Page 1

40 jaar... Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl


...en verder Inhoudsopgave Colofon 2 Voorwoord

3

Kernboodschap 5 Mijlpalen door de jaren heen 1971-1980

6

Mijlpalen door de jaren heen 1981-2011

8

Waar zijn we u mee van dienst geweest

11

Het CVD 40 jaar

12

Activiteiten CVD 40 jaar

15

Gedicht: Mijn stad

19

40 jaar... en verder

21

Het CVD op de kaart

22

Colofon Dit is een uitgave ter afsluiting van het jubileumjaar CVD 40 jaar. Eindredactie Centrum Voor Dienstverlening Grafisch ontwerp CVD Fotografie CVD en Maaike de Boer Photography Drukwerk Tromp Drukkerij BV


Voorwoord Beste lezer,

Voor u ligt het jubileumboekje ter ere van ons 40 jarig bestaan in 2011. In 40 jaar CVD is er veel veranderd in de dienstverlening, maar wat is gebleven is dat de cliënt nog steeds centraal staat. Ik ben trots op de huidige organisatie en daarmee op onze medewerkers. Wat we heel belangrijk vinden, is de koppeling van de dienstverlening van het CVD met de actualiteit. Die dienstverlening van het CVD ontwikkelt mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is vanaf het begin zo geweest en zal wat mij betreft ook zo blijven. Dat is ook van groot belang, als je als maatschappelijke organisatie iets te bieden wilt hebben. Daarbij essentieel is dat alle cliënten zich gezien en gehoord voelen. We willen een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij de talenten van de cliënt en zijn volwaardige deelname aan de samenleving uitgangspunt zijn. Individueel maatwerk dus. Onze medewerkers weten de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken. Zo geven we de cliënten de regie terug én bieden we hen (nieuw) perspectief. Het zit niet echt in de aard van onze organisatie, maar in 2011 hebben we op verschillende manieren expliciet onder de aandacht gebracht wat het CVD in huis heeft: een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Vrijwilligerswerk, Maatschappelijke Dienstverlening en Maatschappelijke Opvang. Daarmee bereiken we jaarlijks ruim 25.000 Rotterdammers, vanuit 25 locaties verspreid door de stad. Dat is niet niks en dat besef wilden we delen en (vanzelfsprekend op een bij het CVD passende wijze) vieren met cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en niet te vergeten onze huidige en potentiële vrijwilligers. In dit boekje treft u een beknopte weerslag daarvan aan. Net als een korte reis door 40 jaar CVD. Om tenslotte te eindigen met een blik vooruit: op naar CVD 50 jaar!

Yvonne Frank, Algemeen Bestuurder/Directeur CVD

3


High Tea bij CVD de Heemraad tijdens NL Doet

Open Dag Hoofdkantoor

Bakkie in de Buurt CVD Boezemdwars 4


Het CVD, al 40 jaar deskundig, veelzijdig en betrokken In maatschappelijke dienstverlening, opvang en vrijwilligerswerk Missie Het CVD biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan (groepen van) burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen, met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Het CVD werkt als maatschappelijk relevante ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de grootstedelijke problematiek in Rotterdam. Visie ● Het CVD staat voor het centraal stellen van de kwaliteit van leven van Rotterdammers en hun volwaardige participatie in de samenleving, ook wanneer ziekte, gebrek of ouderdom dit lastiger maken. ● Het CVD stimuleert Rotterdammers om zich op één of meerdere gebieden van het maatschappelijke leven in te zetten voor de publieke zaak. ● Het CVD laat zich bij de bepaling van zijn dienstverlening leiden door drie principes: burgerschap, leefbaarheid en participatie. Kernboodschap Het Centrum Voor Dienstverlening biedt al 40 jaar een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Vrijwilligerswerk, Maatschappelijke Dienstverlening en Maatschappelijke Opvang. Wij bereiken daarmee jaarlijks ruim 25.000 Rotterdammers en werken vanuit 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. Het CVD onderscheidt zich door zijn laagdrempeligheid. Alle cliënten worden gezien en gehoord. De talenten van de cliënt en zijn volwaardige deelname aan de samenleving zijn ons uitgangspunt. We leveren individueel maatwerk. Essentieel daarbij zijn verbetering van het perspectief en de eigen regie van de cliënt. Het CVD weet de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken. Het CVD is besluitvaardig, praktisch ingesteld en heeft korte lijnen met zijn (samenwerkings)partners. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en blijven alert op de actualiteit. Dat is zichtbaar in het handelen van onze medewerkers.

