Page 1

België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

DUBBELPUNT

stus | nr. 2 | oktober 2008 | s, niet in juli en augu maandelijk 0, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt 3 p v r o | d p i g K n n, i e d 1 euro | i uw e o l B o . ir H : h s C e r or ad & afzend an en vo . v u t . v if r | h c w z Tijds deren v gd Vlaan Chirojeu

Startdagfoto’s in het midden van deze Dubbelpunt


IN DEZE DP Alles over je leidingsploeg. Test jezelf op p. 4

Ben ik een oude zaag?

Hoe blijft Chiro plezant? Lees het op p. 7

Hoe dikwijls zie je meer dan 3500 leidsters en leiders samen op één plaats? Bijna nooit. Maar op zes september stonden ze daar, in Gent. Drieduizendvijfhonderd superenthousiaste leidingsmensen. Uit alle hoeken van het land, met Chiro-T-shirts, shorts en rokjes. Een prachtig zicht. Ik heb zelfs iemand horen zeggen: “Heel Gent liep vol Chiro, ’t was bijna beangstigend.” Vind ik niet. Integendeel: het was fantastisch!

Schrijf je in voor Olé Pistolé! Je doet dat op p. 18

Maar elk mooi schilderij heeft barstjes, hoe klein ook. Dat is jammer. Een barstje voor mij was het afval. Hele pleinen lagen na afloop vol bekertjes, papier en blikjes. Waar is het jaarthema NatuurLeuk! naartoe? En waren die blikken bier écht nodig? Er waren toch terrasjes?

Bekijk de foto’s van de Startdag op p. 23-26

Maar ik wil geen oude zaag worden. Ik ga me niet blindstaren op de barstjes. De Startdag was super! Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme op de Startdag in Gent. Bedankt voor jullie inzet tijdens de massaspelen, de workshops en de zangstonde. Bedankt om Chiroleiding te zijn. Tot op Krinkel! Merijn

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10 euro en vraag je aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Bruno Pierloot, Ilona Daemen, Marieke De Vos, Katrijn Geldof, Jort Ory, Eef Lenaerts, Jan Decabooter, Fré Van Oers, Sara Theunynck, Eef Heylighen, Anneleen Vermeire ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen[ Jel ]Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Dukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

met steun van de vlaamse gemeenschapoktober 2008

dubbelpunt


H

et begin van een vers Chirojaar, het enthousiasme druipt eraf. Jong bloed en ervaren krachten zijn één ploeg. We verplaatsen ons zes maanden in de tijd: diezelfde inzet? Nog maar moeilijk te vinden, irritaties in de ploeg, vragen en twijfels. Hij doet meer dan die twee, zij zaagt altijd over haar lief. Waarom moet ik mee op tien weekends per jaar en waarom mag hij van zijn ouders alleen op zondag komen? Is drinken op de leidingskring gewoon gezellig of loopt het fout?

Hoe vermijd je dat soort spanningen? Hoe hou je je leidingsploeg leuk? We brainstormden, belden rond, consulteerden specialisten en schreven een heel dossier vol over leidingskwesties. Hoe wordt leiding geven de ideale mix tussen een leuke hobby en een interessant engagement? Welke argumenten haal je aan tegenover je niet zo enthousiaste ouders? Hoe voorkom je dat iemand in je leidingsploeg te veel hooi op haar vork neemt? En moet iedereen wel echt evenveel voor de Chiro doen? Tips voor iedereen, van de frisse nieuwelingen tot de oude rotten. En daar bovenop smijten we nog een hoop evaluatietechnieken. Want door je leidingsploeg af en toe grondig onder de loep te nemen, kun je spanningen snel aanpakken en er komaf mee maken. Op jullie, de ploegen die dit jaar Chiro gaan maken!

Leiding… want je kunt niet zonder!

fiets, de Chiropennenzak in je Chiro is overal: de Chirowimpel aan je in je kast. rugzak, de duizenden Dubbelpunten ag, maar waar trek je de grens? zond op n Leiding zijn is meer dan allee jullie! Deze Dubbelpunt gaat helemaal over loeg: hoe sterk zijn jullie? Test in deze Dubbelpunt jullie leidingsp ing, hobby en engagement. Bekijk de verhouding tussen ontspann Wat is jullie motivatie en wat is prioritair? En wat is de rol van jullie VB’s? e terugblik op de Startdag, En tot slot in deze Dubbelpunt: een klein ontbreken! want oh nee, daar kon de leiding niet

dubbelp

unt

oktober 2008
wat voor leid( Hoe gedraag jij je in de leidingsploeg? Blijf je op de achtergrond of ben jij de persoon die alles in goede banen leidt? Doe de test en ontdek jezelf.

Ik steek veel tijd in de Chiro.

JA

moet worden, Als er iets gedaan en zal ik het do

JA

NEE

n ig als ik weinig ka Ik voel mij schuld or (school)werk. o do doen voor de Chir

JA

NEE

NEE

JA

De drukke leid(st)er (B) De actieve leid(st)er (A)

De drukke leid(st)er (B) Jij bent zeer gemotiveerd, maar je hebt een drukke planning. Alle plannen buiten de Chiro kunnen er wel eens voorseptember 2008

Als iemand zijn of haar taak door omstandigheden niet kan uitvoeren of afmaken, neem ik het over.

NEE

De verontschuldigde leid(st)er (C )

De actieve leid(st)er (A) Jij steekt graag de handen uit de mouwen. De Chiro is een grote passie en daar wil je je met veel plezier voor inzetten. Je neemt veel taken op jou en bent altijd bereid om te helpen. Zelfs als niemand het taakje wil doen, zul jij het doen. Tip: durf af en toe ook nee zeggen voordat je gefrustreerd geraakt.

dubbelpunt

JA

NEE Als ik moet helpen, zoek ik een excuus om niet te moeten helpen.

Ik zeg andere plannen af voor de Chiro.

JA

n deren spontaan aa an s al ee m lp he Ik het opruimen zijn.

De gezelschapsleid(st)er (D)

JA

De helpende leid(st)er (E)

zorgen dat je niet zoveel kunt helpen als je zelf wilt. Maar als je er bent, doe je alles wat je kunt. Tip: gebruik je agenda om te plannen en geef je planning op voorhand door aan de rest van de ploeg. De verontschuldigde leid(st)er (C ) Jij komt graag naar de Chiro. Helaas verdwijn je regelmatig wanneer er iets gedaan moet worden. Soms lijkt het alsof je enkel helpt als het je past. Tijdens de activiteiten met je leden sta je er wel voor 100%. Tip: zelfs saaie

NEE De evenwichtige leid(st)er (F)

dingen kun je leuk maken. Verzamel een paar collega’s, vlieg erin en amuseer je rot. Het saaie werk wordt bijkomstig. De gezelschapsleid(st)er (D) Jij bent graag in de Chiro, want dat is jouw vriendengroep. Het is er altijd gezellig en leuk. Voor werkjes ben je helaas minder te motiveren, daar heb je soms geen zin in. Tip: als het gezelschap toch zo belangrijk is, voer het werk dan uit met een paar maatjes.


(st)er ben ik? NEE

k, is en tijdens de wee Als ik iets moet do gevraagd. dat te veel

NEE

JA

naar de Chiro te Ik ben verplicht om . komen

JA De verplichte leid(st)er (G)

ing nemen Ik zal snel de leid te beslissen, om iets te regelen, te doen. te organiseren of

NEE JA

NEE De gezelschapsleid(st)er (D)

De helpende leid(st)er (E) Jij staat altijd klaar om te helpen. Je zult niet snel de leiding nemen, maar je bent er wel altijd om mee te helpen. Het is nooit te veel gevraagd. Tip: zorg dat jij niet alle werkjes moet doen. Trek op tijd grenzen. De evenwichtige leid(st)er (F) Jij lijkt een beetje op de drukke leid(st)er. Jij zoekt een evenwicht tussen de Chiro en de plannen erbuiten. Alles is afhankelijk van het moment en het taakje. Als de hoeveelheid werk past met hoeveel tijd die je hebt, dan doe je het met alle plezier. Ondanks dat moeilijke evenwicht ben je gemotiveerd en doe je zoveel mogelijk. Tip: maak ook af en toe tijd voor jezelf. Een burnout op je 26e is niet om mee te lachen! De verplichte leid(st)er (G) Oei, jij gaat even schrikken! Je bent leid(st)er omdat het moet. Je ouders vinden het belangrijk of je vrienden dwingen je. Je voelt je verplicht om naar de Chiro te komen. Je komt als het moet, maar verder zien we je niet zoveel. Tip: maak je eigen keuze. Denk even na over wat je zelf wilt, wat je zelf belangrijk vindt. En neem dan een beslissing. De leidende leid(st)er (H) Jij neemt gemakkelijk de leiding in handen. Als er iets gedaan moet

De leidende leid(st)er (H)

Als iemand vraagt om te helpen, sta ik klaar.

worden, zul jij het ofwel op jou nemen of zorgen dat het georganiseerd wordt. Jij zorgt er ook voor dat de helpende leid(st)ers en de volgzame leid(st)ers erbij betrokken worden. Tip: als de rest jou ‘baas’ begint te noemen, moet je iets aan je stijl veranderen. Iemand moet de leiding nemen, dat is waar. Maar soms moet je de kans laten aan iemand anders, ook al duurt het dan vijf minuten langer.

JA De volgzame leid(st)er (I)

NEE De leid(st)er op de achtergrond (J)

De volgzame leid(st)er (I) Jij steekt graag de handen uit de mouwen. Je neemt niet zo snel initiatief en zult je niet snel spontaan opgeven voor een taak. Als je ergens kunt meehelpen, doe je dat wel met alle plezier. Tip: probeer af en toe initiatief te nemen. Kies iets uit waar je goed in bent en ga ervoor. De leid(st)er op de achtergrond (J) Jij houdt je op de achtergrond. Je zult niet snel de leiding nemen of andere mensen aanspreken om iets te doen, en tijdens de vergadering horen we jou nooit. Hoe jij je voelt weet de rest van de groep niet. De andere leiding mag niet vergeten jou bij de groep en de activiteiten te betrekken. Tip: geef toch af en toe je mening, want ze is belangrijk. Spreek eventueel met de groepsleid(st)er af dat die aan jou expliciet je mening vraagt tijdens de vergadering.

]foto: saskia

rogge[

dubbelp

unt september 2008
er lwassen begeleid(st) Welke rol speelt de vo vast oep? Er bestaat geen (VB) in jouw Chirogr speWelke rol een VB kan functieprofiel voor. p. oe gr t to hilt van groep len in de Chiro, versc

Speelt de ook mee?

VB

Een VB, maar waarom? M Een VB is vaak een brugfiguur met de directe omgeving. Een volwassen begeleid(st)er is het eerste aanspreekpunt voor ouders en andere mensen uit jullie netwerk. Ouders vinden het vaak makkelijker om een probleem aan te kaarten bij iemand die ouder is en misschien zelf al kinderen heeft. M Een VB staat niet midden in de groep, maar een beetje ]foto: jan van bostrae ten[ aan de zijlijn. Als volwassen begeleid(st)er houdt hij of zij wat afstand van de discussies op de leidingskring. Een VB helpt je om bepaalde twistpunten eens van een andere kant te bekijken. M Een VB zorgt voor continuïteit in je leidingsploeg. Er gaat wel eens informatie verloren als de ervaren leiding stopt. Een volwassen begeleid(st)er weet meestal hoe de Chirogroep werkt en ondersteunt de leidingsploeg, bijvoorbeeld bij administratieve en praktis che zaken. Dat betekent niet dat het VB-schap een levensopdracht is, of dat de VB al die taken naar zich toe moet trekken

Nee,

Ja,

VB-dag De Groepsleidingscommissie organiseert dit jaar een VBdag over het thema “Straffen en belonen vanuit het VBoogpunt”. Die dag vindt plaats op 1 december in De Karmel in Brugge en op 13 december in Heibrand in Westmalle. www.chiro.be/vbdag

wij hebben geen VB

wij hebben al een VB

Hebben jullie nood aan een VB?

Een leidingsploeg kan op korte tijd enorm evolueren.

Ga met je leidingsploeg na welke rol een volwassen

Daarom is het belangrijk dat je met de groepsleiding,

begeleid(st)er zou kunnen spelen voor jullie Chiro-

de VB en de leidingsploeg af en toe stilstaat bij de rol

groep. Denk eens aan momenten/situaties/conflicten

en de functie van jullie VB. Die evaluatie gebeurt aan

in het afgelopen Chirojaar waar begeleiding door een

twee kanten. De leidingsploeg herbekijkt de rol die zij

VB zinvol was geweest.

verwachten van hun VB en de volwassen begeleid(st)er

Een functieprofiel

gaat na of hij/zij zich nog herkent in dat profiel.

Voor je holderdebolder begint te zoeken naar een

Bijvoorbeeld: op het moment dat je een grote leidings-

nieuwe VB bepaal je eerst wat je eigenlijk van zo

ploeg hebt, zal de VB een belangrijke rol hebben als

iemand verwacht. Vertrek vanuit de ‘nood’ die je zelf

moderator in discussies. Als je enkele jaren later met

ervaart, zonder te denken aan de rol die vorige volwas-

veel minder leiding overblijft, heb je weinig nood aan

sen begeleid(st)ers gespeeld hebben. Het resultaat is

een moderator. Je verwacht dan bijvoorbeeld dat hij

een lijstje van eigenschappen, kwaliteiten en taken die

of zij je actief ondersteunt bij een aantal taken.

jullie ploeg zoekt in een VB. Op zoek? Spreek mensen zelf aan en wacht niet tot ze naar jou komen! Een klare kijk op je VB Meer informatie over de rol van de VB en hoe je er een kunt vinden, vind je in de brochure ‘Een klare kijk op je VB’. Je kuntdie brochure bestellen op het nationaal secretariaat of downloaden via de website.

oktober 2008 www.chiro.be/eenklarekijkopjevb dubbelpunt

ijd? Voor eeuwig en alt oeg die niet zelf mt er een leidingspl Na een aantal jaar ko ide kanten heeft. Dat kan aan be voor hun VB gekozen op voorhand gen. Spreek daarom voor spanningen zor wordt (of niet). ’ a de VB ‘herverkozen een termijn af waarn expliciet voor ingsploeg en als VB Je kiest er dan als leid gaan, of net niet om samen verder te


Het moet plezant blijven Ga je tegen je zin naar de leidingskring? Komen kaas-, streekbier- en kaartersavonden je de strot uit? Of vind jij juist als enige dat Chiro er niet enkel in het weekend is? Iedereen in de leidingsploeg heeft een eigen beeld van de ideale Chirogroep, en die beelden botsen wel eens. Wil je als groep die botsingen voorkomen of er zonder kleerscheuren uitkomen? Lees dan de volgende tips, want we komen toch allemaal naar de Chiro om ons te amuseren?!

]foto: mattias michaux[

De groepsleid(st)er is een manager

situatie De groepsleid(st)er is ambitieus en supergemotiveerd. Hij of zij wil alles zeer professioneel aanpakken en kom t regelmatig met nieuwigheden op de proppen. De eindeloze stroom van ideeën, e-mails, vragen en taken geeft je het gevoel dat je zelf maar weinig inbreng heb t en dat je niet genoeg tijd in die vee leisende Chiro kunt stoppen.

oplossingen M Hoe vervelend je de groepsle iding ook vindt, ga er bij iedere discussie van uit dat hij of zij handelt met ‘goede bedoelingen’ voor de groep. M Durf op een leidingskring vrag en naar het waarom van sommig e taken of veranderingen en bespreek de haa lbaarheid ervan. Geen van de twe e partijen is gebaat met taken die maar half werden uitgevoerd omdat de wil of de mogelijkheid ontbrak. M Staat de groepsleiding niet ope n voor je verzuchtingen? Probee r dan via een tussenpersoon te werken, bv. de volwassen begeleid(st)er (VB).

dubbelp

unt

oktober 2008
De Chiro is onbetaald weekendwerk situatie Naast de wekelijkse activiteiten en vergaderingen, komt er wel elke maand nog een grote activiteit bij: carwash, verkoop voor Vredeseilanden of de jaarlijkse barbecue. Het moet in orde zijn en meestal brengt het ook geld in het laatje. Dus steek je ook veel tijd in de voorbereiding en promotie. Je vindt al dat vrijwilligerswerk wel mooi, maar je zou toch graag iets meer van je weekend overhouden. oplossingen M Maak in het begin van het werkjaar met de leidingsploeg een doordachte jaarkalender op. Ga na onder welke activiteiten je niet uit kunt (bv. medewerking aan het parochiefeest) en welke je misschien eens kunt laten vallen. Waarvoor liggen de data al vast (bv. 11.11.11-verkoop) ? Vul de rest van de kalender aan volgens de draagkracht van de leidingsploeg: veel studenten in de ploeg is een goede reden om de oudejaarsfuif niet te laten doorgaan. Hou er ook rekening mee dat ouders en buurtbewoners niet zitten te wachten op de zoveelste financiële actie van het jaar. M Voor activiteiten die jaarlijks terugkeren, werk je best met een draaiboek. Het bespaart je werk als je weet wat er juist wanneer gedaan moet worden en met wie je contact moet opnemen om iets gedaan te krijgen. M Maak ook je eigen planning. Staat er een grote activiteit voor de deur, hou daar dan rekening mee. Als je vooraf zegt dat je medewerking maar bescheiden zal zijn, zal dat meer geapprecieerd worden dan een sms’je op de dag zelf met de boodschap dat je er toch niet bij kunt zijn.

