Page 1

BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

DUBBELPUNT

]foto: xavier de graaf, chiro bret-gelieren[

stus | nr. 3 | november 201 s, niet in juli en augu 1| maandelijk 30, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt p r v o | d p g Ki n n, i e d w i 1 euro | u e o l B o . ir H : h s C re dad voor . & afzen t van en vzw | v.u n Tijdschrif e r e d n gd-Vlaa Chirojeu

ouders en Chiro


Dossier: ouders en Chiro

HUISBEZOEKEN: HELP OF HOERA?!

Om nieuwe leden te werven of om een misverstand op te lossen, om ouders te overtuigen hun ribbel mee te sturen op bivak of om een kookouder te bedanken. Er zijn genoeg redenen om eens bij je (toekomstige) leden en hun ouders langs te gaan. Maar wanneer doe je dat en wie van de leiding gaat er langs? Wat zeg je als de deur open gaat en wat zeg je voor ze weer dichtgaat? De volgende tips helpen jullie op weg om van huisbezoeken een aangenaam moment te maken. Hoera huisbezoeken!

“HELP! Elk jaar plannen wij nauwkeurig onze huisbezoeken, maar elk jaar opnieuw loopt ons programma in het honderd. Waarmee houden we best rekening wanneer we die planning opmaken?” Í Door op huisbezoek te gaan, toon je aan de ouders dat je voor hen even tijd wilt maken. Het is dus niet zo’n goed idee om tien huisbezoeken op één dag te plannen, dan moet je je alleen maar haasten. Zorg eerst en vooral voor een haalbaar programma. Í Als je weet dat je bij bepaalde ouders zal blijven ‘plakken’, plan je die gezinnen beter op het einde van je avond. Zo vermijd je dat je andere bezoeken moet afbellen. Í Als je echt veel leden hebt, ga dan eens na wie van hen een oudere broer of zus in de Chiro heeft. Misschien kun je met de leiding van de andere afdelingen afspreken wie waar langsgaat?

“HELP! Als we op huisbezoek gaan, staan we soms voor een gesloten deur. Wat kunnen we doen om dat te verhelpen?” Í Ga niet te laat op de avond langs, zodat je de ouders en de leden niet stoort in hun nachtrust. Overdag zijn ouders meestal aan ’t werk, dus is het ook geen goed idee om dan op bezoek te gaan. Í Hou bij het plannen rekening met feestdagen. Op zulke dagen zijn mensen vaak op familiebezoek of krijgen ze gasten over de vloer. Dan stoor je hen beter niet. De belangrijkste feestdagen ken je (Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, 1 mei), maar denk ook aan de hoogdagen uit andere culturen, zoals het Offerfeest of het Suikerfeest. Í Kondig de huisbezoeken aan. Zo kunnen ouders zich op jullie komst voorbereiden en eventueel laten weten wanneer ze wel of niet thuis zijn. Je kunt de periode waarin jullie de huisbezoeken plannen ook publiceren in jullie infoblaadje of op de website.

4

Kinder Surprise

“HELP! Ouders hechten veel belang aan de huisbezoeken, maar tegenwoordig hebben veel van onze leden twee mama’s en twee papa’s. We hebben echt geen tijd om bij ieder van hen op bezoek te gaan.”

TIP VAN SAMMY VAN CHIRO JIJIPPEKE:

Toon interesse voor de dingen om je heen: een Arabisch opschrift dat je niet kunt lezen, een huisregeltje waar je niet van op de hoogte bent, een mooie televisie of een gebeurtenis op straat. Oprechte interesse draagt bij tot je ‘authenticiteit’ en daar reageren ouders meestal heel positief op.

4

november 2011

Í Spreek gescheiden ouders aan en vraag hen wat zij de beste oplossing vinden. Zo voorkom je dat er achteraf discussie ontstaat. Í Ga er niet van uit dat de mama van een speelclubber geen bezoek wil omdat haar kind in het weekend altijd bij zijn papa is. Ook zij wil waarschijnlijk wel eens babbelen met de leiding.

dubbelp

dubbelpunt

unt

november 2011

5

Huisbezoeken: help of hoera? Tips & tricks

BOODSCHAP ONTVANGEN?

Een Chirogroep kent zelden rust: volgende week gaat de speelclub zwemmen, de keti’s doen mee aan een gewestactiviteit en de aspi’s gaan volgende maand op weekend. Als leiding ben je in de weer om je leden op tijd op de hoogte te brengen. Maar bereikt die boodschap ook hun ouders? Heeft je speelclubber z’n briefje thuis afgegeven? En hebben de ouders die e-mail over de gewestactiviteit gelezen? Of stond dat op de website? Of op Facebook? Communiceren met ouders: snel, een overzicht!

POORT AAN DE CHIRO GESPREKKEN om op een losse ltjes zijn ideaal Die korte babbe ouders. te zoeken met manier contact reekbaar, dus je bent direct aansp En omgekeerd: vragen naar je sneller met hun ouders zullen ook toe komen. eit activit de na en dat voor Tip: zorg ervoor ingang/uitgang leiding aan de iemand van de staat.

COMMU GE

ATIE NIC

MONDELIN

9

TALK THETALK!

uitleg g op de website. Je kunt meer dan een briefje of een aankondigin enz. Zeker Mondeling contact is directer bepaalde zaken nuanceren, op specifieke vragen ingaan, geven aan de ouders, meteen n. Als je ouders wilt vertellen n gaat, is een babbeltje aangeweze wanneer het over delicate onderwerpe je dat best niet per e-mail. agressief gedrag vertoont, doe en opvliegend eens wel dat hun kind

TELEFONISCH CONTACT warm weer en wil je Voorspellen ze plotseling ? Dan kun met de hele bende gaan zwemmen om te vragen of ze je de ouders altijd bellen zwemkleren voorzien. ouders het alle van je dat ervoor Tip: zorg hierover ook telefoonnummer hebt. Maak de ouders: in welke duidelijke afspraken met en in welke niet? gevallen mag je hen opbellen bereiken? En kunnen zij jou ook telefonisch

Alles over communiceren met ouders HUISBEZOEKEN je de ouders Door op huisbezoek te gaan, leer ruimte om persoonlijk kennen en maak je te gaan. uitgebreid op al hun vragen in huisbezoeken Op p. 4 vind je alles wat je over

OPENING FORMATIE Bij sommige Chirogroepen is het de gewoonte dat de ouders de opening bijwonen. Als daar dan het programma overlopen wordt, zijn zowel je leden als hun ouders onmiddellijk ingelicht.

g Leidingsploe moet weten.

]foto: valerie vanderlooy[

]foto: jan van bostraeten[

OUDERAVOND kun je niet mogelijk zijn, Als huisbezoeken beste avond gaan. Het ook voor een ouder . Daar s uit in je lokaal nodig je alle ouder jullie elling geven over voorst een dan kun je d staan, eiten die geplan werking, de activit En zo kunnen nd, bivak, enz. hetafdelingsweeke waar hun spruit n ook eens zien de ouders metee ddag uithangt. op zondagnami

41

dubbelp

unt

november 2011

9

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

In je Chirogroep moeten er in de loop van het jaar een heleboel dingen gebeuren. Taken waarvoor de hele leidingsploeg verantwoordelijk is. Om alles gesmeerd te laten verlopen, verdeel je de taken best in het begin van het werkjaar. Doe je dat niet, dan zal er al snel onduidelijkheid ontstaan over wie nu ook weer wat ging doen. Maak dus nu nog een taakverdeling. Liefst een evenwichtige verdeling waar iedereen zich goed bij voelt. Wij helpen je op weg!

EEN TAAKVERDELING IN DRIE STAPPEN!

Een evenwichtige taakverdeling binnen de leidingsploeg? Wij helpen je op weg. Stap 1: Wat zijn de taken?

Wat staat er dit werkjaar op de planning en wat kan onze ploeg aan? Dat zijn de twee belangrijkste vragen waarmee een goede verdeling begint. Op basis hiervan maak je dan een ‘takenlijst’ waarmee de ploeg aan de slag moet.

TIP: zorg ervoor dat je de taken duidelijk omschrijft. Een algemene omschrijving als ‘vuilnis’ kan veel omvatten. Door ‘vuilnis’ op te delen in ‘elke week vuilnis sorteren’, ‘op de klusjesdag naar het containerpark’, enz. wordt ook de draaglast van een taak duidelijk. Zo weet je allemaal op voorhand wat je mag verwachten van een bepaalde opdracht. Ook evalueren zal makkelijker verlopen wanneer je de taken duidelijk omlijnd hebt.

Stap 2: Wie past bij welke taak?

Stap 3: Een evenredige verdeling

Nog iets om rekening mee te houden: het (minimum)engagement dat iedereen wil opnemen. In welke mate kan/ wil iemand zich dit werkjaar inzetten? Let daarbij ook op ieders persoonlijke agenda en ‘whereabouts’. Zo is het moeilijk om de jeugdraad op te volgen als je op kot zit. En zo zit je beter niet in het fuifcomité als de fuif tijdens je buitenlandse stage valt.

Je hebt nu een overzicht van enkele welomschreven klusjes. Splits ze op in lichte en zware, in eenmalige en doorlopende taken. Overloop nog eens wie tot welk engagement bereid is en begin dan te ‘matchen’. Het is belangrijk om tot een evenredige verdeling te komen: probeer te vermijden dat alle zware taken op de schouders van enkele personen terechtkomen.

Iedereen in de leidingsploeg is uniek en heeft andere talenten. Doe daar iets mee! Net zoals je er rekening mee moet houden dat niet iedereen alles even graag doet. Niets is zo demotiverend als een taak die je tegen je zin moet doen.

Het ‘ideale’ eindresultaat is een duidelijke en gelijkwaardige taakverdeling waarbij iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en waarbij iedereen zich goed voelt.

dubbelp

unt

november 2011 41

edito Iedereen kent ze, iedereen heeft ze al eens gezien, iedereen heeft ze al gehoord, de meesten hebben er al mee gesproken, sommigen van ons hebben er een hekel aan, sommigen zijn er zelfs bang van. Je hebt ze in vele maten en kleuren. Sommige zijn groot, andere klein, sommige dik, andere dun, sommige zien er lief uit, andere enorm eng, maar degene die er eng uitzien, kunnen verschrikkelijk lief zijn en vice versa. Sommige zijn gruwelijk irritant, andere amusant, sommige enorm jong, andere weer oud, sommige zien wit, sommige een beetje donker, sommige hebben gek haar, andere stinken een beetje uit hun mond, sommige zijn rijkelijk versierd met tatoeages, andere zien er oersaai uit en zoveel meer. Ze doen me een beetje denken aan mijn Kinder Surprise-poppetjesverzameling van vroeger. Iedereen was (of is nog altijd) verzot op Kinder Surprise. Je bent dolblij als je er eentje krijgt, maar wat je binnenin zal vinden, blijft altijd een grote verrassing. De Chiro is net zo leuk! Je krijgt een lid en je bent dolblij, maar de ouders blijven een verrassing! Ouders en Chiro, het is niet altijd even simpel. Daarom – sommigen zullen er een bloedhekel aan hebben, sommigen zullen met enige angst de pagina omslaan – speciaal voor jullie: een Dubbelpunt vol ouders! Want het is een feit zoals een ander: zonder ouders geen kinderen. En waar moeten wij dan met onze Chiro naartoe? Eef*

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Claire Gastmans, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Claire Gastmans ]Redactie[ Bert Gyssels, Lien Saerens, Lien Habex, Maaike Beullens, An Ghysel, Eef Lenaerts, Danne Lenaerts en Niels Viaene. ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen[ Pieter Deprez ]Jaarthematekeningen[ Echtgoed.be ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887.

2

november 2011

dubbelpunt

met steun van de Vlaamse gemeenschap


pagina drie

Wil je jezelf zien? Stu ur je foto’s naar Dubbelpunt@ch iro.be. Of zet ze op een cd’tje of stick en stuur ze naar Dubbelpunt Kipdorp 30 2000 Antwerpen Laat weten wie er op de foto staat, waar hij gemaakt is en welke boodschap erbij hoort. Zo rg wel dat je toestemming hebt va n de personen op de foto.

Chiro Zonnezee speelt met heel de groep Dikke Bertha op bivak.

De tippers van Chiro Elckerlyc gingen op bedevaart naar Scherpenheuvel.

De (ex-)leidingsploeg van Chiro Webbekom

Twee Chirobrillen... Hanne en Simon van Chiro ‘t Kartouchke uit Pittem

“Hu Lang en Hu Blashj hebben een probleempje met de koeltoren.” Een kampfoto van Chiro Mere.

Speelclub van Chiro Jokadi uit Alken op kamp in Meyerode!

Heel veel lieve groetjes van leidster Sien van Chiro Beselare aan haar lid en supernichtje Riet! En voor wie ‘t nog niet wist: de tippers zijn de beste!

Massalimbo met de kapoenen van Chiro Mere.

‘Liefste collega’s, bedankt voor het fantastische bivak! Met zo’ n megaploeg kan het niet anders dan dat het alweer een knallend Chirojaar wordt!’ Julie Cattelain van Chiro Ommekaar.

dubbelp

unt

november 2011

3


Dossier: ouders en Chiro

Om nieuwe leden te werven of om een misverstand op te lossen, om ouders te overtuigen hun ribbel mee te sturen op bivak of om een kookouder te bedanken. Er zijn genoeg redenen om eens bij je (toekomstige) leden en hun ouders langs te gaan. Maar wanneer doe je dat en wie van de leiding gaat er langs? Wat zeg je als de deur open gaat en wat zeg je voor ze weer dichtgaat? De volgende tips helpen jullie op weg om van huisbezoeken een aangenaam moment te maken. Hoera huisbezoeken!

4

november 2011

dubbelpunt


Huisbezoeken: help of hoera?! “HELP! Elk jaar plannen wij nauwkeurig onze huisbezoeken, maar elk jaar opnieuw loopt ons programma in het honderd. Waarmee houden we best rekening wanneer we die planning opmaken?” Í Door op huisbezoek te gaan, toon je aan de ouders dat je voor hen even tijd wilt maken. Het is dus niet zo’n goed idee om tien huisbezoeken op één dag te plannen, dan moet je je alleen maar haasten. Zorg eerst en vooral voor een haalbaar programma. Í Als je weet dat je bij bepaalde ouders zal blijven ‘plakken’, plan je die gezinnen beter op het einde van je avond. Zo vermijd je dat je andere bezoeken moet afbellen. Í Als je echt veel leden hebt, ga dan eens na wie van hen een oudere broer of zus in de Chiro heeft. Misschien kun je met de leiding van de andere afdelingen afspreken wie waar langsgaat?

“HELP! Als we op huisbezoek gaan, staan we soms voor een gesloten deur. Wat kunnen we doen om dat te verhelpen?” Í Ga niet te laat op de avond langs, zodat je de ouders en de leden niet stoort in hun nachtrust. Overdag zijn ouders meestal aan ’t werk, dus is het ook geen goed idee om dan op bezoek te gaan. Í Hou bij het plannen rekening met feestdagen. Op zulke dagen zijn mensen vaak op familiebezoek of krijgen ze gasten over de vloer. Dan stoor je hen beter niet. De belangrijkste feestdagen ken je (Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, 1 mei), maar denk ook aan de hoogdagen uit andere culturen, zoals het Offerfeest of het Suikerfeest. Í Kondig de huisbezoeken aan. Zo kunnen ouders zich op jullie komst voorbereiden en eventueel laten weten wanneer ze wel of niet thuis zijn. Je kunt de periode waarin jullie de huisbezoeken plannen ook publiceren in jullie infoblaadje of op de website.

“HELP! Ouders hechten veel belang aan de huisbezoeken, maar tegenwoordig hebben veel van onze leden twee mama’s en twee papa’s. We hebben echt geen tijd om bij ieder van hen op bezoek te gaan.”

Tip van Sammy van Chiro Jijippeke

: Toon interesse voor de dingen om je heen: een Arabisch opschrift dat je niet kunt lezen, een huisreg eltje waar je niet van op de hoogte bent, een mooie tele visie of een gebeurtenis op straat. Oprechte interesse dra agt bij tot je ‘authenticiteit’ en daar reageren ouders me estal heel positief op.

Í Spreek gescheiden ouders aan en vraag hen wat zij de beste oplossing vinden. Zo voorkom je dat er achteraf discussie ontstaat. Í Ga er niet van uit dat de mama van een speelclubber geen bezoek wil omdat haar kind in het weekend altijd bij zijn papa is. Ook zij wil waarschijnlijk wel eens babbelen met de leiding.

dubbelp

unt

november 2011

5


Dossier: ouders en Chiro

“HELP! Als de deur opengaat, weet ik niets anders te zeggen dan dat ik van de Chiro ben en hoop ik dat de ouders spontaan vragen zullen stellen. Hoe kan ik het beste aan een gesprek beginnen?” Í Vertel eerst en vooral de reden van je komst. Maar voor je met het echte gesprek van start gaat, mag je het gerust even hebben over de interesses binnen het gezin of je kunt de ouders vertellen hoe hun kind meedraait in de afdeling. Í Een flyer over de Chiro of een brief over het bivak kun je gebruiken als leidraad tijdens het gesprek, maar zeker ook om het gesprek mee te starten. Geef de flyer of de brief nadien aan de ouders zodat ze iets tastbaars hebben na het bezoek en alles nog eens rustig kunnen nalezen.

Tip van Sammy van Chiro Jijippeke

: Vertel over jezelf! De gespannen sfeer smelt als sneeuw voor de zon als de ouders voelen dat je iets van jezelf prijsgeeft. Val dus niet meteen met de deur in huis, maar praat gerust even over koetjes en kalfjes en me er nog: over je eigen familie, je studie, je beroep, je interess es, enz.

“HELP! Ik vertrek altijd vol goede moed op huisbezoek, maar meestal weet ik amper wat ik moet zeggen.” Í Spreek met je medeleiding af wat je zeker moet zeggen en vragen zodat iedereen de juiste informatie krijgt. Een lijstje kan handig zijn, maar zorg dat het gesprek daardoor ook niet te stijf verloopt. Í Ga onderwerpen die de ouders aanbrengen niet uit de weg. Huisbezoeken zijn het moment bij uitstek om te luisteren naar wat ouders te zeggen hebben, ongeacht het oorspronkelijke doel van jullie bezoek. Í Verder kun je gerust iets zeggen over Chiroactiviteiten die nog gepland staan of over het eetfestijn van vorige zomer. Door concrete voorbeelden te geven, spreek je de ouders veel sneller aan.

6

november 2011

dubbelpunt

“HELP! Ik weet niet goed hoe ik een gesprek moet afsluiten.” Í Bedank de ouders voor hun tijd en kondig eventueel je volgende bezoek aan. Í Nodig hen uit voor de volgende activiteit en geef hen nog eens een blaadje met alle informatie. Í Laat hen weten dat ze je zeker mogen contacteren als ze met iets zitten en laat je contactgegevens achter.

“HELP! Wat moet ik doen als ik voor een gesloten deur sta? Ik kan toch moeilijk elke avond opnieuw langsgaan?” Í Als er niemand thuis is, kun je een briefje in de bus steken met de vraag om je te contacteren. Zo hoef je niet nog eens voor een gesloten deur te staan en kun je een nieuwe afspraak maken. Vergeet op het briefje je contactgegevens niet te vermelden! Í Bij leden die niet makkelijk bereikbaar zijn – omdat ze bijvoorbeeld nogal ver wonen – is het beter om op voorhand eens te bellen en een afspraak te maken.

: Gebruik je t en wat meegeeft te fotomateriaal om wat je zeg ers zijn niet vertrouwd verduidelijken. Heel wat oud t. Foto’s maken de met de termen die je gebruik vaak een veel concreter boel véél visueler en geven Zo hebben de ouders beeld van wat Chiro zoal is. het bivak. bijvoorbeeld een beeld van

Tip van Sammy van Chiro Jijippeke

Tip van Sammy van Chiro Jijippeke

: Gebruik één centraal nummer waarop de ouders jullie kunnen bereiken. Duid daarom een ‘contactverantwoordelijke’ aan. Duidelijkheid gaa t boven alles en het draagt bovendien bij tot het vertrouwen.


“HELP! Voor ons is het echt niet haalbaar om op huisbezoek te gaan. Zijn er alternatieven?”

: Betrek de ouders bij het Chirogebeuren! Merk je grote interesse bij bepaalde ouders? Welaan dan , vraag hen of ze het niet zien zitten om eens iets te doe n voor je groep! Gebakjes maken is in Chiro Jijippeke een succesnummer!

]foto's: valerie vanderlooy, jan van bostraeten[

Í Er zijn zeker andere mogelijkheden om ouders bij de werking te betrekken. Zo kun je, in plaats van naar de ouders toe te gaan, ook omgekeerd te werk gaan. Waarom organiseer je geen infoavond over het bivak in je lokaal? Í Organiseer eens een quiz waarbij de leden hun ouders kunnen uitdagen, een activiteit voor de mama’s op Moederdag of een avonturennamiddag voor de papa’s. Op die manier maak je ook tijd voor de ouders en krijg je de kans een praatje te slaan zonder dat je hen allemaal afzonderlijk moet bezoeken.

Tip van Sammy van Chiro Jijippeke

ken

zoe Ouderbe

Meer weten? De Chiro-uitgave ‘Ouderbezoeken’ helpt je verder op weg. Je kunt ze online lezen op www.chiro.be/ouderbezoeken of gratis bestellen door een mailtje te sturen naar info@chiro.be.

dubbelp

unt

november 2011

7


Dossier: ouders en Chiro

het bij ons ezoeken is b is u h e d s “Tijden om twee fa n geblazen ver o r e altijd vechte d de va erste omdat e e D s. e h ili sc m er be ikt. lde bierkeld vu e g d e o oie g een e bloedmo wille van d m o e d e e De tw ippeke) ammy, Chiro Jij dochter.” (S

: s i t e h s l a o z n e Het lev huisbezoeken! in. talig gez een twee ij b k e n o ij z e m op huisb was en ik moest ik niet thuis a p lus, a k p “Dit jaar e k e ij hoorl e dat d e d b il n w e l E a v . edoen Het toe t meer g s moest r jaar nie het Fran ie v in eg g te v ts le a it a u mam ro l de la t, tot de b die taa e lo v h . jk ik a li t e iv n wa op b k pmerk enemen e et ging o m H . n n n te e u s k t e en spro ef ze mo : “Seulem slaapgeri ordde ik o tw n arken, a wat voor v s n on (ee kig Fran h k c re o c b e n g u et In mijn e dormir e) , un sac d it -l re uit Adinkerk v d u in co Chiro Windek , ek re (F n.v.d.r.)”.

“Met de leiding ga an we vaak op hu isbezoek om het vertrouwe n van de ouders te winnen. En op zondag belle n we voor de activ iteit her en der aan om ied ereen eraan te he rin neren dat het Chiro is. Op die manier bereike n wij toch een grote groep kinderen, of ze nu Turkse, Marokkaan se, Sloveense, Ivo riaanse, Ethiopische, Roem eense of Braziliaan se ouders hebben.” (Ch iro Dolfijn, op noordlink.be)

t duidelijk met de ouders heb “Het ideale huisbezoek: als je zij nen cies langskomt. Dan kun afgesproken wanneer je pre ik niet ongepast. Meestal heb zich voorbereiden en kom jij en wisselen we telefoonnumook een lijstje mee met vragen Ik heb nu voor mijn aspi’s alle mers en e-mailadressen uit. at ze lastificeerd kaartje gezet zod grote activiteiten op een gep nt, itra (24 urenspel, minibivak, Asp die data kunnen vrijhouden enz.).” (Pieter, Chiro Wemmel)

]foto: jan van bostraeten[

“Onze leiding word t steevast omver ge blazen door de ge heid van vele Arab zelligische interieurs: Pe rzische tapijten, gig plasmaschermen, an tische geurige specerijen, mooie gewaden, ornamenten en to pr ins elijke t de verbeelding sp rekende Arabische Maar spijtig geno te ks ten. eg vinden sommige ouders – een mind weliswaar – het nie erheid t nodig om het jui ste adres op te ge hebben we al voor ven. Zo een onbewoond kr ot en een bouwwe Een ander deel ve rf gestaan. rgeet ook steevas t het huisnummer of de naam die we te ve rmelden op de deurbel moe ten zoeken. Geen als je voor een villa pr obleem staat, wél een prob leem bij een appa gebouw van acht rtementsverdiepingen hoog .” (Sammy, Chiro Jijippek e)

8

november 2011

dubbelpunt

t voor ons nie ek gaan, was zo e b is u h e d p no oon “Bij iederee de leiding w n deel van Ee r. aa jden, zou ri lb r e aa altijd h ver en we o s n e lk te art met dorp en zijn we gest niet in het m ro aa D . n rop l tijd koste ders die daa veel te vee t bivak. Ou e h r ve o o n d n e wel g een infoavo , brengen w jn zi n e n n zig ku niet volledig niet aanwe en die nog d le e d ij b eens e. En ijk ook nog een bezoekj we natuurl n aa g , jn zi e) overtuigd nd uit Adinkerk , Chiro Windeki no ru (B ” s. g lan


Boodschap ontvangen?

Een Chirogroep kent zelden rust: volgende week gaat de speelclub zwemmen, de keti’s doen mee aan een gewestactiviteit en de aspi’s gaan volgende maand op weekend. Als leiding ben je in de weer om je leden op tijd op de hoogte te brengen. Maar bereikt die boodschap ook hun ouders? Heeft je speelclubber z’n briefje thuis afgegeven? En hebben de ouders die e-mail over de gewestactiviteit gelezen? Of stond dat op de website? Of op Facebook? Communiceren met ouders: snel, een overzicht!

MONDELIN

website. Je kunt meer uitleg fje of een aankondiging op de brie een dan r cte dire is t tac Mondeling con nuanceren, enz. Zeker gen ingaan, bepaalde zaken vra ke cifie spe op n tee me je ouders wilt vertellen geven aan de ouders, babbeltje aangewezen. Als een is t, gaa en erp erw ond ail. wanneer het over delicate doe je dat best niet per e-m en agressief gedrag vertoont, end lieg opv s een wel d kin dat hun

poort aan de Chiro e Gesprekken om op een loss tjes zijn ideaal el bb ba e rt ko Die ouders. te zoeken met s manier contact nspreekbaar, du je bent direct aa je ar na En omgekeerd: en n vrag k sneller met hu ouders zullen oo toe komen. de activiteit dat voor en na Tip: zorg ervoor ingang/uitgang leiding aan de iemand van de staat.

Huisbezoeken je de ouders Door op huisbezoek te gaan, leer ruimte om persoonlijk kennen en maak je te gaan. uitgebreid op al hun vragen in huisbezoeken r ove je wat Op p. 4 vind je alles moet weten.

COMMU GE

ATIE NIC

talk thetalk!

Telefonisch contact warm weer en wil je Voorspellen ze plotseling emmen? Dan kun met de hele bende gaan zw om te vragen of ze je de ouders altijd bellen zwemkleren voorzien. alle ouders het Tip: zorg ervoor dat je van ak hierover ook telefoonnummer hebt. Ma de ouders: in welke duidelijke afspraken met n en in welke niet? gevallen mag je hen opbelle fonisch bereiken? En kunnen zij jou ook tele

Opening (formatie) Bij sommige Chirogroepen is het de gewoonte dat de ouders de opening bijwonen. Als daar dan het programma overlopen wordt, zijn zowel je leden als hun ouders onmiddellijk ingelicht.

]foto: valerie vanderlooy[

d Ouderavon zijn, kun je n niet mogelijk ke oe ez Als huisb . Het beste deravond gaan ook voor een ou kaal. Daar ders uit in je lo nodig je alle ou ven over jullie voorstelling ge kun je dan een and staan, iteiten die gepl werking, de activ z. En zo kunnen kend, bivak, en hetafdelingswee waar hun spruit n ook eens zien ee et m rs de ou de . iddag uithangt op zondagnam

dubbelp

unt

november 2011

9


irobe enchCirho. Dossier: ouders@ Voordelen

Nadelen

Mondelinge communicatie is diepgaander dan schriftelijke. Je krijgt de kans om onmiddellijk in te spelen op vragen en onduidelijkheden. Door in gesprek te gaan met de ouders creëer je een persoonlijke band. Ouders zullen je sneller aanspreken als ze dat nodig vinden.

In gesprek gaan vraagt tijd. ‘Zeurende’ ouders het hoofd bieden is niet altijd even eenvoudig. Je kunt ouders niet overladen met tonnen informatie. Niemand kan alles onthouden.

‘Lastige’ ouders Elke Chirogroep kent ze: ouders die telkens opnie uw iets aan te merken hebben. Op de leiding, de werking, de spelen, desnoods op de periode van het bivak. Meestal komt die kritiek enkel voort uit bezorgdhe id. Probeer die ouders daarom gerust te stellen. Loop niet in een grote boog om hen heen, maar zet ze bovenaan op je lijstje van huisbezoeken. Stap na de activi teit op ze af en vertel hen dat hun dochter niet meer zo bang is voor het weekend of dat zoonlief deze zondag erg zijn best heeft gedaan met het verfspel. Probe er altijd rustig en vriendelijk te blijven als ouders kwaad op je worden. Schakel je VB in als de situatie uit de hand dreigt te lopen.

TIE ICA

Beste ouders

TE HRIF LIJK OMMUN EC

SC

Ten slotte is het voor jezelf belangrijk om te relativ eren: deze ouder heeft misschien veel commentaar, maar er zijn een hoop mama’s en papa’s die elke week hun kind glimlachend en vol vertrouwen aan jouw hoede overlaten!

Dat jullie binnen twee weken met jullie afdeling een kerstfeestje houden, hoef je niet tegen elke ouder persoonlijk te zeggen. Dat doe je beter op een andere manier. Door een briefje mee te geven, bijvoorbeeld, of een e-mail te sturen, of ...

Briefjes Om ouders informatie te geven over een bepaa lde activiteit kan het nuttig zijn een briefje schrijven. Dat is vooral handig voor de kleinste afdelingen.

Beste ouders

seren wij een cember orga ni de 8 1 g da activiteit zal Op zon ra kwi’s. De de or vo je st kerstfee ven duren. ijk tot ha lf ze rl de on z autje va n uit n da een klein cade om k oo e lli n Wij vragen ju mee te geve te voorzien en ro eu t to jf vi en um maxim lvast beda nkt ine spruit. A met jullie kle da n. De leiding

10

november 2011

dubbelpunt

E-mail/sms Een moderne variant van het klassieke briefje: e-mail en sms. Zorg er wel voor dat je van iedere ouder een e-mailadres of gsm-nummer hebt. Pols ook eerst even of ze hun e-mail en gsm wel regelmatig nakijken.

Vandaag 2 Nemen ju 8°! l zwemge lie rie mee nr d f Chiro? G e rtjs, de leidin g


Infoblad/Chiroblad/folder Infoboekjes zijn geschikt om een heleboel praktische informatie te bundelen en activiteiten aan te kondigen. Wat ook leuk is: een verslag van de activiteiten geschreven door de afdelingen zelf!

Website laats Een website is dé verzamelp je r voor alle informatie ove Chirogroep. Je kunt er per m afdeling info posten, een foru Ook . enz en, del ’s aanmaken, foto voor ideaal om reclame te maken wel: jullie eetfestijn, fuif, enz. Let an niet iedereen bezoekt sponta te om site elke week je web kijken of er iets veranderd is.

TIP Check ook de onthaalbrochure voor ouders! Die geeft ouders meer info over de afdelingen, financiën, verzekering en, Chirokleren, enz. Je kunt ze bestellen door een mailtje te sturen naar info@chiro.be en nadien afhalen in De Banier.

Facebook De meeste Chirogroepen hebben naast hun website ook een Faceboo kpagina. Handig om foto’s te taggen, filmpjes te posten en promo te maken voor evenementen. Iets minder handig voor specifieke en uitgebreide informa tie.

Voordelen

Nadelen

Het duurt minder lang om een briefje of een post te typen dan elke ouder persoonlijk aan te spreken of op te bellen.

Een briefje is een goede manier om info door te geven – als je leden het onderweg niet verliezen, natuurlijk. Een veiliger alternatief: de briefjes bij je leden in de brievenbus steken.

Via e-mail, een infoboekje of een website kun je een grote groep mensen in één keer bereiken.

Sms’en of mailen is niet voor alle gezinnen mogelijk: niet iedereen beschikt over een computer of internetverbinding. Hou daar rekening mee en pols op voorhand bij de ouders wat mogelijk is en wat niet.

Op geschreven info kun je altijd terugvallen. Je kunt Een goed infoblad maken, kost heel wat tijd. Denk goed het thuis rustig nog eens nalezen. Zeker voor data, adres- na voor je daarmee begint. Is er vraag naar? Hebben jullie sen en telefoonnummers van leiding is dat handig. mensen die zich daarvoor willen inzetten? Is er budget voor?

