Page 1

december 2012 nummer 4

Paul Donders

I N T E RV I E W

Meesterschap Leendert Geelhoed

De voetbaltrainer

wordt getraind Jan Hol:

‘Kinderen cruciaal voor

ontwikkeling welvaart’ 1


14 • MINDER

BusinessContact is het magazine van CBMC Nederland en verschijnt vier keer per jaar. CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland. De missie van CBMC is: ondernemers en zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen. Door het hele land zijn er rond de negentig plaatselijke CBMC-teams actief (zie pagina 47). Redactieadres Postbus 315, 3880 AH Putten 0341-356147 redactie@cbmc.nl www.cbmc.nl Hoofdredactie Kirsten Roordink-Hagg

03 • voorwoord - jouw ambitie 04 • interview - leendert geelhoed 12 • bestuurswoord - ontmoeting 12 • vrouwennetwerk - verbinding 14 • de mens achter - tonia dabwe

I NI N T EHROVUI EDW

18 • bedrijvig - peter briscoe 26 • team uitgelicht - cbmc veenendaal 4 28 • cbmc & mensen - frank de mol 32 • uitzicht - jan hol 38 • verdieping - paul donders 44 • impact netwerk - jouw missie? 46 • column - wilma veen 47 • contactpunten locale teams

Eindredactie Leonard van der Plas Redactie Gerard Bijkerk - journalist Wouter Droppers - redacteur Loes Grooters - corrector Wessel van Houdt - journalist Annelies Luken - corrector Wilma Veen - columnist Aan dit nummer werkten mee Leendert Geelhoed, Erik Top, Elly van Mameren, Tonia Dabwe, Han Hagg, Peter Briscoe, Team Veenendaal 4, Frank de Mol, Jan Hol, Paul Donders, Gerbert Hengelaar, Gert-Jan Struik Ontwerp & vormgeving Kirsten Roordink-Hagg Fotografie Gerard Bijkerk, Wessel van Houdt, Kirsten Roordink-Hagg Realisatie, druk en distributie Grafisch centrum Stichting De Hoop Administratie-ondersteuning Anke Jurg-Regelink, ajurg@cbmc.nl Informatie over het lidmaatschap CBMC info@cbmc.nl

Mededeling namens de redactie De kostprijs van BusinessContact is in verhouding tot de opbrengsten wat uit de pas gaan lopen. Daarom hebben we gemeend de abonnementsprijs te moeten verhogen naar €24,50 per jaar. Met dit bedrag ondersteunt u niet alleen het magazine, maar vooral ook de missie van CBMC. Wilt u meer geven? Dan kunt u ook Vriend worden voor €60,- of €120,- per jaar. U ontvangt BusinessContact dan gratis. Wilt u BusinessContact cadeau doen? Dit kost u als lid maar €15,-.

@CBMCnl @wdroppers 2

Advertentieverkoop 2eBedrijf, Erlinde de Smit-Boersma, 06-10822109, e.de.smit@2ebedrijf.nl Abonnement Een abonnement op BusinessContact kost €24,50 per jaar. Hiermee steunt u tevens de missie van de vereniging. Leden kunnen een abonnement cadeau doen voor €15,Adres wijzigen? U kunt dit zelf aanpassen door op www.cbmc.nl in te loggen met uw relatienummer (zie adresdrager)

www.facebook.com/cbmcnederland


Jouw ambitie

voor 2013?

Waarschijnlijk zijn we in ons hoofd al bezig met 2013. We denken na over wat we allemaal moeten realiseren. Sommigen hebben het over nieuwe ambities, anderen willen slechts overleven. Graag zou ik je oproepen om voor 2013 je doelen hoger te stellen en niet te verdrinken in je eigen zorgen en verlangens. Probeer eens uit te reiken naar het maximaal haalbare. Onze ambities liggen vaak zo laag. C.S. Lewis zegt het vrij vertaald als volgt:‘We maken ons druk over ons bedrijf, onze status, onze uitstraling en wat anderen van ons vinden. Over seks, macht en geld. We rommelen maar wat aan, terwijl er oneindige vreugde geboden wordt. Als je in de evangeliën kijkt naar de schroomloze beloften en om wat voor een verbijsterende beloningen het gaat, dan krijg je sterk de indruk dat onze verlangens veel te zwak zijn.’ Jezus zegt : “Zoek eerst het koninkrijk van God.” Ga voor het echte leven, voor het hogere, het meerdere. Wees niet met je lage ambities bezig, maar grijp naar de hoogst mogelijke.Als we dit doen zullen we verbaasd staan. Om drie redenen:

1. Je zakendoen gaat makkelijker

Als wij bijvoorbeeld gaan voor de liefde in ons bedrijf, dan zul je ervaren dat dit de hele sfeer in jouw omgeving verandert. Gesprekken lopen anders, mensen zoeken jouw nabijheid, mensen bieden hulp en oplossingen aan, er ontstaat vertrouwen en mensen willen zaken met je doen.Waarom? Omdat jij klopt als mens en daarmee ben je langzaam uniek in deze samenleving, waarin een ieder uit is op het eigen belang en het eigen gewin. Gods waarden werken!

2. Je ervaart Gods nabijheid en zijn bijzondere bijstand

Weet dat God jou meer kan geven, dan jij bij elkaar kunt verdienen. Dat het God is die in moeilijke perioden nabij is en rust geeft. En weet dat God jou wil zegenen door zijn natuur in jouw leven te planten. God wil ons langzaam zo veranderen dat we niet alleen in staat zijn om liefde te geven, maar dat we ook liefde worden.

3. Wij veranderen en ook onze ambities; nieuwe waarden worden belangrijk

De behoeftes aan consumptie, kleding, uitstraling en succes verdwijnen langzaam en dus ook onze zorgen hierover.We blijken in staat om met veel minder veel gelukkiger te zijn. We definiëren onze ambities en verlangens anders. Onze ambities worden nu geformuleerd in levenswaarden. Het gaat om: wie we zijn en zijn geweest, in plaats van om wat we bezitten. Overconsumptie, verspilling, verdwijnt en duurzaamheid verschijnt. Gaat u in 2013 ook voor de hoogste ambitie? Jezus zegt: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Dit is mijn wens voor u in 2013.

3

V IONOT RE W R VOI O EW RD

TEKST: WOUTER DROPPERS


De voetbaltrainer getraind voor het

I N T E RV I E W

Leendert Geelhoed 4


wordt leven TEKST EN FOTOGRAFIE: GERARD BIJKERK

Betonbewapening B.V.,weet dat echt leven met God goed is. Het zal hem tot zijn bestemming brengen. Dat gelooft hij vast. Hij heeft dat in de afgelopen drie jaar ook al aan veel dingen gemerkt toen hij een geweldige verdieping in zijn leven meemaakte. Veel puzzelstukjes van zijn leven vielen al op zijn plek. Maar nog niet alles. Het blijft spannend waar de volgende stappen hem zullen brengen. Als ervaren voetbalcoach weet hij dat de volgende fase in het trainingsprogramma met de jongens besproken gaat worden als ze eraan toe zijn. Zo zal God hem ook laten weten wat het programma voor de toekomst gaat worden. Als het zover is‌

5

I N T E RV I E W

Leendert Geelhoed, directeur van Geelhoed


Hoe ben je tot het leven met God gekomen?

Leendert: “Tot mijn veertiende jaar ging ik trouw met mijn ouders mee naar de kerk. Als klein jochie stond de zondagsschool op het programma en daar was ik als kind heel gelukkig mee. In mijn puberjaren daalde het kerkbezoek en kwam ik er alleen op de bijzondere momenten. Vervolgens ben ik getrouwd en begon mijn werkzame leven. Dat had vooral het karakter van presteren en overleven. Ik wilde me waarmaken en laten zien toch mee te tellen, terwijl ik de wind niet mee had.”

Waardoor had je de wind tegen?

I N T E RV I E W

“Ik heb behoorlijk last van dyslexie. Dat maakte het voor mij moeilijk om te kunnen leren zoals in mijn familie gebruikelijk is. Slechts het vmbo en het aannemersdiploma lukten. Daarna kwam ik bij mijn vader in dit bedrijf werken, gewoon onderaan. Ik leerde in de praktijk en werkte me zo op. Door mijn ambitie ging dat pijlsnel. Begonnen als betonstaalvlechter werd ik vervolgens lasser, werkvoorbereider en uitvoerder en, verrassend genoeg, tenslotte directeur van dit bedrijf. Daar had ik genoeg wilskracht en geldingsdrang voor. Samen met mijn neef Leo Geelhoed nam ik vervolgens het bedrijf over dat groeide van 25 werknemers naar zelfs 150 in hoogtijdagen.”

Hoe houd je zelf zo’n snelle carrière bij?

“Mijn eigen ontwikkeling werd gestimuleerd door het voortdurend volgen van allerlei cursussen op het gebied van management. Dat ging door tot mijn 45ste levensjaar. Maar hoe hard ik ook knokte om vooruit te komen, het bracht mij niet de vervulling die ik zocht. Het was een leven in het teken van presteren en gewenst gedrag vertonen. De coaches die ik om raad vroeg, raadden me aan maar eens te stoppen met dit gedrag. Zij zeiden: ‘Het is nu tijd geworden om afscheid te nemen van je verleden. Je prestatiedrang had je nodig om hogerop te komen en

“Ik wilde me waarmaken en laten zien toch mee te tellen, terwijl ik de wind niet mee had” 6

het heeft je ver gebracht. Maar nu is het tijd om rust te nemen.’ Dat klopte, want ondertussen werd ik geleefd door zaken die ik helemaal niet wilde meemaken, maar die wel mijn dagen opslokten: faillissementen, vertrekkende werknemers en een warboel op organisatorisch gebied.”

Cultuuromslag in het bedrijf door de sport

“In mijn vrije tijd was ik al jarenlang voetbaltrainer, zelfs tot mijn vijftigste. Daar had ik niet alleen veel plezier in, maar het leerde me juist ook veel over hoe ik mijn bedrijf wilde leiden. De cultuur in ons bedrijf was tegenstrijdig. Hier heerste de orde van drie maal B: Bukken, Binden en Bek houden. Met ander woorden: je werkte hier voorovergebukt om betonstaal te binden. Praatjes of inspraak werden niet geduld. Orders van boven moest je domweg uitvoeren. Dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Zo ben je in het voetbal ook niet bezig. Daar motiveer je jongens tot ontwikkeling en om het beste te halen uit hun mogelijkheden voor een goed gezamenlijk resultaat. Zo moest dat ook in mijn bedrijf. Aan die drastische cultuuromslag zijn we begonnen. Een heel proces dat veel inzet kost en veel pieken en dalen kent, omdat je op veel moeilijkheden stuit. Het begint bij een andere manier van leidinggeven, maar het vraagt ook heel veel van je mensen. Je wilt mensen in hun waarde laten en hun de kans geven te ontwikkelen. Dat wil ik graag, want zelf heb ik altijd voor mijn kansen moeten knokken. Anderen moeten ze krijgen. Uiteindelijk is er na jaren een open en eerlijke sfeer in het bedrijf gekomen. Echt een andere cultuur waar dingen bespreekbaar zijn gekomen. Mijn manier van ondernemerschap heb ik in de sport geleerd: werken aan de mensen en samen werken aan een beter resultaat. Ik wil graag mensen de kans geven zich te ontwikkelen.”

Advies na stoppen met voetbaltraining

“Inmiddels groeide mijn werk in de voetbaltraining uit tot het coachen van een team uit de eerste klasse, maar ik wilde altijd nog wat anders doen in mijn leven dan voetbal. Mede door de drukte in het bedrijf met alle ontwikkelingen ben ik met trainen gestopt. Dat leverde me opeens heel veel vrije tijd op. Zo maar twintig uur in de week, die aan andere dingen konden worden besteed. Maar na een half jaar vrije tijd thuis op de bank voelde ik me erg ellendig, leeg en zonder structuur. Ik was vaak alleen thuis. Het thuisfront ging natuurlijk gewoon door met zijn eigen bezigheden. Ondertussen ging het in het bedrijf minder, zodat het zand onder mijn voeten wegliep. En dat, terwijl mijn favoriete hobby over was! Dus daar


“Ik had niet alleen plezier als

voetbaltrainer,

het leerde me ook veel over hoe

ik

I N T E RV I E W

mijn bedrijf wilde leiden�

7


“Op de Alphacursus heb ik ook echt leren bidden

I N T E RV I E W

kon ik me ook niet aan optrekken. Toen ik die situatie eens met iemand besprak die mij langer kende, kwam het advies om het in mijn leven over een andere boeg te gooien. ‘Zoek het eens bij God. Misschien heb je baat bij een Alphacursus.’ Dat zette mij aan het denken, omdat ik in die leegte vaak terugdacht aan de periode als kind in de zondagsschooltijd. In mijn herinnering was ik toen gelukkig. En dat raakte weg door me mee te laten slepen in de eisen van het zakenleven. Ik moest er gewoon wat mee gaan doen en zocht op internet. Dat bracht me bij de Alphacursus en CBMC. Bij beide wilde ik me aansluiten. In overleg met mijn coach en Wouter Droppers heb ik besloten een reguliere Alfacursus te gaan volgen en gewoon als cursist mee te gaan draaien om zelf te ontvangen en te leren.”

Alphacursus

“Door deze cursus is de omslag gekomen in mijn leven met God. Daar heb ik heb veel geleerd. Niet door de veelheid aan teksten - vanwege mijn dyslexie zou ik tegen veel tekst in opstand zijn gekomen -, maar door begrip.Wie is God nu echt en wat wil Hij met ons leven. Dat was verrassend anders dan mijn vrees voor de wetmatigheid van het geloof. Ik was bang dat men mij zou gaan voorschrijven wat er allemaal moet in het geloof en dit zou inpakken in regeltjes. Ik leerde nu Gods geboden te waarderen als richtlijnen voor het leven. Daarmee kun je verder. Op de Alphacursus heb ik ook echt leren bidden en het nut leren inzien om biddend te leven. Natuurlijk had ik wel in de opvoeding geleerd dat je hoort te bidden, maar dat was niet verder gekomen dan het aanleren van een vorm. Je leeft er dan nog niet mee.”

