Page 1

obálka USA a Kanada 2012

4.11.2011

13:59

Stránka 1

USA a Kanada 2012

KOUPÁNÍ A POZNÁVÁNÍ

■ VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ■ FLORIDA ■ HAVAJSKÉ OSTROVY ■ NÁRODNÍ PARKY ■ ALJAŠKA A YUKON ■ LYŽOVÁNÍ VE SKALISTÝCH HORÁCH ■ PLAVBY V KARIBIKU A NA ALJAŠCE

www.cedok.cz


obSAH kAtALogu poznáVAcí záJEzDy kAnADA zápAD

VýcHoD uSA Města a příroda východu USA . . . 8 New York, New York . . . . . . . 10 New York & Florida . . . . . . . . 11 V záři barev podzimu . . . . . . . 18 Nejlepší z Floridy . . . . . . . . . . . . 12 Nejlepší z východu USA. . . . . . 14 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16

zápAD uSA Americký západ – zlatý okruh . . 20 Města a příroda západu USA . . 22 Západ USA & Florida . . . . . . . 21 Západ USA & Havaj . . . . . . . . 21 Zemí kaňonů a puebel . . . . . . 30 Vzhůru do Yellowstonu . . . . . . 28 V zajetí vulkánů . . . . . . . . . . 36

nApříč kontinEntEM

poznání...

Nejlepší z USA. . . . . . . . . . . . 24 Velká cesta velkou zemí . . . . . 26 Z Kalifornie do New Orleans . . 34 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16

ALJAškA

yukon

kAnADA

Dobrodružství Aljašky a Yukonu 38 Severozápad & plavba Aljaškou 37 Ze Seattlu do Anchorage . . . . . 40

HAVAJSkÉ oStroVy Okruh Havajskými ostrovy . . . . . 32

...nezávislost.

ziMA V uSA A kAnADě Zimní safari: Lyžování v Utahu a za bizony do Yellowstonu . . . . 52 Aspen – USA (lyžování) . . . . . . . . 54 Whistler – Kanada (lyžování) . . . 55

inDiViDuáLní progrAMy Fly & Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pronájmy vozů . . . . . . . . . . . . . . 56 Pronájmy obytných vozů a motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . 57

pobytoVÉ záJEzDy Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Fort Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 St. Petersburg. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Orlando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

new york . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Las Vegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Havajské ostrovy . . . . . . . . . . . . 74

pLAVby

Města východu USA a Kanady . . 44

Plavba západním Karibikem . . . 78 Ledovým královstvím Aljašky . . 79 Severozápad & plavba Aljaškou 37

kAnADA VýcHoD

rADy A inForMAcE

Metropole východu Kanady . . . . 45

Informace na cestu & víza. . . . . 80

uSA A kAnADA

odpočinek...

Národní parky západní Kanady . 46 Západní Kanadou lodí a po pevnině . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nejlepší z Kanady . . . . . . . . . . . . 50

co DáLE uMíME

proč S náMi cEStoVAt

• INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY • SKUPINOVÉ ZÁJEZDY • KONGRESOVÁ TURISTIKA • INCENTIVNÍ TURISTIKA • VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

• 17 LET ZKUŠENOSTÍ • NEJLEPŠÍ PRŮVODCI V ZEMI • KVALITA UBYTOVÁNÍ • PERFEKTNÍ ORGANIZACE A SLUŽBY • NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TRAS • OPTIMÁLNĚ POSTAVENÉ OKRUHY

www.amerika.cz uSA/kAnADA

3


Let’s get on the road…

NP Yellowstone, Montana

New York

SpoJEnÉ Státy AMErickÉ rozloha: 9.370.047 km2 populace: 312.536.352 (listopad 2011) počet států: 50 HDp: 9 trilionů uSD nejvyšší bod: Mt. Mckinley 6.194 m Hlavní město: Washington D.c. Měna: americký dolar; 1uSD/cca 19 kč Úřední jazyky: angličtina, španělština

4

uSA

NP Rockie Mtn.

M

nozí lidé odlétají za oceán s pocitem, že o USA už něco vědí. Navzdory očekáváním se zdají být parkoviště větší, dálnice delší a mrakodrapy vyšší. Turisté žasnou nad maličkostmi – udivuje levný benzin či bezedné kelímky s kávou. Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů. Je také zemí šokujících pravidel a protikladů. Z tohoto přediva je utkán jedinečný způsob života Američanů, který někdo nesnáší, jiný obdivuje. Cestování po USA je mnohotvárné. Můžeme vyrazit na východ do Nové Anglie – kolébky národa. Svůdný je výlet do New Yorku, který omračuje kvapem ulice či velikostí Manhattanu. Věčné léto Floridy svědčí odpočinku, New Orleans zase přitahuje ty, co

San Francisco touží po veselí. A západ? Tomu nechybí žádná klimatická oblast a krajinný typ. To pochopíme v prériích s bizony, v pouštních zahradách kaktusů nebo až vystoupáme k horstvům s lesoparky, vulkány a ledovci. Bez dechu strneme u divokého Pacifiku v záplavě deštných pralesů a v klenbách sekvojí. Nemluvě o strhující krajině rudých skal a kaňonů Utahu či Arizony. Cestování po západě je spjato s duchem Divokého západu, indiány, kosmopolitním San Franciskem, stravujícím Los Angeles nebo zářivým Las Vegas. Tahle rozmanitá podívaná je nabita magickou podmanivostí a svádí k návratům. Takže: Let’s get on the road…


Vancouver

kAnADA rozloha: 9.971.000 km2 populace: 34.501.798 (listopad 2011) nejvyšší bod: Mt. Logan 5.959 m Hlavní město: ottawa Měna: kanadský dolar; 1cAD/cca 18 kč Úřední jazyk: angličtina, francouzština

R

ozměry země javorového listu – druhého největšího státu světa – jsou šokující. Na východě omývají Kanadu vlny Atlantiku, na západě Pacifiku. Jih spočívá na zeměpisné šířce Říma, kdežto sever zasahuje do pustin polárního království Arktidy. Kanada, to jsou mohutné štíty Skalistých hor, nekonečné lesy a prérie, divoká příroda Yukonu, ale také členité pobřeží s nepřehlednými fjordy či deštnými pralesy. Kanada je tak velká, že plných devadesát procent z jejích 28,5 milionů obyvatel žije v pásu širokém 160 kilometrů táhnoucím se podél hranice se Spojenými státy. Ať už ve velkých evropsky vyhlížejících městech na Řece svatého Vavřince nebo příjemném Vancouveru či Calgary na západě.

Rockies

Montreal

Podobně jako Američané, jsou i Kanaďané národem přistěhovalců, směsicí mnoha kultur a domorodé indiánské populace. Vedle dominantní britské a frankofonní většiny volající tu a tam po autonomii, tu žijí nezanedbatelné komunity Číňanů, Ukrajinců, Poláků, Řeků či kupříkladu Španělů. Jedno mají společné, ve vzájemné toleranci udržují tradice svého národa a zároveň si nesmírně váží země, která je jim domovem. Až by se chtělo říci, kdo vlastně je ten pravý Kanaďan? Slovy nadsázky z úst kanadského spisovatele Pierra Bertona prý ten: “kdo ví, jak se pomilovat v kánoi”.

kanada

5


Grand Canyon N.P. Joshua Williams Tree N.P.

Los Angeles

Washington

VýcHoD uSA

KANADA Niagara Falls

VýcHoD uSA

MěStA A příroDA VýcHoDu uSA

Syracuse

ID ZÁJEZDU:

Buffalo

STRANA:

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Gettysburg

USA

DÉLKA:

8

NOCÍ

PRŮVODCE:

ID ZÁJEZDU:

Orlando Tampa

NEW YORK

DÉLKA:

• • • •

WASHINGTON D.C. PHILADELPHIA

USA

USA

San Diego

Francisco

a

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

NOCÍ

• • • •

Niagara Falls

BOSTON

USA

NP ACADIA

USA

VýcHoD uSA USA KANADA Dawson

nEJLEpší Tok z VýcHoDu uSA ID ZÁJEZDU:

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• NEW YORK • MIAMI • NIAGARSKÉ

Miami

KANADA

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

( (

DÉLKA:

14

USA

čESKý

WASHINGTON D.C. KEY WEST

• •

• •

MIAMI NEW YORK

KEY WEST POBřEžÍ ATLANTIKU

VODOPÁDY

KANADA

USA

Syracuse

DÉLKA:

Orlando Tampa

zápAD uSA

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

MěStA A příroDA zápADu uSA

Joshua Tree N.P.

ID ZÁJEZDU:

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

čESKý

NEW YORK

DÉLKA:

10

NOCÍ

WASHINGTON D.C.

LOS ANGELES NP GRAND CANYON

• •

KANADA Niagara Falls

Key WestSan Francisco

Yosemite N.P.

505 22 / 12 DNÍ

PRŮVODCE:

čESKý

Zion N.P.

USA

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

New York Philadelphia Monument Valley Grand Canyon N.P.

USA

Williams Joshua Tree N.P.

Washington

San Diego

Mexiko

LAS VEGAS NP GRAND CANYON

USA

zápAD uSA VzHůru Do yELLoWStonu

NP Mt. Rainier Great Falls

Portland

USA

NP Lassen Volcanic

ID ZÁJEZDU:

NP Yelowstone

DÉLKA:

NP Grand Teton

PRŮVODCE:

520 28 / 18 DNÍ

EXO

STRANA:

16

NOCÍ

čESKý

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

ID ZÁJEZDU:

Key West

500 20 / 16 DNÍ

EXO

STRANA: DÉLKA:

14

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU SAN DIEGO SAN FRANCISCO MONUMENT VALLEY NP YOSEMITE

• • • •

LOS ANGELES LAS VEGAS NP GRAND CANYON PACIFICKÁ DÁLNICE

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Lake Tahoe

6

Bonneville

uSA / kanada

Salt Lake City

• • • •

SEATTLE NP YELLOWSTONE

Fort Myers

Salt Lake City

USA

Miami

Key West

NP Arches NP Canyonlands

zEMí kAňonů A puEbEL

Miami

NM Dinosaur

NP Rocky Mt.

Vail Aspen Moab Durango

NP REDWOOD NP OLYMPIC

NP Mesa Verde

• • • •

NP GLACIER LAKE TAHOE NP CRATER LAKE NP MT. RAINIER

Kennedy Space Ce

Cape Canaveral

Denver

ID ZÁJEZDU: DÉLKA:

NM Great Dunes

515 30 / 15 DNÍ

EXO

STRANA:

13

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

Monument Valley Reno

USA

Orlando Tampa

zápAD uSA

Orlando Tampa

NP Olympic NP North Cascades

Miami

AMErický zápAD – zLAtý okruH NP Everglades

• • • •

LOS ANGELES SAN FRANCISCO

zápAD uSA

Syracuse

Las Vegas

Los Angeles

Key West

SAN FRANCISCO

Cape Canaveral

Miami

Miami

LAS VEGAS

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

NP Glacier

USA

NIAGARSKÉ VODOPÁDY

EXO

STRANA:

• • • •

Seattle

NOCÍ

Orlando

Death Valley

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

18

Washington

St. Augustin

iko

Los Angeles

USA

Cape Hatteras Oracoce Island Myrtle Beach Charlestone Savannah

580 26 / 20 DNÍ

EXO

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • USA•

Las Vegas

New York Philadelphia

PRŮVODCE:

Bílé písky

San Francisco

Virginia Beach

STRANA:

Mexiko

Annapolis Tunnel Bridge

Syracuse

ID ZÁJEZDU:

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

New York Philadelphia

Washington

nEJLEpší z uSA

Údolí ohňů

USA

NOCÍ

PRŮVODCE: HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• •

Niagara Falls

Buffalo Gettysburg

572 16 / 16 DNÍ

EXO

STRANA:

VýcHoDKANADA A zápAD uSA

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

NP Redwood

NOCÍ

ID ZÁJEZDU:

Skagway

Cape Canaveral

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Niagara Falls

NP Crater Lake

15

PRŮVODCE:

Orlando Tampa

USA

Tuscon

560 14 / 17 DNÍ

EXO

Anchorage N.P. Wrangler - St. Elias STRANA: Seward Kluane DÉLKA: Whitehorse

USA

San Francisco

Very Large Array

z FLoriDy Do nEW yorku

Yukon Crossing

Key West

tezuma le

čESKý

VýcHoD uSA

Fairbanks Washington

Syracuse

NOCÍ

• ATLANTIC CITY • WASHINGTON D.C. • TORONTO • PITTSBURGH • MONTREAL • POHOřÍ ADIRONDAC • NIAGARSKÉ VODOPÁDY

PolárníNew kruhYork Philadelphia Denali N.P. Mt. McKinley

13

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Atlantic City Washington

Syracuse

555 44 / 15 DNÍ

EXO

PRŮVODCE:

New York Philadelphia

CAPE COD

Buffalo

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

NP EVERGLADES

DÉLKA:

Lake Erie

NEW YORK

KANADA

USA

ORLANDO

STRANA:

Albany

Pittsburgh KANADA

Mexiko

Gettysburg

KEY WEST

ID ZÁJEZDU:

Toronto

Tuscon Tombstone

Niagara Falls

MIAMI

MEtropoLE VýcHoDu uSA A kAnADy

Montreal

Niagara Falls

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Phoenix

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

9

PRŮVODCE:

Sedona

Yuma

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

551 18 / 11 DNÍ

EXO

DÉLKA:

Boston Newport Las Vegas Foxwood Grand New York Canyon N.P.

Kingman NP Joshua Tree

Los Angeles

Ottawa

STRANA:

Death Valley

USA Kelso

KANADA

ID ZÁJEZDU:

Albany West Point

čESKý

VýcHoD uSA A kAnADy

V záři bArEV poDziMu NP Acadia

NOCÍ

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Miami

VýcHoD uSA KANADA Lake Placid

7

PRŮVODCE:

Key West

NIAGARSKÉ VODOPÁDY

562 12 / 9 DNÍ

EXO

STRANA:

Cape Canaveral

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • • •

nEJLEpší z FLoriDy

USA

550 8 / 10 DNÍ

EXO

HLAVNÍ BODY PROGRAMU Taos

• NP ROCKY MT. • NP CANYONLANDS • MONUMENT VALLEY • TAOS PUEBLO

• • • •

SALT LAKE CITY NP ARCHES NP MESA VERDE DENVER

Key West


zápAD uSA

zápAD uSA

Seattle

NP Olympic

NP Mt. Rainier

Fairbanks

USA

Denali N.P. Mt. McKinley

Mt. St. Helens

DobroDružStVí ALJAšky A yukonu

Polární kruh

ID ZÁJEZDU:

KANADA

DÉLKA:

Dawson Tok

590 36 / 17 DNÍ

EXO

STRANA:

14

NOCÍ

PRŮVODCE:

Yukon Crossing

V zAJEtí VuLkánů

NP Crater Lake

ID ZÁJEZDU:

NP Redwood

525 40 / 17 DNÍ

EXO

STRANA: DÉLKA:

USA

čESKý

15

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

NP Yosemite

Anchorage N.P. Wrangler - St. Elias Seward Kluane

San Francisco

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Whitehorse

• NP WRANGLER • YUKON RIVER • ALASKA RANGE • NP DENALI

Skagway

• • • •

Death Valley

• • • •

Grand Canyon N.P.

Los Angeles

SKAGWAY

Joshua Tree N.P.

SEV. POLÁRNÍ KRUH NP KENAI FJORDS

Mexiko

zápAD uSA VELký okruH HAVAJSkýMi oStroVy ID ZÁJEZDU: DÉLKA:

13

NOCÍ

PRŮVODCE:

Québec

Ottawa

HLAVNÍ BODY PROGRAMU OAHU HONOLULU OSTROV KAUAI

• • •

OSTROV MAUI

NP CRATER LAKE

NP YOSEMITE NP REDWOOD NP RAINIER

NP OLYMPIC

ID ZÁJEZDU: DÉLKA:

7

Niagara Falls

PRŮVODCE:

USA

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• • •

NP HALEAKALA MAUNA KEA

552 45 / 9 DNÍ

EXO

STRANA:

Montréal

Toronto

čESKý

NP GRAND CANYON

MEtropoLE VýcHoDní kAnADy

KANADA

575 32 / 16 DNÍ

• • •

SAN FRANCISCO

VýcHoD kAnADy

EXO

STRANA:

• • • •

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Las Vegas

DAWSON CITY

NOCÍ

čESKý

• TORONTO • MONTREAL

NIAGARA FALLS OTTAWA QUEBÉC CITY

OSTROV BIG ISLAND

KANADA Montreal

Ottawa Toronto

VýcHoD A zápAD Albany uSA Niagara Falls

San Francisco

Yosemite N.P.

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Death Valley

New York

VELká cEStA USA VELkou zEMí Philadelphia

KANADA

ZionHills N.P. Black

zE SEAttLu Do AncHorAgE

Pittsburgh

Las Vegas

NP Badlands

San Francisco NP Yosemitte

zápAD uSA

Lake Erie

Monument Valley

Grand Canyon N.P.

Mt. NP Rockie Los Angeles Williams Údolí smrti NP Bryce Canyon NP Arches JoshuaDenver Tree N.P. San Diego NP Zion Aspen Lake Powell Las Vegas Grand Canyon Monument Valley

Niagara Falls

Mitchell

Buffalo Lake Erie

Chicago

USA USA

Atlantic City

ID ZÁJEZDU:

Albany

Washington DC

STRANA:

New York

DÉLKA:

22

570 30 / 24 DNÍ

EXO

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

ID ZÁJEZDU:

526 38 / 21 DNÍ

EXO

STRANA: DÉLKA:

19

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

Los Angeles

Mexiko Mexiko

LHLAVNÍ BODY PROGRAMU

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

• SAN FRANCISCO • NP YOSEMITE •USA NP GRAND CANYON • NP ARCHES • CHICAGO • NIAGARA • NEW YORK

• •

Orlando • BLACKKennedy HILLS Tampa Space Center

• •

NP OLYMPIC HYDER Mt. McKinley

USA

Denali N.P.

DAWSON CITY NP DENALI

Dawson

Fort Myers

VýcHoD A zápAD uSA

Glennallen

Miami

Joshua Tree

Meteor Crater

Whitehorse

(

Watson Lake Skygway

VELkÉ Jižní DobroDružStVí ID ZÁJEZDU:

White Sands Carlsbad NP bstone Caverns Tom Saguaro Langtry

Mexiko

USA

571 34 / 20 DNÍ

EXO

STRANA: DÉLKA:

18

NOCÍ

PRŮVODCE:

Houston

Hyder Prince Rupert

čESKý

LAVNÍ BODY PROGRAMU

H

Big Bend

New Orleans

San Antonio

• • • •

• • • •

LOS ANGELES NP SAGUARO NP BIG BEND SAN ANTONIO

Port Hardy

NP GRAND CANYON NM WHITE SANDS

(

Lake Los Angeles Havasu

KANADA

Anchorage

Key West

Grand Canyon

Victoria

METEOR CRATER

NP Olympic

Seattle

NEW ORLEANS Olympia

USA

Mt. Rainier NP

zápAD kAnADy nároDní pArky zápADní kAnADy

KANADA Mt. Robson

ID ZÁJEZDU: DÉLKA:

NP Yoho

Vancouver

9

NOCÍ

PRŮVODCE:

NP Banff Banff

523 46 / 11 DNÍ

Mt. Robson

Campbel R.

Saskatchewan NP Banff Banff

Kamloops

Tofino

Vancouver NP Glacier Golden Victoria

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

524 48 / 14 DNÍ

EXO

STRANA:

Williams Lake

Calgary

USA

ID ZÁJEZDU:

NP Jasper

Port Hardy

čESKý

• NP JASPER • • ATHABASKA GLACIER • • NP YOHO • • VANCOUVER

zápADní kAnADou LoDí A po pEVnině

KANADA

Bella Coola

EXO

STRANA:

NP Jasper

Clearwater Hope

zápAD kAnADy

DÉLKA:

12

NOCÍ

PRŮVODCE:

čESKý

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

NP BANFF

• VICTORIA • NP JASPER • ATHABASKA GLACIER • PLAVBA LODÍ

LAKE LOUISE

USA

NP KOOTENAY

• • • •

NP PACIFIC RIM NP BANFF LAKE LOUISE VANCOUVER

VýcH. A záp. kAnADy KANADA

KANADA Mt. Robson

NP Jasper

Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

NP Banff Banff

( (

Calgary

Ottawa Toronto Niagara Falls

Québec Montréal

to nEJLEpší z kAnADy ID ZÁJEZDU: DÉLKA: PRŮVODCE:

530 50 / 18 DNÍ

EXO

STRANA:

16

NOCÍ

čESKý

USA HLAVNÍ BODY PROGRAMU

USA

• • • •

NIAGARA FALLS MONTREAL NP JASPER LAKE LOUISE

• TORONTO • QUEBÉC CITY • NP BANFF • VANCOUVER

uSA / kanada

7


New York Washington Monument

Města a příroda východu uSA nesmírně oblíbená trasa pokrývající severovýchod uSA, legendární niagaru a řadu míst, která sehrála zásadní roli v dějinách země 10 dní / 8 nocí new york - niagarské vodopády - Washington D.c.

Chesapeake Bridge

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Sraz skupiny na letišti Praha - Ruzyně. Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle časových možností individuální případně organizovaná návštěva některého ze zajímavých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého okolí. Nocleh v New Yorku. 2. den nEW york Prohlídku New Yorku zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický Capitol, Washington D.C.

kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní TriBeCu, která povstala z původně industriální zóny plné skladišť, maufaktur a továren. Z terasy legendárního mrakodrapu Empire State Building si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světového obchodního centra v roce 2001 je Empire State Building s 381 m a 102 patry opět nejvyšší budovou New Yorku. Nocleh v New Yorku na Manhattanu. 3. den nEW york Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times Square. Navštívíme a podle možností si prohlédneme prestižní sportovní arénu Madison Square Garden, Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 4. den nEW york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volno. Po setmění lze zhlédnout světelnou show barev, která je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu USA. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – buFFALo Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. V rámci bezvízového styku možnost prohlídky z kanadské strany. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po krátké zastávce v Buffalu, kdysi pyšnému centru rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Gettysburgu. Nocleh na trase.

6. den gEttySburg – WDc Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA Washingtonu D.C.. Po ubytování možnost ndividuálni prohlídky centra města, případně večerní návštěvy srdce nočního života, které bije ve čtvrti Adams Morgan nebo v četných barech v okolí ulice U Street. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 7. den WASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu – sídlu prezidenta, Kapitolu – kde zasedá senát a kongresu, monumentu prvního prezidenta George Washingtona či památníku prezidenta Abrahama Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa včetně možnosti individuální návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní školy patří američtí prezidenti, kapitáni jaderných ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Učiníme zastávku u velkolepého mostu Chesapeake Bay Bridge, jenž se klene nad zátokou Chesapeake Bay. Příjezd do Philadelphie, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Prohlídka historického centra města s návštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště do New Yorku a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy


Niagara Falls

KANADA Niagara Falls

Syracuse

Buffalo Údolí smrti

USA

Los Angeles San Diego

Gettysburg

Las Vegas Hoover Dam Sedona

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

USA

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Tuscon

Very Large Array

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Údolí ohňů Bílé písky

EXo - 550

10 dní / 8 nocí

Manhattan

16.03.- 25.03.2012 20.04.- 29.04.2012 10.05.- 19.05.2012 30.06.- 09.07.2012 12.07.- 21.07.2012 30.08.- 08.09.2012 05.09.- 14.09.2012 28.09.- 07.10.2012 18.10.- 27.10.2012

Mexiko

e Vít e...? ž

E M P I R E S TAT E B U I L D I N G

V

elkolepá věž ze skla, oceli a hliníku ve stylu art deco si se svými 381 m a 103 patry dlouho (1931-1972) držela prvenství mezi nejvyššími stavbami světa. Projektové práce odstartovaly v říjnu 1929 - datu schodném s legendárním krachem na newyorské burze. Investor J. Raskob (bývalý prezident General Motors) nehodlal připustit, aby jeho budovu - co do výšky - předstihl konkurent Walter Chrysler s věží Chrysler Building. K původním 80 patrům proto přidal dalších pět. Nepatrný náskok vyvolával v Raskobovi obavy, že jej Chrysler napálí a těsně před koncem stavby zvýšil dům na konečných 103 pater. Architektonický půvab zdůrazňuje ESB nevyčerpatelnými kombinacemi nočního nasvícení, jimiž připomíná významné i méně důležité události. Zeleným a modrým světlem slaví Den Země, barvami ze státních vlajek třeba nezávislost Indie a na počest narozenin kresleného hrdiny Pepka Námořníka a jeho oblíbeného špenátu se samozřejmě rozzáří zeleně.

. . . . 48.990,- kč . . . . 51.990,- kč . . . . 52.990,- kč . . . . 54.990,- kč . . . . 55.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 53.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 13.990,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 8x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Vtupné do Gettysburgu poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky

a metrem - cca $2,5/osoba/jízda.

uSA

9


Times Square, New York

5 dní / 3 noci 16.03.- 20.03.2012 20.04.- 24.04.2012 10.05.- 14.05.2012 30.06.- 04.07.2012 12.07.- 16.07.2012 30.08.- 03.09.2012 28.09.- 02.10.2012 18.10.- 22.10.2012 16.03.- 20.03.2013

. . . . 29.990,- kč . . . . 30.990,- kč . . . . 31.990,- kč . . . . 32.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 34.990,- kč . . . . 29.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 7.900,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x ubytování kategorie 3* (na Manhattanu) • transfery letiště/hotel a zpět • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou terasu mrakodrapu poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,5/osoba/jízda.

10

uSA

new york, new york

EXo - 540

new york je nefalšovaným středobodem amerického snu. kdo chce tenhle novodobý babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyvatel. new york je rovněž symfonií mnoha barev, vůní, zvuků klaksonů či ječení sirén. new york elektrizuje, omamuje a poznamenává – často na celý život… 5 dní / 3 noci new york city s průvodcem Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle časových možností individuální návštěva některého ze zajímavých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého okolí. Nocleh v New Yorku. 2. den nEW york Celodenní prohlídku New Yorku zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nej-

známější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, překrásný novogotický kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť, případně noblesní TriBeCu, která povstala z původně industriální zóny plné skladišť, manufaktur a továren. Z vyhlídkové terasy legendárního mrakodrapu Empire State Building si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světového obchodního centra v roce 2001 je Empire State Building s 381 m a 102 patry opět nejvyšší budovou New Yorku. Nocleh v New Yorku.

3. den nEW york Pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Páté avenue a Times Square. Dle možností si prohlédneme prestižní sportovní arénu Madison Square Garden, Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 4. den nEW york – prAHA Volný program, případně individuální dokončení prohlídky města či návštěva některého z muzeí. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy


Socha Svobody, New York Manhattan

Miami Beach

9 dní / 7 nocí

16.03.- 24.03.2012 . . . . 44.990,- kč 20.04.- 28.04.2012 . . . . 42.990,- kč 10.05.- 18.05.2012 . . . . 41.990,- kč 30.06.- 08.07.2012 . . . . .43.990,- kč 12.07.- 20.07.2012 . . . . 46.990,- kč 30.08.- 07.09.2012 . . . . 42.990,- kč 05.09.- 13.09.2012 . . . . 42.990,- kč 28.09.- 06.10.2012 . . . . 42.990,- kč 18.10.- 26.10.2012 . . . . 41.990,- kč 16.03.- 24.03.2013 . . . . 41.990,- kč

new york a Florida new york s prodlouženým pobytem ve floridském Miami. 9 dní / 7 nocí new york – Miami Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. V podvečer možnost individuální návštěvy centra města. Nocleh v New Yorku. 2. den nEW york Prohlídku elektrizujícího New Yorku zahájíme návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu, jenž je sym-

bolem pro miliony přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Poté projdeme jižní Manhattan a navštívíme známá místa jako Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť, Soho či TriBeCa a další. Z terasy mrakodrapu Empire State Building si pak nejlépe při západu slunce vychutnáme úžasné panorama města. Nocleh v New Yorku.

Miami Beach

EXo - 541

3. den nEW york Pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku a Times Square. Dle možností si prohlédneme prestižní sportovní arénu Madison Square Garden, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 4. den nEW york – prAHA Dopoledne transfer na letiště a odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. 5. – 7. den FLoriDA Relaxační pobyt u moře na slavné Miami Beach ve floridském Miami nebo v Orlandu, městě Disneylandu, řady velkolepých zábavních parků a vodních světů. Obojí bude tou nejlepší tečkou za návštěvou rušného New Yorku. Pobyt na Floridě je individuální – čili bez účasti česky mluvícího průvodce. 8. den FLoriDA – prAHA V odpoledních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 12.990,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • transfery letiště/hotel a zpět (jen New York) • služby českého průvodce (jen New York) cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vyhlídková terasa Empire State Building MožnoSti proDLoužEní PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí od 13.590,- kč/osoba (více na str. 78)

• noc navíc v Miami: 1.300,- kč/osoba • půjčení vozu v Miami: od 4.500,- kč/týden

uSA 11


Miami Beach Seaworld, Orlando

to nejlepší z Floridy před sto lety byla Florida místem močálů. nyní je místem pláží, spoře oděných dívek, barů, exotického key Westu či zábavného orlanda. 9 dní / 7 nocí putování státem slunce, pláží a nespoutané zábavy

Overseas Highway

1. den oDLEt z prAHy Sraz skupiny na letišti Praha – Ruzyně, odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. Následuje ubytování v hotelu a volný program. Nocleh v Miami či na trase do Key West. 2. den MiAMi – oVErSEAS HigHWAy – – kEy WESt Výpravná cesta po úžasné silnici Overseas Highway vedoucí pásem ostrůvků Keys vzájemně propojených více než padesátkou mostů – přičemž nejdelší z nich měří úctyhodných jedenáct km. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azurově modré moře, pláže, jachty a také Státní park John Pennecamp Coral Reef s rozsáhlou kolonií živých korálů a možnostmi potápění a šnorchlování. Silnice končí v nejjižnějším bodu severoamerického Key West

kontinentu v městečku Key West, které dělí od kubánské Havany pouhých 130 km vodní plochy Atlantického oceánu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra nejen nočního života a také početná enkláva českých novodobých přistěhovalců. V rámci ceny zájezdu rovněž navštívíme dům spisovatele Ernesta Hemingwaye, který zde napsal několik svých románů včetně slavného Stařec a moře. Nocleh v Key West. 3. den np EVErgLADES – nApLES Dnes nás čeká cesta zpět na floridskou pevninu a návštěva aligátoří farmy u Národního parku Everglades. Do téhle unikátní přírodní rezervace, kde v neprostupných močálech mangrovových hájů, utajených jezírek a mělkých říček žijí stovky ptačích druhů, floridští panteři či kapustňáci, se pak za divokými aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Také se podíváme na zajímavý chov aligátorů. Následuje přejezd podél hranice rezervace Everglades a cypřišových hájů do přímořského Naples u Mexického zálivu. Ubytování, volný program, nocleh v Naples. 4. den tAMpA bAy – St. pEtErSburg Z okouzlujícího Naples se vydáme na sever a přes ohromující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg. V tomto velmi malebném městečku se vedle prvotřídních pláží nachází také jedinečná a znalci ceněná sbírka obrazů Salvadora Dalího (fakultativně). Po krátké jízdě přes Tampu – třetí největší město Floridy – odjedeme do města zábavy malých i velkých – Orlanda, které s 25 miliony turistů ročně patří k nejvíce navštěvovaným místům USA. Po příjezdu ubytování, volný program, nocleh v Orlandu.

5. den orLAnDo: MěSto zábAVy Dnes se můžeme seznámit s některým z mnoha zábavních parků Orlanda – kupříkladu s obřím a prakticky nevyčerpatelným zdrojem zábavy Disney World nebo Universal Studios s neuvěřitelnými atrakcemi inspirovanými slavnými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá rovněž mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstupy do tematických parků fakultativně). Nocleh v Orlandu. 6. den nASA cEntEr – MiAMi bEAcH Při návratu k Atlantickému oceánu navštívíme Kennedyho vesmírné středisko na mysu Cape Canaveral s centrem vesmírného a kosmického programu kosmické agentury NASA. Při projížďce kosmodromu navštívíte gigantické hangáry, spatříte startovací rampu raketoplánu a navštívíte kino IMAX s unikátními filmy natočenými americkými astronauty. Na důmyslném trenažéru si na vlastní kůži můžete rovněž vyzkoušet, jak vypadá start raketoplánu (vstup fakultativně). Odpoledne následuje přesun do Miami a po ubytování v hotelu volný program. Nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Organizovaná prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami, jakými jsou Little Havana s odkazem kubánské emigrace (v Miami jich žije téměř milion), moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve španělském a italském slohu ve 20. letech minulého století, případně volný program na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program na pláži. Odpoledne pak následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


KANAD

USA

Niagara Falls

Syra

ncisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas

os Angeles Joshua Tree N.P.

