Zimní noviny 2021 - České Švýcarsko

Page 1

14–15 strana

Kam se schovat před zimou?

20–21 strana

Novinky od regionálních výrobců

22–23 strana

Zimní sen v Saském Švýcarsku

ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU T UR IS T ICKÉ NOV INY • ZIMA 2021 • OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOS T ČESKÉ Š V ÝC AR SKO

Nejkrásnější část roku je tu

Foto: Martin Rak

Sluneční paprsky den co den ztrácejí na síle, turisté pozvolna ubývají. Barvy podzimu se střídají s mlhami. Nastává čas na relaxaci, odpočinek, toulání se melancholickou přírodou Českého Švýcarska. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko již několik let usiluje o prodloužení sezóny a podporu udržitelného cestovního ruchu. Návštěva mimo hlavní sezónu pomáhá zmírnit nápor na přírodu národního parku

a zároveň podporuje lokální ekonomiku, která mimo léto strádá. I přesto, že provoz soutěsek na řece Kamenici bude ukončen 7.11. a denní provoz na Pravčické bráně končí posledním dnem měsíce října (od listopadu je otevřeno

o víkendech od 10 do 16 hodin, mezi vánočními svátky denně), destinace Českosaské Švýcarsko nabízí dost možností na odpočinek, dobrodružství i aktivní trávení vašich dnů v přírodě i uvnitř. Nechte na sebe dýchnout jedinečnou

atmosféru podzimní a zimní krajiny Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce i sousedních Lužických hor. Buďte vítáni. Jan Šmíd, ředitel České Švýcarsko o.p.s.

Kam vyrazit?

Slavíme 20 let

Putování za rozhledy

Šluknovský zámek

Nejkrásnější cíle regionu pro letošní

Obecně prospěšná společnost slaví 20 let

Byli jste již na Sněžníku nebo Jedlové?

Fénix, který povstal z popela

podzim a zimu

práce na rozvoji regionu.

Vyražte s námi.

stojí za návštěvu.

(Více na str. 2–3)

(Více na str. 4–5)

(Více na str. 8–9)

(Více na str. 13)


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

2

Kam vyrazit v zimě za dobrodružstvím

Foto: Petr J. Juračka

TISKÉ STĚNY V zimě jsou Tiské stěny úplně jiné. Jednak tu nepotkáte ani zdaleka tolik lidí, jako v letní sezóně, ale především – syrovost chladného počasí, bezlisté stromy a přirozená ztráta barev dávají vyniknout monumentálnosti skalních útvarů. Ticho, které se tu rozhostí, je doslova hmatatelné. A co teprve, když napadne sníh a bělostné peřiny docela promění tvary skal i celkové vnímání města

i infobox

100 Kč

Foto: Václav Sojka

BRTNICKÉ LEDOPÁDY obrů. Jako kdekoli v zimě, je třeba samozřejmě počítat s tím, že počasí může cestu komplikovat, zejména na místech, kde se postupuje dále dobrodiním žebříků nebo příkrých schodů. O to je ale zimní dobrodružství v jednom z nejpodivuhodnějších skalních měst v Evropě zajímavější. Na zimní procházku mezi skalami zkrátka nezapomenete.

Ledopády je České Švýcarsko protkané celé, mnohé z nich ale za celou zimu nikdo neobjeví, protože se tvoří v zimě v těžko přístupných místech. Ledopády na Vlčím potoce nedaleko obcí Brtníky a Vlčí Hora přístupné jsou a také proto patří k největším zimním lákadlům celého regionu. Vyrůstají – anebo se spouštějí – především na pískovcových

převisech nebo stěnách. Jejich růstu velmi svědčí vydatná sněhová pokrývka a nízké teploty. A nejsou to zamrzlé vodopády, jak si mnozí myslí a v létě jsou pak překvapeni, když na témže místě žádnou vodu nenajdou. Vznikají totiž mrznutím tajícího sněhu. Z důvodu omezeného parkování doporučujeme využívat bus nebo vlak viz infobox.

i infobox

Tisá

Vlčí Hora, Brtníky

otevřeno 24/7

otevřeno 24/7, obvykle 2. pol. ledna - pol. února

zdarma

100 Kč

zdarma

z Děčína 432 / 452

z Varnsdorfu a K. Lípy linka 407, z Rumburka linka 1409, ž. st. Brtníky

Hotel Ostrov ****, 4 km

Restaurace Lužan, Rumburk (9 km), Stará hospoda, Doubice (7 km)


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

3

Foto: Václav Sojka

DOLSKÝ MLÝN

PRAVČICKÁ BRÁNA

Mnohočetné pozůstatky někdejšího Dolského mlýna na břehu říčky Kamenice jsou beze sporu tím nejromantičtějším zákoutím celého Českého Švýcarska a mnoho podobných se nenajde ani nikde jinde v Česku. V létě se tu cesty mění občas ve špalíry, a tak jedině v zimě je možné doopravdy prožít hlubokou intimnost tohoto

Vydat se sem o některém zimním víkendu je skvělý nápad. Vyšplhat na skalní vyhlídky na protější masiv je sice, zejména při sněhové nadílce nebo mrazivém počasí, klopotnější, než když tu stoupáte v létě, ale pohled na úchvatnou bránu je naprosto jedinečný. A pohled z vyhlídky, která vel-

podivuhodného místa. V zimě sem zavítají jen skuteční milovníci krásy. Ze čtyř přístupových cest je i ve sněhu dobře schůdná jediná – ta, která vede od Jetřichovic kolem Starého mlýna a překrásného potoka Jetřichovická Bělá, jenž svým bílým pískem a zelenými kšticemi lakušníků rozsvěcí bezbarvou zimu kolem.

i infobox

100 Kč

mi připomíná orlí hnízdo, na osamocenou věž Malého Pravčického kuželu, jednoho ze symbolů národního parku, pokrytou popraškem jiskřivého sněhu i na ledovým sluncem pozlacené Stříbrné stěny, to je zážitek zcela výjimečný. A k tomu všemu – kdeže letní špalíry turistů jsou…

i infobox

Jetřichovice, Všemily, Růžová

Hřensko, Mezní Louka

otevřeno 24/7

Listopad – březen: sobota, neděle: 10.00 - 16.00 hod. 26. prosinec - 1. leden: Denně: 10.00 - 16.00 hod.

zdarma

z Děčína 438

z Děčína 436

Restaurace U Fořta, Mezní Louka (5 km)

Hotel Kortus, Vysoká Lípa (3 km), Restaurace U Fořta, Mezní Louka (7 km)

www.pbrana.cz

Foto: L. Prchal, Kyjovské údolí


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

4

Jak to všechno začalo?

2O let činnosti obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko

V době vzniku společnosti České Švýcarsko o.p.s. nebylo cíleno na cestovní ruch. Mělo se jednat zásadně o agenturu regionálního rozvoje, která přednostně zajistí realizaci projektů souvisejících s životním prostředím (např. čističky pro obce) a bude se zabývat aktivitami environmentální výchovy a vzdělávání. To se také naplnilo. K významným aktivitám patřila pasportizace podstávkových domů v regionu, věc do té doby zcela nebývalá. Destinační management byl budován od roku 2005, resp. po přistoupení ÚK jako čtvrtého zakladatele (vedle města Krásná Lípa, Správy NP, ČSOP Tilia) v roce 2008. Následně došlo k rozvoji doposud v regionu neexistujících aktivit. Nevídaná síť turistické dopravy Ópéeska zajistila pomocí projektu vznik turistického autobusu národním parkem (linka 434), která se rozrostla do spojení Děčín – Hřensko – Krásná Lípa s celoročním provozem (!), podpořila vznik Dráhy národního parku jako okružní linky , která jezdí také celoročně. Podpořili jsme zachování vlakového spojení Rumburk/Krásná Lípa – Brtníky – Mikulášovice s nástupy výletů do severních částí Českého i Saského Švý-

carska (trať měla být zrušena), vyjednali jsme zavedení autobusových linek Schmilka – Česká Kamenice, Brtníky – Krásná Lípa – Varnsdorf, turistického Lužickohorského rychlíku z Prahy do Mikulášovic. Dvanáct let společně s německou stranou zajišťujeme přípravu přeshraničních turistických jízdních řádů.

Certifikovaní průvodci Po dohodě se Správou NP jsme zavedli systém certifikovaných průvodců, který funguje už 15 let. Naše destinace nabízí trasy s průvodcem především do Saského Švýcarska, ale i do méně známých lokalit u nás (nap. Lužické hory). Vizionářské spojení se Saskem S využitím tří velkých projektů z programu Cíl 3 jsme společně s Turistickým svazem Saské Švýcarsko vybudovali pomocí marketingových produktů a kampaní jednotný turistický region Českosaské Švýcarsko, ve střední Evropě jeden z mála, který přeshraničně aktivně pracuje již 16 let. S tím souvisí i otevření řady pěších turistických přechodů v oblasti Tisé, Mikulášovic a Dolní Poustevny.


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

5

Enviromentální výchova a vzdělávání

Nové turistické cesty a cíle V součinnosti s KČT a obcemi jsme iniciovali řadu nových značených cest, z nichž většina byla realizována. Tyto cesty vznikly na území celého regionu od Ostrova přes Dolní Žleb, Hřensko, Srbskou a Českou Kamenici, kolem Chřibské, Krásné Lípy a Mikulášovic a Šluknova. Partnerství a spolupráce na nové úrovni V roce 2008 jsme iniciovali vznik destinačního fondu jako neprávního subjektu, který spojuje aktéry cestovního ruchu a obce, a který sdružuje finance z každoročních příspěvků na společný marketing regionu. V roce 2021 je ve fondu přes 100 členů ze sféry ubytování, stravování , dopravy, cestovních kanceláří , dopravních společností, místních organizací, organizací ochrany přírody apod. S puncem kvality Na základě splnění požadavků CzechTourismu jsme se stali jednou z klíčových certifikovaných destinačních společností v ČR. To vyjadřuje i naši stěžejní úlohu v současných podmínkách i do budoucnosti: zajistit trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v ekonomicky oslabeném příhraničním regionu, a to ve spolupráci s obcemi, partnery v turismu i orgány ochrany přírody, na vysoce kvalitativní úrovni, která odpovídá současným trendům online marketingu, s důrazem na další soběstačnost firemního financování z obchodních aktivit.

S certifikovanými průvodci a lektory probíhají zážitkové a vzdělávací programy v naučné expozici a učebně Domu ČŠ. Krásné jsou dobrodružné a naučné výpravy do krajiny. Programy jsou určené pro děti z mateřských škol, žáky základních a středních škol. Věděli jste, že od svého vzniku v roce 2008 prošlo Domem Českého Švýcarska přes půl miliónu návštěvníků? Doba se mění, my také V posledních letech se významně mění způsoby financování a také činnosti destinační agentury. Jsme nuceni flexibilně reagovat na úbytek projektů, změny v cestovním ruchu způsobené pandemií a v neposlední řadě i pestrost výzev, které před námi jsou. Soustředíme se na smysluplné a udržitelné činnosti, přínosné pro region a jeho obyvatele. Čeká nás slavnostní otevření lávky přes Šébr, ke které jsme zajišťovali technický projekt, připravujeme Hřebenovku – trasu napříč Českým Švýcarskem, vydáváme letní a zimní noviny pro návštěvníky destinace, nahráváme podcasty s inspirativními osobnostmi, organizujeme výstavy, spolupracujeme na projektu, který má ve střednědobém horizontu vést k obnově expozice v Domě Českého Švýcarska. I přes obtíže doby se stále můžeme spoléhat nejen na podporu kraje, ale i řady podnikatelů, neziskových organizací a obcí. Ti všichni jsou součástí ‚‚klubu gentlemanů destinace‘‘ a pomáhají nám táhnout káru dál.

Dům Českého Švýcarska Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa

Interaktivní expozice

Komfortní ubytování

Turistické informace

Regionální produkty

Konferenční prostory

w w w . c e s k e s v y c a r s k o . c z


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

6

Kulturní a sportovní akce České Švýcarsko říjen 2021–březen 2022 Sváťovo dividlo na zámku Sváťovo dividlo uvádí cyklus loutkových pohádek. Veselé pohádky plné písniček pobaví velké i malé diváky.

Sváťovo dividlo na zámku

Úniková hra “rozpolcený rytíř” z období Křižáckých válek Zámek Děčín

2. 10. 2021 v 16:00 Neposlušná kůzlátka. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 80 Kč.

Zámek Děčín

Dárkové poukazy v prodeji

30. 10. 2021 ve 14:00 Halloweenský karneval. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 90 Kč.

13. 11. 2021 v 16:00 Perníková chaloupka. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 80 Kč.

11. 12. 2021 v 16:00 Jak kočička s pejskem slavili Vánoce. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 80 Kč. Z důvodu omezené kapacity si vstupenky rezervujte včas!

Sváťovo dividlo uvádí cyklus loutkových pohádek. Veselé pohádky plné písniček pobaví velké i malé diváky.

www.zamekdecin.cz

Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 80 Kč Možnost rezervace zde: www.zamekdecin.cz/vyhledavani

Oslavy 20 let založení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Krásná Lípa

Sobota 16. října Vstupné: zdarma Zveme vás v sobotu 16. října na malý trh, který se bude konat ve venkovních prostorách před Domem Českého Švýcarska po celý den. Nabídneme to nejlepší z destinace od místních pracovních skupin či jednotlivých podnikatelů a řemeslníků. Od 15. října do 14 listopadu si na krásnolipském náměstí nenechte ujít velkoformátovou výstavu mapující dvacetiletou historii o.p.s. České Švýcarsko. Budeme rádi, když se na náměstí před “ópéeskou” potkáme…

Mezinárodní zimní sraz turistů ČR v Krásné Lípě

Úniková hra rozpolcený rytíř na děčínském zámku Otevřeno denně. Cena: 2 osoby – 1000 Kč 3–6 osob – 1200 Kč Nutná rezervace termínu na www.zamekdecin.cz Tel.: 778 533 234 (10.00–18.00) Doporučujeme pro děti od 10 let.

