de punt.gazet (i.o.v. Magelaan)

Page 1

Mei 2016

www.depunt.be

De Punt vernieuwt!


2 © Lynn Delbeecke

Mei 2016

Piet Lietaer Directeur De Punt

© Nik Vermeulen

EDITO Beste lezer, De Punt vernieuwt constant. Nu ook letterlijk met gloednieuwe gebouwen. We nodigen u graag uit om even langs te komen en kennis te maken met de verschillende diensten van De Punt. In deze krant leest u alvast een aantal interessante getuigenissen over vroeger en nu. Ze zullen u zonder twijfel warm maken om ons vernieuwde bedrijvencentrum wat beter te leren kennen. Ondanks onze constante vernieuwing blijft de essentie dezelfde. De Punt is nog steeds een groeiplatform, een netwerk van bedrijven en verenigingen met een warm hart voor sociale innovatie. Al van bij de start in 2004 willen we een brug bouwen tussen sociaal en regulier ondernemen. Het zou heel mooi zijn mochten we erin slagen alle schotten tussen beide werelden weg te werken. Dit einddoel ligt binnen ons bereik. We merken inderdaad dat steeds meer bedrijfsleiders nadenken over hun sociale impact en dat ze andere doelen nastreven dan puur financiële. De Punt wil ondernemingen ondersteunen met kantoren en vergaderzalen, via advies, begeleiding of coaching. We brengen onze goede raad zelf in de praktijk door sociaal innovatieve projecten kansen te geven, door opdrachten te gunnen aan sociale ondernemers en collega’s, door samen te werken met sociale-economiebedrijven, door hen te huisvesten, door samen te broeden op nieuwe ideeën. Op het gevaar af wollig te klinken willen we vooral mensen samenbrengen. Mensen die hier een zaal willen boeken, mensen die samen aan een maatschappelijk relevant project willen werken, die het op een andere manier willen aanpakken, kleine ondernemers die een kantoor willen delen, … In die zin zien we De Punt als een bijenkorf, maar dan eerder in de vorm van een bijenhotel. We willen geen 1.000 bijen die werken onder de vleugels van één koningin. Integendeel, in ons hotel zijn alle bijensoorten welkom: solitaire en wilde bijen, groot en klein, dik en dun, zoals de takken van de bomen van kunstenaar Stief DeSmet. We willen eigengereide bijen die ijverig verder timmeren aan hun weg. Ook vlinders en lieveheersbeestjes kunnen hier hun nest bouwen. De ondernemers zijn welkom voor een korte of langere periode. Zolang ze hier genoeg stuifmeel vinden om zich te voeden, kunnen ze blijven. Onze missie uitgewerkt in het beeld van een bijenhotel. We houden ervan. We hopen u hier ooit te mogen ontvangen. Wees welkom! Kunt u er niet bij zijn op de opening? Wilt u kennismaken? Een rondleiding? Bel 09 272 79 00 of mail naar info@depunt.be

Stief DeSmet maakt van een boomstam een polyester exemplaar.

Kunstbomen symboliseren waar De Punt voor staat Dé blikvangers van de vernieuwde De Punt-site zijn ongetwijfeld de twee kunstbomen in de beide patio’s. Zeven meter hoog zijn ze en daarmee overstijgen ze het hoogste punt van De Punt. Iedereen die een kantoor heeft in het bedrijvencentrum, zal de bomen kunnen zien. Kunstenaar Stief DeSmet krijgt het woord. Stief DeSmet: “De mensen van De Punt vroegen me om een

geïntegreerd kunstwerk te maken voor de nieuw gebouwde site. Ik vond het meteen een enorme uitdaging. Voor mij als kunstenaar is het belangrijk om te zien waar het werk terechtkomt, want er is altijd interactie met de omgeving. Het eerste wat me op de gelijkvloerse verdieping opviel waren de twee open patio’s. Daar de kunstwerken plaatsen was alvast een mooi uitgangspunt. Door die patio’s heb je al een soort glazen box die een museale context oproept. Het is ook essentieel om in de hoogte te werken, aangezien de patio’s open zijn en de lucht zichtbaar. In patio’s worden meestal planten gezet om een beetje groen te integreren in een gebouw. Ik kwam dus al snel terecht bij het idee van een groeiende boom.”

Boom symbool voor stakeholders

“De twee bomen zijn samengesteld uit stukken stam van diverse boomsoorten. Samen maken die een nieuwe boom. Elk onderdeeltje staat symbool voor de verschillende stakeholders, mensen en bedrijven die deel uitmaken van De Punt. De Punt groeit inderdaad vanuit verschillende invalshoeken. En De Punt zou De Punt niet zijn als die verschillende invalshoeken er niet waren. Dat idee vind je terug in de boom die groeit en vertakkingen krijgt.”

Sociale economie heeft een ‘Touch of Gold’ “Ik heb de verschillende bomen niet zomaar op elkaar gestapeld. Ze zitten als het ware aan elkaar vast door een gouden coupage, een gouden snede. Hier zie je ook weer die tweeledigheid. Inhoudelijk verwijst het naar het zogenaamde ‘Touch of Gold’, de idee dat de sociale economie op allerlei vlak een grote meerwaarde heeft in de samenleving. Maar er is ook het visuele aspect: zodra de zon op de bomen valt, krijg je een schittering van dat bladgoud op de verschillende niveaus. Ik vind het ook interessant om schrale materialen te combineren met dure materie, binnen één werk. Zo heb ik polyester, dat een vorm van plastic is, gecombineerd met zoiets luxueus en duurzaams als goud.”

Technische kant van de zaak

“In het bos zocht ik voorbeelden van stammen en van een bepaalde hoogte, met verschillende diktes. Ik maakte eerst rubberen moules van elk stuk stam. Daarrond zette ik een gewapende mal in plaaster. Daarna maakte ik de mal weer open, haalde de oorspronkelijke boom eruit en stelde ik de boom opnieuw samen uit polyester. Een heel arbeidsintensief proces. Dat maakte het wel spannend, zeker omdat de deadline zo kort was. Ik kreeg de opdracht in februari, de kunstwerken moesten af zijn eind mei. Ik had nog een aantal andere projecten lopen, maar ik wou deze opdracht per se aanvaarden. Want het gaat toch om monumentale sculpturen van zeven meter hoog! Bovendien sluit dit project naadloos aan bij mijn œuvre en thematiek.

Evolutie van De Punt in een notendop Jacque De Bruycker, voorzitter van het directiecomité van De Punt, was meesturende kracht achter de huidige nv én lanceerde het idee voor de prachtige kunstwerken in de patio’s van het gebouw. “De Punt is ontstaan door een fusie van het bedrijvencentrum Akkerhage nv en de De Punt cvba die al op de Arbed-site in Gentbrugge aanwezig was. Al in 2004 werd duidelijk dat de Ghelamco-arena zou worden opgetrokken op de plaats waar Akkerhage gevestigd was. We hebben toen een bod gekregen om de grond te verkopen en zijn daarop ingegaan. Met het geld van de verkoop hebben we een erfpacht genomen op bijkomende gebouwen op de Arbed-site en daar een vernieuwbouw gezet. Dat was fase 1 in de ontwikkeling van De Punt. Twee jaar geleden is fase 2 van start gegaan met de verdubbeling van de capaciteit via de huidige nieuwbouw.”

