Page 1

dubbelpunt BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

]foto: jens geeraets[

[Adresklever]

Een Dubbelpunt over zingeving

Halleluja!

NOVEMBER 2012

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 3 Chirojeugd-Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen


inhoud & edito

Deze maand in dubbelpunt: De traditie in ere houden of er je eigen draai aan geven. Twee Chirogroepen over bezinnen op p. 4.

De proost van de Chiro vertelt Chiro: 100% zin Bezinnen en hoe eraan te beginnen. Een zevenstappenplan op p. 8.

Muziek en tekst, please. Een selectie bezinningshits en teksten op p. 10.

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro. be ]Redactieadres[ Claire Gastmans, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Claire Gastmans ]Redactie[ : Bert Gyssels, Lien Saerens, Lien Habex, An Ghysel, Hanne Jochems, Lotte Van Doren en Lisa Antipoff ]Tekeningen[ Pieter Deprez ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ] Tekeningen[ Pieter Deprez ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887.

2

Chiro is leuk en luid, Chiro is stil en samen: samen avonturen beleven, stil genieten van het laatste restje kampvuur, luid joelen tijdens het groepsspel en elke week leuke tijden beleven. Chiro is ook beseffen hoe geweldig Chiro is en even halt houden om dat samen te doen: tijdens een avondmoment of een dauwtrip, tijdens een stilvaluurtje op bivak of een zondag. Vier op de vijf Chirogroepen doen dat één keer per jaar, waarvan twee op de vijf meermaals per jaar. Omdat ze het de moeite vinden even bewust aandacht te geven aan wat er te vieren valt; hoe geweldig Chiro is, hoe zalig de vriendschappen zijn, hoe tof de leiding is, hoe schattig de leden zijn, hoe prachtig het bivak is, hoe mooi het engagement was. Chiro: 100% zin! Els Van Doren, proost van de Chiro

dubbelpunt NOVEMBER 2012

De cijfers leren ons dat vier op de vijf Chirogroepen één of meerdere keren per jaar een bezinning organiseren, waarvan bijna evenveel groepen ook nog eens een paar uurtjes in de mis doorbrengen. Maar de persoon die ongetwijfeld de meeste bezinningen en vieringen op haar naam heeft staan, is Els Van Doren, de nationale proost van de Chiro. Ze grasduint in haar rijke ervaring en vertelt. De origineelste bezinning die ik ooit meemaakte, was er eentje op bivak, over hoe je er samen het beste van maakt. We begonnen opzettelijk in een veel te kleine ruimte, om samen te ervaren dat het dat niet was. Daarna verhuisden we met de hele groep naar een grotere ruimte, waar elke afdeling een eigen opdracht kreeg in het thema. Ten slotte kwam de hele groep weer bijeen, en toonde elke afdeling wat ze gedaan hadden. Ik heb dan nog een verhaal verteld, en we sloten de bezinning zingend af. De zieligste bezinning die ik ooit meemaakte, was een viering waar iedereen hard hun best deed, maar het toch niet werkte. Het stramien was dat van een klassieke eucharistieviering, maar de warmte van samen vieren en de kracht van de ontmoeting kwamen er niet uit. De kinderen moesten stilzitten, de teksten waren niet echt toegankelijk en de


intro

duiding was alleen begrijpelijk voor de grote mensen. Wat ik meer en meer zie, zijn ‘bezinningen op maat’. Op maat van de gelegenheid en van de groep. Leiding zoekt naar leuke invalshoeken, en puzzelt onderdelen samen tot een geheel. Soms nemen ze contact met me op als ze ergens vastzitten, of als ze nog iets zoeken voor een specifiek moment in de bezinning. Daar zorg ik dan graag voor. Af en toe merk ik ook dat groepen ooit – om welke reden dan ook – stopten met vieringen, maar daar geen alternatieven

]foto: jens geeraets[

ZINGEVING! xxx die iemand achterlaat, en dat het niet nodig is die te willen vullen. De tekst is niet flauw of naïef, maar wel erg respectvol en heel erg mooi.

voor vinden. Dat vind ik spijtig, en dan wil ik hen verder op weg helpen. Wat nooit verandert, zijn de verhalen en de muziek, maar ook de interactieve elementen. Alleen stilzitten en luisteren, dat is niet helemaal Chiro. Mijn favoriete bezinningsliedjes zijn de zelf gezongen Chiroliedjes: Tuimeling, Met Liefs, Bivaklied, Ik stuur een ballon naar boven, enz. Mijn favoriete tekst is een afscheidstekst. Af en toe maak ik spijtig genoeg ook een afscheidsviering mee, en een tekst die daar soms aan bod komt, gaat over het gemis en de leegte

Mijn advies aan alle Chirogroepen: vier vaak! Er gebeurt zoveel in de Chiro dat de moeite waard is om bij stil te staan. Op elk bivak zijn er momenten van verwondering, elke week opnieuw is er de verbondenheid. Al is het soms ook de onmacht, bij bijvoorbeeld een verlies, die ervoor zorgt dat je samenkomt, en samen naar woorden, muziek en stilte zoekt. En dat is goed zo.

dubbelpunt NOVEMBER 2012

3


Dossier

zingeving

In de kerk of ver daarbuiten: zo bezinnen Chirogroepen

“We proberen de traditie in ere te houden” In Balegem pakken de Chiromeisjes van Sint-Lutgardis hun bezinningen en de Christus Koningviering traditioneel aan. “En ik denk niet dat dat snel zal veranderen,” zegt groepsleidster Melanie Everaert. DUBBELPUNT: Hoe ziet jullie Christus Koningviering eruit? Melanie: We vieren Christus Koning nogal traditioneel in de kerk, samen met de Chirojongens. Van elke afdeling leest iemand een tekst voor die we zelf kozen. Dat zijn wel geen Bijbelse teksten, omdat we het belangrijk vinden dat ook de jongsten ze begrijpen. Verder is er een woordje van de VB's, de pastoor en de groepsleiding. Jongens en meisjes – we hebben aparte werking – bereiden de mis samen voor met de proost. De muziek komt van leden of leiding en we zingen natuurlijk de typische Chiroliedjes. De parochianen kennen die liedjes intussen en zingen mee. Na de mis staat er een groepsspel op het programma, gevolgd door boterkoeken met warme chocolademelk. Na de middag houden we, voor de enige keer in het Chirojaar, gemengde activiteit per afdeling.

4

DUBBELPUNT: Waarom vinden jullie het belangrijk om zo'n viering te houden? Melanie: De parochie vraagt dat niet expliciet, maar verwacht het wel van ons. De Chiro is toch een christelijk geïnspireerde jeugdbeweging, en op die dag zetten we dat in de verf. Voor ons is Christus Koning ook een traditie die we in ere proberen te houden. Zo kunnen we onze werking ook aan de parochie tonen. DUBBELPUNT: Krijgen jullie carte blanche bij de samenstelling van de mis? Melanie: We gaan daarvoor met de proost aan tafel zitten. Die moet ons af en toe duidelijk maken dat een mis een bepaald stramien volgt. Hij let erop dat we dat patroon volgen, maar voor de rest mogen we doen wat we willen. DUBBELPUNT: Is er binnen de leidingsploeg soms geen weerstand tegen zo'n traditionele viering? Melanie: Nee, eigenlijk niet. Zowel de jongens als de meisjes kijken er wel naar uit, omdat we die zondag eens iets samen kunnen doen. Misschien is de mis iets minder populair, maar ik denk dat de

dubbelpunt NOVEMBER 2012

meeste leiders en leidsters dat wel een essentieel onderdeel vinden van die dag. DUBBELPUNT: Houden jullie ook op andere momenten een bezinning? Melanie: Op kamp zijn er twee bezinningen: eentje per afdeling, en een grote met de hele Chirogroep. Tijdens die kleine bezinning praten we voornamelijk over hoe het er in de groep aan toegaat. De grote bezinning draait rond het jaarthema en verloopt redelijk traditioneel. De bezinningen maken sowieso deel uit van het kamp, en tijdens de voorbereiding houden we daar dan ook rekening mee. DUBBELPUNT: Vinden jullie het belangrijk om in de Chiro af en toe stil te staan? Melanie: In onze groep vinden we dat wel belangrijk, ja. Het helpt om eens tot rust te komen, vooral op kamp dan. Zo beseffen we dat wij het best wel goed hebben. Misschien dat dat besef niet meteen doordringt bij de jongste leden, maar de oudste afdelingen en de leiding zijn zich daar wel degelijk van bewust. En met de leiding hebben we het daar soms ook over, los van de bezinningen.


Dossier

zingeving

“Wij geven er onze eigen draai aan” Bij de Chiromeisjes en -jongens van Baal heeft de Christus Koningviering zijn traditionele pluimen afgegooid en slaan de twee Chirogroepen de handen in elkaar voor een eigen, vrijere bezinning. “Al zorgen we er wel voor dat er nog altijd christelijke normen en waarden aan bod komen,” zegt groepsleidster Sien. DUBBELPUNT: Wat houdt Christus Koning bij jullie in? Sien: We beginnen de dag met een grote bezinning in de parochiezaal, waar ook ouders en sympathisanten van harte welkom zijn. We doen een stukje bezinning over het jaarthema, de leden lezen teksten voor, we zingen het jaarthemalied en er is de inwijding van de nieuwe leiding waarbij ze hun fluitkoorden krijgen. Daarnaast voert de leiding een aantal toneeltjes op in het jaarthema, en ook de afdelingen mogen een dansje, liedje of toneeltje opvoeren als ze dat willen. Een aantal weken op voorhand maken we met de leden tekeningen en knutselwerkjes om de parochiezaal te versieren, en tijdens de bezinning zelf kan iedereen alles volgen op een groot projectiescherm. Na de bezinning doen we buiten een

massaspel en krijgen alle leden frietjes en curryworsten. Daarna splitsen we ons op in twee groepen, de allerkleinsten en de groteren, en doen we een activiteit. Zo hebben we al een binnenspeeltuin bezocht, zijn we een film gaan bekijken, en gaan zwemmen en klimmen. DUBBELPUNT: Hoe lang doen jullie het al zo? Sien: De bezinning in de parochiezaal doen we nog maar vier jaar. Daarvoor deden we gewoon een misviering in de kerk, maar de namiddagactiviteit deden we toen ook al. DUBBELPUNT: Vanwaar de verandering? Sien: We hebben ervoor gekozen om niet langer een misviering te doen omdat we er altijd al vroeg in de ochtend moesten zijn, en de kleintjes voortdurend stil moesten houden, want anders werd de pastoor kwaad. Bovendien wilden we er een persoonlijke draai aan geven met eigen teksten en liedjes. Zo is het voor iedereen veel fijner. DUBBELPUNT: En jullie organiseren en leiden de bezinning helemaal zelf?

Sien: Ja, samen met de jongens richten we elk jaar een werkgroep 'Christus Koning' op, die de bezinning voorbereidt. Die werkgroep leidt de bezinning dan ook. Een proost hebben wij niet. DUBBELPUNT: Zitten er nog christelijke elementen in jullie bezinning? Sien: Sowieso steken we er een morele boodschap in, die meestal te maken heeft met het jaarthema. De schuldbelijdenis en de geloofsbelijdenis zijn ook vaste elementen in onze bezinning gebleven. DUBBELPUNT: Wat vinden de ouders van jullie aanpak? Sien: Die vinden het een heel goed initiatief. De ouders begrepen onze beslissing ook, en vinden zelfs dat de huidige manier van Christus Koning vieren veel boeiender is voor de jongste leden. En ze vinden het natuurlijk ook leuk om bij te wonen. DUBBELPUNT: Doen jullie nog andere bezinningen? Sien: Ja, op kamp houden we een korte bezinning. Maar we organiseren niks meer in de kerk.

dubbelpunt NOVEMBER 2012

5


Dossier

zingeving

Bezinnen en wanneer ermee te beginnen “Chiro, dat is elke week volle gas gaan. � Die uitspraak van een leidster bestaat in varianten. Chiro met 200 km per uur, Chirozweet is rap gereed, blijven gaan met die banaan, desnoods tot je erbij neervalt. Maar soms kan het ook deugd doen om het rempedaal in te duwen en stil te staan bij de dingen. Gas geven gaat automatisch, maar wanneer neem je gas terug? En waarom? Een overzicht! ber

novem

25

juni

26

5 1 5 30 juli

april

oktober

6

dubbelpunt NOVEMBER 2012


Dossier

zingeving

Start van het nieuwe Chirojaar

Waarom? Om het jaar stevig in te zetten, en je nieuwe leden en leiding te verwelkomen. Om de goesting in Chiro te vieren. Hoe? Een startdag met een startdagmoment, of een welkomstviering.

Christus Koning

Waarom? Christus Koning is traditioneel het Chirofeest, een feest om te vieren dat je in de Chiro zit. Vaak ook het moment waarop nieuwe leiding hun engagement uitspreekt. Hoe? Sommige groepen vieren dat in een echte Chiromis, andere vieren het buiten de kerk (in de lokalen, de parochiezaal, enz.). Na de viering kun je samen eten en spelen.

Kerstperiode

Waarom? De kerstperiode is het moment bij uitstek om samen met je leden te vieren. Ze vinden niets zo leuk als een kerstfeestje. Hoe? Tijdens het kerstfeestje kun je een kort momentje inbouwen om eens stil te staan bij de dingen. Of je kunt je leden vragen om een nieuwjaarsbrief voor elkaar te schrijven, iets voor elkaar te knutselen, enz.

Einde van de examens

Waarom? Ook in de Chiro is het einde van de examens een feest. Je leden hebben het lang genoeg moeten doen zonder hun favoriete leiding, en zelf wil je het opnieuw samen zijn ook wel vieren. Ook na de examenperiode van je leden kun je samen een momentje houden. Hoe? Een verrassingsfuifje voor je leden? Een minifuif voor maxipret met de hele Chirogroep?

Verjaardagen

Waarom? Het is fijn om in je afdeling de verjaardag van je leden te vieren, en zo iemand met speciale aandacht te verwennen. Hoe? Iedereen kan een cadeautje in elkaar knutselen voor de jarige, je kunt een toespraak houden ter ere van de jarige, enz.

hele Chirogroep, maar ook per afdeling enkele momentjes vrijhouden. Spoor ZeS werkt elk jaar een bivakpakket uit: 'Eerste Hulp bij Mooie Momenten op Kamp'. Kijk op chiro.be/spiritkoffer voor meer!

Afscheid

Waarom? Een dierbaar iemand verliezen is geen ju li pretje, maar het is wel iets waar elke groep vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. Vaak vinden leden en leiding steun bij elkaar tijdens deze moeilijke dagen. Een overlijden kan een grote impact hebben op je groep. Hoe? Vraag of je kunt meewerken aan de gebedswake of de begrafenis. Verder kun je een Chironamiddag in het teken stellen van het afscheid. Vraag zeker de steun die je nodig hebt aan je VB, ouders, het gewest en verbond. Je kunt daarvoor ook terecht bij de proost van de Chiro, Els Van Doren.

28

Een Chirohuwelijk

maart

Waarom? Is er een mooier Chiromoment? Hoe? Als het koppel een viering organiseert, kun je het woord vragen. Of breng je wensen op een originele manier over tijdens het huwelijksfeest.

12

Chirojubileum

Waarom? Omdat je Chirogroep x jaar bestaat. Hoe? Je kunt een overzichtstentoonstelling maken, stilstaan bij de mijlpalen in jullie Chirogeschiedenis, oud-leiding (misschien zelfs stichters?) uitnodigen om te vertellen over de tijd van toen, enz.

november

6

Leefweek met keti's of aspi's

Waarom? Een week intens met elkaar samenleven doet deugd, maar het kan soms ook confronterend zijn. Het doet je stilstaan bij jezelf en je rol in de groep. Hoe? Als je leden terugkomen van school kun je een vertelronde houden: hoe was je dag, gebeurde er iets bijzonders, enz.? Een leefweek is ook ideaal voor openhartige gesprekken met je groep. Neem eens een kijkje op chiro.be/spoorzes voor leuke methodiekjes daarvoor.

Bivak

Waarom? Het bivak is hĂŠt sluitstuk van het Chirojaar. Een moment om terug te blikken op het voorbije jaar. Hoe? Je kunt een grote klassieke bivakbezinning houden met de

dubbelpunt NOVEMBER 2012

7


Dossier

zingeving

Bezint eer ge bezint Bezinnen en hoe eraan te beginnen

“Met mijn leden filosoferen over hun eerste liefje, dat is niet echt bezinnen, zeker?” Je wilt wel, maar weet niet hoe? Volg het zevenstappenplan van Spoor ZeS en voor je het weet, heb je een bezinning in elkaar gestoken.

Stap 1: Neem een wit blad Verzamel het organiserend comité rond een lege flap en begin een korte brainstorm.

De volgende vraag zal dan zijn: hoe nodig je iedereen uit?

hele groep: een speelclubber heeft weinig aan pakweg Kings of Leon.

Stap 5: Kleed je viering in

Kijk ook eens in de woordenwolk hiernaast of op chiro.be/spiritkoffer. Je vindt er een pak inspiratie en uitgewerkte voorbeelden.

Stap 2: Wat willen jullie vieren?

Thema

Dikwijls worden vieringen en bezinningen georganiseerd uit gewoonte, omdat het moet. Stel met je ploeg de vraag: waarom willen we deze viering? Geen idee? Ook niet omwille van de volgende redenen?

Een thema maakt een viering of bezinning makkelijker om voor te bereiden. Eigenlijk kan bijna alles als thema dienen. Een verhaaltje uit een prentenboek, een uitspraak van een ribbel die je hebt onthouden, maar bijvoorbeeld ook muziek. Zorg er wel voor dat je die afstemt op de

Omdat het nieuwe werkjaar begint. Omdat je op bivak vertrekt. Omdat het bivak erop zit. Omdat je wilt vieren dat Chiro toch zo fijn is. Omdat je afscheid moet nemen (van het Chirojaar, bepaalde leden, leiding, enz.). Omdat je Chirogroep x jaar bestaat. Omdat het een feestdag is die je wilt vieren (Christus Koning, Kerstmis, Pasen, enz.).

Stap 3: Wie zijn jullie? Je hebt pas iets aan een bezinning als die afgestemd is op jouw Chirogroep. De eerste vraag die je jezelf moet stellen, is: wie zijn wij? ➠➠ Een groep die houdt van tradities of een groep die graag het warm water uitvindt? ➠➠ Een groep die een bezinning organiseert voor de hele Chirogroep of een groep die liever per afdeling werkt? ➠➠ Een groep die zelf aan het woord wil zijn of een groep die de organisatie liever overlaat aan iemand anders? ➠➠ Een groep waar Jezus een plaats krijgt of een groep die het liever anders aanpakt?

Stap 4: Met wie? Hou je het graag binnen je afdeling? Of vier/bezin je met je hele Chirogroep? Of misschien betrek je er anderen ook graag bij?

8

dubbelpunt NOVEMBER 2012

Uitwerking Eens je een thema hebt gekozen, brainstorm je verder over de verschillende onderdelen van je bezinning. Vertrek van een centraal idee, en bouw je bezinning


Dossier

zingeving

daarrond op. Het is ook leuk als je er een activiteit in verwerkt, dan voelt iedereen zich veel meer betrokken. Geen idee hoe je dat doet? Kijk dan eens bij de methodieken op chiro.be/spiritkoffer. Hou bij de uitwerking rekening met: De duur: Wil je een korte bezinning of mag het langer duren? Als je voor een langere versie gaat, heb je ook meer teksten, liedjes, enz. nodig. Het aantal personen: Een boek voorlezen voor vijftig Chiroleden is moeilijk, iets projecteren kan dan weer wel. De middelen die je nodig hebt: Internet om een filmpje af te spelen, een beamer, enz.

Meer inspiratie van Spoor ZeS vind je op chiro.be/spiritkoffer. Je vindt er teksten, methodieken en bezinningen voor op bivak en andere gelegenheden. En wat meer is: je kunt er zelfs zeven methodieken ontlenen om te gebruiken op bivak! Wees er snel bij, want tijdens de bivakperiode zijn ze vaak het huis uit.

Randanimatie Leidraad: Maak je ook een boekje zodat je leden de bezinning kunnen volgen? Aandenken: Geef je hen ook iets mee als aandenken aan de viering? En wat is dat dan? Wie deelt het uit? Muziek: Welke muziek moet er gespeeld worden? Kan iemand misschien zelf een instrument bespelen? Kijk voor inspiratie ook eens op de songlijst die je vindt op chiro.be/spiritkoffer.

Stap 6: Waar? Waar wil je de bezinning laten plaatsvinden? Als ze goed weer voorspellen, kan het misschien buiten. Als je het liever knus en gezellig houdt, doe je het beter binnen. Tip! Laat de plaats afhangen van het thema. Zorg er wel voor dat het haalbaar is.

Stap 7: Taakverdeling Bij de taakverdeling stel je als leidraad best de volgende vragen: ➠➠ Wat moet er precies gebeuren en tegen wanneer? ➠➠ Wie is waar goed in? ➠➠ Wie zal de viering of bezinning leiden? ➠➠ Moeten er externen aangesproken worden?

dubbelpunt NOVEMBER 2012

9


Dossier

zingeving

Tekst en muziek, please

5 S

Bezinnen, elke Chirogroep doet het op haar manier. Maar toch zijn er een aantal vaste zaken die je overal ziet opduiken: geen bezinning zonder gepaste muziek en pakkende teksten. Wij doorploeterden het aanbod en maakten een selectie. Bezinnen anno 2012, de hits en de teksten.

Top 5 Chiro 1. Tuimeling 2. Het Bivaklied 3. De wereld draait rond (jaarthemalied 2005) 4. Het Avondlied 5. Met liefs (jaarthemalied 1997)

Top 5 nationaal 1. Laat ons een bloem Louis Neefs 2. Ergens onderweg De Mens 3. Was er maar iemand Yevgueni 4. Samen staan we sterk Stef Bos 5. Afscheid van een vriend Clouseau

Top 5 internationaal 1. The Scientist Coldplay 2. Beautiful Day U2 3. My Friends Red Hot Chili Peppers 4. Imagine John Lennon 5. Earth Song Michael Jackson

Spelenderwijs

Chiro is levend vier-op-een-rij spelen en er toch voor zorgen dat niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan en tegelijk af en toe heel bewust halt houden Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen en toch elkaars grenzen leren aanvoelen en respecteren Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde en tegelijk oren hebben naar de fijnste stemmetjes in de groep Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak duwen en toch weigeren anderen in hokjes te stoppen  Hannelien Delhaye

10 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Brief van een groepsleider

Na dit bivak draaien we een nieuwe bladzijde om van het Grote Chiro Jijippeke- avontuur. Een stemmetje in mijn hoofd lispelt dat dit het jaar was waarin onze groep een gezicht kreeg. De lont van de Chiroraket werd aangestoken met een verbluffende ledenwerving en het gevaarte schoot de ruimte in met een leidingsploeg die liep als een trein en een groep ketjes om van te smullen. Op ons eetfestijn werden zomaar even 150 mondjes en vier generaties Jijippekes verenigd. Op ons Chiroweekend en -kamp werden historische ledenaantallen geregistreerd. Draaiboekjes draaiden als op hol geslagen tollen en ideeën en knotsgekke activiteiten knalden rond in een spectrum van creativiteit, vriendschap, inzet, enthousiasme, spel, sport, plezier en een wolk doldwaze grappen. Maar zoals het liedje zingt, is het Chirowerk niet altijd een pretje. Er waren momenten van vertwijfeling, spanning, onzekerheid, verdriet en frustratie; je weet wel, het fuck it-gevoel op zondag, na een avondje doorzakken, of wanneer je er écht geen zin in hebt omdat je gedachten bij je familie zijn, je vrienden, je werk of je lief. Of wanneer de ketten het zwijn uithangen. Of wanneer je medeleid(st)er het laat afweten. Ik kan me best inbeelden dat het vaak hemel en aarde verzetten was om – met de hete adem van de groepsleiding in je nek – taakjes en beloftes na te komen. Het is inderdaad niet zo vanzelfsprekend om de Chirodroom waar te maken: het vraagt inzet, vertrouwen, groepssfeer, enthousiasme, relativeringsvermogen, sloten water bij de wijn en vooral veel wederzijdse steun. Maar de vierdubbelovergehaaldevierkantswortel van de som van onze activiteiten, gesprekken en momenten samen leert me toch dat we erin geslaagd zijn om deze evenwichtsoefening tot een zalig mooi einde te brengen. In mijn droom bloeit onze groep dan ook verder open als een labo waarin Chiro heruitgevonden wordt door ervaringen, ideeën, overtuigingen, dromen en verlangens samen te klutsen tot wonderbaarlijke brouwsels. Een groep waar er geluisterd wordt: naar jezelf, naar elkaar, naar de ouders, naar de leden en naar de wijk waarin we actief zijn. Het is het verhaal van een Chirogroep die het verleden durft los te laten, die haar oogkleppen afwerpt en die niet halsstarrig


Dossier

zingeving

We vroegen aan 100 leiders en leidsters:

wat is Chiro? vasthoudt aan principes en gewoontes. Een groep waar we ambitieus zijn en inzetten op vernieuwende en kwalitatieve Chironamiddagen, eentje waarin het geluk en de stem van de leden en de leiding centraal staan. Een groep waar we kritische vragen stellen over onszelf en over hetgeen er zich rondom ons afspeelt, waarin we geen problemen maar uitdagingen zien. Een groep, kortom, waarin we met wijd opengesperde ogen de wereld aanschouwen en waarin we de deur opendoen voor de veranderingen die staan aan te kloppen. Rest me alleen nog om jullie te bedanken. Bedankt om de vrienden te zijn waarvan ik altijd al heb gedroomd. Sammy

Ik stond midden op een groot plein

i

Ik stond midden op een groot plein, niemand om me heen, alsof niemand me zag staan. En ik vroeg mij af: wie komt er naast mij staan? Zo heb ik lang gewacht, tot de dag dat ik hier naar de Chiro kwam. Toen heb ik mensen ontmoet die na een tijdje mijn vrienden werden. Vrienden met een vaste hand en een warme lach, een bemoedigende blik en een goeiedag. Ik voelde me van dan af heel anders! Ik had plots iets nieuws ontdekt: een vriend te hebben … en er één te zijn. Voortaan lopen wij elkaar niet zomaar voorbij, ik groet jou en jij groet mij. Goeiedag.

Chiro is … tof Chiro is … te gek Chiro is … feest Chiro is … plezant Chiro is … keineig Chiro is … plezier maken Chiro is … samen zijn Chiro is … verantwoordelijkheid opnemen Chiro is … goestink hebben Chiro is … vuil zijn Chiro is … in tenten slapen Chiro is … met je leden plezier hebben Chiro is … beregoed Chiro is … een band scheppen Chiro is … de liefde voor het spel Chiro is … stinken Chiro is … lust Chiro is … fijn Chiro is … niet naar de moemoe moeten op zondag Chiro is … af Chiro is … stijl Chiro is … een pintje drinken Chiro is … prettig Chiro is … korte broeken en sexy rokjes Chiro is … op kamp gaan Chiro is … origineel zijn Chiro is … samen uit de bol gaan Chiro is … jezelf laten gaan Chiro is … jezelf leren kennen Chiro is … ploeg vormen Chiro is … liefde Chiro is … thuiskomen Chiro is … leiding worden Chiro is … als een tweede familie Chiro is … uitkijken naar Krinkel Chiro is … er zijn voor anderen Chiro is … groeien Chiro is … een andere blik op de wereld Chiro is … om nooit te vergeten Chiro is … een baard laten staan Chiro is … je niet wassen op kamp Chiro is … De Banier sponsoren Chiro is … dromen waarmaken Chiro is … briljant Chiro is … je (Chiro-)onderbroek laten zien Chiro is … een reden om ’s zondags uit je bed te kruipen Chiro is … kampen bouwen Chiro is … er zijn voor je medeleiding Chiro is … de beste uitvinding ooit Chiro is … mijn leven

dubbelpunt NOVEMBER 2012 11


christus koning

Christus Koning: Is 25 november 2012 een speciale zondag in jouw Chirogroep? Omdat het over een maand Kerstmis is? Of omdat jullie een Chirofeest plannen? Misschien mogen ouders, sympathisanten en Chirogroepen uit de buurt ook wel komen dan? Of nee, jullie hebben dan het jaarlijkse uitstapje gepland! Of is het een speciale zondag omdat jullie Christus Koning vieren? Lees in dat geval zeker verder, want hier vind je ideeën voor een leuke viering.

Goestink Voorganger of VB Het jaarthema is ‘Goestink’: goesting om je een heel jaar in te zetten voor de Chiro, om je in het zweet te werken voor de activiteiten, om te genieten van de geur van het gras dat aan je schoenen blijft plakken. Goesting om zelfs als het vriest toch je short of rokje aan te trekken, goesting om honderdduizend pistolets te smeren voor de eetkermis, goesting om toch naar de Chiro te gaan ook al is het familiefeest, goesting om uren foto’s te selecteren, goesting om het stof en de spinnen in het materiaallokaal te trotseren, goesting om elke week opnieuw paraat te staan voor je leden. Goesting in Chiro, kortom! Tip! Je kunt deze tekst ook in de wij-

vorm vertellen, of twee leid(st)ers afwisselend aan het woord laten.

VB of leid(st)er Wij zijn een aantrekkelijke ploeg, wanneer we ons eenvoudig opstellen, niet hoog van de toren blazen. Wij zijn een gelukkige ploeg, wanneer we aandacht hebben voor elkaar. Samen, daarom lukt het, omdat wij het samen doen. Want is het niet zo dat je aantrekkelijk bent als ploeg als je je eenvoudig opstelt? Ben je niet aantrekkelijk als je niet te hoog van de toren blaast en niet altijd gezien moet worden? Word je niet gelukkig als je attent bent voor elkaar, als aandacht een belangrijke plaats heeft in je werking?

12 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Het is zálig om deel uit te maken van een ploeg waarin werkelijk iedereen een plek krijgt, waar dat echt een zorg is van de hele ploeg. Dat doet deugd vanbinnen. Een heerlijke ploeg is het waar mensen voortdurend nieuwe kansen krijgen en niet vastgepind worden op hun fouten. Waar graag zien centraal staat.

Zálig is het om eerlijk te durven leven, recht ‘vanuit je buik’ en ‘zuiver van hart’. Gewoon zijn wie je bent, zonder berekening en vooroordelen. Als je je als ploeg daaraan waagt, word je een thuis voor velen. Is het niet zalig als je je ook kwetsbaar mag opstellen, als je het kunt zeggen dat het moeilijk gaat, als je je verdriet daarover durft te laten zien? Is het niet aanstekelijk als je ploeg erom bekend staat dat je eerlijk met elkaar in gesprek gaat, dat je samen zoekt hoe het verder kan als er conflicten zijn? Zo’n levenskwaliteit steekt anderen aan.


christus koning

: een Chirofeest! Maar wie iedereen echt een kans wil geven, zal soms hindernissen ondervinden. En toch zal het deugd doen om ervoor te gaan, want zo toon je en voel je hoe goed het tussen mensen eigenlijk wel kan zijn. Bij zo’n ploeg wil iedereen horen. Als je ‘t mij vraagt: Chiro is de moeite waard! naar Jos MarienVerkiezing van Chirooste geur Dit is een actief gedeelte, waarbij je je even terugtrekt per afdeling. Na een tijdje komt de hele Chirogroep weer samen. De jongste afdelingen maken soep of warme chocomelk. De leiding of kookploeg helpen daarbij, uiteraard. De rakwi’s steken enkele zoden gras uit en brengen die naar het lokaal, de keti’s zetten een tent op, de tito’s knutselen leuke schoenenwegwijzers voor op bivak zodat bottines en andere geurverspreiders niet in slaapzalen of tenten blijven

staan, de aspi’s bakken pannenkoeken voor iedereen en zorgen voor een mooie tafel of een picknickdecor.