8

Helpend contact en contract

“Ik heb ook veel geleerd van mijn coach, die samen met God door het leven gaat, en van de contacten binnen de Alphagroep zelf. Het waren leuke mensen. Zij namen me overal mee naar toe: een bijbelstudiegroep, de GVLcursus (Geestelijk Visionair Leiderschap, red.) van CBMC. Ik kwam met veel nieuwe dingen in aanraking. Zij gaven mij ook echte steun en advies. In het bedrijf leek zich de wet van Murphy te voltrekken met als grootste verlies dat mijn neef als bedrijfspartner vertrok en ik er alleen voor stond. Maar deze mensen leerden mij bidden en gaven me tools om te overleven in het bedrijf en om mezelf overeind te houden. Ik zocht al vijftien jaar naar goede steun en advies. En eindelijk kreeg ik die! Ik ben ook als door een wonder geweldig geholpen door het eigen personeel dat vanwege de reorganisatie ontslag werd aangezegd. Men ging weg zonder ontslagvergoedingen te eisen, iets wat in zulke situaties de grootste bedreiging voor een bedrijf vormt. Zij stonden echt open voor mijn problemen en hebben hun werk gedaan tot het einde, tot de laatste werkdag aan toe: echt verbazingwekkende steun! Toen kwamen de reddende contracten tot stand: samenwerking met een grote leverancier én een grote opdracht die ons werd gegund, eentje die ieder bedrijf graag zou willen. Het bracht ons goede omzet, waar we ook wat aan konden verdienen. Dat was beslist geen verdienste van mijn goede lobby of zo; het is ons echt gegeven. God heeft het ons gegeven. God had er een plan mee. Ik had geleerd het zo te bekijken en zag het voor mijn ogen gebeuren! Door de Alphacursus had ik ook geleerd dat anderen


God niet leren kennen door wat wij hard over God beginnen te roepen, maar door wat God doet als wij Hem de ruimte daarvoor geven. Het begint met voorleven. Dan komt er een moment dat je kunt gaan uitleggen wat God doet en waarom jij dat ook doet.”

Mijn wensen voor de toekomst? Geen idee. Maar mijn hemelse Coach gaat het invullen. Als het moment daar is. Als ik er klaar voor ben en God mij het teken geeft.”

Lessen in de praktijk

“In de voetbaltraining was ik zelf best een lastig jong, een streber, iemand die wilde scoren. Als ik het niet eens was met de beslissing van de trainer, kreeg hij dat ook te horen. Ik ben een leider en zoek het probleem dus op, ga het duel aan. Dán komt er wel duidelijkheid en ga je zien wat je fout doet of leren moet.Voorbeeld daarvan is voor mij hoe ik nu gestopt ben als voetbaltrainer van het eerste team; in juni heb ik dit toch weer opgepakt. Dat leek me een verstandige beslissing vanwege de uitdaging ervan. Zo begon ik in augustus aan het nieuwe seizoen. Maar het liep niet goed, er was geen match met de jongens. Iedereen deed zijn best, maar er zat te veel spanning en onrust in de relatie tussen mij en de groep. Na een gesprek met iedereen heb ik kortgeleden besloten ermee te stoppen, omdat dit niet Gods bedoeling kan zijn. Wat wil God mij hierin duidelijk maken? Ben ik het weer gaan oppakken vanuit het oude stramien? Ben ik nog te prestatiegericht? Heb ik het niet met mijn hart gedaan? In zulke vragen kom ik mezelf tegen. Het gaat om de verbinding van hoofd en hart. God verandert het hart. Daarop stuurt Hij aan. Het zakenleven en het presteren heeft mij hard gemaakt, maar het gaat God om liefde voor anderen. Dat is op het niveau van het hart. De vraag is wat het mij dan te vertellen heeft dat het met deze ploeg niet klikt. Het is nu nog te vers om daar een helder antwoord op te hebben. Dat zal mij pas later duidelijk worden. Ik heb altijd tijd nodig om dat te beseffen.”

“Ik heb ook een geleerd hoe de kerk werkt. Niet door mensen die een ritueel in stand houden, maar van bovenaf door de Heilige Geest die neerdaalt. Door die Geest leer je ook wat je wel en niet doet: dichter bij Hem leven, stille tijd houden en allerlei andere tools die je in je leven met God nodig hebt. Zo probeer ik iedere week mijn weekagenda door te bidden. Eenmaal in de maand houd ik een stiltedag om alleen te zijn met God en alles van mijn leven met hem te bespreken. Het leven met God is echt goed!”

Met God samen wandelen door een cruciale fase

“Er is nu een nieuwe fase aangebroken, misschien wel een beslissende: die van de doorgroei en het leren loslaten wat van jezelf is om beschikbaar te zijn voor Gods plan. ‘Welkom in de strijd met God’, zeggen mijn vrienden nu. En gelijk hebben ze. Want het kost me heel veel strijd om honderd procent los te laten, over te laten aan God hoe mijn toekomstprogramma zal zijn. Dat is echt een heftige worsteling. Ik zit nu middenin een periode van afwachten. Waar het naartoe gaat? Ik weet het niet. Ik heb nu geen ruimte en overzicht om beslissingen te nemen. En dat, terwijl ik juist een grote regelaar ben, knopen wil doorhakken en oplossingen wil bedenken. Nu moet ik die zekerheden allemaal loslaten en wachten.

Hoe begrijp je de aanwijzingen van God?

9

I N T E RV I E W

en het nut leren inzien om biddend te leven”


NOO-0036#Adv A5 Staand.qxp:NOO-0019#Adv A5 Staand.qxd

15-05-2008

09:03

Pagina 1

Beter drukwerk

van ontwerp tot verzending

De Hoop Grafisch Centrum Perfecte kwaliteit, van ontwerp tot en met verzending Maatschappelijk verantwoord ondernemen Leerwerkbedrijf voor GGZ cliënten van De Hoop Milieubewust drukwerk

Provincialeweg 86

3329 KP Dordrecht

Telefoon 078 - 6111 333

Fax 078 - 6111 334

grafischcentrum@dehoop.com

Projectontwikkeling • Woningbouw • Utiliteitsbouw Kleinbouw • Renovatie BEZOEKADRES: VAARTWEG 88, 8243 PP LELYSTAD

De Hoop

BOUWEN MET BETROKKEN MENSEN

TELEFOON: 0320 - 27 72 88 WEB: WWW.NOORDERSLUIS.NL E-MAIL: INFO@NOORDERSLUIS.NL

www.dehoopgrafischcentrum.nl

*

*

*

*

DND Projectinrichting is een landelijk werkende onderneming die zijn klanten bedient met advies en producten op het gebied van inrichting en stoffering.

Postbus 40088, 8004 DB Zwolle, Telefoon (038) 425 43 50, info@dndprojectstoffering.nl, www.dndprojectstoffering.nl DND1101 165x61 fc.indd 1

24-11-11 12:07


ADVERTENTIE

I N T E RV I E W

“Het zakenleven en het presteren heeft mij hard gemaakt, maar het gaat God om liefde voor anderen”

Vertrouwen in God

“Zoals het in het voetbal gaat om vertrouwen in de coach, zo vraagt het leven met God ook vertrouwen in Hem. In de stilte kan ik het met Hem bespreken en geeft Hij antwoord. Gelukkig geeft hij ook menselijke coaches om me heen die mij helpen Gods antwoord te verstaan. Zo komt er wel duidelijkheid.”

ADVERTORIAL

De adviseurs met oog voor details!

Geestelijk Visionair Leiderschap Nieuwe training start januari 2013

Bouw aan je karakter en geestelijk potentieel, ontwikkel je als geestelijk leider en heb invloed op jouw omgeving

ron dw eg 13 8091 xa wezep

t [ 0 3 8 ]

4 4 4 6 2 4 4

email: info@krcaccoun tan t s.nl

KRC accountants & adviseurs

in t ernet: w w w.k rc ac c ou n ta n t s.n l

Meer info: www.gvltraining.nl

11


Wat een ‘ontmoeting’! Mijn naam is Erik Top, 42 jaar, woonachtig in Voorthuizen en getrouwd met Irma. Samen hebben wij drie mooie, gezonde jongens en een pleegzoon mogen ontvangen van Onze Lieve Vader. Irma en ik ervaren Gods leiding in ons gezin en worden dagelijks door Hem gezegend.

ACTUEEL I N T E RV I E W

In het eerste weekend van november vond het CBMC Najaarsweekend plaats. Graag deel ik een aantal waardevolle momenten met u. Na onze aankomst op vrijdagavond genoten we van een heerlijk diner. Dit was een moment om elkaar als deelnemers te ontmoeten.Vervolgens mochten we onszelf door God laten toerusten tijdens de lezing van Gert Hutten. Het thema ‘Durf natte voeten te halen’ kreeg hierbij een diepere lading: wij moeten als ondernemers leren vooruít

TEKST: ERIK TOP

te ondernemen. Dat vraagt om nieuwe stappen nemen en creatief zijn. Niet alleen, maar samen met onze Vader en de mensen in onze directe omgeving. God vraagt je Hem te vertrouwen op zijn uitspraak:“Mijn genade is u genoeg.” In de groepsgesprekken na de lezing was het heel bijzonder te merken hoe het geloof in onze Vader ons allen sterkt. Er ontstond een grote openheid naar elkaar, waarbij men zich kwetsbaar durfde op te stellen. Op de zaterdag werden we opnieuw toegerust. In dit geval met een waardevolle lezing van Henk Stoorvogel. Hierbij werd het mij opnieuw duidelijk dat het bij ontmoeten niet alleen gaat om de ontmoeting met je naaste, maar dat we ook echt moeten zoeken naar de relatie en ontmoeting met de Heer. Zo kan Hij de relatie met ons aangaan en ons opbouwen. Tijdens zijn lezing stok Henk Stoorvogel het vergelijk met de palmboom. Een palm groeit met statuur. De kenmerken van een palm zijn: groei, levenskracht en vrucht. De Heer vraagt ons ervoor te zorgen dat ons wortelgestel -net als bij de palm- zowel diep als breed groeit. Dus ook hier weer de les van God: bouw aan je relatie met Hem en leer in Hem te groeien. Onderneem alles samen met je Vader de God!

Verbinding

Bijeenkomst CBMC Vrouwennetwerk 5 oktober 2012 Tijd voor verbinding en ontmoeting; daar kwamen zo’n dertig zakenvrouwen op vrijdag 5 oktober voor bij elkaar in de mooie, bosrijke omgeving van Baarn. Margreet Kattouw en Ella Marjon Tamminga spraken op dit event van het Vrouwennetwerk CBMC over het thema Verbinding Binnenstebuiten. Ella Marjon sprak over haar werk bij Puur Tamminga (chocolaterie) en haar passie voor het schrijverschap en zingen: ”Vrouwen doen vaak meer dan één ding. God heeft mij talenten gegeven om te ontwikkelen. Maar ik gebruik al zo veel talenten. Hoe moet ik omgaan met de talenten die ik niet - voldoende gebruik? God weet hoe Hij mij en ons gemaakt heeft. We hoeven niet te worstelen met wat we doen, maar wel hoe we het doen. Wacht niet met te doen wat je graag wilt, dóe het. Verbinding hoort bij vrouwen. Vaak hebben zij diepe relaties. Dat is een kwaliteit, maar kan ook een valkuil zijn.” Het bedrijf van haar ouders heeft een grote rol gespeeld in het leven van Ella Marjon. Haar moeder schreef de zorgen en de uitdaging van het bedrijf van 12

zich af in een dagboek. Zelf voelde Ella Marjon ook sterk de behoefte tot schrijven. Dat resulteerde, naast haar werkzaamheden in haar bedrijf, in drie boeken in drie jaar tijd. Een van die boeken is het verhaal van het bedrijf van haar jeugd, gebaseerd op de dagboeken van haar moeder. Dat heeft strijd gekost, en moeite, maar het is er wel gekomen. ”Als eruit komt wat erin zit, máákt dat het werk. Het is soms een worsteling om activiteiten op te geven om


Nieuwe CBMC-leden:

En weet hoe gevaarlijk de Duivel is. Hij zoekt je in de momenten waarop je alles of niets hebt. Dan ben je namelijk op je zwakst.

Spreuken 4 vers 23: “Bescherm je

Paul Koeleman uit Huizen Iddo Ester uit Veenendaal Flip van der Kolk uit Harderwijk Roelof van der Velde uit Elburg Jankees Padmos uit Heinkeszand Bernhard Kuizenga uit Kollim Marienk Lodewijk uit Kampen Richard Windhorst uit Boskoop

hart, want uit je hart komt alles voort wat je doet.” Deze ervaringen beschrijven slechts een klein deel van de grote zegen die wij dit weekend hebben ervaren.Voor mij persoonlijk was het grandioos om te mogen voelen dat God ons echt zoekt en wil opbouwen. En Hij wil u ook in elk moment van uw leven ontmoeten.Vanuit mijn kant wens ik u daarom Gods zegen toe in alles wat u met Hem onderneemt! Mijn gevoel over het weekend kan ik het beste beschrijven met 1 Samuel vers 25: “Gezegend is de Here, de God van Israël, dat Hij mij u vandaag heeft laten ontmoeten.”

ACTUEEL

Erik Top is lid van het CBMC bestuur

Binnenstebuiten TEKST: ELLY VAN MAMEREN

jezelf, met God en daardoor met de ander. We zijn relationeel geschapen. Als je niet goed weet wie je bent, wat bij je past, is het moeilijk om je te verbinden. Verbinding maken is een keuze: het begint bij jezelf, het geeft aandacht en ruimte, voor jezelf maar ook voor de ander. Het kan een proces zijn dat je kwetsbaar maakt.”

nieuwe stappen te zetten. God ziet mij, kent mij, voor alles is een tijd.”