Naar een werkbaar bestuursorgaan

“Na de fusie telde de Raad van Bestuur ongeveer dertig personen, en dat was toch een beetje veel. Op vraag van Daniël Termont werd ik tijdelijk voorzitter van het directiecomité. Niet veel later heeft dit tijdelijke een permanent karakter gekregen door de oprichting van een formeel, juridisch correct en statutair directiecomité van vijf mensen. De Raad van Bestuur beslist over strategie en wat hen door de wet voorgeschreven wordt. Al de rest


3

Mei 2016

“Ik ben de zeer fiere vader van De Punt”

© Dienst Communicatie Stad Gent

Gent tekent een duidelijk economisch beleid uit. Zware industrie vind je in het noorden van de stad, technologiebedrijven in het zuiden, de innovatieve en creatieve economie in de binnenstad. De Punt bleek jaren geleden al de succesvolle grondlegger van een mix van sociale en reguliere economie. Burgemeester Daniël Termont heeft het over de tijd van vroeger, die eigenlijk weer de tijd van nu is.

Daniël Termont: "Alles draait vanzelf in De Punt".

zit bij het directiecomité dat samen met de algemeen directeur van De Punt het dagelijkse bestuur uitmaakt en eventuele nieuwe initiatieven voorlegt aan de Raad van Bestuur. Met slechts vijf personen in het directiecomité werd het runnen van De Punt alvast makkelijker.”

Reguliere en sociale economie samen “Het basisidee van de fusie in 2004 was dat de reguliere en sociale economie in De Punt zouden samenkomen. Daardoor werden wij een uniek bedrijvencentrum in Vlaanderen, en meteen ook het grootste. Na enkele jaren was ons bedrijvencentrum al volledig volzet. Uitbreiden was de enige logische stap. Op voorstel van het directiecomité heeft de Raad van Bestuur daarvoor een budget van vijf miljoen euro uitgetrokken.”

Touch of gold

“We wilden een sober, degelijk en functioneel gebouw neerzetten met een ‘touch of gold’. De achterliggende betekenis hiervan? Dat sociale economie top is en zeker niet middelmatig. Dat sociale economie zich kan meten met de reguliere economie. Een aantal maanden geleden heb ik aan het directiecomité het voorstel gedaan om de patio’s in ons gebouw te voorzien van een kunstwerk. Kunstenaar Stief DeSmet werkte een prachtconcept uit. Er was slechts één ‘maar’: budgettair mochten de kunstwerken niet op ons wegen, want ons geld zit vooral in de nieuwbouw. Het plan rijpte om aan crowdfunding te doen: voor een kleine bijdrage zouden partners en zakenrelaties een origineel kunstwerk in handen krijgen.”

Missie De Punt

“De kunstwerken passen wonderwel in de missie van De Punt, want ze belichamen wat we zijn. Al die verschillende stukken boomstammen in synthetische materialen lijmt de kunstenaar als het ware aan elkaar met bladgoud. Daar komt het idee van die ‘touch of gold’ terug. De bomen staan diep geworteld in de grond, maar stijgen ook uit naar de wolken en komen uit boven het gebouw.”

Daniël Termont: “De Punt en ik gaan jaren terug. Midden de jaren 90 was de Stad Gent voorzitter van Akkerhage, op de plaats waar zich nu de Ghelamco-arena bevindt. Daar vond je onder de initiatiefnemers bedrijven als Electrabel, Honda, Volvo, niet echt een sociaal bedrijvencentrum dus. Daarnaast was er De Punt in de Kerkstraat, opgericht op de plaats waar Trefil Arbed (de ‘Puntfabriek’) stond. Na het faillissement van de metaalfabriek stelden Paul Teerlinck - toen directeur Economie, vandaag stadssecretaris - en ikzelf voor de fabriek te kopen en te herontwikkelen naar een nieuwe economische activiteit. Want je moet rekenen: er werkten daar toch duizend mensen. We hadden de ambitie om die werkplaatsen te behouden, weliswaar in andere economische activiteiten.”

Uw ambitie leidde tot het ontstaan van De Punt zoals we die nu kennen? “We kochten de fabriek en in het voormalige directiegebouw hebben we een bedrijvencentrum opgestart met de focus op sociale economie. Later beslisten we dat het nieuwe voetbalstadion op de Groothandelsmarkt zou komen. Ik ben er toen in geslaagd - via veel diplomatie-

ke omwegen - om Akkerhage te verhuizen naar de Kerkstraat en er daar één groot bedrijvencentrum van te maken.” Waarom die diplomatie? Waren er zoveel tegenstrijdige belangen? “Dat was inderdaad niet zo eenvoudig. Veel bedrijfsleiders hadden geïnvesteerd in Akkerhage en zagen niet direct de meerwaarde van een sociaal bedrijvencentrum. Ik bleef benadrukken dat het een het ander niet uitsluit. Je kunt mensen die minder kansen hebben een opleiding geven, en zo ook ondernemers van hen maken. Door de fusie hebben we beide soorten economie naast elkaar geplaatst en dat bleek een succes.” Hoe zou u De Punt omschrijven? “De basisopdracht van het bedrijvencentrum is dezelfde als twintig jaar geleden. Wie een bedrijf opstart krijgt in De Punt een serieuze ondersteuning secretariaat, telefooncentrale, je kunt er een beroep doen op begeleidende managers. Ik denk aan mensen als Jacque De Bruycker, voorzitter van het directiecomité en een man met enorm veel financiële bagage en bedrijfservaring. Die kennis stelt hij volledig ter beschikking van De Punt en zijn huurders.”

Ode aan de stakeholders “De kunstwerken hebben een enorme symboolwaarde. Alle stukken symboliseren de stakeholders. Het begint met de aandeelhouders die er belangeloos hun centen hebben ingestoken, zowel de POM als privéaandeelhouders. Ook de overheden, stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen speelden en spelen een belangrijke rol. Last but not least zijn er onze directeur, de medewerkers en onze klanten. Al die stukken samen maken een boom die groeit en uitgroeit. De twijgen symboliseren dan weer de starters en doorstarters die het bestaan van De Punt rechtvaardigen.”

DE PUNT IN

5

ZINNEN

Punt is een broedplaats voor ondernemers met 1 De ondernemersideeën. We helpen die tot stand te brengen, zonder zelf het initiatief te nemen.

ondersteunen hen door hen een dak boven het 2 We hoofd te bieden aan betaalbare voorwaarden, door

hen te begeleiden, door hen diensten aan te bieden, soms zelfs wat starterskapitaal.

die elementen samen maken van De Punt een 3 Al laagdrempelige vennootschap die helpt om starters te lanceren en te laten doorstarten.

hebben veel aandacht voor sociale economie, 4 We voor de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat is niet exclusief.

reguliere ondernemers, liefst met een sociaal 5 Ook hart, zijn bij ons welkom.

Op welke manier ondersteunt de Stad De Punt? “De Stad Gent is van bij de start een belangrijke partner van De Punt en Rudy Coddens is als schepen van Werk voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar eigenlijk moeten we De Punt niet veel ondersteunen, want alles draait er vanzelf. In het begin heeft de fusie én de sanering wel veel geld gekost. Maar als je nu de resultaten ziet!”

De Punt is een kmo-zone in het midden van een woonwijk. Dat deert niet? “We hebben daar zelfs heel bewust voor gekozen. Dat past in het economisch beleid van de Stad dat we vandaag opnieuw uitvinden. Als je kijkt naar de economische ontwikkeling van onze stad, dan zie je dat de zware industrie zich bevindt in het noorden. In het zuiden organiseren we de Tech-line: daar vind je de bedrijven die zich bezighouden met vernieuwende technologieën, ICT, biotechnologie, materia­lenclusters, … In de binnenstad kiezen we voor een mengvorm van wonen en werken. Ik denk dan aan de nieuwe, innovatieve en creatieve economie vol jonge startups.” Starters vestigen zich dus het best op de juiste locaties? “Inderdaad, elke starter kan inlichtingen inwinnen bij het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemen Gent). Hij krijgt er informatie over de beste locaties voor zijn activiteit en wat de Stad hem kan bieden. Vorige maand telden we 350 starters in Gent, een paar ervan zijn enorm aan het doorgroeien. Ja, het draait goed in Gent.” Conclusie van dit gesprek. U vindt de Punt geslaagd? “Zeker weten, ik ben een zeer fiere vader.”

Buurtraad oud-Gentbrugge ijverde jarenlang voor heropleving van de buurt Een kwarteeuw lang heeft Guy Mineur zich met hart en ziel ingezet voor een mooie, leefbare wijk. Hij deed dat als spilfiguur en aanspreekpunt van de Buurtraad oud-Gentbrugge, en werd bijgestaan door een hele schare buurtbewoners. Niet minder dan vijfentwintig jaar lang heeft Guy Mineur zich ingezet voor de heropleving van de Sas- en Bassijnwijk en de buurt rond De Punt. Hij had daar de tijd voor, want sinds de jaren 90 is hij met brugpensioen. Maar toch, het aantal uur dat hij in ver­ gaderingen heeft gestoken om dat ene doel te bereiken - de ver­ loedering van de wijk waarin hij woont aanpakken en de buurt doen heropleven - zijn niet te tel­len. “Maar als je ziet hoe de buurt van de Punt er nu uitziet, dan hebben al die inspanningen gerendeerd. De verwachtingen van de buurtraad waren heel hoog, maar het resultaat mag er zijn! We hebben toch 95% van onze wensen binnengehaald”, zegt een trotse Guy Mineur. De buurtraad bestond uit een twin­tigtal mensen die talloze ver­ gaderingen bijwoonden, soms drie per week. Op de ver­gaderingen waren telkens vertegenwoordigers aanwezig van uiteenlopende werkgroepen en departementen van Stad Gent. “De samenwerking verliep enorm goed. We brachten onze aandachtspunten naar voren en Stad Gent hield daar rekening mee. Ik ben het stadsbestuur en toenmalig schepen Daniël Termont daar nog steeds dankbaar voor. Hoogtepunt van de verloedering was die gekraakte oude Puntfabriek, de complete verwoesting en de brand­stichtingen, negentien in het totaal. Als je bekijkt hoe het bedrijventerrein er nu uitziet! We zijn enorm blij ons steentje te hebben bijgedragen tot die prachtige buurt waar we nu leven en werken.


Mei 2016

“Dit project is voor mij alvast 100% geslaagd”

© provinciebestuur Oost-Vlaanderen

4

De Provincie speelt vooral een coördinerende rol in Vlaanderen, ook op het vlak van ondernemen. De missie van de Provincie komt in se altijd op hetzelfde neer: elk project moet leiden tot een aangename omgeving waarin het leuk is om te werken en te leven. Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen, is blij dat De Punt zo’n voorbeeldplek is geworden.

Jan Briers: "Voor mij is het heel belangrijk

dat die vervuilde site van vroeger verdwenen is. Vroeger leefden en werkten de mensen rond en op een sterk vervuilde site. Die toestand hebben we achter de rug. De Punt is nu een modelvoorbeeld van een nieuwe, propere economie. Naast het opgeknapte bedrijvencentrum ligt De Punt in een mooi aangelegde wijk waar het fijn wandelen en fietsen is, een unieke plek waar bedrijfswereld en natuur harmonieus samenkomen.”

De Provincie speelt een rol in dit harmonieuze samenspel? “De Provincie heeft een coördinerende opdracht, en dat is precies wat ik er zo aan bewonder. Ze faciliteert de samenwerking tussen de lokale besturen, gemeenten, steden en bedrijven, maar speelt ook een rol tussen het Vlaamse en zelfs het federale niveau. Het mooiste voorbeeld van de provinciale samenwerking vind ik nog altijd het project Gentse Kanaalzone. Rond Doornzele en Desteldonk werden oases van groen gecreëerd en fiets-

paden aangelegd. Hetzelfde is gebeurd bij De Punt. Vroeger had je hier industrie, nu is het een aangename plek geworden om te werken en te wonen.” Mag ik ervan uit gaan dat de Punt vooral voorstanders heeft? “Ik heb al een aantal bedrijven in De Punt mogen ontmoeten, en hun enthousiasme is werkelijk enorm. Banken, bouwbedrijven en verschillende overheden ondersteunen het project met volle goesting. Voor hen is het zo veel meer dan zomaar centen geven. Ze voelen mee met die sociale en duurzame vorm van ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat je bij de opening van het vernieuwde De Punt heel tevreden ondernemers zal zien die het hele project als dat van hen zullen beschouwen.” Past het ontwikkelen van een bedrijvencentrum in het beleid van de Provincie? “Uiteraard. De Provincie heeft ook een grote rol gespeeld in het technologiepark in

Gouverneur Jan Briers vindt de Provincie een goede coördinerende partner.

Hier wordt overdag en 's avonds geleefd

Zwijnaarde, dat nu Tech Lane heet. Daar leven en werken een 2000 onderzoekers van over de hele wereld. Het is aan de Provincie om ervoor te zorgen dat de site een leuke campus wordt om op te leven en te werken, dat er parken komen en fietspaden. De Provincie speelt op dit ogenblik trouwens een belangrijke rol in het aanleggen van fietspaden en spitst zich toe op fietssnelwegen tussen de steden.”

uit de buurt hier komen werken. De buurt kent De Punt en beschouwt De Punt als iets van hen. Bedrijven zien meer en meer in dat de buurt van hen moet leren houden, dat de buurt het bedrijf niet mag zien als een storende factor. Daarom ook organiseren bedrijven meer en meer opendeurdagen en kennismakingsmomenten. Het is belangrijk om te weten wat dat bedrijf om de hoek eigenlijk allemaal doet.”

De Punt is een kmo-zone midden in een woonwijk. Ligt dat niet moeilijk? “Niet voor dit soort dienstverlenende bedrijven. Ik denk dat het goed is dat er bedrijvigheid heerst in een wijk. In te veel wijken aan de rand van de stad leeft er niets. Hier wordt er overdag en ook ’s avonds geleefd. De problemen van mobiliteit smelten als sneeuw voor de zon, omdat vooral mensen

Wanneer is een project voor u geslaagd? “Dit project is voor mij alvast 100% geslaagd. Ik meet het succes aan de hand van de parameter arbeidsvreugde. En dat is er hier, zowel van de werknemers als van de ondernemers die nieuwe ideeën aanbrengen en de bedrijven gezond houden. En als je dat allemaal kan doen op een heel mooie site… Dat helpt allemaal, toch?ˮ

© Lynn Delbeecke

© Lynn Delbeecke

Trots op het nieuwe gebouw

Het ontwerp voor het nieuwe De Punt-gebouw komt uit de koker van architecten Maarten Dobbelaere en Joris Kaïret. De essentie van het gebouw in 5 puntjes.

1 © Lynn Delbeecke

Concept

“Er moest een omvangrijk bouwprogramma gerealiseerd worden op een relatief klein terrein waar al oudere gebouwen stonden. De stedenbouwkundige voorschriften lieten ons toe een deel van het gebouw hoger te bouwen. We hebben alle nieuwe functionaliteiten gebundeld in een gebouw van 20 meter hoog met niet minder dan zes bouwlagen. Dit nieuwe gebouw hebben we verbonden met de bestaande gebouwen via een atrium. Die verbinding zien we niet alleen als een ruimtelijke verbinding, maar ook als een ontmoetings- en gespreksruimte voor iedereen die in De Punt huist en/of op bezoek komt. Iedereen komt er elkaar tegen. Je vindt er ook het onthaal.”