Als de klassiekers niet meer volstaan

Heel wat Chirogroepen zoeken voortdurend naar originele manieren om boodschappen aan ouders over te brengen. Deze werden al gespot: Een groot bord of spandoek aan de ingang van de lokalen waarop boodschappen staan. Een aanplakpaal in het midden van het dorp waarop de activiteiten aangekondigd worden. Een forum op de website. Op die manier kunnen ouders ook ergens terecht met hun vragen! Facebook wordt alsmaar populairder. Stickers op de broodzakken bij de plaatselijke bakker om de start van het nieuwe Chirojaar aan te kondigen. Eén gouden regel. Maak ouders op voorhand duidelijk hoe je contact zult opnemen met hen. Laat hen weten dat je een briefje zal meegeven, regelmatig iets op de website post of hen persoonlijk zult opbellen.

dubbelp

unt

november 2011

11


irobe enchCirho. Dossier: ouders@ Het oudercomité, voor ouders met dat beetje meer

]foto: valerie vanderlooy[

Sommige groepen betrekken de ouders heel dicht bij hun dagelijkse werking en maken dat officieel met een heel oudercomité. Je kunt zo’n oudercomité inschakelen voor hulp bij fuiven of eetavonden, maar evengoed om advies te geven bij moeilijke (financiële) beslissingen. Een risico: ouders geraken té nauw betrokken bij je groep en gaan zich te veel bemoeien met wat je op zondagnamiddag doet. Of toch niet, Lander (Chiro Sint-Joris ’t Leitje uit Assebroek) en Bram (Chiro Kemzeke)

12

november 2011

dubbelpunt

“Dat risico bestaat zeker, ja. Soms vinden we als leidingsploeg dat ze zich te veel mengen in wat tenslotte nog altijd onze groep is,” geeft Lander toe. “Ze bedoelen het natuurlijk goed en willen alleen maar helpen, maar het kan soms wat bemoeizuchtig overkomen. Maar ook hier zijn duidelijke afspraken de sleutel tot een goede samenwerking.” Ook Bram relativeert de commentaren van hun ouders: “Hoewel wij soms ook vinden dat hun kritiek onterecht is, zouden we toch niet zonder kunnen. Ze regelen veel voor ons, en verlichten zo een paar van onze taken.”


Tappen Welke taken zijn dat dan? Dé taak waarvoor Chirogroepen ouders traditioneel inschakelen, is hulp bij een eetavond of fuif: tappen, hapjes maken, parking beheren, enz. Maar een oudercomité doet meer dan dat: ze zorgen ook voor advies en tips bij moeilijke beslissingen. Dat doen ze tijdens informele contacten, wanneer ze hun kinderen naar de werking brengen of hen komen afhalen, bijvoorbeeld, maar ook en vooral tijdens de vergaderingen van het oudercomité.” Bram: “Onze ouders vergaderen eens om de drie maanden. Dan evalueren ze onze grote activiteiten, bespreken ze eventuele problemen tussen de leiding of tussen leiding en leden, en regelen ze andere zaken die voor onze groep van belang zijn.”

Bankrekening Ook in Assebroek vergadert het oudercomité regelmatig. De band tussen Chirogroep en ouders is daar zelfs nog iets nauwer. De ouders zijn er namelijk medeverantwoordelijk voor de overkoepelende Chirobankrekening. “De leiding kan over de rekening beschikken voor kleinere aankopen, zoals materiaal en dergelijke, maar grotere uitgaven bespreken we altijd eerst met de ouders. Dat systeem bestond al langer, maar het is pas echt van start gegaan met de bouw van onze nieuwe lokalen enkele jaren geleden. Enkele ouders hebben hun schouders toen onder die bouw gezet. Voornamelijk omdat de leiding zich vooral wou concentreren op de zondagnamiddag en op de werking van de groep zelf. Maar toch ook wel omdat ouders doorgaans iets meer ervaring hebben met bouwprojecten dan de leiding.” “Sindsdien is er dus altijd overleg tussen leiding en oudercomité voor er een grote aankoop gebeurt. Maar het is niet zo dat het oudercomité een veto heeft. Zij mogen wel zeggen dat we beter nog wat wachten om een nieuwe stereo-installatie te kopen, maar uiteindelijk hebben wij wel het laatste woord – al slaan we hun adviezen en argumenten natuurlijk niet in de wind.” Een ander voordeel, vindt Lander, is dat door de jaren heen dezelfde persoon de rekening beheert. Binnen een leidingsploeg zijn er nogal eens wissels, waardoor die continuïteit verloren gaat.

En de VB? Samenvattend kun je stellen dat een oudercomité eigenlijk een groep VB’s is. Per Chirogroep kunnen de taken verschillen, maar ze zorgen overal voor advies en tips. Ze zijn ook in staat om de zaken eens vanuit een ander standpunt te bekijken omdat ze niet meer in de dagelijkse werking meedraaien. Uit het grote jeugdbewegingsonderzoek van 2010 blijkt ook dat almaar meer jeugdbewegingen de ouders van hun leden (en de oud-leiding) aanspreken voor advies, terwijl ze daarvoor vroeger eerder aanklopten bij de proost of de VB. In Assebroek hebben ze niet langer een VB. Niet echt meer nodig bovenop het oudercomité, vindt Lander. Maar in Kemzeke hebben ze nog altijd een VB die naar elke leidingskring komt en daar zorgt voor advies. Handig, volgens Bram, iemand die én de leidingskring én het oudercomité opvolgt.

Oudercomitétips Een oudercomité, het zegt je wel wat? Goed idee, maar ga niet te overhaast te werk. Misschien hebben de ouders van je leden daar veel minder zin in. Pols eerst eens of er wel interesse is. Het is heel belangrijk dat je zelf aanwezig bent op de vergaderingen – daarom niet met de volledige leidingsploeg, maar toch met een deel ervan. Zo kun je eventuele discussies uitklaren of bepaalde beslissingen verdedigen. Spreek goed af welke taken voor het oudercomité zijn, en welke je liever zelf doet. Het is nog altijd de bedoeling dat de leiding het laatste woord heeft. Het zijn niet de ouders die de groep runnen, maar de leiders en leidsters!

dubbelp

unt

november 2011

13


Ik was niet op de Startdag! (tsss!) Dan heb je al deze jaarthemagoodies gemist! De Grote Laweitshow! Met een thriller van een openingsdans Met een productie aan decibels die een gemiddelde 24 uur in Zolder nog niet haalt Met enorm veel laweit en show En met de schattigste nieuwjaarsbrief ooit voor alle Chiroleiding: ‘Dit jaar hebben wij maar één cadeau: Chiro!’ Meponki himself gaf de chique prijs ‘De Kabaalsjaal 2011’ aan vier Chirogroepen die nu al kleine maar geweldige inspanningen doen om hun werking toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Chiro Lourdes, Chiro Wespelaar, Chiro Speelvogels en Chiro Heist-Station zullen een warme winter kennen! Lennaert Maes, a.k.a. ‘de Lenny’, a.k.a. zanger met hoog knuffelbeergehalte! He and his guitar leerden het nieuwe jaarthemalied ‘Armoe moet de wereld uit’ aan. En ja, de doorsnee Chiromens kan nog zingen!

]fotos: jan van bostraeten[

Zottigheden op de verbondelijke pleinen! Op het plein van Antwerpen hebben minstens 75 leiders en leidsters bloed gegeven

14

november 2011

dubbelpunt

in het kader van het grote Decenniumdoelenspel, bij WestVlaanderen waren ze hun middageten vergeten, de Mechelaars konden al hun rommel kwijt op de Mechelse rommelmarkt en bij Kempen streed de leiding in een hoogtechnologisch beursspel mee met de zes ridders van de ronde tafel. Jawadde! Strakke Chirokonten met Meponki erop, de sjansaar! Aan de jaarthemastand kon iedereen een van de jaarthemafiguurtjes op een zakdoek schilderen en die nadien aan hun lijf hangen. Veel leiders en leidsters maakten van de gelegenheid gebruik om meteen ook hun short of rokje te pimpen. Zin om met je leden ook zakdoeken te beschilderen? Neem een kijkje op www.maakerspelvan.be voor de handleiding. Armoede een moeilijk jaarthema? Moeilijk gaat ook! Bij de workshops van Welzijnszorg, Uit de Marge en de commissie Diversiteit kon je spelen en uitwisselen over armoede en drempels in het jeugdwerk. Verrijkend en zeker niet moeilijk! Onze jaarthemafiguurtjes zijn Chirohero’s! Op de slotshow wierpen ze samen met het publiek alle drempels in de Chiro omver. Er werd getoeterd met Siska Toeters, ‘oooooh’ geroepen bij de filmpjes en luidkeels ‘maak er spel van’ gescandeerd. En om af te sluiten kon iedereen hun zakdoek in het rond zwaaien op ‘Les lacs du Connemara’!


Ik was op de Startdag! (jeej!) Dan spreek je er nu nog van! ‘Amoede is een onrecht. Maak er spel van’ is niet alleen het jaarthema van de Chiro, maar ook dat van zes andere jeugdbewegingen. En ook zij hebben op hun startdag serieus wat kabaal gemaakt – al waren wij met meer om lawaai te maken!

Was je op één van de vele startdagen van KSJ-KSA-VKSJ, dan ben je nu een hoop clichés over armoede kwijt.

Marijke is de leiding van KSJ West komen vertellen hoe het is om Was je bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, dan heette je dagelijks in armoede te startdag ‘Herfstontmoeting’. leven. Ze gaat al jaren op stap met mensen in De wei van de Hoge armoede en weet dus als geen ander wat armoede écht is. Ze Rielen daverde even op vertelde over de drempels om onder andere lid te worden van haar grondvesten toen een jeugdbeweging, maar ook over al die scoutsmensen de kracht en moed van mensen in op de maten van het armoede. De leiding besefte dat ze jaarthemalied dansten niet echt goed op de hoogte is van de en kabaal maakten. Er armoedeproblematiek. Hopelijk zit redelijk wat gevoel willen zij nu ook moeite doen om de voor ritme bij Scouts en Gidsen drempel naar hun jeugdbeweging te Vlaanderen! Een aantal mensen verkleinen. vertelden over ‘Open Kamp’, een soort bivak voor kinderen en jongeren uit Word fan van ‘Maak er spel van’ op Facebook! maatschappelijk kwetsbare gezinnen die mAAk kAbAAl op 17-18 maart 2012 normaal niet naar de scouts gaan. In het weekend van 17 en 18 maart willen we met heel jeugd-

]foto: © Pascal Vervoort[

Was je een Jeugd Rode Kruis ’er geweest, dan had je 103 decibel bij elkaar geschreeuwd.

De mannen en vrouwen van Jeugd Rode Kruis hebben een spectaculair massaspel gespeeld in Zolder. Het werd afgesloten met een kabaal waar Formule 1-auto’s op maximumsnelheid niet aan kunnen tippen. De rusthuisbewoners aan de overkant van het domein zullen nog enkele jaren getuut horen.

bewegend Vlaanderen kabaal maken tegen armoede en sociale uitsluiting. In elke gemeente van Vlaanderen roepen we de jeugdbewegingen op om samen een actie uit te werken in hun gemeente. Voor één keer maken we elkaar niet uit voor afgelikte frisco’s of boskakkers. Doe mee! Neem het initiatief om de koppen bij elkaar te steken. Zoek op de jeugdraad, in het jeugdhuis of in café De Welkom enkele collega-jeugdleid(st)ers om hier samen met jou al hun geweld achter te zetten. Op www.maakerspelvan.be kun je jouw actie registreren, waarna je een promopakket krijgt om je evenement overal bekend te maken. Inspiratie gezocht? Zo’n actiemoment organiseer je niet in een-twee-drie. Daarom krijgt elke groep deze maand een fancy draaiboek in de bus. Je kunt het ook downloaden op www.maakerspelvan.be.

dubbelp unt

november 2011 15


E t u o t de S t r a A T S k StO

Ontknoop de zakdoek! He herrieschoppers! en ra kwi’s boksten rs be lub lc ee sp ls, be rib lie Speciaa l voor jul er armoede en sociale ov el sp r aa kl n-e nt ka n we ee gaan met ons mee op en led llie Ju . ar ka el in uitsluiting e el, wij zijn de sympathiek stap. Wie zijn wij? W Ka baal. monsters va n de familie Voor arin kinderen voorkomen. wa n ale rh ve len el rt ve e W oop in rtel len, leggen ze een kn ve we er ov ar wa nd ki ieder proberen om verhaa l per en et mo en led Je k. oe hun za kd en zo de problemen va n n ele af tr on te en op kn e verhaa l di erwijs staan ze stil bij nd ele Sp n. se los te op de kinderen leven. Ze erva ren te e ed mo ar in om nt wat het beteke en dat bij te horen. Ze merk t nie er om elt vo t he hoe el ma kkel ijk lijkt, soms he t ch zi ge te rs ee t he wat op jn. ook heel moeilijk ka n zi du s, maar ook een en nk de te na bij en ev Een spel om actief ats leuk, ontspannend en pla te rs ee de in t da el sp wil zijn. Zin om te spelen? llen via info@chiro.be. Je kunt het gratis beste ier op Kijk voor meer speelplez www.maa kerspelva n.be. Groetjes De familie Ka baal

16

november 2011

dubbelpunt


E t u o t de S t r a A T S k StO

Naam: onbekend - Vo ornaam: ook onbekend - Totem: Stou te Stokstaart - Geboortejaar: 1928 - Woonplaats: 3 hoog, tegenover Chir oplein - Hobby’s: geen - Chirover leden? Nee, zot! Oud-scout! - Houdt van: Orde. Tucht. Hoe het vroeger was. - Houdt niet van: chaos, lawaai, kinderen, gebrek aan respect, honden poep, belastingen, house, metal, hi phop, muziek in ’t algemeen, de jeugd van tegenwoordig, het verkeer, he t onderwijs, enz. - Huisdieren: twee goudvissen (Ramses 1 en Ramses 2)

De nazomer doet de buitenlucht zinderen. Na een kwakkelzomer haalt het kwik herhaaldelijk de 20 graden. Chirogroepen in heel het land maken van de warmte gebruik om waterspelletjes te spelen. Overal sproeien tuinslangen en worden er potjes gevuld met water. En dat allemaal tot groot jolijt van de spelende kinderen en hun toeschouwers. Alleen één Chirogroep heeft een toeschouwer die er maar niets aan vindt.

"Zie ze daar bezig, schandalig! Ze moesten eens weten hoeveel mensen het in de wereld zonder water moeten stellen!"

kleerkast waar hij al lang niet meer was geweest. Jaren geleden had hij in de oude stam nog gezorgd voor kleine presentaties. Die snor – hij speelde ooit een Russische oliebaron – en de blonde pruik – een glansrol als Hollandse boer – moeten hem nu onherkenbaar maken. "En in een rijbroek hebben ze me zeker ook nog niet gezien. De ideale vermomming."

Stoute Stokstaart vindt het verschrikkelijk. Hij gluurt uit zijn raam naar de Chirogroep die liter na liter laat neerkletsen op het hete tarmac. Opgewonden geroep en gegil begeleiden het spel dat zo stilaan zijn climax aan het bereiken is.

Hij bewondert zichzelf nog vlug in de spiegel voor hij naar beneden gaat. Om de leiders nog meer te misleiden gaat hij het blokje om.

"En dan ook al dat lawaai erbij. Daar moeten ze toch echt eens iets aan doen. Iedereen muilkorven of zo."

De leider, die dacht dat de laatste ouders al weg waren, kijkt naar het vreemde ventje dat uit het niets opgedoken is.

Net op dat moment is de Chironamiddag om. Eén papa staat ongeduldig te trappelen aan de poort en zodra die opengaat, schiet hij het terrein op en spreekt hij de eerste de beste leider aan die zijn pad kruist. Een verhitte monoloog ontspint zich.

- "Euh, ja. Hoe kan ik u helpen?" - "Awel, mijn zoon, euh... kleinzoon is net thuisgekomen. Kletsnat en met een hese stem. 't Ventje is in de zetel geploft, maakt alles nat en vuil, en stopt niet met klagen dat hij de Chiro niet meer leuk vindt. Dat kan toch niet! Hou die kinderen toch een beetje beter onder controle, zeg! Zo moeilijk is dat toch niet?! In mijnen tijd, hé, ... " - "Excuseer meneer, maar mag ik vragen wie uw kleinzoon is? Ik dacht dat iedereen zich goed geamuseerd had." - "Mijn klei... ah, ja, euh, Peter. Ja, ons Peterken is er helemaal niet goed van."

"Ja, wel, ja!” denkt Stoute Stokstaart met een gemene grijns. “Laat je maar eens goed gaan en geef hem maar zijn vet. Soms wou ik dat ik zelf een ettertje had, puur en alleen om die leiders eens goed mijn gedacht te kunnen zeggen. Maar, wacht eens! Ik hoef toch geen verloren zoon te hebben? Kan ik niet evengoed doen alsof er eentje de mijne is? Dan kan ik me ook eens ongegeneerd laten gaan!" Maar de ondeugende glimlach op zijn gezicht maakt al snel plaats voor een diep in gedachten verzonken, peinzende blik. "Dat gaat zomaar niet. Die blauwhemdjes kennen me nu al. Ik heb een vermomming nodig." Met een snelheid die niet strookt met zijn oude knoken, duikt Stoute Stokstaart in de verkleedlade van zijn kast - een deel van zijn

"Excuseer, bent u een leider van de Chiro?"

