Page 1

Echipa 7 Azzo Ghassan Si Cristian Tudorache


Insectele Les insectes


Insectele reprezintă o clasă de nevertebrate hexapode aparținând încrengăturii Arthropoda, subîncrengătura Hexapoda.

Les insectes sont une classe d'invertébrés appartenant aux Arthropodes, sous-branche hexapodes.


Omida Omide 

Larva fluturilor, dăunătoare pomilor, cu corpul alcătuit din segmente, uneori acoperit cu peri. – Omizile se transformă în fluturi

Les larves de papillons, d'endommager les arbres, le corps composé de segments, parfois couvertes de poils. Les chenilles se transforment en papillons


Calugarita Mante religieuse 

Mantis religiosa (numită popular călugărița) este o insectă din familia Mantidae. Se întâlnește în lunci, stepe, la liziera pădurilor, preferând povârnișurile uscate și însorite.

Mantis religiosa (populairement appelé nonne) est un insecte de la famille Mantidae. On trouve dans les prairies, les steppes, à la lisière des forêts, préférant secs, pentes ensoleillées.


Croitorul de stejar Chêne insectes sur mesure 

Corpul negru. Partea apicala a elitrelor rosiaticacafenie. Primul aricol antenal cu punctuatie deasa si puternica, este aproape mat; articolele antenale III si V cel putin de doua ori mai lungi decat late la varf, partea lor apicala fiind ingrosata noduros. Pronotul lucios, cu zbarcituri discoidale destul de puternice. Corps noir. Le apicale brun rougeâtre à elitrelor. La première antenne de ponctuation dense et forte aricol, presque terne, les articles III et V au moins deux fois plus long que large antenne au sommet, leur part étant épaissi nœuds apicaux. Pronotul brillant, assez fort pour rides discoïde.


Carabusul de mai Plus Beetle 

Este cel mai frecvent si mai cunoscut dintre coleoptere, fiind prezent in diferite tari din Europa occidentala si meridionala. La noi in tara este raspandit in judetele Tulcea, Constanta si Calarasi (rar in celelalte zone geografice). Carabusul are o medie de viata de trei ani. Elitrele (aripile tari impregnate cu chitina) sunt de culoare castanie, iar dimensiunile corpului de 2-2,50 cm lungime. Adultul, care masoara 24-28 mm lungime si are corpul pe partea dorsala de culoare castaniu-roscata, acoperit cu o pubescenta fina, alba, iar pe partea ventrala este negru se hraneste cu frunzele arborilor. Ierneaza ca larva in sol, la adancimi cuprinse intre 90 si 135 cm.

Est la plus fréquente et la mieux connue de coléoptères, d'être présents dans différents pays d'Europe occidentale et méridionale. Dans notre pays, est réparti à Tulcea, Constanta et Calarasi (rare dans les autres régions). Beetle a une durée moyenne de trois ans. Elitrele (ailes dures imprégnée de chitine) sont brun clair et la taille du corps de 2 à 2,50 pouces de long. Adulte, mesurant de 24 à 28 mm de long et a le corps sur la couleur d'arrière brun rougeâtre, recouvert d'un pubère fine, blanche et noire sur la face ventrale est nourrit de feuilles d'arbres. Hivernage en larves dans le sol à des profondeurs entre 90 et 135 cm.


Radasca Bug Lucane 

Rădașca (lat. Lucanus cervus) este un gândac din familia Lucanidae. Rădașca se numără printre cei mai mari și remarcabili gândaci din Europa. Caracteristice sunt mandibulele mari și roșcate ale masculului, care seamănă cu coarne de cerb și pot fi mișcate ca un clește. La exemplare mari, lungimea coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea totală a gândacului, care este 25 75 mm. Cerf volant (Lucanus cervus lat.) Est une famille coléoptères Lucanidae. Lucane sont parmi les plus importants en Europe et bogues en suspens. Les fonctionnalités sont grandes mandibules et rougeâtre chez le mâle, les bois ressemblant et peut être déplacé comme une paire de pinces. Dans de grands échantillons, de longues cornes peuvent atteindre presque la moitié de la longueur totale de l'insecte, qui est 25-75 mm.


Buburuza Coccinelles 

Buburuza, numită și gărgăriță, este o insectă ce trăiește pe toate continentele unde există afide cu care se hrănește. Atât adulții cât și larvele sunt prădători vorace de afide, și din această cauză buburuza a fost populată artificial în America de Nord ca un agent de control biologic și în scopul reducerii efectivului de afide.

Les coccinelles, aussi connu comme coccinelle est un insecte qui vit sur ​tous les continents où il ya des pucerons qui se nourrit. Les adultes et les larves sont des prédateurs voraces de pucerons, et donc artificielle aux puces a été peuplé en Amérique du Nord comme un agent de lutte biologique et de réduire les pucerons du troupeau.


Fluture Papillons 

Un fluture este o insectă din ordinul Lepidoptera. Scopul termenului depinde de cât de extins este conceptul de fluture. Ca și toate Lepidopterele, fluturii sunt de remarcat pentru ciclul lor de viață neobișnuit, cu un stadiu larvar de omidă, un stadiu inactiv de pupă și o metamorfoză spectaculoasă într-o formă familiară de adult cu aripi colorate.

Un papillon est un insecte de l'ordre des lépidoptères. Objectif à long terme dépend de l'ampleur est le concept de papillon. Comme tous les Lepidopterele, les papillons sont notables pour le cycle de vie inhabituel avec un stade larvaire chenille, un stade chrysalide et inactive une spectaculaire métamorphose en une forme familière d'adulte ailé coloré.


Albina Abeilles 

Albinele sunt insecte zburătoare, clasificate în cadrul superfamiliei Apoidea din cadrul subordinului Apocrita, care mai conține viespile și furnicile, care se hrănesc cu nectarul florilor(ca sursă de energie grație conținutului de zaharuri), și cu polen (ca sursă de proteine, folosit mai mult la hrănirea larvelor), activitate ce se soldează cu polenizarea florilor, și, în unele cazuri, cu producerea mierii.

Les abeilles sont des insectes volants, classées dans la sous-ordre des Apoidea Apocrita superfamilles, qui contient aussi les guêpes et les fourmis qui se nourrissent du nectar des fleurs (comme source d'énergie en raison de la teneur en sucre), et le pollen (comme une source de protéines, utilisé que les résultats de l'activité d'alimentation des larves) dans la pollinisation des fleurs, et dans certains cas, la production de miel.


Coropisnita Gryllotalpidae 

Coropișnițele (sau chifterițele) sunt insecte aparținând familiei Gryllotalpidae, având corpul solid și o lungime de 3-5 cm, ochi compuși și membre anterioare sub formă de lopeți, bine dezvoltate pentru săpat și înot. De asemenea, indivizii adulți pot zbura până la opt kilometri în sezonul de împerechere. Insectele sunt active mare parte din an și hibernează în timpul iernii.

Coropişniţele (ou chifteriţele) sont des insectes appartenant à la famille avec Gryllotalpidae corps solide et d'une longueur de 3-5 cm, les yeux composés et des membres antérieurs comme des pelles, pour creuser bien développée et la natation. En outre, les individus adultes peuvent voler jusqu'à huit kilomètres dans la saison des amours. Les insectes sont les plus actifs de l'année et hibernent en hiver.


Libelula Libellule 

Libelula, insectă prădătoare caracterizată printr-un corp alungit, zbor agil și două perechi de aripi membranoase aproximativ egale. Ea trăiește sub apă cea mai mare parte a vieții sale, ca nimfă. Libellule, insecte prédateur caractérisé par un corps allongé, vol agile et deux paires d'ailes membraneuses à peu près égale. Elle vit sous l'eau presque toute sa vie comme une nymphe.


Viespea Guêpe 

Viepea comuna –VESPULA VULGARIS, face parte din clasa Insecta, Ordinul HYMENOPTERA, familia VESPIDAE. Viespea comuna traieste in toata Europa, precum si in zonele cu clima moderata din Asia, America de Nord si Mexic. Doar viespea taun poate fi considerata in pericol, datorita restrangerii habitatului sau.

Communauté Viepea Vespula vulgaris, appartient à la catégorie des insectes, l'ordre des hyménoptères Vespidae familiale. Guêpe commune vit en Europe et dans des climats modérés en Asie, en Amérique du Nord et au Mexique. Guêpe taon Seuls peuvent être considérés à risque en raison de l'habitat ou de retenue.


Furnica Formicidae 

Furnicile sunt insecte sociale care trăiesc în colonii (mușuroaie) de până la mai multe milioane de indivizi, având o organizare a coloniilor foarte avansată pentru lumea animalelor. Fac parte din familia Formicidae, care, împreună cu familiile înrudite ale viespilor și albinelor, aparțin ordinului Hymenoptera. Indivizii se împart în femele subfertile sau uneori sterile (lucrătoare), masculi fertili (trântori) și femele fertile (denumite mătci sau regine).

Les fourmis sont des insectes sociaux qui vivent en colonies (fourmilières) jusqu'à plusieurs millions d'individus, avec une organisation très avancée des colonies animales. Font partie de la famille Formicidae, qui, avec les familles liées de guêpes et d'abeilles, appartiennent à l'ordre des hyménoptères. Les individus sont divisés en femme ou parfois stérile hypofertiles (de travail), les mâles fertiles (drones) et des femelles fertiles (reines ou la reine nommée).