www.zamekdecin.cz

Zažijte jedinečnou atmosféru historické únikové hry přímo na zámku v Děčíně. Můžete se těšit na příběh o tajemném rytíři Zikmundovi Děčínském z Vartenberka, který vás zavede až do dob konce křižácko-husitských válek. Podaří se vám nalézt rytířem ukryté relikvie? Vstupné: děti od 10 let 50 Kč / dospělí 80 Kč Doba trvání: 60 min. Pro skupiny: 2-6 osob Nutnost rezervace termínu

11. ročník ALE festivalu speciálních piv Pivovar Kocour Varnsdorf

30. října Vstupné: 50 Kč Kulturní program s moderátorem, který bude celým dnem provázet. Festival je tradiční a mezinárodní přehlídkou svrchně kvašených piv ALE. Moderní trend, který se Češi učí objevovat. ALE - netradiční, se zvýšenou hořkostí a zvýšenou chutí chmele.Jedná se odlišnou přípravu piva oproti oblíbenému a tradičnímu ležáku. Např. jeden z vyhlášených ALE piv pivovaru Kocour je pivo Samuraj 14°. Speciální pivo s nezaměnitelnou směsí chmelů a zastudena dochmelováno.

Krásná Lípa

Adventní trhy Königstein

start: 13. ledna 2022 / cíl: 16. ledna 2022

27.–28. 11. / 4.–5. 12. 11.–12. 12. / 18.–19. 12. od 11.00 do 19.00

Bez omezení účasti Kontakt: Václav Hieke 728 732 877 http://zimnisraz-krasnalipa.eu Běžkařské trasy (alternativa pěší trasy) sjezdové lyžování, Brtnické ledopády, zájezdy (Žitava, Drážďany, Šluknov) přednášky, koncert.

K nejoblíbenějším výletním místům v Sasku patří pevnost Königstein, která se nachází jen 13 km od česko-německých hranic. O adventních víkendech se tu konají historicko - romantické vánoční trhy. Vezměte děti a přijeďte si užít romantickou atmosféru zimní pohádky! Více informací o trzích a akcích naleznete zde: www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/udalosti


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

7

ZAŽIJTE JEDINEČNOU ATMOSFÉRU ADVENTNÍCH TRHŮ V SEVERNÍCH ČECHÁCH A SASKU

Foto: Pevnost Konigstein © Neuland Zeitreisen

Po celý advent je v Českosaském Švýcarsku možné a vlastně nutné vyrazit na některý z mnoha vánočních trhů. Můžeme se těšit na adventní trhy či jarmark v Krásné Lípě, Rumburku, Varnsdorfu, v České Kamenici, v Děčíně na Masarykově náměstí či na děčínském zámku. Šluknovský zámek je na Vánoce přímo kouzelný. Tradice, kolorit, obrovská obliba adventních zvyků, netradiční místa, pestrost v provedení a pojetí je již dlouhá léta tradicí v Saském Švýcarsku. Dárky tu samozřejmě nakoupíte také, ale daleko důležitější je atmosféra.

„Nejslavnější trhy najdete v Drážďanech. Centrální vánoční trh na Striezelmarktu je babylonem a lidským mraveništěm – a přece si uchovává půvab a vlídnost.“

Zdejší štolová slavnost je legendární. Úplně jinou atmosféru mají trhy u kostela Frauenkirche – ty probíhají v kostýmech a důsledně v historickém duchu, i zboží je tomu přizpůsobeno. Ještě jinak se budete cítit na nádvoří zámecké stáje drážďanského Stallhofu – tady se třeba můžete vykoupat v gigantické kádi, ať kolem vás mrzne, jak chce. Na pravém břehu Labe je další slavný vánoční trh v drážďanské čtvrti Neustadt. V Drážďanech je o adventu vánočních trhů nepočítaně. Jedinečné a nenapodobitelné jsou vánoční trhy v pevnosti Königstein na temeni stolové hory. Atmosféra úzkých uliček středověké pevnosti i nádherné výhledy do kraje doplňují historické stánky i prodejci v kostýmech. V městečku Pirna zase probíhá slavný Canelettomarkt pojmenovaný po slavném malíři Canalettovi, jehož stopy tu najdete na každém kroku. Odlišný zážitek, tentokrát bez trhoveckých stánků, na vás čeká ve vánočně vyzdobené zahra-

dě zámku Pilnitz – hra světel v přírodě tu uchvátí každého. Vůbec nejbližší vánoční trh můžete zažít v městečku Sebnitz, které leží přímo na hranicích. Také Horní Lužice nabízí vějíř vánočních trhů, třeba vánoční trh v Žitavě, jehož součástí je i Svatojánský trh v kostele svatého Jana se snad největším počtem slavných herrnhutských hvězd, tolik typických pro Sasko a Lužici. Nádherný je i nejstarší vánoční trh v Německu

‚‚Václavský trh v Budyšíně má jméno po českém králi Václavu IV., který k jeho konání vydal svolení už v roce 1348.‘‘ Máte-li raději komornější trhy, můžete zajet i do Ebersbachu-Neugersdorfu na tradiční Ruprechtské trhy.

Tipy na adventní trhy: • Stolpen • Neustadt • Pirna • Sebnitz • Königstein • Ebersbach • Zittau • Bautzen • Görlitz • Herrnhut Každým rokem Vás rádi informují o místních zvycích na jednotlivých informačních střediscích měst.

Tak na co ještě čekáte?


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

8

Putujte s námi za dalekými rozhledy

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK Tisíci diamanty zdobená je v zimě královna českých rozhleden, důstojná šachová figurka ze hry obrů, kamenná věž na temeni stolové hory Děčínský Sněžník. Už jen vyhlídka ze skalního plata u paty rozhledny je impozantní, ale panoramatický rozhled z

STUDENEC U ČESKÉ KAMENICE ochozu věže, to je jiná dimenze. Celé České i Saské Švýcarsko, stolové hory, moře lesů, věže drážďanských kostelů, hřebeny Krušných hor, ale také Ještěd, Sněžka, celé České středohoří s Milešovkou a dokonce i Řípem.

Z místa na rozhraní tří geomorfologických celků (třetím je České středohoří) je panoramatický výhled opravdu úchvatný. Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše,

RŮŽENKA NA PASTEVNÍM VRCHU

ROZHLEDNA JANOV

Zimního návštěvníka jistě potěší informace, že Růženka získala prestižní titul Rozhledna roku 2018, především ale bude nadšen nezvyklým výhledem velkým kulatým průzorem. Z tři metry nad zemí čnícího ochozu je totiž kolosální kruhový rozhled – Labské pískovce se stolovými horami Děčínský

Velmi mladá je rozhledna vykukující z háje, který ukončuje janovské golfové hřiště. Je to štíhlá, kovová, čtyřicetimetrová krasavice s vyhlídkovým ochozem ve výši třiceti metrů a narodila se roku 2013 jako kombinace telekomunikační věže a rozhledny. Pro lidi trpící závratí je to trochu protiúkol – kombinace vý-

Sněžník, Grosse Zschirnstein, Pfaffenstein, Lilienstein a Kaiserkrone, Pravčická brána, ale také okolní sestry rozhledny Janov, Sokolí vrch, Tanečnice, Vlčí hora, Jedlová, Studenec, v dálce je vidět i Vlhošť a kopce Českého středohoří v čele s královnou Milešovkou.

Ještěd, Bezděz, České Středohoří, Krušné hory – bez přehánění. Rozhledna je přístupná celoročně bez jakéhokoliv omezení.

kyvů ve větru a roštových stupňů, jimiž je vidět doslova až na zem, ze které stoupáte vzhůru, to chce alespoň minimální posedlost pro rozhledny. V zimě navíc sníh, mráz a vítr mohou z výstupu udělat tak trochu akční adventuru, odměna je nicméně skvostná. Můžete ji navštívit kdykoli, pokud teploty neklesnou pod -10 °C.


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

9

Další tipy na dechberoucí rozhledy ROZHLEDNA JEDLOVÁ

i infobox

100 Kč

ROZHLEDNA TANEČNICE

i infobox

Jiřetín pod Jedlovou

Mikulášovice

denně / 10:00 - 18:00

út - ne / 9:00 - 18:00

20 Kč, děti do 6 let zdarma

100 Kč

zast. Jedlová, linka U8 z České Kamenice nebo Rumburka

linka 409 z Rumburka do Mikulášovic www.rozhlednatanecnice.eu

www.jedlova.cz

WEIFBERG (SRN)

i infobox

100 Kč

dospělí 25 Kč, děti 10 Kč, do 6 let zdarma

VLČÍ HORA

i infobox

Mikulášovice, 3 km

Vlčí Hora

24/7

so - ne - svátky / 9:00 - 15:00, 24.12. a 31.12. zavřeno

zdarma 100 Kč

dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, do 6 let zdarma

linka 409 z Rumburka do Mikulášovic www.kctkrasnalipa.cz

DYMNÍK

i infobox

VELKÝ CHLUM

i infobox

Rumburk

Děčín

so - ne - svátky / 10:00 - 15:00, 24.12. a 31.12. zavřeno

24/7 100 Kč

zdarma

dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, do 6 let zdarma www.idecin.cz/velky-chlum www.kctkrasnalipa.cz

Foto: Panoramatický výhled z rozhledny na Luži

100 Kč


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

10

Kde uspokojit žaludek Foto: Lukáš Matocha

PIZZERIA A STEAKHOUSE LUŽAN

PIVOVAR FALKENŠTEJN

Spojení dobré pizzy a nabídky kvalitních steaků je vž dycky př í jemné. V hotelu Luž an k takovému spojení dochá zí – pizzu tu př ipravují ve dřevem vytápěné peci ve více než osmatř iceti druzích a steaky zase z hově zí ho a vepřového masa z domácích chovů Luž ických hor, masa důkladně prověřeného a kvalitní ho. Nadto jsou velmi hrdí na to, že už ně kolik let vař í bez palmového oleje. Kromě steaků a pizzy se restaurace zaměř uje předevš ím na italskou kuchyni, na kterou ostatně poukazuje i stylizovaný interiér, ale v nabídce narazí te i na jídla inspirovaná regionem Luž ických hor.

Řemeslný pivovar sídlící na náměstí v Krásné Lípě tvoří stále nová a lepší piva. V přilehlé budově vedle pivovaru se nachází neméně inovativní restaurace, ze které můžete proces vaření piva sledovat prosklenými průhledy. A že je na co se dívat! Kromě klasických pivních předkrmů si můžete pochutnat na pestrém menu, kterému vévodí hovězí pivovarské burgery, trhané maso a další dobroty. Ve Falkenštejnu máte jistotu, že hladoví a žízniví neodejdete. www.pivofalkenstejn.cz, info@pivofalkenstejn.cz, +420 737 612 037

www.hotelluzan.cz, info@hotelluzan.cz, +420 773 333 241

U FOŘTA Na turisticky velmi vypjatém místě, hned u začátku Gabrieliny stezky k Pravč ické bráně, kde v létě proudí davy, by člověk čekal spí š nějakou rychlovýkrmnu – a ejhle, ona gastronomie na vysoké úrovni. Př ipravují tu moderní českou kuchyni téměř vyhradně z lokálních surovin, samozřejmě čerstvých a v logickém rytmu sezóny. Maso, uzeniny a kozí tvaroh z Varnsdorfu, houby a zvěř ina z okolních lesů, pivo z nedalekého Cvikova (občas tu uspořádají ví kend pochoutek vařených výhradně z piva a na pivu)... Spoustu dobrot si sami vyrábějí – např í klad paštiky, výborné peč ivo, vynikající dezerty - a třeba takový sirup a ocet z jehlič í č i Foř tovy lupínky z pivní ho těsta dokonce získaly certifikát Regionální potraviny Českého Švýcarska. Foto: Michal Guzi

www.uforta.cz, info@uforta.cz, +420 412 151 163


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

11

Foto: Teru Menclová

HOTEL OSTROV

HOTEL KORTUS

Jedna z nejlepš ích restaurací v regionu, která je pravidelně ú spě šná v prestižním Maurerově vý běru, s nímž už sedm let spolupracuje jako jeden z úč astní ků festivalu Maurerů v vý běr Grand Restaurant. Interiér je prosvě tlený, za obrovský mi okny defiluje skalní zasně žené mě sto a lesknou se zamrzlé hladiny rybní ků, prosklená kamna nabízejí pohled do plamenů. Prověřené a prvotř ídní suroviny jsou samozřejmostí. K tomu víno – exkluzivní, v celé škále, od svě tově proslulých znač ek po nepředražená, chytře vybraná vína př ímo od vinař ů. Navíc vám tu nabídnou i jedineč né párování skvě lé č okolády s destiláty a vínem. A pivo? Polotmavý Ostroff, který pro restauraci vař í krá snolipský pivovar Falkenš tejn.

Stylový Hotel Kortus najdete ve Vysoké Lípě. Do restaurace nemusíte chodit daleko, je totiž přímo v přízemí hotelu a jídla jsou vskutku znamenitá. Poctivé české pokrmy v různých variacích doplňují speciality evropské a světové kuchyně. Masožravce jistě nadmíru uspokojí steak z jihoamerického hovězího plemene. Pokud holdujete lehčím pokrmům, pak si pochutnáte na italských těstovinách nebo zeleninových salátech. www.hotelkortus.cz, info@hotelkortus.cz, +420 604 604 777

www.hotelostrov.com, recepce@hotelostrov.com, 420 475 222 428

BOHEMIAN COFFEE HOUSE Na hlavní rumburské tř ídě nově sídlí nedávno přestěhovaná velmi oblí bená kavárna a praž írna Bohemian Coffee House. Má rodinný charakter – můžete si bý t jisti, že tu zastihnete někoho z rodiny Dužárových, je dokonce velmi pravděpodobné, že kávu vám bude př ipravovat sám majitel. Můžete si tu vybrat z několika druhů kávy „na mlýnku“ i ze všech myslitelných způsobů př ípravy – od strojového espresa přes dripper a french press po chemex a aeropress. Můžete tu snídat klidně po celý den a pochutnat si na slaných dobrotách – třeba vajíčka na mnoho způsobů, sendviče, polévky, i na velmi dobrých domácích dortech a koláč ích, které tu sami pečou. Všechno je z čerstvých a lokálních surovin. Foto: Michal Guzi

