Page 1

Biblioteket i undervisningen CBS Biblioteks undervisningstilbud PĂĽ CBS Bibliotek er vi specialister i at lave undervisning, der skaber informationskompetente studerende.

Vi tilbyder korte introduktioner og studietilpasset undervisning, der matcher dit fag og de sÌrlige ønsker du, som CBS-underviser, har.

CBS Bibliotek, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg


Det nye og spÌndende stof findes ofte i de forskningsbaserede artikler fra CBS' artikeldatabaser. Vores erfaring er, at de studerende ikke er fortrolige med at bruge databaserne og vi har haft stor glÌde af, at biblioteket har undervist de studerende ved opstart af de enkelte fag.� Henrik Holt Larsen, Professor, dr.merc. i Human Resource Management

2


Introduktioner

Studietilpasset undervisning

Ved introduktionerne får de studerende en basal præsentation af CBS Bibliotek.

I den studietilpassede undervisning tager vi udgangspunkt i de fag og problemstillinger, som de studerende aktuelt arbejder med.

Vi gennemgår bibliotekets services på e-campus og cbs.dk og vejleder kort i informationssøgning og hvordan man finder kvalitetssikret information.

Undervisningen opbygges i dialog med underviseren og kan fx være en konkret case eller fokuserer på hvordan man finder juridiske kilder, markedsdata eller virksomhedsinformation.

Introduktionerne er korte og vi anbefaler, at de placeres i starten af bachelor- og kandidatuddannelsen.

Vi kan også sætte fokus på akademisk litteratursøgning, kritisk håndtering af kilder, korrekt brug af referencer og praktisk anvendelse af de værktøjer, som biblioteket tilbyder. Det er en god ide at integrere den studietilpassede biblioteksundervisning i forbindelse med den første større opgave, der kræver selvstændig informationssøgning.

3


På HD bruger vi bibliotekarer i vores metodeundervisning for at gøre komplicerede begreber og metoder relevante og håndgribelige. Bl.a. får vi, fra CBS Bibliotek, hjælp til at bruge databaser, kildekritik- og arbejdsprocesser.” Henrik Aage Sørensen, Ekstern lektor og fagansvarlig på HD

4


Dit bibliotek Introduktion til CBS Bibliotek

20 min

Bachelor 1. semester

Kandidat 1. semester

Indhold Introduktion til CBS Biblioteks services. Vi præsenterer centrale søgefaciliteter til at finde litteratur og informationer.

Indhold Introduktion til CBS Biblioteks services. Vi præsenterer centrale søgefaciliteter til at finde litteratur og informationer. Kurset tager højde for nogle af de studerende har taget bachelorgrad udenfor CBS.

Udbytte Introduktionen sikrer, at de studerende, tidligt i deres studie, har kendskab til biblioteket og de fordele, det giver dem i deres studieforløb. De studerende får kendskab til de mest centrale services og får et godt udgangspunkt til at komme i gang med informations- og litteratursøgning. Undervisningsmetode Forelæsning

Udbytte Introduktionen sikrer, at de studerende har kendskab til biblioteket og de fordele, det giver dem på deres kandidatstudie. De studerende får kendskab til de mest centrale services og får et godt udgangspunkt til at komme i gang med informations- og litteratursøgning. Desuden introduceres de studerende allerede her til services, der understøtter en god kandidatafhandlingsproces. Undervisningsmetode Forelæsning

5


De studerende har, i fagenes øvelsesforløb, modtaget yderst kompetent undervisning i informationssøgning og kildekritik af CBS bibliotekarerne, hvorefter de har haft mulighed for selvstændigt at arbejde videre med at søge relevant og troværdig information til brug i deres marketinganalyser. Det har tydeligvis hjulpet de studerende til at se vigtigheden af god og kritisk informationssøgning og til at opbygge kompetencer netop på dette område.” Diana Storm, ekstern lektor IMK

6


Smart informationssøgning – Studietilpasset undervisning Bachelor 2.- 4. semester

Kandidat 1. - 2. semester

Indhold Vejledning i at tilrettelægge en informationssøgningsstrategi.

Indhold Hvis de studerende er blevet undervist på Bachelorniveau vil undervisningen på kandidatniveau bygge ovenpå dette.

Grundig introduktion til søgning i den akademiske litteratur. Med udgangspunkt i de studerendes aktuelle behov kommer vi ind på informationssøgning efter fx virksomheds-, branche- og markedsinformation eller finansiel og juridisk information. Vi fortæller om kildekritik, kildehåndtering og italesætter plagieringsproblematikken generelt. Udbytte • Fortrolighed med systematisk litteratursøgning • Kendskab til udvalgte databaser og viden om hvilke typer information, de kan finde deri, f.eks. nøgletal, regnskaber, markedsstatistik mv. • Kendskab til regler for etisk anvendelse af kilder og evne til at vurdere kvaliteten af forskellige kilder. Vi anbefaler At vi vælger faglige eksempler og relevante databaser i samarbejde med fagets underviser. Undervisningsmetode Forelæsning Omfang 2 lektioner – aftales nærmere

90 min

Vejledning i at tilrettelægge en informationssøgningsstrategi. Grundig introduktion til søgning i den akademiske litteratur. Med udgangspunkt i de studerendes aktuelle behov kommer vi ind på informationssøgning efter fx virksomheds-, branche- og markedsinformation eller finansiel og juridisk information. Vi fortæller om kildekritik, kildehåndtering og italesætter plagieringsproblematikken generelt. Udbytte • Fortrolighed med systematisk litteratursøgning • Kendskab til udvalgte databaser og viden om hvilke typer information ,de kan finde deri, f.eks. nøgletal, regnskaber, markedsstatistik mv. • Kendskab til regler for etisk anvendelse af kilder og evne til at vurdere kvaliteten af forskellige kilder. Vi anbefaler At vi vælger faglige eksempler og relevante databaser i samarbejde med fagets underviser. Undervisningsmetode Forelæsning Omfang 2 lektioner – aftales nærmere

7


Kom godt i gang - 6 tips fra biblioteket

30 min

Bacheloropgaven

Kandidatafhandlingen

Indhold Vi præsenterer særligt udvalgte services og redskaber, som er velegnede for studerende, der skal i gang med bacheloropgaven. Det er bl.a. referencehåndtering, litteraturovervågning og mulighed for individuel hjælp til informationssøgning.

Indhold Vi præsenterer særligt udvalgte services og redskaber, som er velegnede for studerende, der skal i gang med kandidatafhandlingen. Det er bl.a. referencehåndtering, litteraturovervågning og mulighed for individuel hjælp til informationssøgning.

Vi sætter fokus på, hvordan de studerende undgår utilsigtet plagiering. Udbytte De studerende får kendskab til redskaber og services, der kan lette arbejdet med bacheloropgaven.

Vi sætter fokus på, hvordan de studerende undgår utilsigtet plagiering. Og viser dem afhandlingsportalen StudentTheses@CBS.

Udbytte De studerende får kendskab til redskaber og services, der kan lette arbejdet med kandidatafhandlingen.

Undervisningsmetode Forelæsning Undervisningsmetode Forelæsning Vi anbefaler At undervisningen knyttes til andre aktiviteter i forbindelse med bachelorafhandlingen.

Vi anbefaler At undervisningen knyttes til andre aktiviteter i forbindelse med kandidatafhandlingen, som fx afhandlingsseminarerne.

8


RefWorks – Styr på litteraturen

90 min

Kandidat 4. semester Indhold Grundig undervisning i brugen af RefWorks. RefWorks er et referencehåndteringsværktøj, man kan bruge til at holde styr på den litteratur og de kilder, man bruger i skriftlige opgaver. Udbytte Det bliver lettere for de studerende at holde styr på deres kilder og lave henvisninger og litteraturlister på en korrekt og effektiv måde.

…alle CBS-studerende skulle tilbydes at deltage i kurset, helt tilbage når de starter på 1. semester, så man kan bruge det under hele uddannelsen.” Genialt”

Undervisningsmetode Forelæsning Vi anbefaler At lægge RefWorks-undervisningen sammen med undervisning i ”Smart informationssøgning”, så de studerende, allerede før deres kandidatafhandling, kan begynde at indsamle og organisere relevant litteratur.

…super kursus, god og tilgængelig intro til RefWorks” Udsagn fra studerende, der har modtaget undervisning i RefWorks

9


Fakta om biblioteket i undervisningen • Hvert år leverer vi biblioteksundervisning til ca. 2200 CBS-studerende • Undervisningen foregår på både bachelor-, kandidat-, HD- og executive-studier • Vi deltager i intro’er og afhandlingsseminarer for ca. 3000 studerende hvert år.

Kontakt os og hør mere om CBS Biblioteks undervisningstilbud Mette Bechmann, mb.lib@cbs.dk, 3815 3724 Bibliotekar, Master i Voksenundervisning ”Jeg oplever, at de studerende både bliver begejstrede og kan forbedre deres studieresultater, når de får indblik i de mange kvalitetsressourcer, vi har på biblioteket.”

Joshua Kragh Bruhn, jkb.lib@cbs.dk, 3815 3725 Cand.phil, cand.scient.bibl. ” Jeg hører ofte, at de studerende efterlyser viden om at navigere i de store mængder af information, der findes. Det giver vi dem i samarbejde med underviserne.”

CBS Bibliotek, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

10

Biblioteket i undervisningen  

Læs, hvordan CBS bibliotek deltager i undervisningen på CBS og bidrager til at skabe informationskompetente studerende.