Page 1

QUADERN D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

QUADERN D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀR


IES

Í NÍ N D E X DEX UNITAT 1

.......................................

4

UNITAT 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

UNITAT 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

UNITAT 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

UNITAT 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

UNITAT 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNITAT 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

UNITAT 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

UNITAT 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

UNITAT 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

UNITAT 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

UNITAT 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 L’Esperança sempre anava pengim-penjam... Com explicaries a algú com anava vestida l’Esperança?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 «La casa de l’Esperança era un altre món.» Torna a llegir aquest fragment de la lectura i intenta’n dibuixar el pis de dalt. Després, explica com és al teu company o companya.

4

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

3 Observa aquests dibuixos i digues qui parla i de què deu parlar:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5


C FITXA 2 Nom: ...............................................................

U N I TAT 1 Data: ...............................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Descriu el lloc on vius. Vius en un carrer, en una plaça, en un passeig...? Hi ha bancs a la teva vorera? I papereres i gronxadors? Vius en un número parell o senar?

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Investiga com es diuen o es deien els teus:

QUAC

pares:

6

avis:

............................................................ .......................................................................................................................................................................................

................................................................... .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

besavis:

.................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Ordena les lletres segons l’alfabet:

e j o w d k s g r h b y m

.................

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

,

.................

Quines lletres de l’alfabet hi falten? .................

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

.................

,

,

.................

,

.................

4 Escriu una paraula que comenci amb cada una de les lletres que falten a la llista de dalt:

....................................................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

7


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Dictat preparat. Llegeix amb atenció aquest text, que després et dictarà el teu mestre o la teva mestra:

Aquest estiu hem anat de viatge amb els meus pares i la meva germana petita. Hem visitat molts pobles i algunes ciutats. A mi m’agradaven les estones que anàvem amb cotxe per la carretera, perquè explicàvem endevinalles i rodolins i cantàvem moltes cançons.

QUAC

2 Escriu les cinc paraules del dictat que trobis més difícils i fes-ne una frase amb cadascuna:

8

1

.............................................................

:

................................ .......................................................................................................................................................................................

2

.............................................................

:

................................ .......................................................................................................................................................................................

3

.............................................................

:

................................ .......................................................................................................................................................................................

4

.............................................................

:

................................ .......................................................................................................................................................................................

5

.............................................................

:

................................ .......................................................................................................................................................................................

3 Llegeix aquestes frases i completa el signe de puntuació que falta:

• De pressa, que comença a ploure (

.........

)

• Per què no va poder anar d’excursió (

.........

• Diu que va al metge demà al matí (

.........

)

)


U N I TAT 1

C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Busca en el dictat dues oracions que portin punt (.).

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

5 Ara copia el dictat. Però, compte, no facis cap falta.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

9


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Relaciona cada frase amb un tipus d’oració:

Benvinguts!

La classe de tercer és al segon pis. • • enunciativa Em convidaràs a la teva festa?

• • interrogativa

Bona nit a tothom!

• • exclamativa

Voldran alguna cosa més?

Avui plego a les cinc.

QUAC

2 Escriu sota cada dibuix com és cadascuna d’aquestes oracions: enunciativa, interrogativa o exclamativa.

10

Què portes per esmorzar?

La setmana passada va començar el curs.

Corre, corre, que ja hi arribes!

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

3 Escriu una oració enunciativa, una d’interrogativa i una d’exclamativa.

enunciativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

interrogativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

exclamativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

4 En aquest text hem fet desaparèixer tres punts, un interrogant i una admiració. Col·loca’ls al seu lloc.

Un dia, les mones del parc van decidir fer un viatge cultural ( ) Camina que caminaràs, es van aturar per fi i una d’elles va preguntar: — Què es veu ( ) — La gàbia del lleó, la bassa de les foques i la casa de la girafa ( ) — Que és gran el món i que n’és d’instructiu viatjar ( ) Vam reemprendre el camí i no es van aturar fins al migdia ( ) .........

.........

.........

.........

.........

11


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Demana al teu company o companya que t’expliqui una experiència que hagi viscut. Després anota tots els punts importants de la història: el temps, el lloc, els personatges, els fets i el final.

On va passar?

..........................................................................................................................................

Quan va passar?

..........................................................................................................................................

Qui hi va intervenir?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Què va passar?

..........................................................................................................................................

QUAC

..........................................................................................................................................

12

..........................................................................................................................................

Com va acabar?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI

QUAC

1 Repassa l’abecedari tot escrivint una paraula en cada casella buida: a

b

c

d

e

aranya

................................................

casa

................................................

................................................

f

g

h

i

j

................................................

got

................................................

indi

................................................

k

l

m

n

o

kiwi

................................................

................................................

olla

p

q

r

s

t

................................................

quinze

rata

sac

................................................

u

v

w

................................................

vaca

waterpolo

x

y

z

xocolata

................................................

13


R FITXA 7 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Relaciona cada signe de puntuació amb el tipus d’oració que hi correspon:

.

interrogativa

?

exclamativa

!

enunciativa

QUAC

2 Relaciona aquestes oracions amb l’etiqueta corresponent. Fixa’t en els signes de puntuació que fem servir al final:

14

Avui comença el curs?

exclamativa

Avui comença el curs.

interrogativa

Avui comença el curs!

enunciativa

interrogativa

Saps sumar!

enunciativa

Saps sumar?

exclamativa

Saps sumar.


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 La lectura ens explica que sovint la nena jugava sola a la xarranca. Recorda que per jugar-hi:

• Necessites una pedra o objecte (xapa, botó...) per llançar dins la casella (número) que et toca. Si et passes, hauràs de cedir el torn.

• Has d’anar saltant a cada número sense trepitjar la casella que ocupa la pedra.

• Un cop aconsegueixis tots els números, cal que canviïs d’estil de salt (peu coix, peus junts, d’esquena...).

• En la casella del final pots descansar amb els dos peus.

2 Pregunta als teus pares o avis a quins jocs jugaven quan eren petits. Explica’n algun. Et sorprendrà com en sabien, de passar-s’ho bé!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

15


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Feu grups de tres i digueu tots els elements (objectes i animals) que hi ha en una platja. Anoteu-los i després comenteu-los tots junts a classe.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 I en un port de pescadors, quins elements s’hi poden trobar?

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

16

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 A prop de la platja han trobat tres ampolles que contenien un paper amb tres missatges secrets. Desxifra els missatges amb l’ajut del codi següent: ❁

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

❅▲

◆■

▲❅❃❒❅▼

◆■

▲❅❃❒❅▼

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

◆■❁

❆❉■❅▲▼❒❁

❍❅■▼❉❄❅❒❁

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

●❅▲

❇❏●❆❅▲

❄❅

●❁

❍❁▲❉❁

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

17


U N I TAT 2

C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu vertader (V) o fals (F): V

F

• Cal començar un escrit amb majúscula. • Escrivim majúscula sempre que ens agrada un nom. • Els noms propis s’escriuen amb majúscula. • Només els noms de persona s’escriuen amb majúscula. • S’ha de començar amb majúscula després d’un punt.

2 Ara escriu correctament les afirmacions anteriors que siguin errònies:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

3 Un cop totes les afirmacions de l’activitat 1 siguin certes, escriu una frase per a cadascuna que serveixi d’exemple:

18

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


U N I TAT 2

C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Completa el quadre: separa les síl·labes nombre de síl·labes roca fila pal bagul finestra golfes onades sobresalt bola Amèrica

síl·laba tònica

ro - ca

dues

ro - (ca)

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

QUAC

5 Dictat preparat. Llegeix aquest text amb atenció, fixant-te en les paraules més difícils. Després te’l dictaran. La meva companya de taula es diu Raquel i és molt eixerida. Els seus pares treballen en una carnisseria al mateix carrer de casa. Ens hem fet amigues de seguida, i això que els altres cursos no n’érem gaire. Avui quan hem arribat a l’escola hi havia una aranya al seu calaix que era bastant grossa i tots hem fet un crit quan l’hem vista.

19


4 C FITXA 1 Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Completa amb noms propis: • En

....................................................................

és el més ràpid de tots.

• En

....................................................................

vindrà a casa meva a dinar.

• La

....................................................................

és la festa de la tardor.

• La

....................................................................

ha arribat la primera.

2 Encercla els noms comuns amb color blau i els noms propis amb color verd: Clara

mercat

Banyoles

Raimon

vaixell

drac

clavell

semàfor

tigre

ordinador

Arnau

Cervera

catifa

pastís

Montseny

QUAC

3 Escull dos noms propis i dos de comuns de l’activitat anterior i escriu una oració amb cadascun.

20

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Observa la fotografia i descriu el que hi veus de forma ordenada, seguint un esquema:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

21


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

2 Segur que has viscut un munt de grans experiències. Explica’n alguna que t’hagi passat anant amb la teva família. (Pensa que has de dir on, quan i què va passar, qui intervé en la història i com va acabar):

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

22

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Separa les síl·labes d’aquestes paraules (la síl·laba tònica ha de coincidir amb el quadre més fosc):

rata

ra

ta

esbarjo

arbre

berenar

sal

llum

telèfon

elefant

policia

flor

plats

QUAC

sostre

23


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Ordena les peces que tenen la mateixa forma i construeix diferents paraules:

pa

bre

ca

ca

pa

lli ra

na

la llo

mel gol

pa + pa + llo + na: papallona

ra

pa

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

2 Recorda que els noms propis s’escriuen amb majúscules i relaciona aquestes paraules amb els rètols:

QUAC

Pirineus

24

cotxe riu

Pere noms propis

Palafolls

Llobregat noms comuns nen

colònia

poble muntanya


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Inventa’t uns dibuixos que representin un càmping, una escola i un llum.