5


1971 OfficiĂŤle oprichting Centrum Voor Vrijwilligers (later Centrum Voor Dienstverlening)

1972 Opening Dagverblijf Van Speyk

6

1976 Opening Nachtopvang Havenzicht

1974 Start Vrouwenopvang

1978 Het Slachtoffersproject legt de basis voor het latere Bureau Slachtofferhulp

1977 Algemene Autohulpdienst Rotterdam gaat over naar de Vereniging Voor Gehandicaptenorganisaties


Mijlpalen door de jaren heen 1971-1980

1978 Oprichting Crisiscentrum Rotterdam

1979 Oprichting VrijwilligersVacatureBank

1979 Eerste werklozenproject ‘Fietsenmakerij Gaffelstraat’

1980 Start van het Project Tijdelijk Wonen, later Doorstroompension CVD Mackay

7


1985 Werkplan leidt tot huidige Centrum Voor Dienstverlening

1981 Eerste bijeenkomst van de ‘anonieme gokkers’

8

1993 Oprichting Sociaal Pension CVD de Nok

1995 Start project Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, resulterend in 800 woningen voor asielzoekers


Mijlpalen door de jaren heen 1981-2011

1996 Oprichting Sociaal Pension De Schuilplaats

2002 Oprichting Sociaal Pension CVD de Heemraad

1997 Oprichting Voorziening CVD de Hille

2011 Centrum Voor Dienstverlening viert 40-jarig jubileum

2005 Start CVD Activa, hulp bij zelfstandig wonen

9


Pedicurebehandeling tijdens CVD Makes My Day

Opknapbeurt CVD de Hille tijdens NL Doet

Manicure tijdens CVD Makes My Day 10


Waar zijn we u in 2011 mee van dienst geweest? Het CVD heeft 25.000 Rotterdammers bereikt met onder meer het volgende:

941 keer is er directe hulp verleend door CVD Crisisdienst na een traumatische gebeurtenis 9 cliënten van CVD ’s Gravenhof zijn doorgestroomd naar de tweede of derde fase van Wonen binnen het CVD 5781 Rotterdammers met acute problemen kwamen binnenlopen bij de bureaudienst van het CVD 126 voorlichtingen zijn gegeven door CVD Preventie, waaronder op basisscholen en in buurthuizen 13 CVD locaties organiseerden een ‘Bakkie in de Buurt’ ter ere van het 40-jarig jubileum 100 cliënten van het CVD werden in de watten gelegd tijdens CVD Makes My Day 37 bijeenkomsten in het kader van de Budgetcursus zijn georganiseerd door CVD AMW Noord 19 cliënten hebben deelgenomen aan de training ‘Administratie Ordenen’ van CVD AMW Hoogvliet 2 leden van het Koninklijk Huis gingen aan de slag bij CVD Havenzicht tijdens de vrijwilligersdagen van het Oranje fonds: NL Doet 23 taarten werden uitgedeeld aan cliënten en medewerkers die net als het CVD hun veertigste verjaardag vierden 3 cursussen zijn gegeven door CVD SMW Pernis op het gebied van opvoeding of sociale vaardigheden 2 flashmobs hebben de medewerkers van het CVD in het centrum van Rotterdam uitgevoerd om aandacht te vragen voor de dienstverlening van het CVD 238 passanten hebben een of meerdere malen gebruik gemaakt van CVD de Hille nachtopvang 169 bewoners vonden onderdak bij een van de 4 sociale pensions: CVD de Zon, CVD de Nok, CVD de Schuilplaats en CVD de Heemraad 2515 meldingen van sociale of psychische crisissituaties zijn binnengekomen bij het Crisiscentrum 3 grote ballonnen werden opgelaten tijdens de opening van CVD de Stelle, een woonvoorziening en het nieuwe onderkomen van CVD AMW Hoogvliet 3646 geslaagde matches tussen vrijwilligers en hulpvragers werden gerealiseerd door CVD VrijwilligersVacatureBank

