Page 1

BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

DUBBELPUNT stus | nr. 1 | september 20 10 | s, niet in juli en augu maandelijk 30, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt p r v o | d p g Ki n n, i e d w i 1 euro | u e o l B o . ir H : h s C re dad voor . & afzen t van en vzw | v.u n Tijdschrif e r e d n gd-Vlaa Chirojeu

]foto: jan van bostraeten > chiro gruitrode[


edito Stout?Moedig! Je mag niet met je schoenen in de zetel. Je moet in de rij staan. Je mag niet luid roepen. Je mag je niet vuilmaken. Je mag niet rondhangen op het plein. Soms lijkt het alsof je enkel stilletjes mag spelen op een veilig graspleintje met een moussen bal. In de Chiro nemen we vaak een loopje met die regels. Wat door sommigen als ‘stout’ wordt bestempeld, is in de Chiro de normaalste zaak van de wereld. Weet je, in de Chiro krijgen kinderen en jongeren de kans om straffe activiteiten te beleven die thuis of op school niet zomaar kunnen. Trekken, duwen, een vuile beek, een klerenketting, enz. Is dat allemaal zo stout? Doen we daar onszelf of anderen kwaad mee? Nee! ‘Stout zijn’ betekent voor ons vooral niet bang zijn om iets te ondernemen, je stoute schoenen aantrekken en je stoutste verwachtingen overtreffen. Met de Chiro durven we bovendien actie ondernemen tegen onrechtvaardige situaties. Van klein tot groot, wij hebben de ballen aan ons lijf om hard te roepen als er dingen scheef zitten. Wij zijn een grote groep die samen sterk staat. Een gebrek aan speelpleintjes, een onveilige verkeerssituatie, pestgedrag in de afdeling, energieverspilling, discriminatie: niets is voor ons te veel als we onze stoute schoenen aantrekken. Laat ons dat dan ook doen: een jaar lang trekken we onze stoute schoenen aan, en schieten we in actie. Niet enkel in de Chirolokalen, maar ook erbuiten. Laat zien dat de Chiro ballen heeft!

Meer weten over het jaarthema Stout?Moedig!? www.chiro.be/jaarthema

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Lien De Vos, Bert Gyssels, Marieke De Vos, Eef Lenaerts, Sara Theunynck, Anneleen Vermeire, Vincent Vangeel, Niels Viaene en Marco Mariotti. ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ] Jaarthematekeningen[ Leen Van Vaerenbergh ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

SuperHiro

Dossier: jaarthema Stout?Moedig!

BCV over een andere boeg. Daarom heet die nu de ‘SuperHiro’. SuperHiro’s zijn mensen zoals jij en ik, maar ze hebben iets bijzonders meegemaakt, of zetten zich al jaren keihard in, of maken zich op een andere manier bijzonder. In deze editie stellen we je trots Elke Sockeel voor, één van de twintig finalistes voor Miss West-Vlaanderen. Drieëntwintig lentes jong, master in de bedrijfspsychologie en oorspronkelijk van Bevere aan de Yzer bij Alveringem, uit Chiro Haro.

Jaarthemafiguren (de) Rob

van Rob is een doodgewone Chirokerel ongeveer 15 jaar. Afzakkende broek, lapjes scheuren in zijn T-shirt en een boel

op zijn Chirohemd (van op bivakken, gewestactiviteiten, festivals, enz.). Niet echt speciaal, dus. Tijdens een Chironamiddag ontdekt Rob een paar vreemde ze schoenen in het materiaalkot. Hij trekt de aan en voor hij het goed beseft, gaan schoenen met hem op de loop. Wanneer anze stoppen, bevindt Rob zich in een dere wereld. Daar ontmoet hij niemand minder dan ...

wereld De Rover De Rover is een stoere bonk. Littekens, ooglapje, houten been, sjofele hoed... aaargh... een echte rover, dus. Hij woont in een vuurtoren op de Ruige Rotsen. Het is een echte avonturier met een ietwat bizarre fetisj: schoenen. Van al zijn reizen brengt hij schoenen mee, die hij uitstalt langs de wanden van zijn vuurtoren. Wanneer hij Rob ontmoet, herkent hij direct diens schoeisel: de stoute schoenen. Eindelijk zijn ze terug! De schoenen, stout als ze zijn, hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte om er zomaar vandoor te gaan.

schoppen Dat kan met alle schoenen, maar er is één soort die hiervoor extra geschikt is: de Stoute Schoenen. De Rover bracht ze ooit mee van een reis door het koninkrijk Rebelgica. Wie ze aantrekt, krijgt plots bergen lef. Handig, maar soms ook knap lastig. Ze hebben een eigen willetje en doen soms lekker wat niet hoort.

september 2010

Rebelgica

4

 Genotsborden: genotsborden zijn het tegenovergestelde van verbodsborden.

voortdurend ruzie en durven niets meer.

Ze sporen mensen aan om leuke dingen

Oorzaak van die algemene malaise?

Dubbelpunt: “Vertel eens wat meer over je Chirocarriere.”

Rebelgica is een land, ver hier vandaan,

te doen. Bijvoorbeeld: ‘Hoera, uitermate

Koning Brave Hendrik !

Elke: “Mijn eerste contact met de Chiro

smerige modder! Spring erin!’

Door een laffe list greep Brave Hendrik

stouter.

Populaire gebruiken

gica. Hij voerde strenge regels in en zoog

Inwoners

De Rebellen hebben enkele merkwaar-

de ziel uit het ooit zo straffe land. Veel

dige populaire gebruiken. Dit zijn er

Rebelse gewoontes en tradities werden

Ze noemen zichzelf Rebellen. Ze zijn

enkele:

allemaal anders, maar hebben toch één

 (Re)bellen blazen: veel Rebellen zijn

was toen ik als tienjarige meeging op bivak, dat was op aanraden van vriendinnetjes die er al in zaten. Pas twee jaar later zou ik effectief lid worden en wekelijks mijn portie rood-blauw gaan opdoen. Ik heb aan het einde van vorig werkjaar besloten te stoppen na zes mooie jaren als leidster, maar dat wil niet zeggen dat ik ermee stop. Ondertussen is de Chiromicrobe al tot in mijn hart en nieren gekropen. Ik blijf aanwezig op alle activiteiten van mijn groep en ze weten dat ze op me kunnen rekenen om af en toe bij te springen als dat nodig is. Ook de rol van hulp- en kookleidster op kamp spreekt me ten zeerste aan.”

is er anders, gedurfder, experimenteler,

twee jaar geleden de macht over Rebel-

door hem afgevoerd. Geen stafbal meer, geen rebellen blazen, geen genotsbor-

overeenkomst: ze zijn allemaal serieus

helemaal weg van grote zeepbellen ofte-

den. Sinds Brave Hendrik aan de macht

getikt! Enkele bekende Rebellen: de

wel (re)bellen blazen. Rebellen blazen is

is, verloopt alles volgens zijn boekje.

burgemeesters van Blablacedonië,

tamelijk verslavend, maar helemaal niet

GRU-WE-LIJK!

Doodskop Danny, het wijze orakel Magda

schadelijk voor de gezondheid!

en sjeik Modderisslijk.

 Stafbal: dat is de nationale sport van

Wetten en regels

balsport waarin twee teams het tegen el-

In Rebelgica zijn er geen echte wetten en

kaar opnemen. Lees er alles over op p.7.

genotsborden. ULO’s: ULO is een afkorting van ‘Uit-

Rebelgica. Het is een superspannende

Crisis in Rebelgica Groot alarm!

zonderlijk Lastige Opdracht’. Iedereen die

Jarenlang was er geen vuiltje aan de

Rebelgica binnen wil, moet voor zichzelf

lucht, maar momenteel bevindt Rebel-

eerst een ULO verzinnen. Nadat die

gica zich in een regelrechte crisis. Nooit

goedgekeurd is, mag je het land in langs

eerder was er zoveel miserie en ramp-

één van de poortwachters.

spoed als nu.

dubbelpunt

Lees alles over het jaarthema Stout?Moedig! vanaf p.4

2

De Rebellen lachen niet meer, ze maken

waar niets hetzelfde is als bij ons. Alles

regels. In plaats daarvan zijn er ULO’s en

Eens goed tegen het geweten schoppen?

4

Vorming

In het kader van ons stout?moedig!e nieuwe jaarthema gooien we de

Daar hoort een straf jaarthemaverhaal bij: een verhaal met ballen en jaarthemafiguren die alles kunnen, willen en ook doen! Die niet bang zijn om af en toe eens flink te schoppen tegen de schenen van gemeneriken en het geweten van onverschilligen. Een verhaal dat zich afspeelt in een wereld waar rebelleren en experimente ren gewoonweg mag!

september 2010

ZULLEN ROB EN DE ROVER BRAVE HENDRIK UIT REBELGICA VERDRIJVEN? WORDT REBELGICA OPNIEUW ZOALS WELEER: STRAF, STOER EN REBELS?

dubbelp

unt september 2010

Dubbelpunt: “Je ‘andere carriere’ is missfinaliste spelen voor West-Vlaanderen. Hoe ben je daarin terechtgekomen?” Elke: “Ik heb mezelf ingeschreven de

5

44

september 2010

dag voor de preselecties. Die dag zelf wist ik eigenlijk nog altijd niet of ik er naartoe zou gaan of niet. Dat is heel typisch voor mij: ik plan niet graag vooruit. Ik heb toen al mijn moed bijeen geraapt en ben naar de preselecties getrokken. Tot mijn grote verbazing werd ik geselecteerd als één van de twintig kandidates voor Miss West-Vlaanderen 2011. Voor mijn familie en vrienden was het nog een grotere verrassing, want die wisten zelfs niet van mijn inschrijving.”

Dubbelpunt: “We zouden kunnen spreken van een stout?moedig!e daad. Valt het mee om een leidingstaak te combineren met studeren én een verkiezing?” Elke: “Tegelijk student en leidster zijn

valt goed mee. Het laatste jaar viel het me wel een beetje moeilijker omdat het een redelijk zwaar tweede masterjaar was met stage, thesis en examens. Gelukkig startte mijn deelname aan Miss West-Vlaanderen pas eind mei, toen ik alleen maar enkele examens had af te werken. Niet dat ik niet wat hectische periodes heb moeten doorstaan, zoals bijvoorbeeld een fotoshoot de dag voor een examen. De dag vóór en na

het kamp had ik ook twee belangrijke opdrachten voor het comité Miss België waar heel veel pers aanwezig was. Probeer er dan maar eens op je best uit te zien, na tien dagen Chirokamp!”

Dubbelpunt: “Is je leven veel veranderd de laatste paar maanden?”

Elke: “Zoveel is er nog niet veranderd, het is wel drukker de laatste tijd. De fotoshoots en defilés zijn wel helemaal nieuw voor mij. Maar ik zie al die zaken als een unieke kans die ik zonder mijn deelname niet zou krijgen. Ik geniet er alleszins ten volle van! Op bivak was het wel grappig om te zien hoe de rakwi’s met mijn deelname begaan waren. Ze zouden ervoor zorgen dat ik heelhuids het kamp zou doorstaan, dus zonder blauwe plekken of schrammen. Mijn medeleider had zelfs als verrassing samen met de rakwi’s een quiz over Miss België georganiseerd om mij voor te bereiden op een acte de présence na het kamp. Het motiveert mij des te meer om ervoor te gaan als ik zie hoe hard ze mij steunen.”

Dubbelpunt: “Wat was je lievelingsafdeling om zelf in te zitten? En voor welke afdeling sta je het liefst als leidster?” Elke: “Mijn topjaren heb ik beleefd

bij de aspi’s. Wij waren toen een heel hechte groep en hadden een geniaal duo als leiders. Zij kwamen altijd op de proppen met de meest absurde spelletjes. Toen ik leiding gaf aan de aspi’s heb ik mij zoveel mogelijk laten inspireren door hun gekke ideeën. Dat was ook één van mijn lievelingsafdelingen om leiding aan te geven, dan voel je je soms nog zelf een aspi omdat de activiteiten ongeveer van hetzelfde niveau zijn.”

ELKE SOCKEEL, KANDIDATE NUMMER 1 MISS WESTVLAANDEREN VOOR MISS BELGIË 2011

dubbbellpuntt dubbelpunt

Dubbelpunt: “Heb je in de Chiro iets geleerd dat je kan helpen bij de verkiezingen?””

Elke: “Ik kan heel veel zaken opnoemen die ik heb geleerd en die mij zeker kunnen helpen tijdens die verkiezing. In de Chiro leer je omgaan met verschillende mensen en respect hebben voor iedereen. Ik heb in ieder geval geleerd om mijn grenzen te verleggen en mijn mannetje te staan. Een dansje aanleren aan 100 man of een toneeltje improviseren, daarvoor moet je bij de Chiro zijn. En het lef hebben om jezelf in te schrijven voor een missverkiezing, dat heeft de Chiro mij ook gegarandeerd meegegeven.

Dubbelpunt: “Opletten Elke, je klinkt bijna als een mascotte voor ons nieuwe jaarthema. Wat was je lievelingsactiviteit?”

Dubbelpunt: “Mijn geheime bronnen weten me te vertellen dat je single bent. Als kandidaat-miss in het grootste datingbureau van Vlaanderen lijkt me dat een behoorlijke uitdaging. Wat moet een man in huis hebben om jouw interesse te wekken?” Elke: “Humor! Dat is al een eerste

vereiste, haha! Nee hoor, humor en spontaniteit zijn wel heel belangrijk, maar het is niet zo dat ik op bepaalde types val. Sinds ik een lintje draag, zijn er wel veel mensen die mij stereotiep beoordelen, nog vóór ze mij leren kennen. Op de Gentse feesten kwamen mij bijvoorbeeld verschillende mensen – blijkbaar verrast – zeggen dat ze dat wel sympathiek vinden, een miss die een pintje drinkt. Zo is ook Chiro en Miss België blijkbaar geen voor de hand liggende combinatie. Maar ik vind het net leuk om het cliché te ontkrachten dat missen enkel mooi hoeven te wezen.”

44

Elke: “Als keti vond ik vlaggenwacht

geweldig! Op bivak werden wij op een avond het bos in gestuurd met een vlag, een kaars en wat proviand, met de opdracht om zo lang mogelijk de vlag in ons kamp te houden. Wij, de keti’s, hebben ons met man en macht tegen de aspi’s en de leiding verzet, we hebben er jaren nadien nog van gesproken.”

Dubbelpunt: “Wat was je beste kampervaring?”

Elke: “Krinkel 2009 is een kamp om

nooit te vergeten. Ik heb toen vijf dagen doorgebracht in de internationale kampkring: van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat samenleven met al die verschillende nationaliteiten en culturen. Roemenië, Haïti, Zuid-Afrika, Afghanistan, Paraguay, Chili, enzovoort. Dat was echt fantastisch. De meest eenvoudige spelletjes leverden soms de grappigste taferelen op, zoals billenklets met handen en voeten uitleggen. De zangstonde was het absolute hoogtepunt, in de internationale kring heerste een echt ‘peace and love’-gevoel.”

LOPENDE KALENDERJAAR.

PRIJS? 35 EURO . PRAKTISCH? DE ORGANISATIE VAN DE IK LIGT IN HANDEN VAN HET GEWEST ZIJ BEZORGEN JE DUS EEN UITNODIGING MET DATA EN PRAKTISCHE KUN JE INFORMATIE. ALS JE NIET MEE KUNT MET JE EIGEN GEWEST DE GEWESTAANSLUITEN BIJ DE IK VAN EEN BUURGEWEST. RAADPLEEG

ddub ubbbelp bellpun untt september 2010 45

Ooit gehoord van Julsø Lejr? Vier jaar geleden trokken 250 Chirojongeren naar Denemarken om deel te nemen aan de plaatselijke versie van Krinkel. Een onvergetelijke internationale boost die we ook nu niemand willen onthouden! Maak Deense vrienden, leer nieuwe kampeerskills, ga voor een duik in het verfrissend Julsømeer en geniet ’s avonds van de vele kampvuurtjes. Boek National Camp nu al in je agenda en hou Dubbelpunt en de Facebook-pagina van de Dienst Internationale Activiteiten goed in de gaten!

24

JEUGDWERKWEEKEND

Een nieuwe themacursus is geboren. Jawel, met trots stellen wij jullie het Jeugdwerkweekend voor. Een heel weekend burengluren en spelen met andere jeugdverenigingen die elk net dat tikkeltje anders zijn. Doen ze bij de scouts niets anders dan sjorren, bestaat de KSJ eigenlijk nog en wie is die Koning Kevin? Je komt het allemaal te weten op deze spetterende cursus waar alles draait rond leren van elkaar. Meer info vind je in de Dubbelpunt van november.

VOORTGEZETTE VORMING VOOR ALLE CHIROCURSUSSEN GELDT

Elke: “Beste Chiro-

Vind je van jezelf dat je past in het profiel van de SuperHiro? Of ken je iemand die volgens jou die titel verdient? Laat dan zeker van je horen op de Facebookgroep van Dubbelpunt of via dubbelpunt@chiro.be.

WIE MAG MEE? WARM AANGEKLEDE LEIDING WANNEER? VAN VRIJDAG 17 TOT ZONDAG 19 DECEMBER 2010 WAAR? ZWITSERLAND INFO? INTERNATIONAAL@CHIRO.BE

LEIDING OF HET REGIONAAL CHIROSECRETARIAAT.

We organiseren dit jaar drie Hoofdanimatorweekends. Daarnaast geven we je de kans mee te gaan op onze vijf themacursussen. We graven net dat tikkeltje dieper en proberen je te vormen tot de ultieme Chiroleid(st)er.

Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.

NATIONAL CAMP FDF DENEMARKEN

Stel je voor: een nachtelijke trektocht rond de kerstperiode, over besneeuwde Zwitserse paden. Iets voor jou? Oké, maar ook in korte broek of rok? Dat kan alleen met de Chiro! Ook dit jaar trotseren we de vrieskou voor een sfeervolle kerstontmoeting met onze vrienden van de Jubla, de Zwitserse jeugdbeweging, in de ranftvallei. Klaar voor de uitdaging?

