Festina Smashing!

Page 1

FESTINA LT C

JUBILEUMNUMMER SEPTEMBER 2019

BEN IK NOG LID DAN?

Het verhaal achter de niet-opgehaalde pasjes

AVOCADOKWEKER OF POSTBODE Festinezen met een bijzonder beroep

ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT!

smashing!

Een gloeiendhete fotoserie

DE TENNISTAS ALS SPIEGEL VAN DE ZIELestina is diverser dan je denkt, zoveel mensen, zoveel gezichten. En iedereen is op zijn eigen manier smashing. En omdat dát het thema van het 23e lustrum is, willen wij heel graag ál die smashing mensen van Festina laten zien. In dit glossy SMASHING tijdschrift waarin we naar elkaar en anderen kijken, waarin we de mens en zijn drijfveren achter de leden zoeken. Festina geeft zich bloot in dit magazine. Zo portretteren we vijf mensen met een bijzonder beroep en laten we niet één, maar liefst víér Nederlands kampioenen aan het woord. We zochten verbinding via een doorgeefenquête: De tien van… Een paar van de harde werkers die Festina draaiende houden komen voorbij: Arno, Bart en Yolentha en vanzelfsprekend bestuur, commissies en lustrumbestuur. En natuurlijk zijn er columns, verhalen en zelfs een gedicht en wordt het raadsel van de vele niet-spelende leden opgelost. En

is Festina te vol of juist te saai? Politieke partijen nemen hun standpunten in. Zweethoofden vers van de baan, tas-types, leden geboren in een lustrumjaar… velen van jullie worden in beeld gevat. Ook de dieren op Festina: alles wat ligt, kruipt, zwemt en vliegt hoort erbij. Omdat we toch een ténnisclub zijn gaat het natuurlijk óók over tennis: de trainers geven tips voor de beste smash en in How it’s made spijker je je technische kennis bij. Maar geen club én geen tennis zonder de mensen. Zonder de mensen sámen, even verschillend als smashing. En dat hebben we geprobeerd te vatten in dit magazine: Festina Smashing. Wij wensen jullie heel veel lees- en kijkplezier! De redactie: Karin Pastoor, Paulette Mostart, Violet Bijvanck

foto: Sport BKRW, beeldbewerking Caroline Hogervorst

F

de mensen MAKEN DE CLUB


INHOUD

42 14

38 Striptekenaar Gerrit de Jager Ging hij nou zelf op tennisreis?

In dit nummer

42 Ontwerper Hester van Eeghen 6 Stom vs. Smashing Lustrumvoorzitter Jessica Vermeulen aan het woord

4 Interviews 4 Hoe smashing is onze voorzitter? Anne Marie Glasz over wapenfeiten

26 How to smash Quick tips van de leraren

Bart van Bergen over duurzaam ondernemen

30 De vacante beweging… Een verhaal van Nicolaas Matsier

100 In de spotlight: Federica van Adrichem ‘Competitie is voor de club heel belangrijk’

54 Festina Smashing! Column van Marek Kupperman

56 Dieren op ons erf Wat loopt, ligt, vliegt en kruipt er zoal rond op

Column / verhaal / gedicht

60 ‘Ik wil het verschil maken’

46 FvF vs. PvdT Is Festina te vol of juist te saai?

94 Social influencer Marlou Winkler Heeft ruim 23.000 volgers

14 Dagje mee met Arno Fotostrip van een dag hard werken

76 Vioolbouwer Andreas Post ‘Contrabassen doe ik niet, wel strijkstokken’

8 Lustrumjaren Leden die in een lustrumjaar geboren zijn

‘Origami is voor mij een inspiratiebron’

FestInezen met een bIjzonder beroep

64 Veer… Veder… Federer!

Roemruchte geschiedenis van de

23 Muzikant & postbode Eric Mink

109 Mooiweertennissers

Prestatiebeker

‘Met Linke Soep doe ik feestjes en bruiloften’

Een ast Shotter houdt niet van regen

32 Waarom speel je niet?

106 Avocadokweker

81 De tas als spiegel van de ziel

Onderzoek naar niet-opgehaalde pasjes

‘Door avocado’s heb ik geleerd geduld te hebben’

Hester van Eeghen beoordeelt uw tas

Festina?

Een gedicht en ode aan Federer

98 ‘Daar werd wat groots verricht’

Cover Stories

32

106

81


74

20

30

Nederlands kampioenen Michiel van der Staay interviewde vier

De 10 van… Tien dezelfde vragen aan verschillende leden in een doorgeefenquête

Festinaleden met tennistitels

56

20 Marlot Meddens 48 Rolf Thung

10 Bart van Bergen

74 Jessica Schuur

Maakt zich kwaad om onverschilligheid

Wil gewoon haar hondje meenemen

87 Martijn Bok

34 Bart van Monsjoe

92 Tanja Bos

114 Eveline Hamers

Een agressieve baseliner met een saunawens

Eet graag aan het water en tipt Netflixserie Ozarc

40 Stef Wildt Meijboom

102 Eline Dirkzwager

‘Misschien ben ik wel een tevreden lid’

Vloekt ‘heel hard en vaak met godverdomme’

52 Rodi Schuurman

112 Evelien Rutgers

Heeft ooit boven in het clubhuis geslapen

Versloeg voor ‘t eerst van haar leven haar vader!

Nieuws van de commissies Onder andere 118 Vertrouwenscommissie

65 Als je haar maar goed zit

How it’s made

122 Tuincommissie

Foto’s en Meer...

Fotoserie van heethoofden

12 Het net 36 Het zweetshirt

65

97 Ondertussen in de kleedkamer 99 Prikbord

62 De bal

110 Keukenkanjers & Barbikkels

90 Gravel

110 Clubmanager Yolentha Ram

104 Het racket

124 Lustrumcommissie 126 Intiem 127 Colofon


Smashing

Hoe

Anne Marie Glasz is alweer vier jaar voorzitter van Festina. Het is tijd om eens te kijken naar wat de inzichten en wapenfeiten zijn. Oftewel: hoe goed gaat het eigenlijk? En hoe kunnen we dat beter doen dan aan de hand van een smashing-meetlat, geheel in het thema van het lustrum! VERBINDING b u i t e n g e w o o n g o e d

FEMINISME f e n o m e n a a l

stokpaardjes is ‘verbinding’. Toen ze aantrad

als eerste vrouw voorzitter in de traditionele

als voorzitter zat het zakelijk allemaal wel

sfeer van Festina te worden. Alhoewel dat

snor op de club en was er ruimte voor meer

‘‘eerste vrouw” nu niet zoveel meer betekent

medemenselijkheid. In de ruimste zin van het

voor mij. In de eerste maanden wilden mensen

woord: respectvol met elkaar omgaan, elkaar

koffie met mij drinken omdat ik de voorzitter

proberen te zien en begrijpen, ook als we het

was, niet omdat ik Anne Marie was. Dat was

niet eens zijn, en verder kijken dan de eigen

nieuw voor mij, en natuurlijk waren er mensen

clubjes binnen de club en zelfs verder dan de

die mij graag wilden adviseren. Maar nu doe

club als geheel.

ik het gewoon op mijn manier, samen met het

De nieuwe visie op omgaan met elkaar zien

bestuur, en ik gebruik daarbij ieders krachten,

we bijvoorbeeld in de aanpassingen van de

ongeacht de sekse. Ik vind mezelf goed in

speeltijden voor studenten, jeugd en perso-

iedereen erbij te betrekken en goed te laten

neel. Ook de leden zelf brengen ideeën in, zo

functioneren.’

kreeg de rekketrek een nieuw jasje. De Toss is

Dat dat ‘eerste vrouw’ er niet zo toe doet, is

nu op een nieuwe tijd met hopelijk nieuw elan

toch vreemd voor iemand die haar scriptie

en meer deelnemers.

(psychologie) schreef over het glazen plafond

Een van Anne Maries allerbelangrijkste

‘Ik ben best trots dat ik het heb aangedurfd

voor vrouwen. Je zou zeggen dat dit juist een UITSTRALING s m a s h i n g

enórm smashing wapenfeit is. Anne Marie:

Anne Marie werd erom uitgelachen, en nu

‘Ja, het is ook wel heel erg leuk, én belangrijk

nog steeds. Haar voorstel om als Festinees

om het goed te doen en het goede voorbeeld

alleen in het wit de baan op te komen, zorgde

te geven aan de nieuwe generatie vrouwen.

voor hilariteit, gegniffel en ronduit obstinaat

Ze zien dat het kan en dat geeft vrouwen op

gedrag, maar ze staat er nog steeds voor. Ze

een andere manier perspectief.’

vindt het leuk als het een onderwerp is. Ook voor grappen. Tot op heden kan nog steeds niet iedereen het aan, maar ‘Ik word heus niet

OPENHEID fa n ta s t i s c h

Het groene ijzeren hek gaat wat Anne Marie

boos om een pimpelpaars shirt’, zegt Anne

betreft open. Open naar Amsterdam en open

Marie. ‘Het gaat me om de herkenbaarheid.

naar de maatschappij. Er is meer in de wereld

Het wit en het logo op shirt, of broek of rok, is

dan onze bevoorrechte club en haar leden. Ze

leuk op Festina, maar ook op andere clubs.

zoekt contact met andere clubs (hoe doen zij

6

• FESTINA SMASHING•


is onze voorzitter?

tekst: Violet Bijvanck / foto’s: Karin Pastoor

    

het?), met de knltb (zes keer per jaar kring-

bijeenkomsten), met de buren (Kattenlaan), de ctc

(internationaal verband van honderdplus-

jarige clubs) en met maatschappelijke organisaties zoals Spirit. ‘Ik wil af van de kritiek dat Festina een gesloten rijkeluisclub is, ik wil dat mensen weten dat het bij ons gewoon leuk is.’ Leuke Top Club Festina.

Het openbreken van de wachtlijst (er worden nu alleen nog maar tennissers aangenomen) hoort ook bij de nieuwe openheid. ‘Het moet om de sport gaan, niet om de status, en als er dan meer mensen komen tennissen, is

het ideaal als je even een kwartiertje moet

wachten; dat komt het clubgevoel, de contacten en de bar ten goede!’

VERNIEUWING p u i k

Veel nieuwe wapenfeiten in vier jaar, maar

Anne Marie is nog niet klaar. Er blijven nieuwe ideeën opborrelen. Zo zou ze graag nog een nieuwe traditie inbrengen; iets wat de alv verrassend maakt, iets wat voor iedereen leuk

is, wat het ook even luchtig kan maken als de onderwerpen zwaar wegen.

Een idee van Michiel van der Staay juicht Anne Marie van harte toe: tijdens de onderlinge

iedereen vragen met iemand anders dan de normale tennispartner te dubbelen of mixen. Helaas is dat dit jaar nog niet gelukt, maar

wie weet in 2020! Anne Marie zal dan zéker

PS

met een niet voor de hand liggende partner

toch wel vervelend dat ik niet mijn medebestuurs-

meedoen; ze is altijd in voor iets nieuws. U kunt zich nu vast aanmelden ;-).

Nagekomen app van de voorzitter: ‘Ik vind het

genoten heb kunnen noemen met wie ik zo fijn samen-

werk.’ John Brouwer, Rien van Krieken, Margreth Jonk, Federica van Adrichem, Just Hartsuiker en Jasper van Baal, hierbij dank en lof van Anne Marie!

•FESTINA SMASHING•

7


Jessica Vermeulen door Juul Escher 8 • FESTINA SMASHING


STOMSmashing versus

Smashing!

De lustrumkleding | Mijn lustrumbestuur, ge-

dreven, gezellig, gewoon supersmashing!!! | Dat team 1 zo ontzettend goed kan tennissen | De hutkoffer van zaterdag gemengd team 2 met lustrumlogo; mobiele G&T-bar en zonnebrand! | Dat ik überhaupt lid ben van Festina | Met een glaasje witte wijn

in de zon op het terras van Festina op een mooie zomerdag | Het clubhuis

| Finales van de clubkampioenschappen | Dat de strakke backhand langs de lijn à la RF een keer lukt | Bart & zijn team | Borrel na de competitie als je thuis speelt | De konijntjes

Stom STOM Dubbele fout op setpunt

Dat het de hele dag mooi weer is en dan gaat stortregenen als je de baan op stapt | Met 40-0 voorstaan en toch de game |

verliezen | Nooit fooi geven | Uit spelen tegen vervelende teams |

Bal-incidenten |

terwijl

andere

Als iemand jouw baan afschrijft

banen

leeg

zijn

| Eindeloos wachten

Als de tegenstander alleen maar heel hoge slappe ballen terugslaat en ik dan de fout maak door hard uit of in het net te meppen | Taart om 18.30 uur bij de vrijdagavondcompetitie; hoezo taart op dat tijdstip????? | Dat de ALV zo lang duurt

bij de competitie |

Jessica Vermeulen, voorzitter lustrumbestuur

•FESTINA SMASHING•

9


geboren in een lustrum jaar 10

• FESTINA SMASHING•


1904

nomen nescio

1929

NONO DE WILDE

1954

klaas PAUW

1979

FLORINE REITSMA

1909

1914

nomen nescio

nomen nescio

1934

1939

Theo Bremer

REINA SPIER

1959

1964

JACQUELINE SHAYA

1984

ONNO hennis

2004

2009

DANIËL HOEKSTRA

LIV HOOGCARSPEL

1919

nomen nescio

1944

Hans van den Akker

1969

GUIDO TER KUILE

1989

PIEN HULSEBOSCH

2014

BONDINE BRONS

1994

STEFFAN OBERMAN

2019

BABY IN BELLY

MILOU VAN DER SCHANS

•FESTINA SMASHING•

11

1924

nomen nescio

1949

christel van rooy

1974

VOKKO VAN HALM

1999

ANDREA KRIJGSMAN

2024

androide


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Bart van Bergen

Bart van Bergen (48), pachter van Festina, lid sinds 2015, speelt competitie.

1. Wat ben jij voor tennisspeler?

Agressieve hardhitter tijdens het inspelen, maar

5. Hoe scheld jij op de baan? Dat zit niet in mijn aard.

zodra het om de punten gaat staat er een laffe teckel op de baan. Daar mag ik wel vanaf. Het publiek is de grote verliezer, maar er gloort hoop. Als ik in 2018 kan stoppen met roken,

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar veranderd is op Festina?

Dat het stukje grond tussen baan 6 en 7 is

dan lukt het in 2019 vast om te stoppen met

omgetoverd tot een mooie plek met terras,

laf tennis.

tribune en een klein barretje. O, en kippen op het park.

2. Wat vind je de leukste plek op Festina? Baan 5, elke dag twee uurtjes met wie maar

wil, en anders het bankje bij baan 1 op zondag tijdens de competitie. Lekker ver weg van de

7. Wat was voor jou de beste dag het afgelopen jaar, en waarom?

Dat was de dag van het mixed dinner tijdens

bar, effe rustig genieten van een mooie pot ten-

de clubkampioenschappen. Absoluut een

nis met de zachte voorjaarszon op je gezicht.

mooie traditie, ooit opgezet door Max Kohnstamm, waar elk jaar meer mensen bij aan-

3. Wat was je raarste of opvallendste

schuiven. Of ze nu gespeeld hebben of niet,

moment op Festina?

dat maakt gewoon niet uit. Gezelligheid staat

Samen met Medy de mix dubbel mogen win-

voorop. Dit jaar hebben we, met een team

nen tijdens de clubkampioenschappen van

van acht, honderdzeventig mensen een mooie

2016.

maaltijd voorgezet. Speciale dank aan Arend ten Wolde, onze slager, die voorstelde om een

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om

lam aan het spit te doen en die de hele avond

Om onverschilligheid, al weet ik niet waarom.

mals mogelijk te krijgen.

maken?

Waarschijnlijk omdat ik met dat type mens niet in discussie kan gaan, of omdat ik mij niet kan voorstellen dat je ergens geen mening over hebt.

12

• FESTINA SMASHING•

zelf aan het spit heeft gedraaid om het vlees zo


8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

gerechtjes zijn tapasstyle, dus om te delen. En een prima wijnkaart! Ook niet onbelangrijk.

Ik heb zojuist Sapiens gelezen. Een interessant boek over de verklaring waarom de mens als

‘Kippen op het park!’

soort zo ‘succesvol’ kon zijn. Nu in Homo Deus begonnen, de opvolger, en op Netflix in een ruk de serie Black Earth Rising gekeken. Over Rwanda en het Internationaal Gerechtshof, met John Goodman in een van de hoofdrollen. Een vergeten stukje geschiedenis wordt belicht.

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Ik geef ze graag door aan onze clubkampioen

Ook goed zijn: Dark, Stranger things, Dogs of

Bart van Monsjou omdat ik bewondering heb

Berlin, La casa de papel en Narcos.

voor de manier waarop hij samen met Leon Haverkamp doorzet om hun tennisapp Scala

9. Wat is de beste plek in Amsterdam om

succesvol te maken.

uit eten te gaan?

Amsterdam heeft veel mooie restaurants, maar voor mij en Leonie blijft de Dragon I op de Amstelveenseweg favoriet. Mix van de Aziatische keuken, maar overwegend Japans. De

•FESTINA SMASHING•

13


HOW IT’S MADE Over wat allemaal zo

vanzelfsprekend lijkt

op en om de tennisbaan, valt een hoop te zeg-

gen. En te weten! in deze serie wat feitjes over de

bal, het racket, het net en gravel. Hoe wordt

het allemaal gemaakt?

En lees vooral ook wat je moet doen met stin-

foto: iStock

kende zweetshirts!

14

• FESTINA SMASHING•


HOW IT’S MADE tekst: Violet Bijvanck

HET NET

E

r zijn knooploze, handgeknoopte en geknoopte netten. Het verschil zit in de

stevigheid. Een net wordt gemaakt van polyethyleen of nylon zodat het soepel valt en niet snel kapotgaat. De geknoopte varianten zijn makkelijker te repareren als er een gat in komt. De mazen variëren van 43 x 43 tot 45 x 45 millimeter. Vaak zijn de bovenste rijen van het net dubbel uitgevoerd (dubbele topmaas); daar zal de tennisbal met de meeste kracht in het net belanden en de kans op beschadigingen is op die manier kleiner.

Kleur De netten zijn vaak zwart, het best zichtbaar in alle weersomstandigheden. De andere kleuroptie is groen, wat meer opgaat in de omgeving. De netband, die altijd wit moet zijn, is van polyester en zorgt ook voor stevigheid. Een geplastificeerde staalkabel houdt het net omhoog en strak. Hoogte Een tennisnet moet lang genoeg zijn om dwars over het midden het tennisveld te scheiden. Het wordt op een hoogte van 1,07 meter met een koord of metalen kabel aan twee netpalen bevestigd. De hoogte van het net moet in het midden 0,914 meter (3 voet) zijn en wordt daar strakgetrokken door een trekband. Weetje Meet voor het uitzetten van het enkelspel altijd met het enkelspelpaaltje vanaf buitenzijde zijlijn van het enkelspel naar buiten. Daar moet je het paaltje onder het net schuiven. Let erop dat je niet de hele lengte van het paaltje gebruikt (dat is 1,07 m), zoals op deze foto’s, maar wel de hopelijk op het paaltje aangegeven 0,914 m. Op Festina zit er op die afstand tape om het paaltje.

•FESTINA SMASHING•

15


DAGJE MEE MET ARNO -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als om 8.00 uur de eerste trainers en andere vroege vo-

gels de baan opgaan, is de groundsman van dienst (Arno, Ernest of Geert) al een uurtje of wat in de weer. Verwend

als we zijn weten we niet beter dan dat het park en de banen er elke dag weer piekfijn bij liggen, maar weten we wel hoeveel werk daaraan voorafgaat? Tijd dus voor een

kijkje over de schouder van groundsman Arno, die al acht

jaar lang, vijf dagen in de week onze banen verzorgt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Een reportage van Karin Pastoor en Paulette Mostart

16

• FESTINA SMASHING•


•FESTINA SMASHING•

17


06:59

07:07

Arno arriveert op Festina. In het najaar begint hij vaak een uurtje eerder, vanwege de enorme hoeveelheid bladeren op de banen. Met heel droog en warm weer, als er veel moet gesproeid, begint hij ook wat eerder.

07:10 Bladeren en rotzooi van baan 7-8-9 vegen en slepen. Een paar keer in de week gravel aanvullen. Arno begint op baan 7 omdat de trainers hier om 8.00 uur lesgeven. Het is droog weer, dus ook sproeien.

Kruiwagen vullen met gravel.

07:20

Baan 7-8-9 zijn klaar. In het voorjaar is het hier een makkie, maar niet in het najaar. De bomen zijn hier het lastigst, de blaadjes blijven niet in de staalborstel hangen. In de herfst is Arno soms wel vijf uur per dag bezig met het weghalen van bladeren.

07:59

Gravel uitrijden en verspreiden; rondcrossen met de dubbele staalborstel.

08:35

08:30

08:55

Baan 10 en 11 worden geprepareerd. Vegen, slepen en gravel uitrijden. 18 • F E S T I N A S M A S H I N G

Baan 4-5-6 op dezelfde manier prepareren.

09:00

Pauze & naar de AH om eten te halen.


09:40

09:50

10:10

Baan 1-2-3 worden gesproeid voor het begin van de damescompetitie.

10:00 Opvoeding en instructie: de katjes blijven de hele dag vallen. Zelf weghalen, niet met het sleepnet, maar met de clean sweaper. Wc-stop.

10:15

Baan 4-5-6 sproeien.

11:15

auze. Broodje Rondsnuffelen, kijken wat er gedaan kan worden; P eten in het hok. extra sproeien, reparatiewerk, hekken, banen, netten, bestellen gravel en andere materialen, onkruid weghalen, onderhoud park.

12:45

Reparaties hekken en sloten.

11:45 Onkruid schoffelen op en rond de banen. Ook de randen worden verzorgd.

13:30

L ijnen aanstampen (na de ijsbaan op baan 4-5-6 waren alle lijnen omhooggekomen), nethoogte controleren en afstellen. 19 • F E S T I N A S M A S H I N G

12:15 Gras maaien.

13:15

Verzorgen minibaantje en oefenmuur.

14:00

S proeien en de rest van de middag besteden aan onderhoud.


15:00 Het werk zit erop. Het is vrijdag, dus het weekend kan beginnen! 20

• FESTINA SMASHING•


Twintigduizend euro per jaar -----------------------------------------

De grote onderhouds-

beurt die vroeger werd uitbesteed, doet Arno

liever zelf, en beter. ELK

voorjaar worden alle

banen gerenoveerd met

dertigduizend kilo gravel die op elf pallets worden aangeleverd.

ZO bespaart Arno onze

club maar liefst twintigduizend euro.

-----------------------------------------

•FESTINA SMASHING•

21


NEDERLANDS KAMPIOEN tekst: Michiel van der Staay / foto’s: privécollectie

Marlot, 9 jaar

MARLOT MEDDENS

M

arlot Meddens verloor nooit van een latere toptienspeelster. Ook Kiki Bertens moest eraan geloven. Op 21-jarige leeftijd moest ze door blessures en overbelasting noodgedwongen stoppen met toptennis. Sinds 2017 maakt ze deel uit van de selectie van Festina. Hoe ben je begonnen met tennissen?

Toen ik drie was werd ik al meegenomen naar de baan. Mijn ouders waren heel fanatiek en mijn twee oudere broers konden best goed tennissen. Ik ben opgegroeid in Voorhout, maar heb leren tennissen in Hillegom omdat daar een goede trainer was. Was je in de jeugd al een goede speler?

Ik heb het hele bondstraject doorlopen, al vanaf mijn zesde. Toen ik veertien was,

22

• FESTINA SMASHING•

speelde ik voor Hillegom eerste klasse op zondag met Jesse Huta Galung. Het jaar daarna promoveerden we naar de hoofdklasse. Daarna ben ik naar Leimonias gegaan waar ik een paar jaar eredivisie heb gespeeld. Vanaf mijn zestiende reisde ik twintig weken per jaar om toernooien te spelen. Ik heb rond de zeventigste plek van de wereld gestaan bij de junioren en ook op Wimbledon en Roland Garros gespeeld. Ik zat ook in Jong Oranje met o.a. Robin Haase, Igor Sijsling, Antal van der Duijm en Thiemo de Bakker. Had je ook een team om je heen?

Nee, dat was veel te duur. Toen ik zestien was ging mijn moeder een keer mee en daarna ging ik alleen. Ik haakte wel vaak aan bij een groepje dat toernooien afreisde. En na de junioren?

Na mijn vwo ben ik fulltime gaan spelen. Ik heb de hele wereld rondgereisd voor itf’s, Challengers en wta-toernooien. Alleen Krajicek en Rus stonden boven mij. Wanneer werd je Nederlands kampioen? In 2008 won ik van Kiki Bertens in de finale. Zij is anderhalf jaar jonger dan ik. Het jaar


MARlot meddens Nederlands kampioen: 2008

Grandslamtoernooien: 2e ronde Roland Garros

(jeugd, 2006), 1e ronde Wimbledon (jeugd, 2006) Hoogste ranking: 293e (3e van Nederland)

Eerste tennisclub: Hillegom Festinalid sinds: 2017

Clubkampioen Festina: Nog (!) niet

Voorkeurshand: Rechtshandig, dubbelhandige backhand

Sterkste wapen: Op tempo en slim spelen

Favoriete ondergrond: Vroeger tapijt, tegenwoordig gravel

Racketmerk: Dunlop

Aantal rackets op toernooien: Acht

Andere tennisgerelateerde activiteiten: Nederlands kampioen beachtennis in 2008

Huidig beroep: Investeerder in start-ups en scale-ups

‘De technische commissie dacht dat ik veel te fanatiek was’

(bijvoorbeeld VanMoof, Boldking en Temper)

Roland Garros junioren

adviseerde een fysio mij om gewoon een pijnstiller te nemen. Toen speelde ik voor het eerst pijnvrij, werd ik Nederlands kampioen en won ik vijf 10.000 dollar-toernooien. Eerst nam ik één pijnstiller, toen twee en op een gegeven moment zat ik aan acht pijnstillers per dag. Ik kreeg last van een hartritmestoornis, had een slijmbeursontsteking in mijn achillespees en een onderarmblessure, allemaal doordat ik te weinig voelde. Ik mocht een jaar niet spelen, maar het herstel heeft uiteindelijk drieënhalf jaar geduurd. Ik ben toen econometrie gaan studeren.

Nederlands kampioen 2008

daarna ben ik tweede geworden in de single tegen Richel Hogenkamp, en ook in de dubbel.

weleens een wedstrijd op een baan naast hen. Dat leidde natuurlijk ontzettend af!

Welke bekende tennissers ben je

Je was 21 toen je stopte, waarom zo

Ik heb in Duitsland competitie gespeeld in een team met Wozniacki en Šafářová. Ik sloeg Radwańska finaal van de baan nadat zij Wimbledon had gewonnen bij de junioren. Op de grandslamtoernooien deelde ik een kleedkamer met Hingis, Sjarapova en Serena Williams. Dat was ook wel heel erg vet! Ik had dan ook

Ik ben heel erg geblesseerd geraakt. Op mijn veertiende kreeg ik voor het eerst last van shin splints (scheenvliesontsteking). Ik kon maar twee uur per dag trainen en twee uur conditietraining doen, maar als je echt de top 100 wilt halen, moet je meer trainen. Dat redde mijn lichaam niet. Op een gegeven moment

tegengekomen?

vroeg?

•FESTINA SMASHING•

23

Heb je daarna nog getennist?

Ik heb uiteindelijk bijna zeven jaar niet gespeeld. Ik ging andere leuke dingen doen, zoals hockeyen, dansen en fitness. Ik wilde alleen nog tennissen bij een heel leuke club waar gezelligheid centraal staat en waar de biertjes na afloop minstens even belangrijk zijn als het tennis. Kwam je toen bij Festina terecht?

Ik wilde graag bij Festina spelen, maar de technische commissie dacht dat ik veel te fanatiek was en dat wilden ze niet. Pas toen ik een


NEDERLANDS KAMPIOEN jaar bij alta in de tweede klasse had gespeeld, mocht ik op gesprek komen, omdat toen duidelijk was dat ik niet meer zo hoog hoefde te spelen.

Hoe is je zelfbeheersing tegenwoordig?

Heb je al een memorabel Festina-

Heb je nog voorbereidingsrituelen?

moment?

Op de clubkampioenschappen heb ik een keer met Pio Groenendaal gemixt. Pio juichte alsof hij Wimbledon had gewonnen na een overwinning op Mark Post in de poulefase. Verder vond ik het magisch mooi om met de ijsbaancommissie baan vier tot en met zes om te toveren in een ijsbaan. Heb je je weleens laten gaan op de baan?

Ik was vroeger echt een ijskonijn, maar ik ben ooit een keer gediskwalificeerd bij de Masters. Ik speelde heel slecht tegen een meisje van wie ik makkelijk moest winnen. Toen ik na het verlies van de eerste set ook meteen mijn servicegame inleverde in de tweede set, sloeg ik een bal naar achteren. De bal kwam op mijn frame en raakte de lijnrechter. Ik werd gediskwalificeerd. Werd daar veel over geschreven?

Dit nieuws haalde de voorpagina van alle sportkaternen. Ook waren er vier fora die over mij gingen. Drie daarvan gingen over tennis, één ging alleen maar over mijn benen en billen.

Ik kan mijn temperament nog steeds niet helemaal onder controle houden. Gelukkig zijn er geen lijnrechters meer.

Voor iedere wedstrijd zorg ik voor roggeachtig brood, bananen, aa en een literfles water. Ik heb ook altijd tape in mijn tas, nieuwe snaren en een nieuw gripje. Voor de wedstrijd ga ik inlopen. Bij de wissel neem ik eerst een stukje banaan, daarna aa gemengd met water en vervolgens droog ik mijn gezicht met mijn handdoek. Voor het serveren ga ik ook met mijn zweetbandje langs mijn gezicht. Voor mij zijn die rituelen geen bijgeloof, maar een manier om in een trance te komen. Tegenwoordig heb ik dat wel minder. Heb je nog tips voor de jeugd?

Denk na elke wedstrijd wat je de volgende keer beter kunt doen. Dus als je nog een keer tegen diegene zou spelen, wat zou je dan anders doen? Zo word je altijd beter. Welke Nederlands kampioen zou goed bij Festina passen?

Chayenne Ewijk zou ik erg leuk vinden. En Igor Sijsling, hij is een echte Amsterdammer.

24

• FESTINA SMASHING•

B I JZ O N D E R B E R O E P

Gezondheidsprobleempje of behoefte aan medisch

advies? Een geschilletje op het werk, lastig echtscheidinkje of problemen met de huisbaas? Op Festina ben je meer dan in goede handen! Er lopen zoveel dokters en advocaten rond, dat wij u nu graag eens kennis willen laten maken met vijf Festinezen met een bijzonder beroep.


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst: Paulette Mostart / foto’s: Karin Pastoor

Muzikant & postbode 25 • F E S T I N A S M A S H I N G


Op de baan is Eric Mink vooral gevreesd vanwege zijn onnavolgbare hoge ballen, die altijd nét boven op de lijn landen, en zijn eindeloze geduld tijdens een rally. Denk aan een kat die urenlang stilligt en loert op zijn prooi. Ook in zijn werkzame leven is Eric beslist geen doorsneepersoon. Een kennismaking met een zeer muzikale postbode.

N

a mijn vwo-eindexamen op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest begon ik vol goede moed aan de studie wiskunde in Delft. Maar na een halfjaar zag ik in dat ik beter direct mijn militaire dienstplicht kon vervullen, om het jaar daarop met een nieuwe studie te kunnen starten. Ik was vrij alternatief in die tijd, ‘punk attitude’. Ik wilde iets gaan doen met muziek, dat was heel belangrijk voor me. Ik speelde al piano sinds mijn achtste en trad regelmatig op bij culturele uitvoeringen op school. Omdat ik het conservatorium niet bij me vond passen, besloot ik muziekwetenschappen te gaan studeren in Amsterdam, in de hoop dat ik meer gelijkgestemden zou ontmoeten, en dat gebeurde. Ik heb tien jaar over mijn studie gedaan, dat was in die tijd vrij gebruikelijk, en speelde als toetsenist en zanger in allerlei bandjes. Muzikale duizendpoot Na mijn studie heb ik een paar jaar geprobeerd om door te breken met de Nederlandstalige band Bob Spaak, maar het echte succes bleef uit. Als muzikant moet je een balans vinden tussen je verlangen om eigen muziek te willen maken en het feit dat je je soms dienstbaar moet opstellen omdat er ook brood op de plank moet komen. Toen heb ik vijf jaar in een coverband gespeeld, The Fuse, totdat dat ook niet meer genoeg was. Ik kwam bij een wat bekendere coverband, Linke

Soep, en daar speel ik nog steeds. Verder speel ik ook nog in een andere coverband, High Five Rhythm and Blues. Dat zijn meer caféoptredens, met Linke Soep doen we meer zaaltjes, bruiloften en feestjes. Ook heb ik al tien jaar mijn eigen band, Velvet Tuesday, waar ik zelf nummers voor schrijf. Dat is meer jazzy, psychedelische rock. Daarnaast begeleid ik als pianist nog verschillende zangkoren met cliënten van de ggz en hvo Querido, geef ik pianolessen en heb ik een djembégroep, dat is vooral percussie. De laatste zes jaar geef ik aan een pgb-cliënt een-op-eencounseling en aanvullende begeleiding, acht uur in de week. Als een dolle doorwerken Daarnaast bezorg ik twaalf uur in de week de post. Dat doe ik al tien jaar. Van dinsdag t/m vrijdag, iedere dag zo’n drie uur. Ik vind het een leuk beroep. Bureauwerk is niets voor mij, ik ben graag in beweging en vind het fijn om te lopen. Je leert je buurt kennen, en de mensen die er wonen. Voor een kopje koffie tussendoor is helaas geen tijd, je moet als een dolle doorwerken. We moeten timen op de minuut. We hadden dit jaar in Amsterdam een tekort aan postbodes. Financieel gezien en ook qua status is het natuurlijk niet een heel aantrekkelijk beroep, het moet op een bepaalde manier in je leven passen. Voor mij werkt het prima zo. Vijfentwintig jaar captain Ik ben sinds 1991 lid van Festina. Voor tennis maak ik graag tijd. Het meest speel ik met Frank Reijmer. Aan de competitie doe ik al vijfentwintig jaar mee, vorig jaar in team 9, en ik

Naam: Eric Mink Geboren: 25-05-1961 Speelsterkte: 7 - 7 26

• FESTINA SMASHING•


foto: privécollectie

•FESTINA SMASHING•

foto: privécollectie

ben ook al vijfentwintig jaar captain. Omdat de dames zich dit jaar niet hebben opgegeven, is mijn team opgeheven. Ik ben nu ingedeeld in het team van Andreas Post dat in de derde klasse zaterdag gemengd uitkomt, een team waar ik qua sterkte en competitiebeleving goed in pas.

27


foto’s: Karin Pastoor / illustraties: iStock

‘Hangend als een adelaar in de lucht’

BEAU: Als een adelaar

B

ij de term smash denk ik meteen aan Pete Sampras, hangend als een adelaar in de lucht. Pete smashte altijd veel in zijn wedstrijden en ontwikkelde mede daardoor de iconische slamdunk. De smash is voor sommige spelers een slag die zelden of nooit geslagen wordt, maar speel je dominant tennisspel, dan kun je de smash afdwingen en krijg je de slag als beloning.

‘Er mag niet worden gefaald, dat creëert druk’

MAARTEN: Een overschot aan tijd… en klein geel object gaat hoog de lucht in, geslagen door een tegenstander, u staat aan het net, stand eerste set 4/4, 40-30 voor na 1-4 achter gestaan te hebben, zeeën van tijd, terwijl u inschat waar het projectiel ongeveer de dalende lijn in gaat zetten, neemt u uw positie in, het publiek is stil, de gele stip wordt groter en groter, veel tijd, veel te veel tijd… te veel opties, te veel gedachten, u voelt uw lichaam een beetje verstarren… ‘Als ik dit punt wint sta ik 5-4 voor, maar als ik verlies is het deuce…’ U besluit op het laatste moment een stap naar achter te doen, de bal te laten stuiten en zet de rally voort vanaf de baseline…

E

28

Tijd en ruimte Tennis is een spel van tijd en ruimte – waarbij u met beide variabelen de druk bij de tegenpartij wilt leggen om een punt te scoren of een fout af te dwingen. Een kleine toelichting: 1. Druk in de tijd creëren betekent de bal hard slaan of op tempo nemen – snel na de stuit; 2. Druk in de ruimte geven betekent dat u een bal van uw tegenstander af speelt. De beste bal wordt dus in tempo, hard van uw tegenstander af, gespeeld – bij de groundstrokes liefst ook nog met rotatie (spin of slice). De smash is vanuit dit perspectief gezien een zeer interessante slag: er is een duidelijk overschot aan

• FESTINA SMASHING•


Het lijkt zo makkelijk maar het is misschien wel de moeilijkste slag in het tennis. Hoe vaak zien we hem niet over de hekken zeilen of landen in het net. Geen bal die meer ergernis oproept DAN ‘De Niet Te Missen Gemiste Smash’. Maar omdat het nooit te laat is voor een korte opfriscursus, vroegen we de trainers om hun beste tips en trucs met ons te delen.

tijd voor de partij die de smash gaat slaan. Ook zal bij een beroerde lob weinig ruimtedruk zijn – er wordt een minimale lichaamsverplaatsing gevraagd: u kunt ongeveer blijven staan waar u staat, u heeft dus alle tijd om de slag technisch goed uit te voeren, wat uw kans op succes maximaliseert. Kortom in de perceptie van de partij die de smash gaat spelen, en vaak ook in die van het publiek, een opgelegde scoringskans. Dat creëert druk: er mag niet worden gefaald! In theorie is dit een niet te missen, opgelegde kans om het punt te winnen. Echter, de praktijk wijst vaak anders uit. Zelfkennis Wat kunt u hiervan leren? Let eens goed op welke keuze uw tegenstander maakt. Neemt deze de bal direct uit de lucht, laat deze de bal eerst stuiten, wordt de bal naar u toe gespeeld, of juist van u af? En gaat de smash hard uit, of het net in? Zelfkennis is bij de smash erg belangrijk – hybris is ons allen niet vreemd. Mijn advies aan u: Speel maar eens een beroerde lob – m.a.w. een opgelegde

scoringskans en analyseer uw tegenstander. Waar kiest hij of zij voor? Welk karakter heeft u tegenover u? En wat betekent dit voor de wedstrijd? Reflecteer ook op uw eigen keuzes op het moment dat de smash zich bij u aandient en bespreek de uitkomst met mij of met uw eigen trainer. We helpen u graag verder bij het doorontwikkelen van deze fascinerende slag.

•FESTINA SMASHING•

29


Victor: De smash

A

ls ik aan de smash denk, is de eerste speler die bij me opkomt Pete Sampras. Voor mij de beste smasher aller tijden; zijn timing, vaart en precisie zijn ongeëvenaard. Soms kijk ik op YouTube zijn legendarische jumpsmashes terug. Hij doet het makkelijk lijken, maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Hoe vaak hebben we niet in een deuk gelegen van het lachen als iemand compleet onder de bal door slaat! Ik wil jullie hieronder tien tips meegeven die belangrijk zijn voor een succesvolle smash. Tip # 1 De juiste mindset Veel tennissers proberen de bal zo hard mogelijk te raken en bidden dat deze in blijft. Met weinig aandacht voor de juiste techniek werpen ze hun hele lichaam in de bal, zonder eerst in balans te komen, hun hoofd leeg te maken en een doelwit in het veld te visualiseren om naartoe te mikken. Kies een plekje waar je de smash naartoe wilt slaan, dat zet je je lichaam en geest automa-

tisch in de juiste modus om de smash goed te slaan. Tip # 2 Rust in je hoofd Kalmeer je geest zodra de tegenstander de lob speelt, en word niet angstig. Als je de smash al geruime tijd niet hebt geoefend, ben je er misschien extra zenuwachtig voor. Om de smash correct uit te voeren, moeten je lichaam en geest volledig gefocust zijn op het voorbereiden van de smash. Tip # 3 Snel voetenwerk Een veel voorkomende misvatting is dat de smash weinig voetenwerk vereist. Veel tennisspelers slepen met hun voeten wanneer ze zien dat een smash in aantocht is, in plaats van snel achteruit te gaan en in een goede positie te komen. Tip # 4 Snelle voorbereiding Begin zo snel mogelijk met de voorbereiding en ga zo snel mogelijk achteruit. Het kan verleidelijk zijn om te wachten of langzaam mee te bewegen met de snelheid van de bal, maar dit zorgt ervoor dat je te laat bent. Zorg ook voor snelle voorbereiding van het bovenlichaam. Breng tijdens het achteruitlopen de hand van het racket omhoog in de powerpositie en vermijd een overmatige backswing. Een compacte voorbereiding laadt het bovenlichaam op en helpt met het opwinden tijdens de voorbereiding voor de smash. Tip # 5 Houd de linkerarm omhoog Houd je linkerhand (of als je links bent je rechterhand) omhoog tijdens de hele beweging. Dit helpt bij het volgen van de bal en het verkrijgen van de juiste schouderpositie. Het zorgt ook voor de opwinding van het bovenlichaam en het genereren van power. Zo krijg je een natuurlijke, efficiënte, moeiteloze smash. Tip # 6 Maak geen backpedal De natuurlijke neiging van het lichaam is om backpedallend achteruit te gaan. Dit brengt je sneller uit balans en maakt je langzamer. In plaats daarvan

30

• FESTINA SMASHING•

moet je teruglopen met shuffle-stappen of cross-steps, die voor veel sneller voetenwerk zorgen. Tip # 7 Draai zijwaarts Als je ziet dat de lob eraan komt, draai dan meteen opzij met je lichaam en loop achteruit met shuffle-stappen of crossover steps. En zorg ervoor dat je voeten twee schouderbreedtes uit elkaar staan​​ als je in positie bent om de bal te raken. Tip # 8 Gebruik je hele lichaam Sta nooit helemaal rechtop, zorg dat je laag blijft en neem snelle kleine stappen. Tip # 9 Wees geen ‘zittende eend’ Het is verleidelijk om te blijven kijken hoe de lob eraan komt en om simpelweg je arm omhoog te brengen, in plaats van de juiste positie in te nemen. Die extra stappen om in balans te komen, maken echter het verschil tussen een respectabele en een mislukte smash. Tip # 10 Soepele, vloeiende armactie Probeer een s ​​ oepele armactie te ontwikkelen bij het raken van de bal. Vermijd een overmatige backswing. Ik hoop met deze tips bij te dragen aan een nog meer smash(ing) lustrum.


Anouk: De smash als Zwitsers uurwerk

M

en is geneigd te denken dat de smash een makkelijke slag is en dat het punt daarmee direct gescoord moet zijn. Bespaart u zich deze illusie: de smash is een van de moeilijkste slagen die er is. Vergelijk de smash met een Zwitsers uurwerk. Precisie De bal komt langzaam aan, van boven naar onder, waardoor het raakpunt – the moment of truth – erg nauw luistert. Een lichte afwijking tijdens de slag en je racket komt te laat of te vroeg bij de bal. Klokwerk De beweging kent veel schakels die exact in de juiste volgorde dienen te worden afgewikkeld: benen in positie (achter elkaar in plaats van naast elkaar!), wijzen naar de bal (de niet-slagarm is gestrekt), schouder van de slagarm reikt wijd, en onderarm en pols laten zich vallen tot in de nek en bewegen met hoge snelheid omhoog. Maak de slag helemaal af. Opwinding Wanneer het lichaam aan de kant van de niet-slagarm niet volledig is gestrekt, zal ‘de veer’ niet ontspringen. Wind uzelf in deze zin dus zeker op. Voor een goede uitleg kunt mij altijd aanspreken. Kortom: de smash is als een Zwitsers uurwerk, als je geluk hebt van een merk met Federer & Wawrinka als celebrity endorser.

lob spelen, dat is essentieel om snel de richting van de bal te bepalen zodat je eronder mee kunt lopen, dat moet je als eerste doen.

Marco: The Big Killer

I

k zag laatst een leuke video van Robin Haase in een mailtje van de knltb, hebben jullie het gezien? Het ging over de smash (de Amerikanen noemen hem de Big Killer), de moeilijkste slag van het spel, maar waarom is deze zo moeilijk? Als je buiten speelt, moet je eerst de richting van de wind en je positie ten opzichte van de zon begrijpen. Dan het anticiperen; zal mijn tegenstander een

Dan de beweging, die is ‘verticaal’, van beneden naar boven, je moet naar de bal kijken. Wat betreft de slag doe je een korte inzet: de armen snel naar boven brengen, geen servicebeweging! Probeer druk te zetten op je voorwaartse been om snel in te draaien en voor de timing, probeer te voelen dat de bal in je linkerhand komt. Dan de slag; je kunt vlak of met slice slaan, met slice heb je meer controle, maar probeer in ieder geval een slimme richting kiezen. Waar is de ruimte op de baan of wat is de opstelling van de tegenstander(s)? Speel je regelmatig wedstrijden of competitie, vergeet dan niet om een of meer trainingen per jaar/seizoen aan deze opdracht te besteden! •FESTINA SMASHING•

31

Ronald: BAM… mis!

H

oewel de smash voor velen van jullie een van de leukste slagen is om te oefenen – omdat je dan tenslotte (eindelijk) mag rammen – is het vaak ook een van de moeilijkste. Ik ben al ruim tien jaar werkzaam als tennistrainer en weet dat als geen ander. Iedereen herkent het wel; de bal komt hoog aan, je tegenstander is helemaal uit positie, je hebt alle tijd om na te denken wat je met die hoog aankomende bal kunt gaan doen, en dan... BAM! Met veel risico sla je de bal ver uit, regelrecht in of over het hek of erger nog, je slaat zelfs helemaal mis :-(. Graag geef ik jullie een tip die voor elk niveau goed werkt. Speel de bal niet als scorende smash met veel vaart, maar ga voor een opbouwende smash met minder vaart en meer controle, en zoek qua plaatsing het midden van de baan op. Je zult merken dat je tegenstander de bal niet, of met heel veel moeite terug kan slaan. Smashing, hè?


the “ON/OFF” collection

VERHAAL

van wat ik nu verder fier en niet zonder

Nicolaas Matsier uit de bundel: Dicht bij huis

grootspraak ons eiland zal noemen.

Met al die stilzwijgende tijdsbesparingen,

met dat hele leven van een druk op de knop

De vacante beweging

R

egelmatig breng ik weekends negen-

tiende-eeuws door,

op iets als een zeer bescheiden eiland. Het verblijf daar

betekent niet alleen

een ruimtelijk isolement maar ook een soort van temporale verplaatsing. Het ontbreekt

er aan alle elektrische apparatuur evenals,

uiteraard, aan de benodigde elektriciteit zelf. Wat dat met zich meebrengt op het gebied

hier en een druk op de knop daar, van ap-

paraten in- en uitschakelen, van kachels en lampen en waterkokers, van scheerappa-

raten, haardrogers, douches en ventilatoren,

van stofzuigers, van telefoons en computers: afgelopen is het ermee. Al dat comfortabele

en snelle leven, het verkeert op ons eiland in handmatige traagheid.

Heet water komt niet langer uit de kraan, het moet eerst geput en vervolgens verhit worden. Gaslamp, olielampen, hout-

kachel, kaarsen: zij dienen aangestoken te worden, bijgevuld, vervangen, gesnoten,

gedoofd. En zo ondervinden wij bij zowat

elke denkbare praktische aangelegenheid een heilzame vertraging. Wij moeten ook

onszelf omzetten, en het verbaast ons iedere keer weer opnieuw hoeveel rust die totale

ommekeer in de alledaagse bezigheden met

zich meebrengt. En wanneer wij – met mate, want onze huishoudelijke inzet beperkt zich tot een alleszins schappelijk minimum –

bezem, rolwagen of stoffer-en-blik hanteren, dan groeit ons respect voor het pre-elektrisch huishouden tot grote hoogten.

‘Van mijn geest maakte zich een soort J.H. van den Berg meester’

Onlangs hebben we het gigantische

tapijt geklopt. Dat wil zeggen, met vereende krachten hebben we het naar buiten gedra-

gen en over de wrakke waslijnen gehangen,

ons intussen zwakjes voornemend nog eens een reguliere klopbalk – ja, hoe zou zo’n

van verwarming, verlichting en huishoude-

lijke activiteit in het algemeen is ingrijpend. Het strekt zich uit over de volle breedte

en diepte van het dagelijks zowel als het maatschappelijk leven.

Het komt er eigenlijk op neer dat aan alle

eigenlijke kloppen met alle energie ter hand genomen heb. Waarbij ik de eenvoudige

schoonheid van de mattenklopper al doende bewonderd heb; maar ook de betrekkelijke

eindeloosheid inzag van dit handwerk. Want je raakt niet uitgeklopt.

gebruikelijke, door ons als zodanig al lang

Daar staat dan weer tegenover dat je ruim

het gevolg zijn van vooral het elektrische

Zo ben ik tijdens het kloppen de bedenker

niet meer opgemerkte tijdsbesparingen die foto: Keke Keukelaar

ding heten – te installeren. Waarna ik het

gemak (ik heb het nu niet over de ons in het weekeinde eveneens ontvallen openbare

weg, riolering en waterleiding) in één klap

een eind komt zodra wij voet aan wal zetten

32

• FESTINA SMASHING•

de tijd hebt voor allerlei overpeinzingen.

geworden van de hier nu beknopt uiteen te zetten theorie van de vacante beweging.

Ik tennis. En omdat dat zo is, kon het mij

niet ontgaan dat de bewegingen die men


met de mattenklopper maakt verrassend

veel gelijkenis vertonen met respectievelijk

de forehand en de backhand. Er zat namelijk niet veel ruimte tussen het tapijt en ons

landelijk huisje. Vandaar de backhand. Die trouwens ook voor aflossing kan zorgen

wanneer de forehand uitputtingsverschijnselen begon te vertonen.

Met schitterende smashes het tapijt treffend – het raakmoment duurt in principe niet veel langer dan bij het tennissen, maar de om-

vang van het raakoppervlak is onvergelijk-

baar veel bevredigender –, met schitterende slagen dus het tapijt treffend, vroeg ik mij af

of er wellicht een verband bestond, een historisch, tot dusver niet opgemerkt verband, tussen de totstandkoming van de tennis-

sport en het einde van de mattenkloppende beweging. Met andere woorden, van mijn

geest maakte zich – zoals weleens vaker – een soort J.H. van den Berg meester.

Van den Berg. Voor wie het niet weet, is

de man van de metabletica: de leer van de omslagen die zich in de geschiedenis op

meerdere fronten tegelijk zouden hebben voltrokken. Fascinerende – en amusante

– lectuur vormen zijn speculaties hoe dan ook. Wat mij betreft onvergetelijk en wie

weet toch min of meer plausibel is het door

Van den Berg gelegde verband tussen de

foto: Alamy Limited

totstandkoming van het voetbal en de eerste industriële massafabricage: gedresseerde

handarbeid, verricht aan de lopende band.

Daarom spelen handarbeiders voetbal; in teamverband.

Welnu, ver verwijderd van mijn geliefde na-

slagwerken, die vaak al voldoende informatie

heven, door de altijd al nietsdoende adel en

een heel kort leven te bescheren, zag ik het

lijke beweging is eindig. Bevrijdt zich een

stofzuiger tot ontwikkeling werd gebracht

pelijke noodzaak, en daarmee van haar

ruimen, kwam het tennis op. De intussen

herboren. Kleed en net, mattenklopper en

personeel werd gered, om zo te zeggen, en

men maar bereid is om in te zien dat de bal

bieden om aan mijn woeste hypothesen

bourgeoisie. Het repertoire van de mense-

duidelijk voor me. In de periode waarin de

beweging van haar materiële of maatschap-

– en de mattenklopper het veld begon te

armoede, dan wordt zij aristocratisch

vacant geworden beweging van het dienst-

racket, ze rijmen paradoxaal op elkaar. Als

getransformeerd, namelijk tot kunst ver-

in wezen het te verjagen stof belichaamt.

•FESTINA SMASHING•

33

Teruggekeerd van het eiland sla ik mijn

naslagwerken op, en ben niet ontevreden. Een door de Engelsman Hubert Booth

voor het eerst tot bruikbaarheid ontwikkeld

stofzuigertype dateert van 1901. Wie mij een plezier wil doen wordt dus verzocht ermee

in te stemmen dat de afstand tot 1896 – het

jaar waarin tennis tot olympische sport werd verheven – niet zo groot is dat mijn theorie erdoor omver wordt geworpen.


Waarom speel je niet ? tekst: Max Kohnstamm

op jaren ag l i d na – d kan jst I k ben c h t l i r ik . aa wa . M n de e overdag ord niet gew helemaal

Ik ben inmiddels hertrouwd en tennis graag met mijn man. Maar die staat op die vreselijk

lange wachtlijst. Dus nu tennis ik op zijn

Eerlijk gezegd heb Ik even geen behoefte aan Festina. Mijn ex woont er zo ongeveer.

clubje, daar kon ik zo lid worden. Maar Festina opzeggen, dat voelt nog zo naar.

illustratie: iStock

Max Kohnstamm interviewde telefonisch een aantal leden die hun pasje aan het eind van het vorige seizoen niet hadden opgehaald. Uit de gesprekken blijkt dat er tal van redenen zijn om (minimaal) een heel seizoen niet te spelen. Hier volgT een aantal citaten: ‘Echt, ben ik nog lid? Dan betalen mijn ouders kennelijk mijn lidmaatschap.’

34

• FESTINA SMASHING•


Mijn carrière, mijn huwelijk en mijn kinderen, dat is al bijna niet te combineren. Volgend jaar word ik theelid.

Het is er stom genoeg een paar jaar niet van gekomen. Ik durf mijn oude tennispartners ook niet meer te bellen. Die hebben vast geen zin om met mij te spelen, de ballen vliegen alle kanten uit. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar slappere spelers, maar die ken ik niet .

Tja, na mijn studie in Groningen woon ik al weer een paar jaar in Amsterdam. Maar tennissen? Daar is het nog niet van gekomen. Erg druk met mijn eerste echte baan. Bovendien ben ik na vele verhuizingen ook al mijn tennisspullen kwijt.

Na o

naar

tenn

Ams

erg l

Met mijn nieuwe knie ben ik helaas nog niet zo goed ter been. Maar wie weet volgend seizoen!

•FESTINA SMASHING•

35

Buss

isse

terd

astig

Ik vind dat golfen zo enig, echt mijn passie geworden. Aan tennis kom ik voorlopig niet meer toe.

nze

verh

um b

n in

am t

och

uizin

lijkt

g


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Bart

van Monsjou Bart van Monsjou (34), clubkampioen en speler in heren 1, nu nog aspirantlid, speelt al drie jaar bij Festina en is via de ‘EERSTE-teamprocedure’ binnengekomen. 1. Wat ben jij voor tennisspeler?

5. Hoe scheld jij op de baan?

kom wel regelmatig naar het net, maar voel

stukje wil schrijven, maar meestal scheld

me het meest comfortabel achterin.

ik gewoon met de standaard-Nederlandse

Een vrij agressieve baseliner zou ik zeggen. Ik

Ik weet niet of ik al die woorden in dit

scheldwoorden (b.v. k*t). Daarnaast gooi 2. Wat vind je de leukste plek op

ik ook graag de volgende woorden/zinnen

Festina?

erin: roemloos, kansloos, ‘hard werken

Ik moet het toch zeggen: de bar. Vooral nadat

voor weinig’, ‘waarom sta ik hier’, ‘geen

je net hard hebt getraind. Het is een heerlijke

zin’, ‘ga gewoon naar huis’. Maar meestal

plek om te zitten, met name als bekenden

ben ik best positief hoor.

komen binnenlopen en aanhaken voor een drankje en wanneer de muziek aangaat. 3. Wat was je raarste of opvallendste

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar veranderd is op Festina?

Ik zou heel graag een sauna willen op

moment op Festina?

Festina. Ik denk dat dit echt geweldig zou

Ik denk het moment waarop Thomas Rohof

zijn. Hoe magistraal zou het zijn als je na

(teamgenoot) kramp kreeg op de baan vorig

een potje tennissen in het Vondelpark even

seizoen. Ik heb in het verleden vaak lange

in de sauna kon springen.

wedstrijden tegen Thomas gespeeld en normaliter is hij één van de fitste jongens. Ik heb het in ieder geval nooit voor elkaar gekregen.

7. Wat was voor jou de beste dag het afgelopen jaar, en waarom?

Ik denk de dag waarop we een investering binnenhaalden

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om

voor mijn onderneming

maken?

Scala. Het is een app

Heel veel verschillende dingen op en naast de

waarmee je tennissers

baan, haha, maar op de baan kan ik erg

in de buurt kunt vinden

kwaad worden als tegenstanders zich on-

en kunt meespelen in

sportief gedragen, dan kunnen bij mij ook weleens de stoppen doorslaan.

36

• FESTINA SMASHING•

(club)competities.


8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

Boek: Sapiens. A brief history of humankind

‘Ik zou heel graag een sauna willen op Festina’

door Yuval Noah Harari. Series: ik ben vooral van de misdaadseries, dus fan van Narcos en Pablo Escobar. 9. Wat is de beste plek in Amsterdam om uit eten te gaan?

Restaurant Jansz of Rijssel.

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Aan Stef Wildt Meyboom, omdat ik graag wil weten hoe hij scheldt op de baan.

•FESTINA SMASHING•

37


38

• FESTINA SMASHING•


HOW IT’S MADE tekst: Paulette Mostart foto: Karin Pastoor

HET zweetshirt

W

Iedereen heeft wel een paar lievelingsshirts die heel leuk staan en lekker zitten, maar bij de eerste zweetdruppels stinken naar dooie muis.

ie kent het niet… die penetrante zweetlucht in je shirt, ook al komt het net schoon uit

de kast. Bij het inslaan ruikt het nog heerlijk naar wasmiddel, maar halverwege de eerste set is de okselstank al niet meer te harden en ben je blij dat je geen mixed dubbel speelt.

Okselbacteriën en vetzuren Waar komt die stank nou precies vandaan? Voor het antwoord op die vraag moeten we bij Chris Callewaert van de Universiteit Gent zijn, beter bekend als Dr. Armpit. Volgens deze dokter, die onderzoek doet naar okselbacteriën en vervelende lichaamsgeuren, is zweet zelf geurloos. De stank wordt veroorzaakt door bacteriën die de eiwitten in je zweet omzetten naar vieze stinkstofjes. Berucht zijn de microkokken die het zweet afbreken tot de kleinere moleculen die de stank veroorzaken; de amines (vetzuren en zwavelverbindingen). Ook het materiaal speelt een rol. De stank producerende microkokken groeien veel beter op polyester dan op katoen. Tovermiddel Amines zijn dus de boosdoeners, maar er is een oplossing. Azijn verandert de structuur van de amines waardoor ze beter oplosbaar worden in water. De wasmachine hoeft ze dan alleen nog uit de kleding te spoelen. Laat je vieze zweetshirts dus een nacht in een emmer water weken, met een flinke scheut gewone natuurazijn erbij. Ongeveer eenderde fles. Daarna in een normale was meedraaien en de vieze zweetlucht is eruit. Maar pas op! Okselbacteriën zijn niet uitsluitend de onschuldige plaaggeesten waar ze voor worden gehouden. Als je een zweetshirt van een vriend, familielid of teamgenoot leent kan er volgens Dr. Armpit een microbiome transplantatie plaatsvinden en kunnen de vreemde bacteriën zich blijvend in jouw oksels nestelen. Of het waar is weet ik niet, maar ik zou het toch maar niet uitproberen.

•FESTINA SMASHING•

39


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst & beeld: Gerrit de Jager

Striptekenaar Gerrit de Jager (65) is opgeleid aan de RietveldAcademie tot audiovisueel vormgever. Zijn eerste grote succes was de strip De Familie Doorzon. Gerrit is een van Nederlands meest populaire en drukbezette striptekenaars. Hij koos ervoor om in plaats van een interview, zelf een strip te maken.

40

• FESTINA SMASHING•

Naam: Gerrit de Jager Geboren: 02-09-1954 Speelsterkte: 8 - 8


•FESTINA SMASHING•

41


de

10 van

Stef Wildt Meyboom

foto: Karin Pastoor

Stef Wildt Meyboom (61) speelt geen competitie, hij is 33 jaar lid en heeft op het ogenblik geen functie of speciale rol binnen de club. 1. Wat ben jij voor tennisspeler?

tina en trad meteen toe tot onze Herenpoule.

Ik ben een linkshandige tennisspeler, niet

Vanwege zijn overlijden twee jaar later riep ik

bijster succesvol, tactisch niet erg begaafd,

als poulechef de groep bijeen om Michiel een

wel enthousiast en energiek, met een redelijke

saluut te brengen met een afscheidsdiner in

techniek die gevoed is door mijn tafeltennis-

het clubhuis. Halverwege de avond kwam

verleden, in achterliggende jaren iets te vaak

Jan den Outer weer binnen nadat hij een

geblesseerd, een typische mooiweertennisser

ogenblik op het terras geweest was en hij

met een hekel aan wind, fanatiek tijdens een

vroeg ons of we de maan gezien hadden. Met

wedstrijd en ontspannen naast de baan, met

z’n allen stapten we vervolgens naar buiten

een voorkeur voor het gravel van onze eigen

om op die koude avond in maart naast Jan

vereniging, en met de stille hoop ooit nog eens

in stilte de maan te aanschouwen. Het was

een halfuurtje tegenover Mark Post te staan.

een mooi moment dat op poëtische wijze de verbondenheid in de Herenpoule tot uitdruk-

2. Wat vind je de leukste plek op Festina?

king bracht.

geleden tijdens het Open Toernooi voor een

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om

Dat zal baan zes zijn. Een jaar of vijftien

volle week baan Stef geheten nadat ik op verzoek van de toernooicommissie vijftig euro

maken?

Kwaadheid op de vereniging ervaar ik met

aan sponsorgeld had ingebracht. Laten we

name indien een lid zich neerbuigend ge-

wel zijn, waar bevind je je op Festina liever dan

draagt jegens de groundsmen of het bar-

op het gravel?

personeel.

3. Wat was je raarste of opvallendste mo-

5. Hoe scheld jij op de baan?

Raar en opvallend is hier misschien niet van

@Bart van Monsjou). Bij tegenslag heb ik de

toepassing, maar één van de indringendste

neiging mezelf met kleine woorden toe te

momenten betrof een gebeurtenis naar aan-

spreken (‘tjonge, wat een droefheid’ of ‘wat

leiding van het overlijden van mijn goede

een magere vertoning’) of aan te moedigen

vriend Michiel Voorma. Michiel was na twintig

(‘kom op jongen, een tandje erbij’).

ment op Festina?

jaar afwezigheid weer lid geworden van Fes-

42

• FESTINA SMASHING•

Schelden is helaas niet mijn sterke punt (sorry


‘Misschien ben ik wel een tevreden lid’

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar

had voorgelegd. Samen zijn we toen naar

indien ik naast ze in de bus zou zitten. Voor

Amstelveen gefietst en we hebben er met z’n

mij liever een film als Casablanca.

Over deze vraag heb ik nu tien minuten nage-

vieren een heerlijke avond beleefd.

veranderd is op Festina?

dacht en ik heb geen goed antwoord kunnen vinden. Misschien ben ik wel een tevreden lid.

8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

9. Wat is de beste plek in Amsterdam om uit eten te gaan?

Ik heb goede herinneringen aan De Klepel in

Boeken vormen meer nog dan tennis mijn

de Herenstraat. Het is er telkens of ik me in

afgelopen jaar, en waarom?

domein. Om het kort te houden adviseer ik

Parijs bevind en op vakantie ben.

Er waren in het afgelopen jaar meerdere

mezelf en ook anderen wat fictie betreft om de

beste dagen en één ervan viel in de zomer.

aandacht te concentreren op de meesterwer-

Op de betreffende zaterdagmiddag speelde

ken uit de literatuurgeschiedenis. Zozeer als

ik een wedstrijd voor de Herenpoule tegen

het leven te kort is om slechte wijn te drinken,

Gino. Voor de partij begon praatten we elkaar

zo is het ook te kort om slechte boeken

Rodi is op het ogenblik theelid en speelt al

uitgebreid bij. Ik vertelde dat ik die avond ging

te lezen. Daarom: A farewell to arms van

enkele jaren niet meer op de club. Daarom is

dineren in Amstelveen bij Mariëlle Spekreijse,

Hemingway, de zesdelige cyclus van Paus-

hij voor velen niet meer zichtbaar. Rodi heeft

oud-trainster van Festina, en Marouschka van

tovski, De toverberg van Mann, De wereld

enkele maanden geleden een ernstig ongeluk

Dijk. Gino liet weten dat Mariëlle hem destijds,

van gisteren van Zweig, De Radetzkymars

gehad, is aan het revalideren en gaat geluk-

twintig jaar terug, de fijne tenniskneepjes had

van Roth, Cider with Rosie en As I walked out

kig goed vooruit. Of hij ooit nog zal kunnen

geleerd. Ik maakte een foto van ons beiden en

one midsummer morning van Lee, Of human

tennissen, weet ik niet. Het is echter bij een

stuurde deze naar Mariëlle met een knipoog,

bondage van Maugham, de wandeltrilogie van

dergelijke gebeurtenis dat het je te binnen-

en ik kreeg meteen een leuk bericht terug.

Fermor, en Bekentenissen van een burger van

schiet, hoezeer iemand onverminderd deel

Na de wedstrijd vroeg ik of Gino het leuk zou

Marai. Daar laat ik het maar even bij. Wat films

uitmaakt van onze tennisfamilie. Daarnaast is

vinden om die avond mee te gaan. Gino ant-

betreft ben ik niet thuis in deze tijd en zou ik

Rodi één van degenen van een tennisgene-

woordde van ja en ook Mariëlle vond het een

Jennifer Lopez en Cameron Diaz, wier namen

ratie, waarmee ik me altijd sterk verbonden

geweldig idee, nadat ik mijn voorstel aan haar

ik weleens heb horen vallen, niet herkennen

heb gevoeld.

7. Wat was voor jou de beste dag het

•FESTINA SMASHING•

43

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Mijn tien vragen gaan naar Rodi Schuurman.


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst: Paulette Mostart / foto’s: Karin Pastoor

Tassen en schoenen

ontwerper 44

• FESTINA SMASHING•


Hester van Eeghen (60) is geboren in Amsterdam. Na haar havo, MO-A en MO-B Nederlands en een colloquium doctum, studeerde zij een jaar theaterwetenschappen, probeerde ze een tijdje rechten, maar ze koos uiteindelijk toch voor haar grote liefde: werken met leer.

M

ijn liefde voor het leer begon in mijn studententijd. Op de Zeedijk zat een winkel waar ze leer per ons verkochten en ik vond het heerlijk om steeds een lapje uit te kiezen en dat op de Van Berkel-weegschaal te leggen. Na een tijdje had ik een heleboel lapjes waar ik allemaal wonderlijke knoeisels van maakte. Die eerste probeersels waren duidelijk patchworkachtig, grotere lappen leer kon ik toen niet betalen. Zonder enige verwachting probeerde ik ze op Koninginnedag te verkopen, maar het werd een groot succes. In twee uur tijd was ik uitverkocht. Van het geld dat ik verdiende kocht ik meteen een industriële naaimachine en een schalmmachine (om het leer dun te maken). Daarmee begon ik in 1985 mijn eerste ateliertje aan huis. Hartenstraat Al snel kwamen grote namen als Shoebaloo en Dr. Adams langs met de vraag of ik voor hen tassen wilde ontwerpen. Een winkeltje in de Jordaan nam mijn tassen in consignatie en ook dat liep als een trein. Ik moest voortdurend nieuwe aanleveren, en nadat een agent mij gevraagd had of ik door hem vertegenwoordigd wilde worden, ging het hard. In 1988 kon ik een pandje krijgen in de Hartenstraat, op nr. 1. Ik begon met tassen, maar raakte al vrij snel gefascineerd door schoenen, die wilde ik ook kunnen ontwerpen. De eerste jaren liet ik mijn producten in Brabant maken, maar toen Roland en ik in 1991 naar Milaan verhuisden voor zijn werk, zag ik mijn kans schoon en besloot ik de productie daar te laten doen. In de drie jaar dat ik in Italië woonde, heb ik heel bijzondere relaties opgebouwd met kleine, zeer gespecialiseerde bedrijven, die bijvoorbeeld ook de productie deden voor grote namen als Chanel. Mijn bedrijf groeide en groeide en in 2000 kon ik Hartenstraat 37 kopen, omdat we compleet uit het kleine

pand op nr. 1 waren gegroeid. Weer dertien jaar later kwam de Spiegelstraat erbij. Mijn bedrijf bestaat nu ruim dertig jaar en al die tijd is het heel organisch met mij meegegroeid, omdat ik zonder verwachtingen was, maar wel met hoop. Ik heb nu drie winkels, achttien man personeel, mijn tassen en schoenen liggen in zo’n tweehonderdvijftig winkels over de hele wereld, van Japan tot Amerika, en er werken negen bedrijven in Italië voor mij. Ik groei nog steeds, maar er zijn grenzen, want ik wil wel alles zelf kunnen blijven ontwerpen, aansturen en controleren. Ieder model maak ik eerst zelf Ik ontwerp tien à twaalf nieuwe tassen per jaar. Ik ontwerp alles zelf en probeer alles eerst zelf uit, in mijn eigen atelier. Van iedere tas of schoen maak ik eerst een tekening, dan een patroon en daarna zet ik hem in elkaar, daarvoor gebruik ik speciaal wit kunstvilt. Ieder model maak ik eerst zelf omdat ik wil weten wat het gaat doen en hoe het eruit gaat zien. De ontwerpen zitten in mijn hoofd, ik vertaal ze in leren producten, het ambacht dat ik ooit leerde op de tweejarige beroepsopleiding in Brabant. Vooral schoenen ontwerpen vind ik een enorme uitdaging. Ik maak heel speciale, unieke exemplaren, maar ook klassieke modellen die ik in Engeland laat maken, en waarvoor mensen steeds terugkomen. Ik heb een heel eigen handschrift, mijn inspiratie haal ik uit het leven. Ik kijk naar de natuur, naar gebouwen en naar gewoontes van mensen. Ook origami is voor mij een grote inspiratiebron. Het ontwerpen zelf beslaat alleen een steeds minder groot deel van mijn werkzaamheden. De balans tussen ontwerpen en het leiden van mijn bedrijf slaat behoorlijk door. Van de tien uur besteed ik maximaal één uur aan het creatieve proces. Toch merk ik dat ik ervan geniet om onderdeel te zijn van

Naam: Hester van Eeghen Geboren: 11-11-1958 Speelsterkte: 8 - 8 •FESTINA SMASHING•

45


die mierenhoop waarin iedereen met iets bezig is. Die samenwerking is echt heel bijzonder. We maken een echt Europees product waar we ook echt trots op mogen zijn. Goeie sfeer Van tennissen op Festina komt helaas te weinig. Ik heb het druk met mijn werk en verder heb ik nog een clubje op Amstelpark waarmee ik iedere maandag les. Als ik op Festina ben, speel ik regelmatig met mijn man Roland, en met Eva Crebolder, Monica Bremer en Marcel de Zwaan. In de zomer introduceer ik mijn

46

Amstelparkgroepje, dan gaan we daarna lekker eten, en dat is genieten. Ik vind het ongelooflijk wat er ten positieve is veranderd op Festina. Ik vind de keuken zelfs zo goed, dat ik soms alleen kom om te eten.

• FESTINA SMASHING•


•FESTINA SMASHING•

47


Festina te druk? Over de vraag of het op onze club te druk is, bestaan uiteenlopende standpunten. Twee radicale groeperingen binnen Festina staan frontaal tegenover elkaar, zo blijkt uit uitgebreide interviews met bestuurders van beide groeperingen.

Forum voor alle Festinezen (FvF): veel te druk!

‘J

e kunt tussen april en oktober hoogst zelden afhangen. In de weekenden kan het afhangen sowieso nooit omdat tegenwoordig het hele seizoen lang de competitiespelers voorrang krijgen. Vroeger was er alleen zes weken voorjaarscompetitie en waren er twee toernooien (Festina Open en het “onderlinge”), dat was wel oké. Tegenwoordig bestaan de weekends op Festina uit een langdurige stroom onzinnige activiteiten voor irritante leden die in competitie- of toernooiverband ten strijde willen trekken tegen lieden van andere clubs. Gewoon gezellig onderling of met je kinderen een balletje slaan, dat is er in de weekends niet meer bij. Helaas is dat door de week niet veel beter. ’s Ochtends moet je lang wachten omdat onze bejaarde leden staan te dubbelen. Woensdag- en vrijdagochtend is het helemaal een drama, omdat al die parttime werkende dames de beschikbare banen op hun vrije dag(en) bestormen. De avonden kom je er sowieso nauwelijks tussen. Geen wonder, want Festina heeft tweehonderd leden per baan, dat is meer dan het dubbele van de knltb-norm. Eigenlijk lukt het alleen tijdens de paar middagen zonder jeugdtraining of jeugdcompetitie een baan af te schrijven. Maar ja, wat heb je daaraan als hardwerkende Nederlander? ’s Avonds na 21.00 uur is het ook nog wel te doen, maar normale mensen met een baan moeten op een redelijk tijdstip huiswaarts. Dus daar heb je

48

• FESTINA SMASHING•

niks aan. Bovendien is het voor oudere leden met kunstlicht erg onaangenaam tennissen. De mooiste periode van het jaar (juli) hebben we “open toernooien”. Open…? Open betekent dicht voor Festinaleden en open voor opgefokte wedstrijdspelers van andere clubs. De enige die van deze idiote drukte profiteert is Bart, die bovendien de barprijzen alsmaar verhoogt. Zo kan hij personeel inhuren en zelf lekker gaan tennissen. De beheerder en het overige personeel mogen tegenwoordig namelijk Festinalid worden. Dat is sowieso ongepast, maar het feit dat we al veel te veel leden hebben maakt het helemaal idioot. De FvF zal daarom de volgende ledenvergadering met een radicaal en vernieuwend voorstel komen: Festinaleden eerst en een algehele ledenstop tot 2029! Bij het vijfentwintigste lustrum in 2029 mag dan misschien aan diegenen die inmiddels vijfentwintig jaar op de wachtlijst staan amnestie worden verleend.’


Partij voor de Tennissers (PvdT): saaie boel, meer tennissers!

‘D

e meeste weekenden is het gelukkig gezellig op Festina. Vroeger was dat alleen zo gedurende de zes weken voorjaarscompetitie. Dankzij de zomertoernooien en de najaarscompetitie blijft het tegenwoordig – althans overdag – in de weekenden druk genoeg. Dinsdag- en donderdagavond zijn ook nog wel redelijk gezellig, maar de rest van de week is het vaak een dooie boel. De weekendavonden en de meeste middagen is het altijd uitgestorven. De prachtige verlichting kan sowieso rond 21.00 uur al uit, het is idioot hoe weinig mensen van onze elf verlichte banen gebruikmaken. En toegegeven: vorig jaar was het – dankzij de mooiste zomer ooit – wat drukker dan anders, maar dit jaar zit het weer niet echt mee en is de loop er helemaal uit. Arme Bart staat uit verveling vaak te tennissen, die paar man in het clubhuis kan het barpersoneel wel aan. Het wordt hoog tijd de club dynamischer te maken. Een ruimhartig toelatingsbeleid; met name kansarme (= geen corpsleden) en bovenal jonge tennissers zijn van harte welkom. We hebben al meer dan genoeg bejaarde leden. De PvdT zal daarom de volgende ledenvergadering met een radicaal en vernieuwend voorstel komen: bij ons honderdvijftienjarig bestaan hoort amnestie voor honderdvijftien jonge dynamische tennissers. Zo kunnen meer Amsterdammers genieten van onze fraaie banen in het Vondelpark, een park van en voor

alle Amsterdammers! Daarnaast zouden we graag een tennis-apk voor bejaarde leden instellen, dat zou het ledenbestand flink kunnen opschonen, maar we vermoeden dat dit goede idee op forse weerstand zal stuiten tijdens de ledenvergadering.’

P VD T

De redactie heeft uitvoerige pogingen gedaan de discussie omtrent de drukte op de banen met behulp van een analyse van de data van het knltb-afhangsysteem te objectiveren. Dat is ons helaas niet gelukt. Privacy issues maakten het ons bijzonder moeilijk. Bovendien blijken de wel beschikbare data – vermoedelijk door buitenlandse inmenging – onbetrouwbaar. De discussie over de drukte op onze banen kan dus gelukkig op lekker emotionele wijze worden voortgezet. Max Kohnstamm

•FESTINA SMASHING•

49


NEDERLANDS KAMPIOEN tekst: Michiel van der Staay / foto’s: privécollectie

Festina 1 Zaterdag, Nederlands kampioen 2018

ROLF THUNG

M

et een moeder die op Wimbledon speelde en een vader die jeugdkampioen van Java was, is het tennis Rolf Thung met de paplepel ingegoten. Op zijn tiende sloeg hij al een balletje met Tom Okker. Rod Laver, Jimmy Connors, Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Billie-Jean King (in de mixed) en Björn Borg zijn zomaar wat tegenstanders die hij op de Tour is tegengekomen. Hoe kwam je in aanraking met tennis?

Mijn moeder was toptennisster en mijn vader was ook een goede speler. Vanaf heel jong werd ik al meegezeuld naar de tennisbaan. Mijn moeder heeft ook lang doorgespeeld. Toen ik zes was, in 1957, haalde zij nog de derde ronde van Wimbledon. Waar begon je met tennis?

In Hilversum bij Hilverheide. Omdat er geen binnenbanen waren, heb ik tot mijn zestiende in de winter gehockeyd, niet getennist. Later heb ik ook voor het Melkhuisje gespeeld.

50

• FESTINA SMASHING•

Hockey Was je in je jeugd al een goede speler?

Ik ben nooit jeugdkampioen van Nederland geweest. Wel ben ik een keer in de halve finale gekomen tot en met achttien. Ik kon ook goed schaken, maar mijn ouders vonden dat te ongezond, aangezien ik dan in de sigarenrook van mijn tegenstander moest zitten, die hij dan bewust uitblies in mijn gezicht. En na je jeugd?

Ik had zo lang over de middelbare school gedaan, dat ik meteen in dienst moest. Daar heb ik heel weinig getennist, maar door de mariniersofficiersopleiding was ik fysiek zo veel sterker geworden dat ik bij de nationale kampioenschappen in 1973 voor het eerst de finale haalde. Daarna speelde ik vier maanden toernooien in India, waar ik heel veel heb geleerd. Toen ik terugkwam, werd ik geselecteerd voor het Davis Cupteam. Ik kreeg een wildcard voor het abn-Amrotoernooi en won in de eerste ronde van een toptienspeler. Vanwege deze verrassende prestatie werd de


Backgammon spelen met Björn Borg

tweede ronde op primetime live uitgezonden op televisie met commentaar van Willem Duys. Helaas heb ik die wedstrijd in drie sets verloren. Heb je ook op Wimbledon gespeeld?

Ja, ik ben zelfs tot de derde ronde gekomen. In de tweede ronde won ik van Sandy Mayer, die het jaar daarvoor verrassend tot de halve finale was doorgedrongen. Daarna heb ik vier jaar fulltime getennist, nu heet dat proftennisser, maar ervan leven kon ik niet. Met drie rondes op Wimbledon verdiende ik 600 pond. Dat was nog niet genoeg om mijn hotelrekening te betalen, want het had ook nog geregend zodat ik langer moest blijven. Dus het halen van de derde ronde van Wimbledon kostte mij geld! Wat zijn je mooiste tennisherinneringen?

Ik heb drie keer tegen Björn Borg gespeeld en één keer een set gewonnen tijdens de Davis Cup. We speelden in Båstad, een badplaats in Zweden. Het Centre Court was naast het strand. Het was heel warm en al die prachtige

Metz, 1972

mooie Zweedse meiden zaten in bikini op de tribune. Misschien werd hij daar te veel door afgeleid. Een paar maanden later won hij voor het eerst Roland Garros. Verder heb ik ook tegen mijn grote idool Rod Laver gespeeld. Soms kwam ik spelers tegen op de Tour die nog met mijn moeder gemixed hadden, zoals Frew McMillan (vijfvoudig grandslamwinnaar in de herendubbel en vijfvoudig grandslamwinnaar in de gemengd dubbel). Ik kon hem behoorlijk op de kast jagen door te zeggen: ‘Frew, wow, are you still playing? You must be so old. You played mixed doubles with my mother.’ Vervolgens sloeg hij zijn volleys nog harder door mij heen. Heb je weleens een internationaal toernooi gewonnen?

Ik heb één atp-toernooi gewonnen: de Asian Championships in Lahore. Daar speelden we op gras in een cricketstadion. Mijn spel, service-volley, leende zich het best voor snelle banen. Ik heb ook het atp-dubbeltoernooi gewonnen in Bournemouth met Louk Sanders. •FESTINA SMASHING•

51

Heb je last gehad van blessures?

Ik heb mijn hele tenniscarrière last van mijn knie gehad. Die is heel snel overbelast. Het was trouwens wel een fantastisch excuus om niet te hard te hoeven trainen. Hoe kwam je bij Festina terecht?

Toen ik gestopt was als prof, speelde ik eerst een tijdje bij het Melkhuisje. Toen ik verhuisde naar Amsterdam werd ik lid bij Popeye waar mijn toenmalige vriendin speelde. Toen wij een keer tegen een team van Festina speelden, was dat zo gezellig dat mijn vriendin lid wilde worden. Van het bestuur mocht dat op voorwaarde dat ik óók lid zou worden. Vrij snel daarna was het uit tussen ons. Zij is vertrokken, maar ik ben gebleven. Wat is je meest bijzondere Festinaherinnering?

Mijn competitieteam is mij heel dierbaar. Daarnaast vond ik het heel leuk om als bondsvoorzitter het nieuwe clubhuis van Festina te openen. Als voorzitter van de knltb heb ik ook


SHOP ONLINE!  VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS  TELEFONISCH ADVIES VAN ONZE TENNISSPECIALISTEN  GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN  MEER DAN 50.000 TENNISARTIKELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ONTVANG TIJDELIJK

€10,- SHOPTEGOED GEBRUIK ACTIECODE: TD10FESTINA *Geldig t/m 31 oktober 2019 en bij minimale besteding van €50,-

52

• FESTINA SMASHING•


NEDERLANDS KAMPIOEN

ROLF THUNG Nederlands kampioen: 1975 (indoor) Grandslamtoernooien: 3e ronde Wimbledon (1974), 1e ronde Roland Garros (1975) en us Open (1975, 1976) Hoogste ranking: 86e ATP (3e van Nederland)

Eerste tennisclub: Hilverheide, daarna Melkhuisje Hilversum Festinalid sinds: Eind jaren ’80/begin jaren ’90 Clubkampioen Festina: -

Voorkeurshand: Linkshandig, enkelhandige backhand Sterkste wapen: Service

Favoriete ondergrond: Gravel, maar het spel leent zich meer voor snelle ondergronden Racketmerk: Vroeger Donnay, maar vanaf mijn zestiende altijd Dunlop

Tweede plaats, Nederlands Kampioenschap met Jan Hordijk

Aantal rackets op toernooien: Toen er nog houten rackets waren zes, zeven, daarna iets minder Andere tennisgerelateerde activiteiten: Gewerkt voor Dunlop, commissie-toptennis knltb in de jaren ’90, Voorzitter Popeye-Goldstar begin ’90, Voorzitter knltb 20102016 Huidig beroep: Eigen bedrijf op basis van een systeem dat anoniem klokkenluiden van werknemers bij hun eigen organisatie faciliteert in tweehonderd landen en tachtig talen

Dubbel tegen Rod Laver Wat vind je van onsportiviteit op en om de

‘ Het halen van de derde ronde van Wimbledon kóstte mij geld’

baan?

gezien hoe uitzonderlijk Festina in Nederland is. Als we er tien banen bij zouden leggen, dan zijn die nog vol. Ik geniet elke keer weer als ik op de fiets het Vondelpark binnenkom. Heb jij weleens een racket stukgeslagen?

Niet op het profcircuit. Dat was ook echt not done.

•FESTINA SMASHING•

53

Er zou veel meer aandacht besteed moeten worden aan etiquette op en om de baan, ook voor ouders. Er zijn wel regels, maar de handhaving kan veel beter. We zouden mensen er meer op moeten aanspreken. Welke Nederlands kampioenen zie jij als toekomstig Festinees?

Als Festina zich hard zou maken, denk ik dat ze allemaal wel zouden willen. Igor Sijsling of Robin Haase. Als Festina kampioenen wil, dan moeten we ze gewoon vragen!


de

10 van

Rodi

Schuurman Rodi Schuurman (48) is momenteel theelid van Festina en herstellende van een partiële dwarslaesie na een val van de trap. Hij is lid sinds 1994 en speelt geen competitie. Rodi heeft negen jaar lang de Festina Open georganiseerd.

1. Wat ben jij voor tennisspeler?

7. Wat was voor jou de beste dag het

voor de bal.

2018 was voor mij niet zo’n mooi jaar. Ik ben

Ik ben een tactische speler met veel gevoel

van de trap gevallen en heb een partiële dwars-

2. Wat vind je de leukste plek op Festina?

laesie opgelopen. Als ik dan toch een dag mag

Het terras voor het clubhuis. t h e e l i d

afgelopen jaar, en waarom?

uitkiezen, is dat de dag dat Mark Post, Jessica Schuur en heel veel andere (oud-)Festinezen

3. Wat was je raarste of opvallendste

een pakketactie zijn gestart voor mij, dat was

Ik heb ooit boven in het clubhuis geslapen, en

baar voor.

moment op Festina?

echt geweldig! Ik ben hun daar eeuwig dank-

werd toen ’s ochtends wakkergemaakt door Frits Bolkenstein die zijn tennisbroek omgedraaid aan had.

8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

De film One flew over the cuckoo’s nest. 4. Waar kun jij je heel erg kwaad om maken? Onrecht.

9. Wat is de beste plek in Amsterdam om uit eten te gaan?

De Pure Markt en de Foodhallen. 5. Hoe scheld jij op de baan?

Ik kon vroeger hard schelden en met m’n racket gooien.

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Ik geef ze graag door aan Jessica Schuur. We 6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar

hebben samen veel gespeeld en het afgelopen

Helemaal niets, het is mooi zoals het is.

heel veel voor me.

veranderd is op Festina?

54

• FESTINA SMASHING•

jaar heeft ze veel voor mij gedaan, dat betekent


foto: De Spaanse Schuur

De Spaanse Schuur is een typisch familiebedrijf en heeft zijn oorsprong in Noord-Spanje, waar oom Julio 35 jaar geleden besloot zijn passie te volgen en startte met de distributie van ‘de beste ham ter wereld’. Al gauw liet hij zijn eigen Iberische varkens opgroeien in Guijuelo, de bergachtige streek ten zuiden van Salamanca. Het bijzondere zwarte varkensras, het unieke ecosysteem en de exclusieve voeding van eikels (bellotas) en wilde grassen maakt de smaak van Jamón Iberico (Pata Negra) kenmerkend en delicaat. De hammen van oom Julio hebben de hoogste kwaliteit en het is dan ook niet voor niets dat veel bekende en gerenommeerde restaurants die Noord-Spanje rijk is, hun aftrek vinden bij oom Julio.

•FESTINA SMASHING•

55


COLUMN tekst: Marek Kupperman beeld: Caroline Hogervorst

Festina Smashing!

56

• FESTINA SMASHING•


D

aar waar een lustrum van

enkele achterblijver ligt het park dan open, ten

Festina doorgaans aan ons

minste zes banen vrij, zon op het grind en de

gewone leden voorbijkabbelt,

alleenheerschappij van Bart en zijn team. Met

zal dat dit jaar, bij gelegen-

nadruk op onze gravelbanen, die altijd leiden

heid van haar 115-jarig

tot complimenten vanwege de goede staat van

bestaan, niet opgaan.

onderhoud.

Althans niet onopgemerkt. Dat komt al door het thema, letterlijk: ‘SMASHING’, en natuurlijk

Zo is Festina smashing. Dit is misschien een

doordat dit duurzaam staat afgedrukt op de

wat persoonlijke noot. Ik weet zeker dat ieder

hagelwitte tenues (inclusief lange broek), die

lid tot dezelfde conclusie komt als hij of zij

naadloos aansluiten op het clubbeleid om ver-

denkt aan competitie thuis, een van de vele

wassen polootjes, afgeknipte joggingbroeken

goed georganiseerde Festinatoernooien (als

en kantoorsokken op de baan te ontmoe-

deelnemer en als toeschouwer), training van

digen. Dat maakt ook dat dit lustrum niet in het

een van onze toptrainers, of gewoon een wed-

geheugen achterblijft als een getal dat door vijf

strijdje op de vroege ochtend of aan het eind

kan worden gedeeld.

van de dag.

Het thema intimideert en zal sommigen inspi-

De term dekt natuurlijk niet alles, indachtig de

reren. Een directe verwijzing naar het tennisspel

vaak taaie ledenvergaderingen die voortmean-

(de smash, ofwel de harde slag waarbij de bal

deren over onderwerpen die zo subtiel zijn dat

steil naar beneden wordt geslagen, waarbij

je je afvraagt of ons bestuur in zijn besluitvor-

de mooiste en beste zo hoog opstuiten dat

ming niet beter af is zonder de leden te raad-

de tegenstander er niet meer bij kan – vergeet

plegen. Bijvoorbeeld het terugkerend tijdvak dat

daarbij niet de tussengreep te gebruiken!), maar

onze rekketrekkers wordt gegund. Of de lange

ook een veel breder bereik, namelijk, vrij ver-

periodes dat de werkende mens het moet

taald uit het Engels: wonderful, marvellous, ex-

ontzien vanwege georganiseerde wedstrijden.

cellent, splendid, magnificent, superb, ama-

Of het gebrek aan toegang voor de gezellig-

zing, glorious, sublime, lovely, delightful en:

heidssporter door de grenzeloze populariteit

extremely good, attractive, enjoyable, pleasant.

van de club, de fear of missing out van vele zittende leden en ons aller streven naar jeugd

Al deze elementen komen terug in het pro-

en roem. Of het fonteintje aan het clubhuis dat

gramma van het lustrum. Glow in the Dark-

maar water blijft spuiten na een enkele slok.

tennis (splendid) met Black Light Disco (superb), en uiteraard de feest-rekketrek

Dit valt in het niet bij de intrinsieke groei van

(enjoyable) met wijnproeverij (pleasant, hoe-

Festina de afgelopen jaren, die inderdaad het

wel de kwaliteit van de wijn en de mate van

predikaat smashing verdient, hoewel het niet

daadwerkelijke consumptie dit begrip van kleur

eerlijk is om dat alleen aan de afgelopen vijf jaar

kunnen doen verschieten).

toe te schrijven, en zeker niet zonder de vele leden, werknemers, pachters, trainers en

De term, het thema, slaat natuurlijk niet alleen

natuurlijk Frank te hebben genoemd. Het

op dit lustrum, maar staat voor Festina als

geeft wel te denken; blijft Festina smashing en

geheel. Ik verwacht dat het tijdloos zal worden.

wordt het dan niet tijd om daar eerlijk voor uit

Om een enkel voorbeeld te noemen: als veel

te komen? Een agendapunt voor de volgende

van onze leden tijdens het seizoen in Frankrijk

vergadering: Festina is en heet voortaan

(buitenhuis), Friesland (idem met zeilboot) of bij hun vaak uitgebreide familie buiten de stad verblijven, schijnt de zon over het park. Het is

FESTINA SMASHING!

zomer of het zijn de feestdagen die nopen tot een lang weekend (of korte vakantie). Voor de

•FESTINA SMASHING•

57


foto: Violet Bijvanck

Er is zóveel wat ligt en loopt, duikt en kruipt en zwemt en vliegt op ons mooie erf! Maar al dat faunaal gespuis valt niet altijd zo op. Daarom hier maar eens een kijkje in de dierentuin van Festina.

58

• FESTINA SMASHING•


1. Anatidae

foto: Violet Bijvanck

Dieren op Festina

•FESTINA SMASHING•

59


2. Turdus merula

3. Bombus

4. Oryctolagus cuniculus

5. Lepidoptera

6. Pica Pica

7. Parus major

8. Canis lupus familiaris 60

• FESTINA SMASHING•

9. Isopoda


10. Psittaculidae

12. Aragnidae

11. Corvus corone

13. Anthophila

15. Phoenicopterida fiesta olé

•FESTINA SMASHING•

14. Ardeidae

61

16. Columbidae


Bart van Bergen:

‘Ik wil het verschil maken’

tekst: Paulette Mostart / foto: Karin Pastoor

Toen Sander en ik vijf jaar geleden solliciteerden als pachters van Festina, werden we onder andere uitgekozen omdat we duurzaam wilden ondernemen. Ik heb een duidelijke visie waar ik met de club heen wil, en ik wil daar graag wat meer over vertellen. Ik probeer zo veel mogelijk lokaal en duurzaam geproduceerde producten te gebruiken. Ik wil het beste van het beste en ik ben bereid om daarvoor ook iets meer te betalen, anders draag je indirect bij aan alle misstanden op het gebied van voedsel. Als jij aardappelen voor een paar cent de kilo wilt, moet die boer wel meer pesticiden gebruiken om zijn opbrengst te vergroten. Door een dubbeltje of kwartje per kilo meer te betalen, kun je net dat verschil maken, en dat geldt nog meer als het om dieren gaat die het vlees leveren. Daarnaast vind ik het ook gewoon leuker om met kleine ondernemers samen te werken, zoals Lot Sixty One, die heel lekkere, duurzaam geproduceerde koffie levert. Ik vind het belangrijk dat mijn leveranciers op dezelfde manier in het leven staan als ik. Kijkje in het slachthuis

Mijn vlees haal ik bij Arend ten Wolde, een jonge slager op de Constantijn Huygensstraat die nog op een heel ouderwetse manier het vak uitoefent. Hij werkt samen met een coöperatie van kleinschalige boeren in Broek in Waterland. Ik ken de boer waar ons varkensvlees vandaan komt persoonlijk, hij heeft maar vijfenzeventig varkens, en als er een naar de slacht gaat neemt hij altijd afscheid. Is dat belangrijk? ik vind van wel. Eigenlijk wil ik het

62

• FESTINA SMASHING•


liever niet te veel over geld hebben, maar het maakt soms

achtduizend liter melk uit een koe perst, put je het dier

wel veel duidelijk. Een kilo biefstuk bij de groothandel kost

volkomen uit. Om de productie op te drijven krijgen de

dertien euro, ik betaal ruim twintig euro. Daarom is mijn

koeien high calorie food als soja en maïs, terwijl een koe

biefstuk ietsje duurder. Als ik een euro meer vraag, kan ik

met haar zeven magen eigenlijk low calorie food moet eten,

met Arend zakendoen in plaats van met de groothandel.

als droog gras en hooi. Door dat verkeerde eten worden

Dat vind ik belangrijk, dit is waar ik voor sta. Zo heb ik een

de koeien ziek en krijgen ze ontstekingen, waardoor ze aan

hele tijd geen kipsaté op de kaart gehad, omdat ik geen

de antibiotica moeten. De boeren moeten de productie per

goede leverancier kon vinden. Ik heb bepaalde normen en

koe echter hooghouden, omdat ze niet meer koeien mogen

waarden, en als je levende beesten in een machine duwt

houden vanwege de mestquota en omdat de consument

om ze machinaal de kop eraf te trekken, dan houdt het

niet bereid is om een dubbeltje meer te betalen. De Jersey-

voor mij op. En dan ben ik nog niet eens heel fijnbesnaard.

koeien waar onze melk vandaan komt zijn kleiner, ze geven

Ik ben naar de slachterij in De Rijp geweest omdat ik wilde

maar vijfduizend liter melk en veel minder mest. Je kunt ze

zien hoe het er daar aan toe gaat. Ze slachten maar vijftig

ook geen high calorie food geven, want dan geven ze hele-

dieren in de week en ze nemen de tijd om het goed te

maal geen melk meer. Daardoor hebben ze ook heel weinig

doen. De dieren gaan er ruim tevoren al heen, ze worden

tot geen antibiotica nodig. Ook hebben ze een bepaald

dan verwend met allerlei lekker eten om rustig te worden.

gen, waardoor in hun melk een beter verteerbaar eiwit zit

Op maandag en donderdag wordt er geslacht. Als ik dat

(betacaseïne A2) dat in gewone melk niet meer voorkomt.

zie, dan ben ik om.

Daarbij is de melk ook nog eens heel lekker. Vorig jaar had ik mijzelf het doel gesteld om in 2020 de

‘Met de ecotap sparen we zesduizend plastic flesjes per jaar uit’

helft minder afval te hebben. Ik besloot te beginnen met het water en nam een Ecotap, daarmee sparen we zesduizend plastic flesjes per jaar uit. We vullen nu heel ouderwets glazen en flessen. Ik hoop op deze manier, door de keuzes die ik maak, van Festina niet alleen de gezelligste, maar ook de duurzaam-

Antibiotica

ste club van Nederland te maken. Een ambitie waar ook

Waar ik ook trots op ben, is de duurzame Jerseymelk

Festina zich duidelijk voor heeft uitgesproken. Ik denk dat

die we gebruiken. Melk heeft de laatste jaren een slechte

we al goed op weg zijn!

foto’s: iStock

reputatie gekregen, om diverse redenen. Als je ieder jaar

•FESTINA SMASHING•

63


foto: iStock

64

• FESTINA SMASHING•


HOW IT’SMADE tekst: Violet Bijvanck

De bal

V

roeger werden tennisballen gemaakt van leer en gevuld met wol of haar. Tegenwoordig

bestaat de binnenkant van een bal uit twee rubberen helften die onder druk op elkaar worden geplakt. Eromheen zit een zacht omhulsel van vilt. De kleur van de bal was vroeger wit, maar later werd dat geel omdat die kleur tegen alle achtergronden beter te zien is, vooral ook op televisie. Wedstrijdballen moeten voldoen aan internationale eisen, zodat verliezen bij officiële wedstrijden in ieder geval niet aan de bal kan hebben gelegen. Ze worden uitgebreid getest en krijgen bij goede resultaten een keurmerk. Ballen worden getest op: doorsnee, gewicht, stuithoogte, druk, slijtage en stuitgedrag. De doorsnee wordt gemeten met een malletje met twee gaten. De bal mág niet door het ene gat, maar móét door het andere. De doorsnee moet minimaal 65,4 en max 68,6 millimeter zijn. Het gewicht moet tussen de 56 en 59,4 gram liggen. Een proftennisser merkt zeker verschil: de lichtere bal vliegt harder door de lucht, terwijl de zwaardere meer kracht kost om te slaan. Stuiteren Als je de bal vanaf een hoogte van 2,54 meter laat vallen, moet de onderkant van de bal omhoog stuiteren tot tussen de 1,35 en 1,47 meter. Hoe hoog een bal stuitert, heeft te maken met het sóórt bal én met de ondergrond. Er zijn twee soorten ballen: de drukloze en de gasgevulde. De drukloze stuitert vanwege de samenstelling van het rubber. Hij stuitert hoger en gaat langer mee en wordt daarom vaak gebruikt voor trainingen. De gasgevulde stuitert omhoog omdat het gas dat erin zit, eruit wil. Deze ballen gaan iets minder lang mee en worden daarom vaker bij wedstrijden gebruikt. Op gravel stuitert de bal het traagst en de ballen slijten snel door de stroeve ondergrond. Gras is het snels en hardcourt, bijvoorbeeld beton, gewoon snel. De dikte van de stoffen buitenbal wordt aangepast aan het type ondergrond waar de bal voor is bedoeld. Een grasbal heeft dus een andere buitenkant dan een gravelbal. De jeugd speelt met zachtere ballen in verschillende kleuren, die stage 1, 2 en 3 worden genoemd. Rood is de zachtste bal voor kinderen tot zes jaar, daarna worden ze per kleur (oranje en groen) iets harder. Wimbledonballen Profs gooien voor ze gaan serveren soms een bal weg. Het kan zijn dat die net wat hariger is; dat betekent dat die ook minder snel door de lucht zal vliegen en ze dus minder hard kunnen serveren. Ze pakken dan liever een gladdere bal. Op Wimbledon worden trouwens ongeveer 42.000 ballen per toernooi gebruikt!

•FESTINA SMASHING•

65


GEDICHT Opgedragen aan Paulette

Veer …

Veder … Federer! Dansend als een ballerina Zo beweeglijk als een veer Zwevend over hardcourt, gras en gravel Ziet hij op ons allen neer

De Zonnekoning van het tennis Verblindt eenieder met zijn stralen Hij vermorzelt elke opponent Met zijn superieure halen

Niemand kan hem evenaren Ook de ‘zoon’ van de Djoko niet Zelfs de gladiator uit Mallorca Krijgt hem niet in zijn verschiet

Hij heeft 20 grandslamzeges Meer dan 100 atp’s Zijn grote liefde voor het tennis Houdt hem steevast in de race

Zo vederlicht bewegen Maakt hem tot de grootste ster De vergrotende trap van veder Blijft toch altijd Federer

Ernst van der Wall

66

• FESTINA SMASHING•


Niet iedereen is geboren met hetzelfde talent, maar als je bezweet en voldaan van de baan stapt, telt er nog maar een ding:

ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT •FESTINA SMASHING•

67


foto: Karin Pastoor

Hanneke Wil krullen

68 • F E S T I N A S M A S H I N G


Wil een fixie en snowboarden 69 • F E S T I N A S M A S H I N G

foto: Karin Pastoor

Siep


foto: Karin Pastoor

Violet

Wil meer tijdschriften maken 70 • F E S T I N A S M A S H I N G


Wil een 5 op zijn pasje 71 • F E S T I N A S M A S H I N G

foto: Caroline Hogervorst

Michiel


foto: Karin Pastoor

Froukje

iWil shampoo winnen bij een toernooi 72 • F E S T I N A S M A S H I N G


foto: Caroline Hogervorst

Pieter

Wil vooruit! 73 • F E S T I N A S M A S H I N G


foto: Caroline Hogervorst

Sacha

Wil een minder rood hoofd na het sporten 74 • F E S T I N A S M A S H I N G


Wil een boek schrijven over balligentie 75 • F E S T I N A S M A S H I N G

foto: Karin Pastoor

Tom


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Jessica Schuur Jessica Schuur (52) is lid sinds 1985 of ’86. Ze speelt competitie op de zaterdag, EERSTE team gemengd hoofdklasse. Jessica heeft een aantal jaar in het bestuur en in de wedstrijdleiding van de clubkampioenschappen gezeten.

1. Wat ben jij voor tennisspeler?

in hun eigen wereldje leven en altijd wat te

Fanatiek en enthousiast als ik een wedstrijd

klagen hebben. Mijn advies: blijf weg van de

moet spelen, dit doe ik dan ook het liefste.

alv’s

Helaas heb ik dat met trainen veel minder.

eens wat voor de club als je het zo goed weet.

en verdoe onze tijd niet. En doe zelf ook

De dynamiek in een dubbel en/of gemengd dubbel vind ik fascinerend. De teleurstelling/ frustratie over een nederlaag ben ik over het

5. Hoe scheld jij op de baan?

Niet té grof, voornamelijk erg luid.

algemeen na het eerste drankje wel weer kwijt. Ik ben absoluut een mooiweerspeler, en kan soms ongeduldig zijn. In de dubbel speel ik graag aanvallend, dan duren de rally’s ook niet zo lang.

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar veranderd is op Festina?

Dat balkon dus uit vraag 2, geen begroeiing en doeken achter het hek op de banen 4/5/6 aan de kant van het clubhuis, voor een goede

2. Wat vind je de leukste plek op Festina?

Het uitzicht vanaf de bestuurskamer. De enige

doorkijk vanaf het terras, en dat je gewoon je hondje mee kunt nemen naar Festina!

plek waar je alle banen kunt overzien. Hier een balkon bouwen waar je naar wedstrijden kunt kijken, is mijn droom.

7. Wat was voor jou de beste dag het afgelopen jaar, en waarom?

Dat we het kampioenschap behaalden in de 3. Wat was je raarste of opvallendste

allerlaatste pot van de competitie tegen onze

moment op Festina?

directe tegenstanders. Anne van der Wal won

Dat ik in 2000 clubkampioen werd, terwijl ik

met mij de dubbel in een supertiebreak en

absoluut niet de sterkste speler was op dat

daarmee werden wij kampioen.

moment.

TOP SECRET sssht

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om maken?

Haha, heb je even? Nou, mijn grootste ergernis dan: leden die niet kunnen relativeren,

76

• FESTINA SMASHING•


8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

Podcast: Serial, S-town, De brand in het kasteel. Serie: Oogappels. Film: A star is born. 9. Wat is de beste plek in Amsterdam om uit eten te gaan?

Haha, dat blijft mijn geheim!

‘Dat je gewoon je hondje mee kunt nemen’

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Ik geef het stokje door aan Tanja Bos. Ik heb goede herinneringen aan haar, onder andere tijdens onze gezamenlijke tijd in het bestuur.

•FESTINA SMASHING•

77


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst: Paulette Mostart / foto: privécollectie

Nog niet zo lang geleden was Andreas Post bij een select groepje tennisfijnproevers vermaard om zijn fraaie spel en zijn ‘fluwelen handje’, maar sinds zijn beide zeer getalenteerde zonen hem van de baan slaan, staat hij bekend als de vader van Alexandre en Bastian. Die fluwelen handen heeft Andreas gelukkig nog steeds, en dat komt hem als vioolbouwer iedere dag weer goed van pas.

Vioolbouwer Naam: Andreas Post Geboren: 08-11-1966 Speelsterkte: 7 - 7 78

• FESTINA SMASHING•


•FESTINA SMASHING•

79


I

foto: iStock

k ben opgegroeid in Augsburg, Duitsland, in een zeer muzikaal gezin. Ik speelde viool en was als kind al gefascineerd door hout en houtbewerking. Toen een tante uit een erfenis vijftien violen en andere strijkinstrumenten kreeg die opgeknapt moesten worden, liet ze dat doen bij een vioolbouwer die ook leraar was aan de beroemde vioolbouwschool in Mittenwald. Ik vond het prachtig; de instrumenten, de sfeer, de muziek, het houtbewerken. Na mijn middelbare school leek het dan ook een logische keuze om vioolbouwer te worden. Ik meldde me 1975 aan in Mittenwald (op dat moment de beste van de zes vioolbouwscholen die Europa rijk is), en tot mijn verbazing werd ik aangenomen. De selectie is namelijk ongelooflijk zwaar. Van de duizend aanmeldingen (van over de hele wereld) worden er ieder jaar honderd uitgenodigd om mee te doen aan de selectie, en daarvan worden er maar twaalf toegelaten. Als het overigens niet was gelukt, was ik wat anders gaan doen, dan was ik geen vioolbouwer geworden.

Van de Mozartkade naar de Willemsparkweg Na drieënhalf jaar kwam ik van school met een goede basiskennis van bouwen, materiaal, reparatie en zo. De normale weg is dan om bij een vioolbouwer in dienst te gaan om daar het vak verder te leren. Na wat omzwervingen (ik wilde eerst naar Amerika gaan maar dat lukte niet met het visum, toen naar Parijs en Londen maar die zaten vol) kwam ik in Amsterdam terecht bij Max Möller op de Willemsparkweg. Dat was op dat moment de vioolbouwer met de beste reputatie. Daar heb ik drie jaar in loondienst gewerkt en toen ging ik terug naar Duitsland om mijn masterdiploma te halen. In 1984 was ik klaar om me zelfstandig te vestigen. De keuze was tussen Berlijn of Amsterdam, en het werd het laatste. Ik kocht een huis op de Mozartkade en daar heb ik twintig jaar atelier aan huis gehad. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de weduwe van Möller of ik het atelier op de Willemsparkweg wilde overnemen. Ik moest even nadenken, wist niet of ik zin had in de oude, beetje stoffige sfeer, maar de plek naast het Concertgebouw was zo ideaal dat ik ja zei. Dus ben ik in 2007 hiernaartoe verhuisd.

80

Restauratie en taxatie Je hebt vioolbouwers die de hele dag bezig zijn met nieuwe instrumenten bouwen. Dat doen wij hier niet. Ik ben gespecialiseerd in het restaureren van violen, altviolen en cello’s, geen contrabassen, die doe ik niet. Wel strijkstokken. Daarnaast heb ik veel expertise op het gebied van oude, kostbare violen zoals een Stradivarius of Guarneri, en doe ik ook taxaties. Met mijn zes medewerkers krijgen we opdrachten voor grote restauraties, we hebben projecten waar we wel meer dan een jaar aan werken. Daarnaast komen ook veel bekende musici bij ons voor begeleiding, een topinstrument vraagt veel onderhoud. Dan komen ze net voor het concert nog even langs omdat ze bijvoorbeeld iets afgesteld willen hebben. Het Concertgebouworkest had pas een Amerikatournee. Ze moesten in Florida spelen waar het 25 graden was en direct daarna in Chicago waar het min 20 was, en dan gaat zo’n instrument werken. Dan ben je daarna weer even bezig om alles goed te krijgen. Vertrouwen Mensen komen van over de hele wereld bij mij omdat ze mij vertrouwen. Soms is iemand vijf uur onderweg met de auto om hier te komen en is dan met een kwartiertje geholpen. Dat heeft hij er dan graag voor over omdat hij weet wat hij krijgt. Een andere klant uit San Paolo had een ongelukje gehad met zijn viool en kwam helemaal hiernaartoe gevlogen. Dat vind ik misschien wel het mooiste aan mijn vak, dat je snel resultaat ziet. Ik kan mensen blij maken en dat is het fijnste wat er is. Derde klasse zaterdag Ik tennis sinds mijn tiende of zo, en toen ik eenmaal in Amsterdam woonde begreep ik vrij snel dat Festina een leuke club was. Ik heb maar iets van vier jaar op de wachtlijst gestaan, dat duurde toen nog niet zo lang. Ik probeer twee à drie keer per week te spelen, en dat lukt meestal wel. Ook omdat ik competitie speel, al heel lang in hetzelfde team. Vorig jaar zijn we gedegradeerd, maar dit jaar zijn we gewoon weer ingedeeld in de derde klasse. We zien wel of het gaat lukken.

• FESTINA SMASHING•


GreenBites biedt boeren sinds 2012 een online platform, waar biologisch & duurzaam geproduceerde producten direct aan de consument, zonder tussenhandel, verkocht worden.

Festina-leden krijgen bij GreenBites een eenmalige korting van 20% om kennis te maken met onze producten. Ga naar www.greenbites.nl en voer: FESTINA19 in voordat je afrekent. Afhalen kan de hele week; ma - vrij tussen 9:00 & 17:00. Onze producten proeven kan nu elke vrijdag tussen 14:00 & 17:00.

www.greenbites.nl www.facebook.com/GreenBitesOliveOil www.instagram.com/greenbites.nl • F E6S T|I N A S M A S H I Amsterdam NG• 81 GreenBites | Surinameplein 1058GP | info@greenbites.nl


82

• FESTINA SMASHING•


De t e n n is ta s als S piege l va n de z i e l ‘Laat me je tennistas zien, dan zeg ik wie je bent…’ Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de enige Festinees die er echt verstand van heeft, Hester van Eeghen. Een vrolijke, maar vlijmscherpe karakterschets door onze wereldberoemde tassenontwerpster.

•FESTINA SMASHING•

83


Waar voor de een de aanschaf van een nieuwe tennistas een kwestie is van praktisch nut, staat de ander voor een persoonlijk en emotioneel keuzemoment. Wat voor de een ’n opbergobject is, is voor de ander een individueel, modieus statement. tekst: Hester van Eeghen / foto’s: Paulette Mostart

Het retrotype

DE ROMANTICUS DE MINIMALIST

Hallo JUMBO plastic tas, gemakkelijk, snel en net sterk genoeg voor een racket en wat ballen.

Batik wiegtasje, veredelde Zwiebertjestas, kan lekker veel ingepropt worden.

Een luchtige geest, alles kan! De plastic zak is

Spijkerbroektas met kontzak voor extra balletje.

universeel en weerspiegelt een no-nonsens-

Een eigenzinnige, vrolijke persoonlijkheid

mentaliteit en geen gêne. Doe maar gewoon,

die onafhankelijk in de wereld staat. Kiest

dat is al gek genoeg. Kan soms naar zuinig-

voor een eigen stijl waarmee ze verrast en

Tikje nostalgisch, ze weet waar ze voor

heid neigen: ‘Waarom geld uitgeven aan iets

inspireert. Weet motieven te combineren,

staat. Met deze retrolook waant de

wat door van alles vervangen kan worden?’. Al

waarvan je op het eerste gezicht niet zou

draagster zich even in haar jeugd, waar

wordt dat weer goedgemaakt door een warm

zeggen dat ze werken. Deze wiegvormige

zij dierbare herinneringen aan heeft.

gevoel voor zelfspot.

tas, gevouwen uit een shawl, is ideaal voor

Waardeert het oude, maar staat open

het ‘er kan altijd nog wat bij’-type.

voor nieuwe ideeën. Heeft een degelijk kantje (hoe onverslijtbaar is spijkerstof), maar vindt het ook leuk om een beetje op te vallen. 84

• FESTINA SMASHING•


D e t e n n i s tas als

S p i e ge l van d e zi el

DE functionalist DE TOEVOEGER DE echte man

Dubbel model, de Hummer onder de tennistassen. Meer ritsen, meer rackets, meer vakken, meer is lekker en groots. Sportief model met apart vak voor het racket.

De man die zijn racket stukslaat en altijd een reserve bij zich heeft. De

Fietstasmodel, de tas is praktisch en lekker open, je moet er altijd bij kunnen.

Een multitasker die goed schakelt van

man die het zekere voor het onzekere

sport naar werk, bij wie de laptop keurig

neemt maar ook een nachtje kan

geordend tussen de tennisballen ligt.

doorpakken, want er gaat veel

Sport is heel belangrijk, maar transport mis-

meer in de tas dan alleen tennis-

schien nog meer. Iemand die let op details

benodigdheden.

en daar veel aandacht aan kan besteden. Iemand die complexe zaken in één gedachtegang tot helderheid kan brengen. Schoonheid mag best wijken voor praktisch nut, het leven moet overzichtelijk blijven en comfort speelt daarbij een belangrijke rol. Maar wel met oog voor het detail.

•FESTINA SMASHING•

85


DE SIMPLIST

DE GoEdgeLOVige

HET Urban chique-type

Verloren zwerftas, tas zonder eigenaar? Kan zich weken verscholen houden tussen de planten. Albert Heijntas, ongecompliceerd, racket past altijd, kan tegen een stootje en waterdicht natuurlijk.

Heeft veel vertrouwen in het leven, maar ook een bepaalde nonchalance. Als een reiziger die strandt op een plek, zijn rugzak kwijtraakt en zonder iets kan genieten. Het leven hangt

Impulsief, geen last van ijdelheid, iemand

niet af van materie, maar wordt bepaald door

die zijn trots verbergt maar het wel is.

de flow.

Praktisch staat hoog in het vaandel,

Elegante leren schoudertas met rond linnen vak voor het racket, ook de rest van de dag te dragen. Speciaal ontworpen voor de vrouw die meer te doen heeft dan tennissen alleen.

want ‘je hebt er altijd een bij de hand’. Misschien dat de drager zich weleens

Altijd bezig met de ‘goede look’. Heeft vaak

schaamt, maar uiteindelijk gaat er niets

een verlangen naar objecten met een twist,

boven een simpele plastic tuut.

verhalen met een gekke wending of materialen die elkaar soms niet verdragen. Is vrij, actief, en op zoek naar het speciale, doet vaak de meest ongewone vondsten.

86

• FESTINA SMASHING•


D e t e n n i s tas als

S p i e ge l DE STREAKER

van d e zi el DE PURIST

DE DUURZAME

Zonder tas, in het handje, zó van de fiets af de baan op.

Royal First Classbag, hét ronde sporttasje uit de ‘seventies’.

Doelgericht en efficiënt, weet de essentie

Tas van zeildoek, eigen ontwerp van de firma Switzer die decennialang op de Prinsengracht ‘zeildoektassen’ verkocht, maar helaas niet meer bestaat. Zeildoek, ofwel vlasdoek, is een van de oudste weefsels die we kennen.

en de naakte waarheid van het leven te

De drager van dit model is tijdloos en vrij van

benadrukken, zonder gemakzuchtig te

waarden en kritiek. Onafhankelijk en trots op

worden. Heeft een ruim hart en geeft vaak

zijn originaliteit en vindingrijkheid. Dierbaar-

steun.

heid en hechting zijn sterke elementen die

Waarom een tas, als je toch alleen maar

zich kunnen uiten in trouwe vriendschappen

komt om te spelen?

en moeilijk afscheid nemen. De naam op de

Een persoonlijkheid die is gesteld op

tas verraadt een diepgewortelde angst om

puurheid en houdt van tradities. Hecht

het object te verliezen. Overigens maakt de

aan kwaliteit, zuiverheid, eerlijkheid en

tas de outfit wel af, wat duidt op een spon-

ordelijkheid. Deze tas overleeft zijn tijd.

tane ijdelheid.

•FESTINA SMASHING•

87


DE maximalist

DE optimist

De Wilsontas, aerodynamisch model, doet het goed op de rug en maakt van elk postuur een tennisheld. Bescheiden type dat toch opvalt. De maximalist haalt het ultieme uit zijn spel en completeert dat met een designbewuste taskeuze. Hoewel hij in het dagelijks leven weerstand weet te

Roze rugtennistas, prinsessenschoonheid in stoere vorm.

bieden, blijkt hij toch wel merkgevoelig, want ook dát laat zien

Zo’n ‘alles is roze’-fase heeft elk jong meisje, maar hier zien we dat het

waar je voor gaat.

wel menens is met het tennisspel: twee rackets! De zachte, kwetsbare kleur openbaart een lieflijke onbedorvenheid, maar let op, hierachter groeit een groter verlangen om mee te draaien, om iemand te worden op de baan. De (nog verborgen) trots en daadkracht staan op de drempel zich te openbaren.

88

• FESTINA SMASHING•


NEDERLANDS KAMPIOEN tekst: Michiel van der Staay / foto’s: privécollectie

Met pupil Laura Robson

MARTIJN BOK

H

et had weinig gescheeld of tweemalig Nederlands kampioen Martijn Bok had helemaal niet getennist. Hij won diverse Satellite toernooien, wist Carlos Moya de voet dwars te zetten en speelde in één jaar competitie in zeven verschillende landen. Tegenwoordig is hij tenniscoach van Laura Robson.

ik Nederlands kampioen. Op mijn achttiende was ik Nederlands kampioen binnen en buiten. Toen kreeg ik een Jong Oranje-contract en ging ik fulltime spelen. Hoe was het bij Jong Oranje?

Ik kom niet uit een tennisfamilie. Op mijn zesde verhuisden we naar Vught en op 200 meter van ons huis was een tennispark. Anders was voetbal waarschijnlijk mijn eerste sport geworden. Ik heb tennis en voetbal gecombineerd totdat ik niet meer werd opgesteld met voetbal omdat ik de training moest missen.

Ik vond het geen fijne tijd. Ik had vier uur reistijd per dag en er waren geen jongens om mee te trainen. Ik stond elke dag met meiden te spelen. Op jonge leeftijd is dat niet zo erg, maar op je achttiende is het verschil tussen jongens en meisjes wel groot. Het laatste jaar bedankte ik en ging ik voor mezelf trainen. Mijn broer was ook top vijftig van Nederland, dus een prima hitting partner.

Was je in de jeugd al een goede speler?

Was het niet lastig om dit in je eentje te

Hoe ben je begonnen met tennissen?

Ik speelde wel aardig, maar was geen supertalent. Tot mijn veertiende deed ik mee aan nationale jeugdtoernooitjes, maar verloor meestal in de eerste ronde. Ik was klein, en dan heb je een enorme achterstand op de jongens die snel groeien. Later trok dat wat bij. Op mijn zestiende stond ik in de top tien en werd •FESTINA SMASHING•

89

doen?

Ja, dat was het zeker. In het jaar dat ik stopte bij Jong Oranje ging ik van 600 naar 200, maar veel verder kom je niet zonder coach. Ik ben redelijk succesvol geweest in de Satellite Circuits. Ook heb ik twee keer de laatste kwalificatieronde van de Australian Open


gehaald. Mentaal was ik niet de allersterkste, ik maakte die toernooien veel te belangrijk in mijn hoofd. Ik kon vroeger vrij gek worden op de baan. Als jeugdspeler heb ik regelmatig rackets kapotgeslagen. Op je 24e ben je gestopt, waarom?

Ik had niet het geld en het vertrouwen om de top te halen. Laat staan dat ik een coach kon betalen, en die heb je echt nodig om stappen te kunnen maken. Daarom stopte ik met internationaal tennissen en ging ik voor mijn brood spelen. Wanneer werd je Nederlands kampioen?

Ik heb vier keer de finale gehaald. In 1995 verloor ik van Rogier Wassen en in 2005 van

Nick van der Meer. In 2000 en 2003 won ik van Marcel Reuter en Bart Beks. Dat jaar speelde ik competitie in zeven verschillende landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Zwitserland, Engeland en Brazilië. Eigenlijk speelde ik mijn beste tennis tussen mijn 27e en 33e. Ik werd mentaal wat evenwichtiger toen ik ouder werd. Heb je weleens tegen een bekende tennisser gespeeld?

Mijn mooiste overwinning was tegen Carlos Moya op een Challenger, en tegen Paul Haarhuis heb ik drie matchpoints gehad toen hij 27e van de wereld stond.

90

• FESTINA SMASHING•

Hoe ben je coach geworden?

Door een blessure aan mijn voet kon ik niet meer voor mijn brood spelen. Ik ging met Sven Groeneveld mee naar een toernooi in Berlijn en werd de hitting partner van Hingis en Ivanovic. Het team van Patty Schnyder zag mij en vroeg me als hitting partner en later als coach. Zo begon mijn internationale carrière als coach van een toptienspeler. Welke spelers heb je verder gecoacht?

Eerst Nathalie Dechy, maar zij besloot zich volledig toe te leggen op de dubbelonderdelen. Daarna kwam ik via Sven terecht bij Laura Robson. Wij hebben drie jaar samengewerkt. Op haar veertiende won zij Wimbledon bij de junioren en op haar vijftiende stond ze num-


MARTIJN BOK Nederlands kampioen: 2000, 2003

Grandslamtoernooien: 3e ronde kwalificatietoernooi

Australian Open (1994, 1995)

Hoogste ranking: 212e atp (7e van Nederland) Eerste tennisclub: Wolfsbosch Festinalid sinds: 2010

Clubkampioen Festina: 2013, 2014 en 2017

Voorkeurshand: Rechtshandig, dubbelhandige backhand

Sterkste wapen: Tactiek in combinatie met handigheid en controle op de bal

Favoriete ondergrond: Tegenwoordig gravel – makkelijker om de boel te ontregelen

Racketmerk: Niet merkvast – tegenwoordig Yonex Aantal rackets op toernooien: Meestal zes

‘Tegenwoordig wordt er te snel, te zakelijk getraind’

Andere tennisgerelateerde activiteiten: Tennistrainer, coach

foto: Wiki Commons

Huidig beroep: Coach van Laura Robson

Laura Robson

mer 1 van de wereld bij de junioren. Toen ze bij de senioren ging spelen zijn wij gestopt. Zij wilde een coach die veertig weken per jaar met haar kon reizen. Ik kon dat toen niet bieden, omdat ik net vader geworden was. Het afgelopen jaar zijn we weer begonnen. Zij is inmiddels 25. Tussendoor heb ik ook drie jaar gewerkt met de zoon van Krajicek. En hoe kwam je bij Festina terecht?

Het is een klein wereldje. Festina speelde destijds tweede klasse en wilde hoger spelen. Om

promotie aan te vragen hadden ze betere spelers in de teams nodig en ze hebben mij toen gevraagd. Ik speel hier altijd met veel plezier. De clubkampioenschappen, competitie. Een klein hoogtepuntje was dat ik een aantal jaar geleden, op mijn oude dag, de Festina Open heb gewonnen. Heb je het tennissen doorgegeven aan je kinderen?

Ze tennissen toevallig voor het eerst dit jaar bij een clubje in Amsterdam-Noord. Ik vind het leuk als ze een balletje gaan slaan, maar •FESTINA SMASHING•

91

ze hoeven van mij niet professioneel te gaan spelen. Heb je nog tips voor de Festinajeugd?

Zorg dat je plezier houdt in wat je doet, houd het speels. Tegenwoordig wordt er te snel, te zakelijk getraind. Het is heel goed voor je ontwikkeling om behendigheidsspelletjes te doen. Zoek voor elk spelletje een winnende tactiek, dan leer je er ook over na te denken.


92

• FESTINA SMASHING•


HOW IT’S MADE tekst: Violet Bijvanck foto: Karin Pastoor

GRAVEL zelfstandig naamwoord • het • g.mv. na 1950, Engels, Oudfrans gravel(l)e 1 stofnaam gruis van gemalen rode dakpannen (gebruikt voor verharding van tennisbanen, oprijlanen enz.)

E

en gravelbaan is gemaakt van gemalen baksteen. De opbouw van een gravelbaan

bestaat uit 2,5 cm gravel, 10 cm lavakorrel en circa 25 cm zandgrond; 100% natuurlijke materialen. Je kunt er goed op glijden, de stuitkracht van de bal is hoog, maar levert ook gemiddeld 59% vertraging op, waardoor het eenvoudiger wordt de bal te bereiken en terug te slaan. Dat is dan ook één van de redenen waarom grandslamtoernooi Roland Garros bekendstaat om de vele lange rally’s.

Geschiedenis Gravel werd aan het eind van de negentiende eeuw voor het eerst als ondergrond voor een tennisbaan gebruikt door de gebroeders Renshaw, die tennisbanen wilden bouwen aan de Franse Rivièra. Vanwege de hoge temperatuur en de felle zon werd het gras snel dor, waardoor de banen niet goed bespeelbaar bleken. De banen hadden een beschermlaag nodig en de gebroeders Renshaw vonden deze toplaag bij een terracottafabriek in Vallauris. De afgekeurde potten werden vermalen en dit gruis bleek goed bruikbaar te zijn als ondergrond. Schoon en nat De gravelbaan moet goed schoon worden gehouden om de groei van mos en algen te voorkomen. Ook sproeien bij droogte is belangrijk om te voorkomen dat de baan een zandbak wordt en de plassen na regen niet meer weg kunnen lopen (zoals bij een uitgedroogde bloempot, waarin de aarde het water niet opneemt). Geinig weetje Na de winterperiode, als het gravel nog heel zacht is, kun je het beste beginnen met een jeugdtoernooi. De lichte voetjes die vele stappen zetten, stampen de baan goed aan en maken tegelijkertijd weinig tot geen gaten en kuiltjes!

•FESTINA SMASHING•

93


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Tanja Bos Tanja Bos (61) is zo’n dertig jaar lid van Festina. Ze heeft enkele jaren competitie gespeeld, maar nu niet meer, soms valt ze in. Ze heeft in het bestuur gezeten waar ze verantwoordelijk was voor de jeugd. Ze behoort tot een grote damesgroep van 55+ die met zeer grote regelmaat speelt en traint.

1. Wat ben jij voor tennisspeler?

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar

altijd veel plezier op de baan. Winnen of ver-

Dat het ooievaarsnest terugkomt en dat het

Enthousiast en luidruchtig, schijnt, maar ik heb liezen maakt mij niet veel uit, als het maar met

veranderd is op Festina?

terras tussen de banen komt te liggen.

veel rally’s gepaard gaat: korte, lange harde en hoge ballen. 2. Wat vind je de leukste plek op Festina?

7. Wat was voor jou de beste dag het afgelopen jaar, en waarom?

In Lapland lopend op een prachtig bevroren

Op de baan, maakt mij niet uit welke. Alleen

meer bij volle maan, waarbij twee rendieren, op

al als ik het park op rijd, door het hek, begint

hetzelfde meer, de andere kant op liepen...

het geluksgevoel te stromen. Ik vind het een heerlijke plek en een voorrecht om er te mogen spelen en zijn.

8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

Film: The beautiful boy, over de machteloos3. Wat was je raarste of opvallendste

heid van ouders, de eenzaamheid van een

moment op Festina?

adolescent, de zoektocht naar verbinding en

Het afscheid van M & M, met het mooie

de strijd om los te laten.

Festinalied dat er toen gezongen werd.

Boek: Het smelt van Lize Spit. Over vriend-

schap tussen jongeren en de worsteling van

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om

erbij te willen horen, en tot welke prijs.

maken?

Serie: Ozarc, op Netflix, een heerlijke serie over

Als er niet respectvol wordt omgegaan met

hoe je jezelf in de nesten kunt werken, strafbare

elkaar, ik houd niet van arrogantie.

dingen doet en toch aardig bent.

5. Hoe scheld jij op de baan?

Ik scheld eigenlijk niet zoveel op de baan, heel soms zeg ik zoiets als oelewapper, tegen mezelf. Ik uit meer kreten van vreugde, plezier of verdriet.

94

• FESTINA SMASHING•


9. Wat is de beste plek in Amsterdam om

‘Het terras moet tussen de banen komen’

uit eten te gaan?

Ergens bij het water, een terras met een makkelijk menu, bij de Amstel of langs het IJ. Het gaat mij niet om culinaire hoogstandjes, maar om de plek, om het uitzicht en de gezelligheid. 10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Aan Eline Dirkzwager, omdat ik haar van jongs af aan ken, ze een vriendin van mijn oudste dochter is en ik altijd vrolijk word als ik haar zie.

•FESTINA SMASHING•

95


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst: Paulette Mostart / foto’s: privécollectie

Social influencer 96

• FESTINA SMASHING•


Marlou Winkler (25) is geboren in Amsterdam. Na haar Havo behaalde ze haar master communicatiewetenschap aan de VU. Drie jaar geleden begon ze op Instagram een eigen mode- en lifestyleblog The Loukbook, dat inmiddels ruim 23.000 volgers heeft.

I

k was als kind al in mode geïnteresseerd, ik heb zelfs nog overwogen om naar de modeacademie te gaan. Via mijn Instagram-blog ben ik er nu toch mee bezig. Wat begon als hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een dagtaak. Social influencer zijn is een druk bestaan, ik ben er de hele dag mee bezig. Ik plaats foto’s en verhalen op Instagram en mijn website, en maak ook af en toe een filmpje. Ik heb meer dan 23.000 volgers en dat maakt mij interessant voor merken die een voor hen aantrekkelijke doelgroep willen bereiken. Jongeren zijn voor bedrijven namelijk alleen nog te bereiken via social mediakanalen als Instagram of YouTube, en niet meer via ‘ouderwetse’ kanalen als televisie of geprinte media. Ik ben een middelgrote influencer, de heel groten hebben een bereik van soms wel miljoenen volgers. Daarom willen merken en bedrijven ook graag met hen samenwerken. Zo werkt het ook op mijn Instagramaccount. Merken benaderen mij of ik een foto wil plaatsen met hun product. Die producten krijg ik gratis, ik mag alles houden, en soms krijg ik ook betaald voor een post.

Fulltime Ik ben er fulltime mee bezig. Naast het administratieve gedoe ben ik vooral veel tijd kwijt aan het creatieve gedeelte. Het bedenken van de outfit, het bij elkaar zoeken van de accessoires, de vormgeving van de foto, het maken en vervolgens het bewerken van de foto zodat het past bij de

rest van de foto’s op mijn Instagrampagina. Daarnaast ben ik voortdurend bezig met het bekijken en volgen van andere accounts, om ervoor te zorgen dat ik word gezien en gevolgd, want daar gaat het allemaal om. Ik werk voornamelijk met modemerken samen. Vaak vaste merken, maar ik doe ook eenmalige samenwerkingen. Mijn eigen bureau Op dit moment kan ik nog niet van mijn Instagram leven. Er valt fijn geld in te verdienen, alleen zijn de inkomsten heel onzeker. De ene maand heb ik een aantal betaalde samenwerkingen en de volgende maand zit ik zonder. Daarom heb ik hiernaast nog een bijbaan. Toch is het zeker mogelijk om hier je vaste baan van te maken. De echt grote influencers zijn niet alleen stinkend rijk, ze worden ook nog eens de hele wereld rondgevlogen en verblijven in de meest luxe oorden. Het zijn de megasterren van nu. Mijn grootste voorbeeld is de Nederlandse Negin Mirsalehi. Zij heeft net zoals ik aan de vu gestudeerd en is een grote social influencer op het gebied van mode. Zij staat met haar eigen bedrijf in de Forbes under 30. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in (online) marketing en social media. Mijn doel is om nog verder te groeien en uiteindelijk mijn eigen social media- en online marketingadviesbureau te starten. Ik sta al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het is nu nog een kwestie van beginnen.

Naam: Marlou Winkler Geboren: 25-09-1993 Speelsterkte: 8 - 7 •FESTINA SMASHING•

97


Meer spelen Ik ben al lid van Festina zo lang ik me kan herinneren. Als kind was ik redelijk fanatiek, ik heb met veel plezier competitie en clubtoernooien gespeeld tot ik (verplicht) moest kiezen voor hockey. Ik heb een paar jaar niet gespeeld

98

en ben sinds kort weer een beetje begonnen. Ik train af en toe bij Anouk, samen met mijn moeder, en dat vind ik voorlopig leuk genoeg.

• FESTINA SMASHING•


foto: Caroline Hogervorst foto: Caroline Hogervorst

Ondertussen in de dameskleedkamer...

•FESTINA SMASHING•

99


De roemruchte geschiedenis van de

PRESTATIEBEKER

P

illustratie: Caroline Hogervorst

De restatiebeker werd in 1964 bij het 60-jarig bestaan van Festina aangeboden door de Amsterdamse Hockey en Bandy Club en is inmiddels alweer 52 keer uitgereikt. Van ‘presteren’ was in het begin nog geen sprake! Je kon de beker toen al winnen door bijvoorbeeld altijd op tijd aanwezig te zijn of door de tegenstanders netjes te ontvangen. Later ging het wel degelijk om de overwinningen van een team. Bokalen en schalen In de loop der tijd waren al meerdere bekers aangeboden door diverse ereleden. Zo had Truid Blaisse-Terwindt al de Truid Blaisse-schaal aangeboden voor de Dames Clubkampioenschappen en Herman Roldanus de beker voor de Heren Clubkampioenschappen. Jos Swart verbond zijn naam aan de beker voor de Jeugdkampioenschappen Jongens en voor de Veteranen Clubkampioenschappen was er de Piet Hogeweg Bokaal. En dan is er natuurlijk de Treeske Blase Bal voor de leden van verdienste!

100

Gouden pulletjes In 1989, tijdens Festina’s 85e verjaardagsviering, werd ondergetekende het 13e erelid van LTC Festina met de daaraan verbonden mogelijkheid om een trofee aan te bieden of te adopteren. Om de Prestatiebeker een extra impuls te geven adopteerde ik de beker met de daaraan verbonden zilveren of gouden pulletjes per teamlid. In aanvang was het vooral een strijd van de zondagteams op de laatste zondag van de competitie, maar al spoedig deden ook alle andere competitieteams mee en werd het ieder jaar een steeds groter evenement. Het ging uiteindelijk niet meer alleen om de sportprestatie, maar ook om hoe de teams zichzelf presenteerden op die laatste zondag van de competitie. Er werd een beroep gedaan op de creativiteit en humor van de teams, en dit heeft heel wat legendarische Prestatiebekeravonden voortgebracht.

‘Daar werd wat groots verricht…’ De klad In 2016 werd de laatste Prestatiebeker gewonnen door het Zaterdag Eerste Gemengde team met onder andere oud-eersteklassespelers als Jessica Schuur en Robert Haverlag. Daarna is er helaas door allerlei omstandigheden de klad in gekomen. Het is nu 2019, wederom een lustrumjaar! Misschien komt de Prestatiebeker weer in het vizier, op welke manier dan ook! Elk nieuw initiatief wat betreft de Prestatiebeker is er een om te omarmen!

• FESTINA SMASHING•

Sjam Sjamsoedin


•FESTINA SMASHING•

101

illustratie: Caroline Hogervorst


IN DE SPOTLIGHT:

ica r e d e F d i l Bestuurs

tekst: Marieke Berghuis

foto’s: Festinaprikbord & website

Federica van Adrichem (33) is bestuurslid wedstrijdtennis en speelt op zondag in het tweede van Festina. Daar valt een hoop over te vertellen. Een interview door Marieke Berghuis. via de jeugdtoernooien kende, kwam ik in contact met de

Wanneer begon je met tennis?

Mijn drie oudere zussen speelden bij

alta

in Amersfoort en

Technische Commissie. Ik werd gekozen voor de selectie en

ik ging altijd mee als zij training hadden. Dan mocht ik in het

kwam in team twee terecht. Inmiddels tennis ik alweer acht

hok tegen de muur een bal slaan, en dat ging steeds beter.

jaar bij Festina!

Op mijn zevende begon ik met tennis, dat was toen best vroeg. Ook heb ik een paar jaar bij Shot in Zeist gespeeld. Daarna kreeg ik de kans om via een athletic scholarship

Ging je verder met je studie in Amsterdam?

Ik had mijn bachelor geschiedenis en besloot aan de UvA

geschiedenis te gaan studeren aan Clemson University in

ook nog een bachelor kunstgeschiedenis te gaan doen.

Amerika, vlak bij Atlanta. Ik kwam uit in het tennisteam van

Vervolgens heb ik een tweejarige master restauratie &

de universiteit en speelde zeker twintig uur per week. We

conservering afgerond en een tijd voor de UvA als restaura-

waren best goed, we stonden altijd in de nationale top tien.

tor van meubels en historische interieurs gewerkt. Nu werk ik bij Catawiki, een online veilingplatform. Ik onderhoud de

Wanneer en hoe ben je op Festina terechtgekomen?

Toen ik na vier jaar Amerika terugkwam in Amsterdam, wilde

contacten met antiquairs en handelaren in toegepaste kunst, en ondersteun ze.

ik natuurlijk blijven tennissen. Via Wibeke Clifford, die ik

102

• FESTINA SMASHING•


Sinds oktober 2016 ben je

Giet it oan volgend jaar?

nis. Wat zijn jouw taken

heeft geen schade aan de banen opgeleverd, maar het

bestuurslid wedstrijdtenprecies?

We moeten evalueren, maar het enthousiasme is er en het moet dan wel iets harder vriezen!

Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van de voor-

Waar ben je trots op als bestuurslid?

en najaarscompetitie, het

Als bestuur staan wij voor verbinding binnen en buiten de

Open Toernooi, de clubkam-

club. Ik vind dat dat heel goed gaat. Ook ben ik blij dat de

pioenschappen en andere

singles en dubbels bij de clubkampioenschappen weer bij

wedstrijdevenementen.

elkaar zijn gebracht.

Hiervoor houd ik goed contact met alle commissies voor deze evenementen. Toernooien en competities zijn

Wat wil je nog bereiken/veranderen tijdens je

bestuurstijd?

Gezien de drukte en de vraag naar meer banen voor vrij

naar mijn mening superbelang-

spelen, heb ik het gevoel dat de competities iets onder

rijk; zo blijft onze club levendig

druk staan. Ik ben enorm overtuigd van het belang van

en staan we in contact met

competities voor de club. Het activeert mensen om met

tennissers buiten de club.

teamgenoten vrij te gaan spelen en het brengt elk jaar weer veel leden bij elkaar. De jeugdcompetitie speelt daarnaast

Kost het veel tijd?

We hebben een keer per maand een bestuursvergadering, en die duurt best lang.

een belangrijke rol in ons nieuwe jeugdbeleid, waarin we streven naar het opleiden van enthousiaste, competitieve tennissers.

Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het contact met commissies. Juist in het najaar, waarvan iedereen denkt dat het best wel rustig is, zijn we al druk bezig met de organisatie

Wat is je favoriete toernooi of evenement op Festina? De leukste dag van het jaar vind ik de gemengddubbeldag

van de voorjaarscompetitie. In de zomer is het juist even

van de clubkampioenschappen. In de A-categorie speelt

iets rustiger.

een iets mindere tennisser met een iets betere, zodat spelers die normaal niet met elkaar tennissen, bij elkaar

‘Competitie is voor de club heel belangrijk’

komen. Het diner, afgelopen jaar met honderdvijftig man, is natuurlijk de topafsluiting van deze dag! Wat is je mooiste tennismoment op Festina?

Misschien toen we kampioen werden met team twee en naar de eerste klasse gingen, maar dat is eigenlijk niet een

Je hebt je de afgelopen winter ook ingezet voor het

tennismoment, wel een goede prestatie. Mijn favoriete ten-

Dat was intens, maar superleuk. Tijdens de alv in oktober

dan realiseer dat ik lekker ga tennissen.

schaatsen. Hoe was dat?

nismoment is elke keer als ik het Vondelpark in fiets en me

hebben we het idee voorgelegd aan de leden, waarna er een commissie gevormd is. Van andere clubs wisten we

Heb je een voorbeeld?

dat het geen schade aan de baan zou geven. Goed overleg

Ik kijk eigenlijk geen tennis. Af en toe wat punten, maar ik

met de groundsmen was enorm belangrijk. Zonder hun

ga niet voor een hele wedstrijd zitten. Op Festina hebben

support was het niet doorgegaan. Toen het ging vriezen

we veel groepjes van vrienden van zeventig of tachtig die

leenden we brandweerslangen van de brandweer en

meerdere keren per week met elkaar tennissen. Zij genieten

begonnen we met een grote groep Festinezen laagje voor

van het spelletje, drinken een borrel en eten een hapje. Dat

laagje te sproeien. Achteraf hadden we in de koudste nacht

zou mij ook fantastisch lijken later!

meer lagen ijs kunnen aanleggen, maar dat weten we nu voor de volgende keer. Het enthousiasme en de hulp van veel leden was wel super.

Zou je nog dingen aan de leden willen meegeven?

Kijk voordat je een baan afhangt even of er eentje vrij is.

•FESTINA SMASHING•

103


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Eline

Dirkzwager

Eline Dirkzwager (32) is al lid van Festina vanaf de leeftijd waarop je er als kind lid kunt worden. Sinds vier jaar speelt ze weer competitie, zaterdag derde klasse team 9 gemengd 17+. 1. Wat ben jij voor tennisspeler?

de bar oranje flesjes misten. Inmiddels is mij

Ik ben een temperamentvolle tennisspeler,

bekend dat Festinezen in een dolle bui deze

als de tegenstander vriendelijk is, ben ik dat

flesjes wegdrinken alsof het niets is. Best wel

ook en is het allemaal zeer ontspannen. Gaan

treurig.

mijn haren al recht overeind staan bij de kennismaking onder het genot van de zaterdagtaart, dan ben ik vrij hard en kan de sfeer ijzig worden. Als een dubbelpartner het allemaal

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om maken?

Als je tegenstander duidelijk slechtziend is,

niet meer ziet zitten of verslapt, probeer ik

maar toch vanaf zijn/haar baseline kan zien

hem/haar toch te enthousiasmeren om door

dat de bal bij mijn baseline in is (overduidelijk

te gaan. Ik speel met een harde voorhand en

uit als je ernaast staat en geen ‘min’-ogen

een backhand waar geen pijl op te trekken

hebt!). Buiten het tennis kan ik een epistel

is. Soms snoeihard en soms moet Schiphol

schrijven over waar ik mij heel erg kwaad om

gewaarschuwd worden. Aan het net speel ik

kan maken, maar dit lijkt mij niet het moment.

sinds kort als een hert dat in de koplampen heeft gekeken, aangezien Lieven Mulders mij tijdens een training met een smash vol heeft geraakt. Deze eervolle vermelding kan ik na-

5. Hoe scheld jij op de baan?

Heel hard en vaak met godverdomme, want dat bekt zo lekker.

tuurlijk niet aan hem voorbij laten gaan. 2. Wat vind je de leukste plek op Festina? De leukste plek op Festina? Die heb ik niet

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar veranderd is op Festina?

Dat er een goede mix tussen jong en oud

specifiek, maar als ik dan toch een beeld mag

speelt, maar vooral dat wij voor buitenstaan-

schetsen, is dat met een witbiertje in de hand

ders geen witte elitaire club zijn waar wij Jort

op de tribune bij baan 7, op een mooie zon-

Kelder toelaten voor programma’s als Hoe

nige dag, kijkend naar hoe mijn teamgenoten

heurt het eigenlijk? Een goede mix van de

de tegenstanders het vuur na aan de schenen

Amsterdamse samenleving zou een mooi

leggen!

uitgangspunt zijn. Ook vind ik het jammer dat ons aannamebeleid veel nieuwe enthousiaste

3. Wat was je raarste of opvallendste

tennisspelers afschrikt. Doordat iedereen

Dat het mij altijd al opviel dat de lampen boven

acht jaar op de wachtlijst te hoeven staan,

moment op Festina?

104

• FESTINA SMASHING•

angstvallig lid blijft om maar niet weer die


‘Een goede mix van de Amsterdamse samenleving zou mooi zijn’ wordt ons huidige aannamebeleid in stand

stukje Amsterdam aan twee drukke wegen

gehouden.

(Haarlemmerweg en Nassaukade), maar uitkijkend op het Westerpark is deze kiosk een

7. Wat was voor jou de beste dag het

verborgen pareltje! Heerlijk en goed eten voor

afgelopen jaar, en waarom?

weinig geld, lieve bediening en een rij waar je

Dat is natúúúúúrlijk het kampioenschap in

u tegen zegt, maar het wachten loont! En op

de voorjaarscompetitie! Waarbij vier van mijn

een zonnige zomeravond meenemen naar en

teamgenoten ook nog werden beloond met

opeten in het Westerpark, doet je de locatie

100% handdoekjes.

snel vergeten.

8. Wat moeten we lezen, welke serie of

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en

The horn, een serie op Netflix!

Aan Evelien Rutgers, een heel leuke meid, ik

film moeten we zien?

waarom?

ben benieuwd wat zij voor invulling geeft aan 9. Wat is de beste plek in Amsterdam om

de tien.

uit eten te gaan?

Dumplings (Nassauplein 60). Een achenebbisj

•FESTINA SMASHING•

105


106

• FESTINA SMASHING•


HOW IT’S MADE tekst: Paulette Mostart foto: Karin Pastoor

HET RACKET

I

k heb ‘m nog bewaard, mijn oude houten Dunlop Maxply. Ik kreeg het racket

voor mijn veertiende verjaardag en ik weet nog hoe blij ik was. Iedereen die een beetje meetelde had er een. Ik denk dat ik er nu geen bal meer mee over het net zou krijgen. Gewend als ik ben aan mijn lichte, soepele Prince Warrior 100L ESP Midplus, Power Level 1200 van grafiet. Door de jaren heen is er dus wel het een en ander veranderd aan het racket.

Schapen- en kattendarm De geschiedenis van het racket begint zo’n negenhonderd jaar geleden met het Jeu de Paume. Een in geestelijke en adellijke kringen geliefd spel waarbij een met haar gevulde bal met de blote hand werd geslagen, maar sport gaat uiteindelijk om winnen, en natuurlijk kon het niet uitblijven: steeds meer hulpmiddelen deden hun intrede. Eerst de handschoen, vervolgens een soort slaghout en ten slotte het racket. De opkomst daarvan was niet meer te stuiten, vooral omdat er veel harder mee geslagen kon worden. Zeker toen eind vijftiende eeuw de schapendarm werd ontdekt als bespanning, en later ook kattendarm. Grafiet en glasfiber Eeuwenlang waren de tennisrackets gemaakt van hout en hadden ze een klein bladoppervlak en een enorm dikke greep. Tot 1970, toen er een revolutionaire materiaalswitch plaatsvond naar aluminium en staal. Nog eens tien jaar later deed het compositiemateriaal zijn intrede en de nieuwste generatie rackets wordt uitsluitend nog gemaakt van grafiet, carbon, kevlar, titanium of glasfiber. De meeste rackets worden gemaakt in Japan, China en Taiwan. De productie is even simpel als logisch: de gewenste kunststof wordt verhit, in een mal gegoten, gebakken en klaar is Kees. Trampoline Dan de snaren, die zijn tegenwoordig ook allemaal van kunststof, daarvoor hoeven we gelukkig niet meer naar het abattoir. Hoe dikker de tennissnaar, hoe langer de levensduur, maar hoe minder het balgevoel en de controle. De dikte wordt vaak nog weergegeven in de oude maat gauge. Hoe lager de gauge, hoe dikker de tennissnaar en omgekeerd. Ook de spanning die wordt uitgedrukt in kilo’s, is van invloed op je slag. Hoe hoger het aantal kilo’s, hoe minder de power, maar hoe groter de controle. Hoe slapper de bespanning, hoe harder je kunt slaan, de snaren werken dan als een soort trampoline. Wat kunnen we nog meer zeggen over het racket? De gemiddelde lengte is 68 cm en het gewicht varieert tussen 275 en 360 gram, en dan heb ik het nog niet gehad over de grip, stijfheid, balans, bladgrootte of swing om maar wat te noemen. Dat bewaren we voor een volgende keer!

•FESTINA SMASHING•

107


F E S T I N E Z E N M E T E E N B IJ Z O N D E R B E R O E P tekst: Paulette Mostart / foto: privécollectie

Avocadokweker

in 108

• FESTINA SMASHING•


PIET IS GEBOREN IN DEN HAAG. na zIjn vwo gIng hIj CommunICatIewetensChappen studeren In amsterdam en vIa ast shot kwam hIj bIj FestIna tereCht.

Colombia Het land had ik acht jaar geleden leren kennen tijdens een reis door Zuid-Amerika. Ik kwam een meisje tegen uit Colombia, ze nodigde me uit om langs te komen in Medellín en dat deed ik. Dat bleek een paradijs te zijn, alles was zo mooi! Blauwe lucht, vriendelijke mensen en prachtige paarden ook nog eens, dat alles trok mezo erg aan. De liefde duurde maar een jaar, maar ik hield contact met haar vader en bleef ieder jaar terugkomen. Tijdens mijn laatste jaar als groundsman besloot ik mijn hart te volgen en land te gaan kopen in Colombia. Er waren heel veel mogelijkheden in de buurt van Medellín. Ik had wel twintig opties, de ene was nog mooier dan de andere, maar je moet heel erg oppassen voor oplichting en zo. Via de vader van mijn ex, die ik vertrouwde, kwam ik op het spoor van de avocadoverbouw. En dat bleek de ideale combinatie voor mij.

Lulo’s Juni 2017 vond de aankoop van het land plaats, vier hectaren, dat we eerst helemaal moesten schoonmaken, en drie maanden later vond de eerste aanplant plaats. Omdat avocado’s pas na drie jaar vrucht geven, zette ik tussen de kleine avocadoplantjes ook lulo’s (een populaire vrucht in Colombia) omdat die al na een jaar vruchten geven. De avocado wordt geplant als een stekje van 60 cm dat na drie jaar al zo’n twee meter hoog is. De maximale hoogte die we willen is drie meter, dus snoeien we hem zo dat hij in de breedte groeit, hij kan namelijk wel acht meter hoog worden. Na vijf jaar heb je volle productie, dan kan een boom wel zeven tot achthonderd avocado’s geven. Avocado’s hebben veel water nodig, maar ik heb het geluk dat er door mijn land een eigen stroompje loopt, vanuit de bergen verderop, en daar zit continu water in. Ik heb geen water van buitenaf nodig. Majordomus Hoe mijn dag eruitziet? Ik word om halfzes wakker, mijn hond Gaucho staat dan al op me te wachten, en dan lopen we een eerste rondje langs de avocado’s. Ik doe wat onderhoud aan de planten en dan komt langzaam de zon op door de mist, zo mooi, ik vergeet dan helemaal de tijd. Om 7.00 uur komt de majordomus, die is in vaste dienst, verder huur ik zoveel extra man in als nodig is. Om 8.00 uur ga ik ontbijten en daarna werken we samen op het land. Ik ben van nature een ongeduldig en perfectionistisch mens, maar door de avocado’s heb ik geleerd om geduld te hebben. Alles heeft zijn tijd nodig. Je kunt nog zoveel willen, maar als het te veel regent of te weinig moet je gewoon geduld hebben. En je moet ervoor zorgen dat je de

Naam: Piet Zwart Geboren: 11-11-1978 Speelsterkte: 7 - 7 •FESTINA SMASHING•

109

illustratie: iStock

I

k heb altijd willen ondernemen. Ik vind het fijn om met mijn handen te werken en buiten te zijn. Vandaar dat ik ook een tijdje groundsman ben geweest op Festina. Ik vond het heerlijk om voor dag en dauw op het park aan te komen, de ochtenden zijn vaak het mooist. Het is net een bijzonder reservaat waar je doorheen loopt, qua geluiden en beesten. Ik heb zelfs een keer een reuzenschildpad gezien die probeerde door het hek te kruipen. Dat was bij baan 1.


foto: Paulette Mostart

Heren 4 zaterdag Ik kom met vaste regelmaat terug naar Nederland, zodat ik best veel op Festina ben. Ik zit in de Herenpoule en speel ook competitie. Als aanvoerder van Heren 4, derde klasse op zaterdag, hoop ik dit jaar weer kampioen te worden.

110

• FESTINA SMASHING•

foto: Paulette Mostart

juiste mensen aanneemt, helemaal als buitenlander in een vreemd land waar je aan alle kanten wordt genaaid. Dat is wel de grote les, rust hebben, vertrouwen en uitgaan van je eigen kracht.


Mooiweer tennissers

COLUMN tekst: Wouter Verhaar foto: Karin Pastoor

Na een heerlijke fietstocht door het Vondelpark weet elke

alleen Festina beter kennen, maar leren ze door samen te

hoe laat het is: tijd om te tennissen op de mooiste club van

Shotter regen niet apprecieert. Wij Shotters zijn dan ook, net als

Shotter die de hekken binnenloopt en het grind betreedt al

tennissen ook elkaar beter kennen. Zo leren zij dat een echte

Nederland, Festina! Wij als Shotbestuur – dit jaar bestaande

elke Nederlander, groot fan van ‘het mooi weer tennissen’, dit is

uit preses Lance Bruijn, abactis Wouter Verhaar, quaestor

Caroline Wijs en, last but not least, assessor Marit Enterman -

geven samen met Festina honderdvijftig leden van het asc/avsv

de kans om hun passie op de heerlijke oranjekleurige gravelbanen te tonen.

wanneer wij pieken. Na een heerlijke potje tennis zijn wij altijd in voor een witbiertje aan de bar of op het terras, werkend aan onze tan. Actief

Behalve dat wij levensgenieters zijn, hebben wij natuurlijk ook ambities. Veel Shotters willen namelijk doorstromen naar het echte

Witbiertje erbij

Naast tennislessen verzorgt het Shotbestuur ook borrels en vele andere mooie activiteiten door het jaar heen. Zo is er tijdens het

lidmaatschap van Festina. Wij als Shotbestuur hebben hier samen met Festina duidelijke afspraken over en regels.

Festinalustrum een toernooi, mooi diner en feest voor (oud-)

Ons motto daarbij is – in een woord omgeschreven – dan ook:

Shotters en Festinastudentleden. Zo leren de Shotleden niet

actief!

•FESTINA SMASHING•

111


Het team van Bart staat elke dag voor ons klaar. En zie je even niemand? Dan zijn ze achter de schermen hard aan het werk. Bel gewoon even aan!

Keuken Kanjers Bar Bikkels foto: Karin Pastoor

& Bericht van de clubmanager

I

k wist niet wat me overkwam

Sommige leden lieten duidelijk

Eén evenement gaat me speciaal

toen ik begin 2016 het Allen &

merken dat ze niet blij waren met

aan het hart: Festina & Friends,

Overy-kantoor in Amsterdam-

de komst van een clubmanager,

een prachtige dag waarin Festi-

Zuid binnenliep, ik had toch

maar er was ook een grote groep

naleden samenwerken om een

een sollicitatiegesprek voor een

die juist dankbaar was dat er ie-

ander iets te geven.

functie bij een tennisvereniging?

mand was die werk uit handen

Maar al snel bleek Festina een

kon gaan nemen en de gang van

uitzonderlijke club te zijn. Met

zaken op de club kon gaan coör-

mijn nuchtere Friese karakter

dineren. Inmiddels zit ik in mijn

mende jaren toe kunnen werken

ging ik de uitdaging aan om

vierde seizoen en is de functie van

naar een club waarin alle leef-

clubmanager te worden van de

clubmanager gevestigd. We heb-

tijdsgroepen zich met elkaar ver-

mooiste tennisclub van Neder-

ben een fijn team waarin ieder-

bonden voelen en waar iedereen

land, en ik geniet er nog steeds

een elkaar goed weet te vinden

zich welkom voelt. En probeer

volop van dat ik op zo’n mooie

en goed wordt samengewerkt.

een beetje lief zijn voor elkaar

plek mag werken.

Wat veel mensen niet weten,

(want we doen soms toch een

is dat ik naast mijn werk op

beetje raar en onaardig naar een

Festina & Friends

Festina ook yoga- en pilates-

ander).

Het neerzetten van de functie

lessen geef in o.a. Haarlem en

ging niet zonder slag of stoot.

Amsterdam.

Verbinden

Ik hoop dat we met elkaar de ko-

Yolentha Ram 112

• FESTINA SMASHING•


foto: Karin Pastoor

•FESTINA SMASHING•

113


de

10 van

foto: Karin Pastoor

Evelien

Rutgers

Evelien Rutgers (27) is rond haar twaalfde lid geworden van Festina. Het duurde wel even voordat ze het aandurfde om competitie te spelen… maar vorig jaar is ze ermee begonnen. 1. Wat ben jij voor tennisspeler?

4. Waar kun jij je heel erg kwaad om

zelf geen punten.’ Zo typeerde een vriendin-

Soms gebeurt het weleens dat de tegen-

‘Jij holt achter alle ballen aan, maar maakt

maken?

netje mij laatst als tennisspeler. Helaas moet

stander de perfécte bal naar je toe slaat om

ik toegeven dat daar een kern van waarheid

een prachtige winner te kunnen maken. Het

in zit. Ik sprint achter elke bal aan, schuin in

kan eigenlijk al niet meer misgaan. In je hoofd

de hoek, dicht bij het net – niets is mij te ver.

sta je al te juichen dat het punt binnen is. En

Soms tot grote ergernis van m’n tegenstander.

dan komt die bal op je af, sta je klaar en… sla

Verder ben ik redelijk fanatiek, maar ik ben er

je hem in het net.

ook achter gekomen dat dit niet per se leidt tot de minste fouten. En als ik verzeild geraakt ben in een reeks van domme fouten, draai ik

5. Hoe scheld jij op de baan?

Schelden werd vroeger bij mij thuis nooit zo

een rondje om m’n as om te resetten – een

gewaardeerd, dus op de tennisbaan hoor je

reset-pirouette. Succes gegarandeerd.

me ook niet heel vaak schelden. Als het even niet lekker loopt, roep ik met name kreten

2. Wat vind je de leukste plek op Festina?

als néééééé, Eef! En mocht er tóch een

De leukste plek vind ik de tribune tussen de

scheldwoord tussendoor glippen, dan is het

banen 3 en 4. En dan de kant die uitkijkt op

iets in de trant van potver.

de banen 4, 5 en 6. Je kunt daar heerlijk in het zonnetje uitkijken op veel tennisbanen. Prima plekje om even te wachten tot je zelf mag spelen.

6. Wat zou je willen dat er over vijf jaar veranderd is op Festina?

Ik zou het mooi vinden als Festina over vijf jaar nog levendiger is geworden, met een mooie

3. Wat was je raarste of opvallendste

mix van actieve leden – jong en oud.

Ik denk dat dit moment nog moet komen.

7. Wat was voor jou de beste dag het

moment op Festina?

Al was er laatst wel een competitieteam uit Kudelstaart op bezoek dat het nodig vond om

afgelopen jaar, en waarom?

Oei, dat is moeilijk kiezen. Maar als ik het

Bacardi-Cola’s te bestellen tijdens het spelen.

bij tennis houd, dan ga ik toch voor de dag

Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.

waarop ik voor het eerst van m’n leven m’n

114

• FESTINA SMASHING•


‘Nog levendiger!’

9. Wat is de beste plek in Amsterdam om uit eten te gaan?

Ik vind Radijs altijd een fijn plekje om heen te vader heb verslagen. Er zijn heel wat verloren

gaan. Een gezellig buurtcafé met een heerlijk

potjes aan voorafgegaan, maar dit jaar is het

terras dat uitkijkt op de Admiralengracht.

eindelijk gelukt om het tij te keren. Sorry paps! 8. Wat moeten we lezen, welke serie of film moeten we zien?

10. Aan wie geef jij de tien vragen door en waarom?

Aan de zeer fanatieke tennisser Roel de

De serie Peaky Blinders. Het gaat over de ac-

Bruin. In de hoop dat hij tegen de tijd dat het

tiviteiten van een criminele bende uit Birming-

volgende lustrummagazine uitkomt zijn Shot-

ham net na de Eerste Wereldoorlog. Span-

lidmaatschap heeft weten om te zetten in een

nend verhaal en heel mooi gemaakt.

Festinalidmaatschap.

•FESTINA SMASHING•

115

Evelien is de laatste, dus de tien van Roel houden we tegoed. Wie weet in het volgende magazine.


NEDERLANDS KAMPIOEN tekst: Michiel van der Staay foto’s: privécollectie

wk

Veteranen Zuid-Afrika

De familie Hamers

EVELINE HAMERS

E

veline Hamers is al twee decennia vaste kracht in de eerste teams van Festina. In haar jonge jaren was ze Nederlands kampioen en heeft ze geroken aan het internationale circuit. Zelf typeert Eveline haar tenniscarrière als een pad vol mooie ervaringen en één heel erg goed toernooi met eeuwige roem. Wanneer begon je met tennissen?

Toen ik heel jong was, ging ik al met mijn ouders mee. Ook naar hockey. Ik vond beide sporten leuk, maar omdat het lastig te combineren was, ben ik rond mijn vijftiende gestopt met hockey. Was je al vroeg een goede speler?

Bij de jongste jeugd haalde ik een eerste en soms een tweede ronde, maar ik brak pas door toen ik op mijn zeventiende de nationale jeugdkampioenschappen tot en met achttien won. Toen mocht ik ook naar het ek tot en met achttien. Naast jeugdtoernooien speelde ik ook toernooien in de B. Zo deed ik altijd mee aan een toernooi in Hoorn en werd dan door mijn ouders met een vlaai vanuit Limburg naar een

116

• FESTINA SMASHING•

gastgezin gebracht waar ik jaren heb gelogeerd. Mocht je ook meedoen aan het nk voor

volwassenen?

Ja, ik ging roemloos ten onder in de eerste ronde. Het jaar daarna, toen ik achttien was, won ik een A-toernooi, en ik was daarmee een outsider voor het kampioenschap. Ik zat in een schema met allemaal profspelers: Brenda Schultz, Manon Bollegraf en Carin Bakkum. Het had trouwens weinig gescheeld of je had Carin nu mogen interviewen. Ik won van haar in een drie keer door regen onderbroken finale die uiteindelijk bijna negen uur duurde. En toen was je Nederlands kampioen!

Ja, heel onverwachts ook. Ik had al een vakantie geboekt en de bus met mijn vriendin erin vertrok. Mijn vader heeft me toen na de finale naar Zuid-Frankrijk gereden. Dat verhaal heeft toen nog de pers in Limburg gehaald. Mensen stuurden kaarten, telegrammen (heel bijzonder) en bloemen. Het is maar


EveLINE HAMERS

‘Ik heb altijd feilloos door wat er om mij heen gebeurt’

Nederlands kampioen: 1987 Grandslamtoernooien: -

Hoogste ranking: 4e van Nederland

Eerste tennisclub: mltc Ready Festina lid sinds: 1999

Clubkampioen Festina: 1999, 2006 en 2008

Voorkeurshand: Rechtshandig, dubbelhandige backhand

Andere tennisgerelateerde activiteiten:

gespeeld, omdat ze daar hoog speelden en bij Festina nog niet. Ik had wel al contact met mensen van het eerste team, en toen ze wat hoger gingen spelen, heb ik de overstap gemaakt. Inmiddels speel ik alweer twintig jaar bij Festina. Eerst op zondag en sinds een paar jaar op zaterdag. Verder doe ik af en toe mee aan veteranenkampioenschappen en ben ik weleens voor Nederland in Turkije en Zuid-Afrika geweest op een wk.

