Page 1

BUITENBAND NIEUWSBRIEF NETWERK: VRIENDEN VAN DE CHIRO Een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. V.U. Erwin Cools. Afzenderadres: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

N E T W E R K vrienden van de

Nummer 13, januari 2014

CHIRO

IN DIT NUMMER x Over Chiro, Kiro, Jupach en Chiro Overzee x 11/12/13: Jong & Van Zin werd gelanceerd x Chiro verspreidt memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014 x WijkUit! Een jaarthema over Chiro in de buurt x Fotoreportage over onze afgelopen activiteiten

Buitenband verschijnt 2 keer per jaar.

BESTE VRIEND VAN DE CHIRO

We wensen je voor 2014 wat je nodig hebt. Een handvol vrienden, meer moet dat niet zijn; om te stikken van het lachen, om het stillen van de pijn. (Gerard Maasakkers)

2014 is nog pril maar zal voorbij denderen in sneltreinvaart. Spendeer de tijd als een fijnproever en geniet. Wanneer het niet meezit, bedenk dan dat parels alleen groeien in zieke oesters.

2014 vieren we immers de 50e verjaardag van Top 64. We maken dus een themanummer! Hernieuw je lidmaatschap voor 2014 zo vlug mogelijk (zie bijgevoegde brief!) zodat je niet verstoken blijft van alle info die we jullie zo graag doorgeven.

In deze 13e Buitenband lees je over Chiro Overzee en Fimcap; lees je over de jongste dienst op Kipdorp: Jong & Van Zin; zie je foto’s van activiteiten in 2013 waar de leden van het Netwerk aanwezig waren; en maak je kennis met het jaarthema WijkUit. Verder lees je in ‘Memorandum’ wat de Chiro wil vertellen aan de politici naar aanleiding van de verkiezingen. Buitenband 14 wordt een heel speciale. Op 24 mei

Veel leesplezier en vul die agenda in!

met steun van de Vlaamse gemeenschap

Germaine Kerckhofs, Lieve Herrijgers, Julia Seghers, Griet De Craen, Daan Vanderhulst, Guido Vereecke, Andy Demeulenaere, Marcel Huysmans, Jan Van den Audenaerde, Walter Lauwers, Freddy Merijn Van de Geuchte.

]foto: valerie vanderlooy[

Robberecht, Roger Claeys, Lieve D’Eer, Frans Nys, Pieter Wouters en

1


HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP IRO VOOR 2014 NETWERK VRIENDEN VAN DE CH Begin 2014 is het tijd om je lidmaatschap van het Netwerk te hernieuwen. Dit vragen we aan alle vrienden van het Netwerk, behalve diegenen die pas na augustus 2013 toetraden als lid. Voor hen geldt de storting van eind 2013 ook voor het lidmaatschap in 2014. Ben je al langer dan een half jaar lid, start dan de administratieve molen en betaal je bijdrage voor 2014. Je kunt dat op twee manieren doen: 1. Stort € 10 op rekeningnummer BE10 7895 1157 6604, met de vermelding “Netwerk Vrienden van de Chiro” of 2. stort een gift van minstens € 40 op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887, met de vermelding “Gift, Netwerk Vrienden van de Chiro”. Je ontvangt dan een fiscaal attest in het voorjaar van 2014. We vragen je dus om minstens € 10 over te maken aan Chirojeugd Vlaanderen. De administratie van het Netwerk en het drukken en verzenden van Buitenband kosten immers € 10. Vorig jaar hernieuwden meer dan 500 leden hun lidmaatschap door 10 euro te storten; daarnaast kwamen er nog voor ca. 9000 euro giften binnen, van 40 tot 100 euro. In 2013 hebben we met het Netwerk de Chiro dus flink gesteund. Waarvoor dank! De kerngroep

OVER CHIRO, KIRO, E E Z R E V O O IR H C N E H C A P JU In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw heeft de Chiro Vlaanderen in haar greep. De beweging bruist van levenskracht: het aantal groepen en leden stijgt gestaag, afdelingswerking en leidingsvorming worden uitgebouwd, de beweging geeft aanzetten tot verbrede werking en er komt aandacht voor het jeugdwerk in de derde wereld.

Missionarissen nemen het voortouw Talrijke missionarissen en missiezusters die in hun jeugdjaren Chiro hadden ervaren, gaan het Chirorecept toepassen in het Zuiden. In de jaren 50 ontstaan de eerste groepen in Kongo onder de bezielende kracht van pater Bob Van Daele). In Burundi gaat het initiatief uit van pater Albert Maes en broeder Gerolf Van De Velde. Op de Filippijnen start onder impuls van pater Gevers een beweging in de geest van de Chiro. Ook in Haïti, Zuid-Afrika, Chili en Taiwan ontstaan er onder impuls van Vlaamse missionarissen, zusters en lekenhelpsters plaatselijke Chirogroepjes die zich Kiro, Chiro, Jupach of nog iets anders noemen. En er vertrekken vragen om ondersteuning naar het thuisfront. Het zijn vragen om materiële steun van de Vlaamse achterban van de betrokken zusters of paters, maar ook vragen aan het nationaal Chirosecretariaat met het oog op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning.

Wereldwijde verbondenheid groeit Het wordt gebruikelijk dat leid(st)ers en kaderleden van Chiro Overzee naar Vlaanderen komen voor een ‘stage’. Op cursussen getuigen ze van hun Chiroleven en leren ze hun liederen aan. De ledenbladen Lente en Trouw en de leidingsbladen Gloed en Licht drukken regelmatig verslagen af van activiteiten in de derde wereld, fragmenten van brieven van paters en zusters, verslagen en foto’s van cursussen en bivakken. Daarnaast verschijnen er reisverhalen over bezoeken van mensen uit de nationale leiding aan de Chiro van Afrika. Om de jonge federaties te ondersteunen, schrijft de toenmalige landsbondproost A.F. Peeters een handleiding die in het Frans, het Engels en het Spaans vertaald wordt.

Acties voor Chiro Overzee In de werking van de plaatselijke groepen in Vlaanderen krijgt de steun aan de overzeese Chiro de vorm van een jaarlijkse actie. Die mikt op gebed voor de vriendjes in het Zuiden en al heel snel op fondsenwerving. Elk jaar in januari wordt er geld ingezameld. Er wordt fel gewedijverd tussen de groepen: alle deelnemende groepen worden namelijk vermeld in het leidingsblad, mét hun ‘score’, en er wordt een nationale missietrofee uitgereikt. Met de ingezamelde gelden ondersteunt de Chiro de uitbouw van de secretariaten van de Chiro overzee, de verloning van de educatief medewerkers, de leidingsbladen en de kadervorming. Namen als de Wapi-Chiro-actie en de Tobumba-actie zullen sommige lezers nog vertrouwd in de oren klinken.

2

3


Fimcap ontstaat

Broederlijk Delen neemt over In 1961 ontstaat in de Vlaamse kerkprovincie Broederlijk Delen. Tegen 1964 besluiten heel wat Vlaamse, christelijk geïnspireerde organisaties en bewegingen hun ‘eigen’ Zuid-actie onder te brengen bij Broederlijk Delen. De Chiro mobiliseert tijdens de vastenperiode en stimuleert de groepen om de schouders onder de actie van Broederlijk Delen te zetten. Op verschillende manieren blijft die mundiale verbondenheid leven. Getuigen daarvan zijn de directe contacten met de verschillende federaties in het Zuiden via de Fimcap, de participatie aan de beleidsorganen van Broederlijk Delen en 11.11.11, de vastenprojecten van Parochiale Jeugdzorg (nu Spoor ZeS), de betrokkenheid bij het Kinderwereldatelier (nu Studio Globo) en de oprichting van het 0,7-fonds (zie kaderstukje). In de laatste decennia van de vorige eeuw waren Jef Van Den Audenaerde en voormalig nationaal leidster Louisa Verhoeven de mensen op Kipdorp bij wie een vergrijzende groep missiezendelingen het verhaal van ‘hun’ Chiro kwamen doen. Freddy Robberecht

4

KIRO-PIONIER BOB VAN DAELE OVERLEDEN

BOB VAN DAELE

In de paasvakantie van 1962 trekt een delegatie van 325 Chiroleiders naar Rome. Daar zijn in totaal 1200 jeugdleiders samen uit heel Europa, Kongo, Burundi en de Filippijnen. Het is het begin van een brug naar alle zusterbewegingen die op parochiale basis werken. In 1963 vindt in Leiden de eerste algemene vergadering van de Fédération Internationale des Mouvements de Jeunesse Catholique Paroissiaux (Fimcap) plaats. Bij die start zijn er elf organisaties betrokken. Vandaag telt de Fimcap 29 bewegingen, verspreid over 27 landen in vier continenten. Zo vinden we in Azië parochiale jeugdbewegingen in Sri Lanka, India en de Filippijnen; in Afrika in Ghana, Sierra Leone, Congo, Namibië, Zuid-Afrika, Burundi, Rwanda, Uganda en Nigeria; in Latijns-Amerika in Paraguay, Chili en Haïti.

