Page 1

BelgiĂŤ -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 BC21170 P409362

DUBBELPUNT

[Adresklever]

weekend! ]foto: janna lefevere[

stus | nr. 7 | april 2012 | s, niet in juli en augu maandelijk 30, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt p r v o | d p g Ki n n, i e d w 1 euro | . B ou irolei dadres: H voor Ch . & afzen t van en vzw | v.u n Tijdschrif e r e d n gd-Vlaa Chirojeu


4

Het leidingsweekend: de klassiekers en de alternatieven.

8

Chiro for rent. Of hoe je een weekendplaats huurt of verhuurt.

Start to bivak.

18

edito WEE KEND HET NIET? week·end [wiekent] het; o -s, -en 1 periode van vrijdagavond tot maandagmorgen 2 op ~ (Chiroterm) 36 uur non-stop Chiropret. Hoe vaak ik de zin ‘dan kan ik niet, want ik ben op weekend’ al niet heb uitgesproken! Talloze leidings-, afdelings-, bivak- en vormingsweekends heb ik meegemaakt, en ze bekleden – hoe fijn gewone zondagen ook zijn en hoe extraordinaire het bivak – een bijzondere plaats in de doos Chiroherinneringen in mijn hoofd. En, toeval of niet, mijn bijzonderste weekendherinneringen spelen zich af tijdens de avonden en nachten ervan. (Nee, het is niet wat je denkt.) De goesting waarmee we op leidingsweekend tijdens een koude novembernacht de droppingstrijd met elkaar aangingen. De vanzelfsprekendheid waarmee we op een ander leidingsweekend onder invloed van wat pintjes en vooral een grote teug slecht nieuws elkaar heel even een heel diepe blik in onze zieltjes gunden. De serieusheid waarmee een achtjarig jongetje op speelclubweekend zijn vriendje net voor het slapengaan nog een Levensbelangrijke Waarheid over Onderbroeken meegaf: “Altijd je onderbroek uitdoen voor het slapengaan, anders kan je poep niet ademen.” ’t Is maar dat je het weet. ‘Op weekend’ staat voor altijd gelijk aan talloze lavers, gezelschapsspelletjes, veel te korte nachten. En op zondagmiddag dan toch maar weer naar huis – vuil wegwassen, slaap inhalen – want maandag breekt het echte leven weer aan. Lotte

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 euro, vraag het aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Claire Gastmans, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Claire Gastmans ]Redactie[ Bert Gyssels, Lien Saerens, Lien Habex, Maaike Beullens, An Ghysel, Eef Lenaerts en Lotte Van Doren ]Tekeningen[ Pieter Deprez ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen[ Pieter Deprez ]Jaarthematekeningen[ Echtgoed.be ]Vormgeving[ Valerie Vanderlooy en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Drukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ] Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887.

2

maart 2012

dubbelpunt

met steun van de Vlaamse gemeenschap


pagina drie

Wil je jezelf zien? Stu ur je foto’s naar dubbelpunt@ch iro.be. Of zet ze op een cd’tje of sti ck en stuur ze naar Dubbelpunt, Kip dorp 30, 2000 Antwerpen. La at weten wie er op de foto staat , waar hij gemaakt is en we lke boodschap erbij hoort. Zo rg wel dat je toestemming he bt van de personen op de fo to.

Met de blote benen in de sneeuw gaven verbond Heuvelland en verbond Reinaert er een ferme(tte) lap op! Het werden vijf SBeestige dagen om nooit meer te vergeten!

Op zaterdag 18 februari vierde Chiro Coloma Mechelen haar 65e verjaardag. Ze deden dat met een groot kampvuur om de bivaksfeer op te roepen. ‘Een dikke merci aan de hele leidingsploeg,’ Isabelle Van den Bosch.

Op 18 februari organiseerde de jeugddienst van Nijlen gratis workshops. De leiding van Chiro Elckerlyc en Chiro Pako volgden de workshop ‘Woudloperskeuken’.

De sloebers van Chiro Tiboe zijn supergoe!

De zotte leiding van Chiro Trezeke.

Bedankt dat ik bij jullie in de leidingsploeg mag zitten! Groetjes, Rani.

Chirojongens Wijer vierden hun 40e verjaardag met een bivakweekend. Traditionele Chirospelen, een bosspel, een powerpointpresentatie met oude foto’s en een kampvuur maakten er een spetterend weekend van.  

Opa en mémé go Chiro! Wij zijn een echte Chirofamilie en hebben de leukste grootouders die je je maar kan inbeelden. Groetjes van Nand, Brent, Rani, Sarah, Jasper en Daphne van Chiro Oostnieuwkerke.

De Chirojongens van Chiro Sint-Jan Berchmans uit Berlare maakten een reuzendinosaurus voor hun spaghettiweekend. Ze werkten er dag en nacht aan, en dat is aan het resultaat te zien. Nice!

Deze hoofdl(ij)dster verdient het dubbel en dik om eens in de bloemetjes gezet te worden! Na 19 jaar in de Chiro is zij nog altijd iedere dag even toegewijd bezig met Chiroaangelegenheden. Chiro heeft dan ook een speciale plek in onze hartjes. Veel liefs, M.

dubbelp

unt

maart 2012

3


Dossier: weekend!

Op leiding

Het leidingsweekend is voor zowat elke leidingsploeg – na het bivak zelf – hét hoogtepunt van het werkjaar en meestal ook hét moment waarop je ‘insiders’ verzamelt voor de rest van je Chirocarrière. Maar waarom trek je eigenlijk met je ploeg op weekend? De drie meest voor de hand liggende redenen: om te ontspannen, te plannen of het bivak voor te bereiden. Maar er is meer. Zo vonden wij ook een leidingsploeg die op bezinningsweekend gaat, een ploeg die een knutselweekend organiseert en ploegen die dat allemaal in één weekend mixen. Bezinnen, plannen, ontspannen, verkennen of knutselen – een leidingsweekend is altijd in één woord samen te vatten: superformiweldigeindefantakolosachtig!

De klassiekers Ontspanningsweekend Doel? Ontspannen Wie? De volledige leidingsploeg, maar niet verplicht Waar? Chirolokalen, jeugdverblijven, enz., maar niet in het eigen lokaal Wanneer? Random. Een datum waarop de meesten erbij kunnen zijn. Lisa van Chiro Okido uit Gullegem: “Op ontspanningsweekend spelen we verschillende spelletjes en zetten we ook een stapje in de wereld. Zo’n weekend is ideaal om de groepssfeer te bevorderen: amusement is altijd verzekerd! We organiseren het nooit in onze eigen lokalen, zodat we echt het gevoel hebben dat we ‘op weekend’ zijn. En ja, dan gebeuren er al eens memorabele dingen. Zo zijn we op leidingsweekend ooit in een jongerencafé beland waar een paal in het midden van de zaal stond. Je kunt het al raden, die paal heeft ervoor gezorgd dat het een onvergetelijk weekend werd en dat we de dagen nadien vol blauwe plekken stonden. Fun verzekerd op weekend met Chiro Okido uit Gullegem!”

Evaluatie- en planningsweekend Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Het voorbije werkjaar evalueren en het nieuwe jaar plannen De huidige leidingsploeg en de nieuwe leiding (aspi's) Meestal in de eigen Chirolokalen Ergens tussen het oude en het nieuwe werkjaar in

Maartje van Chiro Sint-Jan: “Ons evaluatie- en planningsweekend is de afsluiter van het jaar en tegelijkertijd het begin van het nieuwe werkjaar. Terwijl de leiding op vrijdagavond het bivak evalueert, maken de koks van op bivak samen met de aspi’s de barbecue klaar. Wanneer we aan het puntje 'koken op bivak' aanbeland zijn, mogen de koks er natuurlijk ook even bij komen zitten. (lacht) Daarna begint de barbecue en volgt een supergezellige avond. De dag erna begint het zware werk. Vanaf dan zit de nieuwe leiding ook mee aan de tafel. We bekijken de kalender voor het komende jaar, prikken data voor onze activiteiten, verdelen de taken, en bespreken een aantal praktische zaken zoals het lidgeld en de bekendmaking van onze Chirogroep in de buurt. En dan moet de leidingsverdeling nog gebeuren! Iedereen geeft op voorhand zijn of haar voorkeuren door aan de groepsleiding en onze VB, maar je weet nooit wat het uiteindelijk zal worden. We sluiten dat weekend meestal af met een filmpje op zondagavond.”

4

april 2012

dubbelpunt


s w e e k e n d! Bivakvoorbereidingsweekend Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Het bivak voorbereiden: afspraken maken, het bivakthema bepalen en uitwerken, dagprogramma’s in elkaar steken, enz. Leiding en VB's Zo dicht mogelijk bij de bivakplaats De tweede helft van het werkjaar

Emma van Chiro RoChiro: “Op zaterdag vergaderen we de hele dag. We bespreken het programma, maken afspraken, duiden aan wie waarvoor verantwoordelijk is en verdelen de administratieve taken. Daarnaast brainstormen we ook over bivakthema, het decor en het dansje. En wat we dan ook al bespreken: de afronding van het bivak. Wie laat de foto’s afdrukken, wie brengt het materiaal terug en wie regelt de bedanking? Op zondag brengen we dan een bezoekje aan de bivakplaats. Dat is leuk, maar ook handig: zo weet je meteen wat de speelmogelijkheden zoal zijn.”

anders kan ook! Knutselweekend Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Het decor knutselen voor het bivakthema en de bivakaandenkens maken De volledige leidingsploeg en eventueel aspi’s en oud-leiding De eigen Chirolokalen Twee à drie weken voor het bivak

Maartje van Chiro Sint-Jan: “Op knutselweekend zijn we in de eerste plaats om te werken. We maken dan alle decors voor het toneeltje en ook de bivakaandenkens die de leden mee naar huis krijgen. Als het mooi weer is, werken we buiten en zetten we de muziek een beetje luider. Echt superleuk! We moeten nooit echt hard werken, waardoor we alles op ons gemak kunnen doen in een heel ontspannen sfeer. En hoewel we bijna allemaal op een paar minuten van de Chirolokalen wonen, blijven we er ook slapen, omdat dat nu eenmaal leuker is. Het knutselen doen we meestal alleen met de leiding, maar aspi's en oudleiding die een handje willen toesteken, zijn ook welkom.”

Bezinningsweekend Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Denken over de Chirogroep en haar werking Enkel leiding Kan overal Als het werkjaar al even bezig is

Prakash van Chiro Troot: “Wij zijn met onze groep op bezinningsweekend geweest met maar één bedoeling: dat iedereen zijn mening kwijt kon. We hebben in het lokaal waar we logeerden grote flappen opgehangen met daarop verschillende thema’s, en daar kon je dan eens goed je gedacht op schrijven. Zo kwam iedereen z’n mening ook echt aan bod. Achteraf hebben we er dan over gepraat en een soort plan opgesteld over wat wel en wat niet kan binnen onze groep. Vragen en onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere: wat kunnen we verbeteren? Waar hebben we nieuwe regels voor nodig? Hoe treden we met Chiro naar buiten? En hoe gaan we om met roken en alcohol? Doordat we dat weekend op de bivakplaats organiseerden, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de buurt te verkennen.”

dubbelp

unt

april 2012

5


Dossier: weekend! Teamweekend Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Teambuilding en ontspanning Een beginnende leidingsploeg Kan overal In het begin van het werkjaar

Wouter van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten: ”Wij organiseren speciaal voor leidingsploegen een ‘teamweekend’ om echt aan ploegvorming te doen. Op dat weekend slaap je op een unieke locatie, moet je met de hele groep opdrachten tot een goed einde brengen en bedwing je het hoog touwenparcours. Een gezellig en avontuurlijk weekend dus, waardoor je zin krijgt om er met je ploeg weer tegenaan te gaan!” Om dit weekend aan te vragen, stuur je een mailtje naar info@daa.chiro.be.

De mix Veel Chirogroepen gaan maar één keer op leidingsweekend en kiezen voor de mix ontspanning-evaluatie-planning. Het weekend van Chiro Spodd en Chirojongens De Branding ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

Het leidingsweekend van Chiro Sint-Pieters Op De Dijk uit Brugge Doel? Het kampthema uitwerken, vergaderen over allerlei zaken, teambuilding en amusement Wie? De volledige leidingsploeg Waar? Random, een weekendplaats Wanneer? Maart/april Katelijne: “Op vrijdagavond vertrekken we, en spelen we met iedereen een avondspel. De ochtend nadien vergaderen we over het bivak en het voorbije werkjaar, en lucht iedereen hun hart. ’s Namiddags zijn er dan spelen, die de leiding voor elkaar maakt. Zo kan iedereen zelf nog eens lid zijn. En ook ’s avonds doen we nog een activiteit en praten we nadien gezellig bij met een hapje en een drankje. Op zondagochtend ruimen we op en vertrekken we terug naar huis.”

Het leidingsweekend van Chirojongens De Branding Doel? Wie? Waar? Wanneer?

Een combinatie van plannen, ontspannen en het bivak voorbereiden leiding en VB's Telkens op een andere locatie en telkens een geheim voor de leidingsploeg In het begin van het werkjaar

Clercie: ”Het bijzondere aan ons leidingsweekend is dat niemand de planning van het weekend op voorhand weet. De groepsleiding bereidt het weekend namelijk samen met onze VB’s voor. Er is wel telkens een combinatie van ontspanning en inhoudelijke stukken. Zo vergaderen we een hele tijd en zit de afdelingsleiding bijeen om te brainstormen over het afdelingsweekend. Maar het leidingsweekend dient toch vooral om het groepsgevoel te doen stijgen en ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt in de ploeg.”

6

april 2012

dubbelpunt


Op weekend met je afdeling! ]foto: jan van bostraeten[

Op weekend met de ribbels of met de aspi’s - het is niet hetzelfde. Een verhaaltje lezen voor het slapengaan, of je voorbereiden op een spannende zaterdagnacht – een wereld van verschil. Tijd om even voet te zetten op die verschillende werelden. De eerste keer Voor ribbels en speelclubbers is het vaak de eerste keer dat ze ‘op weekend’ gaan. Letterlijk, ze zijn misschien nog nooit langer dan een dag van hun ouders weg geweest. Zo is het weekend voor hen – maar ook voor hun ouders – het perfecte opstapje naar het kamp. Zeker doen, dus! Enkele tips: Een ribbel- en speelclubweekend kun je makkelijk in je eigen lokaal organiseren. Met al hun Chirovriendjes ergens blijven slapen, vinden ze vaak al spannend genoeg. En hun ouders ook! Ga op huisbezoek om je leden uit te nodigen voor het weekend, of organiseer een infomoment. Dat stelt ouders gerust en geeft hen de gelegenheid om vragen te stellen. Ga op weekend in thema: ‘cowboy en indiaan’, ‘beestenbos’ of ‘pirateneiland’. Je hebt je ribbels en speelclubbers zo mee! Je hoeft niet het hele weekend vol te plannen met spelletjes en activiteiten. Laat hen op sommige momenten – een kwartiertje voor het eten, bijvoorbeeld – even vrij spelen. Op weekend met de rakwi’s Rakwi’s zijn al zelfstandiger, waardoor je ze meer bij het ‘weekendgebeuren’ kunt betrekken. Speel een spel waarmee ze ingrediënten kunnen verdienen en laat hen mee koken, bijvoorbeeld. Of organiseer ‘s avonds een playbackshow of comedy cup en geef hen wat voorbereidingstijd. Zo krijgen ze het gevoel dat ze zelf iets mogen én kunnen doen. Enkele tips: Ook al zitten ze al een tijdje in de Chiro, probeer toch langs te gaan bij de ouders van je rakwi’s of voorzie een infomoment. Rakwi’s hebben veel fantasie, zorg dus voor een leuk thema en goede inkleding. Laat hen in outfit op weekend vertrekken, zo zijn ze meteen in de juiste stemming. Je kunt het thema ook introduceren met een mysterieus voorval of een geheimzinnige brief – dat doet het nog altijd goed op die leeftijd. Rakwi’s zijn oud genoeg voor een rodedraadspel. Ideaal ook om te integreren in je thema. Op weekend met de tito’s Het weekend is voor tito’s de max. Twee nachten weg met hun vrienden en vriendinnen, ze doen niks liever. Zorg ervoor dat iedereen zich goed voelt en geef je tito’s daarom voldoende vrijheid en inspraak. Willen ze graag even een babbelmomentje? Of willen ze even een klein actiespel? Tips: Laat je tito’s enkele weken op voorhand opschrijven wat ze op weekend graag willen doen. Daar kun je rekening mee houden wanneer je het programma uitwerkt. Je kunt kiezen hoe je je tito’s uitnodigt voor het weekend, maar adresseer ook zeker een duidelijke en uitgebreide brief met alle informatie aan de ouders. Op weekend met de keti’s en de aspi’s Keti’s en aspi’s hebben vaak hoge verwachtingen van het weekend. Laat je daardoor niet misleiden. Je moet niet per se gaan paintballen of een duur uitstapje voorzien. Je kunt evengoed een megabangelijk stadsspel doen, of een rodedraadspel introduceren dat z’n ontknoping vindt op het bivak. Doe ook zelf actief mee met de activiteiten, die betrokkenheid vinden keti’s en aspi’s superbelangrijk, net als de groepssfeer. Enkele tips: Het weekend is ideaal voor ‘serieuzere’ gesprekken. Wat houdt hen bezig? Voelen ze zich goed in de Chiro? Wat verwachten ze van het kamp? Het weekend mag voor keti’s en aspi’s een uitdaging zijn: organiseer een dropping naar de weekendplaats of zorg voor andere special features. Let wel op de veiligheid!

dubbelp

unt

april 2012

7


Dossier: weekend!

