Stairs7 Teacher's Book

Page 1

Teacher’s book

Welcome to Stairs 7, Teacher’s book! Get advice on how to prepare and carry out your English lessons. The Teacher’s book will give you lots of ideas and inspiration.

Good luck with your language teaching!

7 Cecilie Solberg Hege Dahl Unnerud

Teacher’s book

7

Stairs er Cappelen Damms engelskverk for barnetrinnet. Elevene møter tilpassede utfordringer på tre nivåer: Step 1, Step 2 og Step 3. Stairs 5–7, Utgave 2, er skrevet etter revidert læreplan av 2013.

Cecilie Solberg • Hege Dahl Unnerud

7

Komponenter: • Textbook, tekster på tre nivåer og muntlige oppgaver • Workbook, engangsbok med oppgaver på tre nivåer • Nettsted, stairs.cdu.no med oppgaver og skriveverksted • Lydstoff på cd og ved streaming • Game Box med brettspill • Teacher’s Book med metodiske opplegg • Digital lærerressurs med blant annet tavlebøker og tester I S B N 978-82-02-44127-2

ISBN 978-82-02-44127-2

stairs.cdu.no 9

Stairs 7 TEACHERS BOOK OMSLAG FOR GODKJENNING .indd 1

788202 441272 www.cdu.no

10.09.15 10.18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.