www.bohemiancoffeehouse.cz, hello@bohemiancoffeehouse.cz, +420 603 926 794


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

12


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

13

Šluknovský zámek …fénix, který vstal z popela Malebnou dominantou nejsevernějšího města Šluknova je zámek, cenná renesanční stavba z 2. poloviny 16. století, kterou vystavěli Šlejnicové na místě pozdně gotické tvrze. Jako hospodářské centrum celého výběžku sloužil objekt až do roku 1945, kdy se jeho vlastníky stalo město. Zámek zaplnilo muzeum, knihovna a kanceláře. Velký požár v roce 1986 však stavbu proměnil v ruinu a jeho osud se zdál být zpečetěn. Městu se podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal - neprodat chátrající zámek některému z mnoha zájemců, krůček po krůčku ho postupně opravovat a nakonec celý zámek slavnostně otevřít. Stalo se tak poslední červnovou sobotu v roce 2007 na velkých dobových Zámeckých slavnostech. Zámecké slavnosti v zámku i zámeckém parku v dobovém stylu se tak již stávají poslední červnovou sobotu v roce tradicí a jednou z největších kulturních akcí ve městě, která se může pyšnit puncem Regionálního zážitku Českého Švýcarska.

Dnes má zámek prvorepublikový prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prvorepublikový okruh je věnován poslednímu majiteli Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz -Rineckovi. Během prohlídky tak procházíte jak jeho pracovnou, tak i apartmánem, kde máte možnost spatřit kancelář, šatnu, ložnici, dětský pokoj i jídelnu. Prohlídky se konají po všechny dny v týdnu, včetně sobot a nedělí po celý rok. V přízemí zámku nabízí své služby turistům a návštěvníkům města Regionální informační centrum a také zámecké kavárna. Zámek také ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami a dalšími akcemi. Všechny plánované akce najdete na webu či sociálních sítích.

Infocentrum Šluknovský zámek Celoroční provoz Pondělí – neděle https://zamek.mestosluknov.cz

9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

14

Kam se schovat před zimou Zima je úžasné období. Můžete se hodiny toulat přírodou a nenarazíte na živáčka. Pokud na turistiku zrovna není ideální počasí, nevadí. Prozradíme vám řadu míst, kam se můžete schovat a ještě si to užít.

Rodiny s dětmi ZOO Děčín - Expozice Rajské ostrovy

Aquapark Děčín

Ačkoli je děčínská zoologická zahrada nádherná a její návštěvu velmi doporučujeme, je možné, že v zimním období Vám bude při její návštěvě zima a spousta zvířátek bude schovaná ve vnitřních výbězích. ZOO má však i svou oddělenou expozici, jež se nachází přímo v srdci města Děčín. Jednotlivá patra jsou tematicky rozdělena a nabízí netradiční pohled na faunu i flóru různých světových oblastí. Velkým lákadlem je akvárium, jež je se svým obsahem přes 6000 litrů největším v Ústeckém kraji.

Rozsáhlý komplex aquaparku nabízí zábavu a vyžití pro velké i malé za každého počasí. Pro děti jsou zde dva tobogány, dětský bazén, či propojený venkovní bazén. Pro dospělé je připraven relaxační bazén s masážními tryskami, sauny, solárium. Samozřejmostí je klasický bazén s plaveckými drahami. Pro náročné je zde privátní Relax klub s vířivkou, saunou a relaxačními lehátky, kde najdete naprosté soukromí a klid.

Adresa: Expozice Rajské zahrady, Teplická 19, Děčín 2 Otvírací doba: 9:00 - 18:00 (září-duben), polední přestávka 12:00-12:30 Ceník: dospělí 70,- / děti 50,- / studenti, senioři 50,- (září-duben) Kontakt: tel: 412 531 531, e-mail: tic@zoodecin.cz Webové stránky: www.zoodecin.cz

Adresa: Aquapark Děčín, Oblouková 1400/6, Děčín 405 01 Otvírací doba: Po 13:00-21:00, Út-So 10:00-21:00, Ne 10:00-20:00 Ceník: Po-Pá: dospělí 240,- / děti 180,- / studenti, senioři 180,So-Ne: dospělí 280,- / děti 220,-/ studenti, senioři 220,Kontakt: tel: 412 70 42 11-12, e-mail: info@aquaparkdecin.cz Webové stránky: www.aquaparkdecin.cz

Pro páry Wellness v hotelu Ostrov

Pivovar Falkenštejn

Právě zde naleznete špičkové wellness s dechberoucími výhledy na Ostrovské skály. Hotel Ostrov Vám nabídne finskou i parní saunu, krytý bazén, vířivku, masáže, venkovní terasu s ochlazovacím bazénkem napájeným z pramene nad hotelem i privátní saunu s výhledy do krajiny. Vše je doplněno o vysokou gastronomii s cílem kulinářského zážitku pro hosta.

Řemeslný pivovar Falknštejn najdete na náměstí v Krásné Lípě, srdci Českého Švýcarska. Za svou osmiletou dobu existence se již stal nedílným centrem pro posezení nad lahodným zlatavým mokem spolu s Vaším milým protějškem nebo přáteli. Na čepu je vždy naraženo několik druhů piva, takže si každý vybere dle své chuti. K pivu patří také něco dobrého, a tak je gastronomický zážitek zaručený. Je tu také možnost ubytování.

Adresa: Ostrov u Tisé 12, Tisá 403 36 Kontakt: tel.: 475 222 428, e-mail: recepce@hotelostrov.cz Webové stránky: www.hotelostrov.com

Adresa: Křinické náměstí 7, Krásná Lípa 407 46 Kontakt: tel.: 487 048 673, e-mail: piju@pivofalknestejn.cz Webové stránky: www.pivofalkenstejn.cz

Sám Kavárna Bohemian Coffee House

Sklárna LASVIT AJETO

Kavárna Bohemian Coffee House je dynamicky se rozvíjející rodinou kavárnou v Rumburku. Budete mít možnost ochutnat různé druhy vlastní pražené kávy doplněnou o výklad informací od týmu kavárny. Nabídnuta Vám bude příprava kávy všemi možnými způsoby, od strojového espressa přes dipper a french press po Chemex a aeropress. Vše podtrhují snídaňová menu, nebo výběr zákusků, které si tu sami pečou z lokálních surovin. Kávu je možné zakoupit domů na Vaše kávové seance.

V této sklárně se při exkurzi pořádně zahřejete! Sklárna Ajeto díky svým exkurzím nabízí pohled pod ruce šikovných sklářů, kteří se ve svém oboru řadí ke světové špičce. Na vlastní oči uvidíte proces, kdy se rozžhavená hmota mění v křehkou krásu, kterou obdivují po celém světě. Zároveň se Vám zde nabízí jedinečná příležitost si práci sklářů vyzkoušet. Exkurzi můžete absolvovat sami, nebo s průvodcem. Po exkurzi se můžete občerstvit ve sklářské krčmě, jež je součástí komplexu sklárny.

Adresa: Tř. 9. května 41, 408 01 Rumburk Kontakt: tel.: 603 926 794, e-mail: hello@bohemiancoffeehouse.cz Webové stránky: www.bohemiancoffeehouse.cz

Adresa: Ajeto spol. s.r.o., Lindava 167, Lindava 471 58 Otvírací doba: Po-Pá 9:00-13:00, So-Ne zavřeno (leden-prosinec) Ceník: dospělí 80,- / děti 50,- / studenti, senioři 50,- / rodina (2+2) 220,Kontakt: tel: 487 751 613, e-mail: info@ajetoglass.com Webové stránky: www.ajetoglass.com

Pro seniory Zámek Děčín

Loreta Rumburk

Zámek vyčnívající vysoko nad řekou Labe v samém srdci Děčína je místo kouzelné i zázračné zároveň. Jak jinak si vysvětlit práci nadšenců a obětavých lidí, kteří z vojáky vybydleného a zdevastovaného prostoru vybudovali reprezentativní, nádherný a důstojný zámek s třemi prohlídkovými okruhy a okolními zahradami. O kráse zámku vypovídají také čísla návštěvnosti - zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v Ústeckém kraji.

Nejsevernější loreta v Česku se nachází právě zde, v Rumburku. Nádherná loretánská kaple je obklopena ambientem a přiléhá ke klášternímu kostelu sv. Vavřince. Její předností je, že vítá návštěvníky po celý rok, a tak se sem můžete vypravit nasát podivuhodně klidnou a smířlivou atmosféru hluboce duchovního místa s šancí natrefit na adventní, či vánoční koncerty, které se tu v tomto čase pravidelně pořádají.

Adresa: Dlouhá jízda 1254, Děčín 1, 405 02 Kontakt: tel.: 412 518 905, e-mail: info@zamekdecin.cz Webové stránky: www.zamekdecin.cz

Adresa: Tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk Kontakt: tel.: 604 555 922, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz Webové stránky: www.loretarumburk.cz


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

15


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

16

Nové vedení modře značené trasy z Mezní Louky k Zámečku u Vysoké Lípy Nové vedení modře značené turistické trasy se vyhýbá kůrovcovým souším a provádí návštěvníka pestrým terénem národního parku. Mapa: Dana Vébrová

Nedávná kůrovcová kalamita v Národním parku České Švýcarsko i jeho okolí si na přechodnou dobu vyžádá řadu alternativních či provizorních řešení ve vedení značených turistických tras. Příkladem může být letos na podzim dokončené alternativní vedení modře značené turistické trasy z Mezní Louky směrem k Zámečku u Vysoké Lípy. Aby se mohla vyhnout od-

umřelým smrkovým porostům, připravila správa parku cestu bezpečnějšími smrkovými porosty, kterou následně značkaři Klubu českých turistů vybavili plnohodnotným značením. Alternativní trasa vede po lesní cestě jižně od státní silnice. Přeložena sem byla i žlutě značená trasa, dříve vedoucí právě po státní silnici. U křížení s cyklotrasou č. 3030 se odchyluje

na pěšinu vedoucí lesem do údolí Koutského potoka. Za tímto účelem vzniklo schodiště v příkré svahové partii, v údolí byl na několika místech vytvořen povalový chodník a mostky pro překonání vlhkých částí trasy. Překonání silnice u autobusové zastávky „Jetřichovice, Vysoká Lípa, Divoká soutěska“ návštěvníkům usnadní instalované vypouklé zrcadlo. Text: Tomáš Salov


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

17

Krajinou kolem Studence

Foto a text: Vendula Fedorčáková a Tereza Havlíčková, Kultura a cestovní ruch Česká Kamenice Nasednete na autobus č. 402 v České Kamenici a ten vás odveze na zastávku Líska – Křížový Buk a tady začíná cesta odlehlou tichou krajinou s výhledy do okolních kopců. Na cestě načerpáte energii, odpočinete si a společnost vám při troše štěstí budou dělat veverky a kamzíci. Na Křížovém Buku stojí bývalá vrchnostenská hájovna, ve které majitel prodává armádní kalhoty, a když zrovna neplatí žádná vládní omezení, je tu otevřené i rychlé občerstvení, pro ty, kteří si zapomněli sbalit svačinu. Ale to není všechno. V jedné z místností se také ukrývá velice uvěřitelný model interiéru vojenského řopíku v měřítku 1:1. Nevíte, oč se jedná? Stačí se vydat od Křížového buku po červené turistické značce směrem do Lísky a potkáte jich hned několik. Jde o řadové opevnění ze II. svě-

tové, které mělo sloužit k ochraně hranic. Nadšené budou hlavně děti, protože právě tady mají možnost prozkoumat betonové bunkry. Po červené turistické značce dojdete za 40 minut ve směru od Křížového buku k našemu dalšímu cíli – Zlatému vrchu. Vzhledem k nadšení dětí a neomezenému množství her a bojových zápletek, které u řopíků stihnou vymyslet, doporučujeme vyhradit si čas o něco delší. Čedičový masiv, který dostal skoro pohádkový název Zlatý vrch, není tolik známý, o to víc vás ale překvapí. Dojdete k němu krajinou, která vás vede lesem a loukou a otevře se před vámi v průhledech na Lužické hory. Pak už se mezi zemí a nebem objeví 30 m vysoké sloupce čediče, a to je Zlatý vrch. Okolí skály stojí za to vyfotit ze

všech stran a úhlů pohledů a mezi tím se děti mohou vrhnout do kamenného pole pod skalou a stavět sochy a věže. Inspirace a fantazie tu má nekonečné možnosti. Objevujete rádi zapomenutá místa? Pokračujte po naučné stezce okolím Studence a dojdete k dalšímu bývalému čedičovému lomu, o kterém ví ještě méně lidí – Stříbrnému vrchu. Když se na vás usměje štěstí, zahlédnete tu místní stáda kamzíků, která šplhají po neuvěřitelně příkrých stěnách skal až na jejich vrcholky. V okolí Zlatého vrchu a také sousedního Studence, na který se vydáme dále zpět po červené značce, nechala stopy tentokrát sedmiletá válka (1756–1763). Při ústupu pruské armády před rakouskou se na místních loukách odehrávaly krvavé boje, které

dnes připomíná několik válečných pomníků a křížů u cest. Určitě je na své cestě neminete. Železná rozhledna na Studenci je posledním zastavením naší cesty. Počítejte s trochu náročnějším výstupem na vrchol kopce i na rozhlednu, ale výhledy stojí za to! Zpáteční cesta vede skrz Lísku, malebnou a romantickou vesnici, kde znovu ožívá lidová architektura této oblasti. Pro znalce historie České Kamenice může být zajímavý třeba dům č.p. 7, ve kterém se narodil nejznámější českokamenický starosta, mecenáš a podnikatel Franz Preidl. U hlavní silnice směrem na Chřibskou či Českou Kamenici stojí dřevěné zastávky, odkud vás autobus odveze právě vaším směrem.


