Page 1

Uge 3. 20/1 - 26/1 2012

Christian Wichers udstiller i Pilegården Af Kaare Vissing

Kultur. Torsdag aften den 12. januar bød Kulturhuset Pilegården på en ganske særlig oplevelse: En forfriskende fernisering med et festfyrværkeri af farver – et sprudlende startskud på Christian Wichers blændende udstilling i januar. Kunstneren, der bor i Brønshøj, er i besiddelse af den fornemme teknik, der bedst kommer af at være født med en blyant i hånden, og det skete i 1970. Snart kom penslen til – og siden svømmede han grafisk rundt i et hav af virksomheder, der producerede billeder. Når dagens dont som grafiker var endt, fortsatte han som maler – og det er dette arbejder, han nu viser en flig af for sine medborgere. Christian Wichers er en særdeles alsidig kunstmaler. Glade motiver i runde former eller lette streger veksler med uhyggelige fremstillinger. Hans kærlighed til især Afrikas dyr er mærkbar. Det gælder særligt de store, runde og godmodigt udseende elefanter og flodheste, mens zebraernes striber også har udfordret ham. Hans teknik er anderledes end Hans Scherfigs, men skildringen af disse dyr er den samme varme og rare idyl. Anderledes med den danske gris. Den inspirerer ham til at blive lige så bidende ironisk i sine billeder, som Scherfig var det i sine romaner. Eksempelvis er de to malerier med Finansgrisen hhv. Bankpakke 1 og Bankpakke 2 et par velrettede sarkastiske spark til grådigheden inden for den slipseklædte bankverden – illustreret med finansgrisen der grovæder pengesedler. Wichers værker er solid samfundskritik i godmodig indpakning. Den nuværende udstilling i Pilegården hører til de absolut bedste nogensinde på dette sted. Christian Wichers fantasirige univers byder på

Christian Wichers ved nogle af sine værker i Pilegården. tusindvis af muntre detaljer og skarpe iagttagelser. Med skarpe streger og bløde penselstrøg fortæller kunstneren en række historier, som skær-

per sine beskueres syn på samfundet. Og selv om det enkelte maleri kan være nok så overskueligt, så er det samlede værk af en sådan kom-

pleksitet og væsentlighed, at det er værd at fordybe sig i. Bedst gøres det vel ved at nyde udstillingen for sin umiddelbare charme, for så bagefter at

betragte de mange billeder på kunstnerens hjemmeside www.christanwichers.com, hvor han kommenterer de enkelte malerier, og så endelig

aflægge værkerne endnu en visit i Pilegården med henblik på yderligere fordybelse. Christian Wichers kunst er turen værd.


www.dinby.dk

2

Tænkt og skrevet Af kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V)

Cykel-VM gav skeptikere baghjul Så blev det atter bekræftet og skeptikerne igen gjort til skamme. VM i cykling i september sidste år i København og Rudersdal blev en succés ud over alle grænser. Det fremgår nu også af den grundige analyse og evaluering af begivenheden, som Sport Event Denmark offentliggjorde forleden. Faktisk blev det en endnu større succes end forventet. På alle områder. Det gælder økonomisk omsætning, antallet af tilrejsende turister og tilskuere til løbene, tilfredshed blandt deltagere, arrangører, mediefolk, eksponering af løbet og København i udlandet og sågar også, når det gælder glade beboere i både København og Rudersdal. Selv erhvervsminister Ole Sohn lærte noget – men mere om det nedenfor. VM i cykling var det største arrangement nogensinde placeret lige midt i centrum af København, og skeptikerne stod da også i kø, da planerne første gang blev fremlagt. Men det blev altså en kæmpesucces. Og det blev det, fordi vi trodsede vanskelighederne, fordi vi turde, og fordi vi gjorde det. Jeg skal ikke her gå i detaljer med konklusionerne i den omfattende evaluering af arrangementet, men blot nævne nogle få hovedkonklusioner: En total turismeomsætning på 232 millioner kroner, 118.000 overnatninger af tilrejsende VM-gæster tilsammen med en afledt effekt på 262 fuldtidsjob og 72 millioner kroner i skatteindtægter. Dertil kommer over en halv million fremmødte (og tilfredse) tilskuere til de seks dages cykling, 800 meget tilfredse udenlandske mediefolk, flere hundrede millioner tv-tilskuere over hele verden med uvurderlig reklame for København og Danmark til følge og sidst - men ikke mindst - glade beboere både i København og Rudersdal trods de trafikale udfordringer, arrangementet medførte. Selv en i optakten overvejende negativ dansk presse, der fokuserede på lukkede veje og trafikkaos op til løbene, endte med at blive overvældende positiv mod slutningen af eventen. De resultater giver naturligvis blod på tanden og understreger endnu engang, hvor vigtigt det er, at vi konstant forsøger at trække store internationale events til København og Danmark. Vi kan og tør nemlig noget. Og det giver både konkret økonomisk afkast og uvurderlig reklame, der tiltrækker endnu flere turister. Vi så det med World Outgames for et par år siden, og vi har nu set det med VM i cykling og det forudgående Bike City Copenhagen projekt i samarbejde med den internationale cykelorganisation UCI, hvor København mellem 2008 og 2011 har været vært for seks store internationale cykelevents. Et rigtig godt eksempel på et kreativt partnerskab mellem Københavns Kommune og en ekstern partner til gavn for begge og for Danmark. Multiarenaen, Pumpehuset og Filmfonden er andre aktuelle eksempler på, hvordan København i samarbejde med eksterne parter – private såvel som offentlige –er ved at realisere store projekter i fællesskab. Store events og kreative partnerskaber er nemlig en oplagt mulighed for at skabe innovation inden for kulturlivet og for at støtte udviklingen af de kreative erhverv. En udvikling, der giver flere job og hårdt tiltrængt vækst til gavn for både København og hele landet. Det er lykkeligvis nu også gået op for erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, der vil ændre lukkeloven, så butikkerne i tilfælde af store events kan holde åbent også på helligdage. Ministeren nævner selv cykel–VM i København og Giro d’Italias start i Herning på st. Bededag den 4. maj i år som eksempler. Han har fattet idéen. Så til sidst, men ikke mindst, et stort tillykke her fra København til min barndoms hjemegn Herning med Giro d’Italias besøg. Glæd jer.

Så kører ildtoget igen Nyheder. Banedanmarks ildtog – skinneslibetoget – skal slibe skinner på strækningen Borup - Roskilde - Høje Taastrup - København H. Om aftenen og om natten fra den 17. til den 23. januar kan naboer til banestrækningen se ild på skinnerne. Når Banedanmarks skinneslibetog fjerner bittesmå rifler og bølger fra skinnerne mellem Borup og København H, kan det både høres og ses: skinneslibetoget – som også bliver kaldt ildtoget eller den ildsprudende drage – spyr både ild og støjer. Det støjer mindre – bagefter Selvom slibetogets 48 slibesten ikke fjerner ret meget metal fra skinnerne, er effekten stor. -Når ujævnhederne er væk, og skinnerne er blevet kørt til over en periode, bliver støjen fra skinnerne lavere, fortæller vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark og

tilføjer, at støjen dog lige efter slibningen kan opleves lidt højere end før slibningen. -Men det fortager sig de fleste steder, når skinnerne er kørt til. Så bliver støjen 10 decibel lavere, og det kan øret opfatte som en halvering af støjen. For de nærmeste naboer betyder det utroligt meget, at Banedanmark sliber skinnerne jævnligt. Hvis ikke Banedanmark fjerner ujævnhederne, kan det give uhensigtsmæssigt store vibrationer i sporene og føre til, at Banedanmark skal justere sporene hyppigere, og at både skinner, sveller og skærver skal skiftes oftere.

UGE 03 - 2012 Dyrt slibetog sparer penge Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International og har fortrinsvis italiensktalende personale. De otte specialuddannede banearbejdere og en sikkerhedsuddannet ledsager fra Banedanmark arbejder efter en meget stram tidsplan, som Banedanmark har lagt. Derved kan toget udnyttes optimalt, mens det er i landet. -Det koster Banedanmark mere end 165.000 kr. pr. nat at få slebet skinner. Men da slibningen jo forlænger skinnernes levetid, sparer Banedanmark alligevel millioner af kroner ved at slibe hvert år, fortæller Pernille Skovrup. Arbejder om aftenen og natten Fra den 17. til den 23. januar arbejder slibetoget mellem Borup og København H, bl.a. ved Borup, Viby Sjælland, Hedehusene, Roskilde, Høje Taastrup, Taastrup, Glostrup, Enghave og København H.