Alle taken komen bij mij terecht

situatie Tijdens de leidingskring ben jij het altijd die na een lange stilte zegt dat jij wel om nieuwe drank gaat, contact zal opnemen met de schepen of een ontwerp zal maken voor de fuifaffiche. Zondagavond sluit je de deur van het heem nadat je alle lokalen hebt geveegd. Je doet heel veel voor de Chiro, maar je hebt de indruk dat de anderen ervan beginnen te profiteren. oplossingen M Werk voor regelmatig terugkerende taken met verantwoordelijken of met een dienstenschema. Zo moet er niet altijd opnieuw een (Chinese) vrijwilliger gevonden worden om boodschappen te doen of om schoon te maken. M Voor grote activiteiten of bepaalde voorbereidingen kun je werkgroepen samenstellen, bijvoorbeeld om het bivakthema uit te werken of om Christus Koning voor te bereiden. Zo kun je specifieke taken onderling beter verdelen. M Je bent waarschijnlijk een veel te goede ziel. Durf gewoon eens nee te zeggen, zo voelt de andere leiding dat er van hen ook iets wordt verwacht. Blijven er echt te veel taken over waar je niemand voor vindt? Maak dan eens een lijstje op van taken die écht moeten gebeuren. Misschien moet je een aantal activiteiten schrappen?

Chirozondag als het past situatie De leidingsploeg is een echte vriendengroep die er samen graag op uit trekt: twee leidingsweekends en een bivakverkenning zijn dus niet te missen gebeurtenissen waarvoor de gewone zondagse Chirowerking even mag wijken. Er zijn veel studenten in de ploeg, dus zijn de blok- en examenperiode ook Chiroloze tijden waarin je liever eens met je vrienden op café gaat. De ouders vinden dat er vaker geen werking is dan wel. En het is opvallend dat in weekends met een grote fuif ‘chillen’ een Chiroactiviteit wordt. oplossingen M Als kinderen zich in de Chiro niet amuseren, dan zullen ze ook niet meer willen komen. Slecht voorbereide programma’s zijn vaak een reden om af te haken. Durf jezelf en de leidingsploeg dus in vraag te stellen. Misschien is het nodig om jezelf een aantal minimumeisen op te leggen. Bijvoorbeeld: een week vooraf klaar, schriftelijk opstellen, met een vast sjabloon werken. M Chirozondagen vallen soms weg, maar probeer een alternatief te voorzien: eens op zaterdag of een andere vakantiedag. Tijdens de examens kun je kortere activiteiten geven of de keti’s en aspi’s de kans geven om bv. in de late namiddag wat te komen ontspannen in hun lokaal. M Probeer zo goed mogelijk te communiceren met de ouders. Zij beslissen uiteindelijk of hun kind nog komt of niet. Briefjes die niet of te laat worden uitgedeeld, tonen hoeveel of hoe weinig je je maar bekommert om je leden.oktober 2008

dubbelpunt


Niemand vindt dit nog leuk

situatie zijn er een aantal Binnen jouw Chirogroep an worden enkel in tradities. Een aantal erv t nu eenmaal tradities ere gehouden omdat he at te springen om die zijn, terwijl niemand sta den of erbij aanwezig activiteiten voor te berei tradities overboord te zijn. Kun je zomaar gooien? oplossingen ies gegroeid zijn, zo M Ga na waaruit tradit n en te appreciëleer je ze beter begrijpe vlaggengroet bij het ren. Een formatie met ddag kan bijvoorbegin van de Chironami oment zijn. Wat zou beeld een zinvol startm ereen gewoon bij het betekenen mocht ied ddag naar hun eigen het begin van de nami afdelingslokaal gaan? gebruiken die echt M Misschien ontdek je waarvan niemand voorbijgestreefd zijn en enis begrijpt. Durf meer het nut of de betek oord te gooien. die tradities dan overb n zinvol, maar zijn wat M Veel gebruiken blijve t je tijd, is de boodverouderd. Ga mee me vormen die een frisschap. Bedenk andere dezelfde waarden sere indruk geven, maar weerspiegelen.

Wij zijn niet goed bezig, dat we

et iedereen

situatie Week na week komen er minder leden. Het is maand en geleden dat iedereen nog eens op de leidingskring aan wezig was. De lokalen liggen er slordig en zelfs verwaarlo osd bij. Nu en dan hangen er boz e ouders aan de telefoon, wa nt hun kinderen kwamen thuis me t wilde verhalen. Iedereen voe lt dat er iets moet verandere n, maar er gebeurt niks. oplossingen M Grabbel je moed samen en gooi je bezorgdheid in de groep. Waarschijnlijk is een gewone leidingskring nie t voldoende om alle proble men op te lossen. Voorzie een extra vergadering of maak er een speciaal leidingswe ekend van. Daar bekijk je nie t enkel praktische zaken, ma ar je kunt er ook eens rustig praten over waar je met de groep naartoe wil. M Bang om het etiket ‘be tweter’ te krijgen van de rest van de ploeg? Haal er iemand bij van buitenaf: iemand van het gewest of van het verbon d. Zij bekijken de zaken van op een afstand en zoeken sam en met jullie naar oplossing en.

Chiro is een hobby

straeten[

]foto: jan van bo

situatie Je hebt voor de Chiro gekozen, maar ze moeten niet overdrijven ! De rest van de leiding verwacht dat je er elke w eek staat op vrijd ag, op zondag en vaak ook nog op zaterdag. En da n durven ze no te zagen als het g programma niet ge noeg voorbereid is! Herkenb aar? Hmm, miss chien heeft de rest van de ploe g toch een beet je gelijk. oplossingen M Chiro is inde rdaad een hobb y, maar ook een engagement. He t is belangrijk da t de toekomstige leiding wee t wat er van hen ve rwacht wordt. Je kunt iemand nooit ee n vo lle dig beeld geven va n een leidingsca rrière, maar je kunt het wel pr oberen. M Ga in het begi n van het jaar na wat de verwachtingen zijn van alle leiding. Je corrigeert de verwachtinge n beter op dat m oment dan vijf maanden la ter. M Vraagt Chiro even meer dan je kunt geven? Gooi het in de ve rgadering. Dan kan de rest van de ploeg m ee zoeken naar ee n oplossing. Als je niets zegt en wegblijft, rake n de andere leid(st)ers enke l maar gefrustre erd.

De Naakte Waarheid Leer elkaar kennen in een leidingsploeg. Met het spel De Naakte Waarheid ontdek je dingen over je medeleiding die je nooit kon raden. Weekendjob of Chiro? Podiumbeest of stille kracht? Speel het spel en zorg er zo voor dat Chiro plezant blijft voor iedereen. Te koop in De Banier!

dubbelp

unt

oktober 2008
motivatie

t onze eerstejaars “... Wel is het een feit da en, ze hebben altijd weinig motivatie hebb . Daartegenover wel iets anders te doen t veel doen omdat staan de anciens die nie l doen en dan dus ook de eerstejaars niet vee vice versa... ”

ter dat zij al sinds “... Het probleem is ech r werd) zei dat ze augustus (voor ze leidste volhouden. Bon, het dit maar en jaartje zou gonnen en ze is het werkjaar is nog maar be al kotsbeu...”

van www.chiroforum.be

In alle leidingsploegen gaat het wel eens over motivatie. Maar hoe zit het met die motivatie? Wat doet het, hoe ziet het eruit en hoe kun je het beïnvloeden? Welkom bij “leren motiveren”.

Motivatie is goesting?

Hoe ziet motivatie eruit?

hangt er sterk mee samen.

niet. Wannes loopt

Iemand die enthousiast is,

bijvoorbeeld te blazen

is gemotiveerd voor iets. Maar

en te zuchten tijdens de

andersom kan iemand best ge-

tweedaagse. Daarvoor is hij

motiveerd zijn zonder enthou-

absoluut niet gemotiveerd.

siast te zijn.

Maar laat hem aan de ribbels

je aan het doen bent. Het zorgt er

leren hoe je macramé maakt,

bijvoorbeeld voor dat je het lokaal

en hij fleurt op. Is Wannes dan

staat schoon te maken op zondag-

niet gemotiveerd? Als het in

ochtend. Doe je dat omdat je daar

de leidingsploeg over motiva-

keihard zin in hebt? Nee hoor, dat

tie gaat, kijk je best altijd naar

is omdat je weet dat het eigenlijk

het hele plaatje. De motivatie

nodig is. Dat is je motivatie.

ligt bij iedereen anders. Maar je kunt er wel iets aan doen.

ers! Kijk uit voor zweefvlieg op n aie dra Motivatie kan uit ingen. Je onrealistische verwacht leidingsgaat dan ‘zweven’. Als de even, zet je ploeg massaal gaat zw weer op de hen best met hun voeten t fijn vinden, maar grond. Ze zullen het nie tellende mislukking beter zo dan een teleurs van je activiteit.

Al jouw ander gedrag speelt ook

Motiveer meer

een rol. Geen zin om af te wassen

Motivatie is wat je leidingsploeg

heeft niet alleen te maken met

voortdrijft. Het is jullie motor. Hoe

‘niet willen afwassen’. Er is ook iets

hoger de motivatie, hoe meer actie

dat je liever zou doen. Voetballen,

je krijgt in je werking. Het is iets

Je kunt de motivatie van je me-

bijvoorbeeld. Of tv kijken. Er is

van de hele ploeg. Het is enorm

deleiding een beetje sturen. Dat

een stroom van gedrag waarvoor

moeilijk om in je eentje iemand

kan zowel positief als negatief. Als

je meer of minder gemotiveerd

te motiveren. Je moet met alle

jij op het woord ‘schoonmaken’

bent. Om het straf uit te drukken:

leiding samen mensen motiveren,

reageert door te blazen en met

je maakt het lokaal schoon omdat

niet met de groepsleiding alleen.

je ogen te rollen, demotiveer je

Pump it up

de motivatie daarvoor groter is dan

anderen die misschien meer gemo-

die voor alle andere dingen die je

tiveerd waren.

zou kunnen doen.

10

Niet helemaal, maar het

Tja, dat weten we

Het zorgt ervoor dat je doet wat

Maar motivatie staat nooit alleen.

Is motivatie dan enthousiasme?

oktober 2008

dubbelpunt


]foto: mattias michaux[

Je bent ook veel gemotiveerder

En nu voor echt?

als je weet wat je aan het doen

Probeer eens een van de volgende dingen in je leidingsploeg.

bent. Daarom moet leiding elkaar informeren.

M Doe eens iets anders dan vergaderen over saaie dingen. Ga samen

“Waarom moet die vrachtwagen om vier uur gelost worden?”

uit, of organiseer een verrassingstrip. M Denk aan kleine dingen. Zoek een systeem om de verjaardagen van

“Omdat hij maar gehuurd is tot vijf

de leiding niet te vergeten. Stuur een sms’je tijdens de blokperiode.

uur.”

Ga met de hele ploeg naar de belangrijke voetbalmatch van leider

“Ah ja, oké.”

Fons.

Door mensen te informeren, betrek

M Geef pluimen weg. Geen echte, maar geef iemand een pluim als hij

je hen bij wat er aan de gang is. Als

of zij iets goeds gedaan heeft. Een schouderklopje mag ook altijd.

je betrokken wordt bij het opstellen van het vervoersplan voor de bivakvrachtwagen, ben je veel gemotiveerder om mee te helpen uitladen.

Maak er een vast punt van op de vergadering. M Of geef alle leiding op bivak elke dag drie ‘pluimen’. Die geven ze in de loop van de dag aan iedereen die het verdient. M Geef mensen informatie: een agenda voor de vergadering, een planning van de fuif of een vervoersplan voor het bivak.

En daar sta je dan bij je lege vrachtwagen, om vijf uur. “Goed gedaan en goed geregeld, die camion!

M Laat je niet meeslepen door gedemotiveerde leiding. Probeer hen mee te slepen met je enthousiasme. M Bedank mensen. Leiding die afscheid neemt? De kookouders

Merci!” hoor je iemand zeggen voor

na het bivak? De trekkers van de fuif? Geef hen een cadeautje en

ze naar huis vertrekt. De volgende

bedank hen voor wat ze gedaan hebben!

keer ben je dubbel zo gemotiveerd om die vrachtwagen te regelen. Als je mensen waardeert, complimenten geeft of bedankt, verhoog

M Hou rekening met de andere activiteiten waarvoor iemand gemotiveerd is. Als iemand heel graag naar haar lief wil, weet je dat de motivatie om op te ruimen laag is. M Bescherm mensen tegen ‘opbranden’. Leid(st)ers die te veel hooi

je hun motivatie.

op hun vork nemen, raken gefrustreerd omdat niet alles lukt. Weg

Ten slotte moet je mensen soms

motivatie.

echt in gang duwen. Vertel hen wat ze moeten doen, laat hen actie ondernemen.

het lokaal schoonmaken =

te maken de motivatie om het lokaal schoon n motivatie om een pintje te drinke de motivatie om te voetballen + de +... + de motivatie om te gaan slapen

dubbelp

unt

oktober 2008

11


e w , A R HOE eer gaan wren ! lue evaEen Chirowerking bouw je niet zonder af en

toe even stil te staan bij de manier waarop je bezig bent. Dat heet dan evaluatie.

Soort zoekt soort

meente, scholen, andere jeugdverenigingen, parochie

Evaluaties zijn er in verschillende soorten, maten en

of de jeugdraad).

gewichten. Er is een onderscheid tussen de evaluatie van een activiteit, van de hele Chirowerking en van de

Evaluatie van de leidingsploeg

leidingsploeg. Er zijn korte evaluatie- en reflectiemo-

Een evaluatie van de leidingsploeg gaat vaak over de

mentjes en grote evaluatievergaderingen.

rol van de verschillende personen in de ploeg. En

100% veiligheid

dat ligt wel eens gevoelig. Het is moeilijk om ‘objectief’ te kijken naar je medeleiding. Iemand met wie

0% veiligheid

je minder goed evaluatie activiteit

evaluatie groep/werking

evaluatie personen

opschiet, kan

Een leidingsevaluatie is een gevoeliger onderwerp dan de evaluatie van de fuif. Om een zinvolle leidingsevaluatie te kunnen doen, moet iedereen zich veilig voelen in de groep.

De ideale leid(st )er Schets met de lei dingsploeg het profiel van de ideale leid(st) er in een aantal ste llingen. Bijvoorbeeld: ‘Ik maak elke week een gevarieerd programm a voor mijn afdeli ng’, ‘Ik steek de handen uit de mouwen op ee n werkdag’ of ‘Ik kom met pl ezier naar de lei di ng skring’. Iedereen geeft zichzelf een scor e van 1 tot 5 voor elke stellin gen en geeft da ar uitleg bij aan de ploeg.

best een goeie leid(st)er zijn. Een evaluatie van je leidings-

wat nu? rouwen – groep Geen vert sfeer in je lijk dat de e g valuatie. o se m g is Het een leidin r o vo is t voor een ik ssentieel niet gesch ploeg is e je in g van je n in e Vertrouw g de werk atie. Bren lu ‘op de a r v o se o n d o perso t gedrang e h in t dat ie pn aluatie. In Chirogroe ens die ev jd ti ’ uit. n r le te e aluatie be man te sp leidingsev e d je l e geval st

Evaluatie van een activiteit

ploeg vraagt

Na een grote Chiroactiviteit (papierslag, wafelbak

veel voorberei-

of bivak) bekijk je met de leiding hoe die activiteit

ding. Je moet

verlopen is. Wat ging goed en wat ging minder goed?

een evaluatie-

Met welke zaken moeten we de volgende keer (meer)

techniek vinden

rekening houden? Stop de aandachtspunten van

die past bij jullie

jullie evaluatie ook onmiddellijk in het draaiboek van

ploeg en waarbij

de activiteit. Zo stoot je geen twee keer op dezelfde

iedereen zich veilig voelt.

knelpunten. Weg met vooroordelen:

Evaluatie van Chirowerking Bij de evaluatie van je werking bekijk je hoe het geheel

evaluaties zijn niet saai!

draait. Je gaat na hoe de hele Chirogroep functioneert

Evaluaties hoeven niet slaapverwekkend te zijn en

en je zoekt knelpunten. Bijvoorbeeld: de

ze hoeven zeker niet altijd hetzelfde te

wekelijkse werking

zijn. In De Banier vind je het bundeltje

van je groep, de

n!

gje doe of haar ze

administratie van de Chirogroep, het verloop van fondswervingsactiviteiten (zoals papierslag of Chirofuif ) en de relaties met je netwerk (ge-

12

oktober 2008

zijn mag hier Iedereen ) ck sploeg a db je leiding (360° fee meer dan is g in trokken e rk b e Je Chirow ck van alle a b d e fe p. l rzame Chirogroe alleen. Ve ing van je rk e w e , d ver e ouders partijen o ëngageerd zelfs aantal ge n e gdraad of e u g je a e ra d V n a v n se g, men nadenken oud-leidin . Laat hen g in n e enm r hun t een vrag leden naa a’s (bv. me m e en th g l in ta aan opmerk over een g met hun in n ke re u !). lijst) en ho ve punten de positie (ook met

dubbelpunt

‘Reflectieactiviteiten’. Op elke fiche staat aangeduid of die techniek geschikt is voor een acitiveiten-, een groeps- of een persoonsevaluatie. Er zitten in dat bundeltje korte evaluatietechniekjes – geschikt voor tussendoor op de leidingskring – en uitgebreidere evaluatievormen.


The battle of the ages! Ervaren versus nieuwe leiding

Staat er in jouw groep ook een bende leiding te trappelen om mee het roer in handen te nemen of zelfs over te nemen? Spannend? Of zorgt het net voor spanningen? Een generatiewissel is niet altijd evident. Je kent de nieuwe mensen niet zo goed en ze hebben wel eens een andere visie op Chiro en leiding zijn dan de oude garde. Nieuwe leiding kan ook een verrijking zijn voor je groep: met kakelvers enthousiasme, nieuw engagement en verfrissende ideeën. Het is maar hoe je het bekijkt.

