Page 1

hoofdartikel

ampersand

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 10 - JUNI 2010

AFGIFTEKANTOOR LUIK X

www.cdenv.be

1


fan van Marianne* Ik ben nooit een voorstander geweest van het christendemocratische programma en heb ook niet op jullie gestemd omdat ik een andere overtuiging deel. Maar de enorme waardigheid waarmee Marianne zich verdedigd heeft in een onmogelijke positie, wekt diepe bewondering. Andreas Peeters

Marianne heeft zich sterk geweerd, gaf het beste van zichzelf. Ik bewonder haal wilskracht en doorzettingsvermogen. Ondanks de tegenwind bleef zij volhouden. Niemand in heel het land, geen man of vrouw had het beter gedaan. Hendrik Bogaert, Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Jabbeke

Marianne deed alles wat ze kon. Maar ze moest het voortdurend opnemen tegen geduchte mannelijke tegenstanders als De Wever en De Winter. Daardoor heeft ze nooit een sterke lijn kunnen uitzetten. We moesten te veel ‘reageren op’. Griet Smaers, Vlaams volksvertegenwoordiger

Achteraf beschouwd vind ik dat we Marianne onvoldoende hebben gesteund. Marianne zelf heeft het immers zeer goed gedaan, maar ze werd wat te veel in de verdediging gedwongen. Daardoor kreeg ze te weinig kans om als boegbeeld van CD&V uit de verf te komen. Dirk Claes, Senator en burgemeester van Rotselaar

Marianne is heel authentiek. Dat merk je wanneer je haar in contact ziet komen met mensen op de markten, in de straten. Ze heeft de rol van Herman Van Rompuy overgenomen: Marianne bracht rust in de partij én daarbuiten. Jan Laurys, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Diest

Marianne heeft het uitstekend gedaan in de TV-debatten. De vergelijking maken met buitenlandse voorbeelden als Angela Merkel en Hillary Clinton zou voor haar een belediging zijn. Marianne heeft getoond dat ze een sterke vrouw is. Zij hoeft met niemand vergeleken te worden.

Marianne, ik wil je danken voor de wijze waarop je je verantwoordelijkheid nam als boegbeeld. Het was een schier onmogelijke opdracht, maar je ging ervoor en je hebt de thema’s waarvoor CD&V staat inhoudelijk sterk verdedigd. Mia Van der Elst uit Zaventem

Miet Smet, Minister van Staat Beste Marianne, ik wens je spijts alles te feliciteren met je persoonlijke verkiezingsuitslag. Er valt je helemaal niets te verwijten: op één maand tijd een hopeloze situatie rechttrekken is gewoon onmogelijk. Nog veel goeie moed! Paul Cockx uit Heverlee

Geachte Mevrouw Thyssen, ik heb u de afgelopen weken een moeilijke strijd zien voeren, om het ‘idee fixe’ van de kiezer opnieuw in de juiste context te krijgen. Het is niet helemaal gelukt, maar ik ben ervan overtuigd dat de tijd er gewoon nog niet rijp voor was. Paul Dingens

De campagne was kort en intens. Marianne is dan ook snel gegroeid in haar rol als boegbeeld. Haar uitstraling werd elke dag sterker en zelfverzekerder. Mevrouw de voorzitter, beste Marianne, ik dank u voor de deskundigheid en inzet waarmee u CD&V door deze zeer moeilijke periode leidde. Graag had ik u als eerste vrouwelijke premier van ons land gezien. Voorlopig loopt het een beetje anders, maar uw tijd komt wel.

Sabine de Bethune, Senator

Het was een lastige campagne: bergop, met de wind tegen. Met Marianne op kop had zij een onmogelijke opdracht, maar ze heeft het schitterend gedaan. Servais Verherstraeten, Volksvertegenwoordiger

Theo De Meyer uit Lokeren

* Deze reacties werden gesprokkeld voor het ontslag van Marianne Thyssen bekend raakte.


FOTO DANIËL RYS

standpunt

Bedankt, beste CD&V-leden Beste leden van CD&V, Ik schrijf u deze boodschap één dag nadat ik mijn ontslag als voorzitter bekend maakte. Ik sta erop u persoonlijk te vertellen waarom ik deze keuze heb gemaakt. Twee jaar geleden hebt u me tot voorzitter verkozen. Ik heb die opdracht aanvaard in het belang van onze leden, onze militanten en onze verkozenen. In die voorbije twee jaar hebben we in onze partij zowel zware momenten gekend als momenten van succes. We hebben die momenten altijd samen gedeeld. Tegen de achtergrond van de financiële en sociaal-economische crisis, hebben we de voorbije jaren op verschillende momenten bewust het belang van het land en de mensen boven ons eigen partijbelang gesteld. Dat is een keuze waar ik blijf achter staan. Op 13 juni hebben we de federale verkiezingen verloren. Het verdict van de kiezer was zwaar, maar we aanvaarden het, zoals dat hoort in een democratie. Inmiddels is er opdracht gegeven om intern een grondige evaluatie op te starten, op basis waarvan we zullen werken aan een plan voor de toekomst. Tegelijk bereiden we ons voor op een mogelijke deelname aan regeringsonderhandelingen. Wij zullen ons daarbij constructief en positief opstellen, en uiteraard onze eigen krachtlijnen naar voor schuiven. Ik heb de voorbije week alles eens op een rij gezet: wat voor de verkiezingen gebeurd is, waar we nu staan en wat er nog te gebeuren staat. Zelf heb ik mij de hele periode maximaal ingezet en al mijn energie in het voorzitterschap gestoken. Dit voorzitterschap is een zware job en heeft veel van mijn krachten gevergd. Mee door de slechte verkiezingsuitslag ben ik ervan overtuigd dat het beter is de fakkel nu door te geven,

zodat de partij verder geleid wordt door iemand die zich daarvoor 100% kan geven. Ik heb aan het politiek bestuur voorgesteld dat ondervoorzitter Wouter Beke de partij als interim-voorzitter leidt. Na de regeringsvorming zullen we formele voorzittersverkiezingen organiseren. Het politiek bestuur heeft daarmee ingestemd en Wouter heeft deze opdracht aanvaard. Ik ben hem hiervoor zeer dankbaar. Wouter kent de partij door en door, heeft mee de Vlaamse regeringsonderhandelingen gevoerd en heeft het federale verkiezingsprogramma mee geschreven. Hij geniet veel respect in de partij en is zonder meer de juiste persoon om deze taak op zich te nemen. Zelf zal ik mijn mandaat in het Europees parlement verder opnemen. Mijn kiezers kunnen erop rekenen dat ik me daar zal inzetten op dezelfde manier en met evenveel ijver als ik al die jaren al aan de dag heb gelegd. Ik wil uitdrukkelijk alle mensen danken met wie ik de voorbije jaren heb samengewerkt: alle vrijwilligers, de mandatarissen en de medewerkers, maar ook en vooral: u, beste lid, voor de warme steun en het grote vertrouwen dat ik al die tijd mocht genieten. Ik heb mijn voorzittersopdracht graag en met overtuiging vervuld. Diezelfde overtuiging bracht me tot de beslissing dat het partijbelang nu het best gediend is met Wouter aan het roer. Hij geniet daarbij mijn volle steun. Ik weet zeker dat hij ook op uw steun kan rekenen.

