Page 1

VANLØSE POSTEN 2650 HVID VRE

ALLE GRØNDALS POSTEN

ULIGE UGER

• Det sker lokalt

• Sporten

se side 29

se side 24

• Kirkesiden

• TV-Oversigten

se side 27

se side 30-31

NR. 13 • Onsdag 30. marts 2011 • 2. årgang • www.dinlokalavis.dk • lokal@visen.dk • Telefon 38 79 34 00 • Fax 38 79 34 10

Hvidovre Soc.

Lokalavisen

Spændning

-samlede skrald

-down under

-ved HV Box Cup

Læs side 4

Læs side 14

Læs side 24

Smilende smiley til Hvidovre Hospital Lokalt. Hvidovre Hospital kom igennem international bedømmelse med flot resultat. Vicedirektøren roser medarbejderne, og det faglige fokus er rettet mod patienterne. Af Lars Hansen - Hvis jeg blev syg, ville jeg ikke være bekymret for at blive indlagt hér på Hvidovre Hospital. I er gode, og jeres patienter har det godt.” Det fortalte den amerikanske hospitalsekspert Marlis Daerr, da hun og de øvrige bedømmere fra Joint Commission i midten af marts fremlagde den afsluttende rapport om hospitalets tilstand. Det oplyser Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse. Joint Commission er en amerikansk kommission, der styrer akkrediteringsforløb på hospitaler.

Hvidovre Hospital klarer sig godt i international bedømmelse Foto: Joachim Rode

Gennemgået for fjerde gang Det er fjerde gang, at Hvidovre Hospital gennemgår et akkrediteringsforløb med Joint Commission. I løbet af nogle dage har gruppen fra Joint Commission gennemgået hospitalet fra kælder til kvist. Omkring 1. april kommer en formel tilkendegivelse på, om Hvidovre Hospital også denne gang bliver akkrediteret. Men meget tyder på det.

Stor indsats fra medarbejderne

der, får hospitalet kun anmærkninger til de tredive. Og hospitalsdirektionen er meget tilfreds med dette resultat. – Til trods for, at vi næsten har vendt hospitalet på hovedet igennem det seneste år med omorganiseringer og heftige besparelser, lykkedes det os alligevel som en samlet virksomhed, at blive indstillet til akkreditering. Det synes jeg er fantastisk flot! Der er al mulig grund til at takke afdelingsledelser og medarbejdere for det store stykke arbejde, de gør.

Til afrapporteringen kunne Marlis Daerr fortælle, at ud af mere end tusind måleenhe-

OMBYGNINGSSALG

Fortsættes på side 4

Skal vi sælge din bolig i påsken?

ALT ER NEDSAT! TASKER, MAPPER, RYGSÆKKE, KUFFERTER, PUNGE M.M!

/ 2 2 PRIS

1 1

- PÅ LÆDERVARER

ITALIENSK DESIGN

Smart skuldertaske/rygsæk. Sort eller brun bøffellæder. Før 549,-

NU

275

WEEKENDKUFFERT med ekspansion. Flere rum. Luksusudgave. Sort eller rød.

Amager

Før 699,-

Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00

Glostrup/Brøndby

NU

299

STOR SKINDRYGSÆK

med ekspansion. Kraftige rygremme. 2 store rum. Sort. Før 1499,-

NU

HOS OS ER DET SOLGT ELLER GRATIS

750

Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00

Valby

Valby Langgade 86, 2500 Valby - Tlf. 36 30 74 37

Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00

SPECIALKLINIK FOR TANDPROTESER 30 års erfaring på samme adresse i Valby centrum VI KAN TILBYDE DISSE BEHANDLINGSTYPER

Gode P-forhold lige ved døren!

EJENDOMSMÆ-

www.bobasic.dk

Forårssalg

Helprotese Delprotese stål eller acryl Immediat Implantat og tryklåse protese

ONSDAG-TORSDAG-FREDAG-LØRDAG-SØNDAG Sparer du minimum

af normalprisen

i butikken

Kosmetiske proteser Proteser med blød bund Protese reperationer

M

øj

KLINISK TANDTEKNIKER

VA L B Y S S H O P P I N G C E N T E R

Toftegårds Allé 15 • Tlf. 36 17 18 62

Valby Tingsted 4 C • Tlf. 36 45 49 22 • www.indooroutdoor.dk

Overenskomst med kommunerne

Medl em af Landsforeningen af kliniskeTandte knikere

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-19 • Lørdag kl. 10-16


www.dinlokalavis.dk

2

Tænkt og skrevet Af P. T., Brønshøj. (Navn og adr. er redaktionen bekendt)

Den kristne Gud – topmål af barbari og sadisme Sognepræst Malene Flensborg fabulerede i det seneste nummer af Lokalavisen, om katastrofen i Japan skulle være Guds Straf. - ’NEJ!’ Mener hun - da den Gud, som Jesus forkynder, ikke er straffende ! Hva’be’ha’r ?! Da hun også skriver, at vi taler om Gud siden Skabelsen, kan der vel ikke være forskel på den Gud, der er omtalt i Det Gamle Testamente - og den der tales om i Det Nye Testamente. For hvis der nogenside skulle have eksisteret en noget så nedrig, hævngerrig, smålig, barbarisk, sadistisk og tillige kapitalistisk Eksistens, så er det da denne kristne GUD . Ikke alene er Gud egocentrisk, forfængelig og straffende – næh man kan minsandten også slå en handel af med Ham – det tror i hvertfald katolikkerne : Jo flere lys du tænder ( = jo flere penge du giver til Kirken) des større er chancen for frelse. – Eller ’Så snart mønten i kassen klinger, straks Sjælen ud af Skjærsilden springer’ – var og er et godt katolsk motto. Det vil sige, at selv om man tror at Gud er Almægtig – så kan man alligevel godt forhandle med Ham, og hvis man har penge nok – så også komme i Himlen. Jamen...hvordan hænger det sammen med kamelen og nåleøjet ? – hvor Jesus fabler om at en rig mand har lige så stor en chance for at komme i Himmerige , som en kamel gennem et nåleøje? Og straffende ?? Alle husker vel historierne om Noahs Ark, hvor Gud med en syndflod udraderer hele det folk, Han lige har skabt – bare fordi de ikke lige bruger nok tid og kræfter på at tilbede Ham... hvilken egocentrisk og barbarisk Gud. Hvem husker ikke Lots hustru, som blev forvandlet til en saltsøtte – nåja – efter at Gud i vrede havde sat ild til Sodoma og Gomorrha – for at – jo netop – at straffe menneskene for utugtig levevis. Men hvad gør Han så selv – Ham i det Høje – jo, Han slår altså Lots hustru ihjel – og lader Helligånden sænke sig over Lots døtre, som med udspekuleret liderlighed drikker deres fader fuld, og – som der står i Biblen – lægger sig ved sin fader, som en hustru lægger sig ved sin mand !! Gu’ hjælpe mig ! – om ikke den kristne Gud her går ind for både Ødipus komplekser og incest. Og historien er endnu ikke færdig – Lots døtre føder minsandten deres faders afkom. Men vi burde vel egentlig ikke være forbavset – for vi har jo før hørt om Guds interesse for incest – for hvordan skulle ellers Adam og Eva – med to sønner!! – kunne formere sig – hvis ikke Eva lå i med begge sine sønner og sønnesønner – og Adam med sine sønnedøtre !? Hvad med de sadistiske eksperimenter, som han udsætter både Moses og Abraham for. Han lader Moses rende rundt i ørkenen i 40 år – og op og ned af bjerge med tunge stentavler. Han beder Abraham om at henrette sin eneste søn, bare for at bevise sin tro til Vorherre, den nådige og kærlige Gud, som Sognepræsten skriver om – jow han er da bare dæ’li’ !! Og topmål af straf – er vel egentlig i det nye testamente – Guden, som forkyndes af Jesus, vælger at dræbe sin egen søn !! – men først efter mange timers uudholdelige lidelser. Hvilken Fader, med blot et rimeligt forhold til moral og etik, kunne finde på at torturere og dræbe sin egen søn ? Til Dansk Folkepartis proselytter - der tror at alle muhammedanere er ens - prøv at tænke på, hvordan udenforstående vil se på de kristne, når de læser Det gamle Testamente. Faktisk har vi jo masser af fundamentalistiske tosser, der tror, at vi i det 21. århundrede stadig kan leve som dikteret i Det Gamle Testamente – dvs. med afhugning af lemmer, stening, incest og og æresdrab af eget afkom. Var det noget I troede Islam havde fundet på ? Religion i det offentlige rum skulle forbydes!

UGE 13 - 2011

København nedsætter task force til aktivering af kriminelle Tre ledige med tilknytning til bandemiljøet er fritaget for aktivering, fordi de har følt sig truet på livet, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen allerede tirsdag kunne fortælle. Derudover er op til 15 øvrige kriminelle fritaget for aktivering, fordi de selv har en voldelig adfærd. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at fritage kriminelle for aktivering, alene af den grund, at de er voldelige eller selv er i fare for vold. Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen nedsætter derfor nu en task force, der skal koordinere og

overvåge arbejdet med aktivering af kriminelle. I samarbejde med Politiet vil forvaltningen sørge for, at de kriminelle, som har pligt til det, bliver aktiveret under forhold, der ikke er til fare for andre ledige eller kommunens medarbejdere. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev siger: -Jeg har taget den her problemstilling meget alvorligt, lige siden jeg blev bekendt med den, da Ekstra Bladet ringede til mig. Jeg og resten af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har derfor

også bedt forvaltningen om at undersøge problemet til bunds og ikke kun kigge på bandemedlemmer, men alle ledige, som vi ved har en kriminel eller voldelig adfærd. -Jeg kan godt forstå, at man som medarbejder i jobcentret ikke føler sig tryg ved at sende en kriminel i aktivering, men jeg må bare sige, at det er ikke i orden, at loven ikke overholdes. Det arbejde, vi har foran os nu, er at finde nogle passende og sikre aktiveringstilbud, at indlede et tættere samarbejde med politiet om den her gruppe og at få lavet nogle klare retnings-

linjer for medarbejdernes sikkerhed. Jeg har haft et møde med Politidirektør Johan Reimann, hvor vi gennemgik de regler, der er for udveksling af oplysninger mellem politi og jobcenter og lavet en fælles plan for, hvordan vi sikrer en tryg og lovlig aktivering af kriminelle. De 18 tilfælde vil nu blive vurderet ét efter ét for at finde ud af, hvorvidt de har pligt til at komme i aktivering. I nogle af tilfældene vil der dog være andre årsager, der berettiger til fritagelse, fx helbredsmæssige årsager.

Borgerne i hovedstaden får specialisthjælp døgnet rundt Nyheder. Hovedstadens Regionsråd sender nu ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020” i høring. Med planen styrker hovedstaden kvaliteten for patienten – gennem hele forløbet – fra patienten bliver syg, til patienten kommer på hospitalet – og hjem igen.

Klinik for Fodterapi

Fodbehandl. inkl. fodbad Indlægs-undersøgelse Dynamic feet indlæg Vejledning i fodøvelser

v/Winnie Lindersson Hulgaardsvej 5

Tlf. 38 19 05 62

20% rabat OVERSPILNING TIL DVD videobånd og lysbilleder konverFå dine sm teret til DVD - inden de går tabt ! Optagelsen kan ofte forbedres i lys farve og lyd ved overførsel til DVD -

14 raske dage - indtil 2. april

Af Lars Hansen Den nye ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020” skal i samspil med hovedstadens andre planer, strategier, politikker og aftaler på sundhedsområdet sikre, at landets største hospitalsvæsen også fortsat er landets førende hospitalsvæsen. Planen sendes i høring fra 23. marts til 13. maj. Som led i høringen afholdes der borgermøder den 12. april, 27. april, 2. maj og 4. maj. Det oplyser Region Hovedstaden. Med planen vil hovedstaden fortsat have fire akuthospitaler, og hvert akuthospital får en fælles akutmodtagelse i stedet for en skadestue. Hovedstad-en etablerer de fire nye fælleshospitaler på Nyt Hospital Nordsjælland, Herlev Hos-pital, Nyt Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital. Psy-kiatrien bliver også omlagt til mere ambulant behandling og enestuer overalt. I hovedstaden vil også psykiatrien være inddelt i fire områder. ”Hospitalsog Psykiatri-plan 2020” tager udgangspunkt i ”Hospitalsplan 2007” og ”Psy-kiatriplan 2007” og erstatter dem begge. Planen forventes endelig vedtaget af regionsrådet den 21. juni 2011. Gen-nemførelsen af planen forudsætter en lang række store byggeprojekter og fysiske ændringer på regionens hospitaler.

Brønshøj

Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse Tlf. 38 79 34 00 - Fax 38 79 34 10 e-mail: lokal@viserne.dk Kontortid: kl.10-16 hver dag. Oplag:

93.800

Tryk: Rotationen A/S


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011 .

3 .

SPORT

& wellness Foråret er på vej, vi sætter fokus på 3. april sport og velvære med et bredt vareudvalg. SØNDAGS Kom i form og pas på dig selv. ÅBENT 11-16 SPORTMASTER Adidas løbebluse

250 kr. H2O sportstaske

200 kr. JYSK

Håndklæder, 3 stk.

240 kr.

ARNOLD BUSCK SPORTMASTER

Juicer og smoothies

Polar pulsur

300 kr.

INDOOROUTDOOR

1.099 kr.

INSPIRATION Kitchen Aid blender

Baylis & Harding body wash og butter

2.500 kr.

109 kr.

H&M

011 TS 2

D N I P S FORÅ

AG RSM

evelser Teateropl Koppel med Pelle

FORÅR

S

r tendense

SPIND

MAR ASIN

Shorts

JYSK Svampe

SPIND ess & wellnMAGASIN SPOR

70 kr.

25 kr.

T

på gaden nu!

ER IET.DK 11- 16

ÅN EDEN

VA L B Y S S H O P P I N G C E N T E R

.

50 SPÆ N DE N DE B UTI KKE R LIG E VE D VALBY STATION 2 TI M E RS G RATIS PAR KE R I NG SPI N DE R I ET.DK ÅB N I NGSTI DE R: MAN DAG-FR E DAG: 10 -19 LØR DAG: 10 -16 1. OG S I D STE SØN DAG I MÅN E D E N: 11-16

.


www.dinlokalavis.dk

4

UGE 13 - 2011

Bevaringsdygtige bygninger betænkes

HVIDOVRE K-nyt Pladsanvisningen holder lukket Den store sommerrokade i Hvidovre Kommunes dagtilbud, hvor ca. 1.000 børn skal overflyttes eller helt nyindskrives i et dagtilbud, nærmer sig. For at give forældre besked om børnenes kommende dagtilbud, og for at få sendt så mange pladstilbud ud som muligt, har Pladsanvisningen lukket for både telefoniske, personlige og skriftlige (inklusive mails) henvendelser den 4. og 11. april. På de nævnte dage vil der dog være mulighed for at skrive sig op på venteliste, tjekke ventelisteplacering, samt takke ja og nej til pladstilbud på pladsanvisning.hvidovre.dk Alle henvendelser vil blive ekspederet hurtigst muligt efter lukkedagene. Det oplyser Pladsanvisningen i Daginstitutionsafdelingen under Børne- og Ungeforvaltningen. LH

Post til døren Ældre borgere over 65 år, som tidligere var omfattet af ordningen om levering af post til døren alene på baggrund af alder, vil fra den 1. april 2011 ikke længere være omfattet af ordningen. Hvis man ikke mener at være i stand til at hente sin post i opgangen pga. en funktionsnedsættelse, skal man henvende sig til kommunen. Skemaet kan hentes i borgerservice eller elektronisk på hvidovre.dk LH

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i ”Kommuneplan 2009” eller er omfattet af forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Der kan gives økonomisk støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren/andelshaveren. Boligen skal være opført før 1950 og være væsentligt nedslidt. Støtte kan gives til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold. Der gives ikke støtte til isætning af termoruder i vinduer og døre, heller ikke hvis de er sprossede. Det istandsættelsesarbejde, der søges støtte til, skal udføres på en sådan måde, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges. Istandsættelsesarbejdet må først påbegyndes, når bygningsforbedringsudvalget har givet tilsagn om støtte. Støtten ydes i form af kontant tilbud, der kan udgøre op til

POLITI

RAPPORTEN

Røveri i Hvidovre

Forenede Care A/S ny leverandør Hvidovre Kommune har godkendt Forenede Care A/S som ny leverandør til praktisk bistand. Det betyder, at man fra den 1. april 2011 kan vælge mellem følgende leverandører til at udføre personlig og praktisk bistand, hvis man er bevilget hjemmehjælp: Hvidovre Kommunes Hjemmepleje, Falck Hjemmepleje, Tryghedsplejen, Attendo Care, Human Care, Pleje Danmark, Clara Hjemmehjælp, Elite Miljø (kun praktisk bistand), Forenede Care (kun praktisk bistand). Har man yderligere spørgsmål, eller ønsker man yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte Bestillerenheden på tlf. 36 39 38 30. LH

Tid til storskrald Sæsonen for afhentning af kasserede brugsgenstande er begyndt, og der er nogle få regler, som skal overholdes, hvis man skal være sikker på at få affaldet fjernet: Løst affald skal bundtes eller emballeres. Brug gennemsigtig emballage til småtingene (f.eks. sække i klar plast). Længde maks. to meter. Affaldet skal være sorteret. Affaldet skal være sorteret, så det så vidt muligt kan genbruges. Der tages følgende affaldstyper med: Jern, dæk, pap og hård pvc (til genbrug). Elektronikaffald. Affald til forbrænding. Affald, der skal nedknuses, inden det kan brændes. Affald til deponi. På afhentningsdagen skal de kasserede brugsgenstande sættes uden for skel, dvs. på fortovet eller i rabatten inden kl. 6.00 om morgenen. For at undgå af affaldet står i dagevis på fortovet, bør affaldet så vidst muligt først sættes ud aftenen inden afhentning. Af hensyn til fodgængere sættes affaldet, så fortovet er farbart. Som noget nyt i 2011 indsamles rødder, stammer, eternit og asbest samtidig med kasserede brugsgenstande. Man skal blot huske at bestille afhentning af disse ting senest en uge før indsamlingsdagen via ”Affaldstelefonen” på tlf. 36 39 35 15. Læs mere om afhentningsdage, sortering og emballering i folderen ”Affaldsordninger for haveboliger 2011” på www.affald.hvidovre.dk Folderen blev omdelt til alle kommunens haveboliger i januar. LH

1/3 af de støtteberettigede udgifter, som skal være på mindst 75.000 kr. inklusive moms. Såvel håndværkertilbud som istandsættelsesarbejdet skal udføres af et momsregistreret håndværkerfirma. Ansøgningsskemaet kan hentes på www.hvidovre.dk eller hos Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45, tlf. 36 39 36 39, e-mail:teknik@hvidovre.dk Til ansøgningsskemaet er udarbejdet en vejledning om retningslinjer for krav til ansøgningsmateriale m.m. Ansøgningsskema med bilag, herunder håndværkertilbud og aktuel tingbogsattest, skal sendes til Bygningsforbedringsudvalget, Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. Fristen for ansøgninger er tirsdag d. 12. april 2011 kl. 12.00. Bygningsforbedringsudvalget s næste møde forventes at finde sted tirsdag den 17. maj 2011. LH

Tirsdag den 15. marts lige efter kl. elleve om formiddagen blev et røveri anmeldt i Trædrejerporten. To ukendte gerningsmænd truede med kniv sig til et mindre kontant beløb. Gerningsmændene stak af på en rød knallert. Gerningsmændene beskrives som: A. Mand, anden etnisk baggrund end dansk, 180-185 cm. høj, alm. af bygning, kort hår. Iført sort North Face-jakke med hætte, beige bukser med lommer på lårene, sorte sko og maske over næse og mund. B. Mand, anden etnisk baggrund end dansk, 180-185 cm. høj, alm. af bygning. Iført sort North Face-jakke med grå pelskant på hætten, lysegrå bukser og lyse kondisko. Politiet modtager gerne oplysninger fra vidner i sagen. Henvendelse kan ske i dagtimerne på hverdage til vicepolitikommissær Henrik Hougaard, Lokalpolitiet i Hvidovre, på tlf. 72 58 78 21, eller på tlf. 43 86 14 48. Tirsdag den 22. marts kl. ca. fem minutter over halv tre om eftermiddagen blev der anmeldt et røveri på stisystemet ved Bymuren. En 15-årig fra Hvidovre blev af fire ukendte gerningsmænd truet til at udlevere sin mobiltelefon. Gerningsmændene kørte væk på to knallerter ad stisystemet mod Brøndby Strand. Knallerterne beskrives som: 1. Sort PGO Hot 50 2. Sølvgrå PGO med dobbelte forlygter og ”PGO” skrevet med hvid skrift på fronten. Gerningsmændene beskrives som: A. Mand, anden etnisk baggrund end dansk, 16-18 år, ca. 170 cm. høj, kort sort hår, tyndt skæg omkring munden. Iført sort North Face-regnjak-

ke med hætte, talte dansk med accent. B. Mand, bosnisk af udseende, 16-18 år, ca. 180 cm. høj, kort brunt hår. Iført sort jakke. Talte dansk med accent. C. Mand, iklædt mørkt tøj. D. Mand, dansk, 175-180 cm. høj, 16-17 år, kort klippet hår. Iført åbenstående sort dunjakke, hvid T-shirt, mørk Adidas-bluse med Adidas-mærke på brystet. Blå/sorte/hvide Nike-sko. Politiet modtager gerne oplysninger fra vidner i sagen. Henvendelse kan ske i dagtimerne på hverdage til vicepolitikommissær Hans Christian Tonnesen, Lokalpolitiet i Hvidovre, på tlf. 72 58 74 26, eller på tlf. 43 86 14 48. Torsdag den 24. marts kl. tyve minutter i tre om eftermiddagen blev et røveri anmeldt i en forretning på Hvidovrevej. To ukendte gerningsmænd kom ind og råbte, at ”de skulle have pengene”. Gerningsmændene åbnede kassen og stjal et mindre pengebeløb og ti pakker cigaretter. Gerningsmændene beskrives som: A. Mand, dansk, 18-20 år, alm. af bygning, ca. 190 cm. høj. Iført mørke bukser, mørk trøje med hætten trukket op, maskering for ansigtet. B. Mand, dansk, 18-20 år, alm. af bygning, ca. 180 cm. høj. Iført mørke bukser, mørk trøje med hætten trukket op, maskering for ansigtet. Politiet modtager gerne oplysninger fra vidner i sagen. Henvendelse kan ske i dagtimerne på hverdage til vicepolitikommissær Hans Christian Tonnesen, Lokal-politiet i Hvidovre, på tlf. 72 58 74 26, eller på tlf. 43 86 14 48.

Socialdemokraterne i Hvidovre samlede sidste år næsten 300 kg. skrald og 300 flasker og dåser.

Socialdemokraterne samler skrald Socialdemokraterne i Hvidovre Syd, Nord og Avedøre deltager i Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling på søndag. Sidste år samlede socialdemokraterne 295 kg. affald og 492 flasker og dåser på Skrædderholmen. I år er affaldsindsamlingen i Syd flyttet til Kalvebodsbroens start, og der startes med cykel fra Syds lokaler på Strandmarksskolen, Hvidovre Enghave 2 B, kl. 10. Hvis man kommer i bil, kan man parkere for enden af Stamholmen. Kontaktperson: Bjarne Fredborg, tlf. 36 49 30 38. I Nord startes kl. 10 på Rytterskolen. Indsamlingen foregår ved Vesterskel og den nordlige del af Avedøre Havnevej. Kontaktperson:

Henrik W. Olsen, tlf. 20 10 00 76. Affaldsindsamlingen i Avedøre er den sydlige del af Vestvolden, og der startes på Værestedet i Avedørelejren. Kontaktperson: Erik Frølund Thomsen, tlf. 20 15 61 53. Alle tre steder sørger foreningen for katte/te, kage og ”en lille én”. Man behøver ikke at være medlem af Socialdemokratiet for at være med. Så man møder bare op, hvis man vil være med til at holde Hvidovre ren. LH

Skarpladt pistol gav ét års fængsel Lokalt. En 48-årig mand fra Hvidovre blev torsdag aften anholdt med en skarpladt pistol og ammunition. Fredag blev han idømt ét års ubetinget fængsel. En skarpladt 9mm-pistol, 229 skarpe patroner, 100 løse patroner og 84 gram hash. Det var, hvad betjente fra Københavns Vestegns Politis specialpatrulje fandt, da de undersøgte en lejlighed på Præstemosen torsdag aften. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en

pressemeddelelse. Den 48årige ejermand blev anholdt ved 18-tiden og fremstillet i grundlovsforhør fredag. Fredag eftermiddag blev han idømt en straksdom på ét års ubetinget fængsel. Den dømte var ikke tidligere straffet.