2

Uitstraling

“Het nieuwe De Punt-gebouw is opvallend hedendaags en vertoont een duidelijk contrast met de oude gebouwen. Maar dat stoort niet. Integendeel zelfs, het spanningsveld tussen oud en nieuw versterkt alles. We zien een strak, eenvoudig gebouw met een duidelijke eigenheid. De twee open patio’s, met de kunstwerken in het midden, bieden een ruimtelijke meerwaarde. Alle gangen op de verdiepingen lopen door tot het einde van het gebouw. Elke gang sluit af met een groot venster. Ook dat geeft een gevoel van ruimte.”

3

Ecologie en duurzaamheid

“Het gebouw is relatief basic, maar qua materiaalkeuze hebben we toch ge-

zocht naar de meest duurzame materialen op de markt. Zo hebben we gekozen voor hout met FSC-label, voor materialen die herbruikbaar en recupereerbaar zijn. Op het dak ligt bijvoorbeeld recycleerbaar epdm in plaats van roofing. Heel het gebouw is voorzien van een driedubbele beglazing en 20 cm isolatie, ook de kelder. De ruime zonnewering zorgt er dan weer voor dat het gebouw niet oververhit geraakt. Airco hebben we bewust niet voorzien, we zorgen voor de juiste temperatuur via een goede warmteregeling. Het serverlokaal in de kelder veroorzaakt bijvoorbeeld veel warmte. Door een mechanisch verluchtingssysteem verspreiden we die warmte door de hele kelder. Die krijgt zo een bepaalde temperatuur en dat heeft zijn positieve invloed op de rest van het goed geïsoleerde gebouw.”

4

Toegankelijkheid

“De Punt wou ook ateliers en loodsen, plaatsen waar handenarbeid kon worden uitgevoerd. Maar daarvoor was er te weinig plaats op het gelijkvloers. We hebben dus een grote “Ikea”-lift voorzien die alle mogelijke grote materialen tot op elke verdieping kan krijgen. Bovendien is het gebouw toegankelijk voor iedereen, zo zijn alle deuren wijd genoeg om rolstoelpatiënten door te laten.”

5

Flexibiliteit

“Alle inrichting kan op een relatief eenvoudige manier worden aangepast. Een vergaderzaal kan makkelijk worden verbouwd tot twee kantoren. Dat is meegenomen omdat er veel variatie is in de bezetting van het gebouw doorheen de tijd. Ook het De Puntgebouw is het resultaat van een flexibele samenwerking tussen bouwheer en Stad Gent.”


5

Mei 2016

Service en een fijne werkomgeving

Mieke Wissels: “Ik woon op de ring in Gent en mijn atelier nam heel het gelijkvloers in

beslag. Toen de kindjes er waren, begon ik uit te kijken naar een pand om te kopen. Dat bleek niet zo gemakkelijk want ik zocht iets tussen kantoor en atelier in. Het mocht best wat gezellig zijn. Toen bleek dat de prijzen om iets te kopen nogal hoog lagen, ben ik beginnen zoeken in bedrijvencentra. Zo ben ik in De Punt terechtgekomen. Eerlijk? Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik woon heel dichtbij, mijn kindjes lopen school om de hoek, het is hier heel betaalbaar en ik krijg er nog heel wat service bij van het secretariaat. Afvalophaling en zo zit allemaal in de prijs. Weet je wat ook handig is? Ik werk alleen. Als ik op de baan ben en er wordt iets geleverd, dan bekommert het secretariaat zich om de levering en zet die af in mijn loods. Aangenaam is ook dat De Punt probeert om mensen bij elkaar te brengen. Ze houden er niet van dat iedereen in zijn bureautje blijft zitten. Zo organiseren ze al eens een benefiet of een etentje. Ik kan mijn boterhammetjes in de cafetaria opeten en daar in contact komen met de andere huurders. Eindconclusie? Ik ben een heel tevreden huurder, zeer content met de omgeving en ik ben van plan nog lang te blijven. Het is betaalbaar, praktisch en ik krijg altijd hulp als dat nodig is. De mensen van De Punt zijn bovendien altijd enorm vriendelijk en behulpzaam.”

Ik zocht iets tussen kantoor en atelier in. Het mocht best wat gezellig zijn.

© Lynn Delbeecke

Mieke Wissels huurt met haar eenmanszaak ‘Take a Seat’ een ruimte in De Punt. Haar corebusiness? Van oude meubels maakt ze prachtige nieuwe exemplaren. Ze recycleert het houtwerk en gebruikt enkel duurzame stoffen om de meubels opnieuw te overtrekken. Haar opleiding van grafisch vormgever beschouwt ze als welgekomen basisbagage. Over De Punt kan ze alleen maar positief zijn.

Aanbod Bedrijvencentrum De Punt = Ruimte + Diensten

11

Onthaal klanten en leveranciers overdag, ook ’s avonds en in het weekend bij vergaderingen/evenementen

vergaderzalen tussen 20 en 105 m² Gebruik vergaderruimte, acht uur per week

Gebruik auditorium en atrium, twee dagdelen per jaar

12

Opslagruimtes tot 52 m²

16

Loodsen tot 106 m2

Het plaatsen van uw maatschappelijke of administratieve zetel

Verwerking inkomende post en pakjes Werkplekken in een gedeeld kantoor

7

24/24

Poetsen, afvalophaling, afwas inbegrepen

Ateliers tot 100 m² 24/24 toegang tot uw kantoor met toegangs beveiliging 1 uur per week secretariaatswerk Eventzaal voor 120 personen

350

Gepersonaliseerde telefoondienst tijdens uw afwezigheid

parkeerplaatsen + fietsenstalling

Gebruik van keuken refter en douches

PC-klas met twaalf laptops

51

Kantoren van 36 of 51 m²

MEER INFO

www.depunt.be/bedrijvencentrum 09 272 79 00 bedrijvencentrum@depunt.be

Verzorgen catering en broodjes

1 telefoonnummer en -toestel

Starters genieten een speciaal tarief.


6

Mei 2016

De Punt en Ryhove

Samen ijveren voor een betere begeleiding van doelgroepmedewerkers.

Vooral strategisch vooruitstrevende partners

Sociale werkplaats Ryhove en De Punt proberen allebei de geesten rijp te maken om de doorstroming van doelgroepmedewerkers naar de reguliere sector in goede banen te leiden. Peter Leyman, directeur van Ryhove, geeft een woordje uitleg. Ziet u de toekomst voor de doelgroepmedewerker in de reguliere sector positief in? “Het blijft een moeilijk verhaal. De sociale economie maakt de ambitie waar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Maar de nood aan ondersteuning en begeleiding blijft bestaan. Ik vrees dat de reguliere sector niet over de nodige competenties beschikt om zulke medewerkers correct te begeleiden. De reguliere sector is er op dit ogenblik niet klaar voor.” Eventjes terug naar de Punt. Jullie werken niet dagelijks samen? “Neen, operationeel werken we niet samen. We vinden elkaar wel op het niveau van strategische samenwerking, iets wat dikwijls mee wordt geïnitieerd en ondersteund door Stad Gent.”