P

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

USA

Washingt

South Beach Nasa Center

USA Orlando Tampa Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Cape Canaveral

Miami

Key West

9 dní / 7 nocí Miami Beach

e Vít e...? ž

MIAMI: SOUTH BEACH

S

rdce Miami bije v legendárním přímořském pásu Miami Beach, respektive jeho elektrizující části South Beach s domy a hotely vystavěných ve stylu Art Deco v letech 1920 až 1930. To je to pravé místo širokých pláží, spoře oděných a nezvykle krásných dívek, svalnatých mladíků, stovek restaurací a kaváren. Ještě před sto lety zde chátrala ovocná farma, jejíž majitel John Collins patrně díky boží prozřetelnosti nahlédl do slibné budoucnosti. NP Everglades

S pomocí peněz obchodníka Carla Fischera tu brzy ze špíny, smetí a močálů povstala pečlivě naplánovaná krajina palem, jemných písečných pláží a hotelů. Ve 30. letech minulého století platila South Beach za resort výjimečné jakosti, kam se sjížděla vybraná elita amerického bohatnoucího národa. Okatě nákladná panská sídla si zde vybudovali král gumárenského průmyslu Harvey Firestone nebo multimilionáři J.C. Penney, Harvey Stutz či Albert Champion. Jejich domy stojí dodnes v ulici Collins Avenue přezdívané ze zřejmých důvodů „ulice milionářů“.

03.02.- 11.02.2012 17.02.- 25.02.2012 01.03.- 09.03.2012 24.03.- 01.04.2012 28.04.- 06.05.2012 18.05.- 26.05.2012 19.09.- 27.09.2012 06.10.- 14.10.2012 29.10.- 06.11.2012 07.11.- 15.11.2012

EXo - 562 . . . . 45.990,- kč . . . . 45.990,- kč . . . . 45.990,- kč . . . . 43.990,- kč . . . . 45.990,- kč . . . . 43.990,- kč . . . . 45.990,- kč . . . . 43.990,- kč . . . . 45.990,- kč . . . . 45.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 5.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West • Zájezd lze prodloužit o libovolný počet nocí, pronájem vozu (od 4.500,- Kč/vůz či plavbu Karibikem (od 13.590,- Kč/osoba).

uSA 13


Niagara Falls New York

to nejlepší z východu uSA ideální kombinace pro ty, kdo touží po ikonách amerického severovýchodu a zároveň okusit uvolněný rytmus života exotické Floridy. 17 dní / 15 nocí new york – niagarské vodopády – Florida

Overseas Highway

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Možnost individuální návštěvy centra. Nocleh v New Yorku. 2. den nEW york Prohlídku zahájíme návštěvou Liberty Island se sochou Svobody a Ellis Island, symbolem přistěhovalců. Projdeme jižní Manhattan s místy jako Wall Street, Trinity Church, Čínská a Italská čtvrť. Z Empire State Building si pak vychutnáme panorama města. Nocleh v New Yorku. 3. den nEW york Dnes nás čeká prohlídka oblastí okolo Centrálního parku, Páté avenue a Times Square. Podíváme se k Madison Square Garden, Rockefellerovu centru, navštívíme divadelní čtvrť a luxusní obchody na Páté avenue. Večer na rozzářeném Times Square vstřebáme jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. Capitol, Washington D.C.

4. den nEW york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volno. Po setmění lze shlédnout světelnou show barev, která je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu USA. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – buFFALo Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. V rámci bezvízového styku možnost prohlídky z kanadské strany. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po krátké zastávce v Buffalu, kdysi pyšnému centru rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem na Washington D.C.. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – WDc Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C.. Možnost ndividuálni návštěvy centra města, případně srdce nočního života, které bije ve čtvrti Adams Morgan. 7. den WASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu – sídlu senátu a kongresu, monumentu prvního prezidenta G. Washingtona či památníku prezidenta A. Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa včetně možnosti individuální návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní školy patřili američtí prezidenti, astronauti či příslušníci komand SEALS. Pak zastávka u

velkolepého mostu Chesapeake Bridge, jenž se klene nad zátokou Chesapeake Bay. Odpoledne příjezd do Philadelphie. Ubytování, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – MiAMi Prohlídka historického centra města s návštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště, odlet do Miami, nocleh. 10. den MiAMi – kEy WESt Putování po úžasné silnici Overseas Highway vedoucí přes 50 mostů k nejjižnějšímu bodu severoamerického kontinentu do městečka Key West. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil nevázaný způsob života. Návštěva domu spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nocleh v Key West. 11. den kEy WESt – EVErgLADES Cestou z Key West navštěva aligátoří farmy v blízkosti NP Everglades. Do unikátní rezervace, kde v hustých mangrovových močálech žijí stovky ptačích druhů, pumy a divocí aligátoři se vydáme i na speciálním vznášedle. Nocleh v Naples. 12. den tAMpA – orLAnDo Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg, kde se mimo jiné nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Dalího. Po krátké okružní jízdě Tampou se vydáme do města zábavy malých i velkých – Orlanda. Nocleh v Orlandu. 13. den orLAnDo Navštěva některého ze zábavních parků – třeba Disney World či Universal Studios s atrakcemi na motivy slavných filmů. Znamenitou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, kosatkami a dalšími vodními živočichy. Nocleh v Orlandu. 14. den nASA – MiAMi Při návratu k pobřeží Atlantiku navštívíme Kennedyho vesmírné středisko na mysu Cape Canaveral. Poznáte základnu kosmického programu NASA a nav-


KANADA

USA

Niagara Falls

Syracuse

San Francisco New York Philadelphia

Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas

Miami Beach Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

USA Washington

KANADA Niagara Falls

Syracuse

Buffalo Údolí smrti

USA

Las Vegas Hoover Dam

Los Angeles San Diego

Sedona

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

Gettysburg

USA

Tuscon

Very Large Array

Orlando Tampa Údolí ohňů Bílé písky

Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

USA

Cape Canaveral

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Miami

Key West

Mexiko

17 dní / 15 nocí 16.03.- 01.04.2012 10.05.- 26.05.2012 28.09.- 14.10.2012 16.03.- 01.04.2013

South Beach, Miami

e Vít e...? ž

O V E R S E A S H I G H WAY

O

štívíte kino IMAX (fakultativně). Přesun do Miami, ubytování, volno. Nocleh v Miami. 15. den MiAMi bEAcH Prohlídka města pláží s návštěvou čtvrtí Little Havana, Coconut Grove a Coral Gables, případně volný program na plážích Miami Beach. Nocleh v Miami. 16. den oDLEt Do prAHy Volný program v Miami, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy

verseas Highway z Miami na Key West měřící 160 km a pospojovaná 50 mosty protíná pás ostrůvků Keys z jedné strany ohraničený Mexickým zálivem, z druhé pak Atlantikem. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azurově modré moře, pláže, jachty a také rezervaci John Pennecamp Coral Reef s kolonií živých korálů a možnostmi potápění a šnorchlování. Jízdu po silnici provází zbytky bývalé železniční tratě, kterou z Miami na Key West vybudoval v roce 1912 železniční magnát a spoluzakladatel společnosti Standard Oil Henry Flagler. Bez tohoto miliardáře, filantropa a jeho železnice by Florida zaspala hezkých pár let civilizačního vývoje. To on propojil divočinu jižní Floridy se zbytkem USA. Trať na Key West byla jeho posledním projektem, zemřel rok po dokončení v roce 1913. Monumentální stavba jej přežila o 22 let, kdy jí zničil hurikán Labour Day označovaný za bouři století, zahynulo tehdy 400 lidí. Jen pro srovnání: stejně silný hurikán Andrew zpustošil v roce 1992 jihovýchodní předměstí Miami a napáchal škodu za 25 miliard dolarů.

EXo - 560

. . . . 67.990,- kč . . . . 67.990,- kč . . . . 68.990,- kč . . . . 67.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.900,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,5/osoba/jízda.

uSA 15


NP Everglades Annapolis

z Floridy do new yorku trasa kopírující pobřeží Atlantiku zahrnuje ikony východu uSA včetně méně dostupných – o to avšak poutavějších míst téhle části země. 16 dní / 14 nocí Ve stopách ducha jižanské vzpurnosti

Pobřeží Atlantiku

Program zájezdu: 1. den oDLEt Do MiAMi Odlet z Prahy do Miami. Transfer do hotelu, volný program. Nocleh v Miami. 2. den oVErSEAS HigHWAy – kEy WESt Výpravná cesta po silnici Overseas Highway přes ostrůvky Keys propojených 50 mosty. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, rybolov a azurové moře. Silnice končí v nejjižnějším bodu USA – Key West. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života a atmosféra nočního života. Nocleh v Key West. 3. den kEy WESt – EVErgLADES Cestou zpět na pevninu návštěva aligátoří farmy u NP Everglades. Do unikátní rezervace neprostupných mangrovových močálů, utajených jezírek a mělkých říček, se za aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Nocleh v Miami. Savannnah

4. den MiAMi Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami jakými jsou Little Havana, moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve 20. letech minulého století. Nocleh v Miami. 5. den MiAMi – nASA cEntEr Cestou do Orlanda návštěva Kennedyho vesmírného střediska. Při projížďce kosmodromem navštívíte gigantické hangáry, spatříte startovací rampu raketoplánu a navštívíte kino IMAX s unikátními filmy natočenými americkými astronauty. Přesun do Orlanda, nocleh. 6. den orLAnDo Dnes se můžeme seznámit s některým ze zábavních parků Orlanda – kupříkladu s Disney World nebo Universal Studios s atrakcemi inspirovanými slavnými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstupy do fakultativně). Nocleh v Orlandu. 7. den orLAnDo – St. AuguStinE Návštěva nejstaršího města USA – přístavu St. Augustine.Přejezd do Savannah, volný program, nocleh. 8. den pyšný JiH: SAVAnnAH Prohlídka kdysi bohatého otrokářského přístavu Savannah. Cestou do Charlestonu zastávka u plantáže Drayton Hall, která pochází z roku 1738. Příjezd do Charlestonu, volný program, nocleh. 9. den cHArLESton – MyrtLE bEAcH Prohlídka historického centra Charlestonu s panskými domy bohatých Jižanů. Neporažený duch jižanské kultury zde budeme cítit na každém kroku. Odpoledne přejezd do přímořské riviéry Myrtle Beach, nocleh na trase. 10. den ocrAcokE iSLAnD – HAttErAS Krajinou močálů a lodním trajektem přejezd na ostrov Ocracoke – půvabný ráj rybářů a cíl mnoha romantiků. Dalším

trajektem přejezd na Cape Hatteras s působivým majákem. Cesta pokračuje po úzkém pásu pevniny a opuštěných pláži Outerbanks do Kity Hawk, místa kde bratři Wrightové uskutečnili v roce 1903 první let v historii lidstva. Přejezd do letoviska Virginia Brach, nocleh. 11. den tunnEL briDgE – AnnApoLiS Hned ráno opustíme pevninu a podmořským tunelem-mostem přejedeme na poloostrov Chesapeake. Zátoka, která jej dělí od pevniny, platí za cenný ekosystém se stovkami druhů ptáků a ryb. Přesun do Annapolis, překrásného městečka přímořského rázu, v němž sídlí slavná námořní akademie. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge se pustíme k východu do Washingtonu D.C., nocleh. 12. den WASHington D.c. Prohlídka města, během níž uvidíme Bílý dům, budovu Kapitolu, monument prezidenta G. Washingtona či Abrahama Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa včetně možnosti individuální návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall, nocleh. 13. den pHiLADELpHiA – bALtiMorE Přejezd do Philadelphie a návštěva Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je symbolem americké svobody. Volný program ve městě, nocleh. 14. den nEW york Prohlídku New Yorku zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace. Pak, suchou nohou, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako Wall Street, Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť či TriBeCu. Z terasy Empire State Building si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Nocleh v New Yorku. 15. den prAHA – nEW york Dopoledne volný program. Následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy


KANADA Georgia Cape Lookout, Outerbanks

USA

New York Philadelphia

Washington Virginia Beach

Annapolis Tunnel Bridge

Cape Hatteras Oracoce Island Myrtle Beach Charlestone Savannah

Mexiko USA

St. Augustin Orlando

Miami Key West

Manhattan

e Vít e...? ž

KDE NAROSTLI LIDSTVU KŘÍDLA

P

17. prosince 1903 – pro lidstvo nesmírně důležité datum. V tento den se totiž v přímořském Kitty Hawk v Severní Karolíně poprvé odlepil od země motorový letoun Wright Flyer řízený Orvillem Wrightem, aby po 12 sekundách a 36,5 metrech letu položil základní kámen nového a zcela revolučního odvětví lidské civilizace.

Key West

Bratři Orvill a Wilbur Wrightovi si v Daytonu otevřeli dílnu na opravy jízdních kol, čímž si vydělávali na experimenty s létáním. V roce 1900 přesunuli pokusy do Kitty Hawk – přesněji na písečnou dunu Kill Devil Hill, jíž si vybrali pro silné, stálé větry, a kvůli soukromí. Stavba letadla stála skoro tisíc dolarů. Rozpětí křídel bylo 12 metrů, hmotnost 340 kg a 77 kilogramový motor měl výkon 12 koňských sil. Lety pozorovali 4 záchranáři a jeden chlapec. Šlo o první prokazatelné veřejné lety. Místní noviny popsaly událost, ale velmi nepřesně. Pouze Cincinnati Enquirer vydaly podrobný článek. Brzy po letu požádali bratři o patent na letadlo, ale až do roku 1908 nelétali – zřejmě v obavě o prozrazení patentu, který byl zamítnut. Později získali patent na způsob řízení letu křivením konců křídel.

16 dní / 14 nocí

EXo - 572

02.03.- 17.03.2012 .Miami . . . 63.990,- kč 30.10.- 14.11.2012 NP. Everglades . . . 69.990,- kč Key West 02.03.- 17.03.2013 . . . . 63.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.800,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Návštěva plantáže Drayton Hall poblíž Charlestonu • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West

uSA 17


Pohoří Adirondack

KANADA Lake Placid Albany West Point

USA 11 dní / 9 nocí

Boston Newport Foxwood New York

EXo - 551

15.10.- 25.10.2012 . . . . 59.990,- kč 14.10.- 24.10.2013 . . . . 59.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Prohlídka Bostonu v obojživelném vozidle • Návštěva NP Acadia ve státu Main

18

kAnADA

V záři barev podzimu

NP Acadia

program vykrývá období počínajícího podzimu, jenž státy nové Anglie s převážně listnatými lesy proměňuje v moře neskutečných barev 11 dní / 9 nocí putování novou Anglií, kolébkou Spojených států 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Odjezd z města, nocleh na trase. 2. den FoXWooD – cApE coD Cestou k pobřeží Atlantiku zastávka ve Foxwoodu – největším kasinu světa, které náleží indiánskému kmeni Mashantucket Pequot. Příjezd do Newportu, jednoho z nejstarších měst v USA. Po prohlídce přístavu s báječnou atmosférou vyrazíme na poloostrov Cape Cod, který vyniká jedinečnou přírodní scenérií, vinicemi, majáky a okouzlujícími přístavními městečky. Nocleh na trase. 3. den pLyMoutH – boSton Dokončení prohlídky Cape Cod. Následuje přejezd do městečka Plymouth, kde v roce 1620 přistála loď Mayflower s „otci poutníky", kteří zde založili první funkční kolonii na východním pobřeží dnešních Spojených států. Tohle téměř posvátné místo je přeplněno pohnutou historií a dobovými reáliemi. Po příjezdu do Bostonu individuální nebo organizovaná prohlídka města, kde se v roce 1773 začala psát cesta k nezávislosti USA. Nocleh v Bostonu.

4. den boSton – SALEM – AcADiA Ráno vám nabídneme lahůdku – totiž okružní projížďku Bostonem obojživelným vozidlem, část prohlídky tedy absolvujeme na hladině vodních kanálů. Krátká zastávka v městečku Salem, v němž (a není to zas tak dávno) se odehrály neslavné procesy s čarodějnicemi. Následuje přesun k NP Acadia, nocleh. 5. den nároDní pArk AcADiA Celodenní prohlídka rezervace nespoutané přírody, žulových skal, strhujícího pobřeží a domova tisícovek živočišných druhů. Doporučujeme jedinečného humra z Mainu a plavbu za velrybami (fakultativně), nocleh. 6. den VErMont – ADironDAc Odjezd k pohoří Adirondac. Cestou navštívíme vrchol hory Mt.Washington, která je považována za největrnější místo na světě. Nocleh v Saranac Lake. 7. den ADironDAc – LAkE pLAciD Dnešek strávíme v překrásném prostředí pohoří Adirondac a jezera Saranac Lake. Návštěva Lake Placid, kde se v roce 1980 konala zimní olympiáda a také místa, kde žil John Brown, a kde New York State

se dozvíme trochu odlišnou pravdu o životě tohoto odpůrce otrokářství. Nocleh v Saranac Lake. 8. den WESt point – nEW york Podél řeky Hudson se vydáme do slavné vojenské akademie West Point. Cestou do New Yorku navštívíme honosné sídlo železničního magnáta a jednoho z nejbohatších Američanů své doby Cornelia Vanderbilta. Po příjezdu do New Yorku ubytování, volno, případně večerní procházka s průvodcem do ulic téhle elektrizující megapole. Nocleh v New Yorku. 9. den nEW york Prohlídku města zahájíme návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu s muzeem emigrace. Projdeme jižní Manhattan, Wall Street s burzou cenných papírů nebo také Čínskou a Italskou čtvrť. Podíváme se i na Times Square a Central Park. Podle možností vyjedeme na terasu mrakodrapu Empire State Building (fakult.). Nocleh v New Yorku. 10. den nEW york – prAHA Volno či dokončení prohlídky města. Transfer na letiště, odlet do Prahy. 11. den příLEt Do prAHy Cape Cod


print Golf A4:Layout 1 10.11.10 13:05 Page 1


Monument Valley NP Zion

Americký západ - zlatý okruh Vysoká horstva, strhující krajina rudých skal či třpytivá velkoměsta pobřeží pacifiku. rozmanitost téhle cesty je doslova ohromující. 16 dní / 14 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA

17 Mile Drive, Monterey

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu přejezd do San Diega, ubytování. 2. den SAn DiEgo Prohlídka nejzajímavějších míst San Diega včetně čtvrtí El Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu. Během dne možnost návštěvy vodního parku Sea World (fakultativně). Přejezd k NP Joshua Tree. Ubytování, volný program, nocleh. 3. den JoSHuA trEE Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal. Projedeme Twentynine Palms, kde irská kapela U2 natočila album Joshua Tree. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem. Nocleh ve Williamsu. 4. den grAnD cAnyon Ráno odjezd k největší atrakci Arizony NP Bryce Canyon

i celých USA - totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti a hloubce až 1,5 kilometru. Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných vyhlídek, případně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd do Mexican Hat v rezervaci Navahů, nocleh. 5. den MonuMEnt VALLEy Snad každého napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě s rudými monolity proslavila údolí po celém světě. Možnost prozkoumat údolí ve vozech navažských indiánů (fakultativně). Čeká nás také zdolání kolmé stěny (vozem) v Údolí bohů, překročení řeky Colorado a návštěva NP Capitol Reef s petroglyfy a pozůstatky mormonské osady. Nocleh v blízkosti NP Capitol Reef. 6. den MAgický brycE cAnyon Cesta podmanivou krajinou, kde se kdysi ukrýval před zákonem bankovní lupič a vrah R.L. Parker alias Butch Cassidy, do NP Bryce Canyon. Rezervace s rudými jehlany navažského pískovce je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z vyhlídek, i méně zdatní turisté ocení výlet do nitra kaňonu. Nocleh v okolí parku. 7. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme krátký pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu a návštěva působivých hotelových komplexů – respektive kasin. Ve zbytku dne volný program za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů některého z kasin. Nocleh v Las Vegas. 8. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejníže položený bod zá-

padní polokoule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada přejezd do Bishopu, nocleh. 9. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake ozdobeného šedivě bílými vápencovými věžemi a pak jízda do průsmyku Tioga Pass – brány k NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) severní Ameriky a staneme na vyhlídce Glacier Point s omračující panoramou žulových masivů. Přejezd do Modesta, nocleh. 10. a 11. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštěva většiny zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají – cable-car (fakultativně) a podnikneme plavbu do zátoky s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – káznici, v níž byl vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 12. den MontErEy Zátoce Monterey říkají právem Kaliforňané „nejkrásnější setkání země a oceánu“. Do Monterey zasadil spisovatel John Steinbeck knihu Na plechárně a Robert Louis Stevenson zde hledal inspiraci k napsání nesmrtelného Ostrova pokladů. Bývalá továrna na zpracování sardinek je nyní oázou galerií a restaurací. Překrásná pobřežní cesta 17 Mile Drive nás poté přivede podél jednoho z nejslavnějších golfových hřišť světa Pebble Beach do půvabného Carmelu, kde v roce 1986 starostoval hollywoodský herec Clint Eastwood. Nocleh na trase. 13. den big Sur – LoS AngELES Do LA se vydáme po pacifické silnici, le-


Dawson Tok Anchorage Seward

Yukon Crossing

N.P. Wrangler - St. Elias

Kluane Whitehorse Skagway

NP Yosemite Las Vegas San Francisco

Yosemite N.P. Death Valley

Zion N.P.

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Las Vegas

Monument Valley Grand Canyon N.P.

Los Angeles San Diego

Williams Joshua Tree N.P.

USA

Mexiko

16 dní / 14 nocí

NP Grand Canyon

e Vít e...? ž

GOLDEN GATE BRIDGE

ymbolem San Franciska je bezesporu slavný most Golden Gate Bridge, který hlídá vjezd do štíhlé zátoky San Francisco Bay severozápadně od centra. Most byl postaven v roce 1937 a jeho konstrukce ve stylu art deco visí dohromady na 130 kilometrech ocelových lan. Některá z nich mají metr v průměru. Od svého postavení v roce 1937 byl vždy oranžový.

S

gendární cestě vytesané do strmých stěn útesů. Tady je to pravé místo syrové přírody, pláží, surfařů, utajených rezidencí či výletů za tuleni. Projedeme také americkou přímořskou riviérou Santa Barbara. Nocleh v Los Angeles. 14. den LoS AngELES Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy s otisky rukou celebrit Hollywoodu, premiérové kino Mann's Chinese a Kodak Theater, Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo Drive, pláže Venice Beach či přímořská Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz. K zážitkům patří i návštěva filmových studií Universal Studios (fakultativně). Nocleh v Los Angeles. 15. den LoS AngELES A oDLEt Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy

Kontruktér Irving Morrow vybral tuto barvu, neboť nejlépe ladila s okolím. Měl pravdu. Zapadající sluníčko činí z mostu nejfotografovanější objekt města. Nejlepší výhled vychutnáme z protějších kopců zátoky, v přírodním prostředí parku Golden Gate NRA. Ale i na jižní straně, kde je návštěvnické středisko s parkovištěm, existuje řada míst pro fotografy. Hlavně pak ve svahu západního útesu. U jižní paty mostu stojí historická pevnost Fort Point z roku 1861. Tahle skvělá práce armádních inženýrů chránila stovkou děl vstup do zátoky.

02.05.- 17.05.2012 18.05.- 02.06.2012 01.06.- 16.06.2012 19.06.- 04.07.2012 05.07.- 20.07.2012 03.08.- 18.08.2012 20.08.- 04.09.2012 14.09.- 29.09.2012 01.10.- 16.10.2012

EXo - 500

. . . . 63.490,- kč . . . . 64.490,- kč . . . . 64.490,- kč . . . . 64.490,- kč . . . . 67.490,- kč . . . . 67.490,- kč . . . . 65.490,- kč . . . . 63.490,- kč . . . . 63.490,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.500,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* (se snídaní) • doprava mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Vstup do Monument Valley • Společná večeře v kasinu v Las Vegas • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Plavba v San Francisku • Pobřežní cesta 17 mile Drive v Monterey poznámka: S ohledem na klimatické podmínky je v jarních měsících možná úprava trasy.

uSA 21


NP Sequoia San Francisco

Města a příroda západu uSA poznejte ikony Ameriky: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. přidejte grand canyon a další skvosty přírody amerického jihozápadu. 12 dní / 10 nocí na skok do měst a národních parků západu uSA

Chodník slávy, Los Angeles

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program. Nocleh v Los Angeles. 2. den LoS AngELES Celodenní prohlídka Los Angeles, o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který pohlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mekce filmového průmyslu nás čeká návštěva Chodníku slávy, premiérové kino Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz. Fakultativně návštěva zábavního parku Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. 3. den JoSHuA trEE Výprava do Národního parku Joshua NP Death Valley

Tree – strhující pouštní rezervace žulových skal, kaktusových zahrad a neopakovatelné atmosféry. Projedeme rovněž městečkem Twentynine Palms, kde irská kapela U2 natočila album Joshua Tree. Přes Mohavskou poušť pak zamíříme do Williamsu. Část cesty pojedeme po slavné Route 66, která jako první silnice v USA spojila východní pobřeží se západním. Nocleh ve Williamsu. 4. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci státu Arizona a možná i celých Spojených států amerických. Fakultativně nejprve doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosální útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd zemí navažských indiánů do Page u jezera Lake Powell. Nocleh v Page. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam vybudované na řece Colorado. Možnost návštěvy překrásného Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do Národního parku Bryce Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany navažského pískovce je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace Bryce Canyon či v Kanabu. 6. den zion – LAS VEgAS Průzkum Národního parku Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké strže a divoké říčky. Vydáme se na výlet autobusem na nejkrásnější vyhlídky rezervace. Odpoledne přesun do Las Vegas, velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou někte-

rého z kasin a společnou večeří. Následuje volný program za povzbudivého cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas. 7. den ÚDoLí SMrti Putování Národním parkem Údolí smrti s nejnižším (86 metrů pod úrovní moře) a také nejteplejším bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla naměřena rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve stínu, o jeden více bylo v Libyi v roce 1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří v tomto ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase. 8. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva Národního parku Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sekvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a hravě dorůstají do stametrové výšky. Král mezi králi – General Sherman Tree má v obvodu 32 metrů a váží neuvěřitelných 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 9. a 10. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť generace beatniků HaightAshburry, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba majestátní mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost a káznici, v níž byl vězněn obávaný mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 11. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volný program ve městě. Odpoledne následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. den příLEt Do prAHy


NP Grand Canyon Las Vegas

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

12 dní / 10 nocí NP Joshua Tree

e Vít e...? ž

N Á R O D N Í PA R K S E Q U O I A

H

lavní atrakcí rezervace Sequoia jsou bezesporu lesní katedrály sekvojí obrovských (sequoiadendron giganteum), které jsou nejmohutnějšími živoucími organismy planety. NP Zion

Kdo nikdy předtím neviděl tyhle obrovité stromy na vlastní oči, zůstane při pohledu na ně stát s otevřenými ústy. Sekvoje váží obvykle 600 tun, dorůstají do stametrové výšky a běžně se dožívají věku 3200 let. Více jak polovina těchto rostlinných velikánů roste právě v rezervaci Sequoia. Štíhlejší příbuzné Redwoods na severním pobřeží Kalifornie jsou dokonce ještě o něco vyšší, ale ne tak robustní. Králem mezi králi je General Sherman Tree. Obvod jeho kmene je 32 metrů a jeho váhu odhadují přírodovědci na 1385 tun. Kromě člověka neexistuje nic, co by ohrožovalo existenci těchto sekvojí. Tlustá kůra je bezpečně chrání před požáry, hmyzem i parazitujícími houbami. Na překážku může být jen výška a váha, neboť mělký kořenový systém někdy neudrží hmotu dřevin. Strom se pak jednoduše vyvrátí.

24.03.- 04.04.2012 06.04.- 17.04.2012 20.04.- 01.05.2012 18.05.- 29.05.2012 08.06.- 19.06.2012 08.07.- 19.07.2012 20.07.- 31.07.2012 03.08.- 14.08.2012 07.09.- 18.09.2012 21.09.- 02.10.2012 06.10.- 17.10.2012 18.10.- 29.10.2012

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

EXo - 505 . . . . 51.990,- kč . . . . 52.990,- kč . . . . 52.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 54.990,- kč . . . . 56.990,- kč . . . . 58.990,- kč . . . . 57.990,- kč . . . . 54.990,- kč . . . . 54.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 52.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 9.500,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 10x ubytování kategorie 3* se snídaní • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků / služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Společná večeře v kasinu v Las Vegas MožnoSt proDLoužEní FLoriDA (Miami): příplatek: 22.000,- Kč/osoba/7x noc 33.000,- Kč/osoba/7x noc HAVAJ (oahu): příplatek: • průvodce pouze okruh 505 / pobyt bez delegáta • transfery v Miami a Honolulu nejsou v ceně

uSA 23


San Francisco Utah

to nejlepší z uSA unikátní program, jenž spojuje turistické šlágry východu uSA s omračující nádherou národních parků jihozápadu země. 20 dní / 18 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA

Niagara Falls

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku. 2. den nEW york Prohlídku města zahájíme plavbou a návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu. Projdeme jižní Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť. Z Empire State Building vychutnáme panorama města. Nocleh. 3. den nEW york Prohlídka oblastí okolo Centrálního parku a Times Square. Podíváme se k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti a luxusním obchodům na Páté avenue. Večer na Times Square bude ideální příležitost vstřebat atmosféru města. 4. den nEW york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York k Niagarským vodopádům. Po setmění lze zhlédnout Manhattan, New York

světelnou show barev promítanou přímo na vodní stěnu. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – buFFALo Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Pak odjezd směr Washington D.C.. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – WASHington D.c. Návštěva legendárního Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva války mezi Severem a Jihem. Odpoledne příjezd do hlavního města USA Washingtonu D.C.. Ubytování, individuální program, nocleh. 7. den WASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu, monumentu prezidenta George Washingtona či památníku Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov a řadu dalších zajímavostí města včetně možnosti návštěvy některého z unikátních muzeí. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis, které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, astronauti či členové komand SEALS. Zastávka u velkolepého mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA Prohlídka centra Philadelphie, Independence Hall a zvonu Liberty – symbolu americké svobody. Transfer na letiště, odlet do Los Angeles, nocleh. 10. den LoS AngELES – HoLLyWooD V kolébce filmového průmyslu navštívíme Chodník slávy, premiérové kino Mann’s Chinese Theatre, Financial Center, milionářskou čtvrť Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.

11. den JoSHuA trEE Výprava do NP Joshua Tree – strhující pouštní rezervace žulových skal. Projedeme městečkem Twentynine Palms, kde irská kapela U2 natočila album Joshua Tree. Pak zamíříme do Williamsu, zčásti po slavné Route 66, která jako první silnice v USA spojila východ se západem. Nocleh ve Williamsu. 12. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší atrakci státu Arizona i celých USA. Fakultativně doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Přejezd do Page, nocleh. 13. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam na řece Colorado. Návštěva Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany navažského pískovce je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace Bryce Canyon či v Kanabu. 14. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké strže a divoké říčky. Výlet autobusem k nejkrásnějším místům rezervace. Přesun do Las Vegas, velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina a večeří. Volný program za povzbudivého cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas. 15. den ÚDoLí SMrti Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 m pod úrovní moře) a nejteplejším bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla naměřena rekordní teplota 57oC ve stínu, o jeden více bylo v Libyi v roce 1936. Zkusme se vžít do pocitů pioný-


NP Bryce Canyon

USA

KANADA

San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P. Údolí smrti

USA Los Angeles San Diego

Las Vegas Las Vegas Hoover Dam Sedona

Grand Canyon N.P. NP Petrified Forest

Yuma Montezuma Castle NP Saguaro

Los Angeles

Very Large Array

Tuscon

Joshua Tree N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams

Syracuse

Gettysburg

USA

New York Philadelphia Annapolis Bay Bridge Washington D.C.

Údolí ohňů Bílé písky

Mexiko

20 dní / 18 nocí

e Vít e...? ž

GRAND CANYON

N

ení člověka, který by při prvním pohledu na Velký kaňon neotevřel ústa v němém úžasu. Pocit nedůležitosti zachvátil španělského průzkumníka García Lópeze de Cárdenase, který v roce 1540 stanul jako první Evropan tváří v tvář propasti neskutečných rozměrů. rů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase. 16. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva NP Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sekvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a dorůstají do stametrové výšky. Král – General Sherman Tree má v obvodu 32 metrů a váží 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 17. a 18. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštěva většiny zajímavých míst města: Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – pevnost, v níž byl vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 19. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volno. Odpoledne do Prahy. 20. den příLEt Do prAHy

( (

Niagara Falls

Buffalo

Nejinak si vedl objevitel, etnolog a jednoruký veterán občanské války J.W. Powell, jenž v roce 1869 vyjel ve čtyřech pramicích na výpravu peřejemi řeky Colorado do nitra kaňonu. Tři z devíti mužů nevydrželi útrapy divoké jízdy a expedici předčasně opustili. Později je zabili Shivwitsové, kteří je mylně pokládali za vrahy svých žen. Powell se vrátil jako hrdina s pověstí bystrého vědce, který pochopil jemné předivo ekologie Coloradské plošiny, jejíž součástí je i Velký kaňon. Rezervaci zaplaví každým rokem 4,5 milionu lidí. Většina z nich míří k jižnímu okraji, který nabízí neopakovatelné rozhledy na strašlivý škleb obnažených vrstev hornin, které by mohly jazykem geologů vyprávět o dobách dávno minulých. Skalní bloky výšky 1,5 km jsou také zprávou o trpělivé práci řeky Colorado, která se zařízla do dna mělkého moře před šesti miliony lety. Kouzelný je západ a východ slunce, kdy vysoký obsah železa zvětralých skal rozehraje v teplém světle překotnou symfonii barev.

16.03.- 04.04.2012 10.05.- 29.05.2012 30.06.- 19.07.2012 12.07.- 31.07.2012 30.08.- 18.09.2012 28.09.- 17.10.2012 16.03.- 04.04.2013

EXo - 580 . . . . 80.490,- kč . . . . 88.490,- kč . . . . 90.490,- kč . . . . 92.490,- kč . . . . 90.490,- kč . . . . 90.490,- kč . . . . 82.490,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 17.500,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 18x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • 10x snídaně (pouze západní okruh) • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Společná večeře v kasinu v Las Vegas • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem. poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,5/osoba/jízda. poznámka: program společný s EXO 550 (východ) a EXO 505 (západ).

uSA 25


Lake Powell Horseshoe Bend

Velká cesta velkou zemí příležitost, jak pochopit tuto různorodou zemi – její města, přírodu a životní styl. A také zakusit rozdíly mezi jednotlivými státy a oblastmi. 24 dní / 22 nocí napříč uSA aneb od pacifiku k Atlantiku

San Francisco

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu ubytování, volno. Nocleh v Los Angeles. 2. den LoS AngELES Ve městě nás kupříkladu čeká Chodník slávy, návštěva Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills, Venice Beach či předměstí Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. 3. den big Sur – SAn FrAnciSco Putování po Pacifické silnici, legendární cestě vytesané do strmých stěn útesů. Tady je to pravé místo romantických pláží, surfařů, utajených rezidencí či výletů za tuleni. Nocleh v San Francisku. 4. den SAn FrAnciSco Prohlídka města s návštěvou Golden Gate Bridge, ulice Lombard či pitoreskní Čínské čtvrtě. Podnikneme plavbu po sanfranciské zátoce s výhledy na měsMount Rushmore

to, oba mosty a ostrov Alcatraz, kde byl vězněn gangster Al Capone, nocleh. 5. den ÚcHVAtný yoSEMitE Přejezd do NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky, vyhlídku Glacier Point a průsmykem Tioga (3000 m) sjedeme k jezeru Mono Lake. Ubytování, nocleh v Lee Vining. 6. den Mono LAkE – ÚDoLí SMrti Prohlídka jezera Mono Lake a městečka duchů Bodie. Pak cesta podél Sierra Nevady do Údolí smrti, nejteplejšího a nejníže položeného bodu západní polokoule. Prohlídka a nocleh v hotelu v údolí. 7. den LAS VEgAS Příjezd do velkoměsta hazardu, zábavy a oslnivých atrakcí. Po ubytování v centru města projížďka po nejživější ulici města tzv. Stripu. Volný program za cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas. 8. den np zion Výprava do NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Možnost pěších výletů, odpoledne přejezd do NP Bryce, nocleh. 9. den MAgický brycE cAnyon Návštěva podmanivých krás NP Bryce Canyon s rudými jehlany navažského pískovce. Přejezd do Page, nocleh. 10. den grAnD cAnyon – pAgE Celodenní výlet do NP Grand Canyon, jenž si vychutnáme z mnoha úžasných vyhlídek. Cestou zpět do Page u Lake Powell návštěva Horseshoe Bend, nocleh. 11. den MonuMEnt VALLEy Návštěva Antilopího kaňonu (fakultativně) a odjezd do Údolí monumentů. Panorama rudých monolitů můžeme prozkoumat v terénních autech navažských indiánů. Nocleh v Mexican Hat. 12. den np ArcHES Zastávka u kolmé stěny Údolí bohů a přejezd do Moab. Následuje prohlídka skalních oblouků NP Arches s možností řady

poutavých pěších výletů. Nocleh v Moab. 13. den ASpEn – DEnVEr Zastávka v Aspenu, ztělesnění luxusu Ameriky. Domy zde mají herci Jack Nicholson, Cher či Goldie Hawn. Průsmykem Independence Pass (3688 m) se protáhneme do Leadvillu, kde bývaly bohatá naleziště stříbra. Nocleh v Denveru. 14. den rocky MountAin Prohlídka centra města a odjezd do NP Rocky Mountain. Čeká nás neuvěřitelná cesta až do výšky 3713 m, kde se rozevře výhled na horské velikány, údolí a neprostupné lesy. Nocleh na trase. 15. den prEziDEnti VE SkáLE Příjezd do pohoří Black Hills s nalezištěm mamutů, stády bizonů, pyšnými Siouxy, jedinečnou Jehlovou silnicí, prezidenty ve skále či westernovým městečkem Deadwood. Nocleh v Rapid City. 16. den bADLAnDS Zastávka ve Wallu se slavným dragstórem. Pak průjezd strhující krajinou NP Badlands. Prérie se zde propadá o desítky metrů a před zraky se rozevírá scenérie jiné planety. Přejezd ohromujícího toku řeky Missouri. Nocleh v Mitchellu. 17. den FArMářSká zEMě Prohlídka městského paláce, jehož fasáda je vyrobena ze stovek tisíců kukuřičných klasů. Přejezd zemí nekonečných lánů do Chicaga, nocleh. 18. den cHicAgo Prohlídka Chicaga, jemuž Michiganské jezero a vodní kanály mezi mrakodrapy dávají punc přímořského letoviska. Z Willis Tower uvidíme tohle příjemné město a enklávu českých přistěhovalců v plné nádheře. Nocleh v Chicagu. 19. den LAkE EriE – niAgArA Přejezd podél jezera Lake Erie k Niagarským vodopádům, nocleh. 20. den niAgArA FALLS – ALbAny Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 m vysokou masu vody. Sílu živ-


Mono Lake

KANADA

Black Hills NP Badlands

San Francisco NP Yosemitte Údolí smrti NP Bryce Canyon NP Arches NP Zion Aspen Lake Powell Las Vegas Grand Canyon Monument Valley

NP Rockie Mt. Denver

Niagara Falls

Mitchell

USA

Buffalo Lake Erie

Chicago

Albany New York

Los Angeles

Antelope Canyon, Page

Mexiko

24 dní / 22 nocí

EXo - 570

19.06.- 12.07.2012 . . . . 83.990,- kč 05.09.- 28.09.2012 . . . . 85.990,- kč 19.06.- 12.07.2013 . . . . 83.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 23.500,- kč Minimum: 8 osob e Vít e...? ž

BODIE GHOST TOWN

N

lu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Albany, nocleh. 21. den ALbAny – nEW york Krátká prohlídka Albany. Cestou podél řeky Hudson navštěva akademie West Point. Příjezd do New Yorku, nocleh. 22. den nEW york Po plavbě k Soše svobody projdeme jižní Manhattan, Wall Street, Trinity Church či Čínskou a Italskou čtvrť. Nocleh v NY. 23. den oDLEt Do prAHy Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 24. den příLEt Do prAHy

a sever od jezera Mono Lake stojí v kopcích jedno z nejlépe zachovalých „měst duchů“, bývalá zlatokopecká osada Bodie. Důkladně udržovaný skanzen mžikem přenese návštěvníky do časů syrové reality Divokého západu, kdy se lidé potýkali s metry sněhu, nedostatkem dříví a hlavně sami mezi sebou. Zlaté eldorádo, které zde objevil v roce 1859 Waterman Body, zůstalo dlouho nepovšimnuto. O 20 let později vtrhlo do osady 10 tisíc lidí. 65 salonů, tančírny, herny a kostely pomáhaly horníkům léčit frustrace z tvrdé práce. Při absenci ruky zákona brzy prorostly loupež a vražda ulicemi města. Na západě nebylo divočejšího místa. Místní reverend byl zdrcen tímhle „mořem hříchu bičovaným bouří chtíče a vášní“. A jedno malé děvčátko, které s rodiči odcházelo do Bodie, si do deníčku napsalo: „Sbohem, Bože. Jedu do Bodie.“ Z památných let konce 19. století se uchovala výseč kypícího městečka. I tak zde uvidíme hotely, dílny, nálevny, kostel či prominentní rezidence. Stále stojí i budova dolu The Standard Mine, který vydal zlata a stříbra za sto milionů dolarů. A to v této oblasti operovalo dalších 30 důlních společností.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 22x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Návštěva městečka duchů Bodie Ghostown • Společná večeře v kasinu v Las Vegas • Vstup do Monument Valley • Návštěva mrakodrapu Willis (dříve Sears) Tower v Chicagu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island poznámka: prohlídka New Yorku pěšky a metrem - cca $2,5/jízda.

uSA 27


NP Glacier NP Yellowstone

Vzhůru do yellowstonu! Deštné pralesy, divoký pacifik, majestátní vulkány a horská jezera. přírodní symfonie yellowstonu pohltí nejnáročnější milovníky přírody. 18 dní / 16 nocí národní parky severozápadu uSA

NP Crater Lake

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer na hotel. Nocleh na trase. 2. den np nortH cAScADES Dopoledne návštěva montážních hal obřích dopravních letadel Boeing. Podél řeky Skagit a v zajetí divoké přírody Kaskádových hor se vypravíme do NP North Cascades. Kvůli ledovcům a strmým vrcholům se mu říká americké Alpy. Procházka deštným pralesem a zastávky na vyhlídkách. Nocleh ve Winthropu. 3. den SHErMAnůV průSMyk Putování státy Washington, Idaho a Montana. Cestou překročíme mohutnou řeku Columbii, čtvrtou největší řeku USA a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee Dam. Nocleh v Kalispell. 4. den np gLAciEr Příjezd do NP Glacier. Jezero McDonald nás doprovodí k vysokohorské cestě GoSeattle

ing-to-the-sun-Rd., po níž se vydáme do nadmořské výšky dvou kilometrů s jednou z vůbec nejkrásnějších scenérií Skalistých hor. Možnost pěší túry. Žádný strach! Medvědi grizzly žijí v odloučených částech rezervace. Nocleh na trase. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE V Great Falls na řece Missouri si připomeneme objevitelskou cestu Lewise a Clarka. Stavíme se v ráji rybářů Livingstonu a projedeme údolím Paradise, kudy dvakrát do roka migrují stáda bizonů a losů. Ubytování, nocleh ve West Yellowstone. 6. den np yELLoWStonE Prohlídka nejslavnější rezervace USA po svém objeviteli přezdívané Colterovo peklo. A skutečně, sopečná kotlina se hluboko pod povrchem činí. Úzkými štěrbinami se ženou gejzíry vřící vody, krajina je poseta bahenními vřídly, barevnými bazénky, čirými jezery a přitom zarostlá hustými lesy s bizony, losy, vlky a medvědy. Nocleh ve W. Yellowstone. 7. den yELLoWStonE – grAnD tEton Po dokončení prohlídky Yellowstonu přejedeme do NP Grand Teton. Je menší, zato vyniká strmými horskými hřbety, které francouzským traperům připomínaly po mnoha měsících odloučení prsa jejich manželek. Nocleh na trase. 8. den SALt LAkE city Prohlídka města mormonů včetně ústředí mormonské církve s katedrálou Mormon Temple, muzea a rodného domu legendárního vůdce církve Birghama Yunga. Podíváme se k Velkému solnému jezeru a pláním s rychlostní dráhou Bonneville. Nocleh ve Wendover v Nevadě. 9. den HigHWAy 50 – rEno Přejezd Nevadou po Highway 50 – nejopuštěnější silnici Ameriky. Cestou návštěva městeček Eureka a Austin, které si uchovaly ráz doby zlaté horečky. Podíváme se také k usedlosti Cold Sp-

rings, kde bývala stanice Pony Express. Dojezd do centra kasin Rena, nocleh. 10. den LAkE tAHoE Zastávka v metropoli Nevady Carson City, pak návštěva jednoho z nejvýše položených, nejčistších a nejchladnějších jezer světa – Lake Tahoe. Možnost návštěvy Donner Lake, kde v roce 1846 zaskočila tvrdá zima skupinu osadníků. Menší část pionýrů přežila jen díky kanibalismu. Návrat do Rena, volný program za cinkotu výherních automatů. Nocleh v Reno. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva NP Lassen Volcanic. Podmanivá krása a bázeň vzbuzující síla – taková je rezervace plná bahenních sopek a puklin s unikajícím plynem. K večeru příjezd k Pacifiku, ubytování, nocleh. 12. den np rEDWooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood s velikány o výšce až 115 metrů. V srdci rezervace spatříme elektrizující rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh v blízkosti NP Crater Lake. 13. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu uvnitř strmých stěn kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 metrů i nejhlubším jezerem v USA. Příjezd do Portlandu,volný program,nocleh. 14. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu své hmoty. Sopka je zašpuntována silnou vrstvou lávy, ale zdání klame, neboť vulkán je stále aktivní. O něco dále na severu si prohlédneme vulkán Mt. Rainier obklopený vodopády a ledovci. Návštěva horského střediska, nocleh na trase. 15. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šo-


NP Yellowstone NP Olympic NP Olympic NP North Cascades NP Glacier

Seattle NP Mt. Rainier

Great Falls

Portland

USA

NP Redwood

NP Yelowstone

NP Crater Lake Lassen Volcanic Reno

NP Grand Teton

Bonneville

Lake Tahoe

Salt Lake City

NP Mt. Rainier

18 dní / 16 nocí

EXo - 520

11.06.- 28.06.2012 . . . . 65.990,- kč 03.08.- 20.08.2012 . . . . 76.990,- kč 05.09.- 22.09.2012 . . . . 66.990,- kč 11.06.- 28.06.2013Mexiko . . . . 65.990,- kč e Vít e...? ž

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.800,- kč Minimum: 8 osob N Á R O D N Í PA R K Y E L L OW S TO N E

K

dyž vojín John Colter oznámil v létě 1806 kapitánu Lewisovi, že by rád zpět na západ, zapochybovali k smrti unavení druzi o jeho zdravém rozumu. Colter se právě vracel z objevitelské expedice k pacifickému pobřeží, která jej zocelila a naučila přežít v neúprosné realitě Skalistých hor.

kující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – a mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě. Pohádkovou Ruby Beach u Pacifiku by stěží vymyslel i nejodvážnější fantasta. Nocleh na trase. 16. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a hudebním stylem grunge. Ná vštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Vý e l t na věž Space Needle. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy

Zkušenosti zálesáka a horala přišly vhod obchodníkům, kteří bažili po nesmírně cenných kožešinách srstnaté zvěře a také mužích, kteří by je dokázali dostat z divočiny do přístavů východního či západního pobřeží. Colter v roli skauta společnosti Manuel Lisa’s objevil o rok později při útěku před Černonožci – Blackfeet termální zázraky Yellowstonu. Podivně vypadající krajině horkých gejzírů, bahenních vřídel či rozšklebených průduchů zemního plynu neřekl dlouho nikdo jinak, než Colterovo peklo. Park je přitom přírodním rájem bizonů, losů, vlků, černých medvědů i nebezpečných grizzlyů. V žebříčku turistické oblíbenosti stojí první národní park v USA (založen 1872) na nejvyšších příčkách.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Vstup na vyhlídkovou věž Space Needle v Seattle • Návštěva montážních provozů obřích dopravních letadel Boeing poznámka: V červnovém termínu může být na některých místech – – zéjména pak v NP Glacier – upravena operativně trasa na základě momentálních sněhových podmínek a restrikcí.

uSA 29


NP Rockie Mt. Nové Mexiko

zemí kaňonů a puebel

program mapuje oblasti států utah, colorado a nové Mexiko s řadou unikátů jako np Arches, canyonlands či rocky Mountain. Je rovněž setkáním s indiánskými kulturami a jejich současným životem. 15 dní / 13 nocí rockies a přírodní klenoty středozápadu uSA

Denver

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Denveru. Po příletu transfer na hotel, nocleh na trase. 2. den np rocky MountAin Příjezd do Skalistých hor, kde nás nejprve čeká neuvěřitelná cesta Trail Ridge ve výšce 3713 metrů. Tady se rozevře pohled na horské velikány, báječná údolí, alpské tundry a neprostupné lesy s medvědy, losy či horskými pumami. Návštěva střediska Alpine s procházkou do přírody. Podél jezera Grand Lake a krajinou farmářských usedlostí cesta do centra lyžování Steamboat Springs, nocleh. 3. den ztrAcEný SVět Krajinou pouštního charakteru příjezd do oázy povodí řeky Green, kde navštívíme největší naleziště dinosauřích koster na světě v rezervaci Dinosaur. Spatříme nejen kostní fragmenty veleještěrů, při troše trpělivosti však i celá jejich těla. NP Canyonlands

4. den SALt LAkE city Prohlídka Salt Lake City včetně návštěvy ústředí mormonské církve s katedrálou Mormon Temple, poutavým muzeem a rodným domem vůdce církve Birghama Yunga. Podíváme se na břeh Velkého solného jezera, případně i k solným pláním západně od města. Nocleh ve městě, případně na trase. 5. den np cAnyonLAnDS Přejezd do NP Canyonlands. Na vyhlídce Mesa Arch či sland in the Sky spatříme z výšky stovek metrů krajinu jakoby rozřezanou frézou šíleného umělce. Tuhle nadpozemskou scenérii mají na svědomí řeky Colorado a Green. Ostatně jeden z nejúchvatnějších meandrů řeky Colorado spatříme v nedaleké rezervaci SP Dead Horse Point. Nocleh v Moab. 6. den np ArcHES Celodenní prohlídka unikátních skalních oblouků jednoho z nejznámějších parků USA Arches. Možnost řady neopakovatelných pěších výletů. Nocleh v Moab. 7. den MonuMEnt VALLEy Cestou na jih Utahu mineme skalisko Church Rock, v jehož patě si vydlabali osadníci modlitebnu. Následuje párek kamenných kuželů Navajo Twin Rocks a pak vrchol – příjezd do Monument Valley. Patrně každého napadne, že tohle už viděl. Proč ne? Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě proslavila údolí po celém světě. Možnost průzkumu údolí v terénních vozech navažských indiánů (fakultativně). Nocleh v Mexican Hat. 8. den np MESA VErDE Zastávka na spojnici čtyř amerických států Four Corners a příjezd do NP Mesa Verde. Skalní města lidu Anasáziů nalezneme ve výšce 2,5 kilometru. Jsou vystavěna na vnitřních stěnách stolové hory způsobem, že odborníci dodnes žasnou nad dovednostmi téhle starobylé civilizace. Nocleh v okolí parku či Durangu.

9. den noVÉ MEXiko – tAoS Dnes dobrodružná jízda historickým vláčkem do Silvertonu. Kdysi na téhle trase táhly lokomotivy dřevo a stříbrnou rudu. Zastávka u mostu Grande Gorge Bridge, který se dramaticky klene nad řekou Rio Grande. Pozdě odpoledne pak příjezd do kouzelného Taos, nocleh. 10. den tAoS puEbLo - grEAt SAnDS Prohlídka Taos, které nejlépe charakterizuje pohoda usazená do světle hnědého štuku španělské pueblové architektury. Útočiště zde kdysi nalezl legendární důstojník americké kavalerie Kit Carson. Prohlídka elegantního indiánského puebla Taos Pueblo a odjezd do rezervace Great Sand Dunes s písečnými dunami s výškou až 2600 metrů. Nocleh na trase. 11. den ASpEn Průsmykem Independence Pass (3688 m) se protáhneme do lyžařské riviéry Aspenu. Tohle půvabné městečko platí za ztělesnění luxusu a bohatství Ameriky. Výstavní domy zde mají například Jack Nicholson či Cher. V Glenwood Springs se můžeme vykoupat ve vyhlášených termálních lázních (fakultativně), nocleh. 12. den VAiL – gEorgEtoWn Krátká zastávka v dalším vyhlášeném středisku lyžování Vailu střiženém v tyrolského stylu. Poblíž městečka Georgetown s historickou železnicí vede silnice č. 5 na vrchol velehory Mt. Evans 4347 m (zkusíme po ní vyjet?), čímž si zajistila titul nejvýše položené cesty v USA. Cestou do Denveru zastávka ve zlatokopeckém Central City nebo výpravném museu Buffalo Billa.Nocleh v Denveru. 13. den DEnVEr Návštěva centra města, čtvrtě LoDo a dalších zajímavých míst, případně možnost nákupů. Nocleh v Denveru. 14. den DEnVEr – oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, odlet do Prahy. 15. den příLEt Do prAHy


NP Arches Taos Pueblo

Salt Lake City NM Dinosaur

NP Rocky Mt.

USA

Vail Aspen Moab Durango

NP Arches NP Canyonlands

Denver NM Great Dunes

Monument Valley NP Mesa Verde

Taos

NP Rockie Mt.

15 dní / 13 nocí 18.05.- 01.06.2012 28.06.- 12.07.2012 23.07.- 06.08.2012 24.09.- 08.10.2012 18.05.- 01.06.2013 e Vít e...? ž

TA J E M N É M E S A V E R D E

N

ejvětší z pískovcových paláců tajemných stavitelů Anasazi sedí pod převisem strmého kaňonu NP Mesa Verde. Kolem roku 1000 obývalo jeho 218 místností přes 200 lidí. Sídliště skýtalo bezpečí, neboť cesta k němu vedla jen zdola po žebřících. V jazyku Navahů znamená Anasazi “dávný nepřítel“. Nyní je věda označuje za předchůdce pueblových Indiánů. Původně žili na vrcholu plošin v primitivních domech ze dřeva a hlíny napůl zakopaných v zemi. Po několika staletích se náhle stáhli pod ochranu skalních říms do důmyslných kamenných staveb. S pěstováním kukuřice pokračovali na dnech kaňonů, odkud čerpali vodu. Vedle schopných zemědělců byli i dovednými řemeslníky. Navzdory izolaci čile obchodovali s vnějším světem.

EXo - 515

. . . . 62.990,- kč . . . . 63.990,- kč . . . . 66.990,- kč . . . . 62.990,- kč . . . . 62.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- kč Minimum: 10 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Jízda historickou železnící z Duranga do Silvertonu v Coloradu • Návštěva indiánského puebla Taos Pueblo v Novém Mexiku

Archeologové objevili v příbytcích lastury z tichomořského pobřeží. Kolem roku 1300 opustili záhadně svá města. Zda jen kvůli 20 let trvajícímu suchu, není jasné. Usadili se na severozápadu Nového Mexika a splynuli s jinými indiánskými kmeny.

uSA 31


Havajské ostrovy Big Island

Velký okruh Havajskými ostrovy příležitost pro cestovatele, kteří touží po odpočinku na tichomořských plážích a zároveň poznání exotické přírody čtyř havajských ostrovů 16 dní / 13 nocí za poznáním a odpočinkem u oceánu Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den pEArL HArbor – WAikiki Prohlídka města, následuje výlet do přístavu Pearl Harbor s památníkem křižníku Arizona, mementem napadení USA Japonskem na počátku druhé světové války. Nocleh na Waikiki Beach. 3. den oStroV oAHu Vydáme se na výlet podél rozervaného lávového pobřeží – s krátkou zastávkou u zátoky Hanauma a Blowing Hole – až na opačnou stranu ostrova na vyhlídku Nuuanu Pali. Možnost návštěvy Biodo Temple – buddhistického kláštera, jehož atmosféra a zasazení do okolní přírody potěší oko každého cestovatele. Nštěva ananasové plantáže s ochutnávkou (fakultativně). Budete překvapeni, kolik tvá-

ří Oahu nabízí. Nocleh na Waikiki Beach. 4. den WAikiki bEAcH Odpočinek, koupání a slunění na pláži Waikiki Beach s možností dopoledního šnorchlování v zátoce Hanauma. Ráno lze také zorganizovat návštěvu kráteru Diamond Head zpestřenou výstupem (fyzicky náročným) na vrchol s výhledy na město a jeho okolí. Doporučujeme podvečerní návštěvu Polynéského kulturního centra v Laie na opačné straně ostrova s ukázkami tradiční kultury původních domorodých obyvatel Polynésie (vstupy fakultativně). Nocleh na Waikiki Beach. 5. den oStroV kAuAi Transfer na letiště v Honolulu, přelet na ostrov Kauai. Přesun do hotelu, ubytování. Následuje volný program na pláži a relaxace. Nocleh na ostově Kauai. 6. den kAuAi – WAiMEA cAnyon Putování úchvatnou přírodou ostrova, který charakterizují strmé útesy s koberci deštných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže. Nevšední zážitek přinese návštěva strže Waimea Canyon (výška 900 m, délka 16 km) právem přezdívané Velký kaňon Pacifiku. Nocleh na ostrově. 7. den oStroV big iSLAnD Transfer na letiště a přelet na největší ostrov havajského souostroví Big Island. Přesun do hotelu, ubytování, osobní volno. Nocleh na Big Island. 8. den ocEán A rELAXAcE Pobyt u moře si můžeme zpestřit výletem terénním vozem na vrchol nejvyšší hory Havajských ostrovů – sopku Mauna Kea (4 205 m) a vyčkat do západu slunce (fakultativně). Mimochodem, kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oceánu, byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší horou světa. Nocleh. Nocleh na Big Island. 9. den okruH oStroVEM Celodenní putování ostrovem poskytne příležitosti k pořízení unikátních snímků tropické přírody a sopečných formací

ostrova. Navštívíme NP Volcanoes, kde sopečná činnost zdaleka neutichla. Navštívíme i vesnici Pu’uhonua Honaunau na břehu Pacifiku. Den lze završit výpravným letem helikoptérou nad činnými vulkány Kilauea! Nocleh na ostrově Big Island. 10. den oStroV MAui Dopoledne transfer na letiště, přelet na ostrov Maui, ubytování, volný program nebo návštěva sopečné rezervace Iao Valley. Nocleh na ostrově Maui. 11. den np HALEAkALA Dnes podnikneme výlet do vysokohorského NP Haleakala – doporučujeme vyrazit brzy ráno, abychom se dostali na vrchol před rozedněním. Pohled na vycházející slunce a temné sopečné kužely hlazené měkkým ranním světlem patří k zážitkům na celý život. Cestou zpět návštěva rybářského městečka Lahaina. Nocleh na ostrově Maui. 12. den SAcrED pooLS – HAAnA Volný program u oceánu, případně výlet s průvodcem do města Haana či k tropickým vodopádům. Proslulou „heavenly" – klikatou cestou lemovanou kvetoucí tropickou přírodou dorazíme do místa, kde končí cesta a s ní civilizace a začíná pravá havajská divočina. Pěší chodníček nás povede hustým bambusovým pralesem do míst, kde se vysoký vodopád řítí do utajených jezírek. 13. den ocEán A rELAXAcE Volný program u oceánu, případně výlet s průvodcem na některou z romantických pláží ostrova. Nocleh. 14. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, přelet na ostrov Honolulu a odlet do Prahy. 15. den cEStA Do prAHy Přestup na letišti v Los Angeles nebo San Francisku na západním pobřeží USA a odlet do Evropy. 16. den příLEt Do prAHy


Ostrov Maui

16 dní / 13 nocí

EXo - 575

09.03.- 24.03.2012 . . . . 93.990,- kč 30.10.- 14.11.2012 . . . . 93.990,- kč 09.03.- 24.03.2013 . . . . 93.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.500,- kč Minimum: 8 osob

e Vít e...? ž

LAHAINA: KRUTÉ SLUNCE

L

ahaina, původně velrybářská osada, později metropole Havajského království, si navzdory pokročilému turismu zachovala ráz klidu a pohody a původního koloritu života havajských domorodců. Velryby jsou zde stále k vidění, neboť k pobřeží Lahainy míří pravidelně přezimovat. Městečko leží na západním břehu ostrova Maui, mezi Auau Channel a pohořím Mauna Kahalawai v místě, kde “slunce chodí spát”. Lahainu nazývají Havajci jako Lele – v překladu kruté slunce. Přezdívku si vysloužila díky horkým slunečným dnům s minimálním množstvím dešťových srážek. Pobřeží Lahainy je lemováno dřevěnými rybářskými domky, plachetnicemi a kokosovými palmami. Za návštěvu rozhodně stojí banánovníkový park, kde se nachází „old banana tree“ – banánovník s výškou 20 m a rozpětím více než 60 m. Byl zde byl zasazen již v roce 1873 u příležitosti 50. výročí příchodu evropských misionářů.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* a 4* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

uSA 33


NP Saguaro NP Carlsbad Caverns

Velké jižní dobrodružství pestrá trasa nás zavede ke kaktusovým zahradám Arizony a texasu, bílým pískům, lesu zkamenělých stromů a srdci jazzu v new orleans. 20 dní / 18 nocí Ve stopách Divokého západu

NP Big Bend

Program zájezdu: 1. den prAHA – LoS AngELES Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den LoS AngELES V Mekce filmového průmyslu návštěva Chodníku slávy, kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Center, čtvrtě Beverly Hills či předměstí boháčů Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE – LAkE HAVASu Výprava do NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal. Pak cesta do Lake Havasu – pouštní oázy řece Colorado s kamenným mostem London Bridge, jenž v roce 1962 koupil a následně z Londýna přepravil milionář Robert P. McCulloch. Nocleh v Lake Havasu. 4. den LAkE HAVASu – grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci státu Arizona a USA. GiMisie Alamo

gantickou hříčku přírody (délka 500, šířka 25, hloubka 1,5 km) vychutnáme z mnoha vyhlídek, nocleh. 5. den zkAMEněLý LES Dokončení prohlídky Velkého kaňonu – případně let nad ním (fakultativně). Přejezd do Holbrook a návštěva NP Petrified Forest, v němž před 250 miliony lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení křemičitými silicemi. Výsledkem je les zkamenělých stromů. Nocleh v Heber. 6. den ApAcHE trAiL – tucSon Přejezd k pouštnímu jezeru Theodore Roosevelt Lake (možnost koupání). Pak neuvěřitelně poutavá a dobrodružná cesta po tzv. Apache Trail podél jezerních kaskád, horskými průsmyky a kaňony. Příjezd do Tucsonu, nocleh. 7. den kAktuSoVÉ zAHrADy Arizony Výprava do filmových studií Old Tucson Studios s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do rezervace Arizona Sonora Desert Museum, kde žije 300 druhů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro, nocleh. 8. den toMbStonE – WiLD WESt Dokončení prohlídky NP Saguaro nebo návštěva Pima Air. Pak přejezd do Tombston. Jako zázrakem se ocitneme v dobách starého dobrého Divokého západu, kdy udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před zloduchy. Nocleh v Tombstone. 9. den toMbStonE – bíLÉ píSky Přejezd do Alamogorda přes jednu z nejtajnějších vojenských základen USA White Sands Missile Range (návštěva), kde Američané odpálili v létě 1945 první jadernou pumu v dějinách lidstva. Pod siluetou pohoří Andres nás čeké další tajemství – bělostné duny rezervace Bílé písky. Nocleh v Alamogordu. 10. den bíLÉ píSky – roSWELL Prohlídka NM White Sands. Pak návštěva Roswellu, který je kvůli událostem

z roku 1947 považován za světovou metropoli UFO. Nocleh v Carlsbad. 11. den np cArLSbAD cAVErnS Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sálu zaparkoval Boeing 747. Cestou na jih zastávka u kamenné hradby NP Guadalupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh na trase. 12. den np big bEnD Odjezd do NP Big Bend po cestě El Camino del Rio – považované za nejhezčí silnici Texasu. Zastávka v Lajitas, které daleko od civilizace a v tiché oáze řeky Rio Grande šokuje skvělými golfovými hřišti a luxusními hotely pro texaskou ropnou elitu. Nocleh v Big Bend. 13. den np big bEnD Prohlídka NP Big Bend, přírodní fantazie jihozápadního Texasu. Navštěva horské oblasti Dugout Wells, kaňonu Santa Elena a pěší výlet k řečišti Rio Grande, která elegantně mizí mezi stěny kaňonů. 14. den V zEMi SouDcE bEAnA Jízda divokou krajinou podél mexické hranice. Návštěva Langtry – kde ze svého salonu vládl legendární soudce Roy Bean. Podél vodního rezervoáru Amistad příjezd do Del Rio, nocleh. 15. den SAn Antonio Přejezd do San Antonia, města s tváří Divokého západu či moderní architektury s podzemní pomenádou Riverwalk. Návštěva misie Alamo, piliře texaské historie. Za jejími zdmi bojoval o nezávislost i James Bowie – vynálezce slavného nože. Nocleh v San Antoniu. 16. den čEši V  tEXASu – HouSton Cestou do Houstonu zastávka v Praze, kdysi významném centru českých přistěhovalců. Praha je na oficiálním seznamu Ghost Towns – čili městeček duchů. Příjezd do Houstonu, nocleh. 17. den HouSton – nEW orLEAnS Krátká prohlídka Houstonu. Návštěva vesmírného střediska. Přejezd do strhu-


White Sands NM NP Petrified Forest Grand n Lake Canyo Meteor Los Angeles Havasu Crater Joshua White Sands Tree Carlsbad NP stone Caverns Tomb Saguaro Langtry

Mexiko

20 dní / 18 nocí

Big Bend

USA Houston

San Antonio

New Orleans

EXo - 571

13.04.- 02.05.2012 . . . . 75.990,- kč 30.10.- 18.11.2012 . . . . 76.990,- kč 02.03.- 21.03.2013 . . . . 75.990,- kč New Orleans

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.990,- kč Minimum: 6 osob

e Vít e...? ž

ALABASTR V POUŠTI

P

jícího New Orleans. Volný program na Bourbon Street ve Francouzské čtvrti, kde pochopíte, proč tahle kolébka jazzu platí za nejodvázanější město v USA. 18. den nEW orLEAnS Prohlídka města a jeho největších atrakcí. Plavba kolesovým parníkem po Mississippi, návštěva akvária (fakultativně). Večer volný program, nocleh. 19. den nEW orLEAnS – prAHA Volný program či dokončení prohlídky města. Odpoledne odlet do Prahy. 20. den příLEt Do prAHy

řelety vojenských stíhaček jsou u Alamogorda v Novém Mexiku denní samozřejmostí. Míří k letecké základně Holloman Air Force Base. Pohoří San Andres však skrývá ještě jiné tajemství – bělostné duny rezervace Bílé písky – White Sands. Miniaturní poušť vyplňuje jižní část Tularoského údolí. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného bílého písku. Silnice brzy zmizí pod jazyky písku a jen jistota, že venku panuje vedro k zalknutí, boří iluzi lyžařského střediska. Děti často sjíždějí písečné valy na bobech či kusu igelitu. K vidění jsou i borci, kteří testují písečné surfy. Z místa Srdce písků – Heart of the Sands vyrážejí lidé mezi duny po svých. Na vlastní kůži mohou okusit lechtání mikroskopických zrnek a pořídit unikátní fotografie do rodinných alb s palmičkami Yucca, které trčí z písku jako ježury. Ve vzácném stínu jejich listů vyrážejí k výpravám za potravou sněhobílé ještěrky. Bílé lišky a šedivě zbarvené antilopy Oryx opouštějí úkryty až v zapadajícím slunci, kdy je malba krajiny nejkrásnější.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 18x ubytování kategorie 3* • doprava mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu • Návštěva filmových studií Old Studios v Tucsonu • Vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns • Plavba kolesovým parníkem po Mississippi v New Orleans • Návštěva řídícího střediska kosmického provozu v Houstonu

uSA 35


NP Redwood

V zajetí vulkánů

Seattle

NP Olympic

NP Mt. Rainier Mt. St. Helens

Vedle klasických ikon amerického jihozápadu nás trasa zavede k přírodním rezervacím kaskádových hor severozápadu uSA .

NP Crater Lake NP Redwood

17 dní / 15 noci podél pacifického pobřeží do Seattlu

USA NP Yosemite San Francisco

Death Valley

Las Vegas Grand Canyon N.P.

Los Angeles Joshua Tree N.P.

Mexiko

17 dní / 15 nocí

EXo - 525

02.06.- 18.06.2012 . . . . 69.990,- kč 29.09.- 15.10.2012 . . . . 69.990,- kč 02.06.- 18.06.2013 . . . . 69.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.700,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Návštěva věže Space Needle v Seattlu

36

uSA / kAnADA

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, volný program, nocleh. 2. den LoS AngELES Prohlídka města. Čeká nás Chodník slávy, Sunset Drive, Financial Center, čtvrť Beverly Hills, pláž Venice Beach či přímořské předměstí Santa Monica. Doporučujeme také návštěvu Universal Studios (fakultativně). Nocleh v Los Angeles. 3. den JoSHuA trEE Návštěva NP Joshua Tree – rezervace žulových skal. Projedeme městečkem Twentynine Palms, kde irská kapela U2 natočila album Joshua Tree. Přes Mohavskou poušť zamíříme do Williamsu – zčásti po slavné Route 66. nocleh. 4. den grAnD cAnyon - LAS VEgAS Odjezd k největší turistické atrakci USA, Velkému kaňonu. Fakultativně let nad hříčkou přírody o délce 500, šířce 25 a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z vyhlídek a pěším výletem po okraji. Přejezd do Las Vegas, nocleh. 5. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Návštěva přehrady Hoover Dam a jezera Lake Mead. Odpoledne prohlídka Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po Stripu. Volný program za cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 6. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejnížší bod západní zeměkoule a zkusíme se vžít do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada cesta k NP Yosemite, nocleh na trase. 7. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake s vápencovými věžem, pak jízda do horského průsmyku Tioga – brány k NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ame-

riky a staneme na vyhlídce Glacier Point. Nocleh v Modestu. 8.–9. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska, kde navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakult.) a podnikneme plavbu po zátoce s výhledy na mosty a ostrov Alcatraz – káznici, v níž byl vězněn Al Capone, nocleh. 10, den np rEDWooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood. Tyto obrovské stromy dosahují výšky 115 metrů. V srdci rezervace spatříme elektrizující výjev rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh na trase. 11. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu obkrouženého strmými stěnami kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 m i nejhlubším jezerem v USA. Nocleh na trase. 12. den V zAJEtí VuLkánů Cestu Kaskádovými horami si zpestříme vyhlídkovou jízdou v okolí horského štítu Mt. Bachelor, která prochází systémem NP Olympic

jezer a dravých říček. Po průjezdu rezervací Warm Springs mineme bílou čepici sopky Mt. Hood a přes údolí Hood River Valley dorazíme k mohutnému toku řeky Columbia. Nocleh na trase. 13. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu hmoty. Dále na severu si prohlédneme další vulkán – Mt. Rainier obklopený vodopády a ledovci. Nocleh v Olympii. 14. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě. 15. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a grunge – hudebním stylem, jenž ovlivnil celou generaci. Navštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Vyjedeme také na věž Space Needle. Nocleh v Seattlu. 16. den SEAttLE - prAHA Volný program, transfer, odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy


Mt. McKinley

Dobrodružství

Aljašky a yukonu Města zrozená ze zlaté horečky, příroda, zvířata, ledovce a velehory. taková jsou území opředená dobrodružným perem Jacka Londona. 16 (17) dní / 14 nocí Ve stopách zlatokopů a psích spřežení Bonanza Creek

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Anchorage. Po příletu transfer na hotel, ubytování, nocleh. 2. den cHugAcH MountAinS Odjezd do Chugach Mountains. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley (6194 m). Cestou do Glennallen navštěva farmy pižmoňů (fakultativně). Pak procházka k vyhlídce na ledovec Matanuska, nocleh. 3. den np WrAngEL – St. ELiAS Časně ráno odjezd do NP WrangellSt.Elias, návštěva infocentra. Putování podél horských štítů přerušíme v Chitině s lososími pastěmi na řece Copper. Přejezd podél hranice parku aljašskou přírodou do Tok, nocleh. NP Denali

4. den kAnADA – DAWSon city Po „dálnici“ Alaska Highway a později silnici Top of the World příjezd do zlatokopecké osady Chicken. Přejezd kanadské hranice, trajekt přes řeku Yukon a příjezd do Dawsonu. Večerní procházka městem, volný program, nocleh. 5. den kLonDikE - bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu legendárního českého polárníka Jana Eskymo Welzela a vyhlídka z vrcholu Dómu na město. U zlatonosného Králičího potoku – později Bonanza Creek si prohlédneme kdysi největší rypadlo na těžbu zlata (fakultativně) a vyzkoušíme si rýžování zlata na potoce Goldbottom Creek. Večer návštěva místního kasina, kde své vnady předvádějí kankánová děvčata po vzoru tanečnic před sto lety. Nocleh v Dawson City. 6. den yukon – WHitEHorSE Cesta do metropole Yukonu Whitehorse. Možnost procházky k peřejím Five Finger Rapids na řece Yukon. Zastávka u jezera Laberge s možností koupání v teplých pramenech v Takhini. Výlet podél Yukonu v Miles Canyon a zastávka u parníku SS Klondike. Nocleh ve Whitehorse. 7. den WHitE pASS – SkAgWAy Cesta do Skagway bude nejlepším připomenutím zlaté horečky 1897, kdy přes Chilkhoot Pass proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou vysokohorské tundry se přesuneme do Skagway. Zájemci se mohou svézt vláčkem přes průsmyk White Pass (fakultativně). Nocleh ve Whitehorse. 8. den ALASkA HigHWAy – tok Prohlídka Whitehorse, návštěva infocentra. Zastávka v Haines Junction s možností zhlédnout projekci o rezervaci Kluane. Zastávka u jezera Kluane,

procházka k Soldiers Summit – místu, kde byla dokončena heroická stavba aljašské dálnice. Nocleh v Toku. 9. den ALASkA rAngE – FAirbAnkS Podél pohoří Alaska Range pokračujeme do Delty a dále podél řeky Tanana do North Pole, kde navštívíme dům Santa Clause. Příjezd do Fairbanks, prohlídka města. Navečer návštěva zábavního parku Alaskaland,, nocleh. 10. den SEVErní poLární kruH Ráno odjezd k Severnímu polárnímu kruhu. Zastávka v infocentru Aljašského ropovodu, přejezd řeky Yukon. Krátký výlet k vyhlídce u Finger Mountain. Nocleh ve Fairbanks. 11. den FAirbAnkS – DEnALi Cestou do NP Denali zastávka v Nenana, kde se odehrávají unikátní sázky na to, kdy prasknou ledy na řece Tenana. V Denali návštěva infocentra a zhlédnutí filmu o této rezervaci. nocleh. 12. den nároDní pArk DEnALi Brzy ráno cesta do NP Denali autobusem s odborným výkladem. Zastávky s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků... Po návratu možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v těsné blízkosti rezervace. 13. den tALkEEtnA – SEWArD Odjezd do Talkeetny s možností letu kolem Mt. McKinley s přistáním na ledovci (fakultativně). Cestou pozorování táhnoucích lososů (bez záruky). Ve Wasille se dozvíme o slavném běhu psích spřežení Iditarod. Z Anchorage se vydáme Kenaiským polo ostrovem do Sewardu na břehu Aljašského zálivu. 14. den kEnAi FJorDS Plavba lodí ve fjordech rezervace Kenai Fjords (fakult.) s pozorováním mořských vyder, velryb, lachtanů a dalších


Polární kruh Fairbanks Denali N.P. Mt. McKinley

USA

KANADA Dawson

Tok Anchorage Seward

Kluane Whitehorse Skagway

Na lovu

16 dní / 14 nocí

e Vít e...? ž

DAW S O N : M Ě S TO Z L ATO KO P Ů

O

bjev zlata na Králičím potoku v roce 1896 proměnil Dawson v jedno z největších měst Kanady. Dvě stovky parníků pojily město s civilizací a zásobovaly 40 tisíc obyvatel vybraným zbožím. Nechyběli ústřice, čerstvá zelenina či luxusní alkohol. Dawson dýchal zlatými nuggety a okázalou zábavou. Co horníci vykutali, většinou na místě utratili. Mezi největší marnotratníky patřil Alex McDonald, který přivedl do města karavanu sta mul ověšených praskajícími vaky zlata. I když prý shromáždil kov za 20 milionů dolarů, zemřel v chudobě, jelikož většinu bohatství věnoval charitě. Billa Gatese proslavily bizarní lázně v šampaňském a to, že skoupil všechna vejce v Dawsonu dolar za kus, jen aby se pomstil hádavé ženě a ona si musela odepřít svou oblíbenou ranní omeletu.

zvířat. Odpoledne se nabízí buď let helikoptérou na ledovec Goldwin s možností svézt se psím spřežením či procházka k ledovci Exit. 15. AncHorAgE – prAHA Odjezd ze Sewardu do Anchorage, podle času odletu prohlídka města nebo volný program. Večer odlet do Prahy. 16. den LEt nA trASE 17. den příLEt Do prAHy

Yukon Crossing

N.P. Wrangler - St. Elias

Jiní, mezi nimi i spisovatel Jack London, jenž narýžoval 4,5 dolaru, dali městu brzy sbohem. Švédský emigrant John Nordstrom prodal svůj pozemek za 15 tisíc dolarů, odjel zpět do Seattlu, kde založil veleúspěšnou síť obchodů s obuví Nordstrom's Department Store. Prodaná parcela vynesla rok nato novému majiteli dva miliony dolarů. Hliněné ulice Dawsonu voní dodnes nostalgií klondajské horečky. Ze salonů v ulicích zchátralých domů s falešnými štíty znějí hlasité výkřiky bavících se hostů.

06.07.- 22.07.2012 20.07.- 05.08.2012 03.08.- 19.08.2012 06.07.- 22.07.2013

EXo - 590

. . . . 97.490,- kč . . . . 98.490,- kč . . . . 98.990,- kč . . . . 97.490,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov San Francisco Yosemite N.P. Bryce Canyon • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,-DeathKč) N.P. Valley

Capitol Reef N.P.

Zion N.P.

nAVíc V cEně Las Vegas Monument Valley • Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson CityGrand Canyon N.P. polární kruh • Celodenní výlet na Severní Los Angeles Williams Joshua Tree N.P. San Diego • Putování do Skagway

USA

Mexiko

uSA 39


NP Denali Totem, Duncan

kudy táhnou lososi:

ze Seattlu do Anchorage z deštných pralesů np olympic a ostrova Vancouver do panenské přírody yukonu a Aljašky. Vydejte se ve stopách dobrodruhů a zlatokopů. 21 (22) dní / 19 nocí podél pacifiku ze Seattlu do Anchorage Bear Glacier

1. den prAHA – SEAttLE Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer do hotelu. Nocleh v Seattlu. 2. den SEAttLE Prohlídka města včetně Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Výlet na věž Space Needle. Odjezd do NP Mt. Rainier, nocleh. 3. den np rAiniEr – pobřEží pAciFiku Prohlídka NP Mt. Rainier obklopeného vodopády a ledovci. Odjezd k Pacifiku do NP Olympic, nocleh v Aberdeen. 4. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 ledovců a mezi nimi obr Mt. Olympus. Nocleh v Port Angeles. Vancouver Island

5. den port AngELES – VictoriA Přesun trajektem do metropole Britské Kolumbie, Victorie. Prohlídka města a přístavu s hotelem Empress Hotel, kde se odpoledne konají téměř rituální anglické čaje. Návštěva majáku Fisgard Island. 6. den koSAtky – DuncAn – nAnAiMo Ráno plavba za kosatkami (fakultativně). Pak cesta do Duncanu, města totemů a domova komunity indiánů kmene Cowichan. Pyšní se hned dvěma unikáty: nejširším totemem a největší hokejkou světa (63 m). Nocleh v Nanaimu. 7. den nAnAiMo – port HArDy Odjezd přes údolí Nimpkish se zastávkou v Telegraph Cove, osadě postavené z velké části na dřevěných pilířích nad hladinou moře. Nocleh v Port Hardy. 8. den port HArDy – princE rupErt Plavba lodí z Port Hardy členitým pobřežím s mnoha fjordy. Nezapomenutelné dojmy z přírodní scenérie umocní setkání s velrybami či kosatkami. Příjezd do Prince Rupert, nocleh. 9. den princE rupErt – HyDEr Cesta kolem vrcholků Seven Sisters do Stewartu a Hyder. Hyder, dříve prosperující důlní městečko, je dnes přezdívané jako "Nejživější město duchů". Návštěva ledovce Bear. Nocleh ve Stewart. 10. den HyDEr – WAtSon LAkE Ráno možnost pozorování medvědů Grizzly při lovu lososů (bez záruky). Cesta pravou kanadskou divočinou se zastávkami na focení do Watson Lake. Prohlídka “háje značek”, nocleh. 11. den WAtSon LAkE - SkAgWAy Odjezd do Skagway, které na přelomu let 1897 – 1898 zavalili zlatokopové, dobrodruzi, desperáti či prostitutky. Prohlídka města. Nocleh ve Skagway. 12. den LAkE bEnnEtt – cArcroSS

Cesta historickým vlakem přes průsmyk White Pass. Zastávka u „nejmenší“ pouště světa v Carcrossu pokračuje cesta k jezeru Bennett a dále do Whitehorse, metropole Yukonu, nocleh. 13. den WHitEHorSE – DAWSon city Cesta po Klondike Highway do Dawson City, centra yukonské zlaté horečky. Kdo večer vyrazí do Dawson City Hotel zjistí, že se tu moc nezměnilo – hazard a kankánová děvčata čekají. Nocleh v Dawson. 14. den kLonDikE – bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu českého polárníka Jana Eskimo Welzla. U Králičího potoka uvidíme obří rypadlo na těžbu zlata a na vlastní kůži si vyzkoušíme rýžování v potoce Goldbottom Creek. Prohlídka muzea v Dawsonu, nocleh. 15. den DAWSon city – gLEnnALLEn Nebýt zlata, byla by tato místa dlouho známá jen kartografům. Po cestě do NP Wrangell-St. Ellias možnost pozorovat aljašskou přírodu. Nocleh v Glennallen. 16. den np WrAngELL-St. ELLiAS Odjezd do NP Wrangell-St. Ellias, návštěva info střediska. Zastávka v Chitině s lososími pastěmi na řece Copper. Pak cesta do McCarthy, případně do Kennikotu, kdysi centra těžby mědi u ledovce Kennikot. Nocleh v Glennallen. 17. den gLEnnALLEn – np DEnALi Odjezd do Chugach Mountains. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley. Během cesty návštěva farmy pižmoňů v Palmeru (fakultativně). Nocleh v blízkosti NP Denali. 18. den np DEnALi Cesta do nitra NP Denali. Na trase čeká řada zastávek spjatých s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků, ovcí aljašských a jiných obyvatel Aljašky. Večer fa-


Alaska Range Lov Lososů

Mt. McKinley Denali N.P.

USA

Dawson

Glennallen

KANADA

Anchorage

(

Whitehorse Watson Lake Skygway

Hyder Prince Rupert

Port Hardy

(

NP Denali

Victoria NP Olympic Olympia

Seattle

USA

Mt. Rainier NP

21 dní / 19 nocí

e Vít e...? ž

HYDER: NAVŽDY ČISTÝ

H

Dawson City

kultativně možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v blízkosti NP Denali. 19. den np DEnALi – AncHorAgE Přejezd do Anchorage. Cestou pozorování táhnoucích lososů a zastávka v infocentru ve Wasille, kde se dozvíme o proslulém běhu psích spřežení Iditarod, nocleh. 20. den AncHorAgE – Do prAHy Návrat do Anchorage, odlet do Prahy. 21. den příLEt Do prAHy

yder, známý jako „nejpřátelštější městečko duchů Aljašky“, leží v nejjižnějším cípu Aljašky v srdci 112 km dlouhého fjordu, jenž lemuje americko-kanadskou hranici. Cestou do Hydru vítají turisty strmé útesy, vodopády a ledovce s křišťálově modrými jezery. Původně Portland City bylo v roce 1914 přejmenováno na Hyder. Jméno získalo po důlním inženýru F. Hyderovi, jenž téhle divočině předvídal velkou budoucnost. Hyder prošel boomem mezi lety 1920-1930, kdy zde byly objeveny obrovské zásoby vzácných kovů - zejména zlata, stříbra, mědi, olova a zinku. Nyní je většina dolů zavřena a v osadě přebývá kolem stovky obyvatel, jimž slouží obchod a dva bary nabízející místní specialitu Everclear. V překladu snad “čistič” či “navždy čistý”. Požití tohoto 75% alkoholu přesně lidem napoví, co znamená být Hyde-rizován - tedy být jednou provždy svázán s tímto svérazným městečkem a způsoby, jimiž si místní zpestřují drsné zimy. Hyder nyní těží hlavně z cestovního ruchu a Lososího ledovce - pátého největšího ledovce v Severní Americe. Šágrem je i říčka Fish Creek, v níž s železnou pravidelností loví velcí medvědi grizzly táhnoucí lososy.

EXo - 526

03.07.- 23.07.2012 . . . 106.490,- kč 06.08.- 26.08.2012 . . . 106.400,- kč 03.07.- 23.07.2013 . . . 106.490,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 26.990,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 19x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) nAVíc V cEně • Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson City poznámka: trasa může být směrována opačně.

uSA 41


Vemte volant do svých rukou programy pro individuální USA turistiku KANADA Fairbanks

Mt. McKinley

Denali N.P.

Dawson Tok

Anchorage Seward Whitehorse

cEStuJEME inDiViDuáLně USA jsou doslova zemí zaslíbenou lidem, kteří ji touží poznat osobně, nezprostředkovaně, pokochat se jejími kouzly, jedinečnými městy a přírodou, nechat se unášet volně prostorem a ochotných vzdát se plně plně organizovaných služeb a pomocné ruky profesionálního průvodce CK..

rozhodnosti, ale také peněz. Pokud se pro individuální cestu rozhodnete, není na škodu si zapamatovat ta nejzákladnější pravidla:

1) Přes značné vzdálenosti, které nás na amerických silnicích čekají, není čas tou nejdůležitější proměnou. Za dva až tři týdny lze snadno urazit Takové cestování bývá levnější (není vzdálenost mezi pěti až sedmi tisíci pravidlem), avšak náročnější na čas, kilometry. Záleží pochopitelně na napřičemž od cestovatelů vyžaduje říturelu cestovatelů, ale i na tom, zda zení vozu, práci s mapou a ochotu chceme raději odpočívat, věnovat se San Francisco a schopnost řešit náhlé neočekávané průzkumu měst, výpravám do přírody situace vlastními silami. nebo kombinaci všeho a přitom stihSequoia Valley nejvíce. N.P. Death Zion N.P. nout co možná Důkladná příprava a zajištění dílčích služeb na cestě předem ušetří 2) Čas aLas pochopitelně iBryce peníze Vegas Canyon N.P.uspoří Powell kam nejen spoustu času, tápání a nesolidní příprava trasy Lake – rozvaha

USA

Los Angeles Joshua Tree N.P.

Grand Canyon N.P. Seattle Williams

a na jak dlouho chceme jet, kde a jak dlouho chceme bydlet. 3) Mnohokrát ověřená zkušenost říká, že tři dny na jednom místě zpravidla omrzí. 4) Vyplatí se i cestovní disciplína tedy nevyspávat do odpoledne a nebát se cestovat do pozdního večera. 5) Každá legrace něco stojí. Výdaje za letenku, průvodce a mapu, výbavu (spacáky, stan, vařič, karimatky v případě kempování), pronájem vozu, benzin, stravu a bydlení. Zásada levného cestování proto zní – nejezdit sám. Nejlépe ve dvou či třech (čtyři a více nejsou na obtíž), aby se náklady rozdělily.

6) Pozornost věnujte i výběru termínu s ohledem na místní klimatické podmínky, cenu letenky a vysoce exponovaným termínům v době amerických státních svátků, kdy cena ubytování (pokud je k dispozici) roste o 50 až 100%.

KANAD

S číM VáM poMůžEME

• Návrh trasy, případně konzultace Niagara Falls vlastní trasy. Syra • Zajištění kompletních či dílčích služeb (ubytování, půjčení vozu, letenka, tištěný průvodce, mapa). • Zajištění osoby průvodce.

USA

• Konzultace vhodného termínu.

Washing

VzoroVÉ itinErářE S MožnoStí okAMžitÉ rEALizAcE (na vyžádání zpracujeme jakýkoli jiný itinerář) Délka: Vzdálenost:

7 nocí / 9 dní cca 1700 km

04.01. – 31.03.2012

31.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

32.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

42.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

31.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

z orLAnDA Do MiAMi Délka: Vzdálenost:

7.300,- Kč -2.490,- Kč od -2.000,- Kč

EXo 582 8 nocí / 10 dní cca 450 km

04.01. – 31.03.2012

37.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

39.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

41.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

36.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

42

EXo 581

7.590,- Kč -2.490,- Kč od -2.900,- Kč

uSA / kAnADA

Mt. Rainier NP Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Miami. Po příletu půjčení vozu, nocleh ve Florida City. 2. den MiAMi – kEy WESt Cesta po pásu ostrůvků Keys spojených 50 mosty do nejižnějšího Sacramento bodu USA Key Westu. Prohlídka San Francisco městečka s příchutí Karibiku. Noc- Lake Tahoe leh v Key West. kterou z prvotřídních pláží v jejich 3. den np EVErgLADES – nApLES okolí. Přejezd do Orlanda, nocleh. Cesta zpět na pevninu, návštěva 5. den orLAnDo: MěSto zábAVy aligátoří farmy a jízda vznášedlem Návštěva některého ze zábavních do NP Everglades. Přejezd do příparků Orlanda: Disney World, Unimořského Naples, nocleh. versal Studios či vodního světa 4. den tAMpA – St. pEtErSburg Sea World. Nocleh v Orlandu. Prohlídka měst s možností okusit ně-

USA

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu, ubytování, volný program. Nocleh v Orlandu. 2.–3. den orLAnDo Během dvou dnů návštěva zábavních parků Orlanda: Disney World, Universal Studios či vodního světa Sea World. Nocleh v Orlandu. 4. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva Kennedy Space Center s okružní jízdou raketodromem, řadou atrakcí a zhlédnutím unikátních filmů IMAX. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami.

Mexiko

5.–8 den MiAMi A rELAXAcE Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí Miami: Art Deco District, Little Havana,Coconut Grove či Coral Gables, případně relaxace na pláži. Doporučujeme celodenní výlet po pásu ostrůvků

6. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva raketodromu Kennedy Space Center. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí Miami: Art Deco District, Little Havana,Coconut Grove či Coral Gables, případně relaxace na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy

Keys spojených padesátkou mostů do nejižnějšího bodu USA Key Westu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra nočního života. Také se rozhodně podívejte do Národního parku Everglades s aligátory a mnoha druhy ptáků, případně ochutnejte jízdu močály ve speciáním vznášedle. 9. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

KANADA

USA Orlando Tampa Petersburg Fort Myers Naples NP Everglades

Cape Canaveral

Miami

Key West

USA Orlando

(

nEJLEpší z FLoriDy

Cape Canaveral

( Miami Key Largo Key West


kLASický VýcHoD + ny Délka: Vzdálenost:

EXo 583

8 nocí / 10 dní cca 2000 km

04.01. – 31.03.2012

36.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

38.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

46.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

40.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

13.990,- Kč -4.290,- Kč od -1.690,- Kč

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh v New Yorku. 2.–3. den nEW york Během dvou dnů prohlídka města a jeho největších zajímavostí. V rámci New Yorku doporučujeme přesuny metrem nebo pěšky. smrti 4. den ny –Údolí niAgArA FALLS Las Vegas 6. den gEttySburg Hoover Ráno půjčení vozu na Manhattanu, Grand Dam Canyon N.P. Návštěva Gettysburgu, kde se odepak přejezd k Niagarským vodopáLos Angeles nocleh. NP Petrified Forest hrála klíčová bitva občanské války dům, ubytování, Sedona mezi Severem a Jihem. Příjezd do 5. den niAgArA – buFFALo Very Large Montezuma Array Annapolis Údolí nedaleko Washingtonu Prohlídka vodopádů, možnost plavYuma Castle ohňů San Diego D.C., prohlídka, nocleh. by k vodní stěně. Zastávka v BuffaNP Saguaro Tuscon Bílé 7. den písky WASHington D.c. lu, přesun do Harrisburgu. Nocleh.

USA

Prohlídka města, kde uvidíme Bílý dům, Capitol památník prezidenta Washingtona a Lincolna, Arlingtonský hřbitov či muzea na hlavní třídě Mall. Nocleh v Annapolis. 8. den AnnApoLiS Denali N.P. Prohlídka překrásného se Mt.Annapolis McKinley slavnou námořní akademií. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge vyrazíme na cestu do Philadelphie. Po příjezdu prohlídka, ubyAnchorage tování a nocleh. Seward 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Ráno prohlídka historického centra a Federal Hall. Odpoledne vrácení vozu na letišti a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

KANADA

Polární kruh Fairbanks

Niagara Falls

USA

Buffalo

Syracuse KANADA

Dawson

New York Tok Gettysburg Yukon CrossingPhiladelphia Annapolis N.P. Wrangler - St. Elias Bay Bridge Kluane Washington D.C.

USA

Whitehorse

Skagway

Mexiko MALý zápAD Délka: Vzdálenost:

EXo 584 11 nocí / 13 dní cca 3500 km

04.01. – 31.03.2012

39.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

41.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

51.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

41.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

kLASický zápAD Délka: Vzdálenost:

9.400,- Kč -3.590,- Kč od -2.890,- Kč

EXo 585 15 nocí / 17 dní cca 5500 km

04.01. – 31.03.2012

44.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

45.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

54.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

44.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

SEVErozápAD Délka: Vzdálenost:

12.990,- Kč -4.990,- Kč od -2.890,- Kč

EXo 586 16 nocí / 18 dní cca 5500 km

04.01. – 31.03.2012

54.990,- kč

01.04. – 24.06.2012

56.990,- kč

25.06. – 24.08.2012

66.990,- kč

25.08. – 12.12.2012

56.990,- kč

Příplatek za sgl pokoj 3. či 4. osoba na pokoji Dítě do 12 let

17.300,- Kč -6.800,- Kč od -3.800,- Kč

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do Williamsu, nocleh. 4. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun do Page, cestou návštěva Horseshoe Bend. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a pře-

hrady Glen Dam. Možnost návštěvy Antilopího kaňonu. Přejezd do NP Bryce Canyon, prohlídka včetně sestupu na dno. Nocleh v okolí. 6. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh.

7. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 8. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka. Podél pohoří Sierra Nevada přesun do VVisalie, nocleh. 9. den np SEQuoiA Návštěva parku s lesy obrovitých sekvojí o váze 600 tun. Přesun do Fresna, nocleh. 10. a 11. den SAn FrAnciSco Příjezd do San Franciska. Během 2 dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 12. den SAn FrAnciSco – prAHA Vrácení vozu, odlet do Prahy. 13. den příLEt Do prAHy

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den SAn DiEgo Přejezd do San Diega, prohlídka. Možnost návštěvy Sea World. Nocleh. 4. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do Williamsu, nocleh. 5. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun k Monument

Valley. Nocleh na trase. 6. den MonuMEnt VALLEy Prohlídka Monument. Odpoledne návštěva NP Capitol Reef, nocleh. 7. den MAgický brycE cAnyon Přejezd do NP Bryce, prohlídka včetně sestupu na dno. Nocleh. 8. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh. 9. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 10. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka.Podél pohoří Sierra Nevada přesun do Lee Vining, nocleh.

11. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka Mono Lake. Pak přes Tioga Pass vjezd do NP Yosemite. Odpoledne přesun do Modesta, nocleh. 12. a 13. den SAn FrAnciSco Příjezd do San Franciska. Během 2 dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 14. den MontErEy Cesta do Monterey a Carmelu, prohlídka. Přesun podél Pacifiku do San Simeon, nocleh na trase. 15. den SAn bArbArA – LA Zastávka v Santa Barbaře. Příjezd do Los Angeles, možnost nákupů. 16. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy

Program zájezdu: 1. den oDLEt prAHA – SEAttLE Po příletu půjčení vozu, nocleh. 2. den np nortH cAScADES Odjezd do NP North Cascades s ledovci a deštnými pralesy, prohlídka. Nocleh ve Winthropu. 3. den SHErMAnůV průSMyk Putování přes stát Washington, Idaho a Montana do Kalispell. 4. den np gLAciEr Cesta do NP Glacier s prohlídkou patrně nejkrásnější scenérie Skalistých hor. Nocleh V Great Falls. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE Cesta Montanou přes údolí Paradise. Nocleh ve West Yellowstone. 6. den np yELLoWStonE Prohlídka rezervace gejzírů, čirých jezer a lesů s bizony, losy a med-

vědy. Nocleh ve West Yellowstone. 7. den np grAnD tEton Ukončení prohlídky Yellowstonu, cesta do NP Grand Teton se strmými hřbety hor. Nocleh Salt Lake City. 8. den SALt LAkE city Dnes prohlídka města mormonů. Zastávka u Velkého solného jezera. Nocleh ve Wendoveru v Nevadě. 9. den HigHWAy 50 – rEno Cesta po nejopuštěnější silnici Ameriky. Návštěva Eureky s historií zlaté horečky. Nocleh v Renu. 10. den LAkE tAHoE Zastávka v Carson City, pak návštěva jezera Lake Tahoe. Nocleh v Reno. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva přírodní rezervace. Pak přesun k Pacifiku, nocleh. 12. den np rEDWooD

Prohlídka lesa sekvojí v NP Redwood. Přesun ke Crater Lake, nocleh. 13. den np crAtEr LAkE Prohlídka půvabného vysokohorského jezera Crater Lake, nejhlubšího jezera v USA (589 m). Příjezd do Portlandu, nocleh. 14. den np Mt. rAiniEr Odjezd k hoře Sv. Heleny a pak prohlídka vulkánu Mt. Rainier. Nocleh. 15. den np oLyMpic Prohlídka deštných pralesů NP Olympic u dramatického pacifického pobřeží. Nocleh v Port Angeles. 16. den SEAttLE Přejezd trajektem do Seattlu a prohlídka města. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy

USA San Francisco Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Las Vegas Los Angeles Joshua Tree N.P.

San Francisco

Yosemite N.P. Death Valley

cEnA VšEcH záJEzDů nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování, benzín, mýtné, parkovné a jiné náklady spjaté s provozem vozu • vstupy do národních parků • služby českého průvodce

nAbízíME k zAkoupEní • Autoatlas (National Geographic) 690,- Kč • Tištěný průvodce západem USA 250,- Kč • Vyšší kategorii vozu včetně GPS navigace (viz strana 56) JAk nA nároDní pArky Za vstup do amerických národních parků se platí. Ceny se liší mezi $5-25 za vůz. Pokud počítáme s návštěvou více parků, pořídíme si průkaz national parks. Stojí $80 a koupíme jej u každé příjezdové brány parku. Platí rok a po celou tuto dobu s ním vstupujeme do rezervací zdarma, přičemž průkaz se vztahuje i na další tři spolucestující ve voze, kteří tedy cestují také zdarma. Parks Pass neplatí ve státních parcích. U jakéhokoli parku dostaneme mapu a noviny s užitečnými údaji o kempování, trasách, uzávěrkách atd.

Bryce Canyon Capitol Reef N.P. N.P.

Las Vegas

Monument Valley Grand Canyon N.P.

Los Angeles San Diego

USA

Williams Joshua Tree N.P.

Mexiko

NP Olympic NP North Cascades NP Glacier

Seattle NP Mt. Rainier

Great Falls

Portland NP Crater Lake NP Redwood

USA

NP Yelowstone NP Grand Teton

NP Lassen Volcanic Reno Bonneville

Lake Tahoe

Salt Lake City

Mexiko

cEnA VšEcH záJEzDů zAHrnuJE • leteckou přepravu dle programu zájezdu a letištní a bezpečnostní poplatky • ubytování kategorie 3* na trase zájezdu. Cena vždy na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. • transfer letiště/hotel (jen New York) • půjčení vozu kategorie Compact v programu Gold (podmínky viz str. 56) na letišti • itinerář trasy a seznam doporučených míst a fakultativních výletů • mapu s lokalizovanými hotely • manuál, jak postupovat při půjčení vozu

Zion N.P.

Bryce Canyon N.P. Lake Powell Grand Canyon N.P. Williams


New York

KANADA Ottawa

Montreal

Toronto Albany

Niagara Falls

Lake Erie New York Philadelphia

Pittsburgh

USA

Atlantic City Washington

15 dní / 13 nocí

EXo - 555

02.05.- 16.05.2012 . . . . 62.990,- kč 05.09.- 19.09.2012 . . . . 63.990,- kč 02.05.- 16.05.2013 . . . . 62.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.800,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů

44

uSA / kAnADA

Města východu uSA a kanady zájezd kombinuje půvab a neopakovatelnou atmosféru východních měst uSA a kanady s nádhernou přírodou pohoří Adirondack. 15 dní / 13 noci z new yorku do Montrealu Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku, přejezd do Philadelphie, ubytování, nocleh. 2. den pHiLADELpHiA – AtLAntic city Návštěva Philadelphie s prohlídkou centra města, Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, který je pro Američany symbolem svobody. Přejezd do Atlantic City, města nazývaného Las Vegas východu. Volný program, nocleh. 3. den AnnApoLiS – WASHington D.c. Přejezd trajektem na poloostrov Chesapeake. Zastávka v Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí zde elitní námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, kapitáni ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd do Washingtonu D.C., nocleh. 4. den WASHington D.c. Dnes pokračuje prohlídka města, při níž uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kongresu Kapitol, památníky amerických prezidentů Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také světoznámá muzea obklopující centrum města, tzv. Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 5. den pittSburgH Odjezd do Pittsburghu, v němž hrála řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra. Pittsburgh je také městem úžasné architektury. Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká město mostů. Nocleh. 6. den LAkE EriE – buFFALo Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti Velkých jezer. Podél jezera dojedeme do Buffala, kde učiníme krátkou prohlídku a pokračujeme k Niagaře. Ubytování v hotelu následované návštěvou Niagarských vodopádů, kterou často ve večerních hodinách doplní působivá světelná show. Nocleh v Niagara Falls.

7. den niAgArA FALLS Ráno pokračujeme prohlídkou vodopádů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování, nocleh. 8. den toronto – LAkE ontArio Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower a vyhlídky ve výšce 447 metrů. Její skleněné dno dokáže vyvolat pocit děsu a paniky. CN Tower byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Odjezd podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na trase. 9. den ottAWA – MontrEAL Příjezd do Ottawy, hlavního města Kanady. Prohlídka města a jeho nejatraktivnějších míst – Rideau Canal, budovy parlamentu a dalších pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve francouzsky mluvící provincii Québec City, nocleh. 10. den MontrEAL – SArAnAc LAkE Prohlídka historické části Montrealu připomínající starou Francii s bazilikou Notre Dame. Návštěva centra s mrakodrapy a vyhlídky nad městem. Odjezd do státu New York v USA, nocleh. 11. den ALbAny – nEW york Cesta státem New York s návštěvou Al-

bany. V podvečer příjezd do New Yorku. Volný program, případně večerní návštěva města. Nocleh v New Yorku. 12. den nEW york Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, symbolem přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa, jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church či rušnou Čínskou a Italskou čtvrť. Z terasy mrakodrapu Empire State Building si vychutnáme rozsvěcující se město. Nocleh v New Yorku. 13. den nEW york Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Páté avenue, Times Square, Madison Square Garden, divadelní čtvrtě či Páté Avenue. Večer na rozzářeném náměstí Times Square vstřebáme jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 14. den oDLEt Do prAHy Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 15. den příLEt Do prAHy Pittsburgh


Montreal

Metropole východu kanady

KANADA

putování východní kanadou zahrnující návštěvu měst na řece Svatého Vavřince a s nepopiratelným vlivem francouzské kolonizace. oblasti „tisíce ostrovů“, jimiž je poset východní břeh jezera Ontario a delta řeky Svatého Vavřince. Tato přírodní oblast rovněž zasahuje hluboko do území Spojenýchh států. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě. 5. den ottAWA – QuÉbEc city Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal - vodní kanál spojující Ottawu s jezerem Ontario, Byward a řady dalších zajímavostí. Rovněž navštívíme budovu parlamentu Parliament Hill. Odpoledne přejezd do Québec City, metropole stejnojmenné kanadské provincie. Ubytování, nocleh. 6. den QuÉbEc city Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku francouzské a později i britské kolonizace Kanady. Quebéc City patří k vůbec nejstarším místům v Severní Americe, na němž se úspěšně zachytili evropští osadníci. Vždyť francouzský objevitel Jacques Cartier zde nechal vybudovat zimní pevnost s nepočetnou posádkou už v roce 1535. Ve městě uvidíme budovu parlamentu, histo-

CN Tower, Toronto

Ottawa

Montréal

Toronto Niagara Falls

9 dní / 7 nocí po stopách francouzské kolonizace 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den niAgArSkÉ VoDopáDy Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si prohlédneme z kanadské, případně i z americké strany. Vyhlídky na vodopády si můžeme zpestřit z vrcholu věže Skylon Tower (fakultativně). Na palubě lodi Maid of the Mist se pak vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou zpět do Toronta učiníme zastávku ve vinařské oblasti na ochutnávce vína. Příjezd do Toronta – největšího města Kanady. Ubytování, volný program, nocleh. 3. den toronto Prohlídka Toronta, která rovněž zahrnuje návštěvu štíhlé věže CN Tower a její vyhlídkové galerie s nádherným výhledem na město a obrovské jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Nocleh v Torontu. 4. den toronto – ottAWA Přejezd do metropole Kanady Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné

Québec

rickou čtvrť Upper Town, luxusní zámecký kostel Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města působivé architektury a rušných úzkých uliček. Ve venkovské oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády Montmorency, které jsou s výškou 84 m nejvyšší v provincii Quebec. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh. 7. den QuÉbEc city – MontrEAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu – města téměř evropského vzhledu a rovněž největší a nejvlivnější metropole francouzsky hovořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, gotickou baziliku Notre-Dame de Montréal či pahorek Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program v Montrealu. Odpoledne pak následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy Přílet do Prahy. Konec programu. Montreal

USA

9 dní / 7 nocí 19.06.- 27.06.2012 03.08.- 11.08.2012 05.09.- 13.09.2012 19.06.- 27.06.2013

EXo - 552 . . . . 45.990,- kč . . . . 53.990,- kč . . . . 46.990,- kč . . . . 45.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 8.700,- kč Minimum: 6 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy / stravování a spropitné • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) nAVíc V cEně • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů

kAnADA

45


Athabasca Glacier

národní parky západní kanady

KANADA Mt. Robson

NP Jasper

program nás zavede do Vancouveru a dále do překrásných oblastí Skalistých hor nabitých přírodou, jezery a horskými scenériemi.

Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

NP Banff Banff

11 dní / 9 nocí

EXo - 523

26.06.- 06.07.2012 10.08.- 20.08.2012 12.09.- 22.09.2012 26.06.- 06.07.2013

. . . . 64.990,- kč . . . . 71.990,- kč . . . . 64.990,- kč . . . . 64.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 13.890,- kč Minimum: 8 osob

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) nAVíc V cEně • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska

46

kAnADA

11 dní / 9 noci přírodní zázraky Skalistých hor

Calgary Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program ve městě. Nocleh v Calgary. 2. den cALgAry – bAnFF Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (obojí fakultativně), případně čerpání jiné aktivity. Pěší výlet s vyhídkami nad údolím řeky Bow. Také navštívíme místo, kde se zrodil kanadský systém národních parků. Nocleh v Banff. 3. den np yoHo Návštěva Národního parku Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh. 4. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme překrásná jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Saskatchewan River Crossing. Mož-

USA

nost pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh. 5. den np JASpEr – AtHAbASkA Dnes se vydáme na dobrodružnou jízda speciálním sněžným vozidlem na povrch ledovce Athabaska, který je součástí ledovcového systému Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí. Pak cesta Národním parkem Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do městečka Jasper, nocleh. 6. den np JASpEr – MALignE LAkE Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby (fakult.). Odpoledne se vydáme lanovkou na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na horské štíty Skalistých hor (fakult.). Večer volný program, nocleh ve městě. 7. den rockiES – cLEArWAtEr Příjezd a návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Skalistých hor – Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard. Pak přejezd do městečka Clearwater, nocleh. Vancouver

8. den HopE - VAncouVEr Cestou do Vancouveru učiníme zastávku v městečku Hope s artefakty připomínajícími období zlaté horečky a kdysi rovněž významné centrum výnosného obchodu s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Frase posloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Příjezd do Vancouveru, volný program. Nocleh ve městě. 9. den VAncouVEr Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů veřejného mínění hodnotí jako jedno z nejkrásnějších na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který svým střihem rozhodně nezapře britský původ. Večer volný program ve městě. Nocleh ve Vancouveru. 10. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program v centru Vancouveru (možnost posledních nákupů). Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 11. den příLEt Do prAHy Přílet do Prahy, konec programu. Rockies


S L I V O W I T Z

Originální

český dárek pro všechny!

Pravá slivovice je vyráběna v rodinném lihovaru Lžín v nedotčené přírodě jižních Čech. K výrobě se používají pouze české švestky vynikající kvality. Šetrný proces dvojité destilace dává vzniknout skvělé

lihovině s nenapodobitelným aroma a silnou, ale čistou chutí. Pro 50% hodnotu alkoholu je produkt upraven pouze čistou vodou. Slivovice, 350 ml / Obsah alkoholu 50 %

www.slivowitz.eu presco group, a.s. / máchova 21 / 120 00 praha 2 / tel.: +420 222 922 040 fax: +420 222 922 058 / e-mail: info@prescogroup.cz / www.pg.cz


Vancouver Victoria

západní kanadou lodí a po pevnině Atraktivní program zahrnující návštěvu národních parků Skalistých hor a podmanivých oblastí ostrova Vancouver s divokým pobřežím pacifiku. 14 dní / 12 nocí národní parky západní kanady a divoké pobřeží pacifiku Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu transfer na Vancouver Island do Victorie. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den VAncouVEr – VictoriA Ráno doporučujeme plavbu za velrybami a dravými kosatkami (fakultativně). Následuje prohlídka Victorie – metropole kanadské provincie Britská Kolumbie včetně prohlídky přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku 1860. Nocleh ve Victorii. 3. den toFino – np pAciFic riM Odjezd do deštných pralesů Národního parku Pacific Rim. Cestou návštěva Duncanu – města totemů. Toto nenápadné místo je domovem komunity indiánů kmene Cowichan a pyšní se hned dvěma světovými unikáty: v průměru nejširším totemem a s 63 metry i největší hokejkou světa. Příjezd do NP PaPobřeží Pacifiku

cific Rim. V této rezervaci plné divoké přírody staneme na jednom z nejdramatičtějších pobřeží Tichého oceánu vůbec. Vedle tisícovek ptáků zde možná spatříme i táhnoucí velryby. Nocleh v rybářské osadě Tofino nebo v těsné blízkosti Národního parku. 4. den toFino – port HArDy Dopoledne si ještě jednou vychutnáme sílu oceánu a pak se vydáme k severu přes údolí Nimpkish Valley se zastávkou u Telegraph Cove, kde nalezneme celou vesnici stojící v moři na dřevěných pilířích. Přes Port McNe I dojedeme do přístavu Port Hardy, nocleh. 5. den DiScoVEry pASSAgE Celodenní plavba lodí z Port Hardy členitým pobřežím s mnoha fjordy je zážitkem na celý život. Nezapomenutelné dojmy z divoké přírodní scenérie umocní setkání s vládci oceánu – dravými kosatkami či velrybami. Večer příjezd do Bella Coola, ubytování a nocleh. 6. den bELLA cooLA – rockiES Prohlídka osady Bella Coola, kterou sportovní rybáři považují za ráj na zemi. Pak nás čeká dobrodružný přejezd rezervace Tweedsmuir s úchvatnými serpentinami a jízda kanadskou divočinou napříč náhorní plošinou Chilcotin. Nocleh na trase. 7. den Mount robSon – JASpEr Návštěva rezervace Mt. Robson s výhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Příjezd do Národního parku Jasper, odpoledne výprava k jezeru Maligne s možností výpravné plavby (fakultativně). Nocleh v Jasperu. 8. den np JASpEr – AtHAbASkA Cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Pak nás čeká dobrodružná jízda speciálním vozidlem na ledovec Athabaska, který je jedním z šesti největších ramen mnohem

většího ledovce Columbia Icefield. Athabaska je nejvíce navštěvovaným ledovcem Kanady. Přejezd do národního parku Banff. Nocleh na trase. 9. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Peyto. Také navštívíme jezera Louise a Moraine. Příjezd do Banffu s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt. nebo koupání v termálních pramenech (fakultativně). Nocleh v Banffu. 10. den np yoHo – np gLAciEr Návštěva přírodních krás Národního parku Yoho. Uvidíme kupříkladu Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw a také stavitelskou lahůdku tzv. spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Přejezd do Národního parku Glacier se zastávkou v průsmyku Rogers Pass a možností nenáročné vycházky mezi obří cedry a jedlovce. Nocleh v Revelstoke. 11. den np Mount rEVELStokE Ráno fakultativně vyjížďka do Národního parku Mount Revelstoke (závisí na velikosti dopravního prostředku). Poté nás čeká přejezd do Vancouveru. Cesta nás povede pohořím Monnashee a přes průsmyk Eagle Pass. Po příjezdu do Vancouveru ubytování, volný program. Nocleh ve Vancouveru. 12. den VAncouVEr Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, čínskou čtvrť, příjemnou přístavní část či městský park Stanley, jenž elegancí a střihem trávníků rozhodně nezapře svůj britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 13. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. den příLEt Do prAHy


Lake Moraine NP Banff

Bella Coola

KANADA Mt. Robson

Port Hardy

NP Jasper

Williams Lake Campbel R.

Saskatchewan NP Banff Banff

Kamloops

Tofino

Vancouver NP Glacier Golden Victoria

14 dní / 12 nocí

EXo - 524

08.07.- 21.07.2012 . . . . 87.990,- kč 19.08.- 01.09.2012 . . . . 88.990,- kč 08.07.- 21.07.2012 . . . . 87.990,- kč

Pobřeží Pacifiku

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 18.900,- kč Minimum: 8 osob e Vít e...? ž

COLUMBIA ICEFIELD

L

edové pole Columbia Icefield, je největším ledovým polem mimo arktické oblasti. Jeho 325 km2 ledu leží v průměrné výšce 3000 m a je živeno vydatnými sněhovými srážkami většinou od Pacifiku. Poté, co se stlačený sníh přemění v led, sestupuje šesti hlavními ledovci a napájí řadu důležitých řek jako Athabaska nebo Severní Saskatchewan. Jeho vody odtékají do tří světových oceánů. Ledové pole našla v roce 1898 expedice britské Královské zeměpisné společnosti. To vše a další se dozvíme v návštěvnickém centru. Najdeme zde zmínku o krajanovi Richardu Kucerovi, význačném glaceologovi.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 12x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) nAVíc V cEně • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska poznámka: Plavbu za velrybami 2. den programu lze objednat předem cena: 1.490,- Kč/osoba.

Než speciálním vozidlem dojedeme do středu ledovce Athabaska o hloubce ledové masy 300 metrů, dozvíte se další. Mimo jiné to, že ledovec sestupuje rychlostí 15 –20 m za rok, ale kvůli globálnímu oteplování odtává rychleji, než sestupuje a tak se zmenšuje. Voda, která dnes taje u „palce“ ledovce, spadla jako sníh před 150 lety.

kAnADA

49


to nejlepší z kanady průřez kanadskou civilizací zahrnující návštěvu měst s odkazem francouzské kolonizace a putování za přírodními zázraky Skalistých hor. 18 dní / 16 nocí Metropole a přírodní zázraky kanady Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den niAgArSkÉ VoDopáDy Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si prohlédneme i z vyhlídkové věže Skylon Tower (fakult.). Na palubě lodi Maid of the Mist se vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka na ochutnávce vína. Nocleh v Torontu. 3. den toronto Prohlídka města, včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a vyhlídkové galerie s výhledem na město a jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. 4. den toronto – ottAWA Přejezd do Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti „tisíce ostLake Moraine

rovů“. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě. 5. den ottAWA – QuÉbEc city Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal, budovy parlamentu Parliament Hill, Byward a celé řady dalších pamětihodností. Odpoledne přejezd do Québec City, ubytování, nocleh. 6. den QuÉbEc city Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku francouzského osídlení a kolonizace Kanady. Uvidíme budovu parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města. V oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády Montmorency. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh. 7. den QuÉbEc city – MontrEAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu, největšího města francouzsky hovořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, baziliku Notre Dame či Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den MontrEAL - cALgAry Odlet do Calgary, transfer do hotelu, ubytování, volný program, nocleh. 9. den cALgAry – bAnFF Dopoledne prohlídka města. Přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (fakultativně), či čerpání jiné aktivity. Pěší výlet nad údolím řeky Bow. Nocleh v Banff. 10. den np yoHo Návštěva NP Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové jezero, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh.

11. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování NP Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Crossing. Možnost túry k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh. 12. den np JASpEr – AtHAbASkA Dnes dobrodružná jízda sněžným vozidlem na ledovec Athabaska (součást Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí). Pak cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do Jasper, nocleh. 13. den np JASpEr – MALignE LAkE Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby. Cestou pěší výlet nad dramatickým kaňonem řeky Maligne. Odpoledne výlet lanovkou na vrchol Mt. Whistler s výhledy na horské štíty Skalistých hor (vstup fakultativně). Večer volný program, nocleh v Japer. 14. den rockiES – cLEArWAtEr Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard s pozorováním tření lososů (bez záruky). Přejezd do Clearwater, nocleh. 15. den VAncouVEr Cestou do Vancouveru zastávka v Hope s artefakty připomínající období zlaté horečky. Zalesněné oblasti řeky Frase posloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Nocleh ve Vancouveru. 16. den VAncouVEr Prohlídka města, hodnoceného jako jedno z nejkrásnějších na světě. Ve městě uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který svým střihem nezapře britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 17. den oDLEt Do prAHy Odpoledne transfer a odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy


Skalisté hory Vancouver

KANADA Mt. Robson Clearwater Hope Vancouver

NP Yoho

KANADA

( (

NP Jasper NP Banff Banff

Ottawa

Québec Montréal

Toronto Niagara Falls

Calgary

USA

USA First Nation

18 dní / 16 nocí 19.06.- 06.07.2012 03.08.- 20.08.2012 05.09.- 22.09.2012 19.06.- 06.07.2013

EXo - 530

. . . . 91.990,- kč . . . . 96.990,- kč . . . . 90.990,- kč . . . . 91.990,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- kč Minimum: 16 osob

e Vít e...? ž

G I B R A LTA R K A N A DY

Q

uebéc City je místo výjimečné. Jde o jedno z nejstarších měst v severní Americe (1608). Zakladatel Samuel de Champlain sice založil osadu dole u řeky sv. Vavřince, brzy však byl osídlen Diamantový mys – skalnatý ostroh tyčící se přes 90 metrů nad řekou. Řeka sv. Vavřince byla tehdy jediným přístupem do Kanady a dala se zhora velmi dobře kontrolovat. Kdo byl pánem Quebecu, byl pánem Kanady. Zatímco dole vyrostlo město obchodníků – horní se stalo sídlem vojáků, duchovních a administrativy. Britové věděli o významu „kanadského Gibraltaru“ a snažili se jej opakovaně dobýt. To se podařilo v roce 1759. Bez železnice začal v pol. 19. století Quebec upadat. Paradoxně to znamenalo i jeho záchranu pro současnost. Quebec je jediným městem v severní Americe, které je obehnáno hradbami. Dolní i horní město tvoří komplex kamenných domů příznačných spíše pro Evropu. Najdeme zde malé restaurace s převážně franko - kanadskou kuchyní. Od roku 1985 je starý Quebec na seznamu UNESCO.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) nAVíc V cEně • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína na vinici v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska

uSA 51


NP Yellowstone NP Yellowstone

zimní safari v utahu a yellowstonu

NP Yellowstone

program spojuje lyžování v Salt Lake city a výpravu do zimního království np yellowstone. park city, Alta, Snowbird či Solitude – světově vyhlášená střediska lyžování, která uspokojí nejnáročnější lyžaře. zdejší sníh je nejlepší na světě a vysoký počet slunečních dnů dokresluje výjimečnost místa. po několika hodinách jízdy se ocitneme v krajině gejzírů, vřídel a zmrzlých vodopádů yellowstonu. na sněžném skútru se podíváme i mezi obyvatele rezervace – bizony, losy a vlky. 10 dní / 8 nocí na lyže do Salt Lake city a za bizony do yellowstonu Program zájezdu: 1. den prAHA – SALt LAkE city Odlet z Prahy do Salt Lake City. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program ve městě. Nocleh v Salt Lake City. 2. – 5. den LyžoVání V utAHu Lyžování na prvotřídních svazích jednoho z pěti obřích lyžařských resortů v okolí Salt Lake City, kde se v roce NP Yellowstone

2002 odehrály Zimní olympijské hry. Když lyžování unaví, nabízí se volný program spojený s návštěvou nejzajímavějších míst města, v němž sídlí ústředí mormonské církve se slavným chrámem Mormon Temple, nebo třeba dům, v nemž žil vůdce mormonů Birgham Young. Nocleh v Salt Lake City. 6. den SALt LAkE city – – iDAHo FALLS – yELLoWStonE Odjezd do Národního parku Yellowstone. Cestou státem Idaho se zastavíme v městečku Idaho Falls, jemuž dominují stovky metrů široké vodopády, v zimě navíc zcela zamrzlé do pohádkových tvarů. Po příjezdu do městečka West Yellowstone (přezdívanému metropole sněžných skútrů) na západní hranici nejznámější americké rezervace následuje přesun speciálním sněžným vozem do hotelu Old Faithful Snow Lodge. Hotel se nachází přímo v srdci Národního parku Yellowstone a navíc poblíž slavného gejzíru Old Faithful, jenž dokáže během pěti minut vychrlit až 32 tisíc litrů vroucí vody a to do výšky 50 metrů. Nocleh v NP Yellowstone. 7. den np yELLoWStonE Dnes nás čeká dobrodružná výprava na sněžném skútru v doprovodu místního profesionálního průvodce zimním královstvím Yellowstonu. Je možné si vy-

brat z trasy vedoucí k Velkému kaňonu Yellowstonu s obřím zmrzlým vodopádem nebo na sever do střediska Mammoth. Cestou nás čekají zastávky u gejzírů a bahenních vřídel, kde zcela jistě potkáme stáda urostlých bizonů, ale také losy a s trochou štěstí i vlky. Po návratu do hotelu volný program s možností zapůjčení běžek či sněžnic. Nocleh v NP Yellowstone. 8. den yELLoWStonE – SALt LAkE city Dopoledne volný program v rezervaci spojený s návštěvou nejslavnějšího vřídla Old Faithful a panenského prostředí zimní přírody. Poté se vydáme na zpáteční cetu do Salt Lake City. Po příjezdu volný program ve městě. Nocleh v Salt Lake City. 9. den oDLEt Do prAHy Volné dopoledne můžeme využít k dokončení prohlídky Salt Lake City nebo vyjížďce k Velkému solnému jezeru. Pokud to čas dovolí, tak se podíváme ještě více na západ k nekonečným solným pláním, kde na legendární rychlostní dráze Boneville lámou speciálně konstruované monoposty světové rychlostní rekordy pozemních vozidel. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy Přílet do Prahy na letiště v Ruzyni.


NP Yellowstone

10 dní / 8 nocí

EXo - 594

inDiViDuáLně 08.02.- 09.03.2012 . . . . 49.990,- kč S průVoDDcEM 08.02.- 17.02.2012 . . . . 57.990,- kč 18.02.- 27.02.2012 . . . . 56.990,- kč 28.02.- 09.03.2012 . . . . 56.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.500,- kč Minimum: 8 osob NP Yellowstone

e Vít e...? ž

S A LT L A K E C I T Y otlinu, v níž stojí utažská metropole, svírají z východu vysoké hory, ze západu Velké solné jezero. Z pohledu mormonského farmáře, který zde před 150 lety hledal lepší život, bylo údolí jen „…rájem ještěrek, cvrčků a chřestýšů“.

K

NP Yellowstone

Když jej však Brigham Young nazval později „Zemí medonosné včely“ – Beehive State, měl na mysli neúnavné úsilí, s nímž mormoni zúrodnili okolní poušť. Město má dvě mimořádné atrakce: působivý chrám s celosvětovým ústředím mormonské církve a vyhlášené lyžařské svahy. Mormon Temple - věžovitá katedrála z žuly stojí v centru města. Chrám byl postaven v roce 1893 a zabírá celou východní část prostranství. Areál je veřejně přístupný, do chrámu však mohou jen mormoni. Salt Lake City, které vyplňuje kulturní prázdno pustého venkova Utahu, bývá označováno za město zákazů. Větším dílem jde o předsudky. Je ale pravda, že přísný církevní kodex zakazuje mormonům kouření, pití alkoholu, čaje i kávy. Také to, že v mormonských školách nesmějí mladí lidé nosit kraťasy či sukně nad kolena. Muži se musejí obejít bez vousů. Jiných lidí se tato pravidla dotýkají jen málo.

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 8x ubytování kategorie 3* • dopravu (u zájezdu s průvodcem) • pronájem vozu Full Size v programu Alamo/Gold (u zájezdu individuálně) • vstup do NP Yellowstone • pronájem sněžného skútru (skútr/2 osoby), oblečení, palivo a průvodce na trase • snídaně v hotelu v NP Yellowstone cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • pronájem lyžařského vybavení (cca 60,- USD/den/osoba) • Ski Pass • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov pronáJEM SkÚtru zAHrnuJE Pronájem sněžného skútru zahrnuje půjčení čtyřválcového stroje, oblečení (boty, kombinéza, helma, maska, rukavice), vstup do Národního parku Yellowstone, palivo na jeden den a doprovod profesionálního prúvodce. * k půjčení sněžného skútru je zapotřebí řidičský průkaz typu A.

uSA 53


Aspen Aspen Obklopen zasněženými svahy a oděn do šatu časů zlaté horečky platí Aspen za ztělesnění luxusu zimní Ameriky. V uličkách Aspenu potkáme elity showbyznysu, zpěvačky, politiky. Domy zde mají Cher, Jack Nicholson nebo Goldie Hawn. Samozřejmě se v Aspenu také lyžuje. Z Aspen Highlands padají vůbec nejprudší sjezdovky Colorada, Buttermilk Mountain uspokojí méně náročné sjezdaře. Obojí pak najdeme v lyžařském areálu Snowmass.

9 dní / 7 nocí

EXo - 591

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh vybrané kategorie cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer Denver-Aspen • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov zA přípLAtEk • transfer Denver-Aspen a zpět 6.800,- Kč • Půjčení vozu 6.900,- Kč/týden • Ski Pass (5/10) od 8.990,- Kč/osoba FAktA o ASpEnu • výška základny: 2.473 m • výška vrcholu: 3.813 m • převýšení: 1.343 m • počet sjezdovek 87 • km sjezdovek: 220

54

uSA

LIMELITE LODGE



ASPEN popis: hotel se nachází v centru Aspenu. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. Vybavení: TV a DVD, telefon a kávovar, klimatizace, koupelna a WC, přístup k internetu, vysoušeč vlasů, žehlící souprava. Extra: rozšířená kontinentální snídaně. LiMELitE LoDgE *** obDobí

7 nocí

noc nAVíc

SgL přípL.

12.12.-20.12.2011

56.490,-

2.400,-

2.100,-

03.01.-30.01.2012

59.490,-

3.900,-

3.500,-

01.02.-25.03.2012

62.490,-

4.500,-

3.900,-

26.03.-11.04.2012

62.490,-

4.500,-

3.900,-

12.12.-20.12.2012

57.490,-

2.400,-

2.100,-

JEROME HOTEL



ASPEN popis: luxusní hotel postavený v roce 1889 Hotel: 2 restaurace, bar, knihovna, vířivka a vyhřívaný bazén. Vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, kávovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, přístup k internetu, vysoušeč vlasů. Extra: v ceně kontinentální snídaně a zdarma transfery na sjezdovky. JEroME HotEL ***** obDobí

7 nocí

noc nAVíc

SgL přípL.

12.12.-20.12.2011

84.490,-

6.500,-

5.700,-

03.01.-30.01.2012

93.490,-

8.900,-

7.900,-

01.02.-25.03.2012

103.490,-

10.500,-

9.200,-

26.03.-11.04.2012

76.990,-

6.500,-

5.800,-

12.12.-20.12.2012

84.990,-

6.500,-

5.700,-


Whistler Whistler CRYSTAL LODGE



WHISTLER popis: hotel leží v srdci Whistleru několik minut od lanovky na Whistler a Blackcomb. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. Vybavení: TV, telefon, kávovar, klimatizace, koupelna a WC, internet, vysoušeč vlasů. Extra: v hotelu půjčovna, úschovna a opravna lyžařského vybavení. cryStAL LoDgE *** obDobí

7 nocí

noc nAVíc

SingLE

12.12.-20.12.2011

46.490,-

1.900,-

1.700,-

03.01.-30.01.2012

66.490,-

3.700,-

3.300,-

01.02.-25.03.2012

49.490,-

2.600,-

2.300,-

26.03.-11.04.2012

49.490,-

2.900,-

2.600,-

12.12.-20.12.2012

46.490,-

1.900,-

1.700,-

FAIRMONT CHATEAU



WHISTLER popis: hotel leží v horní polovině Whistleru v úpatí sjezdovek na Blackomb cca 8 min od entra města. Hotel: restaurace, bar, vířivka a vnitřní i venkovní vyhřívaný bazén, sauna. Vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, kávovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, internet, vysoušeč vlasů. FAirMont cHAtEAu ***** obDobí

7 nocí

noc nAVíc

SingLE

12.12.-20.12.2011

53.490,-

2.900,-

2.500,-

03.01.-30.01.2012

69.490,-

4.400,-

3.900,-

01.02.-25.03.2012

71.490,-

5.800,-

5.000,-

26.03.-11.04.2012

62.490,-

4.400,-

3.800,-

12.12.-20.12.2012

51.490,-

2.900,-

2.500,-

Kanadský Whistler a přilehlé svahy pohoří Blackcomb patří k tomu nejlepšímu, co zimní Kanada a zejména její prvotřídní lyžařské resorty nabízejí. Vedle tradičního alpského lyžování patří ke specialitám Whistleru mimořádně žádané programy heli-ski – čili lyžování z vrcholů bělostných ledovců, na něž je klient dopraven helikoptérou. Výhodou Whistleru je rovněž snadná dostupnost z letiště ve Vancouveru (110 km).

9 dní / 7 nocí

EXo - 592

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh vybrané kategorie cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer Vancouver-Whistler • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) zA přípLAtEk • Transfer Vancouver-Whistler a zpět 3.500,- Kč • Ski Pass od 990,- Kč/osoba/den HELi Ski cena: od 16.990,- kč program zahrnuje: transfery, dopravu vrtulníkem, radiový identifikátor, služby profesionálního průvodce a oběd formou balíčku. WHiStLEr / bLAckcoMb • výška základny: 675 m • výška vrcholu: 2.182 / 2.284 m • převýšení: 1.530 / 1.609 m • počet sjezdovek 100

kanada

55


pronájmy vozů v uSA a kanadě

cHEVroLEt AVEo

cHEVroLEt cobALt

pontiAc g6

pontiAc grAnD priX

Economy

Compact

Midsize

Full Size

Premium

cHEVroLEt upLAnDEr

pt cruiSEr

cHEVroLEt bLAzEr

toyotA SiEnnnA

gMc rally

Minivan

Cabrio

4x4

8 seater

12 seater

USA zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný 1 rok • platný cestovní pas • někdy je vyžadována zpáteční letenka • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 25 let • řidiči 21 – 25 let platí na místě příplatek • převzetí auta proti platební kartě (nesmí být vázána na znalost pin kódu) • jednosměrná výpůjčka zdarma na FL a v CA • s vozem lze cestovat z USA do Kanady či naopak • dětská sedačka cca $5/den progrAM FuLLy incLuSiVE (Fi) • neomezené ujeté kilometry • CDW, pojištění pro případ nehody a krádeže vozu bez ohledu, kdo nese odpovědnost • extended Protection, zvýšení limitu plnění povinného ručení na 1 milion USD • veškeré daně, letištní a jiné poplatky progrAM goLD • totéž, co program Fully Inclusive • tři autorizovaní řidiči navíc zdarma • 1x nádrž benzinu zdarma respektive vracíte s jakýmkoli stavem nádrže cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • příplatek za řidiče mladšího 25 let • poplatky za benzín • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh • pronájem dětské sedačky (cca $5/den) • poplatek za jednosměrnou výpůjčku (vyjma Kalifornie a Floridy)

kAtEgoriE

progrAM

ALJAškA + ny

týDEn

DEn

týDEn

DEn

fully inc.

225

57

245

61

270

63

330

75

gold

270

63

285

65

303

69

363

82

fully inc.

230

64

265

69

294

69

354

81

gold

278

72

305

75

328

75

389

87

fully inc.

255

65

275

72

314

75

375

87

gold

310

71

330

78

348

81

407

94

fully inc.

280

74

300

76

336

80

392

92

gold

330

80

350

81

370

86

430

97

fully inc.

320

91

380

102

462

106

523

118

FuLL SizE prEMiuM MiniVAn cAbrioLEt SuV 4X4 LuXury VAn 12-MíSt VAn

gold

385

99

430

113

504

110

565

125

fully inc.

350

91

390

107

470

106

531

121

gold

415

99

435

113

512

115

574

127

fully inc.

350

92

430

105

462

107

523

118

gold

400

98

490

111

496

112

556

124

fully inc.

380

92

420

105

462

107

523

119

gold

440

99

468

112

504

114

565

126

fully inc.

420

104

480

119

/

/

/

/

gold

485

110

530

130

/

/

/

/

fully inc.

580

114

/

/

/

/

/

/

gold

640

122

/

/

/

/

/

/

KANADA kAtEgoriE

EconoMy

SEzonA kAnADA: vysoká sezona 01.07. – 27.08. 2012 a 20.12. – 03.01. 2012.

FuLL SizE

coMpAct

LuXury VAn

SuV 4X4

zbytEk uSA

DEn

intErMED.

poznáMkA: pokud není uvedeno jinak, platí uvedené podmínky pronájmu pro USA i Kanadu.

CENY V USD

týDEn

intErMED.

LuXury

kALiFor. + zápAD

/

DEn

SEzonA uSA: v období od 08.07. - 31.08. 2012 a 16.12. - 31.12. 2012 je k pronájmu účtován poplatek $25/týden a $5/den.

zápAD: Hawaii, Colorado, Arizona, Nevada, Washington State, Oregon, Utah, Montana, Nové Mexiko a Wyoming.

PRONÁJMY VOZŮ

týDEn

EconoMy coMpAct

FLoriDA

buick LucErnE

progrAM

PRONÁJMY VOZŮ nízká SEzonA

/

CENY V CAD VySoká SEzonA

týDEn

DEn

týDEn

DEn

fully inc.

370

74

442

87

gold

412

82

484

95

fully inc.

383

77

460

91

gold

424

84

503

98

fully inc.

451

90

502

96

gold

493

98

544

108

fully inc.

483

96

526

105

gold

525

105

570

112

fully inc.

634

126

668

132

gold

679

136

714

140

fully inc.

593

117

626

124

gold

635

126

668

132

fully inc.

592

117

626

124

gold

635

125

668

132


pronájmy obytných vozů

JAk pronAJMout obytný Vůz Cena pronájmu obytných vozů se řídí nabídkou a poptávkou na trhu v závislosti na období pronájmu, délce, místu pronájmu a typu obytného vozu. zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • kauce ve výši $500 při předložení platební karty • domácí zvířata cestují za příplatek $50 • s vozem lze cestovat po USA a Kanadě • do Mexika pouze s připojištěním $22/den • zákaz jízdy po nezpevněných silnicích cEnA pronáJMu Vozu zAHrnuJE • pronájem vozu včetně polatků • místní poplatky a daně + přichystání vozu • navýšené pojištění povinného ručení a odpovědnosti za škodu ve výši 1 milion EUR • pojištění CDW + VIP (redukuje spoluúčast při poškození vozidla do částky max. $700 • transfer z hotelu do místa pronájmu a zpět • autoatlas

• cEnA oD 800,- kč zA DEn • Vozy pro DVě Až oSM oSob

při VčASnÉ rEzErVAci Až 30% ÚSporA

cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • extra míle ($0,32/míle) v případě, že si klient předem nezakoupí program neomezený mil • kempingové vybavení (možnost pronájmu na místě) • poplatky za jednosměrnou výpůjčku • závěrečný úklid v případě, že vozidlo bude výrazněji znečištěno • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh (lze zajistit přes naší CK).

pronájmy motocyklů v uSA

zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče: dovršených 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • platební karta • se strojem nelze cestovat do Kanady a Mexika • do Mexika pouze s připojištěním $22/den cEnA pronáJMu zAHrnuJE • pronájem stroje + zákonné povinné pojištění • místní a letištní poplatky a jiné ostatní daně • transfery hotel půjčovna v rámci 11 km vzdálenosti • sedlové tašky, helmu (i pro spolujezdce), zámek • místní poplatky a daně • neomezený počet najetých kilometrů cEnA pronáJMu nEzAHrnuJE • poplatky za benzín, parkování, pojištení osob, zavazadel a léčebných výloh • poplatek za jednosměrnou výpůjčku SpEciáLní poJiStnÉ progrAMy • Supplimental Liability insurance: pojištění chrání nájemce proti škodě způsobené třetí osobě při nehodě do výše 1 milionu USD. cena: 260,- kč/den • Enhanced Vip theft & Damage Waiver: snižuje spoluzodpovědnost při krádeži či zničení motocyklu či jeho výbavy do max. $1.000 Nájemce má právo na $75/den v případě mechanické závady na motocyklu, která si vyžádá více než 12 hodin času / Pojištění zahrnuje náklady na práci i materiál za opravu píchnutého kola cena: 490,- kč/den

LAS VEgAS kAtEgoriEi

nízká SEzonA

VySoká SEzonA

1.4.-30.6./ 01.09-31.10.

1.7.-31.8.

LoS AngELES SAn FrAnciSco

MiAMi & orLAnDo nízká SEzonA

VySoká SEzonA

1.5.-15.8.

1.4.-30.4./ 16.8-31.10

1.4.-31.10.

cHicAgo 1.4.-31.10

Harley David. Heritage Softail Objem 1449 ccm, V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychl. převodovka, 2 sedlové brašny, váha 316 kg, vhodné pro 2 osoby.

ELEctrA gLiDEi

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

DynA WiDE gLiDEri

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

FAt boyi

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

SportStEri

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

HEritAgE SoFtAiLi

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

Harley Davidson road king

roAD kingi

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

1.890,- Kč/den

2.790,- Kč/den

2.790,- Kč/den

Objem 1449 ccm, V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychl. přev., 2 boční kufry, nosič zavazadel, váha 328 kg, pro 2 osoby.

* Uvedené ceny vycházejí z pronájmu stroje na 7-13 dnů. Při půjčce 1-6 dnů cena +11%, při 14 a více dnů cena -5%.

Harley David. Electra glide Objem 1449 ccm, V2 motor, řemen. pohon 6-ti rych. př., 2 boční kufry, topcase, radio/kazetový přehrávač, váha 352 kg, 2 os.

Harley David. Dyna Wide glider Model 2002 – 2003: objem 1449 ccm, V2 motor, 5-ti rychlostní pfievodovka, sedlová taška, váha 303 kg, odné pro 2 osoby

Harley Davidson Fat boy Objem 1449 ccm, V2 motor, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová taška, váha 303 kg, vhodné pro 2 osoby.

Harley Davidson Sportster Objem 883 ccm V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová taška, váha 235 kg, vhodné pro 1 osobu,

uSA

57


Amerika| F L O R I D A

Florida u S A | Florida

(

Baltimore

(

Ještě před sto lety byla Florida místem džunglí a močálů. Pak, během několika let objevili Američané exotický půvab přímořského státu a učinili z něj ráj na zemi. Prominentů ubylo, ale z floridského Miami dosud dýchá KANADA pyšný duch éry marnotratných milionářů. Toronto Miami je tím pravým místem širokých pláží, Niagaraneonů Falls spoře oděných dívek, kaváren, barů, Albany Buffalo a noční zábavy. Pocit pohody znásobí výlet do Key West, které proslulo nevázaným stylem New York Philadelphia života a opovrhováním pravidly zbytku USA.

USA VýLEty FAkuLtAtiVní

FLORIDA

Fort Myers Naples

9 dní / 7 nocí

Miami

srážky (mm)

St. Petersburg

voda (°C)

Orlando

vzduch (°C)

Miami

Měsíc

Washington

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

24 26 27 29 31 32 33 33 32 29 27 26

25 25 25 25 26 27 28 28 28 28 27 26

48 53 65 85 140 216 147 219 213 157 87 55

EXo - 565

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer v Miami a St. Petersburg za poplatek 2.400,- Kč/osoba • transfer Fort Myers 1.600,- Kč/osoba • transfer Naples 3.200,- Kč/osoba • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov proDLoužEní • pobyt na Floridě lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům do USA a prodloužit o libovolný počet dní. pronáJEM Vozu • prakticky kdekoli na Floridě Vám můžeme pronajmout vůz s plným pojištěním za: od 4.800,- kč/týden

58

uSA - Florida

PLAVBA KARIBIKEM Plavba Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Canevral (nutný transfer z Miami, cena na vyžádání).

NP EVERGLADES Výlet do rezervace s mnoha ptačími druhy a aligátory + jízda vznášedlem do močálů (cca 5 hod).

cena: od 13.590,- Kč

cena: 1.490,- Kč

MIAMI CITY TOUR Projížďka městem s návštěvou nejzajímavějších míst + vyhlídková plavba (7 hod.).

cena: 1.290,- Kč

KEY WEST Výlet přes 50 mostů do nejjižnějšího bodu USA (celý den). cena: 2.290,- Kč KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + kino IMAX (cca 10 hod). cena: 4.390,- Kč

F L o r i D A | uSA Program zájezdu : 1. den prAHA - MiAMi (nApLES, tAMpA) Odlet z Prahy do Miami, případně floridského Naples či St. Petersburgu na západním pobřeží u Mexického zálivu. Po příletu půjčení vozu nebo transfer do vybranného hotelu. 2. - 7. den pobyt u MořE Pobyt v hotelu u moře ve vybraném místě. V případě Miami doporučujeme návštěvu čtvrtí Little Havana, Coconut Grove a Art Deco District na Jižní pláži (South Beach) nebo také výlet na nejižnější bod kontinentálních Spojených států – Key West. Určitě se rovněž vydejte za divokými aligátory do Národního parku Everglades či na raketodrom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral. V neposlední řadě rovněž doporučujeme navštívit mořské akvárium. 8. den MiAMi - prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


Florida| M I A M I Days inn thunderbird ***

|MiAMi – MiDDLE bEAcH |EXo 565 popis: velmi oblíbený hotel se 180 pokoji se nachází přímo na pláži, nedaleko nákupní zóny a restaurací ve vzdálenosti 30 minut jízdy od mezinárodního letiště. Vybavení: restaurace, kavárna a 2 hotelové bary, vyhřívaný sladkovodní bazén, dětské brouzdaliště, vířivka, fitness centrum, salon krásy. Ručník, lehátko a slunečník 10,- USD/pokoj/den. Stravování: kontinentální snídaně; možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. V pěší vzdálenosti potraviny. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC a sprchou, fén, telefon, TV, lednice, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji. Jiné: parkování 10,-USD/noc

DAyS inn tHunDErbirD bEAcH rESort *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 31.990,-

1.500,-

900,-

18.990,-

0,-

01.04.-22.06.12 31.990,-

1.100,-

900,-

20.990,-

0,-

23.06.-04.09.12 37.990,-

1.100,-

900,-,-

25.990,-

0,-

05.09.-15.10.12 31.990,-

1.100,-

900,-

20.990,-

0,-

16.10.-10.12.12 27.990,-

1.100,-

900,-

18.990,-

0,-

04.01.-31.03.13 29.990,-

1.500,-

900,-

18.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

HJ plaza Dezerland ***

|MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565 popis: tento hotel s 225-ti pokoji těží z výhodné polohy přímo u oceánu a zároveň se nachází jen pár minut od legendární South Beach a části Art Deco. Vybavení hotelu: americká restaurace, bar, bazén, lázeňská zařízení, masáže, sauna, kadeřnictví, možnost připojení na vysokorychlostní internet, konferenční místnost pro 200 osob, prádelna, parkování (za poplatek), resortní poplatek $10,-/pokoj/den. zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, jóga, pilates, půjčovna kol. pokoje: kabelová televize, telefon, kávovar, koupelna s WC, žehlící souprava, vysoušeč vlasů, trezor, klimatizace, mikrovlnná trouba a lednička (na vyžádání). HoWArD JoHnSon pLAzA DEzErLAnD bEAcH & SpA *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 33.990,-

1.800,-

1.590,-

18.990,-

200,-

01.04.-22.06.12 33.990,-

1.300,-

1.100,-

22.990,-

200,-

23.06.-04.09.12 39.990,-

1.300,-

1.100,-

26.990,-

200,-

05.09.-15.10.12 33.990,-

1.300,-

1.100,-

21.990,-

200,-

16.10.-10.12.12 29.990,-

1.300,-

1.100,-

19.990,-

200,-

04.01.-31.03.13 33.990,-

1.800,-

1.590,-

18.990,-

200,-

obDobí

7 nocí

South beach Hotel ***

|SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565 popis: příjemný hotel je situovaný přímo v srdci South Beach jen pár metrů od písečné pláže. V okolí hotelu najdeme nejznámější atrakce jako Miami Convention Centre, Collins Park, známý svojí knihovnou a Bassovo muzeum umění. Vybavení hotelu: snack bar, vířivka, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), prádelna, noviny, resortní poplatek $10,-/pokoj/den. zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, půjčovna kol a inline bruslí, volejbal. pokoje: kabelová televize, telefon, možnost připojení na internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava.

SoutH bEAcH HotEL *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 33.990,-

1.800,-

1.590,-

18.990,-

0,-

01.04.-22.06.12 33.990,-

1.300,-

1.100,-

22.990,-

0,-

23.06.-04.09.12 39.990,-

1.300,-

1.100,-

26.990,-

0,-

05.09.-15.10.12 33.990,-

1.300,-

1.100,-

21.990,-

0,-

16.10.-10.12.12 29.990,-

1.300,-

1.100,-

19.990,-

0,-

04.01.-31.03.13 33.990,-

1.800,-

1.590,-

18.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

Florida - Miami

59


Florida| M I A M I Seagull South beach ***

|SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565 popis: tento oblíbený hotel leží přímo na bílé písečné pláži South Beach , jen pár minut chůze od populárních čtvrtí Art Deco, Ocean Drive a Miami Beach Convention Center. Vybavení hotelu: restaurace, bazén, bar, konferenční místnost, vysokorychlostní internet, možnost parkování (za poplatek), prádelna. Stravování: snídaně formou bufetu (za poplatek). zábava a sport: vodní sporty na pláži, tenis, golf. pokoje: kabelová televize, klimatizace, vysoušeč vlasů, kávovar, trezor, telefon, žehlící souprava na vyžádání. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře.

SEAguLL HotEL SoutH bEAcH *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 32.990,-

1.500,-

1.300,-

18.990,-

260,-

01.04.-22.06.12 32.990,-

1.000,-

900,-

22.990,-

260,-

23.06.-04.09.12 39.990,-

1.000,-

900,-

26.990,-

260,-

05.09.-15.10.12 32.990,-

1.000,-

900,-

21.990,-

260,-

16.10.-10.12.12 29.990,-

1.000,-

900,-

19.990,-

260,-

04.01.-31.03.13 32.990,-

1.500,-

1.300

18.990,-

260,-

obDobí

7 nocí

Days inn oceanside ***

|MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565 popis: nově zrenovovaný 10-ti patrový hotel se nachází přímo v srdci pláže South Beach a v těsné blízkosti hlavních miamských atraktivit a pouze 15 min jízdy od mezinárodního letiště Miami. Vybavení hotelu: bazén, restaurace, bar, kavárna, možnost připojení vysokorychlostního internetu, konferenční místnost, obchodní centrum, prádelna, směnárna, parkování (za poplatek). zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění. pokoje: kabelová televize, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace, noviny zdarma.

DAyS inn SoutH bEAcH ocEAnSiDE *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 32.990,-

1.700,-

1.500,-

18.990,-

260,-

01.04.-22.06.12 31.990,-

1.200,-

1.000,-

22.990,-

260,-

23.06.-04.09.12 38.990,-

1.100,-

900,-

26.990,-

260,-

05.09.-15.10.12 31.990,-

1.100,-

900,-

21.990,-

260,-

16.10.-10.12.12 28.990,-

1.100,-

900,-

19.990,-

260,-

04.01.-31.03.13 32.990,-

1.700,-

1.500,-

18.990,-

260,-

obDobí

7 nocí

z ocean Hotel ****

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565 popis: Tento nový, moderní hotel s 80-ti pokoji se nachází v srdci South Beach na pobřeží Ocean Drive a nabízí tak nepřeberné množství zábavy od vodních sportů, nákupů na Lincoln Road či tancování v místních klubech. Vybavení hotelu: restaurace, bar s terasou, bazén, římské lázně, vířivka, konferenční prostory, možnost připojení vysokorychlostního internetu, přenosné počítače možno na vyžádání, noviny zdarma, obchody Stravování: snídaně. zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži. pokoje: kabelová televize, DVD přehrávač, lednička, minibar, kávovar, mikrovlnná trouba, telefon, žehlící souprava, koupelna s WC, balkon, klimatizace.

z ocEAn HotEL SoutH bEAcH **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 51.990,-

4.800,-

4.200,-

19.990,-

400,-

01.04.-22.06.12 51.990,-

4.500,-

3.900,-

22.990,-

400,-

23.06.-04.09.12 56.990,-

3.400,-

3.000,-

26.990,-

400,-

05.09.-15.10.12 49.990,-

3.400,-

3.000,-

21.990,-

400,-

16.10.-10.12.12 46.990,-

4.200,-

3.600,-

19.990,-

400,-

04.01.-31.03.13 51.990,-

4.800,-

4.200,-

19.990,-

400,-

obDobí

60

Florida - Miami

7 nocí


Florida| M I A M I the palms South beach ****

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565

popis: luxusní hotel s 243 pokoji leží v jižní části Miami Beach poblíž centra nočního života ve čtvrti Art Deco. Vybavení: několik restaurací a barů, kavárna, sladkovodní bazén, tropická zahrada, fitness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry a řada butiků. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: stolní tenis, tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna lodí. Stravování: snídaně, na vyžádání polopenze. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC, telefon, satelitní TV + DVD, minibar, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

tHE pALMS SoutH bEAcH **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 48.990,-

3.900,-

3.800,-

19.990,-

260,-

01.04.-22.06.12 44.990,-

2.900,-

2.800,-

22.990,-

260,-

23.06.-04.09.12 49.990,-

2.900,-

2.600,-

26.990,-

260,-

05.09.-15.10.12 44.990,-

2.900,-

2.800,-

21.990,-

260,-

16.10.-10.12.12 41.990,-

2.900,-

2.900,-

19.990,-

260,-

04.01.-31.03.13 48.990,-

3.900,-

3.800,-

19.990,-

260,-

obDobí

7 nocí

Loews Miami beach *****

|MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565 popis: tento elegantní a luxusní hotel patří k tomu nejlepšímu, co vůbec floridské Miami nabízí. Hotel vyniká kvalitou a umístěním. Stojí na legendární pláži South Beach a navíc jen dvě minuty chůze od nejpůvabnější atrakce města – čtvrti Art Deco District, která je považována za středobod nočního života města. Vybavení: vyhřívaný bazén, fitness, vířivka, 4 restaurace, kavárna, bary. pláž: privátní pláž s přístupem z hotelu. Stravování: na vyžádání snídaně či polopenze. Program All Inclusive není nabízen. Vybavení pokojů: minibar, kávovar, koupací pláště, trezor, fén, telefon, datová přípojka k počítači,fax a kabelová televize. Příplatek za výhled na moře cca 1.100,- Kč/noc. Maximálně 4 osoby na pokoji.

LoEWS MiAMi bEAcH HotEL ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 55.990,-

4.900,-

4.300,-

19.990,-

395,-

01.04.-22.06.12 44.990,-

2.900,-

2.400,-

22.990,-

395,-

23.06.-04.09.12 51.990,-

2.900,-

2.400,-

26.990,-

395,-

05.09.-15.10.12 44.990,-

2.900,-

2.400,-

21.990,-

395,-

16.10.-10.12.12 45.990,-

2.900,-

2.400,-

19.990,-

395,-

04.01.-31.03.13 55.990,-

4.900,-

4.300,-

19.990,-

395,-

obDobí

7 nocí

trump international *****

|MiAMi – MiDDLE bEAcH|EXo 565 popis: jeden z nejluxusnějších hotelů v Miami s 370-ti pokoji leží na exkluzivní pláži Sunny Isles Beach, obklopený palmami. Vybavení hotelu: restaurace, bar, kavárna, lázně zahrnující masáže, hydroterapii, kosmetické masáže a spoustu dalších procedur, bazény s vodopády, dětský bazén, vířivka, sauna, konferenční prostory, obchodní centrum, prádelna, hlídání dětí. zábava a sport: fitness centrum, tenis, vodní sporty jako potápění, šnorchlování, vodní lyže, půjčovna kajaků a člunů. Vybavení pokoje: minibar, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace, terasa, trezor, telefon, LCD televizor, data port, přístup na internet, MP3 přehrávač, koupelna s WC.

truMp intErnAtionAL ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 41.990,-

3.800,-

3.500,-

19.990,-

390,-

01.04.-22.06.12 48.990,-

3.300,-

3.000,-

22.990,-

390,-

23.06.-04.09.12 54.990,-

3.300,-

3.000,-

26.990,-

390,-

05.09.-15.10.12 47.990,-

3.300,-

3.000,-

21.990,-

390,-

16.10.-10.12.12 44.990,-

3.300,-

3.000,-

19.990,-

390,-

04.01.-31.03.13 41.990,-

3.800,-

3.500,-

19.990,-

390,-

obDobí

7 nocí

Florida - Miami

61


Florida| N A P L E S gulfcoast inn naples ***

|nApLES|EXo 567

popis: hotel se 121 pokoji je situován v centru města Naples blízko nákupního centra a jen pár bloků od nádherné, deset kilometrů dlouhé písečné pláže. Vybavení hotelu: tři restaurace, bar, bazén, konferenční prostory, internet, prádelna, parkování (zdarma), trezor. Stravování: kontinentální snídaně v ceně. zábava a sport: golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, návštěva zoo. Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, klimatizace, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor.

guLFcoASt inn nApLES *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 34.990,-

1.300,-

1.100,-

21.990,-

0,-

01.04.-22.06.12 34.990,-

900,-

800,-

24.990,-

0,-

23.06.-04.09.12 41.990,-

900,-

800,-

27.990,-

0,-

05.09.-15.10.12 34.990,-

900,-

800,-

24.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

16.10.-10.12.12 31.990,-

900,-

800,-

22.990,-

0,-

04.01.-31.03.13 34.990,-

1.300,-

1.100,-

21.990,-

0,-

bW naples inn ***

|nApLES|EXo 567

popis: nádherný hotel se 110 ti pokoji představuje kombinaci komfortu a pohodlí jak pro turisty, tak i obchodní cestující. Hotel je obklopen překrásnou tropickou zahradou s vodopády. Leží 400 m od pláže a zhruba tři km od centra Naples. Vybavení hotelu: restaurace, 2 bazény, vířivka, internet v hale (zdarma), DVD půjčovna, obchodní služby, prádelna, parkování (zdarma). Stravování: kontinentální snídaně v ceně zábava a sport: vodní sporty, golf, minigolf (zdarma), výlety do zoo a Everglades NP, fitness centrum Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, mikrovlnná trouba, lednička, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, přístup na vysokorychlostní internet, balkon, trezor, klimatizace.

bESt WEStErn nApLES inn & SuitES *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 39.990,-

2.100,-

1.800,-

21.990,-

350,-

01.04.-22.06.12 36.990,-

1.200,-

1.100,-

24.990,-

350,-

23.06.-04.09.12 43.990,-

1.200,-

1.100,-

27.990,-

350,-

05.09.-15.10.12 36.990,-

1.300,-

1.200,-

24.990,-

350,-

16.10.-10.12.12 33.990,-

1.300,-

1.200,-

22.990,-

350,-

04.01.-31.03.13 39.990,-

2.100,-

1.800,-

21.990,-

350,-

obDobí

7 nocí

La playa beach resort *****

|nApLES|EXo 567

popis: tento luxusní hotel se 189-ti pokoji leží přímo na pláži mezi Mexickým zálivem a zátokou Vanderbilt Bay, v jehož blízkosti se nachází golfové hřiště. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, lázeňská zařízení, přístup na vysokorychlostní internet, konferenční prostory, obchodní centrum, výstavní prostory, obchod se suvenýry, parkování (za poplatek), možnost svatebních obřadů, salon krásy. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, 18-ti jamkové golfové hřiště, aerobik, joga, pilates, vodní sporty, volejbal, půjčovna kol, ptačí rezervace. Vybavení pokoje: minibar, kabelová televize, telefon, balkon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace.

LA pLAyA bEAcH rESort ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 46.990,-

3.300,-

2.900,-

21.990,-

390,-

01.04.-22.06.12 38.990,-

2.300,-

2.100,-

24.990,-

390,-

23.06.-04.09.12 47.990,-

2.100,-

1.800,-

27.990,-

390,-

05.09.-15.10.12 37.990,-

2.100,-

1.800,-

24.990,-

390,-

16.10.-10.12.12 37.990,-

2.100,-

1.800,-

22.990,-

390,-

04.01.-31.03.13 46.990,-

3.300,-

2.900,-

21.990,-

390,-

obDobí

62

Florida - naples

7 nocí


Florida| F O R T

MYERS

the outrigger beach ***

|Fort MyErS|EXo 568

popis: hotel se 144-mi pokoji patří k tomu nejlepšímu na Fort Myers Beach. Je situován přímo na písečné pláži na ostrově Estero u Mexického zálivu, zhruba pět km od náměstí Times Square a 40 km od mezinárodního letiště Southwest Florida. Vybavení hotelu: restaurace, bar, barbecue gril, bazén, konferenční prostory, obchodní centrum, parkování (zdarma), prádelna, obchod. Stravování: snídaně, oběd, večeře (za poplatek). zábava a sport: golf, vodní lyže, potápění, motorové čluny, půjčovna kol, volejbal, stolní tenis. Vybavení pokoje: kabelová televize,koupelna s WC, kávovar, lednička, balkon, možnost připojení na internet, klimatizace, vysoušeč vlasů, mikrovlnná trouba (na vyžádání), trezor.

tHE outriggEr bEAcH rESort *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 38.990,-

1.500,-

1.300,-

21.990,-

330,-

01.04.-22.06.12 37.990,-

1.100,-

900,-

23.990,-

330,-

23.06.-04.09.12 44.990,-

1.100,-

900,-

27.990,-

330,-

05.09.-15.10.12 37.990,-

1.100,-

900,-

23.990,-

330,-

16.10.-10.12.12 35.990,-

1.100,-

900,-

21.990,-

330,-

04.01.-31.03.13 38.990,-

1.800,-

1.300,-

21.990,-

330,-

obDobí

7 nocí

Diamond Head beach ****

|Fort MyErS|EXo 568

popis: tento hotelový resort splňuje všechny předpoklady ke spokojené dovolené. Leží přímo na písečné pláži na ostrově Estero Is a 1,5 km od Fort Myers Beach se spoustou příležitostí k nákupu a zábavě. Vybavení hotelu: restaurace, bary, steakhouse, taneční sál, bazén, vířivka, konferenční místnost, obchodní centrum, prádelna, parkování (zdarma), možnost pořádání svatebních obřadů. Stravování: snídaně a večeře (za poplatek). zábava a sport: fitness, vodní sporty na pláži, golf, windsurfing, tenis, volejbal, basketbal, aerobik, půjčovna kol a motorek, joga, pilates. Vybavení pokoje: klimatizace, balkon, koupelna s WC, TV a CD, kávovar, vysoušeč vlasů, trezor, data port, žehlící souprava, telefon, mikrovlnná trouba.

DiAMonD HEAD bEAcH rESort **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 48.990,-

2.900,-

2.500,-

21.990,-

380,-

01.04.-22.06.12 41.990,-

1.600,-

1.400,-

23.990,-

380,-

23.06.-04.09.12 48.990,-

1.600,-

1.400,-

27.990,-

380,-

05.09.-15.10.12 41.990,-

1.600,-

1.400,-

23.990,-

380,-

16.10.-10.12.12 39.990,-

1.600,-

1.400,-

21.990,-

380,-

04.01.-31.03.13 48.990,-

2.900,-

2.500,-

21.990,-

380,-

obDobí

7 nocí

pink Shell beach resort ****

|Fort MyErS|EXo 568

popis: hotel s 234-mi pokoji se nachází na písečné pláži v klidné části Fort Myers Beach. Jeho ideální poloha v severním cípu ostrova Estero Island tak nabízí neuvěřitelné výhledy na Mexický záliv. Vybavení hotelu: 2 restaurace, bar, barbecue grill, 3 bazény, láznně, salon krásy, kadeřnictví, masáže, pára, prádelna, vysokorychlostní internet, parkování (zdarma), obchod se suvenýry, dětský klub. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness centrum, tenis, plážový volejbal, vodní sporty, půjčovna člunů a kol, hřiště pro děti. Vybavení pokoje: koupelna s WC, lednička, toastovač, mikrovlnná trouba, kabelová televize, telefon, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, klimatizace, trezor.

pink SHELL bEAcH rESort **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 56.990,-

3.900,-

3.500,-

21.990,-

380,-

01.04.-22.06.12 47.990,-

2.400,-

2.000,-

23.990,-

380,-

23.06.-04.09.12 54.990,-

2.400,-

2.000,-

27.990,-

380,-

05.09.-15.10.12 44.990,-

2.000,-

1.700,-

23.990,-

380,-

16.10.-10.12.12 41.990,-

2.000,-

1.700,-

21.990,-

380,-

04.01.-31.03.13 56.990,-

3.900,-

3.500,-

21.990,-

380,-

obDobí

7 nocí

Florida - Fort Myers

63


Florida| S T .

PETERSBURG

pelican pointe ***

|cLEArWAtEr|EXo 569 popis: hotel je vzdálený zhruba 150 m od známé pláže Clearwater Beach a jen pár minut chůze od rušného centra s restauracemi, kavárnami a obchody. Vybavení hotelu: bazén, konferenční místnosti, káva v hale, prádelna, parkování (zdarma), restaurace (v okolí hotelu) zábava a sport: tenis, golf, volejbal, squash, vodní sporty, jezdectví, půjčovna kol, dětské hřiště. Stravování: snídaně v ceně. Vybavení pokoje: lednička,mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace.

pELicAn pointE *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 37.990,-

1.600,-

1.400,-

22.990,-

0,-

01.04.-22.06.12 36.990,-

1.200,-

1.000,-

21.990,-

0,-

23.06.-04.09.12 45.990,-

1.200,-

1.000,-

28.990,-

0,-

05.09.-15.10.12 36.990,-

1.200,-

1.000,-

21.990,-

0,-

16.10.-10.12.12 35.990,-

1.200,-

1.000,-

20.990,-

0,-

04.01.-31.03.13 37.990,-

1.600,-

1.400,-

22.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

Sandpearl resort *****

|cLEArWAtEr|EXo 569

popis: hotel obklopený nádhernou tropickou zahradou, nabízí pohodlí a luxus přímo na pláži Clearwater Beach u Mexického zálivu. Hotel je vzdálený jen 30 min jízdy od mezinárodního letiště Tampa. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, lázeňská zařízení, masáže, 2 bazény, vířivka, konferenční prostory, business centrum, možnost připojení na internet, prádelna, babysitting, obchod se suvenýry, svatební obřady. zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži, tenis, golf, jóga, pilates, půjčení kol, volejbal. pokoje: lednička, minibar, kávovar, balená voda, plazmová televize, DVD přehrávač, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, bezpečnostní trezor.

SAnDpEArL rESort ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 45.990,-

3.700,-

3.300,-

22.990,-

340,-

01.04.-22.06.12 57.990,-

3.700,-

3.300,-

21.990,-

340,-

23.06.-04.09.12 54.990,-

2.600,-

2.200,-

28.990,-

340,-

05.09.-15.10.12 48.990,-

2.600,-

2.200,-

21.990,-

340,-

16.10.-10.12.12 45.990,-

2.600,-

2.200,-

20.990,-

340,-

04.01.-31.03.13 45.990,-

3.700,-

3.300,-

22.990,-

340,-

obDobí

7 nocí

Don ceSar resort *****

|St. pEtE bEAcH|EXo 569

popis: romantický resort z roku 1928 patří mezi architektonické perly Floridy a pro svůj vzhled bývá nazýván Růžový palác. Luxusní hotel s 277-mi pokoji a mramorovými podlahami leží na známé – Mexickým zálivem omývané – pláži St. Pete Beach. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, 2 bazény, vířivka, lázně, sauna, masáže, kadeřnictví, obchody, bankomat, internet, dětský klub, parkování (za poplatek), bezpečnostní trezor. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, golf, tenis, aerobik, vodní sporty, volejbal pokoje: kabelová televize, CD přehrávač, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, kávovar, klimatizace, trezor, noviny zdarma.

Don cESAr bEAcH rESort **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 53.990,-

3.700,-

3.300,-

22.990,-

370,-

01.04.-22.06.12 56.990,-

3.700,-

3.300,-

21.990,-

370,-

23.06.-04.09.12 54.990,-

2.600,-

2.200,-

28.990,-

370,-

05.09.-15.10.12 47.990,-

2.600,-

2.200,-

21.990,-

370,-

16.10.-10.12.12 45.990,-

2.600,-

2.200,-

20.990,-

370,-

04.01.-31.03.13 53.990,-

3.700,-

3.300,-

22.990,-

370,-

obDobí

64

Florida - St. petersburg

7 nocí


DEN

N C I Z AUČ DO Í JA SE KU ZY D J KY EČ AS!

N

ZAČNU HNED!

NÉHO, C E B O KURZY NÍHO I ÚZCE D OBCHO LIZOVANÉHO SPECIA ZYKA JA MALÝCHIVIDUÁLNÍ, VÝUKA V CH, IND SKUPINÁOVANÁ KOMBIN

E I TÁ N I R B Á V E L Kko, M A LráTliAe, Nový Irs , Aust ousko,

„Naučíme Vás vyslovit i naše jméno“ [̒θreʃhəʊld]

anada o, Rak USA, Kd, Německ Francie , Zélan panělsko Š

JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ 12 let zkušenos s organizací studia v zahraničí Osobní znalost partnerských škol Prověřená kvalita kvalita výuky i učitelů Komplexní servis při zajištění dopravy, transferů, ubytování, vyřízení víza FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v ČR 17 let praxe s komplexním zajištěním firemní jazykové výuky a s ní spojené administra vy Jazykové audity a poradenství Příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám Obecný, obchodní, profesně zaměřený jazyk Specifická příprava na konference, zahraniční cesty, prezentace,... Tlumočení, překlady, so -skills

T 251 001 291 M 724 100 689 kurzy@threshold.cz

www.threshold.cz


Florida| O R L A N D O

Orlando u S A | orlando

(

Každý rok zamíří do Orlanda neuvěřitelných 25 milionů turistů – tedy zdaleka nejvíce v celých USA. Tohle klokotající centrum zábavy malých i velkých nemá ve světě obdoby. Disney World, Universal Studios, Mořský svět – KANADA to je pouze stručný výčet z mnoha tématicToronto kých parků a jejich nesčetných atrakcí a lákaNiagara Falls dětdel, které slibují vyplnit i ty nejtajnější ské sny ze světa pohádek, Buffalo filmů a fantazie.Albany New York

Philadelphia

(

Baltimore

USA VýLEty FAkuLtAtiVní

FLORIDA

Fort Myers Naples

9 dní / 7 nocí

Miami

srážky (mm)

St. Petersburg

voda (°C)

Orlando

vzduch (°C)

Orlando

Měsíc

Washington

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

22 23 26 28 31 33 33 33 32 29 26 23

– – – – – – – – – – – –

62 60 90 62 95 187 182 159 146 70 59 59

EXo - 566

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer 1.300,- Kč/osoba • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov proDLoužEní • pobyt V Orlandu lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům pro USA či zkombinovat s pobytem v Miami, Naples, St. Petersburgu či jiné koupací destinaci na Floridě. pronáJEM Vozu • v Orlandu Vám můžeme zajistit pronájem vozu s plným pojištěním: od 4.800,- kč/týden

66

uSA - Florida

PLAVBA KARIBIKEM 7x noc plavba západním Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Caneveral.

BUSCH GARDENS TAMPA Návštěva zábavního parku v Tampě s 2700 zvířaty a špičkovými atrakcemi inspirovanými africkým kontinentem.

cena: od 13.590,- Kč

cena: 990,- Kč

KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + návštěva kina IMAX.

SEA WORLD vstupenka: 1.990,- Kč/den (1.790,-/dítě 3-9)

cena: 990,- Kč

UNIVERSAL STUDIOS vstupenka: 2.980,- Kč/den (2.680,-/dítě 3-9)

o r L A n D o | FLoriDA Program zájezdu : 1. den prAHA – orLAnDo Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu (doporučujeme) nebo transfer do vybraného hotelu v Orlandu. 2. – 7. den pobyt u MořE Pobyt ve vybraném hotelu v Orlandu. Návštěva některého z tematických parků jako je Disney World, Sea World (vodní svět) nebo Universal Studios s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Z Orlanda lze rovněž snadno podniknout výlet na raketodrom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral a nedalekou pláž Cocoa Beach, případně si udělat výlet do St. Petersburgu a Tampy a navštivit některou z vyhlášených pláží u Mexického zálivu. 8. den orLAnDo – prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy


Florida| O R L A N D O HJ Enchanted Land ***

|orLAnDo – kiSSiMMEE

popis: hotel s dobrým poměrem ceny, kvality a polohy vhodný pro rodiny s dětmi, neboť se nachází jen 5 km od Disney Worldu a v těsné blízkosti Sea Worldu a Universal Studios. Vybavení hotelu: restaurace, bar, vyhřívaný venkovní bazén, vířivka, obchodní centrum, možnost připojení vysokorychlostního internetu, prádelna, bezpečnostní trezor, noviny zdarma, parkování (zdarma). Stravování: snídaně (za poplatek, pro děti do 12 let zdarma). zábava a sport: fitness centrum, shuttle bus do zábavních parků Walt Disney a Sea World (zdarma). pokoje: kabelová televize, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, trezor, připojení na internet, klimatizace.

HoWArD JoHnSon EncHAntED LAnD rESort *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 27.990,-

550,-

500,-

20.990,-

0,-

21.03.-30.06.12 32.990,-

550,-

500,-

23.990,-

0,-

01.07.-21.08.12 38.990,-

550,-

500,-

27.990,-

0,-

22.08.-25.10.12 29.990,-

550,-

500,-

23.990,-

0,-

26.10.-10.12.12 27.990,-

550,-

500,-

22.990,-

0,-

04.01.-21.03.13 27.990,-

550,-

500,-

22.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

Hyatt regency ****

|orLAnDo – LAkE buEnA ViStA popis: tento moderní a luxusní hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, jelikoz se nachází na pláži a v blízkosti zábavních parků Universal Studios, Sea World a Disney World. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, směnárna, obchody, prádelna, parkování (za poplatek), hlídání dětí. pokoje: plazmová TV, telefon, kávovar, trezor, koupelna a WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, chladící box, stereo souprava, klimatizace, internet (za poplatek) Stravování: snídaně (za poplatek) zábava a sport: masáže, fitness, 18-jamkové golfové hřiště, tenis, vodní sporty.Extra: zdarma shuttle do fiady zábavních parků jako kupfiíkladu Universal Studios ãi Sea Worldu.

HyAtt rEgEncy grAnD cyprESS **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 46.990,-

3.300,-

2.800,-

20.990,-

0,-

21.03.-30.06.12 51.990,-

2.900,-

2.500,-

23.990,-

0,-

01.07.-21.08.12 54.990,-

2.600,-

2.300,-

27.990,-

0,-

22.08.-25.10.12 46.990,-

2.500,-

2.200,-

23.990,-

0,-

26.10.-10.12.12 44.990,-

2.500,-

2.200,-

22.990,-

0,-

04.01.-21.03.13 46.990,-

3.300,-

2.800,-

22.990,-

0,-

obDobí

7 nocí

Hard rock Hotel ****

|orLAnDo – uniVErSAL WALk popis: tento unikátní hotel je oslavou hudebního stylu rock and roll. Uvnitř hotelu řada artefaktů, které patřili Elvisovi, J. Hedrixovi či Eltonu Johnovi. Nachází se v blízkosti komplexu Universal City Walk. Vybavení hotelu: 5 restaurací, bary, bazén s bílým pískem a fontánkami, dětský bazén, vířivka, konferenční prostory, obchodní centrum, směnárna, bankomat, dětský klub, prádelna, parkování (za poplatek), obchody, zdarma svoz do Sea World, Discovery Cove a Wet n´Wild Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, masáže, golf, tenis, vodní sporty na pláži. pokoje: plazmová TV, CD s MP3, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, klimatizace, žehlící souprava, internet, trezor, noviny.

uniVErSAL HArD rock HotEL **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 53.990,-

4.200,-

3.700,-

20.990,-

480,-

21.03.-30.06.12 55.990,-

3.500,-

3.100,-

23.990,-

480,-

01.07.-21.08.12 61.990,-

3.500,-

3.100,-

27.990,-

480,-

22.08.-25.10.12 53.990,-

3.500,-

3.100,-

23.990,-

480,-

26.10.-10.12.12 51.990,-

3.500,-

3.100,-

22.990,-

480,-

04.01.-21.03.13 53.990,-

4.200,-

3.700,-

22.990,-

480,-

obDobí

7 nocí

Florida - orlando

67


Amerika| N E W

YORK

New York uSA|new york New York je nefalšovaným středobodem amerického snu. Kdo chce tenhle novodobý Babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyvatel. New York je také symfonií barev a zvuků klaksonů či ječení sirén. New York elektrizuje, omamuje a poznamenává – někdy na celý život…

FAkuLtAtiVní VýLEty

5 dní / 3 noci

Měsíc

vzduch (°C)

voda (°C)

srážky (mm)

New York

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2 4 9 14 20 25 28 27 23 17 11 6

– – – – – – – – – – – –

94 75 104 103 114 88 106 103 102 89 102 98

EXo - 542

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek 2.400,- Kč • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov proDLoužEní • pobyt v New Yorku lze výhodně prodloužit o libovolný počet nocí, případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA pronáJEM Vozu • v New Yorku Vám můžeme pronajmout vůz s plným pojištěním: od 1.990,- kč/den

68

uSA - new york

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM Prohlídka Manhattanu s česky nebo slovensky hovořícím průvodcem (8 hod).

cena: 7.400,- Kč / 2 osoby osoba navíc 500,- Kč

OKRUŽNÍ PLAVBA KOLEM MANHATTANU Cena: 690,- Kč (cca 3 hod.) HARLEM GOSPEL TOUR (+ brunch) Cena: 1.300,- Kč (cca 5 hod., pouze v neděli) HOP ON – DOUBLE DECKER Cena: 1.300,- Kč (platný 48 hod., 4 trasy + 50 zastávek)

NIAGARA FALLS Výlet k Niagarským vodopádům letecky + autobusem, včetně transferů (celý den).

WOODBORY COMMON FACTORY OUTLETS Cena: 990,- Kč (celý den, výprodeje značkových výrobců)

cena: 11.600,- Kč

LET VRTULNÍKEM NAD MANHATTANEM Cena: 3.390,- Kč (cca 11-15 min.)

NEW YORK CITY TOUR + plavba k Soše Svobody Cena: 1.490,- Kč (cca 4 hod., servis možný v 7 jazycích)

n E W y o r k | uSA Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program. 2. – 3. den nEW york Během pobytu v New Yorku byste si neměli nechat ujít plavbu na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Dále pak návštěvu jižního Manhattanu s finanční čtvrtí Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť, čtvrť modních trendů Soho či noblesní TriBeCa. Z vyhlídkové terasy mrakodrapu Empire State Building si v podvečer vychutnáte rozsvěcující se město. 4. den nEW york – prAHA Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy


Amerika| N E W

YORK

pennsylvania Hotel ***

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: čtvrtý největší hotel na Manhattanu z roku 1919 leží v srdci centrálního Manhattanu naproti nádraží Pennsylvania a v těsném dosahu Madison Square Garden a Empire State Building. Poměr polohy a ceny hotel činí jeden z nejvyhledávanějších hotelů v New Yorku. Vybavení hotelu: 2 restaurace, kavárna, internet, salon krásy, konferenční prostory, parkování (za poplatek), obchod se suvenýry, bankomat, možnost zakoupení výletů a vstupenek. Stravování: snídaně (za poplatek), v okolí pak bistra a italská, řecká, a mexická restaurace. pokoje: TV, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, žehlící souprava, možnost připojení na internet.

pEnnSyLVAniA HotEL *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 24.990,-

1.100,-

1.000,-

19.990,-

700,-

01.03.-31.06.12 27.990,-

1.900,-

1.600,-

19.990,-

700,-

01.07.-04.09.12 35.990,-

2.100,-

1.800,-

26.990,-

700,-

05.09.-15.10.12 33.990,-

3.100,-

2.700,-

23.990,-

700,-

16.10.-10.12.12 31.990,-

3.100,-

2.700,-

21.990,-

700,-

04.01.-31.03.13 24.990,-

1.100,-

1.000,-

19.990,-

700,-

obDobí

3 nocí

Edison Hotel ***

|cEntráLní MAnHAttAn popis: 22ti patrový art deco hotel z roku 1931 se nachází v jedné z nejfrekventovanšjích částí New York City, jen pár kroků od Times Square, Rockefellerova Centra či Radio Music City Hall. Vybavení hotelu: restaurace, kavárna, obchody, fitness centrum, internet, obchodní centrum, společenská místnost, trezor, parkování (za poplatek). Stravování: italská restaurace (možnost obědů a večeří), Café Edison zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu lekce aerobiku a jógy, tenisové kurty, půjčovna kol. pokoje: koupelna s WC, barevná TV, telefon, WI-FI, vysoučeš vlasů, žehlící souprava, klimatizace.

EDiSon HotEL *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 25.990,-

1.600,-

1.400,-

19.990,-

490,-

01.03.-31.06.12 28.990,-

2.100,-

1.800,-

19.990,-

490,-

01.07.-04.09.12 36.990,-

2.400,-

2.100,-

26.990,-

490,-

05.09.-15.10.12 34.990,-

3.400,-

3.000,-

23.990,-

490,-

16.10.-10.12.12 32.990,-

3.400,-

3.000,-

21.990,-

490,-

04.01.-31.03.13 25.990,-

1.600,-

1.400,-

19.990,-

490,-

obDobí

3 nocí

the new yorker Hotel ***

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: jeden z nejpopulárnějších hotelů s 912ti pokoji se nachází v centru New Yorku pár minut od Broadway Theatres, Madison Square Garden či obchodního domu Macy´s. Vybavení hotelu: 2 restaurace, café bar, taneční sál, 14 konferenčních místností pro 10 – 600 hostů, obchodní centrum, bankomat, prádelna, obchod se suvenýry,parkování (za poplatek), trezor. zábava a sport: fitness, poblíž hotelu se nachází sportovní komplex Chelsea Pieta nabízející lekce aerobiku, bazén, bruslení, horolezeckou stěnu a golf. pokoje: kabelová televize s možností sledování filmů (za poplatek) , možnost připojení vysokorychlostního internetu, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, lednička (na vyžádání).

tHE nEW yorkEr HotEL *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 28.990,-

2.600,-

2.200,-

19.990,-

760,-

01.03.-31.06.12 33.990,-

3.900,-

3.400,-

19.990,-

760,-

01.07.-04.09.12 38.990,-

3.300,-

2.900,-

26.990,-

760,-

05.09.-15.10.12 37.990,-

4.200,-

3.700,-

23.990,-

760,-

16.10.-10.12.12 34.990,-

3.900,-

3.400,-

21.990,-

760,-

04.01.-31.03.13 28.990,-

2.600,-

2.200,-

19.990,-

760,-

obDobí

3 nocí

new york - nyc

69


Amerika| N E W

YORK

Hilton times Square ****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: luxusní a strategicky umístěný hotel se nachází v srdci Manhattanu na náměstí Times Square a v těsné blízkosti divadelní čtvrtě na Broadwayi a dalších známých atrakcí. Hotel zabírá 21.-44. patro mrakodrapu a nabízí tak panoramatické výhledy na město. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, obchodní centrum, bankomat, prádelna, internet, obchod se suvenýry, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), směnárna, noviny zdarma. Stravování: snídaně, oběd a večeře (za poplatek na místě). zábava a sport: fitness centrum, bazén a tenis (v blízkosti hotelu). pokoje: plazmová TV, MP3 přehrávač, rádio, telefon, kávovar, minibar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pracovní stůl, relaxační křeslo, žehlící souprava, vysokorychlostní internet, klimatizace.

HiLton tiMES SQuArE **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 30.990,-

3.300,-

2.900,-

19.990,-

900,-

01.03.-31.06.12 33.990,-

3.600,-

3.100,-

19.990,-

900,-

01.07.-04.09.12 39.990,-

3.400,-

2.900,-

26.990,-

900,-

05.09.-15.10.12 39.990,-

5.100,-

4.400,-

23.990,-

900,-

16.10.-10.12.12 34.990,-

4.100,-

3.600,-

21.990,-

900,-

04.01.-31.03.13 30.990,-

3.300,-

2.900,-

19.990,-

900,-

obDobí

3 nocí

Westin times Square *****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: elegantní a luxusní hotel postavený v pastelově veselém stylu Art Deco roce 1931 leží pouhý blok od náměstí Times Square s výhledem na záplavu zeleně Central Parku. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, lázně, sauna, masáže, salon krásy, konferenční prostory, internet, směnárna, možnost zakoupení vstupenek do divadel, parkování (za poplatek), trezor, bankomat, obchod se suvenýry. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, aerobik, jóga a pilates (v blízkosti hotelu). pokoje: LCD televizor, rádio, telefon, data port, mramorová koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, vysokorychlostní internet, trezor, klimatizace, žehlící souprava, pracovní stůl, noviny zdarma.

WEStin tiMES SQuArE ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 29.990,-

3.100,-

2.700,-

19.990,-

500,-

01.03.-31.06.12 41.990,-

6.300,-

5.500,-

19.990,-

500,-

01.07.-04.09.12 48.990,-

6.300,-

5.500,-

26.990,-

500,-

05.09.-15.10.12 44.990,-

6.600,-

5.700,-

23.990,-

500,-

16.10.-10.12.12 39.990,-

5.900,-

5.200,-

21.990,-

500,-

04.01.-31.03.13 29.990,-

3.100,-

2.700,-

19.990,-

500,-

obDobí

3 nocí

the Waldorf towers *****

|cEntráLní MAnHAttAn

popis: jedinečná elegance, osobní přístup a vysoce kvalitní služby jsou přednostmi tohoto luxusního hotelu v srdci Manhatttanu. Vybavení hotelu: restaurace a bary, kavárna, lázně, salon krásy, kadeřnictví, obchodní centrum, parkování (za poplatek), konferenční prostory, prádelna, směnárna, babysitting. Stravování: snídaně v ceně. zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu tenis, bruslení, půjčovna kol, jízda na koni, půjčovna člunů. pokoje: kabelová televize, telefon, data port, trezor, připojení vysokorychlostního internetu, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, noviny zdarma, rádio s budíkem, žehlící souprava, klimatizace.

tHE WALDorF toWErS ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-29.02.12 41.990,-

6.800,-

5.900,-

19.990,-

1.100,-

01.03.-31.06.12 45.990,-

7.400,-

6.500,-

19.990,-

1.100,-

01.07.-04.09.12 48.990,-

6.390,-

5.500,-

26.990,-

1.100,-

05.09.-15.10.12 47.990,-

7.500,-

6.500,-

23.990,-

1.100,-

16.10.-10.12.12 52.990,-

10.100,-

8.700,-

21.990,-

1.100,-

04.01.-31.03.13 41.990,-

6.800,-

5.900,-

19.990,-

1.100,-

obDobí

70

new york - nyc

3 nocí


A new way to see the U.S. and beyond. US Airways. As the fifth largest airline in the United States, we offer nonstop flights to the U.S. from Frankfurt, London, Paris, Rome, Brussels, Amsterdam, Munich and Madrid. International travel through our Philadelphia and Charlotte, North Carolina hubs is easy and convenient. Through our hubs, connect to over 200 exciting U.S. cities like New York, Washington, DC, Los Angeles,Miami, Orlando and Las Vegas. Or, connect to popular destinations in Canada, Latin America and the Caribbean. And that’s not all. As a member of the Star Alliance™ network, US Airways serves more than 1,000 destinations in 175 countries worldwide. Contact your professional travel agent to book US Airways.

©2010 US Airways, Inc. ADV10-1034

ADV10-1034 Czech Rep Rush ad.indd 1

11/9/10 4:19:10 PM


N.P.

Amerika| L A S

VEGAS

Las Vegas Polární kruh

Fairbanks

USA

KANADA

Dawson Tok

Yukon Crossing

orage N.P. Wrangler - St. Elias Kluane Whitehorse

uSA|Las Vegas Skagway

Jaké je tohle oslnivé město hazardu? Proč jej jedni zbožňují a jiní zatracují? Tyhle otázky si lidé kladou většinou až se vymaní z jeho kouzla, opustí přeplněné ulice a vydají se vstříc opuštěným pouštím, které jej obklopují. Las Vegas je městem kasin, jejichž noblesa bere dech. Ulice bují zábavou, oslňují výbuchy světel neonů, šokují obřími obrazovkami a uzemňují nepochopitelnými atrakcemi za miliony, miliony a miliony dolarů.

FAkuLtAtiVní VýLEty

Lake Mead

Hoover Dam

Los Angeles

Grand Canyon N.P.

USA

srážky (mm)

Las Vegas

voda (°C)

Death Valley

vzduch (°C)

San Francisco

Měsíc

Las Vegas

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

14 17 21 26 31 37 40 39 34 27 19 14

– – – – – – – – – – – –

15 17 15 4 6 2 11 11 8 6 7 10

GRAND VOYAGER KANADA Přelet k západní straně Ottawa Grand Canyonu, sestup naToronto dno vrtulníkem a plavba na raftuNiagara po Falls řece Colorado (cca 6,5 hod.).

cena: 6.490,- Kč

Lake Erie

USA Pittsburgh

GRAND CANYON MOTORCOACH Cena:Montreal 2.890,- Kč (Grand Canyon busem, cca 15 hod.) VEGAS NEON LIGHTS Albany Cena: 2.290,- Kč (Las Vegas vrtulníkem, cca 15 min.) PŘEHRADA HOOVER DAM New York Cena: 1.790,- Kč (cca 6 hod.)

Philadelphia

DRIVE UP WEDING ÚDOLÍ SMRTI Atlantic City Cena: 6.890,- Kč (svatební obřad bez vystoupení z vozu) Autobusový výlet do NárodWashington DC ního parku Údolí smrti. Oběd, MUZIKÁLY A SHOW vstup do rezervace a hotelové Cena: od 2.490,- Kč (různá světoznámá vystoupení) transfery v ceně (celý den). LAS VEGAS MONORAIL cena: 4.890,- Kč Cena: 450,- Kč (zahrnuje 10 jízdenek)

Mexiko USA

9 dní / 7 nocí

EXo - 567

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek 1.500,- Kč • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov proDLoužEní • pobyt v Las Vegas lze výhodně prodloužit o libovolný počet nocí, případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA pronáJEM Vozu • v Las Vegas Vám můžeme zajistit pronájem vozu s plným pojištěním: od 4.800,- kč/týden

72

uSA - nevada

Orlando Tampa

L A S V E g A S | uSA Kennedy Space Center

Fort Myers

Miami

Key West Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Las Vegas. Transfer do hotelu, případně půjčení vozu. Nocleh. 2. – 7. den LAS VEgAS Pobyt v Las Vegas za příjemného cinkání herních automatů. Vedle samotného pobytu v Las Vegas doporučujeme čerpat některý z fakultativních výletů na Grand Canyon - včetně prohlídky nové atrakce - totiž skleněného mostu Skywalk nad kaňonem. Rovněž doporučujeme pronájem vozu a celodenní výlet do Národního parku Údolí smrti, koupání v nedalekém jezeru Lake Mead, nebo návštěvu monumentální přehrady Hoover Dam vybudované na řece Colorado přibližně 50 km od Las Vegas. 4. den LAS VEgAS – prAHA Volno, transfer na letiště (vrácení vozu), odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy


Amerika| L A S

VEGAS

bW Mardi gras ***

|oFF Strip

popis: jeden z nejstarších hotelů v Las Vegas, který stál v roce 1968 na počátku novodobého rozkvětu města. Hotel leží přímo na hlavní třídě Stripu a dobré jméno si získal zejména mezi rodinami s dětmi. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, společenská místnost, bazén, vířivka, obchodní centrum, bankomat, obchod se suvenýry, parkování (zdarma), svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: fitness, kasino, herny, adventuredome – ohromný sál uvnitř hotelu s mnoha atrakcemi pro malé i velké. pokoje: kabelová televize, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, možnost připojení na vysokorychlostní internet, klimatizace, lednička (na vyžádání).

bESt WEStErn MArDi grAS & cASino *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 31.990,-

690,-

500,-

22.990,-

0,-

21.03.-30.06.12 33.990,-

690,-

500,-

24.990,-

0,-

01.07.-21.08.12 34.990,-

690,-

500,-

24.990,-

0,-

22.08.-25.10.12 32.990,-

690,-

500,-

23.990,-

0,-

26.10.-10.12.12 31.990,-

690,-

500,-

22.990,-

0,-

04.01.-20.03.13 31.990,-

690,-

500,-

22.990,-

0,-

7 nocí

obDobí

paris Hotel & casino ****

|Strip

popis: prvotřídní hotel na Stripu zachycuje všechny prvky francouzské metropole (od dlažebních chodníků po repliku Eiffelovky a Vítězného oblouku). Vybavení hotelu: restaurace, bar, bazén, lázně, vířivka, sauna, pára,masáže, kadeřnický salón, obchodní centrum, bankomat, prádelna, parkování (zdarma), internet, trezor, svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek) Zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, kasino, poker, kabaret, divadlo, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, masáže (možné na pokoji), klimatizace, lednička (na vyžádání).

pAriS LAS VEgAS HotEL & cASino **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 37.990,-

1.590,-

1.490,-

22.990,-

390,-

21.03.-30.06.12 39.990,-

1.590,-

1.490,-

24.990,-

390,-

01.07.-21.08.12 39.990,-

1.590,-

1.490,-

24.990,-

390,-

22.08.-25.10.12 39.990,-

1.590,-

1.490,-

23.990,-

390,-

26.10.-10.12.12 37.990,-

1.590,-

1.490,-

22.990,-

390,-

04.01.-20.03.13 37.990,-

1.590,-

1.490,-

22.990,-

390,-

7 nocí

obDobí

caesar's palace *****

|Strip

popis: mimořádně luxusní hotel, postavený v duchu starého Říma. Výzdoba zahrnuje antické motivy: sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či koloseum. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, bazén, lázně, masáže, sauna, výřivky, salón krásy, obchody, bankomat, parkování (zdarma), trezor, pořádání banketů, svatební obřady, internet, obchody Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: golf, aerobik, jóga, kasino, poker, ohnivá show bojujících antických bohů, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, masáže (možné na pokoji), klimatizace, trezor, přístup na internet.

cAESAr'S pALAcE ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-20.03.12 46.990,-

2.600,-

2.300,-

22.990,-

580,-

21.03.-30.06.12 48.990,-

2.600,-

2.300,-

24.990,-

580,-

01.07.-21.08.12 48.990,-

2.600,-

2.300,-

24.990,-

580,-

22.08.-25.10.12 47.990,-

2.600,-

2.300,-

23.990,-

580,-

26.10.-10.12.12 46.990,-

2.600,-

2.300,-

22.990,-

580,-

04.01.-20.03.13 46.990,-

2.600,-

2.300,-

22.990,-

580,-

obDobí

7 nocí

nevada - Las Vegas

73


Amerika| H A V A J

Havaj uSA|Havaj Vítejte v ráji pohádkových možností. Od východu do západu slunce zvou nekonečné pláže, příkré útesy a ukryté zátoky ke koupání, surfování a potápění. To není zdaleka vše. Vždyť Havajské ostrovy to je rovněž exotická příroda, činné sopky, deštné pralesy, ananasová pole, přátelští lidé a polynéská kultura. Havajské ostrovy sedí těm, kdo hledají odpočinek, zároveň uspokojí i nejnáročnější cestovatele bažící po poznání. Co dodat? Snad jen ALOHA - čili vítejte…

OAHU - Waikiki Beach

10 dní / 7 nocí

voda (°C)

srážky (mm)

Havajské ostrovy

vzduch (°C)

Havaj - Oahu

Měsíc

FAkuLtAtiVní VýLEty I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

27 27 28 28 29 31 31 32 32 31 29 28

25 25 25 25 26 27 28 28 28 28 27 26

69 60 48 28 19 10 13 12 19 55 58 72

EXo - 569

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer (na vyžádání) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov proDLoužEní • pobyt na Havajských ostrovech lze prodloužit o libovolný počet nocí, případně připojit k poznávacím zájezdům do USA. pronáJEM Vozu • na Havajských ostrovech Vám pronajmeme vůz s plným pojištěním: od 4.800,- kč/týden

74

OAHU – PEARL HARBOR Návštěva přístavu Pearl Harbor + prohlídka křižníku Arizona (cca 4 hod.).

cena: 790,- Kč

OAHU – OKRUH Okružní jízda ostrovem Oahu včetně návštěvy ananasové plantáže (cca 8 hod.).

cena: 1.690,- Kč

MAUI - NP HALEAKALA (VÝCHOD SLUNCE) Cena: 1.990,- Kč (cca 9 hod.) MAUI – HAANA Cena: 2.990,- Kč (cca 12 hod., výlet do městečka Haana, v ceně snídaně, oběd a nápoje v busu) KAUAI – VÝLET DO KAŇONU WAIMEA Cena: 1.500,- Kč (5 hod.) LETY HELIKOPTÉROU

BIG ISLAND: let nad vulkanickými oblastmi Cena: 5.590,- Kč (cca 45 min) KAUAI: okružní let vrtulníkem nad ostrovem Cena: 5.990,- Kč (cca 60 min)

HAVAJSkÉ oStroVy Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet přes Los Angeles či San Francisco do Honolulu na ostrově Oahu, případně na jiný z havajských ostrovů. Po příletu půjčení vozu (doporučujeme), případně transfer do hotelu a ubytování. 2. - 7. den HAVAJSkÉ oStroVy Pobyt u moře s nepřebernými možnostmi sportovního, společenského i poznávacího vyžití. Doporučujeme využít široké nabídky fakultativních výletů pro jednotlivé ostrovy a také zapůjčení vozu na libovolný počet dnů (pronájem rádi zajistíme). 8. den oDLEt Do prAHy Odlet do Prahy s přestupem v Los Angeles nebo San Francisku. 9. nebo 10. den příLEt Do prAHy

uSA - Havajské ostrovy


Amerika| H A V A J Waikiki resort Hotel ***

|WAikiki bEAcH – oAHu

popis: velmi dobrý hotel s 295 pokoji se nachází v blízkosti pláže Waikiki. Hotel je vhodný i pro náročnější klientelu. Za příplatek lze garantovat výhled na moře nebo pokoj s kuchyňkou. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, venkovní bazén s velkou terasou, obchody se suvenýry, čistírna, prádelna, parkování (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem ve vzdálenosti 3 minut chůze od hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře zařízené pokoje s klimatizací, koupelna s WC a sprchou, TV, telefon, rádio s budíkem, lednička, trezor, balkon. Pokoj s výhledem na moře či s kuchyňkou za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji.

WAikiki rESort HotEL *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 46.990,-

1.300,-

1.200,-

31.990,-

190,-

01.04.-22.06.12 45.990,-

1.200,-

1.000,-

31.990,-

190,-

23.06.-04.09.12 56.990,-

1.200,-

1.000,-

39.990,-

190,-

05.09.-15.10.12 49.990,-

1.300,-

1.200,-

34.990,-

190,-

16.10.-10.12.12 49.990,-

1.300,-

1.200,-

34.990,-

190,-

04.01.-31.03.13 46.990,-

1.300,-

1.200,-

31.990,-

190,-

obDobí

7 nocí

outrigger reef on the beach ***

|WAikiki bEAcH – oAHu

popis: luxusní hotel s 858 pokoji pro náročnější klientelu. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, vlastní bazén s terasou, tropická zahrada, lázně, fitness centrum, obchody, konferenční centrum, parkování za poplatek, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži za poplatek (potápění, kánoe, katamarány). Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře vybavené pokoje, koupelna s WC, fén, TV, telefon, rádio, žehlička a žehlicí prkno, minibar, lednička, kávovar, trezor, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

outriggEr rEEF on tHE bEAcH **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 56.990,-

2.600,-

2.300,-

31.990,-

490,-

01.04.-22.06.12 56.990,-

2.600,-

2.300,-

31.990,-

490,-

23.06.-04.09.12 68.990,-

2.600,-

2.300,-

39.990,-

490,-

05.09.-15.10.12 59.990,-

2.600,-

2.300,-

34.990,-

490,-

16.10.-10.12.12 59.990,-

2.600,-

2.300,-

34.990,-

490,-

04.01.-31.03.13 56.990,-

2.600,-

2.300,-

31.990,-

490,-

obDobí

7 nocí

Hyatt regency Waikiki *****

|WAikiki bEAcH – oAHu

popis: luxusní hotel skýtající souhru znamenitých služeb, tradiční havajské pohostinnosti, nadstandardního komfortu ubytování a vynikající polohy v bezprostřední blízkosti pláže Waikiki Beach. Hotel: 2x restaurace, bar u bazénu a na pláži, vlastní pláž, možnost půjčení vozu, parkování ($25/den), transfer z/na letiště ($14/osoba), fitness, bazén (ručníky pro hosty zdarma), vířivka, cca 60 obchodů se suvenýry, lázně, salon krásy. Vybavení pokoje: balkon, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a WC, kabelová TV s možností služby „video on demand“, data port a možnost připojení vysokorychlostního internetu port, plášť, trezor, žehlící souprava, rádio, telefon. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře či pokoj přímo před oceánem.

HyAtt rEgEncy WAikiki ***** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 53.990,-

2.300,-

2.000,-

31.990,-

490,-

01.04.-22.06.12 57.990,-

2.800,-

2.400,-

31.990,-

490,-

23.06.-04.09.12 69.990,-

2.900,-

2.500,-

39.990,-

490,-

05.09.-15.10.12 61.990,-

2.900,-

2.500,-

34.990,-

490,-

16.10.-10.12.12 61.990,-

2.900,-

2.500,-

34.990,-

490,-

04.01.-31.03.13 53.990,-

2.300,-

2.000,-

31.990,-

490,-

obDobí

7 nocí

Havajské ostrovy - oahu

75


Amerika| H A V A J royal kona resort ***+

|oStroV HAWAii – big iSLAnD

popis: hotel se 452 pokoji se nachází uprostřed tropického ráje s vyhlídkou na zátoku Kailua s průzračně čistou vodou v blízkosti městečka Kailua-Kona s mnoha restauracemi, obchůdky a atrakcemi. Vybavení: restaurace, bazén s dětským brouzdalištěm, fitness centrum, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, obchůdky, na vyžádání hlídání dětí (za poplatek), konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: 4 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, v blízkosti hotelu golfové hřiště. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC a sprchou, fén, klimatizace, TV, telefon, lednička, kávovar, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

royAL konA rESort ***+ noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 55.990,-

2.600,-

2.200,-

32.990,-

400,-

01.04.-22.06.12 55.990,-

2.600,-

2.200,-

32.990,-

400,-

23.06.-04.09.12 67.990,-

2.600,-

2.200,-

41.990,-

400,-

05.09.-15.10.12 59.990,-

2.600,-

2.200,-

35.990,-

400,-

16.10.-10.12.12 59.990,-

2.600,-

2.200,-

35.990,-

400,-

04.01.-31.03.13 55.990,-

2.600,-

2.200,-

32.990,-

400,-

obDobí

7 nocí

Marriott Waikoloa beach ****

|oStroV HAWAii – big iSLAnD

popis: luxusní hotel s 523 pokoji leží 28 km severně od letiště v Kona. Hotel se nalézá v resortu Kohala v těsné blízkosti pobřeží. Vybavení: restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, fitness, husté tropické zahrady, obchody, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, konferenční centrum, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, dvě 18-ti jamková golfová hřiště, volejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, kajaky). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio s budíkem, kávovar, lednice, žehlička a žehlicí prkno, trezor, balkon. Maximálně 4 osoby na pokoji.

MArriott WAikoLoA bEAcH **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 56.990,-

2.700,-

2.300,-

32.990,-

490,-

01.04.-22.06.12 56.990,-

2.700,-

2.300,-

32.990,-

490,-

23.06.-04.09.12 68.990,-

2.700,-

2.300,-

41.990,-

490,-

05.09.-15.10.12 59.990,-

2.700,-

2.300,-

35.990,-

490,-

16.10.-10.12.12 56.990,-

2.700,-

2.300,-

35.990,-

490,-

04.01.-31.03.13 56.990,-

2.700,-

2.300,-

32.990,-

490,-

obDobí

7 nocí

Maui coast Hotel ***

|oStroV MAui

popis: velmi pěkný hotel s 265 pokoji se nachází v srdci městečka Kihei s nákupním centrem a restauracemi. Vybavení: 2 restaurace, kavárna, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, 2 vířivky, fitness centrum, obchody, konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem v blízkosti hotelu. Zábava a sport: 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, rádio s budíkem, kávovar, lednička, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji.

MAui coASt HotEL***

76

Havajské ostrovy - big island, Maui

obDobí

7 nocí

noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

S04.01.-31.03.12

49.990,-

2.800,-

1.600,-

32.990,-

360,-

01.04.-22.06.12 49.990,-

2.800,-

1.600,-

32.990,-

360,-

23.06.-04.09.12 62.990,-

2.800,-

1.600,-

41.990,-

360,-

05.09.-15.10.12 54.990,-

2.800,-

1.600,-

35.990,-

360,-

16.10.-10.12.12 54.990,-

2.800,-

1.600,-

35.990,-

360,-

04.01.-31.03.13 49.990,-

2.800,-

1.600,-

32.990,-

360,-


Amerika| H A V A J Sheraton Maui resort ****

|oStroV MAui

popis: luxusní resort s 510 pokoji se nachází v romantickém prostředí tropického ráje u pláže Kaanapali. Vybavení: 3 restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, obchody, hlídání dětí (za poplatek), konferenční centrum, internet, půjčovna automobilů a lodí. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, golf, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, rybaření, jízda na koni. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon, žehlička a žehlící prkno, lednička, kávovar, mikrovlnná trouba, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

SHErAton MAui rESort **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 62.990,-

3.500,-

3.000,-

32.990,-

390,-

01.04.-22.06.12 62.990,-

3.500,-

3.000,-

32.990,-

390,-

23.06.-04.09.12 73.990,-

3.400,-

3.000,-

41.990,-

390,-

05.09.-15.10.12 65.990,-

3.400,-

3.000,-

35.990,-

390,-

16.10.-10.12.12 65.990,-

3.500,-

3.000,-

35.990,-

390,-

04.01.-31.03.13 62.990,-

3.500,-

3.000,-

32.990,-

390,-

obDobí

7 nocí

Aloha beach resort ***

|oStroV kAuAi

popis: tento nedávno zrenovovaný hotel nabízí havajské požitky v nejčistší podobě. Hotel se nachází v zátoce Wailua Bay na východní a rovněž nejzelenější straně ostrova, kde se pěstují cukrová třtina a kávové boby. Okolí hotelu nabízí nádherné pohledy na safírovou modř oceánu s pozadím svěže zelení porostlých hor. Vybavení: 2x bazén, vířivka, obchod se suvenýry, bar, prádelna, restaurace, piknikové stoly, vlastní pláž s chráněným mořským bazénem vhodným pro děti bez rozdílu věku, společenská místnost, tenisové kurty, volejbalové hřiště, parkování zdarma. Vybavení pokoje: klimatizace, lednice, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a WC, kabelová TV, data port, plášť, trezor, žehlící soupravou, rádio, telefon. Maximálně 4 osoby na pokoji.

ALoHA bEAcH rESort *** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 48.990,-

1.600,-

1.400,-

33.990,-

660,-

01.04.-22.06.12 48.990,-

1.600,-

1.400,-

33.990,-

660,-

23.06.-04.09.12 59.990,-

1.600,-

1.400,-

42.990,-

660,-

05.09.-15.10.12 52.990,-

1.600,-

1.400,-

36.990,-

660,-

16.10.-10.12.12 52.990,-

1.600,-

1.400,-

36.990,-

660,-

04.01.-31.03.13 48.990,-

1.600,-

1.400,-

33.990,-

660,-

obDobí

7 nocí

Marriott kauai resort ****

|oStroV kAuAi

popis: luxusní resort s 345 pokoji v zátoce Kalapaki, kde najdete pláže nejjemnějšího písku a safírově modré laguny. Vybavení: restaurace, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, půjčovna sportovního vybavení a automobilů, parkování (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenis, golf, jízda na koni, bowling, volejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, windsurfing). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, videopřehrávač, telefon, rádio s budíkem, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

MArriott kAuAi rESort **** noc navíc

sgl pokoj/noc

dítě/týden

dítě/noc navíc

04.01.-31.03.12 59.990,-

3.300,-

2.800,-

33.990,-

360,-

01.04.-22.06.12 59.990,-

3.300,-

2.800,-

33.990,-

360,-

23.06.-04.09.12 72.990,-

3.300,-

2.800,-

42.990,-

360,-

05.09.-15.10.12 64.990,-

3.V600,-

3.200,-

36.990,-

360,-

16.10.-10.12.12 64.990,-

3.300,-

2.800,-

36.990,-

360,-

04.01.-31.03.13 59.990,-

3.300,-

2.800,-

33.990,-

360,-

obDobí

7 nocí

Havajské ostrovy - Maui, kauai

77


Amerika| P L A V B Y

OKRUŽNÍ PLAVBY se staly synonymem pohodlí, luxusu a dovolené na úrovni. Na plovoucích resortech najdete nejen luxusní ubytování, ale především řadu kulturních, sportovních a relaxačních aktivit. Budete překvapeni kvalitou stravy formou plné penze spolu s perfektním přístupem personálu. Než se stačíte rozkoukat, ocitnete se již na tropickém pobřeží Karibiku či u ledovci pokrytém pobřeží Aljašky. Stačí jen zamknout strávit den na pláži či výletech.

10 dní / 8 nocí

EXo - 902

07.01.-06.05.2012 . . od 47.490,- kč 12.05.-01.07.2012 . . . od 51.490,- kč 07.07.-26.08.2012 . . . od 64.990,- kč 01.09.-17.12.2012 . . . od 45.990,- kč 08.12.-17.12.2012 * . . . 49.990,- kč 22.12.-31.12.2012 . . . . 48.990,- kč Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 9.200,- kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 1.800,- kč

* cena v označeném termínu navíc zahrnuje: česky hovořícího delegáta • transfery

Port Canaveral

zá pA Dn í k A ri b i k| p l a v b a Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Do orLAnDA Odlet do Orlanda. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh. 2. den VypLutí z port cAnAVErAL V poledne transfer do přístavu, nalodění. Vyplutí v cca 16.30. 3. den pLAVbA nA LoDi Plavba na lodi s bohatou nabídkou odpočinku, sportu a kulturních akcí. 4. den LAbADEE (HAiti) Pokud máte rádi moře a pláž, budete se zde cítit jako v ráji. Privátní přístav, jeho přilehlé pláže a všechny aktivity zde jsou určené pouze pro účastníky plavby. Vyzkoušejte si adrenalinovou jízdu na vysutém laně (fakultativně).

5. den FALMoutH (JAMAJkA) Nechcete-li strávit den na pláži nebo ve městě, vydejte se do okolní krajiny. Benátky mají své gondoly, Falmouth má dlouhé bambusové vory, na nichž lze absolvovat romantickou i poněkud dobrodružnou plavbu po řece Marta Brae (fakultativně). 6. den gEorgEtoWn (grAnD cAyMAn) Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las Tortugas" – želvy. I když je jich tu stále mnoho, vžilo se později jméno nepřesně označující zde žijící leguány jako krokodýli. Den zde můžete strávit šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo lenošením na Sedmimílové pláži.

7. den cozuMEL (MEXiko) Španělští objevitelé "Conquistadores" odsud spatřili poprvé břehy Mexika, když pátrali po zlatě a jiném bohatství. Na ostrově Cozumel naleznete poklady také pod hladinou moře. Jsou zde výborné podmínky pro potápění a šnorchlování. Na souši doporučujeme výlet do kdysi mocného mayského města Tulum. 8. den pLAVbA nA LoDi Plavba na lodi s bohatou nabídkou odpočinku, sportu a kulturních akcí. 9. den port cAnAVErAL – oDLEt Snídaně. Vylodění, transfer na letiště, odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

Cozumel Georgetown

Labadee

Falmouth cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Orlandu (bez snídaně) • 7x noc vnitřní kajuta 4* • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub • přístup na kulturní a sportovní akce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • spropitné personálu (povinné) 54,- EUR • transfery ve Orlandu 2.800,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

78

Amerika - plavby

TECHNICKÁ DATA LODI: Freedom of the Seas Délka: 339 m Šířka: 38 m, 15 pater Posádka: 1.360 osob Hosté: 3.600 osob Rychlost plavby: 21,6 uzlů Výtlak: 160.000 t


Amerika| P L A V B Y

LEDoVo u ří š í A LJA š k y Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Seattlu, po příletu transfer do hotelu, volny program, nocleh v Seattlu. 2. den VypLutí zE SEAttLu Volno na krátkou prohlídku města. Po poledni transfer do přístavu, nalodění. Vyplutí v cca 16.00. 3. den pLAVbA průLiVEM inSiDE pASSAgE (kAnADA) Plná penze. Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi. 4. den JunEu (ALJAškA) Plná penze. Hlavní město největšího státu USA, do něhož nevede žádná sil-

nice, bylo založeno roku 1880, skrývá své největší poklady v okolní přírodě. Jako fakultativní výlet doporučujeme jízdu na psím spřežení. 5. den SkAgWAy (ALJAškA) Plná penze. Výchozí bod všech odvážných mužů a zoufalců, které zachvátila zlatá horečka roku 1898 na Klondiku. Čilý obchodnický ruch panuje v ulicích Skagway stále, i když zlatokopecké propriety dnes nejsou hlavním artiklem. Fakultativně možnost jízdy historickou železnicí do okolních hor. 6. den trAcy ArM FJorD (ALJAškA) Plná penze. Pozorování přírody ve fjordu Tracy Arm, na jehož konci se jako dva obrovští plazi noří do vody

ledovcová dvojčata Sawyer Glaciers. Vyplutí v cca 17.00. 7. den průLiV inSiDE pASSAgE Plná penze. Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi. 8. den VictoriA (kAnADA) Plná penze. Hlavní město provincie Britská Kolumbie své britské kořeny nezapře – pohodlně se usaďte a vychutnávejte po prohlídce města odpolední čaj v okázalém prostředí hotelu Empress. 9. den oDLEt Do prAHy Vylodění v Seattlu, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy

10 dní / 8 nocí

EXo - 903

31.05.-09.06.2012 * . . . 56.990,- kč 17.05.-13.06.2012 . . . od 49.990,- kč 14.06.-27.06.2012 . . . od 53.990,- kč 28.06.-15.08.2012 . . . . 63.990,- kč 16.08.-29.08.2012 . . . . 53.490,- kč 30.08.-08.09.2012 . . . . 51.990,- kč Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 9.600,- kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 2.800,- kč cena v označeném termínu navíc zahrnuje: * českého delegáta • transfery

Skagway Juneau Tracy Arm Fjord

Inside Passage

▲ ▲

TECHNICKÁ DATA LODI: Rhapsody of the Seas Délka: 279 m Šířka: 32 m, 11 palub Posádka: 765 osob Hosté: 2.435 osob Rychlost plavby: 22 uzlů Výtlak: 78.490 t

Victoria Seattle

cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Seattlu (bez snídaně) • 7x noc vnitřní kajuta 4* • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub • přístup na kulturní a sportovní akce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • spropitné personálu (povinné) 54,- EUR • transfery v Seattlu 3.000,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vízum do Kanady (zajistí CK za 2.000,- Kč) • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Amerika - plavby

79


inForMAcE A rADy nA cEStu

MíSto Víz AutorizAcE

DoprAVA

17. listopadu 2008 byla Česká a Slovenská republika definitivně zahrnuta do režimu Visa Waiver program. Jinými slovy: občané těchto zemí už nemusejí při cestě do USA žádat o vízum. Víza jsou nově nahrazena elektronickým systémem cestovních autorizací (ESTA). Žádost podáváte na adrese:https://esta.cbp.dhs.gov. Od září 2010 je registrace zpoplatněna částkou 14,- USD. Tu je možné uhradit pouze platební kartou přes internetové rozhraní žádosti. Případně Vám ESTA registraci zajistí CK za poplatek 400,- Kč.

Mezi jednotlivými místy zájezdu je doprava zajištěna v autobusech, vozech či mikrobusech pro 6 až 10 osob s ohledem na počet cestujících, zvolený program zájezdu, pohodlí a množství zavazadel. Velmi používaným dopravním prostředkem pro zájezdy v USA je tzv. 15-ti místný mikrobus (viz obrá-

Pokud budou cestující chtít navštívit USA bez víz, budou muset vlastnit biometrický pas, který vydává ČR od září roku 2006, a internetovou autorizaci formuláře ESTA. Doporučujeme si výtisk autorizace vzít s sebou na cestu. Autorizaci by si měli cestující vyřídit nejméně tři dny před cestou. Autorizace platí dva roky, pokud vyprší platnost pasu, je nutné vyřídit autorizaci znovu. Bezvízový styk se týká cest do USA na krátké turistické či obchodní pobyty, s max. délkou 90 dní. Češi, kteří plánují cestovat do USA za jiným účelem, budou víza nadále potřebovat. Pokud nebude autorizace automaticky udělena, je možné se obrátit na americkou ambasádu se standardní žádostí o vízum. Majitelé pasů, kteří již dříve obdželi americké vízum, cestují nadále do USA, aniž by potřebovali žádat o autorizaci ESTA. Limitujícím faktorem je pouze platnost pasu či víz. Bohužel, pro cesty do kanady potřebují od roku 2009 občané ČR cestovní víza. S jejich vyřízením klientům rádi pomůžeme. Občanů SR se vízová povinnost netýká.

80

uSA

nelze kvůli jejich absenci uplatňovat slevu). Každému z účastníků zájezdu doporučujeme, aby se před cestou vybavil elektronickou platebni kartou (Visa, Mastercard, Discovery, American Express). Většina hotelů v  USA a Kanadě kartu po klientovi automaticky vyžaduje coby záruku pro případ, že klient nad rámec předplaceného ubytování využije některé z nadstandardních služeb (telefon, pokojový bar, placené televizní programy, filmové kanály apod.). nebude za klienta hradit žádnou z  těchto nadstandardních služeb.

StrAVoVání

zek) pro 10 klientů + řidiče (průvodce). Tyto vozy jsou maximálně flexibilní a jsou určeny pro menší skupiny s komorní atmosférou. Neskýtají sice pohodlí velkého autobusu (sedí v něm tři osoby vedle sebe), zato však nejsou omezeny žádnými dopravními restrikcemi, náročným profilem tratí či časovými limity. Velmi často umožní navštívit více míst nad rámec programu daného katalogem. Vozy jsou vybaveny klimatizací. Početnější skupiny přepravujeme pohodlnými autobusy.

ubytoVání Ubytování je na poznávacích zájezdech v USA a Kanadě zajištěno v hotelech/motelech kategorie 3* a vyšší. Pokoje jsou standardně vybaveny klimatizací, televizí, telefonem, koupelnou a WC. Zcela samořejmé bývá zdarma wi-fi připojení k internetu. Bazény v hotelech bývají přístupné do 21 hod. K běžné výbavě rovněž patří kávovar (na pokoji či recepci), fén, automat na led či prádelna a sušička. Ráno bývá k dispozici káva a někdy i kontinentální snídaně (ani jedno není pravidlem a

Není zahrnuto v ceně žádného zájezdu do USA a Kanady. Stravování je individuální starostí každého klienta. Výdaje na stravu se pohybují mezi $20 až $35 na osobu a den. Průvodce však standardně zastavuje na oběd případně večeři v místech s koncentrací restaurací, rychlého občerstvení, supermarketů, apod. Snídaně se řeší v rámci hotelu nebo jeho blízkém okolí.

poJištění V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, a pojištění odpovědnosti za škodu pro pořadatele zájezdu, nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLVZ), které rádi na požádání zařídíme. Klient a jeho zavazadla jsou pojištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

pEnízE Platebními kartami zaplatíme téměř všude a všechno. Vzácně vejdeme do obchodu, kde smíme použít kartu jen od deseti dolarů výše. Peníze jsou v USA papírové i kovové. Americký dolar se dělí na 100 centů. Bankovky mají hodnoty $10, 20, 50 a 100. Mince (change) pak: čtvrťák (quarter) – $0,25, desetník (dime) – $0.10 pětník (nickel) – $0,05 a cent (penny) – $0,01. K výběru hotovosti slouží síť bankomatů ATM, které jsou v bankách, obchodech, čerpadlech, atd. Za výběr v bankomatu strhne poplatek bankomat i mateřská banka. Výběr z ATM je tedy nevýhodný. Oproti tomu platby kartami jsou zdarma. Zda je i Vaše karta způsobilá k platbám v USA a Kanadě zjistíte dotazem ve Vaší bance.

nAkupoVání Nákupní střediska – shopping mall jsou zpravidla na předměstích. Nejlevněji se nakupuje v obchodech Wal-Mart, Target či Sears, potraviny v řetězcích Safeway, elektroniku v Best Buy nebo Circuit City, drogistické zboží pak v CVS či Walgreens. V obchodech Dollar stojí každý kus zboží dolar. Cedule outlet označuje v USA výprodeje. Zboží je v nich o 40 a více procent levnější. K cenám zboží, naskočí při placení spotřební daň 3 – 12 %. Ceny na pultech jsou uvedeny bez daně! Obecně platí, že v USA je veškeré spotřební zboží o cca 30% lacinější než v ČR. čASoVý poSun Vůči prAzE uSA

obLASt

06.00 (–6 hod.) cEntrAL 05.00 (–7 hod.) MountAin 04.00 (–8 hod.) pAciFic 03.00 (–9 hod.) ALASkA 02.00 (–10 hod.) HAWAii 01.00 (–11 hod.)

prAHA

EAStErn

12.00 hod.


y

ALkoHoL

ELEktřinA A tV

Pití alkoholu je v mnoha částech USA stále považováno za cosi špatného, v některých státech na východu, indiánských rezervacích a Utahu koupíme alkohol jen ve speciálních prodejnách – Liquor Store, v restauracích pak běžně. Vždy je vyžadováno ID čili průkaz totožnosti a věk 21 let. Pití na veřejnosti je, s výjimkou New Orleans a floridského Key West, zakázáno a láhev či plechovka nesmí být vidět. Při nákupu dostaneme alkohol v hnědém papírovém sáčku.

V USA používají v elektrické síti rozdílné napětí 110 voltů s frekvencí 60 herzů. Spotřebiče na 220 voltů nebudou fungovat bez přepínače napětí. Zdroje s přepínatelným napětím mají zabudované jen počítače a některé dražší přístroje. Také zásuvky jsou v USA jiné. Redukci si můžete koupit v USA v obchodech s  elektronikou či supermarketech. Rovněž si můžete koupit v  ČR univerzální redukci pro celý svět, tzv. ježka.Odlišnosti jsou i u videorekordérů a televizí, neboť v USA se používá televizní systém NTSC na rozdíl od evropského PAL-SECAM.

kouřEní Kuřáci nemají v USA na růžích ustláno. Kouření je zakázáno v úředních budovách, autobusech, vlacích a letadlech. V restauracích bývají oddělené kuřácké sekce. Cigarety jsou drahé (cca $6).

cEStuJEME VozEM Při cestování po USA a Kanadě je auto nezbytností. V obou státech je platný mezinárodní řidičský průkaz podle ženevské úmluvy, ale zpravidla si vystačíte pouze s národním řidičským průkazem. Benzín stojí v průměru okolo $4,2 za galon (3,8 l). Ve městech je povolena rychlost cca 60 km/hod, mimo města 100 - 110 km/hod, na dálnicích 110 – 130 km/hod. Pokud je na křižovatce značka STOP s nápisem 4WAY či ALL WAY platí, že první z křižovatky odjíždí ten, kdo první i přijel. V USA je dovoleno zatáčet doprava na červenou, pokud není vyznačeno jinak. Pravidlo neplatí v New Yorku. Blikající červená znamená totéž, co STOP.

tAXi Ježdění v USA taxíkem (taxi, cab) je běžné. Okrádání zákazníků prakticky neexistuje. Řidič je povinen zapnout při nástupu taxametr. Jedeme-li například čtyři, zaplatí každý z dříve vystupujících cenu na taxametru. Šoférovi necháme spropitné 10 – 15 % z ceny.

tELEFonoVání

StrAVoVání

SpropitnÉ (tip)

Evropanům Američané připadají jako lidé žijící z hamburgerů, kuřat a hranolků. To je falešné klišé. Z kulinářského hlediska jsou USA pestrou směsicí národních a kulturních vlivů, které krystalizují na talíři. Prakticky na každém kroku potkáme restaurace italské, čínské, japonské, korejské, indické, vietnamské či řecké.

Spropitné je nedělitelná součást amerického způsobu života a řada profesí je odkázána převážně na tyto příjmy. U těchto profesí se spropitné považuje za samozřejmost a jeho absence může vyvolat nepříjemné situace. Jsou to číšníci, nosiči zavazadel, taxikáři, řidiči, průvodci a pokojské. Důležité je spropitné číšníků, neboť z něj odvádí daně, a to bez ohledu, zda spropitné obdrží či nikoliv. Z  toho důvodu jsou velmi vytrvalí v  jeho vymáhání. Abychom předešli případným konfliktům, je nutné si pamatovat následující: spropitné se platí v restauracích s  obsluhou. Spropitné se nechává na stole po zaplacení účtu nebo se připisuje k účtu při jeho podpisu v případě placení kreditní kartou. nelze odejít bez spropitného! Dále se platí spropitné v některých  amerických bufetech All-you-can-eat nebo steakhousech (např. Ponderosa nebo Sizzler), kde se jídlo předplácí u pokladny. Někde tu bývá spropitné zahrnuto v  ceně, ale obvykle postačí jeden dolar na osobu (nikoliv v drobných mincích!). V rychlých občerstveních typu MacDonalds, Wendy‘s, Burger King, Taco Bell, atd. se spropitné neplatí. Nosičům zavazadel se platí obvykle 1 USD za 1 zavazadlo, taxikářům 10-15% z  účtované ceny, pokojským opět 1 USD za noc (nechává se na pokoji obvykle na lůžku a je zcela dobrovolné).

rEStAurAcE Při návštěvě restaurace nás potká pár rozdílů. Kupříkladu si ke stolu nesedáme automaticky, vyčkáme na číšníka, až nás usadí. S jídelním lístkem přijde sklenice s čistou vodou. Salát je servírován na stůl jako první. Po skončení jídla nabídne číšník dezert a kávu, pak přinese účet. Jeden pro všechny stolující. V restauracích není zvykem večeři zapíjet pěti pivy. Platíme hotově i kartou. Spropitné (tip) je očekáváno ve výši 15 až 20 procent útraty!

FAStFooD Fastfoodové řetězce pomáhají šetřit čas i peníze. Na rozdíl od českých fastfoodů dostaneme v USA větší porce a přísady jako kečup, hořčici či majonézu zdarma. U studených nápojů platíme za kelímek, tudíž si můžeme nápoj zdarma doplnit. Setkáme se také s fastfoody, které fungují na principu „all you can eat". Po zaplacení paušálu ($8 až 15) můžeme jíst do prasknutí. DÉLkA A pLocHA 1 inch (palec) 1 cm 1 feet (stopa) 1m

2,54 cm 0,39 palce 30,3 cm 3,28 stopy

HMotnoSt 1 ounce (unce) 1 gram 1 pound (libra) 1 kg

3 feet

1 yard

1 US tuna

1 yard

0,91 m

1 britská tuna

1m

1,09 yardu 1,61 km

US gallon (galon)

1 km

0,62 míle

1l

0,40 ha

0,035 kg 0,45 kg 2,20 libry 907 kg 1016 kg

obJEM (DutÉ Míry)

1 mile (míle)

1 acre (akr)

28,35 g

3,78 l 0,26 US galonů

V USA se při vytáčení meziměstského telefonního čísla volí nejprve 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a nakonec sedmimístné telefonní číslo. Při telefonování do ČR točíme nejdříve předvolbu 011. Čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Značné částky uspoříme používáním telefonních karet (calling, prepaid card). Jsou k dostání na pumpách, v supermarketech, atd. a voláme s nimi po USA i do zahraničí a stojí mezi $10-150. Sazby jsou mnohem nižší než při volání s mincemi ($0,05-0,10/min po USA, $0,25-0,80 do ČR). Vytočením sekvence čísel se zdarma připojíme k poskytovateli služby, který nás po zadání identifikačního kódu (natištěn na kartě) přepojí na volané číslo. S mobilním telefonem z Evropy se dovoláme všude s výjimkou některých odloučených oblastí. Podrobnosti sdělí váš operátor.

kLiMA Počasí dokáže v USA nachystat mimořádná překvapení. Změny mohou být náhle a teplotní výkyvy přicházejí ze dne na den dokonce i z hodiny na hodinu. Jižní státy a oblasti Velkých plání na středozápadu charakterizují v létě velká tepla. Totéž platí o jižní části

atlantického pobřeží, Floridě a státech u Mexického zálivu. Tam se navíc přidá i nesnesitelná vlhkost. Na americkém jihozápadě a v jižní Kalifornii jsou léta také horká, ale suchá. Na jihu Arizony, Kalifornie, Nového Mexika a Texasu panují v létě teploty kolem 30 – 40 stupňů Celsia. Naopak tEpLotA západní pobřeží je trvale pod vlivem Tichého °F °C oceánu a klima je zde 40 100 po celý rok stabilní. Věčné léto trvá na jihu 30 Kalifornie, na Floridě a 80 na jihu Texasu. 20 60

intErnEt Přístup k internetu je zdarma ve veřejných knihovnách. V internetových kavárnách a na letištích je internet za cca $7-10/hodina.

poštA Poštovní úřady (Post Office) jsou ve všední dny otevřeny od 9 do 17 hodin. V sobotu zavírají v poledne. Poštovní schránky jsou modré.

průMěrnÉ DEnní tEpLoty VE VybrAnýcH MěStEcH uSA A kAnADy (oc) MěSíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

New York

2o

4o

9o

14o

20o

25o

28o

27o

23o

17o

11o

6o

Washington

6o

8o

13o

19o

24o

29o

31o

30o

26o

20o

14o

8o

Miami

24o

26o

27o

29o

31o

32o

33o

33o

32o

29o

27o

26o

San Francisco

14o

16o

17o

18o

18o

20o

20o

21o

22o

21o

18o

15o

Las Vegas

14

17

21

26

31

37

40

39

34

27

19

14

Seattle

8o

11o

13o

15o

18o

21o

24o

24o

21o

16o

11o

8o

Yellowstone

-5o

-2o

2o

6o

11o

16o

21o

21o

16o

9o

1o

-4o

Grand Canyon

7o

8o

11o

16o

21o

27o

29o

27o

24o

18o

11o

7o

Anchorage

-6o

-3o

1o

7o

13o

17o

18o

17o

13o

4o

-2o

-4o

Toronto

-3o

-2o

3o

11o

18o

23o

27o

25o

21o

14o

7o

0o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

kanada

40

10 0

20 0

-10 -20

-20

-30

-40

-40

81

USA a Kanada - 2012  

VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - FLORIDA - HAVAJSKÉ OSTROVY - NÁRODNÍ PARKY - ALJAŠKA A YUKON - LYŽOVÁNÍ VE SKALISTÝCH HORÁCH - PLAVBY V KARIB...