Op 29 juli 2013 overleed in Zuun, op 86-jarige leeftijd, pater Bob Van Daele (° Temse,12/12/1926), stichterproost van de Chiro in Kongo en missionaris van Scheut. Na zijn priesterwijding volgde hij de kandidaturen pedagogie en studie- en beroepsbegeleiding in Leuven. In zijn vrije tijd engageerde hij zich voor Chiro Sint-Lambertus in Heverlee. In augustus 1954 vertrok hij naar de missie in Kasaï (Kongo) en stichtte hij een Chirogroep op zijn missiepost. In 1957 werd hij naar Leuven teruggeroepen om er zijn licentiaatsdiploma’s te halen. Een van zijn thesissen handelde over ‘Vrijetijdsbesteding in het binnenland van Kasaï voor jeugd van 9 tot 18 jaar’. Op 4 oktober 1959 vertrok hij opnieuw naar de Kasaï, waar hij onder meer de opdracht kreeg om Chiro Kongo (‘Kiro’) te organiseren in het bisdom Luluaburg. In 1960 werd hij benoemd tot nationaal proost van Chiro Kongo. Hij zette een nationaal secretariaat op poten en bouwde de

leidingsvorming uit, met onder meer uitgaven in zeven verschillende inlandse talen. Zijn dagen waren gevuld met lesgeven, bezoeken afleggen, reizen, drukwerken verzorgen, leiders- en leidstersbivakken voorbereiden, Chiromethodieken afrikaniseren en ingang doen vinden. Chiro Kongo had zich in de jaren 60 uitgebreid over 26 bisdommen. Bob Van Daele was ook medestichter van de Fimcap en hij organiseerde diverse pan-Afrikaanse leidingsbijeenkomsten. Onder druk van het Mobutu-regime moest hij eind 1972 de Kirowerking omschakelen naar het niet-verboden Bureau voor Pedagogische en Pastorale Jeugdvorming.

0,7-FONDS Al vele jaren geleden werd de ambitie geformuleerd dat de rijke landen 0,7% van het bruto nationaal product zouden bestemmen voor ontwikkelingssamenwerking. Anno 2013 is de Belgische ontwikkelingssamenwerking nog maar een schim van die doelstelling, met een bereik van minder dan 0,5 %. Ook in vele andere landen werd die doelstelling zelden of nooit gehaald. Chirojeugd Vlaanderen heeft in de jaren 80 het engagement genomen om een 0,7-fonds op te

richten. In dat fonds houdt de beweging jaarlijks 0,7 % van haar werkingskosten opzij om ontwikkelingsprojecten te steunen, en niet noodzakelijk van Fimcap-leden. De steun gaat niet naar infrastructuur, wel naar vorming en gemeenschapsbevorderende initiatieven. Een project kan maximaal 5000 euro ontvangen. Individuen kunnen bijdragen aan 0,7-projecten via rekeningnummer BE10 7895 1157 6604.

5


wordt aangepakt. ‘PETS!’ bestaat uit een magazine, werkvormen, een onderzoeksrapport en een spel, allemaal met als rode draad talentdenken, weerbaarheid en groepssfeer. Jong & Van Zin ziet de toekomst rooskleurig tegemoet! (Of moeten we zeggen oranje?) Meer informatie? jongenvanzin.be! De lancering gemist? Kijk eens naar facebook.com/jongenvanzin.

Jong & Van Zin is het kersverse resultaat van de fusie tussen Jeugd & Seksualiteit, Zin-d’erin(g) en In Petto. Omdat er heel wat inhoudelijke linken waren, startte Zin-d’erin(g) – de vormingsdienst van de Chiro, die al enkele jaren in de achterbouw vertoefde – samen met de twee partners het fusieproces op in 2011. Het resultaat is er sinds januari 2012: Jong & Van Zin. Die nieuwe organisatie opereert vanuit haar hoofdkwartier op Kipdorp, en maakt deel uit van de Groep Chiro. Jong & Van Zin is een informatie- en participatieorganisatie, die wil dat alle kinderen en jongeren authentiek en weerbaar kunnen deelnemen aan en genieten van het samenleven. Daarom informeren en motiveren ze hen om zichzelf en de andere te ontdekken, om zelfbewuste en respectvolle keuzes te maken, actief te participeren en zich voluit te engageren. Concreet: Jong & Van Zin geeft vorming aan jongeren en heeft

6

een uitgebreid aanbod van publicaties, gaande van informatieve brochures, over onderzoeken en onderzoeksrapporten tot educatieve werkvormen en spelen. De focus ligt hierbij op begeleidingshouding, relaties en seksualiteit en participatie en peersupport. De publicaties en vormingen gaan over verschillende (welzijns) thema’s zoals geluk, keuzes maken, identiteit en groepsdynamica. Op 11-12-’13 (om 14.15 uur) werd Jong & Van Zin officieel gelanceerd. Mensen konden interactief proeven van ons aanbod, magen werden gevuld, en enthousiaste jongeren vervulden samen met leerkrachten, begeleiders van jongeren en beleidsmensen 100 opdrachten. Participatief en interactief, zoals we het graag hebben. Als kers op de taart stelde Jong & Van Zin hun eerste ‘kindje’ aan de wereld voor: PETS! Pesten anders bekeken. Dat is een educatief pakket waarin pesten op een preventieve, niet-veroordelende manier

M U D N A R MEMO NGEN I Z E I K R VE

4 1 0 2

]foto: dries vaes[

N I Z N A V & G N O J : 13 /’ 2 /1 11 ! D R E E C N A L E G D R E W

Op 25 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Ook de 17 000 leiders en leidsters van Chirojeugd Vlaanderen brengen die dag hun stem uit. Onze leiding is graag betrokken bij de plannen die de verschillende overheden willen realiseren in de komende beleidsperiode. Daarom Een memorandum heeft weinig betekenis willen we met dit memorandum hun stem laten horen. als het niet tot bij de juiste mensen komt. Help dus mee ons memorandum te versprei- Chirojeugd Vlaanderen is een jeugdbeweging met meer dan 100 000 leden, verspreid over 926 groepen, en met een den naar diegenen die mee onze standsterke lokale en bovenlokale structuur. Onze groepen geven punten kan verdedigen. Ken je zo iemand? de buurt mee vorm, organiseren evenementen, en bezorgen Misschien kun je hem of haar ook overhalen kinderen en jongeren een leuke tijd. Daarnaast zijn we actief om lid te worden van het Netwerk: Vrienden op regionaal, nationaal en internationaal vlak om te bouwen van de Chiro. aan een sterk jeugdbeleid en een brede gemeenschap. We organiseren (inter)nationale uitwisselingen, nemen deel aan jeugdraadvergaderingen en werken mee aan een kindvriendelijke samenleving. Chirogroepen bouwen mee aan onze samenleving en maken er inherent deel van uit. Daarom willen ze er graag iets over zeggen. Dit memorandum is een bundeling van hun ideeën, dromen en prioriteiten voor de komende beleidsperiode. Samen willen we u, politici en beleidsmakers, niet alleen inspireren, maar ook wakker schudden: het is nu het moment om de kaart van kinderen en jongeren te trekken!

WAT KUN JIJ MET DIT MEMORANDUM DOEN?

We belichten in dit memorandum vijf strijdpunten die Chirogroepen hoog op de agenda zouden plaatsen als zij minister waren: een eigen plek voor hen, ruimte om jong te zijn zonder overvloed aan regels, een duurzame mobiliteit op maat van jongeren, een Europees klimaat dat de internationale uitwisseling ook buiten de EU stimuleert en de eigenheid van het jeugdwerk vrijwaart, en tot slot een inclusief beleid tegen armoede. Het is aan u als politici en beleidsmakers om hier werk van te maken.

7


EEN EIGEN PLEK VOOR ONZE GROEPEN

JONG LATEN ZIJN MET EEN STEM DIE TELT!

