Page 1


Solsona

Ajuntament de Solsona

Solsona arranjarà dos nous senders al tram de la Ribera Properament és previst aprovar els treballs de la part corresponent al Camp del Molí El desplegament del Pla Director de la Ribera de Solsona, que ha de potenciar la principal xarxa verda de la ciutat millorant-ne els espais naturals mediambientalment i paisatgística i condicionant-la com a zona de lleure, va seguint el seu curs d'acord amb les previsions municipals. La Junta de Govern Local d'aquesta setmana ha aprovat inicialment el projecte del quart tram, que s'estén des del carrer del Molí dels Capellans fins al pont de la variant. Paral·lelament, s'estan enllestint els últims acabats dels dos primers trams urbans de l'obra i s'està completant la redacció del projecte del tercer tram, que discorre pel barri del Camp del Molí. Els treballs de la propera fase d'execució del Pla Director de la Ribera, promoguts per l'Ajuntament amb un projecte redactat pels tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Ester Blanco i Òscar García, tindran un import de 75.500 euros i seran finançats íntegrament per la Diputació de Lleida i l'Obra Social de La Caixa mitjançant un conveni de col·laboració. L'objectiu de la intervenció, com en tot el Pla, és el condicionament i la millora paisatgística de la ribera Negra a partir d'actuacions de millora de l'ecosistema fluvial i adequacions de l'espai de lleure, entre les quals destaca la construcció de dos senders paral·lels al camí de la depuradora. El termini previst d'execució és d'uns tres mesos a partir del moment que la Diputació liciti l'obra.

Es condicionaran dos senders a cada banda del riu Negre, paral.lels a la carretera

sentació d'al·legacions abans del vistiplau definitiu. Mentrestant, es tramitarà l'informe corresponent a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). De forma simultània, l'equip redactor del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya està adequant el projecte del tercer tram de la ribera, que comprèn l'àmbit del Camp del Molí, als requeriments fets per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), l'organisme estatal amb què el consistori ha negociat els termes amb els quals es materialitzarà la inversió de 200.000 euros dels pressupostos generals del 2010 en aquesta fase de l'obra.

Dos nous camins lliures del trànsit rodat Tal com posa de relleu l'alcalde, David Rodríguez, els nous camins a banda i banda del riu per al pas exclusiu de vianants, lliure del trànsit rodat del vial de l'estació depuradora, seran un dels principals atractius d'aquesta actuació. Al llarg del marge esquerre de la ribera n'hi haurà un de principal, d'1,8 metres d'amplada, mentre que al marge dret n'hi haurà un altre de secundari d'un metre més estret. Aquest segon arribarà fins a la finca de Cal Pateto, punt on tots dos senders s'unificaran fins a la variant. Dues passeres de fusta permetran creuar la ribera d'un marge a l'altre i s'instal·laran tanques de seguretat en aquells punts en què el sender toca a la carretera. També s'anivellarà el terreny per homogeneïtzar-ne la superfície de tal manera que se'n faciliti el manteniment posterior i s'aconsegueixi un pendent constant dels camins. En la part més anivellada i propera a la variant, s'hi habilitarà una zona d'estiraments perquè pugui ser apta per a circuits esportius. Les obres de millora mediambiental del quart tram consistiran en el tractament de la vegetació preexistent amb la desbrossada dels arbusts i la tallada d'alguns arbres, i en la plantació d'espècies arbòries, arbustives i aquàtiques autòctones, pròpies d'ambients de ribera. A banda d'això, la intervenció de millora de l'indret inclou la realització de treballs de sanejament i neteja, per exemple del mur de formigó de sota el pont de la variant; l'adequació d'una canonada de clavegueram en un punt de la ribera, així com la col·locació de mobiliari urbà, com bancs de pedra i papereres, i de cartelleria. Amb l'aprovació inicial del projecte per part de la Junta de Govern Local s'obre un termini d'exposició al públic i pre-

Transformació de l'espai al Camp del Molí El desenvolupament del tercer tram serà "més substancial", segons el regidor d'Urbanisme, Martí Abella, perquè comportarà la creació d'equipaments i la transformació i consolidació d'un espai històricament desendreçat del barri del Camp del Molí –a mitjan segle XX fins i tot s'hi havia ubicat l'abocador municipal–, a diferència del quart tram, que principalment es tracta d'una adequació naturalista. "Es convertirà en una aportació directa a un indret de la ciutat mancada d'equipaments, especialment per al gaudi dels infants, i que durant molts anys ha reclamat insistentment tenir espais de lleure". Martí Abella destaca que tant la CHE com el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí van valorar molt positivament el fet que el Pla Director de la Ribera fos un projecte d'adequació del medi natural en procés de desenvolupament i en el qual hi participen diverses administracions: l'Ajuntament, l'Estat per mitjà del Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) –ha finançat els dos primers trams–, la Diputació de Lleida i La Caixa. Això ha facilitat la implicació del Ministeri de Medi Ambient en aquest tram. La continuació dels treballs executats durant el 2010 en el marc del Pla Director de la Ribera és l'acció de més envergadura prevista per l'Ajuntament dins l'Agenda 21 per a l'actual exercici. Les obres de l'any passat, d'altra banda, estan pràcticament enllestides. Només hi falten alguns acabats i posar en marxa l'enllumenat públic. 

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Comarca

Ramon Estany

El Solsonès serà la primera comarca cardioprotegida de Catalunya Es desplegaran 30 aparells desfibril·ladors semiautomàtics (DEA) per la comarca El Solsonès serà la primera Amb el desenvolupament del comarca cardioprotegida de Catalunya projecte VitalCor, impulsat des del gràcies a l'acord que signarà el Consell Consell Comarcal del Solsonès, es Comarcal amb l'empresa Vitalcor que vol que el Solsonès sigui capdadisposarà, distribuïts pel territori, de vanter en la innovació i la soste30 aparells desfibril·ladors i formarà nibilitat, tot fent més tangible els més de 200 persones per a que estiguin conceptes de "la gestió dels riscos, acreditades per la utilització d'aquests la seguretat i la prevenció". aparells de suport vital bàsic. Es pretén VitalCor cardioprotecció que qualsevol eventualitat que puguin ha dissenyat el producte: "Espai patir tant els habitants de la comarca cardioprotegit", el qual ofereix com els seus visitants tingui una ràpida Pere Illa, soci consultor de Vitalcor, i Albert Muntada, gerent un servei integral que incorpora, del Centre Sanitari del Solsonès, durant la presentació del resposta en cas d'aturada cardíaca. a més de la instal·lació i l'ús de Cal tenir en compte l'afectació projecte desfibril·ladors en espais públics i del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg privats, un seguit de serveis complementaris, així com la d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció documentació que acredita a les entitats que l'adquireixin i on es fixa el contingut d'aquestes mesures. S'estableix que, a com cardioprotegides. partir del proper mes de juliol de 2011, serà obligatori disposar L'acord inclou la instal·lació dels desfibril·ladors en llocs de gran afluència de públic (centres comercials, escoles, dotats d'una farmaciola de complement, la formació de residències per la gent gran, teatres, etc) d'aparells desfibril· personal no sanitari, l'assegurança de responsabilitat civil, ladors i de personal format pel seu ús. la certificació i la difusió del missatge preventiu.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011
Comarca

Consell Comarcal del Solsonès

Solsona amplia l'oferta de visites guiades pel seu nucli antic els caps de setmana

El Director General de Joventut visita el Solsonès

El Patronat Comarcal de Turisme conjuntament amb la Societat Municipal de Turisme de Solsona organitzen visites guiades pel Nucli Antic i la Catedral de Solsona

Toni Reig s’ha reunit al Consell Comarcal i amb l’Ajuntament de Solsona i posteriorment ha visitat les obres de la futura Oficina Jove del Solsonès i la seu de la CRUC

Catedral de Solsona. Foto: J.A Sanguinetti

A partir del proper diumenge 20 de març, s’amplia l'oferta de visites guiades pel nucli antic de Solsona. Les visites guiades pel nucli antic així com les visites a la Catedral són una iniciativa conjunta del Patronat Comarcal de Turisme i l’Ajuntament de Solsona. Les visites guiades es continuaran oferint els dissabtes a les 11 del matí i tindran una durada aproximada d’una hora i mitja. A l’inici de la visita a l’Oficina de Turisme Comarcal del Solsonès es pot visitar el Centre d’Interpretació del Solsonès i una reproducció d’un taller gavineter. La visita segueix un recorregut pel Pou de Gel, el Portal del Pont, la Catedral de Solsona, els diferents carrers, places i fonts del nucli antic de la ciutat. El recorregut inclou també la visita a les restes d’una casa artesana del segle XIV, la Torre de les Hores, l’edifici de l’Ajuntament de Solsona i el Palau Llobera, seu del Consell Comarcal del Solsonès. Els diumenges s’iniciarà una visita guiada molt més tècnica exclusivament de la Catedral de Solsona, el recorregut de la qual inclourà el campanar i els absis romànics, el claustre i s’explicarà el cambril així com l’evolució històrica de la Catedral. La visita del diumenge també inclourà el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ubicat al Palau Episcopal. Els visitants, un cop al Museu, rebran una explicació centrada en els diferents valors artístics del museu. Cada una de les visites té un preu de 7 euros per persona, i 5 euros per a jubilats i nens menors de 12 anys. El Regidor de Turisme de l’ajuntament de Solsona, Josep Lluís Caelles, conjuntament amb el president del Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, Joan Solà, han manifestat que “amb aquesta acció volem unir esforços i continuar oferint el servei que vàrem iniciar al 2010 amb la voluntat de donar a a conèixer la història de Solsona. Més endavant es preveu afegir a la visita del nucli antic el Quarto dels Gegants i les Restes de la Muralla” 

El dijous 3 de març el Director General de Joventut, Toni Reig, ha visitat la comarca del Solsonès per tal de conèixer les polítiques per a joves que s’impulsen a la comarca. Durant la visita, el director general s’ha reunit amb el Conseller Comarcal de Joventut i vicepresident segon del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà que li ha exposat la seva visió i inquietuds sobre l’àrea de joventut, a més d'exposar-li algun dels projectes previstos en el territori. Posteriorment, Toni Reig s’ha desplaçat a les instal·lacions de la futura Oficina Jove del Solsonès on ha pogut veure quin és l’estat de les obres. A continuació s’ha desplaçat a la seu de l’Associació Coordinació Rural de Catalunya (CRUC). Per la seva banda, el Director General de Joventut s'ha mostrat interessat amb els projectes que el Consell Comarcal està duent a terme i els ha explicat la situació actual de la seva Direcció General pel que fa als pressupostos i previsió de convocatòries per a possibles subvencions.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Solsona

Ajuntament de Solsona

Entra en funcionament el nou enllumenat del Vall Calent de Solsona

Es completen les obres de l'aparcament i el passatge de l'àmbit de les escoles

S'instal·len vuit fanals al sector oposat a la muralla

Aquesta setmana s'ha reobert l'accés dels vehicles a la zona d'aparcament de l'àmbit de les escoles Setelsis i Arrels de Secundària de Solsona, entre el carrer del Parc i l'avinguda del Cardenal Tarancón. La brigada municipal de Solsona està enllestint les últimes actuacions d'arranjament d'aquest espai, que han inclòs els acabats del passatge de formigó per a vianants que envolta el recinte del col·legi públic. S'ha condicionat aquest terreny amb grava, s'ha fet una canalització d'aigües i s'han rebaixat accessos d'entrada i sortida a l'aparcament. Així mateix, s'ha delimitat el nou camí que travessa el parc de la zona no asfaltada mitjançant una protecció amb peces de jardineria. Igualment, aquests dies han entrat en funcionament els fanals d'aquest vial.

Successos

Aquesta setmana han entrat en funcionament els vuit nou punts de llum instal·lats per l'Ajuntament de Solsona al sector oposat de la muralla del Vall Calent, després de finalitzar-ne la instal·lació la setmana passada. Aquesta actuació, pendent des de feia anys, completa la millora de l'enllumenat públic en un dels eixos principals que envolten el recinte emmurallat de la ciutat. El 2007 l'anterior equip de govern va encarregar l'adquisició dels fanals, que són de la mateixa tipologia de ferro colat que els de l'altra banda del carrer, però la manca de finançament i d'un estudi d'instal·lació, realitzat pels serveis tècnics municipals, ha fet ajornar fins ara la seva col·locació i posada en funcionament. Aquest tema, precisament, ha estat un dels que més reiteradament el grup municipal de CiU, ara a l'oposició, ha posat damunt la taula en els plens d'aquesta legislatura. Aquesta actuació ha tingut un cost de 35.000 euros i ha estat finançada per mitjà del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i una partida del Pla de barris. L'obra civil ha anat a càrrec de la brigada municipal, que hi ha destinat dos treballadors contractats a través d'un pla d'ocupació.

Redacció

Un cardoní mor en un xoc entre dues motocicletes a Navès

La tipologia dels fanals és la mateixa que la de l'altra banda del carrer

La col·lisió s'hauria produït en el moment que les dues motocicletes es disposaven a avançar un altre vehicle Un motorista va morir diumenge passat al migdia en un xoc contra una altra motocicleta a Navès, segons van informar els Mossos d'Esquadra. L'accident va tenir lloc poc després d'un quart de dues del migdia al quilòmetre 10 de la carretera C-462 on les dues motocicletes circulaven en el mateix sentit. La col·lisió s'hauria produït en el moment que les dues motocicletes es disposaven a avançar un altre vehicle. Com a conseqüència del xoc, un dels motoristes va morir. Es tracta de Juan M. J. de 51 anys i veí de Cardona. Un acompanyant que viatjava amb la víctima i l'altre motorista van resultar ferits lleus i van ser traslladats a l'Hospital de Manresa.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011
Guixers

Montse Riu

Guixers col.loca 2 pantalles tàctils al municipi L’Ajuntament de Guixers ha comprat 2 pantalles tàctils. Una l’han situada davant de l’ajuntament de la població i una altra a l’àrea recreativa del Codó, aquestes pantalles tenen tota la informació necessària per a poder visitar la població. El turista que les consulti pot veure-hi reflectides les rutes turístiques, els establiments, etc... Aquestes pantalles estan connectades amb les ja existents al municipi de La Coma (una davant la Piscina Municipal i l’altra al Port del Comte ) i la de l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç de Morunys. Des dels respectius ajuntaments i l’oficina de Turisme es poden anar actualitzant. Qualsevol turista que arribi a la Vall de Lord i consulti alguna d’aquestes pantalles pot trobar-hi tota la informació dels 3 municipis . Cada pantalla conté d’entrada la informació del municipi corresponent, però es pot consultar també la dels altres dos .

Comarca

CTFC

Promouran la implantació de la Biomassa Forestal a Catalunya com a font d'energia La primera acció d'aquest projecte es porta a terme de forma paral·lela al Gironès, el Montnegre i Corredor, l'Anoia, el Solsonès, la Noguera, la Ribera d'Ebre i el Priorat L'Associació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació d'Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l'Ordre TRE/293/2010, han posat en marxa una iniciativa conjunta per promoure la implantació de la biomassa forestal i analitzar la seva viabilitat com a energia alternativa a les energies convencionals. El projecte s'emmarca dins de la iniciativa INNObiomassa, una estratègia integrada per a la consolidació del sector emergent de la biomassa tèrmica com a font d'ocupació, que té la finalitat de promoure la implantació de la biomassa forestal i evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica, tot generant llocs de treball. Montserrat García, adjunta a direcció del CTFC, i Roser Mundet, enginyera de Forests del CFC, expliquen que aquest projecte, que es portarà a terme al llarg de tot l'any, consta de quatre grans accions: diagnosticar el consum i el potencial d'aprofitament energètic; promoure la formació professional i la creació d'ocupació; impulsar la certificació d'un producte de qualitat i donar a conèixer i divulgar els resultats obtinguts. L'enginyera de Forests del CFC explica que s'oferirà

als municipis que en formen part la possibilitat d'avaluar energèticament les instal·lacions municipals pel què fa a sistemes de climatització i elaborar-los, si s'escau, una proposta d'alternativa. També s'elaborarà un full de ruta per determinar línies a seguir en l'àmbit energètic i de la biomassa. Els resultats i les conclusions de l'anàlisi de la disponibilitat de biomassa i la demanda energètica es preveuen donar a conèixer a finals de juliol d'aquest any. Catalunya és un país de boscos. Segons dades del 3r Inventari Forestal Nacional (IFN), Catalunya, amb una superfície de més de 3 milions d'hectàrees, té una superfície forestal d'1,9 M d'hectàrees (un 60% del total) i d'aquestes, 1,6 M d'hectàrees són boscos. Els boscos representen el 51% de la superfície total de Catalunya. Una part important d'aquests boscos es troben subexplotats a causa de l'abandonament progressiu que s'hi està donant provocat per la manca de rendibilitat econòmica de les explotacions forestals. Cada any els boscos acumulen més i més biomassa, ja que del que creixen en fusta només se n'aprofita 1/3 part cada any. L'aprofitament energètic de la biomassa ajuda a fer que Catalunya evolucioni cap a un model de sostenibilitat energètica de futur i a crear nous llocs de treball, fet fonamental en l'àmbit rural ja que fixa població afavorint la cohesió social i territorial. 

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Comarca

Consell Comarcal del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès signa un conveni amb l’Associació de Turisme de la Vall de Lord per potenciar el sector turístic L’acord cobrirà un pressupost de 24.000 euros que inclou diverses accions i activitats per tal de desenvolupar el sector turístic de la Vall de Lord El passat dilluns 7 de març es firmà el Conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Associació de Turisme de la Vall de Lord per tal de potenciar el sector turístic de la comarca del Solsonès, i en concret, el de la Vall de Lord. La signatura del conveni es produí a l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç de Morunys amb l’Associació de Turisme de la Vall de Lord i els tres alcaldes de la Vall per tal de coordinar les accions entre les dues associacions així com també amb els ajuntaments de la Vall de Lord. Es reuniren d’una part el president del Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, Joan Solà, el president del Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de Guixers, Marià Chaure, l’alcalde de Sant Llorenç J. Enric Roures, l’alcalde La Coma i la Pedra, Marc Escarré, i el president de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord, Jaume Fruitós. L’acord preveu cobrir el pressupost total de 24.000 euros que inclou diverses accions i activitats per tal de desenvolupar el sector turístic de la Vall de Lord. El pressupost total de promoció turística es cofinançarà de la següent manera: el 33% del total (8.000 euros) anirà a càrrec del Consell Comarcal del Solsonès, un 33% del total (8.000 euros) anirà a càrrec dels tres ajuntaments de la Vall de Lord en les proporcions següents: 50% l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (4.000 euros), 35% l’ajuntament de La Coma i la Pedra (2.800 euros), i el 15%

Comarca

l’ajuntament de Guixers (1.200 euros), i el 33% restant del total del pressupost (8.000 euros) anirà a càrrec de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord. Per la seva banda, el president de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord, Jaume Fruitós, ha destacat que “el conveni que avui hem signat ens dóna molta satisfacció perquè ens adonem que tenim el suport de les institucions de la Vall de Lord i el Consell Comarcal del Solsonès, i això ens fa venir ganes de tirar endavant el nostre projecte turístic”.

Redacció - Foto: Estefania Escolà

La setmana blanca atreu uns 1.800 esquiadors diaris al Port del Comte El nivell d'ocupació a les pistes és el doble que el de l'any passat per aquestes dates L'estació d'esquí Port del Comte ha rebut la visita d'uns 1.800 esquiadors cada dia durant el segon torn de la setmana blanca. Segons el seu director, Alfons Ferrer, el fet que sigui una instal·lació familiar i amb un públic "majoritàriament" barceloní ha fet que el nivell d'ocupació estigui del voltant del 100%. Ferrer ha explicat que molts dels hotelers de la zona tenen totes les habitacions ocupades i, fins i tot, "els manca espai", i ha afegit que el nivell d'ocupació és el doble que el de l'any passat per aquestes dates. Malgrat tot, en declaracions a l'ACN, el director de l'estació ha dit que la setmana blanca està "mal plantejada" perquè concentra tota l'activitat en pocs dies. Ferrer considera que la setmana blanca hauria d'estar repartida en "unes quatre setmanes" per evitar la concentració a les pistes d'esquí. Per al director de l'estació del Port del Comte es tracta d'una "bona iniciativa", però creu que "encara no ha estat ben resolta i s'hauria de treballar més".

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Cues a l'estació d'esquí del Port del Comte 


Ogern

Marcel Ribera. Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Taller de xocolata El dissabte dia 26 de febrer es va portar a terme un taller de xocolata, o dit d'una altra manera: Van parlar sobre la xocolata, les seves variants i la forma de treballar-la, tant la blanca com la negra. També van fer una mica d'explicació sobre la història d'aquest aliment, així tots els assistents al taller van poder assabentar-se sobre el personatge, d'Hernán Cortés que té molt a veure amb la xocolata. Entre altres coses, van explicar la manera de fondre l'esmentat aliment al bany maria, fer pastissos i forma d'atemperar la xocolata. Tampoc no podem oblidar el Participants al taller de xocolata comentari sobre els diferents i variats estris per treballar i ornamentar la xocolata. Un detall que alguns amb mantega, licors, formatge o melmelada, posteriorment no sabien era que, segons van comentar, la xocolata blanca és doblegada o enrollada, farcida amb menges diverses. la mantega del fruit, ens referim al cacau. Va ser un taller interessant, entretingut i gens avorrit. Cal Posteriorment tots els assistents van posar en pràctica les donar les gràcies als organitzadors, a tots els que van col·laborar coses que s'havien comentat abans, com per exemple: Gelat de i a la persona que va fer les explicacions. A continuació gaudiu xocolata blanca, Pastís de xocolata, Coulants, etc. Entre totes i d'unes "dolçes imatges". Tampoc no podem deixar d'esmentar tots els participants, el resultat final de fondre la xocolata van ser al petit i actiu poble d'Ogern (Baixa Ribera Salada), on es va uns dolços que tothom va poder degustar i dir la seva. La veritat desenvolupar l'esmentat taller sobre el producte alimentari és que d'aquell bé de Déu n'hi havia per llepar-se els dits... També obtingut, barrejant quantitats variables de pasta de cacau o cavan poder fer i menjar creps; són com una galeta prima, cuita cau refinat en pols i sucre, finament polvoritzat (s'hi pot afegir en un estri dissenyat expressament per a creps o en una paella, mantega de cacau); el resultat de tot això és la xocolata. Bon feta d'una pasta de farina, aigua o llet, ous, i segons els tipus, profit i fins la propera.

Una nova generació de pastissers

Detall del local social durant l'acte

Aprenent a fer "creps"

Algunes de les alumnes gaudint de la feina

Desfent xocolata per treballar-la posteriorment 

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Comarca

Comarca

Consell Comarcal del Solsonès

El bisbe rep els directors de la Cadena Cope a Catalunya i a Lleida

El Solsonès commemora el Dia Internacional de les Dones Dimarts 8 de març es commemorà arreu del món el Dia Internacional de les Dones, per aquest motiu des de diferents entitats i administracions del Solsonès s’han organitzat un seguit d’actes adreçats a tota la població amb l’objectiu de sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere existents i visibilitzar les aportacions socials de les dones. El proper dilluns 14 de març el Consell Comarcal del Solsonès ha organitzat la presentació del llibre Fracàs escolar? La solució inesperada del gènere i la coeducació a càrrec del mestre, filòsof i pedagog Daniel Gabarró. L’acte serà a les 7 de la tarda a la Sala gòtica del Consell Comarcal del Solsonès. El dijous 17 de març, l’Ajuntament de Solsona ha organitzat la projecció de la pel·lícula La caja de Pandora de la directora turca Yesim Ustaoglu. La projecció serà a les 10 del vespre al Cinema París de Solsona. L’entrada té un preu de 3 euros. El dissabte 19 de març, l’Associació de dones del Solsonès ha organitzat un lectura de contes igualitaris a Sant Llorenç de Morunys. La lectura es farà a les 6 de la tarda a la sala de plens de l’ajuntament. El programa d’actes està disponible al web del Servei d’Informació i Atenció a les Dones: www.siaddelsolsones.net.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Ramon EstanyEl passat dimarts dia 9 de març, a les 11 del matí, el sr. Bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, va rebre en audiència el director de la Cadena Cope a Catalunya, sr. Jordi Casoliva, i el director de la Cadena Cope a Lleida, sr. David Velasco. Els directors de la Cadena Cope es van reunir amb el bisbe de Solsona a la sala de visites de la cúria diocesana. Allí van conversar una estona per tal de conèixer una mica més les diferents realitats de cadascun.


Eleccions municipals 2011

CiU Solsonès

Ramon Sala i J.M. Casafont encapçalaran les llistes de CiU per Olius i Navès Olius i Navès segueixen confiant amb els seus alcaldes per encapçalar les llistes en aquests municipis

Ramon Sala

J.M. Casafont

Convergència i Unió continua confiant amb els alcaldes de Navès i Olius, Josep Maria Casafont i Ramon Sala, com a caps de llista de CiU per a les properes eleccions municipals. Ramon Sala i Argerich, de 62 anys, és alcalde d’Olius des de l’any 2003. Sala ha manifestat que “em sento recolzat pel poble i per l’equip que hem treballat fins ara i creiem que podem seguir treballant amb esforç i dedicació per al municipi”. Josep Maria Casafont i Augé, de 38 anys, és alcalde de Navès des de l’any 2008. Casafont ha explicat que “la llista que encapçalaré és consensuada per tots, i alguns dels components són independents”. En aquest sentit també ha destacat que “estic satisfet d’optar de nou a l’alcaldia de Navès per poder finalitzar projectes importants pel poble”.

Bajona vol aconseguir a través d'unes altres sigles el que no va aconseguir amb CiU Convergència i Unió del Solsonès considera que Albert Bajona "fa la sensació que no ha pogut pair que els regidors, militants i alcaldes de CiU de la comarca no el recolzessin" fet pel qual va perdre les primàries del 2007 que CiU va convocar per escollir el president del Consell Comarcal i per això "està ressentit". D'aquesta manera, Joan Solà, president de CDC al Solsonès, contesta les explicacions donades per l'alcalde de Clariana de Cardener, quan va anunciar que concorreria als propers comicis sota la marca blanca d'ERC, després d'haver-ho fet en quatre ocasions amb CiU. Solà explica que Bajona, l'any 2007, "es va autoexcloure ell mateix" del partit i "les seves actituds van ser totalment allunyades de les nostres". Amb referència a l'afirmació de Bajona que, a banda de les comissions de govern del Consell, no percebia ni indemnitzacions ni dietes com a conseller comarcal amb cartera, Solà recorda que l'alcalde de Clariana "cobra 14.700 euros anuals nets més dietes i quilometratge de l’ajuntament de Clariana de Cardener més el que està cobrant de tresorer de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès" i a la vegada "està donant 150 euros als regidors per assistència als plens", tot això "en un poble de cent i escaig d'habitants". Solà lamenta que Bajona "vulgui donar lliçons als altres quan no se les aplica al seu propi municipi". Amb la decisió de Bajona d'unir forces amb ERC per al Consell, Solà considera que "vol aconseguir a través d'unes altres sigles el que no va aconseguir amb CiU". Solà, president comarcal de CDC al Solsonès, assegura que, quan Albert Bajona es va presentar el 2007 a Clariana de Cardener, "hi va haver el 32% d'abstenció i el 26% dels vots van ser en blanc", i "no va ser el més votat de la seva llista". Amb tot, Bajona "va tenir 47 vots dels 121 de possibles". I finalitza: “aquest és l’alcalde que se’n va a Esquerra!”. Convergència i Unió ultima aquests dies els detalls de la nova candidatura en aquest municipi, amb un equip de gent de Clariana que, segons Solà, "aportaran noves idees i nous projectes" i "gestionaran molt més bé els recursos de Clariana, que són molts". Convergència i Unió del Solsonès es mostra totalment convençuda que aquesta candidatura guanyarà a Clariana de Cardener els propers comicis del maig.

Esteve Algué obre un nou de canal de comunicació amb el ciutadà de Solsona a través del seu nou blog personal L’alcaldable Esteve Algué amb la voluntat de seguir apropant-se cada vegada més amb els seus conciutadants de Solsona ha penjat un nou blog personal on anirà penjant tota l’actualitat que l’envolta. La direcció on podeu veure el blog de l’Esteve Algué és: http://estevealgue.blogspot.com/ Paral.lelament Esteve Algué, ja des de fa més de dos mesos, està dins de la xarxa social Facebook, on compta amb més de 400 amics. Algué ha remarcat que “ vull tenir un blog i estar present a les xarxes socials perquè això és una eina per ser encara més propers als ciutadans de Solsona, copsar les seves inquietuds i a la vegada donar a conèixer la nostra tasca diària”. 10

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Redacció

Concurs d'enramades Els guanyadors de les enramades han estat, al C/ Sant Llorenç, BUSCA WALLY, els de la comparsa Tinturerus

Fins al 12 de febrer de l'any vinent El carnaval és una festa que balla dins el calendari d'una setmana a l'altra any rere any. Per aquest motiu, cal que tots els carnavaleros s'apuntin a l'agenda que el Carnaval de l'any vinent caurà més aviat. El Ball d'assaig serà el 12 de febrer. I l'any 2013 encara s'avançarà més, fins al diumenge 3 de febrer. El 2014 tornarem a fer un gran salt i el carnaval s'escaurà tard, començant el ball d'assaig el 23 de febrer. Però el 2016, dos anys després, el Ball d'Assaig serà el 31 de gener.

Concurs d'aparadors bojos Testament del Carnestoltes

En el concurs d'aparadors bojos, el guanyador d'aquest any ha estat CAL JAUMET DEL FORN.

El número guanyador del testament del carnestoltes és el 11591, que ha esta venut a Studi photographics. Aquest número té una validesa de 15 dies. Si en aquest temps el guanyador no ha reclamat el premi, quedarà immediatament anul·lat i es publicarà un nou número guanyador.

Hereu del Carnaval L'hereu del Carnaval ha estat el soci número 2022, Xavier Díaz Moya.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

11


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Solsona encén la metxa del Carnaval La cosa ja no té aturador. Aquest dijous a les 8 del vespre, després del pregó de l'Ajuntament del Carnaval a la plaça del Ruc i de l'encesa del Xupinassu, Solsona ha embogit al ritme del Bufi, els Gegants i la música sorda. De res no han servit les quatre gotes que queien o el fred que ha arribat ara a les acaballes de l'hivern. Centenars de joves han saltat i han fet soroll amb la Música Sorda amb pots i cassoles tot passant per places i carrers fins a la plaça Major, on els esperava el sopar popular. A les 9, a la Sala Cultural de la Caixa Penedès, la Comparsa dels Oriols ha inaugurat una exposició commemorativa dels seus 25 anys.

El Xupinassu s'ha encès des d'un balcó de la Plaça del Ruc

L'alcalde i l'ajuntament del Carnaval

Seguint la Música Sorda

Pares i fills s'han apuntat a la Música Sorda

Preparant les botifarres a la plaça

Els gegants han saludat l'inici de la festa amb una ballada 12

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Una trentena de vehicles participen a la Baixada de boits Solsona ha viscut una tarda emocionant amb la baixada de boits, en que vehicles construïts de manera artesanal han cobert un emocionant circuit en baixada des del carrer Castell fins a la plaça de la Catedral. El nombrós públic s'ha congregat al voltant del circuit senynalitzat, gaudint de l'espectacle d'uns boits que superaven rampes i obstacles amb més o menys sort. La prova ha comptat amb tots els al·licients d'un gran premi, fins i tot amb unes "hostesses" i els seus corresponents "parasols" per als pilots.

A punt per superar un obstacle

Més d'un va estar a punt de sortir de la pista

Les hostesses de la Baixada

Els pilots i els boits van recórrer el circuit de pujada per fer el reconeixement

Un equip de campions

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

13


Carnaval Solsona

Ramon Estany

El Comte de l'Assaltu allibera la Geganteta segrestada Durant el ball d'Assaig, un escamot del "cleru" va segrestar la Geganteta, exigint com a rescat el Ruc, però ahir al vespre, Solsona va tenir un heroi, el Comte de l'Assaltu, que la va alliberar lluitant contra el mal Amb una escenografia de pel.lícula, a la plaça Major de Solsona, al mig del Ball de la Patacada, els focus de llums van il.luminar l'entrada en escena d'un terrorífic Drac muntat pel Bisbe, que havia segrestat a la Geganteta, la qual baixava pel carrer lligada i custodiada per uns frares. No va tarda a aparèixer el salvador de la nit, pujant en direcció contrària, el Comte de l'Assaltu i els seus Ruquets, així com els membres de la comparsa, que va retar a combat al Drac. La lluita va ser cruenta, però al final, el Bisbe caigué del Drac i es donà per vençut, fugint carrer avall i deixant lliure a la Geganteta. En honor d'aquesta, el Comte va fer el seu Ball i, com no podia ser d'una altra manera ja que era el 25è aniversari del Comte, la seva Comparsa va entrar a la Plaça amb un gran pastís que va posar el punt final festiu a la celebració.

La geganteta estava segrestada

El bisbe segrestador de la geganteta, representat per un ninot, va arribar a cavall d'un drac

El comte de l'Assaltu custodiat per la seva comparsa

El Comte de l'Assaltu va lluitar contra el Drac

El Comte de l'Assaltu va alliberar la Geganteta 14

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Alliberada la Geganteta, el Comte va ballar al mig de la plaça

No podia faltar al final de tot el pastis d'aniversari pels 25 anys del Comte

El Pep dels Oriols celebra un gran aniversari El dijous al vespre la plaça Major va acollir l'acte central de celebració dels 25 anys del Pep dels Oriols, un gegant rabassut i de cap gros que van fer la comparsa dels Oriols El Gegant va arribar a la Plaça presidit pels gegants carnavaleros de la Festa Major i acompanyat per membres de la comparsa amb unes escombres (el gegant es va fer caricaturitzant un conegut escombriaire de Solsona). Després de les salutacions i paraules d'agraïment pels 25 anys, es va obsequiar el simpàtic gegant amb el Ball del Xut, fet que va correspondre el Pep dels Oriols amb un ball propi fet per l'ocasió, la música del qual és del compositor solsoní Joan Miquel Villaró i la coreografia del Josep Dalmau. Acabat el ball, amb la música del "Per molts anys", els membres de la comparsa van portar fins al gegant un gran pastís d'aniversari.

El gegant va ser rebut per centenars de solsonins a la plaça

Exposició dels 25 anys dels Oriols

Pastís d'aniversari per al Pep dels Oriols

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

15


Carnaval Solsona

Ramon Estany

El mercat del Carnaval se centra enguany en el món medieval Aquest any, el mercat de Carnaval que té lloc el dissabte a la tarda s'ha celebrat en un escenari diferent de l'habitual. Enlloc de situar-se al llarg del carrer Castell, ho ha fet al carrer Llobera, aprofitant les diferents places per on transcorre, començant per la plaça Major, la plaça de la Ribera i acabant a la plaça de Sant Pere. Les comparses han aguditzat l'enginy i han sabut recrear diferents jocs i proves ambientats en l'època medieval. Hem pogut veure nobles danses senyorials, combats i desafiament de cavallers, tir a l'arc, devots clergues que convidaven a la gent a confessar els seus pecats i lluites amb espases. També hi ha hagut proves no tan relacionades amb el món medieval, però no menys divertides, com lliscar per un pendent inclinat remullat amb aigua, unes bitlles humanes, o un concurs de gos d'atura amb joves disfressats d'ovelles. Tot això i més ho ha pogut veure i provar a primera fila el Matarruc d'Honor d'enguany, l'actor i director de cinema Abel Folk, que ha arribat a Solsona passades les 4 de la tarda, essent rebut pel president de l'associació de Festes del Carnaval, Joan Casals, i un nombrós públic que esperava amb curiositat desvetllar aquesta sorpresa que és cada any l'arribada del Matarruc d'Honor, a vegades un artista famós, altres un periodista de renom.

El Matarruc d'Honor va arribar en aquest original vehicle

L'ajuntament del Carnaval esperava l'arribada de l'il.lustre Matarruc

Només arribar a Solsona ja es va posar la bata de Carnaval

Inaugurant l'exposició de l'Ajuntament

Donant les instruccions al Matarruc d'Honor 16

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Superant una prova d'obstacles

Foto de grup de Folk amb alguns membres de la comparsa dels Oriols

Parlant amb uns personatges medievals

Relliscant per un pendent Preparant el confessionari

Un duel de cavallers

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Abel Folk va provar la punteria amb l'arc

17


Carnaval Solsona

Ramon Estany

El Carnaval de Solsona arriba al seu punt més àlgid Solsona va viure dissabte l'arribada del Carnestoltes acompanyat de carrosses i comparses L'arribada del Carnestoltes acompanyat de les carrosses i comparses va iniciar dissabte al vespre els moments més àlgids del Carnaval solsoní. Al llarg de l'avinguda de la carretera de Torà, més d'un miler de persones es van congregar per veure arribar el rei del Carnaval, que enguany interpreta el solsoní Francesc Boix, president del Grup de Teatre Lacetània i habitual lector dels sermons de Carnaval dels darrers anys. L'arribada va comptar amb una espectacular posada en escena amb focs artificials, i el Carnestoltes, que aquest any, variant el recorregut, era el primer en aparèixer per asseure's a la tribuna al costat del Matarruc d'Honor i poder veure així tota la desfilada.

Van ser una vintena de comparses les que, disfressades amb tota mena de motius originals, van sorprendre al públic amb humor, ironia i bon ambient. Carrosses i disfresses dedicades a la Sagrada Família, als caníbals, als pagesos, a Egipte, a una taverna medieval, el xai del Solsonès, i el gran autobús, que aquest any transportava les dues comparses que celebren els 25 anys del seu gegant, el Comte de l'Assaltu i el Pep dels Oriols.

18

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Francesc Boix, Carnestoltes de Solsona 2011 L'acte de presentació del carnestoltes i Matarruc d'Honor va anar a càrrec de l'Oriol Montanyà i un Pep Obiols disfressat d'Elis Colell, perquè enguany la incombustible presentadora no hi ha pogut ser present L'Oriol va explicar que van estar buscant una noia que pogués substituir l'Elis per presentar l'acte en paritat de gènere, però ha resultat que s'han adonat que "les dones d'aquest poble estan totes molt ocupades en càrrecs de gran responsabilitat a la ciutat: l'alcaldesa, les tinents d'alcalde, la presidenta del Consell Comarcal, la vicepresidenta, la gerent, la jutgessa, la senyora bisbessa, la notària, la presidenta del Centre Tecnològic, la presidenta del Carnaval, la Massipa Major, la presidenta de Càritas, la de l'Orfeó, la de la Colla Castellera, la d'Òmnium Cultural, la del Rotary, la del futbol, la del basquet, tot són dones (uuummmmm..) que ha hagut de venir el Pere, que també ho farà bé". Tot seguit passaren a presentar al Carnestoltes: "Ja el tenim aquí!, el Rei Carnestoltes torna a Solsona, i ja en fa 40 anys que ho fa, i amb la mateixa trempera i alegria de sempre. Des d'aquella primera arribada han estat molts els solsonins i solsonines que han tingut l'honor de ser Carnestoltes. Aquest any és un home de teatre, un home que ens ha ser-

El Carnestoltes rep les claus de la ciutat.

monejat cada diumenge de Carnaval a la plaça Major, així que apagueu els llums, que soni la música i feu una sorollosa rebuda al rei del Carnaval, Carnestoltes 2011, Francesc Boix". Un cop pujà a l'escenari aclamat per la gent, l'alcalde del carnaval li entregà les claus de la ciutat i el Carnestoltes dirigí unes paraules a la multitud congregada a la plaça del Camp: "Matarrucs, pixapins, forasters, gent de la comarca, ja tinc la clau del portal!. Que governi, que regni doncs el Carnaval, que per tots els racons de Solsona hi hagi gresca i festa una bona estona. I sense fer mal a ningú feu tant com pugueu l'animal. Visca el Carnaval! Visc el Carnaval!!" Montanyà i Obiols, una gran parella

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

19


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Un cafè amb.....

Ramon Estany

Solsona dedica la bramada als culpables de la crisi

“Al Carnaval de Solsona hi ha una interrelació intensa amb el poble que el fa atractiu”

També tots els assistents a la plaça del Camp s'hi van afegir i van fer una "bramada popular"

Abel Folk, Matarruc d’Honor de Solsona 2011

El Malio de Cambrils fent la Bramada

Aquest any, de motius no ens en falten, per dedicar la bramada, perquè aquests que ens dirigeixen, la veritat és que s'ho han guanyat a pols. Encara patim la crisi. L'atur augmenta cada dia, les caixes i els bancs no fan res per corregir els seus errors i els polítics cada dia cobren més. I a sobre, els pobres catalans no en tenim prou amb la crisi que hem d'aguantar les sentències del Tribunal Constitucional. A tots vosaltres, polítics i dirigents mundials i demés cagamandúrries que només us preocupeu del vostre melic us dediquem la bramada d'aquest any.

Quina primera impressió t’emportes del Carnaval de Solsona? Fantàstic, és lleig comparar, però dels Carnavals que conec d’aquest país nostre, és el més “xulo” i original, i el més participatiu, m’ho estic passant “teta”. Coneixies Solsona? No gaire, però sí que hi tinc un bon amic des de fa anys aquí i he pujat algunes vegades per la relació amb ell. De fet, vam pujar-hi fa un parell d’anys per rodar la pel.lícula Xtrems i vam estar rodant en un mas de per aquí dalt. I aquest amic solsoní, l’Aleix Albareda, hi va participar i va fer un paper important. No és una relació intensa però ens anem coneixent Solsona i jo. Quina reacció vas tenir quan et van demanar per ser Matarruc d’Honor? Vaig dir que no. És que estic molt liat. però bé, em van convèncer, i no em vaig resistir gaire. I també vaig parlar amb un altre bon amic, que és l’Enric Majó, que també havia estat Matarruc d’Honor, i em va dir que vingués perquè m’ho passaria molt bé. I em van acceptar el “xantatge” de portar els dos nens, per tant, hem vingut a passar un dia fantàstic. Què et sembla l’esperit transgresor que té el Carnaval de Solsona? Bé, tots els carnavals tenen aquest esperit. La filosofia del Carnaval és invertir l’ordre institucional per convertir-lo en uns dies de llibertat i de precisament no obeir ordres ni regles. El que passa és que és cert que el de Solsona manté un caire molt “gamberro”, una interrelació intensa amb el poble, que és el que trobo atractiu, cosa que els altres estan organitzats més cap a una vessant més exhibicionista, amb les desfilades i un transgredir a partir d’una imatge d’un mateix.

Posant les orelles de ruc

Per Carnaval tot s’hi val? S’hi hauria de valer. Jo diria, per Carnaval tot s’hi val mentre no prenguem mal. 20

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany - Kiko Montilla

Les Contradanses fan ballar els solsonins i solsonines el diumenge a la tarda Acompanyats de la Cobla i la Patinfanjà s, i amb la il.lustre presència de S.M. el Carnestoltes, els joves balladors de les contradanses van passejar pels carrers i places de Solsona tot interpretant les contradances, tant les sèries com les boges.

Molta gent a la plaça del Camp per veure les contradanses i les contradanses boges

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

21


Carnaval Solsona

Ramon Estany - Fotos: Kiko Montilla - Ramon Estany

El Carnaval infantil omple de festa Solsona El Carnaval no descansa ni dóna treva cap dels dies d'aquesta setmana festiva a Solsona. El dilluns és el dedicat als més petits amb un programa fet a la seva mida. Després d'un esmorzar i Ball de l'Empastifat a la sala Xelsa, cap als volts del migdia, les autoritats del Carnaval infantil han baixat amb tots els seus improperis i gegants des de l'Ajuntament fins al Portal del Pont per rebre S.M. Carnestoltes i la Miss Forastera de Fora precedits per tot un mestre de l'animació, en Pepsicolen. Després de rebre la comitiva amb totes les carrosses, tothom ha pogut escoltar el sermó i veure tots els Ballets a la plaça Major. En acabar, la comitiva ha dut el ruc petit fins a la plaça del Ruc per penjar-lo, talment com fan els més grans el dissabte al vespre.

L'ajuntament del Carnaval infantil

El Carnestoltes ha arribat a Solsona repartint confetti

El sermó infantil, que redacten alumnes de les escoles de la comarca, a semblança del sermó del diumenge, també critica l'actualitat local, destacant aquells fets concrets que afecten més als petits estudiants de la comarca, d'aquesta manera, han donat gràcies al conseller Maragall perquè "podem celebrar tot el carnaval amb una festa com cal", tot i que "els d'Ensenyament ens tenen una mica marejats, doncs no es posen d'acord amb el camí que hem d'agafar". També han reflectit els canvis de govern a la Generalitat, "El Montilla retirat al carrer se n'ha anat i han posat l'Artur Mas que de bé no ho farà pas". Els menuts també s'han felicitat pels èxits del Barça, "Per cada camp que van passant una maneta hi van deixant". Ni el bisbe

Els petits participen completament a la celebració

de Solsona se'n deslliura, "En Xavier Novell ha anat a Roma i el papa l'ha beneït com a Bisbe de Solsona". De l'actualitat local, s'han fet ressò de multitud de fets: "Amb la gran colla castellera que l'objectiu és enfilar-se als fanals la Torre Eiffel tremolarà quan els vegi pujar". Però el gruix del sermó es dedica a fets relacionats amb les escoles, com el pati de l'Escola Setelsis, l'escola del Vinyet, o les diferents escoles de la ZER del Solsonès.

La Cuca Fera és un clàssic del carnval infantil

Un any més Pep Callau, Pepsicolen,va conduir l'arribada del Carnestoltes infantil 22

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Fotos: Kiko Montilla - Ramon Estany

Sermó del Carnaval Infantil 2011 Solsonins i solsonines, matarrucs i dones fines, Comparses de tota mena i distinció comencem aquest sermó. No cal que ens feu una ovació! Amb una idea pensada al cap, que ja se me n'ha anat. Però tinc un pla B, no com el d'Eroski!! Però l'explicaré costi el que costi.

I la política!!! Gràcies al senyor Maragall podem celebrar tot el Carnaval amb una festa com cal. Els d'Ensenyament ens tenen una mica marejats, doncs no es posen d'acord amb el camí que hem d'agafar.

Que comenci aquest sermó!!! Parlem de les estufes al carrer? Què passa? Que els fumadors no en tenen prou de fumar a casa? Pobrets, pobrissons... De la crisi econòmica tothom s'està queixant però de fumar ningú ho està deixant! Amb la llei antitabac ETA s'ha relaxat i ha llençat les armes sense cap dispar.

Al principi de curs ens van assegurar que per allà el mes de març una setmana de festa hauríem d'agafar per gaudir del Carnaval. Amb els canvis a la Generalitat semblava que aquesta setmana de festa només la veuríem passar. Ja ens la volien pispar!!! Però al final la setmana de festa ha arribat

i amb ella el Carnaval i ningú no ens ho ha espatllat. El Montilla retirat al carrer se n'ha anat i han posat l'Artur Mas que de bé no ho farà pas!!! El tripartit destrossat amb bocins s'ha quedat i l'Estatut s'ha derrumbat quan el Mas ha arribat. Tenim uns polítics amb les idees fines i que a més a més s'han tornat independentistes. El 10 de juliol ens vam manifestar perquè d'Espanya ens en volem anar i a la Diagonal ens vam trobar i tots ens vam posar a bramar. Aquest any podem gaudir d'un Barça que no ens fa patir. Per cada camp que van passant una maneta hi van deixant.

Els nens i nenes disfressats omplien les carrosses

El bon temps ha fet més lluïda l'arribada de les carrosses

Les carrosses anaven arribant a la plaça Major

Els més petits han estat els protagonistes aquest dilluns del carnaval

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

23


Carnaval Solsona

Fotos: Laura Mujal - Ramon Estany

Benet XVI ha vingut i els mals han aparegut. No feia falta que es molestés i que ens gastéssim tants diners. Doncs al final en Xavier Novell ha anat a Roma i el Papa l'ha beneït com a bisbe de Solsona.

A Solsona matarrucs, però de rucs no en tenim res, amb la nova biblioteca serem els que en sabrem més!! Tot i que tant l'esperarem, que potser, fins i tot ens florirem.

I parlant de Solsona, van fer obres al carrer de la Regata i va quedar ben polit i a més de costar molta pasta de tapes té un bon sortit.

El pati de l'escola Setelsis de tant i tant buscar-lo hem aconseguit trobar-lo. L'escola està de festa perquè per fi el pati ha arribat falta tenir l'hort a punt i l'aparcament asfaltat però ja podem dir que la pista hem trepitjat!!!

I què me'n dieu de la nova Sala polivalent, que tants anys ens ha tingut pendents Hi haurà un bon ambient però els del carrer St. Agustí no podran dormir!!! Amb la gran colla castellera que l'objectiu és enfilar-se als fanals, la Torre Eiffel tremolarà quan els vegi pujar.

I al Vinyet? No n'hi ha un pam de dret! Una escola necessiten ja! però no acaba d'arribar. Com els podem ajudar? Agafant pic i pala i anant a treballar. Potser entre tots Ho farem millor.

A Ogern podem anar a l'església contents perquè han fet una carretera per poder pujar-hi corrents. També, molts nois s'han tret el carnet de conduir, I a Solsona, podrem anar amb qualsevol veí. Des de Navès la carretera nova cap a Berga tenim pendent. Tot i que al Consell ho han defensat de moment no es fa realitat. Mentre esperem el nou traçat, la vella ens han asfaltat, les corbes han adreçat, i les cunetes han formigonat. Això ens fa pensar que ara que sí que l'hem "cagat". I els de l'Ajuntament? Què hi fan al restaurant de Santa Llúcia? Obres, obres i més obres voleu dir que no n'hi ha de sobres? Esperem que s'acabin aviat i hi puguem anar a fer el tallat.

Un matí intens per als més petits

Miss Forastera de Fora i el Carnestoltes infantils

El Comte de l'Assaltu fent el ball en l'any del seu 25è aniversari

Llegint el sermó infantil 24

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona Què me'n dieu de la "Quina" de Navès? A l'estiu no es va fer res de res es va haver de fer a l'hivern, per les noves normes del govern.

una escola moderna hem aconseguit i pocs nens la fan servir, només som cinc i el menjador està en perill.

sortides de tardor, hivern i primavera colònies i "escuelas viajeras" jornades literàries i certàmens de lectura Com voleu que no tinguem aventura?

A Navès cursos s'han programat Un curs de ioga ha començat les mestresses de casa s'hi han apuntat, diuen que és tota una novetat. Els nens amb els cursos aprenem i de bicis bons reparadors serem.

Si a esquiar vols anar, per Lladurs hauràs de passar. Però ja podràs vigilar, perquè la carretera havien d'arreglar però el pressupost es va acabar.

I a sobre de no parar, hem de col.laborar, Perquè la junta està tan avorrida fent un cafè que hem de fer el sermó els nens i nenes de sisè!

