Page 1

•••

Zaterdag 26 augustus 2000 1ste jaargang nr. 4 • 8 pagina’s

de Klinker T I J D E L I J K

D A G B L A D

VAN 22 TOT 28 AUGUSTUS te DOURBES

NIEUWS OVER ‘HET LEVEN ZOALS HET IS’ OP KRINKEL 2000 EN DE REST VAN DE WERELD PRIJS: 10 FRANK (0,25 EURO) • NED. 0,7 GULDEN - LUX. 10 FL - FRA. 1,66 FF • EINDREDACTEUR: ZEGER VAN BESIEN • UITGAVE: CHIROJEUGD VLAANDEREN • KIPDORP 30 - 2000 ANTWERPEN • ABONNEMENTEN: OP DE VERBONDELIJKE KAMPKRING • ADVERTENTIES: (060)37 87 73 • REDACTIE (060)37 87 73 • E-MAIL: CHIRO@XS4ALL.BE • OPLAGE VANDAAG: 1.500

Chiro stelt nieuw jaarthema voor “MAAK HET MEE” Zaterdagnamiddag op Krinkel richtte Chiro zich al naar het volgende werkjaar: op de verbondelijke kampgronden werd het jaarthema 2000-2001 voorgesteld. Met “Maak het mee” wil Chiro dit jaar aandacht geven aan participatie: een vinger in de pap voor iedereen. Natuurlijk is participatie niet nieuw in de Chiro. Door de keuze ervoor als jaarthema wil Chiro er wel extra de aandacht op vestigen. Want wie inspraak heeft, wie zijn ding mag zeggen, voelt zich thuis in de groep waar hij deel van uitmaakt. Hij voelt zich betrokken en mee verantwoordelijk voor wat er gebeurt, hij engageert zich en is gemotiveerd. Daarom wil Chiro volgend werkjaar inspraak van de kinderen en de jongeren bevorderen, en de inspraak van alle leiding in de leidingsploeg. Inspraak geven is niet altijd gemakkelijk. Het veronderstelt luisteren naar elkaar. Het vereist een andere manier

van werken met de speelclub dan met de aspi’s. Ook de stille stemmen moeten gehoord worden. En zelf participeren vraagt tijd en energie. Inspraak geven in activiteiten, dat gebeurt op Krinkel al via het krinkelement. Bovendien ligt de rol van de leefgroepbegeleiding dit jaar meer bij het groepsproces dan bij het sturend begeleiden van de activiteiten. Uit vertrouwde bron hebben wij vernomen dat alle leidingsmensen volgend jaar hun mening kunnen kenbaar maken over tal van aspecten van de hele beweging; het wordt zoiets als het Groot Onderhoud van enkele jaren geleden. Uiteindelijk leidt een goede vorm van participatie van iedereen tot een goede sfeer, waar iedereen zich goed kan voelen. Een verslag van de jaarthema-activiteiten vind je morgen in deze krant. KH

de Klinker in de problemen! De krinkelkrant had gisteren een nieuw redactielid bij: meneer Murphy. Pas een uur na de deadline was de kopij klaar, in alle haast verloren we onderweg naar de drukkerij het noodzakelijke hardware-kabeltje, en konden we dat al beginnen te zoeken. Eenmaal bij de drukker bleek de belichter stuk te zijn. Het voortbestaan van de krinkelkrant hing aan een zijden draadje, want als de editie van gisteren er niet zou geraken, restte er ons enkel nog een weekend, waarin er uiteraard geen apparatuur gerepareerd wordt. Ongeveer alle chiromensen die in de verte nog maar iets met drukken te maken hadden werden aangesproken of opgebeld, in de hoop het probleem te kunnen oplossen. IJdele hoop. Uiteindelijk bleek het om een storing te gaan van het fotopapier, die we, met de handleiding in de bevende handen, dan toch zelf repareerden. Verder viel nog een deksel uit de ontwikkelaar (en kon er dus licht binnen), en weigerde één van de drukplaten alle dienst, zodat die ook nog eens opnieuw kon aangemaakt worden. Maar de krant kwam er, zij het met veel vertraging. Murphy is ondertussen verbannen naar een andere plaats op de Krinkel. ZVB

UITSLAPEN OP KRINKEL, JA OF NEE?

VOORMIDDAGACTIVITEITEN ZATERDAG OPGESCHORT! Dourbes - eigen berichtgeving. Vrijdagmorgen werd op het nationaal krinkelsecretariaat beslist om de voormiddagactiviteiten van zaterdag op te schorten. Een beslissing die zeker niet overal op hoerageroep onthaald werd. Veel negatieve klanken, ook wel positieve. Deze morgen kregen de krinkelaars de kans uit te slapen tot 9 uur. De

afspraak met de leefgroep werd verschoven naar 9.30 uur. Het gevolg van een beslissing, gisteren genomen door 6 mensen van de coördinatie en de activiteitenlogistiek. De verantwoordelijken wilden tegemoet komen aan de signalen van moeheid, opgevangen bij leefgroepbegeleiders, activiteitenbegeleiders en deelnemers. De zware tochten, de weinige uren slaap en het warme weer zouden aan de oorsprong van deze moeheid liggen. Wouter Van Besien, woordvoerder van Chirojeugd-Vlaanderen: ”We wilden wat druk van de anders al korte namiddag nemen. Zo konden de deelnemers zich op hun gemak wassen, hun tent opruimen, eens een andere kampkring bezoeken, postkaarten kopen. En als leefgroepen wilden, dan konden ze toch samenkomen.” Blijkbaar dacht niet iedereen er zo over. Vanuit verschillende hoeken werd kritiek gespuid. Niet alleen de beslissing zelf werd gehekeld, maar ook de manier waarop die genomen werd. Kunnen 6 mensen beslissen voor 2000 krinkelaars op een bivak waar participatie centraal staat? Wouter: ”Het was inderdaad een moeilijke kwestie. Op het moment van de beslissing dachten we dat er echt grote vraag naar was, dat iedereen nood aan slaap had. Dit waren de klanken die we opvingen. Ook alle kampkringen werden gecontacteerd en die reageerden positief op de beslissing. Met de informatie die we toen hadden, leek dit gewoon de beste beslissing. Organisatorisch konden we ook niet anders dan onmiddellijk beslissen. Zoiets moet snel gaan, want de activiteitenlogistiek moet zich herorganise-

ren, de keukens moesten op de hoogte gebracht worden, iedereen moest gewoon verwittigd worden. We wilden onze verantwoordelijkheid opnemen en niet aan paraplupolitiek doen. Misschien was het wel een slechte beslissing en dat willen we ook wel toegeven.” Hoe dan ook was niet iedereen ongelukkig met de beslissing. Veel mensen genoten van de extra slaap, anderen relaxten lekker in de zon en veel leefgroepen zochten elkaar op om te doen waar ze echt zin in hadden. Toch liepen ook heel wat krinkelaars een beetje verdwaasd rond. Wouter: ”Het heeft me een beetje verbaasd hoe moeilijk chiromensen het hebben met de vrijheid om hun tijd zelf zinvol in te vullen. Ik had niet zoveel reactie verwacht van mensen die elke week zelf programma voorbereiden. Die commotie is eigenlijk wel goed. Op die manier zijn we verplicht ons te argumenteren en dat is pas participatie.” Voor meer reacties, zie p. 2. KOB

Verder in deze krant Algemeen nieuws Experten te gast Spektakel Water & afval De kampkringen Aan het woord

p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7


de Klinker

26 augustus 2000

Uitslapen met gemengde gevoelens! De beslissing van het nationaal krinkelsecretariaat lokte een storm van reacties uit. Zoveel is duidelijk. De uurtjes extra slaap werden met gemengde gevoelens onthaald. Enkele reacties van op de krinkelweide. “Ik vind het onredelijk dat mensen nog durven zagen, als er rekening gehouden wordt met hun wensen. Er kwam voortdurend kritiek op de activiteiten en de tochten, dan is het toch alleen maar goed dat er snel ingegrepen wordt! Leefgroepen kunnen zelf nog een activiteit opzetten met het beschikbare materiaal.” (verbondmedewerkster Leuven) “De beslissing is gewoonweg van bovenaf opgedrongen. Erg participatief kun je dit toch niet noemen. Als je echt wil rusten met je leefgroep, dan doe je het gewoon wat rustiger aan. Bovendien zijn het niet de activiteiten zelf die zwaar zijn, maar wel de tochten. Als ze nu eens gewoon de weg wezen, zodat we toch iets van de 200 activiteiten kunnen meepikken. Het is frustrerend om voortdurend op weg te zijn.” (krinkelementverantwoordelijke Kempen) “Ik vind het een goede beslissing. Op Krinkel 1995 zou dit niet mogelijk geweest zijn. Flexibiliteit moet op de eerste plaats komen als je met zo’n grote groep op kamp gaat. Voor mij was het niet echt nodig, maar sommigen van mijn leefgroep hadden het wel nodig.” (Helder Gheeraert, leefgroepbegeleider West-Vlaanderen) “We kwamen toch vroeger samen met onze leefgroep, omdat we vinden dat we actief moeten zijn. Het is maar vijf dagen kamp en dit is niet lang. Een hele middag verliezen is ietsje te veel. Bovendien hadden we al altijd op onze krinkelementformuliertjes actief ingevuld en dit nooit gekregen. Het was dus het ideale moment om het nu te doen. Omdat enkele mensen niet tegen hun moeheid kunnen, moet toch geen 2000 man boeten. Als je te moe bent, dan kruip je gewoon wat vroeger in je bed. We hadden vooral de indruk dat de coördinatie dit beslist heeft, omdat ze het zelf nodig hadden. Een slechte beslissing? Ja! Neen, toch niet. Iedereen kan gewoon zelf beslissen. Het past in het krinkelconcept.” (deel van leefgroep 106 op weg naar kampkring Kempen om hun collega’s op te pikken) “Het is gewoon jammer dat het vele werk dat mensen staken in voorbereiden van activiteiten nu een stukje voor niks is geweest.” (deelnemer Limburg) EW/KOB

Voor sommigen werd het een rustig voormiddagje, andere leefgroepen trokken er op eigen houtje op uit.

En wat met insecten? Fondry – Eigen berichtgeving – De mensen van leefgroep ‘de Ritas’ hadden klachten over de meegeleverde EHBO-kit. De EHBO bevat blijkbaar wel condooms, maar geen zalf tegen insectenbeten. “Moeten we alle wespen met een condoom proberen vangen misschien?”, vroeg iemand van de groep zich af. De wespen waren niet bereikbaar voor commentaar. MS

N

og naar adem happend van de slopende beklimming bereiken talrijke leefgroepen het klim-en daalterrein. Op strak gespannen touwen is het wel even balanceren om de juiste cadans te vinden. Eerst aarzelend, daarna met een verbazende snelheid trippelen jongens en meisjes over de koord, onder zich een gapende kloof. De touwladder oogt minder spectaculair en moeilijk, tot je de eerste stap op de onstabiele ladder waagt… De rappel van de steile rots is voor velen een ware uitdaging, een brokje twijfel. De uitstekende begeleiding overtuigt echter iedereen om de eerste pasjes richting afgrond te maken. Beneden, aan de overkant of boven, overal dezelfde geluiden: wauw, mega, keitof, graaf, bere, sjiek, nijg, wijs. Toch wilde Koen van verbond Kempen één spijtige zaak vermelden: jammer dat je de koffie in het midden van afdaalwand niet met VISA kon betalen… KL

Alternatieve tochttechniek Ergens te velde – Eigen berichtgeving – Op voorwaarde anonimiem te kunnen blijven, wilde een leefgroep ons hun geheimpje om niet verloren te lopen wel verklappen. “Als je de enveloppe die bij het tochttechniekje zit openmaakt en stiekem terug dichtplakt, dan loop je gegarandeerd niet verloren.” Nvdr: je kan natuurlijk ook langs een logistiek steunpunt gaan en daar de weg vragen. Je ontmoet dan nog eens iemand, en waarschijnlijk kennen zij de binnenweggetjes veel beter… MS

HET WEER morgen zondag Morgen zondag: Het wordt frisser, met minima rond de 12 graden en maxima tegen de 16 graden. De wind komt uit het westzuid-westen, en we krijgen buien.

overmorgen maandag Overmorgen maandag: Nog steeds lichte buien, maar het wordt iets warmer. We tekenen temperaturen op tussen de 10 en de 17 graden. De wind komt uit het westen, windkracht 2.

overovermorgen dinsdag Overovermorgen dinsdag: De wind blijft onveranderd, de minima dalen tot 9 graden, terwijl de maximumtemperatuur naar 18 graden stijgt. Het wordt zwaar bewolkt.

2

Wie zocht naar avontuur?

Schildpad gevonden in de Viroin Mensen maken het nieuws maar soms helpen de diertjes ons daarbij. Zo vond leefgroep Sojascheut vandaag bij hun minibootjesrace een schildpad die lag te zonnen op een boomstam in de Viroin. Dit gaf na enig overleg ook aanleiding tot een naamverandering. De leefgroep heet nu ‘De Schildpadvinders’ en de schildpad heet ‘sojascheutje’. B.J.

Het dagboek van Katrijn & Nathalie Vrijdag 25 augustus De leefgroepdag van de Krinkel was het vandaag, en het was voor mij meteen ook een héél geslaagde dag. ’t Is inderdaad wel lastig soms dat alles zo ver uit elkaar ligt, maar eigenlijk vind ik stappen in deze zalig mooie omgeving toch wel fijn. Onze activiteiten waren ook wel tof: als nevenactiviteiten indiaka (=soort volleybal, maar als bal heb je een “mousse ding” met pluimen in) en voetbalquiz. Zo’n voetbalquiz kende ik absoluut niet en dat vind ik echt wel het leuke aan Krinkel (en cursussen in het algemeen): nieuwe spelen, liedjes, gebruiken… leren kennen en dat dan meedragen naar je eigen kleine Chiro. De hoofdactiviteit was internationaal: “Afrika”. We konden uit het aanbod voor +12 (discussiespel rond racisme) of iets actievers voor -12. We mochten zelf bedenken hoe ze er in Afrika in slagen met beperkt materiaal sap uit bijvoorbeeld een ananas, een banaan of een watermeloen te krijgen (en lekker dat het was!). Wist je trouwens dat ze hun fruitsap in een lang, smal plastic zakje gieten met een knoop erin en als je wil drinken, bijt je een hoekje van het zakje los. Wel grappig en in elk geval minder afval dan onze blikjes. Daarna bleef er nog een beetje tijd over

voor hennaschilderingen. Ik vond het wel leuk om eens ergens anders te eten, en te zien hoe alles in een andere kampkring geregeld wordt. Grappig dat we allemaal van dezelfde Chiro zijn en dat er toch van verbond tot verbond verschillen zijn! Verder nog een woordje van dank voor Joris van Chiro Royheide (Limburg) voor het extra stuk meloen en voor Cindy omdat ze door haar actieve kriebels onze leefgroep als afsluiter van de dag aan het hockeyen kreeg en dat actieve slot maakte deze dag die sowieso al super was echt nog superder. Katrijn Liefste krinkeldagboek, De tijd vliegt hier ongelooflijk snel. Donderdag waren we een hoopje onbekenden, samen in een leefgroep, die vandaag is uitgegroeid tot een vrolijke bende. In het begin kwam het wat stilletjes van de grond en waren de activiteiten ons iets te passief, maar vandaag hebben we onze schade ingehaald. De mopjes over ‘Rompie’ blijken interregionaal te zijn. Luc uit Limburg, onze superactieveling, kan iedereen tijdens het “IJzemanichi”, een Zuid-Afrikaans inleefspel, aan het lachen brengen. Lien, Inge en Emilie brengen ons enkele WestVlaamse woordjes bij met vooral de “scheklank” die bij hen klinkt als “ske” An is de

kampioen in volley bij onze actieve avondactiviteit. Wido zorgt voor de droge humor en kan af en toe een steek geven die zit. Tom zorgt voor de juiste weg, bijgestaan door Wim en Dave. Het inleefspel van Zuid-Afrika was boeiend, vooral de persoonlijke ervaringen van de begeleiding sprak ons heel erg aan (en sorry, Patrick and family je hebt natuurlijk recht op die beurs!). Tussen de opdrachten door gaat het er dan weer serieus aan toe in de leefgroep, of soms zingend, of moppen vertellend, kampthema’s worden uitgewisseld en vooral de verschillende tradities zorgen voor verwondering en praktische tips. Slaapwel lieve dagboek Nathalie P.S. Het nationale zangmoment was weer geweldig, en vooral bij de kaarsjes was er weer dat heerlijke tintelende chirogevoel in de buik.


de Klinker

26 augustus 2000

Experten te gast Jeugd en Sexualiteit, Greenwich, Globelink, Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM), Alfa vzw en Amnesty International. Al deze organisaties stuurden enkele medewerkers om onze eigen activiteitenbegeleiders te komen vervoegen. Het gaat dan vooral over inhoudelijke activiteiten waarbij er toch wel wat deskundigheid in het begeleiden nodig is. Bij de laatste drie organisaties gingen we een kijkje nemen op één van hun activiteiten.

Amnesty International goes Chiro Ward, jongerenwerker voor Amnesty International, logeert enkele dagen bij ons in Dourbes om zijn werkwinkel over discriminatie te geven. Hij vond het wel moeilijk om, zonder helemaal te weten welke de andere activiteiten waren, parameters toe te kennen aan hetgeen hij zelf ging ondernemen. De activiteit verloopt als volgt: eerst worden enkele artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder de loep genomen. Daarna worden er verschillende groepjes samengesteld die een reclamecampagne moeten opzetten om een positief beeld te geven van een minderheidsgroep. De bedoeling is dat er vooral wordt nagedacht over hoe discriminatie ook in chirogroepen kan werken, zonder dat het daarom perse over allochtonen gaat: een zwaarlijvige rakker heeft het dikwijls even moeilijk om zich in zijn afdeling te handhaven. De leefgroepen werken goed mee (soms na wat onwennigheid in het begin) en de eindresultaten mogen er dan ook zijn. Er werd een sketch in elkaar gestoken om de kwaliteiten van

de Limburgers te beklemtonen, er was een cartoon over slimme geheelonthouders en nog veel meer spitsvondigs over holebi’s, godsdienstvrijheid, dikke mensen, domme blondjes,… De voorstelling gaf dan ook aanleiding tot gesprekjes die dikwijls begonnen met: ‘’Ja, bij ons in de groep is dat ook, wij hebben eens…’’ (SH)

Vlinders vangen met JNM Van Antwerpen tot in West-Vlaanderen, van Brussel tot in Mechelen, van Roeland tot in Heuveland, ja, Chiro en JNM hand in hand. Vleugel na vleugel, spriet na spriet. Goed gecamoufleerd, maar je ontsnapt ons niet. Leefgroep Tagatocca was duidelijk enthousiast over de activiteit van de Jongerenbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM). “Vlindertjes vangen, hé! Een citroentje en een dwergblauwtje.” JNM telt bijna 3000 leden en is een jeugdbeweging voor mensen tussen 8 en 25 jaar. Van 8 tot 12 jaar spreken ze van Piepers, van 13 tot 25 van gewone leden. Iedere week is er een activiteit: excursies, natuur- en milieuspelen, kampen, inventarisaties en milieubeheerwerken. Hendrik Stoute en Annick Vercruysse van JNM Middenkust bezochten de Krinkel om chiroleid(st)ers met hun beweging kennis te laten maken. “We willen mensen in contact brengen met natuur en milieu. We werken wel voor een beperkt publiek, maar iedereen is wel hartstikke geïnteresseerd. Je hoeft niet te denken dat JNM een biologieles is. We amuseren ons best wel. We willen ook JNM even voorstellen aan de Chiro, omdat je met kinderen zeker rond natuur kunt werken. En dat het zeker niet saai is. Er zijn hier wel leiders die een beetje spottend doen, maar er zijn er zeker ook die heel geïnteresseerd zijn en vragen stellen. Sommige durven ons zelfs te testen. Een positieve ervaring!” (KOB)

Alfa vzw Mondiale vorming is het ding van Alfa VZW uit Turnhout. Thema’s als vooroordelen, vluchtelingen en de immer groeiende kloof tussen Noord en Zuid staan hoog op het werklijstje van Tine, Nele, Gert en Ine. 2 dagen lang ontvingen deze 4 dames leefgroepen op een picknickveldje langs de Viroin. “We voeren strijd tegen liedjes als wij zijn de platvoetindianen of we zijn de kannibalen van Robison Crusoë of ook nog Tien Klein Negertjes. We vechten tegen dergelijke stereotiepen die zo hardnekkig de kop op steken in Vlaanderen. Ons ultieme doel is eigenlijk een verdraagzame en rechtvaardige wereld,” beweert Tine ietwat spottend. Met dit doel voor ogen maken de mensen van Alfa pakketten en vormingen voor scholen en jeugdbewegingen in de provincie Antwerpen. Maar voor de gelegenheid staan ze ook op Krinkel. De bezoekende leefgroepen schotelen ze Miepje Stereotiepje en L’Afrique, C’est chique voor. Ine: “Dit zijn twee boekjes. Het eerste geeft aan jeugdbewegingen de mogelijkheid om zelf een themanamiddag of een kampthema rond vooroordelen en racisme uit te werken. Het Afrikaspel gaat om een voorstelling van het continent, maar dan niet met strooien rokjes en lemen hutjes. Wij brouwen Afrikaanse fruitsapjes, maken zelf een bal, spelen er spelletjes mee en maken lichaamsschilderijen met henna. De deelnemers vinden het wel leuk, vooral omdat ze iets naar huis meenemen waarmee ze iets kunnen doen.“ Toch zijn de Alfavrouwen niet tevreden over de hele lijn. Volgens hen mocht de Chiro op de Krinkel haar internationale gasten wel wat meer de verf zetten. Tine: ”Er zijn toch wel wat gemiste kansen. Tijdens de nationale zangstonde hadden we toch op z’n minst gehoopt dat er iets internationaals gespeeld zou worden. Waarom niet eens ‘N’kosi sikelele Afrika’ zingen? Roep die ZuidAfrikanen op het podium en laat ze iets met die fanfare doen. Dat zou toch prachtig zijn met 2200 man!”

Gouden tekenraad van tante Kaat! Dierenarts in spé, Anneleen van Chiro SintAmandsberg, demonstreert met gewillig slachtoffer Steven van Chiro Westrozebeke, de werking van een tekentang. KL

RAM 21/03 TOT 19/04 Laat je niet leiden door jaloezie, jouw beurt komt nog! Je onstuimigheid werkt deze week in je voordeel. Paars is niet bepaald jouw kleur. Wind je niet op over kleinigheden. Je ontmoet deze week veel nieuwe mensen.

STIER 20/04 TOT 20/05 De spanningen in je relatie dwingen je tot het maken van excuses. Probeer je af en toe wat meer bescheiden op te stellen. Verder geniet je volop van de opwindende dingen die er gebeuren. Pas op met insectenbeten! Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

TWEELINGEN 21/05 TOT 21/06 Love is in the air! Je weet alleen niet goed hoe je het moet aanpakken, maar aan het eind komt alles goed. Ben je wel altijd eerlijk tegen de mensen in je omgeving? Spreek niet met een dubbele tong. Probeer te zorgen voor een goede nachtrust. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

KREEFT 22/06 TOT 22/07 Eet geen schaaldieren! Je slaagt erin enkele mensen in je omgeving nieuwe moed te geven. Leg je lat niet te hoog, het levert je enkel frustraties op. Je loopt een eigenaardig iemand tegen het lijf, later wordt het je duidelijk waarom. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

LEEUW 23/07 TOT 22/08 Luister niet naar de raad van iemand die je denkt te kunnen vertrouwen. Je geloof in eigen kunnen is deze week eindeloos. Word niet overmoedig maar pak wel enkele dingen aan die je reeds lang uitstelde. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

MAAGD 23/08 TOT 22/09 Pas op voor bruggen! Op werk- of studiegebied breken er betere tijden aan. Een familielid dat je al lang niet meer zag, verlangt naar een bezoekje van jou. Je schijnbare onschuld zorgt ervoor dat je enkele belangrijke dingen te weten komt. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

WEEGSCHAAL 23/09 TOT 22/10 Je blijft maar verkeerde keuzes maken. Stop met piekeren en ga op je gevoel af. Deze week heeft enkele financiële meevallertjes voor jou in petto. Het is nooit te laat om je fouten te herstellen, iemand zal er je heel dankbaar om zijn. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

SCHORPIOEN 23/10 TOT 21/11 Kijk uit met alcoholverbruik! Er liggen enkele aangename verrassingen op je te wachten. Denk echter goed na eer je met nieuwe projecten begint. Enkele giftige opmerkingen doen je later de das om. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

(KOB)

BOOGSCHUTTER 22/11 TOT 22/12 Je gezondheid laat het afweten, net op het moment dat je dat niet kon gebruiken. Je gaat steeds recht op je doel af. Je vind veel steun bij een oude vriend. Let op voor roddels, ze kunnen meer kapotmaken dan je zou vermoeden. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

STEENBOK 21/12 TOT 20/01 Je liefdesverdriet smelt als sneeuw voor de zon bij de aandacht die je nu krijgt. Een leugentje om bestwil is niet erg, maar let op dat het geen gewoonte wordt. Paniek helpt je echt niet verder. Koppig als je bent, krijg je weer je zin. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

WATERMAN 20/01 TOT 18/02

PLANT VAN DE DAG

Hop (humulus lupulus) Een heuse krinkelpint bij het lavertje? De hop is een plant waarvan de naam zo goed als algemeen bekend is. Toch wordt hij zelden herkend. Hopbladeren zijn ruw behaard en lijken wat op die van de braam. Hop wordt ook gekweekt, de scheuten zijn een delicatesse en de hopbellen worden gebruikt in de bierproductie. Zij zorgen ervoor dat het bier helder is en bepalen mee het aroma. Dat is niet altijd zo geweest, voor de toepasbaarheid van de hop ontdekt was, deed gruit ofte gagel het werk, deze laatste is nu haast volledig door de hop verdrongen. De Belgische hopteelt situeert zich voornamelijk in de streek rond Poperinge

al zal je Belgische pint meestal hop uit Duitsland of Tsjechië bevatten. Genoeg gastronomie! Hop heeft nog een andere functie, het is namelijk een weldaad voor slechte slapers. Wel even oppassen, het zou ook versterkend werken op depressies.

Spacecake bij het lavertje? Ook leuk om weten is dat hop één van de enige inlandse leden is van de hennepfamilie, samen met – u raadt het nooit – de cannabis sativa. Inderdaad, ofschoon illegaal gedijt deze plant ook in ons landje in het wild. Het best voelt hij zich op ruderaal ofwel braakliggend terrein, met andere woorden die plaatsen die economisch totaal nutteloos zijn en

dus steeds schaarser worden wegens stelselmatig volgebouwd of op z’n minst tot hondenwei gedegradeerd. Gelukkig (interpreteer dit naar believen) zijn er nog plekjes zoals bijvoorbeeld hier in Dourbes waar de natuur nog vrijuit haar ding kan doen. Zo vonden we in de buurt van activiteit nummer 673 nog enkele mooie exemplaren terug. Tenslotte dient toch nog vermeld te worden dat deze plant vaak onrecht aangedaan wordt door hem te beperken tot het louter hallucinerende. Er is immers ook het bewezen nut in medicinale toepassingen en vergeet ook niet dat de eerste jeansbroeken van hennepvezels gemaakt waren.

Het gaat je voor de wind en ook op romantisch gebied heb je niet te klagen. Een zwempartij loopt noodlottig af. Enkele gemakkelijke klussen worden een zware dobber. Een vriend is het niet eens met de manier waarop je iets afhandelt. Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

VISSEN 19/03 TOT 20/03 Je interesse wordt gewekt voor iets dat je voordien belachelijk vond. Gooi geen dingen weg die je later nog wel eens nodig zou kunnen hebben. Als je een geheim vertelt, zorg dat je daar dan geen spijt van krijgt! Je maakt deze week veel nieuwe vrienden.

