Page 1

CCCB LAB EL CCCB A LA XARXA Per Lucia Calvo i Maria Farràs Amb la col·laboració de tots els departaments del CCCB DESEMBRE 2011

02


WWW. CCCB.ORG /LAB Una publicació de CCCB_LAB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Montalegre, 5 08001 Barcelona T. 93 306 41 00 Bloc: www.cccb.org/lab Mail: lab@cccb.org Twitter: @cccblab


DESEMBRE 2011

CCCB LAB EL CCCB A LA XARXA L’anomenat web social és un espai excel·lent per a la conversa, per compartir coneixement sobre un tema o per crear comunitat. Les institucions culturals hem après que el públic ja no és passiu i demana prendre part activa en aquesta conversa per esdevenir-ne contribuïdor. La «filosofia 2.0» ha entrat a les institucions culturals a través dels departaments de comunicació i premsa, i malgrat que es tracti d’un fenomen recent, no queden centres i museus que no tinguin una presència més o menys activa a les xarxes socials. Però l’ús de les eines 2.0 és tan sols la punta de l’iceberg d’un altre procés més profund que afecta altres esferes: metodologies i processos de treball, disseny d’activitats i programacions, curadoria, etc. [01]

«El CCCB a la Xarxa» sintetitza una primera etapa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a Internet, centrada sobretot en la comunicació. La voluntat d’aprenentatge i actualització permanent ens obliga, però, a apostar per un coneixement constant dels processos participatius en el camí que va de la interacció a la co-creació. [02]

· 03 ·


Aquest document presenta l’estat del CCCB a la Xarxa en l’actualitat (desembre del 2011) i recull els principis i criteris que hem aplicat en la gestió d’eines 2.0 fins al moment, tot intentant fixar una metodologia adaptada a les necessitats i els objectius del centre. També proposa pautes d’estil perquè la comunicació digital del CCCB sigui coherent tant amb les nostres línies conceptuals com amb els principis generals d’Internet. «El CCCB a la Xarxa» vol ser tant una eina interna (per posar ordre, reflexionar sobre les eines 2.0 i fixar metodologia) com externa (compartir l’experiència). És un document que suggereix el camí del procés de canvi en què estem immersos, un work in progress constant que volem compartir i que de ben segur necessitarà revisions.

· 04 ·


La voluntat d’aprenentatge i actualització permanent ens obliga a apostar per un coneixement constant dels processos participatius en el camí que va de la interacció a la co-creació.

Notes: 01

INSUA, J. CCCB LAB una visió de conjunt [en línia]. Barcelona: Labzine, 2010 [consulta 8 de setembre de 2011].

Disponible a: http://issuu.com/icicccb/docs/cccblab

Sessió I+C+i: Institucions culturals 2.0? [en línia]. Barcelona: Icionline, abril 2010 [consulta 8 de setembre de 2011]. Disponible a: http://www.cccb.org/icionline/ instituciones-culturales-20/

02

Sessió I+C+i: 2.0: De la interacció a la co-creació [en línia]. Barcelona: Icionline, setembre 2011 [consulta 8 de setembre de 2011].

Disponible a: http://www.cccb.org/icionline/ici-5-20de-la-interaccion-a-la-co-creacion/

SANGÜESA, R.; LAPUENTE, I. Una invitació al disseny de processos de participació [en línia]. Barcelona: CCCB LAB, 2011 [consulta 8 de setembre de 2011].

· 05 ·

Disponible a: http://www.cccb.org/lab/ici/una-invitacio-

al-disseny-de-processos-de-participacio/


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

PRINCIPIS DEL CCCB A INTERNET Aquests són els principis que inspiren la política de comunicació a Internet del CCCB:

7. No som l’única veu de coneixement: observar i aprendre del canvi cultural a través de les múltiples fonts, moviments i usuaris en xarxa (eduex, cultura 2.0) que en són experts.

1. La naturalesa horitzontal i no jeràrquica de la comunicació en xarxa: la comunicació a Internet es dóna idealment d’igual a igual (peer to peer).

8. Promoció de projectes participatius, amb uns objectius concrets que van des de la col·laboració fins a la co-creació amb comunitats d’usuaris.