De Punt en in|C

Op naar een sterkere community in De Punt

Sociale-economiepartners helpen elkaar

Mark Vanhumbeeck: “De Punt en in|C streven er allebei naar om sociale economie bekender te maken. Het verschil? De Punt doet dat eerder lokaal en regionaal en focust zich in eerste instantie op de provincie Oost-Vlaanderen. Wij doen het op Vlaams niveau. in|C krijgt middelen van de Vlaamse Overheid om een aantal acties op poten te zetten ter ondersteuning van sociale economie in Vlaanderen. In het contract dat we met de Vlaamse Overheid hebben afgesloten, staan een aantal zaken die we moeten opleveren. Het is aan ons om die allemaal gerealiseerd te krijgen, want alleen dan krijgen we de beloofde financiering.”

In hoeverre helpt De Punt hierbij? “We zoeken altijd de beste partner om een bepaalde actie inhoudelijk uit te voeren. Een van die partners is De Punt. Zo geven we hen de nodige centen om onder meer de Bootcamps Sociaal Ondernemen te organiseren. Onder die noemer nodigt De Punt start-ups uit die met hun activiteit een maatschappelijke meerwaarde beogen, of die een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken. Bedoeling is de starters te helpen om op korte termijn serieuze stappen vooruit te zetten in de ontwikkeling van een duurzaam businessplan. Ook

© in|C

Mark Vanhumbeeck is directeur van in|C, de ondersteunende organisatie voor sociale economie in Vlaanderen. In zijn zoektocht naar socialeeconomiepartners komt in|C ook uit bij De Punt, net omwille van hun jarenlange ervaring op het gebied.

Het in | C team werkt graag samen met De Punt.

werknemers van sociale-economiebedrijven die een idee hebben voor een nieuw initiatief en die hulp kunnen gebruiken bij de uitwerking ervan, kunnen op de Bootcamps terecht. De Bootcamps tellen telkens acht à tien deelnemers en vullen duidelijk een gat in de markt. Meer deelnemers is moeilijk, want er wordt heel intensief met hen samengewerkt om hen vooruit te helpen.”

hebben genomen. Alles verliep perfect en we zijn heel tevreden over de samenwerking. Daarnaast maken we ook al een hele tijd gebruik van de diensten van LEA. LEA doet voor ons administratief werk ter voorbereiding van de opleidingen die wij organiseren. Ook hier verloopt de samenwerking vlekkeloos. De mensen van LEA werken nauwgezet en reageren steeds snel en professioneel.” Komt u dikwijls uit bij De Punt als partner? “De Punt is lid van onze algemene vergadering en is dus goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen in|C. Voor de meeste opdrachten lanceren we oproepen naar de markt. Voor bepaalde specifieke activiteiten gaan we meteen in zee met een gespecialiseerde partner zoals De Punt, gewoon omdat ze daarvoor het best geplaatst zijn. Wat ons betreft is het heel fijn samenwerken met De Punt. Het zijn mensen die doen wat ze zeggen, en dat altijd op een kwaliteitsvolle manier. Maar daarnaast werken we ook vaak samen met andere partners.”

We zoeken altijd de beste partner

Kunt u een aantal concrete voorbeelden geven van acties waarbij De Punt u bijstaat? “We organiseren ook een aantal events. Voor een van hen - het netwerkevent Samen Stromen in de Bijloke - hebben we heel concreet met de Punt samengewerkt. In zoverre zelfs dat ze de volledige praktische en inhoudelijke organisatie op zich

Waar staat in|C voor? De naam in|C omvat een aantal lagen. De C staat fonetisch voor sociale economie, de C kan je immers ook als SE schrijven. in|C staat voor inclusief, en benadrukt onze missie dat ons aanbod er is voor alle sociale-economiebedrijven. in|C staat ook voor incorporate, wat verwijst naar ons professionalisme en naar het bedrijfsmatige luik.

Marc Mestdagh van 2Mpact is gemotiveerd om van De Punt een hechte community te maken. Marc Mestdagh: “2Mpact helpt organisaties en verenigingen met alles wat ze nodig hebben op het vlak van ondersteuning, administratie, communicatie, het organiseren van events, … We leggen meer en meer de nadruk op het uitbouwen van communitymodellen die verder gaan dan louter geldgewin en die uitgaan van de kracht van het netwerk.” De Punt krijgt goede punten? “Zeer zeker. Vroeger hadden we een kantoor in een losstaand huis waar we zelf voor alles moesten zorgen. We hadden er een eigen vergaderzaal, maar we moesten alles zelf beredderen. De Punt neemt ons die zaken nu uit handen, in een systeem van ‘Pay as you go’. Hebben we een zaal nodig, dan boeken we er een in De Punt, en die is altijd tot in de puntjes in orde. Ook de nabijheid van de andere bedrijven beschouwen we als een enorm pluspunt. Onze medewerkers kunnen contacten leggen en een community opbouwen. Dat draagt bij tot een aangename werkomgeving. ” Kortom, u bent tevreden over uw werkomgeving? “Inderdaad, en ook onze mensen zijn heel tevreden. We evolueren geleidelijk aan van een klassiek, eerder gesloten bedrijf naar een community. Ook het feit dat op donderdag de Foodtruck langskomt, dat we auto’s kunnen delen met Cambio, kunnen eten van de groentjes van Roof Food die op het dak groeien… Dat alles geeft een toegevoegde waarde aan de werkomgeving. Het zijn allemaal leuke extra’s. Hier werken we in een landschapsbureau, wat contacten stimuleert en de band tussen de medewerkers versterkt. Dat is een heel andere manier van werken dan wanneer je alleen in je bureautje zit met de deur dicht. Wie in een aangename omgeving werkt, presteert veel beter. Ja, we zijn hier graag!

Wie in een aangename omgeving werkt, presteert beter

© 2Mpact

lebei in de sociale economie en vinden zo dikwijls aansluiting met elkaar. Bovendien neemt Ryhove regelmatig deel aan initiatieven van de Punt. Onlangs was ik nog een van de gasten in het paneldebat op het congres ‘Samen Stromen’ in de Bijloke. Dat congres stond in het teken van het nieuwe maatwerkdecreet dat stelt dat de sociale en reguliere economie elkaar zullen moeten vinden in de toekomst. De wetgever beklemtoont daarin dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk moeten doorstromen naar het reguliere circuit. De Punt heeft dit congres georganiseerd opdat de reguliere sector zou weten wie we zijn en wat we kunnen. Want dat is het grote probleem: de reguliere economie kent de sociale economie helemaal niet of heeft er een totaal verkeerd beeld over.”

© Ryhove vzw

Peter Leyman: “De Punt en Ryhove zitten al-


7

Mei 2016

150 jaar Puntfabriek, een lesje in geschiedenis

“De Puntfabriek heeft 150 jaar bestaan en was dé werkgever van Gentbrugge: op het hoogtepunt staan er 1.900 werknemers op de loonlijst. Iedereen beschouwt de fabriek als een monument waar vaders én zoons graag werken. Ook al is het werk in het draadverwerkende metaalbedrijf uitermate zwaar, is de productie vuil en het stof altijd aanwezig. In de periode tussen de sluiting van de Puntfabriek en de opstart van De Punt zoals we die nu kennen, wordt het gebouw meermaals geplunderd en gevandaliseerd. Het was nooit een mooie fabriek, maar op dat ogenblik is het een echt stort, alles is kapot gegooid, het gebouw zit vol krakers en verslaafden, er wordt een aantal keer brand gesticht… Ook die opkuis kost veel geld. In het oude bureaugebouw bevindt zich nu een callcenter. Het enige wat overblijft van vroeger zijn de marmeren trappen, al de rest bestaat uit moderne glaspartijen. Mijn bescheiden mening? Toch wel een verschil met dat monumentale van vroeger.”