Margreet vertelt dat ze geleerd heeft om zichzelf te zijn. “Wie ben ik: hoe ziet de buitenkant eruit en hoe staat het van binnen. Dat geldt voor ons als persoon, maar ook zakelijk. Accepteren wij de omstandigheden zoals ze zijn? Kunnen we loslaten?” Margreet leest Psalm 131.”Heer, niet trots is mijn hart.” Ze vertelt van haar eigen strijd; door persoonlijke omstandigheden is ze nu kostwinner voor het gezin. “Life is a balance of holding on and letting go.”

Margreet Kattouw, eigenaar van Studio Vrolijk, startte haar verhaal met een gedicht: Verbinding vraagt om aandacht, Aandacht vraagt tijd, Tijd geeft rust, Rust geeft ruimte, Ruimte geeft verbinding, Verbinding geeft meer aandacht. Margreet: “Met ‘verbinden’ bedoel ik: verbinden met

We zoeken vervolgens met elkaar de stilte. Die is heel bijzonder: allemaal drukke mensen die zich in stilte afvragen: “Wie ben ik, wie mag ik zijn?” Met een heerlijke chocoladeverrassing van Puur Tamminga sluiten we de avond af.

Volgende ontmoeting meemaken? Reserveer donderdag 21 maart 2013 vast in je agenda!

13


De mens achter... de vertaling van e-Meal Tonia Dabwe TEKST: GERARD BIJKERK

MENS ACHTER

Als op maandag de digitale overdenking van CBMC in uw mailbox verschijnt, is daar heel wat werk aan vooraf gegaan. Bij CBMC International heeft een van de vaste

schrijvers

deze

‘Monday

Manna’ geschreven. Maar om dit ‘hemelse brood voor de maandag’ geschikt te maken voor u als Nederlander heeft Tonia Dabwe het voor u vertaald. Wie is de vrouw die dit voor u verzorgt en wat motiveert haar in haar leven?

DIANNE VELTEN 14


Tonia is zelf tweetalig opgevoed. “We spraken thuis Engels en Nederlands vanwege mijn Liberiaanse vader en mijn Nederlandse moeder. Dan lijkt vertaalwerk voor de hand te liggen. Toch maakt tweetalig opgevoed zijn vertaal- en tolkwerk niet automatisch gemakkelijker. Als je beide talen als moedertaal hebt meegekregen, hoef je voor jezelf namelijk nooit bewust te vertalen. Je voelt de gevoelswaarde van uitdrukkingen automatisch aan in beide talen. Dat moet je dan opeens bewust gaan omzetten. Gelukkig heb ik er bij het vertalen geen last van. Maar het kan je in de weg zitten. Het verschil ervoer ik toen ik zelf op latere leeftijd Spaans ging leren.”

MENS ACHTER

“Ik word zelf vaak geraakt en opgebouwd in mijn geloof door deze overdenkingen” Hoe doe je dit vertaalwerk?

“Meestal krijg ik de overdenkingen voor een maand tegelijk toegestuurd. Dan maak ik eerst een ruwe vertaling van de tekst. Daarna zoek ik naar de kern van het betoog.Vanuit die kern ga ik de hele overdenking nog eens door. Daarbij gebruik ik woordenboeken en werk ik de finesses uit. Het gaat niet om een zo letterlijk mogelijke vertaling maar om het overbrengen naar de Nederlandse situatie van het gevoel en de beleving van de boodschap. Soms kost dat wel even ‘broeden’ om de rijke schakeringen van de Engelse taal in het Nederlands goed weer te geven. Elly Overeem verzorgt dan de redactionele verwerking en de verzending.”

Waarom ben je deze overdenkingen gaan vertalen? Nog niet geabonneerd op e-Meal? Ga naar cbmc.nl en schrijf je in!

“Ik volgde de CBMC-cursus GVL - Geestelijk Visionair Leiderschap - en ken Jan en Anneke Suk heel goed. Voor Jan heb ik wel eens een internationale conferentie getolkt en

15


“De burgeroorlog in Liberia verwoestte het levenswerk van mijn ouders en mijn moeder is sinds 1992 vermist” ook vertaalde ik destijds enkele Engelse teksten van CBMC. Toen de vorige e-mealvertaler ermee stopte vroeg CBMC mij. Het leek mij meteen leuk om dit te doen. Zo ervaar ik het ook. Het is daarnaast een leuke manier om mijn Engels op peil te houden.Tegelijk word ik zelf vaak geraakt en opgebouwd in mijn geloof door deze overdenkingen. Dat geeft meerwaarde aan dit vertaalwerk.”

Druk werkprogramma MENS ACHTER

“Als betaalde baan heb ik een functie bij de Provincie Overijssel. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd met een nadruk op de financiële sector. In mijn werk doe ik daar nu minder mee. Mijn projecten gaan op dit moment over milieu en duurzaamheid en bijzondere natuurprojecten. Mooi werk, al zie je wel dat het tijd wordt de verstikkende regelgeving drastisch aan te pakken.”

Strijdbaarheid om het kwaad niet te laten winnen

“Naast mijn dagelijkse werk ben ik circa vijftien uur per week actief voor de Stichting Mineke Foundation (zie www.minekefoundation.org, red,) die het levenswerk van mijn ouders voortzet. Zij werkten in Liberia aan de ontwikkeling van het land door kennis van landbouwtechnieken over te dragen. Want Liberia is rijk aan allerlei grondstoffen maar toch arm, onder andere vanwege gebrek aan goede kennis over landbouw, waardoor men voor voedsel grotendeels afhankelijk is van import. De eerste poging daar wat aan te veranderen vond plaats via hun proefboerderij. De opzet van betaald kleuter- en basisonderwijs met veel aandacht voor landbouwscholing leverde veel betere resultaten op. Echter de burgeroorlog die in 1989 begon, verwoestte niet alleen het levenswerk van mijn ouders, maar zorgde ook voor de marteling van mijn vader en sinds 1992 de vermissing van mijn moeder. Mijn vader is deze slag nooit echt te boven gekomen. Mij motiveerde het uiteindelijk om aan de wederopbouw van hun levensdroom te werken via deze stichting die naar mijn nog steeds -vermiste moeder is genoemd. Ik doe dat vanuit het geloof dat je het kwaad niet moet laten winnen. Daar is, naast veel werk, vooral veel geduld voor nodig.”

16

Levensdroom is levenswerk

“De basis van deze strijdbaarheid ligt voor mij in Jezus en niet in al de dingen van het christelijk geloof daaromheen. Je moet steeds terug naar de basis. Als je zo veel ellende hebt meegemaakt, valt veel in je leven weg en maak je emotioneel en spiritueel een diepe val tot je op een bodem komt. Die bodem is voor mij het rotsvaste geloof in het bestaan van de God uit Jeremia 29 vers 11: “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Van diezelfde God staat in Psalm 91 vers 1: ”Wie tegen de Allerhoogste zegt: ‘Op U vertrouw ik’, zal Hij beschermen onder zijn vleugels.” Maar daarmee ben ik er nog niet. De spanning gaat er niet uit. Want hoe rijm je die beloften met slachtoffers van oorlogsgeweld? Wat kunnen verwoeste levens hiermee? Ik blijf daarmee worstelen. Wat ik wel zeker weet is dat mijn vragen niet altijd beantwoord worden maar wel een adres hebben. Soms is dat alles wat ik heb.”


Ontmoeting, gezelligheid en inspiratie Tijd: 16.00 uur – 19.00 uur Spreker: Siebe Slagter Locatie: De Klepperman, Hoevelaken Opgave: www.cbmc.nl

SPECIAL

WOENSDAG 9 JANUARI 2013 LANDELIJKE CBMC NIEUWJAARSRECEPTIE

EUROPESE CBMC CONFERENTIE 13 FEBRUARI 16 FEBRUARI

Ontmoet zakenmensen uit heel Europa en laat u inspireren! Thema: Als Christus ons verandert,

verandert onze omgeving.

Locatie: Berlijn Opgave: www.europartners.org

17


Je cirkel sluiten... meer doen met BEDRIJVIG 18


minder

TEKST: PETER BRISCOE FOTOGRAFIE: HAN HAGG

“Het is de enige manier waarop ik de behoeften van mijn klanten kan leren

ontdekken”,

zegt

Ingvar

Kamprad. Hij is oprichter van IKEA en voorzitter van ‘s werelds grootste

Nederlandse

instelling, Stichting

de INGKA.

Kamprad woont in een kleine bungalow in het Zwitserse Epalinges, rijdt in een twintig jaar oude Volvo en zegt liefst aan het einde van de middag boodschappen te doen bij een kleine groenteboer wanneer de prijzen wat minder zijn! De IKEA-man is bekend om zijn sobere leefstijl; vliegt nooit businessclass en moedigt zijn IKEAmedewerkers aan beide kanten van papier te gebruiken! Hij zegt dat zijn visie voor mooie en betaalbare meubelen - “een betere plek voor opgroeiende kinderen te verzorgen” - komt vanuit zijn wortels in een arm gezin in Zweden. 19

BEDRIJVIG

charitatieve


“Ik wil niet sterven met een grote bankrekening”, beweerde Albert Diepeveen. Vele oudere CBMC’ers hebben warme herinneringen aan deze Nederlandse emigrant, die in de vijftiger jaren ons land voor een nieuwe uitdaging in de VS verliet. Diepeveen kwam in Chicago tot geloof en werd lid van CBMC in zijn woonplaats Kankakee, Illinois. Met een grote bewogenheid voor zijn landgenoten kwam Albert vele malen in Nederland terug om CBMC hier te ondersteunen. In de tachtiger jaren was hij van veel betekenis bij een wederopbouw van CBMC hier in Nederland en doneerde hij grote sommen geld aan CBMC en andere christelijke organisaties wereldwijd. “You cannot outgive God”, beweerde hij altijd. Diepeveen en zijn vrouw leefden van een vast bedrag en gaven het overige dat ze verdienden weg.

BEDRIJVIG

De Oxford-academicus Dr. Toby Ord heeft zijn uitgaven beperkt tot 18 .000 pond per jaar. Hij berekende dat hij, met een gemiddeld inkomen voor een Oxford-onderzoeker van 45.000 pond per jaar, in staat zou moeten zijn om 1,5 miljoen pond weg te geven, voordat zijn 65e jaar zou aanbreken. Hij geeft zijn geld aan stichtingen die medicijnen tegen tropische ziekten voor de armen aankopen. Zijn vrouw, een arts, heeft haar uitgaven ook een plafond van 25.000 pond gegeven. In de Engelse krant Mail on Sunday (15 november 2009) zei hij: “Ik berekende wat ik uit kon sparen en hoeveel ik weg zou kunnen geven. Ik realiseerde mij dat ik hierdoor het leven van duizenden zou kunnen redden. Luxe dingen kopen geeft mij geen voldoening. Het redden van één persoon is het meest significante wat ik in mijn carrière zou kunnen bereiken!” Hij heeft de stichting ‘Giving What We Can’ opgericht, waardoor mensen aangemoedigd worden 10% van hun inkomen voor het lenigen van armoede te geven.

Wie het kleine niet eert …

Het lijkt een algemeen principe te zijn dat succesvolle ondernemers hun uitgaven sterk beheersen. “Zorg voor de centen, en de guldens zullen voor zichzelf zorgen”, hoorde ik een wijze ondernemer zeggen. Dit is ook een Bijbels principe, terug te vinden in de woorden van Jezus: “Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?” (Lukas 16:10-11) Wie een gezond financieel beheer in zijn onderneming ambieert, begint thuis! Een oud-mentor van mij zei: “Als het thuis niet werkt, moet je het niet exporteren!” Wat de drie mensen in de introductie gemeen hebben is een verlangen hun uitgaven te begrenzen; om met wat overblijft bijzonder activiteiten te kunnen ontplooien. Het scheppen van een marge tussen uitgaven en inkomsten is een voorwaarde

20

Diepeveen en zijn vrouw een vast bedrag het overige dat verdienden


Marge brengt vermogen

Het scheppen van ‘marge’ is essentieel, niet alleen in het zakendoen, maar in het hele leven. Als een pagina met tekst zonder marge bedrukt wordt, is die haast onleesbaar. Een leven zonder marge is haast onleefbaar. Wij leven zo vaak ‘op het randje’ en hebben geen marge voor onverwachte zaken, waardoor wij stress ervaren. Marge is gewoon het verschil tussen input en output. Financiële marge is het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Geestelijke marge is het verschil tussen stille tijd met God en alle interacties met mensen. Fysieke marge is het verschil tussen rust, recreatie en inspannende werk. Met marge hou je over; je hebt vermogen om onverwachte activiteiten en verschillende economische situaties het hoofd te kunnen bieden, en om in belangrijke zaken te kunnen investeren. Financiële marge helpt ons om in belangrijke levenswaarden te kunnen investeren: innerlijke waarden, sociale waarden en fysieke waarden, om bijvoorbeeld te investeren in geestelijke groei, onze belangrijke relaties en een mooie, comfortabele omgeving. Het maken van een goede persoonlijke begroting is een essentieel hulpmiddel in het zorgen voor financiële marge.

Hoeveel is genoeg?