10 tips om nieuwe leiding zo snel mogelijk te ontmoedigen (1) De leidingsverdeling maak je niet samen met de nieuwe leiding. De ervaren leiding kan het best inschatten wie bij welke afdeling moet staan. Zonder inspraak van nieuwe leiding heb je ook heel

onzen tijd was het allemaal

wat minder discussie over de nieuwe ploeg.

veel beter’. Daar kunnen

(2) Op de eerste leidingskring geef je de nieuwe leiding een dikke klasseermap met alle info over

ze vast niet tegenop. (8) Geef nieuwe leiding de

de werking die ze moeten doornemen tegen de

volle eindverantwoordelijkheid over de

volgende vergadering. Gedaan met alles tien keer

organisatie van grote activiteiten in handen. Zo

opnieuw uit te leggen!

leren ze het tenminste. Hun afdelingswerking is

(3) Hou geen rekening met andere verplichtingen

bijkomstig.

van de nieuwe leiding (bv. bij het plannen van

(9) Ondankbare taken die nooit iemand wil doen, zijn

de vergaderingen). Chiro moet in je eerste jaar

ideaal voor de nieuwelingen. Iedereen moet toch

als leiding de topprioriteit zijn. School, werk,

een vuurdoop krijgen? Eindelijk heb je slachtoffers

liefdesleven en andere hobby’s moeten maar

om in de vuurlinie te gaan staan als er klachten

wachten.

komen van ouders.

(4) Leiding zijn is niet voor iedereen weggelegd. Stel

(10) Doe geen moeite om nieuwe leiding beter te

dus van meet af aan torenhoge eisen aan je nieuwe

leren kennen. Ze zijn een pak jonger; ze hebben

leiding. Ze moeten onmiddellijk op topsnelheid

een andere leefwereld dan jouw generatie. Jullie

kunnen meedraaien. Zachte heelmeesters maken

hebben buiten de Chiro toch geen gezamenlijke

stinkende wonden!

interesses.

(5) Schiet ideeën van nieuwe leiding direct af. Jullie weten na al die tijd toch wel hoe je de zaken het

Bonustip:

best organiseert, zeker?! Ze moeten zich maar

Wordt een groot deel van de huidige ploeg in één keer

aanpassen!

vervangen door een nieuwe generatie leiding die je

(6) In discussies over afspraken en visie moet nieuwe leiding zich niet mengen. Wat zij als keti en aspi

niet goed kent? Stop er dan zelf ook mee en laat hen helemaal aan hun lot over.

uitstaken, was ook altijd beneden alle peil. Herinner hen daar voldoende aan. (Gelukkig weten zij

]foto: mattias michaux[

niet wat voor een varken jij vroeger was!) (7) Om nieuwe leiding verbaal onder de duim te houden, gebruik je geregeld dooddoeners als ‘die nieuwe leiding van tegenwoordig... ’ en ‘in

n en geschillen tussen de Klinkt het allemaal bekend, die verschille .chiro.be vind je de artikels oudere en de jonge leiding? Op www in leiding’ (www.chiro. ‘Bah, nieuwe leiding’ en ‘Yes, nieuw /yesnieuwinleiding). Daarin be/bahnieuweleiding of www.chiro.be de nieuwe leiding belicht. wordt het standpunt van de ervaren en wissel om te gaan. Er staan ook tips in om met die generatie

dubbelp

unt

oktober 2008

13


De taart van de m Met het Suikerfeest worden er veel zoetigheden gegeten. De typische zoete koekjes zijn dan heel populair – je kunt ze kopen in Marokkaanse winkels. Je kunt je gasten ook taart voorschotelen op het Suikerfeest en die moet natuurlijk mierzoet zijn.

Taart met kokos en vijg

en

M 200 gram kokosschilfers M 300 gram bloem M 4 theelepels bakpoeder M 200 gram boter voor de taart, M 650 gram suiker (300 gram op) 350 gram voor de siro M 7 eieren m gedroogde M 4 à 5 verse vijgen of 100 gra vijgen M 3 citroenen

Hoe maak je die taart? Smelt de boter op een zacht vuur. Meng de gesmolten boter met 300 gram suiker. Voeg daarna één voor één de eieren toe en blijf goed roeren. Vervolgens doe je de bloem, het bakpoeder, de kokosschilfers en de vijgen bij het beslag. Verse vijgen snij je doormidden en daarna lepel je het vruchtvlees eruit. Gedroogde vijgen snij je in kleine stukjes voor je ze aan het beslag toevoegt. Vet een ronde taartvorm in met wat boter en strooi er wat kokosschilfers in. Giet daarna het beslag in de vorm en zet de taart in een op 190°C voorverwarmde oven. Laat de taart 10 minuten bakken op 190°C en zet daarna de thermostaat op 150°C. Laat de taart nog een uur verder bakken. Terwijl de taart in de oven staat, kun je de siroop maken. Schil de drie citroenen en pers ze uit. Je kunt citroenen het makkelijkste verticaal schillen met een dunschiller. Meng 350 gram suiker met het sap van de drie citroenen en laat dat samen met de citroenschillen even koken. Haal de taart uit de oven als ze klaar is. Ze is goed gebakken als er geen deeg aan je vork blijft plakken wanneer je in de taart prikt. Laat even afkoelen, haal de taart uit de vorm en leg ze op een grote schaal. Giet de siroop over de taart en laat die in het gebakken deeg dringen. Gebruik de citroenschillen als garnering.

14

oktober 2008

dubbelpunt


maand

De feestkalender 02/10/’08 Id al Fitr: Suikerfeest, einde van de Ramadan 09/10/’08: Jom Kippoer 17/10/’08 Werelddag van Verz et tegen Extreme Armoede 17/10/’08: Dag van de Jeugdbe weging 14/10 tot 20/10 Soekot: Loofhutt enfeest 21/10/’08: Sjemini Atseret (slot feest Loofhuttenfeest) 22/10/’08: Simchat Tora (vreu gde der wet) 28/10/’08: Divali (Lichtjesfeest van de hindoes) 31/10/’08: Halloween 31/10/’08: Samhain (Keltisch Nieu wjaar)

Feest mee met je buren!

Feesten doe je niet alleen! Een vurige feestvierder is dus best op de hoogte van de feesten van de mensen om zich heen. Wie weet mag je wel aansluiten? In ons feestjaar geven we elke maand een overzicht van feesten die je om je heen zou kunnen aantreffen.

est 2 oktober 2008 – Suikerfeand Ramadan op

tenma Voor moslims eindigt de vas Suikerfeest, waarop ze 2 oktober met Id al Fitr of het met veel zoete lekkerfamilie en vrienden bezoeken, nijen.

Fotowedstrijd! Stuur voor 5 november met je afdeling een foto van minstens 3 megapixels van een ‘Divalifeest’ naar Dubbelpunt@chiro.be en maak een kans om in december op deze pagina te staan!

Lichtende Divalivlotjes en, maken op Divali Mensen die langs een rivier won . Daarop zetten ze lichtsoms kleine vlotjes van bamboe ichte vlotjes de rivier af. jes. Zo dobberen honderden verl

Rangoli Op Divali teken je met een gekleurde kalkpasta rangoli op de grond. Rangoli zijn versieringen met cirkels, bloemen, bladeren en patronen. (Bij ons kun je misschien krijttekeningen maken of zand en krijtstof in een tekening plakken.)

17 oktober – Wereldd van Verzet tegen Extreme Armoeag de

22 december 1992: De Alg emene Vergadering van de Verenigde Naties roept 17 oktober uit tot ‘Wereld dag van Verzet tegen Extrem e Armoede’. In verschille nde landen komen op 17 okt ober honderden mense n bijeen om kenbaar te ma ken dat ze weigeren arm oede nog langer te aanvaarde n. In Vlaanderen organi see rt de Beweging van Mense n met een Laag Inkomen en Kinderen zo’n bijeenkom st op het Sint-Pietersplein in Gent.

ffhuttenfeest) 14 tot 21 oktober – Soekoten(Lo Soekot, het Loofhut-

de jod Van 14 tot 21 oktober vieren tenfeest.. dat de joden veertig jaar lang Het Loofhuttenfeest herdenkt , ierven. Om dat te herdenken in hutten de woestijn rondzw een eigen loofhut. bouwen de joden met Soekot fhuttenfeest afgesloten met Op 21 oktober wordt het Loo ‘de achtste dag van het samenSjemini Atseret, wat letterlijk al zeven dagen loofhuttenfeest komen’ betekent. Op zich zou r God moeilijk om afscheid te voldoende zijn, maar het is voo en een dagje langer feesten. nemen. Daarom blijven de jod

9 oktober – Jom Kippoer

God kijkt op Rosh Hasjannah (30 september) in zijn boek naar goede en slechte daden van de joden in het voorbije jaar. Op Jom Kippoer beslist God over het levenslot van de mensen in het komende jaar. Als je genoeg spijt betoond hebt over de fouten van vorig jaar krijg je vergiffenis en is God weer met de mensen verzoend. Daarom noemen joden dat de Grote Verzoendag. Jom Kippoer start de avond voordien. De mensen steken thuis een lange Jom Kippoerkaars aan. Alle kleden in de synagoge zijn wit, net als de kleren van de mensen. Vanaf dan zijn er ceremonieën in de synagoge, tot de volgende zonsondergang. Op dat moment klinkt de sjofar (ramshoorn). De mensen gaan dan naar huis voor de eerste maaltijd na een dag vasten en ze wensen elkaar het beste voor het komende jaar.

28 oktober – Divali

t, gewijd aan Maha Divali is een vrolijk Hindoefees t. Het wordt dan ook Lakshmi, de godin van het lich zend lichtjes’ genoemd. wel eens ‘het feest van de dui we maan. Het viert de Divali wordt gevierd bij nieu over het kwade in verschiloverwinning van het goede zen worden met lampjes lende hindoeverhalen. De hui en geschilderd. Er wordt verlicht, helemaal opgeruimd ndelaars sluiten hun ook vuurwerk afgestoken. Ha voor een portret van boekhouding af, plaatsen die goede winst het komende Lakshmi en vragen haar een en dat feest het ‘hindoejaar. Daarom noemen sommig nieuwjaar’. Rama en Sita verteld. Op Divali wordt het verhaal van met de mooie Sita in balKoning Rama woonde samen d daar door de demolingschap in het woud. Sita wer Rama ging hen achterna nenkoning Ravana ontvoerd. keerde met Sita terug naar en kon Ravana verslaan. Hij den het kwade overwonhun eigen koninkrijk. Ze had verdreven. nen, het licht had de duisternis In samenwerking met de “Feesten met de buren”-kalender van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, www.kms.be.

dubbelp

unt

oktober 2008 15


t p a t e g vers Leidingsverdeling “Het kan toch niet zijn dat de computer beslist?” rse en met een kakelve zijn een maand geled dingslei e De meeste groepen rt is een echt gegaan. Aan die sta rt sta n va eg plo gs de leidin er slag of stoot. Op aan, niet altijd zond verdeling voorafgeg rgaderingen lagen de verdelingsve ) nt Ge in r be tem etjes Startdag (6 sep leidsters van Chiro Wi ugen. De leiders en en é) dr nog vers in het gehe ét mascotte An iro Sas uit Bredene (m uit Lichtervelde, Ch en. hun licht over schijn Chiro Dokio lieten er

Miet: “Je mag een computer raadplegen, vind ik, maar je mag de verdeling niet laten bepalen door een computer alleen. We blijven mensen onder elkaar en het moet ook lukken om dat in groep te doen, zonder computer.” Dubbelpunt: “Heeft kersverse leiding evenveel inspraak in de leidingsverdeling als de mensen die

Dubbelpunt: “Een leidingsverdeling, maak je

al langer in leiding staan?”

die met de hele leidingsploeg of alleen met de

Vicky: “Nieuwe leiding heeft in onze groep inspraak

groepsleiding, die de verdeling dan voorlegt op de

in de verdeling en ook in andere dingen. De nieuwe

leidingskring?”

leiding is nogal stil de eerste weken. In de maanden

Ellen: “In onze groep geven wij onze keuzes door aan

die volgen, durven ze meer en meer zeggen. Bij de

de volwassen begeleidster, die de leidingsverdeling

leidingsverdeling ligt dat een beetje moeilijk, want ze

opmaakt. Op de vergadering legt ze die voor aan ons

hebben maar keuze uit de jongste drie afdelingen.”

en krijgen wij de kans om te zeggen of we het goed

Niels: “Nieuwe leiding kan in onze groep alleen maar

vinden of niet. De laatste drie jaar klopte de verde-

voor speelclub en rakwi’s staan, tenzij er problemen

ling van onze VB perfect. Ze kan dat goed in elkaar

zijn met bezetting. Uiteindelijk hebben zij wel even-

puzzelen.”

veel inspraak, maar externe factoren zorgen ervoor dat

Niels: “Dit jaar hebben wij dat niet zo gedaan. Wij

er soms weinig keuze is.”

wisten op voorhand wat we wilden en we zijn met niet veel leiding, dus de verdeling was vlug gemaakt.

Dubbelpunt: “Moet de ploegverdeling geheim

Liever zo dan dat er mensen gedwongen worden om

blijven voor de start van het Chirojaar?”

voor een afdeling te staan die hen niet ligt.”

Emmy: “Soms wordt er voor de leidingsverdeling te

Emmy: “Wij geven ook onze drie voorkeuren op en

veel met elkaar gepraat. Dan weet iedereen elkaars

onze groepsleidster probeert dan een verdeling op te

voorkeuren al. Dat levert ook heel wat frustraties op.

maken. De laatste drie jaar lukt dat niet meer zo goed

Zo wordt het echt niet makkelijker. Eens de verdeling

en doen we het met de hele groep samen. We probe-

gemaakt is, mogen oud-leiding en vrienden de verde-

ren eruit te geraken door te discussiëren.”

ling kennen.” Vicky: “Bij ons is het de gewoonte dat de verdeling

Dubbelpunt: “Er is een Chirogroep die met een

stilgehouden wordt. Elk jaar is het een sport van een

computerprogramma op basis van de verschillende

paar Chirojongens van Lichtervelde om zo vlug mo-

voorkeuren een ideale leidingsverdeling berekent.

gelijk onze leidingsverdeling te weten. Het is namelijk

Vinden jullie dat een goed idee?”

de gewoonte dat dat een geheim blijft, ook voor

Ellen: “Als dat zo lukt, waarom niet? Dan is er niemand

mijn vriend die helemaal niets te maken heeft met de

die de knoop moet doorhakken voor anderen.”

Chiro.”

Vicky: “Ik vind dat zoiets echt niet kan. Je moet daar

Niels: “In onze Chirogroep werd vroeger de leidings-

als groep uitkomen. Het kan toch niet zijn dat de

verdeling en de stemming geheim gehouden voor de

computer beslist en dat er dan geen mogelijkheid tot

leiding zélf. Nu is dat niet meer zo. Wij beginnen pas

discussie meer is?”

op 28 september met het Chirojaar en we hebben er

Niels: “Een computer houdt niet overal rekening mee.

een wedstrijd van gemaakt om niets over de verde-

Sommige mensen wil je gewoon niet bijeenzetten, want je weet dat er problemen van komen.

16

oktober 2008

dubbelpunt

ling aan onze leden te vertellen. Ik vind dat wel een charmerend stukje van het nieuwe Chirojaar.”


Kun je even naar mijn bureau komen?

Het had veel voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk was het er toch gekomen: een bureau voor groepsleider Ivan. Op een zaterdagnamiddag in december was het speelclublokaal met gipsplaten gehalveerd en waren een wankele tafel en oude kerkstoel uit de kelder naar boven gehaald. De leiding die niet dringend opnieuw moest gaan studeren had met verf nog wat op de muren gekliederd om daarna om klokslag vijf uur voor de leidingskring nog een stevige pint te gaan pakken. Ontgoochel ing of eerder verontwaardiging overviel Ivan toen hij om kwart voor zes met zijn laptop onder de arm het Chirolokaal binnenkwam en het hokje inspecteerde. Dat hadden ze dus maar voor hem over: een schamel kippenhok. Wekenlang had hij zich voor meer dan honderd procent gegeven om dat privilege te verkrijgen. Hij had de meest fantastische leidingsverdeling uitgedacht zodat er op de leidingskring geen tijd verloren moest gaan aan een discussie. De deadline voor het indienen van spelvoorbereidingen had hij naar achteren geschoven zodat hij nu maar telkens 1 in plaats van 2 maanden de tijd had om de fouten eruit te halen en de spelen van enkele praktische wenken te voorzien. Zijn grootste toegeving was dat hij de nieuwe leiding – daaronder viel iedereen die nog geen drie jaar ervaring had – ook spreekrecht gaf tijdens de vergadering. Er waren wel nog twee beperkingen. Ten eerste moesten eventuele vragen en opmerkingen minstens 72 uur voor de leidingskring in een gesloten envelop in zijn brievenbus gestopt worden. Ten tweede was de spreekduur beperkt tot de tijd die Ivan nodig had om een frisse trappist tot op de bodem leeg te drinken. Ivan zon nu op wraak, want het afleveren van zo’n gedrocht stond niet in verhouding met zijn weldaden. Hij ging zitten op de kerkstoel, die vervaarlijk kraakte onder zijn gewicht. Hij haalde zijn laptop uit de zak en legde hem op tafel. Al vlug moest hij weer rechtstaan om enkele bierviltjes te zoeken voor onder 1 van de tafelpoten. In het materiaalkot vond hij tussen het oud papier nog een aantal exemplaren. Op de achterkant van 1 van de viltjes stond een tekening van een man met duivelsoren, een geitensik, een zweep in de rechterhand en een bierglas in de andere met daarbij gekrabbeld “Ivan De Verschrikkelijke”. Een giftige lach verscheen op zijn gezicht: hij had het slachtoffer voor zijn wraakactie bijna gevonden.

