__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

dubbelpunt BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

[Adresklever]

]foto: jens geeraerts[

De Chiro daagt je uit! het finalespel in beeld

TRADITIES MEI 2013

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 9 Chirojeugd-Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: E. Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen


inhoud & edito

Deze maand in dubbelpunt: Van een ‘rosse’ bivakfoto tot een leidingskoord die je moet verdienen. Meer bijzondere Chirotradities op p. 10

“Ben je jarig of heb je een nieuw lief: bij ons moet je voor alles een bak geven.” Chiro Waarschoot over tradities op p. 6

De finale van ‘De Chiro daagt je uit’ in beeld op p. 16

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro. be ]Redactieadres[ Claire Gastmans, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Claire Gastmans ]Redactie[ : Bert Gyssels, Lien Saerens, Lien Habex, An Ghysel, Hanne Jochems, Lotte Van Doren, Lisa Antipoff en Nini De Pauw ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ Jens Geeraets ]Tekeningen[ Pieter Deprez ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887.

2

dubbelpunt MEI 2013

MINILOEMPIA’S Op vrijdagavond zakten we na onze vergadering regelmatig met wat leiding af naar het inmiddels vergane en weer geïncarneerde hoekcafé op 100 meter van onze toenmalige lokalen. En bijna altijd gingen die bezoekjes gepaard met een portie miniloempia’s, al durfden we ook wel eens bitterballen bestellen. Dat was onze minitraditie, onze zekerheid in tijden van leidingskringen. Of moet ik ‘gewoonte’ zeggen? Want wat is de definitie van een traditie? Dat je het al lang doet? Dat je er waarde aan hecht? Dat je je niet kunt voorstellen dat het ooit anders kan zijn? Of is het gewoon gemakkelijk als alles elk jaar opnieuw bij het oude blijft? Dat ouders de vaste kampperiode al blokkeren in hun vakantie-agenda’s? Dat van een wafelverkoop zeker is dat hij de kas stevig spijst? ‘Traditioneel’ heeft vaak een nare bijsmaak en de geur van Chirogroepen die al eeuwenlang met hun poten verankerd zitten in de plattelandsgrond, bang van verandering. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Traditie creëert ook samenhorigheid en zorgt voor een gezamenlijke geschiedenis, waardoor iedereen zich verbonden kan voelen met zijn of haar groep, en met elkaar. Zo kan traditie, met het stof eraf geblazen en met een frisse blik bekeken, een stevige basis vormen voor een hedendaagse Chiro. Lotte

De oudste EEN CHIROTRADITIE SINDS: het ontstaan van de beweging (en zelfs ietsje vroeger) BETEKENIS: Al in de patronaten, de voorloper van de Chiro, is spelen een van de belangrijkste activiteiten. Een Chirospel bestaat bij voorkeur uit een aantal regels en wordt ingekleed in een thema. Het is een vorm van ontspanning, maar vaak is het ook erg spannend. Tot in de jaren 60 worden Chirogroepen binnen hun leeftijdscategorie nog eens opgedeeld in kleinere groepen of vendels, die het in spelen tegen elkaar opnemen. Competitieve spelen beslaan dan ook het grootste deel van de activiteiten. Wanneer de vendelwerking verdwijnt, komen ook de creatieve spelen op. Door de groeiende interesse voor expressiviteit en creativiteit worden knutselen en toneelspelen erg populair. PITTIGE WEETJES: Het klopt dat ‘die van de Chiro’ ooit niet konden – of beter: niet mochten – sjorren. Bij de oprichting van de Chiro in de jaren 30 waren andere jeugdbewegingen niet zo blij met die nieuwe concurrent. Om de lieve vrede te bewaren, werden er verschillende akkoorden gesloten. Met de scouts werd afgesproken dat de Chirojeugd niet in tenten op bivak zou gaan en dat er geen overlevingstechnieken aangeleerd zouden worden. Bij de Chiro moest de nadruk liggen op samen spelen in de natuur, niet op overleven. Op die manier bewaakten de scouts hun eigenheid. Uit het boekje: De Chiro gaat retro


intro

]foto: jan van bostraeten[

tradities

traditie van de Chiro: SPELEN

dubbelpunt MEI 2013

]foto: jan van bostraeten[

Meer Chirotradities en pittige weetjes op p. 4. En omdat spelen zo belangrijk is, speciaal in deze Dubbelpunt een extra kanten-klaarspel op p. 34

3


Dossier

TRADITIES Chirotradities herbekeken

Ooit was volksdansen voo

Pakweg tachtig jaar geleden speelden Chirogroepen spelletjes, gingen ze in de zomer op bivak, droegen ze Chirorokjes en shortjes, naaiden ze daar kentekens op, en zongen ze liedjes als ze op stap gingen. En dat doen ze nog altijd. De Chiro is niet alleen een verzameling van tradities. De Chiro ís traditie. Maar weet jij waar al die gewoonten vandaan komen? Wij zochten het voor je op! Uit het boekje: De Chiro gaat retro

BIVAK

EEN CHIROTRADITIE SINDS: de jaren 1930 (al vanaf het prille Chirobegin dus!) BETEKENIS: Waarom koken Chiroleden niet zelf hun potje op bivak maar nemen ze kookouders mee? Waarom gaan niet alle groepen volledig op tentenbivak maar slapen veel Chirogroepen in gebouwen? Waarom gaat de Chiro niet per afdeling op bivak? Veel vragen met maar één antwoord: de Chiro werkt volgens de familiale methode. Een Chirogroep is als een familie: iedereen moet er zich thuis voelen. Dat is een van de grondbeginselen van de Chirowerking. Daarom straalt het bivak al sinds de jaren 1940 een 'huiselijke' sfeer uit: samen op bivak, samen onder één dak, samen spelen op familiedag.

4

dubbelpunt MEI 2013

PITTIGE WEETJES: - Sommige Chirogroepen trekken op bivak voor de ochtendformatie (vaak na de ochtendgymnastiek) hun uniform aan, om dat meteen na het ontbijt om te ruilen voor spelkleren. Volstrekt absurd? Misschien, maar ook die gewoonte vindt zijn wortels in het verleden. Vroeger ging heel de groep voor het ontbijt keurig in uniform naar de mis. Pas daarna werd er gegeten en gespeeld. - Veldbedden of zachte matrassen? Dat kenden ze vroeger niet. Alle leden kregen een grote stoffen zak die ze moesten opvullen met stro van de boer.

CHIROKLEREN

EEN CHIROTRADITIE SINDS: halfweg de jaren 40 BETEKENIS: Al van bij de oprichting hecht de Chiro veel belang aan stijl, symbolen en rituelen, omdat die een boodschap kunnen overbrengen zonder dat daar veel woorden voor nodig zijn. Chirokleren dragen is zo'n stilzwijgend maar veelzeggend symbool. Het drukt verbondenheid en gelijkwaardigheid uit. Sinds 1995 spreken we niet meer van een uniform maar van 'Chirokleren' – een betekenisvolle naamsverandering. De Chiro maakt hiermee duidelijk dat ze openstaat voor creativiteit en diversiteit. PITTIGE WEETJES: De kousen een handpalmbreedte onder de knie, een perfect


Dossier

TRADITIES

ruitstrevend en gewaagd geknoopte das, een strakke broek: het eerste uniform kun je bezwaarlijk de ideale ravotkleren noemen. Er werd dan ook niet in gespeeld. Chiroleden droegen het uniform enkel bij plechtige bijeenkomsten, optochten en grote evenementen. Voor spelactiviteiten trokken ze iets lossere kleren aan. De fluitkoord van de leiding wordt pas in 1949 ingevoerd. Daarvoor droegen Chiroleiders een lederen schouderriem.

CHIROLOKALEN OF CHIROHEEM

EEN CHIROTRADITIE SINDS: jaar en dag BETEKENIS: Het woord 'heem' betekent eigenlijk gewoon 'thuis'. De Chirolokalen zijn een plek waar kinderen en jongeren zich thuis moeten voelen. Hoe? Door ervoor te zorgen dat elke afdeling bij voorkeur een eigen lokaal heeft, en door het heem in een eigen Chirostijl in te richten. Wat dat juist inhoudt, is in de loop der jaren erg gewijzigd. In de jaren 50 zijn verzorging, zuiverheid en christelijkheid de sleutelwoorden. Want orde en tucht gaan verloren wanneer de leden geen respect hebben voor het heem. Felle kleuren worden afgeraden, tekstjes en prentjes aan de muren mogen enkel als ze netjes ingekaderd zijn. Vanaf de jaren 60 worden thema's als creativiteit, expressie, openheid en leeftijdsgebonden spelen heel belangrijk. Dat zie je ook in het heem, waar elke afdeling haar best doet om het lokaal aan te passen aan de leefwereld van haar leden. PITTIGE WEETJES: De Chiro drukt erop dat het heem geen Chiro-eilandje mag zijn. Het moet openstaan voor andere jeugdbewegingen die op weekend willen komen, voor mensen uit de buurt die een feestje geven, enz.

de groepsbanier. In sommige groepen is vlaggenwacht uitgegroeid tot een spel dat nog ieder jaar op bivak gespeeld wordt.

MUZIEK

EEN CHIROTRADITIE SINDS: de jaren stillekes BETEKENIS: ’s Zondags tijdens de openingsformatie, op tochten, 's avonds bij het kampvuur, tijdens de zangstonde, na het middagmaal, tijdens de Startdag: de Chiro heeft niet veel nodig om in zingen uit te barsten. Het liedjesrepertoire van de Chiro is dan ook oneindig. Van stapliedjes, jaarthemaliedjes, nazingliedjes, afdelingsliedjes, bivakliedjes en uitbeeldliedjes tot irritant lange liedjes vol herhaling. Elke generatie voegt er wel een paar tijdloze klassiekers aan toe. PITTIGE WEETJES: - Nu is het misschien een rariteit, maar vroeger hadden veel groepen een muziekkapel: een soort minifanfare binnen de Chirogroep. In de jaren 50 paste een eigen trommel- en klaroenenkorps als gegoten binnen de riddersymboliek, die als een rode draad door de hele Chirowerking liep. Keurig marcheren, met vlaggen en wimpels, en voorop: de muziekkapel! - Muziek, dat is ook dansen! Volksdans staat al op het programma sinds de jaren 40, maar was vooral begin de jaren 60 populair. In die tijd werkten de Chirojongens en -meisjes nog strikt gescheiden van elkaar. Volksdansen was een van de weinige activiteiten die jongens en meisjes samen mochten doen. Raar maar waar: ooit was volksdansen vooruitstrevend én gewaagd!

KENTEKENS EN DE VLAG

EEN CHIROTRADITIE SINDS: het ontstaan van de beweging (dus al voor de officiële oprichting!) BETEKENIS: Kentekens zijn stukjes stof met een symbool erop. Tot in de jaren 60 spelen kentekens een belangrijke rol in het afdelingsleven. De Chiro had er dan ook heel wat: het afdelingsteken, het belofteteken, het burgerteken, het belofteteken van de leiding, het afdelingskenmerk voor de leiding en het speciale leidingsschild. Beloftes en inlijvingen zijn intussen uit de Chiro verdwenen, en de rol van kentekens is veranderd. Symbolen spelen nog wel een belangrijke rol, denk maar aan het Chiroteken op onze Chirovlag. Op die vlag stond in de beginjaren een XP-symbool of Chi-Roteken. Het was in oorsprong een ‘oorlogsvlag’: jeugdbewegingsleden moeten ten strijde trekken voor Christus Koning en het christelijke geloof. In de beginjaren heeft de banier dus iets heiligs. Vanaf de jaren 60 krijgt ze een minder religieuze invulling: een wapperende vlag toont aan dat er op die plaats een Chirogroep actief is. Ze staat dus symbool voor de groep zelf. PITTIGE WEETJES: De Chiro heeft nooit op een overdreven manier gedweept met de vlag. De leden en de leiding leggen geen eed af op de vlag en we zweren haar ook niet trouw. Wel kent de Chiro enkele rituelen die ermee te maken hebben, zoals de vlaggengroet. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat bij de Chirojongens ook de vlaggenwacht: twee kerels bewaken gedurende de nacht

dubbelpunt MEI 2013

5


Dossier

TRADITIES

Tradities vasthouden en loslaten

“Bij ons moet je echt voor alles een bak geven� Ze zijn meestal eeuwenoud, geliefd en iedereen heeft ze. Ook Chirogroepen hangen er hartstochtelijk aan vast. Tradities. Heel belangrijk, vindt iedereen, maar vaak ook een kwestie van gewoonte en alledaags. Hoe belangrijk zijn tradities dan eigenlijk, en waarom lijken die van jezelf altijd beter dan die van een ander? Welke tradities zijn het vechten waard, en welke zijn al in de vergetelheid geraakt? Met deze vragen en bedenkingen trokken we richting Meetjesland om de tradities van Chiro Waarschoot, die net een fusie achter de rug heeft, eens onder de loep te nemen.

6

dubbelpunt MEI 2013

DUBBELPUNT: Zijn er tradities waarvoor jullie op de vuist zouden durven gaan? Kaat: Goh, we hebben er echt een heleboel. Toen we twee jaar geleden gemengd gingen, merkten we pas echt hoeveel tradities we als Chiromeisjes hadden en hoeveel belang we daaraan hechtten. Een aantal toffe dingen hebben we wel moeten laten vallen. Onze vierde maaltijd op kamp, bijvoorbeeld. Dat was heel gezellig en elke avond zorgde een andere groep voor een hapje. Ook de bontering op bivak was een heel leuke traditie. Dan moest elke afdeling een toneeltje of dansje voorbe-

reiden, en de aspi's kleedden het geheel in als een echte show. Lisa: De bontering doen we niet meer omdat het gewoon niet meer overkwam: sommige jongens waren namelijk echt niet enthousiast. Maar ons kamp is nog altijd goed gevuld met andere tradities. De leiding die stopt, krijgt nog altijd een mooi afscheidsmoment met een tekstje en een liedje, en dat zorgt nog altijd zowel voor een glimlach als voor een traan op ieders gezicht. Bernard: Van sommige dingen beseffen we zelf niet dat het eigenlijk tradities zijn. In de meeste Chirogroepen wordt er bijvoorbeeld gefloten als de werking


Dossier

TRADITIES

begint, maar wij gebruiken ons vast trommeldeuntje. En wij dragen ook kousen in de kleur van onze afdeling. Wij doen dat hier al superlang, zowel meisjes als jongens. Ook de leden gaan daar volle bak in mee. En op bivak gaan we altijd de woensdag op dagtocht. De meeste kinderen kijken daar naar uit, enkel en alleen al voor het middageten. Dan zoeken we ergens een gezellig plekje, stoken we een vuurtje en maken we onze eigen croque-monsieurs. Dat is altijd heel leuk, en de kindjes zijn echt de beste houtsprokkelaars die ik ken. DUBBELPUNT: In het geval dat er gesnoeid moet worden in tradities, hoe beslis je dan welke blijven en welke de vuilnisbak in mogen? Lisa: Sowieso door overleg op de vergadering. Nu ja, het kunnen ook best meerdere vergaderingen worden in zulke gevallen. En hoe meer mensen rond de tafel, hoe meer meningen er kunnen botsen. Kaat: Op zulke momenten is onze VB meestal wel de reddende engel. Als wij er niet uitkomen, dan stelt hij meestal een gulden middenweg voor. Bernard: Als er gesnoeid moet worden in tradities heeft dat meestal wel goede redenen. Soms moet je nu eenmaal keuzes maken, en dan moet je je durven afvragen of bepaalde tradities nog wel nuttig zijn. Als iedereen daar dan hetzelfde over denkt, zal het een korte vergadering zijn!

