Page 1


54 55 57 59 60 30

61

30

64

31

65

32

67

32 32 33 34 34

70 71 73 75 76 77 80 81

39

83

39 86 42 43

87 89 91 92 93 96


97 99

158 159 161

1.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

102

163

103

164

104

165

107

168

108

169

109

171

112 113 115

174 175 177

118

179

119

180

121

181

123

184

124

185

125

187

128 129 131

190 193 195

134

197

135

201

138

203

141

213

143

220

145

231

149 151 155


234 235 235 237 238 239 242 243 245

282 283 287 292 302 304 306 307 311

248 249 250 253 254 255 258 259 261

264 265 267 269 270 271 274 275 277


-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-


███

███

███

ocena łączna

ogólne

architektonicznoprzestrzenne

techniczne

środowiskowe

ekonomiczne

społeczne


-

-


-


-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ogólne

Architektonicznourbanistyczne

techniczne

środowiskowe

społeczne

ekonomiczne


-


-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

-


-

-


-


      

 


-


-


-


-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-


-

-

-

-


-

-


Δ ○ Δ ○ ○

Δ

Δ ○

○ ○ Δ

○ ○

☐ ○ Δ

Δ Δ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


-

-


-

-


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


  


-


-

-

-


-


-


Usługi komercyjne

Usługi publiczne


kobiety

mężczyźni


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-


900 800

Liczba bezrobotnych

700 600 500 400 300 200 100 0 18-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

Grupa wiekowa

46-50

51-55

56-60

61-65


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ███


-

-

-

-

-

-

-


Δ

Δ

Δ ○

☐ ○

Δ ☐

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

○ ○

☐ ○

Δ

○ ○

Δ ○

☐ ☐○

☐○ ☐

Δ

○ ○

☐ ○ Δ


███

███

███ ocena łączna

ogólne

architektonicznoprzestrzenne

techniczne

środowiskowe

ekonomiczne

społeczne

ocena łączna

ogólne

architektonicznoprzestrzenne

techniczne

środowiskowe

ekonomiczne

społeczne


Wielokryterialna Analiza dziewietnastu osiedli zabudowy blokowej polozonych na terenie Krakowa  
Wielokryterialna Analiza dziewietnastu osiedli zabudowy blokowej polozonych na terenie Krakowa  

Instytut Rozwoju Miast

Advertisement