De drie mensen eerder genoemde mensen hebben een ‘gesloten cirkel’ van uitgaven. Dat wil zeggen dat zij een antwoord op een zeer belangrijke, maar moeilijk te beantwoorden vraag gevonden hebben: Hoeveel is genoeg? Er wordt gezegd voor wie een weinig niet genoeg is, is niets genoeg! Toen wij christen geworden zijn, heeft een ‘overname’ plaatsgevonden. De Bijbel stelt dat wij “gekocht en betaald” zijn (1 Korintiërs 6:20). Dat wil zeggen dat ons hele vermogen, ons hele hebben en houwen, nu God toebehoort. Hij geeft ons een nieuwe verantwoordelijkheid om als Zijn manager nu Zijn vermogen te beheren.Als manager maak ik met de nieuwe Eigenaar afspraken over hoe de inkomsten verdeeld zullen worden. De nieuwe Eigenaar stelt dat wij genoeg zullen hebben voor een mooi leven en ook nog genoeg om voor anderen tot zegen te zijn. Hoeveel is dan genoeg? Deze vraag wordt beantwoord door het maken van een begroting, een plan van uitgaven. Deze bestaat uit drie gedeeltes, namelijk uw verplichtingen (vaste lasten), uw behoeften (variabele lasten) en uw wensen om voor te sparen (reserveringsuitgaven).

Verplichtingen

Behoeften

• vaste lasten

• variabele lasten

Wensen • reserveringsuitgaven

Leven in de cirkel van Gods voorziening 21

BEDRIJVIG

leefden van en gaven ze weg

voor het creëren van vermogen om bijzondere dingen te kunnen doen. De formule voor financieel succes is simpel: minder uitgeven dan dat je verdient gedurende een lange periode. Dit klinkt eenvoudig, maar voor velen blijkt het moeilijk te realiseren.


Vaste lasten, zoals hypotheek, huur, energie, tienden, verzekeringen et cetera zijn relatief makkelijk te begroten, zij zijn elke maand gelijk. Onder behoeften worden uitgaven begroot zoals levensmiddelen, persoonlijke verzorging, kleding. Deze zijn moeilijker te begroten. De grote uitdaging zit in de categorie wensen. Dit zijn grotere uitgaven zoals vakantie, huishoudelijke apparatuur, verbouwingen en onderhoud, waarvoor geld op een spaarrekening opzij gezet wordt. God heeft een opinie over de wijze waarop Zijn geld besteed wordt! Het maken van een begroting is daarom een zaak van gebed. Het verdient aanbeveling om eens per jaar met je partner te gaan zitten om een jaarbegroting te maken en dit elk kwartaal te controleren. Voor een christen is geld besteden een geestelijke discipline! Slim uitgeven betekent geld in de richting sturen van waar je het meeste om geeft. Iedereen kan geld verdienen, maar er is een verstandig mens nodig om het uit te geven!

BEDRIJVIG I N T E RV I E W

Wanneer de cirkel gesloten is en er meer inkomt dan dat er uit gaat, gaat het geld overvloeien. Overvloed is nooit bedoeld om een steeds duurder wordende levensstijl te kunnen financieren.Wanneer wij onze ‘cirkel van genoeg’ gesloten hebben, zeggen wij als het ware: “Here, als U hierin wilt voorzien, zal ik tevreden zijn en heb ik genoeg.” Wat overblijft kan ik dan of in het Koninkrijk van God of in langetermijndoelen investeren rondom het realiseren van onze belangrijke innerlijke, fysieke en sociale levenswaarden.

Overvloed ...bestemd om te investeren

Cirkel van genoeg!

Wanneer de cirkel niet gesloten is, wanneer de uitgaven niet vooraf gepland zijn, komen de vele verleidingen op u af. Wanneer er dan voldoende geld of krediet beschikbaar is, wordt de verleiding zeer groot om direct aan de koopimpulsen toe te geven. Dit wordt een gewoonte en zo dijt de cirkel uit. Die wordt steeds groter, zodat er

22

elke keer meer geld nodig is om de hogere levensstandaard te kunnen financieren. Het geld gaat op aan het toegeven aan de verleidingen en er is geen overvloed.

Tevredenheid

Het beantwoorden van de vraag ‘hoeveel is genoeg’ is een uiting van dankbaarheid aan God voor Zijn voorziening. Tevreden te zijn met wat Hij voorziet is ook een daad van geloof. “Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten” (Hebreeën 13:5). Tevredenheid is een vrucht van het samen met God uw cirkel sluiten. “Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn” (1 Timoteüs 6:6-8). Tevredenheid komt wanneer we stoppen met streven naar steeds meer.Tevredenheid is een deugd van het hart en komt niet van externe spullen. Onthaasten is een veel gehoorde remedie tegen stress, waardoor wij levensmarge handhaven. ‘Ontspullen’ zou een remedie tegen ontevredenheid kunnen zijn en innerlijke en financiële marge helpen ontwikkelen!

Omgaan met overvloed

Voor mensen die genieten van overvloed geeft Paulus een aanbeveling. “Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen” (1 Timoteüs 6: 17-18). Twee aspecten van dit advies zijn negatief, maar Paulus eindigt op een positieve noot. Ten eerste: niet hoogmoedig zijn! Blijf normaal en bedenk dat het de zegen van de Here is die rijk maakt (Deuteronomium 8:18)! Hoe mooi is het om rijke, welgestelde mensen te ontmoeten die nederig en vrijgevig zijn! Hoe naar is het om mensen met veel geld te ontmoeten die zelfzuchtig, arrogant en ingenomen met zichzelf zijn! Hoe voorkomt u nu hooghartigheid? Net zoals bij Ingvar Kamprad helpt het om te bedenken waar je geld vandaan gekomen is en hoe je het verdiend hebt. Mede dankzij ouders, klanten, partners, door jezelf te ontzien of door ware beproevingen heen. De profeet Jesaja herinnert ons eraan om te kijken naar “de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent” (Jesaja 51:1). Als wij de neiging hebben om trots naar onszelf te kijken, denk dan eens terug aan de rots en de diepe groeve. Dit stemt tot nederigheid en dankbaarheid! Ten tweede vraagt Paulus om ons vertrouwen nooit op geld te stellen. Het is vluchtig en snel verdwenen! We


Velen hebben in deze crisis hun vermogen zien verdampen toen de aandelen in waarde kelderden. “Geld spreekt”, zegt men. Ik hoorde iemand reageren: “Ja, alles wat mijn geld zegt is ‘tot ziens!’” Je kunt er niet op vertrouwen. Omstandigheden veranderen erg snel. Seneca, de Romeinse senator en wijsgeer zei: “Geld maakte nog nooit iemand rijk!” Tenslotte, zegt Paulus, mogen wij “vertrouwen op de levende God die alles geeft om ervan te kunnen genieten” met het doel, zoals Paulus zegt “… om wél te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam...!” God geeft om vrijgevig te kunnen zijn! Jezus zegt dat het geven u gelukkiger maakt dan het ontvangen! Dit is een maatstaf van goed rentmeesterschap; dat ik klaarsta om wat God mij gegeven heeft ook met anderen te delen! Geld moet rollen en ten dienste van de mensheid zijn! Paulus eindigt zijn aanbevelingen aan Timoteüs door een mooie belofte in het vooruitzicht te stellen. Hij zegt dat welgestelden rijk kunnen zijn in goede werken “waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.” Wat is een vaste grondslag voor de toekomst? Zou dit iets te maken kunnen hebben

met wat Jezus zegt over geld: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Matteüs 6: 19,20). Hij heeft het over een investering met een vast en zeker rendement. Men zegt dat je het niet kunt meenemen, maar dat je het wel vooruit kunt sturen. John Wesley zei: “Ik beoordeel alles tegen het licht van wat de eeuwigheidswaarde daarvan is!” Lees ook het boek ‘Overvloed, rijkdom & geld’ door Earl Pitts. De cursus ’Jouw Geld Telt’ van Crown Nederland geeft inzicht in Bijbels omgaan met geld en biedt praktische hulp bij het maken van een persoonlijk financieel plan, www.crownlife.nl

Voor een christen is geld besteden een geestelijke discipline! 23

BEDRIJVIG

spreken niet voor niets over ‘liquide middelen’. Het vloeit zomaar door je vingers heen! Net als water vloeit geld altijd van hoog naar laag! Het is zo weg.


Team

uitgelicht

TEKST EN FOTOGRAFIE: WESSEL VAN HOUDT

UITGELICHT

In deze rubriek komen lokale CBMC–teams aan het woord die vertellen hoe zij de missie en kernwaarden van CBMC gestalte geven.

Rust zoeken tijdens stormen in je leven. Het is

We hopen hiermee andere teams te inspireren en samen te werken aan een goede invulling van de CBMC missie: Zakenmensen helpen om Jezus Christus te Vinden, te Volgen en te Verkondigen.

wordt besproken; het is ook kenmerkend voor

De kernwaarden van CBMC zijn evangelisatie en discipelschap door: • Gebed • Toepassen van Bijbelse principes • Leven uit een intieme omgang met Jezus Christus • Het aannemen van een dienende houding • Het ontwikkelen van leiderschap en teambuilding

niet alleen een zin die deze ochtend langskomt in Veenendaal, terwijl het thema ‘onthaasten’

de groep jonge ondernemers die sinds anderhalf jaar een team vormt. Zowel zakelijk als privé speelt er veel. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, zegt Jorrit Koops. “We zijn jonge ondernemers en bezig met opbouwen. Dan is er vaak niet veel tijd voor andere dingen dan werk. Toch komen wij elke twee weken bij elkaar. Dat kost tijd, maar is een investering in jezelf. Iedereen is druk, maar als je tijd maakt voor God, vind je rust. Ik kan het aan jonge zakenmensen aanraden. Je krijgt inzicht om op een evenwichtige en bijbelse manier zaken te doen.”

Recht op de man

“Iedereen heeft een klankbord nodig. Daarom praten wij ook veel over hoe je bepaalde dingen zakelijk doet. En wat God daarvan vindt. We proberen elkaar op scherp te zetten. We hebben heel verschillende kerkelijke achtergronden. Eén lid heeft het geloof teruggevonden. Maar daardoor krijg je wel kritische vragen waarom je dingen zo aanpakt. Het is hier heel open en transparant. Recht op de man af. Als je over een gebeurtenis praat, komt ook de vraag: ‘Wat doet het met jou?’. We zijn kritisch met respect”, zegt Iddo Ester.

Rust vinden bij God

Jorrit: “Je kunt hier heel open zijn. Ik vind het best verwonderlijk dat wij in een jaar tijd al zo de diepte zijn ingegaan. Op onze bijeenkomsten vertellen we het elkaar niet alleen als het met het bedrijf slecht gaat, maar ook als we zelf in de knoop zitten.Alles krijgt een plek. Meerdere mensen in ons team zitten in een crisis. Qua bedrijf, maar ook privé. Ook zit er iemand zonder werk. We zouden hem graag willen helpen, hem werk geven, maar weten ook niet hoe. Hoe dan ook, de crisis krijgt hier een plek.”

24


AL A D N

4

VAN LINKS NAAR RECHTS: IDDO ESTER, JORRIT KOOPS, JACO VERBOOM, GERARD VAN BARNEVELD, THOM DIJKSTRA, JOHAN VERDUIJN (NIET OP DE FOTO: LOUIS DIEPEVEEN).

“Netwerken is hier niet belangrijk” “De maatschappij valt om door gebrek aan vertrouwen. Het is chaotisch in de wereld. Dan is het toch mooi dat wij in vertrouwen zaken kunnen doen? De wereld heeft er baat bij om te zien hoe wij rust vinden in God. Hij is erbij, hoe moeilijk het in ons leven ook is”, vertelt Ester tijdens de bespreking.

Persoonlijke bemoediging

“Wij doen niet echt aan Bijbelstudie, maar behandelen thema’s van CBMC”, zegt Jorrit. “Daarnaast zetten wij vooral in op persoonlijk contact en bemoediging.Wij zijn blij met elkaar, maar het is nu de uitdaging om uitbreiding te zoeken. Het geeft energie als er een nieuw lid bijkomt. Dat kan ook een ouder iemand zijn, maar die moet dan wel mee kunnen doen binnen de huidige setting. Zoals wij het nu doen, willen we het houden.” “Netwerken is hier niet belangrijk. Daarvoor verschillen we zakelijk te veel. Ook kerkelijk verschillen we heel erg. We hebben het echter nooit over kerken, maar over de Bijbel. De eenheid van Christus hebben wij gemeen en

die proberen wij met elkaar te zoeken”, zegt Jorrit. Als afsluiting gaan de leden in groepjes van twee of drie uit elkaar om het checkin formulier in te vullen en onderling te bespreken. Op het formulier moeten cijfers gegeven worden op vier onderdelen: business, gezin en familie, gezondheid en geestelijk leven. Ook uitdagingen en verwachtingen kunnen opgeschreven worden. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt de vooruitgang onderling besproken. Naast de openheid in de groep kan zo ook persoonlijker en dieper met elkaar doorgesproken worden.

Rust komt uiteindelijk

Iddo: “Je kunt op meerdere manieren onthaasten. In de dood, de hemel, in slaap, maar ook in het ontvluchten van moeilijke situaties. Het zogenoemde kop-in-het-zandsteken. Dat laatste geeft echter maar voor even rust. Echte rust is bij God te vinden. Alles wat wij vragen, als dat naar zijn wil is, geeft hij al voordat je het vraagt. Soms lijkt het lang te duren. Maar waar hebben wij het over? Abraham was negentig toen hij zijn beloofde kind kreeg. En Jozef heeft zestien jaar in de cel gezeten. Ons gebed, het Onze Vader, eindigt dan ook in aanbidding. Daarin zeggen we dat alles van God is, dat alles goed komt, hoe hard het ook stormt. Van Hem is het Koninkrijk tot in Eeuwigheid.”

25

UITGELICHT

E

N VEE


De vraag hoe je Gods stem kunt horen zat al langer in zijn

achterhoofd.

Mede

daarom ging hij mee met het

kloosterweekend

van

CBMC. Twee dagen zat hij MENSEN

tussen de monniken van de Achelse Kluis. “Ik was bang dat ik tegen de muur zou opvliegen�, zegt Frank de Mol.

26


Frank de Mol

Luisteren naar

TEKST EN FOTOGRAFIE: WESSEL VAN HOUDT

“Ik heb wel eens discussies met mensen of er briefjes uit de hemel komen of dat je de stem van God kunt horen. Bij belangrijke beslissingen denk je na over wat God van je wil. In 2005 werd ik door mijn huidige compagnon Leo gevraagd om samen met hem een bedrijf te starten. Ik was drie jaar manager in een coachingsbedrijf, maar kom oorspronkelijk uit de telecomsector. Daar heb ik jarenlang als gedetacheerde voor Leo gewerkt. Ik hield echt van dat vak.”

Gebedszaak

“Voor mijn gevoel werd ik heel duidelijk die kant op geduwd. Vroeger dacht ik dat een eigen bedrijf hebben een hoger verheven iets was. Maar in die jaren als manager zag ik dat het gewoon hard werken en ‘down to earth’ is. Ik zag hoe dat bedrijf gerund werd en dacht dat ik dat ook wel zou kunnen. Vervolgens deed ik er niets mee, tot ik Leo tegenkwam. Het bloed kruipt dan waar het niet gaan kan. Dit kwam heel duidelijk op mijn pad. Wel heb ik er een gebedszaak van gemaakt. Ik heb God gevraagd om mij een andere kant op te sturen, als dit niet door Hem op mijn pad werd geplaatst. Zo niet, dan ga ik voorzichtig die kant op.”

Oneliners

“We zijn met z’n tweeën met niks een detacheringsbedrijf in telecompersoneel begonnen. Inmiddels hebben wij 25 mensen buiten lopen.We zijn een echt Rotterdams bedrijf - niet lullen, maar poetsen - en hebben een bescheiden kantoortje waar we met z’n tweeën zitten. Het geld wordt buiten verdiend. De mensen die voor ons in dienst zijn, zijn ons enige product. Daar proberen wij dan ook goed mee om te gaan. Daar zeg je meer mee over je geloofsleven dan door te preken. Preken kan trouwens ook niet, want er werken ook meerdere moslims voor ons. Wel mag ik graag af en toe een oneliner eruit gooien.Vooral Spreuken staat vol wijsheden voor in het zakenleven. Zonder het zwaar te maken geef je daarmee wel aan wat voor jou belangrijk is.”

Rentmeesterschap

“Afspraak is afspraak bij ons. Er zijn in onze business (telecommunicatie, red.) nogal wat cowboys die het niet altijd al te nauw nemen, bijvoorbeeld met salarisbetaling. Maar als je ergens niet mee moet sjoemelen, is dat met de salarisbetaling. Die wordt bij ons altijd op dezelfde dag overgemaakt. Daarin onderscheiden wij ons in onze sector. Bij overuren betalen wij een-op-een door. Als wij

27

MENSEN

stilte


“Ik heb God gevraagd om mij een andere kant op te sturen als dit niet door Hem op mijn pad werd geplaatst” 25% extra van de opdrachtgever krijgen, betalen wij ook 25% extra loon aan onze medewerkers. Het is rustgevender voor jezelf om het zo te doen.”

MENSEN

“De mensen staan bij ons voorop. Zo hebben wij wel eens iemand van een klus gehaald, terwijl zowel hij als de klant niet wilden stoppen. De man had last van een nekhernia en moest eigenlijk rust houden, maar ging door. Toen wij stopten met de klus, waren beiden verbaasd. Op kort termijn kostte dat best wat geld. Maar uiteindelijk gaven zowel de klant als hijzelf ons gelijk. De basis om het zo te doen heeft bij mij met mijn christen-zijn te maken. Leo gaat daar volledig in mee, ook al is hij niet christelijk. Goed rentmeesterschap is niet alleen voorbehouden aan christenen.”

Druk opleggen

“Naast mijn werk was ik altijd erg actief binnen de kerk. Ik legde mezelf altijd veel druk op, nam allerlei kerkelijke activiteiten op me omdat het gedaan moest worden. Of ik er nou wel of niet de kwaliteiten voor had. Maar daardoor zag ik een periode mijn vrouw nauwelijks. Ik dacht dat God wilde dat ik mij in zou zetten. En er was genoeg te doen. Het was niet eens de druk die anderen mij oplegden, maar ik legde die druk mezelf op.”

‘Eindelijk ben je daar’

“Ik ken CBMC al wel langer, maar heb me vorig jaar pas bij een team aangesloten. Ik was in Rijnsburg wel eens geweest, maar ben geen ochtendmens. Toen een kennis van mij een groep in Den Haag wilde starten en die niet in de ochtend zou zijn, ging ik luisteren. Ik draaide een paar maanden mee en zag toen dat CBMC een kloosterweekend organiseerde. Het leek mij altijd al wat om in stilte te zijn, om naar een klooster te gaan. Met een groep mannen vanuit CBMC gingen we dit voorjaar een weekend het klooster van de Achelse Kluis in om stil te zijn. Dan zit je in een kloostercelletje met een houten bed en een doorgezakte fauteuil. Vooraf was ik een beetje branieachtig, dacht: ‘Nou ga ik een weekendje in een klooster zitten en even stil zijn.’ Maar ik

28

vond het ook wel spannend en was bang dat ik tegen de muur zou opvliegen. Dat viel gelukkig mee. Vrij snel kwam daar de rust. En toen klonk er: ’Hè hè, eindelijk ben je daar.’ Tot mijn grote verbazing was het echt een stem die ik hoorde!”

Stiltefases

“De monniken hadden een briefje neergelegd over hoe je in stilte kunt komen. Hiervoor zijn verschillende fases. De eerste is de lichamelijke rust. Door gewoon niks te zeggen, maar ook door uit te slapen. Daar waren enkelen ook echt aan toe. Op een gegeven moment gaat dat over in een geestelijke rust, maar die overgang is vaak confronterend. Tijdens die overgang komen vaak allerlei gedachten op. Bij mij viel dat mee, maar ik zag ook mensen op hun tandvlees lopen. Die waren in hun hoofd druk bezig met werk en thuis. Zij konden de rust niet of moeilijk vinden.”

Band zonder woorden

“Het was leuk om te zien dat je in twee dagen een enorme band kunt opbouwen zonder een woord te zeggen. Je zit daar tussen de monniken en ook zij zeggen niks. Je groet elkaar door je hand op te steken en het schept een band dat je hetzelfde doel hebt: stil zijn voor God. Alleen al het feit dat je dat van elkaar begrijpt en dat je het deelt, geeft een band. Spraak wordt overgewaardeerd. Vergelijk het met geloofsgenoten in het buitenland. Je verstaat elkaar soms helemaal niet of het gaat via handen en voetenwerk. En toch heb je een band. Dat vind ik geweldig.” “Dat weekend kwam ik erachter dat er een verschil is tussen wat God van mij wil en wat ik denk dat God van mij wil. Wat ik altijd dacht dat God van mij wilde, zat in de dogmatische regels, in hoe het hoort. Dat idee hebben meer mensen. Maar uiteindelijk is wat God van je wil een zaak van het hart en aan de andere kant een samenspel tussen iets veel radicalers en iets veel ontspannenders. Dat lijkt een tegenspraak, maar wat God wil is meer een zaak van het hart dan ons doen en laten.”


“Inmiddels ben ik – overigens niet abrupt - met bijna alle taken in de kerk gestopt. Ik heb eerst een taak in mijn gezin. Je kan kijken wat er allemaal in een kerkgemeenschap moet gebeuren, maar ga eerst eens in Gods woord lezen wat hij echt met je wil. Je moet als eerste een priester in je eigen Jeruzalem zijn. Ik had altijd een schuldgevoel als ik niet voor de kerk bezig was. Maar sinds dat kloosterweekend niet meer. Er komt vast wel weer iets op ons pad om in de kerk te doen, maar het moet in die volgorde. Niet zelf alles zomaar oppakken, met alle beste bedoelingen van dien.”

“Volgens mijn vrouw was ik herboren na dat weekend. Voor deze mate van rust is normaal drie weken vakantie nodig. Het was me zo goed bevallen dat ik in september voor de tweede keer ben meegegaan naar een kloosterweekend. Die tweede keer was het voor mij echt stil zijn. Ik had geen stemmen of gedachten, zat stil te genieten in de tuin van het klooster. Het voelde alsof ik aan de voeten van God zat. Ik zag de natuur en de omgeving en dat knalde naar binnen. Ik genoot van Gods schepping op een hele intense manier. Het was een heel ander weekend met een heel andere beleving dan de eerste keer. Het is verslavend. Ik heb de smaak te pakken en ga zeker nog vaker een weekend het klooster in.”

29

MENSEN

Verslavend


‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’

   WWW.SCHUITEMAN.COM WWW.DGATOOLBOX.NL

BUSINESS_ADV_126x165mm.indd 1

03-02-12 07:34

ProMissie:

Uw brug bij bedrijfsoverdracht en ondernemersadvies!

WWW.JAGERASSURANTIEN.NL * VERZEKERINGEN * HYPOTHEKEN * LENINGEN * SPAREN * Ook al uw bancaire zaken zijn via ons kantoor te regelen

www.promissie.nl MP8608_Promissie_adv_130x88.indd 1

16-12-10 15:09


“Als ik mijn verhaal vertel, reageren veel mensen enthousiast. Ze zouden het zelf ook wel willen doen. Toch doen ze dat niet. Ik vraag mij dan wel af wat die mensen tegenhoudt. Misschien is het die angst. Ik raad iedereen echter aan om het gewoon te doen. We zijn allemaal druk en voor je het weet is er weer een jaar om. Ik heb geleerd om naar God te luisteren. Er zijn geen briefjes uit de hemel. Stemmen horen kan, maar is niet noodzakelijk. Wij

MENSEN

Stilte

hebben Gods woord en een goed stel hersens gekregen en daar moet je het soms ook mee doen.Wees maar eens stil voor God. De halve opwekkingsbundel staat vol met teksten als ‘God kom met Uw Geest’. We zingen het met de beste intentie, maar het klopt niet. God ís er al en Zijn Geest ís er al. Als iets in dat contact verstoord is, ligt dat aan ons. Onze maatschappij is zo vol van geluid, activiteit en stoorzenders. Daardoor zijn we bang om stil te zijn.”

“Goed rentmeesterschap is niet alleen voorbehouden aan christenen”

31


Uitzicht ‘Kinderen arbeidsmarkt en UITZICHT

De decembermaand biedt ons een goede tijd van bezinning; waar staan we en waar gaan we naartoe? Juist het kerstfeest nodigt daartoe uit.Want de geboorte van het Christuskind betekent een nieuw perspectief voor iedereen in de wereld! Dat zou ook goed nieuws voor de toekomst van kinderen moeten zijn. De werkelijkheid is anders. In oktober luidden Unicef en negen andere grote kinderrechtenorganisaties de noodklok met hun opmerkelijke oproep aan de Nederlandse politiek: “Geef het nieuwe kabinet een minister voor Jeugd en Gezin terug!” Reden daarvoor? Maar liefst 382.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens, we kennen 118.000 gevallen van kindermishandeling en 100.000 kinderen hebben te maken met jeugdzorg. Onthutsende feiten waar we niet omheen kunnen…

32


TEKST EN FOTOGRAFIE: GERARD BIJKERK

cruciaal voor

welvaart’

Bevestiging

Jan Hol: “Deze feiten bevestigen waar we dagelijks mee te maken hebben en wat we machteloos gadeslaan. We maken ons wel voortdurend druk over de economie. Dan denken we aan concrete financiële cijfers van inkomen, hypotheken, stijgende kosten en bezuinigingen. Dat is hanteerbaar voor de nodige korte termijn. Maar de maatschappelijke feiten rondom kinderen vormen de basis voor veel grotere economische problemen op de lange termijn. Dat is complexer. Het komt voort uit de huidige manier van relatievorming, het gebrek aan duurzaamheid van liefdesrelaties en een gebrek bij velen om voor kinderen te zorgen. Daarom is deze oproep van het Kindercollectief een waardevol signaal. Niet alleen de overheid doet er goed aan ernaar te luisteren. Het moet ons allemaal aan het nadenken zetten.”

Invloed bevolkingsgroei op de economie

Jan Hol studeerde eerst pedagogiek. Later deed hij naast zijn werk een tweede studie: politicologie. Tijdens die studie raakte hij geïnteresseerd in demografie, de opbouw én samenstelling van de bevolking. Dat is hem steeds meer gaan fascineren.Vooral de invloed ervan op de economie is boeiend. “Die is namelijk heel groot. De economie kent sowieso golfbewegingen, zowel met korte pieken en dalen als ook met golven op lange

termijn. Maar daaronder ligt de duidelijke samenhang met het geboorte- en sterftecijfer van de bevolking. Dit wordt sterk bepaald door het gezinspatroon. In Nederland is single-zijn en alleen leven steeds meer de trend geworden.”

Relatiepatronen remmen bevolkingsgroei

“Het Amerikaanse weekblad Time kwam in april van 2012 met een groot omslagartikel: “Living alone becomes the new norm”. Single-zijn is ook in de VS de maatstaf geworden. En Time beschreef de neerwaartse gevolgen daarvan voor de bevolkingsgroei en de neergang van de economie en welvaartsontwikkeling op de lange termijn. Statistisch kun je zeggen dat gehuwde paren de meeste kinderen hebben. Dat neemt af naarmate echtscheiding vaker een rol speelt en relaties minder duurzaam worden. Mensen die alleen door het leven gaan, hebben nauwelijks nageslacht. Dus individualisering heeft een enorme invloed op de bevolkingsgroei. In Nederland is dat nu een gemiddelde van 1,6 kind per huwelijk. Vooraanstaande atheïsten juichen toe dat in Nederland zowel de invloed van het instituut kerk als het organisch levende geloof enorm is afgenomen. Dat gaat hand in hand met het sterke individualisme dat bij ons veel ruimte krijgt. Want geloof is per definitie iets

33

UITZICHT

ontwikkeling


gezamenlijks. Dat zit in alle religies. Het geloof is altijd ingebed in gemeenschappen, in community ‘s.”

Onvermogen om duurzame relaties aan te gaan

UITZICHT I N T E RV I E W

“Door ongehuwd te blijven of geen duurzame liefdesrelatie aan te gaan worden er veel minder kinderen geboren. Dat heeft op langere termijn een repeterend effect. Inmiddels is het sneeuwbaleffect enorm. Het doortrekt de hele samenleving. Was het voorheen een uitzondering als kinderen in de klas uit een gebroken gezin kwamen, dan is dat nu precies anders om: een stabiel gezin met een vader en een moeder is bijzonder aan het worden in alle lagen van de bevolking. In alle lagen van de bevolking en in alle milieus komen echtscheidingen voor. Met als gevolg dat de positie van kinderen in het algemeen enorm verslechtert.”

Minister Jeugd en Gezin

Jan Hol: “Ik denk dat André Rouvoet met zijn ministerspost Jeugd en Gezin decennia vooruit was. Het werd in ons land minachtend afgedaan als achterhaalde ‘spruitjeslucht van de jaren vijftig’. Maar economisch gezien ben je echt een dief van je eigen portemonnee als Nederland te weinig zorg heeft voor kind en gezin. Alleen is dit denken in ons land nog niet geaccepteerd. In Duitsland en Engeland was dat eerst ook zo, maar daar is al wel een omslag gemaakt. Daar zijn ook al jarenlang concrete maatregelen genomen. Los van je christelijke geloofsvisie op de relatie tussen man en vrouw kun je nuchter vaststellen dat een duurzame huwelijksrelatie de meest stabiele factor in de samenleving is. Niet alleen emotioneel maar ook economisch.”

34

Houd de liefde lang leuk

“Sinds 1996 wordt jaarlijks voorafgaand aan Valentijnsdag van 7 tot en met 14 februari de Marriage Week gevierd. De week is ‘uitgevonden’ door Richard en Maria Kane, een Brits echtpaar. Richard werkte destijds in een bouwmarkt en zag wekelijks hoeveel geld stellen wél investeerden in hun woning maar níet in hun relatie. Daarom begon hij de Marriage Week. Inmiddels wordt deze week in ruim 25 landen gevierd, waaronder de VS, Zuid-Afrika, Australië, Albanië, Duitsland en Engeland. Sinds 2010 zorgt de Stichting Marriage Week ook voor activiteiten in Nederland. Het motto is eigenlijk heel simpel: Houd de liefde lang leuk. Zo stimuleert de stichting om te investeren in relaties zodat ze decennialang waardevol en boeiend blijven. Zo’n themaweek is natuurlijk slechts een aanzet. Maar het zorgt wel voor bewustwording en het kan een katalysator zijn


voor een mentale klimaatverandering waarin duurzame liefdesrelaties weer gewaardeerd worden. Daarom ben ik actief in deze stichting, die gevormd wordt door christenen maar geen expliciet christelijke stichting is. Achterblijvende bevolkingsontwikkeling en echtscheiding is namelijk in heel de samenleving aan de orde.”

het een kostenplaatje op van 7 miljard pond per jaar. De Nederlandse cijfers worden nog uitgezocht. Maar het gezegde ‘Divorce is the fast road to poverty’ (echtscheiding is de snelweg naar armoede) is een feit. Het gekke is dat de overheid nu het onvermogen om duurzame liefdesrelaties te vormen faciliteert, omdat heel veel kosten die bij een scheiding gemaakt moeten worden met de belastingdienst verrekenbaar zijn. Denk aan taxatie van het huis, de juridische kosten. Maar de kosten van cursussen om in huwelijken te investeren zijn - nog - niet fiscaal aftrekbaar.”

Gaat de overheid ook investeren in duurzame liefdesrelaties?

“De bekende christelijke futuroloog Patrick Dixon wijst erop dat een vervolgrelatie na een scheiding te vaak dezelfde problemen blijkt te kennen. Dat herkennen velen en verbaast niet. Je neemt jezelf mee in de nieuwe relatie. Ik denk wel dat er vanuit het evangelie ruimte kan zijn voor een echtscheiding, maar allereerst vraagt God te investeren in je relatie. Ook dat je goed voorbereid het huwelijk moet ingaan. Nu is er een behoorlijke nonchalance zichtbaar in de manier waarop huwelijken gesloten worden. Terwijl men in China sinds 1 januari 2011 van overheidswege een huwelijkscursus ter voorbereiding verplicht heeft gesteld, wil men in Nederland nog zo veel mogelijk ontkennen dat de staat diepgaand betrokken is bij het huwelijk. Maar dat bestaat niet. Of je christen bent of niet: het land, de overheid en de economie hebben belang bij duurzame liefdesrelaties en een gezonde bevolkingsgroei. Als christenen worden we daarom geroepen het goede vanuit de richtlijnen van God bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van de samenleving. Als we met Psalm 86 bidden “Voeg mijn hart saam”, vragen we aan God om een integraal leven. Dan moeten we elkaar in het dagelijks leven niet dwingen tot een leven in losstaande onderdeeltjes. Dat is eerder een teken dat onze cultuur op weg is naar de uitgang. De signalen daarvan zien we meestal niet onder ogen. We zijn er een kei in om gewoon te negeren wat

“Hiervoor willen we geen grote centrale organisatie vormen, maar een beweging zijn van vrijwilligers, die in dorpen en steden activiteiten ontwikkelen om de doelstelling te ondersteunen. We denken overigens wel dat het voor de overheid tijd wordt om niet langer aan de zijlijn te blijven staan, maar het speelveld van duurzame liefdesrelaties actief te betreden. Momenteel eindigen er in ons land jaarlijks circa 34.000 huwelijken in een echtscheiding en gaan naar schatting 70.000 ongehuwd samenwonende stellen uit elkaar. Dat is voor iedere betrokkene emotioneel moeilijk. Maar het brengt ook grote maatschappelijke en financiële problemen met zich mee. Daar hebben we het in de samenleving veel te weinig over. In het publieke debat is dat echter nog nauwelijks bespreekbaar.”

Divorce is the fast road to poverty

“Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de kosten van echtscheiding voor de samenleving zijn opgelopen tot ruim 30 miljard dollar per jaar. In Engeland levert

Investeren in relaties

35

UITZICHT I N T E RV I E W

Economisch gezien ben je echt een dief van je eigen portemonnee als Nederland te weinig zorg heeft voor kind en gezin


Iedere accountant laat u de cijfers zien, maar wie brengt uw toekomst in beeld? Veel MKB ondernemers hebben één ding gemeen; ze kijken allemaal vooruit. Naar de toekomst. En juist Lansigt accountants en belastingadviseurs brengt die helder voor u in beeld. De Lansigt adviseur geeft namelijk inzicht in de financiële en fiscale consequenties van uw beleid. Op basis van grondige interne en externe analyses. Vanuit zijn betrokkenheid, kennis en ervaring stippelt hij samen met u een langetermijnplan uit. Zo wordt uw droom werkelijkheid! Kijk daarom snel op www.lansigt.nl

VERDIEPING

Save your body, increase your efficiency.

Alphen aan den Rijn • Nieuw Vennep • Gouda

For more information visit www.movexx.nl


Wat wens je voor de toekomst?

“Allereerst dat het koninkrijk van de Vader in ons land en in Europa beter zichtbaar zal worden in recht, gerechtigheid en vrede. Als het evangelie waarschuwt dat in het laatst der dagen de liefde zal verkillen is daar een duidelijk verband te zien met het sterke individualisme in onze dagen. Dat staat haaks op het grote gebod om God boven alles lief te hebben en de ander als jezelf. Tussen God op de eerste en jezelf op de laatste plaats, staat die ander. Die ander staat dus centraal. Niet wijzelf. Dat kerstkind Jezus praat er niet mooi over, maar dóet het! Ten tweede wens ik dat allen die zichzelf kind van de Vader noemen, ook zo zullen leven. Een bescheiden en getuigende levensstijl. En daar bedoel ik mee: wees in de samenleving gewoon open over je geloof. Gewoon zelfbewust en open ervoor uitkomen en zeggen: ‘Dit geloof zit in mij en ik wil het gewoon niet kwijt.’ Leef het vooral voor vanuit de kernwaarden van geloof, hoop en liefde. Die mag ieder invullen naar eigen karakter en omstandigheden. Ik heb daar zelf ook nooit problemen mee ondervonden in mijn werk.

Ten derde hoop ik dat het geloof in de hemel weer gaat toenemen. Je hoeft dan niet maximaal alles te halen uit het hier en nu. Kijk naar de bladen op de leestafel; de covers hebben een opvallende overeenkomst. Het zijn allemaal jonge, beeldschone dames, als single gefotografeerd en ze stralen het opperste geluk uit. Dat willen we. Daarom balsemen we ons zo lang mogelijk het graf uit met allerlei beautymiddelen en ontkennen we het ouder worden uit angst, omdat we het vooruitzicht op de hemel hebben verloren. Als dat perspectief er wel is, gaat de kramp uit ons leven.”

Bent u pessimistisch gestemd over de toekomst?

“Zeker niet. Ik ben van nature een optimist. Dat zit in me. Wel signaleer ik in onze cultuur een pessimistische tendens, omdat we te veel wegkijken van de schaduwkanten ervan. We vertonen veel compenserend gedrag en accepteren het kostenplaatje van onze levensstijl: de burn-out, een echtscheiding en de psychische gevolgen ervan. Onze taak is een betere levensstijl vorm te geven. Omdat de toekomst aan Christus toebehoort, kan dat ook.” Reageren? Jan Hol is bereikbaar via jan.hol@hotmail.com en 06-52504380.

“Ik wens dat het koninkrijk van de Vader in ons land en in Europa beter zichtbaar zal worden in recht, gerechtigheid en vrede” 37

UITZICHT

ons het meest bedreigt. Als we de signalen echter wel onder ogen komen, krijgen we ook onze taak voor de toekomst scherper in beeld.”


Meest Toen Chris Sommer (meester

goudsmid)

en ik in mei 2012 samen

het

‘Meesterschap’

boek uit-

brachten, kregen we een vloed aan positieve reacties. Een van de VI ENRTDE IREVPI IENWG

steeds

terugkerende

reacties was: “Eindelijk niet weer een boek over leiderschap, maar nu een boek voor ons allemaal: Hoe groei je als vakman of vakvrouw naar je eigen meesterschap”.

38


erschap

De laatste twintig jaar is er veel gepubliceerd over leiderschap en dat was ook uitermate zinvol. Immers, gezonde leiders bouwen gezonde organisaties waarin alle medewerkers tot hun recht komen. Binnen een bedrijf of organisatie heeft 5 tot 10% van de mensen een leidinggevende functie. Hoe staat het met de 90 tot 95% vakmensen die ook graag willen groeien in hun unieke roeping? Wie doet het werk? Wie zorgt voor een excellente klantenservice? Wie produceert met hoge kwaliteit? Leidinggevenden zijn in de eerste plaats dienaren van vakmensen, om voor hen de juiste omgeving te scheppen. Daardoor kunnen zij (de vakman en de vakvrouw) optimaal tot ontplooiing komen en kan het hele team samenwerken voor het welzijn van de klant. Jezus Christus gaf dit al aan in Matteüs 20: “Degene die leiding geeft is jullie dienaar.” En in die tijd was de levenstaak van een dienaar: mijn Heer succesvol maken.

Vaklieden leveren samen een fantastische bijdrage aan het koninkrijk van God midden in de samenleving

Laten we eens kijken hoe een vakman en vakvrouw optimaal kan groeien naar zijn of haar meesterschap. Waarom? Zodat 90% van alle medewerkers in een bedrijf of organisatie: • groeit naar meesterschap en dus naar meer kwaliteit • intrinsiek (van binnenuit) gemotiveerd wordt en blijft • met meer respect behandeld wordt en daardoor klanten en collega’s met meer respect bejegent. Sinds mensenheugenis bestaan er ‘gildes’, waar vakmensen en meesters georganiseerd zijn in lerende coöperaties. Een van de eerste broederschappen van ambachtslieden wordt genoemd in het Oude Testament. Bij de bouw van de tabernakel zegt God tegen Mozes (Exodus 31) ”Zie, ik (God) heb Bezaleël uit de stam Juda, bij naam geroepen! Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En ik heb Aholiab uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik hen geboden heb.” Hier zien we hoe God zelf meer dan drieduizend jaar geleden vaklieden een roeping geeft en verbindt tot een gilde. Zij leveren samen een fantastische bijdrage aan het koninkrijk van God midden in de samenleving. Door de eeuwen heen en in alle culturen zien we dat, door middel van broederschappen van ambachtslieden, vakmensen blijven groeien in hun meesterschap en zij daardoor de samenleving met steeds meer kwaliteit hebben opgebouwd.

39

I EEPNI N VVREOR UDW NG W

TEKST: PAUL DONDERS


• • • • • • •

China India Italië Frankrijk Engeland Duitsland Nederland

Hanghui, 200 v. Chr. – 600 na Chr. Shreni, 300 – 600 na Chr. Ars, 800 – 1500 na Chr. Métiers, 1000 – 1800 na Chr. Craft Guilds, 1000 – 1800 na Chr. Zünfte, 1000 – 1900 na Chr. Gilden, 1100 – 1900 na Chr.

Vanuit de drieduizend jaar ervaring van gildes kennen we het groeisysteem waar iemand als leerling/talent start en kan doorgroeien tot grootmeester/kunstenaar. In Cambridge (Engeland) is in de laatste tien jaar veel onderzoek gedaan naar de groeiprocessen in vakkundigheid. In de studie ‘The Expert’ uit 2007 zien we dat een functioneel gildesysteem de optimale voorwaarde is voor het groeien naar meesterschap. Als we de ervaring van de laatste drieduizend jaar vakmanschap vertalen naar 2012, dan ziet een groeiproces er als volgt uit:

Fase 1: Het Talent VERDIEPING

De eerste fase van elk groeiproces is de leerlingfase. Wij noemen deze leerling in de 21e eeuw de student of het talent (wij zullen het woord talent gebruiken.) Voor het talent is het van groot belang dat hij zijn eigen talentenpakket goed kent, zijn passie gaat ontwikkelen en zich alle basisvaardigheden van het vak meester maakt. Daarvoor gaat een talent in dienst bij een meester en wordt hij door professionals uit zijn tribe meegenomen in de dagelijkse praktijk van het vak. Het is belangrijk dat de talenten hun eerste vijfduizend uur training in het vak maken. Deze uren zijn van belang om de hoofd-, hart- en handcoördinatie, die horen bij het vak, op het niveau van de professional te brengen. In de regel duurt dit ongeveer vijf jaar. Je kunt als talent deze fase alleen succesvol doorlopen als je je richt op de verdieping van je vak en als de uitdagingen van je werk voortdurend meestijgen met de groei van je niveau.

Fase 2: De Professional

Na de eerste vijfduizend uur training in en ervaring met het vak is het talent uitgegroeid tot een gedegen vakman, die voortdurend producten of diensten produceert op een kwalitatief hoogstaand niveau. Concreet: je maakt niet af en toe een geweldige ring, maar je produceert steeds opnieuw excellente sieraden. Als gezel werkte je in vroeger tijden ongeveer vijf jaar voor een meester, voordat je als reisgezel de wijdere wereld van Europa introk om je horizon als vakman te verbreden en je voor te bereiden op je meesterstuk. Helaas noemen veel mensen zich vandaag de dag professional, terwijl ze in de praktijk maar zeer middelmatige

40

3. Reisgezel • Gaat 3 jaar op reis • Leert van andere meesters • Bouwt de eerste drie meesterstukken

2. Professional • Levert voortdurend hoge kwaliteit • Ontwikkelt eigen stijl • 5000 uur uitdagend werk

1. Talent • Ontdekt talentenpakket en passie • 5000 uur uitdagende training • Is uitermate leerbaar


4. Meester • Heeft unieke stijl • Groeit als ondernemer • Produceert voortdurend meesterstukken • Is een mentor of coach voor anderen

leerlingen blijken te zijn. En dat misschien wel juist vanwege het feit dat ze geen lid zijn van een tribe en daardoor geen of onvoldoende contact hebben met andere professionals en meesters. Iemand die voortdurend zichzelf beoordeelt en nooit door andere beoordeeld wordt, kan gemakkelijk gaan lijden aan een minderwaardigheidscomplex of aan overdreven waardering van het eigen kunnen. Ook de professional zal sterk gefocust moeten zijn op zijn vak, als hij wil doorgroeien naar meesterschap. Malcolm Gladwell, en ook wetenschappers als K. Anders Ericsson, Michael Prietula en Edward T. Cokely1 noemden de tienduizend uren die nodig zijn om een meester te kunnen worden. De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat een vakman die zich concentreert op zijn kerncompetenties maximaal zevenhonderd uur per jaar daadwerkelijk werkt met deze competenties. Dat zou betekenen dat een talent gemiddeld veertien jaar nodig heeft (vijf jaar van talent naar professional, vijf jaar van professional naar reisgezel en vier jaar van reisgezel naar meester) om het niveau van meester te bereiken. Geheel ‘toevallig’ komt dit exact overeen met de jaren die een leerling/gezel/reisgezel nodig had om tot meesterschap te kunnen komen.

Fase 3: De Reisgezel

Nadat de gezel zo’n vijf tot zeven jaar had gewerkt voor een meester, werd het van groot belang voor zijn creatieve ontwikkeling gevonden dat hij op reis ging door Europa om ook van meesters in andere culturen te leren. Deze reis duurde doorgaans drie jaar. Het was een noodzakelijke fase van voorbereiding op het eigen meesterschap van de gezel en het hielp de gezel om zijn eigen unieke stijl te ontwikkelen. Het contact met en de beïnvloeding door andere culturen was daarbij van groot belang. Naar onze tijd vertaald betekent het dat de professional ervaring gaat opdoen bij andere meesters (in andere bedrijven, organisaties of instellingen, of aan andere universiteiten), in andere culturen (in andere landen, op andere continenten).Vandaag de dag zie je dit nog steeds terug bij de ‘Zimmerer’ in Duitsland – timmerlieden die dak- en huisconstructies bouwen. Gekleed in

Je maakt niet af en toe een geweldige ring, maar je produceert steeds opnieuw excellente sieraden 41

VERDIEPING

5. Kunstenaar • Is een icoon in zijn/haar vak • Zet nieuwe standaards • Heeft (inter)nationale invloed


EEN SLIMME KEUZE!

               

  

Bedrijfswagens Service

    

Roordink www.roordink.nl

Barneveld • Coevorden • Veenendaal • Zwolle

201204018_81x126_CBMC.indd 1

Roordink



18-04-2012 20:58:29

Wij verz orge ook n de i t vo or  

“Laat me u vertellen hoe ik tot geloof kwam” Saabir, Pakistan www.transworldradio.nl/getuigenissen of bezoek TWR met uw groep T (0342) 47 84 32

  

ING 77 23 42

laat het Evangelie overal horen

CBMC

    

Uw netwerk Ons beheer Tosch Automatisering helpt u om uw digitale infrastructuur op orde te krijgen. Onze specialisten wijzen u graag de weg naar een optimaal netwerk voor uw bedrijf. Ook leveren wij hard- en software op maat. Bij dit alles staan veiligheid en vakkundigheid bovenaan. www.tosch.nl • info@tosch.nl Pascalstraat 18 • 3771 RT Barneveld • 0342 425200


Fase 4: De Meester

Na je periode als reisgezel mocht je de meesterproef doen. Dat betekende dat je een meesterstuk moest maken op jouw vakgebied, dat werd beoordeeld door een comité van meesters uit het gilde waartoe jij behoorde. Als het meesterstuk volledig werd goedgekeurd, werd je opgenomen in het gilde. Maar het was niet zo dat eens een meester, altijd een meester betekende. Het meesterschap vroeg om een voortdurende inzet van het talentenpakket om zo het meesterlijke niveau te kunnen behouden of zelfs door te groeien. Anders geformuleerd: als meester produceerde je steeds nieuwe meesterstukken en zo verdiende je stap-voor-stap, stuk-na-stuk, je erkenning. In de tijd van de gilden was je als meester tegelijkertijd ook zelfstandig ondernemer en dus moest je ook ondernemerskwaliteiten bezitten. Mede door de industriële revolutie is dit ondernemerschap grotendeels verloren gegaan. Wij zijn er de laatste tweehonderd jaar steeds meer aan gewend geraakt om in loondienst te werken voor anderen, in kleine of grotere organisaties. Maar het lijkt erop dat het zelfstandig ondernemerschap en het werken binnen een netwerkorganisatie (wat het gilde ook was) steeds meer terugkomen in onze postmoderne en informatietechnologische tijd. Iedere meester bezat zijn eigen unieke stijl en werd daarmee een voorbeeld voor de talenten en professionals die hij, als wezenlijk onderdeel van zijn meesterschap, moest opleiden.

Fase 5: De Kunstenaar

De weg naar het meesterschap was lang en intensief.Toch waren er veel meesters ten tijde van de gilden. Enkelen

van hen groeiden nog verder in hun vak; zij werden gezien als ware kunstenaars, ook wel ‘grootmeesters’. Deze hoogste vorm van vakmanschap kon bereikt worden na vijf tot tien jaren van meesterschap, maar lang niet iedere meester had – en heeft – genoeg talent om kunstenaar te worden. Omdat het woord grootmeester in onze beleving te veel riekt naar het sektarische, spreken we liever van kunstenaars, maar in bijvoorbeeld de wereld van de professionele schakers bestaat het woord ‘grootmeester’ nog steeds. De kunstenaar is zo zeer verweven met zijn ambacht dat het als het ware vlees en bloed geworden is. Zo kon de kunstenaar Beethoven zijn 9e Symfonie schrijven, terwijl hij vrijwel niets meer hoorde. Een kunstenaar inspireert een heel gilde, hele regio’s of landen. En zelfs andere vakrichtingen worden door hem in meer of mindere mate beïnvloed. In onze tijd, waarin het heel lastig is een heel leven te focussen op een ambacht, vinden we relatief weinig kunstenaars. Maar ze zijn er wel! In deel 2 van deze miniserie ‘Meesterschap’ gaan we dieper in op deze vijf fases en op hoe jij zelf kunt groeien naar het voor jouw volgende niveau van vakmanschap.

Voor vandaag: • • • •

Wat zijn jouw unieke talenten? Welke van deze talenten wil jij uitbouwen tot professionaliteit? Wat is jouw passie? Welke bijdrage wil jij leveren aan onze samenleving? Waar zijn anderen met vergelijkbare talenten en passie met wie je samen kunt leren en groeien?

Op de site www.meesterschap.com vind je downloads van workshops en blogs rondom het thema meesterschap. Paul Donders is voorzitter van xpand, www.xpand.eu

Übung macht den Meister, Harvard Business Magazine, p. 90 – oktober 2009 1.

43

VERDIEPING

herkenbare kleding (zware, zwarte stof en een grote zwarte hoed met brede rand) gaan de gezellen twee jaar ‘auf Wanderung’. Ze trekken door Europa, bieden overal hun diensten aan als timmerman en ontdekken op die manier het vakmanschap in heel andere culturen. Tot slot is de fase van reisgezel de periode waarin de professional leert zelfstandig te zijn en hij of zij zich verder voorbereidt op het ondernemerschap.


Wat is jouw missie? TEKST: GERBERT HENGELAAR, FOTOGRAFIE: GERT-JAN STRUIK

Veel bedrijven en organisaties hebben een missie. Die geeft het bestaansrecht weer of een stip aan de horizon. Ook de kerk heeft een duidelijke missie. Maar wat is onze missie in ons werk? En hoe wordt die bepaald door ons geloof?

I M PAC T

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan” (Matteus 25:45). Zo benadrukt Jezus dat de zorg voor de zwakkeren in de samenleving hier en nu een cruciaal aspect is van de missie van Zijn volgelingen hier op aarde. Het is een tekst die mij raakte toen ik aan het eind van mijn studie bedrijfskunde nadacht wat ik ging doen. Wat mij inspireert is, dat ik mensen zie in het bedrijfsleven die heel concreet vorm weten te geven aan dit aspect van de christelijke missie. Neem bijvoorbeeld Valid Express, een bedrijf dat als missie heeft om lichamelijk beperkte mensen een baan als koerier te bieden. Of Unilever, dat op een missie is om 500 miljoen mensen te voorzien van schoon drinkwater.

Perspectief

Als ik om me heen kijk, zie ik christenen op verschillende manieren vorm geven aan hun missie als christen in het bedrijfsleven. Sommigen leggen nadruk op het getuigen naar collega’s. Vanuit een kritisch perspectief zou je kunnen zeggen dat de nadruk vooral lijkt te liggen op bekering en de hoop die ons geloof biedt voor de toekomst. Anderen leggen nadruk op integriteit. Te midden van een gebroken wereld kunnen we God eer geven door goed te leven. Zonder af te doen aan het belang van beide zaken zou ik de nadruk willen leggen op een derde perspectief dat de Bijbel ons biedt.

44

We kunnen de relevantie van het evangelie laten zien door te zoeken naar hoe we binnen ons vakgebied kunnen bijdragen aan Gods missie van het herstellen van Gods koninkrijk zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Dan gaat het om de vraag wat onze focus is.Waar zetten we onze talenten, tijd en energie voor in? En hoe laten we daarmee zien dat het evangelie hoop betekent voor de zwakkeren en herstel van gebrokenheid in relaties tussen mensen en met Gods schepping?

Focus

Toen ik zelf aan het zoeken was naar een missie zag ik veel christenen die er voor kozen om niet het bedrijfsleven in te gaan. Zij kozen er bijvoorbeeld voor om hun bedrijfskundige talenten in te zetten voor een christelijke organisatie. Het heeft mij destijds sterk geholpen om te zien dat de Bijbel werkzaam zijn in het bedrijfsleven niet afschildert als afleiding van het brengen van het goede nieuws, maar dat Gods plan of goede boodschap alle aspecten en vakgebieden van de schepping betreft. Er is in het koninkrijk geen hiërarchie waar de dominee of hulpverlener boven de manager en de ondernemer staat. Tegelijk denk ik dat we worden uitgedaagd om verder te kijken dan hoe we op een integere manier in een gebroken wereld op ons werk kunnen functioneren. We kunnen hier en nu laten zien dat het evangelie een boodschap van hoop is door het uit te leven in de focus die we hebben op ons werk.


Met al onze inspanningen kunnen we niet alle onrecht of gebrek aan duurzaamheid oplossen. Daarvoor zit de gebrokenheid in deze wereld te diep. Maar we kunnen wel lichtpuntjes van hoop bieden, hier en nu, en daarmee ook onze getuigenis in woorden versterken. De vraag is dus: wat is onze missie (of focus) in ons vakgebied, onze onderneming of onze baan? Gerbert Hengelaar (29) is werkzaam als adviseur en onderzoeker op het gebied van duurzaamheid en betrokken bij IMPACT Netwerk.

Staande blijven

Hoop uitleven

Evangeliseren

Bijbels perspectief

Goed leven in gebrokenheid

Relevantie & hoop nu laten zien als teken van wat nu komen gaat

Hoop voor straks aankondigen

Relevantie geloof op werk

Verstrekt een ethische standaard

Bepaalt de focus

Zet aan tot verkondiging/delen

Voorbeeld missie

• •

Duurzaamheid bevorderen

• •

Ruimte creëren voor zwakkeren

Integer werken Kwaliteit leveren

Getuigen Bijdragen aan de kerk

45

I M PAC T

Voor mij ligt die uitdaging op dit moment in het als adviseur en onderzoeker bijdragen aan de duurzaamheidsbeweging in het bedrijfsleven. Ik zie dat wereldwijde problemen, zoals het klimaatprobleem, oprakende grondstoffen en overbevolking, juist de zwakkeren op deze aarde zullen raken. En dat er in het bedrijfsleven kansen liggen om hier ook oplossingen voor te zoeken. Dat kan op veel verschillende manieren. Door als ondernemer een fairtradeproduct in de markt te zetten of nieuwe zaden te ontwikkelen voor kleine boeren in Afrika. Of door als HR manager plek te maken voor mensen die een uitzichtloze positie hebben op de arbeidsmarkt.


Waar ga jij van kwispelen? TEKST: WILMA VEEN

Mijn vriendin Jolinde is enthousiast. Zo enthousiast zie ik haar wel vaker, maar deze keer is het een beetje

‘over

the

top’

enthousiast. Zitten op een stoel lukt haar bijna niet. COLUMN

Wat zij te melden heeft vraagt om grote gebaren en staan. Vooral rechtop staan. Gezien mijn volle agenda is het niet mogelijk om op doordeweekse dagen mijn sociale contacten te onderhouden. Vandaar dat ik af en toe enkele vriendinnen uitnodig en hen vraag ook weer vriendinnen mee te nemen. Deze dames ken ik dan weer niet. Dat is leuk. We koken, bereiden een heerlijk diner en schuiven aan. Als de voordeurbel gaat, kan het maar zo zijn, dat ik de dame in kwestie niet ken. Zij is een vriendin van een vriendin, zal ik maar zeggen. Het klinkt wat ingewikkeld en dat is het soms ook. De gesprekken inspireren. We hebben allemaal uitdagingen in onze carrière en het is interessant om te horen hoe zij dit aanpakken en daarin het leven ten volle omarmen. Jolinde heeft een enerverende eigen onderneming. En jawel, ze is deze avond zoals ik al zei ‘over the top’ enthousiast . “Waar ga jij nu van kwispelen?”, vraagt ze mij. ”Kwispelen?” Haar serieuze blik maakt dat mijn lach een ingetogen slappe lach wordt. Dit ga je niet menen. Ik bedoel, what’s up? We leven anno 2012. De crisis laat zijn sporen na en is nog lang niet uitgeraasd. Bedrijven gaan failliet. Reorganisatie en kostenvermindering vieren hoogtij. De wereld staat economisch op springen. “Kijk, dat kwispelen zit zo. In het kader van mijn voorbereidingen rondom re-integratieprojecten en begeleiding van ondernemers heb ik zelf een training gevolgd waarin ik heb geleerd wat de kernvraag van het 46

leven behoort te zijn: waar ga jij van kwispelen?”, vertelt Jolinde. “Als je dat kunt beantwoorden, heb je al een hele strijd gestreden. Nu heb ik haar ook wel eens uitgebreid horen spreken over haar mindfulnessexperiment met het herontdekken van de smaak, geur en textuur van een krent, haar TA-training, yoga, en de maakbaarheid van het brein. Maar, nee, kwispelen slaat alles. Wat wil je eigenlijk in je leven? Waar gaat het om? Waar word je blij van? Wat geeft je energie? Wat vreet energie? Wat zijn je doelen? Hoe bepaal je waar je wilt staan in het leven? Hoe maak je van je beleidsplannen en handzaam document waar jouw werknemers op hun beurt weer van gaan kwispelen? Ik weet het niet. Even niet meer. Dien de tweede gang op. Een zacht gegaard bietensoepje met komijn. De tortilla met truffel staat ook al te springen in de keuken, maar daar wachten we nog even mee. Nu denkt u misschien: “Wat een soft gebeuren. Typisch vrouwen. Denken ook wat te bereiken op de maatschappelijke ladder, gaan ze zich verlagen met enthousiasme over kwispelen.” Mee eens. Punt erbij. Goede tekst. Wat een watjes zijn wij vrouwen toch eigenlijk. Kunnen nooit eens op niveau en voortvarend de zakelijke kant van ons ondernemende leven belichten, moet er altijd weer emotie bij. Altijd weer iets bijzonders. En toch, eerlijk is eerlijk, ik begrijp haar. Deze intelligente dame die weet wat zij in 2013 wil bereiken, heeft onlangs een nieuwe tool ontwikkeld voor een specifieke markt en is in gesprek gegaan met enkele grote partijen voor implementatie hiervan. Andere potentiële klanten hebben ook bijzonder goed gereageerd. Goed werk. Strakke planning. Doelbewust. En dan nu, kwispelen maar! Weten waar je naar toe wilt. Ontdekken waar je echt blij van wordt. Is het ook niet onze opdracht om te genieten van het leven wat ons is gegeven? Onze talenten te mogen ontwikkelen en tot eer van God de dag te ontvangen en te mogen oefenen in liefhebben? Niet als een zoetsappig gegeven, maar als krachtige bron waar vanuit oneindig veel mag ontstaan? Is het niet ons grote voorrecht om als christen het leven te mogen leven en te mogen weten , dat Hij, Schepper van Hemel en aarde, zo betrokken wil zijn bij ons leven? Bij elke dag. Bij alles. Kijk, daar ga je pas echt van kwispelen! www.wilmaveen.nl


Friesland Drachten Wiebo de Vries • wiebo.rinske@telfort.nl Lammert Wolters • wolters@taxiwolters.nl Franeker Henk Brander • h.brander@burggraaff-bolsward.nl Heerenveen/Sneek Henk Jonker • jonker41@xs4all.nl Doekele van Wieren • doekelevanwieren@gmail.com Leeuwarden 1 André Vellema • andre@vellematransport.nl Leeuwarden 2 Nathanael Zijlstra • n.zijlstra@live.nl Leeuwarden 3 Ewout van Halteren • ewoutvanhalteren@zonnet.nl RTT Friesland Andries Miedema • aj.miedema@planet.nl

Noord Holland Schiphol/Amsterdam Robert Brinks • robert.brinks@gmail.com Arjan Hulsbergen • hulsbergen@hpadvocaten.nl Hilversum Jan Verwijs • acc.knt.verwijs@chello.nl Huizen Henk Rebel • hrebel@tibrebel.nl Cor Heutink • cor.heutink@live.nl Oudewater Gunnar Matse • handingetools@gmail.com Zuid Holland west Rijnsburg Henk Wiggers • wwp@hetnet.nl Den Haag Frank de Mol • cbmc.haaglanden@gmail.com

Drenthe Assen i.o. Gert Felten • gfelten@home.nl Meppel Bert Koetsier • bkoetsier@planet.nl

Zuid-Holland midden Regiovoorzitter Boskoop Gouda Oudewater Waddinxveen 1 Waddinxveen 2 Waddinxveen 3

René Gorissen • rene@renegorissen.nl René Gorissen • rene@renegorissen.nl Niek de Jong • niek@niekenesther.nl Gunnar Matse • hardingetools@gmail.com Theo Kruisman • theokruisman@yahoo.com Thijs Veldhuijzen • solidplants@live.nl Arthur de Pater • waddinxveen@woningkeurgroep.nl

Overijssel Noord Regiovoorzitter Hil Herweijer • herweijer@zonnet.nl IJsselmuiden Jos Felix • jfelix@felixaccountants.nl Michiel Mondria • info@mondria-advies.nl Wezep i.o. Peter de Jong • dejong@krcaccountants.nl Jan Smit • smit@krcaccountants.nl Kampen Gert Jan Brouwer • info@uwgesprekspartner.nl Hardenberg Rene Dircks • renedircks@gmail.com Fred Smeding • f.smeding@home.nl

Regiovoorzitter Moerkapelle 1 Moerkapelle 2 Moerkapelle 3 Moerkapelle 4 Moerkapelle 5 Moerkapelle 6 Zevenhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel

Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl Piet van Ommeren • ommeren@xs4all.nl Jan Oudijk • familyoudijk@filternet.nl Aarnout Lindhout • aarnout.lindhout@hetnet.nl Jan Oosterom • jan@kwekerijlijntje.nl Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl Bastiaan Hertog • info@hertogpolderbemalingen.nl Arno Koole • arno.koole@compaqnet.nl Fred van der Kooij • kooij@vdkbm.nl

Twente Almelo Haro van Pijkeren • hvpw@hotmail.com Willy Pieter • info@pieteraandrijvingen.nl Rijssen Arjan Letink • letink@online.nl Gerrie ter Hoek • famterhoek@gmail.com

Zuid-Holland zuid Regiovoorzitter Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl Hardinxveld-Giessendam Ab Knook • office@alpharo.nl Rieanne Knook-de Keizer • office@alpharo.nl Gorinchem Harry van Haaften • h.vanhaaften@vhw.nl Leerdam Klaas Weeda • klaas@weeda.org Rotterdam Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl Puttershoek ‘Geloof in de Zaak’ Harry Vervelde • harry.vervelde@solcon.nl Middelharnis Caroline van Kempen • caroline@secretariaatservicego.nl Westland Fred van der Kooij • kooij@vdkbm.nl Dordrecht i.o. Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl

Gelderland Veluwe Regiovoorzitters Jan Turkenburg • nieuwewegen@gmail.com Apeldoorn Cees de Jong • cdj@inkoop.com Elburg Eugene Romijnders • kantoor@romijndersadvies.nl Ermelo Anton van Buuren • a.van.buuren@wxs.nl Harderwijk RTT Arthur Noordermeer • a.noordermeer@wuestman.nl Nijkerk RTT Michel Olij • michielolij@hotmail.com Nunspeet 1 Jan Turkenburg • nieuwewegen@gmail.com Nunspeet 2 Hendri van Veen • hvanveenjr@optiekvanveen.nl Vaassen/Epe Lucas Tessemaker • lucas.tessemaker@hetnet.nl Gelderland Veluwe Zuid Regiovoorzitter Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com Barneveld Roel Slaa • rslaa@vanmanen.nl Kootwijkerbroek Wout Davelaar • wouterdavelaar@solcon.nl Lunteren 1 Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com Lunteren 2 i.o. Rob Slikker • info@mindinterimmanagement.nl Wilrik Sinia • wfsinia@gmail.com Voorthuizen ‘The camels’ Evert Hein Schuiteman • ehschuiteman@solcon.nl Wekerom Henk van den Berg • hvdberg@bergtoys.com Gelderland Zuid en Oost Arnhem Jan Sterk • jansterk@filternet.nl Opheusden Johan Verwoert • johanv66@xs4all.nl Winterswijk Erik Grevers • erik@grevers.biz Ben Luesink • ben@paraklesa.nl Aafke van Deelen • aafke@vandeelenpersoneelsadvies.nl Vorden i.o. Ronald Kuyper • ronaldkuyper@gmail.com Flevoland Almere

Roland Roordink • roordinkr@hotmail.com Mathilene Goedhart-Spalburg • info@levtov.nl

Utrecht Amersfoort Gijsbert den Hertog • amersfoort@bizzprint.nl Baarn Cees Lugten • mclugten@xs4all.nl Breukelen/Maarssen Philip Knops • philip@sjofar.nl De Bilt Piet Hopman • piet@adbumis.nl Houten/Nieuwegein Wim Balk • w.balk@personic.nl Loenen a/d Vecht Max Veenstra • max@mr-transport.nl Driebergen/Doorn Dirk Jan van Os • ossenspan@filternet.nl Henk van Driel • info@vdpaccountants.nl Veenendaal 1 Carel Doornenbal • carel@empas.nl Veenendaal 2 Sietze Ketelaar • sietze@dissel-development.nl Veenendaal 3 Gert de Fluiter • gdefluiter@orange.nl Veenendaal 4 Jorrit Koops • jrekoops@gmail.com Woudenberg Gijsbert van Sijpveld • gg.vansijpveld@hetnet.nl

Noord-Brabant en Limburg Heusden en Altena Evert van de Kamp • edwi@hetnet.nl Sittard Hin Talane • h.talane@vitz.nl Tilburg Henk van der Linden • lind0937@planet.nl Zeeland Goes Leendert Geelhoed • lgageelhoed@zeelandnet.nl België Noorderkempen i.o. Jan van der Velden • jan.van.der.velden@telenet.be Brancheteams RTT Food Aart Hak • aart@ifpholland.nu RTT Transport Dick van der Staaij • artoli@wanadoo.nl RTT Internationale bedrijven Henk van Vlastuin • h.vlastuin@movexx.nl RTT DGA Wouter Droppers • wdroppers@cbmc.nl Pieter van der Kwaak • pvdk@lansigt.nl RTT DGA Friesland i.o. Wouter Droppers • wdroppers@cbmc.nl Vrouwennetwerk Contact landelijk Arendina Borreman • a.g.borreman@hetnet.nl Henriëtte van Dort • henriettevandort@gmail.com Regio West/Leiden Joanneke Seldenrijk • jseldenrijk@jenspsychologie.nl RTT directeuren Gerrie Boeve • g.boeve@noordersluis.nl Senior Midden-Nederland Putten Friesland Voorthuizen Terschuur Zwolle

Dirk Romyn • midi.romyn@chello.nl Wim Kombrink • wkombrink@solcon.nl Auke Timmermans • aukesake@upcmail.nl Gijs Roordink • groordink@wanadoo.nl Gert van Putten • gvanputten@zonneeifarm.nl Wim Eikelboom • wimeikelboom@planet.nl

Young professionals IMPACT Netwerk

Frans van Santen • directeur@impactnetwerk.nl

47

C O N TA C T

Groningen Groningen i.o. Gert Felten • gfelten@home.nl Haren Gert Felten • gfelten@home.nl Klaas Boer • klaas@boerpartners.nl Bart Hof • bart@hof.nl

: l da .n en c ag .cbm w ww

Contactpunten


Draag de rijken van deze wereld op (...) om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 1 Timote端s 6:17&18

BusinessContact 4 2012  

BusinessContact, magazine van CBMC - missionaire beweging van en voor zakenmensen in Nederland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you