Page 1

de Nieuwsbrief voor groepsleiding

een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw | VU: Hans Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Als je’t mij vraagt:

CHIRO

september - oktober 2010

Groepsadministratie

Aansluiting 2010-2011:

revolutie!

Tot vorig jaar kreeg je bij dez e zending een cd-rom, waarmee je het Chirogroepp rogramma kon installeren. Dat is verleden tijd: we goo ien dat hele programma overboord. Goed nieuws dus voor al wie ooit sukkelde me t aansluitingsbestanden, voo r wie na een computercrash alle gegevens opnieuw in het programma moest krijgen en voor al wie niet met een Win dows-computer werkt - ma ar ook voor alle anderen, want het wordt allemaal makkelijk er en beter. In deze zending zit een han dleiding voor de groepsadministratiewebsi te. We hebben daar al zoveel

Aanvragen tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal: nieuwe procedure! = met bijlage

mogelijk van je gegevens in gestopt, zodat de overstap jou zo weinig mogelijk werk bez orgt. De aansluiting zelf wordt een fluitje van een cent. Hoe het allemaal werkt en wat de voordelen zijn, lees je in de handleiding. Opgelet: dat betekent dat je voortaan geen aansluitingsbestanden meer mag doormailen. Gebruik het Chirogroepprogramma alleen maar uit nostalgie of voor wat je er zelf zo geweld ig aan vindt, maar voor je aansluitingen moet je op die website zijn!

Sinds 1 januari 2010 geldt er een nieuw reglement binnen de Uitleendienst Kampeermateriaal. Goed opletten is dus de boodschap! Wie tenten wil ontlenen in de zomer van 2011 stuurt de aanvraag vanaf 1 oktober 2010 rechtstreeks naar de Uitleendienst Kampeermateriaal, Rittwegerlaan 33, 1830 Machelen. Je moet dus géén exemplaar naar het nationaal secretariaat sturen! Het juiste aanvraagformulier en het nieuwe reglement vind je als bijlage of op www.uldk.be.


Lidgeld Bij de aansluiting van je leden en leiding betaal je per persoon € 8 lidgeld. Het grootste deel daarvan gaat naar de verzekering. Als je precies wilt weten wat er in die verzekering zit, surf dan naar www.chiro.be/verzekeringen.

Een ander deel zorgt dat we je groep van alles kunnen geven: een gratis Dubbelpunt voor elke groep, Kramp voor alle keti’s en aspi’s en een mooi afdelingsspel voor alle andere afdelingen.

Wat er dan nog overschiet, is een bijdrage in de ruime werking van Chirojeugd Vlaanderen. Cursussen, jaarthema, brochures, hulp als het eens moeilijk gaat, en zelfs deze De Mix worden ermee betaald.

CHIROSPROKKELS

Grasduiner Wat heeft de grote Chiro je te bieden? Dat vind je allemaal in de Grasduiner: van jaarthema-aanbod en bekendmakingsmateriaal, over het complete vormingsaanbod voor leiding, tot boeiende publicaties en alle aanspreekpunten op het nationaal secretariaat. Een overzicht om te bewaren, dus! Je vindt de nieuwe Grasduiner als bijlage bij deze De Mix. Wil je nog een exemplaar? Vraag hem aan via info@chiro.be of neem er een mee van op een cursus.

2010-2011 Grasduiner.indd 1

Jaarthema

| AANBOD | VORMING | PUBLICATIES | AANSPREEKPUNTEN | DE GROEP CHIRO |

GRASDUINER Ik wil meer

16/08/10 12:07

stout?

Dit jaar willen we er een stoutmoedig jaar van maken. Daarom trekken we met de Chiro onze stoute schoenen aan en roepen we luidkeels: de Chiro heeft ballen! Ballen? Inderdaad: de Chiro = stoere spelen en bakken lefgozerij. Kortom, de Chiro heeft ballen en dat mag geweten zijn. Want weet je, in de Chiro krijgen kinderen en jongeren de kans om straffe activiteiten te beleven die thuis of op school niet

zomaar kunnen. Trekken, duwen, een vuile beek, een klerenketting: de normaalste zaak van de wereld in de Chiro, niet? Van klein tot groot, wij hebben ook de ballen aan ons lijf om hard te roepen als er dingen scheef zitten. Een gebrek aan speelpleintjes, een onveilige verkeerssituatie, pestgedrag in de afdeling, energieverspilling, discriminatie: wat scheef is, moet recht. Dit Chirojaar gaan we ervoor!