© De Punt

“We keren terug naar 1953, er heerst een zware crisis in de staalindustrie. Arbed herstructureert zijn draadtrekkerijen en neemt de Puntfabriek over. Dat vormt de start van een hele reeks stakingen. In 1967 duurt de staking zelfs dertien weken. Die levert niets op maar doet Arbed besluiten om de Puntfabriek stilaan af te bouwen. Na verloop van tijd worden bepaalde afdelingen van de fabriek overgebracht naar Luxemburg. Niet minder dan 350 mensen worden op brugpensioen gestuurd. Vervolgens wordt de fabriek opgesplitst in twee nv’s: de nv TA Welding en de nv TA Bouwstaal. Arbed investeert aanvankelijk zwaar in nv Welding, maar het sociaal passief en de afschrijvingen blijken veel te hoog en de boeken worden neergelegd. Later stoot Arbed ook nv Bouwstaal af en dat is de start van een carrousel van overnemers. Eerst een Franse firma, dan een Engelse, later een Italiaanse. De Nederlandse firma Merksteijn is de laatste in een lange rij overnemers. De firma belooft om onze afdeling te verplaatsen naar de haven, maar willigt die belofte niet in. Met als eindresultaat de sluiting van de Puntfabriek in 2002.”

© De Punt

Wie is er beter geplaatst dan mijnheer Willems om de voorgeschiedenis van De Punt in kaart te brengen? Marcel Willems heeft er een carrière van 40 jaar op zitten in wat vroeger de Puntfabriek was, een groot deel als directeur. De tumultueuze geschiedenis van de fabriek heeft hij van dichtbij meegemaakt.

Vroeger vooral zwaar werk.

De Punt dankt deze klanten voor het vertrouwen BANENKA

COMIVIGO

BUM

EDGAR TIJTGAT HOEKMAN MARTINE

CORTEXT FOOD TRAVELER

KAAT PYPE

MTRX

THINK FREE

VILKITSKAIA TATIANA V.V.V.S.


8

Mei 2016

Getuigenis Bootcamp Sociaal Ondernemen

Leen De Mulder had een pracht van een opstartidee en kwam via het Starterslabo van De Punt bij Bootcamp Sociaal Ondernemen terecht. Daar heeft ze enorm veel opgestoken. Haar verhaal. “Ik wil vooral sociaal ondernemen. Ik heb

Wat werkt er beter dan koffie en taart om letterlijk op verhaal te komen?

© De Punt

jarenlang in de sociale sector gewerkt, en heb me later herschoold tot brood- en banketbakker. Wat me zo passioneert in de sociale sector zijn de verhalen van de mensen. Nog steeds wil ik mensen aan het praten krijgen met elkaar. Met dat uitgangspunt wou ik verder, maar op een meer creatieve manier. Toen ik informatie aan het zoeken was over sociaal ondernemen, ben ik met het Bootcamp in aanraking gekomen.

Op het Bootcamp steek je zaken op in een losse sfeer.

Leen De Mulder: "Ik wil mensen vooral verbinden."

Wat was mijn plan? Ik wil ‘verhalen vertel-

Het Bootcamp Sociaal Ondernemen heb

© Lynn Delbeecke

len’ stimuleren. We hebben een beetje de kracht verloren om verhalen te vertellen. Een gesprek kan nochtans zo’n deugd doen! En zeg nu zelf: wat werkt er beter dan koffie en taart om letterlijk op verhaal te komen. In mei open ik mijn atelier waar ik taarten bak. Die taarten zullen hopelijk de basis vormen van de verhalen van de mensen die ze opeten. Mijn atelier heet ‘Tante Clarisse’ en ook in die naam zit de notie van ‘verbinden’. Bij elke taart zal een briefje of blaadje zitten waarop je iets kan schrijven voor iemand anders. Of waarop een onderwerp staat waarover je kunt praten. Hoofdbedoeling is om mensen via verhalen meer te verbinden met elkaar. Ik wil ook bedrijven een abonnement aanbieden. Zo zullen ze kunnen intekenen op een wekelijkse of maandelijkse trommel vol koekjes of gebak. Het Zweedse Zika-onder-

net-taart betaal je iets meer, maar die marge gaat integraal naar het project. Mijn taarten zijn enkel op voorhand te bestellen. Op die manier hoef ik niets weg te gooien, wat ook ecologisch is.

zoek heeft uitgewezen dat collega’s die koffie drinken en daar iets bij eten meer met elkaar praten en beter netwerken. En dat is logisch, want menselijk. Ga gewoon na bij jezelf. Het sociale luik van mijn onderneming?

Ik bak de taarten zelf, maar geef mensen met een beperking de kans om me daarbij

te helpen. Op die manier wil ik hun zelfvertrouwen een boost geven. Ik ga ook samenwerken met Bednet, de organisatie die langdurig zieke kinderen de kans geeft om thuis onderwijs te volgen, via het internet. Ook zij staan voor verbinden. Mijn klanten zullen kunnen kiezen tussen een Bednet-taart en een gewoon exemplaar. Voor een Bed-

ik vorig jaar gevolgd. Ik kom uit de sociale sector en van ondernemen had ik geen kaas gegeten. Op het Bootcamp heb ik kennisgemaakt met bedrijfsplannen, ondernemingsvormen, financiële rekeningen. We kregen uitleg over hoe je je project voorstelt, hoe je die pitcht, hoe je over je zaak spreekt, op welke manier je bij de toehoorders overkomt. Dat is belangrijk. Ik heb er enorm veel opgestoken, ook op het vlak van netwerken. Er liepen een heleboel ondernemers rond, elk met hun eigen verhaal. Die uitwisseling van ervaringen leverde veel bruikbare zakelijke inzichten op. Want ondernemen - zeker als je het alleen doet - is in se een eenzame job. Ik begin netwerken zelfs leuk te vinden. Als beginnend ondernemer met een pril idee, krijg je heel wat vertrouwen door de professionele omkadering van het Bootcamp.”

Aandeelhouders De Punt

GUIDO BEAZAR

Oost-Vlaanderen

VERBRUIKERSBELANGEN VLAAMSE ARDENNEN


9

Mei 2016

Café du Commerce

Advies nodig over

Ben je ondernemer en draag je het hart op de juiste plaats? Kom dan maandelijks langs in Café du Commerce in De Punt. WANNEER? Elke laatste donderdag van de maand, vanaf 17 uur. SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP ALS SOCIALE DRAAD Café du Commerce biedt je maandelijks een moment van ontspanning, een moment om bij te praten met gelijkgezinden, een moment om te luisteren naar getuigenissen van inspirerende sprekers en partners met interessante ideeën over sociaal ondernemerschap. De aanwezigen delen hun kennis interactief met elkaar. Met een hapje en een drankje verlopen de gesprekken gemoedelijk en gezellig. Netwerken wordt aangenaam in Café du Commerce.

DUURZAAM PERSONEELSBELEID? Door innovatieve arbeidsorganisatie streven we naar een duurzaam evenwicht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Een organisatie wordt hierdoor efficiënter, flexibeler, klantgerichter en realiseert een hogere kwaliteit en productiviteit. De jobs binnen de organisatie worden omgevormd tot actieve rollen met motiverende regelmogelijkheden die innovatie en eigenaarschap stimuleren.

Meer informatie? Dieter Lemmens, Bedrijfsadviseur t 09 27 27 907

DATA? Noteer alvast de donderdagen 30 juni, 25 augustus, 27 oktober, 24 november en 29 december in je agenda.

MEER INFO?

LOLA staat voor LOonkosten LAger

Like en volg onze Facebook-pagina

facebook/bedrijvencentrumdepunt

VERGADERZALEN

Klaar om jouw loonkosten te verlagen? De Punt ontwikkelde een speciale loonkostenscan: LOLA (LOonkosten LAger).