De leider, die al snel beseft dat er iets niet klopt, glimlacht. "Ik weet het, meneer, maar eigenlijk doen we dat om het oude ventje dat tegenover ons woont te plagen. Die kan daar echt niet tegen, ziet u." Stoute Stokstaart kan zich amper nog inhouden. Er vormen zich pareltjes zweet op zijn voorhoofd terwijl hij de woorden uit de mond van de leider aanhoort. En net op het moment dat hij diep inademt om dat blauwhemdje eens goed zijn gedacht te zeggen, voelt hij hoe zijn valse snor loskomt. Stamelend verontschuldigt hij zich en hij loopt snel het hoekje om terwijl de leider hem nog naroept. "Kom gerust nog eens langs als er nog problemen zijn. De mening van de ouders vinden wij minstens even belangrijk als die van de leden!”

dubbelp unt

november 2011

17


de leiding van Chiro Bret-Gelieren uit Genk over ouders

“Wij hebben elke week een ‘uitwuifcomité’: enkele leidsters zijn dan vrijgesteld van de opkuis, en zij blijven aan de lokalen staan tot alle ouders weg zijn. Een succesformule!”

Je hebt ze in alle soorten en maten. Ouders die na het bivak komen vragen of de regenjas van kindlief al teruggevonden is, ouders die verwijtend opmerken dat in de plassen springen toch echt geen activiteit is, ouders die vrolijk meespelen of ouders van wie je hun bestaan sterk in twijfel begint te trekken. Dubbelpunt stelde de vraag aan Chiro Bret-Gelieren uit Genk: hoort bij elk van jullie leden ook een mama en papa? Of zijn die ‘oudjes’ voor de leiding een grote wazige vlek?

Lize: “Een wazige vlek!!” (algemene hilariteit) Ine: “Ik ken wel alle ouders van mijn leden, maar dat komt vooral omdat ik leiding geef aan de tiptiens. Die zitten al even in de Chiro en hun ouders zijn dan ook al wat bekender bij de leiding.” Heidi: “Ja, dat klopt. De ouders van de oudste groepen ken ik bijna allemaal, maar dit jaar geef ik leiding aan de kwiks en daar ken ik bijna niemand van.” Lien: “Ik ben nu voor het eerste jaar leidster en ik ken alleen de ouders die we thuis al een bezoekje brachten!” Vincent: “Ik vind wel dat er een groot verschil merkbaar is tussen ouders die zelf in de Chiro gezeten hebben en ouders die nooit in een jeugdbeweging zaten. De meeste ‘Chiro-ouders’ komen vanzelf al eens een praatje slaan en zijn ook aanwezig op alle activiteiten. Ze kunnen ook beter relativeren, heb ik de indruk, en hebben meer vertrouwen in de leiding.”

voor de leden en hun ouders. Je ziet dan inderdaad dat het altijd dezelfde zijn die meespelen, maar die zijn dan ook wel superenthousiast!” Heidi: “Je moet ook niet per se ‘speciale’ ouderactiviteiten organiseren om contacten te leggen. Op traditionele activiteiten zoals een dia-avond kun je ook al eens een babbeltje slaan. En elke week hebben wij een ‘uitwuifcomité’: enkele leidsters zijn dan vrijgesteld van de opkuis, en zij blijven aan de lokalen staan tot alle ouders weg zijn.” Ine: “Zij staan er dan niet alleen voor de kinderen die te laat opgehaald worden. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor ouders. Op die manier durven ze veel sneller op een leidster toestappen. Meestal hebben ze kleine vraagjes, die ze anders niet hadden gesteld of die ze misschien bij andere ouders hadden afgetoetst. Maar door daar te staan, hebben we die ouder toch weer even persoonlijk gesproken!”

Ine: “We proberen de ouders bij de werking te betrekken door af en toe eens iets leuks te doen voor hen. Zo hebben we sinds vorig jaar een 30+-fuif waarop we alle oud-leiding én ouders uitnodigen.”

Vincent: “Bij ons doet de hoofdleider dat. Een goed contact met de ouders komt onszelf trouwens ook ten goede. Als we eens een vrachtwagen nodig hebben of brood voor ons eetfestijn, dan stappen we na de activiteit gewoon af op die ouder met een vrachtwagen en diegene met een bakkerij. Dat werkt veel beter dan mailen of telefoneren.”

Lize: “Op de vriendjesdag nodigen we de ouders ’s morgens ook uit voor een brunch. Daarna doen we een groot spel

Lien: “Op huisbezoek gaan vind ik zelf de beste manier om alle ouders te leren kennen. Dat lukt niet altijd, omdat er in

18

november 2011

dubbelpunt


sommige afdelingen superveel leden zitten en niet iedereen van de leiding een rijbewijs heeft. Daar wordt dan met heel de leiding over gebabbeld en als het echt onhaalbaar is, mogen ze een inschrijvingsmoment houden. We delen dan een briefje uit waarop staat wanneer de ouders welkom zijn.” Ine: “Voor de oudste groepen is zo’n inschrijvingsdag niet echt een probleem, die ouders kennen het reilen en zeilen binnen de Chiro al wel. Maar we zetten toch altijd op het briefje dat wie een persoonlijk gesprek wil, dat gewoon moet laten weten. Dan gaan we daar zonder problemen alsnog op huisbezoek.” Lize: “Vooral ouders van jonge en nieuwe leden hebben veel vragen en stellen het op prijs dat de leiding even langskomt. Zo zien ze ook in wiens handen ze hun kinderen elke week droppen. En op zulke avonden vertellen we en passant ook wanneer we op weekend gaan, en motiveren we hen om naar bepaalde activiteiten te komen.” Vincent: “Normaal gezien gaan we ook voor het bivak nog eens rond. Bij de kleintjes helpt dat soms om hen te overtuigen om mee te gaan. Sommigen zijn toch nog een beetje bang om een week of tien dagen weg te zijn van huis. Maar vorig jaar hebben de meisjes een inschrijvingsdag gehouden voor het bivak en wij gaan waarschijnlijk dit jaar meedoen.”

Ine: “Op een van mijn eerste huisbezoeken wilden we net aanbellen toen de mama opendeed. Zij was bezig het vuilnis buiten te zetten en schrok zich te pletter toen wij daar vlak voor haar neus stonden. Ze begon te gillen, waar wij dan ook weer van schrokken en we gilden dan maar keihard mee. Die mama krijgt nog altijd een grote <cursief>smile<einde cursief> op haar gezicht als ze ons ziet!” Heidi: “Oh Lien, vertel dat van die hond!” Lien: (begint te blozen) “Ja, die had me precies wel graag. Bij één van de gezinnen waar we langsgingen, hadden ze een hond die meteen op me sprong zodra hij me zag. Hij heeft daar ook minutenlang aan mijn schoenen zitten knabbelen en ...” Heidi: “...en toen we gingen zitten, at hij haar sjaal op!” Ine: “Van dat lid zul je waarschijnlijk nooit meer vergeten hoe haar ouders eruitzien.” (lacht) Lien: “Dat weet ik nu al niet meer, ik herinner me alleen die hond!”

Lien: “We proberen er dan wel iets leuks van te maken, met hapjes en drankjes zodat ouders rustig kunnen wachten als andere ouders veel vragen hebben. We zitten per afdeling aan een tafeltje en daarop hangt het bivakthema van de afdeling – zo is dat ook meteen bekend.” Heidi: “Toch is het belangrijk, en zeker voor de jongste afdelingen, dat je minstens één keer per jaar op huisbezoek gaat. Het is ook een makkelijke manier om de kinderen te leren kennen. Je kent hun ouders, weet waar ze wonen, hoe hun gezin eruitziet, enz. ” Vincent: “En je krijgt de hele avond gratis drank! Wij waren onlangs op huisbezoek en de mama vroeg of we niets wilden drinken. We wezen dat vriendelijk af, maar de papa verplichtte ons om toch ten minste één pintje te drinken! En ja, dan kun je geen nee blijven zeggen natuurlijk!” (lacht)

dubbelp

unt

november 2011

19


Ouders en bivak Ze moeten hun kind tien dagen afstaan. Aan jonge leiding. Soms voor het eerst. Zal hij goed slapen? Zal zij niet te veel heimwee hebben? Zal hij er wel aan denken om elke dag een propere onderbroek aan te doen? Laat ze haar natte washandjes wel drogen voor ze de linnenzak ingaan? Wat als hij het helemaal niet leuk vindt? Stel dat er iets gebeurt. Ouders toch, hé.

Vertrouwen is het codewoord!

Betrek de ouders er ook na het kamp bij

Ouders geven je hun kinderen tien dagen in handen. Daar ga je uiteraard uiterst zorgvuldig mee om, daar twijfelen wij niet aan. Maar het zijn vooral de ouders die je daarvan moet overtuigen, en dat doe je nog tijdens het Chirojaar.

Een bivakfilm, een diavoorstelling, een montage van de duizenden foto’s die jullie namen, een ‘verloren voorwerpen’avond, enz. Laat de ouders ook na het bivak meegenieten.

Kinderen die enthousiast thuiskomen van de activiteiten, leiding die voor en na de werking aanspreekbaar is, leiding die verantwoordelijkheid uitstraalt, die ‘pedagogisch verantwoord’ met hun bengels omgaat: het zorgt er allemaal voor dat ouders hun kind de komende zomer met een gerust hart laten meegaan op bivak.

Hoe betrek je ouders bij het kampgebeuren? Informeer hen om te beginnen op tijd. Eerst en vooral over de datum van het bivak, zo kunnen ze hun eigen reisplannen daaraan aanpassen. Maar laat hen ook nu al weten of jullie een bezoekdag plannen of niet.

20

november 2011

dubbelpunt

Í Tip: Sluit je fotomontage af met beelden van de volgende bivakplaats. Zo kunnen de ouders samen met hun kinderen uitkijken naar het komende bivak. Van een teaser gesproken!


s Er zijn voor- en tegenstander

]foto: chiro koka[

Bezoekdag?

te rol in.

l speelt traditie daar de groots

van zo’n bezoekdag, en meesta

aniseren: om gee n bezoekdag org Veel gehoorde argumenten mwee. voorzien. ✸✸Jonge kinderen krijgen hei hen ook nog eens van eten te alle ouders te ontvangen en om atie anis org e hel een is Het ✸✸ ✸✸Zo’n dag ‘breekt’ het kamp. n bezoek krijgen? ✸✸Wat met kinderen die gee aniseren: om we l een bezoekdag org Veel gehoorde argumenten aats ook wel eens zien. ✸✸De ouders willen de kamppl t. r je als groep mee bezig ben ✸✸Het is fijn om te tonen waa t. gaa toe aan p het er op kam of opgehaald worden. Dat ✸✸Ouders kunnen ervaren hoe gaan, kunnen dan gebracht ak biv op en dag tien n gee nog ✸✸De jongste afdelingen die r een klein deeltje op. lost het heimweeprobleem voo het bivak uit tot bezoekdag. voer! Idee: roep de eerste dag van n. Een echte besparing op ver zelf naar de kampplaats brenge en der kin hun feer op. nen aks biv kun e’ ers isch ✸✸Oud ze ook de ‘typ ten, het bedje, enz. Zo snuiven ten de : ren alle inst en een grote pen alle s hel der ✸✸Ze kunnen moeten de kookou akket mee te brengen. Dan chp lun een om gen vra ers ✸✸Je kunt de oud pot soep voorzien. nden tegen het vieruurtje. engde’ activiteit spelen en afro ‘gem een je kun ag idd nam de ✸✸In . het bivak uit tot ‘bezoekdag’ Idee: roep de laatste dag van uimen. besparend en geen gevallen ✸✸Ouders kunnen helpen opr en zelf mee naar huis (kosten der kin hun en nem en ven ✸✸Ze kunnen de sfeer opsnui van heimwee). ken. ‘buffet van overschotjes’ ma ✸✸Voor de maaltijd kun je een die ongevraagd, onaangets zo vervelend als ouders Nie r! ove ijk del dui er eer Wat je ook doet: communic n langskomen’. kondigd en ongewenst ‘eve www.chiroforum.be! oekdag? Ga dan je gang op bez zo’n van nut het r ove n Wil je verder discussiëre

dubbelp

unt

november 2011

21


s u t s i r Ch g n i n Ko Armoe moe 1 1 20 ? Bezinning Een hele dag Chirowerking ? elk com cho Koffiekoeken en Methodiek Opendeurdag in de lokalen? Neem een blokkendoos met blokken van verschillende vormen en kleuren. Laat Spelletjes met alle afdelingen iedereen een blokje kiezen dat iets over hem of haar vertelt. Je kunt dat gebruiaai en door elkaar? Nóg meer law ken als kennismaking of om een gesprek op gang te brengen over ‘mijn plaats in moet wel plezier dan anders? Dat de groep’. Leid in met de onderstaande tekst. le cia spe een : zijn g nin Ko Christus Onze groep is als een blokkendoos zondag in het Chirojaar. of ent We zitten in hetzelfde schuitje, we zijn ongeveer even groot en we zijn allemaal om sm ing Als jullie een bezinn nodig om iets te kunnen bouwen. En toch zijn we allemaal verschillend. Ben ik g vind een viering plannen op die da hevig rood, zonnig geel, rustig blauw of een echte groene jongen? Ben ik een e. Of je op deze pagina’s inspirati kubusje, aan alle kanten recht? Een driehoek met een scherpe punt of heb ik ochie misschien organiseert de par een ronde kant? Ben ik een brugje of ben ik het kleinste blokje van de doos? n met die (eucharistie)viering same verder! jullie? Lees ook dan vooral Verzoeningsmoment Je hebt misschi en al wel van de fa milie Kabaal ge We zijn samen een toren, hoord, maar ke n je hen ook al goed zeven blokken op elkaar. ? Het is een We zijn allemaal verschillend. monsterfamilie die al meer dan Daarom staat de toren scheef. 100 jaar onder de be dden van kinder en woont. Van da aruit hebben ze We kijken naar elkaar. ve el zien gebeuren: Soms zien we alleen onze verschillen. mooie dingen maa r ook droevige en Wie past er echt niet tussen? soms heel oneerl ijke. Veel kinderen le Wie doet ons wankelen? ven in armoede en daar kunnen de Kabaals niet go ed Soms zien we de rijkdom: tegen. De klei ns te m aa kt altijd het zoveel kleuren, meeste ‘laweit’. Als Meponki op zoveel vormen. zijn trompetten blaa st, sta je er lie Onze toren is uniek. ve r niet naast. M aar een geluk da t Meponki zijn to We zeggen tot elkaar: eters enkel gebr uikt om de aandacht je mag zijn wie je bent. van iedereen te We staan dicht bijeen trekken. Want stel je voor! en laten elkaar niet vallen.

22

november 2011

dubbelpunt


Op een Chirofeest als Christus Koning mag Meponki niet ontbreken, of wat had je gedacht? Hij feest graag en amuseert zich vooral wanneer IEDEREEN welkom is.

et de wereld uit! Niet zomaar een koning

Armoe moet de wereld uit! Het jaarthemalied: zing het, speel het, projecteer het filmpje, maak duidelijk dat armoede een onrecht is.

Meer inspiratie nodig? ✸✸Tekstenboekje Spoor ZeS: ‘De jongen van de vensterbank’ ✸✸www.warmvoorarm.be ✸✸De nationale Chiroproost: Els.VanDoren@chiro.be

Wie een (eucharistie)viering houdt, kan in het 25e en 26e hoofdstuk van het Matheüsevangelie de verhalen vind en waarin Jezus als Christus Koning wordt gezien.

Aanstekelijke mensen

Er zijn zo van die mensen: mensen die maken dat je je beter voel t, al van het moment dat ze binnenko men, dat je hun stem hoort aan de telefoon of aan het nummer ziet dat zij het zijn. Er zijn zo van die mensen: mensen die je verder laten dromen dan vandaag, die durven hopen, die verwachten – en daarin besmettelijk zijn. Er zijn zo van die mensen.

Aanstekelijke Jezus

En er is nóg meer materiaal voor je Chiroactiviteiten! Er zijn geen stoute kinderen. Alle kinderen zijn welkom en mogen meespelen. De Sint komt overal en over enkele weken is het Kerstmis. Spoor ZeS maakte weer steengoed materiaal voor de campagne van Welzijnszorg. Net zoals bij ons gaat het over armoede bij kinderen en jongeren. Info en bestellen: spoorzes@chiro.be.