Uit de kast in het leidingslokaa l haalde hij de map met verslagen van de leidingskring en vergeleek snel de handschriften. Hij keerde terug naar zijn bureau en hield zich stil. Het was bijna zeven uur en Ivan hoorde hoe iedereen het leidingslokaa l binnen strompelde. Hij luisterde tot hij de stem van Lotte, de speelclubleidster, hoorde. Hij opende de deur naar het leidingslokaa l. De leiding schrok en na een akelige stilte zei Ivan: “Lotte, kun je even naar mijn bureau komen?” Lotte stond op en ging richting de deur. Alle ogen volgden haar. Ivan haalde Lottes spelvoorbereiding voor de volgende dag boven. Hij overliep de activiteit puntje voor puntje. “Een olifant die zijn slurf kwijt is, dat is niet bijster origineel. Lippenstift gebruiken met jongens in de groep, dat kan catastrofale gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling. Het lettertype is te schreeuwerig...” Na anderhalf uur waren al haar opdrachten en ideeen de grond ingeboord en kreeg de hele tirade een andere wending: “Misschien moet je eens tekenen met je kinderen, want dat kun jij toch goed?” En hij haalde het bierviltje boven. Lottes snikken veranderde plots in hyperventileren. “Of toch maar geen knutselactiviteit, want als ik dat hier allemaal bekijk...” snauwde Ivan. En nog twee uur lang moest Lotte een eindeloze reeks verwijten aanhoren. Ivan eiste ten slotte dat zij volgend weekend eigenhandig een veel beter kantoor zou inrichten. Lotte durfde niets anders dan knikken. Toen de deur van het bureautje weer openging, was iedereen al weg. De volgende ochtend bedacht Lotte een nieuwe activiteit: een kwaadaardige alien was met zijn ufo geland in het speelclublokaal. Hij moest uitgeroeid worden voor hij de aarde volledig onder zijn macht zou brengen. Die middag stormden 22 speelclubbers gewapend met kussens hun lokaal binnen. De gipswanden kregen de volle lading. Het geklop werd nog heviger toen ze de alien hoorden zeggen: “Hela, wat is dat hier?” Toen bezweken de wanden, het wezen maakte nog een aantal geluiden, maar daarna werd het definitief stil. Voor zover we weten is Ivan nooit meer uit zijn rolstoel gekomen en is Lotte vrijgesproken voor opzettelijke slagen en verwondingen wegens onweerstaanbare dwang. Bruno Pierloot 

dubbelp

unt

oktober 2008

17


t het in en zeg het voor an pl , en et w t he t Iedereen moe eer te vergeten! m t oi no om t es fe n oord Het wordt ee rf en geef ons je jaw su , en et s on j bi t m Iedereen ko woord en je scoort! Olé Pistolé als kern

Bekijk ook het prom

ofilmpje online

31 december) Schrijf NU in! (maar zeker voor

Olé Pistolé? Schrijf nu in! We rekenen ook op jouw groep om op 26 april 2009 ontbijt aan te bieden aan ouders, leden, leiding en buurt! Voor de 75e verjaardag van de Chiro zetten we zo met z’n allen half Vlaanderen aan de ontbijttafel. Wie nog nooit van Olé Pistolé gehoord heeft, duikelt best zijn of haar Dubbelpunt van september op of surft naar www.chiro.be/pistole voor de gedetailleerde uitleg. Voor de vele anderen: schrijf nu in!

Stap 2: Belangrijk: de unieke code en de koppeling aan je groep Iemand van de groepsleiding (die van vorig werkjaar als jullie nog niet aangesloten zijn!) krijgt een unieke code toegestuurd. Met het stamnummer van je groep bij de hand kun je je op www.chiro.be koppelen aan je eigen Chirogroep. Hiervoor heb je de unieke code nodig zodat het systeem kan verifiëren dat jij van de groep bent waarvan je zegt te zijn.

Hoe inschrijven?

Vanaf hier kun je eigen groepspagina’s beheren, je

Stap 1: registreer en log in

nementen aankondigen, verslag uitbrengen van je

Om te kunnen inschrijven, moet je je registreren als je

stunts, en natuurlijk: je inschrijven voor Olé Pistolé!

dat nog niet deed, en inloggen als je al geregistreerd bent.

archief bewaren en uploaden (Chiro Retro), je eve-

Stap 3: Doorloop de stappen van de inschrijving Je klikt het inschrijvingsformulier aan. Een aantal zaken zijn al ingevuld: de groepsnaam, je stamnummer en de contactpersoon (jij dus). Verder krijg je ruimte om een extra verantwoordelijke op te geven, een exacte locatie op te geven waar je actie plaatsheeft en om eventueel aan te duiden of je samenwerkt met andere groepen.

Stap 4: Hoeveel woningen zijn er in je buurt? Geef door hoeveel promotiekaartjes je nodig hebt om te posten in alle brievenbussen van je buurt tijdens de promonacht op 17 april. Zoek dat op voorhand eens uit. Je kunt dat vragen bij De Post of je kunt zelf een berekening maken: neem het aantal inwoners van je gemeente (kijk op de site van je gemeente of het NIS: http://statbel.fgov.be) en deel dat door 2,5 (= gemiddeld aantal leden van 1 huishouden). Schat dan nog een percentage voor je buurt als je niet van plan bent in de hele gemeente promotie te bussen.

ies aan in je

michaux[ ]foto: mattias

18

oktober 2008

ctsubsid Vraag proje

dubbelpunt

gemeente

Alle promomateria

al krijg je GRATIS


Producten Spreek de KWB aan om een handje

uyt

ar bij Colr

r je kla staan voo

toe te steken. Zij weten ervan.

Erfgoeddag. Koppel je actie aan de istole /p .be Kijk op www.chiro

Stap 5: Beheer je eigen groepspagina’s Je krijgt nu een eigen Olé Pistolé-beheerpagina. Daar

Welke info mag je daarna nog verwachten?

kun je de gegevens voor de ontbijtactie aanpassen:

Enkele weken na je inschrijving bezorgen we je een

M Plaats

handleiding om een Olé Pistolé-actie te organiseren.

M Extra verantwoordelijke aanpassen / verwijderen

Je zult vernemen waar en wanneer je het promoma-

M Deelnemende groepen toevoegen / verwijderen

teriaal krijgt: ballonnen, kaartjes, enz., en we sturen je

M Het aantal gevraagde promotiekaartjes aanpassen

een afhaaldocument voor je ontbijtproducten. Op je

Je leest hier ook het aantal ontbijtpakketten dat wij

eigen beheerspagina komt te staan in welke Colruyt

jou automatisch hebben toegewezen op basis van het

je je producten kunt ophalen en welke bakkers in je

aantal leden van je groep. Als je hiermee niet akkoord

gemeente zich engageren voor een korting. Je krijgt

gaat (wanneer je denkt dat het te veel of te weinig is)

instructies om inkledingsmateriaal en sponsorma-

kun je via een knop contact opnemen en bekijken we

teriaal te gebruiken. Zo zullen we je al zeker vragen

samen een aanpassing.

placemats op de tafels te leggen, foldertjes met de producten bij het buffet te leggen en ‘bewegingsmeters’ aan te bieden.

Niet vergeten

ht! gezamenlijke promonac Vrijdag 17 april is het de urt bu epen trekken we de Met zoveel mogelijk gro eim de brievenbussen te in om in het diepste geh en aan de huisdeuren vullen met uitnodigingen 1 . We voorzien ongeveer ballonnen op te hangen end cht ie op zaterdago ballon per 4 à 5 deuren. W n rken dat heel Vlaandere de deur opendoet, zal me u het wordt een stunt om Chiro kleurt. Doe mee en tegen te zeggen.

Je eigen promopagina

Eens online ingeschreven krijg je een eige n promopagina. Alle bezoekers van www.chiro .be zullen op postcode, gemeente of groepsnaam kunn en zoeken naar een Olé Pistolé-actie. Ze komen dan op jouw pagina terecht, waar alvast standaard je groepsnaam en de plaats van je actie op staat. Er staat ook een contactformulier op dat naar jou verwijst. Je zult die pagina verder kunnen aanvullen met tekst én multimedia. Zo heb je meteen een unie ke online promostek!

Waar is mijn retrodoos? De Dubbelpunt van september beloofde je een retrodoos in De Banier. Ze komt, maar je moet nog wat geduld hebben. De doos vol superinteressante spullen ligt pas vanaf 13 oktober in de winkels. Er is er een voor elke groep, dus vergeet ze niet af te halen!

dubbelp

unt

oktober 2008

19


“Mazzels nieuwe kleren”

Een feestelijk spel dat vertelt hoe Mazzel aan zi Mazzels verjaardag Mazzel wordt 7 jaar. Nu ja, eigenlijk wordt hij al bijna 7,5 jaar. Door zijn drukbezette moe der-uitvindster kan zijn verjaardagsfeestje pas nu plaa tsvinden. Maar niet getreurd, het feest zal spetterend zijn! Natuurlijk moet Mazzel voor het feest helemaal in het nieuw gestoken worden. Maar met een uitvindersm oeder is dat geen kwestie van even naar de kledings winkel gaan.

Opdrachtjes Die horen bij de voorbereiding van het feest. Zorg ervoor dat je evenveel outfits hebt als er opdrachtjes zijn. M Socializen

Op een geslaagd feestje leer je heel wat nieuwe namen kennen.

Overloop de namen van de hele groep, vervolgens maak je per ploegje een kring en moet iedereen om

Eerst bereidt Mazzel het feest voor. Dan

beurten heel snel na elkaar een naam noemen van

staan we stil bij de reden waarom we

iemand anders in hun kring. Bij de minste aarzeling

feesten en we sluiten natuurlijk af met

schuif je door naar de andere kring, waar hetzelfde

het feest zelf.

spel gespeeld wordt. Let op, als mensen weg zijn uit de kring, mag je hun naam niet meer gebrui-

De voorbereiding: groeien naar een feestje

ken. De kring die na een bepaalde tijd het meeste spelers telt, heeft gewonnen. M Eten maken

Mastermind

Een feestmaal is een onmisbaar onderdeel van elk

Moeder Mazzel heeft een outfit voor Mazzel in

feestje. Via een hindernissenparcours brengen je

haar hoofd. De speelclubbers proberen die te

speelclubbers fruit. Daarmee maken ze fruitsatés.

raden door telkens nieuwe kledingcombinaties

Je kunt hen ook andere hapjes laten overbrengen. Hiermee maak je in het derde deel van het

naar Moeder Mazzel te brengen. Je

spel hapjes om aan de ouders en speelclubbers te

speelt naargelang de grootte van je

geven.

afdeling in twee of meer ploegen. De ploegjes voeren opdrachten uit tegen elkaar. De winnende ploeg mag een outfit

M Slinger maken

Maak een slinger uit repen tijdschriften of krantenpapier binnen een bepaalde tijd. De ploeg met de

kiezen uit de verkleedkoffer. Een ploeglid trekt de

langste slinger wint.

gekozen outfit aan en wordt gekeurd door Moeder Mazzel (iemand van de leiding). Een outfit bestaat uit

M Eetdobbelen

een hoofddeksel, een vest/hemd/..., een broek/rok/...,

en een paar schoenen. Als je een grote afdeling of grote verkleedkoffer hebt, laat je meerdere speelclubbers een outfit kiezen. Help je speelclubbers onthouden welke kledingstukken ze al geprobeerd hebben. Moeder Mazzel vertelt dan elke verkleedbeurt hoeveel kledingstukken ze juist gekozen hebben.

We maken een kring met afwisselend iemand van elke ploeg. Iedereen dobbelt om beurten één keer. Wie 6 gooit, gaat naar het midden, verkleedt zich, doet handschoenen aan en moet met mes en vork zo snel mogelijk een verjaardagstaartje (cake, koek, enz.) opeten.

elijker te Om het ribbels of jonge speelclubbers makk ze k juist hadmaken, vertel je meteen welk kledingstu . Voor oudere den. Je houdt dat kledingstuk dan opzij e stukken moespeelclubbers maak je het moeilijker. All de vaart in Om eurt. pasb ten terug in de koffer na elke en om hebb ze die tijd het spel te houden, beperk je de lijk iddel onm n een outfit te kiezen. Laat hun tijd ingaa terug een snel na het einde van een opdracht, zo is ieder . bij de verkleedkoffer

20

oktober 2008

dubbelpunt

De ploeg waarvan de speler het laatste stuk opeet, heeft gewonnen.


speelclub

ijn nieuwe look kwam M Spaghetti spaghetti

Feest!

Alle speelclubbers kiezen hun favoriete verjaardagsmenu (zoals speelclubbers meestal mogen op

In hun geknutselde feestkleren leer je de speelclub-

hun verjaardag). Wie in het midden staat, noemt

bers een dansje of een toneeltje aan. Bijvoorbeeld het

twee van de gekozen menu’s op. De personen die

dansje van de sloebers van Chiro Ludiek dat je op de

hun verjaardagsmenu horen, moeten van plaats

foto’s ziet.

wisselen. De speler in het midden moet proberen één van hun stoelen te bemachtigen. M Maak een klerenketting M Kleed het lokaal in

Er is geen feest zonder geschikte decoratie!

M Kwartetten met feestbenodigdheden (ballonnen, kaarsjes, toeters, enz.)

In het midden van het terrein ligt een stapel spullen. Van elke soort liggen daar vier exemplaren. De speelclubbers lopen, halen één voorwerp en lossen elkaar af. De ploeg die de meeste kwartetten heeft wanneer alle spullen weg zijn, heeft gewonnen.

M Muziek

Elke ploeg moet om beurten een liedje zingen van Samson, K3, Plop, enz. De ploeg die het langste volhoudt, wint. Als een ploeg een liedje zingt dat al eens gezongen was, verliezen ze.

Stilstaan op een feest? Met deze knutselopdracht zet je de speelclubbers aan het denken over de reden waarom ze feesten. Je hebt nog altijd de outfit uit het eerste deel. Je leden kiezen zelf een onderdeel dat ze aan de outfit toevoegen. Laat hen zelf iets knutselen. Daarna vertellen ze aan Moeder Mazzel waarom die toevoeging zo goed is. Moeder Mazzel wil natuurlijk meer weten. Waarom zullen de speelclubbers daarmee beter feesten? Kun je ook feesten zonder je toevoeging? Is een outfit het belangrijkste op een feest of zijn er nog belangrijker dingen?

Tips voor extra toevoegingen : M Petje: Knutsel een helikoptertje en zoek een manier om de schroef echt te doen draaien , bijvoorbeeld met een elastiekje. M T-shirt: Plak vleugeltjes op je rug, die je eventueel met een koordje echt kunt laten flap peren. M Schoenen: Hang er raketaandrijving aan , met een raket uit een wc-rolletje.

receptie met n de dag een kleine Hou op het einde va klaargemaakt lclubbers eerder zelf de hapjes die de spee je als leiding n ouders uit. Zo leer hebben en nodig hu n alvast een en kennen. Maak da de ouders van je led rs die voor isbezoek. Zeker oude afspraak voor het hu jgen graag in contact komen, kri het eerst met de Chiro ouders die de jullie werking. Ook wat meer uitleg over de nieuwe t ken graag kennis me de Chiro al kennen, ma g treedt de Als afsluiter van de da leiding van hun kind. rd hebben. t dansje dat ze gelee speelclub op met he

dubbelp

unt

oktober 2008

21


n we uit te mtesterom probere Zoals Tom Waes in To r een ‘green tijdens het feestjaa vissen hoe een rakwi r hoofdstukons boekje staan vie celebrity’ kan zijn. In en om je stuk enkele oefening ken met bij elk hoofd te scholen. green celebrity om tot een volwaardige n, noemen en green celebrity zij Personen die nog ge we Partyneuten. deel staat een stuk

vier. Op elk Verdeel je terrein in m’ plaats rity party. Bij de ‘inko van the green celeb daar op het t de locaties en wat je een groot bord me programma staat. 1. Wat voorafgaat rkwispelletjes 1 2. Changer a.k.a. Pa es 2 r a.k.a Parkwispelletj 3. Versier met plezie rity 4. How to be a celeb

De feestvariant: de Partyneut staat in het midden van de kring en moet daar weg geraken door de groep uit te dagen om iets te doen. Wie te traag is, verliest en wordt de nieuwe Partyneut. De opdrachten: M “Serpentine!”: de rechtse persoon blaast en de buren beginnen te draaien M “Dj”: de middelste persoon steekt de handen uit, dat zijn de platen; de buren houden hun ene hand aan hun oor, de andere hand ‘scratcht’ de platen. M “Feestneus”: de rechtse persoon is de feestneus (bolletje), de middelste steekt zijn of haar neus in het bolletje, de linkse is de elastiek die zich rond de middelste persoon – het hoofd – spant.

2. changer Een feestje zonder polonaise is geen feestje. Maar hoe gaat een green celebrity daarmee om? Speel deze spelletjes tijdens je rakwifeestje (‘fuifje’).

1. Wat voorafgaat

Parkwiballon

Wanneer de deelnemers aankomen, mogen ze hun ver-

Op het terrein of in het lokaal liggen evenveel ballon-

jaardag en mailadres op de grote Sjoepapverjaardags­

nen als er deelnemers zijn. Als de Partyneut “Parkwi-

kalender schrijven. Ze duiden er ook hun favoriete

ballon” roept, zoeken alle anderen snel een ballon,

feestdag op aan. En ze spelen feestvariaties van het

keren ze terug naar hun plaats in de kring, blazen ze

spelletje Billybob.

de ballon zo vlug mogelijk op en proberen ze die te

Billybob feest! Eén persoon (bv. Maaike) staat in het midden, de rest

pletten met hun rechterbuur. Vul de ballonnen op voorhand met confetti.

staat er in een kring rond. Maaike geeft verschillende

Parkwizingertje

opdrachten. De deelnemers in de kring voeren die

De Partyneut zegt: “Zing eens een liedje met... feest!”

uit met gebaren of antwoorden. Slaagt iemand in de

of een ander woord naar keuze. De groep krijgt 10

kring niet, dan moet die persoon in het midden gaan

seconden om in een rij te staan voor de Partyneut. Wie

staan. Als Maaike tegen iemand in de kring “Billy,

als laatste in de rij staat, moet een liedje zingen. Als

Billy” zegt, dan moet de andere “Bob” kunnen zeggen

het lukt om een liedje te zingen met ‘feest’ in, dan blijft

voor Maaike uitgesproken is. Ze kan ook “Vliegtuig”,

de Partyneut staan. Anders wordt de laatste speler de

“Olifant” of “Broodrooster” als opdracht geven. Wie die

nieuwe Partyneut.

opdracht krijgt, moet samen met de linker- en rechterbuur de gebaren uitvoeren binnen de tien tellen. M Vliegtuig: maak met je vingers een ‘pilotenbrilletje’. Je buren vormen de vleugels van het vliegtuig. M Olifant: maak met je armen een slurf (met je linkerhand je neus vastnemen, steek je rechterarm door je linkerarm). Je buren vormen je oren. M Broodrooster: je springt zelf als een toast omhoog, terwijl je buren door hun knieën gaan.