Hennep

3


de Klinker

26 augustus 2000

VAN KLEIEN ASBAKKEN TOT EEN NATIONAAL SPEKTAKEL. rond die daar zo over dachten. Een belangrijke taak van DArtA is dan ook de organisatie van het expressiebivak. Vanaf dit werkjaar zijn we ook gestart met een aanbod voor de gewesten: als ze een gewestavond organiseerden konden ze een beroep doen op DArtA. Het is de bedoeling in de toekomst het aanbod verder uit te breiden naar afdelingen en naar groepen, misschien een beetje zoals de Dienst Avontuurlijke Activiteiten. Klinker: En wat heeft DArtA dan precies met het slotspektakel te maken?

Kipdorp - Op één van de zeldzame zonnige dagen van deze zomer tref ik op de parking van Kipdorp twee individuen die met ijzerdraad zitten te prutsen. Hanna en Daan maken allebei deel uit van de spektakelploeg die op het krinkelfeest voor de apotheose zal zorgen. Hanna is bij deze ploeg terecht gekomen omdat ze sinds vorig jaar bij DartA is, en Daan, die in het dagelijkse leven vrijgestelde is in Brussel, “omdat hij anders niks te doen heeft op Krinkel”. Klinker: Kan er iemand misschien eerst eens uitleggen wie of wat DArtA is en waar zij precies mee bezig zijn? Hanna: DArtA staat voor ‘Dienst Artistieke Activiteiten’ en is enkele jaren geleden opgericht door een paar mensen die aanvoelden dat er in de Chiro wel creatievere en artistiekere dingen konden gebeuren dan kleien asbakken maken. Vooral op expressiebivakken liepen er wel mensen

Hanna: De DArtA-mensen zitten in de uitvoering van het spektakel, maar er zijn ook nog andere medewerkers, o.a. een technische ploeg, een paar mensen van nationaal en natuurlijk de regisseur: den Duppe. Klinker: Hoelang op voorhand zijn er mensen met dat spektakel bezig geweest? Daan: We zijn met een paar mensen voor de eerste keer bij elkaar gaan zitten ergens half mei. Er wordt dan wat naar ideeën gezocht; we bekijken waar het jaarthema rond draait en we proberen een concept voor het spektakel te verzinnen. Klinker: Over ideeën en concepten gesproken. Waar halen jullie eigenlijk de mosterd vandaan voor zo’n spektakel? Hoe verzin je iets rond een jaarthema over participatie? Daan: We gaan met de hele ploeg een paar keer op weekend en de eerste avond gaan we altijd naar een voorstelling kijken waar we dan meestal wel een paar ideeën opdoen. Hanna: En de volgende dagen proberen we dan met z’n allen tot een soort uitgangspunt te komen, een verhaal of zo om het spektakel aan op te hangen.

Klinker: Wat is het uitgangspunt voor dit spektakel? Hanna: Mogen we dat eigenlijk wel vertellen? Hanna: Het uitgangspunt is straattheater, op bewegende podia in het dorp. En eigenlijk is er ook een verhaal waar we alles aan opgehangen hebben. Daan: Het is het verhaal van de Bremer stadsmuzikanten. (zie interview Duppe) Klinker: In hoeverre moesten jullie rekening houden met de beperkte accommodatie op deze sobere Krinkel? Hanna: Het is wel heel wat anders hé. Vorig jaar hadden we een groot podium en een grote klank- en lichtinstallatie … Daan: Omdat we zo weinig technische middelen hebben zal er heel weinig drama in zitten en bijna geen gesproken woord. . Klinker: En hoe vangen jullie dat dan op? Op welke manier kan je dan dingen overbrengen aan je publiek? Daan: Er zitten veel visuele elementen in, die dan sterk uitvergroot worden om voor 2000 man zichtbaar te zijn … Hanna: … en muziek. Klinker: Nog een slotvraagje: is dat nu een speciale soort, de spektakelmens of de dartajaan? Moet je over bepaalde eigenschappen beschikken om zo’n spektakel te bedenken of uit te voeren? Hanna: Je moet er vooral goesting voor hebben … maar het is wel zo dat de meeste DArtA-mensen in hun vrije tijd, of zelfs professioneel, wel met iets artistieks bezig zijn. De meesten hebben dus ook wel een specialiteit: drama, of dans, of … de laatste tijd zijn circustechnieken wel erg in trek blijkbaar. Maar eigenlijk hoeft dat niet echt. Uiteindelijk heeft iedereen wel wat creativiteit in zich en met een beetje moeite kan die altijd wel naar boven gehaald worden.

Een participatief jaarthemaspektakel met kippen, katten, honden en ezels Vierkantshoeve - DArtA kampeert nu al enkele dagen op het pleintje voor ons redactielokaal. Een vreemd, maar uiterst boeiend volkje, die dartajanen. Elke dag doen ze een ondefinieerbare gevechtssport als opwarming, al dan niet midden op straat, waarna ze verder werken aan een ijzerdraadgeraamte of in en rond de stellingen gaan hangen die ze de eerste dagen voor ons lokaal opgetrokken hebben. Het zint hen niet echt dat de pers hen zo op de vingers kijkt, maar de vreemde constructies, de percussiesessies en de – al dan niet naakte – repetities, wekten eenieders nieuwsgierigheid. De Klinker vroeg aan Duppe, regisseur van het spektakel, hoe ze een jaarthema als participatie in een spektakel verwerkten. Duppe: Het spektakel wordt eigenlijk opgehangen aan het verhaal van de Bremer stadsmuzikanten. De vier stadsmuzikanten zijn eigenlijk outlaws die verjaagd zijn en geen plaats meer hebben in de maatschappij, maar wanneer ze gaan samenwerken en elkaar kansen geven, vinden ze opnieuw een plaats in de samenleving. Samen weten ze immers de rovers weg te jagen zodat ze in het huis kunnen gaan wonen. Dat zou niet gelukt zijn als niet elk dier zijn inbreng zou gehad hebben. Klinker: En dat is dan participatie. Duppe: Ja, er is ook het element van de straatmuzikanten – kijken en luisteren naar straatmuzikanten is iets heel anders dan gaan kijken naar een artiest die in de verte op een groot podium staat. Daarom willen we ook straattheater brengen. Ook de dorpssfeer is belangrijk. Nu, we gaan het verhaal dus ook niet echt uitbeelden; het verhaal is eigenlijk een kapstok. Klinker: En zal dat duidelijk zijn voor de toeschouwers? Duppe: Er zullen heel veel referenties naar het verhaal zijn, de dieren, fragmentjes uit het verhaal tijdens het krinkelfeest, … maar het is dus aan de toeschouwers om de puzzel samen te leggen. Klinker: Gaan de toeschouwers zelf kunnen participeren? Duppe: Vooral tijdens het Krinkelfeest, de aanloop naar het spektakel, zullen mensen rechtstreeks aangesproken worden om al eens een danspasje te placeren, … Trouwens, ook het proces van de opbouw van het spektakel was heel participatief. Het is niet zo dat ik achter mijn tafel ben gaan schrijven en dat de spelers zomaar moesten uitvoeren. We hebben samen gebrainstormd en tijdens de repetities zijn er ook nog voortdurend dingen veranderd. Klinker: Merci Duppe, ik ga jullie verder laten repeteren.

KC

Klinker: Als dat geen mooie slotgedachte is! KC

De zonderlinge zondagsrijder zegt:

WE ZIJN NIET VAN HET HONDJE GEBETEN, MAAR VOOR ONS WORDT HET EEN KAT IN HET BAKKIE. Dringende oproep :

Plein zoekt naam! Het jaarthemaverhaal is bijna af, maar we zitten met een probleem: de plaats waar het grootste deel van de gebeurtenissen zich zal afspelen heeft nog geen naam! De plek in kwestie is een pleintje midden in een nieuwbouwwijk. Wie helpt ons een naam verzinnen? Inzendingen graag per interne post naar de krinkelkrantredactie. Hou ook de chirowebsite http://www.chiro.be in het oog wanneer je terug thuis komt, want vlak na de Krinkel zullen we jullie weer nodig hebben om verder te kunnen met het verhaal…(wees gerust, ook de nietinternettende medemens zal volgend werkjaar de kans krijgen om het verhaal te beïnvloeden).

4


26 augustus 2000

“Verander de wereld en begin bij jezelf”

VERSE FOSFATEN IN VIROIN Leefgroepen vervuilen rivier.