Vanaf nu is het voor jonge leiding nog gemakkelijker om mee te gaan op voortgezette vorming. Wil je dus mee op Hoofdanimatorweekend of onze themacursussen, dan hoef je voortaan maar 17 jaar te zijn of het dat jaar te worden. Je moet dan wel IK en SB gevolgd hebben en al een jaar in leiding staan. Als je nog niet meeging op IK en SB moet je wel 18 zijn en twee jaar leidingservaring hebben. Voor diegenen die al vroeg leiding geworden zijn, maken we het dus gemakkelijker om mee op cursus te gaan. x Expressieweekend 1-3 april x Groepsleidingsweekend 25-27 februari x Tochtenbivak 7-14 augustus x Afdelingsboost 8-10 april x Jeugdwerkweekend 8-10 april

ATTEST: DE IK LEIDT SAMEN MET HET SB EN ENKELE WEKEN STAGE IN JE HET JEUGDWERK. EIGEN CHIROGROEP TOT HET ATTEST VAN ANIMATOR IN

DOOR: NIELS VIAENE

Een Miss in de Chiro? Yep, op p. 44

dubbelpunt

WIE MAG MEE? IEDEREEN DIE IN LEIDING STAAT. JE EIGEN (PRILLE) ANIMATORATLEIDINGSERVARING STAAT CENTRAAL. LET WEL: WIE EEN WORDEN IN HET TEST WIL BEHALEN, MOET MINSTENS 16 JAAR ZIJN OF

Dubbelpunt: “Wil je zelf nog iets toevoegen? Hier je kans om schaamteloos reclame te maken.”

vrienden, ik zou jullie graag nog een laatste keer oproepen om te stemmen op een miss in Chirorok! Jullie kunnen mij op 3 manieren steunen en mij aan een plaats in de nationale preselectie voor Miss België 2011 helpen: 1) Tot en met 12 september kun je gratis en online stemmen op www. samsungladyphones.be. Klik op

RANFTTREFFEN

VOORTGEZETTE VORMING

De Inleidingscursus is een absolute must voor iedereen die het eerste jaar in leiding staat. Samen met leiding van andere groepen uit de buurt vertrek je op weekend. De IK is gekend voor z’n ‘vlieg erin’-aanpak. Zonder te stoppen blijven we doorgaan met spelen en nog eens spelen. Je ontdekt verschillende soorten spelen, leert fantastische nieuwe spelen maken en daar tot in het oneindige op variëren. Niet twijfelen dus: schrijf je in voor IK!

Hopelijk kan ik dit avontuur voortzetten na 12 september. Ik ben jullie alleszins eeuwig dankbaar voor jullie steun!”

INTERNATIONAAL OLÉ OLÉ

NIEUWE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

IK INLEIDINGSCURSUS

provincie West-Vlaanderen en stem op kandidate 1. 2) Tot en met 12 september kun je MWV 01 sms’en naar 3250. 3) Of sms MWV 01 naar 3355. Je krijgt dan een activatiecode die je moet registreren op www.faces4faces. be, via mijn code MWV 01. Op die manier steun je het project Little Hearts van Faces4faces, een organisatie die geld inzamelt voor het goede doel. Bovendien levert het ook twee stemmen op voor mij. Die wedstrijd loopt tot eind september.

Meer info vind je op de vormingskalender.

WIE MAG MEE? KETI’S EN ASPI’S WANNEER? VAN DONDERDAG 7 TOT VRIJDAG 15 JULI 2011 WAAR? KAMPPLAATS ‘SLETTEN’ BIJ HET JULSØMEER INFO? INTERNATIONAAL@CHIRO.BE

WIE MAG MEE? IEDEREEN DIE IN AANMERKING KOMT VOOR ONZE VOORTGE-

WANNEER? - 26-28 NOVEMBER - 4-6 FEBRUARI - 4-6 MAART

Op zoek naar een handig cursusoverzicht? Hebben we gemaakt, speciaal voor jou! Ga het gratis afhalen in De Banier in jouw buurt.

ZETTE VORMING (ZIE HIERNAAST) WANNEER? VAN 8 TOT 10 APRIL WAAR? IN ONS EIGEN CHIROHUIS HEIBRAND IN WESTMALLE. PRIJS? 38,50 EURO

VORMING@CHIRO.BE

= alle vragen over cursussen en vorming

CURSUS@CHIRO.BE

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

= inschrijven voor een cursus

ATTESTEN@CHIRO.BE

= info over attesten en cursusadministratie

Startdagen andere verbonden

september 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Startdag verbond Limburg

24

september 2010

dubbelpunt

18

19

Chipadag

oktober 20

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23 24 25 26

27

Techniekendag (www.chiro.be/daa)

november

28 29 30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dag van de Jeugdbeweging

Koppen XL (www.steunpuntjeugd.be)

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

31

Hoofdanimatorweekend

dubbelp

unt september 2010 25

Cursusje volgen? Ze staan op p. 24


pagina drie

Wil je jezelf zien? Stu ur je foto’s naar Dubbelpunt@ch iro.be. Of zet ze op een cd’tje of stick en stuur ze naar Dubbelpunt Kipdorp 30 2000 Antwerpen Laat weten wie er op de foto staat, waar hij gema akt is en welke boodschap erbij hoort.

De leidingsploeg van Chiro Betekom is ongelofelijk blij met hun cadeautje van VB's Heidi en Marijke: de enige echte Chiro-onderbroeken!

Sfeerbeeld van het bivak van 2009, van Chiromeisjes Alcha uit Essenbeek. Het kamp van Chiro Massenhoven was superleuk!

x

De Sloebers van Chiro Hemo (Opstal)

Gewest Zoetgeur Randstad had vorig jaar op keti-aspiweekend 140 deelnemers mee. Bedankt aan alle aspi- en ketileiding en de aspi's en keti's zelf voor een superfantastisch weekend!

Elke Vandewalle van Chiro Staden keek voor de zomer al uit naar het bivak met haar lieve Chiromeiden.

Het spetterende ketiweekend van Chiro Nellekijn (Dentergem) in de Vlaamse Ardennen.

De leiding van Chiro Sint-Andries uit Zottegem poseerde voor de lens van Kelly Troncquo.

Boodschap van Chiro Elckerlyc (Nijlen): Chiro is vuil mogen worden!

Chiro Chirumbero in een eigen lingeriespecial. Chiro Broechem deed mee aan de Euroquest in Londen, georganiseerd door Boys Brigade, en het was heel leuk. Heel Londen kent nu de Chiro. :)

dubbelp

unt september 2010

3


Dossier: jaarthema Stout?Moedig!

Daar hoort een st raf jaarthemaver haal bij: een verh aal met ballen en jaarthemafigu ren die alles kunnen, willen en oo k doen! Die niet bang zijn om af en toe eens flink te schoppen tegen de schenen van gemeneriken en het geweten van onverschilligen. Een verhaal dat zic h afspeelt in een w ereld waar rebelle ren en experimen teren gewoonweg mag!

Jaarthemafiguren (de) Rob

van Rob is een doodgewone Chirokerel k, ongeveer 15 jaar. Afzakkende broe lapjes l boe een en irt T-sh zijn scheuren in , kken biva op op zijn Chirohemd (van Niet ). enz. gewestactiviteiten, festivals, onaecht speciaal, dus. Tijdens een Chir mde middag ontdekt Rob een paar vree t ze trek Hij lkot. eriaa schoenen in het mat de gaan ft, aan en voor hij het goed bese nneer schoenen met hem op de loop. Wa anze stoppen, bevindt Rob zich in een and niem hij oet dere wereld. Daar ontm minder dan ...

De Rover De Rover is een stoere bonk. Littekens, ooglapje, houten been, sjofele hoed... aaargh... een echte rover, dus. Hij woont in een vuurtoren op de Ruige Rotsen. Het is een echte avonturier met een ietwat bizarre fetisj: schoenen. Van al zijn reizen brengt hij schoenen mee, die hij uitstalt langs de wanden van zijn vuurtoren. Wanneer hij Rob ontmoet, herkent hij direct diens schoeisel: de stoute schoenen. Eindelijk zijn ze terug! De schoenen, stout als ze zijn, hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte om er zomaar vandoor te gaan.

schoppen Eens goed tegen het geweten schoppen? Dat kan met alle schoenen, maar er is ĂŠĂŠn soort die hiervoor extra geschikt is: de Stoute Schoenen. De Rover bracht ze ooit mee van een reis door het koninkrijk Rebelgica. Wie ze aantrekt, krijgt plots bergen lef. Handig, maar soms ook knap lastig. Ze hebben een eigen willetje en doen soms lekker wat niet hoort.

4

september 2010

dubbelpunt


wereld

Rebelgica

 Genotsborden: genotsborden zijn het

De Rebellen lachen niet meer, ze maken

tegenovergestelde van verbodsborden.

voortdurend ruzie en durven niets meer.

Ze sporen mensen aan om leuke dingen

Oorzaak van die algemene malaise?

Rebelgica is een land, ver hier vandaan,

te doen. Bijvoorbeeld: ‘Hoera, uitermate

Koning Brave Hendrik !

waar niets hetzelfde is als bij ons. Alles

smerige modder! Spring erin!’

Door een laffe list greep Brave Hendrik

is er anders, gedurfder, experimenteler, stouter.

Inwoners

twee jaar geleden de macht over Rebel-

Populaire gebruiken

gica. Hij voerde strenge regels in en zoog

De Rebellen hebben enkele merkwaar-

de ziel uit het ooit zo straffe land. Veel

dige populaire gebruiken. Dit zijn er

Rebelse gewoontes en tradities werden

Ze noemen zichzelf Rebellen. Ze zijn

enkele:

door hem afgevoerd. Geen stafbal meer,

allemaal anders, maar hebben toch één

 (Re)bellen blazen: veel Rebellen zijn

geen rebellen blazen, geen genotsbor-

overeenkomst: ze zijn allemaal serieus

helemaal weg van grote zeepbellen ofte-

den. Sinds Brave Hendrik aan de macht

getikt! Enkele bekende Rebellen: de

wel (re)bellen blazen. Rebellen blazen is

is, verloopt alles volgens zijn boekje.

burgemeesters van Blablacedonië,

tamelijk verslavend, maar helemaal niet

GRU-WE-LIJK!

Doodskop Danny, het wijze orakel Magda

schadelijk voor de gezondheid!

en sjeik Modderisslijk.

 Stafbal: dat is de nationale sport van

Wetten en regels In Rebelgica zijn er geen echte wetten en regels. In plaats daarvan zijn er ULO’s en

Rebelgica. Het is een superspannende balsport waarin twee teams het tegen elkaar opnemen. Lees er alles over op p.7.

 ULO’s: ULO is een afkorting van ‘Uit-

Crisis in Rebelgica Groot alarm!

zonderlijk Lastige Opdracht’. Iedereen die

Jarenlang was er geen vuiltje aan de

Rebelgica binnen wil, moet voor zichzelf

lucht, maar momenteel bevindt Rebel-

eerst een ULO verzinnen. Nadat die

gica zich in een regelrechte crisis. Nooit

goedgekeurd is, mag je het land in langs

eerder was er zoveel miserie en ramp-

één van de poortwachters.

spoed als nu.

genotsborden.

Zullen Rob en de Rover Brave Hendrik uit Rebelgica verdrijven? Wordt Rebelgica opnieuw zoals weleer: straf, stoer en rebels?

dubbelp

unt september 2010

5


Dossier: jaarthema

Hoe Rob de rover ontmoette Verteller: “Hebben jullie ooit al

voor zich uit. Hij holt, snel, sneller,

Ergens opzij staat een rek met allemaal

gehoord van Rob? Rob is net als jullie ie-

supersnel. Flits! Weg is Rob! Hij loopt

schoenen. Het loopt in een spiraalvorm

mand die bij de Chiro zit, niet hier maar

langs zijn vrienden die nog altijd aan het

naar boven. Tot in de nok van de toren

ergens anders in Vlaanderen. Gewoon

sjorren zijn. Rob roept hen.”

staan er schoenen van over heel de

een jongen die houdt van sjotten en

Rob: “Hey mannen...” Verteller: “Maar ze horen hem niet.

wereld. Van Romeinse sandalen tot

ravotten. Over Rob valt niets speciaals te vertellen. Of toch? Ooit maakte Rob

Rob loopt sneller dan de wind en de

Rob: “Wie houdt zich in hemelsnaam

iets mee wat je niet voor mogelijk houdt.

schaduw. Zo snel dat hij zelfs niet meer

bezig met het verzamelen van schoe-

Een avontuur waarvan je zegt: ‘Da kan

ziet wat er om hem heen gebeurt. Wan-

nen?”

nie!’. Maar het kan wel! En het gebeurde

neer hij denkt dat hij moet overgeven,

De Rover: “Dag bezoeker. Kom verder ...

ook! Het begon allemaal toen Rob een

vertragen de schoenen. En dan stoppen

welkom! Ik ben de Rover.”

vreemd paar schoenen aantrok. Ergens

ze plots. Rob valt op de grond. Hij blijft

Rob: “En ik de Rob! (steekt zijn hand uit)

begin oktober, ik weet het nog goed.

even liggen, bang om opnieuw weg te

Ik bedoel, Rob.”

Rob was met zijn maten van de Chiro

schieten. Hij neemt één schoen vast en

Verteller: “De Rover, dames en heren,

een toren aan het sjorren vlak bij de

probeert die uit te trekken.”

de Rover! Wat een verschijning: ruig van

Chirolokalen. Plots merkten ze op dat de

kop tot teen, een lange jas, een gezicht

bol sjorkoord bijna op was.”

Rob: “Allee, komaan, stomme schoen!” Verteller: “Maar Rob krijgt ze niet uit.

Rob: “Ik ga snel even naar het materi-

Voorzichtig staat hij recht en kijkt rond.”

zwarte ooglap.”

Japanse plateauschoenen.”

vol littekens, een versleten hoed en een

aalkot om wat sjorkoord te halen. (In

Rob: “Dit zijn de Chirolokalen niet. Er

De Rover: “Kijk eens aan. En jongeman,

het materiaalkot:) Wat een rommel!

zijn geen rotsen bij ons. Waar ben ik?

wat brengt jou hier? Aha, ik zie het al: de

Hockeysticks, drie dozen pingpongbal-

Frankrijk? Of misschien wel IJsland? Ik

stoute schoenen.”

letjes, een hele stapel eierdozen, maar

ben precies over een grote waterplas

geen sjorkoord! Hmmm, wat is dat? Een

gelopen.”

Rob: “De stoute schoenen?” De Rover: “Daar! (hij wijst naar de

paar bizarre schoenen... Die zullen wel

Verteller: “Rob wandelt wat verder.

schoenen) Ik ben ze al jaren kwijt. Op

uit één of ander bivakthema uit de jaren

Misschien komt hij wel een bordje tegen.

zich niet zo abnormaal: stoute schoenen

90 komen.”

In de verte ziet hij nu een gebouw.”

vallen niet te temmen. De rest van mijn

Verteller: “Rob bekijkt de schoenen

Rob: “Een vuurtoren! Ik ben aan de

collectie is een stuk kalmer. Wel wel,

aandachtig.”

kust.”

moet je eens zien, de stoute schoenen

Schoenen: “Hey, Rob, wat denk je? Zou

Verteller: “Rob stapt kordaat op de

zijn terug. Ik had niet gedacht dat ik ze

je ons eens niet gewoon aantrekken?”

vuurtoren af. Hm, wel raar: normaal ge-

nog ooit zou terugzien.”

Verteller: “Rob fronst de wenkbrau-

zien is hij niet zo happig om onbekende

Rob: “Ik vond deze schoenen in de

wen. Is er nu iemand tegen hem aan het

situaties op te zoeken.”

Chirolokalen.”

praten? Hij is toch maar alleen in het

Rob: (tegen de verteller) “Pas op, hé! Ik

materiaalkot?”

ben geen broekschijter!”

De Rover: “De Chiro?” Rob: “Ken je dat niet? De Chiro is de

Rob: “Hallo, is daar iemand?” Schoenen: “Pssst Rob, komaan, trek ons

Verteller: “Toch wel een beetje...” (Rob

meest geweldige plaats van heel de

kijkt heel boos naar de verteller en haalt

wereld! ’t Is één groot feest! We bouwen

aan.”

uit) “Maar nu ben je heel stoer! Rob

er kampen in de bossen of we zetten de

Rob: “Misschien moet ik deze lelijke

klopt op de deur van de vuurtoren.”

stad op stelten met zoektochten. Ooit

schoenen aandoen en de anderen ver-

Rob: “Goeiedag! Is hier iemand? Joe-

hebben we heel ons lokaal vol zeepsop

rassen. Ze zullen nogal lachen. Miljaar!

hoe!”

gespoten en zijn we beginnen sliden en

Da’s raar. Hohoho whoooo!” (Rob loopt

Verteller: “Niemand antwoordt. Rob

slibberen.”

sneller)

ziet een grote wenteltrap die naar boven

De Rover: “Mmmm, klinkt allemaal zeer

Verteller: “Rob begint te lopen, recht

leidt. Wat een vreemde vuurtoren!

rebels. De Chiro, zeg je? Da’s een plaats

6

september 2010

dubbelpunt


die ik nog niet bezocht heb. ’t Verbaast

De Rover: “Ssst, kom wat dichter. (fluis-

De Rover: “Zoveel vragen en zoveel

me niet dat de stoute schoenen zich

tert) Sinds enkele jaren is Rebelgica in

strijdvaardigheid, Rob! Maar je hebt ge-

daar verstopt hebben.”

de greep van koning Brave Hendrik, een

lijk: door hier zielig te doen, komen we

Rob: “Uit welk land komen ze eigenlijk?” De Rover: (kijkt bedroefd) “Een heel

klein geniepig mannetje dat echt alles

geen stap vooruit. Ik ben er jaren niet

in regels giet. Stoute schoenen zijn in

meer geweest, maar het is tijd dat ik nog

speciaal land. Zonder twijfel het strafste

Rebelgica voortaan verboden, iedereen

eens terugkeer naar Rebelgica. Allee

land waar ik ooit ben geweest: Rebel-

loopt er op sloffen. Op sloffen, hé, Rob!

hoppa, we zijn weg!”

gica.”

Ja, want meneer Brave Hendrik houdt

Rob: “Rebelgica?” De Rover: “Wacht even. (de Rover neemt

niet van lawaai. Waar er vroeger op elke

een kaart) Dit is de landkaart van Re-

is er nu enkel nog stilte. Pure terreur!

belgica. De inwoners worden Rebellen

Om je ogen uit te bleiten<einde!”

straathoek spontane feestjes losbarstten,

genoemd. Een ruig volk met haar op de

Rob: “Waarom komen de Rebellen niet

tanden.”

in opstand?”

Rob: “Jakkes!” De Rover: “Geen echt haar, hé. Ik

simpel. Wanneer iemand heel lang braaf

bedoel dat de Rebellen stoer zijn. Ze zijn

is en netjes volgens de regels leeft, is

nergens bang voor en daardoor maken

het moeilijk om opnieuw uit de band te

ze hun stoutste dromen waar. Een speel-

springen. Saaiheid en braaf gedoe, dat

tuin onder water? Dat vind je nergens

raak je snel gewend. Ik ben gevlucht

anders, alleen in Rebelgica! ’t Is een

toen Brave Hendrik de macht greep.

schitterend land. Een beetje zoals het

Net op tijd, want anders was ik net als

land waar jij vandaan komt, de ... Chiro,

de anderen een onderdanige Rebel

was het niet?”

geworden.”

Rob: “Da’s eigenlijk geen echt land.” De Rover: “Ooooh, maar Rebelgica is

toch zo’n stoer en ruig

ook geen gewoon land, hoor! ’t Is er

volk waren, hoe komt

warm en koud tegelijk. Je hebt er val-

het dan dat Brave

leien, bossen, heuvels, bergen, hang-

Hendrik doodleuk

bruggen, dansende bomen en zingende

iedereen aan zijn

paarden.”

saaie regime

Rob: “Wooow! Dat moet ik zien! Is

heeft kunnen

Rebelgica ver hiervandaan?”

onderwer-

De Rover: “Hmmm, niet echt. Zie je

pen? Heeft

daar die rots in de vorm van een bron-

hij speciale

stige havik? Daarachter ligt Rebelgica.”

superkrach-

Rob: “Zo dichtbij?! Dat moet ik zien!” De Rover: “Hoooo! Eerlijk gezegd is dat

ten?

niet zo’n goed idee. ’t Is er niet pluis.”

dat alle Rebel-

De Rover: “Och, Rob, was het maar zo

Midden in deze Dubbelpunt vind je een grote landkaart van Rebelgica. Hang ze op in je leidings- of afdelingslokaal en vertel aan de hand van de kaart de avon ook turen van Rob en de Rover. Je kunt ze samen met je leden op een grote houten plaat schilderen of knutselen. Gebruik de kaart in je spelen. Kun jij een stoutmoedig spel verzinnen waarbij je de kaart van Rebelgica gebruikt? Stuur je ideeën door naar jaarthema@chiro.be!

Rob: “Als de Rebellen dan

Ik begrijp niet

Rob: “Zitten er boeven en straatbendes? len zomaar Krokodillen en haaien? Of vieze ziektes?”

ineens veranderd

De Rover: “Nee, oooh nee, veel erger

zijn in triestige

dan dat! Rebelgica is (kotst bijna)

planten. Dat kan toch

braaf geworden.”

niet?!”

Rob: “Huh?”

dubbelp

unt september 2010

7


Dossier: jaarthema

Stafbal Stafbal is het spel dat de Chiro lanceert voor het jaarthema Stout?Moedig!, in 2010-2011. Het is de nationale sport van Rebelgica, het land waar onze jaarthemafiguren Rob en de Rover stoutmoedige avonturen beleven. Zoals wij zot lopen van voetbal of tennis zijn de Rebellen stapelzot van stafbal. Stafbal is al eeuwenlang dĂŠ favoriete sport in Rebelgica. Iedereen speelt het: jong en oud, groot en klein, jongens en meisjes. Zodra ze kunnen stappen, gaan kleine Rebellen mee met hun ouders naar tornooien. Wanneer ze vier jaar zijn, leren ze stafbal spelen in de achtertuin en twee jaar later hebben ze hun eigen gepimpte stafbal. Posters van de grootste stafbalsterren vullen de muren van tienerkamers.

De Rebellen zijn zo gek op stafbal omdat de regels zo vrij zijn. Je kunt zowat elke regel aanpassen en veranderen, zolang je maar met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen overeenkomt. En daar zijn Rebellen net goed in. De stafbalkoorts wordt het hoogste als het koudseizoen afgelopen is en het lauwseizoen begint. Dan starten namelijk de tornooien. Eerst worden er plaatselijke kwalificaties georganiseerd per dorp of per wijk. Later per stad of streek. En als klap op de vuurpijl volgt op 31 april het Nationale Eilandelijke Finaletornooi. Net op de dag waarop de Rebellen ook hun nationale feestdag vieren. Lees alles over het tornooi en de voorrondes op www.stafbal.be.

De regels van stafbal (competitieversie)

tactiek

naut

stafhou

der

uitdagend

actie!

roel

voetvolk

straf uithalen met de staf

behendigheid

8

september 2010

dubbelpunt


Word fan van stafbal op Facebook

Speelveld: Het speelveld is een vierkant van 10 bij 10 m, duidelijk afgebakend.

Nadat dat minstens vijf keer gelukt is, passen ze de bal naar een van hun nauten. Die mept de bal naar de andere naut, aan de overkant. Als die tweede naut de bal (zonder botsen) kan vangen, scoort de ploeg één over. Na elk punt worden alle vier de nauten (twee per ploeg) gewisseld met andere spelers van hun team.

De verdubbelaar De tweede naut mag er ook voor kiezen om de bal niet te vangen, maar terug te meppen naar de eerste naut. Als die de bal dan kan vangen, scoort de ploeg twee overs. Mept die nog eens terug en vangt de andere de bal: vier overs. Mept die nog eens terug en vangt de andere de bal: acht overs. Enz.

Lichte fout (= bal voor de andere ploeg) Als de bal de grond raakt: lichte fout tegen de ploeg die

Materiaal:

hem als laatste aanraakte (met lichaam, racket of staf ) Lopen met de bal

 1 bal

 Meer dan één voet buiten je eigen speelzone

 4 rackets (2 per ploeg)

 Terugpassen naar degene van wie je de bal kreeg

 2 staffen (1 per ploeg)

 Ongeoorloofd fysiek contact

 Terreinafbakening

 Twee ploegen van elk zes spelers

Donkere fout (Roel beslist wanneer iemand een donkere fout maakt, maar dit komt zelden voor)

 Eén ploeg speelt richting noord-zuid, de andere richting

Mogelijke bestraffingen

oost-west.

 De bestrafte speler wordt uitgesloten, de ploeg moet met

 Elke ploeg bestaat uit:

een speler minder verder

Ploegen:

 twee buitenspelers ('nauten' met racket) vier binnenspelers ('voetvolk’ waarvan één ‘stafhouder’ )

 De bestrafte ploeg verliest al haar punten

 Naast de twee ploegen is er één almachtige scheidsrechter

De Staf van koning Ryseth

(‘roel’)

 Iemand van het voetvolk is stafhouder, die moet ook gewis-

Het doel van het spel: Zoveel mogelijk punten ('overs') scoren in een wedstrijd van 20 min.

Hoe scoor je een ‘over’:

seld worden na elke over. Als de nauten de bal meppen en een stafhouder van de tegenpartij vangt hem in de staf, dan is de ploeg van de nauten ALLE tot dan toe gescoorde overs in de hele wedstrijd kwijt. Met andere woorden: ze staan weer op nul. Als de bal op de grond ligt en voor de andere ploeg is, kan

 De spelers van één ploeg gooien de bal naar elkaar zonder

de stafhouder de bal toch heroveren door de staf erover te

hem te laten vallen en zonder dat hij onderschept wordt.

leggen.

dubbelp

unt september 2010

9


Dossier: jaarthema

Jaarthemahit

Ballen tekst en muziek: Pieter Geens en pIE p.KLEIN

10

september 2010

dubbelpunt

www.piepklein.be


Ballen Een nummer met ballen pIE p.KLEIN, zes mannen uit Heist-opden-Berg, maken stevige muziek met vleugen humor, brokken energie en deuntjes die blijven hangen. De ideale mannen om het nieuwe jaarthemalied te schrijven! Gezwind gingen Pie, MC Big Bolle, Willem Twee, Sexy Kevin, Sexy Jan en Beireke aan het werk.

Dubbelpunt:

daarbuiten. Hoe gaan jullie om met de

“De opdracht

roem?”

luidde: schrijf een lied voor het thema

Pie: “Ik denk dat al die roem en krijsende

Stout?Moedig!. Waar haalden jullie de

Chiromeisjes nog best gaan meevallen.

mosterd vandaan voor dat stoutmoe-

Wij willen gewoon het publiek anime-

dige lied?”

ren, en een goed publiek = een goed

Pie: “De melodie van ‘Ballen’ is eigenlijk

optreden. Hoe meer het publiek roept,

een idee dat ik al langer had. Als ik een

en enthousiast meedoet, hoe beter onze

ideetje heb, dan houd ik dat altijd ergens

show! We treden ook vaak op Chirofees-

bij. Toen we de vraag kregen om het

ten op, en daar staan de mensen echt

nieuwe jaarthemalied te schrijven, dacht

open voor nieuwe groepen en is er ook

Dubbelpunt: “Ballen is één en al Chiro.

ik spontaan terug aan dat melodietje

altijd heel veel sfeer. Het is altijd heel

Het kan niet anders of jullie hebben er

en heb ik het weer bovengehaald. Het

leuk om bij verschillende Chirogroepen

zelf een short versleten?”

bleek meteen te werken en het jaarthe-

te spelen.”

malied kreeg al direct vorm. Dit lied is

Dubbelpunt: “Waar kunnen we pIE

waarschijnlijk het snelste geschreven

p.KLEIN nog bewonderen?”

De zesde is eigenlijk een beetje een ver-

van al onze nummers ooit. Het is een

Pie: Wij treden regelmatig op, ongeveer

rader, die heeft altijd in de KLJ gezeten,

simpel lied, maar dat moet ook: iedereen

drie keer per maand. In september

en daar lachen we soms wel eens mee.

moet het kunnen meezingen. Wij zijn er

treden we zelfs zeven keer op, dankzij de

Maar hij heeft zich goed aangepast!”

heel tevreden over!”

Startdagen! Momenteel zijn we ook be-

(lacht)

Dubbelpunt: “Spitsvondigheden in taal

zig aan onze eerste echte professionele

Dubbelpunt: “Hebben jullie nu nog iets

is jullie core business. Wat is voor jou het

cd! We zijn hem nu aan het opnemen en

met de Chiro te maken?”

mooiste stukje tekst uit ‘Ballen’?”

op 26 maart is het de officiële voorstel-

Pie: “Ik ben momenteel VB van gewest

Pie: “‘Ik trek rebelleke trek het me niet

ling.”

Hest, in verbond Mechelen. En er is ook

aan.' Dat is een toffe zin, die goed zingt.

Dubbelpunt: “Heel hard bedankt voor

nog iemand VB bij zijn Chirogroep. Onze

Die tekst was er meteen, en ik vond het

het interview en het jaarthemalied. We

eigen kinderen zijn nu nog te jong om

direct heel leuk klinken.”

zijn zeker dat het een hit zal worden!”

naar de Chiro te gaan, maar over een

Dubbelpunt: “Weldra worden jullie hits

Pie: “Graag gedaan. En tot op de Start-

paar jaar volgen zij natuurlijk.”

meegekweeld over heel het land en ver

dag!”

]foto: Roel De Ryck[

Pie: “Onze groep bestaat uit zes mensen en vijf ervan hebben een Chiroverleden.

dubbelp en ontdek Check www.piepklein.be unt september 2010 wanneer hun nieuwe cd uitkomt!

11


Dossier: jaarthema

Ballen Kleine Chirogroep ‘ met ballen’ zingt nieuwe jaarthemalied Op 23 mei zakte Chiro Kobbegem af naar Heist-op-den-Berg om samen met pIE.p KLEIN het nieuwe jaarthemalied op te nemen. Hoe krijg je in vredesnaam een hele Chirogroep in een opnamestudio? Dat bleek nogal mee te vallen als het om de kleinste en jongste Chirogroep van Vlaanderen gaat. In augustus 2009 werd Chiro Kobbegem (opnieuw) opgericht. Sindsdien tellen ze zo’n 20-tal vaste leden.

12

september 2010

Dubbelpunt: “Hoe kwam pIE.p KLEIN bij Chiro Kobbegem terecht om mee het jaarthemalied in te zingen?”

Bruno en Tim (Chiro Kobbegem): “We hebben een

Chiro. Maar welke groep spreek je dan

telefoontje gekregen van Chirojeugd

aan? En daarom dachten we: waarom

Vlaanderen of we als kleinste Chirogroep

niet de kleinste? We mailden met de

mee het jaarthemalied wilden inzingen.

leiding van Chiro Kobbegem en die

We hebben die vraag bekeken met onze

reageerden positief.”

leidingploeg.”

Wannes (pie.p klein): “Toen we de

En wat vonden de jonge zangers er nu

afspraken aan het maken waren over de

zelf van? Op de vragen of ze op voor-

opnames van het jaarthemalied vonden

hand geoefend hadden op dit liedje,

we het wel een leuk idee om ook kinder-

of ze het leuk vonden en of het een

stemmetjes te gebruiken. We wilden er

moeilijk liedje was, antwoordden ze vol-

een Chirogroep bij betrekken, we komen

mondig ‘ja’ en voor de rest hadden ze als

per slot van rekening ook allemaal uit de

echte sterren in spe ‘geen commentaar’.

dubbelpunt

Wil je het jaarthema zelf eens horen? Je kunt het nieuwe jaarthemalied ‘Ballen’ downloaden op www.chiro.be/jaarthema. Je kunt het ook live horen op de regionale Startdagen: op 4 september in Bokrijk of op 11 september in Torhout, Aalst of Lier.


ULO’s in Rebelgica

daacht, een zware uit erlijk Lastige Opdr nd tzo Ui n ee eren. is vo O te Een UL obeert uit e je vervolgens pr di en nt rzi ve lf ze du jna niet rft te ging die je en: dingen die je bi om dr e ut sto n zij s maar die toch De beste ULO’ ze onhaalbaar zijn, t da dt oe rm ve je hopen, waarvan rste best doet. je écht je aller-uite als en m ko uit en kunn O bedenken. or zichzelf een UL vo t oe m , at ga en twachters. lgica binn je voorbij de poor Iedereen die Rebe uitdaging geraak e aff str e nd oe ld eld Enkel met een vo op een verfromm eestal geschreven m h, zic j bi O UL n nneer iemand instens éé van het land. En wa ca hebben altijd m ns lgi alo be ps Re ka n va en s er fés ca alle ie dagen Alle inwon reksonderwerp in eerd dat tot wel dr het favoriete gesp ig feest georganis nd bu uit n ee papiertje. Ze zijn uw ditiegetro vervult, wordt er tra zo’n ULO eindelijk kan duren.

o r i h C e d n i s ’ O UL

te verzinnen. Je n – een straffe ULO lle be Re de als t ne om – -leiding uitdagen t hele gewest. alle Chiroleden en le Chirogroep of he he de et m lfs Dit jaar willen we ze je afdeling of je uitvoeren, met kunt die in je eent Voorbeelden van

n:

oepe ULO’s voor Chirogr

ee op bivak

er uitzondering, m

ze allemaal, zond ver te krijgen dat zo i’s kw ra ijn m om

ijn ULO is de Leidster Anne: M te zetten dat zelfs performance neer don av ent bo ! gaan keer) zo een coole O is om (voor één De kerels: Onze UL hem te tonen Chiro te krijgen om n. de zij in k ru ag nd ind zo de n r lijk op ee tiptiens onde emeester persoon ULO is om de burg De leiding: Onze ball op bivak. j werken. een spelletje base wi in n n ale aa rsl lok ve or te vo t ti’s in wa zo de ke onze Chirogroehard te oefenen en evenementen van re om de is O an UL en n ze te On es : tfe De tito’s g op alle fuiven, ee ULO is om als ploe l ligt, zodat Het gewest: Onze hter het Chirolokaa ac os lb ee sp t n. he zij in en vuilnis pen aanwezig te te zorgen dat er ge ULO is om ervoor ze On ls: be rib De kunnen hangen e verkleedkleren op voelen. all uis er th we er t h da zic zo en en alle dier tokkenrek te mak ULO is om een kaps rleden tijd is. zich goed Leider Johan: Mijn iaalkot eindelijk ve er at m s on in l gd wordt en dat ze oe loze rommelb niet langer geplaa e iek ar M t da n en zodat de hope te erop te let ing: Onze ULO is om e De speelclubleid adopteren, met wi r-kindje te kunnen ste Fo . n iro ee e Ch cti de ta voelt in ld van onze benefie O is om met het ge gen door De aspi’s: Onze UL els te laten vervan blijven houden. veel mogelijk wink zo in jes ak pz we contact willen er tieken wegw ULO is om de plas De rakwi’s: Onze gtassen. herbruikbare draa

dubbelp

unt september 2010 13


Dossier: jaarthema

ASPI’S >> FREEK

Freek

Aspi’s experimenteren erop los. Ook in de Chiro zijn er nog interessante dingen om te ontdekken: Chiroactiviteiten die doorlopen tijdens de week, absurde spelen, extreem passieve spelen, enz. Met de vriendschap en de verantwoordelijkheid zit het meestal wel goed in een aspiploeg. Aspi’s kunnen dan ook perfect voor elkaar opdrachtjes verzinnen, die de verliezer van een spel bijvoorbeeld moet uitvoeren, verkleed op een bepaalde manier.

ien zelf mogen begeleiden. rkt programma, dat ze bovend ewe uitg aal em hel een r voo oon in kiezen welk goed doel ze Of we schakelen de aspi’s gew tactie: laat de aspi’s maar zelf efie ben e onz van ze keu de t In verband me het werkjaar opvolgen Wedden dat het leuk wordt? r aan, zo kunnen we tijdens kjaa wer het in eg vro al er doen. We beginnen steunen, en hoe ze dat willen resultaat oplevert. dat onze inzet ook echt een

De Rob

KETI’S >> BO Keti’s gaan actief op zoek naar grenzen: hoe kan het nog actiever, nog ruwer, nog vuiler, nog sneller, nog gekker, enz.? Met wat aanmoediging kunnen ze een normaal spel aanpassen tot een knotsgekke activiteit. De typische keti heeft genoeg ideeën om zelf een namiddagprogramma op te stellen met activiteiten die hij of zij zelf leuk vindt. Maak

hier gerust een aantal keren per jaar gebruik van. Geef je keti’s voldoende uitdagingen: droppings, metrospelen, gemengde activiteiten met een andere Chirogroep, enz. Keti’s zijn er niet vies van om hun handen uit de mouwen te steken en vrijwilligerswerk te verrichten.

de ROVER

als ze op het wat extra sfeerverlichting. En appen, en hem pimpen met opl wat oek zith e en ze nog onz n vind t tee proberen, wie wee In orde! Laat ons dan me waarom niet? Laat ze gerust en, zett te p eno bov g pin die idee komen om er nog een ver ook een manier om het te doen

TITO’S >> FLAMM EN SPETTER

Babbelkousen, daarin herkennen we onze tito’s. Een gezellige zithoek en een uurtje babbeltijd worden vast en zeker op prijs gesteld. Tito’s kunnen binnen een door de leiding bepaald kader al mee beslissen over regels en het programma. Geef hen gerust eens een uitdaging, ze zullen met plezier aantonen dat ze de leiding in een één-tegen-allen moeiteloos kunnen verslaan.