Als je het eenvoudiger wilt houden, kun je ook gaan voor enkele voorwerpen die bepaalde Chirogeuren oproepen. Of wat je ook kunt doen: grote (vingerverf-) schilderijen gebruiken of foto’s projecteren. Zorg voor sprekende afbeeldingen zodat iedereen het gras, de zweetvoeten, de tent, enz. meteen ruikt.

Samen met de (parochie-) gemeenschap vieren

Als je Christus Koning-viering een parochieviering is, spreek dan zeker af hoe je het jaarthema, het geurige decor, je Chirovlag en andere attributen kunt opstellen in de gebedsruimte. In de eucharistie worden ook evangelieteksten voorgelezen. Het verhaal van Jezus die ervan beschuldigd wordt koning te zijn, is toepasselijk. Jezus’ droom was er inderdaad één van een koninkrijk: een koninkrijk waar alle kinderen en jongeren ten volle mogen leven en spelen.

“Ja, ik wil een goede leid(st)er zijn”

Christus Koning is vaak ook het moment waarop (nieuwe) leiding hun engagement en voornemens uitspreekt voor de hele groep. In de Chiro hebben we daar het Leidingswoord voor. Het is knap en gedurfd, indrukwekkend om te horen en om zelf uit te spreken, iedereen samen of elke leid(st)er apart. Rechtstaan, je keel schrapen en luidop beloven dat je een goede leid(st)er zal zijn. In sommige groepen is dat een indrukwekkend ritueel, met de officiële overhandiging van de leidingskoorden, het afzwaaien van de oude leiding, enz. Op de Chirosite vind je het ‘oude’ Leidingswoord en het Engagementswoord, maar sinds kort is er ook een spiksplinternieuw Leidingswoord. Ben je benieuwd? Blader dan snel verder naar blz. 16! Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar de proost van de Chiro: els.vandoren@chiro.be. Op pagina 8 en 9 vind je meer tips over bezinning en vieringen.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 13


jaarthema

Zet je Chiroheld(in) in de bloemen Wie heeft jou goesting gegeven om leiding te worden? Wiens of wier programma's inspireren je nog altijd als je een spel ineen steekt? Wie enthousiasmeerde iedereen met een bodemloze put energie en werklust? Die mensen willen we in maart, tijdens 'De week van de Goestink', stevig in de bloemetjes zetten. Stuur vóór 15 januari één of meerdere foto's van jouw Chiroheld(in) naar jaarthemababe@chiro.be met een woordje uitleg. Alle helden krijgen een ereplaats in de Dubbelpunt van maart!

De Chiro daagt je uit! Al tijdens de eerste week van 'De Chiro daagt je uit' stonden er 35 uitgevoerde opdrachten geregistreerd, ferm! Chiro Ommekaar is de eerste Chirogroep die punten heeft gewonnen. De volle 40 punten, dames en heren, door simpelweg in de krant te staan met hun Chirogroep. Ze hadden een te klein lokaal en amper speelterrein, en hebben van een vriendelijke buur een bos gekregen. Goed gedaan, banaan! Aan de volgende Chirogroepen om deze opdracht te overrulen: een groter artikel, op de voorpagina van de krant staan, nog positiever in het nieuws komen, enz. Laat je creativiteit werken! Chiro Wilduraantjes verraste ons door naakt op de foto te gaan met het punt dat ze op de Startdag verdienden. Zo weten we meteen ook dat we zeker naar hun aspifuif moeten gaan (KNT).

Wie nog een vette wervingscampagne zoekt, watch and learn van Chiro Sint-Jan. Hun promofilmpje kun je bekijken op goestink.chiro.be! Niemand heeft zich al durven wagen aan de categorie 'boven 100 punten'. De eerste die durft, verdient er nog 10 punten gratis bovenop! Er komen ook non-stop nieuwe opdrachten bij, dus hou de site zeker in de gaten: goestink.chiro.be! Go Chiro, go go go!

Remix het jaarthemalied En win een dj-uurtje op het slotfeest van Krinkel! Zet je gitaar aan de kant na Christus Koning, tijd om stevig te boenken! Waan je de Compact Disc Dummies (Chiromannen die Humo's Rockrally wonnen in 2012) en remix het jaarthemalied tot iets nieuws. De stijl mag je volledig zelf kiezen: elektro, retrohouse, pop of rock, het maakt niet uit. Stuur je nummer in en wie weet ben jij dj op het Slotfeest van Krinkel voor wel 3000 Chiroleiders en -leidsters! Wat je nodig hebt om te remixen, vind je op chiro.be/goestink bij 'lied'. Elke remix levert ook punten op bij 'De Chiro daagt je uit!'. Lees er de drie gouden remixtips van Compact Disc Dummies op na: 1. Luister écht naar het nummer: wat maakt het nummer sterk? De hook, het refrein, een melodielijn? Zo weet je wat je kunt gebruiken en wat je in de verf kunt zetten. 2. Druk je persoonlijke stempel op de remix, zonder in herhaling te vallen. 3. Durf afstand te nemen van het origineel als je een coole of totaal andere flow te pakken hebt, om je daarna te verdiepen in je eigen creatie!

14 dubbelpunt NOVEMBER 2012


jaarthema

chiro.be/goestink

dubbelpunt NOVEMBER 2012 15


jaarthema

Het nieuwe Leidingswoord De Goestink die je hebt als leiding, dat is niet zomaar iets. Dat is niet vergelijkbaar. Dat is iets speciaals, iets van binnen. Met het Leidingswoord brengen we 'that special feeling' onder woorden. Het Leidingswoord Chiro is spelen om het spel. Chiro is verbondenheid. Chiro is een deel van jezelf. Chiro is voor iedereen. Chiro is voor altijd. Leiding worden is groeien. Leiding zijn is spel verzinnen en niet om te winnen. Leiding zijn is creatief en zot, is vrolijk, ernstig en tof. Leiding zijn is talenten ontdekken en uitdagingen zoeken, is dromen en doen, vinden en toch verder zoeken. Leiding zijn is nooit ophouden met leren van leden en leiding, van vallen en proberen. Leiding zijn is de wereld in beweging en vervoering brengen, is elke dag een portie verwondering, is altijd een beetje kind blijven, is thuiskomen in de ploeg en uitwaaien op bivak, is ruimte voor alle kinderen en dat waarmaken, is ervoor zorgen dat iedereen mag meedoen en daar samen voluit voor gaan. Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk. Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen.

]foto: jan van bostraeten[

Als je 't mij vraagt: ik wil Chiroleid(st)er zijn!

Doe iets met dit nieuwe leidingswoord! ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠

Hang het op in het vergaderlokaal. Geef het aan de nieuwe leiding. Laat de nieuwe leiding het Leidingswoord voorlezen tijdens de Christus Koning-viering. Publiceer het in jullie boekje.

16 dubbelpunt NOVEMBER 2012


Tot uw dienst! Grave spelletjes, een handige methodiek, maffe trucjes of gewoon een leuk weetje, op dit blaadje aangeboden door één van de vier diensten van de Chiro – Dienst Internationale Activiteiten, Dienst Avontuurlijke Activiteiten, Dienst Artistieke Activiteiten en Spoor ZeS. Tot uw dienst deze maand: Spoor ZeS!

GRAFFITIVRIEND Vrienden en vriendinnen, je hebt ze in alle kleuren en maten. Maar wat maakt nu net dat je die persoon graag om je heen hebt? Zijn het zijn kleren? Is het haar haarkleur? Of is het toch iets anders?

Vriendschap in graffiti

Iedereen krijgt de tijd om na te denken wie hun vrienden zijn. Het lijstje moet zich niet beperken tot de groep: denk ook aan vrienden van school, de sportclub, de buurt, enz. Het is niet de bedoeling dat je het lijstje voorleest of vergelijkt met elkaar, het is alleen voor jezelf. Bekijk het lijstje dat je net maakte. Waarom zijn je vrienden net je vrienden? Neem er één vriend(in) uit en beschrijf hem of haar in enkele woorden. Maak een vlugge schets van je vriend(in) en spuit de woorden daar in graffiti bij. Doe dat op een graffitimuur (een flap aan de muur). Op die manier krijg je een heleboel ‘posters’ waarop kernwoorden staan over vriendschap. Bespreek de kernwoorden vervolgens in groep. Wat zijn de kenmerken van een goede vriend of vriendin? Is er een woord bij waarvan jij vindt dat dat niet bij vrienden hoort? Welke eigenschap vind je helemaal niet belangrijk bij vrienden? Wanneer hebben we vrienden nodig? Is er een verschil tussen vrienden, kameraden en kennissen?

Tips en variaties

OO Beeld de eigenschappen uit en laat de anderen de woorden raden (in plaats van ze te tekenen). OO Schrijf een aankondiging in de krant, waarin je jezelf als goede vriend probeert te ‘verkopen’. Beschrijf vooral welke goede eigenschappen jij hebt als vriend.

Tips voor de jongste afdelingen

OO Vraag naar wie ze leuk vinden op school, in de Chiro, in de sportclub, enz. OO In plaats van de vriend(in) te omschrijven, kun je hen vragen waaraan de vriend(in) hen doet denken. OO Vraag door. Waarom is het zo leuk om een vriendje te hebben? Waarom wil je met de ene samenspelen en met de andere niet?

Tot uw dienst: activiteiten 3 november Techniekendag Een dag boordevol avontuurlijke workshops en technieken in De Brink in Herentals 10 november Chipadag – Brussel Stadsspel in Brussel voor keti’s, samen met leeftijdsgenoten van onze Waalse tegenhanger, de Patro 23-25 november EuroQuest – Copenhagen Knotsgek spel dwars door Kopenhagen 6-9 december Speeddating seminar – Malta Ga op bivak in het buitenland, en nodig je gastgroep uit op jouw kamp! Tijdens het speeddatingseminarie krijgt leiding de kans om andere geïnteresseerde leiding te ontmoeten en de eerste stappen van zo’n uitwisseling te zetten. 15-16 december Ranfttreffen Een weekendje wandelen in de sneeuw van de Zwitserse bergen, met allerhande workshops Meer info: chiro.be/dia I daa.chiro.be I chiro.be/spoor zes I chiro.be/darta

Meer kant-en-klare methodieken voor je afdeling vind je op chiro.be/spiritkoffer.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 17


titel rubriek vrienden onder elkaar

“Ja, wij gaan nog geregeld naar de kerk” Van 5 tot 7 oktober was het niet bepaald stil in en rond Heibrand. De gewesten Zesje, Glim en Pol organiseerden daar namelijk hun IK’s. Dubbelpunt trok richting Westmalle om hen kort een paar vraagjes te stellen over bezinnen in de Chiro, en wat we daar zoal onder moeten verstaan. Eerst zijn gewesten Glim en Pol aan de beurt. Begeleider Bjarne neemt ons mee naar het lokaal waar Alan, zijn medebegeleider, rond de tafel zit met hun leefgroep: Niels, Liese, Kobe en Diego van Chiro SintAntonius en Candice, Ariane en Bart van Chiro Frelus uit Deurne. DUBBELPUNT: Wat verstaan jullie juist onder bezinnen? Liese: Ik denk dan spontaan aan de briefjes met ‘Goed gedaan, banaan!’ of ‘Ik-heb-spijt-geit’ waarop we tijdens een rustig momentje onze gedachten kunnen schrijven. Alan: Bij het begin van ons bivak hebben we een misviering en op de laatste dag doen we ook nog een bezinningsmoment waarin we terugblikken op het bivak.

Diego: Wij gaan met onze Chirogroep wel geregeld naar de kerk. Niels: Inderdaad, met de startmis, en op 11 november, Christus Koning en het paasfeest. Diego: Niet altijd met iedereen, maar we zorgen er toch voor dat Chiro Sint-Antonius goed vertegenwoordigd is. DUBBELPUNT: De Chiro werd opgericht als een christelijke jeugdbeweging. Vinden jullie het belangrijk dat er daarvan iets overeind blijft? Alan: Het blijft toch wel een handige basis. Teksten en liedjes hoeven misschien niet altijd naar God en Jezus te verwijzen, maar sommige waarden blijven gewoon belangrijk. Bjarne: Ik zie naar de kerk gaan eerder als een cultureel aspect. Sommige kin-

18 dubbelpunt NOVEMBER 2012

deren zijn daar amper geweest, voor hen is dat dan toch wel een ervaring. DUBBELPUNT: Vinden jullie bezinningsmomenten noodzakelijk of mogen ze net zo goed afgeschaft worden? Ariane: Ik zou het toch jammer vinden als we daar helemaal geen aandacht meer aan besteedden. Bjarne: Ja, het blijft belangrijk. Af en toe bezinnen binnen de leidingsploeg vind ik ook een aanrader. Zo komen er toch dingen naar boven die je anders niet te horen krijgt, maar waar je wel rekening mee moet houden. Liese: Op kamp bezinnen wij bijvoorbeeld per afdeling. Dat vind ik wel een goede methode, want ik denk dat het een meerwaarde is voor de leden en de leiding om gerichter per groep te werken. Bjarne: Hoe je het ook aanpakt, zolang je weet wat voor jou en je Chirogroep van tel is, en daar op de gepaste momen-


ten eens bij stilstaat, ben je goed bezig, denk ik.

Bidden?! Ook gewest Zesje is goed vertegenwoordigd op Heibrand. Bij hen krijgen we de kans om een praatje te maken met de grote leefgroep van Arjan, Stien en Kristof. Deze zotte bende bestaat uit: Julie (Chiro Elsum), Eline en Paulien (Chiro Kasterlee), Esther (Chiro Ten Aard), Rik en Charlotte (Chiro Gestel), Zander (Chiro Berg), Charel (Chiro Bel) en Sander (Chiro Larum). DUBBELPUNT: Bezinnen, hoe pakken jullie dat juist aan? Kristof: Wij zoeken teksten en liedjes voor een bezinningsmoment. Zo doen

veel Chirogroepen dat, denk ik. Na het bivak doen wij ook een soort evaluatie waarbij iedereen zijn hart kan luchten. Dat is toch ook bezinnen, niet? Eline: Ik link bezinnen vooral aan Christus Koning, dat blijft voor ons toch een vaste waarde in het Chirojaar. Sander: Echte bezinningsmomenten hebben wij eigenlijk niet, of toch niet met teksten en liedjes en zo. Zander: Bij ons hetzelfde: met Christus Koning spelen wij bijvoorbeeld gewoon een groot spel. DUBBELPUNT: Vinden jullie bezinnen een meerwaarde voor je Chirogroep? Arjan: Ik vind het toch belangrijk dat je het op een rustig moment eens over fundamentele dingen kunt hebben. Stien: Inderdaad, en af en toe bezinnen om na te gaan of iedereen zich nog goed voelt in de groep vind ik echt wel nodig. Kristof: OkĂŠ, maar het mag toch niet te omslachtig zijn. Op kamp houden wij bijvoorbeeld een bezinning met de hele Chirogroep, die een hele voormiddag duurt. Ik zou op dat moment bijvoorbeeld liever iets met mijn afdeling apart doen. DUBBELPUNT: Elke Chiro-

groep heeft zo haar eigen manier van bezinnen. Blijven er bij jullie nog veel tradities over en vinden jullie dat een goede zaak? Arjan: Op kamp bidden wij voor we aan onze maaltijd beginnen. Rest: Bidden?! Stien: Bij ons blijft de viering op kamp toch wel een traditie. Vroeger gingen wij zelfs naar de plaatselijke kerk als we op bivak waren. Later gaf de pastoor een viering op het kampterrein zelf, en nu doen we het zonder hem. Er zit dus toch wel een sterke evolutie in, maar de kern is gebleven. Pauline: Wij hebben de burchtgravin op kamp. Dat is een Mariabeeldje dat de jongsten mogen versieren. Ondertussen heeft dat op zich nog weinig met bezinnen te maken. Eline: Inderdaad, ze vinden dat gewoon een leuke bezigheid. Stien: We moeten er gewoon voor zorgen dat bezinnen toegankelijk blijft voor de jeugd van nu. De link met het kerkgebeuren was vroeger bijvoorbeeld meer vanzelfsprekend omdat er toen gewoon meer mensen naar de kerk gingen. Arjan: Inderdaad, maar rustig bezinnen, op welke manier dan ook, moet uiteraard blijven kunnen. Bedankt gewesten Zesje, Glim en Pol voor jullie medewerking! n

dubbelpunt NOVEMBER 2012 19


titel rubriek chiro.be/vorming

Goestinginvorming! Meer dan 3000 leidsters en leiders volgen elk jaar vorming, en keren telkens extra gemotiveerd en geïnspireerd terug naar hun ploeg. Ook dit jaar kun je weer kiezen uit meer dan 100 Chirocursussen. Je kunt voor een attest gaan of gewoon puur voor de goesting. De inschrijvingen lopen al vlot binnen. Ben jij er ook (weer) bij?

Ik wil hoofdanimator worden! Volg een van de drie Hoofdanimatorweekends plus een themacursus naar keuze: Workshopweekend, Tochten-

bivak, Groepsleidingsweekend, Expressieweekend of Afdelingsboost. Daarna doe je stage in je eigen ploeg.

Hoofdanimatorweekends 30 november - 2 december

Hoofdanimatorweekend in De Kalei (Dilsen-Stokkem)

1 - 3 februari

Hoofdanimatorweekend in Heidepark (Waasmunster)

19 - 21 april

Hoofdanimatorweekend in De Karmel (Brugge)

Themacursussen 16 - 18 november

Workshopweekend in Heidepark (Waasmunster)

23 - 25 november

Groepsleidingsweekend in Heibrand (Westmalle)

1 - 3 maart

Groepsleidingsweekend in Heidepark (Waasmunster)

22 - 24 maart

Expressieweekend in De Karmel (Brugge)

29 maart - 1 april

Afdelingsboost in Heibrand (Westmalle)

Dit jaar is een Krinkeljaar, er is dus geen Tochtenbivak deze zomer. In 2014 weer wel.

Cadeautip voor je VB! Die zotte helper die zonder morren je tito’s naar het zwembad brengt, die twee extra oren om naar je leden en ouders te luisteren, die lieve supporter van je leidingsploeg: die verdient een extra cadeautje! Boek een ticketje VB-dag voor je VB! Je volwassen begeleid(st)er leert er andere VB’s en hun trucjes kennen, wordt er goed gesoigneerd, en krijgt een mooi aanbod workshops voorgeschoteld: verzekeringen, startende VB’s, omgaan met crisissituaties, coaching en nog veel meer. Je kunt kiezen uit twee VB-dagen: n VB-dag 1: op 1 december in Heidepark (Waasmunster) n VB-dag 2: op 8 december in De Kalei (Dilsen-Stokkem) Prijs? Een VB-dag kost 10 euro. Er is kinderopvang voorzien, allemaal inbegrepen in de prijs. Ook voor deze extra vorming krijgt je VB een attest van deelname, waarmee je (een deel van) de cursuskosten kunt terugvragen bij je gemeente. Inschrijven: chiro.be/vb-dag

20 dubbelpunt NOVEMBER 2012

vormingstrend van het moment: Hoofdanimatorweekend Een weekend vol pure Chirogoesting, dat gaat over je eigen engagement en dat van je medeleiding. Hoe vergaderen andere Chirogroepen en hoe verdelen zij de taken? Hoe word je een echte coach voor je ploeg? Hoe kun je de manier waarop jouw ploeg communiceert optimaliseren? Meng dit met tien kilo zotte massaspelen, mysterieuze avondspelen, een stevig Chirofeestje en inspirerende begeleiding, en je krijgt een fantastisch Hoofdanimatorweekend. Omdat de cursus zo populair is, organiseren we ook dit jaar drie Hoofdanimatorweekends. Wanneer ga jij mee? Wie mag mee? Al wie minstens een jaar leiding is, IK en SB volgde en dit jaar 17 is of wordt. Wie nog geen IK en SB volgde, maar wel minstens 18 jaar is en twee jaar leidingservaring heeft, mag ook mee. Wanneer & waar? n HA 1: van 30 november tot 2 december in De Kalei (DilsenStokkem) n HA 2: van 1 tot 3 februari 2013 in Heidepark (Waasmunster) n HA 3: van 19 tot 21 april in De Karmel (Brugge) Prijs? 45 euro Inschrijven: chiro.be/hoofdanimatorweekend


chiro.be/vorming titel rubriek

Voor alle Chirocursussen geldt Inschrijven De snelste weg: kies je cursus op chiro.be/ vorming, vul je gegevens in en klaar! Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, vegetariĂŤr of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus start). Zo weten de cursusploegen op tijd hoeveel materiaal en voedsel ze moeten voorzien, en krijg jij ook nog op tijd een deelnemersbrief met alle info. Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op elke cursus krijg je een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), krijg je (een deel van) de inschrijvingsprijs terugbetaald. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

chiro.be/vorming = aanbod bekijken en inschrijven voor een cursus cursus@chiro.be = inschrijven voor een cursus vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming attesten@chiro.be = info over attesten en cursusadministratie

NOVEMBER 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Techniekendag (check daa.chiro.be)

15

16

17

18

19

20

Workshopweekend (Heidepark)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

Groepsleidingsweekend (Heibrand)

DECEMBER 1

2

3

4

Hoofdanimatorweekend (De Kalei)

5

6

7

8

9

VB-dag (De Kalei)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

31

SB verbonden Limburg en Kempen (De Kalei)

VB-dag (Heidepark)

dubbelpunt NOVEMBER 2012 21


ribbels

]foto: jan van bostraeten[

De Geflipte van Egypte

Uitnodiging

De Egyptenaren maakten als eersten een soort papier door stroken papyrusriet in elkaar te vlechten. Volg hun voorbeeld en maak een uitnodiging door strookjes gekleurd papier in elkaar te vlechten. Nodig de ribbels uit voor een tocht naar de piramide van Toet (Anchamon) en de mummie die daar rondwaart.

Onthaal

De ribbels worden naar een onherbergzame woestijn geflitst. Daar komen ze Toet (Anchamon) tegen op zijn kameel. Hij wil de ribbels best de weg wijzen naar een oase, maar daarvoor moeten ze eerst zelf als echte kamelen en ruiters de woestijn oversteken. Daarvoor maken ze per twee een 'kameel': ze nemen elkaars handen gekruist vast, hun hoofden doen dienst als bulten. Op het 'zitje' dat zo ontstaat, neemt een ruiter plaats. Deze ruiter leidt de geblinddoekte kameel de woestijn uit. Maar in de woestijn zitten ook 'zandslangen': tikkers die op het terrein staan maar die zich maar één stap mogen verplaatsen. Als een kameel

gebeten wordt door zo'n slang is hij 30 seconden buiten bewustzijn. Wanneer ze uiteindelijk aankomen in de oase krijgen ze een glas water en vertelt Toet over de mummie die zijn piramide onveilig maakt.

Opening

Bij de sfinx – half man, half leeuw – moeten de ribbels een hoop raadsels oplossen voor ze verder kunnen. Maar ook dan blijven de hindernissen zich opstapelen. Nu moeten ze weer blindelings een mijnenveld vol dodelijke planten (lege flesjes frisdrank) overleven. Gelukkig is er Toet, die hen daar doorheen gidst. Ten slotte kunnen ze de piramide toch betreden, als ze tenminste eerst door de gaten van een giftig spinnenweb gekropen zijn.

Speleobox

De piramide is eeuwenoud en dus moeilijk toegankelijk. Tover het lokaal om in een speleobox. Maak hindernissen met sjorbalken, hellingen met banken, baken gangen af met dozen en doeken, creëer verschillende niveaus met tafels, gebruik

22 dubbelpunt NOVEMBER 2012

stoelen om over en onder te klimmen, enz. Op het einde van het parcours komen de ribbels bij de Geflipte van Egypte terecht, een mummie, helemaal ingewikkeld in windels en wc-papier. De Geflipte van Egypte ligt daar tussen al zijn schatten. De Egyptenaren gaven hun doden namelijk alles mee dat ze in het hiernamaals konden gebruiken. En tussen al die rommel ligt ook de kostbaarste schat van allemaal: zijn gouden juwelen. En daar zijn de ribbels natuurlijk op uit! Speel een rondje 'Slapende Mummie': als de ribbels een schat proberen weg te halen en de mummie wordt wakker, mag hij hen allemaal tikken. De ribbels die getikt zijn, mogen dan even niet meer meedoen. Als ze uiteindelijk de juwelen kunnen stelen, daagt de Geflipte van Egypte alle ribbels uit voor een gevecht. Het gevecht speelt zich buiten af. Daar ziet de Geflipte van Egypte aan de overkant van het terrein zijn strijdwagen staan (een versierde kruiwagen). Die heeft hij nodig. Maar om die wagen te bereiken, moet hij met zijn strijdmakkers


]foto: jan van bostraeten[

ribbels

(de rest van de leiding) aan de overkant geraken zonder dat zij opgepakt worden door de ribbels. Als de mummie zijn strijdwagen uiteindelijk bereikt heeft, daagt hij de ribbels uit voor een echt Egyptisch strijdwagengevecht. Iemand van de leiding rijdt de mummie rond in een kruiwagen. Op die manier probeert de Geflipte de ribbels de tikken. Maar ondertussen proberen de ribbels om de mummie te 'ont-mummificeren' door de windels en het wc-papier van hem af te trekken. Als de mummie helemaal naakt is, valt hij nog doder neer dan hij al was.

Slot

➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠ ➠➠

Materiaallijst

Strookjes gekleurd papier Raadsels Touw Grote dozen Sjorbalken Tafels en stoelen Zoveel mogelijk doeken Een kruiwagen Enkele rollen wc-papier Windels

Ten slotte dragen de ribbels de Geflipte van Egypte terug naar de piramide. Als er tijd over is, kan Toet met de ribbels nog enkele klassieke spelletjes spelen in piramidevorm – in drie ploegen of op een driehoekig speelveld. Drie-ke Berta bijvoorbeeld, drievoetbal (met drie doelen en drie ploegen), of drievlaggenroof (drie ribbels met hetzelfde nummer).

Evaluatie

Laat de ribbels het leukste en minst leuke moment van de dag op een velletje wc-papier schrijven. De minst leuke gooien we in het toilet en trekken we door, de leukste hangen we op in het lokaal om te onthouden.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 23


Speelclub

]foto: jan van bostraeten[

Pssst, wat is Chiro?

24 dubbelpunt NOVEMBER 2012


speelclub

Ja, wat is dat voor een beest, de Chiro? Op het einde van dit spel weten je speelclubbers hier alles van!

Speluitleg Maak op voorhand een groot spelbord in de vorm van een slang. Deel die slang op in vakjes en verf ze in de verschillende afdelingskleuren. Die kleuren symboliseren zaken die belangrijk zijn voor de speelclubbers. mm mm mm mm mm mm

Paars: samenspelen Geel: Mazzel Groen: stoer zijn Rood: niet bang zijn in het donker Blauw: jaarthema Oranje: vieruurtje

Verdeel de speelclubbers in twee ploegen en laat hen op zoek gaan naar een pion. Doel van het spel: zo snel mogelijk alle kleuren verzamelen. Als de speelclubbers met hun pion op een bepaalde kleur komen, moeten ze een opdracht uitvoeren die bij de kleur hoort. Als ze daarin slagen, verdienen ze de kleur ook.

Spelletjes

Paars

Buiklachen: De speelclubbers liggen op de grond met hun hoofd op de buik van een andere speelclubber. De eerste in de rij zegt luid 'ha', de volgende 'haha', en zo voegt iedereen er een 'ha' aan toe. Het effect: een lang uitgerekt lachsalvo. Slangenhuid afrollen: De speelclubbers staan in een rij achter elkaar. Ze steken nu allemaal hun rechterhand onder hun benen door en pakken daarmee de linkerhand vast van degene die achter hen staat. Als ze allemaal in die positie staan, gaat de achterste in de rij liggen terwijl ze hun handen niet lossen. De speelclubber ervoor schuifelt nu rustig achterwaarts over de liggende speelclubber, en gaat dan zelf liggen. Doe dat tot de hele rij ligt en de slangenhuid dus afgerold is. Ballon in de lucht: De speelclubbers maken een kring en houden elkaars handen vast. Iemand van de leiding gooit nu een ballon op. Het is de bedoeling dat de speelclubbers de ballon zo lang mogelijk in de lucht houden.

Geel mm Print Mazzel in het groot af zodat je speelclubbers de tekening kunnen

inkleuren, schilderen, beplakken, enz. mm Laat de speelclubbers het woord Mazzel vormen met alles wat ze vinden. Ze kunnen de letters ook nabootsen met hun lichaam. Maak er mooie foto's van, die je later in het lokaal kunt ophangen.

Groen mm Zet evenveel bekertjes – liefst geen doorzichtige – met water in een kring als er speelclubbers zijn. Doe in enkele bekertjes een beetje citroensap. Wanneer de muziek speelt, lopen de speelclubbers rond de kring. Als de muziek stopt, drinken ze zo snel mogelijk het bekertje leeg dat het dichtst in hun buurt staat. Wie het citroensap heeft, doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Kan de groep raden wie het zure mengsel had? Nee? Dan heb je te maken met stoere speelclubbers! mm In het midden van een kring zit een geblinddoekte speelclubber op een stoel. Onder de stoel ligt een sleutelbos. Om de beurt proberen de speelclubbers de sleutelbos weg te nemen zonder dat de geblinddoekte hen kan tikken. Wie getikt werd, komt op de stoel terecht. Als ze de sleutelbos kunnen bemachtigen zonder getikt te worden, hebben ze bewezen dat ze stoer zijn.

Rood Make some noise: De spelers zitten verspreid in het lokaal en hebben elk een nummer gekregen. Een geblinddoekte speelclubber komt binnen en roept een nummer. De speelclubber met dat nummer begint een geluid te maken, de geblinddoekte moet raden wie het is.

lokaal. Terwijl de speelclubber tegen de muur klopt en “een-twee-drie zon” roept, komen de anderen naar voren. Op het woord zon draait de speelclubber zich om. Hij of zij schijnt met de zaklamp in het rond, en inspecteert of niemand zich beweegt. Wie toch betrapt wordt, vliegt terug achter de lijn. Wie als eerste de speelclubber vooraan bereikt, wint.

Blauw Leer je speelclubbers de 'goestinkmove' aan, en verzin variaties. Zo stil mogelijk, bijvoorbeeld, of zo lief mogelijk, of ... Check chiro.be/goestink voor de juiste bewegingen.

Oranje Maak een koekjestaart als vieruurtje. Jammie!

Ingrediënten - Twee pakken Petit Beurre-koekjes - Een kan koude koffie - 250 gram zachte boter - 100 gram bloemsuiker - Hagelslag, Smarties, enz. Recept Maak crème au beurre door de boter romig te roeren en er dan beetje bij beetje de poedersuiker onder te roeren. Leg een laag Petit Beurre-koekjes naast elkaar en smeer er een laagje crème au beurre over. Dompel dan de Petit Beurre-koekjes snel in koude koffie en leg ze boven op de crème au beurre. Herhaal met een laagje crème au beurre en koekjes, en eindig met een laag crème au beurre. Versier met hagelslag of Smarties en laat de Petit Beurre-taart opstijven in de koelkast.

Wie zoekt die vindt: Verstop in een donker lokaal allerlei spulletjes. De speelclubbers krijgen om de beurt 30 seconden de tijd om minsten één verstopt object te vinden. Een-twee-drie zon: Eén speelclubber gaat met het gezicht tegen de muur staan. De anderen staan achter een denkbeeldige lijn in een verduisterd

dubbelpunt NOVEMBER 2012 25


RAKWI

rakwi's zijn kakwi's Je had misschien al een donkerbruin vermoeden: dit spel gaat over kak, stront, shit, uitwerpselen, guano. Kak is dan ook universeel menselijk. Rijk of arm, groot of klein, stinkvoeten of niet, iedereen moet naar het toilet. Kak is een baken van de democratie. Dat laatste is misschien wat overdreven, maar het is wel zo dat kunstenaar Wim Delvoye ooit een machine bouwde die stront produceerde en dat hij die stront dan verkocht aan kunstliefhebbers. Delvoyes idee was prima, maar nogal amateuristisch uitgevoerd. De rakwi’s kunnen dit veel beter! In de buurt van de Chirolokalen is er een monster gesignaleerd dat bijzonder kostbare stront produceert. De rakwi’s willen dan ook zoveel mogelijk van dat bruine goud verzamelen.

drol legt, mogen ze de uitwerpselen ophalen en toevoegen aan hun voorraad. De ploeg die op het einde de grootste mesthoop verzameld heeft, wint!

De pot op!

Elke ploeg begint het spel zonder toiletten. Gedurende het spel kunnen de rakwi’s toiletten bouwen en op het speelterrein opstellen. Maar om een toilet te bouwen, heb je materiaal nodig. Daarvoor moeten de rakwi’s (met minstens twee teamleden) naar leid(st)er A. Als ze erin slagen om met een balletje een parcours op een tafel af te leggen, zonder hun handen te gebruiken en zonder dat de bal van de tafel rolt, krijgen ze materiaal om een toilet in elkaar te knutselen:

Verdeel de rakwi’s in ploegjes van vier. Zij moeten elk zoveel mogelijk stront van het monster verzamelen. Het monster wandelt rond op het terrein, op zoek naar een geschikte plaats om een drolletje te leggen. Maar dit monster is geen slecht opgevoede wildeman. Het heeft goede manieren geleerd, en doet zijn behoefte alleen op een toilet. Elk ploegje zal er dus eentje moeten bouwen. Wanneer het monster in hun toilet een

Loodgieterij voor beginners

26 dubbelpunt NOVEMBER 2012

kartonnen dozen, plakband, een schaar en een bus verf (waarmee ze de wc in de kleur van hun ploeg verven). Wanneer het toilet af is, installeren ze het op het terrein. Eenmaal geïnstalleerd, mogen ze de wc niet meer verplaatsen. Tactische potplaatsing is dus belangrijk.

Het monster lokken

Het monster loopt niet rond voor zijn plezier, maar is constant op zoek naar voedsel. De rakwi’s kunnen de vraatzucht van het monster in hun voordeel gebruiken. Met eten als lokaas kunnen ze het monster naar de toiletten van hun team leiden. Eten voor het monster moeten de rakwi’s verdienen bij leid(st)er B. Daar hangt een dartbord en


RAKWI

19-20: Gratis eten! De rakwi hoeft geen opdracht te doen.

Scores en opdrachten 1-3: Vertel een mop. 4-6: Los een raadsel op. 7-9: Demonstreer met een tennisbal en een hockeystick je minigolfkunsten op een klein parcours.

10-12: Van al dat stront rapen wordt iedereen vuil. Was iemands handen en voeten. 13-15: Breng als een kip drie dassen die verspreid liggen over het terrein terug. Een kip kan haar handen niet gebruiken en moet de dassen dus met haar bek oprapen en terugbrengen. 16-18: Vis met een hengel een eendje uit het toilet.

Zodra het monster voldoende gegeten heeft bij een bepaald team, gaat het naar hun toilet en laat het daar een dampend maar waardevol cadeautje achter. Het monster beslist zelf wanneer het voldoende gegeten heeft om nog een drolletje te leggen.

Monster Madness

Van tijd tot tijd gaat het monster door het lint. Als het een fluitsignaal hoort, wordt hij woest en verslindt hij elke rakwi die hij kan tikken. De rakwi’s kunnen zich dan maar beter snel uit de voeten maken. Wie toch getikt wordt, kan bevrijd worden als de teamleden één drol losgeld betalen. Na een tweede fluitsignaal komt het monster weer tot rust.

]foto: jan van bostraeten[

een lijst met u i td a gi n g e n . Wanneer de rakwi’s voedsel willen verdienen, gooien ze een pijltje naar het bord. De score bepaalt de opdracht die de rakwi krijgt.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 27


tito

Zingeving in de letterlijk Tito’s staan zeker open voor een beetje zingeving, maar probeer het luchtig te houden. Doe daarom niet zomaar aan ‘zingeving’, maar vat het letterlijk op: spelen met zinnen, woorden en letters. En dat allemaal op een titomanier, of course.

Doel van het spel

De tito’s spelen individueel of in groep spelletjes en verdienen op die manier punten. Met die punten halen ze hun voordeel in het grote finalespel.

De spelletjes Letterspelletjes Rode Letter De tito’s hebben elk een rood voorwerp in hun hoofd dat ze meedelen aan de groep, bijvoorbeeld Chiro-T-shirt. Met dat woord spelen ze de Rode Letter. Alle tito’s staan achter een afgesproken lijn, de leiding staat aan de overkant van het terrein. Als de leiding een letter roept, mogen de tito’s een pas naar voren zetten per keer dat die letter in hun woord voorkomt. Op voorhand spreek je een ‘rode letter’ af waarop niemand mag reageren. Wie toch een pas vooruit zet bij de rode letter, moet terug naar achteren. Wie als eerste bij de leiding geraakt, heeft gewonnen en krijgt punten.

Letterkoekjes Verdeel de tito’s in twee ploegen. Per ploeg heb je aanvallers en verdedigers. De ploegen hebben hun kamp aan weerskanten van een afgebakend terrein. In het midden daarvan staat een mand met letterkoekjes. Na het startsignaal lopen de aanvallers naar de mand, ze nemen er één letterkoekje uit en proberen dat naar hun kamp te brengen. Onderweg kunnen de verdedigers van de andere ploeg hen tikken met rode verf. Dan moeten ze het letterkoekje opeten en hun rode vlek gaan afwassen in hun kamp. Pas daarna mogen ze opnieuw aanvallen. Beide ploegen moeten zoveel mogelijk letterkoekjes verzamelen, om daarmee een zo lang mogelijk woord te vormen. De winnaars krijgen een punt per letter van het woord dat ze vormden. De verliezers krijgen geen punten.

Woordspelletjes Rode woordenketting De tito’s beginnen een woordenketting. De laatste letter van het ene is telkens de eerste letter van het volgende woord. Wanneer de tito’s een rood voorwerp noemen (bv. bloed, brandblusser, enz.) krijgen ze drie punten. Wanneer ze een voorwerp noemen dat in de meest voorkomende vorm rood is (bv. roos, lippenstift, enz.), krijgen ze twee punten. Bij een voorwerp dat gewoon rood kan zijn (bv. verf, boek, potlood, enz.), krijgen ze geen punten maar mogen ze wel verder blijven spelen. Wie niet op een voorwerp kan komen dat ooit rood kan zijn, ligt eruit.

28 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Red Ghosts Het spel Ghosts, maar dan in de titoversie. Alle tito’s zitten in een cirkel. De tito’s zeggen om beurten een letter. Je moet wel zorgen dat je met alle genoemde letters een woord kunt vormen. Als je aan de beurt bent maar je denkt dat je geen woord meer kunt vormen, moet je dat zeggen. De laatste die een letter genoemd heeft, moet dan luidop het woord zeggen dat hij of zij in gedachten had. Als dat niet lukt, is hij of zij de ‘ghost’. De ghost doet gewoon verder mee en blijft letters opzeggen, maar de anderen moeten die inbreng negeren. Wie er toch op reageert, wordt de nieuwe ghost. Voor elke letter die de tito’s kunnen zeggen zonder dat ze ghost of fout zijn, krijgen ze een punt. Je kunt je spel een tito-tintje geven door twee regels toe te voegen. Eén: het woord dat gevormd wordt, mag geen rood voorwerp zijn. Twee: wie tussendoor over de Chiro praat, wordt de nieuwe ghost.

Verborgen woord Verdeel je tito’s in twee ploegen. Ze vormen nu een woord dat evenveel letters telt als het aantal tito’s in hun groep. Elke tito schrijft een letter van het woord op zijn of haar lichaam. Daarna gaan beide ploegen bij elkaar op zoek naar de letters. Wie het woord van de andere ploeg kan raden, wint. Iedereen van die ploeg krijgt vijf punten.

Krantenbingo Elke tito krijgt een krant. Om de tien seconden zegt de leiding een woord dat in de krant kan voorkomen (bv. minister, Iran, weer, een, euro, enz.). De tito’s proberen de woorden in de krant te vinden en aan te duiden. De tito die als eerste zes woorden vindt, roept ‘bingo’ en krijgt evenveel punten als er tito’s zijn. De tweede krijgt een punt minder, enzovoort.

Letterlijke woordenketting In twee ploegen maken de tito’s een ketting van voorwerpen die ze vinden. De laatste letter van het ene voorwerp is telkens de eerste letter van het volgende voorwerp in de ketting. Zo mag na een bal een lat liggen, gevolgd door een tak, enzovoort. De ploeg die als eerste een bepaalde afstand overbrugt, wint en krijgt evenveel punten als het aantal voorwerpen in de ketting. De andere ploeg krijgt geen punten.

Zinspelletjes Verhaal bijschrijven De tito’s zitten in een cirkel. Geef hen allemaal een blad papier waarop ze de eerste zin van een verhaal schrijven: “Mieke ging vanmiddag naar de Chiro, toen er plotseling ...” Dan geven ze hun blad door, en schrijven ze een vervolg op het begin van hun voorganger. Nadien vouwen ze het blad zo dat enkel het laatst geschreven stukje zichtbaar is, en geven ze het door voor een nieuw vervolg. De papieren blijven doorgaan tot ze weer bij hun oorspronkelijke schrijver zijn. Dan mag iedereen hun verhaal voorlezen. Wie het beste verhaal heeft, krijgt evenveel punten als er tito’s zijn + 1. Het verhaal dat als


tito

ke zin tweede, derde, enz. eindigt, krijgt telkens een punt minder, zodat de persoon met het ‘slechtste’ verhaal toch nog één punt krijgt.

Ieder rood voorwerp dat in de tekst voorkomt, is twee punten waard.

Stoorzender

Finalespel

Tekst schrijven Elke tito schrijft in twee minuten tijd een zo lang mogelijke tekst zonder een bepaalde letter te gebruiken. Op het einde krijgt iedereen evenveel punten als ze woorden gebruikt hebben (op voorwaarde dat de tekst coherent is). Als de verboden letter er toch in voorkomt, krijgen ze geen punten.

Voorzie voor het finalespel allerhande lepels: van grote opscheplepels tot kleine theelepels. De tito’s krijgen een lepel naargelang de punten die ze verdiend hebben: degene met de meeste punten krijgt de grootste, degene met de minste punten de kleinste. Daarmee gaan ze in een grote kring staan rond een pot met soepletters. Start dan een korte quiz (vb. noem drie Pixar-films op, geef zoveel mogelijk Europese hoofdsteden, Belgische koningen, enzovoort). Om te antwoorden moeten de tito’s met hun lepel soepletters gaan halen. Moeilijkheid: ze moeten de lepel met hun mond vasthouden. Op hun startpositie proberen ze dan zoveel mogelijk antwoorden te vormen. Per gevormd antwoord krijgen ze een finalepunt. Wie de meeste finalepunten behaalt, is de grote winnaar van het ‘zin-geving’spel.

]foto: jan van bostraeten[

Verdeel de tito’s in twee ploegen. Uit elke ploeg pik je één tito die een zin naar de rest van de ploeg moet roepen. Tussen die tito en zijn of haar ploeg staat de andere ploeg als stoorzender. Zij moeten verhinderen dat de anderen de zin kunnen ontcijferen en maken daarom zoveel mogelijk lawaai. Wanneer de ploeg de zin toch verstaan heeft, draaien de rollen om. Het aantal seconden dat een ploeg erover doet om de zin te raden, is het aantal punten dat de tito’s van de andere ploeg krijgen.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 29


keti

Dierbare parochianen Al jaren is Sint-Spruitus aan de macht in onze contreien. Hij beslist over alles en dat heeft zelden positieve gevolgen voor ons, zijn onderdanen. Het is dringend tijd dat wij het heft in handen nemen en een nieuwe Sint kiezen. Maar daarvoor moeten we ons eerst goed voorbereiden én het heiligenhuis van Sint-Spruitus vinden. Beste families van Sint-Lolly, Sint-Nicnaccus en Sint-Cracottus, zorg voor volgelingen, veilige gebedsplaatsen, heiligenplaatjes en hosties, vind Sint-Spruitus en heers in vrede!

Sint-Spruitus van de troon

De keti’s gaan op zoek naar SintSpruitus, de dictator die ze dringend van de troon moeten stoten. Verdeel hen daarvoor in drie families die hun heilige tot keizer willen kronen: Sint-Lolly, Sint-Nicnaccus en SintCracottus. Natuurlijk kunnen ze niet onvoorbereid aan die strijd beginnen: de drie stammen hebben de nodige strijdspullen nodig om hen tot een overwinning brengen.

Wie zoekt ...

Als de goederen en volgelingen verdeeld zijn, kan de strijd pas echt beginnen. De drie families vechten nu om belangrijke tips waarmee ze tiran SintSpruitus van de troon kunnen jagen. De Sint-Nicnaccussen, Sint-Lolly’s en SintCracottussen nemen het tegen elkaar op in allerlei uitdagingen. De winnende heilige familie krijgt telkens een tip over de verblijfplaats van de dictator.

Verdeel en heers

De keti’s hebben gedurende het hele spel de tijd om hun heilige familie zo groot mogelijk te maken (volgelingen), zoveel mogelijk schuilplaatsen te bouwen (gebedsplaatsen), zoveel mogelijk rantsoen te verzamelen (hosties) en bescherming te vinden (heiligenplaatjes). Hosties en heiligenplaatjes zijn per familie verdeeld, en verstopt over het terrein. Familie Sint-Lolly zoekt dus hosties en heiligenplaatjes van Sint-Lolly. De gebedsplaatsen en volgelingen, daarentegen, zijn vrij voor iedereen. Wanneer een familie een gebedsplaats vindt, kan ze die met andere woorden niet meer verliezen aan een andere familie. Geef de keti’s cryptische omschrijvingen van waar je die zaken verstopte. Hoe meer volgelingen en gebedsplaatsen je verstopt, hoe langer ze moeten zoeken.

30 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Uitdagingen

> Elke familie krijgt een lolly die groter is dan de hals van een fles. De familie die als eerste de lolly zo klein kan likken dat hij in de fles past, wint een tip. > De drie groepen krijgen twintig letterkoekjes. De groep die daarmee het langste woord kan vormen, wint een tip. > De drie teams krijgen een doos beschuiten. De eerste met een beschuitenhuisje van drie verdiepingen wint een tip. > ...

... die vindt

De familie die als eerste de schuilplaats van Sint-Spruitus wint, mag daar zelf haar heilige troon installeren.

Variëren kan stimuleren

> Dit spel kun je overal spelen: het dorpscentrum, de stad, het bos, enz. > Wissel zoekmomenten af met momenten waarop ze strijden voor tips. Of wat je ook kunt doen: geef hen alvast een deel van de cryptische omschrijving en hou het volgende deel tot na een strijdmoment. > Je kunt de keti’s eerst een opdracht laten doen op de plaatsen waar ze volgelingen en gebedsplaatsen kunnen winnen. Zo breng je nog meer strijd in het spel. > Laat je keti’s naar de Chiro komen als heiligenaanbidders. > Blijf volledig in de sfeer en geef tips en opdrachten in ware priestertaal. > Zoek iemand die voor een namiddag de wrede heerser Sint-Spruitus wil zijn.


keti

dubbelpunt NOVEMBER 2012 31


aspi

Het Facebookcomplot Alle aspi's uit heel Vlaanderen zijn uitgenodigd op een groot Chiro-evenement. Maar er dreigt gevaar. Er zijn namelijk vier Russen die dit evenement willen saboteren, en bovendien bemoeilijken ze de promo ervoor. Het is aan de aspi's om er toch achter te komen waar en wanneer dit gebeuren plaatsvindt. Als ze het evenement op Facebook gevonden hebben, moeten ze zich op 'aanwezig' zetten. En dat allemaal zonder dat de Russen hen daarbij tegenhouden.

Voorbereiding

1. Geef enkele dagen op voorhand aan vier aspi's de opdracht om het spel te saboteren. Zij zijn de gevreesde Russen. Het is de bedoeling dat ze valsspelen en tegenwerken zonder dat de andere aspi's het te weten komen. Deze vier saboteurs weten ook niet van elkaar dat ze die rol spelen. 2. Maak voor elke aspi een Facebookprofiel: een A4'tje in Facebookstyle met daarop een foto van de aspi en de titeltjes 'naam', 'hobby', 'studie', 'geboortedatum', 'status' en 'fan van'. Schrijf de naam, hobby, enz. van elke aspi op aparte stickertjes, die je willekeurig over de verschillende Facebookprofielen verdeelt. 3. Voorzie voor elke aspi de letters van 'Krinkel 2013' op papiertjes. 4. Zijn er aspi's die zelf geen Facebookprofiel hebben? Maak er voor hen dan eentje met een fictieve naam aan. 5. Vraag de aspi's om een fototoestel (mét kabeltje) mee te brengen.

op het terrein zodat ze zichtbaar zijn, maar niet te hard opvallen. De aspi's krijgen nu tien minuten om hun eigen gegevens te zoeken op de andere profielen, en die vervolgens op hun eigen profiel te plakken. Wie na tien minuten een volledig juist profiel kan tonen, krijgt al een eerste letter van het Facebookevenement. De Russen schieten nu ook in actie: verkeerde informatie op profielen hangen, juiste informatie weghalen en bij iemand anders plakken, enz.

Ronde 2: Opdrachten

Tijdens deze ronde kunnen de aspi's nog meer letters verdienen. Per twee nemen ze het tegen elkaar op. De winnaar krijgt telkens een nieuwe letter. Speel tot één aspi de volledige naam van het evenement gevonden heeft. De Russen proberen ook hier vals te spelen, door zoveel mogelijk letters voor zich te winnen.

Mogelijke opdrachten

Het is de bedoeling dat de aspi's de naam van het evenement vinden, dit event op Facebook opsnorren, aanduiden dat ze aanwezig zullen zijn én een foto van zichzelf op die pagina posten. Door opdrachten uit te voeren, verdienen ze de letters van de naam van het evenement, waar ze mee kunnen puzzelen. Wie als eerste de naam vindt, wint het spel. Het mag nog niet meteen duidelijk zijn dat de Russen andere aspi's zijn die door vals te spelen het spel saboteren. Het evenement dat de aspi's moeten vinden, is Krinkel 2013, maar ook dat blijft uiteraard een geheim. Dit evenement is al aangemaakt op Facebook!

 Teken enkele computermuizen op de grond. De aspi's hebben één minuut de tijd om zoveel mogelijk keren op de linkermuisknop te springen (eventueel met een springtouw), net als bij het klikspel op Facebook. Degene met de meeste 'muisklikken' wint en krijgt een letter.  Print de vlaggen van een 20-tal landen uit, en laat ze aan de aspi's zien. Net als in 'Geo Challenge' op Facebook moeten ze zoveel mogelijk landen herkennen en op een blad schrijven.  Wie heeft de sterkste internetverbinding? Laat de aspi's touwtrekken tegen elkaar.  Wie zal er nooit last krijgen van een muisarm? Laat de aspi's stevig armworstelen.

Ronde 1: Profielen zoeken

Ronde 3: De foto's

Speluitleg

De aspi's krijgen elk een Facebookprofiel met verkeerde gegevens. Hang die profielen ergens

In de derde ronde maken de aspi's een foto van zichzelf om later op de pagina van het Facebookevenement te posten.

32 dubbelpunt NOVEMBER 2012


aspi

Daarvoor krijgen ze één voorwerp dat mee op de foto moet, bijvoorbeeld verkleedkleren, verf of plakband. De foto moet zo creatief mogelijk zijn. Om te bepalen wie welk voorwerp krijgt, moeten ze het terrein schoonmaken. Wie als eerste tien stukken vuilnis verzamelt, mag als eerste een voorwerp kiezen.

Ronde 4: Facebook!

Als de foto's gemaakt zijn, hebben de aspi's alles om zich in te schrijven. Ze krijgen een half uur de tijd om internet te zoeken, het evenement op te sporen, aan te duiden dat ze aanwezig zullen zijn en hun foto te posten (voorzien van leuk commentaar!). Je kunt de aspi's in groepjes op pad sturen. De Russen kunnen zich natuurlijk ook aanwezig melden en een foto uploaden.

Ronde 5: De Russen

De cruciale ronde is aangebroken: de Russen ontmaskeren en ervoor zorgen dat ze niet naar de Krinkel kunnen komen door hen dood te kietelen! We spelen een variant op het spel Weerwolven. Iedereen zit in een cirkel en sluit de ogen. Eerst mogen de Russen 'ontwaken' zodat ze zien wie de andere saboteurs zijn. Daarna gaan ze weer slapen, iedereen wordt wakker en de groep mag beginnen te discussiëren: wie van de aspi's is zeker een Rus? Wie hebben ze zien valsspelen, tegenwerken, het spel vertragen, enz.? Na een korte discussie mogen ze stemmen op een aspi die ze verdenken. De aspi met de meeste stemmen geeft zijn of haar identiteit eerlijk prijs. Als de aspi's op die manier alle Russen kunnen doodkietelen, hebben zij gewonnen. Anders zegevieren de Russen.

]foto: jens geeraerts[

Krinkel? Krinkel is een zesdaags bivak voor aspi's en leiding uit heel Vlaanderen. Een reuzenbivak, zeg maar. Het vindt maar om de vier jaar plaats, en geeft je een echte Chiroboost. Mis het dus zeker niet! Van 25 tot 30 augustus in Merksplas, meer info op chiro.be/krinkel.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 33


Op een ander: de afdelingscommissies

“Wij houden ons bezig met Chiro te bieden heeft: spele Paars, geel, groen, rood, blauw en oranje zijn hun lievelingskleuren; spelen bedenken en uittesten hun favoriete bezigheden. Dubbelpunt schoof aan tafel bij het Afdelingsoverleg en wierp een blik op de knotsgekke en bontgekleurde wereld van de afdelingscommissies. “In het bedenken van een spel kunnen wij echt total loss gaan.”

DUBBELPUNT: Jullie vormen dus het Afdelingsoverleg. Wat is dat? Lieke (voorzitster): Hier bespreken wij dingen die interessant zijn voor alle afdelingen, van ribbels tot aspi's. Zo plannen wij de spelen die we schrijven voor Dubbelpunt en het schrijfweekend. Ook nemen we de eerste start naar de Afdelingsboost, en organiseren we een leuk weekend samen. We houden ons dus bezig met alles wat voor álle afdelingen van belang is. DUBBELPUNT: Wie zit er allemaal in dat Afdelingsoverleg? Lieke: In theorie de voorzitter of voorzitster van elk van de zes afdelingscommissies. Maar soms kan het ook zijn dat er iemand anders van de commissie komt, of dat er afgewisseld wordt. In de praktijk zijn het wel meestal de trekkers die hier aan tafel zitten. Ook Hanne, onze educatief medewerkster (n.v.d.r.: iemand die werkt voor Chirojeugd Vlaanderen en er een kaderploeg ondersteunt)) en ik maken er deel van uit. DUBBELPUNT: En die afdelingscommissies, wat zijn dat? Jessica (Aspicommissie): Moeilijke vraag (gelach). Wij hebben verschillende taken. We maken per commissie elke maand een spel voor Dubbelpunt, we denken na over de kenmerken van onze afdeling, en maken op basis daarvan een groeilijn. Als leiding bepaalde problemen heeft, mogen ze ook altijd naar ons mailen. We organiseren daarnaast nog de Afdelingsboost en het afdelingsaanbod voor de Startdagen. Eigenlijk alles wat met afdelingen te maken heeft. Lieke: En we hebben ook een superleuke workshop. Jessica: Inderdaad, een nieuwe! Die gaat over de groeilijn. En met de Aspicommissie houden wij ons ook bezig met Alive, een promocampagne voor aspi's. Lieke: En verder maken de andere afdelingen nog een kanten-klaar spel – mét kaartjes en spelbord, en alles wat je ervoor nodig hebt. Dat spel wordt opgestuurd naar alle Chiroleiding; je pakt het mee naar de werking en kunt het beginnen spelen. Handig! DUBBELPUNT: Wat is die Afdelingsboost voor een beest? Annick (Rakwicommissie): Dat is de ideale manier om je in te leven in de leefwereld van je leden. Het is een cursus die je onderdompelt in je afdeling, en waarin je de do's en don'ts van je gekleurde bende leert kennen. Het is veel spelen en vooral héél leuk. En het geeft je – niet te vergeten – een 'boost' om verder te gaan in je leidingscarrière.

Spelen bedenken en uittesten DUBBELPUNT: Vanwaar halen jullie de inspiratie om elke maand weer een spel uit jullie kleurrijke mouwen te toveren? Jessy (Titocommissie): Uit onze eigen Chiro-ervaring. Annick: Dolgekke Chirobrainstorms. Jessica: Ja, brainstormen. En van Facebook soms, waar leiding wel eens ideeën of een vraag post. Hanne: En ook de groeilijn kan daarvoor handig zijn. DUBBELPUNT: Groeilijn? Hanne: De groeilijn vertelt je meer over elke afdeling: waarmee ze bezig zijn, wat ze leuk vinden, wat hen bezighoudt op school, enzovoort. Het gaat dus verder dan Chiro, maar er staat óók in welke spelletjes ze leuk vinden. En als je de leefwereld van je leden een beetje kent, kun je ook betere programma's maken. DUBBELPUNT: Waarom zijn de afdelingscommissies zo tof? Annick: Omdat wij de commissies zijn waarin je je mag bezighouden met het tofste dat de Chiro te bieden heeft: spelen! Jessica: Het is leuk om te weten dat je iets maakt dat zeker gebruikt wordt, zoals onze spelen in Dubbelpunt. Hanne: Wij zijn de meest praktische, gezellige, enthousiaste, spelbedenkende commissies die rechtstreeks iets doen voor de leiding, en dat maakt het zo tof. We staan heel dicht bij de Chirogroepen, en we proberen dat zo te houden. Jessica: Als je graag leiding bent, dan vind je onze commissie sowieso fijn, dat kan niet anders. Want dat is eigenlijk wat je elke zondag doet, maar dan iets grootser en iets uitgebreider. Annick: En je hebt ook echt tijd om een tof spel te maken. Als leiding moet je dat vaak snel-snel doen, en nu kun je gewoon total loss gaan. DUBBELPUNT: Nog een boodschap voor de Dubbelpuntlezers? Lieke: Als je iemand bent die goed is in spelen bedenken en die uitgebreid neerschrijven, ben je zeker welkom bij de commissie van je favoriete afdeling. Hanne: En iedereen die mee wil op Afdelingsboost: hou het paasweekend vrij. Annick: De paashaas komt! Hanne: En wie vragen heeft, mag altijd mailen naar [naam van de afdeling]@chiro.be! Bedankt voor dit gesprek!

34 dubbelpunt NOVEMBER 2012


het tofste dat en�

dubbelpunt NOVEMBER 2012 35


titel rubriek leidingsploeg

Wat doet een VB (beter niet)? 523

. Zoveel Chirogroepen hebben een volwassen begeleid(st)er,

kortweg een VB. Meer dan de helft van de Chirogroepen gaat dus in zee met een VB. Maar wat doet een VB precies, en wat mag je van hem of haar verwachten?

Een duwtje in de rug

Volwassen begeleiding kan je leidingsploeg net iets vlotter doen draaien. Ze helpen je bij de ploegvorming, maar ook bij individuele taken. Omdat VB’s met enige afstand tegenover de ploeg staan, zijn het de personen bij uitstek om conflicten en spanningen ter sprake te brengen. Om dezelfde reden zijn zij meestal ook degenen tot wie leiding zich richt met frustraties en problemen. VB’s stimuleren de ploeg, moedigen hen aan, maar wijzen hen er ook op als er iets niet goed zit. Je VB helpt jou en je ploeg mee op weg. Zonder te hard te pushen. In de Chiro mag je leren uit de fouten die je maakt. Oei, iets te hard geduwd Soms wil je VB uit enthousiasme misschien net iets te veel helpen. Dat is leuk, maar het is niet de bedoeling dat je VB de ploeg leidt. Zo hoeft je VB niet alle administratieve taken op zich te nemen, of alle vergaderingen voor te bereiden. Integendeel, het is net belangrijk dat jullie als leidingsploeg zelf leren om de financiën op te volgen, om subsidieaanvragen in te dienen en om efficiënt te vergaderen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen hulp mag vragen voor bepaalde taken, je VB zal je daarin met plezier ondersteunen.

wel: op het einde van het gesprek telt de mening van de groep, en dat is niet noodzakelijk dezelfde als die van de VB. De nog niet zo andere kant In het ideale geval heeft je VB al even afstand genomen van de leidingsploeg. VB’s die net gestopt zijn als leiding hebben het vaak moeilijk om kritisch te zijn omdat ze nog met één been in de ploeg staan.

Iedereen kent onze VB

Als Chirogroep heb je een uitgebreid netwerk en ben je nauw verbonden met de lokale gemeenschap. Je VB kan hierin als aanspreekpunt fungeren, want die contacten verlopen misschien niet altijd even vlekkeloos. Zo bespreekt een ouder een probleem misschien liever met een volwassene, en begrijpt je VB het standpunt van de gemeente net iets beter. Je VB treedt hier dus op als een tussenpersoon die het contact tussen je ploeg en bijvoorbeeld de gemeente, de ouders of de jeugddienst aangaat en herstelt.

De andere kant van het verhaal

Omdat je VB meestal wat ouder is en meer ervaring heeft, is hij/zij een kei in verschillende perspectieven formuleren. Op een vergadering kan je VB een ander licht werpen op bepaalde discussies door bijvoorbeeld het standpunt van bepaalde ouders toe te lichten. Let

36 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Iedereen kent alleen onze VB Ook als ploeg moet je je verantwoordelijkheid opnemen in je netwerk. Eens de dialoog tussen je ploeg en de ouders of de gemeente hersteld is, is de taak van je VB volbracht. Het is goed dat verontruste ouders je VB contacteren, maar het is nog beter als ze meteen de weg vinden naar de betrokken leiding of de groepsleiding. En daarin kan je VB je natuurlijk ondersteunen. Daarnaast kun je je als ploeg ook engageren in je gemeente door bijvoorbeeld iemand naar de jeugdraad te sturen.

Onze VB, dat is een toffe pee

De ploeg enthousiast houden, is niet altijd even gemakkelijk. Maar je VB kan jullie daarbij helpen! Positieve feedback na een activiteit, een schouderklopje na een geslaagd programma, tijd maken voor evaluaties, met iemand praten als het niet zo goed gaat: allemaal zaken die een ploeg erbovenop kunnen helpen. Niets zo motiverend als een supporter aan de zijlijn!


leidingsploeg

Onze VB, zijn we daar nog iets mee? Misschien kom je in een leidingsploeg terecht die al jaren een VB heeft. Ook als nieuwe ploeg mag je je de vraag stellen of jullie het nuttig vinden om een VB te hebben. Als je de werking van de ploeg evalueert, vergeet dan ook de VB niet. Willen jullie er eentje? En past de VB die jullie nu hebben nog wel bij de ploeg?

VB-dagen: uitwisseling en vorming voor en door VB’s VB-dag 1: 1 december, 10-16 uur, Heidepark, Waasmunster VB-dag 2: 8 december, 10-16 uur, De Kalei, Dilsen-Stokkem Op het programma: - Herstelgericht werken bij conflicten - Beginnende VB’s?! - Alcohol en hoe ermee omgaan - Coaching van je leidingsploeg - VB op kamp Inschrijven via chiro.be/VB-dag. Nog vragen over VB’s? groepsleiding@chiro.be

dubbelpunt NOVEMBER 2012 37


Haïti, chéri!

