Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ

2012

TASCA, Projectes d’animació sociocultural Febrer del 2013


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

2


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

TASCA, Projectes d’animació sociocultural Carretera d'Esplugues, 20 Comercial 2n Porta 3a 08940 Cornellà de Llobregat Tel.: 93 211 49 73 - Fax: 93 253 09 70

www.tasca.cat

3


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

ÍNDEX 1.

Introducció................................................................................... 6

2.

Objectius..................................................................................... 6

3.

Programa de serveis ........................................................................ 7 3.1.

Servei de formació: cursos i tallers ................................................. 8

3.1.1. Mostra de cursos, tallers. Fes-te del barri! ....................................17 3.2.

Servei de promoció, divulgació cultural i suport a la creació..................18

3.2.1.

Projecte de SOStenibilitat .....................................................18

3.2.1.1. SANT PONÇ: CONSUM CRÍTIC I ALTERNATIVES ............................19 3.2.1.2. SOSTENIBILITAT, UNA ÀREA TRANSVERSAL...................................21 3.2.2.

Cicles Culturals Específics (Roda de Choro, Docu+, Dorado, FragMenTs,

Kinètic, Mostra’T, Kitoca?, Sala Sandaru) ..............................................22 3.2.2.1.

Roda de Choro..............................................................22

3.2.2.2.

Docu + .......................................................................22

3.2.2.3.

Cicle de Flamenc de El Dorado ..........................................29

3.2.2.4.

FragMenTs ..................................................................30

3.2.2.5.

Kinètic.......................................................................34

3.2.2.6.

Mostra'T .....................................................................38

3.2.2.7.

Kitoca?.......................................................................43

3.2.2.8.

Sala Sandaru en concert ..................................................44

3.2.3. Activitats Específiques per a Joves..............................................45 4


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural 3.2.3.1. Soterrani ......................................................................45 3.2.3.2. Companyia de Teatre Jove Sandaru........................................46 3.2.3.3. Residències juvenils ..........................................................46 3.2.3.4. RETROcarnaval: Herois vs Antiherois ......................................47 3.2.3.5. MOSTRA'T JOVE ...............................................................48 3.2.3.6. PÀNICALPARC..................................................................49 3.2.3.7. BUCS D’ASSAIG ................................................................50 3.2.4. Cicle d'espectacles familiars .....................................................51 3.2.5. Calendari festiu ....................................................................60 3.2.5.1. Carnestoltes ...................................................................60 3.2.5.2. Sant Jordi ......................................................................62 3.2.5.3. Fes-te del barri! ..............................................................64 3.2.5.4. Si fa fred, juguem al Parc! ..................................................67 3.2.6. Exposicions..........................................................................69 3.2.7. Residències artístiques............................................................74 3.3. Teixit Associatiu ........................................................................75 3.4. Cessió d'Espais...........................................................................77 4.

Pla de comunicació ........................................................................79 4.1.

Comunicació interna .................................................................79

4.2.

Comunicació externa ................................................................80

5


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

1. Introducció L’any 2012 ha estat la 6ª etapa de gestió del Centre Cívic Parc Sandaru duta a terme per l’equip de Tasca format per Alda Puig, a la direcció, Marta Colina com a dinamitzadora, Kris Broto (substituïda per Francesc Vilà al mes de novembre per baixa maternal), Marc Caballero, Eva Quintà i Eulàlia Corbella com a animadors sòcioculturals i coordinadors de projectes. A continuació plantegem una memòria del què s’ha esdevingut durant el transcurs d’aquest any a l’equipament que gestionem. Es valoren els objectius plantejats d’inici i la programació cultural. S’han continuat treballant processos i estratègies, fidelitzant públics. Les iniciatives sorgides durant els darrers anys d’activitats organitzades per diferents col—lectius i associacions del barri amb els suport del centre cívic han pres una força important durant el 2012, aportant nous projectes de continuïtat que potencien la vida cultural al barri i el valor de la seva memòria històrica. Destaquem també el reforç potent que hem seguit donat al sistema de comunicació com a gran repte reforçat aquest any. Tot això, fent créixer un projecte cultural plausible, és a dir, amb accions programàtiques concretes en totes les línies enunciades en la proposta tècnica de gestió i explotació. Com en l’anterior memòria, és remarcable la intensitat del treball, la consolidació dels ritmes, de la personalitat, dels públics i de les xifres que pot assolir el projecte de centre amb les actuals disposicions tècniques.

2. Objectius Els objectius plantejats en el 2012 s’han anat ampliant, adaptant-los a la ràpida situació d’assoliment que, en molts casos, s’ha propiciat. L’avaluació dels objectius plantejats per al 2012 es van desengranant en cada una de les valoracions dels diferents apartats d’aquesta memòria de gestió. S’inclouen a tall de recordatori, 6


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural però és a cada anàlisi de la part operativa, el programa de serveis i el pla de comunicació, en es troben les dades quantitatives i els valors qualitatius.

3. Programa de serveis Aquest ha seguit els propòsits plantejats a la proposta tècnica de gestió i explotació. S’han generat, adaptant el projecte, de la concepció teòrica, a la realitat viscuda i que genera el centre i a l’experiència de quasi sis anys de trajectòria. La línia formativa ha continuat sent un dels pilars del projecte, mantenint la quantitat de cursos, alumnes, disciplines i en qualitat del programa i dels espais. Però la clau d’aquest 2012 ha estat el reforç dels projectes culturals de suport a la creació fomentant convocatòries artístiques com les d’arts escèniques Kinètic i Mostra’T, el projecte musical Sala Sandaru i l’engegada dels bucs d’assaig, entre d’altres . L’altra vessant del suport a la creació que hem seguit recolzant i ampliant ha estat el projecte de Residències Artístiques, sempre més ric i viu. També dins la línia d’arts escèniques, una de les línies més importants del Sandaru, cal destacar els dos plats forts de programació que sustenten aquest projecte cultural i, que com es feia esment en l’anterior memòria de gestió, eren les potes prioritàries per aquest curs. Els dos projectes són el Cicle d’Espectacles Familiars i el cabaret escènic, anomenat FragMenTs. Els dos han aconseguit consolidar un públic, establir singularitat i aportar referencialitat al projecte de centre. L’aposta continua, mantenint les valoracions dels quatre projectes sustentadors (cursos i tallers, suport a la creació, cicles familiars i cabaret escènic) i sumar altres pilars que donin major solidesa al conjunt del projecte. Degut a representar un dels primers equipaments socioculturals amb la capacitat de generar energia gràcies a la planta fotovoltàica instal—lada al terrat de l’equipament, i després de diverses reunions amb la tècnica de Medi Ambient del districte de Sant Martí, es va resoldre dotar de certa programació específica entorn a la consciència mediambiental. S’ha continuat desenvolupant el projecte SOStenibilitat amb 1 cicle específic, formació específica, exposicions i projeccions. A aquests pilars els acompanya de forma permanent el projecte bookcrossing, cada cop més arrelat 7


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural entre la ciutadania. El nombre de títols recollits va ser 1.956 dels quals 1.725 van ser agafats pel veïnat. Aquest projecte és gestionat per un grup de veïns del barri.

3.1. SERVEI DE FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS Un dels serveis que trobem dins del projecte cultural del centre cívic és el de formació. Es concreta en un seguit de propostes formatives que engloben disciplines molt diverses i que són obertes a tota la població. Per fer-ho accessible a tothom ens esforcem en que els cursos i tallers siguin el màxim d’assequibles i flexibles en tots els aspectes possibles. Entenem el servei de formació com un espai on es barregen aprenentatge, relació, oci i participació. I com a tal, és molt el que pot aportar a l’alumnat en tots aquests aspectes. Els cursos es programen trimestralment i, a partir de les demandes i propostes de la pròpia població del territori, donen resposta a inquietuds molt diverses. La programació s’estructura en àmbits o famílies com: DANSES, TEATRE, MÚSICA, CUINA, RECURSOS DE COMUNICACIÓ, ecoLÒGICS, ARTS PLÀSTIQUES i VISUALS, BENESTAR, TALLERS PER A INFANTS I JOVES... Cada família agrupa els cursos afins a cada disciplina. La formació que oferim en cap cas és acadèmica, és un tast, una iniciació, amb la part inherent d’aprenentatge, i sempre de qualitat. Es pot allargar en el temps tant com vulguin els alumnes, ja que els cursos que funcionen bé i tenen prou demanda es programen diversos trimestres, i són moltes les persones que donen una continuïtat a la seva formació participant dels cursos durant 4 o 5 trimestres. Els tallers, tret dels monogràfics, s’estructuren normalment en 9 sessions. Menys durant el mes de juliol en el qual els cursos es duen a terme de forma més intensiva i són d’un màxim de 6 sessions. En ocasions si el tipus de curs ho requereix es realitzen cursos de menys sessions però mai de més. La durada de les sessions és variable, segons indicació del professor, oscil—la entre 1 i 2 hores. Aquest número màxim de sessions permet alliberar una setmana al final de cada curs per a possibles recuperacions de classes perdudes per absència del professor. 8


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Els tallers musicals disposen d’un espai lliure d’assaig, i d’un magatzem per desar els instruments. Dins dels tallers monogràfics cal diferenciar els que aporten uns coneixements més intensius i acotats en el temps sobre algun tema concret, com podria ser automassatge i els específics d’alguna tradició del calendari festiu: com és l’exemple de “Fem la mona”... Tant uns com els altres tenen una molt bona acollida. La població que participa dels cursos sol ser d’edats compreses entre els 0 i els 60 anys d’edat, donat que enguany hem programat alguns tallers destinats a nadons i a les seves mares o pares, amb gran èxit d’acollida. Entre els assistents als tallers hi ha tant homes com dones, repartides quasi a parts iguals tot i que la balança s'inclina cap a les dones. Com es deia a la introducció, ha estat la línia que més cala entre el veïnat. Però també el que realitza alguna activitat al territori, però no hi habita. Segons els codis postals de les residències dels 5.715 inscrits a la base de dades, 3.269 tenen la seva residència fixada al barri (implica un 57,20%) i 2.446 (implica un 42,79%) en d’altres barris del districte o de la ciutat.

S’han establert tots els protocols necessaris per a poder realitzar un procés d’inscripció àgil, clar i legal. S’han complert els preceptes de la llei de protecció de dades i s’han establert canals de pagament dels tallers des de les entitats financeres. L’alumne en inscriure’s a un taller autoritza amb la seva signatura l’emmagatzematge de les seves dades en la base de dades propietat de l’Ajuntament de Barcelona i gestionada per TASCA. Aquest any, com a l’any anterior, amb una base de dades molt més rica i amb algunes millores al lloc web i en el seu funcionament els usuaris s’han pogut registrar i inscriure’s als cursos d’una forma molt més àgil i senzilla, fet que ens han agraït molts alumnes dels cursos i s’ha notat en el dinamisme del centre i sobretot en el numero d’inscrits d’enguay. El percentatge d’alumnes inscrits a través de la web és del 51,75%, s’ha notat un increment respecte a l’any anterior, any en que es va inaugurar 9


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

aquest canal d’inscripcions al Sandaru i a tota la ciutat, ja que vàrem ser el centre pioner i únic a data d’avui. Els objectius han pretès oferir tot un seguit de propostes formatives en el marc del lleure per tal de facilitar l’aprenentatge de disciplines artístiques, de noves tècniques i recursos d’ús quotidià. Fomentar l’aprehensió i el coneixement d’actituds i recursos que permetin desenvolupar–se amb criteris de sostenibilitat i de respecte a l’entorn. La valoració del projecte de formació, tant per part dels responsables de la programació i el seguiment, com dels professors ha estat molt positiva. El grau de satisfacció mostrat pels alumnes en les valoracions és molt alt i això se’ns confirma en apreciar que són molts els que repeteixen trimestre rera trimestre i molts els que s’impliquen en les diferents activitats del centre. Durant el 2012 hem mantingut un alt nivell d’inscripció als Cursos i Tallers trimestrals, el fort impacte de la crisi s’ha seguit notant des de fa dos anys en el volum d’inscripcions. Tot i així seguim mantenint un nivell molt elevat d’inscripcions. Una suma total de 1.539 alumnes s’han apuntat als cursos ofertats durant tot l’any. Les dades d’aquest any superen de llarg els mínims de producció marcats al plec de condicions elaborat pel districte i a la previsió de TASCA a la proposta tècnica. S’han realitzat un total de 208 cursos trimestrals, amb una mitjana de 8 inscrits per curs. Les hores totals de formació han estat 1.926. Cal remarcar que dins del propi any 2012 s’ha produït una lleugera evolució positiva en quant a nombre d’inscrits totals. Hem passat als 432 inscrits del primer trimestre de l’any als 500 del darrer trimestre, octubre-desembre. Durant el 2012 hem afegit un parell de famílies de cursos i hem modificat altres per poder adaptar millor els cursos a les necessitats del usuaris. Per 10


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

exemple hem afegit un grup de cursos exclusiu de teatre, per tal de potenciar la branca del teatre que és un dels projectes més potents de la programació del Sandaru. Hem afegit també, un apartat de monogràfics i els cursos per nens i nenes els hem dividit per edats d’1 a 3 anys, de 4 a 11 i d’11 a 16 anys. Al grup de 4 a 11 anys l’hem anomenat cursos extraescolars i hem fet que hi hagi la possibilitat d’inscriure els nens anualment o per trimestre, fent la difusió 2 mesos abans que comenci el curs escolar, per adaptar-nos a les necessitats de les famílies tal com ho fan a les escoles o les AMPES. El resultat ha estat molt més satisfactori que quan programàvem els cursos per trimestres, sense continuïtat i fent la difusió conjuntament amb els cursos d’adults. La següent taula presenta el nombre d’inscrits a cada taller trimestral realitzat, i a cada trimestre. Cal recordar que durant el juliol els cursos van ser intensius, amb una durada de 3 o 6 sessions i se’n van programar la meitat. Gen-Març