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

18

Na běžky do Lužických hor a Českého Švýcarska

České Švýcarsko leží na pomyslné ose mezi Krušnými a Lužickými horami. Na první pohled byste zde běžkařské terény nehledali. Opak je ale pravdou. Blízkost obou pohoří včetně jejich podhůří, do kterého můžeme zařadit i oblast Českého Švýcarska a sousedního Saska, nabízí celou řadu možností pro milovníky bílé stopy. Začneme v Lužických horách. Na dohled od Českého Švýcarska mezi čedičovými kopci Lužických hor se nachází místní běžkařský ráj.

Za dobrých sněhových podmínek je zde od Panské skály po Luž na hranici s Německem upraveno 100 kilometrů lyžařských tratí převážně pro klasický styl. Pomyslnou páteří a spojnicí oblasti je Lužická magistrála vyznačená Klubem českých turistů a vedoucí přes louky, lesy a pastviny s krásnými výhledy do krajiny. Od Práchně až na Myslivny k chatě Luž, kde navazuje na německé stopy. Na Lužickou magistrálu se jako letokruhy napojují místní lyžařské okruhy, které s nadšením upravují okolní obce spolu s oddílem Ski Polevsko. Lužické hory tak můžeme rozdělit na dvě lyžařské oblasti: Novoborsko / Polevsko a Cvikovsko s okolím Luže. Centrem lyžařské oblasti na Novoborsku je Polevsko. Tradice běžeckého lyžování zde sahá až do hloubi 70. let, kdy se zde začaly pořádat první závody v běhu na lyžích a akce jako Lužická třicítka nebo Polevská lyže se

běhají dodnes. Tratě včetně těch závodních se nacházejí v okolí obcí Kamenický Šenov, Nový Oldřichov spolu s cyklostezkou Varhany, Prysk, Polevsko, Okrouhlá, Kytlice a Svor. V Novém Boru se za dobrých sněhových podmínek upravuje bývalý cyklistický areál a cyklostezka na Sloup.

Druhou oblastí je Cvikovsko, jehož lyžařské tratě se rozprostírají na loukách kolem Cvikova a sahají severně od města po lesních cestách přes Milštejn, Novou Huť až k Luži a hraničnímu hřebeni Lužických hor. Nově zde můžete využít lávku na Šébru Stožeckém sedle jako spojnici mezi Novou Hutí a chatou Luž na Myslivnách. Odtud se po úpatí Luže napojíte na skvěle upravo-


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

19

vané tratě v Žitavských horách směrem na Waltersdorf a Weberberg. Z Šébru - Stožeckého sedla se pak pohodlně napojíte na nepravidelně udržované tratě v okolí Jedlové s napojením na lávku na Stožeckém sedle a nádraží Jedlová a dále k Tolštejnu a Křížové hoře. Pozor si dejte na místy nepřístupné trasy vlivem těžby kůrovcového dřeva.

ci z Doubic upravují tratě kolem této malebné obce.

Tajným tipem v Sasku jsou hned za naší hranicí stopy u Sohlandu - doslova malý běžkařský ráj.

K těmto dvěma výše uvedeným oblastem se pak řadí i nově udržované tratě v okolí Rybniště, Horního Podluží, Krásné Lípy a Kamenné Horky. Stopy se rozprostírají na loukách a pastvinách a zaručí vám skvělé výhledy na Lužické hory a okolní krajinu. Při dostatku sněhové pokrývky pro vás nadšen-

Vaše běžkařské stopy mohou zamířit i na Děčínsko. Kolem Sněžníku a Tisé se nacházejí neopakovatelné terény pro běžecké lyžování. Nástupní místa v Tisé nebo v obci Sněžník vás dovedou až do Petrovic, kde začíná Krušnohorská magistrála směr Adolfov a Cínovec.

Informace o stavu běžkařských tratí

Tipy kde se najíst na běžkách

www.kamzasnehem.cz v sekci Lužické hory

·

Hospoda na nádraží Jedlová

www.bilestopy.cz (pouze u skútrů napojených na GPS)

·

chata Luž Myslivny

www.skipolevsko.cz

·

Hospoda Na Křižovatce Polevsko

·

Kiosek v Prysku

·

Hostinec U Koně Prácheň

·

Restaurace Jedlová a Tolštejn

·

Luční bar na Kamenné Horce

·

Stará hospoda Doubice

·

Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa

Foto: J. Šmíd


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

20

Regionální výrobky z Českosaského Švýcarska Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ je udělována již od roku 2010. V našem regionu se můžete setkat s výrobky označenými speciálním logem ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® Chcete-li poznat charakteristické zajímavosti regionu, pomohou vám také certifikované zážitky. Značka napovídá, že výrobky i zážitky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Českosaském Švýcarsku. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak propojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Značení se provádí na území, které vedle Národního parku České Švýcarsko a jeho německé sesterské oblasti Nationalpark Sächsische Schweiz zahrnuje i přilehlé části okresu Děčín. Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony, jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, tak i „nové“ či zapomenuté a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.

Více informací najdete na: https://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/regionalni-produkty

ESHOP O.P.S. České Švýcarsko V roce 2020 spustila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko nový oficiální destinační eshop, který najdete na adrese www.eshop. ceskesvycarsko.cz. Naším hlavním záměrem bylo propagovat a podpořit místní drobné řemeslníky a výrobce, jejichž produkty vznikají v

regionu nebo s ním úzce souvisí. Zároveň jsme chtěli umožnit návštěvníkům, aby si mohli i po skončení dovolené strávené u nás objednat regionální výrobky z Českého Švýcarska a užívat si je v pohodlí domova. Osobně můžete regionální výrobky zakoupit také v Domě Českého

Švýcarska v Krásné Lípě. Naleznete zde knihy a produkty vydané obecně prospěšnou společností, publikace s tématikou Českého Švýcarska, mapy, turistické průvodce a brožury. Nechybí ani každoročně vydávaný nástěnný kalendář s ikonickými fotografiemi.

E-shop Českého Švýcarska

Regionální výrobky

WWW.ESHOP.CESKESVYCARSKO.CZ

na jednom místě


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

21

Káva od farmáře, delikátní likéry, přírodní kosmetika Kavárna Bohemian Coffee House v Rumburku letos pod střechu přibrala i pražírnu kávy a výroba je tak konečně situovaná na jednom místě. Povedlo se navázat spolupráci s farmou Rancho La Victoria v Mexiku, která zásobuje pražírnu zelenou kávou prémiové kvality. Tu zpracovávají přímo v Rumburku a praží světle i tmavě pro filtrovanou kávu a přípravu espresso nápojů. Další významnou novinkou je zařízení Hipster Kobra, pomocí kterého rozšířili své menu kávových nápojů o batch brew a cold brew. Jedná se o filtrovanou kávu, která je připravena k okamžitému výdeji zákazníkovi v horké či ledové podobě. Ideální pro rychlou kávu s sebou (batch brew) či rychlé kávové osvěžení v případě cold brew.

Nakupte na e-shopu: www.eshop.ceskesvycarsko.cz

Zrnková káva BOHEMIAN BLEND PASSION od Bohemian Coffee House 250 g 249 Kč

Přírodní aromaterapeutická kosmetika z Nobilis Tilia na Vlčí Hoře v letošním roce připravila svým zákazníkům hned několik vynikajících produktů. Opalovací řadu jsme mohli vyzkoušet již v létě a potěšit se tak voňavou péčí a ochranou před UV zářením. Další novinkou je pečující řada pro mladistvé s názvem “Péče při aknózní pleti”, která regeneruje problematickou pokožku. Na podzim letošního roku plánuje Nobilis Tilia otevření nové prodejny v Praze. Na další novinky se můžeme těšit začátkem jara. V letních měsících se budeme moci nechat opečovávat v nově rozšířeném kosmetického salonu v Návštěvnickém centru, na kterém kolektiv Nobilis Tilia také pracuje.

