Page 1

| LEIDINGSMAP |

[foto: chiro zilverberg]
| LEIDINGSMAP |


Proficiat met je leidingsmap. Ze zal je helpen om van dit werkjaar een fantastisch jaar te maken. Veel zit er nog niet in: vier schutbladen en een reeks nuttige adressen, brochures en websites. De rest moet jij er insteken. Verslagen, notities, bedankjes van je leden, je programma’s voor volgende week, je bivakvoorbereiding en alles wat je kunt gebruiken als leider of leidster. Je mag gerust hoofdstukjes bijmaken. Want deze leidingsmap is van jou, jij bepaalt wat erin zit.

[foto: saskia rog

ge]

Veel succes!

voorwoord

[foto: tom adria enssen]

Dag Chiroleidster, dag Chiroleider

ttegem]

pel [foto: mario van pop

]

zo [foto: chiro

| LEIDINGSMAP |


 | LEIDINGSMAP |


vergaderingen

Leiding zijn is het onderste uit de kan halen om samen met je gasten plezier te maken en toffe activiteiten te doen. Leiding zijn is tijd en energie steken in je afdeling en je leidingsploeg; en allerhande cursussen volgen omdat het altijd nog net iets beter kan. Op die manier wil ik werk maken van goede Chiro. Met vallen en opstaan wil ik alle kinderen en jongeren graag zien en hen laten voelen dat ze welkom zijn. Vooral wil ik opkomen voor de zwaksten en de kleinsten, in de Chiro en daarbuiten, omdat élke mens evenveel kansen moet krijgen om gelukkig te zijn. Zoekend en twijfelend wil ik die droom, die ook Jezus’ droom was, zichtbaar maken en vertalen, met respect en eerbied voor ieders overtuiging. Zo wordt leiding zijn meer dan spelen en vrienden maken, maar een manier van leven. Want als je ’t mij vraagt: Chiro!

[foto: saskia rogge]

| LEIDINGSMAP |
Je maakt afspraken, neemt besluite n en verdeelt taken op je vergadering . Om ervoor te zorgen dat die ook uitgevoerd worden, heb je een verslag nodig. Dan heeft iedereen de informatie die zij nodig hebben. Het beste is dat het verslag bij iedereen geraakt voor de volgende vergadering. Je kunt ook met één verslagboek werken. Dan moe t iedereen wel voor zichzelf zijn of haa r taakjes noteren. Wie maakt trouwens het verslag? Altijd dezelfd e? Of heb je een beurtrol?

Vergadering vrijdag 13 april - Onthaal het favoriete eten noemen van Balletje naar elkaar gooien, je moet degene naar wie je gooit. - Agenda & verslag Met iedereen overlopen. bij? Was ’t verslag oké? Ben ik iets vergeten, moet er nog iets - Punt 1 psweekend volgende maand. Leefregels bespreken voor het groe - Punt 2 ktische afspraken maken Mosselfestijn: we moeten nog wat pra Kookploeg verzekeren Afwassers regelen Is het brood besteld? ... - Pauze! Spelletje op het plein? wie was er, welke activiteiten hebben - Afdelingen overlopen: hoe was het, de afdelingen gepland? - Overige puntjes Post Hoe was het op de jeugdraad? tegen volgende week? Wie moet de lokalen schoonmaken week? Wie leidt de vergadering volgende - Gedaan! tappen in het jeugdhuis!) (Liefst voor tien uur, Jonas moet gaan

Kun jij je twee uur concentrer en? Nee? De rest va n de ploeg oo k niet. Voorzie ee n pauze!

Meer? www.chiro.be/leiding

| LEIDINGSMAP |

Probeer op een vast tijdstip te stoppen. Te lang vergaderen levert niets op, dan kun je beter je beslissing uitstellen en iets gaan drinken. Probeer knopen door te hakken als het kan, stel anders je beslissing een weekje uit!