Aquest any, a Pinell, estem d'endreça; A Llobera en molta forma estem perquè al Pla de l'Esport participem, a més cantem i esquiem, fem excursions i aprenem, què més volem? Al poble, un bon forn de llenya hi ha, pa i coques de llepar-se els dits, i tota la mà amb l'escola hi vam anar i amb coca i xocolata vam gaudir d'un bon berenar. La nostra escola és escoleta, perquè és petiteta i molt boniqueta, de Llobera estem parlant, i ara ens l'han pintat, que per cert, molt bé ha quedat, tot de groc, sembla un sol de foc! A Lladurs,

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Teníem una torre a Sallent, que estava força malalment. L'ajuntament s'hi ha posat, els paletes han treballat i ben bonica l'han deixat. Sant Miquel de Pinell feia pena de vell. Li calia una repassada, i aquest any l'han acabada. Ara, el bon Sant Miquel està més content que al Cel. A la nit, a Sant Climenç, no ens hi vèiem gens. Fanals han instal.lat i ara estem enlluernats! A la ZER sortim i viatgem, de fet, tot ho fem: castanyada, amb castanyes i panellets

25

I per acabar, què farem amb la ditxosa crisiiii!!! Dia i nit ens va perseguint i desfer-nos d'ella no ho aconseguim. El treball se'ns escapa i ningú no l'atrapa. I a sobre, ens jubilarem als 67... Però en tinguem 7,17,47 o 67 el Carnaval seguirem i gran disbauxa també farem!!! Està completament prohibit: Sortir al carrer sense bata ni barret i alguna cosa més. Empipar el personal, hem de ser educats. Dormir, descansar perquè una vegada acabat Molts dies haurem d'esperar Per tornar-ho a celebrar. El què? Doncs el Carnaval. Visca el carnaval de Solsona


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Més de 200 participants al concurs de disfresses infantil La Sala Polivalent de Solsona ha acollit aquest dilluns a la tarda el tradicional concurs de disfresses infantil, una cita ineludible per a molts pares, mares i fills, que any rere any demostren la seva originalitat i creativitat. En la categoria de disfressa de nen ha guanyat un follet del bosc molt ben aconseguit. En la categoria femenina, una disfressa simpàtica i tendra, una nena vestida amb taps de diferents colors que portava a passejar un petit gosset, vestit també amb taps. En la categoria de parelles, dues criatures amb la disfressa "La festa del cava" que portaven una ampolla de cava i una copa, i en grups l'aconseguida disfressa "Egipte" que ens portava als temps de les Piràmides i els faraons. Finalment, en la categoria de muntatge el premi va ser per "El corral". També a la mateixa sala polivalent es van donar els premis als guanyadors del concurs de dibuix a les escoles. Guanyadors muntatge

Guanyadors grups

Guanyador nens

Guanyadors del concurs de dibuix

Concurs per parelles

Guanyadora nena 26

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Celsona

Ramon Estany

713 - Divendres, 11-03-2011

27


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Les coques i figues endolceixen les últimes hores del Carnaval D'aquí a poc més de 24 hores, el carnaval de Solsona 2011 ja serà història. Però encara queden alguns actes per acabar de rematar la festa. Aquest dimarts, els més petits han gaudit d'un espectacle infantil a la sala Polivalent, seguit de les tradicionals coca, figues i vi que es reparteixen pels carrers de Solsona al so de la Patinfanjàs, mentre els més carnavaleros que encara resisteixen segueixen el ball de la música. A la tarda del

dimarts, és previst un Correfoc, i a la nit, l'últim ball a la Xelsa, aquesta vegada és obligat anar disfressat. Tot, a l'espera que s'anunciï la mort del Carnestoltes i dimecres se'l cremi.

28

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

29


Carnaval Solsona

Ramon Estany

Els solsonins acomiaden el Carnestoltes Dimecres al matí s'ha instal.lat la capella ardent del Carnestoltes. Com que l'espai habitual dels darrers anys, els baixos de Cal Metge Solé, estan en obres, ha calgut improvisar una caravana mortuòria al mig del carrer Castell, en la que els solsonins i solsonines podien entrar-hi i veure el "difunt" i escriure al llibre de condolences. A les dotze del migdia, ha començat la crida pels carrers de Solsona anunciant els actes del funeral de la tarda, amb la processó, la crema del Carnestoltes i el Castell de Focs.

Els petits guardaven per la posteritat la imatge del Carnestoltes

Fent la Crida

Contemplant el difunt

Vista des de dalt de la plaça del Ruc

El Xut balla en honor del Carnestoltes

30

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany - Fotos: Marta Cases - Kiko Montilla

Solsona viu un apoteòsic final de Carnaval Milers de persones van acomiadar el Carnaval 2011 aquest dimecres a la nit, en una celebració que s'aprofita fins a les 12 de la nit. Després del castell de Focs, les comparses i els gegants, acompanyats pels músics de la Patinfanjàs han fet la tradicional baixada pels carrers de Solsona fins a la plaça del Ruc, on amb la música del A Solsona bona gent, van despenjar el ruc, per prosseguir fins a la plaça Major, a pocs metres, per realitzar el darrer Bufi i donar per tancada una edició històrica del Carnaval. Des de l'associació de festes, la valoració inicial és molt positiva. Els actes de dia han omplert de gent els carrers i les nits han funcionat força bé a la Xelsa: unes 800 persones el dijous, unes 1.300 el divendres (xifra lleugerament inferior a la de l'any passat), i molta gent el dissabte a la nit, així com la resta de dies. Pel president de l'Associació, Joan Casals, el bon temps també hi ha ajudat i no s'han registrat incidents remarcables. Serà els propers dies que, amb més calma, es farà una valoració detallada de tot el carnaval, parant atenció al nou ús de la sala Polivalent, que d'entrada, no ha anat malament.

Petit ensurt al Castellvell Durant el castell de Focs, unes guspires van provocar un petit incendi al peu de la muralla del Castellvell, cremant uns 10 metres quadrats. Fins a l'indret s'hi van desplaçar els bombers, que el van apagar de seguida.

La vetlla pels carrers de Solsona

Despenjada del ruc

El Tòfol Nano a la plaça Major

Els gegants fent el seu ball

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

31


Carnaval Solsona

Fotos: Ramon Estany

32

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

El

Sermó

del Carnaval 2011 Salut gent d’arreu que aquí us aplegueu, estrangers, visitants, solsonins, alts, baixos, grassos, prims, solters, casats, separats, els contents i els emprenyats. Calbs, peluts, Drets, geperuts, esquerrans, dretans, ateus, capellans. Ensopits, divertits, Avorrits, ben parits. Els que esteu farts o els que teniu gana, els que esteu davant de cal Massana, els del Cantàbric, els del bar Pau, els de cal Dach o cal Bufau. Els de la plaça, els del balcó, els del terrat, els que espereu la migdiada o els que encara no us heu llevat. A tots benvinguts al nostre carnaval que com el de Solsona no n’hi ha altre d’igual. Després d’aquesta salutació em falla la respiració, Però, ep! no us animeu que per dir el que s’ha de dir

encara em sobra veu, i si per aquí n’hi ha algun que durant l’any l’ha cagat I creia que de la crítica s’havia escapat, que corri amagar-se en algun racó perquè vaig a començar el sermó. El món ha canviat, s’ha capgirat, s’ha trastocat, això diuen els nostres avis, i ells que són molts savis, l’encerten plenament, perquè sembla talment que la naturalesa i la gent s’han begut l’enteniment. La crisi fa molts estralls i cada dia pleguen més treballs. S’han abaixat els salaris fins i tot els dels funcionaris, i a sobre el cigarret han vetat amb la llei antitabac. Hi ha hagut vaga de controladors tot plegat molt penós, i els de la justícia ves per on foten fora el famós Garzón. Això només parlant d’aquí

Inauguració dels quatre Castells

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

33

que la resta del món ni us ho vull dir. Els d’Irlanda i Grècia estan escanyats els de la zona euro atabalats, els americans destrempats i els àrabs esverats. La naturalesa també s’ha unit en aquesta espècie de neguit. Terratrèmols, inundacions, huracans i erupcions, aquest any ens han visitat amb molta assiduïtat en diuen desastres naturals però mes aviat semblen paranormals. Fixeu-vos si no, allà a Islàndia on un volcà de nom enrevessat a tot el món portava mal de cap. Va ser una cosa excepcional mai no havia passat res d’igual. Aeroports i avions parats taxis, autobusos, trens saturats, milions de pèrdues i indignacions sens rebre indemnitzacions. Va ser un fum ben estrany. Esperem que no torni cap més any.


Carnaval Solsona

Fotos: Marta Cases - Ramon Estany

34

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona Aquí la més sonada va ser la famosa nevada. L’Eloi Cordomí gaudia de valent explicant l’esdeveniment fins i tot els del Barça per un instant es van enamorar del color blanc, i és que era una passada aquella Catalunya enfarinada. La neu va envair boscos i riberes i també les carreteres, i arribats en aquest punt, tot l’amor inicial es convertia en odi fatal. Barcelona col·lapsada i la gent desesperada, demanat més d’una dimissió davant d’aquella situació i és que a ciutat ja sol passar en un got d’aigua es poden ofegar, el que és més sorprenent i no té massa explicació és que a Solsona és visqués la mateixa situació. Es veu que el nostre ajuntament anava molt, molt lent i trigava massa a treure’ns la neu de davant de casa. Senyors, que no som pas pixapins perquè haguem de ser tan fins i no cal fer tan merder per una cosa de res, total traient l’escombra i la pala la cosa estava solucionada. Què me’n dieu de l’estatut? Aquí sí que ens han ben fotut, diuen que amb el que hi manca han tornat a omplir l’arxiu de Salamanca. Només ens faltava la Sentència del Constitucional, mira que per dictar una burla així se n’ha de ser d’animal. Que no ho veuen que si ens obliguen a utilizar el castellano, “los vamos a mandar a todos a tomar por el ano”. Això sí, el 10 de juliol els polítics escombraven cap a casa, fins llavors no n’hi va haver cap, capaç d’agafar l’espasa, però quan van veure que el poble prenia el timó llavors tots cridaven: “som una nació!”. Ara no saben si les vegueries tiraran endavant però per si de cas n’hi ha que ja poden anar plegant. Què en faran de tant de personal tota aquella tropa del Consell Comarcal? El Marià se n’anirà a fer recés a les obagues de Guixers i el Muntada amb tanta compra i rehabilitació potser es vol dedicar a la construcció? Ara els d’Unió han canviat de seu: a la recepció del Centre Sanitari els trobareu. Quan aneu a buscar les analítiques us les donaran les noves polítiques.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Sabeu que al Consell Comarcal tenen un rovelló que li donen un sou que Déu n’hi dó? Sí, al Solà ja li han solucionat, ara ja cobra com un diputat. Pobre noi, ha aguantat molts escarafalls per poder cobrar 1.400 euros mensuals! Ja ho deia el Benjamí: “n’hi ha per tothom menys per mi!”. Amb tantes obres com fa a Pinell i que no n’hi hagi ni una mica per ell! Ara al consell també hi corre un tal Castelló ningú sap el què hi fa, però cobra com el rovelló, a més diuen que és el seu amic, ara sí que l’hem parit. I què me'n dieu del Muntada, ara li donen una calerada per cobrir el desplaçament a l'hora de pujar el Vall Calent. Deu agafar el Pont Aeri i deu fer-hi un bon tiberi, ja es veu que el Consell Comarcal és molt lluny de l'hospital. Ens l’engalten del dret i del revés, però nosaltres com si res, el maig arribarà i els tornarem a votar. Per obres no hi ha com Castellar de la Ribera on sembla que tot l’any és primavera, floreixen camins asfaltats, bústies i senyals a prop de totes les cases pairals. A partir d’ara a Navès s’hi haurà d’anar mudat, sembla que el luxe i el glamour s’hi han instal·lat. L’ajuntament paga el martini i les escopinyes i després toca relaxar-se a la urbanització del “Lago de Linyes”. A Olius no volen deixar passar l’aigua de la Llosa, diu que per allà on passa els fa molta nosa. Sembla que a casa l’alcalde, a Cal Monegal, de sobte hi ha crescut una arbreda d’interès natural. A Brics per impotència volen ja la independència ho reivindiquen amb la bandera i amb indústries a Llobera. I és que Olius aquest any també ha sortit als matins del Cuní. Vam quedar tots parats al veure a la pantalla la Montse Santmartí, s’havia atrinxerat a la Llar d’Infants com si fos un camp de batalla, i després diuen que a l’escola es tornen violents la canalla! Ara ja han passat les eleccions al Parlament i al Solsonès no ens ha pas anat malament. Només amb una “s” marquem la diferència, de Canal a Canals, són molt originals aquests de Convergència. Per cert, la Canal ara que deixa Castellar, algú sap on anirà? 35

De fet la cosa ha anat de cognoms en general, han fet un tripartit de consigna electoral: Ara anirem a “Mas” i per si ens surt “Mas-carell” a economia hi hem posat en Mas-Colell. El que no té perdó és això de Justícia i la senyora del “Morrió”. Diu que ella només defensa les consignes del clients, sempre i quan no es declarin independents. Al mes de maig tornem a tenir cita electoral, a veure si canvia el panorama comarcal. Diu que retiren les velles glòries convergents per posar-hi noves promeses emergents. Bé, a tot arreu menys al municipi d’Odèn on això del canvi es veu que no ven. Continuaran com just després de la democràcia, noi, es veu que l’Andreu els ha caigut en gràcia. I això que ha estat tot un dol l’haver de deixar el futbol. A Riner tot està per fer doncs el Lluís Zivit encara no s’ha deZidit De moment a Pinell i Llobera tot queda tal com era, ells mateixos n’estan tan cofois que no els pot pas fallar, pobres nois. Tots volen l’alcaldia de Solsona, es veu que s’hi seu molt bé a la poltrona. En aquesta comarca tot plegat és molt feudal, per conquerir la comarca primer ha de caure la capital. A Convergència van despatxar el Riart i de buscar se’n van fer un bon fart. Al candidat li van donar un aire tan misteriós que per un moment vaig pensar que presentaven al Mocós. Un solejat dimecres 1 de febrer, van treure a lluir l’Esteve Algué Després de tot ja tenim alcaldable per Solsona, tot i que diuen que ha estat cosa de la dona. Els d’esquerra són tan valents que pretenen atacar els feus convergents. El seu objectiu és el consell comarcal però primer hauran de tornar a convèncer el personal. Els verds, per vist que són el color de la comarca no acaben de superar la seva pròpia marca. Potser perquè darrera del Comú no s’hi acaba de veure massa ningú. El Caelles es torna a presentar pel PSC, es veu que també s’hi ha trobat bé. Esperem que no li passi com l’Hereu i la Tura i que ningú més vulgui la seva candidatura. Sembla que el Partit Popular a Solsona també es tornarà a presentar. Els aniria bé una Sánchez-Camacho per Solsona,


Carnaval Solsona

Fotos: Joan GuilanyĂ - Ramon Estany

Aixecament d'un castell humĂ carnavaleru 36

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Fotos: Ramon Estany

potser la Geganta Boja, ho dic per la silicona. Ai!... la nostra comarca! de Lleida? de Barcelona? Depèn de l’estona, de centre? De ponent? Segons d'on ve el vent. Per l’administració desamparada, pels governants oblidada, pels transports abandonada, pels informatius ignorada. Ni diaris, ni ràdios, ni a tv3 gairebé mai no es parla del Solsonès. De sobte un fet inesperat deixava a tothom bocabadat. Biosca i Torà al Solsonès es volen agregar. Els de l’ajuntament ho veuen malament però, al consell ja han donat el consentiment. No sé si ho veuran de la mateixa manera aquelles masies de prop de Llobera que fa poc també van demanar de la Segarra poder marxar, però, des de Torà en aquesta ocasió, no els va semblar bona solució i van donar l’afer per tancat amb molta rotunditat, assegurant a aquesta gent de pagès que no ho serien mai, del Solsonès. Com s’ho arreglaran doncs ara les masies continuaran a la Segarra?. No es pot dir mai d’aquesta aigua no en beuré o en aquest llit no hi dormiré. Als que els agrada ballar fins a Ponts s’han d’arribar. Si vols sentir un bon concert has d’agafar el cotxet. Com que no se’n fa a Solsona hem d’anar a teatre a Barcelona. Apa! Sant Isidre; orquestra a la carpa i de franc. Va, ja pots comptar quants hi aniran, els mateixos de sempre, uns quants arreplegats, no res, quatre gats. Concert pel jovent aquesta Festa Major,

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

jo cap a Cardona que és molt millor. Cap d’any a la polivalent, i ben poca gent. Festa a Sant Llorenç, Oliana, amb poca estona i trobaràs mig Solsona, però, aquí: al cinema, teatre, concert, audició... cinc i l’apuntador. Això sí, després sentim a dir en les converses de carrer, que en aquest poble no es fa res. Solsona d’habitants has augmentat però res no ha canviat, perquè siguem 8 o 9, tant se val, la cosa continuarà igual. Seguiran remenant l’olla sempre la mateixa colla. En una presentació llarga, Gualdo, Segués o Marga. Música i cants l’Anna Camps. Dona de fum i aigua, aquest any des del Castellvell i com sempre l’Ester Colell. Al teatre el mateix el millor l’Aleix. En la part del folklore qui remena les cireres? Cuadrench, Boix, Freixes i Caelles. I si vols estar ben endollat amb els del consell fes amistat. Els del carnaval no ho fan pas millor, sempre el mateix predicador i a l’hora de proclamar el matarruc l’Oriol o l’Elis, ja és sabut. Així és que per tot arreu les mateixes cares veureu. Els crítics d’aquesta funció? la resta de la població. Diuen que n’estan cansats, indignats i emprenyats, però, a la majoria els encanta el seu paper perquè així no han de fer res, i si mai se’ls demana col·laboració esquiven la situació amb excuses de mal pagador.