Huidig beroep: Beleidsadviseur Onderwijs bij de

Hoe zou je Festina omschrijven?

Sterkste wapen: Onleesbare forehand en de neiging ballen op de lijnen te slaanl

Favoriete ondergrond: Gravel

Racketmerk: Vroeger Prince, nu Head

Aantal rackets op toernooien: Drie Af en toe een nk of wk bij de veteranen Gemeente Amsterdam

goed dat ik op vakantie was, anders was ik misschien naast mijn schoenen gaan lopen. En daarna?

Ik ging competitie spelen bij Unicum in Leiden, in de hoofdklasse met Jacco Eltingh en Jan Siemerink. Zij waren toen zestien jaar. Ik heb één zomer Challengertoernooien gespeeld in Frankrijk en Italië, helaas zonder veel succes. Ik heb nooit punten gepakt voor de wereldranglijst. Het jaar daarna ben ik met een tennisbeurs gaan studeren aan de University of Kansas. Een keer ben ik heel dicht bij succes geweest. Ik speelde de halve finale bij de nationale kampioenschappen in de zengende hitte in Miami. Ik stond een set en 2-0 voor, maar heb uiteindelijk verloren. Mijn tegenstander moest daarna aan het infuus, maar ik was nog zo fris als een hoentje. De finalisten zouden een wildcard krijgen voor de us Open, dus daar heb ik wel even flink van gebaald! Hoe werd je begeleid?

Ik trainde ongeveer tien uur per week. In Amerika is de begeleiding best wel compleet. Los van de trainer en coach had je een conditietrainer, een fysiotherapeut en een voedingscoach. In Nederland had je gewoon training van de club: fasetraining en soms weleens looptraining. Waar ging je na Amerika spelen?

Toen ik terugkwam heb ik eerst een paar jaar competitie bij Joy

Het is voor mij een plek waar je heerlijk kunt sporten, maar waar je ook heerlijk kunt zíjn. Dat maakt dat mensen hier graag komen; of je nou zelf speelt, komt kijken of als kind mee bent met je ouders. Heb jij weleens ergernissen op de baan?

Nee, ik heb wel altijd feilloos door wat er om mij heen gebeurt. Toen ik kinderen kreeg, moest ik soms even van de baan af om een luier te verschonen, maar daarmee leidde ik mijn tegenstander waarschijnlijk meer af. Ik heb ook de neiging om redelijk wat ballen op lijnen te slaan en ik vind het heerlijk als mensen zich daaraan ergeren. Heb je ooit een racket stukgeslagen?

Ja, dat heb ik weleens gedaan. Niet in de hekken, maar gewoon op de grond. Daar heb ik toen een waarschuwing voor gekregen. Spelen jouw kinderen ook?

Ze spelen alle drie en hebben er plezier in. Ze combineren het met hockey en met voetbal. Ik vind het belangrijk dat ze er plezier in hebben, zo kan ik ze stimuleren om er nog beter in te worden. Het is jammer dat het combineren van sporten tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt. Tennis is best een eenzijdige sport, dus is het goed om er een sport bij te doen. Heb je nog tips voor de Festinajeugd?

Probeer ook eens naar de club te komen om met een vriendje een balletje te slaan. Niet alleen je wedstrijdje, niet alleen die les, en niet alleen met die ouder die zo graag wil dat je gaat tennissen. Vroeger kon je gewoon naar de club komen en dan waren daar altijd mensen met wie je kon tennissen. Tijden zijn veranderd.

•FESTINA SMASHING•

117


Nieuws

commissies

A ls je de grootste tennisvereniging van Nederland bent, moet er een hoop geregeld worden. Gelukkig heeft Fes-

tina niet alleen veel slapende, maar ook heel wat actieve

118

• FESTINA SMASHING•


voor onze club. We vroegen de commissies naar het laatste nieuws of andere leuke wetenswaardigheden.

•FESTINA SMASHING•

119

foto: Karin Pastoor

leden die zich in maar liefst veertig commissies inzetten


Vertrouwens

foto: Karin Pastoor

commissie

Francien Resius en Roland Zegger vormen samen de vertrouwenscommissie van Festina die tijdens de najaarsvergadering van vorig jaar is opgericht. Froukje Hijink vroeg Francien en Roland naar het hoe en waarom van deze commissie. Waarom een vertrouwenscommissie op Festina?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen

en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag zo veel mogelijk voorkomen. Dat is dan ook één

Waarom zijn jullie gevraagd om dit te gaan doen?

Tja, waarom we gevraagd zijn weet ik niet precies, ik denk dat

van de redenen waarom wij een vertrouwenscommissie heb-

het mede te maken heeft met onze werkervaring. Ik (Fran-

ben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar

cien) werk bij de ing als bedrijfsmaatschappelijk werker en

zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de

vertrouwenspersoon en Roland heeft ervaring in het algemeen

vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Vaak is het al voldoende

management, cultuur- en hr-management. Daarnaast zijn

om het voorval te bespreken met een lid van de vertrouwens-

wij beiden al jarenlang met onze gezinnen lid van Festina en

commissie. Als de kwestie ingewikkelder ligt, kan iemand van

voelen we ons verbonden met de club.

ons ook een gesprek organiseren met de betrokkenen om eruit te komen. Het voorleggen en de afhandeling zijn verder honderd procent vertrouwelijk.

Een ouder, ooit verantwoordelijk voor een ingewikkelde mediation binnen de raad van bestuur van een andere

Wanneer kan ik terecht bij de vertrouwenscommissie?

Je kunt bij de vertrouwenscommissie terecht als iemand van onze tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt

niet bij naam te noemen bank, zei ooit dat zijn taak bij de jeugdcompetitie van Festina voor tienjarigen vele malen zwaarder was. Verwacht jij dat ook?

Nee, zeker niet. Ik heb Festina leren kennen als een heel fijne

dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel

vereniging waar mensen genieten van tennis en van elkaar.

intimideert, kun je dit aan een van de vertrouwenspersonen

Roland en ik leveren graag een bijdrage aan deze club.

vertellen. Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Festina vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren

120

• FESTINA SMASHING•


commissie • ballonhal

Felbegeerd en onbereikbaar

Inmiddels weten we dat de typische ‘blaas-

maximaal te laten zijn. Festina is en blijft een

Naast een reisje naar de maan stond ook het

hal met generator’ het niet gaat worden. Al-

waanzinnig mooie locatie, en laten we daar,

lidmaatschap van LTC Festina hoog in de top-

ternatieven moeten nu onderzocht worden.

vooral tijdens het aanstaande lustrum, maxi-

tienverlanglijst van menig miljonair, aldus een

Verder is er nog niet iets echt nieuwswaardigs

maal van profiteren!

bekend tijdschrift. En ja, wie wil dat nou niet?

te melden.

Dit lustrum hoop ik (Robin Dorré) met zo veel

commissie zullen we er dan ook alles aan doen om de opkomst vanuit onze doelgroep

Tennissen in een oase van rust in het drukke Vondelpark. Helaas is dit voor velen een on-

mogelijk leden van alle generaties het glas

Commissie • vrijdagavond

te heffen.

vervulbare wens. Festina kent een wachtlijst

Commissie • Festina Tennisreis

van jaren, en intussen vergrijst het ledenbe-

Als Vrijdagavondcommissie willen we de

stand. Het bestuur heeft daarom een com-

leden van Festina in de leeftijdscategorie 20-

missie Aannamebeleid geformeerd met de

35 wat vaker met elkaar in verbinding te bren-

In 2000 ging ik (Marja Busnach) voor het

opdracht het aannamebeleid aan te passen

gen. Want verbinden is toch waar onze club

eerst mee met een tennisreis, naar Djerba in

met als doel verkorting van de wachtlijst en

voor staat.

Tunesië, georganiseerd door trainer Mariëlle

verjonging van het ledenbestand.

Omdat Festina overwegend uit niet-meer-

Spekreijse. Toen Mariëlle bij Festina ver-

zo-jonge leden bestaat, is het belangrijk dat

trok, nam ik de organisatie van haar over.

Extreme ledenopbouw

de wel-nog-jonge leden zich zo veel mogelijk

Dit jaar gingen we naar Valencia; veel deel-

Onderzoek van deze commissie met René

laten zien (ter bevordering van de diversiteit

nemers, mooie plekken, geweldige trainers

van Rappard als voorzitter wees uit dat Fes-

op de club natuurlijk). Hiervoor organiseren wij

en prachtige tennisparken! Voor het eerst

tina een extreme ledenopbouw kent, met veel

de vrijdag-clubavond, om te tennissen en als

een combinatie van tennisles en een stad.

leden in de leeftijd 50 en weinig in de leeftijd

sociale ontmoetingsplek. Een ook de ‘Jonge-

De tennisreis is inmiddels een begrip ge-

30-50 jaar. Van de 2100 leden zijn er zeker

Poule’ die, hoe discriminerend dat ook is, al-

worden (binnen en buiten Festina) en heeft

950 niet actief (ze spelen twee keer per jaar

leen leden tot 35 jaar jong toelaat. We willen

veel mensen samengebracht en geactiveerd

of minder), het merendeel van de leden heeft

er een hechte groep maken die zich actief

om meer te gaan spelen en/of les te nemen.

een speelsterkte van 8/9. Festina heeft elf

inzet voor de club. Belangrijk is dat we vooral

Soms is de zoektocht naar een mooie locatie

ook de wat minder actieve leden bereiken.

maanden werk, maar het is altijd de moeite

Dit lustrum willen we verbinden: jong & oud,

waard. Het brengt mensen samen. De inzet

man & vrouw, man & man en vrouw & vrouw,

en het plezier van de trainers en deelnemers

en het lustrum met zo veel mogelijk leden

maken dat ik dit werk nog veel jaren met veel

van alle generaties vieren. Als Vrijdagavond-

plezier wil doen.

+

banen, waardoor de

knltb-norm

van 80-100

leden per baan ruim wordt overschreden. Het voorstel van de commissie: •B ehoud van de wachtlijst met puntensysteem • knltb-inschrijving verplicht • Meer plekken voor jonge spelers • Extra wachtlijstpunten voor speelsterktes van 7 en sterker Dit voorstel is unaniem aangenomen op de voorjaars-alv van 2018 en heeft inmiddels geleid tot verkorting van de wachtlijst en toename van jonge actieve tennissers. Plannen voor de toekomst

De wachtlijst opschonen en het aannamebeleid periodiek evalueren. Dit is nodig voor een evenwichtige ledenopbouw. Meer nieuwe foto: Karin Pastoor

actieve leden betekent op termijn wel dat we als club minder leden aankunnen dan het huidige aantal van 2100.

•FESTINA SMASHING•

121

COMMISSIENIEUWS

COMMISSIE • AANNAMEBELEID


Commissie • IJSBAAN

commissie • evenementen

Sproeien om 5.00 uur in de ochtend

De Evenementencommissie, ingesteld in 2012, heeft al veel mooie

Hoe leuk is dat, schaatsen en winterpret op de banen van Festina! De

evenementen georganiseerd: de opening van het nieuwe clubhuis in

ijsbaancommissie had het bijna voor elkaar. Afgelopen winter hebben

2015, het openingstoernooi, tennisclinics, het midzomeravondtoernooi,

we voor het eerst drie uur kunnen schaatsen op de eerste drie banen

de Zwoele Zomeravonden en het slottoernooi. In 2018 was het eerste

voor het clubhuis. Jammer genoeg was het net niet koud genoeg voor

Vondelparktoernooi: Kattenlaantje uitgenodigd en daarna met z’n allen

een hele dag of een aantal dagen. Ondanks dat hebben we toch gezellig

heerlijk gegeten. We hopen dat het een jaarlijkse traditie gaat worden.

snert gegeten en warme chocolademelk gedronken. Wij danken alle vrijwilligers die soms al om 5.00 uur ’s ochtends aan het sproeien waren of

De Evenementencommissie wil zo veel mogelijk leden bereiken en

’s avonds en om 1.00 uur ’s nachts nog op de banen stonden. Volgend

verbinden, daarom werken we graag samen met Shot, de jeugdcom-

jaar gaan we dit sowieso weer doen.

missie en andere commissies. We willen graag jong en ouder meer met elkaar in contact brengen, en het afgelopen jaar is dat zeker gelukt. We

Commissie • VERLEGGEN BANEN

willen nog veel mooie evenementen organiseren de komende jaren.

Er is geen nieuws. Er ligt een plan bij het bestuur (al enige tijd), maar er is

Commissie • Festina Open

nog geen besluit genomen en e.e.a. lijkt op de lange termijn geschoven. Ons doel, meer dan zeshonderd inschrijvingen, is dit jaar weer be-

commissie • INTERIEUR

haald. Met het grootste DE2- en HE2-schema tot nu toe! Voor onze 45e editie, die van 13-21 juli werd gespeeld, kreeg de club een Aziatisch

Barbara van den Broeke (Festinalid), Margreth Jonk (bestuur), Bart

tintje. Spectaculair was de ‘Full Moon Party’ op vrijdagavond waarbij het

van Bergen (beheerder) en Yolentha (clubmanager) houden zich bezig

oranje gravel in het Vondelpark voor één avond werd ingeruild voor wit

met het nog leuker maken van het clubhuis en het buitengebeuren. De

strandzand uit Thailand.

groene Chesterfield is gerestaureerd, de foto’s van de clubkampioenen zijn afgedrukt in zwart-wit en opgehangen, en van de piano die we kre-

Commissie • Clubkampioenschappen 60+

gen van een clublid, wordt al goed gebruikgemaakt. De kussens hebben de kleuren van het Vondelpark en van de gravelbanen gekregen, zowel

Feestelijk en gezellig was het zeker, de afgelopen clubkampioenschap-

binnen als buiten op stoelen en banken. Iedere week staan er verse

pen voor de Festinezen vanaf zestig jaar. De krasse knarren werden ze

bloemen uit ons eigen park en de tafels krijgen een nieuw verfje. Heeft u

vroeger wel genoemd, of, nog erger, de veteranen.

tips of suggesties, laat het ons weten!

Daarom verbaast het niet dat velen ook meededen aan de ‘gewone’

Schaats

‘Vlak die zestigplussers niet uit’

commissie

clubkampioenschappen. (Groot)vaders met (klein)zonen, (groot)moeders met (klein)dochters of in de mix. Vlak dus die zestigplussers niet uit die – om met Joseph Roth, een van de beste auteurs van de twintigste eeuw, te spreken – ‘zin hebben om zich in de rijen van de hogere insecten te scharen’. foto: Paulette Mostart

Zestig is het nieuwe veertig. En zo voelen Herman, Dineke en Annet het

122

ook. Wij drieën, een succesvolle troika, hebben ons ook dit jaar weer dienstbaar opgesteld voor de deelnemers aan de 60+. Geen toernooiapp nodig. Dineke houdt van handmatigheid, en de troika zorgt voor een eerlijke, evenwichtige en passende indeling, en zo komt het iedere keer weer goed!

• FESTINA SMASHING•


sere n a

ROGER

Als grootste club van Nederland willen we voor onze jeugd graag een sportieve tennisweek neerzetten, met veel Festinadeelnemers en talenten uit de omgeving. Heerlijk om te zien dat de vaste deelnemers elk jaar weer stappen vooruitzetten… en daarbij ook jaarlijks weer een kop groter worden. Afgelopen jaar hebben we als extra motivatie de ‘Roger Cup’ en de ‘Serena Cup’ in het leven geroepen, als wisselbeker voor de toernooiwinnaars in de hoogste categorieën. Blijf uw kinderen daarom vooral naar ons toernooi sturen, want het is goed voor hun sportieve ontwikkeling en bééregezellig!

Commissie • FESTINA DAILY Twaalf dagen feest op en buiten de baan, één keer per jaar onze clubkampioenschappen. En elke dag een DAILY, met explosief en exclusief beeldmateriaal, gelardeerd met korte impressies en nieuwtjes over gebeurtenissen en mensen die ertoe doen, of juist zonder betekenis

st De onzichtbare ki en, achter op Festina. Sierad Elke dag blijven spullen ar ma worden snel gemist, zonnebrillen en sleutels ken oe s, schoenen en handd kledingstukken, racket in de t kis een in t ech en ter blijven liggen en kom moral na toernooien en co ruimte boven de bar. Vo zes l liggen. Spullen die petitiedagen blijft er vee . gaan naar de kringloop weken of langer liggen, an ara stond een kapstok wa In het oude clubhuis Een , maar wel in het zicht. van alles hing, slordig s, du voor de kist, beneden meer prominente plek en m zijn. Tip: zet een naa zou misschien praktisch ding. rackets en in kinderkle telefoonnummer in de

COMMISSIENIEUWS

Commissie • Open Jeugdtoernooi

zijn. Want alles telt op Festina, groot en klein, jong en oud en gewichtig en onbeduidend. Eén velletje, maar dat zegt genoeg. Plagen, strelen, spotten, prijzen, bijten, dat doen we met plezier, omdat we dat leuk vinden. Zo rijgt de FESTINA DAILY de toernooidagen aan elkaar. Zo rijgt de DAILY Festinezen aan elkaar. Dat is zo’n beetje de missie van de redactie (Herman Doeleman, Erik van Erp, Peter Junge, Peter Moree, Just Wiarda).

commissie • CTC Lang leve de club van 100 The Association of Centenary Tennis Clubs (ctc) is een overkoepelende organisatie van clubs met een historie van meer dan honderd jaar. Velen van de meest prestigieuze tennisclubs ter wereld zijn lid van dit illustere gezelschap. Ze spelen een significante rol binnen hun gemeenschap, zowel op sportief als op sociaal vlak. Na een formele aanmeldingsprocedure is Festina in 2018 ook lid geworden. Het belangrijkste doel van de

ctc

is het behoud van (tennis)traditie en

de fair play-gedachte. Men probeert dit te bewerkstelligen door het organiseren van (onderlinge) competities, uitwisselingen en culturele evenementen. Mocht je in het buitenland vertoeven en wil je op een van deze prachtige clubs spelen, laat je dan introduceren. Als je voor langere tijd in het buitenland zit, is zelfs een tijdelijke uitwisseling van lidmaatschap mogelijk. Inmiddels hebben we de eerste buitenlandse ‘vrienden’ ontvangen in het Vondelpark en heeft een delegatie van Festina deelgenomen aan een competitie in Athene. Kortom, het lidmaatschap van de ctc is een mooie aanwinst voor onze club!

foto:i Stock

www.centenarytennisclubs.org

•FESTINA SMASHING•

123


Tuincommissie Vrouwenmantel en ooievaarsbek uit Texel

Bijna dagelijks kun je haar aantreffen op Festina; Ada Matze. De ene keer in tennisoutfit, de andere keer niet met haar racket maar met een gieter in de hand. Dat de bloemen en planten er zo prachtig bij staan is te danken aan haar dagelijkse zorg. Samen met Marianne Verhagen vormt ze de Tuincommissie van Festina, als opvolgers van Erica van Eeghen en Carla Houben. Een aantal jaar geleden heeft Erica de tuin van Festina aangepakt. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt dat ervoor zorgde dat de borders elk jaargetijde in bloei staan. Als je op de fiets Festina binnenkomt, word je elke keer blij van al die mooie bloemen en planten. Carla heeft zo’n twee jaar geleden het stokje aan Ada doorgegeven en Erica heeft haar taken vorig jaar aan Marianne overgedragen. Twee keer per dag een plens water

Wat doet de Tuincommissie eigenlijk? Allereerst zijn zij het aanspreekpunt voor de hoveniers Dirk en Marja Kos, die gemiddeld twaalf keer per jaar vanuit Zeewolde naar Amsterdam komen. Ze houden de borders bij, snoeien de heggen en maaien het gras, maar het dagelijkse werk doet de Tuincommissie. Dat bestaat voornamelijk uit het begieten van de bloembakken en borders. Vooral als er net nieuwe planten in de bakken staan, moet er – met name in droge tijden – wel twee keer per dag een plens water overheen. De hanging baskets bij het clubhuis zouden er niet zo mooi bij staan als ze deze dagelijkse zorg niet hadden. Gelukkig krijgt Ada de nodige hulp van Arno en Ernest bij het sjouwen en gieten. Citroengeranium

Op de vraag wat haar lievelingsplek op Festina is, heeft Ada twee plekken die ze wil noemen: ze zit graag op een stoel in het kinderspeeltuintje en sinds kort ook op het nieuwe terras naast de oefenbanen. De rododendrons die daar stonden waren ter ziele en hebben plaatsgemaakt voor een heerlijk rustig terras waar je nog tot laat op de dag in de zon kunt zitten. Op de vraag van welke plant of bloem op Festina ze het meeste houdt, verwijst ze meteen naar Marianne. Zij is diegene in de Tuincommissie die zich met de beplanting bezighoudt en daarvoor ideeën aandraag, maar alle eer moet vooral naar Ada, die elke dag de planten water geeft! Vorig jaar heeft Marianne uit haar eigen tuin op Texel vrouwenmantel en ooievaarsbek meegenomen die ze in de Festinaborders heeft gezet. In de plantenbakken bij het speeltuintje zou ze het liefst citroengeraniums zien staan, omdat deze heel groot kunnen worden en goed tegen de droogte kunnen, maar dat is wellicht toekomstmuziek.

Tuin

commissie

Tineke Boom

124

• FESTINA SMASHING•


foto: Caroline Hogervorst

COMMISSIENIEUWS

•FESTINA SMASHING•

125


v.l.n.r. David van Overeem, Jessica Vermeulen, Rob Zwager, Michelle Schippers, Jacqueline Cleton, Thijs Bakker

126

• FESTINA SMASHING•


COMMISSIENIEUWS

Lustrum

foto: Karin Pastoor

commissie

•FESTINA SMASHING•

127


beeld: iStock

128

• FESTINA SMASHING•


Colofon

Redactie: Paulette Mostart, Violet Bijvanck (eindredactie), Karin Pastoor (beeld) Aan dit blad werkten mee: Anouk Sinnege, Bart van Bergen, Bart van Monsjoe, Beau Jimmink, David van Overeem, Eline Dirkzwager, Evelien Rutgers, Frank ten Have, Froukje Hijink, Gerrit de Jager, Hester van Eeghen, Jessica Schuur, Jessica Vermeulen, Maarten Elenbaas, Marco Senese, Marek Kupperman, Marieke Berghuis, Marijn Mostart, Max Kohnstamm, Michiel van der Staay, Nicolaas Matsier, Rodi Schuurman, Ronald Verdegaal, Sjam Sjamsoedin, Stef Wildt Meijboom, Tanja Bos, Tineke Boom,

Victor Jongepier, Wouter Verhaar, Yolentha Ram Illustraties: Caroline Hogervorst, Juul Escher, iStock Foto’s: Karin Pastoor, Caroline Hogervorst, Paulette Mostart, Violet Bijvanck, iStock, privécollecties Beeldbewerking: Caroline Hogervorst, Karin Pastoor Vormgeving: Caroline Hogervorst, www.ch-ontwerp.nl Druk: Drukcase, Zwolle, www.drukcase.nl Oplage: 1750 Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

•FESTINA SMASHING•

129


130

• FESTINA SMASHING•
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.