22

oktober 2008

dubbelpunt

]foto: chiro gits[


dubbelp

unt

oktober 2008 23


24

oktober 2008

dubbelpunt


dubbelp

unt

oktober 2008 25


]foto’s: saskia rogge, kristof de hauwere, mattias michaux, katrijn geldof en jan van bostraeten[ ]nog meer foto’s op www.chiro.be[

26

oktober 2008

dubbelpunt


]foto: chiro gits[

3. versier met plezier Wat is er leuker dan een feestje waar iedereen de gekste outfit aan heeft? Niets! Op naar een verkleedpartijtje, dus.

Parkwisverkleedparty Als de Partyneut “parkwisverkleedparty” roept, doet iedereen de trui aan van zijn of haar rechterbuur. De laatste is de Partyneut! ]foto: photospin[

Parkwiekeboe Iedereen verstopt zich met een party-accessoire (hoedje, gekke bril, sjaal, toeter). De zoeker zit op een centrale plaats die hij of zij niet mag verlaten. Telkens als de zoeker ‘kiekeboe’ gilt, komen alle rakwi’s tevoorschijn. Voor ze zich opnieuw verstoppen, moeten ze

Paparazzi-jacht

de ‘zoeker’ aantikken en van party-accessoire verwis-

(In en rond het lokaal te spelen, een rustige wijk is

selen of een extra accessoire aandoen. De zoeker

ideaal)

telt ondertussen af. De eerste keer begint hij of zij bij

Iedere rakwi neemt een bepaalde bekende persoon

10, daarna bij 9, enz. Wie overblijft, is de winnaar en

als rol (bepaal die op voorhand). Ze moeten ervoor

helaas ook de nieuwe Partyneut!

zorgen dat niemand beeld- of geluidsopnamen van hen in handen krijgt.

4. how to be a celebrity

In en rond het lokaal/plein lopen paparazzi rond (bv.

We zijn bijna volwaardige party celebrities. Maar het

toestellen en bandopnemers. Ze schieten ongemerkt

leven van een celebrity is geen lachertje: paparazzi

beelden van de rakwi’s en leggen hun gesprekken vast

die op de loer liggen, je privéleven dat te grabbel ligt.

op band. Wanneer ze tien foto’s of opnamen van een

Hoog tijd om ons te wapenen tegen de roddelbladen!

rakwi hebben, valt die celebrity in de handen van de

Paparazzo

oud-leiding of medeleiding) met videocamera’s, foto-

roddelpers en is hij of zij verloren. Hoe kunnen de rakwi’s mensen bevrijden?

Celebrities zijn voortdurend op de vlucht voor papa-

Van elke celebrity bestaat er een zwarte doos met

razzi, behalve de wannabe-celebrities. Zij lopen altijd

beeld- en geluidsfragmenten. Die is verstopt op een

te pronken voor de lenzen van de fotografen. We

plaats die iets met de celebrity te maken heeft. De

spelen wc-rolfototoesteloverstekertje. De Partyneut is

doos van een Vlaamse schlagerzanger zit bijvoorbeeld

de paparazzo. Die krijgt een digitale camera met een

verstopt vlak bij een slagerij. Als de rakwi’s die doos

wc-rolletje over de lens. Op het terrein lopen een aan-

kunnen bemachtigen, is de celebrity gered. Als de

tal rakwi’s. Eén van hen is de celebrity (aan te duiden

paparazzi een doos vinden of een celebrity voldoende

in de groep), de rest zijn wannabes. Ze mogen gerust

gespot hebben, wordt er twee keer gefloten en is het

verkleedkleren aantrekken. De Partyneut mag in- en

materiaal te bezichtigen/beluisteren in het rakwilokaal.

uit- zoomen, en moet uiteindelijk één foto maken.

Tips

Daar moet de celebrity op staan.

M Verstop de zwarte dozen goed. Zorg voor een aantal hints over de vindplaatsen: rebus, codetaal, pijltjes, enz. M Probeer als handlangers mensen te nemen van wie de rakwi’s het niet abnormaal vinden dat ze daar rondhangen.

dubbelp

unt

oktober 2008 27


Trendy titofeestje We zitten met de tito’s op een exclusief feestje voor beroemdheden. Het is heel belangrijk dat we opvallen. Dat doen we natuurlijk door uniek en trendy te zijn. Maar de trendsetters en hun trends veranderen bliksemsnel. Het doel van het spel is om een leuke, knotsgekke namiddag te beleven en om het uniekst te zijn. Soms denken we: “Hey, laten we vooral geen gewoon artikel schrijven, maar enkel een megagrote link in Dubbelpunt zetten. Dan doen we het spel voor op YouTube.” “Ja super, of een podcast, of nee, we posten tips op onze ‘wall’ op FaceBook, daar zijn de tito’s toch elke avond mee bezig!” Uiteindelijk besloten we nog beter te doen. Je leest over het trendy titofeestje in dit artikel én je vindt alles en meer over het spel terug op www.chiro. be/trends.

Hip!

Een trendy spel volledig online! Dit kant-en-klare spel vind je integraal op de Chirowebsite

www.chiro.be/trends De super-de-luxe downloadversie bestaat uit een spelbrochure en broekzakkaarten. Print de brochure en je hebt meteen het grootste deel van je materiaal bij de hand. Het trendy titofeestje is een spel dat je gemakkelijk 2 à 3 uur speelt, zowel met kleine als grote groepen.

Spelverloop

Weet je er geen meer, dan val je af. De laatst overge-

Het spel bestaat uit (maximaal) vijf spelrondes. Elke

bleven tito wordt de trendsetter.

spelronde verloopt in 6 fasen, waarbij rustige en actieve spelmomenten elkaar afwisselen. Na elke

Trends

ZES SPELFASEN

1 kieTrestndspseelktteaarrt

& leuke trendy kleren

Winnende ploeg = TRENDSETTER

Speel het actieve spel met de gekozen trend

5

6

3

Speel Trendskaartspel Winnende ploeg = TRENDSETTER: nd van tre st kie ke spelkaart & leu trendy kleren

voor de leiding

28

2

Verdeel de tito’s in ploegjes

oktober 2008

4

Fase 1: Kies een spelfiche en dos je uit

spelronde kun je het spel stop-

De trendsetter mag zich direct uitdossen als beroemd-

zetten.

heid. Het maakt niet uit hoeveel kleren de trendsetters

Begin van het spel

aandoen of weer uittrekken. We voorzien vijf spelfiches met

Voorzie een verkleedkoffer met

actieve spelen. De trendset-

leuke kleren en attributen om

ter trekt de eerste spelfiche en

helemaal uit de bol te gaan op

bepaalt zo welk actief spel de

je beroemdhedenparty. Tel-

tito’s spelen. Aan elk spel zijn

kens jij de trendsetter wordt,

ook drie mogelijke trends ver-

mag je in de verkleedkoffer

bonden. Welke trend gevolgd

duiken om er iets trendy uit

wordt (nagellaktrend, gsm-

te halen. Kleed je lokaal

trend, champagnetrend of nog

in als dé place to be! Zorg

iets helemaal anders), zal

ervoor dat beroemdheden

later in de ronde bepaald

er zich thuis voelen. Kies

worden.

meteen ook een trendset-

De speluitleg vind je op

ter om het spel te starten.

aparte broekzakfiches.

De tito’s noemen om beurten een rage op.

dubbelpunt

Koningsstoel

Trends

Aantal ploegen: twee of meer Trends: x Hogehakkentre nd: hoge hakken. Lo Je hebt je uitgedost met op tippen van je voe tijdens het spel op de x Fototrend: Als ten. de fotografen in de buurt zijn, wil jij mooi op iemand “foto” naa de foto staan. Als r en kijk je naar die je roept, draai je je om persoon. Toon je mooiste tandpastagliml ach gemaakt en kun en zeg “klik”. Zo is de foto x Nagellaktrend: je verder spelen. Voor het feest heb nog je nagels gela je snel kt. Helaas zijn ze helemaal droog, nog niet dus moet je erg opletten en je vingers goe d dit spel tape ron strekken! Je krijgt tijdens d de vingers van je beide handen.

Trends tleg

Koningsstoel | Spelui

terrein. g een stoel op het Zet voor elke ploe . De tito’s een koning(in) aan inn)en Elke ploeg duidt koning( de wie n ekke ers op proberen te ontd ploegen door spel zijn van de vijandige en. Wie op de stoel zit, krijg . hun eigen stoel te koning(in) is of niet zij of hij of en moet zegg twee of meer Aantal ploegen: d: tape len - nagellaktren Materiaal: 2 stoe

voor de leiding


tito

rd op het gezelTip: Het Trends-spel is gebasee op zich. Je spel een dus is schapsspel SET. Het spelen. tje oor end tuss als s een ook kunt het

Trends

Materiaal?!

VERDEELSLEUTEL

Fase 2: Ploegindeling Verdeel de tito’s in het aantal ploegen dat je voor het actieve spel nodig hebt. Alles staat in het teken van mode en trends, dus zolang

bruin, blond, zwart, ros HAAR x piekfijn in CHIROKLEREN, niet helemaal in Chirokleren, Chirokleren vergeten aan te trekken x veters in je SCHOENEN, velcro, of nog iets anders x mensen zonder LITTEKEN, mensen met een klein litteken, mensen met een groot litteken (navels tellen niet) x kleur ogen x trui/hemd/Tshirt x “puur” HAAR, haar met gel, wax, enz., haar met lintjes, spelden x JUWELEN: ringen, piercings, niets x SOKKEN met lichte, felle kleur, sokken met donkere kleur, sokken met tekening, patroon x mensen met gsm op ZAK, mensen met portefeuille op zak, mensen met sleutels op zak x bij spontane RUST: mensen met handen in zakken, gekruiste armen, mensen met ‘vrije’ handen, mensen die gaan zitten

je respect hebt voor alle tito’s mag je deze keer best eens

voor de leiding

omgedraaid. Dat gaat zo door tot alle kaarten omgedraaid zijn. Dat spel speel je individueel, maar op het einde tel je de trends per ploeg op.

Fase 4: Kies een trend en dos je uit

afgaan op eenvoudige uiter-

De ploeg/tito die bij het Trends-

lijke kenmerken. Tips vind je

kaartspel de meeste kaarten

bij de verdeelsleutel.

verzameld heeft, is de echte nieuwe trendsetter. Die ploeg bepaalt dan ook

Voor dit spel heb je weinig materiaal nodig. Als je de broekzakkaarten afdrukt, heb je bijna alles wat je nodig hebt. Verder voorzie je nog verkleedkleren, een vlag, bekertjes, een emmer water, bierkaartjes, een wisselbeker, twee stoelen, tape, een bal en balpennen. Tip: Zoek een oud kaartspel (dat niet meer volledig is). Knip de broekzakkaarten uit en kleef ze op de speelkaarten. Zo heb je stevige en mooie kaarten om dit spel mee te spelen.

Fase 3: Het Trends-kaartspel

de trend die de anderen moeten vol-

De verschillende trendy ploegjes nemen deel aan

gen bij het actieve spel. Dat kan een

het Trends-kaartspel. De 27 spelkaarten vind je in de

handicap zijn voor de andere ploegen,

downloadversie van dit artikel. Schud die kaarten

of gewoon iets supergrappigs om te

en leg ze gedekt op een stapel. Draai dan de negen

zien! Let wel op dat je het spel uitlegt

bovenste kaarten om en leg ze met de ventjes naar

voor de trendsetters een keuze maken.

boven. Als je een trend ontdekt bij de ventjes die op

Zelf hoeven de trendsetters hun trend niet te volgen,

drie van de omgedraaide kaarten staan, roep dan luid

want zij zijn de trendsétters: zij gedragen zich niet als

“TREND!” en leg uit wat je gezien hebt. De ventjes op

meelopers. Ze mogen ook kleren uit de verkleedkoffer

de kaarten hebben drie eigenschappen: hun kledij

kiezen en zich hip verkleden.

(hemdje, trui of salopette), de kleur van hun kleren (rood, geel of blauw) en het patroon van hun kleren

Fase 5: Speel het spel met de gekozen trend

(effen, gestreept of met bollen).

Speel nu het spel van de gekozen spelfiche.

Je hebt een trend als je drie kaarten vindt waarop de ventjes alle drie hetzelfde type kledij dragen of alle

Fase 6 = fase 1: Kies een spelfiche en dos je uit

drie dezelfde kleur kledij dragen of alle drie hetzelfde

De winnende ploeg/tito trekt een nieuwe spelfiche

patroon op hun kleren hebben. Op één of meer van

voor de volgende ronde. Zij zijn de ultranieuwe trend-

die drie eigenschappen moeten ze gelijk zijn.

setters en mogen ook even de verkleedkoffer induiken

Voor de eigenschappen waarop de drie ventjes niet

om er trendy en cooler uit te zien dan de anderen

volledig gelijk zijn (bv. patroon), is het heel belangrijk

(vergeet niet: beroemdheden dragen soms rare kle-

dat ze alle drie verschillen (bv. één effen ventje, één

ren!). Als je een volgende keer trendsetter bent, mag

ventje met strepen en eentje met bollen).

je gerust de oudere kleren weer uittrekken.

Heb je gelijk en is er inderdaad een trend, dan krijg je de drie kaarten waarop die te zien was. Drie nieuwe kaarten nemen de plaats van de weggenomen kaarten in. Heb je je vergist, dan mag je niets meer zeggen tot de volgende ‘echte’ trend ontdekt wordt. Ziet er niemand iets, dan worden er drie bijkomende kaarten

Jij daar! Geef je mening.

En jij? Wat vind jij van zo’n kant-en-klaar spel dat je kunt downloaden? Lees je liefst het volledige verhaal in Dubbelpunt, of vond je de spelbrochure en het materiaal fantastisch? Met welke sprankelende ideeën maken wij je titoactiviteit nog roder? Jij kunt helemaal mee bepalen wat wij schrijven. Geef je mening via tito@chiro.be.

dubbelp

unt

oktober 2008 29


t Feest mee!-jaar rlijk kunnen in di uu at N ? tie na bi lauwe) een goeie com zelf hun ideale (b s ti’ ke de je Keti’s en feesten, at la el al te erblijven. In dit sp het juiste materia ht om ac et tie ni sa s ni ti’ ga ke or de gt wat n zetten. Het vraa titiever. feest(dag) op pote s echter en compe ti’ ke de or vo t he t maakt vinden, maar da

Voorbereiding Verdeel je keti’s over een aantal ploegjes. In ideale omstandigheden zijn dat (maximaal) vier ploegjes van een viertal personen. Iedere ploeg speelt voor eigen rekening en zorgt ervoor dat zij een spetterend feest

Tip: Het spel spelen met één kleine groep? Dat de kan ook. Je zorgt voor minder materiaal en het met ze feest welk n ketiploeg beslist same weinige materiaal kunnen organiseren.

kunnen organiseren. Ze bepalen zelf wat daar volgens

Materiaallijst

hen allemaal voor nodig is. De teams moeten een

Dit is een voorbeeld, niet alle materiaal is noodzakelijk.

eigen feestconcept ontwikkelen en een strategie bepa-

Voorzie wel voldoende knutselmateriaal (papier, stif-

len om ervoor te zorgen dat ze al het nodige materiaal

ten, stof, hout, enz.) zodat de keti’s zelf dingen kunnen

kunnen vinden.

maken.

Keiharde business De concurrentie is bikkelhard in de wereld van de eventing. Enkel de verhuursector doet gouden zaken,

M Lounge: zetels, gekleurde doeken, ingrediënten voor een cocktail, beelden/filmmateriaal, een rookmachine of blacklight M Techno: hevige beat, (bewegende) lichten, witte of

maar daardoor is het aanbod van feestmateriaal bijna

zwarte kleren, gel, water, zonnebrillen, securitykle-

uitgeput. De ploegen moeten opdrachten vervullen

dij/-materiaal, verschillende gadgets, een strobo­

om aan extra centen te geraken. De opdrachten zijn onderverdeeld in feestopdrachten en in opdrachten volgens muziekgenre.

scoop of draaitafel M Boombal/linedance: cowboykleren, stro, danskleren/-attributen, een bar, verkleedkleren, affiches, bekers en eventueel een tent

Feestopbouw

M Bingo: drank, tickets, geld, oordopjes, tombolaprij-

De leiding zit in een centraal ‘magazijn’ met het

zen, koffie en koekjes, eventueel gekleurde spots en

feestmateriaal dat de keti’s kunnen gebruiken. De prijs

een podium

van het materiaal hangt af van de ‘feestwaarde’. De keti’s verdienen geld door allerlei opdrachten tot een

Opdrachten

goed einde te brengen. Moeilijke opdrachten koppel

De opdrachten zijn voor ploegen tegen elkaar of voor

je aan moeilijk te verkrijgen materiaal. Zorg voor een

een individuele ploeg. Is de opdracht tot een goed

overzicht van het materiaal.

einde gebracht, dan krijgt de ploeg geld, afhankelijk

van de moeilijkheid.