37

Aquest any els del carnaval us heu passat fent l’animal, perquè entre el lipdub i els de tv3 de carnavals ja en portem tres i per acabar-ho d’adobar, el novembre rebem al conseller amb les bates al carrer. Com voleu que les coses no surtin tortes si cada dia estem de carnestoltes? Parlant de la televisió d’on carall van treure la informació per dir tantes parides en les paraules solsonines? Màrius que t’havies fotut un traguet? perquè de 16 només en vas encertar 7. Home, no es pot enredar així a la gent s’ha de ser més competent. Aquest any ja es pot pixar tranquil·lament per Carnaval sense por que ens posi la multa cap municipal. Diu que com que els cubells de l’orgànica no serveixen per res els han distribuït estratègicament pels carrers. A Solsona tot ho fem en grans quantitats, dos clubs de patinatge i ara tres de jubilats. Dos clubs de futbol I dues oficines de turisme que obren quan Déu vol De moment només hi ha una colla castellera, però aviat en tindrem dues si els entra la fal·lera. La colla jove i la colla vella de Solsona ciutat, bé, tres de velles, veient l’evolució de la tercera edat. Això sí, de revista només n’hi una d’única i cabdal, el Celsona, el “Lecturas” comarcal. Publica tanta ciència que potser valdria més que li sortís bona competència. Ja podeu sortir el dissabte, per Carnaval o per cap d'any que en qualsevol cantonada trobareu el flaix de l'Estany. Pobre xicot, quina mena de fal·lera a empaitar la gent d'aquesta manera. Els trabucaires han celebrat 45 anys, que no és poc, i per celebrar-ho van publicar Homes de Terra i Foc. El Pere Cuadrench estava tant enfeinat amb la publicació que se li va “colar” una dona al ball de l’àliga de la Festa Major.


Carnaval Solsona

Fotos: Ramon Estany

Ara quan a la veïna li caiguin els mitjons tot estenent, els haurà d’anar a buscar al segon pis de l’ajuntament. a l’oficina d’intermediació i acció comunitària s’haurà de presentar, i allà els tècnics li diran si eren els seus i si ja els pot tornar a rentar. Diuen que ara els mossos També podran parar els gossos. I què faran si no porten el carnet els fotran de cara a la paret? I els que estan abandonats? els tancaran per indocumentats? Ho sabíeu que si al carrer se us caga la gossa us multaran a vosaltres per no portar la bossa? Nois, amb tanta cagarada tot plegat és una bona animalada. No és estrany que amb tant carnús pel carrer als voltors de tant en tant els vingui el deler. Com vestim el tema bastides? cada any una de nova i de diferents mides. Encara hi ha la de cal Morató que fot una nosa de colló, i per acabar de putejar al Carnaval aquest any a dalt el Camp una valla monumental. En aquesta ciutat sí que tenim vista, algú s’havia adonat de cap monument franquista? Ens ho han hagut de dir els del Memorial, No ens ho podien dir els d’Òmnium Cultural? Aquests també... Només avisen a qui els convé. Es veu que al Solsonès el souvenir que es ven més és el famós didal. El deuen comprar els de l’ajuntament i el consell comarcal. Bé l’han de protegir aquell dit que els fa tan de profit. De tota la comarca, el més “guai” a Sant Llorenç la festa gay. Jo no sé el què passava

quan la gent tornava. Que potser tenien diarrea que anaven tots amb la mà al darrera? N’hi havia de gats vells i també d’altres de novells I què hi farem Con la iglesia hemos topado i ens l’han ben “endiyado” I, com deia aquell Ja tenim el bisbe Novell. Li diuen el malaguanyat de tant com n’és de ben plantat, a la gent del carrer caldrà preguntar si són del mateix parer. Caldria fer ben feta una xàldiga de com va aconseguir fer ballar l’àliga a la seva casa pairal, més ben dit la catedral. Amb pur estil americà ens promet que sorprendrà. Ves que no arribi al papat i aboleixi el celibat, o potser amb el currículum que té, doni a la dona un bon paper. Tot sigui trobar solucions Per la falta de vocacions. Els del Fòrum una carta li van adreçar per expressar el seu pensar. S’haurà de veure si els hi dóna la raó L’excel.lentíssim de Montfalcó. Ara relaxem-nos, respirem lentament i parlem del nostre ajuntament. Podríem fer-ne un sermó sencer de les coses que no han fet bé; però avui, abans de criticar els vull felicitar. Sí, perquè després de molts anys de neguit a la fi ho han aconseguit. passaran a la història per sempre eternament.

38

A la nostra ciutat ja hi ha un gran monument. la Sala Polivalent. És una bona construcció d’armament n’hi ha un colló. I de diner enterrat també n’hi ha un disbarat. Per recuperar el caler li van taxar un bon lloguer, però el seu preu era tan alt que va espantar al mateix carnaval. Ara es veu que s’ho han repensat i la cosa s’ha mig arreglat. I és que per trobar solucions no fa falta lògica ni bones raons, només que s’acostin eleccions. Ara comencen el centre cívic, també arreglen el casal. Voleu dir que cal a Solsona tant local? Tot plegat falta eficiència I també molta coherència, Per què: Seguretat viària per estar a "la onda" i a Sant Jordi, el parc dins la rotonda. La Cissa amb tres piscines es pot comprar, però una piscina coberta no es pot pagar. S’acaba primer el concert a Sant Joan que el ball a dalt el Camp. Teatre comarcal... Els de la comarca paguen, Els del poble no cal. Taules i cadires al carrer, però la calçotada de La Fura no es pot fer. I després amb tranquil·litat presumeixen d’haver inventat les polítiques d’igualtat. Les arques municipals es veu que estan fatals el Salvi només hi veu una solució: estrènyer el cinturó. I uns cursets adreçats als regidors per aprendre a estalviar i ser previsors?

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona La regidora de cultura de segur que suspèn l’assignatura, perquè mira que Déu ni dó no tenir prou bingo per la Festa Major. I no va pas ser un fet puntual, és que els tres dies va passar igual. Senyora Alarcón ja ho ha comptat el que hauria arreplegat si s’hagués pogut despatxar tot el bingo que es va demanar? I què me’n dieu del Caelles; ens fot de pintura fins a les orelles. Ja hem perdut el quitrà i el ciment, ara tot és d’un blanc resplendent. Ho he de dir molt baixet perquè no sé si és o no cert, però es diu que a lo millor és que té un tant amb el pintor, el que sí que és veritat que a tot el poble té rallat i amb tanta zebra i files de pilons ja n’ estem fins els...penellons. El que també ha multiplicat és la policia de la ciutat. Diu que així tot rutlla més bé i es pot anar tranquil pel carrer, però, on són els municipals en les nits de gran trasbals, quan els cubates es beuen de dos en dos i es destrossen entrades i aparadors?. Que no ho sabeu, que tot sovint hi ha aquest enrenou? doncs pregunteu a l’Adroguer Nou, o també als escoltes, que ja n’estan ben mosques de que any rere any hagi de rebre el seu treballat pessebre. Buscant la vuitena meravella hi tenim al Martí Abella. Mig Solsona ha esbudellat i algunes restes hi ha trobat

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

que han estat motiu de peregrinació per tota la població, després, ciment a sobre que no ha estat res, això sí, ben senyalat en el carrer amb unes tires de rocs de disseny com podem veure a la baixada del Consell que junt amb la caseta del davant foten una combinació espatarrant. Ara es veu que està en projecció el del Joan Serra Vilaró. Vull dir el del darrera el CAP. El pobre està fet un nyap. No ens traurem pas el barret perquè hagueu decidit arreglar aquest indret. L’estrany es que no s’hagués fet molt abans, però és clar, era problema de monges i capellans. I és que aquesta ciutat ja ho tenim acostumat tot lo d’aquesta gent és sagrat.

A l’Encarna Tarifa també li ha tocat la rifa, i no és perquè tot ho hagi encertat sinó que ho porta molt amagat. Faré indagacions i ho estudiaré molt bé i ja en parlaré l’any que ve.

El Jordi Fraxanet vol mantenir-ho tot net tant el poble com el Vinyet, però hi ha llocs a la nostra ciutat que de merda n’hi ha un disbarat. No s’ha repetit en vàries ocasions que cal tenir els terrenys en condicions?, Doncs, apa, a fer-ho complir que si és de llei no hi ha res a dir. Tots a netejar i endreçar, l’herba la donarem al bestiar i la ferralla al Lloquetà, i quan tota la ciutat lluirà resplendent podreu presumir dignament d’aquest famós departament anomenat del medi ambient.

Bé, em queda molt a dir, però, avui ho deixaré aquí. Seguiu portant-vos malament perquè pugui tornar l’any vinent i a tots vosaltres que amb indulgència m’heu escoltat amb paciència: Que us petin les butxaques per tenir-les massa grasses, que us sobri la salut, que tot us vagi collonut i que abundi en el vostre viure sempre un bon tip de riure. Seguiu-nos i, sense fer cap mal gaudiu fent l’animal en el nostre carnaval, però abans ajudeu a aquest servidor a acabar bé el sermó i com es feia antigament cridem tots conjuntament: Carnaval carnavalorum in secula seculorum...

La Clara Agut es cuida de la salut, i tant si ho fa bé com si no no la criticarà aquest sermó, doncs crec que ja té prou putada havent d’aguantar al Muntada.

39

I al David vull dir-li que com a pastor li fa falta un bon bastó, per fer creure el seu ramat cada cop que l’ha cagat. I els de l’oposició? Aquests al perdre el silló van decidir hivernar fins que es tornés a votar. Així és que no trigaran massa a tornar a passar casa per casa.

AMÉN


Carnaval Solsona

Marta Cases - Ramon Estany - Kiko Montilla

La Junta les darreres hores del Carnaval 40

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Carnaval Solsona

Ramon Estany

"He tornat a reviure aquella il.lusió de fa 40 anys quan es va fer el primer i el segon Carnaval" Francesc Boix, Carnestoltes de Solsona 2011

Quina va ser la teva reacció quan et van proposar ser Carnestoltes? Vaig quedar molt sobtat. Pujava en cotxe cap a Solsona i m'ho van dir per telèfon. Era una cosa que no m'esperava. Però em feia molta il.lusió, i com que no m'ho havia rumiat mai, vaig demanar un dia per reflexionar-ho i donar la resposta. I després de donar-hi alguna volta, vaig acceptar.

la festa. Una festa que tots hem viscut i hem mamat des de fa molts anys. Per tant, per a mi és una barreja entre un honor i passar-t'ho bé d'una manera diferent, veient el Carnaval des d'un punt de vista extraordinari, per exemple des de dalt la carrossa. Un altra cosa que m'ha impactat molt és la reacció dels nens, que no m'esperava. La canalla veu en la figura del Carnestoltes un simbolisme que jo ni me l'havia imaginat. I se t'acosten molt, i obren els ulls!!. Jo ho aconsellaria, el que passa és que hi ha gent que ho passaria malament.

Has viscut d'alguna manera diferent aquest carnaval pel fet d'haver estat Carnestoltes? Ha sigut molt més intens. I he tornat a reviure aquella il.lusió de fa 40 anys quan es va fer el primer i el segon Carnaval, aquelles ganes de que arribés la festa, de viure-la cada dia i pensar quins actes feien. T'ha calgut fer teatre o interpretar el paper? No, no m'ha calgut. He fet el que m'ha sortit de dins a cada moment, i ni m'he plantejat la interpretació de cap paper.

Veus potser el Carnestoltes com un mestre de cerimònies, un animador? No, jo veig el Carnestoltes de Solsona com la festa del Carnaval representada en una persona, que cada any és diferent, algun any simbòlic, però, sobretot, un símbol de la festa. De fet, ell arriba, el poble disfruta del Carnaval, i quan aquest s'acaba, es mor.

El fet d'haver interpretat cada diumenge la lectura del Sermó, t'ha ajudat? Sí, és evident. Per exemple, aquest diumenge de Carnaval, ha sigut molt semblant als altres diumenges de Carnaval, però el dissabte, el dia de l'arribada, a les hores prèvies del matí, jo tenia una mena de neguit, un nerviosisme com feia anys que no tenia per fer alguna cosa en públic. Aquí sí que per a mi va ser un dia especial. Tot i que ajuda el fet d'haver estat davant el públic.

Finalment, veient el ninot que et representa camí del foc, no et fa impressió? Sí, fa respecte. El que passa és que internament penses "és un ninot", però és clar, veure'l en cos present i tot el simbolisme del funeral no deixa de fer reflexionar qui som. I el Carnaval té la funció de riure-se'n de tot i de tothom i recordar-nos que tot és efímer, tot passa i cal disfrutar l'instant ara que podem.

Aconsellaries fer de Carnestoltes? Cada persona és diferent. Jo m'ho he passat molt bé. M'ha agradat molt i crec que és un honor ser Carnestoltes. Crec que és una manera de representar

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

41


Educació

Escola Bressol

Carnaval a l'escola Bressol A l’Escola Bressol hem rebut aquest Carnaval amb molta gresca i xerinola i hem fet moltes activitats. Us en farem cinc cèntims. - El dimarts, 1 de març, els nens i nenes de P-2 hem anat a la sala polivalent a veure ballar els gegants. - El dijous gras, hem esmorzat coca i xocolata i hem fet el “Taller de disfresses”. - El divendres, 4 de març, ens hem posat la bata de Carnaval i hem ballat el Bufi. - El dimecres, 9 de març, ens hem disfressat d’indis, com el protagonista del conte John Brown, el petit indi que ens han explicat les mestres. Els nens i nenes de

Educació

P-2 hem sortit a passejar fins a la plaça del Ruc. A més a més, hem pintat els gegants, hem fet manualitats per decorar l’escola, hem gaudit dels contes dels gegants, etc. HAN ESTAT UNS DIES MOLT DIVERTITS!

Llar d’Infants El Pi Llar d’Infants El Pi

El mar d'El Pi

Com ja vàrem anunciar dies anteriors, a l’escola va arribar el peix Irisat, i no era pas de casualitat! Com que aquest any estem treballant amb el projecte de l’aigua, vàrem voler que per Carnaval el tema de la disfressa també fos relacionat amb aquest. Primer vàrem convertir el passadís i l’entrada en un fons marí, els nens/es van pintar peixos amb esponges de diferents colors, pops amb ceres, crancs amb retoladors... Les educadores van vestir els vidres amb papers de cel·lofana blaus i així quan entraven els rajos de sol tot quedava del color blau del mar. Amb l’ajuda dels pares divendres al matí l’escola es

va omplir de petits peixos, tots ells molt originals i cadascun diferents. Cada una de les famílies de la llar d’infants va crear una disfressa única perquè el seu fill/a pogués gaudir del ball del gegant boig disfressat de peix. Quan tots érem a l’escola les educadores ens van pintar bombolletes a la cara, però aquesta no era l'única sorpresa que ens esperava, també elles anaven disfressades de cranc, cavallet de mar, pop, estrella i dos peixos gegants. Va ser un dia molt emocionant i agraïm als pares la seva col·laboració per fer-nos-ho passar genial! 42

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Educació

Llar d'infants Pàrvum Arrels

Els nens i nenes de la llar d'infants pàrvum Arrels ens hem disfressat d'indis Elefants

Abelles

Marietes

Pollets

Hipopòtams

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

43


Vall de Lord

Montse Riu

Els Romeus

Una altra colla de Romeus

La Llar d’Infants els Piteuets, l'escola Vall de Lord i la SES de Sant Llorenç de Morunys des de temps immemorials cada dijous gras surten a cantar els Romeus La festa consisteix en que els nens i nenes vestits de catalanets i catalanetes amb un bastó i una cistella surten a recórrer el poble per captar diners, aliments, etc... Un cop arriben als establiments o cases els nens i nenes canten la següent cançó: “Els Romeus de la mare cansada ja no poden caminar sense ous ni botifarra ni diners per anar a gastar. Si no ens doneu botifarra ja ens va bé la cansalada si no ens doneu diners farem soroll pels carrers.” La cançó la canten picant amb els bastons, tot seguit la gent els dóna alguna cosa, normalment menjar, caramels i algun dineret. Els més petits van acompanyats pels pares i mestres i els més grans ja van sols. A l’escola marquen els recorreguts dels més petits. L’endemà porten el recollit a l’escola per fer el dinar del dia de carnaval, aquest any l’han fet l’endemà el divendres. Els altres anys sempre era el dimarts però no ha pogut ser possible així degut a la Setmana Blanca. Amb els diners depèn de la quantitat recollida decideixen què fer-ne: Alguns anys els han fet arribar a alguna ONG, o bé els utilitzen per pagar despeses d’algunes de les activitats col.lectives que fan.

Els romeus cantant la cançó en una botiga

Els romeus de la Llar d'Infants

AGENDA DE LA VALL La Xarxa (Fundació d’espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya) presenta “GIRALLUNA” de Marcel Gros al Teatre Municipal de Sant Llorenç a 2/4 de 6 de la tarda, el proper dissabte dia 12 de març. Espectacle per a tota la família. Es poden adquirir les entrades anticipades a l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç. 44

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Vall de Lord

Montse Riu

Carnaval a les escoles de la Vall El passat divendres dia 4 de març la llar d’Infants els Piteuets i el CEIP Vall de Lord varen celebrar el carnaval. Cada any se celebrava sempre el dimarts, però aquest any s’escau amb la Setmana Blanca i es va avançar la festa al divendres. Al matí es va fer classe normal, però els nens es varen quedar a dinar a l’escola. A les dues els pares els van recollir per anarse a disfressar. A les 3 de la tarda era l’hora de la sortida, va ser des de l’escola per anar a fer una rua , amb danses incloses a les places del poble. Un cop acabada la rua van dirigir-se cap al Pavelló per fer una desfilada per cursos i gaudir d’un berenar de coca amb xocolata. La festa va durar fins passades les 5 de la tarda. Es van veure disfresses de tot tipus i molt variades.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

A la Llar d’Infants els Piteuets al matí els petits infants s’havien disfressat tots de pallassos i a la tarda van canviar la disfressa. També hi va haver una colla de mares que com cada any es van animar i es van disfressar. Per primer cop els alumnes de l’escola de La Coma es varen unir a la festa . Des del CEIP Vall de Lord els varen rebre molt contents i també van desfilar. Al matí els nens i nenes de La Coma van sortir a donar una volta pel poble.

