Page 1

NEJLEPŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ v ČR dle ankety TTG Travel Awards 2004–2012 Absolutní vítěz 2012

www.cedok.cz c e s t o v n í

k a n c e l á ř

VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ | FLORIDA | HAVAJSKÉ OSTROVY | NÁRODNÍ PARKY | ALJAŠKA A YUKON LYŽOVÁNÍ VE SKALISTÝCH HORÁCH | PLAVBY V KARIBIKU A NA ALJAŠCE

USA a Kanada

POBYTY A POZNÁVÁNÍ LÉTO 2014


PRO NEJLEVNĚJŠÍ

LETENKY DO ČEDOKU letenky do celého světa • linkové • charterové • low cost

...vždy NEJVÝHODNĚJI !

Vaše výhody při nákupu letenek v Čedoku: • výběr optimálního spojení a tarifu • profesionální servis v nejširší pobočkové síti

• garance 100% jistoty při placení platební kartou přímo na pobočce Čedoku

• rozsáhlá nabídka charterových letenek do nejžádanějších zimních a letních destinací Navštivte pobočky Čedoku – nakupujte letenky s jistotou, pohodlně a nejvýhodněji! www.cedok.cz

Informace a prodej ve všech kancelářích Čedoku


obSAH kAtALogu poznáVAcí záJEzDy VýcHoD uSA

New York, New York . . . . . . . . . . 8 New York & Florida . . . . . . . . . 9 Města a příroda východu USA . . 10 V záři barev podzimu . . . . . . . 18 Nejlepší z Floridy . . . . . . . . . . . . 12 Nejlepší z východu USA. . . . . . 14 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16

zápAD uSA

Americký západ – zlatý okruh . . 20 Města a příroda západu USA . . 22 Západ USA & Florida . . . . . . . 21 Západ USA & Havaj . . . . . . . . 21 Zemí kaňonů a puebel . . . . . . 30 Vzhůru do Yellowstonu . . . . . . 28 V zajetí vulkánů . . . . . . . . . . 36

nApříč kontinEntEM

poznání...

Nejlepší z USA. . . . . . . . . . . . 24 Velká cesta velkou zemí . . . . . 26 Z Kalifornie do New Orleans . . 34 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16

ALJAškA

yukon

kAnADA

Dobrodružství Aljašky a Yukonu 38 Severozápad & plavba Aljaškou 37 Ze Seattlu do Anchorage . . . . . 40

HAVAJSkÉ oStroVy

Okruh Havajskými ostrovy . . . . . 32

...nezávislost.

Národní parky západní Kanady . 46 Západní Kanadou lodí a po pevnině . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nejlepší z Kanady . . . . . . . . . . . . 50

ziMA V uSA A kAnADě

Zimní safari: Lyžování v Utahu a za bizony do Yellowstonu . . . . 52 Aspen – USA (lyžování) . . . . . . . . 54 Whistler – Kanada (lyžování) . . . 55

inDiViDuáLní progrAMy

Fly & Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pronájmy vozů . . . . . . . . . . . . . . 56 Pronájmy obytných vozů a motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . 57

pobytoVÉ záJEzDy Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Fort Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 St. Petersburg. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Orlando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

new york . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Las Vegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Havajské ostrovy . . . . . . . . . . . . 74

pLAVby

Města východu USA a Kanady . . 44

Plavba západním Karibikem . . . 78 Ledovým královstvím Aljašky . . 79 Severozápad & plavba Aljaškou 37

Metropole východu Kanady . . . . 45

Informace na cestu & víza. . . . . 80

uSA A kAnADA

odpočinek...

kAnADA zápAD

kAnADA VýcHoD

rADy A inForMAcE

co DáLE uMíME

proč S náMi cEStoVAt

• INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY • SKUPINOVÉ ZÁJEZDY • KONGRESOVÁ TURISTIKA • INCENTIVNÍ TURISTIKA • VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

• 19 LET ZKUŠENOSTÍ • NEJLEPŠÍ PRŮVODCI V ZEMI • KVALITA UBYTOVÁNÍ • PERFEKTNÍ ORGANIZACE A SLUŽBY • NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TRAS • OPTIMÁLNĚ POSTAVENÉ OKRUHY

www.amerika.cz

uSA/kAnADA

3


Let’s get on the road…

NP Yellowstone (Montana, Wyoming)

New York

SpoJEnÉ Státy AMErickÉ

4

Rozloha: 9.370.047 km2 Populace: 313.933.954 (říjen 2013) Počet států: 50 HDP: cca 15 trilionů USD Nejvyšší bod: Mt. McKinley 6.194 m Hlavní město: Washington D.C. Měna: americký dolar; 1USD/cca 20 Kč Úřední jazyky: angličtina, španělština

uSA

NP Rockie Mtn.

M

nozí lidé odlétají za oceán s pocitem, že o USA už něco vědí. Navzdory očekáváním se zdají být parkoviště větší, dálnice delší a mrakodrapy vyšší. Turisté žasnou nad maličkostmi – udivuje levný benzin či bezedné kelímky s kávou. Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů. Je také zemí šokujících pravidel a protikladů. Z tohoto přediva je utkán jedinečný způsob života Američanů, který někdo nesnáší, jiný obdivuje. Cestování po USA je mnohotvárné. Můžeme vyrazit na východ do Nové Anglie – kolébky národa. Svůdný je výlet do New Yorku, který omračuje kvapem ulice či velikostí Manhattanu. Věčné léto Floridy svědčí odpočinku, New Orleans zase přitahuje ty, co

San Francisco touží po veselí. A západ? Tomu nechybí žádná klimatická oblast a krajinný typ. To pochopíme v prériích s bizony, v pouštních zahradách kaktusů nebo až vystoupáme k horstvům s lesoparky, vulkány a ledovci. Bez dechu strneme u divokého Pacifiku v záplavě deštných pralesů a v klenbách sekvojí. Nemluvě o strhující krajině rudých skal a kaňonů Utahu či Arizony. Cestování po západě je spjato s duchem Divokého západu, indiány, kosmopolitním San Franciskem, stravujícím Los Angeles nebo zářivým Las Vegas. Tahle rozmanitá podívaná je nabita magickou podmanivostí a svádí k návratům. Takže: Let’s get on the road…


kAnADA

Rozloha: 9.971.000 km2 Populace: 34.944.118 (říjen 2013) Nejvyšší bod: Mt. Logan 5.959 m Hlavní město: Ottawa Měna: kanadský dolar; 1CAD/cca 19 Kč Úřední jazyk: angličtina, francouzština

Vancouver

R

ozměry země javorového listu – druhého největšího státu světa – jsou šokující. Na východě omývají Kanadu vlny Atlantiku, na západě Pacifiku. Jih spočívá na zeměpisné šířce Říma, kdežto sever zasahuje do pustin polárního království Arktidy. Kanada, to jsou mohutné štíty Skalistých hor, nekonečné lesy a prérie, divoká příroda Yukonu, ale také členité pobřeží s nepřehlednými fjordy či deštnými pralesy. Kanada je tak velká, že plných devadesát procent z jejích 28,5 milionů obyvatel žije v pásu širokém 160 kilometrů táhnoucím se podél hranice se Spojenými státy. Ať už ve velkých evropsky vyhlížejících městech na Řece svatého Vavřince nebo příjemném Vancouveru či Calgary na západě.

Rockies

Montreal

Podobně jako Američané, jsou i Kanaďané národem přistěhovalců, směsicí mnoha kultur a domorodé indiánské populace. Vedle dominantní britské a frankofonní většiny volající tu a tam po autonomii, tu žijí nezanedbatelné komunity Číňanů, Ukrajinců, Poláků, Řeků či kupříkladu Španělů. Jedno mají společné, ve vzájemné toleranci udržují tradice svého národa a zároveň si nesmírně váží země, která je jim domovem. Až by se chtělo říci, kdo vlastně je ten pravý Kanaďan? Slovy nadsázky z úst kanadského spisovatele Pierra Bertona prý ten: “kdo ví, jak se pomilovat v kánoi”.

kanada

5


Grand Canyon N.P. Joshua Williams Tree N.P.

Los Angeles

Washington

VýcHoD uSA

KANADA Niagara Falls

VýcHoD uSA

MěStA A příroDA VýcHoDu uSA

Syracuse

ID ZÁJEZDU: STRANA: DÉLKA:

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Gettysburg

USA

8

PRŮVODCE:

NOCÍ

ID ZÁJEZDU:

Orlando Tampa

čESKý

NEW YORK

STRANA:

• • • •

WASHINGTON D.C.

STRANA:

USA

USA Kelso

USA

San Diego

Francisco

a

Kingman NP Joshua Tree

Los Angeles

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

• • • •

Tuscon Tombstone

NOCÍ

čESKý

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest Very Large Array

tezuma le Tuscon

Joshua Tree N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

VýcHoD uSA

nEJLEpší z VýcHoDu uSA

z FLoriDy Do nEw yorku

IDFairbanks ZÁJEZDU: STRANA:

Denali N.P. Mt. McKinley

KANADA

Dawson : Yukon Crossing PRŮVODCETok

Orlando Tampa

Cape CanaveralAnchorage

Seward

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

USA

ID ZÁJEZDU: STRANA:

15

Miami

Niagara Falls

• •

NEW YORK

Syracuse

STRANA:

MexikoDÉLKA:

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

zápAD uSA MěStA A příroDA zápADu uSA

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

ID ZÁJEZDU:

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

STRANA:

18

USA Washington

čESKý

PRŮVODCE:

NP Glacier

Great Falls

Portland

USA

NP Yelowstone NP Grand Teton

NP Lassen Volcanic

čESKý

Bonneville

uSA / kanada

Salt Lake City

New York Philadelphia

Yosemite N.P. Mono Lake

San Francisco

Death Valley

Monterey San Simeon

USA

Zion N.P.

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Las Vegas

Monument Valley Grand Washington Canyon N.P.

Los Angeles

USA

Williams Joshua Tree N.P.

San Diego

SAN FRANCISCO LAS VEGAS

Mexiko

NP GRAND CANYON

USA St. Augustin

Orlando Tampa

ID ZÁJEZDU: STRANA:

USA

520 28 / 18 DNÍ

EXO

DÉLKA:

16

PRŮVODCE:

NOCÍ

SEATTLE NP YELLOWSTONE NP REDWOOD NP OLYMPIC

Cape Canaveral

čESKý

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Miami

NP GLACIER LAKE TAHOE NP CRATER LAKE NP MT. RAINIER

NP Arches NP Black Canyon

Key West NP Grand Canyon

Apache Trail

Phoenix

Santa Fe

Alamogordo

Mexiko

AMErický zápAD – zLAtý okruH NP Everglades

NP Carlsbad Caverns

NM White Sands

O Toronto

Miami

ID ZÁJEZDU: STRANA:

Key West

DÉLKA:

PRŮVODCE:

500 20 / 16 DNÍ

Lak

EXO

14

NOCÍ

U

Pittsbur

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • •

SAN DIEGO SAN FRANCISCO MONUMENT VALLEY NP YOSEMITE

• • • •

LOS ANGELES LAS VEGAS NP GRAND CANYON PACIFICKÁ DÁLNICE

USA Orlando Tampa

zEMí kAňonů A puEbEL DÉLKA:

14

Miami

NOCÍ

/ 16

30

čESKý

DNÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • •

NP ARCHES NP CANYONLANDS MONUMENT VALLEY TAOS PUEBLO

• • • •

Kennedy Space Center

Fort Myers

West EXOKey 515

PRŮVODCE:

Meteor Crater

Tombstone

KA

STRANA:

Durango NP Mesa Verde Taos NP Petrifield Forest

Sedona

zápAD uSA

ID ZÁJEZDU:

Monument Valley

Tucson

• • • •

Moab

Miami Key West

zápAD uSA

USA

VzHůru Do yELLowStonu

• • • •

Syracuse

LOS ANGELES

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Reno Lake Tahoe

505 22 / 12 DNÍ

zápAD uSA

NP Mt. Rainier

NP Crater Lake

NOCÍ

Niagara Falls

Key West

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

NP Olympic NP North Cascades Seattle

10

KANADA

Miami

Annapolis Tunnel Bridge

Cape Hatteras Oracoce Island Myrtle Beach Charlestone Savannah

580 24 / 20 DNÍ

EXO

NOCÍ

New York Philadelphia

Orlando

Cape Canaveral

EXO

DÉLKA:

• • • •

NP Redwood

Orlando Tampa Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

KANADA

Washington

• NEW YORK • WASHINGTON D.C. • NIAGARSKÉ VODOPÁDY • LOS ANGELES • LAS VEGAS USA • NP GRAND CANYON • SAN FRANCISCO

Bílé písky

POBřEžÍ ATLANTIKU

Virginia Beach

New York Philadelphia

PRŮVODCE:

čESKý

KEY WEST

USA

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

San Francisco

• •

MIAMI

Syracuse

nEJLEpší z uSA

NOCÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

KANADA VýcHoD A zápAD uSA

Údolí ohňů

USA

14

PRŮVODCE:

HLAVNÍ BODY PROGRAMU Kluane

572 16 / 16 DNÍ

EXO

DÉLKA:

čESKý

NOCÍ

N.P. Wrangler - St. Elias

ID ZÁJEZDU:

Gettysburg

560 14 / 17 DNÍ

EXO

• NEW YORK • WASHINGTON D.C. Whitehorse • MIAMI • KEY WEST Skagway • NIAGARSKÉ VODOPÁDY

KANADA Niagara Falls

USA

DÉLKA:

USA

( (

iko

6

VýcHoD uSA

Washington

Syracuse

čESKý

NOCÍ

• ATLANTIC CITY • WASHINGTON D.C. • TORONTO • PITTSBURGH • MONTREAL • POHOřÍ ADIRONDAC • NIAGARSKÉ VODOPÁDY

Atlantic City Washington

New York Philadelphia

USA

13

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

CAPE COD

Key West

Los Angeles

USA

555 44 / 15 DNÍ

EXO

PRŮVODCE:

New York Philadelphia

Syracuse

NP ACADIA

NP EVERGLADES

DÉLKA:

Lake Erie

Niagara Falls

BOSTON

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

ORLANDO

STRANA:

Albany

Polární kruh

Niagara Falls

KEY WEST

ID ZÁJEZDU:

Toronto Niagara Falls

NEW YORK

KANADA

USA

Montreal

Pittsburgh KANADA

Mexiko

Gettysburg

551 18 / 11 DNÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Phoenix

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

9

PRŮVODCE:

Sedona

Yuma

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Ottawa EXO

DÉLKA:

Boston Newport Las Vegas Foxwood Grand New York Canyon N.P.

Death Valley

MIAMI

MEtropoLE VýcHoDu uSA A kAnADy

KANADA

ID ZÁJEZDU:

Albany West Point

čESKý

VýcHoD uSA A kAnADy

PHILADELPHIA

V záři bArEV poDziMu NP Acadia

NOCÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Miami

VýcHoD uSA KANADA Lake Placid

7

PRŮVODCE:

Key West

NIAGARSKÉ VODOPÁDY

562 12 / 9 DNÍ

EXO

DÉLKA:

Cape Canaveral

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • •

nEJLEpší z FLoriDy

USA

550 10 / 10 DNÍ

EXO

NM WHITE SANDS CARLSBAD CAVERNS NP MESA VERDE SEDONA


zápAD uSA DobroDružStVí ALJAšky A yukonu

Polární kruh Fairbanks

USA

Denali N.P. Mt. McKinley

ID ZÁJEZDU: STRANA:

KANADA

14

PRŮVODCE:

Yukon Crossing

Anchorage N.P. Wrangler - St. Elias Seward Kluane

NOCÍ

Mt. St. Helens

590 38 / 17 DNÍ

• • •

Skagway

NP WRANGLER YUKON RIVER ALASKA RANGE

zápAD uSA NP DENALI

čESKý

Death Valley

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Las Vegas

SKAGWAY

• • • •

Grand Canyon N.P. Joshua Tree N.P.

Mexiko

KANADA

575 32 / 16 DNÍ

DÉLKA:

13

NOCÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • •

OAHU HONOLULU OSTROV KAUAI

OSTROV MAUI

USA

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • •

MAUNA KEA

San Francisco NP Yosemitte

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

KANADA

Monument Valley

Grand Canyon N.P.

Los Angeles Mt. NP Rockie Williams Údolí smrti NP Bryce Canyon NP Arches JoshuaDenver Tree N.P. San Diego NP Zion Aspen Lake Powell Las Vegas Grand Canyon Monument Valley

čESKý

TORONTO MONTREAL

QUEBÉC CITY

zápAD uSA

New York USA VELká cEStA VELkou zEMí Philadelphia

zE SEAttLu Do AncHorAgE

Montreal

Pittsburgh

NP Badlands

OTTAWA

VýcHoD A zápAD AlbanyuSA Lake Erie

ZionHills N.P. Black

Las Vegas

San Simeon

• •

NIAGARA FALLS

NOCÍ

OSTROV BIG ISLAND

Niagara Falls

Death Valley

7

PRŮVODCE:

NP HALEAKALA

552 45 / 9 DNÍ

EXO

DÉLKA:

KANADA

Yosemite N.P.

NP RAINIER

NP OLYMPIC

Niagara Falls

Ottawa Toronto

San Francisco

NP REDWOOD

STRANA:

Montréal

Toronto

čESKý

NP CRATER LAKE

NP YOSEMITE

ID ZÁJEZDU:

EXO

PRŮVODCE:

NP GRAND CANYON

MEtropoLE VýcHoDní kAnADy

Québec

Ottawa

• • •

SAN FRANCISCO

VýcHoD kAnADy

NP KENAI FJORDS

STRANA:

čESKý

NOCÍ

NP Yosemite

Los Angeles

ID ZÁJEZDU:

15

PRŮVODCE:

DAWSON CITY SEV. POLÁRNÍKRUH

525 36 / 17 DNÍ

EXO

DÉLKA:

USA

VELký okruH HAVAJSkýMi oStroVy

• • • •

STRANA:

NP Redwood

San Francisco

• • • •

ID ZÁJEZDU:

NP Crater Lake

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Whitehorse

V zAJEtí VuLkánů

NP Mt. Rainier

EXO

DÉLKA:

Dawson Tok

zápAD uSA

Seattle

NP Olympic

Niagara Falls

Mitchell

Buffalo Lake Erie

Chicago

USA USA

Atlantic City

ID ZÁJEZDU: STRANA:

Albany

Washington DC

DÉLKA:

New York

22

PRŮVODCE:

570 26 / 24 DNÍ

NOCÍ

Mexiko

STRANA:

19

PRŮVODCE:

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• SAN FRANCISCO • NP YOSEMITE USAGRAND CANYON • NP ARCHES • NP • CHICAGO • NIAGARA • NEW YORK

• •

• •

NP OLYMPIC HYDER

Orlando • BLACKKennedy HILLS Tampa Space Center

Mt. McKinley

VýcHoD A zápAD uSA

526 40 / 21 DNÍ

EXO

DÉLKA:

čESKý

Los Angeles

Mexiko

ID ZÁJEZDU:

EXO

USA

Denali N.P.

čESKý

NOCÍ

DAWSON CITY NP DENALI

Dawson

Fort Myers

Glennallen

Miami

Joshua Tree

VELkÉ Jižní DobroDružStVí

Meteor Crater

ID ZÁJEZDU:

White Sands Carlsbad NP bstone Caverns Tom Saguaro Langtry

Mexiko

Big Bend

STRANA:

USA New Orleans

zápAD kAnADy Mt. Robson

ID ZÁJEZDU: STRANA:

NP Jasper

Hope

NP Yoho

Vancouver

9

PRŮVODCE:

NP Ban! Ban!

• • • •

NOCÍ

NP SAGUARO NP BIG BEND NEW ORLEANS

KANADA Mt. Robson

NP Jasper

Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

NP Ban! Ban!

( (

Calgary

NP JASPER ATHABASKA GLACIER

USA

NP YOHO

• • •

KANADA Ottawa Toronto Niagara Falls

NM WHITE SANDS

Seattle

Olympia

CARLSBAD CAVERNS

ID ZÁJEZDU: STRANA:

NP Jasper

Port Hardy Williams Lake

čESKý

Campbel R.

USA

Mt. Rainier NP

zápADní kAnADou LoDí A po pEVnině

Saskatchewan NP Ban! Ban!

Kamloops

Tofino

Vancouver NP Glacier Golden Victoria

524 48 / 14 DNÍ

EXO

DÉLKA:

12

PRŮVODCE:

NOCÍ

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

NP KOOTENAY

VýcH. A záp. kAnADy Montréal

Victoria NP Olympic

METEOR CRATER

LAKE LOUISE

Québec

Port Hardy

NP GRAND CANYON

Mt. Robson

NP BANFF

VANCOUVER

Hyder Prince Rupert

čESKý

KANADA

Bella Coola

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • •

NOCÍ

zápAD kAnADy

523 46 / 11 DNÍ

Calgary

• • • •

LOS ANGELES

EXO

DÉLKA:

Clearwater

571 34 / 19 DNÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

nároDní pArky zápADní kAnADy

KANADA

17

PRŮVODCE:

San Antonio

Watson Lake

EXO

DÉLKA:

Houston

Whitehorse Skygway

(

Lake Los Angeles Havasu

KANADA

(

Anchorage

Key West

Grand Canyon

• • • •

VICTORIA NP JASPER

USA

ATHABASKA GLACIER PLAVBA LODÍ

• • • •

NP PACIFIC RIM NP BANFF LAKE LOUISE VANCOUVER

to nEJLEpší z kAnADy ID ZÁJEZDU: STRANA:

530 50 / 18 DNÍ

EXO

DÉLKA:

16

PRŮVODCE:

NOCÍ

USA

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

USA

• • • •

NIAGARA FALLS MONTREAL NP JASPER LAKE LOUISE

• • • •

TORONTO QUEBÉC CITY NP BANFF VANCOUVER

uSA / kanada

7


new york, new york

Times Square, New York

5 dní / 3 noci

14.03.- 18.03.2014 18.04.- 22.04.2014 09.05.- 13.05.2014 29.06.- 03.07.2014 11.07.- 15.07.2014 29.08.- 02.09.2014 26.09.- 30.09.2014 09.10.- 13.10.2014 14.03.- 18.03.2015

EXo - 540

. . . . 31.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 39.990,- kč . . . . 31.990,- kč . . . . 31.990,- kč . . . . 31.990,- kč . . . . 31.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . . . . . 9.400,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x ubytování kategorie 3* (na Manhattanu) • transfery letiště/hotel a zpět • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou terasu mrakodrapu poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda.

8

uSA

new york je nefalšovaným středobodem amerického snu. kdo chce tenhle novodobý babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyvatel. new york je rovněž symfonií mnoha barev, vůní, zvuků klaksonů či ječení sirén. new york elektrizuje, omamuje a poznamenává – často na celý život… Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle časových možností individuální návštěva některého ze zajímavých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého okolí. Nocleh v New Yorku na Manhatttanu. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho

5 dní / 3 noci new york city s průvodcem

nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových fasád na světě – většina z nich pochází z let 1840-1850. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381m) si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světového obchodního centra (WTC) v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu.

3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Times Square. Navštívíme a podle možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue . Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – prAHA Volný program, případně individuální dokončení prohlídky města či návštěva některého z muzeí. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy


Manhattan

Miami Beach

new york s prodlouženým pobytem ve floridském Miami.

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Nocleh v New Yorku. 2. den nEw york Prohlídku zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou no-

hou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo, která je největší čtrvtí litinových fasád na světě. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381m) si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po útoku teroristů na “dvojčata” WTC v září

Miami Beach

9 dní / 7 nocí

EXo - 541

14.03.- 22.03.2014 . . . . 44.990,- kč 18.04.- 26.04.2014 . . . . 46.990,- kč 09.05.- 17.05.2014 . . . . 46.990,- kč 29.06.- 07.07.2014 . . . . .48.990,- kč 11.07.- 19.07.2014 . . . . 48.990,- kč 29.08.- 06.09.2014 . . . . 45.990,- kč 03.09.- 11.09.2014 . . . . 45.990,- kč 26.09.- 04.10.2014 . . . . 44.990,- kč 09.10.- 17.10.2014 . . . . 43.990,- kč

new york a Florida 9 dní / 7 nocí new york – Miami

Socha Svobody, New York

2001 se ESB stala nejvyšší budovou NY. Po 11 letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Times Square. Navštívíme divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – prAHA Dopoledne transfer na letiště a odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. 5. – 7. den FLoriDA Relaxační pobyt u moře na slavné Miami Beach ve floridském Miami nebo v Orlandu, městě Disneylandu, řady velkolepých zábavních parků a vodních světů. Obojí bude tou nejlepší tečkou za návštěvou rušného New Yorku. Pobyt na Floridě je individuální – čili bez účasti česky mluvícího průvodce. 8. den FLoriDA – prAHA V odpoledních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 12.990,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • transfery letiště/hotel a zpět (jen New York) • služby českého průvodce (jen New York) cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vyhlídková terasa Empire State Building MožnoSti proDLoužEní

PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí od 13.990,- Kč/osoba (více na str. 78)

• noc navíc v Miami: 1.500,- Kč/osoba • půjčení vozu v Miami: od 5.000,- Kč/týden

uSA

9


New York

Washington Monument

Města a příroda východu uSA

Velmi populární trasa pokrývající severovýchod uSA, legendární niagaru a řadu míst, která sehrála zásadní roli v dějinách země

10 dní / 8 nocí new york - niagarské vodopády - washington D.c.

Chesapeake Bay Bridge

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program – případně individuální návštěva některého ze zajímavých míst centra New Yorku. Nocleh na Manhattanu. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou Capitol, Washington D.C.

čtvrť či noblesní SoHo, která je největší čtvtí litinových fasád na světě. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světového obchodního centra (WTC) v roce 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po 11 letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times Square. Navštívíme a podle možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volný program. Po setmění lze zhlédnout světelnou show barev, která je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu USA. Nocleh v blízkosti Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdysi pyšného a bohatého centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – wDc Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a ot-

rokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA Washingtonu D.C.. Ubytování a částečná prohlídka města. Večer se rovněž nabízí možnost ndividuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivnicemi. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu – sídlu prezidenta, budově Kapitolu – v němž zasedá senát a kongres, monumentu prvního prezidenta George Washingtona či památníkům prezidentů Abrahama Lincolna a Thomase Jeffersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, kde je společně se svým bratrem a ženou pohřben zavražděný prezident J.F. Kennedy a počkáme na pietní výměnu stráží u hrobu neznámého vojína. Prohlédneme si také památník vietnamské a korejské války a další místa včetně možnosti individuální návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní školy patří američtí prezidenti, kapitáni jaderných ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bay Bridge, jenž se klene nad zátokou Chesapeake Bay. Příjezd do Philadelphie, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Prohlídka historického centra města s návštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště do New Yorku a večerní odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy


KANADA

Niagara Falls

Niagara Falls

Údolí smrti

USA

Los Angeles San Diego

Gettysburg

Las Vegas Hoover Dam Sedona

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

USA

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Tuscon

Very Large Array

Údolí ohňů Bílé písky

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

10 dní / 8 nocí

14.03.- 23.03.2014 18.04.- 27.04.2014 09.05.- 18.05.2014 29.06.- 08.07.2014 11.07.- 20.07.2014 29.08.- 07.09.2014 03.09.- 12.09.2014 26.09.- 05.10.2014 09.10.- 18.10.2014

Manhattan

Mexiko

e Vít e...? ž

E M P I R E S TAT E B U I L D I N G

elkolepá věž ze skla, oceli a hliníku ve stylu art deco si se svými 381 m a 103 patry dlouho (1931-1972) držela prvenství mezi nejvyšími stavbami světa. Projektové práce odstartovaly v říjnu 1929 - datu schodném s legendárním krachem na newyorské burze. Investor J. Raskob (bývalý prezident General Motors) nehodlal připustit, aby jeho budovu - co do výšky - předstihl konkurent Walter Chrysler s věží Chrysler Building. K původním 80 patrům proto přidal dalších pět. Nepatrný náskok vyvolával v Raskobovi obavy, že jej Chrysler napálí a těsně před koncem stavby zvýšil dům na konečných 103 pater.

V

Architektonický půvab zdůrazňuje ESB nevyčerpatelnými kombinacemi nočního nasvícení, jimiž připomíná významné i méně důležité události. Zeleným a modrým světlem slaví Den Země, barvami ze státních vlajek třeba nezávislost Indie a na počest narozenin kresleného hrdiny Pepka Námořníka a jeho oblíbeného špenátu se samozřejmě rozzáří zeleně.

Syracuse

EXo - 550

. . . . 49.990,- kč . . . . 52.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 54.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 54.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.400,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 8x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Vstupné do Gettysburgu a Independence Hall poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky

a metrem - cca $2,75/osoba/jízda.

uSA 11


to nejlepší z Floridy

Miami Beach

Seaworld, Orlando

před sto lety byla Florida místem močálů. nyní je místem pláží, spoře oděných dívek, barů, exotického key westu či zábavného orlanda.

9 dní / 7 nocí putování státem slunce, pláží a nespoutané zábavy

Overseas Highway

1. den oDLEt z prAHy Sraz skupiny na letišti Praha – Ruzyně, odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. Následuje ubytování v hotelu a volný program. Nocleh na trase do Key West jižně od Miami. 2. den MiAMi – oVErSEAS HigHwAy – – kEy wESt Výpravná cesta po úžasné silnici Overseas Highway vedoucí pásem ostrůvků Keys vzájemně propojených více než padesátkou mostů – přičemž nejdelší z nich měří úctyhodných jedenáct km. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azurově modré moře, pláže, jachty a také Státní park John Pennecamp Coral Reef s rozsáhlou kolonií živých korálů a možnostmi potápění a šnorchlování. Silnice končí v nejjižnějším bodu severoamerického Key West

kontinentu v městečku Key West, které dělí od kubánské Havany pouhých 130 km vodní plochy Atlantického oceánu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra nejen nočního života a také početná enkláva českých novodobých přistěhovalců. V rámci ceny zájezdu rovněž navštívíme dům spisovatele Ernesta Hemingwaye, který zde napsal několik svých románů včetně slavného Stařec a moře. Nocleh v Key West. 3. den np EVErgLADES – nApLES Dnes nás čeká cesta zpět na floridskou pevninu a návštěva aligátoří farmy u Národního parku Everglades. Do téhle unikátní přírodní rezervace, kde v neprostupných močálech mangrovových hájů, utajených jezírek a mělkých říček žijí stovky ptačích druhů, floridští panteři či kapustňáci, se pak za divokými aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Také se podíváme na zajímavý chov aligátorů. Následuje přejezd podél hranice rezervace Everglades a cypřišových hájů do přímořského Naples u Mexického zálivu. Ubytování, volný program, nocleh v Naples. 4. den tAMpA bAy – St. pEtErSburg Z okouzlujícího Naples se vydáme na sever a přes ohromující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg. V tomto velmi malebném městečku se vedle prvotřídních pláží nachází také jedinečná a znalci ceněná sbírka obrazů Salvadora Dalího (fakultativně). Po krátké jízdě přes Tampu – třetí největší město Floridy – odjedeme do města zábavy malých i velkých – Orlanda, které s 25 miliony turistů ročně patří k nejvíce navštěvovaným místům USA. Po příjezdu ubytování, volný program, nocleh v Orlandu.

5. den orLAnDo: MěSto zábAVy Dnes se můžeme seznámit s některým z mnoha zábavních parků Orlanda – kupříkladu s obřím a prakticky nevyčerpatelným zdrojem zábavy Disney World nebo Universal Studios s neuvěřitelnými atrakcemi inspirovanými slavnými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá rovněž mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstupy do tematických parků fakultativně). Nocleh v Orlandu. 6. den nASA cEntEr – MiAMi bEAcH Při návratu k Atlantickému oceánu navštívíme Kennedyho vesmírné středisko na mysu Cape Canaveral s centrem vesmírného a kosmického programu kosmické agentury NASA. Při projížďce kosmodromu navštívíte gigantické hangáry, spatříte startovací rampu raketoplánu a navštívíte kino IMAX s unikátními filmy natočenými americkými astronauty. Na důmyslném trenažéru si na vlastní kůži můžete rovněž vyzkoušet, jak vypadá start raketoplánu (vstup fakultativně). Odpoledne následuje přesun do Miami a po ubytování v hotelu volný program. Nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Organizovaná prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami, jakými jsou Little Havana s odkazem kubánské emigrace (v Miami jich žije téměř milion), moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve španělském a italském slohu ve 20. letech minulého století, případně volný program na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program na pláži. Odpoledne pak následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


KANADA

USA

Niagara Falls

Syracu

n Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

Ph

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

USA

Washington

South Beach Nasa Center

USA Orlando Tampa

Cape Canaveral

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Miami

Key West

9 dní / 7 nocí

Miami Beach

e Vít e...? ž

MIAMI: SOUTH BEACH

rdce Miami bije v legendárním přímořském pásu Miami Beach, respektive jeho elektrizující části South Beach s domy a hotely vystavěnými ve stylu Art Deco v letech 1920 až 1930. To je to pravé místo širokých pláží, spoře oděných dívek, svalnatých mladíků, stovek restaurací a kaváren. Ještě před sto lety zde chátrala ovocná farma, jejíž majitel John Collins patrně díky boží prozřetelnosti nahlédl do slibné budoucnosti.

S

NP Everglades

S pomocí peněz obchodníka Carla Fischera tu brzy ze špíny, smetí a močálů povstala pečlivě naplánovaná krajina palem, jemných písečných pláží a hotelů. Ve 30. letech minulého století platila South Beach za resort výjimečné jakosti, kam se sjížděla vybraná elita amerického bohatnoucího národa. Okatě nákladná panská sídla si zde vybudovali král gumárenského průmyslu Harvey Firestone nebo multimilionáři J.C. Penney, Harvey Stutz či Albert Champion. Jejich domy stojí dodnes v ulici Collins Avenue přezdívané ze zřejmých důvodů „ulice milionářů“.

31.01.- 08.02.2014 14.02.- 22.02.2014 28.02.- 08.03.2014 22.03.- 30.03.2014 26.04.- 04.05.2014 17.05.- 25.05.2014 18.09.- 26.09.2014 04.10.- 12.10.2014 17.10.- 25.10.2014 13.11.- 21.11.2014

EXo - 562

. . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 46.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 5.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West

• Zájezd lze prodloužit o libovolný počet nocí, pronájem vozu (od 5.500,- Kč/vůz či plavbu Karibikem (od 13.990,- Kč/osoba).

uSA 13


Niagara Falls New York

to nejlepší z východu uSA

ideální kombinace pro ty, kdo touží po ikonách amerického severovýchodu a zároveň okusit uvolněný rytmus života exotické Floridy.

17 dní / 15 nocí new york – niagarské vodopády – Florida

Overseas Highway

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Možnost individuální návštěvy centra města. Nocleh v NY. 2. den nEw york Prohlídku zahájíme návštěvou Liberty Island se sochou Svobody a Ellis Island, symbolem přistěhovalců. Projdeme jižní Manhattan s místy jako Wall Street, Trinity Church, Čínská a Italská čtvrť. Z Empire State Building si vychutnáme panorama města. Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes nás čeká prohlídka oblastí okolo Centrálního parku, Páté avenue a Times Square. Podíváme se k Rockefellerovu centru, navštívíme divadelní čtvrť a luxusní obchody na Páté avenue. Večer na rozzářeném Times Square vstřebáme jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. Capitol, Washington D.C.

4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volno. Po setmění lze shlédnout světelnou show barev, která je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu USA. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdysi pyšného centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – wDc Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka města. Večer možnost individuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s restauracemi, bary či pivnicemi. Nocleh ve Washington D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu – sídlu senátu a kongresu, monumentu prezidenta G. Washingtona či památníkům prezidenta Lincolna a Jeffersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa. Možnost individuální návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní školy patřili američtí prezidenti, astronauti či příslušníci komand SEALS. Následuje přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bridge,

jenž se klene nad zátokou Chesapeake. Odpoledne příjezd do Philadelphie, ubytování, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – MiAMi Prohlídka historického centra města s návštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště, odlet do Miami, nocleh. 10. den MiAMi – kEy wESt Putování po úžasné silnici Overseas Highway vedoucí přes 50 mostů k nejjižnějšímu bodu severoamerického kontinentu do městečka Key West. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil nevázaný způsob života. Návštěva domu spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nocleh v Key West. 11. den kEy wESt – EVErgLADES Cestou z Key West navštěva aligátoří farmy v blízkosti NP Everglades. Do unikátní rezervace, kde v hustých mangrovových močálech žijí stovky ptačích druhů, pumy a divocí aligátoři se vydáme i na speciálním vznášedle. Nocleh v Naples. 12. den tAMpA – orLAnDo Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg, kde se mimo jiné nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Dalího. Po krátké okružní jízdě Tampou se vydáme do města zábavy malých i velkých – Orlanda. Nocleh v Orlandu. 13. den orLAnDo Navštěva některého ze zábavních parků – třeba Disney World či Universal Studios s atrakcemi na motivy slavných filmů. Znamenitou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, kosatkami a dalšími vodními živočichy (vstupy fakultativně). Nocleh v Orlandu. 14. den nASA – MiAMi Při návratu k pobřeží Atlantiku navštívíme (fakultativně) Kennedyho vesmírné středisko. Poznáte základnu kosmického programu NASA, případně navštívíte uni-


KANADA

USA

Niagara Falls

Syracuse

San Francisco New York Philadelphia

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles

Miami BeachJoshua Tree N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

USA Washington

KANADA Niagara Falls

Údolí smrti

USA

Hoover Dam

Los Angeles San Diego

USA

Las Vegas

Sedona

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

Orlando Tampa

Tuscon

Very Large Array

Údolí ohňů Bílé písky

Mexiko

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Miami

Key West

17 dní / 15 nocí

EXo - 560

. . . . 71.990,- kč . . . . 72.990,- kč . . . . 73.990,- kč . . . . 73.990,- kč . . . . 71.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 22.900,- kč Minimum: 6 osob

e Vít e...? ž

O V E R S E A S H I G H WAY

O

USA

Cape Canaveral

14.03.- 30.03.2014 18.04.- 04.05.2014 09.05.- 25.05.2014 26.09.- 12.10.2014 09.10.- 25.10.2014

South Beach, Miami

kátní expozici raketoplánu Atlantis, jenž absolvoval 15 misí do vesmíru. Přesun do Miami, ubytování, volno. Nocleh v Miami. 15. den MiAMi bEAcH Prohlídka města pláží s návštěvou čtvrtí Little Havana, Coconut Grove a Coral Gables, případně volný program na plážích Miami Beach. Nocleh v Miami. 16. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Gettysburg

Syracuse

verseas Highway z Miami na Key West měřící 160 km a pospojovaná 50 mosty protíná pás ostrůvků Keys z jedné strany ohraničený Mexickým zálivem, z druhé pak Atlantikem. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azurově modré moře, pláže, jachty a také rezervaci John Pennecamp Coral Reef s kolonií živých korálů a možnostmi potápění a šnorchlování. Jízdu po silnici provází zbytky bývalé železniční tratě, kterou z Miami na Key West vybudoval v roce 1912 železniční magnát a spoluzakladatel společnosti Standard Oil Henry Flagler. Bez tohoto miliardáře, filantropa a jeho železnice by Florida zaspala hezkých pár let civilizačního vývoje. To on propojil divočinu jižní Floridy se zbytkem USA. Trať na Key West byla jeho posledním projektem, zemřel rok po dokončení v roce 1913. Monumentální stavba jej přežila o 22 let, kdy jí zničil hurikán Labour Day označovaný za bouři století, zahynulo tehdy 400 lidí. Jen pro srovnání: stejně silný hurikán Andrew zpustošil v roce 1992 jihovýchodní předměstí Miami a napáchal škodu za 25 miliard dolarů.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda.

poznámka: program společný s EXO 550 (východ) a EXO 562 (Florida).

uSA 15


NP Everglades Annapolis

z Floridy do new yorku

trasa kopírující pobřeží Atlantiku zahrnuje ikony východu uSA včetně méně dostupných – o to avšak poutavějších míst téhle části země. 16 dní / 14 nocí Ve stopách ducha jižanské vzpurnosti

Pobřeží Atlantiku

Program zájezdu: 1. den oDLEt Do MiAMi Odlet z Prahy do Miami. Transfer do hotelu, volný program. Nocleh v Miami. 2. den oVErSEAS HigHwAy – kEy wESt Výpravná cesta po silnici Overseas Highway přes ostrůvky Keys propojených 50 mosty. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, rybolov a azurové moře. Silnice končí v nejjižnějším bodu USA – Key West. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života a atmosféra nočního života. Nocleh v Key West. 3. den kEy wESt – EVErgLADES Cestou zpět na pevninu návštěva aligátoří farmy u NP Everglades. Do unikátní rezervace neprostupných mangrovových močálů, utajených jezírek a mělkých říček, se za aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Nocleh v Miami. Savannnah

4. den MiAMi Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami jakými jsou South Beach, Little Havana, moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve 20. letech minulého století. Nocleh v Miami. 5. den MiAMi – nASA cEntEr Cestou do Orlanda návštěva Kennedyho vesmírného střediska na mysu Cape Canaveral (fakult.) s centrem vesmírného programu agentury NASA. Při projížďce kosmodromu navštívíte gigantické hangáry, spatříte startovací rampu raketoplánu, navštívíte kino IMAX a hlavně si prohlédnete unikátní expozici raketoplánu Atlantis za 150 milionů dolarů. Přesun do Orlanda, nocleh. 6. den orLAnDo Dnes se můžeme seznámit s některým ze zábavních parků Orlanda: Disney World či Universal Studios s atrakcemi inspirovanými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstupy fakult.). Nocleh v Orlandu. 7. den orLAnDo – St. AuguStinE Návštěva nejstaršího města USA – přístavu St. Augustine. Přejezd do Savannah, volný program, nocleh. 8. den pyšný JiH: SAVAnnAH Prohlídka kdysi bohatého otrokářského přístavu Savannah. Cestou do Charlestonu zastávka u plantáže Drayton Hall, která pochází z roku 1738. Příjezd do Charlestonu, volný program, nocleh. 9. den cHArLESton – MyrtLE bEAcH Prohlídka historického centra Charlestonu s panskými domy bohatých Jižanů. Neporažený duch jižanské kultury je zde cítit na každém kroku, nocleh na trase. 10. den ocrAcokE iSLAnD – HAttErAS Krajinou močálů a lodním trajektem přejezd na ostrov Ocracoke – půvabný ráj rybářů a cíl mnoha romantiků. Dalším tra-

jektem přejezd na Cape Hatteras s působivým majákem. Cesta pokračuje po úzkém pásu pevniny a opuštěných pláži Outerbanks do Kity Hawk, místa kde bratři Wrightové uskutečnili v roce 1903 první let v historii lidstva. Přejezd do letoviska Virginia Beach, nocleh. 11. den tunnEL briDgE – AnnApoLiS Hned ráno opustíme pevninu a podmořským tunelem/mostem přejedeme na poloostrov Chesapeake. Zátoka, která jej dělí od pevniny, platí za vzácný ekosystém se stovkami druhů ptáků a ryb. Přesun do Annapolis, překrásného městečka přímořského rázu, v němž sídlí slavná námořní akademie. Nocleh v Annapolis. 12. den wASHington D.c. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge se vydáme do Washingtonu D.C.. Prohlídka města, během níž uvidíme Bílý dům, budovu Kapitolu, monument prezidenta G. Washingtona či Abrahama Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa včetně možnosti návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh v Annapolis. 13. den pHiLADELpHiA – bALtiMorE Přejezd do Philadelphie a návštěva Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je symbolem americké svobody. Volný program ve městě, nocleh. 14. den nEw york Prohlídku New Yorku zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace. Pak, suchou nohou, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako Wall Street, Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť či SoHo. Z terasy Empire State Building si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Nocleh v NY. 15. den prAHA – nEw york Dopoledne volný program. Následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy


KANADA

Georgia

Cape Lookout, Outerbanks

USA

New York Philadelphia

Washington Virginia Beach

Annapolis Tunnel Bridge

Cape Hatteras Oracoce Island Myrtle Beach Charlestone Savannah

Mexiko USA

St. Augustin Orlando

Miami Key West

Manhattan

e Vít e...? ž

KDE NAROSTLI LIDSTVU KŘÍDLA

17. prosince 1903 – pro lidstvo nesmírně důležité datum. V tento den se totiž v přímořském Kitty Hawk v Severní Karolíně poprvé odlepil od země motorový letoun Wright Flyer řízený Orvillem Wrightem, aby po 12 sekundách a 36,5 metrech letu položil základní kámen nového a zcela revolučního odvětví lidské civilizace.

P

Key West

Bratři Orvill a Wilbur Wrightovi si v Daytonu otevřeli dílnu na opravy jízdních kol, čímž si vydělávali na experimenty s létáním. V roce 1900 přesunuli pokusy do Kitty Hawk – přesněji na písečnou dunu Kill Devil Hill, jíž si vybrali pro silné, stálé větry, a kvůli soukromí. Stavba letadla stála skoro tisíc dolarů. Rozpětí křídel bylo 12 metrů, hmotnost 340 kg a 77 kilogramový motor měl výkon 12 koňských sil. Lety pozorovali 4 záchranáři a jeden chlapec. Šlo o první prokazatelné veřejné lety. Místní noviny popsaly událost, ale velmi nepřesně. Pouze Cincinnati Enquirer vydaly podrobný článek. Brzy po letu požádali bratři o patent na letadlo, ale až do roku 1908 nelétali – zřejmě v obavě o prozrazení patentu, který byl zamítnut. Později získali patent na způsob řízení letu křivením konců křídel.

16 dní / 14 nocí

EXo - 572

08.03.- 23.03.2014 .Miami . . . 68.990,- kč 29.10.- 13.11.2014 NP. Everglades . . . 69.990,- kč Key West 09.03.- 24.03.2015 . . . . 68.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.300,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a poplatky • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva plantáže Drayton Hall poblíž Charlestonu • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island

uSA 17


V záři barev podzimu

Pohoří Adirondack

KANADA Lake Placid

NP Acadia

Albany West Point

USA

Boston Newport Foxwood New York

11 dní / 9 nocí

EXo - 551

17.10.- 27.10.2014 . . . . 59.990,- kč 17.10.- 27.10.2015 . . . . 59.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Prohlídka Bostonu v obojživelném vozidle • Návštěva NP Acadia ve státu Main

18

kAnADA

program vykrývá období počínajícího podzimu, jenž státy nové Anglie s převážně listnatými lesy proměňuje v moře neskutečných barev 11 dní / 9 nocí putování novou Anglií, kolébkou Spojených států

1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Odjezd z města, nocleh na trase. 2. den FoXwooD – cApE coD Cestou k pobřeží Atlantiku zastávka ve Foxwoodu – největším kasinu světa, které náleží indiánskému kmeni Mashantucket Pequot. Příjezd do Newportu, jednoho z nejstarších měst v USA. Po prohlídce přístavu s báječnou atmosférou vyrazíme na poloostrov Cape Cod, který vyniká jedinečnou přírodní scenérií, vinicemi, majáky a okouzlujícími přístavními městečky. Nocleh na trase. 3. den pLyMoutH – boSton Dokončení prohlídky Cape Cod. Následuje přejezd do městečka Plymouth, kde v roce 1620 přistála loď Mayflower s „otci poutníky", kteří zde založili první funkční kolonii na východním pobřeží dnešních Spojených států. Tohle téměř posvátné místo je přeplněno pohnutou historií a dobovými reáliemi. Po příjezdu do Bostonu individuální nebo organizovaná prohlídka města, kde se v roce 1773 začala psát cesta k nezávislosti USA. Nocleh v Bostonu.

4. den boSton – SALEM – AcADiA Ráno vám nabídneme lahůdku – totiž okružní projížďku Bostonem obojživelným vozidlem, část prohlídky tedy absolvujeme na hladině vodních kanálů. Krátká zastávka v městečku Salem, v němž (a není to zas tak dávno) se odehrály neslavné procesy s čarodějnicemi. Následuje přesun k NP Acadia, nocleh. 5. den nároDní pArk AcADiA Celodenní prohlídka rezervace nespoutané přírody, žulových skal, strhujícího pobřeží a domova tisícovek živočišných druhů. Doporučujeme jedinečného humra z Mainu a plavbu za velrybami (fakultativně), nocleh. 6. den VErMont – ADironDAc Odjezd k pohoří Adirondac. Cestou navštívíme vrchol hory Mt.Washington, která je považována za největrnější místo na světě. Nocleh v Saranac Lake. 7. den ADironDAc – LAkE pLAciD Dnešek strávíme v překrásném prostředí pohoří Adirondac a jezera Saranac Lake. Návštěva Lake Placid, kde se v roce 1980 konala zimní olympiáda a také místa, kde žil John Brown, a kde New York State

se dozvíme trochu odlišnou pravdu o životě tohoto odpůrce otrokářství. Nocleh v Saranac Lake. 8. den wESt point – nEw york Podél řeky Hudson se vydáme do slavné vojenské akademie West Point. Cestou do New Yorku navštívíme honosné sídlo železničního magnáta a jednoho z nejbohatších Američanů své doby Cornelia Vanderbilta. Po příjezdu do New Yorku ubytování, volno, případně večerní procházka s průvodcem do ulic téhle elektrizující megapole. Nocleh v New Yorku. 9. den nEw york Prohlídku města zahájíme návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu s muzeem emigrace. Projdeme jižní Manhattan, Wall Street s burzou cenných papírů nebo také Čínskou a Italskou čtvrť. Podíváme se i na Times Square a Central Park. Podle možností vyjedeme na terasu mrakodrapu Empire State Building (fakult.). Nocleh v New Yorku. 10. den nEw york – prAHA Volno či dokončení prohlídky města. Transfer na letiště, odlet do Prahy. 11. den příLEt Do prAHy Cape Cod


Monument Valley NP Zion

Americký západ - zlatý okruh

Vysoká horstva, strhující krajina rudých skal či třpytivá velkoměsta pobřeží pacifiku. rozmanitost téhle cesty je doslova ohromující. 16 dní / 14 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA

17 Mile Drive, Monterey

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer na hotel, ubytování, nocleh. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy s otisky rukou celebrit Hollywoodu, premiérové kino Mann's Chinese a Kodak Theater, Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo Drive, pláže Venice Beach či přímořská Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz. K zážitkům patří i návštěva filmových studií Universal Studios (fakultativně). Nocleh v Los Angeles. 3. den SAn DiEgo Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí El Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu. Možnost návštěvy vodního parku Sea World, případně let. lodě Midway (vstupy fakultativně.). Nocleh v San Diegu. NP Bryce Canyon

4. den JoSHuA trEE Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal a pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty po Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem, nocleh. 5. den grAnD cAnyon Ráno odjezd k největší atrakci Arizony i celých USA - totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou pří rody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. Ko losální útvar si vychutnáme z úžas ných vyhlídek, případně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd do Mexican Hat v rezervaci Navahů, nocleh. 6. den MonuMEnt VALLEy Snad každého napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě s rudými monolity proslavila údolí po celém světě. Možnost prozkoumat údolí ve vozech navažských indiánů (fakultativně). Čeká nás také zdolání kolmé stěny (vozem) v Údolí bohů, případně i vyhlídka Muley Point, překročení řeky Colorado a návštěva NP Capitol Reef s petroglyfy a pozůstatky mormonské osady. Nocleh v Torrey. 7. den MAgický brycE cAnyon Cesta podmanivou krajinou, kde se kdysi ukrýval před zákonem bankovní lupič a vrah R.L. Parker alias Butch Cassidy, do NP Bryce Canyon. Rezervace s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z vyhlídek, i méně zdatní turisté ocení výlet do nitra kaňonu. Nocleh v okolí parku. 8. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých

atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina a večeří. Ve zbytku dne volno za povzbudi vého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 9. den LAS VEgAS - HooVEr DAM Volný program nebo výlet k jedné z nejvyšších přehrad světa Hoover Dam (221 m), jejíž 2,5 milionů kubíků betonu by stačilo k postavení silnice z Los Angeles do New Yorku. Nocleh v Las Vegas. 10. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejníže položený bod západní polokoule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes. 11. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake ozdobeného šedivě bílými vápencovými věžemi. Pak navštěva městečka duchů Bodie a nasledně se protáheme průsmykem Tioga Pass do NP Yosemite. Navštěva Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) severní Ameriky. Nocleh v Oakhurst v blízkosti národního parku. 12. den yoSEMitE - SEkVoJE Ráno návštěva pohádkového háje sekvojí obrovskych Mariposa Grove. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří... Pak se vydáme na vyhlídku Glacier Point s omračující panoramou žulových masivů Yosemitu. Přejezd na pobřeží Pacifiku, nocleh 13. den big Sur - MontErEy Do San Francisca se vydáme po Pacific Highway, legendární cestě vytesané do strmých stěn útesů. Tady je to pravé místo syrové přírody, pláží, surfařů či utajených rezidencí. Zastávka v Carmelu, kde v r. 1986 starostoval herec Clint Eastwood. Pobřežní cesta 17 Mile Drive nás přivede ke slavnému golfo-


Fairbanks Denali N.P. Mt. McKinley

USA

KANADA Dawson

Tok Anchorage Seward

Yukon Crossing

N.P. Wrangler - St. Elias

Kluane Whitehorse Skagway

NP Yosemite Las Vegas

Yosemite N.P. Mono Lake

San Francisco Monterey

Death Valley

Zion N.P.

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Las Vegas

San Simeon

Monument Valley Grand Canyon N.P.

Los Angeles San Diego

Williams Joshua Tree N.P.

USA

Mexiko

16 dní / 14 nocí

01.05.- 16.05.2014 17.05.- 01.06.2014 02.06.- 17.06.2014 18.06.- 03.07.2014 04.07.- 19.07.2014 01.08.- 16.08.2014 17.08.- 01.09.2014 03.09.- 18.09.2014 30.09.- 15.10.2014

NP Grand Canyon

e Vít e...? ž

GOLDEN GATE BRIDGE

vému hřišti Pebble Beach a dále až k zátoce Monterey, které právem Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země a oceánu“. Do Monterey zasadil J. Steinbeck knihu Na plechárně a R. L. Stevenson zde hledal inspiraci k napsání Ostrova pokladů. K večeru příjezd do San Franciska. 14. den SAn FrAnciSco Návštěva nejzajímavějších míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají (cable-car – fakultativně) a podnikneme plavbu do zátoky s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – legendární káznici, v níž byl rovněž vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 15. den SAn FrAnciSco A oDLEt Dopoledne volný program, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy

ymbolem San Franciska je bezesporu slavný most Golden Gate Bridge, který hlídá vjezd do štíhlé zátoky San Francisco Bay severozápadně od centra. Most byl postaven v roce 1937 a jeho konstrukce ve stylu art deco visí dohromady na 130 kilometrech ocelových lan. Některá z nich mají metr v průměru. Od svého postavení v roce 1937 byl vždy oranžový.

S

Kontruktér Irving Morrow vybral tuto barvu, neboť nejlépe ladila s okolím. Měl pravdu. Zapadající sluníčko činí z mostu nejfotografovanější objekt města. Nejlepší výhled vychutnáme z protějších kopců zátoky, v přírodním prostředí parku Golden Gate NRA. Ale i na jižní straně, kde je návštěvnické středisko s parkovištěm, existuje řada míst pro fotografy. Hlavně pak ve svahu západního útesu. U jižní paty mostu stojí historická pevnost Fort Point z roku 1861. Tahle skvělá práce armádních inženýrů chránila stovkou děl vstup do zátoky.

EXo - 500

. . . . 64.990,- kč . . . . 66.990,- kč . . . . 68.990,- kč . . . . 66.990,- kč . . . . 71.990,- kč . . . . 71.990,- kč . . . . 68.990,- kč . . . . 67.990,- kč . . . . 67.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.200,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* (se snídaní) • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Vstup do Monument Valley / vstup do Bodie Ghost Town • Večeře v kasinu v Las Vegas • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Plavba v San Francisku • Pobřežní cesta 17 mile Drive v Monterey poznámka: S ohledem na klimatické podmínky je v jarních měsících možná úprava trasy.

uSA 21


NP Sequoia

San Francisco

Města a příroda západu uSA

poznejte ikony Ameriky: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. přidejte grand canyon a další skvosty přírody amerického jihozápadu. 12 dní / 10 nocí Do měst a národních parků západu uSA

Chodník slávy, Los Angeles

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program. Nocleh v Los Angeles. 2. den LoS AngELES Celodenní prohlídka Los Angeles, o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který pohlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mekce filmového průmyslu nás čeká návštěva Chodníku slávy, premiérového kino Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz. Fakultativně doporučujeme návštěvu zábavního parku Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. NP Death Valley

3. den JoSHuA trEE Prohlídka Národního parku Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal, kaktusových zahrad a pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams. 4. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci státu Arizona a možná i celých Spojených států amerických. Fakultativně nejprve doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosální útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd zemí navažských indiánů do Page u jezera Lake Powell. Nocleh v Page. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam vybudované na řece Colorado. Možnost návštěvy překrásného Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do Národního parku Bryce Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace Bryce Canyon či v jeho blízkosti. 6. den zion – LAS VEgAS Průzkum Národního parku Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Brzy odpoledne následuje přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybra-

ného kasina a večeří. Ve zbytku dne volno za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 7. den ÚDoLí SMrti Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 metrů pod úrovní moře) a také nejteplejším bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla naměřena rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve stínu, o jeden více bylo pouze v Libyi v roce 1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří v tomto ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase. 8. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva Národního parku Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sekvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a hravě dorůstají téměř stametrové výšky. Král mezi králi – General Sherman Tree má v obvodu 32 metrů a váží neuvěřitelných 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 9. a 10. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť generace beatniků Haight-Ashburry, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají cable-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba majestátní mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost a káznici, v níž byl vězněn obávaný mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 11. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volný program ve městě. Odpoledne následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. den příLEt Do prAHy


NP Grand Canyon

Las Vegas

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

12 dní / 10 nocí

NP Joshua Tree

e Vít e...? ž

N Á R O D N Í PA R K S E Q U O I A

Hlavní atrakcí rezervace Sequoia jsou bezesporu lesní katedrály sekvojí obrovských (sequoiadendron giganteum), které jsou nejmohutnějšími živoucími organismy planety. NP Zion

Kdo nikdy předtím neviděl tyhle obrovité stromy na vlastní oči, zůstane při pohledu na ně stát s otevřenými ústy. Sekvoje váží obvykle 600 tun, dorůstají do stametrové výšky a běžně se dožívají věku 3200 let. Více jak polovina těchto velikánů roste právě v rezervaci Sequoia. Štíhlejší příbuzné Redwoods na severním pobřeží Kalifornie jsou dokonce ještě o něco vyšší, ale ne tak robustní. Králem mezi králi je General Sherman Tree. Obvod jeho kmene je 32 metrů a jeho váhu odhadují přírodovědci na 1385 tun. Kromě člověka neexistuje nic, co by ohrožovalo existenci těchto sekvojí. Tlustá kůra je bezpečně chrání před požáry, hmyzem i parazitujícími houbami. Na překážku může být jen výška a váha, neboť mělký kořenový systém někdy neudrží hmotu dřevin. Strom se pak jednoduše vyvrátí.

22.03.- 02.04.2014 04.04.- 15.04.2014 18.04.- 29.04.2014 17.05.- 28.05.2014 06.06.- 17.06.2014 05.07.- 16.07.2014 19.07.- 30.07.2014 01.08.- 12.08.2014 06.09.- 17.09.2014 19.09.- 30.09.2014 04.10.- 15.10.2014 17.10.- 28.10.2014

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

EXo - 505

. . . . 54.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 56.990,- kč . . . . 61.990,- kč . . . . 61.990,- kč . . . . 61.990,- kč . . . . 56.990,- kč . . . . 56.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 55.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 9.500,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 10x ubytování kategorie 3* se snídaní • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků / služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Společná večeře v kasinu v Las Vegas

MožnoSt proDLoužEní FLoriDA (Miami): příplatek: 19.990,- Kč/osoba/7x noc 31.000,- Kč/osoba/7x noc HAVAJ (oahu): příplatek: • průvodce pouze okruh 505 / pobyt na Havaji bez delegáta • transfery v Miami a Honolulu nejsou v ceně • program zájezdu je ve vybraných termínech totožný se západní částí zájezdu EXo 580

uSA 23


to nejlepší z uSA

San Francisco Utah

unikátní program, jenž spojuje turistické šlágry východu uSA s omračující nádherou národních parků jihozápadu země.

20 dní / 18 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA

Niagara Falls

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou a návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu. Projdeme jižní Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť. Z Empire State Building vychutnáme panorama města. Nocleh. 3. den nEw york Prohlídka oblastí okolo Centrálního parku a Times Square. Podíváme se k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti a luxusním obchodům na Páté avenue. Večer na Times Square bude ideální příležitost vstřebat atmosféru města. 4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York k Niagarským vodopádům. Po setmění lze zhlédnout Manhattan, New York

světelnou show barev promítanou přímo na vodní stěnu. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – wASHington D.c. Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka města. Večer možnost individuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s restauracemi, bary či pivnicemi. Nocleh ve Washington D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu, monumentu prezidenta George Washingtona či památníku Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov a řadu dalších zajímavostí města včetně mož nosti návštěvy některého z unikátních muzeí. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis, které díky stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, astronauti či členové komand SEALS. Zastávka u velkolepého mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA Prohlídka centra Philadelphie, Independence Hall a zvonu Liberty – symbolu americké svobody. Transfer na letiště, odlet do Los Angeles, nocleh. 10. den LoS AngELES – HoLLywooD V kolébce filmového průmyslu navštívíme Chodník slávy, premiérové kino Mann’s Chinese Theatre, Financial Center,

milionářskou čtvrť Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. 11. den JoSHuA trEE Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal, zahrad kaktusů a lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams. 12. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší atrakci státu Arizona i celých USA. Fakultativně doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Přejezd do Page, nocleh. 13. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam na řece Colorado. Návštěva Antilopího kaňonu (fakult.), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholný kus čarující přírody Utahu. 14. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina a večeří. Ve zbytku dne volno za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 15. den ÚDoLí SMrti Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 m pod úrovní moře) a nejteplejším bodem západní polokoule. V roce 1913 zde


NP Bryce Canyon

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P. Údolí smrti

USA Los Angeles San Diego

Las Vegas Las Vegas Hoover Dam Sedona

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

Los Angeles

Very Large Array

Tuscon

Joshua Tree N.P.

( (

Niagara Falls

Gettysburg

USA

Syracuse

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Údolí ohňů Bílé písky

Mexiko

e Vít e...? ž

GRAND CANYON

ení člověka, který by při prvním pohledu na Velký kaňon neotevřel ústa v němém úžasu. Pocit nedůležitosti zachvátil španělského průzkumníka García Lópeze de Cárdena-se, který v roce 1540 stanul jako první Evropan tváří v tvář propasti neskutečných rozměrů.

N bylo rekordních 57oC ve stínu, o jeden více bylo v Libyi v roce 1936. Zkusme se vžít do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase. 16. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva NP Sequoia s lesy obrovitých sekvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a dorůstají téměř do 100 m výšky. Král – General Sherman Tree má v obvodu 32 m a váží 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 17. a 18. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštěva většiny zajímavých míst města: Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – pevnost, v níž byl vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 19. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volno, odpoledne odlet do Prahy.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

KANADA

Nejinak si vedl objevitel, etnolog a jednoruký veterán občanské války J.W. Powell, jenž v roce 1869 vyjel ve čtyřech pramicích na výpravu peřejemi řeky Colorado do nitra kaňonu. Tři z devíti mužů nevydrželi útrapy divoké jízdy a expedici předčasně opustili. Později je zabili Shivwitsové, kteří je mylně pokládali za vrahy svých žen. Powell se vrátil jako hrdina s pověstí bystrého vědce, který pochopil jemné předivo ekologie Coloradské plošiny, jejíž součástí je i Velký kaňon. Rezervaci zaplaví každým rokem 4,5 milionu lidí. Většina míří k jižnímu okraji, který nabízí neopakovatelné rozhledy na strašlivý škleb obnažených vrstev hornin, které by mohly jazykem geologů vyprávět o dobách dávno minulých. Skalní bloky výšky 1,5 km jsou také zprávou o trpělivé práci řeky Colorado, která se zařízla do dna mělkého moře před šesti miliony lety. Kouzelný je západ a východ slunce, kdy vysoký obsah železa zvětralých skal rozehraje v teplém světle překotnou symfonii barev.

20 dní / 18 nocí

14.03.- 02.04.2014 09.05.- 28.05.2014 29.06.- 18.07.2014 11.07.- 30.07.2014 29.08.- 17.09.2014 26.09.- 15.10.2014 09.10.- 28.10.2014

EXo - 580

. . . . 91.990,- kč . . . . 91.990,- kč . . . . 92.990,- kč . . . . 94.990,- kč . . . . 94.990,- kč . . . . 93.990,- kč . . . . 92.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 18x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • 10x snídaně (pouze západní okruh) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Společná večeře v kasinu v Las Vegas • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem. poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda.

poznámka: program společný s EXO 550 (východ) a EXO 505 (západ).

uSA 25


Lake Powell

Horseshoe Bend

Velká cesta velkou zemí

příležitost, jak pochopit tuto různorodou zemi – její města, přírodu a životní styl. A také zakusit rozdíly mezi jednotlivými státy a oblastmi. 24 dní / 22 nocí napříč uSA aneb od pacifiku k Atlantiku

San Francisco

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu ubytování, volno. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Ve městě nás kupříkladu čeká Chodník slávy, návštěva Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills, Venice Beach či předměstí Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. 3. den big Sur – SAn FrAnciSco Do San Francisca se vydáme po Pacific Highway, legendární cestě vytesané do strmých útesů. Zastávka v Carmel, odkud nás pobřežní cesta 17 Mile Drive přivede k Pebble Beach a dále až do Monterey. K večeru příjezd do San Franciska. 4. den SAn FrAnciSco Prohlídka města s návštěvou Golden Gate Bridge, ulice Lombard či pitoreskní Čínské čtvrtě. Podnikneme plavbu po Mount Rushmore

sanfranciské zátoce s výhledy na město, oba mosty a ostrov Alcatraz, kde byl vězněn gangster Al Capone, nocleh. 5. den ÚcHVAtný yoSEMitE Přejezd do NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky, vyhlídku Glacier Point. Průsmykem Tioga (3000 m) sjedeme k jezeru Mono Lake. Ubytování, nocleh v Lee Vining či Mammoth Lake. 6. den Mono LAkE – ÚDoLí SMrti Prohlídka jezera Mono Lake a městečka duchů Bodie. Pak cesta podél Sierra Nevady do Údolí smrti, nejteplejšího a nejníže položeného bodu západní polokoule. Prohlídka, nocleh v hotelu v údolí. 7. den LAS VEgAS Příjezd do velkoměsta hazardu, zábavy a oslnivých atrakcí. Po ubytování v centru města projížďka po nejživější ulici města tzv. Stripu. Volný program za cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas. 8. den np zion Výprava do NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Možnost pěších výletů, odpoledne přejezd do Bryce či Page, nocleh. 9. den MAgický brycE cAnyon Návštěva podmanivých krás NP Bryce Canyon s rudými jehlany navažského vápecne. Přejezd do Page, nocleh. 10. den grAnD cAnyon – pAgE Celodenní výlet do NP Grand Canyon, jenž si vychutnáme z mnoha úžasných vyhlídek. Cestou zpět do Page u Lake Powell návštěva Horseshoe Bend, nocleh. 11. den MonuMEnt VALLEy Návštěva Antilopího kaňonu (fakultativně) a odjezd do Údolí monumentů. Panorama rudých monolitů můžeme prozkoumat v terénních autech navažských indiánů. Nocleh na trase. 12. den np ArcHES Zastávka u kolmé stěny Údolí bohů a pře-

jezd do Moab. Následuje prohlídka skalních oblouků NP Arches s možností řady poutavých pěších výletů. Nocleh v Moab. 13. den ASpEn – DEnVEr Zastávka v Aspenu, ztělesnění luxusu Ameriky. Domy zde mají herci Jack Nicholson, Cher či Goldie Hawn. Průsmykem Independence Pass (3688 m) se protáhneme do Leadvillu, kde bývala bohatá naleziště stříbra. Nocleh v Denveru. 14. den rocky MountAin Prohlídka centra města a odjezd do NP Rocky Mountain. Čeká nás neuvěřitelná cesta až do výšky 3713 m, kde se rozevře výhled na horské velikány, údolí a neprostupné lesy. Nocleh na trase. 15. den prEziDEnti VE SkáLE Příjezd do pohoří Black Hills s nalezištěm mamutů, stády bizonů, pyšnými Siouxy, jedinečnou Jehlovou silnicí, prezidenty ve skále či westernovým městečkem Deadwood. Nocleh na trasey. 16. den bADLAnDS Zastávka ve Wallu se slavným dragstórem. Pak průjezd strhující krajinou NP Badlands. Prérie se zde propadá o desítky metrů a před zraky se rozevírá scenérie jiné planety. Přejezd ohromujícího toku řeky Missouri. Nocleh v Mitchellu. 17. den FArMářSká zEMě Prohlídka městského paláce, jehož fasáda je vyrobena ze stovek tisíců kukuřičných klasů. Přejezd zemí nekonečných lánů do Chicaga, nocleh. 18. den cHicAgo Prohlídka Chicaga, jemuž Michiganské jezero a vodní kanály mezi mrakodrapy dávají punc přímořského letoviska. Z Willis Tower uvidíme tohle příjemné město a enklávu českých přistěhovalců v plné nádheře. Nocleh v Chicagu. 19. den LAkE EriE – niAgArA Přejezd podél jezera Lake Erie k Niagarským vodopádům, nocleh.