Wie gaan we daarvoor meebrengen? Wel: Rob en de Rover, onze stoutmoedige jaarthemafiguren. Zij gaan een heel jaar op avontuur in Rebelgica, een wereld waar experimenteren en rebelleren gewoonweg mag! In Dubbelpunt vind je elke maand hun fantastische verhalen in toneelvorm, zodat je het gemakkelijk kunt naspelen in je Chirogroep. De Rebellen, de inwoners van Rebelgica, hebben één ding waar ze stapelgek op zijn: stafbal. Wij gaan het dit jaar ook massaal spelen in de Chiro. We organiseren op 31 april* zelfs een nationaal tornooi. Op www.stafbal.be staan alle spelregels, de varianten, hoe je jouw ploeg kunt kwalificeren en waar de regionale toernooien plaatsvinden. In De Banier kun je een stafbalkit kopen, met al het materiaal om stafbal te spelen. Bewijs dat jouw Chirogroep ballen heeft!

in CHIRO ZICHT IN 2020 Om uit te zoeken hoe de Chiro er in 2020 moet uitzien, willen we weten hoe de Chirogroepen vandaag zijn, denken en doen. Waar is jullie leidingsploeg mee bezig, wat stoort jullie, waar zijn jullie trots op? Om dat allemaal te weten te komen, organiseren we InZicht, een grote bevraging van alle Chirogroepen. In oktober bezorgt het gewest een InZichtpakket aan jouw groep. Aan de hand van een spel met 19 stellingen die je individueel en in groep beoordeelt, proberen we te achterhalen wat je leidingsploeg belangrijk vindt. Je trekt best een volledige leidingskring uit om het te spelen en de antwoorden te noteren. Het pakket bevat ook een vragenlijst voor groepsleiding en vier open vragen. Stuur je antwoorden terug, of voer ze online in op www.chiro.be/inzicht. Doe je dat voor 1 december, dan maak je kans op een bon voor 25 euro van De Banier. Wil je meer weten of is er iets niet duidelijk? Contacteer Hanne Vandesompele op 03-231 07 95 of via inzicht@chiro.be.

3

We roepen ook alle gewesten op om een gewestdag met ballen te organiseren in de buurt: een Chirodag met een straf aanbod en een gedurfde boodschap. De rode draad door die dag is – hoe kan het ook anders – BALLEN! Jouw gewest laat weten waar en wanneer dat feestje plaatsvindt! Een Chiro met ballen, dat gaat het beste op de tonen van een supercool jaarthemalied. Je kunt de jaarthemahit ‘Ballen’ gratis downloaden op www.chiro.be/jaarthema. Zet het jaarthema in jouw Chirogroep ook in de kijker. In Dubbelpunt en op de website kun je maandelijks tips en ideeën ontdekken om dit jaar extra stoutmoedig aan Chiro te doen. * 31 april is de nationale feestdag van Rebelgica. In België valt dat op 1 mei. De Rebellen delen hun maanden nu eenmaal iets rebelser in!

ULO: wees solidair!

Wil je je groep toeg ankelijker maken vo or alle kinderen en he b je hiervoor fina nciële hulp nodig? Dan ku n je een beroep doen op het Solidariteitsf onds. Dat wordt gevu ld met giften van Chir ogroepen die jaarli jk s een bijdrage levere n uit de groepskas of di e een deel van de opbr engst van een activi teit storten. Dit jaar gaan we de Uitzonderlijk Last ige Opdracht aan om de Chiro nog toeganke li jker te maken voor iedere en! En hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Wil je een bijdrage leveren of een beroep doen op he t Solidariteitsfonds ? Kijk dan vlug op www.chiro.be/solida riteitsfonds. Mail naar diversiteit@chiro.b e of bel 03-231 79 95. Storten kan op het rekeningnr. 789-511 5766-04 met vermelding: “So lidariteitsfonds”.


dubbelpunt

dubbelpunt

Bestel nu Dubbelpunt! Elke maand zes nieuwe spelen, om inspiratie op te doen. Elke maand foto’s van Chirogroepen. Ook van jou? Elke maand praktische tips over brandveiligheid, bivakken, geld en veel meer. Elke maand verhalen en interviews, met leiding en leden. Activiteiten uitgetest, speciaal voor jou.

Voor maar 10,50 euro valt Dubbelpunt maandelijks bij jou in de brievenbus. Mis die kans niet, want Dubbelpunt is gemaakt door leiding, voor leiding!

Vraag nu je abonnement aan en maak je Chiroleven nog beter! (Niet van het papieren type? Ga dan naar www.chiro.be/dubbelpunt.) Voornaam + naam: .............................................................................................................................................................. Straat + nr: .............................................................................................................................................................................. Postcode: . ............................................................................................................................................................................... Gemeente: .............................................................................................................................................................................. Naam van de Chirogroep: ................................................................................................................................................. Stamnummer van de Chirogroep: .../... Ik wil Dubbelpunt ook bestellen voor de volgende leid(st)ers:........................................................................... Goed om te weten: de factuur voor Dubbelpunt wordt verstuurd naar jullie financieel verantwoordelijke.

Dubbelpunt gratis Omdat we vinden dat iedereen de kans moet hebben om Dubbelpunt te lezen, geven we elke Chirogroep een gratis abonnement cadeau. Als dat niet mooi is!? We sturen Dubbelpunt gratis naar de groepsleid(st)er (GG1). Maar ... we vragen er wel iets voor terug. Neem die gratis Dubbelpunt mee naar het Chirolokaal. Laat hem op de vergadering rondgaan. Geef hem aan mensen van wie je denkt dat ze het nodig hebben. Laat hem rondslingeren in het lokaal. Doe er iets mee!

Chiro in de Stad digitaal! Wist jij dat er ook in de steden Chirogroepen actief zijn? Tussen de hoge gebouwen en vele activiteiten vallen ze niet altijd zo op, maar ze brengen wel leven in de stad! Wil je de Chirogroepen in de stad ontdekken? Wil je meer weten over de ondersteuning die we geven aan stadsgroepen? Surf dan snel naar www.chiro.be/Chiroindestad. Op zoek naar een weekendplaats in de stad of een leuk stadsspel? Je vindt het er allemaal! Wie staat te springen om leiding te worden in een stadsgroep vindt er ook groepen die nood hebben aan versterking! Op 31 juli verdwijnt die pop-upshop definitief, dus zorg dat je snel bent.


Dit is het mooiste, mooiste moment

Chiro, dat zijn mooie momenten. Zo nu en dan krijg je zelfs wel eens kippenvel omdat het je echt raakt: een zelfgemaakt liedje van je jongste afdeling, een gedichtje onder je hoofdkussen op bivak of een welgemeende dankjewel van je Chiroleidster. Naar die mooiste momenten is Spoor ZeS op zoek. Mail jouw mooiste moment voor 31 oktober naar SpoorZeS@chiro.be en wie weet win je wel een gratis exemplaar van Tussend’Oortjes II. Breng jij de stemmige sfeer erin aan het kampvuur? Leg jij de zin in die fijne Chiromomenten en kun jij je vinger leggen op wat Chiroleiding echt raakt? Weet jij altijd net dat tekstje te vinden waarbij iedereen een traantje wegpinkt? Dan zoeken we jou voor de werkgroep Methodieken! Wij verzamelen momentjes en pittige details om je werking net dat extraatje te geven. Goesting om mee te doen? Mail naar SpoorZeS@chiro.be.

Hoe was het bivak? (Maar nu eerlijk!)

Wie in Vlaanderen op weekend of op bivak gaat, kan zijn of haar ervaringen met het jeugdverblijf posten op het gastenboek van www.jeugdverblijven.be. De moeite waard, want door die uitwisseling van gegevens krijgen zowel geïnteresseerde groepen als uitbaters een goed beeld van hoe het jeugdverblijf ervaren wordt. Je kunt daarbij scores toekennen voor de volgende onderwerpen: - Bereikbaarheid van het verblijf - Omgeving waarin het jeugdverblijf zich bevindt - Contact met de uitbater - Netheid van het gebouw - Uitrustingsniveau - Kindvriendelijkheid Surf dus snel naar de pagina van je bivakplaats op www.jeugdverblijven.be, klik in de rechterkolom op ‘gastenboek’ en deel je mening met de rest van de wereld. Zo help je mee om bivakplaatsen te verbeteren, en om groepen een realistisch beeld te geven van wat ze mogen verwachten.naar www.chiro.be/bekendmaking.


]foto: valerie vanderlooy[

]foto: paul bert - www.paulbert.be[

]foto: jan van bostraeten[


]foto: valerie vanderlooy[

]foto: thomas geuens[


De laatste maanden werkten de gemeenten aan hun jeugdbeleidsplan. In dat plan lees je wat een gemeente in de komende drie jaar voor kinderen, jongeren en hun verenigingen wil realiseren. Hoe zit het met de terugbetaling van je gevolgde cursussen, zoals SB? Zijn er voldoende aanplakborden? Heb je een degelijke fuifzaal? Geef in september met de jeugdraad advies over het ontwerp van dat plan. Voor 15 oktober legt het College van Burgemeester en Schepenen dat ontwerp, samen met het advies van de jeugdraad, ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Meer informatie vind je op www.jeugdbeleidsplan.be.

]foto: thomas geuens[

Wat doet jouw gemeente voor kinderen, jongeren en hun verenigingen?

Tijd voor actie! Jeugdlokalen, gratis bivakvervoer en subsidies worden allemaal geregeld door het lokaal jeugdbeleidsplan. Wat als dat plan niet meer opgemaakt moet worden door jouw gemeente of stad? Pimp de brilletjes die je

bij deze De Mix vindt, zet ze op en stap ermee naar jouw burgemeester en schepenen. Vraag hen hoe het jeugdbeleid eruit zal zien na 2014. Op de fiches bij de bijlagen vind je nog meer interessante vragen. Neem

een foto van je actie en plaats die op Facebook. Je kunt ook je profielfoto opsmukken met een gekleurd brilletje. Kijk hiervoor op de Facebookpagina van de Vlaamse jeugdraad!

Naar de jeugdraad!

De jeugdraad bekommert zich om wat het gemeentebestuur allemaal beslist voor kinderen en jongeren. In september gaat de jeugdraad opnieuw van start. Zorg dat je erbij bent! Laat de stem van je Chirogroep horen! In de brochures “Chiro in de jeugdraad” en “Geprikkeld” lees je welke thema’s je er op de agenda kunt plaatsen. Vraag die brochures kosteloos aan door te mailen naar jeugdraden@chiro.be. Heb je vragen over jeugdraden of aanverwante thema’s, mail dan naar datzelfde adres. Of kijken eens op de website van Karuur, een organisatie die lokale jeugdraden ondersteunt: www.karuur.be.


Hoe brandveilig is je lokaal?

9

Dat kun je met de checklist op www.jeugdlokalen.be perfect nagaan. Daarnaast helpt ze om te bepalen wat je dringend moet aanpakken, wat bij een verbouwing aan je lokaal, en wat op middellange termijn. Weet dat de meeste gemeenten en steden tussen 2011 en 2013, als prioriteit binnen het lokaal jeugdbeleidsplan, extra investeren in de brandveiligheid van jeugdlokalen. Hoe ze dat precies zullen doen, kunnen ze je vertellen op de jeugddienst. Vraag ook de brochure “Jeugdlokalen en brandveiligheid” aan. Mail de naam van je groep en je adres door naar lokalen@chiro.be en de brochure wordt je kosteloos bezorgd!

Info over deelnemingsvoorwaarden en over hoe je kunt inschrijven vind je op de website en in de Grasduiner.

IK en SB

]foto: janna lefe vre[

Voor alle nieuwe leiding en voor leiding die het attest van animator wil behalen, worden de Inleidingscursus en het Scholingsbivak georganiseerd. Je gewest organiseert de IK, je verbond het SB. Voor meer info kun je bij hen terecht. Een overzicht van alle SB’s vind je in de Grasduiner en in Dubbelpunt. Kun je niet met je eigen verbond mee, dan kun je aansluiten bij een ander.


JEUGDWERKWEEKEND

Nieuwe deelnemingsvoorwaarden hoofdanimator

Een nieuwe themacursus is geboren. Jawel, met trots stellen we jullie het Jeugdwerkweekend voor. Een heel weekend burengluren en spelen met andere jeugdverenigingen die elk net dat tikkeltje anders zijn. Meer info vind je in de Dubbelpunt van november.

Vanaf nu is het voor jonge leiding n贸g gemakkelijker om mee te gaan op voortgezette vorming. Wil je mee op Hoofdanimatorweekend of onze themacursussen, dan moet je voortaan maar 17 jaar zijn of het dat jaar worden. Je moet dan wel IK en SB gevolgd hebben en al een jaar in leiding staan. Als je nog niet meeging op IK en SB moet je wel 18 zijn en twee jaar leidingservaring hebben.

mmExpressieweekend 1-3 april nd mmGroepsleidingsweeke 25-27 februari mmTochtenbivak 7-14 augustus mmAfdelingsboost

mmHoofdanimatorw

Op zoek naar een handig cursusoverzicht? Hebben we gemaakt, speciaal voor jou! Mee te nemen in De Banier. vorming@chiro.be = alle vragen over cursussen en vorming cursus@chiro.be = inschrijven voor een cursus attesten@chiro.be = info over attesten en cursusadministratie

eekends:

mm26-28 november mm4-6 februari mm4-6 maart

8-10 april mmJeugdwerkweekend 8-10 april

Kalender

]foto: valerie vanderlooy[

september 4/09 Startdag verbond Limburg 11/09 Startdagen andere verbonden oktober 22/10 Dag van de Jeugdbeweging 24/10 Chipadag november 6/11 Techniekendag (www.chiro.be/daa) 13/11 Koppen XL (www.steunpuntjeugd.be) 26-28/11 Hoofdanimatorweekend

Dag van de Jeugdbeweging: 22 oktober Ga op 22 oktober in je Chirokleren naar school of werk. Toon Vlaanderen dat de jeugdbeweging leeft! Wil je eerst nog een gratis ontbijt met muziek en randanimatie meepikken? Zak dan tussen 7 en 9 uur af naar de

actie in je provinciehoofdstad. Je kunt ook zelf een actie uitwerken in je gemeente, wijk of school. Doe iets zots, iets creatiefs, iets groots of kleins en breng de jeugdbeweging naar buiten! Op www.

dagvandejeugdbeweging.be lees je hoe je hieraan begint en wat er die dag allemaal te beleven valt. Hang alvast de affiche uit de bijlage voor je raam of op een andere zichtbare plaats.


Publicaties De nieuwe jaarthema-zakagenda

11

De Chirozakagenda is een fantastisch instrument: hij loopt van september tot en met september, net zoals een Chirowerkjaar! De agenda ziet er fris en speels uit en wordt helemaal ingekleed in het jaarthema. Je hebt er al een voor vier euro. Vanaf tien stuks krijg je 10% korting. Bij De Mix van juli zat alvast één gratis exemplaar.m Je bestelt de agenda’s met het formulier dat bij De Mix van juli zat, of via info@chiro.be. Je kunt ze ook gaan kopen in De Banier, aan dezelfde voorwaarden.

Pie aaRgh!

Een handleiding communicatie en public relations voor Chirogroepen

Kom van je eiland en kaap de buurt met goeie communicatie! Verover de harten van ouders en andere verenigingen! Hoe je dat doet, lees je in die nieuwe pr-brochure. Je vindt er een heleboel tips in over hoe je moet communiceren met ouders, oud-leiding, buren en andere verenigingen. Welke communicatiemiddelen zijn er? Hoe ga je om met pers? Hoe maak je een communicatieplanning? Allemaal handig opgesomd en doorspekt met goede voorbeelden. De pr-brochure is gratis Je kunt ze aanvragen via info@ chiro.be of downloaden op www.chiro.be/pr.


Externe initiatieven

Doe mee aan de Vlaamse Vredesweek!

Vrede is veel meer dan ‘geen oorlog’. Het is respect voor de mensenrechten en voor de waarde van elke mens: toegang tot onderwijs, socio-economische rechtvaardigheid, gelijkheid tussen man en vrouw, respect voor de natuur, en een constructieve manier van omgaan met conflicten. En daar is nog werk aan de winkel. Daarom eisen de partners van de Vredesweekaeen aantal dingen van gemeenten, EU en NAVO-lidstaten. Wat kun je zelf doen? Ga naar één van de activiteiten tijdens de Vlaamse Vredesweek, bijvoorbeeld op 22 september in het Baudelopark in Gent. Of maak met je afdeling een vredesteken en stuur de foto in. Meer info op www.vredesweek.be. De Vlaamse Vredesweek loopt van 24 september tot 3 oktober.

De Mix juli 2010  

Nieuwsbrief voor groepsleiding van Chirogroepen

De Mix juli 2010  

Nieuwsbrief voor groepsleiding van Chirogroepen

Advertisement