Marianne Thyssen

COLOFON Hoofdredacteur: Redactiecomité: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83 Luk Vanmaercke, Annemie Lemahieu, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop Linda Meskens - 02 238 38 30 Kristel Nivelle Pascal Laseur - 02 238 38 32 Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - ampersand@cdenv.be

Cert no. CU-COC-810340

3


campagne 2010

Jullie inzet was fantastisch De verkiezingen hebben we dan wel niet gewonnen, mocht er een prijs bestaan voor de partij met de meest gedreven militanten, dan ging die ongetwijfeld naar CD&V. In 40 dagen tijd hebben jullie werkelijk alles uit de kast gehaald om onze onze partij aan een goed resultaat te helpen. Dat leverde soms grappige, soms ontroerende, maar altijd hartverwarmende beelden op. Gelukkige verjaardag Jan In 2003 nam Jos Ansoms voor de laatste keer deel aan federale verkiezingen. Zijn plakploeg bleef achter met een existentiële vraag: stoppen, of doordoen? De kameraderie en de liefde voor het plakken vaagden snel alle twijfels weg. Sindsdien zet deze grote groep uit Loenhout borden voor alle Antwerpse kandidaten. Jan Van Hasselt, één van de topplakkers van ‘de mannen van Loenhout’ is vorig weekend 61 geworden. Als verrassing hadden zijn kinderen deze affiche voor het huis gezet... Bij deze wensen wij Jan nog vele jaren plakplezier!

Marianne Thyssens voert actie voor Marianne Thyssen Verrassing in het Brusselse Centraal Station: tijdens een flyeractie van de campagneploeg van Marianne Thyssen haalde een vrouw spontaan haar identiteitskaart boven: Marianne Thyssens uit Sint-PietersWoluwe bleek zo gecharmeerd door haar bijna-naamgenote dat ze meteen een campagne-T-shirt aantrok!

Ik stem wel Met een ludieke actie wilde Izzy Van Aelst de naar schatting 25.000 jongeren die voor de eerste keer mogen stemmen overtuigen. ‘De eerste opdracht is niet om de stem te veroveren van de jongeren, maar om hen te overtuigen om te gaan stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze stemplicht moeten vervullen. Zeker als jongere. We zijn nog té jong om alle moed al op te geven’, aldus Izzy, die 4e stond op de Kamerlijst in Leuven. Veel Leuvenaars deelden duidelijk zijn boodschap. 4


campagne 2010

JONGCD&V zet mee de toon JONGCD&V trok de campagne in onder de titel ‘De verbouwers’. ‘We willen dit huis genaamd België verbouwen om het weer leefbaar te maken’, zo vatte jongerenvoorzitter Pieter Marechal het programma samen. Niet alleen voerden ze daarna een heel sterke campagne, hun verbouwingsmetafoor werd ook nog eens door zowat jan en alleman overgenomen. Toch is het ook met ideeën zoals het spreekwoord zegt: ‘Er gaat niks boven het origineel.’

Jong & Bevlogen

En de ‘award’ voor creatiefste campagnefilmpje gaat naar… Joris Billen! Met een stijlvolle ‘film noir’, waarin kandidaat-senator Rik Torfs schittert als de charismatische barman die een perfecte cocktail serveert, wist de 34-jarige leerkracht uit Tessenderlo een bescheiden hype te creëren rond zijn J&B-campagne. Omdat het gelijknamige whiskymerk met een schadeclaim dreigde moest het filmpje van het internet gehaald worden, maar toen was de actie al lang geslaagd. Hoewel hij de laatste campagneweek wegens ziekte vanuit zijn bed moet volgen, haalde Joris als 5e opvolger op de Senaatlijst een dikke 15.000 stemmen.

Nooit opgeven

Weinig mensen weten hun passies zo goed te combineren als Koen Janssens, bestuurslid van CD&V Hooglede-Gits. Hier poseert hij met de CD&V-vlag bovenop de Mont Blanc en onlangs volgde nog een soortgelijk vakantiekiekje uit Italië. Onze verkiezingsslogan ‘Nooit opgeven’ is hem duidelijk op het lijf geschreven.

Het onverwachtste campagneteam

Na een debat in Luik met een aantal Waalse topondernemers trok de CD&V-ploeg nog naar de binnenstad om er een terrasje aan te doen. Groot was de verbazing toen bleek dat het café werd uitgebaat door… de broer en zus van PS-topvrouw Laurette Onkelinx. Even later kwam ook vader Gaston Onkelinx erbij zitten om de ene na de andere anekdote te vertellen. Bij het afscheid wisselden de twee kampen verkiezingsaffiches uit.

Een goede campagne voeren is een kunst. Stefaan Vercamer, 3e op de Oost-Vlaamse Kamerlijst, deed het op deze originele manier. 5


bedankt

Geen vaarwel Helaas, CD&V zal het de komende legislatuur met een kleinere ploeg moeten doen in het Federaal parlement. Een aantal volksvertegenwoordigers zag zijn mandaat niet verlengd door de kiezer. Sommigen stelden zich niet langer verkiesbaar, maar voor anderen betekent dit dat ze dossiers waaraan ze soms jarenlang gewerkt hebben, niet kunnen afmaken. Ampersand brengt hulde.

Senaat Els Schelfhout

Senator sinds 2007. Was erg betrokken bij de vele uitdagingen in Centraal-Afrika, o.a. als voorzitster van de senaatswerkgroep die zich boog over de illegale exploitatie en handel van grondstoffen in Oost-Congo. Van haar hand is ook de wet waardoor vastgoedmakelaars niet langer honoraria, voordelen of beloningen kunnen ontvangen van de huurder.

Elke Tindemans

Senator sinds eind 2006. Gaf absolute prioriteit aan mensenrechten en genderevenwicht. Bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen zoals alleenstaande moeders, jongeren en etnische minderheden.

Hugo Vandenberghe

Senator sinds 1991, fractieleider van 1995 tot 2003, uittredend eerste ondervoorzitter van de Senaat. Gedurende twee decennia een van de gezaghebbendste stemmen in de Senaat. Vooral actief op het vlak van justitie, politie- en inlichtingendiensten, de institutionele thema’s en de financiële en economische uitdagingen. Talloze wetsvoorstellen van zijn hand werden wet, in deze legislatuur o.a. de wet op de Bijzondere Inlichtingen Methoden.

Pol Van Den Driessche

Senator sinds 2007. Wist mee een nieuwe en aanvaardbaardere dotatieregeling voor de leden van de koninklijke familie te laten stemmen. Bracht 25 jaar ervaring als politiek journalist mee en zette die succesvol in om het vele gedegen senaatswerk in de kijker te krijgen. 6

Tony Van Parys

Volksvertegenwoordiger van 1985 tot 2007, sindsdien senator, minister van Justitie 1998-1999. Algemeen gerespecteerd en gewaardeerd als een van de toonaangevende parlementaire justitiespecialisten van ons land in de voorbije kwarteeuw. Tony leidde in deze legislatuur namens onze partij de maandenlange onderhandelingen tot hervorming van het Gerechtelijk Landschap. Dirk Claes maakt als opvolger van Marianne Thyssen zijn comeback in de Senaat. Els Van Hoof keert als tweede opvolger mogelijk later nog terug.

Kamer Mia De Schamphelaere

Met haar jarenlange ervaring slaagde Mia met glans als voorzitter van de commissie Justitie. Sinds juli 2009 bekleedde zij de functie van ondervoorzitter van de Kamer. Mia is auteur en mede-auteur van tal van wetsvoorstellen, zoals het strafbaar maken van het commercieel draagmoederschap, het socialer maken van het betalingsbevel, het komaf maken met wanbetalers van onderhoudsgeld. Eén van de meest in het oog springende realisaties was de recente wet op de mede-eigendom.

Luc Goutry

Luc zetelde 15 jaar in de Kamer, waarvan de laatste jaren als Quaestor. Als specialist gezondheidszorg heeft hij meer dan één steen in de rivier kunnen verleggen. Hij kwam in het bijzonder op voor gehandicapten, zorgbehoevende ouderen, alleenstaande ouders, zorgjongeren… Zijn sluitstuk is ongetwijfeld de basis die hij gelegd heeft voor de wet die de bescherming van de wilsonbekwamen moet verzekeren.


bedankt

maar tot ziens Katrien Partyka

Katrien was één van de meest actieve fractieleden. Zij heeft haar stempel kunnen drukken op enkele belangrijke wetten, zoals de schuldsaldoverzekeringen voor chronisch zieken en kankerpatiënten en de nieuwe wet op de consumentenbescherming met strengere regels voor kredietreclame.

Luc Peetermans

Luc is nog geen jaar Kamerlid geweest. Hij is als opvolger van Inge Vervotte in november 2009 in de Kamer gekomen. In die korte tijd heeft hij zich laten opmerken met zijn voorstel over de eenvormigheid in de snelheidsbeperkingen.

Ilse Uyttersprot

Als burgemeester van Aalst ging haar belangstelling vooral uit naar thema’s zoals veiligheid en ondernemen. Zo was zij actief betrokken bij het overleg over de brandweerhervorming, de lokale politie en de drugsproblematiek.

Lieve Van Daele

Kamerlid vanaf 2007. Samen met Stefaan Vercamer lag ze aan de basis van het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het rouwverlof. Ook armoedebestrijding en de evaluatie van het Nationaal Kankerplan stonden centraal.

Mark Verhaegen

Mark zal als volksvertegenwoordiger vooral herinnerd worden als de verdediger van het dierenwelzijn. Met zijn stevige lokale verankering werd zijn stem als burgemeester ook goed gehoord in Brussel.

Hilâl Yalçin

Hilâl was als jong parlementslid vooral actief in de commissie naturalisaties. Daarnaast ging haar belangstelling vooral uit naar de integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Als jonge mama wist zij de problematiek van de combinatie werk-gezin onder de aandacht te brengen. Voor Jenne De Potter, Ingrid Claes, Michel Doomst en Kristof Waterschoot, is het als opvolgers nog even wachten vooraleer zij zekerheid hebben over hun parlementaire toekomst.

Hard werk

achter de schermen De mindere verkiezingsuitslag maakt niet alleen slachtoffers bij de mandatarissen. Ook van een aantal van onze kabinetsmedewerkers, fractie- en partijmedewerkers zullen we noodgedwongen afscheid moeten nemen. Ook deze mensen willen we van harte bedanken voor hun jarenlange inzet voor de partij. Het ga jullie goed en hopelijk tot ziens!

7


regeringsvorming

Meewerken aan oplossingen Enkele weken na de verkiezingen trekt de regeringsvorming zich stilaan op gang. De nederlaag kwam hard aan, maar wat we in geen geval gaan doen is anderen stokken in de wielen steken. Dat botst met ons verantwoordelijkheidsgevoel. Op een moment dat dit land voor immense uitdagingen staat, stelt CD&V zich bewust bescheiden, maar constructief op. Als CD&V uitgenodigd wordt voor formatiegesprekken zal ze daar met een duidelijk verhaal aan deelnemen: dit land heeft structurele ingrepen nodig om efficiënter te kunnen werken, om beter te kunnen inspelen op de grote sociaal-economische uitdagingen, om de welvaart en het welzijn van de mensen ook in de toekomst veilig te stellen en verder uit te bouwen. Om dat te kunnen garanderen moeten we toewerken naar vier cruciale pijlers: een weerbare economie, een gezond budget, een werkbare staatsstructuur en een slagvaardige overheid.

budget

Een weerbare economie

economie

Er is nood aan maatregelen die de concurrentiepositie van onze bedrijven duurzaam verdedigen en versterken. We moeten alle hefbomen aanwenden om onze economie slimmer, groener en wendbaarder te maken. Voor een kleine, open economie die heel wat welvaart dankt aan 8

internationale handel, blijft een gematigde evolutie van de lonen zeer belangrijk. Tegelijk blijven we inzetten op de verschuiving van lasten op arbeid naar alternatieven zoals de ecofiscaliteit. Ook de energiekost verdient onze aandacht: we blijven inzetten op een goede energiemix. En we willen de concurrentie op de markten verhogen door werk te maken van schaalvergroting. Administratieve lasten terugdringen kost dan weer weinig aan de overheid, maar brengt heel wat op voor bedrijven.