“Hier ontstaan elke week nieuwe tradities” DUBBELPUNT: Zijn er alleen tradities weggevallen sinds jullie samengingen? Of zijn er ook nieuwe dingen in de plaats gekomen? Kaat: In die twee jaar dat we gemengd werken, zijn er een heleboel dingen verbeterd. Bernard: Soms is het moeilijk om je oude tradities te laten vallen, gewoon omdat je niet beter weet. Maar er is altijd plaats voor verbetering, en dan moet je ook durven vernieuwen. Lisa: Ik denk dat er bij ons bijna elke week nieuwe tradities ontstaan. Zo zitten er in onze leidingsploeg bijvoorbeeld een aantal mannen met het talent om mensen te kloten. Dat wordt dan een gewoonte en voor je het weet, zit je met een nieuwe traditie. (lacht) Lien: Ja, zo was er een periode dat je bepaalde personen ofwel met hun gewone naam, ofwel met hun bijnaam moest aanspreken. Zat je fout, dat moest je eentje salamanderen (n.v.d.r.: een drankje ad fundum leegdrinken). Zeer vervelend als je vergeetachtig van aard bent! Bernard: En zo kunnen we nog lang doorgaan. Dat soort 'tra-

dities' ontstaat vaak uit ludieke voorvallen. Na elke vergadering gaan we bijvoorbeeld allemaal op onze stoel staan om beurtelings een drankje te salamanderen. Daaruit is dan weer de traditie ontstaan dat je zodra je op een stoel staat er sowieso eentje moet drinken. DUBBELPUNT: Nog van die typische 'Chiro Waarschoot'tradities? Bernard: We hebben nogal veel 'tradities' die gekoppeld zijn aan ‘een bak geven’. Zo moet je bij elke statusverandering en verjaardag een bak geven. Lien: Ja, inderdaad. Bij ons moet je echt voor alles een bak geven. Ben je jarig of is het gedaan met je lief, altijd een bak. Ik denk dat dat vrij typerend is voor onze Chirogroep. En zo hebben wij ook veel regels die verbonden zijn aan een drankje. Als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat, moet je – zoals wij dat zeggen – 'een puntje' meebrengen. Dat wordt dan op onze traditionele wijze doorgegeven en opgedronken. Lisa: Maar er zijn gelukkig ook nog andere tradities die ons onderscheiden van de rest. Onze Chirorokken en –broeken, bijvoorbeeld. Wij naaien onze kentekentjes er pas op als we leiding zijn, terwijl bij veel Chirogroepen ook de leden dat al doen. Verder is ons bivak best uniek. Wij gaan namelijk nog met al onze leden op een volledig tentenkamp – ook de koks moeten eraan geloven. Het is een uitdaging, maar we zouden het niet anders willen. En dan is er nog een andere opmerkelijke traditie, die we van de jongens hebben overgenomen: Solusse. De avond na het bivak gaan we allemaal samen op café om liedjes te zingen en spelletjes te spelen. De cafébazin weet dat we komen, dus we hebben het kot voor ons alleen. Bernard: En doen Chirogroepen nog een gebedje voor elke werking? Wij doen dat wel nog bij de opening, misschien maakt ons dat ook wel unieker dan we denken. DUBBELPUNT: Veel van jullie tradities zijn tradities van de leidingsploeg. En de leden? Bernard: Met sommige tradities komen ze onbewust elke zondag in contact, zoals het trommelen. Kaat: Sommige dingen blijven nu eenmaal onder de leiding, maar daar komen ze op hun tijd dan wel achter. Als het dan nog dezelfde tradities zijn, tenminste! Bedankt voor jullie tijd. En vanaf nu trakteert elke Chirogroep die in Dubbelpunt komt ons een bak!

dubbelpunt MEI 2013

7


Dossier

TRADITIES

Als de Chiro begint:

“Om te groeten, groet� De Chironamiddag begint nooit zomaar. Er is altijd een 'officieel' begin. Bij de enen heet dat 'formatie', bij anderen 'opening'. Sommigen hijsen de vlag en groeten de banier, anderen spelen gewoon met z'n allen een openingsspel. Tradities op zondagnamiddag omstreeks 14 uur, zie je.

Chirojongens Bret-Gelieren

Chiromeisjes Bret-Gelieren

, 14 uur

, zondag 10 maart, 17 uur Chiro Kriko uit Sint-Niklaas,

Chiro Z

8

n, zondag a n d h ov e

17 maart,

dubbelpunt MEI 2013

14.15 uur

zondag 2 maart, 14.30 uur


Dossier

TRADITIES

formaties en openingen in beeld

Chiro Zandhoven, juli 2012,

op bivak

Chiro BAAL, 14 uur

Chiro Waarschoot, zondag

Chiro Zuienkerke, vrijdag 22

februari, 9.00 uur in Zedelgem

10 februari, 14 uur

op ‘klein bivak’

dubbelpunt MEI 2013

9


Dossier

TRADITIES Rariteitenkabinet: bijzondere gewoonten in Chirogroepen

“Het is simpelweg een Chirotraditie” De leidingsverdeling van Chiro Loon: “Bij ons word je gevraagd”

Het einde van het Chirojaar is voor vrijwel elke leidingsploeg een spannend moment. Wie blijft? Wie gaat er weg? En vooral: hoe zal de nieuwe leidingsverdeling eruitzien? De meeste leidingsploegen kiezen voor een avond samen puzzelen om zo tot de juiste combinatie te komen. Chiro Loon uit – what's in a name? – Borgloon verkiest een andere traditie. Leidster Leen Grommen vertelt. Leen: Op voorhand gaan wij bij de aspi's langs om hen persoonlijk te vragen of zij leiding willen worden. Zij maken op dat moment ook meteen hun beslissing. Daarna kiezen we de nieuwe leidingsploeg op een speciale leidingskring. De oude leiding gaat weg, en degenen die overblijven, kiezen dan hun afdeling en welke aspi ze daarbij willen. Later, net voor onze Startdag, is er nog een leidingsvergadering waarop iedereen aanwezig is. Daar doen we een spelletje, waaruit blijkt wie bij welke afdeling komt te staan. Spannend dus, vooral voor de aspi's. DUBBELPUNT: Passen jullie deze manier van leidingsverdeling al lang toe? Leen: Ja, bij mijn weten is dat altijd al zo geweest. Wij hechten nogal veel belang aan de vaste tradities van onze Chirogroep en hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan om dat te veranderen. Maar wij zijn dan ook nog altijd van mening dat je leiding moet worden omdat je daar zin in hebt. Het maakt dan niet uit bij welke afdeling je terechtkomt of wie je medeleiding wordt. DUBBELPUNT: Mogen alle aspi's leiding worden of maken jullie een selectie? Leen: We proberen iedereen de kans te geven om leiding te worden. Maar soms is dat moeilijk – wanneer een aspi het bijvoorbeeld heeft laten afweten in de loop van het jaar. En het gebeurt ook dat sommigen zich zelf nog niet verantwoordelijk genoeg voelen om leiding te worden. In zulke gevallen moeten ze zich daarbij neerleggen en het jaar daarop laten zien dat ze het echt wel willen en kunnen. Wij hebben een derde jaar voor de aspi's die na twee jaar niet gevraagd

10 dubbelpunt MEI 2013

werden of het nog niet zagen zitten leiding te worden. Meestal weten ze na dat jaar wel of ze leiding willen worden of niet. DUBBELPUNT: Tot slot: wat gebeurt er als een aspi niet akkoord gaat met de leidingsverdeling? Leen: Niets, daar bestaat eigenlijk geen discussie over. Meestal zorgen we er wel voor dat de aspi's goed verdeeld worden en tevreden zijn met hun medeleiding. Als dat niet zo is, dan zijn we van het principe dat ze het dan maar fijn moeten maken met de leden en hun medeleiding maar wat beter moeten leren kennen. En dat lijkt wel te werken!

Chiro Wilduraantjes: de 'rosse Chiro' van Sint-Truiden Chiro Wilduraantjes kent sinds een aantal jaren een opmerkelijke traditie. Ieder jaar maken ze op bivak de 'rosse foto'. En wel omdat roodharigen in deze Chirogroep in groten getale vertegenwoordigd zijn. Bizar? We vragen het aan groepsleidster Sanne, zelf ook in het trotse bezit van een feloranje haardos! Sanne: “Sinds ik in de leidingsploeg zit, wordt er elk bivak zo'n foto gemaakt – toch al zo'n vijf jaar intussen. De meeste roodharigen hebben ongeveer mijn leeftijd, de kleintjes zijn in de minderheid. Hoe lang we dit nog kunnen volhouden is dus niet zeker, maar voorlopig is het wel leuk!” Zelf heeft ze geen verklaring voor het fenomeen. “We hebben


Dossier

TRADITIES

Chiro Wilduraatjes

wel een broer en zus in onze groep die beiden roodharig zijn, maar voor de rest gaat het niet om familie. We staan met 12 à 14 personen op de 'rosse foto', in een Chirogroep die ongeveer 85 koppen telt. Er móét bijna een verklaring voor zijn, maar die is er simpelweg niet: gewoon toeval!” Op televisie en internet durven mensen al eens te spotten met 'gingers'. Is dat bij hen ook het geval? “Natuurlijk lachen we er zelf mee, maar we zijn er vooral trots op! In Sint-Truiden staan we bekend als 'de rosse Chiro',” grinnikt Sanne. “Echt uitlachen of pesten is in onze Chirogroep geen optie: je krijgt meteen de hele bende op je dak!”

Het trommelkorps van Chiro Kriskras

Chiro Kriskras

trouwt. Dat is altijd fantastisch om te doen en een heel mooi moment voor het kersverse echtpaar. Soms worden we gevraagd voor grotere evenementen, zoals Jongstuimig Genk. Dan durven we er stiekem zelf wel eens mee lachen: onze Chirogroep staat bekend als trommelkorps!” Het is inderdaad wel speciaal om de meisjes in actie te zien. De kleintjes vinden het fantastisch als zij eens op een trommel mogen spelen, omdat dat normaal gezien iets is voor de 'grote' kinderen en de leidsters. Die zullen de trommels voorlopig nog niet buitengooien! Of wel? Lucinda: “We doen dit simpelweg omdat het een traditie is, eigen aan onze Chirogroep. Natuurlijk weet je nooit of er een volgende generatie komt die de muziekkapel wil afschaffen, maar voorlopig is daar geen sprake van. Ik hoop echt dat ze ooit op mijn trouwdag komen trommelen!”

Chirojeugd Vlaanderen telt bijna duizend Chirogroepen. Vierendertig daarvan houden vast aan een stokoude traditie: de muziekkapel. We namen een kijkje bij Chiro Kriskras, een meisjesgroep uit Genk mét een trommelkorps. In dat korps kom je terecht vanaf de tiptiens – aspi's en leiding verzorgen de optredens. In het begin van elk Chirojaar is er een 'trommelvoormiddag', waarin een tiental maten aangeleerd worden. Elke zondag, voor de activiteiten, worden ze ingeoefend en herhaald, onder leiding van 'trommelteachers' Lucinda en Brenda.

Bij Chiro Waarschoot heeft de leidingskoord een bijzondere betekenis. Daar krijg je niet elk jaar een nieuwe koord, maar hou je je hele leidingscarrière dezelfde. Bovendien krijg je die pas na twee jaar leiding zijn. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, vertelt VB Maarten.

Lucinda: “We spelen in de Genkse stoeten, tijdens de pauze van onze bonte avond en in de mis van Christus Koning. Verder halen we onze trommels ook boven wanneer een oud-leidster

Maarten: Het is meer dan enkel de ontvangst van een leidingskoord. Je doet ook je leidingswoord. De voorbereiding daarvan start al in februari, na de examens. Alle leiders en leidsters

De lange weg naar de leidingskoord bij Chiro Waarschoot

dubbelpunt MEI 2013 11


Dossier

TRADITIES

die hun leidingswoord willen afleggen, komen vanaf dan een keer per maand samen om te praten over onderwerpen waar tijdens de wekelijkse leidingskring geen tijd voor is. Dan gaat het over relaties, engagement, hun visie op de Chiro, enzovoort. Daarnaast speelt die groep ook vertrouwensspelen. De laatste samenkomst voor het kamp is nogal theoretisch: uitleg over de Chirowaarden, het leidingskenteken en dergelijke meer. DUBBELPUNT: Na die lange voorbereiding is het op kamp eindelijk zover. Wat gebeurt er dan? Maarten: Iedereen kiest zelf een kleur voor de leidingskoord. Voor de meesten

12 dubbelpunt MEI 2013

is dat de afdeling waar ze bij staan, maar dat hoeft niet. Daarnaast kiezen ze ook iemand uit de groep om hen de koord te overhandigen. Dat is meestal een van de leden. Die persoon vraagt aan de leider of leidster “Wil jij mijn leid(st)er zijn?”, en die antwoordt daarop: “Ja, ik wil je leid(st)er zijn.” Dan geven ze wat meer uitleg waarom ze leiding willen zijn, en hoe ze hun engagement de komende jaren willen invullen. De komende jaren, want wie het leidingswoord aflegt, moet op z'n minst de intentie hebben om nog twee jaar verder te doen. Dat kunnen we onmogelijk verplichten, maar met dat leidingswoord vragen we het wel.

DUBBELPUNT: Waarom zoveel moeite? Maarten: Zoveel moeite ... In de eerste plaats: het is geen verplichting. Iedereen kiest zelf of ze het leidingswoord willen afleggen. Daarnaast proberen we zo wat meer symboliek te geven aan het hele gebeuren. Iemand met een leidingskoord is volleerd – de eerste schuchtere stappen zijn achter de rug. En je hebt er dan ook de IK's en het SB opzitten. Het leidingswoord is dan een soort beloning en bekroning, en vanaf dan kun je je ervaring ook doorgeven aan de jongere garde.


Haïti, chéri!

Haïtiaanse tradities

'Lid van het jaar'-verkiezing Chirojeugd Vlaanderen trok er deze zomer opuit. Twaalf leiders en leidsters maakten in augustus kennis met Kiwo Ayiti, onze Haïtiaanse tegenhanger. Drie weken lang speelden, babbelden, zongen en dansten ze samen met de Kiwoleden en hun leiding. Ze gingen mee op kamp, wisselden ervaringen uit en leerden elkaars tradities kennen. Inleefreizigers Lore en Dieter vertellen. Tijdens onze reis naar Haïti werden we uitgenodigd op een traditioneel Chiroverjaardagsfeest. Dit feest werd een vrolijke viering in de kerk met zang, dans en taart. Opmerkelijk: tijdens de viering huldigden de Haïtianen 'het lid van het jaar'.

Haïtiaanse Kiwocarrière

Wij vroegen ons natuurlijk af, hoe je dat doet, zo'n 'lid van het jaar' verkiezen. En we stelden deze vraag aan de lokale leiding. Zij vertelden ons dat ze hiervoor een puntensysteem hadden ontworpen. De leden krijgen punten wanneer ze aanwezig zijn op Kiwo-activiteiten en in de kerk. Ook goed meewerken, helpen en de Kiwowaarden uitdragen, levert hen extra punten op.

Dit puntensysteem gebruiken ze niet alleen om het lid van het jaar te verkiezen, maar ook om de overgang tussen de verschillende afdelingen in goede banen te leiden. Als lid mag je pas naar de volgende afdeling als je 'goede punten' hebt. Die overgangen vinden per afdeling op een andere datum plaats. In het algemeen gelden de christelijke feestdagen (Pasen, Kerstmis, Pinksteren en Christus Koning) als overgangsmomenten. Hieronder zie je het verloop van een Haïtiaanse Kiwocarrière.

Tambète

Konva

section petit vanaf +/- 3 jaar – 11 jaar

section moyen +/- 11 jaar – 14 jaar

Venko

Aspi

section grand +/- 15 jaar – 17 jaar

+/- 17 jaar – tot er leiding nodig is

Stagiair

Dirigent

Voor de aspi's leiding worden, zijn ze eerst nog een periode stagiair. Ze hebben dezelfde taken als de leiding, maar geen beslissingsrecht. Wanneer ze een eed hebben afgelegd - of in sommige Kiwogroepen: slagen voor een examen - worden ze officieel leiding.

leiding Leiding zijn op je tweeënvijftigste? In Haïti kan het. Daar stop je niet met de Kiwo als je gaat werken en ook al niet voor je gezin. Ze nemen hun kinderen gewoon mee.

dubbelpunt MEI 2013 13


vrienden onder elkaar

“Zangstonde, daar had ik

Dubbelpunt ging op bezoek bij KIC 1 & 3 VlaamsBrabant, waar leden van gewesten, verbonden en nationale ploegen de zogeheten Kaderinleidingscursus volgen. Na een actief vieruurtje zetten we ons aan tafel bij een nog nahijgende leefgroep 2. Wat verstaan zij onder tradities in de Chiro?

leiding: leden die hun leiding consequent én een rokje én een T-shirt én een Chirotrui zien dragen, zullen dat zelf ook sneller doen. Fara: Wij maken ook onze eigen T-shirts, maar die zijn niet verplicht. De Chirokleren zijn dat ook niet, en ze worden eigenlijk door niemand gedragen. Tine 1: Wij zijn daar wel streng in. Tijdens de formatie moet iedereen in uniform zijn. Met het hemd in de broek!