Insecta frunza Feuille insectes 

Insectele frunza fac parte, alaturi de insectele bat, din ordinul Phasmida, familia Phyllidae, fiind raspandite in zonele tropicale si subtropicale din intreaga lume; cele mai multe specii traiesc in Asia si in America de Sud. Aproape toate insectele care fac parte din acest ordin sunt nocturne, in timpul zilei camuflandu-se in frunze, respectiv in bete si ramanand adeseori complet imobile. De fapt, aceste insecte sunt unele dintre cele mai spectaculoase specii imitatoare din intreg regnul animal.

Feuille insectes appartiennent, avec phasmes, afin Phasmida, la famille Phyllidae, est très répandue dans les zones tropicales et subtropicales du monde entier, la plupart des espèces vivent en Asie et en Amérique du Sud. Presque tous les insectes font partie de cet ordre sont nocturnes, diurnes camuflandu est en feuilles, respectivement bâtons et souvent restent complètement immobiles. En fait, ces insectes sont quelques-unes des espèces les plus spectaculaires de l'imitation des mammifères


Insecta care traieste o zi Insecte qui vit un jour 

RUSALIA este asemanatoare cu o libelula de talie mica si apare de obicei in luna mai, de Rusalii, de unde-i vine si numele popular. Traieste circa o zi, timp in care zboara si se imperecheaza deasupra luciului de apelor mari curgatoare, unde isi depune si ouale. Specia era intalnita foarte frecvent in urma cu 40-50 de ani pe tot traseul fluviului, dar s-a dovedit foarte sensibila la poluarea apei. Localnicii din Delta isi amintesc de momentele aparitiei in trecutul nu prea indepartat, a numarului imens de insecte zburatoare in fiecare an, cand dupa reproducere, exemplarele moarte acopereau ca un covor, de la un capat la celalalt albia Dunarii.

Rusal est semblable à une libellule sur les petites et survient généralement en mai, la Pentecôte, où son nom vient populaires. Il vit environ un jour dans lequel les mouches et compagnon plus brillant des eaux mouvantes, où ils logent et les œufs. L'espèce a été fréquemment observées 40-50 ans il ya toutes les rivières chemin, mais a été très sensible à la pollution de l'eau. Les habitants du Delta rappeler les moments d'apparition dans le passé pas trop lointain, un grand nombre d'insectes volants chaque année, quand, après la reproduction, des copies de la mort comme un tapis couvert d'un bout à l'autre lit du Danube.


Miriapod Millipède 

Miriapod insectivor veninos, de talie medie, care trăiește în locuri umede și întunecoase. Caracteristici: de culoare neagra-cenusie pana la gri galbui, crustacei plati, exemplarele adulte de aproximativ 15 mm lungime. Se intalnesc in spalatorii, in pivnite, in spatele rafturilor, in cutii, in gramezile de cartofi ori de alte materiale care sunt depozitate in locuri umede.

Insectivore millipède venimeux, de taille moyenne, vivant dans des endroits humides et sombres. Caractéristiques: noir-gris à gris jaunâtre, payer les crustacés, les spécimens adultes d'environ 15 mm de long. Ils se réunissent dans la buanderie à la cave, derrière les étagères, dans des boîtes, des tas de pommes de terre ou autres matériaux qui sont stockés dans des endroits humides.


Rama Lumbricina 

Râma este un nume comun pentru cele mai multe dintre componentele familiei Oligochaeta (care este fie o clasă, fie subclasă în funcție de autor) și în Annelida. În sistemele de clasificare clasice sunt plasate în ordinul Opisthopora.

Trăiește în sol și are corpul inelat (fiecare inel constituie una din inimile organismului) de până la 25 cm. La capătul anterior are orificiul bucal, iar la capătul posterior, orificiul anal. La exterior are pielea umedă cu mucus care are rol în respirație și de simț .

Rama est un nom commun pour la plupart des composantes de la famille Oligochètes (qui est soit une classe ou une sous-classe selon l'auteur) et Annélides. Dans les systèmes de classification traditionnels sont placés dans Opisthopora ordre. Vit dans le sol et a des anneaux du corps (chaque anneau est l'un des coeurs du corps) jusqu'à 25 cm. A la fin du trou précédent est la bouche, et à l'arrière, l'anus. La peau extérieure est humide avec du mucus, qui agit à respirer et de sentir.


SFARSIT

Insecte  
Insecte  

Echipa 7Echipa7 Azzo GhassanAzzoGhassan SiSi Cristian TudoracheCristianTudorache InsecteleInsectele Les insectesLesinsectes Les insectes son...

Advertisement