Page 1

België-Belgique P.B. 8000 Brugge 1 BC21170 Afgiftekantoor 8000 Brugge 1

novembe r-decem ber‘08 [ tweemaandelijks tijdschrift • voor

alle keti’s, aspi’s & hun leiding van

Chirojeugd Vlaanderen • jaargang

15 nummer 1 • v.u. & afzendadres:

H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antw erpen]

[Adresklever]

Your Space or MySpace


Sms-bespaartip Een tip voor diehard sms’ers: hoe krijg je zo veel mogelijk woorden in één sms’je? Vertaal het gesprek met het officieel sms-woordenboek: je vindt de betekenis van de woorden met een sterretje onderaan!

2

x Joe Jill! Hst*? Alles gd*? Zit je nog altijd x Pieter! Ltns*! Hier alles ok! id* Chiro? 8*, zndgnm* op x Tuurlijk! Wat had je ged Hst* in de nieuwe va? & e de zetel tss* mo ketiploeg? & Lien id* groep! x Echt leuk!:-d trug* +* Eva spel +* waterg* Kunnen bijpraten! Znd ^* pleintje 8er op n* znn gn rna pistooltjes, daa nu, he? kerk! Hst bij jou? Bij aspi’s van jr*! We rest in zin Heb g! znd ^ t x Ech s’ gekregen, ible oss imp hebben 12 ‘missions om ‘n len Keu nr* we* nd kga +* Kurt vlg gsm! op n Duits volkslied te laten inzinge Wordt!8en*! ? Pzz* & film? x Zullen we nr* ’t stad gn* gtas kpn* vr* zus. raa rod Chi moet id* Banier Is jarig, vandaar... x Ww*? x +1* nt* weg.. Heb d8*... x Mmm... Prb*. Ik kan ff* eit r* iets moois;-)? x Ow... Een aan+der*!! gro is wel +* man... x Haha, nt* zo’n d8*:-d! Het ik nt* vn* je Had en? x Oude mannn* versier ged8*, Jill!;-) is!! Brb* x W8ff*... ik denk dat hij r* x Ben je r*? x Jill?? x Ben r*! x Wie was het? !! x Postbode! +* nwe* Kramp ? tijd x Dus, deze nm wel uurlijk! Mrgn* na x Ah nee! Kramp lezen, nat school d8* @* station? x Cva*! x Tm*!! Cu*! x Vlek*!


Sms-bespaartip *Vertaalwoordenboekje: Hst = Hoe is het? gd = goed ltns = long time, no see (lang geleden) ged8 = gedacht zndgnm = zondagnamiddag id = in de tss = tussen trug = terug + = met zndg = zondag ^= top, vetstrak gn Znnn = gaan zonnen 8er = achter jr = jaar

vlgnd we = volgend weekend nr = naar l8en = Lachen gn = gaan/geen Pzz =pizza kpn = kopen vr = voor Ww = waar en wanneer +1 = Meteen Prb = probleem ff = even nt = niet d8 = date, afspraak aan+der = aanbidder r = er

De kortste quiz van deze Kramp

mannn = mannen w8ff = Wacht eventjes brb = Ben zo terug (be right back) nwe = nieuwe nm = namiddag mrgn = morgen @ = aan het cva = in orde Tm = Tot morgen! cu = tot ziens vlek = Veel liefs en kusjes

3


EDITO Apenstaartje

Daarover gaat deze Kramp: je digitale leven, de vanzelfsprekendheid waarmee je mailt, dingen opzoekt op het internet, met je

o 2 Intr o it d 4 E ecialist sp e D 6 -gehalte e -j st 8 Te n op Mars 12 Leve & Kalfjes tjes 14 Koe ffe kost 18 Stra ontje fo le 22 Te aart st en p A 24 naar links 26 Ruk strijd 28 Wed r e ix 29 M efs li t e 30 M

4

vrienden praat met je gsm, online muziek koopt, enz.; alle dingen waarvoor je oma haar wenkbrauwen fronst.

slakkenhuis, en in het Hebreeuws hebben ze het niet zo op dierennamen en zien ze er een strudel in.

Wist je trouwens wat die ‘@’ eigenlijk betekent? Het stond eigenlijk voor ‘at the cost of’ in het Engels, en werd gebruikt in rekeningen. Bijvoorbeeld ‘8 downloads @ € 5,60’. (Ik wist het ook niet hoor.) Niet iedereen ziet trouwens een apenstaart in het tekentje. De Denen noemen het een varkensstaart, de Chinezen een muisteken, in het Fins kun je de kat er nog in horen (miukumauku), de Italianen hebben het over een

Onze apenstaart staat nog altijd te blinken in kramp@ chiro.be, hét adres voor al je vragen en opmerkingen, en dé plaats waar je kunt vragen om ook eens in Kramp te mogen staan. Om helemaal mee te zijn met jullie digitale activiteiten zijn we vanaf nu ook online actief, daar lees je alles over op pagina 15!

colofon

Het apenstaartje: jij bent er mee opgegroeid! Op het toetsenbord van je computer is het een even doordeweeks teken als de letter a, of pakweg de m. Als je ergens een @ ziet staan, denk jij al lang niet meer aan een aap met een lange staart die zich rond de a krult. Toen jij geboren werd, bestond het internet ook al, en misschien hebben je ouders jouw geboorte wel via email wereldkundig gemaakt.

Maar we blijven wel nog altijd een lekker ouderwets papieren boekje, een internetkrant gaat ons digitale petje nét te boven!

elijke uitVerantwoord , 2000 en, Kipdorp 30 uw Bo ns Ha r: geve fwisseling: ie br en s 95, Fax: Redactieadre | n pe er 03 tw l: Te -231 07 An 00 Antwerpen, Kramp: 20 ze , 30 de n rp va do ie ct Kramp, Kip chiro.be | Reda p@ ), Cédric am zz Kr ou : (B ail p e-m Cam 03-232 51 62, kx, Jasper Van s en Riet Van rlien Winnelinc ny Ka , De en iel te ich als M rn ke, Andy He ans, Tom Couc e en Jan Van selotte Heym : Saskia Rogg Dalemans, Lie Vormgeving | eh maandelijkse ro ee Sa : tw is een rtoons one | Kramp de Walle | Ca Bo rt Ba ent: € 0,99 : m ie alcorrect | Jaarabonne Bostraeten| Ta laanderen vzw -V gd jeu iro Ch uitgave van mer: € 0,25. Prijs per num van met steun meenschap

Ge de Vlaamse


m o z e z de g in g s e n n a H

er op

T C A T N O C O EUR e quiz De kortzestK ramp van de

aag: Eerste en laatste vr

act?’ ‘Wat is Eurocont ese gsm-

a) Een nieuwe Europ operator l b) Een internationaa u ea datingbur p voor c) Een zelfhulpgroe ld verloren ge die n ne ea rop Eu sis cri nk zijn door de ba taande ns ve bo de d) Geen van ct antwoorden is corre

Eurocontact is een internationaal bivak dat jongeren uit heel Europa bijeenbrengt. Met de Chiro sturen we er een bende aspi’s op uit. Op het bivak volg je workshops, je speelt spelletjes en je legt er vooral veel internationale contacten. Kortom: een uitdaging die enkel positief kan aflopen. Deze zomer was de Oostenrijkse jeugdbeweging Jungschar gastheer. Hannes vertelt wat hij ervan vond. “Ik wist een beetje hoe het in elkaar zou zitten op Eurocontact 2008 omdat ik een aspi kende die voor de tweede keer mee ging. Ik dacht dat Eurocontact bedoeld was om elkaars cultuur te leren kennen, en dat we veel groepsbevorderende spelletjes zouden spelen. Dat was ook wel zo, maar ik vond het jammer dat er geen competitie in de spelletjes zat.