Hurra for ensretning af Randbølvej Dennis Rikardt Jørgensen beskriver i artiklen i Vanløseposten i sidste uge ganske præcist situationen på Randbølvej i morgentimerne. Ikke alene er der en tæt stime af personbiler. Også varevogne og tonstunge lastbiler anvender Randbølvej. Dette skal kombineres med, at mindst 500 børn hver morgen skal til Katrinedals skole, samtidig med at børn skal bringes til de vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som også befinder sig på Randbølvej. Det skaber farlige trafiksituationer, som

uvægerligt går ud over de svage trafikanter. Nemlig vores børn. Det er utåleligt, og derfor skal der gøres noget for at forbedre trafiksikkerheden. En ensretning af Randbølvej er et skridt i retning af en forbedring af trafiksituationen. Så derfor en varm opbakning til planerne om at ensrette Randbølvej. Konsekvensen af at ensrette Randbølvej skal ikke være, at trafikken ledes ad andre villaveje i stedet. Derimod er meningen formodentligt, at pendlertrafikken ledes ad hovedfærdselsårerne. Det vil i

Toget sliber skinner fra 21-22 tiden om aftenen til 5-6 tiden om morgenen for ikke at forstyrre passagertogene.

om slibetoget

Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International. Slibetoget har 48 slibesten,der hver især kan indstilles i forskellige vinkler,således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal. Slibetoget kører 1-9 gange på samme strækning for at fjerne bittesmå rifler og bølger på skinnerne.Hver aften og nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 km skinner færdigt i det tidsrum,der kører få eller ingen tog på en strækning. Toget bruger 100-120 l diesel i timen. Det kan arbejde i ca. 40 timer på en tank diesel med 5.000 liter dieselolie. dette tilfælde sige Sallingvej og Rebildvej. Hvis en ensretning af Randbølvej medfører mere trafik på parallelle villaveje, skal der findes løsninger på dette. Derimod er svaret ikke at bibeholde den nuværende farlige og uholdbare situation på Randbølvej. Så hurra for planerne om ensretning af Randbølvej. Og hvis der skal laves underskriftsindsamlinger, så skal det være en indsamling af underskrifter for ensretning af Randbølvej. Af Tommy Thambour Far til skolebarn på Katrinedalsskolen og beboer i Katrinedalskvarte .

Private skoler. Belønning for socialt ansvar Det har nærmest vakt bestyrtelse i visse kredse, at Københavns skole- og ungdomsborgmester, Anne Vang, ønsker at belønne privatskoler, som vil erkende deres ansvar overfor f. eks. børn med sproglige og sociale problemer. Som om socialt ansvar ikke skulle gælde skoler, også uden for folkeskolen. Socialdemokraterne har gennem mange år i dialog med erhvervslivet arbejdet for virksomhedernes sociale ansvar, bl.a. gennem belønning af arbejdspladser, som forpligter sig til flere praktikpladser midt i en tid med stigende ung-

domsarbejdsløshed. Der ligger – i modsætning til hos mange af kritikerne – ingen taktiske overvejelser bag udspillet fra rådhuset; for Socialdemo-kraterne er det fjernt at ville slå politisk mønt af børns trivsel eller mangel på samme. I generationer har S stærkere end noget andet parti stået vagt om folkeskolen, samtidig med at partiet har været økonomisk garant for private skoler, hvad enten det er grundtvigianske friskoler med rødder i det større hartkorn på landet, by-borgerskabets private realskoler, som de engang var, ungdomsoprørets lilleskoler eller andre skoler

med vidt forskellige religiøse, pædagogiske, politiske med mange andre holdninger! Det har vi først og fremmest gjort, for at børn, som mistrives det ene sted, skal have muligheder andre steder, men også for den pædagogiske mangfoldighed og udvikling. Og nu i København tilføjet belønningen, så alle private skoler i byen, hvis økonomi hviler på et solidt skattegrundlag, indfrier deres sociale forpligtelser. Af Lars Weiss, MB (S) Københavns Rådhus


www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

Civilingeniør Flemming Springborg demonstrerer højvandslukker ved Teknologisk Instituts stand.

Succesfuldt Regnvandsmøde på Husum Skole Af Kaare Vissing Lokalt. Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde stor succes med sit såkaldte Regn-vandsmøde på Husum Skole tirsdag aften den 17. januar. Som skomagerdrengene bankede på tage og gader den 2. juli i det forgangne år med en hovedrystende hovedstad som chokeret vidne, skyllede op mod 200 personer som en tirret tsunami op ad trappen til skolen aula, hvor den snart stod på vægtig information om dressur af regnvand. Lokaludvalgets formand Christian Hesselberg bød de mange interesserede velkommen, og

derefter fik følgende fem særdeles kompetente personer ordet: Jakob Hougaard, Københavns Borgerrepræ-sentation, fortalte om kommunale tiltag mht. forebyggelse af skybrud. Palle D. Sørensen, Københavns Kommune, præsenterede klimatilpasningsplanen. Søren Gabrielsen, Orbicon, gav gode eksempler på den rette nedsivning, bl.a. regnbede i haven og fælles anlæg på gaden. Flemming Springborg, Teknologisk Institut, demonstrerede højvandslukkere og pumpebrønde m.v. Og endelig fortalte Riccardo K. Pescatori, Forsikring &

Pension, om forsikringsdækning i forbindelse med skybrud. Efter de fem fremragende foredrag kunne publikum få yderligere information, samt svar på spørgsmål ved en række stande – alt imens de skyllede kaffe og kage ned i kroppens kloak. Regnvandsmødet fandt sted tæt på deadline for ”BrønshøjPosten – Weekend Brønshøj”, hvorfor nærværende notits blot skal betragtes som en appetitvækker. Emnet og arrangementet derom er begge så væsentlige, at avisen vil følge op med detaljer derfra i næste nummer.

Kyndelmisse slår sin knude i Brønshøj Kirke

Ved Kyndelmisse samler Brønshøj Kirke tre sogne under sit gæstfri tag. Af Kaare Vissing

Lokalt. ”Lysenes messe” er en gammel kirkelig festdag, der falder fyrre dage efter jul. Således falder den i år torsdag den 2. februar, hvor de tre sogne, Bellahøj, Brønshøj og Utterslev har slået sig sammen om i fællesskab at afholde en gudstjeneste i Brønshøj Kirke kl. 19.30. Kyndelmisse er en begivenhed, som kun de kyndige ikke misser, når de kirkelige højtider skal remses op, men den

har skam også fået sine salmer og sange. Bedst kendt er St. St. Blichers ”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude”, hvormed digterpræsten hentyder til, at kyndelmisse falder på den tid af året, hvor det stadig er mørkt, og hvor kulden nu for alvor har bidt sig fast. Med de tre nævnte sognes engagement i Brønshøj Kirke kan man endda sige, at kyndelmisse slår sin knude af tretvundet snor, der ifølge Prædikeren 4:12 ikke brister i

hast. Og sandt er det da også, at den omtalte gudstjeneste nok skal vise sig særdeles slidstærk takket være en samlet indsats fra kor, organister og præster fra de tre kirker – i Bellahøj, Brønshøj og Utterslev. Således lover sognepræst Karsten Woll en både festlig og stemningsfuld gudstjeneste med lyset som tema her i den mørke og kolde vintertid. Efter gudstjenesten er der en lille sammenkomst i Brønshøj Sognecenter.

3


4

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012


UGE 03 - 2012

www.dinby.dk

5


6

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012


UGE 03 - 2012

www.dinby.dk

7


www.dinby.dk

8

UGE 03 - 2012

RealMæglerne har positive forventninger til boligsalget i 2012 RealMæglerne har for nylig gennemført en undersøgelse blandt kædens partnere om forventningerne til salget i 2012. Af undersøgelsen fremgår at 92% tror, at salget bliver uændret eller bedre i 2012, og kun 8% tror at det bliver dårligere. -De positive forventninger skal helt sikkert ses i sammenhæng med, at salget i december 2011 er 17 pct. højere end salget i 2010 fortæller Statsaut. ejendomsmægler Martin A. Olesen.

Nu kan du få tilskud fra sygesikringen Danmark til alle former for autoriseret privat jordemoder, fortæller lokal jordmoder Henny Jensen (billedet).

