Page 1

contactpersoon G. Dames telefoonnummer (058) 215 75 96 e-mailadres gdames@leeuwarden.nl betreft College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer G. Krol Postbus 21000 8900 JA LEEUWARDEN

schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van orde gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden onderwerp Waterspeelplaats Potmarge

Leeuwarden, 13 augustus 2009

datum 13 augustus 2009

Geacht College, Enige tijd geleden werd er melding gemaakt van de aanwezigheid van bacteriën in de waterspeelplaats aan de Potmarge. Om het risico van ziekte te voorkomen werd de speelplaats buiten gebruik genomen. Met de waterspeelplaats heeft de nabijgelegen wijk een prachtige gelegenheid voor kinderen om te spelen. Echter, de speelplaats is ook steeds onderwerp van problemen. Rondhangende jongeren gaven met enige regelmaat overlast. Daarop wordt door jongerenwerkers ingespeeld. Maar het is al helemaal wrang dat in het zoveelste jaar op rij de speelplaats dicht moet omwillen van bacteriën. Juist in de zomer kan er volop gebruik worden gemaakt van de speelplaats. Spelen met water komt ’t meeste tot z’n recht als het warm en zonnig weer is. Onze fractie bereiken dan ook veel signalen van teleurgestelde buurtbewoners die met hun kinderen juist in de zomer gebruik willen maken van de speelplaats. Door het gebruik van stilstaand water is het risico van bacteriën misschien niet helemaal te voorkomen. Maar het kan niet zo zijn dat ook komend jaar ouders met hun kinderen in de zomer niet bij de gewilde speelplaats terecht kunnen. Vandaar dat we de volgende vragen stellen: 1.

Deelt het College met ons de opvatting dat een waterspeelplaats met name in de zomer voor kinderen goed toegankelijk moet zijn zodat ze daar volop kunnen spelen?

2.

Kunt u aangeven of u overwogen heeft aanpassingen te doen aan de waterhuishouding in de speelplaats zodat het risico van bacteriën en algen sterk teruggebracht kan worden?

3.

Wat is naar de mening van het College de oorzaak van de terugkerende problemen met bacteriën in het water van de waterspeelplaats?

De CDA fractie is van mening dat het hoog tijd wordt om maatregelen te treffen zodat de speelplaats het hele jaar in gebruik kan worden genomen. Zeker nu de gemeente van plan is een tweede waterspeelplaats aan te leggen, deze keer in de Vrijheidswijk. 4.

Welke maatregelen is het college voornemens op ons aandringen te treffen om te voorkomen dat de gesignaleerde problemen zich niet nogmaals zullen voordoen?

Wij hopen dat u deze vragen binnen de vastgestelde termijn kunt beantwoorden. Hoogachtend,

Gea Dames Woordvoerder Speelruimtebeleid

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Waterspeelplaats  
http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Waterspeelplaats  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Waterspeelplaats.pdf

Advertisement