2 És bo conservar les tradicions populars, entre aquestes les que tenen a veure amb el menjar. A veure com et surten aquests panellets!

Ingredients:

• 125 g d’ametlles crues ratllades • 125 g de sucre

QUAC

• 125 g de patata bullida

Preparació:

• Barreja l’ametlla, el sucre i la patata fins que quedi una massa no gaire estovada.

• Fes boletes o figuretes amb la pasta. • Decora-les amb pinyons, cafè, cireres confitades o el que se t’acudeixi. 25


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Observa aquestes dues imatges de vaixells i escriu alguns aspectes que els diferenciïn: nombre de pals, què els fa moure, per a què serveixen o què transporten:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

26

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Explica quin és l'últim regal que has fet i digues a qui. Després pregunta-ho al teu company o companya.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

27


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Resol aquests mots encreuats, en què totes les paraules es refereixen a objectes que podem trobar en una ciutat:

1 2 3 4 5 6

Edifici on atenen les persones malaltes o ferides. T’hi asseus quan estàs cansat. Hi venen medicaments. Serveix per il·luminar el carrer. Té tres colors i indica quan podem creuar el carrer. Hi pots comprar segells.

5 1

6

QUAC

2

28

3 4


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

2 Esbrina quina és la parella de cada paraula i trobaràs les que falten:

un cavall

➜ una euga

un bou

.............................................................

un gat

➜ una gata

un ratolí

.............................................................

...........................................................

➜ un nen

...........................................................

➜ una granota

QUAC

3 Escriu el nom de cada fotografia i ordena-les alfabèticament. En quin ordre trobaríem aquestes paraules al diccionari?

................................................

.................... ............................

................................................

................................................

................................................

.................... ............................

................................................

................................................

29


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Senyala la síl·laba tònica d’aquestes paraules: sabata

llibre

cadira

equipatge

moble

sabre

cortina

porta

QUAC

2 Classifica les paraules anteriors en el grup que els correspongui:

30

masculina

femenina

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

3 Ara forma el plural d’aquestes mateixes paraules: sabata:

....................................................................

llibre:

....................................................................

cadira:

....................................................................

equipatge:

....................................................................

moble:

....................................................................

sabre:

....................................................................

cortina:

....................................................................

porta:

....................................................................


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix amb atenció el text següent, que després et dictaran:

La ciutat que més m’agradaria visitar és París. La tieta de la Míriam, que es diu Anna, hi ha anat aquest estiu i li ha agradat molt. Ens ha ensenyat les fotografies i ens ha explicat que el riu que travessa la ciutat es diu Sena. Hi ha una torre molt famosa feta de ferro, la torre Eiffel. L’Anna diu que quan siguem més grans hi podem anar tots: la Joana, en Sergi, en Lluís, en Carles, en Buba, la Míriam i jo. Ella ens farà de guia.

5 Ara escriu el dictat. Vigila de no fer cap falta.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

31


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Hi ha paraules que poden utilitzar els dos gèneres i d’altres que no. Completa aquest quadre i ho veuràs amb més claredat:

QUAC

masculí singular

32

masculí plural

femení singular

femení plural

casa

cases

nen

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

cosina

................................................

................................................

................................................

................................................

taules

...............................................

papers

................................................

................................................

carrer

................................................

................................................

................................................

................................................

padrins

................................................

................................................

................................................

................................................

ampolla

................................................

.


C FITXA 4 Nom: ...............................................................

U N I TAT 3 Data: ...............................................................

2 Recorda que sovint podem fer servir dos tipus diferents d’articles: un/una, el/la, uns/unes, els/les, segons el gènere i el nombre. Intenta escriure una paraula per a cadascun d’aquests articles, però mira de no repetir-ne cap:

un

..........................................................................

el

.......................................................................

.......................................................................

una

......................................................................

la

uns

.......................................................................

els

....................................................................

les

....................................................................

unes

....................................................... ...........

3 I ara fes-ho a l’inrevés. Posa l’article adequat segons el gènere i el nombre de cada paraula:

QUAC

el, la, els, les

un, una, uns, unes

........................

carrer

........................

bicicletes

........................

cotxes

........................

metges

........................

mestra

........................

llibre

........................

revistes

........................

pel·lícula

33


C FITXA 5 Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Inventa una frase per a cada dibuix. Pensa que has d’utilitzar dos signes de puntuació en cadascuna.

?

!

.

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

34


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 T’has adonat que totes aquestes paraules acaben d’una manera diferent, però que sonen igual? Relaciona cada paraula amb la lletra en què acabi: gota

quadre cotxe

espasa

e taula

aigua nena

sostre

a

pare

columna

2 Escriu el plural de les paraules següents. Recorda que quan els noms acaben en -a/-e fan el plural amb -es. Recorda també que alguns que acaben en consonant formen el plural amb -s:

QUAC

amiga

amigues

queixal

queixals

estrella

....................................... .............................

flor

....................................................................

estàtua

....................................... .............................

pardal

....................................................................

casa

....................................... .............................

cavall

....................................................................

arbre

....................................... .............................

ram

....................................................................

lluna

....................................... .............................

parquet

....................................................................

dia

....................................... .............................

cor

....................................................................

35


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Observa aquestes paraules: totes tenen gènere i nombre. Fes una creu en les caselles que calgui. És molt senzill:

gènere

femení

cabell

llavi

carrers

sabates

camió

QUAC

flor

36

noia

metge

orella

nombre

masculí

singular

plural


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Busca en aquest text de la lectura les paraules que demanen les instruccions de més avall i ordena-les alfabèticament: Per la part alta de la ciutat, sobre una columna força alta, hi havia l’estàtua del príncep feliç. Estava recoberta de làmines d’or; els ulls eren dos safirs brillants, i un gran robí vermell li espurnejava al pom de l’espasa. Una nit una oreneta va arribar volant per sobre la ciutat… En veure l’estàtua sobre la columna, va pensar: — M’estaré aquí. És un lloc molt bonic i ventilat. I es va posar entre els peus del príncep feliç. Però quan va voler posar el cap sota l’ala li va caure una gran gota d’aigua.

• Comencen per c:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Comencen per r:

................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Comencen per p:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Comencen per s:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

37


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3 Data:

...........................................................................................

2 Inventa’t una història en què apareguin vuit de les paraules que has destriat en l’activitat anterior:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

38

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Escriu un possible diàleg entre el teu pare, la teva mare i tu. Després, llegeixlo en veu alta a classe.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

39


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Busca en el diccionari les paraules següents i copia’n la definició. Després escriu una oració amb cada una.

• ase:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

• caminada:

.................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

• hostal:

..............................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................................................................................................................................................................................................

40

............................................................................................................................................................................................................................................................................

• portal:

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

2 De quina paraula ve cadascuna de les següents? Pensa-hi! sabater

....................................................................

fusteria

....................................................................

ferrer

....................................................................

peixateria

....................................................................

joieria

....................................................................

rellotger

....................................................................

florista

....................................................................

carnisseria

....................................................................

forner

....................................................................

pastisseria

....................................................................

taxista

....................................................................

bugaderia

................................................................

3 Partint d’una paraula, pots trobar-ne moltes més i així formar més famílies de paraules. Pensa de quina paraula prové cadascuna de les que hi ha escampades a continuació, i relaciona-les amb una de les fotografies:

QUAC

fumera rellotgeria gallina manyopla rellotger fumerola fumar gallinassa fumejar manassa galliner maneta manicura fumarada

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

41


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Les paraules següents tenen una o destacada en negreta. Subratlla de color blau les paraules que tinguin el so de o, i de verd, les que tinguin el so de u.

rossos

sabó

pesos

explosió

menjo

pinxos

roc

pisos

Josep

miro

nusos

petó

porto

groc

peixos

trobar

sol

cartó

QUAC

2 Forma el plural d’aquestes paraules:

42

• coix: coixos

• gas:

...........................................................

• mes:

............................................................

• llest:

...........................................................

• sis:

............................................................

• andalús:

...........................................................


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

3 Fes com en l’exemple:

cantar:

(jo) canto

témer:

....................................................................

buscar:

....................................... .............................

jugar:

....................................................................

sentir:

....................................... .............................

córrer:

....................................................................

picar:

....................................... .............................

tossir:

....................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix el text amb molta atenció perquè després te’l dictaran:

QUAC

Sabeu? A mi m’agrada el poble on vivim. La gent és amable i hi ha bon ambient. No voldria haver de canviar de casa, la meva és molt gran i més aviat vella. Dissabte, que plovia tant i fins i tot va nevar, l’aigua entrava per la teulada. L’endemà vam haver de posar unes quantes teules noves.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

43


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Subratlla de blau els noms i de verd, els adjectius:

El vestit nou m’agrada molt. Nosaltres vivim en una casa gran. Tu tens una bona amiga. El paper reciclat va bé per escriure.