Waar leiding nog bidt KiwodeAyiti feest zo! Chirojeugd Vlaanderen trok er deze zomer op uit. Twaalf Chiroleiders en -leidsters maakten in augustus kennis met Kiwo Ayiti, onze Haïtiaanse tegenhanger. Drie weken lang speelden, babbelden, zongen en dansten ze samen met de Kiwoleden en hun leiding. Ze gingen mee op kamp, wisselden ervaringen uit, leerden van elkaar en vierden mee. Deze maand in de kijker: de Haïtiaanse vieringen!

God

Kiwo in de kerk

Een paternoster in de afdelingskleuren

De aanwezigheid van de Kiwo valt op in de kerk. Ze zijn met de hele groep present, volledig in uniform. Ze vormen het koor en lezen teksten voor. Daarnaast zorgen ze voor de muzikale begeleiding: elektrische gitaren, synthesizers, drums en noem maar op. Ambiance verzekerd!

Als je het in Kiwo Ayiti hebt over zingeving en spiritualiteit, dan heb je het over God. De Haïtiaanse leiders en leidsters zijn heel gelovig, en de Kiwo is dan ook onlosmakelijk verbonden met het christelijke geloof. Wie dat niet aanhangt, is dan ook niet echt welkom in de Kiwo, waar tijdens de dode momentjes de Bijbel bovengehaald wordt. Hier is nog geen sprake van een originele of alternatieve bezinning op kamp.

Integendeel, de Kiwoleden bidden erop los. Het is het eerste wat ze doen als ze opstaan, op de bus vlak voor ze op kamp vertrekken, voor en na het eten, voor het slapengaan, enz. Je zou dus kunnen zeggen dat ze bijna op alle mogelijke momenten van de dag bezig zijn met gebed. Hun favoriete kampaandenken is dan ook een paternoster in de afdelingskleuren. Op kampen en cursussen houden ze bovendien elke ochtend vrij voor een geïmproviseerde viering. Elke zondag trekken ze met z'n allen naar de kerk, en de zondagactiviteit begint met de preek te overlopen.

38 dubbelpunt NOVEMBER 2012

De opbouw van een eucharistieviering in een Haïtiaanse kerk is bijna een exacte kopie van de onze. Daar zitten de missionarissen uit de jaren 50 en 60 voor iets tussen, al is de viering wel gekruid met een vleugje Haïtiaanse gezangen en dansjes. Zo krijgen de misvieringen toch een eigen invulling.


uitgekleed! Van waar komt die vlek op die Chirorok? En wat voor rare ‘lapjes’ heeft die kerel op z’n hemd genaaid? De naakte waarheid achter de Chirokleren. Leiders en leidsters uitgekleed!

a Clercie: k a , q c r le ec D y n Antho

uitgekleed! Chiro op zaterdag én zondag! Anthony startte dit jaar zijn zesde jaar als leider bij Chirojongens Nieuwpoort, waarvan zijn derde jaar als groepsleider. Sinds vorig jaar is hij ook freelancer bij Chiro Zuienkerke, een groep die haar werking op zaterdag houdt. “Afgelopen zomer ging ik enkele dagen mee op hun bivak met als thema ‘Superhelden’. Deze badge kreeg ik als bivakaandenken.”

Wc-eend “Een scheur in mijn hemd, of beter: scheuren. De grote scheur is het gevolg van een partijtje harde pleinspelen.” Maar Clercie vertelt ons nog een straffer verhaal: “In mijn derde jaar als leider zat ik op het toilet en had een andere leider het idee om wc-eend over mij te gieten. Daardoor zat mijn hemd niet alleen onder de javelvlekken, maar ontstonden er ook heel wat scheuren.”

Vogeltje Geen aandenkens te bespeuren op zijn Chirobroek, maar wel een zwart-wit geruit vogeltje. “Dat vogeltje kreeg ik van mijn liefje als cadeautje om op mijn Chirobroek te naaien. Zij heeft er ook eentje op haar rok, maar dan in het rood. Ik leerde haar trouwens kennen op IK.”

Startdagen Sinds hij leider is, heeft Anthony geen enkele Startdag gemist. “De Startdagen zijn fantastische ervaringen en de bandjes zijn een leuk aandenken,” zegt hij met trots.

De zakdoek Anthony Declercq aka Clercie Chirojongens Nieuwpoort Chirolid sinds 1997 Chiroleider sinds 2007 Groepsleider sinds 2010 Freelance leider bij Chiro Zuienkerke sinds 2011

De zakdoek op de achterkant van zijn hemd is een aandenken aan een van de vele Chirocursussen die Anthony volgde. “De zakdoek kregen we op het einde van Hoofdanimatorweekend. Er staat een tekst op van een medeleider. Tussen pot en pint gingen we een geloof opstarten: Pro Deo. Het tekstje diende als reclame voor de boekjesverkoop.”

Heb jij ook Chirokleren en -accessoires waarover iets te vertellen valt? Stuur dan een mailtje naar dubbelpunt@chiro.be, en sier deze pagina!

dubbelpunt NOVEMBER 2012 39


superhiro

Arne en Lennart van Chiro Luvand

“We hebben gewoon wat we moesten Arne en Lennart, leiders van Chiro Luvand, zijn twee Superhiro’s. Dat laat de mama van tito Silke in een mailtje aan Dubbelpunt weten. “Mijn dochter is Arne en Lennart ongelooflijk dankbaar. Ze hebben haar leven gered. Silke was en is hier nog altijd erg van onder de indruk.” Als dat geen plaatsje in de rubriek ‘SuperHiro’ verdient! Dubbelpunt trok naar Lovendegem voor een woordje uitleg van Arne en Lennart. DUBBELPUNT: Dag jongens, wat is er precies gebeurd?

Lennart: Op buitenlands kamp in Frankrijk dit jaar hadden de aspi’s aan de rivier een springplank gesjord. Ook de andere leden mochten die springplank gebruiken, met toestemming van de aspi’s en onder begeleiding. We hadden afgesproken dat je alleen als ‘bommetje’ mocht springen, dus niet recht naar beneden, en dat ze sandalen moesten dragen, want de rivier was niet heel diep. Arne ging als een van de eersten, en Silke en ik waren de laatsten. Silke doet aan acrogym, en deed een heel mooie spreidsprong, maar kwam recht naar beneden het water in. We maakten ons al wat ongerust en vroegen of alles in orde was, maar alles bleek oké. Daarna ben ik gesprongen, en hoorde ik Silke zeggen dat ze haar rechtervoet niet meer kon bewegen. Ze begon te panikeren. Ik wou haar terugbrengen naar de oever, maar alleen lukte dat niet. Arne is dan terug gezwommen, en heeft haar samen met mij naar de oever gebracht. Dat was nog een eindje, en alleen had ik dat zeker niet gekund. Arne: Dan hebben we haar aan de oever in zo’n rubberen band gezet, zodat ze wat kon bekomen en de voet weer op krachten kon komen. Haar rechtervoet was helemaal gedraaid, en op haar enkel stond een grote bult. We wisten meteen dat haar voet gebroken was. Toen hebben we de kookploeg, waar ook haar ma bij is, erbij geroepen en die hebben haar

naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk hebben we gewoon gedaan wat we moesten doen. In zo’n geval kun je je tito toch niet aan haar lot overlaten? DUBBELPUNT: En hoe verliep jullie kamp dan verder?

Lennart: Twee dagen na het ongeval zijn we haar met alle tito’s gaan bezoeken in het ziekenhuis, en dat vond ze heel tof. De andere tito’s leken eerst niet te beseffen wat er gebeurd was. Silke was nog maar net naar het ziekenhuis gebracht, of ze zaten alweer in het water en op het vlot. Arne: ‘s Avonds leek hun frank dan toch te vallen. Ze waren heel stil, vooral de meisjes, en bezorgd om Silke. Het bezoek, twee dagen later, was dan ook zeer aangenaam. Ze had haar ma gevraagd of we niet eens wilden langskomen, maar ze had nooit verwacht dat we daar echt zouden staan. Zowel moeder als dochter waren aangenaam verrast. DUBBELPUNT: Jullie kampthema was ‘SuperChiro’s’. Dat was dan toch een beetje toepasselijk.

Lennart: Dat was toevallig, natuurlijk. Die bewuste dag was het thema trouwens ‘Battle Royale’, een strijd tussen jongens en meisjes op z’n Expeditie Robinsons: een vlot bouwen, vuur maken, van die dingen. Het was ook ons eerste kamp als gemengde Chirogroep. Dat was zowel voor ons als voor de meisjes

40 dubbelpunt NOVEMBER 2012

een aanpassing. Arne: Nadat het vlot gesjord was, mochten ze even op de springplank, om daarna dan een wedstrijd tussen de twee vlotten te doen. Maar dat is niet meer doorgegaan.

Lennart: Het ongeval is drie dagen voor het vertrek gebeurd. Het grootste deel van het kamp heeft Silke kunnen meemaken - gelukkig voor haar. En met het kampvuur was ze er ook even weer bij. Dat was wel tof! Kortom: Silke en haar twee leiders zijn echte SuperHiro’s, en dat op een SuperChirokamp. Bedankt voor het interview, Arne en Lennart!


redden levens

superhiro

gedaan doen�

Over en oud!? Over and out, game over, verloren! Is het 'over and out' als je een oudere in armoede bent? Wat betekent het om als oudere in armoede te leven? Seniorenarmoede is meer dan weinig geld hebben of in een klein huis wonen. Tijdens het spel 'Over en oud!?' helpen we Jeanine, Roberto, Anna, Rufina, Guust en AndrĂŠ om nieuwe levensdoelen na te streven. Al loopt dat niet altijd van een leien dakje. Lukt het ons om hen uit de armoede te halen en hen een mooie oude dag te bieden? 'Over en oud!?' is een actief spel waarbij de spelers ontdekken wat een leven in armoede voor ouderen betekent. Ze ontdekken dat het verleden een grote impact heeft op de toekomst. 'Over en Oud!?' biedt leer- en spelplezier aan voor tito's, keti's en aspi's. Ideaal voor een Chironamiddag! Dit spel is gratis voor Chirogroepen, gewesten en verbonden! Stuur een mail naar spoorzes@chiro.be en wij sturen het binnen de twee weken op met de post!

dubbelpunt NOVEMBER 2012 41


titel rubriek CHIRO-info

Aangeboden

Chiro Don Bosco uit Grembergen verkoopt kampdecor Het decor is een grote Vikingboot uit hout. Aan beide zijden hangen vier schildjes en zitten er vier roeispanen. Er loopt een slangetje door de boot dat bedoeld is om een rookmachine op aan te sluiten. De prijs is bespreekbaar. Wie geïnteresseerd is, mag mailen naar dierickxrutger@hotmail.com. Chiro Bevel verhuurt Chiroheem Chiro Bevel verhuurt haar vernieuwd Chiroheem: zeer ruime lokalen, een groot terrein met basketveld en speelbergen, vlak bij de Grote Nete en te midden van de velden. Voor beschikbaarheid en foto’s check chirobevel.be of bel Chris Sels op 0495-78 38 07.

Gezocht

Familienieuws Zij breiden uit

Afscheid

Op 21 september kwam Tuur ter wereld. Tuur is het zoontje van Marlies Cool (oud-leiding Chiro ‘t Piegoetje uit Staden en gewest Doppe Drip) en Daan Vandekerkhove (ex-verbond West-Vlaanderen, Keticommissie en Groepsleidingscommissie).

Op 6 september overleed Pierre van Hest, de vader van Jaak van Hest (medewerker IT Chirojeugd Vlaanderen), en een dag later, op 7 september, moest Viviane Smet (medewerkster De Banier) afscheid nemen van haar vader Richard Smet. De Chiro en De Banier wensen hen veel sterkte toe.

Zij zeiden ja

Op 23 september kwam Maarten Willems, leider bij Chiro Ertvelde, om in een verkeersongeluk.

Zaterdag 4 augustus: een dag om nooit meer te vergeten in het leven van Karolien Fonteyne (oud-leidster en VB Chiro Branie uit Geel) en Bert Eyckmans. Ze stapten op deze prachtige dag in het huwelijksbootje en kunnen nu samen verder varen door een heerlijk leven samen. Hopelijk binnenkort met veel kleine Chiromatroosjes! Een dikke proficiat van de  leiding & oud-leiding van Branie! “Acht jaar geleden zag zij hem en hij haar.” En daar kwam een huwelijk van. Op 6 oktober zeiden Merijn Gouweloose (communicatiemedewerker Chirojeugd Vlaanderen) en Vanessa Braekeveld (ex-Verbond West-Vlaanderen, Krinkel, enz.) ja tegen elkaar. Wat een koppel! En wat een huwelijk!

Chiro Brussel zoekt gebeten BINTbegeleiding BINT is een animatorentraject voor tienermeisjes uit Brussel. De BINT-meisjes leren kennismaken met spel, begeleidingshouding, jeugdwerk in Brussel en met de Chiro. Nadien krijgen ze hun diploma van animator in het jeugdwerk. Om dit traject te begeleiden zijn we op zoek naar enthousiastelingen die animator zijn (of willen zijn), en hierover willen bijleren. Naar vrijwilligers die ervoor openstaan om met (allochtone) meisjes te werken en om twee keer per maand op woensdag van 16 uur tot 19 uur activiteit te geven. Wil je meer weten? Mail naar jill.marchant@chiro.be, zoek ‘BINT Brussel’ op Facebook, of bel naar 0492-73 04 64.

42 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Het duister veroverde de dag En het werd nacht Alsof het nooit meer Licht zou worden. Maar dat werd het toch. Dat wordt het altijd. Op 25 september moest Chiro Eureka uit Lot afscheid nemen van Sander Testaert: Al de mooie momenten zullen we nooit vergeten en altijd bij ons dragen. We zagen je graag komen op zondag en meer en meer op vrijdag. Bij sommigen dringt het nog niet goed door. Het besef komt vroeg of laat. Maar het gemis komt direct en blijft duren. Sanderke, op maat gemaakt voor Chiro Lot. Chiro Eureka, die een held kwijt is, maar hem nooit vergeten zal.


prikbord

Naar Bolivia met Jeugd & Vrede? Droom je ervan om de wereld te verkennen? Wil je je actief inzetten voor het goede doel en steek je graag de handen uit de mouwen? En ben je geboren in 1995, 1996 of 1997? Dan is de inleefreis die Jeugd & Vrede organiseert naar Bolivia zeker iets voor jou!

Jullie verhuren je Chirolokaal?

In Sucre, een stad in het centrum van Bolivia, kun je gedurende enkele weken in augustus 2013 je steentje bijdragen in de projecten van E.T.I, een organisatie die zich ter plekke inzet voor alleenstaande moeders, kinderen en personen met een handicap. Voel je het al kriebelen? Surf naar jeugdenvrede.be/inleefreis-naar-bolivia voor meer informatie!

Opgelet: vanaf 1 januari 2013 moeten alle jeugdverblijven erkend zijn!

IPuber – een spel voor puberende rakwi’s en tito’s

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle jeugdverblijven erkend zijn, omdat op die datum het nieuwe logiesdecreet in voege treedt. Maar voor jeugdlokalen zijn er een aantal uitzonderingen, waardoor je in sommige gevallen die verplichte erkenning niet nodig hebt. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: OO Het gebouw wordt ook gebruikt als lokaal voor een erkende jeugdvereniging. OO Het lokaal wordt enkel verhuurd aan andere erkende jeugdverenigingen. OO Het lokaal wordt jaarlijks niet meer dan 60 kalenderdagen verhuurd (een weekend wordt meegeteld voor drie kalenderdagen).

IPuber is een educatief spel waarbij pubers door speelse opdrachten kennismaken met vijf kernthema’s: lichaam, weerbaarheid, communicatie in relaties, imago en seksualiteit. De spelers gaan op pad met een smartphonespelbord en kunnen apps verzamelen door opdrachten te volbrengen. De speler die aan het eind van het spel de smartphone met de meeste apps bezit, wint het spel.

Als je lokaal aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, heb je geen erkenning van Toerisme Vlaanderen nodig. De gemeenten kunnen wel bijkomende maatregelen opleggen. Ga eens langs bij de jeugddienst en informeer of jullie gemeente een reglement heeft voor lokalenverhuur. Check ook chiro.be/lokalen voor meer info. Als je lokaal niet aan (één van) de bovenstaande voorwaarden voldoet, val je wel onder het logiesdecreet en heb je een erkenning nodig om in orde te zijn. Neem in dat geval contact op met het Centrum voor Jeugdtoerisme via ctj@cjt.be. Als je nog vragen hebt, mail dan naar jeugdtoerisme@chiro.be.

