Page 1

Carla Celda TomĂ s


1

2 5 3

1

6 4

2 3


1

2 5 3

1

6 4

2 3 1 i 2. dolor psicològic al perdre sers estimats 3. dues Espanyes enfrontades 4. persones perseguides 5. supervivents donar a conèixer la crueltat fets 6. dolor físic Llum: falsa propaganda nacional  republicans 2. Colom de la PAU deixat de banda 3. població espanyola vençuda per força bruta


Guernica - Pablo Picasso  

Presentació Power Point

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you