Revista setembre 2016 català

Page 1

NEUROCIÈNCIA COGNITIVA APLICADA A L’APRENENTATGE

Logopèdia - Psicologia - Psicopedagogia - Neuropsicologia - Neuropediatria

VILAFRANCA

MATARÓ

BARCELONA

setembre 16 núm. 20 trivium.cat


núm. 20

setembre 2016 el butlletí de paper TRIVIUM Torrent de l’Olla, 204-206 08012 BARCELONA Tel.: 93 217 48 38 www.trivium.cat Edició: Trivium Direcció: Mireia Sala i Carme Huguet Redactors: Anna Bayo i Edgar Gonzàlez Correcció: Llengua de foc Disseny: Edgar Gonzàlez Racó científic: Marta Reinoso

Il·lustracions: Edgar Gonzàlez Impressió: Gabinet Trivium S.L. Col·laboradors de redacció: Carme Huguet, Mireia Sala i Mateo Gonzàlez


Editorial Benvolgudes lectores i lectors, quan aquest butlletí us arribi tots ja haurem començat aquest curs escolar dels rècords: més alumnes, més professors i més beques menjador. Però potser per començar-lo bé és millor mirar els records i no pas els rècords. Els records d’aquests últims dies de platja, d’aquests dinars amb la família o d’aquell paradís on hem estat de vacances. El record de les coses a millorar respecte del curs passat que ens faran créixer i evolucionar com a alumnes, persones, docents… En aquest butlletí dels records hi trobareu una agenda carregada de conferències, jornades i tallers. Podeu llegir un article sobre un estudi científic basat en la (in)comunicació entre pares i fills, una reflexió sobre les habilitats socials i l’èxit acadèmic, l’entrevista a la nostra logopeda més innovadora i la seva app. Com també un recull dels recomanables que hem pensat per a vosaltres.

Seguiu-nos a: facebook.com/Institut-Trivium

Editorial

twitter.com/InstitutTrivium

3


octubre

Agenda CONFERÈNCIES

VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. Santiago de Compostela. 13-15 d’octubre.

IV Congreso Superdotación y Altas Capacidades. Madrid. 14-15 d’octubre

Jornadas de Psicología educativa, neurociencia y emoción. Santander. 21-22 d’octubre

Simo Educació. Saló de Tecnologia per l’Aprenentatge. Madrid. 19-21 d’octubre

El XIX Congreso Internacional EDUTEC 2016. Alicante 9-11 de noviembre

TALLERS

EXPOSICIONS

ACTIVITATS

“L’informe neuropsicològic”. Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 5 d’octubre “Optimització de les habilitats de comunicació del logopeda en l’atenció al pacient”. Col·legi de Logopedes de Catalunya 8 i 22 d’octubre

“Caçadors de llums i ombres”. Fundació Miró. Barcelona. Octubre

Agenda

4

“Tractament familiar dels problemes de comportament en el nen i l’adolescent”. Col·legi de Psicòlegs de Catalunya 6 d’octubre


Racó científic

PARES I ADOLESCENTS

(in)COMUNICATS? L’adolescència és una etapa de canvis importants. La comunicació familiar esdevé més complexa, i els pares i les mares sovint expressen la dificultat per dialogar amb el/la seu/va fill/a. Per la seva banda, el/la jove rares vegades se sent acceptat/ da i comprès/esa. Aquesta és una situació que genera tensió i malestar i que és font de conflictes. Malgrat ser una qüestió de gran interès i importància, pocs estudis han aprofundit en els elements que faciliten o dificulten la comunicació en el si de la família i en com aquests repercuteixen en el benestar dels diferents membres. La

recerca desenvolupada per Hollmann, Gorges i Wild a la Bielefeld University (Alemanya) aprofundeix en la qüestió i aporta noves dades sobre les actituds i les conductes relacionades amb les interaccions pares/mares-fills/es. Un total de 1.125 nens/es i adolescents (amb edats compreses entre els 10 i 17 anys) i les seves famílies han participat en la investigació, després de ser seleccionats en 29 escoles emplaçades en zones de diferent nivell socioeconòmic i cultural. El projecte, de tres anys de duració, ha seguit l’evolució en la qualitat de les interaccions comunicatives entre el cuidador principal (nor-

5

Racó científic

Marta Reinoso


malment, la mare) i el/la fill/a, emprant conjuntament tècniques quantitatives i qualitatives. El treball portat a terme mostra que les expectatives maternals sobre el futur del seu/va fill/a evolucionen i passen a estar més orientades a aspectes externs (reconeixement social, fama, riquesa) que no pas interns (creixement personal, autorealització, relacions satisfactòries, salut). Això és així especialment en el cas de les famílies monoparentals amb menor nivell socioeconòmic i cultural. A la vegada, amb els anys, la satisfacció amb el comportament del jove disminueix i l’estil comunicatiu esdevé més controlador. D’acord amb els investigadors, tot i que aquest comportament parental respondria a un intent d’assegurar un bon futur per al/la seu/va fill/a, l’efecte sembla ser contraproduent. Concretament, els resultats mostren que la manca de fluïdesa i franquesa en la comunicació s’associen amb majors problemes emocionals i de conducta en els nens/es i joves. Això és així perquè, segons els mateixos autors, els ambients

familiars més aviat directius i controladors promouen la contenció i l’obediència i inhibeixen la interacció. Per contra, aquells entorns familiars permeables i receptius potencien l’autonomia i la diferenciació, alhora que afavoreixen la vinculació. En aquest context es genera un clima de confiança obert al diàleg i a la col·laboració. Posar-nos en la pell dels nostres fills i filles no és fàcil. Saber què pensen i senten, allò que els atrau o els inquieta, tampoc. En la mesura que sapiguem i estiguem disposats a crear i compartir un clima càlid, participatiu i respectuós —caracteritzat per l’acceptació, la valoració i l’estima (en comptes de la rigidesa, el judici i el control)—, més fàcil ens resultarà apropar-nos-hi per tal de comprendre’ls millor i acompanyar-los en el seu creixement, tal com els resultats d’aquesta investigació han mostrat.

Article de referència Hollmann, J., Gorges, J. i Wild, E. (2016). “Motivational Antecedents and Consequences of the Mother– Adolescent Communication”. Journal of Child and Family Studies, 25, 767–780.

Racó científic

6


Entrevista

Aquest mes entrevistem: Clàudia Roca Logopeda de Trivium Barcelona

Formació i trajectòria professional: Sóc Infermera i logopeda. Master Science “Clinical Language, Speech and Hearing Science”. Actualment estic fent el doctorat en Logopèdia a la FPCEE Blanquerna (URL), on també imparteixo classes al Grau de Logopèdia. A Trivium treballo com a logopeda als centres de Gràcia i Vila Olímpica i al Departament de Diagnòstic.

Entrevista

Descriu el que representa per a tu Trivium amb tres adjectius. Aprenentatge, superació i creixement.

7


Formes part de l’equip de diagnòstic de Trivium. Quins aspectes creus que són fonamentals per fer una bona avaluació diagnòstica? Quan treballes en el món de la salut o l’educació, sigui quina sigui la teva especialitat, un dels aspectes imprescindibles, fins i tot abans de començar l’avaluació, és crear un vincle de confiança tant amb els pares com amb els nens. És necessari que la família i l’infant avaluat se sentin còmodes, confiats i segurs per tal que els resultats siguin al més fiables possible. Posteriorment, tant a l’entrevista de devolució com als informes escrits que elaborem a Trivium, és important reflectir la globalitat del nen, tenint en compte els seus punts febles, però també remarcant els seus punts forts a nivell quantitatiu i qualitatiu.

Quines fites creus que hauria d’assolir la logopèdia del segle xxi? Actualment és imprescindible que els professionals de la logopèdia ens impliquem per fomentar la investigació que sustenti una pràctica clínica basada en l’evidència. Al Congrés Internacional d’AELFA-IF, celebrat el passat mes de juny a Bilbao, va ser un dels missatges més repetits. Aquesta investigació, juntament amb l’avenç en programes rehabilitadors basats en les noves tecnologies, és una de les fites més importants per a la logopèdia dels xxi. A Espanya caldria seguir els passos d’altres països europeus per aconseguir que la logopèdia sigui una disciplina més reconeguda, i per això hem de desenvolupar tractaments basats en l’evidència científica.

Parlant de noves tecnologies, sabem que tu mateixa ets una persona innovadora i que has presentat una aplicació per millorar la lectura anomenada LECFONO. Ens podries explicar en què consisteix l’aplicació?

Entrevista

La idea va sorgir perquè volia trobar una manera lúdica, ràpida i fàcil de treballar la ruta fonològica de la lectura amb nens seguint un ordre de dificultat creixent adequat a cada edat. Quan llegim existeixen dues maneres de fer-ho: mitjançant la ruta lèxica o la ruta fonològica. La ruta lèxica es basa en la lectura global de les paraules, i és la que fem servir quan llegim paraules conegu-

8


des que no cal sil·labejar. Per altra banda, la ruta fonològica, que és la que fan servir els nens als inicis de l’aprenentatge de la lectura, la mantenim un cop som lectors eficaços per llegir paraules noves o desconegudes per a nosaltres. Els nens amb dificultats de lectura sovint tenen problemes per superar la lectura per via fonològica, la qual cosa afecta la seva velocitat lectora i la comprensió del text. El que fa aquesta app és treballar la ruta fonològica a partir del joc, començant per síl·labes simples, i, a mesura que es va superant la lectura correcta d’aquestes, va augmentant el nivell de dificultat. Un cop arribat al final del joc, el nen haurà practicat tots els tipus de combinacions sil·làbiques possibles en paraules monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes i polisíl·labes. Es pot fer tant en català com en castellà. Existeix la versió per a nens (LecFono) i la versió per a professionals (LecFono Pro). La versió per a professionals és una eina útil per tenir un registre de cada nen, precisant amb quines estructures tenen més dificultats, i d’aquesta manera fer un treball específic per a les seves necessitats.

A banda de les dificultats de lectoescriptura existeixen altres trastorns que potser no són tan coneguts i que també s’aborden des del camp de la logopèdia. Un dels que es comença a parlar actualment és el TEL, trastorn específic del llenguatge. En què consisteix aquest trastorn? El trastorn específic del llenguatge és encara un trastorn bastant desconegut en general, i que en ocasions pot resultar confús fins i tot per als mateixos experts en llenguatge. Aquest trastorn pot afectar tant la comprensió com l’expressió del llenguatge oral. Sabem que el llenguatge oral es desenvolupa durant els primers sis anys de vida de manera implícita, és a dir, ningú t’ensenya quina és la gramàtica de la teva llengua durant aquest període de temps ni et dóna classes per aprendre vocabulari, etc. Malauradament, en el cas dels nens que pateixen TEL, aquest aprenentatge implícit no es dóna, i s’ha d’ajudar a desenvolupar el llenguatge amb un aprenentatge explícit. Això comporta que el procés s’allargui en el temps amb una durada superior a la dels nens que no el pateixen. El diagnòstic de TEL es confirma a partir dels sis o set anys. Tot i així, és molt important començar el tractament d’estimulació del llenguatge com més aviat millor, fins i tot abans del diagnòstic, ja que no podem obviar que el llenguatge és la base de les funcions cerebrals superiors i que un trastorn d’aquest tipus pot acabar afectant el desenvolupament cognitiu del nen.

9


Preguntes breus Gràcies per les teves respostes, Clàudia. Ara ens agradaria fer-te algunes preguntes breus més de caire personal per conèixer-te una mica millor:

Si no et dediquessis a aquest àmbit, a què et dedicaries? Suposo que a la medicina. Quina qualitat creus que la gent aprecia més de tu? La simpatia i l’empatia. Què t’agradaria aprendre a fer que encara no saps? Cantar i tocar un instrument, preferiblement el piano. Quin és el teu passatemps preferit? Viatjar i compartir el temps amb amics i família. La cançó que més escoltes Cap en concret. En funció del moment puc triar un gènere o un altre. Recomana’ns un llibre: El jardín olvidado, de Kate Morton. El teu refrany preferit En tinc dos: “Qui endavant no mira, enrere cau” i “Rectificar és de savis”.

Entrevista

On serien les teves vacances ideals? Quan acabi amb tots els projectes que tinc pendents m’encantaria marxar a la Polinèsia Francesa sense mòbil ni ordinador.

10


Recomanables En aquesta secció analitzem recursos interessants que ens semblen recomanables perquè els més petits i els joves s’inspirin, estimulin la seva creativitat i aprenguin.

3, 2,1…a dibuixar!

Ed. Cocobooks Transforma els objectes quotidians del teu entorn amb aquest inspirador llibre de dibuixos creat per Serge Bloch. Camina pels diferents espais de la casa a través dels sis capítols i no trigaràs a descobrir algun moble o algun objecte esperant que li donis vida amb el traç del teu llapis. Crea els teus propis personatges a partir d’objectes normals i corrents: dibuixa’ls una cara, afegeix-los cames, cabells o una bona cua! Imagina escenes emocionants, dramàtiques o còmiques mentre transformes tota mena de llocs, animals o coses! 3, 2, 1… llapis preparat… A dibuixar!

Per als cinèfils Le Noveau

11

Recomanables

Récifilms Benoit és un noi de 14 anys que deixa la confortable escola de Primària i arriba a la Secundària. Una pel·lícula divertida que ens porta records del que representa el final de la infància i el principi de l’adolescència, amb situacions i inquietuds pròpies d’aquesta etapa. Molt sentit de l’humor i tocs nostàlgics que ens ajudaran a identificar-nos i a transportar-nos a aquest moment tan crucial en la vida de tots.


Per jugar, pensar i treballar la memòria Sardines

DJECO Sardines és un joc de cartes per ideal per als que tenen memòria o per als que la volen millorar. Ideal per als més petits i també per als grans! A cada llauna hi ha set sardines, totes vestides de manera diferent. Els jugadors han de ser d’allò més observadors i fixar-se en tots els detalls al més ràpid possible. Quantes cartes de la teva baralla reconeixes? Un joc senzill i ràpid, que enganxa.

Amb les mans Teixim mandales

Recomanables

Els mandales són figures circulars compostes de diferents figures concèntriques combinades. Són molts els que fan o pinten mandales com una forma d’expressió o com a tècnica de relaxació i concentració. Tenen també un gran potencial estètic, a causa de la combinació de formes i de colors. Us proposem una activitat manual perquè feu mandales amb fils de colors. Una idea fàcil i diferent per decorar les parets de la teva habitació! Seguiu les instruccions d’aquest tutorial gràfic. 100% recomanable!

12


Reflexió L’èxit acadèmic pot estar determinat pel coneixement i la comprensió de quines són les habilitats socials considerades rellevants pels docents de l’Educació Secundària. Aquest coneixement i comprensió poden facilitar les intervencions per millorar la resposta dels alumnes a les demandes específiques dels contextos educatius. La Facultat d’Educació de la UNED ens presenta un estudi elaborat a 198 docents on s’analitza aquesta reflexió. En aquest informe es destaca que no hi ha cap habilitat social “no important”, i que totes són significatives. En el següent llistat es presenten de més a menys significatives: cooperació, responsabilitat, extroversió, asserció, comunicació, autocontrol i empatia.

negatives, es planteja identificar les expectatives dels docents sobre les conductes dels estudiants que ajuden a l’èxit acadèmic. A més a més, també es tenen en compte les perspectives sobre les habilitats socials de Gresham (1986) i Greenspan (1981) en el sentit que els individus socialment competents són aquells que han desenvolupat una comprensió intuïtiva de les normes i els comportaments apropiats en les interaccions socials. En altres estudis, com en els de Carmona i Expósito López (2015), s’exposa que molts joves necessiten canvis en les seves respostes socioemocionals davant de contínues situacions de risc i no tenen eines suficients per evitar certs comportaments conflictius.

Les Habilitats Socials Les habilitats socials tenen una gran importància per a una bona integració social (Zsolani, 2002). Recents estudis com els de Garaigrdobil (2015) indiquen que una de les cinc variables predictores de la felicitat és la manifestació de conductes cooperants, fet que confirma la relació entre benestar i sociabilitat.

Conclusió Fer un diagnòstic precís sobre les competències socioemocionals i l’anàlisi de les necessitats formatives en l’àmbit de les habilitats socials que necessiten els estudiants d’Educació Secundària permetrà dissenyar estratègies d’intervenció individuals i en grup adaptades a les àrees de competències identificades com a inadequades. Aquestes estratègies han demostrat que contribueixen de manera eficaç a millorar els resultats acadèmics, sobretot l’autosuficiència, la presa de decisions i la resolució de problemes, així com la gestió d’estrès i salut.

Canvi d’orientació Des d’aquesta perspectiva es busca un canvi de paradigma: en comptes d’esperar les conductes disruptives a l’aula a les quals respondre amb sancions

13

Reflexió

HABILITATS SOCIALS I ÈXIT ACADÈMIC


HABILITATS

SOCIALS

EMPATIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EXTROVERSIÓ

Edgar Gonzàlez ASSERCIÓ

COMUNICACIÓ

COOPERACIÓ

RESPONSABILITAT AUTOCONTROL

COOPERACIÓ RESPONSABILITAT ASSERCIÓ EXTROVERSIÓ COMUNICACIÓ EMPATIA

AUTOCONTROL

14


App del mes LEC FONO

La versió LecFono Pro està dissenyada per a tots els professionals que treballen en el món educatiu. És una eina que dóna informació detallada al professional i facilita treballar les dificultats que presenta l’infant de manera progressiva per així poder fer un aprenentatge ràpid i eficaç del procés de lectura.

LecFono és una aplicació dissenyada per fer més fàcil a tots els nens i nenes l’aprenentatge de la lectura. També és una eina molt útil per a tots els infants que presenten dislèxia, ja que per a ells l’inici d’aquest procés és sovint molt difícil. Per tant, practicar la lectura de manera lúdica 5 minuts cada dia amb aquesta aplicació facilita l’aprenentatge de la mecànica lectora de l’infant i dóna lloc a una lectura més ràpida i fluïda.

App del mes

Creadors: Clàudia Roca, Tuomo Jauhiainen www.leclexia.com

15


La frase Peus, per a què els vull si tinc ales per volar?

TRIVIUM VILA OLÍMPICA Pl. Tirant lo Blanc, 5, baixos 2a 08005 BARCELONA Tel.: 93 221 85 30

TRIVIUM PENEDÈS Pl. Jaume I, 24, 1r 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS Tel.: 93 817 56 53

TRIVIUM MARESME C/ Montserrat, 60, 1r B 08302 MATARÓ Tel.: 93 796 09 15

TRIVIUM SANT GERVASI Av. República Argentina, 248, 1r 3a 08023 BARCELONA Tel.: 93 211 79 13

TRIVIUM GRÀCIA (seu central) Torrent de l’Olla, 204-206 08012 BARCELONA Tel.: 93 217 48 38

Un espai, 5 centres www.trivium.cat info@trivium.cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.