BusinessContact nummer 3 - 2014

Page 1

magazine voor ondernemers en zakenmensen oktober 2014 • nummer 3

I N T E RV I E W

www.cbmc.nl

Arjan en Annemieke Hulsbergen: God prikt door leugens heen

Deel 1 van een tweeluik: Zakenvrouwen met macht en invloed

GVL-cursist Henk van Driel: Gods plan in het gewone leven 1


16 • DIGITALISERING 217 nt Klamobile

03 • nieuws van het bestuur 04 • interview - arjan en annemieke hulsbergen 10 • het unieke van de gvl-training 12 • team uitgelicht - cbmc tilburg 15 • column - wilma veen 16 • bedrijvig - digitalisering van klantgerichtheid 22 • bestuurswoord 23 • wouter droppers naar europa

I NI N T EHROVUI EDW

24 • cbmc & mensen - henk van driel 30 • uitzicht - jan bakker 35 • ondernemers in belgië 36 • verdieping - tweeluik leiderschap: macht 42 • column - ron van der spoel 43 • contactpunten locale teams

BusinessContact is het magazine van CBMC Nederland en verschijnt vier keer per jaar. CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland. De missie van CBMC is: ondernemers en zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen. Door het hele land zijn er rond de negentig plaatselijke CBMC-teams actief (zie pagina 43). Redactieadres Postbus 315, 3880 AH Putten 0341-356147 redactie@cbmc.nl www.cbmc.nl Hoofdredactie Kirsten Roordink-Hagg Eindredactie Leonard van der Plas Redactie Gerard Bijkerk - journalist Jeannette Coppoolse - journalist Wouter Droppers - redacteur Wessel van Houdt - journalist Loes Grooters - corrector Annelies Luken - corrector Aan dit nummer werkten mee Marie-Louise Horst-Donatz, Arjan en Annemieke Hulsbergen, Wilma Veen, team Tilburg, Erik Top, Huib Jongenburger, Henk van Driel, Jan-Willem Grievink, Jan Bakker, Jolanda Nooteboom en Ron van der Spoel. Ontwerp & vormgeving Kirsten Roordink-Hagg Fotografie Daniël van de Sluis, Maarten de Graaf en Christiaan Bakker en Kirsten Roordink-Hagg Realisatie, druk en distributie Grafisch centrum Stichting De Hoop Administratie-ondersteuning Anke Jurg-Regelink, ajurg@cbmc.nl Informatie over het lidmaatschap CBMC info@cbmc.nl, 0341-356147

30 • UITZICHT

Advertentieverkoop De Smit support, Erlinde de Smit-Boersma, 06-10822109, desmitsupport@kpnmail.nl Oplage 1500 exemplaren Abonnement Een abonnement op BusinessContact kost €24,50 per jaar. Hiermee steunt u tevens de missie van de vereniging. Leden kunnen een abonnement cadeau doen voor €15,-

36 • MACHT @CBMCnl

2

Adres wijzigen? U kunt dit zelf aanpassen door in te loggen op cbmcinside.nl

www.facebook.com/cbmcnederland


Nieuwe uitdaging in Gods koninkrijk voor Wouter Geachte leden, vrienden en lezers, Normaliter leest u hier een voorwoord dat door Wouter Droppers, onze directeur, wordt geschreven. Echter, er is reden dit keer van deze traditie af te wijken.

Zoals bekend heeft Wouter een passie voor evangelisatie: de harten en levens van zakenmensen veranderd zien doordat zij Jezus leren kennen. Als resultaat van een aantal bezoeken aan Oost Europa is afgelopen jaar bij hem het verlangen gegroeid zakenmensen aldaar bekend te maken met het evangelie.

B ET SE TR U IN V IUERW

Tegen deze achtergrond heeft Wouter recent de functie van president Europartners aanvaard. In deze functie zal hij binnen Europa verantwoordelijk zijn voor het verder ontwikkelen van netwerken en teams van christen-zakenmensen die zelf Jezus willen volgen en verkondigen, zodat ook andere zakenmensen voor hem bereikt worden. Als we in de Bijbel kijken naar het leven van Paulus dan krijgen we een idee van deze nieuwe uitdaging voor Wouter. Deze functie is een antwoord op gebed en zijn verlangen internationaal binnen Europa werkzaam te zijn. Het bestuur wil Wouter van harte feliciteren met deze functie in Gods koninkrijk. Als CBMC bestuur zijn wij hem zeer dankbaar voor de wijze waarop hij vanuit zijn passie voor Jezus zakenmensen, de teams en onze eigen organisatie verder heeft ontwikkeld. Wouter is bereid CBMC in de komende transitiefase voor de volle 100% te ondersteunen en zal zich tevens gaan voorbereiden op zijn nieuwe functie. U zult begrijpen dat wij als bestuur en vereniging nu op zoek gaan naar een opvolger voor Wouter. Doelstelling voor het bestuur is bij voorkeur met ingang van 1 januari 2015 en uiterlijk met ingang van 31 maart 2015 een nieuwe directeur te hebben gevonden.

MARIE-LOUISE HORST-DONATZ VOORZITTER CBMC NEDERLAND

Namens het bestuur wil ik speciaal uw gebed vragen voor Wouter en Elsbeth in dit nieuwe seizoen van hun leven. Gods zegen!

3


Advocaat Arjan Hulsbergen:

I N T E RV I E W

“Het woord van God heeft door zo veel leugens in mijn leven heen geprikt.”

“Kerk zijn doe je niet alleen in een gebouw. Ja, het is wel mooi om elkaar te ontmoeten, maar als de kerk buiten niet zichtbaar wordt, dan heeft zij geen bestaansrecht. Dan zijn we maar een vaag clubje!” Advocaat Arjan Hulsbergen is een gepassioneerd mens en gooit graag oude structuren omver om vervolgens nieuwe wegen te bewandelen . Dit doet hij niet altijd even subtiel en hij steekt daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken. Voor sommige mensen is dat een brug te ver. Zij vinden hem daarom ‘eng’, zoals hij zelf omschrijft. Daarvan is hij zich ten volle bewust. TEKST: JEANETTE COPPOOLSE BEELD: DANIËL VAN DE SLUIS

4


5

I N T E RV I E W


I N T E RV I E W

Zo op het eerste gezicht is het een modaal gezin uit de Bollenstreek: Arjan met zijn vrouw Annemieke en hun twee kinderen Ze wonen netjes in een ‘gewoon’ rijtjeshuis en gaan met de caravan op vakantie. Iets wat je niet zo snel bij de status van een Nederlandse advocaat zou verwachten. Velen weten niet dat ze van tijd tot tijd de deur achter zich dicht trekken, de zaak laten voor wat het is en een tijd vertoeven in Nepal om daar de ‘evangelist uit te hangen’. Hoe is Arjan daar in hemelsnaam toe gekomen? Terwijl we op deze warme zomerdag onze dorst lessen met wat sap, zegt de missionaris ‘at heart’: “ Ik geloof dat de kerk van Jezus Christus impact moet hebben op deze aarde en dus buiten de kerkmuren. In de zakenwereld zie ik God aan het werk en zie ik dat de muren van denominaties irrelevant zijn. Ik kom ook in een gewone kerkgemeente, hoor, maar de kerk in Nederland moet grotendeels nog leren relevant te zijn voor de maatschappij.” De 45-jarige advocaat is een gedreven visionair die de neiging heeft sneller te gaan dan de gemiddelde mens. Zijn vrouw Annemieke is zich daarvan bewust en zorgt daarom voor de balans. Zij doet alles weloverwogen. Zij begrijpt als geen ander de mensen die Arjan niet volgen, want zij kan dat soms ook niet meteen. Annemieke: “Ik ga naast de mensen staan die moeite hebben met bepaalde controversiële ideeën van Arjan.” Zo vormen ze een team in wat ze doen. “Door ingrijpen van God, jaren geleden, kon onze eenheid enorm worden versterkt”, aldus Annemieke. Zij doelt op de grote verandering in Arjans leven.

Wending

Ondanks het feit dat Arjan opgroeit in een christelijk nest en elke week netjes in de kerk zit, ontdekt hij pas twaalf jaar geleden dat het meer ging om kennis tussen zijn

“Ik had een geheime agenda die ik met niemand deelde”

6

oren dan dat het ook echt z’n hart raakte. Dit inzicht zorgt voor een enorme wending. Arjan: “We waren destijds op zoek naar rust en vrede in ons hart. Je denkt misschien ‘O, weer zo’n mooi bekeringsverhaal’, maar ik zat in een heel commerciële omgeving en ik stond op het punt om m’n carrière een nieuwe boost te geven. Ik zou onderdeel worden van een maatschap van een commercieel advocatenkantoor. We wilden een huis kopen aan het water met een zeilboot voor de deur, gewoon om die vrede en vrijheid te ervaren, maar niets gaf de voldoening en rust die we zochten.” Arjan komt in die tijd via vrienden terecht in een genezingsdienst van Jan Zijlstra in Leiderdorp. Niet geheel ongekleurd komt hij daar binnen, want eigenlijk vindt hij het maar twijfelachtig wat daar gebeurt. Hij vertelt lachend: “Aanvankelijk wilde ik weten waar die touringcars vandaan kwamen waarin al die acteurs aangereden werden die op het podium kwamen. Maar toen zag ik dat er ook kinderen bij zaten. Kinderen die doof waren geboren en die ineens konden horen. Daar kon ik niet omheen.” Uiteindelijk volgt er die avond een oproep om naar voren te komen en je leven aan Jezus te geven. Nog even sceptisch en argwanend als hij binnenkwam, gaat Arjan toch naar voren. Arjan: “Nou had ik wel de nodige dingen waarmee ik dealde in die tijd, dus ik ging naar voren. Die man sprak vervolgens een gebed uit en het was net alsof er op dat moment duizend kilo beton van m’n nek viel.”

Geheimen

Een last van schuld, geheimen, schaamte en minderwaardigheid valt van hem af. Arjan krijgt ineens een intens geloofsleven en begint op een nieuwe manier de bijbel te lezen. Ook begint hij God sterk te ervaren in zijn leven. Zijn vrouw ziet de verandering in Arjans leven, maar hoort in eerste instantie alleen maar spectaculaire genezingsverhalen van die avond over andere mensen. Het duurt uiteindelijk een week voordat Arjan opbiecht wat er die avond met hem gebeurd is. Waarom zo lang? “Ik had geheimen, ook voor Annemieke, waarmee ik niet voor de dag wilde komen. Ik had een geheime agenda die ik met niemand deelde. Dus ik hield dat voor mezelf, ook na die bevrijding.” Glimlachend: “Dat kon ik maar een week binnen houden, want we stonden samen af te wassen en toen was het of de Heilige Geest alles naar buiten gooide. We hadden ineens een gesprek met elkaar zoals we nog nooit hadden gehad. Dat heeft onze relatie enorm versterkt en een boost gegeven.” Annemieke vult aan: “Niet dat ons huwelijk slecht was, hoor! We hadden een heel lekker huwelijk, vond ik. Maar na deze verandering is onze relatie verdiept. Arjan kreeg veel meer gevoel en hij kon opeens om de kleinste dingen huilen. Gewoon als hij buiten iets moois zag of als hij met iemand sprak


“Het werk dat ik doe gaat over geld najagen, macht uitoefenen en de waarheid

I N T E RV I E W

onder druk zetten�

7


“Het beste wat je kunt doen is die andere bron, de mammon, keihard in het gezicht uitlachen door een groot bedrag weg te geven”

en ontferming voelde.” Arjan beaamt: “Ik was best hard geworden door het vak en heb daarbij heel wat mensen in het nauw gedreven. Op de een of andere manier voelde ik daar toen niets bij en soms was ik er zelfs een beetje trots op. Maar ik ben daar heel anders naar gaan kijken. Het leek net of m’n hart week werd.”