Smilende smiley til Hvidovre Hospital Fortsat fra forsiden Ikke blot med forberedelse og afvikling af besøget her fra Joint Commission, men også i hverdagen, hvor kvalitetsarbejdet fylder mere og mere,” siger hospitalets vicedirektør Henriette Gedde til hospitalets hjemmeside.

Faglig fokus er rettet mod patienterne Kvalitetschef Henrik Larsen er også meget tilfreds, og er nu klar til at gennemgå og systematisere de anmærkninger, som hospitalet har

fået. Selve planlægningsarbejdet vil blive lavet i Kvalitetsrådet, men det kommer til at ske i tæt samarbejde med de lokale kvalitetsråd ude på afdelingerne, lover Henrik Larsen. – Vores faglige fokus er rettet mod patienterne, og vi skal selvfølgelig arbejde videre og forbedre os. Særligt på de områder, hvor vi har fået anmærkninger. Men indsatsen bliver prioriteret og tilpasset hospitalets øvrige indsatsområder, så det giver mening for alle,” siger han.


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

5

NY SMAG I VALBY

Pr. stk. KUN No

rmalpris kr. 2

8,

15,-

,-

15,-

r. rmalpris k

r. rmalpris k

15,-

38

FULDKORNS RUGBRØD

Nu kun

No

No

WIENERSTANG

Nu kun

28

,-

”Vi s y ske n nes, at de o håbe get nyt, r skulle o r, at kund g vi med e p er vi å den. M rne er nu re en de har b t akke sikker på t t os o vejen . , p hel De at gi og de e e r ve Det b deres b gode til e e for o tyder rig syv med. s tig m eget Mari .” a og Brian

BAVINCHI · Langagervej 1 · 2500 Valby · 36 17 26 00


www.dinlokalavis.dk

6

Tohjulet hovedstad. Bycykler overalt

Breve fra læserne

Debat

Læserindlæg: Fokus på faglighed Hvordan sikrer vi et højt fagligt niveau i den københavnske folkeskole? Og hvordan sikrer vi, at alle børn og unge i København får de udfordringer og færdigheder, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse, få et arbejde og et godt voksenliv? De spørgsmål har jeg inviteret en lang række dygtige praktikere – lærere, skoleledere, forskere og erhvervslivet til at svare på i et nyt såkaldt Faglighedsudvalg. Alle med forskellig tilgang til og værdifuld viden om børn, unge og ikke mindst folkeskolen. Over det næste halve år skal jeg sammen med udvalget

holde en række møder, hvor emner som læringsstile, ledelse – på skolelederkontoret og i klasselokalet, samarbejde med omverdenen og indretningen af undervisningen skal diskuteres. Forventningerne til udvalget og dets anbefalinger, som præsenteres til sommer, er høje – og det skal fagligheden i den københavnske folkeskole også være. For der er ingen tvivl om, at folkeskolen er en af de allervigtigste institutioner i samfundet. Der er heller ingen tvivl om, at vi i København er stolte af vores folkeskoler og dens ledere og medarbejdere, som hver eneste dag gør en stor indsats

W

W

W. P

LU

LIN

ON

BO

OK

TI EP D Å S1 .D K

Debat

“Vi har forståelse for din tandlægeskræk – det er ok at bede om pauser” Mette Sommer, tandlæge

kvalitet, omsorg og moderne behandlingsmetoder Hos PLUS1 investerer vi løbende i nye teknologier og efteruddannelse så vi kan sikre dig et smukt smil.

Åbningstiderne

Vi er specialister i parodontose, kirurgi samt genopbygning af slidte tandsæt. Med vores moderne udstyr er vores behandlinger meget smertevenlige.

Torsdag: 7.00 - 19.00

Tandlægeteamet i Rødovre Centrum består af Anders Christensen, Camilla Kirkeby, Søren Schiff, Stine Vorm og kirurg Ole Flindt. Der er trådløst internetadgang i venteværelset og TV, som underholder dig, mens du ligger i stolen.

Mandag: 7.00 - 19.00 Tirsdag: 8.00 - 17.00 Onsdag: 8.00 - 17.00 Fredag: 8.00 - 15.00

for de mange børn og unge i København. Men vi må heller ikke lukke øjnene for, at den danske folkeskole ikke er god nok til at inkludere hverken de svageste eller de stærkeste elever. Vi kan og skal udvikle den københavnske folkeskole, og i det arbejde vil vi rigtig gerne have gode råd fra forskere og praktikere. Rigtig mange gode folk har sagt ja til at være med. Blandt andre Benedikte Ask Skotte, der er formand for Skole og Forældre og Steen Hildebrandt, der er professor i ledelse på Aarhus Universitet. Også Lars Goldschmidt, der er direktør i Dansk Industri, er en del af Faglighedsudvalget. Inputs fra dem, der rent faktisk skal ansætte vores børn i fremtiden, er også afgørende, når vi indretter folkeskolen. For kravene til de unge i dag bliver stadigt større. Det er vigtigt, at vi i København sikrer, at alle vores børn bliver klar – fagligt og personligt – til et godt voksenliv. Jeg glæder mig til Faglighedsudvalgets anbefalinger. Anne Vang, børneog ungdomsborgmester (S)

nen er, at der helst skal stå cykler parat ved alle væsentlige trafikknudepunkter i brokvartererne, Valby, Brønshøj, Vanløse, Indre By, på Amager og på Frederiksberg. Udgifterne deles mellem de to kommuner og DSB, og det er tanken, at ordningen skal være klar i maj 2013. Med 338 km. cykelsti og 41 km. grønne cykelruter er København blevet et forbillede for andre landes storbyer. Byen bliver gang på gang trukket frem som eksempel på, at hvis vi politikere sørger for ordentlige og sikre rammer for den bløde trafik, vil folk af alle slags gladeligt vælge den tohjulede, når de skal

på arbejde. Vi kan lide cykelturen, fordi det er sundt, billigt og hurtigt, og for hvert år bliver der lagt endnu en pæn bid cykelsti til det efterhånden vidt forgrenede net. Det er en positiv cirkel, hvor københavnernes ønsker og adfærd understøttes af kommunale bevillinger. At det også tæller positivt på hovedstadens miljøregnskab, er en anden vigtig del af historien om cyklernes by.

Læserindlæg: Warmings Kasketter

rens politiske signaler stritter i alle retninger, så er det stærkt utroværdigt det ene øjeblik, at stable tilbud på benene som skal redde unge fra hashen, og i det næste øjeblik, at være fortaler for frigivelsen af selv samme rusmiddel. Jeg synes det tyder på manglende dømmekraft. Det er absolut ikke i orden, at Socialborgmest-eren blander sine synspunkter på den måde. Det skaber en skadelig uklarhed om, hvad vi som kommune står for. Hvordan kan vi troværdigt sige til hovedstadens unge, at hash er skadeligt, når den " ansvarlige" Borg-mester samtidig er så dobbeltmoralsk i sine udmeldinger om hash.

I februar 2011 udkom pjecen Hashgrupper på Ungdomsuddannelser. Formålet er, at fortælle de unge om et rigtig godt projekt, som er skræddersyet til at hjælpe unge med et hashmisbrug. Projektet er sat i søen i et samarbejde mellem Københavns socialborgmester Mikkel Warmings (EL) forvaltning og U-Turn, som er behandlingstilbud til unge misbrugere under 25 år. Hash-misbrug truer ofte med at sætte en stopper for et ungt menneskes uddannelsesforløb. Også derfor et vigtigt initiativ. Pjecen illustrerer ganske godt, hvor ødelæggende et hashmisbrug er. Med pjecen fulgte et brev fra Socialborgmesteren. Som garant for projektet blåstempler Mikkel Warming nødvendigheden af

Debat

tiltaget. Warming vil nemlig ikke have, at hash bruges af de unge. Et synspunkt, som jeg er helt enig med Warming i. Alligevel er jeg forundret. Samme Warming, er kendt som fortaler for fri hash og har flere gange stillet forslag i Borgerrepræsentationen for at fremme fri-hash-holdningen. Det er ikke længe siden, at Mikkel Warming havde Jatil-fri-hash kasketten på. Men, hvordan hænger det sammen med, at Warming nu har Nej-til-fri-hash kasketten på. Nu vil han tilsyneladende redde unge fra hashens skadelige virkninger. Jeg håber, at Borgmesterens selv kan finde hoved og hale i sine holdninger; for det er faktisk meget svært for os andre, at forstå hvad han egentlig mener. Udover at det er forvirrende, at borgmeste-

Af Lars Weiss, MB (s) teknik- og miljøordfører, folketingskandidat

Finn Rudaizky Dansk Folkeparti Medlem af BR (socialordfører) Folketingskandidat

Tingbjeg-indlæg: Fælles indsats mod diskrimination i nattelivet AnDebat Borgmester na Mee Allerslev fortæller om et besøg i Tingbjerg, som hun beskriver som noget nært Paradis. Mon det var Tingbjerg hun besøgte? Det hun beskriver er som Tingbjerg oprindeligt var, tegnet af en berømt arkitekt og meget omtalt, men det er fortid, og Tingbjerg er blevet noget helt andet. Har Anna Mee Allerslev ikke hørt om præsten der måtte flytte (flygte) efter chikaner, om TV2 der forleden fik knust bilruder og måtte stikke af, eller hvor journalister er gennet bort med flaskekast. Se dog realiteterne i øjnene borgmester. Poul Erik Jørgensen Nakskovvej 27 1.th. 2500 Valby.

Lægecenteret Rødovre Centrum 193 Tel: 8880 2677 roedovre@plus1.dk Åbent alle hverdage

Vi er beliggende i lægecenteret på 1. sal, med nem adgang fra elevator.

Med en ny offensiv strategi for bycykler åbnes der nu for et nyt kapitel i historien om Europas mest cyklende hovedstad. Vi har for få dage siden i teknik- og miljøudvalget indstillet til Borgerrepræsentationen, at kommunen indgår en samarbejdsaftale med Frederiksberg og DSB om udvidelse af den eksisterende bycykelordning. Det sker for at få flere af de nuværende bilpendlere til at vælge toget og snuppe en offentlig cykel ved stationen til brug på det sidste stykke vej til arbejdspladsen. Også Metroen og Movia skal med i samarbejdet, for visio-

Debat

Lokal@viserne, Postbox 1670 2720 Vanløse • Mail: lokal@viserne.dk Skriv til: Debatredaktionen

Læserbreve skal være korte, max 500 anslag. Vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte. Vi påtager os intet ansvar for uopfordret indsendt materiale. Læserbreve med grove injurietekster optages ikke. Navnet på læserbrevets forfatter skal være redaktionen bekendt. Anonyme læserbreve optages ikke. Billede må gerne følge indlæg.

UGE 13 - 2011

Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

I dag skal en dørmand betale en bøde på 1000-2000 kr. og et diskotek 15-20.000 kr., hvis de får en dom for diskrimination. Det er ikke tilstrækkeligt incitament til at undgå diskrimination i nattelivet; der skal mere til. Derfor har et bredt flertal i Borgerrepræsentationen besluttet at rette henvendelse til Justitsministeren for at få ændret loven, så man har muligheden for at fratage bevillingen fra restauranter, barer og diskoteker, der diskriminerer. Alle partier undtagen Dansk Folkeparti står bag, også Lars Barfoeds parti, Konservative. Jeg skal understrege, at forslaget kun gælder steder, der har dom

Debat

for diskrimination, og der skal meget til. Der er ingen, der har lyst til at straffe nogen på baggrund af rygter og avisartikler. Men jeg tror også, det vil tilskynde flere til at anmelde, hvis man ved, der er en reel konsekvens for diskoteket. Morten Messerschmidt fra DF angriber forslaget her i avisen og foreslår i stedet dialogvejen. Jeg kan glæde Morten Messerschmidt med at forslaget om at fratage bevillingen er en del af en stor og seriøs handleplan mod diskrimination i nattelivet. Forslaget om bevillingerne har fået størst medieomtale, men dialogvejen fylder mindst ligeså meget i handleplanen. Der er bl.a. forslag

Heldagsskoler i Hvidovre? Venstrefløjen på Christiansborg foreslår heldagsskoler som løsningen på Danmarks uddannelsesmæssige problemer. Er ”heldagsskoler” mon også måden hvorpå Hvidovre i fremtiden undgår, at de lokale skoler ikke figurerer på listen over landets 10 dårligste skoler opgjort efter karaktergennemsnittet for 9. klasses afgangsprøve? Kan hel-

Debat

dagsskoler rette op på skævheden i karaktergennemsnittet kommunerne imellem? Svaret er JA! Alle skolerne bliver nemlig på den måde lige dårlige – men det var vel næppe hensigten?? Hvis skolerne i endnu højere grad end nu får lov til at styre børnenes fritidsliv, vil det så ikke blot få flere ressourcestærke forældre til at trække deres børn ud af folkeskolen og over i pri-

om at efteruddanne dørmændene, oplysning og debat på folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier og her til foråret kommer en kampagne, der skal få de unge i køen til at sige fra over for diskrimination. Dialogen er vigtig for den fælles indsats mod diskrimination i nattelivet, og derfor holdt jeg også et møde med restauratørernes brancheforening Horesta i sidste uge for at finde fælles fodslag. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde om forebyggelse af diskrimination. Af Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester (R)

vatskoler? Er det ikke bare en måde at forværre problemerne på frem for at løse dem? Lad os få en rummelig folkeskole med høj faglighed og med fokus på den enkelte elev.Niveaudeling, holdopdeling og profilskoler er ikke en asocial tankegang, men derimod en metode til at hjælpe de svage elever og anspore de stærke. Jan Kjellerup Olesen, Hvidovre


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

7

Varehuschef Bruce Brøndberg

Gode vine i din lokale Kvickly til skarpe priser Tæt blårød; bouqueten er pakket med kirsebær, solbær, lakrids og egefad; smagen domineres af kødfuld, moden frugt og mørk chokolade tilsat mineralske toner fra Sydafrikas røde jord og en jernnæve af garvesyre pakket ind i en fløjlshandske af frugt. Køb den, hvis du er til voldsomme vine og vil flotte dig med Spiers vinøse flagskib til halv pris.

IL PPASSO DI SSABINA ITATLIEN Velegnet til grillede og stegte kødretter og mellemlagrede oste. Pr. fl. 78,95

HALV PRIS 2 FLASKER UGENS VIN I SØNDDAGSAVISEN

SPIER VINTA TAGE SELECTION 2008

venborg Søndagsavisens vinekspert Erik Sko elsen ærk udm vin ne den t give har d. 13-02-11 ,00 ”Ugens Vin” ved prisen 2/99

Shiraz/Cabernet Sauvignon SYDAFRIKA 2 x 75 cl

CANAJA VILLA ANNABERTA T ITATLIEN

AP ROSSO, BIANCO ELLER ROSATO A VDT ITATLIEN En rigtig vinder til festen til en overkommelig pris, hvor du kan servere både rød, hvid og rose i samme mærke.kødretter og mellemlagrede oste.

CHABLIS RENOIR FRANKRIG

3 FLASKER KUN

100,SPAR 136,85

3 FLASKER KUN

149

50

SPAR 99,-

Så er den her igen

Canaja er lagret 12 måneder på egetræsfade. En mørk og fyldig vin der i Nordjydske Stifttidende har fået 8 stemmer af 8 mulige.

Den velkendte Chablis nydes let afkølet til fiskeretter, skaldyr fjerkræ, svine eller kalvekød.

99,-

FRIT VALG

3 FLASKER KUN

129,-

SPAR OP TIL 144,50

FESTGLIADTR, DUAKANN TALTIID

KØB IKKE FOR + pant N RETUR LEVERE OVERSSKYDENDE VI MOD FREMVISNING AF BON

Hvidovrevej 178 · 36 32 40 00 Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra onsdag d. 30.3 t.o.m. lørdag d. 2.4

Åbningstider: Mandag-fredag 9-20.00 · Lørdag 8-18.00 · Søndag 10-17.00 · Bageren åbner mandag-lørdag kl. 7.00


www.dinlokalavis.dk

8

Modecentrets 7-årsfødselsdag – en gave for kunderne! Af Kaare Vissing Selv om kalenderen kalder marts for den første forårsmåned, så ved vi godt alle sammen, at det er april. Er man i tvivl, bør man besøge Modecentret på Frederikssundsvej 321, når forretningen springer ud med et væld af farverige og favorable tilbud under fejringen af sin 7-årsfødselsdag den 1.-2. april. Da vil man ikke bare få sin tvivl gendrevet og sin nysgerrighed stillet, men tillige kunne købe forårs- og sommertøj til priser, som gæstede man en gavebod. Modecentrets indehaver Villy Stigaard har nemlig det synspunkt, at når Modecentret holder fødselsdag, så er det kunderne og ikke fødselaren, der skal begaves. Allerede når Modecentret åbner kl. 9.00 fredag den 1. april står den på kaffe og rundstykker serveret af Brønshøjs bedste trio til det formål – Susan, Gerti og Helle. Om disse medarbejdere erkender Villy Stigaard åbent og ærligt: ”Uden de tre

Susan, Gerti og Helle leverer nodepapiret i form af deres sorthvidstribede bluser – musikken komponerer kunderne! piger var der ingen butik – det kan man mærke på kunderne!” Og kunderne kan roligt tage for sig af morgenbrødet. Blandt butikkens mange gode tilbud er nemlig mærket Ciso, som er for store piger og

kan købes med 20% rabat både den 1. og 2. april. Dertil får gæsterne mulighed for at deltage i lodtrækningen om gavekort fra de veletablerede firmaer Brandtex, Intown, Ze-Ze, Signature, Ciso og Pebbercorn, som alle

Carmen på Cassiopeia

Det skulle også være mærkeligt, om der ikke kommer lidt fællessang indimellem..

Den glade enke og Lilja

Kom og oplev sangerinderne Liselotte Schumacker (tv) og Grethe Mogensen (th) på Restaurant Bellahøj i et show med revynumre torsdag den 14. april. I midten restauratør Niels Elvstrøm, der byder på en lækker tre-retters menu den dag.

En aften med smæk i. Restaurant Bellahøj og Lokalaviserne inviterer til et flot arrangement 14. april, hvor Grethe Mogensen og Liselotte Schumacker laver show med revynumre, musical, operette og opera.. Af Michael Engelbrecht Hvis man både kan lide et godt grin og lidt stof til eftertanke, så skal man skynde sig at reservere en plads til Restaurant Bellahøjs fine cabaret-aften 14. april kl. 18.30. Her vil Grethe Mogensen og Liselotte Schumacker giver en række evergreens hentet fra hele det musikalske spekter, lige fra revy over operette til opera. Mens restauratør Niels Elvstrøm disker op med en fin tre-rettersmenu, der nok kan få tænderne til at

løbe i vand. Velkomstglas: Bellahøj Special Forret: Filet af østens rødtunge anrettet med sejl af laksemousse serveret med spinat og let skaldyrssauce samt fleruron. Hovedret: Helstegt Kalvefilet med Pommes Macaire og sauce Chasseurs hertil spæde grøntsager. Dessert: Pannacotta a la Bellahøj, hertil frugtkompot drysset med chokolade. Arrangementet er kommet i stand i et samarbejde mellem Restaurant Bellahøj og Lokalaviserne i Vanløse, Brønshøj, Valby, Frederiksberg og Vesterbro.

Pige træd varsomt Grethe Mogensen vil give en række af sine kendte numre: Mød mig på Cassiopeia Pige træd varsomt Konen med æggene Den grimme ælling Pauseklovn Side 9 pigen Der er noget farligt indeni. Skøjteprinsessen

Liselotte Schumacker har fundet nogle operette og operaklassikere frem. Franz Lehars Meine Lippen sie küssen so heiss fra Giuditta, Vilja Lied fra Den glade enke. Mein Herr Markis fra Johan Strausss Flagermusen, , Seguidille fra Georges Bizets Carmen O mio babbino caro fra Giaccomo Puccinis Gianni Schicci og Quando me´n vo fra La Boheme É strano fra Giuseppe Verdis La Traviata I Could Have Danced All Night fra Frederick Loewes My Fair Lady Pianisten Knud Rasmussen binder forestillingen sammen og akkompagnerer de to sangerinder og bidrager sikkert også selv med sin udmærkede tenor. Prisen for hele herligheden: musik sang og tre-retters menu er 299 kr. Al reservation foregår på: 38 28 90 00.

Grethe Mogensen Grethe Mogensen er en af veteranerne i dansk showbizz. Hun blev uddannet på Privatteatrenes Elevskole sammen med bl.a. Bent Mejding, Susanne Theil og Jytte Elga Olga. Hun havde debut på Riddersalen og snart efter kom hun til Stig Lommer på Aveny. Hun fik sit gennembrud som Lisbeth i DR’s første tv-musical “En lørdag på Ama’r” i 1959. Siden har vi oplevet hende spænde lige fra Farinelli til “Otto Leisners “Hopla”. De seneste årtier af hendes karriere har mest været dedikeret til revy og musical. Det startede faktisk allerede i 1963, hvor hun kom med i Nykøbing F. Revyen på et

med dette sponsorat ønsker at sige tillykke til Modecentret, samt tak for godt samarbejde – og det kommer så kunderne til gode. Den 1. april byder på en ganske særlig gratulant. Det er Susanne Pedersen, der er konsulent for Ciso og Brandtex, og som hele dagen står til disposition med henblik på råd og vejledning. Foråret er den charmerende årstid, hvor blomster springer ud, og kvinder kaster vinterpelsen af sig. Og så må det også være tiden til at løfte en flig af det slør, der skjuler Modecentrets succes og mulighed for så favorable tilbud, som er skitseret ovenfor, og som man kan læse nærmere om i et par store annoncer andetsteds i avisen. Sagen er, at Villy Stigaard har et tæt samarbejde med tre små fabrikker, der byder på en høj kvalitet, som han selv har indflydelse på. Dette sikrer, at han kan springe to mellemled over, hvad der bevirker en besparelse, som ikke mindst kommer hans kunder til gode. Der er da heller ikke tale om nogen aprilsnar, selv om priserne er uhørt lave, og festlighederne indledes den 1. april – men om et eventyr, som det markeres af den næste dag, den 2. april, H.C. Andersens fødselsdag. afbud hos Viggo Brodthagen, som var berømt for sin klovnereplik: “Jeg ska’ skinne mig”. Det gav også et par roller i Cirkusrevyen. På musicalscenen har man oplevet hende i Sound of Music og Mød mig på Cassiopeia på Amagerscenen. I 1999 var hun med i My Fair Lady på Det Nye Teater, hvor hun holdt 40 års jubilæum. Hun viste nye sidder af sit talent i “Simon” (Spies) på Østre Gasværk i 2004, hvor hun var “morgen-bolledame”.

Liselotte Schumacker Liselotte Dan Schumacker, sopran, er uddannet på konservatorierne i Århus og København samt ved Hochschule für Musik i München med diplomeksamen. I perioden 1988-1995 boede og arbejdede hun i München, bl.a. i operakoret på Bayerische Staatsoper. I 1992 debuterede Liselotte i rollen som Amor i Offenbachs Orfeus i Underverdenen på operaen i Regensburg, og til hendes foretrukne roller hører de høje sopranpartier i det italienske belcanto-repertoire samt Mozart. Repertoiret omfatter også oratorier og lieder; dertil kommer kammermusik samt CDindspilninger. Hun har optrådt i Tyskland, Schweiz, Japan, Sverige samt Danmark, hvor hun bl.a. har gæstet Det Nordjyske Operakompagni i rollen som Grete i Humperdincks opera Hans og Grete. Liselotte er desuden en efterspurgt sangpædagog og har haft ansættelser på musikskoler samt MGK, bl.a. i Odense og Helsingør. I 2003 startede Liselotte firmaet Fairytale Music fra Helsingør. FTM tilbyder koncerter, sangundervisning samt workshops i ind- og udland.

UGE 13 - 2011

På billedet fra Freshwater Place, ses en kopi af een af årets racere.