budget

Onderzoek en innovatie zijn topprioriteiten om te komen tot een weerbare economie. Vandaag is België een Europese middenmotor als het aankomt op investeringen in innovatie. Bedrijven en overheid samen investeren ongeveer 1,9% van het bruto binnenlands product in innovatie. In Zweden is dat 3,6%. We moeten klimmen op die ladder. Met een staatshervorming willen we ook meer economische hefbomen geven aan de deelstaten. Om rechtszekerheid te bieden aan investeerders en de solvabiliteit van onze ondernemingen verder te versterken, pleiten we ten slotte

staatshervorming

voor het behoud van de notionele interestaftrek. We zetten verder in op het ondersteunen van ondernemerschap en vragen een beleid dat ook op maat is van KMO’s. We gaan ijveren voor een beter sociaal statuut van de zelfstandigen o.a. door het verder optrekken van de minimumpensioenen en de kinderbijslagen tot het niveau van de werknemers. We stellen een KMO-toets voor nieuw beleid voor, want de mogelijkheden en noden van grote bedrijven verschillen vaak van die van KMO’s. Opleiding, vorming en activering dragen bij tot een dynamische arbeidsmarkt. Een hogere werkgelegenheid is noodzakelijk om de financiering van onze sociale bescherming duurzaam te garanderen. Het beleid van activering, opvolging en begeleiding van de deelstaten heeft nog versterking nodig. Via een staatshervorming moeten ze alle instrumenten in handen krijgen en worden ze geresponsabiliseerd via een hervorming van de financieringswet. Via de invoering van het Carrière Planning Systeem (CPS) willen we mensen wapenen om bewuste loopbaankeuzes te maken. Het systematisch gebruik van mechanismes voor vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt moet verder worden ontmoedigd. Het belang van permanente vorming gedurende gans de loopbaan neemt sterk toe. Als we willen dat mensen langer aan de slag blijven, moeten we hun kansen op de arbeidsmarkt ook gaaf houden. CD&V erkent het economisch belang van de non-profitsector.

overheid


regeringsvorming

budget

In het vergelijkend onderzoek van het Wereld Economisch Forum (WEF) is de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg een belangrijk pluspunt voor onze concurrentiekracht. CD&V wil deze troef blijven uitspelen.

economie

Een gezond budget

budget

België staat voor een zeer grote begrotingsuitdaging. Om tegen 2015 tot een begroting in evenwicht te komen, is dit de weg die CD&V wil volgen: Ieder niveau (federaal, Gemeenschappen en Gewesten en lokale besturen) moet volgens ons tegen 2015 minstens een evenwicht op de begroting bereiken. Federaal kiezen we voor een versnelling van de inspanningen. Dat levert een rentebonus op. Bovendien is het een belangrijk signaal naar de internationale markten en versterkt dit het consumentenvertrouwen. In 2011 lukt die versnelling binnen de huidige grenzen van de federale bevoegdheden. Daarna wordt het moeilijk. Dus komen de oneigenlijke bevoegdheden in het vizier: bevoegdheden die eigenlijk niet tot de federale kerntaken behoren. Een goede staatshervorming moet meer instrumenten geven aan de deelstaten, maar ook alle overheden responsabiliseren. Dat impliceert nieuwe afspraken rond de financieringswet en minder versnipperde bevoegdheden (en dus meer efficiëntie).

staatshervorming

budget

Een werkbare

staatshervorming staatsstructuur

Voor een krachtdadig en efficiënt beleid in dienst van de mensen en de ondernemingen moet het zwaartepunt bij de deelstaten liggen. In deze visie moet iedere overheid in staat gesteld worden om de eigen bevoegdheden doeltreffend uit te voeren. Dat betekent ook dat de lasten correct verdeeld worden. Onze sociale zekerheid is een realisatie van alle inwoners van België. De oorsprong van die sociale zekerheid is een verzekering tegen de risico’s verbonden aan arbeid, ziekte en ouderdom. Deze interpersoonlijke solidariteit mag nooit in vraag worden gesteld, maar moet tegelijk gepaard gaan met een grotere verantwoordelijkheid van alle overheden – ook op financieel vlak – voor de resultaten van het gevoerde beleid. De grenzen van Vlaanderen, Wallonië, het Hoofdstedelijk gebied Brussel en de Duitstalige gemeenschap liggen vast. Dat is nodig voor de stabiliteit van ons land, een stabiliteit die zo nodig is om de zware sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken. De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn niet alleen dringend, de splitsing draagt bij ook tot stabiliteit.

overheid

Een slagvaardige overheid

overheid

De bevolking en het bedrijfsleven moeten kunnen rekenen op een overheid die de kwaliteit van de dienstverlening en de klantgerichtheid hoog in het vaandel draagt. Een overheid die goed wordt bestuurd en efficiënt omgaat met de middelen die voor haar kerntaken ingezet worden. Een moderne samenleving verwacht terecht heel wat van een moderne en goedwerkende overheid. Een goede justitie bestrijdt het gevoel van straffeloosheid. Een goede inning van de belastingen en strijd tegen fraude, vermijdt dat wie correct handelt nog hogere lasten moet betalen. Een goed arbeidsmarktbeleid en goede sociale zekerheid zorgen er voor dat iedereen zijn steentje kan en moet bijdragen aan onze samenleving. Een overheid die betere regels maakt met minder administratieve lasten, versterkt de concurrentiepositie van ons land en van onze bedrijven. Een goede overheid moet de mensen ook inspraak geven in de verbetering van haar werking. Afhankelijk van de kerntaken die de bevolking en het bedrijfsleven verwacht van de overheid worden bepaalde activiteiten versterkt en andere afgebouwd. Er is dus nood aan doordachte en slimme vervangingen van de talrijke ambtenaren die de komende jaren op pensioen gaan of om andere redenen vertrekken. 9


hoofdartikel

federale f uw nieuwe

Onder vlnr: Nahima Lanjri, Gerald Kindermans, Stefaan Vercamer, Sonja Becq, Steven Vanackere, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Inge Vervotte. Boven vlnr: Wouter Beke, Raf Terwingen, Rik Torfs, Pieter De Crem, Sabine de Bethune, Carl

10


hoofdartikel

fractie

Devlies, Liesbeth Van der Auwera, Yves Leterme, Hendrik Bogaert, Servais Verherstraeten en Leen Dierick. (niet op de foto: Dirk Claes)

11


welzijnsronde

Iedereen winnaar van de

Welzijnsronde

Oost-Vlaanderen was de laatste etappe van de Welzijnsronde waarmee CD&V de voorbije weken door Vlaanderen trok. In het Gentse Provinciehuis gingen opnieuw ruim 100 zorgverleners in debat. Voor hen dé gelegenheid om hun vragen en opmerkingen rechtstreeks aan de politici voor te leggen. Voor minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse CD&V-fractie een prima klankbord voor hun beleidsplannen. Willem Rombaut Medewerker Steunpunt Groene Zorg