Mono Lake

KANADA

Black Hills NP Badlands

San Francisco NP Yosemitte Údolí smrti NP Bryce Canyon NP Arches NP Zion Aspen Lake Powell Las Vegas Grand Canyon Monument Valley

NP Rockie Mt. Denver

Niagara Falls

Mitchell

USA

Buffalo Lake Erie

Chicago

Albany New York

Los Angeles

Antelope Canyon, Page

Mexiko

24 dní / 22 nocí

EXo - 570

18.06.- 11.07.2014 . . . . 88.990,- kč 03.09.- 26.09.2014 . . . . 89.990,- kč 19.06.- 12.07.2015 . . . . 88.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 24.600,- kč Minimum: 6 osob

e Vít e...? ž

BODIE GHOST TOWN

a sever od jezera Mono Lake stojí v kopcích jedno z nejlépe zachovalých „měst duchů“, bývalá zlatokopecká osada Bodie. Důkladně udržovaný skanzen nás mžikem přenese do časů syrové reality Divokého západu, kdy se lidé potýkali s metry sněhu, nedostatkem dříví a hlavně sami mezi sebou. Zlaté eldorádo, které zde objevil v roce 1859 Waterman Body, zůstalo dlouho nepovšimnuto. O 20 let později vtrhlo do osady 10 tisíc lidí. 65 salonů, tančírny, herny a kostely pomáhaly horníkům léčit frustrace z tvrdé práce. Při absenci ruky zákona brzy prorostly loupež a vražda ulicemi města. Na západě nebylo divočejšího místa. Místní reverend byl zdrcen tímhle „mořem hříchu bičovaným bouří chtíče a vášní“. A jedno malé děvčátko, které s rodiči odcházelo do Bodie, si do deníčku napsalo: „Sbohem, Bože. Jedu do Bodie.“ Z památných let konce 19. století se uchovala výseč kypícího města. I tak zde uvidíme hotely, dílny, nálevny, kostel či prominentní rezidence. Stále stojí i budova dolu The Standard Mine, který vydal zlata a stříbra za sto milionů dolarů. A to v této oblasti operovalo dalších 30 důlních společností.

N

20. den niAgArA FALLS – ALbAny Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 m vysokou masu vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Albany, nocleh. 21. den ALbAny – nEw york Krátká prohlídka Albany. Cestou podél řeky Hudson navštěva akademie West Point. Příjezd do New Yorku, nocleh. 22. den nEw york Po plavbě k Soše svobody projdeme jižní Manhattan, Wall Street, Trinity Church či Čínskou a Italskou čtvrť. Nocleh v NY. 23. den oDLEt Do prAHy Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 24. den příLEt Do prAHy

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 22x ubytování kategorie 3* • doprava vozy (max. 6 osob/vůz) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Návštěva městečka duchů Bodie Ghostown • Vstup do Monument Valley • Návštěva mrakodrapu Willis (dříve Sears) Tower v Chicagu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island

poznámka: prohlídka New Yorku pěšky a metrem - cca $2,7/jízda.

uSA 27


NP Glacier

NP Yellowstone

Vzhůru do yellowstonu!

Deštné pralesy, divoký pacifik, majestátní vulkány a horská jezera. přírodní symfonie yellowstonu pohltí nejnáročnější milovníky přírody.

NP Crater Lake

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer na hotel. Nocleh na trase. 2. den np nortH cAScADES Dopoledne návštěva montážních hal obřích dopravních letadel Boeing. Podél řeky Skagit a v zajetí divoké přírody Kaskádových hor se vypravíme do NP North Cascades. Kvůli ledovcům a strmým vrcholům se mu říká americké Alpy. Procházka deštným pralesem a zastávky na vyhlídkách. Nocleh ve Winthropu. 3. den wASHington – couLEE DAM Putování státy Washington, Idaho a Montana. Cestou překročíme mohutnou řeku Columbii, čtvrtou největší řeku USA a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee Dam. Nocleh v Kalispell. 4. den np gLAciEr Příjezd do NP Glacier. Jezero McDonald nás doprovodí k vysokohorské cestě GoSeattle

18 dní / 16 nocí národní parky severozápadu uSA ing-to-the-sun-Rd., po níž se vydáme do nadmořské výšky dvou kilometrů s jednou z vůbec nejkrásnějších scenérií Skalistých hor. Možnost pěší túry. Žádný strach! Medvědi grizzly žijí v odloučených částech rezervace. Nocleh na trase. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE V Great Falls na řece Missouri si připomeneme objevitelskou cestu Lewise a Clarka. Odpoledne po příjezdu do NP Yellowstone prohlídka severních částí rezervace. Nocleh v blízkosti Národního parku Yellowstone. 6. den np yELLowStonE Prohlídka nejslavnější rezervace USA - po svém objeviteli přezdívané Colterovo peklo. A skutečně, sopečná kotlina se hluboko pod povrchem činí. Úzkými štěrbinami se ženou gejzíry vřící vody, krajina je poseta bahenními vřídly, barevnými bazénky, čirými jezery a přitom zarostlá hustými lesy s bizony, losy, vlky a medvědy. Nocleh ve W. Yellowstone. 7. den yELLowStonE – grAnD tEton Po dokončení prohlídky Yellowstonu přejezd do NP Grand Teton. Je menší, zato vyniká strmými horskými hřbety, které francouzským traperům připomínaly po mnoha měsících odloučení prsa jejich manželek. Nocleh na trase. 8. den SALt LAkE city Prohlídka města mormonů včetně ústředí mormonské církve s katedrálou Mormon Temple, muzea a rodného domu legendárního vůdce církve Birghama Yunga. Podíváme se k Velkému solnému jezeru a pláním s rychlostní dráhou Bonneville. Nocleh ve Wendover v Nevadě. 9. den HigHwAy 50 – rEno Přejezd Nevadou po Highway 50 – nejopuštěnější silnici Ameriky. Cestou návštěva městeček Eureka a Austin, které si uchovaly ráz doby zlaté horečky. Podíváme se také k usedlosti Cold Sp-

rings, kde bývala stanice Pony Express. Dojezd do centra kasin Rena, nocleh. 10. den LAkE tAHoE Návštěva půvabné osady Virginia City, jejíž život jakoby ustrnul v době vrcholící stříbrokopecké horečky. Návštěva jednoho z nejvýše položených, nejčistších a nejchladnějších jezer světa – Lake Tahoe. Možnost návštěvy Donner Lake, kde v roce 1846 zaskočila tvrdá zima skupinu osadníků. Menší část pionýrů přežila jen díky kanibalismu. Návrat do Rena, volný program za cinkotu výherních automatů. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva NP Lassen Volcanic. Podmanivá krása a bázeň vzbuzující síla – taková je rezervace plná bahenních sopek a puklin s unikajícím plynem. K večeru příjezd k Pacifiku, ubytování, nocleh. 12. den np rEDwooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood s velikány o výšce až 115 metrů. V srdci rezervace spatříme elektrizující rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh v blízkosti NP Crater Lake. 13. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu uvnitř strmých stěn kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 metrů i nejhlubším jezerem v USA. Příjezd do Portlandu,volný program,nocleh. 14. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu své hmoty. Sopka je zašpuntována silnou vrstvou lávy, ale zdání klame, neboť vulkán je stále aktivní. O něco dále na severu si prohlédneme vulkán Mt. Rainier obklopený vodopády a ledovci. Návštěva horského střediska, nocleh na trase. 15. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné


NP Yellowstone NP Olympic

NP Olympic NP North Cascades NP Glacier

Seattle NP Mt. Rainier

Great Falls

Portland

USA

NP Redwood

NP Yelowstone

NP Crater Lake Lassen Volcanic Reno

NP Grand Teton

Bonneville

Lake Tahoe

NP Mt. Rainier

18 dní / 16 nocí

Salt Lake City

EXo - 520

18.06.- 05.07.2014 . . . . 73.990,- kč 31.07.- 17.08.2014 . . . . 79.990,- kč 01.09.- 18.09.2014 . . . . 73.990,- kč 18.06.- 05.07.2015Mexiko . . . . 73.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.400,- kč Minimum: 8 osob

e Vít e...? ž

N Á R O D N Í PA R K Y E L L OW S TO N E

dyž vojín John Colter oznámil v létě 1806 kapitánu Lewisovi, že by rád zpět na západ, zapochybovali k smrti unavení druzi o jeho zdravém rozumu. Colter se právě vracel z objevitelské expedice k pacifickému pobřeží, která jej zocelila a naučila přežít v neúprosné realitě Skalistých hor.

K

pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – a mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě! Pohádkovou Ruby Beach by stěží vymyslel i nejodvážnější fantasta. Nocleh na trase. 16. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a hudebním stylem grunge. Ná vštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Vý e l t na věž Space Needle. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy

Zkušenosti zálesáka a horala přišly vhod obchodníkům, kteří bažili po nesmírně cenných kožešinách srstnaté zvěře a také mužích, kteří by je dokázali dostat z divočiny do přístavů na východě či západě. Colter v roli skauta společnosti Manuel Lisa’s objevil o rok později při útěku před Černonožci – Blackfeet termální zázraky Yellowstonu. Podivně vypadající krajině horkých gejzírů, bahenních vřídel či rozšklebených průduchů zemního plynu neřekl dlouho nikdo jinak, než Colterovo peklo. Park je přitom přírodním rájem bizonů, losů, vlků, černých medvědů i nebezpečných grizzlyů. V žebříčku turistické oblíbenosti stojí první národní park v USA (založen 1872) na nejvyšších příčkách.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Vstup na vyhlídkovou věž Space Needle v Seattle • Návštěva montážních provozů obřích dopravních letadel Boeing poznámka: V červnovém termínu může být na některých místech – – zéjména pak v NP Glacier – upravena operativně trasa na základě momentálních sněhových podmínek a restrikcí.

uSA 29


Mesa Arch - NP Canyonlands Nové Mexiko

zemí kaňonů a puebel

program mapuje oblasti států Arizona, colorado, nové Mexiko a utah s řadou unikátů jako np Arches, canyonlands či Mesa Verde. Je rovněž setkáním s indiánskými kulturami a jejich současným životem. 16 dní / 14 nocí utajená místa amerického jihozápadu.

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Phoenixu. Transfer do Tucson, ubytováníl. Nocleh v Tucson. 2. den kAktuSoVÉ zAHrADy Arizony Výprava do filmových studií Old Tucson Studios s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do rezervace Arizona Sonora Desert Museum, kde žije 300 druhů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson 3. den toMbStonE – ALAMogorDo Brzy ráno přejezd do Tombston. Jako zázrakem se ocitneme v dobách starého dobrého Divokého západu, kdy udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před bandity. Přejezd do Alamogorda přes jednu z nejtajnějších vojenských základen White Sands Missile Range (podle aktuální situace návštěva), kde Američané odpálili v létě NP Arches: Delicate Arch

1945 první jadernou pumu v dějinách lidstva. Nocleh v Alamogordo. 4. den np cArLSbAD cAVErnS Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále zaparkoval Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je nesmírně působivý – atmosférou srovnatelný pouze s četbou klasické verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás pochopitelně vyveze výtah. Cestou na jih zastávka u kamenné hradby NP Guadalupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh v Alamogordo. 5. den bíLÉ píSky – SAntA FÉ - tAoS Pod siluetou pohoří Andres nás čeká zázrak – totiž bělostné duny rezervace White Sands – Bílé písky. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší dál na sever, kde jej usazuje v mnohakilometrových vlnách přejemného písku. Přejezd do Santa Fé a dále podél Rio Grande do kouzelného Taos, ubytování, nocleh. 6. den tAoS puEbLo - DurAngo Prohlídka Taos, které nejlépe charakterizuje pohoda usazená do světle hnědého štuku španělské pueblové architektury. Útočiště zde kdysi nalezl legendární důstojník americké kavalerie Kit Carson. Prohlídka elegantního indiánského puebla Taos Pueblo a odjezd do Duranga se zastávkou u mostu Grande Gorge Bridge, který se dramaticky klene nad řekou Rio Grande. Nocleh v Durangu. 7. den DurAngo - SiLVErtonE Dobrodružná jízda historickým vláčkem do Silvertonu. Prohlídka osady, která ohromně zbohatla na težbě stříbrné rudy, a která si uchovala autentický ráz divokého západu. Legendární horská silnice Route 550 nás provede řadou horských pasů až do blízkosti NP Black Canyon of Gunnison. Nocleh na trase.

8. den bLAck cAnyon oF gunniSon Dnes si z několika působivých vyhlídek prohlédneme NP Black Canyon of Gunnison, jehož útesy patří k vůbec nejstrmějším v USA. Cestu do Moab si zpestříme průjezdem půvabným údolím Castle Valley. Odpoledne navštěva NP Canyonlands – respektive překrásného oblouku Mesa Arch odkud z výšky stovek metrů spatříme krajinu jakoby rozřezanou frézou šíleného umělce. Tuhle nadpozemskou scenérii mají na svědomí řeky Colorado a Green. Nocleh v Moab. 9. den np ArcHES Prohlídka unikátních skalních oblouků jednoho z nejznámějších národních parků USA Arches. Možnost řady neopakovatelných pěších výletů včetně prochá-zky k Delicate Arch – oblouku, který je symbolem státu Utah. Nocleh v Moab. 10. den MESA VErDE Přejezd do NP Mesa Verde. Skalní města lidu Anasáziů nalezneme ve výšce 2,5 kilometru. Jsou vystavěna na vnitřních stěnách stolové hory způsobem, že odborníci dodnes žasnou nad dovednostmi téhle starobylé civilizace. V rámci prohlídky navštívíme i Cliff Palace, největší a nejzachovalejší z těchto kamenných palaců. Nocleh v Mexican Hat. 11. den np MonuMEnt VALLEy Nejprve krátce navštívíme meandry řeky San Juan ve SP Goosenecks a vyhlídku nad Údolím bohů a pak se už vydáme Údolí monumentů. Patrně každého napadne, že tohle už viděl. Proč ne? Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě proslavila údolí po celém světě. Možnost průzkumu údolí v vozech navažských indiánů (fakultativně). Nocleh v Holbrook. 12. den zkAMEněLý LES Návštěva NP Petrified Forest, v němž před 250 mil. lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení silicemi. Výsledkem je les zkamenělých stromů. Cestou do Flagstaff za-


Taos Pueblo

USA Moab

NP Arches NP Black Canyon

Monument Valley

Durango NP Mesa Verde Taos

NP Grand Canyon

NP Petrifield Forest

Sedona Apache Trail

Phoenix

Alamogordo Tucson Tombstone

NP Carlsbad Caverns

NM White Sands

Mexiko

White Sands

16 dní / 14 nocí

17.05.- 01.06.2014 17.06.- 02.07.2014 16.07.- 31.07.2014 30.09.- 15.10.2014 29.10.- 13.11.2014 e Vít e...? ž

stavíme u 170 m hlubokého a více jak 1,5 km širokého kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je výsledkem kosmické kolize meteoritu, který skřížil dráhu se zemí před 22 tisíci roky. Nocleh ve Flagstaff. 13. den grAnD cAnyon - SEDonA Ráno odjezd k největší atrakci USA – totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou přírody. Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných vyhlídek. Odjezd do Sedony přes Oak Creek Canyon. Co do velikosti je ve srovnání s Grand Canyon trpaslíkem, zato vyniká krásou a intimním půvabem. 14. den ApAcHE trAiL Dopoledne prohlídka Sedony. Pak přejezd k jezeru Theodore Roosevelt Lake a pak poutavá horská jízda po Apache Trail v pestré scenérii jezerních kaskád, horských průsmyků, kaňonů a kaktusových hájů. Zastávka v Tortilla Flat na proslavené Killer Chilli. Příjezd do Mesa, nocleh. 15. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy

Santa Fe

Meteor Crater

TA J E M N É M E S A V E R D E

ejvětší z pískovcových paláců tajemných stavitelů Anasazi sedí pod převisem strmého kaňonu NP Mesa Verde. Kolem roku 1000 obývalo jeho 218 místností přes 200 lidí. Sídliště skýtalo bezpečí, cesta k němu vedla jen zdola po žebřících. V jazyku Navahů znamená Anasazi “dávný nepřítel“. Nyní je věda označuje za předchůdce pueblových Indiánů. Původně žili na vrcholu plošin v primitivních domech ze dřeva a hlíny napůl zakopaných v zemi. Po několika staletích se náhle stáhli pod ochranu skalních říms do důmyslných kamenných staveb. S pěstováním kukuřice pokračovali na dnech kaňonů, odkud čerpali vodu. Vedle schopných zemědělců byli i dovednými řemeslníky. Navzdory izolaci čile obchodovali s vnějším světem. Archeologové objevili v příbytcích lastury z tichomořského pobřeží. Kolem roku 1300 opustili záhadně svá města. Zda jen kvůli 20 let trvajícímu suchu, není jasné. Usadili se na severozápadu Nového Mexika a splynuli s jinými indiánskými kmeny.

N

EXo - 515

. . . . 66.990,- kč . . . . 67.990,- kč . . . . 73.990,- kč . . . . 66.990,- kč . . . . 65.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 13.700,- kč Minimum: 10 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Návštěva filmových studií Old Studios v Tucsonu • Pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu • Návštěva indiánského puebla Taos Pueblo v Novém Mexiku • Vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns • Jízda historickou železnící z Duranga do Silvertonu • Vstup do Cliff Palace v NP Mesa Verde • Vstup do Monument Valley • Vstup do Meteor Crater

uSA 31


Havajské ostrovy Big Island

Velký okruh Havajskými ostrovy

příležitost pro cestovatele, kteří touží po odpočinku na tichomořských plážích a zároveň poznání exotické přírody čtyř havajských ostrovů 16 dní / 13 nocí za poznáním a odpočinkem u oceánu

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den pEArL HArbor – wAikiki Ráno výlet do přístavu Pearl Harbor s památníkem křižníku Arizona, mementem napadení USA Japonskem na počátku II. světové války. Následuje prohlídka města a Waikiki Beach, nocleh. 3. den wAikiki bEAcH Ráno podnikneme návštěvu ke kráteru Diamond Head zpestřenou výstupem (náročným) na vrchol s nádhernými výhledy na město a jeho okolí. Kolem oběda odjedeme do Polynéského kulturního centra v Laie na opačné straně ostrova s ukázkami tradiční kultury původních domorodých obyvatel Polynésie, kde se zdržíme do pozdního večera (vstup fakultativně). Nocleh na Waikiki Beach.

4. den oStroV oAHu Vydáme se na výlet podél rozervaného lávového pobřeží – se zastávkou u zátoky Hanauma (šnorchlování) - cestou navštívíme Blowing Hole, Sunset Beach, vyhlídku Nuuanu Pali. Příjezd do Údolí chrámů a možnost návštěvy Byodo Temple – buddhistického kláštera, jehož atmosféra a zasazení do okolní přírody potěší oko každého cestovatele. Budete překvapeni, kolik tváří Oahu nabízí. Nocleh na Waikiki Beach. 5. den oStroV kAuAi Transfer na letiště v Honolulu, přelet na ostrov Kauai. Přesun do hotelu, ubytování. Následuje volný program na pláži a relaxace. Nocleh na ostově Kauai. 6. den kAuAi – wAiMEA cAnyon Putování úchvatnou přírodou ostrova, který charakterizují vysoké strmé útesy s koberci deštných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže. Nevšední zážitek přinese návštěva gigantické strže Waimea Canyon, (výška 900 m, délka 16 km) právem přezdívané Velký kaňon Pacifiku. Nocleh na Kauai. 7. den oStroV big iSLAnD Transfer na letiště a přelet na největší ostrov havajského souostroví Big Island. Přesun do hotelu, ubytování, osobní volno. Nocleh na Big Island. 8. den ocEán A rELAXAcE Pobyt u moře si můžeme zpestřit výletem terénním vozem na vrchol nejvyšší hory Havajských ostrovů – sopku Mauna Kea (4 205 m) a vyčkat do západu slunce (fakultativně). Mimochodem, kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oceánu, byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší horou světa. Nocleh na Big Island. 9. den okruH oStroVEM Celodenní putování ostrovem poskytne příležitosti k pořízení unikátních snímků tropické přírody a sopečných formací ostrova. Navštívíme NP Volcanoes, kde

sopečná činnost zdaleka neutichla. Pokud čas dovolí, učiníme krátkou zastávku ve vesnici Pu’uhonua Honaunau na břehu Pacifiku nebo případně den završíme výpravným letem helikoptérou nad činnými vulkány Kilauea! Nocleh na ostrově Big Island. 10. den oStroV MAui Dopoledne transfer na letiště, přelet na ostrov Maui, ubytování, volný program nebo návštěva sopečné rezervace Iao Valley. Nocleh na ostrově Maui. 11. den np HALEAkALA Dnes podnikneme výlet do vysokohorského NP Haleakala – doporučujeme vyrazit brzy ráno, abychom se dostali na vrchol před rozedněním. Pohled na vycházející slunce a temné sopečné kužely hlazené měkkým ranním světlem patří k zážitkům na celý život. Cestou zpět návštívíme půvabnou Lahainu s řadou historických budov. Nocleh na Maui. 12. den SAcrED pooLS – HAAnA Volný program u oceánu, případně výlet s průvodcem do města Haana či k tropickým vodopádům. Proslulou „heavenly" – klikatou cestou lemovanou kvetoucí tropickou přírodou dorazíme do místa, kde končí cesta a s ní civilizace a začíná pravá havajská divočina. Pěší chodníček nás povede hustým bambusovým pralesem do míst, kde se vysoký vodopád řítí do utajených jezírek. 13. den ocEán A rELAXAcE Volný program u oceánu, případně výlet s průvodcem na některou z romantických pláží ostrova. Nocleh. 14. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, přelet na ostrov Honolulu a odlet do Prahy. 15. den cEStA Do prAHy Přestup na letišti v Los Angeles nebo San Francisku na západním pobřeží USA a odlet do Evropy. 16. den příLEt Do prAHy


Ostrov Maui

16 dní / 13 nocí

EXo - 575

08.03.- 23.03.2014 . . . . 93.990,- kč 30.10.- 14.11.2014 . . . . 93.990,- kč 09.03.- 24.03.2015 . . . . 93.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.500,- kč Minimum: 8 osob

e Vít e...? ž

LAHAINA: KRUTÉ SLUNCE

ahaina, původně velrybářská osada, později metropole Havajského království, si navzdory pokročilému turismu zachovala ráz klidu a pohody a původního koloritu života havajských domorodců. Velryby jsou zde stále k vidění, neboť k pobřeží Lahainy míří pravidelně přezimovat.

L

Městečko leží na západním břehu ostrova Maui, mezi Auau Channel a pohořím Mauna Kahalawai v místě, kde “slunce chodí spát”. Lahainu nazývají Havajci jako Lele – v překladu kruté slunce. Přezdívku si vysloužila díky horkým slunečným dnům s minimálním množstvím dešťových srážek. Pobřeží Lahainy je lemováno dřevěnými rybářskými domky, plachetnicemi a kokosovými palmami. Za návštěvu rozhodně stojí banánovníkový park, kde se nachází „old banyn tree“ – banyán (fíkovník) s výškou 20 m a rozpětím více než 60 m. Byl zde byl zasazen již v roce 1873 u příležitosti 50. výročí příchodu evropských misionářů.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* a 4* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • vstup na památník křižníku Arizona v Pearl Harbor • vstup na pláž Hanauma na ostrově Oahu

uSA 33


NP Saguaro

NP Carlsbad Caverns

Velké jižní dobrodružství

poutavá trasa nás zavede ke kaktusovým zahradám Arizony a texasu, bílým pískům, lesu zkamenělých stromů a srdci jazzu v new 19 dní / 17 nocí Ve stopách Divokéhoorleans. západu

NP Big Bend

Program zájezdu: 1. den prAHA – LoS AngELES Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den LoS AngELES V Mekce filmového průmyslu návštěva Chodníku slávy, kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Center, čtvrtě Beverly Hills či předměstí boháčů Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE – LAkE HAVASu Výprava do NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal. Pak cesta do Lake Havasu – pouštní oázy řece Colorado s kamenným mostem London Bridge, jenž v roce 1962 koupil a následně z Londýna přepravil milionář Robert P. McCulloch. Nocleh v Lake Havasu. 4. den LAkE HAVASu – grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci USA. Gigantickou hříčku přírody (délka 500, šířka 25, hloubMisie Alamo

ka 1,5 km) vychutnáme z mnoha vyhlídek. Fakultativně doporučujeme let na kaňonem. Nocleh ve Flagstaff. 5. den zkAMEněLý LES Cestou do Holbrook zastávka u 1,5 km širokého kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je výsledkem kolize meteoritu, který skřížil dráhu se zemí před 22 tisíci roky (vstup fakult.). Příjezd do NP Petrified Forest, v němž před 250 miliony lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení křemičitými silicemi. Výsledkem je les zkamenělých stromů. Nocleh v Holbrook. 6. den ApAcHE trAiL – tucSon Přejezd k jezeru Theodore Roosevelt Lake. Návšteva rezervace Tonto NM a pak poutavá horská jízda po Apache Trail v pestré scenérii jezerních kaskád, horských průsmyků, kaňonů a kaktusových hájů. Zastávka v Tortilla Flat na proslavené Killer Chilli. Nocleh v Tucson. 7. den kAktuSoVÉ zAHrADy Arizony Výprava do filmových studií Old Tucson Studios s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do rezervace Arizona Sonora Desert Museum, kde žije 300 druhů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson 8. den toMbStonE – wiLD wESt Přejezd do Tombston. Jako zázrakem se ocitneme v dobách Divokého západu, kdy udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před bandity. Přejezd do Alamogorda přes vojenskou základnu. White Sands Missile Range (podle aktuální situace návštěva), kde Američané odpálili první jadernou pumu v dějinách lidstva. Nocleh v Alamogordo. 9. den bíLÉ píSky – roSwELL Pod siluetou pohoří Andres nás čekají bělostné duny rezervace White Sands – Bílé písky. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší dál na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného písku. Přejezd do

Roswellu, který je kvůli událostem z roku 1947 považován za světovou metropoli UFO. Nocleh v Carlsbad. 10. den np cArLSbAD cAVErnS Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále zaparkoval Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je působivý – atmosférou srovnatelný pouze s četbou klasické verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás vyveze výtah. Zastávka u kamenné hradby NP Guadalupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh na trase. 11. den rio grAnDE - tErLinguA Odjezd do NP Big Bend po cestě El Camino del Rio – považované za nejhezčí silnici Texasu. Zastávka v Lajitas, které daleko od civilizace a v tiché oáze řeky Rio Grande šokuje golfovými hřišti a luxusními hotely pro texaskou ropnou elitu. Příjezd do Terlingua, odpoledne návštěva stejnojmenného městečka duchů a večeře ve stylovém Starlight Theatre (není v ceně). Nocleh v Terlingua. 12. den np big bEnD Prohlídka NP Big Bend, přírodní fantazie jihozápadního Texasu. Navštěva horské oblasti The Basin, kaňonu Santa Elena a pěší výlet k řečišti Rio Grande, která elegantně mizí mezi stěny kaňonů. 13. den V zEMi SouDcE bEAnA Brzy ráno možnost pěšího výletu. Přejezd podél mexické hranice do Langtry – kde ze svého salonu vládl legendární soudce Roy Bean. Podél vodního rezervoáru Amistad příjezd do Del Rio, nocleh. 14. den SAn Antonio Přejezd do San Antonia s unikátní podzemní pomenádou Riverwalk. Návštěva misie Alamo, piliře texaské historie. Za jejími zdmi bojoval o nezávislost i James Bowie – vynálezce slavného nože. Nocleh v San Antoniu. 15. den čEši V  tEXASu – HouSton Cestou do Houstonu zastávka v Praze, kdysi významném centru českých při-


White Sands NM NP Petrified Forest Grand n Lake Canyo Meteor Los Angeles Havasu Crater Joshua White Sands Tree Carlsbad NP stone Caverns Tomb Saguaro Langtry

Mexiko

19 dní / 17 nocí

San Antonio

New Orleans

EXo - 571

03.04.- 21.04.2014 . . . . 78.990,- kč 29.10.- 16.11.2014 . . . . 78.990,- kč 03.04.- 21.04.2015 . . . . 78.990,- kč

New Orleans

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.990,- kč Minimum: 6 osob

e Vít e...? ž

ALABASTR V POUŠTI řelety vojenských stíhaček jsou u Alamo-gorda v Novém Mexiku denní samozřejmostí. Míří k letecké základně Holloman Air Force Base. Pohoří San Andres však skrývá ještě jiné tajemství – bělostné duny rezervace Bílé písky – White Sands. Miniaturní poušť vyplňuje jižní část Tularoského údolí. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného bílého písku. Silnice brzy zmizí pod jazyky písku a jen jistota, že venku panuje vedro k zalknutí, boří iluzi lyžařského střediska. Děti často sjíždějí písečné valy na bobech či kusu igelitu. K vidění jsou i borci, kteří testují písečné surfy.

P

stěhovalců. Příjezd do Houstonu, nocleh. 16. den HouSton – nEw orLEAnS Návštěva vesmírného střediska (fakult.). Pak přejezd do strhujícího New Orleans. Volný program na Bourbon Street ve Francouzské čtvrti, kde pochopíte, proč tahle kolébka jazzu platí za nejodvázanější město v USA. 17. den nEw orLEAnS Prohlídka města a jeho největších atrakcí. Plavba kolesovým parníkem po Mississippi, návštěva akvária (fakultativně). Večer volný program, nocleh. 18. den nEw orLEAnS – prAHA Odpoledne transfer a odlet do Prahy. 19. den příLEt Do prAHy

Big Bend

USA Houston

Z místa Srdce písků – Heart of the Sands vyrážejí lidé mezi duny po svých. Na vlastní kůži mohou okusit lechtání mikroskopických zrnek a pořídit unikátní fotografie do rodinných alb s palmičkami Yucca, které trčí z písku jako ježury. Ve vzácném stínu jejich listů vyrážejí za potravou sněhobílé ještěrky. Bílé lišky a šedivě zbarvené antilopy Oryx opouštějí úkryty až v zapadajícím slunci, kdy je malba krajiny nejkrásnější.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 17x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu • Návštěva filmových studií Old Studios v Tucsonu • Vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns • Vstup do Jersey Lilly Saloon v Langtry(soudce Bean) • Plavba kolesovým parníkem po Mississippi v New Orleans • Návštěva řídícího střediska kosmického provozu v Houstonu

uSA 35


V zajetí vulkánů

NP Redwood Seattle

NP Olympic

NP Mt. Rainier Mt. St. Helens

NP Crater Lake

17 dní / 15 noci podél pacifického pobřeží do Seattlu

NP Redwood

USA NP Yosemite San Francisco

Death Valley

Las Vegas Grand Canyon N.P.

Los Angeles Joshua Tree N.P.

Mexiko

17 dní / 15 nocí

EXo - 525

01.06.- 17.06.2014 . . . . 73.990,- kč 28.09.- 14.10.2014 . . . . 73.990,- kč 01.06.- 17.06.2015 . . . . 73.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.700,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Návštěva věže Space Needle v Seattlu

36

Vedle klasických ikon amerického jihozápadu nás trasa zavede k přírodním rezervacím kaskádových hor severozápadu uSA .

uSA / kAnADA

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, volný program, nocleh. 2. den LoS AngELES Prohlídka města. Čeká nás Chodník slávy, Sunset Drive, Financial Center, čtvrť Beverly Hills, pláž Venice Beach či přímořské předměstí Santa Monica. Dopoleden možná návštěva Universal Studios (fakult.). Nocleh v Los Angeles. 3. den JoSHuA trEE Návštěva NP Joshua Tree – rezervace žulových skal. Projedeme Twentynine Palms, kde se irská kapela U2 inspirovala k natočení alba Joshua Tree. Přes Mohavskou poušť zamíříme do Williams – zčásti po slavné Route 66, nocleh. 4. den grAnD cAnyon - LAS VEgAS Odjezd k největší turistické atrakci USA, Velkému kaňonu. Fakultativně let nad hříčkou přírody o délce 500, šířce 25 a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z vyhlídek a pěším výletem po okraji. Přejezd do Las Vegas, nocleh. 5. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Návštěva přehrady Hoover Dam a jezera Lake Mead. Odpoledne prohlídka Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po Stripu. Volný program za cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 6. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejnížší bod západní zeměkoule a zkusíme se vžít do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada cesta k NP Yosemite, nocleh na trase. 7. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake s vápencovými věžem, pak jízda do horského průsmyku Tioga – brány k NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky a sta-

neme na vyhlídce Glacier Point. Nocleh v Modestu. 8.–9. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska, kde navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakult.) a podnikneme plavbu po zátoce s výhledy na mosty a ostrov Alcatraz – káznici, v níž byl vězněn Al Capone, nocleh. 10, den np rEDwooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood. Tyto obrovské stromy dosahují výšky 115 metrů. V srdci rezervace spatříme elektrizující výjev rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh na trase. 11. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu obkrouženého strmými stěnami kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 m i nejhlubším jezerem v USA. Nocleh na trase. 12. den V zAJEtí VuLkánů Cestu Kaskádovými horami si zpestříme vyhlídkovou jízdou v okolí horského štítu Mt. Bachelor, která prochází systémem NP Olympic

jezer a dravých říček. Po průjezdu rezervací Warm Springs mineme bílou čepici sopky Mt. Hood a přes údolí Hood River Valley dorazíme k mohutnému toku řeky Columbia. Nocleh na trase. 13. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu hmoty. Dále na severu si prohlédneme další vulkán – Mt. Rainier obklopený vodopády a ledovci. Nocleh v Olympii. 14. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě. 15. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a grunge – hudebním stylem, jenž ovlivnil celou generaci. Navštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Vyjedeme také na věž Space Needle, nocleh. 16. den SEAttLE - prAHA Volný program, transfer, odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy


Dobrodružství

Mt. McKinley

Aljašky a yukonu

Města zrozená ze zlaté horečky, příroda, zvířata, ledovce a velehory. taková jsou území opředená dobrodružným perem Jacka Londona. 17 dní / 15 nocí Ve stopách zlatokopů a psích spřežení

Bonanza Creek

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Anchorage. Po příletu transfer na hotel, ubytování, nocleh. 2. den cHugAcH MountAinS Odjezd do Chugach Mountains. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley (6194 m). Cestou do Glennallen navštěva farmy pižmoňů (fakultativně). Pak procházka k vyhlídce na ledovec Matanuska, nocleh. 3. den np wrAngEL – St. ELiAS Časně ráno odjezd do NP WrangellSt.Elias, návštěva infocentra. Putování podél horských štítů přerušíme v Chitině s lososími pastěmi na řece Copper. Přejezd podél hranice parku aljašskou přírodou do Tok, nocleh. NP Denali

4. den kAnADA – DAwSon city Po „dálnici“ Alaska Highway a později silnici Top of the World příjezd do zlatokopecké osady Chicken. Přejezd kanadské hranice, trajekt přes řeku Yukon a příjezd do Dawsonu. Večerní procházka městem, volný program, nocleh. 5. den kLonDikE - bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu legendárního českého polárníka Jana Eskymo Welzela a vyhlídka z vrcholu Dómu na město. U zlatonosného Králičího potoku – později Bonanza Creek si prohlédneme kdysi největší rypadlo na těžbu zlata (fakultativně) a vyzkoušíme si rýžování zlata na potoce Goldbottom Creek. Večer návštěva kasina, kde své vnady předvádějí kankánová děvčata po vzoru tanečnic před sto lety. Nocleh v Dawson City. 6. den yukon – wHitEHorSE Cesta do metropole Yukonu Whitehorse. Možnost procházky k peřejím Five Finger na řece Yukon. Zastávka u jezera Laberge s možností koupání v teplých pramenech v Takhini. Výlet podél Yukonu v Miles Canyon a zastávka u parníku SS Klondike. Nocleh ve Whitehorse. 7. den wHitE pASS – SkAgwAy Cesta do Skagway bude nejlepším připomenutím zlaté horečky 1897, kdy přes Chilkhoot Pass proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou vysokohorské tundry se přesuneme do Skagway. Zájemci se mohou svézt vláčkem přes průsmyk White Pass (fakultativně). Nocleh ve Whitehorse. 8. den ALASkA HigHwAy – tok Prohlídka Whitehorse, návštěva infocentra. Zastávka v Haines Junction s možností zhlédnout projekci o rezervaci Kluane. Zastávka u jezera Kluane,

procházka k Soldiers Summit – místu, kde byla dokončena heroická stavba aljašské dálnice. Nocleh v Toku. 9. den ALASkA rAngE – FAirbAnkS Podél pohoří Alaska Range pokračujeme do Delty a dále podél řeky Tanana do North Pole, kde navštívíme dům Santa Clause. Příjezd do Fairbanks, nocleh. 10. den FAirbAnkS Návštěva centra města a Alaskaland s muzeem pionýrů, historií zlaté horečky, kolesovým parníkem a řadou dalších zajímavostí. Pro zájemce je možné zajistit výlet k Severnímu polárnímu kruhu (vše fakult.). Nocleh ve Fairbanks. 11. den FAirbAnkS – DEnALi Cestou do NP Denali zastávka v Nenana, kde se odehrávají unikátní sázky na to, kdy prasknou ledy na řece Tenana. V Denali návštěva infocentra a zhlédnutí filmu o této rezervaci. nocleh. 12. den nároDní pArk DEnALi Brzy ráno cesta autobusem do Národního parku Denali s odborným výkladem. Zastávky s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků... Po návratu možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v těsné blízkosti rezervace. 13. den tALkEEtnA – SEwArD Odjezd do Talkeetny s možností letu kolem Mt. McKinley s přistáním na ledovci (fakultativně). Cestou pozorování táhnoucích lososů (bez záruky). Ve Wasille se dozvíme o slavném běhu psích spřežení Iditarod. Z Anchorage se vydáme Kenaiským polo ostrovem do Sewardu na břehu Aljašského zálivu. 14. den kEnAi FJorDS Plavba lodí ve fjordech rezervace Kenai Fjords (fakult.) s pozorováním mořských vyder, velryb, lachtanů a dalších zvířat. Odpoledne se nabízí buď let helikop-


Polární kruh Fairbanks Denali N.P. Mt. McKinley

USA

KANADA Dawson

Tok Anchorage Seward

Na lovu

Kluane Whitehorse Skagway

17 dní / 15 nocí

e Vít e...? ž

DAWSON: MĚSTO ZLATOKOPŮ

bjev zlata na Králičím potoku v roce 1896 proměnil Dawson v jedno z největších měst Kanady. Dvě stovky parníků pojily město s civilizací a zásobovaly 40 tisíc obyvatel vybraným zbožím. Nechyběli ústřice, čerstvá zelenina či luxusní alkohol. Dawson dýchal zlatými nuggety a okázalou zábavou. Co horníci vykutali, většinou na místě utratili. Mezi největší marnotratníky patřil Alex McDonald, který přivedl do města karavanu sta mul ověšených praskajícími vaky zlata. I když prý shromáždil kov za 20 milionů dolarů, zemřel v chudobě, jelikož většinu bohatství věnoval charitě. Billa Gatese proslavily bizarní lázně v šampaňském a to, že skoupil všechna vejce v Dawsonu dolar za kus, jen aby se pomstil hádavé ženě a ona si musela odepřít svou oblíbenou ranní omeletu.