Chiro Jouw lokaal of het mijne?

Een geschikte weekendplaats zoeken is meestal niet zo moeilijk. Het internet is één grote zoekmachine en via de vriend van de broer van je lief kom je wel terecht bij de Chirolokalen van Chiro Toeternietoe. Maar je eigen lokalen verhuren voor weekends, dat is andere koek. Jouw lokaal of dat van mij? Chiro for rent. Jouw lokaal?

Of het mijne?

De zoektocht naar een weekendplaats begint vaak op het internet. En wat makkelijk is: op jeugdverblijven.be staan ze allemaal gegroepeerd. Ook Chirolokalen staan hierop vermeld (gewoon zoeken op het trefwoord ‘Chiro’). En wat meer is: je ziet meteen welke voorzieningen de verblijfplaatsen bieden, er is een gastenboek voor feedback en alle weekendplaatsen op die site moeten een ‘democratische prijs’ vragen.

Je lokalen verhuren heeft alvast één groot voordeel: het zorgt voor inkomsten. Maar het betekent ook dat je als groep rekening moet houden met een aantal zaken. Zo heb je minder vrijheid – je kunt de verhuurde ruimtes niet zelf gebruiken – en er moet altijd iemand beschikbaar zijn voor de opvolging van de verhuur. Daarenboven heb je als verhuurder ook een aantal verplichtingen. Je sluit een contract af met de huurders, waarin duidelijke afspraken staan. Je hebt je er dus ook zelf aan te houden! Je lokalen moeten (brand)veilig zijn en wettelijk in orde. Neem hiervoor contact op met de brandweer van je gemeente. Je moet je lokalen netjes houden: smerigheid trekt smerigheid aan. Voor vuile lokalen zullen huurders weinig respect opbrengen.

Maar vaak wil je als Chirogroep ook gewoon rechtstreeks contact zoeken met andere groepen, ook met diegene die niet geregistreerd staan op jeugdverblijven.be. Op het Chiroforum wordt er bijvoorbeeld druk gezocht naar weekendplaatsen, type: “Wij zoeken een weekendplaats voor 17-19 februari op maximum 30 minuten rijden van Lint.” En er wordt al even naarstig op gereageerd. “Onze lokalen zijn nog vrij voor die periode en voldoen aan jullie vereisten!” Easy. En last but not least zijn er de Chirohuizen: Heibrand in Westmalle, De Kalei in Dilsen-Stokkem, Heidepark in Waasmunster en De Karmel in Brugge. Je bent er misschien al wel geweest: op IK of op SB, maar je kunt er ook voor je eigen leidingsweekend terecht. Eén adres: chirohuizen.be.

8

april 2012

dubbelpunt

% % %

Doen we het of doen we het niet? ‘Bezint eer ge begint’, zo ook voor lokalenverhuur. Check eerst of je je lokalen wel mág verhuren, of nog: dat jullie wel degelijk eigenaar zijn van jullie lokalen. Als dat bijvoorbeeld de parochie of de gemeente is, dan moet je eerst hun toestemming vragen. Als jullie zelf eigenaar zijn, is verhuren geen probleem. Maar let op! Voor je de definitieve stap kunt zetten, moet je in orde zijn met de veiligheidsvoorschriften. Zo moet je een positief verslag van de brandweer op zak hebben en een goede verzekering. Zonder mag je je lokalen niet met een gerust gemoed verhuren!


Als het wettelijk mogelijk is, bespreek dan de voor- en nadelen van lokalenverhuur in de leidingsploeg. Is jullie lokaal daar echt voor geschikt? Zijn er nog aanpassingen nodig? Wil iemand zich daarmee bezighouden? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Enzovoort, enzoverder.

Volgende vraag: hoe vind je huurders?

We doen het!

Ook een must: een onderdeeltje ‘verhuur’ op je eigen website. Enkele tips: Integreer een kalender op je website (zoals Google Calendar). Zo zien groepen onmiddellijk wanneer je lokalen nog vrij zijn en bespaar je jezelf vele ‘sorry maar...’-mails. Zorg ook voor regelmatige updates. Zet op je site een duidelijke omschrijving van de ruimtes die je verhuurt: hoe groot ze zijn, de uitrusting van de keuken, het aantal toiletten, enz. Vergeet de huurprijs niet te vermelden. Als groepen eerst moeten mailen om de prijs te weten te komen, haken ze sneller af. Gebruik een mailadres dat je dagelijks checkt. Groepen sturen vaak en masse veel mails en first come, first served.

Het jawoord gegeven? Ga dan even door de volgende checklist:

Als je je lokalen laat erkennen bij het Centrum voor Jeugdtoerisme worden ze sowieso geregistreerd op jeugdverblijven.be Maar ook niet-erkende lokalen kun je hierop registreren.

%

%

%

ëren door de Vlaamse t je je lokalen erkennen en subsidi ✔ Laa lichtingen maar ook overheid? Daar zijn natuurlijk verp

en. Als erkend jeugdlokaal heel wat voordelen aan verbond bouw- en verbouwsubsidies maak je namelijk aanspraak op te passen naar de én op subsidies om je lokalen aan dus! Op cjt.be kun je een erkenningsnormen. Interessant n. Let wel: als je je lokaal meer aanvraag voor erkenning indiene (dat zijn maar 20 weekends!) is dan 60 dagen per jaar verhuurt op chiro.be/lokalen. erkenning verplicht. Meer info

alle de lokalen wilt verhuren. Stel je ✔ Bepaal opterwelbeskechikmankingier?jeOok op zondagnamiddag? En tijdens ruimtes welke periodes?

nt st en een huishoudelijk regleme ✔ Stel een huuroveelijkreene kom .be afspraken staan. Op jeugdlokalen

op, waarin duid hierbij ook aan kwesties als: de vind je daarover alle info. Denk aken, aankomst- en vertrekuur, lokalen opruimen en schoonm rreinen buiten, of er een de maximumcapaciteit, de speelte , enzovoort. kampvuur gemaakt mag worden

bezighoudt. Er komt aal ook wie zich met de verhuur ✔ Bep ls beantwoorden, contracten namelijk heel wat bij kijken: mai , de sleutels ter plaatse opstellen, betalingen controleren best over aan één of twee brengen, enz. Je laat de verhuur wonen. leid(st)ers, die dicht bij de lokalen

%

Nog extra reclame nodig? Dan kun je altijd een bericht plaatsen op het Chiroforum of een advertentie in Dubbelpunt!

Meer weten? 1. Voor niet-erkende ver huur informeer je best bij de gemeentelijke jeugddie nst. 2. Als je je lokalen wi lt laten erkennen, kun je terech t bij het Centrum voor Jeugdtoe risme (cjt.be). 3. Over geschikte jeugd lokalen (ver)bouwen en een goede huurovereenkomst opste llen vind je alles op jeugdlokal en.be. 4. Binnen de Chiro ku n je terecht bij onze verantwoordel ijke voor jeugdtoerisme. Ma il naar jeugdtoerisme@chiro.be of bel 03231 07 95 en vraag naar Stefanie Gheysen.

dubbelp

unt

april 2012

9


Dossier: weekend!

Je Chirogroep is jarig! Feestje?

Je Chirogroep verjaart, en dat wil je vieren met een groots feestweekend. Spelen, fuiven, eten, drinken, terugkijken en bijpraten bij een hapje en een drankje - mogelijkheden genoeg om zo’n feestweekend in te vullen. Ziehier een aantal tips, wenken en waarschuwingen voor feestvierders in spe. Met dank aan An van Chiro Windekind uit Adinkerke, die meehielp aan het feest ter gelegenheid van hun vijfde verjaardag.

Voorbereiding In een feestweekend kruipt veel voorbereiding. Een jaar voorbereidingstijd is echt geen overbodige luxe. Elk jaar je Chiroverjaardag vieren, wordt dan misschien wat te veel van het goede, en het feest is dan vast ook niet meer zo bijzonder. Want als de Chiro een heel weekend in het dorp of de wijk gaat feesten, moet alles áf zijn. Met zo’n feestweekend levert je groep een visitekaartje af voor leden, ouders, oud-leiding en de buurt. An: “Voor ons was het belangrijk om de Chiro in de kijker te zetten. We trokken meer en meer leden aan en dat wilden we laten zien. Zo konden we het gemeentebestuur tonen dat de Chiro echt een begrip werd in Adinkerke en dat grotere lokalen nu echt wel dringend nodig waren.” Is het traditie om elke vijf jaar je jubileum te vieren, dan is een draaiboek geen slecht idee. Hoewel er vijf jaar na de vorige editie waarschijnlijk al veel veranderd is, geeft het een goede aanwijzing van wat er allemaal moet gebeuren, en wat je niet mag vergeten.

10

april 2012

dubbelpunt

Topactiviteiten Er zijn minstens duizend activiteiten waarmee je een verjaardag kunt vieren. Idealiter is het weekend een goede mix van activiteiten voor leden, oud-leiding, ouders en sympathisanten. Stop het ook niet té vol, en zorg ervoor dat niet elke activiteit op hetzelfde publiek mikt. Zo vermijd je dat sommige activiteiten een massa aanwezigen trekken, en andere geen. Hieronder alvast een aantal ideeën! Een spel(namiddag) voor iedereen Een groot spel, dat spreekt zowel jong als oud aan. Het spreekt voor zich dat alles dan goed in elkaar moet zitten. An: “Het bosspel was één van de leukste momenten van ons feestweekend. Het was grappig om te zien hoe de ouders zich volledig gaven tijdens het spel, en met hun enthousiasme ook hun kind(eren) wisten te motiveren.” Een etentje, voor oud-leiding en andere sympathisanten Een feest zonder feestmaaltijd, het zou niet mogen bestaan. Voor de oud-leiding hét moment om bij te praten, en tussen pot en pint straffe verhalen nog wat straffer te maken. An: “Het kippenfestijn op zondag was een echte voltreffer. Daar kwam heel veel volk op af, en uiteindelijk blijven we dat nu jaarlijks organiseren, naast onze spaghettiavond.” Een fuif voor het jonge (en iets oudere) volk Hoe je een feestweekendfuif inkleedt, kies je natuurlijk zelf. Ook hier zijn weer vele mogelijkheden. Chiro Windekind organiseerde een gemaskerd bal op zaterdagavond: van 19 tot 21 uur voor de jongste afdelingen, en later op de avond voor de oudere jeugd en hun ouders.


]fotos: chiro koka[

Chiro Expo/Retro Wat zeker niet mag ontbreken tijdens een feestweekend is een terugblik op de geschiedenis van je groep. Dat kan met een bescheiden tentoonstelling, een dia-avond, een feestmaaltijd voor alle (oude) vrienden van je groep, een boek, een activiteit waarin je het verleden weer tot leven brengt, of een beetje van alles. Mocht je aan de slag willen gaan met die geschiedenis van je groep, dan helpt het nationaal secretariaat je graag op weg met een tentoonstellingskoffer. Acht panelen op zeildoek vertellen de geschiedenis van de grote Chiro. De tentoonstellingskoffer zit boordevol interessante stukken om je expo op te smukken: stevige, grote foto's en prenten, oude uniformonderdelen, een vlag, een cd met oude en recente Chirohits en een dvd met filmpjes. Je mag die koffer gratis gebruiken, je betaalt enkel een waarborg. Voor meer info kun je terecht op de Chirosite bij ‘Wat is Chiro?’, doorklikken naar ‘Geschiedenis’, ‘Jouw Chirogroep’ en ‘Jubileum’.

Op diezelfde webpagina’s vind je nog veel meer info. Hoe begin je bijvoorbeeld aan die gigantische verzameling van anekdotes, foto’s, verhalen, adressen en video’s? Als je hier echt werk van wilt maken, kun je in sommige gevallen zelfs subsidies krijgen van je stad, gemeente, provincie of een andere organisatie. En misschien is er wel iemand die een boek(je) wil samenstellen met het verhaal van je Chirogroep. Hou zo’n enthousiasteling vooral niet tegen, zo heb je ook na het feestweekend nog iets tastbaars over. Maar het kan ook actiever: roep de geschiedenis tot leven met een namiddag spelen uit de oude doos, een reünie van de muziekkapel, een bivak voor jong en oud, enz. Voor meer info over al die initiatieven: chiro.be. Succes!

dubbelp

unt

april 2012

11


Dossier: weekend!

CHIRO W INDEKIND 5 jaar

feest! Vrijdag 19 - 24 uur: Chil l-ou leiding m et een hap tfilmavond voor le den en je en een drankje

Zaterdag

16 - 18 uur: Boss pel voor oud-leidin leden g, Om 15.45 uu ouders en andere , leiding, sympathis r wordt iede anten. waarna we re naar het Ca en verwacht aan de parochieza lmeynbos tr bosspel. Ie al, ekken voor dereen kan een groot hier 18 - 19 uur: Braad aan deelnemen! worsten 19 - 21 met pisto uur: Gem lets askerd kin 21 - 1 uu derbal r: Gemas kerd bal voor volw assenen

Zondag

9.30 uur: Dankvier ing 10.15 11.30 uu r: Daag d Jullie leidin e leiding g in nooit ee uit! rder gezien geld in het e conditie. laat Als je Voor ons ee je brengt, gaan wij vo n grote uitd or jou een ro bij ons ag ndje lopen. 11.45 14 uur: K ing! ippenfest 14 - 16 ijn uur: Koff ietafel m afdeling en et sketch speeches es van ie dere

12

april 2012

dubbelpunt


Een halfuur avontuur

De Dienst Avontuurlijke Activiteiten wordt 20 en viert dat graag met jou!

]foto's: luc verdyck[

Welkom bij ‘Een halfuur avontuur’, het minifeestrubriekje van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten in Dubbelpunt. Het concept is eenvoudig: tips & tricks voor een heleboel avontuurlijke activiteiten. Deze maand in de aanbieding: geocaching!

Met een gps op schattenjacht Geocaching, al van gehoord? Simpel gesteld: met een gps op schattenjacht gaan. Een moderne tochttechniek dus met schatten (caches) ter grootte van een fotorolletje of een munitiekist. Verstopt in een bos of midden in de stad achter een verkeersbord of onder een losliggende tegel. Geocaches zoek je niet met een vergeelde kaart, maar aan de hand van gps-coördinaten. Op geocaching.com kun je makkelijk alle geocaches in de buurt van je Chirogroep of kampplaats opzoeken. Daarvoor moet je wel even een account aanmaken, maar dat is gratis. Iedere cache heeft een profiel met de nodige info (bijvoorbeeld de moeilijkheidheidsgraad), een tip voor als je echt in de knoop zit en een logboek. Lees dat logboek zeker even door voor je vertrekt. Zo weet je wanneer de schat voor het laatst gevonden werd en of er dingen zijn waar je rekening mee moet houden. Er zijn verschillende soorten caches. Hier de drie belangrijkste op een rijtje: - De traditional cache: de meest eenvoudige versie. Je krijgt één locatie en daar vind je onmiddellijk de schat. - De multicache: hiermee maak je een tocht langs verschillende punten (waypoints). Onderweg vind je tips die je naar de schat leiden. - De mystery cache: bij een mystery cache moet je iets meer moeite doen om hem te vinden. Zo moet je puzzels oplossen of op een specifiek moment van de dag langskomen.

Smartphone en andere speeltjes Om aan geocaching te doen, hebt geen dure wandel-gps nodig. Met de gemiddelde smartphone kom je al een heel eind. Geocaching.com heeft eigen (betalende) apps voor iPhone, Android en Windows 7, maar als je even zoekt in de marketplace van je smartphone vind je vast wel een gratis app zoals open c:geo. Dat is lekker makkelijk, want vanuit de app kun je meteen op zoek naar de cache en hoef je geen coördinaten over te typen. In de cache vind je een boekje waarin je je bezoek kunt ‘loggen’. Neem dus zeker iets mee om te schrijven! Vaak zitten er ook speeltjes in. Als je er zelf eentje in steekt, mag je er ook eentje meenemen. Verstop voor je vertrekt de geocache precies zoals je hem gevonden hebt, zodat de volgende schattenjagers er ook van kunnen genieten.

! Tips Om af te sluiten nog twee aanradertjes

van de DAA waar je een zondagnamiddag zoet mee bent: ✸✸De Da Vinci Code (GC10ZC6) in de buurt van Eeklo ✸✸Ringgracht (GC1M3R9) bij de Krinkelbivakplaats in Merksplas

Dienst Avontuurlijke Activiteiten viert feest! Survivalistan | 11 & 12 mei Voor wie uit het echt avontuurlijke hout gesneden is, halen we in dit miniweekend alles uit de kast om een avontuurlijke dag en nacht tegemoet te gaan. Voorkennis mag, maar is niet noodzakelijk! Meer? chiro.be/survivalistan En als kers op de taart: het onovertroffen Tochtenbivak van 7 tot 14 juli!

Meer over het avontuurlijk feestjaar en inschrijven op daa.chiro.be/feest. Stroomt je avontuurlijk bloed waar het niet gaan kan? Doe mee op daa.chiro.be/doemee!

dubbelp

unt

april 2012

13


Iedereen mee op kamp Wasda? De kers op de Chirotaart: tien zorgeloze dagen op bivak gaan met je groep. Daar leven je leden een heel jaar naartoe, toch?

]fotos: jan van bostraeten[

Kinderen in armoede vinden hun weg niet gemakkelijk naar de Chiro. Ze voelen zich anders, kennen de jeugdbeweging niet en vinden het te duur om mee op kamp te gaan. Daarom organiseren de Chirogroepen uit Brussel, Antwerpen en Gent de actie ‘Iedereen mee op kamp’ en stellen ze hun bivak open voor die kinderen. Ze verspreiden folders in scholen, bibliotheken, sportclubs, muziekscholen en verenigingen voor mensen in armoede om promo te maken. Zo weten ook kinderen die niet in de Chiro zitten dat ze meekunnen op kamp. En wie weet komen ze in september wel gewoon meedoen op zondag!

t ”Eigenlijk moesten we me . en ud ho ing en niet veel rek iCh de en nd ke De kinderen ar ma t, nie k rlij roliedjes natuu en en led – ren de sommige an leiders! – ook niet!”

”Of ze erop voorzien waren of niet hing meer af van de achtergrond van hun familie dan van het feit dat ze nieuw waren. En dat geldt eigenlijk ook voor onze vaste leden.”

Iedereen mee op kamp: do it yourself! Lijkt het jou ook wat, om je kamp open te stellen voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben? Een bivak kan veel betekenen voor die kinderen. Zij krijgen niet altijd de kans om op vakantie te gaan. Het lijkt misschien vreemd, maar het is de realiteit: voor sommige kinderen betekent het bivak drie gezonde maaltijden per dag en even ontsnappen aan de dagelijkse stress die een leven in armoede met zich meebrengt.

14

april 2012

dubbelpunt

”We hadden alle ouders gezegd dat ze moesten betalen op de Chirorekening met vermelding van hun naam + afdeling. Sommige nieuwe ouders schreven letterlijk ‘naam + afdeling’ bij de vermelding. Natuurlijk wisten we zo niet om wie het ging!”


Ja maar... ... nieuwe leden zullen de sfeer verpesten! Dat is niet noodzakelijk het geval. Je kunt een maximumaantal nieuwe leden per afdeling vastleggen. Zo voorkom je dat het evenwicht in je groep zoek raakt. Zeker bij de kleinsten moet je op het kamp nog heel hard werken aan de ploegvorming.

lijken toch nog maar eens. Breng ook de ouders op de hoogte van die afspraken. Zing je Chiroliedjes? Hou er rekening mee dat niet iedereen ze kent! Ook sommige spelletjes die in jouw groep als gemeengoed beschouwd worden, kennen de nieuwe leden waarschijnlijk niet. Ondanks alle info heeft iemand misschien toch te weinig regenkleren, geen goede schoenen of een slechte slaapzak bij. Neem zelf wat extra gerief mee!

... onze leden zullen zelf niet meer mee willen gaan! Bereid je leden goed voor: jullie willen andere kinderen ook de kans geven om mee te gaan op bivak. Nodig de nieuwe leden al een keertje uit vóór het bivak, zo kunnen ze alvast kennismaken. En misschien hebben ze na het kamp de Chiromicrobe wel te pakken gekregen?

Misschien hebben die kinderen na het bivak de goesting wel te pakken en komen ze in september als echte gewoontedieren naar de Chiro? Dat zou mooi zijn, maar staar je daar niet blind op. Een fantastische vakantie voor die leden is hier de eerste bekommernis.

Hoe pakken we dat aan? Spreek de groepskas aan. Misschien kunnen ze helemaal gratis mee? Of kun je de bivakprijs fors verlagen? Ga eens langs bij het OCMW en verenigingen voor mensen in armoede. Misschien kunnen zij jullie helpen op financieel vlak of door mee promotie te maken voor het bivak. Verspreid een folder met uitleg over jullie bivak. Wat is een bivak? Waar en wanneer vindt het plaats? Hoe moeten ze inschrijven en tegen wanneer? Hoeveel kost het? Wie kunnen ze contacteren als ze meer vragen hebben? Heb je een website met meer informatie? Je kunt de folder verspreiden via scholen, bibliotheken, het OCMW of verenigingen voor mensen in armoede. Ga op huisbezoek bij hun ouders, zoals je dat ook doet bij je andere leden. Maak tijd om op al hun vragen te antwoorden. Niet iedereen weet dat je op bivak in een slaapzak slaapt, dat ze voldoende stevige speelkleren nodig hebben, dat de leiding en kookouders vrijwillig meegaan of dat de kinderen moeten helpen met de afwas. Misschien kun je dat allemaal uitleggen aan de hand van vroegere bivakfoto’s? Vraag ook naar het kind: kan het goed omgaan met andere kinderen, heeft het veel heimwee, spreekt het voldoende Nederlands, enz. Nodig nieuwe leden uit om eens naar de activiteiten te komen vóór het bivak. Laat ze kennismaken met de leiding en de andere leden. Maak er een fantastische Chirodag van, zo weten ze meteen waar ze aan toe zijn. Ook de ouders kunnen dan al uitgebreid kennismaken met het concept ‘jeugdbeweging’. De eerste dag op kamp zijn de niet-leden misschien een beetje onwennig. Speel een leuk kennismakingsspelletje en ze zullen snel loskomen! Ook al mag je je ‘oude’ leden niet verwaarlozen, de nieuwelingen verdienen zeker wat extra aandacht. Herhaal de afspraken die misschien héél evident

Goe bezig! Chiro steunt Welzijnszorg AALST - Chiro Gentiaan van het Volksplein in Aalst overhandigde een cheque van 200 euro aan Welzijnszorg Sint-Anna. Dat was de opbrengst van de driekoningenactie waarbij de jongeren soep op de stoep verkochten en kerstliederen zongen in cafés. Chiro Karreveld verkoopt soep voor het goede doel PEPINGEN - Op zaterdag 26 november nam Chiro Karreveld deel aan de Soep op de Stoep-actie van Welzijnszorg. De jeugdbeweging werkt dit jaar rond het thema 'kansarmoede' en verkocht daarom op het gemeenteplein van Pepingen vers bereide soep ten voordele van het goede doel. Hun actie werd massaal gesteund. Chiro Tempo denkt aan eenzamen EKEREN - Opnieuw offerden de leiders en leidsters van Chiro Tempo hun kerstavond op en serveerden ze in hun Chirolokalen een lekkere maaltijd voor een veertiental eenzame mensen uit Ekeren. De genodigden genoten van een aperitief met warme hapjes, een erwtensoepje, kroketjes met boontjes en stoofvlees, en een dessertbuffet. Chiromeisjes stunten naakt tegen armoede HERNE - De Chiromeisjes van Herne willen het jaarthema 'Armoede is een onrecht. Maak er spel van!' extra in de kijker plaatsen. Ze gingen hiervoor met de hele leidingsploeg uit de kleren en verkopen hun eigen naaktkalender voor het goede doel. Sjalotje gaat naar Chiro Atrejoe AALST - De jaarlijkse aanmoedigingsprijs 'Sjalotje' van de jeugdraad van Aalst gaat naar Chiro Atrejoe. Atrejoe krijgt de prijs voor hun enorme inzet voor kansarme jongeren. Atrejoe kreeg hiervoor een waardebon van De Banier. De Chirogroep won vorige maand ook al de Groene Pluim van Groen! Aalst.

dubbelp unt

Met dank aan Het Nieuwsblad.

april 2012 15


Start to bivak: het kend voorbereidingswee

De paasvakantie, het ideale moment om op SB te gaan, én om in het weekend op bivakvoorbereiding te trekken! Een voorbereidingsweekend brengt je weer een stapje dichter bij een fantastisch bivak. Ideaal als je op weekend kunt gaan naar de bivakplaats zelf. Maar als dat niet mogelijk is, zoek dan een plaatsje in dezelfde omgeving. Zo kun je de buurt toch nog gaan verkennen. En het ideale programma van zo’n weekend, hoe ziet dat eruit?

Hannelien: "Dit jaar heeft de werkgroep Kampthema bij ons beslist dat het over ludieke verkiezingen zal gaan. Vorig jaar ging het over de oude Grieken, en de vermenging van de kunstwereld en mythes met de echte wereld. We vertoefden ook al eens op een bivakfilmset en kregen Asterix en Obelix op bezoek. Verder was er iets met indianen, waar we een toffe totempaal voor maakten als souvenir, en een soort Cluedomoord." Meer ideeën vind je op chiro.be/actie/bivak/bivakactiviteiten!

Vrijdag Op vrijdagavond vertrek je richting de bivakplaats of een plek in de buurt. Brengen de ouders in de zomer hun kinderen zelf naar de bivakplaats? Dan is dit het moment om de kortste en veiligste route uit te testen en die nadien in een wegbeschrijving te gieten. Of ga met het openbaar vervoer en ontdek hoe makkelijk – of hoe moeilijk – je leden er op die manier zouden geraken. Als je bent aangekomen op de bivakplaats volgt de eerste kennismaking met de eigenaar, en natuurlijk ook met je tiendaagse thuishaven. Maak onmiddellijk foto’s van alle lokalen. Zo heb je achteraf nog een goed beeld van de ruimtes, en bovendien heb je zo een bewijs van hoe het lokaal eruitzag voor jullie bivak. Vergeet zeker niet foto’s te nemen van de keuken. Je kookploeg zal ook blij zijn met een duidelijke beschrijving van het aanwezige keukenmateriaal. Nog veel energie over? Doe dan een eerste brainstorm over het kampthema. Om de creativiteit aan te zwengelen, krijg je hier alvast enkele ideeën. Tijdreizigers – Helden – Het Leven Zoals Het Is – Asterix en Obelix – WK Voetbal – Maffia – De 10 Werken van de Chiro – Straffe Mannen – De Smurfen – Invasion – Tour de France – Cowboys – Vadertje tijd – Piraten – Schotten – The Flintstones Chiro Spartok Handzame

16

april 2012

dubbelpunt

Zaterdag Zaterdagvoormiddag is – na de zoektocht naar de dichtstbijzijnde bakker en een overheerlijk kampontbijt – het moment voor de eerste ‘bivakleidingskring’. De volgende puntjes staan op de agenda. Praktische voorbereidingen ✸✸Wie regelt het vervoer van het materiaal? ✸✸Hoe komen de leden naar de bivakplaats en hoe geraken ze weer thuis? ✸✸Hebben we al een kookploeg en moeten we nog afspraken maken met hen? ✸✸Hoe verloopt de verdere voorbereiding van het bivak? (Wanneer houden we de volgende leidingskring? En plannen we een werkweek?) Dagplanning ✸✸Gaan we op voorkamp? Zo ja, wanneer? Blijven we op nawacht? ✸✸Organiseren we een bezoekdag? ✸✸Wanneer gaan de oudste leden op tweedaagse en de jongste op dagtocht? ✸✸Hoe pakken we de laatste avond aan? ✸✸Geven de aspi’s een (halve) dag leiding op bivak?


Taakverdeling ✸✸Wie doet de wekmomentjes? En wie doet de tafelmomentjes? ✸✸Wat wordt het thema en wie werkt het verder uit? ✸✸Maken we werkgroepjes voor de verdere bivakvoorbereidingen? Veel van wat op zo’n weekend beslist wordt, moet later verder uitgewerkt worden. Denk daar nu al aan. Belangrijke afspraken ✸✸Hoe pakken we de diensten aan? ✸✸Wat zijn de afspraken over roken, alcohol, enz.? (Meer info over de wetgeving op chiro.be/dorst.) ✸✸Wie mag er op (nacht)dropping, alleen op tocht, enz.? Op zaterdagnamiddag kun je een verkenningstocht ondernemen in de buurt. Waar is er een supermarkt? Een bakker? Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Welke dokter woont er vlakbij? En is er een tandarts? Vraag hierbij ook zeker raad aan de bivakeigenaar en ga eens langs bij de buren, zo leer je hen meteen beter kennen. Dat is ook het moment om bijvoorbeeld een fototocht uit te stippelen, enz. De buurt, dat betekent ook: het speel- en actieterrein. Hoeveel grote grasvelden heb je ter beschikking? Is er een bos in

de buurt? Waar kun je op dagtocht? En zijn er mogelijkheden in de buurt voor een leuke en avontuurlijke tweedaagse? Bij die verkenning kun je je opsplitsen per afdeling: zo kun je al een eerste keer brainstormen over de programma’s. Zaterdagavond is het moment voor wat ontspanning en teambuilding. Je kunt een geplande activiteit in de buurt doen, of misschien wil de groepsleiding wel een groot spel uitwerken. Stel de vraag ook aan de oud-leiding. Vaak hebben zij ongelooflijk veel zin om nog eens een groot avondspel in elkaar te steken (en de huidige leidingsploeg de stuipen op het lijf te jagen).

Zondag De zondagvoormiddag is ideaal om het lijstje ‘ nog te bespreken zaken’ af te werken. Als je al ver genoeg gevorderd bent, kun je misschien al eens een eerste keer vergaderen in de werkgroepjes. Of brainstorm verder in kleine groepjes over de bezoekdag, het bivakthema, het dienstensysteem, de laatste avond, enz. Daarna trek je weer huiswaarts – of beter: naar de Chiro, want zondagnamiddag is voor de meeste groepen Chirotime. Maak je leden alvast nieuwsgierig!

dubbelp

unt

april 2012

17


Paasvakant ie = bivakvoorbe reiding

Het bivak: todo’s

Bekijk ook de website: chiro.be/bivakadministratie.

Checklist Gaan jullie op bivak naar Wallonië? Vraag dan vóór 1 mei toestemming om in de bossen te spelen. Meer info hierover vind je op chiro.be/bivak. Ook om in Vlaamse bossen te spelen, heb je toestemming nodig. Of toch als je je buiten de uitgestippelde paden en de speelzones wilt begeven met je groep. Die toestemming moet je ten laatste twee weken voor het bivak vragen. Meer info nodig? Mail naar bivak@chiro.be. Is het vervoer naar en van de kampplaats in orde? Vraag naar meer info en hulp voor het materiaalvervoer bij de jeugddienst. Kregen jullie voldoende tenten toegewezen bij de Uitleendienst Kampeermateriaal? Zo niet, ga dan verder op zoek. Doe een aanvraag bij Defensie of informeer bij jeugdbewegingen in de buurt. Meer info op chiro.be/bivak. Heb je al een kookploeg gevonden? Spreek oud-leiding, vrienden en ouders aan en stel een spetterende kookploeg samen! Ideeën en tips vind je in het Bivakboek (De Banier – 6,50 euro). Vergeet de communicatie met de ouders niet! Zijn ze allemaal op de hoogte van de exacte vertrekdatum en de terugkomst? Zorg ervoor dat alle leden zeker aangesloten zijn voor je op kamp vertrekt. Dat nieuwe leden nog in hun instapperiode zitten tijdens het bivak is geen probleem: ze zijn op dezelfde manier verzekerd als de andere leden. Breng vóór 1 juni de bivakaangifte in orde. Via de GAP-website kun je die online in orde brengen. Begin mei staat er in De Mix nog meer praktische info. Bestel stafkaarten. Je kunt als Chirogroep geplastificeerde stafkaarten bestellen bij Chirojeugd Vlaanderen. (Ten laatste drie weken voor je op bivak vertrekt.) Wij dingen een korting af voor jullie. Ga je op buitenlands bivak? Voor alle minderjarigen heb je een formulier van de ouders nodig, waarop zij hun zoon of dochter de toestemming geven om op kamp te gaan in het buitenland. Dat formulier moeten ze laten afstempelen op de dienst Bevolking van de gemeente. Deel ze dus nu al uit.

18

april 2012

dubbelpunt


Voordelig op weekend met de trein! Waarom ga je niet op weekend met de trein? Als je eropuit trekt met een groep van minstens 15 personen geeft NMBS Mobility je graag een steuntje in de rug. De formules? Het groepstarief en de B-Dagtrips voor groepen.

Groepstarief Dankzij het groepstarief reist iedereen aan maar liefst 70% korting! Zo reis je van de kust tot hartje Ardennen voor maximaal â‚Ź 4,80 per enkele reis per persoon.

B-Dagtrips voor groepen Supervoordelige all-informules voor onvergetelijke avonturen! Of je nu gaat voor een dagje dierenplezier, sensatie of kajakken. Ontdek het volledige aanbod in de brochure Beleef en Ontdek, die je vindt in de stations, of kijk op nmbs.be. Hou er rekening mee dat je altijd tijdig vooraf moet reserveren. Dat kan gratis via het online aanvraagformulier op nmbs.be. Je kunt ook mailen naar groepen.nationaal.be of bellen naar 02-528 28 28 (elke dag, van 7 tot 21.30 uur). Meer info en voorwaarden op nmbs.be.

dubbelp

unt

april 2012

19


“Awesome.” “Hell yeah!” Dubbelpunt bracht een bezoekje aan het SB van verbond Antwerpen in Heibrand. Zodra onze reporter ter plaatste kwam, werd ze volledig overdonderd en ingepalmd door leefgroep 3, a.k.a. ‘Like a boss!’, a.k.a. Martijn, Gil (G-I-L), Anke, Karlien met een K, Marij zonder –ke, Ziggy (Z-i-gg-y), Dora en Julie, Nick met ck, en Andy met y. Het was een zeer speciaal en energierijk interview! En speciaal is hier een understatement. DUBBELPUNT: Hoe vaak gaan jullie met de Chiro op weekend? “Heel graag!” DUBBELPUNT: Ik herhaal eventjes de vraag: hoe vaak gaan jullie op weekend? (Algemene hilariteit) “Eén keer!” “Wij ook één keer!” DUBBELPUNT: En hoe vaak met jullie afdeling? “Oooh, je bedoelde met de leiding daarnet!” “Oh ja, nu snap ik het ook. We gaan één keer met de leden, en een stuk of vijf keer met de leiding.” “Wij ook één keer met de leden, en we doen met de leiding één gewoon leidingsweekend en een kampweekend.” DUBBELPUNT: Wat is er essentieel op weekend? “Fun!” “En amusement. Veel!” “Croques!”