Blue Party time Het spel eindigt wanneer alle materiaal op is of wan-

Lounge

neer één ploeg geslaagd is in hun volledige feestcon-

M Zoeken in het donker: zoek een voorwerp in een

cept. De groep die dus een zo volledig mogelijk feest organiseert, heeft gewonnen.

lemaal op elkaar te zitten, zonder extra steun.

Tip: Een bezoekje aan de kringloopwinkel levert heel wat materiaal op. Of vraag aan je keti’s om zelf materiaal mee te brengen.

30

oktober 2008

donker lokaal. M Zitten op elkaar: probeer met de hele groep al-

dubbelpunt

M Films uitbeelden: iemand van de groep krijgt een titel van een film en beeldt die film uit, de andere groepsleden moeten raden.


keti

M Films imiteren: de groep speelt een scene na uit een film, de leiding moet de film raden. M Cocktail maken: met een beperkt aantal ingrediënten moet de ploeg een originele cocktail maken voor de begeleiding. M Origineel hapje maken: met een beperkt aantal ingrediënten maakt de groep een origineel hapje. M Blacklight & letter zoeken: er zijn een aantal fluoletters verstopt in een donkere ruimte. In die ruimte brandt een blacklight. Binnen een bepaalde tijd moet de ploeg een bepaalde letter vinden.

Bingo M Maak een zo lang mogelijke slinger. M Maak een feesthoed van papier. M Oordopjes: iedereen heeft oordopjes in hun oren. De groepsleden moeten een zin ‘doorfluisteren’. De laatste in de rij moet de zin juist kunnen opzeggen. M In tien minuten moet een ploeg met schaar en papier een zak vol confetti maken.

Techno M Haar en gel: zet met een kleine hoeveelheid gel het haar van de hele ploeg recht. M Technoliedje neuriën: iemand van de groep neuriet een technoliedje, de andere ploegleden raden welk nummer het is. M Om het langst jumpen: hoe langer een ploeg kan jumpen, hoe meer geld ze ontvangt. M Mixen met een cassettespeler: maak een mix met een cassettespeler. Hoe origineler en beter de mix, hoe meer geld je verdient. M Toertjes & knuffelen: alle leden van de ploeg

Feestopdrachten! M Feestwoordenketting tegen elkaar: twee ploegen proberen om het langst feestwoorden tegen elkaar te roepen, waarbij elk woord moet beginnen met de laatste letter van het vorige. M Ballonnen blazen: de ploegjes proberen elk een ballon op te blazen en te laten ontploffen. De ploeg bij wie de ballon het eerste ontploft, krijgt het meeste geld. M Een mooi feestvarken tekenen. M Touwtjespringen: de groe-

draaien 25 toertjes rond hun as en knuffelen dan zo

pen proberen om

vlug mogelijk met een ander ploeglid.

het langst touwtje

M Modeshow met eigen kledij: verkleed iemand van je ploeg zo mooi en origineel mogelijk met de

te springen tegen elkaar.

eigen kledij van de ploeg.

Boombal/linedance M Zweet: geef de leiding een zakdoek die volledig nat is door het zweet van de ploegleden. M Volksdansen: dans met de ploeg een volksdans M Fluiten: alle leden van de ploeg moeten op hun vingers kunnen fluiten. M Linedance: ontwerp een linedance.

keti’s 15 november: Chipadag in Brussel voor alle op in nu je jf Schri nië. van Vlaanderen en Wallo www.chiro.be/chipadag

dubbelp

unt

oktober 2008

31


Oranje boven! Dat oranje de lievelingskleur is van elke aspi is voor

De Koninginnedag is uitgegroeid van een verjaardags-

niemand een groot geheim. Maar wij zijn niet de

feest voor koningin Juliana tot een landelijke feestdag.

enigen die oranje hoog in het vaandel dragen! Er is

Natuurlijk willen wij met de aspi’s die oranjegekte

namelijk nog een volk dat misschien zelfs nog gek-

op z’n minst evenaren, maar als het even kan zelfs

ker is op die prachtige kleur: onze noorderburen, de

overtreffen!

Nederlanders!

Voorbereiding

Die oranjegekte heeft ook zijn hoogdag. Dan kun je

Licht je aspi’s vooraf in dat het volgende zondag hun

Nederland zien liggen vanuit de ruimte, zo oranje is

feestdag is. Zo kunnen zij zich voorbereiden voor de

het daar dan. Als je dat wilt meemaken, moet je maar

feestelijkheden. Ze trekken in ieder geval al hun zotste

eens de noordergrens oversteken op 30 april, dan is

oranje outfit aan. Ook de oranje vlag mag niet ontbre-

het daar Koninginnedag.

ken bij de start van de Chironamiddag. Alle zotte spelen waarmee de aspibende kan opvallen, zijn goed voor de Oranjedag!

]foto’s: jan van bostraeten[

32

oktober 2008

dubbelpunt


aspi Aanslag op de koningin t a a tr s e d in Bal en door een grote zak vol fees De gewone voetbal is vervang r doo vormen per vier een treintje telijke ballonnen. De spelers Alhanden op elkaars schouders. achter elkaar te staan met hun n. ture bes ntje trei het , die moet leen de achterste speler kan zien en s link r doo je doekt. Sturen doe De andere spelers zijn geblind van je voorganger. Die knepen pen rechts in de schouders te knij de en en de voorste speler voert worden doorgegeven naar vor bevelen uit. r de treintje ligt, kan de bestuurde Wanneer de bal recht voor het te ers r twee keer in beide schoud voorste speler afschieten doo kopman vooruit om de bal een knijpen. Bij dat bevel spurt de of nt te scoren. Nadien sluit hij trap te geven en zo een doelpu er. verd bestuurt het treintje zij gewoon achteraan aan en

Vorm een grote kring met daarin een kleinere. Jullie zijn de toeschouwers van de praalstoet waarin de aspikoningin meeloopt. De toeschouwers van de kleine en de grote kring staan met hun gezichten naar elkaar zodat je een soort erehaag krijgt. Tussen de twee kringen loopt de koningin in een oogverblindende jurk. De koningin moet proberen de cirkel rond te lopen zonder geraakt te worden door een kogel (=bal) die in dezelfde richting circuleert. Wie de bal laat vallen, wordt de nieuwe koningin. Lukt het de koningin om volledig rond te lopen, dan verdient ze eeuwige roem bij de aspi’s. Lukt het niet, dan wordt ze afgevoerd naar het midden van de kleinste cirkel. In de kleinste cirkel wordt Chinese voetbal gespeeld, maar dan achterstevoren. De spelers in de middelste kring staan immers met hun gezicht naar buiten. Wanneer de koningin een goal scoort, komt zij weer tot leven. Ze mag dan opnieuw naar de praalstoet. Een goal maak je door de bal met je handen tussen de gespreide benen van iemand anders te slaan.

t vlakken die je op de grond heb Een extra moeilijkheid zijn de hierover loopt, zijn de spelers getekend. Wanneer een ploeg p mee te nemen: bijvoorbeeld verplicht om een extra handica en. verder hinkelen of achteruit lop Als d. Die kan een treintje tikken. Er loopt ook een pacman ron ityp r paa een ‘dug-out’ waar je dat gebeurt, vlieg je naar een spelen, zoals ezeltje-prik. Stel et sche blinddoekspelletjes mo t staat. Zij krijgt een staart me dat Sofie vooraan in het treintje zij ler moet haar zo afvuren dat een punaise. De achterste spe . ken prik kan l een getekende eze de staart zo juist mogelijk op is er een hindernissenparAan de zijkant van het terrein tijdens het spel proberen uit cours. Dat kunnen de spelers en ze een waterspuitje om de te voeren. Als ze slagen, krijg akelen. Pacman komt niet in pacman voor zichzelf uit te sch at de aspi’s de tijd krijgen om het hindernissenparcours, zod het uit te voeren.

De koningin kan ook proberen uit de twee kringen te breken. Als dat lukt, dan krijgt zij een ereplaats tussen alle koninginnen van Oranje.

Materiaal M Jurk M Ballen

Het terrein

ein duidelijk afbakent. De afge Het is belangrijk dat je het terr kunnen. rlopen tot ze niet meer verder vuurde personen blijven doo je afspanlint of touwen. Zorg dat Je gebruikt hiervoor best een struir ove gt zodat de spelers er niet afspanning hoog genoeg han kelen. in de afbakening: twee voor de Zorg voor drie kleine openingen den en rtoe moeten als ze getikt wer dug-outs waar de spelers naa urs start. een waar het hindernissenparco

Materiaal

waf-

en, of een grote zak voor bou M Grote zak (je kunt die zelf mak val of juten zakken gebruiken) M Blinddoeken ps M Materiaal voor extra handica

dubbelp

unt

oktober 2008 33


Allemaal internationaal! Koldskål

Roundabout, kom eens uit je kot! Een nachtspel rond een Litouws meer, worstjes bakken op een zonnig Maltees strand of Chirokentekentjes ruilen voor een stoere Deense vlag? Het is Roundabout, een uitwisseling tussen jouw keti- of aspigroep en één of meerdere Europese jeugdbewegingen. Mis de boot niet, reserveer nu al je vlucht bij de Internationale Commissie! Wat is dat voor een beest? Roundabout is Engels voor een rond punt of een rotonde. Twee of meerdere wegen komen er bijeen. In dit geval is dat een gekke keti- of aspibende en een kliekje Litouwers, Spanjaarden, enz. Noem maar op! Je beleeft de tijd van je leven en leert een andere jeugdbeweging kennen door hun gewoonten en tradities. Leer een Nederlander foute woordjes aan en drink een stevige Belgische pint met een Duitser. Binnenkort enkele Italianen of Denen op je Facebook? Wedden dat je ze hebt leren kennen op een onvergetelijke Roundabout-ervaring? Wat kost dat? We gaan er prat op dat iedereen kan ‘roundabouten’. Om de financiële drempel te verlagen, kan ieder goedgekeurd project rekenen op een aardige Europese subsidie. Een stevige duw in de rug naast jullie eigen wafelenbak of carwash. Bovendien staan wij jullie met raad en daad bij. To do! Neem als de bliksem contact op met de Internationale Commissie. Wij zoeken de perfecte match voor jullie groep en je bent vertrokken! Een infoavond voor de ouders of een prangende vraag? Een adres: roundabout@chiro.be Nog niet overtuigd? Heb je nog een laatste duwtje nodig voor je er helemaal in vliegt? Misschien gaat de liefde wel door de maag! Onze vrienden van FDF Denemarken stuurden ons alvast een smakelijk tussendoortje toe. Cheers!

34

oktober 2008

dubbelpunt

Ingredienten (4 perso nen): M 2 eitjes M 50 gram suiker M 1 liter karnemelk M 1 klein pakje vanille suiker M Koeken (soldaten- of Samson-koeken) Werkwijze: Meng de eitjes met de suiker tot je een egale substantie krijgt. Voeg al roerend de vanillesuiker toe. Giet er de kar nemelk bij en mix het geheel. Enkele uurtje s in de koelkast maken je melk lekker romig en vast. Je Koldskål is kla ar en smaakt eens zo lekker door er Samson-koeken in te sop pen. Smakelijk!


l! a a n io t a n r e t in l a a Vooruitblik Allem Krinkel is: samen grenzen verleg! gen Zwitsers Dikke Bertha met Nederlanders en elied! Huppelen op het Rwandese Tse Mat ns! Hints spelen in het Spaa

oleiding en aspi’s. Krinkel is een enorm bivak voor Chir uit alle hoeken van Je zit vijf dagen bijeen met leiding ers. De internatioVlaanderen . Maar het kan ook and als de andere, maar leuk nale kampkring is minstens zo dt overspoeld kleurrijker, taalrijker en vooral: je wor n hoe overal op door culturen. Het is samen ontdekke men om te praten de planeet jonge mensen bijeenko en en ideeën uitspel en te spelen. Ravotten, leerrijk buddy (deelnemer) wisselen. Mis het niet! Ga mee als of leefgroepbegeleid(st)er. t tijdens de Een buddy – Vlaamse leid(st)er – trek gast. Het betekent Krinkel op met een internationale en, onze Vlaamse samen de speelweide onveilig mak maken! uitspraken vertalen en hen wegwijs

World Camp India 2009

19 juli tot en met 6 augustus 2009 in India Het World Camp is een kleurrijke ontmoeting van 60 jonge leiders en leidsters uit Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Zet je solidariteitsgevoel om in daden! Je werkt een week lang mee in een plaatselijk project. Daarnaast leer je er het dagelijkse leven kennen in een gastgezin en kom je in contact met de andere internationale deelnemers. Dit is een fijne manier om je groep of je eigen leven te verrijken met nieuwe internationale ideeën. Het World Camp vindt maar om de drie jaar plaats en in 2009 is het weer zover, in het kleurrijke India. Meer info krijg je via internationaal@chiro.be. Hou ook de website in de gaten: www.chiro.be/internationaal.

t voor een leefgroep Een leefgroepbegeleid(st)er staa ng. Het is dé kans van internationale en Vlaamse leidi leven te laten om een leefgroep hét bivak van hun meemaken! Meld je aan via internationaal@chiro. be. Vermeld je naam, Chirogroep, gewest of commissie en welke talen je vlot spreekt en kunt vertalen.

Chipadag 2008 Brussel onveilig maken. Verbroederen met de Patro. Keti’s palmen de hoofdstad in. Taalgrens niet langer een barrière. Een dag om niet meer te vergeten. M Voor alle keti’s M 15 november 2008 M Centraal station Brussel, 10-17 uur M Inschrijven via chipadag@chiro.be. Stort de waarborg van 20 euro (per groep) op het rekeningnummer 789-5115766-04 (ChirojeugdVlaanderen vzw) met vermelding “Waarborg Chipadag 2008” en het stamnummer van je groep. M Je kunt inschrijven tot 5 november

Chiro op z’n Congolees

Afgelopen zomer trokken twaalf Chiroleidsters en -leiders naar het Congolese Lubumbashi. Hun avonturen kun je lezen op www.chiromeetskiro.be. Volgende zomer, 2009, is het de beurt aan de Congolese Kiro om naar Vlaanderen te komen. Ze komen ontdekken wat ‘kloerie’ is, hoe we decors in elkaar knutselen en wat een tussendoortje is. Wil jij hen ook 25 verschillende varianten van tikkertje leren spelen of zie je het zitten om hen voor de eerste keer in hun leven de Belgische kust te laten zien? Haast je dan en stuur een e-mail naar partnerschap@ chiro.be.

dubbelp

unt

oktober 2008 35


solidariteitsfonds Wie?Wat?Waar?

Samuel Rodriguez

ject voor en door Chirogroepen.

voor het Solidariteitsfonds?”

Groepen die het wat moeilijk heb-

Hilde: “Waarom? Ann

ben, kunnen een aanvraag indie-

en ik vonden dat eigenlijk wel een

leider en VB, stonden ons met veel

nen om financiële steun te krijgen

goed idee en hebben dan een brief

plezier te woord.

vanuit het Solidariteitsfonds.

gestuurd naar de vroegere leden

Maar het kan ook omgekeerd! Zo

van de muziekkapel. Op een ver-

zagen we met veel plezier dat er

gadering ging iedereen hiermee

een aardig bedrag op die reke-

akkoord.”

ning werd gestort.

Ann Delzeyne en Hilde Vanderhaeghe, twee

Ann: “Het is wel zo dat de andere

Dubbelpunt: “Jullie doen vaak een beroep op het Solidariteitsfonds. Uiteraard zijn we benieuwd naar de redenen hiervoor.”

helft van het geld van de muziek-

Sam: “We hebben het Solidariteits-

oud-leidsters van Chiro Pimpernel

kapel naar de Chiro van Moors­

fonds zeker nodig. Vooral omdat

uit Moorslede, zaten daar voor

lede ging, die ondertussen een

we een paar kinderen hebben

iets tussen.

gemengde Chirogroep is. Het geld

wiens ouders het inschrijvingsgeld

Het Solidariteitsfonds is een pro-

en Johan Wouters, respectievelijk groeps-

werd daar namelijk ingezameld

zeer moeilijk kunnen betalen.

Dubbelpunt: “We weten dat jullie geld gestort hebben op de rekening van het Solidariteitsfonds, maar wat is het verhaal achter die bijdrage?”

en we wilden ook wel een deeltje

Hiervoor passen we een kortings-

teruggeven.”

systeem toe, een soort ‘sociaal

Hilde: “Ik weet niet meer hoe we

tarief’. Die leden hoeven maar de

eigenlijk op het Solidariteitsfonds

helft van de prijs te betalen voor

Ann: “Dat is eigenlijk van vroeger.

gekomen zijn. Door er ergens iets

het lidgeld, weekends en het bivak.

Vroeger hadden Chiro Pimpernel

over te horen, zeker?”

We gaan hier heel discreet mee om.”

muziekkapel. Oorspronkelijk

Dubbelpunt: “Wat hoop je dat er met het geld gebeurt?”

was dat de muziekkapel van de

Hilde: “Ik denk dan aan kinderen

Dubbelpunt: “Op welke manier maken jullie die mogelijkheid bekend bij de ouders?”

jongensgroep, waarbij later ook de

die niet dezelfde kansen of mid-

Sam: “In de eerste plaats krijgen

meisjesgroep kon aansluiten. Met

delen krijgen als toen wij lid waren.

alle ouders de kans om via spaar-

de muziekkapel verzorgden we

Het is niet voor iedereen even

kaarten op tijdstippen naar keuze

optredens en organiseerden we

gemakkelijk om aan Chiro te doen.

een stukje van het kampgeld voor

jaarlijks onze ‘friet met stoofvlees’.

Ann: “Eigenlijk is het eender, maar

hun zoon of dochter te betalen.