‘In de Bijzondere Jeugdzorg moet de minister de draad naar een geïntegreerd zorgbeleid dringend opnieuw oppikken. De verschillende diensten die probleemjongeren opsporen (Kind & Gezin, het onderwijs, …) moeten terechtkunnen bij één dispatchingcentrale die beslist welke zorgen de jongere best kan gebruiken. Maar dan moeten de schotten tussen de verschillende diensten wel eerst worden gesloopt. De jongste 8 jaar is er een stijging met 38% van jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg. Dat zet een enorme druk op onze diensten en zorgt voor serieuze tekorten. Waar mogelijk moeten we echt kiezen voor kortere behandelingen. Er is ook een meer preventieve aanpak nodig: problematische gezinnen moeten zo vroeg mogelijk opgespoord worden en vervolgens de nodige begeleiding krijgen. Dat betekent nog meer inzetten op opvoedingsondersteuning. Als een jongere dan toch ontspoort en criminele feiten pleegt, moeten we korter op de bal kunnen spelen. Justitie heeft dringend meer middelen nodig. De tijd tussen de gepleegde feiten en de bestraffing is nu te lang, terwijl elke pedagoog weet dat je verkeerd gedrag onmiddellijk moet bestraffen.’

Eric De Keyzer Schepen voor woonbeleid en OCMW-voorzitter in Sint-Gillis-Waas

Foto’s Wouter Van Vooren

‘Bij elke beslissing die de minister neemt in het domein Wonen & Zorg moet het belang van het individu centraal staan. Zolang je thuis wil blijven wonen moet dat kunnen, ook als je daar ondersteuning voor nodig hebt. Ik denk aan ouderen, mensen met een handicap of aan psychiatrische patiënten. Pas als dat niet meer kan kunnen alle andere oplossingen tussen thuis wonen en bedlegerig zijn in beeld komen: service-flats, woonzorgcentra, kortverblijf, nachtverblijf, assistentiewoningen, enzovoort. De moeilijkheid is dat die tussenoplossingen door heel veel verschillende diensten worden aangeboden: zowel door private als door openbare zorgverleners, door thuiszorgers, mantelzorgers, … En dat de politieke bevoegdheid verdeeld zit bij massa’s niveaus en domeinen: Europees, federaal, Vlaams, … bij Wonen, Welzijn, Sociale Zaken, … Dat zorgt voor een ingewikkeld kluwen van regels en financiële middelen. Om het kluwen een beetje overzichtelijker te maken wachten we met spanning op minister Vandeurzen. Het decreet Wonen & Zorg werd al door de vorige regering goedgekeurd. Nu wachten we nog op zijn uitvoeringsbesluiten.’

14

Lode Verté Algemeen directeur, Sint-Lievenspoort, dienstverleningscentrum voor personen met een handicap, Gent

‘Voor de Gehandicaptensector is de grootste uitdaging: hoe kunnen we een passend en betaalbaar antwoord vinden voor alle zorgvragen? En dan ben ik wel ongerust over de tendens naar individualisering van de zorg, net zoals we die ook in de maatschappij vaststellen. Ik pleit voor meer solidaire zorg en iets minder solitaire zorg. Pas op, er is een verschil tussen solitaire zorg en zorg op maat. Vergelijk het met kleding: je hebt merken die op grote schaal produceren maar toch een voldoende breed aanbod aanbieden. En je hebt een kleermaker die elk kledingstuk op maat maakt. De eerste optie is veel goedkoper dan de tweede, maar daarom zeker niet slechter. Datzelfde voordeel vind ik terug bij de collectieve zorg. De tijd dat het aanbod vanuit de instelling voor de gebruikers te nemen of te laten was is gelukkig voorbij. Het is goed dat de instellingen nu meer werken vanuit de behoefte van de cliënt. Als we iedereen willen helpen moet het systeem betaalbaar en efficiënt blijven.’


welzijnsronde

Vandeurzen en Dehaene hebben

hun licht opgestoken

‘Bij ons in De Pinte kampen we vooral met een tekort aan buitenschoolse kinderopvang. We willen meer plaatsen aanbieden met een nieuwbouw, alleen worden we daarvoor nauwelijks gesubsidieerd. Daar komt binnenkort gelukkig verandering in, als de Vlaamse Regering met een nieuw decreet Kinderopvang komt. Maar zo lang kunnen we helaas niet wachten. De gemeente heeft dus beslist om toch al te beginnen bouwen en onze inspanningen in afwachting van het decreet goed te doseren.’ ‘Voorts kampen wij met hetzelfde probleem als alle andere gemeenten: het landschap voor kinderopvang is momenteel té versnipperd. We hebben nood aan duidelijke regels, aan bindende kwaliteitsvereisten en aan een ordentelijk statuut voor onthaalouders. Ik vind het ook een goede zaak dat de gemeenten binnenkort verplicht zullen worden om een infopunt voor kinderopvang in te richten: in hun zoektocht naar een plaats moeten ouders dan niet langer alle crèches aflopen, maar zullen ze zich kunnen richten tot deze ene dienst.’

CD&V heeft veruit meest volledige gezondheidszorgprogramma In de aanloop naar de federale verkiezingen nam gezondheidseconoom professor Lieven Annemans (VUB/UGent) de verkiezingsprogramma’s van de zeven Vlaamse partijen onder de loep. Hij ging na of de partijprogramma’s vijf doelen nastreven: meer preventie, toegankelijke zorg voor iedereen, de versterking van de rol van de huisarts, de coördinatie van de zorg organiseren (‘disease management’) en innovatie stimuleren. Uit de resultaten blijkt dat CD&V de enige partij is zonder buis, en met veruit het meest volledige gezondheidszorgprogramma. CD&V zoekt ‘het evenwicht’ en vindt dat het beleid van zowel de federale overheid als dat van de deelstaten ‘wederzijds moet worden ondersteund en versterkt’. Bij de meeste partijen ontbreekt het aan een duidelijke visie over hoe de gezondheidssector er binnen tien jaar moet uitzien.