Formel 1 Grandprix 2011 Redaktionen har været i Melbourne i Formel 1 Grand Prix perioden. Men havde desværre ikke mulighed for at overvære selve grandprixet. I stedet oplevede Lokalavisen, hvordan byen eksploderede i en hel eufori af Grandprixfeber. Alle steder i Melbourne, bar på den ene eller anden måde præg af det forestående arrangement. De sidste 3 dage før selve løbet, kunne man over hele byen høre den særprægede summen af racerbilerne fra Albert Park over hele byen, alle fans gik sindigt rundt med deres fan-

trøjer, enten medbragt hjemmefra, eller købt for en 5-600 kr, i een af de utallige merchendicebutikker i hele Melbourne, een af disse butikker, en ret stor, var opsat på Freshwater Place, ved Yara-floden og det store Crowns Casino. Som de fleste Formel 1 fans bekendt vandt tyskeren Sebastian Vettel årets Melbourne Formel 1 Grand Prix. Vettel vandt løbet meget overlegent, med 22,2 sekunder ned til nr. 2, Lewis Hamilton. Det var den mest overlegne sejr no-gensinde i Formel 1.

Skrab et lod - og støt børnene Nyheder. Fra den 31. marts sælger lokale foreningsog skolebørn Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2011 til fordel for sig selv og anbragte børn i Danmark.

og unge i Danmark. Den landsdækkende hjælpeorganisation tilbyder disse børn og unge en række forskellige oplevelser, som kan glæde dem i hverdagen og udvikle deres kompetencer. Ved at købe et lod støtter du altså både forenings- og/eller skolebørn i dit lokalområde samt de anbragte børn og unge i Danmark.

Skrab og vind Nu kan du støtte en god sag ved at købe lodder fra Børnehjælpsdagens traditionsrige Lillebror Lotteri, der er på gaden - over hele landet - fra den 31. marts til den 22. maj. Lillebror Lotteriet, der kan fejre 85. års jubilæum i 2011, bliver solgt af lokale fritidsforeninger, sportsklubber og skoleklasser efter mottoet ”hjælp til selvhjælp”. Et lod koster 20 kroner.

Lillebror Lotteriet giver dig mulighed for at vinde attraktive præmier i form af gavekort på 200 kroner til enten Matas, JYSK, BR-Legetøj eller Kop & Kande. Du kan ligeledes vinde adgangsbilletter til danske forlystelsesparker. Hovedgevinsten er fem rejsegavekort til et eksotisk feriested til en værdi á 30.000 kroner pr. stk. Sluttrækningen bliver offentliggjort på www.bhd.dk

Støt børn i Danmark

Vil din forening/klasse sælge lodder?

For hvert solgt lod får foreningen/klassen 8,50 kroner direkte ned i deres fælleskasse. Pengene er typisk øremærket til nyt udstyr, udflugter, stævner eller andre aktiviteter. I 2010 tjente 347 foreninger og skoleklasser hele 2 millioner kroner til egne aktiviteter ved at sælge Lillebror Lotteriet. En del af overskuddet fra Lillebror Lotteriet går til Børnehjælpsdagens arbejde for de 15.000 anbragte børn

Foreninger, sportsklubber og skoleklasser kan stadig nå at tilmelde sig Lillebror Lotteriet som sælgere ved at kontakte Børnehjælpsdagen på tlf.: 3530 9300. Lodderne kan også bestilles online på www.bhd.dk/foreninger/Lillebrorlotteriet/ det er gratis at være med, og usolgte lodder kan returneres. Det muligt at tilmelde sig som sælger i hele lotteriets salgsperiode.

Annoncer 3879 3400


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

9

Åbent på i Herle søndag v & År 10 til 1 hus 4

Marguerit - en dansk haveklassiker Med sine bløde kurver og sit karakteristiske design sender Marguerit venlige tanker til 50’erne. Mandalay har foretaget et nænsomt redesign uden at ændre møblernes autentiske udtryk.

Møblerne er fremstillet i kvalitets teak og rustfrit aluminium i farverne hvid, sølvgrå og antracit. Marguerit-serien består af spiseborde i tre størrelser, stol, bænk og - som noget nyt - et cafébord. Spisebordene kan foldes. Stol og bænk kan stables.

Nyhed!

Havebænk, stabelbar L108 x D40 cm

Stol stabelbar

Cafébord, aftagelige ben Ø70 x H68

kr. 1.980,-

kr. 980,-

kr. 1.980,-

Foldebord Ø110 / Ø120 x H72 cm

kr. 2.480,- / kr. 2.880,Foldebord L144 x B90 x H72 cm

kr. 3.380,-

Besøg os i vores udstillinger eller Shop online på mandalay.dk Herlev: Marielundvej 28

Århus: Scandinavian Congress Center

Middelfart og Ballerup: Byggecentrum

Høve: Høve Stræde 1

Åbningstider: Se mandalay.dk

Telefon: 44 94 16 42


10

www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

Bakken åbner Torsdag i denne uge – den 31. marts Det bliver i år den tidligere finaledeltager i kuglestød ved OL, EM og VM, ”Vild Med Dans”-deltager samt folketingskandidat for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, der står for den officielle åbning af Bakkens 2011sæson. LH

Kunsthåndværkeres nye kreationer Det er en stor glæde at kunne invitere Valby og omegn til vores forårsmarked, oplyser Valby Kunsthåndværkere. Vi er efterhånden en god tradition i Valbys kulturliv. Gruppen består af 15 medlemmer, og til forårsmarkedet har vi inviteret fem gæster med af vidt forskellig art brugskunst så som glasperler, vævet brugskunst, kera-

mik, filtet pynt og sko samt ståltrådsarbejde i form af kurve. Vi glæder os til at vise vores nye kreationer den første weekend i april.

Tid og sted Lørdag d. 2. og søndag d. 3. april kl. 11-16,Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

Jan Andreassen har været en flittig fortaler for at opdele København i mindre kommuner. Spørgsmålet blev jo også debatteret da vi havde bydelsrådene, som for Valbys vedkommende fungerede fint, da kunne vi jo mærke at der var mere nærhed. Og vi må jo ikke glemme, at der i Valby var flertal for at bevare bydelsrådet, men det blev kvalt af først og fremmest, socialdemokraterne med Jens Kramer Mikkelsen i spidsen.

Debat

Poul Erik Jørgensen 2500 Valby.

Kære Biskop; Peter Skov-Jakobsen, - modtag følgende opfordring:

Praktisér næstekærlighed; Hjælp med at bevare Aalholm Kirke’s menighed og værestedet Ålholmstuen. Der er vel ingen der længere er i tvivl om, at beslutningen om at lukke Aalholm Kirke er truffet på et grundlag af urimelig inhabilitet – men juraen og forvaltningsloven vil jeg trygt overlade til den rette juridiske instans. Jeg tror på retfærdighed, og ved at ’Med Lov skal man Land Bygge.’ I stedet vil jeg opfordre til at tænke over hvad det får af personlige konsekvenser for dig og mig, hvis Aalholm Kirke lukker. Jeg synes det er vigtigt at fremhæve, det personlige og det menneskelige synspunkt. For mig er kirken et åndehul i en hektisk hverdag, men nu er jeg bange for, at dét der bliver tilbage, er et åndeligt hul. Økonomierne, boligmarkedet og forbruget er udhulet, lad ikke systemet udhule Ånden. For ca. 80 år siden samlede menigheden penge ind til at opføre Kirken. Og helt ironisk har vi i menigheden i den sidste tid haft travlt med at samle underskrifter ind for at redde Kirken. Vi er mange der ikke vil være ’kirkeløse’ . Derfor har vi også oprettet en side på Facebook der hedder >Gruppe imod lukning af Aalholm Kirke<. Siden muliggør at brugerne nemt kan komme i dialog med hinanden og udveksle ideer til at redde Kirken. Ovenpå en hektisk hverdag tilbyder Aalholm Kirke et afslappet, næstekærligt nærmiljø i Valby på tværs af alder og økonomisk formå-

Debat

Noa Noa åbner på Valby Langgade den 31. marts kl. 10. Vi fejrer åbningen med mange gode tilbud, gaver til de første 100 kunder samt en konkurrence, hvor du kan vinde et gavekort på 2000 til butikken.*

en. Og tusind tak for et super vellykket fastelavnsarrangement med en nærværende gudstjeneste i øjenhøjde og enestående, massiv deltagelse. Mit ældste barn glæder sig forventningsfuldt til at komme i Miniklub i Aalholm Kirke hver lørdag og den yngste er døbt i Kirken. At bruge Kirken og komme til de særlige arrangementer for børnefamilier, som kirken har så god tradition for at lave, har betydet noget særligt for vores familie. Her mødes vi på 5. år med de øvrige i sognet og udveksler stort og småt. Men jeg tænker også på hvor smertelig en lukning må føles for de mange mennesker, der er kommet i Kirken gennem hele deres liv. Hvor skal de gå hen? Det bliver ikke let at hive ankeret op og finde en ny Kirke – en ny ark. Det giver ikke mening at padle rundt mellem diverse kirker og deres spaghettigudstjenester og pitabrød, når man søger en dybere relation og et fællesskab i vores lokalt forankrede Kirke. Den næst-nærmeste Kirke er vel Hyltebjerg, men efter denne lukningssag, tvivler jeg på, at forholdet til Hyltebjerg Kirkes sognepræst/provst (provsten har udpeget Aalholm K. til lukning) bliver ligeså positivt, som det gode forhold vi har til medarbejderstaben og de frivillige ved Aalholm Kirke. At det er vores egen Sognekirke der er luknings-

truet, - det er ærligt talt ikke til at fatte. Personligt og på Kirkens vegne, ønsker jeg da en udfordring velkommen. Og i dette tilfælde ser lukningen faktisk ud til at have styrket sammenholdet i Kirken. Men at fratage kirken sit driftstilskud – det er da en meget ukærlig aktion, når man kunne undgå det ved at spare lidt i alle kirker, som det jo kan gøres i andre institutioner i krisetid. Eller sagt med andre ord; lade alle få en del af kagen. Vi kunne jo starte med at dele kagen ud i nogenlunde lige store stykker…? Det er hverken brugervenligt eller næstekærligt at fratage folket deres lokale Kirke. Men den Barmhjertige Samaritaner var jo heller ikke hverken Biskop, Provst eller Præst, han var jo netop Samaritaner. Menigheden har bedt om hjælp og strækker hånden ud. Er der nogen Samaritaner derude.., eller elsker alle kun sig selv? Aalholm Kirke er en dokumenteret, velfungerende kirke, der rimeligt og billigt driver personlig kirkeservice, et værested, børneklubber, en genbrugsbutik og temaarrangementer for alle sognebørnene, - bare for at nævne nogle af de ting som foregår i Aalholm kirkeregi. Jo, Aalholm Kirke er et positivt og åbent hus for alle og enhver. Endnu..


UGE 13 - 2011

VI FØRER STR. 36 TIL 52

www.dinlokalavis.dk

Frederikssundsvej 321 - 2700 Brønshøj - tlf 38 28 57 97

11

VI FØRER STR. 36 TIL 52

Vi forhandler Intown, ZE-ZE, Peppercorn, Signature, Ciso, Brandtex + egen import til meget fine priser


www.dinlokalavis.dk

12

UGE 13 - 2011

Kommunen skal nu være høflig Opdragelse. Medarbejdere på kursus for at lære god opførsel og service. Dengang Emma Gad skrev ’Takt og Tone’, var høflighed en selvfølge. Sådan er det ikke længere men det skal laves om i København. Borgerne, der bruger byens svømmehaller skal møde venlig smil. Øjenkontakt og hjælpsomhed. Og derfor sendes kommunal- medarbejderne nu på service- og høflighedskursus. Det har Team Bade, der hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune netop besluttet. Formålet med kurset er ifølge Team Bades chef, Lars Amelang, at få medarbejderne til at forstå, hvad gode relationer til gæsterne betyder for hverdagen. Det er de små

I sidste uger var der forældremøde vedr. privatisering af Vigerslev Sogn Menighedsbørnehave. ting, der gør den store forskel - et smil, et venligt nik og lidt hjælp med at holde døren. -God service i en svømmehal kan være, når damen, du køber din billet af, også spørger dig, om du har husket en 20’er til skabet – så du ikke har nået at tage alt tøjet af, før du opdager at du mangler den,” siger han.

Kommunens uddannelsesafdeling er i gang med at skabe indholdet i det nye takt-og-tone-kursus. På længere sigt skal det være en del af det basiskursus, som man skal gennem som ny medarbejder – på lige fod med andre vigtige discipliner som fx livredning, genoplivning og hjertemassage.

Svensker stak med saks En svensk kvinde stak søndag eftermiddag en mand i halsen med en saks. Motivet var formentlig kulminationen på et skænderi. Kvinden skal være varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Af Lars Hansen En 38-årig svensk kvinde blev mandag varetægtsfængslet i fire uger. Hun er sigtet for drabsforsøg, fordi hun søndag brugte en saks som våben og stak en mand i halsen med den. Det skriver ekstrabladet.dk

Voldsepisoden skete søndag eftermiddag på Strandmarksvej i Hvidovre. Det gik ud over en 26-årig mand, der blev indlagt på Rigshospitalets traumecenter. Han er uden for livsfare. Politiet anholdt straks den 38-årige kvinde, der befandt sig i lejligheden.

Motivet til saksestikkeriet er endnu ukendt, men politiet mener, det var kulminationen på et skænderi. Den 38-årige svenske kvinde skal være varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Vigerslev Sogn Menighedsbørnehave på vej mod privatisering I børnehaven på Skyttegårdsvej har forældrebestyrelsen netop indsendt en ansøgning om at blive privatiseret hurtigst muligt. Dermed takker institutionen nej til de strukturændringer og klyngedannelser, som Københavns Kommune er i gang med at gennemføre. Af Lars Hansen På et forældremøde i tirsdags var der opbakning til, at den nuværende selvejende institution med blot 40 børn skal fortsætte under private former. Forud for mødet havde forældrebestyrelsen undersøgt mulighederne for institutionens fremtid og fundet, at privatisering er den bedste løsning, hvis børnehaven skal videreføre de nuværende værdier om nærvær, tryghed og udviklende pædagogik. Det oplyser institutionen i en pressemeddelelse. -På forældremødet havde vi en meget positiv dialog, og der var opbakning til de 25 fremmødte, og desuden havde vi på forhånd fået mange positive tilkendegivelser fra forældre, der var forhindret i at deltage. Mødet viste en stor interesse i, at vi som forældre ønsker et alternativ til et udspil om klyngedannelse og stordrift, som kommunen ønsker gennemført,

fortæller Marie Ekstrand, der er bestyrelsesformand for forældregruppen.

Vil hellere bruge tiden på børn end bureaukrati Ledelsen i børnehaven er heller ikke i tvivl om, det er den rette beslutning. – Københavns Kommune ønsker store institutioner og en ledelse, der ikke nødvendigvis kommer i huset hver uge. I vores tilfælde ville det betyde en fusion med andre selvejende institutioner, og dermed skulle vi bruge mange flere arbejdstimer på at danne og pleje netværk, afstemme kulturer samt daglig kommunikation fra leder til personale i de enkelte institutioner og institutionerne imellem. Timer, som vi hellere så blev brugt i positivt og udviklende samvær med børnene, udtaler institutionsleder Hanne Kühn. Herudover påpeger Hanne Kühn, at børnehaven ser frem til en mere overskuelig økonomi samt at få mulig-

hed for selv at planlægge lukkedage, sommerferielukning og madordninger i samarbejde med forældrene. På mødet var der besøg af bestyrelsesformand Mikael Ottesen fra den private børnehave ”Solvang” i Glostrup samt en repræsentant fra Landsforeningen af Frie Børnehaver og Fritidshjem, og begge parter kom med gode informationer og svarede på spørgsmål omkring såvel det at være en privat institution som etableringen af den. -Vi oplever for tiden et boom i selvejende institutioner, som ønsker at blive private. Det skyldes, at mange selvejende institutioner føler de mister selvbestemmelse, og at de ikke længere kan åbne under nye organisationsformer. Og det vil disse institutioner ikke være med til, da de er vant til, at der ikke er langt fra tanke til handling, udtaler specialkonsulent Annette Foltmann fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Mange opgaver venter forude Konklusionen på mødet blev, at børnehaven skal overgå til privat regi så hurtigt som muligt, og der opfordres til at melde sig til en række arbejdsgrupper, som nu skal arbejde benhårdt på at føre tankerne ud i virkeligheden. – Vi er nu kommer et skridt nærmere privatisering, men der ligger stadig et stort arbejde forude. Vi skal nu have dannet en række grupper omkring kommunikation, markedsføring, rekruttering, fonde og venteliste og venter på, at godkendelsen fra kommunen er i hus. Derefter er det bare at smøge ærmerne op, siger bestyrelsesformand Marie Ekstrand. HVID DP PUNG fundet af ung pige i Valby Valb fredag eftermiddag (d. mid d. 25 2 marts): værr sød at ringe ring til mig igen, så vi kan aft aftale hvor jeg kan hente pungen: punge

45 81 38 23 23. Hvis jeg ikke er hjemme, så indtal dit telefonnummer onnummer på telefonsvareren.Ta Tak!


UGE 13 - 2011

VI FØRER STR. 36 TIL 52

www.dinlokalavis.dk

Frederikssundsvej 321 - 2700 Brønshøj - tlf 38 28 57 97

13

VI FØRER STR. 36 TIL 52

Vi forhandler Intown, ZE-ZE, Peppercorn, Signature, Ciso, Brandtex + egen import til meget fine priser


www.dinlokalavis.dk

14

Med Lokalavisen på tur down under

e

js e r r

se med æ L jde

UGE 13 - 2011

øj sh Brøn

rbe

i

a sam

Team Benns leverer fantastiske rejseoplevelser og hele verden er vores legeplads, bl.a. ∙ ∙ ∙ ∙

Edward Moran fantastiske hjemmegjorte boat, der er udstyret med speciel turbu-motor, der har en indkapslet skruer, så ingen kan komme til skade I forbindelse med badning fra skibet.

Krydstogter Safari Rundrejser Skræddersyede rejser

Et gammelt dansk ordsprog siger, at “intet er galt uden at det er godt for noget”, det kan man reelt overføre til den megen regn, og dermed store oversvømmelser i Australien i 2011.

og meget mere...

SUPERPRIS

11.990,-

t a le n d e med dansk der re js e le

pr. person

I Staten Victoria har en sø således været udtørret i næsten 10 år. Før var det en sø med en kystlinie på ca. 500 km. I regnvejret I 2010-2011, som i Australien har medført utroligt mange slemme oversvømmelser, som vi jo har kunnet følge i tv, har der trods disse oversvømmelser også været positive følger deraf, bl. a. i den modsatte ende af landet. Således har den

at være med på 2 sejlture med dette skib. Den første dag blev sejlet ud i strålende solskin og 3o grader varme, men efter 1 times sejlads, blev vi overrasket af et veritabelt regn/lynvejr, og måtte søge ly i en bugt, og godt våde kom vi i land 1 time senere. Forinden havde vi dog nået at fortære kaptain Susans lækre “boat-picnic” og en dejlig Australsk håndbajer.

Det glemte Anatolien & Frygien KULTURRUNDREJSE TIL TYRKIET 12 DAGE Afrejse: 20. august Tag på en kulturel drømmerejse gennem Tyrkiets fantastiske historie, kultur og hverdag. Det nutidige og moderne Tyrkiet med dets vidunderlige klima byder på forhold der gør det nemt, behageligt og sikkert for den rejsende, og vi møder en ualmindelig venlig, hjælpsom og gæstfri befolkning. Denne rundrejse er en enestående mulighed for at kombinere eventyr og ferieoplevelser med interesse for kultur, historie og arkæologi på destinationer i en sjælden kombination. Antikkens steder nær Ægæerhavet og Anatoliens komplicerede og dramatiske historie er alle steder vi besøger. Derudover får vi en enestående mulighed for at komme helt tæt på de spændende og smukke, men relativt ukendte civilisationer, som den lydiske og den frygiske kultur er gode eksempler på. Turen foregår i et behageligt tempo hvor vi ”får sjælen med” alt imens vi nyder det behagelige klima, den storlåede natur og det vidunderlige tyrkiske køkken, som gaver oveni.

Rejsen dag for dag: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Dag 9: Dag 10: Dag 11: Dag 12:

Afrejse København - Istanbul Istanbul - Canakkale Canakkale - Selcuk Selcuk Selcuk Selcuk - Afyon Afyon - Ankara Ankara - Kappadokien Kappadokien Kappadokien Kappadokien - Istanbul Istanbul - København

Prisen inkluderer: - Flytransport tur/retur København – Istanbul med Turkish Airlines - Indenrigsfly i Tyrkiet - Alle kendte lufthavns- og flyafgifter - Udflugter, transport og entréer jf. program - Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 personer) - 11 nætter på 4 stjernede og hyggelige boutique hoteller - Morgenmad dagligt - 10x frokost og 7x aftensmad - Engelsktalende lokalguider - Dansk rejseleder

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.690,- pr. person

asien@team-benns.com

ellers tørlagte sø, Lake Eildon, ved Mansfield fået nyt liv, søen har nu grundet de meget store regnmængder fået nyt liv, og en kystlinie på 460 km, der på det dybeste er ca. 16 meter. Redaktionen har været på besøg hos Edward og Susan Moran, ved netop Lake Eildon, her fik vi een på opleveren, nemlig en tur på den ellers tørlagte sø. Det var en fantastisk oplevelse, tænk at denne sø på ganske kort tid var genopstået, det var slet ikke til at forstå, på billederne her på siden, ses tydeligt de nu oversvømmede træer. At se trætoppene ude i vandet og nogen af de gamle træer helt færdige, var et helt utroligt syn. Mange træer var på det dybeste helt dækket af vand.

Skipper Moran gav en ny tur Men trods alle genvordighederne med “regnturen”, insisterede Edward og Susan

Lake Eildon ligger små 2 Timers kørsel fra Melbourne, en fantastisk flot køretur, i et terræn der skifter meget med store flade græsarealer, hvor man så utroligt mange af de Australske kvægfarme, hvor køerne græssede sammen med deres nyfødte kalve. Det var ikke malkekøer, alene kvæg til Australiens berømte bøffer. Man så det ene lille græsfyldte bjerg efter det andet, Australien er jo helt grønt i år, efter den megen regn. Men redaktionen oplevede også det vidtstrakte område der blev hærget af de mange brande i 2010, hvor kæmpemæssige områder og beboelser blev ødelagte. Det var skræmmende, at se de mange træer stående helt spøgelsesagtige.

Sejlede ud med egen “boat”

REJSEKODE: LO Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60

I år var det første gang, at familien Moran igen kunne nyde en søudsigt fra deres 400 kvm “lille” sommerresidens.

Moran på, at redaktionen altså dagen efter skulle have en ny tur, og skal vi hilse at sige, det fik vi. Det blev en 4 timers sejltur på en helt “ny” Lake Eildon, det var ubeskriveligt, dels det sceneri det var at sejle der mellem trætoppene, dels den ro og stilhed der hvilede på Lake Eildon. Vi fra redaktionen havde meget svært ved at forstille os, at det før havde været en udtørret sø. Det er jo helt ufatteligt hvad vor herre har givet af regnvand alene til den ellers udtørrede sø.

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Edward Moran der er maskiningeniør havde selv for 20 år siden tegnet og med egne hænder på 6 måneder bygget den på billedet herunder, fantastiske “boat”, redaktionen havde den glæde

Et lille vue over den kæmpemæssige nye gamle sø, Lake Eildon, hvor mange træer er helt dækket af vand, dem der sticker op af vandet, er ca. 15-18 meter høje.


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

15

s HENRY

herretøjsbutik lukker efter 56 gode år Da Claus Rask har valgt at gå på pension – og han simpelthen ikke kan erstattes – har jeg valgt at lukke butikken i Vanløse - og koncentrere mig om forretningen i Hvidovre Stationscenter - derfor holder vi i Vanløse

OPHØRS UDSALG fra torsdag d. 31. marts kl. 11.00

SPAR OP TIL

25% - 50% - 70% på habitter, jakker, bukser, skjorter, vindjakker, strik, polos, t-shirt, undertøj, strømper, pyjamas, slåbrok, div. tilbehør, sko o.m.m.

DIN TØJBUTIK

Jan Bengtsson

Claus Rask


www.dinlokalavis.dk

16

UGE 13 - 2011

SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS VALBY - KÆRSKIFTEVEJ 51

Kontantpris: 2.895.000 Udbetaling: 145.000 Brutto: 17.386 Netto: 14.615 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 8.714 / 7.646 Bolig / kld. i m²: 124 / 28 Grundareal i m²: 181 Opført: 1939 Stuer / vær.: 1/4

Murstensejendom med nyindrettet 1 sal i 2008

HVIDOVRE - ÆRTEBJERGVEJ 48 Her er der kræset for detaljerne - kom og få et kig

Kontantpris: 2.598.000 Udbetaling: 130.000 Brutto: 16.681 Netto: 14.001 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.077 / 7.874 Bolig i m²: 91 Grundareal i m²: 704 Opført: 1963 Stuer / vær.: 1/1

Opvarmning med fjernvarme. Skøn terrasse. 1 sal er helt nyindrettet, og har aldrig været benyttet. Her er 3 skønne værelser. Nyt badeværelse. Kælder med badeværelse og ekstra rum.

Entré. Lækkert nyere køkken. Spisestue/opholdsstue med udgang til skøn sydvendt udestue og terrasse. Stort soveværelse. Entré. Pænt badeværelse. En utrolig velholdt bolig i rolige omgivelser.

Sagsnr: 40410145

Sagsnr: 40410164

1- familieshus

1- familieshus

HVIDOVRE - LELLINGE ALLE 39

HVIDOVRE - TRÆHOLMEN 25

BRØNDBY STRAND - SØHOLTPARKEN 76

I det eftertragtede Risbjerg kvarter

Huset fremstår som en lille "perle" - yderst velholdt

Rækkehus i et roligt lukket område

ÅBENT HUS Søndag kl. 12.00-12.20

Kontantpris: 2.798.000 Udbetaling: 140.000 Brutto: 18.129 Netto: 14.467 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.547 / 7.869

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

65 / 28 388 1940 1/2

Sagsnr: 40410174

1- familieshus

ÅBENT HUS Søndag kl. 13.30-13.50

Kontantpris: 898.000 Udbetaling: 45.000 Brutto: 6.070 Netto: 4.707 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 3.947 / 3.084

Bolig i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

50 312 1940 1/1

Sagsnr: 40410181

Fritidshus

Klassisk rækkehus fra 40'er. Renoveret med udskiftning af vinduer/døre, maling, gulve m.v.. Kælderen er yderst disponibel.

Haveforeningen Præstemosen. Charmerende fritidshus med god indretning. Dejlige omgivelser. Der indlagt vand og kloak.

HVIDOVRE - SYDKÆRSVEJ 59

HVIDOVRE - POPPEL ALLE 18

En charmerende og atmosfærefyldt bolig

Klassisk murstensvilla i Risbjergkvarteret

Kontantpris: 1.895.000 Udbetaling: 95.000 Brutto: 12.258 Netto: 10.358 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 6.381 / 5.809

Bolig i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

92 301 1999 1/3

Sagsnr: 40410154

1- familieshus

Tæt ved Brøndby og Vallensbæk strand. 1 plans rækkehus opført i gule mursten med rødt tegltag. Skøn have. Carport og udhus.

ÅBENT HUS Søndag kl. 13.00-13.20

Kontantpris: 2.698.000 Udbetaling: 135.000 Brutto: 18.115 Netto: 14.901 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.719 / 8.464

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

101 / 61 705 1949 1/3

Sagsnr: 40410204

1- familieshus

Super beliggenhed i det eftertragtede Risbjergkvarter. Klassisk murermester villa. Skøn vestvendt have. God højloftet kælder.

HVIDOVRE - ULSEVEJ 23 Spændende og utraditionel villa med stor garage

Kontantpris: 3.195.000 Udbetaling: 160.000 Brutto: 20.149 Netto: 16.832 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 10.769 / 9.285

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

127 / 6 771 1934 2/4

Sagsnr: 40410205

1- familieshus

Skøn have. Indh. bl.a. 2 stuer en suite med flot stuk- og roset loft. En atmosfærefyldt ejendom med mange muligheder.

Kontantpris: 2.798.000 Udbetaling: 140.000 Brutto: 18.615 Netto: 15.335 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.889 / 8.648 Bolig i m²: 132 Grundareal i m²: 739 Opført: 1961 Stuer / vær.: 1/3

Vi ønsker os en have. Murstens hus på min. 100 kvm. - helst med 3 værelser og meget gerne i Hvidovre syd. Huset skal være i fin stand og gerne med garage/carport. Max pris ca. kr. 2.5 mill. Med venlig hilsen Jane og Lars

HVIDOVRE - DOKTOR WILLESVEJ 2 Særdeles attraktivt villakvarter i rolige omgivelser

ÅBENT HUS Søndag kl. 11.30-11.50

Kontantpris: 3.198.000 Udbetaling: 160.000 Brutto: 21.360 Netto: 17.569 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 11.403 / 9.936 Bolig / kld. i m²: 148 / 27 Grundareal i m²: 872 Opført: 1963 Stuer / vær.: 1/4

Tæt på S-tog og buslinier. Velholdt - pudset -1 plans villa. Løbende moderniseret. Entre. Flot badevær. i "Italiensk" stil. Lækkert køkken. Godt bryggers. Kæmpe stue. 3 gode værelser. Stor garage.

Klassisk Johan Christensen villa i 1 plan fra 1963. Suveræn planløsning. Entre. 2 børnevær. og badevær. Sovevær. med eget badevær. Stor vinkelstue. Køkken med adgang til stuens spiseafdeling. Bryggers.

Sagsnr: 40410183

Sagsnr: 40410201

1- familieshus

Estate Skjødt & Knudsen S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R

SKA L DIN BOL IG SÆ LGE S? – VI KEN DER VEJ EN. ..

Hvidovre Torv 1, 2650 Hvidovre 2650@estate.dk Tlf. 36 47 48 11 www.estate.dk

1- familieshus


UGE 13 - 2011

www.dinlokalavis.dk

17

SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS - SOLGT-ELLERS GRATIS HVIDOVRE - KLOVBORGVEJ 8

HVIDOVRE - ERIKSMINDE ALLE 10

En flot og rummelig bolig med et hav af muligheder

Pragtfuld beliggenhed i attraktive omgivelser NYHED

Kontantpris: 3.698.000 Udbetaling: 185.000 Brutto: 22.688 Netto: 18.976 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 11.617 / 10.118

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

158 / 67 590 1943 2/3

Sagsnr: 40410208

1- familieshus

Kontantpris: 2.698.000 Udbetaling: 135.000 Brutto: 18.139 Netto: 14.750 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.743 / 8.313

En perfekt beliggenhed for de fleste. Flot ejendom med 3 gode etager incl. underetage. Nem have med pragtfuld terrasse.

Bolig i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

101 761 1938 1/3

Sagsnr: 40410237

1- familieshus

Klassisk bungalow i 1 plan. Plankegulve og naturgas. Boligen fremtræder indflytningsklar med "indbygget hygge".

HVIDOVRE - THESEUS ALLE 6 Dejlig villa i det attraktive "grækerkvarter"

NYHED

Kontantpris: 2.750.000 Udbetaling: 140.000 Brutto: 18.524 Netto: 15.097 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.985 / 8.547

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

72 / 72 790 1939 2/2

Sagsnr: 40410151

1- familieshus

Gulpudset bungalow -totalt istandsat med naturgas. Carport og udhus. Skøn have med terrasse. Kælderen er yderst disponibel.

HVIDOVRE - BREDEGÅRDS ALLE 19

HVIDOVRE - ENGHØJEN 16

Kæmpe villa med utallige muligheder

Højloftet tør kælder med flere yderst anvendelige rum NYHED

Kontantpris: 3.898.000 Udbetaling: 195.000 Brutto: 25.397 Netto: 20.231 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 13.257 / 10.925

Bolig i m²: Grundareal i m²: Opført:

231 865 1968

Sagsnr: 40410236

1- familieshus

Velegnet til 2 familier. Hele 1 sal er total istandsat. Opført i mursten, nye vinduer, nyt tag, nye kviste m.v. Skal opleves.

NYHED

Kontantpris: 3.498.000 Udbetaling: 175.000 Brutto: 22.698 Netto: 18.832 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 11.784 / 10.469

Bolig / kld. i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

156 / 156 832 1972 1/4

Sagsnr: 40410231

1- familieshus

Familievenligt villakvarter tæt på alt. Murstensvilla. Dobbelt garage. Naturgas. Her får familien virkelig mange kvm. for pengene.

HVIDOVRE - DRIVKÆR 18 Et attraktivt område centralt i byen NYHED - NYHED - ÅBENT HUS SØNDAG KL. 12.30-12.50

Foråret er på vej og det samme er boligkøberne:

Få en salgsvurdering og vær klar til vores store forårssalg!

Kontantpris: 2.598.000 Udbetaling: 130.000 Brutto: 17.397 Netto: 14.303 Alternativ finansiering: Pauselån® F1: 9.297 / 8.097

Bolig i m²: Grundareal i m²: Opført: Stuer / vær.:

123 300 1982 1/3

Sagsnr: 40410211

1- familieshus

1 pl. kædevilla. Haven er solrig og nem at holde. Entre. Spisekøkken. Bryggers. Lækkert badevær. 3 sovevær. Kæmpe stue.

Søges - plads til 4 børn. Til "ung" familie fra Greve - der idag bor til leje - søges villa i Hvidovre. Villaen skal være i rimelig god stand og rumme noget charme. Et af de ældre kvarterer fortrækkes. Pris max kr. 3.5 mill. Med venlig hilsen Karina

Estate Skjødt & Knudsen S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R

Hvidovre Torv 1, 2650 Hvidovre 2650@estate.dk Tlf. 36 47 48 11 www.estate.dk


www.dinlokalavis.dk

18

UGE 13 - 2011

- vi gør bolighandel enkelt

Vi sætter pris på samarbejde

RobinHus er en landsdækkende kæde af statsaut. ejendomsmæglere

EFFEKTIVT OG ENKELT KONCEPT Med mere end 10 års erfaring inden for internetbaseret bolighandel

Mægleren tager ansvaret - du sparer pengene!

kan vi tilbyde vore kunder et enkelt og yderst effektivt boligsalg til et fast salær på 34.995 inkl. moms – uanset boligens salgspris.

Ring nu til Jeanne Sørensen for en gratis vurdering på

5.995 kr. ved start og resten ved salg. DU VISER FREM Du åbner døren for interesserede købere, vi klarer alt andet.

36 17 24 32

Se alle de spændende boliger som jeg har til salg netop nu. Se flere på www.robinhus-valby.dk

Hyggelig og godt udnyttet lejl.

Ideel familiebolig i Risbjergkvt.

Hvidovrevej 275. 2- 23. Hvidovre.

Poppel Alle 1 A. Hvidovre.

Kontant Udbetaling Brt/Nt

699.000 Kvm tingl./BBR 35.000 Værelser

43/51 1

5.486/4.819 Byggeår 1976 www.robinhus.dk/42502

Kontant Udbetaling Brt/Nt

2.275.000 Kvm bolig/grund 115.000 Kælder

68/518 68

15.296/12.596 Byggeår 1937 www.robinhus.dk/40342

Ideelt familie rækkehus på 130 m2 Kærskiftevej 63. Valby.

Å

5

Kvm bolig/grund Kælder Byggeår Se mere på www.robinhus.dk/51939

P

Velindrettet 1plans villa

Indflytningsklar 1. plans villa

Rosenholms Alle 31. Valby.

Bredholtvej 34. Hvidovre.

U

G

E

R

2.595.000 130.000 17.743/15.267

LG

Kontant Udbetaling Brt/Nt

SO

Stueetagen indeholder entre med trappe til kælder og 1. sal. Dejlig stor kombineret stue/ spisestue med store vinduespartier og direkte udgang til den solrige terrasse og have. Ydermere findes pænt vedligeholdt køkken, med lille spiseplads. 1 godt værelse med god plads samt toilet med brus. På 1. sal træder du op på et mindre repos med adgang til 2 vær. det ene er lavet klar til at etablere badevær.

T

Kontakt ejer: 29 60 02 04 Mægler: Jeanne Sørensen 40 98 29 58

130/187 28 1939

har solgt boliger på vi manheder og

Kontant Udbetaling Brt/Nt

3.295.000 Kvm bolig/grund 165.000 Kælder

124/576 57

22.138/18.300 Byggeår 1973 www.robinhus.dk/49688

Kontant Udbetaling Brt/Nt

85/773 -

16.545/13.564 Byggeår 1964 www.robinhus.dk/51936

Indflytningsklar 3 vær. andel.

Hyggelig 1'er i roligt, grønt omr.

Gladbovej 4, 1. tv. Valby.

Lindebo 23, 1. Taastrup.

Andel Mdl. boligafgift

770.806 Værelser 2.498 Byggeår

3 1932

Kontant Udbetaling Brt/Nt

BBR-areal

68 m2 www.robinhus.dk/47794

Statsautoriseret ejendomsmægler & Valuar, MDE Jeanne Sørensen - Valby, Hvidovre & Taastrup 40 98 29 58 www.robinhus-valby.dk

2.395.000 Kvm bolig/grund 120.000 Kælder

595.000 Kvm tingl./BBR 30.000 Værelser

38/42 1

4.711/4.124 Byggeår 1975 www.robinhus.dk/38158


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

19

På søndag den 3. april indtager Valby Kinos Børnefilmklub Kulturhuset med den japanske film ”Min nabo Totoro”. Filmen handler om søstrene Satsuke og Mei, der flytter ind i et hus på landet for at komme tættere på deres mor, der ligger hospitalet. Søstrene opdager hurtigt nogle små, underlige sodpartikel-væsener, der holder til på loftet i huset. De får en dag storesøster Satsuki til at gå på opdagelse og pludselig ser hun to små kanin-ørerlignende tingester stritte op fra det høje græs. Og så sker der noget. Filmen blev meget rost ved Danmarks-premieren, hvor dagbladet Politiken gav den seks hjerter og tilføjede: ”Min nabo Totoro er en vidunderlig tegnefilm. Der venter derfor biografgængerne en herlig oplevelse søndag formiddag fra kl. 10. Forldre og bedsteforældre er naturligvis også velkomne i selskab med børnene. De kan se filmen og tage en kop kaffe i Kulturhusets cafe under forestillingen, for der bliver holdt opsyn med børnene. Valby Kinos Børnefilmklub er et billigt tilbud til børn i Valby. Det koster 50 kroner at blive medlem og få gratis adgang til sæsonens tre resterende film. SA

Lo ka la vi se n

Børnefilm i Kulturhuset

Afpassede tæpper ALT I Stort udvalg i afpassede tæpper. G Æ V F.eks. Kelim - Papir - Sisal - Jute - Wilton G VÆ Håndknyttede tæpper - Håndtuftede ægte TÆPPE R tæpper - Linie design tæpper tæpper Erhvervoksos • Vinyl

Sisal • K ægulv Linoleum • Tr ork K • at in Lam de montører) (kun faguddanne

Vi udlåner gerne tæpperne til udvalg!

E GS SERVIC le el TÆPPERIN ppet r har pensionist, handica

g ret, Er du gangbesvæ dskabet”, så hjælper vi med flytninos! r an te ef “m ølgelig op du ikke selv r og vi rydder sel’f af de tunge møble

Din lokale butik, med den gode service og kvalitetsarbejde af faguddannede montører. NU 19 ÅR I HVIDOVRE ALT I TÆPPER OG GULVBELÆGNING I 2 ETAGER Gratis tæppebus Autodania Bilcenter A/S

Autori risere r t fo f rh r andl d er

Gl. Køge Landeve vej 135, 2500 V Valb l y T lefo Te f n: 36 44 45 46, T Telefa f x: 36 44 10 50 Maili: autodania@autodani .dk dk, w ww. w autodania.dk d

Hvidovrevej 129 • www.tr-h.dk • 36 75 75 33

RING 36 75 75 33

Åbningstider: man-fre 10.00-17.30 lev. lør. 10.00-13.00

TÆPPEBUSSEN

Kommer til Dem med et kæmpeudvalg af tæppeprøver - vi måler op og giver tilbud uden forbindende!!!

Vigerslev Allé 26 2500 Valby Tel.: 33 22 00 72 www.skabpluz.dk


www.dinlokalavis.dk

20

UGE 13 - 2011

Boligsalget går forrygende. Vi sælger 2 boliger om ugen. Skal du også sælge - Så vil vi meget gerne have lov til, at hjælpe dig. Fast salær kr. 40.000,- + 5.000,i markedsføring

Gratis salgsvurdering ring 36 41 40 39 Gabriel Barløse Statsaut. Ejendomsmægler & valuar

Berlingske Tidende, 29. december 2010.

Rødovre Syd - I dejligt villakvarter nær s-toget finder du denne velindrettet villa med fuld kælder, lys opholdsstue, spisestue m/brændeovn, stort soveværelse, moderniseret køkken, pænt flisebadevær., kld. anvendelig, disp.rum Kontant 2.150.000 Udb. 110.000 3 14.138 Vær. Brutto 1935 Netto 11.624 Opført Bolig 78/577 Antal etager 3

LUCERNEVEJ 26, 2610 RØDOVRE

GRØNNEMARKSVEJ 2C, 2610 RØDOVRE

VALHØJS ALLE 110A, 1., 2610 RØDOVRE

RØDOVREVEJ 177, 1. TV., 2610 RØDOVRE

STENMAGLEVEJ 39, 2700 BRØNSHØJ

Dødsbo - Yderst attraktivt rækkehus med nyt tag. gasfyr samt velholdte termoruder beliggende i roligt villakvt. Indh.: lys tilbygget opholdsstue, stor spisestue, pænt og moderniseret køkken. 1 sal: 2 store sovevær med udgang til bal-kon, pænt flisebadevær. kld. fyrrym samt vaskerum. Kontant 1.995.000 Udb. 100.000 Brutto 5 13.540 Vær. 1955 Netto 11.344 Opført 3 Bolig/gr. 117/249 Antal etager

Billig Andelsbolig sælges for andelsboligforeningen. Denne 4 vær. er yderst lækker med bl.a. stor vestvendt altan, lys og stor opholdsstue med åbent køkken og granitbordplade, 3 rummelige sovevær., pænt flisebadevær. med bruseniche, klinkebelagt bryggers og godt vaskerum. dejlige Kontant 795.000 Udb. 795.000 Brutto 4 8.854 Vær. 2005 Netto 8.854 Opført 1 Bolig 108 Antal etager

Her er Rødovers flotteste 4 vær. med nyt lækkert flisebadevær., lækkert elementkøkken, lys opholdsstue, 3 dejlige sovevær., rummelig entre med indbygget skab. Lejligheden fremstår nymalet og har flotte trægulve og er indfytningsklar.

Andelsrækkehus med en perfekt planløsning, her får du et dejligt spisekøkken, stor lys opholdsstue, en rummelig entre. En 1. sal med 2 store sovevær., samt flot flisebadevær. med brus og spabad. Kld.: 2 disponible rum samt stort vaskerum skal ses. Kontant 1.295.000 Udb. 1.295.000 Brutto 3 6.128 Vær. 1942 Netto 6.128 Opført 2 Bolig 88 Antal etager

GRØNLUNDS ALLE 13, 2610 RØDOVRE

CHRISTIANSDAL 5, 2610 RØDOVRE

GRØNNEGÅRDEN 222, 2670 GREVE

TINKERUPVEJ 25, 3250 GILLELEJE

Totalt istandsat 1 pl. villa med garage, stort udhus og en meget stor have. Ejendommen har nye facader, tag og termovinduer. Et lækkert elementkøkken, stort flisebadevær. 3 sovevær., en god fordelingsentré, bryggers samt en opholdsstue med udgang til lækker vinterhavestue. Kontant 2.975.000 Udb. 150.000 Brutto 4 17.246 Vær. 1969 Netto 13.494 Opført 1 Bolig/gr. 93/1008 Antal etager

Fantastisk og spændende villa med super lækkert spisekøkken med kogeø, godt bryggers, stor - lækker og lys ude-stue der bruges som opholdsstue, 3 værelser, mindre badeværelse samt en fantastisk og børnevenlig have med hyggelig terrasse. Kontant 2.995.000 Udb. 150.000 Brutto 4 19.401 Vær. 1930 Netto 15.589 Opført 2 Bolig/gr. 104/591 Antal etager

Indflytningsklart rækkehus i Greve i børnerigt kvarter lige ud til lejepladsen, 3 gode sovevær., stort badevær., gæstetoilet, bryggers og lys opholdsstue med udgang til sydvendt have, stort spisekøkken med plads til hele familien. Kontant 2.095.000 Udb. 105.000 Brutto 4 13.586 Vær. 1986 Netto 11.434 Opført 2 Bolig/gr. 108/193 Antal etager

Dejligt sommerhus i Gilleleje i skønne omgivelser under 1 km. fra vandet og med masser af muligheder. Der kan bygges nyt, bygges ud eller man kan beholde det charmerende sommerhus som står på den store skønne grund. Kontant 950.000 Udb. 50.000 Brutto 3 6.444 Vær. 1962 Netto 5.423 Opført 1 Bolig/gr. 35/1205 Antal etager

Dette er absolut en lækker 3 vær. med egen have og er det tætteste du kommer på rækkehuset. Her får du den lyse opholdsstue med direkte udgang til egen 90 m2 have, flot nyt flisebadevær. samt flot og rummeligt elementkøkken, stort soveværelse samt børneværelse. Kontant 1.675.000 Udb. 85.000 Brutto 3 11.095 Vær. 1951 Netto 8.378 Opført 1 Bolig 72 (79) Antal etager

Islev - Søger du en velholdt 1 pl. villa med en fantastisk kælder så er dette løsningen. Her får du en fantastisk gilde-stue, hyggelig pejsestue, lys opholdsstue med kik til haven, pænt elementkøkken, 3 gode værelser, pænt badevær.

Dette kan blive dit kommende hjem, hvor du ikke skal tænke på istandsættelse, fordi sælger har lagt det nye tag, tagrender, isat nye flotte termovinduer, lagt nyt flot gulv i opholdsstuen, isoleret gulvet og lagt gulvvarme i det ene kld. rum.

Kontant 2.795.000 Udb. 140.000 18.760 Brutto Netto 15.553 Bolig/Gr 132/788

Kontant 2.995.000 Udb. 150.000 19.567 Brutto Netto 16.259 Bolig/Gr 128/753

Kontant 2.650.000 Udb. 135.000 17.252 Brutto Netto 14.267 Bolig/Gr 80/964

Vær. 4 Opført 1968/85 Antal etager 2

Vær. 3 Opført 1930 Antal etager 2

Andel

Lejlighed

Vær. 4 Opført 1923/1971 Antal etager 2

Vær. 4 Opført 1954 Antal etager 1

Sommerhus

Kontant 1.575.000 Udb. 80.000 Brutto 10.810 Netto 8.953 Bolig 85

Rækkehus

Andel

Villa

Villalejlighed

RØDOVREVEJ 348, ST. TV., 2610 RØDOVRE

Her kan du blive nabo til Rødovre Skole. Du finder denne attraktive murermestervilla på en lukket lukket villavej med lys opholdsstue og stor spisestue, pænt flisebadeværelse, 2 soveværelser, entre med trappe til 1. salen og stort bryggers.

Villa

Vær. 6 Opført 1943/2011 Antal etager 1

KLINTEMARKEN 44, 2860 SØBORG

Nyhed

Nyhed Rækkehus

Dobbelthus Kontant 3.200.000 Udb. 160.000 Brutto 20.513 Netto 16.312 Bolig/gr. 160/656

TORSØVEJ 8, 2610 RØDOVRE

Nyhed

Suveræn og yderst spændende ejerlejlighed i forskudte plan og med 2 helt unikke kælderrum med et utal af anvendelsesmuligheder. N yt lækkert elementkøkken, 3 sovevær. I forskudt plan finder du lejlighedens spændende op-holdsstue. Kontant 1.475.000 Udb. 75.000 4 12.349 Vær. Brutto 1937 Netto 10.787 Opført Bolig 84 Antal etager 1

Attraktivt dobbelthus med en fantastisk tilbygning med stor lys opholdsstue med loft til kip og udgang til haven. Ejendommen er for den pladskrævende familie: 2 badevær, 4 sovevær. 2 stuer, stort spisekøkken samt spisestue.