O

térou na ledovec Goldwin (fakult.) s možností svézt se psím spřežením či procházka k ledovci Exit s průvodcem. 15. ANCHORAGE Dokončení prohlídky Sewardu a jeho okolí. Následuje přejezd do Anchorage a dle časových možností i jeho prohlídka. 16. ANCHORAGE – PRAHA Tranfer a odlet do Prahy. 17. den PŘÍLET DO PRAHY

Yukon Crossing

N.P. Wrangler - St. Elias

Jiní, mezi nimi i spisovatel Jack London, jenž narýžoval 4,5 dolaru, dali městu brzy sbohem. Švédský emigrant John Nordstrom prodal svůj pozemek za 15 tisíc dolarů, odjel zpět do Seattlu, kde založil veleúspěšnou síť obchodů s obuví Nord-strom's Department Store. Prodaná parcela vynesla rok nato novému majiteli dva miliony dolarů. Hliněné ulice Dawsonu voní dodnes nostalgií klondajské horečky. Ze salonů v ulicích zchátralých domů s falešnými štíty znějí hlasité výkřiky bavících se hostů.

EXO - 590

02.07.- 18.07.2014 . . . 105.990,- Kč 20.07.- 05.08.2014 . . . 107.990,- Kč 02.07.- 18.07.2015 . . . 105.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 28.990,- Kč Minimum: 6 osob

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* • doprava terénním SUV pro max 6 osob + průvodce • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson City • Putování do Skagway

USA 39


NP Denali

Totem, Duncan

kudy táhnou lososi:

ze Seattlu do Anchorage

z deštných pralesů np olympic a ostrova Vancouver do panenské přírody yukonu a Aljašky. Vydejte se ve stopách dobrodruhů a zlatokopů. 21 dní / 19 nocí podél pacifiku ze Seattlu do Anchorage

Bear Glacier

1. den prAHA – SEAttLE Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer do hotelu. Nocleh v Seattlu. 2. den SEAttLE Prohlídka města včetně Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Výlet na věž Space Needle. Odjezd do NP Mt. Rainier, nocleh. 3. den np rAiniEr – pobřEží pAciFiku Prohlídka NP Mt. Rainier obklopeného vodopády a ledovci. Odjezd k Pacifiku do NP Olympic, nocleh v Aberdeen. 4. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 ledovců a mezi nimi obr Mt. Olympus. Nocleh v Port Angeles. Vancouver Island

5. den port AngELES – VictoriA Přesun trajektem do metropole Britské Kolumbie, Victorie. Prohlídka města a přístavu s hotelem Empress, kde se odpoledne konají téměř rituální anglické čaje. Návštěva majáku Fisgard Island. 6. den koSAtky – DuncAn – nAnAiMo Ráno plavba za kosatkami (fakultativně). Pak cesta do Duncanu, města totemů a domova komunity indiánů kmene Cowichan. Pyšní se hned dvěma unikáty: nejširším totemem a největší hokejkou světa (63 m). Nocleh v Nanaimu. 7. den nAnAiMo – port HArDy Odjezd přes údolí Nimpkish se zastávkou v Telegraph Cove, osadě postavené z velké části na dřevěných pilířích nad hladinou moře. Nocleh v Port Hardy. 8. den port HArDy – princE rupErt Plavba lodí z Port Hardy členitým pobřežím s mnoha fjordy. Nezapomenutelné dojmy z přírodní scenérie umocní setkání s velrybami či kosatkami. Příjezd do Prince Rupert, nocleh. 9. den princE rupErt – HyDEr Cesta kolem vrcholků Seven Sisters do Stewartu a Hyder. Hyder, dříve prosperující důlní městečko, je dnes přezdívané jako "Nejživější město duchů". Návštěva ledovce Bear. Nocleh ve Stewart. 10. den HyDEr – wAtSon LAkE Ráno možnost pozorování medvědů Grizzly při lovu lososů (bez záruky). Cesta pravou kanadskou divočinou se zastávkami na focení do Watson Lake. Prohlídka “háje značek”, nocleh. 11. den wAtSon LAkE - SkAgwAy Odjezd do Skagway, které na přelomu let 1897 – 1898 zavalili zlatokopové, dobrodruzi, desperáti či prostitutky. Prohlídka města. Nocleh ve Skagway. 12. den LAkE bEnnEtt – cArcroSS

Cesta historickým vlakem přes průsmyk White Pass. Zastávka u „nejmenší“ pouště světa v Carcrossu pokračuje cesta k jezeru Bennett a dále do Whitehorse, metropole Yukonu, nocleh. 13. den wHitEHorSE – DAwSon city Cesta po Klondike Highway do Dawson City, centra yukonské zlaté horečky. Kdo večer vyrazí do Dawson City Hotel zjistí, že se tu moc nezměnilo – hazard a kankánová děvčata čekají, nocleh. 14. den kLonDikE – bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu českého polárníka Jana Eskimo Welzla. U Králičího potoka uvidíme obří rypadlo na těžbu zlata a na vlastní kůži si vyzkoušíme rýžování v potoce Goldbottom Creek. Prohlídka muzea v Dawsonu, nocleh. 15. den DAwSon city – gLEnnALLEn Nebýt zlata, byla by tato místa dlouho známá jen kartografům. Po cestě do NP Wrangell-St. Ellias možnost pozorovat aljašskou přírodu. Nocleh v Glennallen. 16. den np wrAngELL-St. ELLiAS Odjezd do NP Wrangell-St. Ellias, návštěva info střediska. Zastávka v Chitině s lososími pastěmi na řece Copper. Pak cesta do McCarthy, případně do Kennikotu, kdysi centra těžby mědi u ledovce Kennikot. Nocleh v Glennallen. 17. den gLEnnALLEn – np DEnALi Odjezd do Chugach Mountains. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley. Během cesty návštěva farmy pižmoňů v Palmeru (fakultativně). Nocleh v blízkosti NP Denali. 18. den np DEnALi Cesta do nitra NP Denali. Na trase čeká řada zastávek spjatých s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků, ovcí aljašských a jiných obyvatel Aljašky. Večer fa-


Alaska Range

Lov Lososů

Mt. McKinley Denali N.P.

USA

Dawson

Glennallen

KANADA

Anchorage Whitehorse

Watson Lake Skygway

Hyder Prince Rupert

Port Hardy

Victoria NP Olympic Olympia

Seattle

NP Denali

USA

Mt. Rainier NP

21 dní / 19 nocí

e Vít e...? ž

HYDER: NAVŽDY ČISTÝ

yder, známý jako „nejpřátelštější městečko duchů Aljašky“, leží v nejjižnějším cípu Aljašky v srdci 112 km dlouhého fjordu, jenž lemuje americko-kanadskou hranici. Cestou do Hydru vítají turisty strmé útesy, vodopády a ledovce s křišťálově modrými jezery. Původně Portland City bylo v roce 1914 přejmenováno na Hyder. Jméno získalo po důlním inženýru F. Hyderovi, jenž téhle divočině předvídal velkou budoucnost. Hyder prošel boomem mezi lety 1920-1930, kdy zde byly objeveny obrovské zásoby vzácných kovů - zejména zlata, stříbra, mědi, olova a zinku.

H Dawson City

kultativně možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v blízkosti NP Denali. 19. den NP DENALI – ANCHORAGE Přejezd do Anchorage. Cestou pozorování táhnoucích lososů a zastávka v infocentru ve Wasille, kde se dozvíme o proslulém běhu psích spřežení Iditarod, nocleh. 20. den ANCHORAGE – DO PRAHY Návrat do Anchorage, odlet do Prahy. 21. den PŘÍLET DO PRAHY

Nyní je většina dolů zavřena a v osadě přebývá kolem stovky obyvatel, jimž slouží obchod a dva bary nabízející místní specialitu Everclear. V překladu snad “čistič” či “navždy čistý”. Požití tohoto 75% alkoholu přesně lidem napoví, co znamená být Hyde-rizován - tedy být jednou provždy svázán s tímto svérazným městečkem a způsoby, jimiž si místní zpestřují drsné zimy. Hyder nyní těží hlavně z cestovního ruchu a Lososího ledovce - pátého největšího ledovce v Severní Americe. Šágrem je i říčka Fish Creek, v níž s železnou pravidelností loví velcí medvědi grizzly táhnoucí lososy.

EXO - 526

27.06.- 17.07.2014 . . . 114.990,- Kč 31.07.- 20.08.2014 . . . 114.990,- Kč 27.06.- 17.07.2015 . . . 114.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 29.800,- Kč Minimum: 6 osob

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 19x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson City Poznámka: trasa může být směrována opačně.

USA 41


Vemte volant do svých rukou programy pro individuální USA turistiku KANADA Fairbanks

Mt. McKinley

Denali N.P.

Dawson Tok

Anchorage Seward Whitehorse

cEStuJEME inDiViDuáLně

USA jsou doslova zemí zaslíbenou lidem, kteří ji touží poznat osobně, nezprostředkovaně, pokochat se jejími kouzly, jedinečnými městy a přírodou, nechat se unášet prostorem a ochotných vzdát se plně organizovaných služeb a pomocné ruky profesionálního průvodce CK..

Takové cestování bývá levnější (není pravidlem), ale náročnější na čas, přičemž od cestovatelů vyžaduje řízení vozu, práci s mapou a ochotu a schopnost řešit neočekávané situace vlastníSan Francisco mi silami.

Pokud se pro individuální cestu rozhodnete, není na škodu si zapamatovat ta nejzákladnější pravidla:

1) Přes značné vzdálenosti, které nás na amerických silnicích čekají, není čas tou nejdůležitější proměnou. Za dva, tři týdny lze snadno urazit vzdálenost mezi 5 až 7 tisíci kilometry. Záleží na naturelu cestovatelů, ale i na tom, zda chceme raději odpočívat, věnovat se průzkumu měst, výpravám do přírody nebo kombinaci všeho a přitom stihnout co možná nejvíce.

USA

Důkladná příprava a zajištění dílčích Sequoia 2) a pochopitelně Death Valley Zion N.P. i peníze uspoří N.P.Čas služeb na cestě předem ušetří nejen solidní příprava trasy – rozvaha kam a Bryce jet, kde spoustu času, tápání a nerozhodnosti, na jak Las dlouho Vegas chceme Canyon N.P. Lake Powell ale také peněz. a jak dlouho chceme bydlet.

Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Grand Canyon N.P. Seattle Williams

3) Mnohokrát ověřená zkušenost říká, že tři dny na jednom místě zpravidla omrzí. 4) Vyplatí se i cestovní disciplína - tedy nevyspávat do odpoledne a nebát se cestovat do pozdního večera.

5) Každá legrace něco stojí. Výdaje za letenku, průvodce a mapu, výbavu (spacáky, stan, vařič, karimatky v případě kempování), pronájem vozu, benzin, stravu a bydlení. Zásada levného cestování proto zní – nejezdit sám. Nejlépe ve dvou či třech (čtyři a více nejsou na obtíž), aby se náklady rozdělily. 6) Pozornost věnujte i výběru termínu s ohledem na místní klimatické

podmínky, cenu letenky a vysoce exponovaným termínům v době amerických státních svátků, kdy cena ubytování (pokud je k dispozici) roste o 50 až 100%.

S číM VáM poMůžEME

• Návrh trasy, případně konzultace vlastní trasy.

KANAD

• Zajištění kompletních či dílčích služeb (ubytování, půjčení vozu, letenka, tištěný průvodce, mapa).

Niagara Falls

Syra

• Zajištění osoby průvodce.

• Konzultace vhodného termínu.

USA

Washing

VzoroVÉ itinErářE S MožnoStí okAMžitÉ rEALizAcE (na vyžádání zpracujeme jakýkoli jiný itinerář) Délka: Vzdálenost:

04.01. – 31.03.2014 01.04. – 22.06.2014 23.06. – 04.09.2014 05.09. – 15.10.2014 Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let z orLAnDA Do MiAMi

Délka: Vzdálenost:

04.01. – 31.03.2014 01.04. – 22.06.2014 23.06. – 04.09.2014 05.09. – 15.10.2014

42

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

EXo 581

7 nocí / 9 dní cca 1700 km

35.990,- Kč 33.990,- Kč 38.990,- Kč 32.990,- Kč

od 5.200,- Kč od -2.100,- Kč od -2.000,- Kč EXo 582

8 nocí / 10 dní cca 450 km

43.990,- Kč 41.990,- Kč 43.990,- Kč 39.990,- Kč

od 6.600,- Kč od -2.600,- Kč od -2.900,- Kč

uSA / kAnADA

Mt. Rainier NP Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Miami. Po příletu půjčení vozu, nocleh ve Florida City. 2. den MiAMi – kEy wESt Cesta po pásu ostrůvků Keys spojených 50 mosty do nejižnějšího Sacramento bodu USA Key Westu. Prohlídka San Francisco městečka s příchutí Karibiku. Noc- Lake Tahoe leh v Key West. kterou z prvotřídních pláží v jejich 3. den np EVErgLADES – nApLES okolí. Přejezd do Orlanda, nocleh. Cesta zpět na pevninu, návštěva 5. den orLAnDo: MěSto zábAVy aligátoří farmy a jízda vznášedlem Návštěva některého ze zábavních do NP Everglades. Přejezd do příparků Orlanda: Disney World, Unimořského Naples, nocleh. versal Studios či vodního světa 4. den tAMpA – St. pEtErSburg Sea World. Nocleh v Orlandu. Prohlídka měst s možností okusit ně-

USA

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu, ubytování, volný program. Nocleh v Orlandu. 2.–3. den orLAnDo Během dvou dnů návštěva zábavních parků Orlanda: Disney World, Universal Studios či vodního světa Sea World. Nocleh v Orlandu. 4. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva Kennedy Space Center s okružní jízdou raketodromem, řadou atrakcí a zhlédnutím unikátních filmů IMAX. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami.

Mexiko

5.–8 den MiAMi A rELAXAcE Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí Miami: Art Deco District, Little Havana,Coconut Grove či Coral Gables, případně relaxace na pláži. Doporučujeme celodenní výlet po pásu ostrůvků

6. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva raketodromu Kennedy Space Center. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí Miami: Art Deco District, Little Havana,Coconut Grove či Coral Gables, případně relaxace na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy

Keys spojených padesátkou mostů do nejižnějšího bodu USA Key Westu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra nočního života. Také se rozhodně podívejte do Národního parku Everglades s aligátory a mnoha druhy ptáků, případně ochutnejte jízdu močály ve speciáním vznášedle. 9. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

KANADA

USA Orlando Tampa Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Cape Canaveral

Miami

Key West

USA Orlando

(

nEJLEpší z FLoriDy

(

Cape Canaveral

Miami Key Largo Key West


kLASický VýcHoD + ny

Délka: Vzdálenost:

04.01. – 31.03.2014 01.04. – 22.06.2014 23.06. – 04.09.2014 05.09. – 15.10.2014 Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let MALý zápAD

Délka: Vzdálenost:

04.01. – 31.03.2014 01.04. – 22.06.2014 23.06. – 04.09.2014 05.09. – 15.10.2014 Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let kLASický zápAD

Délka: Vzdálenost:

04.01. – 31.03.2014 01.04. – 22.06.2014 23.06. – 04.09.2014 05.09. – 15.10.2014 Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let SEVErozápAD

Délka: Vzdálenost:

EXo 583

8 nocí / 10 dní cca 2000 km

36.990,- Kč 37.990,- Kč 40.990,- Kč 39.990,- Kč

od 12.990,- Kč od -4.290,- Kč od -1.200,- Kč EXo 584

11 nocí / 13 dní cca 3500 km

39.990,- Kč 43.990,- Kč 48.990,- Kč 43.990,- Kč

od 8.300,- Kč od -3.300,- Kč od -1.800,- Kč EXo 585

14 nocí / 16 dní cca 5500 km

43.990,- Kč 49.990,- Kč 54.990,- Kč 49.990,- Kč

od 11.600,- Kč od -4.600,- Kč od -1.800,- Kč EXo 586

16 nocí / 18 dní cca 5500 km

04.01. – 31.03.2014

48.990,- Kč

23.06. – 04.09.2014

58.990,- Kč

01.04. – 22.06.2014 05.09. – 15.10.2014 Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

53.990,- Kč 52.990,- Kč od 14.300,- Kč od -5.800,- Kč od -1.800,- Kč

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh v New Yorku. 2.–3. den nEw york Během dvou dnů prohlídka města a jeho největších zajímavostí. V rámci New Yorku doporučujeme přesuny metrem nebo pěšky. smrti 4. den ny –Údolí niAgArA FALLS Las Vegas 6. den gEttySburg Hoover Ráno půjčení vozu na Manhattanu, Grand Dam Canyon N.P. Návštěva Gettysburgu, kde se odepak přejezd k Niagarským vodopáLos Angeles nocleh. NP Petrified Forest hrála klíčová bitva občanské války dům, ubytování, Sedona mezi Severem a Jihem. Příjezd do 5. den niAgArA – buFFALo Very Large Montezuma Array Annapolis Údolí nedaleko Washingtonu Prohlídka vodopádů, možnost plavYuma Castle ohňů San Diego D.C., prohlídka, nocleh. by k vodní stěně. Zastávka v BuffaNP Saguaro Tuscon Bílé 7. den písky wASHington D.c. lu, přesun do Harrisburgu. Nocleh.

USA

Mexiko

Prohlídka města, kde uvidíme Bílý dům, Capitol památník prezidenta Washingtona a Lincolna, Arlingtonský hřbitov či muzea na hlavní třídě Mall. Nocleh v Annapolis. 8. den AnnApoLiS Denali N.P. Prohlídka překrásného se Mt.Annapolis McKinley slavnou námořní akademií. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge vyrazíme na cestu do Philadelphie. Po příjezdu prohlídka, ubyAnchorage tování a nocleh. Seward 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Ráno prohlídka historického centra a Federal Hall. Odpoledne vrácení vozu na letišti a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do Williamsu, nocleh. 4. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun do Page, cestou návštěva Horseshoe Bend. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a pře-

hrady Glen Dam. Možnost návštěvy Antilopího kaňonu. Přejezd do NP Bryce Canyon, prohlídka včetně sestupu na dno. Nocleh v okolí. 6. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh.

7. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 8. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka. Podél pohoří Sierra Nevada přesun do VVisalie, nocleh. 9. den np SEQuoiA Návštěva parku s lesy obrovitých sekvojí o váze 600 tun. Přesun do Fresna, nocleh. 10. a 11. den SAn FrAnciSco Příjezd do San Franciska. Během 2 dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 12. den SAn FrAnciSco – prAHA Vrácení vozu, odlet do Prahy. 13. den příLEt Do prAHy

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den SAn DiEgo Přejezd do San Diega, prohlídka. Možnost návštěvy Sea World. Nocleh. 4. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do Williamsu, nocleh. 5. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun k Monument

Valley. Nocleh na trase. 6. den MonuMEnt VALLEy Prohlídka Monument. Odpoledne návštěva NP Capitol Reef, nocleh. 7. den MAgický brycE cAnyon Přejezd do NP Bryce, prohlídka včetně sestupu na dno. Nocleh. 8. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh. 9. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 10. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka.Podél pohoří Sierra Nevada přesun do Lee Vining, nocleh.

11. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka Mono Lake. Pak přes Tioga Pass vjezd do NP Yosemite. Odpoledne přesun do Oakhurst, nocleh. 12. den MontErEy Dokončení prohlídky NP Yosemite (Glacier Point a Mariposa Grove). Přesun k Pacifiku do San Simeon. 13. a 14. den SAn FrAnciSco Po pacifické dálnici k Big Sur, pak návštěva Point Lobos SP, Carmel a Monterey. Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 15. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy

Program zájezdu: 1. den oDLEt prAHA – SEAttLE Po příletu půjčení vozu, nocleh. 2. den np nortH cAScADES Odjezd do NP North Cascades s ledovci a deštnými pralesy, prohlídka. Nocleh ve Winthropu. 3. den SHErMAnůV průSMyk Putování přes stát Washington, Idaho a Montana do Kalispell. 4. den np gLAciEr Cesta do NP Glacier s prohlídkou patrně nejkrásnější scenérie Skalistých hor. Nocleh V Great Falls. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE Cesta do NP Yellowstone – částečná prohlídka. Nocleh v Cooke City. 6. den np yELLowStonE Prohlídka rezervace gejzírů, čirých jezer a lesů s bizony, losy a med-

vědy. Nocleh v Cooke City. 7. den np grAnD tEton Ukončení prohlídky Yellowstonu, cesta do NP Grand Teton se strmými hřbety hor. Nocleh Salt Lake City. 8. den SALt LAkE city Dnes prohlídka města mormonů. Zastávka u Velkého solného jezera. Nocleh ve Wendoveru v Nevadě. 9. den HigHwAy 50 – rEno Cesta po nejopuštěnější silnici Ameriky. Návštěva Eureky s historií zlaté horečky. Nocleh v Renu. 10. den LAkE tAHoE Zastávka ve Virginia City, návštěva jezera Lake Tahoe. Nocleh v Reno. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva přírodní rezervace. Pak přesun k Pacifiku, nocleh. 12. den np rEDwooD

Prohlídka lesa sekvojí v NP Redwood. Přesun ke Crater Lake, nocleh. 13. den np crAtEr LAkE Prohlídka NP Crater Lake, nejhlubšího jezera v USA (589 m). Pak Cascade Lakes Highway a nakonec příjezd k řece Columbia, nocleh. 14. den np Mt. rAiniEr Odjezd k hoře Sv. Heleny a pak prohlídka vulkánu Mt. Rainier. Nocleh. 15. den np oLyMpic Prohlídka deštných pralesů NP Olympic a dramatického pacifického pobřeží. Nocleh v Port Angeles. 16. den SEAttLE Přejezd trajektem do Seattlu a prohlídka města. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy

cEnA VšEcH záJEzDů zAHrnuJE • leteckou přepravu dle programu zájezdu a letištní a bezpečnostní poplatky • ubytování kategorie 3* na trase zájezdu. Cena vždy na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. • transfer letiště/hotel (jen New York) • půjčení vozu kategorie Compact v programu Gold (podmínky viz str. 56) na letišti • itinerář trasy a seznam doporučených míst a fakultativních výletů • mapu s lokalizovanými hotely • manuál, jak postupovat při půjčení vozu cEnA VšEcH záJEzDů nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování, benzín, mýtné, parkovné a jiné náklady spjaté s provozem vozu • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

NABÍZÍME K ZAKOUPENÍ • Autoatlas (National Geographic) 690,- Kč • Tištěný průvodce západem USA 250,- Kč • Vyšší kategorii vozu včetně GPS navigace (viz strana 56)

JAK NA NÁRODNÍ PARKY Za vstup do amerických národních parků se platí. Ceny se liší mezi $5-25 za vůz. Pokud počítáme s návštěvou více parků, pořídíme si průkaz national parks pass. Stojí $80 a koupíme jej u každé příjezdové brány parku. Platí rok a po celou tuto dobu s ním vstupujeme do rezervací zdarma, přičemž průkaz se vztahuje i na další spolucestující ve voze, kteří tedy cestují také zdarma. Parks Pass neplatí ve státních parcích. U jakéhokoli parku dostaneme mapu a noviny s užitečnými údaji o kempování, trasách, uzávěrkách atd.

Cena všech programů vždy při dvou osobách cestujících v jednom voze.

KANADA

Polární kruh Fairbanks

Niagara Falls

USA

Syracuse KANADA

Dawson

New York Tok Gettysburg Yukon CrossingPhiladelphia Annapolis N.P. Wrangler - St. Elias Bay Bridge Kluane Washington D.C.

USA

Whitehorse

Skagway

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

San Francisco

Yosemite N.P. Death Valley

Zion N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Las Vegas

San Simeon

Monument Valley Grand Canyon N.P.

Los Angeles San Diego

USA

Williams Joshua Tree N.P.

Mexiko

NP Olympic NP North Cascades NP Glacier

Seattle NP Mt. Rainier

Great Falls

Portland NP Crater Lake NP Redwood

USA

NP Yelowstone NP Grand Teton

NP Lassen Volcanic Reno Bonneville

Lake Tahoe

Salt Lake City

Mexiko


New York

KANADA Ottawa

Montreal

Toronto Albany

Niagara Falls

Lake Erie New York Philadelphia

Pittsburgh

USA

Atlantic City Washington

15 dní / 13 nocí

EXO - 555

01.05.- 15.05.2014 . . . . 63.990,- Kč 03.09.- 17.09.2014 . . . . 64.990,- Kč 01.05.- 15.05.2015 . . . . 63.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.800,- Kč Minimum: 8 osob

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

NAVÍC V CENĚ • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů

44

USA / KANADA

Města východu USA a Kanady

Zájezd kombinuje půvab a neopakovatelnou atmosféru východních měst USA a Kanady s nádhernou přírodou pohoří Adirondack. Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do New Yorku, přejezd do Philadelphie, ubytování, nocleh. 2. den PHILADELPHIA – ATLANTIC CITY Návštěva Philadelphie s prohlídkou centra města, Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, který je pro Američany symbolem svobody. Přejezd do Atlantic City, města nazývaného Las Vegas východu. Volný program, nocleh. 3. den ANNAPOLIS – WASHINGTON D.C. Přejezd trajektem na poloostrov Chesapeake. Zastávka v Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí zde elitní námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, kapitáni ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd do Washingtonu D.C., nocleh. 4. den WASHINGTON D.C. Dnes pokračuje prohlídka města, při níž uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kongresu Kapitol, památníky amerických prezidentů Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také světoznámá muzea obklopující centrum města, tzv. Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 5. den PITTSBURGH Odjezd do Pittsburghu, v němž hrála řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra. Pittsburgh je také městem úžasné architektury. Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká město mostů. Nocleh. 6. den LAKE ERIE – BUFFALO Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti Velkých jezer. Podél jezera dojedeme do Buffala, kde učiníme krátkou prohlídku a pokračujeme k Niagaře. Ubytování v hotelu následované návštěvou Niagarských vodopádů, kterou často ve večerních hodinách doplní působivá světelná show. Nocleh v Niagara Falls.

15 dní / 13 noci Z New Yorku do Montrealu

7. den NIAGARA FALLS Ráno pokračujeme prohlídkou vodopádů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování, nocleh. 8. den TORONTO – LAKE ONTARIO Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower a vyhlídky ve výšce 447 metrů. Její skleněné dno dokáže vyvolat pocit děsu a paniky. CN Tower byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Odjezd podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na trase. 9. den OTTAWA – MONTREAL Příjezd do Ottawy, hlavního města Kanady. Prohlídka města a jeho nejatraktivnějších míst – Rideau Canal, budovy parlamentu a dalších pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve francouzsky mluvící provincii Québec City, nocleh. 10. den MONTREAL – SARANAC LAKE Prohlídka historické části Montrealu připomínající starou Francii s bazilikou Notre Dame. Návštěva centra s mrakodrapy a vyhlídky nad městem. Odjezd do Saranac Lake v USA, nocleh. 11. den ALBANY – NEW YORK Cesta státem New York s návštěvou Al-

bany. V podvečer příjezd do New Yorku. Volný program, případně večerní návštěva města. Nocleh v New Yorku. 12. den NEW YORK Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, symbolem přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa, jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church či rušnou Čínskou a Italskou čtvrť. Z terasy mrakodrapu Empire State Building si vychutnáme rozsvěcující se město. Nocleh v New Yorku. 13. den NEW YORK Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Páté avenue, Times Square, SoHo, divadelní čtvrtě či Páté Avenue. Večer na rozzářeném náměstí Times Square vstřebáme jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 14. den ODLET DO PRAHY Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 15. den PŘÍLET DO PRAHY Pittsburgh


Metropole východu Kanady

Montreal

KANADA

Putování východní Kanadou zahrnující návštěvu měst na řece Svatého Vavřince a s nepopiratelným vlivem francouzské kolonizace.

9 dní / 7 nocí Po stopách francouzské kolonizace 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den NIAGARSKÉ VODOPÁDY Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si prohlédneme z kanadské, případně i z americké strany. Vyhlídky na vodopády si můžeme zpestřit z vrcholu věže Skylon Tower (fakultativně). Na palubě lodi Maid of the Mist se pak vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou zpět do Toronta učiníme zastávku ve vinařské oblasti na ochutnávce vína. Příjezd do Toronta – největšího města Kanady. Ubytování, volný program, nocleh. 3. den TORONTO Prohlídka Toronta, která rovněž zahrnuje návštěvu štíhlé věže CN Tower a její vyhlídkové galerie s nádherným výhledem na město a obrovské jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Nocleh v Torontu. 4. den TORONTO – OTTAWA Přejezd do metropole Kanady Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné

oblasti „tisíce ostrovů“, jimiž je poset východní břeh jezera Ontario a delta řeky Svatého Vavřince. Tato přírodní oblast rovněž zasahuje hluboko do území Spojených států. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě. 5. den OTTAWA – QUÉBEC CITY Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal - vodní kanál spojující Ottawu s jezerem Ontario, Byward a řady dalších zajímavostí. Rovněž navštívíme budovu parlamentu Parliament Hill. Odpoledne přejezd do Québec City, metropole stejnojmenné kanadské provincie. Ubytování, nocleh. 6. den QUÉBEC CITY Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku francouzské a později i britské kolonizace Kanady. Quebéc City patří k vůbec nejstarším místům v Severní Americe, na němž se úspěšně zachytili evropští osadníci. Vždyť francouzský objevitel Jacques Cartier zde nechal vybudovat zimní pevnost s nepočetnou posádkou už v roce 1535. Ve městě uvidíme budovu parlamentu, histo-

CN Tower, Toronto

rickou čtvrť Upper Town, luxusní zámecký kostel Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města působivé architektury a rušných úzkých uliček. Ve venkovské oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády Montmorency, které jsou s výškou 84 m nejvyšší v provincii Quebec. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh. 7. den QUÉBEC CITY – MONTREAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu – města téměř evropského vzhledu a rovněž největší a nejvlivnější metropole francouzsky hovořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, gotickou baziliku Notre-Dame de Montréal či pahorek Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den ODLET DO PRAHY Dopoledne volný program v Montrealu. Odpoledne pak následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 9. den PŘÍLET DO PRAHY Přílet do Prahy. Konec programu. Montreal

Québec

Ottawa

Montréal

Toronto Niagara Falls

USA

9 dní / 7 nocí

18.06.- 26.06.2014 02.08.- 10.08.2014 03.09.- 11.09.2014 18.06.- 26.06.2015

EXO - 552

. . . . 49.990,- Kč . . . . 55.990,- Kč . . . . 49.990,- Kč . . . . 49.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 9.200,- Kč Minimum: 6 osob

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

NAVÍC V CENĚ • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů

KANADA

45


Athabasca Glacier

KANADA Mt. Robson Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

NP Ban! Ban!

11 dní / 9 nocí

25.06.- 05.07.2014 07.08.- 17.08.2014 08.09.- 18.09.2014 25.06.- 05.07.2015

Calgary

EXO - 523

. . . . 66.990,- Kč . . . . 73.990,- Kč . . . . 66.990,- Kč . . . . 66.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.900,- Kč Minimum: 6 osob

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska

46

KANADA

Národní parky západní Kanady

Program nás zavede do Vancouveru a dále do překrásných oblastí Skalistých hor nabitých přírodou, jezery a horskými scenériemi.

NP Jasper

Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program ve městě. Nocleh v Calgary. 2. den CALGARY – BANFF Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (obojí fakultativně), případně čerpání jiné aktivity. Pěší výlet s vyhídkami nad údolím řeky Bow. Také navštívíme místo, kde se zrodil kanadský systém národních parků. Nocleh v Banff. 3. den NP YOHO Návštěva Národního parku Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh. 4. den NP BANFF – LAKE LOUISE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme překrásná jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Saskatchewan River Crossing. Mož-

11 dní / 9 noci Přírodní zázraky Skalistých hor

nost pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh. 5. den NP JASPER – ATHABASKA Dnes se vydáme na dobrodružnou jízda speciálním sněžným vozidlem na povrch ledovce Athabaska, který je součástí ledovcového systému Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí. Pak cesta Národním parkem Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do městečka Jasper, nocleh. 6. den NP JASPER – MALIGNE LAKE Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby (fakult.). Odpoledne se vydáme lanovkou na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na horské štíty Skalistých hor (fakult.). Večer volný program, nocleh ve městě. 7. den ROCKIES – CLEARWATER Příjezd a návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Skalistých hor – Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard. Pak přejezd do městečka Clearwater, nocleh. Vancouver

8. den HOPE - VANCOUVER Cestou do Vancouveru učiníme zastávku v městečku Hope s artefakty připomínajícími období zlaté horečky a kdysi rovněž významné centrum výnosného obchodu s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Frase posloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Příjezd do Vancouveru, volný program. Nocleh ve městě. 9. den VANCOUVER Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů veřejného mínění hodnotí jako jedno z nejkrásnějších na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který svým střihem rozhodně nezapře britský původ. Večer volný program ve městě. Nocleh ve Vancouveru. 10. den ODLET DO PRAHY Dopoledne volný program v centru Vancouveru (možnost posledních nákupů). Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 11. den PŘÍLET DO PRAHY Přílet do Prahy, konec programu. Rockies


S L I V O W I T Z

Originální

český dárek pro všechny!

Pravá slivovice je vyráběna v rodinném lihovaru Lžín v nedotčené přírodě jižních Čech. K výrobě se používají pouze české švestky vynikající kvality. Šetrný proces dvojité destilace dává vzniknout skvělé

lihovině s nenapodobitelným aroma a silnou, ale čistou chutí. Pro 50% hodnotu alkoholu je produkt upraven pouze čistou vodou. Slivovice, 350 ml / Obsah alkoholu 50 %

www.slivowitz.eu presco group, a.s. / máchova 21 / 120 00 praha 2 / tel.: +420 222 922 040 fax: +420 222 922 058 / e-mail: info@prescogroup.cz / www.pg.cz


Vancouver

Victoria

západní kanadou lodí a po pevnině Atraktivní program zahrnující návštěvu národních parků Skalistých hor a podmanivých oblastí ostrova Vancouver s divokým pobřežím pacifiku.

14 dní / 12 nocí národní parky západní kanady a divoké pobřeží pacifiku

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu transfer na Vancouver Island do Victorie. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den VAncouVEr – VictoriA Ráno doporučujeme plavbu za velrybami a dravými kosatkami (fakultativně). Následuje prohlídka Victorie – metropole kanadské provincie Britská Kolumbie včetně prohlídky přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku 1860. Nocleh ve Victorii. 3. den toFino – np pAciFic riM Odjezd do deštných pralesů Národního parku Pacific Rim. Cestou návštěva Duncanu – města totemů. Toto nenápadné místo je domovem komunity indiánů kmene Cowichan a pyšní se hned dvěma světovými unikáty: v průměru nejširším totemem a s 63 metry i největší hokejkou světa. Příjezd do NP Pacific Pobřeží Pacifiku

Rim. V této rezervaci plné divoké přírody staneme na jednom z nejdramatičtějších pobřeží Tichého oceánu vůbec. Vedle tisícovek ptáků zde možná spatříme i táhnoucí velryby. Nocleh v rybářské osadě Tofino nebo v těsné blízkosti Národního parku Pacific Rim. 4. den toFino – port HArDy Dopoledne si ještě jednou vychutnáme sílu oceánu a pak se vydáme k severu přes údolí Nimpkish Valley se zastávkou u Telegraph Cove, kde nalezneme celou vesnici stojící v moři na dřevěných pilířích. Přes Port McNe I dojedeme do přístavu Port Hardy, nocleh. 5. den DiScoVEry pASSAgE Celodenní plavba lodí z Port Hardy členitým pobřežím s mnoha fjordy je zážitkem na celý život. Nezapomenutelné dojmy z divoké přírodní scenérie umocní setkání s vládci oceánu – dravými kosatkami či velrybami. Večer příjezd do Bella Coola, ubytování a nocleh. 6. den bELLA cooLA – rockiES Prohlídka osady Bella Coola, kterou sportovní rybáři považují za ráj na zemi. Pak nás čeká dobrodružný přejezd rezervace Tweedsmuir s úchvatnými serpentinami a jízda kanadskou divočinou napříč náhorní plošinou Chilcotin. Nocleh na trase. 7. den Mount robSon – JASpEr Návštěva rezervace Mt. Robson s výhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Příjezd do Národního parku Jasper, odpoledne výprava k jezeru Maligne s možností výpravné plavby (fakultativně). Nocleh v Jasperu. 8. den np JASpEr – AtHAbASkA Cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Pak nás čeká dobrodružná jízda speciálním vozidlem na ledovec Athabaska, který je jedním z šesti největších ramen mnohem

většího ledovce Columbia Icefield. Athabaska je nejvíce navštěvovaným ledovcem Kanady. Přejezd do Národního parku Banff. Nocleh na trase. 9. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Peyto. Také navštívíme jezera Louise a Moraine. Příjezd do Banffu s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt. nebo koupání v termálních pramenech (fakultativně). Nocleh v Banffu. 10. den np yoHo – np gLAciEr Návštěva přírodních krás Národního parku Yoho. Uvidíme kupříkladu Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw a také stavitelskou lahůdku tzv. spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Přejezd do Národního parku Glacier se zastávkou v průsmyku Rogers Pass a možností nenáročné vycházky mezi obří cedry a jedlovce. Nocleh v Revelstoke. 11. den np Mount rEVELStokE Ráno fakultativně vyjížďka do Národního parku Mount Revelstoke (závisí na velikosti dopravního prostředku). Poté nás čeká přejezd do Vancouveru. Cesta nás povede pohořím Monnashee a přes průsmyk Eagle Pass. Po příjezdu do Vancouveru ubytování, volný program. Nocleh ve Vancouveru. 12. den VAncouVEr Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, čínskou čtvrť, příjemnou přístavní část či městský park Stanley, jenž elegancí a střihem trávníků rozhodně nezapře svůj britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 13. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. den příLEt Do prAHy


Lake Moraine

NP Banff

Bella Coola

KANADA Mt. Robson

Port Hardy

NP Jasper

Williams Lake Campbel R.

Saskatchewan NP Ban! Ban!

Kamloops

Tofino

Vancouver NP Glacier Golden Victoria

14 dní / 12 nocí

EXO - 524

06.07.- 19.07.2014 . . . . 88.990,- Kč 17.08.- 30.08.2014 . . . . 87.990,- Kč 06.07.- 19.07.2015 . . . . 88.990,- Kč

Pobřeží Pacifiku

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- Kč Minimum: 8 osob

e Vít e...? ž

COLUMBIA ICEFIELD

edové pole Columbia Icefield, je největším ledovým polem mimo arktické oblasti. Jeho 325 km2 ledu leží v průměrné výšce 3000 m a je živeno vydatnými sněhovými srážkami většinou od Pacifiku. Poté, co se stlačený sníh přemění v led, sestupuje šesti hlavními ledovci a napájí řadu důležitých řek jako Athabaska nebo Severní Saskatchewan. Jeho vody odtékají do tří světových oceánů. Ledové pole našla v roce 1898 expedice britské Královské zeměpisné společnosti. To vše a další se dozvíme v návštěvnickém centru. Najdeme zde zmínku o krajanovi Richardu Kucerovi, význačném glaceologovi.

L

Než speciálním vozidlem dojedeme do středu ledovce Athabaska o hloubce ledové masy 300 metrů, dozvíte se další. Mimo jiné to, že ledovec sestupuje rychlostí 15 –20 m za rok, ale kvůli globálnímu oteplování odtává rychleji, než sestupuje a tak se zmenšuje. Voda, která dnes taje u „palce“ ledovce, spadla jako sníh před 150 lety.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 12x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • trajekty na trase • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska

Poznámka: Plavbu za velrybami 2. den programu lze objednat předem cena: 1.990,- Kč/osoba.

KANADA

49


to nejlepší z kanady

průřez kanadskou civilizací zahrnující návštěvu měst s odkazem francouzské kolonizace a putování za přírodními zázraky Skalistých hor. 18 dní / 16 nocí Metropole a přírodní zázraky kanady

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den niAgArSkÉ VoDopáDy Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si prohlédneme i z vyhlídkové věže Skylon Tower (fakult.). Na palubě lodi Maid of the Mist se vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka na ochutnávce vína. Nocleh v Torontu. 3. den toronto Prohlídka města, včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a vyhlídkové galerie s výhledem na město a jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. 4. den toronto – ottAwA Přejezd do Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti „tisíce ostLake Moraine

rovů“. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě. 5. den ottAwA – QuÉbEc city Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal, budovy parlamentu Parliament Hill, Byward a celé řady dalších pamětihodností. Odpoledne přejezd do Québec City, ubytování, nocleh. 6. den QuÉbEc city Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku francouzského osídlení a kolonizace Kanady. Uvidíme budovu parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města. V oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády Montmorency. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh. 7. den QuÉbEc city – MontrEAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu, největšího města francouzsky hovořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, baziliku Notre Dame či Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den MontrEAL - cALgAry Odlet do Calgary, transfer do hotelu, ubytování, volný program, nocleh. 9. den cALgAry – bAnFF Dopoledne prohlídka města. Přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (fakultativně), či čerpání jiné aktivity. Pěší výlet nad údolím řeky Bow. Nocleh v Banff. 10. den np yoHo Návštěva NP Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové jezero, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh.

11. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování NP Banff. Nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Crossing. Možnost túry k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh. 12. den np JASpEr – AtHAbASkA Dnes dobrodružná jízda sněžným vozidlem na ledovec Athabaska (součást Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí). Pak cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do Jasper, nocleh. 13. den np JASpEr – MALignE LAkE Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby. Cestou pěší výlet nad dramatickým kaňonem řeky Maligne. Odpoledne výlet lanovkou na vrchol Mt. Whistler s výhledy na horské štíty Skalistých hor (vstup fakultativně). Večer volný program, nocleh v Japer. 14. den rockiES – cLEArwAtEr Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard s pozorováním tření lososů (bez záruky). Přejezd do Clearwater, nocleh. 15. den VAncouVEr Cestou do Vancouveru zastávka v Hope s artefakty připomínající období zlaté horečky. Zalesněné oblasti řeky Frase posloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Nocleh ve Vancouveru. 16. den VAncouVEr Prohlídka města, hodnoceného jako jedno z nejkrásnějších na světě. Ve městě uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který svým střihem nezapře britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 17. den oDLEt Do prAHy Odpoledne transfer a odlet do Prahy.


Skalisté hory

Vancouver

( (

KANADA Mt. Robson

NP Jasper

Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

NP Ban! Ban!

KANADA Ottawa

Québec Montréal

Toronto Niagara Falls

Calgary

USA

USA First Nation

18 dní / 16 nocí

18.06.- 05.07.2014 31.07.- 17.08.2014 01.09.- 18.09.2014 18.06.- 05.07.2015

EXO - 530

. . . . 93.990,- Kč . . . . 98.990,- Kč . . . . 93.990,- Kč . . . . 93.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 23.800,- Kč Minimum: 16 osob

e Vít e...? ž

G I B R A LTA R K A N A DY

uebéc City je místo výjimečné. Jde o jedno z nejstarších měst v severní Americe (1608). Zakladatel Samuel de Champlain sice založil osadu dole u řeky sv. Vavřince, brzy však byl osídlen Diamantový mys – skalnatý ostroh tyčící se přes 90 m nad řekou. Řeka sv. Vavřince byla jediným přístupem do Kanady a dala se zhora dobře kontrolovat. Kdo byl pánem Quebecu, byl pánem Kanady. Zatímco dole vyrostlo město obchodníků – horní se stalo sídlem vojáků, duchovních a administrativy. Britové věděli o významu „kanadského Gibraltaru“ a snažili se jej opakovaně dobýt. To se podařilo v roce 1759. Bez železnice začal v pol. 19. století Quebec upadat. To však znamenalo i jeho záchranu pro současnost. Quebec je jediným městem v severní Americe, které je obehnáno hradbami. Dolní i horní město tvoří komplex kamenných domů příznačných spíše pro Evropu. Najdeme zde malé restaurace s převážně franko - kanadskou kuchyní. Od roku 1985 je starý Quebec na seznamu UNESCO.

Q

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava autobusem • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

NAVÍC V CENĚ • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína na vinici v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska

USA 51


NP Yellowstone

NP Yellowstone

NP Yellowstone

zimní safari v utahu a yellowstonu program spojuje lyžování v Salt Lake city a výpravu do zimního království np yellowstone. park city, Alta, Snowbird či Solitude – světově vyhlášená střediska lyžování, která uspokojí nejnáročnější lyžaře. zdejší sníh je nejlepší na světě a vysoký počet slunečních dnů dokresluje výjimečnost místa. po několika hodinách jízdy se ocitneme v krajině gejzírů, vřídel a zmrzlých vodopádů yellowstonu. na sněžném skútru podnikneme výpravu za obyvateli rezervace – bizony, losy a vlky.

10 dní / 8 nocí na lyže do Salt Lake city a za bizony do yellowstonu

Program zájezdu: 1. den prAHA – SALt LAkE city Odlet z Prahy do Salt Lake City. Transferu, ubytování, nocleh. 2. – 4. den LyžoVání V utAHu Po dobu tří dnů možnost lyžování na prvotřídních svazích jednoho z pěti špičkových lyžařských resortů v okolí Salt Lake City, kde se v roce 2002 konaly ZOH. Když lyžování unaví, nabízí se náNP Yellowstone

vštěva nejzajímavějších míst města, v němž sídlí ústředí mormonské církve s chrámem Mormon Temple, nebo dům, v nemž žil vůdce mormonů Birgham Young. Nocleh v Salt Lake City. 5. den iDAHo FALLS – yELLowStonE Cestou státem Idaho se zastavíme v městečku Idaho Falls, jemuž dominují stovky metrů široké vodopády, v zimě navíc zcela zamrzlé do pohádkových tvarů. Po příjezdu do městečka West Yellowstone (přezdívanému metropole sněžných skútrů) na západní hranici nejznámější americké rezervace následuje přesun sněžným vozem do hotelu Old Faithful Snow Lodge. Hotel se nachází přímo v srdci NP Yellowstone a poblíž slavného gejzíru Old Faithful, jenž dokáže během 5 m vychrlit 32 tisíc litrů vroucí vody do výšky 50 m. Nocleh v NP Yellowstone. 6. den nA Stopě VLkůM Brzy ráno snídaně a po ní výprava na sněžném skútru (s profesionálním průvodcem) do zimního království NP Yellowstone. Na 160 km trase čeká řada zastávek – kupříkladu: jezero Yellowstone, údolí Hayden, Velký kaňon Yellowstonu, ale také u gejzírů a bahenních vřídel, kde potkáme stáda bizonů, losy a s trochou štěstí i vlky. Zároveň pravidlné zastávky na ohřátí a posilnění (obědový balíček v ceně). Příjezd do

hotelu Mammoth Lodge, kam mezitím doputovala zavazadla, nocleh. 7. den LAMAr VALLEy Po snídani následuje výlet (vozem) do údolí Lamar Valley s pozorováním divoké zvěře. Návrat do hotelu před obědem. Brzy odpoledne expedice na sněžném skútru pokračuje. Tentokrát půjde o 80 km přejezd se zastávkami u Roaring Mountain či překrásného vodopádu Gibbon. Návrat do Old Faithful Snow Lodge (zavazadla mezitím doputují samostatně), nocleh. 8. den yELLowStonE – SALt LAkE city Dopoledne volný program v rezervaci spojený s návštěvou nejslavnějšího vřídla Old Faithful a panenského prostředí zimní přírody. Poté se vydáme na zpáteční cetu do Salt Lake City. Po příjezdu volný program ve městě. Nocleh v Salt Lake City. 9. den oDLEt Do prAHy Volné dopoledne můžeme využít k dokončení prohlídky Salt Lake City nebo vyjížďce k Velkému solnému jezeru. Pokud to čas dovolí, tak se podíváme ještě více na západ k nekonečným solným pláním, kde na legendární rychlostní dráze Boneville lámou speciálně konstruované monoposty světové rychlostní rekordy pozemních vozidel. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy


NP Yellowstone

10 dní / 8 nocí

EXo - 594

inDiViDuáLně 06.02.- 01.03.2014 . . . . . . . . . . 53.990,- kč S průVoDDcEM 06.02.- 15.02.2014 . . . . 69.990,- kč 13.02.- 22.02.2014 . . . . 69.990,- kč 20.02.- 01.03.2014 . . . . 69.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 17.600,- Kč Minimum: 6 osob Grand Canyon Of Yellowstone

e Vít e...? ž

S A LT L A K E C I T Y otlinu, v níž stojí utažská metropole, svírají z východu vysoké hory, ze západu Velké solné jezero. Z pohledu mormonského farmáře, který zde před 150 lety hledal lepší život, bylo údolí jen „…rájem ještěrek, cvrčků a chřestýšů“.

K

NP Yellowstone

Když jej však Brigham Young nazval později „Zemí medonosné včely“ – Beehive State, měl na mysli neúnavné úsilí, s nímž mormoni zúrodnili okolní poušť. Město má dvě mimořádné atrakce: působivý chrám s celosvětovým ústředím mormonské církve a vyhlášené lyžařské svahy. Mormon Temple - věžovitá katedrála z žuly stojí v centru města. Chrám byl postaven v roce 1893 a zabírá celou východní část prostranství. Areál je veřejně přístupný, do chrámu však mohou jen mormoni. Salt Lake City, které vyplňuje kulturní prázdno pustého venkova Utahu, bývá označováno za město zákazů. Větším dílem jde o předsudky. Je ale pravda, že přísný církevní kodex zakazuje mormonům kouření, pití alkoholu, čaje i kávy. Také to, že v mormonských školách nesmějí mladí lidé nosit kraťasy či sukně nad kolena. Muži se musejí obejít bez vousů. Jiných lidí se tato pravidla dotýkají jen málo.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní poplatky • 5x ubytování kategorie 3* se snídaní • 3x noc v Old Faithful Snow Lodge v NP Yellowstone se snídaní + uvítací dárek • vstup do NP Yellowstone a transfery do hotelu • pronájem sněžného skútru (skútr/2 osoby), oblečení, palivo a průvodce na trase • dopravu (u zájezdu s průvodcem) • pronájem vozu Full Size v programu Alamo/Gold (u zájezdu individuálně) cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety, • pronájem lyžařského vybavení (cca $80-100/osoba/den a Ski Pass) • stravování (vyjma snídaní) a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

PRONÁJEM SKÚTRU ZAHRNUJE Pronájem sněžného skútru zahrnuje půjčení čtyřválcového stroje, oblečení (boty, kombinéza, helma, maska, rukavice), vstup do Národního parku Yellowstone, palivo na jeden den a doprovod profesionálního prúvodce. * k půjčení sněžného skútru je zapotřebí řidičský průkaz typu A.

uSA 53


Aspen Aspen Obklopen zasněženými svahy a oděn do šatu časů zlaté horečky platí Aspen za ztělesnění luxusu zimní Ameriky. V uličkách Aspenu potkáme elity showbyznysu, zpěvačky, politiky. Domy zde mají Cher, Jack Nicholson nebo Goldie Hawn. Samozřejmě se v Aspenu také lyžuje. Z Aspen Highlands padají vůbec nejprudší sjezdovky Colorada, Buttermilk Mountain uspokojí méně náročné sjezdaře. Obojí pak najdeme v lyžařském areálu Snowmass.

9 dní / 7 nocí

EXo - 591

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní poplatky • 7x nocleh vybrané kategorie

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer Denver-Aspen • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč ZA PŘÍPLATEK • Půjčení vozu od 6.900,- Kč/týden • Ski Pass (5/10) od 8.990,- Kč/osoba FAktA o ASpEnu • výška základny: 2.473 m • výška vrcholu: 3.813 m • převýšení: 1.343 m • počet sjezdovek 87 • km sjezdovek: 220

54

uSA

LIMELIGHT LODGE ASPEN



popis: hotel se nachází v centru Aspenu. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. Vybavení: TV a DVD, telefon a kávovar, klimatizace, koupelna a WC, přístup k internetu, vysoušeč vlasů, žehlící souprava. Extra: rozšířená kontinentální snídaně. obDobí

LiMELitE LoDgE *** 7 nocí

noc nAVíc

SgL přípL.

62.990,-

5.750,-

5.000,-

12.12.-20.12.2013

61.990,-

01.02.-30.03.2014

70.990,-

03.01.-30.01.2014 01.04.-20.04.2014 12.12.-20.12.2014

48.990,61.990,-

5.750,6.900,3.400,5.750,-

JEROME HOTEL ASPEN

5.000,6.000,3.100,5.000,-

+

popis: luxusní hotel postavený v roce 1889 Hotel: 2 restaurace, bar, knihovna, vířivka a vyhřívaný bazén. Vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, kávovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, přístup k internetu, vysoušeč vlasů. Extra: v ceně kontinentální snídaně a zdarma transfery na sjezdovky. obDobí

JEroME HotEL ***** 7 nocí

noc nAVíc

SgL přípL.

81.990,-

8.400,-

7.300,-

12.12.-20.12.2013

61.990,-

01.02.-30.03.2014

81.990,-

03.01.-30.01.2014 01.04.-20.04.2014 12.12.-20.12.2014

57.990,67.990,-

5.800,8.400,4.800,4.800,-

4.900,7.300,4.300,4.300,-


Whistler Whistler CRYSTAL LODGE WHISTLER

lll

Popis: hotel leží v srdci Whistleru několik minut od lanovky na Whistler a Blackcomb. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. vybavení: TV, telefon, kávovar, klimatizace, koupelna a WC, internet, vysoušeč vlasů. Extra: v hotelu půjčovna, úschovna a opravna lyžařského vybavení. CRystAl lODgE ***

ObDObí

7 NOCí

NOC NAvíC

46.990,-

2.700,-

12.12.-19.12.2013

43.990,-

01.03.-05.04.2014

41.990,-

02.01.-28.02.2014 06.04.-19.04.2014 12.12.-19.12.2014

33.990,42.990,-

siNglE

1.900,-

1.700,-

3.000,-

2.600,-

1.900,1.900,-

2.300,1.700,1.700,-

FAIRMONT CHATEAU WHISTLER

lllll

Popis: hotel leží v horní polovině Whistleru v úpatí sjezdovek na Blackomb cca 8 min od centra města. Hotel: restaurace, bar, vířivka a vnitřní i venkovní vyhřívaný bazén, sauna. vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, kávovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, internet, vysoušeč vlasů. ObDObí

fAiRmONt CHAtEAU ***** 7 NOCí

NOC NAvíC

64.990,-

5.300,-

12.12.-29.12.2013

48.990,-

14.02.-22.02.2014

61.990,-

05.01.-13.02.2014 23.02.-06.04.2014 07.04.-30.04.2014

58.990,48.990,-

siNglE

2.600,-

2.300,-

5.800,-

5.100,-

5.400,3.000,-

4.600,4.700,2.700,-

Kanadský Whistler a přilehlé svahy pohoří Blackcomb patří k tomu nejlepšímu, co zimní Kanada a zejména její prvotřídní lyžařské resorty nabízejí. Vedle tradičního alpského lyžování patří ke specialitám Whistleru mimořádně žádané programy heli-ski – čili lyžování z vrcholů bělostných ledovců, na něž je klient dopraven helikoptérou. Výhodou Whistleru je rovněž snadná dostupnost z letiště ve Vancouveru (110 km).

9 dní / 7 nocí

EXO - 592

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh vybrané kategorie

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • transfer Vancouver-Whistler • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

ZA PŘÍPLATEK • Transfer Vancouver-Whistler a zpět 4.600,- Kč • Ski Pass od 9.990,- Kč/osoba/celkem (6/7) HELI SKI Cena: od 23.990,- Kč Program zahrnuje: transfery, dopravu vrtulníkem, radiový identifikátor, služby profesionálního průvodce a oběd formou balíčku. wHistlER / blACKCOmb • výška základny: 675 m • výška vrcholu: 2.182 / 2.284 m • převýšení: 1.530 / 1.609 m • počet sjezdovek 100

Kanada

55


pronájmy vozů v uSA a kanadě

CHEVROLET AVEO

NISSAN VERSA

TOYOTA COROLLA

CHEVROLET IMPALA

NISSAN MAXIMAS

Economy

Compact

Intermed.

Full Size

Premium

DODGE GRAND CARAVAN

FORD MUSTANG

JEEP GRAND JEROKEE

TOYOTA SIENNNA

FORD E150

Minivan

Cabrio

SUV standard

Luxury Van

12 seater

zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný 1 rok • platný cestovní pas, • někdy je vyžadována zpáteční letenka • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 25 let • řidiči 21 – 25 let platí na místě příplatek • převzetí auta proti platební kartě (nesmí být vázána pouze na znalost pin kódu) • jednosměrná výpůjčka zdarma Florida, Kalifornie, Hawaii a mezi Kalifornií a Nevadou • s vozem lze cestovat z USA do Kanady či naopak • dětská sedačka cca $7/den+daň, max. $70/celkem progrAM FuLLy incLuSiVE (Fi) • neomezené ujeté kilometry • CDW, pojištění pro případ nehody a krádeže vozu bez ohledu na to, kdo nese odpovědnost • extended Protection, zvýšení limitu plnění povinného ručení na 1 milion USD • veškeré daně, letištní a jiné poplatky progrAM goLD • totéž, co program Fully Inclusive • tři autorizovaní řidiči navíc zdarma • 1x nádrž benzinu zdarma respektive vracíte s jakýmkoli stavem nádrže

progrAM gpS A unDErAgE (řidič mladší 25 let) • příplatek za GPS navigaci cca $12/den • příplatek za řidiče ve věku 21-24 let cca $25/den

cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • příplatek za řidiče mladšího 25 let • poplatky za benzín • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh • pronájem dětské sedačky (cca $7/den) • poplatek za jednosměrnou výpůjčku vyjma Kalifornie, Floridy a mezi Kalifornií a Nevadou: 0-200 mil = $99; 201-500 = $150; 501-1000 = $300; 1001 a více $500 + daň SEzonA uSA: v období od 05.07. - 20.08.2014 a 20.12. - 31.12.2014 je k pronájmu účtován poplatek $50/týden a $10/den (vyjma Floridy).

SEzonA kAnADA: vysoká sezona 01.07. – 31.08.2014 zápAD: Colorado, Arizona, Nevada, Washington State, Oregon, Utah, Montana, Nové Mexiko, Wyoming, Texas (Aljaška na vyžádání).

poznáMkA: pokud není uvedeno jinak, platí uvedené podmínky pronájmu pro USA i Kanadu.

56

uSA kanada

USA

kAtEgoriE

PRONÁJMY VOZŮ (ceny v USD)

progrAM

EconoMy coMpAct intErMED. FuLL SizE prEMiuM MiniVAn cAbrioLEt SuV 4X4 LuXury VAn 12-MíSt VAn

fully inc.

SuV 4X4

$364

fully inc.

$424

gold

$396

fully inc.

$455

gold

$396

fully inc.

$455

gold

$396

fully inc.

$455

gold

fully inc.

$63 $56 $67 $59 $69 $81 $93 $88 $99 $88 $99 $88 $99

$123

$821

$183

$882

gold

$58

$558 $618

gold

fully inc.

FuLL SizE

prEMiuM

$318

gold

intErMED.

MiniVAn

$268

fully inc.

coMpAct

$55

$305

gold

EconoMy

$248 $255

fully inc.

kAtEgoriE

$50

$292

gold

DEn

$220 $263

gold

fully inc.

KANADA

FLoriDA

týDEn

$136 $194

kALiFor. + zápAD týDEn

týDEn

$62

$293

$241

$54

$263

$58

$285 $306 $266 $315 $298 $347 $344 $405 $410

$67 $59 $69

$357

$77

$354

$88

$414

$92

$104

$470

$104

$470

$104

$759

$168

$410 $699 $855 $914

$92

$423

$61 $71 $68 $77 $78 $90 $94

$106

/

/

/

$423

$155

/

$202

$69

$483

$92

$190

$347

$60

$307

$77

$65

$270 $322

$67

týDEn

$55

$275

/

$67

$324

$72

$76

$356

$79

$327

$73

$377

$82

$361

$78

$411

$89

$408

$90

$469

$101

$537

$117

$477

$106

/

/

/

/

$477

$106

/

/

/

$106

/

/

/

DEn

$303

$94

$483 /

HAwAii + ny

DEn

$250 $314

$470 $410

zbytEk uSA

DEn

$537

$117

/

/

/

/

/

/

/

/

PRONÁJMY VOZŮ (ceny v KAD) progrAM fully inc. gold

fully inc. gold

fully inc. gold

fully inc. gold

fully inc. gold

fully inc. gold

fully inc. gold

nízká SEzonA

VySoká SEzonA

týDEn

DEn

týDEn

DEn

$327

$72

$438

$97

$280 $283 $329 $316 $362 $348 $400 $445

$62 $63 $73 $72 $81 $78 $86 $99

$503

$111

$502

$111

$498 $445 $503

$111 $99

$111

$392 $394 $440 $428

$87 $87 $97 $95

$475

$105

$495

$113

$464 $577 $635 $635 $635 $577 $635

$104 $129 $140 $142 $142 $129 $140


pronájmy obytných vozů

JAk pronAJMout obytný Vůz Cena pronájmu obytných vozů se řídí nabídkou a poptávkou na trhu v závislosti na období pronájmu, délce, místu pronájmu a typu obytného vozu. zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • kauce ve výši $500 při předložení platební karty • domácí zvířata cestují za příplatek $50 • s vozem lze cestovat po USA a Kanadě • do Mexika pouze s připojištěním $22/den • zákaz jízdy po nezpevněných silnicích cEnA pronáJMu Vozu zAHrnuJE • pronájem vozu včetně polatků • místní poplatky a daně + přichystání vozu • navýšené pojištění povinného ručení a odpovědnosti za škodu ve výši 1 milion EUR • pojištění CDW + VIP (redukuje spoluúčast při poškození vozidla do částky max. $700 • transfer z hotelu do místa pronájmu a zpět • autoatlas

• cEnA oD 800,- kč zA DEn

• Vozy pro DVě Až oSM oSob

při VčASnÉ rEzErVAci Až 30% ÚSporA

cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • extra míle ($0,32/míle) v případě, že si klient předem nezakoupí program neomezený mil • kempingové vybavení (možnost pronájmu na místě) • poplatky za jednosměrnou výpůjčku • závěrečný úklid v případě, že vozidlo bude výrazněji znečištěno • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh (lze zajistit přes CK v ČR).

pronájmy motocyklů

zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče: dovršených 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • platební karta • se strojem nelze cestovat do Mexika • do Mexika pouze s připojištěním $22/den

cEnA pronáJMu zAHrnuJE • pronájem vybraného modelu • neomezené ujeté km • všechny místní daně a poplatky • transfer z hotelu v okruhu cca. 10 km od pobočky Eagle Rider (min. délka pronájmu 3 dny) • sedlové tašky se zámkem • VIP check-in • helmu pro řidiče a spolujezdce (tzv. skořápky) • pojištění VIP bez spoluúčasti (spoluúčast 2.000 USD bude při pojistné události klientovi vrácena) • povinné ručení do 1.700.000 EUR • uskladnění zavazadel v pobočce pronájmu (nelze u jednosměrné výpůjčky, pronajímatel za uschované věci neručí)

Harley David. Heritage Softail

Objem 1449 ccm, V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychl. převodovka, 2 sedlové brašny, váha 316 kg, vhodné pro 2 osoby.

Harley Davidson Fat boy

Objem 1449 ccm, V2 motor, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová taška, váha 303 kg, vhodné pro 2 osoby.

cEnA pronáJMu nEzAHrnuJE • poplatky za benzín, parkování, pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh • příplatek za půjčení navigace: 13 €/den • poplatek za jednosměrnou výpůjčku dle vzdálenosti místa vrácení od místa vyzvednutí: do 150 mil 175 USD, 151 - 500 mil 275 USD, 501 - 750 mil 325 USD, 751 - 1000 mil 425 USD, 1001 - 2500 mil 595 USD, nad 2500 mil 795 USD. (Tříkolky - dvojnásobek uvedených poplatků.)

kAtEgoriEi

uSA (mimo FLoriDy) a HAVAJ - léto 1.11.-30.4.

1.5.-15.6. 1.8.-30.9.

16.6.-31.7. 1.10.-31.10.

Harley David. Electra glide

Objem 1449 ccm, V2 motor, řemen. pohon 6-ti rych. př., 2 boční kufry, topcase, radio/kazetový přehrávač, váha 352 kg, 2 os.

FLoriDA léto 1.5.-31.5. 16.8.-30.9.

1.6.-15.8.

1.10.-31.10.

FLoriDA a HAVAJ zima

kAnADA

1.11. - 30.4.

1.5. - 31.10.

HD SportStEri 1.850,- Kč/den 2.700,- Kč/den

2.450,- Kč/den

2.700,- Kč/den

1.900,- Kč/den 2.450,- Kč/den

2.350,- Kč/den

2.650,- Kč/den

HD FAt boyi 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den

3.100,- Kč/den

3.300,- Kč/den

2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den

2.900,- Kč/den

3.250,- Kč/den

HD HEritAgE SoFtAiLi 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den HD ELEctrA gLiDE i 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den bMw r1200 gS 2.550,- Kč/den 3.700,- Kč/den

HonDA trikE-tříkoLkA 2.950,- Kč/den 6.300,- Kč/den

3.100,- Kč/den 3.100,- Kč/den 3.400,- Kč/den 5.950,- Kč/den

3.300,- Kč/den 3.300,- Kč/den 3.700,- Kč/den 6.300,- Kč/den

Harley Davidson Sportster

Objem 883 ccm V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová taška, váha 235 kg, vhodné pro 1 osobu.

2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den 2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den 2.650,- Kč/den 3.400,- Kč/den 5.950,- Kč/den 5.950,- Kč/den

2.900,- Kč/den 2.900,- Kč/den 3.250,- Kč/den 5.950,- Kč/den

Ceny jsou kalkulovány na pronájem 11 - 20 dní. Ceny na kratší či delší pronájem jsou na vyžádání.

3.250,- Kč/den 3.250,- Kč/den nelze nelze

Pobočky pro sezonu 1.11. 2013 - 30.4. 2014: Arizona - Phoenix / Florida - Daytona, Fort Lauderdale, Miami, Orlando / Havajské ostrovy - Honolulu, Maui / Kalifornie - Los Angeles, Palm Sprins, San Diego, San Francisco / Nevada - Las Vegas / Texas - Dallas. Na Havajských ostrovech je v tuto sezonu příplatek 7,50 USD/den + místní daně, který je splatný na místě.