Puber zijn is groeien en veranderen, maar ook omgaan met twijfels en op zoek gaan naar jezelf. Wie leiding geeft aan rakwi’s of tito’s herkent deze moeilijke en onzekere periode vast bij zijn of haar leden. Met IPuber wil Jeugd en Seksualiteit pubers kansen bieden om puberkwesties bespreekbaar te maken, zodat ze beter kunnen omgaan met die verwarrende gevoelens.

IPuber kost 15 euro. Je kunt het bestellen via info@jeugdenseksualiteit.be.

Hoe staat het met de Chiro in jouw gemeente? Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan is op sterven na dood. Vanaf 2014 komt er een globaal gemeentelijk meerjarenplan. Niet langer voor 3, maar voor 6 jaar. Maar wat verandert er nu voor jou en je jeugdvereniging? Waar kun je nog naartoe met jouw vragen en suggesties? Krijg je met de jeugdraad nog wel voldoende inspraak en informatie? Geen paniek! Trip Lokaal wijst je de weg. Bovendien krijg je aan de hand van verschillende workshops heel wat inspiratie en nieuwe ideeën. Een greep uit het aanbod: OO De jeugdraad van de toekomst OO Meer doen voor kinderen met minder kansen OO Jeugdcultuur: goedkope en dure voorbeelden OO 'Keep it quiet and clean’: jouw rol in het overlastdebat Vertegenwoordig jij de stem van de Chiro op de jeugdraad van jouw gemeente? Waar wacht je dan nog op? Schrijf je in voor Trip Lokaal in jouw provincie! 1Trip Lokaal West-Vlaanderen: zaterdag 1 december, van 9 tot 13 uur Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge 1Trip Lokaal Vlaams-Brabant: woensdag 5 december, van 18 tot 22 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven 1Trip Lokaal Oost-Vlaanderen: maandag 10 december, van 18 tot 22 uur PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 1Trip Lokaal Limburg: woensdag 12 december, van 18 tot 22 uur Provinciale Hogeschool Limburg, Elfde Liniestraat 23 (gebouw D), 3500 Hasselt 1Trip Lokaal Antwerpen: zaterdag 15 december, van 9 tot 13 uur Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle 1Trip Lokaal Brussel: woensdag 6 december, van 18 tot 22 uur Erasmus Hogeschool Brussel – Campus Dansaert, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel (De Trip Lokaal in Brussel staat niet in het teken van de nieuwe beleidsperiode, maar gaat over de specifieke context van Brussel.) Meer informatie vind je op triplokaal.be. Deelnemen is gratis.

dubbelpunt NOVEMBER 2012

43


titel rubriek

de brievenbus Wil je iemand de groetjes doen? Of wil je gewoon met een grave foto in Dubbelpunt? Voor al je boodschappen en foto’s één adres: dubbelpunt@chiro.be. Als je foto’s doorstuurt, laat dan weten wie er op staat, waar ze gemaakt zijn en welke boodschap erbij hoort. Zorg wel dat je toestemming hebt van de personen op de foto.

rozweet en een Chirorok vol goestink keerden we huiswaarts. Aan de hele Startdag-organisatie een welgemeende merci: vous êtes vraiment fenomenalalalala!’

De twee stoerste nieuwe speelclubbers van Chiro Zedelgem Dorp, de zusjes Lotte en Jutta, zijn helemaal klaar voor het Chirojaar.

Groetjes vanop de Startdag van Chiro Bobo uit Dendermonde!

Na vele jaren een niet zo gewone zondag afscheid met een zwarte das veel mooie verhalen, avonturen en vriendschappen en heel veel levenswijsheden in die mooie rode Chirotas! Freek van Chiro Zonnezee

Onze VB, Roeland (RLND), gaat dit jaar met Chiropensioen. We willen hem bedanken voor de toffe jaren. Bedankt Roeland en veel succes gewenst aan Thijs, onze nieuwe VB! De leiding en leden van Chiro Machelen.

Onze kinderen Fee, Siebe en Ties hadden er goesting in: versleten na de eerste Chironamiddag! Groetjes van Frederik (De Karmel) en Kathy.

 

Chiro Kadol uit Olsene op het warmste kamp uit hun bestaan. Ze gaan er dit jaar weer met volle goesting tegenaan!

 

De leidingsploeg van Chiro Scheldebloem uit Merelbeke heeft met volle teugen genoten van de geslaagde Startdag in Melle! Leidster Maria, oftewel Macha, was die dag jarig. Het werd een echt feestje met de kampdansbattle, de zangstonde en de zalige schuimparty. Met een onvermijdelijke portie Chi-

44 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Elke zondag staan we weer met veel goestink voor onze tippers. Tippersteam Yentl, Sofie en Lennie for the win!

Een leuke afsluiter van een fantastisch kamp: de tito’s van Chiro Nelto waagden zich op hun zelfgemaakte vlot. Wat een toffe bende!

Een leuke zondagnamiddag met de ribbels van Chiro Tempo!


De Chirogazet| november 2012 Chiro Westmeerbeek viert feest

Deze zomer trokken drie leidsters van Chiro Sint-Agnes uit Stekene naar Amerika. Om te laten zien dat Chiro echt in hun lijf zit, trokken ze hun Chiroboxershort aan en gingen ze overal poseren. Hier een foto in Central Park.

WESTMEERBEEK  Het weekend van 7 tot 9 september ging niet onopgemerkt voorbij voor Chiro Westmeerbeek. De opening van het nieuwe Chiroheem, Dakananders, werd feestelijk gevierd. Twee jaar lang staken enthousiaste vrijwilligers elke zaterdag de han-

den uit de mouwen om die nieuwe Chirolokalen op te bouwen. Maar er is meer, want dit jaar is het ook exact 40 jaar geleden dat Chiro Westmeerbeek opgericht werd. Reden te meer dus voor een groots feestweekend!

Chiro Lichtervelde ontvangt 3000 euro LICHTERVELDE  Elk jaar organiseert vzw de Burgersgilde uit Lichtervelde een culinaire fietstocht. De opbrengst van deze editie ging integraal naar de jongens en meisjes van Chiro Jebo. Zij kunnen dit bedrag goed gebruiken want na 30 jaar zijn hun lokalen toe aan een fikse opknapbeurt.

Protest tegen gsm-mast op Chiroterrein

 Tipperdag! De tippers deden opdrachten waarvan ze helemaal rood werden, en poseerden voor een brandweerauto. Vandaag is rood ...

Chiro Don Bosco uit Hoboken op kamp in Stabroek. “We zijn met weinig leden, maar we zijn wel een supermegatoffe Chirogroep. Iedereen kent iedereen en dat is best wel leuk! Groetjes van de rakwileiding.”

ZWEVEGEM  Ophef in Zwevegem, waar Mobistar een aanvraag heeft ingediend om een gsm-mast te plaatsen op het Chirodomein. De buurtbewoners en de Chirogroep dienden een honderdtal bezwaarschriften in. Ze vinden dat een gsm-mast niet thuishoort op een plaats waar kinderen spelen, zolang niet is bewezen dat de straling onschadelijk is. Volgens de burgemeester zal er rekening gehouden worden met de bezwaren. Toch zal er nog niet meteen een eind aan het verhaal komen, want na de beslissing kunnen zowel de bewoners als Mobistar nog in beroep gaan.

Tiende editie van Chiro Ruisbroeks GocartRace was voorlopig laatste RUISBROEK  Chiro Ruisbroek organiseerde op 30 september voor de voorlopig laatste keer hun Gocart Race. Omdat hun lokaal en terrein in 2013 ingepalmd worden door een nieuwbouwproject werd de tiende editie er een met heel wat randattracties. Er was een sfeervol terras met hapjes en drankjes, een live dj-set tijdens de race, een opblaasbaar hindernissenparcours, een springkasteel en een aangepast parcours met minigocarts voor de allerkleinsten.

Dertig ploegen maakten twee uur lang de Ruisboekse straten onveilig met eigenhandig versierde gocarts. Nick Peeters van het feestcomité vindt het heel jammer dat het er niet naar uitziet dat er nog meer Gocart Races komen. “Op ons speelterrein komt een woonproject, en in het najaar van 2013 moet er al een kijkwoning afgewerkt zijn. Hopelijk kunnen we nog wat langer in onze oude lokalen aan de Kleine Lei blijven voor ze afgebroken worden, zodat we geen tussenoplossing moeten vinden voor we de nieuwbouw in het Kaardijk kunnen betrekken.” De opbrengst van de Gocart Race ging integraal naar de bouw van de nieuwe lokalen.

Steenhuffel: baksteen in de maag STEENHUFFEL  Vele bakstenen maken mooie Chirolokalen. Dat weet ook Chiro Steenhuffel. Daarom bedachten ze een ludieke actie waarbij je een baksteen kunt kopen voor 1 euro. De actie is alvast een succes want al meer dan de helft van de 30 000 stenen zijn verkocht. Je kunt de actie volgen op chirobouwt.be.

dubbelpunt NOVEMBER 2012 45


Chiroscoop Waterman

21 januari - 20 februari

November is de maand bij uitstek om even stil te staan bij je Chiroleven. Geniet je met volle teugen van elke Chironamiddag of zie je de uren traag voorbij kruipen? Ga je met een brede glimlach naar de leidingskring of hoop je stiekem dat je een geldige uitvlucht hebt? Als je goestink op een laag pitje staat, praat er dan over met je medeleiding. Blijf er zeker niet mee zitten!

Vissen

21 februari - 20 maart

De dagen worden korter, maar dat laat jij niet aan je hart komen. Integendeel, je hebt je planning zelfs een beetje overmoedig opgesteld. Vergeet niet om op tijd wat gas terug te nemen en je nu en dan te ontspannen. Het liefst van al in de Chiro, natuurlijk!

Spel van de maand: Dassenroof

Ram

21 maart - 20 april

Deze maand gaat jou alles voor de wind, beste ram. Je leden vinden je de max, en ook in de leidingsploeg voel je je bijzonder in je nopjes. Je hebt veel nieuwe ideeën, maar schrik niet als ze niet overal even enthousiast onthaald worden.

Spel van de maand:

Twee is te weinig, drie is te veel

Spel van de maand: Flespoepen

Stier 21 april - 20 mei

De woelige septembermaand en de drukte in oktober hebben jou niet van de wijs gebracht, stier. Integendeel, je kijkt ernaar uit om vanaf nu op je eigen tempo je eigen ding te doen, en dat zal zijn vruchten afwerpen. Wait and see.

Spel van de maand: Rugby

Leeuw 23 juli - 22 augustus

Je hebt een erg belangrijke taak gekregen in de Chiro, en je kunt niet wachten om samen met je medeleiding te brainstormen en in actie te schieten. Maar wees niet blind ambitieus. Probeer geduldig te luisteren naar de anderen, want anders kan er wel eens ruzie ontstaan.

Spel van de maand: Een-tegen-allen

Schorpioen 23 oktober - 22 november

Je voelt je gefrustreerd, maar daar is een oplossing voor. Want waar kun je je frustraties beter uitleven dan in de Chiro? Inderdaad, nergens. Ga er daarom volle bak voor, en schud samen met je groep die vervelende gevoelens van je af!

Spel van de maand: Gotcha

Tweelingen 21 mei - 20 juni

21 juni - 22 juli

In de Chiro loopt alles op wieltjes deze maand, maar in je dagelijkse leven doemt de gevreesde routine op. Gebruik je creativiteit om die verveling tegen te gaan! Verzin originele Chironamiddagen voor je groep of boks een activiteit in elkaar om de groepskas te spijzen. Hoezo, een saai leven?

Stop met alles voor je uit te schuiven, kreeft! Vervelende dingen worden alleen maar vervelender als je ze uitstelt. Schiet in actie en breng die taak vandaag nog tot een goed einde. Je groepsleiding zal je eeuwig dankbaar zijn – om nog te zwijgen van je medeleiding!

Spel van de maand: Levende Pacman

Spel van de maand: Kousentrap

Maagd 23 augustus - 22 september

Weegschaal 23 september – 22 oktober

Jullie Chiroterrein ligt er vuil bij, en daar erger je je mateloos aan. Je stelt dan maar zelf een to-dolijstje op voor je medeleiding, wat je niet echt in dank wordt afgenomen. Op liefdesvlak leg je eenzelfde initiatiefdrang aan de dag, en opnieuw sla je de raad van je vrienden in de wind. Je weet toch hoe dat afloopt?

De Chirovergaderingen verlopen deze maand nogal onstuimig, lieve weegschaal. Ook al ben je overtuigd van je gelijk, luister naar de mening van je medeleiding, en doe water bij de wijn om de vrede te bewaren. Iemand in je groep zit met een probleem en zal binnenkort een beroep doen op jouw luisterend oor.

Spel van de maand: Kubb-tornooi

Spel van de maand: Billenklets

Boogschutter 23 november - 21 december

Jij voelt je een beetje verloren deze maand. Probeer je aandacht op één ding te richten en blijf positief denken, boogschutter! Je zit de laatste tijd ook beduidend vaker op café, wat niet per se slecht hoeft te zijn. De gesprekken die je daar voert met je vrienden beuren je op.

Spel van de maand:

Kaartenhuizen bouwen

46 dubbelpunt NOVEMBER 2012

Kreeft

Steenbok 22 december - 20 januari

Je agenda staat bomvol, maar gelukkig weet jij van aanpakken en verlies je er je hoofd niet bij. Ook in de Chiro kunnen ze in november volledig op je rekenen. Vergeet niet op tijd aan jezelf de denken!

Spel van de maand: Billi billi bob


de banier

Chirokleren met je eigen opdruk? Het kan! onze winkels

Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 |Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13 Commerciële dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44

Vanaf nu kun je je Chirohoodies, T-shirts en marcellekes laten bedrukken met je eigen opschrift! Zo sla je twee vliegen in één klap: je toont dat je trots bent om bij de Chiro te zijn, én je laat zien bij welke Chirogroep je hoort.

jnen Een opdruk van twee li letters op de rugzijde OO Aantal: minimaal 10 hoodies of minimaal 10 T-shirts en/of marcellekes. OO Druk: 2 lijnen van maximaal 14 letters op de rug (het lettertype ligt vast). OO Kleur: beige voor de hoodies, blauw voor T-shirts en marcellekes. OO Kostprijs: De Banier betaalt het cliché van 50 euro, de opdrukkosten van 2 euro per stuk betaal je zelf. OO Bestellen: in De Banier bij jou in de buurt, of via www.debanier.be (bestelformulieren 'opdruk letters hoodie groep' of 'opdruk letters TS/Marcel groep')

of logo n/ e t s k e t t e m k ru pd o Een uren in één of meerdere kle OO Aantal: minimaal 20 hoodies of T-shirts/marcellekes. (Hoodies, T-shirts en marcellekes combineren is mogelijk.) OO Druk: maximale drukoppervlakte voor hoodies = 23 cm breed x 21 cm hoog; voor T-shirts/marcellekes 19 bij 19 cm. OO Kleur: 1, 2, 3 of 4 kleuren OO Kostprijs: De Banier betaalt het cliché van 50 euro, de opdrukkost betaal je zelf. OO Bestellen: De Banier bij jou in de buurt, of via www.debanier.be. (bestelformulier 'opdruk logo op Hoodie/TS/Marcelleke in meerdere kleuren groep')

De Banier | www.debanier.be | debanier@debanier.be | 03-270 04 44 dubbelpunt NOVEMBER 2012 47


Met Jezus op BivaK

Oh nee, we hebben geen eten meer voor vanavond... Wat nu?

Geen probleem!

Wie wil er mijn voeten wassen?

3 uur later...

Dubbelpunt november 2012: zingeving  

Het tijdschrift voor leiding van Chirojeugd Vlaanderen. Dit nummer gaat over zingeving op allerlei manieren.

Advertisement