Allen door elkaar: Ouderfeest! Doop! Pannenkoeken op de laatste zondag! Het kampverloop! Chiro op zondagnamiddag! Het uniform!

DUBBELPUNT: Hebben anderen ook zo'n strenge openingsformatie? Noor: Te laat is op de knieën! Sjaaltje of T-shirt niet aan? Op de knieën! Fara: Wij houden geen formatie, maar spelen een kort openingsspel met de hele groep. Tine 1: Dat doen wij ook. Daarna gaan we in een halve cirkel staan, overlopen we de programma's en zeggen we een gebedje. Jeroen: Bij onze meisjes is de formatie heel strak en streng: ze controleren of je wel helemaal in uniform bent en zo. Als die beginformatie gedaan is, roepen ze “Samen, klaar!” en spurten dan om het snelst naar binnen.

DUBBELPUNT: Hoe zit het met de Chirokleren? Draagt iedereen ze? Eline: Wij hebben een eigen T-shirt gemaakt, dus het Chiro-Tshirt behoort niet tot onze outfit. Noor: De Chirokleren dragen is bij ons niet verplicht. We hebben een eigen T-shirt en sjaaltjes. Die moeten de leden aanhebben als we een uitstap maken, vooral om herkenbaar te zijn. De oudere afdelingen laten meestal een trui maken voor hun groep. Voor de rest hangt het een beetje af van de

14 dubbelpunt MEI 2013


nog nooit van gehoord” Naar de mis

Bivaktradities

DUBBELPUNT: Een gebedje voor de werking begint. Hoe zit het met de christelijke waarden in de Chiro? Noor: Een paar jaar geleden hebben wij besloten om onze jaarlijkse Chiroviering nog maar om de vijf jaar te organiseren. Maar dit jaar heeft de nieuwe leiding toch gevraagd om opnieuw op jaarlijkse basis naar de mis te gaan. Tine 2: Wij gingen naar de mis op Christus Koning en met de bonte avond, maar dat vonden velen te veel. Nu houden we op Christus Koning enkel nog een korte bezinning, waarop leden en leiding iets brengen dat verband houdt met de Chirowaarden. Jeroen: Wij doen zulke dingen nog heel vaak. Op 11 november spelen we met ons trommelkorps in de kerk en hangen we onze vlag daar op. We vieren Christus Koning met een mis en we gaan op bedevaart voor de 1 meiviering. Op bivak houden we een viering waarin de nieuwe leiding hun leidingskoord krijgt. Dat is echt een heel mooi moment, waarop de kinderen hun dank tonen voor het afgelopen Chirojaar en de oudere leiding eindelijk hun vertrouwen geeft. Je bent niet langer een groentje, dat heb je dan wel bewezen. Broes: Onze leiding krijgt de koord ook pas na een jaar. De meisjes dragen het eerste jaar een wit koord, de jongens hebben er geen. Fara: Wij geven de leidingskoord tijdens de mis van Christus Koning.

DUBBELPUNT: Is er nog een belangrijke traditie die we over het hoofd zien? Jeroen: Ik denk dat alle Chirogroepen wel een paar dingen hebben die hen typeren, maar het is pas als je in contact komt met andere groepen dat die verschillen duidelijk worden. Eline: In onze groep heeft elke afdeling een spel dat ze op bivak spelen. Zo spelen de aspi's elk jaar 'Johnny's en Marina's' en is het not done dat een andere afdeling het ook maar waagt om dat te spelen. Tine 1: Bij ons trekken ze er vanaf de tito's opuit met sjorpalen en een zeil om 's nachts een schuilplaats te maken. Noor: De aspi's gaan op 36 urentocht! Jeroen: En ze mogen liften. Noor: Ja, elfstedentocht! Dat is liften van het ene punt naar het andere in groepjes van twee of drie. Tine 1: Nog een gewoonte in onze groep is dat aan het einde van het kamp 'meditatief' wordt gedaan: een afscheid van VB, keukenploeg en leiding. Dan maken we ook de leidingsverdeling bekend. De nieuwe leiding legt de gelofte af, ontvangt de fluitkoorden en steekt het kampvuur aan. Broes: Bij ons is het net de oud-leiding die het vuur aansteekt. Tine 2: Wij nemen afscheid door ons versleten kamp-T-shirt boven het vuur te hangen.

DUBBELPUNT: Wordt er nog veel gezongen in de Chiro? Fara: Wij doen geen zangstonde! Een paar jaar geleden hoorde ik dat woord voor het eerst en ik had geen idee waar het over ging. Ik ken ook geen Chiroliedjes, op cursussen zoals deze valt dat echt op. Ik zit dan maar een beetje voor me uit te neuriën terwijl iedereen uit volle borst meezingt met liedjes die me volstrekt vreemd zijn. Eline: Wij hebben hopen liedjesboekjes, maar eigenlijk kent niemand de liedjes die erin staan. Jeroen: Op bivak houden wij elke dag een korte zangstonde, maar dat is niet zo'n succes. De jongsten kunnen niet lezen, de ouderen vinden het niet cool. Broes: Wij hebben op bivak één zangstonde en kleden dat altijd heel leuk in. Eerst is het zingen met de hele groep, na een uur gaan de kleintjes slapen en wordt het niveau aangepast aan de leeftijd. Heel gezellig! Noor: Ik heb vaak zangstonde gehad als lid, en vind het jammer om te zien dat de kinderen het nu niet meer zo leuk vinden. Misschien is dat ook omdat de boekjes een beetje gedateerd zijn? Peter: Onze leden mogen op bivak zelf kiezen welke liedjes we gaan zingen tijdens de zangstonde. En wanneer de oudleiding langskomt, is het aan hen om onze leden de 'oldies' aan te leren.

DUBBELPUNT: Tradities in alle vormen en maten dus. Leefgroep 2, merci voor de babbel en maak er nog een good old Chiroweekend van!

dubbelpunt MEI 2013 15


jaarthema

Dit was ‘De Chiro daagt je uit’ Emoties laaien hoog op tijdens finale ‘De Chiro daagt je uit’ Zo somber het weer was op zaterdag 9 april, zo uitgelaten en vol goestink waren de zestien leidingsploegen die mochten deelnemen aan de finale van het jaarthemaspel ‘De Chiro daagt je uit’. De eerste ronde stelde zowel de lichamelijke als de mentale talenten van de ploegen meteen op de proef. Via een springkasteel moesten dozen van de ene naar de andere kant worden gebracht. In elke doos zat een opdracht: van een lokaal knutselen over een logigram oplossen, tot teksten namaken met soepletters. Na 60 spannende minuten hadden de meeste groepen zeven van de tien opdrachten voltooid. Zes ploegen waren spijtig genoeg maar tot aan opdracht zes geraakt, en voor hen eindigde het avontuur daar. In de sudden death-ronde moesten de groepen telkens iemand van hun team afvaardigen, die dan zo snel mogelijk een opdracht moest uitvoeren. Wie hier pas als laatste in slaagde, stuurde zo zijn of haar team onvermijdelijk naar huis. Vier opdrachten en veel blijheid, frustratie en teleurstelling later bleven er nog zes teams over, voor wie de laatste opdracht zou beslissen over het al dan niet bereiken van de finale. Chiro Sint-Joris was helaas niet bedreven genoeg in een omgekeerde piramide bouwen, en miste zo op een haar na een plek in de finale. In het bloedstollende eindspel moesten de finalisten zich van hun avontuurlijkste kant laten zien. Nadat ze vuur hadden gemaakt, kompas hadden geschoten, evenwichtsbalken hadden bedwongen en nog veel meer straffe stoten hadden uitgehaald, kwam de nog maar drie jaar geleden opgerichte West-Vlaamse Chiro Zuienkerke als winnaar uit de bus. Tijdens de prijsuitreiking kregen zij hun prijs – een spelkoffer en vijf gratis Krinkeldeelnames – uit handen van de nationale voorzitters Lotte Meeuwissen en Thomas Appelmans. Enthousiasme maar ook ongeloof heersten bij de jongens en meisjes van Chiro Zuienkerke, en bij hun apetrotse VB. “Ik kan het nog niet geloven,” zei groepsleidster Julie. “Ik had beloofd bij winst iedereen te trakteren op een ijsje, maar ik had niet verwacht dat dat echt zou gebeuren.”

16 dubbelpunt MEI 2013


jaarthema

dubbelpunt MEI 2013 17

]foto's: jens geeraerts[

chiro.be/goestink


jaarthema uitgekleed!

18 dubbelpunt MEI 2013


uitgekleed! Van waar komt die vlek op die Chirorok? En wat voor rare ‘lapjes’ heeft die kerel op z’n hemd genaaid? De naakte waarheid achter de Chirokleren. Leiders en leidsters uitgekleed!

... met Tine Buyse

CHIRO-HOOD OF THE TRAVELLING PANTS

Op Tines rok hangen naast alle afdelingsemblemen een hoop leuke herinneringen, waarvan sommige al ver teruggaan in de tijd. “Sommige emblemen zijn heel oud, zoals dit rode floddertje dat eigenlijk een bivakaandenken uit mijn tippertijd is. Eerst waren we met ontzettend veel, maar bij de tippers zijn veel meisjes gestopt: op die leeftijd moeten velen keuzes maken en hobby's laten vallen. We zijn toen met een tiental overgebleven en heel hecht geworden. We zijn nog altijd een echt team!” Als leidster van de kwiks maakte ze zelf zo'n aandenken voor haar leden. “We hadden toen een jeansbroek bij waarop elke avond een paar kinderen iets leuks mochten schrijven – geïnspireerd op 'The Sisterhood of the Travelling Pants'. Het embleempje hebben we dan ook heel toepasselijk uit jeansstof geknipt!”

FLUITEN VOOR FORD

Tine: “Ik heb twee fluiten. Naast mijn gewone fluit hangt de groene fluit die we kregen toen we met onze Chirogroep meewandelden met de 'Mars van de Toekomst'. Die hielden de inwoners van Genk om te protesteren tegen de ontslagen bij Ford. Heel veel van onze leden en leidsters hebben ouders die daar werken, allemaal gezinnen die nu onzekere tijden tegemoet gaan. Veel kunnen wij natuurlijk niet doen, maar we proberen die mensen wel een hart onder de riem te steken door bijvoorbeeld frietjes te gaan bakken tijdens de lange stakingsdagen.”

FLUITKOORDFLOSH

Haar fluitkoord is zwaarbeladen: naast de twee fluiten hangt er ook een pakje frieten aan. “De verklaring is simpel,” lacht Tine, “ik ben gewoon gek op frietjes, chips en hamburgers! In de Chiro hebben we ook altijd frieten in de diepvries zitten. Tijdens opruimdagen of na activiteiten komen de jongens onze keuken bezetten en steken ze iets lekkers in de frituur. Kunnen we natuurlijk zelf ook, maar zo'n frietketel heeft hetzelfde effect op jongens als een barbecue of een kampvuur. Dus we laten hen maar doen, om hen niet te krenken in hun mannelijkheid.” (lacht) Het rode hartje kreeg elke leidster van iemand die intussen oud-leidster is. “Ze had ontdekt dat haar liefje de apparatuur had om leuke dingetjes uit hout te snijden, dus heeft ze hem aan het werk gezet. Voor alle zesentwintig leidsters, de sukkelaar!” (lacht)

FESTIVALCHIRO

Tine Buyse Chiromeisjes Bret-Gelieren Chirolid sinds 1997 Chiroleidster sinds 2009

Zoals bij velen roept de aspirantentijd de meest geweldige herinneringen op. Tine: “Wij hadden het geluk twee jaar aspi te mogen zijn, en ik heb daar echt van genoten. We hebben toen twee geweldige bivakken gehad, zijn naar Suikerrock geweest, naar Rock Herk, naar Dour, enzovoort. Niet dat dat we alleen maar naar festivals gaan, natuurlijk – meestal blijft het bij old school Chiroactiviteiten. (lacht) Maar we zijn wel een festival-Chirogroep: ieder jaar trekken we met de hele leiding naar Werchter. Altijd op dezelfde camping, op hetzelfde plekje. Dan nemen we een grote partytent mee en daarrond bouwen we ons tentendorp. Met een winkelkar lopen we tijdens die vier dagen om de beurt naar een huis in de buurt, waar we onze drank koud mogen zetten. Da's een dik uur wandelen, maar je moet er wat voor over hebben, natuurlijk!”

Heb jij ook Chirokleren en -accessoires waarover iets te vertellen valt? Stuur dan een mailtje naar dubbelpunt@chiro.be, en sier deze pagina!

dubbelpunt MEI 2013 19


chiro.be/vorming

Goestinginvorming! Meer dan 3000 leidsters en leiders volgen elk jaar vorming, en keren telkens extra gemotiveerd en geïnspireerd terug naar hun ploeg. Ook dit jaar kon je weer kiezen uit meer dan 100 Chirocursussen. De meeste daarvan zijn intussen voorbij. Meer foto’s en filmpjes? Word vriend van de commissie Vorming op Facebook en spot je vrienden op de cursusfoto’s! Vanaf eind augustus vind je alle nieuwe data en inschrijflinks op chiro.be/vorming.

Gratis op Krinkel? Krinkel is het massabivak voor Chiroleiding en aspi’s van 25 tot 30 augustus in Merksplas. Krinkel wordt om de vier jaar georganiseerd en er gaan telkens meer dan 3000 Chiromensen mee. Gelukkig voor jou telt Krinkel als Chirovorming. Je kunt er geen attest van animator of hoofdanimator mee behalen, maar je krijgt wel een bewijs van deelname. Daarmee kun je bij je gemeente (een deel van) de deelnamekosten terugbetaald krijgen. Meer? Check krinkel.chiro.be.

eer Chiro buiten de leidingstent! Je bent al een aantal jaar leiding en denkt eraan om te stoppen? Of je wilt gewoon nog veel meer Chiro in je leven? Na of naast je leidingsploeg kun je ook in het gewest, het verbond of een nationale ploeg stappen. Blader door de vacaturekrant en kies je favoriete ploeg op chiro.be/ ikwilmeer! Eens je in zo’n kaderploeg meedraait, kun je ook de Kaderinleidingscursussen (KIC’s) volgen om je instructeursattest te halen. Het KIC-traject bestaat uit drie weekends. KIC 1 en 2 mag je in willekeurige volgorde volgen. Je sluit af met KIC 3, een weekend dat als stage telt, en dan ben je instructeur. Wil je mee op KIC? Vraag ernaar bij je gewest, verbond of nationale ploeg: je kunt vanaf eind augustus inschrijven. Weet je nog niet goed in welke ploeg je wilt meedraaien? Alle ploegen komen naar Krinkel en ontvangen je daar met open armen!

Cadeautip voor wereldvrienden: Wereldkamp!