Gravide kan nu få tilskud til privatjordemoder Erhverv. Sygesikring Danmark giver fra januar i år tilskud til alle former for jordemoder ydelser hos en autoriseret privat jordemoder. Det er et tilbud Vanløses og omegns gravide kan gøre brug af hos jordemoder Henny Jensen, Isis Klinikken i Sundhedscenteret Vanløse på Skalbakken. -Flere og flere gravide vælger at få ekstra undersøgelser, vejledning og samtaler med en privatpraktiserende jordemoder for at føle sig klar til fødslen. Dette sker især fordi det offentliges tilbud til de gravide igennem flere år er blevet beskåret igen og igen og dermed får de gravide ikke læng-

ere den støtte og vejledning som de har behov for, siger jordemoder Henny Jensen. -Dette har sygeforsikring Danmark taget konsekvensen af og tilbyder nu at dække 30 % af udgifterne til en privat jordemoder, dog max i alt pr. 12 mdr. kr. 2400. Der kan

-Behovet for at skifte bolig er nogenlunde konstant. Efter en periode med mindre aktivitet på boligmarkedet forventer man derfor at der vil være et

stort uopfyldt behov hos potentielle købere. -Det kan ikke udelukkes, at der igen bliver kamp om de mest attraktive boliger. En tendens, der allerede er set eksempler på i København, hvor boligsalget i en længere periode er gået godt og i 2011 er steget med næsten 14 procent. -En medvirkende årsag er uden tvivl også de senere års prisfald og den historisk lave rente, der betyder, at førstegangskøbere igen har rigtig gode muligheder for at komme ind på boligmarkedet, fortsætter Martin A. Olesen. -Og det sætter gang i salget idet problemet har været, at selv gode og solide boligejere

ikke har haft mulighed for at købe en bedre og større bolig, fordi det ikke har været mulighed at sælge den nuværende bolig. Mangler faktisk boliger -At der er ved at komme gang i markedet ses også i det samlede udbud af ejendomme, der nu er på under 80.000. Et fald på ca. 6.000 stk. fra det tidspunkt hvor udbuddet var størst. Og det er en udvikling, vi tror vil fortsætte. -Hos RealMæglerne RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner oplever vi travlhed og er faktisk i den situation at vi mangler boliger til salg udtaler Martin A. Olesen. (red af JD)

også gives tilskud til fødslen samt barselstiden. Jordemoder Henny Jensen tilbyder ud over graviditetskonsultationer, fødsel og barselsassistance også fødselsforberedende og fødsels igangsættende akupunktur med tilskud fra sygeforsikring Danmark. Undersøgelser har i øvrigt vist at fødslen forkortes i gennemsnit med 1-2 timer når er der givet fødselsforberedende akupunktur. Det er jo også værd at tage med for en del fødendes betragtning. JD

-Vi oplever travlhed for tiden og faktisk mangler vi boliger til salg, siger Martin A. Olesen, RealMæglerne, der her ses i midten, sammen med sine medarbejdere.


10

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

Vibe Lauth og Dennis Batiste bebudede forår i Aktiv-Center i april 2011.

TV-Bella søger børn til musikvideo Af Kaare Vissing

Kultur. I 2011 fik Vibe Lauth stor succes med sangen ”Jeg vælger Friheden”, som lå nr. 1 på Dansktoppen i adskillige uger. Louis Clément og TVBella har nok så meget som nogen fået øre for Vibe Lauths vidunderlige stemme. Denne hæver nu den rørende sang ”Spred dine Vinger” til skyer-

ne. Både tekst og melodi er skrevet af Lars Cornelius, der med sin sang ønsker at mindes sin bror, der døde i efteråret. Sangen handler om forholdet mellem de to brødre, både som børn og voksne – og den fortolkes fortrinligt af Vibe Lauth. TV-Bella vil meget gerne formidle sangen med en video og søger i den forbindelse en

dreng og en pige mellem fire og syv år til filmoptagelse. I den forbindelse udlover Louis Clément et godt honorar til de børn, der deltager i videoen, som vil blive optaget hurtigst muligt. Forældre, der gerne vil ”låne” deres børn til dette initiativ, bedes henvende sig til TVBella på e-mail: tv@tv-bella.dk eller på telefon 50 82 90 00.

Lise Rydstrøm afholdt elevkoncert

Lise Rydstrøm ved klaveret og hendes elever i Bellahøj Kirke. Af Kaare Vissing

Lokalt. Bellahøj Kirke har med sin moderne arkitektur ikke alene mulighed for at danne gæstfrie rammer om gudstjenester, men også for koncerter og kunstudstillinger. I det hele taget udgør kirkerne kulturelle kraftcentre i det lokale liv landet over – ikke mindst i Brønshøj, Husum og Bellahøj. Lørdag den 14. januar bød Lise Rydstrøm på elevkoncert først på aftenen i Bellahøj Kirke. Der indledtes med tre piger på piano, idet Emma, Ida og Clara spillede hver sit stykke. Og netop et godt stykke har de at tilbagelægge, før de får de mere svære sager til at hænge tilfredsstillende sammen. Med stort mod optrådte de offentligt, og med tålmodighed og øvelse skal det såmænd nok komme. Det er Nina et godt bevis på. Hun har været elev hos Lise

Rydstrøm i 7-8 år, og til trods for enkelte kiks blev det en nydelse at høre Yann Tiersens ”Comptine d’un éte l’après midi” fra den franske film Amélie og Beethovens smukke ”Måneskinssonaten”. Derefter koncentrerede koncerten sig om Lise Rydstrøms sangelever. Først sang pigen Sanah med en smuk og lovende stemme Stefani Germanottas ”Speechless”, som Lady Gaga har haft stor succes med. Lidt synd var det, at der gik lidt kage i samspillet mellem elev og lærer, men de blev i bogstaveligste forstand reddet af gongongen, for da var klokken 17.00, og så syntes kirkeklokkerne, at de ville give deres nummer i koncerten – til stor moro for publikum, elever og Lise Rydstrøm, der altid forstår at skabe en afslappet atmosfære ved sine arrangementer. Og når Sanah får styr på sin generthed og

diverse kirkeklokker, så kan Thomas Blachman & Co. bare komme an! Fire voksne vokalsolister sluttede koncerten på udmærket vis. Vibeke sang ”Brevet” og ”Body and Soul”, Tusse sang ”All of Me” og ”Do You Know What it Means to miss New Orlerans”. Brenda og Hans sluttede dels som solister, dels som duo med nogle meget kendte sange fra jazzens verden, bl.a. Georgia og Lazy River. Lise Rydstrøm, der også er kendt som leder af koret Synkoperne, kom med sin elevkoncert viden om med såvel klassisk som rytmisk musik. Der blev aldrig tale om nogen stor musikalsk oplevelse, men publikum fik et fint indblik i det møjsommelige arbejde, der kræves for at blive en god sanger eller pianist. Og den indsats aftvinger også respekt!


12

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012


UGE 03 - 2012

www.dinby.dk

13


UGE 03 - 2012

www.dinby.dk

15

Anholdt to røvere Politiet havde en rigtig ”fangst” for nogle dage siden. Det lykkedes at finde frem til to røvere, der havde begået røverier dels i Vanløse, dels i Brønshøj. Den ene røver, en ung mand, blev anholdt på det bosted i Nordsjælland hvor han bor. Lørdag den 14. januar kl 20.20 begik han røveri i Grøndalsparken ved Flintholm station, hvor han med en pistol truede sig til et hævekort, pinkode, kontanter, en I phone og adskillige klippekoprt. Han bad offeret om at tælle til 300 mens han forsvandt ud i mørket. Det lykkedes ham kort efter at hæve 5000 kr. på hævekortet.

Efter et tip tog politiet til et bosted i Nordsjælland og der fandt de den pågældende I phone hos gerningsmanden. Pistolen fandt de hos en kammerat fra samme bosted, og han blev straks sigtet for et røveri i Brønshøj. Dermed fik politiet fat på to røvere i samme hug. Der har i den seneste tid været flere røverier i Vanløse, især i området omkring Flintholm station om aftenen. Ofte har der været tale om små bander der huserede. Om de anholdte røvere har været med i nogle af de røverier vides ikke. JD

Kinesisk nytår i Vanløse I anledning af det kinesisk nytår, som finder sted den 23 januar holder Kinesisk Akupunktur og Sundhedscenter på Godthåbsvej 179-181 åbent hus onsdag den 25. januar kl. 14-15.30. Her får du mulighed for at smage kinesisk te og småkager, samt

høre og se hvordan man selv kan styre sin energi og balance i kroppen på traditionel kinesisk vis. Centret ønsker alle et godt helbred i det nye kinesiske år. Se mere på hjemmesiden www.aku-center.dk. JD

Nye boliger på vej

Det gamle pensionskontor på Linde Allé er ved at blive revet ned. Efter hvad vi erfarer så skal der bygges boliger på

området, men vi vender tilbage med mere om sagen/byggeriet. JD


16

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012


www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

17

Mange tilbud fra Margrethekirken Margrethekirken i Valby byder i løbet af foråret på en række arrangementer og foredrag. På søndag den 22. januar er der pilgrimsvandring kl. 11.30. Efter gudstjenesten går turen til Damhussøen og slutter ved Johannes Døbers kirke. Deltagerne opfordres til at tage madpakke med. Turen er på 12 km og Vibeke Tuxen er turleder. Næste søndag den 29. januar kl 15 er der koncert med violinisten Loussine Azizian og pianisten Berit Johansen Tange, der spiller Bach, Mozar, Paganini og Ysaye. Søndag den 5. februar kl. 16 markerer Margrethekirken kyndelmisse, hvor man begynder med at spise pandekager sammen og derefter går til en stemningsfuld lysgudstjeneste med masser af levende lys. Søndag den 19. februar kl. 10: Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning, præmier til bedste udklædning og gratis frokost. Torsdag den 1. marts kl. 17 er der pita-gudstjeneste, hvor man byder minikonfirmander velkommen og kirkens børnekor synger. Bagefter er der fælles spisning til 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. Efter højmessen den 4. marts kl. 10 samler man ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens fattigste mennesker. Man kan melde

sig som indsamler i kirken. Søndag den 29. april er der morgenmadsgudstjeneste kl. 9.15, hvor kirken serverer morgenmad i krypten, inden man klokken 10 går op til en børnevenlig gudstjeneste i kirken.

går til Roskilde Domkirke, Hornsherred, Sønderby kro (frokost) Selsø Slot, Jyllinge Marina, hvor der eftermiddagskaffe med kage og hjemkomst ved 17-tiden.. Pris 250 kroner, som betales ved tilmelding.