14

september 2010

dubbelpunt

de rob

Laat ons een paar uit zonderlijk lastige op drachten verzinnen die ze ergens tijdens het jaar moete n vervullen, ze mogen zelf kiezen wanneer. Zolang ze de opdrachten maar vervullen vo or het einde van het biv ak. BV’s contacteren, 5000 be zoekers op YouTube, ee n partijtje stafbal winnen tegen de leidingsploeg, en z. En waarom zouden we hun talen ten eens niet inschak ele n om een lokaal probleem op te lossen? Het skatep ark is aan een opknapbeurt toe, en nergens in de geme ente is er een plaats om te baskette n. Gemeentebestuu r, pas op: hier komen de tito’s!


ten SJOEPAP RAKWI’Siekj>es>, dat zijn onze rakwi’s ten topg. ehOeimmpraeskwi-

Clubjes en kl pen om een at je rakwi’s hel je n ben graag d ku , en . Rakwi’s heb te vermijd n le el st s u te -b p f muur o pesten o t. Een ideeën charter tegen d u o h g in n ening reke je met hun m ed gevuld kwilokaal go zal in een ra den zijn ze groene le geraken. On rs. Ze vindverbeteraa el er w te h ec eatieve ijfel tal van cr tw er d n zo den te wereldvoor de gro oplossingen ook echte Rakwi’s zijn problemen. rnaast en en zijn daa dierenvriend . ilieubewust vaak heel m Sjoepap

ZZEL SPEELCLUB >>noMA e fantasie, g altijd een erg levendig

Speelclubbers hebben wereld om dan de ribbels over de maar ze weten al meer k realistischer hun fantasiewereld oo hen heen. Daarom is op politiespeelclubbers zijn gek dan die van de ribbels: ronauten, oys, ridders, piraten, ast agenten, boeven, cowb leiding, dat zijn len graag samen. De enz. Speelclubbers spe

de rob

s alle lievelingsspelletjes Ik heb een idee! Als we nu een grote gele hoed steken, en er van de speelclubbers in een ! Of we kunnen stemmen, of elke week een paar uittrekken ming, lekker mysterieus en nog beter: een geheime stem

RIBBELS >> RUPSJE RIBBEL

Ribbels leven in hun eigen wereldje. Samen spelen is voor hen nog niet vanzelfsprekend. Ze kennen heel goed het verschil tussen braaf en stout zijn. Met dingen als rechtvaardigheid en solidariteit zijn ze nog niet bezig. Ga zeker nu en dan eens in op impulsen van je leden. Wanneer je op tocht een vreemd voorwerp of bijvoorbeeld een dood vogeltje tegenkomt, kan dat je programma vaak een onverwachte wending geven. Ribbel

de rover

Hallo wereld, hier zijn de rakwi’s! Koop on ze rakwikrant, en steun het honden asiel! Met de rakwi’s wo rdt de wereld beter, maar ook leuker: glijtapijten en modderbaden horen er zeker bij. E n waarom zouden we naar binnen gaan als het begint te regenen? Schilderen zeg je? We spelen buiten lekker verder!

ondeugend toe durven ze wel eens hun helden, maar af en gels samen idee om enkele leefre te zijn. Het is een goed op impulsen is op te stellen. Ingaan met je speelclubbers n goede ook bij de speelclub ee van je eit vit manier om de creati leden te stimuleren Mazzel

een antihondenpoep-actie!? spannend! Of wat dacht je van een zich met veel plezier achter Onze speelclubbers scharen het hele lokaal verbouwen concrete actie in de buurt. En met het lokaalmeubilair, en en een reuzenkamp bouwen t met zaklampen door het tijdens het bivak op avondtoch bos: da’s straf!

de rover

Een dood vogeltje! W e geven dat arme be estje een echte staatsbegrafenis, de max! En van die paard enbloemen maken we een toverd rank om op onze arm en te smeren, zodat we supersterk worden! Spelen met verf, klei, brooddeeg, lijm en du izenden papiersnippers. Tim meren, met waterba llo nn en spelen, beestjes uit de vijver onder een vergrootgl as be kijken, en daarna spelen met mo dder. Wat thuis niet zomaar mag, dat mag van mij, Ro ver, lekker wel!

dubbelp

unt september 2010 15


Dossier: jaarthema

n e l e sp Trek je stoute schoenen aan! >>“Leider, leider, gaan we vandaag stoutmoedig spelen?” “Tuurlijk, Jelle, trek je stoute schoenen al maar aan!” ✸✸Stoute schoenen zijn geen gewone schoenen. Ze kunnen paars zijn met rode bollen, gele veters, groene getunede velgen en een blauw-oranje gestreepte top. De ideale activiteit om het jaar stoutmoedig te beginnen, is het pimpen van je Chirobottinnen, -laarzen, -sneakers, enz.! ✸✸Vroem, nieieieauwww, tuut! Van schoenen kun je de coolste racewagens maken. Met kurk of dopjes en satéstokjes heb je snel een knap stel wielen. De stoelen kun je uit een stukje piepschuim snijden. Een voorruit knip je snel uit een plastieken mapje. Spoilers, koplampen en de uitlaat maak je met karton en lijm. Hebben je leden een andere passie? Wedden dat je ook geweldige dieren, bloempotten of kastelen kunt maken van je schoenen? ✸✸Met een penseel tussen je tenen of een klad verf onder je voeten klieder je de mooiste schilderijen. Of schilder met je schoenveters: maak er een bolletje van om mee te stempelen, zwier een veter vol verf op het blad, laat de veter zoals een passer ronddraaien over het blad, rol een veter over het blad met de palm van je hand, enz. Of hé: maak een schilderij van je voeten! Beschilder tenen, lak nagels, teken gekke kousen aan je benen, enz. Laat de kinderen op een verhoog lopen met enkel de voeten zichtbaar onder een doek. Met al die fraaie tenen en voeten kunnen jullie toch wel een leuk toneeltje verzinnen?! ✸✸Heb je een geweldig paar schoenen gepimpt of zien je tenen er fantastisch uit? Maak er foto’s van en stuur ze naar jaarthema@chiro.be. De leukste foto’s verschijnen in Dubbelpunt!

16

september 2010

dubbelpunt

De vliegende schoen! een schoen, geen ✸✸Geen raket zo aerodynamisch als Sloefsjotten voorwerp idealer om mee te werpen! enwerpspeis veruit de klassieker onder de scho voet en speel len. Hang je schoenen losjes aan je om het verst ze sjot er schoenenpetanque mee of een estafette weg (van op een schommel!). Doe van de vorige met twee ploegen: waar de schoen g die het verst neerkomt, start de volgende. De ploe nque: de peta rde raakt, wint. Of probeer omgekee ten er moe n schoen is het kleine balletje en de lede og n. N gaan staa geblinddoekt zo dicht mogelijk bij rond je as moet leuker wordt het als je eerst tien keer draaien. fwip’: een ✸✸Lanceer je schoen op een echte ‘sloe die je op een er met een r evee stevige plank van ong de sloefwip voor te bak(steen) legt. Verdeel de ruim puntenere hog in een aantal zones die telkens een wip, hoe meer waarde krijgen: hoe verder van de trapt met één punten je verdient. De eerste speler inde van de uite vrije voet zo hard mogelijk op het te vangen. en plank en probeert de vliegende scho schoen ook vulTijdens warme maanden kun je de in de schoen len met water. Met het water dat nog n. vulle fles zit, moeten de spelers dan een


facebook Volg Dubbelpunt niet enkel op papier Vanaf september hebben we ook een Dubbelpunt-Facebookpagina. Check de foto’s die de papieren versie niet haalden. Lees de belangrijkste stukken op je scherm. Waar tot voor kort op Facebook enkel een vereniging voor holebi’s te vinden was onder de zoekterm Dubbelpunt prijkt nu ook trots ‘Dubbelpunt: het Chiromaandblad’. Allen daarheen en fan worden! We zullen je vanaf nu ook uitdagen om ons te verbazen. Een massa-interview van het type “We vroegen aan 100 Chiromensen”, een fotowedstrijd, een sloganstemming: het is allemaal mogelijk. Het zal ook altijd vermeld worden in Dubbelpunt wanneer er zoiets te gebeuren staat. ✸✸Hang je schoen aan een touw en speel schoenslingeren. De speler in het midden sling ert de schoenslinger rond, net boven de gron d. De andere spelers springen er telkens over. Wi e ertegen springt, moet als volgende slachtoffe r de slinger ronddraaien.

Heb je zelf iets te zeggen, een onderwerp dat dringend aangesneden moet worden, een straf verhaal dat nooit vergeten mag worden, een spel dat niet werkt of te goed is om in de vergetelheid te raken? Een artikel dat je deed wegdromen of een feit dat van je lever moet? Smijt het erop, laat je gaan en laat ons weten wat je denkt over Dubbelpunt.

✸✸Mag het er wat heviger aan toe gaan ? Speel dan ‘Shoe op ao meule’, een ideetje van Chiro Hombeek. Twee ploegen stellen zich op aan wee rskanten van een tent of zeil. Alle spelers gebruike n hun schoenen als wapenuitrusting. Het is de bedoeling om de schoenen over de tent te gooien en iemand te raken aan de andere kant. Wie gera akt wordt, moet het spel verlaten – tot één van de twee groepen helemaal uitgeteld is. Een schoen die je niet ziet, kan hard aankomen! Daarom zijn bergschoenen, combats en werkschoenen met stalen neus niet geschikt voor dat spel!

We beginnen onmiddellijk met een opdracht. Elders in deze Dubbelpunt kun je lezen wat stout?moedig!e schoenen zijn en wij dagen je uit! Maak zelf een paar, kleur ze, beplak ze, beschilder ze – kortom, maak er een echt kunstwerkje van en dump een foto op de fanpagina. Winaars mogen een plekje in een toekomstige Dubbelpunt verwachten, en de eeuwige roem en de schare aanbidders en aanbidsters die daarmee gepaard gaan.

dubbelp

unt september 2010 17


VrieNden oNder In de Chiro beleef je de meest doldwaze

avonturen. Samen met je vrienden haal je de gekste stoten uit en doe je dingen die je ergens anders nooit zou beleven. De Chiro is een plek waar je stoutmoedig kan zijn. Het is een plek waar je eens anders kunt doen dan normaal, waar je je stoute schoenen eens mag aantrekken en waar je op het vlak van activiteiten wel eens een scheve schaats mag rijden. Op het SB van regio Oost-Vlaanderen (verbonden Reinaert, Roeland en Heuvelland) begin juli deelden enkele deelnemers hun stoutmoedige avonturen met Dubbelpunt.

18

september 2010

dubbelpunt

Dubbelpunt: “Welke stoutmoedige avonturen hebben jullie al beleefd in de Chiro?” Ellen (Chiro Appelterre): “Mijn keti’s kregen een tijdje geleden twaalf uitdagingen. Zo moesten ze onder andere geld inzamelen voor Music For Life. Ze hebben daarbij onze Chirotrui afgegeven aan de presentator. Sam De Bruyn droeg dus tijdens de uitzending de groene trui van onze Chirogroep. De keti’s proberen bovendien om contacten te leggen met iemand van Mijn Restaurant en Tom Dice om zo hun twaalfde opdracht te vervullen: een BV mee krijgen op bivak.” Pieter-Paul (Chiro Schorisse): “We hebben op bivak eens last gehad van een bende vervelende jongens. We hebben toen met de leiding de wacht gehouden en uiteindelijk enkele belagers kunnen vatten en overleveren aan de politie. Toen we twee mannen met bivakmuts zagen verschijnen op ons terrein is iemand van de leiding op een fluitje beginnen te blazen en zijn de naburige groepen ons ter hulp geschoten. Op een gegeven moment waren die twee jongens dus omsingeld door een hele bende jeugdbewegingen. Ze zijn nadien onder luid applaus meegenomen door de politie. Dat is dus eerder een moedig avontuur, maar wel memorabel.”

Dubbelpunt: “Dat is inderdaad zeer moedig. Zijn er nog SB’ers met sterke en vooral stoutmoedige verhalen?” Mieke (Chiro Letterhoutem): “Mijn tippers en tiptiens hebben eens enkele opdrachten gekregen à la Fata Morgana. Per goed uitgevoerde opdracht kregen ze een ster. De opdrachten waren onder andere geld inzamelen voor Haïti, in zoveel mogelijk kranten komen, op tv komen, een Haïti-lied maken en zorgen voor een evenement op het marktplein. Al die opdrachten stonden dus in het teken van de aardbeving in Haïti. Daarop zijn onze leden allerlei lekkers beginnen te verkopen en zo hebben ze 1600 euro kunnen ophalen. Ze hebben ook in de krant gestaan. Ze hebben bovendien alles alleen gedaan, zonder hulp van de leiding. Dat was dus wel heel straf.” Sara en Jana (Chiro Ejo): “Ook wij hebben enkele stoutmoedige activiteiten georganiseerd, in Dendermonde. Zo zijn onze aspi’s op de Dag van de Jeugdbeweging in uniform met een vlot en een gocart naar school gegaan. Ze hebben het hele tafereel gefotografeerd. Zo konden ze bewijzen dat ze effectief met een vlot naar school gevaren waren. Ze zijn wel een half uur te laat aangekomen.” Els (Chiro Ludiek): “Toen ik tito was, hebben we met onze afdeling de oorlog verklaard aan de aspi’s. Voor jonge tito’s was dat wel al redelijk stoutmoedig. We zijn toen om zes uur ‘s morgens opgestaan en hebben in het midden van de aspitent een zangstonde gehouden. Ik vond dat best wel dapper van ons.


eLkAar De aspi’s hebben ons natuurlijk een loer terug gedraaid. Op aspidag hebben ze ons om half zes uit ons bed gehaald en hebben we een hele ochtend legertrainingen en overlevingstechnieken gedaan.”

]foto: jan van bostraeten > chiro ten aard [

Dubbelpunt: “Is er ook SB-begeleiding met sterke verhalen?” Arne (Chiro Destelbergen): “Als ketileiding hebben we eens een zeer memorabel aandenken gemaakt voor onze leden. We zijn elke avond met een dictafoon naar de tenten van onze keti’s geslopen en hebben het onder een of ander veldbed geschoven. Zo hebben we heel wat interessante conversaties kunnen opnemen over de kerels en de tiptiens, afhankelijk van in welke tent het dictafoontje lag. Achteraf hebben we al die verhalen op een cd’tje gezet en het meegegeven als aandenken. Dat was dus een cd vol leuke verhalen. We draaien elkaar ook graag eens een loer op bivak. Zo hebben de toppers eens al het ondergoed van de aspi’s gestolen en vanboven in de vlaggenmast gehangen. De aspi’s hebben op hun beurt dan weer enkele sporten van de ladder van de titoboomhut doorgezaagd. Zulke stoten zijn uitgegroeid tot kamptradities. Dat maakt het heel leuk. Op alle mogelijke manieren snoep meesmokkelen op bivak gebeurt ook elk jaar weer. Je kunt de plaatsen zo gek niet bedenken of er is wel snoep te vinden: dubbele bodems in valiezen, veldbedden vol snoep, opengezaagde deodorants, teddyberen die door de oma’s weer dichtgenaaid zijn. We maken er met de leiding dan een sport van om zoveel mogelijk snoep te vinden.” Pieter (Chiro Elegast): “Ook wij zijn wel eens stoutmoedig geweest in de Chiro. Tijdens een kanotocht was een van de boten tegen de vislijn van een man gevaren. Die man was zo kwaad geworden dat hij onze gasten met zijn vislijn heeft geslagen. We hebben hem goed de les gelezen en hem weggejaagd voor hij in zijn onterechte colère nog meer schade zou aanrichten. Dat vonden we toch wel moedig.” Dubbelpunt: “Bedankt voor al jullie fijne verhalen! Nog veel plezier op SB!” ten aard

dubbelp

unt september 2010 19


E t u o t de S t r a A T S k StO

Naam: onbekend - Vo ornaam: ook onbekend - Totem: Stou te Stokstaart - Geboortejaar: 1928 - Woonplaats: 3 hoog, tegenover Chir oplein - Hobby’s: geen - Chirover leden? Nee, zot! Oud-scout! - Houdt van: Orde. Tucht. Hoe het vroeger was. - Houdt niet van: chaos, lawaai, kinderen, gebrek aan respect, honden poep, belastingen, house, metal, hi phop, muziek in ’t algemeen, de jeugd van tegenwoordig, het verkeer, he t onderwijs, enz. - Huisdieren: twee goudvissen (Ramses 1 en Ramses 2)

“Slof. Slof. Slof. Slof. Plof.” Hij zit. Stoute Stokstaart heeft zijn stramme knoken in de zetel bij het raam geploft. Hij kijkt de kamer rond, neemt zijn verrekijker van de vensterbank en kijkt naar buiten. “Grùmbl, grmbl, de vuilbak aan de overkant is wéér te vol. Werken, dat kennen ze tegenwoordig niet meer zeker?” Hij kijkt verder. En ziet madame Rosalie, met haar hond. Nu ja, hond. Keffer. Het maakt een verschrikkelijk lawaai in de gangen van het flatgebouw en het beest kakt af en toe naast de voordeur. En zij ruimt dat niet op, hé, nee nee! Grommend en mompelend speurt hij verder door het raam. Langs de geparkeerde auto’s (geen handtassen laten liggen?), naar de straatlantaarns (zijn ze stuk?), langs de stoeptegels (liggen er los misschien?) tot bij het plein: zijn grootste bron van ergernis! Vroeger was het een parkje, maar nu! Tssss: een Chiroplein, godbetert! Elk weekend opnieuw is het van dat: roepen, tieren,

20

september 2010

dubbelpunt

boertig doen, belachelijk doen. Om maar te zwijgen van de aanstellerij, de ontucht (jongens en meisjes sámen!) en de schade aan het gras. Stoute Stokstaart houdt het allemaal bij in zijn schrift. Hij blijft kijken naar het krioelen op het plein. “Wat is dat?” Hij ziet hoe één van die lange slungels een aanloop neemt, keihard op de bal schopt, richting de vrachtwagen die in volle vaart door de straat dendert. “Vandaal!” roept Stoute Stokstaart van achter zijn raam. “Gevaarlijke zot!” De bal knalt keihard tegen de cabine, de vrachtwagen gooit zijn remmen dicht en vijf seconden later is het stil op straat. Stoute Stokstaart tuurt hijgend van de spanning door zijn verrekijker. Daar staat de chauffeur, een beetje bleek. En daarnaast die idioot met z’n bal. En daarnaast de jonge moeder van vier huizen verder. “Waarom huilt die nu? En waarom staat ze met haar buggy midden op straat?” Hij legt zijn verrekijker neer. “Nee, dat kan niet. Zou hij echt ...? Toch iets goeds?” Stoute stokstaart staat recht, sloft naar het aquarium en voedert de vissen.


in CHIRO ZICHT IN 2020

! g e z je doe

Om uit te zoeken hoe de Chiro er in 2020 kan of moet uitzien, willen we weten hoe de Chirogroepen vandaag zijn, denken en doen. Waar is jullie leidingsploeg mee bezig, wat stoort jullie, waar zijn jullie trots op? Om dat allemaal te weten te komen, organiseren we InZicht, een grote bevraging van alle Chirogroepen. In oktober bezorgt het gewest een InZichtpakket aan jouw

uit om het te spelen en de antwoorden te noteren. Het pakket bevat ook een vragenlijst voor groepsleiding en vier open vragen. Stuur je antwoorden terug of voer ze online in op www.chiro.be/inzicht. Doe je dat voor 1 december, dan maak je kans op een bon voor 25 euro van De Banier.

groep. Aan de hand van een spel met 19 stellingen die je individueel en in groep beoordeelt, proberen we te achterhalen wat je leidingsploeg belangrijk vindt. Je trekt best een volledige leidingskring

Wil je meer weten of is er iets niet duidelijk? Contacteer Hanne Vandesompele op 03-231 07 95 of via inzicht@chiro.be.

dubbelp

unt september 2010 21


bivaktie evalua

Weer thuis. Kleren uitgepakt, het materiaalkot weer volgeduwd: klaar voor een nieuw Chirojaar. “Hoe het bivak was? Bwa, goed.” Tijd voor een echte evaluatie van je kamp?

In maten en soorten De ene evaluatie is de andere niet. Een paar voorbeeldjes: ✸✸Lego-evaluatie: Voorzie een grote bak Legoblokjes: mannetjes, wieltjes, latjes, blokjes, enz. Iedereen krijgt nu een halfuur de tijd om met de blokjes het kamp na te bouwen zoals hij of zij het beleefd heeft. Nadien bespreek je elkaars bouwsels: “Waarom is bij jou de tent ingestort?”, “En wat zijn die droevige mannetjes daar?”. ✸✸Flappen: Maak voor elk onderdeel van het bivak een flap en verspreid die door het Chirolokaal. Je hebt per flap twee minuten om iets op te schrijven, daarna schuif je door. Wanneer je rond bent, bespreek je de resultaten.

Do’s • • • •

Evalueer de voorbereiding ook. Overloop heel het bivak, details zijn soms bepalend. Zorg voor een hapje, een drankje en leuke inkleding. Zorg dat iedereen aanwezig is, niet enkel de mensen zonder tweede zit. • Zet je evaluatie op papier en geef ze aan de bivakverantwoordelijke van volgend jaar. • Zaag niet te lang over wat misging, maar zoek manieren om het de volgende keer beter te doen.

Don’ts • Evalueer niet op bivak zelf. Je bent te moe. • Praat persoonlijke conflicten uit vóór de algemene evaluatie. • Maak er geen persoonsevaluatie van. Hou het bij het bivak.

✸✸Ren-je-Rot: Maak een aantal stellingen over je bivak, met telkens drie antwoordmogelijkheden: A, B en C. Baken drie vakken af, en laat iedereen per stelling om het snelst een vak kiezen. Wie laatst is, moet een opdracht doen. Vergeet niet te vragen waarom mensen voor een bepaald vak kozen, anders heeft je evaluatie weinig nut.

Met of zonder aspi’s? Interessante vraag. Als je de aspi’s laat mee-evalueren, proeven ze al van het ‘leiding zijn’. Een deel van hen wórdt trouwens leiding. Anderzijds weten zij niets over de voorbereiding, dus daarover kunnen ze weinig vertellen. Bespreek het op voorhand met de leidingsploeg.

r va na f e e v r e s Re er je 1 oktob LDK! bij U tenten

dk.b www.ul

22

september 2010

dubbelpunt

e

]foto: jan van bostraeten[


Goed bezig!

Een aantal groepen hebben duidelijk begrepen waar duurzaamheid om draait. Chiro Liezele, bijvoorbeeld, of Kadille.

dat alle kosten gedragen werden door ALTtech, zodat Chiro Liezele volledig gratis kon genieten van wat de zon hen te bieden had.

Chiro Liezele op kamp met groene stroom

Milieuwerkgroep voor Kadille

Chiro Liezele ging dit jaar met 130 deelnemers op bivak in het dorpje Bourcy, bij Bastogne in de provincie Luxemburg, zo’n 200 km van thuisbasis Liezele. Ze verbleven op een afgelegen terrein in tenten, zonder stromend water of elektriciteit. Of toch niet helemaal. Dit jaar kon Chiro Liezele rekenen op zonne-energie. Wat begon als een vaag idee tussen pot en pint werd beetje bij beetje realiteit. Door een samenwerking met de firma ALTtech uit Temse kreeg Chiro Liezele een aanhangwagen mee op kamp, voorzien van zes zonnepanelen, batterijen en bijbehorende snufjes om op een stabiele manier stroom te produceren. Met die zonnewagen kon de groep onder andere de koelkasten laten functioneren – nuttig, bij de zomerse temperaturen. Wat het helemaal te gek maakte, is

Kadille is een bivak dat maar eens in de tien jaar plaatsvindt. Je las erover in de Dubbelpunt van juni. Wat daar nog niet in vermeld werd, was het milieuteam. Dat team telt vier ‘groene’ geesten, die Kadille met plezier een groene toets wilden geven. Na wat denkwerk was het voorstel: “We maken een zonneboiler”. Zelf twijfelden ze: het is misschien niet het beste voorbeeld? Een zonneboiler levert warm water, maar de vraag is of je wel echt warm water nodig hebt op een bivak. Het was niet hun bedoeling dat iedereen drie keer per dag zou gaan douchen. Reindert De Schrijver (Kadille-milieuteam): “Ik had een cursus gevolgd bij de KWB: zelf je zonneboiler maken. Veel deed ik daar achteraf niet meer mee, het stond sindsdien in het tuinhuis. Sa-

men met een paar handige harry’s hebben we daar de boiler en het circuit aangehangen, en de aanhangwagen hebben we van de gemeente kunnen lenen. We willen ook nog een zonnepaneel meenemen. Niet zozeer om iedereen van elektriciteit te voorzien, maar eerder voor het sensibiliserend effect. En we nemen ook een paar kippen mee.“ Hoe haalbaar is het voor een Chirogroep om zelf zo’n zonneboiler te maken? Reindert: “Vrij haalbaar, vind ik zelf. Het kost – als het een beetje meezit – 500 euro. Het paneel kost 250 euro via KWB, en nog 250 voor al de rest. De boiler en pomp hebben we ergens gekregen, maar dat moet elke Chirogroep wel ergens kunnen vinden. En als je ’t nadien inbouwt in je lokaal, kun je er in veel gemeenten nog veel subsidies voor krijgen.”

dubbelp

unt september 2010 23


Vorming

NIEUWE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

IK (INLEIDINGSCURSUS)

VOORTGEZETTE VORMING

De Inleidingscursus is een absolute must voor iedereen die het eerste jaar in leiding staat. Samen met leiding van andere groepen uit de buurt vertrek je op weekend. De IK is gekend voor z’n ‘vlieg erin’-aanpak. Zonder te stoppen blijven we doorgaan met spelen en nog eens spelen. Je ontdekt verschillende soorten spelen, leert fantastische nieuwe spelen maken en daar tot in het oneindige op variëren. Niet twijfelen dus: schrijf je in voor IK! Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. Je eigen (prille) animatoratleidingservaring staat centraal. Let wel: wie een worden in het test wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of lopende kalenderjaar.

Prijs? 35 euro . Praktisch? De organisatie van de IK ligt in handen van het gewest Zij bezorgen je dus een uitnodiging met data en praktische kun je informatie. Als je niet mee kunt met je eigen gewest de gewestg aadplee R . aansluiten bij de IK van een buurgewest leiding of het regionaal Chirosecretariaat.

Vanaf nu is het voor jonge leiding nog gemakkelijker om mee te gaan op voortgezette vorm ing. Wil je dus mee op Hoofdanimatorweekend of onze them acursussen, dan hoef je voortaan maar 17 jaar te zijn of het dat jaar te worden. Je moet dan wel IK en SB gevolgd heb ben en al een jaar in leiding staan. Als je nog niet mee ging op IK en SB moet je wel 18 zijn en twee jaar leidingse rvaring hebben. Voor diegenen die al vroeg leiding geworde n zijn, maken we het dus gemakkelijker om mee op cursus te gaan. x Expressieweekend 1-3 april x Groepsleidingsweekend 25-27 februari x Tochtenbivak 7-14 augustus x Afdelingsboost 8-10 april x Jeugdwerkweekend 8-10 april

Attest: De IK leidt samen met het SB en enkele weken stage in je het Jeugdwerk. eigen Chirogroep tot het attest van Animator in

VOORTGEZETTE VORMING We organiseren dit jaar drie Hoofdanimatorweekends. Daarnaast geven we je de kans mee te gaan op onze vijf themacursussen. We graven net dat tikkeltje dieper en proberen je te vormen tot de ultieme Chiroleid(st)er.

Voor alle Chirocursussen geldt

Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.

Meer info vind je op de vormingskalender. Wanneer? - 26-28 november - 4-6 februari - 4-6 maart

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

Startdagen andere verbonden

september 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Startdag verbond Limburg

24

september 2010

dubbelpunt

18

19

oktober 20

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


INTERNATIONAAL OLÉ OLÉ RANFTTREFFEN

NATIONAL CAMP FDF DENEMARKEN

Stel je voor: een nachtelijke trektocht rond de kerstperiode, over besneeuwde Zwitserse paden. Iets voor jou? Oké, maar ook in korte broek of rok? Dat kan alleen met de Chiro! Ook dit jaar trotseren we de vrieskou voor een sfeervolle kerstontmoeting met onze vrienden van de Jubla, de Zwitserse jeugdbeweging, in de ranftvallei. Klaar voor de uitdaging? Wie mag mee? Warm aangeklede leiding Wanneer? Van vrijdag 17 tot zondag 19 december 2010 Waar? Zwitserland Info? internationaal@chiro.be

Ooit gehoord van Julsø Lejr? Vier jaar geleden trokken 250 Chirojongeren naar Denemarken om deel te nemen aan de plaatselijke versie van Krinkel. Een onvergetelijke internationale boost die we ook nu niemand willen onthouden! Maak Deense vrienden, leer nieuwe kampeer­ skills, ga voor een duik in het verfrissend Julsømeer en geniet ’s avonds van de vele kampvuurtjes. Boek National Camp nu al in je agenda en hou Dubbelpunt en de Facebook-pagina van de Dienst Internationale Activiteiten goed in de gaten!

JEUGDWERKWEEKEND Een nieuwe themacursus is geboren. Jawel, met trots stellen wij jullie het Jeugdwerkweekend voor. Een heel weekend burengluren en spelen met andere jeugdverenigingen die elk net dat tikkeltje anders zijn. Doen ze bij de scouts niets anders dan sjorren, bestaat de KSJ eigenlijk nog en wie is die Koning Kevin? Je komt het allemaal te weten op deze spetterende cursus waar alles draait rond leren van elkaar. Meer info vind je in de Dubbelpunt van november.

Wie mag mee? Keti’s en aspi’s Wanneer? Van donderdag 7 tot vrijdag 15 juli 2011 Waar? Kampplaats ‘Sletten’ bij het Julsømeer Info? internationaal@chiro.be

Wie mag mee? Iedereen die in aanmerking komt voor onze voortgezette vorming (zie hiernaast) Wanneer? Van 8 tot 10 april Waar? In ons eigen Chirohuis Heibrand in Westmalle. Prijs? 38,50 euro

Op zoek naar een handig cursusoverzicht? Hebben we gemaakt, speciaal voor jou! Ga het gratis afhalen in De Banier in jouw buurt.

vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming

cursus@chiro.be

= inschrijven voor een cursus

attesten@chiro.be

= info over attesten en cursusadministratie

Chipadag 17

18

19

20

21

22 23 24 25 26

27

Techniekendag (www.chiro.be/daa)

november 28 29 30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Dag van de Jeugdbeweging

20

Koppen XL (www.steunpuntjeugd.be)

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

31

dubbelp

Hoofdanimatorweekend

unt september 2010 25


Word superribbel! Superman wordt stilaan al wat ouder en is op zoek naar opvolging. Daarom gaat hij tussen de ribbels op zoek naar de meest gepaste Super(wo)man. De ribbels krijgen eerst de kans om de verschillende kenmerken van Superman zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Zo kunnen ze zich op het einde van het spel ook superheld noemen. Als beloning krijgt op het einde elke ribbel een badge met het teken van Superman.

Spelletjes Knap zijn

Een echte superheld heeft een cape, dus maken we eerst zelf erman capes met het teken van Sup e erop. We zoeken hiervoor oud het ken ma e lakens en doeken. W ier, teken van Superman op pap nen zodat we dat op de cape kun nieten.

Snel zijn Snelheid is één van de belangrijkste eigenschappen van Superman. Dat gaan we testen met het volgende spel. Leg een aantal voorwerpen (één minder dan er spelers zijn) in het midden van het terrein: bv. capes, ‘supermandrankjes’, enz. Wanneer de leiding fluit, lopen de ribbels vanaf de startlijn zo snel mogelijk naar de voorwerpen en nemen er eentje vast. Eén ribbel heeft geen voorwerp en valt af. Daarna spelen we verder, met telkens één voorwerp minder, tot er één winnaar overblijft: de snelste!

]foto: jan van bostraeten > chiro kaart[

26

september 2010

dubbelpunt

Onzichtbaar zijn Een echte superman kan zich onzichtbaar maken. Wie sterk is in het spel kiekeboe, kan dat ook! Eén ribbel, bijvoorbeeld Hanne, staat op een vast punt. Zonder kijken telt ze af van tien tot nul en roept dan luid ‘kiekeboe’. Ondertussen tikt de rest van de groep de zoeker aan en gaat zich verstoppen. Zodra Hanne ‘kiekeboe’ heeft geroepen, mag zij de andere ribbels zoeken, maar ze mag haar plaats niet verlaten. Wie gezien is, moet bij haar gaan zitten. Ziet ze niemand meer, dan begint Hanne opnieuw te tellen, maar dit keer vanaf negen. De ribbels moeten nu uit hun schuilplaats komen, Hanne tikken en zich opnieuw verstoppen voor zij “kiekeboe” roept. De spelers hebben dus telkens minder tijd om zich te verstoppen en de teller heeft het telkens makkelijker om deelnemers te zien. Speel verder tot er één superribbel overblijft.


ribbels Goed kunnen mikken

Een mens in nood kunnen redden

Iedereen zit in een huis en Superman vertelt dingen die ze moeten doen: slapen, eten, enz. Op een bepaald moment schiet het huis in brand (de leiding roept luid ‘brand!) en moet iedereen vluchten langs de nooduitgang (Superman staat met zijn benen open en iedereen moet hier onderdoor). In het huis ligt een barbiepop en die moet zeker gered worden. Degene die de barbiepop heeft, krijgt voorrang bij de nooduitgang. De laatste die door de nooduitgang komt, gaat achter Superman staan en speelt bij de volgende ronde mee nooduit-

Slim zijn Maak een supermanquiz met telkens drie antwoordmogelijkheden. Hier zijn enkele voorbeeldvragen: ✸✸Van welke planeet is Superman afkomstig? 1. Lipton 2. Krypton 3. Saturnus ✸✸Voor welke krant werkte hij als journalist? 1. Gazet van Antwerpen 2. Daily Planet 3. Belang van Limburg

gang.

Behendig zijn In dat spel is Superman verblind door één van de kristallen waar hij niet tegen kan. Zijn hulpjes (de ribbels) moeten hem één voor één als blindengeleidehonden door een behendigheidsparcours loodsen. Ze zijn hiervoor aan een touw gebonden. Aangezien honden niet kunnen spreken, mag de hond enkel door te blaffen signalen overbrengen naar Superman. Als je een grote ploeg ribbels hebt, maak er dan een competitie van met verschillende supermannen die naar de overkant moeten geraken.

✸✸Op wie is Superman verliefd? 1. Lois Lane 2. Catwoman 3. Mega Mindy De ribbels moeten in het vak gaan staan dat overeenkomt met wat volgens hen het juiste antwoord is. De ribbels die in het juiste vak staan, spelen verder. De rest valt af.

Materiaallijstje

Verdeel de ribbels in ploegen van minstens vier spelers. Elke ploeg vormt een duikboot, met de handen op elkaars schouders. De eerste drie spelers zijn geblinddoekt en zijn torpedo’s. De achterste is de kapitein. Hij of zij is niet geblinddoekt en geeft de richting aan waarin de duikboot moet varen. Je stuurt met kneepjes in de schouder, die doorgegeven worden naar de voorste. Niemand mag spreken. Wanneer de kapitein ziet dat er een andere duikboot binnen schootsbereik is, roept hij of zij ‘vuur’. De voorste torpedo loopt heel snel rechtdoor. De bedoeling is om de andere duikboten uit te schakelen zonder zelf geraakt te worden.

Een boef kunnen vangen

We spelen Boefje en Superheld. Twee ribbels lopen rond, de rest staat in een cirkel met hun benen open. De superheld probeert de boef te vangen door hem of haar te tikken. De boef kan ontsnappen door onder iemands benen te kruipen. Als dat lukt, wisselen de twee van rol.

✸✸Voor elke ribbel en voor ons een badge met het Supermanteken ✸✸3 Supermanpakken ✸✸Oude lakens/doeken + verf ✸✸Barbiepop ✸✸Touw + fluitje ✸✸Kegeltjes en ander materiaal voor een behendigheidsparcours ✸✸Supermanquiz ✸✸2 tafels ✸✸Voor iedereen een blinddoek

dubbelp

unt september 2010 27


n e d a r d Gele

Stout?Moedig!e jaarprojecten op speelclubmaat Projectwerk: het lijkt misschien meer iets voor aspi’s dan voor speelclubbers, maar ook met de jongsten kun je een jaar lang aan iets moois werken! Zeker met het nieuwe jaarthema trekken we onze stoute schoenen aan en bewijzen we dat ook onze gele en paarse bende een heel jaar door iets kunnen opbouwen. We geven je enkele voorbeelden van ‘gele draden’. Je kunt daar een hele Chironamiddag rond werken en er later op geregelde tijdstippen naar teruggrijpen.

De moestuin

den! In maart kun je al groenten zaaien

Verkleed als boer(in) Kool heet je de

zoals ajuinen, spinazie, komkommers,

speelclub welkom. Zij krijgen van jou

sla, wortels, radijsjes, erwtjes, prei, enz.

elk hun stukje akker waarop ze dit jaar

Leg boven het zaaibed een vlies-

een zo rijk mogelijke oogst mogen

doek als bescherming tegen

kweken. Het is al een beetje laat op het

de ergste kou.

jaar om nog dingen te planten, maar sla, spinazie en kervel kun je nu nog

Hierbij speel je het aardbeien-

zaaien. Ook rabarber mag nu geplant of

spel uit de Dubbelpunt van januari

verplant worden. Plant ze uit met een

2008 (te vinden op www.chiro.be/dub-

onderlinge afstand van ruim 1 meter.

belpuntarchief ). Of laat de speelclub-

Later op het jaar kun je de stengels zo

bers een vogelverschrikker maken, ver-

opeten met wat suiker!

dienen of vinden om hun jonge plantjes te beschermen. De vogelverschrikker

Vandaag beginnen ze met het onkruid

kan een figuur zijn in je spel waarvoor

te wieden, de grond om te spitten,

ze opdrachten moeten uitvoeren om te

te zaaien of te planten en de plantjes

zorgen dat hij in hun tuintje wil komen

water te geven. Om de zaadjes of

staan. Of ze verdienen met de opdrach-

plantjes te verdienen, moeten ze allerlei

ten een kledingstuk, de stokken, het

spelletjes spelen. Dollekoeientikkertje,

stro, enz.

bijvoorbeeld: als je getikt wordt, moet

Zorg ook dat de plantjes elke week

je op handen en voeten staan loeien

water krijgen wanneer het weer wat

tot iemand je komt bevrijden door

warmer wordt. Spreek hiervoor een

je te melken. Of een variant hierop:

beurtrol af onder de speelclubbers, of

iedereen loopt op handen en voeten. Of

maak er een vast moment van.

met twee extra tikkers, met mond-enklauwzeer en de dollekoeienziekte die

Een derde projectdag kan het jaar

hun ziekte doorgeven tot de hele kudde

afsluiten in de zomer: je oogst en plukt

besmet is. Of tikkertje vogelschrik, met

alles wat je tuintje heeft voortgebracht.

de armen altijd gestrekt uitgestoken

In een groot overbrengspel moeten ze

naast je.

de groenten van de boerderij naar de markt krijgen. Met de opbrengst van de

Een tweede projectdag valt in de

markt en het overschot van de groen-

lente. Dan zet je nieuwe plantjes: aard-

ten bouwen ze zelf een feestje om het

beien bijvoorbeeld, of iets anders dat

jaar af te sluiten.

je de komende weken regelmatig zult

(Meer weten over je moestuin? Check

kunnen oogsten. Let op dat je planten

www.velt.be.)

koopt die dit jaar nog vruchten dragen, om teleurgestelde gezichtjes te vermij-

28

september 2010

dubbelpunt


speelclub

Kampen bouwen Misschien wel het beste voorbeeld

te laten evalue-

van een project dat je speelclubbers

ren, om een jarige

het hele jaar door kan boeien is ‘het

speelclubber in de

kamp’. Niet het bivak, natuurlijk, maar

bloemetjes te zetten,

de hoogsteigen plek van je speelclub-

om de Sint te ontvangen

bers in hun speelbos, waar ze alle

of zelfs om ruzies mee uit te

waardevolle rommel verzamelen, op

praten. Geef hem een ere-

elk dood momentje naartoe trekken

plek in je lokaal en voeg er in

en waar vele fantasiespelen beginnen.

de loop van het jaar decoratie

Let op dat je de magie van die plek niet

of attributen aan toe.

verjaagt door ze als noodprogramma te gebruiken en er te pas en te onpas

Een knuffelhoek: de ideale plek om te

naartoe te gaan. Je kunt het kamp wel

vieruren of om een verhaaltje voor te

gebruiken in andere programma’s: geen

lezen om de zondag mee af te sluiten.

betere plek om in de fantasie van je

Ook een goede manier om je speelclub-

leden het kasteel van de prinses of het

bers stil en aandachtig te krijgen. Richt

hoofdkwartier van de geheime dienst

in het begin van het jaar de hoek knus

onder te brengen in een themaspel!

in door iedereen een kussen en een

Een idee voor een eerste projectdag is

gordijn te laten meebrengen. Zorg zelf

bijvoorbeeld een wedstrijd tussen twee

eventueel voor een tapijt om de koude

of meer ploegen of één ploeg tegen

grond af te dekken en een paar pallet-

de leiding om het knapste kamp te

ten om een verhoogje of rugleuningen

bouwen. Beoordeel op vele factoren

te maken. Hang de gordijnen op zodat

(veiligheid, camouflage, originaliteit,

je ze kunt wegschuiven en de hoek kunt

locatie, verdedigbaarheid, materiaal,

afsluiten van de buitenwereld.

inrichting, enz.) en zorg dat elke ploeg in een of andere categorie scoort.

De Gele Stoel en de knuffelhoek

Een ‘inspiratiekast’: een oude kast vol laden en geheime deurtjes, die vol zit met spelmateriaal en andere dingen om dode momenten te vermijden en

Ook binnen in het lokaal kun je je

vrij spel te inspireren. Niet alleen knik-

speelclubbers een eigen plek geven. Er

kers, een bal en een spel kaarten dus,

zijn mogelijkheden voor elke groep, of

maar ook een verzameling pluimen of

je nu veel of weinig kunt veranderen in

braakballen van exotische vogels van

je lokalen.

Mazzels oom Ontdekkingsreiziger en de hoge hoed van zijn opa de goochelaar

De Gele Stoel, waar we het al vaker

en de speciale drankjes van zijn moeder

over hadden: het ideale instrument om

de uitvindster.

je speelclubbers de Chironamiddag

dubbelp

unt september 2010 29


Wandelend t o k l a a i r e t a m Welke rakwi vindt het niet geweldig om met materiaal te spelen? Enorm veel materiaal! Om hen een voorsmaakje te geven van hoe een materiaalkot eruit kan zien, gaan we een hele dag met materiaal spelen en rommel maken. Of is een materiaalkot niet gelijk aan rommelkot? De rakwi’s worden voor één dag zelf leiding en kunnen zelf kiezen welke spelen ze doen! Ze worden in twee ploegen verdeeld met telkens één kapitein. In het midden van het lokaal ligt héél veel materiaal. Om hun creativiteit en originaliteit te onderzoeken, mogen ze per ploeg één voorwerp kiezen. Hiermee moeten ze zelf een nieuw supercool spel bedenken. Speel beide activiteiten met de hele groep. Nadien beslist de leiding wat het beste spel was. De winnaar krijgt het materiaal waarmee je speelde. Bij de volgende ronde moeten beide ploegen twee voorwerpen kiezen en hiermee een spel verzinnen. Opnieuw worden de spelen gespeeld en krijgt de winnaar de voorwerpen. Per ronde komt er dus een voorwerp bij.

De bedoeling is om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, maar dat is niet alles. In iedere ploeg is er een kapitein. Omdat er altijd veel rommel in het materiaalkot ligt, gaan we daar iets aan doen. Alle rommel moet vastgemaakt worden aan die persoon. De ploeg die op het einde van het spel het meeste materiaal aan z’n kapitein heeft hangen, heeft gewonnen!

Extra: om het spel spannender te maken, kan er leiding ‘gekocht worden’ voor het volgende spel dat gespeeld wordt. Aan de voorwerpen die gekozen worden, is telkens iemand van de leiding verbonden. Op voorhand weten de rakwi’s niet wie dat is. De leiding trekt bij het begin van het spel een speelkaart: bij een rode werken ze mee, bij een zwarte werken ze tegen.

30

september 2010

dubbelpunt

WEDSTRIJD e wanStuur de mooiste foto van julli ! win en op ot delend materiaalk t. - Jouw foto in Dubbelpun spel uit- Wij komen een supercool testten met jouw rakwi’s. ber Stuur je foto’s voor 15 decem naar afdelingen@chiro.be!


Rakwi

dubbelp

unt september 2010 31


Ruitenwasserladdercompetitie Laddercompetitie, dat is zooo rakwi. Kom daarom eens origineel uit de hoek bij je tito’s en organiseer hun allereerste ruitenwasserladdercompetitie. Voor wie een laddercompetitie nog niet kent, even een korte uitleg. Je voorziet voor al je leden een naamkaartje. De namen hang je bij aanvang van de competitie in een willekeurige volgorde (of op naam, leeftijd, enz.) op iedere sport of trede van een ladder. Wie het hoogst staat, is de beste speler van het moment. Je verandert van positie door iemand uit te dagen die maximaal twee plaatsen boven jou staat. Wint de uitdager, dan wisselt die van rang met de verliezer. Je mag niet twee keer na elkaar dezelfde speler uitdagen. Geef je tito’s op voorhand een einduur, zodat ze weten hoeveel tijd ze hebben.

32

september 2010

Hier gaat het om een ruitenwasserladdercompetitie. Vergeet dus alle hanengevechten, krokodillengevechten en muurzitsessies. Hier een lijst met andere opdrachten: ✸✸Gooi een spons van op afstand zesmaal in een emmer. De persoon die dat het eerst voor elkaar krijgt, heeft gewonnen. ✸✸Was om het eerst een raam. Dat doe je door het nat te maken, het droog te trekken en met een zeemvel de laatste druppels weg te vegen. ✸✸Ruitenwassers zijn echte hoogtewerkers. De tito’s staan daarom op een tonnetje. Ze hebben allebei een ballon gevuld met water onder hun T-shirt en proberen die van hun tegenstander stuk te maken. Is je ballon kapot of val je van het tonnetje, dan heb je verloren. ✸✸Neem twee krijtborden. Je tito’s starten elk van op een ander punt waar een emmer met water en een vod staat. Ze lopen naar hun eigen bord, waarop ze een ladder met twaalf sporten tekenen. Vervolgens moeten ze terug naar hun plaats lopen, de vod uit de emmer halen en zo snel mogelijk de tekening van de tegenstander gaan uitwissen. Je kunt dat ook spelen met een markerbord en stiften. De winnaar is degene die aan het bord van de tegenstander aankomt voor er iets op staat. ✸✸De tito’s proberen om het snelste een emmer water te vullen tot aan de

dubbelpunt

rand. Het vullen mag enkel gebeuren met een natte vod waarmee je water haalt uit andere emmers. ✸✸Laat je tito’s tien keer rond hun vinger draaien en vervolgens een overall aantrekken.

✸✸In twee minuten tijd moeten je tito’s zo hoog mogelijk geraken. Dat kan door in een boom te klimmen of de trappen van je Chirolokaal op te lopen. Wie zich na die twee minuten het hoogste bevindt, heeft gewonnen. ✸✸De twee tito’s hebben elk met krijt een kruisje op hun schoenen getekend. Ze hebben ook elk een spons vast. Wie het snelst het kruisje van de andere kan afwassen, heeft gewonnen.


ddercompetitie ✸✸Om het snelste halen de tito’s een natte vod door hun kleren: van hun linkermouw naar hun linkerbroekspijp, naar hun rechterbroekspijp, naar hun rechtermouw. ✸✸Op de rug van beide tito’s hangt een blad met daarop een roos getekend. Ze proberen om het eerste het blad van hun tegenstander nat te maken. Dat doen ze met een sproeier die gevuld is met water. ✸✸De tito’s leggen om het snelste een bepaald parcours af, bijvoorbeeld eerst rond de boom, dan de muur tikken en dan terug. Om het hen niet té gemakkelijk te maken, doen ze dat met een emmer over hun hoofd, zodat ze enkel de grond kunnen zien. ✸✸Teken op twee platen hetzelfde woord. Doe er nu verf over. Je tito’s vegen met een handtrekker de verf zo snel mogelijk weg, zodat ze het woord kunnen lezen. ✸✸Zet twee ladders naast elkaar tegen de muur. De tito’s moeten de hele ladder beklimmen, maar in fasen: één trede op, weer naar beneden, twee treden op, weer naar beneden, enz. Spreek af welke trede ze om het eerst moeten bereiken. ✸✸Laat je tito’s zo snel mogelijk een glas sinaasappelsap (of iets anders) opdrinken met een spons. Doe dat wel met een nieuwe, ongebruikte spons zonder schuuroppervlak. ✸✸Laat je tito’s met zeep een bel blazen, zonder gebruik te maken van iets anders (dus geen ijzerdraad, hoepels, enz.). Wie de grootste bel heeft kunnen maken, wint. Tip: handwaszeep met een vleugje water zou het beste recept voor goede bellen zijn. ✸✸De tito’s roeren elk in een emmer (van

dezelfde grootte) waar evenveel water in zit. Wie het eerst via zijn of haar kolk de bodem ‘droog’ krijgt, heeft gewonnen. Tip: als dat niet meteen goed lukt, wint de tito die het meeste water uit de emmer krijgt via de kolk. ✸✸Je tito’s gooien een vod zo ver mogelijk weg, maar moeten hem ook zelf weer opvangen. Wie het verst geraakt en hem weer vangt, is de winnaar. ✸✸Ladderwandelen. De tito’s staan op de onderste tree van een ladder die niet tegen de muur staat. Zo proberen ze hun evenwicht te bewaren en te ‘wandelen’. Wie het verst geraakt, heeft gewonnen.

tito

Materiaallijst ✸✸Ladder met namen van je tito’s in willekeurige volgorde ✸✸Minimum twee andere ladders ✸✸Sponsen (minstens vijf, afhankelijk van de grootte van je groep) ✸✸Trekkers (minstens vijf, afhankelijk van de grootte van je groep) ✸✸Zeemvellen (minstens vijf ) ✸✸Vodden (minstens vijf ) ✸✸Twee tonnetjes ✸✸(Water)ballonnen ✸✸Twee krijtborden (of witte borden) ✸✸Krijt (of whitemarkers) ✸✸Emmers (minstens vijf ) ✸✸Twee overalls ✸✸Papier ✸✸Twee sproeiers ✸✸twee platen met woord en verf ✸✸Sinaasappelsap (of iets anders) ✸✸Zeepoplossing (handwaszeep met een vleugje water)

spelen zoals die Heb jij ook al knotsgekke verzonnen en ruitenwasserladdercompetitie gespeeld met je tito’s? chiro.be! Stuur dat da n op naa r tito@ spel da n in Dubbelpunt! w jou nt hij rsc ve et we ie W

dubbelp

unt september 2010 33


Help! De pest is weer uitgebroken! En dat is een ramp, want alle leiders en leidsters zijn daardoor ziek geworden. De pest wordt verspreid door vuile ratten, die moeten dus uitgeschakeld worden. Anders zal ze zich verspreiden over de hele Chiro!

Hoe begin je eraan? Eén leider of leidster is de rattenvanger. Hij of zij wil de keti’s helpen om de broeihaard van de pest uit te roeien, maar heeft hun hulp nodig. Een andere leidster of leider is de reuzenrat. Die wil natuurlijk blijven leven.

Spel Over heel de stad liggen rattenvallen verspreid. De rattenvanger geeft een plattegrond mee waarop er vijftien aangeduid staan. De leden moeten zoveel mogelijk van die vallen vinden. Elke val heeft een nummer, en bij elk nummer hoort een opdracht. Bij elke geslaagde opdracht krijgen de leden een kaasje mee. Dat kunnen ze dan in de rattenvallen steken. Ze zijn immers niets waard zonder een lokmiddel (kaas). De reuzenrat loopt bij de leden en gaat na of ze de opdrachten goed uitvoeren. Wanneer de opdracht niet lukt, krijgen ze geen kaasje! Op de kaart staan ook vier tijdstippen bij verschillende rattenvallen (bij nummer 3, 7, 11 en 14). Op die tijdstippen bevindt de rattenvanger zich tien minuten op die plaats. Hij geeft tips om de broeihaard te vinden. De leden moeten dus op de aangegeven tijdstippen op die plaatsen zijn. Het is belangrijk dat de leden maar bij de voorlaatste of laatste tip te weten komen waar de broeihaard nu effectief is. Een voorbeeld wanneer de broeihaard zich aan een kerk bevindt: Tip 1: Er liggen kasseien op die plaats. Tip 2: De broeihaard ligt in de buurt van een groot bouwwerk. Tip 3: Hoe laat is het? Tip 4: Het gebouw heeft een toren. Tip 5: Bim bam.

De opdrachten per val: 1. De keti’s krijgen een blokfluit waarmee ze voorbijgangers een liedje moeten laten raden. 2. Op het plein is een raster getekend, twintig hokjes groot. Daarin zitten acht bommen verborgen. De keti’s moeten allemaal de overkant bereiken zonder de bom te raken. Die bommen zijn onzichtbaar, maar de reuzenrat weet wel waar ze liggen. Na vijf pogingen moeten alle keti’s het raster doorlopen hebben, anders verdienen ze geen kaasje. 3. Alle keti’s moeten een kurk doorknagen. 4. Maak met gevonden afval een mooi ratmonument. 5. Ratten zijn snel. Probeer in vijf minuten met alle keti’s vier toertjes rond een gebouw te lopen op handen en voeten. 6. Ratten kunnen goed geuren herkennen. Alle keti’s moeten geblinddoekt aan één voorwerp ruiken en herkennen wat het is. 7. Ratten laten heel wat afval achter. Probeer in tien minuten een zak vol zwerfafval te verzamelen. 8. Ratten lusten graag kaas. Ga op zoek naar vijf verschillende kaassoorten. 9. Zoek/bedenk drie verschillende rattenbestrijdingstechnieken. 10. Maak van een keti een reuzenrat en maak een voorbijganger wijs dat het een echte rat is.

Slot Het spel is voorbij wanneer de keti’s de broeihaard gevonden hebben en dus de pest kunnen bestrijden. Bo de Bever is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

34

september 2010

dubbelpunt


]foto: valerie vanderlooy[

keti

dubbelp

unt september 2010 35


s ’ i p s a w u o j n De ribbels i

Een hoop nerveuze aspi’s wachten op hun nieuwe leid(st)er. Wat brengt het nieuwe jaar? Als voorbeeldige aspileid(st)er zul je hen dit jaar inwijden in de kunst van originele spelen verzinnen en goed leiding geven. Geweldig! Maar dit jaar is voor sommigen het laatste jaar als lid, dus het laatste jaar dat ze zelf nog volle bak kunnen spelen! Leg hen dus voldoende in de watten met de gekste en stoutmoedigste spelen. Het blijft ook voor aspi’s belangrijk om zich te kunnen uitleven als een ribbel.

Muizenvallentikkertje

Plak een muizenval op de rug van elke aspi. De tikker krijgt een bal of takje en moet daarmee de muizenvallen laten afgaan!

Ribbelspelen

Aspi’s zijn in feite grote ribbels. Ze amuseren zich te pletter met de eenvoudigste spelen. Probeer bijvoorbeeld eens een pijlentocht waarbij ze elkaar in twee groepen opdrachten mogen geven. Aspi’s kunnen zich daar geweldig goed mee amuseren!

36

september 2010

Konijnenspel Eén aspi trekt het konijnenpak aan. De anderen (jagers) krijgen een krantenknuppel. Zij moeten gedurende 15 seconden hun ogen dicht doen. Het konijn moet ondertussen weglopen en zich verstoppen. Eens de tijd om is, vertrekken de jagers op konijnenjacht. Ze krijgen één minuut om het konijn te vatten. De jagers moeten er wel voor zorgen dat zij na één minuut terug zijn op het startpunt. Wie niet op tijd terug is, wordt het nieuwe konijn.

dubbelpunt

Volk van de Orks

Bind met een stuk stof een vork vast op het voorho ofd van je aspi’s, met de punt en naar boven. Probeer nu met di e vork, zonder handen, waterball onnen kapot te krijgen: massa’s pl ezier! Je kunt zo ‘dood of levend’ of het landenspel spelen, of de ballo n opvangen nadat die weggek atapulteerd is.


aspi

s

Grenzen doorbreken

Dat is een spel dat je best speelt met een ploeg waar iedereen elkaar goed kent. Speel ‘gewone’ spelletjes (tikkertje, jagersbal, kiekeboe, enz.). Geef iedereen een kaartje met daarop een typetje (dom blondje, halve gare, zatlap, enz.) dat ze tijdens het spel moeten zijn. Lachen is belangrijker dan winnen!

Letterkoekjes

op het alfaDat is een leuke variant l mogelijk betspel waarbij je zo sne snaam, isje me een jongensnaam, beenz. moet vinden met een zegt eerst paalde letter. De leiding naam, een onderwerp (meisjes dan een oit go automerk, enz.) en ie als W letterkoekje in de groep. met het snelste een woord vindt Of nog koekje mag het opeten. je mond in n ete leuker: zonder op houden!

Het race-tegen-de-klokspel

Hallo!

De aspi’s staan in een rij naast elkaar, met hun armen in elkaar gehaakt. Zo vormen ze de grote wijzer van een klok. De linkse moet blijven staan en gewoon rond zijn of haar as draaien, de wijzer gaat de klok rond. Geef degene aan het uiteinde een stukje krijt zodat die bij de eerste ronde de klok op de grond kan tekenen. Dan haal je één aspi uit de wijzer. Hij of zij blijft binnen de klok en probeert spelers los te trekken uit de wijzer wanneer die passeert. Wie losgetrokken wordt, helpt bij de volgende ronde (het volgende uur) mee om anderen van de wijzer los te trekken. De wijzer moet proberen zoveel mogelijk ‘uren’ te blijven bestaan.

Zet je aspi’s in rijen van twee of drie personen. Vooraan staat een aspi die een letter en een cijfer zegt, bijvoorbeeld F3. Alle aspi’s in de derde rij springen nu recht en zeggen zo snel mogelijk ‘Hallo, ik ben (naam die begint met f ), ik woon in (stad of land dat begint met f ) en mijn hobby is (hobby die begint met een f ).

Hey nieuwe aspile id(st)er Je staat voor een geweldige uitdaging! Jij mag van je aspi’s een stevige ploeg maken die klaar is om leidin g te worden. Zoek je tips om di t jaar goed te plannen? Zoek en vind meer mosterd in het As piboek, te verkrijgen in De Ba nier.

dubbelp

unt september 2010 37


38

september 2010

dubbelpunt

]foto's: valerie vanderlooy[


Chiro Gezocht

Familienieuws

✸✸Zit je op kot in Antwerpen? Woon je er, maar ben je de Chirokriebel nog niet kwijt? Word dan leiding bij Chiro Lore. Voor meer info kun je terecht op www.chirolore.be, of contacteer de groepsleiding: 0487-557 556 of groepsleiding@chirolore.be.

Zij breiden uit

Zij zeiden ja!

✸✸Kiekeboe, en daar was Fonne, sinds 21 juni de trots ten huize van mama Tine Celis (oud-leiding Chiro Pako, gewest Pallieter) en papa Johan Vervloet (oud-leider Chiro Massenhoven, gewest Pallieter, verbond Mechelen, medewerker Chirojeugd Vlaanderen).

✸✸Op 26 juni zei Hilde De Castro (administratief medewerkster Chirojeugd Vlaanderen) ja tegen Wilfried. Proficiat!

✸✸Het Galjoen is een jeugdverblijf in De Haan. Hun C-gebouw is nog beschikbaar in juli en de tweede helft van augustus in 2011. Hierin kunnen groepen verblijven van 24 tot 32 jongeren. Je neemt met hen contact op via jacques.deschacht@hetgaljoen.be. Meer info vind je op www. hetgaljoen.be.

✸✸Alsof ze de schepping begon, werd Ilke op 25 juni geboren. Dikke proficiat aan mama Sylvie Seynaeve, papa Bart De Mey (inhoudelijk coördinator Zin-d’erin(g)) en zus Jotte. ✸✸Op 11 juli vloog Marie de wereld binnen van grote broer Jasper en mama’s Hilde Vanhaevre (educatief medewerkster Chirojeugd Vlaanderen) en Eva Vereecke (zakelijk coördinator Zin-d’erin(g)).

✸✸Op zaterdag 29 mei is Ann Veraghtert (oud-leidster Chiro Branie uit Geel) in het huwelijksbootje gestapt met haar kapitein Steven. De leidingsploeg wenst hen veel plezier op de soms woeste liefdeszee! Geniet ervan! ✸✸Op zaterdag 21 augustus stapten Karen Hauspie (oud-leidster Chiro Trezebees) en Hannes Cools (oudleider Chiro Trezebees, gewest Santé Me Ratje) in het huwelijksbootje.

✸✸Op 10 augustus kwam Luïs de wereld op zijn kop zetten bij mama Kathleen en papa Roel Thys (oud-leider Chiro Pako, oud-medewerker Groepsleidingscommissie, verbond Mechelen, oud-PL-voorzitter)

dubbelp

unt september 2010 39


De Chirogazet | september 2010

Olé Pistolé Chiro Bokrijk

Bokrijk  Na het grote suc-

ces van vorig jaar besloot Chiro Bokrijk ook dit jaar Olé Pistolé te organiseren: een openluchtontbijt voor de hele buurt. Even zag het er slecht uit, maar de weergoden waren hen toch goed gezind en op zondag 9 mei konden de mensen van Bokrijk en omstreken genieten van een lekker en gevarieerd ontbijt in de stralende zon. Zo’n 250 mensen, jong en oud, schoven aan. De kinderen amuseerden zich met het springkasteel en de volksspelen, terwijl de ouders gezellig bijpraatten aan een tafeltje of aan de champagnebar. In de namiddag was er ook een fietszoektocht van zo’n 20 km, met als hoofdprijs een etentje. Volgend jaar weer!

CHIRO HEFFEN BLAAST 60 KAARSJES UIT Heffen  De Chiro van Hef-

fen viert binnenkort haar zestigjarige bestaan. Alles wordt in gereedheid gebracht voor een groot feestweekend op 17,18 en 19 september. Gedurende het hele weekend vindt rond het Chirogebouw van Heffen en in de grote feesttent een megadriedaagse plaats. Op vrijdagavond wordt

het startschot gegeven met een jongerenfuif waarop verschillende dj’s uit de streek het beste van zichzelf geven. Zaterdag schuiven alle Chirosympathisanten mee aan tafel om te genieten van een heerlijk galadiner en daarna zijn er live muziekoptredens. Iedereen is welkom om mee te komen genieten.

Frietkot op kamp Toerisme Limburg en de provinciale jeugddienst van Limburg organiseerden deze zomer de KampSpécialwedstrijd. Jeugdverenigingen die in één van de tien noordelijke gemeentes van de Limburgse Kempen op bivak kwamen, konden een gratis frietkraam winnen. Wat ze moesten doen? Het aanbod van Limburgse logies voor ouders bekendmaken. Chiro Ramsdonk en Chiro Berg waren bij de winnaars en kregen een gratis frietkot.


PLAATSELIJK NIEUWS

dubbelp

unt

41

Chiro Ommekeer opent nieuw Chirolokaal

Eeklo  Exact twee jaar na de officiële bouwvoorstelling opende Chiro Ommekeer (Eeklo) hun nieuwe lokalen. De Chirogroep sloopte vorig jaar haar oude houten barak in de Sportlaan en bouwde een eindje verder een duurzaam nieuw Chirolokaal. De Eeklose architect Luc Verschoote bewaarde in zijn plannen het blokvormige karakter, dat de gebouwen aan de Blokhutten zo typisch maakte, en gaf het nieuwe bouwwerk een eigenzinnige toets door het links en rechts te laten zweven. Het bevat een leidingslokaal, een opberg-

ruimte en een afdelingslokaal en is volledig rolstoeltoegankelijk. Een trap brengt de Chiroleden naar een dakterras. “We zijn enorm opgelucht dat het einde van de bouwwerken in zicht is,” zegt werkgroepverantwoordelijke Koen Bauwens. “Volgens de plannen van twee jaar geleden zouden de werken maar één jaar duren. Administratieve rompslomp en de lange strenge winter staken daar een stokje voor.” Het stadsbestuur zette in 2008 het licht op groen voor de bouw

van een duurzaam nieuw lokaal. Stad Eeklo investeerde 100 000 euro in het project en is daarmee ook de eigenaar van het lokaal. Ook de Vlaamse overheid kwam met geld over de brug. Toenmalig Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux maakte in totaal 1 000 000 euro vrij voor veilige en toegankelijke verenigingsgebouwen. Chiro Ommekeer kreeg 20 000 euro uit dat fonds. De overige 30 000 euro werd volledig door de

Chirogroep zelf opgehoest. Chiro Ommekeer bedankte uitdrukkelijk de buurtbewoners voor de vlotte samenwerking. “Ik weet dat onze dichte buren de bouwwerken met argusogen volgden. Hoewel er weinig of geen hinder was tijdens de werken, wil ik ons toch verontschuldigen mocht er eventueel overlast geweest zijn,” aldus Bauwens. www.ommekeer.be/opening

Aspi's spelen stadsspel in Madrid Madrid  Op de startdag van Chiro Spratike in september 2009 kreeg de nieuwe ploeg aspi's een uitdaging: een stadsspel spelen in een echte wereldstad, Madrid. De eerste reactie van de aspi’s was: “Haha, dat is een grap zeker?” Maar al snel kregen de plannen concrete vorm en de aspiploeg schaarde zich enthousiast achter het project. Al zou het alle moeite van de wereld kosten: ze zouden ervoor zorgen dat ze naar Madrid konden in het voorjaar. Enerzijds om er aspileider Kristof een bezoek te brengen (die is er op Erasmus voor een half jaartje) en anderzijds om een extra dimensie

te geven aan de aspiwerking. De aspi’s organiseerden een fuif ‘Addicted’, waarmee ze geld verzamelden voor de reis. Enkele dagen later werd de balans opgemaakt. Ze deden een financieel voorstel voor de reiskosten én voor een investering in spelmateriaal voor de Chirowerking. Ze kregen groen licht van de leidingsploeg en de vliegtuigtickets werden geboekt.

Pieter Konings (Chiro Spratike): “Wat begon als een gedurfd idee was opeens werkelijkheid: we stonden in Madrid. In die miljoenenstad viel een groepje van acht oranje mensen wel op, zingend en lachend. Jeugd-

werking kennen ze niet echt in Spanje – afgezien van de Boy-Scouts. De Spanjaarden en toeristen bekeken ons dan ook en we kregen zelfs applaus wanneer we een opdracht uitvoerden op een van de mooie pleinen: een piramide met de Chirovlag op Plaza Mayor, een dansje op Plaza del Sol of 3D-foto’s aan Palacio Real.” ‘s Avonds had Chiro Spratike een afspraak met een afvaardiging van

de Boy-Scouts uit Alcala, een stadje nabij Madrid. “We maakten kennis met hun manier van werken,” vertelt Pieter. “We leerden hen ook enkele spelletjes van bij ons, en we speelden typische spelletjes uit Alcala. Er werd heel wat afgelachen en de taalbarrière werd overwonnen door samen gitaar te spelen in het Retiropark. Gek hoe je snel op een zelfde golflengte kunt zitten met jongeren uit een ander land.”

Heeft jouw Chirogroep ook een verhaal? Iets te vieren? Iemand om in de bloemetjes te zetten? Laat het weten aan dubbelpunt@chiro.be of via Facebook.


