Page 1

BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

DUBBELPUNT

stus | nr. 3 | november 200 s, niet in juli en augu 9| maandelijk 0, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt 3 p v r o | d p i g K n n, i e d 1 euro | i uw e o l B o . ir H : h s C e r or ad & afzend an en vo . v u t . v if r | h c w z Tijds deren v gd Vlaan Chirojeu

op

weekend


IN DEZE DP Lokaal te huur? Lokaal gezocht? p. 4

Te huur? Of te duur? “Superbonussen, daar kunnen we niet tegen. En de banken zijn allemaal geldwolven!” Maar zijn we zelf zoveel beter? Probeer maar eens op weekend te gaan, met je leidingsploeg van tien personen. Je wilt het jaar voorbereiden, activiteiten plannen, de taken verdelen. Liefst ergens weg van huis. Veel eisen heb je niet. Als het proper is en je hebt een toilet en keuken, dan ben je blij. Een douche erbij vind je bijna luxe.

mm

Op zoek naar inspiratie voor Christus Koning? p. 17

Iedereen dezelfde kansen? Ontdek het op p. 34

Dan komt de rekening: 150 euro. Voor een Chirolokaal, ontbijt niet inbegrepen. Dat is evenveel als voor een weekend in een goedkoop vakantiehuisje in Frankrijk. Natuurlijk weet ik ook dat het geld in een Chirogroep ergens vandaan moet komen. Het groeit niet aan de bomen. En met de verhuur van je lokalen moet je de lening ervan afbetalen. Maar toch, het wringt. Een beetje meer solidariteit tussen Chirogroepen mag je toch wel verwachten? Daarom heb ik een voorstel. Ga naar www.chiroforum.be, naar de items over lokalenverhuur. Zet er jullie lokaal bij. En vooral: zet erbij wat de prijs is voor een Chirogroep. Geef je 10% korting aan Chiroweekends? Of zelfs maar 5%? Maakt niet uit wat je doet. Als je maar iets doet.

Plan je weekendactiviteiten, ook als het regent. p. 12

Merijn

PS: De prijs van het lokaal is uit het leven van een Chirogroep geplukt. Die van de vakantiewoning uit mijn eigen leven.

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Bruno Pierloot, Ilona Daemen, Marieke De Vos, Katrijn Geldof, Eef Lenaerts, Sara Theunynck, Anneleen Vermeire, Ilse Cox, Vincent Vangeel en Niels Vraene ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Jaarthematekeningen[ Riet Van de Walle ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Dukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

met steun van de vlaamse gemeenschap

2

november 2009

dubbelpunt


n we e zette d j i z d a eel bl n uit h derde e e p z e e o d r Op hirogr ’s naa van C je foto r u u t foto’s .S e, of deren Vlaan unt@chiro.b elp Dubb t elpun Dubb rp 30 Kipdo erop pen ntwer nt, wie t is. 2000 A en wie je be ak gema et Laat w waar je foto en staat

pagina drie

Met l ie uit Si fs, van Chi nt-Tru r iden o Wilduraa nt

jes

Chiro Sas uit Bred ene op bivak in Hi gh Chapparall, Bugg enhout.

ie

ct volle a n i n e r e jtschat

i Chiro W

door Dubbelpunt is voor en door leiding. Vooral ere leiding. Stuur al je foto’s, verhalen en and unt@ belp dub r naa r doo dingen voor Dubbelpunt n. erpe Antw chiro.be, of naar Kipdorp 30, 2000

o uit n Chiro Hem a v i’s sp a re nde tje dat ze Nick en de a pdrachtenlijs be o n e e n e b b isopstal. Opstal he en. www.asp rk e fw a n te e mo

Dubbelpunt@chiro.be

trum

el Cen nderze o L n a sv

n

ojonge De Chir

Chiro ‘t Kartou chke ui Geel tP

ittem w as op b

ivak in

dubbelp

unt

november 2009

3


Dossier: Op weekend

Bivakplaats gezoc Ik zoek een weekendplek Niet zo eenvoudig: een weekendplaats vinden voor je zestien rakkers. Of minstens even moeilijk: op weekend gaan met je twee aspi’s. Hoe vind je een weekendplek?

Waar vind ik een plek? Je hebt verschillende mogelijkheden. Dikwijls kun je terecht

niet werken? Het is een teken van respect voor je verhuurder om je verblijf in een contract vast te leggen. Je vindt een voorbeeldcontract op www.chiro.be/formulieren.

bij een bevriende Chirogroep (of scoutsgroep) waarvan je de

“Ja, maar het was hier al vuil!”

lokalen mag huren.

De eeuwige discussie: hoe proper moet je de lokalen achter-

Er is ook nog www.jeugdverblijven.be. Op die site zoek je

laten? Heel simpel: proper. Als je afspreekt om de lokalen

de meest geschikte lokalen in de streek naar jouw keuze. Je

schoon te maken, dan doe je dat ook. Dat is een kwestie van

mag er ook je opmerkingen achterlaten, zowel de positieve

respect.

als de negatieve. Ben je meer van het avontuurlijke type?

Er zijn ook groepen die denken: “We maken niet schoon, dat

Dan kun je ook gaan kamperen. Op www.kampterrein.be

ze de waarborg maar houden.” Dat is gewoon zielig. Op die

vind je alles wat je nodig hebt. En op www.chiro.be/bivak

manier verpest je de zondag voor de Chiroleiding (want zij

staan nog meer websites met weekendplaatsen.

moeten het lokaal nog opruimen), en de groepen die na jou komen, zet je ook een hak want de waarborg zal stijgen.

Niet vergeten: de Chiro heeft vier eigen weekenden bivakplaatsen. De Kalei (Limburg), De Karmel

Nuttige adressen

(West-Vlaanderen), Heidepark (Oost-Vlaanderen) en

mm www.kampeercentra.be

Heibrand (Antwerpen). Kijk snel op www.Chirohuizen.

mm www.kampterrein.be

be en ontdek wat de mogelijkheden voor jouw groep

mm www.chiro.be/bivak

zijn. Volpension of zelfkook? Heel de groep of enkel

mm www.chiro.be/formulieren

de aspi’s? Het is allemaal mogelijk.

Getekend en goedgekeurd! Er is maar één regel: zet je afspraken op papier. Als je een lokaal vastlegt voor je weekend heb je een contract nodig. “Ja maar, wij spreken dat af in vertrouwen, dat is toch ook goed?” Nee, dat is niet goed. Want dat vertrouwen verdwijnt spijtig genoeg snel als er iets misloopt. Een dubbele boeking? Wc’s die

4

november 2009

dubbelpunt ]foto: chiro de schakel[


cht of aangeboden Ik verhuur een weekendplek

“Het zijn varkens, meneer!”

Verhuur jij de lokalen? Of de VB? Of het oudercomité? Het maakt niet veel uit, als je maar een aantal zaken in het oog houdt.

daarvoor de huurwaarborg. Je regelt die zaken op het einde

Hoe vind ik je lokaal?

Waarmee je wilt zeggen dat de huurders niet opgeruimd hebben? Dat kan gebeuren. Als het écht nodig is, heb je van het weekend. Dan controleer je met de huurder of alles in orde is, of het proper is en wat het verbruik van elektriciteit, gas en water is.

Zijn het altijd dezelfde drie groepen die langskomen? Dan

Maar zorg er vooral voor dat je lokalen proper zijn voor je ze

is het tijd voor wat bekendmaking. Registreer je lokaal op

verhuurt. Als een groep eerst moet dweilen voor ze in het

www.jeugdverblijven.be. Je kunt ook verder gaan en pro-

lokaal kunnen, hebben ze niet veel zin om op het einde nog

beren een erkenning te verkrijgen van Toerisme Vlaanderen.

een keer te poetsen.

Daarvoor moet je lokaal wel aan een aantal vereisten voldoen. Die lees je op www.cjt.be/ondersteuning/erkenning.

Hoeveel vraag je?

Heeft een groep het écht te bont gemaakt? Neem dan contact op met je gewest of verbond. Want ondanks alle contracten en waarborgen verhuur je de lokalen in vertrou-

Dat is een moeilijke. Door je lokalen te verhuren, help je

wen aan een andere Chirogroep. En dat vertrouwen, dat

andere groepen verder, terwijl je er zelf ook een klein stukje

willen we zo houden.

aan verdient. Het wordt wel een probleem als je de lokalen enkel verhuurt om geld te verdienen. Waar is dan de solida-

Vragen, klachten of suggesties?

riteit met andere groepen?

Geef ze door aan het aanspreekpunt Bivak: Hilde Vanhaevre (bivak@chiro.be of 03-231 07 95)

Vraag je af hoeveel je zelf zou willen geven als je op weekend gaat met je leden. En vraag die prijs.

Nuttige adressen mm www.cjt.be

Denk ook eens aan kleinere groepen. Kunnen zij ook bij jul-

mm www.jeugdverblijven.be

lie terecht, of is er een minimumprijs die zo hoog ligt dat het

mm www.chiro.be/lokalen

enkel voor grote groepen haalbaar is? Je lost het bijvoor-

mm www.chiro.be/formulieren

beeld op door minder lokalen ter beschikking te stellen aan kleinere groepen.

Papieren, alsjeblieft! Er is één basisregel als je de lokalen verhuurt: zorg voor een goed contract! Daarin zet je alle afspraken over de periode, de prijs, wat wel en niet inbegrepen is, de rechten en plichten van jou en van de huurder. Ook handig is om op te nemen wat er gebeurt als een groep annuleert. Op www.chiro.be/ formulieren vind je een modelhuurovereenkomst waarop je je kunt

]foto: chiro zulte[

baseren.

dubbelp

unt

november 2009

5


GROEILIJN

]foto: paul bert - www.paulbert.be[

ndriet kerd r:siAefsr:chOepidwe&eve DossiDeos

Tip !

De Groeilijn: van eerste weekend tot aspiweekend De Groeilijn. Dat is niets medisch en het heeft niets met openbaar vervoer te maken. Het is een hulpmiddel om aan Chiro te doen. Iedere groep heeft nood aan een aangepast spelaanbod, rekening houdend met de mogelijkheden en noden van de leden, die voor elke leeftijd anders zijn. Ook op weekend.

- Omdat vertrouwen heel belangrijk is voor ribbels en speelclubbers kun je het weekend in het eigen Chirolokaal organiseren. Zo zijn ze weg, maar toch dicht bij huis. Vooral voor de ribbels (en hun ouders) geeft het een geruststellend gevoel. Bovendien zullen ze het best spannend vinden om in hun eigen lokaal te slapen!

Het eerste Grote Avontuur

- Ga langs bij de ouders om je leden uit te nodigen voor het

Bij ribbels en speelclub lijkt op weekend gaan niet altijd weekend, of organiseer een infomoment. Zo geef je hen de vanzelfsprekend. Toch is het ook voor de jongste groepen kans om hun eventuele vragen en bezorgdheden te uiten. de moeite waard, om tal van redenen. Eerst en vooral is En misschien zijn er wel dingen waar je aanvankelijk niet bij het voor de kinderen (en ouders!) een goed opstapje naar had stilgestaan. het bivak. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze van - Kies een thema om als rode draad te gebruiken tijdens het huis weg zijn, en dan kan het goed zijn om in de loop van weekend: van sprookjesfiguren over piraten tot dierenbos of het jaar eens op weekend te gaan, samen met de groep. groentetuin, je kunt het zo gek niet bedenken. De ribbels en Ze leren één of twee nachten van het vertrouwde nest speelclubbers zitten nog boordevol fantasie, en een themaweg te zijn, zonder mama of papa. Bovendien leren ze weekend zorgt ervoor dat ze zich kunnen in- én uitleven! twee dagen lang samen te leven en te spelen in groep. Zorg er ook voor dat je een duidelijke structuur hanteert, - Voorzie ook een moment waarop de ribbels en speelclubbers vrij kunnen spelen, of waarop je ze speelimpulsen geeft. Een ribbels en speelclubbers hebben er nood aan. hele dag geconcentreerd spelen is voor hen nog iets te moeilijk, dus breng voldoende afwisseling in je activiteiten.

Een goed groen weekend Voor veel rakwi’s is het niet hun eerste weekend en ze zijn dikwijls al mee geweest op bivak. Ze zijn zelfstandiger dan de twee jongste afdelingen, dus hou daar rekening mee. Waarom laat je hen geen toneeltje of dansje in elkaar steken waar iedereen ‘s avonds naar komt kijken? - Ook al zijn rakwi’s wat zelfstandiger, ouders zullen het toch nog Of maak samen een maaltijd klaar. Zo geef je hen het op prijs stellen als je hen persoonlijk op de hoogte brengt, gevoel dat ze zelf iets mogen én kunnen doen. Rakwi’s door bij hen langs te gaan of een infomoment te voorzien. willen ook hun grenzen verleggen, dus wat dacht je van een dauwtrip? Misschien vind je op bivak geen geschikt - Rakwi’s houden nog van een goede inkleding, en dat mag best raadselachtig zijn. Een mysterieuze brief, een vreemde moment, en is dat weekend dus ideaal.

Tip !

gebeurtenis bij de aankomst – wees creatief!

- Een weekend is het perfecte moment voor een rode draad. Je kunt ervoor kiezen die enkel tijdens het weekend te spelen,

6

november 2009

dubbelpunt

of zelfs door het jaar verder te laten lopen.


Vandaag is rood (net als de rest van het weekend)!

Voor tito’s is een weekend heel leuk: ze zijn niet alleen een weekendje weg met de Chiro, maar ook met vrienden of vriendinnen. Voor tito’s is het belangrijk dat ze zich goed voelen in de Chiro, en dat ze zichzelf kunnen zijn. Zorg voor vrijheid zodat iedereen aan bod kan komen: voor de ene is dat tijdens een babbelmoment, voor de andere is dat tijdens een ruig spelletje Dikke Bertha. Geef je tito’s ook inspraak, door bijvoorbeeld twee activiteiten mysterieus te beschrijven, en hen daaruit te laten kiezen.

Tip ! - Een inkleding is voor tito’s geen noodzaak meer, maar het blijft

En we gaan ... op weekend!

Keti’s en aspi’s zijn de ervaren Chirofanaten, die niet meer aan hun eerste weekend toe zijn. Dat maakt het moeilijk, want je wilt natuurlijk een supertof weekend dat alle andere overtreft, maar hoe doe je dat? Eerst en vooral: zoek het niet te ver. Waarom geen doodeenvoudige spelen in een gloednieuw jasje? Je moet niet per se een wedstrijdje paintball gaan spelen, gaan schaatsen of de zoo bezoeken. Een goed uitgewerkte en uitdagende activiteit (met ruimte voor spontaan spel) is veel leuker én budgetvriendelijker. Bovendien is het weekend de uitgelezen gelegenheid om een rodedraadspel te introduceren, of een project op poten te zetten. Voor keti’s en aspi’s is zo’n weekend vooral leuk omdat het sfeer brengt in je groep. Zorg er dus voor dat je niet enkel activiteiten hebt waar je zelf als leiding vrijwel buiten staat: zoek spelen waaraan je zelf kunt meedoen, zodat je ook deelneemt in de sfeer!

leuk om toch een aantal activiteiten in te kleden. Vraag hen bijvoorbeeld om een aantal verkleedspullen mee te brengen. - Tito’s kun je uitnodigen voor het weekend met een uitgebreide

Tip !

brief, maar vermijd e-mails of sms’en: ouders hebben graag nog een brief waar alle informatie in terug te vinden is die ze nodig hebben.

- Laat de keti’s of aspi’s eventueel zelf een programma in elkaar steken. - Maak gebruik van het weekend om even te evalueren: het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de Chiro. - Keti’s en aspi’s houden van spanning: waarom ze niet van bij het begin ergens droppen, zodat ze zelf hun weekendplaats moeten zoeken? Let wel op de veiligheid! Of ga met de fiets

dubbelp

unt

november 2009

7

]foto: valerie vanderlooy[

op weekend.


Dossier: Op weekend

Anders op weekend Doe eens iets geks. Maak van je weekend het meest onvergetelijke dat je leden ooit meegemaakt hebben. Zo een waar ze jaren later nog over spreken. Waar je als oud-leiding aan kunt terugdenken: “Yes, dat hadden we goed gedaan!” Maar hoe doe je dat?