OVREVEJ 10, 2610 RØDOVRE

Nyhed

VOJENSVEJ 42, 2610 RØDOVRE

Nyhed

FOLEHAVEN 116, ST. TV., 2500 VALBY

Rødovre - Hvidovre - Herlev og Valby Damhustorvet 5 • 2610 Rødovre • Tlf.:2236 41 40 39 • Tlf.: 36 41 40 39 • E-mail: Sylvestervej • 2610 Rødovre

36 41 40 39

info@dkboligsalg.dk • www.dkboligsalg.dk www.dkboligsalg.dk • E-mail: info@dkboligsalg.dk • Vi er altid klar telefonen kl. mellem 8 og 21 kl. 8 og 21 Vi erved altid klar ved mellem telefonen


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

21

DK BoligSalg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Damhustorvet 5 · 2610 Rødovre Tlf. 36 41 40 39 · www.dkboligsalg.dk

Lokalbolig Valby Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Valby Langgade 142 · 2500 Valby Tlf. 36 46 15 55 · www.lokalbolig.dk

Ugens

Bolig

B ENERGIMÆRKE

Lokalbolig Hvidovre Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovrevej 103 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 48 15 55 · www.lokalbolig.dk

LYS 3 VÆR. I KANALBYEN SLUSEHOLMEN Lejligheden ligger i boligøen/ejendommen "Askholm", med et hyggeligt gårdmiljø. Askholm ligger som første parket til vandet og er udstyret med elevator, fjernvarme, skraldesugsanlæg og p-kælder. Lejligheden ligger på 2.sal og fra dens stue og altan er der udsigt til de stemningsfulde kanaler. Stue og altan er sydvestvendt og giver derfor masser af lys til hele lejligheden året rundt

ÅBENT HUS SØNDAG DEN 3/4 KL. 12:00 – 12:30 BOLIG:

80 KVM

ALTAN: VÆRELSER: OPFØRT:

JA 3 2007

KONTANT:

2.150.000

UDBETALING: MDL. BRUTTO: MDL. NETTO:

110.000 14.784 12.420

THAD JONES VEJ 8, 2.TV, SV

ID. 52597

Lejligheden er veldisponeret og indeholder: Entre med integreret garderobe - Køkken/alrum med HTH elementer og integrerede hvidevarer (køl/frys og opvaskemaskine). Der er ekstra tilvalg i form af granitbordplade, induktionskomfur, etc. - Stue med adgang til rummelig altan - Stort soveværelse med integreret garderobeskab Rumligt badeværelse med spots og vægophængt toilet samt ekstra tilvalg i form af sort mosaik gul og satineret glas i bruseniche. Depotrum i lejligheden der kan benyttes som walk-in closet eller viktualierum - Gulvvarme i hele lejligheden - Ventilationssystem i hele lejligheden giver behagelig indeklima året rundt - Samtlige vinduer er med lavenergirude i aluminium/træ ramme - Videodørtelefon. Ejerforeningen er veldrevet og kan tilbyde: Kajaklaug, hvor der er mulighed for at låne kajakker (4 stk) og vandcykler (2 stk) - Fælles møbler og grill i gården - Cykelparkering i gården. Fri parkering i afmærkede båse og derudover er der mulighed for tilkøb af p-plads i den aflåste p-kælder under bygningen. Området: Københavns svar på Amsterdam - 8 øer på Sluseholmen tegnet af den Hollandske byplanlægger Soeters Van Eldonk Ponec. Han har skabt et unikt havnemiljø, der kendetegnes ved, at alle facader er forskellige i farver, højde og drøjde og med en varieret og anderledes arkitektur, der ikke er set før i Danmark. Transport: Sluseholmen er ideel for adgang til motorsvejsnettet, lufthavnen og ejendommen ligger i kort cykelafstand fra Fisketorvet, Hovedbanegården, Tivoli og alle de andre attraktive indkøbs- og cafemuligheder i City.

RobinHus

V/Jeanne Sørensen

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE - www.robinhus-valby.dk

Tlf. 36 17 24 32

onlinemaling.com

ONLINEPRISER PÅ BECKERS MALING

i

g n i r e v Fri le nhavn e b ø k r o St en ft

Dag/a

Betal fø rst ved modtag elsen

www.onlinemaling.com

Estate Valby & SV Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Valby Langgade 106 · 2500 Valby Tlf. 36 46 90 22 · www.estate-maeglerne.dk

Estate Hvidovre Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Hvidovre Torv 1 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 47 48 11 · www.estate-maeglerne.dk

RealMæglerne Charles Andersen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Menelaos Boulevard 71 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 78 22 74 · www.realmaeglerne.dk

RobinHus V/Jeanne Sørensen Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Tlf. 36 17 24 32 · www.robinhus-valby.dk

Offentlige transportmuligheder indenfor 2 min. gå-afstand: Vandbus 904 giver direkte forbindelse til Chr. Havn samt Fisketorvet - Bus 30 kører til Vesterport station - Bus 4A kører til Valby station.

Bo Basic

SÆLGER FREMVISER EJENDOMMEN OG KAN KONTAKTES PÅ TLF. 22 21 91 33 EL. 26 66 28 87, FOR AFTALE OM UFORPLIGTENDE FREMVISNING

Hvidovrevej 134B · 2650 Hvidovre Tlf. 36 35 00 35 · www.bobasic.dk

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE


www.dinlokalavis.dk

22

Byg

Både

UGE 13 - 2011

FriZonen starter op

Maler

Køb og salg

Annie’s Antique

ANNONCER

38 79 34 00

Lagersalg i Hvidovre Åbent efter aftale. Tlf. 2331 6505

Af Lars Hansen

Kiosk

El installatør Din lokale el-installatør

MILLIONÆR KIOSKEN

TIPS & LOTTO v/Bo Mosfelt Jensen Borgbjergsvej 19 Tlf. 33 21 52 36 Åbningstid: Man-Fredag 8 - 17.30 Lørdag 8 - 14.30 Onsdags Se aktuelle tilbud på

på Valby Langgade 132 Tlf. 36161809 Hverdage 9-17.30 Lørdag 10-14.00

38 79 34 00

www.a-block.dk

KLINISK TANDTEKNIKER CHARLOTTE SPARRE Borgbjergsvej 37 2450 København SV

Fodterapeuter

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsaut. fodterapeuter Inge Rosenkvist Emanuel & Mikael Emanuel

36 44 22 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Susanne Persson Der ydes tilskud fra Den off. Sygesikring til diabetes, nedgroede negle, arvæv og leddegigt.

Vigerslevvej 136 Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 Glarmester

Er du pris- og kvalitetsbevidst så ring til Olsens Malerbiks

21 97 96 02

på tlf. www.malerfirmaolsen.dk

33 31 63 00 BEHANDLING PÅ KLINIK HJEMMEBEHANDLING

Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 8.15 til kl. 18.00. Lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Skræderarbejde udføres VORT TILBUD: Deres skjorter bliver • Vasket • Professionelt strøget • Hængt på bøjle 1 skjorte kr. 2500 5 skjorter kr. 9500 6 bukser betal for 5

Valby Rens Toftegårds Allé 45 *3617 1803

PLEJEHJEMSBEHANDLING HOSPITALSBEHANDLING Overenskomst med kommunen

Regnskab BOGHOLDERHUSET et team af erfarne bogholdere med bredt branchekendskab og tid til dit regnskab

.

.

BOGFØRING MOMS LØN FORSØMTE REGNSKABER

ANNONCER 38 79 34 00

ÅRSREGNSKAB

.

m.m.

BOGHOLDERHUSET.dk Valby Langgade 39 A 38333016

Revisor

GURSKOV & SØN

TLF.: 36 30 17 60

• Gerne forsikringsskade & vedligeholdelseskonto.

RUGAARD REVISION Statsaut. revisor 25854821

GLARMESTER VIGERSLEV ALLÉ 13

• Ring og få et GRATIS uforpligtende tilbud.

Vi henter og bringer Ring og få vores priser

Tandteknik

ANNONCER

Alt maler- og tapetarbejde udføres.

Valby Rens

Høffdingsvej 20 · 2500 Valby Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04

Butik- Belysning og El-installation

MALERFIRMA OLSEN

Renseri

www.fugmann.dk

Vigerslevvej 54 B

Kultur. Realiseringen af Københavns unges ønske og samarbejdet mellem Carlsberg Ejendomme og ungdomskulturhuset KraftWerket ser nu dagens lys i form af et pilotprojekt.

www.anniesantique.com Køb - Salg - Bytte Smykker, Figurer, Porcelæn Sølv, Glas, Malerier, Møbler

TILSLUTTET

Glas med garanti Glamesterlaugets Garantiordning e-mail: gurskov@gurskov.dk

33 32 00 00 Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk

Gulvservice

Tømrer

snedkerarbejde 38 79 34 00

FriZonen er altså realiseringen af Københavns unges ønske om flere frizoner uden så meget bureaukrati, tilladelser og regler og et samarbejde mellem Carlsberg Ejendomme og ungdomskulturhuset KraftWerket. Projektet forbedrer mulighederne for at lave spontane kunst- og kulturevents i København.

Legepladsrenovering for en halv million Nyheder. Hovedstadens gyngestativer og sandkasser får – ud over byens børn – også besøg af håndværkerne, når fjorten af de kommunale legepladser skal renoveres for 7,2 mio. kr. En af dem ligger i Valby. Af Lars Hansen Barnelatter bliver blandet med hammerslag, når renoveringen af legepladsen på Vigerslev Allé Skole går i gang i 2011. 500.000 kr. er sat af til Valby-legepladsen, der er udvalgt sammen med tretten andre af Børne- og Ungdomsudvalget, som bl.a. har set på, hvem der havde det største behov i forhold til sikkerhedsmæssige problemer og manglende legeværdi ved den nuværende legeplads. I 7,2 mio. kr. er sat af til projektet, og det glæder børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S). - Der er løbende behov for at renovere byens mange lege-

Engstrandskolens støtteforening indkalder til stiftende generalforsamling tirsdag d. 5. april kl. 19.30-21.00 på skolens lærerværelse. Foreningens formål er at samle,

Skilte

Alt i tømrer- og ANNONCER

FriZonen er en frizone

pladser – en opgave, som kan være svær for mange daginstitutioner og skoler at løfte rent økonomisk. Derfor er det dejligt, at Københavns Kommune endnu engang har mulighed for at hjælpe en række tiltrængte legepladser – forhåbentlig til stor glæde for byens børn, siger Anne Vang. I forbindelse med budget 2008 blev der bevilget tre gange ni mio. kr., som kom omkring 75 institutionslegepladser til gode. Nu er yderligere 7,2 mio. kr. afsat til ti legepladser tilknyttet børnehaver og vuggestuer, tre folkeskole-legepladser og et enkelt fritidshjem.

Engstrand samles til stiftende generalforsamling

36 17 17 60 DØGNVAGT

På fredag åbner FriZonen på Ny Tap Plads på Carlsberg for booking af events. Projektet er det første af sin art i Danmark, hvor visionen er at skabe, at åbne byens rum og gøre dem mere tilgængelige ved at etablere et ”udendørs kulturhus”. Realiseringen er resultatet af en række ungdomspolitiske høringer i 2008, hvor unge fik mulighed for at fremsætte deres ønsker til Københavns politikere. Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns Kommune har støttet projektet med 200.000 kr., og projektet er foreløbig et pilotprojekt, der løber fra 1. april til

1. oktober. Projektet bliver derefter evalueret, og hvis det har været en succes, vil Københavns Kommune i løbet af efteråret 2011 tage stilling til etablering af flere permanente frizoner i København.

Tagrenovering Vedligeholdelse

40 56 27 54 Søren K. Nielsen

støtte og profilere Engstrandskolen. Forslag til vedtægter er lagt på www.bevarengstrand.dk LH

VVS

VI UDFØRER ALT INDENFOR VVS –og Blikkenslagerarbejde. + Gulvbelægning

VVS FIRMAET K-E Toft Hansen Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse

Bådhavnsgade 53 • 2450 København SV

Tlf. 35 85 56 81


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

23

Idrætsanlæg forbedret for 460 mio. kr. Af Steen Ankerdal

Vores erfarne konsulenter skræddersyr din kampagne til 265.000 husstande i din eller flere bydele.

efter moderniseringer og nybyggeri af idrætsfaciliteter. Men nu kommer der et vandkulturhus, som svømmehaller hedder på nudansk, i Valby, som skal stå færdig i 2012. Og der er også afsat penge til at anlægge kunstgræsbaner i Valby, der er et af de mest brugte idrætsanlæg i hovedstadskommunen.

Stadig bagud -Men København halter stadig langt efter næsten alle andre kommuner i landet, når det gælder idrætsfaciliteter, så også i de kommende år er der behov for investeringer i baner og anlæg, hvor københavnerne kan dyrke idræt?, siger Allerslev. Kendsgerningen er ifølge tidligere analyser, at de store byer – København, Århus, Aalborg og Odense – har de dårligste og færreste idrætsfaciliteter, når man sammenligner med landets øvrige kommuner. Dér er der ikke en kommune med respekt for sig selv, der ikke har en ordentlig idrætshal – og ofte en svømmehal i tilknytning til. I København har Valby Idrætspark i årevis sukket

www.dinlokalavis.dk (klik i fællesannoncering) Dine Lokalaviser i Storkøbenhavn IKSBE S G

RealMæglerne HANNE LØYE - FREDERIKSBERG tilbyder

Solgt eller gratis Hanne Løye

Fodbold i top

TORSDAG

Undersøgelsen bygger på svar fra 2000 brugere på 38 idrætsanlæg. De har fodbold som den mest populære idrætsgren fulgt af svømning og badminton. I svømmebadene er tilfredsheden med de indendørs anlæg steget en procent til 96, men 85 procent er tilfredse med de udendørs anlæg.

16. DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR.50

Falkoner Allé 18, 2000 Frb. Tlf. 38346500, Fax. 38346506 frederiksberg@hanneloye.dk

Foto: Brian L. Jensen

ns Brø

Ring nu på 38 79 34 00 og hør mere om, hvordan du helt enkelt kan annoncere i dine Lokalaviser, eller læs mere på

Foto: Brian L. Jensen

e

js e r r

Én opringning på 38 79 34 00, giver dig adgang til dine lokalaviser.

Udbyttet er endnu ikke kendt, men røverne tømte flere montrer for smykker hos guldsmed Dirks i tirsdags.

i mørkt tøj med hætter. De var iført ens sorte jakker. Den ene tog hætten af på vej væk, og et vidne så, at han h d k hå D

Amager

Brønshøj - Husum

Vanløse - Grøndal

Frederiksberg

BRO sælger 2 lej ejligheder om dag gen

TORSDAG

www.base1 1.dk

16.DECEMBER 2010 • 6. ÅRGANG • NR. 50

Foto: Brian L. Jensen

De sidste fem år har Københavns Kommune brugt knap en halv milliard kroner på at renovere og genoprette 30 af byens nedslidte og utidssvarende idrætsanlæg. Med de 50 millioner, der er afsat på dette års budget, når kommunen op på renoveringer for 460 millioner kroner. Stærkt tiltrængt, fordi kommunalpolitikere i årevis ikke prioriterede tidsvarende idrætsfaciliteter, men lod anlæggene forfalde i stedet for at bruge penge på almindeligt vedligehold – og genopretning af gamle undladelsessynder. -Brugerne er blevet meget mere tilfredse end for fem år siden, generelt er tilfredsheden steget 10 procent, således at godt ni ud af ti brugere var tilfredse med de københavnske idrætsanlæg, lyder det i en kommentar fra kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, V. -Vi er nået rigtig langt med at bringe idrætsanlæggene i København op på et niveau, som vi kan være bekendt. Nu bærer investeringen frugt i form af glade og tilfredse brugere, som endelig kan dyrke idræt i moderne rammer, siger Pia Allerslev.

Politiet efterlyser denne mand for falskmøntneri.

dh j

i di

if

Vesterbro

Valby

Kgs. Enghave - Sydhavnen

Hvidovre - Avedøre

j

sede med æ L bej ar

m i sa

SUPER PRIS

15.990,pr. person

sk m e d d a nd e r re j s e l e

“Paradis og Palmestrande”

RUNDREJSE TIL BALI OG TROPEØEN GILI TRAWANGAN 13 DAGE 6. - 17. oktober 2011 Tag med Team Benns og Lokalaviserne til Bali og tropeøen Gili Trawangan Vores spændende rundrejse starter på Bali med en rejse gennem den balinesiske kultur, historie og hverdag. Vi oplever nogle af Bali’s mest interessante templer, besøger farvestrålende markeder, plantager og en perlefarm. Vi ser smukke vandfald og majestætiske vulkaner, bader i varme kilder og vi skal på en skøn cykeltur gennem grønne rismarker og små landsbyer. Rejsen slutter med nogle afslappende dage på tropeøen Gili Trawangan med svajende palmer, hvide sandstrande og turkisblå vand. Tillæg for enkeltværelse: Kr. ......................................... 2.990,-

Kontakt Torben på tlf: 65 65 65 60 asien@team-benns.com

Med i pakken er: · · · · · · · · · ·

Rejsen dag for dag: Dag 1: Afrejse fra Kastrup. Dag 2: Ankomst til Bali, solnedgang ved Tanah Lot Templet og velkomstmiddag. Dag 3: Pemuteran, lokalt marked og besøg på plantage. Dag 4: Lovina, koralprojekt, snorkeltur, perlefarm og varme kilder. Dag 5: Delfintur, Ubud, vandfald, Bratan søen, Ulun Danu templet, blomster- og grøntsagsmarked og risterrasser.

Flytransport. Alle kendte lufthavns- og flyafgifter. Udflugter, transport og entréer jf. program. Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 pers.). 9 nætter på 3 og 4 stjernet hoteller. Forplejning på flyveturen. Morgenmad dagligt. 5x frokost. / 7x aftensmad. Engelsktalende lokalguider. Dansk ekspert rejseleder. REJSEKODE:

LO

Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Dag 6:

Cykeltur blandt risterrasser og lokalbefolkningen, byrundtur og Barong dans. Dag 7: Oplevelser på egen hånd i Ubud. Dag 8: Smukke naturscenerier, ”Elefanthulen”, hellig kilde, bjergkloster og Aga landsby Dag 9: Bådtransport til tropeøen Gili Trawangan. Dag 10-12: Palmestrande, solbadning og oplevelser på egen hånd. Dag 13: Ankomst til Kastrup


www.dinlokalavis.dk

24

UGE 13 - 2011

SPORT I DENNE UGE Lokalavisen Vanløse optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Ajax scorer for lidt Sport. Men trods krisen tror træneren alligevel på et comeback til ligaen for Ajax-herrerne – om et år eller to. Af Flemming Nielsen Der er en forklaring på alt i sportens forunderlige verden – såmænd også på de ugentlige nedture, håndboldspillerne fra Ajax ryger ind i. Et kik på resultatlisten - og man har svaret på et splitsekund. Det er ganske enkelt: Træner Christian Dalmoses drenge scorer for lidt – modstanderne for ofte. Og så skal det jo gå galt. Det gjorde det igen, da Ajax i søndags gæstede Tønder. For syvende gang i træk forlod holdet banen som taber. Det var et beskedent nederlag 2425. Men: Det var et nederlag – og det fjortende i 25 turneringskampe. Alligevel er den evige optimist Christian Dalmose næppe bange for at gentage sin påstand fremsat i januar, da holdet havde besejret Holte (36-25) og Frederikshavn fem dage senere (36-22) - Ajax har længe nok været placeret i 1. division. Det skal der rettes op på, og mon ikke Ajax er tilbage i ligaen om et år eller to? Den optimistiske udmelding kom på et tidspunkt, hvor den gamle storklubs bedste håndboldhold var kommet godt fra start og deltog i nogle gode og sjove kampe. De mange nødvendige udskiftninger og forstærkninger i kollektivet var til at få øje på i kampene med løfterige præstationer og spil på acceptabelt niveau. Men intet varer evigt. Det gav handlingsforløbet i Tønder antydninger af. Endnu engang var Ajax med i kampen, dominerede i perioder – men: Da der blev fløjtet af i Tønder stod der på måltavlen 25-24

til hjemmeholdet. Tilsvarende udfald har der været for mange af undervejs. Og som det tydeligt fremgår af resultaterne, har februar og marts ikke været nogen dans på roser. Siden to-måls-sejren onsdag 2. februar - Ajax-Stoholm 2927 – er det gået ned ad bakke.

Positiv træner Det er derfor beundringsværdigt, når Christian Dalmose gang på gang er gået på banen med sine positive udtalelser og tro på holdets muligheder for avancement. Sin holdning lægger han ikke skjul på: - Der er ingen grund til at bruge energi og kræfter på nederlag. Vi skal se fremad og hele tiden focusere på de positive indslag og detaljer. De opmistiske sætninger er cheftræneren citeret for flere gange undervejs. Kort og godt: Uanset hvordan helhedsindtrykket er - og har været for ham og trænerteamet - har eftersnakken primært været koncentreret om spørgsmålet: ”Hvad lærte vi af den kamp ?” Eller som Christian Dalmose også har udtrykt sig tit og ofte:- Holdet, som jo stort set består af meget unge mennesker, udvikler sig fra kamp til kamp, og i betragtning af de problemer ,vi har haft med skader og karantæner til såkaldt bærende spillere, er jeg trods alt tilfreds med det, jeg har set.

Savner målmand Den, der nok kunne have gjort en væsentlig forskel i handlingsforløbene, er nok målmanden Mikkkel Tønners. Om ham sigere Dalmose: - Hans fravær har givet os et megaproblem. Mikkel er i

min opfattelse divisionens bedste målmand, og enhver med indsigt i håndboldsporten ved, hvad en målmand betyder for et hold. Han kunne have tilføjet: Det ved Ajax’s modstandere naturligvis også, og de har unægelig haft det lettere, når de slap for at skulle skyde mod et levende plankeværk. Og typisk for positive Dalmose lyder en slutbemærkning: - Jeg vil i øvrigt i den forbindelse gerne pointere, at vor unge målmand Anders Dilling på den vanskelige post har præsteret langt over forventning. Alligevel: Ajax havde næppe været blandt bundholdene med en skadefri Mikkel Tønners. Men det er en anden historie. På søndag slutter en sæson med flere skuffelser eller glæder for Ajax.

Nyt nederlag Mon andre end superoptimisten Christian Dalmose tør tro på en triumf, inden det går løs i Bavnehøjhallens beskyttende miljø mod Sønderjyske kl. 15? Et hold som alle andre, vil nogle sikkert hævde. Men det er jo ikke rigtigt. Gæsten er topplaceret og oprykker. Så måske vil cheftræneren sende sine spillere på banen med denne opfordring: ”De har vundet turneringen og har før sidste runde fire point flere end Skive. Gå nu ud og studer dem grundigt, lær af dem”. Underforstået: Så ved spillerne bagefter meget mere, om de krav, der skal opfyldes for at få den tilsvarende attraktive placering om et år eller to.” Kort sagt: Få SÅ sat kursen mod ligaen. Udfordringerne venter…

Frem har tabt et par træningskampe, men regner med at fortsætte succesen i Københavnsserien

På lørdag er det Frem Sport. Fra på lørdag er det alvor i Valbyklubbens jubilæumssæson, hvor det gælder oprykning til Danmarksserien Af Flemming Nielsen En fodboldkender kikkede forleden på stillingen i Københavnsserien – og var ikke i tvivl, da han forudsagde, hvad der vil ske i foråret: ”Der er Frem – og så alle de andre.” Underforstået: Valbyklubben har de bedste – dem kan ingen tæske. Jeg er sikker på, at holdets cheftræner John Tune Kristiansen mener det samme. Men han nikker ikke. For John er nemlig en klog og nøgtern mand. - Man skal ikke tage glæderne på forskud, og der er fortsat lang vej hjem, er Johns fornuftige vurdering, inden forårets første turnerigskamp i jubilæumssæsonen bli’r sat i gang på lørdag kl. 15 i Valby Idrætspark. Modstanderen er seriens nummer syv – Union. Og skønt gæsterne har 18 point færre end de ubesejrede Frem’ere, ja så ved man jo aldrig. Hvad er det, de såkaldt kloge bedømmere så stædigt hævder: ”Bolden er rund og i fodbold kan alt ske.” Men lad os lige slå fast: Der er kun én ting John Tune

Kristiansen, trænerteamet, holdet og samtlige Frems loyale medlevende tilhængere ønsker vil ske: I jubilæumssæsonen – 125 år – skal Frem have rettet op på sin status. Første stop på vejen er Danmarksserien. Det mål når Frem, hvis spillerne bevarer deres topposition. Førstepladsen gi’r automatisk oprykning. Men så er det altså, at tvivlen pludselig udtrykkes i Valby og omegn. En del af de oprykningsfikserede lægger ikke skjul på, at hverken spil eller resultater har været tilfredsstillende i for mange af vinterens træningskampe.

Fornærmende ringe Ikke mindst efter Frems sidste præsentation af klubbens stolthed - førsteholdet – var der gang i de kritiske røster bag mål og på sidelinierne. ”Det var mere tilbage end frem,” lød en af de negative røster fra baglandet, da det slagne Frem-hold i lørdags forlod banen efter 0-3 i Ringsted i sidste træningskamp. Utilfredshed med præstationen udtrykkes også i en kamprapport fra Frem, der har givet den overskriften ”Fornærmende ringe…”

Det er unægelig ikke sådan en rubrik, der får folk til at flokkes om banen. Men der kommer nu trods alt nok flere end de 55, der ikke skabte støjproblemer i Ringsted. Men det er tankevækkende at vurdere essensen af, at der på Frem’s hjemmeside står: ”Vi måtte konstatere, at Frem aldrig var med i kampen. Holdet manglede stort set alt det, der er nødvendigt for at få succes på en fodboldbane. Jeg må nok erkende, at mine forventninger til lørdagens åbningskamp mod Union er dalet en kende.