Hoe beter de sfeer, hoe korter je vergadering lijkt te duren. Een spelletje, tekst, liedje of knutseltechniek is een korte start van je vergadering.


je programma

Ik wil ervoor gaan om een stevige leidingsploeg te vormen die samen veel plezier maakt, maar toch vooral het plezier van de leden voor ogen heeft. Ik wil er staan, elke leidingskring en elk Chiromoment. Als een rots in de branding wil ik kracht en vertrouwen uitstralen, vooral voor de leden die een ankerpunt nodig hebben. Ik wil er ook al eens bij gaan zitten als dat nodig is om een ruzie bij te leggen of om goed na te denken over de toekomst van de Chiro of gewoon om gezellig samen te eten, in een kring op de grond. Ik wil mij af en toe bukken om de kleinsten op mijn schouders te tillen of om iemand die gevallen is weer overeind te helpen of simpelweg om haasje-over te doen. Kortom: als leid(st)er wil ik er zijn voor de Chiro in de eerste plaats, maar ook voor mijn vrienden en voor mezelf, in de hoop dat mijn inzet en enthousiasme een tweede leven vinden in onze leden en dat zo mijn wereld en hun wereld een beetje mooier worden.

[foto: chiro vivaldi kachtem]

[foto: chiro e] westrozebek

| LEIDINGSMAP |


g?

n Chironamidda

Wat zit er in ee

g y Voorbereidin a? em y Een th y Een inkleding? ts anders? y Spelen? Of ie y Materiaal? y Afwisseling

ilijk-makkelijk,

moe (actief-rustig,

enz.)

komt de leden y Leiding verwel omen. wanneer ze aank oment start- en slotm y Een origineel y Een evaluatie

Wie is het? Speelclubbers lopen over van fantasie. Van bosbeer tot ‘chocoprins’, voor hen is alles écht. Als ze wat ouder worden, duikt hun fantasie in de normale wereld: brandweermannen, prinsessen of ridders interesseren hen enorm. Zorg dat je speelclubbers zich altijd veilig en welkom voelen in hun afdeling. Jij bent hun vertrouwensfiguur. Realistisch maar raadselachtig: dat is wat je rakwi’s willen. Stop afwisseling in je programma: van superactief tot rustig. Je mag al eens een grens verleggen: een dauwspel of een spel dat drie weken duurt, moeten kunnen. Soms kennen je rakwi’s hun eigen grenzen niet. Het is jouw taak om hen daarop te wijzen. Inkleding moet niet, maar je tito’s vinden het nog altijd tof. Bouw je jaar zo op dat je op het einde een hechte groep hebt die kan samenwerken. In je spelen kun je al meer regels stoppen, en praatspelen beginnen hen te boeien. Alles kan voor je keti’s, zolang je het maar goed brengt. Geef hen zeker ook de kans om zelf dingen in handen te nemen, om te experimenteren. Discussies moet je niet uit de weg gaan, integendeel. Daag je aspi’s uit met nieuwe spelen, uitdagende projecten of een onvergetelijke tweedaagse. Hun inspraak is belangrijk. Zo belangrijk dat ze al spelen kunnen maken voor elkaar of voor andere afdelingen. Wil je meer weten over je leden? www.chiro.be/groeilijn

Inspiratie nodig? x www.chiro.be/spelen x Spelfiches in De Banier (€ 3,55) en de afdelingsboeken x Dubbelpunt x Kijk eens bij de nuttige adressen en publicaties achteraan.

| LEIDINGSMAP |


bivak

Leven op het ritme van de wind en van de zon, zingen op de melodie van bos en beek en bron. Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. Ieder die ons ziet, kijkt raar, wat niet kon, dat wordt hier waar. Vreemd wordt vriend en klein is groot; in onze ploeg valt geen een uit de boot. Trek er mee op uit, breek grenzen open; samenspel wordt teken om te hopen. Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; een nieuwe wereld roept om door te gaan.

| LEIDINGSMAP | [foto: chiro vivaldi kachtem]


Afgesproken? Afspraken en regels zijn nodig. Je leeft 10 dagen samen op een kleine oppervlakte. Zonder duidelijke afspraken komen daar problemen van. Maak afspraken voor je vertrekt en schrijf ze op. Jullie regels moeten niet dezelfde zijn als die in het voorbeeld: jouw leidingsploeg moet uitzoeken wat bruikbaar en nodig is in jullie groep. Afspraken en regels zijn er niet om ze als een dictator op te leggen. Ze zijn er om het bivak voor iedereen tof te maken, niet om de sfeer te verpesten.

na het eten en ‘s avonds. - Enkel aspi’s en leiding mogen roken, Nooit tijdens de activiteiten. ie er toch bij heeft, verwijdert die. - Drugs zijn niet welkom op bivak. W niet. maar pas ‘s avonds. Sterke drank kan - Een pintje kan voor aspi’s en leiding, Er blijven altijd 2 mensen bob. ten gaan e leiding voelt zelf aan wanneer ze moe - Elke afdeling heeft een slaapuur. D ntwoordelijk voor hun leden te staan. slapen om de volgende dag fris en vera r de groepsmomenten. - Muziek op de bivakplaats dient voo onze muziekinstallatie niet. Tijdens andere momenten gebruiken we - Iedereen sorteert mee het afval.