45


Associacions i entitats

Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés

El Carnaval a la Residència i al Centre de dia de l'Hospital Pere Màrtir Colomés El passat dia 3 vam celebrar el Carnaval a la Residència i al Centre de dia de l'Hospital Pere Màrtir Colomés. Al matí uns quants usuaris es van disfressar i van fer una rua per les estances del centre repartint figues i vi blanc. A la tarda es van disfressar tots i hi va haver berenar i ball amb el músic Josep Pensí a la sala d'actes. A més a més, el passat diumenge 6 de març vam rebre la visita del sr. Carnestoltes i els bufons i vam poder veure les Contradanses al pati de la Residència.

Associacions i entitats

El Carnaval a l'Ateneu

L'Ateneu el diumenge va celebrar el Carnaval, que va sortir tot molt bé. Agraïm a l'Associació del Carnaval que ens portés un nan perquè disfrutéssim petits i grans. Donem fe posant les nostres fotos. Continuarà.... Associació Viure i Conviure - Ateneu 46

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Educació

Educació

Catalunyacaixa

Ajuts Universitaris de l’Obra Social de Catalunyacaixa per al curs 2010-2011

Propera edició del Voluntariat per la llengua a Solsona Aquest mes de març és prevista a Solsona una nova edició del programa Voluntariat per la llengua i per dur-la a terme calen participants disposats a dedicar deu hores del seu temps a conversar en català. L’únic requisit és ser major d’edat. Així s’hi poden inscriure: Persones que parlen català habitualment. La seva participació en el programa, a part de facilitar el català a les persones que l’estan aprenent, els pot ajudar a mantenir-se en aquesta llengua amb naturalitat. Persones que volen parlar català amb més fluïdesa. En potenciar les trobades de conversa informal, qui aprèn el català és més fàcil que perdi la vergonya a incorporar-lo progressivament en activitats quotidianes amb interlocutors/ores de parla catalana. També els establiments comercials, les empreses i les entitats solsonines poden col·laborar en la difusió del voluntariat lingüístic en el seu entorn laboral i associatiu, segons correspongui, i adherir-se a aquest programa. Les persones interessades a participar-hi poden adreçar-se al Servei Comarcal de Català del Solsonès. El termini per recollir les dades necessàries de l’edició del Voluntariat per la llengua 2011 és el dia 18 de març.

Acte de lliurament a Solsona dels Ajuts Universitaris de l’Obra Social de Catalunyacaixa per al curs 2010-2011. En total han estat 500 estudiants que s’inicien a la universitat, seleccionats en funció del seu rendiment acadèmic.

Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal de Català del Solsonès

D’esquerra a dreta: les estudiants Montserrat Auguets i Alba Pijoan, i el Gestor de Col.lectius de la zona de Solsona, Daniel Solé

Educació

Isabel Mora. Professora de la matèria

L'Escola de Capacitació Agrària fa una anàlisi comparativa de la qualitat ecològica del Riu Negre i de la Ribera Salada Els estudiants del crèdit de Gestió dels Aprofitaments Cinegètics i Piscícoles del Cicle Formatiu Superior de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics de l'escola han estat duent a terme, del 14 al 25 de febrer, un estudi comparatiu de la qualitat ecològica en trams de dos dels rius de la nostra comarca: el riu Negre i la Ribera Salada. Per a l'estudi de la fauna macroinvertebrada dels rius i l'aplicació de l'índex ECOSTRIMED, s'ha contactat amb el Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de Barcelona, que ha assessorat i guiat el grup en aquesta part de l'estudi.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

L'experiència, que es repeteix cada any des de la implantació dels cicles, ha estat com sempre interessantíssima. Resulta una pràctica molt didàctica, en establir la comparació entre dos rius amb moltes diferències quant a la seva qualitat com a hàbitats: el riu Negre obté una qualificació baixíssima i la Ribera Salada sempre obté bona qualificació. A més, tenim motius per a l'esperança, en detectar en aquests dos últims anys una lleugeríssima, quasi imperceptible però mantinguda tendència a la millora en la qualitat del riu Negre. 47


Associacions i entitats

Centre d'Estudis Lacetans

Sortida cultural a Odèn i assemblea ordinària del CEL El Centre d'Estudis Lacetans convoca pel dissabte 2 d'abril la seva Assemblea General Ordinària. Com l'any passat, ho fa amb la proposta d'una sortida cultural: en aquesta ocasió al municipi d'Odèn. El programa consistirà en una visita guiada a les Salines de Cambrils, de la mà del Centre de Natura de l'Ajuntament d'Odèn i una visita al Megàlit del Collet de Sàlzer, comentada i dirigida pel Grup de Prehistòria del Solsonès. La jornada començarà a les 10 del matí, amb la trobada a les Salines de Cambrils, seguirà amb la visita al Megàlit del Collet del Sàlzer i clourà amb l'Assemblea General Ordinària, al local del Centre de Natura d'Odèn, a les 5 de la tarda. Qui vulgui quedar-se a dinar cal que ho notifiqui a Montse Creus, al telèfon 973.482101 o a Marcel·lí Corominas al 630180388 abans del 31 de març. La sortida cultural és oberta a tothom.

Megàlit del Collet del Sàlzer (Odèn). Excavat pel Grup de Prehistòria del Solsonès

El CEL convoca el seu acte social més important cada any en un indret diferent del territori a on l'entitat desenvolupa la seva activitat. Aquesta iniciativa té les arrels en aquella magnífica experiència del Dia del Municipi i respon a la voluntat del CEL de difondre els valors paisatgístics, naturals i culturals d'aquests llocs, que són la raó i la finalitat de l'existència del CEL. La Junta Directiva

Cartellera espectacles GIRALLUNA de Marcel Gros Espectacle per a tota la família Dissabte 12 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Sant Llorenç de Morunys.

Presentacions Solsona commemora el dia internacional de les dones amb Daniel Gabarró Dilluns 14 de març, a les 7 de la tarda, a la Sala gòtica del Consell Comarcal (C/ Dominics, 14) - Entrada lliure. Per commemorar el Dia Internacional de les Dones (8 de març), el Consell Comarcal organitza a Solsona la presentació del llibre de Daniel Gabarró Fracàs escolar? La solució inesperada del gènere i la coeducació. Gabarró és investigador en qüestions de gènere i educació, mestre, professor universitari, psicopedagog i expert en programació neurolingüística. Hi col·labora l'Institut Català de les Dones i Línia 900 900 120.

Cinema

EXPOSICIONS

La guardonada "La caja de Pandora" En el marc del dia internacional de les dones. Dijous 17 de març a les 10 de la nit al Cinema París (Ctra. Torà, 19) - Preu: 3 euros Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març), Solsona projecta el film turc La caja de Pandora (2008), de la realitzadora Yesim Ustaoglu. Premiada al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb la Concha d'Or a la millor pel·lícula i Concha de Plata a la millor actriu, aquesta cinta reflexiona sobre l'Alzheimer a partir de la història impactant i captivadora de tres germans enfrontats a la malaltia de la seva mare. És una activitat organitzada per la regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones i Línia 900 900 120.

El càmping El Solsonès mostra fotografies de natura de diferents països El restaurant del càmping El Solsonès organitza una exposició que mostrarà més de seixanta fotografies d’alta qualitat i de gran format. La gent que la visiti podrà viatjar a diferents racons del Solsonès i de diversos països del món, amb un tastet de la seva gent, la seva fauna i flora i els seus paisatges. En aquesta mostra hi han contribuït membres del Grup de Fotògrafs de Natura del Solsonès, secció del Centre d’Estudis Lacetans. L’exposició es pot visitar cada cap de setmana fins a l’estiu. La inauguració oficial es farà avui divendres, 11 de març, a les 8 del vespre al càmping. Els organitzadors demanen confirmar l’assistència.

Ball Vilandeny amenitza un nou ball per a la gent gran Diumenge 13 de març a les 7 de la tarda al Club Catalunya Caixa (Av. Mare de Déu del Claustre, 20). Preu: 4 euros per persona / 7 euros per parella. 48

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Parròquia BESORA

LINYA

SANT LLORENÇ

Festa de Sant Josep: Dissabte vinent, festa de Sant Josep, Missa a les 7 de la tarda.

Missa i rosari: Aquest dissabte, 12 de març, rés del Rosari i Missa pel difunt Joaquim Rosas i Parera.

Viacrucis: Durant la Quaresma els diumenges a les 5 de la tarda i els divendres, a ¾ de 7 del vespre, farem el Viacrucis.

CASTELLVELL

SOLSONA

MADRONA Festa de Sant Josep: Dissabte, 19 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, Missa de Sant Josep a la capella de Castellana. No hi ha Missa a la Parròquia.

RINER Aplec de Sant Sebastià: Diumenge, 13 de març, segon diumenge de març, a 2/4 d’1, Missa a l’església de Sant Martí de Riner, amb la benedicció i el repartiment del pa per a tothom.

Missa mensual: Aquest segon diumenge de mes i 1r. de Quaresma. Missa a les 4 de la tarda.

SANT CLIMENÇ Festa de Sant Josep: Diumenge vinent, 20 de març, a 2/4 de 12, Missa de Quaresma i memòria de Sant Josep.

Recés-Audició al Miracle El Santuari del Miracle al Solsonès acull aquest cap de setmana, del divendres 11 a 2/4 de 9 del vespre fins al diumenge dia 13 a les 2 de la tarda un recés musical al voltant de l'obra de Paulus de Felix Mendelssohn. Tant els entesos en el món musical com els que no ho són, viuran una experiència enriquidora. El músic i monjo de Montserrat Jordi Agustí ens farà entrar dins l'esperit de la partitura escrita pel compositor romàntic alemany. Més informació als telèfons: 973 48 0002 / 649 465 814 o be escriviu a; casespiri@santuarielmiracle.com

Aquesta setmana els Motorrucs estem de dol. Un company, el Juan Moreno va morir diumenge passat d'accident de moto a la Llosa del Cavall. Volem transmetre el nostre condol a la família del Juan i a tots els companys moteros, perquè va ser un dels pitjors dies que ha tingut el nostre grup. Descansi en pau el nostre amic i company Juan Moreno. Si las lágrimas pudieran volverte la vida, lloraríamos todos juntos siempre, para recuperarte. Juan, estés donde estés te tendremos en el recuerdo. Un fuerte abrazo, amigo, y hasta siempre.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

49

Missa en família: Aquest 1r. Diumenge de Quaresma, a la Missa de 2/4 de 12, al Cor de Maria, hi estan convidats els nens i nenes de la Catequesi que es preparen per la Primera Comunió. Ens agradarà poder fer la Missa pensada per a ells, i que els acompanyin els pares o familiars. Viacrucis Quaresmal: Avui diumenge, 13 de març, 1r. de Quaresma, a les 6 de la tarda, farem el Viacrucis a la Catedral. Festa de Sant Josep: Dissabte que ve, 19 de març, se celebrarà la Missa de Sant Josep a les 10 del matí, a la capella del Claustre.

COMPTES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ANY 2010 En la reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Solsona del dia 25 de febrer, es presentaren els comptes ordinaris i extraordinaris de l’exercici 2010. En els comptes ordinaris hi ha un superàvit de 103’60 euros. Les aportacions a les col·lectes dels dies festius, els donatius en ocasió d’algun servei prestat i les donacions particulars fetes a través d’entitats bancàries pugen un total de 48.720’07 euros. Són molt d’agrair. Les despeses sumen un total de 48.661’47 euros. En les subscripcions i venda del Full hi ha hagut una pèrdua de 3.944 euros Per aquest motiu, enguany hem posat la subscripció a 18 euros. A alguns subscriptors els ha costat assumir la puja del preu, altres, en canvi, voluntàriament han lliurat 20 euros al distribuïdor. En aquest tema del Full, tots hem d’estar molt agraïts als avis i personal de la Residència que preparen els fulls, als distribuïdors que ens els fan arribar a casa i, no cal dir, a les coordinadores de tot plegat, les germanes Trench, de la botiga Sampons. A tots, mil gràcies de part de la Parròquia. Si algú vol saber més detalls dels comptes parroquials o vol tenir-ne un resum, serà atès gustosament.


Opinió

Poesia

Josep Àngel Colomés

Els beneficis pel Solsonès de muntar un congrés-fira Solsona i el Solsonès s'estan movent però encara es poden moure molt més. En poblacions líders com Barcelona, el Congrés Mundial de Mòbils ha reportat uns 200 milions d'euros de beneficis, a més de tots els intangibles pel futur. I en ciutats petites com Igualada, idees pioneres com firafoc, sobre espectacles pirotècnics, ha produït tan bons resultats, que esperen fer-ne més edicions. La meva proposta per Solsona i el Solsonès és la de muntar un congrés-fira de turisme rural de tres o quatre dies de durada. Aquest, podria tenir una enorme repercussió que es podria resumir en els següents punts: Primer. Obrir-nos al món en un tema diferenciat. La diferenciació i la innovació fan avançar una societat. Segon. Reflexionar, analitzar i potenciar el turisme rural de la comarca i de Catalunya mitjançant conferències, xerrades i estands. Tercer. Tenir plena o bona ocupació en els hotels i restaurants de la comarca. Quart. Potenciar el Solsonès com a comarca turística, innovadora, cultural i de valor afegit per la qualitat de vida, tranquil·litat i bona imatge que proposa. Cinquè. Durant uns dies captar l'atenció mediàtica de mitjans nacionals de premsa, ràdio i televisió. Per tots aquests motius i altres que podríem debatre, penso que cal generar un congrés-fira de turisme rural i/o d'altres congressos-fira per tal de potenciar la comarca, el turisme, la nostra identitat i la nostra economia. Segur que un o uns esdeveniments d'aquestes característiques donarien encara més força a fires com la del Trumfo, la del bolet i el boletaire, la de sant Isidre o la de cotxes de segona mà. Hi podem pensar, reflexionar, concretar i actuar. El Solsonès pot anar més enllà, n'estic segur.

Opinió

Ramon Gualdo

El Centre d'Estudis Lacetans Una entitat solsonina que ja porta quinze anys de vida. El Centre d'Estudis Lacetans, treballa, fa la feina i no fa gaire soroll ni xivarri de platerets i cascavells. Potser és per això que molts ciutadans no coneixen encara prou bé l'activitat d'aquesta entitat. Doncs, des del 1996 que penquen. Agafen diferents aspectes del camp de la cultura: Arqueologia, fotografia, història, i d'altres en els quals veuen que hi poden fer alguna cosa de profit. També dediquen temps a estudiar la natura, fer-ne conèixer el seu encant i els seus secrets. I una altra activitat important: Treballar en la matèria de la memòria històrica. Per exemple -entre altres actuacions- s'ha rebut homenatge a deportats solsonins als camps nazis. Doncs, sí: Molta activitat ha desenvolupat l'entitat, i continua incansable, i amb una gran càrrega d'il·lusió. Per dir-ho d'una manera mig camperola i mig poètica, podria acabar l'article amb aquests mots: El Centre d'Estudis Lacetans, de Solsona, esgarrapa la terra, sembra, adoba, remou el camp. Els seus components són llauradors, que procuren que cada solc ofereixi amb un brotar esplendent, fruits ufanosos de cultura.

Direcció: Josep M. Borés Redacció: Ramon Estany - Josep Àngel Colomés Edició: Francesc Xavier Montilla - Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

Josep Maria Poblet

Velocitats Proposo a qui em llegeix aquesta breu reflexió: Crec que Espanya, avui, pateix una greu indigestió. Et tema velocitat, ara, amic lector, t'ho explico, és pels savis Vips d'Estat la xocolata del mico. Avui ens toca anar a cent, demà, potser, a cent deu, i si canvia, oidà, el vent? doncs, per decret, tots a peu. Al Regne Unit, per mesura de la productivitat, posen ordre, seny i cura en l'afer velocitat. A Holanda van a cent trenta, xirois, lleugers i exultants, car allí han tremp i empenta i vaques i "tulipans" Aquí imperen uns criteris oposats als que té Europa. Molts bans són aquí un misteri fets pels més rucs de la tropa. Aquí, diuen, la mesura és per criteris d'estalvi. Que Déu tingui bona cura de tots nosaltres, i ens salvi. de les greus insuficiències, ordres, normes, lleis i bans, de quatre Prohoms setciències cagadubtes, simples flams.