Vriendendienst

Beleef een Natuurdag Deluxe!

lij Ieper-Ber

n

als Belet geven Wat zou h geren Duitse jon n e e h c is g d in Ieper n weeken e e n e m sa gen? doorbren en Berlijn ! Debatd het zelf PE Ondervin ION EURO van MISS e e m t ie en

en g teer, denk d n weeken 2010. per en éé Ie in e d n st e u eek é bew Na één w twijfeld d e g n reld o j ji w word en de e in Berlijn k Europa e td n O e r! e ond r burge ssieer me Europese u c is D . g burger dere we e Branden d f via een an o r e p ent poort in Ie es parlem de Menen et Europe h k e o pen z p e a b ijn, endsch Tor in Berl tionale vri a rn te in tu en je sl, sluit l meer! B in Brusse e e v g o n ptember leven en voor 14 se n voor het a d rf u S 18 jaar? in! sen 15 en n schrijf je rbel.org e e .g w w w naar

Trek de wereld in

ject in Senegal, Thailand Je inzetten in een sociaal pro aan een natuurproject in of Guatemala? Deelnemen ? Die projecten maken de USA, Australië of Costa Rica die WEP aanbiedt. WEP deel uit van de programma’s en te betreden, om de nodigt je uit om nieuwe weg uwe mensen kennen, wereld te ontdekken. Leer nie uit, leef zoals hen om wissel gedachten en ideeën aanvaarden. Elk jaar hen beter te begrijpen en te 0 jongeren met WEP vertrekken bijna meer dan 200 en deel aan interculturele naar het buitenland. Ze nem weken tot een aantal verblijven, gaande van enkele .wep.be maanden! Meer info? www

Op zoek naar een leuke activiteit? Natuurpunt heeft dé oplossing: ze organiseren voor jouw groep een dagje natuur op maat. De Natuurdag Deluxe is een driegangenmenu. Als smaakmaker is er het Natuur beheerspel, waarin je op een actieve manier kennism aakt met de natuur en natuurbehoud. Het hoofdgere cht is een halve dag natuurbeheer. Samen steken we de handen uit de mouwen en leven we ons uit ‘in het groen’. Knotten, snoeien, boompjes aanplante n, maaisel afvoeren: in de natuur is altijd wel iets te doen. Als verfijnd dessertje serveren we een nat uurtocht waarin ‘zelf ontdekken’ centraal staat: wat erbeestjes scheppen, een sporenzoektocht of op zoe k gaan naar eetbare planten. Het is maar een klei ne greep uit het diverse menu. Prijs: gratis Natuurbeheer levert jouw ver eniging misschien nog een aardig centje op. Inform eer zeker eens bij de gemeente. Heeft jouw vereniging interess e om te proeven van dat aanbod? Neem dan vrijblij vend contact op met Rosan Heremans (0477-82 3 8 00 of rosan.heremans@ natuurpunt.be).

Doe mee aan de Vlaamse Vredesweek!

Vrede is veel meer dan ‘geen oorlog’. Het is respect voor de mensenrechten en voor de waarde van elke mens: toegang tot onderwijs, socio-economische rechtvaardigheid, gelijkheid tussen man en vrouw, respect voor de natuur, en een constructieve manier van omgaan met conflicten. En daar is nog werk aan de winkel. Daarom eisen de partners van de Vredesweek een aantal dingen van gemeenten, EU en NAVO-lidstaten. Wat kun je zelf doen? Ga naar één van de activiteiten tijdens de Vlaamse Vredesweek, bijvoorbeeld op 22 september in het Baudelopark in Gent. Of maak met je afdeling een vredesteken en stuur de foto in. Meer info op www.vredesweek.be. De Vlaamse Vredesweek loopt van 24 september tot 3 oktober.

42

september 2010

dubbelpunt


Deze boodschappen stonden nog op ons lijstje, maar kwamen wegens plaatsgebrek niet in de vorige Dubbelpunt (die van juni). Daarom krijg je ze nu.

➜ Groetjes van op Afdelingsboost aan de rest van de leidingsploeg. (Isabel, Kimberley, Dille)

➜ SB is de max! Chiro Velzeke zijn de beste! (Koen)

➜ Groetjes aan Chiro Hemo uit Opstal. Sofie <3 Thea

➜ Het WVL-SB was een megazot evenement: een nooit geziene opkomst van 130 deelnemers + 24 begeleidingsmensen! West-Vlaanderen, waar zijn die handen!? (Chiro Steenbrugge)

➜ Aan Bram en Fien van verbond Roeland: bedankt voor het toffe SB en al die mooie momenten. En onthoud: pimpelpaars. Veel liefs! (Ribbelleiding)

➜ Groetjes uit Brugge van op dit fantastische SB. Leefgroep 3 is de beste! (Chiromeisjes Staden)

➜ Veel groetjes aan mijn metekindjes van Chiro Dokio in Reningelst. En als jullie met vijf mensen meegaan op SB, dan ... (Lieselot.)

➜ SB is sexy! Als Kempense ‘buitenlander’ zou ik graag enkele medeklinkers kopen, maar toch is het hier feest tot en met! (Hannes, Chiro Larum)

➜ Stephy van Chiro Sinte Goedele uit Hofstade zou graag al de nieuwe leiding (en de iets oudere ook) bedanken voor hun inzet. Merci! Dankzij jullie leeft Chiro Hofstade. I love you!

➜ Chiro Hertsberge is poepheet. (Feline, Chiro Wij Doen Ons Best uit Hertsberge)

➜ De groetjes aan alle leiding van Chiro Tsjoef. Ik ben trots op jullie! (Helin) ➜ Wij willen graag de groetjes doen aan Emma van op Groepsleidingsweekend. Jammer dat je er niet bij was, veel beterschap! (Lieselot, Emmy, An en Jerre) ➜ Groetjes van op het Groepsleidingsweekend! Chiro Ourodenberg: wij zijn goed bezig!

Heb je ook een boodschap voor de wereld? Of voor die hete brok van op IK? Of omdat je je sjaal bent kwijtgespeeld op de Startdag? Stuur je boodschap naar dubbelpunt@chiro.be.

dubbelp

unt september 2010 43


SuperHiro SuperHiro In het kader van ons stout?moedig!e nieuwe jaarthema gooien we de BCV over een andere boeg. Daarom heet die nu de ‘SuperHiro’.

SuperHiro’s zijn mensen zoals jij en ik, maar ze hebben iets bijzonders meegemaakt, of zetten zich al jaren keihard in, of maken zich op een andere manier bijzonder. In deze editie stellen we je trots Elke

Sockeel voor, één van de twintig finalistes voor Miss West-Vlaanderen. Drieëntwintig lentes jong, master in de bedrijfspsychologie en oorspronkelijk van Bevere aan de Yzer bij Alveringem, uit Chiro Haro.

Dubbelpunt: “Vertel eens wat meer over je Chirocarriere.”

Elke: “Mijn eerste contact met de Chiro was toen ik als tienjarige meeging op bivak, dat was op aanraden van vriendinnetjes die er al in zaten. Pas twee jaar later zou ik effectief lid worden en wekelijks mijn portie rood-blauw gaan opdoen. Ik heb aan het einde van vorig werkjaar besloten te stoppen na zes mooie jaren als leidster, maar dat wil niet zeggen dat ik ermee stop. Ondertussen is de Chiromicrobe al tot in mijn hart en nieren gekropen. Ik blijf aanwezig op alle activiteiten van mijn groep en ze weten dat ze op me kunnen rekenen om af en toe bij te springen als dat nodig is. Ook de rol van hulp- en kookleidster op kamp spreekt me ten zeerste aan.”

Dubbelpunt: “Je ‘andere carriere’ is missfinaliste spelen voor West-Vlaanderen. Hoe ben je daarin terechtgekomen?” Elke: “Ik heb mezelf ingeschreven de

44

september 2010

dag voor de preselecties. Die dag zelf wist ik eigenlijk nog altijd niet of ik er naartoe zou gaan of niet. Dat is heel typisch voor mij: ik plan niet graag vooruit. Ik heb toen al mijn moed bijeen geraapt en ben naar de preselecties getrokken. Tot mijn grote verbazing werd ik geselecteerd als één van de twintig kandidates voor Miss West-Vlaanderen 2011. Voor mijn familie en vrienden was het nog een grotere verrassing, want die wisten zelfs niet van mijn inschrijving.”

Dubbelpunt: “We zouden kunnen spreken van een stout?moedig!e daad. Valt het mee om een leidingstaak te combineren met studeren én een verkiezing?” Elke: “Tegelijk student en leidster zijn

valt goed mee. Het laatste jaar viel het me wel een beetje moeilijker omdat het een redelijk zwaar tweede masterjaar was met stage, thesis en examens. Gelukkig startte mijn deelname aan Miss West-Vlaanderen pas eind mei, toen ik alleen maar enkele examens had af te werken. Niet dat ik niet wat hectische periodes heb moeten doorstaan, zoals bijvoorbeeld een fotoshoot de dag voor een examen. De dag vóór en na

het kamp had ik ook twee belangrijke opdrachten voor het comité Miss België waar heel veel pers aanwezig was. Probeer er dan maar eens op je best uit te zien, na tien dagen Chirokamp!”

Dubbelpunt: “Is je leven veel veranderd de laatste paar maanden?”

Elke: “Zoveel is er nog niet veranderd, het is wel drukker de laatste tijd. De fotoshoots en defilés zijn wel helemaal nieuw voor mij. Maar ik zie al die zaken als een unieke kans die ik zonder mijn deelname niet zou krijgen. Ik geniet er alleszins ten volle van! Op bivak was het wel grappig om te zien hoe de rakwi’s met mijn deelname begaan waren. Ze zouden ervoor zorgen dat ik heelhuids het kamp zou doorstaan, dus zonder blauwe plekken of schrammen. Mijn medeleider had zelfs als verrassing samen met de rakwi’s een quiz over Miss België georganiseerd om mij voor te bereiden op een acte de présence na het kamp. Het motiveert mij des te meer om ervoor te gaan als ik zie hoe hard ze mij steunen.”

Dubbelpunt: “Wat was je lievelingsafdeling om zelf in te zitten? En voor welke afdeling sta je het liefst als leidster?” Elke: “Mijn topjaren heb ik beleefd

bij de aspi’s. Wij waren toen een heel hechte groep en hadden een geniaal duo als leiders. Zij kwamen altijd op de proppen met de meest absurde spelletjes. Toen ik leiding gaf aan de aspi’s heb ik mij zoveel mogelijk laten inspireren door hun gekke ideeën. Dat was ook één van mijn lievelingsafdelingen om leiding aan te geven, dan voel je je soms nog zelf een aspi omdat de activiteiten ongeveer van hetzelfde niveau zijn.”

Elke Sockeel, kandidate nummer 1 Miss West-Vlaanderen voor Miss België 2011

dubbelpunt


Dubbelpunt: “Heb je in de Chiro iets geleerd dat je kan helpen bij de verkiezingen?”

Elke: “Ik kan heel veel zaken opnoemen die ik heb geleerd en die mij zeker kunnen helpen tijdens die verkiezing. In de Chiro leer je omgaan met verschillende mensen en respect hebben voor iedereen. Ik heb in ieder geval geleerd om mijn grenzen te verleggen en mijn mannetje te staan. Een dansje aanleren aan 100 man of een toneeltje improviseren, daarvoor moet je bij de Chiro zijn. En het lef hebben om jezelf in te schrijven voor een missverkiezing, dat heeft de Chiro mij ook gegarandeerd meegegeven.

Dubbelpunt: “Opletten Elke, je klinkt bijna als een mascotte voor ons nieuwe jaarthema. Wat was je lievelingsactiviteit?” Elke: “Als keti vond ik vlaggenwacht

geweldig! Op bivak werden wij op een avond het bos in gestuurd met een vlag, een kaars en wat proviand, met de opdracht om zo lang mogelijk de vlag in ons kamp te houden. Wij, de keti’s, hebben ons met man en macht tegen de aspi’s en de leiding verzet, we hebben er jaren nadien nog van gesproken.”

Dubbelpunt: “Wat was je beste kamp­ ervaring?” Elke: “Krinkel 2009 is een kamp om

nooit te vergeten. Ik heb toen vijf dagen doorgebracht in de internationale kampkring: van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat samenleven met al die verschillende nationaliteiten en culturen. Roemenië, Haïti, Zuid-Afrika, Afghanistan, Paraguay, Chili, enzovoort. Dat was echt fantastisch. De meest eenvoudige spelletjes leverden soms de grappigste taferelen op, zoals billenklets met handen en voeten uitleggen. De zangstonde was het absolute hoogtepunt, in de internationale kring heerste een echt ‘peace and love’-gevoel.”

Dubbelpunt: “Mijn geheime bronnen weten me te vertellen dat je single bent. Als kandidaat-miss in het grootste datingbureau van Vlaanderen lijkt me dat een behoorlijke uitdaging. Wat moet een man in huis hebben om jouw interesse te wekken?” Elke: “Humor! Dat is al een eerste

vereiste, haha! Nee hoor, humor en spontaniteit zijn wel heel belangrijk, maar het is niet zo dat ik op bepaalde types val. Sinds ik een lintje draag, zijn er wel veel mensen die mij stereotiep beoordelen, nog vóór ze mij leren kennen. Op de Gentse feesten kwamen mij bijvoorbeeld verschillende mensen – blijkbaar verrast – zeggen dat ze dat wel sympathiek vinden, een miss die een pintje drinkt. Zo is ook Chiro en Miss België blijkbaar geen voor de hand liggende combinatie. Maar ik vind het net leuk om het cliché te ontkrachten dat missen enkel mooi hoeven te wezen.”

provincie West-Vlaanderen en stem op kandidate 1. 2) Tot en met 12 september kun je MWV 01 sms’en naar 3250. 3) Of sms MWV 01 naar 3355. Je krijgt dan een activatiecode die je moet registreren op www.faces4faces. be, via mijn code MWV 01. Op die manier steun je het project Little Hearts van Faces4faces, een organisatie die geld inzamelt voor het goede doel. Bovendien levert het ook twee stemmen op voor mij. Die wedstrijd loopt tot eind september. Hopelijk kan ik dit avontuur voortzetten na 12 september. Ik ben jullie alleszins eeuwig dankbaar voor jullie steun!” Door: Niels Viaene

Dubbelpunt: “Wil je zelf nog iets toevoegen? Hier je kans om schaamteloos reclame te maken.” Elke: “Beste Chiro-

vrienden, ik zou jullie graag nog een laatste keer oproepen om te stemmen op een miss in Chirorok! Jullie kunnen mij op 3 manieren steunen en mij aan een plaats in de nationale preselectie voor Miss België 2011 helpen: 1) Tot en met 12 september kun je gratis en online stemmen op www. samsungladyphones.be. Klik op

Vind je van jezelf dat je past in het profiel van de SuperHiro? Of ken je iemand die volgens jou die titel verdient? Laat dan zeker van je horen op de Facebookgroep van Dubbelpunt of via dubbelpunt@chiro.be.

dubbelp

unt september 2010 45


WATERMAN

Je bent nogal vergeetachtig deze maand. Zorg dat je telkens je vieruurtje meeneemt! Je kunt het goed vinden met iemand uit je groep. Hangt er iets in de lucht?

VISSEN

Zorg ervoor dat je na het spel telkens opruimt, anders wordt het een rommel! Je fantasie kan niet op, dus dat worden weer creatieve spelen.

RAM

Alles lijkt in het honderd te lopen, maar gelukkig kun jij de boel nog redden. Je nieuwe afdeling hangt al heel snel goed aan elkaar, en dat is een meevaller!

STIER

Je ziet door de bomen het bos niet meer, maar je krijgt hulp uit een wel heel onverwachte hoek. Kijk alvast uit naar de tweede zondag van de maand, die kan er wel eens uitspringen.

TWEELING

Je voelt je een beetje slapjes deze maand. Verzorg jezelf goed, want het wordt weer herfst! En je wilt toch profiteren van die ruige spelen tussen de vallende bladeren, niet?

KREEFT

Probeer niet te veel te improviseren, met wat voorbereiding bereik je beter je doel. Al een geluk dat de groepssfeer zo goed is dat je niet door de mand valt.

LEEUW

Probeer dat aanslepende probleem op te lossen. Opgepast voor te wilde spelen, want je komt er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf.

MAAGD

Je krijgt verrassend nieuws te horen, maar je raakt gelukkig het noorden niet kwijt. Probeer wat meer op tijd te komen, het zal je heel wat stress besparen.

WEEGSCHAAL

Je wordt deze maand erg geprikkeld en gestimuleerd door je medeleiding. Je hebt het getroffen! Na die vermoeiende weken raak je er stilaan weer bovenop.

SCHORPIOEN

Het wordt deze maand weer een heel drukke tijd. Maar je hebt zin om er stevig in te vliegen. En dat enthousiasme zal beloond worden op het eind van de maand.

Hou je ogen goed open, want in de liefde kan het deze maand wel vooruitgaan. Je Chirokleren zien daarentegen behoorlijk af, dus hou naald en draad maar klaar.

BOOGSCHUTTER

STEENBOK

46

Chiroscoop

Hoewel je niet de gemakkelijkste taak gekregen hebt, boek je toch succes. Onthoud dat het geluk de dapperen helpt, dus wees geduldig.

september 2010

dubbelpunt


Stout?Moedig! naar school?

onze winkels

Aalst 9300, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen 2000, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge 8000, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel 1000, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | Gent 9000, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt 3500, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven 3000, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare 8800, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas 9100, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | Turnhout 2300, Warandestraat 97, 014-42 15 13 | CommerciĂŤle dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44

dubbelp

unt september 2010 47


naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

DUBBELPUNTabonnement Als je’t mij vraagt:

CHIRO

Met dit formulier abonneer je je op een jaargang van Dubbelpunt die loopt van oktober tot en met september. Abonneren kan ook via de groepsadminstratiewebsite of op www.chiro.be/Dubbelpunt.

Naam van de groep Plaats Stamnummer

AD-nr

Aantal

Naam en Voornaam

Straat

(invullen in drukletters a.u.b.)

Nr

Postnr.

Gemeente

x € 10,50 = €

x In de eerste kolom komt het persoonlijke AD-nummer, dat je kunt vinden op het aansluitingsformulier van de leiding (bij de groepsleid(st)er of op de omslagband van Dubbelpunt). Doe een inspanning om het AD-nr te vinden. Vind je het niet en was je al geabonneerd, noteer dan: “al abonnee”. Als je dit jaar in de leiding komt, noteer dan hier “nieuw”. x Gebruik liefst per groep één abonneringsformulier. x Stuur dit formulier zo snel mogelijk op naar het adres in de rechterbovenhoek of naar abonnementen@chiro.be. De financieel verantwoordelijke van de groep krijgt van het nationaal secretariaat een factuur toegestuurd. Betaal binnen de veertien dagen na ontvangst van de factuur. Combineer deze betaling niet met andere!

Het bedrag zal betaald worden door AD-nr. Naam Adres Tel.

(invullen in drukletters a.u.b.)

Dubbelpunt september 2010  

Het leidingstijdschrift voor Chiroleiding

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you