Page 7

Smart informationssøgning – Studietilpasset undervisning Bachelor 2.- 4. semester

Kandidat 1. - 2. semester

Indhold Vejledning i at tilrettelægge en informationssøgningsstrategi.

Indhold Hvis de studerende er blevet undervist på Bachelorniveau vil undervisningen på kandidatniveau bygge ovenpå dette.

Grundig introduktion til søgning i den akademiske litteratur. Med udgangspunkt i de studerendes aktuelle behov kommer vi ind på informationssøgning efter fx virksomheds-, branche- og markedsinformation eller finansiel og juridisk information. Vi fortæller om kildekritik, kildehåndtering og italesætter plagieringsproblematikken generelt. Udbytte • Fortrolighed med systematisk litteratursøgning • Kendskab til udvalgte databaser og viden om hvilke typer information, de kan finde deri, f.eks. nøgletal, regnskaber, markedsstatistik mv. • Kendskab til regler for etisk anvendelse af kilder og evne til at vurdere kvaliteten af forskellige kilder. Vi anbefaler At vi vælger faglige eksempler og relevante databaser i samarbejde med fagets underviser. Undervisningsmetode Forelæsning Omfang 2 lektioner – aftales nærmere

90 min

Vejledning i at tilrettelægge en informationssøgningsstrategi. Grundig introduktion til søgning i den akademiske litteratur. Med udgangspunkt i de studerendes aktuelle behov kommer vi ind på informationssøgning efter fx virksomheds-, branche- og markedsinformation eller finansiel og juridisk information. Vi fortæller om kildekritik, kildehåndtering og italesætter plagieringsproblematikken generelt. Udbytte • Fortrolighed med systematisk litteratursøgning • Kendskab til udvalgte databaser og viden om hvilke typer information ,de kan finde deri, f.eks. nøgletal, regnskaber, markedsstatistik mv. • Kendskab til regler for etisk anvendelse af kilder og evne til at vurdere kvaliteten af forskellige kilder. Vi anbefaler At vi vælger faglige eksempler og relevante databaser i samarbejde med fagets underviser. Undervisningsmetode Forelæsning Omfang 2 lektioner – aftales nærmere

7

Biblioteket i undervisningen  

Læs, hvordan CBS bibliotek deltager i undervisningen på CBS og bidrager til at skabe informationskompetente studerende.

Biblioteket i undervisningen  

Læs, hvordan CBS bibliotek deltager i undervisningen på CBS og bidrager til at skabe informationskompetente studerende.

Advertisement