Formen part de l'equip de suport de Celsona: Pep Mia - Candi Pujol - J. Clavé - Marcel Ribera - Montserrat Riu - Enric Serra F. Torres - J.H. - Ramon Gualdo - Josep M. Montaner - Foto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

info@elsolsones.net - www.elsolsones.net - 973

48 17 19

Dip. Legal: L-267-1997 - 1.300 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d'abril de 1997

Celsona és una publicació socialment justa, no necessitant ni fent ús de cap subvenció ni ajut públic per al seu funcionament 50

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Opinió

Mireia Canals i Botines - Escó 115

Opinió

Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

L’Estat espanyol decideix, paga Catalunya

O amb nosaltres, o en contra

El Govern de Catalunya no accepta haver de carregar amb el cost de decisions preses de manera unilateral des de Madrid que impliquen una major despesa per a Catalunya i que no porten associada la compensació oportuna. La decisió d’abaixar un 5% el preu dels bitllets de Renfe Rodalies i Regionals n’és el darrer exemple. Així doncs, calen una sèrie de mesures per part del Govern espanyol: Cal complir el principi de lleialtat institucional. Existeix el principi de lleialtat institucional, que recull la llei de finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), i que obliga l’Estat a compensar les Comunitats Autònomes per aquelles decisions que adopti que impliquin major despesa: “La lealtad institucional, que determinará la valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés general, que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto, (...)”. D’altra banda, cal avaluar els costos de les mesures abans d’aplicar-les. En temps de crisi i pressupostos reduïts, les despeses s’han de fer de manera planificada i consensuada. S’ha acabat l’etapa on es prometien coses sense tenir en compte el cost i on s’ordenaven polítiques sense saber el que costen. Si el Govern espanyol vol implantar polítiques d’estalvi energètic a Catalunya, haurà d’asseure’s a parlar amb la Generalitat i els Ajuntaments catalans i decidir conjuntament quin és el cost d’aquestes mesures i que se’n fa càrrec. A més més, els municipis de Catalunya no estan en condicions d’assumir despeses extraordinàries. És d’una gran irresponsabilitat que tenint en compte la delicada situació que travessen les finances dels municipis, l’Estat els obligui a assumir, de forma improvisada i sense consultar, el cost de canviar totes les bombetes de l’enllumenat públic per bombetes de baix consum. En un altre ordre de coses, aquesta mesura és una eina equivocada per afavorir el transport. Està demostrat que la reducció de tarifes, com a mesura aïllada, és una via errònia per estimular la utilització del transport públic i evitar la utilització del vehicle privat. Per acabar-ho d’adobar, són mesures de dubtosa eficàcia. Les mesures d’estalvi energètic adoptades pel Govern espanyol són totes de dubtosa eficàcia. Ni una rebaixa del 5% en el preu dels bitllets causarà cap impacte a l’hora d’afavorir que els ciutadans agafin el transport públic enlloc del cotxe, ni la reducció de la velocitat a les carreteres està demostrat que redueixi el consum dels vehicles. Tant és així que en països com Holanda s’ha optat per incrementar la velocitat enlloc de reduir-la.

El dia 22 de maig complirem 32 anys de democràcia municipal. Sense cap dubte el període més llarg de democràcia que ha tingut el nostre país. Val la pena valorar-ho i aprofitar per presentar-se a les municipals, i així facilitar la pluralitat. Durant els primers mandats municipals, la comarca del Solsonès era monocolor. Semblava complir-se el desig dels que havien manat sempre, d'"una sola comarca, un sol partit, un sol govern, a tots els municipis." Totes les candidatures estaven en mans de CiU, i pobre del qui gosava trencar aquesta uniformitat. La pressió que rebia, abans, durant i després de les eleccions només podia ser suportada per ben poques persones. La creació de la UMS (Unió Municipal del Solsonès) va sacsejar la comarca i va posar en alerta CiU. Es varen desplegar tota mena d’operacions com perquè no es repetís l’experiment. Després vingué El Comú, i finalment la comarca es “normalitza” amb la presentació dels principals partits d’àmbit nacional. Amb tot, continua sent complicat sortir a la palestra i enfrontar-se amb les candidatures convergents. Tants pobles petits, compliquen l’aposta per la diversitat i pluralitat democràtiques. I qui se n’aparta pot ser titllat de qualsevol cosa. En tenim un exemple ben palpable en el cas de Clariana de Cardener. L’alcalde ha decidit presentar-se sota unes altres sigles, en qualitat d’independent, i ja se l’ha acusat de revengisme, de no haver paït el no ser president del Consell Comarcal, etc, etc. Els antics companys es converteixen en els seus detractors, simplement perquè ha pres una decisió lògica per ell, i no perjudicial pels seus veïns. El conec de fa molts anys i puc assegurar que és un dels que pot anar amb el cap ben alt, a nivell de gestió, honestedat i rigorositat i no tothom pot dir-ho en una comarca com aquesta. Durant massa anys, s’han pagat favors polítics, i s’ha arribat a componendes poc explicables. El domini d’un sol partit de totes les institucions de la comarca, portava a intercanvi de cromos, ben poc edificants. La col·locació de persones, familiars i amics, en llocs rellevants o llocs de treball, ha estat norma durant molts anys. El canvi a l’ajuntament de Solsona, ha suposat una alenada d’aire fresc, i modificacions importants en el funcionament de la cosa pública, i ara convindria que aquests canvis arribessin a les altres institucions i organismes de la comarca, i molt especialment al Consell Comarcal. La gran esperança és que en aquestes eleccions el monocolor ja no serà la norma. La presentació de diverses candidatures en la majoria de municipis permet aspirar a una pluralitat mai vista en la majoria de pobles. La gent podrà triar entre dues o més opcions en lloc de llistes úniques des del 1979. És una bona notícia, i no tinc cap dubte de que permetrà un millor funcionament dels ajuntaments i, per derivació, també de la comarca. Ja era hora. De totes maneres queden encara unes poques setmanes per tancar llistes, i qui cregui important facilitar la pluralitat està a temps d’apuntar-se al carro. Les candidatures s’han de presentar entre el 13 i el 18 d’abril. Animo a donar el pas, i entrar en el món de la política municipal, que és participar en la millora del teu poble, i fer oblidar els vells eslògans, d’estar amb nosaltres, o en contra. Simplement, pensem diferent, actuem d’una altra manera, volem participar en la diversitat sense anar contra ningú, sinó a favor de tots.

Celsona

51

713 - Divendres, 11-03-2011


L'entrevista

Josep Àngel Colomés

"Actualment mantenim contacte amb 6 possibles candidatures" Marc Barbens,

conductor junt amb la Montse Auguets, del futur programa de Solsona FM "Candidats"

Marc Barbens i Casals és el protagonista de l'entrevista d'avui. Futur politòleg, s'especialitza en Màrqueting Polític i Electoral i en la Direcció de campanyes electorals. Contempla la realitat política des d'una vessant científica i partint de mètodes crítics. Està vinculat activament amb entitats i projectes de la ciutat. Voldria transmetre la informació política i ajudar a la societat a poder comprendre millor la realitat política. Col·labora en el programa Si Vols i ara, conjuntament amb la Montse Auguets, es proposa conduir el nounat "Candidats".

ció de l'estat de dret i la generalització del sistema democràtic s'ha aconseguit blindar, mitjançant eines constitucionals, els marcs de drets i llibertats dels estats desenvolupats. A part, la baixa cultura política de la societat, i concretament la falta d'implicació, sí que està condicionant el baix nivell de la política i dels nostres polítics. En certa mesura i de forma involuntària, els legitimem.

Què els ha dut a vostè i a la Montse Auguets a presentar un programa com Candidats? Personalment, sempre m'ha agradat col·laborar amb els mitjans de comunicació i, lògicament, amb la ràdio municipal ja que és una molt bona eina que tenim tots a l'abast. També participo en la tertúlia d'actualitat del Si Vols. Tot el que sigui parlar d'actualitat i parlar de política m'atrau. D'aquesta manera, la Montse, que estudia Periodisme, ja feia temps que em deia que tenia ganes d'implicar-se en la ràdio i volia que jo l'acompanyés. En vistes a les pròximes eleccions municipals i veient l'actual programació de Solsona FM se m'acudí dur a terme aquest projecte, i des de bon principi la Montse s'hi sumà i la directora ens encoratjà.

Han obert un grup al Facebook, la xarxa social més famosa, perquè qui vulgui faci preguntes, com està funcionant? La participació de la gent en el programa és cabdal. Ens hem proposat captar les demandes de la població i traslladar-les directament als qui hauran d'escollir en les eleccions. Tenim tres vies per fer arribar aquestes preguntes: pel telèfon o l'adreça electrònica de la ràdio o pel Facebook. El Facebook és una eina, que, a part de poder xafardejar el que fa el veí, permet establir canals de comunicació fins ara inimaginables. A més a més, gairebé tothom té un perfil de Facebook i principalment els joves, els qui més s'haurien d'interessar en política i els qui més ganes tenim que s'uneixin a nosaltres a partir d'aquesta via. De moment, ja hem rebut unes quantes demandes adreçades a tots el candidats. Esperem que quan es vagi apropant cada entrevista les preguntes ja siguin de caire individual i més concretes.

Creu que la política és un bon instrument per gestionar una societat? Sí, sens dubte. La política es defineix com la relació entre les persones, la seva interacció i les jerarquies i estructures de poder que se n'estableixen. Per tant, la societat està obligada a fer política per poder-se autogestionar i administrar el bé comú. Sense la política no existiríem en la vida en societat i més en un entorn mundial globalitzat com l'actual. Cal dir, però, que el concepte política, la "gent de carrer" el percep de moltes altres maneres, i en molt casos amb connotacions negatives, la qual cosa distorsiona el paper que la política hauria de tenir. Tot i això, alguns esdeveniments polítics han ajudat a fer confondre la imatge de la política.

El programa quan començarà? També tindrà en compte els candidats a regidors? Actualment mantenim contacte amb 6 possibles candidatures. Dins d'aquestes possibles entrevistes, ja en tenim 4 de confirmades; ja s'han fet públics els alcaldables i ja s'han pactat els dies d'emissió. Els programes s'emetran el diumenge al migdia, encara falta confirmar l'hora. Podem avançar que tal com marca la racionalitat electoral l'ordre dels diferents candidats el marcarà els resultats de les últimes eleccions del passat 2007. Així, l'última entrevista que farem serà el dia 1 de maig, cinc dies abans que comenci la campanya electoral, amb la formació més votada ara fa quatre anys. Fins que no tinguem confirmades el número de candidatures no podrem dir quin

Els temps de crisi qüestionen la política, però, sense ella es torna a sistemes totalitaris. Creu que falta implicació de més gent en la política? Bé, l'estabilitat política i sobretot l'estabilitat democràtica es veu forçosament reforçada o no per la conjuntura econòmica del moment, això és cert. No obstant això, amb la implementa52

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


L'entrevista

Josep Àngel Colomés

Quins són els principals valors que ha de tenir un bon candidat de Solsona? Màxima honestedat i dots de lideratge. Solsona és una ciutat capital de comarca, rellevant històricament i culturalment, receptora d'altres cultures, cap de diòcesi, seu judicial, té un gran capital social, etc... Tot això li comporta una gran sensació de notorietat i sentit de la responsabilitat, tot i tenir pocs habitants. Així, a la persona que sàpiga transmetre perfil de lideratge, desfer-se de les elits polítiques del passat i representar tota la responsabilitat d'aquests valors li auguro una llarga temporada d'èxits electorals.

dia començarem. Els altres components de la llista no seran interpel·lats directament ja que s'haurien de fer molts programes i això no està al nostre abast –no som professionals-, però sí que tothom que ho vulgui podrà enviar-nos preguntes amb referència a altres persones de la llista que contestarà el seu alcaldable. Creu que la pròxima campanya es basarà especialment en la crisi econòmica i com superar-la? El tema central de la campanya a les properes municipals serà la crisi econòmica. Tal i com va passar en les eleccions autonòmiques, qui sàpiga traslladar les propostes i la confiança en matèria econòmica als electors de ben segur que acabarà capitalitzant uns bons resultats. A més, s'ha de tenir molt present que en la nostra ciutat els fenòmens com l'atur, la marxa d'indústries i les dificultats de l'empresari s'han fet molt evidents, i per tant, els alcaldables es veuran obligats a parlar de la reactivació de l'economia local. Serà també tema principal en les entrevistes.

Internet

Vol afegir alguna cosa? M'agradaria que tanta gent com fos possible ens fes arribar les seves qüestions sobre els candidats. Espero que amb aquest nou programa puguem ajudar a donar a conèixer els alcaldables, a tenir-ne una altra visió i que sobretot el dia 22 de maig aneu a votar, sigui quina sigui la vostra papereta.

Redacció

PROGRAMACIÓ TARDOR - HIVERN 2010

Grup Nació Digital llança una edició a Solsona

L'Informatiu: Divendres a 2/4 de 2 del migdia i a les 8 del vespre Repetició: Dissabte i diumenge a les 4 de la tarda Si Vols: Divendres a ¾ de 9 del vespre Repetició: Diumenge a les 12 del migdia

Des de principi de febrer el Solsonès disposa d'un nou mitjà de comunicació dedicat a la informació de la comarca. NacióSolsona.cat –del Grup Nació Digital– "neix amb la voluntat de ser una eina d'informació de primer ordre a la comarca, aprofitant els avantatges de les noves tecnologies però sense renunciar als valors del periodisme tradicional", segons informava Nació Solsona. El Grup Nació Digital va començar a treballar a Internet el 1995, i avui compta amb una extensa xarxa d'edicions territorials en nombroses comarques del país, amb una audiència de 230.000 usuaris mensuals i més de tres milions de pàgines vistes.

Ràdio Insti: Dimecres a 2/4 de 5 de la tarda Retransmissió del ple municipal (quan s’escau): Dijous a les 9 del vespre El Rebost dels Contes: De dilluns a divendres a 2/4 de 9 del vespre Repetició: Dissabte a les 5 de la tarda Nova Orleans-Solsona, en una estona: Divendres a 2/4 d’11 de la nit Repetició: Diumenge a 2/4 d’11 de la nit Salut amb Creu Roja: De dilluns a divendres a la 1 del migdia Camins: Dissabte a les 12 del migdia Repetició: Dijous a les 11 del matí Pluràlia (mensual): Dimarts a 2/4 de 8 del vespre Repetició: Dimecres a les 11 del matí Societat Anònima: Dilluns a les 11 del matí Repetició: Divendres a les 7 de la tarda Parlem de Pilotes: Divendres a les 5 de la tarda Repetició: Dissabte a les 7 de la tarda Entre Tots: Dissabte a les 10 del matí Repetició: Dijous a les 5 de la tarda Electrozona: Dimecres a 2/4 de 10 de la nit

Telèfon: 973 48 42 25 - www.solsonafm.cat

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

53


Atletisme

Club Fondistes del Solsonès - Prosetel

Marató de Barcelona

Albert Moliner entra el 106 a la Marató de Barcelona L'Albert Brau va fer la seva primera marató, portava molt bon ritme, la mitja la va passar en 1'26 h. però el menjar i la beguda de l'avituallament del km 38 se li va posar malament i va haver de ser atès durant 1 hora a la Creu Roja del km 40 quan portava 3'10 h. Però l'Albert, després de refer-se va voler acabar la marató i va creuar la meta amb un temps de 4'19 h. un temps que no és real, i amb tan sols 18 anys ja és maratonià, enhorabona.

Diumenge 6 de març es va córrer una nova edició de la Marató de Barcelona, amb rècord de participació, 15.075 inscrits. 13.062 van prendre la sortida, dels quals 12.532 van arribar a la meta. Entre ells hi havia l'Albert Moliner, l'Aaron Bosch i l'Albert Brau dels Fondistes del Solsonès. La marató de Barcelona s'està consolidant com una de les més ràpides de l'Estat Espanyol, es disputa íntegrament per la ciutat, passant per edificis, monuments, parcs, carrers, més emblemàtics de la ciutat. La sortida de la marató va ser a les 9 del matí. Els kenyates des del primer metre es van fer amos i senyors del cap de la cursa, ja que ningú més dels altres atletes no podia aguantar el ritme imposat per ells. Per darrera era una altra història, cadascú feia la seva cursa. L'Albert Moliner es va anant situant cada cop més endavant i amb un magnífic temps de 2'44'42 h. va creuar la meta el 106 de la general, molt a prop de la seva millor marca personal (2'39'38) de l'any 2006. L'Aaron Bosch va entrar al lloc 1.658 de la general amb un temps de 3'15'21 h. rebaixant la seva marca personal en més de 14 minuts.

Ciclisme

Pròximes Curses 13 de març.............................................................Marxa dels Castells de la Segarra 13 de març............................................................................10 km. d'Esparreguera 13 de març................................................................................10 km. d'Almacelles 20 de març.......................................................................Mitja Marató del Maresme 20 de març.....................................................................Cursa Atlètica Rural de Torà 27 de març.......................................................Cursa dels Bombers de Lleida 10 km. 27 de març..................................................................... Mitja Marató de Montornès Més informació a Ribera Esports, www.atletisme.com i www.fondistesolsones.org

Redacció

La “VolCAT Ara Lleida” de mountain bike tornarà a sortir de Solsona Es disputarà del 22 al 24 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i mantindrà el format de tres jornades i tres etapes Es van acostant les dates de la VolCAT Ara Lleida 2011 i ja us podem avançar els detalls tècnics de les 3 etapes que conformen el recorregut d'aquesta cinquena edició. Una nova aventura que durarà tres dies i recorrerà zones d'alt valor natural, amb paisatges esglaiadors, una gran qualitat per a la pràctica de la bicicleta tot terreny... tot un nou món per a descobrir. Solsona-Guissona: 60 Km i 1.300 metres de desnivell positiu. La primera etapa tindrà 60 quilòmetres i anirà de Solsona (Solsonès) fins a Guissona (Segarra). El recorregut transcorre per boscos de la zona oest i sud del Solsonès, per pistes forestals i alguna sendera. Des de Solsona, els ciclistes es dirigeixen cap a la zona de la Torregassa i, en la Creu (Km. 12), es troba el primer avituallament després d'una pujada bastant exigent. A partir d'aquest punt es baixa direcció a Biosca per una pista forestal. El segon avituallament, líquid i sòlid, està a Santa Maria de Lloberola (Km. 26). A partir d'aquest punt el recorregut pren adreça cap a Biosca, on hi haurà el tercer i últim avituallament.

