Page 1

buitenband

Nieuwsbrief Netwerk: Vrienden van de Chiro Een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. V.U. Hans Bouwen. Afzenderadres: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

n e t w e r k : vrienden van de

Nummer 4, juni 2009

CHIRO

Buitenband verschijnt 2 keer per jaar.

Beste Vrienden van de Chiro De Chiro viert volop het 75-jarig bestaan. Je bent wellicht naar de rondtrekkende tentoonstelling Chiro Expo geweest, je hebt kunnen ervaren dat Chiro in de pers en op radio en tv niet weg te branden was en je hebt hopelijk een smakelijk broodje gegeten op één van de 560 Olé Pistolés.

x Op de Krinkel (in dit nummer geven we info over de feestavond op 28 augustus)

Lees in dit nummer waar we elkaar nog kunnen ontmoeten: x Op de tentoonstelling Chiro Expo (in dit nummer vertellen we dat die naar Mol verhuist) x Op de herdenkingsviering voor Ward Bruyninckx, op 19 juni om 19.30 uur in de kerk van Retie – zie Buitenband 3

Elke De Winter, Germaine Kerckhofs, Lieve Her-

Het Netwerk: Vrienden van de Chiro is een netwerk van mensen die een boontje hebben voor de Chiro en daar waar ze kunnen de Chiro een duwtje in de rug willen geven. Via het netwerk wil de Chiro de band onderhouden en verstevigen tussen al diegenen die zich (ooit) voor de Chiro hebben geëngageerd en de huidige kern. Iedereen kan vrij toetreden. Zo kan Chirojeugd Vlaanderen jou informeren, jouw aandacht voor de Chiro warm houden en eventueel een beroep doen op jouw steun, zowel moreel als bij concrete realisaties. Je kunt lid worden door x te bellen (03-231 07 95), te mailen (info@chiro.be), het formulier op de website in te vullen (www.chiro.be/vriendenvandechiro) of te faxen (03-232 51 62) x en € 10 te storten met vermelding “Netwerk, vrienden van de Chiro” op rek.nr. 789-5115766-04 van Chirojeugd Vlaanderen. Vermeld bij je inschrijving je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Chiroconnectie en (oud-)beroep.

met steun van de Vlaamse gemeenschap

Het Netwerk groeit ondertussen elke dag met een nieuw lid! De teller staat nu op 790. Blijf verder ijveren om het Netwerk mee uit te bouwen!!

rijgers, Hilde Seymus, Daan Vanderhulst, Julia Seghers, Guido Vereecke, Griet De Craen, Marcel Huysmans, Paul van de Poel, Jan Van den Audenaerde, Andy Demeulenaere, Frans Nys, Hans Bouwen, Walter Lauwers, Jef Van Belle, Roger Claeys en Pieter Wouters (kerngroep)

Hernieuwen lidmaatschap Netwerk “Vrienden van de Chiro” Bij Buitenband 3 (januari 2009) zat een begeleidende brief waarin we vroegen je lidmaatschap voor 2009 te hernieuwen. Je kon dat doen door 10 euro te storten op bankrekening 789‑5115766‑04 met de vermelding “Netwerk, vrienden van de Chiro” of door een gift over te maken op postrekening 000-0150728-87 met de vermelding “Gift, vrienden van de Chiro”. Die oproep werd massaal beantwoord! Meer dan 500 leden hernieuwden hun lidmaatschap en de helft hiervan deed dat met een gulle gift. Na aftrek van de lidmaatschapskosten voor het Netwerk (10 euro) konden we samen al bijna € 6 000 overmaken aan de Chiro! In dit jubileumjaar is dat zeer welkom om de kosten van Olé Pistolé en Krinkel wat te milderen! Dank! Van zo’n 250 leden verwachten we nog een storting. Ben jij bij de vergeetachtigen? Geen probleem: je vindt de rekeningnummers hierboven.

1


Inhoud

x Beste Vrienden x Inhoud x Uitnodiging Chiro Expo x Olé Pistolé x Denk Mee: EVC x Stunt Mee x Over mensen x De Stoelendans x 75 jaar Chiro in De Banier x Neem een Dubbelpuntabonnement x Namen leden x Uitnodiging Krinkelslotfeest

1 2 2 3 9 13 16 17 18 19 19 20

Chiro Expo in de verbonden

Limburg, Antwerpen en Kempen!

“Lokt de lente ons naar buiten, ligt de zomer in het verschiet!”

Kasteel van Bokrijk nog tot 28 juni!

Nog tot en met zondag 28 juni is onze speelse tentoonstelling te gast in het kasteel van Bokrijk. Daarnaast is er plaats voor een unieke fototentoonstelling met beelden van voor 1980, afkomstig van Limburgse Chirogroepen. Enkel te zien in Bokrijk! Dit is het resultaat van een project van de erfgoedcellen van Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en de mijnstreek, die tientallen oude foto’s verzamelden, digitaliseerden en afdrukten op groot formaat.

2

Wie Bokrijk zegt, denkt natuurlijk aan het befaamde Openluchtmuseum met zijn gezellige oude huizen en pleinen. Op zondag 28 juni, de laatste dag van Chiro Expo in Limburg, kun je er terecht voor openluchttheater: De Chiro opgericht. In dat speciale evenement

beleven we de oprichting van een Chirogroep in een Vlaams dorp eind de jaren 1930. En voor wie aan den lijve wil ervaren hoe ze leefden en speelden in de Chiro anno 1939 is er een speels programma uit de oude doos. Kinderen en jongeren zijn welkom om mee te doen met de acteurs, iedereen mag toekijken. Een bijzondere aanrader!

Ecocentrum Zilvermeer in Mol van 6 juli tot 23 augustus!

In de zomermaanden trekt Chiro Expo van het bronsgroen eikenhout naar de stille Kempen. Van 6 juli tot en met 23 augustus zijn we te gast in het Ecocentrum van domein Zilvermeer in Mol. Mol is bij uitstek een gemeente waar heel wat groepen op bivak gaan. Groepen die hun tenten opslaan in de Antwerpse of Limburgse Kempen krijgen zo een laatste kans om Chiro Expo te bezoeken.


Olé Pistolé: HET NETWERK WERKTE! Op zondag 26 april gingen naar schatting 200 000 mensen op 560 plaatsen in Vlaanderen ontbijten bij in totaal 750 Chirogroepen. “De Chiro is er overal, maar vooral voor iedereen”, leerden we uit het jaarthemalied. Het startschot van de ontbijtactie werd gegeven in het park van Herenthout. De radio zond live uit vanuit het park, maar ook VRT, VTM en RTV waren met zwaar geschut aanwezig. Minister-president Kris Peeters – lid van het Netwerk – stond er als een rots in de branding de

regen te trotseren. Toen schepen van jeugd Hugo Cambré hem een paraplu wou aanbieden, weigerde hij resoluut. Op de surfgolven van het internet vind je trouwens héél veel namen en acties van groepen: van Aalst over Reet tot in Waarschoot. Olé Diversité van Chiro Atrejoe uit Aalst werkte samen met verschillende welzijnsorganisaties om zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare status in de maatschappij aan de ontbijttafel te krijgen. Die actie sprong ook bij minister Bert Anciaux in het oog, hij bracht de mensen van Atrejoe die morgen een bezoekje. Daarna liet hij zich ook nog zien in Iddergem (Denderleeuw) en Dilbeek, waar hij op eigen terrein speelde.

olé pistolé

Oproep: x Breng een bezoek aan Chiro Expo in Mol van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, tijdens het weekend en op feestdagen van isch Chiro. Leden Kookouders zijn ook typ 10 tot 14 uur. De toegang is gralf. Dat kadert in de en leiding koken niet ze tis. Je vindt de Expo in Ecocenof gemeenschapsgezogenaamde familiale trum De Goren, Postelsesteeneten en spelen in de richte methode. Samen weg 71 in Mol. Chirogroepen die n samen overleven natuur is belangrijker da een bezoek brengen aan Chiro gaat ook met de hele in de natuur. De Chiro Expo mogen gratis binnen in r afdeling. Dat bevorgroep op bivak, niet pe het Provinciaal Recreatiedomein . dert de verbondenheid Zilvermeer (contacteer Geertje Cools voor meer info). kt al sinds het prilste Een jaarlijks bivak maa x Ter uitbreiding van onze colrking van de Chiro. begin deel uit van de we lectie zoeken we eigen T-shirts de afspraak dat In de jaren 1930 bestond of sweaters van verbonden, orbehouden was aan kamperen in tenten vo gewesten en plaatselijke Chiroiro op bivak ging in de scouts, en dat de Ch groepen. Breng een exemplaar t de jongste afdelingebouwen. Vandaar da mee naar Chiro Expo of bezorg n gebouw slapen, gen nog altijd vaak in ee het aan Geertje Cools (Kipdorp n in de beginjaren hoewel er toch ook al va 30, 2000 Antwerpen, 03-231 tenkamp gingen. groepen op volledig ten 07 95, Geertje.Cools@chiro. be). De leeftijd van het textiel speelt geen rol!

3


Olé Pistolé in Dilbeek Al dagen vooraf viel er niet naast te kijken. In heel de wijk hingen de kleurige ballonnen ‘Olé Pistolé’ te roepen. In iedere brievenbus stak tijdig de vriendelijke uitnodigingskaart: “De Chiro wordt 75 en biedt ontbijt aan!” Bij sommige kenners viel het commentaar te horen: “Hoe kan dat nu? Hier in Treeske (Chiro Iris uit Dilbeek) heeft de Chiro toch nog niet zo lang geleden nog maar haar «50» gevierd?” Maar wie de kaart verder las, kwam er snel op uit: «... op ruim 560 verschillende plaatsen in Vlaanderen is het feest », enz. Dus moest het wel over de Chiro als beweging in haar geheel gaan. Al vlug bleek dat Olé Pistolé er zijn doel niet zou missen. Het verzorgde ontbijt in de ruime parochiezaal was een enorm succes. Een drukte van belang. Ouders, leiding, leden, oudleiding, wijkbewoners en geïnteresseerden schoven aan. Van waar bleven ze komen? Een gevarieerd ontbijt en vlot geserveerd. Op de tafels trokken de smakelijke onderleggers de aandacht. Bedrijven en organisaties die de actie ondersteunden, kwamen bescheiden maar passend in beeld: Colruyt, Pipo, de Streekkrant, Future Smile, de CM, de Vlaamse Gemeenschap, lokale bakkers en leveranciers. Allen in opperbeste stemming. Informele contacten en

4

Ook in de Gentse arbeiderswijk Brugsepoort werkten de Chiroleiders en -leidsters zich uit de naad voor hun buren. Ze hadden 500 pistolets ingeslagen, plus feta én halalvlees. Niets smaakt beter op zondagmorgen dan een ontbijt met vers gebakken pistolets, dachten de 500 buren en vrienden van Chiro Rooierheide Diepenbeek. Van zowel het bestuur van KWB-Rooierheide en KAV-Rooierheide als van het toneelgezelschap Royerheikes kreeg de Chiroleiding een cadeau-

bijpraten. Het gevoel overheerst dat de Chiro leeft en bruist. Chiro Iris had er een heel buitenprogramma aan vastgeknoopt: voetbal, volleybal en een petanquetornooi. Gezinswandeling, springkasteel, volksspelen, optredens, enz. Er werd ook nog verteld dat de minister van jeugd zou komen, maar ja, ministers zeggen zoveel. Maar wat bleek? Sommige ministers doen ook nog wat ze zeggen! (Vooral als ze lid zijn van het Netwerk: Vrienden van de Chiro). Rond de middag wandelde Bert Anciaux de zaal binnen, samen met een delegatie van de nationale Chiroleiding. De keuken genoot zijn speciale belangstelling. Hij ging namelijk nog jarenlang als oudleider mee op bivak in de kookploeg van zijn vroegere groep Kristus-Koning De Mutsaard. De minister voelde zich zichtbaar thuis in het spontaan gewoel. En zo hoort het ook in de Chiro: een dynamisch en complexloos wijkgebeuren met en voor Jan en alleman. De dag kende verder een succesvol en geanimeerd verloop. Zo hadden de uitvinders van Olé Pistolé het toch bedoeld: de Chiro stelt zich uitnodigend op voor heel de wijk en zorgt voor feestelijke momenten n.a.v. 75 jaar. Wel, wij zagen het gebeuren en vonden dat het (zéér) goed was! cheque aangeboden. De twee Retiese Chirogroepen - O’ze Mette en O’sAgnes - deden ook mee aan deze actie, die toevallig samenviel met het jaarlijkse Bouwkermisweekend. Het Netwerk werkt.


Chiro Mengelmoesh

Lien: “Mengelmoesh is één van de stadsgroepen in Gent. Hun ontbijt is in de wijk Rabot. Het is een redelijk uitdagende wijk om Chiro te organiseren, de modewoorden diversiteit en multiculturaliteit zijn hier zeker van toepassing. Er wonen ook heel veel nieuwe mensen, die de Chiro niet kennen. We steken er veel energie in maar we merken wel dat we nu een vaste groep beginnen te hebben.” Chiro: “Bereiken jullie nu ook nieuwe mensen met Olé Pistolé?” Lien: “Ja, je merkt ouders met kinderen op die hun familie meebrengen, maar ook mensen die we nog niet gezien hebben, die zeggen dat ze nog nooit van de Chiro gehoord hadden.”

komt. Het is nu wel uitzonderlijk omdat het zo goedkoop is en omdat er zoveel promotie gevoerd is. Het was zaterdag hét gespreksonderwerp in de winkels.” Chiro: “Kwamen jullie toe met jullie bestelling?” Inne: ”We hebben de laatste drie dagen nog voor 500 mensen extra eten gezocht, omdat er zoveel voorinschrijvingen waren. Maar nu hebben we wel genoeg, denk ik.” Chiro: “Jullie organiseren ook een hoop randanimatie blijkbaar?” Inne: “Een schminkstand, springkasteel, een bandje, een eendjeskraam, en deze namiddag een groot massaspel met de Chirogroepen van ‘t gewest.”

Lien, tito- en groepsleidster Chiro Mengelmoesh

Inne en Stefaan, Chiro Alleman en Chiro Wij, Sinaai.

Chiro Sinaai

N.v.d.r.: De dag na Olé Pistolé kregen we bericht dat de strobalen die ze voor het massaspel gebruikt hadden, door onbekenden in brand gestoken waren. Een stuk van hun grote tent is beschadigd. Een domper op de feestvreugde, en een minder leuk einde van hun schitterende zondag. Het was nochtans Inne haar verjaardag

Chiro Lourdes, Oostakker

Chiro: “Jullie ontbijten hier met 1200 mensen. Hoe komt het dat jullie actie zo groot is?” Stefaan: “Sinaai is een dorp dat enorm leeft, we merken dat er veel volk op af

Chiro: “Is het een succes?” Chiro Lourdes: “Ja, beter dan verwacht, eigenlijk. Het is al zo’n succes dat we van Olé Pistolé overgeschakeld zijn op Olé Boterham, en straks wordt het Olé Cornflakes. Of Olé Yoghurt. Misschien hebben we een klein beetje te weinig

5


besteld.” Chiro: “Hoeveel mensen heb je al gehad?” Chiro Lourdes: “Ongeveer 400: vooral mensen uit de buurt en ook een paar nieuwe mensen. We hebben ook al nieuwe leden, onder wie een drieling.” Chiro: “Wat vind je van de actie?” Chiro Lourdes: “Vree wijs, maar we hebben het wat te groot gezien; we hebben er te veel werk in gestoken.

Op 14 april reden 100 bussen en trams van De Lijn met een grote advertentie voor Olé Pistolé op hun flank over de Vlaamse wegen.

Chiro in Stories

In Sint-Pieters-Leeuw en in heel Vlaanderen hingen er op 18 april al feestballonnen aan straten, brievenbussen en pleinen. Zelfs Linke Boel van Humo kondigde het reuzenontbijt aan, samen met de eigen paginagrote advertentie die de Chiro in Humo en Libelle plaatste. Olé Pistolé daagde op in De Zevende Dag en in de middag- en avondjournaals. Hans Bouwen, directeur van de Chiro, had het nagerekend: een half miljoen pistolets, 1 miljoen theebuiltjes, 200 000 potjes yoghurt, 22 000 liter fruitsap, 120 000 appels, 8 000 kilo kaas, 4 000 potten chocopasta. ‘Koken kost geld,’ zei Hans, ‘maar dankzij de steun van de Vlaamse overheid, CM,

Op 24 april blikte Marc Van den Looverbosch in het Radio 1-programma Stories terug op zijn Chirotijd! “Ik was amper zes en marcheerde al mee in het vendel met bruin hemd, gele das en zwarte broek achter de Chirobanier: ‘Aan Kristus koning trouw’. Vlaanderen was Vlaams en katholiek. We gingen met de muziekkapel naar het lof; speelden en ravotten en hielden zangstonden. Een heel repertorium kenden we van buiten: Chiroliederen, kampeer- en trekkersliederen, strijdliederen en Marialiederen: “Edelvrouwe van mijn Vlaanderen, burchtgravinne van mijn hart”. Waar is die muziek gebleven? De wereld veranderde en ook de Chiro. In de woelige jaren zeventig gooiden we het oude uniform over de haag en staken we ons in lange broek en beige hemd. Het werd op boegeroep onthaald! De jongens hebben toen wel geleerd om hemden te wassen die een heel kamp proper moesten blijven, een eerste emancipatiegolf. De nationale leiding nam de Chiro kritisch onder de loep. We schreven diepzinnige teksten over godsdienst en kerk: een moderne kerk die zou strijden tegen alle onrechtvaardigheid in de wereld. De bisschoppen keken maar zuur. Zeker toen de Chiro gemengde werking promootte en standpunten innam over seks, huwelijk of – godbetert – homoseksualiteit. Proosten, verliefd op hun Chiroleidsters, hebben toen in bosjes het celibaat verketterd. De Chiro wilde ook aan politiek doen. De schitterende muziekkapel mocht niet meer spelen op IJzerbedevaarten en zangfeesten. In volle Apartheidsperiode vonden we het ongepast om de blanke Zuid-Afrikaanse nationale hymne te zingen: “Uit de blou van onse hemel.” Het waren de beste jaren van ons leven. We hebben geleerd wat het betekent om zomaar iets te doen voor een ander. We hebben geleerd om groepen te leiden, mensen te begeesteren, harten vuriger te doen slaan. De deur van het Chirolokaal stond open voor iedereen, in een tijd dat het begrip kansarmen nog niet bestond: ze zaten gewoon mee in onze groep. Dank u, Chiro, voor al die wonderlijke jaren, in een oud lied zongen we vroeger: “Wij smeden samen banden die niet te breken zijn.””

6


Colruyt en de lokale warme bakkers konden we de rekening voor de traktatie betaalbaar houden.’ En het Netwerk werkte dus. Voor het Braambos schreef Ann Verscuren (oud-Chiro) vanuit Kopenhagen een plechtige feestbrief aan de jarige Chiro onder de naam “Hip hip hip hoerooo beste Chirooo!”. Op Radio 2 vertelden Chiro-BV’s Walter De Donder, (de Samsonburgemeester en kabouter Plop himself uit Hekelgem), Els Aeyels (VRTradionieuws en Chiro Rifraf Kokejane) en triatleet Rutger Beke (Chiro Leefdaal) over hun Chiroverleden. Marc Van de Looverbosch (radio- en tv-journalist) vertelde in Stories op Radio 1 over de Chiro van vroeger en tussendoor over even oude Chiroliederen. Marc leidde op Denk Mee in De Markten in Brussel trouwens al een workshop over gender in de Chiro van vroeger en nu. Thomas De Soete interviewde op StuBru een leidster van Chiro Mengelmoesh. En zo zie je maar dat het Netwerk werkt.

Alle kranten maakten plaats voor artikels over 75 jaar Chiro en zelfs in De Bond verscheen een volle bladzijde Olé-nieuws. Jurgen Sprangers en Klaas Geldof plaatsten op YouTube een spotje voor Olé Pistolé en er verscheen ook een reclamespot op de VRT. Er zijn trouwens nog heel wat bekende ex-Chiroleden die op de een of andere manier met de feesten voor 75 jaar Chiro te maken hadden: acteur en zanger Stan Van Samang, oud-VRT-baas Cas Goossens, Goedele Liekens, StuBruen Eén-presentator Peter Van de Veire, tv-kok Piet Huysentruyt, zanger Johan Verminnen, zangeres Sandrine Van Handenhoven, Urbanus, Anderlecht-voetballer Tom De Sutter, triatleten Rutger Beke en Marc Herremans, wielrenner Stijn Devolder, politici Els Van Weert en Bert Anciaux, Ivo Belet, Michel Doomst, Monica Van Kerrebroeck en Patrick Van Krunkelsven. Hier houden we het bij, want er waren nog meer BV’s die over hun Chirotijd vertelden: zo weet je dat het netwerk net werkt!

7


Chiro in het Braambos

In de uitzending van 5 april van het Braambos op Radio 1 stuurde Ann Verscuren vanuit Kopenhagen een brief aan de Chiro. “Hip hip hip hoerooo beste Chirooo Een superspeelse verjaardag gewenst. Dit jaar ben jij immers 75 jaren jong. Of beter: jullie. Jullie zijn immers zo’n 80 000 kinderen en jongeren die elke zondagnamiddag bijeenkomen om te spelen; en nog eens 15 000 leiders en leidsters die dat in goede banen leiden. Om de volwassen begeleiders, de proosten en de betaalde krachten van ‘Chiro nationaal’ niet te vergeten. En dan zijn er nog diegenen die jou doorheen de tijd méé gemaakt hebben, beste Chiro. Ik denk bijvoorbeeld aan Jos Cleymans, de man die als eerste een andere invulling gaf aan de patronaten van weleer. Chi-ro kreeg jij als doopnaam mee, het Griekse anagram voor Christus Koning. Voorts denk ik aan mijn eigen ouders die elkaar in de jaren ‘60 hebben gevonden dankzij jou. Hoe exotisch klonk hun Chirojargon: ze spraken over burchtknapen en kroonmeisjes i.p.v. over rakkers en tippers, ze moesten elke zondag naar het lof in de kerk en hun uniform werd tot in de puntjes geïnspecteerd. En toen jij 30 jaar werd, beste Chiro, waren zij erbij op een indrukwekkende Top 64. In de stijl van toen paradeerden en zongen ze mee in feilloze blauwe en bruine uniformen onder wapperende groepsbanieren en trompetgeschal. Ik denk ook aan mezelf. Hoe ik als leidster tijdens de week hard studeerde, zodat het weekend helemaal naar jou kon gaan. Naar jou, mijn Chiroliefde. Op bivak werd je pas echt groots. In plaats van naar Centerparcs te gaan, creëerden we ons eigen waterpretpark met een zeil, bruine zeep en vele emmers water. Noem het creativiteit en fantasie. We fluisterden tot een kot in de nacht in de tent over het beste maandverband en de leukste jongens op school. Vertrouwen. We wasten ons ‘s morgens met koud water in een oranje baddeke, want nooit liep er warm water uit de kraan. Soberheid. Rond het kampvuur klonken liederen die ik na 16 jaar nog altijd ken. Verbondenheid. En elke ochtend zongen we met schorre stem de Chirovlag omhoog; elke avond daalde ze weer bij een weemoedig lied. Het onzegbare kroop tussen ons in en luisterde mee. Traditie, trouw, ritueel. Jij bestaat uit spel, Chiro, zorgeloos spel. En toch, kijk dieper en je voelt hoe zorgzaam en bezorgd dat spelen is. Het roeit tegen de stroom in van elk voor zich, van consumptie en concurrentie. Je leeft niet enkel op zondag. Als 17-jarige kwam ik op een nationaal bivak terecht waar de Apartheid in Zuid-Afrika het thema vormde. Ik leerde er mijn eerste lief kennen én ik hoorde in een muisstille zaal een zwarte jongeman vertellen over de Kiro in zijn land. Je kon altijd opgepakt worden, zei hij, want omdat we bijeenkomen en spelen, zijn we gevaarlijk. Samen met hem zongen we “Kiro shall never be tired” tot het kippenvel door de zaal liep. Ik wil het nu ook graag voor jou, voor jullie zingen: “Kiro shall never be tired”. Mogen jullie het niet moe worden om spelenderwijs beweging te maken. Ook al kan ik er over drie weken niet bij zijn op jullie Olé Pistolé-ontbijt, toch blaas ik heel graag mee de paars-geel-groen-rood-blauw-en-oranje kaarsjes aan op die grote Chirotaart. Ann”

8


denk mee

jaar Chiro en Op 6 februari hield de Chiro de studiedag Denk Mee, in het kader van 75 Brussel werd goed 50 jaar jeugdbewegingsonderzoek. De Spiegelzaal van De Markten in n. Het was dan ook een boeiend progevuld, waardoor er zelfs nog mensen op de wachtlijst terecht kwame hiro.be/feest/denk-mee. gramma! Alle documenten en verslagen van de dag vind je op http://www.c

1. Prof. dr. Louis Vos over de geschiedenis van de jeugdbewegingen: Louis Vos is gewoon hoogleraar geschiedenis aan de K.U.Leuven. Louis bracht een heel onderhoudend en duidelijk overzicht van de geschiedenis van de Vlaamse katholieke jeugdbewegingen. We ontvingen met de redactie van de Buitenband al enkele reacties op zijn voorstelling, onder meer van Rik Cammaer, en hopen dan ook in een volgende editie dieper op dit onderwerp te kunnen ingaan.

van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Chiro. Ze namen halfweg vorig jaar enquêtes af, waarvan de gegevens nu verwerkt worden. Op de studiedag werden de eerste – voorlopige! – resultaten voorgesteld. Heel positief was dat leden en ouders zeer tevreden zijn over hun jeugdbeweging, maar wat vooral opviel, was dat de gegevens nog verder bestudeerd en genuanceerd moeten worden.

2. Dr. Filip Coussée over de paradox tussen de waarde en het bereik van de jeugdbeweging: Filip Coussée werkt aan de vakgroep Sociale Agogiek van de UGent. Hij spitste zich in zijn lezing toe op de waarde van het jeugdwerk voor individuen en voor de samenleving. Volgens het beleid is jeugdwerk waardevol, omdat het emancipeert, maar dat wordt zomaar aangenomen. Coussée wilde dat nuanceren, en ook nagaan hoe het komt dat de jeugdbewegingen niet toegankelijk zijn voor alle jongeren - en dan vooral voor die kwetsbare jongeren die het meest bij die emancipatie gebaat zouden zijn. Dat is een onderwerp dat de Chiro niet loslaat. In het najaar staat zo nog een studiedag op het programma, over ons taal- en diversiteitsproject in Limburg. We werken ook aan een bijdrage voor de publicatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen en van het Steunpunt Jeugd in het najaar.

Spel is het koninklijk voertuig van de Chiro. We lepelen het onze leden en leiding met de paplepel in. Maar waarom? Wat is onze visie nog op spelen? We werken er dagelijks, wekelijks uit, maar wat is de metavisie van vandaag? Naar aanleiding van dat gesprek zal volgend jaar een werkgroep de spelvisie van de Chiro op punt stellen.

3. De resultaten van het profielonderzoek van Cesor Cesor bvba is een spin-off van de VUB, die sociologisch onderzoek doet voor organisaties. Cesor voerde een profielonderzoek uit bij ouders en leden

Jeugdbeweging en erfgoed

4. Workshops

Spelen en jeugdbeweging

Gender in de jeugdbeweging Voerden we in de jaren 70 nog strijd voor de co-educatie, dan is het al dan niet gemengd werken van groepen nu louter een kwestie van zin en praktijk. Nochtans komen ook daar ‘nieuwe’ vragen bij kijken, zoals ‘is het beter om niet-gemengd te werken om andersetnische jongeren te bereiken?’ We stellen zelfs vast dat niet-gemengd werken vaak sterker rolpatronen doorbreekt: in een jongensgroep wassen ook de leiders af en in een meisjesgroep steken ook de leidsters de barbecue aan.

Het project Chiro Retro werd vorig jaar met de steun van minister Anciaux in gang gezet om in het kader van 75 jaar Chiro groepen te leren omgaan met hun verleden. Op deze studiedag wilden we

9


ook een ruimer publiek daarmee confronteren.

Wat is EVC? EVC is het erkennen van verworven competenties. Een competentie is het geheel van je houding, van wat je kent en van wat je kunt om op een goede manier om te gaan met een bepaalde situatie en hoe die verandert, bv. samenwerken. De bedoeling van EVC is dat je jouw verschillende competenties herkent en erkent. Je moet dus leren wat een competentie is, wat die inhoudt en hoe je kunt nagaan of je die ‘hebt’. Daardoor kun je dan makkelijker zien wat je aan ervaring of vorming nodig hebt om bepaalde competenties wel te bereiken. Het erkennen van die competentie houdt dan in dat je kunt aantonen dat je ze hebt, bv. door een beoordeling voor te leggen of door een attest. Dat is dan een competentiebewijs. Opnieuw kun je dat attest voor jezelf gebruiken: je krijgt een beter overzicht over welke competenties je hebt, en waar je aan kunt werken. Maar je kunt een erkenning ook maatschappelijk gebruiken, bv. bij een sollicitatie of om een vrijstelling te krijgen op school. Specifiek bij EVC is dat het gaat om competenties die je verwierf buiten de schoolomgeving, bv. door thuis altijd te helpen in de slagerij of door in je vrije tijd altijd leiding te geven of door voor je gezin te zorgen. De grote voordelen van EVC zouden enerzijds liggen in het aanreiken van competentiebewijzen aan kortgeschoolde mensen, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Anderzijds wordt het een gemeenschappelijk begrippenkader dat het mogelijk maakt om je ervaringen in Vlaanderen ook begrijpelijk te maken in andere landen van de Europese Raad. Werken aan je competenties en die kunnen benoemen, is op zich uiteraard al een positief gegeven. Als instrumenten wordt er gedacht aan een competentiebewijs (“dit heb ik verworven”), een leerbewijs (“dit werd op de cursus aangeboden”), een functiebewijs (“deze functie heb ik gehad”) en een portfolio (speciale map waarin je alles bijhoudt).

10

5. Panelgesprek Het jeugd- en volwassenenwerk probeert voor zichzelf een goede manier te zoeken om met EVC om te gaan. Daar bestaan nogal verschillende meningen over één systeem voor wie leid(st)er was in

de Chiro, wie een cursus volgde bij het Davidsfonds of wie intens begeleid wordt in een werking voor werkzoekende allochtone jongeren. Het is niet zo makkelijk om daar één systeem voor te vinden. We vroegen daarom in een panelgesprek naar de mening van x Fons Leroy: de gedelegeerde bestuurder van de VDAB x Bert Pieters: de verantwoordelijke voor EVC en vorming in het jeugdwerk, van het Steunpunt Jeugd x Frederick De Decker stafmedewerker van de Associatie Universiteit Gent, verantwoordelijk voor de coördinatie van het behalen van vrijstellingen/diploma’s binnen de associatie via EVC-procedures x Maarten Corneillie: medewerker Portfolioproject SoCiuS en Steunpunt Jeugd We geven hier een samenvatting van hun antwoorden weer. Naar aanleiding van dat gesprek zette de Chiro haar standpunten over EVC nog eens kort op een rij. We sprokkelden voor Buitenband reacties uit het debat zelf én reacties op de standpunten van de Chiro. Fons Verplaetse legde zeer sterk de nadruk op het belang van EVC buiten de economische context: emancipatie voor het individu zelf. Hij vindt het voeden van de arbeidsmarkt niet de eerste taak van het jeugdwerk. Voor de arbeidsmarkt is het wel belangrijk dat mensen ook in de ‘lege periodes’ op hun cv kunnen tonen dat ze daar toch belangrijke ervaring opgedaan hebben en competenties verworven. Het is in de eerste plaats een individueel verhaal. Ook gewoon lid zijn van een jeugdbeweging maakt dat je competenties opdoet. Het betekent dat je een bepaald soort ingesteldheid hebt die voor alle levensdomeinen van belang is. Om al die competenties zomaar met assessment te gaan formaliseren: dat is niet doenbaar, je verliest waarde. Het jeugdwerk is een collectief gebeu-


ren, en nog één van de weinigen. De socialiserende context van het leger is bijvoorbeeld weggevallen, en het onderwijs is geïndividualiseerd. Het jeugdwerk is de enige plaats waar je nog leert functioneren in een sociale context. Dat zou een werkgever moeten erkennen als hij of zij ‘Chiro’ op een cv ziet staan. Maarten Corneillie ziet twee kansen van EVC voor het jeugdwerk: jongeren zelf hun eigen competenties leren herkennen en erkennen, en bepaalde maatschappelijke spelers – zoals werkgevers – informeren over welke competenties je in het jeugdwerk kunt leren. Het feit dat sommige werkgevers nu al rekening houden met ervaring in het jeugdwerk toont aan dat het effectief relevant is. Jongeren moeten geholpen worden om hun competenties te leren benoemen. Een attest moet dan niet enkel aangeven hoe lang je leider of leidster was, maar welke competenties je verworven hebt. De bestaande jeugdwerkattesten moeten daarom meer inhoud krijgen, met wat iemand kan en of dat geëvolueerd is. De individuele aanpak is in de Chiro nooit mogelijk. Je kunt de jongeren wel informeren over de competenties waaraan je werkt, zodat de jongeren daar zelf over kunnen nadenken. Frederik De Decker stelde dat het voor werk en onderwijs belangrijk is om geloofwaardige attesten te laten afleveren door externen. Een attest beschrijft

Stef Lievens: “Heel het gepraat over competenties is een lekstokkenhistorie. Ik heb in mijn leven een kleine 100 mensen aangeworven in diverse omstandigheden. Ik heb altijd geglimlacht als er iemand in de Chiro zat, maar je kijkt naar het diploma en voelt in het gesprek ‘hoe iemand zijn kloten hangen’. Die EVC’s tellen voor mij in het echte leven niet mee.” (opmerking uit het publiek tijdens sprek)

het panelge-

de verworven competenties liefst in een zo algemeen mogelijk aanvaard kader, bv. een Europees. Zo’n attest moet immers de mobiliteit in een Europees kader bevorderen, niet blijven steken in een eng kader uit één lokale sector. Werken met competenties kun je in de Chiro ook als hefboom gebruiken om je eigen werking scherper te stellen. Een collectieve benadering kan een meerwaarde betekenen voor bijvoorbeeld maatschappelijk kwetsbare jongeren. Je mag de verantwoordelijkheid niet volledig bij het individu leggen: de drempel om er iets mee te doen, is dan te hoog voor sommige jongeren. Bert Pieters ziet een eenheid van jeugdwerkattesten en eenzelfde waardering als essentieel om van belang te zijn voor werkgevers. Daarnaast is het belangrijk voor het succes ervan dat een EVC-proces begeleid wordt. Het is niet altijd nodig om heel individueel te gaan. Voor Jeugd en Stad is dat belangrijk omdat ze met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken, maar er bestaan ook manieren om er in groep mee te werken, zoals peerfeedback. Je kunt ook aan elkaar een waardering toekennen.

Jan Van den Audenaerde: “We stellen binnen de Chiro niet voorop wat we van een leider verwachten. Het is een gebeuren, een groei. Ik merk dat ministeries dat wel willen doen. Zo gaan die ministeries vastleggen hoe de jeugdbeweging er moet uitzien en daar mogen we niet heen, dan zijn we niet meer bezig met jeugdbeweging. De jeugdbeweging moet dit zelf kunnen definiëren.” (opmerking uit het publiek tijdens het panelgesprek)

Jan Vanhee: “Een attest binnen het jeugdwerk is op dit moment zeker niet mobiel. Het is belangrijk dat jongeren binnen Europa inzetbaar zijn én kennis kunnen opdoen. Een jeugdwerker in Litouwen moet hetzelfde kunnen als één uit Gent. Er is een angst om het portfolio voor jeugdleiders en jeugdwerkers van de Europese Raad te gebruiken. Dan vind je telkens opnieuw het warm water uit. Bij ons bestaat het beroep ‘jeugdwerker’ niet. Wij hebben geen opleiding tot jeugdwerker. Andere landen hebben dat wel. Als we dat willen gaan matchen, als we willen dat onze attesten matchen met de niveaus van het onderwijs, dan is het belangrijk dat we daarover nadenken.” (opmerking uit het publiek tijdens sprek)

het panelge-

Bert Pieters: “De Chiro neemt duidelijke standpunten in over de papieren vormen van EVC (leerbewijzen, competentiebewijzen, ...), maar de kansen van methodes en werkvormen ziet ze wat over het hoofd. Ik denk dat er veel meer geëxperimenteerd kan worden met het bewust maken van vrijwilligers van hun competenties – en dat gaat niet alleen over de kadervrijwilligers. Het zichtbaar maken van competenties kan voor iedereen een grote meerwaarde zijn. Het is terecht dat jullie je zorgen maken over de certificeringsdrang hiervoor in Vlaanderen. Maar niet alles hoeft in bewijzen gevat, jongeren moeten zich vooral bewust zijn van de competenties die ze verwerven in de jeugdsector om ze elders te kunnen inzetten. Spijtig dat de standpunten niet dieper ingaan op de ‘experimenteerruimte’ die jullie zien. Ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt mij noodzakelijk om voor jezelf duidelijk maken wat je verstaat onder EVC of ‘werken met competenties’.” (reactie op onze standpunten)

11


Michael Debusscher: “Als je wil toeleiden naar onderwijs en arbeidsmarkt moet je er heel veel aandacht voor hebben in je werking. Het wordt dan moeilijk om het nog plezant te maken, en het moet wel plezant blijven.” (opmerking uit het publiek tijdens het panelgesprek)

Roger Oosterlinck: “Het is een uitdaging om voor de leidersvorming te werken met het kader van competenties, een stimulans tot verdere uitbouw ervan. Ik ga niet akkoord met de negatieve tendens in de besluiten om de basisvorming met attest van animator daarbuiten te houden. Dat gaat in tegen ‘de drempel verlagen’ en ‘niet-schoolse inspanningen waarderen’. Het beperken tot kaderopleiding en specifieke doelgroepen is te strak. De standpunten en argumenten in 3 milderen de besluiten van 2, nl. “het vermelden van de aangeboden competenties... “ Dat is van essentieel belang. Het zorgt mee voor een brede toepassing van de EVC. Een foute tegenstelling zit in de spontaniteit en creativiteit van de cursus plaatsen tegenover de eis om aan een EVC-kwalificatie te voldoen. Het is niet omdat je de doelstellingen beter kan omschrijven dat de methodiek en sfeer daaronder moeten lijden. Ik ben het eens met de stellingen over de praktische organisatie dat x de toepassing van het EVCprincipe niet drempelverhogend mag werken; x de beoordeling door een centraal organisme gebeurt waarbij o.m. de Chiro betrokken is; x de administratie via het portfolioprincipe beperkt blijft en overzichtelijk voor de deelnemer; x er geen bijkomende kosten zijn voor de deelnemer; x de overheid de inspanningen van organisaties om dit mee uit te bouwen ook ondersteunt.” (reactie op onze standpunten)

12

standpunten van de Chiro De Chiro vindt het een goed idee om met competenties te werken in: x het vertalen van de doelstellingen van jeugdwerkvorming in competenties; x het opwaarderen van onze stagemethodieken; x het aanbieden van methodieken om vrijwilligers te informeren over en te laten werken met competenties, om zichzelf en hun peers beter te leren kennen en eventueel sterker te maken; x het vermelden van de aangeboden competenties op jeugdwerkvormingen en/of in jeugdwerkfuncties in leerbewijzen, zo mogelijk verwerkt in de standaarden van het EVCportfolioproject; x het sterker begeleiden van kadervrijwilligers, onder andere door beroepskrachten, en van personeelsleden; x het opstellen van competentieprofielen voor ploegen en leertrajecten voor leden daarvan. De Chiro ziet een grote waarde in EVC-bewijzen voor doelgroepjongeren en voor ‘internationale’ mobiliteit. De doelgroepwaarde vindt ze momenteel de meest tastbare. Daarbij is het belangrijk dat: x de doelgroepjongeren centraal staan; x ze daarbij goed begeleid worden; x er bij de aangeboden bewijzen ook sommige effectief erkend zijn door de werkgeverssector; x het een keuze is van de jongere om aan zo’n traject te beginnen. Jeugdwerk en haar vorming kunnen een onderdeel vormen in dergelijke trajecten. De Chiro staat dan ook open voor samenwerking met andere organisaties in functie daarvan en ziet daar bv. duidelijke experimenteerruimte voor bij de stadswerkingen. We vinden het installeren van (expliciete en impliciete) drempels in de toegang tot, het formaliseren en het (op alle niveaus) professionaliseren van het jeugdwerk daarbij als belangrijke valkuilen. De Chiro vindt het geen goed idee om zelf beoordelingen te doen voor gestandaardiseerde, erkende competentiebewijzen. x We denken dat dat niet de hoofdtaak is van een jeugdbeweging of het jeugdwerk. Gaten opvullen in de arbeidsmarkt en daarvoor vorming voorzien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de overheid. x We maken ons sowieso zorgen over de kosten en de administratie. Bovendien betwijfelen we dat er daar (genoeg) kostencompenserende middelen tegenover zouden staan. x Als je zo’n bewijs effectieve waarde wilt laten hebben, denken we dat je dan best niet te veel verschillende instanties laat beoordelen. x We zien heel veel onduidelijkheden in wat en hoe je zou moeten beoordelen: hoe goed moet je een competentie beheersen, moet je alle competenties beheersen, wordt er rekening gehouden met vooruitgang ten opzichte van de beginsituatie en inzet of enkel met het eindresultaat? x We denken dat een volledige beoordeling het best gebeurt in een individuele begeleiding, door een goed geschoolde en/of ervaren beoordelaar, en we zien weinig organisaties in het jeugdwerk waar dat volledig haalbaar is. De Chiro vindt het wel belangrijk dat zijzelf en de sector betrokken partij zijn in het vastleggen van hoe zo’n beoordeling gebeurt en dat dit voor het individu haalbaar en betaalbaar is. De Chiro vindt het belangrijk om twee circuits te hebben: leerbewijzen, zoals de visie op bv. animatorattesten in het jeugdwerk nu is, en erkende competentiebewijzen die passen in een arbeidsgericht EVC-verhaal. x We vinden het halen van een competentiebewijs als doelstelling van een jeugdwerkcursus een bedreiging voor de sfeer, de inkleding en de waardenoverdracht – kortom: voor het intuïtieve, speelse, vrijwillige en informele karakter van zo’n cursus. x We vinden het belangrijk dat een competentiebewijs niet gehanteerd wordt als een drempel in het jeugdwerk, het zou erg tegen de diversiteit en toegankelijkheid pleiten als organisaties vrijwilligers weigeren bij gebrek aan competentiebewijzen. x Ook al verschilt de evaluatiewijze in het jeugdwerk voor de attesten, toch zien we – buiten de organisaties die (doelgroep)jongeren in het kader van een jeugdwelzijnstraject begeleiden – weinig organisaties in het jeugdwerk die al hun cursisten en stagiair(e)s een volledige en telkens gelijkvormige beoordeling kunnen geven door telkens goed geschoolde begeleiding. x We stellen vast dat attesten vaak als criterium gebruikt worden in subsidiereglementen en wensen niet dat het uitreiken of bezitten van arbeidsgerichte attesten huidige jeugdwerksubsidies nationaal, regionaal of lokaal negatief beïnvloeden.


STUNT mee Dit jaar wilde de Chiro alle leden, (oud-)leiding, gewesters en verbonders uitdagen om een stunt te realiseren. Zo zouden we ons op een positieve en feestende manier tonen. Chiro troef, dus!

Het Waarschootse Chiro Dakan bouwde het laatste weekend van februari twee uitgebrande lokalen opnieuw op, in amper 75 uur tijd (4500 minuten): heropbouwen, elektriciteit leggen, een nieuw dak timmeren en alles schilderen. Zij slaagden met brio in hun opdracht.

Acht jongens van Chiro Sentroem (Hoboken) kropen op een platform, 3 meter hoog boven de Groenplaats in Antwerpen. Pas 75 uur later kwamen ze er weer af om samen met alle supporters massaspelen te doen. De aspi’s van Chiro Kokejane deden hetzelfde op een zelf gesjord platform aan het jeugdhuis van Herne. Chiro Heist uit Knokke deed de stunt over aan zee en de Chiro van Nieuwenhove (Waregem) wat verder.

DANS MEE: Tussen 18 en 25 juli wil een ploeg oudleiding van Chiro Eversheim 75 Chirogroepen op bivak bezoeken om met hen te dansen. Ze zijn geïnspireerd door Matt Harding, een Amerikaan die al drie jaar de wereld rondreist om samen met mensen te dansen. Dieter moest na vier dagen hard werken slecht nieuws brengen aan 30 groepen omdat er al te veel kandidaten waren. De stunt is dus duidelijk onderweg.

Heel wat leidingsploegen deden mee aan de Nieuwjaarsduik in Oostende. Lof en dank aan alle moedige ijsberen die hun lijf en leden in een 1 graad ‘warme’ Oostendse zee gooiden met als enige motivatie: leve 75 jaar Chiro! De meiden van Chiro de Zwaantjes uit Oud-Turnhout vertelden Saartje Vandendriessche voor De Rode Loper heel enthousiast over de verjaardag. Ook veel lof voor de onbekende zonnende Chirogrieten in bikini en Chirorok, de grootse vertegenwoordiging van Limburgers die heel Vlaanderen doorreisde, en de mannen van Trefferke die er steevast in slaagden hun Chirovlag voor de camera’s te houden.

13


Misschien nóg spectaculairder was het wereldrecord Twister van de Chiro van Pepingen. Op voorhand was het te halen deelnemersaantal voor het Guinness Book op 2 300 gesteld. Met 841 mensen zou het record dus nog lang niet in zicht zijn. Maar later bleek die recordpoging in Nederland met 2300 deelnemers niet geldig. Chiro Karreveld uit Pepingen brak toen wél degelijk het wereldrecord en komt in hét boek terecht! Op het moment zelf ontbrak het ook al zeker niet aan sfeer, en het wereldrecord van het grootste Twisterspeelveld was al binnen.

d stuntte Chiro Windekin Aan Zee. Ze op Dranouter n al 75 stunts wilden liefst va imatiestand doen op hun an . Het waren van het festival rote stunts, niet allemaal g eciale maar wel met sp Zo was er relaties tot 75. cies 75 kg iemand die pre d liep rond woog, en ieman den aan zijn met 75 wasspel sen liepen hoofd. 75 men irt rond in een Chiro T-sh eter lange tussen een 75 m Van elk jaar klerenketting. jaar mocht tussen 1 en 75 hirovlag iemand bij de C n unieke poseren voor ee 75 hoedjes foto, er werden looid en er van papier gep d aan 75 werd geknutsel die later ook meter slingers, erden. opgehangen w

14

Vier leden van Ch iro Vorselaar zetten op 25 mei, na 75 uur op een vlot , weer voet aan wal. De stunt was daarmee geslaagd . Als volmaakte zoetwat erpiraten dobberden Dries Heylen, Niels Van Loock, M athias Nuyts en Giel Gubb i iets langer dan drie et malen rond op de Kleine Nete, aan de watermolen va n Grobbendonk. VTM w as erbij en liet hen bewonde ren in het avondnieuws.

140 echtparen die ooit leider en leidster waren, hernieuwden in Lichtervelde hun huwelijksbeloften: eerst in het gemeentehuis en daarna in de parochiekerk. Tientallen andere oud-leidsters van de Chiro verschenen in hun bruidsjurk en hun partner in Chiro-uniform. ‘De jeugdbeweging was blijkbaar het grootste huwelijksbureau van Vlaanderen.’ Wie erbij hoort, kijkt op dezelfde manier tegen het leven aan. Waarschijnlijk was dit de stunt die de meeste weerklank vond in de pers.

Chiro Belsele hing een grote banier aan de kerk. Chiro Samjolé uit Zelzate zette tijdens een druk bezochte tuningmeeting (ha!) het beeld Mietje Stroel in Chirokleren.

Chiro Schelle legde met de kerelsploeg tijdens het Hemelvaartweekend per gocart 160 kilometer af, naar Oostende en terug. Tergende tegenwind, kolossale kuiten en pijnlijke poepen waren hun deel. Maar dat was nog niets in vergelijking met het doel van de reis: met z’n twintigen op dezelfde ketting, trappen voor elkaar en mét elkaar. Het laatste stuk legden ze af met de veerboot! “Het was keitof,” zeiden ze.


organiGewest Metro rt een feest seerde op 8 maa epen, in het voor al zijn gro in Brussel. Warandepark Brussel Dat ontging TV filmen. De niet, zij kwamen en hen ook weergoden war oewel het goed gezind. H g pijpenstedie ochtend no ld het zonlen regende, hie rende de rest netje hen gedu elschap. van de dag gez

e doet elk Chiro Zwevezel et carnaval jaar mee aan h en jonen normaal nem apart deel. gens en meisjes iro maakten Voor 75 jaar Ch ering. Ze ze een uitzond een aantal maakten samen s, massa’s carnavalswagen open attrikostuums en h k stoet met buten. Hun stu o Zwevezele als thema “Chir denis” was schrijft geschie ! Het harde 200 meter lang ond: ze werk werd belo rste prijs wonnen de ee al. van het carnav

Chiro Herenthout zette 7500 stappen dichter bij de Chiro als wervingsstunt. In het hele dorp kleefden ze in één nacht tijd voeten op het wegdek, met als opschrift ‘één stap dichter bij de Chiro’. Wie de mysterieuze voeten volgde, belandde aan de Chirolokalen en kwam dus goed terecht.

Chiro Sint-Jan uit Gent wilde op 14 maart 75 liter bloed inzamelen in het bloedtransfusiecentrum van Gent. En het is gelukt! Op het einde van de dag was er 85 liter bloed in zakjes. Het Rode Kruis was ook enorm blij dat er zoveel nieuwe donoren bij waren. Stunt geslaagd!

Jean-Marie Pfaff daagde Chiro Tisselt uit om een ‘vijfsterren-Chiro’ te worden. De Chirogroep vo lbracht de volgende uitdag ingen: 75 km fietsen op ro llen, 75 muziekinstrumen ten zoeken in Tisselt, 75 ou d-leden van de groep vind en, een papierslinger mak en van 75 meter lang en hem ook ophangen, en een doek van 75 m² groot fabric eren met “75 jaar Chiro” erop .

De aspi’s van Chiro ErpsKwerps lanceerden 75 waterraketten met petflessen, kurken, naalden en fietspompen. Er waren wel genoeg raketten maar te weinig pompen om ze allemaal tegelijk af te vuren – toch vlogen de flessen meters hoog! Beelden van ‘waterraket Erps-Kwerps’ vind je op YouTube.

15


n e s n e m Over

Het Netwerk: Vrienden van de Chiro bestaat gelukkig niet uit computers, maar uit mensen. We kiezen er daarom voor om ook ruimte te bieden aan het grote nieuws van onze leden en sympathisanten. Heb je een bericht voor ‘Over mensen’, laat het dan weten aan Netwerk: Vrienden van de Chiro, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, vriendenvandechiro@chiro.be.

Vers van de pers

x Warre werd geboren op 4 septem

16

ber 2008 en is het eerste kindje van onze Jan Hofkens (oudleider Chiro Merksplas en oud-medewerke r gewest Noke) en van Vanessa Wouters. Warre is het vierde kleinkind van Mai Pacquée. x Blij schommelend zwaaide Dora op 8 september 2008 het leven in van Kla artje Brits (oudleidster Chiro Niel, oud-medewerkster gew est Rupel, oud-educatief medewerkster Chir ojeugd Vlaanderen) en Joost Claessens. x In ieder kind begint de wereld opn ieuw. Op 10 september 2008 begon ze opn ieuw met Lia, de dochter van Joost Ringoot en Rosemary Newton (oud-groepsleidster Chiro Pro-jon g uit Schepdaal, medewerkster boekhouding Chirojeu gd Vlaanderen) en de zus van Elise. x 2009 ging goed van start met Dou we, die sinds 3 januari 2009 de dagen opfl eurt van Kaat Rykaert (oud-leidster Chiro Keten uit Lint , oud-medewerkster gewest Pallieter en gew est Maas) en Stijn Vercammen (oud-leider Chiro Jon g-Leven uit Nijlen, oud-medewerker gew est Pallieter en verbond Mechelen). x Op 7 januari 2009 kwam Esther op de wereld, dochter van Agnes en Patrice Meert (oud-medewerker Dienst Avontuurlijke Activiteiten, oud-medewerker gewest Zoniënrand). x Sinds 25 januari 2009 strijken mam a Katrien Guetens (oud-leidster Chiro Bro echem, oud-medewerkster gewest Lach, oud-medewerkster werkgroep Methodieken) en papa Tom Adr iaenssen (oud-leider Chiro Divora, oud-medewerke r gewest Zip, oud-verbondsleider verbond Antwerpen, oud-voorzitter Internetploeg en websitered actie) de hemdjes en sokjes van Trijn. x Sinds 26 januari 2009 is Cas klaa r om met Fien de wereld te ontdekken. Mam a Loes Kersemans (oud-leidster Chiromeisjes St.-Wivina uit Kasterlee, oud-medewerkster gewest Zes je, verbond Kempen en commissie Vorming) en papa Dirk Remijsen (oud-leider Chiro Nelto, oud -medewerker gewest Noke, verbond Kempen, Dienst Avontuurlijke Activiteiten, medewerker beh eersgroep huizen en Heibrandcommissie) staan klaa r om die ontdekkingstocht te begeleiden. x Een meer dan welgekomen lieve prinses is Judith. Zij leeft sinds 26 januari 2009 prinsesheerlijk bij mama Ciska Vanrenterghem (oud-le idster Chiro De Schakel uit Dadizele, oud-me dewerkster verbond West-Vlaanderen, weekendreside nt De Karmel), Sven Knockaert (oud-leider Chiro de Belhamel, Dadizele, oud-verbondsleider verb ond West-Vlaanderen, weekendresident De Karmel) en Ruth en Tobit. x Sinds 15 februari 2009 staat de wer eld op z’n kop voor Finn. Mama Lieselot De Puysseleyr, papa Jeroen van Hove (oud-leider Chiro Don Bosco uit Schoten, gewest Zip en verbond Antwerpen, oud-medewerker commissie Vorming) en broer Storm draaien mee rond. x Met grote ogen breiden Riet Van de Walle (oud-leidster Chiro Alpaidis, Hoe gaarden, oud-medewerkster gewest Suikerspin, verbond Leu ven, Dubbelpuntredactie, oud-educatief medewerkster Chirojeugd Vlaanderen en lid van Ped agogische Leiding) en Wim Billet (oud-le ider Chiro Vlierbeek, oud-medewerker gewest Mee rdaal, verbond Leuven, de werkgroep Toe gankelijkheid en de commissie Diversiteit) op 10 maart aan hun kudde met Liv.


ewerker gewest Kla’bant) en Lina Deprins (oudst Zenne) hebben een zoontje Rik leidster Chiro Aurora uit Hofstade, oud-medewerkster gewe gekregen, geboren op 12 maart. grote avontuur met Veerle Sey (oud-leidster x Vrolijk gestipt stapte Elias op 25 maart aan zijn land, oud-verbondsleidster verbond Chiro Lourdes, Oostakker, oud-gewestleidster gewest Goor Heideparkcommissie) en Peter Van De Roeland, oud-voorzitster van de commissie Diversiteit, lid Casteele. Van Cleynenbreugel (oud-administratief medex Tiele vloog op 28 mei 2009 het leven van Lisa werkster secretariaat Roeselare) en Benny Decock binnen.

x Bart Borghys (Chiro Don Bosco uit Lippelo, med

In Memoriam x Op 13 augustus 2008 namen we afscheid van Els Tavergne-G

eeraerts. Zij was de weduwe van Jos Tavergne, die van 1949 tot 1989 voor De Banier werkte. x “Er werd lang op je gewacht, we keken uit naar je komst, maar veel te snel moest je weer afscheid nemen.” Op 5 september 2008 werd Jarne geboren. Hij was overleden. Hij was de zoon van Ingrid De Backer (medewerkster Chirojeugd Vlaanderen) en Gert De Boe (oud-leider Chiro SintAmandus uit Oostakker). x Op 17 januari overleed Louis Vaes. Louis richtte in 1964 Chiro Lips uit Lier weer op (toen nog Chirojongens St.-Bernardus) en was er leider en groepsleider. Ook in Chiro St.-Gummarus uit Lier was hij groepsleider.

De stoelendans De naam “Het Duivenhok” zou het nationaal secretariaat van de Chiro soms beter staan dan het volksmondse Kipdorp. De dynamiek van onze jeugdbeweging zorgt ervoor dat we zo om de 3 jaar een wisseling van bijna de hele wacht hebben. Maar om toch een beetje mee te blijven – en te weten wie je kunt aanspreken – stellen we hier telkens wat nieuwe gezichten voor. Lieke De Jans: vertegenwoordiger jeugdbeleid Lieke De Jans trad in januari in de voetsporen van Eva Vereecke als de nieuwe vertegenwoordiger van Chirojeugd Vlaanderen in de Vlaamse Jeugdraad. Lieke verdiende haar sporen al in het bestuur van de Gentse Jeugdraad en als stafmedewerker Vorming en Doelgroepen bij Wel Jong Niet Hetero vzw. Haar jeugd bracht ze vooral door op speelplein Sterrenbos in Nazareth, bij Gent. Ze neemt het haar ouders dan

ook nog altijd kwalijk dat ze haar nooit naar een jeugdbeweging stuurden. Dat jeugdtrauma compenseert Lieke echter zonder moeite met gedrevenheid, charme en scherpe denk- en daadkracht. Een wissel op de toekomst voor de Chiro en het Vlaamse jeugd(werk)beleid! Mathias Gobbin: verbond Reinaert en stadswerking Sint-Niklaas Mathias Gobbin zei vaarwel aan verbond West-Vlaanderen om de functie van beroepskracht op te nemen voor verbond Reinaert. Hij heeft pakken ervaring als trekker van SB’s en het Diversiteitsbivak van verbond West-Vlaanderen, en als beroepskracht van vzw Lejo. Dat maakt hem zeer geschikt om in navolging van Bram Vermeulen de eerste door een middelgrote stad gefinancierde stadwerking in Sint-Niklaas verder uit te bouwen. Al wie de Chiro in Sint-Niklaas een warm hart toedraagt, kan dan ook bij hem terecht, zeker om mee een nieuwe jongensgroep op te richten. Maar ook voor het komende Rakwiboek wend je je best tot hem!

17


Bart De Mey en Eva Vereecke: inhoudelijke en zakelijke coördinatie van Zin-d’erin(g) Zin-d’erin(g) nam afscheid van Caroline Steyaert, die sinds april de hoogten van de Antwerpse politietoren opzoekt. Ter vervanging van haar en van Régien Schepkens vonden ze een stevig duo om de ondertussen zelfstandige vzw Zin-d’erin(g) te coördineren. Eva Vereecke neemt sinds september de zakelijke coördinatie op zich. Eva is ons goed bekend als de vorige jeugd-

beleidsvertegenwoordigster van Chirojeugd Vlaanderen (en voor de vrienden als dochter van Guido en Griet). Voor de inhoudelijke tak startte Bart De Mey op 1 juni zijn coördinatietaak. Bart kreeg natuurlijk wel enige basis mee in een scoutsgroep, maar deed echt heel veel ervaring op als verantwoordelijke voor de vakantiekampen en de instructeursvorming bij Koning Kevin, en als medewerker van Art Basics for Children. Hij is dan ook een specialist muzische vorming!

75 jaar chiro: Iedereen moet het weten! Chiro Retro, De Chiro van toen Naar aanleiding van het erfgoedproject Chiro Retro kreeg elke Chirogroep gratis een gevulde retrodoos. De doos en inhoud zijn nu bij De Banier te koop:

Retrodoos (leeg) - € 5,95 Retropostkaarten (10 stuks) - € 3 Retrospelfiches - € 4,95 Retroboek - € 15

De Chiro heeft een rijk verleden! Elke groep heeft zo haar verhaal. Het zou spijtig zijn als daar over nog eens 75 jaar niets meer van overblijft. Verzamelen, bewaren en tonen is de boodschap. Hoe doe je dat? Daar lees je alles over in de publicatie ‘De Chiro gaat Retro’. Een boeiend boek met een stukje geschiedenis en een heleboel tips om de geschiedenis van je Chirogroep te conserveren

De Chiro van nu! Iedereen in Vlaanderen mag weten dat de Chiro 75 jaar bestaat. Bij De Banier vind je een aantal producten die het feestjaar mee kleur geven.

T-shirt² - € 14 / € 16 / € 18

Het feest-T-shirt bestaat zowel in een ‘coole’ versie met lange mouwen, als in een ‘hot’ versie, zonder mouwen.

Stropdas - € 6,95

Je kunt de feestdas gewoon dragen op het groepsfeest of op het werk, of rond je hoofd of als haarlint.

Tafelkleed - € 3,95 per meter, 1,6 meter breed

Om te zorgen dat het altijd feest is in huis werd een geplastificeerd tafelkleed aangemaakt.

Autosticker - € 14,95

Ook je auto ontsnapt niet aan het feestgedruis. Een speciale achterruitsticker maakt de andere weggebruikers duidelijk dat de Chiro springlevend is.

Koelkastpoëzie - € 10

Om het geheel compleet te maken, is er een magneetvel met Chirowoordjes en logo’s. Plak ze op je koelkast of je dossierkast. De Banier verkoopt ook doosjes gewone koelkastpoëzie.

ALLE PRODUCTEN VIND JE OP WWW.DEBANIER.BE!

18


n van de Chiro De leden van het Netwerk: Vriende (781 op 3 juni 2009)

arie | Dirk | Anthony Sofie | Antonis Anne-M An | Alleman Veerle | Anciaux Bert | Anthonis Lieve | Aerts Paul | Aerts Jan | Algoed | Béatse Peter | Beauprez Rita | Beckers Elien Barbe | Adriaenssens | ) Greet Lode(wijk Bakelants | Adriaense Dora | Adams Dirk Walter | Baets Barend | Bex Louis | Baert Hilde | Baeten Linda | Baeten | Benoit Damien | Berghmans Greet | Bes Ardies Jan | Audenaert Mieke | Augustijns Lutgarde | Bellekens Jan | Bellekens Lowie Francine | Boey Martine | | Beghin Paul | Beirens Greet (Greta) | Bekaert Boen Erik | Boenders Jo | Boex Jef | Boey | Karel Bockaert | Jozette | Beeckmans | Beeckmans Edith | Hedwige Freddy Blancke Charles | Blockeel Mark | Blondeel Lisette (Liezet) | Bosteels Rita | Botterman Daniel | Bilau Maaike | Billion Paula | | Borrenberghs Hilde | Borrenberghs Frederik | | Brys Etienne | Bryssinck Wiske | Buyck Filip Bonnet Suzy | Boogaerts Rit | Boone Martine | Bruneel | Francisco Mia Bombeke | Brumagne | Els Boeynaems | Bruls Myriam Herman | | Certyn Piet | Certyn Paul | Ceuppens Bouwen An | Brabants Simone | Brits Klaartje Josy | Casear Maria-Jozefa (Mariosa) Bourdeaud’hui Anne | Bouwen Hans | Bruno | Claessens | Callaert Machteld | Callens Bie | Cartuyvels Martine | Claes Rene | Claes Marc | Claesen Christiaens | Linda Christiaens | Buysse Stefaan | Buytaert E. | Calf Achiel Piet | Conix Greet | Amede | Coffernils Hubert | Cole | Ceurstemont (U Wilmeys) Jos | Chrispeels Jos | Adolf (Dolf) | Cleymans Bert | Cloet Herman Ceuppens Marie Rose | Ceuppens Walter | Cottyn Johan | Creemers(Janssen Chris) | Clerix Ivo | Cleymans Jef (Jozef) | Cleymans Maria Simon Corens | Cleeren | Steef Mia Cle | Coorevits | Roger Luc | Claeys | Coorevits Joost | De Backer Lea | | Cools (-Van Gestel) Jos | Coopman Andre Denise | Danen Johan | Daponte Diana Danau | Gert Damen | Agnes Daems | Cools Roger | Cools Geertje | Cools Dirk | Cuyt Hilde Hendrik | De Castro | Crols Hilde | Croonenborghs Frieda Boeck Ben | De Bruyn Mariette | De Bruyne | De Crikemans Alfons (Fons) | Crols Monik Luc | De Boe Ward | De Boeck Paul | De Cleyn Jeanne (Joanna) | De Coninck Sidon Baets Lea | De Bleecker Kristof | De Bock De Clercq Frederik | De Cleyn Han | De | Frank De Backer Marcel | De Backer René | De Clercq De | Palmeer | De Wim Kesel De | Ceukelaire Greet | De Kempeneer Nora De | Ceukelaire Cindy De | ) Jongh De | (Marleen Anna Leen Gruyter Hilde | De Ceukelaire | De Greef Lies | De Tina | De Paepe André | De Nele | De Cuyper Marjan | De Fraine Bieke | De Meyer Mippe | De Meyer Jan | De Mol Corte Conny | De Craen Griet | De Cuyper Therese | De Koster Jan | De Meester Paul Maria | De Schutter Maria | De Kimpe Antoine (Toon) | De Kimpe MarieRoeck Jan | De Roo Hendrik | De Ruysser De | Erik Ridder De | Keyser Blanche | De Keyser Hugo | De Jef | De Wilde | Ridder De | | De Vos Benedikte | De Weerd Giovanni | De Ridder Greet | De Ridder Elke Maai | De Turck - Spruyt Bert | De Vis Pieter | D’Eer Pauw Ida | De Preter Piet | De Pue Marijke | De Smet Jerry | De Smet Erik | De Swaef Luc | Decoene Walter | Deelkens Poloin Kaat Decavel Smet | De | Chris Marc Smet De Debusscher | | Elke Schutter Lutgarde Margriet | De Winter Wouter | DemesmaeSteven | De Winter Katelijne | De Winter | Delie Karien | Delzeyne Ann | Demerre Ludo x Delcroi | Lode Delanghe | De Wilde | De Winter Armand | De Winter Bart Martha | Dens Lydia | Deprez Stijn | Deputter Nele | Dehoperé Christiane (Chris) | Delaere Tandt Hermien | Denissen Frank | Dens Lieve | Defour Ann | Dehantschutter Andy | Demey Ria | Demuynck Koen | Den | Detienne Petra | Deventer Wouter | | Desoete Carlos | Destrycker Magda Pieter ker Suzanne | Demeulemeester Ann | Demeulenaere Desmedt | Peter Deschamps | x Christine | Dister-Verdonck | Domen Dierck | Desaeger Joris | May Ellen x Dierck | Ilse Dereymaeker | Dielen | Jacques (Eric) Johan | Derden Mark | D’Haese Rik ) | Eynhouts (Vosse) | Devriendt Veerle | Deweerdt Erauw Luc | Eulaers Margaretha (Greta | Greet Engelbeen | Veerle Devlieghere Rob | Devos Ilse | Devos Kristof Duportail | Frans | Frederickx Ronny | Jef | Dujardin Luk | Dumoulin Jozef (jef) Rita (Riet) | Florquin Alain | Forceville Fiers | (Pool) Paul Lieve | Donnez Pat | Doomst Michel | Dufour Ferny | Jurgen Lieve (Godelieve) | Geirnaert Etienne | | Fabré Rita | Fasseur Angele | Favaits | Geeraert Johan | Geerinck Min | Geeroms Suzanna (Suzy) | Fabré Dirk | Fabré Luk (Annemie) | Gillebert Frederic | Tanja | Gaeremyn Jurgen | Gebruers Ann Annemarie Gaeremijn | Gielis | Maria Marleen ) (zuster Frenken | Ludovica Karolien Frederickx Peter | Gielen Yo | Gybels Karoline | Gys | Ghekiere Dirk | Ghyoot Herman | Gielen | Grammet André | Grant Jan | Grauls Merijn Gouweloose | Maria Gerousse Lies | Geth Reintje | Geurts Hendrik Walter | Hermans An | Els | Goos Karel | Goossens Andre | Gorissen | Herijgers Lieve | Hermans Ludo | Hermans Lena x Hendrick | Glorieux Mieke | Goethals Johan | Goethals Luc x Roosje | Hendrick | André | Hauman Harry | Hiroux Carine | Hoefnagels Mieke | Hoet Jeanne | Gys Mia (Maria) | Gysel Riet | Hauchecorne | Heylen Agnes (Jeske) | Heylen Lut | Hillen Ria | Hillen May | Hinnekens Marjan | Horemans Michiel | Houthoofd Bruno | Frans Ludo Herweyers | Horemans | Ingrid Mathias Hertogs | Hermans Hugo Patrick (Patje) | Horemans (Pluto) | Johan | Janssens Guy | Janssens Kurt Gert | Hoogstyn Günther | Hoorelbeke Jacquemin | Dirk Huysmans | Marcel Hoet Lieve | Hofkens Roger | Hooftman | Keppens | Huysmans | Hulsmans Maddy | Huybrechts Fons Piet | Kayaert Annemie | Kempenaers May Houthuys Kris | Hubrechts Annemie (Mie) Suzy | Joachims Jan | Joachum-Mattheus | Koyen Luc | Kozareff Boris | Kuijpers | Jeurissen Dany | Jeurissen Greta | Jeurissen Louise | Knockaert Sven | Koyen Elvira MarieKetels Jaspers Jenny | Jespers Bart | Jespers Jo | Bjorn | Lander Lambrecht Keteleer | | Jan Loes | Kerstens Margarita Kris | Lambrecht Lars | Lambrecht Frans | Kerckhofs Germaine | Kersemans Laeremans Bart | Laes Nele | Lambrecht | Langeraert Hilde | | Laarmans Geert | Laenens Annelies | | Langeraert Peter | Langeraert Eleke Herman Landuyt | Ludo Landuyt | Willy | Kuijpers Tine | Kuppens Clement Greet Paul | Lemière | Lammertyn Magda | Lamote Luc | Lamote Kurt | Lefevere - Margodt Willy | Leman Lambrecht Elke | Lambrecht Godelieve Lavens Frank | Le Comte Henk | Lecompte Etienne | Lievens Christina | Lievens Stefaan Willy | Lauwers Walter | Lavaert Ida | (Gene) | Leyer Jo | Lievens Ine | Lievens Eugeen Langeraert Frank | Laurent Hugo | Laurent Lettany | | Maes Wilfried Guido Wilhelmina Maes | Leroy | Tom Mia | Leppens Jessica Edna | Maertens Jan | Maes (Josepha) Joseé | Lemmens Heidi | Lenaerts Mia | Luyten Magda en Rik | M. Gibson | Mathyssen Miet | Lowie Josiane | Lust Ruben | Luyten Eddy | Mathijs Theo | Mathijs (E.H.) Marcel Marstboom | Leon Mariën | Stefaan | Limpens Jozef (Jep) | Lips Marc | Loenders | Marien Luc | Meukens Raphael (Raf) | ierre | Margot Jan | Marien Sebastiaan Vik | Melkebeke Tilly | Mels Agnes | Merckaert Michiels | Malfet (- Potters) Hugo | Manzone Jean-P Meeuws | Christina Peter Katrien | Meert Katrijn | Meeuwissen Georges | Moermans - Lycops | Molemans Marc | Matthys Jacqueline | Meermans Marleen | Michielsen Jurgen | Missiaen Bossche Marc | | Meyfroots Mich | Meyvis Wilfried | Meyvis Johan | Morris Lieve | Morris - Van den Meul Frans | Meuris Marc | Meurisse Bart | Moors Wendy | Morlion Mieke | Morris Frank Luc | Nuyts Dirk | Monsecour | Johan ) (- Deschuyter Hannelore | Notteboom Nora | Nuyts Neyens | Sofie Neyens | Chris Nelis | (Kris) | Mollet Marleen (Leen) | Mommaerts Irène May | Paeps Tom | Opdenaeker Simonne | Pacquée Muylaert Mieke | Muyllaert Sara | Nederhand | Jet | Oosterlinck Roger | Oosterlinck Moulin Charlène | Mullens Pauline | Annelies | Peeters Jaak | Peeters Chantal | Ooms Sander | Oosterlinck Lieve | Oosterlinck Gil | Peeters Ingrid | Peeters Kris | Peeters Peeters | Nys Frans | Nysmans Eric | Ooms Eduard Jozef | Piet Pinnoy Peeters | | G. Pihay Wouter | | Pauwels | Pihay Greta Liesbeth Emiel Panis | Pietercil | Anja Peters | Paermentier | Jeannine Flor Bruno | Pessemier Hanneke | Paeps Louis | Pszeniczko Albert | Peeters Guido | Peeters Jef | Peeters Kristel | Praet Gilbert | Price Willy | Proost Peeters Michel | Peeters Joannes | Peeters | Pollentier Tom | Poppe Karien | Portael Jenny | Reynvoet Daniel | Hilda | Plessers Pola | Poelmans Greet Kaat | Reynaert-Verjans Rudi | Reyniers Reyckaert | Remijsen | Pirlet Marijke | Pisman Patrick | Platel | Savels Leo | Christa Hilda Sas | Raes Joke | Rafidison A. | Ramboer Oktaaf | Salmon Paul | Salmon Lieve | Krisje | Jan | Quintelier Johan | Quirynen Kathleen Koert | Rouan Cecilia (Cecile) | Rutten | Scheurweghs Gustaaf (Staf) | Scheurweghs | Roesems Truus | Roos Goedele | Rottiers Dirk Jozephina Schepers Robberechts | | Dirk Freddy | Scheldeman Robberecht Katrien | Sergeant Hilde | Schauwers Stijn | Scheire Annemie Wim | Sels Jo | Sergeant Hubert | Sergeant Selderslaghs | Julia | Seghers | Karel Schaeken Lut | Schaeken Miel | Schaerlaecken Gerda Rita | Spanhove Piet | Staes Kenny | Schoukens Michael | Schouwaerts Kris | Snackaert Els | Somers Koen | Spaey Schoolmeesters Joke | Schoonacker Ivo | Smeuninx Jan | Smits Ivan | Smout Monique | Symons | Taerwe Swinnen | Slootmaekers | Frie Gilbert Slegers | Swimberghe | Hilde Dirk Seymus Hilde | Sermeus Pieter | (Reggie) | | Stroeykens Maurits | Swerts | Stas Marlies | Steenkiste (Reginald) Redg Elke | Tielemans Theresia | Tilborghs Reginald Stalpaert Geert | Stappaerts Lucia (Luce) | Thielemans Ann | Tiebout Joris | Tiebout Els | arie | Temmerman Etienne | Theuns Hans Geert | Torney Raf | Truyts Nick | Tusschans Torney | ) (Hendrik Rik Torney | Willy Sven | Tanghe Robert | Temmerman Anne-M | Torfs Agnes | Van Bauwel Paul | Van Beek Jan | Tomasetig Bianca | Tordeur Bruno Autgaerden Luc | Van Baelen F | Van Bauwel Timmermans Rik | Timmers Miet | Toelen | Van de Casteele Anne | Van De Achte Johan | Van Aerschot Lisette | Van Van | Trees Robert Cauteren Van Valcke | | Paul Lutgard Buyten Tyberghien Regina | Ulburghs | Van De | Van Britsom Aldegonde | Van Velde Inge | Van de Vliet Jeanne-Marie | Van Besien Zeger | Van Besien Wouter de Van | Marijke Rosemie Belleghem Velde de Van | Van Jef | Luc Belle Erika | Van Paul | Van De Putte Cil | Van Den Audenaerde Marc | Van de Peer Magda | Van de Poel Audenaerde Luc | Van den Audenaerde den Van | (Trees) ) Thérèse Kerckhove Nelly | Van de Looverbosch Den Bergh | Van den Bogaert Cis (Franciscus | Van den Audenaerde Miek | Van den Audenaerde Bempt PAUL (POL) | Van den Berg Els | Van Walle Martijn | Van de Weyngaert Roger Broeck Tom | Van den Bruele Den Paul | Van den Audenaerde Jan | Van den Van | Frieda Audenaerde den Brande Van den | Els Van | Koen | Van den Audenaerde Patris | Van den Brande Guido Echelpoel | Van Doren Joris | Van Doren Els | Van Luc | Van den Bossche Bert | Van den Bossche | Van Den Boom Cor | Van den Bosche ) | Van Diessen Tjeu | Van Doorslaer Marleen | Van Hoof Jacobus Kerkhof Jan | Van den Plas Renildis (Renild Bruno | Van Hoof Marc | Van Hoof Guusje Hileghem Van | Theo Hiel Van | Johan | Van Den Bruele Johan | Van Den Annelies Anita | Van Langenhove Lut | Van Lent Jan | Van Haevermaet Dirk | Van Hecke | Van Laere Gilbert | Van Landschoot John | Van Elsacker Maurits | Van Hacht | Van Kiel François (Frans) | Van Laer Greet Magda en Rik | Van Mol Jenneke | Ivo Kerkhove Minnebruggen Van | Van | Roger Nico Menxel Huffelen Van (Jaak) | Van Hoof Kor | Van | Van | Van Meensel Jef (Jozef) | Looveren Veerle | Van Looveren Remy Bart | Van Passen An | Van Roelen Gerda Van | Opstal Leen Van | Linden Koen Van | Nuffel Guido Van | Jan Lierde Ludo | Van ) Magt | Van Noten | Vandecasteele | Van Noten Gerda | Van Noten (Magda Theo | Vanaelst Dre | Vanbaelen Hugo Vanackere | Khrisin Waes Van | Thorre Van Nimmen Joseph (Jef) | Van Noten Rita | Van Vanderborght | Van Schoote Liesbeth | Van Staeyen Emiel Bart | Vandeneede | Vandeputte Rita | Roosbroeck Ilse | Van Schoor Marleen E| Magda | Vandenbussche | Vandendriessche | Vanderwegen Eduardus | Vanderwegen Mergele Adi (Adrienne) | Vandenbranden | Vanderlinden Heidi | Vanderveken Frieda Veerle | Vandekerkhove Ruth | Vanden Nele Jan | Vanhercke Vanhee | Vanderhulst | Hilde Daan | Vanhaevre | Vanderhulst Johan Leen Vangronsveld Vanderhulst | | Joris Hilde Helena | Vangheluwe Frans | Vanderborght | Vanoppen Guido | Vangeel Hilda | Vangenechten | Vankeerbergen Felix | Vanlook Frans Vandewalle Frans | Vandormael | Vanfraechem Vanhoutteghem Toon | Vanhove Jacqueline | Verbeeck Angele | Verbiest Maria | Vanhese Pieter | Vanhoutte Herwig | Vansintjan Lieve | Verachtert Christel | Mia Vansintjan | - Beghin Livine | Vanhercke Yvonna | Vanherp Reinhilde Maarten Vereecke | Eva Vereecke Guido | Vereecke Hilde | Vanrenterghem Ciska | Vanroose Stijn | Verdeyen An | Verdoodt Hilde | Emiel | Vanpoucke Bernadette | Vanraes Pol en Maggy | Verhoogen Jos | Herman | Verbruggen Caroline | Vercammen Mewissen Verbruggen | Verheyen | Jos Trees Verheyen Verborgh | | Hugo | Verbiest Suzanne Els | Verheecke Ann | Verschue| Verhalle An | Verhasselt Jozef | Verhasselt Edith | Verplancke Thalia | Verschingel | Vergote Rebecca | Verhaegen Marleen Martine | Vernimmen Paul | Verplaetsen | Veulemans Dirk | Robert (Robby) | Vermeir Fred | Verniers Marcel | Vervoort Ida | Vervoort Alexander Vertongen | Dries Verstraete Verhulst Manu | Vermaanen Eddy | Vermeir | Luc | Wellens Janin Annie | Verslyppe Adelin | Verstraete Welkenhuysen Roger | Wellens | | Waterschoot Fons | Wauters Chris | ren Walter | Verschueren Luk | Verschueren Alfons | Wouters Steven | Wouters Kristof | Vos Agnes | Vossen Els | Walravens Denies Wouters Katleen | Vos Jan | Katrien Wouters | Voet | Reno Veys Tom | Vleugels | Wilmssen Wendy | Wouters Ilde | Willekens Julienne | Willems Jan Bart Wynants | Lieve Wuyts | Andre | Werbrouck Hilde | Weyenberg Christina Yves | Wuyts Frida | Wuyts Ann | Wuyts Wouters Ellen | Wouters Pieter | Wuyts

nt op Dubbelpunt! Nog meer op de hoogte zijn van de Chiro? Neem een abonneme

Nog meer op de hoogte zijn van de Chiro? Neem een abonnement op Dubbelpunt!

Sommige leden van het Netwerk blijven misschien nog op hun honger zitten. Ze willen graag nóg meer op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in Chiroland. Natuurlijk kun je dan zelf eens surfen naar www.chiro.be. Maar wat is hét kanaal dat de Chiro in alle kleuren weergeeft? Dubbelpunt, natuurlijk! Ook leden van het Netwerk: Vrienden van de Chiro kunnen een Dubbelpuntabonnement nemen. Geef je naam en adres door via 03-231 07 95 of abonnement@chiro.be. We sturen je een factuur voor € 10,50 en dan krijg je een hele jaargang van Dubbelpunt in de bus. Neem je eerstdaags een abonnement, vermeld dan of je de Dubbelpunten van dit werkjaar nog wilt krijgen of al meteen die van volgend werkjaar!

19


KRINKEL - SLOTFEEST 28 augustus IN MERKSPLAS

Welkom Netwerk: Vrienden van de Chiro! Op vrijdag 28 augustus sluiten we 75 jaar Chiro af met een gigantisch geweldig Slotfeest. Opkomend talent dat in Chirokringen werd gespot én acts die in heel Vlaanderen gekend zijn, zullen een avondvullende muzikale show ten berde brengen. Het feest is meteen ook het einde van het vijfdaagse tentenbivak Krinkel, voor alle leiding en aspi’s. Bovenop de 3000 Krinkelaars maken we op onze weide plaats voor 3000 extra feestvierders. We nodigen ook jullie uit om 75 jaar Chiro feestelijk af te sluiten! Speciaal voor de leden van het Netwerk: Vrienden van de Chiro koppelen we aan het Slotfeest een namiddagvullend programma in intiemere kring. We ontvangen je graag op de nationale kampkring voor een drankje en taart. Daarna voorzien we een rondleiding langs de Krinkelweides en een lekker avondmaal. Vooraf inschrijven is voor alle onderdelen verplicht vóór 10 augustus 2009. Stuur de onderstaande strook op naar Netwerk: Vrienden van de Chiro, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, of e-mail je inschrijving naar vriendenvandechiro@chiro.be. Bij je inschrijving geef je aan welke dagdelen je wilt bijwonen. Enkel voor het Slotfeest zelf betaal je (net als de andere gasten) 16 euro inkom. De andere delen van het feestmenu zijn helemaal gratis. Wanneer we je inschrijving goed ontvangen hebben, wordt ze bevestigd. Half augustus volgt alle praktische informatie per brief. NAAM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ADRES: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� zal op vrijdag 28 augustus aanwezig zijn in de Landloperskolonie van Merksplas en schrijft zich in voor (kruis aan wat je wilt bijwonen):

y 16 uur: ontvangst op de nationale kampkring met koffie en taart y 17 uur: een rondleiding langs de verschillende Krinkelweides die de sfeer van het tentenbivak doet opsnuiven

y 18 uur: een lekker avondmaal op de nationale kampkring. y 19 uur: Slotfeest (voor dit deel betaal je 16 euro) y Ik ben vegetariër.

Slotfeest zoekt hulp

Om de Krinkelbegeleiding te ontlasten zoeken we zoveel mogelijk oud-leiding, oud-kader, sympathisanten... die willen helpen met het festival. Dat kan een hele week, maar dat kan vooral ook de vrijdag(avond) zelf en met de opkuis van het festival en Krinkel op zaterdag (en eventueel zondag). We zoeken mensen om te helpen op te bouwen, af te breken, te tappen, de parking en camping in goede banen te leiden, tickets te controleren, podium security te spelen en om bewaking te doen op de dan lege kampgronden van Krinkel zelf. Meer info vind je op www.chiro.be/slotfeest of via slotfeest@chiro.be.

buitenband_jun09_def  

Lees in dit nummer waar we elkaar nog kunnen ontmoeten: x Op de tentoonstelling Chiro Expo (in dit nummer vertellen we dat die naar Mol verh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you