Page 1

BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

DUBBELPUNT

stus | nr. 7 | maart 2010 | s, niet in juli en augu maandelijk 0, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt 3 p v r o | d p i g K n n, i e d 1 euro | ouw lei or Chiro adres: H. B & afzend an en vo . v u t . v if r | h c w z Tijds deren v gd Vlaan Chirojeu

relaties & seksualiteit


IN DEZE DP Op de cover: de Chiroleidsters van Chiromeisjes Lendelede, zoals ze ook te zien waren op hun kalender.

Seksspeeltjes of seksueel getinte spelletjes? p. 4-5

Liefde is... tikkertje kus? Ontrouwe echtgenoot? Je bent licht in je hoofd, je zweeft op wolkjes en rond je hoofd vliegen felrode hartjes in het rond. Je blik staat op oneindig en die glimlach lijkt wel vastgeplakt op je gezicht. Je kunt heel de wereld aan en als het voorwerp van je obsessie in je buurt komt of je aanraakt, slaat je hart enkele slagen over, gaat alles trager en ben je je van niets of niemand anders bewust.

Twee spelen uitgetest: p. 6-7

Zalig toch, verliefd zijn? Een gevoel waar geen drug aan kan tippen! Het lijkt dan ook alsof helemaal niets je kan deren en alles gesmeerd loopt. Maar even snel als Cupido zijn pijl kan schieten, kan het ook fout gaan. Wat als je liefde niet beantwoord wordt? Of als je ruzie hebt of als het uitgeraakt? Hoe moet het dan verder?

Overleef de Altiplano in Bolivia met je leden (-12). p. 30-33

Liefde, relaties, seksualiteit, je kunt er dus maar beter goed mee omgaan, ook in de Chiro! Vindt iedereen een spel waarin je elkaar een kus op de wang moet geven wel oké? Hoe reageer je als leider of leidster wanneer twee tito’s elkaar hartstochtelijk kussen tijdens een activiteit? Wat als een aspi plots zit te wenen en haar vriendje haar lijkt te mijden? Of hoe zit het met die rakwi wiens ouders net uit elkaar zijn gegaan? Heeft die niet wat extra aandacht nodig? Het is wat! Als leider of leidster moet je niet enkel je eigen

colofon

liefdesleven in goede banen zien te leiden, daarnaast word je

Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Lien De Vos, Bert Gyssels, Marieke De Vos, Eef Lenaerts, Sara Theunynck, Anneleen Vermeire, Ilse Cox, Vincent Vangeel, Niels Viaene en Marco Mariotti. ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Jaarthematekeningen[ Riet Van de Walle ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

ook verondersteld je te ontfermen over je hele afdeling. Zet je dus gezellig in de zetel (naast je lief?) met dit nummer en enjoy. En als je ‘t toch even niet meer weet, dan kun je altijd nog op verschillende plaatsen terecht met je vragen. Bijvoorbeeld: bij ons! Met Liefs Sofie Zin-d’erin(g) vzw

met steun van de vlaamse gemeenschap

2

maart 2010

www.zindering.be

dubbelpunt


pagina drie

Wil je jezelf zien? Stu ur je foto’s naar Dubbelpunt@ch iro.be. Of zet ze op een cd’tje of stick en stuur ze naar Dubbelpunt Kipdorp 30 2000 Antwerpen Laat weten wie er op de foto staat, waar hij gema akt is en welke boodschap erbij hoort.. Rechtzetting In de Dubbelpunt van februari hadden

.

bende zijn soms een vuile Chiro Gits kan p dan toch. Tijdens de doo

we twee foto’s van plaats verwisseld. Onze excuses!

Chiro Elckerlyc ha

d het koud.

Pas op vo or C Of ze vall hiro Moevia! en aan.

etjes e doen vele gro en ld e rv te ch Li jes van ie ondertuss De Chiromeis edeleidsters (d ben jullie m e’ d en ss u aan hun ‘Erasm Annelies en Sanne, ze heb jn...) al wel terug zi gemist!

Nele wou vorige maand eigenlijk de groetjes doen met deze foto. Popov kampioen, maar dan met de juiste foto!

Lynn wil de leidings ploeg van Chiro Rif-Raf Kokejane la ten weten dat ze het spel na de evalua tie ontzettend leuk vond. “Jullie he bben bewezen dat niet enkel de gasten creatief, competitie f en lenig kunnen zij n! Bedankt voor julli e inzet 7/7 en 24/24! ”

De leden en de leiding van Chiro Vorselaar stuurde ons begin januari een kerstkaartje. Helaas was de Dubbelpunt van februari toen al af. Daarom krijg je het in maart: “Wij willen jullie het allerbeste wense n voor 2010! Dat het een jaar vol geluk en plezier mag wo rden. Chiro Vorselaar”. Dank je wel! ooie kregen de De tiptiens van Chiro Nele uit Ard dia te komen. Eéndkee ubr belpu opdracht om twee keer in de me nt is hiermee al gelukt.

maart 2010

3


iteit

Dossier: relaties & seksual

e i t a d i m i t n I t Intimitei

Gaan lichamelijke spelletjes over de

grens?

De groep gooit zich op een hoop, armen worden in elkaar

Ook je persoonlijke ervaringen spelen een rol: wie negatieve

gehaakt en benen om elkaar heen geslagen. Jana moet de

ervaringen opdeed met lichamelijke spelletjes, zal er meer

knoop proberen te ontwarren. De groep lacht en klampt

moeite mee hebben. Het vertrouwen om iemand anders toe

zich aan elkaar vast.

te laten, wordt daardoor veel moeilijker. Het spelletje ‘verkrachtertje’ krijgt misschien een heel andere bijklank.

Lichamelijkheid en naakt zijn taboe. Er komt nochtans heel wat lichamelijk contact kijken bij veel Chiroactiviteiten. Tijdens dat soort spelletjes ga je op een ongedwongen manier om met lichamelijkheid en leer je je grenzen kennen. Lichamelijke spelletjes zijn net spannend. Wie durft er naakt te gaan zwemmen? Welke groep maakt de langste klerenketting? Zolang alles in de juiste sfeer gebeurt, is daar niks mis mee.

Gaan lichamelijke spelletjes over de grens? Aanraken en aangeraakt worden hebben we nodig. Toch is ene aanraking niet de andere. En wat voor de ene aanvaardbaar is, is dat niet voor de andere. Jona houdt ervan om iedereen te knuffelen op bivak. Marieke wil dat alleen doen met haar beste vriendin. Waarom vinden we de ene aanraking prettig maar de andere niet? Waar jouw grens ligt, wordt voor een stuk bepaald door je opvoeding. In sommige gezinnen is lichaamscontact heel vanzelfsprekend, in andere is het eerder taboe. Zo heb je open of gesloten gezinssystemen. In een typisch gesloten gezinssysteem zullen gezinsleden de badkamerdeur bijvoorbeeld altijd dubbel op slot doen wanneer ze een bad of douche nemen, terwijl in een open gezinssysteem de badkamerdeur bij manier van spreken altijd wagenwijd openstaat. Die opvoeding bepaalt ook hoe we als kind, als puber of als volwassene omgaan met lichamelijkheid. Het is niet omdat je dezelfde opvoeding kreeg, dat je dezelfde grens hebt op het vlak van lichamelijkheid. Ook je eigen karakter speelt mee. Je hebt introverte en extraverte jongeren. Die persoonlijkheid bepaalt mee hoe je lichamelijke spelletjes ketting in zijn onderbroek te staan, terwijl zijn zus Amber haar T-shirt liever niet wil uittrekken.

4

maart 2010

dubbelpunt

]foto: thomas geuens[

ervaart. Voor Vic is het geen probleem om tijdens een kleren-


Safety First? Bij lichamelijke spelletjes moet je rekening houden met

horen onder andere gevoelens van schaamte, stoerdoenerij,

twee sleutelwoorden: veiligheid en vertrouwen. Een veilige

weinig zelfvertrouwen of twijfel bij.

omgeving is een sfeer van vertrouwen die ervoor zorgt dat je je eigen grenzen kunt bewaken. Je raakt bijvoorbeeld niet

In de jeugdbeweging moet iedereen de kans krijgen om voor

zomaar onbekenden aan en je aanvaardt dat ook niet van

zichzelf uit te maken wat hij of zij wil en waar zijn of haar gren-

anderen. Want hoe zal die andere reageren?

zen liggen in omgaan met lichamelijkheid. Wanneer iemand

Lichamelijkheid kan spannend en aangenaam zijn, maar

niet in groep wil douchen of zich niet wil omkleden met ande-

wordt onaangenaam wanneer je grenzen en verlangens niet

ren erbij, dan moet je dat respecteren. Plagerijen die grens-

gerespecteerd worden. Wanneer je het gevoel hebt dat je al-

overschrijdend zijn, kunnen op zo’n moment erg kwetsen.

les onder controle hebt, voel je je veilig en onkwetsbaar. We speelden het fopspelletje ‘eerste huwelijksnacht’. Mijn vriendin en ik moesten in de kring gaan staan en we moes-

“Het ging vlotter dan we dachten.”

ten raden waar we ons bevonden door vragen te stellen of dingen te doen. De anderen waren de hele tijd aan het lachen. Eerst

Raad je maatje

Een speler gaat naar bu iten terwijl de anderen zich verstoppen in een slaapz ak, liefst die van iemand anders. Degene die naar buiten ging, moet nu aan de sla apz akken voelen om te raden wie er in welke slaapzak zit.

vond ik het ook nog leuk, maar omdat ik niet kon raden waarover het ging, werd het heel vervelend. Pas achteraf bleek dat alles wat we deden zogezegd op onze eerste huwelijksnacht was. Ik ben er een hele week mee geplaagd en ik voelde me telkens heel beschaamd. Omgaan met lichamelijkheid verandert heel sterk tijdens de pubertijd. Jongeren zijn onzeker over hoe ze eruitzien, over hoe ze overkomen, over de veranderingen in hun lijf. Daar

Lichamelijke spelletjes begeleiden

s is een goede begeMeer nog dan bij gewone spelletje lichaamscontact leidingshouding bij spelletjes met veel eren voelen zich jong en heel belangrijk. Niet alle kinderen spelen, want ze kunnen even goed op hun gemak bij zulke n. in een kwetsbare positie terechtkome n niet bewust stil chie miss ng Bij veel spelen sta je als leidi je ook dan zorgen t moe bij het vele lichaamscontact. Toch hische als fysieke voor een veilige omgeving (zowel psyc en in elkaar scheppen. veiligheid), en het nodige vertrouw Hoe doe je dat? Schat je groep en de leden in wel of niet kan Maak afspraken onder elkaar over wat zonder druk en let Zorg voor een ongedwongen sfeer zen forceert er als leiding op dat je niemands gren ende dingen: hou reig bed Begin niet onmiddellijk met meer tijd nodig heber rekening mee dat sommigen wat ben dan anderen om ‘erin te komen’

Stigma op je hoofd Kleef op ieders voorhoofd een sticker met een eigenschap als: ‘dom’, ‘koppig’, ‘onhandig’, ‘lui’ of ‘handtastelijk’. Speel nu een gewoon simpel spel, zoals knuffeltikkertje, of een ander spel waarin wat lichamelijk contact voorkomt. Het is de bedoeling dat je iedereen behandelt volgens de eigenschap op zijn of haar voorhoofd. Laat iedereen achteraf raden wat er op hun sticker staat en vertellen hoe dat voelde of hoe het hun gedrag beïnvloedde. Probeerden ze tegen hun sticker in te handelen, of net te ‘bewijzen’ wat erop stond?

Kleed me aan

Verdeel de groep in twee ploegen. Eén speler van elke groep gaat aan de overka nt van het spelterrein sta an, zij zijn de kapiteins. Zorg erv oor dat beide spelers bij de start evenveel kleren aanheb ben, bv. een short en een T-s hirt. Er loopt telkens iemand van elke ploeg naar hun kap itein, aan de overkant. Daar tre kt hij of zij een kledingst uk uit en doet het aan bij de kap itein. Dan loop je terug en mag de volgende speler vertre kken om een kledingstuk af te geven. Welke kapitein heeft op het einde van het spel het meeste kledingstukken aan?

dubbelp

unt

maart 2010

5


iteit

Dossier: relaties & seksual

UITGETE S T : SP

ELEN OVER RELATIES EN SEKS

Heb je ook vaak het idee dat je leden een verkeerd beeld hebben over relaties en seks? Dat je best weleens iets met die thema’s wilt doen maar dat je niet weet waar te beginnen? Dubbelpunt ging twee spelen ‘live’ testen. Is het bruikbaar? En is het leuk?

Ziggi is verliefd!

“Ziggi is verliefd!” is een educatief spel voor kinderen van 8 tot 10 jaar over gevoelens, graag zien, lichamen en seksualiteit. Kinderen van 8 tot 10 jaar zijn bezi g met relaties en seksualiteit, maar dat is niet altijd even duidelijk. Met “Zig gi is verliefd!” krijgen ze de kans om rond relaties en seks ualiteit te spelen en erover te praten. In het land van de Lieve Lijven, het land van de Wiebelende Bedden, het land van de Gevoelige Zielen, het land van de Bonzende Hart en en het land van de 1002 nachten wachten samenw erkings- en competitiespelen

Wij vroegen aan een gemiddelde speelclubafdeling om dat spel uit te proberen. In de Chirogroep die de test deed, ben je speelclubber van 8 tot 10 jaar. Leidster Nele vertelt. “De leden worden onderverdeeld in vier ploegen. Zo wordt het een wedstrijd en gaan ze meer hun best doen om de opdrachten te doen slagen. Ze gooien met een dobbelsteen en achter het land waar ze terechtkomen, zit een spelletje. Wie een spelletje tot een goed einde brengt, verdient een puzzelstuk. Wie de volledige puzzel kan samenstellen, krijgt een liefdesbrief en heeft gewonnen.”

“Huwelijk heeft weinig te maken met graag zien” “Het spel zorgde eerst voor een aantal opwarmertjes, om de kinderen te laten kennismaken met het onderwerp. Daarom hadden wij met de leiding een liefdesdrankje gemaakt, samengesteld uit vijf ingrediënten, met onder meer

6

maart 2010

dubbelpunt

bruiswater en appelsap. De speelclubbers moesten de vijf ingrediënten. Daarna werd hen gevraagd iets uit te beelden, termen als ‘kussen’ of ‘in je blootje rondlopen’. Dat gaat bij speelclubbers met gegiechel gepaard, maar tegelijkertijd merkten we dat ze het niet erg en juist ook boeiend vonden om het daarover te hebben.” “Met het spel vallen er ook punten te verdienen, maar dat puntensysteem viel even weg bij het tweede spelletje. Daarin kregen de speelclubbers de opdracht een bepaalde term te beoordelen op het feit of het ‘alles’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘niks’ te maken heeft met ‘graag zien’. Een term als ‘huwelijk’ kwam voorbij en een aantal kinderen gingen bij ‘weinig’ staan. Op de vraag waarom ze dat deden, antwoordde een meisje dat er toch ook veel huwelijken zijn in andere landen waarbij de bruid en bruidegom elkaar daarvoor nog nooit gezien hadden. Een volgende term was ‘kussen’ en opnieuw gingen een aantal kinderen bij ‘weinig’ staan. Want Femke uit ‘Thuis’ kuste toch ook met haar vader en dat kan toch echt niet beschouwd worden als ‘graag zien’. Verder vonden alle speelclubbers samen onder de douche staan vies, dat zouden ze zelf nooit doen.” “Een ander spel was ‘Ik ga naar mijn lief en ik neem mee ...’, een variant op het bekende spel. Woorden als pyjama, tandenborstel en condoom kwamen voorbij en ik had de indruk dat de speelclubbers minder schroom kregen om over zulke dingen te praten.” “Dit is een goed spel om met de speelclubbers op een normale manier over relaties en seksualiteit te praten. De kinderen worden nooit gepusht om wat te zeggen, ze hoeven ook niks te zeggen als ze dat niet willen. Maar ze worden wel aangemoedigd en krijgen misschien wel het besef dat er best gesproken kan worden over relaties en seksualiteit.”

De Bloosdoos

ef spel om met jongeren een ‘De Bloosdoos’ is een educati liefd zijn en alles wat daar gesprek op te zetten over ver deelnemee te maken heeft. De gevoemers leren hun mening en over lens verwoorden over vragen osBlo ‘De it. lite relaties en seksua en ger jon r doos’ is geschikt voo vanaf 14 jaar.


Bloosdoos’ ‘Ziggi is verliefd!’ en ‘De Seksualiteit zijn spelen van Jeugd en en op hun webvzw. Je kunt ze bestell aliteit.be site: www.jeugdenseksu Wij hebben een aantal tito’s bereid gevonden om ‘De Bloosdoos’ voor ons te testen. Leider Gert vertelt. “Het spel bevat verschillende stellingen over liefde, vriendschap, vertrouwen, relaties en nog een aantal dingen die daarmee te maken hebben. De tito’s moesten om beurten met de dobbelsteen gooien en zo kwamen ze bij een thema terecht. Achter dat thema zat dan een stelling waarop degene die met de dobbelsteen had gegooid als eerste moest antwoorden. Je moest dan iets vertellen vanuit je eigen beleving. Nadien werd de discussie op gang getrokken en konden de andere tito’s ook hun mening geven en de mening van anderen in twijfel trekken.”

“Ik zou het wat actiever maken”

“Eén van de stellingen was bijvoorbeeld: ‘Aan het eind van de relatie is er altijd liefdesverdriet’. Daar is best lang over gediscussieerd. Op het einde was bijna iedereen het ermee eens dat dat niet waar is omdat er ook relaties zijn waarbij de twee mensen blij zijn dat ze geen koppel meer zijn. Dat spel is echt oké voor tito’s. Aspi’s zijn er misschien wel wat te oud voor. Tito’s hebben weinig ervaring, en het beetje ervaring dat ze wel hebben, kunnen ze op die manier met elkaar uitwisselen.”

Nog niet getest

Jeugd en Seksualiteit heeft wel mee r in huis dan die twee spelen. Interessant om mee te nem en op je bivak is de Kampkoffer. Daarin zitten spelfiches, spelmateriaal, boeken en educatieve spelen voor jongeren. Je kunt hem lenen bij Jeugd en Seksualiteit vzw, Koningin Astridlaan 106 bus 002, 2800 Mechelen (tel. 015-20 69 68 - info@jeugdenseksualiteit.be).