I N T E RV I E W

Macht van geld

In eerste instantie denkt Arjan dat zijn persoonlijke verandering ook een carrièreverandering zal betekenen. “Het werk dat ik doe gaat over geld najagen, macht uitoefenen en de waarheid onder druk zetten. Dat kon nooit van God zijn, dacht ik. Maar de gevolgen zouden heel ernstig zijn als ik zou stoppen. Ik zou dan failliet gaan, want ik had best wat schulden in die tijd door verplichtingen die ik was aangegaan.” Op weer een bijzondere manier tijdens een profetische dienst hoort Arjan van God dat hij wel moet blijven waar hij is. En dat doet hij tot 2008, als God weer persoonlijk tot hem spreekt. “Ik had al zo veel meegemaakt met God en ik vroeg hem: ‘Wat houdt u nu nog tegen om nog meer uzelf te laten zien in mijn leven en door mij heen?’ En een klein stemmetje zei heel duidelijk: ‘Geld’. God liet me zien dat ook mijn leven, zonder dat ik het door had, werd gedreven door het najagen van geld. En dat kwam zó binnen! Toen ik die woorden analyseerde, kwam ik erachter dat alle structuren in mijn leven waren opgebouwd rondom geld verdienen. Dat gaf me zekerheid en veiligheid. En er was maar één ding dat me tegenhield en dat was angst. Angst en geld hebben zo veel met elkaar te maken. Maar God zei tegen me: ‘Als je wilt meemaken wie ik werkelijk ben, dan zal je hiermee moeten breken.’” De boodschap was helder en de belofte ook: ‘Kap je bronnen af en dan zal ik je bron worden!’ “Dat vond ik een heel spannende gedachte. Ik had God aan het werk gezien en ervaren als bevrijder en als genezer, maar nog niet zozeer als voorziener.” Na deze boodschap wordt Arjan in eerste instantie overmeesterd door een enorme

8

angst. “Ik weet nog dat ik de deur achter me dichttrok bij het advocatenkantoor en het niet meer wist. Ik was gewoon gek in m’n hoofd. Ieder gesprek, ieder mailtje, gedachten aan de toekomst, alles vervulde me met angst en die angst is een jaar lang heel heftig gebleven.” Gedurende dat jaar vertoeft Arjan op een advocatenkantoor dat gerund wordt door een christen. God heeft hem daar weer op bijzondere wijze terecht laten komen. “Ik kwam daar tot de ontdekking dat het toch mogelijk is: God dienen en in de advocatuur zitten. Je moet je doelen helder stellen en stoppen met het najagen van geld. Na dat jaar ben ik voor mezelf begonnen en kwam ik terug in de zakelijke advocatuur, maar heel anders. Ik kan me daar nu gewoon in bewegen, aanwezig zijn en invloed uitoefenen: sturing geven aan hoe je dat vak kunt uitoefenen, zonder dat je afhankelijk bent van al die lijntjes die met financiën te maken hebben. Natuurlijk, het is een bedrijf en ik krijg ook blauwe brieven van de belastingdienst, heb ook m’n kosten en wil er een inkomen uithalen, maar het is niet meer mijn doel. Het komt erbíj. De macht van het najagen van geld is bij mij doorbroken en de advocatuur is een vehikel geworden met een hoger doel.” Hoe hij dat dan praktisch doet? Breed lachend en met klem: “Het beste wat je kunt doen is die andere bron, de mammon, keihard in het gezicht uitlachen door een groot bedrag weg te geven.” Is even stil: “En dat is een lekker gevoel!”

Evangelisatie

Arjan had een leven dat draaide om geld, maar leerde God te vertrouwen, ook als voorziener. Dat wil hij nu doorgeven aan anderen. Nu hij zijn handen vrij heeft als zelfstandig ondernemer, gaat hij daarom regelmatig samen met zijn vrouw en een aantal vrienden naar Nepal om ook daar het goede nieuws te delen. “Ik weet nog dat we in een afgelegen bergdorp waren en een van de Nepalese mensen kondigde ons aan: ‘Now brother Arjan is going to preach the gospel to you.’ En daar stond ik dan, al die


STICHTING VRIENDEN MET RIJST Arjan en Annemieke zijn via Stichting ‘Vrienden met Rijst’ actief in Oost-Nepal. “Rijst symboliseert Gods woord, maar staat ook voor een gevulde maag”, zegt Arjan. “De vrienden zijn zakenmensen en evangelisten die het evangelie tastbaar willen maken.” Leven in Nepal is zwaar door armoede, ziekten en afgoderij. Velen vluchten weg. Maar de gemeente van Jezus groeit! ‘Vrienden Met Rijst’ werkt succesvol samen met plaatselijke kerkleiders. We houden conferenties, trainingen, evangelisatietochten en verstrekken gratis Bijbels en hulp aan zwakken. Arjan: “God bevestigt het evangelie met wonderen van verlossing en genezing. Het lijkt wel Handelingen anno nu!” Armen worden geholpen bij het opzetten van kleine varkensfokkerijen. Daarbij komt de ondernemerservaring goed van pas. Arjan: “Ondernemers hebben het klimaat geschapen waarbinnen de economische crisis kon ontstaan. We zien nu hoe zakenmensen geroepen worden om herstel te brengen en de armoede te lijf te gaan. Dat vind ik geweldig.”

de handen opgelegd. En ze werden genezen.” Met een twinkel in de ogen: “Er is daar nu een opwekking gaande omdat de mensen daar hetzelfde doen als wat wij deden. Mensen vertellen aan anderen dat Jezus hen heel wil maken en soms is dat door gebed en soms gaan ze met een medisch kitje op pad. Het is zo krankzinnig en bizar dat er dingen gebeuren die niet kunnen. De psychiatrie die jarenlang aan het rommelen is, krijgt het niet voor elkaar en God komt langs en BAM!”

Zwaard

God die steeds de meest onmogelijke boodschappen lijkt door te geven aan Arjan, zegt op een dag tegen hem: ‘Koop een zwaard!’ Verbaasd: “Ik zei: ‘Wat moet ik nu met een zwaard?’ En God antwoordde: ‘Dat zul je wel zien’. Dus ik kocht een zwaard. En toen ik het in m’n hand had, zei hij: ‘Dit is mijn woord; voel eens hoe zwaar het is. Beweeg het eens. Zie je dat het overal doorheen prikt?’” Lachend: “Dat heb ik op een kartonnen doos uitgeprobeerd, hoor!” Om dan serieus te vervolgen: “Het woord van God heeft door zo veel leugens in mijn leven heen geprikt. Als je het hanteert, dan komt er helderheid, duidelijkheid en inzicht. En er komt kracht vrij. Bovennatuurlijke kracht. Ik ben helemaal gebiologeerd door het woord van God en wat het doet. Dat het in staat is om werkelijk alle dingen nieuw te maken. In de zakenwereld zie je zo veel bange mensen. Mensen met mooie pakken, grote auto’s, grote verhalen, een mooi glas champagne in de hand. Maar het zijn vaak bange en kapotte mensen. En sinds ik dat zie, heb ik passie voor de zakenwereld.” Zijn vrouw vult aan: “Arjan is zelf heel geworden en hij ziet de mens niet als ‘die en die heeft een probleem’, maar kijkt verder dan het probleem. Hij wil mensen laten groeien in hun bestemming en heelheid. Ongeacht wie er voor hem staat. Dus al is het de meest vieze man uit Nepal of de rijkste man ter wereld met een juridisch probleem, Arjan maakt geen onderscheid. Hij wil met Gods ogen naar anderen kijken.”

9

I N T E RV I E W

mensen keken naar die witte westerling die het evangelie zou verkondigen. Hoe moest ik dat doen? Toen schoot mij te binnen hoe Paulus dat deed in Athene. Ik zei in m’n beste Engels: ‘Ik zie dat jullie veel goden hebben en echt een aanbiddend volk zijn. Ik kom namens de god die boven al deze goden staat. Het is niet een god die is gekomen om jullie op te jagen of te vervloeken. Nee, hij is gekomen om van je te houden. En om dat te bewijzen gaat hij nu jullie zieken genezen.’” Schiet in de lach: “Het floepte eruit voordat ik er erg in had. Dus toen moesten we het ook gaan doen. Er vormde zich een lange rij mensen met allemaal kwalen en we hebben ze stuk voor stuk


‘Ikke zelf doen’

TRAINING

Wat vond ik dat prachtig, toen ze klein De crisis waren. Eentje met karakter, dacht ik De crisis kwam na zeven jaar. De bedrijfsresultaten kwamen onder druk te staan. Klanten raakten gefrustreerd, de dan. ‘Ikke zelf doen.’ Zo af en toe liet ik baas werd boos, aandeelhouders waren in mineur. Er ze lekker aanmodderen. Dat ik dan de werd intensief naar mijn werkwijze van de afgelopen drie jaar gekeken en er waren toch wel dingen die ik, achteraf, rommel moest opruimen, nam ik op de anders had moeten doen, zo vond men. Er moest een kop koop toe. Zo gaat dat met kinderen. Het rollen en wel de mijne. Ineens had ik geen vriendjes meer. Ik stond er alleen voor. zit er al vroeg in. Die onbedwingbare neiging onafhankelijk te willen zijn. Vragen, heel veel vragen Het komt met de jaren wel goed, dacht Van de ene op de andere dag was ik mijn baan kwijt, had ik geen bedrijfsauto, geen groot bureau, geen collega’s, ik toen nog, totdat… geen vriendjes en geen aanzien meer. Totale eenzaamTEKST: HUIB JONGENBURGER TRAINER GEESTELIJK VISIONAIR LEIDERSCHAP

Als jong christen, echtgenoot en vader met een mooie baan en een papiertje uit Wageningen op zak, voelde ik me al heel volwassen. Inmiddels ben ik 60, zo’n 35 jaar verder dus, en iets minder stellig over mijn volwassenheid. Ik ga je kort uitleggen hoe dat is gekomen.

Carrière maken

Al vanaf het begin van mijn loopbaan werd er van alles van mij verwacht. Vanwege mijn titel (ir.) werd er snel naar me geluisterd. Het was wel even eng, maar dat wende snel. Vanwege mijn positie was ik ineens interessant voor mijn omgeving. Ik maakte promotie, kreeg meer geld en aanzien.

heid werd mijn deel. God, waar bent u nou? Door de tijd heen legde God als het ware de vraag terug: Waar was jij nou? Wie ben je eigenlijk? Waar ging het je al die tijd ten diepste om? Wie ben je geweest voor je vrouw en kinderen? Deze vragen waren zo hier en daar wel eens langsgekomen, maar nooit echt tot me doorgedrongen. Daar had ik geen tijd en aandacht voor. Het ging toch goed?

Het unieke van de GVL-training

Ik ontmoette een vriend die tijd en aandacht voor me bleek te hebben. En ik stond daarvoor open, wat kon ik anders? Hij ging met mij op pad. Tijdens die wandeling door het leven vertelde hij over zijn eigen processen, zijn successen, maar ook over zijn crisismomenten. Hij confronteerde mij met vragen. Zonder oordeel, verwijt of afwijzing. Hij toonde liefde voor mij. Juist deze onbaatzuchtige investering van die ander in mij werd uiteindelijk een keerpunt in mijn leven. Deze ontmoeting illustreert misschien wel het best de unieke bedoeling van de training Geestelijk Visionair Leiderschap, kortweg GVL.

‘God, waar bent u nou?’ God legde de vraag terug: Waar was jij? Waar ging het je al die tijd ten diepste om?

10


Uitgangspunt van GVL is dan ook Gods liefde voor ons en voor elkaar. Op die basis besteden we aandacht aan het: • Samen optrekken voor Gods aangezicht, je kunt het niet alleen • Beter leren kennen van God • Meer zicht krijgen op wie je bent • Zicht krijgen op je missie, visie en bestemming • Zicht krijgen op je diepste motieven • Zicht krijgen op de invloed van deze tijd op je denken • Omgaan met angst en twijfel • Zicht krijgen op je relaties • Inzicht vergroten in je gaven en talenten

bestaande neiging van ‘ikke zelf doen’! Groei in volwassenheid betekent dan niet meer in de eerste plaats dat je meer verantwoordelijkheid aankunt, maar groei in het besef dat het zonder God gewoon niet kan. Groei in kwetsbaarheid dus, want: als ik zwak ben, dan ben ik sterk!

Inzicht vergroten in je gaven en talenten TRAINING

Groeien

De GVL is als zodanig de start van een proces. Tijdens dat proces gingen mijn ogen open voor de nog steeds

11


Team uitgelicht

Tilburg In deze rubriek komen lokale CBMC–teams aan het woord die vertellen hoe zij de missie en kernwaarden van CBMC gestalte geven.

CBMC-TEAM

We hopen hiermee andere teams te inspireren en samen te werken aan een goede invulling van de CBMC missie: Zakenmensen helpen om Jezus Christus te Vinden, te Volgen en te Verkondigen. De kernwaarden van CBMC zijn evangelisatie en discipelschap door: • Gebed • Toepassen van Bijbelse principes • Leven uit een intieme omgang met Jezus Christus • Het aannemen van een dienende houding • Het ontwikkelen van leiderschap en teambuilding

In Hotel de Druiventros in Berkel-Enschot komt Team Tilburg wekelijks bij elkaar. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, zijn protestanten en katholieken hier gezamenlijk op zoek naar Jezus. “Jezus staat voor ons centraal”, zegt Henk van der Linden. TEKST: WESSEL VAN HOUDT BEELD: MAARTEN DE GRAAF

Kruisje slaan

Voordat Henk de bijeenkomst van Team Tilburg opent met gebed, slaat hij eerst een kruisje. In de groep van elf mannen zitten vier katholieken. “Ik kan de mystiek in de katholieke kerk erg waarderen. De eerste christenen sloegen al een kruis, omdat je dan jezelf zegent. Je begint op je hoofd in de naam van de Vader, die je denken zegent. Je zegent je buik in de naam van de Zoon, die emoties zegent. En in de naam van de Heilige Geest die in je woont. Vanaf je linkerschouder trekt die door je hart naar de rechterschouder. Zo ben je in ieder opzicht een gezegend mens.”