Den tredje torsdag i hver måned holder Margrethekirken morgengudstjeneste kl. 10. Efter den korte gudstjeneste samles man om fælles kaffebord og en gæst, der kommer og fortæller om rejser, barndomserindringer og andet spændende. Lis Smidt, konditor Kjeld Lystrup, præsten Herman Vorbeck og organisten Lis Vorbeck, der spiller for til ønskekoncert, er blandt gæsterne.

Den fjerde onsdag i hver måned står kirkens mødeudvalg for foredrag og koncerter med start kl. 19. På programmet er Søster Abraham den 25. januar, hospicesygeplejerske Rita Nielsen onsdag den 22. februar, Sigurd Gudiksen kommer den 28. marts og fortæller om Underet i Selma Lagerlöffs digtning, Lotte og Jan Grønborg, der har været præster i Sverige kommer 25. april og fortæller om forskelle og ligheder på den danske folkekirke og den svenske kirke, der er blevet skilt frastarten. Et tema, der også er aktuelt i Danmark.

Kirkens kreative værksted er åbent torsdage fra klokken 10, hvor kaffen er gratis, men der lægges 20 kr til materialer. Udflugt Menighedsplejens arrangementer ligger den anden onsdag i hver måned, hvor Lene Niemann kommer og fortæller om sin tid i Grønland den 8. februar, mens Magna Håkansson kommer den 14. marts og viser forskellige danse. Den 14. marts er der årsmøde for menighedsplejen efterfulgt af ønskekoncert med kirkens organist Lis Vorbeck. Disse arrangementer begynder altid kl. 14. Margrethekirkens årlige forårsudflugt ligger den 9. maj og

Den 23. maj kommer tidligere FDF’ere, der har dannet bandet TRUT og spiller populær musik, Kirkens studiegruppe om Sorg og Håb mødes en række onsdage i foråret med kirkens præst Vibeke Tuxen som tovholder. Det sker i Johannes Døber Kirkens krypt den 1., 15., og 29. februar, 14. og 28. marts samt 11. april. Alle møder begynder kl. 19.30. SA

Der var stor tilslutning til Margretjekirkens pilgrimsvandring før jul. På søndag gentages vandringen med en 12 km tur til Damhussøen. Foto: SA Media


www.dinby.dk

18

UGE 01 - 2012

2011 – året der gik Fotokavalkade af Kaare Vissing Det forgangne år bød på bedårende begivenheder og tiltrængte tiltag i både Brønshøj,

Husum og Tingbjerg. Her bringes en buket billeder, der dufter af positivitet og optimisme – og dermed så godt som noget nytårsfyrværkeri byder 2012 velkommen.

I april spræng e Ole Ritter te et iske cykelstjern og solidt ar hj erter. Det skete, bundt kinesere sig vej til H nd ge le n de dt af go rt us fø ar an nu r ja i se is fut i et halvt hu da det lykkedes ildsjælen Ai um-borgernes e jokkede Otte kend ndrede ligesin hua Yan at sæ skete under et nnes Langkild et ha D Jo . n ub rte kl æ ld de -v tte af Bo de deling af Natte og tv shøj de som ravnene i de næ , så man kunne få startet fordel for Brøn lhjulene funkle 00 kr. ke cy en fe or vn st hv iv te i pedalerne til , ita bo s anført af Ove rgeres bydel – Føtex i Husum skaffede 94.0 rborgmester Fr under stor arrangement i rkeri, og som lune lykkehjul ank Jensen. sponsorer 47 ns æ be rv ub fy kl st ld bo et id . sole i et fe – er et d divisionshol er kørt kilom hjem til BB’s 1. at betale tusind kroner for hv r fo g si t havde sa I juni fik Bellahøj Skole i sin egenskab af profilskole for idræt fornemt besøg, da kronprins Frederik ønskede at se eleverne springe af sted som nytårsraketter.

Som en effektiv tretrinsraket løftede tre politikere fra hvert sit stade i samfundet Tingbjergs unge op i den del af atmosfæren, der byder på uddannelse og arbejde. Fra venstre ses Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg og medlem af Borgerrepræsentationen Jesper Christensen, der selv bor i den nævnte bydel.

Ingen har genn em sige festfyrværk det forløbne år stået for by dele er var dog ikke de i som Brønshøj Boldklubs 1. ns sportsmæsdivisionshold. rfor, at klubbe Det ns rakt den fornem me Rode-pris i formand Finn Ryberg fik ov erspidsen for BB august, men fo ’s ihærdige inds rd ats i integratio i han har stået i nens tjeneste.

i for alvor gang der i oktober s m de ko je e nø ls r de ha le k rdige er no smussens ihæ og besøgsvenn Under Laila Ra Besøgstjeneste, hvis værter . be m bo rd bo en s Brønshøj Sogn t nye år med antændelse af i de med at gå ind

Året bød på en pæn portion loppemarkeder på Brønshøj Torv, hvor folk fyrede adskillige kroner af for såvel rariteter som fusere. Et særligt positivt indslag indtraf i oktober, hvor den tidligere leder af Brønshøj Museum, Lars Cramer-Petersen samlede mange hundrede underskrifter i protest mod, at museet var blevet lukket som følge af en skummel beslutningsproces.

I november blev Junior Chamber Internationals afdeling i Brønshøj officielt stiftet, efter at den reelt havde eksisteret et helt år med et månedligt festfyrværkeri af foredrag med det fælles tema ”personlig udvikling til gavn for samfundet”.

TV-Bella har året igennem fyret den ene fede udsendelse af efter den anden. Lederen Louis Clément har dygtigt balanceret mellem en kritisk holdning over for de lokale magthavere og en række positive indslag til styrkelse af integration og sammenhængskraft i bydelen. I november kunne han under stor bevågenhed præsentere tv-stationens nye film, ”Indvandrerne i historien om Danmark”. Højdepunktet indtraf, da Benny Andersen læste egne digte op. Her ses Louis Clément Som et nytårsfy rvæ med den verdenskendte fotograf udstillinger. Galle rkeri i den sorte nat lyste G riet blev bydele ns bedste kultu alleri Gofs op med sine man Jacob Holdt under receptionen i relle nyskabel se i året, der gi ge farverige Tingbjerg. k.


www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

19

2011 – året der gak Fotokavalkade af Kaare Vissing ”Ak, hvor forandret!”, udbrød vort lands store digter Steen Blicher som sin bitre morale på nogle af sine mest fortrinlige fortællinger. Og det kan man også konstatere inden for en mil fra de små bølgeskvulp fra det lidt småborgerlige gadekær ved den store graffitibefængte sten, der markerer, at Brønshøj sogn i 1901 blev annekteret af den grådige hovedstadskommune. I de forløbne godt hundrede år er

sogneråd blevet afløst af lokaludvalg – ligesom for at sikre sig at småligheden stadig kan stortrives. Vilde visioner og pudsige projekter har kostet tusinder af kroner, men er som et nok så lovende fatamorgana løbet ud i sandet. Til gengæld er initiativer til glæde for en række borgere gennem det forgangne år ophørt med at eksistere til sorg for dem, der hylder det lokale liv i form af nærværende kultur. Jo, 2011 ville have været guf for den gode Blicher.

kaludvalget t i februar. Lo i firmaet rs fø af de tte ser fu penge Årets første fu en pæn portion shøj have et gen tid postet øn no Br i le da ul e sk vd nu ha Arkitekter, for r ikke rigtigt Dorte Mandrup kulturhus. Finanskrisen va rt an vel lov at m nyt, stort og dy en på flertallet, og så har af tand an sig blænde feset ind i fors billedet lader m På e. m øm dr drømme store r. le de hvide model

Vej & Park syne s forgangne år. D heller ikke at have haft den en før så smuk st ke sø, Louisehu ore succes i det at have forspist lle si et mere grønt la g i grønkålssuppe. Når man t, synes således ta nd, er det vist ikke lige vore sø ler så smukt om er, der tænkes på.