Samen onder zeil Een weekend in tenten, het is eens wat anders.

maken met ouders: wat kan wel, wat kan niet,

Wel opletten met het seizoen, want in de

waar blijven de ouders tijdens dat weekend,

winter mag je het ijs stukslaan voor je je tanden

enz. Maak er dan een verrassing van: niemand

kunt poetsen. Gewone patrouilletenten of

verwacht dat je op weekend gaat in je eigen

legertenten zijn leuk, maar er bestaan ook

dorp.

andere: Mongoolse yurts, Marokkaanse tenten

Voorbereiding?

of indianentipi’s, bijvoorbeeld. Je vindt de

mm Het lokaal reserveren

verhuurbedrijven op het internet. Het nadeel is

mm Afspreken met ouders

wel dat ze wat duurder zijn. In vergelijking met

mm Mysterieuze uitnodiging maken (met ge-

een traditioneel lokaal zul je ongeveer drie keer meer betalen. En vergeleken met een patrouilletent kosten die speciale tenten fortuinen.

Op tocht

Voorbereiding?

Wandelt jouw ploeg graag? En zijn ze al wat ou-

mm Zoek een goede locatie. Een tent kan overal

der? Dan is dit wel een idee. Stippel een tocht

staan, dus kies de beste plek die je kent.

uit met genoeg variatie. Bijvoorbeeld door bos-

mm Vraag toestemming aan de eigenaar.

sen, maar dan met een meer onderweg waar

mm Denk aan een tent per functie: slapen, eten,

je kunt overnachten en zwemmen. Zorg voor

koken, wassen.

Stop een dorpsspel in je tocht of gebruik wat

mm Moet je stroom voorzien? Gasflessen? Kook-

tochttechnieken om het moeilijker te maken.

mm Voorzie extra tijd om je weekendplaats op te bouwen en af te breken. mm Voorzie een bestelwagen om al je materiaal te vervoeren.

Eigen haard is goud waard In plaats van ver weg te gaan, blijf je gewoon thuis. Mogelijkheden zat. Je eigen lokaal (lek-

november 2009

opdrachten en extra uitdagingen onderweg.

mm Wat als het regent? Denk daarover na. vuren?

8

heime locatie)

Die technieken vind je in het Tochtenboek. Hou wel rekening met je leden. Misschien wandel jij graag 30 kilometer per dag, zij waarschijnlijk niet. Voorbereiding? mm Een streek zoeken en een tocht uitstippelen mm Zorgen voor extra activiteiten mm Kook- en wasmateriaal voorzien

ker vertrouwd), het lokaal van de scoutsgroep

Verboden toegang

uit het dorp of zelfs bij iemand thuis. Dat laatste

Je gaat natuurlijk niet op weekend op een plek

vraagt wat meer werk. Dan moet je afspraken

waar je niet mag komen. Maar er zijn wel wat

dubbelpunt


avontuurlijke plekken waar je op weekend zou

met aspi’s doet, laat hen dan een activiteit voor

kunnen gaan. Een fabrieksgebouw dat in het

elkaar voorbereiden.

weekend leegstaat, bijvoorbeeld, of een boerderijschuur. Of een leegstaand herenhuis. Zoek

Of ga met een andere afdeling van je eigen

op wie de eigenaar is, ga vertellen wat je zou

groep mee: de aspi’s met de speelclubbers,

willen doen en vraag of het mag. Nee heb je, ja

bijvoorbeeld. Je moet dan niet altijd samen

kun je krijgen. Zorg dat je op voorhand goed

spelen. Laat bijvoorbeeld de aspi’s het thema

weet wat er op je programma staat, zo kun je de

doen en een spel uitwerken voor de speelclub-

eigenaars beter overtuigen.

bers.

Speciale variatie: het Atomium In het Atomium kunnen groepen kinderen (6-12

Voorbereiding mm Zoek in het begin van het jaar een andere afdeling (in je eigen groep of elders)

jaar) overnachten, jawel. Je betaalt wel 25 euro

mm Leg de datum en locatie vast

per nacht per persoon, maar daarvoor krijg je

mm Verdeel de taken en overleg regelmatig

het avondmaal en ontbijt erbij. Iets voor als je

mm Overloop tijdens het weekend elke avond

wat meer geld in kas hebt? Combineer het met spelen in de stad Brussel, of een museumbe-

wat het programma voor de volgende dag is

zoek op maat van je rakwi’s. Meer info vind je

Eén groot thematoneel

op www.atomium.be.

Kies een thema en leef je volledig in. Maar

Voorbereiding

dan ook volledig! Is het thema trollen? Dan

mm Een geschikte droomlocatie zoeken

krijg je een uitnodiging op boomschors, slaap

mm De eigenaar opzoeken en overtuigen

je in trollenbedden, eet je trollenpap, drink je

mm Zorgen voor infrastructuur die er niet is

trollensap, spreek je trols, speel je trollenspelen,

(water, elektriciteit, kookvuur, enz.)

All together now

enz. Eerder van het ridderlijke type? Dan moet je absoluut denken aan een kasteel, paarden, zwaarden, schildknapen, jonkvrouwen, steek-

Samen op weekend, het heeft iets. Zoek een

spelen, banketten, vlaggetjes op de tenten, enz.

groep in je buurt en spreek in het begin van

Vergeet de details niet, want die maken het af!

het Chirojaar af om samen op weekend te gaan

Voorbereiding

met jullie leden: twee ketiploegen of twee

mm Kies een thema

aspiploegen, bijvoorbeeld. Leg de datum vast,

mm Brainstorm over de invulling van je thema

maak afspraken over wie wat regelt. Als je dat

mm Hou je consequent aan je thema

dubbelp

unt

november 2009

9


Dossier: Op weekend

Met de leiding

op weekend Rara, wat is het? Je zit met z’n vijven in een veel te kleine auto gepropt, koffer vol bagage en volledig in Chirokleren. Antwoord: de start van een leidingsweekend. Waarom gaan mensen op leidingsweekend? En wat doe je daar eigenlijk?

Planningsweekend Er wordt wat af gepland in de Chiro. Bijvoorbeeld in het begin van het jaar. Je zondert je met je leidingsploeg een weekendje af van alles, en je plant. Wanneer doen we welke activiteit? Verdelen we ons in werkgroepjes of niet? En wie zit daar dan in? Voor je aan je planningsweekend begint, maak je best wat

Een weekend is een goed moment om wat te werken aan de sfeer in de ploeg. Dat kan met kleine dingen. Bijvoorbeeld: mm Begin het weekend met een symbolisch cadeautje (een pluim, een musketon, enz.) mm Zorg voor leuke tafelmomentjes en wekmomenten. Verdeel ze over de leidingsploeg zodat iedereen eens iets doet. Je vindt ideeën in de Tussend’Oortjes (De Banier, 3,55 euro). mm Geheime vrienden. Geef iedereen een papiertje met de naam van iemand anders. Je moet de persoon op je papiertje ‘verwennen’ zonder dat hij of zij weet dat het van jou komt. mm Een rodedraadspel. Gotcha is een klassieker, maar er zijn genoeg andere manieren. Een wasspeld die je stiekem op elkaar moet spelden, een beertje dat je ongezien aan elkaar moet doorgeven. Kijk op www.chiro.be/spelendatabank voor meer ideeën.

tijd voor evaluatie. Evalueer het voorbije jaar, de activiteiten of misschien zelfs je ploegwerking (als het weekend later op het jaar valt). Gebruik het spel De Naakte Waarheid (www. chiro.be/denaaktewaarheid), of de reflectiefiches (De Banier,

Sommige leidingsploegen gaan op ‘ontspannend’ leidings-

3,55 euro). Of verzin zelf je evaluatietechniek. Of geef ieder-

weekend. Dat is niet om de stress weg te werken, maar om

een een brievenbusje op weekend, zoals Freddy op www.

het leven in de ploeg te bevorderen. En om eens iets te

chiroforum.be vertelt.

doen “zonder de leden”. Wat doe je dan? Een paar ideeën:

Plannen voor het bivak Dat bivak komt er niet vanzelf, dat weet iedereen. Het is een goed idee om daar een weekendje over na te denken. Bij

mm Spelen. Zoals in de goeie oude tijd toen je nog lid was. Rugby, Kubb of een gps-spel in de stad: kies iets waar de hele ploeg voor te vinden is. mm Andere activiteiten. Zien jullie mountainbiken wel zit-

voorkeur op de bivakplaats waar je naartoe gaat. Je werkt

ten? Of een tocht met de kajak? Een verrassingsactiviteit

de activiteiten uit, verdeelt de taken en verzint het thema.

van de groepsleiding voor de ploeg?

Natuurlijk ga je ook in de buurt op verkenning. Waar is het bos? Waar kun je een dorpsspel spelen? Vergeet de praktische dingen niet. Maak al afspraken met

10

Ontspannen

mm Samen eten, uiteraard. Maak er iets speciaals van. Iemand zin om het driegangenmenu te maken? mm Samen uitgaan. Zoek iets waar iedereen zich kan

de plaatselijke bakker en slager, informeer bij de gemeente

amuseren. Een lokaal metalconcert of een discotheek zijn

waar je mag spelen en welke toelatingen je nodig hebt.

misschien niet de beste keuze.

november 2009

dubbelpunt


Met een stukje leidingsploeg op weekend?

Binnen elke ploeg heb je mensen met wie je beter overweg kunt dan met de anderen. Is het erg als je met die vrienden apart op weekend gaat? Nee, er is niks mis mee om met vrienden op weekend te gaan. Maar je doet het beter niet als ‘Chiroweekend’. Het is niet je bedoeling om kliekjes binnen je leidingsploeg te promoten. Het is voor nieuwe leiding bijvoorbeeld niet tof om jou te horen vertellen over het fantastische weekend met die paar leid(st)ers.

“Ik moet zaterdag even weg.” Herkenbaar? Maak voor het weekend afspraken over de aanwezigheid. Vinden jullie het oké dat iemand tijdens het weekend gaat voetballen? Of vind je dat iedereen aanwezig moet zijn? Hou rekening met de plaats waar je zit, de reden voor de afwezigheid en het moment van afwezigheid.

Speciaal: op weekend met het gewest Een aantal gewesten organiseren (ontspannende) week-

Regels en afspraken

ends voor de leidingsploegen. Het is de ideale kans om die blonde van de naburige Chirogroep beter te leren kennen.

Is op een weekend alles mogelijk? Drinken, roken, uitgaan,

Of om nieuwe spelen te leren, natuurlijk. Niets zo verfris-

enz.? Nee. Ten eerste hangt het sterk af van het doel van

send voor je kijk op Chiro als een babbel met een leid(st)er

je weekend. Als je een heel jaar moet plannen, hou je het ‘s

uit een andere groep. Ga dus zeker mee als je de kans krijgt!

avonds best binnen de perken. De volgende ochtend zit je namelijk opnieuw rond de tafel. Bovendien ben je nog altijd in Chiroverband bezig. Je bent verzekerd, maar niet als je onder invloed van alcohol of drugs bent. Vergeet ook niet dat jouw gedrag het imago van de Chiro mee bepaalt. Ben je van plan zwaar uit te gaan? Laat dan je Chirokleren even achterwege. By the way: drugs zijn niet op hun plaats in de Chiro, ook niet op leidingsweekend. Los van het feit dat het niet legaal is, vinden we dat joints en andere drugs ingaan tegen de Chirowaarden. Samen dingen doen, samen verantwoordelijkheid opnemen, openstaan voor andere mensen: best moeilijk als je met een paar mensen een joint rookt.

dubbelp

unt

november 2009

11


Dossier: Op weekend

Sh*t, het regent!

Net nu je een geweldig weekend voorbereid hebt voor je afdeling voorspelt het KMI dat het pijpenstelen zal regenen. Valt het weekend in het water of mag de regen het spel niet bederven?

Buitenspelen binnen

Als je niet buiten kunt om te spelen, haal je de spelen gewoon naar binnen. Voetbal op kousenvoeten Met twee tafels maak je de doelen, de bal vervang je door een muntstukje van 5 cent. Nu nog de schoenen uit en je kunt binnen gaan voetballen. Vuur in het lokaal De zoeker, bijvoorbeeld Jan, zit ongeveer in het midden van de speelruimte. Met gesloten ogen telt hij tot tien. Ondertussen moeten alle andere spelers de zoeker op de schouder tikken en zich verstoppen in het lokaal. Als Jan klaar is met tellen, mag hij opkijken en de naam roepen van de spelers die hij kan zien. Hij mag zich niet verplaatsen om spelers te gaan zoeken. Als Jan niemand meer kan vinden, sluit hij zijn ogen en telt hij opnieuw, deze keer maar tot negen. Opnieuw moeten de andere spelers de zoeker komen aantikken en zich weer verstoppen.

Rugby rond de tafel

Twee ploegen starten aan dezelfde startlijn, aan één kant van de tafel. Aan de andere kant ligt de bal. Het is de bedoeling om met jouw ploeg de bal terug over de startlijn te krijgen. De ploegen vertrekken in tegenovergestelde richting. Tijdens het spel mag je niet van richting veranderen. Als je de bal voorbijgelopen bent, mag je dus niet terugkeren. Potteke-stamp zonder scherven Een bal wegschoppen in een speelzaal is om ongelukken vragen. Duid daarom eender welk voorwerp aan als totem. Iedereen verstopt zich, behalve een zoeker. Het is de bedoeling dat de totem op zijn plaats blijft terwijl de zoeker de verstopte spelers zoekt. Slagen de spelers erin de totem te roven zonder gezien te worden? Dikke Bertha op matrassen Maak een speelterrein met matrassen en kussens (opgelet: geen luchtmatrassen!). Duid een speler aan als tikker. Het is de bedoeling dat de tikker de spelers die overlopen, probeert te overmeesteren op de matrassen. Als de tikker erin slaagt om boven op een medespeler te gaan liggen, dan moet de overmeesterde speler mee helpen tikken.

12

november 2009

dubbelpunt

Let’s play dirty

Regen in het vooruitzicht? Laat je leden (warme) speelkleren meenemen om je op weekend eens echt uit te leven in ruwe spelen. Voor de minder goede verstaanders: speelkleren zijn er die vuil mogen worden! Dikke Bertha aan een koord, doodskist en rugby* zijn veel leuker in de gietende regen en bijbehorende modder. Zorg ervoor dat je leden na dat intensieve spelmoment een warme douche kunnen nemen en zich kunnen verwarmen aan een hete kom soep of chocomelk. Recept stevige chocolademelk voor regendagen Nodig per persoon: 50 gram melkchocolade – halve kop melk – een Kitkat Plet de chocolade fijn met een deegrol wanneer ze nog in de verpakking zit. Doe de verpulverde chocolade samen met de melk in een sauspan en laat de chocolade al roerend zachtjes smelten. Klop het mengsel lekker luchtig en giet in grote mokken. Gebruik een Kitkat om mee te roeren. Uit: ‘Roald Dahl’s Even More Revolting Recipes’


Kokend heet

Heb je een weekendplaats met een goed uitgeruste keuken? Dan is regenweer een goed excuus om je te buiten te gaan aan een zelf gekookt vijfgangenmenu. Wedden dat je leden plots wel groentjes lusten? Snoepen van een Mexicaanse piñata Echt koken zit er met de kleinsten misschien nog niet in. Een piñata maken is dan ook niet echt koken. Een piñata is een felgekleurde figuur uit papier-maché, gevuld met snoep en confetti. Maak met de leiding de basisfiguur met ballonnen die je aan elkaar lijmt of knoopt. Zo kunnen de leden die bekleden met papier-maché en later schilderen. Laat een deel van de piñata open zodat die nog gevuld kan worden. Laat de kinderen een deel van het snoep of koekjes zelf maken. Nadat de piñata gevuld is, sluit je de opening af met papiermaché en laat je het geheel drogen. Beschilder hem en plak er stukjes wol over. Hang hem ergens op. Als afsluiter van het weekend mogen de leden de piñata geblinddoekt stukslaan tot al het snoep en de confetti eruit vallen.

In het water gevallen

Overvloedige regen zorgt voor aangezwollen beken om bootjesrace op te doen. Uit een halve petfles kan iedereen een bootje knutselen. Van op een bruggetje laat je de bootjes te water en je volgt ze tot aan de volgende brug. Wiens bootje daar als eerste voorbijvaart, wint. Met petflessen kun je trouwens ook een vlottenconstructie maken. Die probeer je liever eerst uit op rustig water in plaats van er met regenweer ineens de rivier mee op te gaan.