A.N.G.S.T.

Als inleiding leest Henk uit Marcus 4 over de storm op zee. “De discipelen zijn in paniek, in angst. En angst is: Aangeleerde Negatieve Gedachten Systematisch Toegepast. In paniek maken ze Jezus wakker en ‘klagen’ hem aan. Maar hoe vaak zijn wij ook niet in angst of in de hectiek van het leven bezig, zonder dat we op God vertrouwen?”

‘Met het geloof...’

Halverwege is het tijd voor koffie. Een van de leden loopt naar de telefoon: “Met het geloof. Wij willen graag koffie bestellen.” Even later komt een medewerkster de koffie brengen. “We zitten sinds 2000 in dit hotel, zonder er voor te hoeven betalen”, zegt Henk. “Ad en Mieke Mutsaers zijn ons gastechtpaar. Ze zitten niet bij de bijeenkomsten, maar we zijn nauw bij elkaar betrokken. Toen zij trouwden hebben wij hun als team een trouwbijbel gegeven; ze zijn katholiek en kennen die traditie niet. Sommige katholieken hebben zelfs nog nooit een bijbel in handen gehad.” 12


G

MICHIEL VAN DER VEN, ROB DE BOER, SYTSE VAN HEIJST, JOEP DE RUITER, PAUL DE LEEUW, TON GROENEWEGE, PAUL LAARVELD, TON DE LEEUW, ARJAN VAN DE BIJGAART, PETER VAN DER WEIDE EN HENK VAN DER LINDEN.

Anders mogen zijn

Toch geeft dat geen problemen in het team. “Ik merk dat onze katholieke leden hongerig zijn om de Bijbel te lezen”, zegt Henk. “Ze hebben Christus aangenomen en willen hem graag volgen. Er zijn veel verschillen onderling, maar omdat wij allemaal echt anders mogen zijn, is er geen frictie. Als iemand iets anders gewend is, wordt dat in deze groep niet afgekeurd maar gevierd. Dan vragen we om het uit te leggen. Waarom doen jullie het zo en wat voel je daarbij. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar je kunt wel van elkaar leren. Zo ben ik Maria veel meer gaan waarderen. Wij aanbidden haar niet, maar praten wel vol eerbied over haar bij onze bijeenkomsten.”

Vertrouwen

De groep mannen is hecht en er wordt veel gelachen. “Het vertrouwen onderling is groot”, zegt Ton Groenewege. “Alles wat hier gezegd wordt, blijft binnenskamers. Iedereen deelt zijn zorgen. Daardoor ontstaat er een enorme kracht vanuit deze groep. We kunnen met elkaar lachen en huilen.”

Bemoediging

Henk: “Iedere leider gaat door een woestijn, iedereen kent zijn eigen stormen. Binnen CBMC kunnen wij elkaar in die reis bemoedigen en stimuleren. We mogen leren

om op God te vertrouwen, juist ook in onze stormen. Wij moeten ons denken vernieuwen, onze angst aankijken en Jezus daarin uitnodigen. In het team praten we over wat dat betekent en hoe we dat kunnen toepassen. Maar iedereen moet die reis wel zelf maken.” “Ik kom altijd weer gereanimeerd naar buiten”, zegt Ton. “Door een druk zakelijk programma kom ik soms weinig. Maar dan ga je weer een keer en merk je dat je echt iets hebt gemist.”

“Onze katholieke leden zijn hongerig om de Bijbel te lezen” “Het is een feest van ontmoeten en verbinden in de kracht van Jezus. Er is een verlangen om hem beter te leren kennen. We mogen, nee, we óéfenen om Jezus midden in onze emoties te zetten. We bespreken dat en bidden erover met en voor elkaar. Vervolgens schijnen wij licht waar we zijn. We kunnen delen van de Liefde die we samen ervaren. En misschien is de groep daarom wel behoorlijk gegroeid de afgelopen twee jaren; we zijn dankbaar voor wat God doet in ons midden”, besluit Henk. 13

CBMC-TEAM

R TILBU


ProMissie gelooft in duurzame relaties Raad en daad bij complexe vraagstukken. Vertrouwenspersoon voor ondernemers, DGA’s, overdragers, opvolgers en ondernemende families. Advies, klankbord, procesbegeleiding en leerplatform voor MKB en familiebedrijf. Hart voor de zaak en mensen met elkaar verbinden.

• familiebedrijf • ondernemersadvies • waardebepaling • aankoop/verkoop • bedrijfsoverdracht

www.promissie.nl

V2adv_alg_165x61.indd 2

03-04-14 11:05

w w w.k rc accou n ta n t s.n l ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l

14


Rijk leven Het is vakantie en ik lees. Ik lees heel graag en veel. Boeken waar ik normaal gesproken niet aan toekom, glijden langs mijn ogen en vertellen mij meer dan ik wist. Intrigerende titels die je op voorhand al even doen stilstaan.

COLUMN

Op mijn e-reader staat onder andere het boek ‘Een werkweek van 4 uur’, geschreven door Tim Ferris. Hij is betrokken bij een grote onderneming en gaat het avontuur aan van het verminderen van zijn werkzame uren en laten toenemen van de resultaten. De inhoudsopgave vertelt mij dat je kunt leren hoe je één miljoen dollar op een avond erdoorheen jaagt. Ik wist niet dat je daar ook onderwijs voor nodig had. Maar na dit boek te hebben gelezen, weet ik waarschijnlijk hoe dat moet. Dat is dan mooi meegenomen. Ook zal de schrijver ingaan op het einde van tijdmanagement: illusies en Italianen, zoals hij dat verwoordt. Kijk, die Italianen in dit hoofdstuk, dat intrigeert mij dan weer in het bijzonder. Wij zeilen langs de Italiaanse en Kroatische kust en dan inspireert het Italiaanse leven mij altijd weer. Lees: het Italiaanse eten. Verder zal ik dankzij het boek een informatiearm dieet gaan ontdekken en leren hoe je verdwijnt van kantoor. Mocht het helemaal niet goed gaan met de business, dan belooft Tim Ferris dat je ook meer wijsheid zult ontvangen als repareren een gepasseerd station is. Zijn conclusie luidt: zeg je baan op. Je begrijpt het, ik kan niet wachten om te beginnen met lezen. Terwijl de wind door mijn haren waait, ik uitkijk op een helder blauw water, dein ik mee op de nieuwe leer van efficiëntie en levensgeluk. Want gelukkiger ga je in ieder geval worden, volgens Tim. ‘Iedereen die binnen zijn mogelijkheden leeft, lijdt aan een gebrek aan voorstellingsvermogen.’ Ferris geeft aan 40.000 dollar per maand te verdienen in een vierurige werkweek. Zeg nou zelf, hoe Amerikaans wil je het hebben? Is het echt nodig om te werken als een paard om te kunnen leven als een miljonair? Biografieën en levensvisies van mensen inspireren mij. Keuzes die mensen maken en overtuigingen die worden omarmd, blijven boeiend.

WILMA VEEN WWW.WILMAVEEN.NL

Terwijl ik lees, word ik heel blij van binnen. Kinderlijk blij. De grootste rijkdom die er is, heb ik mogen vinden. Het grootste Geluk dat ik ooit heb begroet, wist mijn hart te overtuigen. De grootste Rust die mijn ziel telkens en telkens overspoelt, mag ik elke dag ontvangen. Zomaar. Voor niets. Gratis. Daar kan geen werkweek van vier uur tegenop. Gods liefde in mijn leven. Dat maakt mij echt gelukkig. Een e-reader vol boeken, maar geen boek overstijgt de vervulling die het Boek der boeken geeft in mijn binnenste. Ik voel me een Amerikaanse miljardair, met een werkweek van 0 uur, als ik maar mag geven en ontvangen en weten dat Hij voor mij zorgt... ontzorgt. Wat een rijk leven! 15


217 nt Klamobile 217 nt Klamobile

217 nt Klamobile

Ze weten alles van me, maar ik voel geen warmte BEDRIJVIG

De digitalisering van de klantgerichtheid kent schaduwkanten 16


TEKST: JAN-WILLEM GRIEVINK BEELD: VECTORFUSIONART

Maar is zo’n secretaresse de garantie dat de echtgenote voelt dat haar man ook echt van haar houdt? Straks hebben we allemaal zo’n supersecretaresse. In de vorm van een smartphone met allerlei apps. Daardoor kunnen we onze vrienden (en klanten) op de juiste tijd en plaats een wens, een bloemetje, een kaartgroet of zelfs taarten, cadeaubonnen en weet ik niet wat sturen. Je kunt als ondernemer, dankzij de digitale techniek, dichter dan ooit bij je klanten komen. Je kunt hen ‘dienen’ en dat is het meest christelijke wat er is, want Jezus zelf kwam om te dienen.

Service is goud

Klantgerichtheid en service zijn ook in de economie het nieuwe goud. Nederlanders hunkeren naar service en aandacht. Ik kom al meer dan

17

BEDRIJVIG

Je hebt van die supersecretaresses die alles van hun baas weten en ook alles voor hem regelen. Het cadeautje voor het zwemdiploma van de kinderen, het kaartje voor de trouwdag van zijn schoonouders, het ‘goedmaakbloemetje’ om na vier avonden overwerken zijn vrouw mee te verrassen, enzovoort. Geweldig toch, zo’n secretaresse? Hij is er reuzeblij mee!


Aandacht is een oerdrift

BEDRIJVIG

Het individualisme is doorgeschoten en dat doet pijn. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Dertig jaar voor mijn werk met studenten in de Verenigde Staten. Een Nederlander die voor het eerst in de VS is, zal stomverbaasd zijn over de zeer persoonlijke manier waarop je in winkels en restaurants tegemoet wordt getreden. Ze lijken echt belangstelling voor je te hebben. Waar kom je vandaan, wat leuk dat je hier bent, hoe kan ik je helpen, enzovoort. ‘Dat moet ook in Nederland kunnen’, zo hoor ik van mijn studenten. Vrijwel alle Amerikaanse managers worden op school al getraind in klantgerichtheid. Toch proef ik als nuchtere Hollander meteen het grote verschil tussen iemand die dit als een soort methode heeft aangeleerd (bijna alle Amerikanen in de dienstverlening) en iemand die dat echt helemaal van binnenuit doet. Maar het verlangen naar meer service en aandacht groeit, ook in Nederland. Restaurants met extreme klantgerichtheid doen het heel erg goed. Digitalisering maakt de drempel naar service en klantgerichtheid lager. Ook kleine bedrijven kunnen met crm-programma’s grote stappen zetten naar betere service en meer aandacht voor de klant. Toch werkt dat niet als er niet eerst een basishouding van dienstbaarheid binnen in het hart van de managers wortel schiet. Op dat terrein zou een christen een ‘voorsprong’ moeten hebben. De vrucht van de Geest heeft immers alles met ‘aandacht voor de ander’ te maken.

18

Hoe komt het nu dat in het nuchtere Nederland opeens een verlangen ontstaat naar een persoonlijkere benadering in de dagelijkse contacten? Niet alleen omdat we dat zien in andere landen. Onze samenleving is sociaal ontwricht, het individualisme is doorgeschoten en dat doet pijn. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Kerken, verenigingen en clubs spelen nauwelijks nog een rol om mensen bij elkaar te brengen. Gezinnen liggen in stukken. Zelfs werken voor een baas voelt bijna hetzelfde als zzp’er zijn. We voelen ons solisten, ook al zijn we digitaal met meer mensen verbonden dan ooit tevoren. Dat maakt dat we momenten zoeken (en waarderen) waarop we wel gevonden en gezien worden. Als bedrijven en andere mensen ons digitaal weten te vinden en ons volgens onze behoefte tegemoet komen, dan is dat weldadig. Tegelijkertijd hebben we nog meer behoefte aan die diepere laag van aandacht, ook van bedrijven: iemand die in je ogen kijkt en vraagt of hij iets voor je kan betekenen.

Nog meer transparantie

Wat je er ook van vindt, we gaan nu een decennium tegemoet waarin de computer het mogelijk maakt dat een dienstverlener alles van ons weet en ons dus bijna een perfecte service kan geven. En we gaan er massaal gebruik van maken. We kijken nu al bij het boeken van een hotel eerst naar wat anderen er van vonden. Vooral anderen met eenzelfde ‘profiel’ als het onze. Er woeden discussies over privacy. Van elektronisch patiëntendossier tot en met de geheime gegevens van de klantenkaart. We hebben de uitwassen die Edward Snowden aan het licht heeft gebracht. Maar tegelijkertijd zijn de positieve mogelijkheden om het gevoel van service- en dienstverlening voor de consument te vergroten, eindeloos groot. De mogelijkheden van digitalisering staan nog in de kinderschoenen. Verschillende filmpjes op YouTube laten je iets van die toekomst zien (bijvoorbeeld ‘A Glimpse Ahead’ van Microsoft of ‘The future of Retail’ van Google). Google weet straks waar jij morgen om 17.30 uur rijdt, welk soort fruit jij in de zomer het liefst gebruikt en kan ervoor zorgen


dat morgen exact op die tijd op de parkeerplaats langs de A2 een kratje met jouw favoriete superfruit, rechtstreeks van de dichtstbijzijnde fruitboer, gereed staat. Aangevuld, op advies van je digitale huisarts, met wat extra vezelsnacks voor die avond.

Patatje oorlog

De digitalisering heeft veel voordelen, maar doet ook wenkbrauwen fronsen. De randvoorwaarde voor al dat ‘voordeel’ is dat je jezelf (als consument en ondernemer) helemaal bloot moet geven. We doen dat onbewust (en onbedoeld) nu al. Maar gaan we bewust toestaan dat ons gedrag en onze wensen in computers worden opgeslagen en transparant worden gemaakt? Dan weet die computer wat ‘goed’ voor ons is. Welke veranderingen in levensstijl (of eetgewoontes) gaan onze gezondheid bevorderen? Sta je op het punt een patatje oorlog te bestellen? De smartphone vertelt je: ‘Ik zou het niet doen, want je cholesterol is nu al te hoog; koop liever een dadel-komkommerdonut. Die kun je dertig meter verderop krijgen bij het groentestalletje van de Turkse groenteboer.’ Digitalisering kan juist kleine bedrijven een zetje in de rug geven. Vooral ook omdat de computertechnologie veel goedkoper is dan vroeger. Kleine bedrijven met een basishouding van persoonlijke service die de computer als hulpmiddel gebruiken, zouden wel eens een betere toekomst kunnen krijgen dan in de vorige eeuw, toen alleen de grotere bedrijven konden overwinnen.

De christen versus digitale service 217

nt Klamobile

Het grote nadeel van de digitalisering van service en dienstverlening heb ik al genoemd: het onpersoonlijke! De hartswarmte ontbreekt. Aandacht komt van mensen, niet van computerprogramma’s of robots. Toch zullen serviceapps ons leven gaan beheersen. Dat is niet te vermijden, tenzij we – net als de Amish – ons gaan isoleren. Een ander nadeel is dat grote bedrijven (en overheden) nog meer afhankelijk worden van de programma’s en de computergestuurde processen. Er is geen ruimte voor menselijke interventie. Dat maakt deze bedrijven en overheden nog onpersoonlijker en we gaan ons steeds meer aan hen ergeren. Dat biedt kansen voor de kleinere bedrijven. Maar hoe gaat dat doorwerken bij de overheden? Die zitten nog in de fusiemodus. Ik geef een paar andere nadelen van digitalisering: • Service-apps leggen de nadruk op wat je deed, je geschiedenis. En daaruit maken ze een projectie voor jouw toekomst. Plotselinge, spontane of creatieve veranderingen komen niet in beeld. Een christen weet dat Gods geest van dag tot dag bezig is om je van binnenuit te veranderen, soms zeer radicaal! Dat kan Google niet meten of voorspellen.

19

BEDRIJVIG

De waarheid van de computer krijgt een te groot gezag. Voor ons als christen is dat een kans om de waarheid als een Persoon vol Liefde naar voren te brengen


Beter drukwerk

van ontwerp tot verzending

S CHUITEM A N A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

De Hoop Grafisch Centrum Perfecte kwaliteit, van ontwerp tot en met verzending Maatschappelijk verantwoord ondernemen Leerwerkbedrijf voor GGZ cliĂŤnten van De Hoop Milieubewust drukwerk

Provincialeweg 86

3329 KP Dordrecht

Telefoon 078 - 6111 333

Fax 078 - 6111 334

grafischcentrum@dehoop.com

Accountancy Fiscale dienstverlening HRM

Corporate Consultancy

De Hoop

www.dehoopgrafischcentrum.nl

www.schuiteman.com

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Adviseurs in Pensioen en Verzuim kundig en bij u in de buurt

Releva is onderdeel van TimHamoen bv en VABU MKB Vestiging Drachten Zonnedauw 5 9202 PE Drachten 20

Vestiging Urk Wijk 8-31 8321 GC Urk

Postadres Postbus 50020 9200 LA Drachten

T: 0512-570250 E: info@releva.nl IBAN: NL86ABNA0544397932AFM 12015713 BTW: NL8535.24.579.B01 KvK 59493127


De digitale samenleving geeft je een schijnzekerheid. Nederlanders leunen op zekerheid en veiligheid. De waarheid van de computer krijgt dan een te groot gezag. Voor ons als christen is dat een kans om de waarheid als een Persoon vol Liefde naar voren te brengen. Apps vergroten het idee van de maakbaarheid van de samenleving en het menselijk leven. Een christen moet weerstand bieden aan dat utopiabeeld waarbij de mens op de troon zit. Computers maken ons afhankelijk. We leren minder zelfstandig na te denken en vertrouwen op wat het apparaat tegen ons zegt. Straks krijgen we cursussen ‘overleven als de stroom of the cloud uitvalt’. En de laatste bedenking die ik noem: dit soort apps zet je eigen genot en je eigen behoefte wel heel erg centraal. Je krijgt eigenlijk in alles je zin. Daardoor krijgt de karaktervorming van ons leven te weinig kans. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van geestelijk groeien. Zie Hebreeën 12. We moeten leren omgaan met tegenslag. En als dat niet verdergaat dan een computerprobleem het hoofd te kunnen bieden zonder boos te worden…, dan is het wel erg magertjes met die tuchtiging.

Kansen volop

Een strijd voeren tegen de opkomst (en dominantie) van de transparante digitale maatschappij, lijkt me zinloos. En horrorscenario’s en complottheorieën om het 666-getal te bestrijden is voor een christen al evenmin nuttig. Alert zijn is wel nuttig. En kijken of je deze opkomende digitalisering ten goede kunt aanwenden is zeer aanbevelenswaardig. De centrale vraag voor een christen is dan geen wettische vraag of iets wel of niet mag en of iets wel of niet goed voor je is. De echte vraag is dan: wat is de bron waar jij uit put? Heb je een hartsrelatie met Jezus? Hoe zien we dat in jouw leven? Heeft Gods geest echt de regie? Mag hij zijn bovennatuurlijke liefde en kracht in jouw leven uitwerken? Met alle vruchten van de Geest (daar kan geen enkele app tegenop) en met alle bovennatuurlijke gaven van de Geest? Daar kan ook geen gezondheidsprogramma, van welke futuristische Apple- of Googlesnit ook, tegenop! Toch kunnen ze ons wel degelijk helpen, ook als ondernemers.

overleven als de stroom of the cloud uitvalt...

Lang leve de tieners

We gaan een tijd tegemoet waarin wij de affiniteit en de kennis van onze tieners rondom deze digitale wereld meer dan nodig zullen hebben. Zij zijn de experts voor alle klantgerichte programma’s en apps. Wij ouderen (ik ben 60+) zullen vele kansen niet kunnen oppakken, omdat we niet voldoende digitaal kunnen denken. Maar wat wij wel kunnen is onze jongeren helpen om hun karakter te vormen, hen te begeleiden in levenservaring. Vooral geestelijke levenservaring met Jezus. En zij moeten ons helpen te leren omgaan met de nieuwe technieken. De juiste volgorde is: eerst de hartsrelatie met Jezus, dan een hart voor mensen en daarbij kunnen we de digitalisering als hulpmiddel gebruiken. Digitalisering in de kerk heeft hetzelfde gevaar. Pas op voor kerken waar de computer regeert. Waar ten gerieve van de bezoekers liedjes worden gezongen die (met enquêtes onderbouwd) hun oor strelen. Waar de dominee leunt op de (door de computer gestuurde) uitleg die het best gaat aansluiten bij zijn gehoor. Bij Jezus is het volgens mij maar hoogst zelden dat hij levert wat wij vragen…. Hij kent wel onze behoefte! Jan-Willem Grievink (1952) is directeur van ConCeption BV en expert in de voedselketen en christelijk leiderschap. Zie www.conception.nl.

BEDRIJVIG


Een bewuste keuze Je zult inmiddels de vakantie wel achter de rug hebben. Een periode waarin er afstand genomen kon worden van de dagelijkse stress en beslommeringen. De vraag is echter of een vakantie die rust geeft waar velen naar op zoek zijn.

Door zijn juk op te nemen en van hem te leren. Door zijn woord te bestuderen en te leren om je dagelijkse weg met hem te gaan. Dan gaan we leren om niet onze eigen wil te volgen, maar juist zijn wil prioriteit te geven. We dienen hem de ruimte geven om ons leven te leiden. Hem hiervoor de ruimte geven is een bewuste keuze!

Ook ons gezin mocht genieten van twee heerlijke weken van vakantie in Frankrijk. Maar bij terugkomst in Nederland werd het werk direct weer opgepakt. Je zult het wel herkennen: genoten van een heerlijke vakantie, maar als je de draad van het dagelijkse leven weer oppakt ben je het al snel vergeten. Alles komt opnieuw op je af, je neemt je verantwoordelijkheid en je bent weer het al snel weer het drukke baasje... Daarnaast leven we ook nog in een tijd van veel onzekerheid. Een tijd waarin er steeds meer en steeds sneller van alles van ons wordt gevraagd. Veel ondernemingen hebben het zwaar en dat geeft een zware belasting voor de ondernemers. De gebeurtenissen in de wereld maken het er ook niet eenvoudiger op. Oorlog, spanning, ziekte en honger. De berichten hierover volgen elkaar in hoog tempo op.

De Here Jezus wil niets liever dan dat je voor hem kiest. En als je voor hem kiest, ga je ervaren dat Hij de last van jouw juk gaat dragen. Hij houdt van jou en wil je het beste geven. Niemand wordt geforceerd voor hem te kiezen. Het is aan jou om op zijn liefdevolle uitnodiging in te gaan. Kies jij ook voor hem?

BESTUUR

Hoe ga jij daar mee om? In Matteus 11:28-30 staat hierover het volgende: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ God zegt hier dus letterlijk tegen ons allen dat hij ook jou die fel begeerde rust wil geven. Je hoef het niet te verdienen, je mag het gewoon ontvangen. Verdienen zou ons ook nooit lukken. We schieten als zondaren altijd tekort ten opzichte van Gods norm: de Here Jezus. Het is genade. Maar hoe vind en ontvang je die rust dan?

ERIK TOP BESTUURSLID

ADVERTENTIES

VERZEKERINGEN * HYPOTHEKEN * FINANCIERINGEN * SPAREN Vrijblijvend advies

Jager Assurantiën B.V. Vestiging

Landelijke themazondag op 9 november 2014 www.christenzijnopjewerk.nl

22

Telefoon E-mail

Westerhaar Hoofdweg 152a (0546) 65 96 51 info@jagerassurantien.nl

Website

www.jagerassurantien.nl

Vriezenveen Oosteinde 15 (0546) 56 92 94 mail@jagerassurantien.nl


Nieuwe CBMC-leden: Henk Jansen • Delft Beschier de Korte • Houten Hans Braamse • Goes Dorothy Fikki-Krind • Almere

Wouter nieuwe president Europartners Per 1 januari 2015 gaat Wouter Droppers werken voor Europartners, als president Europartners. In 2012 werd ik uitgenodigd op een CBMC Balkanconferentie met de vraag: ‘Hoe kunnen we als CBMC groeien van enkele zakenmensen naar een landelijke beweging?’ Door gesprekken met deze zakenmensen uit Oost-Europa raakte ik onder de indruk van hun toewijding en vastberadenheid om nadrukkelijk hun christen-zijn niet te verloochenen, maar gestalte te geven in hun werk en leven. Ik hoorde van radicale keuzes die consequenties hadden voor hun persoonlijk welbevinden en hun zakelijk succes. Ik sprak met christen-zakenmensen die juist, omdat ze radicaal vasthielden aan hun persoonlijke overtuigingen, impact hadden op hun omgeving en daardoor dingen lieten ontstaan, die anders niet mogelijk waren geweest. Deze manier van leven, zakendoen en denken liet een diepe indruk op mij achter. In plaats van hen te helpen, had ik het idee dat zij er voor mij waren en mijn geloofsleven versterkten. Tijdens deze conferentie ontstond het verlangen om deze mensen te dienen.

Hoe was jouw tijd als directeur van CBMC Nederland?

Dit bericht is nog geen afscheid, maar een aankondiging van een verandering in de toekomst. Daarom is het woord ‘was’ niet op zijn plaats. Ik geniet nog steeds van wat ik God zie doen in levens van zakenmensen. Nú mag ik dit zien in levens van zakenmensen in Nederland, dadelijk mag ik God aan het werk zien in levens van zakenmensen ook in andere landen. De verandering is dus niet groot. Het is dezelfde God en hij verandert niet, dus ik blijf nu genieten van wat hij doet, dat noem ik een zegen.

Wat ga jij in Europa doen? 1.

2.

3.

4.

In landen waar geen CBMC is: op zoek naar zakenmensen die Jezus bekend willen maken in de zakenwereld. Deze mensen vervolgens coachen en begeleiden in discipelschap, evangelisatie en visievorming. In landen waar CBMC bestaat uit enkele individuele zakenmensen en een paar kleine groepen: de ontluikende CBMC bewegingen ondersteunen om tot een missionaire beweging uit te groeien in hun land. De sleutel ligt vaak in een full-time directeur die volledig toegewijd en zonder afleiding dit werk kan uitvoeren. Voor deze directeur ben ik beschikbaar als coach, begeleider en raadgever. Ontwikkelde CBMC landen/bewegingen koppelen aan nieuwe CBMC landen, zodat er overdracht kan plaatsvinden van middelen en wederzijdse ervaringen. Spreken op outreach-events voor zakenmensen en het evangelie verkondigen in hun context.

Wat is Europartners?

Ik ga werken vanuit een stichting die Europartners heet. Deze beweging wil de missie van CBMC in Europa ondersteunen door evangelisatie en discipelschap onder zakenmensen te bevorderen.

WOUTER DROPPERS DIRECTEUR CBMC NEDERLAND

23

NIEUWS

Waarom dit verlangen om in Europa te werken?


MENSEN

24


GVL-cursist Henk van Driel is een gepassioneerd zeiler. Dat merk je direct wanneer je de website van zijn accountantskantoor bezoekt. Zijn diensten omschrijft hij met termen vanuit zijn hobby. Logisch, want hobby en werk kennen dezelfde passie. “Wat het zeilen voor mij zo leuk maakt, is het teamwork. Daar geniet ik van. Samen een doel bereiken en ieder levert zijn eigen bijdrage eraan. Dat is fantastisch. Zo kijk ik ook naar mijn dagelijks werk. Ik ontdekte dat ik zo in het leven wil staan. ”

TEKST: GERARD M. BIJKERK BEELD: KIRSTEN ROORDINK-HAGG

25

I NMTEENR SV EI N EW

Gods plan in het gewone leven


Geen manager

MENSEN

Henk zeilt al sinds zijn tienertijd. Vanuit zijn kerkelijke gemeente nam men het initiatief om zeilkampen te organiseren en zo tegelijk jongeren geestelijke vorming mee te geven. “Een waardevolle combinatie”, vindt Henk. “Daar draag ik ook nu nog graag mijn steentje aan bij. Het heeft mij vriendschappen voor het leven gebracht en niet in de laatste plaats mijn eigen vrouw Erica. Het zeilen heeft mij ook veel geleerd over mijzelf. Niet alleen dat ik graag met anderen samenwerk, maar ook dat ik geen manager wil zijn. Ik wil mijn werk professioneel en goed doen. Ik neem de verantwoordelijkheid om daarin te verbeteren en zoek hulp waar ik er zelf niet uitkom. Dat verwacht ik dan ook van mijn team medewerkers, ongeacht hun functie. Niet iedereen staat zo in het leven. Niet iedereen heeft het vermogen om te communiceren op welk gebied men hulp nodig heeft. En dan ben ik niet de man die zulke werknemers actief ga ‘opvoeden in eigenaarschap’. Daar ben ik allergisch voor. Die verantwoordelijkheid moet men zelf nemen. Wel ben ik er om met een vakbroeder samen te werken. Dan ben ik zelf bezig en die ander ook. Je kunt dan van elkaar leren en kennis delen. Individueel coachen, zodat een ander daar zelf actief mee aan de slag kan, vind ik ook prima. Maar men moet zichzelf willen ontwikkelen.”

Knokken voor je toekomst

Zelf verantwoordelijk zijn voor je ontwikkeling past bij zijn eigen levensverhaal. Hoe heeft dat zelf initiatief nemen en doorzetten daarin een rol gespeeld? “Tijdens de middelbare schooltijd ben ik veel ziek geweest. Ik had astmatische bronchitis. Dus ik moest knokken voor mijn cijfers. Na verloop van tijd leek het halen van het vwo niet meer realistisch. Daarom koos ik ervoor om de havo af te maken, want ik wilde in ieder geval een diploma halen. In die jaren werkte ik in mijn vrije tijd bij een transportbedrijf als chauffeur. Dat vond ik toen prachtig. Ik genoot van de vrijheid die het rijden naar allerlei bestemmingen mij gaf.”

26

Beroepskeuze

“Maar na verloop van tijd en mede door de militaire diensttijd kwam ik er wel achter dat die vermeende vrijheid op de weg toch minder spannend was dan ik had gedacht. Ik werd sowieso voor een beroepskeuze geplaatst, omdat verdergaan bij dat transportbedrijf geen optie meer was vanwege een faillissement. Bij een ander bedrijf kwam ik vervolgens op de boekhouding terecht, vanwege mijn handelspakket op school. Daardoor heb ik er bewust voor gekozen om AA-accountant te worden en bij een accountantskantoor te gaan werken. Dat werd geen gemakkelijke periode; het kostte mij veertien jaar bijscholing in de avonduren. Maar ik zette door, want het was het waard. Eerst kwam ik bij PricewaterhouseCoopers terecht. Daarna bij een kantoor in Driebergen. En nu heb ik een prachtige baan bij mijn eigen accountantskantoor, samen met een vennoot. Wat mij in dit werk aanspreekt is dat je de adviserende accountant bent voor het mkb. Dat past bij mij vanwege de adviesrol die je daarin hebt. Je bent niet de registeraccountant die alleen de goedkeurende verklaringen geeft, maar vooral de helpende accountant. In die functie kan ik mijn capaciteiten en talenten goed ontplooien. Dat kwam er ook wel uit tijdens de GVLcursus.”

Naamgeving kantoor

Waarom heb je gekozen voor de naam Van Driel & Partners voor je kantoor? “Hoewel ik alleen begonnen ben met dit kantoor, ben ik al vrij snel samen met een vennoot verdergegaan. Het is fijn als je met een compagnon samen kunt werken. Daardoor ben je sterker dan als je alleen werkt. Maar ook dan heb je partners nodig. In ons werk is het belangrijk samen te werken met een netwerk van partners met ieder een eigen expertise: fiscalisten, marketingmensen, businessontwikkelingpartners en juristen. Dan kan men voor alle vragen die een mkb’er


“GVL heeft mij goede handvatten gegeven om een antwoord te vinden op mijn toekomstvraag”

Geestelijk Visionair Leiderschap (GVL)

“Vanwege de meerwaarde die ik zie in een goed samengestelde groep, paste GVL ook zo goed bij mij. Als je elkaar kunt aanscherpen en scherp houdt, heeft zo’n groep beslist een meerwaarde. Door CBMC’er Fred Smeding was ik al verschillende malen geattendeerd op deze training. Maar ik had om een of andere reden enige gezonde scepsis te overwinnen. Nu ik in een nieuwe levensfase ben gekomen, wil ik nadenken over hoe ik het beste verder kan. Daarbij is de vraag wat Gods plan is voor mijn leven, koersbepalend. Om daar een tijd lang goed over na te kunnen denken heb ik me onder andere met Fred samen aangemeld voor deze leiderschapscursus. Nu ik deze afgerond heb, kan ik zeggen dat GVL mij goede handvatten heeft gegeven om een antwoord te vinden op mijn toekomstvraag.”

Scepsis tegenover CBMC

Welke gezonde scepsis had je te overwinnen? “CBMC had bij mij een optimistisch Amerikaans imago. Ik was benieuwd hoe ze met geloofsstandpunten zouden omgaan. Verrassend genoeg vond ik direct overeenstemming vanuit mijn reformatorisch bevindelijke achtergrond. CBMC heeft een heldere basis van bijbelse principes en maakt daarmee een goede, praktische vertaalslag. Dat laatste mis ik in mijn eigen kerkelijke omgeving. Daar is het geloof sterk gericht op de verhouding met God en te weinig gericht op de praktijk van het dagelijks leven. Dat zie ik echt als een tekort. Men blijft dan te veel ‘onbewust onbekwaam’ om het geloof in de praktijk te vertalen. De prediking maakt hen daarvan niet bewust. In algemene zin wordt er wel iets over gezegd, maar de concrete handvatten ontbreken. Die krijg je bij CBMC wel. En dat is belangrijk, want nog te veel komt de scheiding tussen

zondag en maandag voor. En dat is zeer schadelijk. Christenen behoren de betrouwbaarste zakenmensen te zijn. Helaas zijn ze dat zeker niet altijd. Gelukkig zie ik bij jongeren in mijn kerk een hoopvolle beweging, omdat zij het geloof wel in praktijk willen brengen.”

Eyeopener door GVL

“Het cursusboek ‘The Insider’ dat we tijdens de GVL behandelen, gaf mij een geweldige ontdekking. Het heeft mij het inzicht gegeven dat je je idealen niet ver weg moet zoeken, maar dichtbij. Als we op zoek zijn naar Gods plan met ons leven, is dat niet heel ingewikkeld. Dat is allereerst gewoon op ons dagelijks werk zijn. Want het gaat erom hoe we onze talenten gebruiken. En dat doe je dagelijks al. Dat was echt een eyeopener voor mij, omdat ik zo niet dacht. Ik dacht pas over Gods plan als je het hebt over de zending en het werk dat je doet in ontwikkelingslanden. Dat zet je dan op een hoger plan. Het lijkt belangrijker en hoger dan jouw werk hier. Maar dat is dus een foutieve vooronderstelling, want het is echt niet waar. In deze fase van mijn loopbaan ben ik op zoek naar Gods plan met mijn leven. Door GVL heb ik een andere mindset gekregen om daarnaar te zoeken. Dat geef mij meer rust en ruimte. Want het hoeft dus niet per se over een totaal andere boeg, in een totaal andere professie en met een heel andere roeping dan ik nu al heb. De boeken van Amerikaanse theoloog Tim Keller bevestigden mij daarin: het gaat om het houden van preken, maar het begint met doen. Met je werk goed doen. Met betrouwbaar zijn. Als de ander dat ervaart, staat hij ook open voor wat je zegt . Niet omgekeerd. Het gaat dus niet over een bijzondere roeping ver weg, maar meestal om het gewone leven bijzondere invulling te geven. Maak het gewone bijzonder.”

Reflecteren in openheid

“GVL heeft niet mijn leven totaal veranderd. Ik stelde altijd al wel kritische vragen over waarom christenen handelen

27

MENSEN

heeft in ons netwerk terecht. Die samenwerkingen maken je diensten kwalitatief sterk.”


“We zijn snel geneigd om op onze manier te gaan werken vóór God. Maar God wil dóór ons heen werken.”


“Het is confronterend, omdat je ook de minder plezierige kanten van jezelf in kaart brengt” MENSEN

zoals ze doen en waarom niet anders. In die zin heb ik geen groot verhaal te vertellen. De cursus heeft mij wel bewust gemaakt van de invloed die je opvoeding heeft op je handelen vandaag. Daarvan bewust zijn, is belangrijk. Het voorkomt dat je allerlei gewoonten te belangrijk gaat vinden alsof het een soort waarheid is die je niet op mag geven. In GVL ben ik de openheid waarin dingen benoemd worden, enorm gaan waarderen. Dat kan door het onderlinge vertrouwen, waardoor het heel diep kan gaan. Dat is niet de gemakkelijke sfeer van het besloten clubje. Maar dat is de setting waardoor je kwetsbaar kunt zijn en tot reflectie kunt komen. Je leert er de dingen onder ogen zien zoals ze zijn. Je leert ze benoemen en onder woorden te brengen in welke processen je terecht bent gekomen.”

Weg uit het transactiemodel

“GVL heeft mijn geloofsleven verrijkt door inzicht te geven in de visie op God. De basis is niet hoe ik dat voel. We projecteren te veel op hem zoals wij omgaan met belonen en straffen. We denken dat hij ons beloont als we het goed doen en straft als we fouten maken. Ik ben ervan geschrokken dat we in de kerk erg volgens dit transactiemodel denken. Zo is God niet. Voor hem mag je zijn wie je bent. Je dient aanspreekbaar te zijn op alles wat je doet. Maar zijn acceptatie is niet voorwaardelijk, zodat je er pas bij mag horen als je je op een bepaalde manier gedraagt.”

Leidinggeven aan jezelf

“Afgelopen mei hebben we onze GVL afgerond. De meesten gaan echter in verlaagd tempo door. We ontdekten dat het allerbelangrijkste aan leidinggeven is dat je leidinggeeft aan jezelf. Een goede impuls daarvoor blijft om elkaar daarop aan te spreken. In onze organisaties zijn we vertrouwd met de ‘ balanced scorecard’. Dat heb ik toegepast op mezelf voor mijn persoonlijke doelstellingen. Daar heb je je handen vol aan. Toch is het een zinvolle aanpak. Het is confronterend, omdat je ook de minder plezierige kanten van jezelf in kaart brengt. Dan heeft samen blijven komen echt een meerwaarde. Zo blijf je leren en worden we er beter van.”

God wil door ons heen werken

Henk: “Beter worden houdt in dat we leren meer dienstbaar te zijn. Dat is ‘doen wat je moet doen vanuit je hart’. We zijn snel geneigd om op onze manier te gaan werken vóór God. Maar God wil dóór ons heen werken. Dat kan alleen als we groeien in het geleid worden door hem. Dan zijn we meer dienstbaar. Waar en hoe? Dat begint bij gewone dingen goed en betrouwbaar te doen. Dat verrijkt je leven en je geloof.”

Henk van Driel (50) is getrouwd met Erica en vader van Annelies, Jaap en Yassin. Henk houdt van zeilen en is werkzaam als accountant (www.vdpaccountants.nl).

29


UITZICHT

WAT HOUDT JE BEZIG? Dat is de meest gestelde vraag op Facebook. Elk nieuw bericht dat je wilt schrijven, begint met die vraag. De vraag is vooral bedoeld om even te vragen waar je mee bezig bent op dat moment. Maar het is eigenlijk ook een indringende vraag over wat je nu eigenlijk ten diepste echt bezighoudt.

TEKST: JAN BAKKER BEELD: CHRISTIAAN BAKKER

30


Uitzicht En die vraag is niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Althans, voor mij op dit moment niet. Komt misschien omdat ik zojuist van baan ben veranderd. Van directeur van Alpha Nederland ben ik per 1 juli Alpha Europe Director. Natuurlijk houdt het me bezig hoe ik zo goed mogelijk de Alpha Offices kan helpen ondersteunen en te kijken hoe Alpha zich verder kan ontwikkelen in Europa. In elk land hebben ze Alpha’s, maar er is nog veel meer mogelijk. Wat me ook bezighoudt is de schier eindeloze stroom geweld die op ons afkomt. Zoals de vliegramp in Oekraïne - als gevolg van de al even bizarre pogingen tot afscheiding aldaar, de verschrikkingen in Irak en Syrië door ISIS, de burgeroorlog in Syrië, het onafzienbare onheil in Irak, stromen van vluchtelingen, de puinhoop in Libië, Hezbollah, afschuwelijke Boko-Haramellende in Nigeria, christenen als de meest vervolgde groep ter wereld, en natuurlijk alle spanningen in Israël. Spanningen lopen ook hoog op tussen voor- en tegenstanders. Ook onder christenen. Grote verdeeldheid over Israël en nauwelijks reactie op wat er met de christenen in het Midden-Oosten gebeurt. Straks is dat hele gebied Juden- und Christenfrei... Wat me ook bezighoudt zijn de economische crises. In Nederland zijn we daar in vergelijking met andere landen nog tamelijk mild het slachtoffer van, maar de grote vraag blijft of er weer niet al een volgende crisis onafwendbaar op ons af komt rollen, omdat er bij heel veel financiële instellingen nauwelijks iets aan mentaliteit verandert. We beginnen gewoon aan de volgende ronde ellende. Wat me nog meer bezighoudt? Vorige week had ik een gesprek met de mensen van Justice and Care. Moet ik je nog wat vertellen over trafficking, gedwongen prostitutie, kindermisbruik? En als ik aan dit hoofdstuk

begin, dan weet je ook dat daarop uitbuiting, slavenhandel, kinderarbeid, armoede, onrecht enzovoort volgt. Tja, dat houdt mij dus bezig - terwijl ik echt niet bekend sta als zwartkijker! - en het bezorgt me een soort constante druk in m’n hoofd, gesprekken met mezelf en anderen over de positie daarin van jouzelf, je gezin, je kerk, je werkomgeving, je samenleving.

Radicaal

En wat zie ik dan voor mijzelf? Is er nog visie, is er nog hoop voor een toekomst? Dat mag je wel verwachten van een artikel in dit blad... Natuurlijk functioneren tijden als deze als een stoplicht op rood en kun je niet anders dan je afvragen: wat doe ik en wat doen wij hiermee? En omdat ik jou en mezelf kan aanspreken op christen-zijn, navolger van Jezus, kan en wil ik ook niet anders dan ons daarop aanspreken. En daarover met elkaar in gesprek zijn. Wetend dat we kinderen van God zijn ‘bij wie er nog geen musje ter aarde valt zonder dat hij erbij is’. Wetend en vertrouwend dat de Heilige Geest is uitgestort om ons te troosten, te bemoedigen, uit te dagen en aan te vuren. Mijn visie, los van wat ik droom voor ons gezin, m’n werk, kerk en samenleving, beperkt zich op deze momenten heel nadrukkelijk tot het radicaal serieus nemen van wat Jezus aanbiedt in het evangelie. Moet ik veel uitleggen over de volgende tekst waarbij Jezus zijn missie, roeping en bestemming duidelijk maakt? Is er wat onduidelijk aan de woorden: ‘De Geest des Heren rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen goed nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijheid bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht, om aan onderdrukten hun vrijheid te geven, en een genadejaar van de Heer uit te roepen.’?

31

UITZICHT

Wat heeft Jan Bakker op het hart? Wat wil hij ons christelijke zakenmensen - meegeven?


Wij zijn zo bevoorrecht met onze ‘dikkebuikenwelvaart’ en ons ‘grotehoofdkennis’, dat we er heel erg hard voor moeten waken dat ons hart niet klem komt te zitten van eigenbelang en eigendunk.

T IU N ITTEZRI VCI H EW

Dat is het, niet meer en niet minder. Dat is zijn missie, dat is mijn missie, dat is jouw missie. Met dit missionstatement kun je kijken naar het leven dat je hebt gekregen. Kun je zelfs zien dat je in sommige perioden van de geschiedenis nog veel nadrukkelijker uitgedaagd wordt om hier werk van te maken. Werk van te laten maken, want uiteindelijk vertrouwen we erop dat God door ons heen werkt via zijn Heilige Geest: de Geest des Heren rust op mij. Door Jezus is het mogelijk gemaakt dat op ons de geest des Heren rust. Wij zijn gezalfden om zijn werk te doen.

Bevoorrecht

Het kan niet anders dan dat het radicaal serieus nemen van die boodschap mij hoop en moed geeft, mij troost en visie geeft. Ook kan ik niet anders dan God daarvoor te danken. Zelfs in een tijd als deze, waarin wij in Nederland nota bene tot de meest bevoorrechte mensen op aarde behoren! Zo bevoorrecht met onze ‘dikkebuikenwelvaart’ en ons ‘grotehoofdkennis’, dat we er heel erg hard voor moeten waken dat ons hart niet klem komt te zitten van eigenbelang en eigendunk. Hebben wij niet ongelofelijk veel gekregen om uit te delen? Nog een handreiking uit de schrift die me geholpen heeft (en nog steeds helpt!) bij de uitvoering van mijn leven (en God-zijdank mag het soms ook gewoon helemaal niet lukken). Ik

32

hoop dat het jou ook mag aanmoedigen om de visie voor je leven in het juiste perspectief te zien of te blijven zien: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven (die laat nooit los wat zijn hand begon, vier hem elke dag). Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen (die uit zijn op heil en herstel van anderen, van situaties) en help ze op weg naar Jezus die nabij is. Wees over niets bezorgd (vertel het in plaats daarvan tegen God en vraag Hem wat je nodig hebt). En dank hem in al je gebeden.’ Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. En tenslotte: vul je gedachten en je hart, datgene wat je bent, met alles wat edel is, rechtvaardig, zuiver, eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient!’ Beste recept, beste troost, beste uitdaging, beste aanmoediging in goede tijden en in slechte tijden. En genoeg om te overpeinzen hoe je dat gaat doen! Dank u, Heer! Als afsluiting nog één ding dat me ook bezighoudt. Al langere tijd. Ik zie ook een relatie met wat ik hiervoor schreef. Heeft het niet allemaal te maken met een bereidheid om


I’m part of the fellowship of the unashamed

I have the Holy Spirit power. The die has been cast. (de teerling is geworpen.) I have stepped over the line. The decision has been made - I’m a disciple of Him. I won’t look back, let up, slow down, back away, or be still. My past is redeemed, my present makes sense, my future is secure. I’m finished and done with low living, sight walking, smooth knees, colorless dreams, tamed visions, worldly talking, cheap giving, and dwarfed goals (doelen die dwergachtig klein worden).

I no longer need preeminence (superieuriteit), prosperity, position, promotions, plaudits, or popularity. I don’t have to be right, first, tops, recognized, praised, regarded, or rewarded. I now live by faith, lean on his presence, walk by patience, am uplifted by prayer, and labor with power. My face is set, my gait (gang) is fast, my goal is heaven, my road is narrow, my way is rough, my companions are few, my guide is reliable, my mission is clear. I cannot be bought, compromised, detoured, lured away (weggelokt), turned back, deluded (misleid), or delayed (vertraagd). I will not flinch (terugdeinzen) in the face of sacrifice, hesitate in the presence of the enemy, pander at the pool of popularity, or meander in the maze of mediocrity (middelmatigheid). I won’t give up, shut up, or let up until I have stayed up, stored up, prayed up, paid up, preached up for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must keep going until he comes, give until I drop, preach until all know, and work until He stops me. And, when He comes for his own, He will have no problem recognizing me. My banner will be clear. Als je verder geïnteresseerd bent in wat ik in Europa hoop te doen, neem dan gerust contact met me op: jan.bakker@alpha.org.

33

T IU N ITTEZRI VCI H EW

echt te staan voor wat wij geloven? Koste wat kost en met een grote innerlijke vastberadenheid? Onderstaande wake-upcall kwam ik tegen tijdens de voorbereidingen van een project in Afrika. Het is het getuigenis van een voorganger uit Zimbabwe, die om zijn geloof als martelaar is gestorven. Elke keer als ik het lees, voelt het als een profetische oproep, voor mijzelf, voor de christenen van Nederland. Er spreekt een kracht uit en een focus die ik niet vaak tegenkom en waar ik zelf ook jaloers op ben. Ik hoop dat het jou ook uitdaagt om met kracht te gaan en te staan voor wat wij hebben gekregen.


Uw non profit organisatie heeft grote idealen‌

Gezondheid

Internationale hulp

Natuur en milieu

... maar de weg ernaartoe is vaak moeilijk en soms zijn de middelen beperkt. Om uw organisatie vooruit te helpen, hebt u een specialist nodig. Iemand die weet wat er speelt in uw wereld. WITh is die specialist. Het eerste accountantskantoor in Nederland dat zich volledig richt op de non-profitsector. Maak vrijblijvend een afspraak met Pieter Alblas, tel. 0172-750175. Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl

change black into withe

Save your body, increase your eďŹƒciency. For more information visit www.movexx.nl


Ondernemers België ontdekken de meerwaarde van het geloof

De avonden zijn bedoeld als een opstapje naar BusinessAlpha. We wilden in twee sessies van zes avonden laten zien dat het christelijk geloof relevant is voor alle aspecten van ons (zakelijk) leven en het ondernemerschap en de bezoekers daarna uitnodigen voor BusinessAlpha om Jezus, God de Vader en de Heilige Geest echt te leren kennen. Deze BusinessAlpha start in oktober. De inhoud van deze avonden ging over ons leven als ondernemers en zakenmensen. Thema’s waren onder andere: nieuwe verdienmodellen, angsten en identiteit, hoe maak ik moeilijke beslissingen, hoe ga ik om met stress, hoe laten we mensen tot hun recht komen, communicatie, succes hebben en van betekenis zijn. De avonden startten met een interactieve inleiding en tussendoor waren er kleine opdrachten. Daarna waren er kleine groepjes waarin men persoonlijk kon doorpraten over het betreffende onderwerp. Het is mooi om te ervaren hoe de deelnemers meedenken, verrast zijn en de avonden waarderen. Het krijgen van inzicht in hun eigen leven, in wie ze zijn en wat hen drijft blijkt voor de deelnemers het meest waardevol te zijn. Wat veel deelnemers missen is de innerlijke rust en zekerheid die het leven draagt, Jezus is nog niet in het hart afgedaald. Daarom hebben we de laatste twee avonden gebruikt om mensen een direct inzicht te geven in het goede nieuws van het evangelie en hen uit te nodigen voor BusinessAlpha.

TEKST: WOUTER DROPPERS BEELD: CBMC BELGIË

De eerste van de laatste twee avonden had als thema: ‘Hoe komt het dat zoveel dingen in je leven niet tot stand komen, zoals we ze bedoeld hadden?’ De avond was een actuele uitwerking van Romeinen 7 en 8. De andere avond ging over de kern van het christelijk geloof naar aanleiding van de ‘Golden Circle’ van Simon Sineck. Waarom is God aan deze wereld begonnen? Wat is zijn droom voor deze wereld en jouw leven? Hoe realiseert God deze droom en wat zijn de zichtbare producten ervan? Waarna er een interessant gesprek op gang kwam. Er waren veel vragen en opmerkingen. Door deze avonden hebben de deelnemers aangegeven dat ze graag ook BusinessAlpha willen doen. Het is bijzonder om God zo aan het werk te zien. Graag vragen we jullie gebed voor deze mensen, BusinessAlpha en België, want het is ons verlangen om hierna ook actief te kunnen worden in Antwerpen, Gent en Brussel.

35

BELGIË

Dit voorjaar 2014 was de tweede periode van een aantal ondernemersavonden die we als CBMC in België mochten houden. Jan van der Velden was hiervoor de initiatiefnemer en veel van zijn relaties bezochten deze avonden. Het merendeel van de relaties is niet-christelijk.


VERDIEPING

Zakenvrouwen met macht & invloed Deel 1 van een tweeluik

36


MACHT VERDIEPING

Leiderschap heeft alles te maken met macht en invloed. Die dynamiek wordt vaak vergeleken met een schaakspel. Kun je macht en invloed op een integere manier opbouwen en behouden? Is er een weg? En, is die weg hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen? Een nieuw leiderschapstijdperk: vrouwen aan de macht.

TEKST: JOLANDA NOOTEBOOM BEELD: MASTAKA

‘Wissel van de macht Vrouwen aan de macht Dat is wat ik zag In een droom vannacht Ik zag de vrouwen aan de macht’ - Stef Bos. Nog geen vijftig jaar geleden was een autoritaire en hiërarchische stijl van leidinggeven de gewoonste zaak van de wereld. Midden jaren negentig kwam de nadruk meer te liggen op de mens in de organisatie. De huidige samenleving, waarin continue en snelle veranderingen elkaar opvolgen, vraagt om nieuw leiderschap met transformationele leiders. Leiders die zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen kunnen inzetten. Daarmee is macht zich aan het verschuiven. In het digitale tijdperk waar netwerken opbouwen en invloed creëren steeds belangrijker wordt, worden leiders verwelkomd die in staat zijn relaties te bouwen. Invloed lijkt belangrijker te worden dan macht. Vrouwen voelen zich meer thuis op dit terrein. Dit

nieuwe leiderschapstijdperk biedt vrouwelijke leiders nieuwe mogelijkheden. Meer vrouwen op de arbeidsmarkt heeft een versterkend effect gehad op de overgang van meer hiërarchische naar meer democratische organisaties, maar het systeem van macht en invloed is van alle tijden. Aan het hof van de farao’s, in de tijd van de Romeinen, het oude China, we zien veelal dezelfde patronen. Macht heeft te maken met basisemoties en drijfveren van mensen. Het is een stabiele factor over de tijd heen. Het systeem van macht en invloed is daarmee ook onafhankelijk van geslacht. Het maakt niet uit of ik man of vrouw ben. Zowel Cleopatra als Koning Willem III moesten, om stevig aan de touwtjes te kunnen trekken, leren hun macht en invloed strategisch en bewust in te zetten. Zij wisten als geen ander dat macht leidt tot invloed en invloed leidt tot macht. De termen macht en invloed leiden vaak tot verwarring. Wat is het verschil?

37


Macht kun je zien als de mate van controle over of invloed op het gedrag van andere mensen, met of zonder hun toestemming. Zo nodig kan in een situatie het gedrag van anderen dwingend worden gestuurd. Er is sprake van een hiërarchische situatie of controle over (schaarse) middelen en de mogelijkheid tot straffen en belonen (denk aan erkenning of waardering geven aan medewerkers of dreigen met ontslag). Invloed is subtiel en indirect. Het is het vermogen om een persoon, groep of organisatie uit eigen wil of overtuiging mee te krijgen. Het gedrag van anderen wordt indirect gestuurd door persoonlijke kracht van de leider (overtuigingskracht, charisma, respect op basis van prestaties of deskundigheid).

VERDIEPING

In een organisatie willen we het gedrag van medewerkers kunnen sturen richting het gewenste doel. Dat kan alleen door interactie. Macht is dus een sociaal proces. Als leidinggevende zal ik tijd vrij moeten maken en luisteren naar de werkelijke motieven en achterliggende drijfveren en belangen van mijn medewerkers. De invloed die ik als leider heb, om te veranderen, te bewegen, zal uiteindelijk afhangen van de machtsbron die ik wel of niet gebruik.

Bronnen van macht

Hoe werkt het systeem van macht en invloed? Het principe is eenvoudig: hoe meer je omgeving afhankelijk is van jou en hoe minder jij afhankelijk bent van je omgeving, hoe meer macht en invloed je hebt. Om macht en invloed echt te begrijpen, moeten we naar de bron. French & Raven deden onderzoek naar macht en ontdekten verschillende machtsbronnen: • Beloningsmacht (het vermogen om te belonen) • Afgedwongen macht (gebaseerd op angst, de mogelijkheden tot straffen. Toepassen van regels. Het tegenovergestelde van beloningsmacht) • Legitieme macht (ook wel positie- of formele macht genoemd. Is gebaseerd op de rol van de leider in de organisatie en niet op de persoonlijke relatie met anderen) • Referentiemacht (de leider kan invloed uitoefenen vanwege persoonlijke vaardigheden, reputatie of charisma) • Expertisemacht (leider wordt gezien als competent, vanwege deskundigheid of expertise. Macht is gebaseerd op geloofwaardigheid) • Persoonlijke macht (leiders die worden gesteund en vertrouwd door collega’s en medewerkers) • Relatiemacht (het hebben van persoonlijke en professionele toegang tot belangrijke relaties, sleutelfiguren of informatie)

38

Een gebrek aan macht en invloed is een van de belangrijkste redenen voor stress onder managers en leidinggevenden. Stress is vaak een slechte raadgever en het maakt een duistere kant van macht wakker. Uit angst om macht of invloed te verliezen, leg je de ander je wil op en laat je de ander iets doen wat de ander niet wil. Het misbruiken van macht leidt dan tot dwang, corruptie, overheersing en controle. Leiders die dit gedrag inzetten, vallen vroeg of laat van hun voetstuk, verliezen macht en invloed en daarmee hun positie.

Het denken in ‘macht hebben om’ kan bevrijdend zijn. Het gaat dan over zaken voor elkaar krijgen, dingen veranderen ten goede. De weg naar macht – verschillen tussen mannen en vrouwen

Tijdens de presentatie van de top 100 machtigste vrouwen van Nederland reageerde een aantal topvrouwen afwijzend op macht: ‘Wij zijn niet zo uit op macht’ (Louise Gunning, voorzitter gezondheidsraad), ‘Ik heb niks met macht’ (Marja Bijsterveld, CDA). Blijkbaar willen vrouwen niet graag geassocieerd worden met macht. Het doet denken aan jezelf voorop stellen, je zin doordrukken (ten koste van anderen), doelen bereiken voor eigen eer. Macht nastreven is iets voor mannen. Vrouwen vergeten dat het niet zozeer gaat om ‘ik heb macht ‘over’. Macht hebben over anderen (hiërarchische macht) vinden vrouwen niet makkelijk. Het denken in ‘macht hebben om’ kan bevrijdend zijn. Het gaat dan over zaken voor elkaar krijgen, dingen veranderen ten goede. Deze vorm van macht biedt vrouwen ruimte voor ontwikkeling. Vrouwen willen wel macht, maar zoeken naar een manier het te legitimeren. Wanneer vrouwen hun (hoge) positie kunnen gebruiken om anderen te helpen, dan voelen zij zich daar goed bij. Sociale macht biedt hun die ruimte. Ze


willen en kunnen hun invloed zo gebruiken dat de maatschappij er beter van wordt.

Het is de kunst de verschillende niveaus zo in te zetten dat ze elkaar aanvullen en versterken. Bij de eerste drie machtsniveaus ontleent men macht aan anderen. Je gebruikt externe bronnen. Bij niveau 4 en 5 gaat het om kracht van binnenuit. Veel mannen blijven steken op niveau 2 en 3. Ze oefenen macht uit door hun ego te laten gelden of ontlenen hun macht aan het smeden van bondjes. Vrouwen lopen het risico de machtsbron ‘hulpeloosheid’ te vaak in te zetten. Hierdoor verliezen ze respect en maken ze zichzelf kleiner dan nodig is. Als vrouwen zich wel ontwikkelen op het gebied van reflectie en dienstbaar leiderschap, lopen zij het risico te dienen zonder egosterkte en cijferen ze zichzelf te veel weg. Het verwerven van de bron reflectie en zelfkennis kost zowel vrouwen als mannen energie. Wel op een verschillende manier. Mannen hebben moeite hun ego ter discussie te stellen. In organisaties worden resultaten en zelfprofilering meer gewaardeerd (niveau 3). Reflecteren gaat vrouwen makkelijker af, maar ze hebben moeite met zelfacceptatie. Die zelfacceptatie is nodig om gericht verder te ontwikkelen op sterke kanten en hun zwakke kanten te laten aanvullen. Bij macht door persoonlijke visie (niveau 5) spelen persoonlijke waarden en geloof een rol. Je kent je eigen grenzen en bent daardoor geloofwaardig. Je richt je op het grotere geheel. In zijn boek ‘Good to Great’ noemt Jim Collins macht door persoonlijke visie, niveau-5-leiderschap. Deze manier van leidinggeven wordt gezien en gewaardeerd als authentiek leiderschap. Vanuit een duidelijke visie, met de nodige zelfkennis, ben je in staat bondgenootschappen en egomacht in te zetten wanneer de situatie daar het meest mee is gediend.

Autoriteit en mandaat

‘Macht is op haar best macht om dienstbaar te zijn’, zei Romano Guardini. Deze Duitse theoloog en filosoof noemde daarom politiek zelfs de hoogste vorm van naastenliefde, maar ook het meest moeilijk, omdat je altijd weer compromissen moet sluiten en keuzes ethisch moet verantwoorden. Wat is dan je kompas? ‘De deugd is een ethische kracht’. Als het erop aan komt zijn het deugden die ervoor zorgen dat je autoriteit duurzaam van karakter is en je mandaat bouwt.

39

VERDIEPING

Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling in leiderschap en het omgaan met macht, kun je machtsniveaus onderscheiden. De vijf niveaus zijn: 1. Macht door hulpeloosheid 2. Macht door bondgenootschap 3. Macht door zichtbaarheid en profilering (egosterkte) 4. Macht door reflectie en zelfkennis 5. Macht door persoonlijke visie


EEN SLIMME KEUZE.

Roordink

Barneveld Coevorden Veenendaal Zwolle

201304012-165x61 cbmc2.indd 1

Wanneer hebben uw klanten voor het laatst ietsRoordink van u gehoord?

www.roordink.nl 9-4-2013 22:53:21


5.

6.

7.

Thomas van Aquino voegde daar de drie christelijke deugden aan toe: Geloof. Overtuigd zijn van de visie die je uitdraagt. Voor elke ondernemer een ‘must’, want wie niet gelooft in eigen visie, zal anderen niet kunnen overtuigen, laat staan inspireren. Hoop. Gezond vertrouwen in de toekomst. Als je zelf vertrouwen uitstraalt, kun je rust brengen in tijden van chaos en onrust. Charitas: empathie, barmhartigheid.

Als leidinggevende kan ik kiezen om vanuit deugden macht en invloed op te bouwen. De start is persoonlijke macht inzetten door te bouwen aan vertrouwen. Geloofwaardig zijn in handel en wandel en gericht zijn op de ander. Een vrouwelijke manager bracht het zo: ‘Ik heb ontdekt dat mensen gemotiveerd raken als je ze in contact brengt met hun eigen machtsbron. Je moet helden maken van je werknemers die datgene personifiëren wat je in je bedrijf wilt zien.’ Stef Bos zingt verder over ‘vrouwen aan de macht’. Het is mooier dan ik dacht Wat ik zag vannacht De wissel van de wacht Vrouwen aan de macht

Persoonlijk geloof ik niet in die wissel van de wacht, ook al laten de statistieken voor de komende jaren zien dat het percentage hoogopgeleide vrouwen het aantal mannen voorbijstreeft. Waar ik wel in geloof is vrouwelijke en mannelijke leiders die streven naar gezonde autoriteit. Die winnen aan mandaat, doordat ze in hun leiderschap (christelijke) deugden hoog in het vaandel hebben staan en vandaaruit sociale verandering nastreven. Die bewust politiek gedrag omzetten in ‘koninklijk’ gedrag. Die leidinggeven vanuit: moed, kracht, wijsheid, rechtvaardigheid, integriteit en nederigheid en daarmee een weerspiegeling zijn van: De Koning!

Reflectievragen • • •

Wat is jouw eigen geschiedenis met macht? Welk niveau van macht gebruik je het meest? Waarom? Hoe kun je natuurlijk mandaat opbouwen? Welke deugden wil je daarbij inzetten?

Jolanda Nooteboom (1970) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie. Ze is actief op het gebied van training en coaching van (leidinggevende) vrouwen en ontwikkelde het Xpand Vrouw & Leiderschap programma. (email: j.nooteboom@xpand.eu) Xpand Vrouw & Leiderschap programma, eendaagse trainingsmodules: • ‘Omgaan met stress en veerkracht opbouwen’ > vrijdag 7 november 2014 • ‘Macht en invloed’ > vrijdag 16 januari 2015 Voor aanmelding en kosten: www.xpand.eu/nl

41

VERDIEPING

Plato formuleerde vier deugden: 1. Prudentia: verstand, wijsheid 2. Iustitia: rechtvaardigheid 3. Temperantia: gematigdheid 4. Fortitudo: vasthoudendheid, moed of kracht.


Meer door minder De meeste vragen en zorgen die ik tegenkom in de coachgesprekken die ik heb met ondernemers van middelgrote en grote bedrijven, komen voort uit hetzelfde probleem. Ik denk dat je het wel herkent.

Je bent destijds begonnen met een idee, een concept, een product of een dienst en je wist dat je daar goed mee zat. Dat bleek ook, want je bedrijf groeide er door. Het ene jaar ging het sneller dan het andere, maar de groei zette door. En zoals dat dan gaat, van het één kwam het ander. Door de contacten die ook groeiden kwamen nieuwe kansen, nog mooiere uitdagingen op je pad. Een beetje ondernemer ruikt die kansen en kan dan zijn of haar instinctieve reactie niet onderdrukken, maar springt er bovenop en maakt ook van dat nieuwe een succes. Zo groeit het bedrijf, groeit het aantal verschillende activiteiten of producten en wordt het werkveld breder en breder.

COLUMN

Totdat je op een punt komt dat je merkt dat, ook al groeit de omzet, de bevrediging in je werk bijna evenredig minder wordt. Meer omzet, maar minder plezier. Je moet zo veel organiseren en managen om al die ballen in de lucht te houden, dat je voor je gevoel achter de feiten aanloopt in plaats van ze te beheersen en te sturen. Er is wel groei, maar wordt je bedrijf, je werk, je leven daar ook vruchtbaarder van? Gaat het de kant op die je echt wilt? In Johannes 15 gebruikt Jezus het principe van de wijnstok en de ranken om uit te leggen wat er mis kan gaan in je leven, als je alleen maar gericht bent op groei. Groei van de ranken is namelijk het probleem niet, dat gaat bijna vanzelf zo lang er verbondenheid is met de wijnstok. Maar Jezus stelt de vraag: wat is het resultaat van die groei? Levert het veel blad op, of is er veel vrucht? Ongebreidelde groei levert voornamelijk bladeren op. Om vrucht te dragen, moet er vooral gesnoeid worden. Alles wat niet bijdraagt aan die vrucht, moet weg. De vraag is dus: wat is de vrucht in je leven en in je werk waarnaar je verlangt? Waar zou je trots op kunnen zijn? Wat wil je achterlaten? Als je dat ontdekt, soms met behulp van een ander, weet je ook waar je moet snoeien. Groei is niet het doel. Vrucht dragen, dat doen waar jij je echt voor wilt geven, waar je hart in ligt - dát is het doel van je werk. Het zijn de goede werken, ook in de business, die God voor je heeft weggelegd, daar mag je jezelf aan toewijden. Dan leef je vruchtbaar en dan voel je je pas echt tevreden. Groeien door snoeien, het is een Bijbels principe dat ook in je bedrijf en je werk echte verandering kan brengen!

42

DS. RON VAN DER SPOEL PASTOR/TRAINER/COACH


a: nd l ge e.n na sid ite in ite mc tiv cb ac ww. w

Contactpunten Friesland Regiovoorzitter André Vellema • andre@vellematransport.nl Drachten Lammert Wolters • wolters@taxiwolters.nl Heerenveen/Sneek Henk Jonker • jonker41@ziggo.nl Leeuwarden 1 Ewout van Halteren • ewoutvanhalteren@zonnet.nl Onno Wendelaar Bonga • onnowb@ewald.nl Leeuwarden 2 Ruth de Jong • pwrdejong@hotmail.nl Peter-Willem de Jong • pwrdejong@hotmail.nl RTT 1 Friesland Andries Miedema • aj.miedema@planet.nl RTT 2 Friesland Andries Miedema • aj.miedema@planet.nl Workum Henk Brander • h.brander@burggraaff-bolsward.nl Overijssel Noord Regiovoorzitter Hil Herweijer • herweijer@zonnet.nl IJsselmuiden Michiel Mondria • info@mondria-advies. nl Kampen 1 Gert Jan Brouwer • info@uwgesprekspartner.nl Kampen 2 Hil Herwijer • herwijer@zonnet.nl Hardenberg Rene Dircks • renedircks@gmail.com Fred Smeding • f.smeding@home.nl Twente Almelo Haro van Pijkeren • hvpw@hotmail.com Willy Pieter • wilpjotr@gmail.com Rijssen Gerrie ter Hoek • famterhoek@gmail.com Roel Koster • roel.koster@twente.politie.nl Martin Heinhuis • martinheinhuis@gmail.com Gelderland Veluwe Noord en West Regiovoorzitter Jan Turkenburg • turkenburg@kliksafe.nl Apeldoorn René Petri • renepetri@petrimanagement.nl Elburg Eugene Romijnders • kantoor@romijndersadvies.nl Ermelo Anton van Buuren • a.van.buuren@wxs.nl Harderwijk Arthur Noordermeer • a.noordermeer@wuestman.nl Nijkerk RTT Michel Olij • michielolij@hotmail.com Nunspeet 1 Jan Turkenburg • nieuwewegen@gmail.com Nunspeet 2 Dirk-Pieter Krol • d.krol5@upcmail.nl Vaassen/Epe Lucas Tessemaker • lucas.tessemaker@hetnet.nl Gelderland Veluwe Zuid Regiovoorzitter Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com Barneveld Roel Slaa • rslaa@vanmanen.nl Kootwijkerbroek Wout Davelaar • w.davelaar@davelaaroliehandel.nl Lunteren Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com Voorthuizen ‘The camels’ Evert Hein Schuiteman • ehschuiteman@solcon.nl Wekerom Henk van den Berg • hvdberg@bergtoys.com Gelderland Zuid en Oost Arnhem Jan Sterk • jsterk@buntmanagement.nl Kesteren Johan Verwoert • johanv66@xs4all.nl Winterswijk Erik Grevers • erik@grevers.biz Ben Luesink • ben@paraklesa.nl Aafke van Deelen • info@aafkevandeelen.nl Vorden Ronald Kuyper • ronald.kuyper@gmail.com

Zuid-Holland west Rijnsburg Henk Wiggers • wwp@hetnet.nl Haaglanden Frank de Mol • cbmc.haaglanden@gmail.com Zuid-Holland midden Regiovoorzitter Boskoop Gouda Waddinxveen 1 Waddinxveen 2 Waddinxveen 3

René Gorissen • rene@renegorissen.nl René Gorissen • rene@renegorissen.nl Niek de Jong • niek@niekenesther.nl Theo Kruisman • theokruisman@yahoo.com Wilco Uitbeierse • wcuitbeijerse@gmail.com Arthur de Pater • waddinxveen@woningkeurgroep.nl

Regiovoorzitter Moerkapelle 1 Moerkapelle 2 Moerkapelle 3 Moerkapelle 4 Moerkapelle 5 Moerkapelle 6 Moerkapelle 7 Moerkapelle 8 Moerkapelle 9 Zevenhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel

Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl Piet van Ommeren • ommeren@xs4all.nl Jan Oudijk • familyoudijk@filternet.nl Aarnout Lindhout • aarnout.lindhout@hetnet.nl Jan Oosterom • jan@kwekerijlijntje.nl Bram Reijneveld • bramreijneveld@hotmail.com Bastiaan Hertog • info@hertogpolderbemalingen.nl Jan van de Knijff • janvanderknijff@live.nl Roald van Genderen • r.genderen@kpnplanet.nl Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl Arno Koole • arno.koole@compaqnet.nl Fred van der Kooij • kooij@vdkbm.nl

Zuid-Holland zuid Regiovoorzitter Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl Hardinxveld-Giessendam Ab Knook • office@alpharo.nl Rieanne Knook-de Keizer • office@alpharo.nl Gorinchem Harry van Haaften • h.vanhaaften@vhw.nl Leerdam Jos van den Berg • jos@josvandenbergctd.nl Rotterdam 1 Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl Rotterdam 2 Dineke van Kooten • bmvankooten@emmauspastoraat.nl Puttershoek ‘Geloof in de Zaak’ Harry Vervelde • harry.vervelde@solcon.nl Middelharnis Karel van Holten • kholten.hp@wxs.nl Dordrecht i.o. Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl Noord-Brabant en Limburg Heusden en Altena Evert van de Kamp • edwi@hetnet.nl Tilburg Henk van der Linden • lind0937@planet.nl Zeeland Goes Leendert Geelhoed • lgageelhoed@zeelandnet.nl België Noorderkempen Jan van der Velden • jan.van.der.velden@telenet.be Brancheteams RTT Food Aart Hak • aart@ifpholland.nu RTT Transport Dick van der Staaij • artoli@online.nl RTT DGA Wouter Droppers • wdroppers@cbmc.nl Pieter van der Kwaak • pvdk@lansigt.nl Vrouwennetwerk Contact persoon Henriëtte van Dort • henriettevandort@gmail.com VNW Amsterdam Marie-Louise Horst-Donatz • marie-louise@topview.nl RTT directeuren Gerrie Boeve • g.boeve@noordersluis.nl

Utrecht Baarn Cees Lugten • mclugten@xs4all.nl Breukelen/Maarssen Philip Knops • philip@sjofar.nl De Bilt Piet Hopman • piet@adbumis.nl Houten/Nieuwegein Wim Balk • w.balk@personic.nl Loenen a/d Vecht Max Veenstra • max@mr-transport.nl Driebergen/Doorn Dirk Jan van Os • ossenspan@filternet.nl Henk van Driel • info@vdpaccountants.nl Veenendaal 1 Carel Doornenbal • carel@empas.nl Veenendaal 2 Sietze Ketelaar • sietze@dissel-development.nl Veenendaal 3 Gert de Fluiter • gert@famdefluiter.nl Veenendaal 4 Gerard van Barneveld • gvbarneveld@gmail.com Woerden Gunnar Matse • matse@ziggo.nl Sjaak de Koning • s.de.koning@revicon.com Woudenberg Gijsbert van Sijpveld • gg.vansijpveld@hetnet.nl

Senior Midden-Nederland Putten Friesland Voorthuizen Terschuur Zwolle

Dirk Romeyn • midi.romeyn@chello.nl Wim Kombrink • wkombrink@solcon.nl Auke Timmermans • aukesake@upcmail.nl Gijs Roordink • groordink@roordink.nl Gert van Putten • gvanputten@zonneeifarm.nl Wim Eikelboom • wimeikelboom@planet.nl

AfterAlpha Soest Scherpenzeel Nijverdal

Cees Lugten • mclugten@xs4all.nl Gijsbert van Sijpveld • gg.vansijpveld@hetnet.nl Arjan Letink • letink@online.nl

Young professionals IMPACT Netwerk

Frans van Santen • directeur@impactnetwerk.nl

Noord-Holland Schiphol/Amsterdam Robert Brinks • robert.brinks@gmail.com Arjan Hulsbergen • hulsbergen@hpadvocaten.nl Hilversum Teun de Haan • dehaan@sbspriority.com Huizen Henk Rebel • hrebel@tibrebel.nl Cor Heutink • cor.heutink@live.nl Weesp Wim Bos • wim@wimbos.nl

CBMC algemeen Landelijk kantoor

0341-356147 • info@cbmc.nl cbmc.nl twitter.com/CBMCnl facebook.com/cbmcnederland

43

C O N TA C T

Groningen Haren Gert Felten • gertfelten@gmail.com


Stil worden in het klooster en luisteren naar de stem van God

CBMC RETRAITE voor zakenvrouwen

voor zakenmannen

20 oktober 11.00 uur - 22 oktober 15.00 uur

21 november 11.00 uur - 23 november 15.00 uur

Priorij Emmaüs Maarssen

Klooster St. Josephsberg Megen

Kosten €115,- per persoon

Kosten €165,- per persoon

www.cbmcinside.nl/activiteiten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.