2. Qualitat versus quantitat: no sols importa quanta gent ens segueix, sinó com interactuem i quins objectius comuns compartim. Hem d’intentar aportar continguts de qualitat en la nostra interacció amb els usuaris d’Internet.

9. Co-responsabilitat i netiqueta: respecte per les normes de funcionament i comportament establertes a la Xarxa.

3. Vocació de servei públic: informar i respondre les consultes dels seguidors.

10. Representació dels valors i les línies conceptuals del CCCB: als perfils 2.0 no s’emeten opinions sobre temes sobre els quals el centre no s’ha posicionat.

4. Transparència: facilitar informació veraç i sense objectius publicitaris o enganyosos. 5. Diàleg i debat obert al voltant dels principals eixos temàtics del centre: ciutat i espai públic, literatura, cinema, música i innovació i investigació en l’àmbit cultural, etc. 6. Reconeixement dels continguts i la tasca d’altres institucions, persones i moviments fora i dins de la Xarxa que treballen per la cultura i comparteixen valors i temes amb el CCCB.

· 06 ·


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

ESTAT DE LA QÜESTIÓ: PERFILS I SERVEIS 2.0 El CCCB organitza la seva presència en les diferents eines 2.0 segons els usuaris a qui s’adreça i els temes que aborda.

mateix centre com els que poden generar els internautes. • Seguir temes i persones vinculades a l’activitat del centre. • Recomanar documentació d’altres activitats culturals que no són pròpies però que tenen relació amb les temàtiques del CCCB. • Retransmetre esdeveniments en directe (Live Twittering).

• Perfil corporatiu: Adreçat al públic general per informar de temes d’agenda i programació. • Perfils temàtics: Adreçats a comunitats d’usuaris interessats en temàtiques concretes: CCCB Lab, CCCBEducació, Kosmopolis, Xcèntric Cinema, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa i Public Space.

El CCCB utilitza altres serveis 2.0 amb les funcions de repositori unificat i plataforma de redifusió dels continguts (vídeos, fotografies, documents en pdf i enllaços):

Aquests perfils específics s’han desenvolupat a la xarxa a través del Twitter i el Facebook, les dues eines que l’equip del centre fa servir de manera periòdica amb els objectius següents:

- Vimeo (vídeo) - Ustream (streaming) - Flickr (fotografia) - Delicious (enllaços) - Issuu (PDF i documents) - Prezi (presentacions)

• Potenciar la interacció i la conversa amb els usuaris. • Rebre i respondre comentaris, queixes i suggeriments. • Informar de la programació. • Difondre enllaços i documentació vinculada a les activitats. • Redifondre continguts propis generats als blocs i webs del CCCB. • Compartir materials multimèdia derivats de les activitats (cròniques, vídeos, entrevistes, conferències), tant els que genera el

· 07 ·


VÍDEO

STREAMING

Vimeo http://vimeo.com/cccb

Ustream http://www.ustream.tv/user/cccbarcelona

Des del juny del 2011, el CCCB utilitza la plataforma Vimeo com a eina única de publicació i distribució de tots els seus continguts audiovisuals: entrevistes, reportatges, vídeos promocio​nals i conferències i debats. Des de l’any 2008 el CCCB havia fet servir Youtube (http://www.youtube.com/cccbarcelona), que ha passat a tenir un ús secundari exclusivament per a vídeos promocionals. El CCCB Lab disposava d’un canal de vídeos propi a la plataforma Blip.tv (http://cccblab.blip. tv/), on es publicaven continguts audiovisuals relacionats amb la innovació i la recerca en l’àmbit cultural: entrevistes a tots els ponents que participen a les sessions del cicle I+C+i, així com altres activitats del CCCB Lab. En el moment de la realització d’aquest document, està previst que tots els nous vídeos generats al canal blip.tv del CCCB Lab s’unifiquin en una llista de reproducció específica al canal Vimeo del CCCB.Tots els projectes específics del CCCB amb un volum elevat de vídeos tindran la seva llista de reproducció pròpia al Vimeo.