Tror på holdet Men én ting er trænere og spillere enige om: Kvaliteten i træningsfodbold er ofte svingende i en optaktsfase, hvor nye spillere og ikke mindst systemer afprøves – turneringsfodbold med billedlig talt livsvigtige point på spil er noget helt andet. Derfor siger John Tune Kristiansen med glød i stemmen: - Vi glæder os til premierekampen på lørdag i egne omgivelser. Og han tilføjer: - Jeg tror på holdet.

Spænding ved Hvidovre Box Cup Sport. Hamza Zolh fra Hvidovre tabte til stærke Hassan Najki Af Finn Edvard Der var masser af god boksning og spænding i mange kampe, da Hvidovre Bokse Klub holdt sin ”Hvidovre Box Cup”. Første bokser i kamp var Hamza Zolh fra Hvidovre, der mødte Hassan Najki fra Bispebjerg Bokse Klub. I den kamp var det Hvidovrebokseren, der trak det korteste strå. Han boksede en meget fin kamp, men det var ikke nok mod en stærkt boksende Bispebjerg-bokser, der førte stort på point, da

Hamza's sekudant opgav i tredje omgang. Det gav guld til Hassan Najki. Anden bokser i ringen var Danni Alwan. Han mødte Armend Ganievski fra Kelly BK. Det blev en meget lige og hård kamp, som Danni Alwan vandt med pointene 12-7. Dermed gik Danni Alwan videre i finalen, hvor han boksede mod Rasmus Arvidsen fra Jyllinge Boxing Team. Det blev til en hurtig sejr til Danni Alwan, som vandt allerede i første omgang, og dermed fik sin fortjente guld-

medalje. Tredje finale blev bokset mellem Ali Hussein fra Bispebjerg Bokse Klub, som gik direkte i finalen, hvor han mødte René Davidsen fra Sønderborg ABK. Det var en kamp, som Ali Hussein dominerede i alle tre omgange. Kampen endte med pointene 7-0, og dermed en guldmedalje til Al Hussein, som nu venter på udtagelseskamp til de danske mesterskaber, der skal bokses i næste måned.

Ali Hussein (tv) og Danni Alwan klarede sig godt ved Hvidovre Box Cup


UGE 13 - 2011

www.dinlokalavis.dk

25


www.dinlokalavis.dk

26

Vigerslev Kirke

2011

april

3

10.00 Forbøn i kirken 10.30 Gudstjeneste ved Henrik

5

15.30 KirkeROD for alle aldre med café, hygge, værksteder,

ON 6

FR

8

LØ SØ 10

ON 13

13.30 “Åbent hus”: Sangeftermiddag v. Ole Ejby Koncert med brassorkestret OBG-BRASS, fri entré Messingblæsere under ledelse af dirigenten Rasmus Kjærsgaard 18.00 Fælles buffet 18.45 Menighedsfællesskabet: Filmaften: “Luther” Børnegudstjeneste ved Henrik Laursen 10.30 Gudstjeneste Hougaard Åben Bibel-Studiegruppe ved Henrik Laursen 10.00 Åben samtalegruppe i 13.30 “Åbent hus”: Ulla Britta ældrelivet 10.30 Familiegudstjeneste ved

ON 20

13.30 Sognetræf

FR 22

18.00 Fælles buffet Skærtorsdagsgudstjeneste ved Henrik Laursen 10.30 Langfredagsgudstjeneste ved

SØ 24

10.00 Påskegudstjeneste

14.00 Påskegudstjeneste ved Henrik Laursen MA 25 10.30 Gudstjeneste ved Henrik Laursen Åben Bibel-Studiegruppe ved Henrik Laursen Åbent hus Efterfølgende bibeltime ved Henrik Laursen

fast program hver uge Tirsdage: 10.00 Legestue (forældre)

Onsdage 13.30 18.30 Torsdage: 8.30 10.00

Bakken åbner

Bud på børneliv

Torsdag i denne uge – den 31. marts

Lykkebovej 1

UGE 13 - 2011

“Åbent hus” / Sognetræf FDF Morgenbøn i kirken Legestue (alle)

kontakt

Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby, tlf. 36302321 E-mail: vigerslev.sogn@km.dk

www.vigerslevkirke.dk

Det bliver i år den tidligere finaledeltager i kuglestød ved OL, EM og VM, ”Vild Med Dans”-deltager samt folketingskandidat for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, der står for den officielle åbning af Bakkens 2011sæson. LH

Så skal der samles affald ved søen og engen igen. Mød op og få en frisk dag ud af det søndag den 3. april. Husk gode handsker. Bagefter bydes der på en kop kaffe. Foto er fra sidste års oprydning.

Store oprydningsdag ved søen Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Klinisk tandtekniker

Heidi Porsdal Smallegade 54, 1., 2000 Frederiksberg Tlf. 38 87 96 03 www.tandteknikeren.dk

Søndag den 3. april kl. 13 skal der igen gøres rent og samles affald ved Damhus-søen. Få noget frisk luft og vær samtidig med til at gøre en indsats for at holde byens grønne åndehul pænt og rent. Mødestedet er ved udhængsskabet på Cafe Damhuskanten ved Damhussøens tværdæmning. Kom gerne på cykel, for der indsamles i et stort område: Krogebjergparken, Damhusengen, rundt om Damhussøen og omkring Ålekistedammen. Det anbefales at

medbringe kraftige handsker, evt. plastikhandsker. Naturfredningsforeningen sørger for affaldssække. Når affaldssækkene afleveres ca. kl. 15 giver Enggruppen en kop kaffe ved Damhuskan-ten. -Erfaringerne fra tidligere Ryd-op-Dage viser at deltagelsen er helt afhængig af vejret. Er vejret fint kan der være ca. 40 deltagere, men vi har også engang været 9 i blæst og regnvejr. Enggruppen håber på godt vejr og mange deltagere. Vel mødt ved Cafe Damhuskanten, siger Bent Andersen og Per Stengade fra Enggruppen. .

Lokal trykhed

JD

”Der skal være tid og overskud til at se vores børn, lege med dem og give dem et kram,” siger Københavns forældre, når man spørger, hvad de ønsker sig af fremtidens daginstitutioner. Virkeligheden i mange institutioner ser pt. anderledes ud: Der skæres hvert år i budgetterne, og personalet skal løbe hurtigere for at klare opgaven. Næste torsdag indbyder ”Forældrene i Valby” til dialogmøde med fokus på de 06-årige om bud på ”det gode børneliv”. Det sker i Multisalen v/Prøvehallen. Hvad karakteriserer det gode børneliv? Og hvad kan politikere, pædagoger og forældre gøre for at gå fra vision til virkelighed. På mødet vil Københavns overborgmester Frank Jensen præsentere sin vision for ”Børnenes storby” og den dagligdag børnene vil opleve, når visionen er blevet til virkelighed. Forsker Ole Henrik Hansen præsenterer konklusioner omkring rammer og betingelser for et godt børneliv. Endelig giver forældre og pædagoger nogle bud på deres vision for, hvordan ”Børnenes storby” skal opleves i dagligdagen. Mødet skal være en konstruktiv, fremadrettet debat, hvor ideer kan skabes, og vi i fællesskab forsøger at konkretisere, hvad der reelt kan og bør gøres. LH

70 år med Lykke Lykkebo Skole fylder 70 år den 9. april. Derfor holder skolen featureuge i uge 14. Fra mandag den 4. til og med lørdag den 9. april skal lærere og elever prøve at indleve sig i, hvordan det var i Valby i 40’erne – under besættelsen og i efterkrigstiden. Gennem arbejdet i forskellige værksteder, vil skolen i løbet af ugen skabe rammerne for en festlig skolelørdag. Lørdag den 9. april vil byde på forskellige former for optræden i form af musik, gymnastik og værksteder fra ”Den gamle skole”, ligesom der vil være mulighed for at købe lidt spiseligt samt kaffe/te/saft. Skolen håber, at eleverne vil tage forældre og søskende med, og ”gamle elever” er også meget velkomne til fødselsdagsarrangementet lørdag den 9. april kl. 9.0012.00 LH Brønshøj

- alle sider’s go’e lokalavis.


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

27

Forårsmarked i Vanløse Spisehus

Præstetanker... Af Vibeke Tuxen

Konfirmand-dåb og konfirmation! Hvert år bliver mange unge døbt med den kristne dåb ofte et par måneder før deres konfirmation. ”Er dåben ikke nok, siden de unge skal konfirmeres bagefter?” spørger mange. Jo, dåben er nok. I dåben tager Gud os i sin favn hvad enten vi er store eller små. Han gør os til sine børn og bliver vores himmelske far. Vi kommer ham helt nær, som det lille nyfødte barn i sin mors og fars favn. I Guds favntag får vi alt hvad han har. Som døbte lever vi nu vores liv med Guds faderkærlighed og barmhjertighed under os og over os i alt hvad der sker. Det var Jesus der indstiftede dåben, hvorimod konfirmationen er kommet til senere som en kirkelig skik. Ved konfirmationen får den unge, der er døbt som lille, mulighed for at bekræfte sin dåb ved at sige ja til sin kristne tro, hvorefter den unge modtager velsignelse og forbøn. Selvom dåben er den lille fest med de allernærmeste, har dåben ikke mindre betydning. Inden dåben finder sted har den unge gjort sig mange tanker om Gud, tro og kristendom. Når dåben endelig finder tid og sted, er det uendelig stort hvad der sker deroppe ved døbefonten, når præsten øser af vandet og ledsager de tre små håndfulde vand med ordene: ”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.” Hvorfor så konfirmationen bagefter? Er det ikke nok at sige ja en gang? Jo, det er det, men hvilken ung har ikke brug for at blive festet for og bekræftet af Gud og mennesker en lang og dejlig dag? Samtidig får den unge ved konfirmationen mulighed for at sige ja til sin tro sammen med de andre konfirmander. Det at tro sammen og blive bekræftet og velsignet af Gud, er noget vi alle har brug for i gudstjenestens fællesskab.

Kultur. Foråret har langt om længe vist dine spæde tegn, og traditionen tro indbyder Flittige hænder til forårsmarked.

Højskoleforeningens smukke have ved Damhussøen, der vil danne ramme om Aalholm kirkes sommerarrangementer.

Almindeligvis er højskoler et begreb, vi forbinder den del af landet, der ligger uden for Valby bakke. Men det er en lidt provinsiel tanke, for der er faktisk en forening for højskoler i København – dermed er det ogs sagt, at der er og har været højskoler i hovedstaden. På tirsdag den 5. april kl. 13.30 kan de interesserede i Aalholm Kirke høre om Københavns Højskolefor-

ening historie, når formanden Ole Steenberg holder foredrag om foreningen – og dens smukke have ved Damhussøen. Ældrekredsen ved Aalholm Kirke har fået lov at låne haven til arrangementer senere på året til sine sommermøder. Alle er velkomne på tirsdag – og om nødvendigt kan kirkebilen bestilles på tlf. 36160885 til transporten SA

Hvidovre Kirke

Risbjerg Kirke

Strandmarkskirken

Søndag d. 3. april kl. 10.00 Højmesse v/Paul Kühle Søndag d. 10. april kl. 10.00 Familievenlig gudstjeneste v/Inge Lund

Søndag d. 3. april kl. 10.00 Højmesse v/Claus Bjerregaard Søndag d. 10. april kl. 10.00 Højmesse v/Mette Ladefoged

Søndag d. 3. april kl. 10.00 Højmesse v/Lisbeth Munk Madsen Søndag d. 10. april kl. 10.00 Højmesse v/Thomas Gylnæs Nielsen

Søndag d. 3. april kl. 10.00 Højmesse v/Bente Nystrøm Søndag d. 10. april kl. 10.00 Højmesse v/Marianne Mulnæs

Vanløse/Brønshøj Kirketider

alle præster I anledn. Af K Wolls 30 års jubilæum

Kapernaumskirken

Adventskirken

Vanløse Kirke

Emdrup Kirke

Søn 3.4 kl 10.30 L Hjære

Søn 3.4 kl 10.30 P Mi R Poulsen + B Schiøler

Søn 3.4 kl 10.30 J V Olsen

Grundtvigskirke Ansgarkirken Søn 3.4 kl 10.30 B Knudsen

Søn 3.4 kl 11 E Bøtkjær

Bellahøj Kirke Søn 3.4 kl 10 P M Jensen

Brønshøj Kirke Søn 3.4 Kl 10

Valby lokale Kirketider Lørdag 2/4 kl. 11 Gunnar Bach Pedersen

Detlef von Holst 14.00: Church on the Rock James Lubega

Enghave kirke

Jesuskirken

Søndag 3/4. kl. 16 Gunnar Bach Pedersen Tirsdag 5/4 kl.14.00 Eftermiddagsmøde i Absalons Kirke: Det skete for 100 år siden om polarforskeren Roald Amundsen, filmmanden Carl Th. Dreyer m.fl.

Lørdag 2/4 kl. 10 og 13.00 Dåbsgudstjeneste Frank Bjørn Christensen Søndag d. 27/3 kl. 10.30 Frank Bjørn Christensen Tirsdag 5/4 kl. 14.00 Plejehjemmet Solterrasserne Frank Bjørn Christensen

Bavnehøj kirke

Timotheuskirken Lørdag 2/4 kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste Detlef von Holst Søndag 3/4 kl. 10:30

Søn 3.4 kl 10.30 B N Krarup

Mørkhøj Kirke Søn 3.4 kl 10 M Berg

Tagensbo Kirke Søn 3.4 kl 10 C R Desroses

Tingbjerg Kirke Utterslev Kirke Søn 3.4 kl 14 B F de Tengnagel

Husumvold Kirke

Hyltebjerg Kirke søn 3.4 kl 10.30 F Vejlgaard

Søn 3.4 kl 10 A E Pedersen

Husum Kirke

Grøndalskirken

Margrethekirken Torsdag 31/3 kl. 10 Kreativt værksted Søndag 3/4 kl. 10

Vil du vide mere om, hvad der i øvrigt sker i foreningen, kan du læse annonce i bladet herom eller se på foreningens hjemmeside www.fhiv.dk.

Steen Jørgensen

Bedemanden ved Uglen

Avedøre Kirke

Søn 3.4 kl 10.30 R Andersen-Hoel

Flittige hænder i Vanløse er en kreativ forening som samler alle med interesse inden for håndarbejde, håndværk, design og formgivning. Vi har pt. ca. 80 medlemmer.

Historien om Højskolen

Hvidovre lokale Kirketider

Frikirken Betlehem

Det sker søndag den 3. april fra kl. 10 - 16 i Vanløse Spisehus, Kulturstationen. Her kan man erhverve sig forårsting i lange baner - det være sig pynt, søde dukker / havfruedukker, lys, babytøj

og -legetøj, strik og meget mere.

Søn 3.4 kl 10 S Boel

Johannes Døbers kirke Søndag 3/4 kl. 10 Karin Thanning Tirsdag 5/4 kl. 16.45 Fyraftensmøde m. Peter Pruzan: Har ledelse noget med mening i livet at gøre Onsdag 6/4 kl. 10.00 Morgengudstjeneste Karin Thanning 14.00 Solgavehjemmet Vibeke Tuxen 19.30 Bibelstudiegruppen

Vigerslev kirke Søndag 3/4 kl. 10.00 Forbøn 10.30 Henrik Laursen

Tirsdag 5/4 kl. 15.30 Kirkerod 19.00 Teenclub Onsdag 5/4 kl. 13.30 Åbent hus, Sangeftermiddag m. Ole Ejby 19.30 Koncert m. brassband OBG Brass

Aalholm Kirke Lørdag 2/4 kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste Lise Mortensen Søndag 3/4 kl. 9.00 Ole Pedersen 10.30 Lise Mortensen Tirsdag 5/4 kl. 13.30 Foredrag: Københavns Højskoleforenings historie

-et nærliggende valg Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium

3582 1830 også efter lukketid.


www.dinlokalavis.dk

28

UGE 13 - 2011 Materialet er selvfølgelig gennemprøvet, idet vi hver især i femten år har optrådt for private, f.eks. virksomheder, men showet har aldrig været tilgængeligt for offentligheden før, og vi har aldrig optrådt sammen, fortsætter tryllekunstneren. – Så derfor kan man godt sige, at vi debuterer i forbindelse med showet i Prøvehallen, tilføjer han.

VIND BILLETER læs nærmere i artiklen

Vind billetter!

Michael Frederiksen og Nick Caraway debuterer for så vidt med deres show ”Magic Around Eight”

Masser af magi Kultur. Tryllekunstnere debuterer med show i Prøvehallen. Og der udloddes tyve billetter til læserne! Af Lars Hansen ”Magic Around Eight” er titlen på et trylleshow, som

ÅLHOLM PIZZA & GRILLL

løber af stablen på torsdag den 7. april i Prøvehallen. -Det er et standup-show for hele familien – både børn

og voksne, fortæller Michael Frederiksen, der opfører showet sammen med Nick Caraway. –

Tryllekunstnerne udlover tyve billetter til showet! Fredag den 1. april – og det er ikke en aprilsnar! – kan man ringe på tlf. 38 79 34 00 kl. 10.30-11.30, og der udloves fire billetter til de fem første, der ringer. Billetterne ligger ved indgangen til showet i Prøvehallen til de heldige vindere.

Tid og sted Torsdag d. 7. april kl. 20.00, Prøvehallen,Porcelænstorvet 4. Dørene åbnes kl. 19.45.

PRIL

.A NY SÆSON STARTER 1

NYHED VELKOMMEN I DET GRØNNE 1 til 36

Bjælkehusmenu: Sild, rødspættefilet m. remoulade, hønsesalat m. bacon, ribbenssteg m. surt, brie m. grønt. Hertil Jacobsen el. ¼ Carlsberg fadøl & 3 cl. snaps.

195,-

Damhusdæmningen 2B - 2720 Vanløse www.damhuskanten.dk

Vi modtager alle slags betalingskort

Velkommen til foråret,sid ude eller inde og nyd udsigten ved søbreden,eller se solnedgangen her.

Gælder også ved udbringning

Bemærk: April åbent alle dage kl.11-20 Alle årstider har deres charme

ROSKILDEVEJ 148 B, 2500 VALBY TLF.: 38793535

Ta’en pause ved Damhuskanten. Du kan sidde her med udsigt over søen og nyde en kop cappuccino, kaffe, eller et let måltid, en is m.m.

En tur på havnen...

Café Victoria

Ud i det blå

Brunch hver dag kl. 11-14

Velkommen til...

Hver mandag

1 øl + 1 snaps 1 sildemad + 2 håndmader ..........

65kr. Dagens ret: 17-20 ..........65kr. Mad ud af huset Køkken åbent til kl. 20.00 Bemærk: lukket tirsdag

HUSK

serveres i restauranten Stegt flæsk ad libitum Spis så meget du kan

Frokosttilbud: 10-16

kr. 99,• Ny 3-retters menu hver måned

Hver søndag

• A la carte

Brunch buffet

Selskaber op til 50 pers.

kr. 119,-

Selskaber ud af huset Rekvirer brochure.

HVIDOVRE TORV TELEFON 36 48 14 14 Åbent alle ugens dage fra kl. 10-22

Café Victoria

Hvidovrevej 261 C • Tlf. 36 77 28 50 www.cafevictoria.dk

www.torvecafe.dk

NYD FORÅRET PÅ TORVET Selskaber modtages på optil 60 personer

HVER LØRDAG OG SØNDAG KL. 10-14

Luxus Brunch buffet Incl. kaffe/the og juice ad libitum.

119,-

Børn under 12 år 59,-

Fra

Sandwich

59,-

Fra

70,55,-

Hjemmlavet Burger Omelet Pasta ALLE DAGE retter FRA KL. 10-14 Fra

80,-

Fra

Se vor tavle med spændende nye tilbud på dagens ret Husk! også mad ud af huset - både til hverdag og fest!


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

Det sker lokalt Onsdag den 30. marts Kl. 19.00

Fredag den 1. april Kl. 10.00

Eventyret Alkymisten. Teater Vestvolden, Høvedstensvej 49. Entré.

Eventyret Alkymisten. Teater Vestvolden, Høvedstensvej 49. Entré.

Kl. 19.00-21.00

Lørdag den 2. april Kl. 10.00-13.00

Musikalsk aften v/Marianne Kibenich og Jens Nielsen fra Rendestenens Liljer. ”I den lille café”. Kom og lyt eller syng med på en sangbar og nostalgisk værtshus. Billetter udleveres fra den 16. marts. Arr.: Frihedens Bibliotek, Hvidovrevej 343, 1. Fri entré.

Torsdag den 31. marts Kl. 14.00 Eventyret Alkymisten. Teater Vestvolden, Høvedstensvej 49. Entré.

Kl. 14.00-16.00 Manga-workshop – ved illustrator Martin Henningsen. Vil du gerne blive bedre til at tegne manga? Så kom og få nogle tegnefif af Martin, som er den sejeste manga-tegner! Avedøre Bibliotek, Hjulmagerporten 1. Fri entré.

Kl. 17.30-19.30 Styr på dit boliglån? Gratis informationsaften omkring ”Det optimale boliglån”. Privatfinans’ lokaler, Hvidovrevej 137. Fri entré.

Kl. 20.00 Benny Andersen og Livslinjerne. En sproglig jazzet visdom med utraditionelt akkompagnement. Arr.: Hvidovre Musikråd. Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280. Entré.

Gør et kup i Genbrugshallen! Genbrugssalg i Hvidovreforeningens Genbrugshal. Høvedstensvej 45. Salg af forfriskninger i caféen.

Kl. 11.00-11.45 Så du lyden? Koncert med Anders Bøgelund. Dr. Lyds forestilling ”Så du lyden?” er et show med sang, musik og røverhistorier mellem reolerne i børnebiblioteket. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl.17.00 Fightergalla 20. Så er Danmarks største Mixed Martial Arts-event tilbage i København. Arr.: Fight Production. Dansborghallen, Sollentuna Allé 2. Entré.

Søndag den 3. april Kl. 11.00-12.30 Cirkusworkshop for hele familien. Få gode grin og udfordringer for hele familien, når en professionel artist vil guide jer igennem forskellige cirkusdiscipliner. Prøv f.eks. linen, trapezen eller jonglering. Cirkusmuseet, Avedørelejren, Hovedporten 6. Entré.

Rundvisning på Hvidovre Kirkegård. Sogneeftermiddag. Fortællinger fra graven ved Poul Sverrild, museumschef. Kirkegården er som et lille museum med over 800 års lokalhistorie. Mødested: Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3.

Kl. 19.00 Cirkus Benneweis – Danmarks bedste cirkus. Et par forrygende og festlige timer i selskab med artister i verdensklasse, morsomme klovner og prægtige dyr. Arr.: Cirkus Benneweis. Cirkusgrunden ved Byvej. Entré.

Tirsdag den 5. april Kl. 13.00-14.00 Rundvisning for seniorer. Hør nogle af de fantastiske historier fra cirkusverdenen og få et gensyn med verdensartister som Truxa og Charlie Rivel. Efter rundvisningen er der kaffe og småkager på museets 2. sal. Cirkusmuseet, Avedørelejren, Hovedporten 6. Entré.

Back to Bach – påskemusik af J.S. Bach. Kammerkoret Musica med kammerorkes-

Musiklytte-klubben v/Susanne Lange. Forårsprogrammet bliver

Men også den glæde og begejstring, som de besøgende har vist, har Genbrugshallen glædet sig over. Samtidig har sælgerne haft en rigtig positiv oplevelse af en situation, som de ikke troede, de kunne magte. Tilsammen har det betydet succesrige salgsdage. Rent fysisk er den store hal en glimrende ramme for en genbrugsbutik, og de store, højloftede lokaler er efterhånden blevet fyldt med reoler med mange forskellige effekter. Socialt set et Genbrugshallen heller ikke et sted, hvor man bare kommer for at handle. I hallens café er der mulighed for at købe en forfriskning og få en hyggelig snak over en kop kaffe.

Store salgsdage Foreningerne har kunnet glæde sig over det økonomiske resultat – året gav et udbytte på omkring 125.000 kr.