Op www.jeugdenseksualiteit.be vind je ook het nieuwe online spel over mythes en taboes. Kies je ideale partner, verzamel voldoende bloemen en bijtje en zoek je Supermario-gewijs een weg door de verschillende levels.

“Veel hangt af van wat voor groep je hebt. Is het een luidruchtige of een stille groep? Want dat zal veel invloed hebben op het spel. Een aantal tito’s vonden het ‘precies iets voor school, wat te serieus’. Ik denk dat ik het, nu ik het een keer gespeeld heb, wat actiever zou maken. Misschien zou ik het ombouwen tot een bosspel en iets doen met het meest creatieve antwoord of zo. Daar moet ik eens over nadenken. Zo wordt het leuker om over die dingen te praten. Het kringgesprek valt dan wel weg, maar inderdaad: misschien is dat meer iets voor op school.”

dubbelp

unt

maart 2010

7


iteit

Dossier: relaties & seksual

. .. n le e o v n te la is u Je leden zich th

in de Chiro

Als leiding heb je, misschien onbewust, een grote invloed op je leden. Wie je bent, wat je doet, en hoe je het met elk van hen doet: het laat allemaal een stevige indruk op hen na. En dat geldt misschien nog meer als het gaat over heikele thema’s als liefde en seksualiteit. Als Chiroleider of –leidster ben je al snel een vertrouwensfiguur zoals ze die thuis of op school niet makkelijk vinden. Maar hoe zorg je dat ze zich ook in de Chiro thuis voelen? Het vijftal kernwoorden hieronder kan je daarbij helpen.

Interesse voor je leden is natuurlijk niet genoeg voor een goede begeleidingshouding. Probeer ook mee te leven en mee te voelen: toon begrip voor hun situatie. Als je moeilijk begrip kunt opbrengen voor hun situatie of gedrag, confronteer hen dan met de andere kant van het verhaal. Maak duidelijk dat er nog andere meningen en ervaringen zijn, en laat hen zelf dieper nadenken over de verschillende visies. Wees eerlijk over je eigen visie en ervaringen. Leg uit waarom je denkt dat bijvoorbeeld racisme niet aanvaardbaar is. Probeer je tegelijk wel in te leven in de denk- en voelwereld van een racistische keti: waarom denkt die keti zo, en hoe is het zo ver gekomen? Breng daar begrip voor op, zonder je eigen mening te verloochenen. Regels overtreden of afspraken niet nakomen is natuurlijk een

Inte res se

ander verhaal. In zo’n geval is communicatie en – eventueel – straffen beter gepast.

“Rakwi Laurens droomt er al jaren van om in het leger te gaan. Sinds jaar en dag komt hij in camouflage-uitrusting naar de Chiro. Maar Katrien, zijn leidster, heeft echt niets met het leger.” Toon interesse voor je leden, voor wie ze zijn en wat ze doen. Kijk zonder vooroordelen naar wat hen bezighoudt en drijft. Bewonder wat zij meer kunnen dan jij. Kruip mee in hun

res pect “Speelclubleidster Sofie probeert zich populair te maken door achter de rug van medeleidster Wendy te lachen met haar gewicht. En dat ziet ook Matthew, een wat mollige speelclubber.”

leefwereld, en bevestig hen zo. Bij tieners is het heel belangrijk om interesse te tonen, zodat hun zelfvertrouwen groeit.

Win het vertrouwen van al je leden, toon respect voor wie ze

Stel jezelf vooral niet op als de expert, laat de leden zien dat

zijn en wat ze doen, en laat ruimte voor hun mening, zodat

zij evenveel waard zijn als jij, ook al ben jij nu toevallig de

ook zij de andere leden respecteren.

begeleid(st)er.

Geef zelf het goede voorbeeld, door ook je medeleiding met het nodige respect te behandelen.

Interesse tonen gaat natuurlijk verder dan enkel vraagjes stellen over pakweg hun studies: babbel met turnster Elke over

Respect betekent onder andere dat je naar elkaar luistert.

wat zij allemaal moet doen en laten voor haar sport. En vraag

Door te luisteren naar de mening van anderen, kun je dingen

Metallicafan Karel wat hem zo boeit aan die groep. Je inte-

leren. Want ‘dialoog’ betekent niet enkel zelf spreken, maar

resse legt zo de basis voor een positief contact met je leden.

ook luisteren naar wat de ander te vertellen heeft.

emp ath ie “Lander werd verliefd op Emma maar wist niet hoe hij met haar moest omgaan. Hij voelde zich verlegen en stuntelig. Emma reageerde erg kwetsend: ze lachte hem uit en kleineerde hem in het bijzijn van de andere tito’s.”

8

maart 2010

dubbelpunt


]foto: kirsten van puymbroeck[

per soonlij kheid

voorhand.

“Tito Steven durft Wim en Fien, zijn leiding, al eens lastigvallen met moeilijke vragen over het leven. Waar Steven die vragen haalt, is hen niet echt duidelijk, maar toch proberen ze die zo goed mogelijk te beantwoorden.”

Bepaal ook op voorhand wat je wel en niet zal tolereren, maar zeg dat niet tot vervelens toe. Zoiets even terloops – maar duidelijk genoeg – laten vallen, moet volstaan. Leg ook uit waarom je iets eist of verwacht.

Ondanks alle gevoeligheden waar je als begeleid(st)er reke-

Laat je gezag op een positieve manier gelden. Een overdre-

ning mee moet houden, is het heel belangrijk dat je een eigen

ven machtsvertoon is voor niemand goed, en je boven de le-

persoonlijkheid hebt. Die is niet altijd van belang, en som-

den stellen, oogst weinig succes. Maak duidelijk hoe het kan

mige dingen moeten je leden echt niet weten. Toch verwach-

zijn als iedereen meewerkt, maar ook wat de gevolgen zijn als

ten ze een eigen mening van je, dat je hebt nagedacht over

dat niet gebeurt. Geef de leden op die manier het gevoel dat

de dingen en dat je een visie hebt. Jouw mening kan die ene

ze het zelf in handen hebben.

zijn die afwijkt van wat iemand thuis of op school altijd hoort. Jij biedt de leden een andere invalshoek aan, opent hun ogen

Wees consequent: treed op als het nodig is. Het heeft geen

en zet hen tot denken aan.

zin een afspraak te maken en je daar vervolgens toch niet aan te houden.

“Sommige dingen moeten je leden echt niet weten” gez ag “Op bivak ging je met de ribbels naar een zwembad in de buurt. Hans probeerde de hele tijd de zwembroek van de andere ribbels naar beneden te trekken, schold vaak en was arrogant.” Dat je op een vriendschappelijke en vertrouwelijke manier met je leden moet omgaan, is intussen al duidelijk. Maar het is ook belangrijk om hen inspraak te geven, hoewel jij het wel

Hélp, wat vragen ze nu? met lastige vragen. “Lig jij soms Zo’n speelclubber stelt soms te , seks?”. Moeilijk om daarop je lief in bed?” of “Hoe gaat dat g. r wel” klinkt zo lulli antwoorden. “Dat zie je late ert ‘Mond vol Tanden’. Het ziet hee Er is een hulpmiddel. Het vast een bron vol informatie en hou uit als een map, maar het is bij moeilijke vragen. Wat zit erin? r hoe je als leid(st)er kunt om OO Achtergrondinformatie ove aties gaan met seksueel getinte situ te reageren OO Een werkvorm om gepast stellen en afspraken te maken OO Aanzetten om regels op te over relaties en seksualiteit st minder met je mond vol OO Richtlijnen om in de toekom tanden te staan .be. op www.jeugdenseksualiteit Je bestelt ‘Mond vol tanden’

bent die de regels van het spel bepaalt: jij stelt de grenzen. En dat doe je al vanaf het begin. Als je van in het begin expliciet duidelijk maakt wat kan en wat niet, kun je de leden vanaf relatief vrij laten binnen de gestelde grenzen. Dat lukt natuurlijk enkel als de leden zelf die grenzen nog moeten aftasten. Voorkomen is hier dus beter dan genezen. Wacht niet tot het nodig is om bepaalde afspraken te maken, maar maak ze op

dubbelp

unt

maart 2010

9


iteit

Dossier: relaties & seksual

e j e o d f o t i d e Doe j

tje aan het Wat doe je als twee rakwi’s dokter tongzoenend spelen zijn op bivak? Als je je keti’s de leden betrapt in de tent? Of als een van t is onschuldig, verliefd wordt op een leidster? Wa elijk? wat gaat te ver, wat is zelfs onwett

Mayday of chill?

laten verlopen.

Niet alle situaties die met seks of relaties te maken hebben,

is een soort wet die je de leden oplegt.

zijn meteen dramatisch. Maar het is wel een goed idee om je

Een afspraak maak je samen met je

voor te bereiden op dingen die kunnen gebeuren. Organiseer

leden. Het verschil zit dus in de mate

tijdens de voorbereiding van je bivak een brainstorm: welke

van inspraak. Wanneer je duidelijke

situaties kunnen zich voordoen en wat doen we dan? Stel ook

regels maakt, heb je minder kans

duidelijke regels op, vooral voor je oudere afdelingen, zodat

dat er tegenstrijdige dingen

iedereen op voorhand weet waar ze aan toe zijn.

gezegd worden. Je vermijdt

Een regel maak je met de leidingsploeg. Dat

Lief op bezoek?

hierdoor dat de ene leid(st)‌er

“Tijdens het bivak kwam het lief van één van de

bestraft, terwijl anderen ze ooglui-

leidsters op bezoek. Dat zorgde voor veel span-

kend toelaten.

een bepaalde overtreding

ning die dag. Het groepsproces werd onderbroken want er was een vreemde op het terrein.

Zowel regels als afspraken zijn

Sommigen kregen hierdoor heimwee en wilden

nodig om een groep te laten sa-

ook bezoek.”

menleven. Welke regels en afspraken dat moeten zijn, hangt

Dit is geen dramatische situatie, maar het kan wel voor wrevel en spanningen zorgen op je

af van de concrete situatie.

bivak. En dat geldt niet alleen bij je leidingsploeg, maar ook bij

Tip:

je keti’s of aspi’s.

Als je regels of afspraken vastlegt met de begeleidingsploeg,

Tip:

wees dan consequent:

Maak goede afspraken over bezoek en telefoon-

ze zijn door iedereen

tjes naar huis. Bespreek op voorhand met heel

gekend en worden ook

de leidingsploeg wat wel en niet kan. Mogen er

door iedereen nageleefd.

mensen op het bivakterrein komen? Mogen die dan overal komen? Meedoen met activiteiten? Hoelang mogen ze blijven? Blijven ze dan slapen?

Samen of apart? “Kies je om meisjes en jongens apart te leggen (en trek je dat door voor de begeleiding?)? Slapen koppeltjes samen of apart?” Met wie of waar je ook samenleeft, je hebt altijd regels en afspraken nodig om het groepsleven zo goed mogelijk te

10

maart 2010

dubbelpunt

Communicatie

Wanneer je afspraken maakt, problemen het hoofd biedt, niet goed weet hoe je moet reageren – dan is er één gouden stelregel: praat erover! Met het lid in kwestie, met een medeleid(st)er, de VB, enz. Je hoeft niet alles alleen op te lossen, met twee weet je meer dan alleen.


e dit niet? En de wet?

Koppeltjes in de groep “Pauzes en vrije momenten zijn voor velen

Je leest wel eens wat. Over een 19-jarige die nietsvermoedend in een Amerikaanse gevangenis belandt omdat hij had afgesproken met een 15-jarig meisje, bijvoorbeeld. Mag dat dan niet? En wat mag dan wel? We zetten de belangrijkste dingen even op een rijtje. Dan moet je op de leidingskring niet meer zeggen: “Ik heb eens gehoord dat ...”. Dan wéét je ’t gewoon.

de aangewezen momenten om lekker gezellig bij elkaar te zitten of te liggen. Voor eventuele koppeltjes ook de kans om samen te zijn, te kussen, enz. Wat mag en wat mag niet? Waar mag het en waar niet? Wanneer mag het en wanneer niet? Het uitgangspunt is telkens dat het groepsleven niet verstoord mag worden door het liefdesleven.” De aanwezigheid van koppeltjes in een groep kan een grote invloed hebben op het groepsgebeuren. Het is niet altijd eenvoudig om de wensen en behoeften van een koppel te verzoenen met de regels van het groepsleven. Wanneer ieder groepslid zich in de eerste plaats als groepslid gedraagt en niet als ‘lief van’ hoeft er geen probleem te zijn.

✸✸De wettelijke leeftijd om seksueel contact te hebben, is zestien jaar. ✸✸Elke meerderjarige die een seksuele relatie heeft met iemand jonger dan zestien pleegt dus een strafbaar feit. Ook relaties tussen minderjarigen zijn bij wet verboden als één van beiden nog geen zestien jaar is. ✸✸En als iemand toestemming gegeven heeft? Dat speelt voor de wet niet zoveel mee als je jonger bent dan zestien. Sowieso is seks zonder toestemming not done, maar zelfs met toestemming is seks met iemand jonger dan zestien strafbaar. Tot zestien denkt de wetgever namelijk dat je nog niet zelf kunt oordelen of je nu wel of geen seks wilt. Tja, dat is momenteel de wet. Meer weten? ✸✸Lees de fiche over seksualiteit op www.chiro.be/veiligheid ✸✸Stel je vragen aan het aanspreekpunt seksualiteit: seksualiteit@chiro.be

Tip: In een groep zijn er sociale codes waarop je je gedrag moet

Twee mensen die zich voortdurend

afstemmen. Dat geldt ook voor verliefde koppels. Ook zij

afzonderen, dat roept altijd weerstand

moeten leren dat er een verschil is tussen het intieme en het

op bij de rest van de groep. Of het

openbare domein. Maak daarom afspraken met de groep.

nu een koppel is, of het zijn boezem­ vriend(inn)en, dat maakt geen verschil. Het is gewoon vervelend wanneer twee mensen hun eigen eilandje bouwen en geen aandacht meer hebben voor de anderen.

dubbelp

unt

maart 2010

11


HOE DENKEN DE LEIDERS EN LEIDSTERS VAN DE TOEKOMST OVER RELATIES BINNEN DE CHIRO? Op een donkere zondagnamiddag trok Dubbelpunt naar de aspi’s van Chiro Battel uit Mechelen. We hadden een gesprek met hen en met hun leider Jeroen over relaties binnen de Chiro. “Wat denken jullie over relaties binnen de Chiro, bij leden onderling?” Lenny: “Ik denk dat als twee leden een koppel zijn, dat ze zich tijdens de werking zo weinig mogelijk als een koppel moeten gedragen. Anders zijn ze geen deel meer van de groep, maar alleen nog maar een koppel binnen de groep.” Jeroen: “Over een kus zal ik nooit moeilijk doen, maar als ze voortdurend aan elkaar zitten, zal ik ingrijpen.” “Hoe zou je dat dan doen?” Jeroen: “Dan zou ik het koppel even aanspreken en zeggen dat dat niet echt de bedoeling is. Dat ze er rekening mee moeten houden dat we nog altijd een groep zijn.” Lise: “Ik denk dat iedereen wel zelf weet wat de grenzen zijn.”

“Het is heel moeilijk gevoelens te onderdrukken” “Hoe denken jullie over een leider die samen is met iemand uit de groep?” Lena: “Als die leider niet samen is met iemand uit zijn afdeling, dan zou het mij niet uitmaken. Als dat wel zo is, is dat een probleem.” Lenny: “Want een leider moet gezag uitstralen.” Lise: “Als je leider bent en je hebt een relatie met iemand uit je groep, dan ben je niet meer objectief. Dan ga je misschien je liefje voortrekken.” Jeroen: “Wij praten daar wel altijd over binnen onze leidingsploeg, hoe dat moet verlopen. Vooral op bivak.”

12

maart 2010

dubbelpunt

“Je kunt inderdaad wel de relatie verborgen houden tijdens de Chironamiddag, maar op bivak is dat toch veel moeilijker?” Jeroen: “Ja, dat is wel zo. Dan stoort dat ook veel meer. Dan gaat dat vooral over het feit dat de leider en dat meisje niet meer zo enthousiast deelnemen aan de spelen. En dat is heel jammer, want dat heeft invloed op de hele groep. Als de leider al niet meer zo enthousiast is, waarom zou de groep dat dan nog zijn? Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar ik ken wel een aantal voorbeelden.” Lise: “Ik vraag mij af: dat is toch ook storend voor de medeleiding? Want die ene leider gaat misschien minder gezag uitstralen of zich minder inzetten?” Jeroen: “Ja, dat is soms wel zo. En dan moet de medeleiding alles oplossen.” “Wat zouden jullie zelf doen als jullie binnen een jaar leider of leidster zijn en plots verliefd worden op iemand uit de groep?” Femke: “Ik denk dat ik dat heel lang verborgen zou houden!” Lena: “Ik zou het daar wel moeilijk mee hebben. Maar ik zou nooit vragen om naar een andere afdeling overgeplaatst te worden. Zo ver zou ik het niet laten komen.” Lise: “Ik denk dat ik er gewoon eerlijk over zou zijn. En dat ik duidelijke afspraken zou maken met mijn medeleiding.” “Weten jullie of er regels zijn binnen jullie Chiro?” Lenny: “Ik denk niet dat er regels zijn, eigenlijk.” Lena: “Ik denk dat je je op bivak zoveel mogelijk moet inzetten tijdens de activiteiten, maar ‘s avonds aan het kampvuur is iedereen wat vrijer. Dan mag dat wel.” Lise: “Het hangt ervan af of die leider of leidster goed in de groep ligt of niet. Dat klinkt hard, maar ’t is – denk ik – wel zo. Als je goed in de groep ligt, zal de rest veel vergevingsgezinder zijn. Maar eigenlijk zou dat niet mogen.” “Zijn er sancties wanneer iemand zich dan niet houdt aan die regels?” Jeroen: “Nee, en dat is ook niet nodig. Het zou maar al te bizar zijn als iemand gestraft wordt daarvoor. Ik zie ook niet goed in welke straf dat dan zou moeten zijn. Het is heel moeilijk gevoelens te onderdrukken of weg te cijferen.”


Alles is bespreekbaar! Met de jeugd van tegenwoordig

en te kunnen. Een zware en onterechte druk die op hun schouders rust.

Babbelen over alles wat met lichamen, seks, relaties en ‘lastige’ onderwerpen te maken heeft, is niet vanzelfspre-

Er wordt ook dikwijls negatief gesproken over de jeugd

kend. Moet je alle vragen van je leden beantwoorden of

van tegenwoordig. Dat alles veel sneller gaat en dat

zijn sommige onderwerpen not done?

jongeren sneller met elkaar naar bed gaan en niet meer praten. Is dat dan niet logisch met al die veranderingen?

Vandaag worden jongeren geconfronteerd met oneindig

Ze worden er vaker mee geconfronteerd, meer en meer

veel meer keuzes en mogelijkheden dan pakweg vijftig

ouders scheiden en zijn daarom vaak geen goede voor-

jaar geleden. Voor onze grootouders was het duidelijk:

beelden en ze hebben veel meer mogelijkheden waarin

zij leerden iemand kennen, trouwden, kregen kinderen,

ze zelf worden verondersteld de weg te vinden.

en scheiden was uit den boze. Nu kan alles: samenwonen zonder te trouwen, kinderen zonder te trouwen,

Als je weet dat 43 van de 45 meisjes de eerste keer als

een latrelatie, scheiden, in je eentje kinderen krijgen en

eerder negatief beschouwen en 44 van de 50 jongens*

opvoeden, adopteren als lesbisch koppel, enz.

hun eerste keer niet zo speciaal vonden, dan is dat toch wel opmerkelijk. Wat kunnen we daaraan doen?

Er heerst er een soort schijn-openheid over relaties en seksualiteit in onze maatschappij. Alles kan en mag, er

Praten is belangrijk en alvast een goede start. Hoe

wordt vaker over gesproken in de media dan vroeger en

vreemd het ook is, vaak is de drempel hoger om te

er zijn meer films en programma’s te zien waarin seks

práten over seks dan om het te doen.

wordt voorgesteld als iets dat vanzelf gaat, waarin je

En onze grootouders of ouders praatten waarschijnlijk

samen klaarkomt en waarin onhandigheid of kleren die

niet meer of beter over seks destijds dan jongeren van-

in de weg zitten niet bestaan. Maar doordat er zoveel

daag. Iedereen is het erover eens dat jongeren over seks

over gesproken en geschreven wordt, is de drempel veel

moeten kunnen praten voor ze eraan beginnen. Maar

groter om te zeggen dat je iets niet weet!

dat is makkelijker gezegd dan gedaan

Niet verwonderlijk dat jongeren vaak onzeker zijn! Want het lijkt wel alsof ze verondersteld worden alles te weten

(* gegevens Zin-d’erin(g))

dubbelp

unt

maart 2010

13


CONFLICT Spanning in de leidingsploeg Lien – 22 jaar, groepsleidster “ De ruzie tussen Mie en Lobke blijft maar aanhouden. Geen enkele samenwerking tussen die twee is nog mogelijk. Op elke leidingskring is de spanning te snijden. Ik probeer zo neutraal mogelijk met de situatie om te gaan en schenk er niet te veel aandacht aan.”

De ergernissen

top 5

1. Geen vertrou wen krijgen 2. Vals beschuld igd worden 3. Belachelijke re gels 4. Humeurige of bazige leiding 5. Altijd hetzelfd e moeten doen

Mie – 20 jaar, ketileiding probeert ze zich “ Lobke was vroeger een zeer goede vriendin van me. Maar sinds we samen in de leidingsploeg zitten, vindt Iedereen aan. niks er populair te maken door voortdurend kritiek op me te geven. Lien ziet dat ook, maar doet te worden.” dat Lobke de sfeer verziekt door alle roddels. Maar niemand reageert, uit schrik het volgende slachtoffer Lobke – 20 jaar, rakwileiding Iedereen mag “Mie was vroeger altijd de populairste van ons allemaal. Toen ze in de leiding kwam, veranderde dat. op en sommige haar, maar ze krijgt niet meer de aandacht die ze voordien kreeg. We schieten allemaal met elkaar mee om.” niet echt Mie kan Daar Lien. en mij tussen goed vriendschappen zijn iets dieper. Zo klikt het bijzonder Een conflict is meer dan tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen. Soms laaien de emoties te hard op, zoals tussen Lobke en Mie. Soms botsen persoonlijkheden. Zo wil Mie graag dat Lien iets aan de situatie doet, terwijl Lien hoopt dat de situatie zal overgaan als ze er niet te veel aandacht aan schenkt. Het belangrijkste is dat je de situatie niet laat escaleren. Voor je het weet, maak je elkaar uit voor alles wat lelijk is en vergeet je waar het conflict om draaide. Probeer de situatie uit te klaren met een gesprek. Verwacht niet dat alles meteen opgelost raakt. Geef elkaar de tijd. Soms is meer dan één gesprek nodig. De volgende tips komen zeer goed van pas wanneer je dat moeilijke gesprek aangaat. ✸✸Waarover gaat het conflict? Formuleer dat scherp voor jezelf. Sleur er niet van alles en nog wat bij, maar ga op zoek naar wat voor jou de kern van het conflict is. ✸✸Laat de ander haar of zijn verhaal doen zonder haar of hem voortdurend te onderbreken. ✸✸Tel tot tien als je de emoties op voelt komen, of neem een fysieke time-out en schep even een luchtje. Loop niet zomaar weg, maar vertel waarom je even de ruimte verlaat. ✸✸Hou het bij jezelf: geef feedback in de vorm van een ik-boodschap. ✸✸Blijf openstaan voor de feedback van de ander. ✸✸Luister naar de ander en stel vragen over zijn of haar motieven en gevoelens. Als je weet waarom de ander de kwestie zo hoog opneemt, kun je beter

14

maart 2010

dubbelpunt

positie kiezen, en leg je de basis voor de oplossing. ✸✸Haal er eventueel een derde persoon bij die als onafhankelijke partij bemiddelt in het conflict. ✸✸Zorg dat er verder géén misverstanden ontstaan, door af en toe een samenvatting te geven van het verloop van het conflict, jouw positie en de positie van de ander. ✸✸Is iemand heel boos, laat hem of haar dat dan even uiten. Dat is soms even je kiezen op elkaar zetten. Maar het voordeel is dat de ander, wanneer zij of hij het kwijt is, weer meer openstaat voor jouw kant van de zaak. Wat doe je zeker niet? ✸✸Er andere dingen bijhalen: blijf bij het onderwerp waar het conflict over gaat. Dus niet: “En wat ik ook nog vind, is dat ...” ✸✸Per se gelijk willen krijgen, ongeacht of het onderwerp belangrijk voor je is. ✸✸Anderen erbij halen: “Ik sprak laatst met Lien, en die vond ook dat jij ...” ✸✸Medestanders zoeken: dat zorgt voor kampen. Dat maakt het probleem alleen maar moeilijker om op te lossen omdat het zich verder uitbreidt. Voorbeeld: “ Ik ben zo kwaad op Jantien, vind jij het ook niet irritant dat ze ...?” ✸✸De redelijkheid van de andere partij in twijfel trekken: “Ja zeg, met jou valt gewoon echt niet te praten.” ✸✸Automatisch meegaan in de emoties van de andere. Wil je meer weten over conflicthantering? Neem een kijkje op www.chiro.be/conflicthantering. Of nog beter: volg het Hoofdanimatorweekend!


Mens-erger-je-niettafelmomentjes eg een nummer. Je mag ✸✸ Geef elke soort ontbijtbel overeenkomt met het enkel van het beleg eten dat nummer dat je dobbelde. ls “een broer hebben”. De✸✸ Stel een voorwaarde zoa e voldoen, mogen een genen die aan die voorwaard . De bedoeling is dat je plaats naar links opschuiven g rondje maakt. Wie als zo snel mogelijk een volledi en stoel zit, heeft geeerste terug op haar of zijn eig beurten een voorwaarde wonnen. Laat iedereen om stellen.

n Avontuur va end Vogel gel Benny en Vri e. Vriend Vo

ben ruzi vrienden heb dOnze goede rt in de vrien nig investee ei w te ny n k bezoe vindt dat Be Vogel die op altijd Vriend is et H . Vriend Voat ap d h sc nny vindt Be . ny n Be ij b aag moet komen je ook eens gr is niet omdat et H . is. jft ri rd d aa gel over inder w iendschap m vr e d at d t alleen ben Wat nu?

van Benny en kele vrienden en n aa en g We vroe en hadden. tips ze voor h ke el w el g Vriend Vo het zand oon je kop in ew g , ch “A : el De struisvog steken.” oon na en het de ander gew eg “Z i: aa eg De pap d.” . Ertegenaan komt wel goe orens vatten h e d ij b e ko eeld. Ik zet De stier: “De duel bijvoorb en E e. ti ac or gaan. Tijd vo ” . ny n ezen. Vriend in op Be en. Koppig w ev eg to t ie De ezel: “N n Benny.” ht te veel va Vogel eist ec e raad voor el: “Een goed g o sv ij ad ar De p and dan tien vogel in de h n éé er et b : Benny in de lucht.”

Spreekwoord van d

e maand

Vrienden mogen ki jven, maar moeten vriend en blijven.

Eens/oneens lict “Ruzie en conf

horen ook bij

vriendschap”

95% eens in 5% oneens conflict hand vriendschap en Gaan voor jou fe1215.be test op www.li hand? Doe de

Vriend Vogel en Benny en d n vo g ki uk Gel lossing: nvoudiger op ee en e er et een b effen ze nog prek. Nu bes een goed ges iendschap rdevol hun vr t meer hoe waa zijn of vraag soms alleen je il w al k g. oo is, tra inspannin soms een ex vriendschap

dubbelp

unt

maart 2010 15


iedemreeeen

op V-Day!

Aftellen naar V-day! Nog eventjes en dan is het zover: op 6 en 7 maart roepen we alle groepen op om V-Day te organiseren, met de V van vriendschap. Een dag vol maten, makkers, vrienden, kameraden, binnen en buiten de Chiro, ongelimiteerd: daar gaan we voor. Daarom kreeg je het V-Dayboekje in je bus. Eentje voor elke afdeling in je Chirogroep. Nog niet gekregen? Trek dan je gewest aan hun oren!

6 en 7 maart: V-Day! V-Day of W-day V-Day is tegelijk een dag met vrienden, een tweede wervingsactie en de combinatie van beide!

Hak eerst de volgende knopen door: • Wie nodig je uit?: Laat je iedereen (leden en leiding) een vriendje meebrengen? Nodig je onder het motto ‘vrienden heb je nooit genoeg’ de scouts en de voetbalploeg uit? Of kies je ervoor om alle kinderen en jongeren uit de buurt naar de Chiro te lokken? • Wat doe je?: Kies je voor een ‘gewone’ Chiro(na)middag of voor een dag waarop alles in het teken van de grote V staat, met een vriendschapsdrankje, vriendschapsbandje,

I RO

I CH

Een maatje meer

Vriendschap is een niet te onderschatten kracht. Hoeveel van ons gingen voor het eerst met een vriend mee naar de Chiro? En hoeveel kinderen en jongeren zullen op V-Day net hetzelfde doen? Die dag is nog maar het begin. Door in de Chiro samen te spelen, maak je nieuwe vrienden. Sommigen daarvan worden soulmates met wie je uren kunt praten. Met anderen haal je de gekste fratsen uit. Maar je ervaart ook de mindere kanten van vriendschappen, zoals ruzie en kliekjes. Elke activiteit ontdek je weer meer van elkaar, verken je grenzen en doe je mensenkennis op. Vrienden maken en verliezen, leren omgaan met elkaar, dat is Chiro.

en nog vele andere zotte

Dit jaarthema moedigt jou aan om aan de slag te gaan met vriendschap binnen en buiten de groep, in alle maten en gewichten. Zorg dit jaar voor een maatje meer!

V-dingen?

16

maart 2010

dubbelpunt

Tip! Tip! Zorg ervoor dat jouw V-Day een goed beeld geeft van een Chironamiddag. Pak je het toch anders aan, maak dat dan duidelijk. Er staat bijvoorbeeld niet elke week een springkasteel op je speelplein.

Leden + leiding + vrienden Maak zelf die dag zo groot en spectaculair of klein en gezellig als je wilt. Doe niet alles zelf, maar betrek er vooral je leden bij. Zij moeten hun vrienden, nieuwe kinderen en jongeren, en kennissen van andere verenigingen op sleeptouw nemen.

Na V-day 100 000 leden in de Chiro?


Wie zoekt die vriend Je wilt op V-Day spelen met nieuwe vrienden, maar waar vind je die?

Schakel je leden in We vragen onze leden om allemaal een vriend(in) mee te brengen. Dat kan een klasgenootje zijn, een nicht of neef, een vriend uit de sportclub – of zelfs de bomma? Geef je leden wat tips en extra informatie om hen in hun zoektocht te helpen. Ga samen met je leden de weken vooraf al aan de slag en maak zelf een leuke uitnodiging waarmee ze hun vrienden kunnen overtuigen. De vriendjes van de ribbels en speelclubbers zullen heel blij zijn met een geknutselde Bennyuitnodiging. Bij rakwi’s of tito’s kan dat een zelfgemaakt vriendschapsbandje zijn, samen met een briefje. Samen met je keti’s en aspi’s maak je een filmpje en verspreid je dat op het internet. Of je verstuurt geheimzinnige sms’jes of brieven.

Ouders erbij betrekken Als je nieuwe kinderen wilt overtuigen om eens naar de Chiro te komen, moet je vaak eerst hun ouders overtuigen. Roep hiervoor de hulp in van de ouders van je huidige leden. Een verhaal van een andere moeder, die ook eerst erg bezorgd was, heeft soms veel meer effect dan het verhaal van een

Verzamel vrienden, in je vriendenboekje

kan geen vriendenBij een jaarthema over vriendschap er een gemaakt. boekje ontbreken. Dus hebben we je leden, met Gebruik het in de leidingsploeg, met we leden, enz. nieuwe leden, met de ouders van nieu Een voorbeeldje? vriendenboekGeef aan nieuwkomers op V-Day een een paar pagina’s je. Laat op het einde van de dag al . den invullen door hun nieuwe vrien nemen naar Laat je leden het vriendenboekje mee in hun boekje, en school. Daar verzamelen ze vrienden op 7 maart ook in het écht! een een pagina Laat de ouders van nieuwkomers met t je al metwee Zo invullen in je eigen vriendenboekje. weet dan tenminste een wie ze zijn, en al veel meer! Je waarover te praten op huisbezoek. r een mailtje naar Bestel je vriendenboekjes nu! Stuu 95. Geef je groep, je info@chiro.be of bel naar 03-231 07 naam en je adres door. De vriendenboekjes kosten je 70 cent per stuk.

enthousiaste leid(st)er. Maak ook een briefje voor de ouders waarin je uitlegt dat jullie een V-Day organiseren, wat de Chiro is en hoe we werken.

I

Meer weten?

www.chiro.be/v-day

MIJN MATEN

Vriendenboekje.indd 1 26/06/09 11:25

dubbelp

unt

maart 2010

17


De ingang van het speelclublokaal wordt versperd door een enorme molshoop. Er zit een brief in brailleschrift in (een eenvoudige puntjescode waar de leiding natuurlijk net de sleutel van op zak heeft). Wanneer de speelclub die ontcijfert, lezen ze:

Op de weg van het Chiroterrein naar

lijk zelf op zoek gaan, want boven de

het speelbos liggen overal hoopjes

grond ziet de mol niet genoeg om zijn

aarde met gele vlaggetjes erin. Op het

weg te vinden. Als eerste komen ze bij

einde van de weg zit Jean-Pol in een

de dassenburcht.

grote molshoop, tot zijn middel ingegraven. Hij draagt een zwarte jas, liefst iets bontachtigs. Op zijn hoofd staan een bivakmuts en een stoere zonnebril en hij heeft een spade in zijn hand. Hij vertelt de speelclubbers dat hij er wel stoer uitziet maar dat hij eigenlijk te verlegen is om het mollinnetje zijn liefde te verklaren. Ook de andere bosdieren hebben immers allemaal een oogje op haar en een streepje voor op hem. De das is veel sterker, de wezel veel sneller,

“Beste speelclub Ik ben Jean-Pol de Mol. Ik ben verliefd op het mooiste molletje van het bos. Willen jullie mij helpen haar hart te veroveren? Volg dan de vlaggetjes in de molshopen naar mijn hol!

de egel veel stekeliger. De vos is sluwer en de eekhoorn heeft een veel mooiere staart. Wil de speelclub helpen om Jean-Pol al die eigenschappen te geven of aan te leren? Wat Jean-Pol al wel goed kan, is luisteren. Onder de grond ziet hij immers niets. Iemand staat met zijn of haar gezicht naar de muur, dat is ‘de mol’. De anderen proberen hem of haar aan te tikken zonder gehoord te worden. Als de mol kan zeggen waar hij of zij iets hoorde, moet degene die geluid maakte, terugkeren achter de lijn.

JP”

Dan toont Jean-Pol de kaart van het bos, met de woonplaatsen van zijn concurrenten. De speelclub moet natuur-

18

maart 2010

dubbelpunt

Dassenburcht

De das vertelt de speelclub dat hij het sterkste dier van het bos is. Zijn acht erpoten zijn het sterkste. Kan de spee lclub van hem winnen met voetwor stelen? Ze mogen eerst onder elkaar oefe nen. Alle speelclubbers gaan per twee op de grond liggen, zetten hun rechtervoete n tegen elkaar en proberen als eerste de voet van de ander tegen de gron d te duwen. De das woont ook in een ‘burcht’. Dat is een ver vertakt en goed uitgegraven hol onder een boom dat hij natuurlijk heel goed verdedigt tegen alle indringe rs. Daarop oefent de speelclub door ‘verdedig je burcht’ te spelen: zet een emmer ondersteboven in het midden van de kring. De das staat in het midden en moet ervoor zorgen dat de anderen de emmer niet kunnen omgooien met een bal. Wie dat wel kan, is de volgende das en moet op zijn of haar beurt de burc ht verdedigen


speelclub

Vossenleger

Wezelhol

en Een wezel is heel behendig en snel wurkan zich door de engste gangetjes uit hen el wez de t men. Daarom daag ld ‘naa m om tot aan de volgende boo bers en draad’ te spelen. Alle speelclub rten gaan op hun buik liggen. Om beu op nd iema er zit en ligt er iemand plat pt krui te handen en knieën. De eers er over degenen die plat liggen en ond fluit, de anderen. Wanneer de wezel plat wie tie: posi wisselt iedereen van n, zitte ën ligt, gaat op handen en knie eren omgekeerd. Wanneer de eerste mag door is, sluit hij of zij aan in de rij en en. de volgende vertrekk de De wezel is ook een kei in onder te struiken sluipen zonder opgemerkt lclub spee de t moe worden. Daarom paar een eindje afleggen onder een te die laag gespannen koorden zonder raken.