* Meer uitleg over de spelen? Op www.chiro.be/spelendatabank vind je de uitleg en veel meer spelen.

Speel met licht in het donker Dikke grijze (regen)wolken zorgen ervoor dat het de hele dag door donker blijft. Ideaal weer om met licht te spelen! Projectietekenen Hang een grote flap papier of een doek tegen de muur. Met een ouderwetse diaprojector of een moderne beamer kun je tekeningen projecteren op de muur en laten overtekenen door je leden. Geef je leden een beperkte tijd om de tekening over te nemen op doek of papier. Daarna projecteer je de volgende tekening, die ze over de eerste heen moeten zetten. Als de verschillende tekeningen een verhaal vertellen, krijg je op het einde een ‘kunstwerk’ dat in één beeld een heel verhaal vertelt. Schimmenspel Hang een groot doek op met daarachter een sterke lamp. Wie nu tussen de lamp en het doek gaat staan, laat een schaduw vallen op het doek. Zo kun je handschaduwbeelden maken. Of speel een schimmentheater met je leden! Maak een schimfiguur van hun hoofd. Zet je leden in profiel achter de lamp en teken de schaduw van hun hoofd over op zwart papier. Knip het hoofd uit en kleef het op een satéprikker. Om de verschillende figuren te herkennen, moet je soms een aantal karakteristieken van iemands gezicht uitvergroten in het silhouet dat je ervan maakt. Lichtjestocht Regenweer is niet ideaal om pijlentocht te doen, maar wel om op lichtjestocht te gaan. In plaats van pijlen volgen de leden het spoor van (thee)lichtjes dat je uitgezet hebt. Let op met echte kaarsjes. Je mag geen vuur maken in de buurt van bossen of huizen, dus ook geen brandende kaarsjes zetten.

dubbelp

unt

november 2009

13


Dossier: Huren & verhuren

Check het weekend!

Zes maanden vooraf

Datum vastleggen Locatie zoeken en vastleggen Heb je een contract? Download een voorbeeld op www.chiro.be/formulieren Start met een spaarsysteem, als dat van toepassing is Datum opnemen in jaarkalender

-

Drie maanden vooraf -

Datum doorgeven aan ouders Kookploeg zoeken Tenten vastleggen Toelating vragen om in bossen te spelen, als dat van toepassing is Trein of bus reserveren

Twee maanden vooraf

- Weekendplek bezoeken - Programma voorbereiden

Een maand vooraf

- Zijn alle leden aangesloten? - Verzeker de kookploeg en freelancers - Heb je een extra verzekering nodig voor avontuurlijke activiteiten?

Twee weken vooraf -

Brief aan ouders bezorgen met medische fiche Vervoer regelen EHBO-koffer aanvullen Overleggen met de kookploeg

Twee dagen vooraf

- Eten en materiaal kopen - Extra ongevalsaa ngiften afdrukken

Bij vertrek

- Medische fiches ophalen - SIS-kaart ophalen

Bij de terugkeer -

14

Is iedereen mee? Is alle bagage mee? Is alles schoongemaakt? Heb je de SIS-kaarten teruggegeven?

november 2009

dubbelpunt


Vrienden onder elkaar Zo goed als alle Chirogroepen organiseren jaarlijks een weekend voor hun afdelingen en hun leidingsploeg. Bij sommige komt er zelfs nog een afscheidsweekend, een lenteweekend of een bivakweekend bij. Veel keti’s en aspi’s hebben bovendien hun leeftijdsgenoten via een gewestweekend leren kennen. Elke aanleiding lijkt dus wel geschikt om er samen twee of drie dagen op uit te trekken. Dubbelpunt bezocht de leiding van Chiromeisjes Staderas uit Belsele tijdens hun leidingsweekend en vroeg hen wat een weekend voor hen zo belangrijk maakt. Dubbelpunt: “Waarom is het zo belangrijk om op weekend

daar hoort nu eenmaal een weekend bij. Het is inderdaad heel

te gaan met je afdeling?”

belangrijk om je activiteiten goed aan te passen aan de leeftijd

Gaëtané: “Een weekend is de ideale manier om je groep beter

en interesses van je leden.”

te leren kennen. Zeker naar het bivak toe is het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van je leden. Je kunt je activiteiten

Dubbelpunt: “Hebben jullie ooit al problemen gehad met

aanpassen aan de noden van de groep, je weet wie ‘s nachts

weekendplaatsen?”

heimwee heeft, enz.”

Kristina: “We zijn ooit eens op een weekendplaats geweest

Kristina: “Ook voor de kinderen zelf is zo’n weekend heel nut-

waar het vol muizen zat. Het was zelfs zo erg dat de kinderen

tig. Ze zien hoe het is om even van thuis weg te zijn. Ze weten

‘s nachts vanuit hun bedjes de muizen hoorden piepen in het

bijvoorbeeld hoe het is om alleen te slapen, zonder mama en

plafond en tussen hun matrassen hoorden lopen. De muizen

papa in de buurt.”

zaten bovendien aan ons eten. Ons brood en onze vieruurtjes waren voor de helft afgeknaagd.”

Dubbelpunt: “Zijn er punten waar jullie speciaal op letten

Eva: “Gelukkig hadden wij met de leidingsploeg een muizen-

wanneer je een weekendplaats kiest?”

vrije kamer gevonden! Gezien de beperkte omvang van de

Katrijn: “Voor de jongste afdelingen zoeken wij altijd naar een

ruimte was dat vooral heel knus. Onze kookploeg heeft bij het

weekendplaats in de buurt. Zo kunnen de ouders hun dochter-

vertrek nog een souvenirtje achtergelaten: een dode muis aan

tje brengen en helpen om hun bedje op te maken, voor ze

een touwtje boven het kookvuur. We hebben uiteindelijk nooit

afscheid nemen. Ook de prijs is belangrijk. Een weekend mag

een rekening gekregen (lacht).”

zeker niet te duur zijn. Propere sanitaire voorzieningen en een goede keuken zijn ook een must.”

Dubbelpunt: “Waarom is een leidingsweekend zo belangrijk?”

Eva: “Het terrein is heel belangrijk. Er moet genoeg ruimte zijn

Kristina: “Teambuilding!”

om te spelen en te ravotten.”

An-Sofie: “Zo’n leidingsweekend is de ideale manier om tijd

Liselotte: “Als je met een oudere afdeling op weekend gaat, is

met elkaar door te brengen, de nieuwe leiding te leren ken-

het altijd leuk in een fijne omgeving te verblijven. Zo ben ik als

nen en bestaande vriendschapsbanden te verstevigen. Een

aspi naar Antwerpen geweest, waar heel wat te beleven viel.”

leidingsweekend is gewoon leuk. We amuseren ons altijd heel goed en de leidingskringen zijn een stuk beter van kwaliteit.”

Dubbelpunt: “Vanaf wanneer nemen jullie de leden mee op

Elise: “Ik ben sinds dit jaar leidster en ik vind het heel fijn om

weekend? Is een weekend ook iets voor de kleinsten?”

iedereen eens op een andere manier te leren kennen. Op

Nele: “Het is heel belangrijk dat de jongste afdelingen ook al

zondag ben je hoofdzakelijk bezig met je eigen afdeling en me-

op weekend gaan. Het is dan wel de taak van de leiding om

deleiding, dus zo’n leidingsweekend is de ideale kennismaking.”

het weekend en de activiteiten af te stemmen op hun leeftijd.”

Caroline: “Op weekend gaan is gewoon heel leuk!”

Gaëtané: “De jongsten leren best al zo vroeg mogelijk wat

Isabelle: “Inderdaad!”

Chiro is. Chiro is samen spelen en samen plezier maken en

dubbelp

unt

november 2009 15


Aliens Het was zover, we gingen eindelijk met onze ribbels op

Maar een

‘spaceweekend’. Vrijdagavond om zeven uur trippelden de

boter-

eerste aliens de lokalen binnen. Uiteraard is het algemeen

ham met

geweten dat alienmama’s een uur vroeger leven in de tijd,

choco is snel

dus als ervaren alienzonen waren we helemaal voorbe-

gemaakt!

reid tegen kwart voor zeven. Drie kwartier, 15 ribbels, 13

Helaas was

veldbedden, 16 veel te grote valiezen (waarom 16?) en drie

een boterham

huilende moeders later waren we bijna klaar om te vertrek-

met choco te

ken! Het enige wat nog ontbrak, was onze kookploeg. We

veel voor Samie

hadden een (hopelijk goede) ingeving gehad om aspi’s mee

na de vijf bekers

te nemen. Uiteraard is het algemeen geweten dat aspi’s een

blauwe melk van

uur later leven in de tijd. We hadden niet voor niets aspi’s

de avond ervoor.

gekozen, we wilden ze al een beetje laten oefenen op het

Hij mocht dan ook terug zijn bed in.

leiding wezen en hebben ze dan ook volledig vrij gelaten om

De dag verliep vrij vlot. De ribbels bouwden een echt ruim-

ons een heel weekend te voorzien van alienvoedsel. Dertig

teschip en in de namiddag slaagden ze erin om de alienko-

minuten,15 zeurende ongeduldige ribbels en ondertussen al

ningin te bevrijden. Helaas moest Tina naar de spoed omdat

vijf (5!) wenende moeders later kwamen de aspi’s de lokalen

de ene aspi naar de winkel wou om sigaretten en de andere

binnengeslenterd. We vertrokken toch pas om 21 uur?

aspi niet in zijn achteruitkijkspiegel kijkt. Aspi Gina is na de

Achter op het tijdsschema zaten we dan uiteindelijk allemaal

afwas ook in haar bed gekropen wegens een overdaad aan

in een auto, klaar om te vertrekken. Uiteraard slaagde de

geel aliendrinken de avond ervoor!

ene aspi erin om het alarm van de auto van de andere aspi

Het hoogtepunt van de dag was voor de ribbels het alien-

te laten afgaan en kon nog een andere aspi zijn sleutel niet

eten! Groene curryworsten, oranje bloemkool en paarse

vinden. Vijftien minuten hels alarmlawaai, twee ruziënde

– volgens de aspi’s – wortelpuree als midddagmaal (ik vraag

aspi’s, drie boze buren en een teruggevonden autosleutel

me nog altijd af hoe wortels smaken op Venus), en blauwe

later waren we eindelijk vertrokken!

krieken met gele balletjes als avondmaal. Oh ja, en als vier-

Gelukkig liep de rest van de avond vrij vlot: de aliens

uurtje roze pannenkoeken met oranje ijs. (Helaas hadden de

maakten hun bedje en wuifden hun ouders uit, en daarna

aspi’s geen space-afwasmiddel ter beschikking: ik vrees dat

waren ze klaar voor een spacedrankje en hun bed. De

de scouts niet blij zullen zijn met roze spatten op de kasten,

aspi’s hadden warme blauwe alienmelk voorzien, de ribbels

een blauwe gootsteen en een paarse vloer. Daar gaat onze

waren er verzot op! 26 bekers blauwe warme alienmelk, 46

waarborg...)

toiletbezoeken en een hoop blauwetandpastaspuug later

Uiteraard sliepen de ribbels na zo’n dag al na vijf minuten.

lagen alle ribbeltjes in hun bed. Eventjes tijd voor rust. Nog

Maar het is algemeen geweten dat ribbels verzot zijn op

geen heimwee te bespeuren. Toiletbezoeken daarentegen...

gehaktballen met krieken en op pannenkoeken met ijs,

Maar goed, nog eens twaalf toiletbezoeken en een wenende

en dat zij die het in overvloed eten het ook in overvloed

ribbel later (“leider mij-hijn p-hihihhi-pi is bla-hau-hauw”)

teruggeven. Dus was er ‘s nachts heel wat activiteit rond

hebben we nog even de laatste voorbereidingen voor de

de wc-potten: de ene koos de bovenste weg, de andere de

dag erna getroffen en zijn we wijselijk vroeg ons bed in

onderste. Veel nachtrust was er dus voor geen van ons allen.

gekropen, want het is algemeen geweten dat kleine aliens

En toen de ik de volgende ochtend vier natte bedden zag en

twee uur vroeger leven in de tijd.

Simonneke vol met rode bulten voor mij verscheen, wist ik

Uiteraard: om klokslag zes uur ontwaakte de eerste alien, vijf

het wel zeker: aliens hebben een sterk spijsverteringsstelsel!

minuten en drie paar veel te vroeg ontwaakte leidersogen later stond heel de slaapzaal op stelten. Uiteraard stond er ons die ochtend geen ontbijt te wachten, het is algemeen geweten dat aspi’s nooit hun wekker horen.

16

november 2009

dubbelpunt

Ronny


Vrienden Vieren Viering Christus Koning 2009 22 november in je Chiroagenda: Christus Koning! Op deze

Playmobilpop-

bladzijden vind je ideeën om een Christus Koningbezin-

petje. Bij het

ning of -viering samen te stellen.

verwelkomen

Belangrijk is dat je rekening houdt met jullie mogelijkhe-

van de groep en

den en gewoonten. Ga met enkelen aan tafel zitten en

de andere mensen

denk na over:

in de viering vraag je aan iedereen om

mm Wat je wilt vieren

na te gaan of er een

mm Wie je wilt uitnodigen

poppetje onder hun

mm Op welke manier je al dan niet samengewerkt

stoel plakt. Als je een

met de parochie mm Hoe jullie viering eventueel kan passen in de zondagsliturgie mm Welke liedjes je wilt gebruiken (zingen jullie graag? wie bespeelt een instrument?)

Jezus

poppetje hebt, geef je het door aan je

buur en vertel je erbij wie

je bent. De buur geeft het dan verder door. Na enkele minuten zet je een lied in om die kennismaking af te ronden. Zorg voor voldoende poppetjes, zodat er veel interactie mogelijk is. Variant: geef aan sommige mensen een poppetje bij het binnenkomen of ga als leidingsploeg met een

Jezus was een opmerkelijke man in zijn tijd, en vele eeuwen

poppetje in je jaszak verspreid zitten in de ruimte van de

later nog altijd. Hij werd profeet genoemd, ook herder én

viering.

koning. Jezus noemt zichzelf ook koning – echter geen koning

mm Vriendschapsfoto: neem digitale foto’s van mensen die aan-

van deze wereld, geen koning met veel centen en een groot

komen aan de ingang van de plek waar jullie vieren. Vraag

rijk. Jezus spreekt over een wereld waar het voor iedereen

hen vriendschap uit te

goed is om te leven, waar liefde, hoop en vertrouwen heersen.

beelden, eventueel met z’n tweeën. Projecteer

Een maatje meer! Het jaarthema over vriendschap is uitstekend geschikt als insteek voor een Christus Koningviering. In de jaarthema-

de foto’s aan het einde van de viering, als bezinning. mm Vriendschapsband:

Kadermap (je gewest heeft er eentje, maar je kunt er ook zelf

maak veel vriend-

één bestellen via info@chiro.be) vind je een reeks vriendschap-

schapsbandjes en deel

pelijke momentjes. Een paar voorbeelden:

ze uit tijdens de viering. Buren kunnen elkaar

mm Vriendschapskoekjes: bak koekjes voor iedereen en verstop er een boodschap of spreekwoord in over vriendschap.

helpen om ze om hun pols te doen.

Deel uit aan het einde van de viering. mm Dees is Desirée: plak onder een aantal stoelen een Lego- of

dubbelp

unt

november 2009

17


Wat gebeurt er in een viering? Even stilvallen per afdeling of met de hele groep? Of een vie-

Geloofsbelijdenis, naar een tekst van Carlos Desoete

ring met de parochie in de kerk? Elke Chirogroep heeft eigen tradities om Christus Koning te vieren. Als jullie een bezinning

Ik probeer in mezelf te geloven.

houden of eucharistie vieren, kun je de volgende structuur

Pas als je ook in jezelf gelooft,

gebruiken:

kun je iets bereiken in je leven.

OO 1. Welkom: met een lied, een opdracht (foto, poppetje) en een welkomstwoord door de voorganger, enkele leden of

Ik geloof dat er iets bestaat

leiding. Liedsuggesties: ‘Dagge dagge dag’, ‘Dag wereld, dag

dat deze wereld doet leven.

mensen’, ‘Niet zomaar een zondag’. OO 2. Verzoening: het is gebruikelijk om bij het begin van een

Ik geloof in de jongeren van die tijd.

viering tijd te nemen om te verwoorden wat moeilijk is. In

Ik geloof in de toekomst.

deze viering gaat het dan bijvoorbeeld over de moeite die

Ik geloof dat ik in een ander,

vriendschappen soms vragen. Lied tussendoor: ‘Amor’ (No-

in een vriend,

tenkraker* blz. 62), ‘Een nieuwe wereld’ (blz. 61).

in een medemens mag geloven.

OO 3. Dienst van het woord: verhalen vertellen is essentieel

Ik geloof in het goede in elke mens.

in een viering. Bijvoorbeeld verhalen over Jezus en zijn

Ik geloof dat elke mens is geroepen

vrienden, het verhaal waar Jezus over zijn koninkrijk vertelt

om aan de wereld mee te bouwen.

of je eigen verhalen over vriendschap. Suggestie nodig voor een geloofsbelijdenis? Zie kader. Inspiratie nodig? Stuur

Ik geloof in een God die ons draagt.

een mail naar spoorzes@chiro.be. Spreek goed af met de

Ik geloof in de noodzaak van eenvoud.

voorganger welke teksten jullie willen gebruiken, zodat ze

Ik geloof in de noodzaak van leven in

samen een geheel vormen.

gemeenschap om gelukkig te worden.

OO 4. Dienst van de tafel (eucharistie): vriendschap vieren met brood en wijn. Suggestie nodig voor het tafelgebed? Zie

Ik geloof in mensen om mij heen

kader.

die bekommerd kunnen zijn,

OO 5. Zegenen & zenden: een bezinningstekst, een vriend-

zich durven laten raken door

schapswens voor iedereen, een opdracht (vriendschaps-

wat er in deze wereld gebeurt;

bandjes of -koekjes). Liedsuggesties: het jaarthemalied,

Zo is God in ons midden.

‘Leidingsploeglied’, ‘Ik blijf in Chiro geloven’. Ik geloof in vergeven, in het verzoenen van mensen. Ik geloof in een God die er altijd is als je hem nodig hebt, zowel om te vragen als om te danken. Ik geloof in mensen die elkaar kunnen en durven vertrouwen. Ik geloof in liefde tussen mensen.

Amen.

18

november 2009

dubbelpunt


Tafelgebed

A. Hij was gek op kinderen,

Voorganger(s):

die niet sterk zijn en niet zoveel weten,

Als we dan samen rond deze tafel zitten,

maar dansen en spelen dat het een lieve lust is.

is het om Hem in herinnering te brengen:

“Zie ze eens bezig,” zei Hij, “Die weten wat de hemel is.”

Allen:

Hij nam ze op de knie

Jezus.

en graag of niet, iedereen moest kijken en naar ze luisteren.

Hij was de zoon van Jozef en Maria. Hij is heel lang thuis geweest en

V. Hij ging met zijn vrienden

leefde gewoon met iedereen.

en iedereen die kwam aanwaaien

Ze hadden plezier in Hem.

vaak aan tafel om te eten. Dan nam Hij brood en gaf iedereen een stuk.

V. Later, wat ouder geworden,

Hij werd erdoor ontroerd:

is Hij de deur uitgegaan,

“Weet je wat leven, wat geluk is?

de wereld in, ver van huis.

Jezelf en al wat je hebt, breken als brood.

Zijn moeder begreep Hem niet.

Mijn leven is als brood, met alle mensen gedeeld.

Ze maakte zich zorgen.

Hier, neem een stuk en eet ervan.” Dan schonk hij wijn aan zijn vrienden:

A. Maar Hij kon het niet laten

‘Kijk, hiermee maak ik van het leven een feest.

op zoek te gaan naar mensen die het moeilijk hebben:

Die wijn is mijn diepste zelf, voor jullie.

naar zieken, aan hun lot overgelaten,

Drink hiervan, het is een verbond voor altijd.’

naar herders en vissers, arm en niet van tel, naar mensen,

A. Toen Hij, jong nog, was gestorven,

wegens hun beroep of gedrag met de nek aangekeken,

kwamen zijn vrienden en meer en meer mensen bij elkaar.

naar simpele zielen, onder de duim gehouden.

Ze deelden alles samen, gingen aan tafel,

En telkens weer zei hij:

werden stil en zeiden Jezus na:

“Jij bent niet niemand!

“Dit brood is het leven, samen gedeeld.

Jij bent een prachtige mens. God ziet ons graag, jou en Mij,

Dit is de wijn van het feest, voor iedereen.”

want Hij is een en al liefde.” V. Dan zagen ze Jezus weer voor zich en wisten ze het zeker: V. Hij was weg van bloemen en genoot van hun kleur:

Hij is hier onder ons, Hij is niet dood.

“Niemand heeft die bedacht of geschilderd.”

En telkens namen ze prevelend de woorden in de mond

Hij luisterde naar de vogels en floot met ze mee

die Hij hen had geleerd.

“Niemand heeft hun lied gemaakt, niemand hun muziek geleerd.

A. Onze Vader...

Want kleur en lied zijn het leven gegeven, cadeau gedaan,” zei Hij.

* De Notenkraker is een zangboekje met (Chiro) liedjes. Je vindt het in De Banier.

dubbelp

unt

november 2009

19


Binnengluren bij de speelclub Je speelclubbers wat beter leren kennen én tegelijkertijd een plezant spel spelen? Het kan!

Het Frits Flash-ganzenspel Maak een eenvoudig ganzenbord met sleutelgaten, huizen, dieren, gezichten, speelgoed en boekentassen. Het midden

Natuurlijk ken jij je speelclubbers door en door. Of weet je

is een camera.

niet hoe de hond van Tim heet en dat Shana op woensdag-

Elke ploeg zoekt een pion en zet die op start. Om beurten

namiddag naar haar oma gaat? Dan is het sleutelgatspel

gooien de ploegen met de dobbelsteen. Komen ze op een

vast iets voor jou. Inspraak en participatie zijn belangrijk, en

huis, een gezicht (familie), een dier, speelgoed (kamer) of

inspraak is natuurlijk meer dan samen beslissen wanneer we

een boekentas (school), dan krijgen ze hun eigen foto van

1-2-3 piano spelen. Het is weten waar je speelclubbers mee

dat onderwerp. Die steken ze in het fotokader. Daarbij

bezig zijn, welke hobby‘s ze hebben, hoe hun thuissituatie

mogen de speelclubbers zich natuurlijk uitleven in versie-

is.

ringen! Komt iemand op een sleutelgat, dan doen we met de ver-

Beste speelclubbers Fotograaf Frits Flash zit zonder foto’s, ze zijn allemaal spoorloos verdwenen. Hij vraagt nu aan jullie om hem te helpen om een nieuwe reeks te maken. Die bestaat uit een huisdier, een familiefoto, jouw huis, jouw school, jouw kamer. Breng jullie foto’s zondag mee zodat we Frits kunnen helpen. Tot dan! De speelclubleiding

We maken ploegjes. Om het spel te beginnen, knutselen we met onze verschillende ploegen kaders, waar we tijdens het ganzenspel de foto’s in zullen steken. Dat kan uit karton, hout of papier. Met een beetje verf, glanspapier of crêpepapier bekom je mooie effecten. Als alle kaders met de foto’s in het lokaal hangen, ontstaan er al snel gesprekken waardoor je je speelclubbers heel wat beter leert kennen.

20

november 2009

dubbelpunt

schillende ploegen samen een sleutelgatspel.


speelclub Sleutelgatspelen Kooienwisselspel

Pang

De speelclubbers nemen elkaar bij de handen en

De speelclubbers vormen een kring rond één van hun

vormen per twee een kooi. Het huisdier dat opgejaagd

makkers. Een voorwerp wordt van hand tot hand

wordt door een jager kan veilig zijn toevlucht vinden in

doorgegeven. Als je bij het signaal het voorwerp in

één van de kooien. Zodra een huisdier veilig in een kooi

handen hebt, moet je antwoorden op de vraag die de

zit, roept het de naam van één van de twee spelers die

middelste speler stelt. Is het antwoord juist, dan mag je

de kooi vormen. Die wordt dan prooi en wordt achter-

verder meespelen. Zo niet, dan neem je de plaats van

volgd door de kat van de buren.

de vraagsteller in.

Kartonkoning Alle speelclubbers binden een touw om hun enkel, waaraan een stuk karton bevestigd is. Je moet probe-

Enkele vragen: Wat eet ik het liefst? Leukste tv-programma? Wat doe ik bijna nooit? Wat is mijn lievelingsboek?

ren om op het karton van iemand van een andere ploeg

Ballondoorgeefspel

te gaan staan, zodat het karton scheurt. Op het einde

In twee ploegen wordt een ballon doorgegeven, totdat

strijden de winnaars van elk team tegen elkaar.

de leid(st)er een huisnummer noemt. De speelclubber

Nachtwaker De groep vormt een slang, doordat alle speelclubbers hun voorganger vasthouden aan de kleren. De eerste

die op dat nummer woont, moet dan zo snel mogelijk de ballon opblazen, er een knoop in leggen en hem kapot stampen.

heeft een bel, die hij of zij voortdurend luidt. Eén speel-

Geef de hoed door

clubber zit niet in de slang, dat is de nachtwaker. Die

Een speelclubber staat in het midden van de kring met

moet geblinddoekt proberen de slang aan te raken. De-

een blinddoek om. De leid(st)er zet de hoed op het

gene die zo getikt wordt, wordt de nieuwe nachtwaker.

hoofd van een speelclubber in de kring. De hoed wordt

Het duivelsbezoek Elke speler kiest een andere dierennaam. Eén speel-

doorgegeven. Degene in het midden fluit van tijd tot tijd. Wie dan de hoed op heeft, valt af en gaat zitten.

clubber is de duivel. Die komt op de groep af en zegt:"Ik

Fotospel

ben de duivel. Ik heb honger en ik wil een dier."

Verstop een aantal stukjes karton in verschillende kleu-

De leid(st)er vraagt dan: "Welk dier wil je?"

ren op het terrein. Binnen een afgesproken tijd moeten

"Een ezel," zegt de duivel. Op dat moment gaat de ezel

de speelclubbers al die kartonnetjes vinden. Voor een

uit de groep lopen, tot aan een bepaald punt. Lukt het

blauw krijgen ze drie van hun foto’s, voor een wit twee

hem of haar om daar te komen zonder getikt te worden

en voor een rood één.

door de duivel, dan blijft hij of zij de ezel. Kan de duivel de ezel tikken, dan wordt de ezel de nieuwe duivel.

dubbelp

unt

november 2009

21


Zeg niet zomaar weekendje tegen een super-de-luxe groene ervaring! Ee n ei t je te pe ll en ?

utselen niet eens aan het kn Waarom zouden we k eens nder actieve leden oo gaan? Zo kunnen mi n. Blaas eeldje: kaarsen make uitblinken. Een voorb lont. Het door de gaatjes een elk een ei leeg en rijg ei wordt he dichtgeplakt, en t onderste gaatje wordt n laten Da een eierdopje gezet. op een wc-rolletje of ei druppen urige kaarsen in het we verschillende kle kel nog het afkoelen heb je en tot het ei eivol is. Na een eitje te pellen.

Ee n ei t je te pe ll en !

Een weekendje op stap met je rakwi’s !? Voor velen is het een ja arlijkse gewoonte, anderen denken er nog niet aan. Een weekend ineen steken vraagt inde rdaad een hoop or ganisatie – maar je leert je leden er beter m ee kennen. Rakwi’s leren er meer samenspel en en -leven, en dat vers terkt de ploeggee st . Voor ‘groentjes’, die nog nooit meegegaan zi jn op bivak, kan het de eerste springplank zi jn om er een knalfelgroen bivak van te maken .

rd? Of wiploeg altijd gesmee Loopt alles in jouw rak , wrijvingen pest? Zijn er kliekjes wordt er wel eens ge ale gelegeneen weekend de ide en ruzietjes? Dan is . Maak een hartig over te praten heid om er eens open rhaal over ling en vertel een ve rustige avondwande jama aan en . Doe allemaal je py pesten of vriendschap elkaar zitn erbij. Ga gezellig bij neem de knuffelbere lfgemaakaal en steek enkele (ze ten in een donker lok ze ge llige en rtom: zorg voor een te) kaarsjes aan. Ko zullen de rest doen. stille sfeer. Je rakwi’s

22

november 2009

dubbelpunt


Rakwi Ze gj e do en A ct iv it ei te n ev al ue re n

k erg n je rakwi’s natuurlij Jij vindt de mening va kun je hen de van het weekend belangrijk. Op het ein over de n hun zegje te doen de gelegenheid geve e houden bij me n je dan rekening activiteiten. Daar ku suggesties. n het bivak. Enkele het programmeren va e ze het ’ van woorden over ho - Een ‘Mexican wave zelfs a eventueel twee of weekendje vonden. G d. drie keer de cirkel ron in een een paaltje en ga er - Zoek een boom of De rloop de activiteiten. kring rond staan. Ove het n va r ve of bij kens dicht rakwi’s zetten zich tel nvo ed go ze de activiteit middelpunt: dicht als nder goed was. den, verder als het mi activiteit arom een bepaalde - Vraag zeker ook wa in de smaak viel.

S t ad s- en do rp ss pe le n er natuurlijk bij, maar

ten horen Knutselen en goed pra spelen. Een natuurlijk ook om te een weekend dient zicht maar s lijkt op het eerste ge weekend zonder bo enkele zijn tuurlijk anders. Hier saai, maar het kan na steken. Zorg dsspelen in elkaar te ideetjes om toffe sta n de straat je je rakwi’s niet allee er wel altijd voor dat opgaan dat soms zo in hun spel op stuurt. Ze kunnen een bijzaak wordt. het verkeer voor hen gemake! Een bosspel pas je Lang leve de recyclag eelbaar ook in stad of dorp sp kelijk aan, zodat het jk spelen. wi n bijvoorbeeld in ee wordt. Cluedo kun je aan enkele in het dorp en vraag Ga vooraf eens langs Ze kunnen figureren in het spel. mensen of ze willen het spel afleggen en zo wordt enkele getuigenissen nog ‘echter’.

f je ploeg rne technologie! Gee En lang leve de mode t hen cd of usb-stick, en laa een geheimzinnige den zo ’s p staat. De rakwi vin maar uitvissen wat ero ge uit voerd cht, en als die goed natuurlijk een opdra volgende vreemd pakje met de wordt, krijgen ze een mt waar gelijk dat je ergens ko opdracht. Is het mo uitgevonden zijn? computers nog niet izigers echte ontdekkingsre Je kunt van je rakwi’s een t me an verkenning ga maken. Laat hen op nlopend ee uit gen kunnen heel vragenlijstje. De vra dste inwoner dokter? Wie is de ou zijn. Waar woont de aat van ? Wat is de schoenm en hoe oud is zij of hij het huis oe hoog is de haag bij de burgemeester? H eft de he ur kle apstraat? Welke met nr. 6 in de Sjoep kost 1 el ve oenstraat nr. 79? Hoe garagepoort in de Gr kg worst bij ...? o’s van je enkele knotsgekke fot Vergeet zeker niet om n. ere je lokaal mee te versi rakwi’s te maken, om

dubbelp

unt

november 2009 23


Weirdolympics Olympische Spelen zijn verouderd, het is tijd voor iets geheel nieuws: de Weirdolympics! Niets anders dan compleet absurde sporten! M i xco m p et i t i e L a ag s p r i ngen Individuele sport plaats van zo Dat is een variant op hoogspringen. In nu zo laag tito’s de ten hoog mogelijk te springen, moe n een lijn bove touw mogelijk duiken. Hou een gestrekt eveer 1,5 meter op de grond, om te beginnen bij ong een onder het koord hoogte. De tito’s moeten een voor dat in de lucht springen. Ze mogen daarbij het touw de grond niet raken hangt niet raken, maar ze mogen ook springen? voor de lijn! Wie kan er het beste laag

Pa p i erver s p u wen

K ee p er s De keepers spelen volgens de handbalregels: zij mogen de bal enkel met hun handen aanraken en vasthouden, en ze mogen maximaal drie stappen zetten wanneer ze de bal in hun handen hebben.