Med fyringen af Pilegårdens mangeårige leder Peter Steffensen, mistede Brønshøj en dygtig og visionær leder for sit kulturhus, som siden er blevet udsultet og nu synes kuldsejlet. Her ses han til højre, da han fuldt fortjent fik overrakt lokaludvalgets kulturpris i sommeren 2011. Daværende Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard besøgte sidst i februar Husum Boldklub i forbindelse med et andet pekuniært prekært projekt, der nærmest går ud på at omskabe Husum Parken til et tivoli. Forne tiders fantasiudfoldelser med et par tøjmål og en fodbold rækker ikke længere til mobil munterhed. Nu skal der designes dyrt for at man kan holde livet ud. Nå, den gode Bo blev taget i boligfusk, og dermed måtte en solid støtte for projektet forlade banen – og kampen om parken blev udsat på ubestemt tid.

Ved valget i september led integrationen i Brønshøj et alvorligt tilbageslag, da ildsjælen Yildiz Akdogan røg ud af folketinget. Dermed mistede Brønshøj & Omegns bedste talskvinde på et vitalt område meget af den vægt og indflydelse, hvormed hun indtil da så flot har talt indvandrernes sag. Man skal næppe lægge noget i, at et par BB’ere har vendt hende ryggen på Tingbjerg Stadion.

At lokaludvalge t under 2700Ku virkelig forstår at spendere lturdag, hvor penge, så man man brændte 300.00 0 kr. af på få tim på en lørdag i juni jublen de begivenheden på Brønshøj To er. Rundt regnet var der un der rv 300 person hellere ville ha er til stede, de ve r no Nalle, der har haft en tusindkroneseddel i hånden. Her er k nallerne i fedtef adet. det

Mens lokaludv alge nyskabelser, så t & komisk Co. ikke havde de gi gerne havde by k det bedre med at lukke t store held med succeser, som gget op. Mest borgrot Museum, byde lens eneste by esk var lukningen af Brønsh gning med se Gennem et kv øj værdighedssy art århundrede m bo lokalhistorien ha l. vd e en rækk et ret hjemsted i den gamle ry e ildsjæle givet indsats syntes tters en række af de skulle spyttes lokale magthav kole, men den på. ere altså, at de r

Bus på tværs. Et rådvildt rådhus syntes, at man endnu engang skulle lave Frederikssundsvej om – så kunne busserne komme fire minutter hurtigere fra Mørkhøjvej til Borups Allé. Projektmagerne tog ikke meget hensyn til de handlende og borgerne, der med rette var i oprør. Nå, projektet med flosklen ”Bedre Bus Bedre By” blev skrinlagt – Finanskrisen bevirkede, at kommunen ”ikke havde råd til besparelserne”! Til gengæld nedlagde man servicebussen, der kun kom til at køre i fire år – som regel uden passagerer.

gsstationer i de lokale S-to ation, der at , om de en der tid usum St Fra DSB kom lle blive nedlagt. Her er det H vi v le Is og . um ning Hus inutter-i-12-stem oplever en 5-m

I oktober ophørte Kunst- og Teaterforeningen i Pilegården at eksistere. Med formanden Anne-Lise Crety i spidsen har denne forening i 27 år arrangeret et utal af foredrag og guidede ture m.m. Her ses hun sammen med skuespilleren Henning Palner, da han gæstede foreningen i 2007. Med denne lukning blev Brønshøj også fattigere, hvad foreningsliv angår.


www.dinby.dk

20

Vanløse / Brønshøj Kirketider Adventskirken Søn 22.1 kl 10.30 Lene Hjære

Emdrup Kirke Søn 22.1 kl 10.30 J Fonsdal

Frikirken Betlehem Søn 22.1 kl 10.30 TB Roswall

Grundtvigskirke Søn 22.1 kl 10 AE Pedersen

Grøndalskirken Søn 22.1 kl 10.30 E Bøtkjær Konfirmandgudstjeneste

Husum Kirke Søn 22.1 kl 10.30 NHK

Hyltebjerg Kirke Søn 22.1 kl 10.30 FS Petersen Vanløse Kirke Søn 22.1 kl 10.30 A Søager Bellahøj Kirke Søn 22.1 kl 10 PM Jensen Brønshøj Kirke Søn 22.1 kl 8.30 ML Rao Kl 10 K Thomsen

Husumvold Kirke Søn 22.1 kl 10 LB Hansen Kapernaumskirken Søn 22.1 kl 11 BF de Tengnagel Mørkhøj Kirke Søn 22.1 kl 10 IE Jørgensen Tagensbo Kirke Søn 22.1 kl 10 CERD Utterslev Kirke Søn 22.1 kl 10 Bellahøj Kirke

Bedemænd

Pressenævnet udtaler Af Kaare Vissing

Lokalt. Brønshøj-Posten bragte den 10. november 2011 (uge 45) en over for konstellationen Brønshøj-Husum Lokaludvalg & 2700Kultur stærkt kritisk artikel med titlen ”Kolde hjerner koster den gamle købmand livet”. Dette fik straks Ida Sloth Bonnevie til samme dag at fare i blækhuset med en klage til Pressenævnet. Hun, der både er medlem af lokaludvalget og formand for 2700Kulturs brugerbestyrelse skrev følgende: ”Lokalavisen Brønshøj-Posten – Husum Posten har gentagne gange de seneste måneder skrevet artikler, der er meget krænkende over for enkeltpersoner eller institutioner i vores lokalområde. Nu er min grænse nået med en sammenligning mellem 2700Kultur (kommunal enhed under Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, der rummer bydelens kulturhuse samt biblioteker). Jeg vil derfor gerne høre, hvordan nævnet forholder sig til læsning af artiklen ”Kolde hjerner koster den gamle købmand livet”..… ”Journalisten” Kaare Vissing har selvfølgelig ikke hørt alle parter i sagen, fremstiller kun dele af den aktuelle sag og jeg vil mene, at han skriver mod bedre vidende. Men det er vi så vant til. Det, der selvfølgelig generer og krænker er en parallel sammenligning til hhv Hitler, Stalin og Maos folkemord og udryddelser. Det er groft, intimiderende og fuldstændig ude

på overdrevet. Afsnittet herom udgør en væsentlig del af artiklen. Jeg – og både 2700Kultur og Lokaludvalget – har hidtil valgt ikke at ville kommentere på Kaare Vissings udgydelser. Hvilket blot tirrer ham yderligere, så for hver udgave (avisen kommer hver 14. dag), skrues retorikken op og udfaldene bliver stadig mere hadske. Lidt baggrundsforklaring: Kaare Vissing er formand for en forening, Brønshøj Museums Venner – som med alle midler vil kræve museet tilbage i Rytterskolen. Københavns Kommune lukkede i foråret 2011 museet som omegnsfilial til Køben-havns Museum – men det har ikke været lokalt museum siden 2007. Kommunen har ønsket at overføre bygningen til lokalt kulturelt brug. Bygningen forvaltes herefter af 2700Kultur.” Undertegnede Kaare Vissing har her citeret brevet så korrekt som muligt med undtagelse af henvisningen til en omfattende hjemmesideadresse. Jeg beklager, at min computer automatisk har konverteret hendes bindestreger til tankestreger, hvad de da vitterligt også er. Til gengæld har jeg været hendes tekst tro mht. ikke at sætte punktum efter forkortelsen hhv, ligesom jeg solidarisk har citeret udtrykket ”kommentere på”, hvor det retmæssigt bare hedder ”kommentere”. Men denne oppustning af sproget med overflødige og ukorrekt anvendte forholdsord er hun langt fra ene om.

UGE 03 - 2012 Det er en del af den sprogpest, der har ramt store dele af befolkningen, ikke mindst nyudklækkede akademikere, der i bedste Erasmus Montanus-stil føler sig finere end den gemene hob, jo flere stavelser og ord de kan udtrykke sig med.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse Den 19. december afsagde Pressenævnet sin kendelse, hvis indledende punkter det vil være for omstændeligt at bringe i deres fulde ordlyd (se dog nedenfor!). Kendelsen indledes nemlig med 1. Sagsfremstilling, 2. Parternes synspunkter (2.1 2700Kulturs synspunkter + 2.2. Lokalavisen Brønshøj Postens synspunkter). Og disse punkter burde fremgå af ovenstående. Væsentligt er det til gengæld at bringe hele punkt 3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: ”I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Jan Meinert Jacobsen. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, de krænkende oplysninger vedrører. Det skal dog gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.3 og A.5. Pressenævnet finder, at det af Lokalavisen Brønshøj Postens artikel fremgår, at der er tale om avisens vurderinger af 2700Kulturs dispositioner, og

nævnet udtaler ikke kritik heraf. Nævnet har tillagt det betydning, at det af omtalen fremgår, at ”så vidt i dumhed og brutalitet er … 2700Kultur ikke nået”. Nævnet finder, at lokalavisen – i en kritisk artikel som den påklagede – burde have oplyst om journalistens egen interesse som formand for foreningen Brønshøj Museums Venner. Pressenævnet finder dog ikke, at denne udeladelse i sig selv er tilstrækkelig til at udtale kritik i denne sammenhæng. Nævnet udtaler ikke kritik af Lokalavisen Brønshøj-Posten. Udskriftens rigtighed bekræftes. København, den 20. december 2011. Susanne Nielsen.” Pressenævnet finder altså ingen grund til kritik af artiklen ”Kolde hjerner koster den gamle købmand livet”. Eneste lille anke er, at undertegnede Kaare Vissing ikke i artiklen meddeler at være formand for Brønshøj Museums Venner. Denne udeladelse skyldes dog langtfra et bevidst skjul deraf. De, der har fulgt med i Brønshøj-Postens artikler om lukningen af museet, kender bl.a. til dette formandskab fra det åbne brev ”Kære Kulturog Fritidsborgmester Pia Allerslev” (uge 37, den 14. september 2011) og artiklerne ”Hvad med hjerterummet?” og ”Appel til Lokaludvalget om sikring af arkivalier og effekter m.m.” (begge uge 39, den 29. september 2011). I sin klage sætter Ida Sloth Bonnevie min stillingsbetegnelse ”journalist” i citationstegn. Desangående skal jeg beklage, at jeg ”kun” er universitetsuddannet historiker (cand. phil.) – fra dengang man ikke slap så let gennem uddannelsessystemet.

Aktiv-Center swingede sig ind i det nye år Af Kaare Vissing

Kultur. Pensionistforeningen Aktiv-Center havde intet mindre end en trio til at lede sig ind i 2012. Man havde nemlig engageret Jangmark & Vinsand Swingtime til at underholde ved sin nytårsfest i Pilegården den 5. januar. Ganske vist står det nævnte navn i sin mest skrabede betydning for en duo bestående af trompetisten og sangeren Jørgen Jangmark og pianisten Tormod Vinsand. Men til visse lejligheder sker der en udvidelse med en eller flere andre musikere. Aktiv-Centers fest blev således beriget med den fremragende bassist Jørgen Johnbeck som den tredje mand på scenen. Trioen var et fortrinligt valg til en nytårsfest, idet Danmarks hvide Louis Armstrong alias Jørgen Jangmark var i herligt hopla til nytårsløjer hen ad de swingende nodelinjer. Hans hæse stemme og fine trompet blev serveret med en energi, så man frygtede, at hans rødglødende ansigt skulle eksplodere som en krysantemumbombe. Uden at slippe sin trompet bød han såmænd også op til dans, så Aktiv-Centers formand Erling Sørensen ikke var alene om den spøg. Når Jørgen Jangmark trods alt holdt til anstrengelserne, skyldtes det nok, at han ind-

Tormod Vinsand, Jørgen Johnbeck og Jørgen Jangmark – et swingende nytårsfyrværkeri. imellem tog sig en velfortjent slapper og lod sine to kolleger spille et mere følsomt nummer. Trioen spillede et bredt anlagt repertoire, spændende over evergreens af Kaj Norman Andersen, Louis Armstrong, Leo Mathisen og Papa Bue m.fl. Den gode melodi i swing-

ende udførelse er det vidunderlige varemærke for Jangmark & Vinsand Swingtime, der har spillet med så berømte solister som Jesper Thilo og Ole ”Fessor” Lindgren. Af de tre musikeres veloplagte optræden i Aktiv-Center forstår man, at bandet er så efterspurgt til allehånde former for sammenkomster –

firmafester, foreninger og jazzklubber m.m. Ingen var dog så begejstret som Inger Soelberg fra Vanløse, der skulle hentes på et bestemt tidspunkt, men var fast besluttet på også at få det sidste nummer med. Jo, det blev en nytårsfest On the Sunny Side of the Street As Time Goes By.


www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

SPORT I DENNE UGE Lokalaviserne optager gratis meddelelser om lokale sportsarrangementer. Indlæg til avisen sendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. 12.00. Send også meget gerne tips om en god sportshistorie.

Fix fra serie 1 er den største klub i Brønshøj

Trods trange forhold med én stor bane ved mosen og Hareskov-vejen i Utterslev tiltrækker Boldklubben Fix mange medlemmer, for i barak-huset fra 50’erne hænger klubånden i træværket, siger formanden. Af Steen Ankerdal Foto: SA-media De ligger begge med udsigt til Utterslev Mose i det københavnske Brønshøj-Husum og er begge fodboldklubber Brønshøj Boldklub og Boldklubben Fix.. Begge træner på fodboldanlægget Tingbjergs kunststofbane i vinterperioden – og Fix spiller turneringskampe med sine voksenhold på Brønshøjs anlæg. Men dér stopper ligheden mellem 1. divisionsklubben Brønshøj i de hvepsefarvede spilletrøjer og serie 1-drengene fra Fix, som spiller i rød og hvidt ligesom Danmarks landshold. Okay, de er begge grundlagt i tiden lige efter 1. verdenskrig - Brønshøj i 1919 og Fix i 1924 – men de er så forskellige, som naboer kan være. Ikke fordi de søger forskellen – men den er bare. Det har fået medlemmer med klassisk dansk familie-baggrund til at søge fra Brønshøj til Fix. De var angiveligt blevet trætte af at tabe kampe – eller få dem stoppet, fordi medspillere i Brønshøj med anden etnisk baggrund ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Derfor fik holdet mange udvisninger og kampe

blev stoppet, fordi spillere i utilfredshed med resultatet, dommeren og sig selv overtrådte skrevne og uskrevne regler. Hold blev udelukket eller trukket ud af turneringen, som det to gange inden for de seneste år er sket for Brønshøjs U/17 drenge. Klubben kunne simpelthen ikke få spillerne til at overholde det minimum af disciplin, der skal til for, at man kan spille en kamp til ende. De Brønshøj-folk, der fravalgte de mere moderne forhold med kontor og cafeteria og store omklædningsrum i Brønshøjs gule murstensklubhus fik de mere trange og beskedne forhold i Fix. Hvor klubhuset er et stort rum på omkring 100 kvadratmeter med te-køkken i hjørnet, der bruges fra alt bestyrelsesmøder, en øl efter kampen, holdmøder og klubfester med indkøbt mad. Vaske-maskinen står i det smalle tilstødende rum, hvor der også er plads til et arbejdsbord og medbragt PC’er. Og det er faktisk kun de yngste medlemmer og ungdommen, der spiller på det indhegnede anlæg ved Kirkemosen og banen på bakken på den anden side af vejen, hvor der er udsigt til den tætte trafik på Hareskov-vejen.

Må rykke sammen Der er tit fyldt op i Boldklubben Fix’ klubhus, der ifølge formanden blev skibet fra en kaserne i Aalborg til fodboldanlægget ved Kirke-mosen engang midt i 50’erne og siden har været centrum i Fix’ klubliv. ”Når vi taler om en stærk klubfølelse, og den særlige Fix-ånd, der ligesom hænger og dufter i træ-væggene, så hænger den nok også sammen med, at pladsen er så trang, at vi må rykke tæt sammen i bussen for at kunne være her,” som klubbens formand gennem de seneste 15 år, tidligere 1.holdsspiller og –træner Allan Christiansen udtrykker det over for Lokalavisens udsendte i Brønshøj Kirkemose.. Og det gør de 550 medlemmer, hvoraf de yngste er fem år, og de ældste har nået Masters-alder. De er fordelt på 25 turneringshold fra Brønshøj-Husums største fodboldklub. ”På de 15 år, jeg har været formand er medlemstallet sådan cirka fordoblet, så vi er den største klub i Brønshøj og Husum - på trods af vore beskedne forhold,” siger Fixformanden. Afspejling Og så er der jo det med medlems-sammensætningen: Brønshøj Boldklub afspejler medlemsmæssigt beboersammensætningen i Tingbjerg med 60-70 procent indvandrere og anden-generations danskere. De skal så at sige skal lære at leve i den danske forenings-kultur - og acceptere spillereglerne både på og uden for banen. Det er ikke altid lige let, når man kommer fra en helt anden og mere temperamentsfuld kultur. Fra villa-kvartererne ved mosen, hvorfra Fix rekrutterer sine medlemmer, er der ikke har mange ny-danskere eller familier med sociale og økonomiske problemer. Her bor middelklasse-familier, der har fået den danske fodbold-klub

med klubånd ind med modermælken og fader-traditionen. På den led er Fix i de rød-hvide spilledragter en meget dansk og meget karakteristisk idrætsforening. ”Men der er også forskel på være kommunens højest rangerende fodboldklub med en vist betaling til spillerne på 1. divisions- holdet – og så på at være de rene amatører i en bredde-klub fra serie 1, der med formand Allan Christiansens ord ”aldrig har betalt en krone til en spiller”. Skæbnens ironi er så, at Fix netop har ansat den gamle Brønshøj-topscorer Patrick Tronborg og eks-professionelle i tyske Baunatal som træner for 2012. Målet er på sigt oprykning til Københavnsserien, hvor man spillede et par sæsoner for et par år siden. ”Men vi er først og fremmest en bred klub, der appellerer til de mange. Vi er ikke en forening, der partout skal op og spille Danmarksserie i en fart. På den korte bane skal vi i foråret sikre vores forbliven i serie 1 – og så sigte efter KS i 2013,” siger Allan Christiansen. Egne spillere Han påpeger, at Fix i høj grad er en klub, der uddanner sine egne 1. holdsspillere. Som resultat af en proces, man besluttede for en halv snes år siden, hvor ungdomsafdelingen blev re-organiseret, og der kom orden på sagerne. ”På det hold, der rykkede op i KS for tre år siden, var otte af de 11 spillere startet i Fix som små drenge – og havde ært spillet her i klubben. Det var vores mål, og det var vi stolte af. Også fordi vi godt ved, at der ikke kommer spillere udefra til os. Der er ikke nogen, der går og praler med, at nu skal de over og spille i Boldklubben Fix, siger formanden om den 87 år gamle klub, som han selv blev medlem af for år tilbage sammen med sin bror Benny, fordi den lå på vejen, når de kørte fra jobbet i Herlev til hjemmet på Amager! Gik fra unødige nederlag ”Der er medlemmer i Brønshøj Boldklub, der har forladt klubben og gået til meget mere ydmyge forhold i Fix, fordi de var trætte af at tabe kampe - eller få stoppet dem fordi der var spillere på holdet

Siden Lasse Fosgaard kom fra Brøndby til Brønshøj har drømmen været at komme videre til en klub i Superligaen. Og nu ser det endelig ud til, at de gode præstationer i den sort-gule trøje bliver belønnet. FC Nordsjælland har gennem længere tid fulgt den 25-årige Lasse Fosgaard og har ham på træningsophold i klubben i et par uger her i januar – før Brønshøj indleder forberedelserne til den meget vigtige forårssæson. Ambitionen er en kontrakt i Superliga-klubben fra sommerferien. -Det bliver spændende for

ham, og godt for os, at han deltager i en træning, der virkelig kan bringe ham i form. Men et klubskifte bliver tidligst aktuelt til sommer. Det ved Nordsjælland og det ved Lasse, for vi står foran et fantastisk vigtigt forår, hvor det gælder om at bevare pladsen i 1. division, siger Brønshøjtræner Bo Henriksen til Lokalavisen. Brønshøj indleder først træningen på mandag, så ”da jeg hørte om muligheden her, var jeg ikke i tvivl om, at det var en god idé,” siger Lasse Fosgaard til FCN’s hjemmesiden. ”FCN er i mine øjne den optimale klub, fordi spillestilen passer perfekt til mig. Det her er ikke en prøvetræning, og jeg har det rigtigt godt med, at der

ikke om to uger skal vendes en tommelfinger op eller ned. FCN ser mig i 14 dage og vil så følge mig i Brønshøj gennem forårssæsonen, og så må vi se, hvad der sker. Jeg tager mit besøg her som en oplevelse, og alt i FC Nordsjælland har allerede levet op til det, jeg havde regnet med, hvis ikke mere,” siger Lasse Fosgaard, der stadig har to års kontrakt med Brønshøj. Træner Bo Henriksen er helt på linje. -Vores politik er at udvikle spillerne og holdet bedst muligt. I det perspektiv er det en rigtig fin mulighed Lasse har fået med træningen i FCN. Nordsjællænderne har været helt okay over for Brønshøj og

med anden baggrund end den danske, der tabte hovedet og gik langt over stregen. Det har jeg også hørt!” ”Men det er nu ikke den væsentligste årsag til, at folk kommer udefra og vil spille i Fix. Det er meldingen og oplevelsen af en god klub, hvor der er styr på logistikken og rart at være,” siger Fix-formanden, der ikke er blind for forskellen på Fix og BB. Brønshøjs medlemskreds afspejler Tingbjergs beboere, hvor 60-70 procent er andengenerations-danskere og indvandrere med en anden fodboldkultur end den traditionelle danske. Fix rekrutterer sine medlemmer i det idylliske, meget danske villakvarter neden for Brønshøj Kirke. Sådan gør vi ikke her Det er i Brønshøj, at man to gange inden for de seneste år har måttet lukke sit U/17drengehold, fordi der var for mange problemer med temperamenterne og forældrenes forståelse af, hvad det indebærer at være medlem i en dansk fodboldklub. Og hvordan man ikke bør reagere i konflikt-situationer under kampene. -Vi er begyndt at få nogle enkelte anden-generations danske drenge som medlemmer. De bliver efter hvad jeg kan se trukket med til fodbold af deres klassekammerater fra skolen, som spiller i Fix. Men det skaber ikke sociale og disciplinære problemer, som dem man kæmper med i Brønshøj. Dels fordi der ikke er så mange, dels fordi der er en meget klar fornemmelse af, hvordan man gør og opfører sig i Fix. Og fordi der også er nogen, der kan sige: ”Sådan gør vi ikke her,” – og så gør de det ikke,” siger Allan Christiansen. ficeret sig til. Han mener selv at have betalt prisen for en samtale med cheftræner Bo Henriksen i sommerpausen.

Brønshøj-spillere testes af andre Af Steen Ankerdal Foto: SA-media

21

Lasse, og jeg tager i denne uge op og ser, hvad han har fået ud af trænings-opholdet, lyder det fra Bo Henriksen. Kritik fra KK Om Kasper Kristensen er med, når træningen begynder er i høj grad op til ham selv. Den 25-årige midtbanespiller, der kom til Brønshøj fra Lyngby fik i efteråret ikke den spilletid, han mente sig kvali-

-Det har været begrænset med spilletid, efter jeg ytrede mine meninger. Dem skulle jeg måske have holdt for mig selv, men jeg har det egentlig fint nok med, at jeg sagde mine meninger, selvom det nok er grunden til, at det er gået lidt ned ad bakke rent fodboldmæssigt, siger Kasper Kristensen til bold.dk uden at gå i detaljer med indholdet af samtalen. Træner Bo Henriksen er ikke enig, for ”hos os har alle lov til at sige deres mening og markere deres holdninger. Bare det sker i respekt for holdet, medspillerne og klubben. Ingen står over holdet, siger Bo Henriksen til Lokalavisen. Han håber, at ”KK er med, når

Nyt klubhus Klubhuset og omklædningsrummene ligger i den mere end 60 år gamle træbarak, der dog skal moderniseres og udvides i løbet af foråret og sommeren, så Fix får tre træhuse, sådan i trip-trap-træsko-formation med flere og større omklædningsrum, kontor og klublokale, hvor der faktisk er plads til medlemmerne både til hverdag og fest. ”Københavns kommune har bevilget 3,6 millioner kroner til projektet- Vi har haft Spillerforeningens direktør Mads Øland som en kyndig ildsjæl, der kender mange i kommunen og ved, hvordan man kommer igennem bureaukrati og får skred i tingene. Mads har sine to sønner på klubbens 2. hold og spiller selv lidt veteran-fodbold i Fix, siger Allan Christiansen som forklaring på, at netop Øland er med i det projekt, der skal give Fix tidsvarende klub-forhold. -Jeg kan så bare håbe, at vi også kan flytte den særlige Fix-ånd med over i de nye klublokaler og omklædningsrum, så vi forbliver den åbne og brede klub, hvor alle føler sig velkomne og kan lide at komme og at være, siger Allan Christiansen, der udover at være formand i Fix er glødende Leeds United tilhænger – og har været det siden drengeårene i 70’erne, da Leeds havde sin storhedstid.

træningen indledes i næste uge. Han er en kompetent spiller og en fin fyr, som jeg ikke har nogen problemer med. Men det er faktisk op til KK selv, om han spiller i Brønshøj i foråret, for vores politik er, at spillerne skal have lyst til at spille i Brønshøj. Vil de hellere noget andet, så finder vi ud af det. Kontrakt eller ej, så har det ingen mening at holde på spillere, der hellere vil væk, siger Bo Henriksen, der har svaret positivt på Hvidovres henvendelse om, at KK kunne træne med 2. divisions førende hold Hvidovre, når Brønshøj selv starter træningen. -Klubberne var tæt på at blive enige, men det blev de ikke, og som det ser ud nu, fortsætter jeg i Brønshø, siger Kasper Kristensen, der har spillet 26 U-landskampe for Danmark.


www.dinby.dk

22

Det sker lokalt Fredag den 20. januar. Kl. 14.00. Nordiske viser fortolket af komponisten og visesangeren Kristian la Cour. Husumvold Kirke, Gadelandet 25.

Søndag den 22. januar. Kl. 11.00 – 14.00. Sort/Hvid Søndag. Med filmforevisninger, fortællinger, skyggeteater og skak! Vanløse Bibliotek, Jernbane Allé 38.

Kl. 14.00 – 16.00. Fredagscafé. Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2.

Tirsdag den 24. januar. Kl. 19.00. Strikkecafé. Kulturhuset Pilegården. Kl. 19.00. Arv og testamente. Foredrag ved cand. jur. Erik Valgren. Kulturhuset Pilegården.

Kl. 19.00. Danse & Hyggeklubben. Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17. Kl. 20.00. Blueskoncert med Kellie Rucker (USA), Ralph & The Big Bang Group (Sverige) og Frederik John. Arr. Music House. Kulturhuset Pilegården. Lørdag den 21. januar. Kl. 11.00 – 15.00. Kunstudstillingen ”2 x Natur + 2 x Kultur”. Galleri Gofs, Håbets Allé 3.

Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Onsdag den 25. januar. Kl. 13.00 – 16.00. Bankospil og kaffebord. Arr. Vanløse Pensionistforening. Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal. Kl. 14.00. Onsdagsklubben. Girafpension i Husum med billedkunstneren Birger Rosendal. Husum Kirke, Korsager Allé 14.

Kl. 14.00 – 16.00. Fredagscafé. ”Fra Lolland til Brønshøj” – erindringer fra et langt liv ved Henning Andersen. Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125 A. Kl. 20.00. Culture Clubbing. Med unge solister og bands fra skoler i Vanløse & Omegn. Kulturstationen Vanløse. Lørdag den 28. januar. Kl. 11.00 – 15.00. Kunstudstillingen ”2 x Natur + 2 x Kultur”. Galleri Gofs. Kl. 13.00. Wichlers Cup. Badminton med deltagelse af bl.a. tidligere stjerner. Frederiksberg-Hallerne, Jens Jessens Vej 20. Søndag den 29. januar. Kl. 15.00. Nytårskoncert med musik af Fritz Kreisler, spillet af Henryka Tronek, violin, og Katarzyna Glensk, piano. Husumvold Kirke. Tirsdag den 31. januar. Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Kl. 19.00 – 20.30. Ungdomskirke. Præsten Torbjörn Stålander fra Køge fortæller. Husum Kirke.

Onsdag den 1. februar. Kl. 13.00 – 16.00. Bankospil og kaffebord. Arr. Vanløse Pensionistforening. Kulturstationen Vanløse.

Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.

Torsdag den 26. januar. Kl. 11.00. Miss Molly & Børge B. synger og spiller. Arr. Aktiv-Center. NB! Kun for medlemmer. Kulturhuset Pilegården.

Torsdag den 2. februar. Kl. 11.00. Torsdagskreds. Rita Nielsen fortæller om dagligdagen på Diakonissestiftelsens hospice. Utterslev Kirke, Rentemestervej 109.

Kl. 17.00 – 20.00. Kunstudstillingen ”2 x Natur + 2 x Kultur”. Galleri Gofs. Kl. 19.00. Snart senior – og så starter livet! Foredrag af Ebbe Berg. Kulturhuset Pilegården. Fredag den 27. januar. Kl. 14.00 – 16.00. Fredagscafé. Filmeftermiddag ved Jette Thomsen. Grøndalskirken.

Kl. 19.30. ”Frihed til at tro – eller lade være”. Foredrag af cand. theol. Lars Sandbech. Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175. Kl. 19.30. Opbygning af hjemstavnssamlinger. Foredrag af Ole Maintz fra Helsingør. Arr. Brønshøj Frimærkeklub. Kulturhuset Pilegården.

UGE 03 - 2012

Bubber besøger Brønshøj Sognecenter Af Kaare Vissing Kultur. Intet skaber positivitet og livsglæde som symbiose. Oprindeligt står dette ord for et gavnligt samliv mellem dyr eller planter, der tilhører forskellige arter. Men symbiose kan sagtens anvendes på menneskelige gøremål, hvor f.eks. to institutioner har glæde af hinanden. Et godt eksempel herpå er samspillet mellem Brønshøj sogn og Natteravnene i Brønshøj. Således gik en fjerdedel af overskuddet fra Sommerfesten i Præstegårdshaven 2011, til Natteravnene i Brønshøj. Og de kvitterer nu med afholdelsen af to besøg af et par af tidens kendisser, Bubber og Peter Mygind. Sidstnævnte vender vi tilbage til, når marts melder sin ankomst. Men

Bubber besøger Brønshøj. Bubber kan vi ikke vente med, for han besøger Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5, allerede mandag den 30. januar kl. 19.30 – 21.00. Bubber, der før sit foredrag vil gå en Natteravnstur i den gule jakke, fortæller i sognecentret om positivitet og livsglæde. Det sker ud fra følgende devise: ”Få det bedste ud af livet!

Du vælger selv!” Arrangørerne lover et åbent og ærligt foredrag – en peptalk om at bevare sindet åbent og holde fast i evnen til at glædes over både store og små ting i hverdagen. Udstråler vi en positivitet, kan det ikke undgå at smitte af på hele vores liv – både i det private og arbejdslivet. Udfordringerne på vores vej er med til at vise nye veje og lukke op for spændende muligheder, når vi møder verden og andre mennesker åbent og fordomsfrit. Det er derfor med glæde, at Natteravnene og Menighedssamfundet i Brønshøj byder velkommen til Bubber og hans publikum! Billetter kan fås gratis på Brønshøj Bibliotek. Der er ingen adgang til arrangementet uden billet.

Blueskoncert Kellie Rucker & Ralph & The Big Bang Group med gæst Fredrik John giver koncert i Pilegården fredag d. 20. januar i Pilegårdens café. En aften med Blues, Country og Rock Kellie Rucker er et meget stort talent med en stærk sangstemme og et eminent mundhar-monikaspil. I løbet af en karriere, der har strakt sig over mere end 20 år, har hun optrådt med legender som Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat og BB King. Om Ralph & The Big Band Group der har spillet blues

sammen i 25 år kan følgende fortælles, at der vel ikke er nogen som ham der i den grad har formået at formidle blues`ens væsen til skandinaverne! Ralph Svensson spiller trommer - og synger! så man føler sig hensat til Mississippi! Med omkring 2500 koncerter og 5 udgivelser er gruppen rutineret, men meget hottere end nogensinde! Blues magasiner over hele verden skriver: "sprudlende blues" (Blues Revue,USA), "CES Suédois

ont le feu Sacré!" - Svenskerne har den hellige ild! (Bluesboarder, Frankrig), "highly recommended" (Blues Alive, Japan). Udover sin musikerkarriere, som har bragt ham rundt i hele Europa, arrangerer han en inter-national bluesfestival i sit eget nabolag, Esløv i Skåne. Ralph & the big bang group er, foruden Ralph, Jerker ”Max” Allgulander, bas og Lasse Persson, guitar samt denne aften med Fredrik John på trombone. Kellie Rucker flyver denne aften ind fra USA for at bidrage med sang og sit unikke mundhar-monikaspil til hvad der tegner til en forrygende koncert. Start det nye år med en go`gang blues i Music House Brønshøj regi. Pris: kr. 80,- (forsalg) Starttidspunkt: fredag d. 20.01-2012 20:00

Silvia fra Brønshøj er med i den nye sæson Silvia er 23 år og har været med i mange skønhedskonkurrencer bl.a. Miss World og hun har bl.a. været Miss Polen, da hende mor er polsk. Nu leder hun efter kærligheden og den eneste i reportageprogrammet "Singleliv" på Kanal 4 og selvom udseendet er i orden, så er det ikke helt så nemt at finde kærligheden.


UGE 03 - 2012

Weekend TV

www.dinby.dk

23


24

www.dinby.dk

UGE 03 - 2012

Brønshøj_20012012  
Brønshøj_20012012  

per sine beskueres syn på samfundet. Og selv om det enkelte maleri kan være nok så overskueligt, så er det sam- lede værk af en sådan kom- t...

Advertisement