Poznámky:

Model BMW R1200 GS k dispozici pouze v těchto místech: Denver (jen léto), Las Vegas, Los Angeles, Palm Springs, Phoenix (jen 1.11. - 30.4.), San Francisco, Miami, Orlando, Seattle (jen léto), Washington D.C. (jen léto). Tříkolky k dispozici pouze v těchto místech: Las Vegas, Los Angeles, Manchester (jen léto), Miami, Orlando, Salt Lake City (jen léto), San Diego (jen léto), San Francisco (jen léto). V termínu 24.4.-28.4. 2014 při vyzvednutí v Las Vegas, San Diego, Palm Springs a Phoenix příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 8.3. - 17.3. 2014 při vyzvednutí v Daytona, Fort Lauderdale, Miami a Orlando příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 5.8. - 11.8. 2014 při vyzvednutí v Denver a Salt Lake City příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 25.8. - 5.9. 2014 při vyzvednutí či vrácení v Nashville a Chicago příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. Při vyzvednutí v místech Flagstaff, Sedona a Phoenix příplatek 5 %. Ve Flagstaffu navíc příplatek 1,50 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V sezoně 1.5. - 31.10 je v Denveru příplatek 2 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V Honolulu a na Maui příplatek 3 USD/den + místní daně, který je splatný na místě.

bMw 1200 gS

Objem 1170 ccm, motor V2, kardanový pohon, 6-ti rychlostní převodovka, váha 200 kg, vhodné pro 2 osoby.

tříkolka Harley Davidson / Honda

Objem 1584/1832 ccm, motor V2/V6, řemenový/kardanový pohon, 6-ti rychlostní převodovka, váha 440/405 kg, pro 2 osoby.

uSA

57


Amerika| F L O R I D A

Florida u S A | Florida

(

Ještě před sto lety byla Florida místem džunglí a močálů. Pak, během několika let objevili Američané exotický půvab přímořského státu a učinili z něj ráj na zemi. Prominentů ubylo, ale z floridského Miami dosud dýchá KANADA pyšný duch éry marnotratných milionářů. Toronto Miami je tím pravým místem širokých pláží, Niagaraneonů Falls spoře oděných dívek, kaváren, barů, Albany Buffalo a noční zábavy. Pocit pohody znásobí výlet do Key West, které proslulo nevázaným stylem New York Philadelphia života a opovrhováním pravidly zbytku USA.

(

USA VýLEty FAkuLtAtiVní Baltimore

FLORIDA

Fort Myers Naples

9 dní / 7 nocí

Miami

srážky (mm)

St. Petersburg

voda (°C)

Orlando

vzduch (°C)

Miami

Měsíc

Washington

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

24 26 27 29 31 32 33 33 32 29 27 26

25 25 25 25 26 27 28 28 28 28 27 26

48 53 65 85 140 216 147 219 213 157 87 55

EXo - 565

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer v Miami, St. petersburg a Fort Myers: 1.900,- Kč/os (sdílený) • transfer naples 3.900,- Kč/osoba (transfer z letiště Miami) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

proDLoužEní • pobyt na Floridě lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům do USA a prodloužit o libovolný počet dní.

pronáJEM Vozu • prakticky kdekoli na Floridě Vám můžeme pronajmout vůz s plným pojištěním za: od 5.500,- Kč/týden

58

uSA - Florida

PLAVBA KARIBIKEM Plavba Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Canevral (nutný transfer z Miami, cena na vyžádání).

NP EVERGLADES Výlet do rezervace s mnoha ptačími druhy a aligátory + jízda vznášedlem do močálů (cca 5 hod).

cena: od 13.990,- Kč

cena: 1.590,- Kč

MIAMI CITY TOUR Projížďka městem s návštěvou nejzajímavějších míst (cca 4 hod.).

cena: 890,- Kč

KEY WEST Výlet přes 50 mostů do nejjižnějšího bodu USA (celý den). cena: 2.290,- Kč KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + kino IMAX (cca 10 hod). cena: 4.690,- Kč

F L o r i D A | uSA

Program zájezdu : 1. den prAHA - MiAMi (nApLES, tAMpA) Odlet z Prahy do Miami, případně floridského Naples či St. Petersburgu na západním pobřeží u Mexického zálivu. Po příletu půjčení vozu nebo transfer do vybranného hotelu. 2. - 7. den pobyt u MořE Pobyt v hotelu u moře ve vybraném místě. V případě Miami doporučujeme návštěvu čtvrtí Little Havana, Coconut Grove a Art Deco District na Jižní pláži (South Beach) nebo také výlet na nejižnější bod kontinentálních Spojených států – Key West. Určitě se rovněž vydejte za divokými aligátory do Národního parku Everglades či na raketodrom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral. V neposlední řadě rovněž doporučujeme navštívit mořské akvárium. 8. den MiAMi - prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


Florida| M I A M I

Days inn thunderbird ***

|MiAMi – MiDDLE bEAcH |EXo 565

popis: velmi oblíbený hotel se 180 pokoji se nachází přímo na pláži, nedaleko nákupní zóny a restaurací ve vzdálenosti 30 minut jízdy od mezinárodního letiště. Vybavení: restaurace, kavárna a 2 hotelové bary, vyhřívaný sladkovodní bazén, dětské brouzdaliště, vířivka, fitness centrum, salon krásy. Ručník, lehátko a slunečník $10/pokoj/den. Stravování: kontinentální snídaně cca $8 (není v ceně); možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. V pěší vzdálenosti potraviny. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC a sprchou, fén, telefon, TV, lednice, kávovar, žehlicí souprava, trezor. Jiné: parkování $10/noc, max. 4 os/pokoj

DAyS inn tHunDErbirD bEAcH rESort ***

obDobí

7 nocí

04.01.-31.03.14 37.990,01.04.-22.06.14 32.990,23.06.-04.09.14 37.990,05.09.-15.10.14 32.990,16.10.-10.12.14 32.990,04.01.-31.03.15 37.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.100,-

1.000,-

21.990,-

0,-

1.900,1.100,1.100,1.100,1.900,-

1.600,1.000,1.000,1.000,-

1.600,-,-

21.990,-

0,-

25.990,-

0,-

21.990,-

0,-

21.990,-

0,-

22.990,-

0,-

HJ plaza Dezerland ***

|MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565

popis: tento hotel s 225-ti pokoji těží z výhodné polohy přímo u oceánu a zároveň se nachází jen pár minut od legendární South Beach a části Art Deco. Vybavení hotelu: americká restaurace, bar, bazén, lázeňská zařízení, masáže, sauna, kadeřnictví, možnost připojení na vysokorychlostní internet, konferenční místnost pro 200 osob, prádelna, parkování (za poplatek), resortní poplatek $10/pokoj/den. zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, jóga, pilates, půjčovna kol. pokoje: kabelová televize, telefon, kávovar, koupelna s WC, žehlící souprava, vysoušeč vlasů, trezor, klimatizace, mikrovlnná trouba a lednička (na vyžádání). HowArD JoHnSon pLAzA DEzErLAnD bEAcH & SpA *** obDobí

7 nocí

04.01.-31.03.14 35.990,01.04.-22.06.14 35.990,23.06.-04.09.14 43.990,05.09.-15.10.14 36.990,16.10.-10.12.14 36.990,04.01.-31.03.15 35.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.600,-

1.400,-

21.990,-

250,-

1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,-

1.400,1.400,1.400,1.400,1.400,-

21.990,-

250,-

25.990,-

250,-

21.990,-

250,-

21.990,-

250,-

22.990,-

South beach Hotel ***

250,-

|SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565

popis: příjemný hotel je situovaný přímo v srdci South Beach jen pár metrů od písečné pláže. V okolí hotelu najdeme nejznámější atrakce jako Miami Convention Centre, Collins Park, známý svojí knihovnou a Bassovo muzeum umění. Vybavení hotelu: snack bar, vířivka, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), prádelna, noviny, resortní poplatek $10,-/pokoj/den. zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, půjčovna kol a inline bruslí, volejbal. pokoje: kabelová televize, telefon, možnost připojení na internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava.

obDobí

SoutH bEAcH HotEL ***

7 nocí

04.01.-31.03.14 42.990,01.04.-22.06.14 36.990,23.06.-04.09.14 41.990,05.09.-15.10.14 36.990,16.10.-10.12.14 39.990,04.01.-31.03.15 42.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.800,-

1.500,-

21.990,-

360,-

2.700,1.600,1.600,1.900,2.700,-

2.400,1.400,1.400,1.800,2.400,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

360,360,360,360,360,-

Florida - Miami

59


Florida| M I A M I

Seagull South beach ***

|SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565

popis: tento oblíbený hotel leží přímo na bílé písečné pláži South Beach, jen pár minut chůze od populárních čtvrtí Art Deco, Ocean Drive a Miami Beach Convention Center. Vybavení hotelu: restaurace, bazén, bar, konferenční místnost, vysokorychlostní internet, možnost parkování (za poplatek), prádelna. Stravování: snídaně formou bufetu (za poplatek). zábava a sport: vodní sporty na pláži, tenis, golf. pokoje: kabelová televize, klimatizace, vysoušeč vlasů, kávovar, trezor, telefon, žehlící souprava na vyžádání. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře.

obDobí

SEAguLL HotEL SoutH bEAcH *** 7 nocí

04.01.-31.03.14 35.990,01.04.-22.06.14 31.990,23.06.-04.09.14 37.990,05.09.-15.10.14 32.990,16.10.-10.12.14 32.990,04.01.-31.03.15 35.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.100,-

1.000,-

21.990,-

250,-

1.700,1.100,1.100,1.100,1.700,-

1.500,1.000,1.000,1.000,1.500,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

Days inn oceanside ***

250,250,250,250,250,-

|MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565

popis: nově zrenovovaný 10-ti patrový hotel se nachází přímo v srdci pláže South Beach a v těsné blízkosti hlavních miamských atraktivit a pouze 15 min jízdy od mezinárodního letiště Miami. Vybavení hotelu: bazén, restaurace, bar, kavárna, možnost připojení vysokorychlostního internetu, konferenční místnost, obchodní centrum, prádelna, směnárna, parkování (za poplatek). Stravování: kontinentální snídaně (za poplatek). zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění. pokoje: kabelová televize, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace, noviny zdarma.

obDobí

DAyS inn SoutH bEAcH ocEAnSiDE *** 7 nocí

04.01.-31.03.14 36.990,01.04.-22.06.14 32.990,23.06.-04.09.14 38.990,05.09.-15.10.14 32.990,16.10.-10.12.14 33.990,04.01.-31.03.15 36.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.200,-

1.100,-

21.990,-

190,-

1.800,1.200,1.100,1.200,1.800,-

1.600,1.100,1.000,1.100,1.600,-

z ocean Hotel ****

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

190,190,190,190,190,-

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565

popis: Tento nový, moderní hotel s 80-ti pokoji se nachází v srdci South Beach na pobřeží Ocean Drive a nabízí tak nepřeberné množství zábavy od vodních sportů, nákupů na Lincoln Road či tancování v místních klubech. Vybavení hotelu: restaurace, bar s terasou, bazén, římské lázně, vířivka, konferenční prostory, možnost připojení vysokorychlostního internetu, přenosné počítače možno na vyžádání, noviny zdarma, obchody Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži. pokoje: kabelová televize, DVD přehrávač, lednička, minibar, kávovar, mikrovlnná trouba, telefon, žehlící souprava, koupelna s WC, balkon, klimatizace.

obDobí

z ocEAn HotEL SoutH bEAcH **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 58.990,01.04.-22.06.14 50.990,23.06.-04.09.14 54.990,05.09.-15.10.14 48.990,16.10.-10.12.14 48.990,-

60

Florida - Miami

04.01.-31.03.15 58.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.700,-

3.300,-

21.990,-

450,-

4.900,3.400,3.400,3.400,4.900,-

4.300,2.900,2.900,2.900,4.300,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

450,450,450,450,450,-


Florida| M I A M I

the palms South beach ****

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565

popis: luxusní hotel s 243 pokoji leží v jižní části Miami Beach poblíž centra nočního života ve čtvrti Art Deco. Vybavení: několik restaurací a barů, kavárna, sladkovodní bazén, tropická zahrada, fitness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry a řada butiků. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: stolní tenis, tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna lodí. Stravování: snídaně. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC, telefon, satelitní TV + DVD, minibar, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

tHE pALMS SoutH bEAcH **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 54.990,01.04.-22.06.14 43.990,23.06.-04.09.14 49.990,05.09.-15.10.14 47.990,16.10.-10.12.14 48.990,04.01.-31.03.15 54.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.000,-

2.300,-

21.990,-

300,-

4.300,3.000,3.100,3.200,4.300,-

3.700,2.300,2.700,2.800,3.700,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

300,300,300,300,300,-

Loews Miami beach *****

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565

popis: tento elegantní a luxusní hotel patří k tomu nejlepšímu, co vůbec floridské Miami nabízí. Hotel vyniká kvalitou a umístěním. Stojí na legendární pláži South Beach a navíc jen dvě minuty chůze od nejpůvabnější atrakce města – čtvrti Art Deco District, která je považována za středobod nočního života města. Vybavení: vyhřívaný bazén, fitness, vířivka, 4 restaurace, kavárna, bary. pláž: privátní pláž s přístupem z hotelu. Stravování: na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen. Vybavení pokojů: minibar, kávovar, koupací pláště, trezor, fén, telefon, datová přípojka k počítači,fax a kabelová televize. Příplatek za výhled na moře cca 1.100,- Kč/noc. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

LoEwS MiAMi bEAcH HotEL ***** 7 nocí

04.01.-31.03.14 63.990,01.04.-22.06.14 47.990,23.06.-04.09.14 53.990,05.09.-15.10.14 48.990,16.10.-10.12.14 55.990,04.01.-31.03.15 63.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.300,-

2.800,-

21.990,-

400,-

5.600,3.300,3.300,4.300,5.600,-

4.900,2.800,2.800,3.700,4.900,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

400,400,400,400,400,-

trump international *****

|MiAMi – MiDDLE bEAcH|EXo 565

popis: jeden z nejluxusnějších hotelů v Miami s 370-ti pokoji leží na exkluzivní pláži Sunny Isles Beach, obklopený palmami. Vybavení hotelu: restaurace, bar, kavárna, lázně zahrnující masáže, hydroterapii, kosmetické masáže a spoustu dalších procedur, bazény s vodopády, dětský bazén, vířivka, sauna, konferenční prostory, obchodní centrum, prádelna, hlídání dětí. Stravování: na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen. zábava a sport: fitness centrum, tenis, vodní sporty jako potápění, šnorchlování, vodní lyže, půjčovna kajaků a člunů. Vybavení pokoje: minibar, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace, terasa, trezor, telefon, LCD televizor, přístup na internet, MP3 přehrávač, koupelna s WC.

obDobí

truMp intErnAtionAL *****

7 nocí

04.01.-31.03.14 56.990,01.04.-22.06.14 51.990,23.06.-04.09.14 56.990,05.09.-15.10.14 51.990,16.10.-10.12.14 51.990,04.01.-31.03.15 56.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.900,-

3.400,-

21.990,-

550,-

4.700,3.800,3.800,3.800,4.700,-

4.100,3.300,3.300,3.300,4.100,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

550,550,550,550,550,-

Florida - Miami

61


Florida| N A P L E S

gulfcoast inn naples ***

|nApLES|EXo 567

popis: hotel se 121 pokoji je situován v centru města Naples blízko nákupního centra a jen pár bloků od nádherné, deset kilometrů dlouhé písečné pláže. Vybavení hotelu: tři restaurace, bar, bazén, konferenční prostory, internet, prádelna, parkování (zdarma), trezor. Stravování: kontinentální snídaně v ceně. zábava a sport: golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, návštěva zoo. Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, klimatizace, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor.

obDobí

guLFcoASt inn nApLES ***

7 nocí

04.01.-31.03.14 34.990,01.04.-22.06.14 29.990,23.06.-04.09.14 36.990,05.09.-15.10.14 30.990,16.10.-10.12.14 30.990,04.01.-31.03.15 34.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

900,-

800,-

21.990,-

0,-

1.500,-

1.300,-

900,-

800,-

900,-

800,-

900,-

800,-

1.400,-

1.200,-

bw naples inn ***

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

0,0,0,0,0,-

|nApLES|EXo 567

popis: nádherný hotel se 110 ti pokoji představuje kombinaci komfortu a pohodlí jak pro turisty, tak i obchodní cestující. Hotel je obklopen překrásnou tropickou zahradou s vodopády. Leží 400 m od pláže a zhruba tři km od centra Naples. Vybavení hotelu: restaurace, 2 bazény, vířivka, internet v hale (zdarma), DVD půjčovna, obchodní služby, prádelna, parkování (zdarma). Stravování: kontinentální snídaně v ceně zábava a sport: vodní sporty, golf, minigolf (zdarma), výlety do zoo a Everglades NP, fitness centrum Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, mikrovlnná trouba, lednička, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, přístup na vysokorychlostní internet, balkon, trezor, klimatizace.

obDobí

bESt wEStErn nApLES inn & SuitES *** 7 nocí

04.01.-31.03.14 39.990,01.04.-22.06.14 32.990,23.06.-04.09.14 39.990,05.09.-15.10.14 33.990,16.10.-10.12.14 33.990,04.01.-31.03.15 39.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.200,-

1.000,-

21.990,-

380,-

2.200,1.200,1.200,1.200,2.200,-

1.900,1.000,1.000,1.000,1.800,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

380,380,380,380,380,-

La playa beach resort *****

|nApLES|EXo 567

popis: tento luxusní hotel se 189-ti pokoji leží přímo na pláži mezi Mexickým zálivem a zátokou Vanderbilt Bay, v jehož blízkosti se nachází golfové hřiště. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, lázeňská zařízení, přístup na vysokorychlostní internet, konferenční prostory, obchodní centrum, výstavní prostory, obchod se suvenýry, parkování (za poplatek), možnost svatebních obřadů, salon krásy. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, 18-ti jamkové golfové hřiště, aerobik, joga, pilates, vodní sporty, volejbal, půjčovna kol, ptačí rezervace. Vybavení pokoje: minibar, kabelová televize, telefon, balkon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace.

obDobí

LA pLAyA bEAcH rESort ***** 7 nocí

04.01.-31.03.14 54.990,01.04.-22.06.14 41.990,23.06.-04.09.14 44.990,05.09.-15.10.14 39.990,16.10.-10.12.14 42.990,-

62

Florida - naples

04.01.-31.03.15 54.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.500,-

2.000,-

21.990,-

380,-

4.400,2.000,2.000,2.400,4.400,-

3.800,1.700,1.700,2.100,3.800,-

21.990,25.990,21.990,21.990,22.990,-

380,380,380,380,380,-


Florida| F O R T

MYERS

the outrigger beach ***

|Fort MyErS|EXo 568

popis: hotel se 144-mi pokoji patří k tomu nejlepšímu na Fort Myers Beach. Je situován přímo na písečné pláži na ostrově Estero u Mexického zálivu, zhruba pět km od náměstí Times Square a 40 km od mezinárodního letiště Southwest Florida. Vybavení hotelu: restaurace, bar, barbecue gril, bazén, konferenční prostory, obchodní centrum, parkování (zdarma), prádelna, obchod. Stravování: snídaně, oběd, večeře (za poplatek). zábava a sport: golf, vodní lyže, potápění, motorové čluny, půjčovna kol, volejbal, stolní tenis. Vybavení pokoje: kabelová televize,koupelna s WC, kávovar, lednička, balkon, možnost připojení na internet, klimatizace, vysoušeč vlasů, mikrovlnná trouba (na vyžádání), trezor.

obDobí

tHE outriggEr bEAcH rESort *** 7 nocí

04.01.-31.03.14 39.990,01.04.-22.06.14 37.990,23.06.-04.09.14 41.990,05.09.-15.10.14 36.990,16.10.-10.12.14 35.990,04.01.-31.03.15 39.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.200,-

1.000,-

23.990,-

330,-

1.800,1.200,1.200,1.200,1.800,-

1.600,1.000,1.000,1.000,1.600,-

22.990,26.990,23.990,22.990,22.990,-

330,330,330,330,330,-

Diamond Head beach ****

|Fort MyErS|EXo 568

popis: tento hotelový resort splňuje všechny předpoklady ke spokojené dovolené. Leží přímo na písečné pláži na ostrově Estero Is a 1,5 km od Fort Myers Beach se spoustou příležitostí k nákupu a zábavě. Vybavení hotelu: restaurace, bary, steakhouse, taneční sál, bazén, vířivka, konferenční místnost, obchodní centrum, prádelna, parkování (zdarma), možnost pořádání svatebních obřadů. Stravování: snídaně a večeře (za poplatek). zábava a sport: fitness, vodní sporty na pláži, golf, windsurfing, tenis, volejbal, basketbal, aerobik, půjčovna kol a motorek, joga, pilates. Vybavení pokoje: klimatizace, balkon, koupelna s WC, TV a CD, kávovar, vysoušeč vlasů, trezor, data port, žehlící souprava, telefon, mikrovlnná trouba.

obDobí

DiAMonD HEAD bEAcH rESort **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 51.990,01.04.-22.06.14 42.990,23.06.-04.09.14 46.990,05.09.-15.10.14 42.990,16.10.-10.12.14 41.990,04.01.-31.03.15 51.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.100,-

1.800,-

23.990,-

400,-

3.600,2.000,2.000,2.000,3.600,-

3.100,1.700,1.700,1.700,3.100,-

22.990,26.990,23.990,22.990,22.990,-

400,400,400,400,400,-

pink Shell beach resort ****

|Fort MyErS|EXo 568

popis: hotel s 234-mi pokoji se nachází na písečné pláži v klidné části Fort Myers Beach. Jeho ideální poloha v severním cípu ostrova Estero Island tak nabízí neuvěřitelné výhledy na Mexický záliv. Vybavení hotelu: 2 restaurace, bar, barbecue grill, 3 bazény, láznně, salon krásy, kadeřnictví, masáže, pára, prádelna, vysokorychlostní internet, parkování (zdarma), obchod se suvenýry, dětský klub. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness centrum, tenis, plážový volejbal, vodní sporty, půjčovna člunů a kol, hřiště pro děti. Vybavení pokoje: koupelna s WC, lednička, toastovač, mikrovlnná trouba, kabelová televize, telefon, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, klimatizace, trezor.

obDobí

pink SHELL bEAcH rESort **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 59.990,01.04.-22.06.14 47.990,23.06.-04.09.14 51.990,05.09.-15.10.14 47.990,16.10.-10.12.14 43.990,04.01.-31.03.15 59.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.800,-

2.400,-

23.990,-

400,-

4.800,2.800,2.800,2.400,2.200,-

4.200,2.400,2.400,2.000,2.200,-

22.990,26.990,23.990,22.990,22.990,-

400,400,400,400,400,-

Florida - Fort Myers

63


Florida| S T .

PETERSBURG

pelican pointe ***

|cLEArwAtEr|EXo 569

popis: hotel je vzdálený zhruba 150 m od známé pláže Clearwater Beach a jen pár minut chůze od rušného centra s restauracemi, kavárnami a obchody. Vybavení hotelu: bazén, konferenční místnosti, káva v hale, prádelna, parkování (zdarma), restaurace (v okolí hotelu) zábava a sport: tenis, golf, volejbal, squash, vodní sporty, jezdectví, půjčovna kol, dětské hřiště. Stravování: snídaně v ceně. Vybavení pokoje: lednička,mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace.

obDobí

7 nocí

pELicAn pointE ***

04.01.-31.03.14 38.990,01.04.-22.06.14 36.990,23.06.-04.09.14 40.990,05.09.-15.10.14 36.990,16.10.-10.12.14 35.990,04.01.-31.03.15 38.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.200,-

1.100,-

24.990,-

0,-

1.700,1.200,1.200,1.200,1.700,-

1.500,1.100,1.100,1.100,1.500,-

23.990,26.990,24.990,23.990,23.990,-

Sandpearl resort *****

0,0,0,0,0,-

|cLEArwAtEr|EXo 569

popis: hotel obklopený nádhernou tropickou zahradou, nabízí pohodlí a luxus přímo na pláži Clearwater Beach u Mexického zálivu. Hotel je vzdálený jen 30 min jízdy od mezinárodního letiště Tampa. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, lázeňská zařízení, masáže, 2 bazény, vířivka, konferenční prostory, business centrum, možnost připojení na internet, prádelna, babysitting, obchod se suvenýry, svatební obřady. zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži, tenis, golf, jóga, pilates, půjčení kol, volejbal. pokoje: lednička, minibar, kávovar, balená voda, plazmová televize, DVD přehrávač, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, bezpečnostní trezor.

obDobí

SAnDpEArL rESort *****

7 nocí

04.01.-31.03.14 59.990,01.04.-22.06.14 47.990,23.06.-04.09.14 51.990,05.09.-15.10.14 47.990,16.10.-10.12.14 45.990,04.01.-31.03.15 59.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.900,-

2.500,-

24.990,-

390,-

4.800,2.900,2.900,2.800,4.800,-

4.200,2.500,2.500,2.400,4.200,-

23.990,26.990,24.990,23.990,23.990,-

Don ceSar resort *****

390,390,390,390,390,-

|St. pEtE bEAcH|EXo 569

popis: romantický resort z roku 1928 patří mezi architektonické perly Floridy a pro svůj vzhled bývá nazýván Růžový palác. Luxusní hotel s 277-mi pokoji a mramorovými podlahami leží na známé – Mexickým zálivem omývané – pláži St. Pete Beach. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, 2 bazény, vířivka, lázně, sauna, masáže, kadeřnictví, obchody, bankomat, internet, dětský klub, parkování (za poplatek), bezpečnostní trezor. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, golf, tenis, aerobik, vodní sporty, volejbal pokoje: kabelová televize, CD přehrávač, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, kávovar, klimatizace, trezor, noviny zdarma.

obDobí

Don cESAr bEAcH rESort **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 53.990,01.04.-22.06.14 46.990,23.06.-04.09.14 50.990,05.09.-15.10.14 46.990,16.10.-10.12.14 45.990,-

64

Florida - St. petersburg

04.01.-31.03.15 53.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.800,-

2.400,-

24.990,-

380,-

2.800,2.800,2.800,2.800,2.800,-

3.400,2.400,2.400,2.400,3.400,-

23.990,26.990,24.990,23.990,23.990,-

380,380,380,380,380,-


AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA ALFA TCT. OVLÁDNI NÁS. PROCIŤ NÁS. VYZKOUŠEJ NÁS.

GIULIETTA OD 399 900 KČ

MITO OD 299 900 KČ

Alfa Giulietta a Alfa MiTo. Ať zvolíte praktickou 5 dvéřovou Alfu Giulietta se vzhledem kupé nebo sportovní kompakt Alfu MiTo, dostane se Vám elegance, stylu a komfortu již v základní výbavě. Nyní Giulietta ve výbavě Super s převodovkou TCT zdarma. VÝKON

ALFA DNA

ALFA TCT

Motory MultiAir: více výkonu, nižší spotřeba a emise.

3 nastavení, 3 styly řízení, 3 způsoby chování na vozovce.

Automatická dvojspojková převodovka zajišťující hladké řazení.

ALFA.ROMEO.CZECH.REPUBLIC BEZ SRDCE BYCHOM BYLI POUHÉ STROJE.

Alfa Romeo Giulietta: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,4 - 7,6 l/100 km; emise CO2 114 - 177 g/km. Alfa Romeo MiTo: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,8 - 6,0 l/100 km; emise CO2 126 - 139 g/km.

www.alfaromeo.cz

giulietta_mito_range cz A4 210x297.indd 1

6.6.2012 9:52


Florida| O R L A N D O

Orlando u S A | orlando

New York

Philadelphia

(

Každý rok zamíří do Orlanda neuvěřitelných 25 milionů turistů – tedy zdaleka nejvíce v celých USA. Tohle klokotající centrum zábavy malých i velkých nemá ve světě obdoby. Disney World, Universal Studios, Mořský svět – KANADA to je pouze stručný výčet z mnoha tématicToronto kých parků a jejich nesčetných atrakcí a lákaNiagara Falls dětdel, které slibují vyplnit i ty nejtajnější ské sny ze světa pohádek, Buffalo filmů a fantazie.Albany

(

USA VýLEty FAkuLtAtiVní Baltimore

Fort Myers Naples

9 dní / 7 nocí

Miami

srážky (mm)

FLORIDA

voda (°C)

St. Petersburg

vzduch (°C)

Orlando

Měsíc

Orlando

Washington

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

22 23 26 28 31 33 33 33 32 29 26 23

– – – – – – – – – – – –

62 60 90 62 95 187 182 159 146 70 59 59

EXo - 566

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer 1.300,- Kč/osoba • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

proDLoužEní • pobyt V Orlandu lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům pro USA či zkombinovat s pobytem v Miami, Naples, St. Petersburgu či jiné koupací destinaci na Floridě. pronáJEM Vozu • v Orlandu Vám můžeme zajistit pronájem vozu s plným pojištěním: od 5.000,- Kč/týden

66

uSA - Florida

PLAVBA KARIBIKEM 7x noc plavba západním Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Caneveral.

BUSCH GARDENS TAMPA Návštěva zábavního parku v Tampě s 2700 zvířaty a špičkovými atrakcemi inspirovanými africkým kontinentem.

cena: od 13.990,- Kč

cena: 1.390,- Kč

KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + návštěva kina IMAX.

cena: 2.100,- Kč 1.890,- Kč/dítě do 11

SEA WORLD vstupenka: 1.990,- Kč/den (1.790,-/dítě 3-9) UNIVERSAL STUDIOS 1-denní vstupenka: 2.790,- Kč/osoba (2.680,-/dítě 3-9) 2-denní vstupenka: 3.190,- Kč/osoba (2.990,-/dítě 3-9) 3-denní vstupenka: 3.490,- Kč/osoba (3.190,-/dítě 3-9)

o r L A n D o | FLoriDA

Program zájezdu : 1. den prAHA – orLAnDo Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu (doporučujeme) nebo transfer do vybraného hotelu v Orlandu. 2. – 7. den pobyt u MořE Pobyt ve vybraném hotelu v Orlandu. Návštěva některého z tematických parků jako je Disney World, Sea World (vodní svět) nebo Universal Studios s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Z Orlanda lze rovněž snadno podniknout výlet na raketodrom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral a nedalekou pláž Cocoa Beach, případně si udělat výlet do St. Petersburgu a Tampy a navštivit některou z vyhlášených pláží u Mexického zálivu. 8. den orLAnDo – prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


Florida| O R L A N D O

HJ Enchanted Land **

|orLAnDo – kiSSiMMEE

popis: hotel s dobrým poměrem ceny, kvality a polohy vhodný pro rodiny s dětmi, neboť se nachází jen 5 km od Disney Worldu a v těsné blízkosti Sea Worldu a Universal Studios. Vybavení hotelu: restaurace, bar, vyhřívaný venkovní bazén, vířivka, obchodní centrum, možnost připojení vysokorychlostního internetu, prádelna, bezpečnostní trezor, noviny zdarma, parkování (zdarma). Stravování: snídaně (za poplatek cca $6, děti do 12 let zdarma). zábava a sport: fitness centrum, shuttle bus do zábavních parků Walt Disney a Sea World (zdarma). pokoje: kabelová televize, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, trezor, internet, klimatizace. Jiné: resortní poplatek $6/den/pokoj splatný na místě

HowArD JoHnSon EncHAntED LAnD rESort ***

obDobí

7 nocí

04.01.-31.03.14 28.990,01.04.-22.06.14 31.990,23.06.-04.09.14 35.990,05.09.-15.10.14 31.990,16.10.-10.12.14 31.990,04.01.-31.03.15 28.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

500,-

400,-

23.990,-

0,-

500,500,500,500,500,-

400,-

21.990,-

400,-

26.990,-

400,-

0,-

23.990,-

400,400,-

0,-

0,-

23.990,-

Hyatt regency ****

0,-

21.990,-

0,-

|orLAnDo – LAkE buEnA ViStA

popis: moderní a luxusní hotel vhodný pro rodiny s dětmi se nachází v blízkosti zábavních parků Universal Studios, Sea World a Disney World. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, směnárna, obchody, prádelna, parkování (za poplatek), hlídání dětí. pokoje: plazmová TV, telefon, kávovar, trezor, koupelna a WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, chladící box, stereo souprava, klimatizace, internet (za poplatek) Stravování: snídaně (za poplatek) zábava a sport: masáže, fitness, 18-jamkové golfové hřiště, tenis, vodní sporty. Extra: zdarma shuttle do fiady zábavních parků jako kupfiíkladu Universal Studios ãi Sea Worldu. Jiné: resortní poplatek $20/den/pokoj splatný na místě obDobí

HyAtt rEgEncy grAnD cyprESS **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 47.990,01.04.-22.06.14 46.990,23.06.-04.09.14 49.990,05.09.-15.10.14 44.990,16.10.-10.12.14 48.990,04.01.-31.03.15 47.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.700,-

2.300,-

23.990,-

650,-

3.200,2.600,2.400,2.900,3.200,-

2.700,2.200,2.100,2.600,2.700,-

21.990,26.990,23.990,23.990,21.990,-

Hard rock Hotel ****

650,650,650,650,650,-

|orLAnDo – uniVErSAL wALk

popis: tento unikátní hotel je oslavou hudebního stylu rock and roll. Uvnitř hotelu řada artefaktů, které patřili Elvisovi, J. Hedrixovi či Eltonu Johnovi. Nachází se v blízkosti komplexu Universal City Walk. Vybavení hotelu: 5 restaurací, bary, bazén s bílým pískem a fontánkami, dětský bazén, vířivka, konferenční prostory, obchodní centrum, směnárna, bankomat, dětský klub, prádelna, parkování (za poplatek), obchody, zdarma svoz do Sea World, Discovery Cove a Wet n´Wild Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, masáže, golf, tenis, vodní sporty na pláži. pokoje: plazmová TV, CD s MP3, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, klimatizace, žehlící souprava, internet, trezor, noviny.

obDobí

uniVErSAL HArD rock HotEL **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 59.990,01.04.-22.06.14 55.990,23.06.-04.09.14 63.990,05.09.-15.10.14 52.990,16.10.-10.12.14 55.990,04.01.-31.03.15 59.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.900,-

3.400,-

23.990,-

650,-

4.900,4.700,3.500,3.900,4.900,-

4.300,4.100,3.000,3.400,4.300,-

21.990,26.990,23.990,23.990,21.990,-

650,650,650,650,650,-

Florida - orlando

67


Amerika| N E W

YORK

New York uSA|new york

New York je nefalšovaným středobodem amerického snu. Kdo chce tenhle novodobý Babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyvatel. New York je také symfonií barev a zvuků klaksonů či ječení sirén. New York elektrizuje, omamuje a poznamenává – někdy na celý život…

5 dní / 3 noci

vzduch (°C)

voda (°C)

srážky (mm)

New York

Měsíc

FAkuLtAtiVní VýLEty I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2 4 9 14 20 25 28 27 23 17 11 6

– – – – – – – – – – – –

94 75 104 103 114 88 106 103 102 89 102 98

EXo - 542

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x nocleh v hotelu dle výběru

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek: 1.500/2.500,-Kč (sdílený/privátní) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt v New Yorku lze výhodně prodloužit o libovolný počet nocí, případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA pronáJEM Vozu • v New Yorku Vám můžeme pronajmout vůz s plným pojištěním: od 1.990,- Kč/den

68

uSA - new york

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM Prohlídka Manhattanu s česky nebo slovensky hovořícím průvodcem (8 hod).

cena: 7.790,- Kč / 2 osoby osoba navíc 500,- Kč

OKRUŽNÍ PLAVBA KOLEM MANHATTANU Cena: 890,- Kč (cca 3 hod.) HARLEM GOSPEL TOUR (+ brunch) Cena: 1.300,- Kč (cca 5 hod., neděle) HOP ON – DOUBLE DECKER Cena: 1.190,- Kč (platný 48 hod., 4 trasy + 50 zastávek)

NIAGARA FALLS Výlet k Niagarským vodopádům letecky + autobusem, včetně transferů (celý den).