Foto Wouter Van Vooren

Lieve Van Lancker Schepen voor (o.a.) Jeugd en Gezin in De Pinte

De Welzijnsronde is achter de rug. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Tom Dehaene, Vlaams parlementslid en rondeorganisator trekken hun conclusies: ‘We ervaren van de zorgverleners veel appreciatie dat ze zo vroeg in de beslissingsfase betrokken worden.’ Tom Dehaene: ‘In de kinderopvang ontvang ik veel signalen dat er mag bijgestuurd worden. Ondermeer ons idee om alle zelfstandige onthaalouders verplicht te laten aansluiten bij een overkoepelende organisatie werd heel positief onthaald. Ze zullen er met al hun vragen en problemen terecht kunnen zonder aan zelfstandigheid in te boeten. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor heel wat minder onthaalouders zullen uitstappen.’ Jo Vandeurzen: ‘Wonen & Zorg is een domein dat versnipperd zit over tal van niveaus en bevoegdheden. Hier komt het er op aan om snel klaarheid te scheppen. Waar mogelijk moeten we ook nog meer samenwerken met de andere niveaus. Een uitbreiding van de woonzorgcentra zal bijvoorbeeld afhangen van de middelen die men ons op federaal niveau daarvoor geeft.’ Tom Dehaene: ‘Mensen met een handicap hebben dan weer vooral nood aan meer voorzieningen. Ik merk ook dat de actoren mee zijn in onze vraaggestuurde aanpak. Onze keuze is om tegen 2020 de mensen met de zwaarste handicap zorggarantie te kunnen bieden. Nu komt het er alleen nog op aan om die doelgroep af te bakenen.’ Jo Vandeurzen: ‘Voor de Bijzondere Jeugdzorg, ten slotte, is er nood aan een meer geïntegreerde aanpak, met een breder en laagdrempeliger aanbod. Ondanks de crisis heeft de Vlaamse Regering beslist om meer middelen te besteden aan Welzijn. Dat is al één manier waarop we het aanbod kunnen uitbreiden. Meer efficiëntie en meer samenwerking kunnen daar nog aan toe bijdragen.’ 15


hoofdartikel

midden de

Klaar voor de tweede helft

Bijna 200 Bruggelingen trokken op zondag 30 mei met een lege maag naar het prachtige Astridpark om het met de lokale mandatarissen te hebben over het beleid van de vorige en de volgende drie jaar. Een openlucht-ontbijt zat er door het wisselvallige weer niet in, maar dankzij de inderhaast opgetrokken tent werd de Ronddetafel-actie ook hier een enorm succes. CD&V Brugge begint goed voorbereid aan de tweede beleidshelft. Ze rijden te snel! Foto’s Michel Vann

euville

Wie: Burgemeester Patrick Moenaert (l) en Benny Govaert

16

Benny Govaert: ‘Ik woon in de Doornstraat, een mooie landelijke weg tussen de E40 en het stadscentrum van Brugge. Er wonen veel jonge gezinnen met kinderen en ook fietsers zien we hier veel voorbijrijden. Helaas wordt de weg ook graag gebruikt door chauffeurs die de files tussen de snelweg en het stadscentrum proberen te vermijden. Vaak rijden ze ook nog eens te snel. Kan daar niets aan gedaan worden?’ Patrick Moenaert: ‘De stad heeft een duidelijk beleid om sluipverkeer te ontmoedigen. We doen dat onder andere via een systematische invoering van zone 30 in de Brugse woongebieden. Met enkele infrastructurele maatregelen ontmoedigen we doorgaand verkeer én creëren we de omstandigheden zodat men niet snel meer kan rijden. Dit gebeurt aan de hand van verkeersplateaus, asverschuivingen, enzovoort. We ontmoedigen het verkeer, maar we verbieden het verkeer niet. We gaan nu onderzoeken of die maatregelen ook in de Doornstraat nodig zijn.’

Gevaarlijk verkeerspunt

Extra sportinfrastructuur aub

Wie: Schepen Jean-Pierre Vanden Berghe (l) en Louis Van Torre

Wie: Schepen Hilde Decleer (r) en Katrien Beuls

Louis Van Torre: ‘Met het ACV hebben we destijds hard aangedrongen op een fietspad langs de Dudzeelse steenweg. In 2005 werd dat ook effectief aangelegd, maar omdat het fietspad hoger ligt dan de weg loopt de straat sindsdien onder bij stortregens. Ik vraag me af wanneer de stad dat gaat oplossen.’ Jean-Pierre Vanden Berghe: ‘Ik heb Louis uitgelegd dat, aangezien het om een gewestweg gaat, dit de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering is. In de praktijk zitten we om de zes maanden samen met minister van Openbare Werken Hilde Crevits om een gecoördineerd mobiliteitsbeleid te kunnen voeren. Op die manier zijn we er enkele jaren geleden ook in geslaagd om de toenmalige bevoegde minister Kris Peeters ervan te overtuigen om het fietspad aan te leggen. In normale omstandigheden kunnen we dus wel bepaalde klemtonen leggen, maar door de extreem strenge winter zijn heel veel wegen zwaar beschadigd. Ik vrees dus dat we in dit geval nog even geduld zullen moeten oefenen.’

Katrien Beuls: ‘Ik ben actief binnen basketbalclub Racing Brugge. Elk seizoen is het een zware opgave om aan voldoende zaaluren te geraken voor al onze trainingen en wedstrijden. Ik weet dat andere zaalsportverenigingen met hetzelfde probleem zitten. Kan het stadsbestuur niet wat meer sportinfrastructuur voorzien? Hilde Decleer: ‘Brugge kan inderdaad nog extra sportzalen gebruiken, maar ik wil er toch op wijzen dat er de afgelopen jaren al veel inspanningen gedaan zijn om het aanbod te vergroten. Denk maar aan de sporthal die Bloso heeft gebouwd in deelgemeente Assebroek, en waar de stad Brugge 40% aan heeft meebetaald. Maar we mogen ook niet met geld morsen. Er zijn veel scholen in het Brugse die beschikken over prima sportinfrastructuur die na de lessen niet meer gebruikt wordt. Het getuigt alleen maar van gezond verstand dat we eerst die infrastructuur zo optimaal mogelijk gebruiken. Nog een andere mogelijkheid die we onderzoeken is om leegstaande gebouwen een herbestemming te geven als sportzaal. Eén van de gebouwen die daarvoor in aanmerking komt is het onlangs gesloten Olympia-zwembad.’


hoofdartikel

mensen Toegankelijkheid gebouwen? Wie: Schepen Bernard Decuyper (r) en Piet Vièrin

Piet Viérin: ‘Als lid van de confrérie van de Heilige Bloedkapel stel ik vast dat het gebouw dringend een lift nodig heeft: de kapel trekt jaarlijks 1,5 miljoen toeristen, maar honderden mensen kunnen de kapel niet bezoeken omdat ze te slecht te been zijn. Er werden al plannen gemaakt, maar door de strenge normen voor beschermde monumenten zijn die tot nu toe altijd afgekeurd.’ Bernard Decuyper: ‘Toegankelijkheid is voor de stad een heel belangrijk thema, zeker gezien de verouderende bevolking. Het probleem is dat het stadsbestuur hier een beetje tussen wal en schip valt: enerzijds zijn we gebonden aan strenge regels voor ons waardevolle erfgoed, anderzijds moeten we kunnen garanderen dat openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn. Het is trouwens niet de eerste keer dat we voor die moeilijkheid staan: voor het administratief centrum hadden we bijvoorbeeld een liftkoker voorgesteld, maar ook die aanvraag werd afgekeurd. Het dossier van De Post is dan weer een positief verhaal: ook die discussie heeft decennialang aangesleept, maar sinds kort ligt er eindelijk een hellend vlak.’