Dat eetfestijn leverde heel wat geld

het zou wel leuk zijn als we weten

Dat is een eerste stap, sparen voor

op.”

wat ermee wordt gedaan. Het

het bivak. Dat wordt aan iedereen

Hilde: “Toen de muziekkapel

geld komt wel allemaal in een ‘pot’

aangeboden.”

enkele jaren geleden stopte, werd

terecht, maar enkele voorbeeldjes

Johan: “Sommige ouders durven

er niet meteen iets met dat geld

zouden heel leuk zijn.”

zelf de stap te zetten en vragen

(meisjes) en Chiro Mozaïek (jongens) Moorslede een gemengde

heel eerlijk of er geen korting

gedaan. Ook de muziekinstrumenten werden verkocht, maar dat leverde niet zoveel op. Enkele jaren geleden stopte de meisjesgroep

Dubbelpunt: “Bedankt voor het interview, en vooral voor de steun aan het Solidariteitsfonds. Dankjewel!”

dan ook. Dit jaar hebben we dan

alle mensen durven dat vragen. Daarom doen we vaak zelf het voorstel aan ouders die het niet

uiteindelijk de knoop doorgehakt

Natuurlijk zijn er ook groepen die

zo breed hebben. Je merkt het

om met die centen van de muziek-

een bedrag aanvragen uit het So-

meestal wel, vooral op huisbezoe-

kapel iets te doen.”

lidariteitsfonds. Chiro Sint-Jan uit

ken of wanneer er maar één van

de Brugse Poort in Gent krijgt re-

de drie kinderen mee kan gaan op

gelmatig een bedrag toegewezen.

bivak.

Dubbelpunt: “Waarom kozen jullie

36

gegeven kan worden. Maar niet

oktober 2008

dubbelpunt


Johan: “Ja hoor! Zo stellen we ons

die per se de echte Chirokleren

flatscreen gekocht, vaak is dat

bivak open voor vluchtelingen

willen aankopen, omdat ze niet

om hun armoede verborgen te

of allochtonen die geen vast lid

willen dat hun zoon of dochter uit

houden of omdat ze willen dat hun

zijn. Ze zijn eens weg van thuis,

de boot valt.”

kinderen niets tekortkomen. Na

die gasten hebben dat nodig. We

Johan: “We gebruiken het Soli-

enkele huisbezoeken leer je daar

hadden eens 5 Kosovaren mee op

dariteitsfonds ook om de bivak-

doorheen kijken.

bivak. Ze kwamen aan met een

prijs laag te houden. We komen

plastiekzakje met daarin enkele

sowieso niet toe met wat de gasten

Dubbelpunt: “Hoe reageert de leiding op dergelijke situaties?”

onderbroeken en kousen. Niets

betalen op bivak. We vragen 80

meer. Het jaar nadien hebben we

euro. Ook dat heeft te maken met

Johan: “Alle leiding is vertrouwd

een voorraad tweedehandskledij

de wijk waarin we ons bevinden.”

met de armoedeproblematiek.

aangekocht met behulp van het

De meeste leiding komt uit de

fonds.”

Brugse Poort, de wijk waar onze

Sam: “In de loop der jaren hebben

Chirogroep gevestigd is. Dat is

we dankzij het Solidariteitsfonds

één van de armste wijken in Gent.

veldbedden, slaapzakken en lucht-

Dubbelpunt: “Veel groepen organiseren in de loop van het jaar acties om hun kas te spijzen. Doen jullie dat ook?”

Vele leiders en leidsters zijn hier

matrassen gekocht. Zulke zaken

Sam: “We doen zelf enkele acties

opgegroeid, dus voor hen is dat

heb je als Chirolid nodig om op

om geld in het laatje te brengen:

niet vreemd. Er is sowieso veel

weekend of op bivak te gaan. Maar

een groepsfeest, paaseitjesver-

solidariteit in de wijk. Iets wat we

we gaan er al te snel van uit dat dat

koop, enz. Maar ook hier is er een

ook in de Chiro in stand willen

voor elk gezin betaalbaar is.”

grens. Te veel geldinzamelacties

houden?”

kunnen niet, want we zitten

hier discreet mee om. We bespre-

Dubbelpunt: “Hoe zit het dan met het aankopen van Chirokleren? We kunnen ons voorstellen dat ook dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is?”

ken dat altijd grondig. Zo was er

Johan: “Inderdaad! Ouders

Johan: “Je kunt natuurlijk niet alles

een familie die twee jaar na elkaar

kunnen daarom tweedehandse

oplossen met kortingen en twee-

een beroep heeft kunnen doen op

Chirokleren kopen bij ons. Hier-

dehandskleren. Spijtig genoeg

het kortingssysteem. Ze verble-

voor werken we samen met de

zijn er altijd wel leden die om de

ven illegaal in het land. Ze waren

kringloopwinkel in de buurt. Vroe-

één of andere reden afhaken. Zo

echt arm omdat ze het recht niet

ger hebben we nog zelf T-shirts

hadden we ooit eens op een open

hadden om te werken. Uiteindelijk

aangekocht met het Solidariteits-

bivak een jongen uit de buurt mee

werden ze gelegaliseerd, waardoor

fonds om er dan met een stift het

wiens ouders echt wel in armoede

ze konden gaan werken en een

Chiroteken op te zetten.”

leefden. Het gezin is de winter

inkomen kregen. Daarop heeft

Sam: “We zijn de laatste jaren ook

doorgekomen zonder verwarming.

de leiding beslist om het jaar erop

veel soepeler gaan omspringen

Hij wou heel graag mee op bivak,

geen korting meer toe te kennen.

met die Chirokleren, aangezien dat

maar wilde niet nog eens opnieuw

De ouders begrepen onze beslis-

voor sommige ouders echt wel een

zo’n winter meemaken. Uiteinde-

sing, de kinderen bleven graag

financiële drempel is. Nu vragen

lijk besloot hij om niet mee te gaan

naar de Chiro komen.”

we gewoon dat de leden op zon-

op bivak, maar in plaats daarvan

dag in beige, rode en blauwe kledij

te gaan werken. Zo wou hij zijn ou-

komen. Het hoeft zelfs niet meer

ders helpen om het hoofd boven

de echte Chirokledij te zijn. Maar

water te kunnen houden.”

Sam: “Voor we iemand korting geven, wordt dat besproken op een leidingskring. De leiding gaat

Dubbelpunt: “Gebruiken jullie het Solidariteitsfonds ook voor andere zaken?”

sowieso niet in een rijke buurt en met die acties spreken we vaak dezelfde mensen aan: ouders, leiding en buurtbewoners.”

toch zie je nog altijd veel ouders

Wil je meer informatie over het Solidariteitsfonds? Bel dan het nationaal secretariaat op het nummer 03-231 07 95 of kijk op de website: www.chiro.be/solidariteitsfonds.

dubbelp

unt

oktober 2008 37

]foto’s: chiro jijippeke & chiro dolfijn[

Ook al hebben ze een gsm of


Dag van de Jeugdbeweging – 17 oktober 2008 Dé jeugdbeweging leeft in Vlaanderen, en hoe! Op

Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Roese-

vrijdag 17 oktober 2008 stapt, fietst, tramt en treint

lare alvast genieten van een gratis ontbijt tussen 7 en

heel jeugdbewegend Vlaanderen naar school of werk

9 uur. Maar ook JIJ kunt zelf een lokale actie opzetten

in een grote verscheidenheid aan rokjes, sjaaltjes, en

in je wijk of op je school. Steek de koppen bij elkaar

T-shirts. Laat zien dat je lid van de Chiro bent:

en breng een stukje jeugdbeweging in je school of gemeente. Meer info? www.dagvandejeugdbewe-

Trek je Chirokleren aan om naar school of werk te

ging.be. Hier kun je ook je eigen actie invullen op het

gaan! In elke provincie wordt alvast één stad in-

forum, de affiche downloaden en ideeën opdoen voor

gepalmd door de jeugdbewegingen. Zo kun je in

lokale acties.

‘s namiddags vous. Zij organiseren in enkele musea Dit jaar werken we samen met Amuséé wens voor maar 1 euro binnen in iale activiteiten en gasten. Je kunt trou een hippe museumlounge met spec werpen) en S.M.A.K (Gent). Bekijk n al vast? Bozar (Brussel), MoMu (Ant het museum zelf. Welke musea ligge www.1euromuseum.be voor meer info.

NIEUW!

38

oktober 2008

dubbelpunt


vraag & antwoord

e j een volgord Beste Miek i w n e ll e st r van het jaa e In het begin groep op de jeugdraad t nd en hiro op om onze C n. Ik was het deze maa r dige collega-leide jn i vertegenwoor m t e m k ed trok i lve bij het a h e b r vol frisse mo a a m ugddienst, niet volgen. e w n e d n o naar onze je k n e aanwezige d n a v k tussen de e je r d sp n e o g r n e e t jes was he ten. Bij veel punt uur en de jeugdconsulen best aren eerder w n e schepen, het g n i g e w e jeugdbe Hoe De aanwezig laats van deelnemers. in p n namelijk e k r e m e W toeschouwers t voorkomen? op de hoogte waren a d e w n e n n ku dat we niet f f a r e t h c a s jl mentering o le g dikwi e r e i d si b ieuwe su fuifbeleid. van bv. de n le a k lo t e h en in verandering

Maandeli jks geven wij hier h die we via et antwo jeugdbele ord op ee id@chiro doen we n vraag .be binne dat? Om nkrijgen. dat die v bruikbaa Waarom raag ook r kan zijn voor jou . En miss in t wel licht eressant chien we op een p én rpen we robleem o p Laat ond d ie manie w aar je al la ertussen r ng mee w de vrage orstelt. n maar k omen!

<< de jeugdraad

kt Alvast bedan t Chiro Tomaa n a v r e sp a K

Beste Kasper

x Een andere infopost zijn de ‘snelle berichten’ op de Chirowebsite. Surf naar www.chiro.be/snelleberich-

Doordat je met een beurtregeling werkt, is het natuur-

tenlijst en meld je aan als jeugdrader. Belangrijke

lijk belangrijk dat de verantwoordelijke voor die maand

veranderingen in fuifreglementering, subsidies, jeugd-

jullie inlicht over de puntjes die besproken werden. Het

en lokalenbeleid komen automatisch in je mailbox

verslag doorsturen is al een eerste oplossing. Hier zijn

terecht.

nog enkele tips om de link tussen de jeugdraad en je

x Sommige Chirogroepen voorzien een apart mailadres

Chirogroep beter te onderhouden.

(bv. jeugdraad@chirotomaat.be) waar de jeugdraad

x Print op voorhand de agendapunten af zodat je aan

zijn verslagen naartoe kan sturen en waar ook de

je collega’s uitleg kunt vragen. x Plan op elke leidingskring kort het puntje jeugdraad,

snelle berichten aankomen. Zo krijgt iedereen altijd alle verslagen.

waar je dan de belangrijkste punten en beslissingen uitlicht. Zo is iedereen direct mee en kan iedereen

Kijk ook op www.chiro.be/jeugdraden of www.jeugdra-

zijn of haar mening geven. Op de jeugdraad ben jij

den.be. Heb je nog vragen? Mail gerust naar jeugdra-

immers de vertegenwoordiger van heel je Chirogroep.

den@chiro.be.

x In het ideale geval heb je 1 vaste jeugdraadganger in je leidingsploeg. Die volgt alles op en raakt zo meer vertrouwd met het jeugdraadgebeuren. Hij of zij zal

Met liefs

dus ook beter anticiperen.

Miek

dubbelp

unt

oktober 2008 39


Chiro-info Gezocht Chiro OLV uit Tongeren is dringend

Filip Demoor (Chiro St.-Amands

Boordevol geluk kwam Ferre op 31

op zoek naar een bivakplaats voor

Regenboog uit Waregem) kreeg samen

augustus 2008 in het leven van moeke

50 personen, met een gebouw en

met Evi Werbrouck (Chiro St.-Amands

Inge Huysmans (oud-groepsleidster

tentengrond, voor de periode van 21

Klimop uit Waregem) een flinke dochter

Chiro Aurora uit Aartselaar, oud-

t.e.m. 31 juli 2009 OF van 1 t.e.m. 10

Anou op 20 juni 2008.

voorzitster van de Internationale

augustus 2009. Laat iets weten via e-

Commissie, oud-voorzitster

mail (jelena_hub@hotmail.com) of gsm

Leen Neirynck (Chiro St.-Amands

Pedagogische Leiding, oud-nationaal

Klimop uit Waregem) kreeg een zoon

secretaris).

0498-41 61 97.

Cies, samen met Jan Verleyen, op 18

Aangeboden

juli 2008 .

In Gruitrode zijn nog twee mooi

Wat nou ooievaar?

Klaartje Brits (oud-leidster van Chiro

gelegen bivakplaatsen (Pexhof I en

Niks Niet ooievaar!

Niel, oud-medewerkster gewest

II) vrij. Voor de vakantie van 2009 zijn

Gewoon je weet wel...

Rupel, oud-medewerkster Chirojeugd

de volgende periodes nog vrij: 1-11

... en je weet wel...

Vlaanderen) en Joost Claessens (oud-

juli, 31 juli-10 augustus, 20-30 augustus.

... en je weet wel...

scoutsleider).

Meer info: 089-86 41 07.

... en je weet wel...

Familienieuws

... en TOEN was Noor er!

In ieder kind begint de wereld opnieuw.

Els Haesen (oud-leidster Chiro Branie)

Sinds 10 september 2008 begint ze

zorgde zelf, en nee, niet de ooievaar, op

opnieuw met Lia, de dochter van

14 augustus 2008 voor een prachtig

Joost Ringoot en Rosemary Newton

Ze zeggen ja!

dochtertje dat Noor heet! Proficiat!

(oud-groepsleidster Chiro Pro-jong uit

Nadat hij haar in een nat zwembad had

Schepdaal, medewerkster Chirojeugd

leren kennen, stapte Bert Van Laere

Maarten werd op 21 augustus 2008

Vlaanderen) en de zus van Elise.

(Chiro Wingene, gewest Topekom) op

bezongen door de vogels voor het

23 augustus in het huwelijksbootje

raam. Broer Sander, papa Jan Bryon

Afscheid nemen

samen met Hinde Kerckhove (Chiro

(oud-leider van Chiro De Kobbe uit

“Er werd lang op je gewacht, we keken

Zwevezele, gewest Topekom).

Veldegem, oud-medewerker DAA,

uit naar je komst, maar veel te snel

oud-gewestleider van gewest Foefel)

moest je weer afscheid nemen.”

Zij breiden uit!

en mama Lies De Winter (oud-leidster

Op 5 september 2008 werd Jarne

Kleine zonnestraal Simon schijnt

Chiro Sloepie uit Nieuwmoer, oud-

geboren. Hij was overleden. We

sinds 16 mei 2008 als de zon in Kreta

medewerkster gewest Pink) luisterden

wensen mama Ingrid De Backer

op papa Mario Van Poppel (oud-

aandachtig.

(medewerkster Chirojeugd Vlaanderen), papa Gert, broer Ruben en zus Sofie

medewerker Speelclubcommissie,

40

Blij schommelend zwaaide Dora op 8 september 2008 het leven in van

veel sterkte.

Dubbelpuntredactie, oud-medewerker

Vincent Quisenaerts (Chiro St.-Amands

gewest Taxandria en verbond Kempen,

Regenboog uit Waregem, medewerker

medewerker Spoor ZeS, DArtA en

Gewest Oe-Est?, oud-medewerker

commissie Vorming)) en mama

Keticommissie en Ketiboek) kreeg

afscheid van Els Tavergne-

Aleksandra Ruchata.

samen met Mieke Gevaert (Chiro

Geeraerts. Zij was de weduwe van

Oetsjiekoetjsie uit St.-Eloois-vijve) een

Jos Tavergne, die van 1949 tot 1989

zoon Miel op 31 augustus 2008.

voor De Banier werkte.

oktober 2008

dubbelpunt

Op 13 augustus 2008 namen we


de CHIROGAZET Studeer mee! (maar niet op Krinkel) Volgende zomer gaan we weer op Krinkel. Dat duurt van 25 tot 29 augustus 2009 en dat is – jammer genoeg – midden in de herexamenperiode. Om dat unieke su-

perbivak niet te missen, gaat Dubbelpunt alle studerende leiders en leidsters helpen om te slagen in eerste zittijd. Elke maand krijg je van ons een studeertip.

Tip 2: Ga naar de les!

Ook al heb je in het hoger onderwijs de vrijheid om niet naar de les te gaan als je geen zin hebt, toch raden wij af om zomaar te ‘brossen’. Ga naar de les vanaf het begin van het academiejaar. In de eerste lessen van een cursus wordt de structuur en de inhoud van het vak toegelicht. Vaak wordt dan ook de examenvorm (mondeling, schriftelijk, multiple choice, enz.) al eens besproken. Die informatie is belangrijk om je goed voor te bereiden. Ook later in het academiejaar doe je er goed aan om de lessen te blijven volgen. Docenten zijn op het (mondelinge) examen iets milder als ze jouw gezicht regelmatig in hun lessen gezien hebben. Zelfs al zijn de lessen nogal aan de saaie kant, dan nog is het goed om aanwezig te zijn en notities te nemen. De leerstof die je al eens gehoord hebt in de les moet je een keer minder herlezen in je boeken om ze in te studeren voor het examen.

Chirodelegatie in Congo? Afgelopen zomer trokken 12 Chiroleiders en -leidsters naar Congo voor het partnerschap. “Zaterdag 16 augustus: samen met Miet, Ward en Jeroen en Kiro St.-Paul vertrekken we op bivak naar Likasi. Eerst een formatie voor het vertrek, daarna wordt de bus voor 40 per-

sonen volgepropt met het dubbele aantal. De Congolezen waren geen Congolezen als ze hierbij geen gebedje deden voor een veilige rit... Twee uur en tientallen schor gezongen kelen later arriveren we in Likasi. Een groot gebouw met een kerkje en eindelijk voor het eerst in twee weken tijd: een

groene omgeving!” Wil je graag meer lezen over hun avonturen? Check dan www.chiromeetskiro.be. Wil je graag Congolezen ontvangen in de zomer van 2009 of samen met hen op Krinkel gaan? Mail dan naar internationaal@chiro. be

Chirostunt is gelukt! Een “duobivak” om nooit meer te vergeten. In september kon je lezen over de geplande stunt van Chiro Karreveld. Jolien: “We hebben gisteren met 841 mensen Twister gespeeld, waarvan 390 Chiroleden uit de hele regio. We hadden al een record voor het grootste Twisterveld. Nu blijkt dat de recordpo-

ging in Nederland in april niet officieel vastgesteld werd en dus ook geen plaats krijgt in het Guiness Book of Records. Wij zijn alvast trots op de eerste stunt voor de 75e verjaardag van de Chiro. Nu mogen er nog 74 volgen!”