Abril-Juny

Juliol

Oct-Des

DANSES I TEATRE

24

18

14

23

17 9 7

9

Flamenc inicial

14 21 19

20 12 16

Flamenc avançat

12

6 7

Salsa i Merengue

8

16

Expressió Llatina

10

Dansa africana intermig

15

5

12

6

22

Country inicial Country migavançat Bollywood

Claqué

Swing. Lindy Hop Swing, Jazz i Charleston

20

8 15

17

20

Capoeira

11


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Dansa contemporània

402

TOTAL BENESTAR Ioga iyengar inicial

21

18

Astrologia Yoguilates

7 9

Txi Kung Kundalini ioga Iniciació a la meditació Iniciació a la musicoteràpia Mamifit prepart Mamifit postpart Ioga iyengar avançat Tai txi i txi kung Pilates

10

12

16 9 16

17

8

16

10

12

181

TOTAL MUSICA Gospel Cajón inicial

16 13

15 15 10

9 11

8 9

Guitarra inicial Guitarra intermig Djembé Batucada Sambaru

10

10 10 14

6

15

6

177

TOTAL SOStenibilitat L’hort al balcó

6

8

Senderisme Ethica Posicionament Llars verdes Rutes: Horts urbans (Can Cadena)

12

17 21

15 22 18

11 20

14 19


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

171

TOTAL

RECURSOS DE COMUNICACIO

Conversa d’anglès

7

Anglès per anar pel món Iniciació al japonès Francès per viatjants Iniciació al xinès

6

Llengua de signes L’italiano è divertente

11

9

14

Conversa de Francès

13

11

10

Iniciació a l’alemany

16

Tallers d’intercanvi lingüístic

25

19

Aprèn anglès cantant

11

7

17

22

198

TOTAL CUINA Pastissos i postres Cuina francesa

11 9

Pa ecològic Cupcakes Tast i fabricació de cerveses Cuina catalana amb productes de la terra

16

Arrossos Cuina anticrisi Cuina japonesa TOTAL

14

11

61 13


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS Pintura a l’oli

9

9

10

16

Dibuix i estructures Transforma la teva roba Foto digital compacta Foto digital reflex

11

7

Narrativa gràfica Maquillatge teatral i artístic Photoshop iniciació Joieria Dibuix amb model viu Fotografia els viatges

6

Aquarel.la Decora casa teva

68

TOTAL

SOTERRANI (joves de 16 a 20 anys) Sons amagats Break dance

4

8 5 5

Malabars Cant

6

28

TOTAL

d'11 A 16 ANYS Hip hop

6

7

Guitarra inicial

6

6

8

33

TOTAL TEATRE Teatre Burlesque Acrobàcia

14

8

6


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Teatre per aprendre català Creació d’un espectacle Monòlegs

14

TOTAL

MONOGRÀFICS Customitza el teu skate Dansa per famílies Fem la mona de pasqua!

12 15

Automassatge Ioga per famílies

5

5

37

TOTAL

De 4 a 11 anys (extraescolars) Ioga per famílies Il.lustra un conte Cuina per famílies

8

Ioga per nens Petita cuina

7

Hip hop kids

10

25

TOTAL De 0 a 3 anys Musica per infants

12

Estimulació musical per nadons Anglès divertit per infants

13

67

TOTAL D’1 A 11 ANYS Dibuix, pintura, escultura i reciclatge

15


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Ioga per nens i nenes Capoeira per famílies Estiuet al Sandaru i Nadalet

32

Taller de música per infants

22

19

22

15

Estimulació musical per nadons Anglès divertit per a infants

9

TOTAL

119

TOTALS

437

432

inscrits totals 2012

170

500

1539

Les següents gràfiques mostren l’evolució dels inscrits per comparativa de dades entre l’any 2009, el 2010, 2011 i el 2012.

Evolució d'inscrits 2012 600 500 500

432

437

400

nombre d'i ns cri ts

300 170

200 100 0 1T

16

2T

3T

4T

trimestres i la


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Evolució d'inscrits per any 1927 1753

1640

1539 nombre d'ins cri ts

2009

2010

2011

2012

3.1.1. Mostra de cursos, tallers. Fes-te del barri! Del 29 de maig al 3 de juny va tenir lloc la 3ª edició del “Fes-te del barri” (per a més informació podeu consultar l’apartat de “Calendari festiu”). Des del centre cívic vam incloure-hi, entre d’altres activitats, la mostra de cursos i tallers que es fa cada any. Durant tota la tarda del dissabte els diferents tallers van presentar un petit tast de que és el que s’havia estat treballant durant tot l’any. Gran part de la mostra la van protagonitzar els cursos de dansa i música. Però vam tenir l’oportunitat de mostrar altres tipus de cursos que es realitzen al centre cívic durant tot l’any. La mostra estava programada per realitzar-se a l’exterior, a l’escenari que es va muntar a la cantonada, davant l’entrada del centre cívic, però degut a la previsió de pluja vam haver d’ubicar-la a la Sala d’Actes del centre Cívic. La mostra va ser tot un èxit. Tant a nivell de participació i implicació per part d’alumnes i talleristes, com a nivell de públic i assistència. L’acte el va presentar la Vanessa Aguilar, una usuària del centre cívic, la qual es va encarregar de fer de fil conductor de tota la mostra a l’hora que presentava les diferents actuacions.

17


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2. SERVEI

DE PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ CULTURAL I SUPORT A LA CREACIÓ

Després dels cinc primers anys d’experiència, s’han anat adaptant els productes de cada línia. Seguint l’esquema que es definia ala proposta tècnica s’avaluen els resultats obtinguts en cadascun de les tipologies de les línies.

3.2.1. Projecte de SOStenibilitat Des dels seus inicis, el centre cívic treballa una línia específica de SOStenibilitat, on es pretén afavorir la reflexió entorn el medi ambient i enfortir la consciència ecològica. Aquesta línia es treballa des de diversos eixos: 

Programació de cursos i tallers específics en el terreny de la sostenibilitat.Programació d'un cicle d'activitats que treballi la consciència ecològica.Cessió d'espais gratuït a entitats i grups que treballen aquesta línia de sostenibilitat.

En aquest sentit, els tres col—lectius residents al Sandaru són: •

BarnaMil : entitat que treballa l’educació ambiental centrant-se en la formació, participació i comunicació ambiental a nivell urbà. Tracten temàtiques que van des de l’eficiència energètica al consum responsable, la prevenció de residus, l’estalvi d’aigua o la mobilitat sostenible.

Barcelona en Transició: Aquesta associació forma part del Moviment de Transició que són col—lectius de persones que desenvolupen iniciatives en les seves comunitats per tal d’augmentar la capacitat de supervivència i benestar davant la perspectiva dels importants canvis previstos com a conseqüència de la decreixent disponibilitat dels recursos energètics fòssils i l’alteració del clima.

18


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural •

Grup de Consum Pam a Pam: Es tracta d'un grup de veïns i veïnes del barri que van crear una cooperativa de consum ecològic que fomenta els valors del producte local i sostenible.

3.2.1.1. SANT PONÇ: CONSUM CRÍTIC I ALTERNATIVES Aquest cicle, que enguany ha realitzat la seva cinquena edició, pretén recuperar aquesta tradició des de la vessant del concepte de producte natural i fer una reflexió al voltant del model d’alimentació actual i el cicle de consum. Les activitats es van dur a terme del 7 a l’13 de maig: 

Dilluns 7 de maig: Docu+, Projecció del documental “Tranxgènica” del col—lectiu Serindípia. Va comptar amb la presència de Miquel Vallmitjana de “Som lo que sembrem”, que va fer una xerrada sobre transgènics. En aquesta activitat hi van participar 12 persones.

Dimecres 9 de maig: Xerrada sobre “Consum responsable, conscient i transformador”, una reflexió crítica al voltant del cicle del consum a càrrec de Joan Carol, membre del grup BCN en Transició. La xerrada i posterior debat va comptar amb la presència de 16 persones que van participar aportant reflexions i preguntes al debat.

Dijous 10 de maig: Inauguració de l'exposició “Reciclatge local”. Amb la presència del col—lectiu Ale-Hop que van fer una xerrada i una acció col—lectiva sobre el tema.

19


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural •

Divendres 11 de maig: Taller a càrrec de Barnamil on es va presentar el comptador instantani d'electricitat i es van fer una sèrie de recomanacions d'estalvi d'energia elèctrica per a les llars. El taller va rebre una gran acollida entre les 15 persones participants.

Dissabte 12 de maig: Mercat d'intercanvi d'articles infantils. Aquesta activitat va ser organitzada pel Grup de Consum Pam a Pam i va ser molt ben valorada per les 53 persones del barri que hi va participar i que va demanar que l'activitat es repetís en properes ocasions. L'activitat va comptar amb l'animació musical de Marc Oriol i paral—lelament es va dur a terme el Joc de la Banca ètica on es fa una reflexió sobre l'impacte de les activitats bancàries al temps que es busquen possibles solucions al problema.

Diumenge 13 s'havia programat un Taller de cuina de mar al Centre de la Platja que no es va poder realitzar per no haver assolit el mínim d'inscrits.

20


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.1.2. SOSTENIBILITAT, UNA ÀREA TRANSVERSAL Més enllà dels cicles específics, l’àrea de SOStenibilitat esdevé transversal en totes les activitats i projectes que es fan al centre cívic. S’aplica i contempla en tot moment un model d’activitat respectuós amb el medi, que fomenti una reflexió crítica a nivell de barri. L’objectiu és que entre tots i totes prenguem consciència de quin és l’impacte ecològic dels nostres actes i les nostres accions, tant a

nivell

individual com col—lectiu. Aquesta transversalitat de la sostenibilitat com a àrea de referència dins del centre cívic es planteja en positiu, intentant en tot moment donar eines constructives per a incidir en aquest àmbit. Un dels exemples més clars d’aquesta transversalitat és la proposta trimestral de cursos “ecològics”. I dins d’aquests, l’exemple d’Hort Urbà és potser el cas més paradigmàtic, degut al seu èxit de participació. D’aquest curs ha sorgit un grup estable que gestiona la plantació i rec dels taulers de conreu que es varen ubicar a la terrassa de la planta 1 del centre cívic fa 3 anys.

Al 2012 s’han proposat també altres cursos relacionats amb l’àrea temàtica a la que ens referim.

21


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.2. Cicles Culturals Específics (Roda de Choro, Docu+, Dorado, FragMenTs, Kinètic, Mostra’T, Kitoca?, Sala Sandaru) 3.2.2.1.

Roda de Choro

Durant tot l’any 2012, cada dimecres de 19.30h a 21.30h s’ha realitzat l’activitat musical Roda de Choro, organitzada per l’entitat resident al centre cívic Colectivo Brasil Catalunya, que va canviar el nom a mitjans d’any per Balaio. El choro és considerat la primera música urbana típicament brasilera. Una fusió de música europea amb ritmes del Brasil. L’activitat compta amb uns músics base “pilars” coneixedors experimentats d’aquest tipus de música. A cada sessió hi pot participar qualsevol persona que porti i tingui coneixements d’un instrument. Se li donen prèviament (a la sessió anterior) unes partitures base per practicar i llavors ja s’hi pot integrar. Aquesta activitat musical, acústica, conviu amb la gent que ve aquell dia i aquella hora al bar per escoltar la Roda de Choro i també amb la gent que fa ús del bar com a espai de trobada.

3.2.2.2.

Docu +

El DOCU+ és un cicle específic que es basa en la projecció mensual d’un documental de temàtica social i a més, comptem amb la participació d’una o més persones vinculada/des a la realització del mateix. Després de la projecció es dóna espai a que els assistents realitzin preguntes i comentaris, per d’aquesta manera, crear un debat sobre la temàtica que planteja el film. 22


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Nom de l’activitat

DOCU+: “Ves-te’n”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

9 de gener del 2012

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Jose Sanchez García (antropòleg, professor de la UAB)

Nombre d’assistents 20 Valoració de l’activitat Va ser un documental molt interessant i amb una assistència de públic notable, potser el fet de que tractés un tema bastant actual i proper va fer que tingués una bona rebuda entre els assistents. El debat va ser molt interessant i la gent va participar amb entusiasme. Com que no va poder venir el Marc Almodóvar (director del documental) va venir en Jose Sanchez (antropòleg professor associat a l’UAB) , havent fet un treball de camp des de l’any 1999 a el Caire, ciutat on es desenvolupa el documental, va poder explicar-nos moltes coses i molt interessants arrel del documental que acabàvem de veure.

Nom de l’activitat

DOCU+: “Tiyabou Garmi” + “El somriure de Garmi”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

6 de febrer del 2012

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Octavi Royo (director dels documentals)

Nombre d’assistents 10

23


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Valoració de l’activitat Va ser una projecció un xic diferent a les demés proposades per al docu+. Per començar, eren dos documentals, cadascun d’uns 25 minuts, un de caire observacionísta i l’altre en el que es barrejava la realitat i la ficció. El debat ha estat molt interessant ja que l’Octavi ha estat molt participatiu a l’hora d’explicar. Ell va viure a Malí, per tant, hem pogut saber de primera mà les seves experiències, sensacions personals i això a fet que els assistents s’animessin a preguntar moltes coses. A més, per primer cop hem programat un curt en el que hi havia un ingredient de ficció, una manera atractiva també d’explicar les realitats.

Nom de l’activitat

DOCU+: “Interferències”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

5 de març del 2012

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Dani Goig d’ODG

Nombre d’assistents 8 Valoració de l’activitat Un Documental molt innovador en el que es barregen ficció amb uns continguts molt reals i cruels. La projecció realment et dona molt per pensar ja que està totalment vinculada a la societat actual. Per això, va ser tot i la poca assistència de públic tot un èxit, a tothom li va agradar molt i amb l’ajuda del Dani Goig de la ONG ODG, una de les entitats que va fer possible el documental, es va generar un debat molt ric i en ocasions molt encès, pot ser un dels més encesos de tot el projecte. El fet que tractés d’un tema tant actual, candent i que ens toca tant de prop va fer saltar espurnes entre alguns dels assistents, fet que valoro molt positivament. Va haver postures molt llunyanes tractant un mateix tema i fruit del diàleg i la moderació del Dani aportant dades aclaridores van aconseguir apropar-se unes postures que partien de dos extrems molt llunyans. Tot un èxit!

Nom de l’activitat

DOCU+: “Trazadores”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

24


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Data de realització

16/4/2012

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Núria Nia, Anna Aliè i Pau Ortiz

Nombre d’assistents 5 Valoració de l’activitat L’activitat, tot i ser amb poca assistència de públic, va tenir molt bona acollida i el debat de després va ser molt ric. El documental tracte sobre les vivències d’un grup de joves aficionats al parkour i, a través de la trama del documental deixa anar molts missatges, els quals han fet reflexionar als assistents i fer que tothom tingues ganes d’opinar..

Nom de l’activitat Nom del projecte Cicle en què s’emmarca Data de realització Horari Espai on es realitza Col·laboradors externs Nombre d’assistents 7

DOCU+: Tranxgènia Docu+ Cicle específic 07/05/12 De 19h a 21h Sala d’actes Miquel Vallmitjana

Valoració de l’activitat Aquesta projecció s’ha programat dins del marc de la setmana del consum responsable, el cicle d’activitats de St. Ponç, en referència al dia 11 de maig (St. Ponç) Un cop més un documental crític en aquesta ocasió sobre el consum i explotació de productes transgènics al nostre país. La col·laboració del Miquel Vallmitjana membre de l’associació Som lo que sembrem i biòleg ha ajudat molt a aclarir dubtes del com i perquè funciona d’aquesta manera el mercat del consum i tolera la comercialització de productes transgènics. Un documental molt interessant i una xerrada molt enriquidora, tot i ser poca gent, tothom ha estat molt engrescat a l’hora de fer un debat dinàmic i farcit d’informacions complementaries i necessàries. Sempre sortim de la sala d’actes amb un sabor de boca agredolç, dolç perquè els documentals aporten grans dosis de dades interessants i agre pel nombre d’assistents que no aconseguim fer que incrementi. Clarament aquest es el punt a millorar d’aquest projecte, potser fer més difusió o fer-la millor, potser programar documentals menys crítics amb la societat actual, tal i com estan les coses potser el públic no te ganes de conèixer més coses a criticar, pot ser el moment de programar documentals més optimistes per fer una mica de contrapunt amb l’actualitat social i econòmica que passem els darrers mesos a Catalunya i a Espanya en general. 25


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Nom de l’activitat

DOCU+: “Milton, el hijo de la abuela”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

4 de juny del 2012

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Josep Lluis Penedés

Nombre d’assistents 8 Valoració de l’activitat Una vegada més l’assistència va estar per sota de les expectatives, tot i així, va ser una projecció amb una forta càrrega de sentiments ja que, narrava la vida d’un grup de joves desplaçats de Colòmbia i perseguits per la policia i els paramilitars. Un documental molt emotiu que va fer aflorar els sentiments dels assistents fet que es va poder comprovar al debat posterior.

Nom de l’activitat

DOCU+: “In transition 2.0”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

04/07/12

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Nombre d’assistents 37 Valoració de l’activitat Pel que fa a l’assistència, ha sigut el documental amb major nombre de participació. L’èxit recau a que era la primera vegada que s’estrenava i com que parteix d’un contingut tant actual, va fer que tingués una acollida extraordinària. El públic es va mostrar molt entusiasmat, fet que es va palpar al debat posterior.

26


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Nom de l’activitat

Docu+ “Encordades”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

08/10/12

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Gerard Montero

Nombre d’assistents 20 Valoració de l’activitat Un documental molt interessant pel contingut històric, amb imatges de les primeres escaladores catalanes, es barregen imatges actuals i antigues de la història i evolució del món de l'escalada a Catalunya. Un esport que des de fa temps està molt de moda a la nostra terra, en part gràcies als recursos naturals dels que gaudim. Tot i això, no va venir molta gent.

Nom de l’activitat

Docu+ “El despertar de les places”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

05/11/12

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Jordi Oriola

Nombre d’assistents 11 Valoració de l’activitat Un any i mig després del 15M vam projectar aquest documental que un any després dels fets reunia de nou a uns quants protagonistes d'aquells dies, per fer una mica de reflexió sobre la repercussió i per recordar els fets. 27


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Un document interessant i una xerrada posterior amb diferents punts de vista, una mica crispada pels pocs assistents que la formaven.

Nom de l’activitat

Docu+ “Spanish dr€am”

Nom del projecte

Docu+

Cicle en què s’emmarca

Cicle específic

Data de realització

03/12/12

Horari

De 19h a 21h

Espai on es realitza

Sala d’actes

Col·laboradors externs

Guillermo Cruz

Nombre d’assistents 16 Valoració de l’activitat Últim documental de l'any, tot i ser un documental que ja te uns anys (2005) continua sent un tema de rabiosa actualitat per això vam decidir programar-lo. Un tema que tot i haver parlat molts cops i haver vist, escoltat i participat a mil debats sobre la crisi sempre és pot seguir donant-hi voltes i va quedar palès en el debat d'aquest documental. Segons passa el temps sembla que cada cop tenim millors arguments per explicar-hi i entendre-ho i millors idees per combatre-la. Un cop acabat l'any, ens hem plantejat si el problema de la falta d'assistents pogués ser per la difusió, però parlant amb els diferents directors dels documentals hem arribat a la conclusió que és un fet bastant comú en la majoria de projeccions de temàtica social. Totes les difusions de les projeccions del Docu + es fan amb el disseny del cartell i del flyer identificatiu del cicle:

28


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.2.3.

Cicle de Flamenc de El Dorado

Aquest és el cicle programat per una de les entitats residents al centre cívic la Societat Flamenca Barcelonesa “El Dorado”. Cada primer i tercer dijous de mes es fa una acció flamenca. Un seguit de concerts, xerrades i projeccions que han comptat amb la participació del centre en la producció de El Dorado. Els concerts són gratuïts pels socis i tenen un cost de 10€ per la resta de públic. Les xerrades i conferències són gratuïtes per tothom. La programació durant el 2012 ha estat la següent: Recital a càrec de José Luís Montón (guitarra). Dijous, 26 de gener de 2012, 20 h. El baile flamenco hoy, conferència a càrrec de José Luis Navarro García. Dijous, 9 de febrer de 2012, 20 h. Recital a càrrec de Márquez el Zapatero (cant) i Eduardo Rebollar (guitarra) Dijous, 22 de març de 2012, 20 h.

Recital a càrrec de Pepe Habichuela (guitarra), Tamara Escudero (cant), Juan Carmona fill (percusió), amb la col.laboració especial de Josemi Carmona (guitarra) Dijous, 27 de setembre de 2012, 20 h. 29


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

˝El rito de la fiesta flamenca", conferència a càrrec de Ramón Soler Díaz Dijous, 4 d'octubre de 2012, 20 h. Recital a càrrec de José Valencia (guitarra) i Juan Ramón Caro (guitarra) Dijous, 18 de octubre de 2012, 20 h. Actuació a càrrec de Belén Maya (cant), Francisco Contreras, Niño de Elche (cant), Miguel Pérez (guitarra) i Laura González (palmas) Dijous, 25 d'octubre, 20 h Recital a càrrec de Rocío Márquez (cant) i Pedro Barragán (guitarra). Dijous, 22 de novembre de 2012, 20 h "La organización pedagógica del flamenco en el grado superior de estudis musicales", conferència a càrrec d' Enric Palomar (compositor i director del TM-ESEM) i Alba Guerrero (cantaora i professora de flamenc en el TM-ESEM), il.lustrada amb l'actuació d'artistes graduats en flamenc per el TM-ESEM). Dijous, 29 de novembre de 2012, 20 h Presentació del llibre "Rancapino: Ronco de andar descalzo", obra de Pedro A. Quiñones Grimaldi, amb recital a càrrec d'Alonso Núñez Núñez, Rancapino (cant) i Justo Fernández (guitarra), Dijous, 13 de desembre de 2012, 20 h

3.2.2.4.

FragMenTs

Durant cinc anys el cabaret escènic FragMenTs s’ha consolidat com un projecte insígnia del Centre Cívic Parc-Sandaru amb un públic regular i fidel. Aquest 2012 continuem amb el FragMenTs. FragMents ha estat sempre un cicle trimestral, aquest any 2012 ha estat anual degut al cost que suposa i degut a la reducció del pressupost general destinat a activitats. S'han creat, en canvi, altres projectes escènics que requereixen menys recursos econòmics. S'ha triat fer l'edició del febrer que és quan hem tingut sempre més afluència de públic, ja que els altres trimestres hi ha més oferta cultural a la ciutat. FragMEnTs és un espectacle d’arts escèniques en format de cabaret on es combinen tot tipus de disciplines, teatre, dansa, clown, circ, música, màgia, etc. La combinació entre professionals i joves creadors novells és l’aposta que des del Centre Cívic Parc-Sandaru es vol portar a terme. Per altra banda, FragMenTs pretén ser un cabaret participatiu, on el públic no sigui només un espectador, sinó que pugui ser partícip de les situacions creades entre 30


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural artistes, productors i assistents. Per aconseguir-ho, cada FragMenTs gira al voltant d’una temàtica, i tant l’accés al centre cívic com l’escenari de la sala d’actes compta amb escenografies diferents disposades de manera que el públic pugui participar d’elles. Aquest any, igual que l'anterior, l’ambientació dels accessos i del l'espai on es vénen les entrades (Sala d'Exposicions) ha estat duta a terme a càrrec d’artistes vinculats amb el centre cívic. Es va crear un post-it art a les parets de la Sala d'Exposicions, i les entrades que es donaven al públic eren post-its on havien d'escriure un missatge positiu i enganxarse'l a un lloc visible. Després, a dalt a la Sala d'Actes, aquesta temàtica anava enllaçada amb els monòlegs de l'artista presentador. L'ambients creat amb post-its va ser possible gràcies al patrocini de l'empresa "Post-it", que ens va subministrar 22.500 post-its de diferents colors.

31


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural 13è FragMenTs El 24 de febrer va tenir lloc la tretzena edició. Per aquesta ocasió vam comptar amb una ambientació amb un mural artístic a càrrec del Col—lectiu Les Golfes. L' exposició que portava per títol “Post-it ART!”, consistia en un mural artístic gegant fet amb post-its que contenien missatges positius. Mentre el públic arribava al centre cívic a comprar l’entrada de l’espectacle podia escriure el seu post-it amb el seu missatge i contribuir en aquest mural.

Els artistes participants van ser els següents: El Flaco (clown)

Magatzem Cia (Dansa)

Claudio Parente (equilibris )

Lupots (Percussió)

Borja Ytuquepintas (art amb sorra)

El cateto opuesto(concert)

Stefano Imabaloney (Clown)

Actuació Claudio Parente Flyer difusió 13è FragMenTs

Actuació Magatzem Cia

32


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

El Flaco Borja Ytuquepintas

Stefano Imbaloney Lupots

La difusió dels actes es va fer a través de facebook, cartells, flyers, correus electrònics, pàgines webs i blogs d’activitat artística i agendes de diaris i revistes del sector. Es va intentar arribar al màxim de públic i per aquesta raó, a part de fer difusió entre els usuaris del centre cívic, també es van enviar flyers a aquelles associacions de professionals del teatre, la música, el circ, la dansa i a les escoles de teatre i dansa, als centres cívics més propers, als casals de joves i als punts d’informació juvenil. A part de tot això, s’ha continuat amb la difusió pel blog exclusiu del FragMenTs, que a part de poder fer difusió dels actes, permet al públic descarregar-se les fotos. La drecera és http://fragmentssandaru.blogspot.com/

33


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Tot i que la quantitat de FragMenTs ha disminuït, la valoració continua sent molt satisfactòria, tant pel que fa a la trajectòria que s’ha seguit com per l’aposta de millora en cada FragMenTs, com

també pels resultats tant de públic com de

professionalitat. En aquest 2012 el FragMenTs ha acollit a un total de 7 companyies, intentant apropar al públic tant aquells professionals difícils de veure en altres circuits com a companyies residents al centre cívic que els hi costa trobar llocs d’actuació. Per altra banda també s’aposta per la multidisciplinaritat donant l’oportunitat al públic de poder descobrir nous llenguatges i diferents maneres de fer. En quant al públic, l’objectiu d’aquest trimestre no era augmentar el número de públic si no mantenir-lo, ja que l’aforament de la sala d’actes és limitat. Aquest any el preu ha estat de 4€ per entrada, d’aquesta manera aconseguíem controlar l’aforament de la sala. Varen assistir unes 150 persones. En quant a l’organització, la valoració també es cada cop més positiva, ja que l’equip funciona cada cop de manera més autònoma.

3.2.2.5.

Kinètic

Kinètic és un projecte que sorgeix al gener del 2010,

després d’observar la

necessitat i la demanda de gran quantitat de grups i companyies tant professionals com amateurs, que necessiten d’un espai per crear i assajar els seus espectacles, i després poder-ho mostrar al públic. Kinètic és un espai obert als creadors en l’àmbit de les arts escèniques, per a desenvolupar els seus projectes artístics. Un punt de trobada artístic on l’objectiu principal siguin les iniciatives que arrisquin en la producció, en la investigació artística i en la creació contemporània. Es concreta en una programació anual estable i de qualitat de diferents arts escèniques. Les companyies reben suport a nivell tècnic, d’espai, de producció i de gestió. Com a serveis que oferim està: - L’ utilització de sales i d’espais escènic per assajar entre 3 i 7 mesos. - Suport tècnic (so i llums), assessorament durant la representació, l’assaig general i un assaig ordinari. 34


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural - Espai de magatzem per l’atrezzo. - Difusió en l’àmbit de les arts escèniques (creació de cartells, flyers i targes). - Suport a la producció i a la gestió (800 euros) - Contactes i intercanvis. •

Covocatòria setembre 2011-2012

Al 2012 continuen el assajos, i s’estrenen les obres de les quatre companyies seleccionades a la convocatòria de setembre del 2011.

-Almaradas (teatre de text) La companyia Almaradas i el seu projecte “El ruido de los huesos que crujen” assajarà des de principis d’octubre fins a finals de gener del 2012. L’estrena es fa el 3 de febrer del 2012, amb una assistència de 60 persones.