2 Indica quina d’aquestes afirmacions explica bé la concordança:

Totes les paraules s’han d’assemblar. Els noms i els adjectius s’han d’escriure sempre en plural.

QUAC

L’adjectiu, el nom i l’article han d’acabar amb la mateixa lletra.

44

L’article, el nom i l’adjectiu han de coincidir en gènere i nombre.


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 L’ordinador de l’Eloi s’ha espatllat i aquestes oracions que havia no concorden. Intenta escriure-les tu correctament. A veure com te’n surts!

Les carpetes groga són a la classe de tercer.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Els meus pare treballen lluny d’aquí.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demà portaré a l’escola els llibre nou.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

La meu pare es diu Joan.

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les cotxes blau és de la mare.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

45


C FITXA 5 Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 En aquest text, hi falten alguns signes de puntuació (!), (?), (:), (—). Podries escriure’ls on calgui? • El seu pare li va dir

on vas Arnau

A jugar amb l’equip de bàsquet.

Doncs, que vagi molt bé.

Gràcies. Ah

vindré una mica tard.

2 Escriu un diàleg. Procura utilitzar-hi deiferents signes de puntuació: l’exclamació, l’interrogant, els dos punts, etc.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

46

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Ordena aquestes accions quotidianes amb els nombres de l’1 al 6, primer els dibuixos i després les oracions. Fixa’t com acaben les paraules destacades en negreta:

Arribo a l’escola. Em vesteixo. Esmorzo. Camino pel carrer. Em llevo.

QUAC

Em rento.

47


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLLENGUA 1 Per parlar sovint fem servir un nom i un adjectiu. Relaciona les columnes i en veuràs alguns exemples: tobogan

• espatllat

ordinador •

• alt

aigua

• peluts

taula

• punxegudes

pedres

• verds

arbres

• nova

pinzells

• freda

animals

• nets

2 Per descriure les coses, o sigui, per dir com són, sovint fem servir molts adjectius. Escriu tres paraules que empraries per dir com és cada nom. Després escull una parella de nom i adjectiu de cada grup i dibuixa-la. • un nen

....................................................................

....................................................................

QUAC

....................................................................

48

• una casa

....................................................................

....................................................................

....................................................................

• el cel

....................................................................

....................................................................

....................................................................


R FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4 Data:

...........................................................................................

LLEGIM 1 La lectura El naixement vist pels animals ens parla de moments diferents. Si volguéssim escenificar aquests fragments en un teatre necessitaríem uns decorats. Com te’ls imagines? Dibuixa’ls. Si et cal, torna a llegir la lectura:

Arribada i naixement

La visita dels Reis Mags

Una nit plena de llum

QUAC

No hi ha lloc per dormir

49


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Pensa un animal domèstic que tinguis o que t’agradaria tenir a casa i explica com és als teus companys i companyes: com és per fora, com respira, què fa, com es mou, si és amic teu... Després algun company o companya ha de descriure el teu animal a partir del que tu has dit.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Creus que es poden tenir tot tipus d’animals a casa? Parleu-ne a classe.

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

50

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Fes un dibuix en què surtin representats aquests noms: manassa gatet cotxàs homenet nuvolet caseta gossot

QUAC

2 Completa el quadre següent amb les paraules de l’activitat 1: diminutiu

augmentatiu

maneta

manassa

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

51


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

3 De quina altra paraula ve cada una de les següents?

taulota:

....................................................................

xicotàs:

....................................................................

saltiró:

....................................................................

floreta:

....................................................................

ocellet:

....................................................................

caparrot:

....................................................................

ditot:

....................................................................

panet:

....................................................................

QUAC

4 Classifica les paraules de l’activitat 3 segons que siguin augmentatius o diminutius:

52

augmentatius

diminutius

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

5 Ara inventa’t dos augmentatius i dos diminutius i escriu una oració amb cadascun d’ells. •

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Subratlla les formes apostrofades del text següent:

Dilluns passat la meva cosina, l’Anna, va haver d’anar a Calella per veure un amic. El seu amic es diu Eduard i era a l’hospital. Va tenir un accident amb la bicicleta i es va trencar el braç i li va sortir un ull de vellut. Tot i això, l’Eduard es troba bé.

2 Per què les paraules de l’activitat 1 que estan en negreta no s’apostrofen?

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

3 Escriu tres noms propis i tres noms comuns que puguin portar l’ al davant.

QUAC

noms propis

noms comuns

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

53


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Completa els buits amb de o d’:

• Et ve

.........................

gust una cuixa

• Em cal una mica

.........................

• Has posat un pessic

• Les infusions

.........................

ànec?

llorer per al pollastre.

.........................

• En aquesta pasta, hi has

.........................

espècies al rostit?

.........................

afegir dues clares

.........................

ou.

herbes són molt bones per a la salut.

5 Dictat preparat. Llegeix el text amb atenció i prepara’t per al dictat:

QUAC

Jo baixava molt de pressa de casa l’àvia. Corria darrere un ocell blau i blanc que no havia vist mai. L’ocell s’ha aturat a reposar sobre una branca d’un arbre prop de la riera. M’he esperat una bona estona i, quan ja em pensava que no volaria més, ha marxat i s’ha posat sobre el cable de la llum i després sobre l’estable de casa la Núria. M’he enfilat a veure’l de prop i..., no cal que continuï, el resultat: el braç trencat.

54

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA

QUAC

1 Digues el nom de les fotografies que tens a continuació i escriu l’article que hi correspon, estigui o no apostrofat. Després inventa’t tres exemples més:

núvol

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

55


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

2 Escriu un article davant de cada nom. Després escriu una frase amb cada una de les paraules:

.........................

àguila

.........................

trineu

.........................

diccionari

.........................

àngel

.........................

gronxadors

.........................

pantalons

.........................

muntanya

.........................

anell

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

56

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Aquí tens la fotografia d’un tauró. Fes una llista de les seves característiques. Després escriu-ne una definició tan acurada com sigui possible:

Nom de l’animal:

..........................................................................................................

Característiques:

..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Definició:

................................................... ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Busca en el diccionari la definició de tauró i escriu-la tot seguit: ............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

Compara-la amb la teva. Si creus que pots completar la teva definició, tornala a escriure. Intenta no copiar-la del diccionari, sinó només agafar-ne les idees que et calguin: ............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

57


U N I TAT 5

C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Tens cap animal domèstic? Elabora una fitxa en la qual incloguis el nom de l’animal, les seves característiques, el seu dibuix i la seva definició. Després compara la teva definició amb la del diccionari. (Si no tens cap animal a casa, descriu-ne un que voldries tenir).

Nom de l’animal:

..........................................................................................................

Característiques:

..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Definició:

..............................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

58

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI

QUAC

1 Escriu l’augmentatiu i el diminutiu d’aquests noms:

ocellet

ocell

ocellot

....................................................................

sol

....................................................................

....................................................................

girafa

....................................................................

....................................................................

goma

....................................................................

....................................................................

taula

....................................................................

....................................................................

setrill

....................................................................

59


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Recorda quan es fa servir l’apòstrof. Exemple: la Maria, el metge, l’arbre, l’Anna...

..................

Oscar i

..................

Maria van anar d’excursió amb els seus pares a

...................

estany

de Banyoles. •

..................

meva germana va anar a ca

dir que era a •

..................

..................

..................

Enric, per veure com es trobava. Li van

hospital.

Palau de la Música és preciós.

..................

Agnès i jo vam anar-hi a escoltar un

concert dissabte.

Ara completa aquesta regla:

En general, els articles

..................

i

..................

canvien a l’ si la paraula següent comen-

QUAC

ça amb vocal o amb h.

60

2 En aquest text, hem oblidat apostrofar l’article. Encercla els articles que haurien d’anar apostrofats.

Tan bon punt va sortir del hotel, la mare es va enfadar amb nosaltres i va exigir tornar a la habitació. Finalment, vam arribar a un acord, visitaríem la ciutat si no obríem la boca durant el matí. La Anna, la meva germana, i jo no vam haver de parlar perquè la emoció ens va deixar muts, estàvem a la Índia, el indret més increïble del món.


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 En el text ens parlaven de la balena com l’animal més gros que hi ha a l’oceà. El que et proposem ara és que realitzis una investigació, però no sobre la balena, sinó sobre un altre animal marí. A veure si tenen alguna semblança... Es tracta que agafis el diccionari i facis una petita recerca:

Busca la paraula dofí. Què en diu? ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Hi ha cap paraula que no entenguis d’aquesta definició? Quina? .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Busca-la en el diccionari:

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Si diem que «un dofí és un cetaci», què volem dir? .....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

61


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5 Data:

...........................................................................................

2 Senyala amb una X si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F). V

F

• Cal escriure amb majúscules al començament d’un escrit. • Escrivim majúscula sempre que ens agrada un nom. • Els noms propis s’escriuen amb majúscula. • Només els noms de persona s’escriuen amb majúscula.