De vos zit in zijn ‘leger’ (zo heet een vossenhol namelijk). Hij wil er niet uitkomen voor die domme mol die toch geen kans maakt. Daarom moe t de speelclub hem eerst uit zijn hol krijg en met ‘vos, kom uit je hol’. Alle speelclubbers staan achter een lijn tegenover het vossenleger. Ze roep en: “Vos, kom uit je leger!” en lopen in de richting van de vos. Plots springt de vos op en probeert hij zoveel mogelijk spelers te vangen. Wie getikt wordt, moe t in het hol wachten. Als de speelclub in het hol kan gera ken voor de vos opspringt, draait hij bij en wil hij de speelclub wel leren hoe hij zo onzichtbaar mogelijk door het bos sluipt. De vos zit in het bos op een afstand van een fluitje dat aan een tak hangt. De speelclub krijgt even de tijd om zich te verstoppen, zich te camoufleren (met dode bladeren of door van klere n te wisselen). Dan proberen ze het fluit je te bereiken en erop te blazen zond er dat de vos hen herkent. Als de vos jouw naam kan noemen, moet je terug uit het zicht van de vos gaan voor je weer mag vertrekken. Wie ongezien op het fluitje kan blazen, mag de rol van de vos overnemen.

Eekhoornboom Egelberg De stekelige egel is mopperig en zet meteen zijn stekels op. De mol moe t dan ook meteen zijn zachte buikje beschermen. Alle speelclubbers krijgen een ballo n onder hun T-shirt en moeten die verd edigen tegen de anderen. Pletten, prikken, knijpen: alles is toegelaten, maa r natuurlijk alleen op de ballon! De egel ziet dat de mol en zijn vrien den zich niet zomaar laten prikken en wor dt iets toegeeflijker. Hij vertelt dat egel s zich ook perfect in een bolletje kunn en rollen. Zo houden de egels vaak een race: ze rollen zich op bovenaan hun berg en rollen om het snelste naar beneden. Kan de speelclub sneller kopr ollen dan een echte egel? Ze houden een koprolrace. Wie het eerst al buitelen d aan de overkant is, wint het spel voor de mol.

Molshoop van mollinnetje

Nu de mol alle vaardigheden van de andere dieren geleerd heeft, is het tijd voor de grote krachtmeting. Alle dieren verzamelen aan de molshoop van het mooie mollenmeisje en krijgen van haar de grote uitdaging. Ze moe ten molshoopstamp spelen. Op een molshoop ligt een bal. Die moet weggetrapt worden door iema nd met poten zo sterk als van een das. Dan moet iedereen zo snel als een vos gaan lopen om zich zo sluw als een wezel onder de struiken te gaan verstoppen, als een eekhoorn in een boom te klimmen , of zich als een egel op te rollen in de bladeren. Dan moeten ze zo goed luist eren als een mol, want als het mollenm eisje je vindt en jouw naam roept, moet je zo snel mogelijk naar de bal lopen. A ls je die niet dassenhard kunt wegtrap pen voor het mollinnetje afklopt op de bal, moet je bij de molshoop blijven zitte n tot iemand de bal wel kan wegtrap pen en je bevrijd bent. Als de mol met hulp van de spee lclub als laatste kan overblijven, wint hij het hart van het mollenmeisje. De twee nemen afscheid en gaan het bos in om samen een molshoop te gaan grav en.

De eekhoorn zit in een boom zijn mooie staart in model te kammen en te bewonderen. Wanneer de speelclub eraan komt, probeert hij zijn staart dan ook van

P.S.: Als je alle dieren door een figu-

hen weg te houden. Wie kan de staart van de eekhoorn stelen? Iedereen krijgt een wimpel die achteraan uit hun broek hangt. Ze oefenen eerst op elkaar. Van alle speelclubbers die na een bepaalde tijd nog overblijven, mag degene met de meeste wimpels het opnemen tegen de eekhoorn. Wanneer die merkt dat zijn dierbare staart niet meer veilig is voor helpers van de mol wil hij de mol wel leren hoe hij zo sierlijk van boom naar boom kan klimmen. De speelclub speelt daarom boomtikkertje. Wie in een boom kan klimmen (zich met handen en voeten aan de stam vastklampen is voldoende om het veilig te houden), is veilig voor de tikker.

van kleren te laten wisselen of door bij

rant wilt laten spelen, heb je nogal veel (hulp)leiding nodig. Dat kun je oplossen door één of twee figuranten de afwezige dieren (ze zijn al naar het mollinnetje) een pagina uit de Grote Gedragshandleiding voor Dieren achter te laten.

ok met je Wil je zelf o f je beste el o favoriete sp Dubbelpunt in a m program komen? Mail naar t iro.be en laa speelclub@ch weten! het ons

dubbelp

unt

maart 2010

19


I’m only happy

when

... want dan kunnen we leuke binnenspelen doen! Buiten spelen is fijn, maar als de weergoden niet willen meewerken, ‘geniet’ je liever geen hele namiddag van een natuurdouche. Je kent vast wel de klassieke binnenspelletjes. Maar speel eens een buitenspel in je lokaal! Klassiek krijgt meteen een andere invulling.

Binnenbosspel

Kot in brand

route. De zoeker mag na het roepen de route door de lokalen aflopen om

Neem de gekende elementen van een

Maak in het lokaal een ‘kot’ en verschil-

eventueel mensen op bewegen te

bosspel – kampen, levens, vlaggetjes,

lende honken, bijvoorbeeld met krijt.

betrappen.

enz. – en vertaal die naar een binnen-

De reeks honken begint en eindigt bij

spel in het lokaal. Als voorbeeld krijg je

het kot. De rakwi’s staan allemaal in het

het Grote Wasspelden-binnenbosspel.

kot, behalve één. Dat is de gooier, en hij

Botsbal-korfbal

of zij heeft een bal. De rakwi’s in het kot

Speel handbal in het lokaal, met een

Verdeel de rakwi’s in enkele ploegen

zijn om de beurt ‘slagman’.

botsbal en twee emmers als doelen:

(twee of meer, naargelang het aantal

De gooier werpt de bal naar de slag-

hilarische taferelen gegarandeerd! Pas

rakwi’s en de grootte van het lokaal).

man, die hem probeert weg te slaan.

je spelregels zelf aan, bijvoorbeeld: de

Elke ploeg krijgt hetzelfde aantal was-

Lukt dat, dan kruip je rond de honken.

bal moet één keer botsen voor hij als

spelden, maar wel van een verschil-

Kruipen inderdaad, want lopen gaat

geldige pas telt.

lende kleur. Elke rakwi krijgt ook een

wat snel in je lokaal. Je mag je enkel op

leven (een speelkaart, een bonnetje,

handen en voeten verplaatsen.

een jeton, enz.). Dan krijgen de ploe-

’t Stekt in ’t lokaal

gen even tijd om een kamp te bouwen

Tussen de honken mag de gooier je met

Zet alle meubilair zoveel mogelijk door

in het lokaal: met zetels en/of kussens,

de bal proberen aan te gooien. In de

elkaar. Een rakwi, bijvoorbeeld Janna,

tafels, stoelen, enz. De wasspelden

honken zelf ben je veilig. Inhalen is niet

zet zich in het midden, slaat de handen

worden in het kamp verstopt.

toegestaan. Als je geraakt bent, word je

voor haar ogen en begint af te tellen,

Op het startsein verspreiden de rakwi’s

mee gooier en mag je de bal aan elkaar

van 10 tot 0. De andere rakwi’s moeten

zich in het lokaal. Omdat de afstand

doorgeven om de andere rakwi’s er zo

haar aantikken en zich dan verstop-

natuurlijk niet zo groot is als in een

vlug mogelijk aan te gooien.

pen. Wanneer Janna de 0 bereikt, roept

echt bos, mogen ze zich alleen op hun

ze “’t Stekt in ’t lokaal” en mag ze haar

zitvlak voortbewegen. De bedoeling is

Het doel voor de gooiers is uiteindelijk

ogen openen. Ze mag haar hoofd in

de wasspelden van de andere ploeg(en)

om het kot in brand te steken. Dat

alle richtingen draaien, maar ze moet

te stelen.

doen ze door de bal in het kot op de

op haar plaats blijven. Ze probeert zo

Als een rakwi iemand tikt (met handen,

grond te drukken en tot tien te tellen.

de andere rakwi’s te vinden die in het

voeten, enz.) dan is er een kampspel:

Je mag dat wel alleen doen als er zich

lokaal verstopt zijn.

de rakwi’s gaan tegenover elkaar zit-

niemand meer in het kot bevindt. De

Wanneer Janna niemand meer ziet,

ten, met de voetzolen tegen elkaar, en

anderen proberen dat zo lang mogelijk

sluit ze haar ogen en begint ze weer

proberen elkaar zo omver te duwen.

te verhinderen door telkens zo snel

af te tellen, maar ditmaal vanaf 9. De

Als je de andere op de grond gekregen

mogelijk weer in het kot terug te zijn.

anderen moeten haar weer aantikken

hebt, krijg je zijn of haar leventje en

en zich opnieuw verstoppen voor ze de

eventueel een gestolen wasspeld. Het

1-2-3 piano

slachtoffer moet dan bij de leiding een nieuw leven halen om verder te kunnen spelen. Rakwi’s die tijdens het spel

Inderdaad, een zeer klassiek spel, maar

zomaar rechtstaan, zijn meteen hun

probeer het eens over verschillende lo-

leventje kwijt.

kalen te spelen, met een uitgestippelde

20

maart 2010

dubbelpunt

0 bereikt.


it rains

]foto: hugo mellaerts[

Rakwi

Variaties:

wi’s Naargelang hoe goed je rak ar elka ze gen mo overeenkomen, r voo op r hinderen. Maar pas hie n ruzies, je kent de mogelijkhede Het van je eigen ploeg het beste. vereen in ook eel spel kan eventu n. rde wo ld duisterd lokaal gespee

Regen ontwijken Mooi tussendoortje als het op tocht begint te regenen: regen ontwijken. Probeer op zoveel mogelijk verschillende manieren de uit de lucht vallende regen te ontwijken. Altijd een leuke manier om je rakwi’s creatieve danspasjes te zien maken!

Verschillende spelen die je normaal buiten speelt, zijn met wat aanpassingen binnen ook zeker mogelijk. Zo leiden ze dikwijls tot hilarische en heerlijk chaotische spelmomenten. Laat vooral je fantasie de vrije loop! Bij regenweer is het met rakwi’s nu eenmaal echt niet aangewezen om een hele dag buiten te spelen, ook al had je geen binnenprogramma voorzien. Als je dan toch buiten gaat, zorg er dan zeker voor dat je leden goed aangekleed zijn. Vele rakwi’s durven al wel eens in hun T-shirt te blijven lopen wanneer de hemelsluizen opengaan.

dubbelp

unt

maart 2010

21


Koken met

tito’s ]foto: thomas geuens[

De tito’s zitten midden in een groeispurt. Om gezond te blijven, moeten ze genoeg eten. En waar haal je dat? In de supermarkt, met kortingsbonnen! Gewoon koken met je tito’s zou maar ‘gewoon’ zijn, daarom koppelen we er een zoektocht aan!

elke rayon hoort een opdracht. Daarmee kunnen de tito’s de ingrediënten verdienen voor het gerecht dat jullie samen gaan klaarmaken. Niet alle opdrachten zijn even gemakkelijk en som-

Uitnodiging

mige zijn eigenlijk helemaal overbodig.

Nodig je tito’s uit voor een namid-

Dat weten de tito’s natuurlijk niet, en

dagje koken via een reclameblaadje

de overbodige opdrachten moeten óók

vol kortingsbonnen uit de supermarkt:

uitgevoerd worden!

de Titorette. Elke tito krijgt andere

‘supermarkt’ af, ze hoeft niet het hele

Schakel enkele handlangers in: familie,

kortingsbonnen, zodat iedereen moet

dorp te omvatten!

vrienden, sympathisanten van de Chiro,

samenwerken om de ingrediënten voor

De supermarkt bestaat uit tien rayons.

enz. De tito’s zullen bij je handlangers

het gerecht te verzamelen. Op elke

Dat kunnen straten, herkenbare plek-

een opdracht tot een goed einde moe-

kortingsbon staat een unieke code, die

ken, monumenten, enz. maar ook delen

ten brengen.

belangrijk is tijdens de Chironamiddag

van straten zijn.

zelf. En vraag je tito’s om met de fiets

Maak een plannetje dat je aan de tito’s

komen.

kunt meegeven, zodat zij weten welke rayon zich waar bevindt.

Tip:

Alle uitnodigingen/kortingsbonnen vind je op www.chiro.be/titospel. Je kunt

Beperk de oppervlakte van de supermarkt door verschillende rayons in één straat te plaatsen (bv. rayon 1 van huisnummer 1 tot 15, rayon 2 van huisnummer 17 tot 35, enz.). Zo worden de tito’s niet te veel verspreid en behoud jij het overzicht!

ze afdrukken, verknippen en meteen gebruiken!

De rayons

De supermarkt

Elke code op een kortingsbon verwijst

Jouw dorp is deze keer de supermarkt

naar een rayon. Dat is dus een speci-

van dienst. Baken zelf de grootte van de

fieke plek in het dorp. Bij elke code en

De opdrachten

In de onderstaande tabel vind je per code de rayon, de bijbehorende opdracht en het te verdienen ingrediënt. ✸✸ABX984 – Droge voeding – Kraak de code van het cijferslot. Voorbeeld: het eerste cijfer is het derde cijfer van het gsm-nummer van leider Jan, het tweede cijfer het huisnummer van Bert, het derde cijfer de geboortemaand van Lotte. – Te verdienen: pijnboompitten ✸✸DVB450 – Schoonheidsproducten – Hier vind je helaas niets om te eten, maar wel een make-upkoffer. Maak jezelf helemaal op voor je terugkeert naar het lokaal. – Te verdienen: niets

22

maart 2010

dubbelpunt


✸✸NBJ837 – Zuivel – Ga in die rayon naar nummer 46 (huisnummer van bv. je beste vriend) en ga daar op zoek naar het botervlootje. Los het raadsel van het botervlootje op en geef de oplossing aan de eigenaar. In ruil krijg je een ingrediënt dat je ter plekke klaarmaakt. – Te verdienen: kip ✸✸BBS647 – Brood en banket – Wanneer de tito’s hier aankomen, vinden ze enkel een bericht: ‘Dit artikel is uit ons assortiment geschrapt’. Jammer... – Te verdienen: niets ✸✸SZR289 – Dranken – Hier hoort geen extra opdracht bij. Als je in die rayon goed zoekt, vind je het ingrediënt. – Te verdienen: olijfolie ✸✸MPL221 – Groenten – Bel met de gsm die je hier vindt naar 1230 (nummer voicemail) en beluister het bericht. Jij spreekt op voorhand op de voicemail van je eigen gsm het recept van het dessert in én de vermelding dat de ingrediënten zich in de koelkast van het leidingslokaal bevinden. – Te verdienen: courgette ✸✸QIP134 – Fruit – Hier hoort geen extra opdracht bij. Als je in die rayon goed zoekt, vind je het gepaste ingrediënt. Tenminste, dat denken de tito’s. Het is eigenlijk een fout ingrediënt. Wanneer ze terugkomen, verwijs je hen naar een andere plek, waar ze het juiste ingrediënt kunnen vinden (bv. onder de zetel in het titolokaal). – Te verdienen: zongedroogde tomaten ✸✸KSI005 – Snoep en koeken – Hier hoort geen extra opdracht bij. Als je in die rayon goed zoekt, vind je het gepaste ingrediënt. – Te verdienen: knoflook ✸✸SNN468 – Deegwaren – Los eerst een raadsel op. Ga dan naar de rayon ‘deegwaren’, nummer 15 (huisnummer van bv. je ouders). Meld je daar de juiste oplossing, dan zul je een ingrediënt meekrijgen. – Te verdienen: capellini ✸✸RVS113a – Diepvriesproducten

– Een actief spel vo or de hele groep: kringrugby (Ken je dit spel niet? Kijk eens in het Titoboek of op www.chiro.be /spelendatabank) – Te verdien en: verse basilicum ✸✸RVS113b – Diep vriesproducten – Een actief spel vo or de hele groep: spaghettiho op. Op één na alle tito’s haken zich stevig aan elkaar vast. Degen e die niet aan de groep vasthan gt, probeert de anderen één voor één los te trekken. – Te verdienen : peper & zout ✸✸RVS113c – Diep vriesproducten – Een raadsel voor twee: handen in twee lussen. Kn oop twee touwen rond de po lsen van twee tito’s. Zorg dat de touwen elkaar kruisen (zie tekenin g). De tito’s moeten van elkaa r los komen zonder dat ze de lus sen van hun polsen schuiven. – Te verdienen: oregano

Koken! Als de tito’s alle ingrediënten verzameld hebben, kunnen jullie beginnen koken! Verdeel de taken, maak alles klaar en smullen maar!

tito Titorecept: Capellini met courgettereepjes Ingrediënten (voor 2 personen) 1 courgette, 250 g capellini (dunne spaghetti), 2 teentjes knoflook, 2 eetlepels pijnboompitten, 6 zongedroogde tomaten, 1 kipfilet, in blokjes, olijfolie, verse basilicum, peper & zout, oregano Zo maak je het Was de courgette. Maak er even dunne reepjes van als de pasta: snij eerst zo dun mogelijke plakken in de lengte en snij die dan in dunne reepjes. Bak de pijnboompitten in een pan zonder vetstof tot ze lichtjes bruin zijn. Haal ze van het vuur en laat ze rusten. Bak nu de courgettereepjes in wat olijfolie beetgaar, samen met de uitgeperste lookteentjes. Kruid met peper, zout en oregano. Voeg er de zongedroogde tomaten, de pijnboompitten en een handvol verse basilicumblaadjes aan toe. Bak de blokjes kip tot ze mooi bruin zijn. Voeg toe aan het courgettemengsel. Kook de pasta in voldoende licht gezouten water beetgaar. Roer de pasta onder het courgettemengsel, met nog twee eetlepels olijfolie. Klaar!