Het leren kennen van de verschillende landen en culturen van de deelnemers was een leuke ervaring. We kregen voorstellingen via PowerPoint, over traditionele dansen en zo, maar we mochten het ook zelf beleven, bijvoorbeeld in het eten. Ik stond ervan versteld hoeveel jeugdbewegingen er nog door en door christelijk zijn. Want dat is toch niet het belangrijkste in onze Chirogroep. Christina, de groepsleidster van de plaatselijke Jungschar Oostenrijk, stond gelukkig ook open voor onze ideeën, zodat we die ook naar voren konden brengen. Ik wil zeker nog eens terug naar Oostenrijk! Onze slaapplaats was zalig: een mooi kasteel dat al 800 jaar oud was. Dat gaf wel een speciaal gevoel. De tofste dingen vond ik: de kampvuuravonden, het improvisatiespel, de trip

naar Wenen, het afscheidsfeestje, en nog zoveel meer. De tijd vloog voorbij en een onbekende werd al vlug een vriend. Wel spijtig dat we de meesten van onze nieuwe vrienden waarschijnlijk nooit terug gaan zien. Ik heb Eurocontact al wel gemist sinds we terug thuis zijn! Ik wil graag nog een keer mee, en ik raad het zeker iedereen aan. Het is helemaal anders dan een aspibivak maar het is zeker zo tof!” Wil jij in Hannes’ voetsporen treden? In 2009 organiseren we geen Eurocontact, omdat alle aspi’s op het eind van de zomer al mee kunnen op Krinkel. Maar daarna krijg jij ook de kans om je Belgische Chiro-ervaring te laten overgieten met een internationale saus. Keti’s, onthoud het voor als je aspi wordt!

5

(Antwoord: als je b gokte, heb je gewonnen! Je mag jezelf als prijs een glas Ice Tea uitschenken, op kosten van je ouders!)


De specialist:

Chirositeman van het jaar: Pieter Verbeken

Dezekrampgaatoverbitsenbytes,profielen,joetjoeb,apenstaartenenyourspaceor MySpace.Dusgingenwijopzoeknaareen specialistdieopdeeenofanderemanierte makenheeftmetaldieenenennullen.We kwamenterechtbijniemandminderdan PieterVerbekenvanChiroOudeBareel.Who thef*ckisPieterVerbeken?SamenmetKarel knutseldehijeenChirositeinelkaar, dielateruitgeroepenwerdtot ‘Chirositevanhetjaar’.Reden genoegdusomPietereensaan de tand te voelen. Kramp: Was het maken van de website puur een hobby omwille van de Chiro of ben je er ook nog op een andere manier mee bezig? Pieter: Ik heb webtechnologie gestudeerd en werk momenteel in een reclamebedrijf. Ik ben er dus ook tijdens de werkuren constant mee bezig. De website voor onze Chirogroep zie ik eerder als een soort van speeltuin waar ik wat kan experimenteren met nieuwe dingen.

Kramp: Hoeveel tijd heb je er in gestoken? Pieter: Behoorlijk wat! Ik heb hem wel niet

6

helemaal alleen in elkaar gestoken. Ik heb hem samen met Karel uit onze Chirogroep opgebouwd – we hebben samen gestudeerd. Maar goed, zo een website bouwen die verder gaat dan de standaard ‘wie-wat-waar’ neemt enorm veel tijd in beslag. Daar wordt vaak niet bij stilgestaan.

Kramp: Wat vind je zelf een goede website? Pieter: Een concreet voorbeeld ga ik niet geven, het internet staat vol goede websites. Voor mij is een goede website er één waar je snel je info op terugvindt, die er proper uitziet en die op technisch vlak met mooie, vernieuwende dingen naar buiten komt. Ik heb geprobeerd onze eigen website volgens dat profiel te maken.

Kramp: Gebruik je nieuwe media in de Chiro? Pieter: Ik denk niet dat we daar in de Chiro echt behoefte aan hebben. We gebruiken de website om ons aan de buitenwereld te tonen, maar verder gaan we daar niet in. Voor


mij mag dat zeker zo blijven. Laat Chiro maar amusement zijn zonder technologie.

Kramp: Hoeveel tijd per dag spendeer je achter de computer? Pieter: In een reclamebedrijf is de computer natuurlijk nooit veraf. Je kunt dus wel zeggen dat de computer voor mij een werkinstrument is en dat ik daar bijna de hele dag actief mee bezig ben. Ik vind het dan ook helemaal niet erg als ik op de ‘afsluiten’-knop kan drukken. De computer is voor mij enkel een gebruiksvoorwerp. Ik gebruik hem als ik hem nodig heb om iets te maken of zo, maar om te ontspannen ga ik wel zoeken naar andere zaken. Te veel is te veel.

Kramp: Zou je je nog een leven zonder computer kunnen voorstellen? Pieter: Wel, ik heb ooit nog een leven gehad zonder computer, dus ik kan het me wel nog voorstellen, ja. Velen in mijn omgeving hebben waarschijnlijk altijd een computer in hun leven gekend. Momenteel is alles computer, de hele wereld is erop afgestemd en het zal er in de toekomst alleen maar in groeien. Dus ik denk dat we er op dat gebied wel aan vastgeketend zijn en dat we het einde daarvan nog niet in zicht hebben. Maar ik denk wel dat ik het ook zonder computer goed zou stellen! Het zou erg zijn van niet, hé.

dat woordenboek dan dat ik het snel even opzoek op het internet.

Kramp: Heb je een Facebook- of Netlog-profiel? Pieter: Dat heb ik niet. En ik heb er ook niet echt behoefte aan. Het communitygebeuren is zo een fenomeen dat de laatste twee jaar sterk aan een opmars bezig is en wat ik altijd een beetje vanop een verre afstand heb gevolgd. Mensen gooien hun volledige privéleven zomaar op het internet zonder er eens goed bij stil te staan wat voor een impact dat eigenlijk heeft. Je hangt toch ook geen foto’s van jezelf in bikini op vakantie ergens op een billboard op een druk kruispunt. Dat is wat extreem gesteld maar het gebeurt.

Kramp: Zijn je vrienden op het net ook echte vrienden? Pieter: Zeker! Ik vind ‘vrienden op het net’ maar niets. Dat gaat wat samen met dat communityverhaal, hé. Ik heb MSN en daar stopt het. De meeste mensen in die contactpersonenlijst zie ik wekelijks. Aan andere ‘vrienden’, van wie je nooit echt weet of hun internetgedaante dezelfde is als die in het echte leven, heb ik geen behoefte.

Kramp: Hartelijk bedankt voor het interview en nog veel succes met de website!

Kramp: Zoek je ooit nog iets op in een papieren versie, bijvoorbeeld een woordenboek? Pieter: Eerlijk gezegd niet. Om de eenvoudige reden dat ik vaak langer moet zoeken naar

7


Test je share-gehalte et, anderen leven pas een wereld zonder intern als it eru hel de t zie en dhuppelen zonder één Volgens sommig bos in Canada mogen ron een or do d an ma een ze echt op als en. levend wezen tegen te kom jij aan de zekerheid dat deren? Hoe verknocht ben an van ht dac jij aan de ing weg te toveren? En wil Hoe afhankelijk ben jij van de lijn zit om jouw vervel e van t eim kan e geh der een an in de ek , of zit je dagbo er altijd iemand aan je diepste zielenroerselen in zen ele me kan reld graag dat de we kluis in het tuinhok? 2. Je wilt een sms sturen het benauwd zonder en krijgt als tegenbebelkrediet. richt ‘krediet bijna op, dringend herladen’. Wat 3. Een profiel op Netlog is doe je? voor jou... 1. Je klikt je MSN open en a) Je leent de gsm van een a) ... handig voor huiswerk ziet dat ‘Eternalloverke92’ vriend. Hij mag ook wel en roddels, maar je steekt je wil toevoegen aan zijn eens iets met jouw gsm er niet te veel tijd in. of haar lijst. Je kent dat Loverke van haar nog pluim. sturen. Als je eraan denkt, b) ... als een propere onderWat doe je? zul je binnenkort wel eens broek ‘s ochtends na de a) Toevoegen! Als hij of zij krediet kopen. douche: een verfrissende van Eternal Love houdt, b) Je neemt pen en papier, zekerheid in je leven. kan het toch alleen maar een postzegel en een enc) ... iets voor mensen zoneen trouw persoon zijn? velop, je schrijft je sms’je der sociaal leven. b) Je twijfelt. Geboren in over en verzint er meteen 1992, dus ongeveer even een prachtige brief bij. 4. Op bivak communiceer oud, maar is het wel Je vergeet hem wel te je net iets anders met de iemand met dezelfde posten. buitenwereld dan tijdens interesses? c) Rennen! Je hoofd draait het schooljaar. Wat is voor c) Wat heb je nu te zeggen tegen iemand die je niet op volle toeren: “Wat gaat jou onmisbaar? kent? Eternalloverke92 het snelst? De buurtwina) Je gsm. Je mag hem maar is trouwens maar een kel? De automaat in het even lang gebruiken als vreemde naam, je hebt station? Een bankautoje tandenborstel, maar het meer voor mensen maat?”. Want je daar lap jij je laars aan: je die bijvoorbeeld Ruben krijgt bewaart hem op je hart. Lemmens heten. b) Binnenpost. Een bivak