Voorbereiding? Een bivak organiseer je niet op een avondje. Het makkelijkst is als je op weekend gaat om je bivak te plannen, bij voorkeur op je bivakplaats. Je leert de plaats al kennen, ziet de omgeving en kunt contacten leggen. Op een paar avonden kun je ook een bivak voorbereiden, maar het is toch anders. september-oktober

Tenten aanvragen voor 15/9 Bivakweekend vastleggen

november-maart april

Kookploeg zoeken Weten alle leden wanneer het bivak is? Bivakweekend! Huisbezoeken

03-231 07

Paniek o å p 5

mei-juni

kp va

p: eo

juli-augustus

ermanent i

| LEIDINGSMAP |

Een vervoersplan maken Raken alle activiteiten afgewerkt? Is er een bivakboekje voor leden en ouders?

ak? Bel de bi biv

9

Aanvraagformulieren voor spelen in bossen in Wallonië en Oostkantons (voor 1 mei)

Is je bivakaangifte binnen? (ten laatste 1 juni) Zijn alle leden aangesloten? Is de kookploeg verzekerd? Bevestig jullie aankomst- en vertrekuren bij de busmaatschappij. Is het draaiboek voor het bivak af?

Een volledig schema vind je op www.chiro.be/bivak of in het Bivakboek (€ 6,50), te koop in De Banier. Op www.chiro.be/bivak vind je ook alle informatie over bivakthema’s, bivakplaatsen, bivakadministratie, noodsituaties op bivak en alles wat nog met bivak te maken heeft.


jn antwer

dolfi [foto: chiro pen]

Leiding zijn is... Een lief vinden De rakkers afluisteren op bivak Samen pintelieren Kwaad zijn Poppetjes tekenen tijdens de leidingskring Pijn wegkussen Rode bloempjes tekenen op pijnlijke knieën Sabelen Superman zijn Gezegende Chocotoffs uitdelen tijdens een viering Tegen de ouders zeggen dat die kleine rotzakken toch braaf geweest zijn Niet weten waar je aan begint Denken dat je ’t weet Serieus blijven tegen ouders De Jakke nen toffe vinden Partij trekken voor je leden Partij trekken voor die dikke rosse Papa en mama spelen Naar de sterren kijken en beginnen te twijfelen Je afvragen waarom Liselot niet meer komt Draak zijn 500 papieren hoedjes plooien Het onderste uit de kan halen God waarmaken, desnoods al vloekend Luchtgitaar spelen Pannenkoeken bakken Een spel bedenken terwijl je ’t uitlegt Op je potlood knabbelen Ongerust zijn op dropping Luidop dromen “Twee” zeggen en even aan de kant gaan zitten “Chiro” antwoorden, als je ’t mij vraagt.

HELP! WEGWIJS VOOR CHIROLEDING

[foto: chiro vivaldi kachtem]

zebeke] [foto: chiro westro

| LEIDINGSMAP | help! |

1


=website

=Chirosecretariaat

=De Banier

=Spoor ZeS

Wegwijzers in de Chiro en daarbuiten Soms zoek je iets, maar je weet niet waar je moet zoeken. Kijk dan eens in dit overzicht. Waarschijnlijk vind je het hier wel.

Cursussen Inleidingscursus (IK)

weekendcursus

over spelen en begeleiden

Scholingsbivak (SB)

vijfdaagse cursus

over afdelingen, leidingsploeg en begeleidingshouding

Die twee cursussen leveren je een attest van animator op. Hoofdanimatorweekend weekendcursus Voortgezette vorming

over engagement, vergaderen, Chiromethoden, motivatie en conflicten

Die cursussen variëren elk jaar. Er is een Groepsleidingsweekend, een Tochtenbivak, een Afdelingsbivak, een Chiro-scoutscursus,...

Het Hoofdanimatorweekend + een andere cursus uit de voortgezette vorming geven je recht op het attest van hoofdanimator. Meer weten over cursussen en vorming? www.chiro.be/vorming of vorming@chiro.be.

Probleem?! Er zijn verschillende plaatsen waar je met problemen terecht kunt. x Je gewestploeg: ze is er om je te steunen. Hun contactgegevens vind je via www.chiro.be/gewesten x Het nationaal secretariaat is er om je te helpen. Bel 03-231 07 95 x Noodgeval op bivak? 03-231 07 95

Op de Chirosite x www.chiro.be/spelen Meer dan 1500 spelen die door Chiromensen gemaakt zijn. Je vindt er solidariteitsspelen, landenspelen, bosspelen en alle andere mogelijke spelen. x www.chiro.be/downloads Formulieren, brochures, software, muziek en tekeningen: allemaal gratis! x www.chiro.be/bivak Alle informatie voor je bivak: van bivakplaats tot medische fiche. x www.chiro.be/veiligheid Alles wat je moet weten voor een veilige Chironamiddag. x www.chiro.be/daa Bekijk het aanbod van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten. x www.chiro.be/darta Bekijk het aanbod van de Dienst Artistieke Activiteiten. x www.chiro.be/spoorzes Tafelmomentjes, nadenktekstjes en spelen over zingeving en solidariteit. x www.chiro.be/jeugdbeleid Alle informatie over jeugdraad en jeugdbeleid. x www.chiro.be/lokalen Alle informatie over lokalen, bouwen, verbouwen, vzw’s, verhuur. x www.chiro.be/verzekeringen De antwoorden op al je vragen over verzekeringen. x www.chiro.be/muziek Zoek je een Chiroliedje? Hier staat het. x www.chiro.be/uitgaven Boeken, folders, brochures: hier staan ze allemaal. x www.chiro.be/bivakthema Een verzameling bivakthema’s.

2 | LEIDINGSMAP | help! |


=Chirosecretariaat

=De Banier

=Spoor ZeS

Op papier Chiroboeken & familie x Dubbelpunt x Grasduiner x Chiroboek x Afdelingsboeken x Groepsleidingsboek x Bivakboek x Spelfiches x Tochtenboek x Notenkraker/Notelaar x Baggerboek x Neerslag x De Naakte Waarheid x De Spiritkoffer Alle boeken vind je in De Banier.

Tijdschrift voor leiding met spelen en elke maand een themadossier. (€ 10,50 voor een abonnement) Het complete overzicht van alles wat er dit jaar voor jou klaarligt: van cursus tot workshop tot boek tot contactpersoon. De Chirovisie op een aantal thema’s. Alle uitleg over je afdeling + een massa spelen. Een leidraad vol tips voor groepsleiding. Massa’s tips, checklists en nuttige informatie om van je bivak een superervaring te maken. 9 bundels spelfiches Alles over avontuurlijke, veilige en leuke tochten. Massa’s Chiroliedjes, met of zonder partituren. Teksten, gedichten, liedjes om even na te denken, stil te worden. Nieuwe teksten om stil bij te worden, om over na te denken. Een spel om je leidingsploeg te leren kennen. (Er bestaat ook een uitbreiding voor aspi’s.) Een koffer vol zingeving en stof tot nadenken. Je kunt ze gratis lenen.

Boeken van andere organisaties x Repertorium kampeercentra Zoek bivakplaatsen in heel Vlaanderen. x Creatief en gezond koken voor grote en kleine groepen. x Kiekebos Handboek voor bosvriendelijk spelen. x Pesten Een e-boek van jeugd & vrede over pesten in de jeugdbewe ging. (www.chiro.be/pesten) x Pesten in het jeugdwerk Een boek over pesten. x Door het zure heen Werkmap over rouw en afscheid in de jeugdbeweging. x Levende lijven Alles over relaties en seksualiteit.