3 A continuació, pensa un altre mamífer, si pot ser terrestre. Escriu-ne la teva definició i passa-la a un company o companya. A veure si sap a quin animal t’estàs referint:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

62

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Busca un poema i llegeix-lo al teu company o companya. Fixa’t en la seva rima! 2 Imagina’t que ets el fruit d’un arbre. Explica als teus companys i companyes com ets, com és l’arbre que et fa (sense dir-ne el nom), si ets bo, etc., a veure si endevinen quin fruit ets.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

63


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Escriu el nom de les peces de fruita que hi ha en cada fotografia:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

QUAC

2 Saps què és la soca d’un arbre? I l’escorça? Si et cal, consulta el diccionari per saber el significat d’aquestes paraules.

64

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Busca en aquesta sopa de lletres aquests noms relacionats amb arbres i plantes: r

o

u

r

e

d

a

n

nou

o

c

u

q

w

a

e

s

poma

s

t

i

u

r

f

p

e

e

o

u

p

j

d

o

g

r

o

s

i

e

d

m

p

pruna

v

e

p

r

u

n

a

x

nespra

n

o

u

f

i

g

a

n

roser

figa roureda fruit

4 Completa les oracions següents amb les paraules de la sopa de lletres:

• Una

....................................................................

• La flor del

QUAC

• El

....................................................................

.... ................................................................

• He menjat una • He collit una

és la rosa.

de la noguera és la

....................................................................

....................................................................

• El fruit del pomer és la • Si vols una

és un bosc de roures.

....................................................................

de la prunera del jardí.

de la figuera del pati.

........... .........................................................

....................................................................

.

.

, l’has d’anar a collir al nesprer. 65


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 La Quimeta ens ha deixat un missatge, però no entenem què diu, perquè no ho ha escrit gaire bé. A veure si ens ajudes:

Hola! Em dic Cimeta. Visc en un poble que es diu Vacerisses. L’aguost passat vaig anar d’acampada amb la meva quosina. Ens vam endur: forcilles i quolleres per poder dinar i una gitarra per fer una miqa de gresca. Vam veure un parell d’escirols i moltes marguarides.

Torna a escriure el text a continuació. Vigila de no repetir les errades de la Quimeta:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

66

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Completa amb c, qu, g o gu:

.................

arrera

en

.................

rossa

matemàti

.................

la

A

a

............. ....

.................

abar

erxo

.........................

esta

.................

.................

a

.................

es

.................

es

ustí

afar

.................

oltar

a

.................

.................

a

epard

arlanda

.................

fi

esta

í

..................

era

pas

.................

.........................

.................

en

itarra

o

.................

.................

.................

ua

a

ixar

arnisseria

QUAC

3 Ara classifica les paraules de l’activitat anterior en el grup corresponent:

c

qu

g

gu

carrera

.................... ............................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

67


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix el text següent i prepara’t per escriure’l bé quan te’l dictin:

La guineu, l’àguila i la formiga s’han fet amigues. Es van trobar a la botiga del pingüí. Totes tres anaven a comprar una regadora groga que hi havia a l’aparador, però el pingüí va dir que no tenia cap més regadora groga. Totes tres es van posar d’acord per comprar-la i fer-la servir un dia cadascuna.

5 Ara torna a escriure el dictat. Alerta, no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

68

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Relaciona les comparacions següents: La nit era negra

• com una girafa.

Està perdut

• com la gola del llop.

Té els ulls blaus

• com un Sant Pau.

Té el coll llarg

• com el dia.

La nit es va fer clara •

• com un pop en un garatge.

És alt

• com el cel.

2 Aquí tens unes comparacions inacabades. Prova d’acabar-les. A veure quines combinacions et surten:

• Es va quedar blanc com

QUAC

• És divertit com

69

....................................................................................................................

• Té el cap gros com

....................................................................................................................

• Cridava com

.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.

.

com la xocolata.

....................................................................................................................

.

69


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

3 Dibuixa aquest nen segons les característiques que s’indiquen a continuació:

• Té la pell de xocolata. • Els seus ulls són color d’oliva. • El jersei és com de sol. • Els pantalons són del blau del mar.

QUAC

• Les sabates són del color d'una nit sense lluna.

70


R FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Aquestes paraules han perdut una lletra o més. Pots ajudar a trobar-les?

.........................

ri

ampana

.........................

es

.........................

cro

esa imal

.........................

.........................

eta

ullera

.........................

ineu

.........................

ossa

QUAC

fo

.........................

avin

era

.........................

.........................

uda

uspira

71


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA

QUAC

1 Observa aquest dibuix i completa les frases amb demostratius:

72

....................................................................

llum me’l va regalar el tiet Lluís.

• El meu germà surt en

....................................................................

fotografia de família.

....................................................................

porta mai no la puc obrir sola.

....................................................................

cadira la vaig escollir jo.


A FITXA 7 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 En la lectura has trobat molts arbres diferents: ametller, alzina, roure, noguer, taronger, desmai, pi, cirerer. A veure si saps relacionar cada arbre amb el seu fruit (si no te’n surts, pots consultar el diccionari):

ametller •

• pinyó

alzina

• taronja

roure

• gla

noguer

• cirera

taronger •

• ametlla

pi

• gla

cirerer

• nou

QUAC

2 Dibuixa un dels arbres de l’activitat anterior amb els seus fruits.

73


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Com ja saps, hi ha molts altres tipus d’arbres. Ens sabries dibuixar un pollancre?

Si et cal, pots consulta algun llibre, diccionari o enciclopèdia. Sabries dir alguna característica d’aquest arbre? Escriu-la a continuació:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

74

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Per parelles, prepareu un diàleg lliure entre la nit i el dia. Després llegiu-lo en veu alta a classe.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

75


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Relaciona les paraules de la columna de l’esquerra amb les de la columna de la dreta: pluja

• calor

sol

• gel

vent

• onada

mar

• aigua

boira

• eclipsi

glaçada

• vapor d’aigua

calamarsada •

• pedra

lluna

• aire

QUAC

2 Relaciona cada paraula amb la seva definició:

76

ventet

• vent d’una gran violència

huracà

• cicló tropical d’Àsia

marinada •

• vent suau

tifó

• vent fresc que bufa de mar a terra


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu amb lletres les quantitats següents: • Un dia té

.......................................................... ......................................

• Un mes pot tenir o

..........................................................................................

................................................................................................

• Un any té tenen tenir

(24) hores. (28),

..........................................................................................

(30)

(31) dies.

...................................................... ..........................................

................................................................................................

............................................................................................

(365) dies; però els anys de traspàs en

(366) perquè el mes de febrer, en comptes de

(28) dies, en té

.............................................................................................

(29).

QUAC

2 Escriu dos nombres amb guionet i dos sense.

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

77


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

3 Dictat preparat. Llegeix bé el text següent, perquè després te’l dictaran:

Demà començarà la tardor. Faltaran tres mesos per a l’hivern. La Mercè ha agafat el calendari i diu que la tardor són noranta-un dies; en Carles diu que també els ha comptat i n’hi surten noranta-tres. Hem estat discutint una bona estona fins que ha arribat la Carme i ens ho ha aclarit. Però jo no estava gaire pel que deia, i ara no me’n recordo. Quants dies són la tardor?

4 Ara torna a escriure el dictat, però no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

78

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Escriu amb lletres els ordinals següents: • Sóc el • Visc al

.....................................................................

.....................................................................

• Em falta el volum • Van quedar • Al

(2n) germà. (4t) pis,

.....................................................................

.....................................................................

.................................................. ...................

.....................................................................

(3a) porta.

(5è) de l’enciclopèdia.

(7ns) a la cursa dels 500 metres.

(15è) dia ja se’n va cansar.

QUAC

2 Escriu dues oracions en què aparegui un nombre cardinal i dues més en què aparegui un nombre ordinal.

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

79


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Acaba la cançó:

Plou i fa sol les bruixes

.......................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2 Puntua el diàleg següent: —Bon dia —Bon dia tingui —Que em podria donar una barra de pa —La vol de mig o de quart —De quart, si us plau

QUAC

—Tingui. Alguna cosa més

80

—No. Gràcies. Quant és —Cinquanta-vuit cèntims —Tingui. Li’n dono seixanta —Gràcies. Li torno el canvi: dos cèntims. Servidor —Moltes gràcies. Passi-ho bé —Passi-ho bé. Bon dia


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

3 Ara inventa’t un altre dià leg semblant entre un client que vol unes magdalenes i un botiguer.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

81


R FITXA 6 Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Ordena alfabèticament:

aire .....................................................................

airejar .....................................................................

airada .....................................................................

airet

.....................................................................

airós .....................................................................

2 Escriu la fase de la lluna en el dia corresponent: quart minvant

lluna nova

QUAC

quart creixent

82

dia 1

dia 8

dia 15

dia 22

lluna plena .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

lluna plena o vella


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu guionet on calgui. Després, torna a escriure les oracions següents: • La meva bicicleta val dos

.......

cents

.......

quaranta

.......

tres euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

• El despertador costa di

.......

nou euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

• No vam comprar el sofà perquè valia vuit

.......

cents

.......

seixanta

.......

tres euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

• A les rebaixes l’anorac costava vint

.......

i

.......

nou euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

83


R FITXA 8 Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Qui diu cada una d’aquestes frases: el sol o el vent?