Mandag den 4. april Kl. 13.30-15.30

Onsdag den 6. april Kl. 19.00

Lokalt. På lørdag er det den første lørdag i en ny måned, og så er der atter genbrugsmarked i Hvidovre.Her følger lidt baggrund om,hvorfor man den første lørdag i hver måned kan gøre et kup!

Formanden for foreningen, Jørgen Lund, har velvilligt indvilget redaktionen i historien om Hvidovreforeningens Genbrugshal. I starten af 2009 modtog alle frivillige organisationer og foreninger i Hvidovre Kommune en invitation fra Teknisk Forvaltnings Miljøafdeling til at deltage i et informationsmøde om etableringen af en genbrugsbutik. Sigtet med butikken var at støtte genbrugstanken og samtidig styrke foreningslivet i kommunen, og på en stiftende generalforsamling for godt et år siden blev konceptet for Hvidovreforeningens Genbrugshal så vedtaget.

ter og solister synger og spiller kantate nr. 108 ”Es ist euch gut” samt motetter og koraler af J.S. Bach. Dirigent: Filipe Carvalheiro. Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3. Fri entré.

Kl. 15.00

Gør et kup i Genbrugshallen! Af Lars Hansen

Hvidovre

Stærkt samarbejde Samarbejdet med Amager Forbrænding og medarbejderne på Hvidovre Genbrugsplads har også været

fint. Arbejdet forløber efter de retningslinier, som Genbrugspladsen har anvist. Målet for indeværende år er, at succesen vil fortsætte og udvikle sig med flere tilmeldte foreninger. Og der vil være elleve salgsdage, som er den første lørdag i hver måned.

Tid og sted Lørdag d. 2. april kl. 10-13, Høvedstensvej 45.Der vil være salg af forfriskninger i caféen.

29

meget varieret. Vi skal høre Händel, bl.a. om forskellig opførelsespraksis. Så er emnet programmusik, og der sluttes af med gennemgang af Richard Wagners opera ”Valkyrien”. Kontakt biblioteket, hvis du gerne vil være med. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl. 19.00-21.00 Kirkebøger på internettet. Kurset retter sig mod slægtsforskere på begynderniveau. Forudsætning: Elementært kendskab til brug af internet og pc. Avedøre Bibliotek, Hjulmagerporten 1. Fri entré.

Kl. 19.00-21.00 Slægtsforskning for begyndere. Lær at finde danske folkefortællinger og kirkebøger på internettet. Kurset retter sig mod slægtsforskere på begynderniveau. Forudsætning: Elementært kendskab til brug af internet og pc. Avedøre Bibliotek, Hjulmagerporten 1. Fri entré.

Kl. 19.30 Groupie. Drama fra den virkelige verden. Mulighed for Teaterintro før forestillingen. Moderne dramatik. Arr.: Hvidovre Teaterforening. Teater Vestvolden, Høvedstensvej 49. Entré.

Torsdag den 7. april Kl. 10.00-11.00 Bamsehospital. Er din bamse syg. På bamsehospitalet tager vi os kærligt af bamser og andre tøjdyr. Vi syr, lægger en forbinding, eller giver lidt medicin. Avedøre Bibliotek, Hjulmagerporten 1. Fri entré. Billetter udleveres fra den 24. marts.

Kl. 19.00 PET i aktion. Tankevækkende Torsdage. DR’s kriminalredaktør Claus Buhr giver i dette foredrag et sjældent indblik i, hvordan efterretningsarbejde foregår i Danmark. Han har dækket terror og efterretningsvæsnet siden 2001 og har fulgt PET’s efterforskning i tre store danske terror-sager. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Lørdag den 9. april Kl. 10.30-12.30 Nem-id. Borgerservice møder op og stiller sig til rådighed for bestilling af nem-id og general vejledning i offentlige digitale løsninger. Medbring gerne dit eget nem-id, hvis du har et. Forudsætning: Kendskab til internet og pc. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Mandag den 11. april Kl. 9.30-10.00 En god historie. Vi læser bl.a. historien om den bilglade autoand ”Axel elsker biler” af Marianne Iben Hansen. Fra 3-6 år. Billetter kan bestilles/afhentes fra den 28. marts. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl. 9.45 Tur til Ballerup Museum. Mødested ved Avedøre Station. Rundvisning kl. 11. Bagefter kaffe i Vestkirken, hvor Kirsten Gravesen er vært. Der er en spadseretur på 20 min. til museet. Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6. Entré.

Kl. 10.15-10.45 En god historie. Vi læser bl.a. historien om den bilglade autoand ”Axel elsker

biler” af Marianne Iben Hansen. Fra 3-6 år. Billetter kan bestilles/afhentes fra den 28. marts. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl. 15.00-17.00 Mp3, Netlydbog og BibZoom – workshop. Mød uforpligtende op og få svar på dine spørgsmål om de nye, digitale tjenester og prøv kræfter med f.eks. Mp3, Netlydbog og BibZoom. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl. 15.30-17.30 StrikkeCafé. Strik dig glad. Her kan man mødes med andre, som har strik og hækletøj som passion. Kom med dit strikketøj, få hjælp eller bare hygge med os andre. Kaffe/te og noget sødt vil blive serveret. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Kl. 16.00-17.00 Twilight-bogcafé om vampyrer, engle og dæmoner. Er du vild med Twilight-serien? Har du fået blod på tanden efter mere? Så kom og få flere bloddryppende læsetips af Annika Pedersen og bibliotekets anmelderklub. Fra 12 år. Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280. Fri entré.

Tirsdag den 12. april Kl. 14.00-16.00 Workshop – Vi klipper gækkebreve. Vi klipper sære, sjove og fine gækkebreve, som du kan sende til dem, du vil drive gæk med. Avedøre Bibliotek, Hjulmagerporten 1. Fri entré.

Biblioteket drejer nøglen om Lokalt. Frihedens Bibliotek bliver ved månedens udgang lukket. Det skyldes budgetforliget, som Hvidovre Kommune besluttede sidste efterår. Af Lars Hansen Torsdag den 31. marts bliver der ét bibliotek mindre i Hvidovre Kommune. Dén dag drejer Frihedens Bibliotek nemlig nøglen om. Det skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Ved budgetforliget i Hvidovre Kommune sidste efterår blev det besluttet, at to af kommunens biblioteker skulle lukke. Ved udgangen af 2010 lukkede Holmegård Bibliotek, og nu er turen så kommet til Frihedens Bibliotek. Fra en beskeden start med en

”bogkasse” på Strandmarksskolen til at betjene de lokale borgere, udviklede Frihedens Bibliotek sig til et meget velfungerende filialbibliotek. Tre lokaliteter blev det til, inden den sidste, flotte indretning i Frihedens Butiks-center i 2002. Men nu det slut

BUS-REJSER Prag 2 gange om ugen med direkte bus til 4 forskellige hoteller. Øvrige gode busrejser til: 11.4 Liberec ................. 5 .... 2850 11.4 Goslar i Harzen .... 5 .... 2850 21.4 Dresden................ 5 .... 2750 21.4 Grevenbroich ........ 5 .... 2975 21.4 Rhinen .................. 5 ....3000 21.4 Holland ................. 5 ....3575 02.5 Berlin .................... 4 .... 2475 02.5 Grossbeeren ........ 4 .... 2400 06.5 Tarp v. Flensborg . 3 .... 1425 15.5 Tallinn .................. 4 .... 2850 15.5 Helsingfors ........... 4 .... 3000 18.5 Halle, Saale, NY ... 5 .... 2950 18.5 Grevenbroich ........ 5 .... 2975 19.5 Spreewald ............ 4 ....2450 28.5 Kolobrzeg ............. 5 .... 2775 11.7 Bayern .................. 7 .... 4175 16.7 Stockerau ............. 8 .... 4975

Opera - REJSER 04.05 Carmen & Elskovsdrikken i Prag ................... 5 .... 3600

Musik - REJSER: 10.05 Helene Fischer i Magdeburg ......... 3 .... 2375 23.11 Geschwister Hofmann i Berlin .................. 3 ....2375

www.klingenberg-rejser.dk

58 52 32 00

Albertslund golfklub holder åbent hus. Lørdag d. 10. april 2011 kl. 10.00 - 14.30 Prøv det der med golf… det kunne være din nye vej til motion – nye bekendtskaber og til udfordring af dig selv.

Nye og nysgerrige kan bare møde op på anlægget. Vi står parat til at vise dig, hvordan det hele foregår. Vi ses på Snubbekorsvej 54, 2620 Albertslund. Eller på: www.albertslundgolfklub.dk

På dagen har vi et rigtig godt tilbud til nye medlemmer


www.dinlokalavis.dk

30

Se det i TV

Sverige ONSDAG

Juryen

Fr DR1 ed ag

Amerikansk thriller fra 2003. Den idealistiske Wendell Rohr er advokat for en ung enke, der har sagsøgt en magtfuld våbenfabrikant. Den kyniske Rankin Fitch er juridisk rådgiver for fabrikanten. Han bruger alle tænkelige midler for at få sammensat den rette jury - en jury, der vil frikende hans klient. Men i en højeksplosiv sag med millioner af dollars på spil er Fitch og Rohr ikke de eneste, der forsøger at påvirke rettens gang.

SVERIGE 1 13.05 Miraklet i Berlin. Tysk drama fra 2008. 15.10 Go’morgen Sverige. 16.00 Nyheder. 16.05 Grøn glæde. 16.30 Er du klogere end en 10-årig? (G). 17.30 Sverige i dag. 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder med finans. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Go’aften. 19.00 Kulturnyheder. 19.15 Regionale nyheder. 19.30 Nyheder med finans. 20.00 Undersøgende journalistik. 21.00 Borgen. 22.00 The Event. 22.45 Styr dig, Larry David!. 23.15 Talkshow med Skavlan (G). 00.15-04.15 Nat-tv.

SVERIGE 2

FREDAG DEN 1. APRIL KL. 22.15

DR1

13.00 Hej litteratur!. 13.30 Tyrkisk for begyndere (G). 13.55 Kamikaze España (G). 14.00 Skole-tv. 14.30-15.24 En forfører i familien. 16.05 Nyhedsbureauet (G). 16.35 Agenda (G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på finsk. 18.00 Cellernes verden. 18.55 Nyheder. 19.00 Hvem ved mest?. 19.30 Ishockey: Sverige-Letland, direkte. 20.00 Rejsebureauet. 20.30 Fra Sverige til himlen. 21.00 Nyheder. 21.30 Verdens begivenheder. 22.00 Sportsnyt. 22.15 Regionale nyheder. 22.25 Nyheder. 22.35 Kulturnyheder. 22.45 Verden. 23.45 Kobra (G). 00.15-00.45 Inferno.

TORSDAG SVERIGE 1

Alvin og de frække jordegern Amerikansk komedie fra 2007. Sangskriveren Dave tror ikke sine egne ører, da han finder tre små jordegern i sit køkken. Alvin, Simon og Theodore kan nemlig ikke alene tale - de kan også synge! Dave hyrer fluks de tre jordegern til at synge hans sange. Det vender op og ned på hans liv. Den usædvanlige sangtrio tager verden med storm, men samtidig opdager Dave hurtigt, at det er sin sag at holde styr på de tre frække pelsdyr.

1 DR ag d r Lø

LØRDAG DEN 2. APRIL KL. 20.00

DR1

13.05 Tv - vi husker. 15.10 Go’morgen Sverige. 16.00 Nyheder. 16.05 Flyvende krucifiks. 16.30 Talkshow med Skavlan (G). 17.30 Sverige i dag. 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder med finans. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Go’aften. 19.00 Kulturnyheder. 19.15 Regionale nyheder. 19.30 Nyheder med finans. 20.00 Antikrunden. 21.00 Anklaget. 22.00 Debatten. 22.45 Out of the frying Pan. 23.35 Undersøgende journalistik (G). 00.35 Styr dig, Larry David! (G). 01.05 Nyheder. 01.10-05.15 Nat-tv.

SVERIGE 2 13.00-15.30 Skole-tv. 16.10 Aldrig mere slik (G). 16.25 Ustoppelige Erik (G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på finsk. 18.00 Videnskabens historie. 18.50 Radiohjælpen. 18.55 Nyheder. 19.00 Hvem ved mest?. 19.30 Magnus og Petski. 20.00 Litteraturmagasinet Babel. 21.00 Nyheder. 21.30 Ishockey: Den svenske Eliteserie. 22.00 Sportsnyt. 22.15 Regionale nyheder. 22.25 Nyheder. 22.35 Kulturnyheder. 22.45-00.50 Lemming. Fransk thriller fra 2005.

FREDAG

Bingo Banko TV 2 inviterer igen hele Danmark til ”Bingo Banko”, hvor de to nye værter Joakim Ingversen og komikeren Anders Stjernholm er klar til at forkæle deltagerne med masser af sjove påfund og fede gaver. Spilleplader til ”Bingo Banko” printes gratis på bingobanko. tv2.dk, og det er også her, man finder yderligere information om spillet.

SVERIGE 1

2 TV ag d r Lø

13.50 Gynækologen i Askim (G). 14.50 Phoenix Dance. 15.10 Go’morgen Sverige. 16.00 Nyheder. 16.05 Party animals. 16.55 Antikrunden (G). 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder med finans. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Go’aften. 19.00 Kulturnyheder. 19.15 Regionale nyheder. 19.30 Nyheder med finans. 20.00 Hit med sangen. 21.00 Talkshow med Skavlan. 22.00 Charlie Wilson’s War. Amerikansk

SVERIGE 2 13.00 Verden (G). 14.00 Hjemløs (G). 14.30 Børn og sprog. 15.00-15.30 Hej litteratur!. 16.50 Ishockey: Den svenske Eliteserie (G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på finsk. 18.00 Sygdom er ingen hindring. 18.50 Forretningskvinde på 91. 18.55 Nyheder. 19.00 Hvem ved mest?. 19.30 Rejsebureauet (G). 20.00 Portræt af Eddie Meduza. 21.00 Nyheder. 21.30 Ønskehaven. 22.00 Sportsnyt. 22.15 Regionale nyheder. 22.25 Nyheder. 22.35 Kulturnyheder. 22.45 Funny or Die. 23.15 Sopranos. 00.15 Fra Sverige til himlen (G). 00.45 Videnskabens verden (G). 01.45-02.15 Nyhedsbureauet (G).

LØRDAG

22.00 Il presidente - Berlusconi. 22.55 Nyheder. 23.05 Verdens begivenheder (G). 23.35 Magnus og Petski (G). 00.05 Sygdom er ingen hindring (G). 00.55-01.25 Verdens vildeste by (G).

MANDAG SVERIGE 1 13.20 Storm over Tjurö. Svensk film fra 1954. 15.05 Vilma. 15.10 Go’morgen Sverige. 16.00 Nyheder. 16.05 Out of the frying Pan (G). 16.55 Stjernetræf (G). 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder med finans. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Spørg lægen. 19.00 Kulturnyheder. 19.15 Regionale nyheder. 19.30 Nyheder med finans. 20.00 Dyrehospitalet. 20.30 Det søde liv (2:10). 21.00 Gynækologen i Askim. 22.00 Hej litteratur!. 22.30 Børn og sprog. 23.00 Måske skyldig (G). 00.3005.15 Nat-tv.

SVERIGE 1

SVERIGE 2

13.00 Stjernetræf (G). 14.00 Hit med sangen (G). 15.00 Gynækologen i Askim (G). 16.00 Nyheder. 16.05 Håndbold: Svenske mesterskaber (m), direkte. 17.50 Weekendringning. 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder. 18.15 Go’aften lørdag. 19.00 Sverige!. 19.30 Nyheder. 19.45 Sportsnyt. 20.00 Er du klogere end en 10-årig?. 21.00 Temple Grandin. Amerikansk drama fra 2010. 22.45 The Big C. 23.10 Nyheder. 23.15 The Event (G). 00.00 Larry Sanders show. 00.25 Nyheder. 00.30 Sophie Scholl - de sidste dage. Tysk autentisk drama fra 2005. 02.30 Nyheder. 02.35 Out of the frying Pan (G). 03.25 Anklaget (G). 04.25 Nyheder. 04.30-05.30 Talkshow med Skavlan (G).

13.00 Tyrkisk for begyndere (G). 13.25 Kamikaze España (G). 13.30 Verdens sprog (G). 14.00 Kampen om internet. 15.00 Den store Sverigesrejse (G). 16.05 Gudstjeneste (G). 16.50 Fra Sverige til himlen (G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på finsk. 18.00 Den uforglemmelige elefant. 18.50 En anderledes studenterbolig. 18.55 Nyheder. 19.00 Hvem ved mest?. 19.30 Ønskehaven (G). 20.00 Videnskabens verden. 21.00 Nyheder. 21.30 Fodboldaften. 22.00 Sportsnyt. 22.15 Regionale nyheder. 22.25 Nyheder. 22.35 Kulturnyheder. 22.45 Eroica (G). 23.4500.30 Agenda (G).

SVERIGE 2

TIRSDAG

13.05 Videnskabens verden (G). 14.05 Magnus og Petski (G). 14.35 Fra Sverige til himlen (G). 15.05 Rejsebureauet (G). 15.35 Aldrig mere slik (G). 15.50 Ustoppelige Erik (G). 16.45 Kobra (G). 17.15 Sportsdans: EM i latin. 18.15 Merlin. 19.00 Eroica. 20.00 Bobby Fischer bor i Pasadena. Svensk drama fra 1990. 22.40 Control. Engelsk drama fra 2007. 00.40 Funny or Die (G). 01.10 Sopranos (G). 02.10-03.00 Videnskabens historie (G).

SØNDAG SVERIGE 1 13.50 Slutningen på historien. 15.30 Det første faldskærmshop. 16.00 Nyheder. 16.05 Håndbold: Svenske mesterskaber, direkte. 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Landet rundt. 19.00 Sportsspejlet. 19.30 Nyheder. 19.55 Regionale nyheder. 20.00 Stjernetræf. 21.00 Måske skyldig. 22.30 Hung. 23.00 Er du klogere end en 10-årig? (G). 00.00-05.30 Nat-tv.

SVERIGE 2 13.30 Hvem ved mest? (G). 14.00 Hvem ved mest? (G). 14.30 Hvem ved mest? (G). 15.00 Hvem ved mest? (G). 15.30 Hvem ved mest? (G). 16.00 Eroica (G). 17.00 Tyrkisk for begyndere. 17.25 Kamikaze España. 17.30 Verdens sprog (G). 18.00 Litteraturmagasinet Babel (G). 19.00 Den sidste chance. 20.00 Blomsterne i lejrens skygge. 21.00 Nyheder. 21.15 Agenda.

20.30 Down with Love DR2 Amr. romantisk komedie fra 2003. 21.00 Harry Potter og hemmelighedernes kammer TV3+ Amr. eventyrfilm fra 2002. 22.50 En splittet familie (1:2) DR1 Engelsk drama-miniserie fra 2007. 03.25 Masken TV3 Amr. autentisk drama fra 1985.

00.00 Bowfinger TV3+ Amr. komedie fra 1999. 00.15 The Master of Disguise DR1 Amr. komedie fra 2002. 00.20 Kodenavn: Mercury TV3 Amr. thriller fra 1998. 00.25 ((S)) Apocalypto TV 2 Amr. action-drama fra 2006. 01.55 The Royal Tenenbaums TV3+ Amr. komediedrama fra 2001. 02.30 Flammehav TV3 Amr. drama fra 1991.

TORSDAG

LØRDAG

20.50 Kommissær Cato Isaksen: Sørgekåben (1:2) DR2 Norsk krimi-miniserie fra 2007. 21.50 Mission: Impossible TV 2 Zulu Amr. actionthriller fra 1996. 22.00 Ray TV3+ Amr. drama fra 2004.

20.00 Alvin og de frække jordegern DR1 Amr. komedie fra 2007. 21.00 I dine sko TV3 Amr. komedie fra 2005. 21.10 Blade 2 TV3+ Amr.-tysk actionfilm fra 2002. 23.00 Savnet DR1 Amr. autentisk drama fra 1982. 23.25 Universal Soldier: The Return TV3+ Amr. actioneventyr fra 1999. 23.45 Dirty Dancing TV3 Amr. romantisk drama fra 1987. 01.00 ((S)) En dag uden krig TV 2 Fransk-engelsk drama fra 2005. 01.15 Babylon 5: Fortællingen TV3+ Amr. science fiction-film fra 2007. 01.30 Mad About Mambo TV3 Engelsk-irsk komedie fra 2000.

ONSDAG

TV 2

Shooter

SØNDAG DEN 3. APRIL KL. 20.55

drama fra 2007. 23.40 Ugens forbrydelse (G). 00.40-05.15 Nat-tv.

SVERIGE 1 13.20 Hjertets refræn. Svensk komedie fra 1943. 14.40 Flight of the Conchords. 15.10 Go’morgen Sverige. 16.00 Nyheder. 16.05 Notes from the Underbelly. 16.30 Hit med sangen (G). 17.30 Sverige i dag. 17.55 Sportsnyt. 18.00 Nyheder med finans. 18.10 Regionale nyheder. 18.15 Go’aften. 19.00 Kulturnyheder. 19.15 Regionale nyheder. 19.30 Nyheder med finans. 20.00 Huset fyldt med hunde. 21.00 Ugens forbrydelse. 22.00 Dox: Joan Rivers - a piece of work. 23.25 Out of the frying Pan (G). 00.15 Gynækologen i Askim (G). 01.15 Nyheder. 01.20-05.15 Nat-tv.

SVERIGE 2 13.00 Børn og sprog. 13.30 Togrejsen: New York-San Francisco (G). 14.20 Verdens vidundere (G). 14.30-15.25 Rejsen til livets kerne (G). 15.50 Magnus og Petski (G). 16.20 Fodboldaften (G). 16.50 Perspektiv - på tegnsprog. 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på finsk. 18.00 Første Verdenskrigs sidste soldater. 18.50 En hjemvendt kunstner. 18.55 Nyheder. 19.00 Hvem ved mest?. 19.30 Duehøgen - jæger og beskytter. 20.00 Hjemløs. 20.30 Nyhedsbureauet. 21.00 Nyheder. 21.30 Kobra. 22.00 Sportsnyt. 22.15 Regionale nyheder. 22.25 Nyheder. 22.35 Kulturnyheder. 22.45 Portræt af Eddie Meduza (G). 23.45 Rejsebureauet (G). 00.1500.45 Ønskehaven (G).

Ugens film

LØRDAG DEN 2. APRIL KL.20.00

2 TV dag n Sø

UGE 13 - 2011

Amerikansk actionthriller fra 2007. Efter tre år i selvvalgt eksil overtaler oberst Isaac Johnson militærsnigskytten Bob Lee Swagger til at vende tilbage til aktiv tjeneste for at forhindre et attentat på den amerikanske præsident. Missionen viser sig at være en fælde, og Bob bliver gjort til syndebuk. Såret og alene sætter Bob sig for at afsløre sandheden om, hvem der har forrådt ham. En sandhed, der har tråde i de højeste kredse i regeringen.

TV 2

FREDAG 19.50 Mission: Impossible TV 2 Zulu Amr. actionthriller fra 1996. 21.00 The Patriot TV3 Amr. actionfilm fra 2000. 21.40 ((S)) Boomerang TV 2 Zulu Amr. romantisk komedie fra 1992. 22.05 Austin Powers In Goldmember TV3+ Amr. komedie fra 2002. 22.15 Juryen DR1 Amr. thriller fra 2003. 22.25 Michael Clayton TV 2 Amr. thriller fra 2007. 23.35 Coming to America TV 2 Zulu Amr. komedie fra 1988. 23.45 Julia DR2 Amr.-fransk thriller fra 2008.

SØNDAG 16.00 Stranger Than Fiction Amr. komedie fra 2006. 20.55 ((S)) Shooter Amr. actionthriller fra 2007.

TV 2 TV 2

21.00 Zohan TV3 Amr. actionkomedie fra 2008. 22.45 ((S)) To i en TV 2 Zulu Amr. komedie fra 2003. 23.30 Out of Sight TV3 Amr. thrillerkomedie fra 1998. 00.40 ((S)) Sky High TV 2 Zulu Amr. familiefilm fra 2005. 01.05 ((S)) Shooter (G) TV 2 Amr. actionthriller fra 2007. 02.00 Ekstreme metoder TV3 Amr. thriller fra 1996. 02.50 Djævleøen TV 2 Zulu Amr. actioneventyr fra 1995. 04.00 Fatal Desire TV3 Amr.-canadisk kriminaldrama fra 2006.

MANDAG 20.30 Maria Full of Grace DR2 Amr.-colombiansk drama fra 2004. 22.00 Spider-Man TV3+ Amr. actioneventyr fra 2002. 22.00 Hercule Poirot: Kortene på bordet DR1 Engelsk krimi fra 2005. 03.25 Skjulte øjne TV3 Amr. thriller fra 1954.

TIRSDAG 21.30 ((S)) Just Married TV 2 Zulu Amr. romantisk komedie fra 2003. 22.00 Maria Wern: Fremmed fugl (3:4) DR1 Svensk krimi-miniserie fra 2008. 22.45 Maria Wern: Fremmed fugl (4:4) DR1 Svensk krimi-miniserie fra 2008. 03.25 Idlewild TV3 Amr. drama fra 2006.


www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

31

DR1 - DR2 - TV 2 - TV 2 ZULU Onsdag 30. marts - tirsdag 05. april

23.40 Destination: Kidnapning (2:6) 00.30 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.20 Detektiv Monk (102) 02.05 Boston Legal (80) 02.55 ((S)) Medium (70) 03.40 Crossing Jordan (90) 04.30-05.00 Pigerne på sidelinjen (22) TV 2 ZULU 18.05 Kongen af Queens (G). 18.30 Kongen af Queens (159). 18.55 Venner (42:236) (G). 19.20 Venner (43). 19.50 Radio Karen. 20.05 Terkel i knibe (G). 20.25 Zulu Djævleræs 5: Beskidt som aldrig før!. 21.15 Brian Mørk Show 3. 21.50 Mission: Impossible. Amerikansk actionthriller fra 1996. 23.35 Radio Karen (G). 23.55 Langt fra Las Vegas (G). 00.25-05.40 Nat-tv.

FREDAG Onsdag den 30. marts kl. 20.30 på DR2: »Down with Love«. I 1962 vækker Barbara Novak opsigt med sin nye bog, der opfordrer kvinder til at sige nej til kærligheden for at opnå ligeberettigelse på jobbet og i sengen. Da journalisten og skørtejægeren Catch brænder Barbara af, hænger hun ham ud som mandschauvinist på tv. Det gør ikke ligefrem underværker for Catchs kærlighedsliv, så for at hævne sig sætter han sig for at bevise, at ingen kvinder er immune over for kærligheden - heller ikke Barbara.

DR1 18.00 (TTV) Bonderøven (2:8) (G) 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 (TTV) Ørkenens Sønner (1:2) 21.00 TV Avisen 21.30 Det Nye Talkshow 22.15 Juryen Amerikansk thriller fra 2003. 00.15-01.30 The Master of Disguise Amerikansk komedie fra 2002. DR2

ONSDAG DR1 18.00 Liv: Hos Lægen (13:15) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Bonderøven (2:8) 20.30 Smag på Norden - Havsmag (2) 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 Sporten 22.00 Pigen der forsvandt (1:3) 22.50 En splittet familie (1:2) Engelsk drama-miniserie fra 2007. 23.35 (TTV) OBS 23.40 Onsdags Lotto 23.45-00.45 Blekingegadebanden (G) DR2 18.10 Larsen, Rifbjerg og Den Danske Sang. 18.20 Onkel Hitler. 19.10 Brændemærket (4:13). 20.00 (TTV) Krysters kartel (3:10). 20.30 Down with Love. Amerikansk romantisk komedie fra 2003. 22.05 (TTV) So ein Ding (G). 22.30 Deadline. 23.00 DR2 Global: Undercover i moske i London. 23.45 The Daily Show. 00.10-03.10 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Liebhaverne 20.35 Desperate Housewives (141) 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Sexologerne 23.05 Natholdet 23.40 Destination: Kidnapning 00.30 Det sejeste sjak - Ice Road Truckers 01.20 Detektiv Monk (101) 02.05 Boston Legal (79) 02.55 ((S)) Medium (69) 03.45 Crossing Jordan (89) 04.30-05.00 Pigerne på sidelinjen (21)

TV 2 ZULU 18.05 Kongen af Queens (157) (G). 18.30 Kongen af Queens (158). 18.55 Venner (41:236) (G). 19.20 Venner (42:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 Pokerfjæs (10) (G). 20.40 Klovn (37) (G). 21.10 Klovn (38) (G). 21.45 Kvægræs 2 - Finalen (8) (G). 22.30 Zulu Gumball (3) (G). 23.00 Zulu Gumball (4). 23.25 Radio Karen (G). 23.45 Langt fra Las Vegas (38) (G). 00.15-05.25 Nat-tv.

TORSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Bidt af naturen (5) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 (TTV) Gintberg på kanten - Rudkøbing (5:6) 20.30 Kongehuset indefra (2:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Jersild Live 21.50 Sporten 22.00 Prisen på Ikea (1:2) (G) 23.00 Kodenavn Hunter II (1:6) 00.00-00.30 Prisen på Ikea (2:2) DR2 18.15 (TTV) Mig og mit skæg. 18.25 Krigens sidste dage (1:2). 19.15 Brændemærket (5:13). 20.00 Debatten. 20.50 Kommissær Cato Isaksen: Sørgekåben (1:2). Norsk krimi-miniserie fra 2007. 22.15 (TTV) Omars Ark - Var porno en god idé?. 22.30 Deadline. 23.00 Smagsdommerne. 23.40 The Daily Show. 00.00-03.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Klamphuggerne: Tilbygning med udsigt 20.50 Danmark ifølge Bubber 21.25 Extrem - skønhed under kniven 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Party i provinsen 23.05 Natholdet

18.15 (TTV) Mig og mit skæg. 18.25 Krigens sidste dage (2:2). 19.15 Brændemærket (6:13). 20.00 Sherlock Holmes (9). 21.00 (TTV) Krysters kartel (3:10) (G). 21.30 (TTV) Kongen, dronningen og hendes elsker (3:3) (G). 22.10 (TTV) Historien om cowboybuksen. 22.30 Deadline. 23.00 Kængurukøbing (52). 23.20 The Daily Show. 23.45-02.05 Julia. Amerikanskfransk thriller fra 2008.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Station 2 Politirapporten 20.35 Party i provinsen (G) 21.05 Live fra Bremen 21.55 Den blinde vinkel 22.25 ((S)) Michael Clayton Amerikansk thriller fra 2007. 00.25 ((S)) Apocalypto Amerikansk action-drama fra 2006. 02.45 ((S)) Sælger til salg Amerikansk drama fra 1992. 04.25-05.30 The Graham Norton Show TV 2 ZULU 18.05 Kongen af Queens (G). 18.30 Kongen af Queens (160). 18.55 Venner (43:236) (G). 19.20 Venner (44:236). 19.50 Mission: Impossible (G). Amerikansk actionthriller fra 1996. 21.40 ((S)) Boomerang. Amerikansk romantisk komedie fra 1992. 23.35 Coming to America. Amerikansk komedie fra 1988. 01.30-05.40 Nat-tv.

LØRDAG DR1 15.10 Merlin (18) 15.55 Ørkenens Sønner (1:2) (G) 16.45 Take That - Look Back Don’t Stare 17.55 Min Sport: Ishockey 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 Sporten 19.05 Brunos Kloshow

20.00 Alvin og de frække jordegern Amerikansk komedie fra 2007. 21.25 Kriminalkommissær Barnaby (64) 23.00-01.00 Savnet Amr. autentisk drama fra 1982.

21.00 (TTV) Der er noget galt i Danmark (2:6). 21.30 (TTV) Skandale - livsfarlig medicin. 22.10 (TTV) Kampen om sproget - Dagligdagens mange sprog (2:5). 22.30 Deadline. 23.00 Deadline 2. sektion. 23.30 Kristendommen (2:6). 00.20-01.50 Nat-tv.

DR2

TV 2 14.30 Extrem - sundhed med bivirkninger (G) 15.00 Venner (70) 15.30 Herre i eget hus (5) (G) 16.00 ((S)) Stranger Than Fiction Amerikansk komedie fra 2006. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Danmark ifølge Bubber 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Den som dræber (4) 20.55 ((S)) Shooter Amerikansk actionthriller fra 2007. 23.00 Live fra Bremen 23.45 Station 2 (G) 00.35 Den blinde vinkel (G) 01.05 ((S)) Shooter (G) Amerikansk actionthriller fra 2007. 03.10 60 Minutes 04.00-04.30 Pigerne på sidelinjen (24)

14.05 Danskernes Akademi Tema: Når bogstaverne slår knuder (G). 16.10 Læsegruppen Sundholm (G). 16.40 Dokumania: Verdens farligste bande (G). 18.10 Kampen om sproget - dialekterne (G). 18.30 Der er noget galt i Danmark (G). 19.00 Susannes gods - Moderne bønder (G). 19.30 Camilla Plum - Mad der holder (4:8) (G). 20.00 DR2 Tema: Godnat - og sov så for helvede!. 22.30 Deadline. 22.55 Debatten (G). 23.45 Tyrkisk gambit (3:4). 00.35-02.20 Nat-tv.

TV 2 14.20 HåndboldMatchen, direkte 16.10 HåndboldMatchen, direkte 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Han, hun og haven (G) 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Bingo Banko 21.10 Frank Hvam Live 09 22.10 Boksning: Fight Night med Patrick Nielsen 23.05 Boksning: Fight Night finale og highlights 00.05 Den som dræber (3) (G) 01.00 ((S)) En dag uden krig Fransk-engelsk drama fra 2005. 02.55 ((S)) Code 46 Engelsk science fiction-drama fra 2003. 04.30-05.30 Pigerne på sidelinjen (23) TV 2 ZULU 15.15 ((S)) Coming to America (G). Amerikansk komedie fra 1988. 17.10 Næsten med vilje (15). 17.35 Næsten med vilje (16). 18.00 Kongen af Queens (160) (G). 18.25 Kongen af Queens (161). 18.50 Venner (44:236). 19.20 Venner (45:236). 20.00 Boksning: Fight Night Live. 22.05 Anders Matthesen: Vender tilbage - live fra Østre Gasværk. 22.55 Anders Matthesen: Vender tilbage - ekstranumre fra Østre Gasværk. 23.55 Klovn (39). 00.25-05.20 Nat-tv.

SØNDAG DR1 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 De finske heste 15.35 Bonderøven (1:8) (G) 16.05 Downton Abbey (4:7) (G) 16.55 Mord på hjernen (1:21) 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 (TTV) OBS 19.05 De kære dyrebørn (8:10) 20.00 Downton Abbey (5:7) 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.05 The Pacific (7:10) 22.55 Mordet i skønhedssalonen (2:7) 23.45 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen (G) 00.30-01.00 TV!TV!TV! DR2 14.10 Londonstani (G). 14.30 Nytten af ordbøger (G). 14.45 International forfatterscene - Philip Pullman (G). 15.15 Tvetydighed: Om mennesker og computere (G). 15.40 Om metaforer (G). 15.50 ((S)) Uden hæmninger. Amerikansk thriller fra 1986. 17.30 Double Dare (G). 18.50 Don’t try this at home - stunts i virkeligheden (G). 20.00 Camilla Plum - Krudt og Krydderier (1:10). 20.30 Camilla Plum - Mad der holder (5:8).

TV 2 ZULU 14.20 Modern Family (7). 14.45 Modern Family (8). 15.10 Modern Family (9). 15.30 Modern Family (10). 15.55 Modern Family (11). 16.20 Modern Family (12). 16.45 Modern Family (13). 17.15 Modern Family (14). 17.40 Modern Family (15). 18.05 Modern Family (16). 18.30 Modern Family (17). 18.55 Modern Family (18). 19.25 Modern Family (19). 19.50 Modern Family (20). 20.15 Modern Family (21). 20.45 Modern Family (22). 21.05 Modern Family (23). 21.30 Modern Family (24). 21.55 Ung, rig og berømt!. 22.45 ((S)) To i en. Amerikansk komedie fra 2003. 00.40-04.35 Nat-tv.

MANDAG DR1 18.00 Jamie Olivers eget køkken (23) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Jamie i det fede USA (5:6) 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont 21.50 Sporten 22.00 Hercule Poirot: Kortene på bordet Engelsk krimi fra 2005. 23.35 (TTV) OBS 23.40-00.30 Talismanen (6:8) DR2 18.10 Ansigter: Merethe Stagetorn. 18.25 Hitlers sidste dage - bunkeren. 19.15 Brændemærket (7). 20.00 TV!TV!TV!. 20.30 Maria Full of Grace. Amerikansk-colombiansk drama fra 2004. 22.05 Historien om symaskinen. 22.30 Deadline. 23.00 Læsegruppen Sundholm (4:8). 23.30 Nordkorea - et atomart mareridt. 00.20-04.00 Nat-tv.

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Station 2 Special: Hotel Gitterly 21.40 Station 2 Patrulje - grænsestrømer 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Hutlihut

23.05 Natholdet 23.40 Destination: Kidnapning (3:6) 00.30 Det sejeste sjak 01.20 Detektiv Monk (103) 02.10 Boston Legal (81) 02.55 ((S)) Medium (71) 03.45-05.00 Crossing Jordan (91) TV 2 ZULU 18.05 Kongen af Queens (161) (G). 18.30 Kongen af Queens (162). 18.55 Venner (45:236) (G). 19.20 Venner (46:236). 19.50 Radio Karen. 20.10 Brian Mørk Show 3 (G). 20.45 Kvægræs 2 (2). 21.25 (TTV) Comedy Aid 2010 - Stand-up for livet (1:2). 22.35 (TTV) Comedy Aid 2010 - Stand-up for livet (2:2). 23.40 Langt fra Las Vegas (40:53) (G). 00.05-05.30 Nat-tv.

TIRSDAG DR1 18.00 Vores Liv: Skattejægerne (14) 18.30 TV Avisen med Sport 19.05 Aftenshowet 20.00 Kender du typen? (9:10) 20.30 Cirkus Revyen - En stor familie (1:3) 21.00 TV Avisen 21.25 Kontant 21.50 Sporten 22.00 Maria Wern: Fremmed fugl (3:4) Svensk krimi-miniserie fra 2008. 22.45 Maria Wern: Fremmed fugl (4:4) Svensk krimi-miniserie fra 2008. 23.30 (TTV) Gintberg på kanten - Rudkøbing (5:6) (G) 00.00-00.30 Når himlen bryder sammen DR2 18.15 (TTV) Ansigter: Kjeld Hillingsø. 18.25 Til den bitre ende. 19.15 Brændemærket (8:13). 20.00 (TTV) Viden om. 20.30 (TTV) So ein Ding. 20.50 (TTV) Normalerweize. 21.00 Dokumania: Dronning Farah Diba og mig. 22.30 Deadline. 23.00 Narret til tilståelse?. 23.55 The Daily Show. 00.20 (TTV) TV!TV!TV! (G). 00.50 (TTV) Debatten (G). 01.40-03.40 Danskernes Akademi Tema: De livreddende celler (G).

TV 2 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hva’ bruden ikke ved 20.50 Vores virkelig store familie (4) 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Station 2 Politirapporten 23.05 Natholdet 23.40 Destination: Kidnapning (4:6) 00.30 Det sejeste sjak - Ax Men 01.20 Detektiv Monk (104) 02.10 Boston Legal (82) 02.55 ((S)) Medium (72) 03.40-05.00 Crossing Jordan (92) TV 2 ZULU 18.05 Kongen af Queens (162) (G). 18.30 Kongen af Queens (163). 18.55 Venner (46:236) (G). 19.20 Venner (47). 19.50 Radio Karen. 20.10 zHit-paraden - Ting Som Trænger Til Fornyelse. 20.45 Live fra Bremen. 21.30 ((S)) Just Married. Amerikansk romantisk komedie fra 2003. 23.05 Langt fra Las Vegas (41:53) (G). 23.35 Langt fra Las Vegas (42:53). 00.05-05.00 Nat-tv.

TV3 - TV3+ ONSDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv (G). 10.00 NCIS 3 (G). 11.00 Bones 2 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv. 13.20 Til middag hos ... Jan Linnebjerg (G). 14.15 Top Model 3. 15.15 Sommer i Sunny Beach (G). 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 3. 18.00 Bones 2. 19.00 Til middag hos ... Søren Malling. 20.00 Verdens strengeste forældre. 21.00 Amalies verden 2. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Sommer i Sunny Beach. 00.15 Two and a Half Men 3. 00.45-05.25 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 1. 10.00 Scrubs 1 (G). 11.00 Las Vegas 2. 12.00 Top Gear 3. 13.00 Bones 4 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 1. 16.00 According to Jim 1. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother 2. 19.00 Simpsons 19. 20.00 Danmark om natten 2. 21.00 Harry Potter og hemmelighedernes kammer. Amr. eventyrfilm fra 2002. 00.10 Two and a Half Men 8 (G). 00.40-05.20 Nat-tv.

TORSDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot (G). 10.00 NCIS 3 (G). 11.00 Bones 2 (G). 11.55 Hospitalet.

12.25 Fra skrot til slot 13.20 Til middag hos ... Søren Malling (G). 14.15 Top Model 3. 15.15 Sommer i Sunny Beach (G). 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 3. 18.00 Bones 2. 19.00 Til middag hos ... Jason Watt. 20.00 Det er løgn. 21.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 3. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.55 Paradise After Dark. 23.25 Sommer i Sunny Beach. 00.20 Two and a Half Men 3. 00.50-05.05 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 1. 10.00 Scrubs 1 (G). 11.00 Las Vegas 2. 12.00 Top Gear 3. 13.00 Bones 4 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 16.00 According to Jim 1. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 17.55 How I Met Your Mother 2 (G). 18.25 How I Met Your Mother 2. 18.55 Simpsons 19. 19.55 Top Gear 8. 21.00 Politistationen 4 (G). 22.00 Ray. Amr. drama fra 2004. 01.00-05.20 Nat-tv.

FREDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv (G). 10.00 NCIS 3 (G). 11.00 Bones 2 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv. 13.25 Til middag hos ... Jason Watt (G). 14.15 Top Model 3. 15.15 Sommer i Sunny Beach (G). 16.10 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 3. 18.00 Bones 2. 19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 2. 20.00 NCIS 7. 21.00 The Patriot. Amerikansk actionfilm fra 2000.

00.20 Kodenavn: Mercury. Amerikansk thriller fra 1998. 02.30-05.39 Nat-tv.

Dirty Dancing. Amerikansk romantisk drama fra 1987. 01.30-05.15 Nat-tv.

TV3+

TV3+

09.00 Alle elsker Raymond 1. 09.30 Alle elsker Raymond 1. 10.00 Scrubs 1 (G). 10.30 Scrubs 2 (G). 11.00 Las Vegas 2. 12.00 Top Gear 3. 13.00 Bones 4 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 2. 15.30 Scrubs 2. 16.00 According to Jim 1. 16.30 According to Jim 1. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 2 (G). 18.30 How I Met Your Mother 3. 19.00 Simpsons 19. 19.30 Simpsons 19. 20.00 Community 2. 20.30 Community 2. 21.00 Lock ’n Load 1. 21.30 Penn and Teller: BullShit! 8. 22.05 Austin Powers In Goldmember. Amerikansk komedie fra 2002. 00.00 Bowfinger. Amr. komedie fra 1999. 01.55-05.05 Nat-tv.

08.30 The Streets of San Francisco 2. 09.30 Criss Angel Mindfreak 3. 10.30 Politiets elitestyrke US 1. 11.00 Bowfinger. Amerikansk komedie fra 1999. 13.00 Roadracing: Spaniens Grand Prix - kvalifikation, direkte. 16.00 Miami Vice 4. 17.00 Community 2 (G). 17.25 Community 2 (G). 17.55 Lock ’n Load 1 (G). 18.25 Kill Arman. 19.00 Politistationen 4 (G). 20.00 Top Gear 8. 21.10 Blade 2. Amerikansk-tysk actionfilm fra 2002. 23.25 Universal Soldier: The Return. Amr. actioneventyr fra 1999. 01.15-05.15 Nat-tv.

LØRDAG

08.45 Alle tiders barnepige 4. 09.15 Dirty Dancing (G). Amerikansk drama fra 1987. 11.00 According to Jim 3. 11.30 According to Jim 3. 12.00 How I Met Your Mother 2. 12.30 How I Met Your Mother 2. 13.00 Til middag hos ... Søren Malling (G). 14.00 Til middag hos ... Jason Watt (G). 15.00 Paradise Hotel 7 (G). 15.45 Paradise Hotel 7 (G). 16.30 Paradise Hotel 7 (G). 17.10 Paradise Hotel 7 (G). 18.00 Amalies verden 2 (G). 19.00 Med kniven for struben 3 (G). 20.00 Luksusfælden 6 (G). 21.00 Zohan. Amerikansk actionkomedie fra 2008. 23.30 Out of Sight. Amerikansk thrillerkomedie fra 1998. 02.00-05.35 Nat-tv.

TV3 08.50 Blind Date. 09.15 The Jamie Kennedy Experiment 3. 09.45 The Middle 1. 10.10 Aliens in America 1. 10.40 Med på moden 6. 11.10 My Name is Earl 4. 11.35 Scrubs 9. 12.05 According to Jim 3. 13.00 Dad Camp. 13.55 Supersize vs. Superskinny. 15.00 Jersey Couture. 16.00 Til middag hos ... Peter Palshøj (G). 17.00 Til middag hos ... Jan Linnebjerg (G). 18.00 Sandhedens Time. 19.00 Verdens strengeste forældre (G). 20.00 Det er løgn (G). 21.00 I dine sko. Amerikansk komedie fra 2005. 23.45

SØNDAG TV3

TV3+ 08.50 Simpsons 8. 09.15 Top Gear 3 (G). 10.15 Top Gear 3 (G). 11.25 Roadracing: Spaniens Grand Prix, direkte. 16.00 Fodbold: Brøndby-Silkeborg, direkte. 20.00 Fodbold: Onside. 22.00 Fodbold uden filter. 23.00 Danmark om natten 2 (G). 00.00 Kortspil: PartyPoker.com. 01.05-05.20 Nat-tv.

Your Mother 3. 18.30 How I Met Your Mother 3. 19.00 Simpsons 19. 19.30 Simpsons 19. 20.00 Politistationen 4. 21.00 Danmark om natten 2. 22.00 Spider-Man. Amerikansk actioneventyr fra 2002. 00.25 The Border. 01.25-05.20 Nat-tv.

TIRSDAG TV3

MANDAG TV3 09.05 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv (G). 10.00 NCIS 3 (G). 11.00 Bones 2 (G). 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv. 13.20 Til middag hos ... Jason Watt (G). 14.15 Top Model 3. 15.15 Sommer i Sunny Beach (G). 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 3. 18.00 Bones 2. 19.00 Til middag hos ... Nicolas Kiesa. 20.00 Med kniven for struben 3. 21.00 The Mentalist 3. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Sommer i Sunny Beach (G). 00.15 Two and a Half Men 3. 00.45-05.25 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 2. 09.30 Alle elsker Raymond 2. 10.00 Scrubs 2 (G). 10.30 Scrubs 2 (G). 11.00 Las Vegas 2. 12.00 Top Gear 3. 13.05 Bones 4 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 2. 15.30 Scrubs 2. 16.00 According to Jim 1. 16.30 According to Jim 1. 17.00 Two and a Half Men 1. 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met

09.05 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv (G). 10.00 NCIS 3 (G). 11.00 Bones 2. 11.55 Hospitalet. 12.25 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv. 13.25 Til middag hos ... Nicolas Kiesa (G). 14.20 Top Model 3. 15.15 Sommer i Sunny Beach. 16.15 Paradise Hotel 7 (G). 17.00 NCIS 3. 18.00 Bones 2. 19.00 Til middag hos... Jakob Kjeldbjerg. 20.00 Luksusfælden 6. 21.00 Bones 6. 22.00 Paradise Hotel 7. 22.50 Paradise After Dark. 23.20 Sommer i Sunny Beach. 00.15 Two and a Half Men 3. 00.4505.25 Nat-tv.

TV3+ 09.00 Alle elsker Raymond 2. 09.30 Alle elsker Raymond 2. 10.00 Scrubs 2 (G). 11.00 Las Vegas 2. 12.00 Top Gear 3. 13.05 Bones 4 (G). 14.00 Bones 4. 15.00 Scrubs 2. 16.00 According to Jim 1. 17.00 Two and a Half Men 1 (G). 17.30 Two and a Half Men 1. 18.00 How I Met Your Mother 3 (G). 18.30 How I Met Your Mother 3. 19.00 Simpsons 19. 20.00 Fodbold: Real MadridTottenham, direkte. 23.30 Fodbold: InterSchalke 04, forskudt. 01.25-05.35 Nat-tv.


32

www.dinlokalavis.dk

UGE 13 - 2011

hvidovre 13  

nyheder, hvidovre, lokalt, lokalavis, avis

Advertisement