-Alt Vox (teatre i audiovisuals) Amb el projecte “Barcelona 3.0”, comencen a partir d’octubre, tant el treball de despatx que necessiten per la creació de la seva obra com els assajos. L’estrena es porta a terme el 23 de març amb una assistència de 62 persones. -Colectivo Dylon 32 (dansa) Comencen els assajos de “Roja Naturalidad” a partir del novembre del 2011 i duren fins a final de març. L’estrena té lloc el 27 d’abril amb una assistència de 28 persones. -Sachiko (dansa) Fan assajos puntuals durant els mesos d’octubre i novembre, però és a partir del febrer que comencen els assajos del Kinètic de la seva obra “Recorridos” fins a mitjans de març. L’estrena es fa el 25 de maig amb una assistència de 32 persones.

35


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Convocatòria 2012-13

Per falta de pressupost, s’anul—la la convocatòria prevista per gener del 2012. Quedant d’aquesta manera una sola convocatòria a l’any que serà durant la primera quinzena de setembre. Les companyies d’aquesta convocatòria estrenaran l’obra a partir del febrer del 2013. L’experiència que hem tingut fins al moment i el fet d’anar més curts de pressupost, ens fa replantejar-nos els serveis que podem oferir als projectes escènics del Kinètic, de manera que optimitzem recursos. Decidim canviar els terminis d’utilització d’espais, oferint a les companyies més dies a la setmana durant un termini més acotat. I en comptes d’oferir un pack de producció ja establert, pensem en reunir36


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural nos amb les companyies oferir una beca de 300€ per poder-la gastar en la gestió i producció de l’espectacle. Per tant els serveis que oferim són: - L’ utilització de sales i d’espais escènic per assajar. - Espai de magatzem per l’atrezzo. - Beca de 300€ per producció i creació de l’espectacle. - Difusió en l’àmbit de les arts escèniques (creació de cartells, flyers i targes). - Contactes i intercanvis. Rebem un total de 15 propostes, de les quals en seleccionem 4. Un cop rebudes les propostes i feta la selecció es va concertar una entrevista amb les companyies i es va pactar el calendari de treball amb cada una d’elles. Les companyies seleccionades de la convocatòria setembre 2012 són: Cia Butayteatro “Fridópolis” (teatro /performance) La cia. Butay Teatre amb el seu espectacle “Fridópolis” inicien els seus assajos el mes d’octubre 2012 i estrenaran l’espectacle l’1 de febrer de 2013.

Somni al terrat “identitats” La cia. Somni al Terrat inicia la seva creació “Identitats” al mes de novembre 2012. L’estrena serà el 15 de març 2013.

Rasatabula “Criminal Hearts” La cia. Rasatabula inicia es seus assajos al febrer 2013 i estrenaran el seu espectacle “Criminal Hearts” el divendres 26 d’abril 2013.

Col—lectiu de Dansa Deliri “Camí” El col—lectiu de Dansa Deliri comença els seus assajos al desembre 2012 i estrenaran “Camí” el 17 de maig 2013. 37


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Durant aquest tercer any de Kinètic en fem una valoració molt positiva d'aquest projecte. Hi ha moltes companyies interessades en presentar-se a les futures convocatòries i en general les companyies valoren molt positivament el suport donat pel centre cívic. Poc a poc, va creixent el projecte i esperem a la llarga que el suport cada vegada sigui més efectiu, aconseguint d’aquesta manera que les companyies que surtin del centre cívic tinguin una trajectòria després de la seva estada al Sandaru.

3.2.2.6.

Mostra'T

En aquests sis anys, hem aconseguit consolidar diferents projectes d’arts escèniques com el FragMenTs i el Kinètic. En aquets moments, i després d’observar que existeix un buit d’espais d’exhibició al barri, volíem apostar per un projecte que donés oportunitat a companyies amateurs o semi-professionals d’arreu de Catalunya per exhibir espectacles que ja estiguessin estrenats. En un context de crisis i sense un pressupost específic, apareix al juny del 2010 la convocatòria pel Mostra’T. Es un projecte en format concurs, on a través de les votacions del públic i d’un jurat constituït i vinculat amb el centre cívic, es decideix un guanyador. La companyia guanyadora rebrà com a premi la possibilitat de tenir un espai d’assaig al centre cívic, i a nivell econòmic el taquillatge aconseguit durant tot el Mostra’T.

Les bases són les següents:   38

Podran presentar-s’hi totes les companyies de teatre amateur, semiprofessional o professional que disposin d’espectacle, i que compleixin les condicions i els terminis previstos en aquestes bases. Les obres de teatre seleccionades es presentaran els divendres a les 21h, de setembre a desembre del 2012. Per participar-hi caldrà omplir la fitxa d’inscripció que es pot trobar a l'enllaç del blog d'arts escèniques: http://escenicsandaru.blogspot.com/p/fitxamostrat.html, i enviar currículum de la companyia, dossier de l’espectacle, fitxa tècnica i material fotogràfic i vídeo en el cas de que es disposi. La presentació de les propostes finalitzarà el 15 de juliol de 2012. No s’acceptaran projectes que arribin després d’aquesta data.


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural    

Les propostes s’hauran d’adreçar per correu electrònic a krisb@ccparcsandaru.cat Del total de projectes presentats es farà una selecció. Tant les companyies escollides per participar a la mostra com les no seleccionades, seran degudament informades per correu electrònic abans del 31 de juliol 2012. Les obres poden ser en llengua catalana o castellana i hauran d’estar degudament autoritzades per llurs autors o propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat correrà a càrrec del grup participant. El centre cívic aportarà el material de llum i so del que disposi. El vestuari, l’escenografia, attrezzo i material tècnic específic necessari per a la representació correrà a càrrec dels participants. El dia de l'espectacle, la sala estarà a disposició del grup des del matí fins l’hora de la representació. Totes les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so. Cada companyia podrà fer publicitat específica del seu espectacle. El centre cívic s’encarregarà de la difusió de la mostra a través de flyers, cartells i difusió a través de la web del centre cívic i les plataformes 2.0. A partir de votació popular i de la decisió d’un jurat constituït i vinculat amb el centre cívic, s’atorgarà un premi. Aquest consistirà en la possibilitat d’establir-se com a residència de gener a juliol del 2013 al Centre Cívic ParcSandaru, i la d’actuar dins la programació del centre cívic. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis. La participació al Mostra’T 2012 suposa l’acceptació plena de les bases.

En aquesta, la segona convocatòria del Mostra’T,

es presenten un total de 12

companyies, de les quals se'n seleccionen 5, que actuaran de setembre a desembre del 2012. Les companyies seleccionades són les següents: Divendres 5 d’octubre a les 21h "Més bonica que una vedella a topos” de la companyia 8.Un hotel familiar no pot pagar els deutes i es llencen desesperadament a salvar-lo de la ruïna econòmica. La propietària, els empleats, el banc creditor es veuen immersos en situacions delirants i surrealistes : una pistola, una maleta, una representació teatral, una extorsió…Res és suficient per intentar sortir d’un pou sense fons en el qual tots semblen haver caigut. Tot això i molt més és la comèdia musical: Més bonica que una vedella a topos! 39


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Divendres 19 d’octubre a les 21h "Todas quieren ser Jackie Kennedy" de la Cia Verde Piscina. Un grup de sis dones a l’Espanya dels anys 60 decideixen fer un club en el que idolatren la figura de Jackie Kennedy com a símbol de la percepció femenina, a la que anhelen assemblarse. Assisteixen al club per rebre classes de cuina, protocol y bons modals …totes elles amaguen en el seu interior els seus secrets més humans (i animals). Divendres 9 de novembre a les 21h "La nit de Gabriel" de la companyia Urpes-T. Què pensaries si una bruixa et digues: “ Vostè no viu la vida que li correspon”. Gabriel se l´escolta i prendrà algunes decisions que el portaran a viure la nit més intensa, perillosa reveladora. El Gabriel que comença la nit no serà el Gabriel que l´acaba. Històries urbanes de famílies al límit, amors violents i salvatges, persones perdudes, el mercat del sexe...Gabriel viurà totes aquestes experiències en un breu lapse de temps: una nit. Divendres 23 de novembre a les 21h "Darrere del mirall” de la companyia Sal a la Butxaca. L’Alis i en Pere s’estimen, tot i ser molt diferents: massa racional ella, massa somiador ell. La primera nit al pis on s’acaben de traslladar comencen a discutir fins que l’Alis es queda sola amb els seus dubtes. Llavors, d’un vell mirall que penja del sostre, surten dos esperits, els Puck, que li revelen que, per salvar el seu amor, ha de creuar el mirall i explicar un conte. Desesperada, l’Alis accepta la prova i entra al món darrere el mirall, on es veu obligada pels Puck a submergir-se en un conte fantàstic. L’Alis supera diverses dificultats i finalment aconsegueix derrotar les seves pors, que se li materialitzen en forma de bruixes. Així, acaba el conte amb un final feliç i torna al món real, 40


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural preparada per a la més gran aventura que hagi viscut mai: la seva vida amb el seu amor.

Divendres 14 de desembre a les 21h "Lisístrata El Musical" de la companyia IUSI Teatre. Atenes, 411 A.C. La guerra sembla no acabar mai. Les dones de les tres nacions, fartes d´aquesta batalla inútil que està acabant amb els seus

marits,

decideixen unir-se sota el comandament de l´atenesa Lisístrata per posar el punt i final a aquesta guerra. El seu pla? Utilitzar l´arma més antiga i terrible de la història: la vaga de sexe.

Tenint en compte que part del premi estava vinculada amb la recaptació, vam decidir pujar una mica els preus habituals de les entrades. Es va establir un preu general de 6€, però fent descomptes per poder arribar a més gent. Els preus reduïts van ser els següents: -comprant l'entrada anticipadament. Es podia comprar a través de la web o al centre cívic Parc Sandaru a 4€. - comprant un pack de 3 espectacles del cicle mostra´T. (9€ els 3 espectacles). -als socis del Casal de la Gent Gran del Sandaru presentant el carnet (3€). Amb l’entrada, se li lliurava al públic un full de votacions per omplir després de cada espectacle. Es valorava el guió, l’actuació, direcció i la posada en escena. Les cinc persones del jurat tenien el mateix paper, però no l’entregaven fins l’últim dia del Mostra’T, per poder rectificar les votacions després de veure-les totes. El dia 17 de desembre 2012, després de l’últim espectacle, fem el recompte de tots els vots tant del públic aconsegueix

com del jurat. El guanyador va ser Verde Piscina, que

l’espai d’assaig al centre cívic durant 6 mesos. Es comuniquen els 41


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural resultats a totes les companyies a través d’un correu electrònic a l’hora que es fa oficial a la nostra web. La publicitat de la convocatòria de les companyies seleccionades es va fer seguint els canals habituals del centre cívic. La difusió dels actes es va fer a través de la web, el facebook, el Twitter, el blog d’arts escèniques, i cartells, flyers, correus electrònics, pàgines webs i blogs d’activitat artística i agendes de diaris i revistes del sector. Es va intentar arribar al màxim de públic i per aquesta raó, a part de fer difusió entre els usuaris del centre cívic, també es van enviar flyers a aquelles associacions de professionals del teatre, escoles i associacions de grups tant professionals com amateurs, als centres cívics més propers, als casals de joves i als punts d’informació juvenil. La valoració és molt positiva. Ens hem trobat amb espectacles de molta qualitat, amb gent molt preparada i amb moltes ganes de mostrar la seva feina. Això ens dona molta empenta per continuar, ja que hi ha molt bons treballs que no tenen espais on mostrar-se, i creiem important donar-los una oportunitat. A nivell de públic, hi hagut molta diferència entre els espectacles, ja que alguns han tingut només 15 persones de públic, mentre d’altres han arribat a les 90 persones. El fet de que alguns espectacles ja s’han fet varies vegades a Barcelona i que alguns grups són de fora de la ciutat, han fet que la mitjana de públic baixés molt en aquests casos . Tot i que a cada espectacle tenim un nombre de públic diferent, estem contents ja que és la segona edició del Mostra’T i tenim la percepció d’un lleu augment i fidelitat per part d’algunes persones que han vingut de públic en aquest cicle.

Poster del Mostra’T amb tots els espectacles.

42


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.2.7.

Kitoca?

El projecte Kitoca? neix el febrer del 2011 i es caracteritza per ser un cicle de concerts amb l’objectiu d’oferir l’oportunitat de tocar en directe a grups que vulguin donar-se a conèixer, afavorint així que entrin a formar part del circuit de programació musical de la ciutat i fomentar el suport a la creació. Els concerts es feien a la cafeteria del centre cívic amb el material tècnic i tècnic de so que aportava l'organització del Sandaru. També s'oferia entrepans i begudes als músics després de les proves de so. Al llarg del 2011 varem observar que aquest tipus de concerts, en alguns casos, tenien molt poca afluència de públic, degut a que es tractava de grups desconeguts. Per aquesta raó varem decidir al 2012 fer coincidir aquests concerts amb la sortida d'alguna obra de teatre, ja fos del projecte Mostra'T o Kinètic, d'aquesta manera el públic que sortia de l'espectacle de teatre, podia gaudir de forma gratuïta del concert al bar. Durant el 2012, només s’han programat cinc concerts "Kitoca?", de febrer a octubre, ja que els altres han estat anul—lats per causes alienes al centre. Va ser a partir d'aquest moment que es va decidir reconduir el projecte musical creant el nou projecte Sala Sandaru en concert (veure següent apartat) i anul—lant el Kitoca? 3 de febrer 2012 , “ADT en Acústic” Concert acústic d’una hora i quinze minuts farcit de versions de cançons d’èxit dels 70’s, 80’s i fins a l’actualitat. Tres musics amb facilitat per comunicar a un públic entregat i rememorar els èxits musicals de les nostres vides. El concert va ser tot un èxit, en un format acústic, intimista i agradable van fer versions de cançons conegudes, fet que va ser molt ben rebut pel públic. Cal dir, que la majoria dels espectadors provenien de la sala d’actes, on es va projectar una obra de teatre del projecte Kinètic. Tot i ser un concert en format acústic, el públic es va anar animant i van acabar ballant. Per tant, la valoració final és molt i molt positiva. 23 de març 2012, “Actitud Lírica”

43


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Actitud Lírica és un grup de joves aficionats al rap social, amb moltes inquietuds socials i ganes de fer concerts. Aquest ha sigut el seu primer concert. Tot un èxit, la combinació del Kitoca? i el Kinètic és perfecte, ja que la gent que acaba de veure l’obra s’anima a prendre alguna cosa al bar i veure el concert. En aquest cas com que era un grup de joves, i pel que sembla amb un gran poder de convocatòria van portar molta gent, tots ells de la mateixa edat. El públic els va recolzar molt, ja que era el primer concert. En definitiva, la valoració és molt positiva. 27 d’abril del 2012, “Don Vito y los Corleoe” Concert al bar post Kinètic, una formula perfecte per sortir del teatre i escoltar una mica de musiqueta, prendre alguna cosa i moure una mica l’esquelet. Tot un èxit de públic i totalment encertada la proposta dels Don Vito y los Corleole. Van generar tota una festa al bar del Sandaru amb les seves cançons alegres i ballables. Un concert molt divertit i ple de ritmes animats. 25 de maig del 2012, " Mampön. Afrobeat" Després de l'espectacle del Kinètic, al bar es va reaitzar un concert ple d’energia i contundent, amb musica de qualitat. Músics molt bons que ens van fer gaudir d’una nit musicalment molt rica. El públic, majoritàriament femení, va suar ballant al ritme de l’afrobeat. 19 d’octubre 2013, "1100 players" El concert va anar molt bé. Tot i que el grup estava format per joves, va tenir molt èxit, tant amics com familiars van assistir i acompanyar al grup, en total una cinquantena de persones.

3.2.2.8.

Sala Sandaru en concert

Tal com s'ha explicat a l'apartat anterior, durant aquest 2012 hem iniciat un nou projecte de concerts a la sala d’actes. Amb la intenció de donar nom a la sala en el circuit d’espectacles de Barcelona hem posat com a nom al projecte " Sala Sandaru en concert" . Hem enfocat la programació d’aquest projecte amb concerts mensuals en format acústic per complementar la programació dels projectes escènics que es realitzen en aquesta sala durant tot l'any. Els concerts estan pensats per un públic selecte aprofitant la qualitat de la infraestructura que tenim en aquesta sala pel que fa a equip de so i llums a més de les dimensions de l’escenari i l'acústica de la sala. La intenció fins ara és programar música de qualitat per gaudir en una sala amb capacitat per a dues-centes persones assegudes. Des de l’abril 2012 que vam arrancar amb aquest projecte han passat grups com Olumbé, Wadalupe, Sada o Dani Caracola.. i de cara a l’any 2013 el projecte va 44


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural creixent i tenim tancats concerts amb artistes de talla internacional com son D’callaos o Daniel Higienico.

3.2.3. Activitats Específiques per a Joves 3.2.3.1. Soterrani Tallers subvencionats Des del 2010 el Sandaru subvenciona una bateria de cursos trimestrals destinats a joves d’entre 16 i 20 anys. En aquests cursos es treballen diferents disciplines com la música , la dansa o les arts plàstiques i s'ofereixen de forma subvencionada o totalment gratuïta de manera que l’accessibilitat a aquests cursos resulti molt fàcil pels joves. Des d'abril de 2012, el Districte de Sant Martí a través d'un projecte de l'Obra Social de la Caixa, va decidir subvencionar aquests cursos per a joves, ampliant la franja d'edat dels 14 als 20 anys. Al Sandaru, els cursos que s'han vingut programant han estat els següents: •

Malabars

Cant

Break Dance

A més, al mes de desembre es va realitzar una mostra de les diverses activitats que es realitzen subvencionades per a joves a tot el districte de Sant Martí, permeten la interacció entre els diversos joves i la possibilitat que aquests coneguessin les activitats juvenils que es venen realitzant a la resta d'equipaments del territori.

45


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.3.2. Companyia de Teatre Jove Sandaru Al 2012 ha continuat la seva tasca aquesta jove companyia sorgida a iniciativa del Centre Cívic. Aquest grup, pretén ser una plataforma de qualitat per a desenvolupar les aptituds artístiques dels joves amb interès per aquesta disciplina. Aquest any la companyia ha comptat amb 6 actrius i una directora.

3.2.3.3. Residències juvenils Dins del projecte de residències, al Sandaru intentem recolzar tots aquells grups joves que arriben amb propostes culturals sol—licitant espais al centre. Aquest recolzament avarca grups i joves de diverses disciplines que han trobat en el Sandaru un espai on poder desenvolupar els seus projectes culturals. A continuació, passem a nombrar els 9 grups que han pogut gaudir d’aquests espais d'una forma continuada durant el 2012:

TEATRE: •

A lo Bicien

Arts Dinamo

B de Bareka

DANSA:

46

Hiraku

Vice Kids

Sexy Mafia

Cel d'Orient

Skill Armada

ISC


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.3.4. RETROcarnaval: Herois vs Antiherois En aquesta quarta edició de la festa de Carnaval nocturna del Sandaru, es va comptar amb la col—laboració del grup de teatre resident al centre cívic Almaradas. El grup de teatre va aportar els grups musicals i els DJ que van formar el cartell de presentació de la festa: 

Albert FreixasLes AtxesLa LimoncelloNostromo Beer Brother DJDJ Cway

Des del centre cívic es va gestionar tot el relacionat amb el ja clàssic concurs de disfresses, aquest cop ambientat en personatges Herois i Antiherois. Un total de 23 persones en la categoria individual i 7 en la grupal, van participar del concurs. La festa de l'edició d'enguany no va rebre la mateixa bona acollida que en altres anys, principalment a causa dels grups musicals que van actuar que potser no van ser els meus adequats per una festa d'aquestes característiques. Tot i així, unes 150 persones van participar de la festa i es valora molt positivament la coordinació amb el grup de teatre col—laborador Almaradas.

47


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.3.5. MOSTRA'T JOVE La importància que des del Sandaru sempre s'ha donat a la programació escènica i al suport a la creació, no ha deixat de banda els grups més joves que treballen en aquesta línia. Durant el mes de juny de 2011 ja es van programar diverses obres teatrals de grups joves, però al 2012 s'ha volgut donar una coherència al projecte fent un paral—lelisme amb el consolidat projecte escènic del Sandaru, Mostra'T. Al Mostra'T Jove es van programar un total de 5 obres del 18 de maig al 15 de juny. •

22 de maig. “La mort dins d'una baralla de naips”, a càrrec de la Cia. Artsdinamo. Aquesta jove companyia de teatre és un dels grups fixes residents al Sandaru. Van participar al Motra'T estrenant l'adaptació d'aquesta obra de Manuel Veiga. Un total de 75 persones van poder gaudir de l'espectacle.

29 de maig. “Ara”, producció d'una obra original a càrrec d'un grup d'estudiants de l'Escola de Mitjans Àudiovisuals de Barcelona. A l'estrena d'aquesta obra hi van assistir 107 persones.

1de juny. “13 maneras de tener otra oportunidad”, a càrrec de la Companyia de Teatre Jove DH 13. Aquesta obra de teatre social es va presentar en el context de "Fes-te del barri!",i va sorgir a iniciativa dels Serveis Socials de Poblenou i del Parc-Vila Olímpica. L’obra mostrava situacions viscudes pels joves en situació de risc d’exclusió social. Aquesta activitat, molt terapèutica pels joves protagonistes, va ser molt ben rebuda per les 58 persones que hi van participar i que van poder parlar i preguntar totes les curiositats sobre el procés de creació en el debat final.

8 de juny. “Estrelles”, a càrrec del grup de teatre B de Bareka. Aquest jove grup va ser el guanyador del Mostra't d'adults i es va convertir en una nova residència de teatre jove al Sandaru. En aquesta ocasió van tornar a mostrar la seva obra, en aquest cas dins del projecte juvenil. En aquesta obre hi van assistir 63 persones.

48


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural •

15 de juny. “Una nueva vida” a càrrec de l'Associació Juvenil A lo Bicien. Malgrat que aquest grup va estar assajant durant tot el 2012 al Sandaru, finalment es va acabar disgregant i no va poder presentar la seva obra en la data programada.

3.2.3.6. PÀNICALPARC PàNICalPaRC és un passatge del terror que es realitza durant la nit dels difunts al centre cívic i alguns dels seus espais canvien el seu aspecte a través de diferents elements de decoració convertint-se, durant unes hores, en un espai terrorífic habitat per monstres de tota mena. En la seva cinquena edició, es va tornar a optar per realitzar el passatge de terror als passadissos i espais del soterrani de la zona de magatzems convertint-los en un internat anomenat “L'Escola dels Sospirs”. En aquesta edició s'ha superat el nombre 49


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural de joves participants en el muntatge, comptant amb la col—laboració de 20 joves del barri que van interpretar aquests personatges del terror. El que es valora com a molt positiu d’aquesta activitat, és el protagonisme que prenen els joves ja que formen part de tot el procés de producció, realitzant prèviament un total de 3 trobades en les quals es va pensar el centre d’interès, es van distribuir els personatges que interpretaria cadascú i es va escollir el vestuari i acció de cadascú dins del túnel. Això permet que els joves es sentin molt partícips d’aquesta activitat. El dia de l’activitat també es va comptar amb un gran nombre de participants. Com ha passat edició rera edició, s'ha anat incrementant el nombre d'assistents, arribant aquest any al récord de 313 persones que van poder passar pel túnel del terror. Aquest gran èxit de convocatòria però, ha fet plantejar noves estratègies per descongestionar una mica l'activitat i fer-la més fluïda. Aquestes estratègies s'implantaran al 2013.

3.2.3.7. BUCS D’ASSAIG El 2012 ha estat la consolidació dels bucs d'asasig del Sandaru. Es continua amb la voluntat de donar prioritat a les bandes joves oferint uns preus molt assequibles. De totes maneres, per donar major rendibilitat a l'espai també s'han obert les portes a grups no tan joves. Durant el 2012 hi ha hagut 16 grups que han fet servir els bucs de forma continuada i estable, a més d'altres bandes que ho han fet de manera puntual. 50


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural El balanç d'aquest any de projecte és molt positiu, a més, alguns dels grups joves s'han vinculat estretament al centre cívic formant part de projectes com el Kitoca? i de projectes a nivell del districte com l'Amplifica't. A la "Fes-te del barri!" 2012 ja vam poder organitzar el primer concert de grups joves residents als bucs del Sandaru. (veure apartat "Fes-te del barri!").

3.2.4. Cicle d'espectacles familiars El cicle d’espectacles infantils del Centre Cívic Parc Sandaru és un projecte que vol donar resposta a les peticions dels ciutadans i ciutadanes dels barris del Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica de Barcelona, dels barris propers i de tota aquella població que tingui interès en el consum d’arts escèniques de forma transgeneracional. Tenint en compte que un dels sectors més rellevants en quant a nombre i assistència al centre cívic és el públic familiar,al 2008 es va posar en marxa un projecte on pares, mares, nens i nenes poguessin participar i gaudir de les diferents activitats proposades. A més, cal dir que, gràcies a la complerta difusió que fem des de fa tres anys als centres educatius més pròxims, com el CEIP Pere Vila, el CEIP Parc de la Ciutadella, el CEIP Antoni Brusi, el CEIP Bogatell, l’Escola Mireia i la Ludoteca del Parc, que reben en mà els fulletons específics de cada espectacle, ha generat que els usuaris que hi participen s’hagin convertit en un públic fidel. El Cicle d’Espectacles Familiars del Sandaru es basa en la realització de diverses representacions, de caràcter multidisciplinar, emmarcades dins d’un projecte on la transmissió de valors es transmet a través de diverses disciplines artístiques. A més dels propis espectacles, es concreten accions prèvies a les actuacions per contextualitzar la temàtica de les representacions i/o de l’eix temàtic que dóna argument a la temporada i crear un marc de referència atractiu pels infants. Les representacions es duen a terme el primer diumenge al matí de cada mes, d’octubre a abril, seguint el curs escolar, menys al gener que no es projecte cap activitat infantil.

51


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Difusió dels espectacles: Amb l’objectiu de difondre al màxim els espectacles que componen el cicle, els fulletons els repartim als centres educatius més pròxims al centre, com CEIP Pere Vila, el CEIP Parc de la Ciutadella, el CEIP Antoni Brusi, el CEIP Bogatell i a l’Escola Mireia. A cada escola repartim un fulletó a cada nen i nena des de P3 a 4rt de primària. A més, portem fulletons a la Ludoteca del Parc i per correu intern ho enviem als centres cívics i equipaments de Barcelona especialment als del districte i als més propers. Per últim, ho publiquem al web del centre, al Facebook, al bloc d’arts escèniques i a les agendes infantils com la Rana Pepa, a la TocToc,

i a

CyberPadres.

A principi del cicle es fa una difusió general on hi consta totes les obres de teatre que es realitzaran. Per tant, a la primera representació enviem a cada nen i nena un fulletó amb la programació general i un altre amb al programació específica. A més, també enviem uns cartells en format A-3 amb tota la programació general

Fulletons: Per a cada cicle, vam fer la següent difusió: uns fulletons generals amb tots els espectacles i uns fulletons específic per a cada espectacle que mesuraven 10’5x14’8 cm (A6). A més, vam dissenyar uns cartells de 29’7x42 cm (A3) amb la programació general. Cicle “El Regne de Tarambània”:

52


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Cicle “Preparats per l’espectacle? Arrelem els nassos!”