Jo tinc més força que tu. .....................................................................

Puc netejar l’aire de tota la terra i deixar-lo transparent. Jo també tinc molta força.

.....................................................................

Faig evaporar l’aigua dels rius, dels llacs i dels mars. Qui sigui capaç de fer

.....................................................................

que aquest home es tregui la jaqueta, haurà demostrat que és el més fort. Ja veuràs com de seguida,

.....................................................................

amb una bufada,

QUAC

li faig treure la jaqueta.

84

2 Escriu comes on calgui: • Els efectes del cicló van ser molt forts: pals caiguts cotxes bolcats i moltes altres destrosses. • La pluja ha deixat molts beneficis: els pantans plens regats i una atmosfera més neta.

cases ensorrades

els camps ben


A FITXA 9 Nom:

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Explica quins s贸n els efectes de cada cas: Fa m茅s calor, sues, has de protegir la pell del sol, Si fa sol

les plantes...

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si fa vent

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si plou

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

QUAC

Si neva

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si hi ha boira

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

85


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7 Data:

...........................................................................................

2 Inventa’t un diàleg entre el sol i la boira. Observa aquests dibuixos:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

86

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Demana al teu company o companya que t’expliqui alguna experiència que hagi viscut al carrer (si és divertida, millor). Mentre parli, pren-ne nota i després explica a la classe el que li va passar.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Quin mitjà de transport prefereixes? Per què? Parla’n amb el teu company o la teva companya. Escriu les teves raons.

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

87


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Fixa’t en la lectura de principi d’unitat. Qui diu cada una de les frases següents? No són pas com aquell tros de carraca del vell Sobrebalç! Ha, ha, ha!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

De pressa! A l’estació! He d’agafar el tren d’aquí a deu minuts!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

No el perdreu, el tren... gràcies als taxis vermells! Servei – confort – rapidesa!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Escolteu, mestre!

QUAC

Aquest senyor és el meu client. I no teniu dret a...

88

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

D’això... El vostre para-xocs, senyor!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

2 Relaciona cada mitjà de transport amb una característica pròpia: bicicleta •

• parada

autobús •

• via

cotxe

• casc

moto

• pedals

tren

• àncora

avió

• pista d’aterratge

vaixell

• mecànic

3 Ara construeix una oració amb cadascuna de les parelles de l’activitat anterior.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

89


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

4 Classifica les paraules o expressions següents segons que signifiquin nou o vell:

QUAC

llampant cafetera de trinca flamant andròmina fòtil trasto fresc modern rampoina carraca sortit de fàbrica

90

nou

vell

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

5 Escriu tres oracions amb tres paraules de l’activitat 4. •

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Completa amb mb o nv les paraules de les oracions següents: • El nen jugava a fer bo

.........................

• L’esco

.........................

• A l’e

.........................

ra va ser un bon i

.........................

.........................

ent.

elat es van apagar totes les bo

• Van fer un e l’a

olles de sabó.

.........................

.........................

etes.

à molt ample per separar les parets i ca

.........................

iar

ient.

• Tota la co

.........................

ersa era sobre un bo

.........................

ó.

QUAC

2 Ara classifica les paraules de l’activitat anterior:

mb

nv

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

91


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Completa les parelles de paraules amb br o bl. Després inventa’t una oració amb cada parella:

po •

.........................

.........................

.........................

QUAC 92

usa

e

.........................

essol

ic

.........................

au

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

pe •

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

a •

at

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ca •

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

e

.........................

e

.........................

anc

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Completa els buits amb m o n: e

.........................

esco

paquetar, ca

.........................

.........................

bra, i

.........................

viar, tro

vent, co

.........................

.........................

pa, a

.........................

pàs, e

.........................

ple, e

.........................

velat, i

.........................

và,

vasió.


C FITXA 4 Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Escriu el pronom personal que calgui en cada oració: •

....................................................................

faig cas del que em diuen els pares.

....................................................................

tocareu el piano a les vuit.

....................................................................

anirien a peu a casa si fos més a prop.

• Quan •

....................................................................

....................................................................

hi anaves,

....................................................................

ja en tornàvem.

no vol més sorolls.

QUAC

2 Ara classifica els pronoms personals de l’activitat anterior:

singular

plural

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

93


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

3 Relaciona les dues columnes i després escriu les oracions que has format: Jo

• anireu a l’òpera aquesta nit.

Tu

• estic cansada de caminar.

Ell o ella

• corren a través del bosc.

Nosaltres

• has anat a veure la mestra.

Vosaltres

• tenim molta gana.

Ells o elles •

• surt de classe a les cinc.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

94

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM

QUAC

1 Explica en forma de còmic una història que t’hagi passat.

95


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

2 Ara mira de passar aquesta mateixa història en forma de narració. Pensa que l’estàs explicant a algun company o companya.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

96

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Relaciona: les ales

• del tren

la via

• del mariner

els pedals

• del motorista

el casc

• de l’avió

l’àncora

• del cotxe

la gorra

• del vaixell

el carburador •

• de la bicicleta

2 Ordena alfabèticament:

QUAC

andana aeroport carril garatge camp port parada

1a

................................................................................

2a

................................................................................

3a

................................................................................

4a

................................................................................

5a

................................................................................

6a

................................................................................

7a

................................................................................

97


R FITXA 7 Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Completa els buits amb br o bl:

ca

.........................

po

e

..... ....................

e

.........................

a

oma

.........................

ic

.........................

mo

oc

.........................

e

.........................

isa

.........................

au

.........................

.........................

açalet

QUAC

2 Classifica les paraules de l’activitat 1 en el grup corresponent:

98

br

bl

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................


R FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Escriu una oració amb cada forma de pronom personal: nosaltres:

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

tu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

vosaltres:

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Relaciona amb fletxes: vosaltres

vosaltres + jo

nosaltres

ells o elles + tu

QUAC

3 Substitueix les paraules en negreta per un pronom personal: • « L’Anna i la Sílvia són molt estudioses», va dir el mestre en la reunió de pares. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• L’Albert i l’Anna m’han dit que el seu oncle viu a Roma. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

99


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Escriu una carta a un amic en què li expliquis el començament d’«Els taxis vermells». Comença així:

Benvolgut, A l’escola hem llegit una història molt divertida. Es tracta d’un noi que es diu Bernat Tallaferro, que té molta força. Un dia...

..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

100

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Espero que t’hagi agradat. Molts records,


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8 Data:

...........................................................................................

2 Què creus que passaria si no hi hagués cotxes a les ciutats?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Explica què és un còmic i digues quins t’agraden més:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

101


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Completa la graella a partir de la notícia següent:

El passat dia 28 de gener va morir l’escriptora Astrid Lindgren, autora de llibres tan coneguts i estimats del públic infantil com Pippi Calcesllargues, Ronja, la filla del bandoler i En Miquel de Lönneberga. Els protagonistes dels seus llibres són nens i nenes plens d’imaginació, segurs d’ells mateixos, feliços i divertits, que afronten tots els reptes sense por.

Qui?

................................................................................................................................................................................................................................................

Què?

On?

.............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Quan?

........................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

Per què?

102

...............................................................................................................................................................................................................................

Com eren els seus personatges?

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

2 Escriu una notícia per a la ràdio amb un d’aquests títols:

S’han acabat les guerres

El Barça guanya un partit

Per Sant Jordi, un llibre i una rosa A l’escola farem una festa

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

103


C FITXA 2 Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Com es diuen els habitants de...?

Barcelona

barcelonins, barcelonines

Girona

..................................................................................................................................................................

Sabadell

..................................................................................................................................................................

Berga

..................................................................................................................................................................

Tarragona

..................................................................................................................................................................

Reus

..................................................................................................................................................................

Lleida

..................................................................................................................................................................

QUAC

2 De quina ciutat són habitants...? Relaciona les dues columnes:

104

olotí, olotina

• Figueres

figuerenc, figuerenca •

• Tortosa

tortosí, tortosina

• Manresa

manresà, manresana •

• Vic

vigatà, vigatana

• Olot


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

3 Forma paraules compostes a partir de les paraules de cada columna:

porta •

• butxaques

.........................................................................................................................

grata

• monedes

.........................................................................................................................

para

• cel

.........................................................................................................................

escura •

• aigua

.........................................................................................................................

cerca

• vila

.........................................................................................................................

QUAC

4 Ara construeix una oració amb cada una de les paraules compostes de l’activitat anterior.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

105


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Completa els buits amb h i escriu una oració amb cada parella de paraules:

.........................

ospital

istòria

QUAC 106

ivern

ort

.........................

elicòpter

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

ora

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

.........................

ome

.........................

otel

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Escriu la paraula a la qual fa referència cada definició. Una pista, totes les paraules porten h: • Masculí de dona:

.............

.............

.............

.............

• Estació de l’any que pot ser blanca:

.............

.............

.............

.............

• És molt simpàtic, sempre riu, té un gran sentit de l’ • Si l’avió té ales, l’helicòpter té

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............