Sinds eeuwen hebben mensen aan elkaar doorverteld wat voor een won dere mens Jezus was. Sommigen van de eerste enthousiastelingen hebben ook neergeschreven wat Jezus deed en wat hij voor hen betekende. Ze heb ben hem ervaren als iemand die hele nd was, die mensen kon genezen. Vele gebeurtenissen en verhalen hebben ze opgetekend: hoe hij mensen durf de uitdagen met vragen als ‘Wie ben je?’ , ‘Waarom leef je?’, ‘Waarom leef je niet voluit?’. Hij hielp mensen opstaan, opnieuw zien en hun leven weer in handen nemen. Mensen voelden zich bevr ijd, konden weer rechtop lopen omd at ze weer vertrouwen kregen in het leve n en in zichzelf. Hij trok zich niet veel aan van wat gan gbaar of gepast was. Hoewel sommigen het hem kwalijk namen dat hij de regels niet respecteerde, liet hij mensen voorgaan op wetten.

platzak

De jongen van De vensterbank

Tekstjes Mensen aan het woord Denk- & doetips Methodieken

dubbelp

unt

november 2011 23


g a d r e d u o l e Ribb Het nieuwe werkjaar begint stilaan op gang te komen en je ribbels hebben er al enkele Chironamiddagen opzitten. Hoog tijd dus om ook de mensen eens wat beter te leren kennen die hun kinderen nu al meer dan een maand aan jullie toevertrouwen. Wie zijn zij? wie jij bent? En wat spoken hun ribb Weten zij els zoal uit in de Chiro? De geschikte for mule voor een kennismaking: een â&#x20AC;&#x2DC;ribbelouderdagâ&#x20AC;&#x2DC;. Wi j helpen jullie creatieve geesten graag op gang: lees hier alles over de ribbelouderdag en hoe die er zoal kan uitzien.

start Begin de ouderdag met een leuk onthaal. Zo kun je de ouders aan de toegangspoort verwelkomen met een kopje koffie. Breng hen alvast op de hoogte over het verloop van de dag en pols eens naar wat hun ribbel hen zoal verteld heeft over de Chiro. Start de activiteiten in het ribbellokaal. Geef de ouders daar een plaatsje tussen of achter de ribbels zodat ze zich meteen een deel van de groep voelen, en vertel hen wat er te gebeuren staat. Misschien kun je, als er voldoende leiding is, ook een rondleiding geven in de lokalen. Ook leuk: presenteer de plannen voor het volgende werkjaar en probeer een correct beeld te geven van een Chironamiddag. Voorzie zeker een vraag- en antwoordmomentje zodat alle ouders de kans krijgen om vragen te stellen. Ondertussen kan een ander deel van de leiding de ribbels bezighouden. Je kunt gewoon een spel spelen, maar je kunt hen evengoed inschakelen in het verloop van de ouderdag. Waarom maak je geen hapjes voor een klein feestje op het einde van de dag? Je ribbels kunnen blokjes kaas op stokjes prikken, een snoeptaart maken, chips in kommetjes doen, enz. En ook voor de versiering kunnen ze zelf zorgen: slingers knutselen, onderleggers inkleuren, schilderijen maken om aan de muren te hangen, enz.

24

november 2011

dubbelpunt


ribbels

spel Na de inleiding wordt het hoog tijd dat de ouders zelf eens een Chironamiddag beleven. Maak duo's van ribbels en ouders (let er wel op dat ribbels van wie de ouders niet konden komen door een andere ouder onder de hoede worden genomen). Laat hen in die duo's een kleine competitie houden aan de hand van de volgende spelletjes en wissel die af met groepsopdrachten. De ribbel moet een geblinddoekte ouder over een parcours gidsen. Dat kan bijvoorbeeld een ‘mijnenveld’ van lege frisdrankflesjes zijn die ze moeten ontwijken. De ribbel kan de ouder bij de hand nemen of instructies geven – kijk naar wat mogelijk is bij je ribbels. Verdeel de duo's in twee ploegen. Laat ze als paard en ruiter een afstand afleggen in estafettevorm. Je kunt er eventueel ook enkele hindernissen aan toevoegen. De ploeg van wie alle duo’s als eerste de afstand afgelegd hebben, wint. Speel ‘Dikke Bertha’ waarbij de duo's samen moeten blijven. Een team is er pas aan wanneer ze allebei opgetild zijn of wanneer ze elkaar losgelaten hebben. Zet de ouders en de ribbels in vier rijen in de vorm van een kruis. Eén speler loopt rond het kruis en gaat plots achter één van de rijen staan. Wanneer de speler weer vertrekt, moet heel de rij hem of haar volgen tot ze weer op hun oorspronkelijke plaats staan. Wie als laatste aankomt, moet nu rondlopen. Vorm met heel de ploeg een ‘krokodil’ door de schouders van de speler voor je vast te nemen. De voorste speler moet nu proberen met een bal zijn 'staart' (de laatste speler) te raken. Wanneer dat lukt, komt de laatste speler naar voren en moet die proberen de nieuwe staartspeler aan te gooien. Maak een reeks opdrachten waarbij ouders en ribbels om de beurt bevoordeeld zijn door hun grootte en gewicht. Voorbeelden: limbodansen en hoogspringen, estafette onder een stoel en boven een stoel, door fietsbanden kruipen en door autobanden stappen, enzovoort. Alle ouders staan op een lijn. Terwijl ze in één adem 'aaaa' roepen, moeten ze zover mogelijk van de lijn proberen te geraken. De ribbels krijgen allemaal een krantenknuppel waarmee ze hun ouder mogen meppen als die buiten adem is geraakt en nog niet terug achter de lijn is. Zet de duo's per twee in een fietsband. Verdeel ze in twee ploegen en speel zo een voetbalmatch. Je kunt de ribbels ook tegen de ouders laten spelen. Zo staat iedereen met iemand van hun eigen grootte in een fietsband en is er minder kans om meegesleurd te worden in de band.

slot Nu voor eens en voor altijd bepaald is wie de besten zijn – de ribbels! – kan iedereen napraten op het feestje dat de ribbels voorbereid hebben. Zorg er ten slotte voor dat je de goede banden die je na zo’n dag gesmeed hebt ook onderhoudt. Enkele tips: Maak tijd voor de ouders. Ga tien minuten voor de activiteit aan de poort staan en sluit je na de activiteit niet meteen op in het leidingslokaal. Spreek de ouders spontaan aan wanneer ze hun kind komen ophalen. Vertel hen over wat jullie gedaan hebben en welke spelen hun kind het leukst vond. Informeer de ouders over de Chiro en de activiteiten van je groep. Dat kun je doen in jullie Chiroblaadje, maar evengoed door eens een babbeltje te slaan.

dubbelp

unt

november 2011 25


Het vulkaanspel Een spel met een explosief kantje

Wat als... er ook in België vulkanen waren? vulkanen geen lava, maar iets véél lekkerders uitspuwden? vulkanen ook miniatuurfamilieleden hadden die ongevaarlijk zijn? vulkanen in een bos stonden? vulkanen geld opbrachten? dit een speelclubspel was?

Doel Elke ploeg probeert zoveel mogelijk lava (popcorn) te verzamelen. Daarvoor moeten ze geld verdienen waarmee ze grond rond de vulkaan kunnen kopen.

Speluitleg Verdeel de speelclubbers in twee ploegen en span een lint in het midden van het bos dat twee kampen van elkaar scheidt. Alleen op je eigen helft ben je veilig. Voor het spel begint, verstoppen beide ploegen op hun eigen speelhelft minivulkaantjes: plastic bekers met gekleurd papier eromheen. De speelclubbers krijgen een armband (een leven) in dezelfde kleur. Baken op de middenlijn tussen de twee kampen ook een gevangenis af. Vanaf nu kan het spel beginnen: een zoektocht naar de minivulkaantjes van de tegenpartij. Die leveren geld op, maar op de andere speelhelft zijn de speelclubbers niet veilig. Word je getikt, dan geef je je leven af en moet je een minuut in de centraal gelegen gevangenis gaan zitten. Als de tijd om is, ligt er een nieuw leven klaar. Wie twee levens afgepakt heeft, kan in ruil daarvoor bij de gevangenis $ 1 krijgen. Ook voor een minivulkaan krijg je $ 1. Met het verzamelde geld kunnen de speelclubbers eigendommen kopen rond de supervulkaan in het midden van het spelterrein: een gepimpt gasvuurtje, waarmee je op het einde van het spel popcorn maakt. Rond de vulkaan ligt een groot rooster dat verdeeld is in vakjes. Elk vakje kost $ 2. Er zijn ook grotere lapjes beschikbaar voor $ 4 of voor $ 6. Je mag die prijzen tijdens het spel gerust aanpassen. En je kan ook een boeman of -vrouw aan het spel toevoegen. De speelclubber die daarvan verliest in een spelletje blad-steen-schaar verliest ook een leven. Als het spel erop zit, maak je de popcorn. Je mag alleen de popcorn opeten die op het land van jouw team terechtkomt.

26

november 2011

dubbelpunt


speelclub Hoe verdelen?

Tips & tricks

Laat de speelclubbers een schoen naar een willekeurige boom gooien. De helft die er het dichtst bij ligt, vormt een ploeg. Of: de eigenaars van de eerste, de derde, de vijfde, enz. schoen die er het dichtst bij ligt, zitten samen in een ploeg.

Voorzie genoeg tijd om het bos en de grote vulkaan klaar te maken. Leg het rooster op een effen ondergrond, zo vermijd je rollende popcorn. Armbanden als levens? Zoek oude T-shirts, knip er repen uit van plusminus vijf centimeter, trek er eens goed aan zodat de stof oprolt en leg er een knoopje in. Zo hebben je leden meteen een leuk aandenken aan het spel. Test het poppen van de popcorn op voorhand uit, zo weet je hoeveel tijd je nodig hebt en hoe groot het rooster moet zijn.

Made by Lise en Karlijn Van Daele ro St.-Jozef De speelclubmeisjes van Chi p een uit Rijkevorsel hielden op kam l. Mazzel kreeg verjaardagsfeestje voor Mazze ere snoepjes en deze brief in de bus mĂŠt lekk macramĂŠbandjes!

dubbelp

unt

november 2011 27


! ) t e i n ( t a d n a k Mijn papa To Do! Nodig de papa’s van je rakwi’s op voorhand uit. Zeg er meteen bij dat het zal gaan om een spelnamiddag en dat ze het tegen hun groene bengels moeten opnemen. Zo weten ze meteen waar ze aan toe zijn. Kunnen of willen de papa’s niet meedoen? Neem het dan als leiding zelf op tegen je leden!

]foto: jan van bostraeten[

Rakwi’s komen graag naar de Chiro omdat ze daar kunnen ravotten en zot doen zonder hun mama en papa in de buurt. Een Chirozondag mét ouders zal hen dus niet echt interesseren. Of toch? Stel nu eens dat je er een echte uitdaging van maakt. Dat de rakwi’s het moeten opnemen tegen hun papa’s, bijvoorbeeld. Ken jij een rakwi die zich niet van z’n strafste kant wil laten zien?

28

november 2011

dubbelpunt


Rakwi Materiaallijst rs of leidsters Foto’s van de ouders van enkele leide lingen) (ook leiding van de andere afde Foto’s van die leid(st)ers Nagels Hamer Dik stuk hout (bv. boomstronk) ling (2x) Een niet al te gemakkelijke staartde Pennen Papier Trektouw Eieren Vorken Kleine kommetjes Petanquespel Intacte binnenbanden voor een fiets 2 fietspompen Kiwi’s Wegwerpscheermesjes Scharen Voetbal 2 lege vuilniszakken 2 lippenstiften

1. Nageltje-klop Sla in zo weinig mogelijk pogingen een nagel in een dik stuk hout. Als je in meerdere ploegjes speelt, kun je ook voor de volgende variant gaan. Klop telkens op een nagel die niet van jezelf is. Als je nagel als eerste of als voorlaatste helemaal in het hout zit, heb je verloren. 2. Staartdeling Los een staartdeling op volgens de regels van de kunst. Rakwi’s leren dat op school, dus ze zouden dat minstens even vlot moeten kunnen als hun papa’s. 3. Provincies Som de tien provincies van België op mét provinciehoofdstad. Ook dat komt recht uit de lessen van de rakwi’s. 4. Touwtrekken Dit doe je het beste met de hele groep. 5. Eieren kloppen Klop om het snelst eiwit op met een vork. 6. Petanque Een spelletje uit de oude doos: speel petanque.

Speluitleg Verzamel op voorhand foto’s van enkele leid(st)ers en foto’s van hun ouders. We spelen een soort “Wie is het?” waarbij de rakwi’s en de papa’s zo snel mogelijk de juiste ouders bij de juiste leider of leidster moeten plaatsen. Ze nemen het tegen elkaar op aan de hand van enkele uitdagingen. Wie de uitdaging wint, mag een ja-neevraag stellen en een gokje wagen in het grote “Wie is het?”-spel. Per juiste combinatie krijg je één punt. Het team met de meeste punten op het einde is de winnaar. Zodra een juiste combinatie leiding/ouder geraden is, plak je hun foto’s bij elkaar.

Tips Als je met de leiding tegen de rakwi’s speelt, laat dan enkel de rakwi’s raden in het “Wie is het?”-spel. Jij weet namelijk nog wel hoe je bloedeigen vader eruitziet en die van je medeleiding ken je vast ook. Als je rakwigroep klein is, kunnen ze het makkelijk als één groep opnemen tegen de papa’s. Is je ploeg groot, dan splits je ze beter op in kleinere teams. Hetzelfde geldt dan voor de papa’s.

7. Pompen Pomp een lege fietsband zo snel mogelijk op. 8. Scheren Papa’s moeten zich regelmatig scheren, maar kunnen ze dat ook als het niet om hun eigen kin gaat? Scheer een kiwi zonder de schil te verwijderen. Let er wel op dat alles veilig verloopt. 9. Gras maaien Papa’s maaien thuis het gras en zijn daar dus ontzettend goed in. Knip om het snelst een vierkante meter gras met een schaar. 10. Voetballen Wat papa’s weleens doen in hun vrije tijd: voetballen. Maar wie kan de meeste goals scoren? 11. Vuilnis buitenzetten Nog een werkje dat de papa’s meestal voor hun rekening nemen: de vuilniszakken buitenzetten. Leg een lege vuilniszak tegen je buik en loop er zo ver mogelijk mee zonder hem vast te houden. 12. Kussen Wie is het populairst: de rakwi’s of de papa’s? Verzamel op je gezicht zoveel mogelijk lippenstiftkussen van meisjes die je in de buurt van je spelterrein tegenkomt.

dubbelp

unt

november 2011 29


Titosoldaten inlooppas De tito’s krijgen een militair onthaal. Barricadeer de deur van het lokaal met een tafel en laat je leden eronderdoor kruipen. Geef sommigen een groene en anderen een rode streep verf op hun gezicht (twee duidelijke groepen) en zet hen meteen in twee aparte rijen. Iemand van de leiding, in legeruniform, declameert plechtig en met een uitgestreken gezicht: “Zo, en dan gaan we nu de aanwezigheden controleren. Gelieve, wanneer ik uw naam noem, luid en duidelijk ‘ja, commandant’ te roepen en ter bekrachtiging even in spreidstand te gaan staan.” "En dan volgt nu het belangrijke ogenblik, waarop wij onze vlag hijsen. (vlag wordt gehesen) Na dit toch wel ontroerende moment willen wij jullie welkom heten. Sinds de dienstplicht afgeschaft is, zien we niet meer elk jaar zo’n grote lichting kandidaten. Maar let wel op: niet iedereen mag zomaar bij het leger. Daarvoor moeten jullie speciale proeven doorstaan en andere soldaten uitschakelen.”

30

november 2011

Speluitleg

Elke groep krijgt een kaart die in vakjes verdeeld is. Daarop duidt elke ploeg haar kamp aan door één vakje in te kleuren. Het is de bedoeling dat je het kamp van de tegenstanders vindt en plat bombardeert. Een soort zeeslag dus, maar dan op het land. De bommen die daarvoor nodig zijn, kun je in de loop van het spel verdienen door opdrachten te winnen. A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

Hoe bombardeer je een kamp? Als een ploeg drie bommen verdiend heeft, mag ze een bombardement uitvoeren op de grote kaart – een identieke vakjeskaart maar dan zonder de coördinaten van de kampen. Let wel: wie bommen werpt op een vakje blaast ook de aangrenzende vakjes op. Bijvoorbeeld: een bom op D3 blaast ook C2, C3, C4, D2, D4, E2, E3, E4 op. Als het kamp van de tegenstander geraakt wordt, is die ploeg verloren en is het spel voorbij. A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

Extra Tijdens de proeven wordt er ook een ‘nummerspelletje’ gespeeld. Elke groep kiest een generaal. Die schrijft een reeks nummers op zijn of haar voorhoofd. Het is de bedoeling dat je die reeks zolang mogelijk geheimhoudt. De tegenstanders proberen die uiteraard te ontfutselen. De tito’s mogen de nummers van hun generaal beschermen (voorhoofd bedekken, omsingelen, enz.). De groep die als eerste de nummers van de andere groep ontcijferd heeft, krijgt een bom.

dubbelpunt


tito De militaire proeven Krijgers en soldaten rskanaten, stellen zich op aan wee Twee ploegen, krijgers en sold 's: ndo ein. De leiding geeft comma ten van een afgebakend terr it", ldaten, twee passen achteru "Krijgers, een stap vooruit", "So nt zegt me mo n eve geg ts", enz. Op een "Krijgers, een stap naar rech ". en! vall aan : vallen!" of "Soldaten de spelleid(st)er: "Krijgers: aan de van ’s rt dan zoveel mogelijk tito De genoemde groep probee Wie r ze hun thuisbasis bereiken. andere ploeg aan te tikken voo . ste overblijft, verdient een bom getikt is, ligt eruit. Wie als laat

Levend lijk werpen De ploegen stellen zich op aan weerskanten van een afgebakend terrein. In elke ploeg krijgt iedere tito een nummer. Gebruik dezelfde nummers voor de twee ploegen. Als dat gebeurd is, roept de leiding een nummer af. De twee tito’s met dat nummer worden door twee ploeggenoten opgepakt en naar het midden gedragen. In het midden ligt een zakdoek. De tito die als eerste op de zakdoek ligt, heeft gewonnen. Speel het spel enkele keren zodat iedereen aan de beurt komt. De groep met de meeste punten wint en verdient een bom. Richten “Wij durven en willen jullie, om de veiligheid te garanderen, geen geweer geven. Toch moeten jullie goed kunnen mikken en dat gaan we oefenen door blikken om te werpen." Zet een stapel blikken op een tafel. De tito’s proberen die om de beurt omver te gooien met een tennisbal. Elke tito krijgt drie kansen. De groep die in totaal de meeste blikken omvergooit, is de winnaar en verdient een bom.

Spieren kweken Militairen moeten een goede fysiek hebben. Elke ploeg vaardigt vier spelers af. Zij moeten sit-ups doen, pompen, touwtjespringen en muurzitten. Degene die dat het langst volhoudt, wint en verdient een bom.

Vlaggenroof e ploegen Een afgebakend terrein, twe an links tera (krijgers en soldaten). Ach teraan ligt de vlag van de krijgers, ach De krijgers rechts die van de soldaten. aten links. starten rechts vooraan, de sold De krijgers beginnen. van de Eén krijger loopt naar de vlag mogen alle soldaten. Vanaf dat moment en te tikken. soldaten hem of haar prober ft hij of blij Als de krijger getikt wordt, aan de zij ter plaatse staan. Dan is het ens weer soldaten. Wanneer er vervolg zijn of haar een krijger vertrekt, kan die rijden en bev e ploeggenoot met een tikj de r vlag kunnen ze samen verder naa lst de vlag lopen. Bedoeling: om het sne naar je en ren ove ver j van de tegenparti wint, die eg plo eigen kamp brengen. De verdient een bom.

Morsetekens Elke ploeg krijgt een opgave. Die moeten ze ontcijferen met behulp van de morsecode. Wie daar als eerste in slaagt, wint en verdient een bom.

hindernissen Samenwerken tijdens behulp van den zich aan elkaar vast met De leden van elke ploeg bin tegen elkaar twee ploegen nemen het nu touw en/of fietsbanden. De rs het snelst urs. De groep die het parcou op in een hindernissenparco bom. aflegt, wint en verdient een er een zeil, muurtjes kruipen, sluipen ond Tips voor het parcours: over door autobanden, enz. springen over balken, lopen

Door bergen en rivieren Als soldaat moet je geregeld een rivier oversteken. Als training steek je met je ploeg een afgebakend terrein over zonder een voet op de grond te zetten. Iedere ploeg krijgt hiervoor drie stoelen. Wie eerst de overkant bereikt, wint en verdient een bom. Als iemand valt, moet de hele groep opnieuw beginnen.

Zaklopen “Als je gevangengenomen wordt, moet je je zien te redden. Zelfs als ze je voeten aan elkaar gebonden hebben. Vandaar deze proef: zaklopen.” Elke ploeg krijgt een jutezak, waarmee alle spelers een bepaalde afstand moeten overbruggen. De ploeg die daar als eerste mee klaar is, wint en verdient een bom.

Door bergen en rivieren Aardappelen schillen. "Hier hoeft geen uitleg bij: wie wil eten, moet werken.” De ploeg die als eerste een zak aardappelen schilt, wint en verdient een bom. Tip: laat de tito’s zelf naar aardappelmesjes op zoek gaan.

dubbelp

november 2011 31 unt november


Waar zijn die

Je keti’s zetten al eens graag een stapje in de wereld. En de voorbereiding om naar een fuif te gaan, wordt algauw een hele onderneming. Het begint bij de ouders overtuigen en gaat verder met uren twijfelend voor de spiegel staan. En dan zijn er ook nog die verdomde zenuwen omdat die knappe griet of stoere bink er misschien zal zijn. Hoe pakken je keti’s dat aan? En waar kun jij hen nog bij helpen?

Hindernissenparcours der fuiven Knutsel een (bestaand) ganzenbord om tot hét hindernissenparcours der fuiven. Het doel van die avontuurlijke fictieve tocht? De fuif overleven zonder kleerscheuren en goed en wel thuis geraken. Veiligheid voor alles!

Fuifevenementjes Slechte start. Je mag niet naar de fuif van je ouders. Hou een overtuigend pleidooi om toch te mogen gaan. Je treuzelt voor de klerenkast. Sla een beurt over. Je haar zit niet goed. Maak drie verschillende kapsels bij jezelf. De deur gaat open en iedereen wil zo snel mogelijk naar binnen. Speel ‘Dikke pik’. Je favoriete nummer! Doe een dansje. Er morst iemand een beker drank over je. Wissel van kleren met je linkerbuur. Je voeten doen pijn. Speel schoenenpetanque met heel de groep. Je zoekt een plekje om rustig iets te drinken, maar het is te druk. Ga met zoveel mogelijk op één stoel zitten terwijl iedereen een beker water vasthoudt. Je hebt te veel gedronken. Draai tien keer rond je vinger en loop het terrein over. Alcoholtest: blaas een ballon kapot. Wie laatst is, slaat een beurt over. Je ziet een hottie staan. Haal je beste pick-up line boven. Bijvoorbeeld: “Ik schrijf een telefoonboek. Mag ik je nummer?” Je weet niet meer waar je bent. Speel ‘Waar ben ik?’. Je hebt ruzie met de security. Speel ‘Dikke Bertha’ met heel de groep. ‘Uitbrekertje’ is ook een optie. Je wilt drinken gaan halen maar het is druk aan de toog. Zet drie passen achteruit. Je brengt een dronken vriend naar huis. Speel ‘Paard en ruiter’ met heel de groep. Je krijgt honger en gaat een pita eten. Sla een beurt over. Je wilt naar huis en krijgt een lift van de leiding. Ga vijf passen vooruit. Je komt thuis en moet stil zijn om je ouders niet wakker te maken. Speel ‘Suezkanaal’.

32

november 2011

dubbelpunt


keti

handjes?! say what?

Dikke pik

Tip!

Een keti staat in het midden van een afgebakend terrein, met de benen open. Na het fluitsignaal kruipen de andere keti’s om het snelst onder zijn of haar benen en lopen ze door naar de andere kant van het veld. Wie laatst aankomt, gaat mee in het midden staan, achter de keti in het veld. Zo vormt er zich een alsmaar langer wordende tunnel.

Wissel gerust af tussen actieve en passieve spelen. En duik eens in je eigen fuifverleden om originele opdrachtjes, spelletjes of vakjes te verzinnen!

Schoenenpetanque Petanque met je eigen schoenen.

Waar ben ik? Alle spelers krijgen een etiket op hun hoofd met een plaats. Je moet door ja-neevragen te stellen zo snel mogelijk raden waar je bent.

Dikke Bertha De keti’s proberen aan de overkant van het veld te geraken zonder dat ze opgetild worden door de ‘Dikke Bertha’. Als dat wel gebeurt, helpen ze Bertha.

Uitbrekertje Eén keti staat in het midden, de anderen vormen er een stevige kring rond door hun armen in elkaar haken. Na het startsignaal probeert degene in het midden uit de kring te breken: al duwend, klimmend, enz. Let wel op de veiligheid!

Paard en ruiter Vorm duo’s: een paard met op z’n rug een ruiter. De keti’s gaan op die manier in een kring staan. Bij het fluitsignaal springen de ruiters van hun paard, lopen ze om de kring heen, kruipen ze onder de benen van hun paard naar het midden van de kring en blazen ze om het snelst op het fluitje dat daar ligt.

Suezkanaal

]foto: jan van bostraeten[

Zet enkele tafels zo dat ze een smalle gang vormen. Tussen de tafels staat een geblinddoekte keti met een papieren knuppel. De anderen proberen nu het kanaal over te steken – ze lopen tussen de tafels door – zonder dat de geblinddoekte hen kan raken.

dubbelp

unt

november 2011 33


Moederke en vaderke Kinderen, een helse karwei. Ze halen graag deugnieterijen uit en vragen veel energie. Als je hun ouders moet geloven, toch! Maar wat weten jouw aspi’s over kinderen opvoeden? Neem de proef op de som en daag hen uit om een paar dagen ‘moederke’ en ‘vaderke’ te spelen: het ideale rodedraadspel voor een aspiweekend. Dé opdracht voor het weekend: breng een ei groot. Net als kinderen opvoeden, zal dat niet van een leien dakje gaan. Organiseer op voorhand – lees: voor het weekend – een babyborrel en nodig je aspi’s uit. Daar kunnen ze kennismaken met hun eitje.

.....................

Beste ........................................

kind. Chirojeugd je n va te or bo ge de t Proficiat me or een babyborrel. vo t ui je t dig no en er Vlaand ........................... Wanneer: ................................ ........................... Waar: ........................................

De opdrachten

Tip:

Maak je aspi’s ’s nachts wakker om borstvoeding te geven en verzin er een leuke opdracht bij.

Vrijdag: creëer een babyvriendelijke omgeving

Zaterdag: dag van de kinderziekten

Laat de aspi’s een veilig nestje bouwen voor hun eitje. Het materiaal daarvoor verdienen ze tijdens de babyquiz. Een voorbeeldquiz vind je in de Spelendatabank: www.chiro.be/spelendatabank.

Elk eitje krijgt een kinderziekte. In de loop van de dag geef je kleine opdrachtjes. Wie die tot een goed einde brengt, verlost zijn of haar kind van de ziekte.

n vige spele Ga voor he een doek i’s het ei in sp a e d l ij terw gen. chaam dra rond hun li

Tip:

Enkele opdrachten: Í Bind het ei in een draagdoek rond je lichaam en leg daarmee een parcours af. Als het ei kapotgaat, is het kleintje dood. Í Hang een pamper met een wasspeld aan de wasdraad. Hang hem zo dat hij openvalt. Spuit er water

op tot hij naar beneden valt. Í Maak fruitpap zonder je handen te gebruiken en eet ze daarna op – ook zonder je handen te gebruiken. Í Vind om het eerst een kinderspeeltje terug in het lokaal. Í Win op de kermis een knuffel voor je baby door een toren blikken om te werpen of ringen rond flessenhalzen te gooien.

Tip voor grote groepen: kop

Vorm oeden. pels die samen een eitje opv

34

november 2011

dubbelpunt


aspi

Zondag: nieuw leven Op de nacht van zaterdag op zondag zijn er veel kinderen gestorven. De aspi’s kunnen hun kind weer levend maken door zwangerschapsoefeningen te doen. Je vindt er met hopen op YouTube.

Tip:

Geef op de dag van de kinderziekten elk ei een gemeenschappelijke aandoening. Windpokken bijvoorbeeld, en plak op alle eieren rode stippen. ‘s Nachts kunnen de aspi’s de ziekte dan doorgeven aan anderen. Elk ei dat de volgende ochtend meer rode stippen gekregen heeft, overleefde de nacht niet.

dubbelp

unt

november 2011 35


Workshopweekend

Ga mee op dé Kerst-SB!

wilt. Je je de kans om te leren wat je Een heel weekend lang krijg Chiro ep, gro SB, wat is dat? volgt. Spelen in kleine kiest zelf welke workshops je acng, Op IK toverde je met spelen: je veranderde de spelregels, paste n met ouders, conflicthanteri en pr, pit in je ploeg, omgaa opties het terrein aan en gebruikte de zotste materialen. Variëren was voor gevorderden? Check alle tive reviewing of nietsdoen er troef! Op SB doen we daarmee verder én zetten we nog meer samen op en stel zelf je topprogramma end. Chirothema’s in de kijker. Je leert inspelen op grillen en groleek www.chiro.be/workshopw len van je leden. Het verloop van jouw leidingskring komt ter volgde sprake. Je staat stil bij je leidingsploeg en de rol die jij daarin s een jaar leiding is, IK en SB Wie mag mee? Al wie minsten maar de, volg SB nog geen IK en speelt. Je zoekt naar partners die jouw Chirogroep ondersteuen dit jaar 17 is of wordt. Wie ft, mag hee g e jaar leidingservarin nen en we geven tips mee over hoe je er het beste mee kunt wel minstens 18 jaar is en twe omgaan. Tussendoor leef je je uit in een groot ingekleed spel, ook mee. elinravot je erop los bij de massaspelen, schraap je je keel voor een en nationale Chiro-enthousiast Ook gewesters, verbonders om de zangstonde, noteer je de volgende Chirofuiven in je agenda en nadien zelfs de bundels mee gen mogen mee: zij krijgen leer je een massa nieuwe mensen kennen. kunnen begeleiden. gevolgde workshops zelf te Kortom: je beleeft vijf fantastische Chirodagen! Prijs? 38,50 euro in Waasmunster Waar? Chirohuis Heidepark ber Een SB in de kerstvakantie? Wanneer? Van 11 tot 13 novem opweekend rksh Heeft vele voordelen! /wo Inschrijven: www.chiro.be ✸✸ Je blijft in de feeststemming tussen Kerstmis en Nieuwjaar, missie Vorming en dus geen kans op verveling. Word Facebookvriend van de com Workshopweekend. ✸✸ We spelen (waarschijnlijk) in de sneeuw! volg de laatste nieuwtjes over het ✸✸ Het menu van Heibrand ziet er net iets feestelijker uit! ✸✸ Je leert superveel nieuwe mensen kennen, ook van buiten je eigen verbond! Bij het woord Chiro de nk je aan leden en ee ✸✸ Je krijgt het beste kerstcadeau: een extra Chiroboost! n leidingsploeg. Vaak staat er achter zo’n Ch irowerking ook nog ee n vurig supporter: de volwassen begeleid(s t)er. Speciaal voor he Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat! n org aniseren we de VB-dag. Waar? Chirohuis Heibrand in Westmalle Leer er andere VB’s en hun trucjes kennen, wi Wanneer? Van 26 tot 30 december ssel ervaringen uit en laat je door het he le aanbod van de Gro Inschrijven: www.chiro.be/sb ep sleidingscommissie leiden. Ervaren VB of net nieuw? Iedereen we lkom! Neem gerust je kinderen mee, er is kinderopvang voorzien s! kan je dit is Dan . 1? 201 Wil je nog op SB in

VB-DAG

dagen! Schrijf je in voor die fantastische vijf attest! tor ma www.chiro.be/SB | IK + SB = ani

Wie mag mee? VB’s Prijs? 10 euro (kindero pvang is inbegrepen) Waar? Chirohuis Heibr and in Westmalle Wanneer? 26 novemb er van 9.30 tot 16 uur Inschrijven: www.chiro.b e/vbdag of 03-231 07 95

vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming

cursus@chiro.be = inschrijven voor een cursus

www.chiro.be/vorming = inschrijven voor een cursus

attesten@chiro.be = info over attesten en cursusadministratie Café ID

november 1

2

3

avontuurlijke tocht DAA (Leuven-Heverlee)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VB-dag 15

16

17

Workshopweekend (Heidepark)

36

november 2011

dubbelpunt

18

19

20

21

december

22 23 24 25 26

Bene Deluxe (Antwerpen)

27

28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoofdanimatorweekend (Heibrand) Groepsleidingsweekend (Heibrand)

11

12

13

14

15

16


6

Groepsleidingsweeke

nd DAA-Feestactiviteit: Avontuurlijke tocht in Leuven

Vanaf dit werkjaar kri jg je een volledig nieuw e cursus. De focus ligt op je plo eg leren motiveren. Da arnaast gaan we dieper in op crisismanagement en bie den we je ‘tips and tricks’ aan om leiding geven ma kke lijk er te maken. Verwacht je nu een droge cursus waari n we je feiten presenteren? Niets is minder waar. Het GLW is een doe-cursus, wa arna je met concrete tips naar je Chirogroep terugkeert. Natuurlijk zijn we er niet enkel vo or groepsleiding en VB’s, ook geïnteresseerd e leiding is welkom! Wie mag mee? Ervaren leiding en VB’s. Lees op www.chiro.be/groepsl eidingsweekend of je in aanmerking komt. Prijs? 38,50 euro Waar? Chirohuis Heibr and in Westmalle Wanneer? 25-27 nove mber (of de volgende editie: 2-4 maart) Inschrijven: www.chiro.b e/groepsleidingswee kend of cursus@chiro.be

Wat maakt van een tocht een avontuur in plaats van gewoon stappen? Na dit dagje Leuven kom je terug met een rugzak vol ideeën om jouw tocht voor speelclubbers, aspi’s of alles ertussen onvergetelijk te maken!

Wie mag mee? Leiding, gewesters, verbonders, nationale ploegen: iedereen die zin heeft in een verrassende tocht met avontuurlijke extraatjes. Prijs? 10 euro Waar? Leuven Wanneer? 26 november Inschrijven: daa.chiro.be/feest

World C amp Paraguay 2012

Hoofdanimatorweekend

kjaar. nimatorweekend van het wer Ga mee op het eerste Hoofda net iets dieper bij de mensen die Op die cursus graven we net tie, nica mu Com nt willen opnemen. dat tikkeltje meer engageme er. me flicthantering en nog veel netwerk, ploegvorming, con waar s mee te maken krijgt, maar Alles waar je in de Chiro dikwijl hrijven is de boodschap. veel over te leren valt. Nu insc

14 juli tot en met 2 au

gustus 2012 in Paragu

moet jaar is of het dit jaar wordt. Je Wie mag mee? Iedereen die 17 staan. ben en al een jaar in leiding dan wel IK en SB gevolgd heb twee en SB moet je 18 jaar zijn en Als je nog niet meeging op IK . jaar leidingservaring hebben Prijs? 38,50 euro in Waasmunster Waar? Chirohuis Heidepark ruari volgende edities zijn 10-12 feb Wanneer? 2-4 december (de en 20-22 april) ofdanimatorweekend Inschrijven: www.chiro.be/ho

Voor alle Chirocursussen geldt

Ranft treffen

Wie mag mee? leiding. Prijs? 38,50 euro Waar? Zwitserland Wanneer? 17-18 decem ber Meer info: www.chiro.b e/DIA of mail naar int ernationaal@ chiro.be

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

18

19

20

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

augustus 2012

Een nachtelijke trekto cht door de Zwitserse bergen in Chiroshort of -rok? Alleen Chiromensen kunnen zic h daar iets bij voorstellen! Ook dit jaa r trekken we weer naar Zwitserland voor het jaarlijkse Ranft treffen van de Jubla, de jeugdorganisatie daar.

Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.

17

Wie mag mee? leiding Waar? Paraguay Wanneer? 14 juli tot 12

Het World Camp vindt maar om de drie jaar plaats, dus waag je kans en schrijf je in! Stuur je motivati ebrief voor 15 januari op. Meer inf o vind je op www.chir o.be/DIA.

Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Kerst-SB (Heibrand)

ay

Het World Camp is ee n driejaarlijkse, kleurr ijke ontmoeting van 60 jonge leide rs en leidsters uit Azië, Afrika, Europa en Latijns-Ame rika. Beleef Chiro aan de andere kant van de wereld. Ze t je solidariteitsgevoe l om in daden! Beleef er de gastv rijheid van NIPPAC, de ga sto rganisatie in Paraguay, en werk een week lang me e aan een plaatselijk project ter wijl je in een gastgezi n verblijft. Daarnaast leer je mense n van over de hele we reld kennen, doe je nieuwe ide eën op en beleef je ee n schitterend avontuur.

januari 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

dubbelp

20

21

unt

22 23 24 25 26

27

28 29 30

31

november 2011 37


De Dienst Avontuurlijke Activiteiten wordt 20 en viert dat graag met jou!

r u u f l a h n ee r u u t n o v a

Welkom bij ‘Een halfuur avontuur’, het minifeestrubriekje van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten in Dubbelpunt. Het concept is simpel: tips & tricks voor een heleboel avontuurlijke activiteiten. Zo krijg je deze maand het antwoord op de prangende vraag: hoe maak ik een tocht avontuurlijk?

Paraplutocht

Regen? Geen nood, we nemen de paraplu! Verdeel je afdeling in groepjes van twee tot drie personen. Elk groepje krijgt een paraplu. Aan de binnenkant kleef je vooraf een aantal genummerde tochtopdrach­ten. Alle leden van het groepje moeten gedurende de hele tocht onder de paraplu blijven. Het groepje onder de paraplu met tochtopdracht 1 neemt het voortouw en start de tocht. Als hun taak erop zit, neemt het groepje met tochtopdracht 2 het van hen over, enzovoort. Een gewone tocht, maar toch helemaal anders!

Ik ga op tocht en ik neem mee … een ladder!

Voor wie nog iets helemaal anders wil: neem eens een ladder mee op tocht. Daar is wel enige handigheid voor nodig, zeker in een dicht bos of op kronkelige voeten zebrapaden. De ideale samenwerkingsopdracht, met andere woorden. En

je kunt nog meer doen met zo’n ladder. Hang het vieruurtje van je leden bijvoorbeeld in een hoge boom. Of laat ze er iemand – voor een korte afstand – op meedragen. Zo hebben ze hun ladder ook echt nodig! Vind je een ladder op tocht niet zo’n haalbaar idee? Dan ken je vast zelf nog wel een aantal voorwerpen die 'tochtproof’ zijn. Kies liefst een voorwerp waar iedereen hun schouders onder kan zetten, zodat het geen

Veilig op tocht

De leiding loopt best vooraan of achteraan (ideaal: één iemand vooraan en één iemand achteraan). Een fluitje is handig om je groep te waarschuwen als er een auto aankomt. Wees zichtbaar als groep. Vooral ‘s avonds, ‘s nachts en als het regent is dat van levensbelang. Draag oplichtende hesjes en armbanden. Ook overdag! Wandel op het voetpad of op de berm en probeer de rijweg zoveel mogelijk te vermijden. Wandel liever een beetje om dan een grote en gevaarlijke weg te volgen.

eenpersoonsklus wordt. Nog een tip: laat je leden het voorwerp ook echt gebruiken. Dan hebben ze niet het gevoel dat ze met een nutteloos object opgezadeld zitten, want dat wordt al snel vervelend. Ben je op zoek naar nog meer ideeën? Neem dan eens een kijkje in het Tochtenboek. Of doe je liever live inspiratie op? Kom dan op 26 november zeker naar Tochtisia voor een grote en avontuurlijke tocht in LeuvenHeverlee. Meer info en inschrijven op daa.chiro.be/feest.

Dienst Avontuurlijke Activiteiten viert feest!

Í Vlaams-Braba nt, 26 november: avontuurlijke to cht in Leuven-Hev erlee. Í West-Vlaandere n, 4-5 februari: Vuurland! Miniw eekend over outdoor cooking. Í Limburg, 23-24 -25 maart: Sjormandië ! Een creatief sjorweeke nd in De Kalei (Dilse n-Stokkem). Í Oost-Vlaandere n, 11-12 mei: avontuurlijk mi niweekend voor de echte avonturier

s!

En als kers op de taar t: het onovertroffen To chtenbivak van 7 tot 14 juli! Meer over het avontuu rlijk feestjaar op daa.c hiro.be/feest. Stroomt je avontuurlij k bloed waar het nie t gaan kan? Doe mee op daa.chir o.be/doemee!


Aangeboden Bivakplaats Catico in Dessel is nog vrij van 10 tot 20 augustus 2012; van 20 tot 27 augustus 2012; van 1 tot 11 juli 2013; van 10 tot 20 augustus 2013 en van 20 tot 31 augustus 2013. De kampplaats beschikt over een speel- en tentenweide en is ongeveer 2 hectare groot. Voor meer info: bel 014-37 74 65 of stuur een mailtje naar fb723076@skynet.be.

Gezocht Chiromeisjes Sint-Filippus uit Schoten zoekt nog een dirigent. Hun muziekkapel ligt al enkele jaren stil, maar ze willen de draad graag weer oppakken. Instrumenten zijn aanwezig. Wie zich geroepen voelt, mag mailen naar rvlaminckx@hotmail.com.

Familienieuws Zij breiden uit Op 22 september ‘speelde hun kleine schoppertje niet langer verstoppertje’ en kwam Wout ter wereld. Wout is het zoontje van Hans Theuns (boekhouding Chirojeugd Vlaanderen) en Linda Baeten (verbond Mechelen).

Afscheid De voorbije zomer hebben we van veel te veel Chiroleiders en –leidsters afscheid moeten nemen. Wij denken aan hun familie en hun vrienden en wensen hen heel veel sterkte.

De verslagenheid is ook groot bij Chiro Berlaar Heikant. Op 6 september maakte rakkerleider Dries Pues een ongelukkige val met zijn fiets. Hij was amper 20.

Op 4 juli kwam Sanne Van Loy (oudleidster Chiro Voortkapel) om in een zwaar verkeersongeval. Ze was 23 en net gestopt met de Chiro.

Op 10 september overleed Jonathan “Jote” Parmentier. Hij was leider van Chiro Menen en draaide mee in gewest Goe En Me Gie. Hij werd 22 .

Op 6 augustus sloeg het noodlot opnieuw toe bij Chiro Rooierheide. Na Peter en Willem moesten ze nu plots afscheid nemen van Pieter Vrolix. Zoals het op zijn afscheidsdienst zo mooi gezegd werd: “Wij dromen dat Pieter mag wonen op een plek waar het goed en licht is. Daar waar zijn vriend Willem ook is.”

“Je was nog zo jong, je leven nam net een sprong, van puber naar volwassen zijn, en toen raakten we je kwijt...” Ook bij de leidingsploeg van Chiro Op Den Dijk kregen ze een zware klap te verwerken. Op 20 september stierf hun medeleidster Joke Stubbe.

Het drama in Pukkelpop trof ook Marijke De Wilde, oud-leidster van Chiro Hamme-Zogge. Toen ze zich met haar beste vriendin schuilhield in een tentje op de camping sloeg het noodlot toe. “Marijke was een fantastisch meisje, altijd vrolijk. Ze stond altijd klaar om de Chiro te helpen, net als iedereen in haar omgeving,” aldus de leiding in Het Nieuwsblad.

Zij zeggen ja Op zaterdag 10 september zeiden niet alleen 3000 leiders en leidsters in Hasselt ja tegen elkaar en tegen het nieuwe Chirojaar. Ellen Quirynen (medewerkster De Banier) en Jerry Strybos beloofden op die stralende septemberdag het beste van zichzelf aan elkaar te geven. Griet Speeckaert (educatief medewerkster Chirojeugd Vlaanderen) en Ward Vastesaeger (scouts!) trouwden op 29 oktober. Dikke feest, volgens hen die erbij waren.

dubbelp

unt

november 2011 39


De Chirogazet | november 2011

dubbelp

PLAATSELIJK NIEUWS

unt

Chiro Duffel-Oost lokt fuifgangers op originele manier De Chirojongens van Duffel gebruiken oordopjes als inkomkaart voor hun Park-In-90-fuif.  “Elk jaar kiezen we een speciale toegangskaart,” vertelt leider Jasper. “Zo hebben we ook al frisbees, aanstekers en tandenborstels ver-

kocht. Maar dit jaar hebben we bewust gekozen voor oordopjes.” De jongens erkennen dan ook het probleem van te luide muziek op

fuiven en willen graag het goede voorbeeld geven door oordopjes ter beschikking te stellen. Heb je op voorhand geen ‘oordopjeskaart’

kunnen bemachtigen? Dan kun je ze kopen aan de kassa voor maar één euro extra!  n

Jeugdbewegingen verbroederen tijdens kamp in eigen gemeente Een honderdtal leiders en leidsters van verschillende jeugdbewegingen uit Buggenhout hebben samen hun tenten opgeslagen op de Hooilaarthoeve voor BOOB-camp. Het initiatief kwam van de animatiewerkgroep van de jeugdraad en kon op positieve reacties rekenen, ook van de aanwezige Chiroleiding. “BOOB-camp staat voor BuggenhoutOpstal-Opdorp-Briel en was een schot in de roos!” vertelt Yana opgetogen. Zij

is leidster bij Chiro Hemo uit Opstal en medeorganisator van het weekend. “We wilden de verschillende jeugdverenigingen al langer samenbrengen en deze driedaagse is hiervoor de perfecte formule. Elke vereniging – VKSJ, KSA, scouts en Chiro – zorgt op haar beurt voor een spel of wat randanimatie, en dat maakt het extra leuk. En zo kun je als leiding nog eens stiekem kind zijn, natuurlijk.” 

n

Minister Smet op bezoek in brandveilige lokalen Chiro Lombeek

]foto: Erik van

Lombeek  De Chirojongens van Lombeek werken aan de brandveiligheid van hun lokalen, en niemand minder dan Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet kwam die brandveilige lokalen inwijden. “We hebben een brandwerende lak op ons plafond aangebracht, pictogrammen op de juiste plaatsen gehangen en brandblusapparaten gecontroleerd en vervangen. Momenteel zijn we nog branddeuren aan het steken,” vertelt hoofdleider Gert Segers. Groepen die hun lokalen brandveiliger maken, kunnen nu rekenen op steun van hun gemeente of stad. “Wij hebben nog altijd een groot deel zelf betaald, maar de steun van de gemeente Ternat

was zeer welkom. Het verlaagt alvast de drempel om aan brandveiligheid te werken. Als Chirogroep vinden wij dat zeker niet onbelangrijk: in de eerste plaats voor onze leden. Het risico dat een brand uitbreekt is klein, maar blijft wel bestaan. Als je dat risico met zulke maatregelen kunt verkleinen, dan doe je dat. Daarnaast is er ook de wetgeving, die verwacht dat je je heem brandveilig maakt. Al moet ik wel zeggen dat die wetgeving niet altijd even overzichtelijk is.” Wie meer info wil over (onder andere) brandveiligheid kan terecht op www.jeugdlokalen.be of bij Simon Kenens (simon. kenens@chiro.be). 

n

Chiro Opglabbeek blaast Pukkelpop nieuw leven in Opglabbeek  De kerels van Chiro Opglabbeek stonden in september 2011 voor een bijzondere uitdaging. In een brief vroeg Chokri – organisator van Pukkelpop – hen om een nieuwe editie van het festival te organiseren. Een typisch kerelsspel, of wat had je gedacht, maar wel één met grote gevolgen. Want tot grote verbazing van de leiding slaag-

den de jongens erin om op één namiddag een echt festival in elkaar te steken. Pieter, leider van de kerels: “Het was echt het resultaat van teamwerk. Ze richtten verschillende werkgroepen op, waarvan één zich bezighield met promo, een andere met de bouw van het podium, en nog een andere ploeg was verantwoordelijk voor de festivalcamping. De kerels

regelden ook een installatie en zorgden voor gevarieerde acts – er kwamen zelfs een aantal dj’s aan te pas. Ten slotte hielden we een grote zangstonde met alle leden en leiding. Nooit gedacht dat je met een groep van 20 jongens zoveel kunt bereiken op één namiddag! Je hoort het, wij kijken terug op een geslaagde eerste editie van Chiropop.” n


Vele handen maken licht werk! In je Chirogroep moeten er in de loop van het jaar een heleboel dingen gebeuren. Taken waarvoor de hele leidingsploeg verantwoordelijk is. Om alles gesmeerd te laten verlopen, verdeel je de taken best in het begin van het werkjaar. Doe je dat niet, dan zal er al snel onduidelijkheid ontstaan over wie nu ook weer wat ging doen. Maak dus nu nog een taakverdeling. Liefst een evenwichtige verdeling waar iedereen zich goed bij voelt. Wij helpen je op weg!

Een taakverdeling in drie stappen! Stap 1: Wat zijn de taken? Wat staat er dit werkjaar op de planning en wat kan onze ploeg aan? Dat zijn de twee belangrijkste vragen waarmee een goede verdeling begint. Op basis hiervan maak je dan een ‘takenlijst’ waarmee de ploeg aan de slag moet. Tip: zorg ervoor dat je de taken duidelijk omschrijft. Een algemene omschrijving als ‘vuilnis’ kan veel omvatten. Door ‘vuilnis’ op te delen in ‘elke week vuilnis sorteren’, ‘op de klusjesdag naar het containerpark’, enz. wordt ook de draaglast van een taak duidelijk. Zo weet je allemaal op voorhand wat je mag verwachten van een bepaalde opdracht. Ook evalueren zal makkelijker verlopen wanneer je de taken duidelijk omlijnd hebt.

Stap 2: Wie past bij welke taak?

Stap 3: Een evenredige verdeling

Nog iets om rekening mee te houden: het (minimum)engagement dat iedereen wil opnemen. In welke mate kan/ wil iemand zich dit werkjaar inzetten? Let daarbij ook op ieders persoonlijke agenda en ‘whereabouts’. Zo is het moeilijk om de jeugdraad op te volgen als je op kot zit. En zo zit je beter niet in het fuifcomité als de fuif tijdens je buitenlandse stage valt.

Je hebt nu een overzicht van enkele welomschreven klusjes. Splits ze op in lichte en zware, in eenmalige en doorlopende taken. Overloop nog eens wie tot welk engagement bereid is en begin dan te ‘matchen’. Het is belangrijk om tot een evenredige verdeling te komen: probeer te vermijden dat alle zware taken op de schouders van enkele personen terechtkomen.

Iedereen in de leidingsploeg is uniek en heeft andere talenten. Doe daar iets mee! Net zoals je er rekening mee moet houden dat niet iedereen alles even graag doet. Niets is zo demotiverend als een taak die je tegen je zin moet doen.

Het ‘ideale’ eindresultaat is een duidelijke en gelijkwaardige taakverdeling waarbij iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en waarbij iedereen zich goed voelt.

dubbelp

unt

november 2011 41

]foto: jan van bostraeten[

g e o l p s g n i Leid


Tijdens het jaar

]foto: jan van bostraeten[

Herbekijk de taakverdeling telkens in het begin van het nieuwe jaar en geef iedereen de kans om van pakket te wisselen. Wat je vorig jaar deed, wil je misschien nu niet meer doen en vice versa. Tip: sta ook in de loop van het jaar stil bij de taakverdeling. Krijg je allemaal je opdrachten uitgevoerd of moet er iets herbekeken worden? Plan geregeld enkele evaluaties!

Gouden tip 1: (G)een levenswerk? Als je nu tot materiaalverantwoordelijke uitgeroepen wordt, heb je veel kans dat je die taak voor de rest van je ‘carrière’ aan je been hebt. Bouwen op een stukje ervaring kan inderdaad geen kwaad. Maar een rol mag niet verstikkend werken. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, moet iedereen kansen en mogelijkheden krijgen om te doen wat ze graag doen of waar ze zich goed bij voelen. Regelmatig het takenpakket herzien en herverdelen is dan ook de boodschap. Het zorgt bovendien voor een grotere – en gedeelde – verantwoordelijkheid.

42

november 2011

dubbelpunt

Gouden tip 2: Focus op taken en niet op functies! Het is belangrijk dat je vertrekt van taken en niet zozeer van functies die eventueel al bestaan. Misschien wil bijvoorbeeld niemand secretaris worden omdat je dan én naar de jeugdraad gaat én het gewest opvolgt én de groepsleiding bijstaat. Als je die zaken opsplitst, vind je misschien wel drie enthousiaste kandidaten! Het is met andere woorden beter om de functie aan te passen aan een takenpakket, dan om de kandidaten in een functie te proppen.


Op een ander:

Chiro Mengelmoesh Chiro is meer dan je eigen groep: gewesten, verbonden, commissies en vele andere vrijwilligers ondersteunen de werking van je Chirogroep en je afdeling. En buiten je eigen ploeg zijn er nog honderden andere Chirogroepen. Maar wie zijn die anderen? Dubbelpunt ging op zoek en zal dit jaar elke maand een andere ploeg vrijwilligers aan bod laten komen. Deze maand maak je kennis met Chiro Mengelmoesh.

Wie is Chiro Mengelmoesh?

Hoe anders is het dan?

Het is een Chirogroep, meer bepaald een stadsgroep. Ze zitten in de Rabotwijk in Gent, een eerder multiculturele wijk waar veel armoede en kansarmoede is. Een groot deel van de buurtbewoners is geen Belg.

"We organiseren bijvoorbeeld maar om de twee weken activiteiten. Dat gaat ook moeilijk anders, omdat er zoveel van onze leidingsploeg werken. Veel mensen in de ploeg hebben trouwens geen enkele ervaring in de Chiro, voor hen is dit de eerste ervaring met jeugdwerk. Verder hebben we maar drie afdelingen: de ribbels en speelclub samen, de rakwi's en een plustwaalfafdeling. We vragen geen lidgeld, maar een euro per keer dat de leden komen. Daarvoor krijgen ze ook wel een koek en een drankje. Ons weekend kost bijvoorbeeld maar tien euro. En ook anders dan bij veel Chirogroepen: we gaan onze leden elke keer thuis ophalen en brengen ze ook weer thuis.“

Wat maakt hen zo bijzonder? Hun Chirogroep is een afspiegeling van de bevolking in de wijk. Ze richten zich ook bewust op de kansarmere bevolking. "We vinden het belangrijk om dat te doen," vertelt Lotte Van Doren. "Voor de rest is hier heel weinig in de wijk. Kinderen ontmoeten elkaar op straat, hangen wat rond en praten wat met elkaar. Zeker voor de jongste kinderen kunnen wij het verschil maken. We leren hen om dingen samen te doen, om samen te spelen zonder elkaar de kop in te slaan. Dat zijn ze echt niet gewoon, om dingen samen te doen." De Rabotwijk wordt de laatste tijd wat ‘opgewaardeerd’, wat de leidingsploeg ook ziet bij de leden: er duiken af en toe ook kinderen op uit families die niet echt problemen hebben.

"Je moet een thuis creëren zonder dat je een vaste plek hebt." "Voor leiding is het heel anders dan in een ‘gewone’ Chirogroep," zegt Lotte. "Je voelt dat wat je doet veel belangrijker is voor de maatschappij, voor de buurt. Voor ik hier kwam, was ik zes jaar leidster in een groep in Antwerpen, maar dit is helemaal anders."

Waar kunnen we jullie vinden? "Tot vorige week moesten we rondzwerven. Onze containers hebben we twee jaar geleden moeten verlaten omdat ze zo hard beschadigd waren door vandalen dat het de moeite niet meer was om ze op te lappen. Normaal komt er op de site (Terrein in ontwikkeling in Gent – n.v.d.r.) een centrum waarin ook jeugdlokalen zitten. Maar we hebben vandaag net nog gehoord dat het pas voor 2016 zal zijn. Het goede nieuws is wel dat we sinds vandaag opnieuw onderdak hebben. De oudste leden zitten in een boksclub, de jongste afdelingen krijgen onderdak bij Chiro Sivi, hier vlakbij. En ons materiaal zit in de crypte onder de kerk.”

Wat kunnen andere Chirogroepen van jullie leren? "Goh, bij ons leer je omgaan met moeilijke situaties, met gedrag dat anders is dan van de meeste kinderen. We moeten daar ook eerlijk in zijn: onze leden hebben soms een grote bek en komen soms agressief uit de hoek. Ze hebben ook al veel meegemaakt. Als leider of leidster leer je bij ons reageren op onverwachte moeilijke situaties, soms crisissituaties. Je leert ook creatief te zijn. Als je geen lokaal hebt, kun je heel veel niet doen. Je moet dan een thuis creëren zonder dat je een vaste plek hebt."

Wat is het mooiste moment dat je zelf al hebt meegemaakt in Chiro Mengelmoesh?

"Als je het gevoel hebt dat al je leden meedoen en dat je zelf mee kunt opgaan in het spel, dat zijn de mooiste momenten. Dat is in elke Chirogroep zo, maar omdat ze in Chiro Mengelmoesh zeldzamer zijn, worden ze nog mooier."

En nog één tip voor de hele Chiro? "Er zijn meer Chirogroepen nodig die bewust kiezen om Chiro te bieden aan kinderen die niet veel andere kansen krijgen. Er zijn er in Aalst, in Brussel en Antwerpen, maar er zouden er veel meer mogen zijn. En als er iemand lokalen heeft voor ons: je bent welkom!"

dubbelp

unt

november 2011 43


Prikbord

in t i e t i s r e en en div

! n le a z a de cinem

aarrken wij d it jaar we D f. e aan ti c e ie lms d g l Persp rden we fi lmfestiva e fi t te e c h le s o e se nisati n AllG od etero kele orga Fremde e ng Niet H n e ie Jo t l D e e , m W lo é n n se au v erpe ren, Arkto CW Antw , Le gamin n Vlaande a & Desie aniseert A se y rg n id o u G r D a n , e e ja z ua Elk et Scouts s als Turq Samen m kan er film Je . l? it aan mee! e it ivers rk verhaa eren en d et een ste m s i' sp a over jong or je n. avond vo ontdekke f een film O Children ? g e lo ingsp oor je leid ctiviteit v a e d g n e n an en per da Een ontsp orstelling o v e ri d r, n mbe Antwerpe ag 2 dece Kinepolis r tot vrijd e b m e v o 28 n Waar? f.be. Maandag erspectie r? e e on n n e a festivalp p W lm per rso .fi 6 w € w op w s? gramma Kostprij edige pro ll o v t e h en Meer info

Jonger

ChiKiro! De Chiro heeft een partnersch ap met Kiro Haïti. Wil jij ontdek ken hoe ze Kiro beleven in Haï speelclubber opgaat in haar ti, hoe een Haïtiaanse spel of hoe een Haïtiaanse rak ker ravot? Of heb je gewoon zin bivak? Schrijf je dan nu in voo in een echt Haïtiaans r een inleefreis naar Kiro Haï ti. Voor wie? tien enthousiaste leiders en leidsters Wanneer? zomer 2012 (waarschijnlijk aug ustus) Waar? Haïti Stuur je motivatiebrief en vra genlijst voor 15 januari op. Meer info vind je op www.chiro .be/DIA. Je kunt ook mailen: internation aal@chiro.be.

44

november 2011

dubbelpunt


Prikbord XX XX

Verbond Mechelen trekt eropuit

XX XX

D

emen!

en kijkje n

g alvast e

ing gin e begeleid

Tuur 12 - Denmark Ook in de zomer van 2012 vertrekt er weer een bus Mechelse Chiroleiding voor een week op buitenlands bivak! Volgende zomer is Denemarken onze bestemming om samen te genieten van natuur, avontuur en cultuur. Wil je er bij zijn van 17 tot 25 augustus? Houd dan alvast je agenda in deze periode vrij van herexamens en (vakantie)werk!

10 000 km voor het klimaat Misschien deed je met je Chi rogroep al mee met de Klim aatactiedag en ondertekende je een klim aatakkoord. Mooi zo! Als je dat nog niet deed, krijg je een herkansing op zaterdag 3 december. Dan laat de Klimaatcoalitie opnieuw van zich horen, met een kleurrijk e ma nifestatie door de straten van Bru ssel. De Klimaatcoalitie roept iedereen op om symbolisch enkele kilo meters mee te stappen naar de VNklimaatconferentie in Durban ,10 000 km verder, waar diezelf de week onderhandeld wordt over de toekomst van het klimaat. Wil jij je stem ook laten horen? Stunt dan mee op 3 december en overbrug samen met je Chiromaatjes symbolisch de afstand van 10 000 km. Registreer je nu al op www.k limaatcoalitie.be.

dubbelp

unt

november 2011 45


Chiroscoop STEENBOk

waterman

vissen

ram

Je beleeft toffe zondagen met je afdeling en voelt je helemaal thuis in de leidingsploeg. Maar gaat dat voor iedereen op? Probeer deze maand je aandacht te verdelen over iedereen van je afdeling/leidingsploeg. Je zult zien dat er uit onverwachte hoek interessante gesprekspartners opduiken.

Jij hebt deze maand te veel energie. Dit is het ideale moment om eindelijk de dingen te doen die je al veel te lang uitstelt. Misschien werkt je energie wel aanstekelijk!

Je hebt kopzorgen. Probeer die bekommernissen thuis te laten, zodat je je helemaal kunt geven tijdens de activiteiten. Eens goed ravotten zal je deugd doen!

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Een spreuk die je op het lijf geschreven is deze maand. Je mening voor jezelf houden, het heeft soms voordelen.

boogschutter

stier

De natuur doet je herleven deze maand! Overtuig je medeleiding ervan om eens een stevige wandeling te maken. Niemand die zegt dat een wandeling per definitie saai moet zijn.

Druk! Druk! Druk? School, werk, Chiro, het lief: weet je niet wat eerst te doen? Probeer deze maand je tijd goed te verdelen. Enkel zo hou je het hoofd boven water.

46

tweelingen Je hebt een groot inlevingsvermogen en voor elke activiteit ga je 200%. Maar die inzet gaat soms ten koste van het plezier. Probeer wat minder fanatiek te zijn en meer rekening te houden met je leden.

]foto: chiro koka[

schorpioen Er is iemand in je afdeling die wat extra aandacht kan gebruiken. Maak tijdens de vrije momenten tijd om eens met je leden te praten. Wie weet komt er wel een leuk gesprek op gang!

weegschaal

maagd

Je hebt ontzettend veel plannen en ideeën deze maand. Vertel ze aan je medeleiding, dan weet je zeker dat die ideeën ook uitgroeien tot supertoffe activiteiten.

Je bent het deze maand niet altijd eens met wat anderen zoal vinden. Probeer je eigen mening niet op te dringen. Leiden de meningsverschillen tot een grotere discussie, denk dan goed na voor je iets zegt.

oktober 2011

dubbelpunt

leeuw De planeten zorgen voor een rustige maand. Geniet ervan want voor je het weet, staat je agenda weer vol met leuke – maar drukke – Chiroactiviteiten.

kreeft Geen inspiratie? Kijk eens naar wat de andere afdelingen doen op zondag. Misschien vind je bij hen inspiratie voor een fantastisch programma voor je eigen afdeling.


‘Ah ja, je kunt er ook je gsm in stoppen.’

Telefoonsok blauw of rood | € 3,95

onze winkels Aalst 9300, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen 2000, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge 8000, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel 1000, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | Gent 9000, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt 3500, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven 3000, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | Mechelen, 2800, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare 8800, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas 9100, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | Turnhout 2300, Warandestraat 97, 014-42 15 13 | Commerciële dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44


waarover we nu zingen dat zal je nog wel horen 't is het mooiste dat er is en nee het zal nooit uitdoven je kan niet zonder, ja niet zonder 't is op een zondag, op een zondag alles kan en alles mag als we ons maar amuseren raad eens wat het is raad eens wat het is het is niet maan, roos, vis raad eens wat het is wohow het is de Chiro waar we ons amuseren wohow het is de Chiro waar we improviseren wohow ja in de Chiro worden feestjes gegeven wohow wohow in de Chiro ben je nooit alleen, ja het is de Chiro ga er nu maar allen heen, ja het is de Chiro hoor geroep en geschreeuw, ja het is de Chiro want de Chiro is een fenomeen, ja het is de Chiro we zijn ons hier aan 't amuseren, ja het is de Chiro we gaan straks weer een feestje geven, ja het is de Chiro wohow het is de Chiro waar we ons amuseren wohow het is de Chiro waar we improviseren wohow ja in de Chiro worden feestjes gegeven wohow wohow tien dagen in WalloniĂŤ, ja het is de Chiro berg op berg af in 1-2-3, ja het is de Chiro ons vervelen doen we hier zeker niet, ja het is de Chiro zingen met do-re-mi, ja het is de Chiro we zijn ons hier aan 't amuseren, ja het is de Chiro we gaan straks weer een feestje geven, ja het is de Chiro wohow het is de Chiro waar we ons amuseren wohow het is de Chiro waar we improviseren wohow ja in de Chiro worden feestjes gegeven wohow wohow Waarover we nu zongen dat zal je nog wel horen 't is het mooiste dat er is en nee het zal nooit uitdoven je kan niet zonder, ja niet zonder 't is op een zondag, op een zondag alles kan en alles mag als we ons maar amuseren je weet nu wat het is je weet nu wat het is het is niet maan, roos vis, 't is onze Chiro De tippers van Chiro Weweko uit Wippelgem schreven dit lied helemaal zelf na hun bivak. Je kunt het hen zelf horen zingen op www.youtube.com/watch?v=bRf-5itpW6c.

Dubbelpunt november 2011  

Hét tijdschrift voor Chiroleiding en andere jeugdwerkers

Dubbelpunt november 2011  

Hét tijdschrift voor Chiroleiding en andere jeugdwerkers

Advertisement