Fem servir Ustream per a la retransmissió d’esdeveniments en directe a través de videostreaming. El CCCB utilitza aquest servei per oferir als usuaris rodes de premsa, debats, conferències, actuacions musicals o festivals a través d’Internet. FOTOGRAFIA Flickr http://www.flickr.com/photos/cccb/ El CCCB fa servir la fotografia per deixar constància documental de gairebé totes les activitats pròpies que s’esdevenen al centre. Una selecció dels reportatges fotogràfics de les activitats del centre (debats, festivals, exposicions etc.) es publica a Flickr per compartir-la amb la comunitat d’usuaris d’aquesta xarxa social. El CCCB també participa a Flickr per interactuar amb comunitats d’usuaris vinculades al món de la fotografia.

· 08 ·


ENLLAÇOS

PDF i DOCUMENTS

Delicious http://www.delicious.com/cccb

Issuu http://issuu.com/cccb

El CCCB disposa de tres comptes de Delicious, el servei social d’emmagatzematge i classificació de llocs web. En el cas del compte CCCB, l’eina es fa servir per fer reculls de premsa en línia. L’equip de premsa del CCCB selecciona alguns dels articles més destacats que es publiquen en mitjans digitals sobre l’activitat del centre. El CCCB Lab (http://www.delicious.com/ icionline) utilitza Delicious per publicar tota la documentació que es genera en cadascuna de les sessions del cicle I+C+i (Investigació i Innovació en l’àmbit cultural). Kosmopolis (http:// www.delicious.com/kosmopolis) té un compte Delicious per recomanar articles i materials interessants vinculats amb els autors i els temes de les diferents edicions de la Festa de la Literatura Amplificada.

Els quaderns educatius generats per CCCB Educació, alguns fulletons d’activitats i els pròlegs dels catàlegs d’exposicions són tres tipus de documents que el CCCB ha optat per digitalitzar electrònicament i publicar a Issuu per millorarne la visualització. Els motius són que el servei Issuu millora considerablement la consulta i lectura en línia d’aquests documents i facilita la descàrrega i redifusió dels continguts. El CCCB Lab (http://issuu.com/icicccb) també publica a Issuu els fulls de mà d’I+C+i i altres publicacions digitals que genera periòdicament. PRESENTACIONS Prezi Prezi és una eina de gran potencial divulgatiu que permet fer presentacions en línia incorporant-hi la noció de moviment, la qual cosa permet fer presentacions més originals. Fins al moment ha estat emprat per CCCB Educació per fer visites virtuals a les exposicions i pel CCCB Lab per preparar presentacions de les seves activitats.

· 09 ·


PERFIL

TEMÀTICA

WEB/BLOC

CCCB

Agenda i programació general del CCCB

Web: http://www.cccb.org Bloc: VEUS CCCB http://www.cccb.org/veus

CCCB Educació

Educació

Web: http://www.cccbeducacio.org

CCCB Lab

Innovació i investigació en l’àmbit cultural

LAB web i bloc: http://www.cccb.org/lab I+C+i en línia: http://www.cccb.org/icionline

Kosmopolis

Literatura oral, escrita i electrònica

Web: http://www.cccb.org/kosmopolis Tumblr Diari Kosmopolis: http://kosmopolis11.tumblr.com/ Wiki Bookcamp Kosmopolis: kosmopolis2011.pbworks.com/

Public Space

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, urbanisme, arquitectura

Web: http://www.publicspace.org

Xcèntric

Cinema experimental

Web: http://www.cccb.org/xcentric

Anilla Cultural Latinoamérica-Europa

Treball en xarxa entre institucions culturals

Web: http://anillacultural.net/

· 10 ·


SERVEIS 2.0 Twitter Facebook Youtube Ustream Flickr Issuu Delicious Foursquare

@cececebe http://www.facebook.com/CCCB.Barcelona http://www.youtube.com/cccbarcelona http://www.ustream.tv/user/cccbarcelona http://www.flickr.com/photos/cccb/ http://issuu.com/cccb http://www.delicious.com/cccb http://4sq.com/da9rZT

Twitter

@cccbeducacio

Twitter Facebook Delicious Issuu Blip.tv

@cccblab http://www.facebook.com/CCCB Lab http://www.delicious.com/icionline http://issuu.com/icicccb http://cccblab.blip.tv/

Twitter Facebook Delicious

@kosmopolis_cccb http://www.facebook.com/Kosmopolis http://www.delicious.com/kosmopolis

Twitter

@publicspaceCCCB

Facebook

http://www.facebook.com/XCENTRIC.CINEMA.CCCB

Facebook (grup)

http://www.facebook.com/group.php?gid=152286661468583&ref=ts

路 11 路


EINES DE PARTICIPACIÓ PRÒPIES

• •

El CCCB ha dissenyat eines i projectes de participació que requerien la interacció amb el públic i donaven un valor afegit a l’activitat:

PANTALLA GLOBAL http://pantallaglobal.cccb.org POST-IT CITY http://www.cccb.org/es/post-it

PROJECTES AMB WEBS PROPIS • • • • • • • • • • •

ATOPIA. DICCIONARI DEL MALESTAR EN LA CULTURA: http://www.cccb.org/atopia/ BAMAKO http://www.cccb.org/ca/bamako BLOC J.G. BALLARD http://www.cccb.org/blogballard/ BOOKCAMP KOSMOPOLIS http://kosmopolis2011.pbworks.com/ BRANGULÍ VA SER AQUÍ. I TU? http://www.brangulivaseraqui.com/ DIARI DE KOSMOPOLIS http://kosmopolis11.tumblr.com/ LA CIUTAT DELS HORRORS http://www.cccb.org/laciutatdelshorrors/ LA TEVA VEU http://www.cccb.org/veus/la-teva-veu/ MIRADES CCCB http://www.cccb.org/mirades MURS http://www.cccb.org/es/murs NAVEGADOR INTERACTIU DEL CCCB http://www.cccb.org/navegador

• • • • • •

· 12 ·

ANY CERDÀ http://www.anycerda.org/web/ KOSMOPOLIS http://www.cccb.org/kosmopolis/ NANO http://www.cccb.org/nano NOW http://www.cccb.org/now PUBLIC SPACE http://www.publicspace.org/ XCÈNTRIC http://www.cccb.org/xcentric


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

CRITERIS D’ÚS DELS PERFILS I SERVEIS 2.0 bé els continguts que interessen a la comunitat d’usuaris a la qual s’adreça. Cada cop que es vulgui donar d’alta un nou compte vinculat al CCCB o a alguna de les seves activitats pròpies, caldrà consultar-ho prèviament amb la persona responsable de la comunicació digital del CCCB. Els treballadors que gestionen les eines 2.0 no poden utilitzar-les amb fins personals. En el cas que el treballador vulgui tenir un compte propi i vincular-lo professionalment al CCCB, hauria de comunicar-ho prèviament i tenir presents els principis del CCCB a la Xarxa (punt 2).

Per tal de garantir una presència de qualitat, coherent i sostenible amb els recursos disponibles, establim una sèrie de pautes per a la gestió dels serveis 2.0 actuals, així com per a l’obertura de nous comptes. Planificació prèvia La comunicació en línia s’ha de coordinar amb prou temps d’antelació entre els programadors i coordinadors d’una activitat i la persona responsable de la comunicació digital al CCCB. El criteri principal que cal tenir en compte és la planificació prèvia: abans de fer servir una eina hem de pensar què volem comunicar, per a què, a qui ens volem adreçar i quina ha de ser l’estratègia comunicativa. La resposta a aquestes preguntes ens guiarà a l’hora de decidir si és necessari que fem servir eines 2.0 i quines poden ser les més adients.

Comptes de grups/col·lectius col·laboradors El CCCB únicament assumeix la gestió de la comunicació digital dels projectes de producció pròpia. En el cas de les activitats de grups col·laboradors, el CCCB assumirà una difusió bàsica (redifusió de continguts i del compte del grup) a través dels canals corporatius del centre. Qualsevol campanya o iniciativa en línia d’un grup col·laborador que vagi més enllà de la difusió general s’haurà de consultar amb la persona responsable de la comunicació digital.

Gestió de comptes propis: identitats 2.0 del CCCB Totes les eines 2.0 del CCCB que impliquin la gestió d’una comunitat i de continguts culturals específics han d’estar gestionades per una persona responsable de la seva actualització i el seu manteniment. Aquesta persona ha de formar part de l’equip del CCCB i, en el cas de les identitats 2.0 específiques, conèixer

· 13 ·


_

Llengües de comunicació

El criteri principal que cal tenir en compte és la planificació prèvia: abans de fer servir una eina hem de pensar què volem comunicar, per a què, a qui ens volem adreçar i quina ha de ser l’estratègia comunicativa.

L’idioma principal de comunicació del CCCB a través de les eines 2.0 és el català. Tot i això, la comunicació del CCCB és trilingüe (català, castellà i anglès) i, en funció del públic a qui ens adrecem, podem utilitzar qualsevol d’aquestes tres llengües indistintament. Quan difonem un contingut, farem servir l’idioma de la font original del contingut (català, castellà, anglès o qualsevol altra llengua). Identificació Els perfils 2.0 del CCCB han d’anar identificats amb el logo corporatiu o la imatge gràfica corresponent. Les descripcions de perfil i tots els continguts que generem i compartim al web 2.0 han d’anar identificats com a projectes del CCCB (a través del logo o bé per escrit).

· 14 ·


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

CRITERIS DE REDACCIÓ I DE PUBLICACIÓ ALS BLOCS El CCCB disposa de dos blocs: un de corporatiu, VEUS CCCB, i l’altre, especialitzat en recerca i innovació cultural, el bloc del CCCB LAB.

• BLOC LAB http://www.cccb.org/lab Recull tot el coneixement que es genera al centre al voltant de la mutació de gèneres i formats i les metodologies i els processos de treball que vulguin explicar treballadors, col·laboradors, comissaris, equip tècnic, etc. És una eina de comunicació externa al públic en general –i no especialitzat– per donar a conèixer la transformació del centre cap a un CCCB virtual (exposicions, nous públics, participació 2.0, etc.), com també altres objectius explicats al document fundacional del CCCB LAB. [03]

• VEUS CCCB http://www.cccb.org/veus És el bloc corporatiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És una eina de comunicació externa i d’interacció amb el públic del centre. Representa una nova forma de comunicar els projectes CCCB a través de totes les veus implicades en l’activitat del centre: treballadors, col·la​boradors, comissaris, artistes, equip tècnic etc.

· 15 ·


Per a què serveixen els blocs CCCB?

Més usos del bloc:

• Per adreçar-nos al públic de les activitats del CCCB d’una manera més propera i directa. • Per explicar les activitats dels departaments des de vessants diferents dels habituals. • Per mostrar com es fa possible una activitat i la cara no visible del CCCB. • Per donar a conèixer aspectes de la feina de l’equip que acostumen a quedar oblidats un cop s’ha programat l’activitat o que, per raons d’espai i temps, no s’acaben explicant. • Per debatre al voltant de les principals línies de programació del CCCB. • Per publicar cròniques, crítiques o articles i promoure activitats futures. • Per explicar com estan canviant els departaments: què estan fent per innovar i adaptarse a la nova realitat cultural del segle XXI. • Per donar a conèixer qui és l’equip i què fa cada treballador/col·laborador/comissari al CCCB. Per conversar amb el públic i saber què pensa de la feina i l’activitat del CCCB. • Per fer xarxa: per conèixer i contactar amb gent amb interessos i activitat professional semblant a la de l’equip i els col·laboradors.

• Recomanacions/crítiques/comentaris d’articles i notícies, llocs web, música, programació pròpia o d’altres centres culturals, etc. • Explicació de curiositats i anècdotes. • Resums de la participació de l’equip en trobades o congressos del sector. • Propostes d’idees sobre el nostre departament amb vista a rebre el feedback del públic. Com escriure al bloc? • Cal fer servir un estil directe, senzill i clar. Podem permetre’ns un estil més personal. • Els textos han de ser preferiblement curts i han d’anar acompanyats d’una imatge o un recurs multimèdia (vídeo, àudio i enllaços) que els faci més atractius. • En el cas que vulguem publicar un article de fons més elaborat, es publicarà adjunt a un post introductori (resum) de l’article. • Tots els textos dels blocs van signats amb el nom de l’autor i una breu descripció de qui n’és l’autor. La signatura també és un reconeixement a l’autor i una bona manera de comunicar al públic qui és qui al CCCB. Es pot signar en nom del departament d’un equip quan els textos siguin més informatius, neutres i menys personals.

· 16 ·


VEUS CCCB i CCCB LAB representen la veu de la institució a través de les moltes veus de treballadors i col·laboradors.

No perdre de vista que representem el CCCB

Sobre els comentaris

• VEUS CCCB i CCCB LAB representen la veu de la institució a través de les moltes veus de treballadors i col·laboradors. Si hi fem crítiques, cal utilitzar criteris professionals i mai personals. • Les nostres opinions es vincularan a la imatge pública del CCCB i, per aquest motiu, hem de ser coherents amb les línies generals i la filosofia del centre.

• L’autor d’un post ha de revisar si el seu text ha rebut comentaris i respondre els comentaris personalment per poder obrir una conversa amb els lectors. • L’editor del bloc moderarà tots els comentaris i no publicarà els comentaris ofensius o sense argumentar.

Restriccions • No es publicaran continguts ofensius o publicitaris. • Demanarem permís als nostres col·legues abans d’escriure sobre ells. • Evitarem publicar textos sobre programació que encara no està confirmada.

_

Atribució

Notes: 03

Document fundacional CCCB LAB [en línia]. Barcelona: CCCB Lab, novembre 2009 [consulta 8 de setembre de 2011]. Disponible a: www.cccb.org/lab/wp-content/themes/ default/docs/dossier_03_ca.pdf

• Si citem un altre bloc o alguna publicació, enllaçarem sempre a la font original (si és possible). • Si fem servir fotografies que hem trobat al web, sempre en donarem els crèdits i enllaçarem a l’autor.

· 17 ·


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

RETRANSMISSIÓ D’ACTIVITATS A TWITTER ampliï informació. Per exemple, si el ponent fa una referència literària, és útil buscar aquesta referència a Internet i aportar-ne un enllaç. • Recollir material de suport: també és molt important poder disposar del PowerPoint o del material de suport que farà servir el ponent durant la conferència. Ens pot servir de documentació pròpia i també podem oferir-lo als nostres seguidors com a complement (valor afegit) de la retransmissió. • Contactar amb la comunitat del Twitter interessada en el tema de l’activitat o en el ponent: dies abans de l’activitat, farem una cerca de possibles seguidors nostres al Twitter que estan especialment interessats en el tema de l’activitat i els contactarem personalment perquè participin en la retransmissió en directe i li aportin valor amb els seus tweets. • Cerca prèvia d’etiquetes, paraules clau bàsiques (hashtags)* amb les quals definirem la nostra activitat.

Proposem algunes recomanacions pràctiques per si volem fer una retransmissió en directe d’un acte fent servir el Twitter (=live twittering). Els consells o suggeriments estan organitzats segons el moment de l’activitat: 1. Abans de l’activitat 2. Durant l’activitat 3. Un cop finalitzada l’activitat ABANS DE L’ACTIVITAT • Cal buscar documentació sobre el(s) participant(s): biografies, enllaços a articles, webs, blocs, comptes del Twitter, etc. També hauríem de tenir ben organitzada tota la informació que el CCCB ha generat al voltant de l’activitat (enllaç a la fitxa de l’activitat, entrevistes, articles als blocs, etc.) És preferible que tota aquesta documentació estigui en línia per poder facilitar enllaços als nostres seguidors. • Si es tracta d’una conferència, intentarem aconseguir prèviament una còpia en format paper: per poder organitzar bé el seguiment a través del Twitter i l’enunciació de les idees principals de la conferència, és molt recomanable disposar prèviament del text que pronunciarà el ponent. Així també podem documentar millor la retransmissió, buscant enllaços de punts de la conferència que poden ser interessants perquè el públic

*TAGS O HASHTAGS: la comunicació a través del Twitter funciona sovint a través de tags o hashtags (paraules precedides del símbol coixinet #). Són paraules clau que serveixen de guia temàtica (#politica #democracia), de classificació dels continguts o citacions que anem publicant. També es fan servir hashtags per denominar un esde-

· 18 ·


veniment (#kosmopolis #k11) o el tema principal de l’esdeveniment (#literatura).

Eines i consells útils per a la preparació d’una retransmissió:

Exemple: Conferència de Lipovetsky sobre «El futur de les ciutats» dintre el debat «EL FUTUR». Els hashtags principals podrien ser #ciutat (si volem destacar el tema de la conferència) o #lipovetsky (si volem destacar l’autor) o #debatfutur (si volem destacar l’esdeveniment global). Cada tweet que escrivim pot incloure aquests hashtags (els tres, dos o un, segons l’espai de què disposem) que permetran que gent de tot el món interessada en #ciutat, #lipovetsky o #debatfutur pugui trobar i visualitzar el que estem dient i ens pugui seguir més fàcilment.

• Assegura’t que en el lloc on seguiràs l’activitat hi ha una bona connexió de Wifi. • Prepara un document amb alguns tweets generals de la conferència i tota la documentació que ja hagis recollit per facilitarla durant la retransmissió. • Tingues a mà un escurçador d’adreces URL: tot i que els programes de gestió de comptes del Twitter com Hootsuite o Tweetdeck ja disposen de la funció d’escurçar URL, està bé que tinguis a mà alguna eina per fer les URL llargues més curtes. • Fes servir algun programa de gestió de xarxes socials. Aquestes eines permeten gestionar tweets, hashtags, visualitzar i fer el seguiment de la repercussió que està tenint la retransmissió. • MUUTER: http://muuter.com/ Eina que permet «silenciar» usuaris del Twitter. Quan retransmetem una conferència, emetem molts tweets seguits i això pot molestar alguns dels nostres seguidors que no volen saber res de la conferència. Els podem suggerir, abans de començar la retransmissió, que facin servir el muuter per silenciar els nostres tweets.

• Un cop tinguem decidit el hashtag, és important que en fem difusió els dies previs i el mateix dia de l’activitat. Haurem de presentar l’acte poc abans que comenci (autors, lloc, data i hora de començament) i avisar de la retransmissió en directe. Si hi ha adreça directa de streaming, cal facilitar-la. Aquest tweet el podem desar per si cal tornar a recordar-lo més endavant (especialment l’adreça streaming, que haurem d’anar repetint durant la conferència per si hi ha algun seguidor que s’ha connectat més tard).

· 19 ·


• Com ho expliquem? ESTIL PER ESCRIURE TWEETS - Zemos98 proposa tweets estructurats de la manera següent: #hashtag esdeveniment + @usuariponent (si en té) + «Citació entre cometes» Un altra opció, si no volem fer citacions directes sinó resums de continguts és: #hashtag esdeveniment + #hashtag ponent + text que volem destacar - Hem de tenir un estil senzill, directe i entenedor. - Estem oferint un servei i hem d’intentar ser el més seriosos possible, sense perdre de vista que el Twitter és una eina conversacional i hem de poder respondre amb l’estil que de nosaltres esperen els nostres seguidors: proper, informal i directe.

DURANT L’ACTIVITAT • Document en Word obert: és útil tenir en un document de Word apuntats els #hashtags principals de la conferència, així com altres enllaços que haguem trobat durant la fase de documentació prèvia. Això ens permetrà poder anar documentant la retransmissió amb enllaços i no perdre el temps buscant la informació. • Què expliquem? TIPUS DE SEGUIMENT. Tal com suggereix Zemos98 a l’article «Live Twittering» [04], una bona fórmula de seguiment de conferències/actes és reproduir frases interessants o representatives al voltant del que el ponent està dient. Es tracta que algú que no està assistint a l’acte presencialment pugui fer un seguiment en directe o en diferit sobre els continguts més destacats d’una conferència. És important que una sola persona estigui dedicada exclusivament a la retransmissió perquè és una tasca que necessita concentració. Tampoc no es tracta d’intentar seguir frase a frase tot el que diu el ponent, però sí de poder fer un resum, a través de tweets, de tot el que està passant (incloent-hi reaccions del públic, preguntes, etc.).

Consells per a la retransmissió d’esdeveniments a través del Twittter • Triar l’idioma que creiem que pot interessar més als nostres seguidors. Si hi ha un streaming, l’usuari parla anglès i la interpretació és al català, una bona idea potser és fer els tweets en castellà per cobrir els tres idiomes. • Si ens equivoquem, podem esborrar un tweet. Si alguna cosa no funciona, està bé acceptar que hi hagut un error (es pot escriure un tweet explicant que l’streaming

· 20 ·


Una bona fórmula de seguiment de conferències/ actes és reproduir frases interessants o representatives al voltant del que el ponent està dient.

falla). En tot moment, hem de ser conscients que ens estan seguint persones i podem equivocar-nos i explicar-ho. • Estar sempre atents a si algú fa alguna pregunta o queixa. En aquests casos, és important escoltar el que ens estan dient i respondre directament. • Recordar el MUUTE (silenciador) i l’adreça streaming. • Quan comenci el torn de preguntes, oferir la possibilitat als seguidors del Twitter que facin les seves preguntes via Twitter perquè se’ls pugui respondre. Si hi ha molta activitat en el torn de preguntes presencial, potser és millor que no diguem res al Twitter per si les preguntes dels nostres seguidors no poden ser ateses.

repetir la mateixa frase/contingut que has escrit perquè la troba interessant, útil, bona, etc. L’RT o retweet és una manera de fer redifusió de continguts, un codi que els usuaris del Twitter tenen per fer-se ressò i valorar els continguts publicats per algun usuari. Si et retwitegen molt els tweets, bon senyal! Has aconseguit agradar als teus seguidors i el teu missatge arribarà a més gent!

_ Notes:

UN COP FINALITZADA L’ACTIVITAT • Hem de tancar la retransmissió en directe amb un tweet de comiat, informant que l’acte ha finalitzat. Si hi ha hagut usuaris (seguidors) molt actius, que han participat amb preguntes o retwittejat* els nostres continguts, és important agrair públicament la seva contribució.

04

ZEMOS98. Live twittering en [pcdunia] [en línia].

Zemos98 [consulta 8 de setembre de 2011].

Disponible a: http://publicaciones.zemos98.org/spip. php?article1381

*RETWEET: al Twitter, quan un contingut apareix amb les inicials RT al davant, vol dir que algun usuari ha retwittejat aquest contingut. El que significa és que ha volgut

· 21 ·


DESEMBRE 2011

CCCB_LAB EL CCCB A LA XARXA

LÍNIES DE TREBALL • Integració progressiva de tots els continguts generats pel CCCB en un sol portal de continguts que esdevingui lloc de referència i de debat amb i per a l’usuari sobre cultura contemporània. L’experiència de l’usuari al CCCB ha de tenir en compte tant l’àmbit físic (edifici, espai expositiu, etc.) com el virtual (web, xarxes socials, mòbil, etc.). • Definir una política general de drets d’autor amb llicències que permetin una reutilització i difusió dels continguts culturals, sempre que sigui possible. • Anàlisi quantitativa i qualitativa de les diferents activitats digitals i presencials del CCCB: definició d’una metodologia que mesuri l’eficiència i la qualitat dels continguts i la interacció amb els usuaris.

«El CCCB a la Xarxa» presenta l’estratègia que ha seguit fins ara el CCCB per crear i compartir continguts, serveis i projectes participatius a Internet. Aquest document també és el punt de partida per avançar cap a nous reptes i línies de treball futures, que permetin posicionar el CCCB a Internet en la segona dècada del segle XXI. Per poder innovar, considerem que primer cal una reflexió interna crítica sobre l’ús i abús de les xarxes socials i d’Internet. Apostar per una nova manera de treballar i de fer cultura en consonància amb els temps actuals ens porta a definir una sèrie de passos a seguir: • Investigar permanentment les noves eines disponibles en el món digital, parant una atenció especial a aquelles que optimitzin els recursos humans, intel·lectuals i creatius. En aquest sentit, cal definir estratègies d’ús i aplicació de les tecnologies mòbils i de videostreaming. • Aprofundir en la cultura de la participació, de manera que, en el cas que el projecte ho requereixi, la participació es dissenyi amb antelació i tenint en compte que hi ha diferents nivells que van des de la interacció fins a la co-creació amb usuaris. La comunicació i la difusió del l’activitat del centre són objectius prioritaris, però la filosofia 2.0 hauria d’abastar tots els àmbits del CCCB.

Aquests objectius s’han d’assolir amb el treball transversal de tot l’equip del CCCB i l’assessorament del Departament de Sistemes del centre. Cal una estratègia integrada i global perquè el disseny, la producció i la creació de projectes virtuals es treballin conjuntament i de manera sostenible amb els recursos intel· lectuals, humans i econòmics del centre.

· 22 ·


Cal una estrategia integrada i global perquè el disseny, la producció i la creació de projectes virtuals es treballin conjuntament i de manera sostenible.

· 23 ·

Labzine #2: el CCCB a la xarxa  

«El CCCB a la Xarxa» sintetitza una primera etapa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a Internet.

Advertisement