Individuele sport

V erded i ger s

De tito’s moeten een prop papier in hun mond steken en die zo ver mogelijk uitspuwen. Maak het wat spannender door iedereen drie kansen te geven. De tweede keer spuwen ze vanaf het punt waar de eerste prop geland is, de derde keer van waar de tweede prop geland is. Zo geef je tito’s die bij de eerste beurt wat pech hadden toch wat extra mogelijkheden

De verdedigers mogen de bal enkel raken met hun tennisracket. Als de bal in de lucht is, mogen ze hem wegslaan. Ligt de bal op de grond, dan mogen ze hem ‘opscheppen’ en in de lucht verder wegslaan. Het racket als een hockeystick hanteren, is uit den boze (zie aanval-

D r o o gzwemmen Individuele sport

Zwemmen is een van de bekendere Olympische sporte Jammer genoeg he n. eft niet elke Chiro groep een zwemba bij haar lokaal. Da d arom beoefenen we die sport zonder water! Laat je tito’s met hun buik op de grond liggen. Daarbij moeten ze met hun handen hu n enkels vasthouden. Net zoals bij de Olympische va riant zullen de tito’s om het snelste ee n bepaalde afstand moeten overbrug gen. Dat doen ze door op hun buik vo ort te kruipen, zonder dat de enkels losgelaten worden ! Tip: die sport ku het gemakkelijkst n je binnen spelen, op een vlakke vloer.

24

Teamsport met twee teams bekende balsporten. Die sport is een combinatie van vele s, maar de verschilJe werkt met twee teams en twee goal je speelt, en dus t spor e lende spelposities bepalen welk den. Tip: je gebruikt aan welke basisregels je je moet hou best een plastieken voetbal.

november 2009

dubbelpunt

lers)! M i ddenvelder s De middenvelders spelen volgens de regels van basketbal, zij mogen alleen dribbelen met de bal. Het grote nadeel is dat zij niet mogen scoren. A a nva ller s De aanvallers hebben een hockeystick en mogen enkel met de stick de bal aanraken. Ze mogen de bal niet in de lucht wegslaan, dat is voorbehouden aan de verdedigers. Aanvallers spelen dus volgens de hockeyregels, maar alleen op de grond.


tito Str a nd b a lkl o p p en Teamsport met één team

De bedoeling is erg Iedere tito heeft een tennisracket. end in de lucht simpel: een strandbal moet voortdur zorgen door er met het blijven. De tito’s kunnen daarvoor arbij is het de bedoetennisracket tegen te meppen. Da en te werken. Hard slag ling om met zo weinig mogelijk dus de boodschap! meppen zodat de bal hoog vliegt, is ze goed moeten Al gauw zullen je tito’s merken dat lucht te houden. Je samenwerken om de bal lang in de door met twee en stek kunt competitiviteit in dat spel standbal hebben en teams te werken die elk een eigen elkaar proberen te overtroeven. israckets en niet met Tip: dat spel speel je beter met tenn erg opgaan in dat en badmintonrackets. De tito’s kunn ackets niet stevig spel en dan zouden de badmintonr genoeg kunnen zijn.

F r i s b eelo p en Individuele sport Moeilijk! Geef elke tito een frisbee. De bedoeling is dat alle tito’s zo ver mogelijk van hun startpositie geraken. Dat kan enkel door de frisbee weg te werpen en weer te vangen voordat hij de grond raakt. Je kunt die discipline laten doorgaan tot er nog maar één tito overblijft. Tip: Maak het spannend door de tito’s een bepaalde tijd op te leggen. Zolang de tijd loopt, mogen ze onbeperkt opnieuw beginnen. De tito die het verst geraakt is wanneer de tijd afloopt, is de winnaar. Tip: Maak het nog spannender door de tito’s een bepaalde afstand op te leggen. Chronometreer hoe lang ze erover doen.

Bij de Spelen hore n ook medailles. V oorzie voor alle tit een gouden medail o’s le (die kun je van papier maken) met een rood lint. Op de achterkant schr ijf je waarin de tito uitblonk. Zorg er voor dat je altijd er g positief blijft. Z kun je iemand die o altijd verloor, aanp rijzen voor zijn of haar doorzettingsv ermogen of ieman d die zwaar viel feliciteren met de meest ludieke bles su re. Om het helemaal af te maken, knutsel je vooraf ee n podium, zodat je een echte ceremon ie kunt houden als afs luiter van een knotsgekke namid dag!

Oproep!!! Het Titoboek is dr rrringend aan vern ieuwing toe! Vind jij dat ook? Zit jij boordevol ideeën en speltips die in dat nieuwe boek thuis horen? Of heb je ee n vlotte pen en wil je graag meeschrijv en? Dan hebben we jou nodig! Vanaf januari begin nen we met een gr oepje geëngageer de titolovers aan de herwerking van he t Titoboek. Ben jij geïnteresse erd? Mail dan snell er dan het licht na tito@chiro.be! ar

Superfluomegasjiekeknalfelrode groetjes de Titocommissie

dubbelp

unt

november 2009 25


Oudjes Blauwtjes Je Chironamiddag staat volledig in het teken van ouderen. Hij vraagt heel wat inlevingsvermogen van de keti’s. Keti’s vinden het fantastisch om zich te verkleden en eens iemand helemaal anders te zijn! Verdeel de keti’s in duo’s, liefst telkens een jongen en een meisje (dan heb je een mooi bomma-en-bompakoppel). Bij een meisjes- of jongensgroep moet de helft zich inleven in het andere geslacht.

26

november 2009

dubbelpunt

Start!

De keti’s verkleden zich in een bejaard koppel. Die kleren kunnen de keti’s van thuis meebrengen of ze vinden er in de Chiroverkl eedkoffer. Vanaf dan bevinden we ons in het Chirorusthuis. Dat rusthuis kampt met financ iële problemen waardoo r er een bomma-en-bompaverk iezing gehouden wordt om geld in het laatje te brengen. H et doel van het spel is om die verkiezing te winnen. Dat kan door zoveel mogelijk op dra chten tot een goed einde te brengen. Voor elke gew onnen opdracht krijgen ze een prentje van de koninklijk e familie. Veel ouderen zijn namelij k verzot op het koningshu is. Wie aan het einde van het spe l het meeste prentjes hee ft, is de winnaar. Die prentjes vin d je op internet. Of wie weet tik je op de rommelmarkt een écht royaltyplakboek op de kop?! Er kunnen ook prentjes verzameld worden door zo goed mogelijk de rol van bomp a en bomma te spelen. Z o worden de keti’s extra gemotivee rd om zich echt als oude ren te gedragen. Aan het einde van het spel wordt het win nende duo bekendgemaakt en is er een feest!


keti

Opdrachten BINGO Maak briefjes van 1 tot 100 en steek

elkaars baksel, de leiding zorgt voor

koninklijke figuren onder de duo’s.

die in een pot. Maak ook bingokaarten

een kopje koffie/chocomelk/thee zodat

Elk duo moet minstens twee minuten

voor de duo’s: elk duo krijgt een

het een echt koffiekransje wordt. De

praten over hun personage. De leiding

kaart met 25 nummertjes op tussen

leiding of de keti’s zelf beoordelen

telt het aantal keer ‘euh’. Per aarzeling

1 en 100. Dan speel je bingo. De

wiens gebak het lekkerst is.

wordt er een prentje ingehouden.

leiding trekt een kaartje uit de pot en roept het nummer af. Als een

Groene vingers

duo dat nummer op zijn kaart heeft,

Elk duo krijgt een klein afgeba-

dan roepen de twee oudjes BINGO!

kend stukje grond. Dat mag gras of

Zo kan de leiding controleren of ze

steen zijn. Het is de bedoeling dat

wel effectief dat nummer hebben.

ze dat perkje in een kwartier zo mooi

Als je een nummer hebt, mag je het

mogelijk maken. Zo kunnen ze bij gras

doorstrepen. Het duo dat als eerste

bloemen planten en bij steen onkruid

zijn kaartje helemaal kan doorstrepen,

wieden. Wie het mooiste perkje heeft,

is de winnaar van die opdracht. Je kunt dat meerdere keren spelen,

is de winnaar.

op verschillende manieren. De

Thuis

winnaar is bijvoorbeeld het duo dat

Elk duo mag een toneeltje opvoe-

als eerste de nummers in de kruisvorm

ren om een standaardzaterdag ‘bij

kan wegstrepen.

hen thuis’ uit te beelden. Zo kun-

Petanque Speel enkele spelletjes petanque.

nen ze bijvoorbeeld uitbeelden dat bompa op zijn duiven zit te wachten, terwijl bomma aan het breien is. Of

Zorg dat er per duo twee petanquebal-

dat bompa op café zit en bomma niet

len aanwezig zijn. De begeleiding

tevreden is, enzovoort. Ze krijgen een

gooit het kleine balletje. Iedereen

kwartier de tijd om voor te bereiden.

mag dan proberen zijn of haar pe-

Het duo met het origineelste toneeltje

tanquebal zo dicht mogelijk bij het

is de winnaar.

kleine balletje te werpen.

Taart Voor de verkiezing moet er heel wat taart gebakken worden voor de

heeft, krijgt zes prentjes. Wie meer dan tien keer aarzelt, krijgt er helaas geen.

De blauwtjes swingen de pan uit! Dan vindt de verkiezing van het beste bomma-en-bompakoppel plaats! Hiervoor wordt het ketilokaal wat ingericht. Elk koppel mag zich nog eens van zijn beste kant laten zien op een typische Vlaamse schlager! Terwijl de koppels dansen, kijkt de leiding wie de prijs van de beste dans wint. Er kunnen ook gradaties in prijzen gemaakt worden zodat elk koppel wel iets wint: de grappigste dans, de origineelste, de meest chaotische, de meest bejaarde, enz. Naargelang de prijs krijgen ze een aantal royaltyprentjes.

Kijk eens uit het raam

Na die dans worden de prentjes geteld. Wie het meeste prentjes heeft, wint de

lang naar buiten zitten te kijken. Het

verkiezing!

duo dat het langste naar elkaar kan kijken zonder in de

voor de genodigden. Ofwel krijgen

lach te schieten,

de duo’s elk een klein budget mee en

heeft gewonnen.

om een zo goed mogelijk gebak te

Royalty

maken. Ofwel voorziet de leiding

Het favoriete

verschillende ingrediënten. Het duo

prentjes. Wie dus vier keer ‘euh’ gezegd

Het is geweten van ouderen dat ze

andere bewoners van het rusthuis en

mogen ze ingrediënten gaan kopen

Als start reken je voor iedereen tien

tv-programma

dat zich tot nu toe het meest ingeleefd

van oudjes? Alle

heeft in zijn rol, krijgt hier iets meer

programma’s

geld of iets meer/betere ingrediënten.

over de koning,

Wanneer iedereen klaar is met bakken,

natuurlijk! Verdeel

is het koffietijd! Iedereen proeft van

verschillende

dubbelp

unt

november 2009 27


Onbekend maar toch Wat dacht je

Zolder De zolder is natuurlijk de inspiratiebron bij uitstek, of een plaats waar spannende verhalen verteld worden. Alle aspi’s zoeken een voorwerp

van een activiteit in de

dat hen aanspreekt. Iedereen verzint het levensverhaal van dat voorwerp en vertelt aan de groep wat er al allemaal met het ding gebeurd is voor het daar op zolder terecht kwam. De zolder is natuurlijk ook the place to be voor elke beginnende aspirockgroep. Breng wat voorwerpen bijeen en de

woonomgeving van je aspi’s? Zo

nieuwe Coldplay is geboren.

Trap Op de trap speel je een quiz met een levend score-

worden ze geconfronteerd met elkaars

bord. Iedereen start onderaan. Wie het snelst een juist antwoord kan geven, mag een trede hoger gaan zitten. Bij een fout antwoord moet je een trede naar beneden. Degene die in het huis woont, stelt

omgeving en geef je hen de gelegenheid

de eerste vraag: over zichzelf, het huis, zijn of haar familie, enz. Wie juist antwoordt, mag de volgende vraag stellen, maar dan over zijn of haar eigen woonomgeving.

iets meer over zichzelf te vertellen.

Badkamer In de badkamer houden we even halt. We vullen het bad met warm water en steken er allemaal

Laat alle aspi’s een kamer uitkiezen in

onze voeten in. Ondertussen vertelt iemand een verhaal van op het toilet.

Hall

hun eigen huis, trek erheen en speel de

De hall is ideaal voor een rollenspel. Iemand gaat naar buiten, de rest zit binnen in de hall. Degene die buiten staat, leeft zich in in een bepaald personage

hieronder beschreven spelen. Eens een

(melkboer, stofzuigerverkoper, postbode, getuige van Jehova) en belt aan. Iemand anders speelt de bewoner van het huis, doet de deur open en speelt het spel mee. Ontdek je wie welke rol speelt?

andere locatie opzoeken: het is een

Kelder Ga na wie van de aspi's een kruipkelder heeft en duik onder in die duistere onder(huis)wereld. Iedereen verstopt zich en iemand

bron voor nieuwe ideeën.

28

november 2009

dubbelpunt

gaat op zoek. Of iemand verstopt zich en de rest gaat op zoek.


aspi

dichtbij Keuken Hoe maken we een echt aspimenu? De volgende gerechten zijn berekend voor vier personen. er – 1,25 liter bouillon – Voorgerecht: pompoensoep – beetje zout – 1 eetlepel bot ui en ned ges fijn 1 – n poe 1 kleine pom oosterde blokjes wit brood. t 1 mespunt nootmuskaat – ger kjes pompoen met de ui in zou in kleine stukjes. Kook de stu . hem d illon bou de in n eve nog k Schil de pompoen en snij de brij met boter en koo eng erm f. V zee een r doo water en druk ze dan oosterd brood. r de soep en dien op met ger Strooi wat nootmuskaat ove oot – water – wortelen vet – peper en zout – kruidn Hoofdgerecht: stamppot van k – 1 grote ui – 50 g boter of spe k stu 1 – en pel dap aar 1 kg wortelen – 2 kg de ui fijn en laat stoven. 1 laurierblad het meeste vet eruit is. Snijd tot en akk uitb de n eve laat en k en overgiet met water tot Snijd het spek in kleine stukjes n, voeg ze bij de ui en het spe kke stu te gro in ze d snij ze, Schraap de wortelen, was . oeg kruiden en laurierblad toe op een hevig vuur wortelen bijna onder staan. V op de wortelen. Laat stoven en bov ze Leg n. kke lad stu in ze en snijd fijn (neem eerst het laurierb Schil de aardappelen, was ze s stoven. Stamp het geheel htje zac r rtie kwa drie rna daa tot er damp gevormd is; laat n op. weg). Breng op smaak en die

t in uitgeholde sinaasappel Dessert: sinaasappelsorbe te room – 4 sinaasappels eiwitten – ¼ liter stijfgeklop en lag ges stijf 4 – ngsel verder op smaak met de s mij roo r ½ lite en de eiwitten. Breng het me m roo de t me d sinaasappels. stan toe hte n koud op in de uitgeholde Vermeng het ijs in halfzac voor het opdienen klaar en die t kor pas dat aak ls. M ppe uitgeperste sinaasa

Slaapkamer Alle aspi's komen bijeen in de slaapkamer. Iemand verstopt een keukenwekkertje (zet het op vijf minuten) ergens in het huis. Het is de bedoeling zo snel mogelijk het wekkertje te vinden door stil op zoek te gaan naar het getik. Wie als eerste de wekker vindt, is de winnaar.

Tuin Alle aspi’s hangen in hun eigen tuin een vlag aan een boom of stuk haag. Het is de bedoeling dat de aspi's tijdens de week zo snel mogelijk hun naam op de vlaggen van de andere aspi's kunnen zetten. Wie als eerste overal zijn of haar naam en de datum kan opschrijven, heeft gewonnen. Het is natuurlijk de bedoeling dat dat ongemerkt gebeurt: wanneer de dader door iemand gezien wordt, is zijn of haar handtekening op die vlag ongeldig. Breng misschien wel de ouders op de hoogte, een vreemde mens in je tuin roept al snel vragen op.

dubbelp

unt

november 2009 29

29


VERHAALTJE “Flap, flap, flap... flap... pok.” “Heb je dat gehoord?” vraagt Benny. “Wat was dat?” “Geen idee, ik ga kijken,” tjilpt Vriend Vogel. Hij fladdert het hutje uit, de regen in. “Hey Benny, Benny, kom snel kijken! Zoiets belachelijks heb je nog nooit gezien!” roept hij. Benny wandelt naar buiten. Voor zijn hut zit een vogel. Hij is groen en geel en compleet doorweekt. Vriend Vogel grijnst: “Zijn staart is net een vliegenmepper, ha! En dan die kleuren: belachelijk!” Benny gniffelt wat mee. “En die vleugels zijn zo klein dat je er niet eens mee van een stoel kunt vliegen!” gaat Vriend Vogel verder. Benny grinnikt: “Hohoho, dat is waar.” Vriend Vogel is nog niet uitgepraat: “En die ogen, man! Zo groot! Is ’t omdat je niet goed ziet, blinde vink?” Hij wipt op en neer van opwinding. “Dat moet mijn neef ook zien, die lacht graag met vreemde vogels!” En weg is Vriend Vogel. Benny en de vreemde vogel staan daar in de regen en kijken elkaar aan. “Yo, bad vibes man,” bromt de vogel. “Jamaica is niet bij de deur, dus ik zal maar opvliegen.” Benny spitst zijn oren en zijn hoorn. “Ehm, Jamaica … waar euh … ligt dat?” vraagt hij geïnteresseerd. En de vogel begint te vertellen. Dat hij over de oceaan moet vliegen, dat hij op bezoek was bij familie in België (Bob Merely en de Rastavink). Hij vertelt honderduit over Jamaica, en gebruikt wel twintig keer het woord “chill”. Dat laatste vindt Benny wel leuk.

30

november 2009

dubbelpunt

HAAAAAA

Haha h

Ruzie je me nog

a ha ha h

aha

g r a ag ?

Wil je met je leid in

ha ha h

ah a ha

hij allemaal gezegd heeft.

uitleg.

ha

Vriend Vogel is ondertussen van een kale reis teruggekeerd. Zijn neef had geen interesse en moest bovendien gaan vliegen met zijn lief. Vriend Vogels teleurstelling wordt alleen maar groter als hij ziet dat Benny met de vreemde vogel aan het praten is. Mokkend gaat hij wat verder op het hek zitten. Na een kwartier begint hij mee te luisteren. Na twintig minuten schuift hij dichterbij. Er is helemaal geen lol aan, als er niemand is die mee de vreemde vogel wil uitlachen. Uiteindelijk zitten ze een uur later in het hok thee te drinken: Benny, Vriend Vogel en de vreemde vogel. En stiekem schaamt Vriend Vogel zich een beetje voor wat

ral, en op veel maPesten gebeurt (bijna) ove buiten je Chirogroep. nieren. Het stopt ook niet MSN, op Netlog, enz. Het gaat door op school, op aan. Maar hoe? Als leiding doe je daar iets de soorten pesten en Wees alert voor verschillen n. Ploegjes verdelen, voor de gevaarlijke momente eg die verliest en een competitieve spelen, een plo ren pesten ook vaak zondebok zoekt, enz. Kinde nten op bivak of voor je uit verveling. Dode mome nten waarop pestkopChironamiddag zijn mome kunnen gaan. Je kiest pen ongestoord hun gang me’ verdeeltechniekjes, als leiding best voor ‘anonie begeleid vrij spel, enz. ir, maar tegelijk zijn ze Pestkoppen zijn vaak popula en ze niet laten zien. vaak onzeker. Dat laatste will groep ‘meelopers’. Je Rond hen hangt meestal een die geen initiatief neemt, hebt ook een groep leden pestkop of die alles maar die zich aansluit bij de Belangrijk om te weten: negeert: de middengroep. dengroep voelt zich tachtig procent van die mid dat er gepest wordt. schuldig en vindt het niet fijn groep op te lossen is de Een manier om pesten in je samengevat: je lost het ‘no blame’-methode. Kort te straffen. In zeven probleem op zonder iemand afdeling op zoek naar een stappen ga je met héél de zelf de verantwoordelijkoplossing, waarbij je leden alle zeven stappen zijn heid opnemen. Let wel op: .be/dubbelpuntarchief belangrijk. Kijk op www.chiro 2007 voor de volledige in de Dubbelpunt van april

gsploeg of afdeling wel ee ns een spel spelen om het thema pesten aan te kaar ten ? Neem een kijkje op w ww. chiro.be/pesten voor nog meer tips.


Hot or Not, de pesterijentop 5 D CYBERPESTEN

Via sms beledigingen of bedreigingen sturen of via mms gênante foto’s. Maar ook via de computer en internet zijn er diverse ‘pestmogelijkheden’: elkaars wachtwoord stelen en zo iemands account binnendringen om die te blokkeren of in naam van de gebruiker beledigende berichten rond te sturen. Inbreken in de computer en persoonlijke info stelen, pesten via MSN of chatrooms, een website of weblog met kwetsende inhoud en foto’s over het slachtoffer aanmaken, enz. Voor wie een beetje op de hoogte is van de nieuwe technologieën zijn er heel veel mogelijkheden.

D VERBAAL PESTEN

Spotten, schelden, iemand bedreigen of chanteren. Of valse geruchten en roddels verspreiden.

D SPULLEN AFNEMEN

Spullen afnemen en zelf bijhouden, verstoppen of beschadigen, fietsbanden platsteken en van de andere cadeaus eisen.

D FYSIEK PESTEN

Aan het haar trekken, schoppen, slaan of spuwen. Het blijkt dat tien- tot twaalfjarigen vooral fysiek pesten. Bij jongens komt fysiek pesten meer voor dan bij meisjes.

D UITSLUITEN EN NEGEREN

Bijvoorbeeld met z’n allen onvriendelijk doen tegen een bepaald persoon die niet bij de vriendengroep hoort. Iemand uitsluiten of negeren, doodzwijgen. Dat komt meer voor bij twaalf- tot veertienjarigen, ze pesten meer verbaal en via de houding die ze aannemen tegenover iemand. Uitsluiten en indirect pesten zie je meer bij meisjes dan bij jongens.

Familienaam.be

In België wonen 116 mensen die De Pester of Depester heten. Maar gelukkig zijn er ook 3659 mensen met de naam De Vriendt, Devriendt of De Vriend in ons la nd. What’s in a nam e ?!

Vriendenboekjestip De roddeltantes (voor keti’s en aspi’s) In de afdeling laat iedereen door iemand ander s uit de groep een pagina invullen in het vriendenbo ekje. Over die persoon zul je een roddel starten. Je vertelt iemand een juist feit uit het boekje en een zelfve rzonnen. Gedurende de hele Chironamiddag moge n jullie verhalen over elkaar uitwisselen. Aan het eind van de dag overlopen jullie de verhalen. Wie heeft wat gehoord? Laat iedereen kiezen wat de waarh eid is en wat de roddel. De droomfabriek (voor leiding) Wees eens extra lief voor elkaar. Laat iedereen het vriendenboekje invullen. Kijk bij de vraagjes “dat wil ik later worden” en “als ik de lotto won, zou ik”. G eef iedereen een geheim vriendje en zorg ervoor dat gedurende de rest van het jaar de wens van jouw geheime vriendje op de een of andere manier uitko mt. Wie is het (voor iedereen) Iemand slaat het vriendenboekje open op een willekeurige bladzijde. De andere leden moeten nu door ja-neevragen te stellen achterhalen wie die bladz ijde invulde. Je kunt het ook andersom spelen. Vul met je afdeling een bladzijde in, bv. voor Mega Mindy of Boma van de Kampioenen. Een lid moet dan raden wie die persoon is door vragen te stellen.

l Pesten is Coo n coole zaak Pesten, dat is ee ak ten, ’t is altijd ra Schelden en mot ig ne s pa ’s eiten, da Meiskes doen bl ’n vijg ge t zij eedoet, dan En als ge niet m t hij doet zo raar Zot, hij is zot wan ram ‘m in elkaar Kom doe mee en ot gooi ‘m in de go Pikt zijne jas en s groot on en voelen wij Dan is diene vuil rust dan laten w’u ge Geef uwe snoep st ku s ‘n d ook de gron Als ge voor ons n coole zaak Pesten, dat is ee ak ten, ’t is altijd ra Schelden en mot

dubbelp

unt

november 2009

31


Recht op spel: meer dan een luxerecht! ]foto: paul bert - www.paulbert.be[

Twintig jaar kinderrechtenverdrag!

Binnenkort is er weer eentje jarig, hoera, hoera! Op 20 novem-

Als kinderen onze doelgroep zijn, is het niet meer dan normaal

ber bestaat het kinderrechtenverdrag namelijk 20 jaar. En

dat we hun rechten (en plichten) kennen.

zelfs na al die jaren is er een kinderrecht – Recht op Spel – dat

We belichamen het ‘recht op spel’, het ‘recht op vereniging’ en

schreeuwt om meer aandacht.

het ‘recht op participatie’. De Chiro is er voor en door kinderen en jongeren. Iedereen is welkom, we spelen samen en leren

Sinds de Tweede Wereldoorlog werden een aantal mensen-

ook heel wat in die groep. Je leert veel uit de manier waarop

rechtenverdragen opgesteld. Eén daarvan was een specifiek

iemand met je omgaat. Hoe ouder onze leden worden, hoe

verdrag voor kinderen. Het verscheen in 1989 en alle moge-

meer inspraak en verantwoordelijkheid we hen geven. Dus is

lijke rechten werden in dat verdrag opgesomd. Je kunt ze inde-

het aan de leiding om de kinderrechten te kennen én toe te

len in de drie P-categorieën: protectierechten (bv. het recht

passen.

op bescherming tijdens een oorlog), provisierechten (rechten die met voorzieningen te maken hebben zoals het recht op onderwijs en gezondheidszorg) en participatierechten (bv. het

Recht op spel: het vergeten recht!

recht op een eigen mening).

Eén van de kinderrechten is het recht op spel. Spelen is een basisbehoefte van kinderen, en het draagt bij aan hun ontwik-

Bijna alle landen hebben het verdrag bekrachtigd. Wie dat

keling. Bovendien spelen kinderen het liefst van al samen,

doet, moet die rechten in de praktijk omzetten. Zo geldt in Bel-

met andere kinderen, in een groep. Zo leren ze veel sociale

gië dat alle koepels van jeugdbewegingen die rechten moeten

vaardigheden.

onderschrijven om subsidies te kunnen krijgen. In Vlaanderen

Recht op spel wordt nog altijd – geheel onterecht – afgedaan

werd een Kinderrechtencommissariaat opgericht om mee het

als een luxerecht: iets waar kinderen enkel aan toe komen als

beleid te ondersteunen.

hun basisbehoeften vervuld zijn. Maar spelen is even noodza-

Wat moet de Chiro met kinderrechten? Wat heeft Chiro nu met kinderrechten te maken? Heel veel!

32

november 2009

dubbelpunt

kelijk voor de ontwikkeling als eten, drinken, slapen, enz. Jaarlijks moeten alle landen aan de VN rapporteren hoe het gesteld is met de naleving van de kinderrechten. Vaak zie je dat het recht op spel geminimaliseerd of zelfs verzwegen


wordt in zo’n rapport. Daarnaast stelde een Vlaams onderzoek

geval. Via spelen kunnen enkele andere rechten gewaarborgd

vast dat kinderen tegenwoordig veel minder buiten spelen

worden, ook in de Chiro! Zo kunnen we onze leden inspraak

dan 25 jaar geleden. Vooral spelen in bossen en weiden gaat

verlenen in het verloop van een spel of zondagnamiddag.

sterk achteruit, maar ook in steden zie je hetzelfde fenomeen.

Kinderen moeten ook in een veilige context kunnen spelen,

Tegelijkertijd zien we een afname van creatieve vormen van

met een juiste begeleidingshouding. Ze moeten zich thuis

spel, zoals fantasie- en constructiespelen.

kunnen voelen. Eigen lokalen, liefst ingericht met inspraak van je leden, zijn dus geen overbodige luxe.

Al twee jaar organiseert de Vlaamse overheid – samen met tal

Hoe ouder, hoe meer verantwoordelijkheid je hen kunt geven.

van steden en gemeenten – een Buitenspeeldag. Op zo’n dag

Hier hebben we het over recht op inspraak en participatie.

is het de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen al spelend de

Spelen is een recht voor alle kinderen en jongeren! In een rap-

straat op te krijgen. Toch raar dat er zo’n gigantische operatie

port van enkele Vlaamse kinderrechtenorganisaties werd dat

opgezet moet worden om ‘de jeugd’ naar buiten te krijgen?!

als een pijnpunt naar voren geschoven. Niet alle kinderen en jongeren krijgen evenveel kansen om (individueel of in groeps-

Hoe komt het? De concurrentie van tv-kijken of gaming, de

verband) te spelen. Ook wij willen werk blijven maken van een

toenemende verstedelijking waardoor speelruimte schaarser

Chiro die er is voor iedereen.

wordt, het onveiligheidsgevoel bij ouders waardoor ze minder

En last but not least: kinderen leren ook bij tijdens het spelen.

geneigd zijn om hun kroost buiten te laten ravotten, enz.

Hoewel we bij de Chiro van mening zijn dat dat ‘leren’ nooit een

Trek er eens op uit, breek grenzen open!

verplichting mag zijn tijdens het spelen!

Speel met spel, da’s Chirotaal!

En bij de Chiro dan? Komen wij niet meer buiten om te spelen?

Het aantal kinderen dat buiten speelt, neemt af. Misschien is

Laten we de fantasie van onze leden niet meer op hun beloop

er hier wel een rol voor ons weggelegd. Speel met je afdeling

gaan tijdens een knotsgek middeleeuws spel? Natuurlijk wel!

buiten, zorg dat je aanwezig bent in de buurt, dat buitenspe-

Maar misschien zijn de tendensen die vastgesteld worden

lende kinderen geen zeldzaamheid worden maar een con-

in dat onderzoek een extra motivatie om als Chiro nog meer

stante in het straatbeeld. Als kinderen niet tot bij jullie komen,

naar buiten te komen, nog meer fantasiespelen aan te bieden,

trek er dan zelf op uit! In de brochure “Gezocht: leden (m/v)”

enz. Buiten spelen betekent vaak spelen in een prikkelende,

vind je tal van tips: open speldagen, familiedagen, werving op

uitdagende omgeving. Kinderen die buiten spelen, zowel in

scholen, in de wijk, enz. Genoeg ideeën om mee aan de slag te

de stad als op het platteland, krijgen meer kansen om hun

gaan en iets op maat van je Chirogroep te vinden.

verbeeldingskracht verder te ontwikkelen, om om te gaan met onverwachte situaties, om meer te bewegen en meer zintuig-

Leden werven is leden behouden! En leden behouden doe je

lijke ervaring op te doen.

door elke Chirozondag de meest fantastische, creatieve en uitdagende spelen aan te bieden! Spel is en blijft de kern van wat

Zo ging Chiro Mengelmoesh, een Chirogroep uit een achter-

Chiro is! Zodanig zelfs dat we dit jaar een werkgroep Spel uit

gestelde buurt in Gent, op weekend in het landelijk gelegen

de grond stampten. Zij moeten nadenken over spel en spelen

Landegem. Voor de – hoofdzakelijk – allochtone kinderen

in de Chiro. Hoe kunnen we spel nog meer op de Chirokaart

uit het Rabot was het een hele ervaring om plots middenin

zetten?!

het groen te vertoeven, langs een weide met koeien te lopen, enz. Het was alsof er een nieuwe wereld openging voor zij die

Er is al een Buitenspeeldag, maar wij hebben V-Day. Op 6 en 7

geboren en getogen zijn in een dichtbevolkte stedelijke wijk.

maart organiseren zoveel mogelijk Chirogroepen een vriend-

Maar omgekeerd kan een uitdagend stadsspel ook een ware

jesdag of opendeurdag. Hopelijk slagen we er zelfs in om die

prikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe stadsbus-

kinderen die weinig buitenspelen uit hun kot te lokken! Want

senspel dat de Chiro samen met De Lijn ontwikkelde (www.

zeg nu zelf: spelen met spel, da’s toch Chirotaal!

chiro.be/bussenspel): in groepjes de stad doorkruisen, soms te voet, soms met de bus, om opdrachten te vervullen en zoveel mogelijk bushaltes te veroveren. Niets is zo uitdagend en prik-

Aanspreekpunt Kinderrechten

kelend als een stad als speelterrein.

Op zoek naar leuke inspraakmethodieken om je lokaal in te

Recht op spel, een kinderrecht in relatie met andere rechten

richten met je leden? Vragen over straffen en belonen? Of andere vragen die met kinderrechten te maken hebben? Slechts één adres: kinderrechten@chiro.be of 09-225 52 80.