doe de test!

8


dient niet om op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes van buitenaf, maar geheime post van een ander Chirolid is altijd spannend! c) Post van het thuisfront. Je wilt wel graag weten of de kat al gejongd heeft en of er al een regering gevormd is. 5. Je loopt langs een café en ziet achter het glas die van Nederlands over een kop koffie leunen, met haar lippen verdacht dicht bij de mond van de schooldirecteur. Wat doe je? a) Je stuurt meteen een sms naar je vriend(in). Zulk nieuws kun je moeilijk voor jezelf houden! b) Je haalt je gsm boven en neemt een foto. Je rent naar huis, maakt een anoniem e-mailadres aan en mailt hem door naar al je klasgenoten. Kussen in het openbaar is vragen om aandacht! c) Je loopt snel door en hoopt dat ze je niet gezien hebben. Je vindt het een heel gênante situatie.

6. Je bent stapel-, mega-, tot over je oren verliefd op iemand uit je klas. Wat doe je? a) Gewoon: rood worden als je hem of haar tegen het lijf loopt, en hopen dat het wederzijds is. b) Je vertelt het aan iemand van wie je denkt dat die wel te vertrouwen is. c) Je verandert je status op MSN naar ‘seriously in Luuuuve – crush on xxx’. Je hoopt dat je ‘slachtoffer’ het opmerkt en reageert. Je kunt er wel tegen dat iedereen vragen stelt! 7. Je moet een taak maken voor school en begrijpt een woord niet. Je... a) ... vraagt het aan je ouders. b) ... vraagt het op MSN aan je klasgenoten. c) ... zoekt het op op internet. 8. Je bent al heel lang vrijgezel en wil daar verandering in brengen. Welke actie onderneem je? a) Je schrijft je in op een datingsite, laat professionele foto’s van jezelf maken en

beschrijft nauwkeurig je kwaliteiten. Je gaat iets drinken met elke geïnteresseerde. b) Je zoekt een nieuwe hobby. In de Chiro is iedereen bezet en op school vind je je zin niet, misschien wel in de turnclub? c) Je wacht af. Je gaat niet op zoek naar de ware, de ware zal jou wel vinden als de tijd rijp is. 9. Het droom-Chirospel aller tijden is voor jou... a) ... een groot gps-spel met ploegen die via gsm’s met elkaar in verbinding staan. b) ... good old pleinspelletjes, liefst heel actief. c) ... een LAN-party. 10. Op het internet ben ik... a) ... niemand. Ik ben er niet, ik zoek er alleen af en toe iets op. b) ... alles wat ik in het echte leven niet ben of niet durf: ik doe me knapper, ouder en rijker voor. c) ... mezelf. Als ik me anders zou voordoen, val ik ooit wel eens door de mand.

9


Zoek je antwoorden in de tabel en tel je score op!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1

B 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3

C 1 3 1 2 1 3 2 1 3 2

Het resultaat Tussen 0 en 10 punten

de ouderwetse manier. Communiceren gebeurt het best op die je ook kunt aanraken Je houdt van praten met mensen ijven, en van geheischr ven als je dat zou willen, van brie internettijd. Een deze in ig wein te men, want die zijn er tje meegaan met je tijd goeie ingesteldheid, maar een bee kan ook geen kwaad!

Tussen 10 en 20 punten

voor waar ze voor geJij gebruikt het internet en je gsm voor een keertje, maar leuk zijn s maakt zijn. Al die extraatje bent dĂŠ aangewezen ze mogen je leven niet bepalen. Jij punten over de streep te persoon om mensen met 0 tot 10 pen te zetten, maar pas trekken om hun eerste digitale stap e-o-holic wordt! icati mun wel op dat je zelf geen com

Tussen 20 en 30 punten

k en hebt dringend Je ben een klein beetje aandachtszie e aan Expeditie lnam een afkickperiode nodig! Een dee je een gsm en indat er t leer je Robinson zou je goed doen: leven, en tegelijk kan heel ternet niet nodig hebt om te over acht van de wereld! Vlaanderen je zien en krijg je alle aand

10


Gelukkig heeft ook deze Kim een sponsor CM-FIT & FUN Wie beweegt, wordt gesponsord. Regelmatig bewegen houdt je fit en gezond. Daarom beloont CM haar jonge leden die niet stil willen zitten met een leuke bonus. Wie zich aansluit bij een sportclub, jeugdvereniging of deelneemt aan openluchtklassen krijgt een deel van de kosten terugbetaald. Wil je precies weten hoeveel je cadeau krijgt, loop dan eens langs bij een CM-kantoor in je buurt. Of surf naar www.cm-skoebidoe.be. Ook voor volwassenen heeft CM heel wat sportieve voordelen. Leer tijdens een joginitiatie loop-je-fit 5 km joggen en krijg tot 10 euro van je inschrijvingsgeld terugbetaald. Of schrijf je in voor Nordic walking of de beklimming van de Mont Ventoux met Sporta en geniet van de CM-voordeelprijs. Is fitnessen meer je ding? Dat kan je bij HealthCity en FitClass tegen een CM-voordeelprijs. Meer info en nog meer voordelen op www.cm-fit.be.

11


skateboarding Welkombijdezegloednieuwe rubriek! In ‘Leven op Mars’ maak je kennismetketi’senaspi’sdienaasthet Chirolevenhunandere hobby’s,passiesenbezighedenton en.Wenemenjemee naardeplaatsenwaarwediezonder lingeninhunvrijetijd terugvinden. De eer van deze eerste ‘Leven op Mars’mag op naam geschrevenwordenvanRandyLauwer s.Diesympathiekekerel isvanZemstenhijisdaarsindsjaar endaglidvanChiroTijl. Opeenwisselvalligewoensdagnamidda gzochtenenvonden weRandyergensopeenbinnenplei ninMechelen,waarhij –samenmetzijnplankenenkelevrie nden–drukindeweer wasmetollies,flips,grindsengrabs.Je Krampredacteurtestte zelfuit,maarhieldhetalsnelbijhetstel lenvanenkelevragen.

12

KRAMP: Hallo Randy. Als ik je zo bezig zie, dan denk ik: ‘Wow, die skatet al jaren.’ Maar hoe lang skate jij al? Randy: Dat zal zo’n twee en een half jaar zijn.

KRAMP: Dat is nog helemaal niet lang. Randy: Nee, maar ik ben dan ook zoveel mogelijk met skaten bezig. Als het even kan, dan skate ik elke woensdagnamiddag, maar door het weer is dat helaas niet altijd mogelijk. Ook in het weekend ga ik skaten en


in de vakantie probeer ik elke dag op mijn plank te staan. Skaten is niet iets dat je direct kunt. Je moet genoeg oefenen en geduld hebben.