Chirogroepen geven aan dat de zekerheid om te beschikken over een eigen plek niet minder dan een bestaansvoorwaarde is. Tegelijk weten we dat meer dan een vijfde van onze groepen niet met zekerheid weet of ze hun lokalen in de toekomst nog kunnen gebruiken. Willen we dat Chirogroepen in de toekomst blijven bestaan, geef hen dan de zekerheid over hun lokaal.

Chirogroepen vrezen dat de inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het (lokaal) jeugd- en kinderrechtenbeleid door de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus en de Meerjarenplanning dreigt te verdwijnen. Er zijn te weinig garanties ingebouwd die ervoor zorgen dat er nog geluisterd wordt naar de stem van kinderen en jongeren. Hoe kunnen we van onze kinderen en jongeren nog participatie verwachten als de instrumenten die ze hebben ophouden te bestaan? De toekomst van de jeugdraden is zowel op lokaal als op provinciaal vlak onzeker. Door de alsmaar toenemende regelgeving op lokaal niveau dreigen we dus onze stem als middenveldorganisatie te verliezen.

EEN EIGEN THUIS EN EEN GOEDE BUUR

Een Chirogroep is veel meer dan een fabriek die activiteiten produceert. Het is voor alle leden en leiding een plek waar ze hun vrienden ontmoeten, waar ze een stukje thuis kunnen zijn. Een eigen lokaal is een erkenning van het maatschappelijk belang van het jeugdwerk, het zorgt voor de continuïteit van de werking en het leert onze leiding ook verantwoordelijkheid opnemen. Een vaste locatie met een eigen sfeer is daarom onontbeerlijk. Bovendien willen Chirogroepen lokalen die tegen een stootje kunnen en die veilig zijn. Wekelijks spelen er immers 100 000 kinderen en jongeren in de Chirolokalen. Kwaliteit en veiligheid zijn dan essentieel. We blijven daarnaast hameren op onze droom: Chirolokalen waar onze groepen op elk moment vrij over kunnen beschikken. Tegelijkertijd willen we ons niet afzonderen, we willen een thuis zijn voor anderen. De Chiro is volgens ons een belangrijke actor in de buurt: we dragen immers bij aan de samenleving in de buurt en we bieden een sociale meerwaarde die motiveert. Daarom zien we onze lokalen ook als een ontmoetingsplek voor de buurt Een schoolfuif of een kaartnamiddag, een kubbtornooi of lentefeest, daar willen we gerust de ruimte voor aanbieden in ons lokaal.

CREËER KANSEN

Onze Chirogroepen verwachten dan ook dat de nieuwe regeringen een grondige analyse maken van de ingrijpende veranderingen die de BBC en Meerjarenplanning met zich meebrengen. Geef kinderen en jongeren opnieuw de ruimte om hun zeg te doen en verzeker hun inspraak, zowel op zowel lokaal en provinciaal als op Vlaams, federaal en Europees niveau. Al die niveaus hebben hun eigenheid en meerwaarde. Zeker vanuit het provinciale niveau konden onze groepen en bovenlokale structuren altijd op een goede ondersteuning rekenen. Blijf daarom werk maken van die provinciale structuur. Geef hen de nodige ruimte en middelen om kinderen en jongeren te blijven ondersteunen. In hun gesloten taakomschrijving zit net de meerwaarde van het provinciaal jeugdbeleid vervat. Creëer niet alleen zoveel mogelijk kansen tot inspraak en participatie, maar geef ook de garantie dat er effectief geluisterd wordt naar de stem van kinderen en jongeren. Geef kinderen en jongeren de plaats in de samenleving die ze verdienen: geef hen ruimte om te spelen, te experimenteren, te organiseren en te leren.

ZEKERHEID

TEGENGAS EN REGULITIS

Onze traditionele lokalenpartners – kerkfabrieken, dekenijen en parochiale vzw’s – komen meer en meer onder financiële druk te staan. Soms besluiten ze om hun lokalen te verkopen, hoewel die vaak gebruikt worden door Chirogroepen. Chirojeugd Vlaanderen ziet niet alleen voor de lokale besturen maar ook voor de regeringspartners een grote rol weggelegd om die tendens mee op te vangen. Geef aanbevelingen aan gemeenten en lokalenpartners, zet in op een slim meervoudig gebruik en geef groepen de nodige financiële middelen. Lokalen moet niet allemaal pareltjes zijn die verhuurd kunnen worden en hopen geld kosten. Ook kleinschaliger projecten en kleine ingrepen, zoals renovaties of lokalen brandveilig maken, hebben hun meerwaarde voor onze Chirogroepen.

De ruimte van kinderen en jongeren wordt tegenwoordig jammer genoeg ingeperkt door een heleboel maatregelen. Chirogroepen storen zich er enorm aan dat spelen en rondhangen gezien worden als overlast, in plaats van als deel van hun leefwereld en van die van andere kinderen en jongeren. Gemeenten bestraffen die vormen van ‘overlast’ met Gemeentelijke Administratieve Sancties, maar de mogelijkheid creëren om ‘jong zijn’ te kunnen bestraffen, lijkt ons zeer vergaand en de doodsteek voor het vrijwillig engagement. Wie wil immers nog een fuif organiseren of op straat spelen als je hiervoor bestraft kan worden? Spelen is geen overlast, jong zijn is geen overlast! Het repressief karakter, de willekeur en de leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar zijn elementen waar we niet achter staan. Onze Chirogroepen hopen dan ook dat het GAS-reglement de komende beleidsperiode grondig doorgelicht wordt. We willen immers een samenleving die kinderen en jongeren aanmoedigt in plaats van ontmoedigt. Onze Chirogroepen geven aan dat jong zijn blijkbaar meer en meer gepaard moet gaan met allerlei regels kennen en naleven. Geluidsnormen, veiligheid, lokalen verhuren, een kamp organiseren, een vrijstelling aanvragen op onroerende voorheffing: Er bestaan tegenwoordig zoveel regels dat onze groepen door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien zijn er heel wat lokale besturen die boven op de Europese, federale of Vlaamse wetgeving nog eens extra regels opleggen, waardoor het voor kinderen en jongeren praktisch onmogelijk wordt om te weten wat nu wel en niet mag. Chirojeugd Vlaanderen hoopt dat de verschillende regeringen de komende beleidsperiode hun regelgeving niet alleen beter op elkaar afstemmen, maar dat ze bovendien alle overbodige regels schrappen. Zorg ervoor dat gemeenten niet om de haverklap regels bij maken, maar zorg voor een eenduidig, overzichtelijk en kindvriendelijk beleid. Geef jongeren de kans om te organiseren en te experimenteren. Stimuleer en ondersteun hen.

]foto: jan van bostraeten[

ZET IN OP DUURZAME MOBILITEIT

8

Chirojeugd Vlaanderen hecht veel belang aan het milieu en een duurzame samenleving. We stimuleren onze groepen zoveel mogelijk om groen te reizen en milieuvriendelijk op kamp te gaan. Helaas hinkt het beleid achterop en is het kader ontoereikend en alles behalve motiverend voor onze Chirogroepen. In groep reizen met de NMBS is omslachtig, reizen met de fiets is op de meeste plaatsen onveilig en een stapje in de wijde wereld zetten in het weekend blijkt moeilijk na middernacht als je gebruik wil maken van het openbaar vervoer.

SLIM VERVOER

Chirogroepen willen dat de verschillende regeringen in de komende beleidsperiode werk maken van een gebruiksvriendelijk vervoersnetwerk. Maak openbaar vervoer op maat van kinderen en jongeren, investeer in (veilige) fietsnetwerken en creëer een weefsel dat jongeren stimuleert om naar buiten te komen. Als onze groepen daarbovenop goedkoop en gemakkelijk kunnen reizen met trein, tram of bus, kan dat onze kinderen en jongeren alleen maar extra stimuleren om ook op andere momenten het openbaar vervoer te nemen.

9 7


EU: OOK VOOR ONS! Chirogroepen zijn niet alleen in Vlaanderen actief. Onze dienst Internationale Activiteiten zet jaarlijks heel wat activiteiten op touw voor onze Chirogroepen, in samenwerking met de Fimcap, een internationale federatie waar Chirojeugd Vlaanderen lid van is. Zo organiseren we onder andere uitwisselingsprojecten en internationale kampen en hebben we momenteel een partnerschap met Kiro Haïti. Chirogroepen bewegen zich dus over de hele wereld en zijn daarom ook begaan met de Europese en internationale politiek.

INTERNATIONALE UITWISSELING TROEF!