DUBBELPUNT: Wat is het tofste weekendthema ever? “Jungle Book.” “Cowboys was bij ons wel leuk.” “Robin Hood.” “Maar dit is zoveel beter: Tiny op cruise!” (n.v.d.r. ‘Tiny op cruise’ is het thema van leefgroep 3) “Wij proberen altijd een superzot thema te verzinnen voor het leidingsweekend.” “Onze afdelingsweekends zijn altijd in thema, maar met de leiding doen we daar niet echt aan mee.” DUBBELPUNT: Vertel me eens: wat maakt jullie weekends zoveel beter dan andere weekends? “Oei. Ik ben nog nooit op een ander weekend geweest!” “Omdat wij een grote groep zijn, die heel hard aan elkaar hangt.” “En de sfeer is gewoon awesome.” “Awe-some.” “Hell yeah.” DUBBELPUNT: Oké, dat zal wel volstaan. “Oooh, mogen wij nog iets zeggen?” DUBBELPUNT: Tuurlijk! “3-2-1... Leefgroep 3... Like a boss!” “Hell yeah.” “Ow yeah!”

” . e m o s e w “A ! ah e y l l e H “

DUBBELPUNT: Eten dus ook. Hoe regelen jullie dat op weekend? “Wij nemen een kookploeg mee.” “Op leidingweekend koken wij zelf, want zoals Roger het zegt: wat je zelf doet, doe je meestal beter.” “Bij ons kookt de oud-leiding als we met onze leden weg zijn. Zo kunnen wij ons bezighouden met onze gasten en ons volop amuseren.”

20

april 2012

dubbelpunt


SB Antwerpen spreekt 5 Groetjes aan alle Chiroleiding van Chiro Joka uit Kapellen! 5 Groetjes aan de spoed van AZ Sint-Jozef. Het was een fijn weerzien na lange tijd! Benni 5 I will miss you guys! Grtz Andy 5 Voor de allerbeste leidingsploeg van Broechem. We love you long time! Julie, Joran, Christophe en Dora 5 TomSam rules the streets! Andy 5 Langs deze weg wil ik zeggen aan Dora en Jindea dat ze zalige groepsleiding zijn. Jullie zijn geweldig! 5 Hanne en Joke De eerste dag dacht ik, deze jongedames moeten me niet. Toen was deze jongen droevig. L Maar toen bleek dat jullie me wel leuk vonden, was deze jongen blij. J Samen hadden we een zalig SB. Bedankt! Kus, Gil

� !� dubbelp

unt

april 2012

21


Krokus-SB net gemist? Ook in de paasvakantie kun je nog mee op SB. Check wanneer de SB’s in jouw regio plaatsvinden en schrijf je in op chiro.be/SB. Vijf vakantiedagen vol spel, energie en zot Chirovolk. Allen daarheen! 2-6 april: SB Antwerpen (Heibrand) 3-7 april: SB West-Vlaanderen (De Karmel) 7-11 april: SB Antwerpen (Heibrand) 9-13 april: SB Vlaams-Brabant (De Karmel) 11-15 april: SB Limburg (De Kalei)

Hoofdanimatorweekend

we iets Ga mee op Hoofdanimatorweekend! Op die cursus graven willen dieper bij de mensen die net dat tikkeltje meer engagement thanconflic , orming ploegv k, netwer opnemen. Communicatie, mee te tering en nog veel meer. Alles waar je in de Chiro dikwijls is de jven maken krijgt en waar veel over te leren valt. Nu inschri

Voor alle Chirocursussen geldt

Inschrijven Online op chiro.be/vorming: cursus kiezen, formulier invullen en op ‘Verzend’ klikken. Per mail / post / telefoon: cursus@chiro.be | Kipdorp 30, 2000 Antwerpen | 03-231 07 95 Nodige gegevens: je voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats van de cursus. Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst) betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.

boodschap. moet Wie mag mee? Iedereen die 17 jaar is of het dit jaar wordt. Je Als staan. dan wel IK en SB gevolgd hebben en al een jaar in leiding jaar je nog niet meeging op IK en SB moet je 18 jaar zijn en twee leidingservaring hebben. Prijs? 38,50 euro unWaar en wanneer? 20-22 april in Chirohuis Heidepark in Waasm ster dit jaar. Inschrijven: Je kunt nog mee op het derde HA-weekend van op jven inschri snel De vorige twee waren allebei volzet, dus chiro.be/hoofdanimatorweekend.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

SB Antwerpen

april 1

22

2

3

4

5

6

7

8

9

SB Antwerpen SB West-Vlaanderen

april 2012

10

SB Limburg 11

12

13

14

mei 15

16

17

SB VL. Brabant

dubbelpunt

18

19

20

21

22 23 24 25 26

27

Hoofdanimatorweekend

28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Survivalfeestweekend DAA

12

13

14

15

16


6

CHIRO.BE/VORMING

Aspileiding overal te lande, maak je aspi’s warm om mee te gaan op Aspitrant!

Puur avontuur op de feestweekends van DAA twintigste

Aspitrant?

De Dienst Avontuurlijke Activiteiten viert zijn verjaardag graag samen met jou! In de aanbieding: nog drie avontuurlijke feestweekends om naar uit te kijken. Reserveer je feestticket op daa.chiro.be/feest.

Aspitrant is een vijfdaags bivak in de paasvakantie, voor alle aspi’s uit heel Vlaanderen! Grave massaspelen, fantastische leefgroepmomenten, bangelijke zangstondes, superveel toffe mensen en een megachic kampvuur. Vijf fantastische Chirodagen, dus.

Survivalistan | 11 & 12 mei

Voor wie uit het echt avontuurlijke hout gesneden is, halen we in dit miniweekend alles uit de kast om een avontuurlijke dag en nacht tegemoet te gaan. Voorkennis mag, maar is niet noodzakelijk! Meer? chiro.be/survivalistan

TOCHTENBIVAK

Freek out! Dit jaar maken we er een groot feest van. Letterlijk, want het thema is ‘festival’. Rocken op Rock Aspi, headbangen op de Aspi Metal Meeting, met je gat schudden tijdens de Aspilliaanse feesten, partyen op Aspipop of shaken op het Aspi Fest! Het kan allemaal op Aspitrant!

’ ‘bijna volzet How to Aspitrant?

van 7 tot 14 juli 20

12

Op dit zeer bijzondere bivak, ergens in de Ard ennen, beland je helemaal terug in de natuur. Je leert er een aan tal nuttige technieken in verband me t tochten, sjorren en vu ur maken. Bovendien telt Tochtenbivak ook mee voor het hoofd an imatorattest. Overtuigd? Schrijf je dan onmiddellijk in. Op ge pa st, het aantal plaatsen per Chirogro ep is beperkt. Dit wil je niet missen!

1. Maak promo bij je aspi’s Vertel hen dat het een superactiviteit is die ze zeker niet mogen missen. Bij de Kramp zit ook een polsbandje dat ze nu al kunnen aandoen. In Kramp en op de website vinden ze ook meer promo.

2. Schrijf je aspi’s in Je schrijft je aspi’s in voor de periode van hun keuze via aspitrant.chiro.be. Nog niet voor een bepaalde locatie dus, die zijn nog geheim!

Waar? Ergens op een idyllisch plekje in de Ard ennen. Wanneer? 7 tot 14 jul i Prijs? 115 euro Wie mag mee? Iedereen die IK en SB gevolgd he eft en 18 jaar is of wordt in 2012. Wie no g geen IK en SB volgd e, moet minstens 19 jaar zijn of worden in 2012. Inschrijven: chiro.be/to chtenbivak Vragen? Meer info? Ma il info@daa.chiro.be

3. De ingeschreven aspi’s worden verdeeld over de verschillende Aspitranten. We zorgen ervoor dat aspi’s uit dezelfde Chirogroep zoveel mogelijk bijeen zitten. 4. Twee weken voor Aspitrant krijgen je aspi’s een deelnemersbrief Hierin vinden ze alle info over de locatie, het aanvangsuur, wat ze moeten meenemen, enz. 5. Je aspi’s vertrekken op Aspitrant! Breng hen bijvoorbeeld naar het station en wuif hen uit. 6. Je krijgt één factuur voor al je ingeschreven aspi’s Aspitrant kost € 77 per aspi. Je betaalt de factuur aan Chirojeugd Vlaanderen. Check ook eens bij je gemeente of je de deelnameprijs (voor een deel) kunt terugkrijgen.

chiro.be/vorming = inschrijven voor een cursus

7. Nog vragen? aspitrant@chiro.be of 03-231 07 95

vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming

Zorg ervoor dat jouw aspi’s erbij zijn! Check aspitrant.chiro.be voor alle info!

cursus@chiro.be = inschrijven voor een cursus

attesten@chiro.be

ASPITRANT 2012

= info over attesten en cursusadministratie

juni 17

18

19

20

21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

dubbelp

20

21

unt

22 23 24 25 26

27

28 29 30

april 2012 23


De bende van het zingende ei Deze maand krijg je twee uitgewerkte spelen voor de prijs van één. Ravotten op het plein of een tocht door het dorp? De keuze is aan jou. Of aan je ribbels. En voor wie niet kan kiezen: je kunt ze ook combineren. Gewoon doen!

Het verhaal Zou Ribbel nieuwsgierig wakker. Op paasochtend wordt Rupsje tuin in Vol verwachting spurt hij de de tuin vol paaseitjes liggen? gekleurde en en het gras glinsteren de en ja hoor: tussen de blader t Rupsje trek ei de-eitjes. Maar één papiertjes van heerlijke chocola ntje. Wat voortdurend een vrolijk deu Ribbels aandacht: het neuriet e ei te betekenen hebben? zou dat mysterieuze zingend

Het zingende ei op het plein Verdeel je ribbels in groepjes van twee. Gebru ik daarvoor paaseitjes. Leg telkens twee eitjes van dezelfde kleur in een schaal. Laat je ribbels een eitje kiezen. Degenen die dezelfde kleur kozen, vormen een duo. Teken op een flap een groot paasei, dat je versie rt met tien verschillende ringen. Dat wordt je spelbord. De ringen staan voor de verschillende rondes van het spel. Bij de start leggen de duo’s één eitje in de eerste ring. Zodra ze een ronde uitgespeeld hebben, mogen ze hun eitje een ring hoger leggen. Wie bereikt als eerste de top van het ei? Verstop op het terrein tien verschillende teken ingen van paaseieren. Op de achterkant staan nummers die verwijzen naar opdrachten. Op de centrale post bewaar je dubbels. Zorg dat je zelf kunt nagaan welk nummer bij welke tekening hoort. Elk ribbelduo krijgt een tekening. Als ze erin slage n hetzelfde paasei op het terrein te vinden en het nummer te onthouden, krijgen ze de bijbehorende opdracht. Brengen ze die tot een goed einde, dan mag hun paasei op het bord een ring hoger. Vervolgens krijgen ze een nieuwe teken ing, en kan de zoektocht opnieuw beginnen. Het zingende ei? Laat een paasei zingen! Telkens wanneer het ei op de centrale post zingt (een vooraf afgesproken liedje dat door radioboxen klinkt), moeten je ribbels ernaartoe lopen. Wie op tijd is, mag een ring omhoog, of krijgt een makkelijkere opdra cht, of nog een ander voordeel. Wie te laat is, heeft gewoon pech of moet een extra opdracht uitvoeren.

24

april 2012

dubbelpunt


ribbels Het zingende ei op pad

Opdrachten 1. Rol een (ongekookt) ei veilig naar de overkant van het plein. Let wel op: je mag het alleen aanraken met je neus. 2. Vervoer een paaseitje op een lepel over een bepaalde afstand. Maak het extra spannend door er een hindernissenparcours van te maken. 3. Loop een rondje rond het plein. Terwijl je loopt, roep je ‘eeeeeeeei’ zonder adem te halen. Als je adem op is, neemt je ploegmaat het over. Probeer rond het plein te geraken in zo weinig mogelijk beurten. 4. Ga tegenover elkaar staan en klem het ei (= ballon) tussen jullie buiken. Probeer het zo naar de overkant van het plein te brengen. Draag wel goed zorg voor het kuikentje in je ei, want als de ballon ontploft, is je kuiken er geweest. 5. Doe de eierdans: steek elk vijf eitjes (= pingpongballetjes) onder je kin, oksel of elleboog, in je knieholte, enz. Doe op die manier een dansje. Let wel op dat er geen eitjes ontsnappen! 6. Blaas een ei uit en versier het met verf. 7. Speel ‘eitjespetanque’ met gekookte eieren. Gooi wel zachtjes en niet te ver, de schalen mogen niet breken. 8. Gooi een paasei (bal met een strikje rond) naar elkaar. Wanneer je de bal hebt weggegooid, doe je telkens een stapje achteruit. Hoe ver geraak je zonder de bal te laten vallen? 9. Er staan 16 bekertjes op tafel, onder twee ervan zit een eitje. Je mag om beurten twee bekertjes opheffen. Wie vindt de twee eitjes? 10. Leer het zingende ei een nieuw liedje aan: kijk het aan en zing er samen een leuk liedje voor.

Ook voor de tochtversie van dit spel verdeel je je ribbels in groepjes van twee. Stippel op voorhand een tocht van ongeveer drie kilometer uit en hang onderweg de tien verschillende tekeningen op. Telkens wanneer je een paasei passeert, is het tijd voor een opdrachtje. Zorg er dus voor dat je de tekeningen op een plaats hangt waar het veilig is om te spelen. De ribbels lopen tijdens de tocht altijd per twee in een rij. Het duo dat bij aankomst aan het lokaal vooraan loopt, heeft gewonnen. Je geraakt verder naar voren door de opdrachten sneller of beter uit te voeren dan de andere duo’s. Natuurlijk gaat het zingende ei ook mee op tocht, en wel in de vorm van een (keuken)wekkertje. Wanneer het ei begint te zingen, moet iedereen zo snel mogelijk een bepaalde handeling uitvoeren. Zo mag dan bijvoorbeeld elk duo maar met één hand en één voet op de grond staan, of moet elk duo een kringetje maken rond een boom, enz. Ook bij deze opdrachten kun je de winnaars belonen door ze een plaatsje naar voren te zetten. Sommige opdrachten zul je een beetje moeten aanpassen. Andere opdrachten kun je uitvoeren op weg naar het volgende ei. ‘Loop naar het volgende ei met een ballon tussen je buiken’, bijvoorbeeld. Hieronder vind je nog enkele alternatieven om onderweg te spelen.

Opdrachten: 1. ‘Antoinette, wie heeft het paasei’. Eén ribbel is Antoinette, die staat vooraan. De anderen staan in een rij naast elkaar en geven achter hun rug een gekookt ei door. Antoinette moet raden wie het ei heeft. 2. ‘Tikkertje-ei’: iemand is de tikker. Als je getikt bent, moet je stil blijven staan. Je wordt bevrijd als twee andere ribbels een ei rond je maken (= in een cirkeltje rond je komen staan en handjes geven). 3. ‘Paasei’: iedereen loopt op een rij achter één ribbel aan. Wanneer die blijft stilstaan en luid ‘paasei’ roept, moet iedereen zich zo snel mogelijk verstoppen. Na enkele seconden draait de ribbel vooraan zich om en probeert hij of zij de anderen te vinden zonder zich te verplaatsen.

Op het einde mag iedereen natuurlijk zijn of haar paaseitje opsmullen en krijgen de winnaars een extra eitje als beloning.

dubbelp unt

april 2012 25


s r e d d e r . t k z h c t a w y Ba Er is dus dringend De zomer komt eraan en het strand loopt vol. drenkelingen te een nieuw reddingsteam nodig om hulpeloze egen speelclubbers redden uit de klauwen van de zee. Twee plo ijk een brug bouwen strijden om die eer. Ze moeten zo snel mogel het licht doen naar de vuurtoren in de zee. Daar moeten ze het strand weten branden, zodat boten en zwemmers ’s nachts rvoor verdienen, te vinden. Eerst moeten ze het materiaal daa bouwen. Strakke daarna creatief samenwerken om de brug te en een hoge badpakjes en zwembroekjes, een verrekijker reddersstoel: de speelclub to the rescue!

Voorbereiding Doel van het spel: De speelclubbers moeten binnen de 30 minuten het licht van de vuurtoren aansteken: een zaklamp vastgebonden aan een boom. Om die toren te bereiken, moeten ze een brug bouwen vanaf het strand, op zo’n 20 meter van de boom. Het komt erop aan van het strand tot aan de vuurtoren te geraken zonder de grond te raken. Anders verdrinken ze. Het team dat als eerste het lichtje laat branden, wordt het nieuwe reddingsteam! Duur: 2 uur Terrein: de spelletjes speel je best op een open plein. Inkleding: badpak of bermuda, een verrekijker en een fluitje voor de leiding. Vraag de speelclubbers om zich klaar te maken voor een dag op het strand.

Verdeel de groep in twee ploegen. Laat je speelclubbers een badmuts trekken uit een zak. De kleur of het nummer bepalen bij welk team je hoort. Tijdens het spel houdt iedereen de badmuts voortdurend op.

Tip! In plaats van badmutsen kun je ook bandana’s maken met stukken stof.

Deel 1: materiaal verzamelen Om een brug te bouwen, heb je materiaal nodig: stoelen, touw, schaar, planken, telefoonboeken, enz. Die materialen kunnen de ploegen bemachtigen door reddersspelletjes te winnen. Van de ploeg die een spel wint, mag iemand geblinddoekt gedurende één minuut in het reddershutje van Baywatch één voorwerp zoeken. In het hutje liggen ook enkele materialen waar ze weinig of niets mee kunnen doen.

Tip! Gebruik een makkelijk op te zetten tentje als redderscabine. De reddersspelletjes staan genummerd op een flap. De teams mogen om de beurt een eendje vissen uit een bassin. Op de onderkant van het eendje staat een nummer dat overeenstemt met een spel op de flap.

26

april 2012

dubbelpunt

Reddertje

Eén van de hoofdtaken van een Baywatchredder: een slachtoffer redden van de verdrinkingsdood. We spelen tikkertje. In elke ploeg is er één haai die voortdurend met zijn handen als een rugvin boven zijn hoofd loopt. Hij of zij probeert zoveel mogelijk spelers van het andere team te tikken met die vin. Wie getikt wordt, verdrinkt: die moet op de knieën gaan zitten en zijn of haar neus dichtknijpen. Een drenkeling wordt gered als twee spelers van het eigen team hem of haar ‘naar het strand’ dragen: een afgebakend deel aan één kant van het terrein. Als iedereen van een team getikt is, eindigt het spel en wint het andere team.

Gestrande potvis

Als Baywatch-redder ben je niet alleen bekommerd om mensen, maar soms ook om dieren. Welke ploeg slaagt erin de potvis zo snel mogelijk in zijn geheel terug in zee te krijgen? Elk team staat aan één kant van het veld. Achter elk team bevindt zich de zee. In het midden liggen de verknipte puzzelstukjes van twee gestrande potvissen (in twee verschillende kleuren). Elk teamlid krijgt een nummer. De begeleiding roept telkens een nummer af: de spelers met dat nummer moeten strijden om een stukje van hún potvis naar hún zee te brengen. Wie als eerste een stukje opraapt, loopt daarmee zo


speelclub

snel mogelijk terug. De tegenpartij probeert die speler dan te tikken vóór hij of zij de zee bereikt. Lukt dat, dan belandt het stukje potvis terug op het strand en begint de uitdaging opnieuw. Het team dat als eerste zijn volledige potvis in de zee krijgt, wint.

Verdwaalde kindjes

Het gebeurt wel eens dat kindjes hun ouders kwijtraken op het strand. Op zulke momenten moet het reddersteam snel en efficiënt handelen. Zij moeten elkaar met andere woorden blindelings en woordeloos vertrouwen. Er worden twee rijen met stoelen gevormd, één per team. De speelclubbers gaan elk op een stoel staan. De spelers op de laatste stoel van de rij krijgen elk een verdwaald kindje (een pop) in hun handen. Ze moeten het zo snel mogelijk tot bij de mama brengen, die tien meter voor de eerste stoel staat. De speelclubbers mogen niets tegen elkaar zeggen en ze mogen de grond niet raken. Ze mogen wel per twee op een stoel gaan staan én ze mogen de stoelen verplaatsen. De ploeg die het kindje als eerste bij de mama krijgt, wint.

Watergewenning

iemand van team 2 mag als eerste de bal in het veld gooien. Als de bal weg is, loop je rond het veld, van badje naar badje. Als je aan het eerste komt, steek je je vinger in het water. Bij het tweede je hand, bij het derde gaat de hele arm erin, en bij het vierde badje steek je je hoofd in het water. Wie volledig rond het veld loopt voor de bal ‘binnen’ is, krijgt vier punten. Lukt het alleen in meerdere keren, dan krijg je één punt. De ploeg in het veld moet de bal proberen te vangen. Wordt hij in een keer gevangen zonder dat hij de grond heeft geraakt, dan valt degene die moest lopen onmiddellijk af. In het andere geval probeert team 1 de bal zo snel mogelijk ‘binnen’ te krijgen, dat wil zeggen: in een bak met water te leggen. Je mag niet lopen met de bal en hij moet in de bak gelegd worden, niet gegooid. Wanneer dat lukt, moet de loper blijven staan aan het badje waar hij of zij het laatst passeerde. Bij de volgende beurt moet je van daar verder lopen. Als iedereen van team 2 de bal gegooid heeft, wisselen de rollen. Als ook van team 1 iedereen aan de beurt is geweest, tel je de punten op. Het team met de meeste punten wint.

Deel 2: de brug bouwen Elk team krijgt nu 30 minuten de tijd om een brug te bouwen van het strand naar de vuurtoren. Als één teamlid binnen de tijd over de brug tot aan de vuurtoren geraakt en het licht kan doen branden, wordt zijn of haar ploeg het ultieme Baywatch-reddersteam. Let wel: de speelclubbers mogen daarbij de grond niet raken!

Slot Zorg voor een ludieke prijs voor het winnende team. Een mooie medaille bijvoorbeeld, of een beker. Een overwinningsfoto is ook altijd leuk.

Dit spel werd bedacht door de SB-begeleiding van verbond Brussel en goedgekeurd door de deelnemers. Bedankt!

Als redder moet je een echte waterrat zijn, maar ook snelheid is cruciaal. Bewijs je jouw talenten in het volgende spelletje? We spelen honkbal, maar we vervangen de honken door badjes met water. Team 1 verdeelt zich over het veld en

dubbelp

unt

april 2012 27


Het rakwi-abc. Doe je mee? ne rakwi’s n een bende groe Leiding geven aa rmoeiend. maar soms ook ve , nd eie bo d tij al is l een pirat je inspiratie we Zo nu en dan lijk zandbank. stgelopen op een tenschip dat is va rm-abc rd! Het brainsto Maar niet getreu verzin je g! Bij elke letter zet je weer op we dt dat ord waarvan je vin een spel of een wo , hoe liepast. Hoe zotter het bij je rakwi’s Wij geven nog altijd niets? ver. Het zegt je .

. het goede voorbeeld

ctief! Zorg ervoor dat je rakwi’s zich kunnen uitleven en dat ze doodmoe naar huis gaan. Dat hebben zij - én hun ouders - het liefst. os! Trek er eens opuit, weg van de vertrouwde Chirolokalen. Elke groene rakwi voelt zich thuis midden in de natuur.

april 2012

cho - echo cho - ho – o! Lijkt het soms alsof je alles dubbel moet zeggen?

antasie! Rakwi’s zijn vast en zeker te vinden voor een verkleedpartij. Als leiding moet je natuurlijk het goede voorbeeld geven en je helemaal onderdompelen in het verhaal dat je wilt brengen. Geen pruik is te kleurrijk, geen stemmetje te hoog of te vals.

reatief! Verzin een gek spel met ongewone materialen. Duik het materiaalkot in en zoek enkele voorwerpen die je nog nooit gebruikte voor een activiteit. Plezier verzekerd! Of speel in op de creativiteit van je leden en laat hen de touwtjes in handen nemen. Niemand heeft zoveel fantasie als een 11-jarige!

28

oordrammen! Dat kunnen ze goed. Vinden je rakwi’s dat ze even te weinig aandacht krijgen, dan heb je het geweten. Voeg daarbij een dosis ‘overdrijven’, en je rakwi’s houden je zonder problemen een hele namiddag zoet met hun straffe verhalen. Of je nu zin hebt om ernaar te luisteren of niet.

dubbelpunt

roei! Wist je dat een rakwi gemiddeld 30 cm groeit tijdens de rakwi-jaren? En niet alleen fysiek, maar ook op emotioneel vlak maken de meeste rakwi’s een enorme groei door. Meer weten over je rakwi’s? Bekijk dan zeker de groeilijn op chiro.be/wat-is-Chiro/voor-leiding/ afdelingen/groeilijn/rakwis. eftruck! Typisch iets voor jongens? Laat je niet te veel leiden door clichés, ook meisjes doen graag stoer! nleving! Verzin een verhaal bij je spel en leid je rakwi’s rond in de wondere wereld van hun eigen fantasie! aloers! Rakwi’s zijn snel jaloers. Trek daarom geen enkele rakwi voor en laat iedereen aan de beurt komen. oken! Wat knutselen is voor speelclubbers, is koken voor rakwi’s.


rakwi

aten & makkers! Echte vriendschappen ontstaan in de Chiro, en dat begint al bij de rakwi’s. De rakwi’s hebben hun kliekje vaste vrienden en het is soms heel moeilijk om die uiteen te halen. Zet ze niet altijd samen met hun beste vriendjes, maar probeer de kerk in het midden te houden. aïef! Rakwi’s zijn ontzettend naïef. Je kunt ze alles, maar dan ook alles wijsmaken. Als je het op een overtuigende manier aanpakt, tenminste. Maar als je dat kunt, heb je hen zo mee op sleeptouw. pkijken! Rakwi’s zijn op school de oudsten op de speelplaats, en daar willen ze respect voor krijgen. Maar bovenal respecteren ze hun leiding die elke zondag weer een leuke activiteit in petto heeft. Ze kijken naar je op alsof je hun grootste idool bent! ipi & kaka! Volgens Sigmund Freud is de anale fase al lang voorbij op de rakwileeftijd, maar toch vinden ze het hilarisch om mopjes te vertellen over ‘vieze’ dingen. uorn! De rakwi’s beginnen te experimenteren op allerlei vlakken. Ze proberen graag eens iets anders uit en besluiten bijvoorbeeld plots om vegetariër te worden. Iets om rekening mee te houden als je op weekend of op bivak gaat!

egels! Regels zijn de stokpaardjes van de meeste rakwi’s. Voor elk spel moeten er duidelijke regels gelden, en wie ze overtreedt, heeft het geweten! Maar het woord ‘regels’ is ook op een andere manier van belang op deze leeftijd. Soms krijgt een rakwi op kamp voor de eerste keer haar maandstonden bijvoorbeeld, en dan is het aan jou om haar met raad en daad bij te staan. token! Geen bivak gaat voorbij zonder de nodige pesterijen in rakwiland. Rakwi’s kunnen echte ‘stokers’ zijn en het is niet altijd eenvoudig om een ruzie snel en efficiënt op te lossen. etteren! Van vrolijk en enthousiast tot babbelziek, rakwi’s zijn er in alle soorten en maten. Maar tetteren kunnen ze allemaal als de beste! itvinden! Rakwi’s ontdekken graag nieuwe dingen, willen experimenteren, alles aan den lijve ondervinden en ze vinden het zalig om uit te pakken met hun kennis. Haal de knotsgekke Einstein in jou naar boven en verras je rakwi’s met een namiddag vol doe-het-zelfplezier. uil! Je hebt pas goed gespeeld als je rakwi’s van top tot teen onder het slijk zitten. Of wil je hun ouders – en hun wasmachine – dat niet aandoen? Wat vinden jullie er zelf van? Vuil worden in de Chiro: een do of een don’t? Laat het ons weten via rakwi@chiro.be.

april 2012

achten! Iets wat je rakwi’s absoluut niet kunnen! Laat hen dan ook niet wachten terwijl jij je materiaal nog bijeen zoekt. Meisjes vs. jongens. Een leeftijd waarop plagerijen en gegiechel meer regel zijn dan uitzondering, dus waarom geen gemengde activiteit met de plaatselijke jongens-/meisjesgroep? ingende zandbergen! Die twee woorden mochten absoluut niet ontbreken in ons rakwi-abc! Zandbergen zijn heerlijk om in te ravotten en zingen is een topactiviteit voor onderweg of tussendoor.

Laat je zeker niet beperken door ons abc, maar ga zelf aan de slag! Misschien kun je zelfs de hulp van je rakwi’s inroepen om nog meer inspiratie op te doen!

]foto's: jan van bostraeten[

ollig! De meeste rakwi’s zijn echte lolbroeken. Ze vertellen constant mopjes. Ook al hebben ze het soms nog lastig met een goede grap opbouwen, en liggen ze vaak al in een deuk nog voor ze het einde verteld hebben.


n e v e i h c r a e d t i U snu iste ren. We bots ten in arch ieve n van Dub belp unt gaa n Voo r dit tito- artik el zijn we in de ente ren het aan julli e in zijn het ond erst aan de spe l en pres het okto bern umm er van 197 9 op auth enti eke vorm .

Tito ’s die ster k ge Het gaat om jong ens en mei sjes voo r alle akti boe id en aang espr oken wor den nod ig heb vite iten , waa r voo r zij hun lich aam 4 mog elijk . ben . Alle akti vite iten zijn bij 12-1 dub bele een rom G evar en ken nen zij niet . Daa veel en en aand acht van de leid ing. Zij k unn lang e insp anhard spel en. Toch niet de grot e ig bals pel. Een ning . B eter een 20 min uten stev er verd er te rens rust iger tuss end oor tje alvo gen aan te gaa n. tie k an hier D e aanl eg tot wed ijve r en com peti hier mog e zijn Er bijz ond er hoo g opla aien . leid (st)e r Als lijk hed en en onm oge lijk hed en. voo r jong ens moe ten we veel beg r ip vrag en niet zo goe d en mei sjes die op deze ter rein en akti vite iten deze ook mee k unn en. En voo r hen . prog ram mer en waa r in zij ster k zijn zull en dan ook Hun geld ings dran g is ster k . Wij r zij zelf initi waa n vold oen de k anse n inbo uwe een zon dag satie f k unn en nem en. Zij vrag en r k rach t, soe prog ram ma vol afwi ssel ing en waa , moe d, inze t pelh eid, beh end ighe id, vlug heid zijn . Iede r ven troe e en vind ingr ijk heid de grot r wac ht maa n, van hen hee f t wel een Joke r zitte om hem in te miss chie n nog stee ds op de k ans zett en! Lic haa msl add ers pel l gesc hikt om Dit spel von den wij eige nlijk hee maa r het k an en, ruik op BOE I-we eken d* te geb dag snam idzon natu ur lijk ook op een gew one f t, uite raar d, dag . Het lich aam slad ders pel hee aam . Het spel te mak en met spel en met ons lich gaat als volg t…

30

april 2012

dubbelpunt

lich aam sdee l D e spel en wor den gek lass eerd per en dat aan de en op een groo t pap ier gesc hrev groo t pap ier een muu r wor dt opg eha nge n. Op op kom en al teke nen we ook een lich aam : hier hee f t. de nam en van wie met wie gesp eeld Voo r bee lden van spel en Hoo fd: _ Om het lang st sche el k ijke n _ Om het lang st in mek aars oge n te k ijke n _ Wie k an zijn oren doe n bew ege n? _ Om het lang st ade m inho ude n _ Om de lelij kste snui t trek ken _ Een mop ver telle n _ I n zove el mog elijk tale n zegg en “ik hou van jou” Arm en en han den : _ Ving ers doe n k rake n _ Wie is de ster kste ? (me k aars ar m naar ben e den duw en) _ Neg er bok sen (t wee spel ers staa n met de rugmet er ong e gen tege n elk aar in een cir kel (dia aar 3x uit de veer 3,5 m). D e bed oeli ng is om elk rug te wer de met cir kel te duw en doo r enk el win t.) aan, ken . Wie dit het eers t 3x hee f t ged _ Wie k an op zijn han den lope n? _ K ruiw age n B ene n en voe ten: _ B epa alde afst and afle gge n in k leer mak ersz it _ Om het lang st op één bee n blijv en staa n _ Iem and op de voe ten nem en en verd erga an _ Om het vers t spr inge n met t wee voe ten samen


tito

Ro mp : _ Wi e k an teg en k iet ele n? _ B ep aa lde afs tan d ov er de gr on d ro lle n _ M ole nt je sp ele n: me t de ru g na ar me k aa r sta an en de ar me n in me k aa r ha ke n, de an de re pe rso on zo va n de gr on d pr ob ere n te he ffe n en om wi sse len _ B ep aa lde afs tan d pa ard en ru ite r Vo or we be gin ne n, ma ak t ied ere en ee n aa nt al k aa r tje s me t zij n na am ero p, die k un ne n da n na elk sp el uit ge wi sse ld wo rd en me t de me de sp ele r. We zo ek en du s vo or elk sp el iem an d an de rs om me e te sp ele n, zo da nig da t we op he t ein de zo ve el mo ge lijk ve rsc hil len de na me n he bb en . Na elk sp el ga an we oo k on ze t we e na me n sch r ijv en in da t de el va n he t lic ha am da t ov ere en ste mt me t he t so or t sp el. B v. Lie s en Wa lte r he bb en sa me n om he t lan gs t hu n ad em ing eh ou de n, da n wi sse len zij ee rst ee n na am k aa r tje uit en sch r ijv en da n hu n t we e na me n (Li es en Wa lte r) in he t ho ofd . Als de po p vo l na me n sta at, k an he t sp el sto pp en .