Kinderrechten zijn geen losse opsomming van rechten: ze moeten op elkaar inspelen. Ook bij het recht op spel is dat het

dubbelp

unt

november 2009 33


Chiro tekent voor de toekomst Werk mee armoede weg. Aan de slag! Niemand droomt ervan om werkloos of arm te worden. Toch

Hoe?

is dat de harde realiteit voor heel wat kinderen en jongeren.

- Registreer je actie via www.soepopdestoep.be

Werk is belangrijk om uit de armoede te raken, en je talent

- Organiseer je actie tussen 30 november 2009 en

kunnen gebruiken in je werk geeft je heel wat voldoening. Ook

30 januari 2010

in de Chiro willen we dat alle kinderen en jongeren de kans

- Stort je inkomsten voor 15 februari 2010 aan Welzijns-

krijgen om aan de slag te gaan met hun talenten. Alleen op die

zorg met de vermelding ‘Soepstrijd’ + de naam van je

manier werken we armoede écht weg.

groep. - Op 16 februari 2010 sluiten we de soepstrijd af en maken

‘Werk armoede weg’ is de slogan van de campagne van Wel-

we de winnaar bekend

zijnzorg. Arbeid is niet altijd voldoende om uit de armoede te ontsnappen. Daarom pleit Welzijnszorg dit jaar behalve voor

Wat hebben we voor jullie in de aanbieding?

voldoende jobs ook voor jobs op maat en een volwaardig loon.

- Voor de jongste afdelingen is er de activiteit ‘Aan de Slag!’

Werk is niet alleen een inkomen, maar geeft ook een zinvolle

- Voor de oudere afdelingen is er het spel ‘Job of Dop’, een kei-

invulling aan het leven van mensen. Een job waarbij je je goed

leuk en kant-en-klaar Chirospel dat je GRATIS kunt bestellen

kunt voelen en je je kunt ontplooien is dan ook belangrijk.

op het nationaal secretariaat. Een mailtje of een bonnetje op

Maar arbeid kan verschillende vormen aannemen: voltijds of

de post, en het belandt zomaar bij je thuis. Doen!

deeltijds, interim of contractueel, vrijwillig of betaald.

- Wil je graag stilstaan bij het thema arbeid en armoede, dan kun je ons tekstenboekje erbij nemen. De groepsleiding

De Chiro is een plek waar alle leden dezelfde kansen moeten

ontvangt het deze maand nog gratis.

krijgen. We heten iedereen welkom in onze groep. Spoor ZeS werkte daarom in samenwerking met Welzijnszorg binnen het

Job of Dop?

campagnethema een aantal activiteiten uit op maat van jouw

“Op een dag vind je de

Chirogroep. Voor de oudste afdelingen is er de ‘Soepstrijd’.

job van je leven, en dan

Smijt je erin, en ga aan de slag met de campagne!

ben je weg natuurlijk!” Klinkt veelbelovend,

Wat je kunt doen tijdens de campagne

maar wat als die dag

- Organiseer een speciale namiddag waarin de hele Chiro-

niet aanbreekt? Leef je

groep werkt met het materiaal van Welzijnszorg.

in armoede, dan kun je

- Doe mee aan de Soepstrijd of organiseer een ‘Soep op de

soms héél lang op de job van je dromen wachten. Hoe langer

stoep’-campagne

aan de dop, hoe moeilijker het wordt.

De Soepstrijd, voor m/v met ballen

In dat spel ontdek je dat niet iedereen dezelfde kansen heeft

Met ‘Soep op de stoep’ wil Welzijnszorg geld inzamelen voor

om op de arbeidsmarkt te raken. Eens op de arbeidsmarkt,

haar campagnes. Dit jaar kunnen jeugdbewegingen en jeugd-

komt het erop aan om je bedrijf rendabel te houden en de

huizen de strijd aangaan om de

Gelijkekansenkrans te winnen. Niet het meest winstgevende,

meeste liters soep te verkopen.

maar wel het bedrijf dat de meeste kansrijke keuzes maakte,

De hoofdprijs? Dirk Stoops op je

wordt aan het einde van de rit beloond.

eigen Chirofuif! ‘Job of dop’ brengt een actueel thema dichterbij op een speelse manier. Je gaat op in het woordspel Time’s Up en leeft

34

november 2009

dubbelpunt


je uit in de proeven van de jobbeurs. Tussendoor moet je tactische en inhoudelijke keuzes maken. Chirogroepen, gewesten en verbonden mogen één gratis exemplaar aanvragen. Smijt je erin! Je kunt de onderstaande bon gebruiken of je gegevens (naam, adres, Chirogroep en afdeling + het aantal exemplaren) ook gewoon sturen naar spoorzes@chiro.be.

BESTELSTROOK Elke groep kan één exemplaar van ‘Job of Dop’ gratis aanvragen. Wie er meer wil, betaalt € 6 per spel. Ik ben titoleiding ketileiding aspileiding groepsleiding (aanduiden wat past) en bestel graag ................... exemplaren van ‘Jop of Dop’ Naam: ........................................................................................................................................................................................................................... Adres: ............................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... Chirogroep/stamnummer: .....................................................................................................................................................................................

Die gegevens opsturen of mailen naar Spoor ZeS, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen of SpoorZeS@chiro.be. Ze worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

dubbelp

unt

november 2009 35


Aan de slag met je talent Een spel voor speelclub en rakwi’s

Welkom Verkleed als presentatoren en presentatrices verwelkomen jullie de leden in de talentenshow. Het lokaal is omgetoverd tot een ware glitter- en glamourshow, en in de deuropening hangt een gordijn waardoor de leden naar binnen komen. Een muziekje met hoog showbizzgehalte speelt en de presentatoren verwelkomen de leden in de ‘Talentenshow’. De leiding legt

één van de twee eigenschappen concreet kan leiden tot een

uit dat het vandaag een heel belangrijke dag is, want dat de

beroep (bijvoorbeeld: goed ballet dansen = balletdanser(es),

leden vandaag zullen weten wat hun toekomstige job wordt.

behulpzaam zijn = verpleegkundige, enz. ). Daarna geven alle

Om te weten wat de job van je leven is, doen we eerst de grote

leden hun kaartje door aan hun buur. Zorg ervoor dat nie-

talentenshow.

mand zijn of haar eigen kaartje heeft. Nu bedenkt iedereen een beroep dat goed bij de talenten past van het kind op het

Talentenshow

kaartje.

Eerst vragen we ons af wat talenten zijn. Hiervoor helpen de presentatoren de leden wat door van elkaar op te som-

Alle kaartjes worden opnieuw verzameld, en de kinderen

men hoeveel talent ze wel hebben. Jullie kunnen toch goed

gaan in groepjes van twee staan. Elk kind krijgt het kaartje

presenteren, goed dansen, goed zichzelf opmaken, ze kunnen

van zijn partner. Nu moeten ze raden welk beroep er op hun

goed met de micro overweg (en dan blijkt dat ze dat toch niet

kaartje staat. Dat kunnen ze doen aan de hand van ja-neevra-

zo goed kunnen), enz.

gen, aan de hand van Pictionary of door uit te beelden.

Nu geven jullie de leden allemaal een talentenkaart waarop ze hun naam schrijven. Alle kaarten worden verzameld, geschud

Voor de rakwi’s – Geluk of geen geluk? Kans of geen kans?

en opnieuw uitgedeeld. Iedereen krijgt een kaartje van een

Jammer genoeg heeft niet iedereen evenveel geluk of kansen

ander kind en zoekt twee talenten voor die persoon. Jullie,

om de job van hun leven uit te oefenen. Sommige mensen

de presenatoren, helpen hen. Probeer ervoor te zorgen dat

krijgen minder kansen en worden uitgesloten. Verdeel de leden in groepjes van vier. Om de beurt speelt

Talenten

een groepje een spel of voeren ze een opdracht uit in het midden van de kring. Ze krijgen maar een korte tijd voor hun opdracht (telkens aangegeven). Je legt kort het spel of de opdracht uit maar nadien zeg je niets meer. Alle opdrachten moeten door iedereen van het groepje uitgevoerd worden. Opdracht 1: Teken zo snel mogelijk en binnen de 30 seconden een stokmannetje op een flap papier. Er liggen maar drie stiften, wat gebeurt er? Opdracht 2: Eet zo snel mogelijk een snoepje op zonder handen. Er liggen maar drie snoepjes. Opdracht 3 (als je ook buiten speelt): Schrijf in 10 seconden je naam met krijt op de koer. Er zijn maar drie krijtjes, wat nu? Opdracht 4: Maak zo snel mogelijk een vlieger met een blad papier. Er zijn maar drie blaadjes papier, wat nu?

36

november 2009

dubbelpunt


Nadat iedereen aan de beurt geweest is, vraag je aan de groep of ze de opdrachten gemakkelijk vonden. Wat was er moeilijk, of wat was het probleem? Heb je ’t kunnen oplossen? Hoe voelde het kindje zich dat geen stift, krijtje, blad of snoepje had? Uitgesloten worden is niet fijn. In de Chiro proberen we iedereen dezelfde kansen te geven. Iedereen is gelijk. Is dat overal zo? Kan iedereen zijn of haar talent gebruiken? Waarom (niet)?

Voor de speelclub – Uitsluiting Je stuurt alle speelclubbers eventjes het lokaal uit met een leid(st)er. Als de speelclubbers weer binnenkomen, ligt er in het midden van het lokaal een mand met theelichtjes of kaarsjes. Je zegt hen dat ze een kaarsje mogen nemen en dan gaan zitten. Er zijn echter niet genoeg kaarsjes voor alle speelclubbers. Wat doen we nu? Is het leuk om geen kaarsje te hebben? Hoe kunnen we dat oplossen? Je kunt nadien alle kaarsjes samen zetten zodat we de kaarsjes kunnen delen en rond de kaarsjes evalueren.

Afsluiter Als je een koer hebt waarop je met krijt kunt tekenen, laat je leden een tekening maken van hun latere ‘beroep’. Zorg ervoor dat de uitgebeelde figuren als een groep samen horen.

Ben je leerkracht lager onderwijs (of zitten er in je groep) en wil je graag met Welzijnszorg werken in de klas, op een leuke, speelse Chiromanier? Dan hebben we ‘Aan de Slag’ voor jou. Je kunt ‘Aan de Slag’, de handleiding voor de leerkracht en het leerlingenboekje bestellen op het nationaal Chirosecretariaat.

Neem een foto van de tekening. Daar kun je later vast nog iets mee doen. Als je niet met krijt kunt werken, maak dan een collage uit tijdschriften en kranten op een grote flap

dubbelp

unt

november 2009 37


vraag & antwoord

Beste Miek

ets over een i d a a r d g u tegen de ik op de je Onlangs hoor dsplan. We zouden dat ienst richt elei d b d d g g u u je je e w D u e . ni ten schrijven . Ze vragen of wij e o m r a ja d volgen stuurgroep op e t r a p arom zou a a n W e e . r n o e o p v p r a a da n st urgroep wille u st eleidsplan? e b i d d g n u i je ’n o mee z jk Wat is dat, ? n e o d roep? Hopeli t g a o r d i h ik C e z n o elang voor Is dat van b e me helpen. i ll ju n e n n u k

Maandeli jks geven wij hier h die we via et antwo jeugdbele ord op ee id@chiro doen we n vraag .be binne dat? Om nkrijgen. dat die v bruikbaa Waarom raag ook r kan zijn voor jou . O in p t eressant die manie probleem én r werpen waar je a w l e la li n cht op ee g sen de vra mee wors n gen maa telt. Laa r komen! t ondertu s-

Groeten o Sint-Jozef r i h C , je t r a Ma Dag Maartje Wat een timing van jou! Inderdaad, tegen oktober

groep veranderd wil zien voor kinderen, jongeren en

2010 moet elke gemeente een nieuw jeugdbeleids-

het jeugdwerk en neem dat mee naar de stuurgroep

plan schrijven (JBP) voor de periode 2011-2013.

van het jeugdbeleidsplan.

Hierin legt een gemeente vast wat zij de komende drie jaar voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk

Wil je hierover meer weten? Dat kan!

wil doen. Dat betekent dat daarin onder andere zal staan op welke manier de gemeente je Chirogroep en

- Op www.jeugdbeleidsplan.be lees je hoe je aan zo’n

andere jeugdbewegingen zal ondersteunen, waarvoor

nieuw plan begint, welke thema’s je kunt opnemen en

je subsidies kunt krijgen en wat de gemeente zal doen

hoe je kinderen, jongeren en hun verenigingen uit de

om de jeugd te betrekken bij de totstandkoming van

gemeente erbij kunt betrekken.

dat jeugdbeleidsplan.

- Vergeet ook Trip Lokaal niet, waar je onder meer de workshop ‘Plan je voor het eerst’ kunt volgen. Die

En natuurlijk kun jij hierin je zegje doen! Elke

gratis vormings- en ontmoetingdag vindt plaats op

jongere kan dat trouwens! Dit is hét moment om aan

14 november (Brugge), 18 november (Hasselt), 26

te geven dat er echt meer geld moet vrijkomen voor

november (Gent), 5 december (Malle) en 9 december

veilige jeugdlokalen. Of misschien wachten jullie al

(Leuven). Meer informatie en inschrijvingen:

ontzettend lang op een fuifzaal, zijn de speelterreintjes

www.jeugdbeleid.be/triplokaal. Deelname is gratis!

in je gemeente zwaar verwaarloosd en worden enkel

- Met vragen over het jeugdbeleidsplan ben je altijd

cursussen terugbetaald waar een attest aan vasthangt.

welkom bij Karuur, die met plezier jouw jeugdraad

Met het nieuwe jeugdbeleidsplan kun je daar veran-

ondersteunt (www.karuur.be).

dering in brengen. Elke gemeente is verplicht om aan kinderen en jongeren te vragen wat zij allemaal wen-

Groetjes

sen voor de komende drie jaar. Als je in de stuurgroep

Miek

stapt van het JBP volg je de opmaak van dat plan van op de eerste rij. Grijp die kans! Bereid je goed voor en breng het lokale jeugdbeleidsplan ook op je leidingskring. Vraag wat jouw Chiro-

38

november 2009

dubbelpunt


de CHIROGAZET Ketnet op bivak

Ria met cake Chiro Lourdes las de oproep voor verhalen uit Chirogroepen en wist meteen wat ze moesten vertellen. Als één persoon het verdient om in de kijker geplaatst te worden, dan is het Ria wel, daar twijfelt Chiro Lourdes geen minuut aan. Emmie: “Zoals de meeste Chirogroepen een volwassen begeleidster hebben, hebben wij (Chiromeisjes Lourdes) Ria Thoen. Hoewel de meeste VB’s jonge mama’s zijn, hebben wij het geluk dat een kwieke oma die taak wilde opnemen. Ria is niet alleen een superoma van haar kleinkinderen, ze is dé oma van Chiro Lourdes. Hiermee

bedoel ik dat zij alle leden kent en vertroetelt, dikwijls klaarstaat met een cake, het merendeel van haar spaarcenten in de Chiro steekt, kookouder is op bivak en alles regelt. Al onze leden zijn dol op Ria. Niet altijd even handig, want wanneer een kleine pinkel buikpijn heeft, is dat vaak een manier om vertroeteld te worden door

Ria. Wanneer we een evenement organiseren, zoals een spaghettiavond of rommelmarkt, dan weten wij ook dat we op een grote opkomst van Ria haar connecties kunnen rekenen. Wanneer wij naar De Banier of de jeugddienst gaan, kennen ze Chiro Lourdes al: ‘Chiro Lourdes? Ja tuurlijk, Ria komt hier af en toe met een cake.’”

Donderdag 30 juli was de laatste maar ook de spannendste dag van het bivak voor de meisjes van Chiro Pimpernel uit Moerzeke. Zij hadden een wedstrijd gewonnen, waardoor Ketnet de hele dag kwam filmen op bivak. Rond tien uur werden alle meisjes verrast door het bezoek van de cameraploeg en wrapper Peter. Peter wou graag eens kennismaken met het leven op zo’n Chirobivak, en deed de hele dag enthousiast mee. In het bos spelen

met de ribbels, zingen met de speelclub, dansen met de kwiks, een kampvuur maken met de kookpapa’s, frietjes bakken en afwassen: Peter deed het allemaal! Na een vermoeiende, spannende en doldwaze dag trok de hele Ketnetploeg weer huiswaarts – net als de meisjes van Pimpernel zelf, maar dan een dag later. Voor hen werd dat een mooie afsluiter, waarvan ze nog twee dagen konden nagenieten toen ze de filmpjes zagen op Ketnet.

