Page 1

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Piteşti Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Nr. de înregistrare....................... din ............................. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 Nr. crt 1. 1.

Activităţi

Diversificarea ofertei scolare prin introducerea unor cercuri/cluburi noi

2.

Tipul de activitate1 2

Obiective

Ierarhizarea pana la sfarsitul lunii octombrie a intereselor elevilor pentru introducerea unor cercuri/cluburi. Elaborarea proiectelor in vederea infiintarii cercurilor/cluburilor pentru care au optat elevii

Termene

30 noiembrie-2013 Membrii CEAC Directorul Responsabilul

3.

1,3, 4 Diversificarea formelor de organizare a procesului instructiveducativ Utilizarea TIC în procesul de învățământ 1

Identificarea pana la sfarsitul sem I a surselor de finantare in vederea inlocuirii tehnologiei informatice din biblioteca scolii si din cabinetul AeL Identificarea unor spatii scolare necesare desfasurarii. procesului de invatamant ca urmare a cresterii numarului de elevi Realizarea unui progres privind imbunătăţirea bazei materiale a şcolii Realizarea şi utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ Chestionarea nivelului de formare a competențelor digitale ale cadrelor didactice Inventarierea cadrelor didactice care au folosit TIC în procesul de învățământ, altele decât cele care predau disciplinele opționale în acest domeniu.

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Indicatori de realizare Identificarea a cel putin 2 cercuri ce vor fi introduse

C.A.E.S.E

3, 6 Imbunatatirea bazei materiale a scolii

Responsabilităţi

15 iunie 2014

T1: 15 decembrie 2013

T2:31 ianuarie 2014 T3:15 Iunie 2014

Membrii CEAC Bibilotecara Profesorii de specialitate Directorul

Îmbunătăţirea laboratorului AeL prin achiziţia a 11 monitoare LCD şi cel puţin a unui copiator. Dotarea cu tehnologie informatică noua a bibliotecii scolii

Coordonatorul CEAC Responsabilul Comisei de perfecţionare Profesorul de informatică

Cel putin un instrument de investigare va identifica nivelul de formare a competentelor digitale ale cadrelor didactice Semestrial, fiecare


T4:25 iunie 2014

4

1 Imbunatatirea ofertei scolii cu privire la CDS

5.

Participarea la Concursul de proiecte cu finantare europeana

1, 3. 5

Aplicarea, analiza si interpretarea Ianuarieinstrumentelor de evaluare a interesului februarie 2013 elevilor/parintilor pentru introducerea unor discipline optionale Ierarhizarea, pana la 15 februarie 2014 a optiunilor parintilor elevilor claselor a III a si ai elevilor claselor V-VIII cu privire la disciplinele optionale preferate. Analiza situatiei privind incadrerea cadrelor didactice care ar putea preda aceste optionale

Identificarea pana la sfarsitul lunii decembrie 2013 a domeniilor pentru care am putea realiza proiecte cu finantare europeana Stabilirea echipei de proiect , realizarea si depunerea proiectului pana la data stabilita

Martie 2014

cadru didactic va raporta lecțiile în care a utilizat TIC(atât cele în AeL, cât și lecțiile tradiționale) Baza de date a laboratorului AeL Fisele de observare a lecțiilor Până la 15 iunie 2014, fiecare cadru didactic care a urmat cursuri va depune coopii dupa certificarte/adeverin țe la comisia de perfecționare

Coordonatorul CEAC Fleancu Mariana

Membrii CEAC Comisia de proiecte si programe

Identificarea a cel putin doua discipline optionale noi pentru care opteaza cel putin 50% dintre parintii si elevii chestionati , in anul scolar 20142015

Obtinerea cel putin a punctajului care asigura eligibilitatea.


6.

Imbunatatirea 1, 2, 4 sistemului de evaluare a cadrelor didactice

7.

Dezvoltarea unui sistem eficient de reducerea violentei in scoala

7.

Implementarea 6 manualului de evaluare interna a calitatii

1, 6

de Apelul national din februarie Identificarea componentelor fisei de 30 aprilie 2014 autoevaluare anuala ce trebuie actualizate Supunerea dezbaterii publice a fisei actualizate

Identificarea situatiilor de violenta din T1: 1 februarie scoala Elaborarea planului de masuri in vederea T2: 15 februarie reducerii violentei

Imbunatatirea activitatii CEAC, a sistemului de comunicare interna si externa

Membrii CEAC Directorul adjunct Şefii comisiilor metodice

Coordonatorul CEAC Responsabilul desemnat

T 1: 30 noiembrie Coordonatorul şi 2013 membrii CEAC T2: 30 septembrie 2014

Pana la 1 aprilie 2014, va fi elaborata Fisa de evaluare/autoevalua re anuala pentru anul scolar 20132014 Participarea tuturor elevilor şcolii la cel puţin una dintre activităţile prevăzte in cadrul perteriatelor Completarea bazei de date a scolii Initializarea, realizarea si finalizarea RAEI pe anul scolar 20132014 pe

https//calitate.ar acip.eu

RESPONSABIL CEAC PROF. SIMA CAMELIA ZOICA

DIRECTOR, PROF. GEORGESCU NICOLA

Plan de imbunat 2013 2014  
Plan de imbunat 2013 2014  

http://studiofox.ro/scoala/images/plan__de_imbunat._2013-2014.pdf

Advertisement