KRAMP: Hoe ben jij begonnen met skaten? Randy: Ik heb dat van mijn broer geleerd. Hij skatete thuis erg veel en ik vond dat wel cool. Samen met hem oefende ik vaak op de oprit en op ons terras.

KRAMP: Je bent hier nu in Mechelen. Is er in je eigen dorp geen plaats die geschikt is voor skaters? Randy: Wij skaters zijn niet overal welkom. Op pleinen worden we vaak weggejaagd omdat we zogezegd alles stukmaken. In Zemst is er wel een plaats voor skaters, maar daar moet je elke keer betalen. Dat zie ik ook niet zitten. Hier in Mechelen is iedereen welkom, jong en oud. We leren de jonge gasten tricks aan en samen met mijn maten zijn we al een tijdje bezig met het maken van een skatefilm.

KRAMP: Een skatefilm, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Randy: Gewoon, het leven

rond het skaten. Veel zeveren en zwanzen als we hier rondhangen. Natuurlijk filmen we ook tijdens het skaten. Die beelden monteren we op muziek.

KRAMP: Wat voor muziek gebruik je voor die filmpjes? Is dat nog altijd prettige punk? Randy: Punk blijft wel in, maar het is lang niet de enige muziekstijl die we beluisteren. Tegenwoordig is alles mogelijk. Het maakt eigenlijk niet veel uit. Je kunt zowel hiphop als rockmuziek gebruiken voor zulke filmpjes. Ik zag onlangs zelfs een skatefilmpje op YouTube waar muziek van Lou Reed gebruikt werd.

KRAMP: Hoe lang wil jij nog doorgaan met skaten? Randy: Zo lang mogelijk! Als de fun er maar in blijft, is alles dik in orde!

KRAMP: Oké Randy, bedankt voor je tijd! Nog veel succes met het skaten, je skatefilm én je site (www.bizarskate.tk)

iro? vennaastdeCh Hebjijnogeenle bby heelgewoneho Wiljijjebizarreof eren? plezendVlaand tonenaanKram wel dinjegroepdie Ofziterieman igis? eteenhobbybez heelfanatiekm eza tslakkenver m Vanvoetballerto list: totyogaspecia laar,vanjumper de ienteenplaatsin elkehobbyverd Mars’ rs van‘Leven op schijnwerpe seintje via Geef ons een p@chiro.be!

kram

13


koetjes en kalfjes de tiptiens en aspi’s van chiro muizen

Als er één moment is waarop keti’s en aspi’s niet bezig zijn met gamen, sms’en, Facebooken, Netloggen, MSN’en en YouTube’en, dan zal het ongetwijfeld op zondagnamiddag zijn. Logisch, want dan zijn ze allemaal te vinden in en rond de Chirogebouwen. Zo ook de tiptiens en de aspi’s van Chiro Muizen (een hele bende samen), die al chocolademousseetend bevraagd werden over hun internet- en gsm-gebruik.

zo (waarop de groep reageert met een collectieve lachbui, Jonathan lacht mee). Maar voornamelijk zit ik op MSN.

KRAMP: Heeft iedereen van jullie thuis internet?

Tinne: Dat zal MSN en Netlog zijn. (De rest van groep kan dat weer beamen.)

De 25-koppige bende geeft een unaniem antwoord: JA! Enkel Jill reageert anders: Ik heb thuis geen internet. Ik zal het zo zeggen: we hebben het thuis wel, maar het werkt niet.

KRAMP: Hoeveel tijd besteden jullie thuis dagelijks aan het internet? Eva: Veel! We houden een kleine telling:

15 personen surfen dagelijks ongeveer 1 uur per dag. 5 personen gebruiken het internet dagelijks 1 à 2 uur, een 3-tal personen zit dagelijks meer dan 2 uur voor de pc. Jonathan: Bij mij is het meestal langer dan 4 uur per dag.

KRAMP: Wat doe je dan zoal op het internet, Jonathan? Jonathan: Euhm, gewoon: allerlei artikels lezen, enkele opzoekingen op WikiPedia en

KRAMP: Wat zijn jullie voornaamste activiteiten op het net?

KRAMP: Hoeveel van jullie hebben een profiel op Netlog? 14 personen steken hun vinger braafjes in de lucht. Lena G: We gebruiken bijna allemaal Netlog. Dat is in het Nederlands en dus veel eenvoudiger dan Facebook. Raf: Ik gebruik Facebook.

KRAMP: Zijn jullie op Netlog allemaal vriend van elkaar? Lieselot: Nee, nog niet van iedereen.

lotte

14

veerle joke

elien

hannelore


KRAMP: Wie van jullie gamet online? Raf: Ik game online, maar niet via de pc. Dat doe ik via mijn X-box. Ik doe dat regelmatig, maar ik ben er niet aan verslaafd, hoor. En ik speel niet altijd hetzelfde spel, ik speel van alles.

KRAMP: Verbeteren zaken zoals MSN, Netlog en Facebook je sociaal leven of juist niet? Eva: Ja, op die manier heb ik veel meer vrienden. Kara: Op ’t net heb ik ook veel vrienden, maar de mensen die ik niet ken, weiger ik. Gerthy: Ik heb mijn vriendje via het internet leren kennen. Natuurlijk hebben we in ’t echt afgesproken voor het iets geworden is.

KRAMP: Geloven jullie dat er ook iets moois kan bloeien enkel en alleen via de pc? Tine: Nee, dat vind ik vreemd. Als je elkaar alleen spreekt via MSN en dan iets begint zonder af te spreken, vind ik dat een beetje marginaal. Je kunt natuurlijk wel elkaar eerst ontmoeten via MSN en vervolgens afspreken. Daar geloof ik wel in.

KRAMP: Doen jullie je soms anders voor op het internet? NEEN!

KRAMP: Heb je zo al mensen ontdekt? Lieselot: Ja, Elke haar broer! (De hele groep begint weer te lachen.) Elke: Mijn broer had een

profiel op Netlog en heeft nog een ander gemaakt. Zo speciaal was dat allemaal niet.

KRAMP: Heeft iedereen van jullie een gsm? JA!

KRAMP: Hoe zit dat met het gsmgebruik in jullie Chirogroep? Kara: Op zondag mogen we hem niet gebruiken. Hij kan toch alleen maar kapot gaan. Op bivak mogen we hem ook niet gebruiken, maar ik neem hem wel mee voor de tweedaagse. Aspileidster Celine: Vorig jaar mocht je hem op tweedaagse misschien gebruiken, maar voor dit jaar zullen we dat nog wel eens bespreken!

KRAMP: Gebruiken jullie de gsm

15


soms voor activiteiten? Aspileidster Celine: Ja, voor dropping en voor stadsspelen is een gsm heel handig.

KRAMP: Hoeveel geld kruipt er maandelijks in jullie gsm? Een nieuwe telling leerde ons dat ongeveer een derde van de groep maandelijks minder dan € 10 uitgeeft aan hun gsm. Bij de rest van de groep lag die uitgave tussen € 10 en € 20. Jill: Bij mij kan dat toch wel oplopen tot € 50 per maand. Dat is omdat ik geen internet heb, hé.

KRAMP: Heeft er iemand van jullie een eigen site? Gerthy: Ik had een eigen site, maar die is gecrasht. Ik postte hier vooral foto’s en muziek.

KRAMP: Bloggen jullie? Kara: Af en toe post ik eens een foto op Skyblog. Daar komt nooit erg veel reactie

sen, ook het programma wordt op onze site geplaatst. op. Zo hard ben ik daar ook niet mee bezig.

KRAMP: Checken jullie die site dikwijls? Eva: Elke zondag!

KRAMP: Worden jullie op school verplicht om thuis internet te gebruiken? Chonas FC: Ja, en ik vind dat ze de mensen benadelen die thuis geen internet hebben. Kara: Je kunt het internet toch op school gebruiken?

KRAMP: Zoeken jullie buiten het internet nog zaken op? Bijvoorbeeld in boeken of encyclopedieën? Tine: Een gewoon woordenboek gebruik ik nog wel, alle andere informatie zoek ik op het internet.

KRAMP: Heeft jullie Chirogroep een eigen site? Wat kun je daar allemaal op terugvinden? Chonas FC: Veel foto’s, adres-

KRAMP: Stel dat het programma dat je leest op de site niet echt je ding is, zou je dan thuisblijven? Kara: Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn er wel die dat doen!

KRAMP: Als afsluiter: wie van jullie ziet later een studierichting in verband met computers zitten? We zien iedereen van nee schudden. Gerthy: Nee hoor, dat is allemaal veel te ingewikkeld!

KRAMP: Bedankt lieve tiptiens en aspi’s, en voor alle Netloggers en Facebookers: Kramp wil best je vriendje worden!


Vergeet The Block en De Werf, ga zinvol aan de slag! Zin om met je ploeg aan vrijwilligerswerk te doen? Bouworde vzw organiseert vrijwilligersvakanties voor jongeren. Je kunt er terecht voor sociale, technische en ecologische kampen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika of Azië. Je combineert daadwerkelijke inzet voor kansarmen met een intens inleefverblijf. Een weeshuis renoveren in Bulgarije, (wees)beren verzorgen in Kroatië, kinderen animeren in Marokko, enz.: het zijn maar enkele voorbeelden. Ook ‘bestaande’ groepen zoals keti- of aspiploegen kunnen samen op bouwkamp. Afhankelijk van de grootte en het budget van je groep kies je de meest ideale plek om op bouwkamp te gaan. Ook de periode en

de duur van het kamp zijn vrij te kiezen, zo kun je bijvoorbeeld een deel vrijwilligerswerk doen en de rest zelf verder invullen. Een alternatieve manier om op buitenlands bivak te gaan, dus! Het aanbod voor vaste groepen vind je op de website van Bouworde, je kunt er ook een folder aanvragen! Meer info? www.bouworde.be ria@bouworde.be – 016-25 91 44

17


k e o z e b p o TMF Straffe kost

Chiro Brustem kreeg in de loop van de zomer wel een heel aangename verrassing. VJ Astrid van TMF kwam zomaar even binnenwippen op hun bivakplaats. De leden konden dat nauwelijks geloven. De reden van bezoek was het programma Summer Request. Gedurende de hele dag werd er gefilmd voor het programma. Op televisie werd het uitgezonden alsof VJ Astrid vijf dagen op het bivak was. Om dat echt te laten lijken, deed ze elke ‘nieuwe dag’ andere kleren aan. Maar de Chiroleden liepen natuurlijk wel telkens weer met dezelfde kleren in beeld... Aan de leden werd gevraagd om verzoeknummers aan te vragen. Niet alleen VJ Astrid kwam langs, ook Milow liep met zijn gitaar op hun weide rond. Hij kwam er een live

18

concertje brengen. Alle leden verzamelden zich rond het kampvuur waar ze konden genieten van de songs van de zanger. Dit straf verhaal mag natuurlijk niet ontbreken in deze Kramprubriek. Daarom interviewden we Chiro Brustem over die bewogen dag die ze niet snel zullen vergeten. KRAMP: Hoe kwamen de mensen van TMF bij jullie Chirogroep terecht? Heeft het misschien te maken met de invloed van oud-leidster VJ Astrid die zelf nog bij Chiro Brustem is geweest? Ja, Astrid werkte sinds kort bij TMF en heeft dan gevraagd of het oké was of ze een dagje kwam filmen bij ons op bivak.


KRAMP: Zijn jullie zelf fan van het programma Summer Request? Of zijn jullie dat misschien pas geworden na het bezoek van VJ Astrid? Eerst nog niet zo, maar na het bivak zijn we massaal beginnen kijken en hebben zo nog wat kunnen nagenieten. Sommige leden zijn zelfs al zo verslaafd aan Summer Request dat ze aan TMF gevraagd hebben om een nieuw programma te starten: Winter Request. Ze hebben wel nog geen antwoord gekregen.

KRAMP: Kennen jullie VJ Astrid nog als leidster? Of hebben jullie haar niet meer in de Chiro gekend? Onze eerstejaars leiding heeft haar nog als leiding gehad, maar ook de rest van de leidingsploeg kent Astrid nog van vroeger. We zien haar soms ook nog na de Chiro-uren.

KRAMP: Was het niet even wennen met die camera in de buurt? Of ging dat allemaal heel gewoon? Ik kan me voorstellen dat het wel vreemd is als er camera’s in de buurt zijn. Soms was het eventjes vreemd, maar er waren altijd mensen die sneller in the spotlight wilden treden dan anderen, dus als je niet gefilmd wou worden, verplichtten ze je zeker niet.   KRAMP: Moesten er soms dingen opnieuw gefilmd worden omdat ze er niet goed op stonden de eerste keer? Nee, dat is niet gebeurd. Wanneer Astrid langs kwam om iemand te filmen, deed iedereen altijd erg hun best om het in één keer goed te hebben.

KRAMP: Zag het er op tv anders uit dan in het echt? KRAMP: Verschilde de dag van hun bezoek erg van de andere bivakdagen? Eigenlijk was er enkel ‘s morgens wat chaos in de badkamer omdat sommigen (zowel leiding als leden) toevallig die dag wat meer tijd nodig hadden. Voor de rest hadden we er geen last van, Astrid had enkel wat tijd nodig van heel de groep bij het opnemen van de twee liedjes die Milow kwam zingen.

KRAMP: Hoe verliep de dag? Af en toe kwam Astrid met de filmploeg activiteiten opnemen en vroeg ze of enkele mensen een liedje konden aanvragen. Na het middageten gingen we rond het kampvuur zitten dat al klaar stond voor de laatste avond, en mochten we luisteren naar Milow.

Alleen leider Nick vond zichzelf op tv nog knapper dan in het echt, maar verder vonden we dat de sfeer op het bivak zeer goed weergegeven werd en dat de filmcrew hier goed werk geleverd heeft.

KRAMP: Zou VJ Astrid ook nu nog in de Chiro passen? Hoewel ze nog altijd actief is bij ons Ekstiem (ex-leiding) en het gewest Kroïnjel, zou dat door haar drukke schema misschien moeilijk zijn. Maar anders is ze nog altijd in staat om een goede leidster te zijn.

KRAMP: Zou Milow in de Chiro passen? Zijn aanwezigheid bij ons zou in elk geval ons muzikaal niveau omhooghalen, maar als persoon kennen we hem jammer genoeg niet

19


Ouders en knopjes goed genoeg om hierover te oordelen.

KRAMP: Welke bekende mensen zouden nog wel eens een dagje bij jullie op bivak mogen doorbrengen? Hierover zijn de meningen wat verdeeld: het mannelijke deel van de groep zou graag ex-VJ An ontvangen terwijl de meisjes liever ex-VJ Ollie zouden zien. Leider Brecht zou dan weer graag  Piet Piraat in levenden lijve willen zien.

  KRAMP: Waar zouden jullie zelf wel eens een dagje willen doorbrengen? Het zou fijn zijn als wij op onze beurt een bezoekje kunnen brengen aan de TMF-studio’s, en eens kijken hoe het er daar aan toe gaat. Als slotje willen we graag namens de leidingsploeg en de hele groep VJ Astrid en TMF bedanken voor de unieke kans om op TMF te komen. We hopen in elk geval dat zij het net zo fijn vonden als wij!

KRAMP: Bedankt, Chiro Brustem!