HELP! WEGWIJS VOOR CHIROLEDING

=website

| LEIDINGSMAP | help! |

3


=website

=Chirosecretariaat

=De Banier

=Spoor ZeS

Brochures à volonté x Gezocht: leden (m/v) Over ledenwerving. x Alive Over het belang van aspi’s voor je groep. x Wie niet waagt, niet vindt Over leidingstekort. Er is voor elke regio een aangepaste versie. x Een klare kijk op je VB Over de rol van een Volwassen Begeleid(st)er in je groep. x EHBO-boekje Om te weten wat je moet doen bij ongevallen. x Anders gewoon–gewoon anders Werken met kinderen en jongeren met een handicap in de Chiro. x Komkommerin Werken aan diversiteit in de Chiro. x De welkomstbrochure voor ouders x VAST EN verZEKERing Over verzekeringen. x VerZameld Werk Over vzw’s. x Recepten voor Chirolokalen x De Kipbibbrochures over Chirogeschiedenis x Solidariteitsbrochures voor het basisonderwijs x Solidariteitsbezinningsboekjes x De Geldslag Jouw strijd voor bouwcenten. x De Steenworp Suggesties voor bouwmaterialen. x De Waterpas Een meetinstrument voor lokalen van jeugd- en jongerenbewegingen. x Het Spoor Een leidraad voor het onderdeel jeugdlokalen in het gemeentelijk jeugdruimteplan. x Het Seinhuisje Tips en aanbevelingen voor meer en beter gemeentelijke jeugdlokalenbeleid. x Den Deal Een overzicht van ‘infrastructuurovereenkomsten’. x Jeugdlokalen en verkeersveiligheid x 150 goede raad Over de gemeentelijke jeugdraad. x Jempbrochures over de gemeentelijke jeugdraad w Meer volk in je jeugdraad!: Handige tips om leden te werven voor je jeugdraad. w Alles kan advieziger w Vergaderen! w Fuiven! w Gemeente: vriend of vijand? x Veilig op stap, te voet of met de fiets, alleen of in groep x Bederf je zomerkamp niet! Een brochure over voedselveiligheid en hygiëne op bivak. Je kunt die brochures downloaden of bestellen op www.chiro.be/uitgaven. Je kunt ze ook bestellen op het nationaal secretariaat.

4 | LEIDINGSMAP | help! |


Het nationaal secretariaat Kipdorp 30, 2000 Antwerpen Tel. 03-231 07 95 Fax 03-232 51 62 info@chiro.be www.chiro.be

De regionale secretariaten Antwerpen Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, tel. 03-231 07 95, fax 03-232 51 62, RegioANT@chiro.be. Limburg Vaartstraat 14, 3500 Hasselt, tel. 011-21 22 56, fax 011-23 47 05, RegioLIM@chiro.be. Oost-Vlaanderen Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent, tel. 09-225 52 80, fax 09-233 95 59, RegioOVL@chiro.be. Vlaams-Brabant Kolenmarkt 85, 1000 Brussel, tel. 02-502 93 50, fax 02-511 39 02, RegioBRA@chiro.be. West-Vlaanderen Delaerestraat 16-18, 8800 Roeselaere, tel. 051-20 25 20, fax 051-24 26 03, RegioWVL@chiro.be, www.chirowvl.be.

De Banier Winkels Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80 Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71 Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 Leuven, J.P.Minckelerstraat 29, 016-29 97 84 Mechelen, O.L.Vrouwstraat 34, 015-41 02 34 Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 Algemene diensten en magazijn Langstraat 24, 2140 Borgerhout Tel. 03-270 04 44 Fax 03-270 04 49 debanier@debanier.be www.debanier.be

HELP! WEGWIJS VOOR CHIROLEDING

Nuttige Chiroadressen

| LEIDINGSMAP | help! |

5


Chiroverblijfscentra De Karmel Torhoutsesteenweg 406 8200 Brugge Tel. 050-38 04 84 Fax 050-40 40 32 DeKarmel@chiro.be www.dekarmel.be Heidepark Ommegangsdreef 63 9250 Waasmunster Tel. 052-46 00 73 Fax 052-46 33 65 Heidepark@chiro.be www.heidepark.be [foto: saskia rogge]

De Kalei Lieve Moenssenslaan 1 3650 Dilsen-Stokkem Tel. & fax 089-75 52 83 DeKalei@chiro.be www.dekalei.be Heibrand Wijngaardstraat 30 2390 Westmalle Tel. 03-312 05 60 Fax 03-311 52 77 Heibrand@chiro.be www.heibrand.be

Nuttige adressen van andere organisaties

CJT vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09-210 57 70 Fax 09 -210 57 80 cjt@cjt.be www.cjt.be

6 | LEIDINGSMAP | help! |

]

Bivak

pol opwijk

L.D.B. vzw Rozenstraat 28 3500 Hasselt Tel. 011-87 04 11 Fax 011-87 04 88

[foto: chiro

Verzekeringsmakelaar van Chirojeugd Vlaanderen


Uitleendiensten Uitleendienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Leopold II-laan 178 1080 Brussel Tel. 02-413 04 30 Fax 02-413 04 31 http://uitleensportenspel.vgc.be/