Els últims 14 Kms de carrera transcorren per pistes forestals al costat de camps de cultiu i una zona de bosc abans d'arribar a la població final, Guissona. Coll de Nargó-Tremp: 85 Km i 2.200 metres de desnivell positiu és l'etapa reina, sens dubte. Transcorrerà per paratges de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, per zones rurals desconegudes per la majoria de corredors que assistiran a la competició. Aquesta etapa rebrà també el nom de Nargona, la marxa que es realitza cada any a Coll de Nargó. En total, els corredors es trobaran amb 5 avituallaments al llarg dels 85 Kms. de recorregut. Tremp-Àger: 55 Km i 1.500 metres de desnivell positiu. L'última etapa anirà de Tremp a Àger i serà l'etapa més curta en quilometratge. Transcorrerà per la zona del Montsec de Llauris. Al llarg d'aquesta etapa hi haurà un total de 3 avituallaments, a un dels quals podran accedir els equips i acompanyants. Les inscripcions ja estan obertes i si es realitzen abans del 13 de març, es beneficien d'un preu especial. 54

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Bàsquet

CB Solsona - Fotos Lluís Closa

Sènior femení

Mini Mixt

CB Solsona, 57

Solsona, 23 - CN Terrassa, 55

CB Martorell B, 48 Corominas, Sierra 33, Vilaginés 8, Llorens 2, Caita, Anna Estany 2, Tordesillas 6, Codina, Cristina Estany 6 I Ribera. Parcials:13 - 10, 31 - 25, 41 - 37, 57 - 48

Derrota contundent en un partit força dolent dels nostres jugadors. Només durant el primer període els solsonins van plantar cara al rival (7-2). Després d’aquests primers 6 minuts, però, l’equip va abaixar la guàrdia i no va saber trencar la defensa tancada dels terrassencs. La pobra anotació final (només 23 punts) n’és la prova. Teníem baixes, però no és excusa. Era carnaval, però no és excusa. Cal més concentració, més joc col·lectiu, més confiança...

El CB Solsona va aconseguir una treballada victòria davant un Martorell molt dur. El partit va anar sempre molt igualat, amb diferències molt curtes, però sempre a favor del SOLSONA. Tot i que algunes decisions arbitrals permetien el joc dur del Martorell i carregaven de faltes al Solsona, va aconseguir no posar-se nerviós, i va aguantar bé fins al final del partit. Gran esforç físic del Solsona (el partit es va jugar el diumenge de Carnaval).I cal destacar el gran partit en atac de l’Elena Sierra amb 33 punts i 6 triples.

Calendari del cap de setmana del CB Solsona Aquest cap de setmana els solsonins aficionats al bàsquet podreu gaudir de quatre partits oficials a casa. Entre ells, el primer equip, que juga el dissabte a les 7 de la tarda. S’ha ajornat, a instància de l’equip visitant, el partit que havia de jugar el mini mixt. Pel que fa als desplaçaments, n’hi ha quatre i, a més, l’Escola de Bàsquet del Club participa en una trobada a Puig-reig.

Partit a casa:

Dia i hora...............................Categoria........................................... Equip Visitant Dissabte, 12 - 10.30h............. Pre-mini mixt......Paidos - Asfe Blanc de St Fruitós Bages Dissabte, 12 - 12h................... Cadet masc....................JOVIAT - LA SALLE MANRESA 2 Dissabte, 12 - 17,30................ Júnior masc...............U. E. LIMA-HORTA A, de Barcelona Dissabte, 12 - 19..............Sènior masc. 2a. Cat................................. C. B. MANLLEU A

Desplaçaments:

Dia i hora...............................Categoria...............................................Equip Local Dissabte, 12 - matí..............Pre-benjamí mixt.........Trobada d’escoles de B. a Puig-reig Dissabte, 12 - 12.30h..............Infantil masc.............................................CB Puig-reig Dissabte, 12 - 17.30h................Júnior fem...... CB Vilatorrada de St Joan de Vilatorrada Diumenge, 13 - 10.45h............. Cadet fem..................................CE vilanova i la Geltrú Diumenge, 13 - 13h.......... Sènior fem. 3a. Cat.............................. Escola Pia Igualada Consulteu els calendaris actualitzats, resultats i classificacions a www.cbsolsona.com i també ens trobareu al Facebook.

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

55


Esquí

Club d'esquí Solsona

Bernat MORENO, component de l’equip Racing7 i representant al Club d’Esquí Solsona, segueix escalant posicions en el Circuit Nacional d’Infantils II Bernat Moreno, la jove promesa de 14 anys de l’esquí Solsoní, escala posicions en el circuit Nacional de "Copa –AudiEspaña Infantiles II" assolint el segon lloc del ranking estatal en l’última fase realitzada a l'estació hivernal de Baqueira Beret els darrers 18, 19 i 20 de febrer. Aquest últim resultat, fruit d’una llarga i intensa dedicació esportiva li dóna plaça com a esportista seleccionat per la RFEDI (Real Federación Española de Esquí" al 50è Trofeu Topolino Sci, una de les proves Internacionals de la Categoria d’Infantils amb més renom arreu del món). El nostre jove esportista emprendrà el viatge cap a Folgaria (Itàlia), amb la resta de l’Equip Espanyol, el proper dia 15 de març per preparar-se les curses que se celebraran els dies 18 i 19 de març. El divendres 18 se celebrarà l'Eslàlom Gegant de la Categoria i el dissabte 19 l'Eslàlom. Aquest jove de 14 anys ha demostrat una gran evolució esportiva en els últims anys, forma part de l’Acadèmia d’Esquí del Solsonès, el Racing7, des dels seus inicis l’any 2007. Gràcies a l’aposta del Club d’Esquí Solsona per aquesta Acadèmia, actualment s’ofereix un programa esportiu complert als diferents esportistes, que els permet una formació de qualitat, esportiva i psicològica. L’objectiu, a curt termini, d’aquesta Acadèmia és consolidar l’expansió per tota l’àrea d’influència de la Catalunya Central, i créixer i oferir unes condicions encara més òptimes

Esquí

per al millor rendiment dels atletes, que inclogui també el seguiment acadèmic. NOTA: Aquesta setmana de Carnaval, aprofitant la "Setmana Blanca Escolar", han estat entrenant a les instal·lacions del Port del Comte, convidats pel Club d’Esquí Solsona, dos dels rivals més directes del Bernat Moreno en l’actualitat. Els germans Nicholas i Walty Krattly, esportistes del CET (Club d’Esquí Terrassa), conjuntament amb el seu entrenador, el Guillem "Willy" Capdevila. Desitgem que hagin gaudit de la nostra comarca i hagin tret profit d’aquesta estada.

Montse Riu

Programa d’actes 1a Cursa internacional Serra del Port del Comte- Slalom FIS La prova es portarà a terme el proper cap de setmana dies 12 i 13 de març a Port del Comte a la pista del Llop (zona Sucre). Aquesta competició l’organitza el Club d’Esquí Port del Comte, juntament amb les Federacions d’esquí Catalana, Espanyola i la FIS, amb la col.laboració dels membres del Comitè Organitzador Serra Port del Comte.

12 h. Sortida 1a corredora màniga 2, SLALOM I-DONES. 12:45 h. Sortida 1r corredor màniga 2, SLALOM I-HOMES. 14:30 h. Botifarrada per participants a la cursa a la Terrassa del Sucre. 18:30 h. Confirmació inscrits. 19 h. Reunió caps d’equip al local social del Club d’Esquí Port del Comte. 23:30 h. Festa de la Neu al Bar Jardí a Sant Llorenç de Morunys.

Programa d’actes DIVENDRES 11 DE MARÇ 19:30 h. Confirmació inscrits. 20 h. Reunió caps d’equip al local social del Club Esquí Port del Comte al carrer Francesc Moragues 6 de Sant Llorenç de Morunys.

DIUMENGE 13 DE MARÇ 8:15-8:45 h. Reconeixement màniga 1. 9:00 h. Sortida 1a corredora màniga 1, SLALOM I-DONES. 10 h. Sortida 1r corredor màniga 1, SLALOM I-HOMES. 11:15-11:45 h. Reconeixement màniga 2. 12 h. Sortida 1a corredora màniga 2, SLALOM I-DONES. 12:45 h. Sortida 1r corredor màniga 2, SLALOM I-HOMES. 14:30 h Entrega de premis davant del Telecadira del Sucre.

DISSABTE 12 DE MARÇ 8:15-8:45 h. Reconeixement màniga 1. 9 h. Sortida 1a corredora màniga 1, SLALOM I-DONES. 10 h. Sortida 1r corredor màniga 1, SLALOM I-HOMES. 11:15-11:45 h. Reconeixement màniga 2. 56

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Ocellaires

Motocròs

Societat Ocellaire el Passerell

Motor Club Solsonès

3 Hores de resistència de Moià

Concurs local a Solsona

2a Prova Campionat de Catalunya

El dia 6 de març es va fer concurs local a Solsona. Hi va haver molts participants al Concurs - Pinsans: 1-Josep Baraldès, 2-Josep Baraldès, 3-Josep Costa, 4-Lluís Guitart, 5-Jose Jiménez. - Passerells: 1-Eduardo Castillo B, 2-Jose Mª Macia, 3Eduardo Castillo. - Verdums: 1-Juan Carlos Requena, 2-Josep Costa, 3-Isidre Costa . - Caderneres: 1-Jose Mª Macia, 2- Julio Merino, 3- Jordi Peralta. Núm........Pinsà..........................Punts 1.............Josep Baraldès..................53 2.............Lluís Guitart......................38 3.............José Melero...................... 16 4.............José Jiménez.....................10 5.............Josep Costa.......................10 6.............Albert Borés........................9 7.............Ramon Carrasco..................2 Núm........Verdum......................Punts 1.............Juan Carlos Requena.........41 2.............Jose Ariza......................... 19 3.............F. Xavier Pérez Haro........... 11 4.............Josep Baraldès....................8 5.............Ramon Carrasco..................1 6.............Marc Costa..........................1 7.............José Jiménez.......................1 8.............Eduardo Castillo..................1 9.............Fidel Isanta.........................1 10............Albert Borés........................1 11............Josep Costa.........................1 12............Isidre Costa.........................1

Núm........Passerell....................Punts 1.............Josep Costa.......................23 2.............Eduardo Castillo................21 3.............Albert Borés......................18 4.............Gerard Coromines................7 5.............Cristian Delgado..................6 6.............Jose Melero........................6 7.............Jose Mª Macia.....................2 8.............José Jiménez.......................1 9.............F. Xavier Pérez Haro.............1 10............Jordi Casas..........................1 11............Julio Merino........................1 12............Ramon Sala........................1

Equip T.Vilar - J. Redon i el seu màneger Tomàs

El diumenge 6 de març es va celebrar al circuït Verd de Moià la segona prova del campionat de Catalunya de Resistències de Motocròs. Hi van prendre part un total de 40 equips dividits en 5 categories en les quals hi havia el pilot del Motor Club Solsonès, Toni Vilar (categoria veterans). El circuït tenia un recorregut d’uns 6 km. i estava molt ben regat al principi. Però cap al final de la resistència, ja hi havia molta pols i forats, que van fer que la prova fos cada vegada més dura. L’equip Toni Vilar – Jordi Redon (veterans), realitzant la sortida el Toni, es va situar entre els 13 primers, en la primera volta. Al final de la cursa es van classificar 1r. en la seva categoria i 18è en la general. L’equip Toni Vilar - Jordi Redon (patrocinats per l’escuderia Susuki-català ) amb aquest resultat es posicionen primers en la seva categoria al Campionat de Catalunya. La propera cursa serà el dia 6 de juny al circuït Cal Teuler de Palà de Torroella. Us hi esperem a tots!

Núm........Cadernera..................Punts 1.............Albert Borés......................31 2.............Pedro Morón.....................28 3.............Josep Baraldès..................22 4.............Jose Maria Macia.............. 16 5.............F. Xavier Pérez Haro...........10 6.............Julio Merino........................5 7.............Eduardo Castillo..................4 8.............Fidel Isanta.........................4 9.............Jordi Peralta Serret..............4 10............Juan Carlos Requena...........2 12............German Bartes....................1

C. Castell, 8 Solsona 973 48 00 78

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

Podi 57


Escacs

Club d'Escacs Elefant de Solsona

L’Elefant es posa dempeus Diumenge passat, en ple Carnaval, l’Elefant va vèncer al Torà 6,5 – 3,5 i aconsegueix sortir de la cua de la classificació i posar-se dempeus per mantenir la màxima categoria provincial. Malgrat la proximitat i amistat entre els dos equips, ambdós consideraven el matx una final i van alinear els titulars habituals. L’Elefant de Solsona comptà, per ordre de forces, amb: J.Figueras (1/2), X.Sendarrubias (1/2), J.Rosés (1/2), M.Anton (1), J.Tordesillas (1), R.Guimerà (0), R.Vilalta (1), J.Bajona (1), R.Pujol (1) i C.Martos (0). Rosés va veure-se-les contra Padullés Sr., un referent indiscutible dels escacs lleidatans. El toranenc va demostrar molta capacitat teòrica i aconseguia taules per repetició de jugades, quan li havia quedat un enroc inservible. Martos va fer un bon plantejament de la partida i al final de torres i peces menors, li va mancar un pèl per fer valer el peó de torre fins a coronar. Llàstima! Màrius va enfrontar-se a Badia, en un joc molt tancat, on el solsoní jugava amb habilitat i rapidesa, mentre que el rival acabava esgotant el temps disponible. Tordesillas va jugar atacant a gust; el rival tenia seriosos problemes per defensar tots els fronts derivat d’una defensa índia massa passiva i claudicà. Figueras agafava adormit a Argerich, l’alma mater dels escacs de Torà, i a l’obertura li guanyava peó. Després, Argerich s’apoderava de la columna c, aconseguint aferrar taules. Pujol entrà en una línia de l’obertura espanyola que simplifica molt el joc. Sense dames, decantar la balança fou més lent, però de nou, possible. Guimerà va defensar-se de forma ortodoxa davant l’obertura tancada del blanc, però juga-

Tenis taula

va incòmode i a poc a poc perdia opcions de victòria o taules. Vilalta va demostrar vàlua de nou davant Padullés Jr, 200 punts ELO superior. Li obrí el fianchetto de rei i la columna f i el domini del centre foren decisius. Bajona afrontà amb obertura irregular el plantejament tancat del toranenc. Passava el temps i el solsoní pressionava i pressionava. Al final, el rei arraconat no trobà sortida. Sendarrubias i Badia Jr. es van respectar des de bon començament. L’emoció va arribar als darrers 10 minuts: el solsoní tenia un flanc de dama avançat, però el de rei desprotegit. Ni el final de torres, cavalls i peons estava clar; a la fi, taules salomòniques.

La classificació, després de sis jornades és: Equip................ Victòries...............SB BENAVENT................6...............107,50 IVARS.......................4................ 57,00 BALÀFIA...................3................80,50 TORÀ.......................1,5...............83,00 TÀRREGA B..............1,5............... 55,75

Equip............. Victòries.....................SB BALAGUER...........5,5.................... 82,50 VALLFOGONA.......3,5.....................96,75 GUISSONA...........2,5.....................71,50 ELEFANT.............. 1,5.....................70,00 LA SEU................. 1.......................63,75

Cal fer esment al “gol average” ponderat propi dels escacs que s’usa pel desempat: s’anomena Sonnenborn-Berger (SB) i és la suma de les victòries dels equips contrincants, multiplicant cada una pels punts aconseguits en l’enfrontament contra aquest equip. Diumenge vinent, el desplaçament és complicat, a Vallfogona de Balaguer, on cal seguir el camí de la salvació.

Josep Àngel Colomés

L'Edu Ortigosa obté un meritori segon lloc i el Nil Pujol confirma la segona plaça en la seva categoria

Daniel Coll i Joan Santaeulària, campions "obertura" Màxima emoció en l'últim dia del campionat "obertura" de l'IES Francesc Ribalta, en l'extraescolar de tenis taula. A la primera hora, el Joan Santaeulària va confirmar la seva superioritat i es va imposar amb total contundència en el campionat del dia. En el general no ha perdut cap punt. El mateix passa a la segona hora, on el Daniel Coll ha demostrat ser el millor. Ara es trobaran a la segona hora per disputar el campionat "clausura" a partir del divendres 18 de març. Per altra banda, la lluita pel segon lloc a la segona hora estava emocionantíssima. Però va ser el dia de l'Edu Ortigosa, que va superar al Miquel Santaeulària en el primer duel fatídic i després a l'Èric. En resum, han estat uns divendres molt positius, on tots els alumnes han demostrat que segueixen progressant adequadament. El Carles Abella o el David Agut, juntament

amb la resta de companys que teniu a sota, representen el valor d'aquest esforç per millorar. Queda un trimestre però cal felicitar la constància de la majoria i l'atenció prestada per augmentar la tècnica i la tàctica en els partits. Classificació final "obertura" 1a hora 1 Joan Santaeulària..................70 punts 3 Carles Abella..........................29 punts 5 Marçal Pla............................. 19 punts 7 Ivan Álvarez (només últim dia).. 6 punts Classificació final "clausura" 2a hora 1 Daniel Coll.............................80 punts 3 Èric Círia................................49 punts 5 Jordi Torrent...........................27 punts 58

2 Nil Pujol...............................40 punts 4 David Agut............................ 24 punts 6 Albert Testagorda.................. 13 punts

2 Edu Ortigosa.........................54 punts 4 Miquel Santaeulària..............43 punts 6 Marta Cases..........................20 punts

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011


Diferències

Marta C.

Les 7 diferències Entre aquestes dues imatges captades el diumenge de Carnaval al matí hi trobareu set petites variacions una de l'altra. Sabries trobar-les?

Solucions del Celsona 712

L'acudit del Simi

Celsona

713 - Divendres, 11-03-2011

59


Celsona 713  

Divendres 17 de març de 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you