Op dr ac ht en sp ele n D oe ee ns nie uw e, ple za nt e op dr ac ht en i.p .v. altij d na ar de ze lfd e ter ug te gr ijp en . En ke le vo or be eld en _ Le g erg en s 5 fr. op str aa t, ve r be rg je, vo lg de pe rso on die he t op raa pt en ne em da n ee n ko r t int er vie w va n he m/ ha ar af. _ Zo ek iem an d die va nd aa g jar ig is en zin g ee n to f lie dje vo or de ze pe rso on . _ M aa k ee n ko r t ve rsl ag je va n vo r ige zo nd ag . _ M et ge str ek te be ne n je sch oe ne n po ets en . _ M aa k ee n ge be d ter ere va n jez elf , mi ns ten s 6 reg els , en he t mo et r ijm en . _ Zo ek 5 me ns en die in 19 30 ** ge bo ren zij n en vra ag he n na ar hu n vro eg ste jeu gd he r inn er ing . _ M aa k ee n tek en ing va n jez elf . *K ath oli ek ge 誰ns pir ee rd we ek en d wa ara an tit og roe pe n vro eg er de eln am en om de ze lfo nt wi k ke lin g te sti mu ler en . ** Uit era ard ku n je dit jaa r tal aa np as sen na ar be lie ve n.

dubbelp unt

april 2012

31


Ken je keti’s Het blauwe jaar loopt langzaamaan ten einde, de keti’s kennen elkaar intussen door en door. Of dat denken ze toch. Maar hoe goed schatten ze elkaar in bij onverwachte situaties? Tijd voor een testje!

Het spel

Verdeel de keti’s in drie ploegen en geef elk team eenzelfde som speelgeld. Leg het spel nog niet uit. Spelenderwijs zullen je leden ontdekken hoe de vork in de steel zit. Wat ze wel al mogen weten, is dat er telkens twee ploegen een opdracht moeten uitvoeren. De teams die spelen, zetten geld in op zichzelf. De niet-spelende ploeg zet in op het team dat volgens hen zal winnen. De leiding vertegenwoordigt de bank. Om de beurt mogen de teams een categorie kiezen. Aan iedere categorie is een systeem gekoppeld dat bepaalt welke ploegen zullen spelen. Je keti’s weten dat niet op voorhand, maar pas wanneer ze voor die categorie kiezen.

De categorieën en speelsystemen Handigheid: de ploeg die deze categorie kiest, speelt tegen de ploeg die zich links van hen bevindt. Durf: de ploeg die deze categorie kiest, speelt zelf. De overgebleven ploegen dobbelen om wie zal spelen. Vies/vettig: de ploeg die hiervoor kiest, speelt niet. Kracht: de ploeg rechts van de kiezende groep speelt. Om de tweede ploeg wordt gedobbeld. Uithouding: de ploeg die deze categorie kiest, speelt tegen de ploeg rechts van hen.

32

april 2012

dubbelpunt

Het spel: vervolg

Wanneer de ploeg een categorie gekozen heeft, trekt ze ook een ‘tip’ uit die categorie. Die tip gaat over de opdracht die de ploegen moeten uitvoeren. Alle teams zetten nu een zelfgekozen bedrag in. Vervolgens beslissen de teams welk e speler de uitdaging aangaat. Wanneer de spelers gekozen zijn, kunnen ze de inzet nog aanpassen, maar dat kan enkel volgens het principe ‘de tafel plak t’: verhogen kan, verlagen niet meer! Als iedereen geld heeft ingezet, wor dt de opdracht uitgelegd en uitgevoe rd. Achteraf controleert de bank wie juist gokte. De ploegen die juist zaten, krijgen hun inzet verdubbeld terug, de verliezers moeten hun geld aan de bank afstaan. Het spel is voorbij wanneer alle opdrachten uitgevoerd zijn. Het team met het meeste geld wint.


keti De opdrachten Vergeet niet: de opdrachten blijven geheim tot het moment dat ze uitgevoerd worden, en dus tot het geld definitief ingezet is. Handigheid Tip: Warm Opdracht: Strijk om het mooist een hemd Tip: Vier gaten Opdracht: Naai om het snelst een knoop aan een lap stof Tip: Tandenstoker Opdracht: Eet om het snelst een bordje kikkererwten leeg met een tandenstoker Durf Tip: Hoedje op Opdracht: Kleed je uit. Je kunt zo ver gaan als je zelf wilt, maar wie het meeste uittrekt, wint. Tip: Belspel Opdracht: De spelers krijgen het nummer van een pizzalijn. Wie de langste conversatie kan houden, wint deze opdracht. Tip: Hansje Pansje kevertje Opdracht: Zoek om het snelst een spin Vies/vettig Tip: IJsje Opdracht: De gezichten van twee Chinese vrijwilligers worden ingesmeerd met ketchup. De spelers moeten die er om het snelst aflikken. Tip: Kippenfeest Opdracht: Sla om het snelst vijf eieren stuk op je eigen hoofd. Tip: Eenzijdig slaatje Opdracht: Eet om het snelst vijf rauwe spruitjes op. Tip: Lekker dieet Opdracht: Eet om het snelst een potje babyvoeding leeg. Tip: Kokos Opdracht: Laat om het snelst een condoom met kokossmaak ontploffen.

Kracht Tip: Zonder motor Opdracht: Duw een auto verder. De groep die het verst geraakt, wint. Tip: Drank Opdracht: Hou zo lang mogelijk met gestrekte armen een bierbak voor je uit. Tip: Grafdelver Opdracht: Elke speler krijgt een schop. Graaf binnen een afgesproken tijd de diepste put. Uithouding Tip: Uier Opdracht: Drink om het snelst een pak melk leeg. Tip: Nemo Opdracht: Hou je hoofd zo lang mogelijk in een emmer water. Tip: Bakstenen Opdracht: Muurzitten

Het spel is best grensverleggend. Let er dus op dat de keti’s niet verder gaan dan ze zelf willen en dat er niemand wordt uitgelachen.

dubbelp

unt

april 2012 33


(Mis)leid je leden! jst: Materklieuareanl(éléni kleur voor

Leiding zijn. Wil je daar met je aspi’s wel eens bij stilstaan? En heb je zin om hen met de leiding zelf eens uit te dagen om na te denken over wat van een leid(st)er een goede leid(st)er maakt? Dan is dit spel zeker iets voor jou! Zowel voor grote als voor kleine groepen.

ee Stiften in tw iding) n voor de le éé , de aspi’s Een kurk Verf Fietsbanden n Veel kaarte llen papier ve 20 witte llen papier 20 oranje ve

Rippelstippel Probeer het volgende zinnetje juist te zeggen: “Ik, Rippelstippel, met twee stippels, vraag aan Jantje Rippelstippel met drie stippels: hoeveel stippels heb jij?” Het eerste aantal stippels (‘twee’ in het voorbeeld) is het aantal stippels dat je zelf hebt. Daarna spreek je iemand aan (hier Jantje) en zeg je hoeveel stippels die persoon heeft (in dit voorbeeld ‘drie’). Als je een fout maakt, krijg je er een stippel bij.

Timer

Doel Laat je leden kennismaken met de do’s en de don’ts van leiding zijn. Hoe willen ze zelf als leiding zijn, wat houdt dat in, wat willen ze bereiken bij hun leden, enz. ‘Wat voor een leid(st)er wil ik zijn?’ - is de vraag van vandaag!

Spel: Je neemt het vandaag met de leiding op tegen je aspi’s. En jawel, als leiding MOET je vandaag valsspelen! Zo ervaren je aspi’s aan den lijve hoe het niet moet. Voor elke opdracht die je aspi’s ‘overleven’, krijgen ze een ingrediënt om pannenkoeken mee te maken.

Om de stippels te zetten, kun je vingerverf gebruiken, of een kurk waarvan je een uiteinde in brand steekt en weer laat afkoelen. Iedereen mag de stippels proberen te verstoppen door ze op hun been of arm te zetten. De ploeg met het kleinste aantal stippels wint. Tijdens het spel is de leiding ontzettend streng. Bij elke aarzeling van de leden wordt een extra stippel gegeven. De leiding mag natuurlijk naar hartenlust aarzelen of zich verspreken.

Voer de volgende opdrachten uit. Voor deze opdracht krijgen ze eieren.

Stiftenoorlog Alle spelers krijgen een stift en beplakken hun bovenlichaam met vellen papier. De stiften van de aspi’s hebben een andere kleur dan die van de leiding. Het is de bedoeling zoveel mogelijk kruisjes op de bladen van de tegenpartij te zetten. Tijdens het spel voegt de leiding extra regels toe: Je mag alleen volledige kruisjes zetten, een half telt niet. Je mag niet samenwerken om een kruis op iemand anders te zetten. Je mag stiften van de andere ploeg afpakken. Als leiding moet je maar één blad papier op je borstkast hangen. Voor deze opdracht krijgen ze melk.

Kaartenkamp Baken twee kampen af: één voor de leiding en één voor de leden. Vóór elk kamp span je fietsbanden. Het is de bedoeling zoveel mogelijk kaarten in het andere kamp te leggen. Je mag daarbij niet voorbij de fietsbanden. In elk kamp staat ook een tikker. Als je getikt wordt, moet je je kaart terugnemen. De leiding speelt vals door meerdere kaarten tegelijkertijd neer te leggen, en door toch nog kaarten neer te leggen wanneer ze getikt werden. Voor deze opdracht krijgen ze zelfrijzende bloem. Tip! Geen fietsbanden of kaarten? Kies dan voor een ander obstakel en andere voorwerpen. Zorg er wel voor dat het valsspelen voor de leiding makkelijk blijft. Kies dus voor een voorwerp waarvan je er makkelijk veel kunt dragen.

34

april 2012

dubbelpunt


aspi

Tekenrace

Extra

Elke ploeg krijgt tien bladen papier. Die van de leiding zijn wit, die van de aspi’s oranje. Elke ploeg moet op elk blad een ander voorwerp tekenen en de vellen verspreiden over het terrein. Bij de start van het spel krijgt elke ploeg opnieuw tien vellen. Het is de bedoeling dat je alle voorwerpen van de andere ploeg natekent.

Als ze alle ingrediënten verzameld hebben, kunnen je leden de pannenkoeken klaarmaken. Help hen daar niet bij. Wederom ervaren ze zo hoe het niet moet.

Sabotage van de leiding: Pas je tekeningen aan tijdens het spel. Bind iemand vast aan een boom. Verplaats je tekeningen. Bewerk de tekening van de aspi's. Breng ongemerkt meer witte bladen in het spel. Voor deze opdracht krijgen ze een kom en een klopper.

Hints Eén speler van elke ploeg beeldt voor de eigen ploeg zoveel mogelijk bekende personen uit. Ze mogen zelf kiezen wie ze uitbeelden en krijgen daarvoor één minuut de tijd. Niemand mag twee keer uitgebeeld worden. Enkele sabotagevoorbereidingen die de leiding kan treffen: Zorg dat je als eerste aan de beurt bent. Spreek op voorhand af wie je gaat uitbeelden. Spreek een volgorde af zodat je bijvoorbeeld na één seconde al weet wie er uitgebeeld wordt. Maak de minuut van de leden korter of die van de leiding langer.

Nabespreking Dit is het BELANGRIJKSTE deel van het spel! Want wat vonden je aspi’s er nu van? Vraag het hen tijdens het eten. Ze mogen hun frustraties gerust de vrije loop laten. Begeleid hen ten slotte om tot een antwoord te komen op de vraag van vandaag: ‘Wat voor een leid(st)er wil ik zijn?’ Vragen die daarbij kunnen helpen: Wat liep er niet goed vandaag? Wat was de oorzaak daarvan? Wat deed de leiding verkeerd? Wat zou de leiding beter wel doen? Hoe zou jij het opgelost hebben? Met welke zaken moet leiding rekening houden tijdens een spel? Welke zaken vind je zelf belangrijk voor een leid(st)er? Laat ze tijdens of na de discussie een antwoord noteren op de vraag van vandaag: ‘Wat voor een leid(st)er wil ik zijn?’. Hiermee kunnen ze dan aan de slag als ze nog eens preleidingsvorming krijgen of als ze leiding worden.

Inspiratie nodig om verder te gaan? chiro.be/preleidingsvorming!

Voor deze opdracht krijgen ze een pan. Tip! Ben je maar alleen? Zoek dan leiders of leidsters van een andere afdeling die dit spelletje willen meespelen.

dubbelp

unt

april 2012 35


n a v d e r e g n e d e ’ l n o e r l i e h p C s e n t a s a g t n ‘Jo en tekor e llen burgers’

va ‘Piepjonge struikrovers over

‘Nieuwe generatie m etselaars staat klaar bij de Ch iro’

‘Nieuwe rage bij tieners: dobbelen’

‘Ch

en skelet in iroleden vind

oude mijn’

Ribbels en speelclubbers slaan aan het bouwen, de rakwi’s gaan op avontuur in donkere mijnen en de tito’s amuseren zich rot met een nieuwe rage: de expressling. Er staat veel te gebeuren de komende maanden, en dat is logisch, want in april vallen de afdelingsspelen in jullie brievenbus! Een echt tekort aan spelen zal er wel nooit zijn, de spelletjesbron is onuitputtelijk. Maar mocht je inspiratie je op een dag in de steek laten, of je zoekt een tof programma voor vervangleiding of een leuke themadag op kamp, dan hebben wij voor jou een oplossing. De afdelingsspelen zijn vier spelen met alles erop en eraan voor ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s. De volledige uitleg en de benodigdheden zitten allemaal in de envelop. Elk spel kun je zowel spelen met een grote als met een kleine groep. De spelen zijn bedacht door de afdelingscommissies: vijf plezante bendes (oud-)leiding met een passie voor hun afdeling. De keti’s en aspi’s krijgen geen afdelingsspel (boe!), maar vinden in de Kramp van mei een uitdagende activiteit (jeej!).

36

april 2012

dubbelpunt

We sturen die afdelingsspelen op naar de afdelingsleiding zelf. Daarvoor moet de groepsadministratie wel volledig zijn: als we geen adres hebben, kunnen we niets opsturen. Niets gekregen? Informeer bij je groepsleiding! Als we niemand van je afdeling kunnen bereiken, sturen we het pakket naar de contactpersoon van de groep – meestal de groepsleiding, dus. Foto’s, vragen of opmerkingen zijn altijd welkom. Eén adres: afdelingen@chiro.be.

Felgekleurde groetjes! De afdelingscommissies


De Chirogazet | april 2012

PLAATSELIJK NIEUWS

dubbelp

unt

37

Jubileumboek voor jarige Chirogroep BEVEREN-WAAS  Voor de Chirogroepen van Melsele wordt 2012 een feestelijk jaar. Zowel de jongens van Chiro SintGerolf als de meisjes van Chiro Ieweko mogen dan namelijk vijftig kaarsjes uitbla-

zen. Om die heuglijke gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, besloten ze om samen een jubileumboek uit te geven. “Het zal de geschiedenis van vijftig jaar Chiro in Melsele weergeven, aan de hand van informatie en heel veel foto’s,” zegt oud-Chiroleider en schepen van Melsele Dirk Van Esbroeck. Ondertussen

zijn al meer dan vijfduizend foto’s verzameld. Het Jubileumboek zal meer dan honderd bladzijden en tweehonderd foto’s tellen en wordt op 300 exemplaren gedrukt. Tijdens het jubileumfeest op 13 mei wordt het voorgesteld aan het grote publiek.

Willy Torfs, ‘vader van Chiro Herenthout’, wint Jeugdduim HERENTHOUT  Elk jaar reikt de jeugdraad van Herenthout de Gouden Jeugdduim uit. Mensen of verenigingen die zich het voorbije jaar uitzonderlijk inzetten voor de Herenthoutse jeugd maken kans op die prijs. Vorig jaar ontving Chiro Herenthout die onderscheiding.

Ook dit jaar werd Chiro Herenthout genomineerd, maar de Jeugdduim 2011 ging uiteindelijk naar Willy Torfs, beter gekend als ‘de Wiekes’. Eigenlijk gaat hij zo toch naar de Chiro. Willy, ondertussen bijna 50 jaar oud, is na al die jaren namelijk nog altijd de ‘vader’ van Chiro Herentout. Na twaalf jaar

als VB is hij meer dan ooit de schakel tussen de Chiro en de ouders van de leden. “De Chiro is mijn leven. Alles voor de Chiro en de Chiro voor alles. Ik ben nu bijna vijftig jaar, maar zet me nog bijna elke dag in voor de jeugdbeweging,” grapte Wiekes, die zijn Jeugdduim geëmotioneerd in ontvangst nam.

Chiro Arika maakt fuif toegankelijk voor iedereen HERK-DE-STAD  Ook jongeren met een beperking konden mee feesten op de ‘Moeder Waarom Fuif-en Wij’-fuif van Chiro Arika. Daarmee zorgde de groep voor een primeur: het is de eerste fuif in de gemeente die toegankelijk is voor iedereen. Om die toegankelijkheid te waarborgen, moet de groep zich houden aan een checklist van de gemeente. Zo moesten ze aan minimum drie voorwaarden voldoen: een verantwoordelijke ‘toegankelijkheid’ aanduiden, de ingang vrijwaren van drempels en trappen en zorgen voor een toegankelijk en aangepast toilet. In de toekomst wil Chiro Arika de hele checklist in de praktijk brengen.

Chigant speelt ¿Menos Minas? GENT  Op woensdag 15 februari 2012 verzamelden 83 Gentse Chirostudenten op de Vrijdagsmarkt voor een avondje Chigant. Die

stond dit keer in het teken van Latijns-Amerika en de problematiek rond de mijnbouw. De studenten speelden ¿Menos Mi-

nas?, het jongerenspel van Spoor ZeS en Broederlijk Delen. De avond werd een groot succes dankzij de grote opkomst.

Chiro Negenmanneke goes China SINT-PIETERS-LEEUW  Voor de 31e keer nu al organiseert Chiro Negenmanneke een Chinees etentje. Op het menu staan voornamelijk Chinese wokgerechten die de leidingsploeg zelf in elkaar klutst. Het etentje vindt plaats in de parochiezaal die voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een Chinese tempel – mét chopsticks, Chinese lampionnetjes en leiding in kimono. “Net het hele spektakel

errond maakt het etentje zo bijzonder,” aldus leider Lennert. Met de opbrengst kunnen ze ook dit jaar weer zonder financiële zorgen op kamp.  z


Gewesten aan de top: Een paar Dubbelpunten geleden lanceerden we een oproep om je gewest eens in de bloemetjes te zetten. Omdat ze klein maar dapper zijn, omdat ze je altijd bijstaan met raad en daad, omdat ze een vette IK organiseren of omdat ze je beste vriend zijn. Je kon je gewest nomineren omwille van één of al deze redenen, en misschien kregen zij dan wel bezoek van de nationale voorzitters, inclusief overheerlijke taart! Ziehier de gelukzakken.

Gewest Aymon Genomineerd in de categorie: ‘Klein maar dapper’ én ‘SOS gewest’ Door wie? Chiro Ejo Waarom ‘klein maar dapper’? “Omdat zij superzotte activiteiten organiseren voor hun Chirogroepen: van een gewestclash met fuif, tot knotsgekke vergaderingen, een cocktailquiz en een ultrawijs ontspanningsweekend.” Waarom ‘SOS gewest’? ”Omdat we altijd op hen kunnen rekenen. Ons gewest werkt met een peter-en meter-systeem, waardoor we een heel hecht contact hebben. We kunnen aan onze peter en meter echt alles vragen. Ze zijn onze steun en toeverlaat. Problemen binnen de leidingsploeg? Iets regelen voor onze fuif? Een nieuw dak op de lokalen? Ze helpen echt met alles! Ook als er iets ernstigs voorvalt. Zo hebben wij met onze leidingsploeg al twee keer afscheid moeten nemen van fantastische leidsters: Neelke en Marijke. De manier waarop ons gewest ons toen geholpen heeft, appreciëren we echt enorm. Zo trommelden ze voor de begrafenis alle Chirogroepen op om een erehaag te vormen. Dat deed ons echt heel veel deugd.” Extra? ”Als ultieme bedanking hebben we voor hen een liedje geschreven op de melodie van ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis en Vagant.”

Melodie: strofe youtube.com/watch?v=_4ddL85RtB0 (Opgelet: gewest Aymon verdient 1 extra. Na de derde strofe terugspoelen dus!) Tekst: We vragen ons af , wat is er te doen. Een nieuwe kalender hebben we vandoen. Zo gezegd, zo gedaan, ’t gewest zorgt daarvoor. Een volle agenda op ons talloor. IK, daar beginnen we mee, De nieuwe leiding, amai, die wilde echt mee(r). Een avontuur, Er komen er nog. Ons gewest heeft alles, wat je van een gewest verwacht. Refrein Het is een gewest, Dat echt de zotste dingen organiseert. Het is een gewest, Dat door elke Chiro wordt vereerd. Het is een gewest, Waarvan wij kunnen zeggen dat ze super zijn, en dat verdient een toert en fles wijn! Een toffe gewestfuif, daar denken ze ook aan. Maar eerst is er een clash tussen alle Chiro’s. We spelen voor bonnetjes, om ter meest. Maar hoe dan ook, ‘t is altijd een feest! Ook de cocktailquiz mag niet mankeren: Wie wordt de slimste Chiro van het gewest? En neemt de begeerde beker naar huis? Ook al wint er maar één, niemand wil dit missen. Refrein Er wordt ook vergaderd, maar in een plezante sfeer. Het resultaat: wijze afdelingsdagen! Ze bedanken ons met een barbecue, Maar zij verdienen ook een dikke pluim. En tot slot, als kers op de taart, Een ontspanningsweekend voor alle Chiro’s, Een springkasteel, een zwembad en een tof spel, De perfecte afsluiter, Een gezellige boeeeeeel. Refrein Maar dit blijft niet slechts bij woorden, Alles wordt in praktijk omgezet Ja, ons gewest is echt supercooooool! Refrein

38

april 2012

dubbelpunt


de winnaars! Gewest Pink Genomineerd in de categorie: ‘Klein maar dapper’ Door wie? Chiro Happy-Dorp Waarom ‘klein maar dapper’? “Het gewest was een tijdje op sterven na dood. In het begint van dit jaar bleef zelfs alleen Wannes nog over als die hard gewester. Maar hij hield vol en ondertussen zijn ze met z’n vieren. Een kleine ploeg dus, maar dat houdt hen niet tegen om er keihard tegenaan te gaan. Ze doen dat echt super! Zo organiseerden ze een knaller van een nieuwjaarsreceptie, werden de afdelingensdagen en -weekends nieuw leven ingeblazen, staat er een hockeytoernooi aan te komen, enzovoort enzoverder. Zij verdienen zonder meer een dikke pluim!”

Gewest Kust Genomineerd in de categorie: ‘IK was de max!’ Door wie? Chiro Snaaskerke, Chirojongens De Branding uit Nieuwpoort en Chiro Sas uit Bredene Waarom ‘IK was de max’? “De IK was gewoonweg super! Een superthema, superactiviteiten en het was nog interessant ook. We hebben er ook superveel bijgeleerd en ons een heel weekend rot geamuseerd. Wat wil je nog meer?” Chiro Snaaskerke Waarom ‘IK was de max’? Deel 2 ”Ons gewest heeft de beste IK, want ik ben daar mijn nieuw lief tegengekomen. En ik heb er mij rot geamuseerd. Het thema – oh oh Disney – was geweldig.” Clercie, Chirojongens De Branding

Gewest Demerdal Genomineerd in de categorie: ‘Het gewest, mijn beste vriend’ Door wie? Chiro Rillke, Chiro Jevati, Chiro Ourodenburg en Chiro Gijmel Waarom ‘Het gewest, mijn beste vriend’? Heb je een probleem? Met dit gewest sta je nooit alleen! Regelmatig komen ze wel eens binnen, Samen proberen we leden te winnen! In dit gewest is het gewoon superfijn, ze zullen er altijd voor ons zijn! Ze organiseren verschillende activiteiten voor leiding en leden, Ze staan voor eeuwig gegrift in ons verleden! Chiro Rillke Waarom ‘Het gewest, mijn beste vriend’? Deel 2. ”Ze zijn altijd van de partij, op welk evenement van welke Chirogroep ook. In onze groep zijn ze er telkens weer om de goede sfeer erin te brengen tijdens de jaarlijkse barbecue, de Chirolink en de leidingsdrink. Ze zijn de max!” Chiro Ourodenburg Waarom ‘Het gewest, mijn beste vriend? Deel 3. ”Het zijn allemaal fijne mensen, ze staan superdicht bij ons, en doen er tijdens de examenperiode alles aan om het leidingstekort op te vangen.” Chiro Gijmel

dubbelp

unt

april 2012 39


V erbond Heu : r e d n a n e e op

GOUDEN REGENJASJES EN KAMELENK ‘Het kleinste verbond met de grootste mond’, zo wordt het Oost-Vlaamse verbond Heuvelland wel eens genoemd. Ondertussen hebben ze daar zowat hun lijfspreuk van gemaakt. Hoe klein maar fijn dit elfkoppige team is, hoorde Dubbelpunt uit de grote mond van verbondsleidster Stefanie. DUBBELPUNT: ‘Heuvelland’, dat klinkt bijzonder exotisch. Waar ligt jullie actieterrein precies? Stefanie: Heuvelland is één van de drie verbonden in Oost-Vlaanderen. Onze gewesten bevinden zich allemaal min of meer in de grote regio rond Aalst, zoals verbond Reinaert de groepen rond Sint-Niklaas verenigt en Roeland dat doet voor de groepen in de streek van Gent. Ons verbond overkoepelt vijf gewesten, met name Aalst, Denderland, Leiestreek, Vlaamse Ardennen en Zottegem. Ons actieterrein is dus nogal uitgestrekt. DUBBELPUNT: Een verbond, wat is dat eigenlijk voor een beest? Stefanie: Simpel gezegd zijn wij een Chiro-orgaan dat hoofdzakelijk twee dingen doet: wij bieden vorming aan en ondersteunen onze groepen en onze gewesten. Zo organiseren wij een SB, net zoals de verschillende gewesten instaan voor de organisatie van een IK.

40

april 2012

Maar wij ondersteunen onze gewesten ook, net zoals die gewesten hun Chirogroepen ondersteunen. Via onze SOM-werkgroep (n.v.d.r. SOM staat voor Steun Op Maat) bieden we ook steun aan de Chirogroepen zelf. Hiervoor werken we samen met de gewesten. DUBBELPUNT: Wat organiseren jullie nog allemaal, naast het SB? Stefanie: Wij werken ook mee aan Aspitrant, en in de jaren dat er geen Aspitrant is, organiseren we met ons verbond een Aspibivak. Daarnaast doen we samen met verbond Roeland en Reinaert jaarlijks een regio-SB voor Oost-Vlaanderen. In de loop van het werkjaar houden we ook regelmatig een GOBI, wat staat voor Gewestelijk Overleg Bijzonder Interessant. Soms is dat vorming of een overleg, maar soms is dat evengoed een ontspannende activiteit, gewoon om onze gewesten eens gezellig samen te krijgen. En dan zijn er nog de startdagen, de Dag van

dubbelpunt

de Jeugdbeweging, om de vier jaar Krinkel, enzovoort. DUBBELPUNT: Wat vind jij het bijzonderste dat jullie ooit al organiseerden? Stefanie: In het verleden hebben we twee keer Rataplan georganiseerd, een tentenkamp voor alle groepen van het verbond. Een soort Krinkel, zeg maar. Dat was wreed plezant, en toch iets dat niet alle verbonden hebben. DUBBELPUNT: Jullie zijn het kleinste verbond van de Chiro, in die zin dat jullie maar vijf gewesten onder jullie hoede hebben. Voel je dat in jullie werking? Stefanie: Niet echt, want de taken blijven grotendeels dezelfde. Er is dus geen evenredig verband tussen het aantal groepen in een verbond en het werk dat je erin steekt. Alleen moeten wij ons over wat minder groepen ontfermen en kunnen we dus wat meer op


uvelland

KAMELENKOSTUUMS maat werken, wat ook zo’n beetje ons stokpaardje geworden is. We hebben een sterke SOM-werkgroep en kunnen met de actieplannen die we daar uitdenken ook vaak effectief iets doen. In grote gebieden is dat minder evident. Zo gezien is ons klein zijn misschien een troef. En ja, we organiseren ons SB ook bijna altijd samen met een ander Oost-Vlaams verbond, maar voor de rest verschillen we niet zoveel van andere verbonden. DUBBELPUNT: Wij hebben horen waaien dat jullie nogal een speciaal ‘uniform’ hebben. Stefanie: Yep, gouden regenjasjes! DUBBELPUNT: Hoe komen jullie daarbij? Stefanie: Toen ik het eerste jaar in het verbond zat, waren we erover aan het denken om een wijze trui te maken, om op een wijze manier met ons verbond naar buiten te komen. Om wat inspiratie

op te doen, waren we zo’n brochure van een drukkerij aan het doorbladeren en plots zagen we daar gouden K-Way’tjes staan! En nu ja, zo geschiedde. ’t Was gewoon een zot, spontaan idee waar we allemaal heel enthousiast over waren. Al moet ik zeggen dat toen puntje bij paaltje kwam en onze regenjasjes klaar waren het enthousiasme bij de jongens van onze ploeg al wat minder groot werd. DUBBELPUNT: En dan schijnt er ook iets met een kameel te zijn. Stefanie: Ja, ons logo is een kameel, omdat in verbond Heuvelland – what’s in a name – alles rond het centrale thema ‘woestijn’ draait. Zo heet ons ontspanningsweekend in het begin van het jaar Oase, onze vergaderingen met de gewesten Kameel, het planningsweekend met onze gewesten Ali Blabla, enzovoort. We hebben ons zelfs een kamelenkostuum aangeschaft, zo een waar je met z’n tweeën in moet kruipen.

DUBBELPUNT: Waarom is het fijn om bij het verbond te zijn? Stefanie: Ik vind het vooral fijn omdat je in een hele gemengde ploeg zit. Iedereen houdt van de Chiro, maar vanuit je eigen Chirogroep heb je allemaal een andere basis meegekregen, waardoor je samen heel veel Chiro-ervaring hebt. Met die toffe ploeg van uiteenlopende mensen kun je dan op een heel plezante manier je ervaring en kennis doorgeven. Al is het natuurlijk niet zoals een leidingsploeg waarmee je alles samen doet: op vrijdag vergaderen, op zaterdag op café en op zondag werking geven. Zo werkt een verbond niet. Maar een vijfdaagse zoals het SB en Aspitrant zijn heel toffe projecten. Ze vragen veel engagement, maar wat je terugkrijgt, is heel waardevol. Dat is iets heel speciaals dat je nergens anders krijgt. Allemaal mee op SB dus! Bedankt voor dit gesprek, Stefanie.

dubbelp

unt

april 2012 41


SuperHiro SuperHiro

*

‘De zondag, die was heilig’ DUBBELPUNT: Dag Koen! Wat is je eerste herinnering aan de Chiro? Koen: Goh, mijn eerste herinnering? Dat mijn oudere broer me op vijfjarige leeftijd achter op z’n fiets meenam, en dat ik erg onder de indruk was van het hele Chirogebeuren. Hij was dertien jaar ouder, en toen dus al aspi of leider. Ik zie hem daar nog ravotten, en ik maar huilen omdat hij aan het ‘vechten’ was met zo’n grote kerel! Als vijfjarige snap je dat natuurlijk niet. DUBBELPUNT: Mee met je broer naar de Chiro. Kom je uit een Chirofamilie? Koen: Ja. We zijn allemaal bij de Chiro

geweest, maar ik het langst. Ik ben er een jaar te vroeg bij gegaan en ben sindsdien altijd een heel fervente Chiroganger gebleven. De zondag, die was heilig, dat was Chirodag. We moesten voor één uur gegeten hebben, want dan verzamelden we met de jongens alvast aan de lokalen, om te voetballen. Wij waren dus al afgemat nog voor de Chiro begon. (lacht) Ik ging echt supergraag naar de Chiro, eigenlijk was dat een verslaving. Dat is een héél groot deel van mijn leven geweest. Wat me vooral aantrok, was de vrijheid die je daar had: alles kan en alles mag.

De Vinnie, de Frank en de Freddies: Chirohelden DUBBLPUNT: Die Chiroverslaving, zat de leiding daar ook voor iets tussen?

42

april 2012

Koen: Enorm! We hadden echt fantastische leiders! Ook al hadden ze eens weinig voorbereid, dan nog gebeurde er elke zondag wel iets zots. Als ik erbij nadenk wat voor programma’s die mannen in elkaar konden steken, amai! Dat waren echt mijn helden toen, en ik kan me ze nog altijd voor de geest halen. De Vinnie bijvoorbeeld, een kast van een kerel die geweldig kon vertellen. Wij zaten dan als klein mannen in een kring rond hem, terwijl hij met grote gebaren over ‘Oskawa en Oskiwi’ vertelde terwijl het zweet van zijn gezicht spoot. Of mijn neef, die het hele kamp op blote voeten rondliep. Na tien dagen waren die twee keer zo dik, van het vuil en van het eelt. (lacht) Hij was een ongelofelijke vrijbuiter, en daar ging hij heel ver in. Maar toch voelde je bij hem perfect aan wanneer je over een grens ging, ook al zei hij dat nooit met zoveel woorden. Hij kon zijn leden een enorme vrijheid geven en toch heel duidelijk maken wat kon en wat niet kon. Of de Frank, een kerel die meestal niets voorbereidde, en het ook het leukst vond als er zo weinig mogelijk gebeurde. Klinkt vreemd, maar dat waren topdagen. Rondhangen en je niet vervelen, maar eerder denken: ‘dees tempo is goe, mannen’. Een hoge boom zien en denken: zouden we daar in geraken? En vervolgens tot vijf uur in die boom blijven zitten. DUBBELPUNT: Voorbeelden voor je eigen leiderscarrière? Koen: Zeker! Je wilt de fakkel doorgeven, even origineel en inspirerend zijn voor je leden. Je wilt dat die gastjes naar de Chiro komen en bij de eindformatie al niet meer kunnen wachten tot het weer zondag is. Als wij iets voorbereidden, een zoektocht

dubbelpunt

ID-kit

Naam Koen De Graeve Leeftijd 39 Ex-lid v an Chir o Faidoli Aantal C uit Mere hirojare n 15 Favo biv aketen Spaghe Leukste tti spel D assensp Als hij b e l aas was van de de subs Chiro, z idiegeld ou hij en met 1 00% verh ogen!

o f zo, dan was dat met alle mogelijke toeters en bellen. Dingen die mislopen zo origineel mogelijk proberen op te lossen en de opluchting als het uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt: we wilden te allen tijden trots kunnen zijn op onszelf. DUBBELPUNT: Hadden jullie een hechte leidingsploeg? Koen: Ja, heel zeker. Wij noemden onszelf trouwens de Freddies. Op zaterdagavond gingen we vaak op stap in Chirouniform, en dan droegen we daar van die lange jassen over. Als we dan in groep ergens op een fuif kwamen, zag je de mensen al denken: god, daar zìjn de Freddies weer! (lacht)

DUBBELPUNT: Wat voor leider was jij? Koen: Ik was degene die de grappige sketches in elkaar stak, en die liedjes op de gitaar speelde aan het kampvuur. Dat was natuurlijk het hoogtepunt van het jaar: het kampvuur op het einde van het bivak. Het grote feest is gedaan, er heerst een mengeling van verdriet en de drang om toch nog even alles uit de kast te halen. De stemmen klinken hees, de kinderen zijn doodmoe, maar er worden nog de leukste sketches en liedjes in elkaar gestoken. Als kind is dat hele gebeuren ontzettend indrukwekkend. En op latere leeftijd zijn er de prille verliefdheden die tijdens het kampvuur tot uiting komen, natuurlijk. (lacht) En de dromen over de toekomst.


De Chirojaren van Koen De Graeve

‘Koen De Graeve kan mij krijgen’ DUBBELPUNT: Over dromen gesproken: wij vonden op Facebook de pagina ‘Koen de Graeve kan mij krijgen’. Had je dat ooit kunnen dromen toen je als leider aan het kampvuur op je gitaar zat te tokkelen? Koen: Echt? Bestaat er zo’n pagina? (begint op zijn gsm te tokkelen) Shit man... (blijft enkele minuten verbaasd kijken naar zijn gsm-scherm) Nee, dat zou ik nooit over mezelf gedacht hebben. (lacht) Ik was echt een bloemkool op die leeftijd. DUBBELPUNT: Niet veel Chiroliefjes versleten? KOEN: Awel nee, eigenlijk! (lacht) Ik zat in een jongensgroep, maar we gingen wel elk jaar samen met de meisjes op bivak. Op één van die meisjes ben ik verliefd geweest van mijn negende tot mijn achttiende. Zij wist dat – of beter: de hele parochie wist dat – maar al mijn liefdesbrieven ten spijt kwam er nooit reactie. Tot ik in het zesde middelbaar voor een paar weken naar Griekenland trok met een vriend en haar een laatste brief schreef. Om voorgoed afscheid te nemen, zeg maar, de eenzijdige liefde had nu lang genoeg geduurd. De dag voor ik vertrok, kreeg ik plots een brief terug, waarin ze geheel onverwacht wél interesse toonde. Daar zit je dan, als achttienjarige, in het buitenland met die brief brandend in je achterzak!

Chiro forever DUBBELPUNT: Vorm je nu nog altijd een hechte groep met je Chirovrienden? KOEN: Zij komen nog geregeld samen, ja. Ik ben daarin nog de meest asociale, ik woon dan ook vrij ver. Meestal heb ik het te druk, of ben ik gewoon te lui om helemaal af te zakken naar Mere. Soms komen ze wel naar een optreden kijken

en daarna een pint pakken. Als ik hen terugzie, is het in elk geval meteen weer zoals vroeger. Dan palaveren we net als toen over de meest onzinnige dingen, of komen de Grote Thema’s weer boven waarover we in onze adolescentenperiode vol vuur discussieerden tot in de late uurtjes. Nog een straf verhaal, trouwens. Rick Ermens, één van mijn beste Chirovrienden – een tenger vrolijk kereltje – was ik al jaren uit het oog verloren, tot ik hem vier jaar geleden tegenkwam in Zuid-Frankrijk. Mijn schoonouders hebben daar een huis waar wij jaarlijks op vakantie gaan, en blijkbaar woont hij tweehonderd meter verderop! Dezelfde avond zaten we al weer te pintelieren, en nu zien we elkaar jaarlijks en zijn onze kinderen beste vrienden. Ongelofelijk, toch?

DUBBELPUNT: Chirovrienden zijn er voor het leven! Heb je, om af te sluiten, nog een wijze raad voor Chiroleiding? KOEN: Een wijze raad? Uhm, spek met eieren werken altijd op zondagochtend? (lacht) Nee, het belangrijkste is dat je goed kijkt naar je leden. Het gaat er niet alleen om het beste spel in elkaar te steken, je hebt ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid. Zo zat er bij mij in de groep een jongen, de Michiel, die motorisch wat achter was. Wij hadden fantastische leiding, die het niet over hun hart kreeg om hem aan de kant te laten zitten, dus wij sleurden hem overal mee naartoe. Ik ben hem onlangs nog tegengekomen en hij is daar ontzettend dankbaar voor. Er zullen ook jeugdbewegingen zijn waar dat niet zo vanzelfsprekend is, of waar bepaalde zaken niet opgemerkt worden, zoals pestgedrag. Maar als leiding moet je proberen om iedereen mee te krijgen. Als elk individu zich beter voelt in de Chiro krijg je vanzelf ook een sterke groep. En hen vrijheid gunnen, natuurlijk. Die kinderen hun grenzen laten verkennen, zoveel mogelijk. Da’s in elk geval wat mijn Chirojaren tot een geweldige tijd heeft gemaakt. (lacht)

dubbelp

unt

april 2012 43


Familienieuws Zij breiden uit mm Bij de Chiromeisjes van Heist-Centrum werd op 21 februari Ona geboren. Een dikke proficiat aan Els en Wouter, van heel de leidingsploeg! mm Een dag later zag Dora het levenslicht. Dora is het dochtertje van Els Lenaerts (oud-nationaal voorzitster) en Reno Wouters (oud verbond Kempen).

Zij zeiden ja

Aangeboden

Gezocht

mm Chiromeisjes Millegem verhuren lokaal De Chiromeisjes verhuren hun lokaal tijdens de zomermaanden. Er is plaats voor 60 personen en het is gelegen in een rustige buurt. Toch is het niet ver van het dorpscentrum, zwembaden en speeltuinen. Voor meer info: chiromeisjesmillegem.be.

april 2012

mm Leiding of VB’s die kunnen volksdansen De meisjes van Chiro Oostakker zijn op zoek naar iemand die hen kan leren volksdansen. Zo kunnen zij het opnieuw aan hun leden doorgeven. Als jij hen kunt helpen, stuur dan een mailtje naar eva.vanhecke@hotmail. com.

dubbelpunt

Op 24 maart stapte An Dierick (oud-leidster Chiro Coloma) in het huwelijksbootje met Bart Van Eynde. An is momenteel VB van de Chiromeisjes en ze zouden haar dan ook van harte willen feliciteren.

Afscheid mm Chiro Echo Aartselaar moest afscheid nemen van aspi Herman Drozdovskiy. mm Op 19 februari sloeg het noodlot toe bij Chiro Sint-Niko uit Lendelede. Oud-leider Lukas Mostaert (19)Â en zijn boezemvriend Willem Lagae (20) kwamen die nacht om in een verkeersongeval.


Prikbord

d! oof h je in t p o l k t e h Noknok ,

voor e website ontwikkeld arom werd een nieuw Da jk! gri lan be en voor iedere Fit zijn in je hoofd is 16 jaar: noknok.be. tot jongeren van 12 ar vel zit. Of dat t zo goed in zijn of ha nie ’s wi rak je wel de n va d ns dat ieman den zij op noknok.be Soms merk je wel ee raakt. Misschien vin ge uit ijk eil mo n ar en daar ma zelver helpe 12- tot en Marcel de doe-hetje keti een dipje heeft ips alt kn r Vie n. me open doorhakken, er bovenop te ko , pesten, bewegen, kn en informatie om er we bb he ofd ho fit n t vrienden maken, ee 16-jarigen op weg me topics. en nog vele andere omgaan met ouders ns em zeker ook zelf ee boeiende site, en ne die ar na n de vin g we n s, zodat jongeren hu Verspreid het nieuw een kijkje! Op zoek naar een andere manier om op bivak te gaan? Hier is er een met een internationaal tintje. Je Dag Justine kunt met je keti- of aspiploeg een bivak organiseren samen met één zettend Wist je dat ze hier een ont van onze Europese partners. Bij ZAK ? leuke jeugdbeweging hebben een Roundabout ga je met je ploeg om g arin erv hele een Malta! Het is eerst op kamp bij hen, het jaar uit te jes lied en jes llet spe ën, idee sen men nadien komen zij naar jou. Proef we nieu ans eel Justine Appelm wisselen. En zov mer jam t Maltese koekjes, hou een siësta Ech t. moe ont hier je die Een onder de Spaanse zon of maak een dat je er niet bij kunt zijn. about. kanotocht op de Litouwse meren. megagraaf idee, zo’n Round Bosstraat 15 Roundabout, dat is proeven van r verder Ze roepen me. Ik moet wee een andere bivakcultuur. gaan spelen! 9090 Melle

from Postcard

Tot snel! Liese en de andere aspi’s

at je er PS: Studeer maar goed zod neer de wan zijn t kun volgend jaar bij en! oek bez ons en ltez Ma

MALTA

De Dienst Internationale Activiteiten zet je graag op weg. Vraag ernaar bij je leiding!

Belgium

Nog vragen? Stuur een mailtje naar internationaal@chiro.be.

www.jeugdverblijven.be

Om een weekendplaats

te zoeken

! Omdat ... ✸✸ die site een volledig overzic ht geeft van alle jeugdverblijfplaatsen. Ook Chirolokale n staan hierop vermeld. ✸✸ alle weekendplaatsen op die website een ‘democratische ’ prijs moeten hebben. ✸✸ de site een uitgebreide zoe kfunctie heeft. Tip: als je in een Chirolokaal wilt logeren, zoe ✸✸ je onmiddellijk ziet welke k dan ook op het trefwoord weekendplaats welke voorzie ‘Chiro’. nin gen heeft. ✸✸ er bij elk jeugdverblijf een gastenboek staat. Daarin kun je nalezen wat degenen voo r je ervan vonden.

Om je lok aal te verhuren

Omdat ... ✸✸je dan meer potentiële huu rders kunt bereiken. ✸✸die website van het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT ) is. Zij kunnen je makkelijk helpen ✸✸je zelf je gegevens kunt aan met administratieve zaken. passen als er iets verandert. Opgelet: je registreren en je Chirolokaal verhuren kan een extra centje opbrengen, ma voldoen aan een aantal reg ar dat betekent ook dat je mo els en administratieve plichte et n. Meer info vind je op p. 8 en 9 en op chiro.be/lokalen. april 2012

dubbelp

unt

45


Chiroscoop Waterman

Vissen

21 januari - 20 februari

Je hebt het idee dat je vrienden je wat verwaarlozen de laatste tijd. Hierover zeuren is geen oplossing: verras hen met een leuk avondje uit om de banden opnieuw te verstevigen.

Spel van de maand: Cluedo

Ram

21 februari - 20 maart

21 maart - 20 april

Je bent het grondig beu dat je ouders altijd zo op je kop zitten! Betrek hen wat meer bij het school- en Chirogebeuren en laat hen zien wat je in huis hebt. Verras hen met een opgeruimde kamer of kom eens op tijd thuis na die ene fuif. Hopelijk win je zo hun vertrouwen terug.

Je bent bezig met een project dat heel leuk is, maar ook heel veel van je tijd opslorpt. Niet twijfelen, blijf ervoor gaan. Het zal zijn vruchten afwerpen!

Spel van de maand: uitdagingenspel

Spel van de maand: filmavondje

Stier

Tweelingen

21 april - 20 mei

De lente is in het land en je bent nu eindelijk van die winterblues verlost! Geniet van de frisse ideeënwind die door je hoofdje raast en verras je afdeling met een onverwacht en origineel spel!

Spel van de maand: crazy soccer

Spel van de maand: nachtspel

You lucky one: de liefde hangt in de lucht! Al bezet? Deze maand krijg je een leuke verrassing van je lover. Nog single? Kijk goed uit je doppen, op een onverwacht moment zou Cupido wel eens raak kunnen schieten!

Spel van de maand: tafelspelen

Leeuw

Maagd

Weegschaal

3 augustus - 22 september

Je moet een belangrijke beslissing nemen en blijft twijfelen. Schakel enkele goede vrienden in om even te ventileren. Zij kunnen raad geven, maar vaak helpt het al als je jezelf alle voor- en nadelen hoort opsommen.

Spel van de maand: Time’s Up

Schorpioen

23 september – 22 oktober

De dagen worden langer en je hebt het gevoel dat je eindelijk ook wat meer tijd hebt. Geniet van de lentezon en schuif je zorgen wat vaker aan de kant. Je maakt sommige problemen groter dan ze zijn: dat zorgt enkel voor een stresskop!

Je bent out of inspiration! Geen nood, haal nog eens wat basisspelletjes uit de kast. Een namiddagje pleinspelen kan soms even leuk zijn als een uitgewerkt themaspel!

Spel van de maand: Dikke Bertha

Spel van de maand: wilde spelen

Boogschutter

23 oktober - 22 november

Je hebt je schoolwerk laten aanslepen en er komt een lichte paniek opzetten. Sluit je een week af van alle feestjes en je zal zien dat die berg taken eigenlijk maar een heuveltje blijkt. Peanuts!

Spel van de maand: stratego

januari 2012 april 2012

21 juni - 22 juli

Je bent in je nopjes en dat straal je ook uit. Wees voorzichtig op maandag de 16e, dat is de enige dag die je misschien uit je goede humeur kan halen.

23 juli - 22 augustus

46

Kreeft

21 mei - 20 juni

Steenbok

23 november - 21 december

22 december - 20 januari

Je hebt een goed idee, maar dat wordt erg lauw onthaald in je leidingsploeg. Haal het gewoon nog eens aan en laat je enthousiasme niet temperen. Met een doordacht lijstje argumenten krijg je je medeleiding wel overtuigd!

Spel van de maand: stadsspel

untt elpun bbelp du dubb

Er wacht je een onaangename verrassing op het einde van de maand. Laat je niet uit je lood slaan en denk rustig na hoe je die uitdaging het beste kunt aanpakken. Met wat doorzettingsvermogen kom je er wel!

Spel van de maand: binnen de

dubbelp

minuut

unt

februari 2012 46


p a t s Chiroscoop de

xx

xx xx

riaal Allemaal goed en wel, maar waar haal je dat mate dan? In de winkels van De Banier natuurlijk. Chirojeugd de Vlaanderen heeft een beroep kunnen doen op leuke en een expertise van De Banier en samen hebben ze de slag degelijke Stafbalset gemaakt. Zodat je direct aan in jouw ren duce intro te spel e kunt om dat ultraspannend ! maar Chirogroep. Eén, twee, drie: spelen

Nieuw! Een sympathieke sandaal voor alle omstandigheden. oie stapsandaal met Bij Nomad vonden we een mo s. De hypergripzool pje rubberen zool en nylon riem en veel grip, de g pin dem zorgt voor een goede nenkant van neopreen verstelbare bandjes en de bin . De ideale prijszorgen voor het draagcomfort kwaliteitsverhouding!

]foto: Valerie Vanderlooy[

xx xx

N ZO tegemoet!

Wat zit er allemaal in?

➔ Twee Lacrosse-sticks (stafbalstaf ) ➔ Vier tennisraketten ➔ Twee hesjes in verschillende kleuren ➔ 100m afbakenlint tten’(tot maat 38) ➔ 20 ‘pike€ 30 ➔ Een echte ‘De Chiro heeft ballen’-bal kje. ➔ Netjes verpakt in een mooi en degelijk netza

Verkrijgbaar van maat 33 tot 46 Kleur: antraciet Vanaf april beschikbaar bij De Banier.

€ 40 (vanaf maat 39) T-shirt (maatje 92): € 13

*Alles over Stafbal lees je op www.stafbal.be. Chirojeugd Vlaanderen wil jou zeker niet verplichten om Stafbal te spelen met dat pakket. Wie weet heb je het materiaal wel klaarliggen in je lokaal en kun je zelf wel een Stafbal maken?

onze onzewinkels winkels

Aalst Aalst9300, 9300,Molenstraat Molenstraat65, 65,053-70 053-7013 1380 80| Antwerpen | Antwerpen2000, 2000,Kipdorp Kipdorp30, 30,03-202 03-20224 2471 71| Brugge | Brugge8000, 8000,Katelijnestraat Katelijnestraat67, 67,050-33 050-3386 8651 51| | Brussel Brussel1000, 1000,Kolenmarkt Kolenmarkt85, 85,02-511 02-51144 4431 31| Gent | Gent9000, 9000,Huis Huisaan aande dewaterkant, waterkant,Hoefslagstraatje Hoefslagstraatje1,1,09-233 09-23387 8787 87| Hasselt | Hasselt3500, 3500, Vaartstraat Vaartstraat14, 14,011-23 011-2314 1489 89| Leuven | Leuven3000, 3000,J.P. J.P.Minckelersstraat Minckelersstraat29, 29,016-29 016-2997 9784 84| Mechelen | Mechelen , O.L. , O.L.Vrouwestraat Vrouwestraat34, 34,015-41 015-4102 0234 34| | Roeselare Roeselare8800, 8800,Merelzang, Merelzang,Delaerestraat Delaerestraat16, 16,051-24 051-2435 3511 11| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas9100, 9100,Nieuwstraat Nieuwstraat13, 13,03-766 03-76607 0766 66| Turnhout | Turnhout2300, 2300, Warandestraat Warandestraat97, 97,014-42 014-4215 1513 13| Commerciële | Commerciëledienst dienstenenmagazijn: magazijn:Langstraat Langstraat24, 24,2140 2140Borgerhout, Borgerhout,03-270 03-27004 0444 44

dubbelp

unt

april 2012 47


Dubbelpunt april  
Dubbelpunt april  

Dubbelpunt april 2012: Weekend!

Advertisement