Cicle d’espectacles “El Regne de Tarambània”: El cicle d’espectacles infantils i familiars que va encapçalar l’any 2012 va ser el “El Regne de Tarambània”. Amb el propòsit de fer un cicle on els mitjans multimèdia hi fossin presents i la implicació del públic fos major, es va crear una animació prèvia a l’espectacle que requeria la participació activa dels nens i les nenes per poder veure la representació. Així doncs, a través d’un vídeo, el conseller del rei de Tarambània transmetia un comunicat demanant-los ajut que podien consultar al nostre web del 53


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural centre, al Facebook o al bloc d’arts escèniques. La finalitat principal d’aquest vídeo era que un cop el públic veies el missatge, portessin el que demanava el conseller que podia ser des d’un conte, un avió de paper o una joguina nova i no bèl—lica, entre altres. D’aquesta manera, el rei o la reina abans de la representació recollia el que havien portat i decidien si poden entrar a veure l’espectacle.

Valoració dels espectacles: Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“El secret del pirata” Cia. Sandra Rossi

Cicle en què s’emmarca

El Regne de Tarambània

Data de realització

2 de febrer del 2012

Horari

11:35 fins a les 12.30h.

Espai on es realitza

Sala d’actes. Centre Cívic Sandaru

Descripció de l’activitat A les 11:00 h s’obren les portes del centre i el públic es dirigeix a la cafeteria per participar de l’espai de coneixement on troben el rei o la reina del Regne de Tarambània. Aquest espai ja no és un espai autònom sinó que està dinamitzat per animadors socioculturals. A més, aquest any hi ha una relació entre l’animació i l’espectacle. Al mateix moment de l’animació es venen les entrades per així concentrar el públic al mateix lloc. L’animació ha començat a les 11.10 i les entrades s’han venut al fons del bar. Aquesta vegada l’espectacle ha començat a les 11.35, i el públic podia començar a entrar a les 11.25. . Nombre d’assistents 11 pax i 4 bonus. Total 115 persones.

Valoració de l’activitat La valoració és molt bona, ha vingut molta gent i l’animació ha sortit molt bé. Aquesta vegada hem muntat el micro diadema i ha anat molt bé, també hem muntat la tarima i una moqueta de color negre perquè els nens i nenes es poguessin asseure al terra. Fotografies 54


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“Senyor, Senyor” Cia Senyor, Senyor.

Cicle en què s’emmarca

El Regne de Tarambània

Data de realització

4 de març del 2012

Horari

11.30 a 12.15h

Espai on es realitza

Sala d’actes. Centre Cívic Sandaru

Descripció de l’activitat A les 11:00 h s’obren les portes del centre i el públic es dirigeix a la cafeteria per participar de l’espai de coneixement on troben el rei o la reina del Regne de Tarambània. Aquest espai ja no és un espai autònom sinó que està dinamitzat per animadors socioculturals. A més, aquest any hi ha una relació entre l’animació i l’espectacle. Al mateix moment de l’animació es venen les entrades per així concentrar el públic al mateix lloc. L’animació ha començat a les 11.10 i les entrades s’han venut al fons del bar. Aquesta vegada l’espectacle ha començat a les 11.30, i el públic podia començar a entrar a les 11.25. Nombre d’assistents 112 persones

Valoració de l’activitat La valoració és bona, ha vingut molta gent i l’animació ha sortit molt bé. Aquesta vegada hem muntat el micro diadema i ha anat molt bé i la tarima. Les entrades les hem venut a fora, just a l’entrada del 55


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural bar. Fotografies

Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“El Rei de Tarambània”

Cicle en què s’emmarca

El Regne de Tarambània

Data de realització

15 d’abril del 2012

Horari

11.30h fins les 12.20h.

Espai on es realitza

Sala d’actes. Centre Cívic Sandaru

Col·laboradors externs

Cia. Quasi punt i el grup musical “Ministrers Organistrum”.

Descripció de l’activitat Aquesta vegada, com que és l’últim espectacle del cicle no hi ha hagut la animació prèvia, així doncs, a les 11h hem obert portes, s’han venut les entrades i a les 11.20h el públic ja ha pujat cap a la sala d’actes. L’obra ha començat a les 12.35h i ha acabat a les 12.20h. Nombre d’assistents 144 persones. Entre elles 7 invitacions i 9 abonaments.

Valoració de l’activitat

56


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural En general la valoració de l’espectacle és bona, el públic ha sortit content.

Fotografies

Cicle d’espectacles “Preparats per l’espectacle? Arrelem els nassos!”: A finals del 2012, l’eix principal del cicle d’espectacles infantils i familiars es centra en arrelar el nas i gaudir de la representació. Aquesta vegada, dos pallassos ben divertits en ensenyen, des de la seva visió pallassa, a apreciar les diferents disciplines escèniques, un fet que caracteritza el cicle. Així doncs, a través d’un element ben significatiu, com és el nas de pallasso, els nens i les nenes cada vegada l’arrelen més fins que es converteix en un autèntic nas de pallasso. L’únic que han de portar els infants són les ganes de riure.

Valoració dels espectacles: Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“Cartonutti i les 3 RRR”

Cicle en què s’emmarca

“Preparats per l'espectacle? Arrelem els nassos!”

Data de realització

7 d'octubre de 2012

Horari

D'11h a 12'45h

Espai on es realitza

Sala d'actes

Col·laboradors externs

Cia. Maxishows i Cia. Senyor, Senyor 57


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Descripció de l’activitat A les 11h hem obert portes, s’han venut les entrades i la Cia. Senyor Senyor ha fet l'animació prèvia a l'espectacle situant el públic en la temàtica del cicle: Arrelem els nassos de pallasso!. A les 11.20h la gent ja ha pujat cap a la sala d’actes. L’obra ha començat a les 11.3h i ha acabat a les 12.30h. Nombre d’assistents 62

Valoració de l’activitat En general la valoració de l’espectacle és bona, el públic ha sortit content.

Fotografies

Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“Patawa!!” Cia. Patawa

Cicle en què s’emmarca

“Preparats per l'espectacle? Arrelem els nassos!”

Data de realització

11 de novembre de 2012

Horari

D'11h a 12'30h

Espai on es realitza

Sala d'actes

Col·laboradors externs

Cia. Senyor, Senyor

58


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Descripció de l’activitat A les 11h hem obert portes, i ha començat l’animació de la Cia. Senyor, Senyor. A les 11.25h el públic ja ha pujat cap a la sala d’actes. L’obra ha començat a les 11.30h i ha acabat a les 12.25h. Nombre d’assistents 50 persones

Valoració de l’activitat En general el públic ha sortit content de l'espectacle. L’espectacle era ideal per als nens i nenes, i no només han participat ells, sinó que els pares i mares també. La temàtica era molt senzilla, però molt adaptada al públic infantil. Fotografies

Nom de l’activitat

Cicle d’espectacles familiars al Sandaru

Nom del projecte

“Pallassos de fusta”

Cicle en què s’emmarca

“Preparats per l'espectacle? Arrelem els nassos!”

Data de realització

3 de desembre de 2012

Horari

D'11h a 12'30h

Espai on es realitza

Sala d'actes

Col·laboradors externs

Cia. Marionetarium i Cia. Senyor, Senyor

Descripció de l’activitat A les 11h hem obert portes, s’han venut les entrades i la Cia. Senyor Senyor ha fet l'animació prèvia a l'espectacle situant el públic en la temàtica del cicle: Arrelem els nassos de pallasso!.A les 11.25h el 59


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural públic ja ha pujat cap a la sala d’actes. L’obra ha començat a les 11.30h i ha acabat a les 12.25h. Nombre d’assistents 65 persones.

Valoració de l’activitat En general el públic ha sortit content de l'espectacle. Ara bé,tot i que les titelles eren molt boniques, l'espectacle ha estat molt artístic de manera que els pares estaven encantats, però als nens els hi costava mantenir l'atenció. Espectacle recomenat per infants majors de 6-7 anys.

Fotografies

3.2.5. Calendari festiu 3.2.5.1. Carnestoltes Al 2012 el Centre Cívic Parc-Sandaru ha celebrat la cinquena edició del Carnaval realitzant les activitats que passem a descriure a continuació.

16 de febrer. El dijous... quins ous! En aquesta activitat es celebra el tradicional Dijous Gras fent una jornada gastronòmica on els protagonistes són els cuiners i els plats que confeccionen amb 60


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural una única condició; que un dels ingredients sigui l’ou. En aquesta edició no es va comptar amb la col—laboració del Casal de Gent Gran que havia participat en les anteriors edicions. Malgrat tot, alguns socis del casal i membres dels diversos col—lectius i grups del centre cívic van participar a l'activitat. Malgrat que el nombre de participants, 58 persones, va disminuir sensiblement respecte l'any anterior, des del centre cívic es valora molt positivament aquesta edició, ja que es va poder comptar amb una major diversitat de participants, convertint l'activitat en una festa molt més intergeneracional i diversa.

Activitats infantils: 11 de febrer “taller de carotes” i 18 de febrer “Ventafocs ja no espera” Al 2012 s'han realitzat dues activitats de carnestoltes pel públic infantil. El taller gratuït de carotes, a càrrec del grup d'arts plàstiques Biribotis, va assolir el màxim de participants, 14 infants, i va tenir una gran acollida. Els petits van poder confeccionar la seva carota del superheroi que cadascún va escollir. El dissabte següent, el grup La-A Teatre va presentar l'espectacle familiar Ventafocs ja no espera, una versió actualitzada i ambientada en el Carnaval de la història clàssica d'aquest personatge. A l'obra hi van assistir 53 persones que posteriorment

61


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural van participar a la desfilada de disfresses infantils on es van lliurar premis a les més originals.

18 de febrer, RETROcarnaval: Herois vs Antiherois Veure l'apartat del punt 3.2.3.4. d'Activitats Específiques per a Joves.

3.2.5.2. Sant Jordi Les activitats de Sant Jordi de 2012 van plantejar-se, com sempre, pensant en tots els públics. Així doncs, es van definir tres accions al voltant d'aquesta tradicional festa; una activitat artística, una activitat familiar, i una sessió de contes per adults. Descrivim a continuació les activitats.

Exposició col—lectiva “El meu Sant Jordi” Exposició a càrrec dun col.lectiu d'il.lustradors infantils al voltant de la temàtica de Sant Jordi.

21 d'abril. Taller familiar: Imagina amb Pere Calders Coincidint amb el centenari de la mort de Pere Calders, el col—lectiu català-brasiler Balaio resident al Sandaru, va voler fer aquest homenatge a l'escriptor català realitzant una sèrie de tallers al voltant de l'imaginari de Pere Calders. Aquesta activitat que es va realitzar un dissabte al matí, era d'entrada lliure i hi va comptar amb la participació d'unes 20 famílies. 62


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Jam de contes Al 2012 el Sandaru ha volgut mantenir la celebració del Sant Jordi a través de la Jam de Contes que ja s’ha convertit en una activitat tradicional de l’equipament. En aquesta activitat la paraula i la narració es converteixen en els protagonistes. El contacontes Rubén Martínez dinamitza la jornada explicant-ne alguns i convida als participants de la jam a pujar l’escenari per a què aquests també s’animin a explicar-ne. Com cada any, l’activitat va tenir molt èxit. El fet que es conservi aquesta activitat al voltant del món de la narració oral, considerem que és molt positiu pel fet de poder donar espai a narradors novells que des del Sandaru es vol impulsar en un dia tant especial com el Sant Jordi. Tant el resultat del que es va presentar, com la participació dels contacontes amateurs que es van animar a contar, van ser bastant satisfactori. Un total d’unes 45 persones van assistir a la jam. D’entre el públic hi van participar 10 contacontes, a banda del dinamitzador de l’activitat.

63


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.5.3. Fes-te del barri! En la seva tercera edició, la Fes-te del barri! s'ha començat a consolidar com una activitat de referència dins del territori. Es continua amb la voluntat de voler fer un treball que incentivi la participació de grups i entitats del centre cívic i del territori per tal de construir una xarxa de barri a través d’activitats festives en un context on ens trobem un teixit associatiu més aviat pobre. En aquesta plataforma que es crea amb aquests col—lectius es defineix la programació de Fes-te del barri!, al mateix temps que s’estableix una coneixença entre els diversos grups i un caliu de barri. Al 2012 es mantenen els grups participants i s'hi estableix un eix central agafant com a temàtica l'homenatge a la gent gran i a la història del barri. Així, la comissió Fes-te del Barri! 2012 la van conformar els següents grups: • • • • • • • • • •

CSS el Parc-Vila Olímpica Balaio, cultura brasileira em itinerância Unió Esportiva el Parc AVV el Parc Oficina de Vida Independent Mums & Tots Diverpunt Grup de consum Pamapam Barnamil Centre Cívic Parc-Sandaru

A més, es va comptar amb la col—laboració les següents entitats, que van aportar algunes de les activitats: • • •

Casal de gent gran el Parc Fundació Ared Sociedad Flamenca Barcelonesa el Dorado

Seguint el format del 2011, aquest any també s'han realitzat activitats al llarg d'una setmana; del 29 de maig al 3 de juny.

64


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural A continuació, detallem les activitats de Fes-te del barri! i els col—lectius que les van organitzar en cada cas: Dimarts 29 de maig: Benvinguda de la Fes-te del barri! amb cançons infantils a càrrec de Mums&Tots. Inauguració de l’exposició històrica del barri. Recull de fotografies a partir de les aportacions de la gent del barri. Partit de futbol de cadets a la pista d’UE Parc entre l’equip de Serveis Socials i l’equip de l’UE Parc Dimecres 30 de maig: Cinefòrum: Projecció de la pel—lícula Nacional 7 i debat a càrrec de l’Oficina de Vida Independent Dijous 31 de maig: Conferència organitzada pel El Dorado, Sociedad Flamenca Barcelona Divendres 1 de juny: Teatre juvenil: “13 Maneras de tener otra oportunidad” amb la Companyia de Teatre Jove DH13 a càrrec de CSS El Parc – Vila Olímpica(IMSS) Concert de Broken Fan i Clabwalkie, dos dels grups musicals joves del barri que assagen al Centre Cívic Parc-Sandaru Dissabte 2 de juny: Homenatge a la Gent Gran amb el passi de l’àudiovisual de la memòria històrica del barri, boleros amb Dani Álvarez, i actuació de castanyoles amb el grup Azahar . Berenar i Ball d’època. Diumenge 3 de juny:

65


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Activitats familiars al matí: *Taller infantil de Go organitzat per Diverpunt *Energia neta: taller de construcció d’estels a càrrec de Barnamil *Cantada de cançons infantils en anglès amb Mums & Tots *Joc de l’oca sensibilitzador i Exposició interactiva: “Les rodes de la nostra vida” organitzat per l'Oficina de Vida Independent. A la tarda es va realitzar la mostra de cursos i tallers del Centre Cívic Parc Sandaru. D'aquesta edició sobretot es va destacar molt positivament l’homenatge que es va fer a la gent gran malgrat que més com a valor sentimental que com a valor històric. Però també es va considerar important que s'hauria de seguir amb aquest treball perquè és una manera de crear identitat de barri. En aquest sentit, el grup de gent gran participant al vídeo i l'exposició històrica van manifestar la voluntat de continuar trobant-se i per això es van crear les tertúlies de gent gran (veure apartat Teixit Associatiu). Sobre les activitats familiars es considera que no hi va haver una participació massiva, però també es valora que si hagués vingut més gent no s'hi podria haver donat resposta. Es valora que és una part de Fes-te del barri! on seria important vincular-hi més l'AMPA i la Unió Esportiva per tal de tenir al darrera un volum més gran de gent. De totes maneres es valora positivament l'organització de les activitats familiars. Hi va haver molta gent participant en l'organització i es va anar molt bé pel que fa al muntatge, execució i recollida de les activitats. Com sempre, malgrat l'amenaça de pluja, la mostra de cursos i tallers va tenir una gran acollida. En total, a les activitats de Fes-te del barri! Hi van participar unes 1200 persones.

66


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.5.4. Si fa fred, juguem al Parc! Aquest és un cicle dirigit a públic familiar que es celebra al centre cívic durant les dates de Nadal. Seguint la línia de l'any anterior, al 2012 també es va demanar la col—laboració dels grups familiars del centre per a l'organització d'alguna de les activitats. Finalment, el programa del cicle va quedar d'aquesta manera:

17 de desembre- Taller de cuina: porta el teu davantal! Aquesta va ser l'activitat que van organitzar els grups familiars del centre Espai 03. Petit Comitè, Diverpunt i Mums&Tots. Aquest taller va consistir en la confecció de broquetes de fruita, pizzes i galetes al forn. Mentre preparaven els plats s'anava explicant en anglès el nom dels aliments, el procediment, etc. Finalment, tots junts es van menjar el que s’havia cuinat. En general l’activitat va anar molt bé, comptant amb la presència d'unes 40 persones. Com que cada infant anava acompanyat d’un adult l'activitat es va poder controlar molt bé.

67


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

19 de desembre- Taller: Aprèn a construir la teva joguina amb material reciclat. Aquest taller es va realitzar com a punt de partida de l'exposició de joguines reciclades que es va presentar durant aquest mes (veure apartat “Exposicions”). En aquesta activitat es van construir dues joguines a partir d'una llauna de tonyina, un envàs de iogurt i un suro. En general, l’activitat va estar bé. La idea i iniciativa era bona, no obstant, no va participar gaire gent, un total de 7 persones entre infants i adults, malgrat que s'havien 6 infants amb els respectius familiars en aquesta activitat gratuïta. Deduïm que la baixa participació va ser a causa que va coincidir amb una activitat a les escoles.

24, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener de 2013- tallers creatius Nadalet al Sandaru a càrrec de Biribotis. En aquests tallers, dirigits a infants a partir de 5 anys, es van realitzar diverses dinàmiques amb el Nadal com a motiu de fons: tallers de cuina dolça, construcció de l’arbre de Nadal, joguines, postals i decoracions per l’arbre, van ser algunes de les activitats de què van poder gaudir els més petits durant el Nadalet. El taller va tenir una gran rebuda, comptant amb 10 infants la primera setmana i 13 la segona. El fet de programar-lo en horari de matí en una setmana que molts pares treballen, va suposar una bona opció per ells. A més, degut a la varietat d’activitats de la proposta i a la dinàmica que s’estableix habitualment en els tallers dels Biribotis, el taller va tenir una gran rebuda i va ser molt ben valorat tant pels petits com pels pares i mares.

68


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

3.2.6. Exposicions El projecte d'exposicions té un triple criteri a l'hora de programar: els artistes novells i/o del territori, els projectes amb interès plàstic o de missatge i com a complement al projecte de SOStenibilitat. L'espai destinat a albergar aquest projecte és la Sala d'Exposicions, a la planta -1. Al llarg del 2012 s'han realitzat 13 exposicions, 12 a la Sala d'Exposicions i 1 a la cefeteria del centre cívic. Quant a les disciplines realitzades hi trobem des de pintura, fotografia, fins a la il.lustració i la instal.lació, així com exposicions de caràcter multidisciplinar. Per acompanyar-les s'han fet concerts, tallers, debats, xerrades i projeccions. Els objectius principals de la Sala d'Exposicions han estat oferir un espai expositiu a joves artistes emergents, a artistes consolidats del barri i a propostes de caire sostenible, al mateix temps de ser un punt d'interacció entre els espectadors i els propis artistes i, alhora, oferir una proposta cultural multidisciplinària i multigeneracional. A continuació, es detallen les exposicions fetes en els diferents mesos de l'any 2012. Del 15/12/2011 al 13/01/2012: Exposició "Dir imatges" (Fotografia i poesia)

69


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Del 20 de gener al 15 de febrer: "Retrats" de Joan Gispert (pintura a l'oli)

Del 18 de febrer al 3 de març: Post-it Art (ambients FragMenTs)

70


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Del 8 al 29 de març exposició col—lectiva de: Florencia Aliberti Jesús Pedro Pacheco Mariscal Susana Alonso Kilomba Dj Travel Cook (multidisciplinar)

Abril "El meu Sant Jordi" (il.lustració)

71


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Del 5 al 6 de maig: Expo Brusi. Com cada any vam acollir l'exposició d'arts plàstiques dels cursos de 5è i 6è de primària de l'escola del barri Antoni Brusi.

Del 10 al 31 de maig. "Codisseny sostenible" En el marc del cicle de Sant Ponç: consum responsable i alternatives.

Juny: Artistes del Sandaru, mostra dels treballs fets als cursos i talles d'arts visuals del centre cívic i del casal de gent gran Sandaru. Juny: Fotos Històriques III edició Fes-te del Barri (exposada al bar) Mostra de fotos històriques del barri durant la III Fes-te del Barri del Parc i la Llacuna.

72


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Setembre: Parc d'artistes V edició. Exposició d'un col.lectiu multidisciplinar del barri Octubre: "Circ+circ" (fotografia)

73


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Novembre: "Enveja" (gravat)

Desembre: "Reciclajoc" (joguines de material reciclat)

3.2.7. Residències artístiques Dins del suport a la creació, aquesta és una línia que s’ha valorat molt des de la perspectiva dels usos dels espais per part de companyies artístiques i propostes creatives. El objectius a mig i llarg termini són els d’involucrar els artistes vinculats amb el centre a la programació pròpia, com també que es coneguin i comparteixin experiències plegats. Cenyint-nos al curt termini, s’ha aconseguit que els espais disponibles estiguin altament sol—licitats. Constantment arriben nous projectes de creació i noves propostes de companyies o individuals, que sol—liciten espais per 74


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural assajar o desenvolupar les seves idees artístiques en les diferents vessants de les arts escèniques: teatre, dansa, música, clown, mim... i totes les seves manifestacions multidisciplinars. Els espais del centre, sobretot aquells més adequats a la creació. sala polivalent gran, sala polivalent petita i sala d’actes, han tingut una ocupació del 90% del temps susceptible d’ús. Des del centre cívic s’ofereix: - Cessió de sales i d’espai escènic els dies i hores acordats - Espai de magatzem - Contactes i intercanvis Normalment els grups residents usen l’espai 1 dia a la setmana, entre 3 i 4 hores cada dia, tot i que hi ha hagut alguna residència que ha pogut gaudir de l’espai 3 dies a la setmana. Tenint en compte les dades de grups que han acabat sent residents al centre, normalment amb períodes de temps d’entre 3 i 9 mesos, els resultats són que fins a 25 companyies han estat treballant en el seu projecte a les instal—lacions del centre. Aquestes residències impliquen 83 artistes emergents que han utilitzat més de 1.735 vegades alguns dels espais del centre.

3.3. TEIXIT ASSOCIATIU La realitat del barri pel que fa a l’associacionisme històric és més aviat dèbil, però gràcies a l’existència del centre cívic el teixit associatiu mica en mica s’ha anat desenvolupant. És el cas, per exemple, d’alguns grups que s’hi han vinculat i sorgit a partir de la iniciativa dels veïns i veïnes del barri, com l’Espai 0-3 Petit Comitè o del Diverpunt, a qui el centre cívic va obrir les seves portes per a dur a terme les seves iniciatives i que cada vegada tenen més pes dins del seu context. També d’algunes entitats i fundacions que han establert la seva seu al centre cívic i que poc a poc han anat participant de la dinàmica del centre i, extensivament, del barri.

75


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural En aquest sentit, aquests grups i entitats participen de reunions i activitats dinamitzades des del centre cívic amb la voluntat de fomentar el teixit associatiu i crear consciència de barri. Aquest és el cas de Fes-te del barri (veure calendari festiu), que ja ha celebrat la seva tercera edició rebent una gran acollida per part de tots els col—lectius del territori. Les entitats que van estar desenvolupat el seu projecte al centre cívic durant el 2012 són les següents: •

Oficina de Vida Independent (OVI)

Espai 0-3. Petit Comitè

Societat Flamenca Barcelonesa El Dorado

Mums&Tots

Unió Esportiva Parc

Diverpunt

Associació Aprenem

Balaio.

Grup d’intercanvi lingüístic (Aprenem)

Fundació Arsis

A més, hi continuen mantenint la seva seu els tres col—lectius que treballen temes de sostenibilitat: •

BarnaMil

Barcelona en Transició

Grup de Consum Pamapam

A l’apartat SOStenibilitat explicarem amb més detall la tasca d’aquests grups. Des del centre cívic, es manté la filosofia de tenir una gran voluntat d’obrir les seves portes a tots aquells col—lectius que treballin elements socials o culturals per tal de fomentar el teixit associatiu del barri.

76


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Tertúlies gent gran Després de l'èxit obtingut amb l'homenatge a la gent gran que es va fer a l'edició de Fes-te del barri! de 2012, el grup que va participar en la confecció del vídeo recull de la memòria històrica del barri del Parc, va manifestar la voluntat de seguir trobant-se. La gent de l'Oficina de Vida Independent, va voler recolzar aquest projecte dinamitzant un seguit de tertúlies mensuals, on es troben aquest grup de gent gran i parlen de diversos temes d'interès històric, de manera que es crea un espai de cohesió on poder compartir opinions i experiències. Al 2012 s'han fet les dues primeres tertúlies i la grana collida que han tingut entre la gent gran, ha fet que es vegi una continuïtat del projecte de cara el 2013.

3.4. CESSIÓ D'ESPAIS El Centre Cívic Parc Sandaru ofereix una gran varietat d’espais amb l’objectiu de ser comunicat amb el metro, el tramvia i l’estació de tren, fa que moltes entitats, empreses, utilitzats per realitzar diferents activitats. El fet que sigui un equipament molt ben sindicats, partits polítics o associacions de diversa índole sol—licitin els espais del Centre per a desenvolupar els seus projectes. Els espais susceptibles de ser cedits o llogats són: •

Sala d’actes

Sala polivalent gran

Sala polivalent petita

4 tallers de diferent capacitat

Cuina totalment equipada

Sala de reunions

El taller musical

La sala d’exposicions 77


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Tots els espais estan equipats segons la seva funcionalitat i han sigut creats per a ser polivalents. A la segona planta hi trobem els tallers, la cuina, la sala polivalent petita, la sala de reunions i els despatxos de les entitats. Els tallers i la sala de reunions disposen de pissarra, taules i cadires. La sala polivalent petita està condicionada amb parquet i miralls per facilitar la dinàmica de les classes de dansa i/o teatre i la cuina està equipada amb material i estris culinaris. A la primera planta, per una banda, hi trobem l’auditori amb una capacitat de 200 persones assegudes i 330 de peu i amb un equip de so i llums que permet treballar propostes com presentacions, conferències, exposicions orals o escèniques. Per l’altre banda, disposem de dos tallers aptes per a la realització d’activitats plàstiques, amb taules, cadires i pissarra. A la planta principal només disposem d’un espai que és la sala polivalent gran amb un aforament de 200 persones. Aquesta sala disposa de parquet i miralls per realitzar cursos de caire escènic i al fons, gaudeix de dos lavabos amb dutxa adaptats. A la planta -1 hi trobem la sala d’exposicions i dos tallers musicals. A part del material de cada sala, disposem de projector, PC portàtil, TV, DVD i tot el material necessari per sonoritzar els actes i per fer xerrades o presentacions. Els tallers de la segona planta són els espais més utilitzats pels usuaris, ja que són espaiosos, lluminosos i acullen a un gran nombre de persones. A més, gràcies a la seva distribució són fàcilment adaptables a qualsevol tipus d’activitat ja sigui des de cursos de formació, reunions, tallers, seminaris, etc. Un dels altres espais més sol—licitat és la sala d’actes degut al seu aforament i a la possibilitat d’adaptació per a tota mena d’actes. Aquesta sala representa un espai bonic i alhora acollidor apte per a totes les necessitats d’espais escènics o d’auditori. L’adequació de la sala d’actes ha permès poder albergar més i millors propostes escèniques i fer que els artistes puguin treballar a un altre nivell. Els espais es poden sol—licitar a través de dos canals. Per una banda, la persona o associació ha d’emplenar una sol—licitud d’espai, assenyalant els dies, les hores i el material que necessita. Un cop valorada la seva sol—licitud, es fa el pressupost on el 78


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural propi sol—licitant pot anar introduint diferents variables per conèixer el cost en cas de voler altres materials, allargar horaris o demanar més espais. Per últim, es realitza la factura i l’usuari fa un ingrés al banc. Per altra banda, també es pot sol—licitar un espai a través de la nostra pàgina web. Allà l’usuari pot veure les fotos dels espais i ell mateix fa la reserva que després, enviarà al centre. A partir d’aquí, el centre estudia la sol—licitud, es busca espai disponible i es posa en contacte amb l’usuari. Es fa el pressupost i un cop confirmat, es tramet la factura. El preus dels lloguers són públics i vénen marcats per l’Ajuntament de Barcelona.

4. Pla de comunicació

4.1. COMUNICACIÓ INTERNA Aquesta estratègia comunicativa és la que rau de la necessitat de tenir coneixement tan dels programes engegats com de les característiques de funcionament dels serveis i les entitats i col—lectius presents al territori i en la dinàmica del centre, dels serveis territorials dels Serveis a les Persones del districte de Sant Martí i del propi equip de gestió. Pel que fa als serveis i entitats la funció dels responsables dels mateixos és cabdal per a la planificació d’accions comunes i a la convivència entre ells. S’han implementat trobades entre els membres de la comissió gestora del casal de Gent Gran, un cop aquest a normalitzat el seu funcionament, i els responsables de gestió i dinamització del centre cívic. Aquestes trobades s’han estipulat amb almenys una al mes, augmentant-les en els casos que es requereixi. Pel que fa a les entitats i col—lectius, es realitzen les coordinacions necessàries en funció de les programacions. Cal accentuar les realitzades per coordinar i organitzar

79


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural la tercera edició del “Fes-te del barri!” en la qual participava un gran nombre d’entitats i col—lectius. Tenim a disposició dels serveis i entitats amb seu al centre unes gavetes on es classifiquen la correspondència i les notes per a cadascun d’ells. Pel que respecte a les reunions territorials, els directors de cada centre cívic del Districte junt amb el tècnic de cultura ens hem reunit un cop al mes. També la directora del centre i la tècnica de barri han realitzat despatxos amb una freqüència determinada, un cop al mes normalment, modificant-la en funció de les necessitats. En aquestes reunions, un cop al trimestre es comptava amb la participació de la coordinadora de TASCA. Pel que fa referència a la comunicació entre l’equip de gestió del centre, la directora i la dinamitzadora fan despatxos periòdics, cada quinze dies, reunions plenàries, també quinzenals i la dinamitzadora i la directora amb caràcter mensual. La coordinadora de TASCA i la directora s’han trobat cada mes. Totes elles es caracteritzen pel disseny de les activitats,el seguiment del projectes concrets, l’estat econòmic del projecte de centre i el seguiment de les línies generals de la proposta tècnica que s’ha estat executant.

4.2. COMUNICACIÓ EXTERNA Continuant amb el treball instaurat durant aquests cinc anys, s’han trobat les formules per fer arribar tota la informació que genera el centre cívic tant al públic en general, com als medis de comunicació, com a les entitats, com als webs especialitzats. A partir del desembre del 2010, moment en que comença funcionar la web del centre cívic, deixem de funcionar amb la base de dades i tenim com a programa únic la web.

80


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

www.ccparcsandaru.cat

Un tipus de web innovador que a part de facilitar informació general sobre el centre cívic, afavoreix una comunicació molt més àgil amb el ciutadà, i li permet entre d’altres coses: gestionar des de casa la seva fitxa d’usuari/a, inscripcions a cursos i tallers; conèixer i reservar espais del centre; informació directa amb els responsables dels projectes, etc... Es tracta d’una web d’última generació (2.0), les aplicacions de la qual generen col—laboració i participació activa dels usuaris. Aquesta és una web enfocada totalment a l’usuari final, que a partir de la utilització de formats més dinàmics pot compartir i gestionar informació de manera ràpida, eficient i econòmica. A partir d’aquest moment la base de dades anirà lligada al web. Al finalitzar el 2011 la base de dades tenia un total de 5.449 usuaris, 696 més que al finalitzar el 2010. També es disposa d’una base de dades de totes aquelles entitats del districte, associacions, mitjans de comunicació, equipaments, etc. on considerem interessant que arribi la nostra informació. 81


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural A banda del volum d’informació comunicada de forma presencial i telefònica, la informació arribarà a l’usuari i al públic en general a través de dos suports, el físic en paper i el digital. Les tres primeres descripcions fan referència al suport físic i les quatre restants al suport digital. Agenda trimestral S’informa tant dels cursos i tallers com de la programació prevista per tot el trimestre. Continuant amb el criteri dels inicis del centre cívic,

s’ha optat per

mantenir el mateix format que al començament, ja que considerem que hem aconseguit crear una imatge corporativa, això sí anualment canviem la imatge de la portada i canviem trimestralment els colors. És a dir, les agendes canvien el disseny cada setembre, canviant el quart trimestre però mantenint el format quadrat. A finals del 2010 es va apostar perquè el disseny de les agendes trimestrals es facin amb imatges publicitàries de l’antiga fàbrica de begudes Sandaru, fent més fàcil així que la gent identifiqui el nom de l’equipament amb el seu origen i per mantenir viva la memòria històrica. Continuem amb aquesta sèrie de imatges als flyers, ja que considerem que dona molt bons resultats i que a la gent li agrada.

82


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Aquest flyer s’envia per correu ordinari als usuaris de la base de dades que no disposen de correu electrònic i a aquells que demanen rebre’l també per correu ordinari, a les entitats i a les associacions del districte. S’han realitzat quatre agendes, les relatives a l’hivern, la primavera, l’estiu i la tardor. En total s’han fet 5705 enviaments cada trimestre. D’aquest 2856 són per correu ordinari, (dels quals 2600 són a llars d’usuaris i 256 a entitats, associacions, centres cívics casals de joves, etc... tant de Sant Martí com de la resta de Barcelona), 4157 són a través

de

newslatter per mail. Una altre dada d’interès és la possibilitat d’estalviar paper fent arribar només una agenda a nom de dos persones, a aquells usuaris del centre cívic que comparteixen adreça. En aquest cas trobem a 71 usuaris.

Des del centre cívic apostem per un model de comunicació sostenible, on les noves tecnologies tinguin un lloc important, i el paper sigui un recurs només utilitzat per fer arribar la nostra programació a totes aquelles persones que no tinguin accés a les noves tecnologies.

83


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Flyers i programes de mà sobre activitats i cicles concrets El mobiliari expositiu, permet fer una distribució de la informació per temes i famílies (Barcelona, Sant Martí, Sostenibilitat, infantil, juvenil, Centres Cívics, arts escèniques, exposicions, música) a la recepció del Centre. També han estat enviats per correu intern als centres cívics més propers, i en funció del tipus d’acte i del públic al que va dirigit s’ha enviat per correu ordinari als casals de joves, punts d’informació, equipaments específics, associacions, etc. que s’han considerats interessats, o ens hem dirigit en persona a aquells que estan més propers. Cartells sobre activitats i cicles concrets Amb aquests cartells s’ha intentat que la informació arribi a tot el districte, tant els usuaris com el públic en general que mai ha entrat al Centre. Per aconseguir-ho s’han enviat els cartells als Taulells d’Anuncis Municipals (TAM’s) a través del responsable de comunicació del districte. També s’han posat a disposició cartells pels centre cívics més propers, i en funció del tipus d’acte i del públic al que va dirigit per correu ordinari als casals de joves, punts d’informació, equipaments, associacions, etc. o en persona a aquells que estan més propers. Difusió concreta d’activitats i cicles a través de correu electrònic En funció de l’activitat, informem a través de correus electrònics a aquells equipaments, associacions, grups d’usuaris, escoles, centres culturals, etc. Hem dissenyat un format d’informació semblant al cartell en format de paper. Les agendes de diferents medis de comunicació i pàgines web especialitzades Amb la intenció d’arribar a un públic més extens, mensualment s’ha establert la tramesa de la nostra programació a diferents mitjans amb agendes. Revistes especialitzades (butxaca, toc-toc, super3, informació de Sant Martí, Cavall Fort, Time Out Barcelona, Agenda Nitidia, etc.). Pàgines web

(Barcelona Informació,

pàgina web del districte de Sant Martí, Salir Barcelona, santmarti.info, La Malla, Pangea, etc.), ràdios i televisions (El galliner de COM ràdio, Hola nens de BTV, 25TV, etc.). I diaris (El Periódico de Catalunya, el suplement Èxit de El Periódico de Catalunya, ADN, Avui, La Vanguardia, etc.)

84


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural La pàgina web del Centre Cívic Parc Sandaru A partir del 2010 entra en funcionament la nova web del centre cívic, durant aquest 2012 hem acabat de donar-li els últims retocs perquè el seu funcionament sigui el millor possible. Es tracta d’un tipus de web innovador

que a part de facilitar

informació general sobre el centre cívic, afavoreix una comunicació molt més àgil amb el ciutadà, i li permet entre d’altres coses: gestionar des de casa la seva fitxa d’usuari/a,

inscripcions a cursos i tallers; conèixer i reservar espais del centre;

informació directa amb els responsables dels projectes, etc ... Es tracta d’una web d’última generació (2.0), les aplicacions de la qual generen col—laboració i participació activa dels usuaris. Aquesta és una web enfocada totalment al usuari final, que a partir de la utilització de formats més dinàmics pot compartir i gestionar informació de manera ràpida, eficient i econòmica.

Característiques i apartats de la web: -Informació general: tant els usuaris habituals com els usuaris potencials del centre cívic poden estar constantment informats de la programació del centre cívic. A més

85


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural l'actualització de la web és automàtica, lo que permet l'optimització dels processos de comunicació. Podem trobar informació general del centre (ubicació, telèfon, mail, història, etc...) la programació general (programació infantil i familiar, exposicions ,música, arts escèniques i cicles específics); cursos i tallers (dansa i teatre, música, recursos de comunicació, menjar i beure, ecològics, arts plàstiques, visuals i sonores, benestar, per a infants, per a joves i soterrani); informació sobre tota la programació referent a la Sostenibilitat i el Racó Jove, i veure les darreres hores del centre cívic. - Conèixer els diferents espais del centre cívic i fer la pre-reserva d'aquests. -Apuntar-se als cursos i tallers i gestionar el propi perfil d'usuari. La Web està enllaçada a la base de dades dels usuaris i entitats que formen part del centre cívic. -Arribar ràpidament a fotos i videos del centre cívic -La web serà una plataforma virtual central que enllaça amb altres webs 2.0 on ja s'inclou el centre cívic, com el Facebook, el Flickr, el Youtube,el Twitter, blogs de cicles específics i que permeten la participació més directa dels usuaris i contribueixen a mantenir viu el projecte i els programes del centre cívic ParcSandaru. Què ens permet la web d'última generació: - Gestionar de manera més eficient alguns aspectes del centre cívic, com els cursos i tallers i els espais - Crear butlletíns electrònics i enviar-los de manera automàtica a tots els usuaris de la base de dades del centre. Actualització constant de la informació - Aconseguir una resposta més ràpida entre els usuaris i el centre -Compartir informació de manera ràpida i eficaç a través de la plataforma virtual --Conèixer les necessitats, inquietuds i el perfil del públic

86


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural Butlletí electrònic setmanal Enviament cada divendres d’un butlletí electrònic que informi de la programació setmanal del Centre Cívic del Parc Sandaru.

Des de l’inici del centre cívic hem

comptat amb una base de dades que incloïa tant aquells usuaris/es que han realitzat alguna activitat al centre cívic, com talleristes, col—laboradors, mitjans,...

i a

tothom qui ho sol—liciti tant presencialment com via mail. Aquesta base de dades ens servia per tenir un conjunt d’adreces i poder fer l’enviament setmanal del butlletí electrònic. A partir de la creació de la nova web la gestió d’aquests butlletins és molt més ràpida i eficient. Es crea el butlletí a partir de la informació i les imatges ja existents a la web, i s’envia de manera automàtica a tots els usuaris/es que confirmen que volen estar informats sobre la programació del centre cívic, gràcies al “interfaz” creat entre la web i la base de dades. D’aquesta manera hem aconseguit una imatge que identifica els butlletins del Centre Cívic Parc Sandaru, donant-li un valor de confiança i de qualitat a la programació, a la vegada que s’eliminen tots aquells errors de correu spam o de saturació del servidor. Anar millorant i ampliant la base de dades del centre cívic per arribar al públic potencial és l’aposta de futur del centre. Com a dada d’interès al finalitzar el 2012, 4772 usuaris rebien el butlletí electrònic setmanal per correu electrònic (615 usuaris més que al 2011). I d’aquests, 1958 han demanat expressament només rebre la informació per correu electrònic, evitant el correu ordinari.

87


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural

Els blogs per a projectes específics, facebook, youtube i flickr. Durant aquest 2012 continuem buscant formules per apropar-nos als usuaris i poder tenir un feedback comunicatiu amb aquells usuaris que tinguin accés a les noves 88


Memòria CC Parc Sandaru 2012 TASCA, Projectes d’animació sociocultural tecnologies. Al 2008 vam començar creant el blog dels FragMenTs amb publicitat del cabaret escènic, fotos dels espectacles i del públic, i vídeos. Al 2009 i veient els resultats positius vàrem decidir ampliar a la creació de contes al facebook (on informem periòdicament de les novetats i programació del centre), al youtube (ens permet introduir vídeos tant de la programació que gravem, com dels cursos i tallers que oferim sempre amb el consentiment dels usuaris), i al flick (ens permet introduir fotos dels actes que fem) Les dreceres són: www.fragmentssandaru.blogspot.com http://es-la.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Centre-Civic-ParcSandaru/81084653954 http://www.flickr.com/photos/sandaru/4365671208/ http://www.youtube.com/watch?v=fTkjC_YYOpw&feature=player_embedded Aquest 2012 ampliem la llista de webs 2.0 que ens permetin apropar-nos més als usuari, a través d’un blog creat específicament per les arts escèniques, punt fort del centre cívic, i ens fem un usuari de twitter, que ens permet relacionar-nos amb usuaris amb preferències més concretes. http://escenicsandaru.blogspot.com/ https://twitter.com/parcsandaru

89

Memòria de gestió del Centre Cívic Parc Sandaru (any 2012)  

Memòria de gestió del Centre Cívic Parc Sandaru any 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you