WOODBORY COMMON FACTORY OUTLETS Cena: 990,- Kč (celý den, výprodeje značkových výrobců)

cena: 12.390,- Kč

LET VRTULNÍKEM NAD MANHATTANEM Cena: 4.590,- Kč (cca 16-20 min.)

NEW YORK CITY TOUR + plavba k Soše Svobody Cena: 1.190,- Kč (cca 4 hod., servis možný v 7 jazycích)

n E w y o r k | uSA

Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program. 2. – 3. den nEw york Během pobytu v New Yorku byste si neměli nechat ujít plavbu na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Dále pak návštěvu jižního Manhattanu s finanční čtvrtí Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť, čtvrť modních trendů Soho či noblesní TriBeCa. Z vyhlídkové terasy mrakodrapu Empire State Building si v podvečer vychutnáte rozsvěcující se město. 4. den nEw york – prAHA Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy


Amerika| N E W

pennsylvania Hotel **

YORK

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: čtvrtý největší hotel na Manhattanu z roku 1919 leží v srdci centrálního Manhattanu naproti nádraží Pennsylvania a v těsném dosahu Madison Square Garden a Empire State Building. Poměr polohy a ceny hotel činí jeden z nejvyhledávanějších hotelů v New Yorku. Vybavení hotelu: 2 restaurace, kavárna, internet, salon krásy, konferenční prostory, parkování (za poplatek), obchod se suvenýry, bankomat, možnost zakoupení výletů a vstupenek. Stravování: snídaně (za poplatek), v okolí pak bistra a italská, řecká, a mexická restaurace. pokoje: TV, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, žehlící souprava, možnost připojení na internet.

obDobí

pEnnSyLVAniA HotEL ***

3 nocí

04.01.-28.02.14 23.990,01.03.-30.04.14 28.990,01.05.-30.06.14 30.990,01.07.-28.08.14 29.990,29.08.-10.12.14 31.990,04.01.-28.02.15 23.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.100,-

2.700,-

20.990,-

600,-

1.400,3.300,2.200,3.500,1.400,-

1.200,-

19.990,-

2.800,-

20.990,-

1.900,-

21.990,-

3.000,-

20.990,-

1.200,-

19.990,-

Edison Hotel ***

600,600,600,600,600,-

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: 22ti patrový art deco hotel z roku 1931 se nachází v jedné z nejfrekventovanšjích částí New York City, jen pár kroků od Times Square, Rockefellerova Centra či Radio Music City Hall. Vybavení hotelu: restaurace, kavárna, obchody, fitness centrum, internet, obchodní centrum, společenská místnost, trezor, parkování (za poplatek). Stravování: italská restaurace (možnost obědů a večeří), Café Edison zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu lekce aerobiku a jógy, tenisové kurty, půjčovna kol. pokoje: koupelna s WC, barevná TV, telefon, WI-FI, vysoučeš vlasů, žehlící souprava, klimatizace.

obDobí

3 nocí

EDiSon HotEL ***

04.01.-28.02.14 24.990,01.03.-30.04.14 29.990,01.05.-30.06.14 29.990,01.07.-28.08.14 31.990,29.08.-10.12.14 31.990,04.01.-28.02.15 24.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.800,-

2.800,-

20.990,-

600,-

1.500,2.800,2.900,3.500,1.300,-

1.300,-

19.990,-

2.800,-

20.990,-

2.900,-

21.990,-

3.500,-

20.990,-

1.300,-

19.990,-

600,600,600,600,600,-

the new yorker Hotel ***

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: jeden z nejpopulárnějších hotelů s 912ti pokoji se nachází v centru New Yorku pár minut od Broadway Theatres, Madison Square Garden či obchodního domu Macy´s. Vybavení hotelu: 2 restaurace, café bar, taneční sál, 14 konferenčních místností pro 10 – 600 hostů, obchodní centrum, bankomat, prádelna, obchod se suvenýry,parkování (za poplatek), trezor. zábava a sport: fitness, poblíž hotelu se nachází sportovní komplex Chelsea Pieta nabízející lekce aerobiku, bazén, bruslení, horolezeckou stěnu a golf. pokoje: kabelová televize s možností sledování filmů (za poplatek) , možnost připojení vysokorychlostního internetu, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, lednička (na vyžádání).

obDobí

tHE nEw yorkEr HotEL ***

3 nocí

04.01.-28.02.14 25.990,01.03.-30.04.14 33.990,01.05.-30.06.14 36.990,01.07.-28.08.14 33.990,29.08.-10.12.14 35.990,04.01.-28.02.15 25.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

4.300,-

3.700,-

20.990,-

860,-

1.900,5.200,3.900,5.400,1.900,-

1.700,4.500,3.400,4.600,1.700,-

19.990,20.990,21.990,20.990,19.990,-

860,860,860,860,860,-

new york - nyc

69


Amerika| N E W

YORK

Hilton times Square ****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: luxusní a strategicky umístěný hotel se nachází v srdci Manhattanu na náměstí Times Square a v těsné blízkosti divadelní čtvrtě na Broadwayi a dalších známých atrakcí. Hotel zabírá 21.-44. patro mrakodrapu a nabízí tak panoramatické výhledy na město. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, obchodní centrum, bankomat, prádelna, internet, obchod se suvenýry, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), směnárna, noviny zdarma. Stravování: snídaně, oběd a večeře (za poplatek na místě). zábava a sport: fitness centrum, bazén a tenis (v blízkosti hotelu). pokoje: plazmová TV, MP3 přehrávač, rádio, telefon, kávovar, minibar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pracovní stůl, relaxační křeslo, žehlící souprava, vysokorychlostní internet, klimatizace.

obDobí

HiLton tiMES SQuArE ****

3 nocí

04.01.-28.02.14 31.990,01.03.-30.04.14 34.990,01.05.-30.06.14 37.990,01.07.-28.08.14 33.990,29.08.-10.12.14 37.990,04.01.-28.02.15 31.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

4.700,-

4.000,-

20.990,-

900,-

3.400,5.600,3.900,6.000,3.400,-

3.000,-

19.990,-

4.900,-

20.990,-

3.400,-

21.990,-

5.200,-

20.990,-

3.000,-

19.990,-

900,900,900,900,900,-

westin times Square *****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: elegantní a luxusní hotel postavený v pastelově veselém stylu Art Deco roce 1931 leží pouhý blok od náměstí Times Square s výhledem na záplavu zeleně Central Parku. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, lázně, sauna, masáže, salon krásy, konferenční prostory, internet, směnárna, možnost zakoupení vstupenek do divadel, parkování (za poplatek), trezor, bankomat, obchod se suvenýry. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, aerobik, jóga a pilates (v blízkosti hotelu). pokoje: LCD televizor, rádio, telefon, data port, mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, vysokorychlostní internet, trezor, klimatizace, žehlící souprava, pracovní stůl, noviny zdarma.

obDobí

wEStin tiMES SQuArE *****

3 nocí

04.01.-28.02.14 32.990,01.03.-30.04.14 34.990,01.05.-30.06.14 39.990,01.07.-28.08.14 35.990,29.08.-10.12.14 39.990,04.01.-28.02.15 32.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

4.600,-

3.900,-

20.990,-

600,-

4.600,6.400,4.500,6.600,4.600,-

3.900,-

19.990,-

5.600,-

20.990,-

3.900,-

21.990,-

5.700,-

20.990,-

3.400,-

19.990,-

600,600,600,600,600,-

the waldorf towers *****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: jedinečná elegance, osobní přístup a vysoce kvalitní služby jsou přednostmi tohoto luxusního hotelu v srdci Manhatttanu. Vybavení hotelu: restaurace a bary, kavárna, lázně, salon krásy, kadeřnictví, obchodní centrum, parkování (za poplatek), konferenční prostory, prádelna, směnárna, babysitting. Stravování: snídaně v ceně. zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu tenis, bruslení, půjčovna kol, jízda na koni, půjčovna člunů. pokoje: kabelová televize, telefon, data port, trezor, připojení vysokorychlostního internetu, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, noviny zdarma, rádio s budíkem, žehlící souprava, klimatizace.

obDobí

tHE wALDorF towErS *****

3 nocí

04.01.-28.02.14 32.990,01.03.-30.04.14 36.990,01.05.-30.06.14 38.990,01.07.-28.08.14 38.990,29.08.-10.12.14 46.990,-

70

new york - nyc

04.01.-28.02.15 32.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

7.700,-

6.700,-

20.990,-

1.100,-

3.800,7.600,6.700,8.800,3.800,-

3.300,6.600,5.800,7.600,3.300,-

19.990,20.990,21.990,20.990,19.990,-

1.100,1.100,1.100,1.100,1.100,-


A new way to see the U.S. and beyond. US Airways. As the fifth largest airline in the United States, we offer nonstop flights to the U.S. from Frankfurt, London, Paris, Rome, Brussels, Amsterdam, Munich and Madrid. International travel through our Philadelphia and Charlotte, North Carolina hubs is easy and convenient. Through our hubs, connect to over 200 exciting U.S. cities like New York, Washington, DC, Los Angeles,Miami, Orlando and Las Vegas. Or, connect to popular destinations in Canada, Latin America and the Caribbean. And that’s not all. As a member of the Star Alliance™ network, US Airways serves more than 1,000 destinations in 175 countries worldwide. Contact your professional travel agent to book US Airways.

©2010 US Airways, Inc. ADV10-1034

ADV10-1034 Czech Rep Rush ad.indd 1

11/9/10 4:19:10 PM


N.P.

Amerika| L A S

VEGAS

Las Vegas Polární kruh

Fairbanks

USA

KANADA

Dawson Tok

Yukon Crossing

uSA|Las Vegas

orage N.P. Wrangler - St. Elias Kluane Whitehorse

Skagway

Jaké je tohle oslnivé město hazardu? Proč jej jedni zbožňují a jiní zatracují? Tyhle otázky si lidé kladou většinou až se vymaní z jeho kouzla, opustí přeplněné ulice a vydají se vstříc opuštěným pouštím, které jej obklopují. Las Vegas je městem kasin, jejichž noblesa bere dech. Ulice bují zábavou, oslňují výbuchy světel neonů, šokují obřími obrazovkami a uzemňují nepochopitelnými atrakcemi za miliony, miliony a miliony dolarů.

Las Vegas

Lake Mead

Hoover Dam

Los Angeles

Grand Canyon N.P.

USA

srážky (mm)

Death Valley

voda (°C)

San Francisco

vzduch (°C)

Las Vegas

Měsíc

FAkuLtAtiVní VýLEty I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

14 17 21 26 31 37 40 39 34 27 19 14

– – – – – – – – – – – –

15 17 15 4 6 2 11 11 8 6 7 10

Mexiko

9 dní / 7 nocí

EXo - 567

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek 1.300,- Kč • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt v Las Vegas lze výhodně prodloužit o libovolný počet nocí, případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA

pronáJEM Vozu • v Las Vegas Vám můžeme zajistit pronájem vozu s plným pojištěním: od 5.000,- Kč/týden

72

uSA - nevada

GRAND VOYAGER KANADA Přelet k západní straně Ottawa Grand Canyonu, sestup naToronto dno vrtulníkem a plavba na raftuNiagara po Falls řece Colorado (cca 6,5 hod.).

cena: 6.490,- Kč

Lake Erie

USA Pittsburgh

GRAND CANYON MOTORCOACH Cena:Montreal 2.890,- Kč (Grand Canyon busem, cca 15 hod.) VEGAS NEON LIGHTS Albany Cena: 2.590,- Kč (Las Vegas vrtulníkem, cca 15 min.) PŘEHRADA HOOVER DAM New York Cena: 1.790,- Kč (cca 6 hod.)

Philadelphia

DRIVE UP WEDING ÚDOLÍ SMRTI Atlantic City Cena: 6.890,- Kč (svatební obřad bez vystoupení z vozu) Autobusový výlet do NárodWashington DC ního parku Údolí smrti. Oběd, MUZIKÁLY A SHOW vstup do rezervace a hotelové Cena: od 2.490,- Kč (různá světoznámá vystoupení) transfery v ceně (celý den). LAS VEGAS MONORAIL cena: 5.290,- Kč Cena: 450,- Kč (zahrnuje 10 jízdenek)

L A S V E g A S | uSA USA

Orlando Tampa

Kennedy Space Center

Fort Myers

Key West Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Las Vegas. Transfer do hotelu, případně půjčení vozu. Nocleh. 2. – 7. den LAS VEgAS Pobyt v Las Vegas za příjemného cinkání herních automatů. Vedle samotného pobytu v Las Vegas doporučujeme čerpat některý z fakultativních výletů na Grand Canyon - včetně prohlídky nové atrakce - totiž skleněného mostu Skywalk nad kaňonem. Rovněž doporučujeme pronájem vozu a celodenní výlet do Národního parku Údolí smrti, koupání v nedalekém jezeru Lake Mead, nebo návštěvu monumentální přehrady Hoover Dam vybudované na řece Colorado přibližně 50 km od Las Vegas. 4. den LAS VEgAS – prAHA Volno, transfer na letiště (vrácení vozu), odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy

Miami


Amerika| L A S

bw Mardi gras ***

VEGAS

|oFF Strip

popis: jeden z nejstarších hotelů v Las Vegas, který stál v roce 1968 na počátku novodobého rozkvětu města. Hotel leží přímo na hlavní třídě Stripu a dobré jméno si získal zejména mezi rodinami s dětmi. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, společenská místnost, bazén, vířivka, obchodní centrum, bankomat, obchod se suvenýry, parkování (zdarma), svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: fitness, kasino, herny, adventuredome – ohromný sál uvnitř hotelu s mnoha atrakcemi pro malé i velké. pokoje: kabelová televize, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, možnost připojení na vysokorychlostní internet, klimatizace, lednička (na vyžádání).

bESt wEStErn MArDi grAS & cASino *** 7 nocí

obDobí

04.01.-31.03.14 31.990,01.04.-22.06.14 33.990,23.06.-04.09.14 37.990,05.09.-15.10.14 33.990,16.10.-10.12.14 33.990,04.01.-31.03.15 31.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

700,-

600,-

23.990,-

0,-

700,700,700,700,700,-

600,600,600,600,600,-

22.990,-

0,-

27.990,-

0,-

23.990,-

0,-

23.990,-

0,-

22.990,-

0,-

paris Hotel & casino ****

|Strip

popis: prvotřídní hotel na Stripu zachycuje všechny prvky francouzské metropole (od dlažebních chodníků po repliku Eiffelovky a Vítězného oblouku). Vybavení hotelu: restaurace, bar, bazén, lázně, vířivka, sauna, pára,masáže, kadeřnický salón, obchodní centrum, bankomat, prádelna, parkování (zdarma), internet, trezor, svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek) Zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, kasino, poker, kabaret, divadlo, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, masáže (možné na pokoji), klimatizace, lednička (na vyžádání).

obDobí

pAriS LAS VEgAS HotEL & cASino **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 41.990,01.04.-22.06.14 41.990,23.06.-04.09.14 49.990,05.09.-15.10.14 41.990,16.10.-10.12.14 41.990,04.01.-31.03.15 41.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.900,-

1.700,-

23.990,-

790,-

2.000,1.900,1.900,1.900,2.000,-

1.800,1.700,1.700,1.700,1.800,-

22.990,27.990,23.990,23.990,22.990,-

caesar's palace *****

790,790,790,790,790,-

|Strip

popis: mimořádně luxusní hotel, postavený v duchu starého Říma. Výzdoba zahrnuje antické motivy: sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či koloseum. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, bazén, lázně, masáže, sauna, výřivky, salón krásy, obchody, bankomat, parkování (zdarma), trezor, pořádání banketů, svatební obřady, internet, obchody Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: golf, aerobik, jóga, kasino, poker, ohnivá show bojujících antických bohů, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, masáže (možné na pokoji), klimatizace, trezor, přístup na internet.

obDobí

cAESAr'S pALAcE *****

7 nocí

04.01.-31.03.14 47.990,01.04.-22.06.14 47.990,23.06.-04.09.14 53.990,05.09.-15.10.14 47.990,16.10.-10.12.14 51.990,04.01.-31.03.15 47.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.800,-

2.400,-

23.990,-

790,-

3.000,2.900,2.800,3.500,3.000,-

2.700,2.500,2.400,3.000,2.700,-

22.990,27.990,23.990,23.990,22.990,-

790,790,790,790,790,-

nevada - Las Vegas

73


Amerika| H A V A J

Havaj uSA|Havaj

Vítejte v ráji pohádkových možností. Od východu do západu slunce zvou nekonečné pláže, příkré útesy a ukryté zátoky ke koupání, surfování a potápění. To není zdaleka vše. Vždyť Havajské ostrovy to je rovněž exotická příroda, činné sopky, deštné pralesy, ananasová pole, přátelští lidé a polynéská kultura. Havajské ostrovy sedí těm, kdo hledají odpočinek, zároveň uspokojí i nejnáročnější cestovatele bažící po poznání. Co dodat? Snad jen ALOHA - čili vítejte…

OAHU - Waikiki Beach

10 dní / 7 nocí

voda (°C)

srážky (mm)

Havajské ostrovy

vzduch (°C)

Havaj - Oahu

Měsíc

FAkuLtAtiVní VýLEty I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

27 27 28 28 29 31 31 32 32 31 29 28

25 25 25 25 26 27 28 28 28 28 27 26

69 60 48 28 19 10 13 12 19 55 58 72

EXo - 569

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru

cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer (na vyžádání) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč

proDLoužEní • pobyt na Havajských ostrovech lze prodloužit o libovolný počet nocí, případně připojit k poznávacím zájezdům do USA. pronáJEM Vozu • na Havajských ostrovech zajistíme pronájem vozu s plným pojištěním: od 5.800,- Kč/týden

74

OAHU – PEARL HARBOR Návštěva přístavu Pearl Harbor + prohlídka křižníku Arizona (cca 4 hod.).

cena: 890,- Kč

MAUI - NP HALEAKALA (VÝCHOD SLUNCE) Cena: 2.690,- Kč (cca 9 hod.) MAUI – HAANA Cena: 2.990,- Kč (cca 12 hod., výlet do městečka Haana, v ceně snídaně, oběd a nápoje v busu) KAUAI – VÝLET DO KAŇONU WAIMEA Cena: 1.990,- Kč (5 hod.)

OAHU – OKRUH Okružní jízda ostrovem Oahu včetně návštěvy ananasové plantáže (cca 8 hod.).

cena: 1.990,- Kč

LETY HELIKOPTÉROU

BIG ISLAND: let nad vulkanickými oblastmi Cena: 5.490,- Kč (cca 45 min) KAUAI: okružní let vrtulníkem nad ostrovem Cena: 5.490,- Kč (cca 60 min) MAUI: let vrtulníkem Hana/Haleakala Cena: 5.690,- Kč (cca 45 min)

HAVAJSkÉ oStroVy Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet přes Los Angeles či San Francisco do Honolulu na ostrově Oahu, případně na jiný z havajských ostrovů. Po příletu půjčení vozu (doporučujeme), případně transfer do hotelu a ubytování. 2. - 7. den HAVAJSkÉ oStroVy Pobyt u moře s nepřebernými možnostmi sportovního, společenského i poznávacího vyžití. Doporučujeme využít široké nabídky fakultativních výletů pro jednotlivé ostrovy a také zapůjčení vozu na libovolný počet dnů (pronájem rádi zajistíme). 8. den oDLEt Do prAHy Odlet do Prahy s přestupem v Los Angeles nebo San Francisku. 9. nebo 10. den příLEt Do prAHy

uSA - Havajské ostrovy


Amerika| H A V A J

waikiki resort Hotel ***

|wAikiki bEAcH – oAHu

popis: velmi dobrý hotel s 295 pokoji se nachází v blízkosti pláže Waikiki. Hotel je vhodný i pro náročnější klientelu. Za příplatek lze garantovat výhled na moře nebo pokoj s kuchyňkou. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, venkovní bazén s velkou terasou, obchody se suvenýry, čistírna, prádelna, parkování (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem ve vzdálenosti 3 minut chůze od hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře zařízené pokoje s klimatizací, koupelna s WC a sprchou, TV, telefon, rádio s budíkem, lednička, trezor, balkon. Pokoj s výhledem na moře či s kuchyňkou za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

wAikiki rESort HotEL ***

7 nocí

04.01.-31.03.14 46.990,01.04.-22.06.14 49.990,23.06.-04.09.14 51.990,05.09.-15.10.14 46.990,16.10.-10.12.14 46.990,04.01.-31.03.15 46.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.600,-

1.400,-

32.990,-

290,-

1.700,1.600,1.500,1.600,1.700,-

1.500,1.400,1.300,1.400,1.500,-

31.990,33.990,31.990,31.990,31.990,-

290,290,290,290,290,-

outrigger reef on the beach ***

|wAikiki bEAcH – oAHu

popis: luxusní hotel s 858 pokoji pro náročnější klientelu. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, vlastní bazén s terasou, tropická zahrada, lázně, fitness centrum, obchody, konferenční centrum, parkování za poplatek, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži za poplatek (potápění, kánoe, katamarány). Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře vybavené pokoje, koupelna s WC, fén, TV, telefon, rádio, žehlička a žehlicí prkno, minibar, lednička, kávovar, trezor, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

outriggEr rEEF on tHE bEAcH **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 57.990,01.04.-22.06.14 59.990,23.06.-04.09.14 61.990,05.09.-15.10.14 57.990,16.10.-10.12.14 56.990,04.01.-31.03.15 57.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.100,-

2.700,-

32.990,-

490,-

3.100,3.100,3.100,3.100,3.100,-

2.700,2.700,2.700,2.700,2.700,-

31.990,33.990,31.990,31.990,31.990,-

490,490,490,490,490,-

Hyatt regency waikiki *****

|wAikiki bEAcH – oAHu

popis: luxusní hotel skýtající souhru znamenitých služeb, tradiční havajské pohostinnosti, nadstandardního komfortu ubytování a vynikající polohy v bezprostřední blízkosti pláže Waikiki Beach. Hotel: 2x restaurace, bar u bazénu a na pláži, vlastní pláž, možnost půjčení vozu, parkování ($30/den), fitness, bazén (ručníky pro hosty zdarma), vířivka, cca 60 obchodů se suvenýry, lázně, salon krásy. Vybavení pokoje: balkon, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a WC, kabelová TV s možností služby „video on demand“, data port a možnost připojení vysokorychlostního internetu port, plášť, trezor, žehlící souprava, rádio, telefon. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře či pokoj přímo před oceánem.

obDobí

HyAtt rEgEncy wAikiki ***** 7 nocí

04.01.-31.03.14 64.990,01.04.-22.06.14 63.990,23.06.-04.09.14 64.990,05.09.-15.10.14 60.990,16.10.-10.12.14 59.990,04.01.-31.03.15 64.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.700,-

3.200,-

32.990,-

490,-

4.200,3.700,3.700,3.700,4.200,-

3.600,3.200,3.200,3.200,3.600,-

31.990,33.990,31.990,31.990,31.990,-

490,490,490,490,490,-

Havajské ostrovy - oahu

75


Amerika| H A V A J

royal kona resort ***+

|oStroV HAwAii – big iSLAnD

popis: hotel se 452 pokoji se nachází uprostřed tropického ráje s vyhlídkou na zátoku Kailua s průzračně čistou vodou v blízkosti městečka Kailua-Kona s mnoha restauracemi, obchůdky a atrakcemi. Vybavení: restaurace, bazén s dětským brouzdalištěm, fitness centrum, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, obchůdky, na vyžádání hlídání dětí (za poplatek), konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: 4 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, v blízkosti hotelu golfové hřiště. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC a sprchou, fén, klimatizace, TV, telefon, lednička, kávovar, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

royAL konA rESort ***+

7 nocí

04.01.-31.03.14 48.990,01.04.-22.06.14 51.990,23.06.-04.09.14 53.990,05.09.-15.10.14 48.990,16.10.-10.12.14 47.990,04.01.-31.03.15 48.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.600,-

1.400,-

35.990,-

700,-

1.600,1.800,2.800,2.800,1.600,-

1.400,1.400,2.100,2.100,1.400,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

700,700,700,700,700,-

Marriott waikoloa beach ****

|oStroV HAwAii – big iSLAnD

popis: luxusní hotel s 523 pokoji leží 28 km severně od letiště v Kona. Hotel se nalézá v resortu Kohala v těsné blízkosti pobřeží. Vybavení: restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, fitness, husté tropické zahrady, obchody, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, konferenční centrum, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, dvě 18-ti jamková golfová hřiště, volejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, kajaky). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio s budíkem, kávovar, lednice, žehlička a žehlicí prkno, trezor, balkon. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

MArriott wAikoLoA bEAcH **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 56.990,01.04.-22.06.14 63.990,23.06.-04.09.14 69.990,05.09.-15.10.14 60.990,16.10.-10.12.14 61.990,04.01.-31.03.15 56.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.300,-

2.900,-

35.990,-

400,-

3.200,3.900,3.300,3.400,3.200,-

2.800,3.400,2.900,3.000,2.500,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

Maui coast Hotel ***

400,400,400,400,400,-

|oStroV MAui

popis: velmi pěkný hotel s 265 pokoji se nachází v srdci městečka Kihei s nákupním centrem a restauracemi. Vybavení: 2 restaurace, kavárna, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, 2 vířivky, fitness centrum, obchody, konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem v blízkosti hotelu. Zábava a sport: 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, rádio s budíkem, kávovar, lednička, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

MAui coASt HotEL***

7 nocí

04.01.-31.03.14 58.990,01.04.-22.06.14 56.990,23.06.-04.09.14 64.990,05.09.-15.10.14 54.990,16.10.-10.12.14 54.990,-

76

Havajské ostrovy - big island, Maui

04.01.-31.03.15 58.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

2.400,-

2.000,-

35.990,-

400,-

3.000,3.000,2.400,2.400,3.000,-

2.700,2.700,2.000,2.000,2.700,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

400,400,400,400,400,-


Amerika| H A V A J

Sheraton Maui resort ****

|oStroV MAui

popis: luxusní resort s 510 pokoji se nachází v romantickém prostředí tropického ráje u pláže Kaanapali. Vybavení: 3 restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, obchody, hlídání dětí (za poplatek), konferenční centrum, internet, půjčovna automobilů a lodí. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, golf, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, rybaření, jízda na koni. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon, žehlička a žehlící prkno, lednička, kávovar, mikrovlnná trouba, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

SHErAton MAui rESort **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 67.990,01.04.-22.06.14 71.990,23.06.-04.09.14 70.990,05.09.-15.10.14 65.990,16.10.-10.12.14 65.990,04.01.-31.03.15 67.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

4.500,-

3.900,-

35.990,-

390,-

4.400,4.000,4.000,4.000,4.400,-

3.800,3.500,3.500,3.500,3.800,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

Aloha beach resort ***

390,390,390,390,390,-

|oStroV kAuAi

popis: tento nedávno zrenovovaný hotel nabízí havajské požitky v nejčistší podobě. Hotel se nachází v zátoce Wailua Bay na východní a rovněž nejzelenější straně ostrova, kde se pěstují cukrová třtina a kávové boby. Okolí hotelu nabízí nádherné pohledy na safírovou modř oceánu s pozadím svěže zelení porostlých hor. Vybavení: 2x bazén, vířivka, obchod se suvenýry, bar, prádelna, restaurace, piknikové stoly, vlastní pláž s chráněným mořským bazénem vhodným pro děti bez rozdílu věku, společenská místnost, tenisové kurty, volejbalové hřiště, parkování zdarma. Vybavení pokoje: klimatizace, lednice, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a WC, kabelová TV, data port, plášť, trezor, žehlící soupravou, rádio, telefon. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

ASton ALoHA bEAcH rESort *** 7 nocí

04.01.-31.03.14 45.990,01.04.-22.06.14 48.990,23.06.-04.09.14 51.990,05.09.-15.10.14 46.990,16.10.-10.12.14 46.990,04.01.-31.03.15 45.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

1.200,-

1.100,-

35.990,-

700,-

1.100,1.200,1.200,1.200,1.100,-

1.000,1.100,1.100,1.100,1.000,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

700,700,700,700,700,-

Marriott kauai resort ****

|oStroV kAuAi

popis: luxusní resort s 345 pokoji v zátoce Kalapaki, kde najdete pláže nejjemnějšího písku a safírově modré laguny. Vybavení: restaurace, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, půjčovna sportovního vybavení a automobilů, parkování (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenis, golf, jízda na koni, bowling, volejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, windsurfing). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, videopřehrávač, telefon, rádio s budíkem, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

obDobí

MArriott kAuAi rESort **** 7 nocí

04.01.-31.03.14 64.990,01.04.-22.06.14 66.990,23.06.-04.09.14 70.990,05.09.-15.10.14 64.990,16.10.-10.12.14 64.990,04.01.-31.03.15 64.990,-

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

3.800,-

3.300,-

35.990,-

400,-

3.800,3.900,3.800,3.800,3.800,-

3.300,3.300,3.400,3.300,3.300,-

32.990,36.990,32.990,32.990,32.990,-

400,400,400,400,400,-

Havajské ostrovy - Maui, kauai

77


Amerika| P L A V B Y

OKRUŽNÍ PLAVBY se staly synonymem pohodlí, luxusu a dovolené na úrovni. Na plovoucích resortech najdete nejen luxusní ubytování, ale především řadu kulturních, sportovních a relaxačních aktivit. Budete překvapeni kvalitou stravy formou plné penze spolu s perfektním přístupem personálu. Než se stačíte rozkoukat, ocitnete se již na tropickém pobřeží Karibiku či u ledovci pokrytém pobřeží Aljašky. Stačí jen zamknout strávit den na pláži či výletech.

10 dní / 8 nocí

24.01.- 02.02.2014 11.02.- 19.02.2014 21.02.- 02.03.2014 11.04.- 20.04.2014 09.05.- 18.05.2014 01.08.- 10.08.2014 29.08.- 07.09.2014 12.09.- 21.09.2014 10.10.- 19.10.2014

EXO - 9020

. . od 38.990,- Kč . . od 37.990,- Kč . . od 39.990,- Kč . . od 45.990,- Kč . . od 45.990,- Kč . . od 56.490,- Kč . . od 48.990,- Kč . . od 45.990,- Kč . . od 43.990,- Kč

Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 7.200,- Kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 2.800,- Kč

Miami Great Stirrup Cay

Zá PA DNÍ K A RI B I K| p l a v b a Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Po příletu transfer do hotelu (za příplatek), nocleh. 2. den MIAMI (USA) V poledne transfer do přístavu (za příplatek), nalodění – loď MSC DIVINA 4*. Vyplutí. 3. den PLAVBA 4. den FALMOUTH (JAMAJKA) Nenápadný starý přístav udiví unikátní architekturou tzv. Jamajského georgiánského slohu a je památkou UNESCO. Nechcete-li strávit den na pláži nebo ve městě, vydejte se do okolní krajiny. 5. GEORGETOWN (GRAND CAYMAN) Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům

"Las Tortugas" – želvy. I když je jich tu stále mnoho, vžilo se později jméno nepřesně označující zde žijící leguány jako krokodýli. Den zde můžete strávit šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo lenošením na Sedmimílové pláži. 6. den COZUMEL (MEXIKO) Španělští objevitelé "Conquistadores" odsud spatřili poprvé břehy Mexika, když pátrali po zlatě a jiném bohatství. Na ostrově Cozumel naleznete poklady také pod hladinou moře. Jsou zde výborné podmínky pro potápění a šnorchlování. Na souši doporučujeme výlet do kdysi mocného mayského města Tulum.

7. den PLAVBA 8. den GREAT STIRRUP CAY (BAHAMY) Bělostné pláže, příjemné vlny Karibského moře, to je ten správný začátek exotické dovolené. Soukromý ostrov nabízí vodní sporty, překrásné pláže a další aktivity jen pro účastníky plavby. 9. den MIAMI (USA) Vylodění, transfer na letiště (za příplatek), odlet do Prahy. 10. den PŘÍLET DO PRAHY

Cozumel Georgetown

TECHNICKÁ DATA LODI: Falmouth

CENA ZáJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Miami (bez snídaně) • 7x noc ve vnitřní dvoulůžkové kajutě 4* • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub, animační služby • přístup na kulturní a sportovní akce CENA ZáJEZDU NEZAHRNUJE • servisní poplatek personálu $84/os/pobyt • transfery v Miami 2.100,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

78

Amerika - plavby

MSC Divina 4* Délka: 333 m Šířka: 38 m, 18 pater Posádka: 1.370 osob Hosté: 3.502 osob Rychlost plavby: 22,99 uzlů Výtlak: 139.400 t


Amerika| P L A V B Y

LEdOVO u ŘÍ Š Í A LjA Š K Y Program zájezdu: 1. den OdLET z PrAhY Přílet do Seattlu transfer do hotelu, volny program, nocleh. 2. den VYPLuTÍ zE SEATTLu Po poledni transfer do přístavu, nalodění - loď rhAPSOdY OF ThE SEAS 4*. Vyplutí. 3. den PrŮLIV InSIdE PASSAGE Plná penze. Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi. Loď v těchto místech často doprovázejí velryby a kosatky. 4. den junEAu, ALjAŠKA Hlavní město Aljašky, do něhož nevede žádná silnice, bylo založeno roku 1880 a skrývá své největší poklady v okolní pří -

rodě. Jako výlet doporučujeme jízdu psím spřežením. 5. den SKAGWAY, ALjAŠKA Výchozí bod všech odvážných mužů a zoufalců, které zachvátila roku 1898 zlatá horečka na Klondiku. Čilý obchod nický ruch panuje v ulicích Skagway stále, i když zlatokopecké propriety dnes nejsou hlavním artiklem. Fakultativně možnost jízdy historickou železnicí do okolních hor. 6. den TrAcY ArM FjOrd Pozorování přírody ve fjordu Tracy Arm, na jehož konci se noří do vody ledovcová dvojčata Sawyer Glaciers. 7. den PrŮLIV InSIdE PASSAGE Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a

rekreačních zařízení lodi. 8. den VIcTOrIA (KAnAdA) Hlavní město provincie Britská Kolumbie své britské kořeny nezapře – pohodlně se usaďte a vychutnávejte po prohlídce města odpolední čaj v okázalém prostředí hotelu Empress. 9. den SEATTLE (uSA) Vylodění v Seattlu, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den PŘÍLET dO PrAhY

10 dní / 8 nocí

29.05.- 01.06.2014 . . . 05.06.- 14.06.2014 . . . . 19.06.- 21.06.2014 . . . . 26.06.- 05.07.2014 . . . . 03.07.- 12.07.2014 . . . 10.07.- 19.07.2014 . . . 17.07.- 26.07.2014 . . . 24.07.- 09.08.2014 . . . 07.08.- 30.08.2014 . . .