Voor 2 tot 70 personen. Van 17 tot 32 euro per uur.

We vertrekken vanuit uw huidig personeelsbeleid en bekijken of u wel alle Vlaamse en federale tewerkstellingsmaatregelen gebruikt waar u recht op hebt. Een kleine inspanning, die een groot en onmiddellijk rendement kan geven.

TE HUUR

STEEDS INBEGREPEN • Wifi, beamer, audio, whiteboard, koffie thee water. • Onthaal ook ’s avonds en in het weekend. • Prachtig uitzicht.

Boek online op www.depunt.be

Neem contact op met Dieter Lemmens, dieter@depunt.be, 09 27 27 907 www.depunt.be/personeelsbeleid/lola

INNOVATIEVE SOCIALE ONDERNEMERS (m/v) JOUW PROFIEL • Heb je een pril sociaal idee of ben je al even aan de slag? • Wil je komen tot een rendabel en draaiend ondernemingsplan? • Draag je sociaal ondernemen hoog in het vaandel?

ONS AANBOD • We horen graag waar je mee bezig bent. • We helpen je graag verder met tips en contacten tijdens een vrijblijvend verkenningsgesprek. • We kunnen je helpen van brainstorm over marktonderzoek en actieplan tot ondernemingsplan. • We kunnen ook je financieringsnoden bekijken en je ondersteunen in het overtuigen van financiers. GEÏNTERESSEERD? Contacteer Pieter Werrebrouck 09 272 79 00, pieter@depunt.be


10

Mei 2016

Sabien Windels aan het werk in de daktuin.

©Roof Food

ROOF FOOD kweekt groenten op het dak van De Punt Zegt de naam ROOF FOOD je iets? Deze vegetarische cateringzaak biedt al een jaar gezonde maaltijden en dakschotels aan, gemaakt met lokale dakgroenten. U leest het goed, groenten geteeld op het dak van een bedrijvencentrum. Sinds kort gebeurt dat vanop het dak en vanuit de keuken van De Punt. Bedenkster en grondlegger Sabien Windels kijkt alvast uit naar de teambuildingactiviteiten die haar team vanaf juni op het dak en in de keuken zal organiseren. Samen willen ze de mensen prikkelen rond tuinieren en koken. Wat er ook op de planner staat, altijd wordt er afgesloten met een diner op het dak. Sabien Windels heeft trouwens ook deelgenomen aan een Bootcamp

Bernard François van PreviewLabs wil zoveel mogelijk tijd besteden aan zaken die hem echt passioneren, in dit geval het programmeren van prototypes voor games. “Toen een gemeenschappelijke kennis me vertelde over LEA, was ik meteen verkocht.” De start-ups die PreviewLabs contacteren barsten van de goede ideeën. Ze willen een game op de markt brengen, maar hebben in veel gevallen geen kaas gegeten van de gamingindustrie. “Dan zijn ze bij ons aan het goede adres. We bezorgen hen een concept en een interactieve spelversie. Zo komen we te weten of het spel wel leuk is om te spelen. Stap na stap werken we het prototype uit en

Laat de kopzorgen maar aan LEA

Bernard (links) in overleg met collega's.

© Heidi De Meulemeester

PreviewLabs ontwikkelt prototypes. LEA buigt zich over de administratie

Sociaal Ondernemen. Dat deed ze niet om ideeën op te doen, want het idee voor ROOF FOOD was op dat moment al heel concreet. “Ik had meer vragen bij de uitwerking van mijn plan”, zegt Sabien. “Mijn motief was dubbel. Enerzijds wilde ik De Punt wat beter leren kennen, en ook omgekeerd, want we zijn toch een partnership aangegaan. Anderzijds wou ik mijn businessplan verfijnen en advies krijgen.”

Op de vraag hoe Sabien met de Punt in aanraking kwam, antwoordt ze lachend dat ze op zoek was naar een dak. “Iemand verwees me door naar Dany, de toenmalige directeur van De Punt. De Punt had op dat moment zijn bouwplannen al volledig op papier staan. We zijn toch samen rond de tafel gaan zitten om te kijken wat mogelijk was, of onze missie en visie compatibel waren – dat was het geval – en of de bouwplannen nog konden worden bijgestuurd. Met andere woorden: om te kijken of er nog ruimte was voor een tuin op het dak. Ik geef toe, het was niet meteen de meest voor de hand liggende vraag. Maar we zijn er gelukkig in geslaagd een overeenkomst te bereiken.”

stellen indien nodig alternatieven voor om alles te doen werken zoals het hoort.” Prototyping is Bernards passie. Administratief bezig zijn is dat niet. “Ik heb LEA leren kennen via gemeenschappelijke kennissen. Het duurde niet lang om de beslissing te nemen om het debiteurenbeheer van PreviewLabs aan LEA toe te vertrouwen. LEA volgt alle uitgaande en binnenkomende facturen secuur op en doet ook de reminders. Ik hoef enkel de facturen online goed te keuren. Het gevolg? Ik hoef me niet meer bezig te houden met al dat tijdrovende administratieve werk en slaag er toch in om alle cijfers correct en van dichtbij op te volgen. Een keer in de maand bezorgt LEA me een mooi mapje met alle nodige documenten erin. Dankzij LEA win ik tijd om te doen wat ik graag doe.ˮ

Nathalie Decoene, zakelijk coördinator van theatergezelschap het KIP (Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten), werd op een bepaald moment overstelpt met administratief werk. Net op tijd kwam ze in contact met LEA van De Punt. “LEA belooft ons dat we kunnen ondernemen zonder zorgen. Eerlijk? Daar is geen woord van gelogen. We gebruiken LEA als voorbereiding op onze boekhouding: voor het digitaal klassement en als betalingsmodule. Het resultaat? Meer efficiëntie, meer focus en meer tijd voor belangrijke dingen.” In november 2015 nam Kelly De Cock de fakkel van Nathalie Decoene over in een halftijdse functie, en ook zij is opgetogen over de werking van LEA.

Aanvankelijk sceptisch

Kelly was in het begin nogal sceptisch “want er zijn tientallen softwarepakketten op de markt die veel beloven, maar een pak minder doen. Helaas moet je ze eerst uitproberen om dat te ervaren. De miserie begint al bij het installeren. En na de installatie kom je meer dan eens te weten dat het pakket eigenlijk niet aansluit bij je specifieke vragen, en dat

je nog veel zelf moet doen. LEA daarentegen sluit wél aan bij de noden van een zakelijk leider. LEA geeft me wekelijks een helder overzicht van mijn financiële toestand. Ik houd veel meer de vinger aan de pols want op elk ogenblik heb ik toegang tot alle details. Bovendien is het heel eenvoudig communiceren via het online platform.”

Warme administratiedienst en tijdswinst voorop Ook de vaste contactpersoon bij LEA weet Kelly te bekoren: “Die man kent mijn noden en past zijn dienstverlening telkens aan. Met een warme, menselijke aanpak vangt hij specifieke situaties op. Je kunt niet geloven hoeveel tijdrovend werk LEA me uit handen neemt. Het LEA-team klopt ontzettend veel uren – eigenlijk mijn uren – en ik apprecieer dat enorm. LEA noem ik mijn warme administratiedienst.” Kelly beschrijft de tijd die ze met LEA wint als onbetaalbaar: “Ik schat dat ik nu maandelijks toch twee à drie dagen win. Het LEA-team klopt ontzettend veel uren – eigenlijk mijn uren ­– en ik apprecieer dat enorm.”

ONDERNEEM ZONDER ZORGEN MET

LEA HELPT U, ONLINE EN IN REALTIME.