Tips! Heb je een grote groep tito’s? Voeg dan extra opdra chten of vragen toe die ze in het lokaal moeten uitvoeren. Die opdrachten dienen om extra materiaal te verdienen zoals bestek, kookpotten, enz. Op die manier kan iedereen bezig zijn met opdrachten en hoeft niemand zich te vervelen. Enkele opdrachten en vragen: ✸✸Noem voor elke letter van het alfabet een soort groente of fruit. ✸✸Hoe oud is de pastoor? ✸✸Hoeveel supermarkten zijn er in het dorp? ✸✸Wie was 10 jaar geleden de groepsleidster van onze Chirogroep? ✸✸Hoeveel winkelkarretjes staan er op de parkin g van de dichtstbijzijnde Carrefour? ✸✸Wat is het lievelingsgerecht van de leiding?

dubbelp

unt

maart 2010 23


Chillie-keti-willie Keti’s zouden geen echte keti’s zijn als ze niet af en toe eens graag in hun zetel hangen en een zondagnamiddag niets doen. Speciaal voor de dagen dat je daar eens aan wilt toegeven: enkele lekker luie, creatieve en af en toe actieve zetelspelletjes.

Botsballenmuizenvallenspel De keti’s zitten rustig in het lokaal

Chillgehalte:

8/10

te chillen in de zetel.

Ergens in het lokaal staan een of meer-

Bijvoorbeeld:

dere muizenvallen die opgespannen

Stel dat Erik, Seppe en Damien in

zetel (daar zat hij al). De andere groe-

zijn. De keti’s krijgen elk een botsbal,

de tweezit plaatsgenomen hebben

pen krijgen nog een kans.

die ze vanuit hun zetel laten botsen.

en Erik zit het meest links. Dan kan

Het doel? Een muizenval laten dicht-

Erik drie punten verdienen voor zijn

2. Ander scenario: Damien weet

klappen met je bal. De keti die hierin

ploeg. Seppe zit in het midden en kan

het meteen, maar ziet dat Erik het

als eerste in slaagt, is de winnaar.

twee punten verdienen. Damien, die

antwoord ook weet. Hij stoot Erik met

Hilariteit gegarandeerd!

helemaal rechts zit, kan maar één punt

zijn elleboog aan en laat Erik het ant-

verdienen bij een goed antwoord.

woord roepen (zo kan hun team meer punten behalen): “Mozzarilla!”. Seppe,

Wie wordt sofamiljonair? Een aantal zetels

Chillgehalte:

7,5/10

hij naar de meest rechtse plaats in de

Damien en Erik verdienen drie punten, Degene van de ploeg die als eerste

waarna Erik zich verplaatst naar de

een antwoord gegeven heeft, moet

uiterst rechtse plaats. Hierdoor kan hij

helemaal rechts op de sofa gaan zit-

bij de volgende vraag maar één punt

De keti’s gaan zitten, zonder dat ze

ten. Die speler kan nu plots maar één

verdienen, Damien twee en Seppe

beseffen dat ze een quiz gaan doen en

punt meer behalen. De rest schuift

drie.

dat hun plaats in de sofa’s bepalend

een plaats op naar links. Er mag niets

zal zijn voor het verloop. Hoeveel

gezegd worden, dus je moet binnen

Wij stellen alvast enkele leuke quizvra-

punten ze per antwoord kunnen

de ploeg overleggen met lichaamstaal

gen voor, die uitgetest werden door

verdienen, hangt af van het aantal

en met gebaren.

Chiro Maeva uit Aalst en daar onthaald

staan in een cirkel.

werden op schatergelach.

keti’s per sofa. Wanneer bijvoorbeeld drie keti’s beslissen om gezellig samen

Een voorbeeld zal meer duidelijk

te zitten in een tweezit, dan kunnen

maken. Erik, Seppe en Damien zitten

zij per vraag maximaal drie punten

weer in de tweezit, van links naar

verdienen. De persoon die op de

rechts. leidster Lien stelt een eerste

sofa het meest links zit, kan evenveel

quizvraag: “Het is wit en monsterach-

punten voor de ploeg verdienen als

tig, wat is het?”

minder.

1. Damien weet het meteen en roept uit volle borst “een wit slijmmonster”. Dat is helaas fout, maar toch verschuift

24

maart 2010

bergen. Wat is het? Een skiwi. Het is wit en het staat in de hoek. Wat is het? Een stoute frigo. Het is groen en het kleeft op de muur. Wat is het? Kermit de sticker.

er keti’s op de sofa zitten. De spelers daarnaast verdienen telkens een punt

Het is groen en het roetsjt door de

dubbelpunt

Het is blauw en het rolschaatst. Wat is het? Een skeeti.


keti Pimp your zetel Geef de keti’s een Chillgehalte: handjevol materiaal: naald en draad, schaar, lijm, touw, verf, stiften, enz. De keti’s gaan op zoek naar leuk materiaal in de tweedehandswinkel, thuis of bij vrienden om hun lokaal en meer bepaald de zetels een tof kleurtje, een leuk motiefje en een gezellig stofje te geven.

5/10

Zetelwissel Chillgehalte: Verdeel de ketigroep in evenveel ploegen als er zetels zijn. Elke ploeg gaat op één van de zetels staan. Elke ploeg moet zo snel mogelijk op alle zetels gestaan hebben, zonder de grond te raken. Let op: dat kan hevig worden! Spreek op voorhand enkele veiligheidsvoorschriften af en doe misschien ook jullie schoenen uit, zodat de zetels niet al te vuil worden.

3/10

keer dat er wordt geteld, opnieuw een plaatsje proberen te veroveren in één van de zetels. De ploeg die het eerst de muur kan tikken, wint.

Zetelestafette Chillgehalte: Verdeel de keti’s in twee ploegen en stippel een estafetteparcours uit. Probeer zo origineel mogelijk te zijn: wat kun je doen met een zetel? Voorbeeld: loop vier rondjes met een zetel rond een boom, draag de zetel onder de brug en over het touw, gooi de zetel vijf keer omhoog, enz. De ploeg die als eerste de eindstreep haalt en alle hindernissen overwint, heeft gewonnen. Let op: ook hier kunnen veiligheidsvoorschriften geen kwaad!

2/10

Urban sofa Chillgehalte: Trek er met je ketiploeg opuit en neem enkele sofa’s mee. Ga naar plaatsen waar ze anders nooit in een sofa zouden zitten. Ga bijvoorbeeld naar het station en neem plaats op perron twee, zet je op het marktplein, ga met de zetel naar een weide en zet je sofa tussen de schapen, enz. Neem ook enkele strips en roddelblaadjes mee voor een ultieme chill-ervaring. De keti’s kunnen ook een sofa achterlaten op bepaalde strategische, drukke plaatsen en afwachten tot een voorbijganger het aandurft om erin te gaan zitten. Zet je erbij om een praatje te slaan over koetjes en kalfjes. Wie weet wat komen jullie allemaal te weten?

7/10

1-2-3-4-5-6-7 zetel Chillgehalte: De keti’s worden ingedeeld in evenveel ploegen als er zetels zijn. Zet de zetels naast elkaar klaar aan de startlijn en verdeel de keti’s over de zetels. Aan de andere kant van het terrein (liefst tegen een muur) staat één van de keti’s. Hij of zij kijkt de andere kant uit en telt “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zetel”. Zodra de teller zich naar de muur draait, proberen de keti’s naar de overkant van het terrein te gaan. Ze komen uit hun zetel, heffen hem op en plaatsen hem dichter bij de teller. Wanneer die laatste zich opnieuw omdraait, moeten de keti’s bewegingsloos terug in hun zetel zitten. Wie dan nog beweegt, praat of nog niet in de zetel zit, moet terug naar de achterlijn. Die speler moet dan de volgende

3/10

Gespe

eld en

goedg

ekeurd

!

Chillie-keti-willie werd op een druilerige, maar daarom niet minder leuke vrijdagavond gespeeld door de kerels van Chiro Maeva uit Aalst. De sfeer zat goed en de vrolijke gezichtjes spraken boekdelen: het spel werd goedgekeurd door elf enthousiaste, maar toch erg chilliewillie keti’s. Getest en Chiro-approved! Ook de leiding was enthousiast, aangezien je veel van de spelletjes zowel binnen als buiten kunt doen.

dubbelp

unt

maart 2010 25


g o n n e d f e e l e z En g i k k u l e g n e g n la Ronde 1: De ontmoeting

Ronde 2: De eerste keer

pen ze nog een verliefde blik naar elkaar.

Elke aspi kiest een manier om aan een

Ook hier krijgen de aspi’s weer een

Ergens anders, op een hoek van de straat,

partner te raken. De partners maken ze

keuze. Gaan ze voor een vluggertje of

hoor je een man met zijn vrouw ruzie ma-

zelf van een grote kartonnen mense-

doen ze het liever rustig aan? Iedereen

ken, terwijl op de andere hoek een jong

lijke figuur en materiaal dat ze krijgen

schrijft op vier papiertjes:

koppeltje staat te kussen.

(knopen, stiften, wol, enz.). Iedereen

Voor het raam zitten twee oudjes naar de voorbijgangers te kijken. Af en toe wer-

krijgt een kwartier om met het gekre-

De plaats voor de eerste keer

Dit inleefspel laat je aspi’s alles zelf

gen materiaal op de gekozen manier de

Het voorbehoedsmiddel (of geen)

beleven. Wie leeft op het einde van het

ideale partner te knutselen.

Het moment van de eerste keer De setting (te snel in de relatie, pijn-

spel nog lang en gelukkig samen? Wie wordt er eenzaam en alleen oud?

Na de vijftien minuten beoordelen de

lijke ervaring, zeer romantisch, enz.)

aspi’s elkaars partner. Ze mogen telkens één, twee of drie punten uitdelen.

B.

Een kennis daten: De asp i’s krijgen een foto van een beken d persoon die ze moeten namaken.

C. Liefde op het eerste gezicht: De leden die voor die keu ze gaan, maken hun partner in duo’s. Degene die de partner maakt, wordt geblinddoekt. De andere helpt door te zeggen waar alles moet komen. Nadi en wisselen ze van rol.

26

maart 2010

Als je te weinig aspi’s hebt: Bij de blind date kun je een extra ideale partner zelf maken. Zo is er altijd een keuze, ook als er maar een aspi kiest voor de blind date.

]foto: chepenicoli[

A. Blind date: Iemand anders heeft de date uitgekozen. Alle asp i’s die voor de blind date kiezen, ma ken hun ideale partner maar die par tners worden herverdeeld onder de blin ddaters.

Als er maar één persoon voor liefde op het eerste gezicht gaat, kun je de andere aspi’s afwisselend advies laten geven.

dubbelpunt

Iedereen trekt om de beurt van elke soort één papiertje en hangt die aan zijn of haar ‘partner’. De anderen mogen nu die ‘eerste keer’ beoordelen en aan iedereen één, twee of drie punten geven.


]foto: selva[

aspi

Ronde 3: Wat gebeurt er na twee jaar? De aspi’s kunnen kiezen voor verschillende paden. Afhankelijk van de keuze, gaan ze naar een andere plaats in het dorp. Wat hen daar te wachten staat, weten ze niet op voorhand.

A. Vreemdgaan. De asp i’s wisselen van partner met iemand anders die die plek aanwezig is. op B.

Trouwen. Op de plaats waar de aspi’s aankomen, ligt er per aspi een das of sluier. Die moeten ze bij hun partner aandoen.

C. Eerste kind. De asp i’s moeten op die plaats een fopspeen zoeken voo hun kind. r D. Huis kopen. Op die plaats ligt er een bakste en per aspi; die moeten meebrengen. ze

Ronde 4: En ze leven nog ... Op elke plaats uit de vorige ronde ligt ook een envelop, waarin deze ronde beschreven staat. Het is namelijk de bedoeling dat alle aspi’s gaan voor een lang en gelukkig leven. Dat kunnen ze bereiken door ook de andere keuzes uit ronde drie te proberen. De aspi’s krijgen een half uur om uit te zoeken welke materialen je met de andere opties kon bemachtigen. Ze proberen die materialen van de anderen af te pakken, om zo bijvoorbeeld ook te trouwen of een huis te kopen. De aspi’s weten uiteraard niet welke keuzes de anderen gemaakt hebben. Vreemdgaan wil niemand, want dan leef je niet lang en gelukkig. De spelers die bij die optie terechtkwamen, proberen dat geheim te houden voor de anderen. Op die manier lok je je tegenspelers in de val. Op het einde ga je na wie de meeste keuzes heeft kunnen uitproberen. Wie leeft er nog het langst en gelukkigst?

dubbelp

unt

maart 2010 27


UMOJA PART III Chiro stuurt nieuwe ambassadeurs naar Congo Ons partnership met Kiro Congo is toe aan z’n derde levensjaar. Tijdens de zomer trekken er enkele gezanten naar het zuiden met als doel zoveel mogelijk van elkaar te leren. Dat gaat van uitwisseling van methodieken en vorming tot het ervaren van elkaars culturen en van de verschillende context waarin onze jeugdbewegingen zich bewegen. Dat doen ze door mee te gaan op het nationaal bivak in Lubumbashi en daar samen met Kiroleiding workshops te geven, vorming op poten te zetten in samenwerking met de Kiroleiding en nog veel meer.

Wie gaat er mee? Deze mensen kwam je zeker al wel eens tegen op Aspitrant, IK, SB, Afdelingsbivak, Krinkel of ergens anders in Chiroland:

Rozemarijn Maris

Ruben Wauthlé

Chiro Icarus

Chiro Hogen

Ex-verbond Antwerpen (en ProStad!),

Verbond Leuven

Titocommissie, Kramp Wil later graag ‘groot worden in iets kleins’

Is burgerlijk ingenieur en doet een poging tot sporten (squash en joggen), gaat graag op café

Geert Depuydt

Evelien Van Eynde

Chiro Proosterbos in Maasmechelen

Chiro Rafiki in Tongerlo

Gewestbende verbond Limburg (peter

Gewest Kwarekken

gewest Kroïnjel), trekker Aspitrant Staat voor het vijfde leerjaar, gaat af en

Passie voor reizen en Chiro: de inleefreis is de ideale combinatie

toe tennissen, drinkt er ene of meer en amuseert zich vooral graag op alle mogelijke manieren

Sarah Van Walleghem

An Vermeulen

Chiromeisjes ‘t Piegoetje in Staden

Chiro Sint-Petrus en Paulus in Schelle

Verbond West-Vlaanderen

Voorzitter commissie Vorming, Interna-

Speelt volleybal en is actief in de gemeentepolitiek

tionale Commissie Is basketbalcoach- en speelster, speelt trompet in twee orkesten

28

maart 2010

dubbelpunt


Departures WAT

WANNEER

WAAR

VOOR WIE

EUROCAMP

19-25 JULI 2010

MALTA

5 ASPI’S

EUROCOURSE

9-14 APRIL 2010

LITOUWEN

4 LEID(ST)ERS

EUROQUEST

10-11 JULI 2010

LONDEN

ASPI’S EN LEIDING

UMOJA INLEEFREIS

ZOMER 2010

CONGO

GATE CLOSED

CHIPADAG

NOVEMBER 2010

BRUSSEL

KETI’S

SENIOR CITY

ZOMER 2010

DENEMARKEN

ASPI’S EN LEIDING

ROUNDABOUT

ZOMER 2010

ANY DESTINATION

KETI’S EN ASPI’S

NATIONAL CAMP FDF

5-15 JULI 2011

DENEMARKEN

KETI’S, ASPI’S & LEIDING

MEER INFO DE INTERNATIONALE COMMISSIE HEEFT VOOR ELK WAT IN PETTO. MEER WETEN OVER EEN VAN DIE ACTIVITEITEN? STEL JE VRAGEN VIA INTERNATIONAAL@ CHIRO.BE

FREEK OUT!

LASTMINUTEBESTEMMING VOOR PAASVAKANTIE

Aspileiding: opgelet! Laat die unieke kans om je aspi’s de

Ben jij een Chiroleid(st)er die open staat voor een korte maar

Chirovakantie van hun leven te bezorgen niet schieten. De

leerrijke internationale ervaring? Dan wacht Eurocourse

Internationale Commissie heeft voor elke Freek wat wils met

Litouwen op jou! Van 9 tot 14 april organiseren onze vrienden

Eurocamp Malta, Euroquest London en Roundabout.

van Ateitis Litouwen The Century of Sharing. Eurocourse is een korte cursus, dit jaar over motivatie, innovatie en creativi-

Eurocamp geeft de vijf snelste aspi’s de kans om samen met

teit. Die leerrijke ervaring wordt ongetwijfeld een aangename

onze Europese zusterverenigingen naar Malta te trekken. Dit

cultuurschok voor wie een Chirobivak gewoon is. Probeer het

jaar wordt de Eurocampformule gekruid met boeiende discus-

uit en vervoeg het gezelschap met deelnemers uit landen als

sies over sociale exclusie en armoede. Ontdek de wereld door

Italië, Malta en Denemarken.

de bril van een dakloze in Malta en verruim je blik. Waar? Litouwen Wanneer? 19-25 juli 2010

Wanneer? 9-14 april 2010 Voor wie? 4 Chiroleid(st)ers uit verschillende groepen,

(waarschijnlijk vertrek op 18 juli en terug op 26 juli) Hoeveel? Maar vijf deelnemers!

(max. twee per Chirogroep) Thema? Poverty & social exclusion

wees er dus als de kippen bij! Kostprijs? € 50 + 30% van de reiskosten Meer info? Ice@chiro.be!

(meer info hierover volgt later) Kostprijs? € 100 + 30% van de reiskosten

Over Euroquest London vind je in volgende Dubbelpunt meer

]foto: thomas geuens[

]foto: thomas geuens[

info. Any questions? Mail naar ice@chiro.be!

dubbelp

unt

maart 2010 29


¡VAMOS AMIGOS! Broederlijk Delen voert ieder jaar campagne, en de Chiro

Vraag Agua Cadabra gratis aan

ondersteunt die. Maak hun campagne over de klimaatsverandering in Bolivia in jouw Chirogroep concreet. Hoe je dat doet?

Chirogroepen, gewesten en verbonden kunnen één exemplaar

Dat lees je allemaal in de volgende vier bladzijden.

van Agua Cadabra gratis aanvragen. De moeite waard! Wie er meer wil, betaalt 4 euro per spel. Wij (naam Chirogroep of gewest ) ........................................................ (stamnummer) ............................................................................................. bestellen graag één gratis exemplaar van ‘Agua Cadabra’. Dat mag opgestuurd worden naar Naam:................................................................................................................ Straat en huisnummer:............................................................................... Postnummer en gemeente:...................................................................... Telefoonnummer:......................................................................................... Stuur de bestelbon op naar Spoor ZeS, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen of mail je gegevens naar spoorzes@chiro.be. Je gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van je bestelling.

Speel de campagne Voor de jongste afdelingen vind je in deze Dubbelpunt enkele korte uitgewerkte momenten, op maat van jouw ribbels, speelclubbers of rakwi’s. Voor de oudste afdelingen kun je per groep gratis één kanten-klare spelbrochure ‘Agua Cadabra’ bestellen (zie bestelbon).

AGUA CADABRA Gratis spel voor tito’s, keti’s en aspi’s Agua Cadabra laat je op een speelse manier kennismaken met de campagne van Broederlijk Delen. Beleef de situatie van boerengemeenschappen op de Altiplano in Bolivia. Bouw samen een echt irrigatiesysteem met materiaal dat voorhanden is. Droogte, overstromingen, hagel en

Breng het water op je akker!

vorst teisteren de omgeving. Maar niet alleen het weer is onvoorspelbaar. Ook de oude wijze man, de gehaaide zakenman en het mijnbedrijf doen allemaal hun zegje. Zo bepalen ze mee of je akkers van het levensnoodzakelijke water voorzien kunnen worden.

30

maart 2010

Agua Cadabra

dubbelpunt

BOLIVIA IN VIJF KLEINE CHIROSTAPPEN Voor speelclubbers en rakwi’s Met die activiteit neem je de speelclubbers en rakwi’s mee naar de Boliviaanse hoogvlakte. Daar leven Marta en Victor, Boliviaanse kinderen die heel erg veel houden van ravotten en spelen. Maar ze hebben een probleem. De wipalavlag van het dorp Chayanta, waar ze wonen, is verdwenen. De speelclubbers en rakwi’s moeten hen helpen door stukjes stof te verzamelen om een nieuwe te maken. Een wipalavlag is een vierkant dat bestaat uit kleinere vierkantjes in zeven kleuren: wit, geel, oranje, rood, paars, blauw en groen. Hieronder zie je er een foto van.


Materiaal

]foto: thomas de boever[

Een grote vierkante flap of doek opgedeeld in zeven keer zeven vierkantjes

Start van het spel

Van elk van de volgende kleuren zeven vierkanten: wit, geel, oranje, paars, rood, blauw en groen (in totaal dus 49 stukjes) of verf in die kleuren Boliviaans geld (dat maak je zelf – je kunt een afbeelding vinden door te googelen met ‘bolivianos’ als zoekwoord)

intro Op de hoogvlakte van de Andes kan het heel koud zijn. Er staat ook een strakke wind. Daarom dragen de jongens een muts en de meisjes een hoedje. Zorg voor voldoende hoofddeksels. Bij het begin van de activiteiten krijgt iedereen een Boliviaanse naam. Schrijf de namen op stickers die je leden op hun trui plakken. Ook de leiding gebruikt de hele namiddag een Boliviaanse naam Jongensnamen Esteban Pablo Samuel Celestino Edwin Edgar Matteo Juandel Wilfor Euloterio Evo Carlitos Pauccar José Luigi Rodolfo Wilder

Meisjesnamen Mirtha Julia Filoberta Elsa Maria Fuana Andrea Anali Maxidomia Alberta Kenra Jilda Erica Benita Norka Pamela Amalia Laydi

Vertel je leden dat ze Marta en Victor kunnen helpen om een nieuwe wipalavlag te maken door opdrachten uit te voeren. Voor elke goed uitgevoerde opdracht krijgen ze Boliviaanse boliviano’s of BOB van de stoffenhandelaar. Om een vakje te kopen, betalen ze vijf BOB aan de bank. Ze kunnen dat individueel doen, of ze kunnen hun geld samenleggen. De bank schildert dan hun vakje in de juiste kleur, of plakt het gekleurde vierkant op de juiste plaats. Schrijf alle opdrachten op een grote flap, en schrijf er telkens bij hoeveel kinderen de opdracht kunnen vervullen. Als ze met een opdracht klaar zijn, gaan ze dat bewijzen bij de stoffenhandelaar. Die geeft hen dan het aantal boliviano’s dat de opdracht waard is. Er zijn ook een aantal groepsopdrachten. Dan fluit één van de leid(st)ers en moet iedereen zo snel mogelijk bij het centrale punt zijn. Als zo’n opdracht goed uitgevoerd wordt, dan verdient de groep in één klap meteen een aantal vakjes. Dat aantal laat je afhangen van hoe snel het spel vooruit gaat

Opdrachten 1. Leer tellen in het Quechua, de taal van de inheemse bevolking van Bolivia. Die opdracht kan individueel een paar keer gespeeld worden. Goed volbracht? Je krijgt 10 BOB.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quechua Shuc Ishca Quimsa Chuscu Pichca Sucta Canchis Pusac Iscun Chunca

dubbelp

Spreek uit Shoek Ishka Kimsa Tchoeskoe Pitchka Soekta Kantchis Poesak Iskoen Tchoenka

unt

maart 2010

31


2. Doortekenaar, een opdracht voor vijf personen. De leiding

8. Maak een pelota, een opdracht die individueel gedaan kan

toont een afbeelding of een tekening aan de eerste deelne-

worden. In Bolivia maken kinderen hun speelgoed zelf. Een

mer. Die moet de tekening zo goed mogelijk natekenen en

pelota is een bal die je maakt van krantenpapier. Prop dat

tonen aan de volgende deelnemer. En zo gaan we verder.

samen, knip reepjes van een oude binnenband en span die

Als de laatste tekening nog goed lijkt op de oorspronkelijke,

horizontaal en verticaal over de prop. Is de pelota goedge-

verdient het ploegje 50 BOB.

keurd? Dan verdient de speler 20 BOB.

3. Zingen, een opdracht die individueel uitgevoerd kan wor-

Groepsopdrachten

den. Leer het liedje ‘Ik heb de zon zien zakken in de zee’ in het Quechua. Je schrijft de tekst best fonetisch op een flap:

Het weefspel

inti chin ka pu kotcha pe

In de dorpen van de Andes komen veel mensen aan de kost

inti chin ka pu kotcha pe

door kleurrijke kleren te weven. Doe het weefspel. Iedereen

inti chin ka pu

gaat naast elkaar op de grond liggen. Afwisselend ligt er

chin ka pu

iemand plat op de buik en zit er iemand op handen en knieën. Het kind aan het linkeruiteinde kruipt over en onder de andere

inti chin ka pu kotcha pe

spelers tot aan het einde van de rij en legt zich daar ook op 4. Onbreekbaar ei, een opdracht voor een groepje van vier

de grond. Opgelet: tijdens het spel fluit de leid(st)er om de 15

personen. Laat hen een ei zo inpakken dat het van vijf meter

seconden. Dat is het signaal waarop de leden van houding

hoog naar beneden kan vallen zonder te breken. Voorzie vol-

wisselen.

doende eieren zodat een paar groepjes die opdracht kunnen

Goed volbracht? Dan krijgen de leden een aantal vierkantjes

uitvoeren. Als het lukt, dan krijgt het groepje 80 BOB.

van de vlag.

5. Proefopdracht, een opdracht die je individueel kunt

Woord

uitvoeren.

Vorm met de hele ploeg zo snel mogelijk een woord, zoals:

- Met water: zorg voor drie bekertjes met drie verschillende

water, Chiro, rakwi’s, speelclub, enz. Kan dat binnen de voor-

soorten water. De leden moeten het kraantjeswater proberen

opgezette tijd, dan krijgt de ploeg een aantal vierkantjes.

te herkennen. - Met melk: zorg voor een bekertje met magere melk, een met

Pelota gooien

volle melk en een met karnemelk. De leden moeten één soort

Zorg dat je minstens twee pelota’s (zie boven) op voorhand

herkennen.

maakt. Laat de kinderen in een cirkel staan. Nu moeten ze de

- Met grenadine: zorg voor drie bekertjes met drie soorten

eerste bal naar elkaar doorgooien, in een volgorde die ze zelf

grenadine. De leden moeten geblinddoekt één van de grena-

kiezen. Als de laatste aan de beurt geweest is, gooit die de

dines herkennen.

bal weer naar degene die als eerste gooide. Doe zo een paar

Voor de proefopdracht krijg je 10 BOB per goed antwoord.

‘rondjes’ om te oefenen, telkens in dezelfde volgorde. Als dat goed lukt, komt de tweede pelota in het spel. Lukt het

6. Woordenslang, een opdracht voor twee leden die tegen el-

om de beide ballen één keer te laten rondgaan bij alle leden,

kaar spelen. Noem zoveel mogelijk woorden op die beginnen

zonder dat ze op de grond vallen, dan verdienen ze een aantal

met ‘regen’. Om beurten mag er iemand een woord zeggen.

stukjes van de vlag

Kan iemand geen woord meer zeggen, dan krijgt de andere 10 BOB.

Einde van het spel

7. Maak een rijmpje over de Chiro, een opdracht die per

Als je een doek beschilderd hebt, hang het dan aan een vlag-

twee uitgevoerd kan worden. Een mooi rijmpje? Dan krijgen

genmast of in het lokaal. Als vieruurtje maak je (fairtrade)

de leden 15 BOB.

chocomelk, want in Bolivia wordt er cacao geteeld.

32

maart 2010

dubbelpunt


Extra Als je ziet dat het spel te snel vooruit gaat, laat dan de prijzen voor de stof stijgen. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Laat als evaluatiemethodiek de leden in het Quechua punten geven aan de activiteit. Wil je graag een foto van Marta en Victor, of wil je de partituur van ‘Ik heb de zon zien zakken’ in het quechua? Mail dan naar spoorzes@chiro.be.

De campagne in ’t kort Chiro tekent voor de toekomst Geef Chirokleur aan de campagneboodschap van Broederlijk Delen. Kinderen en jongeren dromen van de toekomst. Hun leven ligt voor hen en ze kijken er gretig naar uit. Jongeren verdienen alle kansen om hun toekomst waar te maken. Waar ook ter wereld. Bolivia en de klimaatsverandering Klimaatsverandering en duurzame ontwikkeling: twee begrippen waar je vaak mee rond de oren wordt geslagen. In Bolivia voelen de boeren al een tijdje de gevolgen van de opwarming van de aarde. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, besloten ze de handen in elkaar te slaan en samen de uitdaging aan te gaan, met de steun van Broederlijk Delen. Zo steunen zij de plannen van mensen in het Zuiden. Surf eens naar www.broederlijkdelen.be. Je komt er alles te weten over de campagne van Broederlijk Delen en over wat er bij jou in de buurt zoal georganiseerd wordt.

Ben je leerkracht in het lager onderwijs, en wil je graag in je klas een speels project over Bolivia doen? Dan is er het lagereschoolproject: ¡Vamos Amigos!. Meer info vind je via www.chiro.be/spoorzes (klik op ‘solidariteitsmateriaal voor het spoorzes@chiro.be.

¡Vamos amigos!

]fotos: thomas de boever[

basisonderwijs’) of vraag ernaar via

Een vakoverschrijdend vastenproject voor de basisschool bij de campagne van Broederlijk Delen 2010: ‘Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling’

dubbelp

unt

maart 2010 33


TXTme@Chiro.be TXTme gaat op zoek naar dichterstalent in de Chiro. In de categoriëen -12, +12 en +18 zoeken we telkens naar een winnaar, en één gedicht wordt gekozen als Chirogedicht. Wat valt er te winnen?

of in je materiaalkot. Je kunt ook een ‘kader’ downloaden via www.chiro.be/txtme en dat kopiëren (A4) of de kaders zelf op je flappen schilderen. Zorg ook voor enkele ‘lege’ kaders.

Eeuwige roem natuurlijk! De gedichten zijn vanaf midden juni overal te lande te zien in de etalages van De Banier, op onze website en in de Dubbelpunt van juni. De tekst van de winnende huisdichter krijgt in het groot een plaats aan de gevel van het nationaal secretariaat.

Poëzie met kinderen

Tip: Gedichtjes over de Chiro groot en klein vind je op de

Kinderen houden van: rijm: rijm is fun. Kinderen vinden gedichtjes zonde r rijm eigenlijk geen gedichtjes. Ze gebruiken vaak aftelrijmpjes of versjes tijdens spelletjes. nonsens of grappige gedichten: gedichten waar het met de werkelijkheid niet zo nauw genomen wordt, vinden kinderen geweldig. Denk maar aan de gedichten van Annie M.G. Schmidt of Roald Dahl. herkenbaarheid: gedichten of tekstjes over herke nbare gevoelens of gebeurtenissen vinden kinde ren fijn, zoals bijvoorbeeld een tekstje over de eerste schooldag, de eerste keer op weekend met de speelclub of het afsluitend kampvuur.

Stap 1: Opwarmen Om in de juiste sfeer te komen, kleed je het lokaal aan.

]foto: dieter janssens[

Het beste moment om een mooi Chirogedicht te schrijven, is als je er net een reuzeleuke zondag op hebt zitten. Om alle stappen te doorlopen, heb je zeker een uur nodig. Na het vieruurtje is bijvoorbeeld ideaal, maar begin dan wel goed op tijd. Met een beetje aanpassing maak je er zelfs een hele namiddag van.

Als een potvis in de pispot pist heb je een pispot vol met potvispis. Karel Eykman

achterflappen van je Dubbelpunt. Ga op www.chiro.be/ dubbelpunt maar eens snuisteren in die van vorige jaren. Laat iedereen binnenkomen en laat hen de gedichten ontdekken. Ga met je medeleiding elk naast een gedicht gaan staan en lees het spontaan voor wanneer de kinderen langskomen. Je kunt ook met een denkbeeldige knop werken, die de kinderen kunnen indrukken als ze het gedicht willen horen. Lees het expressief voor, dat vinden ze geweldig!

Stap 2: Doe-het-zelf Woorden verzamelen Wat hebben we nodig voor een gedicht? Juist: woorden. Met de jongste afdelingen verzamelen we die met de onderstaande spelletjes. Je bedenkt er ongetwijfeld zelf nog meer. Schrijf alle verzamelde woorden op een grote flap.

Het fijnste is om op flappen zelf een aantal gedichten te schrijven en daarvan een galerij te maken. Kader je gedichten in met kaders die je vindt in de kringloopwinkel

34

maart 2010

dubbelpunt

Woordendomino We maken een levende domino. Iedereen bedenkt een woord in een bepaald thema (een sprookje, een plaats,


Pim-pam-pet Materiaal: een pim-pam-petspel of een ondoorzich tig zakje met alle letters van het alfabet. Verloop: je leest een opdrachtje voor, en ieman d trekt een letter of draait aan de draaischijf. Opdrachtjes: Verzin een nieuwe stad die begint met de letter … Verzin een nieuw dier dat begint met de letter … Wat smaakt zoet en begint met de letter … ? Wat zie je in het lokaal dat begint met de letter …? Welk geluid begint met de letter … ? Iets van de Chiro dat begint met de letter … Vertel een grap over iets dat begint met de letter …

anden, n zonder h Nooit fietse ht, n zonder lic nooit fietse lhelm, n zonder va nooit fietse ogen dicht, nooit met je

nooit buiten als het bliksemt, nooit buiten zonder jas, nooit buiten in de regen, nooit drinken uit een plas,

r bandjes, men zonde nooit zwem r broek, men zonde nooit zwem er, at n zonder w nooit duike oek, n met een sn nooit kusse je, op het rand nooit lopen d, o door het ro nooit lopen n e , op je hand nooit lopen t, zonder boo nooit varen

nooit met stenen gooien, nooit met takken slaan, nooit vreemde honden aaien, nooit met onbekenden meegaan! Ja, mama, wees gerust, ik zal voorzichtig zijn! Maar laat me nu maar groeien, anders blijf ik altijd klein! Katrijn Geldof

enz.) en laat de leid(st)er dat op de rug van zijn/haar linkerhand schrijven. De rug van onze rechterhand blijft vrij.

Tip: op www.chiro.be/txtme kun je onderaan een ‘kader’

Nu maken we een domino. Als er geen combinatie mogelijk is,

meteen een pasklaar sjabloon voor hun tekstje.

downloaden. Als je dat kopieert voor je leden, hebben ze

verzinnen we een nieuw woord en schrijven dat op de rug van onze andere hand, zodat de ketting niet onderbroken wordt.

Stap 3: Versturen

De leukste woorden schrijven we op een flap.

Stuur je gedicht: >> Per sms naar het nummer: 0499-69 45 24 (aan gewoon

Een thema kiezen

innen, kiezen we eerst Voor we aan ons gedicht beg rijven makkelijker. De een thema. Dat maakt het sch zien, vriendschap en/ thema’s van TXTme zijn: graag maken kan natuurlijk ook. of de Chiro. Een combinatie je medeleiding waarover Spreek op voorhand af met je leden kiezen. jullie willen schrijven, of laat woordenweb met de Voor elk thema weven we een zelf met enkele voorverzamelde woorden. Begin te zetten. Gebruik alle beelden om de leden op weg even staan. woorden die op de flap geschr

De Chiro is ... - elke zondag een maatje meer! - zo zoet als chocolade - ... Schrijven maar Nu komt de grootste uitdaging: je leden aan het schrijven zetten. Verdeel hen in groepjes onder leiding van een leid(st)er. Elk groepje schrijft samen aan een tekstje.

sms-tarief ) >> Per e-mail: txtme@chiro.be >> Heerlijk retro per brief: Chiro – TXTme, Kipdorp 30,2000 Antwerpen Vermeld telkens goed: >> De naam en geboortedatum van de schrijver(s) >> De naam van je Chirogroep of klas & school >> Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail en/of adres)

Met de tito’s

tek om iets te doen Tito’s hebben dé leeftijd bij uits tal gedichtjes over vriendmet gevoelens. Kies een aan die voor als opwarmer. schap en graag zien, en lees ‘Een zucht en een Inspiratie vind je in het boekje: op de achterflappen van zoen’ van Jan Coillie, en ook een woordenweb rond Dubbelpunt. Daarna maak je de Chiro. Laat de tito’s ‘graag zien’, ‘vriendschap’ en en per twee werken om één woord uit het web kiezen hun tekstje te schrijven. goed lukt. Wordt het grapZet hen op weg als het niet f helemaal iets anders? pig? Of écht romantisch? O te sturen (zie boven)! Vergeet de gedichten niet op

Laat de kinderen één woord of zin kiezen van op de flappen, bijvoorbeeld: ‘de Chiro is zo zoet als chocolade’. Ze krijgen één minuut om alles te zeggen wat ze kunnen bedenken over chocolade. Zet de woorden na elkaar om tot een gedicht te komen.

Voor keti’s en aspi’s Voor keti’s en aspi’s vind je inspiratie in de Kramp van deze maand.

dubbelp

unt

maart 2010 35


Aan diversiteit doen? Bwaa ja, waarom ook nie? “Chiro is er overal en vooral voor iedereen”, zo klinkt het in

Chiro St.-Petrus werkte mee aan enkele projecten van het

het vorige jaarthemaliedlied ‘Feest Mee!’. Een heel mooie

stedelijke steunpunt Onderwijs en Gezin. Taalbad was zo’n

gedachte, maar uit de praktijk blijkt dat jeugdbewegingen

project. Tijdens de vakanties organiseert het steunpunt en-

niet alle kinderen en jongeren bereiken. Vooral maatschap-

kele dagen waarin kinderen een volledige dag met taal bezig

pelijk kwetsbare kinderen vallen uit de boot en dat is jam-

zijn. Een namiddag Chiro sluit hier goed bij aan. Er is immers

mer. In de jeugdbeweging krijg je immers heel veel kansen

veel taal aanwezig in de jeugdbeweging: samenspelen, over-

om jezelf te ontplooien. En het beste van al: het is nog eens

leggen, opdrachten doen, speluitleg, liedjes zingen, enz. De

superplezant ook! Kortom: hoe meer kinderen en jongeren

leidingsploeg deed waar ze goed in zijn: een spelnamiddag in

van de Chiro kunnen genieten, hoe beter! Zo denken ze er

elkaar steken. De kinderen van het Taalbad konden zich een

ook over in Limburg. Vorig jaar engageerden zich daar zes

namiddag uitleven en ze leerden de Chiro kennen!

groepen om toegankelijker en meer divers te worden.

Chiro St.-Marten ging naar het feest van de Nepalese gemeenschap in Sint-Truiden en deed er enkele spelworkshops.

Het diversiteitsprojec t in Limburg: even voorstellen

Meteen ook een ideaal moment om wat te netwerken met de ouders! Chiro Sooj en Clara gingen in zee met het opvangcentrum

In december 2008 kreeg Chirojeugd Vlaanderen subsidies om

Valkenhof. Sinds dit jaar zitten de kinderen van het Valkenhof

met zes Limburgse Chirogroepen te werken aan een meer

in de Chiro.

diverse Chiro. De zes groepen die de uitdaging aangingen, waren Chiro St.-Gerolf uit Genk, Chiro Sint-Marten meisjes uit Sint Truiden, Chiro Maasmechelen, Chiro St.-Petrus uit Beringen, Chiro Bloesems uit Hoepertingen en Chiro Sooj en Clara uit Overpelt-Holheide. De leidingsploegen volgden vorming over toegankelijkheid, diversiteit en taal. Daarnaast pluisden ze hun netwerk uit en gingen ze op zoek naar organisaties om mee samen te werken. En ze hielpen bij de ontwikkeling van enkele taalstimulerende activiteiten. Die werden gebundeld in de brochure “Speel met spel: da’s Chirotaal”

Waarom werken met taal? Omdat er in Vlaanderen heel wat kinderen en jongeren zijn die zich niet zo vlot uitdrukken in het Nederlands. Bijvoorbeeld omdat ze hier nog maar pas wonen of thuis een andere taal spreken. Om naar een Chirogroep te stappen, moeten die kinderen en jongeren een hele drempel over. Vaak durven ze die stap niet eens te zetten. En da’s heel spijtig, want in de Chiro kunnen ze de taal op een toffe, speelse manier oppikken.

Enkele acties van de Limburgse Chirogroepen Chiro Bloesems ging op bezoek in de tempel van de Sikhgemeenschap. Dat is een Indiase gemeenschap. In Limburg wonen er veel Sikhs omdat ze er in de fruitpluk werken.

36

maart 2010

dubbelpunt


Interview Chiro Sooj en Clara over hun samenwerking met opvangcentrum Valkenhof Leidsters Lore, Silke en An en leider Jimmy vertellen over het

nieuwkomers zich verbonden voelen met de Chiro en dat is

diversiteitsproject van hun Chirogroep. Zij werkten samen

niet vanzelfsprekend. In het begin waren er kinderen die in

met het Valkenhof, een asielcentrum dat gevluchte gezinnen

het midden van een activiteit opgehaald werden door hun

uit Afrika, het Oostblok en het Verre Oosten opvangt.

ouders. Ze begrepen de regels niet: het is geen school, het is maar spelen. Maar de Chiro moet je leren kennen. Op tijd komen, blijven tot het einde, niet zomaar weggaan tijdens het

“Waarom besloten jullie om samen te werken met een asiel-

spel, enz. Ondertussen zien we wel dat de nieuwe kinderen

centrum?”

zich goed voelen in de groep en genieten van elkaar en de

“We zijn een kleine Chirogroep met een gemotiveerde en

spelactiviteiten. En dat is genoeg voor ons.”

enthousiaste leidingsploeg. Toen Chirojeugd Vlaanderen

bron: ‘Nouga’, driemaandelijks welzijnsmagazine voor Limburg, december 2009

voorstelde om deel te nemen aan het diversiteitsproject zagen we dat direct zitten. Eén van de argumenten was dat we op zoek waren naar nieuwe leden. Het lag voor de hand dat we aan de kinderen van het Valkenhof dachten, want het ligt op amper één kilometer van ons lokaal.” “Hoe bouwden jullie de samenwerking op?” “Eerst trokken we met de hele leidingsploeg naar het Valken-

Meer lezen over diversiteit en omgaan met andere talen in de Chiro?

hof. We kregen een rondleiding en we konden er al enkele kinderen ontmoeten. Enkele weken later gingen we er met de

Bestel de gratis brochure ‘Speel met spel: da’s Chirotaal’ via

jongste afdelingen enkele spelletjes spelen. De kinderen van

info@chiro.be of door te bellen naar het nationale secretariaat:

het Valkenhof vroegen ons hoeveel spelletjes de Chiro heeft

03-231 07 95 of download ze op

en of er ook tafelvoetbal is. Ze konden zich niet voorstellen

www.chiro.be/brochures.

dat je ook kunt spelen met eenvoudig materiaal als een bal,

Tips over werken aan een toegan-

een touw of wat verf. In het Valkenhof hebben de gezinnen

kelijke Chiro vind je in de brochure

weinig ruimte en kinderen vervelen zich er vlug. Soms kijken

‘Komkommerin’. Ook die brochure kun

ze wel wat tv in de gezamenlijke leefruimte of spelen ze wat

je op het nationale secretariaat bestellen

voetbal op het

of downloaden op

grasveld, maar er is

www.chiro.be/brochures.

niemand die voor hen spelletjes of

Of stel je vraag aan de commissie Diversiteit: diversiteit@chiro.be

activiteiten organiseert. In september informeerden we de ouders op het Valkenhof over de Chiro. Met de foto’s van onze activiteiten en onze verhalen wonnen we hun vertrouwen. We hebben er wel voor gezorgd dat er geen religieuze symbolen opdoken op de foto’s. De ouders moeten weten dat we openstaan voor iedereen. Sindsdien spraken we met de leiding elke zondag af om de kinderen in het Valkenhof met de fiets te gaan ophalen.” “Liep alles meteen van een leien dakje?” “Nee, in het begin liep het een beetje stroef. We willen dat de

dubbelp

unt

maart 2010 37


Wist je dat de Chiro vier eigen jeugdverblijfscentra heeft? Ook jij kunt er naartoe met jouw groep! De Karmel, bijvoorbeeld, ligt vlakbij Tillegembos en op vier kilometer van het historische hart van Brugge. Er zijn 2 gebouwen die in zelfkook gehuurd kunnen worden: Het Koetshuis is een afzonderlijk gebouw met een binnenkoer op het domein. Het is ideaal voor een groep tussen de 35 en 62 personen. Je hebt drie grote werkruimtes, een knusse zolder en een volledig ingerichte keuken. Daarnaast is er Het Pand. Dat is een deel van het hoofdgebouw. Je kunt er verblijven met je groep als je met minstens 20 en maximaal 38 personen bent. Er zijn vier daglokalen en natuurlijk ook een volledig ingerichte keuken. Als je met meer dan 38 personen bent (maar minder dan 60), kun je de Poly met zijn 22 bedden bijhuren. Als Chirogroep betaal je maar 3,50 euro/pp/nacht (andere jeugdgroepen betalen 1,30 euro meer). Kies je voor Het Pand, dan moet je ook 46 euro huur betalen (per 24 uur). Voor het Koetshuis betaal je geen huur maar wel de energie. Er wordt ook een kleine bijdrage gevraagd voor het afval.

38

maart 2010

dubbelpunt


vraag & antwoord

e e om naar d d ig d r a a v e g af en hirogroep de dit jaar beslisten om e aan C e z on n e n r om daar Ik ben bin gaan. Toen ze daa n e v e g e g op e e jeugdraad t n te schrijven, heb ik m ers dringend aan een la m jeugdbeleidsp . Onze lokalen zijn im gdbeleidsplan kan ik u n en mee te werk pbeurt toe, en via het je ze Chirogroep. Eén va on a serieuze opkn iets extra’s regelen voor t over brandveiligheid. l a misschien we stukken in dat plan ga oor opzij gelegd. Ik vind v . d de grote hoof ende jaren extra geld oncreets aan te koppelen c om Daar is de k l moeilijk om daar iets kunnen we dat geld nog e e r het echter h araten, oké, maar waa p p Brandblusa besteden? n allemaal aa tot gauw!) Mercikes (en iro Fantasie) Ch Kiara (van

Hi Miek

Maandeli jks geven wij hier h die we via et antwo jeugdbele ord op ee id@chiro doen we n vraag .be binne dat? Om nkrijgen. dat die v bruikbaa Waarom raag ook r kan zijn voor jou . O in p t eressant die manie probleem én r werpen waar je a w l e la li n cht op ee g sen de vra mee wors n gen maa telt. Laa r komen! t ondertu s-

Dag Kiara Brandveiligheid is inderdaad de prioriteit voor het volgende

Check ook eens www.lokalenmap.be. Daar vind je een nieuwe

jeugdbeleidsplan (een hot thema, als het ware). Ik zou er zelf

‘checklist brandveiligheid’ voor in jullie Lokalenmap.

een heel boek over kunnen schrijven, maar dat hoeft niet. De

Downloaden die handel! (Don’t worry: dat is geen boek, maar

werkgroep Jeugdlokalen was me voor en heeft er een hele

een pagina.)

brochure over gemaakt. Die heeft de toepasselijke naam ‘Jeugdlokalen en brandveiligheid’. Als je die graag hebt, stuur

Nog vragen? Mail dan naar lokalen@chiro.be, zij weten wel

dan een mailtje naar lokalen@chiro.be of lieke.dejans@chiro.

raad!

be, en dan sturen we ze gratis op. Groetjes Hier zijn toch al enkele concrete tips over hoe je ‘brandveilig-

Miek

heid’ kunt invullen in het jeugdbeleidsplan (of gewoon in je eigen Chirogroep, natuurlijk): De commissie Jeugdbeleid is op zoek naar Chirogroepen die Een blusapparaat hebben is één ding. Ermee leren blussen

de afgelopen vijf jaar gebouwd of verbouwd hebben en hun

is nog iets anders, maar dat moet je gewoonweg eens gedaan

ervaringen met ons willen delen. Interesse?

hebben. Pols eens bij de brandweer of ze misschien brand-

Mail naar lokalen@chiro.be of bel naar 03-231 07 95

blusvorming willen organiseren?!

(en vraag naar Lieke De Jans)

Subsidies voor brandveiligheid kun je ook investeren in nieuwe elektriciteitsbedrading. Je kunt via de jeugdraad proberen een goedkoper tarief te bekomen voor de jaarlijkse controle van blusapparaten. Als een bedrijf de controle mag doen van alle jeugdlokalen, kan er waarschijnlijk wel iets van de prijs gedaan worden. Onderhandelen maar! Je kunt ook extra opslagruimte voorzien (bv. voor je gasflessen).

dubbelp

unt

maart 2010 39


Chiro-info

Aangeboden

ends, fuiven en/of bivakken.

aan € 1,50 pp/pn

1 grote feesttent: 146 m² (= 20 bij 7,7 m)

3. houten stal voor 100 personen

De Chirolokalen in Sleidinge zijn nog

1 kleine feesttent: 112 m² (=16,2 bij

aan € 3 pp/pn

te huur: in de zomer van 2010 vanaf 10

7,7 m)

4. stenen stal voor 60 personen aan

augustus, in de zomer 2011 vanaf 11

3 grote ploegtenten (GPM): 50 m² (= 10

€ 3 pp/pn

augustus.

bij 5 m)

Water, elektriciteit, gemeentebelasting,

Het lokaal heeft een goed ingerichte

2 grote ploegtenten (GPM) met ven-

tafels, stoelen en toiletten zijn inbegre-

keuken en grote speelweides, en is

sters: 50 m² (= 10 bij 5 m)

pen. De bakker komt ‘s ochtends langs

rustig gelegen.

3 kleine ploegtenten (GPS): 25 m² (= 5

om 8 uur en de Aldi en GB zijn maar

Voor foto’s en meer info:

bij 5 m)

800 m ver.

www.chirosleidinge.be

5 juniortenten ADJ: 10 m² (= 3 bij 3,3 m)

Contact: Jean-Luc Bellevaux,

Alle periodes zijn mogelijk. Voor info

6832 Curfoz, 061-466 571

Bivakplaats Catico,gelegen in de

neem je contact op met Jelle

Antwerpse Kempen in een rustige om-

(www.chiro-herk.be, tenten@chiro-herk.

geving. Er zijn nog twee periodes vrij in

be, 0486-83 65 99)

2010, en dat is van 10 tot 20 en van 20

Zij vieren feest

tot 31 augustus.

In Curfoz (Bouillon) is een bivakplaats

De Chiro-KSA van Lummen organiseert

Geïnteresseerd? Ga gerust een kijkje

beschikbaar voor grote groepen. Er zijn

op 10 april een Klein Tentenfuif voor

nemen. Maar bel eerst even naar Karel

meerdere mogelijkheden:

kinderen, met een optreden van de

Broeckx (014-377 465). Het adres is

1. klein terrein voor 100 personen

Ketnetband, een aantal springkastelen

Eersels 120, 2480 Dessel.

aan € 1,50 pp/pn

en grime. Iets voor jouw afdeling? De

2. groot terrein voor 200 personen

plaats waar je moet zijn, is de tent aan

Chiro Herk verhuurt tenten voor week-

40

maart 2010

dubbelpunt


de Ringlaan in Lummen, en je betaalt

Afscheid nemen Prikkel: vijf workshopavonden in Gent

3 euro per lid. Begeleiding mag gratis binnen.

Midden in ’t leven nog zoveel te geven

Familienieuws Zij breiden uit

ideeën en plannen nog zoveel meer je ging ervoor keer op keer

Laat je één of meerdere dinsdagavonden

optimistisch tot het laatste

prikkelen op het Chirosecretariaat. Alle

niet moeilijk maken voor je naasten

leiding is welkom om vorming te volgen

nooit klagend, nooit vragend

en uit te wisselen.

Op 25 november sprong Gijs in het

jouw lasten in stilte dragen

Er staan nog vier Prikkels gepland in

leven! Hij werd met veel plezier en

jij streed vol moed en kracht

maart:

liefde verwelkomd door fiere mama

Lieve Bert, rust nu maar zacht

2 maart: Pesten is een pest! Maar hoe

Banier Leuven) en papa Bart Laeremans

Op 23 januari overleed Bert Blom-

9 maart: Handig omgaan met ouders in

(medewerker Chirolink).

maert. Hij zal gemist worden door zijn

Rosemie Van de Velde (verkoopster De

stop je het?

familie en vrienden en bij Chiro Josto.

de Chiro! 16 maart: Moeilijke kinderen of kin-

Op 13 januari kwam Olaf in het leven

deren met moeilijk gedrag? Help,

van Hanne Claes (oud-leidster Chiro

supernanny!

Booischot) en van Bert Blommen. En ook een beetje in dat van René Claes (directeur De Banier), fiere grootvader.

23 maart: Kinderen met een beperking in de Chiro, kan dat? Stel zelf je programma samen en kom één, meerdere of alle avonden.

Op 17 januari werd de winter een beetje warmer bij mama Eleke Langeraert (oud-medewerkster gewest Meersman,

Praktisch: Onthaal vanaf 19 uur in het Gentse

oud-verbondsleidster verbond Roeland,

secretariaat in het Hoefslagstraatje,

oud-medewerkster Chirojeugd Vlaande-

boven De Banier.

ren, lid van de Pedagogische Leiding), papa Wouter Deventer (oud-leider Chiro

Einde rond 22 uur Inschrijven: stuur ten laatste drie

Bevere, oud-verbondsleider verbond

dagen voor de workshop een e-mail

Heuvelland, lid van de Heideparkcom-

met je naam en Chirogroep naar

missie) en zussen Janne en Lotte, want

diversiteit@chiro.be.

zusje Roos kwam erbij. Deelnameprijs: Op 5 februari zag kleine Julie voor het

3 euro voor wie inschrijft

eerst de wereld door haar eigen oogjes.

5 euro voor wie de avond zelf komt

Julie is de dochter van Lara Vergauwen

(mogelijk zit de workshop vol)

(leidster Chiro Jomokri uit Sint-Niklaas)

Wie minstens vier avonden volgt,

en Tom Ruymbeeck (leider Chiro Kom-

krijgt nadien een attest van deelname

verdrom uit Sint-Niklaas). De leidings-

en kan zo deelnamegeld recupereren

ploegen en VB’s van Chiro Jomokri en

bij de gemeente.

Chiro Komverdrom wensen hen alvast het allerbeste toe!

dubbelp

unt

maart 2010 41


de CHIROGAZET BINT wint ‘Klein Duimpje’ Het project BINT kreeg eind januari de prijs ‘Klein Duimpje’ van de Vlaamse Jeugdraad. Dat is een prijs voor de persoon of organisatie die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft ingezet voor kinderen en jongeren. Bint deelt de prijs met Low Impact Girl, Astrid Anquetil.

BINT is een meisjeswerking, gegroeid vanuit Brede School Molenbeek. Die werking maakt allochtone meisjes warm voor een engagement binnen hun wijk. Een groep van jonge vrijwilligers zet zich dagelijks in voor het welslagen van het project. Het stapt af van de traditionele hok-

jes en vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren zelf. En waarom staat zoiets in de Chirogazet? Omdat BINT nogal hard gedragen wordt door de Chiro. Siska Hoebeeck, stadswerkster voor de Chiro in Brussel ondersteunt het

project, en Bint werkt ook nauw samen met Chiro Jijippeke van Molenbeek. De meisjes gaan bijvoorbeeld mee op weekend met de Chirogroep, en een meisje is ook mee op bivak geweest. Bovendien werken ze af en toe mee met de Chiro.

Chiro voor Haïti Een zware aardbeving heeft Haïti op dinsdag 12 januari zwaar getroffen. De ravage is verschrikkelijk, en het land kruipt maar langzaam weer overeind. In Haïti is ook een Chirobeweging actief, Kiwo Ayiti, met wie Chirojeugd Vlaanderen al jaren een nauwe samenwerking heeft.

Om onze solidariteit uit te drukken en om onze Chirovrienden in Haïti te steunen in die moeilijke tijden, riep Chirojeugd Vlaanderen haar groepen op om een solidariteitsactie te organiseren ten voordele van Haïti en Kiwo Ayiti. En daarop kwam reactie! Verschillende Chirogroepen hebben al iets georganiseerd, of zijn dat nog van plan.

Fakkeltocht Chiro Sleidinge Organiseren jullie ook een actie, laat het ons dan zeker weten! Het steekt onze vrienden van Kiwo Ayiti een hart onder de riem om te zien wat er allemaal ondernomen wordt.

42

maart 2010

Geen idee hoe je het geld tot in Haïti krijgt? Dan stellen we twee mogelijkheden voor. 1. Via Broederlijk Delen, dat het geld zal gebruiken voor wederopbouw en structurele steun aan

hun partners in Haïti. Zij zijn een structurele partner van de Chiro en zo steunen we hun algemene werking in Haïti. Wil je deze weg volgen, stort dan op rekeningnummer: 000-0000092-92, met mededeling 0330.

dubbelpunt

De jeugdbewegingen van SintNiklaas organiseerden samen met tal van andere organisaties een benefietactie. Pieter Helsen ging een paar jaar geleden Chirocursussen begeleiden in Haïti, en verkoopt nu een wandeltocht door Hasselt, vol informatie over de bezienswaardigheden en leuke tips. Chiro Wijnegem zong voor Haïti. Chiro Lourdes Jongens vragen op hun pasta-avond van 5 maart 1 euro per persoon extra voor Haïti. Chiro Aterstaose organiseert op 7 februari een spaghetti-avond in zaal Concordia in Tongeren. Chiro Ambo organiseerde op vrijdag 5 februari een dropping. Chiro Aurora schenkt de opbrengst van hun groepsfeest aan Haïti. Chiro WAWW verkocht chocolademelk en koekjes. De aspi’s van Chiro Leieland (Beveren-Leie) organiseerden een carwash ten voordele van Kiwo Ayiti. Chiro Were Di (Bottelare) organi2. Of rechtstreeks naar Kiwo Ayiti zelf. Zij kunnen dat besteden volgens eigen behoeften, zoals die de komende maanden duidelijk zullen worden. Stort in dat geval op het rekeningnummer van Chiro-

seert een taartenverkoop om de Chirovrienden in Haïti te steunen. Chiro Sleidinge organiseerde met de scholen uit de buurt een fakkeltocht. De Banier schenkt aan Kiwo Ayiti alle T-shirts van 75 jaar Chiro die nog over zijn. Kiwo Ayiti liet al weten dat ze die goed kunnen gebruiken. Chirojeugd Vlaanderen stortte uit het Missiefonds* een bedrag op rekening van Broederlijke Delen en Kiwo Ayiti.

jeugd Vlaanderen: 000-0150728-87, met vermelding van Haïti. Voor giften vanaf 30 euro krijg je een fiscaal attest waarmee je dat van je belastingen kunt aftrekken.

* Het Missiefonds is geen eigendom van Chirojeugd Vlaanderen, maar een fonds waarin verschillende organisaties in het verleden geld gestort hebben.


Gezocht:

jouw foto’s

In Dubbelpunt staan foto’s. Mooie foto’s. Chirofoto’s. Maar ze komen er niet vanzelf.

We gaan ervan uit dat je foto’s gepubliceerd mogen worden.

Stuur ons jouw mooiste drie Voorwaarde? resolutie van je foto moet hoog genoeg Chirofoto’s! En win de cover van De zijn. Stel de kwaliteit op je fototoestel zo hoog mogelijk in, en dan komt het meestal Dubbelpunt! wel goed.

- Stuur ze naar Dubbelpunt, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. - Stuur ze (als het grote bestanden zijn) via www.yousendit.com naar dubbelpunt@chiro.be. - Stuur ze (als het kleine bestanden zijn) via mail naar dubbelpunt@chiro.be

Pluspunten

Bestonden er in de jaren 1940 al Startdagen? Wat deden ze op leidingscursus in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog? Waar trokken onze voorouders in de Chiro massaal naartoe? Wat droegen Chirojongens en -meisjes in de jaren 1950? Waarom spreekt de vroegste generatie oud-leiding nog altijd over ‘den Top’? Welke spelen werden er vroeger gespeeld? En hoe fout was de mode in de jaren 1980?

- Je kunt zien dat het een Chirofoto is (bv. Chirokleren, Chirosfeer, andere Chiroattributen) - Er staat actie op (bv. spelende leden) - Er zitten niet enkel witte mensen in de Chiro. Of in je foto’s.

Surf naar www.chiro.be/retro/beeld-geluid, klik door naar onze heerlijk nostalgische filmpjes uit de oude doos en kom het te weten! Vertel dit nieuws zeker ook verder aan jullie ouders en grootouders. Wie weet sta je weldra oog in oog met een familielid in korte broek of rok! Hebben jullie zelf bewegende beelden over de activiteiten of bivakken van jullie groep? Of ken je iemand die films over de Chiro heeft? Laat het weten aan Geertje Cools en zij bezorgt je tips over bewaring, digitalisering en gebruik van oude en nieuwe films (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 03-231 07 95, Geertje.Cools@chiro.be).

]foto: thomas geuens[

Hoe?

Chiro Retro: en dan nu de film!

Dubbelpunt zoekt altijd nieuws! Hebben jullie een leuke activiteit? Iets te melden? Een tof spel of mooie foto’s? Stuur ze naar dubbelpunt@chiro.be, en wie weet staat er op een dag een reporter op jullie activiteit.

dubbelp

unt

maart 2010 43


d Expressieweeken

SB’s Op SB mag jij niet ontbreken. Het is een vijfdaagse cursus waar je wordt ondergedompeld in alle aspecten van leiding geven. Een mix van het leven in je afdeling, de werking van andere groepen, wat ‘Chiro nationaal’ te bieden heeft, hoe dé Chiro denkt over milieu, geloof, relaties, r migranten, enz. Allemaal bruikbaa spul voor je eigen leiding-zijn! En ondertussen wordt er veel gespeeld

cursusland Er is iets fijns in nbeland reclamespot aa En jij bent bij de snel Dus lees even t wel he is t Interessan nd in Heibrand ke Expressiewee tmalle van tel rt ben je in Wes aa m 28 t to 26 tenen Tintelt het in je buik je in Kriebelt het er ht je oren Heb je jeuk ac en wel puik? Vind je gek do leman EW is er voor al t je ’t niet kan Dus zeg niet da iets Voor iedereen n niets En niemand ka é Ideeën à volont wat mee? ch Daar ben je to

en ambiance gemaakt!

Elk verbond organiseert jaarlijks één of twee SB’s. Tijdens elke vakantieperiode vindt er dus wel ergens één plaats. Zo kun je zelf kiezen waar en wanneer je op SB gaat

SB’s in de paasvakantie:

6-10 april

✸✸ Verbond Kempen

(Heibrand, Westmalle)

7-11 april

✸✸ Verbond Limburg

(De Kalei, Dilsen-Stokkem)

13-17 april

✸✸ Verbond West-Vlaan

deren (De Karmel, Brugge )

Schrijf je in s het begin Want dat is pa us@chiro.be Mail naar curs schrijving EW’ Met de titel ‘in groep adres en Chiro Geef je naam, het met En zeg ook of ep kes is in jouw so lle of zonder ba ). r bent of niet (of je vegetarië

Prikkel: workshopavonden in Gent je prikkeboeiende workshops! Laat Alle leiding welkom op die te om rkshops voldoende tijd en ruim len. Er is tijdens en na de wo en en kom één, Stel zelf je programma sam ervaringen uit te wisselen. meerdere of alle avonden! bij de (zon) ma’s aan die erg dicht staan We bieden in totaal vijf the Chiroleid(st)er: dagelijkse realiteit van een en? Een blikopener! ✸✸ - Di 23 februari: Leden werv ! Wat kun je eraan doen? pest ✸✸ - Di 2 maart: Pesten is een hebben we die wel nodig? o, Chir de in ✸✸ - Di 9 maart: Ouders gedrag? Hebben we allemaal eren of kinderen met moeilijk ✸✸ - Di 16 maart: Moeilijke kind een supernanny nodig? doe je dat? een beperking in de Chiro, hoe ✸✸ - Di 23 maart: Kinderen met

SB’s in de zomervakantie

6-10 juli

Praktisch:

n in het Hoefslagstraatje, bove uur in het Gentse secretariaat ✸✸ - Je bent welkom vanaf 19 De Banier. af rond 22 uur. ✸✸ - We ronden onze avonden bereiden. Stuur ten laatste en wij de avond nog beter voor ✸✸ - Als je vooraf inschrijft, kunn en Chirogroep naar diversinaam je workshop een mail met op de zondagavond voor je

✸✸ Verbond Limburg (De

Kalei, Dilsen-Stokkem)

✸✸ Verbond Antwerpen

(Heibrand, Westmalle)

teit@chiro.be. komt euro voor wie de avond zelf voor wie vooraf inschrijft, vijf ✸✸ - Deelnameprijs: drie euro al vol). (mogelijk zit de workshop wel deelname en kan zo het t, krijgt nadien een attest van volg den avon bij ✸✸ - Wie minstens vier e. Vraag hierover meer info terugkrijgen bij de gemeent deelnamegeld (gedeeltelijk) je jeugddienst.

44

maart 2010

dubbelpunt


VORMING GROEPSLEIDINGS- & VB-WEEKEND GEZOCHT: Chiromanager van het jaar Delegeren, organiseren, overleggen en beleggen: die termen zouden perfect in de taakomschrijving van een goede manager kunnen staan. Maar zijn ze ook niet van toepassing op jouw profiel als groepsleiding? Zelfs in het vrijw illigerswerk komen een aantal managerstrucjes soms goed van pas, kun je denken. Of wordt onze Chirowerking soms eens beetje te veel een bedrijfje? Kom je mening en ervaringen dele n op het Groepsleidings- en VB-weekend. Laad je batterijen eens goed op, leer nieuwe gekke Chirodingen en leef je samen met de andere deelnemers uit tijdens de ontspannende momenten. Dit jaar zorgen we ervoor dat ook VB’s ruimschoots aan hun trekken komen. We voorzien voor hen apar te werkmomenten. Groepsleidingsweekend heeft plaa ts van 12 tot 14 maart In Heibrand, Westmalle. Meer info? Lees de kleine lettertjes .Je merkt het: er valt heel wat op te steken tijdens dat weekend. We verwachten je, want ook HA is sexy :-)

Afdelingsboost Mis je het Afdelingsbivak? Niet nod ig! Boost je afdeling en ga mee op het verlengd (paas)weekend van vrijdag 2 tot maandag 5 april! Op Afdelingsboost dompel je je drie dagen lang onder in de leefwereld van jouw afdeling. Wees onschuldig als een speelclubber, ravot als een rakwi, babbel als een tito, werk samen als een keti of engageer je als een aspi . In een opvolging van doldwaze activiteiten word je samen met collega’s-afdelingsleiding een expert in jouw afdeling! Place 2B: De Kalei, Dilsen-Stokkem Geef bij je inschrijving zeker je afde ling door

rzicht? susove r u c ig nd u! een ha voor jo k naar eciaal e p w o s z , t p jo k O r in u emaa e Banie n we g D e b in b n e H afhale gratis Ga het buurt. g o.be @chir ssen en vormin g n i m u s r u c vo r over ragen o.be = alle v @chir n cursus s u s r cu or ee ven vo ij r h c s tratie iro.be = in n@ch n cursusadminis te s e atte testen over at = info

DE KLEINE LETTERS SB Prijs? 80 euro Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. Let wel: wie een attest van animator wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden in het lopende kalenderjaar! Attest van animator In de Chiro bestaat de animatorcursus uit twee delen: IK en SB. Na die twee cursussen én enkele weken stage in je eigen Chirogroep krijg je het attest van Animator in het Jeugdwerk.

AFDELINGSBOOST Prijs? 64 euro Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. We verwachten ook dat je 18 jaar bent of wordt in het lopende kalenderjaar én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn of worden. Attest van hoofdanimator De Afdelingsboost leidt samen met het Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage in de eigen groep tot het attest van Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

GROEPSLEIDINGSWEEKEND

Wanneer? 13-15 maart 2010 Waar? Heibrand (Westmalle) Prijs? 36 euro Wie mag er mee? Alle VB’s en groepsleiding + maximaal één leid(st)er per Chirogroep. We verwachten ook dat je 18 jaar bent of wordt in het lopende kalenderjaar én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn of worden. Attest van hoofdanimator Het Groepsleidingsweekend leidt samen met het Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage in de eigen groep tot het attest van Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

EXPRESSIEWEEKEND

Wanneer? 26-28 maart 2010 Waar? De Karmel, Brugge Prijs? 36 euro Wie mag er mee? Iedereen die in leiding staat. We verwachten ook dat je 18 jaar bent of wordt in het lopende kalenderjaar én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn of worden. Attest van hoofdanimator Het Expressieweekend leidt samen met het Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage in de eigen groep tot het attest van Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

Voor alle Chirocursussen geldt Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Wanneer je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of gedeeltelijk terug. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

dubbelp

unt

maart 2010 45


]foto: thomas geuens[

Vriendendienst Tover je speelterrein om in

iets groens

De Vlaamse overheid geeft jeugdverenigi ngen een stevig duwtje in de rug om hun terrein avontuu rlijk en natuurrijk in te richten. Elke Ch irogroep met een bu itenterrein kan vóór 30 april 20 10 een inschrijvings formulier indienen.

ds Boek gratis groepen bij Coming Ban site die vooral

een web Coming Bands is een organisatie en fessionele) muziekgroepen jonge amateuristische (dus niet-pro act brengt. Je vindt alle en organisatoren met elkaar in cont . Als Chirogroep kun je informatie op www.comingbands.be moet je enkel registreren gratis bands boeken via die weg. Je en je kunt aan de slag! www.comingbands.be

Trage wegen open maken op de Dag van de Trage Weg

Op 23 en 24 oktober organiseert Trage Wegen vzw het actieweekend ‘Dag van de Trage Weg’. Het hoofddoel van die campagne is verwaarloosde of verdwenen trage wegen weer open te maken en in gebruik te nemen. En daarv oor kunnen ook Chirogroepen zich inzetten. Trage wegen? Die trage wegen – wegen voor niet-gemotorisee rd verkeer – bieden heel wat kansen: ze zijn ideaal voor een spel of een trektocht met de fiets of te voet. Bovendien zijn ze verkeersveilig en kun je ze gebruiken om de lokalen te bereiken. Jammer genoeg zijn al veel trage wegen verloren gegaa n omdat ze niet onderhouden werden, omdat ze omgeploeg d werden of omdat er gewone wegen van gemaakt zijn. Help mee! Op de Dag van de Trage Weg doen we het ander s:

46

maart 2010

we ruimen

dubbelpunt

Er worden 15 projec ten geselecteerd. De winnaars worden eind juni bekendgema akt. In het najaar sta rten die projecten. Een procesbegele id(st)er komt je helpe n om plannen te maken voor een gro ener en avontuurlijke r ter rein. Studenten en docenten uit de opleiding tuin- en lan ds chapsarchitectuur van de Erasm ushogeschool Brusse l en de Hogeschool Gent maken gratis een on twerp. Voor de uitvo ering van het ontwerp krijg je gratis plantgoed (bo men en struiken) van het Agentschap voor Na tuur en Bos. Meer we ten ? Via www.chiro.be/sp eelgroen kom je op de website van het pro ject terecht. wegen op, we stellen ze weer open. Meestal kost het maar een klein beetje moeite. Organiseer met jullie groep een grondige snoei- of maaibeurt op een dichtgegroeide weg. Ruim een sluikstort op. Of organiseer een grote werk- en zoektocht langs de trage wegen van jullie dorp. Hoe begin je eraan? Je wilt gerust iets doen, maar je weet niet goed hoe? Op onze website vind je een uitgebreide handleiding: hoe je trage wegen kunt opsporen, hoe je de gemeente conta cteert en uiteraard hoe je de actie zelf organiseert.

Schrijf je groep vanaf 22 februari in via www.tragewegen.be/dagvandetrageweg Meer info lees je ook daar. Wil je meer uitleg, dan kun je altijd bellen of mailen naar Clytie Eykens: 02-204 09 72 of 011-75 42 46, clytie. eykens@tragewegen.be.


Boek nu! 7,40 euro

16,50 euro

onze winkels

Aalst 9300, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen

2000, Kipdorp 30, 03202 24 71 | Brugge 8000, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | Brussel 1000, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | Gent 9000, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | Hasselt 3500, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven 3000, J.P. Minckelersstraat 29, 01629 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare 8800, Merelzang, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas 9100, Nieuwstraat 13, 03766 07 66 | Turnhout 2300, Warandestraat 97, 014-42 15 13 |

12 euro

11,80 euro

12,95 euro

CommerciĂŤle dienst en magazijn: Langstraat 24,

2140 Borgerhout, 03-270 04 44

dubbelp

unt

maart 2010 47


mag ik voelen zei hij (ik ga gillen zei zij één keer maar zei hij) wel leuk zei zij (mag ik zei hij hoeveel zei zij veel zei hij) waarom niet zei zij (vooruit zei hij niet te ver zei zij wat is te ver zei hij waar je bent zei zij) mag ik blijven zei hij (hoe zei zij zoals nu zei hij als je kust zei zij mag ik bewegen zei hij ‘t is liefde zei zij) als je wilt zei hij (maar ik sterf zei zij maar ‘t is leven zei hij maar je vrouw zei zij nou zei hij) wow zei zij (tiptop zei hij hou niet op zei zij o nee zei hij) langzaam aan zei zij (k-k-kom je klaar zei hij ummm zei zij) je bent fijn zei hij (je bent mijn zei zij)

]foto: valerie van

derlooy[

Edward E. Cummings

Dubbelpunt maart 2010  
Dubbelpunt maart 2010  

Dubbelpunt is het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen. Dit nummer gaat over relaties en seksualiteit

Advertisement