Functie van speelpleintjes? Wie: Schepen Lieve Mus en Marc Van Tieghem

Marc Van Tieghem: ‘Een paar weken geleden werd in mijn wijk Lettenburg een nieuw speelpleintje feestelijk geopend. Ik wou van de schepen eens weten of er tijdens de zomervakanties ook een speelpleinwerking wordt georganiseerd. Rond het pleintje wonen veel senioren en die maken zich toch een beetje zorgen over eventuele overlast.’ Lieve Mus: ‘Er zijn geen plannen om er een vaste speelpleinwerking op te starten, nee. We beschikken in Brugge nu over meer dan 100 speelpleintjes en slechts drie grote organisaties die speelpleinwerking aanbieden. De bedoeling is dat die organisaties de verschillende speelpleintjes afwisselend gebruiken. Aan elk nieuw speelpleintje dat we aanleggen gaat trouwens een grondig buurtonderzoek vooraf en nadien proberen we via feestelijke openingen buurtbewoners te prikkelen om er zelf activiteiten te organiseren. Want de bedoeling van die pleintjes is natuurlijk juist om de bewoners dichter bij elkaar te brengen, niet om nieuwe conflicten te creëren.’

En nu aan de slag

Ondanks de onverwachte en razenddrukke campagneperiode werd de Ronddetafel een regelrechte voltreffer: de overgrote meerderheid, meer dan 80 afdelingen, besliste om alsnog met de actie door te gaan. Halverwege de gemeentelijke beleidsperiode maakten inwoners en lokale mandatarissen met elkaar de balans op: sommige verkiezingsbeloftes zijn ingevuld, andere projecten staan op stapel. Wellicht werden in de voorbije jaren ook minder populaire keuzes gemaakt en zijn bepaalde zaken niet kunnen doorgaan zoals gepland. Feit is dat de inwoners met een aantal verwachtingen zitten waar zo goed mogelijk aan voldaan moet worden. Rond de tafel hebben we een inventaris kunnen opmaken van hun bekommernissen. Misschien dienen bepaalde beleidsinitiatieven bijgestuurd, herbekeken of tegen een versneld tempo gerealiseerd te worden. Misschien werden er andere prioriteiten genoteerd? Stof genoeg om de komende 2 jaren volop mee aan de slag te gaan! Meer verslagjes, filmpjes en foto’s vindt u op: http://www.cdenv.be/actueel/ronddetafel 17


BOEKENWEG

EEN GOED IDEE

Witte raaf Professor kerkelijk recht Rik Torfs is de enige nieuwkomer in de federale CD&Vploeg. Vanop de tweede plaats op de Senaatlijst behaalde hij 143.000 stemmen, een uitstekend resultaat. Rik Torfs voorstellen is nauwelijks nog nodig: het bekendst is hij natuurlijk van zijn verschijning als jurylid in De Slimste Mens en als duopresentator van de verkiezingsprogramma’s Bracke & Torfs en De Stemming. Maar Torfs is heel wat meer dan de zoveelste mediafiguur die opduikt in allerlei lichtvoetige tv-programma’s. Zo viel hij op als interviewer in het praatprogramma Nooitgedacht, schrijft hij wekelijks een veelgelezen column voor De Standaard en heeft hij al verschillende boeken op zijn actief. Torfs doet het allemaal op zijn eigen, herkenbare stijl: gevat maar nooit kwetsend, kritisch maar met ruimte voor twijfel, intelligent maar nooit uit de hoogte. Voor zijn recentste boek overwoog Torfs een politiek essay te schrijven waarin eindelijk eens wordt gezegd waar het op staat. Maar hij besefte snel dat hem dat niet zou lukken. In de plaats schreef hij het minstens even interessante ‘Wie gaat er dan de wereld redden’, waarin hij, integendeel, heel wat ‘aangenomen waarheden’ opnieuw in vraag stelt. Het boek werd alom verwelkomd als een verfrissende bijdrage aan de Belgische politiek. Van Uitgeverij van Halewyck mogen we vijf exemplaren wegschenken van ‘Wie gaat er dan de wereld redden?’ Benieuwd naar de politieke ideeën van Rik Torfs of nood aan wat inspiratie tijdens de zomermaanden? Beantwoord dan volgende wedstrijdvraag: Naar welke diertjes worden BV’s die de overstap maken naar de politiek genoemd? Zend je antwoord op een gele briefkaart naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar: ampersand@cdenv.be

18

Samen gas en elektriciteit aankopen

Met deze affiche ging de ‘Actie samenaankoop’ van start.

In maart startte CD&V Schelle met de samenaankoop van gas en elektriciteit. In totaal kwamen er 3.636 registraties voor gas en elektriciteit binnen. Een eerste snelle berekening leert dat de globale besparing van deze samenaankoop ongeveer 400.000 euro vertegenwoordigt. Niet mis. Al deze registraties samen vertegenwoordigen een volume van bijna 12.000.000 KWh elektriciteit en ca 34.400.000 KWh gas. De economische waarde van al deze registraties vertegenwoordigt een bedrag van circa 1.533.000 euro. Dit globale volume werd op de markt aangeboden. Alle energieleveranciers konden hierop intekenen. Na prijs- en kwaliteitvergelijking werd de bieding toegewezen aan Euphony/Luminus. De ingeschrevenen werden in kennis gesteld van de resultaten. Iedereen krijgt nu de kans om op basis van de resultaten te beslissen in welke mate het afsluiten van een nieuwe overeenkomst financieel interessant is. De besparingsvoordelen lopen zeer sterk uiteen: er zijn mensen die nauwelijks of geen voordeel doen en er zijn er ook die 500 euro en zelfs heel wat meer besparen op jaarbasis. Finaal wint iedereen bij deze actie. Een kleine minderheid doet nauwelijks of geen voordeel, maar door hun deelname weten zij nu ook dat zij een zeer behoorlijk contract hebben en dit dan ook het best behouden. De zeer velen die minstens 100 euro en meer per jaar kunnen besparen, weten dat ze niet moeten aarzelen om de overstap te doen.


hoofdartikel

AGENDA

Van Wieg tot Wieg tentoonStellinG oveR duuRZaam mateRialenbeheeR en mateRialenShoW

ZEVEN OP ZEVEN Nele Huysentruyt Sinds september heeft Nele een dubbele baan bij CD&V. Ze werkt deeltijds als fractiesecretaris voor de provincieraadsfractie in West-Vlaanderen. Sinds kort is daar de taak van medewerker van Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Jan Durnez bijgekomen.

Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege wil tijdens het Belgische voorzitterschap het sluiten van de materialenkringloop en het principe van cradle-to-cradle op de Europese agenda plaatsen. Kom langs in het NTG en maak kennis met enkele interessante toepassingen uit het dagelijkse leven. Een aantal bedrijven en instellingen tonen hoe van bij de ontwerpfase van een productie rekening kan gehouden worden met de milieuimpact en het hergebruik van het materiaal. Kinderen, ouders en grootouder kunnen in de prachtige schouwburg genieten van een wervelende materialenshow. Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis voor jong en oud! Praktische informatie: Zaterdag 10 juli en zondag 11 juli van 10u tot 18u Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli van 10u tot 17u Materialenshow: elke dag om 11u en 15 u. NTG (Nederlands Toneel Gent), Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent

maandaG 14 Juni

Vanochtend vroeg wakker, zo rond 7u30. Nochtans was het gisteren al een gat in de nacht toen ik thuiskwam na een drukke verkiezingsdag. Eerst moest ik als bijzitter in het stembureau zitten om vervolgens tegen 15u30 richting Kubox in Kuurne te rijden, verzamelplaats van CD&V West-Vlaanderen. Beetje gemengde gevoelens in de zaal. Uiteindelijk bleken de resultaten voor West-Vlaanderen mee te vallen en haalde lijsttrekker Yves Leterme, samen met de ploeg, mooie resultaten. Met West-Vlaamse kracht is het toch gelukt. Samen met de collega’s kuisten we de boel ’s nachts nog op en zo rond 2u konden we met zijn allen huiswaarts trekken. De uurtjes slaap die ik vannacht miste, laten zich vanmorgen echter al snel voelen. Na een telefoontje van Joke, medewerkster van Yves Leterme, ben ik al even bij de facturatie van de verkiezingscampagne terecht gekomen. Ook niet echt het leukste werkje zo ‘the day after’. Het serieuze werk zal voor morgen zijn!

www.lne.be dinSdaG 15 Juni

Naast mijn job voor de provincieraadsfractie werk ik ook voor Vlaams parlementslid Jan Durnez. In ‘normale’ omstandigheden trek ik hiervoor op dinsdag en woensdag naar Brussel. De laatste weken is me dat helaas niet altijd gelukt. Mijn taak bestaat er vandaag vooral in om de partijwerkgroep interne staatshervorming (dus tussen de deelstaten en de gemeenten), wat voor te bereiden die morgen

onder voorzitterschap van Jan terug bijeenkomt. Het is een dossier dat we van zeer nabij volgen, zowel in de commissie binnenland als binnen de partij. Zij die hier graag wat meer over lezen kunnen steeds op de website van Jan bij dossier binnenland terecht. dondeRdaG 17 Juni

Vandaag trok ik naar ons regio-/ provinciaal secretariaat in Kortrijk. Samen met Saskia bekijk ik de afrekeningen van onze campagne. Een hele dag facturen opmaken, berekeningen uitvoeren, … Uiteindelijk zijn we erin geslaagd iets meer dan de helft van dat financiële plaatje in orde te brengen. Dat ging dus wel vlot! Morgen nog één dagje. Ondertussen was An ook hard aan het werk, en ze was heel braaf ;-) Dat zijn alle collegaatjes hier in West-Vlaanderen trouwens wel, hoor (allez, de ene al wat meer dan de andere :-) ). vRiJdaG 18 Juni

Terug in Kortrijk gewerkt vandaag. Zelfde verhaal als gisteren: afrekening van de campagne. Buiten een paar kleine zaken waar we nog geen exacte prijs van kennen, zijn Saskia en ik erdoor geraakt. Oef! Blij dat het weekend is nu. De week na de verkiezingen leek voor mij in elk geval zwaarder dan die er voor.

Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be/zeven-op-zeven Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit. 19


lid van de maand

Jef Huyskens 75 jaar, Deurne Vader van Andrea, Françoise, Goedele en Matthijs CD&V-lid sinds 1958 Genomineerd door Mia Proost en Gust Minner Motivatie van de jury: Jef Huyskens is zopas 75 geworden. Om hem te verrassen hebben de Deurnese bestuursleden Mia en Gust hem genomineerd als CD&V-lid van de maand: ‘Met zijn aanstekelijke gedrevenheid slaagt hij er al meer dan 50 jaar in om anderen te motiveren om mee de handen uit de mouwen te steken. Niet alleen in Deurne, waar hij momenteel voorzitter is, maar ook ver daarbuiten,’ getuigen Mia en Gust. Jef koos voor CD&V omdat hij een trouwe christendemocraat is in hart en nieren, zelfs wanneer hij het een 20

keertje niet eens is met de partijstandpunten, of wanneer het de partij minder goed gaat. Binnen CD&V heeft Jef al een hele weg afgelegd. Hij is bestuurslid van de lokale afdeling in Deurne sinds 1965, in de jaren ’70 was hij een tijd schepen onder moeilijke omstandigheden en na zijn 70e werd hij voorzitter van CD&V Deurne. Jef zijn uitstraling werd ook buiten Deurne opgemerkt, zodat bij de laatste verkiezing van voorzitters en de samenstelling van het bureau, Jef probleemloos arrondissementeel ondervoorzitter werd. Zijn grootste voorbeeld in de politiek is Kris Peeters. Niet alleen omdat hij hem al jaren kent, maar ook omdat Kris het soort idealisme uitstraalt dat motiveert en inspireert om zelf te ondernemen. (Jef heeft er zo’n 50 jaar opzitten als zelfstan-

dige uitbater van een grote garage en is momenteel nog altijd ondervoorzitter van UNIZO in Deurne.) Zijn grootste politieke uitdaging is Deurne op de kaart te zetten als belangrijk district binnen de stad Antwerpen. Daartoe deelde hij het district op in sectoren en duidde per sector een ‘peter’ aan. Op die manier maakte hij alle leden van de bestuursgroep verantwoordelijk, o.a. voor het distribueren van de CD&Vpropaganda over de maar liefst 35.000 bussen die Deurne rijk is. En bovenal: ze slagen daar nog in ook. In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar ampersand@cdenv.be met vermelding ‘Lid van de maand’!

Ampersand juni 2010  

CD&V Ledenblad ampersand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you