Page 1

Més de 2.000 ovelles baixen de la muntanya de Seurí  

Més de 2.000 ovelles baixen de la muntanya de Seurí. Fto: Passant el ramat davant de Casa Leonardo de Senterada

Més de 2.000 ovelles baixen de la muntanya de Seurí  

Més de 2.000 ovelles baixen de la muntanya de Seurí. Fto: Passant el ramat davant de Casa Leonardo de Senterada

Advertisement