11


Het CVD


40 jaar


14


Activiteiten CVD 40 jaar NL Doet

Vrijdag 18 maart 2011 In het kader van NL Doet bemiddelt CVD Vrijwilligerswerk ruim honderddertig vrijwilligers naar dertien verschillende activiteiten. Prins Floris en prinses Aimée versieren taarten in CVD Havenzicht. Ter gelegenheid van CVD 40 jaar beloont het CVD iedere nieuw ingeschreven vrijwilliger met een verrassing.

Flashmob

Vrijdag 17 juni 2011 Tachtig CVD-medewerkers dansen de sterren van de hemel tijdens een verrassings­optreden in de koopgoot. Met deze flashmob vraagt het CVD aandacht voor de cliënten en de dienstverlening.

Bakkie in de Buurt Van mei tot oktober

De CVD-voorzieningen, 25 in totaal verspreid over alle wijken van Rotterdam, nodigen een dag lang buurtgenoten uit voor een ‘bakkie’, met rondleiding en activiteiten. Zo maakt de buurt kennis met de dienstverlening en cliënten van de betreffende voorziening.

15


16


Activiteiten CVD 40 jaar CVD Makes My Day Zaterdag 24 september 2011

Vrijwilligers, zoals pedicures, kappers en schoonheidsspecialistes, leggen gedurende een hele dag 100 CVD-cliënten en hun kinderen in de watten. Iedere cliënt gaat naar huis in een ‘nieuwe’ outfit. Dit resulteert in leuke voor- en na foto’s van de transformatie, die iedereen mee naar huis krijgt. De dag is zo’n succes dat er in 2012 weer een Makes My Day wordt georganiseerd.

Open Dag Hoofdkantoor

Afsluiter op hoofdlocatie de Glashaven. Zaterdag 5 november 2011 In de Centrale Hal van de Glashaven sluit het CVD het jubileumjaar op passende wijze af met een Bakkie in de Buurt voor vrijwilligers, ketenpartners, medewerkers en buurtgenoten. Met een hapje en een drankje, een goochelaar, een verhalen­ verteller en optredens van talentvolle cliënten.

Taart voor cliënten en medewerkers die 40 jaar werden Iedere CVD-cliënt en CVD-medewerker die in 2011 zijn of haar veertigste verjaardag viert wordt verrast met een grote slagroomtaart.

17


18


Gedicht: Mijn stad Gedicht: Mijn stad

Uitgesproken op 5 november 2011 tijdens de Open Dag Hoofdkantoor

Rotterdam is de prachtigste stad van de wereld De stad die me lief is, waarmee ik vertrouwd ben Een gastvrije haven, een plek om te wonen Om vrienden te maken en feesten te geven Mijn stad is een plek met een ziel en een adem Die blinkt in de zon en geurt in de regen Een bank in het park, een portiek om te schuilen Een huis met geopende deuren Mijn stad heeft een hart dat kan jagen en bonzen Mijn stad heeft een hart dat klopt als het onze Rotterdam is de lelijkste stad van de wereld Met sombere stegen en boomloze pleinen Zij zit tot haar nek in ‘t vuil en de auto’s Vol mensen en beesten die alles bevuilen Mijn fiets wordt gestolen zodra ik hem neerzet Op iedere straathoek een andere dreiging Mijn stad is helaas voor geen cent te vertrouwen Een doolhof waarin wij verdwalen Mijn stad is een moeder, een kind, een geliefde Mijn stad is een slons, een prinses en een smeerpoets Mijn stad is een korf waar de bijen in gonzen Mijn stad is een wezen met duizend gezichten Een deftige dame in stinkende kleren Met stralende ogen en gitzwarte longen Brutaal als een kind en zo oud als de wereld En soms is ze teder en soms gewelddadig Vervuild en verwaarloosd en vaak onuitstaanbaar Maar dan... op een dag... viert ze feest, gaat ze dansen En dat kan ze, ze danst als de beste Rotterdam heeft een hart dat kan jagen en bonzen Mijn stad heeft een hart dat klopt als het onze Geïnspireerd op ‘Mijn Stad’ van M. Bijl 19