Onze Chirogroepen vinden de internationale uitwisselingsprojecten een grote meerwaarde voor hun werking. Groepen wisselen uit over methodieken en vorming, maar leren ook over elkaars culturen en contexten waarin de jeugdbeweging werkt. Een cruciaal element in zo’n uitwisselingsproject is de internationale gasten ontvangen in ons land. Tot onze grote ergernis merken we de laatste jaren een toenemende verstrenging van de regelgeving en wordt het alsmaar moeilijker tot zelfs onmogelijk om internationale gasten tot hier te laten komen, zelfs in het kader van zo’n waardevol uitwisselingsproject. Aan een visum-aanvraag gaat een hele administratieve rompslomp vooraf en vaak worden we van de ene naar de andere dienst gestuurd. De verschillende diensten zijn vaak niet op de hoogte van de juiste regelgeving en kunnen ons ook niet verder helpen. Het al dan niet toekennen van visa gebeurt bovendien zeer laat, waardoor er veel onzekerheid heerst. Daarenboven blijven we met een grote financiële kost zitten (bv. gereserveerde vliegtuigtickets) en gaat alle energie van onze vrijwilligers verloren als een visum-aanvraag meermaals geweigerd wordt. Nochtans worden er in het kader van het programma Erasmus+ heel wat inspanningen gedaan om uitwisselingen en internationale projecten zowel financieel als administratief mogelijk te maken. Hier kunnen we alleen maar heel dankbaar voor zijn. Onze Chirogroepen verwachten dat de verschillende regeringen er in de volgende beleidsperiode alles aan doen om uitwisselingen met landen buiten Europa opnieuw mogelijk te maken, zowel financieel als administratief, naar analogie met Erasmus+. Enkel met steun van de verschillende overheden kunnen we in de toekomst nog dergelijke waardevolle projecten uitwerken.

TOT SLOT Chirogroepen hebben een heleboel wensen. Ze willen graag een eigen plek, die degelijk en veilig is, waar ze op kunnen rekenen en die bovendien een meerwaarde is in de buurt. Chirogroepen willen garanties dat hun inspraak en participatie gevrijwaard blijven. Ze willen ruimte om te spelen, te experimenteren, te organiseren en te leren. Overbodige regels wegwerken kan hen hierin stimuleren en ondersteunen. Daarnaast willen Chirogroepen zich zonder zorgen veilig kunnen verplaatsen, in een weefsel dat op hun maat ontwikkeld wordt. Vervolgens willen Chirogroepen ook in het Europese verhaal meestappen. Ze willen kansen blijven hebben om internationale uitwisselingen te organiseren, zonder een verstikkende regelgeving. Ze willen bovendien hun eigenheid kunnen behouden, ook in een internationaal verhaal. Tot slot willen onze Chirogroepen graag armoede de wereld uit helpen. Ze reiken iedereen de hand om samen aan een samenleving te bouwen waar iedereen gelijke kansen krijgt, waar iedereen meetelt. Onze Chirogroepen willen u met hun ideeën, dromen en prioriteiten niet alleen inspireren, maar ook wakker schudden. Trek nu de kaart van kinderen en jongeren en vertolk hun stem in de komende beleidsperiode! We wensen u, politici en beleidsmakers, alvast een succesvolle campagne toe en veel voldoening bij de uitvoering van jullie programma in de komende legislatuur!

IJVER VOOR HET UNIEKE KARAKTER VAN HET JEUGDWERK

Chiro, en jeugdwerk in het algemeen, biedt enorme leerkansen aan kinderen en jongeren. Daar zijn onze Chirogroepen van overtuigd. Toch merken we vaker en vaker een spanning tussen jeugdwerk enerzijds en andere sectoren anderzijds. Meer en meer (Europese) regelgeving lijkt ons te beknotten, en ze houdt te weinig rekening met het waardevolle en unieke karakter van het jeugdwerk. Jeugdverenigingen worden meer en meer beschouwd als ‘scholen’, ondernemingen of bedrijfjes. Verenigingen moeten bijvoorbeeld attesten uitreiken waarmee jongeren kunnen aantonen dat ze competenties bezitten die ze kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen vrijwilligers meer en meer risico bij het ‘runnen’ van hun Chirogroep, omdat ze bijvoorbeeld hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij een ongeluk. Onze leiding wil er blijven op hameren dat ze in de eerste plaats bij de Chiro zijn omdat het plezierig is. Vanuit een vrijwillig engagement gaan jongeren op cursussen, organiseren ze fuiven of gaan ze op uitwisseling. Het is uitermate belangrijk dat de regeringen in de volgende beleidsperiode erop toezien dat de eigenheid van het jeugdwerk niet in gevaar komt door de toenemende tendens om alles te kwalificeren en te regulariseren. Laat het jeugdwerk een plek blijven waar kinderen en jongeren de kans krijgen om te experimenteren, fouten te maken, te leren en bovenal zich zonder zorgen te amuseren!

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

IEDEREEN MEE!

Onze Chirogroepen willen graag meewerken aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. We geloven dat inclusief werken hierin een belangrijke bijdrage levert. We dagen de verschillende regeringen daarom uit om de komende beleidsperiode in te zetten op die inclusiviteit. Als we een hechte samenleving willen zonder armoede, waarin iedereen als gelijke aangezien wordt, zullen we dat samen moeten realiseren. Het heeft geen zin om met je organisatie op een eilandje te blijven zitten. Stimuleer daarom samenwerkingsverbanden op alle verschillende niveaus tussen jeugd en welzijn en werk aan een inclusief, integraal beleid dat voor eens en voor altijd armoede de wereld uit helpt.

]foto: jens geeraets[

Chirojeugd Vlaanderen is er voor iedereen, met respect voor ieders voorkeuren, mogelijkheden en talenten. We geloven sterk in onze inclusieve methode, waarbij we alle kinderen en jongeren gelijke kansen bieden. Iedereen verdient immers een plaats in de Chiro. We willen dat Chirogroepen een afspiegeling zijn van de buurt en de samenleving, omdat Chiro de plaats is om elkaar te leren kennen en te erkennen. Chirojeugd Vlaanderen verwacht dat de verschillende regeringen werk blijven maken van een samenleving waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen.

11


WIJKUIT!, En daar hebben we ongeveer een miljoen redenen voor! Want zoveel mensen zijn Chirolid (geweest) of zijn ouder van een (oud-)Chirolid. En dan vergeten we nog alle handelaars, buren en connecties waar we met de Chiro gratis of toch seri-

HET JAARTHEMALIED EN -VERHAAL Het jaarthemaverhaal zit dit jaar in een nieuw kleedje: een fotostrip. In Kendegem gaat Lena op zoek naar een verdwenen tuinkabouter. Samen met de buurtbewoners ontrafelt ze beetje bij beetje het mysterie. Ondertussen maakt het dorp zich klaar voor hét buurtevenement van het jaar: de koers van Kendegem! Die strip wordt harmonieus ondersteund door het jaarthemalied: ‘Wie? Wij!’ van Lise. Een echte meezinger voor iedereen. Wouter de tuinkabouter zorgt voor het gezicht van ons jaarthema.

T R U U B E D IN O IR H C R E V O EEN JAARTHEMA

eus goedkoop een beroep op kunnen doen. Dat nogal een serieus netwerk! En maar goed ook, want een Chirogroep kan niet zonder al die buren om op te rekenen. En omgekeerd ook: de buurt zou heel wat kleurlozer zijn zonder Chiro.

Daarom: WijkUit! Op het einde van het jaar willen we met zekerheid kunnen zeggen dat élke Vlaming en Brusselaar iemand in de Chiro kent. En omgekeerd!

VIER JAARTHEMA-UITDAGINGEN Om het jaarthema nog meer te laten leven, geeft de Chiro de groepen vier uitdagingen. pijlen en speel, eet- en drankstandjes onderweg. Misschien lukt het wel om andere organisaties uit de buurt mee op sleeptouw te nemen? We willen heel Vlaanderen vol affiches van de Chiro! Elke Chirogroep kon bekendmakingsaffiches en banners met ‘Chiro in je buurt’ ophalen bij De Banier, om in de buurt achter de ruiten op te laten hangen. Om iedereen zover te krijgen, maakten we er een wedstrijd van: de groep die tegen eind oktober in verhouding tot hun ledenaantal de meeste affiches konden ophangen en hiervan foto’s uploadde op chiro.be/wijkuit, won een buurtbarbecue! Chiro Heilig Hart uit Lier ging met de eer lopen.