Muziekkapel Chiro Schelle op het podium Op zondag 4 oktober nam de muziekkapel van Schelle in het Cultureel Centrum in Bornem deel aan het 61e Provinciaal Orkesttornooi. Het is de eerste keer in de geschiedenis van die wedstrijd dat een jeugdmuziekkapel deelneemt. De jury,

samengesteld uit gerenommeerde musici en componisten, nomineerde hen in de tweede afdeling met 63 percent van de punten. Ze kregen trouwens veel lof voor hun discipline en uniform.

dubbelp

unt

november 2009 39


De tweede mooiste bivakfoto

Elk jaar organiseert Jeugdwerknet een wedstrijd voor de beste ‘kampfoto’. Alle jeugdbewegingen mogen maximaal drie foto’s inzenden.

Een professionele jury, met onder andere Michiel Hendryckx en Kris Dewitte, beoordeelde de foto’s en gaf er commentaar bij. De eerste prijs ging naar een groep van JNM, maar de tweede mooiste foto was van Chiro Oud-Heverlee (St.Anna en Don Bosco), met de titel “hout breken”. Waarvoor onze felicitaties! Een greep uit de commentaren?

- Tomas Uyttendaele: “Sterke sfeer door de combinatie van zonsondergang en kampvuur. Persoon geeft extra sfeer en zorgt voor een sterke compositie.” - Joris Velleman: “Prachtige warme kleuren, mooi silhouet. Goed uitgebalanceerde compositie. Heel sfeervol.”

Oproep Heb je met je Chirogroep een verhaal? Een leuke foto? Een favoriet spel of recept? Een zoekertje of een blind date? Laat het weten! Stuur alles naar Dubbelpunt@chiro.be, Dubbelpunt, kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

40

november 2009

dubbelpunt


Chiro-info Aangeboden Bivakplaats Catico is nog vrij in 2011 van 20 tot 30 augustus. Ook

Familienieuws Zij breiden uit

in 2012 zijn er nog vrije periodes. De plaats ligt in Dessel (Witgoor),

Rood met witte stippen is Bente

provincie Antwerpen. Er kunnen

niet, maar sinds 7 september is

90 personen binnen slapen. Er

het de eerste spruit van mama

is ook een speelweide van 2 ha,

Lina Broekaert (oud-leidster

er zijn bossen in de omgeving

Chiro Wacko, oud-medewerkster

en je mag een kampvuur maken.

gewest Metro, medewerkster

Contact opnemen doe je met Karel

verbond Brussel) en papa Tim

Broeckx (Eersels 120, 2480 Dessel,

Devos (oud-leider Chiro Sint-Pieter,

014-37 74 65.

oud-medewerker gewest Pajotten-

Afscheid nemen Op 27 augustus 2009 moesten familie en vrienden plots afscheid nemen van Tine Laleman. Zij overleed onverwacht in Lamayuru (India). Tine was leidster bij Chiro St.-Lutgardis (Eernegem).

land, oud-verbondsleider verbond In Meeuwen-Gruitrode (Limburg)

Brussel, medewerker 75 jaar Chiro,

is nog een bivakplaats vrij in 2010,

medewerker Krinkel en Slotfeest).

van 1 tot 11 juli en van 10 tot 30 augustus. Neem contact op met

Pas geboren en ze krijgt al de

de familie Pex, op het nummer

collega’s aan het dansen op de

011-82 37 71.

tafel: Kato. Sinds 1 oktober is zij het wonder in het leven van Al aan het dro-

Irmine Vanneste (medewerkster

men over een

Chirojeugd Oost-Vlaanderen en De

bivakthema waar

Banier) en papa Benny Devoldere.

prinsen, prinsessen en ridders een (hoofd)rol spelen? Chiro Samowe heeft de oplossing voor een geschikt decor: wij verkopen namelijk een groot, mooi roze kasteel. Voor meer info stuur je een e-mail naar tine_nijs@ hotmail.com.

november 2009

dubbelp

unt

41


Vriendendienst

Met Jeugd & Vrede naar Kameroen Ben je geboren tussen januari 1991 en december 1994? Heb je zin om onze schitterende planeet te ontdekken en je actief in te zetten voor het goede doel? Jeugd & Vrede organiseert een uitdagende inleefreis. In juli 2010 trek je naar Kameroen. Je zult er ter plekke dicht bij de bevolking staan en het project Gic Banjou leren kennen. En je bent niet enkel in Kameroen actief, maar ook in België. Om het project extra kracht bij te zetten, werken we samen met Children of the Street vzw. Vragen? Mail naar internationaal@jeugdenvrede.be of bel het nummer 015-43 56 96. Inschrijven kan tot en met 1 december 2009. Wees erbij!

Trip Lokaal: druk je stempel op de gemeente! 2010 wordt opnieuw een planningsjaar. Ongetwijfeld bestaan er ook in jouw gemeente honderden nieuwe ideeën, meningen en plannen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Geen paniek. Trip Lokaal wijst jou de weg aan de hand van interactieve workshops. Zo krijg je eindelijk een antwoord op de vragen waar je al zolang mee zit en neem je een geslaagde start voor een bruisend jeugdbeleidsplan. Neem deel aan een workshop JBP voor beginners, Diversiteit in het jeugdbeleid, Buitenspelen, Brandveiligheid, Jeugdraden en interactief bestuur, Rondhangjongeren, Jeugdwerk ondersteunen, Jeugdinformatie of Internationaal jeugdbeleid. Kijk al eens op www.triplokaal.be. Waar en wanneer? Trip Lokaal West-Vlaanderen: zaterdag 14 november 2009 van 9 uur tot 13 uur Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge Trip Lokaal/Sûrplace Limburg: woensdag 18 november 2009 van 18 uur tot 22 uur Provinciale Hogeschool Limburg, Elfde Liniestraat 24 (gebouw D), 3500 Hasselt Trip Lokaal Oost-Vlaanderen: donderdag 26 november 2009 van 18 uur tot 22 uur PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Trip Lokaal Antwerpen: zaterdag 5 december 2009 van 9 uur tot 13 uur Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Trip Lokaal Vlaams-Brabant: woensdag 9 december van 18 uur tot 22 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

42

november 2009

dubbelpunt


MISSING YOU

« Dit is onze Aarde 2: van Kyoto tot

zaterdag 14 november 2009 in Leuven

Kopenhagen »

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor kinderen (9+), jongeren

Een tentoonstelling over de opwarming van de aarde om te

(12+ en 16+), en jongvolwassenen (19+) die een broer

zien en te beleven!

of zus, ouder, grootouder, vriend(in), ... verloren. Info en

Die tentoonstelling is het vervolg op de eerste: “Dit is onze

inschrijvingen: www.missingyou.be

Aarde!”. Het nieuwe parcours legt het hoe en waarom uit van de opwarming van de aarde, aan de hand van interactieve filmpjes en spelletjes. Op die manier wordt het gevaar van

Lach eens naar de toekomst!

de opwarming van de aarde uitgelegd, en het belang van de

De projectoproep Future Smile steunt jongeren van

conferentie van Kopenhagen, waar wordt beslist over nieuwe

16 tot 25 jaar in de uitwerking van een creatief project

maatregelen om de aarde te beschermen.

dat een meerwaarde biedt aan de maatschappij en het milieu.

Die grote tentoonstelling van 2500 m² leidt je door een spannende en leerrijke doe-tentoonstelling in een uitzonderlijk

Wat zit er in het aanbod? Een beurs tussen 400 en 1000 euro voor de uitvoe-

kader: de site van Tour & Taxis, gelegen aan het kanaal van de haven van Brussel.

ring van het project Drie gratis vormingssessies

Speciaal voor de Chiro

Ondersteuning om het project te ontwikkelen

biedt “Dit is onze aarde 2” een tarief van 3 euro per

Future Smile wordt al voor het vierde jaar op rij georga-

persoon aan! Profiteer

niseerd door de Stichting voor Toekomstige Generaties,

van die uitzonderlijke

in samenwerking met Nokia en de International Youth

korting om die bijzon-

Foundation.

der leuke en interessante tentoonstelling

Elke Chirogroep kan het inschrij-

te bezoeken, in groep

vingsformulier downloaden op

of individueel.

www.futuresmile.be en terugsturen vóór maandag 30 november. Er worden 20 projecten geselecteerd. Die worden uitgevoerd tussen januari en september 2010.

PRAKTISCHE INFORMATIE Van 10 september 2009 tot 28 maart 2010, op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C in Brussel Openingsuren: Maandag tot vrijdag: van 9 tot 17 uur Woensdag: van 9 tot 21 uur Zaterdag, zondag en feestdagen: van 10 tot 19 uur Schoolvakanties: van 10 tot 19 uur Toegangsplan op www.tourtaxis.be Op 15 minuten wandelen van het Noordstation (B-dagtrips zijn mogelijk) Buslijn 14 (vanaf het Noordstation – halte Tour & Taxis) Metro IJzer of Ribaucourt Parking voor auto’s en autocars Info en reservatie: 02-549 60 49 www.expo-terra.be info@expo-terra.be

dubbelp

unt

november 2009 43


HOOFDANIMATORWEEKEND

VB-DAG ts Wie ben jij als VB? Wat is jouw plaa g in de leidingsploeg? Naast die ploe heb kt, waa over je waar jij een beet jij binnen je eigen Chirogroep niet echt iemand om mee uit te wisselen over je taak. De oplossing is: de t VB-dag. Daar krijg je een stoel naas hele de je een soortgenoot en mag dag praten over je eigen VB-schap. Je kunt er volop vissen naar tips en valkuilen van andere VB’s.

5 Maak alvast plaats in je agenda op december. Plaats van het gebeuren: Heidepark in Waasmunster.

44

november 2009

dubbelpunt

Een keineig weekend waar je verder ingaat op het hoe en waarom binnen de Chiro, maar voor al je eigen Chirogroep en leidingsploeg: mm Je hebt het over je engagement en dat van je medeleiding. mm Hoe vergaderen we het best, en hoe doen andere Chirogroepen dat? mm Zijn die ‘Chiromethoden’ holle woo rden of zit daar werkelijk iets achter? mm Je kunt workshops volgen over een leidingsploeg motiveren, omgaan met conflicten en feedback geven. mm Al eens nagedacht over de PR van je Chirogroep, of dacht je dat dat enkel voor bedrijven en man agers was? Ga mee van 27 tot 29 november, in De Karmel in Brugge. (Kun je niet? Geen paniek, we orga niseren het nog een keer van 19 tot 21 februari in De Kalei in Dilse n-Stokkem)


VORMING DE KLEINE LETTERS VB-Dag Wanneer? 5 december 2009 Prijs? 10 euro Waar? Heidepark (Waasmunster) Wie mag mee? Alle volwassen begeleid(st)ers (VB’s)

SB’s

Hoofdanimatorweekend

Op SB mag jij niet ontbreken. Het is een vijfdaagse cursus waar je wordt ondergedompeld in alle aspecten van leiding geven. Een mix van het leven in je afdeling, de werking van andere groepen, wat ‘Chiro nationaal’ te bieden heeft, hoe dé Chiro denkt over milieu, geloof, relaties, migranten, enz. Allemaal bruikbaar spul voor je eigen leiding-zijn! En ondertussen wordt er veel gespeeld en ambiance gemaakt! Elk verbond organiseert jaarlijks één of twee SB’s. Tijdens elke vakantieperiode vindt er dus wel ergens één plaats. Zo kun je zelf kiezen waar en wanneer je op SB gaat.

SB in de kerstvakantie:

mm 19-23 december 200 9 OO Verbond Reinaert (He idepark, Waasmunster) OO Verbond Leuven (De Kluis, Sint-Joris-Weert) mm 26-30 december 200 9 OO Verbond Antwerpen (Heibrand, Westmalle) OO Verbond Kempen (He ibrand, Westmalle) OO Verbond Mechelen (He ibrand, Westmalle)

SB’s in de krokusvakantie:

mm 13-17 februari 2010 OO Verbond Roeland (He idepark, Waasmunster) OO Verbond Brussel (De Kalei, Dilsen-Stokkem) OO Verbond Leuven (De Kalei, Dilsen-Stokkem) mm 16-20 februari 2010 OO Verbond Mechelen (He ibrand, Westmalle) mm 17-21 februari 2010 OO Verbond Heuvelland (De Karmel, Brugge) OO Verbond West-Vlaande ren (De Karmel, Brugge )

SB’s in de paasvakantie

mm 6-10 april 2010 OO Verbond Kempen (He ibrand, Westmalle) mm 7-11 april 2010 OO Verbond Limburg (De Kalei, Dilsen-Stokkem) mm 13-17 april 2010 OO Verbond West-Vlaande ren (De Karmel, Brugge )

SB’s in de zomervakantie

mm 6-10 juli 2010 OO Verbond Limburg (De Kalei, Dilsen-Stokkem) OO Verbond Antwerpen (Heibrand, Westmalle)

Wanneer? 27-29 november 2009 Prijs? 38,50 euro Waar? De Karmel, Brugge Wie mag mee? Iedereen die 18 jaar is of wordt in 2009 én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn of worden in 2009.

SB Prijs? 80 euro Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. Let wel: wie een attest van animator wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden in het lopende kalenderjaar! Attest van animator In de Chiro bestaat de animatorcursus uit twee delen: IK en SB. Na die twee cursussen én enkele weken stage in je eigen Chirogroep krijg je het attest van Animator in het Jeugdwerk.

Voor alle Chirocursussen geldt Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Wanneer je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of gedeeltelijk terug. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

? erzicht rsusov u c ig d n jou! een ha l voor k naar peciaa w s , t k Op zoe a r in jou ema e Banie n we g D e b in b n e H afhale gratis Ga het buurt. g o.be @chir ssen en vormin ng i vorm en over cursu rag o.be = alle v @chir n cursus s u s r cu or ee ven vo ij r h c o.be s ratie = in @chir cursusadminist ten s en atte testen over at = info

dubbelp

unt

november 2009 45


* BFF Y NWL yo (* Never wanna lose

u, best friends foreve

l. De e van op Krinke ss ro ie d n aa na De groetjes doen efgroep bedanken le Je . B S a n n ke begeleiding bedan Vertellen dat jouw . en o d s je et ro g g de SB. Je medeleidin was op IK. leefgroep de beste

iro.be, of naar Dat doe je hier! ch t@ n u p el b b u d s naar Stuur je groetje Antwerpen. Kipdorp 30, 2000

46

Benieuwd om je winterjas of nieuwe

Een nachtelijke trektocht in Chiro-

Chirosokken eens écht uit te testen?

short of –rokje, door de besneeuwde

Ben jij het romantische type dat

Zwitserse bergen. Samen zingen in de

Wanneer? 19 en 20 december 2009

droomt van een witte kerst bij kaars-

Ranftvallei, bij het licht van duizend

Prijs? Vervoerskosten worden gedeeld

licht? In beide gevallen staat je maar

kaarsen. Need we say more? Ook dit

door de deelnemers

één ding te doen en da’s jezelf en je

jaar gaan we met een groepje Chirolei-

Waar? Zwitserland

vrienden inschrijven voor Ranfttreffen!

ders en -leidsters naar het Ranfttreffen

Wie mag mee? Warm aangeklede

van onze Zwitserse vrienden van de

Chiroleiding

Jubla. Sfeer verzekerd!

Schrijf je in via ranfttreffen@chiro.be

november 2009

dubbelpunt

r)


dubbelp

unt

november 2009 47


Een grote zak, een knuffelbeer, één dag van huis, dan kom ik weer. Dag mams, dag paps, dag allemaal, ik ga op weekend in ’t lokaal. Zak volgepropt, een snelle kus, snel naar ’t lokaal, mee op de bus. Wat groter nu en veel meer groen, rakwilawaai, voor tien miljoen. Knalrood en hijgend met valies, “Surpriseweekend” stond op de brief. De leiding is weer veel te laat, straks slapen we nog hier op straat! Mijn rugzak links, het veldbed rechts Al uren zijn we onderweg. Een weekend afzien in de kou? Geen probleem, wij zijn al blauw. Een kleine zak is wel oké, dag ma, ‘k ben weg, ik eet niet mee. - “Wat ga jij doen? Ben je weer weg?”

]foto: paul bert - www.paulbert.be[

Op weekend, ‘k had dat toch gezegd?

48

november 2009

dubbelpunt

Dubbelpunt november 2009  

Dubbelpunt is het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen