__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI


Cadrul legal privind organizarea, funcţionarea și admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani  OMECS 5033/20.08.2016 Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional  Ordinul nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021


Obiectivele învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici


organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi

Se adresează elevilor înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare

organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Se finalizează cu examen de certificare a calificării nivel 3

Asigură pregătire profesională de bază, într-un domeniu de formare profesională (anul I) și pregătire generală şi de specialitate specifică unei calificări profesionale (anii II și III)


Avantajele învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani •vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării; •poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai salariu mai devreme; •vei beneficia, prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON.


Avantajele învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani • pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a pune deoparte banii tăi; • după finalizarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul liceului; • vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi elementele practice necesare practicării unei meserii.


Avantajele învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani •vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi; •vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.


Avantajele învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani • finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană; • de asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).


:Colegiul Economic Mangalia oferă  experiență și tradiție în domeniu  existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale  existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu


Colegiul Economic Mangalia organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani pentru meseriile:  Bucătar/Ospătar (chelner) - vânzător în unităţi de alimentaţie  Comerciant – vânzător


• Parteneri de practică – agenți economici cu care Colegiul Economic Mangalia a încheiat contracte: Pentru Turism si alimentatie:  S.C. Solaris S.R.L. (Restaurant Callatis Mangalia)  Sanatoriul balnear și de recuperare - Hotel Callatis  S.C. Skipper One SRL Mangalia (Restaurant Taverna piraților Mangalia)  S.C. Nadkya Pub SRL  S.C.Membo Diamond S.R.L

Pentru Comert: SC Profi Room Foud SRL SC D&G Instal Sanitar SRL


CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI pentru anul școlar 2020-2021 •18-29 mai 2020 – Targul ofertelor educaționale; •11 mai 2020 - Afișarea ofertei de școlarizare aprobată la sediul unităților de învățământul gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani


• 29 iunie-03 iulie 2020- Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere la învâțământ profesional; • 29 iunie-03 iulie 2020 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au în ofertă învăţământ profesional; • 06 iulie 2020 – Afișarea la sediul unităților a listei candidaților înscriși la învățământ profesional; • 10 iulie 2020 – Afișarea la sediul unităților a informațiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile unde nr. de candidați este mai mare decât nr. locurilor;


Vă aşteptăm cu drag!

Profile for curcan roxana

Învățământul profesional de 3 ani Colegiul Economic Mangalia 2020  

Prezentare Power Point cu informații despre învățământul profesional de 3 ani Colegiul Economic Mangalia 2020

Învățământul profesional de 3 ani Colegiul Economic Mangalia 2020  

Prezentare Power Point cu informații despre învățământul profesional de 3 ani Colegiul Economic Mangalia 2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded