Page 1

Bijeenkomst

Opbrengstgericht werken Inspiratie voor de onderwijspraktijk

Snel op de hoogte van opbrengstgericht werken? Geïnspireerd aan de slag ermee? Kom dan naar de bijeenkomst Opbrengstgericht werken op 20 april. De CED-Groep deelt haar expertise en ervaringen graag met u. In vier korte, praktijkgerichte workshops vertellen wij u meer over instrumenten en werkwijzen die u kunt aanwenden om uw leerlingen tot bloei te brengen. Uiteraard ‘opbrengstgericht’, want het draait om aantoonbare resultaten.

Voor wie? Directeuren, ib’ers en leerkrachten uit het po en s(b)o

Het programma 13.30 uur – 14.00 uur: 14.00 uur – 15.00 uur: 15.00 uur – 16.00 uur: 16.00 uur – 16.30 uur:

Inloop Workshopronde 1 Workshopronde 2 Afsluiting met een hapje en drankje

Datum en locatie Woensdag 20 april Sport en zalencentrum De Spil Willem van de Heerikweg 1 2971 XG Bleskensgraaf

Kosten € 40,00 per deelnemer

Inschrijving U kunt zich inschrijven via www.cedgroep.nl/inspiratie

Datum: 20 april 2011


Kies uit vier verschillende workshops: PH-meter CED-Groep®

Door Monique van Tiel

De PH-meter is een instrument om het pedagogisch handelen op school in kaart te brengen. Het instrument zet het observeerbaar pedagogisch handelen van leerkrachten centraal en meet: • de zichtbaarheid van gedragsregels en het toepassen van gedragsvoorwaarden • de feedback op het gedrag van leerlingen • de kwaliteit van een beurt De opbrengst van werken met de PH-meter? U stemt het pedagisch handelen in de groep af op wat de leerlingen nodig hebben. ‘Ik was me niet bewust van mijn negatieve uitlatingen naar de kinderen toe. Na afloop van het traject werd geturfd of ik nog veroordelend en openlijk afwijzend was. Het was sterk verbeterd, ik maak nu inmiddels ook volop complimenten en ben veel minder afwijzend richting de leerlingen.’ Een leerkracht na een traject met de PH-meter

Eén stap verder met de 1-zorgroute

Door Wijnand Gijzen

Bent u bekend met de werkwijze van de 1-zorgroute? De CED-Groep gaat verder en ontwikkelde de 1-zorgroute een stap verder. De 1-zorgroute wordt hiermee efficiënter want: • het benoemen van de onderwijsbehoeften is niet in alle gevallen nodig • het is mogelijk om twee keer per jaar een (standaard) groepsplan te maken De 1-zorgroute wordt ook opbrengstgericht. Door groepsstandaarden te vergelijken met de schoolstandaarden kunnen leerkrachten in hun groepsplan aansluiten op de opbrengstambities van de school. Meer weten? Volg de workshop van Wijnand Gijzen, mede-ontwikkelaar van de 1-zorgroute.

Ontwikkelingsperspectief

Door Leonie van de Lavoir

Heeft u leerlingen die het eindniveau van groep 7 niet kunnen behalen? Voor deze leerlingen schrijft u een ontwikkelingsperspectief. Aan de hand van tien stappen komt u tot een haalbaar eindresultaat. 1. Bepaal het leerrendement 2. Bepaal de uitstroombestemming 3. Kies de CED-leerlijn 4. Bepaal de planperiode 5. Leid de doelen af uit de leerlijn 6. Benoem de onderwijsbehoeften 7. Bepaal de methodiek 8. Bedenk de organisatie 9. Voer het plan uit 10. Evalueer en monitor Hoe u deze stappen in de praktijk kunt vormgeven, hoort u tijdens de workshop. ‘Ik wist al dat er met een leerling nog heel veel te bereiken viel, maar niet hóé. Door het ontwikkelingsperspectief heb ik nu vastgelegde ambities en werk ik daar aan met de ouders en de leerling.’ Een leerkracht over het werken met de tien stappen

Referentieniveaus

Door Ruud Janssen

Maakt u zich zorgen over het niveau van het taal- en rekenonderwijs op uw school? Werken volgens de referentieniveaus neemt veel onzekerheden weg. Het beschrijft systematisch wat uw leerlingen moeten kennen, kunnen en begrijpen. Werken met referentieniveaus biedt nog andere voordelen. Zo is het een manier om opbrengstgericht werken in praktijk te brengen en geeft het helderheid over de leeropbrengsten van individuele leerlingen. Bovendien kunt u door het formuleren van leerstandaarden uitval eenvoudig opsporen. Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten over hoe u refentieniveaus in de praktijk kunt brengen.

www.cedgroep.nl

CED-Groep / Dwerggras 30, postbus 8639 / 3009 AP Rotterdam / tel. 010 4071599

Uitnodiging opbrengstgericht werken 20 april  

Uitnodiging opbrengstgericht werken 20 april

Advertisement