Provinciale uitleendiensten Antwerpen Smekenstraat 61 2390 Malle (Oostmalle) Tel. 03-312 80 00 Fax 03-312 80 80 uitleendienst@pvm.provant.be www.pudm-catalogus.be

[foto: jan eten]

van bostra

Vlaams Brabant Uitleenbalie Leuven Provincieplein 1 3010 Leuven Fax 016-26 76 90 http://uitleendienst.vlaamsbrabant.be

HELP! WEGWIJS VOOR CHIROLEDING

x www.kampeercentra.be x “Bestand van bivakhuizen en kampeerterreinen in Wallonië”. Te verkrijgen bij FNP (De Fédération Nationales des Patros), 071-41 20 26. x “De Gangmaker”. Een gids met bivakhuizen en kampeerterreinen van het CJT. Verkrijgbaar in de Scoutsshop en bij het CJT: 09-210 57 70 of cjt@cjt.be. x Een bundel van Chirogroepen die hun lokalen verhuren. Verkrijgbaar op het nationaal secretariaat van de Chiro, 03-231 07 95, info@chiro.be. x www.cbtj.be: Een twintigtal degelijke bivakhuizen uit Wallonië. x www.vvksm.be/veldwerk/lokalenbank: Databank van jeugdlokalen die door groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen verhuurd worden. x www.campingplaces.com: Databank met bivakhuizen en terreinen uit de hele wereld. x www.jeka.be: Meer dan 120 groepsverblijven in 11 Europese landen. Georganiseerde formule. x Kijk ook op www.chiro.be/bivakgids x www.tabou.be: De Franstalige zoeksite voor bivakplaatsen. x www.groteroutepaden.be of www.ravel.wallonie.be voor fietstochten allerhande x www.jint.be: Het steunpunt voor internationaal jeugdwerk.

| LEIDINGSMAP | help! |

7


Limburg Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel. 011-23 76 04 Fax 011-23 76 58 www.limburg.be/pul

[foto: saskia rogge]

Oost-Vlaanderen Kapiteinstraat 55 9000 Gent Tel. 09 253 40 38 Fax 09 253 40 28 uitleendienst.gent@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst West-Vlaanderen Doornstraat 112 8200 Sint-Andries Brugge Tel. 050-40 76 76 pudb@west-vlaanderen.be Bloso uitleendiensten www.bloso.be/public/bloso/dienstverlening.asp Tel. 02-251 70 63 Fax 02-251 70 99

Nuttige adressen op het internet x www.fuifpunt.be Voor al je vragen over fuiven en reglementen. x www.sabam.be Belangrijk bij al je fuiven, feesten en optredens. x www.formaat.be Website van de jeugdhuizenkoepel Formaat. Hier vind je massa’s informatie die ook interessant is voor jouw Chirogroep. x www.bosspel.be Niet enkel bosspelen, maar ook contactgegevens van bos wachters en bosreglementen. x www.jeugdwerknet.be Alle hulp voor websites en een uitgebreide databank met spelen van alle jeugdbewegingen. x www.sensoa.be/jong Vragen over relaties of seks? Sensoa geeft de antwoorden. x www.weljongniethetero.be Vragen over de geaardheid van je leden? x www.spelinfo.be Het Centrum Informatieve Spelen. x Er zijn nog veel meer nuttige links. Kijk eens op www.chiro.be/links

8 | LEIDINGSMAP | help! |


__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

nota’s

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

| LEIDINGSMAP |


colofon

IdeeĂŤn en tekst: Sven Claessens, Elke Roesems, Wouter Van Besien Oorspronkelijke eindredactie: Wouter Van Besien Eerste herwerking: Elke De Winter Tweede herwerking: Merijn Gouweloose Taalnazicht: Bart Boone Vormgeving: Saskia Rogge Drukkerij: ? De leidingsmap is een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. Wettelijk depot: D/2007/2909/3

met steun van de Vlaamse Gemeenschap

| LEIDINGSMAP |

leidingsmap07_def  

| LEIDINGSMAP | [foto: chiro zilverberg] | LEIDINGSMAP | [fot o: chir o zott ege m] [foto : saski a rogg e] tom adria poppe l] mario ensse...