20

Ouders en knopjes, het is vaak niet zo’n logische combinatie! Met een beetje geluk werkt pa of ma met de computer op het werk, en zijn ze nog wel in staat om je een mail te sturen of een recept op te zoeken op het internet. Maar gamen, dat is meestal geen talent dat je aan je ouders toeschrijft. Wil je daar iets aan veranderen? Dan heb je maar één ding nodig: een KWB-afdeling in je buurt! Heu? Oké, een beetje uitleg. De KWB is een soort Chiro voor volwassenen: een vereniging met plaatselijke groepen, die activiteiten voor hun leden organise-


ren. De plaatselijke afdelingen kunnen zelf kiezen wat ze organiseren, maar er bestaat wel een map met een aanbod waaruit ze inspiratie kunnen opdoen. Eén van de mogelijke activiteiten is “Get Together – samen op de spelconsole”. De KWB-afdeling uit je dorp leent dan spelconsoles uit en organiseert een avond waarop je je ouders de kneepjes van het

gamevak kunt leren. Zin om eens op je vader te schieten, of met je moeder in een virtuele shop te gaan winkelen? Surf naar www.kwb. be, zoek of er in jouw dorp een KWB-afdeling actief is, en stel hen voor om “Get Together” te organiseren!

pleidii’nsg? s A s v s ’ Keti t de sterkste Wie heef

t ag* in Gen nale Startd o ti ti a e n K e . ij n voorb worde Tijdens de ltijd beslist a n r e a s a n lk e e e or tegen zou het vo n het daar rijd ing hebbe id ende wedst e il n n sp a a sp n e d n ze n ra re n e ho n in ee elijkspel! W opgenome indstand: g ezen of E in . n ch k le o te G rs armwo zal wel!” t a d , an a “j : ts n nke ie? Nie v jullie al de rampredact K EN V e E h g sc e ti a w een diplom en aspi’s zijn gewoon eti’s dat alles! K STRAF! uit ers alle leid(st) België, tdag komen s in * Op de Star jeen in een stad ergen a is en een bi em Vlaanderen at het nieuwe jaarth aar van te w en or h te n tof Chiroj ee om er om krijgen boel tips te maken.

21


s minder dan We vroegen aan net iet stelling vinden:

tien ketimeisjes en mingen- namelijk aan

honderd Vla

de volgende -jongens- wat ze van

face hetzelfde als face-tois at ch en l ai m a vi “Contact met vrienden

Vooral dat dat via de computer. ren is ke at, Lo ch a, je nn r ee t-A nn Sin Wa iro Gwen, keti, Ch el persoonlijker. lfde. Face-to-face is ve “Dat is echt niet hetze ” . ’ ht ‘ec maakt dat minder je de ander niet ziet, leggen via MSN. Dan kkelijker om het bij te Loenhout ma n iro hie Ch ssc pi, as mi t te, he lot is , se din Lie met een vriend of vrien “Wanneer je ruzie hebt n face-to-face.” da durf je meer te zeggen en tegen wilds vertelt er soms geheim rp je , we en s-K gg ze Erp er iro me Ch el ti, ve Tom, ke at durf je n in het echt.” g niet klopt! Op de ch “Ik vind dat de stellin je tegen je vrienden soms eerlijker te zijn da rf du N MS vreemden. Via gen.” t kan ik niet goed uitleg Jamie, aspi, Chiro Stine ht anders dan face-to-face. Hoe anders, da is ec “Nee, contact via mail ugge Michael, keti, Chiro Br hetzelfde. Vrienden zijn vrienden, hé.” aal lem he “Voor mij is dat t je soms te den veroorzaakt omda an rst sve d mi an iel ak Le va er iro n Ch Sofie, aspi, of MSN worde n.” verschillend. Via chat n dat vermeden worde “Ik vind dat eigenlijk erg erpreteert. Wanneer je elkaar echt ziet, ka erd int snel reageert of verke gebaren, em orm veel afleiden uit erg en nt rs De me n, im kij je lle n Ne ku , iro bt Annelies, keti, Ch o-face contact he lfde. Wanneer je face-t “Dat is zeker niet hetze de lach!” r in en schiet je makkelijke MSN en mail is wel ef, Turnhout zelfs toffer. Contact via oz en t-J ter Sin be iro ik Ch d pi, vin t as , ac Leen ce cont hetzelfde! Face-to-fa “Dat is natuurlijk niet t.” zie el ve t ester je de ander nie om er te wonen, of ko handig wanneer je de je n jullie een stad leuk

een ‘big city mp lanceren we alvast Voor de volgende Kra rtelust op ha ar na lie mailsgewijs life’-stelling, waar jul e. o.b hir mp@c mogen reageren via kra maar ik woon ppen of voor de film, sho te om k leu is d “De sta liever in het groen.”

22

Vinde tallen? Heb eienweiden en varkenss ‘frisse’ lucht tussen ko uitgestrekte van t ndbereik, of hou je nie liever alles binnen ha k reageren oo g ma Je ! t het ons weten Laa r? tuu na en n sse bo k (zie p26) via Netlog of Faceboo


Dylan, keti, Chiro Ardo oie “Dat is erg verschillen d. Soms gedragen me nsen zich immers totaa dan elkaar wel eens pe l anders op de chat da sten en uitlachen.” n in het echt. Zo durf je Julie, aspi, Chiro De Sc hakel “Dat vind ik eigenlijk helemaal niet hetzelfd e. Contact per chat of mensen niet veel ziet, e-mail ma veel persoonlijker, en ar dat is eigenlijk toch eerder onpersoonlijk is natuurlijk wel handig wanneer je dus leuker!” . Ik vind rechtstreeks contact in levende lijv e Katrien, keti, Chiro Sc herpenheuvel “Dat is zeker niet hetze lfd anders niet zou durve e! Via MSN durf je veel meer zeggen, en mi n te regelen.” sschien zelfs afspraakje s te maken die je Jelle, aspi, Chiro Corn eelke “Dat is helemaal niet hetzelfde. Gebaren ze ggen echt veel, en bo voordoen dan ze in he vendien kunnen mens t echt zijn. Verder ka en zich via chat anders n het contact per mail veel misverstanden in Marieke, keti, Chiro Ku de hand werken.” reg “Op MSN ben je er nie em Centrum t zeker van of de ande re de waarheid vertelt. Daarom vind ik perso Annelien, aspi, Chiro We onlijk contact ‘echter’ sterlo .” “Dat is niet hetzelfde. Contact in levende lijv e vind ik ‘echter’. Via ch kunt de gezichtsuitdruk at ken je de reactie va kingen van je gesprek n de spartner niet zien. Da ardoor durf je dan missc ander niet helemaal: je Lien, keti, Chiro Nema hien wel meer.” sbinkom “Ik vind dat niet hetze lfde. Op de chat kun je elk bezig is. Persoonlijk co ntact vind ik toch nog aar niet zien, en weet je dus helemaal nie t waar de ander mee altijd toffer.” Gijs, aspi, Chiro Wax “Nee, dat is verschillen d. waar je over andere on Contact via chat is minder persoonlijk. Ve rder durf je soms op ch derwerpen net liever at net meer te zeggen persoonlijk met ande re , mensen praat.” Ward, keti, Chiro Overa l, Temse “Ik vind dat niet hetze lfde. Op MSN durf je echt meer zeggen, en afkortingen te gebruik wordt en je dan misschien niet veel kunt zeggen in korte tijd, gaat het fac er ook erg veel geroddeld. Hoewel je door alles kwijt.” e-to-face wel sneller, maar zoals gezegd du rf Pieter, aspi, Chiro Sja loom “Dat vind ik echt niet hetze niet kunt weten. Zo ka lfde, hoor! Face-to-face kun je erg veel afl eiden uit lichaamstaal, n het zijn dat je via ch at eigenlijk de ander contact echter wel sn aan het vervelen bent wat je bij chatten el merken.” . Dat zul je bij persoon lijk Evi, keti, Chiro Stokkel “Dat is helemaal niet hetze lens beter tonen, en pik lfde. Face-to-face contact is veel persoon lijker dan wanneer je je die van anderen oo chat. Zo kun je je gevo k sneller op. e-