Een methodiek om sterker van te worden! Elke groep heeft haar netwerk aan mensen op wie en organisaties waarop we rekenen om op een betaalbare en doenbare manier onze werking te kunnen organiseren. Hoe groter het netwerk, hoe sterker de groep. Het gewest brengt met elke leidingsploeg op een speelse manier de buurt in kaart. Het resultaat is kleine concrete acties waardoor de groep met of door de buurt net dat ietsje sterker wordt.

Overal in de buurt is de Chiro te zien! De afdelingen strijden tegen elkaar in een groot rodedraadspel. Ze spelen op zoveel mogelijk plekken in de buurt en veroveren zo vakjes op een kaart van de buurt. Zo komen ze op plaatsen waar ze anders nooit veel spelen.

Een Chiro-evenement voor alle buren! Dit jaarthema is een reden om te feesten en alle buren samen te brengen. Vooral waar de Chiro een slechter imago heeft van rondhangende jongeren, lawaai, vuil of drugs willen we de mensen op een positieve manier tonen wat Chiro is. Elke groep nodigt al haar buren en hele netwerk uit voor een wandelevenement in het weekend van 14-16 maart 2014. Enkele wandeltochten met zelfgeknutselde

12

13


CHIROFEEST

OPENING HAGAARD

CHIRO ZINGT

KRINKELBIJEENKOMST

15

]fotos: dries vaes - filip bruneel - pieter vanhese - jan van noten - remy van looveren [


16


TOP 64

24 mei 2014: 50 jaar na Top 64 Buitenband 14 verschijnt eind mei 2014. Het wordt een nummer vol herinneringen aan Top 64: getuigenissen, anekdotes, kleine en grote verhalen ... En foto’s, natuurlijk. Kortom, een nummer vol informatie en nostalgie. Een nummer om naar uit te kijken!

FAMILIENIEUWS Afscheid van … Op 10 december overleed Pat Perpet, vader van Maarten Perpet (oud-diensthoofd ondersteunende diensten). Pat was lid van het Netwerk: Vrienden van de Chiro. We wensen Maarten en zijn familie heel veel sterkte toe. We vernamen het overlijden van Magda van de Peer, weduwe van Bert Peeters († 2011). Magda was groepleidster in Schilde, educatief medewerkster en verantwoordelijke voor de leidstersvorming, en lid van de Landsbond. Ludo Beerten overleed op 2 januari. Ludo ex-verbondsleider van Chiro Limburg en lid van het Netwerk: Vrienden van de Chiro. Op heel wat evenementen van het Netwerk was Ludo van de partij. We wensen zijn familie veel sterkte toe. Op 4 oktober verliet Guido Claes ons midden. Guido was oudverbondsproost van Chiro Limburg.

De bomen komen uit de grond En uit hun stam de twijgen En ied’reen vindt het heel gewoon Dat zij weer bladeren krijgen We zien ze vallen naar de grond En dan opnieuw weer groeien Zo heeft de aarde ons geleerd Dat ál wat sterft zal bloeien - Toon Hermans -

18

19


DE LEDEN VAN HET NETWERK: VRIENDEN VAN DE CHIRO (982 OP 1 JANUARI 2014) ADAMS DIRK | ADRIAENSE LODEWIJK | ADRIAENSSEN TOM | ADRIAENSSENS LIEVE | AERDEN JAAK | AERTS DAAN | AERTS JAN | AERTS PAUL | ALGOED AN | ALLEMAN VEERLE | ANCIAUX BERT | ANDRIES KAREN | ANDRIESSEN PETER | ANTHONIS DIRK | ANTHONY SOFIE | ANTONIS ANNE-MARIE | ANTONISSEN EDDY | APPELMANS THOMAS | ARDIES JAN | AUDENAERT MIEKE | AUGUSTIJNS ALOIS | BAERT HILDE | BAERT HILDE | BAETEN LINDA | BAETEN WALTER | BAETS DORA | BAETS IMELDA | BAETS KAREL | BAKELANTS GREET | BARBE ELIEN | BAUWENS ROGER | BEATSE PETER | BECKERS JOZETTE | BEECKMANS EDITH | BEERENS JEANINE | BEERTEN - BORMANS SOLANGE LEOP | BEERTEN LODE | BEGHIN PAUL | BEIRENS GRETA | BEKAERT LUTGARDE | BELLEKENS JAN | BELLEKENS LUDOVICUS (LOWIE) | BELON ANNELIES | BENOIT DAMIEN | BERGHMAN GREET | BES BAREND | BEX DANIEL | BIESMANS JORRE | BILAU MAAIKE | BILLION HILDE | BILLION PAULA | BINON FILIP | BLANCKE CHARLES | BLANSAER NELE | BLOCKEEL MARK | BLONDEEL HEDWIG | BOEN ERIK | BOENDERS JO | BOEX JEF | BOEY MARTINE | BOEYNAEMS ELS | BOMBEKE FRANCISCO | BONNET SUZY | BOOGAERTS RIT | BOONE MARTINE | BORMANS INE | BORRENBERGHS HILDE | BOTTERMAN FREDDY | BOURDEAUD’HUI ANN | BOURS MICHÈLE | BOUWEN AN | BOUWEN HANS | BRABANTS SIMONE | BRAEKEVELD VANESSA | BREYNE KEVIN | BRIDTS JO | BRITS KLAARTJE | BROEKAERT LEEN | BRULS MYRIAM | BRUMAGNE MIA | BRUNEEL (BULTINCK S.) FILIP | BRUYNEEL WIM | BRYS ETIENNE | BRYSSINCK WISKE | BUGGENHOUT FILIP | BUYCK FREDERIK | BUYLE SIMONNE | BUYSSE STEFAAN | BUYTAERT E | CALF ACHIEL | CALLENS BIE | CARTUYVELS JOSY | CASAER MARIA-JOZEFA | CAUBERGHS LISETTE | CERTYN HILDE | CERTYN PIET | CERTYN-DE KIMPE PAUL | CEUPPENS HERMAN | CEUPPENS MARIE ROSE | CEUPPENS WALTER JAN | CEURSTEMONT JOS (U WILMAYR) | CHRISPEELS PIERRE (PIET) | CHRISTIAENS LILY-ANNE | CHRISTIAENS LINDA | CHRISTIAENS MARTINE | CHRISTIAENS NICOLE | CLAES MARC | CLAES RENÉ | CLAESEN BRUNO | CLAESSENS LUC | CLAEYS JEF | CLAEYS ROGER | CLE MIA | CLEEREN SIMON | CLEIREN CHRISTIANNE | CLEREN ANNETTE | CLEREN LUTGARDE | CLERIX IVO | CLEYMANS DOLF | CLEYMANS JOSEE | CLEYMANS JOZEF | CLEYMANS-VAN DEN ENDE | COFFERNILS HUBERT | COLE AMEDEE | COLSON HILDE | CONIX GREET | COOLS BERNARD | COOLS DIRK | COOLS GEERTJE | COOLS JOS (-VAN GESTEL) | COOPMAN ANDRE | COOREVITS JOOST | COOREVITS STEEF | CORENS MARIA | CORNILLIE TANIA | COTTYN JOHAN | COUSSEMENT ANNE | CREEMERS JOS | CRIKEMANS FONS | CROLS HILDE | CROLS MONIK | CROONENBORGHS FRIEDA | CUPERS JO | CUYT HILDE | DAMEN GERT | DANAU DENISE | DANEN JOHAN | DANIELS HUGO | DANIËLS JULIAAN | DAPONTE DIANA | DE BACKER LEONIA (LEA) | DE BACKER MARCEL | DE BACKER RENÉ | DE BAERE FRED | DE BAETS KOEN | DE BAETS LEA | DE BLEECKER KRISTOF | DE BLENDE GEERT | DE BOCK LUC | DE BOE WARD | DE BOECK BEN | DE BOECK KOEN | DE BOECK MARK | DE BOECK PAUL | DE BRUYN MARIETTE | DE BRUYNE HENDRIK | DE CASTRO HILDE | DE CEUKELAIRE GREET | DE CEUKELAIRE MARLEEN | DE CEULAER NIELS | DE CLERCQ FRANK | DE CLERCQ FREDERIK | DE CLEYN HAN | DE CLEYN JOANNA | DE CONINCK SIDON | DE CORTE CONNY | DE COSTER MARC | DE CRAEN GRIET | DE CRAEN LEEN | DE CUYPER MARJAN | DE CUYPER NELE | DE FRAINE BIEKE | DE GREEF EDDY | DE GREEF LIES | DE GRUYTER ANNA | DE JANS LIEKE | DE JONCKHEERE FIEN | DE JONGH CINDY | DE KEERSMAEKER DIDIER | DE KEMPENEER NORA | DE KESEL PALMEER | DE KEYSER HUGO | DE KIMPE ANTOINE | DE KIMPE MARIE-THERESE | DE KOSTER JAN | DE MEESTER PAUL | DE MEYER JAN | DE MOL TINA | DE MUL ANITA | DE PAEPE ANDRÉ | DE PAUW IDA | DE PRETER KATRIEN | DE PRETER PIET | DE PUE MARIJKE | DE QUEKER CHRIS | DE RIDDER ERIK | DE RIDDER GREET | DE RIDDER JEF (JOSEPHUS) | DE ROECK JAN | DE ROO BIEKE | DE ROO HENDRIK | DE RUYSSER MARIA | DE SCHUTTER LUTGARDE | DE SCHUTTER MARIA | DE SMAELE KLAAR | DE SMET ERIK | DE SMET JERRY | DE SMET KAAT | DE SMET MARC | DE SWAEF MAAI | DE TURCK-SPRUYT BERT | DE VIS PIETER | DE VOS BENEDIKTE | DE VREE MIEKE | DE VRIENDT VEERLE | DE WEERD GIOVANNI | DE WINTER ARMAND | DE WINTER ELKE | DE WINTER KATELIJNE | DE WINTER LIEF | DE WINTER MARGRIET | DE WINTER STEVEN | DEBLOCK EMILIE | DEBONNE TOON | DEBUSSCHER CHRIS | DEBUSSCHERE YVETTE | DECABOOTER HEIN | DECANCQ KATRIEN | DECAVEL LUC | DECOENE WALTER | DEELKENS (SCHAEKEN) POLDIN | D’EER LIEVE | DEFOUR ANN | DEHANTSCHUTTER NELE | DEHOPERÉ CHRISTIANE | DELAERE BART | DELANGHE LODE | DELCOUR KAREN | DELCROIX LUDO | DELIE KARIEN | DEMERRE WOUTER | DEMEULEMEESTER ANN | DEMEULENAERE ANDY | DEMEY RIA | DEMUYNCK KOEN | DEN TANDT HERMIEN | DENISSEN FRANK | DENS MARTHA (LYDIA) | DEPREZ STIJN | DEPUTTER JOHAN | DERDEN JACQUES | DEREYMAEKER ELLEN | DESAEGER JORIS | DESCAMPS JOS | DESCHAMPS PETER | DESMEDT PIETER | DESOETE CARLOS | DESPEGHEL NATHALIE | DESSEYN - DE JONCKHEERE | DESTRYCKER MAGDA | DETIENNE PETRA | DEVENTER WOUTER | DEVLIEGHERE ROB | DEVOS ILSE | DEVOS KRISTOF | D’HAESE ERIC | DHOLLANDER MARIA | DICKENS ELISABETH (LISETTE) | DIDDEN MIA | DIELEN ILSE | DIERCKX CHRISTINE | DIERCKX MAY | DISTER - VERDONCK | DOMEN LIEVE | DONNEZ PAT | DOOMST MICHEL | DOUCET NICOLE | DRIESEN HARIE | DUFOUR JEF | DUFRAING RENÉ | DUJARDIN LUK | DUMOULIN JOZEF | DUPONT MARLEEN | DUPORTAIL VEERLE | DUSAR MARK | DUYSTERS JOS | EELEN JISKA | ELSEN RAYMOND | ENGELBEEN GREET | ERAUW LUC | EULAERS MARGARETHA | EYNHOUTS SUZANNA | EYSKENS LOUIS | FABRÉ DIRK | FABRÉ LUK | FABRÉ RITA | FASTRE JEF | FERNY PAUL | FIERS RITA | FLIES JAN | FLORQUIN ALAIN | FORCEVILLE FRANS | FREDERICKX KAROLIEN | FREDERICKX RONNY | FRENKEN MARLEEN | FRISSAER ANDRÉ | GAEREMIJN TANJA | GASTMANS CLAIRE | GEBRUERS ANN | GEENS KATRIEN | GEERAERT JOHAN | GEERAERTS KATLEEN | GEERAERTS MONIKA | GEERINCK MARIA | GEEROMS LIEVE | GEERTS WOUTER | GEIRNAERT ETIENNE | GELENS THERESE | GEROUSSE LIES | GETH REINTJE | GEURTS HENDRIK | GHEKIERE DIRK | GHEYSEN STEFANIE | GHIELENS CHRIS | GHYOOT HERMAN | GIELEN LUDOVICA (MARIA) | GIELEN PETER | GIELIS ANNE MARIE | GIELIS LUDO | GILLEBERT FREDERIC | GIOS MARIO | GLORIEUX MIEKE | GOBBIN MATHIAS | GODDEAU KRISTI | GOETHALS JOHAN | GOOS KAREL | GOOSSENS ANDRÉ | GOOSSENS WILFRIED | GORISSEN MARIA | GOUWELOOSE MERIJN | GOVAERTS GUIDO | GRAMMET ANDRÉ | GRANT JAN | GRAULS YO | GYS JEANNE (JOHANNA) | GYS MIA | GYSEL RIET | HAEST WILLY | HAUCHECORNE -BEECKMANS ANDRE | HAUMAN HARRY | HELSEN ANDRÉ | HELSEN GUIDO | HELSEN JEF | HENDRICKX LENA | HERIJGERS LIEVE | HERMANS AN | HERMANS HUGO | HERMANS LUDO | HERMANS WALTER | HERSSENS NELLY | HERTOGS INGRID | HERWEYERS FRANS | HEYLEN AGNES (JESKE) | HEYLEN ANNE | HEYLEN LUT | HIEMELEERS MAURITS & MAGDA | HIKSPOORS JOZEF | HILLEN RIA | HINNEKENS MARIAN | HIROUX CARINE | HOEBEECK SISKA | HOEBEN EVY | HOEBEN LIESBETH | HOEFNAGELS MIEKE | HOET LIEVE | HOET ROOSJE | HOFKENS ROGER | HOOFTMAN GERT | HOOGSTYN GÜNTHER | HOORELBEKE PATRICK | HOOYBERGHS LIEVE | HOREMANS LUDO | HOREMANS MATHIAS | HOREMANS MICHIEL | HOUTHOOFD BRUNO | HOUTHUYS KRIS | HUBRECHTS ANNEMIE | HUYBRECHTS FONS | HUYGENS MATHIAS | HUYSMANS DIRK | HUYSMANS INGE | HUYSMANS MARCEL | JACOBS GUIDO | JACOBS MARIJKE | JACQUEMIN JOHAN | JANSSENS BREGT | JANSSENS GUY | JANSSENS ILSE | JANSSENS ILSE | JANSSENS KURT PLUTO | JASPERS JENNY | JASPERS LEO | JESPERS BART | JESPERS JO | JEURISSEN DANY | JEURISSEN GRETA | JEURISSEN SUZY | JOACHIMS JAN (JEAN-MARIE) | JOACHUM-MATTHEUS PIET | JORISSEN MAGRIT | KAYAERT ANNEMIE | KEMPENAERS CHRISJE | KEMPENAERS MAY | KENENS SIMON | KEPPENS FRANS | KERCKHOFS GERMAINE | KERSEMANS LOES | KERSTENS MARGARITA | KETELEER LANDER | KETELS MARIE-LOUISE | KEYMEULEN JAN | KNEVELS BOUDEWIJN | KNOCKAERT SVEN | KONINGS ILSE | KOYEN ELVIRA | KOYEN LUC | KOZAREFF BORIS | KOZAREFF KARL | KUIJPERS TINE | KUIJPERS WILLY | KUPPENS CLEMENT | KUSSE JOS | LACANTE ERIC | LAENENS ANNELIES | LAES NELE | LAMBORELLE JAKLIEN | LAMBRECHT BJORN | LAMBRECHT ELKE | LAMBRECHT JAN | LAMBRECHT KRIS | LAMBRECHT LARS | LAMBRECHTS PAULA | LAMMERTYN MAGDA | LAMOTE GREET | LAMOTE LUC | LANDUYT HERMAN | LANDUYT LUDO | LANGERAERT ELEKE | LANGERAERT FRANK | LANGERAERT HILDE | LANGERAERT PETER | LAURENT HUGO | LAURENT WILLY | LAUWERS WALTER | LAVAERT IDA | LAVENS FRANK | LE COMTE HENK | LECOMPTE KURT | LECOMPTE STEFAN | LEEMANS CHRISTINE | LEEMANS FRIEDA | LEEMANS SOFIE | LEEN SARA | LEFEVERE JANNA | LEFEVERE-MARGODT WILLY | LÉGER JONAS | LEMAN PAUL | LEMBRECHTS PAUL | LEMIERE JOSEE | LEMMENS RIK | LENAERTS ELS | LENAERTS MIA | LEPPENS JESSICA | LEROY WILHELMINA | LETTANY EUGEEN | LIEVENS CHRISTINA | LIEVENS ETIENNE | LIEVENS INE | LIEVENS STEFAAN | LIMPENS JOZEF | LIPS MARC | LOENDERS MIET | LOWIE JOSIANE | LUST RUBEN | LUWEL MARIJKE | LUYTEN - VAN MINNEBRUGGEN | M. GIBSON EDNA | MAERTENS JAN | MAES GUIDO | MAES TOM | MAES WILFRIED | MALFET HUGO | MANZONE JEAN-PIERRE | MARCHANT JILL | MARGOT JAN | MARIEN IGNAAS | MARIËN LEON | MARIEN SEBASTIAAN | MARIEN STEFAAN | MARIT INGRID | MARSTBOOM EDDY | MARTENS TOM | MATHIJS KEVIN | MATHIJS THEO | MATTENS JAN | MEBIS ANNICK | MEERMANS KATRIEN | MEERT KATRIJN | MEEUWISSEN HENRI | MEEUWISSEN PETER | MEEUWS-MICHIELS VIK | MELKEBEKE TILLY | MELS AGNES | MELS DIRK | MERCHIE AN | MERCKAERT LUC | MEUKENS RAF | MEUL FRANS | MEUL KATLEEN | MEURIS MARC | MEURISSE-PORTAEL BART | MEYFROOTS MICH | MEYVIS WILFRIED | MICHIELS MARCUS | MICHIELSEN JOERI | MICHIELSEN JURGEN | MISSIAEN GEORGES | MOERMANS LYCOPS | MOLEMANS KRIS (CHRISTINA) | MOLLET MARLEEN | MOMMAERTS-DESCHUYTTER JOHAN | MONSECOUR FRANK | MOORS WENDY | MORLION MIEKE | MORRIS GODELIEVE (LIEVE) | MORRIS JOHAN | MORRIS MARC | MORTIER WIES | MOULIN CHARLÈNE | MULLENS MARIA | MUS KATRIEN | MUYLAERT MIEKE | MUYLLAERT SARA | MYLEMANS JAN | NAULAERS - KEMLAND | NEDERHAND IRÈNE | NEIRYNCK JO | NEYENS HANNELORE | NEYENS SOFIE | NEYRINCK ILSE | NIEUWBORG MARC | NIJSSEN JANNIE | NUYTS DIRK | NUYTS LUC | NYS FRANS | NYSMANS ERIC | OOMS EDUARD | OOMS SANDER | OOSTERLINCK JET | OOSTERLINCK LIEVE | OOSTERLINCK ROGER | OOSTERLINCK TOM | OPDENACKER SIMONNE | OPDEWEEGH JACQUELINE | OVERMEIRE MACHTELD | PACQUÉE MAI | PAEPS FLOR | PAEPS HANNEKE | PANIS LIESBETH | PAUWELS WOUTER | PEERAER MIE | PEETERS ANNELIES | PEETERS BRUNO | PEETERS CHANTAL | PEETERS GIL | PEETERS GUIDO | PEETERS INGRID | PEETERS JAAK | PEETERS JOANNES | PEETERS JOZEF (JEF) | PEETERS KRIS | PEETERS MICHEL | PEIRELINCK FRANCISCUS (FRANS) | PESSEMIER JEANNINE | PIETERCIL EMIEL | PIHAY GRETA | PINNOY JOZEF | PISMAN KATHLEEN | PISMAN PATRICK | PLAS WILHELMINA (HENRIETTE) | PLATEL HILDA | PLESSERS POLA | POELMANS GREET | POLLENTIER TOM | POLLERS RENÉ | PORTAEL KRISTEL | PRAET GILBERT | PRICE WILLY | PSZENICZKO JAN | PUT HENRI | PYL FRANCOIS | QUINTELIER JOHAN | QUINTELIER-DE WILDE | QUIRYNEN KATHLEEN | RAATS JONAS | RAES JOKE | RAMAKERS HUBERTUS | RAMBOER CHRISTA | RENCKENS GEERT | REYKAERT KAAT | REYNAERT-VERJANS RUDI | REYNIERS JENNY | REYNVOET DANIEL | ROBBERECHT FREDDY | ROBBERECHTS DIRK | ROBBERECHTS PATRICK | ROESEMS TRUUS | ROMBAUT GODELIEVE (LIEVE) | ROOSEN ERWIN | ROOSEN MARIE-ROSE | ROTTIERS KOERT | ROUAN CECILIA | RUTTEN OKTAAF | SAELS HANNE | SALMON LIEVE | SALMON PAUL | SARENS GRIET | SAS HILDA | SAVELS LEO | SCHAEKEN LUT | SCHAERLAECKEN HILDE | SCHARLAKEN TOM | SCHAUWERS STIJN | SCHEEPERS MICHEL | SCHEERS JOKE | SCHEIRE ANNEMIE | SCHELDEMAN DIRK | SCHELDEMAN PATRICK | SCHEPERS HUBERT | SCHEPERS JOZEPHINA | SCHEPERS LEONTINE | SCHEURWEGHS JOZEF | SCHEURWEGHS KRISJE | SCHEURWEGHS STAF (GUSTAAF) | SCHIEMSKY ANTOINETTE | SCHIEMSKY MARIE LOUISE | SCHOLLAERT BERT | SCHOLLEN ERNEST | SCHOOLMEESTERS JOKE | SCHOONACKER KENNY | SCHOUKENS MICHAEL | SCHOUWAERTS GERDA | SEGHERS JULIA | SELDERSLAGHS WIM | SELDERSLAGHS-DANEELS RAFAEL | SELS JO | SERGEANT HILDE | SERGEANT HUBERT | SERGEANT KATRIEN | SERMEUS PIETER | SEVENS ELKE | SEYMUS HILDE | SLEGERS FILIP | SLEGERS FRIE | SLOOTMAEKERS IVO | SLOSSE BART | SMALLE WINNY | SMET MIEKE | SMET BEGGA | SMEUNINX JAN | SMITS IVAN | SMOUT KRIS | SNACKAERT ELS | SOMERS KOEN | SPAEY RITA | SPANHOVE PIET | SPEECKAERT GRIET | STAES KAREL | STALPAERT GEERT | STAPPAERTS LUCE | STAS GEERT | STAS MARLIES | STEENKISTE REGINALD | STRAETMANS ANNE | STROBBE BRECHT | STROEYKENS MAURITS | SWERTS DIRK | SWERTS JEAN | SWIMBERGHE-REMY GILBERT | SWINNEN MONIQUE | SYBERS PATRICK | SYMONS MAGDA | SYMONS TIM | TAERWE SVEN | TANGHE ROBERT | TEMMERMAN ANNEMARIE | TEMMERMAN-FASSEUR ETIENNE EN | TESSENS KATHARINE | THEUNS HANS | THIELEMANS ANN | THIJSEN SIMONNE | THYS ROEL | THYSSEN FRANS | TIEBOUT ELKE | TIEBOUT JORIS | TIMMERS MIET | TOELEN JAN | TOMASETIG BIANCA | TORDEUR BRUNO | TORFS WILLY | TORNEY GEERT | TORNEY HENDRIK | TORNEY RAF | TOYE STIJN | TRUYTS NICK | TUSSCHANS ELS | ULBURGHS LUTGARD | VAES DIRK | VAILLEMANS KATLEEN | VALCKE ROBERT | VAN ACHTE JOHAN | VAN AUDENHOVE- AELBRECHT P. | VAN BAUWEL PAUL | VAN BEEK ERIKA | VAN BELLE JEF | VAN BELLEGHEM MARIJKE | VAN BESIEN WOUTER | VAN BESIEN ZEGER | VAN BOGAERT MICHEL | VAN BRAEKEN MARC | VAN BRITSOM ALDEGONDE | VAN BUUL MARC | VAN BUYTEN PAUL | VAN CAUTEREN MARIA (TREES) | VAN DAELE STEFAAN | VAN DAMME STAN | VAN DE GEUCHTE MERIJN | VAN DE KERCKHOVE NELLY | VAN DE LOOVERBOSCH MARC | VAN DE PEER MAGDA | VAN DE POEL PAUL | VAN DE PUTTE LUC | VAN DE SANDE JOZEF | VAN DE VELDE INGE | VAN DE VELDE ROSEMIE | VAN DE VLIET JEANNE-MARIE | VAN DE WALLE MARTIJN | VAN DE WEYER MIEL | VAN DE WEYNGAERT ROGER | VAN DEN AUDENAERDE CIL | VAN DEN AUDENAERDE ELS | VAN DEN AUDENAERDE JAN | VAN DEN AUDENAERDE KOEN | VAN DEN AUDENAERDE LUC | VAN DEN AUDENAERDE MIEK | VAN DEN AUDENAERDE PAUL | VAN DEN AUDENAERDE STEF | VAN DEN AUDENAERDE THERESE | VAN DEN BERG ELS | VAN DEN BERGH LIEVE | VAN DEN BOGAERT CIS (FRANCISCU | VAN DEN BOOM COR | VAN DEN BORRE ROLAND | VAN DEN BOSCH LUC | VAN DEN BOSSCHE BERT | VAN DEN BOSSCHE PATRIS | VAN DEN BRANDE FRIEDA | VAN DEN BRANDE GUIDO | VAN DEN BROECK LUDO | VAN DEN BROECK TOM | VAN DEN BRUELE JOHAN | VAN DEN BUNDER RITA | VAN DEN EYNDE KAREL | VAN DEN KERKHOF JAN | VAN DEN PLAS RENILDIS | VAN DER AUWERA JOKE | VAN DER STAEY NOELLA | VAN DER SYPT ELS | VAN DER VELDEN MARCEL | VAN DER VENNE WERNER | VAN DIESSEN MATHEUS (TJEU) | VAN DOREN ELS | VAN DOREN JORIS | VAN DUFFEL ANTONIUS (TOON) | VAN ECHELPOEL JOHN | VAN GANSBERGHE HONORÉ | VAN GOTHA KATRIEN | VAN HACHT JAN (JEAN- MARIE) | VAN HAEVERMAET DIRK | VAN HECKE ANNELIES | VAN HIEL THEO | VAN HILEGHEM BRUNO | VAN HOOF GUUSJE | VAN HOOF JACOBUS | VAN HOOF KOR | VAN HOOF MARC | VAN HOUT BERT | VAN HUFFELEN ROGER | VAN KERKHOVE IVO EN GETH REIN | VAN KIEL FRANÇOIS (FRANS) | VAN LAER GREET | VAN LAER WILLEM | VAN LANGENHOVE LIEVE | VAN LEEMPUT THERESIA | VAN LENT LUDO | VAN LIERDE GUIDO | VAN LINDEN LEEN | VAN LOOVEREN REMY | VAN LOOVEREN VEERLE | VAN MEENSEL JOZEF (JEF) | VAN MEERBEECK DET | VAN MEERBEEK BARTELT | VAN MENXEL NICO | VAN MOL JENNEKE | VAN NIMMEN JEF | VAN NOTEN GERDA | VAN NOTEN JAN EN VAN PASSEN AN | VAN NOTEN MAGT (MAGDA) | VAN NOTEN RITA | VAN NUFFEL MARIA (MAAIKE) | VAN NUFFEL- VERNIERS KOEN | VAN OLMEN MIRA | VAN OPSTAL BART | VAN PASSEN AN | VAN ROELEN GERDA | VAN ROMPAEY MAARTEN | VAN ROOSBROECK ILSE | VAN SCHOOR MARLEEN | VAN SCHOOTE LIESBETH | VAN STAEYEN LIEVE | VAN STAEYEN EMIEL | VAN THORRE ? | VAN VAERENBERGH LEEN | VAN WAES KHRISTIN | VAN WICHELEN LIEVE | VANACKERE THEO | VANAELST DRE | VANBAELEN HUGO | VANDECASTEELE RONNY | VANDECASTEELE VEERLE | VANDEKEYBUS MARIA (MAY) | VANDEN BEMPT PAUL (POL) | VANDENBROUCKE DIMITRI | VANDENBUSSCHE ? | VANDENBUSSCHE AN | VANDENDRIESSCHE BARTHOLOME (BA | VANDEPUTTE RITA | VANDERBORGHT FRANS | VANDERBORGHT JORIS | VANDERHULST DAAN | VANDERHULST LEEN | VANDERHULST NELE | VANDERLINDEN HEIDI | VANDERSPIKKEN ROLANDE | VANDERVEKEN FRIEDA | VANDERVOORT BENJAMIN | VANDERWEGEN EDUARDUS | VANDESOMPELE HANNE | VANDEWALLE FRANS | VANDORMAEL EMMELY | VANFRAECHEM GUIDO | VANGEEL HILDA | VANGELABBEEK MATHIEU | VANGENECHTEN HELENA | VANGRONSVELD JOHAN | VANGROOTLOON WIM | VANGRUNDERBEEK JOS | VANHAEVRE HILDE | VANHEE JAN | VANHERCKE YVONNA | VANHERP REINHILDE | VANHESE PIETER | VANHOUTTE HERWIG | VANHOUTTEGHEM TOON | VANHOVE JACQUELINE | VANHOVE RENÉ | VANKEERBERGHEN FELIX | VANLOOK FRANS | VANOPPEN - MULLENS PAULINE | VANPOUCKE BERNADETTE | VANRAES HILDE | VANROOSE MAARTEN | VANSINA ALFRED | VANSINTJAN LIEVE | VANSINTJAN MIA | VERACHTERT CHRISTEL | VERBERCK MARK | VERBIEST SUZANNE | VERBORGH TREES | VERBRUGGEN HERMAN | VERCAMME CHARLES | VERCAMMEN STIJN | VERCAUTEREN WIM | VERDEYEN AN | VERDOODT HILDE | VERDUYCKT PETER | VEREECKE EVA | VEREECKE GUIDO | VEREECKE KRIS | VEREECKEN PIETER | VERGOTE REBECCA | VERHAEGEN MARLEEN | VERHALLE ANN | VERHASSELT ELS | VERHEECKE HUGO | VERHERSTRAETEN SERVAIS | VERHEYEN HENRIETTE | VERHEYEN JOS | VERHEYEN LIEVE | VERHEYEN-MEWISSEN PAUL & MAGGY | VERHOEVEN SOFIE | VERHOOGEN JOS | VERHOOGEN TREES | VERHOOGEN WANNES | VERJANS LIES | VERMAANEN EDDY | VERMEESCH FABIENNE | VERMEIR ALFRED | VERMEIR ROBERT | VERMEIREN WALTER | VERNIERS MARTINE | VERNIMMEN PAUL | VERPLANCKE THALIA | VERREET ANDRIES | VERSCHINGEL ANN | VERSCHUEREN LUK | VERSCHUEREN WALTER | VERSLYPPE ADELIN | VERSTRAETE DRIES | VERSTRAETE LUC | VERSTRAETE LUTGARDE | VERSTRAETEN LILIANE | VERTONGEN MARCEL | VERVOORT ALEXANDER | VERWIMP GEERTRUI | VEULEMANS DIRK | VISSER NIELS | VISSERS PIETER | VLAYEN DENIS | VLEUGELS | VOET KATRIEN | VOSSEN ELS | WALRAEVENS DENIES | WATERSCHOOT FONS | WAUTERS CHRIS | WELKENHUYSEN ROGER | WELLENS ANDRE | WELLENS JANIN | WERBROUCK HILDE | WEYENBERG ILDE | WILLEKENS JULIENNE | WILLEMS JAN | WILMSSEN WENDY | WITTERS EDDY-WARD | WOLTERS JOS | WOUTERS ALFONS | WOUTERS AN | WOUTERS ELLEN | WOUTERS JAN | WOUTERS JOLIEN | WOUTERS JOZEF | WOUTERS KRISTOF | WOUTERS MATHIJS | WOUTERS PIETER | WOUTERS RENO | WOUTERS STEVEN | WUYTS ANN | WUYTS CHRISTINA | WUYTS FRIEDA | WUYTS LIEVE | WUYTS YVES | WYNANTS BART |

20

Buitenband 13 - Januari 2014  

Buitenband is de halfjaarlijkse nieuwsbrief voor de leden van het Netwerk: Vrienden van de Chiro

Buitenband 13 - Januari 2014  

Buitenband is de halfjaarlijkse nieuwsbrief voor de leden van het Netwerk: Vrienden van de Chiro

Advertisement