• U bent een kleine ondernemer, post-starter, vzw, vereniging? • U droomt van een betere beheersing van uw administratieve processen? • U wilt meer efficiëntie, meer tijd voor belangrijke dingen? • U wilt meer focus en meer resultaat?

• neemt uw administratie voor haar rekenig; • verwerkt en digitaliseert uw post; • verzorgt uw telefonisch onthaal; • beheert uw in- en uitgaande facturatie. RESULTAAT? U WINT TIJD EN GELD. Meer info? Contacteer Piet Lietaer: 09 272 79 09


11

Mei 2016

Gezocht: investeerders voor het Sociaal Investeringsfonds (SOIF) De Punt praatte er jarenlang over: zou het geen goed idee zijn om de werkingsreserves te investeren in de sociale economie? De Punt maakte van dat voornemen een punt en richtte SOIF De Punt nv-vso op. In dat fonds zitten een paar honderdduizend euro’s. De doelgroep? Bedrijven die innoverende sociale projecten willen opstarten.

© Stefan Dewickere

Voorzitter Wim Beazar: “Onze eerste jaren beschouwden we als een try-out. We wilden eerst kijken of er wel genoeg kwaliteitsaanbod was om in te investeren. Op dit ogenblik zijn we op zoek naar investeerders om nog meer geld in het fonds te krijgen. Wie zich geroepen voelt om geld te investeren, mag altijd contact met me opnemen. Op dit ogenblik heeft het SOIF twee privépartners die hun duit in het zakje doen en investeren in innovatieve sociale-economieprojecten. Andere partners zijn meer dan welkom.”

Wij zoeken vooral sociaal innoverende starters.

Wie zich geroepen voelt om geld te investeren in het SOIF, mag altijd contact met me opnemen.

Komen puur commerciële bedrijven in aanmerking voor het SOIF? “Uiteraard. Het belangrijkste is dat het accent ligt op werkgelegenheid voor doelgroepmedewerkers, direct of indirect. We hebben vooral interesse in spin-outs vanuit beschutte werkplaatsen. In bedrijven die niet standaard gefinancierd worden vanuit de overheid, maar die met eigen middelen een activiteit willen starten en zich richten naar doelgroepmedewerkers om het werk klaar te krijgen.” Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te genieten van het SOIF? “Het idee moet levensvatbaar zijn en ook de degelijkheid van het team dat

erachter staat is belangrijk. Laten we duidelijk zijn: het SOIF is niet uitsluitend op zoek naar een grote financiële meerwaarde. We zijn wel op zoek naar sociaal innoverende investeringen. Als we na een aantal jaar uittreden, hopen we een meerwaarde te realiseren en dat geld weer te investeren in iets nieuws. Het bedrijf waarin we investeren hoeft ook geen coöperatieve te zijn. Ik geef een voorbeeld: we hebben onlangs geïnvesteerd in Koalect, een nv opgericht door jonge mensen die het idee hadden een platform voor crowd donation op te richten. Werkgelegenheid is hier minder aan de orde. Maar als we zo’n platform kunnen aanbieden aan bedrijven uit de sociale en culturele sector, dan kunnen zij op een veel efficiëntere manier donaties verzamelen en hun werking versterken.” Wellicht worden alle aanvragen voor investeringen grondig onderzocht? “Zeker, zowel Christophe De Wilde als ik prescreenen alle voorstellen. We bezoeken de projecten, of zij bezoeken ons. Net zoals bij andere fondsen verwachten we een business- en financieel plan. Zo vormen we ons een idee van het project en krijgen we een zicht op het engagement van het team dat erach-

De Punt zoekt:

De Punt zoekt:

EEN OPLOSSING VOOR HAAR KOFFIEGRUIS

Jouw profiel

In een bedrijvencentrum worden sloten koffie verzet. Al het achterblijvende koffiegruis is een bron voor oesterzwammen, bioplastiek, eetbare algen, …

ter staat. We voelen iedereen stevig aan de tand. Soms zien we een project niet zitten, andere keren lijkt het benodigde budget te groot voor ons. Slaagt het project in de eerste ronde, dan geven de aanvragers een presentatie voor een investeringscomité dat ook weer kritische vragen stelt. Alles gebeurt op een informele maar professionele manier.” Wat is de gemiddelde grootte van de investering? “Dat varieert. De investering in Koalect bedraagt 350.000 euro. Hiervoor co-investeren we met Trividend en een business angel. Die persoon heeft haar bedrijf verkocht en wil een deel van haar vermogen investeren in sociaal-economische projecten. Ons eerste project was het FacilityPunt, een bedrijf dat facilitaire diensten levert aan scholen, overheden en zorginstellingen, met de focus op doelgroepmedewerkers. We vonden een co-investeerder in de firma Care die de nodige sectorkennis in huis had. Care wou een sociale poot oprichten in België, maar had het sociale aspect dan weer niet onder de knie. Op die manier is een enorme synergie ontstaan die Het FacilityPunt tot een succes heeft gemaakt. Op een bepaald moment heeft Care de aandelen van Trividend en SOIF overgenomen. Onze exit viel op een moment dat er meer dan 50 doelgroepmedewerkers aan het werk waren. Missie volbracht. Het geld dat we kregen investeerden we in Koalect.” Hoe vinden bedrijven het SOIF? “Vooral via aantrekkingspool De Punt dat zich richt op jonge, sociaal innoverende partners. Deze mensen willen geld verdienen, terwijl ze daarbij een stevig sociaal accent geven.” Contact: wim.beazar@chokran.com

administratief werk • Je werkt met passie in je bedrijf of voor jouw vereniging. • Je kijkt op tegen die schijnbaar eindeloze stroom administratie. • Je wilt meer tijd besteden aan die zaken die je echt interesseren.

Ons aanbod

Ben jij een innovatieve sociale ondernemer die met ons koffiegruis aan de slag wil? We delen graag onze kennis, ons netwerk, onze ruimte… en ons koffiegruis uiteraard!

• We verwerken jouw aankoopfacturen en voeren die uit, zodat je van verrassingen gespaard blijft. • We verwerken jouw paperassen, lezen teksten na, publiceren je blogs. • We versturen jouw verkoopfacturen en volgen de betalingen op. • We archiveren je documenten en voeren copy-, scan-, of inbindwerk uit. • We beantwoorden desnoods jouw telefoon tijdens belangrijke momenten. • En we doen nog zoveel meer.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd?

Contacteer Pieter Werrebrouck 09 272 79 00, pieter@depunt.be

Contacteer piet.lietaer@depunt.be, 09 272 79 09 Samen bekijken we hoe we jou het best kunnen helpen


12

Mei 2016

Grondplan Bedrijvencentrum De Punt Bedrijvencentrum De Punt biedt instapklare kantoren en magazijnen aan in een dynamische en bedrijfsvriendelijke omgeving. Een greep uit ons aanbod:

Eventzaal voor 120 personen

Werkplekken in een gedeeld kantoor

PC-klas

7

ateliers tot 100 m²

opslagruimtes tot 52 m²

loodsen

tot 106 m², 1 gedeelde loods van 90 m²

vergaderzalen eventzaal loodsen nutsvoorzieningen

11

vergaderzalen 16

3

LEGENDE kantoren

met twaalf laptops

12

4

2

publieke ruimte of gang

tussen 20 en 105 m²

51

kantoren van 36 of 51 m²

www.depunt.be/bedrijvencentrum

Partners van De Punt

0

V.U.: Piet Lietaer - De Punt nv – Concept & lay-out: www.magelaan.be – Gedrukt op gerecycleerd papier – Niet op de openbare weg gooien.

LIFT

LIFT

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.