Přírodní krém pro mastnou pleť Mateřídouškový krém od Nobilis Tilia 50 ml 299 Kč

Více o Nobilis Tilia: www.nobilis.cz Foto: Eliška Hudcová

Čerstvá novinkou, kterou pro své zákazníky a milovníky ovocných destilátů přináší GALLI DISTILLERY je ovocný destilát Višňovice a šípkový likér, který se bude příznačně jmenovat Růženín. Jedná se o macerovaný šípek v Jablkovici a vonět bude po bylinkách jako Echinacea či hořko sladká pomerančová kůra. Vánoční svátky budou jistě voňavé a lahodné, nejen díky produktům rodinného ovocného lihovaru navazujícího na patnáctiletou tradici pěstitelského pálení v Dolním Podluží. Více o GALLI DISTILLERY: www.gallidistillery.cz

Všem lokálním výrobcům, řemeslníkům a lidem tvořivým přejeme ať se dílo daří a děkujeme za spolupráci a výjimečnost, kterou svým umem do regionu přinášíte.

Bylinný likér LUŽICKÁ BYLINNÁ od GALLI DISTILLERY 500 ml 320 Kč


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

22

Zimní sen v Saském Švýcarsku

Foto: Kenny Scholz

Tajný tip

Pěší výlety

Daleké výhledy, lesní vzduch, turistické cesty: Oblast národního parku Saské Švýcarsko je fantastickým cestovatelským cílem. V zimě je region ještě tajným tipem, útočištěm, které vyhledávají romantici, požitkáři a lidé prchající z měst. Skalní svět se v zimě ukazuje ze své divoké a neprobádané stránky. Když padá sníh, vznikají pohádkové scenerie, které se poutníku vryjí do paměti na celý život. Skály se pak tyčí v krajině jako hrady z písku s cukrovou polevou.

Zimní výpravy do Saského Švýcarska znamenají ponořit se do jasu a ticha, nacházet vnitřní klid na osamělých cestách a zažít skalní svět z jeho tajuplné stránky. Velká část cest se i v chladné roční době skvěle hodí k meditativnímu vychutnávání krajiny. Hlavní atrakcí je ticho. Rozsáhlý přehled nabízí zimní turistická mapa se 30 mimořádně atraktivními trasami – od nenáročné procházky až po náročné zimní dobrodružství.

www.wintertraum.link/winterwandern Foto: F. Hlouš


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

23

Zimní zážitky hosty na rozmanité kulturní nabídky a vyhlášené kulinářské speciality, město a pevnost Königstein na kluziště, novou atrakci Země ohně a světel a zimní pěší výpravy. Nejoblíbenější vyhlídka Saského Švýcarska, Bastei, láká na gastronomické zimní speciality. Večer se švýcarským sýrovým fondue v horské restauraci na Papststeinu může být jistě krásným zakončením zimního výletu. Ve dnech bohatých na sněhovou nadílku můžete v běžkařských stopách a na sjezdovkách u obcí Gohrisch, Sebnitz a Neustadt pocítit i trochu alpské zimy. Zima v Saském Švýcarsku je sen!

www.wintertraum.link/erlebnisse

www.schmilka.de

Schrammsteine

Schrammsteine

V chladné roční době se areál kolem mlýna ve Schmilce proměňuje v jedinečnou zimní vesničku. Lucerny a oheň v krbu jí propůjčují teplé světlo a příjemnou atmosféru. V mlýnské světnici si můžete dát vydatná jídla na posílení těla i duše a k tomu tmavé bio pivo z domácího pivovaru. Z vedlejší bio pekárny voní čerstvý chléb. Neváhejte za chladných teplot skočit do vyhřívané kádě. Lázeňský mistr tu zve pravidelně k pivním koupelím. Nechte se okouzlit zimní vesničkou Schmilka a prožijte tu nezapomenutelné chvíle!

Barberine, Pfaffenstein

Foto: Philipp Zieger

Více informací o zimním snu v Saském Švýcarsku najdete na webových stránkách:

Foto: M. Rak

Na zimní spánek v Saském Švýcarsku zapomeňte. I když příroda odpočívá, život jde dál. Některá krásná města a vesnice tohoto regionu lákají jako „zimní vysněná místa“ svou pestrou nabídkou přírodních zážitků, wellness, kulinářských specialit i kultury k blahodárnému odpočinku. Romantika u krbu, světlo měsíce a zimní pěší výlety – spektrum je tak široké, jak jsou jednotlivá místa rozmanitá. Schmilka, útočiště bio a národního parku, se proměňuje v zimní vesničku. Bad Schandau sází na odpočinek, pohyb a kreativitu. Pirna a spojené lázeňské obce Bad Gottleuba-Berggießhübel lákají

Vesnice Schmilka

Foto: Philipp Zieger

Gr. Winterberg

Foto: Yvonne Bruckner

www.wintertraum.link/winter


ZIMA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

24 Zdroj: © Přispěvatelé OpenStreetMap, pod licencí Open Database Licence

♥ Tipy na další zajímavá místa

Rozhledny

Expozice a zábava

Pivovary

Bazény a wellness

Kavárny

Sněžník Janov u Hřenska Růženka, Pastevní vrch Studenec Jedlová Tanečnice Weifberg Vlčí Hora Dymník

Dům Českého Švýcarska Zámek Děčín; Zámek Šluknov Loreta Rumburk Oblastní muzeum v Děčíně Muzeum Rumburk; ZOO Děčín Nationalpark Zentrum Bad Schandau Nobilis Tilia, návštěvnické centrum Sklárna AJETO, Lindava

Pivovar Falkenštejn, Krásná Lípa Pivovar Kocour, Varnsdorf Pivovar Cvikov Pivovar Nomád, Děčín

Hotel Ostrov; Hotel Zlatá Lípa, Děčín - Jalůvčí; Wellness penzion Balnika, Mikulášovice Wellness hotel Lužan, Rumburk Aquapark Děčín Plavecký bazén Rumburk, Varnsdorf Toskana Terme, Bad Schandau Trixi Ferien Park, Grossschonau Korse-Therme, Kirschau Bylinné lázně, Sebnitz

Bohemian Coffee House Rumburk, Café Nostalgie Krásná Lípa, Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa, Kafe na mapě Děčín, Coffee and Books Děčín, TIC knihovna Děčín, U Fořta Mezní louka, Kafrárna u koček, Česká Kamenice

Zima v Českém Švýcarsku. Vydává: kolektiv České Švýcarsko o.p.s. Poděkování patří všem přispěvatelům. Zima v Českém Švýcarsku vzniklo za finanční podpory Ústeckého kraje. Grafika a sazba Sauneo.cz, Varnsdorf.

+420 775 552 789

informace@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.