Page 1


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Crearea luminii Eva este luată din coasta lui Adam Adam şi Eva sunt izgoniţi din Eden Cain şi Abel îşi aduc jerftele Moartea lui Abel Lumea este distrusă de ape Potopul Porumbelul trimis de pe arcă Noe îl blesteamă pe Canaan Încurcarea limbilor Călătoria lui Avraam în ţara Canaan Avraam şi cei trei îngeri Fuga lui Lot Izgonirea lui Ismael şi a mamei sale Hagar şi Ismael în pustie Încercarea credinţei lui Avraam Înmormântarea Sarei Eliezer şi Rebeca Întâlnirea lui Isaac cu Rebeca Isaac îl binecuvintează pe Iacov Visul lui Iacov Iacov paşte turmele lui Laban Rugăciunea lui Iacov Lupta lui Iacov cu îngerul Întâlnirea lui Iacov cu Esau Iosif este vândut de fraţii săi Iosif tălmăceşte visele lui Faraon Iosif se face cunoscut fraţilor săi Iacov merge în Egipt Copilul Moise la Nil Găsirea lui Moise Moise şi Aaron înaintea lui Faraon Ciuma vitelor Întunericul Moartea întâilor născuţi Egiptenii îl zoresc pe Moise să plece Egiptenii înecaţi în Marea Roşie

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Moise loveşte stânca din Horeb Darea Legii pe Muntele Sinai Moise coboară de pe Muntele Sinai Moise sfărâmă tablele Legii Întoarcerea iscoadelor din Ţara Promisă Moartea lui Core, Datan şi Abiram Şarpele de aramă Îngerul se arată lui Balaam Copiii lui Israel trec Iordanul Îngerul se arată lui Iosua Zidurile Ierihonului se prăbuşesc Iosua o cruţă pe Rahav Omorârea lui Acan cu pietre Iosua dă foc turnului din Ai Nimicirea armatei amoriţilor Iosua porunceşte soarelui să se oprească Iael şi Sisera Debora Ghedeon îşi alege soldaţii Madianiţii sunt puşi pe fugă Moartea fiilor lui Ghedeon Moartea lui Abimelec Fiica lui Iefta vine să-şi întâmpine tatăl Fiicele lui Israel o plâng pe fiica lui Iefta Samson ucide un leu Samson nimiceşte filistenii cu o falcă de măgar Samson scoate porţile din Gaza Samson şi Dalila Moartea lui Samson Levitul găseşte trupul femeii Levitul îngroapă trupul femeii Copiii lui Beniamin răpesc fecioarele din Iabesul Galaadului Naomi şi nora sa Boaz şi Rut Întoarcerea chivotului la Bet-Şemeş Samuel îl binecuvintează pe Saul Moartea lui Agag


79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

David şi Goliat Saul caută să ia viaţa lui David Scăparea lui David pe fereastră David şi Ionatan David îi arată lui Saul că i-a cruţat viaţa Saul şi vrăjitoarea din En-Dor Moartea lui Saul Lupta dintre vitejii lui Iş-Boşet şi David David îi pedepseşte pe amoniţi Moartea lui Absalom David plânge moartea lui Absalom Grija lui Riţpa pentru morţii ei Abişai salvează viaţa lui David Judecata lui Solomon Tăierea cedrilor pentru construirea Templului Proorocul neascultător este omorât de un leu Ilie înviază fiul văduvei din Sarepta Măcelărirea proorocilor lui Baal Ilie este îngrijit de un înger Măcelărirea sirienilor de către copiii lui Israel Moartea lui Ahab Ilie nimiceşte cu foc solii lui Amaţia Ilie este luat la cer de un car de foc Copiii omorâţi de urşi Foametea din Samaria Moartea Izabelei Vitejii lui Iehu găsesc rămăşiţele Izabelei Popoarele străine sunt ucise de lei în Samaria Nimicirea armatei lui Sanherib Uciderea fiilor lui Zedechia în faţa tatălui lor Locuitorii din Iabesul Galaadului recuperează trupurile lui Saul şi a fiilor săi Ciuma din Ierusalim Solomon Solomon o primeşte pe împărăteasa din Seba Nimicirea armatelor amoniţilor şi a moabiţilor Moartea Ataliei

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Cir returnează vasele de la Templu Reconstruirea Templului Artaxerxe acordă libertate evreilor Ezra în rugăciune Neemia vizitează în secret ruinele zidurilor Ierusalimului Ezra citeşte Legea în auzul poporului Împărăteasa Vasti refuză să se supună poruncii lui Ahaşveroş Victoria lui Mardoheu Estera îl acuză pe Haman Iov primeşte veşti de nenorocire Iov şi prietenii săi Isaia Vedeniile lui Isaia despre nimicirea Babilonului Nimicirea Leviatanului Ieremia Baruh scrie proorociile lui Ieremia Poporul plânge pe ruinele Ierusalimului Ezechiel profeţeşte Vedenia văii oaselor uscate Daniel Şadrac, Meşac şi Abed-Nego în cuptorul aprins Daniel tălmăceşte scrierea de pe perete Daniel în groapa cu lei Vedenia celor patru fiare Daniel confundă preoţii lui Bel Amos Iona este înghiţit de chit Iona predică ninivenilor Mica îndeamnă pe israeliţi să se pocăiască Vedenia celor patru care Magii sunt călăuziţi de stea Fuga în Egipt Masacrarea pruncilor Predica de pe munte Demonizatul surd Cristos în sinagogă Fiica lui Irod primeşte capul lui Ioan Botezătorul


152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Cristos hrăneşte mulţimea Isus vindecă bolnavii Schimbarea la faţă Isus vindecă copilul lunatic Intrarea lui Isus în Ierusalim Cristos şi darea pentru Templu Isus Se roagă în grădină Isus este biciuit Cristos este batjocorit Sosirea la Calvar Înălţarea pe cruce Coborârea de pe cruce Moartea lui Cristos Îngroparea lui Cristos Învierea Ioan Botezătorul predică în pustie Botezul lui Isus Ucenicii culeg spice in ziua de Sabat Isus linişteşte furtuna Isus binecuvintează copilaşii Cei doi bănuţi ai văduvei Ultima cină Sărutul lui Iuda Isus cade sub cruce Înălţarea la cer Vestirea naşterii lui Isus Naşterea lui Isus Isus şi învăţătorii din Templu Ispitirea lui Isus Isus vindecă un demonizat Isus predică la Marea Galileii Pocăinţa Mariei Magdalena Isus înviază fiica lui Iair Samariteanul milostiv Sosirea samariteanului milostiv la han Isus în casa Martei şi a Mariei Isus predică mulţimilor

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

Întoarcerea fiului risipitor Fiul risipitor în braţele tatălui său Lazăr lângă casa bogatului nemilostiv Fariseul şi vameşul Agonia din grădină Răstignirea Întunericul de la cruce Isus şi ucenicii merg spre Emaus Nunta din Cana Vânzătorii şi schimbătorii de bani sunt daţi afară din Templu Isus şi femeia samariteancă Isus merge pe apă Isus şi femeia prinsă în preacurvie Învierea lui Lazăr Petru se leapădă de Isus Crucea de spini Isus este arătat poporului Cristos prins de cuie la cruce Pescuirea minunată Coborârea Duhului Sfânt Apostolii predică Evanghelia Petru şi Ioan la Poarta Frumoasă Moartea lui Anania Martirajul lui Ştefan Convertirea lui Saul Petru în casa lui Corneliu Petru izbăvit din temniţă Pavel la Efes Pavel scăpat de mulţime Naufragiul lui Pavel Pavel predică tesalonicenilor Ioan pe insula Patmos Vedenia morţii Feciora încoronată: o vedenie a lui Ioan Căderea Babilonului Judecata din urmă Noul Ierusalim


Ilustratii biblice de gustave dore  
Ilustratii biblice de gustave dore