Feestelijke opening CVD de Stelle, Hoogvliet

Start CVD Preventie-project

Oplevering Nieuw Havenzicht 20


40 jaar... en verder Toen ik veertig jaar werd, heb ik er een feestje van gemaakt, net als het CVD. De vergelijking is dan ook snel gemaakt. Aan zo’n feestje gaat natuurlijk wel het een en ander vooraf. Allereerst moet je zin hebben in een feest; daar hoefde ik niet lang over na te denken. Veertig word je met vallen en opstaan en ik vond deze mijlpaal de moeite van het vieren absoluut waard. Maar hoe dat feest er dan uit moest zien...? Nadat verschillende scenario’s de revue waren gepasseerd, werd al snel duidelijk: wat bij mij past is gewoon gezellig samen een hapje eten bij ons thuis. En zo is het gegaan. Van te voren al het eten zelf gemaakt, koelkast en koelvitrines gehuurd zodat alles makkelijk uitgeserveerd kon worden en op het feest zelf heb ik niks meer hoeven doen, behalve feestvarken zijn. Dat laatste ging mij overigens goed af. Het was een geslaagd feest. Met hetzelfde goede gevoel kijk ik terug op het 40-jarig jubileum van het CVD. De manier waarop je een mijlpaal viert, moet dichtbij jezelf liggen. Als organisatie hebben wij dat ook gedaan; het was ongedwongen, informeel en met veel energie, inzet en betrokkenheid van alle betrokkenen: cliënten, vrijwilligers, medewerkers en ketenpartners. Nu het CVD 40 is geworden is regelmatig de vraag naar voren gekomen: hoe nu verder? Hoe zien de organisatie en dienstverlening eruit als het CVD 50 jaar wordt? Het blijkt moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik kreeg dezelfde vraag toen ik veertig werd: ‘op naar de vijftig en waar sta je dan?’ Ik had toen werkelijk geen idee wat het antwoord op die vraag zou zijn. Inmiddels ben ik vijftig geworden en zou ik het wel moeten weten. Dat is ook zo, maar ik moest wel even goed nadenken over het antwoord. Wat ik weet is dat mijn drijfveren dezelfde zijn als 10 (inmiddels 11) jaar geleden. Ik geloof nog steeds dat iedereen iets kan en iets wil betekenen voor de ander. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om (zoveel mogelijk) zelfstandig te kunnen leven. Daar zet ik mij graag voor in. Tien jaar geleden deed ik dat en dat doe ik nu nog steeds. Wat mij betreft geldt dat ook voor de kerntaak en drijfveren van het CVD: over 10 jaar is het CVD nog steeds deskundig, veelzijdig en betrokken. En geloven wij nog steeds in de talenten en de eigen kracht van de Rotterdammers!

Annelies Smits Directeur Maatschappelijke Ondersteuning CVD

21


Het CVD op de kaart

Situatie anno januari 2012

22

X

Legenda: CVD locatie


40 j desk

undig

aar

2011

, veel

zij

dig e atsch n bet appe rokke lijke d opvan n ienstv g en v erlen rijwilli ing, gersw erk

in ma

23


Tekst: CVD Communicatie Ontwerp: CVD Versie: 1-2012

Centrum Voor Dienstverlening Glashaven 42 3011 XJ Rotterdam t. (010) 243 81 00 e. info@cvd.nl

i. www.cvd.nl

Cvd 40 jaar jubileumboekje  

40 jaar cvd