Divak is een bivak voor aspi’s en jongeren van buiten de Chiro, dat afgelopen zomer plaatsvond in de Ardennen. Het was de eerste keer dat zoiets plaatsvond. Een bivak voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en aspi’s is perfect mogelijk. Het bewijs is geleverd. Mathias: “Iedereen was een beetje zenuwachtig voor dat nieuwste kamp, waarbij Lejo en Chiro West-Vlaanderen de handen in elkaar sloegen. Een begeleidingsploeg van 14 Chiro- en Lejo-begeleiders had maanden voorbereid.” Dubbelpunt: “Is er op een Divak dezelfde sfeer als op een bivak?” Mathias: “Het is pas tijdens de onderscheppingstocht

naar de bivakplaats dat de echte kampsfeer zijn intrede deed. En die sfeer is er elke dag een stukje intenser op geworden, met als hoogtepunt de vierde en vijfde dag. We waren op vijf dagen tijd een hechte ploeg geworden die lief en leed met elkaar deelde en vooral nooit de moed liet zakken, ondanks

dubbelp

unt

een heftig onweer, enkele gewonden, een ontluikende liefde, enz.” Dubbelpunt: “Wat waren de tofste momenten van Divak?” Mathias: “Het spontane moddergevecht na het eerste onweer, met nog een groter moddergevecht na het nog grotere onweer. De

oktober 2008 41


mountainbiketocht waar meer energierepen echt welkom waren, de pamperpaal waar Vi zeer uiteenlopende emoties trotseerde, het avondfeest waar we gezellig dansend Nicks broek tegenkwamen op de dansvloer, de mega kampvuurmomenten met als apotheose de laatste avond. Of het gitaarspel van Jasmien en de themafiguren. De massaspelen, de

sfeervolle Ourthe-momenten en het dolle afscheid van een maffe deelnemersbende met een zotte begeleidingsploeg.” Dubbelpunt: “Is het voor herhaling vatbaar?” Mathias: “Ja, zeker. De volgende editie komt er al in de herfstvakantie aan, van 27 tot 31 oktober.” z

Olé Jubilé * Chiro Flos uit Meerbeke wordt 15 jaar en ze vieren dat het hele jaar door, met op 21 november de 5e editie van fuif Flos Fever Deluxe (tent gemeenteplein Meerbeke). Op 25 april is er een feestweekend met optredens, foto’s uit de oude doos én op 26 april is er Olé Pistolé! * Chiro St.-Jan Berchmans bestaat 50 jaar en viert dat onder andere met een tentoonstelling. Proficiat! * De Chirojongens Apollo8 en Chiromeisjes Sjaloom uit Humbeek vieren dit jaar

22 september. Zij vieren feest met een stoet, een receptie en een festival “AssebROCK”. Op zondag hebben ze een viering, een barbecue en natuurlijk een groot Chirospel. * Chiro Kemzeke is 50 en 55 jaar jong. Om het feest-

hun gezamenlijke 75 jaar. De Chirojongens bestaan 40 jaar en de meisjes 35! Ze lieten onder andere 750 ballonnen op, 10 voor elk Chirojaar. Op 19 en 20 september houden ze een groot feestweekend met een misviering, een receptie, een tentoonstelling met foto’s

jaar af te sluiten, hebben ze eind augustus een musical opgevoerd met +/- 140 leden. ‘Erik of het klein insectenboek’ van Godfried Bomans was een succes! Meer dan 500 ouders, oudleiders, oud-leidsters en sympathisanten waren enthousiast toeschouwer.

en filmpjes over de Chirogroepen door de jaren heen en veel meer. Op www.chirohumbeek.be vind je meer informatie. * Chiro Sint-Joris ’t Leitje bestaat in september 50 jaar. Ze vieren dat met een feestweekend op 21 en

Chiro Expo nog tot 11 november in Gent Tijdens de Startdag ontving Chiro Expo meer dan 600 bezoekers! Met eigen ogen stelden leiders en leidsters vast dat een tentoonstelling ook leuk is. Woon je in Oost-Vlaanderen? Kom zeker langs voor 11 november en breng je afdeling mee voor een speelse namiddag in Gent. Chiro Expo is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Waar? Kindermuseum De Wereld van Kina Sint-Pietersplein 14 in Gent Openingsuren Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur Open op zon- en feestdagen van 14 tot 17.30 uur Ingang Chiro Expo * Op zondag: aan de overkant van de binnenpoort, ingang ‘oude jeugdherberg’ (en dus niet via de ingang van het museum) * Tijdens de week: aanmelden aan het onthaal van het museum Meer informatie? Geertje Cools (03-231 07 95, Geertje.Cools@ chiro.be of www.chiro.be/expo

42

oktober 2008

dubbelpunt


Gesprokkeld

Berichten uit de buitenwereld

17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede Toon die dag ook je solidariteit door een geknoopt laken uit je raam te hangen Mensen moeten bezoeken aan de dokter uitstellen, op vakantie gaan is er niet bij en cadeautjes van Sinterklaas kunnen de kinderen vergeten. Weinig geld hebben leidt ertoe dat mensen niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Armoede en uitsluiting gaan samen. Hang op 17 oktober een geknoopt laken uit je raam, als teken dat jij armoede niet aanvaardt.

Waag je op SHARKMART! De jongerenwerking van 11.11.11 pakt dit najaar uit met SHARKMART: een uitdagend en interactief internetspel. Vanaf 24 oktober dompelt het spel je vier weken onder in de harde realiteit van de wereldwijde arbeidsmarkt. Wie inschrijft, krijg een job toegewezen in een bedrijf ergens ter wereld. Je scoort door die job in de loop van de maand zo goed mogelijk uit te voeren. Regelmatig krijg je een bericht toegestuurd met uitdagingen en moeilijke keuzes. Neem de juiste beslissing en overleef. Sharkmart is een onderdeel van de campagne Waardig Werk Wereldwijd. Inschrijven kan vanaf 7 oktober op www.sharkmart.be.

EXPLO ’08 Ben je 17 jaar of ouder? Heb je ervaring als leid(st)er? Wil je in jouw vereniging werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren? Schrijf je dan in voor dat vierdaags leermoment! Meer info bij Bart Dewaele, 09-223 21 54, bart@lejo.be Waar: De Pinte (Gent) Wanneer: van dinsdag 28 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober 2008 Kostprijs: 105 euro Inschrijven: kan tot 10 oktober 2008 via www.lejo.be

Oren en pennen gezocht Kinderen en jongeren contacteren de Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) met hun verhaal, vraag of probleem. Ze doen dat via telefoon, e-mail, brief, forum en chat. Elk contact is anoniem. Kinderen en jongeren zijn op zoek naar een luisterend oor. Dat vinden ze bij de vrijwilligers van KJT. Dagelijks voeren de vrijwilligers gesprekken met kinderen en jongeren. Tijdens een gratis basisopleiding worden de vrijwilligers getraind in gespreks- of schrijftechnieken en actuele thema’s. De Kinder- en Jongerentelefoon bestaat enkel dankzij de vrijwillige inzet van meer dan 130 vrijwilligers. Word ook vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerentelefoon. Neem een kijkje op www.kjt.org of bel het secretariaat op het nummer 02-534 37 43.

Anders in een andere wereld Onze samenleving staat erg tolerant ten aanzien van holebi’s. In veel delen van Europa is dat nog niet zo. Ontdek zelf dat er nood is aan solidariteit met jongeren uit landen waar anders-zijn niet aanvaard wordt. Stel je nu met je groep kandidaat. Tijdens de week van 17 tot 23 november krijg je een bezoek van de minibus vol verhalen en getuigen uit andere landen. Je verneemt uit eerste hand hoe het eraan toegaat in andere landen. De internationale gasten vertellen je hoe zij diversiteit, tolerantie en discriminatie ervaren. De bus is ideaal voor groepen jongeren vanaf 15 jaar. Schrijf je in bij Emily Claes (emily.claes@weljong­ niethetero.be of op 0472-90 28 91)

dubbelp

unt

oktober 2008 43


IK

(INLEIDINGSCURSUS)

TECHNIEKENDAG

De Inleidingscursus is een must voor iedereen die het

Maak samen met de Dienst Avontuurlijke Activiteiten

eerste jaar in leiding staat. Samen met leidingsmensen

(DAA) het domein De Kluis in Sint-Joris-Weert onveilig.

uit de buurt vertrek je op weekend. Alles draait er rond

We pakken uit met onze jaarlijkse Techniekendag. Ken

spel en spelen. Je ontdekt verschillende soorten spe-

je niets van sjorren, weet je niet hoe je een vuurtje

len, leert nieuwe spelen maken en tot in het oneindige

moet aansteken of loop je elke keer verloren tijdens

variëren. Je creativiteit en fantasie worden geacti-

een tocht? Dan is dit de perfecte dag voor jou.

veerd, je krijgt een heleboel begeleidingstips mee. En met hopen frisse ideeën bereid je zelf een programma

Je kiest uit de volgende workshops:

voor. Om duimen en vingers bij af te likken. Ga mee

M Laag touwenparcours

op IK!

M Kaart, kompas en op tocht M Sjorren

AFDELINGSBIVAK

M Technieken (een aanbod met vuurtjes, initiatie kaart en kompas en initiatie sjorren)

Vijf dagen heimwee hebben als een speelclubber, in bomen klimmen als een rakwi, over de jongens/meis-

Download op www.chiro.be/daa de volledige infobro-

jes roddelen bij de tito’s, de avonturier uithangen bij de

chure over de verschillende workshops, het verloop

keti’s, aspi zijn vijf op vijf.

van de Techniekendag en de inschrijvingen.

Stap in de leefwereld van je leden: van ‘s morgens tot ‘s avonds spelen op maat van je afdeling, stilstaan bij een kippenvelverhaal, vijf dagen kleur bekennen. Dat

VB-DAG

beleef je op het Afdelingsbivak 2008 in De Karmel, van

Wie ben jij als VB? Wat is jouw plaats in de leidings-

woensdag 29 oktober tot zondag 2 november. Schrijf

ploeg? Naast die ploeg waar jij een beetje over waakt,

je als de bliksem in!

heb jij binnen je eigen Chirogroep niet echt iemand om uit te wisselen over je taak. De oplossing is: de VBdag. Daar krijg je een stoel naast een soortgenoot en mag je de hele dag praten over je eigen VB-schap, en vissen naar tips en valkuilen van andere VB’s. Praktische info krijg je later nog, beloofd, maar maak alvast plaats in je agenda op 29 november 2008. Plaats van het gebeuren: Chirojeugdverblijf De Karmel in Brugge. Een tweede VB-dag is er op 13 december in Chirojeugdverblijf Heibrand, Westmalle.

]foto: saskia rogge[

44

september 2008

dubbelpunt


VORMING DE KLEINE LETTERS

HOOFDANIMATORWEEKEND

IK (INLEIDINGSCURSUS)

Prijs? 33 euro Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. Je eigen (prille) leidingservaring staat centraal. Let wel: wie een attest van animator wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden in het lopende kalenderjaar. Praktisch? De organisatie van de IK ligt in handen van het gewest. Zij bezorgen je dus een uitnodiging met data en praktische informatie. Als je niet mee kunt met je eigen gewest, kun je aansluiten bij de IK van een buurgewest. Raadpleeg de gewestleiding of het regionaal Chirosecretariaat. Attest van animator De IK leidt samen met het SB en enkele weken stage in je eigen Chirogroep tot het attest van Animator in het Jeugdwerk.

Een keineig weekend waar je verder ingaat op het hoe en waarom binnen de Chiro, maar vooral je eigen Chirogroep en leidingsploeg: M Je hebt het over je engagement en dat van je medeleiding.

AFDELINGSBIVAK

M Hoe vergaderen we het best, en hoe doen andere

Wanneer? 29 oktober tot 2 november Prijs? 75 euro Waar? De Karmel, Brugge Wie mag mee? Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en 18 jaar is of wordt in 2008. Wie nog geen IK of SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden in 2008. Attest van hoofdanimator Het Afdelingsbivak leidt samen met het Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage in de eigen groep tot het attest van Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

Chirogroepen dat? M Zijn die ‘Chiromethoden’ holle woorden of zit daar werkelijk iets achter? M Je kunt workshops volgen over een leidingsploeg

TECHNIEKENDAG

motiveren, omgaan met conflicten en feedback

Wanneer? 11 oktober 2008 Prijs? 10 euro Waar? De Kluis, Sint-Joris-Weert Wie mag mee? Alle leiding

geven. M Al eens nagedacht over de PR van je Chirogroep, of

VB-Dag

dacht je dat dat enkel voor bedrijven en managers Ga mee van 28 tot 30 november 2008, in Chirojeugd-

Wanneer? 29 november 2008 Prijs? 10 euro Waar? De Karmel, Brugge Wie mag mee? Alle volwassen begeleid(st)ers (VB’s)

verblijf Heibrand, Westmalle.

Hoofdanimatorweekend

was?

Wanneer? 28-30 november 2008 Prijs? 36 euro Waar? Heibrand, Westmalle Wie mag mee? Iedereen die 18 jaar is of wordt in 2008 én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn of worden in 2008.

Voor alle Chirocursussen geldt Inschrijven

Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Betalen

Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken. traeten[

]foto: jan van bos

ht? overzic cursus ig d n u or jo ! en ha iaal vo naar e c k e e p o s z , jouw kt Op gemaa anier in e B w e n D e n in Hebb afhale gratis Ga het buurt.

o.be ing g@chir sussen en vorm n rmi r vo over cu ragen o.be = alle v s@chir sus cursu en voor een cur rijv .be tie = insch chiro rsusadministra @ n te u attes en en c test over at = info

dubbelp

unt

oktober 2008 45


Feestelijke groetjes

vanop de startdag

e kopkes 7 keihard gemotiveerd 1 verloren zoon en 7 diehard anciens: r or een spetterend jaa de perfecte cocktail vo eg er s van Pit-in Menen: Vli ‘k zou zeggen: Jongen in! Actie en reactie. Groet Bramme

hele dag adden een h en e W ! g a men hadd ie d o le o b o m r n p e l e e Wat e zove mer dat w Er waren leuke sfeermomenten. In het zon! Jam en. in e r t e begin toen we daar aankwamen en allemet d maal onze ballon moesten laten vliegen. goed voor de con- Dat was wel mooi. Zo’n Startdag is wel wat afgewandeld vgueni op ditie. We hebben heel stonde kwam Ye ng za de ar de j na Bi ts aa pl e te zingen. vandaag, van de en t jaarthemalied he s om du , ek od zo nb aa be t oo sfeer andere. Er was een gr dje. En wat een lie uk le an n ga ee en ht ts aa Ec de pl vers in the we zijn op verschillen j Left head manou r de zi ke nk Ze da ls. wi t wa er spel je dat? kijken. Voor ied OH YEAH! En hoe OO ! rk da ook t. an en maar zingen, markt was interess G-E-I-L ! We blev naar het station. op de weg terug Het allerleukste vond ik de zangstonde en het slotspektakel.

! per toffe dag Het was een su j gedaan is... Jammer dat hi

Wel jam me bo’kes m r van de e vlogen in t choco. Ze het rond Tot grot ! es degenen pijt van d smeerde ie de bekant rec h hun hoo fd kreg t op en.

Tijdens het slotmoment kwam er een beatboxer. Amai! Wat die allemaal kon doen met zijn stem! In zijn eentje kreeg hij heel het publiek mee. De uniformen waren ook leuk om terug te zien. Sommige kende ik helemaal niet.

Ruige rakkers of boskakkers? Let’s Klets! De Vlaamse Jeugdraad tovert op 22 november station

Speciaal voor jouw groep wordt er een groot uitda-

Antwerpen-Centraal om tot Klets! Jongeren-Centraal.

gingenspel georganiseerd. Kom met je Chiroafdeling

Dit event zet kinderen, jongeren en hun organisaties in

(+16) en ga de strijd aan met groepen van andere

de spotlights.

jeugdorganisaties! Meer info over wat en hoe vind je op de website www.klets.be.

Ook jij mag niet ontbreken op hét ontmoetingsmoment voor de jeugd. Want het congres legt die dag de

Mis de Klets! niet en zak op

klemtonen vast voor de inhoudelijke werking van de

zaterdag 22 november af

Vlaamse Jeugdraad.

naar Jongeren-Centraal om mee te doen, dur-

46

Start om 14 uur. Verspreid over het Centraal Station

ven en denken over

van Antwerpen duik je in de leefwereld van jongeren:

en met jongeren.

het Bruto Nationaal Geluk van jongeren, de uitdagin-

Meer info op www.

gen van het vrijwilligerswerk, jongerencultuur, enz.

klets.be

oktober 2008

dubbelpunt


de knapste zak van het peloton! Nu te koop in De Banier

35 euro

Op vrijdag 17 okt ober 2008 vieren we de Dag va

n de g. Wie die

dag in Chirokleren of een ander jeugdbewegingste nue binnenkomt in ĂŠĂŠn van de elf winkels van De Banier, on tvangt een leuk cadeautje .

dubbelp

unt

oktober 2008 47

]foto: jurgen sprangers[

Jeugdbewegin


Dubbelpunt okt 08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you