C FITXA 3 Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Completa les oracions amb aquestes paraules:

horitzó

herbari

• He vist una avioneta amb una

hàmster

.....................................................................

hèlice

de color vermell.

• La línia on sembla que el cel i la terra s’ajunten es diu • En Pol té un • Un

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.

a la seva habitació.

és una col·lecció de plantes.

QUAC

4 Observa la teva aula i escriu cinc oracions amb la forma hi ha.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

107


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix atentament aquest text, perquè després te’l dictaran:

L’home va entrar a l’habitació. Havia menjat una hamburguesa per dinar i estava de bon humor; per això, tot i que havia arribat l’hivern, va sortir al jardí i es va estirar a l’hamaca a llegir una estona. Es va adormir gairebé una hora, ben adormit es va girar i va caure sobre l’herba humida. Aleshores va veure que l’helicòpter que esperava li va fer un senyal de benvinguda.

6 Torna a escriure el dictat sense fer cap falta, i després encercla’n totes les paraules que comencin per h.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

108

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Subratlla els verbs del text següent:

La cursa començarà a les vuit. Un quart abans els participants baixaran a les pistes, es trauran els xandalls i faran exercicis d’escalfament. Quan faltin cinc minuts per a l’hora, cada un ocuparà el seu carrer. El jutge de la cursa comprovarà que tothom sigui al seu lloc. A l’hora indicada dispararà el tret de sortida.

QUAC

2 Qui creus que fa cada acció? Escriu-ho:

.....................................................................

voldrien anar a viure al camp.

.....................................................................

prenc un entrepà i un suc de taronja per esmorzar.

.....................................................................

ha viatjat a la Xina per negocis.

.....................................................................

porta una faldilla blava.

.....................................................................

haureu de prendre una determinació.

.....................................................................

has anat a la festa?

109


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

3 Escriu una oració amb cada verb:

sentim, busqueu, tus, endevinen

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

4 Escriu en plural les oracions següents:

QUAC

• Ella toca la guitarra en un grup musical.

110

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Ell ha comprat molta fruita per portar a l’excursió. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

• El meu germà va demanar un gelat per postres. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Relaciona les notícies amb els seus titulars: 1r 2n 3r 4t

Un físic francès es proposa travessar l’àrtic siberià Adéu, Astrid Lindgren! Medalla d’or per a Cavall Fort Premi APPEC per a la revista Esquitx

El passat dia 28 de gener va morir l’escriptora Astrid Lindgren, autora de llibres tan coneguts i estimats del públic infantil com Pippi Calcesllargues, Ronja, la filla del bandoler i En Miquel de Lönneberga. Els protagonistes dels seus llibres són nens i nenes plens d’imaginació, segurs d’ells mateixos, feliços i divertits, que afronten tots els reptes sense por.

QUAC

Esquitx és una revista trimestral molt jove, nascuda a Mallorca l’octubre de l’any 2000. L’edició de la revista ha estat possible gràcies a l’esforç d’un petit equip, també jove i entusiasta, decidit a arribar a tots els nois i noies de les Illes. Fa poc, aquest esforç va ser merescudament reconegut per l’APPEC (l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català), que li va atorgar el Premi APPEC 2001 a una nova publicació.

El físic Gilles Elkaim és el protagonista d’una expedició que, més que una aventura, és tot un repte: travessar el nord del cercle polar àrtic. Un itinerari de 10.000 quilòmetres que Elkaim recorrerà en trineu, en caiac (una petita embarcació) o esquiant.

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat la Medalla d’or al Mèrit Cultural de la Ciutat de Barcelona a Cavall Fort, amb motiu del quarantè aniversari de la revista. Aquesta distinció reconeix l’esforç dels centenars de persones que han fet possible que Cavall Fort hagi arribat a ser una de les revistes catalanes més importants.

111


C FITXA 5 Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Tria tres fotografies (que pots treure d’una revista, un diari...) i assigna un títol a cadascuna. Després comenta’ls amb el teu company o companya.

1

1

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2

2

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................................................

112

3

3

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Quines paraules són compostes? paraigua pluja camió gratacel somiatruites bolígraf para-sol hipopòtam cadira capgròs

són compostes

no són compostes

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

QUAC

2 D’on són els...?

badalonins i badalonines

.............................................................................................................

lleidatans i lleidatanes

.............................................................................................................

tarragonins i tarragonines

.............................................................................................................

andorrans i andorranes

.............................................................................................................

santcugatencs i santcugatenques

.............................................................................................................

113


R FITXA 6 Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

QUAC

3 Relaciona cada verb amb un nom. Després construeix una frase amb cada parella:

114

veure

calaix

sentir

novel·la

llegir

pantalla

retratar

flaire

obrir

auriculars

olorar

càmera

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 7 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu una oració amb cada forma verbal:

• Hi ha:

..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

• Hi havia:

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

• Hi haurà:

.............................................................................................................................................................................................

QUAC

.............................................................................. ..............................................................................................................................................................

115


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Inventa’t una notícia per a un dels titulars següents: La volta al món en bicicleta

Un fotògraf molt curiós

La Sagrada Família, el monument més visitat

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

116

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9 Data:

...........................................................................................

2 Et donem els elements bàsics d’una notícia perquè la redactis tu:

Qui?

Un metge italià.

Què?

Descobreix un nou medicament per al constipat.

On?

A Milà.

Quan?

El mes passat.

Com?

Després de moltes investigacions.

Per què?

Vol evitar que la gent es constipi a l’hivern.

Amb la informació de dalt i altres detalls que pots inventar-te, escriu la notícia i el seu titular.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

117


C FITXA 1 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Sant Jordi i el drac és la llegenda catalana més popular, tot i que n’hi ha moltes d’altres. De la llegenda El Gegant del Pi, n’hi ha una famosa cançó. Mira si la trobes, escriu-ne la lletra i apreneu-la entre tots:

El gegant del Pi ara balla, ara balla ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

QUAC

2 Quines altres festes populars de Catalunya coneixes a més de Sant Jordi?

118

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

3 Pregunta als pares o als avis si coneixen alguna llegenda. Si et diuen que sí, demana’ls que te l’expliquin, perquè després tu la puguis explicar als teus companys i companyes. Escriu-la.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

119


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Relaciona les paraules de les dues columnes que siguin sinònimes: ciutat

• inquietud

preocupació •

• atroç

embolic

• rifa

baralla

• fortuna

urgent

• brega

ferotge

• garbuix

sorteig

• metròpoli

sort

• imperiós

2 Torna a escriure el text i substitueix les paraules en negreta per altres de sinònimes.

QUAC

Malgrat que el monstre era gran i semblava molt ferotge, en aquell poble ningú no li tenia por. Tenia una veu fina i una pell molt suau, i quan parlava tothom l’escoltava encantat perquè les seves paraules eren ben bé màgiques, plenes de saviesa. Aquell animal enorme estava ple de bondat i amagava dintre seu les històries més increïbles de llocs llunyans i desconeguts.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

120


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

3 Si clatellada ve de clatell, digues d’on ve cada paraula. Després, escriu una oració amb cada una. • ullada ve de

............................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

• passejada ve de

............................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

• campanada ve de

............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• flamarada ve de

............................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

4 Quines d’aquestes construccions creus que serveixen per fer front a l'enemic?

QUAC

fortalesa ciutadella masia castell monestir 121


C FITXA 3 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Torna a escriure el text següent canviant els verbs en passat:

Quan es lleva, s’aixeca del llit i va cap al lavabo. Engega l’aixeta i es renta la cara; es pentina i baixa a esmorzar.

Quan es llevava,

.........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Completa les oracions amb aquests verbs:

jugava

QUAC

• El pare

122

aclamava

....................................................................

• La gent

• El mosso • En Joan

cantava

un tros de formatge.

....................................................................

• La meva germana

netejava

l’heroi de la contrada.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

amb l’ordinador.

la quadra de la masia.

una melodia dolça.

tallava


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

3 Dictat preparat. Llegeix aquest text molt atentament i prepara’l. Després te’l dictaran:

Tots els de casa volàvem cap a l’aeroport de Son San Joan. El senyor que seia al costat de la mare li explicava que treballava a la televisió des de feia poc temps, que presentava un programa d’entreteniment i que aquesta feina li agradava molt. Ella l’escoltava amb atenció i nosaltres també escoltàvem les explicacions. Ell ens preguntava què estudiàvem i si parlàvem bé l’anglès. Li vam contestar que dedicàvem poc temps a estudiar-lo.

4 Ara torna a escriure el dictat. Vigila no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

123


C FITXA 4 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Subratlla el verb d’aquestes oracions i digues en quin temps està: present, passat o futur • Ballarem al mig del pati.

.....................................................................

• Els maquinistes canvien de tren a l’estació.

.....................................................................

• Cada dia us passegeu per la rambla.

.....................................................................

• La seva mare saludava la mestra.

.....................................................................

• Penjaràs la pilota al terrat.

.....................................................................

• Ahir al vespre buscàveu els llibres.

.....................................................................

• Ara correran cap a la porteria.

.....................................................................

• De poc que no em tallo el dit!

.....................................................................

• Els ho llegies cada dia?

.....................................................................

QUAC

2 Inventa’t una oració en passat, una en present i una altra en futur.

124

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Escriu una notícia que expliqui com heu celebrat la diada de Sant Jordi a l’escola. Ja te’n donem el títol.

Sant Jordi a la nostra escola

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

125


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

2 Substitueix els parèntesis per comes en aquestes oracions. Després torna-les a escriure:

El seu gosset (que estava malalt) no va menjar res en tot el dia.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

La màquina (falcada amb un tascó) no es movia.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Van veure (des de molt lluny) el seu cotxe.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

QUAC

A Badalona (una ciutat molt acollidora) van fer una trobada de gegants.

126

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Per Sant Jordi (si fa bon temps) muntarem una parada de llibres i de roses.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Relaciona les dues columnes. Després escriu els refranys que has format:

A l’abril,

• en val mil.

La rosa d’abril,

• ja sap el que farà l’ordi.

Per l’abril, les flors

• tot pardal fa son niu.

El bon pagès per Sant Jordi •

• prepara el setrill.

Si plou a l’abril,

• prometen fruits millors.

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

127


R FITXA 6 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Escriu cada paraula al seu lloc:

cavaller donzella filla Jordi Montblanc rei somni

El

....................................................................

....................................................................

volia casar la seva

, però sant

....................................................................

mereixia. Va dir que havia tingut un era urgent que anés a

....................................................................

va replicar que no se la

....................................................................

....................................................................

amb el gran

a alliberar la

i que havia vist que

....................................................................

.

QUAC

2 Quines d’aquestes paraules són sinònimes? Uneix amb fletxes les paraules que ho siguin.

128

noia

• monstre

drac

• Montblanc

vilatans •

• princesa

cavaller •

• pare de la princesa

rei

• súbdits

vila

• heroi


R FITXA 6 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 D’on ve cada paraula?

favada:

.....................................................................

nevada:

.....................................................................

castanyada:

.....................................................................

ditada:

.....................................................................

tisorada:

.....................................................................

QUAC

4 Escriu una oració amb cada una de les paraules de l’activitat anterior.

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

129


R FITXA 7 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu una oració amb cada una d’aquestes formes verbals:

abraçaves:

.................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ajudava:

...........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

acostàvem:

........................................ .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

berenàveu:

.................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

130

cordaven:

.............................................. .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Entre tota la classe, penseu altres maneres d’acabar una rondalla. Us en donem dues d’exemple:

Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.

Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

131


A FITXA 9 Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 En grups de tres, convertiu aquesta llegenda en un còmic de nou vinyetes. Primer dividiu la llegenda en nou parts i després penseu quin dibuix posareu en cada vinyeta: què faran i què diran els personatges. Vinga, poseu fil a l’agulla!

QUAC

El Rei i l’argenter jueu

132

Un bon dia, el rei Jaume volia comprar unes joies i, acompanyat de la seva cort, va visitar la casa d’un argenter jueu. Quan feia una estona que hi eren i ja havien vist moltes joies, l’argenter li va dir que li faltava un anell molt valuós. El rei va quedar sorprès de la notícia i va creure que entre els seus cortesans devia haver-hi necessàriament el lladre; però també va creure que seria inútil que manés al lladre que tornés la joia, ja que ningú no voldria quedar deshonrat davant dels altres. Va exposar el cas als cavallers que l’acompanyaven i va dir que faria una cosa perquè el lladre pogués tornar la joia, sense que fos descobert; però que si així no la tornava, utilitzaria un altre sistema més enèrgic i més vergonyós. Va manar al jueu que posés enmig de la botiga una olla grossa amb serradures, perquè no es pogués sentir el soroll del que pogués deixar-se caure al fons, i que tots els presents, començant per ell, posarien la mà tancada dintre de l’olla i la’n traurien oberta. Així podria deixar l’anell el qui el tingués sense ser conegut, i s’evitaria que cap aprofitat el pogués prendre de l’olla. Si així l’anell no sortia, seria buscat de pitjor manera. L’ordre del rei va ser complerta. Ell mateix va començar per posar la mà tancada sense mirar al seu fons, i la’n tragué oberta. Després van fer el mateix tots els cortesans per ordre d’importància i, un cop ho hagueren fet, el jueu i el rei van mirar al fons de l’olla i hi van trobar l’anell. Joan Amades, Les millors llegendes populars


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10 Data:

...........................................................................................

QUAC

El còmic d’El Rei i l’argenter jueu

133


U N I T A T 11

C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Aquí tens desordenades les instruccions per jugar a la gallina cega. Ordenales i sabràs com jugar-hi: La gent de la rotllana comença a donar voltes per esquivar la persona dels ulls tapats. Tothom s’agafa de les mans formant una rotllana. Aquesta passa al cercle i l’altra es posa al mig de la rotllana amb els ulls tapats i el joc torna a començar. Una persona es posa al mig de la rotllana amb els ulls tapats, i ha de fer el possible per agafar algú i descobrir qui és. La persona del mig atrapa algú i endevina qui és.

2 Ara emplena la fitxa del joc: Títol: La gallina cega • Tipus de joc:

individual

QUAC

• Lloc per jugar-hi:

134

.................................................................................................................................................................................................................

• Nombre de jugadors: • Com s’hi juga:

col·lectiu

.................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

• També es pot fer:

..............................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

3 Has anat de colònies aquest any? O alguna vegada els anys anteriors? Explica’ns com et va anar:

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

135


C FITXA 2 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Quantes monedes de diferents països coneixes? Escriu-ne tres (que no siguin les de la pàgina 152 del llibre!) i digues de quin país són.

moneda

país

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

2 Completa les oracions següents amb les parts de l’any:

hora dia setmana mes any

• La primera de juliol vam estar de vacances a Mallorca.

QUAC

.....................................................................

136

• El pare i la mare cobren el sou cada . .....................................................

• Qui passa,

...........................................................................................................

.....................................................................

• Per tar els meus oncles.

.....................................................................

empeny.

Santa vam visi-

• La classe de plàstica dura una

.....................................................................

.


C FITXA 2 Nom:

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Digues quins mesos de l’any tenen 31 dies:

....................................................................

,

....................................................................

....................................................................

,

....................................................................

,

,

....................................................................

....................................................................

,

,

....................................................................

4 Sabries dir què és un setmanari? I un anuari? Si no te’n surts, ajuda’t del diccionari.

• setmanari:

......................................... ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

............ ...........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

• anuari:

.................................................................................................................................................................................................................................

............ ................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

............ ................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

137


C FITXA 3 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Completa amb la grafia adequada: ma

de

.................

quin

.................

.................

e

profe

embre

.................

or

.................

pre

ucre

.................

umit

on

e

pre

ident

di

et

pi

arra

.................

.................

.................

.................

QUAC

2 Classifica les paraules de l’exercici anterior segons com sonin:

138

sonen com sabata

sonen com camisa

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

3 Escriu tres paraules que representin el so d’essa sonora amb la grafia z i tres més que el representin amb la grafia s.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

4 Escriu tres paraules amb ç i tres més amb c. Com sonen les grafies ç i c? El seu so és sord o sonor?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix-te’l bé abans que te’l dictin!

Demà, quan passin disset minuts de les cinc, farem una cursa. El més veloç guanyarà quinze roses. El segon, una pinça en forma d’ocell i el tercer, un segell de sucre. A la sortida, mirarem el cel. I a l’arribada, ens donaran un glaçó per refrescar-nos. Al final, ens abraçarem tots.

QUAC

6 Ara torna a escriure el dictat, vigilant de no fer cap falta.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

139


C FITXA 4 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Subratlla els verbs del fragment següent i indica’n l’infinitiu:

Recorda que l’infinitiu és la forma del verb acabada en -ar, -er/-re, o -ir.

La Fina i en Manel aniran de colònies amb tota la classe. S’ho passaran molt bé, perquè els mestres els han preparat moltes activitats. Quan la mestra els ho digué, tota la classe se n’alegrà molt. Tots s’imaginaven que hi farien mil coses...

QUAC

Exemple:

140

aniran ➜ anar

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................


C FITXA 4 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Escriu l’infinitiu d’aquests verbs:

sentiran: venem:

.......................................................................

............................................................................

espantaves: temeu:

.....................................................................

partiu:

.......................................................................

.............................................................

ballo:

...........................................................................

.............................................................................

viurà:

...........................................................................

sortiran: bevia:

mirem:

.........................................................................

.................................................................................

estimava:

.............................................................

dormiren:

............................................................

QUAC

3 Classifica els infinitius de l’activitat anterior en el grup corresponent:

primera conjugació

segona conjugació

tercera conjugació

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

141


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Explica què fas un dia de festa, quan no vas a l’escola.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

142

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

2 Imagina’t que t’has de preparar el dinar per anar d’excursió. Quins ingredients necessitaries?

Dinaré:

.......................................................................................................................................................................................................................................

Ingredients:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

3 Ara escriu pas per pas com prepararies el dinar que t’enduràs d’excursió:

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

143


R FITXA 6 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Quins mesos de l’any tenen 30 dies?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2 Completa les frases següents: • Aquesta revista surt un cop per setmana, és

.....................................................................................

QUAC

• S’ha de fer una revisió anual, és a dir, un cop cada

144

• M’he comprat un abonament

.

.....................................................................................

.....................................................................................

.

, l’hauré de renovar un

cop cada mes.

• Aquesta publicació la trobaràs al quiosc cada quinze dies, és

...........................................................

.


R FITXA 7 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu tres paraules per cada grafia:

• ç:

...................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ss:

...............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

c a l’inici de paraula:

...............................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

s a l’inici de paraula:

...............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

145


R FITXA 8 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Confecciona una llista de les coses necessàries per anar de colònies:

• roba:

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• calçat:

...............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• estris per dormir:

..................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• estris d’higiene personal:

.......................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

146

• altres coses: motxilla,

..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


R FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

2 Explica alguna anècdota divertida que t’hagi passat en alguna excursió:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

147


A FITXA 9 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Omple la fitxa següent:

Títol: LA XARRANCA

• Tipus de joc:

........................................................................................................................................................................................................................

• Lloc per jugar-hi:

........................................................................................................................................................................................................

• Nombre de jugadors: • Com s’hi juga:

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

148

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

• També es pot fer:

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................


A F I T X A 10 Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Respon el següent qüestionari:

• Quin dia és avui?

................................................................................

• En quin mes ens trobem?

................................................................................

• De quina estació de l’any?

................................................................................

• Quantes setmanes fa que ha començat l’any? • Quants anys han passat des que vas néixer?

................................................................................

................................................................................

QUAC

2 Subratlla les paraules del text que estiguin relacionades amb el temps:

Era un vespre fosc del mes de setembre i en Július llegia a la seva habitació. Havia començat un llibre nou a la tarda i s’havia concentrat tant en la lectura que les hores havien passat volant, con si fossin minuts. La història era ben curiosa, transcorria en un petit poble on mai no es feia de nit, i sempre era primavera, és a dir, que el seu calendari només tenia quatre mesos i els mesos de març i juny tenien molts pocs dies. En Július va imaginar-se com seria la vida sense l’hivern, ni l’estiu, ni la tardor. No podia ser, això significava oblidar-se del Nadal, del carnestoltes, de menjar castanyes, de tocar la neu…

149


A F I T X A 11 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Reprodueix el teu horari d’un dia d’escola: Què faig un dia d’escola? 7h .............................................................................................................................................................................................................................................

8h .............................................................................................................................................................................................................................................

9h .............................................................................................................................................................................................................................................

10 h .............................................................................................................................................................................................................................................

11 h .............................................................................................................................................................................................................................................

12 h

QUAC

.............................................................................................................................................................................................................................................

150

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 1 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM

QUAC

1 Fes-te un calendari amb les teves festes preferides. Després compara’l amb el que ha fet el teu company o la teva companya:

mes

dia

nom de la festa

gener

1

Cap d’Any

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

151


C FITXA 1 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

2 Escriu com va ser la teva darrera festa d’aniversari.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

152

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 2 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI 1 Relaciona les dues columnes i construeix refranys:

A l’estiu,

• llarga vida viu.

Qui menja fred a l’estiu, •

• no és gaire bon aliment.

Del bon estiu,

• la formiga surt del niu.

A l’estiu menjar calent

• tota l’aigua cap al riu.

Xàfec d’estiu

• el pagès en viu.

2 Escriu tres refranys o dites. Si no se te n’acut cap, pregunta als teus pares o avis. Quan els hagis anotat, explica’n també el significat.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

153


C FITXA 2 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

3 Saps què signifiquen els refranys següents? Recorda que tots fan referència als mesos de l’any:

Gelada d’abril, fam per tot l’any.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Aigua de gener, omple bótes i graner.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

154

Bellesa i flors de maig, en un dia me’n vaig.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................


C FITXA 3 Nom:

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM L’ORTOGRAFIA 1 Escriu una oració amb cada paraula: safareig:

.............................................................................................................................................................................................................................................

escabetx:

.......................................................................................................................................................................................................................................

assaig:

................................................................................................................................................................................................................................................

despatx:

................................................................................................................................................................................................................................................

2 Completa amb x o ix i classifica les paraules següents:

co

.................

plan

í

QUAC

.................

cu

.................

a

a

.................

a

eta

.................

ar

.................

que

.................

a

a

pe

.................

.................

ocolata

.................

emeneia

pun

x

ix

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.................

a

155


C FITXA 3 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Omple els buits amb les paraules següents:

empatxaràs

• Diumenge vam anar al • Has vist el

bateig

esquitx

del petit Ivan.

de pintura a la camisa nova.

....................................................................

llonguet.

• Si continues menjant d'aquesta manera, t'

....................................................................

• Has vist l'

............................................................ ........

mig

de futbol que retransmetien per televisió?

....................................................................

• Ens hem cruspit

matx

....................................................................

....................................................................

• M'has fet un

estoig

!

de la Marta?

QUAC

4 Ara classifica les paraules de l'exercici anterior:

156

tx

ig

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................


C FITXA 3 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix atentament aquest text. Després te’l dictarà el teu mestre o la teva mestra:

Fa uns quants dies va néixer la germana d’en Xavier. Es diu Xènia. L’hem anat a veure i sembla molt eixerida. Té el cabell rinxolat i ros. Mentre la miràvem, no paràvem de xerrar fluixet per no espantar-la. Després en Xavier ha tret roba neta del calaix de baix per canviar-la. Aleshores hem marxat i l’hem deixat tranquil·la.

6 Sabries tornar a escriure aquest dictat sense fer cap falta?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

157


C FITXA 4 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Completa els espais buits d’aquestes oracions amb la forma verbal que calgui:

Recorda que el verb haver s’escriu sempre amb h.

• Avui jo m’ • Quan

....................................................................

....................................................................

• Ells no

arribat tu?

....................................................................

• Si vosaltres ja ho

llevat a les 7.

pensat a portar el paraigua.

....................................................................

fet, ara ens toca a nosaltres.

2 El present del verb ser té tres formes accentuades. Digues quines són i escriu una oració per a cada una:

....................................................................

:

.............................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

158

....................................................................

:

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................

:

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 4 Nom:

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Inventa’t una frase amb cada una d’aquestes formes del present:

som

sou

ets

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Completa els espais buits de les oracions següents amb les formes del present dels verbs ser i estar que corresponguin: • Avui

..........................................................

• La Mariona

................................................... .......

• Aquest matí

QUAC

anat a jugar all parc amb els meus amics. professora de natació.

..........................................................

perdut l’autobús, i per això

..........................................................

fet

tard. • Les meves cosines m’

..........................................................

trucat per dir-me que

..........................................................

a la platja.

159


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 De les festes que celebreu a l’escola, quina és la teva preferida? Explica per què:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

160

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................


C FITXA 5 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

2 Recordes alguna festa que se celebri al poble on estiueges o a la població on vius? Explica’n les seves característiques.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

161


R FITXA 6 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM 1 Ordena aquestes festes cronològicament i escriu al costat en quin mes se celebren. Compara les teves respostes amb les del teu company o companya.

la castanyada Nadal carnestoltes

QUAC

festa

162

Sant Jordi Cap d’Any el final de curs

mes en què se celebra

1a

....................................................................

....................................................................

2a

....................................................................

....................................................................

3a

....................................................................

....................................................................

4a

....................................................................

....................................................................

5a

....................................................................

....................................................................

6a

....................................................................

....................................................................


R FITXA 7 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Completa aquests refranys amb les grafies x, ix, j, g, ig o tx: • Pel ma

.................

, cada dia un ra

.................

• Qui vulgui pe

.................

• Veste

.................

.................

• Pel

, que es mulli el cul.

un bastó i semblarà un senyor.

• Pel març les • El

.

.................

ar

.................

es a la mar.

ener és el mes vertader perquè és el primer.

.................

uny la falç al puny.

QUAC

2 Per què no proves de dibuixar algun dels refranys anteriors? Fes el dibuix, ensenya’l als teus companys i companyes i comprova si endevinen quin és.

163


A FITXA 8 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA 1 Escriu una oració amb cada una d’aquestes formes del present del verb ser:

ets

:

................................................................................................................................................................................................................................................

sóc

:

................................................................................................................................................................................................................................................

és

:

................................................................................................................................................................................................................................................

són

:

................................................................................................................................................................................................................................................

2 Torna a escriure les frases, posant en present els verbs que estan en infinitiu i en negreta:

• El meu germà i jo haver anat al cinema però haver hagut de tornar perquè hi havia molta gent.

QUAC

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

• La Berta i en Jaume ser molt ràpids, haver de ser ells els qui corrin a la cursa. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................


A FITXA 9 Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM 1 Explica com celebres una d’aquestes festes:

els Reis

Sant Jordi

la Festa Major

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

165


A FITXA 9 Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12 Data:

...........................................................................................

2 Escriu una carta a un amic o a una amiga explicant-li com és una festa del teu barri, del teu poble o de la teva ciutat. Convida’l o convida-la a venir-hi:

Estimat o estimada

...................................................................................................................

Al nostre poble, cada any, a l’estiu...

,

...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

166

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


actividades complementarias  

complementarias

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you