EXO - 903

52.990,- Kč 53.990,- Kč 52.990,- Kč 52.990,- Kč 60.990,- Kč 60.990,- Kč 60.990,- Kč 63.490,- Kč 59.990,- Kč

Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 11.400,- Kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 3.600,- Kč

Skagway Juneau Tracy Arm Fjord

Inside Passage

▲ ▲

TECHNICKÁ DATA LODI: Rhapsody of the Seas 4* Délka: 279 m Šířka: 32 m, 11 palub Posádka: 765 osob Hosté: 2.435 osob Rychlost plavby: 22 uzlů Výtlak: 78.490 t

Victoria Seattle

cEnA zájEzdu zAhrnujE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Seattlu (bez snídaně) • 7x noc vnitřní kajuta 4* + přístavní poplatky • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub • přístup na kulturní a sportovní akce cEnA zájEzdu nEzAhrnujE • servisní poplatek personálu €64/os/plavba • transfery v Seattlu 3.200,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Amerika - plavby

79


inForMAcE A rADy nA cEStu

bEz Víz, ALE S AutorizAcAcí

17. listopadu 2008 byla Česká a Slovenská republika definitivně zahrnuta do režimu Visa waiver program. Jinými slovy: občané obou zemí nemusejí při cestě do USA žádat o vízum, ktera nahrazena elektronickým systémem cestovních autorizací (EStA). Žádost podáváte na: https://esta.cbp.dhs.gov. Od září 2010 je registrace zpoplatněna částkou $14. Tu je možné uhradit pouze platební kartou přes internetové rozhraní žádosti. Případně registraci zajistí CK za 500,- Kč/os.

Pokud chce cestující navštívit USA bez víz, musí vlastnit biometrický pas, který vydává ČR od září roku 2006, a internetovou autorizaci formuláře ESTA. Doporučujeme si výtisk autorizace vzít s sebou na cestu. Autorizaci si zajistěte nejpozději tři dny před cestou. Autorizace platí dva roky, pokud vyprší platnost pasu, je nutné vyřídit autorizaci znovu. Bezvízový styk se týká cest do USA na krátké turistické či obchodní pobyty, s max. délkou 90 dní. Češi, plánující cestu do USA za jiným účelem, víza nadále potřebují.

Pokud nebude autorizace automaticky udělena, je možné se obrátit na americkou ambasádu se standardní žádostí o vízum. Majitelé pasů, kteří dříve obdželi americké vízum, cestují do USA, aniž by potřebovali žádat o autorizaci ESTA. Limitujícím faktorem je pouze platnost pasu či víz.

Bohužel, do kanady potřebují od roku 2009 občané ČR cestovní víza. S jejich vyřízením klientům pomůžeme za poplatek 2.500,Kč/os. Občanů SR se vízová povinnost netýká.

DoprAVA

Mezi jednotlivými místy zájezdu je doprava zajištěna v autobusech, vozech pro maximálně 6 osob či mikrobusech pro max 10 osob s ohledem na počet cestujících, zvolený program zájezdu, pohodlí a množství zavazadel.

80

Často používaným dopravním prostředkem pro zájezdy v USA (západ, východ, Florida) je tzv. 15-ti místný mikrobus (viz obrázek) pro max.10 klientů + řidiče (průvodce). Vozy jsou maximálně flexibilní a jsou určeny pro menší skupiny. Neskýtají sice pohodlí velkého autobusu (sedí v něm tři osoby vedle sebe), zato nejsou omezeny dopravními restrikcemi, náročným profilem tratí či časovými limity. Velmi často umožní navštívit více míst nad rámec programu daného katalo-

uSA

gem. Vozy jsou vybaveny klimatizací a audio systémem, který zajišťuje, že výklad průvodce je slyšet i v zadních částech vozu. Průvodce stanoví tzv. rotační systém, na jehož základě dochází ke střídaní klientů v přední a zadní části vozu. rezervace předních míst v jakémkoli dopravní prostředku není v rámci zájezdů ESo travel možná. Početnější skupiny přepravujeme (pokud to umožňuje profil trasy) autobusy vybavenými klimatizací, ozvučením a WC.. 15-ti místný mikrobus

ubytoVání

Ubytování je na poznávacích zájezdech v USA a Kanadě zajištěno v hotelech/motelech kategorie 3* a vyšší. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, televizí, telefonem, koupelnou a WC. Zcela samořejmé bývá zdarma wi-fi připojení k internetu. Bazény bývají v hotelech přístupné do 21 hod. K běžné výbavě patří kávovar (na pokoji či recepci), fén, automat na led či prádelna a sušička. Varné konvice nejsou v hotelech obvyklé. Vaření čaje pomocí kávovaru je možné, byť ne úplně snadné. Hotely v USA umožnují ubytování 1 až 4 osob na jednom pokoji. Tři nebo čtyři osoby pak pouze v pokojích twin (dvě dvoulůžka na jednom pokoji – zpravidla o velikosti 2x dbl bed nebo 2x queen bed). Přistýlky ani postele navíc nelze garantovat.

Ráno bývá k dispozici káva, čaj a v některých případech i tzv. kontinentální snídaně (ani jedno není pravidlem a nelze kvůli jejich absenci uplatňovat slevu). Každému z účastníků zájezdu (netýká se zájezdů 500, 505, 550 a 580) a zejména pak klientům s individuálním programem ) doporučujeme, aby se před cestou vybavili elektronickou platebni kartou (Visa, Mastercard, Discovery, American Express). Většina hotelů v USA a Kanadě kartu po klientovi automaticky vyžaduje coby záruku pro případ, že klient nad rámec před-

placeného ubytování využije některé z nadstandardních služeb (telefon, pokojový bar, placené TV programy, filmové kanály apod.). CK nebude za klienta hradit žádnou z těchto služeb, ani se nebude aktivně podílet na reklamačních řízení vzniklých z jejich užívání.

StrAVoVání

Není zahrnuto v ceně žádného zájezdu do USA a Kanady. Stravování je individuální starostí každého klienta. Výdaje na stravu se pohybují mezi $20 až $35 na osobu a den. Průvodce však standardně zastavuje na oběd případně večeři v místech s koncentrací restaurací, rychlého občerstvení, supermarketů, apod. Snídaně a stejně tak i večeře se řeší v rámci hotelu nebo jeho blízkém okolí. Některé s okruhů USA zahrnují v ceně i snídaně a to kombinovanou formou. Snídaně tedy může být kontinentální (CB), americká (AB) či kanadská (CB), případně bufetová (BB). Upozorňujeme tedy, že snídaně není na každém hotelu stejná, přičemž její standard se může značně lišit a to hotel od hotelu, neboť každý hotel či hotelová síť s sebou nese jiný standard.

poJištění V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z provozu cestovní kanceláře - tedy pořadatele zájezdu, nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLVZ), které rádi na požádání zajistíme. Každému z cestujících rovněž doporučujeme uzavřít při podpisu smlouvy i připojištění proti stornu zájezdu, které klienta chrání před nepředvídatelnými zdravotními okolnostmi (událostmi) a s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas události překrývá s obdobím, v němž je CK oprávněna uplatnit storno podmínky. Zároveň upozorňujeme, ze při-

pojištění proti stornu zájezdu nelze uzavřít samostatně bez pojištění léčebných výloh v zahraničí. klient a jeho zavazadla jsou pojištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

pEnízE

Platebními kartami zaplatíme v USA téměř všude a všechno. Vzácně vejdeme do obchodu, kde smíme použít kartu jen od deseti dolarů výše. Peníze jsou v USA papírové i kovové. Americký dolar se dělí na 100 centů. Bankovky mají hodnoty $10, 20, 50 a 100. Mince (change) pak: čtvrťák (quarter) – $0,25, desetník (dime) – $0.10 pětník (nickel) – $0,05 a cent (penny) – $0,01. K výběru hotovosti slouží síť bankomatů ATM, které jsou v bankách, obchodech, čerpadlech, atd. Za výběr v bankomatu strhne poplatek bankomat i mateřská banka. Výběr z ATM je tedy nevýhodný. Oproti tomu platby kartami jsou zdarma. zda je i Vaše karta způsobilá k platbám v USA a Kanadě zjistíte dotazem jen a pouze ve Vaší bance, neboť cestovní kancelář kartu nevydala a nemůže znát podmínky vydání příslušné platební karty.

nAkupoVání

Nákupní střediska – shopping mall jsou zpravidla na předměstích. Nejlevněji se nakupuje v obchodech wal-Mart, target či Sears, potraviny v řetězcích Safeway, elektroniku v best buy nebo circuit city, drogistické zboží pak v cVS či walgreens. V obchodech Dollar stojí každý kus zboží dolar. Cedule outlet označuje v USA výprodeje. Zboží je v nich o 40 a více procent levnější.

K cenám zboží, naskočí při placení spotřební daň 3 – 12 %. Ceny na pultech jsou uvedeny bez daně! Obecně platí, že v USA je veškeré spotřební zboží o cca 30% lacinější než v ČR. Ceny potravin v supermaketech jsou pak až na výjimky srovnatelné. čASoVý poSun Vůči prAzE uSA

obLASt

06.00 (–6 hod.) cEntrAL 05.00 (–7 hod.) MountAin 04.00 (–8 hod.) pAciFic 03.00 (–9 hod.) ALASkA 02.00 (–10 hod.) HAwAii 01.00 (–11 hod.) EAStErn

prAHA

12.00 hod.


y

dostání na pumpách, v supermarketech. Ušetříme rovněž voláním přes Skype, Facetime či Viber, neboť vetšina hotelů mnabízí wi-fi zdarma. S mobilním telefonem se dovoláme všude s výjimkou velmi odloučených oblastí. Podrobnosti sdělí váš operátor.

způsobu života a řada profesí je odkázána převážně na tyto příjmy. U těchto profesí se spropitné považuje za samozřejmost a jeho absence vyvolá nepříjemné situace. Jsou to číšníci, nosiči zavazadel, taxikáři, řidiči, průvodci a pokojské. Důležité je spropitné číšníků a řidičů autobusů, neboť z něj odvádějí daně bez ohledu, zda jej obdrží či nikoliv. Apelujeme na účastníky autobusových zájezdů, aby nikdy neopoměli předat řidiči spropitné ve výši $2-3/osoba/den!

intErnEt

Přístup k internetu je zdarma ve veřejných knihovnách a rovněž v drtivé vetšině hotelů s výjimkou hotelů vyšší kategorie.

Abychom předešli případným konfliktům, je nutné si pamatovat následující: spropitné se platí v restauracích s obsluhou. Nechává se na stole po zaplacení účtu nebo se připisuje k účtu při jeho podpisu v případě placení kreditní kartou. nelze odejít bez spropitného! Dále se platí spropitné v některých  amerických bufetech All-you-can-eat nebo steakhousech (např. Ponderosa nebo Sizzler), kde se jídlo předplácí u pokladny. Někde tu bývá spropitné zahrnuto v  ceně, ale obvykle postačí jeden dolar na osobu (nikoliv v drobných mincích!). V rychlých občerstveních typu MacDonalds, Wendy‘s, Burger King, Taco Bell, atd. se spropitné neplatí. Nosičům zavazadel se platí obvykle 1 USD za 1 zavazadlo, taxikářům 10-15% z účtované ceny, pokojským opět 1 USD za noc (nechává se na pokoji obvykle na lůžku a je zcela dobrovolné).

poštA Poštovní úřady (Post Office) jsou ve všední dny otevřeny 9-17 hod. V sobotu zavírají v poledne. Poštovní schránky jsou modré.

ELEktřinA A tV

V USA používají v elektrické síti rozdílné napětí 110 voltů s frekvencí 60 herzů. Spotřebiče na 220 voltů nebudou fungovat bez přepínače napětí. Zdroje s rozsahem 110-220 voltů má dnes ale prakticky každý počítač, notebook, tablet, holící strojek, fotoaparát ři kamera. Také zásuvky jsou v USA jiné. Redukci si můžete koupit v USA v obchodech s  elektronikou či supermarketech. Rovněž si můžete koupit v ČR univerzální redukci pro celý svět, tzv. ježka.

cEStuJEME VozEM

Při cestování po USA a Kanadě je auto nezbytností. V obou státech je platný mezinárodní řidičský průkaz podle ženevské úmluvy, ale zpravidla si vystačíte pouze s národním řidičským průkazem. Benzín stojí v průměru okolo $4 za galon (3,8 l). Ve městech je povolena rychlost cca 60 km/hod, mimo města 100 - 110 km/hod, na dálnicích 110 – 130 km/hod. Pokud je na křižovatce značka STOP s nápisem 4WAY či ALL WAY platí, že první z křižovatky odjíždí ten, kdo první i přijel. V USA je dovoleno zatáčet doprava na červenou, pokud není vyznačeno jinak. Pravidlo neplatí v New Yorku. Blikající červená znamená totéž, co STOP.

ALkoHoL

Pití alkoholu je v mnoha částech USA stále považováno za cosi špatného, v některých státech na východu, indiánských rezervacích a Utahu koupíme alkohol jen ve speciálních prodejnách – Liquor Store, v restauracích pak běžně. Vždy je vyžadováno ID čili průkaz totožnosti a věk 21 let. Pití na veřejnosti je, s výjimkou new orleans a floridského key west, zakázáno a láhev či plechovka nesmí být vidět. Při nákupu dostaneme alkohol v hnědém papírovém sáčku.

kouřEní kucHyně

Evropanům Američané připadají jako lidé žijící z hamburgerů, kuřat a hranolků. To je však falešné klišé. Z kulinářského hlediska jsou USA pestrou směsicí národních a kulturních vlivů, které krystalizují i na talíři. Prakticky na každém kroku potkáme restau-

kLiMA

Kuřáci nemají v USA na růžích ustláno. Kouření je zakázáno v úředních budovách, autobusech, vlacích a letadlech. V restauracích bývají oddělené kuřácké sekce. Cigarety jsou drahé (cca $6 a více).

očekáváno ve výši 15 až 20 procent útraty (více viz níže SPROPITNÉ)! Pokud je porce nad Vaše síly, směle požádejte o tzv. doggie bag – plastikovou krabici, ve které si jídlo odnesete. Je to zcela normální. Nestyďte se!

Počasí dokáže v USA nachystat mimořádná překvapení. Změny mohou být náhle a teplotní výkyvy přicházejí ze dne na den dokonce i z hodiny na hodinu. Jižní státy a oblasti Velkých plání na středozápadu charakterizují v létě velká tepla. Totéž platí o jižní části atlantického pobřeží, Floridě a státech u Mexického zálivu. Tam se navíc přidá i ne-

tAXi

Ježdění v USA taxíkem (taxi, cab) je běžné. Okrádání zákazníků prakticky neexistuje. Ři-

Často si všimneme značných rozdílů v cenách jídel v téže restauraci. Jde o obdobu našich hotových jídel tzv. lunch special, čili levnějších jídel podávaných v poledních hodinách. Nižší návštěvnosti čelí restaurace slevami tzv. happy hours. V určitou dobu, většinou ve všední dny odpoledne či v podvečer, jsou vybraná jídla a nápoje levnější.

Při objednávce alkoholu, třeba jen piva či vína, budeme v mnoha případech požádáni o ID (identification card) čili průkaz totožnosti, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Překvapeni mohou být zejména lidé, kterým je třicet až padesát. ID je bezpodmínečně vyžadováno při vstupu do barů a klubů. Pokud zapomenete, diskuze nemá smysl!

FAStFooD

race italské, čínské, japonské, korejské, indické, vietnamské či řecké.

rEStAurAcE

Při návštěvě restaurace nás potká pár rozdílů. Kupříkladu si ke stolu nesedáme automaticky, vyčkáme na číšníka, až nás usadí. S jídelním lístkem přijde sklenice s čistou vodou. Salát je servírován jako první. Po skončení jídla nabídne číšník dezert a kávu, pak přinese účet. Jeden pro všechny stolující. V restauracích není zvykem večeři zapíjet pěti pivy – pokud však chceme zůstat a ještě “popít”, pak je dobré číšníka upozornit přede. Platíme hotově i kartou. Spropitné (tip) je DÉLkA A pLocHA

Fastfoodové řetězce pomáhají šetřit čas i peníze. Na rozdíl od českých řetězců dostaneme v USA větší porce a přísady jako kečup, hořčici či majonézu zdarma. U studených nápojů platíme většinou za kelímek, a tudíž si můžeme nápoj zdarma doplnit. Setkáme se i s fastfoody či restauracemi, které fungují na principu „all you can eat". Po zaplacení paušálu ($8 až 15) můžeme jíst do prasknutí. Z restaurace však nesmí být nic vyneseno.

Spropitné je nedělitelná součást amerického

2,54 cm

1 ounce (unce)

28,35 g

1 feet (stopa)

30,3 cm

1 pound (libra)

0,45 kg

1m

3 feet

1 yard

1m

1 mile (míle)

1 km

1 acre (akr)

0,39 palce 3,28 stopy 1 yard

0,91 m

1,09 yardu 1,61 km

0,62 míle 0,40 ha

V USA se při vytáčení meziměstského telefonního čísla volí nejprve 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a nakonec sedmimístné telefonní číslo. Při telefonování do ČR točíme nejdříve předvolbu 011. Čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Značné částky uspoříme používáním telefonních karet (calling, prepaid card). Jsou k

SpropitnÉ (tip) HMotnoSt

1 gram 1 kg

1 US tuna

1 britská tuna

0,035 kg 2,20 libry 907 kg

1016 kg

obJEM (DutÉ Míry)

US gallon (galon)

1l

3,78 l

0,26 US galonu

snesitelná vlhkost. Na americkém jihozápadě a v jižní Kalifornii jsou léta také horká, ale suchá. Na jihu Arizony, Kalifornie, Nového Mexika a Texasu panují v létě teploty kolem 30 – 40 stupňů Celsia. Naopak západní pobřeží je tEpLotA trvale pod vlivem Tichého oceánu a klima je zde po ce°F °C lý rok stabilní. Věčné léto 40 100 trvá na jihu Kalifornie, na Floridě a na jihu Texasu.

tELEFonoVání

řetězce: McDonald's (hamburgery), Burger King (hamburgery), Taco Bell (mexická jídla), KFC (kuřata), Pizza Hut (pizza), Arby’s a Wendy’s (hamburgery), Waffle House (steaky)

1 inch (palec) 1 cm

dič je povinen zapnout při nástupu taxametr. Jedeme-li například čtyři, zaplatí každý z dříve vystupujících cenu na taxametru. Šoférovi necháme spropitné 10 – 15 % z ceny.

80

průMěrnÉ DEnní tEpLoty VE VybrAnýcH MěStEcH uSA A kAnADy (oc) MěSíc

I.

II.

III.

8o

13o

16o

17o

New York

2o

4o

Miami

24o

26o

Las Vegas

14

17

Washington

San Francisco Seattle

6o

14o o

8o

Yellowstone

-5o

Anchorage

-6o

Grand Canyon

Toronto

7o

-3o

o

11o -2o

IV.

VI.

VII. VIII. IX.

29o

31o

14o

20o

25o

27o

29o

31o

32o

21

o

13o 2o

19o 18o 26

o

15o 6o

8o

11o

16o

-2o

3o

11o

-3o

V.

9o

1o

7o

24o 18o 31

o

18o 11o 21o 13o 18o

20o 37

o

21o 16o 27o 17o 23o

X.

XI.

XII.

40

28o

27o

23o

17o

11o

33o

33o

32o

29o

27o

26o

20

19

14

0

1o

-4o

-20

-2o

-4o

-40

20o 40

o

24o 21o 29o 18o 27o

30o 21o 39

o

24o 21o 27o 17o 25o

26o 22o 34

o

21o 16o

20o 21o 27

o

16o 9o

14o 18o o

11o

24o

18o

11o

21o

14o

7o

13o

4o

6o

60

8o

15o o

8o 7o 0o

kanada

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

81


Karel Gott

Foto: soukromý archiv Ivany a Karla Gottových

á n e l o v Do 2013

cestuje s profesionály


Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Čedok a.s., Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká republika (dále jen „Podmínky“). 2. Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Čedokem a.s. Článek I - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU Účastníky smluvního vztahu jsou: a) Čedok a.s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká republika, IČ 60 19 27 55, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 2263, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst (dále jen „Čedok“) a b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). Článek II - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 1. zájezdů (§ 1, odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb.) nebo 2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“) Článek III - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem v případě zájezdů vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Podmínkami, příp. Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem v případě jednotlivých služeb vzniká uzavřením smlouvy. Obsah této smlouvy je určen touto smlouvou, těmito Podmínkami, případně Zvláštními podmínkami přiloženými ke  smlouvě jako její nedílná součást. Článek IV - CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet Čedoku. 2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od Cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.) V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu. b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu. 3. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v cestovní smlouvě, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v cestovní smlouvě. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.). Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle § 852c obč. zák. zvýšit cenu leteckého zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot ropa typu Brent 105,74 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 112 USD/barel je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 112 USD/barel bude vynásobeno 1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z  místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) 1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na pobočkách CK 2) autokarové zájezdy Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 34,33 Kč/litr (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 36,- Kč/litr je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 36,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu. Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu. Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů. Článek V - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 1. K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII, e) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem Čedoku, f) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami, g) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, h) u zájezdů právo písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. m) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje v cestovní smlouvě/smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít cestovní smlouvu/smlouvu na služby čerpané v zahraničí, d) bez zbytečného odkladu sdělovat Čedoku své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, e) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, h) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu, kterou způsobil, j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků k) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle článku IX, l) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy Čedoku oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII, m) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je povinen: - oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah - k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů dle článku XI těchto Podmínek - k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří: a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Čedok a.s. jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb, b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku VI odst. 4, c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník, d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s Čedokem není zajištěn doprovod průvodcem Čedoku. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb. Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku. 2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy. 3. Čedok není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. 4. Čedok je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel cestovní smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. Čedok je povinen v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 5. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu. a) V případě škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranění cestujícího, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zranění stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo vystupování z něho, které nepřesahují na každého cestujícího částku 100.000,- jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), se nelze zbavit odpovědnosti. Za výše uvedené škody, které přesahují na každého cestujícího částku 100.000,- SDR Čedok neodpovídá, jestliže prokáže, že ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím Čedoku nebo jeho zaměstnanců nebo agentů, nebo že ke škodě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany. b) V případě škody způsobené zpožděním při přepravě cestujících je odpovědnost za každého cestujícího omezena na částku 4.150,- SDR, kromě případů, kdy bude prokázáno, že byla učiněna veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit. c) V případě škody způsobené zpožděním při přepravě zavazadel je odpovědnost omezena na částku 1.000,- SDR pro každého cestujícího, kromě případů, kdy bude prokázáno, že byla učiněna veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit, a případů, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání v místě určení a zaplatil příslušný příplatek, je-li za těchto okolností požadován. V takovém případě bude Čedok povinen zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání místa určení. d) Při přepravě zavazadel je odpovědnost v případě zničení, ztráty nebo poškození omezena na částku 1.000,- SDR pro každého cestujícího, pokud zákazník neučinil prohlášení o zájmu na dodání v místě určení a nezaplatil příslušný příplatek, je-li za těchto okolností požadován. V takovém případě bude Čedok povinen zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání místa určení. Částky uváděné v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR) znamenají jednotky zvláštních práv čerpání, jak je definuje Mezinárodní měnový fond.

Článek VII - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB 1. Zrušení dohodnutých služeb a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. b) Zrušit zájezd je Čedok dále oprávněn, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového zájezdu, který je pro všechny zájezdy stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže Čedok zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Čedok takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. d) Čedok má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. e) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce. 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb a) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu cestovní smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 852e obč. zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od smlouvy odstoupit (§852g obč.zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od cestovní smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je Čedok povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. b) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky smlouvy platí ustanovení písm.a) tohoto článku obdobně. 3. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb a) Jestliže  po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání jednotlivých služeb, Čedok neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je Čedok povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. b) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je Čedok povinen vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. c) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je Čedok povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je Čedok povinen poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je Čedok povinen: ca) v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, cb) v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků. 4. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před nástupem na zájezd nebo čerpáním jednotlivých služeb 100,- Kč b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před nástupem na zájezd do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč c) Zkrácení doby pobytu při zachování termínu a místa odjezdu/odletu v tuzemsku do místa pobytu v zahraničí před nástupem na zájezd nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč d) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu před nástupem na zájezd nebo čerpání jednotlivých služeb s vlastní dopravou 200,- Kč Článek VIII - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ 1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a) kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb, b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2 c) z důvodů porušení povinností Čedoku vyplývajících ze smlouvy Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Čedoku stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je Čedok povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. 4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem podle těchto Podmínek, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 a Čedok vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy. 5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu. 5.1. Výše odstupného u zájezdů a jednotlivých služeb v ČR, Evropě a Středomoří. Výše odstupného činí při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb: a) 46 a více dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však - 200,- Kč za osobu u zájezdu a jednotlivých služeb v ČR, - 500,- Kč za osobu u zájezdu a jednotlivých služeb v Evropě a Středomoří, - 1000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů v Evropě a Středomoří, b) 45 až 30 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% z předem stanovené ceny, avšak u zájezdu a jednotlivých služeb v ČR minimálně 200,- Kč za osobu a u zájezdu a jednotlivých služeb v Evropě a Středomoří minimálně 1000,- Kč na osobu c) 29 až 15 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z předem stanovené ceny, d) 14 až 7 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z předem stanovené ceny, e) 6 až 3 dny skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z předem stanovené ceny, f) 2 a méně dní 100% z předem stanovené ceny. 5.2. Výše odstupného u lodních zájezdů a dále u zájezdů a jednotlivých služeb mimo ČR, Evropu a Středomoří. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb: a) 60 a více dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1000,- Kč na osobu, b) 59 až 30 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z předem stanovené ceny, c) 29 až 21 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z předem stanovené ceny, d) 20 až 15 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z předem stanovené ceny, e) 14 až 4 dny - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z předem stanovené ceny, f) 3 a méně dní 100% z předem stanovené ceny. 6. U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní. 7. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Lybie, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy. 8. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, odst. 2, písm. f) a g), hradí 100 % předem stanovené ceny. 9. Předem stanovenou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. 10. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 11. Čedok má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. 12. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. Článek IX – REKLAMACE 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i u obchodních zástupců Čedoku. 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce Čedoku také u tohoto obchodního zástupce. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. 5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ 1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje. 3. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy prostřednictvím Čedoku nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. Článek XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem: a) za účelem uzavření cestovní smlouvy podle článku III odst. 1 nebo smlouvy podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákazníkům na základě vyhodnocování jejich cestování s Čedokem c) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Čedokem 2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. 3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb Čedoku. 4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i souhlas či nesouhlas se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 6. Při podpisu cestovní smlouvy dle článku III odst. 1 nebo podpisu smlouvy dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 obč. zák., také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem a v rozsahu podle odst. 2 Čedok, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., do doby, kdy může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb, tedy do 3 měsíců od skončení zájezdu (článek II odst. 1) a do 24 měsíců od poskytnutí jednotlivých služeb (článek II odst. 2). Po uplynutí této lhůty je Čedok povinen tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat v rozsahu a k účelu i pro potřeby podle odst. 3 tohoto článku Čedok, nebo jím pověřený zpracovatel po dobu 5ti let. Po uplynutí této lhůty je Čedok povinen tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 9. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst.4 Čedok, nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas. 10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány Čedokem i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. 11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. 13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5. března 2012. Dnem 5. března 2012 pozbývají platnosti Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. ze dne 5. 9. 2011. Pojištění pro případ úpadku Cestovní kancelář Čedok a.s. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Protože se však zájezdový katalog připravuje v předstihu, před sjednáváním nového ročníku pojištění nebo může dojít i ke změně pojišťovny v průběhu obchodního roku, uvádíme podrobnosti o platném pojištění aktuálně na internetu (www.cedok.cz). Informace je rovněž k dispozici na všech provozovnách Čedoku i u obchodních zástupců Čedoku (autorizovaných prodejců) a v neposlední řadě klient v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně s cestovní smlouvou.


informace a rezervace

na bezplatné lince

800 112 112 elektronické informace a rezervace

www.cedok.cz | info@cedok.cz fax 221 447 136

seznam CK Čedok CK Čedok Brno Nádražní 10/654 602 00 Brno-město ✆ 542 321 267; 542 211 562

CK Čedok Karviná Masarykovo nám. 21/11 733 01 Karviná ✆ 596 311 010; 596 311 009

CK Čedok Brno Otevřeno 7 dní v týdnu Nákupní centrum Olympia U Dálnice 777 664 42 Modřice ✆ 543 250 509; 543 250 549

CK Čedok Kladno T. G. Masaryka 1211 272 01 Kladno ✆ 312 242 692

CK Čedok České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 39 370 01 České Budějovice ✆ 387 202 859; 387 202 860 CK Čedok České Budějovice Otevřeno 7 dní v týdnu Nákupní centrum GLOBUS České Vrbné 2327 370 11 České Budějovice 2 ✆ 385 310 305 CK Čedok Frýdek - Místek Malé nám. 98 738 01 Frýdek-Místek ✆ 558 434 877; 558 431 472 CK Čedok Hradec Králové Gočárova 1288-89 500 02 Hradec Králové ✆ 495 534 620; 495 534 621

CK Čedok Liberec Obchodní centrum Forum Soukenné náměstí 2a/669 460 01 Liberec ✆ 485 105 215; 485 105 727 CK Čedok Liberec Otevřeno 7 dní v týdnu Obchodní centrum Nisa České Mládeže 456 460 03 Liberec ✆ 482 317 670 CK Čedok Litoměřice Dlouhá 194/47 412 42 Litoměřice ✆ 416 731 309; 416 731 318 CK Čedok Louny Mírové náměstí 52 440 01 Louny ✆ 415 652 520; 415 652 519 CK Čedok Mladá Boleslav T. G. Masaryka 1009/III 293 01 Mladá Boleslav ✆ 326 326 903

CK Čedok Chomutov Palackého 3996 430 01 Chomutov ✆ 474 629 669

CK Čedok Most tř. Budovatelů 3067/118 434 84 Most ✆ 476 704 504; 476 704 560

CK Čedok Jihlava Masarykovo nám. 644/26 586 01 Jihlava ✆ 567 310 064

CK Čedok Nový Jičín nám. gen. Hlaďo 22 741 11 Nový Jičín ✆ 556 701 598; 556 708 933

CK Čedok Jindřichův Hradec Panská 136/1 377 01 Jindřichův Hradec ✆ 384 361 099

CK Čedok Olomouc nám. Národních hrdinů 622/4 779 00 Olomouc ✆ 585 225 235; 585 228 832

CK Čedok Karlovy Vary ul. Dr. Bechera 23 360 39 Karlovy Vary ✆ 353 234 249; 353 227 837

CK Čedok Olomouc Galerie Šantovka Polská 1201/1 779 00 Olomouc ✆ 585 436 540

CK Čedok Opava Horní nám. 3 746 01 Opava ✆ 553 711 202; 553 716 928 553 712 627

CK Čedok Praha Loretánské nám. 109/3 110 00 Praha 1 ✆ 220 514 797

CK Čedok Prostějov Netušilova 3 797 22 Prostějov ✆ 582 344 813; 582 345 654

CK Čedok Ostrava 30. dubna 2b 702 00 Ostrava ✆ 596 121 384; 596 124 087

CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu OC Chodov Roztylská 2321/19 148 00 Praha 4 ✆ 272 075 000

CK Čedok Slaný Soukenická 58 274 01 Slaný ✆ 312 522 777; 312 520 740

CK Čedok Ostrava Otevřeno 7 dní v týdnu Avion Shopping Park Ostrava Rudná 3114/114 700 30 Ostrava – Jih ✆ 595 782 648; 595 782 642 CK Čedok Pardubice Palackého 1947 530 02 Pardubice ✆ 466 511 521; 466 513 240 CK Čedok Písek Velké nám. 1 397 01 Písek ✆ 382 213 096; 382 212 001; 382 212 988

CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Arkády Pankrác Na Pankráci 1727/86 140 00 Praha 4 ✆ 241 411 363 CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Metropole Zličín Řevnická 121/1 155 21 Praha 5 – Zličín ✆ 226 082 237; 226 082 410

CK Čedok Tábor tř. 9. května 2471 390 02 Tábor ✆ 381 252 235 CK Čedok Teplice Masarykova 12/Českobratrská 452 415 01 Teplice ✆ 417 534 171; 417 534 172 CK Čedok Trutnov Bulharská 53 541 01 Trutnov ✆ 499 840 090

CK Čedok Plzeň Prešovská 10 301 00 Plzeň ✆ 377 222 609; 377 222 625 377 236 775; 377 236 578

CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Galerie Nové Butovice Radlická 520/117 158 00 Praha 5 ✆ 234 141 021

CK Čedok Ústí nad Labem Hrnčířská 57/10 400 01 Ústí nad Labem - centrum ✆ 475 220 382; 475 220 384 475 211 631

CK Čedok Plzeň Otevřeno 7 dní v týdnu Hypermarket Tesco Plzeň Rokycanská třída 1424/128 312 00 Plzeň ✆ 377 260 307

CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Nový Smíchov Plzeňská 233/8 150 00 Praha 5 ✆ 257 941 551; 257 941 552

CK Čedok Vsetín nám. Svobody 1321 755 01 Vsetín ✆ 571 412 075; 571 411 951

CK Čedok Praha BB Centrum Brumlovka Vyskočilova 1442/16 140 22 Praha 4 - Michle ✆ 241 411 363

CK Čedok Praha Vestibul stanice metra „C“ Ládví 182 00 Praha 8 ✆ 286 580 193

CK Čedok Praha Na Příkopě 857/18 111 35 Praha 1 ✆ 224 197 637; 224 197 699 CK Čedok Praha Rytířská 403/16 110 00 Praha 1 ✆ 224 222 492; 224 227 723 CK Čedok Praha Vestibul stanice Metra „A“ Můstek 110 00 Praha 1 ✆ 224 224 461

CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Obchodní centrum Letňany Veselská 663 199 06 Praha 9 – Letňany ✆ 221 743 107; 221 743 108 CK Čedok Praha Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 198 00 Praha 9 - Černý Most ✆ 281 911 330

cestovní kancelář

CK Čedok Zlín Kvítkova 80 760 43 Zlín ✆ 577 210 567; 577 210 705 CK Čedok Znojmo nám. Svobody 209/17 669 02 Znojmo ✆ 515 224 608 CK Čedok Žďár nad Sázavou nám. Republiky 292/32 591 01 Žďár nad Sázavou ✆ 566 623 648 CK Čedok Slovakia - Bratislava Bazova 10 811 08 Bratislava ✆ 00421 2 21 29 19 19

USA a Kanada 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you