Het milieuplan Krinkel 2000 is niet alleen geschreven om te voldoen aan de belofte die de Chiro maakte aan de plaatselijke overheden. Het is er vooral om de impact van de Krinkel op het milieu – die er onmiskenbaar is na een zevendaags bivak met meer dan tweeduizend mensen – zo gering mogelijk te houden. En misschien zelfs nog meer om de krinkelaars technieken aan te bieden rond milieuvriendelijk bivakkeren. Een gesprek met Bart Geenen die als gedetacheerde voor de Chiro werkt en Peter Gielen, vrijwillige medewerker bij Chiro en één van de coördinatoren van de activiteitenlogistiek. “Aandacht voor milieu past perfect binnen het concept van een sobere Krinkel. Een sober bivak is op zich al een milieubewuste optie. De opzet van de Krinkel kan echter pas slagen wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat geldt ook voor het respecteren van het milieu. Alle krinkelaars worden dan ook aangesproken om de omgeving met respect te benaderen. De invulling van milieu wordt heel ruim gezien. Milieuvriendelijk op kamp gaan is meer dan je afval sorteren of zuinig omspringen met water. (Meer hierover in het Bivakboek dat binnenkort zal verschijnen.) Het vraagt ook aandacht voor de ruime impact van een kamp op de omgeving, zoals vuurtjes, greppels rond tenten, belasting van de bodem, nacht- en daglawaai, verkeer, etc. Bij de opbouw van de kampkringen werd er dan ook streng op toegezien dat de omgeving zoveel mogelijk gerespecteerd werd. (Alle verbonden hebben het plan vooraf ingezien en goedgekeurd.) Maar om een groots

de Klinker

achter de schermen

Brug Waargebeurd – eigen berichtgeving Vrijdagnamiddag werden enkele Krinkelaars betrapt op een douche-sessie in de Viroin. Verschillende leefgroepen zochten verfrissing in het rivierwater. Velen hielden het bij pootjebaden, watergevechten of zwemmen. Dat ze hierbij een salmonella-vergiftiging riskeerden, baarde hen blijkbaar weinig zorgen. Plots werd er ook een fles Timotei-shampoo bovengehaald en begonnen enkele dames en heren hun haren te wassen in de rivier. Wisten ze niet dat in de deelnemersbrief gevraagd werd biologisch afbreekbare zeep te kopen? Lazen ze het Krinkelboekje niet? Daarin staan toch duidelijke afspraken i.v.m. verantwoordelijkheid opnemen voor de omgeving. “Afvalwater verspreiden over het terrein en vermijden dat dit in de Viroin terechtkomt.(p8)” De opzet van deze Krinkel veronderstelt een grote mate van vrijheid voor deelnemers. Maar vrijheid impliceert ook verantwoordelijkheidszin… Het commentaar van deze natuurvrienden: “Dit water is toch al vuil!” Tja.

Elk soort afval krijgt netjes zijn plaats. bivak als de Krinkel mogelijk te maken, is het niet mogelijk de soberheid overal even scherp te stellen. Bijvoorbeeld: elektriciteit in de bevoorradingstent is onontbeerlijk voor het werk dat voor dag en dauw of na zonsondergang moet gebeuren. Het plan is vanuit de praktijk geschreven, als een realistisch afwegen van wat ideaal en wat haalbaar is. Het is namelijk zeer moeilijk respect af te dwingen voor natuur die niet ongerept is, zeker wanneer het dan nog onze eigen Belgische bodem betreft. De plaatselijke overheden waren – terecht – bezorgd over de impact van een dergelijk grootschalig bivak op hun unieke natuurlijke omgeving. (zie krant donderdag) Toch willen we op Krinkel tonen dat het anders kan. Maar we moeten realistisch blijven. Niet iedereen zal de gemaakte afspraken naleven. Dat wil niet zeggen dat we ons best niet moeten doen. Geen vervuild water

in de Viroin gooien, zelfs al is deze misschien één van de meest vervuilde rivieren van de Ardennen – het is soms moeilijk om de zin hiervan duidelijk te maken. Het gebruiken van stootkarren – en geen auto’s – om de kampkringen te bevoorraden. Het aankopen in grote hoeveelheden, wat minder verpakkingsafval geeft. Een nietszeggende uitspraak als “dat vergaat wel” weerleggen, met het concrete feit dat een bananenschil en een sigarettenpeuk er twee jaar overdoen voor ze zijn verteerd. Als iedereen zijn klokhuis zomaar weggooit, dan liggen er op de krinkelweiden zo’n tweeduizend rond te slingeren. Dieren kunnen zo ook afhankelijk worden van restafval dat toeristen achterlaten, ze verleren het zoeken naar hun oorspronkelijk voedsel en een hele voedselketen kan verstoord worden. De impact van wat we doen en laten op Krinkel is groter dan we vaak beseffen.” Het is aan ons om te kiezen in welke richting die gaat. SH

Waterzuiveringsinstallatie werkt! Met lagen zand en actieve kool, wat keien en twee vaten van 1000 liter slaagt WestVlaanderen er wonderwel in, zijn waswater te recycleren. Iedereen kapt zijn wasbakje gewoon in het grote vat, waarna de bestanddelen beginnen te werken. De wet van de communicerende vaten doet de rest. Drinkbaar is het water niet, klaar en proper daarentegen wel. Om en bij de 400 mensen wassen zich elke morgen met … hetzelfde water. De pogingen van de werkgroep logistiek en inkleding om het algemene krinkelconcept nog verder door te voeren door een douchesysteem op het getouw te zetten, mislukte echter. Maar ze blijven verder zoeken. KL

De krinkel in cijfers Op Krinkel kan men behoorlijk wat afstanden afleggen, dat moeten wij u waarschijnlijk niet meer vertellen. De verste kampkringen liggen ongeveer 6 km uiteen. Een krinkelganger kan per dag tussen de 2 en 10 km stappen, dat is zo’n 6.000 à 20.000 km per dag voor de hele Krinkel. Na het bivak zal er 42.000 à 140.000 km afgestapt zijn. De deelnemers die het verste hebben moeten reizen om op Krinkel te geraken zijn Guzman Alberto en Concha Gaete Katherina. Ze komen van Concepción, Chili en hebben 12.290 km afgelegd. De verschillende kampkringen zijn ook verbonden door een systeem van veldtelefoons. Hiervoor ligt er ongeveer 8 km kabel over de krinkelterreinen. Ook het water wordt via een heel systeem verspreid over de hele Krinkel. 2.980 meter geleende waterslangen voorzien iedere kampkring één uurtje per dag van water. W ij zijn echter ook verbonden met de buitenwereld. Gisteren (vrijdag) was er voor 6.192 BEF aan postzegels briefwisseling aan Krinkel.

One elephant marries the ticket, but two mostly obese aardvarks fights the speedy botulisms, then two partly irascible pawn

5


de Klinker “Veel seks en ge hebt gegarandeerd volk”

Levensgevaar

Kampkring Reinaert – Bij verbond Reinaert zal vanavond een fijn orkestje voor live muziek zorgen op het jaarthemaspektakel. Opmerkelijk is dat hun spektakelploeg bevolkt wordt door ‘gewone’ leiding en niet door ‘die van ’t verbond’. Verder laat er ook nog iemand vallen dat er veel seks in zit, maar vermoedelijk is dat niets meer dan een vals verkoopsargument, maar om daar zeker van te zijn wordt het afwachten tot vanavond natuurlijk.

Kampkringen Leuven en Brussel – De verbonden Leuven en Brussel organiseren de verbondelijke avond samen. We vroegen wat informatie aan de kampkringverantwoordelijke van Leuven. Nele: “Voor de deelnemers wordt het ’s avonds vooral oppassen geblazen, er zouden wel eens doden kunnen vallen. Na de eigenlijke activiteit volgt er nog een spectaculaire verrassing in een aangepast kader.” Meer commentaar wilde Nele niet kwijt. Het belooft alvast een bijzondere avond te worden…

Magisch zout op de oosterse patatten De deelnemers nemen het over Kampkring Antwerpen – Zo sprakeloos als ze waren bij Reinaert, des te spraakzamer zijn ze in Antwerpen. Het jaarthemaspektakel dat zij zullen brengen zal ook niet van de gewoonste zijn: er komen maar liefst drie Korren in voor. Nadien volgt er een inleefspel waarin alles draait rond het veroveren van grondgebied (waar kennen we dat van?) en wel door eerst zoveel mogelijk zout te vergaren. Hoe het precies zal verlopen hangt voor het grootste deel van de inventiviteit van de deelnemers af

26 augustus 2000

regionaal - internationaal

(participatie weet je nog wel), die zelf winkels mogen openen, posten overnemen of onderling bondgenootschappen aangaan. “Haroen en de zee van verhalen”, dat klinkt bekend, maar voor Antwerpen is dat nog niet fantasierijk genoeg. Het thema waarrond het zoutspel draait zal een mix zijn van “Haroen en de zee van verhalen”, “Xena the Warrior Princess”, en een magisch oosten in de riddertijd. Niet dat we ons daar iets bij kunnen voorstellen, maar het klinkt alvast veelbelovend.

Overleven in de grootstad En zo snel mogelijk rijk worden op de kap van een ander Kampkring Mechelen – Hier moet ik eerst een vol bad afwaswater ontwijken voor ik Heiko te pakken krijg die me, badend in een afwasaroma, graag een en ander uitlegt over het spel dat de Mechelaars vanavond mogen meemaken. In een mum van tijd zullen zij het boerengat Dourbes vergeten en zich in de grootstad van de Tsjoepala’s wanen. Zoals in elke modale grootstad zijn ook in Tsjoepa alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd en heerst de wet van de sterkste. Het komt erop aan om via de maffia, zwartwerk en andere illegale praktijken zo snel mogelijk rijk te worden. De winnaar zal dus waarschijnlijk ook de grootste valsspeler zijn …

gezocht M/V Woon je in het Antwerpse en lijkt leiding geven in een stadsgroep je wel een toffe uitdaging? Dan ben jij degene waar Chiro Icarus naar zoekt. Chiro Icarus is een kleine maar nog steeds groeiende Chirogroep in Deurne Zuid, hun kleine leidingsploegje kan best nog wel wat enthousiaste mannen en zeker vrouwen gebruiken. Interesse? Contacteer dan Wendy van Haerenborgh op het nummer: 03\322 56 87 of Ann Jacobs op het nummer: 03\384 20 06.

De omgekeerde wereld Fondry – Leefgroep de cocooners – Gisteren overkwam één van onze reporters iets vreemds: normaal duwt hij krinkelaars microfoons onder de neus, maar ditmaal kreeg hij zowaar z’n eigen dictafoon in zijn gezicht! Leefgroep de cocooners stelde spontaan voor om de rollen eens om te keren, zodat de reporter door de leefgroep werd geïnterviewd. Hoe ben je er bij gekomen om bij de Krinkelkrant te schrijven ? Dat komt omdat ik ook in de Dubbelpuntredactie zit. En vanuit die redactie is de krinkelkrantredactie een beetje gegroeid. Er zijn wel een heel aantal dubbelpunters niet mee op Krinkel, en we hebben ook een heleboel andere mensen aangezocht om mee te schrijven. Is het stressen om voor de Krinkelkrant te schrijven ? Eigenlijk wel, vooral vlak voor de deadline wanneer er zo van alles nog niet in orde is. Voor de eerste krant hebben we drie dagen tijd gehad om ze te schrijven tijdens de voorwacht, en ook vÓÓr Krinkel zijn er al artikels geschreven. Maar nu zitten we aan een tempo van één krant per dag en hebben we dus veel minder tijd. Ook de op voorhand geschreven teksten beginnen op te geraken. Normaal verschijnt een krant ’s ochtends. Waarom de Krinkelkrant niet? Dat heeft te maken met technische redenen, omwille van de drukker. Ook praktisch zou het niet te doen zijn om het laatste nieuws ’s morgens vroeg nog in de krant te krijgen en dan naar de drukker te gaan. Nu hebben we de deadline ’s middags en kunnen zaken die ’s ochtends gebeurd zijn toch nog mee in de krant. Waar wordt de krant gedrukt? Dat gebeurt in Nismes. Op welk papier wordt de Krinkelkrant gedrukt? Recyclagepapier?

Op het papier dat u nu vasthoudt, beste lezers. Met welke inkt wordt het gedrukt en wat kost de productie van zo’n krantje? Daar heb ik zelf geen idee van: ik schrijf en fotografeer het alleen maar. Ik denk zwarte. Nog één belangrijke vraag: hoe ziet een dag van een krinkelkranter er uit? Wij staan in het beste geval rond zeven uur op, om half acht/acht uur ontbijten we. Daarna trekken we naar ons redactielokaal in de Vierkantshoeve en vergaderen we een eerste keer over de artikels die nog afgewerkt moeten worden voor de krant van die dag. Ook wat er in de namiddag nog bezocht en gefotografeerd moet worden, wordt afgesproken. Dan beginnen we te schrijven of gaan we nog snel op reportage of een paar foto’s nemen. Indien er ’s avonds ook nog iets te doen is, maken we daar ook reportages over en gaan we achteraf in het redactielokaal nog wat zitten schrijven. Zo rond twaalf uur worden de computers uitgezet, al kan het soms ook later worden. Indien het mogelijk is, proberen we ook nog ergens een stukje laver mee te pikken. Wat denkt u van Krinkel, welke reacties hoort u zoal? Voor zover ik de Krinkel tot nu toe al gezien heb, is het een groot succes, ondanks de enkele problemen. Ik zie toch overal lachende gezichten en mensen die zich ontzettend lijken te amuseren, dus dat zit wel snor. Wat vindt u van leefgroep Cocooners? Ik vind jullie een sympathieke leefgroep, vooral omdat ik nog nooit zelf geïnterviewd ben. Ik vind dit wel eens leuk, voor de verandering. Dank u voor uw medewerking, tot de volgende keer! Noot: zeker het woord ‘Avelgem’ ergens vermelden. Bij deze. MS

Rustig samen chiroliedjes zingen brengt de sfeer erin op vrije momenten.

De toren van Babel

ERRATUM Gisteren werden per vergissing twee foto’s in deze rubriek verwisseld. Hier vind je de juiste mensen bij de juiste namen. Onze excuses!

Nieuws uit de internationale kampkring De internationale kampkring krinkelt er lustig op los. Overal zitten groepjes mensen te zingen en te babbelen. Toch wist Klinker Katherine (Chili), Rojanie en Edgar (Filipijnen), Gabriel (Paraguay) en Nelson uit Botswana te vinden voor een gesprek. Een uitgebreid interview met Nelson vindt u elders in deze krant. “Een van de belangrijke doelen van Nippac is proberen het klassenonderscheid te doorbreken,” zegt Gabriel. “Onze leden komen uit de lagere klasse en de lagere middenklasse. We hebben ook kinderen die weinig kansen krijgen om naar school te gaan. We gaan dan met de ouders praten.” Er bestaan ook scholen die door Nippac ondersteund worden. De leraars zijn veelal vrijwilligers. Ook in de andere landen trekt Chiro vooral mensen uit de lagere klassen. Een en ander brengt mee dat de activiteiten en kampen nagenoeg gratis zijn voor de kinderen. “De groepen zamelen geld in bij bedrijven en via activiteiten,” zegt Rojanie. “Ook Broederlijk Delen steunt ons elk jaar. En niet te vergeten de gepensioneerde Vlaamse priesters, die tot voor kort nog sterk aanwezig waren in de beweging.” Chiro Filippijnen bestaat in 2002 trouwens al 50 jaar, iets wat zij onder andere willen vieren met een nationaal leidingsbivak à la Krinkel. Edgar merkt op dat hun Chiro meer samenhangt met de parochie. “Voor of na de wekelijkse, gedeeltelijk door Chiro verzorgde mis, staan we met de kinderen ook stil bij het evangelie, zodat zij de boodschap kunnen begrijpen.” Wat zij hier het meest missen? “Een zuivere rivier, om in te zwemmen en in te spelen,” zeggen de ZuidAmerikanen in koor. En eigenlijk zou Katherine graag wat meer en heviger spelen. En zien zij ook luxe op dit kamp? “O ja, de hele infrastructuur, de massa mooie tenten, en de uitgebreide maaltijden… dat is allemaal ongekende luxe voor ons. En zo blijkt soberheid eens te meer een relatief begrip te zijn.

6

Aurimas uit Litouwen

Tatyna uit Oekraïne

Rojanie G. Del Pilar, 28 Lievelingsmuziek: R and B, pop, lovesongs Lievelingsboek: boeken van To m Clancy Lievelingsgerecht: adobo, kip met sojasaus, look en azijn; Italiaans eten

Naam: Chiro Land: Filipijnen Aantal leden: 1200 Aantal groepen: 23 Afdelingen en leeftijd: 6-8: Starlights en Bedouins, 9-11: Sunbeams en Sunguards, 12-14: Crown Girls en Crown Boys, 1516: Christi Girls en Christi Boys, 17-20: Aspirants Samenkomsten: Zondag van 14 uur tot 17 uur Activiteiten: balspelen, knutselen, catechese, zangstonde Uniform: zwarte broek, wit T-shirt en sjaaltje voor jongens; blauwe broek, blauw hemd en sjaaltje voor meisjes

Gabriel Roa, 21 Lievelingsmuziek: romantische muziek, Paraguayaanse polka Lievelingsboek: “Yo, el supremo”, Roa Bastos Lievelingsgerecht: sopa paraguaya: maaltijdsoep in niet-vloeibare vorm, met maniok, ei, melk, opgediend met vlees en sla

Naam: Nippac (Nin?os perseverantes Paraguayos Católicos) Land: Paraguay Aantal leden: 650 Aantal groepen: 22 Afdelingen en leeftijd: 7-8: verdes (groenen), 9-10: rojos (roden), 11-13: azules (blauwen), 14-16: naranjas (oranjen) Samenkomsten: 1x per week, vrijdag, zaterdag of zondag Activiteiten: zingen, uitbeelden, spelen, bezinningen, sociale activiteiten (bv. rond klasseonderscheid), knutselen, 3-daags kamp (langer kunnen de mensen niet betalen) Uniform: gele das met boord in afdelingskleur

Katherine Loncha, 30 Lievelingsmuziek: alle melodieuze muziek Lievelingsboek: “Una cancion desesperada”, P. Neruda Lievelingsgerecht: empanada de horno (vlees in een deegje) met een rood wijntje

Naam: Jupach Land: Chili Motto: “Jugar bien es vivir bien” (goed spelen is goed leven) Aantal leden: 5000 Aantal groepen: 50 Afdelingen en leeftijd: 6-7: verdes menor (jonge groenen), 8-9: verdes mayor (grote groenen), 10-12: rojos (roden), 13-15: azules (blauwen), 16+: naranjas (oranjen) Samenkomsten: 1x per week, zaterdag of zondag Activiteiten: spel, excursies, zingen,… Uniform: petje, sjaaltje en pin


de Klinker

26 augustus 2000

buitenwereldnieuws LOTINGEN BELGISCHE CLUBS Brussel – Internet – Anderlecht kent z’n eerste tegenstanders in de Champions League. Paars-wit zal het moeten opnemen tegen Manchester United, PSV Eindhoven en Dynamo Kiev. In de Uefa-cup moet Brugge het opnemen tegen Nicosia (Cyprus), Genk tegen FC Zürich (Zwitserland), A A Gent tegen Ajax Amsterdam (Nederland) en Lierse zal Bordeaux (Frankrijk) moeten verslaan indien ze verder willen.

35.000 MAN OP EERSTE DAG PUKKELPOP Kiewit – Belga – Vrijdag daagden er voor de openingsdag van Pukkelpop in Kiewit zo’n 35.000 jongeren op. Door het grote aantal podia bleef het echter geruime tijd weinig druk voor het hoofdpodium. Backstage nam de Britse groep Placebo intussen een gouden plaat in ontvangst.

TURKSE MILITANTE ERDAL GAAT ACHTERUIT Brussel – Belga – Een onafhankelijke arts stelde in opdracht

van het ministerie van Binnenlandse Zaken vast dat de gezondheid van Fehriye Erdal sterk is achteruitgegaan. De Turkse militante, die van terrorisme, verboden wapenbezit en bendevorming beschuldigd wordt, wenst in vrijheid gesteld te worden met een meldingsplicht, en ook nog toegang tot de asielprocedure in België te verkrijgen. Momenteel staat ze onder huisarrest ergens in Charleroi.

EX-MISS BELGIË MAG ACHT DAGEN NIET RIJDEN Gent – Internet – De Gentse correctionele rechtbank legde

vrijdag een geldboete van 20.000 BEF op aan ex-miss België Brigitta Callens (20). aarnaast kreeg ze ook nog eens acht dagen rijverbod. Een politierechtbank had haar eerder enkel een boete opgelegd, maar het parket ging hiertegen in beroep en bekwam voor de correctionele rechter nog een bijkomend rijverbod. De rechter toonde begrip voor het feit dat Callens onderweg was naar haar grootvader die op sterven lag in een ziekenhuis. Toch vond hij dat 155 rijden waar men maar 90 mag niet te verschonen was. “Er hadden slachtoffers kunnen vallen”, zei hij.

TEKENAAR DONALD DUCK OVERLEDEN OP 99-JARIGE LEEFTIJD Oregon – Internet – Carl Banks, de tekenaar van Disney die onder andere Donald Duck schiep, is vrijdag in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oregon overleden. Banks leed al meer dan een jaar aan leukemie. Hij was reeds van in 1968 met pensioen, maar tussen 1943 en 1965 scheef en tekende hij alle Donald Duck strips. MS

Gezocht M/V Uw profiel: u bent een chiromens in hart en nieren u kan omgaan met stadskinderen en –jongeren u stopt met Chiro maar wil wel nog een nieuw engagement opnemen of u bent leid(st)er in een groep met een leidingsoverschot u houdt van de stad u woont, werkt, studeert in Brussel of kan er gemakkelijk geraken Uw functie: u biedt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar wekelijks (meestal op zondag) activiteiten aan u enthousiasmeert de leidingsploeg u houdt nauw contact met ouders en netwerk u gaat na de leidingskring iets drinken in een gezellige kroeg in onze hoofdstad Wij bieden: een nieuwe uitdaging met de bijhorende ervaring die u zal opdoen loon in natura een onwaarschijnlijke (stads)sfeer een nieuwe vrienden- en kennissenkring onvoorwaardelijke steun vanuit gewest Metro Contactpersonen Zie je het zitten om een chirogroep in Brussel uit de nood te helpen, aarzel dan zeker niet en neem contact op met Daan Desmet (vrijgestelde voor Chiro Gewest Metro) of Sikko Segaert (vrijgestelde voor Marollen en Schaarbeek). De kampkringverantwoordelijken weten hen zeker te vinden. Je kan ook iemand aanspreken van Gewest Metro (te vinden op de Brusselse kampkring). Kan je niet beslissen? Geen nood, ook na de Krinkel zijn we nog bereikbaar en dit op 02/511.39.02 of 02/502.93.50 (verbondshuis Brussel) en via de elektronische post op regioBRA@chiro.be. We zouden het haast vergeten, maar ook de postbode weet ons wonen. Ons adres: Kolenmarkt 85 te 1000 Brussel.

Wij zijn de leiders van morgen! Chiro Southern Africa en Chirojeugd Vlaanderen zijn broeders. Of lees je liever zusters? Sinds enkele jaren hebben we een partnership. In het kader van dit uitwisselingsverband mogen we 5 chiromensen uit Zuid-Afrika verwelkomen op Krinkel. Eigenlijk moeten we zeggen Zuidelijk Afrika, want Zeph, Thembile en France komen uit Zuid-Afrika, Nelson uit Botswana en Sam uit Lesotho. De Klinker schoof even bij in het internationale nest. Niek Everts, sinds jaar en dag ook betrokken bij de Zuid-Afrikawerking van Chiro, nestelde mee. Klinker: Even niet beginnen met de verschillen tussen Chiro Southern Africa en Chiro Vlaanderen: welke gelijkenis springen jullie hier op Krinkel in het oog? Zeph: Dat jonge mensen samen komen en spelen. Ook bij ons is dit een gewoonte, zeker wanneer we mensen samenbrengen die anders nooit samen zijn. Zoals tijdens regionale meetings. France: Ook wij werken met verschillende leeftijdgroepen. Sam: In 1997 hadden we een wereldbijeenkomst in Durban voor alle FIMCAP-bewegingen. Het lijkt wat op dit kamp. Ook toen deden we veel activiteiten. Maar bij ons was het in de stad en niet in de bossen. Klinker: Welke verschillen met Chiro Southern Africa vallen in de smaak? Zeph: Waarover ik verbaasd ben is dat de regering hier echt goed zorgt voor jonge mensen. Jullie worden financieel gesteund en eergisteren kwam de Minister van Jeugd en Sport jullie zelfs bezoeken. We hopen dat er bij ons ook ooit een dag komt dat de regering op die manier naar het volk toestapt. France: We zijn niet gewoon op de buiten te kamperen. Het is volledig nieuw. Misschien moeten we het bij ons wel introduceren. Sam: Het maakt me blij hier zo veel jonge mensen te zien, die uit veel verschillende families komen. Ze krijgen de toestemming om hier een week samen te leven en ze worden ondersteund door hun ouders. Alles is hier heel goed georganiseerd. Hopelijk wordt het in de nabije toekomst in ons land ook zo. Klinker: Met welke verschillen hebben jullie het eerder moeilijk? Zeph: Er is één ding dat in ZuidAfrika nooit mogelijk zou zijn. Niet dat ik er tegen ben, maar jongens en meisjes zouden nooit samen kunnen

slapen. De jongens zouden de meisjes storen en met hen proberen te spelen. Hier is dat geen probleem. Sam: Bij ons slapen we heel lang. De uren zijn hier heel kort. Tijdens de dag doen we heel veel activiteiten. Soms word ik heel moe en dan moet ik ’s morgens vroeg opstaan. Voor mij is dit vreselijk, maar ik overleef het wel. Klinker: Vinden jullie het partnership tussen onze bewegingen belangrijk? Zeph: Wat ik goed vind aan jullie beweging is de open cirkel in jullie chirosymbool. Jullie vormen gemeenschap op zichzelf, maar staan toch open voor andere mensen, met wie jullie één familie willen vormen. Dit partnership bewijst dat wat jullie zeggen, ook in praktijk wordt omgezet. Hierdoor zijn we één gemeenschap geworden. In onze hoek van de wereldbol moeten vechten om te overleven, we hebben weinig geld. We krijgen ook altijd een beetje financiële hulp van Chiro België. Sam: Dergelijke uitwisselingen zijn leerrijke ervaringen. Je leert veel over hoe mensen in andere culturen denken en zich gedragen. Je ziet veel en je leert veel. Dingen die je meeneemt naar je eigen land. Voor beide kanten is het goede zaak. France: Ik hou van dit partnership. We leren veel spelletjes en liedjes. Sinds ik hier ben, heb ik al veel dingen geleerd die ik aan mijn vrienden in Zuid-Afrika kan leren. Klinker: Hier in Europa horen we vooral slecht nieuws over Afrika: oorlogen, criminaliteit, droogte, honger, … Is het dan werkelijk zo slecht bij jullie? Zeph: Het gaat slecht, maar tegelijkertijd ook niet zo slecht, in de zin dat je niet altijd de media kunt vertrouwen. Meestal sturen ze negatieve dingen de wereld in. Maar je kunt moeilijk ontkennen dat het niet goed gaat. Veel landen komen in één of andere zin uit een koloniale periode. De overgang naar de onafhankelijkheid heeft overal voor problemen gezorgd. De nieuwe leiders vechten voor de macht en dit treft het volk. Er is gebrek aan werk en dat schept problemen. Er is niet genoeg onderwijs, niet genoeg geld en dan begaan mensen misdaden. De kleine mensen lijden, maar ze zoeken hun uitweg. Ze overleven. Niek: Dat is precies wat ik leerde van het partnership. Op bezoek in Afrika kreeg je een totaal ander beeld dan in de media. Je voelt vriendschap. Je wordt goed ontvangen in leuke en warme families. Je voelt er familiegeest. Je ziet wel de problemen, maar je ziet ook dat er niet enkel problemen zijn. Niet alles is slecht

en niet alles is goed. In Afrika zijn geeft een totaal ander beeld van Afrika. Daarom is het belangrijk om in contact te blijven. Zeph: In tijden van apartheid waren we allemaal verdeeld. In steden en suburbs is het nu misschien wel beter, maar op het platteland zal je nooit een blanke zien verblijven bij zwarte mensen. Als de Belgen komen, verblijven ze in zwarte families en bezoeken ze onze scholen. Dit is een leerrijke ervaring voor onze mensen. Het toont dat blank en zwart kunnen samenleven. Klinker: Zijn jullie ondanks alle problemen hoopvol voor de toekomst van Afrika? France: Ik hoop inderdaad dat de zaken beter zullen lopen in de toekomst. Sam: Wij Afrikanen, moeten onze handen in elkaar slaan voor een betere toekomst. We moeten ons best doen. We hadden vroeger niet de nodige ervaring en kennis om de dingen goed aan te pakken. Nu beseffen mensen dat het anders moet. Met de tijd komt zeker alles in orde. Niek: Ik denk dat Chiro een hoopvolle plaats is voor de toekomst. Het is klein, maar mensen komen samen. En ze leren veel sociale vaardigheden. Ze doen gemeenschapswerk en projecten als een eerste-hulp-programma of een project voor mishandelde kinderen. Chiro speelt hierin een belangrijke rol. Nelson: De taak van Chiro is het opleiden van de leiders van morgen. Onze leuze zegt We build our nation in the spirit of Christ. Wij moeten met de Chiro overal deze boodschap verspreiden en kinderen de juiste weg tonen. Wij moeten onze leiders wijzen op de slechte dingen, die leiden tot oorlog en onenigheid. Iedereen moet weten dat de beste manier om problemen op te lossen samen gaan zitten en discussiëren is. Beter dan wapens op te nemen. Als we ons verenigen, kan Chiro een grote rol spelen. Dit is een uitdaging! We zijn de leiders van morgen.” KOB

ODELADELO ■ Kathleen Rens voor Véronique van Dijck, Els de Wit, Ellen Rens en de rest da mee is: Oi Amigos! Ik zit hier dus nu in het bangelijke Brazilië en kan dus diën bangelijke krinkel ni mee doen, maar ge ziet hé! ik ben jullie ni vergeten. Amuseer jullie daar goe, ik zal het hier ook doen. Tchau! ■ Erwin Roosen voor alle bekenden: Hopelijk lukt het de vijfde keer wel! Graag wens ik jullie een toffe en deugddoende krinkel! Vanop het thuisfront voelt het toch wel vreemd aan.

ginder hé, dat ik heen klachten hoor zene... Moeke

■ Zussies Cools voor de vijf smurfen (Mariakerke-smurfendorp): 2e zit tot nu toe iet minder maar geloof nog steeds in mezelf. Just do it is opgeslaan in mijn hersenen. Al door de bank gezakt? ■ Ne sukkelaar voor iedereen: mensen, geniet er daar van, ge weet niet hoe gelukkig ge zijt! iemand die er niet bij kan zijn

■ Voor Bert Rotthier (Lint, Mechelen): Bertje, ge kunt zorgen dat ge nu met een liefke naar huis komt hé! Amuseer u nog!!! uw timmeke.

■ Bert Van den Bossche for Fimcapparticipants and Chiro International Committee: Hello Fimcap-freaks. I hope you have all a nice “Krinkel”. See you all on soon. P.S. Do you like the chiro-food ?

■ Liesbeth voor Sofie, Els, Liesje en Sabke (chiro Akkefietje): Braaf zijn

■ Hans Meersman voor Anneloor en Lien (chiro Beveren - Leie) en

gewest waregemzuiders: Wat kunnen herexamens vreselijk zijn !! Wil je wat KRINKEL meebrengen naar huis ? AUB ■ Van Jelee voor Eva & Jordi (chiro Hakilo, Brussel): Drinkeldedrinkeldedring. Kzennekikket. Tskentj dant mette Walter guu guit. Ê doe follop zen reevalleduisje-uufeningen (nog noeit zoe aktief geweest). Luk Drempel emmek oeik gezien, en ‘k most aaln de gruutn duun (oi ee pesies ewa guu te muiken). Bruif zèn, newui!!! ■ Smarty voor iedereen die ik ken (Schelle en omstreken)... Veel groetjes aan: Jeroen,Pieter,Bert,Tom D.V.,Sofie D.S.,Hanna,Nele V.H,Caro,Kim M.,... en de rest. Mijne eerste 2de zit is achter de rug en het viel best mee. Amuzeer jullie ginderachter !!!


de Klinker

26 augustus 2000

Amedee zit ermee... Lieve ouders, Ik zie het niet meer zitten! Al die kilometers die we hier moeten lopen, het begint mijn voeten uit te hangen. En als we dan nog recht op ons doel afgingen… Maar nee, we lopen hier in kringetjes (misschien heet het daarom Krinkel?). Het erge is dat het dan meestal nog aan onze leefgroep ligt ook. We hebben hier niemand die serieus kaart kan lezen, of kaas heeft gegeten van coördinaten. Ja, onze weg vinden op een simpel stratenplannetje, dat lukt nog net. Pijltjes volgen op een goed aangeduide route ook nog wel. Maar om hier in Dourbes de weg te vinden moet je al een cursus avonturier voor gevorderden hebben gevolgd, of minstens cartografie voor beginners. Wat wij dus niet gedaan hebben. De meeste mensen in mijn leefgroep kunnen nog geen kompas van een horloge onderscheiden, laat staan het noorden van het zuiden. Niet moeilijk dat we voortdurend verloren lopen? En mijn beruchte oriëntatievermogen heeft zich ook al gemanifesteerd: vanochtend liep ik bijna verloren toen ik van mijn tent naar de refter probeerde te gaan. Ik ga nu stoppen met dit briefje, want ik moet dringend gaan liggen om de vermoeidheid uit de benen te laten wegtrekken. Ik zal straks wel eens proberen om een brievenbus te vinden. Als jullie dit kunnen lezen ben ik daar dan toch al geraakt tenminste. Hopelijk is het niet te ver en vind ik mijn tent nog terug… Liefs, Amedee de Kankerende Krinkelaar

Vul de hier omschreven woorden in in de tabel. Breng, via de nummers, de juiste letters over naar het oplossingsvak.

1

1 2 3 4 5 6 7

3

8

sfeer bartijd dit doe je na het tandenpoetsen dit ben je vast en zeker na Krinkel kapitein Haak is er één daguitstap onmisbaar om een senior op te zetten met blaren op je voeten toch de moed hebben om verder te stappen

8

2 1

4

3

5 6

6 4 5

Oplossing 1

2

3

4

ODELADELO

■ Gigantisch: vanaf september 2000 gaat Gigant weer van start! Gigant is er voor enthousiaste (ex)chiroleiding die op kot zit in Gent. Per jaar worden er 4 activiteiten georganiseerd met als klassiekers: pleinspelen en een stadsspel. Geïnteresseerd? Contacteer Dimitri van K11 (West-Vlaanderen) of vanaf 1/9 het regionaal chirosecretariaat. ■ Keukenploeg van Leuven vraagt dringend koelelementen, verpakt in zwarte zak met letters LE, verdwenen uit frigo van bevoorrading. Graag terug brengen. ■ De Klinker dankt iedereen die gisterenavond zorgde voor het wereldrecord krantenvouwen en -verdelen. ■ Reünie RAKWI’s afdelingsbivak Manderfeld: laatste avond 24 uur

8

komen we samen aan de kerk. PS: En de krokodil… Alvast groetjes van Joris, Bart & Ils

slaapmatje dat internationaal wil gaan voor 1 nacht. Contacteer Syntra (internationale kampkring)

■ De kinderen v/d Limburgse kampkring zoeken vriendjes en vriendinnetjes tussen 6 en 12 j. die zondag mee komen spelen. Veel groetjes aan alle Limburgers.

■ Berichtje voor Jan en Henk van kampkring Wondermeloen: bedankt om de kampkring te willen trekken. Ook al kunnen we soms zagen en kritiek geven, jullie doen prima werk!

■ Eline Vanderbiest! Er is (hartvormige!) post voor je, maar je bent officieel niet aanwezig op de Krinkel. Meld je bij het secretariaat en schrijf je in. Aanbidder van Eline: post niet bezorgd.

■ Tine Van Neck (Leuven, Heuvelland, chiro Kadee) zoekt een notenkraker ouder dan 1982.

■ Gezocht: ketiploegen die tijdens de zomervakantie 2001 een uitwisseling willen opzetten met een ketiploeg uit Catalonië of Zwitserland. Contacteer Zeger op Kipdorp. ■ Gezocht: een plat, luchtige en dik

■ Thembile (South-Africa) is single, but doesn’t like it. You find him in the international camping circle. ■ Wij melden u de heuglijke geboorte van Chio Pleuris, nieuwe alliantie binnen gewest KUST. Alle zintuigen komen hier aan bod, met een tintelend gevoel in de buik gaan wij de rest van de Krinkel ten volle beleven.

7

2

7 8

9

■ Rechtmatige eigenaar zoekt zijn vertrouwde pet (emotionele waarde). Zwarte pet met oranje randje, beter bekend als een orange-klak (met Omusic als opdruk). Graag bezorgen op K10 tent 15 of overdag K15 leefgroep 43. ■ Hoe betaald (sic!) Lies van Antwerpen in natura? Met patatjes natuurlijk. Ikke van steunpunt. Waar zitten onze Houtemnaars? Wesse en Joke, laat eens iets van je horen (zien). Superdikke bees voor ons Lilla-Leentje Merckx en de rest van Brussel van papa Herman en mama Mia. ■ Limburgse tent ‘De Vliegende Schildpadden’ zoekt anti-snurkmiddel voor Diesel (komt traag op gang). ■ Antonio mi amigo, yo quiero paz!! Saludos, Truyken.

5

6

7

8

9

JARIG VANDAAG Pieter Mennes uit Schelle Stijn Van Antwerpen uit Kontich Nancy Van Looveren uit Wommelgem (begeleiding)

Kwistig kussen!!!

klinker2000-08-26  

Verder in deze krant Uiteindelijk leidt een goede vorm van participatie van iedereen tot een goede sfeer, waar iedereen zich goed kan voelen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you