23


en geren heeft een eig Bijna 40% van de jon eft he % 40 die n va r, me tv op zijn of haar ka ld. taa be lf ze tv die % 20

eetje Meer dan 90% digitalestalbent,w van de jongeren Datjeeenkinduitde n. ge heeft een gsm. sla ge en or de nd ro 1 op 4 betaalt zij ee m er dt or w je n of haar gsm-kos intussenal: n ke er w nt te ku el n altijd zelf. sn datjijeven om rs oe jal n zij rs de ou Je eren tjekonlopen,enzeprob metdecomputeralsda inte Bijna iedereen gebruikt zijn of mputergebruikwat haar gsm vooral om te bellen tegenwilendankjeco sla deorenge gen of te sms’en. 60% gebruikt nd ro je d or w ol ho sc dijken.Op ordje hem ook als fototoestel of iligsurfen,entegelijkw ve er ov Ín rie eo 40% v th et m an de oltakentemaken. als wekker. En 40% van de ho sc om jonge n rfe su te om ren verplicht jongeren beluistert muziek op de gsm. n, Games zij Maar wat denk jij erva n popula irder dan meer dan e? do ge al ooit ta gi di t 70% van van al da de onderv : jongeren raagde b e z gd gamen. D it een toestel om itiJeugddienst,tweejeu aff Gr en et te kn er e p dw o ug Je pulairste tion 2 (42 zijn Playst gegetenhebbenvan as ka el ,7 w e di % s atie ), isa G an ameboy (3 werkorg en Playst 6,2%) dehandenin ation 1 (1 en eg slo ia, ed m e w 9 ,7%). (To jongeren jongerenennieu en de ondervra oponderzoekuit.Ze agd werd 08 20 n P gi la be y en st ng a gi e ti n, was o n elkaaren 3 n l o g niet zo leboe markt). 6 lang op d derdeneusvaneenhe on o icr 0 m % n hu e v n a de n w du de jongere games op n speelt elbarescholen,enlieidd het intern m de len hil rsc ve in n et. jongere nde overdemeestuiteenlope tenhenhunzegjedoen edia. hetthemanieuwem ondervraagde stellingenenvragenin Meer dan 95% van de meer n! Dit waren de resultate

24

mputer in huis, jongeren heeft een co en computer. dan 35% heeft een eig Bijna de helft van de jongeren heef t het gevoel mee door het gebruik r te weten van internet.


De proef op de som

89% van de jong eren ge MSN, 67 bruikt % zoekt info op ternet, 6 via het in 0% geb ruikt de om te m pc voora ail l ren hee en, 40% van de ft een p rofiel op jongeNetlog. uur per week ken gemiddeld 8 Jongeren gebrui mes en zitten ’n 5,5 uur aan ga MSN, besteden zo Netlog. ongeveer 4 uur op Bij 30% van de jongeren 20% van d e vragen de oude rs geregeld jongeren n naar hun inte eemt rnetgedrag. In soms een a bijna de helft ndere van de gezinidentiteit a nen bestaan er an op afspraken over het interne internetten. O t. ver het gebrui k van de gsm is er maar in 35% maak va n de gezinnen een t nieu afspraak. we vrie nden op he t inter net. Jongeren die in de jeugdbeweging zitten, gebruiken minder vaak games, gsm en internet dan jongeren die niet in de jeugdbeweging zitten.

Bijna 30% van de jon geren vinden dat vid eogames zorgen voor me er geweld onder jon geren.

De onderzoekers van Apestaartjaren interviewden leerlingen uit de middelbare school, mensen van jouw leeftijd dus. Als we hen mogen geloven, gebruikt bijna iedereen MSN en hebben heel veel mensen een profiel op Netlog of Facebook.

Wij doen mee! Zit jij op Netlog of Facebook? Ben jij een doorgewinterde MSN-er? Ga op zoek naar het profiel van Kramp (met als familienaam “Chiro”) en voeg ons toe als vriend! Dan kun je via Netlog of Facebook reageren op de stelling in ‘telefoontje’, aankondigen dat jullie iets strafs meegemaakt hebben, vragen of je ook eens in Koetjes en Kalfjes mag, of vertellen dat jij een te coole hobby hebt voor in ‘Leven op Mars.’ Of voeg kramp@chiro.be toe aan je Messenger-contacten, kijk wanneer we online zijn, en doe live je zegje!

en vinden De meeste jonger hrijffouten sc r niet dat ze mee rnet- en smsmaken door inte gebruik. r www.apestaartjaren.be. ek wilt lezen, kun je surfen naa erzo ond e edig voll het g graa je Als t vzw bedanken omdat erknet vzw en Graffiti Jeugddiens Kramp wil de mensen van Jeugdw meren aan deze Kramp. ek mochten gebruiken om te tim we de resultaten van hun onderzo

25


De links naar Netlog, MySpace en Facebook hier vermelden, is waarschijnlijk overbodig. Er zijn echter heel wat varianten op die “klassieke sociale netwerken” te vinden op het net. Wie Facebook of MySpace beu is, kan misschien een alternatief vinden met de hulp van een handig lijstje: http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_social_networking_ websites In dat lijstje vinden we bijvoorbeeld websites als www.mychurch.org. Die naam dekt volledig de lading. Voornamelijk christelijke mensen gebruiken die website dagelijks om online hun geloof te uiten of in contact te komen met gelijkgezinden. Niet enkel gelovigen zijn welkom: iedereen mag meedoen volgens MyChurch. Ook moslims zoeken hun heil op het net. Volgens de

26

Britse nationale zender BBC zou www.muxlim.com zelfs één van de snelst groeiende websites ter wereld zijn. Het blijft echter wachten op dergelijke communities voor boeddhisten, hindoes en joden. Heel populair in de Verenigde Staten, en bezig aan een opmars in Europa, is www.twitter. com. Die site combineert het principe van de sociale netwerksites met de mogelijkheden van de gsm. Met je gsm kun je een sms sturen die dan online bij al je vrienden terecht komt. De bedoeling is laten weten waar je bent en wat je aan het doen bent. Je kunt die kleine veranderingen in je ‘status’ ook online aanvullen. Zelfs Barack Obama heeft zich al geout als een fervent ‘twitteraar’! Als er ergens een natuurramp gebeurt, zoals een aardbeving, dan lees je

dat vaak het eerst op Twitter, omdat er vast wel een twitteraar in de buurt van de ramp vertelt wat er op dat moment gebeurt. Een bekende, uiterst interessante en originele website is www.last.fm. Maak een account aan en lees allerlei essentiële informatie over je favoriete artiesten. De website houdt ook bij naar welke muziek je luistert (als je Windows MediaPlayer, WinAmp of je iPod erop aansluit) en raadt je aan de hand van je muzieksmaak nieuwe bands aan. Voeg je vrienden toe en vergelijk jullie muzieksmaak! Het internet wordt ieder jaar groter en groter. Veel mensen zien dat als een bedreiging. Soms lijkt het ook een beetje boven ons hoofd te groeien. Dat fenomeen was de inspiratiebron voor verschillende filmmakers.


Het bekendste voorbeeld: The Matrix. In die film blijkt dat de wereld een geconstrueerde werkelijkheid is, enkelen weten zich echter los te wrikken en prediken de revolutie. Trailer: www.youtube.com/ watch?v=UM5yepZ21pI

sen verslingerd zijn. Avalon is heel wat filosofischer dan eXistenZ of The Matrix, maar de beeldenpracht is niet te versmaden. Trailer: www.youtube.com/ watch?v=8TTgzumaI0w

In eXistenZ spelen enkele mensen een gewelddadig videogame. Gaandeweg blijkt de grens tussen realiteit en virtuele realiteit wel heel erg dun. Niet voor gevoelige kijkers! Trailer: www.youtube. com/watch?v=HAdbdUt_h9M

Second Life is nog altijd de meest tot de verbeelding sprekende netwerksite, omdat hij helemaal fake is. Het is een complete geanimeerde wereld waarin jouw personage zich voortbeweegt, contacten legt en de tijd doodt met vliegen, naar optredens gaan, of naar een virtuele dancing. Wie de afgelopen jaren nog niet van dat fenomeen gehoord heeft, komt van een andere planeet... of heeft geen internetaansluiting! Veel bekende merken hebben er een winkel, en je kunt er een stuk grond kopen of logeren op hotel. Leven in Second Life kost geld, maar als je het eens wilt testen,

Voor liefhebbers is er ook nog Avalon, een Japanse sciencefictionfilm. Opnieuw gaat het hier over een online game waaraan heel wat men-

kun je eenmalig gratis een startkapitaal krijgen en wat rondwandelen in de virtuele wereld. http://secondlife. com/ Afsluiten doen we met een vrolijke noot. Iedere website probeert zich op de een of andere manier te onderscheiden van de rest. Facebook profileert zich anders dan MySpace bijvoorbeeld. Wat als die websites nu eens echte mensen waren? Het resultaat kun je bekijken op www.youtube.com/ watch?v=d46AhUP8Oxg. Let vooral op de hyperirritante “Facebook�.

27


WEDSTRIJD als je ’t mij vraagt:

een nieuwe slogan! Een sterk product heeft samen met een logo ook een goede slogan. ‘Chiro’ klinkt in doorsnee Vlaamse oren zo vertrouwd als choco van Nutella of klontjes van Tienen. Maar als we onze slogan door de ogen van een reclamemaker bekijken, begint die rimpels te vertonen. Tijd voor een nieuwe, en die mag jij verzinnen! Mail jouw idee voor 1 december naar riet.vandewalle@ chiro.be. We onderwerpen je slogan aan de kritische blik van een team experts. De winnende slogan presenteren we deze zomer op Krinkel! (Daar mogen alle aspi’s en leid(st)ers heen, maar dat betekent niet dat je als keti niet mag meedoen met de wedstrijd.) De bedenker wint (naast eeuwige roem en zijn of haar woorden op alle Chirospullen) een knap spelpakket voor zijn of haar groep. We geven je een spoedcursus reclamemaken om je op weg te helpen. Hou je publiek in gedachten. We Een slogan mag het merk niet En ten slotte: drie of vier, zoeken een slogan om mensen beperken tot iets tijdelijks, of tot maximaal vijf woorden zijn die nog niet in de Chiro zitten een deel van wat het inhoudt. genoeg! Als het maar ‘lekker aan te spreken. Als je het hen Heel veel slogans zeggen eigenbekt’. Om dat te bereiken, kun vraagt, zullen ze waarschijnlijk lijk totaal niets. Uit onderzoek je wat ‘taalkundige trucjes’ niet ‘Chiro’ antwoorden, dus hier bleek dat mensen de slogan vaak gebruiken. Duik in je cursussen scoort “als je ’t mij vraagt” al niet wel herkennen, maar niet kunnen Nederlands en tover naar geweldig. Ga op zoek naar wat zeggen bij welk merk hij hoort. hartenlust met klinkerrijm, je wilt vertellen over de Chiro en Of, nog erger: ze denken dat hij alliteraties, binnenrijm, giet dat in een krachtige zin. van de concurrentie is! ‘Life is woordspelingen, parallelle music’ is de slogan van Studio constructies en hyperbolen! Brussel, maar veel ondervraagden Succes! plakten er Q-Music op.

28


DE MIXER

STUNTS zijn nog altijd een vast onderdeel in ons ‘75 jaar Chiro’-feestjaar. De Chiro in de kijker zetten, dat is de bedoeling, maar niet zonder ons te amuseren! Er zijn al een aantal dappere keti’s en stoere aspi’s die zich aan een stunt gaan wagen. Binnenkort lees je hier over het wereldrecord Smurfen, en over een groep die 75 uur op een zelf gesjord platform zal doorbrengen.

Zelf zin om met je groep een stunt te doen? Surf naar feest.chiro.be, klik bovenaan op ‘Stunt mee’, en schrijf je online in om mee te stunten. Je moet dit jaar dus niet ver zoeken naar uitdagingen voor je groep. En uiteraard laten we de Kramplezers graag zien hoe je het aangepakt hebt! Volg het allemaal op feest.chiro.be! Je vindt er verslagen van de stunts, maar je kunt er ook inspiratie opdoen als je zelf aan een stunt wil beginnen!

29


Vingergymnastiek 09/11/2008 I 20:18 Hallo kameraden Eergisteren rond een uu r of vijf. Ik liep te dwalen in een van de lange gangen van het ziekenhuis en dacht diep na over wat hij me net ha d gezegd. “Je bent zo gezond als een vis maar wat extra beweging zou ge en kwaad kunnen. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar beweegt”. Oké dokter, bedankt dokter, tot ziens dokte r! Grrr... dokter van mijn voeten! Die allesweter in zijn witte jas wil dat ik niet zomaar fit ben maar top fit. Je snapt dat toch niet, hé! Ik ben nie t ziek, de dokter wel, in zijn hoofd. Anderzijds: goede raad sla je niet in de wind. Mijn brein dus op zoek naar een geschikte sport. Dansl es volgen? Geen goed idee, mijn benen slaan sowieso in een knoop. Aan de slag met zo’n powerplate van op de teleshoplijn? In een strak sportpakje en met een zelfgebreide knalgele zweet band in mijn haar – no way, zo lijk ik een vogelverschikker. Start to Run met Evy, da t ga ik doen! Hmm, alhoewel: tegen de tijd dat miss Gruyaert “komaan, nie t opgeven!” heeft

30

gezegd, sta ik al een kwartier te douchen. Zo komt het dat ik blog. Beste dok, ik doe aan vingergymnastiek én ik drink elke dag een fruitshake. Shaken is bewegen en dat fruit beweegt zich vlotjes van mijn slokdarm tot in mijn maag. Ik doe aan (re)creatief sporten en ben trots op mezelf. Trots ben ik ook omdat ik met succes een snelcursus blind typen gevolgd heb. Dat was niet eenvoudig want ik heb mijn tokkelvrees moeten overwinnen. Een bord vol met knoppen met daarop letters, best wel een raar ding. Je drukt op een willekeurige toets en er verschijnt een letter op het scherm. Ik vind dat iets magisch hebben. Al snel leerde ik mijn favoriete vijfletterwoord zonder fouten tikken. CHIRO! Ik woon recht tegenover het pleintje van de Chirogroep in mijn dorp. Minutenlang door het raam kijken


naar meisjes en jongens die zich amuseren, daar kan ik echt van genieten op zondagnamiddag. Die met hun blauwe en oranje kousen vind ik het leukst. Ik ken de namen van die afdelingen, alleen schieten ze me nu even niet te binnen. Wat ik zeker weet, is dat ze soms heel gek kunnen doen en dat vind ik wel fijn. Daarstraks heb ik ze zien crossen tot ze erbij neervielen. Wees gerust, dokter, ze zijn topfit. Ik heb ze ook een tijd niet gezien. Misschien in hun lokaal aan het genieten van warme chocolademelk en pannenkoeken of wafels? Supergezellig! Ik zou het bijna vergeten: ze zijn ook onder elkaars benen door gekropen. Ik heb me even afgevraagd of dat moderne seksuele voorlichting is maar volgens mij is het een soort tikkertje. Sorry kameraden, ik ben van tijd tot tijd een beetje verward maar dat is niet meer dan normaal. Ooit komt er een dag dat je me zal begrijpen. In de Chiro krioelt het van toffe, verwarde geesten en daarom voel ik me zo met hen verbonden. Ze maken mijn leven tot één groot feest. Ik denk dat ik eens vroeg ga slapen en morgen brei ik een vervolg aan mijn internetdagboek. Da’s beloofd!

cke, Gertrude, Van den Broe jaar vijfentachtig ogger bl d en verwoe n aa nl se es Kruisb em eg nn in Zo

31


kramp_nov-dec08  
kramp_nov-dec08  

[ tweemaand elijks tijdschrift • voor alle keti’s, aspi’s & hun leiding van Chirojeugd Vlaanderen • jaargang 15 nummer 1 • v.u. & af...

Advertisement