Zin in een wereldse ervaring? Goesting om nog eens zelf op kamp te gaan als deelnemer? Ga mee op Wereldkamp! Tal van Chirofanaten gingen je voor en zijn er zeer enthousiast over. Je waant je op een festival, je proeft van de wereld in allerlei workshops en spelen. Op culinair vlak mag je dat ‘proeven van de wereld’ heel letterlijk nemen. Ondertussen maak je nieuwe internationale vrienden en geniet je samen van een prachtig zomerkamp. Het Wereldkamp wordt georganiseerd door de jongerenwerking van Broederlijk Delen. Het is dus geen Chirocursus. Je krijgt er wel een attest van deelname, waarmee je (een deel van) de inschrijvingskosten kunt terugvragen bij je gemeente. Er zijn ook nog enkele plaatsen om mee te gaan als begeleiding. Check www.wereldkamp.be en ga mee! Wie mag mee? Jongeren tussen 16 en 25 jaar! Wanneer & waar? 8-13 juli in de Hoge Rielen in Lichtaart Prijs? 120 euro (maaltijden, verzekering, verblijf inbegrepen) Inschrijven: www.wereldkamp.be

20 dubbelpunt MEI 2013


chiro.be/vorming

Voor alle Chirocursussen geldt: Inschrijven De snelste weg: kies je cursus op chiro.be/vorming, vul je gegevens in en klaar! Per mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, vegetariĂŤr of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus start). Zo weten de cursusploegen op tijd hoeveel materiaal en voedsel ze moeten voorzien, en krijg jij ook nog op tijd een deelnemersbrief met alle info. Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse cursus. Op elke cursus krijg je een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), krijg je (een deel van) de inschrijvingsprijs terugbetaald. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken. Enkel zo kom je aan voldoende vormingsuren om een attest te kunnen behalen.

chiro.be/vorming = inschrijven voor een cursus vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming cursus@chiro.be = inschrijven voor een cursus attesten@chiro.be = info over attesten en cursusadministratie Wereldkamp in de Hoge Rielen

Juli 27

28

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

AUGUSTUS 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Krinkel op de Landloperskolonie in Merksplas

dubbelpunt MEI 2013 21

31


ribbels

Knibbel, knabbel, knuisje, de ribbe Snoepjes en sprookjes zijn twee begrippen die perfect passen bij de ribbels. Voeg de twee samen en je hebt een top-Chirodag. Duik met je leden in de wereld van Hans en Grietje en bouw samen met hen een peperkoekenhuisje uit karton en met echt snoep. Naast het huisje zorg je ook voor een tunnel, want Hans en Grietje moeten kunnen vluchten voor de heks. Bouw in het eerste deel van de namiddag samen aan het huisje, na het vieruurtje kunnen ze daar dan in spelen Je kunt ook andere afdelingen uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen in jullie zelfgebouwde huis.

huisje gaan maken waar ze achteraf van mogen proeven. Om zo’n huisje te bouwen, hebben jullie natuurlijk snoep en wafels nodig. Die liggen verspreid over het terrein. Laat de ribbels zo snel mogelijk alle snoep en wafels naar het lokaal brengen, zodat ze kunnen beginnen bouwen.

Materiaallijst

Het peperkoekenhuisje bouwen

Maak er een levensgroot huis van. Daarvoor heb je natuurlijk veel karton en veel snoep nodig. Ga op tijd op zoek naar grote stukken karton. Misschien kun je daarvoor langsgaan bij lokale handelaars? Voor het snoepgoed kun je als basis wafels en peperkoek gebruiken, voor de versiering zijn kersensnoepjes, zure matten, colaflesjes, kikkertjes en andere kleurrijke varianten leuk. Je kunt je leden ook een briefje meegeven om allemaal een klein beetje snoep mee te brengen.

Leg al het materiaal, behalve de snoepjes en wafels, klaar in het lokaal. Vertel de leden dat jullie een peperkoeken-

Schets op voorhand de vorm van het peperkoekenhuisje, teken de stukken

OO Veel grote stukken karton OO Veel wafels en snoepjes OO Bloemsuiker en water OO Doeken OO Sprookje over Hans en Grietje

Uitnodiging

Geef je ribbels een briefje mee naar huis waarmee je ze warm maakt voor de Hans-en-Grietje-sprookjesnamiddag. Vraag hen om enkele snoepjes mee te nemen, die je dan kunt gebruiken voor de bouw van het huis.

22 dubbelpunt MEI 2013

Onthaal

Ontvang je ribbels verkleed als Hans en Grietje. Hang in het lokaal beelden op uit het sprookje, zodat je leden er tijdens het bouwen inspiratie uit kunnen halen. Ga met je ribbels in een kring zitten, vraag hen wie het verhaal al kent en wat ze er nog over weten.

Activiteit


ribbels

els bouwen een peperkoekenhuisje op karton, en snij ze eventueel ook al uit. Bedek het karton met bakpapier, waarop je dan al het snoep kunt prikken of lijmen. Gebruik zeker bakpapier, anders eten je ribbels misschien ook delen van het karton op en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als eetbare lijm gebruik je een mengsel van water en bloemsuiker. Geef je ribbels in groepjes van twee of drie een wand van het huis, wat wafels, snoep en eetbare lijm. Leg de wand op de grond, zodat het lijmen en prikken van het snoepgoed makkelijk gaat. Zet het huisje pas in elkaar als al het snoep stevig tegen de wand plakt. Als het huisje klaar is, kunnen de ribbels al eens een kijkje nemen.

De ontsnapping Maar nu missen we nog één ding: de ontsnappingstunnel. Hans en Grietje moeten kunnen vluchten van de heks, en via een tunnel kunnen ze terug in de gewone wereld geraken. Als je nog karton over hebt, kun je dat gebruiken.

Zo niet, dan gebruik je enkele stoelen of tafels en doeken. Terwijl je aan de tunnel bouwt, kan één iemand van de leiding wegsluipen om zich te verkleden als heks. Wanneer alles af is, ga je met je ribbels in het huisje zitten en lees je het sprookje van Hans en Grietje voor. Op het einde verschijnt de heks op het toneel en speel je de scène van de ontsnapping na: alle ribbels vluchten uit het peperkoekenhuisje door de tunnel. Hansje is kunnen ontsnappen, maar de heks was Grietje te snel af. Zij zit dus nog vast bij de heks!

De heks wegjagen Stuur je ribbels op pad om hout te gaan verzamelen. We bouwen een brandstapel om de heks te verdrijven! Maar het hulpje van de heks komt de ribbels achterna. Als je door het hulpje getikt wordt, moet je 10 seconden blijven stilstaan. Als jullie met veel ribbels zijn, kun je ook met afvalspelletjes werken zoals zakdoekleggen en stoelendans.

De ribbels die afvallen, moeten dan hout gaan sprokkelen. Als je genoeg hout verzameld hebt, ga je terug naar het peperkoekenhuisje, waar de heks Grietje nog altijd vasthoudt. Daarvoor moeten de ribbels door ‘het betoverde bos’, waar ze een parcours van obstakels moeten trotseren. Bouw een parcours met een evenwichtsbalk, autobanden, een lage apenbrug, enz. Als je terug bent aan het huisje bouw je aan de brandstapel. Als de heks dat ziet, zet ze het op een lopen. Ze wil niet levend verbrand worden! Exit boze heks dus. Joepie! Grietje is nu ook vrij, en de ribbels mogen nagenieten van hun avontuur door lekker te smullen van het huisje. Extra: Na het vieruurtje kunnen de ribbels hun fantasie de vrije loop laten, en zelf het sprookje naspelen. Misschien kunnen de andere afdelingen wel komen kijken naar hun schouwspel.

dubbelpunt MEI 2013 23


Speelclub

Tralaladities Hoe was het vroeger in de Chiro? Anders dan nu, in elk geval. En dat zullen de speelclubbers na dit spel geweten hebben. Maar voor ze teruggaan naar de tijd van toen, moeten ze enkele ‘kreten’ vanbuiten leren die vroeger in de Chiro gebruikt werden. Chiro was vroeger namelijk veel serieuzer. Enkele gebaren van de leiding, en de leden wisten al hoe en waar ze moesten verzamelen. Dat zullen je speelclubbers tijdens dit spel ook moeten doen. Leer dus alvast met je armen te zwaaien!

Kreten en gebaren

De spelletjes

Kreten bij de meisjes

Tweelingen Spelverloop: Alle speelclubbers, be-

De spelletjes speel je telkens in twee ploegen: de jongens tegen de meisjes. Als je geen gemengde afdeling hebt, noem dan één ploeg ‘de jongens’, de andere ‘de meisjes’. Vroeger was namelijk niet alleen de school, maar ook de Chiro gescheiden. De kans is groot dat dat ook in jouw Chirogroep zo was. Tijdens het spel hou je de puntentelling bij, en zorg je ervoor dat jongens en meisjes op het einde gelijk scoren. Op die manier geef je je leden mee dat jongens en meisjes evenwaardig zijn.

halve twee, staan geblinddoekt in een kring op ongeveer één meter afstand van elkaar. De twee in het midden vormen een tweeling: ze geven elkaar de hand, en hun benen zijn aan elkaar gebonden - bind het rechterbeen van de ene vast aan het linker van de andere. Op die manier moeten ze uit de kring proberen te ontsnappen, zonder getikt te worden. Lukt hen dat, dan komen ze door een andere opening terug binnen. Als ze daarin slagen, verdienen ze een punt. Wissel af tussen een vrouwelijke en een mannelijke tweeling.

Voor ‘t Goede (leiding) Klaar (leden)

Kreten bij de jongens Tot strijden (leiding) Bereid! (leden)

Gebaren Handen op heupen: vierkantformatie Op en neer zwaaien met handen: kring Armen op schouderhoogte spreiden: halve kring Armen voorwaarts uitsteken: op een rij achter elkaar Armen horizontaal spreiden: op een rij naast elkaar Laat je leden in de loop van de namiddag de kreet een paar keer roepen, en gebruik de gebaren om hen in een kring of op een rij te krijgen. Eerst voldoende oefenen, natuurlijk!

Ooievaars en kikkers

Terrein: Teken twee evenwijdige lijnen op ongeveer tien meter afstand van elkaar. Spelverloop: Alle speelclubbers (de kikkers), behalve één jongen en één meisje, nemen plaats achter een lijn. De ‘eenzame’ speelclubbers zijn ooievaars en staan op één been op twee meter afstand achter de kikkers. Op het fluitsignaal proberen de kikkers al springend de overkant van het water te bereiken. De ooievaars proberen er zoveel mogelijk te tikken, maar mogen zich maar op één been voortbewegen. Ze mogen onderweg wel van been verwisselen. Omdat het redelijk vermoeiend is om zo de kikkers te tikken, wissel je het beste snel af. Wie in totaal de meeste kikkers kan tikken, wint het spel.

Vergif Spelmateriaal: Een bus verf of een ander voorwerp dat vergif moet voorstellen. Spelverloop: De spelers staan in een kring, met in het midden de bus vergif. Alle speelclubbers geven elkaar de hand, en proberen de ‘andere sekse’ uit te roeien door hen tegen het vergif te duwen. Wie het vergif aanraakt of de kring verbreekt, valt uit.

24 dubbelpunt MEI 2013

Ik zeg! Spelverloop: Ga voor je speelclubbers staan, en beveel hen als een legercommandant om bepaalde bewegingen te doen. Je leden mogen de bevolen bewegingen pas nadoen als je begon met “Ik zeg” en na het bevel “Mars”. Bijvoorbeeld: “Ik zeg: knieën buigen, mars.” Pas na het volledige bevel mogen ze de beweging uitvoeren. Wie te vroeg of te laat beweegt, verliest een leven. Wie als laatste overblijft, wint – met zijn of haar ploeg – het spel.


speelclub

dubbelpunt MEI 2013 25


RAKWI

Op bezoek bij ... de oma en Stel: je moet elk weekend, net voor je naar de Chiro gaat, op grootouderbezoek. Het is natuurlijk wel leuk bij oma en opa, maar élk weekend?! Pfff, dat wordt toch echt saai. Hoe je dat verhelpt? Door de voordelen van dat verplichte bezoekje te combineren met het tofste moment van de week. Dan krijg je namelijk een echte bomma-en-bompa-Chironamiddag. Inclusief de bijbehorende lekkernijen en natte zoenen! Oma's en opa's in de Chiro Verkleed je als een echte oma of opa. Hoe meer je als leiding opgaat in die rol, hoe 'echter' het zal overkomen. Rakwi's doen zich graag nogal volwassen voor, maar stiekem zijn ze heel grote fans van hun grootouders. Verwelkom iedereen met een dikke natte zoen en loop de hele tijd te klagen en zagen over 'de goede ouwe tijd'. Ga nog een stapje verder en bespuit zo nu en dan je leden met een zwaar geurend parfum. Zo lopen ze de hele namiddag rond met een echte bommageur. Tip: Om het allemaal nog authentieker te maken, kun je een echte oma of opa vragen om langs te komen. Dat is ideaal wanneer je met weinig leiding bent. Het spel leiden zal nog nooit zo gemakkelijk geweest zijn. Zorg wel dat je goede afspraken maakt met de oma of opa in kwestie. Kusjestijd De aankomst bij de grootouders gaat altijd gepaard met kussen. Maar meestal denk je dan in jezelf: “Eikes, weer zo'n vieze natte kus”. Hieronder een aantal suggesties voor een leukere versie van zo'n smakkerd. 1. Een kaart doorgeven met je lippen. Het is de bedoeling dat de leden in een cirkel of rij gaan staan, en dan via hun lippen een kaart doorgeven. Hoe doen ze dat? Door de kaart tegen hun lippen aan te zuigen. Zijn hun lippen nat, dan gaat het net iets beter. Voor de laatste is dat daarentegen misschien wel minder plezant. 2. Zwoele Lisa. Variant op dikke Bertha. Baken een veld af en zet een of meerdere rakwi's in het midden. De rest van de ploeg staat langs één kant van het veld, en probeert over te lopen. In plaats van elkaar op te heffen, moeten ze een zoen geven op de wang. Lippenstift maakt dit spel nog leuker. Ben je gekust? Dan sta je mee in het midden van het veld. 3. Tikkertje-kus. In plaats van te tikken moet je kussen. Lippenstift maakt ook dit spel nog leuker.

26 dubbelpunt MEI 2013

Koffieklets Tijd om het weer wat rustiger aan te doen. Als je zo oud bent, kun je niet lang actief spelen. En uiteindelijk gaat er niets boven een gezellige koffieklets met thee, warme chocomelk of ander lekkers. Vergeet ook de koekjes niet, zelfs al is het nog geen tijd voor het vieruurtje. Bij oma en opa wordt er nu eenmaal altijd gesnoept. Dit is het ideale moment om je rakwi's iets over hun grootouders te laten vertellen. Dat kan een straf verhaal uit het verleden zijn, een verhaal over hun vorige bezoekje, een grappige anekdote of nog iets anders. Spelletjes spelen Kaarten, typisch voor bomma's en bompa's. Steek de kaartspelletjes in een nieuw jasje en ook 'de jeugd van tegenwoordig' amuseert er zich te pletter mee. Levend stronten. Zet je leden in een kring op een bepaalde afstand van elkaar. Ze krijgen elk vier kaarten. Op het afgesproken signaal moeten ze één kaart afleggen, en doorschuiven naar de volgende plek. Als iemand vier dezelfde kaarten heeft, gaat hij of zij in het midden van de kring liggen. De rest volgt zo snel mogelijk, en gaat erbovenop liggen. Wie bovenaan ligt – en dus laatst was – krijgt een stront (lees: een kaart van de stapel). Op het einde van het spel tel je al je stronten op. Degene met de minste stronten wint. Wees creatief en vorm ook andere kaartspelen om tot groepsspelen. Ook spelletjes als scrabble, rummikub en boggle kunnen heel plezant zijn. Familiebezoek Tijd voor een groot spel met alle neven en nichten. Zoek een andere afdeling om samen een actief spel te spelen. Klassiekers als voetbal, verstoppertje-kiekeboe en balleke-stamp zijn altijd plezant om nog eens te doen.

Tip: Wil je extra uitleg over een spel of extra inspiratie? Kijk dan zeker eens op chiro.be/spelendatabank. Wandelen Wandelen kan enorm saai lijken, maar voor oudere mensen is het een echte uitdaging. Geef je leden lichamelijke kwaaltjes en bijbehorende gevolgen: ogen die niet goed meer werken, wandelen met een stok, doofheid, manken met één been, voorovergebogen lopen, arm in arm, enzovoort. Is wandelen nog altijd saai? Val ondertussen als leiding niet uit je rol. Extraatjes die je kunt gebruiken zijn verkleinwoordjes, verkeerde namen, koosnaampjes, enzovoort. Heb je een echte oma of opa ingeschakeld, dan neemt hij of zij natuurlijk die taak op zich. Lekkernijen Tijd voor het vieruurtje, en wat is er lekkerder dan pannenkoeken? Je rakwi's moeten wel eerst op zoek naar de ingrediënten. De huishoudhulp is namelijk inkopen gaan doen, maar jullie (oma en opa) zijn vergeten waar ze die heeft gelegd. De ouderdom, nietwaar? Je rakwi's moeten nu een sms'je typen naar de huishoudhulp, want jullie kunnen dat niet. Laat je leden uitleggen hoe het moet, en hou je als oma en opa echt van de domme, alsof je nog nooit een gsm hebt gezien. Pas de namen in je gsm aan, en stuur een sms naar je medeleiding, die de vindplaats kan terugsturen in naam van de huishoudhulp. Ook voor het openen en lezen van het sms'je is de hulp van de rakwi's meer dan welkom. Grootouders zijn nog niet zo vertrouwd met de sms-taal. Bijvoorbeeld: vr = voor, grtz = groetjes, enzovoort. Voorzie genoeg elektrische vuurtjes, en pannen en potten, zodat iedereen kan helpen. Zijn jullie met te veel? Dan kun je in shiften werken, of hen laten kiezen uit alternatieven. Let wel altijd op de veiligheid.


RAKWI

de opa!

Zonder tanden Kun jij iemand verstaan die geen tanden heeft? Laat je rakwi's woorden, zinnen of spreekwoorden raden wanneer iemand ze zonder tanden (lees: de tanden helemaal bedekt met de lippen) uitspreekt. Pret verzekerd!

Ondertussen vertel je een verhaal voor het slapengaan of zing je liedjes die jouw grootouders vroeger voor jou zongen. Heb je een echte oma of opa ingeschakeld, dan kan die nog eens een hele hoop kleinkinderen onderstoppen.

Bedtijd Speel het spel ‘dode vis’. Iedereen zit, ligt of staat, maar moet bewegingloos kunnen blijven gedurende lange tijd. Eén persoon is de 'tikker'. Wanneer die "dode vis" roept, mag je niet meer bewegen. Doe je dat toch, en de tikker ziet dat, dan roept hij of zij je naam. Jij bent vanaf dan de tikker. Het spel begint opnieuw wanneer de nieuwe tikker "dode vis" roept.

Extra tijd? Heb je nog wat extra tijd om te vullen? Speel dan nog andere spelletjes die typisch zijn voor bij de grootouders. Bijvoorbeeld: 1. Feestdagen. Laat ze een nieuwjaarsbrief schrijven 2. Moestuintje. Leg een tuintje aan en plant wat zaden, bloemen en kruiden. 3. Traagheid. Laat hen alles herhalen wat

ze zeggen, je hoort hen namelijk niet zo goed. Herhaal alles ook zelf, want je bent vergeten dat je het hebt gezegd. Of speel spelletjes gewoon nog eens. En nog eens.

dubbelpunt MEI 2013 27


tito

Thinking outside of the box Tradities, ze bestaan overal: in elk land, in elke provincie, in elke stad of gemeente, in elk dorp. Denk maar aan festivals die elk jaar plaatsvinden, dorpsfeesten, eetfestijnen, en de jaarlijkse wafelenbak. Ook in de Chiro vind je ze: de formatie, mosselfeesten, vrije podia, het bivak, het kampvuur, en de traditionele Chirospelen niet te vergeten. Wij penden ze voor jullie neer, met telkens een of meerdere variatiemogelijkheden. Thinking outside of the box, that’s our motto! Strijd om de vod

Verdeel je tito’s in twee ploegen, en zet die aan weerszijden van een afgebakend terrein. In het midden van het terrein ligt een vod. Per ploeg geef je je tito’s nummers van 1 tot x (het aantal leden per ploeg). Daarna roep je telkens een nummer af. De tito’s met dat nummer lopen naar het midden en proberen de vod naar hun kamp te brengen. Als dat lukt, verdien je een punt. Als de ene tito de vod vast heeft, dan kan hij of zij door de andere tito getikt worden. Als je getikt wordt, dan krijgt je tegenstander een punt. Om het moeilijker te maken, kun je je tito’s een heel parcours laten afleggen voor ze bij de vod geraken. Variatie: Levend lijk In plaats van een vod leg je een levend lijk – een tito – in het midden van het terrein. Het komt er dan op aan de tito over je eigen lijn te trekken. Tip: Je kunt de nummers vervangen door kleuren, dieren of letters.

Pang

De tito’s staan in een grote cirkel. Eentje staat met de ogen dicht in het midden en draait rond. Op een gegeven moment stopt die tito met ronddraaien. Hij of zij doet de ogen open, wijst degene aan die voor hem of haar staat, en noemt die tito bij naam. De bij naam genoemde tito gaat gehurkt zitten. De twee buren draaien rond hun as, en ze proberen om het eerst op elkaar te schieten en ‘Pang!’ te roepen. De gehurkte tito staat weer recht en degene die neergeschoten werd, gaat zitten. Hij of zij is dood. De laatste twee tito’s die overblijven, gaan met hun rug tegen elkaar staan.

28 dubbelpunt MEI 2013

Degene die in het midden stond, telt nu luidop tot zeven. De twee tito’s zetten daarbij telkens een stap naar voren. Bij zeven draaien ze zich zo snel mogelijk om, schieten ze op elkaar en roepen ze ‘pang’. Wie eerst is, wint. Variatie: Bazooka bazooka De tito’s staan in een grote cirkel, één tito in het midden draait rond. In plaats van iemand aan te duiden bij naam, roept hij of zij ‘bazooka’ naar iemand in de kring. De aangeduide tito gaat gehurkt zitten. Drie tito’s aan weerskanten van de gehurkte speler werken samen en maken een bazooka. Dat doen ze door met z’n tweeën een stoeltje te maken en de derde tito daarop te dragen, plat op de buik. Dan draaien beide teams zo snel mogelijk rond hun as en het team dat als eerste rond is, op het andere team schiet en ‘bazooka’ roept, wint. Het team dat uitvalt, gaat op de grond zitten. De gehurkte tito staat opnieuw recht. Als er maar zes tito’s of minder overblijven, dan ga je over naar het klassieke spel ‘pang’ zoals hierboven beschreven.

Tikkertje

In je titogroep is er één tikker, de anderen zijn de mogelijke slachtoffers. Wie getikt wordt, is de nieuwe tikker. Variatie: Zeeuwen Zeeuwen is een actief tikkerspel. Je speelt het rond een kerk, de lokalen, enz. De tikker draagt voor de duidelijkheid een hoofddeksel. De andere spelers lopen in wijzerzin rondjes, bijvoorbeeld rond de kerk. De moeilijkheid voor de tikker is dat je alleen tito’s mag tikken die zich vóór je bevinden. Wie getikt is, wordt de nieuwe tikker.

Variatie: J.F. Kennedy- spel Duid één John en vier bodyguards aan. De andere tito’s zijn criminelen die ‘den John’ willen doden. De bodyguards proberen ‘den John’ veilig over te brengen van punt A naar punt B, maar over het hele traject verschuilen de criminelen zich. Zij kunnen de bodyguards en ‘den John’ doden door hen te raken met tennisballen. De criminelen worden uitgeschakeld als ze door de bodyguards gezien worden. Als ‘den John’ veilig op punt B aangekomen is, eindigt het spel.

Honkbal

Baken een terrein af met honken (kegels), en verdeel je tito’s in twee ploegen. Eén ploeg is aan slag, de andere staat in het veld. De speler die aan slag is, heeft drie pogingen om met een honkbalknuppel of een tennisracket de bal zo ver mogelijk het veld in te slaan. Als dat lukt, loopt hij of zij rond de honken. De veldploeg probeert ondertussen zo snel mogelijk de bal weer bij de werper te krijgen. Die blaast op een fluitje wanneer dat gelukt is, de lopende speler moet dan stoppen en terugkeren naar de laatst gepasseerde honk. Na drie fouten (uitgelopen tito’s of vangballen) wisselen de ploegen van plaats. Bij binnenlopen in één ruk (home run) krijgt je ploeg drie punten, bij het binnenkomen na een tussenstop krijg je één punt. Variatie: Levend honkbal Honkbal waarbij de bal vervangen wordt door een tito. Er zijn dus telkens twee tito’s van de slaggroep aan zet: een van hen is de loper, de andere gaat door voor bal. Op het moment dat ‘de bal’ vertrokken is met lopen in het veld,


tito

be original

probeert de loper zo snel mogelijk rond de honken te lopen. De groep in het veld moet ‘de bal’ proberen te pakken en op te heffen. Wanneer de bal van de grond geweest is, fluit de leiding, waarna de loper moet stoppen. Het spel gaat door tot iedereen zowel bal als loper geweest is. Het puntensysteem is hetzelfde als dat van klassiek honkbal.

Variatie: Twisterhonkbal Gewoon honkbal, maar de honken zijn vervangen door kommen met daarin verschillende kleuren verf. Bij elke kom ligt een kaartje met een lichaamsdeel op. Het is de bedoeling dat de loper telkens dat lichaamsdeel in de verf steekt en dan pas doorloopt.

Tip! Je kunt verschillende spelletjes nieuw leven inblazen. Dat kun je doen door het terrein te veranderen, het nodige materiaal aan te passen aan het thema, enz. Gebruik je creativiteit!

dubbelpunt MEI 2013 29


keti

Tradities onder de blauwe Wie eet elke zondagochtend pistoletjes als ontbijt? En wie gaat elke zomer voor twee weken naar Frankrijk met het gezin? Leer de tradities van je leden kennen, door traditionele, old school Chirospelletjes te spelen. Op het einde van het spel maken de keti’s een supercoole slavenwagen die mee kan op kamp. Het slavenspel Het wordt een namiddagje ‘traditionele spelen’, maar die spelen zijn gekaderd in het grotere ‘slavenspel’. Dat gaat zo. De keti’s schrijven een traditie op waaraan zij zich thuis houden. Die papiertjes plooien ze dubbel, en ze stoppen ze in een pot. Niemand mag zijn of haar traditie aan de rest vertellen. De leiding leest alle tradities twee keer voor, maar alleen in het begin van het spel! De leden moeten ze dan koppelen aan de juiste keti. Hoe? Door om de beurt iemand aan te spreken en te vragen of deze of gene traditie bij hem

30 dubbelpunt MEI 2013

of haar hoort. Het antwoord mag alleen ‘ja’ of ‘nee’ zijn. Als de vragende keti juist geraden heeft, wordt de andere persoon zijn of haar slaaf, en zijn ze met z’n tweeën om van de rest van de leden hun tradities te raden. Als je de traditie wilt raden van iemand met slaven moet je ook die van de slaven juist hebben. Als dat lukt, kun je hen allemaal inlijven als slaaf.

De slavenwagen in aanmaak Dat raden van tradities doe je best in rondes van bijvoorbeeld drie minuten. Elke ‘raadronde’ wordt dan doorbroken

door een klassiek Chirospel. Het ene spel is voordeliger als je met weinig slaven bent, het andere is dan weer makkelijker als je veel hulp hebt. De slavengroepen spelen als één persoon: als één keti afvalt, valt de hele groep af, en als er gelopen moet worden, loopt heel de groep. Als een meester met slaven een spel wint, krijgen ze materialen om een slavenwagen te bouwen. De leiding kiest zelf welk materiaal ze sowieso krijgen (bijvoorbeeld schroevendraaiers, verf, enz.) en wat er gewonnen moet worden. De slaventeams bouwen gedurende het


keti

e slaven

spel aan hun wagen, maar je kunt ook een ultiem constructie- en bouwmoment inlassen op het einde. De ploeg die iedereen als slaaf heeft ingelijfd en de graafste slavenwagen heeft gebouwd, wint.

Heb je veel slaven, dan kun je ze verdelen. In het midden tussen de meesters ligt een fietsband. Roep een nummer af. Van elk groepje loopt de speler die dat nummer heeft naar de fietsband. Ze kruipen erdoor en lopen om het eerste terug naar hun oorspronkelijke plaats.

Die ouwe getrouwe!

Spelen voordelig voor meesters met weinig slaven

Spelen voordelig voor meesters met veel slaven

begonnen, mag je je groepje in tweeën splitsen en in twee groepjes verder tikken. Degene die als laatste ongetikt achterblijft, wint. Ook leuk en voordelig voor de meesters met weinig slaven: 1-2-3 piano en verstoppertje kiekeboe.

Spelen voordelig voor iedereen

Dag madam: Neem een spel kaarten – je kiest zelf of je alle kaarten gebruikt of niet. Aan alle kaarten koppel je een opdracht. Bijvoorbeeld: bij een dame moet je “dag madam” roepen, bij een heer moet je rechtstaan en salueren zoals in het leger, bij een tien loop je om het eerst rond een afgesproken boom, enz. Het is de bedoeling dat je de opdracht zo snel mogelijk uitvoert wanneer er een kaart omgedraaid is. Wie laatst is, of iets fout deed, verliest en krijgt de kaart als straf. De meester met de meeste kaarten op het einde van het spel, heeft verloren.

Mijnenveger: Leg verspreid over een afgebakend veld verschillende papieren. Het is de bedoeling dat je leden een veilige route vinden naar de overkant door op de papieren te lopen. Maar niet alle papieren zijn veilige stapstenen. Op sommige staat op de achterkant een mijn getekend. De meesters draaien dus om beurten een papier om, en ofwel kunnen ze dan verder, ofwel liggen ze eruit. Je moet beginnen met de papieren die voor je liggen, en zo telkens een aansluitend papier kiezen en je een weg banen.

Touwtrekken: Laat je leden een partijtje touwtrekken. Om te beslissen wie tegenover wie komt te staan, kun je spelkaarten gebruiken. Neem voor elke speler (maar dat kan dus ook een groepje zijn) een kaart. Schud de kaarten en laat je leden er eentje trekken, zo weten ze tegen wie ze uitkomen. De winnaar van elke touwtrekmatch krijgt materialen.

Dikke pik: Alle keti’s staan achter een lijn, enkele tientallen meters verder staat een leid(st)er met de benen open. Bij het fluitsignaal probeert iedereen om het snelst onder de open benen door te glippen. Wie er als laatste onderdoor kruipt, verliest. Meesters met veel slaven moeten er dus voor zorgen dat ook hun slaven niet als laatste eindigen, anders verliezen ze ook. Wie verloren heeft, gaat achter de leid(st)er staan met de benen open. Speel tot er maar één meester overblijft.

Bingo: Elke meester heeft een kaartje met nummers (je kunt hiervoor ook een echt bingokaartje gebruiken). De spelleiding roept nummers af. Als je die nummers op je kaartje hebt staan, mag je ze aanduiden. Als alle cijfers op je kaartje afgeroepen zijn, moet je luid ‘bingo’ roepen en heb je gewonnen.

Vette haas: Alle meesters staan met hun slaven verspreid over het veld, en iedereen krijgt enkele nummers toegewezen. Bepaal aan de hand van het aantal meesters hoeveel nummers je nodig hebt. Als je een meester bent zonder slaven, moet je dus veel nummers tegelijkertijd zijn.

Tikkertje slinger: Wie getikt wordt, moet een slinger vormen met de tikker. De meesters die slaven hebben, moeten sowieso al een slinger vormen met hun slaven, en zijn dus een makkelijker doelwit. Als je het dubbel van het aantal spelers hebt aangetikt waarmee je bent

Pictionary: Teken een voorwerp, de keti’s moeten zo snel mogelijk raden wat er getekend wordt. Wie meer slaven heeft, heeft meer hulp. En wie met zijn of haar slavengroep wint, krijgt ook nog eens materiaal voor de slavenwagen. Quiz: Stel een paar vragen waarop de leden om het snelst het juiste antwoord moeten geven. Uitdagingen: Geef je leden uitdagingen zoals om het hoogst een streepje zetten op de muur, om het snelst een liter water opdrinken, enz. Zorg er telkens voor dat je met meer slaven meer voordeel hebt.

Om het langst je adem inhouden: Voorzie voor elk lid een kom of plastieken badje met water. Het is de bedoeling dat iedereen tegelijkertijd hun hoofd in het water steekt en om het langste onder water blijft. Degene die als laatste naar adem moet komen happen, wint. Maar opgelet: als je in een groepje slaven zit, ben je eraan zodra de eerste van je groepje bovenkomt.

dubbelpunt MEI 2013 31


aspi

Wie Wordt de nieuWe paus? Het Vaticaan is dringend op zoek naar een nieuwe leider voor de katholieke Kerk. De kardinalen van het conclaaf hebben besloten om eens zot te doen. Ze willen de zoektocht naar de nieuwe paus namelijk in het format gieten van een commercieel televisieprogramma. Niemand minder dan Paul Jambers zal de presentatie op zich nemen.

En niemand minder dan de aspi's zijn geselecteerd om de nieuwe paus te leveren. Wanneer de Chironamiddag van start gaat, wacht Paul Jambers de aspi's op, en schotelt hij hen enkele pauselijke opdrachten voor. Het wordt een echte afvalrace. Na enkele opdrachten volgt er telkens een strijdersronde. De aspi's met een vrijstelling - die kunnen ze verdienen door de opdrachten te winnen - mogen dan stemmen op hun favoriete deelnemer. Wie de strijdersronde niet overleeft, moet er alles aan doen om opnieuw in het spel te geraken. Dat doe je door een volgende opdracht te winnen. Tip! Je kunt al je leden een officiële uitnodiging sturen, en hen vragen om zich als non of pater te verkleden.

Opdracht 1: Naamkeuze

Als eerste opdracht moeten alle leden een nieuwe naam zoeken. Deze naam moet katholieke roots hebben, maar originaliteit is ook belangrijk. Petrus, Pius, Johannes-Paulus of Benedictus komen niet meer in aanmerking. Daarnaast verklaren de aspi's waarom ze voor die naam kozen. De aspi met de beste en origineelste naam krijgt een vrijstelling voor de strijdersronde.

Strijdersronde 1 Enkel de aspi's die een vrijstelling hebben, kunnen stemmen. Als je geen vrijstelling hebt, kun je alleen maar hopen dat je veel stemmen verzamelt. De aspi's zonder vrijstelling of stemmen vallen af. Ze kunnen wel hun plaatsje terugverdienen door tijdens de volgende ronde een opdracht te winnen. Als er veel afvallers zijn, valt Paul Jambers ook om te kopen. (Leiding, profiteer daar maar eens van!)

Opdracht 4: De Messias

Onze Kerk heeft dringend nieuwe aanhangers nodig. Op het terrein bevinden zich een hoop ongelovigen. Overtuig per twee zoveel mogelijk personen om zich aan te sluiten bij het katholieke geloof. Dat doe je door namen en handtekeningen van die personen te bemachtigen. Het groepje met de meeste unieke handtekeningen krijgt de vrijstelling.

Opdracht 5: Psalmen zingen

Opdracht 2: Ora et labora

Bid en werk. Een kerkelijke leider moet kunnen bidden als geen ander en dat willen wij aan de hand van deze opdracht testen. Elke deelnemer krijgt een onderwerp opgelegd, en binnen dat thema moet hij of zij een gebed verzinnen. Het beste gebed wint. Onderwerpen: - Kaalheid - Monogamie - Celibaat - Onbevlekte ontvangenis - Stoelgang - Criminaliteit - Lust - Voetschimmel - Appendix - Spataders - Chiro

Opdracht 3: Giga-wijwater-estafette

Er werd zojuist een noodoproep gelanceerd: de plaatselijke kerken zijn zonder wijwater gevallen. Gelukkig snelt onze toekomstige paus ter hulp. Door middel van buizen moet het wijwater uit het centrale vat naar de behoeftige kerken (een bekertje) gestuurd worden. Verdeel je aspi's in groepjes van twee. Het groepje dat het snelst zijn beker weet te vullen, wint een vrijstelling.

32 dubbelpunt MEI 2013

In de bijbel zijn tal van psalmen te vinden. Kies er eentje uit. Een van de aspi's zet zich vooraan in de rij met de bijbel in de hand. Die aspi zingt het eerste vers voor, de anderen zingen het na. Vervolgens leest de volgende aspi het daaropvolgende vers voor, de rest zingt het wederom na. Ga zo verder tot iedereen aan de beurt geweest is. Wie lacht, speelt zijn of haar vrijstelling kwijt. Strijdersronde 2 Opnieuw moeten alle aspi's die nog geen vrijstelling hebben zoveel mogelijk stemmen verzamelen. De aspi's die tijdens de vorige ronde uitvielen en nu wel een vrijstelling bemachtigden, mogen die niet inzetten. De aspi's die tijdens de vorige ronde uitvielen én nog altijd niet in het spel geraakten, krijgen nu een extra opdracht om hun plaatsje in het tv-programma te verdienen. Die opdracht mogen de aspi's mét vrijstelling kiezen.


aspi

? Opdracht 6: De Misviering

Verdeel de aspi's in twee groepen. Elke groep moet een misviering voorbereiden, die ze daarna ook voordragen. Paul Jambers beslist welke de beste is. Iedereen van die groep krijgt een vrijstelling.

Opdracht 7: Duiveluitdrijving

Tijd voor de dagelijkse dosis duiveluitdrijving. De paus krijgt namelijk vaak te maken met bezetenen. Het is zijn taak die mensen te verlossen van hun vloek. Wie kan op een overtuigende manier de duivel verdrijven? Die krijgt een vrijstelling.

Strijdersronde 3 Alle aspi's die nog geen vrijstelling hebben, moeten zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Enkel de aspi's die een vrijstelling hebben, kunnen stemmen. Conclaaf Tot slot maken enkel de aspi's die nog in het spel zijn kans om paus te worden. Zij moeten de anderen overtuigen van hun pauselijke skills door een preek af te steken. Op het einde van het spel kiest Paul Jambers de nieuwe kerkelijke leider. Die wordt dan gezalfd en gehuldigd tot nieuwe paus. Met dank aan Ilke Poppe

dubbelpunt MEI 2013 33


extra: krinkelspel

MPD - Merksplas Pi Krinkel komt snel dichterbij. Alle Chiroploegen zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen daarvan. Op Krinkel is het de traditie dat er alleen maar steengoede activiteiten gespeeld worden. Al die spelen worden grondig voorbereid, getest, herwerkt en nog eens getest zodat enkel een topselectie overblijft. Dit spel haalde de selectie net niet. Maar omdat het wel nog altijd een knaller van een spel is, delen we het hier graag met jullie. Ideaal voor een namiddag op bivak. Terrein: Aantal spelers: Actiegraad: Inlevingsvermogen: Creativiteit:

Bos ± 16 (2 ploegen) 4/5 2/5 2/5

Doel

Twee ploegen zullen tegen elkaar strijden voor de titel van ‘best draaiende pizzeria van Merksplas’ (de plaatsnaam kun je natuurlijk makkelijk aanpassen). Ze behalen die titel door op het einde van het spel de grootste omzet voor te leggen. Die omzet (geld) verdienen ze door op tijd de juiste pizza te leveren bij de centrale begeleidingspost (zie verder).

34 dubbelpunt MEI 2013

Materiaal

✛ Pizzabodems met rode saus (5 per ploeg) ✛ Menukaart (2 stuks in een andere kleur) ✛ Afbeeldingen van soorten pizzabeleg (5 van elk per ploeg) – kaas, ham, champignons, ananas, gehakt, spinazie, enz. ✛ Afbakenlint ✛ Papieren/karton ✛ Stiften ✛ Geldbriefjes van 1, 2 en 5 euro ✛ Namen van pizza’s op A4'tjes

Voorbereiding

Baken een centrale begeleidingspost af – een cirkel van zo’n 5 meter doorsnede. De ploegen bouwen zelf een eigen pizzeria in het bos, op ongeveer 200 meter van elkaar. Terwijl de ploegen hun pizzeria prepareren, baken je een ‘ruilzone’ af. De lokale handelaar (iemand van de begeleiding) zoekt ook een plaatsje in het bos. Tijdens het spel bemant één iemand van de leiding de centrale post, één iemand de ruilzone, en één iemand


izza Delivery neemt de rol van lokale handelaar op zich die voor extra ingrediënten kan zorgen. Elke deelnemer mag altijd maar één ingrediënt op zak hebben. De rest wordt bewaard in de pizzeria. Alleen als ze net een ingrediënt verdienden, of wanneer ze er een ruilden, mogen ze er meerdere op zak hebben, maar die moeten ze direct naar de pizzeria brengen.

Speluitleg

De deelnemers moeten zoveel mogelijk pizza’s op tijd en correct afleveren bij de centrale post. Hoe doen ze dat?

De bestelling De leiding in de centrale post zal om de 15 minuten een nieuwe ‘bestelling’ plaatsen door de naam van één bepaalde pizza op te hangen. Die pizza wil hij of zij binnen de 15 minuten in het hoofdkwartier geleverd zien. Enkel dan betaalt de leiding ervoor. De prijs per pizza is afhankelijk van de prijs op het menu. Elke pizzeria (ploeg) krijgt bij aanvang van het spel een menukaart, vijf pizzabodems en wat ingrediënten mee. Op die menukaart staat wat je nodig hebt om de pizza’s te maken. Bijvoorbeeld: ✛ Funghi = 1 portie ui, 2 porties champignon, 1 portie kaas / kostprijs 7 euro ✛ Margherita = 2 porties kaas / kostprijs 4 euro ✛ Hawaï = 1 portie hesp, 1 portie ananas, 1 portie kaas / kostprijs 6 euro ✛ Royal = 1 portie gehakt, 1 portie kip, 1 portie champignon, 1 portie ananas, 1 portie kaas / kostprijs 10 euro Wanneer ze de juiste pizza binnen de 15 minuten afleveren, betaalt de begeleiding de kostprijs aan de leverancier. Wanneer beide ploegen op tijd en correct kunnen leveren, krijgen ze beiden de correcte prijs. Maar het is niet evident dat dat gebeurt, want de ingrediënten zijn niet allemaal even beschikbaar.

De levering Hoe weten de pizzeria’s nu of er een nieuwe bestelling is geplaatst? Zoals gezegd zal de begeleiding om de 15 minuten de naam van een nieuwe pizza ophangen. De pizzeria’s zullen dus krachten moeten uitsturen om die bestelling af te lezen. De spelers moeten hierbij tot de centrale post sluipen zonder herkend te worden door de leiding. Word je toch herkend? Dan moet je terug naar je pizzeria. Bestelling kunnen aflezen? Dan breng je ze zo snel mogelijk over aan je pizzeria. Daar kijk je welke ingrediënten je nodig hebt, en je plakt ze op een pizzabodem. Als hij volledig in orde is, dan mag er iemand de pizza gaan leveren. Opgelet: wanneer de pizza niet correct is (portie kaas vergeten bijvoorbeeld), dan verlies je alle andere ingrediënten en word je niet uitbetaald. De pizzeria’s moeten dus zeker zijn van hun stuk. Niet alle ingrediënten aanwezig? Dan kunnen de ploegen op drie manieren extra ingrediënten verdienen. 1. Ze gaan een rechtstreeks duel aan met iemand van de andere pizzeria. Elke deelnemer heeft immers altijd één ingrediënt op zak. Je kunt gaan voor 007, pizzagevecht (hanengevecht) of blad-steen-schaar. De winnaar krijgt het ingrediënt dat de andere op zak heeft. Beiden keren na het duel terug naar hun kamp. 2. Ruilen kan in de ‘ruilzone’, maar enkel als de ruilhandelaar aanwezig is. Een ruil start met slechts twee spelers in de cirkel, één van elk team. Zij kunnen ervoor kiezen om hun ingrediënten gewoon te wisselen. Maar wanneer er echte schaarste is, kan een van de ruilers ervoor kiezen om een extra teamgenoot in de cirkel te roepen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er twee porties kaas nodig zijn om een portie ananas te bemachtigen. Goed onderhandelen is hier dus de boodschap! 3. In ruil voor het uitvoeren van een kleine opdracht bij de lokale handelaar kun je ook een ingrediënt verkrijgen.

Voorbeelden van kleine opdrachten; quizje over pizza’s, Pizza Chinois (in plaats van Gardin Chinois), zo hoog mogelijk in een boom kruipen, vijf verschillende soorten bladeren verzamelen, raadsels, enz. Een opdracht die je alleen uitvoert brengt een ingrediënt op, in duo/trio kan het er twee opleveren. Het zal sowieso nodig zijn om extra ingrediënten te verdienen, aangezien een pizzeria de ingrediënten van de geleverde pizza’s niet terugkrijgt. De pizzabodem krijgen ze wel altijd terug.

Collectieve Pizza-Onderbreking Om de 30 minuten wordt er drie keer gefloten en is het tijd voor een CPO: Collectieve Pizza-Onderbreking. In een kleine groepsopdracht tegen elkaar kunnen er dan extra ingrediënten verdiend worden.

Tegenstander bedotten Opgelet! Verder is er nog één manier om de omzet van de andere pizzeria te verlagen. Wanneer het ene team erin slaagt om de menukaart van de andere pizzeria te stelen en tot bij de centrale post te brengen, dan wordt er €10 afgetrokken van de algemene omzet. Beide pizzeria’s mogen maar één keer andermans menu stelen in de loop van het spel. Bijvoorbeeld: team A heeft een eindsaldo van € 25, team B van € 20. Team B is er echter in geslaagd de menukaart van A te stelen en tot bij de centrale post te brengen, dus wordt A’s omzet verlaagd tot € 15.

Einde van het spel

Je bepaalt op voorhand hoe lang je spel zal duren, en dus hoeveel pizza’s je zult bestellen. 15 minuten nadat de laatste pizza besteld is, fluit je af. De ploeg met het meeste geld wint het spel!

dubbelpunt MEI 2013 35


leidingsploeg

Durf jij te v

Elke Chirogroep is uniek door vele kleine en grote tradities. Van de opening voor de werking tot de laatste avond op kamp: alles is doorspekt met gewoonten die vaak jaren teruggaan. En daar is niets mis mee, ze bepalen mee de eigenheid van je ploeg. Maar wat als die tradities niet meer haalbaar zijn? Omdat ze te duur zijn bijvoorbeeld, of omdat je leidingsploeg niet genoeg draagkracht heeft. Het moeilijkste aan tradities veranderen is misschien wel het besef dat je ze kan en mag veranderen. Maar het mag dus, en het kan!

36 dubbelpunt MEI 2013


leidingsploeg

veranderen? “Het Chirokamp valt altijd tussen 10 en 20 augustus” Chirokampen op het einde van de zomer durven weleens te overlappen met de 'tweede zit' en de blokperiode daarvoor, waardoor de getroffen leiding niet mee kan op kamp. Hebben jullie daar als ploeg al enkele jaren last van, dan kun je overwegen om de kampperiode aan te passen. Beslis dat goed op voorhand. Kampplaatsen leg je meestal enkele jaren van te voren vast. In het begin van het jaar beslissen dat je een andere datum wilt voor de zomer is dus niet haalbaar. Daarnaast is het belangrijk om dat nieuws op tijd onder de ouders te verspreiden. Als jullie al jaren eind augustus op bivak gaan, houden ouders daar rekening mee om hun eigen vakantie te plannen. Organiseren jullie ook nog andere activiteiten in de zomer, dan maak je best een nieuwe zomeragenda om te kijken waar alles het beste past. Op korte termijn brengt zo'n beslissing wel wat werk en extra planning mee, maar op langere termijn zorgt het waarschijnlijk voor een aangenamer bivak.

“De fuif maakt al jaren verlies”

“We organiseren te veel activiteiten” Jaarlijkse activiteiten worden vaak overgeërfd van de vorige leidingsploegen, en het is moeilijk ze in vraag te stellen. Maar als je ploeg dan plots wat kleiner wordt of er is wat minder tijd, dan kan een volle agenda wel zwaar beginnen wegen. Bekijk daarom bij de aanvang van je jaar jullie activiteiten en wat daar allemaal bij komt kijken. Neem niet zomaar de vorige agenda over, maar durf te schrappen, zodat het voor jullie ploeg doenbaar blijft. Een superdruk Chirojaar schrikt de leiding misschien af en kan, in de loop van het jaar, je goesting wel eens doen afnemen. Maar je kunt je evenementen natuurlijk ook zo aanpassen dat ze gemakkelijker haalbaar zijn.

Dat je mag en kan veranderen, betekent natuurlijk niet dat je meteen al je tradities overboord moet gooien. Integendeel, deze tradities zijn net speciaal voor jouw Chirowerking en maken die uniek. Maar sta er eens even bij stil en bepaal zelf met je ploeg achter welke tradities en gewoonten je je wilt blijven scharen.

Elke Chirogroep heeft meestal een vaste fuif, en vaak nog een aspifuif daarbovenop. Maar als de fuif al jaren verlies maakt, blijf je ze dan organiseren? Valt jullie fuif elk jaar samen met een ander groot evenement of met de blokperiode, dan is het tijd om de datum te herbekijken. Verander je van datum, start dan op tijd met de promotie. En hoewel een fuif organiseren altijd iets speciaals is, kun je ook overwegen om het concept te veranderen. Misschien trekt een minifestival met enkele lokale bands meer geïnteresseerden. Of organiseer net vóór je fuif een kinderfuif, waar ook de ouders iets kunnen drinken. Ook hier begin je best op tijd mee. Merken jullie dat de fuif niet meer werkt, begin dan op de evaluatie al te brainstormen, en neem de nieuwe ideeën mee op in je jaarplanning. Blijf niet vasthouden aan een concept dat niet werkt, maar durf buiten de lijntjes te kleuren.

dubbelpunt MEI 2013 37


Op een ander: vrienden van de chiro

“De Chiro, dat is de universiteit van het leven” Voor de rubriek ‘Op een ander’ nodigden we enkele ‘Vrienden van de Chiro’ uit voor enkele vragen. Afspraak op Kipdorp, met Pieter Wouters (67) en Jan Van den Audenaerde (78). Zei iemand dat de Chiro er enkel is voor de jeugd? De heren zijn nog lang hun enthousiasme niet kwijt en steken van wal met een vurig betoog, dat niet aan geestdrift inboet gedurende het interview. Snel, die eerste vraag! DUBBELPUNT: Wie zijn de ‘Vrienden van de Chiro’? Pieter: Wij proberen een netwerk van oud-leiding samen te stellen, dat erkend wordt en waarop de Chiro een beroep kan doen. In de parochie zie je de oud-leidingswerking vaak opbloeien, maar wij willen op nationaal vlak alle mensen verzamelen die zich nog verbonden voelen met de Chiro, ook al hebben ze hun Chirojaren ver achter zich liggen. Als je ziet dat er op dit moment 100 000 mensen bij de Chiro zitten, en berekent hoeveel leden er zijn geweest in de loop van de jaren, dan kom je op bijna één op de tien Vlamingen. Maar wij weten dat niet van elkaar. Omdat we dat niet luidop gaan verkondigen natuurlijk, omdat we te bescheiden zijn als Chiro! Jan: Pieter heeft in 2006 het initiatief genomen om die mensen allemaal aan te spreken, en om zo een netwerk uit te bouwen. DUBBELPUNT: Een groot Chironetwerk? Pieter: We vragen ‘oudgedienden’ van de Chiro om lid te worden van ‘het netwerk’. In ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage krijg je een lidkaart, een welkomstpakket met Chirogadgets en twee keer per jaar de Buitenband. Dat is onze nieuwsbrief. We vragen ook naar het beroep van onze leden: op die manier kunnen we hun hulp inroepen wanneer er een vraag vanuit de Chiro komt. Zo hebben we al een paar belangrijke dingen kunnen verwezenlijken. Voor 75 jaar Chiro, bijvoorbeeld, vonden we zo plaatsen voor de tentoonstelling, en we kregen ook hulp toen we de subsidies voor Fimcap dreigden te verliezen.

38 dubbelpunt MEI 2013

DUBBELPUNT: Een netwerk dat dus ten dienste staat van de Chiro? Pieter: Zoiets, ja. We kunnen juristen optrommelen, architecten, advocaten, enzovoort. Maar het moeten niet alleen ‘grote meneren en mevrouwen’ zijn die zich aansluiten bij ons netwerk! Iedereen kan promo maken voor de Chiro door een sticker op hun fiets te plakken of een affiche aan het raam te hangen. We zoeken ook mensen die VB willen worden, handige harry’s die kunnen helpen klussen of enthousiastelingen die graag willen koken op grote evenementen. Jan: Elke Chiromens voelt een band met de Chiro, die niet zomaar verdwijnt als je uit je lokale groep stapt. In het netwerk kun je nog iets doen voor de Chiro. We willen ons niet opdringen, maar klaarstaan waar nodig. Een beetje rond de Chiro blijven staan, eigenlijk. Vandaar ook de naam van ons blad Buitenband: die zit ook rond de binnenband, hé! (lacht)

Vendelen, marcheren en keurig plooien DUBBELPUNT: Jullie zijn al ontzettend lang actief in de Chiro. In deze Dubbelpunt hebben we het over tradities. Hebben jullie die in de loop der jaren zien veranderen? Pieter: Ja, in mijn jeugdjaren zaten wij nog volop in de Christus Koningromantiek. Het was vlak na de oorlog en de Chiro was toen nog vrij militaristisch. Wij moesten leren marcheren, hielden strikte openingsformaties en een strikte vlaggengroet. De Chirokleren waren toen echt nog een uniform, dat verplicht was en door iedereen op

dezelfde manier moest worden gedragen. Er was een boekje, ‘De Keure’, waarin helemaal uitgelegd stond hoe het uniform er moest uitzien en hoe je het moest opvouwen wanneer we het inruilden voor speelkleren. De dasring moest bijvoorbeeld gelijk hangen met het bovenste hemdknoopje en ... In koor: ... de riem rechts! DUBBELPUNT: Dat zit er behoorlijk in gedrild! Jan: (rommelt in een mapje en haalt een oude ‘De Keure’ boven) Alles werd hierin beschreven: hoe je moest marcheren, welke gebeden je moest kennen, hoe de tekens geweven moesten worden, hoe het heem eruit moest zien, en ga zo maar door. Pieter: Toen zag het heem er nog helemaal anders uit. Zeer netjes, in zachte kleuren. Nu is een Chirolokaal eerder de gemeentelijke stortplaats voor oude zetels. (lacht) Maar toen kwam de Top 64, een scharnierpunt in de Chirogeschiedenis. Er waaide een nieuwe wind, er kwam meer democratisering in de Chiro, die stringente voorschriften werden in vraag gesteld. We wilden het wat plezanter maken, wat speelser aanpakken, niet meer dat marcheren en dat vendelzwaaien. DUBBELPUNT: De Top 64? Jan: Top 64 was een evenement waar we met 60 000 Chiroleden van over het hele land bijeenkwamen. Dat was echt een kantelpunt: daarna werd zowat alles waar de Chiro voor stond herbekeken. De sacramenten, de scheiding van jongens en meisjes, de secularisatie: alles wat met de Kerk te maken had, werd fundamenteel in vraag gesteld. Uiteraard zorgde dat voor spanningen. Sommigen wilden niet al te veel veranderen, maar anderen vonden dat een jeugdbeweging zich altijd opnieuw moet heruitvinden. En dat laatste is dus gebeurd. Er zijn werkgroepen opgericht om opnieuw na te denken over communicatie, over actie in de wereld, over vormgeving, over politiek, over vernieuwing van de


activiteiten. De ridderromantiek werd verlaten, de afdelingsnamen veranderden, Chirogroepen vervingen hun christelijke naam, De Keure en een hoop andere regelgevende boekjes werden uit De Banier gehaald. Dat waren zeer belangrijke tijden voor de Chiro, heel boeiende tijden ook.

“Jan zonder diploma is in de Chiro evenveel waard als Piet die geneeskunde studeert” DUBBELPUNT: Zijn er dingen die nooit veranderd zijn? Pieter: De basiselementen zijn behouden. Iedereen hoort erbij, iedereen mag in de Chiro komen en iedereen

mag ook leider worden. We zijn nooit een elitaire vereniging geweest. Wij hebben juist een boontje voor het volkskind. Jan: Ik ben pas in de Chiro gegaan op mijn 21e, als leider. Daarvoor was ik niet zo pro Chiro: ofwel waren die aan het marcheren, ofwel waren die in een formatie aan het aantreden. Maar die jaren als leider, dat is een openbaring geweest, dat was zo’n krachtige beweging! Maar goed, wat ik daarover wilde zeggen: ik zat dus bij de Chiro in Borgerhout, en bij mij in de groep zat de eerste Marokkaan. Intussen is dat geen uitzondering meer in Antwerpen, maar we spreken over midden de jaren 50! Met Kerstmis brachten de Marokkanen couscous mee voor iedereen! (lacht) Wij hebben daarvoor altijd opengestaan. Pieter: Nog een traditie die is gebleven: Christus Koning. Niet alle groe-

pen zullen dat op dezelfde manier vieren, maar samen even stilstaan bij bepaalde dingen, de leiding die de gelofte aflegt en hun fluitkoord krijgt: dat kennen veel Chirogroepen nog. DUBBELPUNT: Christus Koning vieren inderdaad nog veel groepen. Toch blijkt dat meer en meer groepen het aantal misvieringen omlaag willen halen. Jan: De Kerk als instituut, als machtsorgaan, heeft zich in feite niet aangepast. Kijk naar de seksuele revolutie van de jaren 60: de Kerk heeft daar hun kans gemist om mee te evolueren. In die jaren hadden veel proosten een lief. Die mannen werden uit de Kerk gezet! Daar heeft volgens mij de Kerk hun goei scheuten afgeknipt, en nu staat daar enkel nog een verdorde tak. Pieter: We kregen onlangs de vraag hoe het nu precies zit met geloof in de Chiro. Ons antwoord is: we staan voor

dubbelpunt MEI 2013 39


Op een ander: vrienden van de chiro evangelische waarden: innerlijkheid, elkaar graag zien, solidariteit. Maar zijn wij nog katholiek? Hoogstens christelijk – maar wat dan met die Marokkaantjes die evengoed mogen meespelen? Moslims zijn ook welkom in de Chiro, hé! Wij zijn breed humaan met een aantal westerse, christelijk-evangelische waarden. Jan: We zullen eerder de mensenrechten naar voren schuiven dan de tien geboden. Wij kijken met de Chiro als volgt: hoe willen we dat een samenleving eruitziet? Awel, we willen dat zo veel mogelijk mensen het zo goed mogelijk hebben. Wij organiseren ons en gaan met een leidingsploeg aan tafel zitten om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk kinderen deel kunnen uit-

maken van onze ‘familie’. En die organisatie is niet niks, hé? Uiteindelijk draait zo’n leidingsploeg enkel op jongeren, die met vallen en opstaan moeten leren samenwerken, maar met hun enthousiasme bergen kunnen verzetten. Pieter: Je ziet het meteen aan mensen als ze in een jeugdbeweging hebben gezeten. Je hebt discussies, je maakt ruzie, maar je moet overeenkomen, een consensus vinden. Dat gaat verder dan een democratie: het gaat er niet om hoeveel mensen hun vingertje hebben opgestoken tijdens een stemming, maar om samen met de groep te komen tot een oplossing waarin iedereen zich kan vinden. En pas op, dat begrip ‘iedereen’ kan heel breed zijn in de Chiro! Jan zonder diploma is daar even-

veel waard als Piet die geneeskunde studeert. Je zit in een ploeg en met die ploeg moet je het doen. Zoiets leer je in geen enkele school. DUBBELPUNT: De Chiro als beste leerschool? Pieter: De Chiro is de universiteit van het leven! Jan: Ongetwijfeld! Een mooie afsluiter. Bedankt voor dit gesprek, heren! Oud-leiding die geïnteresseerd is in het ‘Netwerk: Vrienden van de Chiro’ kan terecht op chiro.be/vriendenvandechiro


Tot uw dienst!

Grave spelletjes, een handige methodiek, maffe trucjes of gewoon een leuk weetje, op dit blaadje aangeboden door een van de vier diensten van de Chiro – Dienst Internationale Activiteiten, Dienst Avontuurlijke Activiteiten, Dienst Artistieke Activiteiten en Spoor ZeS. Tot uw dienst deze maand: Spoor ZeS

Wekmomentjes opstaan was nog nooit zó leuk! Snoozeman Een leid(st)er komt verkleed als wekker de slaapkamer binnen. Hij of zij maakt iedereen wakker met wekkergeluiden. De wekker heeft ook een ‘snoozeknop’ (kussens of andere zachte voorwerpen op het hoofd gebonden). Als je de snoozeknop indrukt, mag je nog 10 minuutjes blijven soezen in je bed. Na tien minuten komt de wekker opnieuw rinkelen in de slaapkamer, en moet iedereen opstaan!

Tot uw dienst: activiteiten 3-10 augustus Eurocamp Een vijfdaags internationaal bivak voor aspi’s in Malta. 25-30 augustus Krinkel

In the picture

Gewapend met een camera of fototoestel doe je een wekronde. Tijdens het ontbijt kun je de film laten afspelen of de foto’s projecteren. Wanneer je geen digitale camera en beamer hebt, kun je de foto’s laten ontwikkelen en een andere dag tijdens het ontbijt op de borden leggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon een spiegel gebruiken en je leden hun ontwakende zelf laten bewonderen.

De wakkere bakker

Verkleed als bakker (met een witte schort aan en veel bloem in je haar) kom je goedgemutst de kamer binnen. Je hebt een grote mand bij waarin lekkere koffiekoeken of croissants zitten. Deel ze maar aan iedereen uit! De bakker kan ook koffie of warme chocolademelk meenemen. Wat is er zaliger dan met deze geuren gewekt te worden?!

Meer info: chiro.be/dia I daa.chiro.be I chiro.be/spoor zes I chiro.be/darta

dubbelpunt MEI 2013 41


CHirohuizen

Vrijwillige weekendploegen: dé traditie in de Chirohuizen In de Chirohuizen worden de groepen tijdens de weekends verwend door vrijwilligers. Zij onthalen de groep, koken, begeleiden, geven info, en checken uit. Dat is een jarenlange traditie in de huizen: het vast personeel werkt met de spirit van de vrijwilligers en de vrijwilligers werken met de professionaliteit van de betaalde krachten. lijk: zonder uniform, met oud-leiding die vriendenploegen vormde en enkele weekends wilde komen werken. Eén keer per jaar kwamen die ploegen samen, en dan werd de jaarkalender opgemaakt. In die eerste jaren moesten lang niet alle weekends opgevuld worden. De ploegen waren niet zo talrijk, en de omstandigheden waarin ze moesten werken, kun je je nog maar moeilijk voorstellen: zelf aardappelen schillen, zelf pudding maken, het eten vervoeren naar een ander gebouw, enz. Maar veel taken moesten de bezoekers voor hun eigen rekening nemen: tafels dekken, afwassen, schoonmaken, enz.

Hoe het begon

Ere wie ere toekomt: het idee van vrijwilligersploegen in de huizen komt van de scouts. In scoutshuis Drieboomkensberg was er een strak systeem van vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. Ze deden hun werk in het scoutsuniform. In 1979 begon ook Chirohuis Heibrand in Westmalle ermee. In Chirostijl natuur-

Hoe het groeide

Later werd dit systeem ook ingevoerd in Heidepark (Waasmunster), en in De Karmel (Brugge) en De Kalei (DilsenStokkem) werd het al van bij de opening gehanteerd. Gestaag groeide de bezetting, en daarmee ook het aantal weekendploegen. Nu is er voor elk weekend in elk Chirohuis een vrijwilligersploeg. Een echte Chirotraditie.

Jij ook?

Ben jij ook enthousiast? De Chirohuizen zijn altijd op zoek naar nieuwe ploegjes. En zeker nu er vanaf september een vijfde Chirohuis bij komt: De Hagaard in Overijse. Voor meer informatie kun je de huizen altijd bellen of mailen.

Nog meer vrijwillige inzet

Het vrijwilligerswerk in de huizen beperkt zich niet tot de weekends. Ook in juli en augustus zetten ploegen zich tien dagen, een week of midweek lang in voor de groepen die in de volpensionformule verblijven. Samen met het vast personeel zorgen zij voor een soepele service, van het ontbijt tot de laver. Vakantie en toch een beetje anders. Soms hard werken, maar zeker ook genieten. En dan zijn er ook nog de ‘klusjesdagen’ in de huizen waar vrijwilligers komen helpen, en het dagelijkse beheer van het centrum ligt in handen van een beheerscommissie van vrijwilligers. Geïnteresseerden mogen zich altijd bij de huizen aanmelden!

www.heibrand.be www.dekarmel.be www.heidepark.be www.dekarmel.be www.dehagaard.be

42 dubbelpunt MEI 2013


prikbord

Win een unieke Chirofotoshoot! In september 2013 opent De Hagaard zijn deuren in Overijse, midden in het groen. Vlaams-Brabant heeft binnenkort dus ook een eigen Chirohuis. De ruwbouw zit in een laatste fase, maar voor de inrichting wordt er nog creatieve inbreng gezocht.

Haïtianen mee op kamp In augustus komt er een delegatie Haïtianen op inleefreis naar België om kennis te maken met de Chiro. En hoe kun je beter ondergedompeld worden in het Chirogebeuren dan door mee te gaan op kamp met een lokale groep? We zijn nog op zoek naar groepen die op kamp gaan in augustus en die het zien zitten om van 15 tot 19 augustus één of twee Haïtiaanse leiders of leidsters mee te laten genieten van hun bivak. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar internationaal@chiro.be.

Stuur daarom voor 1 juni een originele foto door naar fotowedstrijd.dehagaard@chiro.be. Het thema: ‘zit in ‘t groen’. Wat valt er te winnen? Een professionele fotoshoot, en een foto op groot canvas die aan de muren van het spiksplinternieuwe Chirohuis zal pronken. Ga voor de lens staan en word Chiromodel!  The camera loves you. Meer info? Surf naar dehagaard.be of volg ‘De Hagaard’ op Facebook.

Wølly van de DIA zoekt buddy’s voor Krinkel Van 25 tot 30 augustus gaat niet alleen alle Chiroleiding uit Vlaanderen op Krinkel, maar zakt er vanuit heel de wereld leiding af naar Merksplas om van deze fantastische Chirobelevenis te proeven. Om die internationale gasten helemaal onder te dompelen in de Chirocultuur zoekt Wølly van de Dienst Internationale Activiteiten buddy’s om hen te begeleiden tijdens Krinkel. Alle leiders en leidsters uit alle hoeken van het Chiroland zijn welkom! Heb je interesse om buddy te zijn? Vraag meer uitleg of schrijf je in via internationaal@ chiro.be. Of zoek Wølly van de DIA op Facebook en stuur hem een bericht.

To twin is to win! ”En Jésus notre Roi et notre Chef et en Marie notre mère et modèle, recevez nos meilleures salutations.” ‘Pennenvrienden’ met een Haïtiaanse groep: je weet nooit helemaal waar je aan begint, maar eens je bezig bent, wil je meer. Na een algemene voorstelling kan het echte uitwisselen beginnen. Waarover dat moet gaan? Dat kiezen jij en je twin-groep helemaal zelf. ”Il faut souligner que nous autres, avons soif de vous connaitre d’avantage, votre pays, votre culture, le fonctionnement de votre groupe et tout ce qui peut élargir notre champs de connaissance.” En ja, twinnen is in het Frans, maar er bestaan vele goede vertaalsites, en Frans met haar op is ook goed te verstaan. Kreeg je door de Haïti-special in de Dubbelpunt van december zin om te verbroederen met een Haïtiaanse Chirogroep? Dat kan. Gewoon een mailtje sturen naar internationaal@chiro.be.

dubbelpunt MEI 2013

43


CHIRO-info

Aangeboden Chiro Herk verhuurt tenten voor weekends, fuiven en/of kampen: - 1 spantent 12 m. Kan opgesteld worden als 120 m² (12 x 10), 180 m² (12 x 15) en 240 m² (12 x 20) - 1 spantent 7 m. Kan opgesteld worden als 112 m² (7,7 x 16) of 146 m² (7,7 x 20) - 14 legertenten (GPM): 50 m² (= 10 x 5) - 15 legertenten (GPS): 25 m² (= 5 x 5) - 7 seniors ADJ: 25 m² (= 5 x 5) Chiro Herk verhuurt ook veldbedjes, tafels en banken. Voor meer info: www.legertent.be tenten@Chiro-herk.be 0486-83 65 99 Kampplaats in Balen Chiro Emelgem boekte twee jaar geleden een kampplaats voor deze zomer, maar doordat hun groep ondertussen sterk gegroeid is, werd die kampplaats te klein. Gelukkig konden ze een nieuwe vinden. Ze zitten nu wel nog met die oude boeking, en zoeken dus een groep die deze kampplaats wil overnemen. De kampplaats ligt in Balen en heeft een totale capaciteit van 80 personen. Meer informatie vind je op cjt.be. Zoek bij 'Antwerpen', en geef als naam van het jeugdverblijf 'Domein Vogelsberg' in. Kampplaats in Wezel Zoek je nog een leuke bivakplaats? Dan kun je terecht bij Chiromeisjes Wezel (nabij Balen). Ook deze zomer is er nog plaats vrij. Binnen is er plaats voor 60 veldbedden en buiten kunnen er tenten geplaatst worden. Alle info vind je op meisjes.chirowezel.be/verhuur.

Gezocht Chiro Beringen zoekt kampplaats Chiro Beringen zoekt nog een kampplaats voor de zomer van 2014. Ze hebben al veel gezocht, maar niets gevonden. Ken jij een goede (en propere) kampplaats die ze kunnen huren van 11 tot 21 juli 2014, stuur dan een mailtje naar wietse.sarrau@hotmail.com.

Chiro Hulshout zoekt ook een kampplaats De Chirojongens van Hulshout zijn door een dubbele boeking hun kampplaats voor deze zomer kwijtgeraakt. Ze zoeken dringend een nieuwe voor de periode van 21 tot 31 juli 2013. Wie de jongens kan helpen, stuurt een mailtje naar pepijnve@hotmail.com.

Familienieuws Zij breiden uit

Op 4 maart werd Arthur geboren. Arthur is het zoontje van Robin Ollivier en Evi De Wachter (beleidsmatig coördinator Zin-d'erin(g)) en het broertje van Bo. Proficiat!

Afscheid Op dinsdag 5 maart moest Chiro Hofstade afscheid nemen van leider Viktor Floridor. “Viktor was leider van de rakwi's en deed dat altijd met volle overgave en de beste bedoelingen. Het nieuws komt zeer onverwacht en hard aan voor ons allen. We moeten afscheid nemen van een levensgenieter. Rust zacht, lieve Viktor.” Chiro Hofstade

44 dubbelpunt MEI 2013


De Chirogazet | MEI 2013 Chiro Zuienkerke wint finale 'Chiro daagt je uit' MECHELEN - Chiro Zuienkerke mag zich officieel 'de beste Chirogroep van Vlaanderen' noemen. Die titel behaalden ze in de finale van het spel 'De Chiro daagt je uit', dat al het hele werkjaar leiding warm maakt om allerlei ludieke en uitdagende opdrachten te doen. Maar liefst 80 opdrachten hadden de meisjes en jongens van Chiro Zuienkerke vervuld. Ze kwamen op tv in de show van Debby en Nancy, zongen het jaarthemalied met Franky De Smet-Van Damme, monteerden een clipje op de tonen van Gagnam Style en maakten een reuzensneeuwman met alle leden. Hun enthousiasme bracht het team tot de finale in Mechelen. Daar speelden ze in drie rondes hun vijftien tegenspelers om de beurt naar huis. Ze scoorden op

snelheid, creativiteit en avontuurlijkheid en stonden aan het begin van de derde ronde al op kop – een plaats die ze niet meer

afstonden. Na een resem van zowel individuele uitdagingen als opdrachten in teamverband, ging de ploeg met de eerste prijs

aan de haal: een spelkoffer en vijf gratis tickets voor Krinkel. Proficiat Chiro Zuienkerke!

Chiro Koekelare bouwt gigantisch piratenschip

Einduitslag 'De Chiro daagt je uit!'

KOEKELARE - Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Chiro Koekelare tijdens het laatste weekend van februari hun spaghettifestijn. Elk jaar kleden ze dat evenement in in een bepaald thema. Het thema van deze editie, 'Zeerovers en piraten', zal ongetwijfeld nog lang bijblijven. De enthousiaste leiders en leidsters knutselden namelijk een indrukwekkend houten schip in elkaar. Dat schip deed dienst als ingang en was gemaakt van een drietal oude plafonds die aan de Chirogroep geschonken werden.

1. Chiro Zuienkerke 2. Chiro Kadee uit Appels 3. Chiro Heilig Hart uit Lier 4. Chiro Sjaloom uit Voortkapel 5. Chiro Ommekaar 6. Chiro Sint-Joris 7. Chiro Sint-Hubertus uit Ramsel 8. Chiro Pimpernel 9. Chiro Wilduraantjes 10. Chiro Houtvenne 11. Chiro Zammel 12. Chiro Overschelde 13. Chiro Hermelinde uit Kemzeke 14. Chiro Kreale 15. Chiro Sint-Rumoldus Heimatje 16. Chiro Negenmanneke

Chiro Vannoes breekt wereldrecord pannenkoeken stapelen MALDEGEM - Het 50-jarige bestaan van Chiro Vannoes (Kleit, bij Maldegem) was voor leiding en oudleiding de aanleiding om een heerlijk ouderwetse 'Wedden dat'-show in elkaar te boksen. Een van de weddenschappen was het wereldrecord pannenkoeken stapelen te verbeteren. Met dank aan Chiro Vannoes staat dat nu op 82 centimeter, al is het niet zeker of dat lang zo zal blijven. Het vorige record stond op 77 centimeter. Marc De Bruyckere slaagde er onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder in om dat met 5 centimeter te kloppen. Intussen is de procedure bij het Guinness

Book of World Records opgestart, liet een van de oud-leiders kort na het exploot weten. Maar echt optimistisch over de afloop zijn ze niet. "De vorige recordhouder, een bakker uit Sint-Katelijne-Waver, heeft ons telefonisch al beloofd dat hij het record opnieuw zou aanvallen," aldus de oud-leider. Ze behaalden een (mogelijk) nieuw wereldrecord en slaagden er ook in om Valerie Taeldeman (37), Vlaams parlementslid en schepen in Maldegem, te overtuigen om toch haar rijbewijs te halen. Wanneer we dit schrijven is ze nog volop bezig met haar oefenrijlessen.

Leiders Happy Dorp betrappen inbreker

ESSEN - Het was even schrikken voor de leiders van de Essense Chirogroep Happy Dorp, toen ze aan het begin van hun leefweek (n.v.d.r. een week waarin er samengeleefd wordt in de Chirolokalen) te maken kregen met een inbreker. De vader van een van de leden zag een verdachte man in de lokalen, en waarschuwde de aanwezige leiders. Die spurtten er onmiddellijk achteraan, en een van hen kon de vermeende dief op de rug springen. Daarna hielden de leiders hem vast tot de politie arriveerde. Er werd niets gestolen.

dubbelpunt MEI 2013 45


Chiroscoop Waterman

Vissen

21 januari - 20 februari

Je bent al druk bezig met je kampvoorbereidingen en met kaartjes, plannetjes en verkleedkleren maken voor jullie knotsgekke spelen. Goed bezig, maar vergeet niet dat ook eenvoudige dingen heel plezant kunnen zijn.

Klassieker van de maand: Kiekeboe

Stier

Het ene na het andere voorwerp wordt onvindbaar. Dat is niet verwonderlijk, als je eens rondkijkt wat voor een rommeltje het is in jullie lokalen. Tijd voor een grote lenteschoonmaak?

Klassieker van de maand: Chinees voetbal

Klassieker van de maand: Wimpeltrekken

De lente doet het beste, leukste, grappigste en gezelligste in jou naar boven komen, en daar worden de mensen in je omgeving zeer blij van. Verwacht dus maar heel wat complimentjes deze maand!

Klassieker van de maand: Touwtrekken

Vlaggenstok

Schorpioen

Klassieker van de maand: Potteke-stamp

Kreeft 21 juni - 22 juli

De communicatie tussen jou en je medeleiding loopt maar moeizaam de laatste tijd. Een zwaar gesprek is niet nodig; samen eens iets leuks ondernemen doet wonderen. Niks zo gezellig als samen op een terrasje zitten!

Klassieker van de maand: 1-2-3 piano

Maagd

23 juli - 22 augustus

Klassieker van de maand:

De examens sluipen dichterbij, maar dat schijn jij je niet aan te trekken. Als je een knallende Chirozomer wilt, inclusief een volledig bivak ĂŠn Krinkel, is het misschien toch stilaan tijd om vol goede moed achter die cursussen te kruipen.

21 mei - 20 juni

Leeuw Je komt onverwacht voor een groot dilemma te staan. Als je maar blijft piekeren, vraag dan aan je medeleiding om raad. Zij zijn de gesprekspartners die je nodig hebt.

21 maart - 20 april

Tweelingen

21 april - 20 mei

Met vakantie, festivals, bivakvoorbereidingen, het bivak zelf en Krinkel op de planning heb je een heerlijk volle zomervakantie om nu al naar uit te kijken. Maar vergeet in al je enthousiasme niet om op je centen te blijven letten.

Ram

21 februari - 20 maart

Weegschaal

23 augustus - 22 september

23 september – 22 oktober

Met de eerste zonnestralen komen ook de eerste vlinders, en in jouw buik zijn die aardig aan het fladderen. Doe geen moeite om ze in bedwang te houden, maar geniet met volle teugen van dat heerlijk verliefde gevoel.

Je voelt je de laatste tijd wat minder gemotiveerd, en twijfelt of je volgend jaar nog wel leiding wilt blijven. Al eens gedacht aan een engagement bij een gewest of verbond of op nationaal niveau?

Klassieker van de maand:

Klassieker van de maand:

Boogschutter

Steenbok

kat-en-muis

23 oktober - 22 november

Tussen twee vuren

23 november - 21 december

22 december - 20 januari

Druk, druk, druk is het tegenwoordig! Het zijn allemaal leuke dingen waarmee je agenda vol zit, maar zorg er toch maar voor dat je jezelf niet voorbij loopt, zodat je tegen het begin van de zomer nog wat energie over hebt.

Je hebt het gevoel dat de leidingsploeg wat aan het slabakken is. Dat is jammer, maar voel je daarom niet verplicht om alles zelf op te lossen. Trek de leiding aan hun oren, en motiveer hen om actie te ondernemen.

Je ledenaantal is de voorbije maanden serieus gedaald. Wil je liever niet met een miniafdeling op kamp vertrekken, dan kun je maar beter nu al in gang schieten, met een zotte kamp-promo-actie bijvoorbeeld. Hoe opvallender hoe beter!

Klassieker van de maand:

Klassieker van de maand:

Klassieker van de maand:

Dikke Bertha

46 dubbelpunt MEI 2013

Tienbal

Tikkertje


titelde rubriek banier

W NIEU ing, r o r i h C eld p s r a a h len l e b r o &o

g, n i r o r i h nC e e p a ! a g n n e i e d . t . . g ) n a e vulle Al dra (zelf in t . . . n t ee f j i l b n e Het is onze winkels

Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 |Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13 CommerciĂŤle dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44

dubbelpunt MEI 2013 47


Chirojeugd Vlaanderen stelt nieuwe outfit voor

ANTWERPEN - Chirojeugd Vlaanderen heeft op een persconferentie de nieuwe Chirokleren voorgesteld. De druk bijgewoonde modeshow bleef niet gespaard van controverse. Na lang wachten kregen de vele toeschouwers de nieuwe Chiro-outfits te zien. Voor de jongens gaat het om een grijze jas met oranje accenten. De traditionele beige short werd vervangen door een donkergrijs exemplaar waarop de oranje kleur terugkomt. Het geheel wordt afgewerkt met een stijlvol

hemd met bijbehorende das. Voor de meisjes is gekozen voor een witte blouse met blauwe accenten. Ook bij hen prijkt het Chirologo op de pet. Een donkerblauwe rok maakt de nieuwe outfit af. Controverse De nieuwe Chirokleren zijn voer voor controverse. Volgens de NMBS en de federale politie werden de outfits gebaseerd op hun uniformen. “Hier laten we het niet bij. Onze identiteit en uitstraling komen zwaar

in het gedrang. We zijn aan het bekijken welke stappen er nodig zijn om deze nieuwe Chirokleren uit de rekken te halen,” aldus de advocaat van de NMBS. Chirojeugd Vlaanderen weerlegt alle aantijgingen. “Onze nieuwe outfits werden volledig door ons creatief team ontworpen. We hebben ons hierbij niet laten beïnvloeden door bestaande kleren,” zegt de nieuwe directeur van Chirojeugd Vlaanderen. Voorlopig worden de nieuwe kleren niet uit de rekken gehaald. (PD)

Profile for Chirojeugd Vlaanderen

Dubbelpunt mei 2013  

Tradities in de Chiro

Dubbelpunt mei 2013  

Tradities in de Chiro

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded