javasolja az ENSZ-nek, hogy eszükbe ne jusson feltenni a hatóanyagot a kábítószerek listájára. A szervezet 2019-re kannabisszal kapcsolatos ajánlásokat fognak megfogalmazni az ENSZ-nek, amiben várhatóan arra kérik, hogy vegyék le a növény hatóanyagait és a belôle készített preparátumokat a legveszélyesebbnek tartott szerek listájáról. Kardos Tamás, a Medijuana magazin szerkesztôje és a Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai szakértôje az európai gyógyászati kannabisz programok kialakulásáról és jövôbeli kilátásairól beszélt. Az egyes országok példáit ismertetve fô megállapítását úgy foglalta össze, hogy a betegek, az orvosok és a terület szakértôinek akciói nélkül nem várható el a politikusoktól, hogy felkarolják az orvosi kannabiszt. Figyelmeztetett, hogy a program elindításáról rendelkezô törvény elfogadásakor még nem lehet hátradôlni, hiszen ez a munkának csak az egyik része. A betegeknek, az orvosoknak és a civil társadalomnak folyamatosan visszajelzést kell küldenie a kannabiszprogramok javításra szoruló elemeirôl, hogy a páciensek számára legmegfelelôbb rendszer alakuljon ki.

Túl a THC-n és a CBD-n Gregor Zorn szlovén biológus az endokannabinoid rendszer mûködésérôl és a kevésbé ismert kannabinoidok, terpének tulajdonsá-

Kardos Tamás, a Medijuana szerkesztője

gairól tartott több elôadást. A kannabinoidok szerteágazó hatásai közül sokat még alig kutatott, így biztosak lehetünk benne, hogy a kannabisz hatóanyagait jóval több betegség esetében fogják alkalmazni, mint ma. Gil Lewitus izraeli kutató, a Technion Rákbiológiai és Kannabinoid Kutatólaboratórium munkatársa szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatásokat nem redukálhatjuk pusztán a THC és a CBD arányára. Az intézet autista gyerekekkel végzett kísérleteinek eredményei is megmutatták ezt: azonos THC és CBD tartalmú, de más kannabinoidokat különbözô arányban tartalmazó minták alkalmazása gyökeresen különbözô eredményeket produkált. Az egyik minta hatására a gyerekek nagy többségének javult az állapota, például szemkontaktust tartott és viszonozta az ölelést, a másiknál viszont fokozódott az önveszélyes agresszió. Az agresszivitást a leghatékonyabban a CNB1 nevû kannabinoid csökkentette, a CBD csak a THC jelenléte mellett vált be. A kutatóintézetben nagy erôkkel dolgoznak azon, hogy hatékonyabban tudják személyre szabni

Dr. Pavel Pachta

az orvosi kannabisz használatát. Szintén különbözô kannabinoid profilokkal próbálkozik a Los Angeles-i Canna-Centers gyermekorvosa, dr. Bonni Goldstein, aki szerint a kannabisz-hatóanyagok mellékhatás nélküli, nem toxikus gyógyászati módszert jelentenek. Mindemellett a THC-t nagyon óvatosan kell adagolni a gyerekek számára. Dr. Goldstein epilepsziára, rákos megbetegedésekre, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarra, evészavarra, autizmus spektrum zavarra, szorongásra, Tourette-szindrómára, krónikus fájdalomra és autoimmun rendellenességekre és más genetikai problémák kezelésére alkalmazza a kannabinoidokat.

Gyógyászati programot, most! A konferencián felszólaló betegek egyaránt kivételes eredményekrôl, de nehéz hozzáférésrôl számoltak be. Kivételes eset, ha egy magyar orvos együttmûködést mutat, akár CBD-olaj alkalmazásában; a leggyakoribb a tudatlanság és az ebbôl fakadó elutasítás. Az eseményt lezáró panelbeszélgetés cselekvésre hívta fel az orvosokat, a betegeket és minden érintettet, aki szívén viseli a gyógyászati kannabisz ügyét, hiszen valódi eredményeket csak akkor várhatunk, ha közösen lépünk fel az elutasítással szemben. Egy kendertermesztô beszámolt a személyes harcáról a CBD-olaj forgalmazásának engedélyezéséért, és mindenkit csatlakozásra buzdított. Az orvosok többsége feliratkozott egy levelezôlistára, hogy további szakmai anyagokat kapjon, és közösen tervezhesse a kannabisz megfelelô szabályozását irányzó fellépést. Egy liberális politikus pártja teljes körû támogatásról biztosított minden kezdeményezés esetére. A kétnapos esemény talán a legszkeptikusabbak számára is reményt nyújtott a változásra, aminek eléréséért hajlandók lesznek közösen küzdeni.

text: Bob Arctor 33


Medical

A tudás palántája

A kannabisz kettős hatása az agy öregedésére

Amíg a fiatal agy rosszabbul teljesít tőle, addig az idősebb agyat valóságosan megfiatalítja a kannabisz – állapította meg a Bonni Egyetem Alzheimer-kórt vizsgáló kutatócsoportja. Az egereken végzett vizsgálatok eredményeiről Bilkei-Gorzó András biológus, a kutatócsoport tagja számolt be a Cannabicum konferencián.

H

a megkérdeznénk, hogy mi az, amire az ember minden korban vágyott, akkor valószínûleg a halhatatlanság vagy az élet meghosszabbítása az elsô válaszok között lenne. Nem csoda, hogy a tudomány idôtlen idôk óta törekszik az öregedés folyamatának lelassítására és visszafordítására, de ez idáig viszonylag kevés eredményt tud felmutatni a modern ember számára. Ezért is talált jelentôs visszhangra az a 2017-ben publikált kutatás, amely a kannabisz hatóanyagaiban találta meg az agy öregedésének egy lehetséges ellenszerét. Bilkei-Gorzó András elôadásában részletekbe menôen ismertette felfedezésük jelentôségét és jelenlegi tudásunk határait.

Idősebbek is elkezdhetik Az agy öregedésének folyamata és a kognitív funkciók romlása hasonló minta alapján történik minden emberi agyban. Az agy makromolekulái idôvel károsodást szenvednek, az ôssejtek osztódása lassul és ritkul. Eközben a mikrogliasejtek aktiválódása gyulladást alakít ki az agyban, amit követôen kognitív zavarok jelennek meg, és elindul a demencia folyamata. Ez genetikailag kódolt lehet, de megfelelô életmóddal kontrollálható és késleltethetô. Korábbi kutatások kimutatták, 34

hogy a bennünk megtalálható belsô, úgynevezett endokannabinoid rendszer befolyásolja a makromolekulák felhalmozódását, és segíti az ôssejtek osztódását, ezzel késleltetve az öregedést. A belsô kannabinoid rendszerünk pubertáskorban a legaktívabb, utána mûködése csökkenni kezd. Azt is kimutatták, hogy stresszhelyzetben kannabinoid szabadul fel az agyunkban, ami segít a nyugalmunk visszanyerésében. Az endokannabinoid rendszerben két fô receptortípus található: az úgynevezett CB1 és CB2 receptor. Ezekhez kapcsolódik és aktiválja mûködésüket többek között a kannabisz legismertebb hatóanyaga, a THC. Kutatók kimutatták,

hogy a CB1 kiütése fiatal egerekben korai emlékezetzavart eredményez. A receptor deaktiválását követôen nem ismerték meg az ismerôs egeret, hallásuk és tanulási képességük is romlott, vagyis idôsebb társaikhoz hasonlóan kezdtek viselkedni. Innentôl adta magát az ellentétes kísérlet: a CB1 receptor aktivitásának növelése THC adagolásával. A kísérlet során elsôsorban a tanulási képességek változására voltak kíváncsiak. Mint kiderült, a THC olyannyira jótékonyan hatott az idôsebb állatok tanulási képességeire, hogy gyakorlatilag a fiatalokkal kerültek egy szintre: növekedett az idegsejtjeik kapcsolatainak száma, javult a társak felismerése és


a tájékozódó képesség. A legbiztosabb eredmény a gének kifejezôdésében, szakszóval a génexpresszióban volt tetten érhetô: 12 ezer gén expressziójának vizsgálata megerôsítette a megfigyelést, miszerint a THC az idôs agyakat megfiatalította, a fiatal agyakat pedig idôsebbé tette. Spanyol kutatók megvizsgálták a két fô kannabiszhatóanyag, a THC és a CBD együttes adagolását is olyan egereken, akik genetikailag hajlamosak voltak az Alzheimer-kórra, és hasonló eredményekre jutottak, mint a csak THC-val kezelt egerek esetében. A kannabinoidkoktél fiatalkorban rontott a tanulóképességen, középkorban kiegyenlítôdtek a különbségek, az idôs egerek tanulási képessége pedig javult.

Nem mindenki csodaszere De mi lehet annak a magyarázata, hogy ami az idôsek számára életelixírt jelent, az a fiatalokból koravén felnôtteket csinál? A kulcs az endokannabinoid rendszer mûködésében keresendô. Említettük, hogy e rendszer kamaszkorban éri el aktivitásának csúcsát, ezt követôen jelentôsen visszaesik. A szakértôk magyarázata szerint az idôs agyban THC hatására az endokannabinoid rendszer mûködése helyreáll, és ismét hasonlóan mûködik, mint fiatalkorukban, míg kamaszoknál az eleve jól mûködô rendszer túlvezérlôdik,

Bilkei-Gorzó András

és patológiás állapotba kerül – ez vezet a rosszabb teljesítményhez. Az egerek és az emberek agyi öregedési folyamatai hasonlóak, így Bilkei-Gorzó szerint jó okunk van feltételezni, hogy az idôsebb emberek tanulási képességeire is jótékonyan hathat a kannabisz, ahogyan azt is, hogy a fiatalok esetében bezavarhat a kognitív funkciók kifejlôdésébe. De mi a helyzet, ha már – jelenlegi ismereteink szerint – visszafordíthatatlan károk következtek be az agyban, ahogyan például a kialakult Alzheimer-kórnál? Ebben az esetben az egereknél már nem látszott javulás a THC-tôl, és a gyulladás sem csökkent. Vagyis nagyon úgy tûnik, hogy a sejtpusz-

tulást és gyulladást követô elbutuláskor már túl késô a kannabiszhasználat. A megelôzésben a leghatékonyabbnak jelenleg a THC és CBD együttes használata tûnik az egereknél, ekkor ugyanis az Alzheimer-kór kialakulása késôbb következik be, mint védelem nélkül, vagy akár tiszta THC használata mellett. További kutatásokra van szükség, hogy a hatást az embereknél is igazolni lehessen, és indokolt lenne további kannabinoidokra is kiterjeszteni a vizsgálatokat.

text: T. Kardos

35


VollBlut

Strawberry-AKeil Strawberry-AKeil: Bubble Gum x AK-47

E

különleges fajta kialakításánál az volt a célunk, hogy hófehér, trichomákkal teli, intenzív szamóca aromájú, potens virágokat kapjunk. A nemesítési munkában egy német hip-hop elôadó és kannabiszínyenc, King Keil volt a segítségünkre, aki természetesen egy minél magasabb minôségû variánst szeretett volna a nevére venni. King Keil a nemesítési folyamat során többféle verziót is kipróbált, és azon a véleményen volt, hogy az új keresztezés hatalmas szenzáció lesz a szmókerek körében. Annyira lelkes volt, hogy még egy dalt is írt errôl a növényrôl, amely Weedman Returns címû albumára is felkerült.

36

Addig kísérleteztük AK-47 fajtájú anya- és Bubble Gum-fajtájú apanövényeinkkel, amíg el nem értük a kívánt eredményt, amelyet most korlátozott egyedszámban a vásárlóink rendelkezésére bocsátunk. Íme, a Strawberry-AKeil! Ebben a fôként Sativa-típusú keresztezésben az AK-47 kristálygazdagsága és hatása ötvözôdik a Bubble Gum finom szamócaaromájával. Ez a növény közepes magasságúra nô, rengeteg virágot és még több trichomát fejleszt, miközben a virágzási szakaszában bódító eperillatot áraszt. Gyümölcsös terpénjei ínycsiklandó szamócaaromával töltik be helyiséget. A StrawberryAKeil hatása meglehetôsen erôs. Elôbb kreatív szellemi felfrissülést eredményez, majd megnyugtató fizikai ellazultságot ad. Nagyszerûen alkalmas krónikus fájdalmak csillapítására, de alvászavarban és/vagy valamilyen pánikbetegségben szenvedôk is eredményesen alkalmazhatják.  (x)


Medical

Füstölés vs. vaporizálás

Gondosan válassz, ha rendszeresen fogyasztasz

Mióta a dohány és egyéb növények füstmentes fogyasztási formája elterjedtté vált, számos kutató vizsgálja az egészségügyi kockázatokat és méri össze az elfüstöléssel. A gyarapodó vizsgálatok eredményei alapján még nem lehet egyértelmű ítéletet mondani, de néhány kapaszkodót így is tudunk nyújtani a döntéshez.

A

kézi vaporizátorok – elsôsorban az e-cigaretták – megjelenését sokan a kockázataitól megszabadított dohányzással azonosítják. A vaporizálás, avagy párologtatás lényege, hogy a fogyasztani kívánt növényi származék – legyen az borsmenta, kannabisz, levendula vagy bármi egyéb – égetés nélkül fogyasztható, így mellôzhetôk a füstölés során keletkezett égéstermékek. A belélegzett pára emellett kevésbé irritálja a nyálkahártyát és a tüdôt, miközben a hatóanyagok is nagyobb mértékben hasznosulnak. A vaporizátorok egy másik csoportja folyadékok párologtatására alkalmas. Ide sorolható az e-cigaretták többsége, amelyekbe folyékony nikotinos oldatok helyezhetôk, illetve a különbözô kannabinoid tartalmú folyadékok, olajak és koncentrátumok fogyasztására alkalmas kütyük, de hasonló készülékekkel lehetôség van már az olyan halmazállapotú termékek vaporizálására is, mint amilyen például a hasis. Nem csoda, hogy a fogyasztás új lehetôsége hamar népszerûvé vált. A veszélytelenségre utaló, ám tudományos alapokat nélkülözô szlogenek tömegeket térítettek át a vapori-

38

ben nagyobb a valószínûsége, hogy késôbb dohányozni fognak, mint akik egyáltalán nem próbálták ki az e-cigit. Hogy ugyanez igaz-e a vaporizer és a joint viszonyára, az a kutatásból nem derül ki. Bizonyítást nyert továbbá, hogy a belélegzésre kerülô toxikus vegyületek aránya jóval kevesebb a vaporizerek esetében, így csekélyebb az esélye a rák kialakulásának, valamint a tüdôt és a szívet is kevésbé terheli meg ez a használati mód. Az e-cigaretták esetében enyhébb a kialakuló nikotinfüggés is. Köhögés és asztma azonban párologtató használatával is elôfordul, valamint a készülékek egy része felrobbanhat. Ha ezt nem a mi szánkban teszi, akkor az összesítés alapján jóval kedvezôbb alternatívának bizonyul a párologtatás a hagyományos füstölésnél. A kedvezô képet azonban árnyalja egy augusztusban publikált kutatás, amely újabb kockázatokat tárt fel. A Birmingham Egyetem kutatói laboratóriumában modellezték a vaporizálás hatását egészséges tüdôsejteken, és arra jutotzerek használatára a 2000-es évek végétôl, ám sokan már ekkor is figyelmeztettek, hogy a valós kockázatok megállapításához még rengeteg kutatásra van szükség. Egyelôre annyit biztosan elmondhatunk a vaporizerekrôl, hogy legtöbbjük használata biztonságosabb fogyasztást tesz lehetôvé a füstölésnél, veszélytelenségrôl azonban korántsem beszélhetünk.

Egyik módszer sem ártalmatlan A washingtoni székhelyû National Academy of Sciences 2018 elején a vaporizátorok és e-cigaretták egészségügyi hatásait vizsgáló kutatások eredményeit összesítve megfogalmazta legfôbb megállapításait. Eszerint az e-cigaretták segíthetnek a dohányzásról való leszokásban – illetve átszokásban –, ám egyidejûleg bátorítják a fiatalokat a nikotin fogyasztására. Ez pedig rögtön kettôs ítéletet nyújt a kockázatokról: egyfelôl jótékony, hiszen a felnôttek egy része megszabadul a káros égéstermékek belélegzésétôl, másfelôl ártalmas, hiszen a tinédzsereket a nikotinfüggôség felé tereli. Ráadásul esetük-


tak, hogy a párának kitéve csökken azoknak az immunsejteknek az aktivitása, amik szûrik a káros porrészecskéket, baktériumokat és allergéneket, illetve gyulladás alakul ki. Ezzel együtt a kutatók továbbra is biztonságosabb alternatívának találják a vaporizálást a füstölésnél, ám figyelmeztetnek arra, hogy ne becsüljük alá a veszélyeit, amelyek akár a COPD (krónikus obstruktív légúti betegség) kialakulásához vezethetnek.

Gyógyászati használat A becslések szerint jelenleg a gyógyászati kannabisz páciensek 10-20%-a használ vaporizert. Az arány Európában alacsonyabb, mint Észak-Amerikában, de a párologtatóeszközök térnyerése Európa-szerte is jól látható. A gyógyászati felhasználók számára több okból is ideális választás lehet egy vaporizer. Egyrészt – az e-cigarettákhoz hasonlóan – megelôzi a forró égéstermék és a káros melléktermékek tüdôbe jutását, másrészt pontosabb dozírozást tesz lehetôvé. Ma már nagy számban elérhetôk az olyan készülékek, amelyeken beállítható a párologtatás hômérséklete, így a felhasználó olyan beállításokat kísérletezhet ki, melyekben a számára leghasznosabb kannabinoidok a leghatékonyabban oldódnak ki és szívódnak fel. Több típus a diszkrét megjelenésre helyezi a hangsúlyt, ami szintén elônyös lehet azon gyógyászati használók számára, akik az otthonukon kívül is fogyasztanak kannabiszt, és kerülni szeretnék a megbélyegzést. Egy 2013-as kutatás azt találta, hogy a kannabiszfogyasztási módok közül a vaporizálás okozta a legkevesebb mellékhatást. A hatékonysággal kapcsolatos vélemények azonban

megoszlanak a gyógyászati használók között. Eltérô beszámolókat lehet találni például a fájdalomcsillapító hatás tekintetében. Bár a vonatkozó tanulmányok azt mutatják, hogy a kannabinoidok sokkal jobb arányban szívódnak fel vaporizálva, és hamarabb is fejtik ki a hatásukat, a betegek egy csoportjának az elfüstölés hatékonyabban enyhíti a fájdalmait, vagy csökkenti a szorongását. Az összehasonlítás persze akkor lehetne precíz, ha a páciensek egy csoportja több kannabiszfajtát is kipróbálna a két módszerrel, lehetôleg ugyanolyan típusú vaporizer használatával, és ezt követôen összesítenék tapasztalataikat.

vezôbb forma megtalálásáig. Akinek minden próbálkozás dacára a füstölés hozza meg a kívánt hatást, annak természetesen nem kell mindenáron vaporizátorban gondolkodnia, azonban erôsen javasolt, hogy óvakodjon a dohánnyal keveréstôl. A rendszeres gyógyászati kannabisz használóknak pedig érdemes lehet egyéb alternatívákat is kipróbálni, például az ételben fogyasztást, az olajak, tinktúrák és a krémek használatát.

text: Bob Arctor

Tippek a vaporizáláshoz Minthogy a kutatások alapján egyértelmûnek tûnik, hogy a vaporizálás veszélytelenebb a füstölésnél, a gyógyászati kannabisz használókat is erre a fogyasztási módra biztatjuk. Ha a hatás enyhébbnek mutatkozik, mint az elszívás esetén, akkor több dologgal lehet próbálkozni. Érdemes különbözô, de mindig megbízható, jó minôségû vaporizátorokat kipróbálni, hiszen az eltérô mûködési mechanizmusok némiképp eltérô hatást is eredményezhetnek. Ha van rá lehetôség, olyan típus használata javasolt, aminél állítható a párologtatás hômérséklete. A kannabinoidok vaporizálási hômérséklete 157–230 °C között van, ám a különbözô kannabinoidok ideális párologtatási hômérséklete eltérô. A virágzat optimális párologtatási hômérséklete a leggyakrabban 170 °C, a koncentrátumoké pedig 140 °C. A legjobb hatásfokú párologtatás érdekében a virágzatot érdemes minél apróbbra darálni. Amennyiben van rá lehetôség, akkor javasolt különbözô fajtákkal, olajokkal és koncentrátumokkal kísérletezni a legked39


fajta+tiszta

E

lképesztô fejlôdésnek indult a kannabiszpiac, azt követôen, hogy a közelmúltban az USA több államában is legálissá vált a marihuána orvosi és rekreációs célú alkalmazása. Láthatóan a világ más részein is hasonló folyamatok indultak be, így ott elôbb-utóbb ugyanilyen hatással számolhatunk. A Sweet Seeds® termesztôi néhány éve kezdtek el foglalkozni a kannabinoidok felturbózására irányuló fejlesztésekkel, ami jó néhány fokozott – a fogyasztók igényei szerint persze némiképp eltérô – CBD-tartalmú fajtát eredményezett. Íme, néhány tudnivaló az új fajtákról:

Sweet Pure CBD® (SWS65) Ez az elsô kannabiszfajta a Sweet Seeds® katalógusában, amelyet alacsony – általában 1 százaléknál is kisebb – THC-tartalom és igen magas kannabidiol- (CBD)-tartalom jellemez.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® (SWS60) Ez a fajta a Sweet Seeds®-kollekció egyik klasszikusa és egy CBD-dús Diesel-variáns keresztezésébôl származik, így 1:1–1:3 arányú THC:CBD-tartalommal rendelkezik.

Chem Beyond Diesel®, C.B.D. (SWS66)

Ice Cool CBD®

CBD-fajták 2018 A Sweet Seeds®-Patika

Cream Caramel CBD® (SWS67) Ez a talán a legerôsebb Indica-típusú és legjobb gyógyhatású fajta a Sweet Seeds® magas CBD-tartalmú változatai közül. THC:CBDaránya 1:1 és 1:2 között van, és mivel Indicadomináns, más fajtáknál jobban ellazít. Chem Beyond Diesel®, C.B.D.

Ennek a fajtának az íze és a hatása is egészen kiemelkedô. Intenzív és kellemes illatú virágai rendkívül gyantásak. Fogyasztása minden érzékszervre ható, merô élvezet.

Green Poison CBD® (SWS70) A legendás Green Poison® már eddig is rengeteg kannabisztermesztô szívét elrabolta. Egy a Diesel-családból származó klón segítségével azonban most sikerült a CBD-tartalmát annyira feldúsítani, hogy a THC:CBD-aránya 1:1 és 1:2 közé került.

Black Jack CBD® (SWS68) Ez a Sweet Seeds®-kollekció egy másik klaszszikusa, amely most feldúsult CDB-tartalommal is a vásárlók rendelkezésére áll. THC:CBDaránya 1:1 és 1:1,5 között van. Általában véve igen erôs, produktív fajta, aminek alsó virágai is szépen beérnek.

Ice Cool CBD® (SWS69) Az egyik legfinomabb fajta a Sweet Seeds® katalógusból. A híres Ice Cool® és egy magas CBD-tartalmú, Diesel-elitklón nászának eredménye 1:1 és 1:2 THC:CBD-arányával is kiemelkedik a sorból. 40

Black Jack CBD®

Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59)

Ez a Sweet Seeds® által elsôként elôállított autovirágzású fajta, amelynek THC:CBD-aránya 1:1–1:2. Aromája gyümölcsös és szirupos, enyhe fûszeres felízzel.

Honey Peach Auto CBD® (SWS64) Ez a 2018-ban a barcelonai Spannabis Champions Cupon a magas CBD-tartalmú fajták kategóriájában bronzérmet nyert pompás Indica kemény és rendkívül tömör bimbói miatt is figyelmet érdemel.  (x)


CK magazin #57  

Hungarian Medical and Harm Reduction Magazine

CK magazin #57  

Hungarian Medical and Harm Reduction Magazine

Advertisement